Księga Nauczania Jasnego Światła Prawdy (Jsn)


 

 

Malpanuta Barana d’Hemanuta

WERSJA: 18 grudnia 2013 r

To jest wersja robocza, wybrana z Manichejskiej Świętej Księgi Światła (Ketava Kudsha).   Ponieważ jest to wersja robocza, może zawierać literówki.   Pliki są często aktualizowane, więc odwiedź stronę, aby uzyskać najnowsze wersje i tłumaczenia.

Copyright © 2012-2013 Manichaean Publication Society, United Manichaean Assembly

Maniquea Church – Central Temple http://manichaean.org/es/maniquea 

Malpanuta Barana d’Hemanuta

Nauczanie jasnego światła prawdy )

Rozdział 1

 1. Raduj się dobrą nowiną! Boscy Posłańcy nauczyli nas dobrej nowiny; Pokazali nam drogę zbawienia. Jego święta nauka rozwiewa złudzenia naszego umysłu i odkupia nas od grozy śmierci.
 2. Boscy Posłańcy przynoszą pociechę tym, którzy są wyczerpani i pełni bólu; przywróć pokój tym, którzy są złamani pod ciężarem życia. Dają odwagę słabym, gdy są gotowi zrezygnować z samowystarczalności i nadziei.
 3. Wy, którzy cierpicie uciski życia, wy, którzy musicie walczyć i cierpieć, wy, którzy pragniecie życia w prawdzie, radujcie się z dobrej nowiny!
 4. Balsam jest dla rannych, a dla głodnych jest pokarm. Woda jest dla spragnionych, a dla zdesperowanych jest nadzieja.
 5. Jest światło dla tych, którzy są w ciemności, i jest niewyczerpalny dar dla sprawiedliwych.
 6. Przyjdź! Zabierz jedzenie z nieba!
 7. Uzdrawiajcie swoje rany, ranicie i jedzcie, dopóki nie będziecie usatysfakcjonowani, wy głodni. Odpoczywajcie, wy, którzy jesteście zmęczeni, i spragnieni, kończcie swoje pragnienie.
 8. Spójrz w stronę Światła, tego, który żyjesz w ciemności; bądź pełen radości, ty, który czujesz się opuszczony.
 9. Ufajcie Boskim Posłańcom, wszystkim, którzy kochacie Prawdę, ponieważ królestwo sprawiedliwości zostało ustanowione na ziemi.

Ciemność błędu rozprasza światło Jego Prawdy.

Widzimy naszą drogę i podejmujemy zdecydowane i zdecydowane kroki.

 1. Boscy Posłańcy objawili Prawdę. Prawda kieruje naszymi chorobami i ratuje nas przed zatraceniem; prawda umacnia nas w życiu i śmierci; tylko prawda może przezwyciężyć zło błędu. Cieszcie się z dobrej nowiny!
 2. Rozejrzyj się i kontempluj życie! Wszystko jest przemijające i nic, co jest częścią złego świata, nie jest trwałe.
 3. Narodziny i śmierć, wzrost i rozkład; Taka jest prawda rzeczy tego świata. Chwała świata jest jak kwiat: jest w pełnym rozkwicie rano i znika w upale dnia.
 4. Gdziekolwiek spojrzysz, ludzie rzucają się i walczą, i zawsze pragną szukać przyjemności. Ludzie latają w panice z dala od bólu i śmierci i są gorącymi płomieniami palących pragnień.
 5. Świat jest pełen próżności, pełen przemian i przemian. Ci, którzy nie mają Prawdy, zdają się powtarzać to samo zło w kółko.
 6. Czy na świecie nie ma nic stałego? Czy nie ma miejsca w powszechnym zamieszaniu, miejscu odpoczynku, gdzie nasze niespokojne serce może znaleźć pokój? Czy nie ma nic wiecznego?
 7. O, że moglibyśmy przerwać lęk, aby nasze ogniste pragnienia zostały zgaszone! Kiedy umysł uspokoi się i uspokoi?
 8. Boscy Posłańcy zostali dotknięci uczynkami złych wokół nich. Nauczali, że bogactwa i marność światowego zysku nie są tym, czego powinniśmy szukać; nauczali zbawienia w jedynej rzeczy, która nie zginie ani nie umrze, ale pozostanie na wieki wieków.
 9. Ty, przez całe życie, ucz się, że nieśmiertelność kryje się w wcieleniu. Wy, którzy pragniecie szczęścia bez cierpienia smutku, prowadzicie życie w prawości. Ci, którzy tęsknią za bogactwem, otrzymują skarby, które są wieczne. Prawda jest taka, że ​​bogactwo i życie w prawdzie jest szczęściem na drodze Boskich Posłańców.
 10. Wszystkie związki znów się rozpłyną, ale prawdy, które określają wszystkie kombinacje i rozłąki jako prawa natury, pozostaną na zawsze. Ciała spadają do prochu, ale Słowo Prawdy nie zostanie zniszczone.
 11. Prawda nie zna ani narodzin, ani śmierci; Nie mają początku ani końca. Witaj w Prawdzie. Prawda jest wieczna.
 12. Stwórzcie Prawdę w swoim domu, ponieważ Prawda jest obrazem Boskiego Imperatora; przedstawia niezmienną; objawia wieczne, prawda daje zbawienie śmiertelnikom.
 13. Boscy Posłańcy głosili Prawdę; to jego

Prawda mieszka w waszych sercach i niech Prawda działa

w twoich rękach

 1. Zgasić w tobie wszelkie pragnienie, które jest sprzeczne ze Słowem Prawdy, oraz w doskonałości twojego duchowego wzrostu, staniesz się jak doskonały uczeń.
 2. Co z serca, które nie może lub nie rozwinie się do doskonałości, musi zginąć, ponieważ jest kłamstwem i buntem; jest źródłem twojego błędu; To jest przyczyną waszej nędzy.
 3. Osiągasz nieśmiertelność, wykonując i broniąc przykazań objawionych na drodze Mani.
 4. Dlatego stań się naczyniami, które nadają się do otrzymania słów Mistrza. Oczyśćcie się od zła i uświęcajcie swoje życie. Nie ma innego sposobu osiągnięcia Prawdy.
 5. Naucz się odróżniać to, co postrzegasz jako prawdę o tym, co Boscy Posłańcy nazywają Prawdą.
 6. To, co nazywacie prawdą, jest przyczyną samolubstwa i źródła zła; prawda nie przyłącza się do ego; jest uniwersalny i prowadzi do sprawiedliwości i prawości.
 7. Ego, to, co wydaje się być istotą dla tych, którzy kochają siebie, nie jest wieczne, które trwa wiecznie, niezniszczalne. Nie szukaj ego, ale szukaj prawdy, ponieważ jesteś niczym bez prawdy.
 8. Jeśli możemy uwolnić nasze dusze nasze małe ego, nie chcąc każdy chory z innymi, a my się jasne jak diament krystalicznie odbijającą światło prawdy, która wydaje się być jasny obraz w nas, dublowanie rzeczy takimi, jakimi są , bez mieszaniny palących pragnień, bez zniekształcenia złej iluzji, bez poruszenia przywiązania i niepokoju.
 9. Rzeczy tego świata mogą zostać rozwiązane, światy mogą zostać rozbite na kawałki, a ludzie mogą zostać rozproszeni, ale słowa Boskich Posłańców pozostaną na zawsze.
 10. Szczęśliwy jest ten, kto przestał żyć tylko dla siebie i odpoczywa w Prawdzie. W rzeczywistości jest szczęśliwym człowiekiem.
 11. Przyjmijmy schronienie w Boskich Posłańcach, ponieważ nauczaliśmy odwiecznego w praktyce Słowa Prawdy. Weźmy naszą ucieczkę w Jego Prawdzie.
 12. Weźmy nasze schronienie w Prawdzie, która jest ustanowiona przez świecącą Naukę i Drogę Mani.
 13. Weselmy się we wspólnotę tych, którzy szukają Prawdy i starajmy się żyć w Prawdzie Boskich Posłańców.
 14. Rzeczy świata i jego mieszkańców podlegają zmianom, ale nie ma zmiany w Prawdzie Abba d’Rabbuta.
 15. Prawda chce się pojawić; Prawda pragnie stać się świadoma; Prawda dąży do poznania siebie.
 16. Prawda pozostaje na zawsze i nie ma żadnej władzy w tym czy innym świecie, bez boga, bez człowieka, bez demona, który może zniszczyć Prawdę.
 17. Martwienie się o ego ukrywa prawdę przed oczami

jeden. Jest źródłem błędu, źródłem złudzenia, zarodkiem zła.

 1. Kto uwolni nas od mocy ego? Kto powinien ocalić nas od nędzy? Kto sprowadzi nas z powrotem do błogosławionego życia?
 2. W świecie zamieszania i kłamstwa istnieje nędza, jest wiele nieszczęść i bólu. Ale większa niż wszelka nędza jest szczęście Prawdy.
 3. Prawda daje spokój tęsknemu umysłowi; pokonać błąd; ugasić płomienie pragnień; prowadzi do doskonałości. Prawda znajduje się w Przykazaniach.
 4. Błogosławiony, który znalazł pokój Pomazańca, odpoczywa w zmaganiach i uciskach życia; on jest ponad wszystkimi zmianami; nie boi się śmierci; pozostaje wierny Dobrej Drodze.
 5. Błogosławiony, który znalazł Słowo Prawdy. Podbija, chociaż może być zraniony; jest chwały i szczęśliwy, chociaż może cierpieć; jest silny, chociaż może złamać się pod ciężarem swojej pracy; Jest nieśmiertelny, mimo że umrze.
 6. Istotą waszego istnienia jest czystość i dobroć, ponieważ jesteście zapieczętowani w Krzyżu Światła, pod warunkiem, że pozostaniecie wierni w Słowie Prawdy.
 7. Prawda zamieszkała w nim. Doskonała mądrość rozjaśnia twoje zrozumienie, a sprawiedliwość staje się końcem wszystkich twoich działań.
 8. Prawda to żywa moc na zawsze, niezniszczalna i niezwyciężona! Rozpowszechniajcie Prawdę wśród wszystkich ludzi, ponieważ ratuje ona ludzi od zła i od nieszczęścia.
 9. Boscy Posłańcy nauczyli nas Prawdy, a Prawda została proklamowana przez Proroków! Niech będzie błogosławiony Abba d’Rabbuta!

