Apokryfy, czy rzeczywiście je należy unikać?

 

 

Seria Pierwsza – |Pawłościaństwo|

Wszystko co dotyczy ”apostoła” Pawła, rzeczywistego założyciela Chrześcijaństwa. 11 Części

 1. Marek Paweł Barnaba Łukasz
 2. Autentyczność Listów Piotra
 3. List Pawła Do Efezjan
 4. List Pawła Do Filipian
 5. List Pawła Do Koryntian
 6. List Pawła Do Kolosan
 7. Listy Pasterskie
 8. List Pawła Do Tesaloniczan
 9. List Pawła Do Żymian
 10. Kronika Łukasza
 11. List Barnaby i Do Hebrajczyków
 12. Dalsze Refleksje Dotyczące Nauczania Sawła

 

 

Seria Druga – |Apologie|

Mowy Obronne

 1. W Obronie Pism Prorockich
 2. Ufać Bogu Nie Wierzyć Religiom
 3. Kwestia Sabatu Chiliazmu Trynitaryzmu Eucharystii Baptyzmu Dyspensacjonalizmu
 4. Isus Krzewiciel Teonomii
 5. Prawo I Administracja Boża
 6. Eschatologia I Ewangelia
 7. Okrąg Czy Kulka | Luźne PrzemyśLenia
 8. I Nie Dopuść Abyśmy Zgrzeszyli
 9. Druga Fala Mitomanii
 10. Seks A Miłość Muzyka A Chałtura
 11. Chasydzi vs Syjoniści
 12. Is Ra El Czyli Konflikt Szatana Z Lucyferem I
 13. Is Ra El Czyli Konflikt Szatana Z Lucyferem II
 14. Is Ra El Czyli Konflikt Szatana Z Lucyferem III
 15. Apologia Nr. 15 – Charagma (Znamię Bestii) Chi Ksi Stigma Czy Chi Jota Stigma
 16. https://basileia785.wordpress.com/2018/04/15/apologia-nr-16-druga-fala-i-trabki-bombki/
 17. https://basileia785.wordpress.com/2018/03/21/odnowa-umyslu/

 

 

Seria Trzecia – |Śladami Synów Noego|

 1. Kronika Przedpotopowa |– Historia ziemi od Adama do Noego w oparciu o Biblię oraz legendy
 2. Dwanaście Plemion Izraela | – Dzieje rzekomo zaginionych 10 plemion Izraela
 3. Historia Północnego Królestwa Izraela Pod Przewodnictwem Efraima I Manassesa
 4. Hipoteza Czasu Widmowego
 5. Odrzucone Narody Abrahama – Ismael Ezaw Dan
 6. Egipt Za Czasów Mojżesza
 7.  Słowo Na 31 Października i 1 Listopada
 8. Imiona Teoforyczne Oraz Ich Znaczenie

 

 

 

 

Apokryfy:

KSIĘGI KTÓRE WARTO ZNAĆ, KTÓRYCH KWESTIA NATCHNIENIA WIELU Z NICH JEST CO NAJMNIEJ WĄTPLIWA

 1. 1 Księga Adama (1 Adm)12 marca 2017
 2. 1 Księga Barucha (1 Bar) – Była w kanonie Septuaginty. Ta księga znajduje się w Polskich katolickich przekładach Biblijnych. Do tej pory znalazłem sprzeczności ze Słowem Bożym. Księga dopełnia resztę proroctw, mówi o narodzie twardego karku a list Jeremiasza krytykuje idolatrię.  
 3. 1 Księga Henocha (1 Hen) | Absolutnie obowiązkowe dzieło. Biblia bez tej księgi jest niekompletna. Obala nauki zbawienia z wiary i wiele innych doktryn. Dopowiada wiele o zbuntowanych aniołach pod banderą Lucyfera i ich działania a także, przyczynę potopu itd. Rozdział 1 werset 9 cytowany przez Judę Apostoła . Znajduje sie w kanonie etiopskim Jedna z najstarszych ksiąg napisanych na świecie. Uważam że powinna być podzielona w BM na 5 rozdziałów jako pięcioksiąg Henocha. Lepiej by się przystało, przejrzyście ale to detal
 4. 1 Księga Machabejska (1 Mch)1 września 2016
 5. 1 List Klemensa Rzymskiego Do Koryntian (1 Kl)16 października 2016
 6. 2 Księga Adama (2 Adm)13 marca 2017
 7. 2 Księga Barucha (2 Bar) | zawiera list do 9,5 plemion Jakuba. Znajduje się w kanonie Syryjskim, bardzo ciekawe dzieło, jedno z najlepszych
 8. 2 Księga Henocha (2 Hen)
 9. 2 Księga Machabejska (2 Mch)2 września 2016
 10. 2 List Klemensa Rzymskiego Do Koryntian (2 Kl)17 października 2016
 11. 3 Księga Barucha (3 Bar)
 12. 3 Księga Ezdrasza (3 Ezd)29 października 2016
 13. 3 Księga Henocha (3 Hen)12 października 2016
 14. 3 Księga Machabejska (3 Mch)3 września 2016
 15. 3 List Pawła Do Koryntian (3 Kor)23 grudnia 2016
 16. 4 Księga Barucha (4 Bar) |  znana jako Kronika Jeremiasza. Znajduje się w kanonie etiopskim
 17. 4 Księga Ezdrasza (4 Ezd)7 listopada 2016
 18. 4 Księga Machabejska (4 Mch)4 września 2016
 19. 5 Księga Machabejska (5 Mch)5 września 2016
 20. 6 Księga Machabejska (6 Mch)6 września 2016
 21. 7 Księga Machabejska (7 Mch)7 września 2016
 22. 8 Księga Machabejska (8 Mch)8 września 2016
 23. Apokalipsa Izajasza (Izs)
 24. Apokalipsa Lamecha (Lam)  
 25. Diatessaron (Dt)21 lutego 2017
 26. Didache (Di) | krótkie i zarazem arcyciekawe źródło napisane wcześniej od wielu dzieł chrześcijańskich pism greckich. Jest to streszczenie prawa zawartego w Ew. Mateusza i Listu Jakuba apostoła. Niestety zawarte są tam też wątki Pawłowe jak Eucharystia i posłuch wobec władz. 
 27. Didaskalia (Ds)
 28. Dokument Damasceński (Dms)5 października 2016
 29. Dzieje Gada Jasnowidza (G) 
 30. Dzieje Pawła Z Tarsu (Pwł)21 lutego 2017
 31. Dzieje Piotra (Ptr) | opis walki Piotra z Szymonem Magiem, przerobione fragmenty przez wrogów Boga w IV w.. W usta Kefasa włożono słowa wyrwane z listów Pawła.
 32. Dzieje Tomasza (Tms) | dzieło ze źródła gnostyckiego, podobno częściowo oczyszczone z przez chrześcijan.
 33. Ewangelia Barnaby (Brn)14 lutego 2017
 34. Ewangelia Nikodema (Nk)5 października 2016
 35. Ewangelia Tomasza (Tom)
 36. Grecka Księga Daniela (Dn)29 grudnia 2016
 37. Józef I Asenet (Asn)17 października 2016
 38. Justyn Męczennik – Dialog Z Tryfonem (Try)
 39. Kronika Jerameela (Jrm)30 Maj 2016
 40. Księga Achikara (Akr)16 grudnia 2016
 41. Księga Eliasza (Eli) | Ciekawa księga, istnieją dwie wersja. Koptyjska mówi o człowieku bezprawia z ks. Daniela znanego jako ”Antychryst” A także mówi o dwóch świadkach z objawienie czyli Henochu i Eliaszu oraz wymarszu ludu Bożego na pustynie.
 42. Księga Estery (Est)25 lutego 2017
 43. Księga Jaszera (Jas) I
 44. Księga Jaszera (Jas) II9 października 2016
 45. Księga Jubileuszów (Jub)
 46. Księga Judyty (Jdt)13 października 2016
 47. Księga Mądrości (Mdr)31 października 2016
 48. Księga Mądrości Syracha (Syr)31 października 2016
 49. Księga Pieśni (Pi) | czasem umieszczana w późnych wydaniach Septuaginty, jest to zbiór 14 pieśni znanych nam ze ST. Zawiera także fragment z Ewangelii Łukasza. 
 50. Księga Psalmów Salomona (Sal)14 października 2016
 51. Księga Sedracha (Sdr)
 52. Księga Tobiasza (Tb)19 października 2016
 53. List Apostołów (Aps)13 października 2016
 54. List Arysteasza Do Filokratesa (Ary)13 października 2016
 55. List Barnaby (Br)14 października 2016
 56. List Do Diogneta (Dio)23 grudnia 2016
 57. List Pawła Do Laodycejczyków (Lao)10 lutego 2017
 58. List Piotra Do Jakuba (3 Ptr)
 59. List Polikarpa Do Filipian (Fi)13 października 2016
 60. List Tytusa (Tyt)
 61. Listy Ignacego Z Antiochi (Ig)17 października 2016
 62. Listy Piłata (Płt)8 stycznia 2017
 63. Nauki Sylwana (Syl)
 64. Ody Salomona (Od)
 65. Opowiadanie Józefa Z Arymatei (Jzf)21 lutego 2017
 66. Pasterz Hermasa (Her)15 października 2016
 67. Psalmy Apokryficzne6 października 2016
 68. Syryjska Apokalipsa Pseudo Efrema I Metodusa16 marca 2017
 69. Testament Abrahama (Abr)15 stycznia 2017
 70. Testament Hioba (Hb) –
 71. Testament Mojżesza (Moj)
 72. Testamenty Dwunastu Patriarchów (Pat)27 sierpnia 2016
 73. Żywoty Proroków (Pr)

