8 Księga Adama (8 Adm)

 

Życie Adama i Ewy

Z „ Apokryfów i pseudepigrafii Starego Testamentu ”

RH Charles, Oxford: Clarendon Press, 1913

(1) Gdy zostali wypędzeni z raju, urządzili sobie budkę i spędzili siedem dni w żałobie i lamentach.

(2) Ale po siedmiu dniach zaczęli być głodni i zaczęli szukać żywności do jedzenia, ale nie znaleźli.

(3) Następnie Eve powiedział do Adama: , Panie, jestem głodny. Idź, poszukaj (czegoś) dla nas do jedzenia. Na przykład Pan Bóg spojrzy w przeszłość, zlituje się nad nami i przywoła do miejsca, w którym byliśmy wcześniej.

(4) Ja i Adam wstałem i przemierzyłem siedem dni po całej tej ziemi, i nie znalazłem żadnych żywych ludzi, takich jak kiedyś w raju.

(5) A Ewa powiedziała do Adama: ‚ Chcesz mnie zabić? abym mógł umrzeć, a być może Bóg Pan wprowadzi cię do raju, bo z mojego powodu zostałeś stąd wygnany. „

(6) Adam odpowiedział: , zaniechać, Ewa, z takimi słowami, że Bóg nie aza przynieść jakąś inną klątwę na nas. Jak to możliwe, że wyciągnę rękę na swoje ciało? Nie, powstańmy i szukajmy czegoś, na czym moglibyśmy żyć, czego nie zawiedliśmy. „

(7) I chodził i szukał przez dziewięć dni i nie znaleźli takiego jak były one używane, aby w raju, ale znaleziono tylko zwierzęta ” żywność. I Adam powiedział do Ewy: To Pan zapewnił zwierzętom i zwierzętom jedzenie; ale używaliśmy mieć anielskiego ‚ jedzenie.

(8) Ale słusznie płaczemy przed obliczem Boga, który nas stworzył. Pokutujmy z wielką pokutą: być może Pan będzie nam łaskawy, lituje się i da nam coś do życia.

(9) i Eve powiedział do Adama: , Co to jest pokuta? Powiedz mi, jaki rodzaj pokuty mam czynić?

(10) Nie nakładajmy na siebie zbyt wielkiej pracy , której nie możemy znieść, aby Pan nie wysłuchał naszych modlitw; odwróciłby od nas oblicze swoje, bo nie dopełniliśmy tego, co obiecaliśmy. Panie, ile myślisz o pokucie, którą pomyślałeś, bo przysporzyłem ci kłopotów i udręki? „

(11) i Adam powiedział do Ewy: , Ty nie możesz zrobić tak samo jak ja, ale czy tylko tyle któreś siłę do. Bo spędzę czterdzieści dni na czczo, ale powstańcie i idźcie do rzeki Tygrys, podnieście kamień i stańcie na nim w wodzie aż po szyję w głębi rzeki.

(12) I niech z ust twoich nie wychodzi żadna mowa, bo nie warto zwracać się do Pana, bo nasze usta są nieczyste z drzewa niezgodnego z prawem i zakazanego.

(13) I stoisz w wodzie rzeki trzydzieści siedem dni. Ale spędzę czterdzieści dni w wodzie Jordanu, na przykład Pan Bóg zlituje się nad nami. „

(14) A Ewa poszła nad rzekę Tygrys i postąpiła tak, jak powiedział jej Adam. Podobnie Adam podszedł do rzeki Jordan i stanął na kamieniu aż po szyję w wodzie.

(15) I Adam powiedział: ‚ Mówię tobie, woda Jordanu, zasmucaj się ze mną, i zgromadzaj mi wszystkie pływania (stworzenia), które są w tobie, i niech otaczają mnie i opłakują ze mną. Nie dla siebie, niech lamentują, ale dla mnie; bo to nie oni zgrzeszyli, ale ja ”.

(16) Następnie wszystkie żywe istoty przyszły i otoczyły go, a od tej godziny woda Jordanu stała (nieruchomo), a jej nurt został zatrzymany. „

(17) I minęło osiemnaście dni; potem szatan rozgniewał się i przemienił w blask aniołów, i udał się nad rzekę Tygrys do Ewy, i zastał ją płaczącą, a sam diabeł udawał, że się z nią rozpacza, i zaczął płakać i rzekł do niej: Wyjdź rzeki i nie lamentuj więcej. Przestańcie teraz cierpieć i jęczeć. Dlaczego jesteś niespokojny i twój mąż Adam?

(18) Pan Bóg usłyszał wasze jęki i przyjął waszą pokutę, a my wszyscy aniołowie błagaliśmy w waszym imieniu i błagaliśmy Pana; i posłał mnie, abym wywiódł was z wody i dał wam pokarm, który mieliście w raju i o który wołacie.

(19) A teraz wyjdźcie z wody, a poprowadzę was do miejsca, w którym przygotowali się wasze ofiary. „

(20) Ale Ewa usłyszała i uwierzyła, i wyszła z wody rzeki, a jej ciało drżało jak trawa z zimna wody. A kiedy wyszła, upadła na ziemię, a diabeł ją podniósł i poprowadził do Adama.

(21) Lecz kiedy Adam widział ją i diabła z nią, płakał i wołał głośno i powiedział: , O Ewa, Ewa, gdzie jest praca twego skruchy?

(22) Jak zostałeś ponownie uwięziony przez naszego przeciwnika, za pomocą którego jesteśmy odsunięci od naszej siedziby w raju i duchowej radości? „

(23) A kiedy to usłyszała, Ewa zrozumiała, że ​​to diabeł namówił ją, aby wyszła z rzeki; i upadła na twarz na ziemię, a jej smutek, jęki i lament zostały zdwojone.

(24) I zawołała i powiedziała: , Biada tobie, ty diabła. Dlaczego atakujesz nas bez powodu? Co ty masz z nami wspólnego? Co ci zrobiliśmy? bo ścigasz nas rzemiosłem?

(25) Albo dlaczego atakuje nas twoja złość? Czy zabraliśmy twoją chwałę i sprawiliśmy, że nie masz honoru ? Dlaczego nas nękasz, wrogu (i prześladujesz) na śmierć w niegodziwości i zazdrości? „

(26) A z ciężkim westchnieniem, diabeł rzekł : , O Adamie! wszelka moja wrogość, zazdrość i smutek są dla ciebie, ponieważ to dla ciebie zostałem usunięty z mojej chwały, którą posiadałem w niebiosach pośród aniołów i dla ciebie zostałem wyrzucony na ziemię. ” Adam odpowiedział , Co Czy ty mi powiedzieć?

