Lista Sześciuset Trzynastu Przykazań Mojżeszowych (613)


 

 

Click to access powrotdokorzenid.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/613_commandments

 

 

 

 1. Wiedzieć, że Bóg istnieje – Ex. 20: 2
 2. Nie sądzić nawet, że oprócz Niego są inni bogowie – Standard: Ex. 20: 3 ; Jemenit: Ex. 20: 2 [12]
 3. Aby wiedzieć, że Bóg jest Jeden – Deut. 6: 4
 4. Kochać Boga – Deut. 6: 5
 5. Bać się Boga – Deut. 10:20
 6. Uświęcić Imię Boga – Lew. 22:32
 7. Nie profanować imienia Boga – Lew. 22:32
 8. Nie niszczyć przedmiotów związanych z imieniem Boga – Deut. 12: 4
 9. Aby słuchać proroka mówiącego w Imieniu Boga – Deut. 18:15
 10. Nie spróbować L ORD nadmiernie – Powt. 6:16
 11. Aby naśladować Boży sposób – Deut. 28: 9
 12. Aby przylgnąć do tych, którzy znają Boga – Deut. 10:20
 13. Kochać innych Izraelitów- Lew. 19:18
 14. Kochać nawróconych – Deut. 10:19
 15. Nie nienawidzić innych Izraelitów – Lew. 19:17
 16. Aby karcić grzesznika – Lew. 19:17
 17. Nie zawstydzać innych – Lew. 19:17
 18. Nie uciskać słabych – Ex. 22:21
 19. Nie wolno mówić w oderwaniu od innych – Lew. 19:16
 20. Nie zemścić się – Lew. 19:18
 21. Nie znosić urazy – Lew. 19:18
 22. Aby dowiedzieć się Torah – Deut. 6: 7
 23. Uhonorować tych, którzy nauczają i znają Torę – Lew. 19:32
 24. Nie pytać o bałwochwalstwo – Lew. 19: 4
 25. Nie podążać za kaprysami swojego serca ani tego, co widzą twoje oczy – Num. 15:39
 26. Nie bluźnić – Ex. 22:27
 27. Nie czcić bożków w sposób, w jaki są czczeni – Standard: Ex. 20: 6 ; Jemenit: Ex. 20: 5
 28. Nie czcić bożków w czterech sposobach, w których czcimy Boga – Standard: Ex. 20: 6 ; Jemenit: Ex. 20: 5
 29. Nie robić z siebie idola – Standard: Ex. 20: 5 ; Jemenit: Ex. 20: 4
 30. Nie robić bożka dla innych – Lew. 19: 4
 31. Nie tworzyć ludzkich postaci nawet w celach dekoracyjnych – Standard: Ex. 20:21 ; Jemenit: Ex. 20:20
 32. Nie przemieniać miasta w bałwochwalstwo – Deut. 13:14
 33. Aby spalić miasto, które zwróciło się ku kultowi bożków – Deut. 13:17
 34. Nie odbudować go jako miasta – Deut. 13:17
 35. Nie czerpać z tego korzyści – Deut. 13:18
 36. Nie misjonować jednostki do kultu bożków – Deut. 13:12
 37. Nie kochać bałwochwalcy – Deut. 13: 9
 38. Nie przestawać nienawidzieć bałwochwalców – Deut. 13: 9
 39. Nie po to, by uratować bałwochwalcę – Deut. 13: 9
 40. Nie mówić niczego w obronie bałwochwalcy – Deut. 13: 9
 41. Nie powstrzymywać się od obciążania bałwochwalca – Deut. 13: 9
 42. Nie prorokować w imię bałwochwalstwa – Deut. 13:14
 43. Nie słuchać fałszywego proroka – Deut. 13: 4
 44. Nie prorokować fałszywie w imię Boga – Deut. 18:20
 45. Nie bójcie się fałszywego proroka – Deut. 18:22
 46. Nie przeklinać w imię idola – Ex. 23:13
 47. Nie wykonać ov (medium) – Lew. 19:31
 48. Nie wykonywać yidoni („magiczny widzący”) – Lew. 19:31
 49. Nie przekazywać dzieciom ognia przez Molocha – Lwa. 18:21
 50. Nie budować filaru w publicznym miejscu kultu – Deut. 16:22
 51. Nie kłaniać się przed gładkim kamieniem – Lew. 26: 1
 52. Nie sadzić drzewa na dziedzińcu Świątyni – Deut. 16:21
 53. Aby niszczyć bożków i ich akcesoria – Deut. 12: 2
 54. Nie czerpać korzyści z idoli i ich akcesoriów – Deut. 7:26
 55. Nie czerpać korzyści z ozdób bożków – Deut. 7:25
 56. Nie zawrzeć przymierza z bałwochwalcami – Deut. 7: 2
 57. Nie okazać łaski bałwochwalcom – Deut. 7: 2
 58. Nie pozwolić, by bałwochwalcy zamieszkiwali ziemię Izraela – np. 23:33
 59. Nie naśladować bałwochwalców w zwyczajach i ubiorach – Lew. 20:23
 60. Nie być przesądnym – Lew. 19:26
 61. Nie wchodzić w trans, by przewidywać wydarzenia itp. – Deut. 18:10
 62. Nie angażować się w wróżbiarstwo czy wróżby – Lew. 19:26
 63. Nie mrucząc zaklęć – Deut. 18:11
 64. Nie próbować kontaktować się ze zmarłymi – Deut. 18:11
 65. Nie konsultować się z ov – Deut. 18:11
 66. Nie konsultować się z yidoni – Deut. 18:11
 67. Nie wykonywać aktów magicznych – Deut. 18:10
 68. Mężczyźni nie mogą golić włosów z boków głowy – Lew. 19:27
 69. Mężczyźni nie mogą golić brody brzytwą – Lew. 19:27
 70. Mężczyźni nie mogą nosić odzieży damskiej – Deut. 22: 5
 71. Kobiety nie mogą nosić męskiej odzieży – Deut. 22: 5
 72. Nie tatuować skóry – Lew. 19:28
 73. Nie żałować skóry w żałobie – Pwt. 14: 1
 74. Nie po to, by opłakiwać żałobę – Deut. 14: 1
 75. Aby pokutować i wyznać niegodziwości – Num. 5: 7
 76. Aby powiedzieć Szema dwa razy dziennie – Deut. 6: 7
 77. Modlić się każdego dnia – np. 23:25
 78. Kohanim musi błogosławi naród żydowski codziennie – Num. 6:23
 79. Nosić tefilinę (filakterie) na głowie – Deut. 6: 8
 80. Aby związać tefilin na ramieniu – Deut. 6: 8
 81. Aby umieścić mezuza na drzwiach – Deut. 6: 9
 82. Każdy mężczyzna musi napisać zwój Tory – Deut. 31:19
 83. Król musi mieć dla siebie osobny zwój Tory – Deut. 17:18
 84. Mieć cwica na ubraniach o czterech rogach – Num. 15:38
 85. Aby błogosławić Wszechmocnego po zjedzeniu – Deut. 8:10
 86. Obrzezanie wszystkich mężczyzn ósmego dnia po ich narodzinach – Rdz 17:10
 87. Odpocząć w siódmym dniu – Ex. 23:12
 88. Nie wolno wykonywać zabronionej pracy w siódmym dniu – Standard: Ex. 20:11 ; Jemenit: Ex. 20:10
 89. Sąd nie może wymierzyć kary w Szabat – Ex. 35: 3
 90. Nie chodzić poza granicami miasta w Szabat – np. 16:29
 91. Uświęcić Szabat z Kiduszem i Hawdą – Standard: Ex. 20: 9 ; Jemenit: Ex. 20: 8
 92. Odpocząć od zakazanej pracy na Jom Kippur – Lew. 23:32
 93. Nie wolno robić zabronionej pracy na Jom Kippur – Lew. 23:32
 94. Dotknąć się Jom Kipur – Lew. 16:29
 95. Nie jeść i nie pić na Jom Kippur – Lew. 23:29
 96. Aby odpocząć w pierwszym dniu Paschy – Lew. 23: 7
 97. Nie wolno wykonywać zabronionej pracy w pierwszym dniu Paschy – Lew. 23: 8
 98. Odpoczywać w siódmym dniu Paschy – Lew. 23: 8
 99. Nie robić zabronionej pracy w siódmym dniu Paschy – Lew. 23: 8
 100. Odpoczywać na Szawuot – Lew. 23:21
 101. Nie wolno robić zabronionej pracy na Szawuot – Lew. 23:21
 102. Odpoczywać w Rosz ha – Szana – Lew. 23:24
 103. Nie wolno robić zabronionej pracy na Rosz Haszana – Lew. 23:25
 104. Odpoczywać w Sukkot – Lew. 23:35
 105. Nie wolno robić zabronionej pracy w Sukkot – Lew. 23:35
 106. Odpoczywać w Shemini Atzeret – Lew. 23:36
 107. Nie wolno robić zabronionej pracy na Shemini Atzeret – Lev. 23:36
 108. Nie jeść Chamec po południu 14 dnia Nisan – Deut. 16: 3
 109. Aby zniszczyć wszystkie Czamet w dniu 14 Nisan – Ex. 12:15
 110. Nie jeść Chamec przez siedem dni Paschy – Np. 13: 3
 111. Nie spożywać mieszanek zawierających chametz przez siedem dni Paschy – Np. 12:20
 112. Nie widzisz chametz w swojej domenie przez siedem dni – np. 13: 7
 113. Nie znaleźć w swojej domenie czetz przez siedem dni – np. 12:19
 114. Aby zjeść matzah w pierwszą noc Paschy – Wj. 12:18
 115. Odnieść się do Exodusu z Egiptu tej nocy – Wj. 13: 8
 116. Aby usłyszeć Szofar pierwszego dnia Tishrei (Rosz Haszana) – Num. 9: 1
 117. Mieszkać w Sukce przez siedem dni Sukot – Lew. 23:42
 118. Aby wziąć Lulava i Etroga w pierwszy dzień Sukkot (w świątyni, przez wszystkie siedem dni) – Lew. 23:40
 119. Każdy człowiek musi wydawać pół szekla rocznie – np. 30:13
 120. Sądy muszą obliczyć, aby ustalić, kiedy rozpoczyna się nowy miesiąc – np. 12: 2
 121. Dotknąć się i zawołać przed Bogiem w czasach nieszczęścia – Num. 10: 9
 122. Ożenić się z żoną za pomocą ketuby i kiduszina – Deut. 22:13
 123. Nie mieć stosunków seksualnych z kobietami, które nie są w związku małżeńskim – Deut. 23:18
 124. Nie po to, aby powstrzymać żonę, odzież i stosunki seksualne – np. 21:10
 125. Mieć dzieci z żoną – Rdz. 1:28
 126. Wydać rozwód za pomocą dokumentu Pobierz – Deut. 24: 1
 127. Mężczyzna nie może ponownie wyjść za mąż za swoją byłą żonę po tym, jak poślubi kogoś innego – Deut. 24: 4
 128. Aby wykonać yibbum (poślubić wdowę po bracie bezdzietnym) – Deut. 25: 5
 129. Aby wykonać halizah (uwolnij wdowę swojego bezdzietnego brata z yibbumu ) – Deut. 25: 9
 130. Wdowa nie może ponownie wyjść za mąż, dopóki więzy z jej szwagrem nie zostaną usunięte (przez halizah ) – Deut. 25: 5
 131. Sąd musi ukarać kogoś, kto seksualnie uwodzi dziewicę – Ex. 22: 15-16
 132. Gwałciciel musi poślubić swoją ofiarę, jeśli jest niezamężna – Deut. 22:29
 133. Nigdy nie wolno jej się rozwieść – Deut. 22:29
 134. Oszczerca musi pozostać w związku małżeńskim z żoną – Deut. 22:19
 135. Nie wolno jej się rozwieść – Deut. 22:19
 136. Aby wypełnić prawa Sotah – Num. 5:30
 137. Nie wkładać oliwy do jej mączki (jak zwykle) – Num. 5:15
 138. Nie wkładać frankincense na swoją ofiarę posiłku (jak zwykle) – Num. 5:15
 139. Nie mieć stosunków seksualnych z twoją matką – Lew. 18: 7
 140. Nie mieć stosunków seksualnych z żoną ojca – Lew. 18: 8
 141. Nie utrzymywać stosunków seksualnych z twoją siostrą – Lew. 18: 9
 142. Nie utrzymywać stosunków seksualnych z córką żony ojca – Lwa. 18:11
 143. Nie utrzymywać stosunków seksualnych z córką twojego syna – Lew. 18:10
 144. Nie utrzymywać stosunków seksualnych z twoją córką – Lew. 18:10
 145. Nie utrzymywać stosunków seksualnych z córką twojej córki – Lwem. 18:10
 146. Nie mieć stosunków seksualnych z kobietą i jej córką – Lwem. 18:17
 147. Nie utrzymywać stosunków seksualnych z kobietą i córką jej syna – Lwem. 18:17
 148. Nie utrzymywać stosunków seksualnych z kobietą i córką jej córki – Lwem. 18:17
 149. Nie utrzymywać stosunków seksualnych z siostrą twojego ojca – Lwem. 18:12
 150. Nie mieć stosunków seksualnych z siostrą twojej matki – Lew. 18:13
 151. Nie utrzymywać stosunków seksualnych z żoną twojego ojca ojca – Lwem. 18:14
 152. Nie mieć stosunków seksualnych z żoną syna – Lew. 18:15
 153. Nie mieć stosunków seksualnych z żoną swojego brata – Lew. 18:16
 154. Nie utrzymywać stosunków seksualnych z siostrą żony – Lew. 18:18
 155. Mężczyzna nie może mieć stosunków seksualnych ze zwierzęciem – Lew. 18:23
 156. Kobieta nie może mieć stosunków seksualnych ze zwierzęciem – Lew. 18:23
 157. Mężczyzna nie może mieć stosunków seksualnych z mężczyzną – Lew. 18:22
 158. Nie mieć stosunków seksualnych z twoim ojcem – Lew. 18: 7
 159. Nie utrzymywać stosunków seksualnych z bratem twojego ojca – Lwem. 18:14
 160. Nie mieć stosunków seksualnych z czyjąś żoną – Lew. 18:20
 161. Nie mieć stosunków seksualnych z nieczystą menstruacyjną kobietą – Lew. 18:19
 162. Nie poślubić nie-Żydów – Deut. 7: 3
 163. Nie pozwolić, by mężczyźni Moabici i Ammonici poślubili Żydów – Pwt. 23: 4
 164. Nie powstrzymywać się od pozwolenia egipskiemu konwertytowi trzeciej generacji na wstąpienie do Zgromadzenia – Deut. 23: 8-9
 165. Nie po to, by powstrzymać się od pozwolenia, by konwertyt Edomitów trzeciej generacji wszedł do Zgromadzenia – Deut. 23: 8-9
 166. Nie pozwolić, by mamzer (dziecko urodzone z powodu nielegalnego związku) poślubił Żydów – Deut. 23: 3
 167. Nie pozwolić eunuchowi wyjść za mąż za Żydów – Deut. 23: 2
 168. Nie oferować Bogu żadnych kastrowanych samców – Lwa. 22:24
 169. Najwyższy Kapłan nie może poślubić wdowę – Lev. 21:14
 170. Najwyższy Kapłan nie może utrzymywać stosunków seksualnych z wdową nawet poza małżeństwem – Lew. 21:15
 171. Arcykapłan musi poślubić dziewicę dziewicę – Lew. 21:13
 172. Kohen (kapłan) nie może poślubić rozwódka – Lev. 21: 7
 173. Kohen nie może poślubić zonah (kobiety, która miała zakazany związek seksualny) – Lew. 21: 7
 174. Kohen nie może poślubić chalali („zbezczeszczonej osoby”) (partia lub produkt 169-172) – Lew. 21: 7
 175. Nie nawiązanie przyjemnego (seksualnego) kontaktu z jakąkolwiek niedozwoloną kobietą – Lew. 18: 6
 176. Aby zbadać oznaki zwierząt odróżnić koszerne i niekoszerne – Lev. 11: 2
 177. Aby zbadać znaki ptactwa, aby odróżnić koszerne i niekoszerne – Deut. 14:11
 178. Aby zbadać znaki ryby, aby odróżnić koszerny od niekoszerny – Lew. 11: 9
 179. Aby zbadać znaki szarańczy, aby odróżnić koszerny od niekoszerny – Lew. 11:21
 180. Nie jeść niekoszernych zwierząt – Lew. 11: 4
 181. Nie jeść niekoszernego ptactwa – Lew. 11:13
 182. Nie jeść niekoszernych ryb – Lew. 11:11
 183. Nie jeść niekoszernych owadów latających – Deut. 14:19
 184. Nie jeść niekoszernych stworzeń, które pełzają po ziemi – Lew. 11:41
 185. Nie jeść niekoszernych larw – Lew. 11:44
 186. Nie jeść robaków znalezionych w ziemi na ziemi – 3 Moj. 11:42
 187. Nie jeść stworzeń, które żyją w wodzie innej niż (koszerne) ryby – Lew. 11:43
 188. Nie jeść mięsa zwierzęcia, które zmarło bez rytualnej rzezi – Deut. 14:21
 189. Nie korzystać z węża skazanego na ukamienowanie – np. 21: 2
 190. Nie jeść mięsa zwierzęcia śmiertelnie rannego – np. 22:30
 191. Nie jeść kończyny wyrwane z żywego stworzenia – Deut. 12:23
 192. Nie jeść krwi – Lew. 3:17
 193. Nie jeść niektórych tłuszczów czystych zwierząt – Lew. 3:17
 194. Nie jeść ścięgna uda – Rdz. 32:33
 195. Nie jeść mieszanki mleka i mięsa gotowanego razem – np. 23:19
 196. Nie gotować razem mięsa i mleka – np. 34:26
 197. Nie jeść chleba z nowego ziarna przed Omer – Lew. 23:14
 198. Nie jeść spieczonych ziaren z nowego ziarna przed Omer – Lev. 23:14
 199. Nie jeść dojrzałych ziaren z nowego ziarna przed Omer – Lev. 23:14
 200. Nie jeść owocu drzewa przez pierwsze trzy lata – Lev. 19:23
 201. Nie jeść różnorodnych nasion zasadzonych w winnicy – Deut. 22: 9
 202. Nie jeść owoców utyłych z liści – Lew. 22:15
 203. Nie pić wina wylanego na służbę bożkom – Deut. 32:38
 204. Aby rytualnie zabić zwierzę przed zjedzeniem go – Deut. 12:21
 205. Nie po to, by zabić zwierzę i jego potomstwo tego samego dnia – 3 Moj. 22:28
 206. Na pokrycie krwi (zabitej bestii lub ptactwa) ziemią – Lew. 17:13
 207. Odsłać ptaka-matkę przed zabraniem jej dzieci – Deut. 22: 6
 208. Uwolnić ptaka-matkę, jeśli została zabrana z gniazda – Deut. 22: 7
 209. Nie przeklinać fałszywie w Imieniu Boga – Lew. 19:12
 210. Nie przyjmować imienia Boga na próżno – Standard: Ex. 20: 7 ; Jemenit: Ex. 20: 6
 211. Nie po to, aby zaprzeczyć posiadaniu powierzonego Ci czegoś – Lew. 19:11
 212. Nie przeklinać w odmowie roszczenia pieniężnego – Lew. 19:11
 213. Przysięgać w Imieniu Boga, aby potwierdzić prawdę, gdy sąd uzna to za konieczne – Deut. 10:20
 214. Aby wypełnić to, co zostało wypowiedziane i zrobić to, co zostało wyrażone – Deut. 23:24