 

 

Pozostałe materialy (cudze)

 1. Bestia i III wojna światowa – tylko dla orłów (część 2) – Loża Bez Tajemnic
 2. Biblia Mesjańska – 02 Nowy Testament
 3. Korzenie Antychrysta: Zaginione plemię Dana
 4. Eli James – Od Kaina Do Chazarii
 5. Agenda New Age – Wolna Polska – Wiadomości
 6. Niemcy Jacy Niemcy – Niemcy NIE są starsze od USA!
 7. Tajemnica Wielki Babilon
 8. Protokoły Mędrców Syjonu
 9. Nestor – Powieść Minionych Lat

 

 1. Porównywanie Cytatów Nowego Testamentu Z Septuagintą Plus Zaginione Księgi

 2. Interesujące Cytaty

 3. Wypowiedzi Dla Wszystkich I Dla Nikogo

 4. Fascynująca Sztuka Wymieszania Prawdy Z Kłamstwem

 5. Legenda Jakuba Większego Apostoła

 6. Septuaginta LXX Sir Charles Brenton

 7. Antoni Tronina – Psalmy Dawida Według Greckiej Septuaginty LXX

 8. Biblia Gdańska

 9. Septuaginta Wulgata Peszitta Tanach – Który Tekst Powinniśmy Wybrać

 10. Jakie Tłumaczenie Biblii Najlepsze? Historia Biblii I Kronika Izraela

 11. Wedy Słowiańsko-Aryjskie

 

Planowane:

https://basileia785.wordpress.com/2018/04/14/ewangelia-klemensa/

https://basileia785.wordpress.com/2018/03/23/4-ksiega-henocha/

https://basileia785.wordpress.com/2018/04/04/listy-klemensa-do-dziewic-kl/

https://basileia785.wordpress.com/2018/04/05/ksiega-wojny-synow-swiatlosci-z-synami-ciemnosci/

https://basileia785.wordpress.com/2018/04/15/sekstus-juliusz-afrykanski-list-arystydesa/

https://basileia785.wordpress.com/2019/02/21/5-ksiega-ezdrasza/

Apokalipsa Sofoniasza | Apocalypse Of Sophonias

Drabina Jakuba

Dzieje Filipa

Ewangelia Bartłomieja

Kebra Nagast

Księga Jannesa i Jambresa

Księga Zorobabela

Listy Apoloniosa Z Tiany

Męczeństwo Mateusza

Nauczanie (T)Adeusza

Nauczanie Piotra

Ody Salomona

Opowiadanie Zozyma | Narrative Of Zosimus

Syryjskie Didaskalia

Teia Tephi

Acts Chapter 29

Apokryf Ezechiela,

Eldad I Modad

Koran

Talmud

Awesta

Grota Skarbów (Sk)

Księga Pszczoły (Psz)

1 Księga Mekabiego (1 Mek)

2 Księga Mekabiego (2 Mek)

3 Księga Mekabiego (3 Mek)

 


 

Google Translation English

Księgi Które Zamierzam Kiedyś Przetłumaczyć Bądź Znaleźć Polskojęzyczne Tłumaczenie

 

 


 

Z nowszych informacji:
Nadal nie jestem w stanie uznać za natchnione lub całkowicie odrzucić jako kłamstwo następujące dzieła:
– Koptyjska Apokalipsa Eliasza
– 2 Księga Barucha
– Wniebowzięcie (Assumpcja) Mojżesza
– 2 Ksiega Henocha
– Pasterz Hermasa
– Dokument Damasceński

 

Do Tej pory odrzuciłem jako księgi warte uznania choć dzieła ludzkie:
– List Apostołów
– List Barnaby
– Księga Estery
– List Polikarpa
– Księga Jaszera
– 1 List Piotra                                                                                                                                             – Księga Sedracha
– Ewangelia Filipa (inspirująca pod względem poetyckim choć gnostycka)

 

Większym zaufaniem zacząłem darzyć:
– 1 Księga Henocha
– 2/4 Księga Ezdrasza
– 1/3 Księga Ezdrasza
– Psalmy Salomona
– Pieśń Nad Pieśniami
– Księga Przysłów
– Księga Syracha
– 2 List Piotra

 

Nieukrywam iż moim źródłem doktrynalnym są:

Ze ST:
– Księga Jeremiasza
– Księga Jezekiela
– 1 Księga Henocha
– Księga Daniela
– Piecioksiąg

Z NT:
– Ewangelia Mateusza
– Ewangelia Jana
– List Jakuba
– Objawienie

 

 

 


 

Biblia Słowiańska / Propozycja Własna

Jest to krótki chwilowy post przed stawiący Biblię (Mesjańską) według mojego pomysłu

Pomarańczowym Kolorem Zaznaczone są księgi o niepewnej autentyczności

Szarym Kolorem księgi o małej autentyczności, w sprzeczności z resztą ksiąg.

Oliwkowy Kolor – Księgi Uznane za Kanoniczne

Szary Kolor – Księgi Nieuznane za Kanoniczne

Pomarańczowy Kolor – Księgi O Nierozstrzygniętej Dotychczas Kwestii Ich Natchnienia


Księga Sędziów – w oryginale musiała zawierać nazwie słowo ”Dan” Księga Danitów?

2 Ks Ezdrasza = Księga Nehemiasza

Księga Estery przedstawia rzeczy sprzeczne z Księgami Ezdraszowymi

Biblia z greckiego języka oznacza Księgę.

Osobiście za natchnioną uznaję 1 Księgę Henocha, 2/4 Księgę Ezdrasza, 1/3 Księgę Ezdrasza, 1 Księgę Barucha

Księgi Biblijne sortuję według czterech kategorii. Psalmy Dawida oraz Salomona są jednak wyjątkiem i są zarówno prorockie jak i dydaktyczne. Musimy pamiętać że to nie Biblia jest Słowem Boży, a Biblia to Słowo zawiera. Słowa ludzkie nie są natchnione!