Rozdział 2

 1. Boscy Posłańcy byli na całej ziemi i obserwowałem całą nędzę i smutek, jaki był na świecie; ujrzeli bóle ludzkości i nieuchronną pewność śmierci, która unosi się nad każdą ludzką istotą; Jednak ludzie nie zdają sobie sprawy z Prawdy.
 2. I głębokie współczucie było w sercach Boskich Posłańców, ponieważ oni wiedzieli, co oni zostali posłani do zrobienia na ziemi.
 3. Boscy Posłańcy zostali wysłani przez Abba d’Rabbuta, aby wyzwolić jeńców z ziemi.
 4. Boscy Posłańcy powiedzieli: Teraz jest czas, aby szukać wielkiego Królestwa. Teraz jest, gdy ludzie muszą zerwać wszelkie więzy, które uniemożliwią im osiągnięcie Prawdy i sprawiedliwości Ilahy; Teraz jest czas, aby pozbyć się całego dobytku, a wtedy ludzkość znajdzie Drogę Wyzwolenia.
 5. Niebiańskie istoty uniosły się w uwielbieniu, mówiąc: „Spełniasz swój cel. Ponieważ jesteś Wielkim Mędrcem; jesteście przeznaczeni, aby przynieść zbawienie światu. Jesteście Wielkim Nauczycielem, ponieważ spełnicie wszelką sprawiedliwość, a wy jesteście Królem Prawdy.
 6. Jesteście Błogosławionymi, ponieważ jesteście rozpoznani jako Zbawiciel i Odkupiciel świata. Spełnia Perfekcję Prawdy.
 7. Światło wszystkich niebiańskich istot wszystkich świętych w niebie jest nad tobą, a Ima d’Khaye, to Ona chroni twoje kroki.
 8. Jesteście Wielkim Mędrcem, naszym Panem i Panem, przyniesiecie zbawienie światu, a wolne dusze z ciemności.
 9. Ciemność była na ziemi, ale gwiazdy świeciły na niebie, ponieważ nadszedł zbawienie.

Rozdział 3

 1. Wzbogacanie siebie, a nie podążanie za Słowem Prawdy, nie jest

prawdziwy zysk. Ale ten, który czyni i przestrzega przykazań w najszerszym zakresie swoich możliwości, nazywam go mędrcem.

 1. Usuń tuniki i daj je tym, którzy nie są osłonięci w nocy.
 2. Rozpuść złoto ze swoich pierścieni i rzuć je tym, którzy nie mają pożywienia.
 3. Trzymajcie się z dala od tego, co was niepokoi, rozpraszajcie i bądźcie tak czyste, jak ten, który oddycha czystością i pustką, ufając w Il’ya. To jest zasada mądrości – to droga do pokoju i szczęścia.
 4. Ci, którzy działają pobożnie, wkrótce osiągną imię, ale famahowie, że ludzie zachowują się inaczej. Są motywowani światowymi ambicjami. To powoduje, że się nadymają i definiują to, co robią.
 5. Ludzie tacy jak oni nie mogą osiągnąć pokoju i szczęścia, ponieważ nie znają Boskich Posłańców i nie mają w sobie cierpliwości.
 6. Ci, którzy nie żyją pokornym życiem, a ci, którzy szukają tego, służą im jako własnym przewodnikom.
 7. Jednak ci, którzy są pokorni i łagodni, i którzy zauważają, że służą własnym ciałom, znają drogę do pokoju i szczęścia przez Boskich Posłańców.
 8. Musisz zobaczyć i usłyszeć Słowo Prawdy. Nie rozpraszaj się rzeczami tego świata.
 9. Kiedy osiągniesz ten poziom zrozumienia, możesz posmakować Czystego Słowa Prawdy.
 10. Uosabiajcie Słowo Prawdy w swoim sercu. Poczuj współczucie i bądź zawsze współczujący, nie starając się nikomu pochwalić.
 11. Wszyscy będą wyzwoleni w ten sposób – i to się nazywa Droga do Pokoju i Szczęście.

Rozdział 4

 1. Wystarczy trochę zaspokoić żądzę, a pożądanie będzie rosło jak dziecko. Siła ćwiczeń na świecie i będziesz musiał dźwigać zmartwienia.
 2. Lepsze niż suwerenność nad ziemią, lepsze niż życie

w niebie, lepsze niż panowanie nad wszystkimi światami, są owocami świętości i pokory.

 1. Sługa Ilaha zna niebezpieczeństwa bogactwa i nie przyjmuje trucizny jako pożywienia. Ryba, która została zagruntowana, nadal będzie potrzebowała haczyka, czy ptak ucieknie z miłości do sieci?
 2. Królik, który został uratowany z ust węża, powrócił by zostać pożarty? Człowiek, który palił swą dłoń pochodnią, wziął pochodnię po upadku na ziemię?
 3. Ślepiec, który odzyskał wzrok, czy chciałby znowu zepsuć oczy?
 4. Pacjent cierpiący na gorączkę szuka leku, który go ochłodzi. Czy wypije to, co zwiększy gorączkę? Czy to rozpali ogień, napędzając go?
 5. Miejcie współczucie dla tych, którzy są obciążeni troskliwością i troską o wielkie bogactwa. Cieszą się nimi ze strachem i drżeniem, ponieważ są w ciągłym niebezpieczeństwie utraty komfortu, w którego posiadaniu ich serca zostały postawione, a kiedy umrą, nie mogą zabrać ich złota ani królewskiego diademu.
 6. Ponieważ ludzie z Ilaha nie pożądają wulgarnego zysku, wolą uwolnić się od ciężaru takiego życia.
 7. Dlatego nie angażujcie się w bogactwo tego świata, ponieważ nie są one trwałe.
 8. Jedyne, co jest trwałe, to Słowo Prawdy.
 9. Ponieważ wam mówię, przyszedłem nauczać Słowa Prawdy, a jego prawdy są jak bogactwo między sprawiedliwym i pokornym.

Rozdział 5

 1. Głębokie spekulacje na temat natury Ilahy przekroczą umysł; prowadzi do zamieszania i niewiary; ale oczyszczenie duszy prowadzi do drogi ucieczki od takiej spekulacji.
 2. Prawdziwe wyzwolenie osiąga się, gdy odsuwa się od tłumu i prowadzi czyste życie, całkowicie zależne od dyspozycji przyjętych przez Ilaha.
 3. Można odłożyć na bok wszelkie pożądania i wyraźnie rozpoznać fałszywość spekulacji w próżnej filozofii

cnota To jest prawdziwe wyzwolenie, ale uczą się tylko ci, którzy mają głęboką wiarę.

 1. Ludzie są w niewoli, ponieważ nie usunęli jeszcze wątpliwości z ich serc.
 2. Dopóki masz wątpliwości w swoich sercach, będziesz nadal zadawał głęboko spekulatywne pytania, które wykraczają poza to, co już zostało wyjaśnione w Słowie Prawdy.
 3. Uczeń powinien lepiej wybrać prostą ścieżkę rozumienia, eliminując w ten sposób wszelkie wątpliwości swego serca.
 4. To samo poszukiwanie Prawdy nie jest złe; ale po znalezieniu Prawdy, należy pić z jego studni w powolny sposób, aby się nie utopił; Błędem jest wzbudzać wątpliwości i kwestionować z głęboką spekulacją, ponieważ poprowadzi cię to w fałszywym kierunku.
 5. Jak wiele pomieszania myśli rodzi się z interesu człowieka dla rzeczy, które nie należą do niego, i z twojej próżności, którą mówisz w swoim sercu: „Jestem taki wielki”, lub „zdobyłem całą tę wiedzę” lub „czy zrobiłem to cudownie pracować? „
 6. Te myśli stoją między tobą a Prawdą, a twoja miłość oślepia cię przed prostą Prawdą Słowa; wyeliminuj go, a wtedy zobaczysz rzeczy takimi, jakie są.
 7. Ten, kto myśli poprawnie, pozbędzie się ignorancji i zdobędzie prawdziwą mądrość.
 8. Pozostańcie wierni słowom tego nauczania.
 9. Ponieważ to, czego uczę, pochodzi od Abba d’Rabbuta – Tego, który czuje się jak Najwyższy Król nad niebem. Nie robię niczego poza Woli mojego Ojca, który mnie posłał.

Rozdział 6

 1. Błogosławieni – Boscy Posłańcy – ukazali Słowo Prawdy. Zostaliśmy nauczeni, że Słowo Prawdy jest bez wątpienia prawdą, którą należy pilnie przestrzegać.
 2. Słowo Prawdy zawiera w sobie Święte Przykazania. Słowo Prawdy zawiera w sobie Religię Światła.
 3. Jedynie Słowo Prawdy może uwolnić człowieka od błędu, zła i cierpienia, jeśli jest w pełni przestrzegany.
 4. Nie ma nikogo wśród was, ani w żadnym z tego świata, który jest w stanie doskonale wypełnić wszystkie przykazania Słowa Prawdy.
 5. Przykazania będą dla was sygnałem, abyście uświadomili sobie, że potrzebujecie wskazówek od Matki, która przyjdzie, aby was wszystkich nauczyć.
 6. Staraj się robić i zachowywać przykazania w sposób gibki, najlepiej jak potrafisz, a zostaniesz pobłogosławiony przez Abba d’Rabbuta.
 7. Wycofajcie się z ignorancji i niszczcie złe pragnienia, które pochodzą z ignorancji; niszczyć te pragnienia i eliminować błędne przekonanie, które z nich wynika.
 8. Zniszcz błędne poglądy i nie będzie końca błędów w was.
 9. Zniszcz błąd i zakończ pragnienie.
 10. To jest Słowo Prawdy. To jest prawda. To jest czysta nauka. Wejdź w to.
 11. Osiągnięcie Prawdy jest możliwe tylko wtedy, gdy uznaje się, że wszelkie osobiste wysiłki w rzeczach, które nie należą do Słowa Prawdy, są niczym innym jak złudzeniami.
 12. Sprawiedliwość można praktykować tylko wtedy, gdy uwolnisz swój umysł od namiętności, aby wznieść się ponad innych. Wycofaj arogancję.
 13. Doskonały pokój może istnieć tylko wtedy, gdy zniknie cała próżność.

Rozdział 7

 1. Błogosławiony, który doszedł do zrozumienia Słowa Prawdy.
 2. Błogosławiony, który nie krzywdzi swoich bliźnich.
 3. Błogosławiony, który zwycięża zło i wolny jest od chciwości i arogancji.
 4. Największe szczęście dotarło do tego, kto pokonał wszelki egoizm i próżność.
 5. Stał się mądrym człowiekiem i został pobłogosławiony przez Abbad’Rabbutę.