(27) Co ci uczyniłem lub jaka jest moja wina wobec ciebie? Widząc, że nie otrzymałeś od nas żadnej krzywdy, dlaczego nas ścigasz? „

(28) Diabeł odpowiedział: Adam, co mi mówisz? Dla ciebie zostałem wyrzucony z tego miejsca. Gdyś zostałeś utworzony. Wyrzucono mnie z obecności Boga i wygnano z towarzystwa aniołów.

(29) Gdy Bóg tchnął w ciebie tchnienie życia, a twoja twarz i podobieństwo zostały stworzone na obraz Boży, Michał przyniósł cię również i kazał (nam) czcić cię przed Bogiem; a Bóg Pan powiedział : Oto Adam. Uczyniłem cię na nasz obraz i podobieństwo. „

(30) A Michał wyszedł i wezwał wszystkich aniołów, mówiąc: Oddajcie cześć obrazowi Bożemu, jak nakazał Pan Bóg. „

(31) I sam Michał najpierw czcił; Potem zadzwonił do mnie i powiedział: , kłaniali obrazowi Boga Pana. ” I odpowiedział , nie mam (potrzeba) czczenia Adam.

(32) A ponieważ Michael przechowywane wzywając mnie do kultu, powiedziałem mu , dlaczego Czy ty mnie wzywać? Nie będę czcić gorszej i młodszej istoty (niż ja). Jestem jego seniorem w stworzeniu, zanim został stworzony, już zostałem stworzony. Jego obowiązkiem jest wielbić mnie. „

(33) Gdy aniołowie, którzy byli pode mną, usłyszeli to, nie chcieli Go czcić. I Michał mówi : Czcijcie obraz Boga, ale jeźli go nie czcicie, Pan Bóg rozgniewa się na was. ” A ja powiedziałem , jeśli on jest gniew ze mną, mogę ustawić siedzenie powyżej gwiazdy na niebie i będzie jak najwyższa. „

(34) A Bóg Pan rozgniewał się na mnie i wyrzucił mnie i moich aniołów z naszej chwały; i z twojego powodu zostaliśmy wydaleni z naszych siedzib na ten świat i rzuceni na ziemię. I od razu ogarnęło nas smutek, ponieważ rozpieszczono nas tak wielką chwałą.

(35) I zasmuciliśmy się, gdy ujrzeliśmy cię w takiej radości i luksusie. I podstępnie oszukałem twoją żonę i sprawiłem, że zostałeś przez nią wydalony (czyniąc) z twojej radości i luksusu, ponieważ zostałem wypędzony z mej chwały.

(36) Gdy Adam usłyszał to, co powiedział diabeł, zawołał, płakał i mówił : Panie, Boże mój, moje życie jest w twoich rękach. Wygnać ten przeciwnikowi daleko ode mnie, kto szuka zniszczyć moją duszę, i daj mi swoją chwałę który sam uczynił utracone. „ W tym momencie diabeł zniknął przed nim. Ale Adam przetrwał w swojej pokucie, stojąc przez czterdzieści dni (na końcu) w wodzie Jordanu.

(37) i Ewa powiedział do Adama: , Żyj, panie, aby ci życie jest przyznane, ponieważ któreś popełniła ani pierwszy ani drugi błąd. Ale popełniłem błąd i zostałem wprowadzony w błąd, ponieważ nie dotrzymałem przykazania Bożego; a teraz wypędźcie mnie z blasku waszego życia, a ja pójdę do zachodu słońca i tam będę, aż umrę.

(38) I zaczęła iść w kierunku zachodnim, płakać i gorzko płakać i głośno jęczeć. I zrobiła tam budkę, mając w łonie trzy miesięczne potomstwo.

(39) A gdy czas jej łożyska zbliżyła, zaczęła być zakłopotany z bólami i zawołała głośno do Pana i powiedział: , szkoda mi, Panie, mi pomóc. „ Nie słyszano jej, a miłosierdzie Boże nie otaczało jej.

(40) I rzekła do siebie: , Kto powinien powiedzieć mojemu panu Adamowi? Błagam was, świeccy niebios, o której godzinie wracacie na wschód, nieście przesłanie do mojego pana Adama. „

(41) Ale w tej godzinie, Adam powiedział: , Skarga Ewy uczynił przyjść do mnie. Być może po raz kolejny walczył z nią wąż. „

(42) I poszedł i znalazł ją w wielkim cierpieniu. Ewa i powiedział: , Od chwili, kiedy zobaczyłem cię, panie mój smutek ładunkiem dusza była odświeżona. A teraz błagajcie Pana Boga w moim imieniu, aby wysłuchał was i spojrzał na mnie, aby uwolnić mnie od moich okropnych cierpień. „ A Adam błagał Pana o Ewę.

(43) A oto przyszedł dwunastu aniołów i dwa , cnoty ” , stojący po prawej i po lewej stronie Ewy; a Michael stał po prawej; i pogładził ją po twarzy, aż do piersi i powiedział do Ewy: , Błogosławiony jesteś, Ewa, Adam ‚ sake s.

(44) Ponieważ jego modlitwy i błagania są świetne, ja zostały wysłane abyś mayst otrzymać naszą pomoc. Powstańcie teraz i przygotujcie się na zniesienie. A ona urodziła syna, a on świecił; i zaraz niemowlę powstało, pobiegło i niosło źdźbło trawy w dłoniach, i podało je matce, a jego imię nazywało się Kain.

(45) I Adam niósł Ewę i chłopca i poprowadził ich na Wschód. I Pan Bóg posłał rozmaite nasiona przez Michała Archanioła i dał Adamowi i pokazał mu, jak ma pracować i uprawiać ziemię, aby mieli owoce, dzięki którym oni i wszystkie ich pokolenia mogą żyć.

(46) Potem Ewa poczęła i urodziła syna, którego imię brzmiało Abel; a Kain i Abel trzymali się razem.

(47) i Ewa mówi do Adama: , Panie, a ja spałem, widziałem wizję, jak to było krew naszego syna Abla w dłoni Kaina, który połykając go w ustach. Dlatego mam smutek. „

(48) i Adam powiedział , Biada, jeśli Kain zabił Abla. Oddzielmy ich jednak od siebie i stwórzmy dla każdego z nich osobne mieszkania. „

(49) I uczynili Kaina mężem, (ale) Abel uczynili pasterza; aby w ten sposób mogli się wzajemnie oddzielić.

(50) Potem Kain zabił Abla, ale Adam miał wtedy sto trzydzieści lat, ale Abel został zabity, gdy miał sto dwadzieścia dwa lata. A potem Adam poznał swoją żonę, spłodził syna i nazwał go Setem.

(51) i Adam powiedział do Ewy , oto mam zrodził syna, zamiast Abla, którego zabił Kain. „

(52) A gdy Adam spłodził Seta, żył osiemset lat i spłodził trzydziestu synów i trzydzieści córek; u wszystkich sześćdziesięciu trzech dzieci. I wzrosły nad powierzchnią ziemi w swoich narodach.