 215. Nie łamać przysięgi lub przysięgi – Num. 30: 3
 216. W przypadku nieważności przysięgi i przysięgi, istnieją prawa unieważniające śluby wyraźnie w Tory – Num. 30: 3
 217. Nazarejczyk musi pozwolić, by jego włosy rosły – Num. 6: 5
 218. On nie może obciąć sobie włosów – Num. 6: 5
 219. Nie wolno pić wina, mieszanek winnych ani octu winnego – Num. 6: 3
 220. Nie wolno mu jeść świeżych winogron – Num. 6: 3
 221. Nie wolno mu jeść rodzynków – Num. 6: 3
 222. Nie może jeść nasion winogron – Num. 6: 4
 223. Nie może jeść skórek winogron – Num. 6: 4
 224. Nie może być pod tym samym dachem, co trup – Num. 6: 6
 225. Nie może wejść w kontakt z umarłymi – Num. 6: 7
 226. Musi ogolić głowę po przynoszeniu ofiar po zakończeniu swojego okresu nazirejskiego – Num. 6: 9
 227. Aby oszacować wartość ludzi określona przez Torę – Lew. 27: 2
 228. Aby oszacować wartość zwierząt konsekrowanych – Lew. 27: 12-13
 229. Aby oszacować wartość domów konsekrowanych – Lew. 27:14
 230. Aby oszacować wartość pól konsekrowanych – Lew. 27:16
 231. Wykonywać prawa zabraniające posiadania mienia ( cherem ) – Lew. 27:28
 232. Nie sprzedawać cheremu – Lew. 27:28
 233. Nie odkupić cherera – Lew. 27:28
 234. Nie sadzić razem różnych nasion – Lew. 19:19
 235. Nie sadzić zboża lub zieleni w winnicy – Deut. 22: 9
 236. Nie krzyżować zwierząt – Lew. 19:19
 237. Nie współpracować ze sobą różnych zwierząt – Deut. 22:10
 238. Nie nosić shaatnez , tkaniny utkanej z wełny i lnu – Deut. 22:11
 239. Opuścić róg pola nie wyciętego dla ubogich – Lew. 19:10
 240. Nie żąć tego rogu – Lew. 19: 9
 241. Pozostawić poszukiwanie – Lew. 19: 9
 242. Nie gromadzić zebranych – Lew. 19: 9
 243. Aby opuścić nieuformowane grona winogron – Lew. 19:10
 244. Nie wybrać nie uformowanych gron winogron – Lew. 19:10
 245. Aby opuścić zbieractwo winnicy – Lew. 19:10
 246. Nie zbierać pokłosie winnic – Lev. 19:10
 247. Aby opuścić zapomniane snopy na polu – Deut. 24:19
 248. Nie je odzyskać – Deut. 24:19
 249. Oddzielać „dziesięcinę dla ubogich” – Deut. 14:28
 250. Dać miłość – Deut. 15: 8
 251. Nie ukrywać miłości od biednych – Deut. 15: 7
 252. Odłożyć na bok Terumah (ofiarę z podnoszeniem) Gedolah (dar dla Kohena ) – Deut. 18: 4
 253. Lewita musi odłożyć dziesiątą część swojej dziesięciny – Num. 18:26
 254. Nie przedkładać jednej dziesięciny do następnej, ale oddzielić je w odpowiedniej kolejności – np. 22:28
 255. Nie- Kohen nie może jeść Terumah – Lwa. 22:10
 256. Wynajęty pracownik lub żydowski więzień Kohena nie może jeść Terumah – Lwa. 22:10
 257. Nieobrzezany Kohen nie musi jeść Terumah – Ex. 12:48
 258. Nieczysty Kohen nie może jeść Terumah – Lwa. 22: 4
 259. Chalalah (strona # s 169-172 powyżej), nie musi jeść Terumah – Lev. 22:12
 260. Odłożyć na bok Maaser (dziesięcinę) każdy rok sadzenia i dać go Lewicie – Num. 18:24
 261. Odłożyć drugą dziesięcinę ( Ma’aser Sheni ) – Deut. 14:22
 262. Nie wydawać pieniędzy na wykup na nic poza jedzeniem, piciem lub maścią – Deut. 26:14
 263. Nie jeść Ma’aser Sheni, gdy jest nieczysty – Deut. 26:14
 264. Żałobnicy pierwszego dnia po śmierci nie mogą jeść Ma’aser Sheni – Deut. 26:14
 265. Nie jeść zboża Ma’aser Sheni poza Jerozolimą – Deut. 12:17
 266. Nie jeść produktów z winem Ma’aser Sheni poza Jerozolimą – Deut. 12:17
 267. Nie jeść oleju Ma’aser Sheni poza Jerozolimą – Deut. 12:17
 268. Czwarte zbiory muszą być całkowicie święte, jak Ma’aser Sheni – Lev. 19:24
 269. Aby przeczytać wyznanie dziesięciny co czwarty i siódmy rok – Deut. 26:13
 270. Odłóż pierwsze owoce i zanieś je do Świątyni – Np. 23:19
 271. Kohanim nie musi jeść pierwsze owoce poza Jerozolima – Powt. 12:17
 272. Aby przeczytać część Tory odnoszącą się do ich prezentacji – Deut. 26: 5
 273. Aby odłożyć część ciasta na Kohen – Num. 15:20
 274. Aby dać przednią nogę, dwa policzki i abominum zabitych zwierząt Kohen – Deut. 18: 3
 275. Aby dać pierwsze strzyżenie owiec Kohen – Deut. 18: 4
 276. Aby odkupić pierworodnych synów i dać pieniądze Kohenowi – Num. 18:15
 277. Aby odkupić pierworodnego osła, dając jagnię Kohen – Ex. 13:13
 278. Złamać osła, jeśli właściciel nie zamierza go odkupić – np. 13:13
 279. Aby odpocząć ziemię w siódmym roku , nie wykonując żadnej pracy, która wzmaga wzrost – np. 34:21
 280. Nie pracować ziemi w siódmym roku – Lew. 25: 4
 281. Nie pracować z drzewami, aby produkować owoce w ciągu tego roku – Lew. 25: 4
 282. Aby nie zbierać plonów, które rosną dziko w tym roku w normalny sposób – lew. 25: 5
 283. Nie gromadzić winogron, które rosną w tym roku w normalny sposób – 3 Moj. 25: 5
 284. Uwolnić wszystkie produkty, które rosły w tym roku – np. 23:11
 285. Zwolnienie wszystkich pożyczek w siódmym roku – Deut. 15: 2
 286. Nie naciskać ani nie żądać od pożyczkobiorcy – Deut. 15: 2
 287. Nie do powstrzymania się od udzielania pożyczek bezpośrednio przed wypuszczeniem pożyczek w obawie przed stratami finansowymi – Deut. 15: 9
 288. Sanhedryn musi liczyć siedmiu grup siedmiu lat – Lev. 25: 8
 289. Sanhedryn musi uświęcić pięćdziesiąty rok – Lew. 25:10
 290. Dmuchać na Shofar na dziesiątej TISZRI uwolnić niewolników – Lev. 25: 9
 291. Nie pracować w glebie w pięćdziesiątym roku ( Jubilee ) – Lew. 25:11
 292. Nie żąć w normalny sposób tego, co rośnie dziko w pięćdziesiątym roku – Lew. 25:11
 293. Nie po to, by zbierać winogrona, które rosły w naturalny sposób w pięćdziesiątym roku – Lew. 25:11
 294. Wykonaj prawa sprzedanych własności rodzinnych – Lew. 25:24
 295. Nie sprzedawać ziemi w Izraelu w nieskończoność – Lew. 25:23
 296. Wykonywać prawa domów w otoczonych murami miastach – Lew. 25:29
 297. Pokolenia Lewiego nie wolno podawać część ziemi w Izraelu, a są one podane miasta ku mieszkaniu – Powt. 18: 1
 298. Lewici nie mogą brać udziału w łupach wojennych – Deut. 18: 1
 299. Aby dać Lewitom miasta do zamieszkania i otaczających je pól – Num. 35: 2
 300. Nie sprzedawać pól, ale pozostaną lewitami „przed i po roku jubileuszowym – Lew. 25:34
 301. Aby zbudować świątynię – np. 25: 8
 302. Nie budować ołtarza z kamieniami wyciosanymi z metalu – Standard: Ex. 20:24 ; Jemenit: Ex. 20:23
 303. Nie wspinać się po schodach do ołtarza – Standard: Ex. 20:27 ; Jemenit: Ex. 20:26
 304. Aby okazać szacunek Świątyni – Lew. 19:30
 305. Aby strzec obszaru świątyni – Num. 18: 2
 306. Nie opuszczać Świątyni niestrzeżony – Num. 18: 5
 307. Aby przygotować olej do namaszczania – np. 30:31
 308. Nie powielać namaszczenia olejem – np. 30:32
 309. Nie namaścić olejem namaszczenia – np. 30:32
 310. Nie do odtworzenia formuły kadzideł – np. 30:37
 311. Nie palić niczego na Złotym Ołtarzu oprócz kadzideł – np. 30: 9
 312. Lewici muszą przenosić arkę na swoje ramiona – Num. 7: 9
 313. Nie usuwać klepek z arki – np. 25:15
 314. Lewici muszą pracować w świątyni – Num. 18:23
 315. Żaden lewita nie musi wykonywać innej pracy ani Kohena, ani Lewity – Num. 18: 3
 316. Poświęcać Kohenowi na służbę – Lew. 21: 8
 317. Praca ruchów Kohanim musi być równa podczas wakacji – Deut. 18: 6-8
 318. Kohanim musi nosić swoje szaty kapłańskie w trakcie eksploatacji – Ex. 28: 2
 319. Nie rozdzierać kapłańskich szat – Ex. 28:32
 320. Na Kohen Gadol (Arcykapłan) napierśnik „s nie muszą być poluzowane z Efod – Ex. 28:28
 321. Kohen nie może wejść do świątyni pod wpływem alkoholu – Lev. 10: 9
 322. Kohen nie może wejść do świątyni z głową odkrytą – Lev. 10: 6
 323. Kohen nie może wejść do świątyni z podarte ubrania – Lev. 10: 6
 324. Kohen nie może wejść do świątyni bezkrytycznie – Lev. 16: 2
 325. Kohen nie musi opuścić świątynię podczas służby – Lev. 10: 7
 326. Aby wysłać nieczystych ze świątyni – Num. 5: 2
 327. Zanieczyszczeni ludzie nie mogą wejść do Świątyni – Num. 5: 3
 328. Zanieczyszczeni ludzie nie mogą wejść do obszaru Wzgórza Świątynnego – Deut. 23:11
 329. Nieczysty Kohanim nie może wykonywać służby w świątyni – Lew. 22: 2
 330. Nieczysty Kohen , po zanurzeniu, musi poczekać do zmierzchu, zanim wróci do służby – Lew. 22: 7
 331. Kohen należy umyć ręce i stopy przed doręczeniem – Ex. 30:19
 332. Kohen z fizycznym skazy nie może wejść do sanktuarium lub zbliżać do ołtarza – Lev. 21:23
 333. Kohen z fizycznym skazy nie musi służyć – Lev. 21:17
 334. Kohen z tymczasowym skazy nie musi służyć – Lev. 21:17
 335. Ten, który nie jest kohenem, nie może służyć – Num. 18: 4
 336. Aby oferować tylko nieskazitelne zwierzęta – Lew. 22:21
 337. Nie po to, by poświęcić zwierzę ołtarza na ołtarzu – Lwa. 22:20
 338. Nie do uboju – Lew. 22:22
 339. Nie spryskuj jej krwi – Lew. 22:24
 340. Nie spalić jej tłuszczu – Lew. 22:22
 341. Nie oferować tymczasowo skazanego zwierzęcia – Deut. 17: 1
 342. Nie po to, by ofiarować niedoskonałe zwierzęta, nawet jeśli są oferowane przez nie-Żydów – Lew. 22:25
 343. Nie zadawać ran zadedykowanym zwierzętom – Lew. 22:21
 344. Odkupić dedykowane zwierzęta, które zostały zdyskwalifikowane – Deut. 12:15
 345. Aby oferować tylko zwierzęta, które mają co najmniej osiem dni życia – lew. 22:27
 346. Nie oferować zwierząt kupionych za wynagrodzeniem nierządnicy lub zwierzęcia wymienianego na psa. Niektórzy tłumaczą „zamianę za psa” jako odnoszącą się do płacy męskiej prostytutki. [10] [11] – Deut. 23:19
 347. Nie palić miodu ani drożdży na ołtarzu – Lew. 2:11
 348. Aby sól wszystkie ofiary – Lew. 2:13
 349. Nie pomijać soli z ofiar – Lew. 2:13
 350. Przeprowadźcie ofiarę całopalną zgodnie z zapisami Tory – Lew. 1: 3
 351. Nie jeść jego mięsa – Deut. 12:17
 352. Wykonaj procedurę ofiary za grzech – Lew. 6:18
 353. Nie jeść mięsa ofiary za grzech wewnętrzny – 3 Moj. 6:23
 354. Nie dekapitować ptactwa przyniesionego jako ofiara za grzech – Lew. 5: 8
 355. Wykonaj procedurę ofiary za grzech – Lwa. 7: 1
 356. Kohanim musi jeść mięso ofiarne w świątyni – Ex. 29:33
 357. Kohanim nie musi jeść mięso na zewnątrz na dziedzińcu świątyni – Powt. 12:17
 358. Nie- kohen nie może spożywać mięsa ofiarnego – np. 29:33
 359. Postępować zgodnie z procedurą ofiary pokojowej – Lew. 7:11
 360. Nie jeść mięsa drobnych ofiar przed posypaniem krwi – Powt. 12:17
 361. Aby przynieść ofiary z pokarmów, jak to nakazuje Tora – Lew. 2: 1
 362. Nie wkładać oliwy do posiłków ofiar niesprawiedliwych – Lew. 5:11
 363. Nie umieszczać kadzidła w posiłkach ofiar złego – Lew. 3:11
 364. Nie spożywać posiłku ofiarnego Najwyższego Kapłana – Lwa. 6:16
 365. Nie upiec posiłku jako chleba kwaszonego – Lew. 6:10
 366. Kohanim musi spożywać resztki pokarmów – Lew. 6: 9
 367. Aby przynieść wszystkie fałszywe i wolnej woli ofiary do Świątyni na pierwszym późniejszym festiwalu – Deut. 12: 5-6
 368. Nie po to, aby wstrzymać zapłatę poniesioną przysięgą – Deut. 23:22
 369. Ofiarować wszystkie ofiary w Świątyni – Deut. 12:11
 370. Aby przynieść wszystkie ofiary zza Izraela do Świątyni – Deut. 12:26
 371. Nie po to, by zabijać ofiary poza dziedzińcem – Lew. 17: 4
 372. Nie oferować żadnych ofiar poza dziedzińcem – Deut. 12:13
 373. Aby zaoferować dwa baranki każdego dnia – Num. 28: 3
 374. Każdego dnia rozpalać ogień na ołtarzu – Lew. 6: 6
 375. Nie gasić tego ognia – Lew. 6: 6
 376. Aby codziennie usuwać popiół z ołtarza – 3 Moj. 6: 3
 377. Aby palić kadzidła każdego dnia – np. 30: 7
 378. Aby zapalić Menorę każdego dnia – np. 27:21
 379. Kohen Gadol musi przynieść ofiary posiłek codziennie – Lev. 6:13
 380. Aby przynieść dwa dodatkowe jagnięta jako całopalenia w Szabat – Num. 28: 9
 381. Aby zrobić chleb pokazowy – np. 25:30
 382. Aby przynieść dodatkowe oferty na Rosz Chodesz („The New Month”) – Num. 28:11
 383. Aby przynieść dodatkowe oferty na Pesach – Num. 28:19
 384. Ofiarować ofiarę fali z posiłku nowej pszenicy – Lwa. 23:10
 385. Każdy człowiek musi liczyć Omer – siedem tygodni od dnia, w którym przyniesiono nową pszenicę – Lwa. 23:15
 386. Aby przynieść dodatkowe oferty na Shavuot – Num. 28:26
 387. Aby przynieść dwa bochenki, aby towarzyszyć powyższej ofierze – Lew. 23:17
 388. Aby przynieść dodatkowe oferty na Rosz Haszana – Num. 29: 2
 389. Aby przynieść dodatkowe oferty na Yom Kippur – Num. 29: 8
 390. Aby przynieść dodatkowe oferty na Sukkot – Num. 29:13
 391. Aby przynieść dodatkowe oferty na Shmini Atzeret – Num. 29:35
 392. Nie spożywać ofiar, które stały się niezdolne do nienawiści – 5 Mojż. 14: 3
 393. Nie jeść z ofiar składanych z niewłaściwymi intencjami – Lew. 7:18
 394. Nie zostawiać ofiar poza czasem przeznaczonym na ich zjedzenie – 3 Moj. 22:30
 395. Nie jeść z tego, co zostało – Lev. 19: 8
 396. Nie jeść z ofiar, które stały się nieczyste – Lew. 7:19
 397. Nieczysta osoba nie może spożywać posiłków z ofiar – Lew. 7:20
 398. Aby spalić pozostałe ofiary – Lew. 7:17
 399. Aby spalić wszystkie nieczyste ofiary – Lew. 7:19
 400. Postępować zgodnie z procedurą Jom Kippur w kolejności opisanej w Parshah Acharei Mot („Po śmierci synów Aarona …”) – Lew. 16: 3
 401. Ktoś, kto profanował własność, musi spłacić to, co profanował, plus jedną piątą i złożyć ofiarę – Lew. 5:16
 402. Nie pracować konsekrowane zwierzęta – Deut. 15:19
 403. Nie ścinać runo konsekrowanych zwierząt – Deut. 15:19
 404. Mordować ofiarę paschalną w określonym czasie – Wj. 12: 6
 405. Nie uboju go w posiadanie kwasu – Ex. 23:18
 406. Nie zostawiać tłuszczu na noc – np. 23:18
 407. Zabić drugiego Baranka paschalnego – Num. 9:11
 408. Zjadać Baranka paschalnego z matzah i Marrorem w noc czternastego Nisan – Ex. 12: 8
 409. Aby zjeść drugi Baranek Paschalny w nocy z 15 dnia Iyar – Num. 9:11
 410. Nie jeść mięsa paschalnego surowego lub gotowanego – np. 12: 9
 411. Nie brać mięsa paschalnego od granic grupy – Wj. 12:46
 412. Apostata nie może z niego jeść – Ex. 12:43
 413. Stały lub tymczasowy najemny pracownik nie może z niego spożywać – np. 12:45
 414. Nieobrzezany samiec nie może z niego spożywać – np. 12:48
 415. Nie łamać kości z paschalnej ofiary – np. 12:46 Ps. 34:20
 416. Nie łamać żadnych kości z drugiej paschalnej ofiary – Num. 9:12
 417. Nie zostawiać mięsa z paschalnej ofiary aż do rana – Wj. 12:10
 418. Nie zostawić drugiego mięsa paschalnego do rana – Num. 9:12
 419. Nie po to, by pozostawić mięso świątecznej ofiary z 14 do 16 – Deut. 16: 4
 420. Być widzianym w Świątyni na Paschę , Szawuot i Sukot – Deut. 16:16