Rozdział 8

 1. Abba d’Rabbuta patrzy z życzliwym sercem na wszystkie żywe istoty jednakowo, dlatego nazywają go „Ojcem”.2. Czyń dobro bliźniemu i nikomu nie krzywdź.
 2. Będzieszmiłował swego bliźniego jak siebie samego.
 3. Brak szacunku wobec rodzica jest błędny; Pogarda dla niego jest zła. Najwyższy Król, który jest ponad niebem, jest także waszym Ojcem.
 4. Jeśli nie kochasz swojego ojca tutaj na ziemi, jak mogę wybrać twojego Ojca, który siedzi na niebiosach, który dał ci twojego ojca?
 5. Ani abstynencji od mięsa i ryb, lub udać się do naga, ani golić głowy, ani nosić zmierzwione włosy, lub nosić owłosione płaszcz lub okrył się brudu lub ofiary, oczyszczone człowieka, który nie jest wolny od chciwości czy nienawiści do swojego brata.
 6. Przynieś ofiary Wybranym lub dokonaj wielu ofiar, a wiele z tych pokut nie oczyści człowieka, który nie jest wolny od winy i nienawiści do swojego brata.
 7. Odejdź od gniewu, pijaństwa, uporu, nietolerancji, podstępu, zawiści, chwalenia się, mówienia obraźliwych rzeczy o innych, arogancji i złych intencji, ponieważ wszystkie te rzeczy łączą się z ciemnością ,
 8. Bądź umiarkowany, jedz i pij zgodnie z potrzebami ciała.
 9. Nieokiełznany człowiek jest niewolnikiem swoich namiętności, a ciągłe pogoń za przyjemnością jest poniżająca i wulgarna. Ale zaspokojenie potrzeb życia nie jest złem.
 10. Utrzymywanie ciała w zdrowiu jest koniecznością, ponieważ sinono będziemy mogli udoskonalić lampę mądrości i utrzymywać nasz umysł mocnym i jasnym.
 11. Woda otacza kwiat lotosu, ale nie zwilż go supétalos.
 12. Chodź ścieżką światła; jest to droga, która otwiera oczy, a to daje zrozumienie, które prowadzi do spokoju umysłu, do prawdziwej mądrości, do życia, do doskonałości.
 13. Człowiek, który jest sam, zdecydowany być posłusznym Prawdzie, może być słaby i wrócić do swoich dawnych nawyków.
 14. Dlatego bądźcie razem, każdy z was; pomagać sobie nawzajem i wzmacniać wzajemne wysiłki.
 15. Bądźcie jak bracia; zjednoczeni w miłości, świętości i entuzjazmie dla prawdy.
 16. Rozpowszechniajcie prawdę i wystawiajcie Błyszczące Nauczanie we wszystkich zakątkach świata, aby w końcu wszystkie żywe stworzenia były obywatelami Królestwa Światła.

Rozdział 9

 1. Do Boskich Posłańców będę patrzył w wiarę: synbenditos, święci i czyste.
 2. Słowo Prawdy przekazuje instrukcje, mądrość i zbawienie; Boscy Posłańcy, Synowie Boga, są Błogosławionymi, którzy znają Słowo Prawdy; są Królami Wszechświata, które jednoczą ludzi jak woły, Mistrzowie aniołów i ludzi, Wywyższeni Królowie. Dlatego zwrócę się do Boskich Posłańców z wiarą.
 3. Zwrócę się do świecącego nauczania z wiarą: doktryna jest dobrze nauczana przez Wywyższonych.
 4. Doktryna została ujawniona, aby była widoczna, doktryna jest ponad czasem i przestrzenią. Doktryna nie opiera się na pogłoskach, co oznacza „Przyjdź i zobacz”; doktryna dobrobytu; doktryna jest rozpoznawana przez mądrych w ich własnych sercach. Dlatego do doktryny zwrócę się z wiarą.
 5. Zwrócę się do Wspólnoty Światła z wiarą; wspólnota uczniów Boskich Posłańców

poucza nas, jak prowadzić sprawiedliwe życie; społeczność uczy nas, jak ćwiczyć uczciwość i sprawiedliwość; społeczność pokazuje nam, jak wprowadzić prawdę w życie.

 1. Manistanie tworzą braterstwo w dobroci i miłości, a ich święci są godni szacunku.
 2. Wspólnota została założona jako święte braterstwo, w którym uczniowie jednoczą się razem, aby nauczać wymagań sprawiedliwości i czynienia dobra. Dlatego zwrócę się do wspólnoty z wiarą.
 3. W stronę trzech Świętych Filarów Świątyni Pokoju zwrócę się do siebie z wiarą; Pismo Święte dane przez Ojca, Święta Tradycja danej przez Syna i Święte Objawienie dane przez Matkę.
 4. Obym nigdy nie zachwiał się w mojej obronie tych trzech filarów prawdy. Amin!

Rozdział 10

 1. Słowo Prawdy świeci, gdy jest pokazane, a nie kiedy jest ukryte.
 2. (Nie pozwólcie) – doskonale, wpaść w ręce tych, którzy nie są tego godni, gdzie będzie wzgardzony i pogardzany, potraktowany haniebnie, wyszydzony i ocenzurowany.
 3. Nauczcie doktryny, która jest chwalebna na początku i na końcu, w duchu, jak w liście.
 4. Są istoty, których oczy są ledwo pokryte pyłem, ale jeśli Słowo Prawdy nie jest nauczane, nie mogą osiągnąć zbawienia.
 5. Głoście im życie w świętości. Zrozumieją naukę i zaakceptują ją, jeśli mają uszy do słuchania.
 6. W duchowym raju tej doktryny nie ma udręki; nie ma żadnych ucisków. Przyjdźcie do Mnie, a nauczę was prawdy, a prawda rozproszy wasze smutki.
 7. Nawet jeśli ktoś jest ozdobiony klejnotami, serce mogło podbić zmysły. Zewnętrzna forma nie stanowi religii ani nie wpływa na umysł.
 8. Człowiek, który żyje w samotnych lasach, a więc wszystkich pożąda światowych marności, jest przyziemny, podczas gdy człowiek w światowym ubraniu może pozwolić swemu sercu wznieść się do góry boskimi myślami.
 9. Nie ma rozróżnienia między laikiem a elefitami, jeśli obaj wygnali pomysł gromadzenia skarbów dla siebie.

Rozdział 11

 1. Chwalebna jest prawda, o Panie!
 2. Boscy Posłańcy, Święci, nasi Mistrzowie, ustanawiają to, co zostało przewrócone.
 3. Boscy Posłańcy ujawniają to, co zostało ukryte.
 4. Boscy Posłańcy wskazują na utraconą alwagabondę.
 5. Boscy Posłańcy zapalają światło w ciemności, aby wszyscy, którzy mają oczy, mogli zobaczyć rzeczy, które ich otaczają.
 6. Przyjmuję schronienie w Boskich Posłańcach i chronią mnie przed doktryną nauczaną przez nich.
 7. Przyjmuję schronienie w braterstwie, które założyli Boscy Posłańcy.
 8. Niech Błogosławieni przyjmą mnie od tego dnia, dopóki moje życie trwa jako sługa, który schronił się w Boskich Posłańcach.

Rozdział 12

 1. Ten, kto zna naturę ego i rozumie, jak działają zmysły, nie znajduje miejsca na egoizm, a tym samym osiągnie niekończący się pokój.
 2. Świat ma ideę ego, a zatem powstaje fałszywa percepcja.
 3. Otwórz oczy i obudź się. Zobacz rzeczy takimi, jakie są, a będziesz pocieszony.
 4. Zostaw za swoimi przesądami.
 5. Kto jest przebudzony, przestanie się bać ciemności.
 6. Ten, kto rozpoznał naturę liny, która wyglądała jak wąż, przestanie drżeć.
 7. Obudźcie się i przestrzegajcie słów czystej nauki, która jest Prawdą.
 8. Porzuć chciwe usposobienie samolubstwa i osiągniesz ten spokojny stan umysłu, który przekazuje doskonały pokój, dobroć i mądrość.
 9. Nie dajcie się zwieść, nie pogardzajcie nawzajem, nigdzie.
 10. Nie gniewaj się i nie zauważaj sekretnej urazy;
 11. Jak matka ryzykująca życie

I zaopiekuj się swoim synem,

Tak nieograniczona jest twoja miłość do wszystkich, Tak delikatna, miła i delikatna.

 1. Doceń dobrą wolę po prawej i lewej stronie,

Dla wszystkich, szybko i późno, I bez przeszkód, bez ograniczeń, Wolni od zazdrości i nienawiści.

 1. Stojąc, chodząc, siedząc, Zawsze miej na uwadze:

Reguła życia, która zawsze jest najlepsza, to być kochającą i życzliwą.

 1. Dary są dobre, medytacje i ćwiczenia religijne sprawiają, że serce, zrozumienie prawdy prowadzi do doskonałości, ale większe niż wszystko jest dobrem.
 2. Ponieważ światło księżyca jest silniejsze niż światło wszystkich gwiazd, podobnie, jeśli chodzi o wyzwalanie serca, życzliwość jest bardziej skuteczna niż wszystkie inne osiągnięcia religijne razem wzięte.
 3. Ten stan serca jest najlepszy na świecie. Że człowiek trzyma się w nim mocno, kiedy jest na jawie, nawet jeśli stoi, chodząc, siedząc lub leżąc.
 4. Nie czyń nic złego, czyń tylko dobro i niech twoje serce będzie czyste.

To jest doktryna nauczana przez moich apostołów, a ta doktryna, Słowo Prawdy, przetrwa.

Rozdział 13

 1. Doskonałość w Słowie prawdy jest osiągalna dla wszystkich, którzy kroczą wąską ścieżką i nie zbaczają.
 2. Ten, kto przylgnie do bogactwa, lepiej będzie go wyrzucić niż pozwolić, by zatruło jego serce; ale kto nie trzyma się bogactwa i ma bogactwo, używa go właściwie, będzie błogosławieństwem dla swoich bliźnich.
 3. To nie życie, bogactwo i siła zniewalają ludzi, ale pragnienie bogactwa i władzy nad innymi oraz przyjmowanie od innych tego, co nie należy do was – jest to chciwość, a to prowadzi do śmierci.
 4. Słowo Prawdy nie potrzebuje mężczyzny, aby stać się włóczęgą lub ukryć się przed światem, chyba że czuje się powołany, aby robić to dla dobra innych; ale Prawda wymaga, aby każdy człowiek uwolnił się od chciwości, oczyścił swoje serce, wyrzekł się pragnienia niepotrzebnych przyjemności i prowadził prawe życie.
 5. I cokolwiek czynią ludzie, czy pozostają w świecie

jako rzemieślnicy, kupcy i urzędnicy króla lub którzy wycofują się ze świata i poświęcają się modlitwie i wstawiennictwu dla dobra innych, którzy wkładają całe swoje serce w swoje dzieło.

