Księga Psalmów (Do) Isusa (Is)


 

Psalmy Festiwalu Bema ( The Mercy Seat )


Oddzielne psalmy

 

 

Partyjskie hymny i modlitwy

 

Hymny i pisma przypisane Mani

 

Przypowieści

 

Różne pisma manichejskie

 


Źródła wtórne: Anti-manichejskie pisma Augustyna

 

 

 

 

 

Księga Psalmów Do Isusa + Dodatki

Psalmy do Jezusa

 

 

Księga Psalmów (Do) Isusa

(określana też jako „Manichejskie Psalmy Do Isusa” + małe dodatki)

Psalm 1 (Czy 1)

Przyjdź, mój Zbawicielu Jezusie, nie opuszczaj mnie. 
Jezu, Ty, którego kochałem, oddałem swoją duszę 
. . . . . . zbroja (?); 
Nie podałem tego raczej wobec plugawych (?) Pożądliwości 
świata. Jezu, nie opuszczaj mnie. 
Oto chwalebna zbroja, w którą się opasałeś 
. . . święte przykazanie, położyłem to na moich Iimbach, 
walczyłem z moimi wrogami. Jezu, nie opuszczaj mnie.

Ja, wędrowałem po całym świecie, ja, będąc świadkiem wszystkich 
rzeczy, które w nim są, widziałem, że wszyscy ludzie biegają próżno także i tam. 
Jezu, nie opuszczaj mnie.

O, jak długo jest zły geniusz i szaleństwo Ciemności 
, w które zostali związani; albowiem oni zapomnieli o 
Bogu, który przyszedł i wydał się za nich na śmierć. 
Jezu, nie opuszczaj mnie.

Kiedy ujrzałem te rzeczy, mój Panie, wziąłem twoją nadzieję i uczyniłem 
się silnym na tym. Twoje jarzmo, które mi nakazałeś, 
nie odmówiłem, mój Panie. 
Jezu, nie opuszczaj mnie.

Twoje doskonałe przykazania, które mi nakazałeś 
, spełniłem je, mój Zbawicielu. 
Twoje lampy Światła, nie wycierpiałem 
moich wrogów, aby je zgasić. 
Jezu, nie opuszczaj mnie.

Teraz wzywam cię w udręce mej duszy, 
abyś miał litość nademną; 
bo moce niebios i ziemi pragną 
mnie zanurzyć. 
Jezu, nie opuszczaj mnie.

O moje modlitwy, moje posty i moje dziewictwo, które 
udoskonaliłem w Twoim imieniu; boć jest godzina strachu, w 
której potrzebuję cię.

Spojrzałem na Sędziego, nie byłem w niczym zmieszany w uczynkach 
, które uczyniłem. Zwiódł mnie zwycięsko w ręce 
aniołów (?) I odprowadzili mnie do jego królestwa. 
Jezu, nie opuszczaj mnie.

Moi bracia, nie wahajcie się czynić dobro 
w nocy iw dzień; dla tego, co człowiek sadzi (?) 
to samo, żąć będzie. 
Jezu, nie opuszczaj mnie.

Lekko uzbrojeni w walce pożerają się nawzajem za 
girlandę, która przemija; i zostaną pozbawieni 
ich (?). . . i zapłacą karę za to, co 
zrobili. 
Jezus. nie opuszczaj mnie.

On to. . . po tym, jak jesteś świetny; albowiem zwyciężyłeś 
niebo i ziemię, moce i księstwa, 
a odpoczniesz w swoim nowym eonie.

Chwała i Zwycięstwo naszemu Panu, nasze Światło, Mani 
i jego święta Wybrana, i dusza błogosławionej 
Maryi, Theony.

 

Psalm 2 (Is 2)

Przyjdźcie do Mnie, mój Zbawiciel, przystań mego zaufania. 
Lepiej się uspokój, duszo, która czuwasz w łańcuchach, 
które od dawna znosiłeś , i pamiętaj o wznoszeniu 
się w powietrze radości; ponieważ śmiertelna (?) przynęta jest 
słodyczą tego ciała.

Niech pierwszy to. . . . do ciebie (?) przekonać twoje serce, 
a ty walcz o siebie, byś stłumił starość za 
tobą i stał się znowu nowy.

Jezusie, nowemu Bogu, na którego nadzieję zawisłem: 
Mocną mocą sprawiłem, że on nadejdzie: 
Nie urodził się w łonie zepsutym; 
nawet możni nie zostali uznani za godnych, 
aby zamieszkał pod ich dachem, 
powinien być zamknięty w łonie kobiety 
niskiego wzrostu (?). Oto chwała mojej wiary, która 
pomoże mi do końca, abym cię oczyścił, mój Boże.

Twoi krewni są tymi pewnymi pieczęciami, które są nad tobą, duszo, 
z powodu której żaden demon nie może cię dotknąć; 
bo ty go czciłeś, który go złamał, który złamał 
(a) błąd, złożyłeś swoje skarby w 
niebiosach. . .

 

 

Psalm III 

Wyzwolenie Duszy

Bądź pozdrowiony, pozdrów, duszo, 
bo odszedłeś od świata.

Zostawiliście zepsucie 
i cuchnące ciało, w którym się znaleźliście, 
siedzibę, siedzibę bezbożnego, 
miejsce, które jest wszystkim grzechem, 
Świat Ciemności, 
nienawiść, zazdrość i spory, 
mieszkanie, w którym planety żyj, 
niosąc smutki i słabości; 
przynoszą smutki i słabości, 
a każdego dnia wywołują niepokój.

Powstań, wstań, duszo, 
wstąp na pierwszą ziemię.

Do swojej pierwszej ziemi, wstąpcie, 
do miejsca, z którego zostaliście przeszczepieni, 
do miejsca, z którego zostaliście przeszczepieni, 
do wspaniałej siedziby uthr.

Zanurz się, wrzuć na siebie szatę blasku 
i wrzuć olśniewający wieniec.

Usiądź na swoim tronie blasku, 
który Życie ustanowiło dla ciebie w Miejscu Światła.

Powstańcie, zamieszkajcie skiny, 
wśród utrów, waszych braci.

Jak się nauczyłeś, wymień błogosławieństwo 
na swój pierwszy dom ojca.

I przeklnij to miejsce 
domem twojego ziemskiego opiekuna.

Przez lata, które w nim spędziliście, 
Siódemka była waszymi wrogami, 
Siedem byli waszymi wrogami.

Twoimi wrogami byli Siódemka, 
a Dwunastu byli twoimi prześladowcami.

 

Psalm IV

Posłaniec Światła tworzy 
Drogę Zbawienia

Przygotowałem ścieżkę dla dobrych 
i stworzyłem bramę dla świata.

Brama dla świata, którą stworzyłem 
i wzniosłem w nim tron.

Tron dla dobrych wzniosłem 
i ustawiłem obok niego światło.

Światło, które ustawiłem obok, 
co jest całkowicie doskonałe.

I wieża strażnicza dla synów doskonałości, które wzniosłem, 
w miejscu, w którym żyją i są bez niedoskonałości.

Ustawiłem dla nich tron 
i zaprezentowałem im wspaniałe szaty.

Ustanowiłem Jordana Wielkiego Życia 
i wyznaczyłem na niego opiekunów, 
którzy byli bogaci i pozbawieni niedoskonałości.

Ustawiłem tron ​​dla pana promienistych istot 
i postawiłem przed nim światło.

Światło, które wzniosłem, 
które było całkowicie doskonałe.

Z iluminacją i uwielbieniem, 
z tym , co Życie kazało mi usłyszeć, 
z iluminacją i uwielbieniem 
, wstałem i poszedłem do Domu Potężnego Życia.

W radości, którą odczuwałem, 
zgłosiłem się do Potężnego Życia.

Potężne Życie cieszyło się i cieszyło, 
że był uszczęśliwiony ze mną.

Życie podziękowało mi 
i dało mi więcej chwały niż przedtem.

Mówił do mnie:

Kusta zachowaj ciebie, dobry 
i zachowaj słowo, które wypowiedziałeś.

Życie przemówiło radością do utrów i rzekło:

Chwalcie siłę człowieka, 
który uzdrowił wodę przez ogień.

Chwalcie siłę tego człowieka, 
któremu nie zgrzeszył ogień.

Ogień nie zgrzeszył przeciwko niemu; 
uthra świeciła w swojej jasności.

W swojej jasności uthra lśniła 
i przygotowała ścieżkę dla doskonałych.

Dla doskonałych przygotował ścieżkę 
i dał zbawienie tym, którzy są doskonali.

Zbawienie udzielił doskonałym 
i zapamiętał ich imiona w domu Potężnego Życia.

