Apokryfy, czy rzeczywiście je należy unikać?

 

 

Seria Pierwsza – |Pawłościaństwo|

Wszystko co dotyczy ”apostoła” Pawła, rzeczywistego założyciela Chrześcijaństwa. 11 Części

 1. Paweł Marek Barnaba Łukasz
 2. Autentyczność Listów Piotra
 3. List Pawła Do Efezjan
 4. List Pawła Do Filipian
 5. List Pawła Do Koryntian
 6. List Pawła Do Kolosan
 7. Listy Pasterskie
 8. List Pawła Do Tesaloniczan
 9. List Pawła Do Żymian
 10. Kronika Łukasza
 11. List Barnaby i Do Hebrajczyków
 12. Dalsze Refleksje Dotyczące Nauczania Sawła
 13. List Pawła Do Galacjan
 14. Ewangelista Marek
 15. Filar Wszelkich Herezji
 16. Paweł Hermes Apolonios Z Tiany
 17. Owoce Czyli Luter Oraz Augustyn

 

 

Seria Druga – |Apologie/Artykuły|

 

 1. Sotiria
 2. W Obronie Pism Prorockich
 3. Ufać Bogu Nie Wierzyć Religiom
 4. Isus Krzewiciel Teonomii
 5. Prawo I Administracja Boża
 6. Eschatologia I Ewangelia
 7. Inferno
 8. I Nie Dopuść Abyśmy Zgrzeszyli
 9. Druga Fala Mitomanii
 10. Dyspensacjonalizm Czyli Kto Pójdzie Do Nieba
 11. Chasydzi vs Syjoniści
 12. Is Ra El Czyli Konflikt Szatana Z Fosforem I
 13. Is Ra El Czyli Konflikt Szatana Z Fosforem II
 14. Is Ra El Czyli Konflikt Szatana Z Fosfoem III
 15. Charagma (Znamię Bestii) Chi Ksi Stigma Czy Chi Jota Stigma
 16. Bombki Trąbki Trampki 
 17. Odnowa Duszy I Umysłu
 18. Korzenie Oraz Przyczyny Popularności Masowego Stosowania Okultyzmu I Symboliki
 19. Jakie Tłumaczenie Biblii Najlepsze? Historia Biblii I Kronika Izraela
 20. Septuaginta Wulgata Peszitta Tanach – Który Tekst Powinniśmy Wybrać
 21. Nowy Wiek Duchowej Dezintegracji  | Icke, New Age
 22. Therion Dnia Siódmego  | Adwentyści
 23. Trzech Muszkieterów II RP 
 24. Ni Ziębi Ni Grzeje 
 25. Rybacy Dusz (Duszołowstwo)
 26. Gnostycyzm Umiarkowany Kontra Gnostycyzm Radykalny
 27. Dzieje Edomu
 28. Religijne Święta A Kwestia Teizmu I Słowiaństwa
 29. Hipoteza Czasu Widmowego
 30. Imiona Teoforyczne Oraz Ich Znaczenie
 31. Fascynująca Sztuka Wymieszania Prawdy Z Kłamstwem
 32. Wypowiedzi Dla Wszystkich I Dla Nikogo
 33. Agientura Hasbara Opozycja Licencjonowana Mit Czy Rzeczywistość
 34. TetraDramatyczna Propaganda JotHaWuHa
 35. Odrzucone Narody Abrahama – Ismael Ezaw Dan
 36. Egipt Za Czasów Mojżesza
 37. Alternatywne Zakręcenie
 38. Kronika Przedpotopowa |– Historia ziemi od Adama do Noego w oparciu o Biblię oraz legendy
 39. Dwanaście Plemion Izraela | – Dzieje rzekomo zaginionych 10 plemion Izraela
 40. Historia Północnego Królestwa Izraela Pod Przewodnictwem Efraima I Manassesa
 41. Ocena Rzeczywistości Oraz Wizja Czasów Ostatecznych
 42. Spór O Pożywienie I Traktowanie Zwierząt
 43. Manicheizm
 44. Mandeizm
 45. Śladami Potomków Grigori 
 46. Ewangelizacja Nowego Wieku
 47. Demonolipsja
 48. MetemPsychoza
 49. Katarowie
 50. Chiliazm 
 51. Ujawnienie Okultyzmu Wielce Oświeconych
 52. Diagnoza Rzeczywistości
 53. Wszędobylski Lahestan Kontra Wszędoeliminujący Katolistan
 54. Eucharystia
 55. Okrąg Czy Kulka | Luźne PrzemyśLenia 1
 56. Okrąg Czy Kulka | Luźne PrzemyśLenia 2
 57. Korygowanie Niedopowiedzeń
 58. Muzyka A Chałtura
 59. Seks A Miłość
 60. Jazydyzm 
 61. Zurwanizm
 62. Kiedy Mitra Stał Się Heliosem Niezwyciężonym
 63. Technologia Gender
 64. Cyrografiarnia
 65. Teza Antyteza Synteza
 66. Córka Tiatyrsko-Chaldejska
 67. Smyrneński Mesjasz
 68. https://basileia785.wordpress.com/2018/07/09/apologia-nr-46-list-apostola-jana-do-siedmiu-wspolnot-mesjanskich/
 69. Peszitta
 70. Kabalistyczno Fosforyczna Miernota Jah
 71. Wszechogarniająca Ignorancja Czy Celowe Rozsiewanie Zamętu
 72. Nie Sądźcie Że Przyszedłem Pokój Przynieść Na Ziemię
 73. Uwolnienie Ludu Obietnicy
 74. Teonomia Antynomia
 75. Wielowątkowy Słowocentryzm
 76. Kodowanie Podświadomości Blokowanie Nadświadomości
 77. Sabat Czy Sabotaż
 78. Hezuicka Dialektyka Quotacyjna
 79. Dualizm
 80. Hipoteza Symulacji Matrixa Dualistycznego
 81. Keshe
 82. Złodzieje
 83. Parchy
 84. Ezoteryka Egzoteryka Mezoteryka/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seria Trzecia – |Apokryfy|

Seria Czwarta – |Biblioteka Gnostycka Manichejska Mandejska|

 

 

Apokryfy Czyli Księgi Ukryte:

Google TranslationEnglish

KSIĘGI Z KTÓRYMI WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ, 

http://potop.d500.pl/baza-wiedzy/apokryfy/#Apokryfy_Starego_Testamentu

 

KTÓRYCH KWESTIA NATCHNIENIA WIELU Z NICH JEST CO NAJMNIEJ WĄTPLIWA.

Zdarza się że zamieszczam księgi bezdyskusyjnie nienatchnione np. Listy fałszywych apostołów, Gnostyckie bądź Manichejskie pisma.

Stare Przymierze Nadal Aktualne :