 1. Niech być sumienny i energiczny, a jeśli kwiat lotosu suchas, które mimo to rośnie w wodzie i cała woda go nie dotknąć, jeśli oni walczą w życiu bez zawiści i nienawiści, jeśli żyją w świecie nie życie egoistyczne, ale życie prawdy na wąskiej drodze, to na pewno w nich zamieszka radość, pokój i doskonałość.
 2. Człowiek charytatywny jest kochany przez wszystkich; Twoja przyjaźń jest bardzo doceniana; w śmierci jego serce odpoczywa i jest pełne radości, ponieważ otrzymuje otwarty kwiat swojej nagrody i owoc, który z niej dojrzewa. Trudno to zrozumieć.
 3. Podając nasze jedzenie, mężczyzna zostaje wzmocniony, dandoropa innym, człowiek zdobywa piękno; Przekazując miejsca czystości i prawdy, człowiek zdobywa wielkie skarby.
 4. W miłości jest odpowiedni czas i odpowiedni tryb; tak jak energiczny wojownik idzie do bitwy, tak samo człowiek, który jest w stanie dawać.
 5. Jest jak wykwalifikowany wojownik – silny i mądry mistrz w działaniu. Miłość i współczucie daje z szacunkiem i eliminuje wszelką nienawiść, zawiść, gniew i samolubne pragnienia.
 6. Człowiek dobroczynny znalazł drogę zbawienia. Jak człowiek, który sadzi młode drzewo, zapewniając w ten sposób cień, kwiaty i owoce na długie lata.
 7. Jest to owoc miłości, podobnie jak radość z pomocy tym, którzy potrzebują pomocy; tak też jest wielka doskonałość w Słowie Prawdy.
 8. Człowiek, który kroczy wąską ścieżką, jest stały w swoich działaniach dobroci i doskonali swą duszę poprzez współczucie i miłość.
 9. Natym świecie najbardziej potrzebne jest serce pełne miłości! Rozważcie swoich ludzi, ponieważ mężczyźni uważają je za jedyne dziecko. Nie the

gnębić, nie niszcz ich; Utrzymuj każdego członka ciała w ukryciu, porzuć niesprawiedliwą doktrynę i krocz wąską ścieżką.

 1. Nie wywyższajcie się, tratując innych, ale dawajcie pociechę i przyjaźń tym, którzy cierpią.
 2. Nie myśl o materializmie ani nie słuchaj miękkich słów pochlebców.
 3. Nie ma żadnej korzyści w dręczeniu się wyrzeczeniami, lecz studiowanie i rozumienie Słowa Prawdy i dzielenie się nim z innymi.
 4. Tylko rozważając i praktykując prawdę o Czystej Nauce, możesz uciec z góry pełnej bólu.
 5. Kiedy drzewo płonie ostrymi płomieniami, w jaki sposób ptaki mogą się w nim gromadzić? Prawda nie rozwinie się tam, gdzie żyje zło. Ten, kto o tym nie wie, nawet jeśli jest uczonym człowiekiem i jest chwalony przez innych jako mędrzec, jest zaślepiony ignorancją, arogancją i dumą.
 6. Ten, kto ma tę wiedzę, osiąga prawdziwą mądrość i będzie uważał, by czerpać przyjemność.
 7. Ta prawda dotyczy nie tylko mnicha czy samotnego pustelnika, ale dotyczy wszystkich ludzi, zarówno kapłanów, jak i świeckich.
 8. Nie ma różnicy między mnichem, który złożył śluby, a człowiekiem świata, który mieszka z rodziną.
 9. Są ludzie, którzy popadają w zatracenie, a ludzie pokorni mają rodzinę, która osiąga riszę.
 10. Pragnienie niepotrzebnych rzeczy jest powszechnym zagrożeniem dla wszystkich; to jest brane na świat
 11. Osoba zaangażowana w tego rodzaju sprawy będzie miała trudności ze znalezieniem drzwi ewakuacyjnych. Ale Słowo Prawdy jest jak statek, a Droga Światła jest jak ster.
 12. Podążaj wąską ścieżką do doskonałości w Słowie prawdy; praktykujcie dobre uczynki i uważajcie na swoje myśli, abyście nie wyrządzili żadnej krzywdy, bo jak siejecie, to żąć będziecie.
 13. Są ścieżki światła do ciemności i od ciemności do światła.
 14. Są także ścieżki od ciemności do najgłębszych ciemności, od świtu do najjaśniejszego światła.
 15. Mędrzec użyje światła, które już ma, aby otrzymać więcej światła. Będzie stale rozwijał wiedzę o prawdzie, ale nigdy nie będzie arogancki ani zwodzony.
 16. Szukajcie szczerej wiary w mocny cel; Staraj się nie naruszać przykazań i pozwól, aby twoje szczęście zależało, nie na rzeczach zewnętrznych, ale na tym, co ci daje król nieba. W ten sposób możesz zdobyć dobre skarby w niebiosach.
 17. Słowo Prawdy pozostaje na zawsze. Uczę szczerych, tych, którzy mają uszy do słuchania, że ​​stopniowe uczenie się Słowa Prawdy prowadzi nas do doskonałości w tym świecie lub w następnym świecie.
 18. Jeśli nie osiągnąłeś doskonałości na tym świecie, on, szukając sprawiedliwości, żyjąc w tym świecie, może osiągnąć doskonałość poprzez biczowanie w następnym świecie. To prawda
 19. Niektórym ludziom trudno jest uświadomić sobie istotę Wiary, prawda nie jest łatwo dostrzegana przez wszystkich ludzi; doskonałość osiąga ten, kto wie i przez którą pragnie postępować sprawiedliwie.

Rozdział 14

 1. Najwyższe niebiosa z głębokim szacunkiem uwielbiają Ciebie.
 2. Mieszkańcy ziemi poważnie rozważają twoje słowa pokoju i zgody.
 3. Ci, którzy prawdziwie ci służą, otrzymują zaufanie i odpoczywają w swoim Słowie.
 4. Wielbimy Cię, miłosierny Ojcze, Najwyższy Królu wszystkich światów.
 5. Abba d’Rabbuta – Ten, który siedzi nad niebiosami – rozkazał Jego światło z nieba na ziemię.
 1. Wszystkie narody ujrzą jasne światło na ziemi, z niebios.
 2. Wielbimy Cię, Miłosierny Ojcze, Najwyższy Królu wszystkich światów.
 3. Niech będzie uwielbiony Ojcze miłosierny, błogosławiony Syn i Matka Przewodnictwa.

 

 

Malpanuta Barana d’Hemanuta

VERSION: 18 December 2013

This is a draft edition, selected from the Manichaean Holy Book of Light (Ketava Kudsha).  Since it is a draft edition, it may contain typos.  The files are updated frequently, so please check back on the site to obtain the latest editions and translations.

Copyright © 2012-2013 Manichaean Publication Society, United Manichaean Assembly

Iglesia Maniquea – Templo Central http://manichaean.org/es/maniquea 

Malpanuta Barana d’Hemanuta

(La Enseñanza de la Luz Brillante de la Verdad)

Capítulo 1

 1. ¡Alégrense por las buena nueva! Los Mensajeros Divinos noshan enseñado la buena nueva; nos han mostrado el Camino de la Salvación. Su enseñanza santa disipa las ilusiones de nuestra mente y nos redime del terror de la muerte.
 2. Los Mensajeros Divinos traen consuelo a los que están agotados yllenos de dolor; devuelven la paz a los que están quebrantados bajo el peso de la vida. Dan valor a los débiles cuando estarían dispuestos a renunciar a la autosuficiencia y a la esperanza.
 3. Vosotros, que sufrís las tribulaciones de la vida, vosotros que tenéis que luchar y sufrir, vosotros que anheláis por una vida de verdad, ¡alegraos por la buena nueva!
 4. Hay bálsamo para los heridos, y hay comida para loshambrientos. Hay agua para los sedientos, y hay esperanza para los desesperados.
 5. Hay luz para los que están en la oscuridad, y haybendición inagotable para los rectos.
 6. ¡Ven! ¡Tomad de la Comida del Cielo!
 7. Sanad vuestras heridas, vosotros los heridos, y comed hasta estar satisfechos,vosotros los hambrientos. Descansad, vosotros los cansados, y los que estéis sedientos acabad con vuestra sed.
 8. Mirad arriba hacia la Luz, vosotros que habitáis en la oscuridad; estad llenos dealegría, vosotros que os sentís abandonados.
 9. Confiad en los Mensajeros Divinos, todos vosotros los que amáis laVerdad, porque un reino de justicia se ha establecido sobre la tierra.

La oscuridad del error es disipada por la luz de su Verdad.

Podemos ver nuestro camino y tomar pasos firmes y determinados.

 1. Los Mensajeros Divinos revelaron la Verdad. La verdadcura nuestras enfermedades y nos salva de la perdición; la verdad nos fortalece en la vida y en la muerte; sólo la verdad puede vencer los males del error. ¡Alégrense por la buena nueva!
 2. ¡Miren a su alrededor y contemplen la vida! Todo es transitorioy nada que sea parte del mundo malvado es permanente.
 3. Hay nacimiento y muerte, crecimiento y decadencia; esta es laverdad de las cosas de este mundo. La gloria del mundo es como una flor: se encuentra en plena floración por la mañana y se desvanece en el calor del día.
 4. Dondequiera que miréis, la gente se apresura y lucha, y siempreansiosos por buscar el placer. La gente vuela en pánico lejos del dolor y de la muerte y calientes son las llamas de los deseos ardientes.
 5. El mundo está lleno de vanidad, lleno de cambios ytransformaciones. Los que no tienen la Verdad parecen repetir los mismos males una y otra vez.
 6. ¿No hay nada permanente en el mundo? ¿No hay en laconfusión universal, un lugar de descanso donde nuestro atribulado corazón pueda encontrar la paz? ¿No hay nada eterno?
 7. ¡Oh, que pudiéramos tener el cese de la ansiedad, que nuestrosdeseos ardientes se extinguieran! ¿Cuando se tranquilizará y serenará la mente?
 8. Los Mensajeros Divinos han sido afligidos por las obrasde los malvados que les rodean. Ellos enseñaron que las riquezas y la vanidad de las ganancias mundanas no son lo que debemos de buscar; enseñaron la salvación en la única cosa que no se desvanecerá ni morirá, pero permanecerá para siempre jamás.
 9. Tú, que a largo de la vida, aprender que la inmortalidad se oculta enacción. Tú, que desea la felicidad sin el aguijón de la pesar, llevar una vida de rectitud. Los que anhelan riquezas, reciben tesoros que son eternas. La verdad es que la riqueza, y una vida de verdad es la felicidad en el camino de lo Divino Mensajeros.
 10. Todos los compuestos se disolverán de nuevo, pero las verdadesque determinan todas las combinaciones y separaciones como leyes de la naturaleza permanecerán para siempre jamás. Los cuerpos caen al polvo, pero la Palabra de la Verdad no será destruida.
 11. La Verdad no conoce ni el nacimiento ni la muerte; no tieneni principio ni fin. Dad la bienvenida a la Verdad. La Verdad es eterna.
 12. Estableced la Verdad en vuestra casa, porque la Verdad es laimagen del Emperador Divino; retrata lo inmutable; revela lo eterna, la verdad da salvación a los mortales.
 13. Los Mensajeros Divinos han proclamado la Verdad; que su

Verdad habite en vuestros corazones y dejad que la Verdad esté activa

en vuestras manos.