A) Księgi Prawne (Piecioksiąg i Ewangelie)

B) Księgi Prorockie (Ks. Daniela, Zachariasza, Malachiasza, Jeremiasza Objawienie itd)

C) Księgi Kaznodziejskie (Listy apostołów, Ks. Przysłów, Kaznodziei, Mądrości, Syracha itd)

D) Księgi Historyczne (Od Ks. Jozuego do Ksiąg Ezdrasza, Ks. Tobiasza,  Judyty, Estery, Machabeuszów itd)

Dlaczego Biblia Lechicka ? Ponieważ jest przeznaczona głównie dla Słowian czyli Lechitów. Lachowie czyli Panowie. Naród Wybrany przez Pana Boga, Boga Lachów O Którym nasi przodkowie dawno by zapomnieli gdyby nie Biblia.


 1. Wstęp do Starego i Nowego Przymierza:
 2. List Arysteasza Do Filokratesa (Ary)
 3. Kolor Oliwkowy – Księgi (uznawane za) Kanoniczne 
 4. Kolor Szary – Nie mam zdania, niesprawdzone 
 5. Kolor Czerwony – Księgi Nienatchnione

 

 

 

STARY TESTAMENT – ST NOWY TESTAMENT – NT
 1. Księga Rodzaju (Rdz)
 2. Księga Wyjścia (Wj)
 3. Księga Kapłańska (Kpł)
 4. Księga Liczb (Lb)
 5. Księga Powtórzonego Prawa (Pwt)
 6. Ksiega Jozuego (Joz)
 7. Ksiega Sędziów (Sdz)
 8. Księga Rut (Rt)
 9. 1 Ksiega Samuela (1 Sm)
 10. 2 Księga Samuela (2 Sm)
 11. 1 Księga Królewska (1 Krl)
 12. 2 Ksiega Królewska (2 Krl)
 13. 1 Księga Kronik (1 Krn)
 14. 2 Księga Kronik (2 Krn)
 15. 1 Księga Ezdrasza (1 Ezd)
 16. 2 Księga Ezdrasza (2 Ezd)
 17. 3 Księga Ezdrasza (3 Ezd)
 18. 4 Księga Ezdrasza (4 Ezd)
 19. Księga Eliasza (Eli)
 20. Księga Achikara (Akr)
 21. Księga Tobiasza (Tb)
 22. Księga Judyty (Jdt)
 23. Księga Estery (Est)
 24. Józef I Asenet (Asn)
 25. Żywoty Proroków (Prk)
 26. Wniebowzięcie Mojżesza (Moj)
 27. Testament Abrahama (Abr)
 28. Apokalipsa Izajasza (Izj)
 29. Księga Jubileuszów (Jub)
 30. 1 Ksiega Henocha (1 Hen)
 31. 2 Księga Henocha (2 Hen
 32. 3 Księga Henocha (3 Hen)
 33. Księga Hioba (Hi)
 34. Księga Psalmów Dawida (Ps)
 35. Księga Psalmów Salomona (Sal)
 36. Księga Pieśni (Pi)
 37. Księga Przysłów (Prz)
 38. Księga Kaznodziei (Kzn)
 39. Pieśń Nad Pieśniami (Pnp)
 40. Księga Mądrości Salomona (Mdr)
 41. Księga Mądrości Syracha (Syr)
 42. Księga Ozeasza (Oz)
 43. Księga Joela (Jl)
 44. Księga Amosa (Am)
 45. Księga Obdiasza (Ab)
 46. Ksiega Jonasza (Jon)
 47. Księga Micheasza (Mi)
 48. Księga Nahuma (Na)
 49. Ksiega Ambakuma (Amb)
 50. Księga Sofoniasza (So)
 51. Księga Angajosa (Ag)
 52. Księga Zachariasza (Za)
 53. Ksiega Malachiasza (Ml)
 54. Ksiega Izajasza (Iz)
 55. Księga Jeremiasza (Jr)
 56. 1 Księga Barucha (1 Bar)
 57. 2 Księga Barucha (2 Bar)
 58. 3 Księga Barucha (3 Bar)
 59. 4 Księga Barucha (4 Bar)
 60. Księga Trenów (Tr)
 61. Księga Ezechiela (Ez)
 62. Ksiega Daniela (Dn)
 63. 1 Księga Machabejska (1 Mch)
 64. 2 Księga Machabejska (2 Mch)
 65. 3 Księga Machabejska (3 Mch)
 66. 4 Księga Machabejska (4 Mch)
 67. 5 Księga Machabejska (5 Mch)
 68. Testamenty Dwunastu Patriarchów (Pat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ewangelia Mateusza (Mt)
 2. Ewangelia Marka (Mk)
 3. Ewangelia Łukasza (Łk)
 4. Ewangelia Jana (J)        
 5. Ewangelia Tomasza (Tom)
 6. Ewangelia Nikodema (Nk)
 7. Dzieje Apostolskie (Dz)
 8. List Do Rzymian (Rz)
 9. 1 List Do Koryntian (1 Kor)
 10. 2 List Do Koryntian (2 Kor)
 11. 3 List Do Koryntian (3 Kor)
 12. List Do Galacjan (Ga)
 13. List Do Efezjan (Ef)
 14. List Do Filipian (Flp)
 15. List Do Kolosan (Kol)
 16. 1 List Do Tesaloniczan (1 Tes)
 17. 2 List Do Tesaloniczan (2 Tes)
 18. 1 List Do Tymoteusza (1 Tm)
 19. 2 List Do Tymoteusza (2 Tm)
 20. List Do Tytusa (Tt)
 21. List Do Filemona (Flm)
 22. List Do Laodycejczyków (Lao)
 23. List Do Hebrajczyków (Hbr)
 24. List  Jakuba (Jk)
 25. 1 List Piotra (1 P)
 26. 2 List Piotra (2 P)
 27. 1 List Jana (1 J)
 28. 2 List Jana (2 J)
 29. 3 List Jana (3 J)
 30. List  Judy (Jud)
 31. Didache (Di)
 32. Pasterz Hermasa (Her)
 33. Objawienie Jana (Ap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Herodot Z Halikarnasu
 2. Pliniusz Starszy
 3. Strabon
 4. Józef Flawiusz
 5. Tacyt
 6. Lukian Z Samosat
 7. Euzebiusz Z Cezarei
 8. Justyniusz Marek Junianus
 9. Jordanes
 10. Jan Długosz
 11. Wincenty Kadłubek
 12. Zachęcam więc do sprawdzania tych ksiąg i porównywania ich z innymi. Być może Bóg zachował dla nas jeszcze niejedną niespodziankę który cały czas była na wyciągnięcie oka i ręki…
 13.  

Apokryf – (gr.ἀπόκρυφος, ápókryphos – ukryty, tajemny) – określenie używane obecnie głównie w kontekście ksiąg o zabarwieniu religijnym z okresu przełomu naszej ery, które Kościół uważa za nienatchnione, w szczególności to księgi niewchodzące w skład Biblii. Apokryfami określano pisma, które nie zostały przyjęte do kanonu pism świętych, czyli będące niejako w pewnej opozycji do kanonu. W tym sensie stosuje się też termin pseudoepigraf.

Apokryfy (pseudoepigrafy) dzielą się na różne grupy w zależności od przyjętego kryterium: według gatunków literackich, autorstwa przypisanego twórcy, pochodzenia (judaistyczne, hellenistyczne), odniesienia do danego nurtu religijnego (judeochrześcijańskie, gnostyckie) i wiele innych. Najczęstszym kryterium stosowanym przy podziale apokryfów jest ich przynależność do danego gatunku literackiego, po uprzednim odniesieniu do Starego lub Nowego Testamentu.