(53) i Adam powiedział Seth , Słuchajcie, mój syn Seth, że mogę odnosić się do ciebie, co usłyszałem i zobaczyłem po swojej matce i został wypędzony z raju. Kiedy modliliśmy się, przyszedł do mnie archanioł Michał, posłaniec Boży. I widziałem rydwan podobny do wiatru i jego koła płonęły, i zostałem pochwycony do Raju sprawiedliwości, widziałem Pana siedzącego, a jego twarz płonęła ogniem, którego nie można było znieść. I wiele tysięcy aniołów było po prawej i lewej stronie tego rydwanu.

(54) Gdy to zobaczyłem, byłem zmieszany, ogarnęły mnie przerażenie i skłoniłem się przed Bogiem twarzą do ziemi. I Bóg powiedział do mnie , oto ty Diest , ponieważ tyś przestąpił przykazania Boga, żeś słuchać raczej głosu żony twojej, którą dałem w twojej mocy, abyś mightst trzymać ją do twojej woli. A jednak jej słuchałeś i przechodziłeś moje słowa. „

(55) A gdy usłyszałem te słowa Boga, upadłem na ziemię i oddałem pokłon Panu i powiedziałem: Mój Panie, wszechmocny i miłosierny Bóg, Święty i Sprawiedliwy, niech nie będzie imię, które jest świadome Twojego majestatu wymazane, ale nawróćcie moją duszę, bo umrę, a mój oddech wydostanie się z moich ust. Nie wyrzucajcie mnie z oblicza Twego (mnie), którego uczyniliście z gliny ziemi. Nie wygnaj się z łaski swojej dla tego, którego żywiłeś. „

(56) I oto! słowo o tobie przyszedł na mnie i rzekł Pan do mnie , Ponieważ twoje dni były wykończonych, któreś zostało stworzone z miłości do wiedzy; dlatego nie będzie zabrane z nasienia twego na wieki (prawo), aby Mi służyć. „

(57) A kiedy usłyszałem te słowa. Rzuciłem się na ziemię i wielbił Pana Boga i powiedział: , Tyś jest wieczne i najwyższego Boga; i wszystkie stworzenia oddają ci cześć i uwielbienie. Jesteś prawdziwym Światłem lśniącym ponad wszystkimi światłami, Żywym Życiem, nieskończoną potężną Mocą. Tobie duchowe moce oddają cześć i uwielbienie. Ty workest na wyścigu mężczyzn obfitości Twego miłosierdzia. „

(58) Po czcili Pana, zaraz Michael Boga ” archanioła s, chwycił mnie za rękę i rzucił mnie z raju , wizji « i Boga » polecenia s. I Michael trzymał w ręce laskę, i dotknął wód, które były dookoła raju, i zamarzły mocno.

(59) A ja przeszedłem, a archanioł Michał przyszedł ze mną, i poprowadził mnie z powrotem do miejsca, skąd mnie złapał. Słuchajcie, mój synu Seth, nawet do pozostałych tajemnic [i sakramentów], które będą, które zostały mi objawione, gdy zjadłem drzewo wiedzy, wiedziałem i widziałem, co się wydarzy w tym wieku ; [co Bóg zamierza zrobić ze swoim stworzeniem rodzaju ludzkiego.

(60) Pan pojawi się w płomieniu ognia (i) z ust Swego majestatu wyda przykazania i ustawy [z Jego ust wyjdzie miecz obosieczny] i uświęcą Go w domu mieszkalnym Jego Wysokości.

(61) I pokaże im cudowne miejsce Jego majestatu. A potem zbudują dom Panu, Bogu ich, w ziemi, którą im przygotuje, i tam przekroczą Jego ustawy, a ich świątynia zostanie spalona, ​​a ich ziemia opustoszała, a oni sami się rozproszą; ponieważ rozpalili gniew Boży.

(62) I jeszcze raz sprawi, że powrócą z rozproszenia; i znowu zbudują dom Boży; a po raz ostatni dom Boży zostanie wywyższony większy niż stary. I jeszcze raz nieprawość przewyższy sprawiedliwość.

(63) A potem Bóg zamieszka z ludźmi na ziemi [w widzialnej formie]; i wtedy zacznie świecić sprawiedliwość. A dom Boży będzie czczony w tym wieku, a ich wrogowie nie będą już w stanie zranić ludzi wierzących w Boga; i Bóg wzbudzi dla siebie lud wierny, którego zbawi na wieczność, a bezbożni zostaną ukarani przez Boga, swego króla, ludzi, którzy nie chcieli kochać Jego prawa.

(64) Niebo i ziemia, noce i dni, i wszystkie stworzenia będą Mu posłuszne i nie przekroczą Jego przykazania. Ludzie nie zmienią swoich uczynków, ale zostaną zmienieni z porzucenia prawa Pańskiego. Dlatego Pan odrzuci niegodziwych, a sprawiedliwi będą świecić jak słońce przed Bogiem.

(65) W tym czasie ludzie zostaną oczyszczeni przez wodę z grzechów. Ale ci, którzy nie chcą być oczyszczeni przez wodę, zostaną potępieni. I będzie szczęśliwy człowiek, który rządził swą duszą, gdy nadejdzie Sąd , a wielkość Boga będzie widoczna wśród ludzi, a ich czyny zostaną zbadane przez Boga, sprawiedliwego sędziego.

(66) Gdy Adam był dziewięćset trzydzieści lat, ponieważ wiedział, że jego dni są zbliża się do końca, powiedział: , Niech wszyscy moi synowie zebrać się do mnie, abym błogosławił ich, zanim umrę, i mówić im. „

(67) I zgromadzili się w trzech częściach, przed Jego wzrokiem, w domu modlitwy, gdzie zwykli wielbić Pana Boga. I pytali go (mówiąc): Co się tobie dzieje, Ojcze, abyś nas zgromadził i dlaczego leżysz na łóżku swoim? Wtedy Adam odpowiedział: , Moi synowie, jestem chory i cierpi. ” A wszyscy synowie jego powiedział do niego: , Co to znaczy, Ojcze, to choroba i ból? „

(68) Wtedy powiedział Seth jego syn: , O (moja) Pan przypadkiem któreś tęsknił po owoce raju, który ty byłeś przyzwyczajenie do jedzenia, a zatem ty układziesz w smutku?