 1. Extinguid en vosotros cada deseo que esté en contra de laPalabra de la Verdad, y en la perfección de vuestro crecimiento espiritual os haréis como el discípulo perfecto.
 2. Lo de vuestro corazón que no pueda o no se desarrollará enperfección debe perecer, porque es mentira y rebelión; es la fuente de vuestro error; es la causa de vuestra miseria.
 3. Alcanzáis la inmortalidad haciendo y defendiendo losMandamientos revelados en el Camino de Mani.
 4. Por lo tanto, convertíos en vasos que son aptos para recibir laspalabras del Maestro. Limpiaos del mal y santificad vuestras vidas. No hay otra forma de llegar a la Verdad.
 5. Aprended a distinguir entre lo que percibís como verdadde lo que los Mensajeros Divinos se refieren como la Verdad.
 6. Lo que tú llamas la verdad es la causa del egoísmo y lafuente del mal; la verdad no se une al ego; es universal y conduce a la justicia y a la rectitud.
 7. El ego, aquello que parece como su ser a los que se aman a sí mismos, no es lo eterno, lo que dura para siempre, lo imperecedero. No busquéis el ego, sino buscad la verdad, porque no sois nada sin la verdad.
 8. Si liberamos nuestras almas de nuestros pequeños egos, sin desear ningún mala los demás, y nos hacemos claros como un cristal de diamante que refleja la luz de la Verdad, lo que aparecerá será una imagen radiante en nosotros, reflejando las cosas como son, sin la mezcla de deseos ardientes, sin la distorsión de la ilusión errónea, sin la agitación del apego y del desasosiego.
 9. Las cosas de este mundo pueden quedar disueltas, los mundospueden romperse en pedazos y los pueblos pueden ser esparcidos, pero las palabras de los Mensajeros Divinos permanecerán para siempre.
 10. Feliz es aquél que ha dejado de vivir sólo para sí mismo ydescansa en la Verdad. En verdad, él es un hombre feliz.
 11. Tomemos nuestro refugio en los Mensajeros Divinos, porquenos han enseñado lo eterno en la práctica de la Palabra de la Verdad. Tomemos nuestro refugio en su Verdad.
 12. Tomemos nuestro refugio en la Verdad que se establecea través de la Enseñanza Brillante y del Camino de Mani.
 13. Tomemos nuestro refugio en la comunidad de los quebuscan la Verdad y tratan de vivir en la Verdad de los Mensajeros Divinos.
 14. Las cosas del mundo y de sus habitantes están sujetas alcambio, pero no hay cambios en la Verdad de Abba d’Rabbuta.
 15. La Verdad quiere aparecer; la Verdad anhela hacerseconsciente; la Verdad se esfuerza por conocerse a sí misma.
 16. La Verdad permanece para siempre y no hay poder en este u otro mundo, ningún dios, ningún hombre, ningún demonio, que pueda destruir la Verdad.
 17. La preocupación con el ego esconde la Verdad de los ojos de

uno. Es el origen de error, es la fuente de la ilusión, es el germen del mal.

 1. ¿Quién nos librará del poder del ego? ¿Quién deberásalvarnos de la miseria? ¿Quién nos hará volver a una vida bendita?
 2. Hay miseria en el mundo de la confusión y mentira;hay mucha miseria y dolor. Pero mayor que toda la miseria es la felicidad de la Verdad.
 3. La Verdad da paz a la mente anhelante; conquistael error; apaga las llamas de los deseos; conduce a la perfección. La Verdad se encuentra en los Mandamientos.
 4. Bendito el que haya encontrado la paz del Ungido.Él está en reposo en las luchas y tribulaciones de la vida; él está por encima de todos los cambios; él no teme la muerte; él sigue siendo fiel al Buen Camino.
 5. Bendito el que ha encontrado la Palabra de Verdad. Élconquista, a pesar de que pueda estar herido; él es glorioso y feliz, a pesar de que puede sufrir; él es fuerte, a pesar de que se puede romper bajo el peso de su trabajo; él es inmortal, a pesar de que va a morir.
 6. La esencia de su ser es la pureza y la bondad, porque estásellado en la Cruz de la Luz, a condición de que se mantenga fiel en la Palabra de la Verdad.
 7. La Verdad ha tomado su morada en él. La sabiduría perfectailumina su entendimiento, y la justicia se convierte en el fin de todas sus acciones.
 8. ¡La Verdad es un poder vivo para siempre, indestructible einvencible! Difundid la Verdad entre todos los hombres, ya que salva a los hombres del mal y de la miseria.
 9. ¡Los Mensajeros Divinos nos han enseñado la Verdad yla Verdad ha sido proclamada por los Profetas! ¡Bendito sea Abba d’Rabbuta!

Capítulo 2

 1. Los Mensajeros Divinos fueron por toda la tierra yobservaron toda la miseria y la tristeza que había en el mundo; vieron los dolores de la humanidad y la certeza inevitable de la muerte que se cierne sobre todo ser humano; sin embargo, los hombres no se dan cuenta de la Verdad.
 2. Y una profunda compasión estaba en los corazones de los MensajerosDivinos, porque sabían para lo que habían sido enviados a hacer en la tierra.
 3. Los Mensajeros Divinos fueron enviados por Abba d’Rabbuta paraliberar a los cautivos de la tierra.
 4. Los Mensajeros Divinos dijeron, Ahora es el momento de buscar elgran Reino. Ahora es cuando los hombres deben cortar todos los lazos que les impediría alcanzar la Verdad y la justicia de Ilaha; ahora es el momento de deshacerse de todas las posesiones, y entonces la humanidad encontrará el Camino de la Liberación.
 5. Los seres celestiales se levantaron en alabanza diciendo, Cumpletu propósito. Porque tú eres el Gran Sabio; tú estás destinado a traer la salvación al mundo. Tú eres el Gran Maestro, porque tú cumplirás con toda la justicia y eres el Rey de la Verdad.
 6. Tú eres el Bendito, porque eres reconocido como elSalvador y Redentor del mundo. Cumple la Perfección de la Verdad.
 7. La luz de todos los seres celestiales, de todos los santos enlos cielos está sobre ti, e Ima d’Khaye, es Ella la que protege tus pasos.
 8. Tú eres el Gran Sabio, nuestro Maestro y Señor;traerás la salvación al mundo y librarás las almas de la oscuridad.
 9. La oscuridad estaba sobre la tierra, pero las estrellas brillabanen el cielo, porque la salvación había llegado.

Capítulo 3

 1. Enriquecerse y no seguir la Palabra de la Verdad no es

verdadera ganancia. Pero el que hace y mantiene los Mandamientos al máximo de su capacidad, a él le llamo yo un hombre sabio.

 1. Quitaos las túnicas y dárselas a los que estánsin cubrir por la noche.
 2. Fundid el oro de vuestros anillos y echadlos a losque no tienen comida.
 3. Alejaos de lo que os perturba y os distrae,y sed tan puros como el que respira pureza y vacuidad confiando en Il’ya. Este es el principio de la sabiduría – es el camino hacia la paz y la felicidad.
 4. Los que actúan piadosamente pronto logran un nombre, pero la famahace que las personas se comporten de manera diferente. Están motivados por ambiciones mundanas. Esto hace que se inflen y define lo que hacen.
 5. Gente como esta no puede lograr la paz y la felicidadporque ellos no conocen a los Mensajeros Divinos y no tienen paciencia dentro de sí mismos.
 6. Los que no viven una vida humilde y los que buscan lafama sirven como sus propios guías.
 7. Sin embargo, aquellos que son humildes y mansos, y que notratan de servir a sus propios cuerpos conocen el camino hacia la paz y la felicidad a través de los Mensajeros Divinos.
 8. Tenéis que ver y escuchar la Palabra de la Verdad. No seáisdistraídos por las cosas del mundo.
 9. Cuando hayáis llegado a este nivel de comprensiónpodréis degustar la Palabra Pura de la Verdad.
 10. Encarnad la Palabra de la Verdad dentro de vuestro corazón. Sentidcompasión, y sed siempre compasivos sin tratar de presumir ante nadie.
 11. Todo el mundo será liberado de esta manera – y esto se llama elCamino hacia la Paz y la Felicidad.

Capítulo 4

 1. Gratificad la lujuria sólo un poco, y la lujuria crecerá como un niño.Ejerced poder en el mundo y tendréis que cargar con preocupaciones.
 2. Mejor que la soberanía sobre la tierra, mejor que vivir

en el cielo, mejor que el dominio sobre todos los mundos, son los frutos de la santidad y la humildad.

 1. El siervo de Ilaha conoce los peligros de la riqueza y la no tomará veneno como alimento. ¿Un pez que ha sido cebado, deseará aún el gancho, o tendrá un pájaro escapado amor por la red?
 2. ¿Un conejo que ha sido rescatado de la boca de la serpiente, volvería para ser devorado? ¿Un hombre que se ha quemado su mano con una antorcha, tomaría la antorcha después de haber caído al suelo?
 3. ¿Un hombre ciego que ha recuperado la vista, desearía estropearsus ojos otra vez?
 4. El enfermo que sufre de fiebre busca de un medicamentoque le enfríe. ¿Beberá aquello que le aumentará la fiebre? ¿Apagará un incendio echándole combustible?
 5. Tened compasión de aquellos que están agobiados con los cuidados dela realeza y con la preocupación de las grandes riquezas. Ellos los disfrutan con temor y temblor, porque ellos están en constante peligro de perder las comodidades en cuya posesión han puesto sus corazones, y cuando mueren no pueden llevarse ni su oro ni la diadema real.
 6. Porque la gente de Ilaha no codician la ganancia vulgar;prefieren estar libres de la carga de tal vida.
 7. Por lo tanto, no os enredéis a vosotros mismos en la riqueza deeste mundo, ya que no son permanentes.
 8. Lo único que es permanente es la Palabra de la Verdad.
 9. Porque yo os digo, he venido a enseñar la Palabra de la Verdady sus verdades son como las riquezas entre los justos y los humildes.