 1. 1 Księga Adama (1 Adm)
 2. 1 Księga Barucha (1 Bar) | Była w kanonie Septuaginty. Ta księga znajduje się w Polskich katolickich przekładach Biblijnych. Do tej pory znalazłem sprzeczności ze Słowem Bożym. Księga dopełnia resztę proroctw, mówi o narodzie twardego karku a list Jeremiasza krytykuje idolatrię.  List Jeremiasza – Znajduje się w kanonie Katolickim, Wulgacie i Septuagincie jako 6 rozdział Księgi Barucha
 3. 1 Księga Henocha (1 Hen) | Absolutnie obowiązkowe dzieło. Biblia bez tej księgi jest niekompletna. Obala nauki zbawienia z wiary i wiele innych doktryn. Dopowiada wiele o zbuntowanych aniołach pod banderą Lucyfera i ich działania a także, przyczynę potopu itd. Rozdział 1 werset 9 cytowany przez Judę Apostoła . Znajduje sie w kanonie etiopskim Jedna z najstarszych ksiąg napisanych na świecie.
 4. 1 Księga Machabejska (1 Mch)| Była w kanonie Septuaginty, znajduje się w bibliach katolickich. Być może nie jest natchniona ale ukazuje spełnione proroctwo Daniela, o którym przypomina nam Zbawiciel w Ewangeli Mateusza w rodziale 24. Pozatym jest jedynym źródłem historycznym czasów Hellenistyczh i Rzymskich w Kanaanie.
 5. 1 Księga Mekabiego (1 Mek) |  trzy księgi znajdujące się w kanonie etiopskim. Nie znalazłem polskiej wersji językowej a jedynie dialekt anglojęzyczny.Natenczas trudno jest przeczytać tekst dopóki nie zostanie on przerobiony na ludzki angielski. 
 6. 1 List Klemensa Rzymskiego Do Koryntian (1 Kl)
 7. 1 List Klemensa Rzymskiego O Dziewictwie (4 Kl)
 8. 2 Księga Adama (2 Adm)13 marca 2017
 9. 2 Księga Barucha (2 Bar)| zawiera list do 9,5 plemion Jakuba. Znajduje się w kanonie Syryjskim, bardzo ciekawe dzieło, jedno z najlepszych. Moje tlumaczenie
 10. 2 Księga Henocha (2 Hen) | Wydaje się być w porządku księgą, możliwe że jednak była edytowana. Henoch napisał ponoć więcej dzieł, lecz jedna pozostała w języku Etiopskich a inna w słowiańskim Etiopska może być najstarszym pismem na świecie albo i nawet pierwszym. .Ta księga jest bardzo ciekawa i ma 68 rozdziałów. W wersji którą znalazłem nie ma dodatków o Melchizedeku.Ogólnie ta księga jest jedna z najlepszych dzieł jakie można znaleźć
 11. 2 Księga Machabejska (2 Mch)
 12. 2 Księga Mekabiego (2 Mek) |
 13. 2 List Klemensa Rzymskiego Do Koryntian (2 Kl)
 14. 2 List Klemensa Rzymskiego O Dziewictwie (5 Kl)
 15. 3 Księga Adama (3 Adm)
 16. 3 Księga Barucha (3 Bar)
 17. 3 Księga Ezdrasza (3 Ezd)
 18. 3 Księga Henocha (3 Hen) | Na ten czas ta księga mi podpada przez związki z Kabałą. Napisana podobnym stylem co Talmud. Ogólnie dobre dzieło jedynie pod względem literackim (sformułowanie słow).
 19. 3 Księga Machabejska (3 Mch)Była w kanonie Septuaginty i znajduje się w kanonach ordoksyjnych po dziś dzień
 20. 3 Księga Mekabiego (3 Mek) 
 21. 3 List Pawła Do Koryntian (3 Kor)
 22. 4 Księga Barucha (4 Bar) |  znana jako Kronika Jeremiasza. Znajduje się w kanonie etiopskim. Nagminnie cytuje 2 Ks Barucha choć nie świadczy to o natchnieniu tego dzieła.
 23. 4 Księga Ezdrasza (4 Ezd) |
 24. 4 Księga Henocha (4 Hen)
 25. 4 Księga Machabejska (4 Mch) | Była w kanonie Septuaginty, autor nieznany
 26. 5 Księga Barucha (5 Bar)
 27. 6 Księga Barucha (6 Bar)
 28. 5 Księga Henocha (5 Hen) | Ciężko jest mi coś więcej powiedzieć o tym tekscie
 29. 5 Księga Machabejska (5 Mch) | Typowa kronika
 30. 6 Księga Henocha (6 Hen)
 31. 6 Księga Machabejska (6 Mch)
 32. 7 Księga Henocha (7 Hen)
 33. 7 Księga Machabejska (7 Mch) | Literatura Starosyryjska
 34. 8 Księga Machabejska (8 Mch)
 35. Apokalipsa Abrahama (Abr)
 36. Apokalipsa Efrema (Efr)
 37. Apokalipsa Izajasza (Izs) |Opowieść o tym jak Izajasz/Ezajasz został przepiłowany na pół wraz z późniejszymi dodatkami, rzekomymi przepowiedniami narodzin, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jest dużo wzmianek że Izajasz został jednak przepiłowany (egzekucja dokonana przez króla Manassesa co złożył w ofierze swego syna Mardukowi/Belowi).
 38. Apokalipsa Jezekiela (Jzk)
 39. Apokalipsa Lamecha (Lam) – | Genesis Apokryfon
 40. Księga Gigantów (Gig)  |  Tak zwana księga Gigantów, a konkretnie zbiór kilku tekstów – Manichejska Księga Gigantów oraz Księga Gigantów z Qumran.
 41. Apokalipsa Metodego (Met) | * Czytałem fragment tej Pseudo-Akopalipsy pseudo Metodego i… sugeruje nam że Noe miał syna Jontona a Nimrod był Semitą…. Nie można więc obronić tego dzieła
 42. Apokalipsa Sofoniasza (Sfn)
 43. Diatessaron (Dt) | Autorska próba połączenia 4 ewangelii w jedną. Ciekawe pismo. Nie znalazłem polskiej wersji językowej. Dzieło poważne, będące całkiem udaną kompilacją czterech ewangelii w jeden tekst. Do dzisiaj wchodzi w skład liturgii syryjskiej. Znany jest autor – Tacjan – uczeń św. Justyna.
 44. Didache (Di) | krótkie i zarazem arcyciekawe źródło napisane wcześniej od wielu dzieł chrześcijańskich pism greckich. Jest to streszczenie prawa zawartego w Ew. Mateusza i Listu Jakuba apostoła. Niestety zawarte są tam też wątki Pawłowe jak Eucharystia i posłuch wobec władz.
 45. Didaskalia (Ds)
 46. Dokument Damasceński (Dms)
 47. Dzieje Apostoła Andrzeja (And)
 48. Dzieje Apostoła Filipa (Fp)
 49. Dzieje Ewangelisty Marka (Mrk)
 50. Dzieje Ewangelisty Łukasza (Łks)
 51. Dzieje Apostoła Mateusza (Ma)
 52. Dzieje Gada Jasnowidza (G)
 53. Dzieje Pawła Z Tarsu (Pwł)
 54. Dzieje Piotra (Ptr) | opis walki Piotra z Szymonem Magiem, przerobione fragmenty przez wrogów Boga w IV w.. W usta Kefasa włożono słowa wyrwane z listów Pawła.
 55. Dzieje Tomasza (Tms)| dzieło ze źródła gnostyckiego, podobno częściowo oczyszczone z przez chrześcijan.
 56. Dzieje Apostoła Jana (4 J)
 57. Dzieje Piłata (Pił)
 58. Ewangelia Barnaby (Brn)
 59. Ewangelia Bartłomieja (Brt)
 60. Ewangelia Jakuba (Jkb) | Takie katolickie maryjkowe jasełkowe coś
 61. Ewangelia Marcjona (Mcj) | Przekręty gorliwego wyznawcy niejakiego apostoła narodów
 62. Testament Marcjona (Mc)
 63. Ewangelia Nikodema (Nk) |bardzo ciekawe źródło współgrające z Ewangeliami wybielające Piłata jednocześnie ukazujące prawdziwych sprawców ukrzyżowania Krystusa. Istnieją też trzy różne wersje ”Wstąpienie Chrystusa Do Otchłani”
 64. Ewangelia Piłata (Płt)
 65. Ewangelia Piotra (Pio)
 66. Ewangelia Pseudo-Mateusza (Mat)
 67. Ewangelia Tadeusza (Td) | Znalazłem dwie wersje ale nie wiem na jakiej podstawie mam wywyższyć te dzieła ?