 

Psalm 5 (Czy 5)

Przyjdź, mój Panie Jezu, Zbawiciel dusz, który 
zbawił mnie od pijaństwa i błędu świata. 
Ty jesteś Parakletem, którego kochałem od młodości: 
Twoje Światło jaśnieje we mnie jak lampa światła. 
Odrzuciłeś ode mnie zapomnienie błędu: 
Nauczyłeś mnie błogosławić Boga i Jego światła. 
Wyróżniłem tę parę drzew tej pary 
królestw. . . . . . gorzka fontanna i święta esencja Boga.

Światło, które odróżniłem od Ciemności, 
życie od śmierci, Chrystusa i Kościoła, odróżniłem 
od oszustwa świata.

Znam moją duszę i ciało tego, który leży na tym, 
że są one do siebie wrogów przed kreacji, 
The. . . . . boskości i wrogiej siły, które są zawsze wyróżniane. 
Ciało śmierci rzeczywiście i dusza nigdy nie są zgodne.

Bóg tego Eonu zamknął serce niewierzących i zatopił 
ich w swoim Błędzie i oszustwie pijaństwa. On 
uczynił je bluźnić przeciwko Bogu i Jego Prawdy. . . . . . 
. . . jego moc i jego mądrość (Sophia).

Jeśli to Bóg stworzył zło i dobro, 
a także Chrystusa i szatana. . . . . . . 
. . . . ., więc kto wysłał Jezusa, aby mógł. . . 
i pracujcie wśród Żydów, dopóki nie zabiją (?) go (?)

Kiedy Adam i Ewa zostali stworzeni i umieszczeni w Raju, 
kto był tym, który im nakazał: „Nie jedzcie z Drzewa”, 
aby nie odróżniali zła od dobra? 
Inny walczył przeciwko niemu i kazał im jeść z Drzewa. 
Woła on w Prawie, mówiąc: Jestem Bogiem. . . . 
. . . . żadna gromada (?) nie spada z drzewa bez Pana Boga; 
. . . . wpaść w pułapkę i nie. . . . w mieście ; który następnie poprowadził 
Adama na złą drogę i ukrzyżował Zbawiciela (?)

Zbawiciel i jego apostołowie oraz ci, którzy należą do 
rasy życia, ujawnili Ciemność i istotę 
Nieprzyjaciela; płakali nad ciałem śmierci, synem wielkiego. . . 
ten smok o lwiej twarzy, a także jego matka, materia. 
Światło zajaśniało dla ciebie, o, którzy śpicie w piekle, 
wiedza o Pocieszycielu, Promieniu Światła; pić z wody 
pamięci, odrzucić zapomnienie. Ten, który jest zraniony i pragnie 
uzdrowienia, niech przyjdzie do lekarza.

Opuściłem świat i jego błąd, umiłowałem 
mojego Zbawiciela, modliłem się, pościłem, ofiarowałem jałmużnę. . . od 
mej młodości, z powodu godziny potrzeby, 
Przyjdź teraz, mój Panie Jezu i pomóż mi. 
Cały grad, o ruchliwą duszę, która zakończyła swoją walkę i 
podporządkowała władzę, ciało i jego uczucia. 
Odbierz girlandę od ręki Sędziego 
i dary Światła, wstąp do królestwa twego 
i odpocznij.

Chwała i cześć naszemu Ojcu, Bogu Prawdy.

Zwycięstwo i błogosławieństwo dla swego umiłowanego syna, Jezusa i Jego Ducha 
Świętego, naszego Pana, Parakleta i wszystkich jego świętych wybranych. 
Chwała błogosławionej duszy błogosławionej Marii, Theony.

 

 

Psalm 6 (Czy 6)

Wyzwolenie Adama – Mandajański Hymn

W imię Wielkiego Życia 
wysublimowane Światło będzie uwielbione.

Z Miejsca Światła wyszedłem 
od ciebie, wieczne miejsce zamieszkania 
Z Miejsca Światła wyszedłem, 
a towarzyszyła mi utrata z Domu Życia.

Utrata, która towarzyszyła mi z Domu Wielkiego Życia, 
trzymała w dłoni laskę żywej wody.

Personel, który trzymał w dłoni, 
był całkowicie pełen liści.

Dał mi swoje gałęzie, 
z których pełne były rytualne księgi i modlitwy.

Potem dał mi więcej z nich, 
a wtedy moje cierpiące serce zostało uzdrowione.

Moje cierpiące serce zostało uzdrowione, 
a moja nieśmiała światowa dusza znalazła spokój.

 

 

 

Psalm 7 (Czy 7)

Jezu, Jednorodzony, ocal mnie. 
Ciało ziemi odstąpię ode mnie:. . . . . . . . 
stary. . . Opuszczę to, ogień. . . . . . . 
podstępu, obóz wrogów. . . . . . 
przez zbroję Parakleta podbiję ich.

Wyrzekłem się ciebie, o diabłu; anioły. . 
. . . . demonów. Pozbawię się świata i 
podobieństwa (?) Tych pięciu gwiazd, i zniszczę podstęp 
Archontów, które noszę i będę świecił na pamiątkę 
Pocieszyciela.

O umyśle, który podporządkowuje materię, szerz miłosierdzie 
swoje nad moim duchem. Będę kotwicą w twoim zborze, 
ja, nowy (?) Człowiek, i otrzymam wszystkie dary, które 
mi obiecałeś, które są zwycięstwem w twoim 
wiecznym królestwie.

Jezus jest pierwszym darem, jaki został dany: 
Jezus jest świętym kwiatem Ojca: 
Jezus jest pierwszym, który zasiada nad światłami: 
Jezus jest doskonałym człowiekiem w filarze: 
Jezus jest zmartwychwstaniem tych, którzy umarli w kościele.

Tyś, który mnie wydał na wojnę na początku: 
Ty jesteś drugą, która dała mi swoją prawą rękę, 
ty też jesteś tą trzecią, która świeciła dla mnie swoim światłem. 
Również ty dostałeś zwycięstwo (?) W czwartej wojnie.

Ratuj mnie teraz, błagam cię, mój Panie. 
Wzywam cię, o zwycięzco wiekuisty: usłysz moje wołanie, 
o litościwy, i pozwólcie, aby członkowie 
was oczyścili, i obmywajcie mnie w świętych 
wodach waszych , i uczyńcie mnie bez skazy, tak jak Ja.

Otóż, czas się zbliża, niech wrócę do moich siedzib. 
Ty jesteś tą drogą, ty jesteś drzwiami życia wiecznego, w 
rzeczywistości synem Bożym, moim Zbawicielem, który nauczył mnie 
nosić święte przykazania. 
Broń wroga, przyprowadzam ich na ziemię, twoja. . . . 
. . . . . będąc dla mnie miejscem do lądowania.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na zawsze; Ty jesteś. . . . . . . . . . . 
zegnij kolano do siebie; armie niebios szukają cię; 
Ty też jesteś tym, do którego wzywają wszystkie pokolenia; 
Ty też jesteś pieczęcią każdego cudu; 
Ty też jesteś tym, który da zwycięstwo duszy Maryi.

 

Psalm 8 (Czy 8)

 

Psalm VIII

Uwielbiajmy Ducha Parakleta


Uwielbiajmy ducha Parakleta (pocieszyciela). 
Błogosławmy naszego Pana Jezusa, który posłał nam Ducha Prawdy. 
Przyszedł i oddzielił nas od Błędu Świata. 
Przyniósł nam lustro. Przyjrzeliśmy się temu i zobaczyliśmy w nim Wszechświat.

Kiedy Duch Święty przyszedł, 
objawił nam drogę prawdy i nauczył nas, że istnieją dwie Natury, 
Światłości i Ciemności, 
oddzielone od siebie od samego początku.

Królestwo Światła składało się z pięciu Wielkich, 
takich jak Ojciec i jego dwanaście Eonów, 
Eon Eonów, Żywe Powietrze i Kraina Światła, 
Wielki Duch wieje w nich i karmi ich Światłem.

Jednakże Królestwo Ciemności składało się z pięciu Komorów, 
takich jak Dym, Ogień, Wiatr, Woda i Ciemność. 
Ich rozdzielczość przeczołga w nich, 
porusza nimi i pobudza ich do walki między sobą.

Teraz, gdy walczyli ze sobą, 
odważnie zaatakowali Ziemię Światła, 
uważając się za zdolną do jej pokonania. 
Jednak nie wiedzą, że to, co myśleli, cofnie się na ich własnych głowach.

Ale w Krainie Światła istniało mnóstwo aniołów, 
którzy posiadali moc wyzwolenia i pokonania wroga Ojca, 
któremu się spodobało, że poprzez Słowo, które On wysłał, 
podporządkowałby buntowników, 
którzy chcieli wznieść się wyżej. co było bardziej wywyższone niż oni.