(69) Powiedzcie mi, że pójdę do najbliższych bram raju, obleję mą głowę kurzem i zrzucę się na ziemię przed bramami raju i lamentu i błagam Boga głośno lamentując; na przykład mnie wysłucha i pośle swego anioła, aby przyniósł mi owoc, za którym tęskniłeś. „

(70) Adam odpowiedział: , Nie, mój synu, nie długo (do tego), ale czuję słabość i ogromny ból w moim ciele. ” Seth odpowiedział , Co to jest ból, mój pan ojciec? Jestem ignorantem; ale nie chowaj go przed nami, ale powiedz nam (o tym). „

(71) I Adam odpowiedział: , Słuchajcie mnie, moich synów. Kiedy Bóg stworzył nas, mnie i waszą matkę, i umieścił nas w raju i dał nam każde drzewo rodzące owoce do jedzenia, zakazał nam drzewa poznania dobra i zła, które znajduje się w raju; (powiedzenie)

(72) , nie wolno jeść z niego. „ Ale Bóg dał mi część raju i (część) twojej matce: drzewa wschodniej części i północy, które są przeciwko Aquilo , dał mi, a twojej matce dał część południową i część zachodnia.

(73) (Co więcej) Bóg Pan dał nam dwóch aniołów, aby nas strzegli. Nadszedł czas, kiedy aniołowie wstąpili do wielbienia przed Bogiem; natychmiast przeciwnik [diabeł] znalazł sposobność, podczas gdy anioły były nieobecne, a diabeł sprowadził twoją matkę na manowce, aby zjeść niedozwolone i zakazane drzewo. I zjadła i dała mi.

(74) I natychmiast, Pan Bóg był gniew z nami, a Pan rzekł do mnie: , W tym Czyś pozostawił moje przykazanie i hast nie dotrzymałem słowa, które ja ci potwierdzone; oto sprowadzę na twoje ciało siedemdziesiąt ciosów; z nurków smutek , każesz dręczyły, zaczynając od twojej głowy i twoich oczu i twoich uszu w dół do twoich paznokci na palcach twoich, iw każdej oddzielnej kończyny. Tych Bóg wyznaczył na karę. Wszystkie te rzeczy Pan posłał do mnie i do całej naszej rasy. „

(74) W ten sposób mówił Adamowi jego synów, a on został zatrzymany z gwałtownymi bólami i zawołał donośnym głosem , co mam zrobić? Jestem w niebezpieczeństwie. Tak okrutne są bóle, które mnie nękały. ” A gdy Ewa widziała go płacz, ona również zaczęła płakać się i powiedział: , Panie, Boże mój, przekazać mi swój ból, bo to ja, którzy zgrzeszyli. „

(75) A Eve powiedział do Adama: , Panie, daj mi część twoich bólach, bo to uczynił przyjść do ciebie z winy kopalni. „

(76) i Adam powiedział do Ewy: , Wstań i idź z moim synem Seth do dzielnicy raju, i umieścić kurz na głowach i rzucili się na ziemię i lament w oczach Boga.

(77) Być może zlituje się nad tobą i pośle swego anioła na drzewo miłosierdzia, skąd płynie olej życia, i da ci kroplę, aby go namaścić, abym mógł mieć odpocznijcie od tych bólów, którymi mnie pochłaniają. „

(78) Potem Set i jego matka poszli w kierunku rajskich bram. A kiedy szli, oto! nagle pojawiła się bestia  [wąż], zaatakowała i ugryzła Setha. I tak szybko, jak Eve widział, płakała i powiedziała: , Biada, nieszczęsną kobietę, że jestem. Jestem przeklęty, ponieważ nie dotrzymałem przykazania Bożego. „

(79) I Ewa odpowiedziała wężowi donośnym głosem: , Accursed bestia! jak to możliwe, że nie bałeś się uwolnić od obrazu Boga, ale odważyłeś się z tym walczyć? „

(80) Bestia odpowiedział w języku ludzi: , Czyż nie jest przeciwko wam, Eve, że nasz złośliwości (skierowany)? Czyż wy nie jesteście przedmiotem naszej wściekłości?

(81) Powiedz mi, Ewa, jak otworzono usta twoje, aby jeść owoc? Ale teraz, jeśli zacznę cię karcić, nie możesz tego znieść. „

(82) Wtedy powiedział Seth bestii: , Bóg cię Pan złorzeczyć. Bądź cicho, bądź głupi, zamknij usta, przeklęty wróg Prawdy, pomieszaj i niszczyciel. Ucieczka od obrazu Boga do dnia, w którym Pan Bóg rozkaże ci przynieść na próbę. ” A Bestia powiedział Seth: , Zobacz, zostawiam obecność na obraz Boga, jako rzeczesz. ” Niezwłocznie wyjechał Seth, zraniony przez zęby.

(83) Ale Set i jego matka poszli do rajskich rejonów, by zdobyć olej miłosierdzia, aby namaścić chorego Adama; i przybyli do bram raju (i) wzięli pył z ziemi i położyli go na głowach, i pokłonił się twarzą do ziemi i zaczął lamentować i zrobić głośne jęki, prosząc Pana Boga o litość Adama w jego bóle i wysłać swego anioła, aby dać im olej z , drzewo jego miłosierdzia ” .

(84) Lecz gdy zostali modląc się i prosząc o wiele godzin, oto anioł Michael pojawił się na nich i rzekł: , I zostały wysłane od Pana -Jestem wyznaczonym przez Boga nad ciałami mężczyzn powiem ci , Setu, mężu Boży, nie płacz, nie módl się i nie błagaj z powodu oliwy z drzewa miłosierdzia, aby namaścić twego ojca Adama za ból jego ciała.

(85) Albowiem powiadam wam, że nie będziecie mogli go przyjąć, z wyjątkiem dni ostatecznych. [Gdy się wypełni pięć tysięcy pięćset lat, przyjdzie na ziemię najukochańszy król Chrystus, syn Boży, aby ożywić ciało Adama, a wraz z nim ożywić ciała umarłych.

(86) On sam, Syn Boży, gdy przyjdzie, będzie ochrzczony w rzece Jordan, a kiedy wyjdzie z wody Jordanu, wówczas namaści z oliwy miłosierdzia wszystkich, którzy w Niego wierzą. I olej miłosierdzia będzie z pokolenia na pokolenie dla tych, którzy są gotowi narodzić się ponownie z wody i Ducha Świętego do życia wiecznego. Wtedy najukochańszy Syn Boży, Chrystus zstępujący na ziemię, zaprowadzi twego ojca Adama do Raju na drzewo miłosierdzia.]

(87) Ale idź, Seto, idź do swego ojca Adama, ponieważ czas jego życia się wypełnił. Sześć dni później jego dusza zejdzie z jego ciała, a gdy ono zniknie, ujrzysz wielkie cuda na niebie i na ziemi oraz w światłach nieba. Tymi słowami Michael natychmiast odszedł z Seta.

(88) A Ewa i Set wrócili, niosąc ze sobą zioła zapachowe, to znaczy nard i krokus, tatarak i cynamon.