 68. Ewangelia Tomasza (Tom) |  moim zdaniem skrócona gnostycka przeróbka oryginału, lecz mogę się mylić. Generalnie to pismo nie jest złe (heretyckie) acz momentami nielogiczne.
 69. Jan Z Damaszku – Księga Barlaama I Jozafata (Brl)
 70. Józef I Asenet (Asn) | ciekawa księga dotycząca ojca Efraima i Manasessa. Autor posługiwał się Septuagintą.
 71. Justyn Męczennik – Dialog Z Tryfonem (Try) | polecam przeczytać zwłaszcza rozdział 70,71,72 aby zobaczyć działania wrogów Septuaginty. Justyn wierzył w tysiącletnie Królestwo Boże na ziemi! Sam Justyn promuje własne nauki za pomocą sztucznego dialogu.
 72. Kebra Nagast (Kbr)
 73. Korespondencja Abgara Z Chrystusem (Abg) | Znana jako korespondencja Agbara z Jezusem. Mówi o niej Euzebiusz twierdząc, że sam tłumaczył owe listy. Agbar – król Edessy w Syrii zapraszał Jezusa i prosił o uzdrowienie, Jezus odpisał mu że nie może przybyć, ale go błogosławi za to że uwierzył nie widząc i przyśle mu jednego ze swych uczniów. Uczniem jest Tadeusz jeden z 70-ciu wspomnianych w Dziejach. Dopiero XIX – wieczne badania podważyły autentyczność tej korespondencji łącząc ją z królem panującym w latach 179-216. Korespondencja była jednak źródłem wielu legend i kolejnych apokryficznych pism, a także jednym ze źródeł wiary edesseńczyków.
 74. Korespondencja Pawła I Seneki (Sen)
 75. Księga Achikara (Akr)
 76. Apokalipsa Daniela (Dnl)
 77. Księga Hymnów Dziękczynnych (Hym)
 78. 1 Księga Eliasza (1 Eli)| Ciekawa księga, istnieją dwie wersja. Koptyjska mówi o człowieku bezprawia z ks. Daniela znanego jako ”Antychryst” A także mówi o dwóch świadkach z objawienie czyli Henochu i Eliaszu oraz wymarszu ludu Bożego na pustynie. Moje tłumaczenie
 79. 2 Księga Eliasza (2 Eli)
 80. 3 Księga Eliasza (3 Eli)
 81. Księga Estery (Est) | wraz z dodatkami warte tyle co księga Estery.
 82. Księga Groty Skarbów (Sk) | Zbiór różnych legend okołoBiblijnych
 83. Księga Jaszera (Jas) I | ciekawa księga, nie jest pewne jej natchnienie. Dzieło powstało w j. aramejskim przez masoretów Edomitów. Księga Jaszera jest najwidoczniej rabinicznym pismem (fantazją) około czasów nowożytnych i cytuje tekst masorecki.
 84. Księga Jaszera (Jas) II
 85. Księga Jerameela (Jrm)
 86. Księga Jubileuszów (Jub) |znajduje się w kanonie etiopskim. Bardzo ciekawe dzieło dopowiadające wiele historii przed i post Potopowych. Apokalipsa Mojżesza, Testament Mojżesz, Księga córek Adama, Życie Adama.
 87. Księga Judyty (Jdt) | Imię Judyta (Ioudith) znaczy judejka. Ta księga znajdowała się w kanonie Septuaginty, odrzuca mnie od księgi jej wątek oraz fraza ”Nabuchodonozor król Asyryjski” Po drugie postać Judyty została wykorzystana jako wzmocnienie kultu Maryjnego.
 88. Księga Kodeksu Gminnego (Kd)
 89. Księga Mądrości (Mdr) | Była w kanonie Septuaginty osobiście traktuję te dzieło w podobny sposób co Księgi mądrościowe: Kaznodziei, Przysłów,
 90. Księga Mądrości Syracha (Syr) | Była w kanonie Septuaginty osobiście traktuję te dzieło w podobny sposób co Księgi mądrościowe: Kaznodziei, Przysłów,
 91. Księga Nauk Sylwana (Syl) | Pozornie to dzieło jest gnostyckie
 92. Księga Noego (Noe)
 93. Księga Pieśni (Pi) | czasem umieszczana w późnych wydaniach Septuaginty, jest to zbiór 14 pieśni znanych nam ze ST. Zawiera także fragment z Ewangelii Łukasza. 
 94. Księga Pokut Jannesa I Jambresa (Js)
 95. Księga Psalmów Dawida (Ps) | (Ps 151-161) – psalm 151 umieszany był w rękopisach starożytnych. Psalmy Syryjskie (152-155) Modlitwa Manassesa (Ps 156) – Była w kanonie Septuaginty jak psalm 152/156Psalmy Z Qumran (157-161)
 96. Księga Psalmów Salomona (Sal) | zbiór 18 psalmów przypisywanych Królowi Izraela. Na ten czas nie widzę przeszkód i nieścisłości.
 97. Księga Pszczoły (Psz)
 98. Księga Sedracha (Sdr) | Tak zwana Apokalipsa Sedracha, sądzi się że jest to zniekształcona wersja imienia Ezdrasz. Prawdopodobnie jest to dzieło Bizantyjskich chrześcijan. Tłumaczenie wzięte z pewnej katolickiej książki.
 99. Księga Tobiasza (Tb)Ta księga znajdowała się w kanonie Septuaginty, a po drugie wspomina o wygnaniu 10 plemion Izraela. Bardzo zwalczane dzieło przez zwolenników Pawla Z Tarsu, po dziś dzień.
 100. Księga Wojny Synów Światłości z Synami Ciemności (Sn)| Jeden z najlepszych zwojów z Morza Martwego
 101. Księga Wyroczni Sybillińskich (Syb) chrześcijańska oraz rabininiczna wersja ksiąg. Pochodzący z ok. 500 po Ch. zbiór różnych przepowiedni którego autorkami były „sybille” kobiety – wieszczki który często pojawiały się w historii. W zbiorze pojawiają się przepowiednie przyjścia Chrystusa.
 102. Księga Zorobabela (Zrb)
 103. Księga Zozyma (Zoz)
 104. Księga Żywotu Issy (Iss) | Oczywista ściema ale co szkodzi nie znać metod działania Ekumenicznego
 105. Lament Upadłych Aniołów (Up)
 106. Legenda Apostoła Jakuba Większego (Ja)
 107. List Apostołów (Aps) ciekawy List, niestety nie napisany przez apostołów.
 108. List Arysteasza Do Filokratesa (Ary) | ciekawy list na temat powstania Septuaginty LXX (grecki przekład dokonany w ok. 285r. p.n.e. przez 72 natchnionych pisarzy)
 109. List Barnaby (Br) |; radzę uważać na ten list gdyż autor nazywa Stary Testament dziełem diabła Znajduje się na tym blogu. List ten promuje nauki pochodzące z listów Saula.
 110. List Do Diogneta (Dio) | ciekawy list, pozabiblijny. Diognet opisuje styl życia chrześcijan, jednakże pod koniec autor używa typowego masońskiego języka (nie straszę masonerią, ale to sformułowanie ”architekt”…
 111. 4 Księga Adama (4 Adm)
 112. List Klemensa Rzymskiego Do Jakuba (3 Kl)
 113. List Klemensa Rzymskiego Do Appiona (6 Kl)
 114. List Pawła Do Laodycejczyków (Lao)
 115. List Piotra Do Jakuba (3 Ptr)
 116. Testament Abrahama (Abh) 
 117. List Polikarpa Do Filipian (Fi) | List ucznia Jana apostoła, niestety ów autor nie rozpoznał Pawła jako samozwańczego apostoła, choć możliwe że fragmenty są sfałszowane. Wszystko jest możliwe, lecz martwi mnie wręcz zerżnięte cytaty z listów Saula.
 118. List Tytusa (Tyt)  | Rzekomy list rzekomy Tytusa, rzekomego ucznia rzekomego Pawła
 119. Listy Ignacego Z Antiochi (Ig) |Listy Ignacego; na podstawie listów Pawła, którego nie widzę wśród apostołów (są to nauki ludzkie)
 120. Listy Piłata (Pł)