Jak pasterz, który widzi lwa zbliżającego się do zniszczenia owczarni, 
używa podstępu, bierze jagnię i zastawia je jak sidło, aby mógł je przyłapać, 
gdyż z jednym jagnięciem ratuje swoje owcze. 
Następnie leczy baranka zranionego przez lwa.

W ten sposób działał także Ojciec, 
który posłał swego tęgiego Syna. 
Wytworzył z siebie swoją Dziewicę, wyposażoną w pięć Mocy 
, które mogła walczyć z pięcioma Otchłani Mroku.

Kiedy Strażnik szybko stanął w granicach Światła 
, pokazał mocom Mroku swoją Dziewicę, która jest jego Duszą. 
Zostali wzburzeni w Otchłani i chcieli ją posiąść, 
otworzyli usta i próbowali ją połknąć.

Złapał moc Maidens i rozpostarł ją nad Mocami Ciemności, 
niczym sieci nad rybami, spadł na nich. 
Jak oczyszczone chmury wody, przeniknęła do nich jak przeszywający uderzenie pioruna. 
Wkradła się do ich wnętrzności i związała je wszystkie bez ich wiedzy.

Kiedy Pierwszy Człowiek zakończył swoją walkę, Ojciec wysłał swego Drugiego Syna. 
Przyszedł i pomógł swojemu bratu wyjść z Otchłani. 
Zbudował cały ten świat z mieszaniny 
, która powstała z Światła i Ciemności.

Wszystkie moce Otchłani rozprzestrzenił się na dziesięć Niebios i osiem Ziem, 
zamknął je w tym Świecie i uczynił z niego loch dla wszystkich Mocy Ciemności. 
Ten świat jest jednak także miejscem oczyszczenia duszy, 
która została połknięta w Mocach Ciemności.

Słońce i Księżyc, gdzie zostały ustawione i umocowane na wysokości, aby oczyścić Duszę. 
Biorą wyrafinowaną część codziennie do góry, ale niszczą depozyt. 
Przenoszą go w górę i w dół.

Cały ten świat stoi na horyzoncie, 
ponieważ istnieje wielki budynek wzniesiony poza światem. 
W Godzinę, kiedy Architekt ją dokończy, cały Świat zostanie rozwiązany. 
Zostanie on podpalony, aby ogień mógł go stopić.

Całe Życie, Resztki Światła w każdym Miejscu, 
które zgromadzi dla siebie i uformuje z niego posąg ( Eidolon  – obraz, podobieństwo). 
Nawet Rozdzielczość Śmierci, cała Ciemność, 
zbierze się i stworzy obraz siebie wraz z Archontem.

Za chwilę nadejdzie Żywy Duch. 
Pomoże to Światłu, 
ale Rezolucja Śmierci i Ciemności 
zamknie się w komnacie, która została zbudowana, aby mogła na zawsze leżeć w łańcuchach.

Nie ma innych środków, oprócz tego, aby związać Wroga, 
gdyż nie zostanie on przyjęty do Światła, ponieważ jest mu obcy, 
ale nie będzie też pozostawiony w swojej Krainie ciemności, 
aby nie stoczył większej wojny niż pierwszy.

Nowy Eon zostanie zbudowany na miejscu tego Świata, który zostanie rozwiązany, 
aby w nim moce Światła mogły rządzić, 
odkąd wypełniły i wypełniły całą wolę Ojca. 
Obalili nienawistnego, pokonali go na zawsze.

To jest wiedza Mani, 
oddawajmy mu cześć i błogosławmy. 
Błogosławiony jest każdy, kto może mu ufać, 
bo będzie żył ze Sprawiedliwymi.

Cześć i Zwycięstwo naszemu Panu Mani, Duchowi Prawdy, 
który pochodzi od Ojca i objawił nam 
Początek, Środek i Koniec. 
Zwycięstwo Duszą Najświętszej Maryi. Theona, Pshai, Jemnoute.

 

Psalm IX

Hymn pierwszego człowieka pierwotnego

Dobry Bóg, najwyższy z bogów, 
diadem i wieczna chwała, pełen blasku wśród świateł, 
był dumny i szczęśliwy, gdy urodziłeś się w jego królestwie. 
Dwunastu synów i eonów eonów ogromnego 
powietrza również było szczęśliwych.

Wszyscy bogowie i mieszkańcy jego królestwa – 
góry, drzewa, źródła, szerokie, silne pałace 
i korytarze – byli szczęśliwi z twojego powodu , Przyjacielu. 
Kiedy zobaczyły cię 
te urocze kobiety i dziewczęta zrodzone ze Zmysłu, chwaliły cię, błogosławiły cię, idealnej młodzieży. 
Pieśni wypełniły powietrze. Tamburyn, harfa i flet wybuchły. 
Wszyscy bogowie stali przed tobą, książę, syn króla. 
Głosy rozlegają się z ogromnego powietrza, pieśni z Ziemi-Światła, 
powiedz Ojcu Światła;

Urodzony to wojownik, który wprowadza pokój. 
Najwyższy z bogów daje ci trzy zadania; 
Zniszcz śmierć, uderz wrogów i pokryj cały 
Raj Światła! Złożyłeś hołd i wyruszyłeś na bitwę, 
obejmując cały Raj Światła. 
Tyranski książę był związany na zawsze, a miejsce zamieszkania 
Mrocznych zostało zniszczone. 
The Light Friend, Primal Man, pozostał, dopóki nie wykonał 
woli swojego ojca.

 

 

Psalmy X

Chrystus, mój oblubieniec, zabrał mnie do swojej komnaty poślubnej, 
spoczywałam z nim na ziemi) nieśmiertelnego. Moi bracia, 
otrzymałem moją girlandę.

Moja ziemia, którą widziałem, moi Ojcowie, których znalazłem, bogobojni 
radowali się nade mną, moje Eony mnie przyjęły. 
Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

Jest korzyść, bracia moi, nikt nie będzie mógł mi jej odebrać: 
niezniszczalny skarb, któremu złodzieje nie znajdują drogi. 
Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

Jestem jak owca szukająca swego pastora; oto mój prawdziwy pasterz, 
którego znalazłem, znowu przywiódł mnie do mojej owczarni. 
Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

Oto walka, którą ukończyłem; Oto mój statek, który przywiozłem na brzeg, 
żadna burza nie przytłoczyła go, żadna fala go nie chwyciła, 
siedziałem zdumiony jak ubodzy, którzy zostali wzięci do 
niewoli: adoracja do miłosierdzia Ojca. 
Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

Zmierzałem do katastrofy, zanim znalazłem statek Prawdy 
boskim szarpnięciem, którym był Jezus, który mi pomógł. 
Kto wtedy będzie mógł powiedzieć o darze, który do mnie przyszedł? 
Przejęła mnie niewymowna łaska. 
Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

Weźcie na siebie słowo Prawdy, o ludzi, którzy kochają Boga; 
Świat jest niczym, nie ma w nim żadnej korzyści. 
Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

Ludzie myślą, że są w spoczynku, ale 
nie wiedzą, że kłopoty przygotowują się dla nich. 
Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

Biegną i wybuchają, aż godzina wyprzedzi ich. 
Zostali powołani, nie zrozumieli; 
oni też odeszli w próżności. 
Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

Pogardzałem światem, aby ożywić duszę moją: 
ciała, które opuściłem, sprawy 
Ducha Świętego, zgadzałem się z nimi. 
Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

Odkąd znalazłem swojego Zbawiciela, poszedłem jego krokami. 
Nie wróciłem do tej girlandy, żeby ją otrzymać. 
Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

O, jak wielka jest radość przygotowana dla Doskonałości. . . . 
. . . . . . . . wy wszyscy, bracia moi, odziedziczyliśmy to. 
Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

. . . . . . . . . . . . . . . . . przeciwko temu kłamliwemu przyjacielowi rzutki 
. . . . . . . . . . . . . zwyciężyliście ich. 
Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

Chwała i cześć Jezusowi, królowi świętych i jego 
świętemu wybranemu. Zwycięstwo duszy błogosławionej Marii, Kleopatry.

 

Psalmy XI

Uwalniłeś się od ciężkich więzów ciała; 
zbroiłeś się w szatana nad wszystkimi twoimi nieprzyjaciółmi.

Radosny Obraz Chrystusa – będziesz go teraz wypełniał: 
idź więc swoją drogą do swego miasta Światła.

Cieszysz się, ponieważ zmieszałeś się ze świętymi aniołami: 
na tobie ustanowiono pieczęć twojej chwalebnej czystości.

Jesteś radosny, ponieważ widziałeś twoich boskich braci, 
z którymi będziesz mieszkał w Świetle na wieki. 
Władza cielesności – prędko minęłaś poza nią; 
wstąpiłeś jak błyskawiczny ptak w powietrze Bogów.

Ty masz. . . . sieci dusz, które są Hadesami umarłych, 
dlatego nie będą w stanie zmusić cię do służby. . . . .