Capítulo 5

 1. Especulación profunda sobre la naturaleza de Ilaha sobrepasarála mente; lleva a la confusión y a la incredulidad; pero una purificación del alma lleva a la manera de escapar de tal especulación.
 2. La verdadera liberación se alcanza cuando uno se aleja de la multitudy lleva una vida pura, dependiendo totalmente de las disposiciones adoptadas por Ilaha.
 3. Dejando aparte todo tipo de lujuria y reconociendo claramente lafalsedad de la especulación en la vana filosofía, podéis encontrar

la virtud. Esta es la verdadera liberación, pero sólo aquellos que tengan una fe profunda aprenderán.

 1. Las personas están en la esclavitud, ya que aún no haneliminado la duda de sus corazones.
 2. Mientras tengan dudas en sus corazones, seguirán haciendo preguntas profundamente especulativas que van más allá de lo que ya se ha explicado en la Palabra de la Verdad.
 3. Mejor es que el discípulo tome el simple camino de lacomprensión, eliminando así todas las dudas de su corazón.
 4. La misma búsqueda de la Verdad no está mal; pero despuésde encontrar la Verdad, uno debe beber de sus pozos de una manera lenta para que no se ahogue; está mal empezar a dudar y a cuestionar con especulaciones profundas, porque os llevará en una dirección falsa.
 5. ¿Cuánta confusión de pensamiento proviene del interés del hombrepor las cosas que no le pertenecen, y de vuestra vanidad decís en vuestro corazón: “Yo soy tan grande”, o “he adquirido todo este conocimiento” o “¿he hecho esta maravillosa obra?”
 6. Estos pensamientos se interponen entre vosotros y la Verdad y vuestraarrogancia os ciega de la simple Verdad de la Palabra; eliminadla y entonces veréis las cosas como son.
 7. El que piensa correctamente se librará de la ignoranciay adquirirá la verdadera sabiduría.
 8. Permaneced fieles a las palabras de estaenseñanza.
 9. Porque lo que yo enseño es de Abba d’Rabbuta – El que se sientacomo el Rey Supremo por encima de los cielos. Yo no hago nada que no sea la Voluntad de mi Padre que me envió.

Capítulo 6

 1. Los Benditos – los Mensajeros Divinos – han expuestola Palabra de la Verdad. Nos han enseñado que la Palabra de la Verdad es, sin duda, la verdad que debe ser seguida con diligencia.
 2. La Palabra de la Verdad contiene en sí los Santos Mandamientos. La Palabra de la Verdad contiene en sí la Religión de la Luz.
 3. La Palabra de la Verdad por sí sola puede liberar al hombre del error,del mal y del sufrimiento, si se observa plenamente.
 4. No hay ningún hombre entre vosotros, o en cualquiera de este mundo, quees capaz de hacer todos los Mandamientos de la Palabra de la Verdad a la perfección.
 5. Los Mandamientos servirán como una señal para que os deis cuenta que necesitáis orientación de la Madre, que vendrá a enseñaros todas las cosas.
 6. Esforzaos por hacer y por mantener los Mandamientos en suplenitud, como mejor podáis, y seréis bendecidos por Abba d’Rabbuta.
 7. Retirad la ignorancia y destruiréis los malos deseosque vienen de la ignorancia; destruid estos deseos y eliminaréis la percepción errónea que viene de ellos.
 8. Destruid puntos de vista erróneos y habrá un fin de errores dentrode vosotros mismos.
 9. Destruid el error y acabáis con la sed.
 10. Esta es la Palabra de la Verdad. Esta es la Verdad. Esta es laEnseñanza Pura. Andad en ella.
 11. El logro de la Verdad es posible sólo cuando unoreconoce que todos los esfuerzos personales en las cosas que no pertenecen a la Palabra de la Verdad no son más que ilusiones.
 12. La justicia puede ser practicada sólo cuando habéisliberado vuestra mente de pasiones de elevaros por encima de otros. Retirad la arrogancia.
 13. La paz perfecta puede existir sólo cuando toda vanidad hayadesaparecido.

Capítulo 7

 1. Bienaventurado el que ha llegado a comprender laPalabra de la Verdad.
 2. Bienaventurado el que no hace daño a sus semejantes.
 3. Bienaventurado es el que vence al mal y está libre dela codicia y la arrogancia.
 4. Ha alcanzado la felicidad más grande aquél que ha conquistadotodo egoísmo y vanidad.
 5. Se ha convertido en un hombre sabio y ha sido bendecido por Abbad’Rabbuta.

Capítulo 8

 1. Abba d’Rabbuta mira con un corazón bondadoso a todos los seres vivos por igual, y por lo tanto le llaman ‚Padre.’ 2. Haced bien a vuestro prójimo y no hagáis mal a nadie.
 2. Amaréis a vuestro prójimo como a vosotros mismos.
 3. Faltar el respeto a un padre está mal; despreciarle es malvado. El Rey Supremo, que se encuentra por encima de los cielos es también vuestro Padre.
 4. Si no amáis a vuestro padre aquí en la tierra, ¿cómo podéisamar a vuestro Padre que está sentado sobre los cielos, que os dio vuestro padre para vosotros?
 5. Ni la abstinencia de pescado y carne, ni ir desnudo,ni afeitarse la cabeza, ni llevar el pelo enmarañado, ni vestirse con un manto velloso, ni cubrirse a sí mismo con suciedad, ni sacrificarse, limpiarán a un hombre que no está libre de codicia o del odio de su hermano.
 6. Llevar ofrendas a los Elegidos, o hacer muchossacrificios, y muchas de estas penitencias, estas no limpian al hombre que no está libre de culpa o de odio de su hermano.
 7. Alejaos de la ira, el emborrachamiento, la obstinación,la intolerancia, el engaño, la envidia, la alabanza a uno mismo, decir cosas despectivas de otros, la arrogancia y las malas intenciones, porque todas estas cosas constituyen asociación con la oscuridad.
 8. Sed moderados, comed y bebed de acuerdo con la necesidad delcuerpo.
 9. El hombre desenfrenado es un esclavo de sus pasiones,y la búsqueda constante del placer es degradante y vulgar. Pero satisfacer las necesidades de la vida no es malvado.
 10. Mantener el cuerpo en saludable es un deber, porque sinono seremos capaces de refinar la lámpara de la sabiduría, y mantener nuestra mente fuerte y clara.
 11. El agua rodea a la flor de loto, pero no moja supétalos.
 12. Caminad en el Sendero de la Luz; es un camino que abre los ojos, y que otorga comprensión, lo que conduce a la paz mental, a la verdadera sabiduría, a la vida, a la perfección.
 13. Un hombre que está solo, después de haber decidido ser obedientea la Verdad, puede ser débil y volver a caer en sus viejos hábitos.
 14. Por lo tanto, estad juntos, cada uno de vosotros; ayudaoslos unos a los otros y fortaleced los esfuerzos los unos de los otros.
 15. Sed como hermanos; unidos en el amor, en la santidad yen vuestro entusiasmo por la verdad.
 16. Difundid la verdad y exponed sobre la Enseñanza Brillanteen todos los rincones del mundo, para que al final todas las criaturas vivas sean ciudadanas del Reino de la Luz.

Capítulo 9

 1. A los Mensajeros Divinos miraré en fe: sonbenditos, santos y puros.
 2. La Palabra de la Verdad nos transmite instrucción, sabiduría,y salvación; los Mensajeros Divinos, los Hijos de Dios, ellos son los Bienaventurados, que conocen la Palabra de la Verdad; son los Reyes del Universo que unen a los hombres como a los bueyes, los Maestros de los ángeles y de los hombres, los Reyes Exaltados. Por lo tanto, a los Mensajeros Divinos me dirigiré con fe.
 3. A la Enseñanza Brillante me dirigiré con fe: la doctrina es bien enseñada por los Exaltados.
 4. La doctrina se ha puesto de manifiesto con el fin de ser visible;la doctrina está por encima del tiempo y del espacio. La doctrina no está basada en rumores, que significa «Venid y veréis»; la doctrina al bienestar; la doctrina es reconocida por los sabios en sus propios corazones. Por lo tanto a la doctrina me dirigiré con fe.
 5. A la Comunidad de la Luz me dirigiré con fe; lacomunidad de los discípulos de los Mensajeros Divinos

nos instruye cómo llevar una vida recta; la comunidad nos enseña como ejercer la honestidad y la justicia; la comunidad nos muestra cómo poner en práctica la verdad.

 1. Los manistanes forman una hermandad en la bondad ycaridad, y sus santos son dignos de reverencia.
 2. La comunidad se fundó como una santa hermandad en laque los discípulos se unen juntos para enseñar los requerimientos de la rectitud y de hacer el bien. Por lo tanto, a la comunidad me dirigiré con fe.
 3. Hacia los Tres Pilares Santos del Templo de la Paz me dirigiré con fe; la Sagrada Escritura dada por el Padre, la Santa Tradición dad por el Hijo, y la Santa Revelación dada por la Madre.
 4. Que nunca flaquee en mi defensa de estos Tres Pilaresde la verdad. ¡Amin!

Capítulo 10

 1. La Palabra de la Verdad resplandece cuando se muestra, yno cuando se oculta.
 2. (No dejéis que lo) excelente, caiga en las manos de aquellos indignos de ella, donde sería despreciada y menospreciada, tratada vergonzosamente, ridiculizada y censurado.
 3. Enseñad la doctrina que es gloriosa al principio yal final, en el espíritu como en la letra.
 4. Hay seres cuyos ojos están apenas cubiertos conpolvo, pero si la Palabra de la Verdad no se les enseña, ellos no pueden alcanzar la salvación.
 5. Proclamadles a ellos una vida de santidad. Comprenderánla enseñanza y la aceptarán si tienen oídos para oír.
 6. En el paraíso espiritual de esta doctrina, no hayangustia; no hay tribulaciones. Venid a Mí, y os enseñaré la verdad, y la verdad disipará vuestras penas.
 7. Aunque una persona se adorne con joyas, el corazónpuede haber conquistado los sentidos. La forma exterior no constituye la religión o afecta la mente.
 8. Un hombre que habita en bosques solitarios y así todo codicia las vanidades mundanas, es un mundano, mientras que el hombre con ropas del mundo puede dejar que su corazón se eleve en altura con los pensamientos divinos.
 9. No hay distinción entre el laico y elermitaño, si ambos han desterrado la idea de ganar tesoros para sí mismos.