 121. List Żony Piłata Klaudii Prokuli do Fulwii (Kla)
 122. Apokalipsa Szczepana (Sc)
 123. Księga Demetriusza (Dem)
 124. Księga Tephi (Te)
 125. Apokalipsa Jana Teologa (6 J)
 126. Księga Raziela (Raz)
 127. Ody Króla Salomona (Od) | dzieło chrześcijan, brak ody nr. 2
 128. Opowiadanie Józefa Z Arymatei (Jzf)  | Śmieciowe dzieło z satanistyczną końcówką
 129. Opowieści Patriarchów (Pa)
 130. Pasterz Hermasa (Her)ciekawe dzieło które warto przeczytać
 131. Sekstus Juliusz Afrykański – List Arystydesa (Ast)
 132. Syryjskie Przypowieści Menandra (Mnd)
 133. Testament Abrahama (Abr)
 134. Testament Hioba (Hb) –
 135. Testament Izaaka (Izk)
 136. Testament Jakuba (Jka)
 137. Testament Jozuego (Jze)
 138. Księga Przysłów Focylidesa (Foc)
 139. Ewangelia Zemsty Zbawiciela (Zem)
 140. Testament Mojżesza (Moj) |Dzieło znane i cytowane przez Judę (Tadeusza) apostoła. Ogólnie to dzieło nie zawiera herezji a nawet dodaje wiele ciekawych rzeczy i mówi o Królestwie Bożym
 141. Testament Salomona  | tekst kabalistyczny, czytanie na własne ryzyko i tak niewiele mądrości tam znajdziemy
 142. Testamenty Dwunastu Patriarchów (Pat)
 143. Zachodni Tekst Dziejów Apostolskich (Dz)
 144. Zwój Świątynny (Śwt)
 145. Księga Dwóch Pereł (Per)
 146. Żywoty Proroków (Pr) | Bardzo ciekawa literatura uzupełniające Biblijne relacje dotyczące proroków
 147. Księga Sekretów Mojżesza (Skt)
 148. Apokalipsa Samuela (Sam)
 149. Księga Wizji Ansgara (Ans)
 150. Apokalipsa Marii (Mai)
 151. Ewangelia Ewy (Ew)
 152. Dionizy Areopagita – Niebiańska Hierarchia
 153. Dionizy Areopagita – Mistyczna Ideologia
 154. Dionizy Areopagita – Imiona Boskie
 155. Dionizy Areopagita – Hierarchia Kościelna
 156. Dionizy Areopagita – List Do Sosipatra (Sp)
 157. Salomon I Saturnus (Sat)
 158. List Maimonidesa Do Jemeńczyków (Jem)
 159. Apokalipsa Łazarza (Łz)
 160. Lista Sześciuset Trzynastu Przykazań (613)
 161. Apokalipsa Gabriela (Gab)
 162. Apokalipsa Adamnana (Adn)
 163. List Jakuba Do Kwadratusa (Kdr) późny list, falsyfikat nienapisany przez Jakuba, lub rzeczywisty list niestety również sfałszowany by poprzeć np. Pawła choć dowodów brak.
 164. Apokalipsa Jeremiasza (Jre)
 165. Ewangelia Gamaliela (Gam)
 166. Dzieje Cypriana I Justy (Cyp)
 167. Apokalipsa Teofila (Tfl)
 168. Syryjskie Nauczanie Apostołów (Sr)
 169. Apokalipsa Mojżesza (Ms)
 170. Legenda O Weronica (Wer)
 171. Ewangelia Hebrajczyków, głupio to brzmi by Mateusz miał napisać najpierw po Starohebrajsku bądź Aramejsku a następnie przetłumaczyć na grecki. Stawiam że jest to przeróbko pewnej grupy która odrzucała Pawła
 172. Kerygmata Petrou (5 Ptr)
 173. Księga Ód Salome (Sme)
 174. Księga Abrahama (Ahm)
 175. Dzieje Apostoła Tadeusza (Tad)
 176. Dzieje Apostoła Bartłomieja (Btł)
 177. Wedy Słowiańsko-Aryjskie
 178. Księga Josippona (Jos) | Szukam jakiejkolwiek wersji (nawet w języku pseudo Hebrajskim) księgi Josippon 
 179. Dzieje Tytusa (Tts)
 180. Dzieje Akwili (Akw)
 181. Księga Artapanusa (Art)
 182. Dzieje Barnaby (Bnb)
 183. Dzieje Apostoła Macieja (Mci)
 184. List O Zachowaniu Niedzieli Spadły Z Nieba (Nie)
 185. Dzieje Apostoła Szymona (Szy)
 186. Księga Michaldy (Mld)
 187. Księga Żywotu Jana Chrzciciela (Ch)
 188. Dzieje Szarbil (Sbi)
 189. Dzieje Ksantyppy Polikseni Rebeki (Rb)
 190. Ewangelia Dzieciństwa Armeńska (4 Dzi)
 191. Ewangelia Amonia (Amn)
 192. Księga Klemensa (Klm)
 193. Ewangelia Dzieciństwa Arabska (5 Dzi)
 194. Ewangelia Dzieciństwa Słowiańska (3 Dzi)
 195. Ewangelia Dzieciństwa Irlandzka (6 Dzi)
 196. Ewangelia Dzieciństwa Grecka (1 Dzi)
 197. Ewangelia Dzieciństwa Łacińska (2 Dzi)
 198. Ewangelia Dzieciństwa Gruzińska (7 Dzi)
 199. 6 Księga Adama (6 Adm)
 200. Apokalipsa Jakuba (Jb)
 201. Apokalipsa Pawła (Paw)
 202. Dialog Zbawcy (Dia)
 203. Druga Nauka Wielkiego Seta (2 Se)
 204. Egzegeza O Duszy (Egz)
 205. Esseńska Ewangelia Pokoju (Pok)
 206. Ewangelia Aquariusa (Aq)
 207. Ewangelia Bazylidesa (Baz)
 208. Ewangelia Egipcjan (Eg)
 209. Ewangelia Filipa (Fil) | Jedno z najlepszych gnostyckich dzieł
 210. Ewangelia Judasza (Jds) | Najlepiej nie patrzeć na ten tekst z perspektywy filmu ”Kod Leonarda Da Vinci” a na tekst lokalnej  sekty która podczepiła się pod postać Judasza. Oczywiście ten okołobiblijny nie spisany pod natchnieniem Boskim.
 211. Ewangelia Marii (Mri)
 212. Ewangelia Prawdy (Pra)
 213. Ewangelia Walentyna (Wal)
 214. Ewangelia Życia Doskonałego (Ży) | New Age,
 215. Grzmot Czyli Doskonały Umysł (Grz)
 216. Hipostaza Archontów (Ar) | diaboliczne pranie mózgu zgodne z listami Sawła niejakiego apostoła narodów
 217. Księga Allogenesa (All)
 218. Księga Autentycznej Nauki (Aut)
 219. Księga Herakleona (Hrk)
 220. Księga Interpretacji Wiedzy (Int)
 221. Księga Melchidezeka (Mel) | zbiór kilku tekstów na temat tej tajemniczej postaci – Gnostycka, Qumrańska i jeszcze jakaś
 222. Księga Myśli Naszej Wielkiej Mocy (Mc)
 223. Księga O Początku Świata (Poc)
 224. Księga Parafrazy Sema (Sem)  | Nie Biblia ale dobrze mi czytało ten tekst kiedy go przerabiam, nienajgorzej używe sformułowania itd.
 225. Księga Poimandresa (Poi)
 226. Księga Przypowieści Sekstusa (Sks)
 227. Księga Teodota (Teo)
 228. Księga Zostrianosa (Zos)  | Jedyne co pamiętam to powoływanie się na Zaratusztrę
 229. List Do Rheginosa (Rhe)
 230. List Eugnostosa (Eug)
 231. List Piotra Do Filipa (4 Ptr) | Autorem tego listu nie jest ani Piotr ani żaden inny apostoł a jakiś anonimowy gnostyk.
 232. Księga Psalmów Manicheusza (Mni)
 233. Manichejskie Psalmy Tomasza (Tm) | Świetna literatura, słaba doktrynologia ale ogólnie dobrze mi się je czytało
 234. Sekretna Księga Jana (5 J)
 235. Świadectwo Prawdy (Pwd)
 236. Traktat Trójdzielny (Trk)
 237. Trzy Stele Seta (St)
 238. List Ptolemeusza Do Flory (Flo)
 239. Ewangelia Maniego (Ma)
 240. Księga Oświecenia Trzeciego Posłańca (Psł)
 241. Księga Psalmów Manicheusza (Mn)
 242. Księga Mar Mani Khaila (Mni)
 243. Księga Przykazań O Żywej Religii (Rel)
 244. Księga Proroctwa Drzew (Drz)
 245. Księga Nauczania Jasnego Światła Prawdy (Jsn)
 246. Księga Przebudzenia Duszy (Du)
 247. Księga Przyszłości Ludzkości (Lud)
 248. List Fundamentalny Maniego (Fun)
 249. Księga Mądrości Naszego Pana Isus (Md)
 250. Księga Nauczania Apostołów (Apł)
 251. Księga Psalmów (Do) Isusa (Is) 