Rzuciłeś na ziemię szatę choroby; 
podeptałeś dumę, która jest kłamliwa i okrutna. 
Gorzkie strzały pożądania morderców dusz, nie smakowałeś, 
ty, o. święty syn niepokalany.

Zawstydzasz demony i diabły ognia, 
rzeki lęku zdumiewają cię teraz. 
Przywołują cię dzisiaj, aby mieszkać z aniołami, 
ponieważ opuściłeś kraj. . . . ludzie z Hadesu.

Zbawiciel Jezus, oto on. . . . . . może on dać … .. 
. . . . do ciebie, byłeś miłosierny. . . . 
armia spogląda na. . . . . . . . . . . 
. . . . dlatego ufasz, o święty sprawiedliwy 
. . . . . . . . . z potrzeby. . . . 
. . . czytać książki. . . . . . . . . . 
. . . . sędzia, który widzi wszechświat. . . . . 
. . . . . . O Światłości, dał (?). . . . . . . . . 
. . . . przetoż teraz, skoro otrzymałeś dłoń. . . . 
ty. . . odnaleźć (?). . . . . . . . . . port; statki, które. . . . 
mieć. . . . . . . . . . . O. . . . ciebie z promieniami. . . . 
śmierć.

. . . . synu mój, ukończyłeś swoją walkę, 
wstąpiłeś na wyżyny od nas, porzuciłeś. . . . 
Ja sam teraz będę chwalić siłę. . . . 
Uwięzię moje łzy z powodu doskonałości twojej pobożności.

Szybko uciekłeś przed bojaźnią. . . ty masz. . . . 
w spoczynku w Raju życia.

Dotarłeś do miejsca, w którym nie ma ani ciepła, ani zimna, 
gdzie nie ma głodu ani pragnienia, i nie ma. . . . . . . ciało.

Jesteś godny Raju Bogów. . . . . 
nie przeszkadza ci radować się i śpiewać Bogu (?).

Zwyciężyłeś, o Mani, dałeś zwycięstwo 
tym, którzy okazali gorliwość dla Boga, dla Twoich wybranych i twoich wiernych 
oraz dla duszy błogosławionej Maryi.

 

Psalmy XII (Is 12) 

Fragment 
Kefalii Proroka


Dotyczące trzech ciosów zadanych wrogowi 
z powodu światła.

Odwrócił się i powiedział:

„Z kolei Ciemność, Wróg, otrzymał trzy potężne ciosy i poniósł trzy wojny i groźne niebezpieczeństwa ze strony Światła w tych trzech wojnach.”

„Pierwszy cios: został usunięty ze środka i oddzielony od Krainy Ciemności, skąd przybył. Został pokonany podczas pierwszej wojny i został schwytany i związany przez Żyjącą Duszę. „

„Drugi cios: to czas, kiedy zostaje rozpuszczony i stopiony w wielkim ogniu, zniszczony i unicestwiony, z obrazów, które są wszystkimi rzeczami, w których istnieje, i zebrany w kajdany odpowiadające jego pierwszemu pojawieniu się , a więc stanie się takim, jakim był na samym początku. „

„Trzecim ciosem, który uderzy Wroga, jest ustawienie końca, a mężczyzna jest oddzielony od kobiety. Mężczyzna będzie przykuty łańcuchem do bolosów, ale kobieta zostanie wrzucona do grobu. Zostanie podzielony na części [. . . . . .] kamień w ich centrum wszystkich pokoleń i wieczności. „

„W ten sposób Wróg zostanie związany, w ciężkiej i bolesnej niewoli, z której nie ma wyjścia, ale udało im się go oddzielić i oddzielił go na wieczność”.

„Dlatego mówię do moich ukochanych: Słuchajcie moich słów, które wam głosiłem. Trzymaj się mocno dzieł życia! „

„Znoscie prześladowania i pokusy, które przyjdą do was, umacniajcie się w tych przykazaniach, które wam dałem, abyście mogli uniknąć drugiej śmierci i tych ostatnich więzów, w których nie ma nadziei na życie, i abyście mogli uniknąć zła koniec negacjonistów i bluźnierców, którzy zobaczyli prawdę na własne oczy i odwrócili się od niej. Przyjdą do Miejsca Kary, w którym nie ma dnia życia. Albowiem świecące Światło się przed nimi ukryje, i od tej godziny nie zobaczą go. Wiatr i powietrze zostaną im odebrane, a od nich nie będą mieli tchnienia życia od tej godziny. Woda i rosa zostaną usunięte z nich i nigdy już ich nie posmakują. „

„Bądź pozdrowiony dla wszystkich, którzy unikną końca grzeszników i grzeszników, i unikajcie ruiny, która konfrontuje ich w ukryciu na całą wieczność!”

 

 

Psalmy XIII (Is 13)  

Hymn do żywej duszy.

Hymn do żywej duszy –
manichejski hymn w Partianie.

Ty, oh Dusza, chcielibyśmy chwalić, nasze jasne Życie! 
Wy chwalilibyśmy Jezusa Mesjasza! 
Miłosierny zbawco, spójrz na nas! 
Bądźcie godni czci, odkupiona Dusza Światła! 
Zbawienie dla was i obyśmy otrzymali zbawienie! 
Bądźcie godni Dusza Światła, jasna lśniąca kończyna Światła. 
Masz zbawienie, jasną duszę bogów, która świeci w ciemności. 
Wy synowie Prawdy, chwalcie Duszę, walecznego boga pragnącego walki. 
Ta spętana Dusza przybyła, zgromadzona … 
… z nieba iz głębi ziemi, 
i ze wszystkich stworzeń. 
Zasłużony i błogosławiony audytor, który gromadzi Duszę 
razem, A błogi jest wybranym, który ją oczyszcza.
Ta odkupiona dusza przyszła, 
przyszła do tego Kościoła sprawiedliwości. 
Chwalcie to na zawsze, wy wybrani, abyście 
cudownie mnie oczyścili 
i doprowadzili do życia. 
Błogosławiona jesteś, oh Dusza, ty w boskiej formie! 
Błogosławiona jesteś, oh Dusza, broń i blanki bogów, 
Błogosławiona jesteś, promienna Dusza, 
świetność i chwała … Światów Światła! 
Błogosławiona jesteś, boska promienna dusza, 
broń i moc, dusza i ciało, dar Ojca Światłości.

 

 

 

 

Psalm XIV (14) 

 

Psalmy XXI

Pozwól mi być godnym twoich oblubieniczych komnat, które są pełne Światła. 
Jezu Chryste, przyjmij mnie do swoich oblubienicy, 
mój Zbawicielu. Ciało śmierci, które. . . . . . 
Zabiłem go, uczyniłem go daleko od moich członków. . . . . . 
naprawdę mnie wstyd. Jestem dziewicą niepokalaną i świętą.

Pozwól mi ujrzeć twój obraz, mój święty Ojcze, który widziałem, 
zanim powstał świat, zanim Ciemność 
podejmie wzbudzić zazdrość przeciwko twoim eonom. 
Z tego powodu stałem się obcy dla mojego królestwa, 
zerwałem jego korzeń, zwyciężyłem wysoko.

Oczyść mnie, mojego Oblubieńca, o Zbawicielu, z Twoimi wodami 
. . . . . . które są pełne łaski.

 

Psalm XXX

Jezu Chryste, w którego uwierzyłem, 
szybko mi się pokaż i ocal mnie.

O miłosierny i dobry, pełen miłosierdzia. . . . 
O Pierworodny, Jezu, którego kochałem, 
nie opuszczaj mnie w moich udrękach. . .

Od czasu mojej młodości składam dziękczynienie; 
Opuściłem wszechświat, wierzyłem w ciebie, 
stałem w Twoim imieniu, Jednorodzonym. 
Nie opuszczajcie mnie w moich udrękach.

Jest to dla mnie ciężkie, szata, w której stałem; 
wszyscy ludzie nienawidzą jej i prześladują ją; ale ty jesteś tym, 
któremu dałem swoją duszę. 
Nie opuszczajcie mnie w moich udrękach.

Zaprawdę, oni z nieba stoją przeciwko mnie, a ci, którzy są na 
dole, mnożą mego ucisku; ci, którzy są ze 
mną, są również napełnieni gniewem przeciwko mojej duszy.

[nieczytelna sekcja]

Błagam cię o błaganie, 
albowiem radosna jest radość twoich dzieci.

Wołałem do ciebie: nie odwracaj się ode mnie, ale 
. . . . i szybko mię opatrzcie, a miłosierdzie 
swoje niechaj omija słabość moję.

Usłysz mnie i pozwól mi, aby twoja pomoc dopadła mnie, 
abym mógł odpocząć od wszelkiego ucisku, a moja dusza też się 
raduje, ponieważ ona cię powołała, a ty jej odpowiedziałeś.