(89) A gdy Set i jego matka dotarli do Adama, powiedzieli mu, jak bestia [wąż] ugryzła Seta. Adam powiedział do Ewy: , Cóżeś uczynił? Wielka plaga, którą na nas przyniosłeś, przestępstwo i grzech za wszystkie nasze pokolenia; a to, co uczyniłeś, powiedz dzieciom po mojej śmierci [bo ci, którzy powstają z nas, będą się męczyć i upadać, ale będą chcieli i przeklinać nas (i) powiedzmy: wszelkie zło sprowadzili na nas nasi rodzice, którzy byli na początku]. ” Kiedy Ewa usłyszał te słowa, zaczęła płakać i jęczeć.

(90) I tak jak Michał Archanioł przepowiedział, po sześciu dniach przyszedł Adam ‚ śmierci s. Kiedy Adam zauważył, że godzina jego śmierci był pod ręką, powiedział do wszystkich swoich synów: , Oto Ja dziewięćset trzydzieści lat, a jeśli umrę, pochowajcie mnie w kierunku wschodu słońca w dziedzinie tamtej mieszkania. „

(91) I stało się, że kiedy skończył cały swój wykład, porzucił ducha. (Potem) słońce zaćmiło się, a księżyc i gwiazdy przez siedem dni, a Set w żałobie obejmował się ponad ciałem ojca, a Ewa patrzyła na ziemię z rękami złożonymi na głowie, a wszystkie jej dzieci płakały najbardziej gorzko.

(92) A oto pojawiła Michała Anioła i stanął na czele Adama i powiedział Seth: , Wstań z ciała ojca twego i do mnie przyjść i zobaczyć, co jest kara Pana Boga o nim. Jego stworzeniem jest on, a Bóg go lituje. „

(93) A wszyscy aniołowie dmuchnął w trąby, i zawołał: , Błogosławiony jesteś, Panie! Albowiem miał litość nad Twym stworzeniem. „

(94) Następnie Seth zobaczył ręka Boga wyciągnął trzyma Adama i oddał go do Michaela, mówiąc: , niech będzie w twoim opłat aż do dnia Sądu Ostatecznego w kary, aż do ostatnich lat, kiedy będę przekształcić swój żal do radość.

(95) Potem usiądzie na tronie tego, który był jego pogromcą . „

(96) I rzekł Pan znowu do aniołów Michael i Uriel : , Przynieś mi trzy lniane ubrania z bisior i rozłożył je na Adama i innych ubrań lnianych ponad Abla syna i pogrzebać Adama i Abla syna. „

(97) A wszyscy , uprawnienia ‚ aniołów maszerowały przed Adamem, a sen zmarłych został konsekrowany. I aniołów Michael i Uriel pochowano Adama i Abla w części Raju, na oczach Setha i jego matka  [i nikt inny], a Michael i Uriel powiedział , tak jak widzieliście, w podobny sposób, pochować nie żyje.

(98) Sześć dni później Adam zmarł; i Ewa spostrzegła, że ​​umrze (tak) zgromadziła wszystkich swoich synów i córki, Seta z trzydziestoma braćmi i trzydziestoma siostrami, i Ewa powiedziała wszystkim: Słuchajcie mnie, moje dzieci, a powiem wam, co archanioł Michał powiedział my, gdy ja i wasz ojciec przekroczyliśmy przykazanie Boże Z powodu waszego przestępstwa, nasz Pan sprowadzi na waszą rasę gniew sądu , najpierw przez wodę, a drugi przez ogień; przez tych dwóch, Pan osądzi całą ludzkość

(99) Ale słuchajcie mnie, moje dzieci. Zrobić więc wy tablice kamienne i inne gliny i pisać o nich przez całe życie, a ojciec ‚ s (wszystkie) abyście widzieli i słyszeli od nas.

(100) Jeśli przez wodę Pan osądzi naszą rasę, tablice gliny zostaną rozpuszczone, a tablice kamienne pozostaną; ale jeśli przez ogień, stoły z kamienia zostaną rozbite, a stoły z gliny zostaną upieczone (twarde). „

(101) Kiedy Ewa powiedziała to wszystko swoim dzieciom, wyciągnęła ręce do nieba w modlitwie i pochyliła kolana na ziemię, a gdy czciła Pana i podziękowała mu, oddała ducha. Następnie wszystkie jej dzieci pochowały ją z głośnym lamentem.

(102) Gdy oni opłakiwali cztery dni, (wtedy) pojawił się archanioł Michał i rzekł do Seta:  Człowieku Boży, nie opłakuj swoich zmarłych dłużej niż sześć dni, bo siódmego dnia jest znak zmartwychwstania i reszta nadchodzącego wieku; siódmego dnia Pan odpoczął od wszystkich Swoich dzieł, po czym Set nakrył do stołu.

 

 

 

The Life of Adam and Eve

From „The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament”

R.H. Charles, Oxford: Clarendon Press, 1913

(1) When they were driven out from paradise, they made themselves a booth, and spent seven days mourning and lamenting in great grief.

(2) But after seven days, they began to be hungry and started to look for victual to eat, and they found it not.

(3) Then Eve said to Adam: ‚My lord, I am hungry. Go, look for (something) for us to eat. Perchance the Lord God will look back and pity us and recall us to the place in which we were before.

(4) I And Adam arose and walked seven days over all that land, and found no victual such as they used to have in paradise.

(5) And Eve said to Adam: ‚Wilt thou slay me? that I may die, and perchance God the Lord will bring thee into paradise, for on my account hast thou been driven thence.’

(6) Adam answered: ‚Forbear, Eve, from such words, that peradventure God bring not some other curse upon us. How is it possible that I should stretch forth my hand against my own flesh? Nay, let us arise and look for something for us to live on, that we fail not.’

(7) And they walked about and searched for nine days, and they found none such as they were used to have in paradise, but found only animals’ food. And Adam said to Eve: This hath the Lord provided for animals and brutes to eat; but we used to have angels’ food.

(8) But it is just and right that we lament before the sight of God who made us. Let us repent with a great penitence: perchance the Lord will be gracious to us and will pity us and give us a share of something for our living.

(9) And Eve said to Adam: ‚What is penitence? Tell me, what sort of penitence am I to do?

(10) Let us not put too great a labour on ourselves, which we cannot endure, so that the Lord will not hearken to our prayers: and will turn away His countenance from us, because we have not fulfilled what we promised. My lord, how much penitence hast thou thought (to do) for I have brought trouble and anguish upon thee?’

(11) And Adam said to Eve: ‚Thou canst not do so much as I, but do only so much as thou hast strength for. For I will spend forty days fasting, but do thou arise and go to the river Tigris and lift up a stone and stand on it in the water up to thy neck in the deep of the river.

(12) And let no speech proceed out of thy mouth, since we are unworthy to address the Lord, for our lips are unclean from the unlawful and forbidden tree.

(13) And do thou stand in the water of the river thirty-seven days. But I will spend forty days in the water of Jordan, perchance the Lord God will take pity upon us.’