To na tyle jeśli chodzi o encyklopedię 🙂

Wielu z was pewnie słyszało o zaginionych apokryfach, które ma ”ukrywać Kościół”

Niestety ale na świat wyjawiane są głównie fałszywe pisma, najczęściej gnostyckie (okultystyczne) niemające nic wspólnego z uczniami Chrystusa jak: Ewangelia (Judasza, Marii Magdaleny, Filipa, Piotra, Tomasza, Macieja, Bartłomieja, Barnaby)

Poniżej podam spis ciekawych pism oraz ich krótki opis: (zielonym kolorem zaznaczyłem księgi warte uwagi)

Radzę nie sugerować się nazwami tych dzieł czy opiniami na ich temat. Najważniejsza jest treść, czy jest zgodna z resztą Biblii. Mimo wszystko należy zachować ostrożność czytając owe księgi:

Czy zawierają słowo Boże?

Czy głoszą zbawienie z uczynków czy wiary?

Czy głoszą Królestwo Boże na ziemi?

Czy głoszą (mówią/piszą) cokolwiek o 10 ”zaginionych” plemionach Izraela.

Czy istnieją wersje w języku greckim ?

Czy ich wiek datuje się przed narodzeniem Syna Bożego?

Zbiór zaczerpnięty z badań własnych oraz:

http://zbawienie.forumotion.com/t54-ksiegi-pozabiblijne

oraz Wikipedii 🙂

 1. Nowy Testament / Chrześcijańskie Pisma Greckie:
 2. Ewangelia Nikodema/Akta Piłata; (Nk) | bardzo ciekawe źródło współgrające z Ewangeliami wybielające Piłata jednocześnie ukazujące prawdziwych sprawców ukrzyżowania Krystusa. Istnieją też trzy różne wersje ”Wstąpienie Chrystusa Do Otchłani”

  List Apostołów; ciekawy List, niestety nie napisany przez apostołów.

  List Barnaby; radzę uważać na ten list gdyż autor nazywa Stary Testament dziełem diabła Znajduje się na tym blogu. List ten promuje nauki pochodzące z listów Saula.

  Listy Ignacego; na podstawie listów Pawła, którego nie widzę wśród apostołów (są to nauki ludzkie)

  Listy Klemensa; jak wyżej 1 List Do Koryntian (1 Kl) oraz (2 Kl)

 3. List Pawła do Aleksandryjczyków (Ale) nieznany list, podróbka sekty Marcjana
 4. List Pawła do Laodycejczyków (Lao); jak wyżej
 5. List Koryntian Do Pawła; Paweł w wersji light
 6. 3. List do Koryntian (3 Kor) jak wyżej, być może jest to autentyczny list Pawła.
 7. Ewangelia Filipa – gnostycki śmietnik / Ewangelia Piotra – gnostycki śmietnik
 8. Dzieje Pawła Z Tarsu (Pwł) – jak reszta rzeczy Pawłowych
 9. Korespondencja Pawła z Tarsu z Seneką  (Sen); bardzo możliwe że jest to średniowieczny falsyfikat 14 listów.
 10. List Polikarpa do Kościoła w Filippi. List ucznia Jana apostoła, niestety ów autor nie rozpoznał Pawła jako samozwańczego apostoła, choć możliwe że fragmenty są sfałszowane. Wszystko jest możliwe, lecz martwi mnie wręcz zerżnięte cytaty z listów Saula.
 11. Apokalipsa Pawła; jak reszta rzeczy związanych z Saulem z TarsuApokalipsa Piotra; istnieją dwie wersje; jedna gnostycka a druga była planowana do umieszczenie w kanonie, jednakże przez fragment sugerujący piekło/tartar na nasze szczęście nie dostała się.Ewangelia Judasza – sekciarski śmieć niewarty uwagi.Ewangelia Andrzeja
  Ewangelia Barnaby
  Ewangelia Tadeusza
  Ewangelia Ewy                                                                                                                                     Ewangelia Macieja 
 12. Pasterz Hermasa (Her) – ciekawe dzieło które warto przeczytaćEwangelia Tomasza (Tom) – moim zdaniem skrócona gnostycka przeróbka oryginału, lecz mogę się mylić.
 13. List Do Diogneta (Dio) – ciekawy list, pozabiblijny. Diognet opisuje styl życia chrześcijan. .
 14. List Jakuba do Kwadratusa – późny list, falsyfikat nienapisany przez Jakuba, lub rzeczywisty list niestety również sfałszowany by poprzeć np. Pawła choć dowodów brak.
 15. Justyn Męczennik – Dialog Z Tryfonem, polecam przeczytać aby zobaczyć działania wrogów Septuaginty. Justyn wierzył w tysiącletnie Królestwo Boże na ziemi! Sam Justyn promuje własne nauki za pomocą sztucznego dialogu.
 16. Diatessaron – autorska próba połączenia 4 ewangelii w jedną. Ciekawe pismo. Nie znalazłem polskiej wersji językowej. Dzieło poważne, będące całkiem udaną kompilacją czterech ewangelii w jeden tekst. Do dzisiaj wchodzi w skład liturgii syryjskiej. Znany jest autor – Tacjan – uczeń św. Justyna.
 17. Legenda Agbara
  Znana jako korespondencja Agbara z Jezusem. Mówi o niej Euzebiusz twierdząc, że sam tłumaczył owe listy. Agbar – król Edessy w Syrii zapraszał Jezusa i prosił o uzdrowienie, Jezus odpisał mu że nie może przybyć, ale go błogosławi za to że uwierzył nie widząc i przyśle mu jednego ze swych uczniów. Uczniem jest Tadeusz jeden z 70-ciu wspomnianych w Dziejach. Dopiero XIX – wieczne badania podważyły autentyczność tej korespondencji łącząc ją z królem panującym w latach 179-216. Korespondencja była jednak źródłem wielu legend i kolejnych apokryficznych pism, a także jednym ze źródeł wiary edesseńczyków.
 18. List Lentulusa do senatu rzymskiego
  Utwór nie będący ścisłym apokryfem. Pochodzi z przełomu XII i XIV wieku. Kilkadziesiąt linijek tekstu oddaje rzekomy wygląd Jezusa (stwierdza np. że nigdy nie płacze ani się nie śmieje – co z pewnością nie jest prawdą)
 19. Listy Piłata do Heroda, Listy Piłata do Tyberiusza, Dzieje Piłata  – nie jestem pewien czy są oryginałem czy falsyfikatem
 20. Listy Apoloniusza Z Tiany (Apl) – rzekome listy ”klona” Pawła z Tarsu

  Stare Przymierze Nadal Aktualne :

 21. List Arysteasza Do Filokratesa – ciekawy list na temat powstania Septuaginty LXX (grecki przekład dokonany w ok. 285r. p.n.e. przez 72 natchnionych pisarzy)

  1,2,3 Ksiega Mekabiego (1,2,3 Mek)- trzy księgi znajdujące się w kanonie etiopskim. Nie znalazłem polskiej wersji językowej a jedynie dialekt anglojęzyczny.

  Księga Estery (Est) – wraz z dodatkami warte tyle co księga Estery.

  Księga Jaszera (Jas) – ciekawa księga, nie jest pewne jej natchnienie. Dzieło powstało w j. aramejskim przez masoretów Edomitów. Księga Jaszera jest najwidoczniej rabinicznym pismem (fantazją) około czasów nowożytnych i cytuje tekst masorecki.Księga Jaszera cz. I (Jas) / Księga Jaszera cz. II (Jas)

  List Jeremiasza – Znajduje się w kanonie Katolickim, Wulgacie i Septuagincie jako 6 rozdział Księgi Barucha

  2 Księga Henocha (Słowiańska)/Księga Tajemnic Henocha (2 Hen) – na ten czas nie ma zdania. Wydaje się być w porządku księgą, możliwe że jednak była edytowana. Henoch napisał ponoć więcej dzieł, lecz jedna pozostała w języku Etiopskich a inna w słowiańskim Etiopska może być najstarszym pismem na świecie albo i nawet pierwszym. .Ta księga jest bardzo ciekawa i ma 68 rozdziałów. W wersji którą znalazłem nie ma dodatków o Melchizedeku.