 

 

 

Seria Czwarta – |Biblioteka Mormońska|

 1. 1 Księga Nefiego (1 Ne)

 2. 2 Księga Nefiego (2 Ne)

 3. Księga Jakuba (Jak)

 4. Księga Enosa (En)

 5. Księga Jaroma (Jar)

 6. Księga Omniego (Omn)

 7. Słowa Mormona (Sł)

 8. Księga Mosjasza (Mos)

 9. Księga Almy (Al)

 10. Księga Helamana (He)

 11. 3 Księga Nefiego (3 Ne)

 12. 4 Księga Nefiego (4 Ne)

 13. Księga Mormona (Mor)

 14. Księga Etera (Et)

 15. Księga Moroniego (Mor)

 16. Księga Mojżesza (Mjs)

 17. Księga Abrahama (Abm)

 18. Księga Mateusza (Mtu)

 19. Nauki I Przymierza (Nip)

 

 

 

 

 

Seria Piąta – |Biblioteka Nieswoja|

Cudze Materiały  Księgi Które Zamierzam Kiedyś Przetłumaczyć Bądź Wstawić Polskojęzyczne Tłumaczenie 

 1. Kopiowanki Nr 01 – Bestia i III wojna światowa – tylko dla orłów (część 2) – Loża Bez Tajemnic
 2. Kopiowanki Nr 02 – Jak To Było Z Cyrylem I Metodym
 3. Kopiowanki Nr 03 – Tajemnica Wielki Babilon
 4. Kopiowanki Nr 04 – Niemcy Jacy Niemcy – Niemcy NIE są starsze od USA!
 5. Kopiowanki Nr 05 – Agenda New Age – Wolna Polska
 6. Kopiowanki Nr 06 – Czy Neandertale To Biblijni Nefilimowie
 7. Kopiowanki Nr 07 – Badanie Okultystycznych Symboli
 8. Kopiowanki Nr 08 – Imię Jahwe W Egipskich Tekstach Hieroglificznych
 9. Kopiowanki Nr 09 – Kiedy Narodził Się Jezus Chrystus – Loża Bez Tajemnic
 10. Kopiowanki Nr 12 – Korzenie Antychrysta: Zaginione Plemię Dana
 11. Kopiowanki Nr 13 – Paul As Satan’s Apostle
 12. Kopiowanki Nr 14 – Na Początku Był Krzyż Ale Czyj
 13. Kopiowanki Nr 15 – Skompletowane Spisy Kanonu Biblijnego
 14. Kopiowanki Nr 16 – Protokoły Mędrców Syjonu (Pms)
 15. Kopiowanki Nr 18 – Eli James – Od Kaina Do Chazarii
 16. Kopiowanki Nr 19 – Trzecia Siła
 17. Biblia Mesjańska – 02 Nowy Testament
 18. Nestor – Powieść Minionych Lat
 19. Korzenie Antychrysta: Zaginione plemię Dana

 

Katechizm Kościoła Gnostyckiego

https://basileia785.wordpress.com/cytaty-syfonistyczne/

https://basileia785.wordpress.com/szmaragdowe-tablice-thota/

https://basileia785.wordpress.com/egipska-ksiega-umarlych/

Pliniusz Starszy

 

 

 

ZAMIESZCZONE TU TEKSTY (APOKRYFY) ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE GŁÓWNIE W CELACH DEMONSTRACYJNYCH I MOŻNA SWOBODNIE PODAWAĆ OWE TEKSTY W POSTACI LINKÓW NA INNYCH STRONACH (zwłaszcza moje tłumaczenia, cudze tłumaczenia to nie moja bajka) CZY NAWET ZACYTOWAĆ POD WARUNKIEM ZACHOWANIA ICH TREŚCI ORAZ UMIESZCZENIA PONIŻEJ ZAMIESZCZONEGO TEKSTU INFORMACJI SKĄD ZOSTAŁY WZIĘTE (Linku).

Moje tłumaczenia to przede wszystkim 2 Księga Barucha oraz Koptyjska Księga Eliasza.  Do tłumaczeń nie mojego autorstwa staram się zamieszczać źródła skąd zostały wzięte. 

Zdobycie polskich wersji językowych tych dzieł graniczy z cudem dlatego postarałem się utworzyć coś w rodzaju małej Biblioteki tekstów – Biblijnych, Apokryficznych, Gnostyckich oraz artykułów które znikają z internetu.

Zajmowanie się pewnymi tematami jest niestety wielce absorbujące.

(2015) © basileia785.wordpress.com Nathaniel Lysander vel Ewangelios Nathanielski vel 

Niewygodne informacje nie są obalane a cenzurowane, cenzura niewygodnych pytań jest oznaką nieuczciwych intencji.

 

 


 


Apokryf – (gr.ἀπόκρυφος, ápókryphos – ukryty, tajemny) – określenie używane obecnie głównie w kontekście ksiąg o zabarwieniu religijnym z okresu przełomu naszej ery, które Kościół uważa za nienatchnione, w szczególności to księgi niewchodzące w skład Biblii. Apokryfami określano pisma, które nie zostały przyjęte do kanonu pism świętych, czyli będące niejako w pewnej opozycji do kanonu. W tym sensie stosuje się też termin pseudoepigraf.

Apokryfy (pseudoepigrafy) dzielą się na różne grupy w zależności od przyjętego kryterium: według gatunków literackich, autorstwa przypisanego twórcy, pochodzenia (judaistyczne, hellenistyczne), odniesienia do danego nurtu religijnego (judeochrześcijańskie, gnostyckie) i wiele innych. Najczęstszym kryterium stosowanym przy podziale apokryfów jest ich przynależność do danego gatunku literackiego, po uprzednim odniesieniu do Starego lub Nowego Testamentu.

To na tyle jeśli chodzi o encyklopedię 🙂

Wielu z was pewnie słyszało o zaginionych apokryfach, które ma ”ukrywać Kościół”

Niestety ale na świat wyjawiane są głównie fałszywe pisma, najczęściej gnostyckie (okultystyczne) niemające nic wspólnego z uczniami Chrystusa jak: Ewangelia (Judasza, Marii Magdaleny, Filipa, Piotra, Tomasza, Macieja, Bartłomieja, Barnaby)

Poniżej podam spis ciekawych pism oraz ich krótki opis: (zielonym kolorem zaznaczyłem księgi warte uwagi)

Radzę nie sugerować się nazwami tych dzieł czy opiniami na ich temat. Najważniejsza jest treść, czy jest zgodna z resztą Biblii. Mimo wszystko należy zachować ostrożność czytając owe księgi:

Czy zawierają słowo Boże?

Czy głoszą zbawienie z uczynków czy wiary?

Czy głoszą Królestwo Boże na ziemi?

Czy głoszą (mówią/piszą) cokolwiek o 10 ”zaginionych” plemionach Izraela.

Czy istnieją wersje w języku greckim ?

Czy ich wiek datuje się przed narodzeniem Syna Bożego?

Zbiór zaczerpnięty z badań własnych oraz:

http://zbawienie.forumotion.com/t54-ksiegi-pozabiblijne

oraz Wikipedii 🙂

 

Sądzisz że Apostołowie nie cytowali apokryfów ?

http://www.cin.org/users/james/files/deutero3.htm

Przy okazji porównaj słowa Pawła z Tarsu, Isusa z Nazaretu, a także autora księgi Syracha, Tobiasza, Mądrości Salomona:

Saul ”apostoł” promuje Tutaj modlitwę na umór.

List Do Filemona (1): Paweł, więzień Chrystusa Isusa, i Tymoteusz, brat, do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego, (2): I do Appii, siostry, i do Archippa, współbojownika naszego, i do zboru, który jest w twoim domu: (3): Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Isusa Chrystusa. (4): Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam ciebie w modlitwach moich, (5): Słysząc o miłości twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Isusie, i masz do wszystkich świętych, (6): Aby wiara twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. (7): Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości twojej, ponieważ serca świętych przez ciebie, bracie, zostały pokrzepione.

A co powiedział Isus, mianowany przez Boga Król ?:

Mateusza 6: Mat 6:1 Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Mat 6:2 Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją. Mat 6:3 Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Mat 6:4 Aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Mat 6:5 A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją. Mat 6:6 Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Mat 6:7 A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Mat 6:8 Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. Mat 6:9 A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, Mat 6:10 Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Mat 6:11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, Mat 6:12 I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; Mat 6:13 I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech tak się stanie.Mat 6:14 Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz który jest w niebie. Mat 6:15 A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Mat 6:16 A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy; szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją.Mat 6:17 Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją. Mat 6:18 Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Mat 6:19 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną: Mat 6:20 Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Mat 6:21 Albowiem gdzie jest skarb twój – tam będzie i serce twoje Mat 6:22 Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie.Mat 6:23 A jeśliby oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie!Mat 6:24 Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.

Mat 6:25 Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo o będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie?

Mat 6:26 Spójrzcie na ptaki na niebie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz który jest w niebie żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one?

Mat 6:27 A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć?

Mat 6:28 A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani przędą.

Mat 6:29 A powiadam wam: Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich.

Mat 6:30 Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni?

Mat 6:31 Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać?

Mat 6:32 Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz który jest w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.

Mat 6:33 Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.