Chwała i zwycięstwo naszemu Panu. Mani, Duch Prawdy, 
który przychodzi od Ojca, i Jego święta doskonała Wybrana, 
i dusza błogosławionej (paKapia) Maryi, Tbeony, Pshai, Jmnoute.

 

Ps 31

Jezu Chryste, w którego uwierzyłem, 
stań ​​przy mnie w godzinie mojej potrzeby. 
Jestem także jednym z liczby twoich setek owiec, 
które twój Ojciec dał twym kapelom, 
abyś je nakarmił.

Wygłodniały wilk, syn pustyni, usłyszał 
moje słodkie wołanie i wpadł w szał.

Twój los padł na mnie pośród wszystkich moich krewnych. . . . . . 
dopóki nie skończyłem mojej walki. 
Poddałem się śmierci ufając w. . . Boskie słowo: ” 
Kto umrze, żyć będzie, ten, który się przewraca, będzie wywyższony” . 
uwielbiony w mądrości, którą mi dałeś. . . 
Sekty; nigdy nie był człowiek zdolny do walki przeciwko mnie.

Oto uczyniłem dla was twoje przykazania zbroją, 
zbroiłem się i poszedłem na świat, ja wezwałem. . . . . 
Kiedy słyszę twój płacz. . . . święta trąbka 
brzmiąca latem i zimą. . . . . .

Podążam za tobą. 
Oddaliłem się od świata, zostawiłem rodziców, 
przejąłem Pana, który jest większy niż niebo i ziemia. 
Nie ukryłem się przed tobą, Boże mój, nie wypełniłem woli ciała, abyś nie opuszczał mnie w godzinie. . . . 
Ponieważ rzeczy o mniejszym życiu przemijają, nie zaspokajają. . . życie także ludzi to lampa, która gaśnie.

Kiedy mówiłam te rzeczy we łzach, Zbawiciel wezwał mnie: przestępstwo, o zapracowany mistrzu, i daj mi girlandę Światła. 
Kto może zobaczyć, moi bracia, i znowu powrócić na ziemię i powiedzieć wszystkim ludziom o chwale, którą otrzymałem dzisiaj? 
Błagam was wszystkich, bracia moi, moi krewni, nie płaczcie za mnie, bo znalazłem nagrodę za mój trud.

Chwała wygrała z naszym Panem Mani i wszystkimi jego wybranymi. Zwycięstwo duszy błogosławionej Marii.

 

 

Psalm 32 (Czy 32)

The Crucifixion Hymn –
Manichejski hymn w Partianie.

… Z powodu Szatana wybrana została wybrana przez Jezusa. 
On (Szatan) chciał przebić się przez ogniste fale, by spalić 
cały świat ogniem. Szlachetny władca (Jezus) zmienił 
szatę i ukazał się przed Szatanem w swojej mocy. 
Wtedy niebo i ziemia zadrżały, a Sammaèl pogrążył się 
w głębinach. Prawdziwy tłumacz (Jezus) napełniony litością z powodu 
Światła, które wróg zjadł. Podniósł ją (Światło) 
z głębokiego dołu śmierci do tego miejsca gorliwości, z którego się 
zstąpił. 
Cześć wam, Synu Wielkości, który wyzwolił waszych sprawiedliwych 
. Chrońcie także teraz Nauczyciela Màr Zaku, wielkiego opiekuna waszego 
promieniującego stada.

Obudźcie się, bracia, wy, wybrani, w dniu zbawienia dusz, 
w dniu pierwszego miesiąca miesiąca Mihr, w którym Jezus, Syn Boży, 
wszedł do Parinirwany. 
Harken, wszyscy wy wierny: 
kiedy nadszedł czas doskonałości Syna Człowieczego, wszystkie 
demony wiedziały o tym. A pan grzesznej doktryny … zakrył się 
oszustwem. A demony przyjęły ze sobą cunsela. Dwanaście tronów 
zostało zakłóconych. Trucizna spłynęła na niższe stworzenie, 
na synów, i przygotowano dla niego kielich śmierci (Jezusa). 
Żydzi, słudzy najwyższego Boga, poczęli oszustwo … 
Spiskowali przeciwko Synowi Człowieczemu. Oni wymyślili zło; w oszustwie
przynieśli fałszywych świadków. Przeklęty Szatan, który zawsze 
niepokoił apostołów, molestował stado Chrystusa. Przekształcił zdradzieckiego 
Iskariota w rumaka, gdy Najukochany Jezus zaufał uczniom. 
On (Judasz) wskazał go nocnemu stróżowi przez pocałunek na ręce. 
Wydał Syna Bożego wrogom. Zdradził Prawdę. Dla 
wznowienia, które Żydzi dali, ofiarował swojego własnego pana i nauczyciela.

 

 

 

 

Fragmenty z Pism Mandajańskich

W tekstach mandajańskich, w tym w tych krótkich fragmentach poniżej, często pojawia się słowo „Uthra” – w Mandaean, Uthra jest „boskim posłańcem światła” lub „aniołem”. Czytając z kontemplacją, te dziewięć krótkich mantejskich hymnów i tekstów modlitewnych oferuje oszałamiający wgląd w naturę Mungajskiej Gnozy.

Fragmenty te zostały opublikowane w: Willis Barnstone, red.  The Other Bible (Harper, 1984), str. 697-701; oryginalne cytaty źródłowe dla tekstów można znaleźć w Foerster Werner,  Gnosis: Wybór tekstów gnostycznych  (Oxford, 1974).

 

 

 

 

 

 

 

 

——-

The Psalms of the Festival of Bema (The Mercy Seat)


Separate Psalms

 

 

Parthian Hymns and Prayers

 

Hymns and Writings Ascribed to Mani

 

Parables

 

Miscellaneous Manichaean Scriptures

 


Secondary Sources: Anti-Manichaean Writings of Augustine

 

 

 

 

 

Księga Psalmów Do Isusa + Dodatki

The Psalms to Jesus

 

 

Księga Psalmów (Do) Isusa

(określana też jako „Manichejskie Psalmy Do Isusa” + małe dodatki)

Psalm 1 (Is 1)

Come, my Savior Jesus, do not forsake me.
Jesus, thee have I loved, I have given my soul
. . . . . . armor (?);
I have not given it rather to the foul (?) lusts
of the, world. Jesus, do not forsake me.
Lo, the glorious armor wherein thou hast girded thy
. . . holy commandment, I have put it upon my Iimbs,
I have fought against my enemies. Jesus, do not forsake me.

I, wandered into the whole world, I, witnessed all the
things that are in it, I saw that all men run vainly too and fro.
Jesus, do not forsake me.

O how long is the evil genius and madness of the Darkness
wherein they have been bound ; for they have forgotten
God, who came and gave himself up to death for them.
Jesus, do not forsake me.

When I saw these things, my Lord, I took thy hope and made
myself strong upon it. Thy yoke which thou didst enjoin on me,
I did not refuse it, my Lord.
Jesus, do not forsake me.

Thy excellent commandments which thou didst enjoin on me
I have fulfilled them my Savior.
Thy lamps of Light, I have not suffered
my enemies to put them out.
Jesus, do not forsake me.

Now I call to thee in the anguish of my soul that
thou mayest have compassion upon me;
for the powers of heaven and earth desire
to submerge me.
Jesus, do not forsake me.

O my prayers and my fasts and my virginity which I have
perfected in thy name; for this is the hour of dread,
wherein I need thee.

I beheld my judge, I was not confounded at all in my deeds
that I have done. He gave me victoriously into the hands
of the angels (?) and they escorted me to his kingdom.
Jesus, do not forsake me.

My brethren, be not hesitant in doing good
by night and by day; for that which a man plants (?)
the same shall he reap.
Jesus, do not forsake me.

The light-armed in the fight consume one another for
a garland that passes away; and they shall be stripped of
their (?) . . . and shall pay the penalty for that which
they have done.
Jesus. do not forsake me.

He that . . . after you is a great one; for you have conquered
heaven and earth, the powers and principalities,
and you shall rest yourselves in your new Aeon.

Glory and Victory to our Lord, our Light, Mani,
and his holy Elect, and the soul of the blessed
Mary, Theona.

 

Psalm 2 (Is 2)

Come to me, my Savior, the haven of my trust.
Bestir thyself, O soul that watchest in the chains
that have long endured, and remember the ascent
into the air of joy; for a deadly (?) lure is the
sweetness of this flesh .

May the first that . . . . to thee (?) persuade thy heart,
and do thou fight for thyself to put senility behind
thee and become new again.

Jesus, the new God, to whose hope I have hung:
I have made myself strong upon his coming:
He was not born in a womb corrupted:
not even the mighty were counted worthy of
him for him to dwell beneath their roof, that he
should be confined in a womb of a woman of
low stature (?). Lo, the glory of my faith that shall
help me to the end, that I have purified thee, my God.