 421. Aby świętować na tych trzech festiwalach (przynieś ofiarę pokoju) – np. 23:14
 422. Radujcie się na tych trzech festiwalach (przynieście ofiarę pokoju) – Deut. 16:14
 423. Nie pojawiać się w świątyni bez ofiar – Deut. 16:16
 424. Nie powstrzymywać się od radości i dawania prezentów Lewitom – Deut. 12:19
 425. Zgromadzić wszystkich ludzi w Sukkot po siódmym roku – Deut. 31:12
 426. Odłóż na bok pierworodne zwierzęta – np. 13:12
 427. Kohanim nie wolno jeść nieskazitelnych pierworodnych zwierząt poza Jerozolimą – Deut. 12:17
 428. Nie odkupić pierworodnych – Num. 18:17
 429. Oddziel dziesiętne od zwierząt – Lew. 27:32
 430. Nie odkupić dziesięciny – Lew. 27:33
 431. Każda osoba musi przynieść ofiarę za grzech (w świątyni) za swoje przestępstwo – Lew. 4:27
 432. Wnieść talui Asham (oferowania Temple), gdy niepewny winy – Lev. 5: 17-18
 433. Wnieść Vadai Asham (oferowania Temple), kiedy poczucie winy zostało stwierdzone – Lev. 5:25
 434. Przynieś oleh v’yored (ofiarę świątynną) (jeśli dana osoba jest bogata, zwierzę, jeśli jest biedna, ptak lub ofiara posiłku) – Lew. 5: 7-11
 435. Sanhedryn musi przynieść ofiarę (w świątyni), gdy jej zasady są błędne – Lew. 4:13
 436. Kobieta, która miała problem z bieganiem (pochwą) musi przynieść ofiarę (w świątyni) po tym, jak udaje się do Mikveh – Lwa. 15: 28-29
 437. Kobieta, która urodziła, musi przynieść ofiarę (w świątyni) po tym, jak pójdzie do Mikveh – Lwa. 12: 6
 438. Człowiek, który miał problem z bieganiem (nienaturalnym moczem) musi przynieść ofiarę (w świątyni) po tym, jak udaje się do Mikveh – Lwa. 15: 13-14
 439. Metzora (jeden o chorobę skóry) musi przynieść ofiary (w Świątyni) po przejściu do mykwy – Lev. 14:10
 440. Nie zastępować innej bestii za jeden zestaw osobny dla poświęcenia – Lew. 27:10
 441. Nowe zwierzę, oprócz zastąpionego, zachowuje konsekrację – Lew. 27:10
 442. Nie zmieniać zwierząt konsekrowanych z jednego rodzaju ofiary na inny – Lew. 27:26
 443. Wykonywać prawa nieczystości umarłych – Num. 19:14
 444. Wykonaj procedurę Czerwonej jałówki ( Para Aduma ) – Num. 19: 2
 445. Wykonywać prawa zraszania wodą – Num. 19:21
 446. Opanuj prawa ludzkiego caratu, jak to nakazuje Tora – Lew. 13:12
 447. Metzora nie musi usunąć jego ślady nieczystości – Powt. 24: 8
 448. Metzora nie może golić we włosach śladów nieczystości – 3 Moj. 13:33
 449. Metzora musi nagłośnić swój stan, rozdzierając szaty, pozwalając włosom rosnąć i zakrywając wargi – Lew. 13:45
 450. Przeprowadź przepisane zasady oczyszczenia metzory – Lwa. 14: 2
 451. Metzora musi ogolić wszystkie swoje włosy przed oczyszczeniem – Lew. 14: 9
 452. Wykonajcie prawa casaarskiego ubrania – Lew. 13:47
 453. Wykonywać prawa casa domów – Lew. 13:34
 454. Przestrzegaj praw dotyczących nieczystości menstruacyjnych – Lew. 15:19
 455. Przestrzegaj praw nieczystości spowodowanych porodem – Lew. 12: 2
 456. Przestrzegaj praw nieczystości spowodowanych przez działający problem kobiety – Lew. 15:25
 457. Przestrzegaj praw nieczystości spowodowanych przez biegnący problem człowieka (nieregularny wytrysk zakażonego nasienia ) – Lew. 15: 3
 458. Przestrzegaj praw nieczystości spowodowanych przez martwą bestię – Lew. 11:39
 459. Przestrzegaj praw nieczystości spowodowanych przez osiem shratzim (owadów) – Lew. 11:29
 460. Przestrzegaj praw nieczystości nasilającej się emisji (regularnego wytrysku, przy normalnym nasieniu ) – Lew. 15:16
 461. Przestrzegaj praw nieczystości dotyczących płynnej i stałej żywności – Kpł. 11:34
 462. Każdy nieczysty człowiek musi zagłębić się w Mikvah, aby stać się czystym – Lew. 15:16
 463. Sąd musi ocenić szkody poniesione przez goring ox – Ex. 21:28
 464. Sąd musi ocenić szkody poniesione przez zwierzę żywe – np. 22: 4
 465. Sąd musi ocenić szkody poniesione przez jamę – Ex. 21:33
 466. Sąd musi ocenić szkody spowodowane przez pożar – np. 22: 5
 467. Nie po to, aby kraść pieniądze ukradkiem – Lew. 19:11
 468. Sąd musi zastosować środki karne przeciwko złodziejowi – Ex. 21:37
 469. Każda osoba musi upewnić się, że jego waga i waga są dokładne – Lew. 19:36
 470. Nie popełniać niesprawiedliwości ze skalami i ciężarami – Lew. 19:35
 471. Nie posiadać niedokładnych wag i ciężarów, nawet jeśli nie są one do użytku – Deut. 25:13
 472. Nie przesuwać znacznika granicznego, aby ukraść czyjąś własność – Deut. 19:14
 473. Nie porwać – Standard: Ex. 20:14 ; Jemenit: Ex. 20:13
 474. Nie okradać otwarcie – Lew. 19:13
 475. Nie wstrzymywać płac ani nie spłacać długu – Lew. 19:13
 476. Nie pożądać i planować nabycia cudzego mienia – Standard: Ex. 20:15 ; Jemenit: Ex. 20:14
 477. Nie pragnąć cudzego posiadania – Standard: Deut. 5:19 ; Jemeńczyk: Deut. 5:18
 478. Zwróć skradziony obiekt lub jego wartość – Lew. 5:23
 479. Nie ignorować zaginionego obiektu – Deut. 22: 3
 480. Zwróć utracony przedmiot – Deut. 22: 1
 481. Sąd musi wdrożyć przepisy przeciwko temu, kto atakuje innego lub szkodzi innej własności – np. 21:18
 482. Nie do morderstwa – Standard: Ex. 20:13 ; Jemenit: Ex. 20:12
 483. Nie akceptować restytucji pieniężnej, aby odkupić mordercę – Num. 35:31
 484. Sąd musi wysłać przypadkowego mordercę do miasta schronienia – Num. 35:25
 485. Nie przyjmować restytucji pieniężnej, zamiast wysyłać ją do miasta schronienia – Num. 35:32
 486. Nie zabić mordercy, zanim stanie przed sądem – Num. 35:12
 487. Uratuj kogoś ściganego, nawet biorąc życie prześladowcy – Deut. 25:12
 488. Nie żałować prześladowcy – Num. 35:12
 489. Nie stać bezczynnie, jeśli czyjeś życie jest zagrożone – Lew. 19:16
 490. Wyznacz miasta schronienia i przygotuj drogi dostępu – Deut. 19: 3
 491. Złamać szyję cielaka nad doliną rzeki po nierozwiązanym morderstwie – Deut. 21: 4
 492. Nie pracować ani nie zakładać tej doliny rzecznej – Deut. 21: 4
 493. Nie pozwolić, aby pułapki i przeszkody pozostały na Twojej nieruchomości – Deut. 22: 8
 494. Wykonaj reling wokół dachów płaskich – Deut. 22: 8
 495. Nie stawiać przeszkody przed ślepcem (ani udzielać szkodliwych rad) – Lew. 19:14
 496. Pomóż drugiemu usunąć ładunek z bestii, która nie może go już nosić – np. 23: 5
 497. Pomóż innym załadować swoją bestię – Deut. 22: 4
 498. Nie pozostawić innych zrozpaczonych ciężarem (ale aby pomóc załadować lub rozładować) – Deut. 22: 4
 499. Prowadzenie sprzedaży zgodnie z prawem Tory – Lew. 25:14
 500. Nie do przeładowania lub niedopłaty za artykuł – Lew. 25:14
 501. Nie obrażać nikogo ani nie szkodzić słowom – Lew. 25:17
 502. Nie oszukiwać konwertyta – Ex. 22:20
 503. Nie obrażać ani nie szkodzić konwertytowi słowami – np. 22:20
 504. Kup hebrajskiego niewolnika zgodnie z przepisami prawa – np. 21: 2
 505. Nie sprzedaje się go jako niewolnika, sprzedaje się – Lew. 25:42
 506. Nie po to, by go uciskać – Lew. 25:43
 507. Nie pozwolić, aby nie-Żyd pracował uciążliwie – Lew. 25:53
 508. Nie pozwolić mu na pracę niewolniczą – Lew. 25:39
 509. Dajcie mu prezenty, gdy wyjdzie wolny – Deut. 15:14
 510. Nie odsyłać go z pustymi rękami – Deut. 15:13
 511. Odkupienie żydowskich służek – Ex. 21: 8
 512. Betroth żydowska służka – Ex. 21: 8
 513. Mistrz nie może sprzedawać swojej służącej – Ex. 21: 8
 514. Kananejscy niewolnicy muszą pracować wiecznie, chyba że zostaną ranni w jednej z ich kończyn – Lew. 25:46
 515. Nie ekstradować niewolnika, który uciekł do (biblijnego) Izraela – Deut. 23:16
 516. Aby nie pomylić niewolnika, który przybył do Izraela w poszukiwaniu schronienia – Deut. 23:16
 517. Sądy muszą wypełniać prawa wynajętego pracownika i wynajętego strażnika – Ex. 22: 9
 518. Płać płace w dniu, w którym zostały zarobione – Deut. 24:15
 519. Nie po to, aby opóźnić wypłatę wynagrodzenia po uzgodnionym czasie – Lew. 19:13
 520. Najemny pracownik może jeść z niezebranych upraw, gdzie pracuje – Deut. 23:25
 521. Pracownik nie może jeść w czasie wynajmu – Deut. 23:26
 522. Pracownik nie może wziąć więcej, niż może zjeść – Deut. 23:25
 523. Nie do kagańca wołowego podczas orki – Deut. 25: 4
 524. Sądy muszą przestrzegać praw pożyczkobiorcy – np. 22:13
 525. Sądy muszą wykonywać prawa niepłatnego strażnika – np. 22: 6
 526. Pożycz biednym i nędzarzowi – Ex. 22:24
 527. Nie naciskać ich do zapłaty, jeśli wiesz, że jej nie mają – np. 22:24
 528. Naciśnij idolater do zapłaty – Deut. 15: 3
 529. Wierzyciel nie może siłą zabrać zabezpieczenia – Deut. 24:10
 530. Zwróć zabezpieczenie dłużnikowi w razie potrzeby – Deut. 24:13
 531. Aby nie opóźniać jego powrotu w razie potrzeby – Deut. 24:12
 532. Nie żądać zabezpieczenia od wdowy – Deut. 24:17
 533. Nie domagać się dodatkowych przyborów potrzebnych do przygotowania żywności – Deut. 24: 6
 534. Nie pożyczać z odsetkami – Lew. 25:37
 535. Nie pożyczyć z odsetkami – Deut. 23:20
 536. Nie pośredniczyć w pożyczce odsetkowej, gwarancji, świadku lub napisać weksel – Ex. 22:24
 537. Pożyczaj i pożyczaj od bałwochwalców z zainteresowaniem – Deut. 23:21
 538. Sądy muszą wykonywać prawa powoda, admina lub deniera – Ex. 22: 8
 539. Wykonywać prawa porządku dziedziczenia – Num. 27: 8
 540. Mianować sędziów – Deut. 16:18
 541. Nie mianować sędziów, którzy nie są zaznajomieni z procedurą sądową – Deut. 1:17
 542. Zdecyduj większością głosów w przypadku sporu – np. 23: 2
 543. Sąd nie może wykonywać egzekucji większością jeden; wymagana jest przynajmniej większość dwóch – np. 23: 2
 544. Sędzia, który przedstawił zarzut uniewinnienia, nie może przedstawiać argumentów za skazaniem w sprawach kapitałowych – Deut. 23: 2
 545. Sądy muszą wykonać karę śmierci za ukamienowanie – Deut. 22:24
 546. Sądy muszą wykonać karę śmierci – Lwa. 20:14
 547. Sądy muszą wykonać karę śmierci za miecz – Ex. 21:20
 548. Sądy muszą wykonać karę śmierci za uduszenie – Lew. 20:10
 549. Sądy muszą powiesić tych ukamienowanych za bluźnierstwo lub bałwochwalstwo – Deut. 21:22
 550. Pochowaj zabitych w dniu, w którym zostali zabici – Deut. 21:23
 551. Nie opóźniać pochówku w nocy – Deut. 21:23
 552. Sąd nie może pozwolić czarnoksiężnikowi żyć – np. 22:17
 553. Sąd musi dać bicz krzywdzicielowi – Deut. 25: 2
 554. Sąd nie może przekraczać określonej liczby rzęs – Deut. 25: 3
 555. Sąd nie może nikogo zabić na podstawie poszlak – np. 23: 7
 556. Sąd nie może karać nikogo, kto był zmuszony popełnić przestępstwo – Deut. 22:26
 557. Sędzia nie może litować się nad mordercą lub zabójcą na rozprawie – Deut. 19:13
 558. Sędzia nie powinien mieć litości dla biednego człowieka na rozprawie – Lew. 19:15
 559. Sędzia nie może szanować wielkiego człowieka na rozprawie – Lew. 19:15
 560. Sędzia nie może niesłusznie decydować o przypadkowym przestępcy – np. 23: 6
 561. Sędzia nie może wypaczać sprawiedliwości – Lew. 19:15
 562. Sędzia nie może przekręcić sprawy dotyczącej osoby nawróconej lub sieroty – Deut. 24:17
 563. Sędzia sprawiedliwie – Lew. 19:15
 564. Sędzia nie może obawiać się gwałcącego człowieka w sądzie – Deut. 1:17
 565. Sędziowie nie mogą przyjmować łapówek – np. 23: 8
 566. Sędziowie nie mogą przyjmować zeznań, chyba że obie strony są obecne – np. 23: 1
 567. Nie przeklinać sędziów – np. 22:27
 568. Nie przeklinać głowy państwa lub przywódcy Sanhedrynu – Wj. 22:27
 569. Nie przeklinać żadnego stojącego Żyda – Lwa. 19:14
 570. Każdy, kto zna dowody, musi zeznawać w sądzie – Lew. 5: 1
 571. Ostrożnie przesłuchuj świadka – Deut. 13:15
 572. Świadek nie może być sędzią w zbrodniach w kapitale – Deut. 19:17
 573. Nie przyjmować zeznań od samotnego świadka – Deut. 19:15
 574. Transgresory nie mogą zeznawać – np. 23: 1
 575. Krewni stron sporu nie mogą zeznawać – Deut. 24:16
 576. Nie zeznawać fałszywie – Standard: Ex. 20:14 ; Jemenit: Ex. 20:13
 577. Karze fałszywych świadków, gdy próbowali ukarać oskarżonego – Deut. 19:19
 578. Działaj zgodnie z orzeczeniem Sanhedrynu – Deut. 17:11
 579. Nie odstępować od słowa Sanhedrynu – Deut. 17:11
 580. Nie dodawać do przykazań Tory ani ich ustnych wyjaśnień – Deut. 13: 1
 581. Nie po to, aby oderwać od Tory jakiekolwiek przykazania, w całości lub w części – Deut. 13: 1
 582. Nie przeklinać swojego ojca i matki – np. 21:17
 583. Nie uderzać twojego ojca i matki – np. 21:15
 584. Szanuj swojego ojca lub matkę – Standard: Ex. 20:13 ; Jemenit: Ex. 20:12
 585. Obawiajcie się swojej matki lub ojca – Lew. 19: 3
 586. Nie być zbuntowanym synem – Deut. 21:18
 587. Opłakujcie za krewnych – Lew. 10:19
 588. Arcykapłan nie może się zbezcześcić dla żadnego krewnego – Lew. 21:11
 589. Najwyższy kapłan nie może wejść pod ten sam dach, co trup – Lew. 21:11
 590. Kohen nie może się zbezcześcić (udając się na pogrzeby lub cmentarze) dla kogokolwiek oprócz krewnych – Lew. 21: 1
 591. Mianuj króla z Izraela – Deut. 17:15
 592. Nie wyznaczyć obcokrajowca – Deut. 17:15
 593. Król nie może mieć zbyt wielu żon – Deut. 17:17
 594. Król nie może mieć zbyt wielu koni – Deut. 17:16
 595. Król nie może mieć zbyt dużo srebra i złota – Deut. 17:17
 596. Zniszcz siedem narodów kananejskich – Deut. 20:17
 597. Nie pozwolić, aby którykolwiek z nich pozostał przy życiu – Deut. 20:16
 598. Zetrzyj pamięć o Amalek – Deut. 25:19
 599. Pamiętajcie, co Amalek zrobił Żydom – Pwt. 25:17
 600. Nie zapomnij o okrucieństwach Amalek i zasadzki na naszą podróż z Egiptu na pustyni – Deut. 25:19
 601. Nie mieszkać na stałe w Egipcie – Deut. 17:16
 602. Ofiaruj mieszkańcom miasta warunki pokoju, trzymając oblężenie i traktuj je zgodnie z Torą, jeśli akceptują warunki – Deut. 20:10
 603. Nie dawać pokoju Ammonowi i Moabowi, gdy ich oblegają – Deut. 23: 7
 604. Nie niszczyć drzewek żywnościowych nawet podczas oblężenia – Deut. 20:19
 605. Przygotuj latryny poza obozami – Deut. 23:13
 606. Przygotuj łopatę dla każdego żołnierza, z którym możesz kopać – Deut. 23:14
 607. Mianować księdza, aby rozmawiał z żołnierzami podczas wojny – Deut. 20: 2
 608. Ten, kto wziął sobie żonę, zbudował nowy dom lub zasadził winnicę, ma rok na radowanie się ze swoich dóbr – Deut. 24: 5
 609. Nie wymagać z góry żadnego zaangażowania, komunalnego lub wojskowego – Deut. 24: 5
 610. Nie wpadać w panikę i wycofywać się podczas bitwy – Deut. 20: 3
 611. Zachowaj prawa niewoli kobiety – Deut. 21:11
 612. Nie sprzedawać jej w niewolę – Deut. 21:14
 613. Nie po to, by utrzymywać ją w niewoli po stosunku seksualnym z nią – Deut. 21:14