Mat 6:34 Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia.

Co ciekawe są to cytowania z ‘’Mądrości’’ Syracha (Biblia Poznańska). Sa to słowa człowieka mądrego często zgodne z Biblią.

Księga Syracha 7: (1) Sam nie czyń nic złego, to zło cię nie spotka. (2) Trzymaj się z dala od grzechu, to i on nie przyjdzie do ciebie. (3) Nie zasiewaj swoich bruzd nieprawością, żebyś nie musiał zbierać jej siedmiokrotnych plonów.

(4) Nie domagaj się od Boga żadnej władzy i żadnego miejsca zaszczytnego od króla.

(5) Nie uważaj się za sprawiedliwego przed Bogiem ani za mądrego wobec króla!

(6) Nigdy nie staraj się być władcą, skoro brak ci sił do wyzbycia się grzechów. Musiałbyś wtedy zadrżeć przed kimś jeszcze większym i mimo swej uczciwości mógłbyś innych zgorszyć.

(7) Nie bierz udziału w zgromadzeniach bezbożnych, nie narażaj się na poniżenie wobec ludu całego.

(8) Nie popadaj ponownie w takie same grzechy, bo i pierwsze z nich nie ujdą ci bezkarnie.

(9) Nie mów sobie, że Bóg weźmie pod uwagę wielkość twoich darów i że Najwyższy przyjmie każdą z twoich ofiar.

(10) W modlitwie swojej nie bądź małoduszny ani zbyt oszczędny we wspieraniu ubogich.

(11) Nie lekceważ człowieka pełnego goryczy, pamiętaj zaś o Tym, który wywyższa, ale i poniża.

(12) Względem brata nie miej złych zamiarów ani względem przyjaciela twego.

(13) Czuj odrazę do wszelkiego kłamstwa i nie spodziewaj się po nim niczego dobrego.

(14) Nie mów zbyt wiele na zgromadzeniach starszych, a na modlitwie nie powtarzaj słów wciąż tych samych.

(15) Nie uchylaj się od męczących zajęć ani od pracy w polu, nakazanej przez Boga.

(16) Nie zaliczaj się nigdy do grona grzeszników i pamiętaj, że Bóg ze swym gniewem nie zwleka.

(17) Upokarzaj, jak możesz, swoją własną pychę, bo ogień i robaki karę złym wymierzą.

(18) Nie wymieniaj przyjaciela za pieniądze, a wiernego brata nawet za złoto z Ofiru.

(19) Nie lekceważ sobie małżonki mądrej i dobrej, bo godna miłość i dobroć jest cenniejsza od pereł.

(20) Nie wyrządzaj krzywdy wiernemu słudze ani najemnemu robotnikowi, który uczciwie pracuje.

(21) Mądrego niewolnika kochaj jak samego siebie i nie odmawiaj mu, kiedy zapragnie wolności.

(22) Jeśli masz stada, starannie ich pilnuj, a jeśli są pożyteczne, to troszcz się o nie.

(23) Jeśli masz synów, nie zaniedbuj ich wychowania i sprowadź im żony, gdy są jeszcze młodzi.

(24) Jeśli zaś masz córki, czuwaj nad ich ciałem i nie spoufalaj się za bardzo z nimi!

(25) Wydać córkę za mąż to niemałe dzieło, ale wydaj ją tylko za mądrego męża!

(26) Jeżeli masz żonę jaką chciałeś, to jej nie odrzucaj i nie obdarzaj zaufaniem żadnej odrzuconej!

(27) Z całego serca szanuj swego ojca i nigdy nie zapomnij bólu swojej matki.

(28) Pamiętaj o tym, że dali ci życie, jakże więc im odpłacisz za to, co ci uczynili?

(29) Boga się bój całym swoim sercem, a Jego kapłanom cześć oddawaj!

(30) Ze wszystkich sił kochaj twego Stwórcę i nigdy nie pogardzaj żadnym Jego sługą!

(31) Cześć oddawaj Bogu, szanuj Jego kapłanów, oddaj im to, co ich, jak jest nakazane, pierwociny, ofiary przebłagania i dar łopatek, ofiary uświęcenia i pierwociny rzeczy świętych.

(32) Do ubogiego wyciągnij rękę, żebyś otrzymał pełnię błogosławieństwa.

(33) Z każdym, kto żyje, dziel się swymi dobrami i nawet zmarłym nie odmawiaj miłości!

(34) Nie odwracaj się od płaczących, ale raczej smuć się wspólnie ze smutnymi.

(35) Nie odkładaj na później odwiedzin chorego, a zyskasz sobie za to jego miłość.

(36) Cokolwiek czynisz, pamiętaj o końcu, a nigdy nie popełnisz grzechu.

 

(Niektóre wersety są lekko kontrowersyjne, chyba że owemu kaznodziei chodziło poszanowanie dla Lewitów takich jak Mojżesz czy Aaron)

AD 17 – Chodzi oczywiście o symboliczny ogień gehenny oraz robaki czyli śmierć w zapomnieniu

AD 14 – Chrystus mówił także aby nie odprawiać żadnej mantry

Zaś Księga Tobiasza mówi nam tak:

 

Księga Tobiasza 4:

 (1) Tego dnia przypomniał sobie Tobit o pieniądzach, które oddał na przechowanie Gabaelowi w Raga, w Medii.

(2) I rzekł sam do siebie: Przecież modliłem się o śmierć. Czyżby nie należało przywołać syna mego Tobiasza i nie powiedzieć mu o tych pieniądzach przed moją śmiercią?  (3) Wezwał więc syna swego Tobiasza, a gdy ten stanął przed nim, rzekł mu: Pochowaj mnie godnie. Czcij swoją matkę i nie opuszczaj jej przez wszystkie dni jej życia. Postępuj zgodnie z jej wolą i nie zasmucaj jej duszy żadnym czynem.  (4) Pomnij na nią, dziecko moje, gdyż wiele niebezpieczeństw znosiła dla ciebie w swoim żywocie, gdyś przebywał w jej łonie. A kiedy umrze, pochowaj ją obok mnie w jednym grobie.  (5) Przez wszystkie dni swoje pamiętaj o Panu, dziecko moje, nie gódź się dobrowolnie na grzech i nie przekraczaj Jego przykazań. Postępuj sprawiedliwie przez wszystkie dni swego życia i nie wkraczaj nigdy na drogę nieprawości. 

(6) Ci bowiem, którzy kierują się prawdą, osiągną powodzenie w swych poczynaniach.

(7) (Wszystkim, którzy pełnią sprawiedliwość, udzielaj jałmużny ze swojej majętności, a niech nie będzie skąpe oko twoje w dawaniu jałmużny. Nie odwracaj swego oblicza od żadnego ubogiego, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga.  (8) Udzielaj jałmużny z tego, co posiadasz, odpowiednio do swej majętności. Jeżeli mało masz, nie lękaj się nawet według małej miary udzielać jałmużny.  (9) W ten sposób zgromadzisz dla siebie wielki skarb na dzień potrzeby,  (10) Bo jałmużna wybawia od śmierci i nie dozwala wkroczyć do ciemności.  (11) Dla wszystkich bowiem, którzy udzielają jałmużny, jest ona cenną ofiarą w obliczu Najwyższego.

(12) Powstrzymaj się, dziecko, od wszelkiej nieczystości, a żonę staraj się pojąć przede wszystkim z rodu ojców twoich. Nie bierz żony obcej, która nie pochodzi z pokolenia twego ojca, jesteśmy bowiem synami Proroków. Wspomnij, dziecko moje, na Noego, Abrahama, Izaaka i Jakuba, pradawnych ojców naszych – wszyscy oni pojmowali żony spośród braci swych. Toteż byli błogosławieni w dzieciach swoich, a potomstwo ich posiądzie ziemię w dziedzictwie.

(13) Teraz zaś, dziecko, kochaj braci i nie wynoś się w sercu swoim ponad swoich braci i synów, i córki swojego narodu. Nie wzbraniaj się pojąć żony spośród nich, gdyż w pysze wiele jest zepsucia i rozkładu, a lenistwo prowadzi do zubożenia i wielkiej nędzy. Lenistwo bowiem jest matką głodu.

(14) Zapłaty [należnej] człowiekowi, który u ciebie pracuje, nie zatrzymuj u siebie, lecz uiszczaj mu ją natychmiast. A jeśli ty będziesz służył Bogu, On cię wynagrodzi. Czuwaj, dziecko, nad wszystkimi swymi poczynaniami i okaż dobre wychowanie całym swym postępowaniem.