Thy kin are these sure seals that are upon thee, O soul,
by reason of which no demon can touch thee;
for thou hast worshipped aright him, who has broken
the goad (?) of Error, thou hast laid thy treasures in
the heavens . . .

 

 

Psalm III 

The Soul’s Deliverance

Hail to you, hail to you, soul,
for you have departed from the world.

You have left corruption behind
and the stinking body in which you found yourself,
the abode, the abode of the wicked,
the place which is all sin,
the World of Darkness,
of hatred, envy, and strife,
the abode in which the planets live,
bringing sorrows and infirmities;
they bring sorrows and infirmities,
and every day they cause unrest.

Rise up, rise up, soul,
ascend to your first earth.

To your first earth, ascend,
to the place from which you were transplanted,
to the place from which you were transplanted,
to the fine abode of the uthras.

Bestir yourself, put on your garment of radiance
and put on your resplendent wreath.

Sit on your throne of radiance,
which the Life set up for you in the Place of Light.

Rise up, inhabit the skinas,
among the uthras, your brothers.

As you have learnt, pronounce the blessing
over your first father`s house.

And curse this place
the house of your earthly guardian.

For the years that you spent in it,
the Seven were your enemies,
the Seven were your enemies.

Your enemies were the Seven,
and the Twelve were your persecutors.

 

Psalm IV

The Messenger of Light Creates
the Way of Salvation

I prepared a path for the good ones
and made a gateway for the world.

A gateway for the world I made
and erected a throne in it.

A throne for the good ones I erected
and set up a light beside it.

A light I set up beside it,
which is completely perfect.

And a watch-tower for the sons of perfection I erected,
in the place where they live and are without deficiency.

I set up thrones for them
and presented them with magnificent robes.

I established the Jordan of the Great Life
and appointed guardians over it,
who were rich and without deficiency.

I set up a throne for the lord of the radiant beings
and erected a light before it.

A light, which I erected,
which was completely perfect.

With illumination and praise,
with what the Life had caused me to hear,
with illumination and praise
I arose and went to the House of the Mighty Life.

In the joy that I felt,
I reported to the Mighty Life.

The Mighty Life rejoiced and was glad,
he was overjoyed with me.

The Life thanked me
and gave me more glory than I had before.

He spoke to me :

Kusta preserve you, good one,
and preserve the word that you have spoken.

The Life spoke in his joy to the uthras and said :

Praise the strength of the man,
who healed the water through the fire.

Praise the strength of the man,
against whom the fire sinned not.

The fire did not sin against him ;
the uthra shone in its brightness.

In its brightness the uthra shone
and prepared a path for the perfect ones.

For the perfect ones he prepared a path
and granted salvation to the perfect ones.

Salvation he granted to the perfect ones
and remembered their names in the house of the Mighty Life.

 

Psalm 5 (Is 5)

Come, my Lord Jesus, the Savior of souls, who hast
saved me from the drunkenness and Error of the world .
Thou art the Paraclete whom I have loved since my youth:
thy Light shines forth in me like the lamp of light:
Thou hast driven away from me the oblivion of Error:
Thou hast taught me to bless God and his Lights.
I have distinguished this pair of trees of this pair of
kingdoms . . . . . . the bitter fountain and the holy essence of God.

The Light I have distinguished from the Darkness,
life from death, Christ and the Church I have distinguished
from the deceit of the world .

I have known my soul and this body that lies upon it,
that they are enemies to each other before the creations,
the . . . . . of divinity and the hostile power that are distinguished always.
The body of death indeed and the soul are never in accord.

The God of this Aeon has shut the heart of the unbelieving and has sunk
them in his Error and the deceit of drunkenness. He has
made them blaspheme against the God of Truth and his . . . . . .
. . . his power and his wisdom (Sophia).

If it was God who created the evil and the good
and Christ and Satan. . . . . . .
. . . . ., then who sent Jesus, that he might. . .
and work among the Jews until they slew (?) him (?)

When Adam and Eve were created and put in Paradise,
who was it that ordered them: ‚Eat not of the Tree’,
that they might not distinguish the evil from the good?
Another fought against him and made them eat of the Tree.
He cries out in the Law saying: ‚I am God . . . .
. . . . no cluster (?) falls from a tree wiThout the Lord God ;
. . . . to fall into a snare nor to . . . . in a city ; who then led
Adam astray and crucified the Savior (?)

The Savior and his apostles and they that belong to the
race of life revealed the Darkness and the essence of the
Enemy; they wept for the body of death, the son of the great . . .
this lion-faced dragon, and his mother also, Matter .
The Light has shone forth for you, o you that sleep in Hell, the
knowledge of the Paraclete, the ray of Light; drink of the water
of memory, cast away oblivion. He that is wounded and desires
healing, let him come to the physician.

I have forsaken the world and its Error, I have loved
my Savior , prayed, fasted , given alms . . . from
my youth up, because of the hour of need,
Come now, my Lord Jesus, and help me.
All hail, O busy soul that has finished her fight and
subdued the ruling-power , the body and its affections.
Receive the garland from the hand of the Judge
and the gifts of Light, and ascend to thy kingdom
and have thy rest.

Glory and honor to our Father, the God of Truth.

Victory and blessing to his beloved son, Jesus, and his Holy
Spirit, our Lord the Paraclete, and all his holy Elect.
Glory to the blessed soul of the blessed Mary, Theona.

 

 

Psalm 6 (Is 6)

Adam’s Deliverance – A Mandaean Hymn

In the name of the Great Life
the sublime Light be glorified.

From the Place of Light I have come forth,
from you, everlasting dwelling-place
From the Place of Light I have come forth,
and an uthra from the House of Life accompanied me.

The uthra who accompanied me from the House of the Great Life
held a staff of living water in his hand.

The staff which he held in his hand
was completely full of leaves.

He gave me its branches,
of which the ritual books and prayers were full.

Then he gave me more of them,
and then my suffering heart was healed.

My suffering heart was healed
and my world-shy soul found peace.

 

 

 

Psalm 7 (Is 7)

Jesus, the only-begotten, save me.
The body of the earth l will put off me: the. . . . . . . .
old. . . I will forsake it, the fire of the . . . . . . .
of guile, the camp of the enemies. . . . . .
through the armour of the Paraclete I will conquer them.

I have renounced thee, o devil; the angels of the . .
. . . . of the demons. I will strip myself of the world and the
likeness (?) of these five stars, and I will destroy the guile of
the Archons which I wear and I will shine in the remembrance
of the Paraclete.

O Mind that subdues the Matter, spread thy mercy
upon my spirit. I will anchor in thy congregation,
I, the new (?) man, and receive all the gifts which
thou hast promised me, which are the victory in thy
eternal kingdom.

Jesus is the first gift that was given:
Jesus is the holy flower of the Father:
Jesus is the first to sit upon the luminaries:
Jesus is the Perfect Man in the Pillar:
Jesus is the resurrection of them that have died in the church.

Thou art he that delivered me to the fight in the beginning:
thou art the second who didst give me thy right hand:
thou too art the third who didst shine forth with thy Light for me.
Thou too didst receive the victory (?) in the fourth war .

Save me now, I beseech thee, my Lord.
I call unto thee, o victor eternal: hear my cry,
o compassionate one, and let thy members
cleanse me, and do thou wash me in thy holy
waters and make me spotless, even as I am.

Lo, the time has drawn near, may I return to my habitations.
Thou art the way, thou art the door of life eternal, in
truth the son of God, my Savior, who has taught me to
wear his holy commandments .
The weapons of the enemy, I bring them to the ground, thy . . . .
. . . . . being to me a landing-place.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for ever; thou art the . . . . . . . . . . .
bend the knee to thee; the armies of the skies are looking for thee;
thou also art he unto whom all generations call;
thou also art the seal of every wonder;
thou also art he who shall give to the victory to the soul of Mary.

 

Psalm 8 (Is 8)

 

Psalm VIII

Let Us Worship the Spirit of the Paraclete


Let us worship the spirit of the Paraclete (comforter).
Let us bless our Lord Jesus who has sent us the Spirit of Truth.
He came and separated us from the Error of the World.
He brought us a mirror. We looked into it, and saw in it the Universe.

When the Holy Spirit came,
he revealed to us the way of truth and taught us that there are two Natures,
that of the Light and that of the Darkness,
separated from each other since the beginning.

The Kingdom of Light consisted of five Greatnesses,
these are the Father and his twelve Aeons,
the Aeon of Aeons, the Living Air, and the Land of Light,
the Great Spirit blows in them and feeds them with its Light.