 

 

 

 

 1. To know there is a God — Ex. 20:2
 2. Not to even think that there are other gods besides Him — Standard->Ex. 20:3 Yemenite->Ex. 20:2 [12]
 3. To know that God is One — Deut. 6:4
 4. To love God —Deut. 6:5
 5. To fear God — Deut. 10:20
 6. To sanctify God’s Name — Lev. 22:32
 7. Not to profane God’s Name — Lev. 22:32
 8. Not to destroy objects associated with God’s Name — Deut. 12:4
 9. To listen to the prophet speaking in God’s Name — Deut. 18:15
 10. Not to try the LORD unduly — Deut. 6:16
 11. To emulate God’s ways — Deut. 28:9
 12. To cleave to those who know God — Deut. 10:20
 13. To love other Israelites — Lev. 19:18
 14. To love converts — Deut. 10:19
 15. Not to hate fellow Jews — Lev. 19:17
 16. To reprove a sinner — Lev. 19:17
 17. Not to embarrass others — Lev. 19:17
 18. Not to oppress the weak — Ex. 22:21
 19. Not to speak derogatorily of others — Lev. 19:16
 20. Not to take revenge — Lev. 19:18
 21. Not to bear a grudge — Lev. 19:18
 22. To learn Torah — Deut. 6:7
 23. To honor those who teach and know Torah — Lev. 19:32
 24. Not to inquire into idolatry — Lev. 19:4
 25. Not to follow the whims of your heart or what your eyes see — Num. 15:39
 26. Not to blaspheme — Ex. 22:27
 27. Not to worship idols in the manner they are worshiped — Standard->Ex. 20:6 Yemenite->Ex. 20:5
 28. Not to worship idols in the four ways we worship God — Standard->Ex. 20:6 Yemenite->Ex. 20:5
 29. Not to make an idol for yourself — Standard->Ex. 20:5 Yemenite->Ex. 20:4
 30. Not to make an idol for others — Lev. 19:4
 31. Not to make human forms even for decorative purposes — Standard->Ex. 20:21 Yemenite->Ex. 20:20
 32. Not to turn a city to idolatry — Deut. 13:14
 33. To burn a city that has turned to idol worship — Deut. 13:17
 34. Not to rebuild it as a city — Deut. 13:17
 35. Not to derive benefit from it — Deut. 13:18
 36. Not to missionize an individual to idol worship — Deut. 13:12
 37. Not to love the idolater — Deut. 13:9
 38. Not to cease hating the idolater — Deut. 13:9
 39. Not to save the idolater — Deut. 13:9
 40. Not to say anything in the idolater’s defense — Deut. 13:9
 41. Not to refrain from incriminating the idolater — Deut. 13:9
 42. Not to prophesy in the name of idolatry — Deut. 13:14
 43. Not to listen to a false prophet — Deut. 13:4
 44. Not to prophesy falsely in the name of God — Deut. 18:20
 45. Not to be afraid of the false prophet — Deut. 18:22
 46. Not to swear in the name of an idol — Ex. 23:13
 47. Not to perform ov (medium) — Lev. 19:31
 48. Not to perform yidoni („magical seer”) — Lev. 19:31
 49. Not to pass your children through the fire to Molech — Lev. 18:21
 50. Not to erect a pillar in a public place of worship — Deut. 16:22
 51. Not to bow down before a smooth stone — Lev. 26:1
 52. Not to plant a tree in the Temple courtyard — Deut. 16:21
 53. To destroy idols and their accessories — Deut. 12:2
 54. Not to derive benefit from idols and their accessories — Deut. 7:26
 55. Not to derive benefit from ornaments of idols — Deut. 7:25
 56. Not to make a covenant with idolaters —Deut. 7:2
 57. Not to show favor to idolaters — Deut. 7:2
 58. Not to let idolaters dwell in the Land of Israel — Ex. 23:33
 59. Not to imitate idolaters in customs and clothing — Lev. 20:23
 60. Not to be superstitious — Lev. 19:26
 61. Not to go into a trance to foresee events, etc. — Deut. 18:10
 62. Not to engage in divination or soothsaying — Lev. 19:26
 63. Not to mutter incantations — Deut. 18:11
 64. Not to attempt to contact the dead — Deut. 18:11
 65. Not to consult the ov — Deut. 18:11
 66. Not to consult the yidoni — Deut. 18:11
 67. Not to perform acts of magic — Deut. 18:10
 68. Men must not shave the hair off the sides of their head — Lev. 19:27
 69. Men must not shave their beards with a razor — Lev. 19:27
 70. Men must not wear women’s clothing — Deut. 22:5
 71. Women must not wear men’s clothing — Deut. 22:5
 72. Not to tattoo the skin — Lev. 19:28
 73. Not to tear the skin in mourning — Deut. 14:1
 74. Not to make a bald spot in mourning — Deut. 14:1
 75. To repent and confess wrongdoings — Num. 5:7
 76. To say the Shema twice daily — Deut. 6:7
 77. To pray every day — Ex. 23:25
 78. The Kohanim must bless the Jewish nation daily — Num. 6:23
 79. To wear tefillin (phylacteries) on the head — Deut. 6:8
 80. To bind tefillin on the arm — Deut. 6:8
 81. To put a mezuzah on the door post — Deut. 6:9
 82. Each male must write a Torah scroll — Deut. 31:19
 83. The king must have a separate Torah scroll for himself — Deut. 17:18
 84. To have tzitzit on four-cornered garments — Num. 15:38
 85. To bless the Almighty after eating — Deut. 8:10
 86. To circumcise all males on the eighth day after their birth — Gen. 17:10
 87. To rest on the seventh day — Ex. 23:12
 88. Not to do prohibited labor on the seventh day — Standard->Ex. 20:11 Yemenite->Ex. 20:10
 89. The court must not inflict punishment on Shabbat — Ex. 35:3
 90. Not to walk outside the city boundary on Shabbat — Ex. 16:29
 91. To sanctify Shabbat with Kiddush and Havdalah — Standard->Ex. 20:9 Yemenite->Ex. 20:8
 92. To rest from prohibited labor on Yom Kippur — Lev. 23:32
 93. Not to do prohibited labor on Yom Kippur — Lev. 23:32
 94. To afflict oneself on Yom Kippur — Lev. 16:29
 95. Not to eat or drink on Yom Kippur — Lev. 23:29
 96. To rest on the first day of Passover — Lev. 23:7
 97. Not to do prohibited labor on the first day of Passover — Lev. 23:8
 98. To rest on the seventh day of Passover — Lev. 23:8
 99. Not to do prohibited labor on the seventh day of Passover — Lev. 23:8
 100. To rest on Shavuot — Lev. 23:21
 101. Not to do prohibited labor on Shavuot — Lev. 23:21
 102. To rest on Rosh Hashanah — Lev. 23:24
 103. Not to do prohibited labor on Rosh Hashanah — Lev. 23:25
 104. To rest on Sukkot — Lev. 23:35
 105. Not to do prohibited labor on Sukkot — Lev. 23:35
 106. To rest on Shemini Atzeret — Lev. 23:36
 107. Not to do prohibited labor on Shemini Atzeret —Lev. 23:36
 108. Not to eat chametz on the afternoon of the 14th day of Nisan — Deut. 16:3
 109. To destroy all chametz on 14th day of Nisan — Ex. 12:15
 110. Not to eat chametz all seven days of Passover —Ex. 13:3
 111. Not to eat mixtures containing chametz all seven days of Passover — Ex. 12:20
 112. Not to see chametz in your domain seven days — Ex. 13:7
 113. Not to find chametz in your domain seven days — Ex. 12:19
 114. To eat matzah on the first night of Passover — Ex. 12:18
 115. To relate the Exodus from Egypt on that night — Ex. 13:8
 116. To hear the Shofar on the first day of Tishrei (Rosh Hashanah) — Num. 9:1
 117. To dwell in a Sukkah for the seven days of Sukkot — Lev. 23:42
 118. To take up a Lulav and Etrog on the first day of Sukkot (in the temple, all seven days) — Lev. 23:40
 119. Each man must give a half shekel annually — Ex. 30:13
 120. Courts must calculate to determine when a new month begins — Ex. 12:2
 121. To afflict oneself and cry out before God in times of calamity — Num. 10:9
 122. To marry a wife by means of ketubah and kiddushin — Deut. 22:13
 123. Not to have sexual relations with women not thus married — Deut. 23:18
 124. Not to withhold food, clothing, and sexual relations from your wife — Ex. 21:10
 125. To have children with one’s wife — Gen. 1:28
 126. To issue a divorce by means of a Get document — Deut. 24:1
 127. A man must not remarry his ex-wife after she has married someone else — Deut. 24:4
 128. To perform yibbum (marry the widow of one’s childless brother) — Deut. 25:5
 129. To perform halizah (free the widow of one’s childless brother from yibbum) — Deut. 25:9
 130. The widow must not remarry until the ties with her brother-in-law are removed (by halizah) — Deut. 25:5
 131. The court must fine one who sexually seduces a maiden — Ex. 22:15-16
 132. The rapist must marry his victim if she is unwed — Deut. 22:29
 133. He is never allowed to divorce her — Deut. 22:29
 134. The slanderer must remain married to his wife — Deut. 22:19
 135. He must not divorce her — Deut. 22:19
 136. To fulfill the laws of the Sotah — Num. 5:30
 137. Not to put oil on her meal offering (as usual) — Num. 5:15
 138. Not to put frankincense on her meal offering (as usual) — Num. 5:15
 139. Not to have sexual relations with your mother — Lev. 18:7
 140. Not to have sexual relations with your father’s wife — Lev. 18:8
 141. Not to have sexual relations with your sister — Lev. 18:9
 142. Not to have sexual relations with your father’s wife’s daughter — Lev. 18:11
 143. Not to have sexual relations with your son’s daughter — Lev. 18:10
 144. Not to have sexual relations with your daughter — Lev. 18:10
 145. Not to have sexual relations with your daughter’s daughter — Lev. 18:10
 146. Not to have sexual relations with a woman and her daughter — Lev. 18:17
 147. Not to have sexual relations with a woman and her son’s daughter — Lev. 18:17
 148. Not to have sexual relations with a woman and her daughter’s daughter — Lev. 18:17
 149. Not to have sexual relations with your father’s sister — Lev. 18:12
 150. Not to have sexual relations with your mother’s sister — Lev. 18:13
 151. Not to have sexual relations with your father’s brother’s wife — Lev. 18:14
 152. Not to have sexual relations with your son’s wife — Lev. 18:15
 153. Not to have sexual relations with your brother’s wife — Lev. 18:16
 154. Not to have sexual relations with your wife’s sister — Lev. 18:18
 155. A man must not have sexual relations with an animal — Lev. 18:23
 156. A woman must not have sexual relations with an animal — Lev. 18:23
 157. A man must not have sexual relations with a man — Lev. 18:22
 158. Not to have sexual relations with your father — Lev. 18:7
 159. Not to have sexual relations with your father’s brother — Lev. 18:14
 160. Not to have sexual relations with someone else’s wife — Lev. 18:20
 161. Not to have sexual relations with a menstrually impure woman — Lev. 18:19
 162. Not to marry non-Jews — Deut. 7:3
 163. Not to let Moabite and Ammonite males marry into the Jewish people — Deut. 23:4
 164. Not to refrain from letting a third-generation Egyptian convert enter the Assembly — Deut. 23:8-9
 165. Not to refrain from letting a third-generation Edomite convert enter the Assembly — Deut. 23:8-9
 166. Not to let a mamzer (a child born due to an illegal relationship) marry into the Jewish people — Deut. 23:3
 167. Not to let a eunuch marry into the Jewish people — Deut. 23:2
 168. Not to offer to God any castrated male animals — Lev. 22:24
 169. The High Priest must not marry a widow — Lev. 21:14
 170. The High Priest must not have sexual relations with a widow even outside of marriage — Lev. 21:15
 171. The High Priest must marry a virgin maiden — Lev. 21:13
 172. Kohen (priest) must not marry a divorcee — Lev. 21:7
 173. A Kohen must not marry a zonah (a woman who has had a forbidden sexual relationship) — Lev. 21:7
 174. A Kohen must not marry a chalalah („a desecrated person”) (party to or product of 169-172) — Lev. 21:7
 175. Not to make pleasurable (sexual) contact with any forbidden woman — Lev. 18:6
 176. To examine the signs of animals to distinguish between kosher and non-kosher — Lev. 11:2
 177. To examine the signs of fowl to distinguish between kosher and non-kosher — Deut. 14:11
 178. To examine the signs of fish to distinguish between kosher and non-kosher — Lev. 11:9
 179. To examine the signs of locusts to distinguish between kosher and non-kosher — Lev. 11:21
 180. Not to eat non-kosher animals — Lev. 11:4
 181. Not to eat non-kosher fowl — Lev. 11:13
 182. Not to eat non-kosher fish — Lev. 11:11
 183. Not to eat non-kosher flying insects — Deut. 14:19
 184. Not to eat non-kosher creatures that crawl on land — Lev. 11:41
 185. Not to eat non-kosher maggots — Lev. 11:44
 186. Not to eat worms found in fruit on the ground — Lev. 11:42
 187. Not to eat creatures that live in water other than (kosher) fish — Lev. 11:43
 188. Not to eat the meat of an animal that died without ritual slaughter — Deut. 14:21
 189. Not to benefit from an ox condemned to be stoned — Ex. 21:2
 190. Not to eat meat of an animal that was mortally wounded — Ex. 22:30
 191. Not to eat a limb torn off a living creature — Deut. 12:23
 192. Not to eat blood —Lev. 3:17
 193. Not to eat certain fats of clean animals — Lev. 3:17
 194. Not to eat the sinew of the thigh — Gen. 32:33
 195. Not to eat mixtures of milk and meat cooked together — Ex. 23:19
 196. Not to cook meat and milk together — Ex. 34:26
 197. Not to eat bread from new grain before the Omer — Lev. 23:14
 198. Not to eat parched grains from new grain before the Omer — Lev. 23:14
 199. Not to eat ripened grains from new grain before the Omer — Lev. 23:14
 200. Not to eat fruit of a tree during its first three years — Lev. 19:23
 201. Not to eat diverse seeds planted in a vineyard — Deut. 22:9
 202. Not to eat untithed fruits — Lev. 22:15
 203. Not to drink wine poured in service to idols — Deut. 32:38
 204. To ritually slaughter an animal before eating it — Deut. 12:21
 205. Not to slaughter an animal and its offspring on the same day — Lev. 22:28
 206. To cover the blood (of a slaughtered beast or fowl) with earth — Lev. 17:13
 207. To send away the mother bird before taking its children — Deut. 22:6
 208. To release the mother bird if she was taken from the nest — Deut. 22:7
 209. Not to swear falsely in God’s Name — Lev. 19:12
 210. Not to take God’s Name in vain — Standard->Ex. 20:7 Yemenite->Ex. 20:6
 211. Not to deny possession of something entrusted to you — Lev. 19:11
 212. Not to swear in denial of a monetary claim — Lev. 19:11
 213. To swear in God’s Name to confirm the truth when deemed necessary by court — Deut. 10:20
 214. To fulfill what was uttered and to do what was avowed — Deut. 23:24
 215. Not to break oaths or vows — Num. 30:3
 216. For oaths and vows annulled, there are the laws of annulling vows explicit in the Torah — Num. 30:3
 217. The Nazirite must let his hair grow — Num. 6:5
 218. He must not cut his hair — Num. 6:5