Capítulo 11

 1. Glorioso es la verdad, ¡Oh Señor!
 2. Los Mensajeros Divinos, los Santos, nuestros Maestros, estánestableciendo lo que ha sido volcado.
 3. Los Mensajeros Divinos están revelando lo que ha estadooculto.
 4. Los Mensajeros Divinos están señalando el camino alvagabundo que se ha extraviado.
 5. Los Mensajeros Divinos encienden una luz en la oscuridad, para que todos los que tienen ojos puedan ver las cosas que les rodean.
 6. Me refugio en los Mensajeros Divinos y me refugioen la doctrina enseñada por ellos.
 7. Me refugio en la hermandad que los MensajerosDivinos han fundado.
 8. Que los Bienaventurados me reciban desde este día en adelantemientras dure mi vida como un siervo que se ha refugiado en los Mensajeros Divinos.

Capítulo 12

 1. El que conoce la naturaleza del ego y entiende cómo actúanlos sentidos, no encuentra lugar para el egoísmo, y así alcanzará la paz sin fin.
 2. El mundo tiene la idea del ego, y de ahí surgela falsa percepción.
 3. Abrid los ojos y despertad. Ved las cosas tal como son yseréis consolados.
 4. Dejad atrás vuestras supersticiones.
 5. El que está despierto ya no tendrá miedo de la oscuridad.
 6. El que ha reconocido la naturaleza de la cuerda queparecía ser una serpiente dejará de temblar.
 7. Despertad y observad las palabras de la Enseñanza Pura,que es la Verdad.
 8. Abandonad la disposición avariciosa del egoísmo yalcanzaréis ese estado mental tranquilo que transmite la paz perfecta, la bondad y la sabiduría.
 9. No os engañéis, no os despreciéislos unos a los otros, en cualquier lugar.
 10. No os enfadéis, y notengáis resentimiento secreto;
 11. Al igual que una madre arriesga su vida

Y cuida de su hijo,

Así de ilimitado sea tu amor a todos, Tan tierno, amable y suave.

 1. Apreciad la buena voluntad a la derecha y la izquierda,

Para todos, pronto y tarde, Y sin obstáculos, sin restricción, Libre de la envidia y del odio.

 1. Estando de pie, caminando, sentado,Siempre tened en cuenta:

La regla de vida que siempre es la mejor Es ser amoroso y amable.

 1. Los regalos son buenos, las meditaciones y los ejercicios religiosospacifican el corazón, la comprensión de la verdad conduce a la perfección, pero más grande que todos es la bondad.
 2. Como la luz de la luna es más fuerte que la luz de todaslas estrellas, al igual, a la hora de liberar el corazón, la bondad es más eficaz que todos los demás logros religiosos tomados juntos.
 3. Este estado de corazón es el mejor del mundo. Que un hombrese mantenga firme en él mientras esté despierto, aunque esté de pie, caminando, sentado o acostado.
 4. No hagáis nada malo, haced sólo el bien,Y dejad que vuestro corazón sea puro.

Esta es la doctrina que enseñaron mis Apóstoles, Y esta doctrina, la Palabra de la Verdad, perdurará.

Capítulo 13

 1. La perfección en la Palabra de la Verdad es alcanzable por todos losque andan en el camino estrecho y no se desvían.
 2. El que se aferra a la riqueza haría mejor en echarla quepermitir que su corazón sea envenenado por ella; pero el que no se aferra a la riqueza, y teniendo riqueza, la utiliza correctamente, será una bendición para sus semejantes.
 3. No es la vida y la riqueza y el poder que esclavizan a los hombres, peroel deseo de la riqueza y del poder sobre los demás y tomar de los demás lo que no os pertenece – esto es codicia y esto lleva a la muerte.
 4. La Palabra de la Verdad no necesita que un hombre se haga vagabundoo que se oculte del mundo, a menos que él se sienta llamado a hacer esto para el beneficio de los demás; pero la Verdad requiere que cada hombre se libere a sí mismo de la avaricia, se limpie su corazón, que renuncie a su sed de placeres innecesarios, y que lleve una vida recta.
 5. Y cualquier cosa que hagan los hombres, ya sea que permanezcan en el mundo

como artesanos, comerciantes y oficiales del rey, o que se retiren del mundo y se dediquen a una vida de oración y de intercesión para el beneficio de los demás, que pongan todo su corazón en su tarea.

 1. Dejad que sean diligentes y enérgicos, y, si son comola flor de loto, que, aunque crece en el agua, así todo el agua no le toca, si luchan en la vida sin tener envidia ni odio, si viven en el mundo no una vida de ganancia egoísta, sino una vida de verdad en el camino estrecho, entonces seguramente la alegría, la paz y la perfección morarán en ellos.
 2. El hombre caritativo es amado por todos; su amistad es muy apreciada; en la muerte su corazón está en reposo y lleno de alegría, porque recibe la flor abierta de su recompensa y el fruto que madura de ella. Es difícil de comprender.
 3. Al dar nuestra comida, un hombre se fortalece, dandoropa a los demás, un hombre gana belleza; donando moradas de pureza y verdad, un hombre adquiere grandes tesoros.
 4. Hay un tiempo adecuado y un modo adecuado en la caridad; al igualque el guerrero enérgico va a la batalla, así es el hombre que es capaz de dar.
 5. Él es como un guerrero habilidoso – un campeón fuerte y sabioen la acción. Amoroso y compasivo da con reverencia y elimina todo odio, envidia, ira y deseos egoístas.
 6. El hombre caritativo ha encontrado el camino de la salvación. Éles como el hombre que planta un árbol joven, asegurando de este modo la sombra, las flores y los frutos en los próximos años.
 7. Así es el resultado de la caridad, y así también es la alegría delque ayuda a aquellos que están en necesidad de ayuda; así también es la gran perfección en la Palabra de la Verdad.
 8. Un hombre que camina en el camino estrecho es constante ensus actos de bondad y perfecciona su alma a través de la compasión y de la caridad.
 9. ¡Lo que más se necesita en este mundo es un corazón lleno de amor! Considerad a vuestra gente como los hombres consideran a un hijo único. No los

opriman, no los destrocen; mantened a raya a cada miembro de vuestro cuerpo, abandonad la doctrina injusta y caminad por el sendero estrecho.

 1. No os exaltéis a vosotros mismos pisoteando a los demás, pero dad consuelo y amistad a los que sufren.
 2. No penséis en el materialismo, ni escuchéis las palabras suavesde los aduladores.
 3. No hay ningún beneficio en afligirse a uno mismo con austeridades, pero estudiad y comprended la Palabra de la Verdad y compartidla con otros.
 4. Sólo teniendo en cuenta y practicando la verdad de la EnseñanzaPura podéis escapar de una montaña llena de dolor.
 5. Cuando un árbol está ardiendo con llamas feroces, ¿cómo pueden lasaves congregarse en él? La verdad no morará donde vive el mal. El que no sabe esto, aunque sea un hombre erudito y sea alabado por otros como un sabio, está cegado por la ignorancia, la arrogancia y el orgullo.
 6. El que tiene este conocimiento, alcanza la verdadera sabiduría,y tendrá cuidado de perseguir el placer.
 7. Esta verdad no es sólo para el monje o el ermitaño solitario;se refiere a todos los seres humanos, sacerdotes y laicos por igual.
 8. No hay distinción entre el monje que ha tomadolos votos, y el hombre del mundo que vive con su familia.
 9. Hay ermitaños que caen en la perdición, y haypersonas humildes que tienen familia que suben al rango de los rishis.
 10. Anhelar por las cosas innecesarias es un peligro comúna todos; se lleva al mundo.
 11. El que está involucrado en este tipo de cosas tendrá dificultades paraencontrar la puerta de escape. Pero la Palabra de la Verdad es como un barco y el Camino de la Luz es como el timón.
 12. Recorred el camino estrecho hacia la perfección en la Palabra dela Verdad; practicad las buenas obras y vigilad vuestros pensamientos para que no hagáis ningún mal, porque como sembráis así cosecharéis.
 13. Hay caminos de luz a la oscuridad y de laoscuridad a la luz.
 14. Hay caminos, también, de la oscuridad a la oscuridad más profunda, y desde el amanecer a la luz más brillante.
 15. El hombre sabio utilizará la luz que ya tiene para recibir másluz. Él avanzará constantemente en el conocimiento de la verdad, pero nunca será arrogante o engañará.
 16. Buscad una fe sincera con propósito firme; esforzaos por notransgredir los Mandamientos, y dejad que vuestra felicidad dependa, no de las cosas externas, sino de lo que el Rey de los Cielos os otorga. Así podréis obtener buenos tesoros en los cielos.
 17. La Palabra de la Verdad permanece para siempre. Enseño a los sinceros,a aquellos que tienen oídos para oír, que un aprendizaje gradual de la Palabra de la Verdad conduce a uno a la perfección en este mundo o en el mundo que viene.
 18. Si uno no ha llegado a la perfección en este mundo, él,buscando la justicia, mientras vive en este mundo, puede obtener la perfección a través de los azotes en el mundo que viene. Esto es verdad.
 19. Es difícil para algunos hombres darse cuenta de lo esencial de estala Fe, la verdad no es percibida fácilmente por todos los hombres; la perfección se obtiene por él que sabe, y por el que desea caminar en la justicia.