The Kingdom of Darkness, however, consisted in five Chambers,
these are Smoke, Fire, Wind and Water and Darkness.
Their resolution crawls in them,
moves them and spurs them on to make war with one another.

Now as they were warring with each other,
they made bold to attack the Land of Light,
considering themselves capable of conquering it.
Yet they know not that what they thought will recoil upon their own heads.

But there was a host of angels in the Land of Light
which possessed the power to issue forth and overcome the enemy of the Father,
whom it pleased that through the Word that he would send,
he would subdue the rebels
who desired to raise themselves above what was more exalted than they.

Like a shepherd who sees a lion approaching to destroy his sheepfold,
he uses guile, takes a lamb and sets it as a snare that he may catch it with it,
for with a single lamb he saves his sheepfold.
Afterwards he heals the lamb that has been wounded by the lion.

In this way too the Father acted,
who sent his stout Son.
He produced out of himself his Maiden, furnished with the five Powers
that she might fight against the five Abysses of the Dark.

When the Watchman stood fast within the frontiers of Light
he showed the powers of the Darkness his Maiden, who is his Soul.
They became agitated in the Abyss and wanted to possess her,
they opened their mouths and tried to swallow her.

He seized the Maidens power and spread it over the Powers of the Darkness,
like nets over fish, he rained her down on them.
Like purified clouds of water, she penetrated into them like a piercing lightning stroke.
She crept inside their insides and bound them all without their ever knowing.

When the First Man had ended his struggle the Father sent forth his Second Son.
He came and helped his brother out of the Abyss.
He built this whole world up out of the mixture
that had come into existence out of Light and Darkness.

All the Powers of the Abyss he spread out to the ten Heavens and to eight Earths,
he shut them up into this World and made it a dungeon for all the Powers of Darkness.
This World is also, however, a place of purification of the soul
which had been swallowed up in the Powers of Darkness.

The Sun and the Moon where set up and fixed in the heights, to purify the Soul.
They take the refined part daily upward to the heights but they destroy the deposit.
They convey it up and down.

This whole World stands firm for a Season,
since there is a great Building being erected outside the World.
At the Hour when the Architect shall complete it, the entire World shall be dissolved.
It shall be set afire, that the fire may melt it away.

All Life, the Remnants of Light in every Place
he shall gather to himself and form of it a Statue (Eidolon — image, likeness).
Even the Resolution of Death also, the whole of Darkness,
he shall gather in and make an image of itself along with the Archon.

In a moment the Living Spirit shall come.
It will succor to the Light,
but the Resolution of Death and the Darkness
lock away in the chamber that was built for it that it may lie in chains forever.

There is no other means save this means to bind the Enemy,
for he shall not be received into the Light because he is a stranger to it,
but he shall also not be left in his Land of darkness,
lest he may wage a greater war than the first.

A New Aeon shall be built in the place of this World, which shall be dissolved,
so that in it the Powers of Light may reign
since they have preformed and fulfilled the whole of the Father’s will.
They have overthrown the hateful one, they have defeated him forever.

This is the knowledge of Mani,
let us worship him and bless him.
Blessed is every man that may trust in him
for he shall live with the Righteous.

Honor and Victory to our Lord Mani, the Spirit of Truth,
that cometh from the Father and has revealed to us
the Beginning, the Middle, and the End.
Victory to the Soul of the Blessed Mary. Theona, Pshai, Jemnoute.

 

Psalm IX

The Hymn of the First Primal Man

The good God, the highest of the gods,
a diadem and eternal glory, blissful among the lights,
was proud and happy when you was born in his realm.
The twelve sons and the aeons of the aeons of the vast
air were also happy.

All gods and the inhabitants of his realm –
the mountains, trees, springs , the broad strong palaces
and halls, were happy through you, Friend.
When the lovely women and girls born of the Sense saw you,
they praised you, blessed you , perfect youth.
Songs filled the air. Tambourine, harp, and flute exploded.
All gods stood before you, Prince, son of a king.
Voices ring from the vast air, songs from the Light-Earth,
tell the Father of Light;

Born is the battler who make peace.
The all-good highest of the gods gives you three tasks;
Destroy death, strike the enemies, and cover the whole
Paradise of Light! You paid homage and went out for battle
and covered the whole Paradise of Light.
The tyrant prince was bound forever and the dwelling place
of the Dark Ones was destroyed.
The Light Friend, Primal Man, remained until he carried
out his fathers will.

 

 

Psalms X

Christ, my bridegroom, has taken me to his bridechamber,
I have rested with him in the land) of the immortal. My brethren,
I have received my garland.

My land I have beheld, my Fathers I have found, the godly
have rejoiced over me, my Aeons have welcomed me.
My brethren, I have received my garland.

There is a gain, my brethren, none shall be able to take it from me:
an imperishable treasure, to which thieves find not the way.
My brethren, I have received my garland.

I am like a sheep seeking for its pastor; lo, my true shepherd
I have found, he has brought me to my fold again.
My brethren, I have received my garland.

Lo, the fight I have finished; lo, my ship I have brought to the shore,
no storm has overwhelmed it, no wave has seized it,
I was sitting marveling, like poor men that have been taken
prisoner : adoration to the mercy of the Father.
My brethren, I have received my garland.

I was heading for shipwreck before I found the ship of Truth
a divine tacking was Jesus who helped me.
Who then shall be able to tell of the gift that came to me?
An unspeakable grace overtook me.
My brethren, I have received my garland.

Take unto you the word of Truth, o men that love God;
The world is nothing, there is no gain in it at all.
My brethren, I have received my garland.

Men are thinking that they are at rest yet
they know not that trouble is preparing for them.
My brethren, I have received my garland.

They run and burst forth until the hour overtakes them.
They have been called, they have not understood;
they have gone too and fro in vanity.
My brethren, I have received my garland.

I have despised the world so as to give life unto my soul:
the things of the flesh I have forsaken, the things of the
Spirit I have been in accord with them.
My brethren, I have received my garland.

Since I found my Savior I have walked in his steps.
I have not hung back at all of this garland to receive it.
My brethren, I have received my garland.

O how great is the joy that is prepared for the Perfect . . . .
. . . . . . . . all of you, my brethren, we inherit it.
My brethren, I have received my garland.

. . . . . . . . . . . . . . . . . against this deceitful friend the darts of
the . . . . . . . . . . . . . ye have conquered them.
My brethren, I have received my garland.

Glory and honor to Jesus, the king of the holy ones, and his
holy Elect. Victory to the soul of the blessed Mary, Cleopatra.

 

Psalms XI

Thou hast been released from the grievous bonds of the flesh:
thou hast been garlanded in justification over all thy enemies.

The joyous Image of Christ – thou shalt have thy fill of it now:
go thy way therefore victoriously to thy city of Light.

Thou art glad because thou hast mixed with the holy angels:
upon thee is set the seal of thy glorious purity.

Thou art joyful because thou hast seen thy divine brethren
with whom thou shalt dwell in the Light for ever.
The authority of the flesh – thou hast passed quickly beyond it:
thou hast ascended like a swift bird into the air of the Gods.

Thou hast . . . . the nets of souls which is Hades of the dead:
therefore shall they not be able to compel thee to serve the . . . . .

Thou hast thrown upon the earth the garment of sickness:
thou hast trodden upon overweening pride which is deceitful and cruel.
The bitter darts of lust the murderers of souls, thou hast not tasted,
thou, o. holy son undefiled.

Thou hast put to shame the demons and devils of fire:
the rivers of dread marvel at thee now.
They summon thee today to dwell with the angels,
because thou hast left the land of the . . . . men of Hades.

The Savior Jesus, lo, he has . . . . . . may he give …..
. . . . to thee, thou hast been merciful. . . .
the army looks to the. . . . . . . . . . .
. . . . therefore thou being confident, o holy Righteous one
. . . . . . . . . from the need . . . .
. . . read books. . . . . . . . . .
. . . . the judge who sees the universe. . . . .
. . . . . . O Light, he has given(?). . . . . . . . .
. . . . therefore now, for thou hast received the palm . . . .
thou . . . find (?). . . . . . . . . . harbor; the ships which. . . .
have. . . . . . . . . . . O . . . . thee with the rays of the . . . .
death.

. . . . my son, thou hast finished thy fight
thou hast ascended on high from us, thou hast left behind . . . .
I myself therefore now will praise the strength of the . . . .
I will restrain my tears because of the perfection of thy godliness.

Thou hast quickly escaped from the fearful . . . thou hast . . . .
at rest to the Paradise of life.

Thou hast reached the place wherein there is neither heat nor cold,
where there is neither hunger nor thirst, and the . . . . . . . body .

Thou art worthy of the Paradise of the Gods . . . . .
not preventing thee from rejoicing and singing unto God (?).

Thou hast been victorious, o Mani, thou hast given the victory to
them that have shown zeal for God, to thy Elect and thy faithful
and the soul of the blessed Mary.