 219. He must not drink wine, wine mixtures, or wine vinegar — Num. 6:3
 220. He must not eat fresh grapes — Num. 6:3
 221. He must not eat raisins — Num. 6:3
 222. He must not eat grape seeds — Num. 6:4
 223. He must not eat grape skins — Num. 6:4
 224. He must not be under the same roof as a corpse — Num. 6:6
 225. He must not come into contact with the dead — Num. 6:7
 226. He must shave his head after bringing sacrifices upon completion of his Nazirite period — Num. 6:9
 227. To estimate the value of people as determined by the Torah —Lev. 27:2
 228. To estimate the value of consecrated animals — Lev. 27:12-13
 229. To estimate the value of consecrated houses — Lev. 27:14
 230. To estimate the value of consecrated fields — Lev. 27:16
 231. Carry out the laws of interdicting possessions (cherem) — Lev. 27:28
 232. Not to sell the cherem — Lev. 27:28
 233. Not to redeem the cherem — Lev. 27:28
 234. Not to plant diverse seeds together — Lev. 19:19
 235. Not to plant grains or greens in a vineyard — Deut. 22:9
 236. Not to crossbreed animals — Lev. 19:19
 237. Not to work different animals together — Deut. 22:10
 238. Not to wear shaatnez, a cloth woven of wool and linen — Deut. 22:11
 239. To leave a corner of the field uncut for the poor — Lev. 19:10
 240. Not to reap that corner — Lev. 19:9
 241. To leave gleanings — Lev. 19:9
 242. Not to gather the gleanings — Lev. 19:9
 243. To leave the unformed clusters of grapes — Lev. 19:10
 244. Not to pick the unformed clusters of grapes — Lev. 19:10
 245. To leave the gleanings of a vineyard — Lev. 19:10
 246. Not to gather the gleanings of a vineyard — Lev. 19:10
 247. To leave the forgotten sheaves in the field — Deut. 24:19
 248. Not to retrieve them — Deut. 24:19
 249. To separate the „tithe for the poor” — Deut. 14:28
 250. To give charity — Deut. 15:8
 251. Not to withhold charity from the poor — Deut. 15:7
 252. To set aside Terumah (heave offering) Gedolah (gift for the Kohen) — Deut. 18:4
 253. The Levite must set aside a tenth of his tithe — Num. 18:26
 254. Not to preface one tithe to the next, but separate them in their proper order — Ex. 22:28
 255. A non-Kohen must not eat Terumah — Lev. 22:10
 256. A hired worker or a Jewish bondsman of a Kohen must not eat Terumah — Lev. 22:10
 257. An uncircumcised Kohen must not eat Terumah — Ex. 12:48
 258. An impure Kohen must not eat Terumah — Lev. 22:4
 259. chalalah (party to #s 169-172 above) must not eat Terumah — Lev. 22:12
 260. To set aside Ma’aser (tithe) each planting year and give it to a Levite — Num. 18:24
 261. To set aside the second tithe (Ma’aser Sheni) — Deut. 14:22
 262. Not to spend its redemption money on anything but food, drink, or ointment — Deut. 26:14
 263. Not to eat Ma’aser Sheni while impure — Deut. 26:14
 264. A mourner on the first day after death must not eat Ma’aser Sheni — Deut. 26:14
 265. Not to eat Ma’aser Sheni grains outside Jerusalem — Deut. 12:17
 266. Not to eat Ma’aser Sheni wine products outside Jerusalem — Deut. 12:17
 267. Not to eat Ma’aser Sheni oil outside Jerusalem — Deut. 12:17
 268. The fourth year crops must be totally for holy purposes like Ma’aser Sheni — Lev. 19:24
 269. To read the confession of tithes every fourth and seventh year — Deut. 26:13
 270. To set aside the first fruits and bring them to the Temple — Ex. 23:19
 271. The Kohanim must not eat the first fruits outside Jerusalem — Deut. 12:17
 272. To read the Torah portion pertaining to their presentation — Deut. 26:5
 273. To set aside a portion of dough for a Kohen — Num. 15:20
 274. To give the foreleg, two cheeks, and abomasum of slaughtered animals to a Kohen — Deut. 18:3
 275. To give the first shearing of sheep to a Kohen — Deut. 18:4
 276. To redeem firstborn sons and give the money to a Kohen — Num. 18:15
 277. To redeem the firstborn donkey by giving a lamb to a Kohen — Ex. 13:13
 278. To break the neck of the donkey if the owner does not intend to redeem it — Ex. 13:13
 279. To rest the land during the seventh year by not doing any work which enhances growth — Ex. 34:21
 280. Not to work the land during the seventh year — Lev. 25:4
 281. Not to work with trees to produce fruit during that year — Lev. 25:4
 282. Not to reap crops that grow wild that year in the normal manner — Lev. 25:5
 283. Not to gather grapes which grow wild that year in the normal way — Lev. 25:5
 284. To leave free all produce which grew in that year — Ex. 23:11
 285. To release all loans during the seventh year — Deut. 15:2
 286. Not to pressure or claim from the borrower — Deut. 15:2
 287. Not to refrain from lending immediately before the release of the loans for fear of monetary loss —Deut. 15:9
 288. The Sanhedrin must count seven groups of seven years — Lev. 25:8
 289. The Sanhedrin must sanctify the fiftieth year — Lev. 25:10
 290. To blow the Shofar on the tenth of Tishrei to free the slaves — Lev. 25:9
 291. Not to work the soil during the fiftieth year (Jubilee) — Lev. 25:11
 292. Not to reap in the normal manner that which grows wild in the fiftieth year — Lev. 25:11
 293. Not to pick grapes which grew wild in the normal manner in the fiftieth year — Lev. 25:11
 294. Carry out the laws of sold family properties — Lev. 25:24
 295. Not to sell the land in Israel indefinitely — Lev. 25:23
 296. Carry out the laws of houses in walled cities — Lev. 25:29
 297. The Tribe of Levi must not be given a portion of the land in Israel, rather they are given cities to dwell in — Deut. 18:1
 298. The Levites must not take a share in the spoils of war — Deut. 18:1
 299. To give the Levites cities to inhabit and their surrounding fields — Num. 35:2
 300. Not to sell the fields but they shall remain the Levites’ before and after the Jubilee year — Lev. 25:34
 301. To build a Temple — Ex. 25:8
 302. Not to build the altar with stones hewn by metal — Standard->Ex. 20:24 Yemenite->Ex. 20:23
 303. Not to climb steps to the altar — Standard->Ex. 20:27 Yemenite->Ex. 20:26
 304. To show reverence to the Temple — Lev. 19:30
 305. To guard the Temple area — Num. 18:2
 306. Not to leave the Temple unguarded — Num. 18:5
 307. To prepare the anointing oil — Ex. 30:31
 308. Not to reproduce the anointing oil — Ex. 30:32
 309. Not to anoint with anointing oil — Ex. 30:32
 310. Not to reproduce the incense formula — Ex. 30:37
 311. Not to burn anything on the Golden Altar besides incense — Ex. 30:9
 312. The Levites must transport the ark on their shoulders — Num. 7:9
 313. Not to remove the staves from the ark — Ex. 25:15
 314. The Levites must work in the Temple — Num. 18:23
 315. No Levite must do another’s work of either a Kohen or a Levite — Num. 18:3
 316. To dedicate the Kohen for service — Lev. 21:8
 317. The work of the Kohanim’s shifts must be equal during holidays — Deut. 18:6-8
 318. The Kohanim must wear their priestly garments during service — Ex. 28:2
 319. Not to tear the priestly garments — Ex. 28:32
 320. The Kohen Gadol ‚s (High Priest) breastplate must not be loosened from the Efod — Ex. 28:28
 321. Kohen must not enter the Temple intoxicated — Lev. 10:9
 322. Kohen must not enter the Temple with his head uncovered — Lev. 10:6
 323. Kohen must not enter the Temple with torn clothes — Lev. 10:6
 324. Kohen must not enter the Temple indiscriminately — Lev. 16:2
 325. Kohen must not leave the Temple during service — Lev. 10:7
 326. To send the impure from the Temple — Num. 5:2
 327. Impure people must not enter the Temple — Num. 5:3
 328. Impure people must not enter the Temple Mount area — Deut. 23:11
 329. Impure Kohanim must not do service in the temple — Lev. 22:2
 330. An impure Kohen, following immersion, must wait until after sundown before returning to service — Lev. 22:7
 331. Kohen must wash his hands and feet before service — Ex. 30:19
 332. Kohen with a physical blemish must not enter the sanctuary or approach the altar — Lev. 21:23
 333. Kohen with a physical blemish must not serve — Lev. 21:17
 334. Kohen with a temporary blemish must not serve — Lev. 21:17
 335. One who is not a Kohen must not serve — Num. 18:4
 336. To offer only unblemished animals — Lev. 22:21
 337. Not to dedicate a blemished animal for the altar — Lev. 22:20
 338. Not to slaughter it — Lev. 22:22
 339. Not to sprinkle its blood — Lev. 22:24
 340. Not to burn its fat — Lev. 22:22
 341. Not to offer a temporarily blemished animal — Deut. 17:1
 342. Not to sacrifice blemished animals even if offered by non-Jews — Lev. 22:25
 343. Not to inflict wounds upon dedicated animals — Lev. 22:21
 344. To redeem dedicated animals which have become disqualified — Deut. 12:15
 345. To offer only animals which are at least eight days old — Lev. 22:27
 346. Not to offer animals bought with the wages of a harlot or the animal exchanged for a dog. Some interpret „exchange for a dog” as referring to wage of a male prostitute.[10][11] — Deut. 23:19
 347. Not to burn honey or yeast on the altar — Lev. 2:11
 348. To salt all sacrifices — Lev. 2:13
 349. Not to omit the salt from sacrifices — Lev. 2:13
 350. Carry out the procedure of the burnt offering as prescribed in the Torah — Lev. 1:3
 351. Not to eat its meat — Deut. 12:17
 352. Carry out the procedure of the sin offering — Lev. 6:18
 353. Not to eat the meat of the inner sin offering — Lev. 6:23
 354. Not to decapitate a fowl brought as a sin offering — Lev. 5:8
 355. Carry out the procedure of the guilt offering — Lev. 7:1
 356. The Kohanim must eat the sacrificial meat in the Temple — Ex. 29:33
 357. The Kohanim must not eat the meat outside the Temple courtyard — Deut. 12:17
 358. A non-Kohen must not eat sacrificial meat — Ex. 29:33
 359. To follow the procedure of the peace offering — Lev. 7:11
 360. Not to eat the meat of minor sacrifices before sprinkling the blood — Deut. 12:17
 361. To bring meal offerings as prescribed in the Torah — Lev. 2:1
 362. Not to put oil on the meal offerings of wrongdoers — Lev. 5:11
 363. Not to put frankincense on the meal offerings of wrongdoers — Lev. 3:11
 364. Not to eat the meal offering of the High Priest — Lev. 6:16
 365. Not to bake a meal offering as leavened bread — Lev. 6:10
 366. The Kohanim must eat the remains of the meal offerings — Lev. 6:9
 367. To bring all avowed and freewill offerings to the Temple on the first subsequent festival — Deut. 12:5-6
 368. Not to withhold payment incurred by any vow — Deut. 23:22
 369. To offer all sacrifices in the Temple — Deut. 12:11
 370. To bring all sacrifices from outside Israel to the Temple — Deut. 12:26
 371. Not to slaughter sacrifices outside the courtyard — Lev. 17:4
 372. Not to offer any sacrifices outside the courtyard — Deut. 12:13
 373. To offer two lambs every day — Num. 28:3
 374. To light a fire on the altar every day — Lev. 6:6
 375. Not to extinguish this fire — Lev. 6:6
 376. To remove the ashes from the altar every day — Lev. 6:3
 377. To burn incense every day — Ex. 30:7
 378. To light the Menorah every day — Ex. 27:21
 379. The Kohen Gadol must bring a meal offering every day — Lev. 6:13
 380. To bring two additional lambs as burnt offerings on Shabbat — Num. 28:9
 381. To make the show bread — Ex. 25:30
 382. To bring additional offerings on Rosh Chodesh (” The New Month”) — Num. 28:11
 383. To bring additional offerings on Passover — Num. 28:19
 384. To offer the wave offering from the meal of the new wheat — Lev. 23:10
 385. Each man must count the Omer – seven weeks from the day the new wheat offering was brought — Lev. 23:15
 386. To bring additional offerings on Shavuot — Num. 28:26
 387. To bring two loaves to accompany the above sacrifice — Lev. 23:17
 388. To bring additional offerings on Rosh Hashana — Num. 29:2
 389. To bring additional offerings on Yom Kippur — Num. 29:8
 390. To bring additional offerings on Sukkot — Num. 29:13
 391. To bring additional offerings on Shmini Atzeret — Num. 29:35
 392. Not to eat sacrifices which have become unfit or blemished — Deut. 14:3
 393. Not to eat from sacrifices offered with improper intentions — Lev. 7:18
 394. Not to leave sacrifices past the time allowed for eating them — Lev. 22:30
 395. Not to eat from that which was left over — Lev. 19:8
 396. Not to eat from sacrifices which became impure — Lev. 7:19
 397. An impure person must not eat from sacrifices — Lev. 7:20
 398. To burn the leftover sacrifices — Lev. 7:17
 399. To burn all impure sacrifices — Lev. 7:19
 400. To follow the procedure of Yom Kippur in the sequence prescribed in Parshah Acharei Mot („After the death of Aaron’s sons…”) — Lev. 16:3
 401. One who profaned property must repay what he profaned plus a fifth and bring a sacrifice — Lev. 5:16
 402. Not to work consecrated animals — Deut. 15:19
 403. Not to shear the fleece of consecrated animals — Deut. 15:19
 404. To slaughter the paschal sacrifice at the specified time — Ex. 12:6
 405. Not to slaughter it while in possession of leaven — Ex. 23:18
 406. Not to leave the fat overnight — Ex. 23:18
 407. To slaughter the second Paschal Lamb — Num. 9:11
 408. To eat the Paschal Lamb with matzah and Marror on the night of the fourteenth of Nisan — Ex. 12:8
 409. To eat the second Paschal Lamb on the night of the 15th of Iyar — Num. 9:11
 410. Not to eat the paschal meat raw or boiled — Ex. 12:9
 411. Not to take the paschal meat from the confines of the group — Ex. 12:46
 412. An apostate must not eat from it — Ex. 12:43
 413. A permanent or temporary hired worker must not eat from it — Ex. 12:45
 414. An uncircumcised male must not eat from it — Ex. 12:48
 415. Not to break any bones from the paschal offering — Ex. 12:46 Ps. 34:20
 416. Not to break any bones from the second paschal offering — Num. 9:12
 417. Not to leave any meat from the paschal offering over until morning — Ex. 12:10
 418. Not to leave the second paschal meat over until morning — Num. 9:12
 419. Not to leave the meat of the holiday offering of the 14th until the 16th — Deut. 16:4
 420. To be seen at the Temple on PassoverShavuot, and Sukkot — Deut. 16:16