  3 Księga Henocha (Hebrajska) – (3 Hen) Na ten czas ta księga mi podpada przez związki z Kabałą. Napisana podobnym stylem co Talmud

  3 Księga Ezdrasza (3 Ezd) – Była w kanonie Septuaginty I Wulgaty a obecnie w kanonach prawosławnych

  4 Księga Ezdrasza (4 Ezd) –  Nie mam opracowanego zdania na temat tej księgi. Znajduje się w kanonie prawosławnym, koptyjskim i Wulgacie. Zawiera podobne słowa Boga jak w innych księgach prorockich.

  1 Księga Machabejska (1 Mch) – Była w kanonie Septuaginty, znajduje się w bibliach katolickich. Być może nie jest natchniona ale ukazuje spełnione proroctwo Daniela, o którym przypomina nam Zbawiciel w Ewangeli Mateusza w rodziale 24. Pozatym jest jedynym źródłem historycznym czasów Hellenistyczh i Rzymskich w Kanaanie.

  2 Księga Machabejska (2 Mch) – Była w kanonie Septuaginty, jak wyżej

  3 Księga Machabejska (3 Mch) – Była w kanonie Septuaginty i kanonie prawosławnym

  4 Księga Machabejska (4 Mch) – Była w kanonie Septuaginty, autor nieznany

  5 Księga Machabejska (5 Mch) – Typowa Kronika

  Psalmy Apokryficzne (Ps 151-161) – psalm 151 umieszany był w rękopisach starożytnych. Psalmy Syryjskie (152-155) Modlitwa Manassesa (Ps 156) – Była w kanonie Septuaginty jak psalm 152/156Psalmy Z Qumran (157-161)

  Modlitwa Azariasza z księgi Daniela rozdział 3 – Była w kanonie Septuaginty

 22. Księga Psalmów Salomona – zbiór 18 psalmów przypisywanych Królowi Izraela. Na ten czas nie widzę przeszkód i nieścisłości.

  Księga Syracha (Syr) – Była w kanonie Septuaginty osobiście traktuję jąk tak jak Księgi: Kaznodziei, Przysłów,

  Księga Mądrości (Mdr) – Była w kanonie Septuaginty jak wyżej

  Księga Tobiasza (Tb) – Była w kanonie Septuaginty

  Księga Judyty (Jdt) – Była w kanonie Septuaginty, odrzuca mnie od księgi jej wątek oraz fraza ”Nabuchodonozor król Asyryjski’

  Józef I Asenet (Asn) – ciekawa księga dotycząca ojca Efraima i Manasessa. Autor posługiwał się Septuagintą

  Życie Adama i Ewy;

  Testament Adama;

  Wniebowzięcie Izajasza – Opowieść o tym jak Izajasz/Ezajasz został przepiłowany na pół wraz z późniejszymi dodatkami, rzekomymi przepowiedniami narodzin, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jest dużo wzmianek że Izajasz został jednak przepiłowany (egzekucja dokonana przez króla Manassesa co złożył w ofierze swego syna Mardukowi/Belowi).

  Wniebowzięcie Mojżesza (Moj) – cytowany przez Judę apostoła. Nie znalazłem polskiej wersji.

  Żywoty Proroków (Pr) – ciekawa księga o prorokach

  Ody Króla Salomona (Od) – dzieło chrześcijan, brak ody nr. 2

  Opowiadanie Józefa Z Arymatei (Jzf) – dzieło chrześcijan z Bizancjum

  Testamenty Dwunastu Patriarchów; ciekawa księga

  Historia I Mądrość Achikara Asyryjczyka (Akr) – 

  Testament Hioba –

  Testament Salomona – tekst Kabalistyczny.

  Apokalipsa Sofoniasza;

  Apokalipsa Zorobabela – dzieło rabinistyczne

  Apokalipsa Sedracha – dzieło późnych chrześcijan

  Objawienie Ezdrasza – dzieło chrześcijan.

  Testament Abrahama (Abr) – przeróbka ”chrześcijan”

  Apokalipsa Ezechiela;

  Dokument Damasceński (Dms)

  Wyrocznie sybillińskie.- chrześcijańska wersja ksiąg. Pochodzący z ok. 500 po Ch. zbiór różnych przepowiedni którego autorkami były „sybille” kobiety – wieszczki który często pojawiały się w historii. W zbiorze pojawiają się przepowiednie przyjścia Chrystusa.

  Księga Jubileuszy (Jub) – znajduje się w kanonie etiopskim. Bardzo ciekawe dzieło dopowiadające wiele historii przed i post Potopowych.

 

Sądzisz że Apostołowie nie cytowali apokryfów ?

http://www.cin.org/users/james/files/deutero3.htm

Przy okazji porównaj słowa Pawła z Tarsu, Isusa z Nazaretu, a także autora księgi Syracha, Tobiasza, Mądrości Salomona:

Saul ”apostoł” promuje Tutaj modlitwę na umór.

List Do Filemona (1): Paweł, więzień Chrystusa Isusa, i Tymoteusz, brat, do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego, (2): I do Appii, siostry, i do Archippa, współbojownika naszego, i do zboru, który jest w twoim domu: (3): Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Isusa Chrystusa. (4): Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam ciebie w modlitwach moich, (5): Słysząc o miłości twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Isusie, i masz do wszystkich świętych, (6): Aby wiara twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. (7): Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości twojej, ponieważ serca świętych przez ciebie, bracie, zostały pokrzepione.

A co powiedział Isus, mianowany przez Boga Król ?:

Mateusza 6: Mat 6:1 Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Mat 6:2 Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją. Mat 6:3 Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Mat 6:4 Aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Mat 6:5 A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją. Mat 6:6 Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Mat 6:7 A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Mat 6:8 Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. Mat 6:9 A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, Mat 6:10 Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Mat 6:11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, Mat 6:12 I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; Mat 6:13 I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech tak się stanie.Mat 6:14 Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz który jest w niebie. Mat 6:15 A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Mat 6:16 A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy; szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją.Mat 6:17 Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją. Mat 6:18 Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Mat 6:19 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną: Mat 6:20 Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Mat 6:21 Albowiem gdzie jest skarb twój – tam będzie i serce twoje Mat 6:22 Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie.Mat 6:23 A jeśliby oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie!Mat 6:24 Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.

Mat 6:25 Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo o będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie?

Mat 6:26 Spójrzcie na ptaki na niebie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz który jest w niebie żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one?

Mat 6:27 A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć?

Mat 6:28 A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani przędą.

Mat 6:29 A powiadam wam: Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich.

Mat 6:30 Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni?

Mat 6:31 Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać?

Mat 6:32 Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz który jest w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.

Mat 6:33 Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.

Mat 6:34 Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia.

 1. Co ciekawe są to cytowania z ‘’Mądrości’’ Syracha (Biblia Poznańska). Sa to słowa człowieka mądrego często zgodne z Biblią.
 2. Księga Syracha 7: (1) Sam nie czyń nic złego, to zło cię nie spotka. (2) Trzymaj się z dala od grzechu, to i on nie przyjdzie do ciebie. (3) Nie zasiewaj swoich bruzd nieprawością, żebyś nie musiał zbierać jej siedmiokrotnych plonów.

  (4) Nie domagaj się od Boga żadnej władzy i żadnego miejsca zaszczytnego od króla.

  (5) Nie uważaj się za sprawiedliwego przed Bogiem ani za mądrego wobec króla!

  (6) Nigdy nie staraj się być władcą, skoro brak ci sił do wyzbycia się grzechów. Musiałbyś wtedy zadrżeć przed kimś jeszcze większym i mimo swej uczciwości mógłbyś innych zgorszyć.