(14) And Eve walked to the river Tigris and did as Adam had told her. Likewise, Adam walked to the river Jordan and stood on a stone up to his neck in water.

(15) And Adam said: ‚I tell thee, water of Jordan, grieve with me, and assemble to me all swimming (creatures), which are in thee, and let them surround me and mourn in company with me. Not for themselves let them lament, but for me; for it is not they that have sinned, but I.’

(16) Forthwith, all living things came and surrounded him, and, from that hour, the water of Jordan stood (still) and its current was stayed.’

(17) And eighteen days passed by; then Satan was wroth and transformed himself into the brightness of angels, and went away to the river Tigris to Eve, and found her weeping, and the devil himself pretended to grieve with her, and he began to weep and said to her: Come out of the river and lament no more. Cease now from sorrow and moans. Why art thou anxious and thy husband Adam?

(18) The Lord God hath heard your groaning and hath accepted your penitence, and all we angels have entreated on your behalf, and made supplication to the Lord; and he hath sent me to bring you out of the water and give you the nourishment which you had in paradise, and for which you are crying out.

(19) Now come out of the water and I will conduct you to the place where your victual hath been made ready.’

(20) But Eve heard and believed and went out of the water of the river, and her flesh was (trembling) like grass, from the chill of the water. And when she had gone out, she fell on the earth and the devil raised her up and led her to Adam.

(21) But when Adam had seen her and the devil with her, he wept and cried aloud and said: ‚O Eve, Eve, where is the labour of thy penitence?

(22) How hast thou been again ensnared by our adversary, by whose means we have been estranged from our abode in paradise and spiritual joy?’

(23) And when she heard this, Eve understood that (it was) the devil (who) had persuaded her to go out of the river; and she fell on her face on the earth and her sorrow and groaning and wailing was redoubled.

(24) And she cried out and said: ‚Woe unto thee, thou devil. Why dost thou attack us for no cause? What hast thou to do with us? What have we done to thee? for thou pursuest us with craft?

(25) Or why doth thy malice assail us? Have we taken away thy glory and caused thee to be without honour? Why dost thou harry us, thou enemy (and persecute us) to the death in wickedness and envy?’

(26) And with a heavy sigh, the devil spake: ‚O Adam! all my hostility, envy, and sorrow is for thee, since it is for thee that I have been expelled from my glory, which I possessed in the heavens in the midst of the angels and for thee was I cast out in the earth.’ Adam answered, ‚What dost thou tell me?

(27) What have I done to thee or what is my fault against thee? Seeing that thou hast received no harm or injury from us, why dost thou pursue us?’

(28) The devil replied, Adam, what dost thou tell me? It is for thy sake that I have been hurled from that place. When thou wast formed. I was hurled out of the presence of God and banished from the company of the angels.

(29) When God blew into thee the breath of life and thy face and likeness was made in the image of God, Michael also brought thee and made (us) worship thee in the sight of God; and God the Lord spake: Here is Adam. I have made thee in our image and likeness.’

(30) And Michael went out and called all the angels saying: Worship the image of God as the Lord God hath commanded.’

(31) And Michael himself worshipped first; then he called me and said: ‚Worship the image of God the Lord.’ And I answered, ‚I have no (need) to worship Adam.

(32) And since Michael kept urging me to worship, I said to him, ‚Why dost thou urge me? I will not worship an inferior and younger being (than I). I am his senior in the Creation, before he was made was I already made. It is his duty to worship me.’

(33) When the angels, who were under me, heard this, they refused to worship him. And Michael saith, Worship the image of God, but if thou wilt not worship him, the Lord God will be wrath with thee.’ And I said, ‚If He be wrath with me, I will set my seat above the stars of heaven and will be like the Highest.’

(34) And God the Lord was wrath with me and banished me and my angels from our glory; and on thy account were we expelled from our abodes into this world and hurled on the earth. And straightway we were overcome with grief, since we had been spoiled of so great glory.

(35) And we were grieved when we saw thee in such joy and luxury. And with guile I cheated thy wife and caused thee to be expelled through her (doing) from thy joy and luxury, as I have been driven out of my glory.

(36) When Adam heard the devil say this, he cried out and wept and spake: O Lord my God, my life is in thy hands. Banish this Adversary far from me, who seeketh to destroy my soul, and give me his glory which he himself hath lost.’ And at that moment, the devil vanished before him. But Adam endured in his penance, standing for forty days (on end) in the water of Jordan.

(37) And Eve said to Adam: ‚Live thou, my Lord, to thee life is granted, since thou hast committed neither the first nor the second error. But I have erred and been led astray for I have not kept the commandment of God; and now banish me from the light of thy life and I will go to the sunsetting, and there will I be, until I die.

(38) And she began to walk towards the western parts and to mourn and to weep bitterly and groan aloud. And she made there a booth, while she had in her womb offspring of three months old.

(39) And when the time of her bearing approached, she began to be distressed with pains, and she cried aloud to the Lord and said: ‚Pity me, O Lord, assist me.’ And she was not heard and the mercy of God did not encircle her.

(40) And she said to herself: ‚Who shall tell my lord Adam? I implore you, ye luminaries of heaven, what time ye return to the east, bear a message to my lord Adam.’

(41) But in that hour, Adam said: ‚The complaint of Eve hath come to me. Perchance, once more hath the serpent fought with her.’

(42) And he went and found her in great distress. And Eve said: ‚From the moment I saw thee, my lord, my grief-laden soul was refreshed. And now entreat the Lord God on my behalf to hearken unto thee and look upon me and free me from my awful pains.’ And Adam entreated the Lord for Eve.

(43) And behold, there came twelve angels and two ‚virtues’, standing on the right and on the left of Eve; and Michael was standing on the right; and he stroked her on the face as far as to the breast and said to Eve: ‚Blessed art thou, Eve, for Adam’s sake.

(44) Since his prayers and intercessions are great, I have been sent that thou mayst receive our help. Rise up now, and prepare thee to bear. And she bore a son and he was shining; and at once the babe rose up and ran and bore a blade of grass in his hands, and gave it to his mother, and his name was called Cain.

(45) And Adam carried Eve and the boy and led them to the East. And the Lord God sent divers seeds by Michael the archangel and gave to Adam and showed him how to work and till the ground, that they might have fruit by which they and all their generations might live.

(46) For thereafter Eve conceived and bare a son, whose name was Abel; and Cain and Abel used to stay together.

(47) And Eve said to Adam: ‚My lord, while I slept, I saw a vision, as it were the blood of our son Abel in the hand of Cain, who was gulping it down in his mouth. Therefore I have sorrow.’

(48) And Adam said, ‚Alas if Cain slew Abel. Yet let us separate them from each other mutually, and let us make for each of them separate dwellings.’

(49) And they made Cain an husbandman, (but) Abel they made a shepherd; in order that in this wise they might be mutually separated.