 

Psalmy XII (Is 12) 

Excerpt from the
Kephalia of the Prophet


Concerning the three blows struck at the enemy
on account of the light.

He turned again and said:

„The Darkness, the Enemy, on the other hand, received three hard blows and suffered three wars and menacing perils on the part of the Light in these three wars.”

„The first blow: He was removed from the center and separated from his Land of Darkness, from whence he had come. He was vanquished in the first war and seized and bound by the Living Soul.”

„The second blow: This is the time when he is dissolved and melted away in the great fire and destroyed and annihilated, out of the images, which are all the things in which he exists, and gathered into the fetters corresponding to his first appearance, and so he shall become as he was at the very beginning.”

„The third blow, which will strike the Enemy, is the setting in of the end, and the male is parted from the female. The male shall be chained up in the bolos [heap] but the female shall be cast into the grave. He shall be divided into pieces [. . . . . .] stone in their center of all generations and eternities.”

„This is the manner the Enemy shall be bound, in heavy and painfull bondage from which there is no way out, ever, but they have succeeded in separating him off and have separated him off for eternity.”

„For this reason I say to my loved ones: Hearken to my words which I proclaim to thee. Hold fast to the works of life!”

„Endure persecutions and temptations, which will come to you, fortify yourselves in these commandments which I gave you, that you may escape the second death and these last bonds, in which there is no hope of life, and that you may avoid the evil end of the deniers and blasphemers who have seen the truth with their own eyes and have turned away from it. They shall come unto the Place of Punishment at which there is no day of life. For the shining Light shall hide from them, and from that hour onward they shall not see it. The wind and the air shall be taken from them, and from them they shall receive no breath of life from that hour onward. Water and dew shall be removed from them and they shall never again taste these.”

„Hail to all those who escape the end of the sinners and deniers and avoid the ruin which confronts them in concealing for all eternity!”

 

 

Psalmy XIII (Is 13)  

Hymn to the Living Soul .

Hymn to the Living Soul –
A Manichaean hymn in Parthian.

You, oh Soul, would we praise, our bright Life!
You would we praise, Jesus Messiah!
Merciful savior, look upon us!
Worthy are you to honor , redeemed Soul of Light!
Salvation to you, and may we also receive salvation!
Worthy are you of the Soul of Light, bright shining limb of Light.
You have salvation, bright Soul of the gods that shines in the darkness.
You sons of Truth, praise the Soul, the valiant god eager for battle.
This fettered Soul has arrived, gathered in …
… from heaven and from the depths of the earth,
And from all creation.
Meritorious and blessed is the auditor who gathers the Soul
together, And blissful is the elect who purifies it.
This redeemed Soul has come,
It has come to this Church of Righteousness.
Praise it forever, you elect,
So that it may wondrously purify me
And lead me to life.
Blessed are you, oh Soul, you with the divine form!
Blessed are you, oh Soul, weapon and battlement of the gods,
Blessed are you, radiant Soul,
Splendor and glory of the … Worlds of Light!
Blessed are you, divine radiant Soul,
Weapon and might, soul and body, gift of the Father of Light.

 

 

 

 

Psalmy XIV (Is 14) 

 

Psalms XXI

Let me be worthy of thy bride-chambers that are full of Light.
Jesus Christ, receive me into thy bride-chambers,
thou my Saviour. The body of death which . . . . . .
I have killed it, I have made it keep far from my members . . . . . .
indeed put me to shame. I am a maiden unspotted and holy.

Let me see thy image , my holy Father, which I saw
before the world was created, before the Darkness
presumed to stir up envy against thy Aeons.
Because of it I became a stranger to my kingdom,
I severed its root, I went up victoriously on high.

Purify me, my bridegroom, o Saviour, with thy waters
. . . . . . that are full of grace.

 

Psalm XXX

Jesus Christ in whom I have believed,
show thyself to me quickly and save me.

O merciful and good , full of mercy upon . . . .
O First-born, Jesus, whom I have loved,
do not forsake me in my tribulations . . .

Since my youth unto thee have I given thanks;
I forsook the universe, I believed in thee,
I stood in thy name, O only-begotten.
Do not forsake me in my tribulations.

It is heavy upon me, the vesture wherein I stood:
all men hating it and persecuting it; but thou it is to
whom I gave my soul.
Do not forsake me in my tribulations.

Lo, they of the sky stand against me and they that are
below multiply my tribulations; they that are with
me also are filled with wrath against my soul.

[illegible section]

I beseech thee in entreaties,
for thou art the bidden joy of thy children.

I called unto thee: do not turn away from me, but
. . . . and bear me quickly and make thy mercy
overtake my weakness.

Hear me and make thy succor overtake me,
that I may rest from all afflictions and my soul too
rejoice because it called unto thee and thou didst answer it.

Glory and victory to our Lord. Mani, the Spirit of Truth,
who cometh from the Father, and his holy perfect Elect,
and the soul of the blessed (paKapia) Mary, Tbeona, Pshai, Jmnoute.

 

Psalm XXXI

Jesus Christ, in whom I have believed,
stand with me in the hour of my need.
I also am one in the number of thy hundred sheep
which thy Father gave into thy bands that thou
mightest feed them.

The ravenous wolf, the son of the desert , heard
my sweet cry and came up raging.

Thy lot fell on me among all my kin: . . . . . .
until I had finished my fight.
I gave myself up to death trusting in the . . . divine word:
‚He that dies shall live, he that bumbles himself shall be exalted’.
glorified in the wisdom that thou gavest me . . .
the Sects ; never was man able to contend against me.

Lo, I made thy commandments an armour for me,
I armed myself ‚and went into the world, I called the . . . . .
When I hear the cry of thy . . . . holy trumpet
sounding summer and winter. . . . . .

I follow thee.
I betook myself far from the world, I left my parents,
I passed unto the Lord who is greater than heaven and earth.
I hid not from thee, my God, I did not do the will of the body , that thou mightest not leave me in the hour . . . .
For the things of the smaller life pass away, they do not satisfy the . . . the lifetime also of men is a lamp that goes out.

As I was saying these things in tears the Saviour called me: crime, o busy champion, and give the garland of Light to me.
Who can see, my brethren, and return to the earth again and tell all men of the glory which I have received today?
I beseech you all, my brethren, my kinsmen, do not weep for me, for I have found the reward of my toil.

Glory land victory to our Lord Mani and all his Elect. Victory to the soul of the blessed Mary.

 

 

Psalm 32 (Is 32)

The Crucifixion Hymn –
A Manichaean hymn in Parthian.

… Because of Satan the select were chosen by Jesus.
He (Satan) wanted to break through the fiery waves, to burn
the whole world with fire. The noble ruler (Jesus) changed his
garment and appeared before Satan in his power.
Then heaven and earth trembled, and Sammaèl plunged into
the deep. The true interpreter (Jesus) as filled with pity because
of the Light which the foe had devoured. He had raised it (the Light)
up from the deep pit of death to that place of zeal from which it
had descended.
Honor to you, Son of Greatness, who has liberated your righteous
ones. Protect, now, too, the Teacher Màr Zaku, the great keeper of your
radiant herd.

Awake, brethren, you chosen ones, on this day of the salvation of souls,
the foutreenth day of the month of Mihr, on which Jesus, the Son of God,
entered Parinirvana.
Harken, all you faithful:
When the time for the perfection of the Son of Man had come, all the
demons knew it. And the lord of the sinful doctrine … covered himself
in deceit. And the demons took cunsel with each other. The twelve thrones
above were disturbed. Poison flowed down on the lower creation,
upon the sons, and the chalce of death was prepared for him (Jesus).
The Jews, the servants of the most high God, conceived of a deception …
They conspired against the Son of Man. They devised evil; in deception
they brought forth false witnesses. Accursed Satan, who had always
troubled the apostles, molested the herd of Christ. He turned the treacherous
Iscariot into a steed, when the Most Beloved Jesus trusted the disciples.
He (Judas) indicated him to the night-watchman by a kiss on his hand.
He delivered the Son of God to the foes. He betrayed Truth. For the
sake of a rewrd that the Jews gave, he offered up his own lord and teacher.

 

 

 

 

Fragments from the Mandaean Scriptures

In Mandaean texts, including these short excerpted texts below, the word „Uthra” is frequently encountered — in Mandaean, the Uthra is a „divine messenger of the light” or „angel”. When read with contemplation, these nine brief Mandaean hymn and prayer texts offer stunning insights into the nature of the Mandaean Gnosis.

These excerpts are published in: Willis Barnstone ed., The Other Bible (Harper, 1984), pp 697-701; original source citations for the texts are found in Foerster Werner, Gnosis: A Selection of Gnostic Texts (Oxford, 1974).

 

 

 

 

 

 

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.