  (7) Nie bierz udziału w zgromadzeniach bezbożnych, nie narażaj się na poniżenie wobec ludu całego.

  (8) Nie popadaj ponownie w takie same grzechy, bo i pierwsze z nich nie ujdą ci bezkarnie.

  (9) Nie mów sobie, że Bóg weźmie pod uwagę wielkość twoich darów i że Najwyższy przyjmie każdą z twoich ofiar.

  (10) W modlitwie swojej nie bądź małoduszny ani zbyt oszczędny we wspieraniu ubogich.

  (11) Nie lekceważ człowieka pełnego goryczy, pamiętaj zaś o Tym, który wywyższa, ale i poniża.

  (12) Względem brata nie miej złych zamiarów ani względem przyjaciela twego.

  (13) Czuj odrazę do wszelkiego kłamstwa i nie spodziewaj się po nim niczego dobrego.

  (14) Nie mów zbyt wiele na zgromadzeniach starszych, a na modlitwie nie powtarzaj słów wciąż tych samych.

  (15) Nie uchylaj się od męczących zajęć ani od pracy w polu, nakazanej przez Boga.

  (16) Nie zaliczaj się nigdy do grona grzeszników i pamiętaj, że Bóg ze swym gniewem nie zwleka.

  (17) Upokarzaj, jak możesz, swoją własną pychę, bo ogień i robaki karę złym wymierzą.

  (18) Nie wymieniaj przyjaciela za pieniądze, a wiernego brata nawet za złoto z Ofiru.

  (19) Nie lekceważ sobie małżonki mądrej i dobrej, bo godna miłość i dobroć jest cenniejsza od pereł.

  (20) Nie wyrządzaj krzywdy wiernemu słudze ani najemnemu robotnikowi, który uczciwie pracuje.

  (21) Mądrego niewolnika kochaj jak samego siebie i nie odmawiaj mu, kiedy zapragnie wolności.

  (22) Jeśli masz stada, starannie ich pilnuj, a jeśli są pożyteczne, to troszcz się o nie.

  (23) Jeśli masz synów, nie zaniedbuj ich wychowania i sprowadź im żony, gdy są jeszcze młodzi.

  (24) Jeśli zaś masz córki, czuwaj nad ich ciałem i nie spoufalaj się za bardzo z nimi!

  (25) Wydać córkę za mąż to niemałe dzieło, ale wydaj ją tylko za mądrego męża!

  (26) Jeżeli masz żonę jaką chciałeś, to jej nie odrzucaj i nie obdarzaj zaufaniem żadnej odrzuconej!

  (27) Z całego serca szanuj swego ojca i nigdy nie zapomnij bólu swojej matki.

  (28) Pamiętaj o tym, że dali ci życie, jakże więc im odpłacisz za to, co ci uczynili?

  (29) Boga się bój całym swoim sercem, a Jego kapłanom cześć oddawaj!

  (30) Ze wszystkich sił kochaj twego Stwórcę i nigdy nie pogardzaj żadnym Jego sługą!

  (31) Cześć oddawaj Bogu, szanuj Jego kapłanów, oddaj im to, co ich, jak jest nakazane, pierwociny, ofiary przebłagania i dar łopatek, ofiary uświęcenia i pierwociny rzeczy świętych.

  (32) Do ubogiego wyciągnij rękę, żebyś otrzymał pełnię błogosławieństwa.

  (33) Z każdym, kto żyje, dziel się swymi dobrami i nawet zmarłym nie odmawiaj miłości!

  (34) Nie odwracaj się od płaczących, ale raczej smuć się wspólnie ze smutnymi.

  (35) Nie odkładaj na później odwiedzin chorego, a zyskasz sobie za to jego miłość.

  (36) Cokolwiek czynisz, pamiętaj o końcu, a nigdy nie popełnisz grzechu.

   

 • (Niektóre wersety są lekko kontrowersyjne, chyba że owemu kaznodziei chodziło poszanowanie dla Lewitów takich jak Mojżesz czy Aaron)
 • AD 17 – Chodzi oczywiście o symboliczny ogień gehenny oraz robaki czyli śmierć w zapomnieniu
 • AD 14 – Chrystus mówił także aby nie odprawiać żadnej mantry
 1. Zaś Księga Tobiasza mówi nam tak:
 2. Księga Tobiasza 4:
 3.  (1) Tego dnia przypomniał sobie Tobit o pieniądzach, które oddał na przechowanie Gabaelowi w Raga, w Medii.

  (2) I rzekł sam do siebie: Przecież modliłem się o śmierć. Czyżby nie należało przywołać syna mego Tobiasza i nie powiedzieć mu o tych pieniądzach przed moją śmiercią?  (3) Wezwał więc syna swego Tobiasza, a gdy ten stanął przed nim, rzekł mu: Pochowaj mnie godnie. Czcij swoją matkę i nie opuszczaj jej przez wszystkie dni jej życia. Postępuj zgodnie z jej wolą i nie zasmucaj jej duszy żadnym czynem.  (4) Pomnij na nią, dziecko moje, gdyż wiele niebezpieczeństw znosiła dla ciebie w swoim żywocie, gdyś przebywał w jej łonie. A kiedy umrze, pochowaj ją obok mnie w jednym grobie.  (5) Przez wszystkie dni swoje pamiętaj o Panu, dziecko moje, nie gódź się dobrowolnie na grzech i nie przekraczaj Jego przykazań. Postępuj sprawiedliwie przez wszystkie dni swego życia i nie wkraczaj nigdy na drogę nieprawości. 

  (6) Ci bowiem, którzy kierują się prawdą, osiągną powodzenie w swych poczynaniach.

  (7) (Wszystkim, którzy pełnią sprawiedliwość, udzielaj jałmużny ze swojej majętności, a niech nie będzie skąpe oko twoje w dawaniu jałmużny. Nie odwracaj swego oblicza od żadnego ubogiego, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga.  (8) Udzielaj jałmużny z tego, co posiadasz, odpowiednio do swej majętności. Jeżeli mało masz, nie lękaj się nawet według małej miary udzielać jałmużny.  (9) W ten sposób zgromadzisz dla siebie wielki skarb na dzień potrzeby,  (10) Bo jałmużna wybawia od śmierci i nie dozwala wkroczyć do ciemności.  (11) Dla wszystkich bowiem, którzy udzielają jałmużny, jest ona cenną ofiarą w obliczu Najwyższego.

  (12) Powstrzymaj się, dziecko, od wszelkiej nieczystości, a żonę staraj się pojąć przede wszystkim z rodu ojców twoich. Nie bierz żony obcej, która nie pochodzi z pokolenia twego ojca, jesteśmy bowiem synami Proroków. Wspomnij, dziecko moje, na Noego, Abrahama, Izaaka i Jakuba, pradawnych ojców naszych – wszyscy oni pojmowali żony spośród braci swych. Toteż byli błogosławieni w dzieciach swoich, a potomstwo ich posiądzie ziemię w dziedzictwie.

  (13) Teraz zaś, dziecko, kochaj braci i nie wynoś się w sercu swoim ponad swoich braci i synów, i córki swojego narodu. Nie wzbraniaj się pojąć żony spośród nich, gdyż w pysze wiele jest zepsucia i rozkładu, a lenistwo prowadzi do zubożenia i wielkiej nędzy. Lenistwo bowiem jest matką głodu.

  (14) Zapłaty [należnej] człowiekowi, który u ciebie pracuje, nie zatrzymuj u siebie, lecz uiszczaj mu ją natychmiast. A jeśli ty będziesz służył Bogu, On cię wynagrodzi. Czuwaj, dziecko, nad wszystkimi swymi poczynaniami i okaż dobre wychowanie całym swym postępowaniem.