(50) And thereafter, Cain slew Abel, but Adam was then one hundred and thirty years old, but Abel was slain when he was one hundred and twenty-two years. And thereafter Adam knew his wife and he begat a son and called his name Seth.

(51) And Adam said to Eve, ‚Behold, I have begotten a son, in place of Abel, whom Cain slew.’

(52) And after Adam had begotten Seth, he lived eight hundred years and begat thirty sons and thirty daughters; in all sixty-three children. And they were increased over the face of the earth in their nations.

(53) And Adam said to Seth, ‚Hear, my son Seth, that I may relate to thee what I heard and saw after your mother and I had been driven out of paradise. When we were at prayer, there came to me Michael the archangel, a messenger of God. And I saw a chariot like the wind and its wheels were fiery and I was caught up into the Paradise of righteousness, and I saw the Lord sitting and his face was flaming fire that could not be endured. And many thousands of angels were on the right and the left of that chariot.

(54) When I saw this, I was confounded, and terror seized me and I bowed myself down before God with my face to the earth. And God said to me, ‚Behold thou diest, since thou hast transgressed the commandment of God, for thou didst hearken rather to the voice of thy wife, whom I gave into thy power, that thou mightst hold her to thy will. Yet thou didst listen to her and didst pass by My words.’

(55) And when I heard these words of God, I fell prone on the earth and worshipped the Lord and said, My Lord, All powerful and merciful God, Holy and Righteous One, let not the name that is mindful of Thy majesty be blotted out, but convert my soul, for I die and my breath will go out of my mouth. Cast me not out from Thy presence, (me) whom Thou didst form of the clay of the earth. Do not banish from Thy favour him whom Thou didst nourish.’

(56) And lo! a word concerning thee came upon me and the Lord said to me, ‚Since thy days were fashioned, thou hast been created with a love of knowledge; therefore there shall not be taken from thy seed for ever the (right) to serve Me.’

(57) And when I heard these words. I threw myself on the earth and adored the Lord God and said, ‚Thou art the eternal and supreme God; and all creatures give thee honour and praise. Thou art the true Light gleaming above all light(s), the Living Life, infinite mighty Power. To Thee, the spiritual powers give honour and praise. Thou workest on the race of men the abundance of Thy mercy.’

(58) After I had worshipped the Lord, straightway Michael, God’s archangel, seized my hand and cast me out of the paradise of ‚vision’ and of God’s command. And Michael held a rod in his hand, and he touched the waters, which were round about paradise, and they froze hard.

(59) And I went across, and Michael the archangel went across with me, and he led me back to the place whence he had caught me up. Hearken, my son Seth, even to the rest of the secrets [and sacraments] that shall be, which were revealed to me, when I had eaten of the tree of the knowledge, and knew and perceived what will come to pass in this age; [what God intends to do to his creation of the race of men.

(60) The Lord will appear in a flame of fire (and) from the mouth of His majesty He will give commandments and statutes [from His mouth will proceed a two-edged sword] and they will sanctify Him in the house of the habitation of His majesty.

(61) And He will show them the marvellous place of His majesty. And then they will build a house to the Lord their God in the land which He shall prepare for them and there they will transgress His statutes and their sanctuary will be burnt up and their land will be deserted and they themselves will be dispersed; because they have kindled the wrath of God.

(62) And once more He will cause them to come back from their dispersion; and again they will build the house of God; and in the last time the house of God will be exalted greater than of old. And once more iniquity will exceed righteousness.

(63) And thereafter God will dwell with men on earth [in visible form]; and then, righteousness will begin to shine. And the house of God will be honoured in the age and their enemies will no more be able to hurt the men, who are believing in God; and God will stir up for Himself a faithful people, whom He shall save for eternity, and the impious shall be punished by God their king, the men who refused to love His law.

(64) Heaven and earth, nights and days, and all creatures shall obey Him, and not overstep His commandment. Men shall not change their works, but they shall be changed from forsaking the law of the Lord. Therefore the Lord shall repel from Himself the wicked, and the just shall shine like the sun, in the sight of God.

(65) And in that time, shall men be purified by water from their sins. But those who are unwilling to be purified by water shall be condemned. And happy shall the man be, who hath ruled his soul, when the Judgement shall come to pass and the greatness of God be seen among men and their deeds be inquired into by God the just judge.

(66) After Adam was nine hundred and thirty years old, since he knew that his days were coming to an end, he said: ‚Let all my sons assemble themselves to me, that I may bless them before I die, and speak with them.’

(67) And they were assembled in three parts, before his sight, in the house of prayer, where they used to worship the Lord God. And they asked him (saying): What concerns thee, Father, that thou shouldst assemble us, and why dost thou lie on thy bed? Then Adam answered and said: ‚My sons, I am sick and in pain.’ And all his sons said to him: ‚What does it mean, father, this illness and pain?’

(68) Then said Seth his son: ‚O (my) lord, perchance thou hast longed after the fruit of paradise, which thou wast wont to eat, and therefore thou liest in sadness?

(69) Tell me and I will go to the nearest gates of paradise and put dust on my head and throw myself down on the earth before the gates of paradise and lament and make entreaty to God with loud lamentation; perchance he will hearken to me and send his angel to bring me the fruit, for which thou hast longed.’

(70) Adam answered and said: ‚No, my son, I do not long (for this), but I feel weakness and great pain in my body.’ Seth answered, ‚What is pain, my lord father? I am ignorant; but hide it not from us, but tell us (about it).’

(71) And Adam answered and said: ‚Hear me, my sons. When God made us, me and your mother, and placed us in paradise and gave us every tree bearing fruit to eat, he laid a prohibition on us concerning the tree of knowledge of good and evil, which is in the midst of paradise; (saying)

(72) ‚Do not eat of it.’ But God gave a part of paradise to me and (a part) to your mother: the trees of the eastern part and the north, which is over against Aquilo he gave to me, and to your mother he gave the part of the south and the western part.

(73) (Moreover) God the Lord gave us two angels to guard us. The hour came when the angels had ascended to worship in the sight of God; forthwith the adversary [the devil] found an opportunity while the angels were absent and the devil led your mother astray to eat of the unlawful and forbidden tree. And she did eat and gave to me.

(74) And immediately, the Lord God was wrath with us, and the Lord said to me: ‚In that thou hast left behind my commandment and hast not kept my word, which I confirmed to thee; behold, I will bring upon thy body, seventy blows; with divers griefs, shalt thou be tormented, beginning at thy head and thine eyes and thine ears down to thy nails on thy toes, and in every separate limb. These hath God appointed for chastisement. All these things hath the Lord sent to me and to all our race.’

(74) Thus spake Adam to his sons, and he was seized with violent pains, and he cried out with a loud voice, ‚What shall I do? I am in distress. So cruel are the pains with which I am beset.’ And when Eve had seen him weeping, she also began to weep herself, and said: ‚O Lord my God, hand over to me his pain, for it is I who sinned.’