Capítulo 14

 1. Los cielos más altos con profunda reverencia te adoran.
 2. Los habitantes de la tierra reflexionan seriamente sobre tus palabras depaz y de armonía.
 3. Los que os sirven de verdad, reciben confianza y descanso entu Palabra.
 4. Te adoramos, Padre misericordioso, Rey Supremo de todos losmundos.
 5. Abba d’Rabbuta – El que se sienta encima de los cielos – ha mandado Su luz del cielo a la tierra.
 1. Todos los pueblos verán la luz brillante sobre la tierra, desde loscielos.
 2. Te adoramos, Padre misericordioso, Rey Supremo de todos losmundos.
 3. Alabado sea el Padre misericordioso, el Hijo bendito, y laMadre de guía.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

A Profecia do Sol

 

 

A Profecia do Sol

(Pophecy of the Sun)

 

 

Tradução por Akh Fernando

 

www.manichaean.org/pt/

 

 

 

2011-2015 by Manichaean Publication Society

 

www.manichaean.org/mps/

 

 

 

 

 

 

 

Prophecy of the Sun in Portuguese (pt-br)

 

A Profecia do Sol

Capítulo 1

1  Sucedeu no vigésimo primeiro dia do mês de Dezembro do ano de dois mil e quatorze, durante o grande festival Shab-e Yalda, quando os filhos biológicos dos vários Mensageiros Divinos* haviam se reunido sobre a terra da Pérsia† que depois que o sol tinha descido, e o céu ficou escuro, uma grande luz começou a brilhar a partir do horizonte oriental.

*  (Vários mensageiros divinos que se manifestaram ao longo da história)

† (Em uma planície celestial sobre o Irã terreno)

2   Enquanto os minutos passavam, a luz tornou-se mais brilhante e os céus da região celestial começaram a se tornar mais brilhantes como se fosse manhã.

 

3  E então era possível ver que era o sol que estava subindo.

 

4  Naquele tempo, os filhos* de Tarendra† começaram a cantar hinos‡ em louvor do Pai da Grandeza e à Mãe da Vida e ao Espírito de Vida e a seu pai Mir Tarendra, pois sabiam que essa não era uma noitecomum.

*  (ou „Crianças” – sendo filhos e filhas, todos os gêneros)

† (Em alguns textos proféticos, os nomes de „Mir Tarendra” e „Mir Izgadda” são utilizados alternadamente)

‡ (ou “cantar cânticos”)

 

5   Então, os filhos de Tarendra podiam ver uma silhueta à distância com o sol atrás dele; ela tinha a forma de um homem andando na direção deles.

 

6     Quando a forma se tornou visível, os filhos e filhas de Mir Tarendra continuaram a cantar hinos.

 

7   Eis! Era o Espírito Vivo sob a forma de seu pai, Tarendra, conhecido por alguns como Mir Izgadda.

 

8  Seus filhos e suas filhas se curvaram em respeito enquanto ele se aproximava; e como ele tocou seus ombros, as lágrimas escorriam pelas suas faces.

 

9   E ele levantou as mãos e disse a seus filhos: „Calma. Estejam em paz. Vocês sabem que eu estou sempre convosco, seja em forma física ou espiritual.”

 

10  E uma grande calma repousava sobre seus filhos amados.

 

Capítulo 2

 

1  O pai deles continuou, dizendo: „Como o sol é fiel ao subir dia após dia, assim é a fidelidade do Pai da Grandeza no cumprimento de suas promessas para com cada um de vocês, e para com a humanidade.

 

2  „A luz veio, e a verdade está brilhando em todo o universo.

 

3  „Muitos dos que têm a propensão para reconhecer e seguir a Luz estão sendo chamados para o altar de Aten*, e eles estão chegando às portas do Templo, com as suas ofertas.

*  (Um símbolo que representa a Presença do Deus Único)

 

4   „Chegou o momento, meus filhos – sim, o comando passou adiante, que os filhos e filhas da Luz sejam recolhidos para o Senhor – tudo o que é Seu, ao Seu Templo sobre a terra e nos céus.

 

5   „Um novo mundo* foi criado nas alturas celestiais, repousando acima da terrestre Amarna† e Sinai.

*  (Não é o mesmo lugar que a „Nova Amarna” ou „Terra Nova”)

† (Akhetaten, „Horizonte de Aten”, adicionalmente conhecido como „el-Amarna” no Egito)

 

6    „É um mundo com uma grande cidade para certas pessoas que serão chamadas dentre os Ouvintes preciosos e os Eleitos – um lugar de encontro para todos aqueles que não são chamados para outros mundos.

 

7  „Seus moradores ajudarão, por meio do espírito, aqueles que permanecem na concha física – especialmente aqueles que são Ouvintes sobre a terra.

 

8  „Eles serão ensinados por aqueles que são levados para dentro da Cidade Nova de Aten; e eles só ensinarão o que é revelado a eles.

 

9   „Eles irão de um lugar para outro, sendo guiados pela Divina Mãe para as casas dos Ouvintes, de modo a ensinar-lhes os Santos Preceitos.

 

10   „Somente aqueles que estão sendo chamados pela Mãe devem receber as revelações e o ensino; a todos aqueles que têm ganância, orgulho e que apressadamente vão além do caminho do Espírito Vivo, não ouvirão as revelações ou ensinamentos.

Capítulo 3

 

1  „E há de ser ocorrer após este festival* que os quatro reis de Amarna devem retornar à atmosfera da Terra, e eles devem consultar um com o outro, e através de meus servos, ensinarão a humanidade, e especialmente aqueles que foram chamados para o Nova Cidade de Aten.

*  (Em referência ao Shab-e Yalda que os Tarendrans estavam observando, consulte o primeiro verso)

 

2  „E os nomes dos reis são: Akhenaten*, Smenkhkare†, Tutankhaten‡, e Aye.§

*(Identificado como Moisés)

†(Smenkhkare Djeser Kheperu, o filho e consorte de Akhenaten)

‡(Identificado como Yisho)

 • (Referido como protetor do Trono „)

 

3   „Através dos ensinamentos dos faraós da Luz, a Mãe Divina preparará os filhos e as filhas da Luz para as suas novas casas na Cidade Nova de Aten.

 

4   „Os Ensinamentos Divinos fluirão através de meu servo, Smenkhkare, e ele deve fornecer o alimento espiritual como ele é fornecido por minha própria mão, aos Irmãos da Luz – todos os filhos da verdade e daLuz.

 

5  „As primeiras coisas* do Senhor serão concedidas àqueles que servem sob os quatro reis da Casa de Aten.

*(Ensinamentos, revelações)

 

6  „Aqueles que recebem as primeiras coisas do Senhor tem uma bênção especial sobre eles, quer eles estejam na Nova Cidade ou ainda vivem sobre a terra sendo preparados para suas casas no novo mundo.

 

7   „Em conselho com o Senhor Supremo do Céu*, Ele disse-me: ‚Você devem reunir o que pertence à Luz para o serviço no Grande Templo de Aten; pois é o Templo que tem sido escolhido como um canal para todos os convênios, no dia em que eles forem combinados por Meu filho.’

*(Uma referência a Deus)

 

8  „E mais, Ele me disse: ‚Todos aqueles das várias comunidades espirituais que são fiéis a seus convênios e preceitos devem ser abençoados por minha própria mão; no entanto, eu escolhi os que me invocarão através do Aten nesta última era para servir como uma bênção para todos os filhos dos homens sobre a terra. Todos aqueles que se juntam ao Templo de Aten, serão abençoados e será dada uma casa na Nova Cidade. Mas saiba disso, eu não esqueci os outros entre as comunidades fiéis – pois eles também serão abençoados ‚”.

 

Capítulo 4

 

1  e Mir Tarendra disse aos seus filhos: „Guardem estas palavras, as palavras do Grande Pai, fechem e as protejam. Os quatro reis de Amarna devem retornar, e eles devem residir tanto acima como sobre a terra.

 

2    „E todos os irmãos da Luz devem entender que a estação dos Reis na classificação divina é maior do que a dos Tarendrans e dos cinco filhos do Espírito Vivo*; pois foram formados a partir das mesmas mãos da Mãe da Vida e do Espírito Vivo, e têm sido colocados por decreto divino, dentro do símbolo da Aten.

*(Tzefat Ziwa, Melekh Shubkha, etc)

 

3   „Os filhos e filhas da Verdade Divina, isto é, os irmãos de Luz, devem ser levados juntos como uma comunidade, dentro do Templo de Aten, e adorar o Senhor, que fica acima do horizonte, para conhecer as Escrituras, para praticar as Tradições e compreender as Revelações.

 

4  „Eles devem adorar de acordo com a maneira que foi revelada pelos santos no antigo Egito; pois é o decreto do Pai.

 

5   „E será por obra divina do Faraó Smenkhkare – uma das Mãos de Aten, e o Mestre da Religião – Mani Khaila, isto é, suas orações e rituais nos templos, que

 

podem prevenir que toda a vida seja destruída sobre a terra, como eles fazem intercessão diante do Pai da Luz antes do seu tempo. ”

 

6  Depois de Mir Tarendra falar estas palavras, seus filhos e filhas começaram a cantar hinos em louvor do Grande Pai e dos Quatro Reis de Amarna.

 

7  Neste momento Mir Tarendra cumprimentou seus filhos e filhas com um beijo santo e subiu daquele lugar.

 

Capítulo 5

 

1    E uma grande voz foi ouvido desde céus superiores, que era a voz de Akhenaten, e ele disse aos filhos de Tarendra: „Vocês devem reunir os raios de Luz restantes da terra por meio do Grande Templo para o Santo Senhor. Este é o decreto do Senhor, que fica acima do horizonte, que brilha Sua luz sobre toda a criação, Aquele que nasce no Leste e abençoa tudo que suas mãos tocam.

 

2   „Diga aos filhos dos homens, para adorarem o Deus Único em Aten, e para honrar os preceitos, os mandamentos e a fé legítima.

 

3   „Diga-lhes para praticarem o que é virtuoso para a libertação do mundo da escuridão para o Reino da Luz.

 

4  „Instrua todos os filhos dos homens a respeitar as diferenças dentro de toda a humanidade: cores, nacionalidades, etnias, orientações sexuais, e gêneros.

 

5   „Diga-lhes que tenham respeito uns pelos outros, por aqueles que tomam a dianteira entre eles, por seus parentes, pais e mães, filhos e filhas, e todos os membros de suas famílias biológicas e espirituais.

 

6   „Todos aqueles que chegam ao templo de Aten e assumem a bandeira da Aliança de Aten, serão abençoados de uma maneira especial, independentemente da sua antiga comunidade. Eles não devem sentir que estão vinculados a qualquer comunidade particular nesta última era. ”

 

7  Canções de louvor surgiram dos filhos e filhas naquele momento e a profecia do sol foi escrita e entregue aos filhos que estavam sobre a terra durante aquela noite, de modo que possam revelar o mandamento do Senhor ao povo do descanso – os irmãos da Luz.

 

 

A Profecia do Sol

(Pophecy of the Sun)

 

 

Tradução por Akh Fernando

 

www.manichaean.org/pt/

 

 

 

2011-2015 by Manichaean Publication Society

 

www.manichaean.org/mps/

 

 

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.