  (15) Nie czyń nikomu tego, co tobie samemu niemiłe. Nie pij wina aż do upicia się i niech pijaństwo nie będzie ci towarzyszem na twej drodze.

  (16) Dziel się chlebem twoim ze zgłodniałym, a nagiemu szat swoich [użyczaj]. Udzielaj jałmużny ze wszystkiego, co ci zbywa, i niech oko twoje nie będzie skąpe w dawaniu.

  (17) Kładź swój chleb na grobie sprawiedliwych, a nie dawaj go grzesznikom.

  (18) Szukaj rady u każdego mędrca i nie gardź żadną pożyteczną radą.

  (19) O każdej porze wysławiaj Pana, Boga, i proś Go, aby drogi twoje były proste i aby się dokonały wszystkie twoje zamierzenia i pragnienia. Żaden bowiem naród nie posiada mądrości, lecz Pan sam udziela wszelkiego dobra i według własnej woli uniża każdego tak, jak chce. A teraz, dziecko, pamiętaj o moich przykazaniach i nie usuwaj ich ze swego serca.)

  (20) Teraz zaś, dziecko, oznajmiam ci, że Gabaelowi, synowi Gabriego, w Raga w Medii, powierzyłem dziesięć talentów srebra.

  (21) Nie lękaj się, dziecko moje, tego, żeśmy zubożeli. Posiądziesz wielkie dobra, jeśli będziesz się bał Boga, wystrzegał wszelkiego grzechu i jeśli będziesz czynił to, co jest dobre przed Panem, Bogiem twoim.

   

 4. Księga Tobiasza 6:

  (1) Chłopiec wyruszył w drogę wraz z aniołem, pies pobiegł także i towarzyszył im. Podróżowali we dwójkę i tak zastała ich pierwsza noc, którą spędzili nad rzeką Tygrys. 

  (2) Chłopiec wszedł do rzeki Tygrys chcąc umyć sobie nogi, gdy nagle nadpłynęła ogromna ryba i chciała odgryźć chłopcu nogę; począł więc wołać.

  (3) Ale anioł rzekł do chłopca: Uchwyć i trzymaj mocno rybę! Chłopiec schwycił mocno rybę i wyciągnął ją na ląd. 

  (4) Wówczas rzekł do niego anioł: Rozpłataj rybę i wydobądź z niej żółć, serce i wątrobę i zachowaj je przy sobie, a wnętrzności odrzuć. Żółć bowiem, serce i wątroba jej są wybornym lekarstwem. 

  (5) Rozpłatawszy rybę młodzieniec odłożył razem żółć, serce i wątrobę. Następnie upiekł jedną część ryby, którą zjedli, a drugą zasoloną zachował. 

  (6) Po czym podróżowali dalej razem, aż się zbliżyli do Medii. 

  (7) Wówczas chłopiec zapytał anioła mówiąc: Bracie Azariaszu, jaki to lek znajduje się w sercu, wątrobie i w żółci ryby? 

  (8) Odpowiedział mu: Serce i wątrobę ryby spal [i okadź dymem] mężczyznę lub kobietę opętanych przez demona lub złego ducha, a odejdzie od nich opętanie i nigdy już nie powróci do nich. 

  (9) Żółcią namaść oczy człowieka, które zaszły bielmem, a skoro dmuchniesz na nie, to jest na bielmo, [oczy] zostaną uleczone. 

 5. Wobec tej księgi stosuje się dwa argumenty:
 6. Pierwszy argument to rzekomy rytuał odpędzania demonów za pomocą ryby, bo przecie Jezus uwalnia od demonów. Pytanie skąd więc mieli ówcześni wyganiać demony w imię Jezusa (Isusa) skoro jeszcze nie znano imienia Syna Bożego. Drugi argument to że jałmużna nie uwalnia od grzechu.
 7. Odrzucając fałszywe doktryny słowa pochodzące od Boga stają się jasne i zrozumiałe
 8. Nie potrzebujemy za zbawienia (od sił ciemności) (do królestwa Bożego) skomplikowanych doktryn, ale prostej biblijnej Prawdy o której mówią nawet tzw. apokryfy:
 9. 1 Księga Henocha 45: (10) Ludzie bowiem nie zostali stworzeni po to, aby wzmacniali swoją wiarę piórem i atramentem. (11) Ludzie bowiem zostali stworzeni po to, aby stali się jak aniołowie, czyli sprawiedliwi i czyści, i aby ich nie dotknęła wszystko niszcząca śmierć. Jednakże z powodu owej nauki idą ku zagładzie i z powodu owej mocy niszczy ich śmierć.

  Porównaj cytaty z listu Judy i Ks. Henocha

  List Judy 1(14) O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, (15) Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy.

  1 Księga Henocha 1:9 (9) Oto przychodzi On z dziesięcioma tysiącami świętych, aby dokonać sądu nad nimi i aby zniszczyć grzeszników, i aby złajać każdego, za to wszystko, co przeciwko Niemu uczynili grzesznicy i niegodziwcy.

 10. Jak już dałem znać nie uznaję wszystkie księgi Biblijne za natchnione. Nie oznacza to że te księgi bym wykreślił z kanonu. Zawierają one nauki błędne (własne, ludzkie) i niepoparte słowami Boga i Syna Bożego czyli Jezusa Chrystusa.
 11. Listy Pawła (Corpus Paulinum)
 12. Ewangelię Łukasza – uczeń Pawła
 13. Ewangelię Marka – uczeń Pawła
 14. Dzieje Apostolskie – dzieło Łukasza
 15. Listy Piotra niekoniecznie musza być napisane przez Piotra. Autorem ich mógł być Marek ewangelista lub ktokolwiek inny.
 16. Księgę Estery – jest to typowe zażydzanie Biblii. Tenże skrawek dokumenty nie była cytowany przez apostołów. Święto Purim jest oparte właśnie na Księdze Estery nie zaś na Torze. 
 17. http://zbawienie.forumotion.com/t79-ksiega-estery-powinna-byc-usunieta-z-biblii
 18. http://www.bibliamesjanska.com/Est/1.html

 19. Jeżeli w danych księgach nie ma nic na temat dobrych uczynków albo o 12 Plemionach Izraela albo o Królestwie Bożym , to możemy daną księgę pominąć jako naukę ludzką
 20. Powszechnie sądzi się że Biblia jest słowem Bożym, owszem tam jest Słowo Boga I Jego Syna poprzez proroków jak Ezechiel, Jeremiasz czy Daniel ale!:
 21. Ewangelia Mateusza 4:4 A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
 22.  
 23. Ostatnia Poprawka : Marzec 2018

Aktualizacja:

KANON KSIĄG NT I ST

 1. To nie jest prawda że Kanon Biblijny został nam podany na tacy przez tyrana Konstantyna
 2. http://www.literatura.hg.pl/athanas.htm
 3. XXXIX List paschalny św. Atanazego z Aleksandrii

  Każdego roku św. Atanazy, biskup Aleksandrii w latach 328-373, pisał listy paschalne, które odczytywano w kościołach w Egipcie. Jego XXXIX list paschalny, napisany w 367 r., zawiera najstarszy znany kanon Nowego Testamentu.

  Ponieważ heretycy cytują apokryfy, które to zło było rozpowszechnione już wtedy, kiedy św. Łukasz napisał ewangelię, dlatego też uznałem za słuszne aby wykazać wyraźnie które księgi przyjęliśmy przez tradycję jako kanoniczne, o których wierzymy, iż pochodzą od Boga. Stary Testament zawiera bowiem razem dwadzieścia dwie księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczb, Powtórzonego Prawa. Następnie Księgę Jozuego, Sędziów i Rut, cztery księgi Królewskie liczone jako dwie. Następnie dwie Księgi Kronik liczone jako jedna. Następnie Pierwsza i Druga Ezdrasza [tj. Ezdrasza i Nehemiasza]. Następnie Psalmy, Księga Przypowieści, Kaznodziei i Pieśń nad pieśniami. Po nich Księga Joba, Dwunastu Proroków, liczonych jako jedna księga. Następnie Księga Izajasza, Jeremiasza razem z listem Barucha, Lamentacje, Ezechiela i Daniela. Te stanowią Stary Testament.

