Strona Główna

 


Biblia  Poznańska /

Biblia Poznańska /

Biblia Lubelska /Biblia Warszawsko-Praska /

Septuaginta LXX Brenton 

 

 

Artykuły Własne:

 1. Artykuł Główny
 2. Dwanaście Plemion Izraela
 3. Kronika Przedpotopowa – Od Adama Do Noego
 4. Odrzucone Narody Abrahama – Ismael Ezaw Dan
 5. Prawo I Administracja Boża
 6. Pawłościaństwo – Paweł Łukasz Marek
 7. List Pawła Do Efezjan – Analiza Własna
 8. List Pawła Do Filipian – Analiza Własna
 9. Prawdziwa Postać Syna Bożego
 10. Historia Biblii Oraz Języka Judejczyków
 11. Septuaginta Kontra Kodeks Leningracki
 12. W Obronie Ksiąg Prorockich
 13.  Apokryfy I Księgi Pozabiblijne
Wedy Słowiańsko-Aryjskie (Wed)

Księga Jubileuszów (Jub) 

1 Księga Henocha (1 Hen)

2 Księga Henocha (2 Hen)

3 Księga Henocha (3 Hen)

1 Księga Machabejska (1 Mch)

2 Księga Machabejska (2 Mch)

3 Księga Machabejska (3 Mch)

4 Księga Machabejska (4 Mch)

5 Księga Machabejska (5 Mch)

1 Księga Barucha (1 Bar)

2 Księga Barucha (2 Bar)

3 Księga Barucha (3 Bar)

4 Księga Barucha (4 Bar)  

Księga Tobiasza (Tb)

Księga Judyty (Jdt)

Józef I Asenet (Asn)

Księga Syracha (Syr)

Księga Mądrości (Mdr)

List Barnaby (Br)

List Apostołów (Aps)

Listy Piłata (Płt)

Didache (Di)

Księga Pieśni (Pi)

Księga Eliasza (Eli) 

Testament Abrahama (Abr)

Księga Jaszera cz. I (Jas)

Księga Jaszera cz. II (Jas)

1 List Klemensa Rzymskiego Do Koryntian (1 Kl)

2 List Klemensa Rzymskiego Do Koryntian (2 Kl)

3 List Pawła Do Koryntian (3 Kor)

List Pawła Do Laodycejczyków (Lao)

List Do Diogneta (Dio)

Testamenty Dwunastu Patriarchów (Pat)

Antoni Tronina – Księga Psalmów Dawida Według Greckiej Septuaginta LXX (Ps)

Psalmy Apokryficzne (Ps 151-161)

Księga Psalmów Salomona (Sal)

Pasterz Hermasa (Her)

List Arysteasza Do Filokratesa (Ary) |

List Polikarpa Do Filipian (Fil)

Ewangelia Nikodema (Nk)

Ewangelia Tomasza (Tom)

Dzieje Piotra (Ptr)

Listy Ignacego Z Antiochi (Ig)

3 Księga Ezdrasza (3 Ezd)

4 Księga Ezdrasza (4 Ezd)

Księga Sedracha (Sdr) 

Historia I Mądrość Achikara Asyryjczyka (Akr)

Grecka Księga Daniela LXX

Męczeństwo Izajasza (Izs 1-5)

Wniebowzięcie Izajasza (Izs 6-11)

Wniebowzięcie Mojżesza (Moj)

Żywoty Proroków (Pr)

Ody Króla Salomona (Od)

Apokryfy Oraz Inne Opisy

4 Ezdrasza – Amatorskie tłumaczenie na podstawie KJV z roku 1611 oraz Biblii J. Wujka.

Polikarp był uczniem rybaka Jana Apostoła.

Ewangelia Nikodema inaczej Akta Piłata oraz 3 różne wersje ”Wstąpienie Chrystusa Do Otchłani”a inaczej

Apokalipsa Eliasza – Wersja Koptyjska po angielsku i Hebrajska po polsku, planowane przetłumaczenie koptyjskiej wersji

Planowane przetłumaczenie 2, 3, 4 Księgi Barucha

List Arysteasza czyli Legenda o powstaniu natchnionego przez Boga przekładu Starego Przymierza –  Greckiej Septuaginty LXX.

http://learn.wordpress.com/

Lista ciekawych ksiąg, przekładów, tłumaczeń, apokryfów.

Uprzedzam nie wszystkie linki działają.

https://basileia785.wordpress.com/blog/

https://basileia785.wordpress.com/blog/