(15) Nie czyń nikomu tego, co tobie samemu niemiłe. Nie pij wina aż do upicia się i niech pijaństwo nie będzie ci towarzyszem na twej drodze.

(16) Dziel się chlebem twoim ze zgłodniałym, a nagiemu szat swoich [użyczaj]. Udzielaj jałmużny ze wszystkiego, co ci zbywa, i niech oko twoje nie będzie skąpe w dawaniu.

(17) Kładź swój chleb na grobie sprawiedliwych, a nie dawaj go grzesznikom.

(18) Szukaj rady u każdego mędrca i nie gardź żadną pożyteczną radą.

(19) O każdej porze wysławiaj Pana, Boga, i proś Go, aby drogi twoje były proste i aby się dokonały wszystkie twoje zamierzenia i pragnienia. Żaden bowiem naród nie posiada mądrości, lecz Pan sam udziela wszelkiego dobra i według własnej woli uniża każdego tak, jak chce. A teraz, dziecko, pamiętaj o moich przykazaniach i nie usuwaj ich ze swego serca.)

(20) Teraz zaś, dziecko, oznajmiam ci, że Gabaelowi, synowi Gabriego, w Raga w Medii, powierzyłem dziesięć talentów srebra.

(21) Nie lękaj się, dziecko moje, tego, żeśmy zubożeli. Posiądziesz wielkie dobra, jeśli będziesz się bał Boga, wystrzegał wszelkiego grzechu i jeśli będziesz czynił to, co jest dobre przed Panem, Bogiem twoim.

 

Księga Tobiasza 6:

(1) Chłopiec wyruszył w drogę wraz z aniołem, pies pobiegł także i towarzyszył im. Podróżowali we dwójkę i tak zastała ich pierwsza noc, którą spędzili nad rzeką Tygrys. 

(2) Chłopiec wszedł do rzeki Tygrys chcąc umyć sobie nogi, gdy nagle nadpłynęła ogromna ryba i chciała odgryźć chłopcu nogę; począł więc wołać.

(3) Ale anioł rzekł do chłopca: Uchwyć i trzymaj mocno rybę! Chłopiec schwycił mocno rybę i wyciągnął ją na ląd. 

(4) Wówczas rzekł do niego anioł: Rozpłataj rybę i wydobądź z niej żółć, serce i wątrobę i zachowaj je przy sobie, a wnętrzności odrzuć. Żółć bowiem, serce i wątroba jej są wybornym lekarstwem. 

(5) Rozpłatawszy rybę młodzieniec odłożył razem żółć, serce i wątrobę. Następnie upiekł jedną część ryby, którą zjedli, a drugą zasoloną zachował. 

(6) Po czym podróżowali dalej razem, aż się zbliżyli do Medii. 

(7) Wówczas chłopiec zapytał anioła mówiąc: Bracie Azariaszu, jaki to lek znajduje się w sercu, wątrobie i w żółci ryby? 

(8) Odpowiedział mu: Serce i wątrobę ryby spal [i okadź dymem] mężczyznę lub kobietę opętanych przez demona lub złego ducha, a odejdzie od nich opętanie i nigdy już nie powróci do nich. 

(9) Żółcią namaść oczy człowieka, które zaszły bielmem, a skoro dmuchniesz na nie, to jest na bielmo, [oczy] zostaną uleczone. 

 1. Wobec tej księgi stosuje się dwa argumenty:

Pierwszy argument to rzekomy rytuał odpędzania demonów za pomocą ryby, bo przecie Jezus uwalnia od demonów. Pytanie skąd więc mieli ówcześni wyganiać demony w imię Jezusa (Isusa) skoro jeszcze nie znano imienia Syna Bożego. Drugi argument to że jałmużna nie uwalnia od grzechu.

Odrzucając fałszywe doktryny słowa pochodzące od Boga stają się jasne i zrozumiałe

Nie potrzebujemy za zbawienia (od sił ciemności) (do królestwa Bożego) skomplikowanych doktryn, ale prostej biblijnej Prawdy o której mówią nawet tzw. apokryfy:

1 Księga Henocha 45: (10) Ludzie bowiem nie zostali stworzeni po to, aby wzmacniali swoją wiarę piórem i atramentem. (11) Ludzie bowiem zostali stworzeni po to, aby stali się jak aniołowie, czyli sprawiedliwi i czyści, i aby ich nie dotknęła wszystko niszcząca śmierć. Jednakże z powodu owej nauki idą ku zagładzie i z powodu owej mocy niszczy ich śmierć.

Porównaj cytaty z listu Judy i Ks. Henocha

List Judy 1(14) O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, (15) Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy.

1 Księga Henocha 1:9 (9) Oto przychodzi On z dziesięcioma tysiącami świętych, aby dokonać sądu nad nimi i aby zniszczyć grzeszników, i aby złajać każdego, za to wszystko, co przeciwko Niemu uczynili grzesznicy i niegodziwcy.

Jak już dałem znać nie uznaję wszystkie księgi Biblijne za natchnione. Nie oznacza to że te księgi bym wykreślił z kanonu. Zawierają one nauki błędne (własne, ludzkie) i niepoparte słowami Boga i Syna Bożego czyli Jezusa Chrystusa.

Listy Pawła (Corpus Paulinum)

 1. Ewangelię Łukasza – uczeń Pawła
 2. Ewangelię Marka – uczeń Pawła
 3. Dzieje Apostolskie – dzieło Łukasza
 4. Listy Piotra niekoniecznie musza być napisane przez Piotra. Autorem ich mógł być Marek ewangelista lub ktokolwiek inny.
 5. Księgę Estery – jest to typowe zażydzanie Biblii. Tenże skrawek dokumenty nie była cytowany przez apostołów. Święto Purim jest oparte właśnie na Księdze Estery nie zaś na Torze. 
 6. http://zbawienie.forumotion.com/t79-ksiega-estery-powinna-byc-usunieta-z-biblii

http://www.bibliamesjanska.com/Est/1.html

Jeżeli w danych księgach nie ma nic na temat dobrych uczynków albo o 12 Plemionach Izraela albo o Królestwie Bożym , to możemy daną księgę pominąć jako naukę ludzką

Powszechnie sądzi się że Biblia jest słowem Bożym, owszem tam jest Słowo Boga I Jego Syna poprzez proroków jak Ezechiel, Jeremiasz czy Daniel ale!:

Ewangelia Mateusza 4:4 A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Ostatnia Poprawka : Marzec 2018


 

Nieukrywam iż moim źródłem doktrynalnym są:

Ze ST:
– Księga Jeremiasza
– Księga Jezekiela
– 1 Księga Henocha
– Księga Daniela
– Piecioksiąg

Z NT:
– Ewangelia Mateusza
– Ewangelia Jana
– List Jakuba
– Objawienie

 

 

 


 

Biblia Słowiańska / Propozycja Własna

Jest to krótki chwilowy post przed stawiący Biblię (Mesjańską) według mojego pomysłu

Pomarańczowym Kolorem Zaznaczone są księgi o niepewnej autentyczności

Szarym Kolorem księgi o małej autentyczności, w sprzeczności z resztą ksiąg.

Oliwkowy Kolor – Księgi Uznane za Kanoniczne

Szary Kolor – Księgi Nieuznane za Kanoniczne

Pomarańczowy Kolor – Księgi O Nierozstrzygniętej Dotychczas Kwestii Ich Natchnienia


Księga Sędziów – w oryginale musiała zawierać nazwie słowo ”Dan” Księga Danitów?

2 Ks Ezdrasza = Księga Nehemiasza

Księga Estery przedstawia rzeczy sprzeczne z Księgami Ezdraszowymi

Biblia z greckiego języka oznacza Księgę.

Osobiście za natchnioną uznaję 1 Księgę Henocha, 2/4 Księgę Ezdrasza, 1/3 Księgę Ezdrasza, 1 Księgę Barucha

Księgi Biblijne sortuję według czterech kategorii. Psalmy Dawida oraz Salomona są jednak wyjątkiem i są zarówno prorockie jak i dydaktyczne. Musimy pamiętać że to nie Biblia jest Słowem Boży, a Biblia to Słowo zawiera. Słowa ludzkie nie są natchnione!