(75) And Eve said to Adam: ‚My lord, give me a part of thy pains, for this hath come to thee from fault of mine.’

(76) And Adam said to Eve: ‚Rise up and go with my son Seth to the neighbourhood of paradise, and put dust on your heads and throw yourselves on the ground and lament in the sight of God.

(77) Perchance He will have pity (upon you) and send His angel across to the tree of His mercy, whence floweth the oil of life, and will give you a drop of it, to anoint me with it, that I may have rest from these pains, by which I am being consumed.’

(78) Then Seth and his mother went off towards the gates of paradise. And while they were walking, lo! suddenly there came a beast  [a serpent] and attacked and bit Seth. And as soon as Eve saw it, she wept and said: ‚Alas, wretched woman that I am. I am accursed since I have not kept the commandment of God.’

(79) And Eve said to the serpent in a loud voice: ‚Accursed beast! how (is it that) thou hast not feared to let thyself loose against the image of God, but hast dared to fight with it?’

(80) The beast answered in the language of men: ‚Is it not against you, Eve, that our malice (is directed)? Are not ye the objects of our rage?

(81) Tell me, Eve, how was thy mouth opened to eat of the fruit? But now if I shall begin to reprove thee thou canst not bear it.’

(82) Then said Seth to the beast: ‚God the Lord revile thee. Be silent, be dumb, shut thy mouth, accursed enemy of Truth, confounder and destroyer. Avaunt from the image of God till the day when the Lord God shall order thee to be brought to the ordeal.’ And the beast said to Seth: ‚See, I leave the presence of the image of God, as thou hast said.’ Forthwith he left Seth, wounded by his teeth.

(83) But Seth and his mother walked to the regions of paradise for the oil of mercy to anoint the sick Adam: and they arrived at the gates of paradise, (and) they took dust from the earth and placed it on their heads, and bowed themselves with their faces to the earth and began to lament and make loud moaning, imploring the Lord God to pity Adam in his pains and to send His angel to give them the oil from the ‚tree of His mercy’.

(84) But when they had been praying and imploring for many hours, behold, the angel Michael appeared to them and said: ‚I have been sent to you from the Lord -I am set by God over the bodies of men I tell thee, Seth, (thou) man of God, weep not nor pray and entreat on account of the oil of the tree of mercy to anoint thy father Adam for the pains of his body.

(85) For I tell thee that in no wise wilt thou be able to receive thereof save in the last days. [When five thousand five hundred years have been fulfilled, then will come upon earth the most beloved king Christ, the son of God, to revive the body of Adam and with him to revive the bodies of the dead.

(86) He Himself, the Son of God, when He comes will be baptized in the river of Jordan, and when He hath come out of the water of Jordan, then He will anoint from the oil of mercy all that believe in Him. And the oil of mercy shall be for generation to generation for those who are ready to be born again of water and the Holy Spirit to life eternal. Then the most beloved Son of God, Christ, descending on earth shall lead thy father Adam to Paradise to the tree of mercy.]

(87) But do thou, Seth, go to thy father Adam, since the time of his life is fulfilled. Six days hence, his soul shall go off his body and when it shall have gone out, thou shalt see great marvels in the heaven and in the earth and the luminaries of heaven. With these words, straightway Michael departed from Seth.

(88) And Eve and Seth returned bearing with them herbs of fragrance, i.e. nard and crocus and calamus and cinnamon.

(89) And when Seth and his mother had reached Adam, they told him, how the beast [the serpent] bit Seth. And Adam said to Eve: ‚What hast thou done? A great plague hast thou brought upon us, transgression and sin for all our generations: and this which thou hast done, tell thy children after my death, [for those who arise from us shall toil and fail but they shall be wanting and curse us (and) say, All evils have our parents brought upon us, who were at the beginning].’ When Eve heard these words, she began to weep and moan.

(90) And just as Michael the archangel had foretold, after six days came Adam’s death. When Adam perceived that the hour of his death was at hand, he said to all his sons: ‚Behold, I am nine hundred and thirty years old, and if I die, bury me towards the sunrising in the field of yonder dwelling.’

(91) And it came to pass that when he had finished all his discourse, he gave up the ghost. (Then) was the sun darkened and the moon and the stars for seven days, and Seth in his mourning embraced from above the body of his father, and Eve was looking on the ground with hands folded over her head, and all her children wept most bitterly.

(92) And behold, there appeared Michael the angel and stood at the head of Adam and said to Seth: ‚Rise up from the body of thy father and come to me and see what is the doom of the Lord God concerning him. His creature is he, and God hath pitied him.’

(93) And all angels blew their trumpets, and cried: ‚Blessed art thou, O Lord, for thou hast had pity on Thy creature.’

(94) Then Seth saw the hand of God stretched out holding Adam and he handed him over to Michael, saying: ‚Let him be in thy charge till the day of Judgement in punishment, till the last years when I will convert his sorrow into joy.

(95) Then shall he sit on the throne of him who hath been his supplanter.’

(96) And the Lord said again to the angels Michael and Uriel: ‚Bring me three linen clothes of byssus and spread them out over Adam and other linen clothes over Abel his son and bury Adam and Abel his son.’

(97) And all the ‚powers’ of angels marched before Adam, and the sleep of the dead was consecrated. And the angels Michael and Uriel buried Adam and Abel in the parts of Paradise, before the eyes of Seth and his mother  [and no one else], and Michael and Uriel said: ‚Just as ye have seen, in like manner, bury your dead.

(98) Six days after, Adam died; and Eve perceived that she would die, (so) she assembled all her sons and daughters, Seth with thirty brothers and thirty sisters, and Eve said to all, Hear me, my children, and I will tell you what the archangel Michael said to us when I and your father transgressed the command of God On account of your transgression, Our Lord will bring upon your race the anger of his judgement, first by water, the second time by fire; by these two, will the Lord judge the whole human race

(99) But hearken unto me, my children. Make ye then tables of stone and others of clay, and write on them, all my life and your father’s (all) that ye have heard and seen from us.

(100) If by water the Lord judge our race, the tables of clay will be dissolved and the tables of stone will remain; but if by fire, the tables of stone will be broken up and the tables of clay will be baked (hard).’

(101) When Eve had said all this to her children, she spread out her hands to heaven in prayer, and bent her knees to the earth, and while she worshipped the Lord and gave him thanks, she gave up the ghost. Thereafter, all her children buried her with loud lamentation.

(102) When they had been mourning four days, (then) Michael the archangel appeared and said to Seth: ‚Man of God, mourn not for thy dead more than six days, for on the seventh day is the sign of the resurrection and the rest of the age to come; on the seventh day the Lord rested from all His works. Thereupon Seth made the tables.

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.