 421. To celebrate on these three Festivals (bring a peace offering) — Ex. 23:14
 422. To rejoice on these three Festivals (bring a peace offering) — Deut. 16:14
 423. Not to appear at the Temple without offerings — Deut. 16:16
 424. Not to refrain from rejoicing with, and giving gifts to, the Levites — Deut. 12:19
 425. To assemble all the people on the Sukkot following the seventh year — Deut. 31:12
 426. To set aside the firstborn animals — Ex. 13:12
 427. The Kohanim must not eat unblemished firstborn animals outside Jerusalem — Deut. 12:17
 428. Not to redeem the firstborn — Num. 18:17
 429. Separate the tithe from animals — Lev. 27:32
 430. Not to redeem the tithe — Lev. 27:33
 431. Every person must bring a sin offering (in the temple) for his transgression — Lev. 4:27
 432. Bring an asham talui (temple offering) when uncertain of guilt — Lev. 5:17-18
 433. Bring an asham vadai (temple offering) when guilt is ascertained — Lev. 5:25
 434. Bring an oleh v’yored (temple offering)(if the person is wealthy, an animal; if poor, a bird or meal offering) — Lev. 5:7-11
 435. The Sanhedrin must bring an offering (in the Temple) when it rules in error — Lev. 4:13
 436. A woman who had a running (vaginal) issue must bring an offering (in the Temple) after she goes to the Mikveh — Lev. 15:28-29
 437. A woman who gave birth must bring an offering (in the Temple) after she goes to the Mikveh — Lev. 12:6
 438. A man who had a running (unnatural urinary) issue must bring an offering (in the Temple) after he goes to the Mikveh — Lev. 15:13-14
 439. metzora (one having a skin disease) must bring an offering (in the Temple) after going to the Mikveh — Lev. 14:10
 440. Not to substitute another beast for one set apart for sacrifice — Lev. 27:10
 441. The new animal, in addition to the substituted one, retains consecration — Lev. 27:10
 442. Not to change consecrated animals from one type of offering to another — Lev. 27:26
 443. Carry out the laws of impurity of the dead — Num. 19:14
 444. Carry out the procedure of the Red Heifer (Para Aduma) — Num. 19:2
 445. Carry out the laws of the sprinkling water — Num. 19:21
 446. Rule the laws of human tzara’at as prescribed in the Torah — Lev. 13:12
 447. The metzora must not remove his signs of impurity — Deut. 24:8
 448. The metzora must not shave signs of impurity in his hair — Lev. 13:33
 449. The metzora must publicize his condition by tearing his garments, allowing his hair to grow and covering his lips — Lev. 13:45
 450. Carry out the prescribed rules for purifying the metzora — Lev. 14:2
 451. The metzora must shave off all his hair prior to purification — Lev. 14:9
 452. Carry out the laws of tzara’at of clothing — Lev. 13:47
 453. Carry out the laws of tzara’at of houses — Lev. 13:34
 454. Observe the laws of menstrual impurity — Lev. 15:19
 455. Observe the laws of impurity caused by childbirth — Lev. 12:2
 456. Observe the laws of impurity caused by a woman’s running issue — Lev. 15:25
 457. Observe the laws of impurity caused by a man’s running issue (irregular ejaculation of infected semen) — Lev. 15:3
 458. Observe the laws of impurity caused by a dead beast — Lev. 11:39
 459. Observe the laws of impurity caused by the eight shratzim (insects) — Lev. 11:29
 460. Observe the laws of impurity of a seminal emission (regular ejaculation, with normal semen) — Lev. 15:16
 461. Observe the laws of impurity concerning liquid and solid foods — Lev. 11:34
 462. Every impure person must immerse himself in a Mikvah to become pure — Lev. 15:16
 463. The court must judge the damages incurred by a goring ox — Ex. 21:28
 464. The court must judge the damages incurred by an animal eating — Ex. 22:4
 465. The court must judge the damages incurred by a pit — Ex. 21:33
 466. The court must judge the damages incurred by fire — Ex. 22:5
 467. Not to steal money stealthily — Lev. 19:11
 468. The court must implement punitive measures against the thief — Ex. 21:37
 469. Each individual must ensure that his scales and weights are accurate — Lev. 19:36
 470. Not to commit injustice with scales and weights — Lev. 19:35
 471. Not to possess inaccurate scales and weights even if they are not for use — Deut. 25:13
 472. Not to move a boundary marker to steal someone’s property — Deut. 19:14
 473. Not to kidnap — Standard->Ex. 20:14 Yemenite->Ex. 20:13
 474. Not to rob openly — Lev. 19:13
 475. Not to withhold wages or fail to repay a debt — Lev. 19:13
 476. Not to covet and scheme to acquire another’s possession — Standard->Ex. 20:15 Yemenite->Ex. 20:14
 477. Not to desire another’s possession — Standard->Deut. 5:19 Yemenite->Deut. 5:18
 478. Return the robbed object or its value — Lev. 5:23
 479. Not to ignore a lost object — Deut. 22:3
 480. Return the lost object — Deut. 22:1
 481. The court must implement laws against the one who assaults another or damages another’s property — Ex. 21:18
 482. Not to murder — Standard->Ex. 20:13 Yemenite->Ex. 20:12
 483. Not to accept monetary restitution to atone for the murderer — Num. 35:31
 484. The court must send the accidental murderer to a city of refuge — Num. 35:25
 485. Not to accept monetary restitution instead of being sent to a city of refuge — Num. 35:32
 486. Not to kill the murderer before he stands trial — Num. 35:12
 487. Save someone being pursued even by taking the life of the pursuer — Deut. 25:12
 488. Not to pity the pursuer — Num. 35:12
 489. Not to stand idly by if someone’s life is in danger — Lev. 19:16
 490. Designate cities of refuge and prepare routes of access — Deut. 19:3
 491. Break the neck of a calf by the river valley following an unsolved murder — Deut. 21:4
 492. Not to work nor plant that river valley — Deut. 21:4
 493. Not to allow pitfalls and obstacles to remain on your property — Deut. 22:8
 494. Make a guard rail around flat roofs — Deut. 22:8
 495. Not to put a stumbling block before a blind man (nor give harmful advice) — Lev. 19:14
 496. Help another remove the load from a beast which can no longer carry it — Ex. 23:5
 497. Help others load their beast — Deut. 22:4
 498. Not to leave others distraught with their burdens (but to help either load or unload) — Deut. 22:4
 499. Conduct sales according to Torah law — Lev. 25:14
 500. Not to overcharge or underpay for an article — Lev. 25:14
 501. Not to insult or harm anybody with words — Lev. 25:17
 502. Not to cheat a convert monetarily — Ex. 22:20
 503. Not to insult or harm a convert with words — Ex. 22:20
 504. Purchase a Hebrew slave in accordance with the prescribed laws — Ex. 21:2
 505. Not to sell him as a slave is sold — Lev. 25:42
 506. Not to work him oppressively — Lev. 25:43
 507. Not to allow a non-Jew to work him oppressively — Lev. 25:53
 508. Not to have him do menial slave labor — Lev. 25:39
 509. Give him gifts when he goes free — Deut. 15:14
 510. Not to send him away empty-handed — Deut. 15:13
 511. Redeem Jewish maidservants — Ex. 21:8
 512. Betroth the Jewish maidservant — Ex. 21:8
 513. The master must not sell his maidservant — Ex. 21:8
 514. Canaanite slaves must work forever unless injured in one of their limbs — Lev. 25:46
 515. Not to extradite a slave who fled to (Biblical) Israel — Deut. 23:16
 516. Not to wrong a slave who has come to Israel for refuge — Deut. 23:16
 517. The courts must carry out the laws of a hired worker and hired guard — Ex. 22:9
 518. Pay wages on the day they were earned — Deut. 24:15
 519. Not to delay payment of wages past the agreed time — Lev. 19:13
 520. The hired worker may eat from the unharvested crops where he works — Deut. 23:25
 521. The worker must not eat while on hired time — Deut. 23:26
 522. The worker must not take more than he can eat — Deut. 23:25
 523. Not to muzzle an ox while plowing — Deut. 25:4
 524. The courts must carry out the laws of a borrower — Ex. 22:13
 525. The courts must carry out the laws of an unpaid guard — Ex. 22:6
 526. Lend to the poor and destitute — Ex. 22:24
 527. Not to press them for payment if you know they don’t have it — Ex. 22:24
 528. Press the idolater for payment — Deut. 15:3
 529. The creditor must not forcibly take collateral — Deut. 24:10
 530. Return the collateral to the debtor when needed — Deut. 24:13
 531. Not to delay its return when needed — Deut. 24:12
 532. Not to demand collateral from a widow — Deut. 24:17
 533. Not to demand as collateral utensils needed for preparing food — Deut. 24:6
 534. Not to lend with interest — Lev. 25:37
 535. Not to borrow with interest — Deut. 23:20
 536. Not to intermediate in an interest loan, guarantee, witness, or write the promissory note — Ex. 22:24
 537. Lend to and borrow from idolaters with interest — Deut. 23:21
 538. The courts must carry out the laws of the plaintiff, admitter, or denier — Ex. 22:8
 539. Carry out the laws of the order of inheritance — Num. 27:8
 540. Appoint judges — Deut. 16:18
 541. Not to appoint judges who are not familiar with judicial procedure — Deut. 1:17
 542. Decide by majority in case of disagreement — Ex. 23:2
 543. The court must not execute through a majority of one; at least a majority of two is required — Ex. 23:2
 544. A judge who presented an acquittal plea must not present an argument for conviction in capital cases — Deut. 23:2
 545. The courts must carry out the death penalty of stoning — Deut. 22:24
 546. The courts must carry out the death penalty of burning — Lev. 20:14
 547. The courts must carry out the death penalty of the sword — Ex. 21:20
 548. The courts must carry out the death penalty of strangulation — Lev. 20:10
 549. The courts must hang those stoned for blasphemy or idolatry — Deut. 21:22
 550. Bury the executed on the day they are killed — Deut. 21:23
 551. Not to delay burial overnight — Deut. 21:23
 552. The court must not let the sorcerer live — Ex. 22:17
 553. The court must give lashes to the wrongdoer — Deut. 25:2
 554. The court must not exceed the prescribed number of lashes — Deut. 25:3
 555. The court must not kill anybody on circumstantial evidence — Ex. 23:7
 556. The court must not punish anybody who was forced to do a crime — Deut. 22:26
 557. A judge must not pity the murderer or assaulter at the trial — Deut. 19:13
 558. A judge must not have mercy on the poor man at the trial — Lev. 19:15
 559. A judge must not respect the great man at the trial — Lev. 19:15
 560. A judge must not decide unjustly the case of the habitual transgressor — Ex. 23:6
 561. A judge must not pervert justice — Lev. 19:15
 562. A judge must not pervert a case involving a convert or orphan — Deut. 24:17
 563. Judge righteously — Lev. 19:15
 564. The judge must not fear a violent man in judgment — Deut. 1:17
 565. Judges must not accept bribes — Ex. 23:8
 566. Judges must not accept testimony unless both parties are present — Ex. 23:1
 567. Not to curse judges — Ex. 22:27
 568. Not to curse the head of state or leader of the Sanhedrin — Ex. 22:27
 569. Not to curse any upstanding Jew — Lev. 19:14
 570. Anybody who knows evidence must testify in court — Lev. 5:1
 571. Carefully interrogate the witness — Deut. 13:15
 572. A witness must not serve as a judge in capital crimes — Deut. 19:17
 573. Not to accept testimony from a lone witness — Deut. 19:15
 574. Transgressors must not testify — Ex. 23:1
 575. Relatives of the litigants must not testify — Deut. 24:16
 576. Not to testify falsely — Standard->Ex. 20:14 Yemenite->Ex. 20:13
 577. Punish the false witnesses as they tried to punish the defendant — Deut. 19:19
 578. Act according to the ruling of the Sanhedrin — Deut. 17:11
 579. Not to deviate from the word of the Sanhedrin — Deut. 17:11
 580. Not to add to the Torah commandments or their oral explanations — Deut. 13:1
 581. Not to diminish from the Torah any commandments, in whole or in part — Deut. 13:1
 582. Not to curse your father and mother — Ex. 21:17
 583. Not to strike your father and mother — Ex. 21:15
 584. Respect your father or mother — Standard->Ex. 20:13 Yemenite->Ex. 20:12
 585. Fear your mother or father — Lev. 19:3
 586. Not to be a rebellious son — Deut. 21:18
 587. Mourn for relatives — Lev. 10:19
 588. The High Priest must not defile himself for any relative — Lev. 21:11
 589. The High Priest must not enter under the same roof as a corpse — Lev. 21:11
 590. A Kohen must not defile himself (by going to funerals or cemeteries) for anyone except relatives — Lev. 21:1
 591. Appoint a king from Israel — Deut. 17:15
 592. Not to appoint a foreigner — Deut. 17:15
 593. The king must not have too many wives — Deut. 17:17
 594. The king must not have too many horses — Deut. 17:16
 595. The king must not have too much silver and gold — Deut. 17:17
 596. Destroy the seven Canaanite nations — Deut. 20:17
 597. Not to let any of them remain alive — Deut. 20:16
 598. Wipe out the memory of Amalek — Deut. 25:19
 599. Remember what Amalek did to the Jewish people — Deut. 25:17
 600. Not to forget Amalek’s atrocities and ambush on our journey from Egypt in the desert — Deut. 25:19
 601. Not to dwell permanently in Egypt — Deut. 17:16
 602. Offer peace terms to the inhabitants of a city while holding siege, and treat them according to the Torah if they accept the terms — Deut. 20:10
 603. Not to offer peace to Ammon and Moab while besieging them — Deut. 23:7
 604. Not to destroy food trees even during the siege — Deut. 20:19
 605. Prepare latrines outside the camps — Deut. 23:13
 606. Prepare a shovel for each soldier to dig with — Deut. 23:14
 607. Appoint a priest to speak with the soldiers during the war — Deut. 20:2
 608. He who has taken a wife, built a new home, or planted a vineyard is given a year to rejoice with his possessions — Deut. 24:5
 609. Not to demand from the above any involvement, communal or military — Deut. 24:5
 610. Not to panic and retreat during battle — Deut. 20:3
 611. Keep the laws of the captive woman — Deut. 21:11
 612. Not to sell her into slavery — Deut. 21:14
 613. Not to retain her for servitude after having sexual relations with her — Deut. 21:14