A) Księgi Prawne (Piecioksiąg i Ewangelie)

B) Księgi Prorockie (Ks. Daniela, Zachariasza, Malachiasza, Jeremiasza Objawienie itd)

C) Księgi Kaznodziejskie (Listy apostołów, Ks. Przysłów, Kaznodziei, Mądrości, Syracha itd)

D) Księgi Historyczne (Od Ks. Jozuego do Ksiąg Ezdrasza, Ks. Tobiasza,  Judyty, Estery, Machabeuszów itd)

Dlaczego Biblia Lechicka ? Ponieważ jest przeznaczona głównie dla Słowian czyli Lechitów. Lachowie czyli Panowie. Naród Wybrany przez Pana Boga, Boga Lachów O Którym nasi przodkowie dawno by zapomnieli gdyby nie Biblia.


 1. Wstęp do Starego i Nowego Przymierza:
 2. List Arysteasza Do Filokratesa (Ary)
 3. Kolor Oliwkowy – Księgi (uznawane za) Kanoniczne 
 4. Kolor Szary – Nie mam zdania, niesprawdzone 
 5. Kolor Czerwony – Księgi Nienatchnione

 

 

 

STARY TESTAMENT – ST NOWY TESTAMENT – NT
 1. Księga Rodzaju (Rdz)
 2. Księga Wyjścia (Wj)
 3. Księga Kapłańska (Kpł)
 4. Księga Liczb (Lb)
 5. Księga Powtórzonego Prawa (Pwt)
 6. Ksiega Jozuego (Joz)
 7. Ksiega Sędziów (Sdz)
 8. Księga Rut (Rt)
 9. 1 Ksiega Samuela (1 Sm)
 10. 2 Księga Samuela (2 Sm)
 11. 1 Księga Królewska (1 Krl)
 12. 2 Ksiega Królewska (2 Krl)
 13. 1 Księga Kronik (1 Krn)
 14. 2 Księga Kronik (2 Krn)
 15. 1 Księga Ezdrasza (1 Ezd)
 16. 2 Księga Ezdrasza (2 Ezd)
 17. 3 Księga Ezdrasza (3 Ezd)
 18. 4 Księga Ezdrasza (4 Ezd)
 19. Księga Achikara (Akr)
 20. Księga Tobiasza (Tb)
 21. Księga Judyty (Jdt)
 22. Księga Estery (Est)
 23. Józef I Asenet (Asn)
 24. Żywoty Proroków (Prk)
 25. Testament Mojżesza (Moj)
 26. Księga Jubileuszów (Jub)
 27. 1 Ksiega Henocha (1 Hen)
 28. 2 Księga Henocha (2 Hen
 29. Księga Hioba (Hi)
 30. Księga Psalmów Dawida (Ps)
 31. Księga Psalmów Salomona (Sal)
 32. Księga Pieśni (Pi)
 33. Księga Przysłów Salomona (Prz)
 34. Księga Kaznodziei Salomona (Kzn)
 35. Pieśń Nad Pieśniami (Pnp)
 36. Księga Mądrości Salomona (Mdr)
 37. Księga Mądrości Syracha (Syr)
 38. Księga Ozeasza (Oz)
 39. Księga Joela (Jl)
 40. Księga Amosa (Am)
 41. Księga Obdiasza (Ab)
 42. Ksiega Jonasza (Jon)
 43. Księga Micheasza (Mi)
 44. Księga Nahuma (Na)
 45. Ksiega Ambakuma (Amb)
 46. Księga Sofoniasza (So)
 47. Księga Angajosa (Ag)
 48. Księga Zachariasza (Za)
 49. Ksiega Malachiasza (Ml)
 50. Ksiega Izajasza (Iz)
 51. Księga Jeremiasza (Jr)
 52. 1 Księga Barucha (1 Bar)
 53. 2 Księga Barucha (2 Bar)
 54. Księga Trenów (Tr)
 55. Księga Jezekiela (Jez)
 56. Księga Daniela (Dn)  
 57. 1 Księga Machabejska (1 Mch)
 58. 2 Księga Machabejska (2 Mch)
 59. 3 Księga Machabejska (3 Mch)
 60. 4 Księga Machabejska (4 Mch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ewangelia Mateusza (Mt)
 2. Ewangelia Marka (Mk)
 3. Ewangelia Łukasza (Łk)
 4. Ewangelia Jana (J)        
 5. Ewangelia Tomasza (Tom)
 6. Ewangelia Nikodema (Nk)
 7. Dzieje Apostolskie (Dz)
 8. List Do Rzymian (Rz)
 9. 1 List Do Koryntian (1 Kor)
 10. 2 List Do Koryntian (2 Kor)
 11. 3 List Do Koryntian (3 Kor)
 12. List Do Galacjan (Ga)
 13. List Do Efezjan (Ef)
 14. List Do Filipian (Flp)
 15. List Do Kolosan (Kol)
 16. 1 List Do Tesaloniczan (1 Tes)
 17. 2 List Do Tesaloniczan (2 Tes)
 18. 1 List Do Tymoteusza (1 Tm)
 19. 2 List Do Tymoteusza (2 Tm)
 20. List Do Tytusa (Tt)
 21. List Do Filemona (Flm)
 22. List Do Laodycejczyków (Lao)
 23. List Do Hebrajczyków (Hbr)
 24. List  Jakuba (Jk)
 25. 1 List Piotra (1 P)
 26. 2 List Piotra (2 P)
 27. 1 List Jana (1 J)
 28. 2 List Jana (2 J)
 29. 3 List Jana (3 J)
 30. List  Judy (Jud)
 31. Didache (Di)
 32. Objawienie Jana (Ap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcam więc do sprawdzania wielu źródeł i porównywania ich z innymi. Być może Bóg zachował dla nas jeszcze niejedną niespodziankę który cały czas była na wyciągnięcie oka i ręki…


Linki Do Ciekawych Stron, Witryn, Filmów, Blogów:

Nie wszystko musi być tam zgodne z prawdą podobnie tutaj 🙂

 Strony:

http://www.zbawienie.com/index.html

http://www.proroctwa.com/

https://blog-proroctwa.com/

https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/

https://cyryl27.wordpress.com/

https://edwedere.wordpress.com/

https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/

https://liksar.wordpress.com/

 

http://damgrath.blogspot.com.au/

 

 

 

https://prawdaxlxpl.wordpress.com/

http://pl.sputniknews.com/

 

 

https://slowianiegenetykahaplogrupy.wordpress.com/

 

 

http://wspanialarzeczpospolita.pl/

http://www.avesta.org/

http://ministerfortson.com/category/nephilim-giants/

 

 

http://www.stevequayle.com/index.php?s=25

https://apocrifoss.blogspot.com/2016/09/a-luz-perfeita.html

https://www.bibliotecapleyades.net/nag_hammadi/contents.htm

 

 

 Kroniki Źródła Filmy

Lista Długów Narodowych

Linki Do Kilku Książek (nie ze wszystkim się zgadzam)

Kronika Duńska

https://ia801402.us.archive.org/31/items/pdfy-CF3PRqb1CblGB8-3/Carr%20-%20Satan%20-%20Prince%20of%20This%20World%20%28Luciferian%20conspiracy%20exposed%29%20%281959%29.pdf

https://mises.org/sites/default/files/Progress%20and%20Poverty_3.pdf

Księga Urantii

Oahspe

https://web.archive.org/web/20170626095604/http://www.wikalim.republika.pl:80/0005_artbib.html

 

 

 

 

 

Przekłady Biblijne:

 1. Biblia Łacińska Wulgata
 2. Biblia Tysiąclecia
 3. Biblia Paulistów
 4. Biblia Warszawska
 5. Biblia Brzeska
 6. Nowa Biblia Gdańska 
 7. Biblia Rosyjska
 8. Biblia Chorwacka 
 9. Biblia Króla Jakuba (KJV)
 10. Biblia Revised Standard Version
 11. Biblia Interlinearna Greek-English
 12. The Complete Apostle’s Bible
 13. Faithful Nowy Testament
 14. New Revised Standard Version
 15. Polski Tanach
 16. Biblia Genewska
 17. Biblia Literacka 
 18. Charles Thomson’s English Translation of the Greek Septuagint (LXX) Bible
 19. Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza – liter
 1. Peszitta 
 2. https://jesusspokearamaic.com/shop/Bibles/Etheridge-Translation
 3. http://aramaicnewtestament.org/peshitta/murdock/

 

Wykłady Kenta Kovinda Dotyczące Kreacjonizmu