  Nie jest rzeczą uciążliwą mówić o księgach Nowego Testamentu. Są to cztery Ewangelie: według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Po nich Dzieje Apostolskie i siedem Listów (zwanych powszechnymi), mianowicie jeden Jakuba, dwa Piotra; trzy Jana; po nich jeden Judy. Ponadto jest czternaście Listów Pawła, pisanych w takim porządku. Pierwszy do Rzymian, następnie dwa do Koryntian; po nich do Galacjan; następnie do Efezjan; następnie do Filipian; następnie do Kolosan; po nich dwa do Tessaloniczan, oraz ten do Hebrajczyków; i znowu dwa do Tymoteusza; jeden do Tytusa; i na koniec do Filemona. A poza tym Objawienie Jana.

  Te są fontannami zbawienia, aby każdy, kto pragnie, mógł się nasycić elokwencją, jaka w nich jest. Jedynie w nich (en toutois monois) zawarta jest doktryna pobożności. Nich nikt nic do nich nie dodaje ani od nich odejmuje. To właśnie odnośnie nich zawstydził Pan saduceuszy, mówiąc: ‚Błądzicie, nie znając Pisma’, oraz zganił Żydów, mówiąc: ‚Badajcie Pismo, gdyż ono świadczy o Mnie”.

  Lecz dla większej dokładności dodaję także to, pisząc z konieczności, iż istnieją pewne inne księgi nie podane w kanonie, lecz ustalone przez Ojców do czytania przez tych, którzy dopiero co przyłączyli się do nas i chcieliby być pouczeni w słowie pobożności: Księga Mądrości Salomona, Mądrości Syracha, Estery, Judyty, Tobiasza, Nauka Apostołów (Didache) oraz Pasterz. Lecz te poprzednie, bracia moi, zawarte są w kanonie, te ostatnie są tylko do czytania; ani też nie ma w żadnym miejscu wzmianki o apokryfach. Są one wymysłem heretyków, którzy piszą je wtedy, kiedy chcą, okazując im swe uznanie i przypisując im jakąś datę, aby wykorzystując je jako starożytne pisma, mieć okazję zwieść prostaczków. […]

  Niech żaden apokryf heretycki nie będzie czytany wśród was. […]

  Fragment z XXXIX Listu Paschalnego św. Atanazego.
  Przekład z Nicene and Post-Nicene Fathers, Vol. IV seria 2, s. 551 – 552
  Przekład: J. Sałacki 

 4. Inaczej mówiąc kanon już był ustalony wieki wcześniej co ciekawe Księga Estery była drugokaniczną a uznawano 1 Księgę Barucha według Atanazego!
 5. Kanon Soboru w Laodycei (Frygia) rok 364.
 6. CANON LX.
 7. THESE are all the books of Old Testament appointed to be read: 1, Genesis of the world; 2, The Exodus from Egypt; 3, Leviticus; 4, Numbers; 5, Deuteronomy; 6, Joshua, the son of Nun; 7, Judges, Ruth; 8, Esther; 9, Of the Kings, First and Second; 10, Of the Kings, Third and Fourth; 11, Chronicles, First and Second; 12, Esdras, First and Second; 13, The Book of Psalms; 14, The Proverbs of Solomon; 15, Ecclesiastes; 16, The Song of Songs;17, Job; 18, The Twelve Prophets; 19, Isaiah; 20, Jeremiah, and Baruch, the Lamentations, and the Epistle; 21, Ezekiel; 22, Daniel.

  And these are the books of the New Testament: Four Gospels, according to Matthew, Mark, Luke and John; The Acts of the Apostles; Seven Catholic Epistles, to wit, one of James, two of Peter, three of John, one of Jude; Fourteen Epistles of Paul, one to the Romans, two to the Corinthians, one to the Galatians, one to the Ephesians, one to the Philippians, one to the Colossians, two to the Thessalonians, one to the Hebrews, two to Timothy, one to Titus, and one to Philemon.

 8. [Również uznano Ks Barucha plus List Jeremiasza oraz 12 Proroków jako jedno dzieło]. Jak widać 1 i 2 Księga Samuela były znane jako 1 i 2 Ks Królewskie. 
 9. Księgi Zakazane przez Sobór w Laodycei, wcześniej chętnie czytane w wielu zgromadzeniach:
 10. List Barnaby, 1 i 2 List Klemensa, Pasterz Hermasa, Listy Ignacego, Ewangelia Nikodema, List Polikarpa, Listy Piłata,1 i 2 Księga Adama i Ewy, 2 Księga Henocha, Psalmy Salomona, 4 Księga Machabejska, Ody Salomona, Historia Ahikara, Testamenty 12 Patriarchów
 11. Kanon ST miał ogólne 22 lub 24 księgi lecz problem jest o wiele większy. Pierwsze pięć ksiąg oryginalnie możliwe że byli liczone jako jedno dzieło, Księgi Królewskie jako jedno, Kronik jako jedno itd. Wtedy istnieje możliwość że tych dzieł było więcej, sama Biblia powołuje się na nieznane nam dzieła które zostaną nam dostarczone przez Boga. Isus i apostołowie potwierdzili nam ważność i natchnienie greckiej Septuaginty LXX potwierdzając autentyczność dzieł drugokanicznych jako warte przeczytania.

 1. Linki Do Ciekawych Stron, Witryn, Filmów, Blogów:
 2. Nie wszystko musi być tam zgodne z prawdą podobnie tutaj 🙂
 Strony:

http://www.zbawienie.com/index.html

http://www.proroctwa.com/

https://blog-proroctwa.com/

https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/

https://cyryl27.wordpress.com/

https://edwedere.wordpress.com/

https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/

https://liksar.wordpress.com/

 

http://wolnemedia.net/

 

http://telewizjaboga.pl/

http://damgrath.blogspot.com.au/

https://ripsonar.wordpress.com/

 

https://prawdaxlxpl.wordpress.com/

http://pl.sputniknews.com/

https://marucha.wordpress.com/

https://xebola.wordpress.com/

https://slowianiegenetykahaplogrupy.wordpress.com/

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/

http://wolna-polska.pl/

http://wspanialarzeczpospolita.pl/

 

http://www.whatdoesitmean.com/

 

 

 

https://www.bibliotecapleyades.net/nag_hammadi/contents.htm

 

 Kroniki Źródła Filmy

Lista Długów Narodowych

Kronika Duńska

Kroniki W Języku Imperium Rzymskiego

 

 

 
 1.  
 2. Przekłady Biblijne:
 3. Biblia Łacińska Wulgata
 4. Biblia Tysiąclecia
 5. Biblia Paulistów
 6. Biblia Warszawska
 7. Biblia Brzeska

 

 1. Biblia Rosyjska
 2. Biblia Chorwacka 

 

 1. Biblia Króla Jakuba (KJV)
 2. Biblia Revised Standard Version
 3. Biblia Interlinearna Greek-English
 4. The Complete Apostle’s Bible
 5. Faithful Nowy Testament

 

 1. Peszitta 
 2. https://jesusspokearamaic.com/shop/Bibles/Etheridge-Translation
 3. http://aramaicnewtestament.org/peshitta/murdock/

 

Ciekawe Filmy:

Wykłady Kenta Kovinda Dotyczące Kreacjonizmu

 1. Historia Okultyzmu Od Starożytności 1
 2. [Poszukuję tego dokumentalnego filmu a są tego 3 częsci]
 3. Interesująca seria:

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s