 

 

 

613 mandatów Tory (Maimonides)

 1. Wiedz, że Bóg istnieje Przykład 20, 2
 2. Nie uwierzysz w żadnego innego Boga, Wj 20, 3
 3. Wiedz, że On jest Jeden [Ejad] Deut. 6, 4
 4. Będziesz miłował Go Deut.6, 5
 5. Będziecie się bali Go Deut.10, 20
 6. Postaraj Imię Jego. 22, 32
 1. Nie będziesz profanował Jego Imienia Lev.22, 32
 2. Nie będziesz niszczył przedmiotów związanych z Jego Imieniem Deut.12, 4
 3. Będziesz słuchał proroka, który przemawia w Jego Imię Deut.18, 15
 4. Nie będziesz go nadmiernie wypróbowywać.6, 16
 5. Będziecie naśladować Wszechmogącego Deut.28, 9
 6. Przywiążesz się do tych, którzy znają Go Deut.10, 20
 7. Pokochasz innych Żydów Lew.19, 18
 8. Pokochasz prozelitów (nawróconych na judaizm) Deut.10, 19
 9. Nie będziesz nienawidził swoich żydowskich braci, Lew.19, 17
 10. Ześlesz Lewa.19, 17
 11. Nie zawstydzajcie innego Lwa.19, 17
 12. Nie będziesz uciskał słabych Wj 21, 22
 13. Nie będziesz źle mówić o innych Lwie.19, 16
 14. Nie zemścisz się Lew.19, 18
 15. Nie trzymaj urazy Lev.19, 18
 16. Poznasz Torah Deut.6, 7
 17. Będziecie czcić tych, którzy znają i nauczają Tory Lew.19, 32
 18. Nie konsultujcie się z idolami Lew.19,4
 19. Nie będziecie podążać za pragnieniami waszego serca ani tego, co widzą wasze oczy, Liczb 15, 39
 20. Nie będziesz bluźnił np. Wj 22, 27
 21. Nie będziecie oddawać czci bożkom w taki sposób, w jaki są czczeni np. 20, 5
 22. Nie będziesz czcił bożków na cztery sposoby Wj 20, 5
 23. Nie zrobisz sobie idola np. 20, 4
 24. Nie rób idola dla innych Lew.19,4
 25. Nie uczynisz posągu mężczyzny ani dekoracji Ex 20, 20
 26. Nie zmienisz miasta w bałwochwalstwo np. 23, 13
 27. Spalisz miasto, które zostało nawrócone na bałwochwalstwo Deut.13, 17
 28. Nie odbudujesz go jako miasta Deut.13, 17
 29. Nie otrzymasz żadnej korzyści z tego Deut.13, 18
 30. Nie nawrócisz się do bałwochwalstwa Deut.13, 12
 31. Nie będziesz kochał osoby, która chce zostać idolatorką Deut.13, 9
 32. Nie przestaniecie nienawidzić tej osoby Deut.13, 9
 33. Nie będziesz próbował uratować tej osoby Deut.13, 9
 34. Nie powiesz nic w swojej obronie Deut.13, 9
 35. Nie powstrzymasz się od obciążania Deut.13, 9
 36. Nie będziesz prorokował w imię idola Deut.13, 14
 37. Nie posłuchasz fałszywego proroka Deut.13, 4
 38. Nie będziesz prorokował fałszywie, nawet w imię Boga Deut.18, 20
 39. Nie bójcie się zabijać fałszywego proroka Deut.18, 22
 40. ​​Nie będziesz przeklinać w imię idola np. 23, 13
 41. Nie będziesz wykonywał aktów spirytyzmu jako lewy środek. 19, 31
 42. Nie będziesz wykonywał aktów jasnowidzenia Lew.19, 31
 43. Nie przejdziesz swoich dzieci przez ogień Molocha Lwa.18, 21
 44. Nie postawisz kolumny w miejscu publicznego kultu Deut.16, 22
 45. Nie będziesz się kłaniał przed polerowanymi kamieniami Lew.26, 1
 46. Nie posadzisz drzewa w atrium świątyni Deut.16, 21
 47. Zniszczysz bożków i ich akcesoria Deut.12, 2
 48. Nie dostaniesz żadnej korzyści od bożków i ich akcesoriów Deut.7, 26
 49. Nie będziesz czerpał żadnej korzyści z ozdób bożków Deut.7, 25
 50. Nie zawrzesz przymierza z bałwochwalcami Deut.7, 2
 51. Nie wyświadczysz im żadnej przysługi, Deut.7, 2
 52. Nie pozwolisz im mieszkać w naszej ziemi Wj 23, 33
 53. Nie będziesz imitował ich obyczajów ani ich szat Lev.20, 23
 54. Nie staniesz się przesądnym Lewem.19, 26
 55. Nie wejdziesz w trans jasnowidzenia itp.Deut.18, 10
 56. Nie zaangażujesz się w astrologię Lew.19, 26
 57. Nie wymówisz zaklęć Deut.18, 11
 58. Nie będziesz próbował kontaktować się z martwym Deut.18, 11
 59. Nie skonsultuj się z „ov” (media) Deut.18, 11
 60. Nie będziesz konsultował „yidoni” (jasnowidzów) Deut.18, 11
 61. Nie zrobisz magii Deut.18, 10
 62. Samce nie będą golić włosów z boków głowy Lwa.19, 27
 63. Nie zniszczysz swojej brody brzytwą Lew.19, 27
 64. Nie będziesz nosić odzieży damskiej (męskiej) Deut.22, 5
 65. Nie będziesz nosić męskiej odzieży (kobiety) Deut.22, 5
 66. Nie zrobisz tatuażu na skórze Lew.19, 28
 67. Nie będziesz rozdarł swojej skóry przez pojedynek Deut.14, 1
 68. Nie rozwiążesz włosów pojedynkiem Deut.14, 1
 69. Będziecie żałować i wyznać swoje grzechy Num. 5, 7
 70. Dwa razy dziennie ogłosisz Shema Deut.6, 7
 71. Będziecie służyć Wszechmogącemu codziennie modlitwą np. 23, 25
 72. Jako kapłan będziecie codziennie błogosławić naród żydowski, Liczb 6, 23
 73. Będziesz nosić Tefilin Deut na głowie.6, 8
 74. Przywiążesz Tefilin Deut do ręki.6, 8
 75. Umieścisz mezuzę na stanowisku każdej bramy Deut.6, 9
 76. Każdy mężczyzna napisze ręcznie książkę Torah Deut.31, 19
 77. Król będzie miał oddzielną księgę Tory dla samego Pw.17, 18
 78. Będziesz miał cwica na ubraniach w czterech rogach Num. 15, 38
 79. Będziesz błogosławił Wszechmocnego po zjedzeniu Deut.8, 10
 80. Obrzezanie zostanie zastosowane do wszystkich mężczyzn osiem dni po urodzeniu Lew.12, 3
 81. Odpoczniesz siódmego dnia Wj 23, 12
 82. Nie wykonasz zabronionej pracy siódmego dnia Wj 20, 10
 83. Sąd nie będzie stosować kary w sobotę, w. 35, 3
 84. Nie wyjdziesz poza granice miasta w dzień szabatu Wj 16, 29
 85. Będziesz świętować dzień z Kiddush i Havdallahem Wj 20, 8
 86. Odpoczniesz od zakazanych dzieł Lew.23, 32
 87. Nie będziesz wykonywać zabronionej pracy na Jom Kippur Lev.23, 32
 88. Wkraczasz w utrapienie na Jom Kippur Lev.16, 29
 89. Nie będziesz jadł i pije na Jom Kippur Lev.23, 29
 90. Odpoczniesz pierwszego dnia Lwa Wielkanocnego.23, 7
 91. Nie będziesz wykonywać zabronionej pracy pierwszego dnia Lwa Wielkanocnego.23, 8
 92. Odpoczniesz siódmego dnia Lwa Wielkanocnego.23, 8
 93. Nie będziesz wykonywał zabronionej pracy w siódmym dniu Paschy.23, 8
 94. Odpoczniesz w dniu Szawuot Lew.23, 21
 95. Nie będziesz robić zabronionej pracy w dniu Szawuot Lew.23, 21
 96. Odpoczniesz na Rosz Haszana Lew.23, 24
 97. Nie będziesz robić zakazanych dzieł na Rosz Haszana Lew.23, 25
 98. Odpoczniesz w Sukkot Lev.23, 35
 99. Nie wolno ci robić zabronionych dzieł w Sukkot Lev.23, 35
 100. Odpoczniesz w Shmini Atzeret Lev.23, 36
 101. Nie będziesz robić zakazanych dzieł w Shmini Atzeret Lev.23, 36

108Buscará chametz (chleb drożdżowy) po południu 14 dnia Nisan Deut. 16, 3

 1. Zniszczycie cały łańcuch 14 dnia Nissan Ex. 12, 15
 2. Nie dotkniesz Chamety podczas siedmiu dni Świąt Wielkanocnych. 13, 3
 3. Nie będziesz jadł jedzenia zmieszanego z Chamec podczas siedmiu dni Świąt Wielkanocnych 12, 20
 4. Chametz nie będzie widoczny w twoim domu przez te siedem dni Wj 13, 7
 5. Chametz nie zostanie znaleziony podczas tych siedmiu dni Wj 12, 19
 6. Będziesz jadł macy w pierwszą noc Świąt Wielkanocnych 12, 18
 7. Podkreślisz exodus z Egiptu tej nocy Wj 13, 8
 8. Usłyszysz Szofar pierwszego dnia Tishrei (Rosz Haszana) Num. 9, 1
 9. Będziecie trwać w ramadzie w dniu święta Sukkot.23, 42
 10. Za siedem dni Lew ocalisz Lulava i Etroga.23, 40
 11. Wszyscy mężczyźni będą wydawać pół sykla rocznie Przykład 30, 13
 12. Sądy będą obliczać, kiedy zaczyna się nowy miesiąc Wj 12, 2
 13. Wkroczysz w udrękę i płaczesz przed Bogiem w czasach katastrofy, Lb 10, 9
 14. Wyjdziesz za żonę za żonę za pomocą ketuby i kiduszyna Deut.22, 13
 15. Nie będziesz mieć związków małżeńskich z kobietami, które nie wyszła za mąż w ten sposób Deut.23, 18
 16. Nie zatrzymasz jedzenia, ubrań, związków seksualnych ze swoją żoną Ex 21, 10
 17. Będziesz miał dzieci ze swoją żoną Gen 1, 28
 18. Zadeklarujesz rozwód za pomocą dokumentu Get Deut.24, 1
 19. Nie poślubisz kobiety po tym, jak poślubiła innego Deut.24, 4
 20. Yarás yibum (poślubić wdowę po bracie bez dzieci) Deut.25, 5
 21. Będziesz chalitzah (uwolnij wdowę z yibum) Deut.25, 9
 22. Wdowa nie poślubi się ponownie, dopóki więź z jej szwagrem Deut nie zostanie rozwiązana.25, 5
 23. Sąd uciszy tego, który uwodzi dziewicę Wj 22, 15-16
 24. Gwałciciel poślubi zgwałconego (jeśli akceptuje) Deut.22, 29
 25. Nie wolno rozwieść się z jej Deut.22, 29
 26. Ten, kto podniósł fałszywe świadectwo przeciwko swojej żonie, pozostanie mężem swego Deut.22, 19
 27. Nie może się z nią rozwieść.22, 19
 28. Przestrzegasz prawa Sotah Num 5, 30
 29. Nie będziecie wkładać oliwy do jego ofiary z tego. Liczby 5, 15
 30. Nie będziesz kadził w jego ofierze tej liczby. 5, 15
 31. Nie będziesz uprawiał seksu ze swoją matką Lew.18, 7
 32. Nie będziesz uprawiał seksu z żoną ojca, Lwem.18, 8
 33. Nie uprawiaj seksu ze swoją siostrą Lew.18, 9
 34. Nie będziesz uprawiał seksu z córką żony twojego ojca, Lwa.18, 11
 35. Nie będziesz uprawiał seksu z córką swojego syna, Lwa.18, 10
 36. Nie uprawiaj seksu ze swoją córką Lew.18, 10
 37. Nie będziesz uprawiał seksu z córką swojej córki Lew.18, 10
 38. Nie będziesz uprawiał seksu z kobietą i jej córką Lewem.18, 17
 39. Nie będziesz uprawiał seksu z kobietą i córką jej syna, Lwa.18, 17
 40. Nie będziesz uprawiał seksu z kobietą i córką jej córki, Lwa.18, 17
 41. Nie będziesz uprawiał seksu z siostrą swojego ojca, Lwem.18, 12
 42. Nie będziesz uprawiał seksu z siostrą swojej matki, Lewem.18, 13
 43. Nie będziesz mieć stosunków seksualnych z żoną brata twojego ojca, Lwa.18, 14
 44. Nie będziesz mieć stosunków seksualnych z żoną swojego syna, Lwa.18, 15
 45. Nie będziesz uprawiał seksu z żoną swojego brata Leva.18, 16
 46. Nie uprawiaj seksu z siostrą swojej żony, Lewem.18, 18
 47. Mężczyzna nie będzie uprawiał seksu ze zwierzęcym Lwem.18, 23
 48. Kobieta nie będzie uprawiała seksu ze zwierzęcym Lwem.18, 23
 49. Nie będziesz mieć związków homoseksualnych Lew.18, 22
 50. Nie będziesz mieć homoseksualnych związków ze swoim ojcem, Lwem.18, 7
 51. Nie utrzymuj związków homoseksualnych z bratem twojego ojca, Lwem.18, 14
 52. Nie będziesz uprawiał seksu z żoną Lwem.18, 20
 53. Nie będziesz uprawiał seksu z nieczystą kobietą z powodu menstruacji Lew.18, 19
 54. Nie poślubisz nieżydowskiego Deut.7, 3
 55. Nie pozwólmy, aby samiec Moabici i Ammonici weszli do narodu żydowskiego za pośrednictwem małżeństwa Deut.23, 4
 56. Nie powstrzymacie Egipcjanina trzeciego pokolenia przed wstąpieniem do narodu żydowskiego przez małżeństwo Deut. 23, 8-9
 57. Nie powstrzymacie nawrócenia Edomity trzeciej generacji od przyłączenia się do narodu żydowskiego przez małżeństwo Deut.23, 8-9
 58. Nie pozwolisz mamzerowi („bękartowi”) dołączyć do narodu żydowskiego poprzez małżeństwo Deut.23, 3
 59. Nie pozwolisz eunuchowi dołączyć do narodu żydowskiego poprzez małżeństwo Deut.23, 2
 60. Nie będziesz kastrował żadnego mężczyzny (w tym zwierząt) Leva.22, 24
 61. Arcykapłan nie poślubi wdowy Lwa.21, 14
 62. Arcykapłan nie będzie utrzymywał stosunków seksualnych z wdową lub pozamałżeńskim Lwem.21, 15
 63. Arcykapłan poślubi dziewicę, Lwa.21, 13
 64. Kapłan nie poślubi rozwodowego Lwa.21, 7
 65. Kapłan nie poślubi zonah (kobiety, która miała zakazane związki) Lew.21, 7
 66. Kapłan nie wyjdzie za mąż za chalalah (jest on częścią lub produktem 169-172).21, 7
 67. Nie będziesz mieć kontaktu seksualnego z zakazaną kobietą Lew. 18, 6
 68. Zbadasz cechy zwierząt, aby odróżnić koszernego od niekoszernego Lwa.11, 2
 69. Będziesz badał znaki ptaków, aby odróżnić koszerne i niekoszerne Deut.14, 11
 70. Zbadaj ryby, aby odróżnić koszernego i koszernego Lwa.11, 9
 71. Będziesz badał zwierzęta morskie, aby odróżnić koszernego od niekoszernego Lwa.11, 21
 72. Nie będziesz jadł niekoszernych zwierząt Lew.11, 4
 73. Nie będziesz jadł niekoszernych ptaków Lew. 11, 13
 74. Nie zjesz niekoszernego Lwa ryb.11, 11
 75. Nie będziesz jadł niekoszernego latającego owada Deut.14, 19
 76. Nie będziesz jadł niekoszernych stworzeń, które pełzają po ziemi Lew.11, 41
 77. Nie będziesz jadł niekoszernych robaków Lew.11, 44
 78. Nie będziesz jadł robaków w owocach znalezionych na ziemi Lew.11,42
 79. Nie będziesz jadł stworzeń, które żyją w wodzie, chyba że są rybimi Lewami.11, 43
 80. Nie będziesz jadł mięsa od zwierzęcia, które nie zostało zabite zgodnie z rytuałem Deut.14, 21
 81. Nie dostaniesz zasiłku od tego, który jest skazany na bycie kamiennym Przykład 21, 28
 82. Nie będziesz jadł mięsa od śmiertelnie zranionego zwierzęcia np. 22, 30
 83. Nie będziesz jadł części żywej istoty, Deut 12, 23
 84. Nie będziesz jadł krwi Lew.3, 17
 85. Nie będziesz jadł niektórych tłuszczów czystych zwierząt, Lew.3, 17
 86. Nie będziesz jadł nerwu kulszowego w biodrze, Gen. 32, 33
 87. Nie będziesz jadł mięsa i mleka gotowanych razem np. 23, 19
 88. Nie gotuj razem mięsa i mleka Przykład 34, 26
 89. Nie będziesz jadł chleba z nowym ziarnem przed Omerem Levem.23, 14
 90. Nie będziesz jadł prażonych ziaren nowego ziarna przed Omer Lev.23, 14
 91. Nie będziesz jadł dojrzałych ziaren nowego zboża przed Omer Lev.23, 14
 92. Nie będziesz jadł owocu drzewa podczas jego pierwszych trzech lat Lwa.19, 23
 93. Nie będziesz jadł różnych nasion zasianych w winnicy Deut.22, 9
 94. Nie będziesz jadł owoców bez dawania mu dziesięciny Lwa.22, 15
 95. Nie będziesz pił wina, które służyło w służbie bożków Deut.32,38
 96. Zabijesz zwierzę zgodnie z rytuałem, zanim zjesz jego mięso Deut.12, 21
 97. Nie zabijesz zwierzęcia i jego potomstwa w tym samym dniu, co Lew.22, 28
 98. Pokryjesz krew brudem (ofiary zwierzęcia lub ptaka) Lewem.17, 13
 99. Nie usuniesz ptaka-matki z jego młodego Deut.22, 6
 100. Ocalisz ptaka-matkę, jeśli został zabrany z gniazda Deut.22, 7
 101. Nie będziesz fałszywie przeklinać w imię Boga Lwa.19, 12
 102. Nie wymówisz imienia Boga na próżno Wj 20, 7
 103. Nie odmówisz własności czegoś, co zostało ci powierzone, Lew.19, 11
 104. Nie przysięgniesz zaprzeczać roszczeniom pieniężnym Lew.19, 11
 105. Przysięgasz na Boga, aby potwierdził prawdę, gdy sąd sądowy uzna to za konieczne.10, 20
 106. Spełnisz wszystko, co masz do zaoferowania i co obiecałeś Deut.23, 24
 107. Nie złamiesz przysięgi lub głosowania nr 30, 3
 108. Aby wygasić przysięgi i przysięgi, istnieją wyraźne prawa w Torze, aby anulować głosy Num. 30, 3
 109. Nazir wyrośnie jej włosy Num. 6, 5
 110. Nie obciąć włosów nr 6, 5
 111. Nie pić wina i mieszanki wina lub octu winnego Nr 6, 3
 112. Nie będziesz jadł świeżych winogron Num. 6, 3
 113. Nie jedz rodzynek Nr 6, 3
 114. Nie jeść nasion winogron Num. 6, 4
 115. Nie jeść skórki winogron Num. 6, 4
 116. Nie będzie pod tym samym dachem co zwłoki nr 6, 6
 117. On nie wejdzie w kontakt z umarłymi Num. 6, 7
 118. On ogoli głowę, aby wypełnić czas Nazireo Num. 6, 9
 119. (Kapłan) obliczy wartość wyceny osób zgodnie z zaleceniami Tory Lew.27, 2
 120. Obliczycie wartość poświęconych zwierząt Lew.27, 12-13
 121. Obliczycie wartość domów konsekrowanych, Lew.27, 14
 122. Obliczycie wartość pól konsekrowanych Lew.27, 16
 123. Będziesz przestrzegać praw własności z anatemą (cherem) Lewem.27, 28
 124. Nie sprzedasz cherera Lwa.27, 28
 125. Nie odkupisz chera Leva.27, 28
 126. Nie posadzisz razem różnych nasion Lwa.19, 19
 127. Nie będziesz sadził pszenicy ani innych roślin w winnicy Deut.22, 9
 128. Nie hoduj zwierząt różnych gatunków Lew.19, 19
 129. Nie będziecie pracować razem zwierząt różnych gatunków Deut.22, 10
 130. Nie będziesz nosić shatnez, tkaniny z wełny i lnu Deut.22, 11
 131. Opuścisz róg niewyprawionego pola dla biednego Lwa.19, 10
 132. Nie zbierzesz tego rogu, Lew.19, 9
 133. Zostaw to, co zostało z żniwa Lewa.19, 9
 134. Nie będziesz zbierać tego, co pozostanie Lewem.19, 9
 135. Zostawisz wszystko, co pozostanie w winnicy Lwa.19, 10
 136. Nie będziesz grzebał w winnicy Lwa.19, 10
 137. Pozostaw dojrzałe winogrona Lev.19, 10
 138. Nie wybierzesz niedojrzałych winogron Lew.19, 10
 139. Pozostawić koła pasowe zapomniane w polu Deut.24, 19
 140. Nie odzyskasz ich Deut.24, 19
 141. Oddzielisz dziesięcinę za biednego Deut.14, 28
 142. Dasz jałmużnę Deut.15, 8
 143. Nie odmówisz jałmużny biednemu Deut.15, 7
 144. Będziesz dzielić się Terumah Gedolah (dziesięcina dla kapłana) Deut.18, 4
 145. Lewita rozdzieli dziesiątą część swojej dziesięciny Num. 18, 26
 146. Nie będziesz zwlekał z dziesięciną aż do następnego dnia, ale oddzielisz je w ich własnej kolejności Przykład 22, 28
 147. Nie-ksiądz spożywa Terumah Lwa.22, 10
 148. Żaden robotnik ani gość księdza nie pożrą Terumah Lwa.22, 10
 149. Nie-obrzezany kapłan zjadłby Terumę. 12, 48
 150. Nieczysty kapłan nie będzie jadł Teruma Lwa.22, 4
 151. Drań nie pożre Terumah Lwa.22, 12
 152. Oddzielisz dziesięcinę każdego roku żniwa i oddasz ją lewitom, numer 18, 24
 153. Oddzielisz drugą dziesięcinę (Ma’aser Sheni) Deut.14, 22
 154. Nie będziesz wydawał pierwszego odkupienia, ale na jedzenie, picie lub maść Deut.26, 14
 155. Nie będziesz jadł drugiej dziesięciny, gdy jesteś nieczystym Deut.26, 14
 156. Człowiek nie będzie jadł drugiej dziesięciny pierwszego dnia Deut.26, 14
 157. Nie będziesz jadł ziaren drugiej dziesięciny poza Jeruzalem Jerozolimie Deut.12, 17
 158. Nie będziesz jadł owoców winnicy drugiej dziesięciny poza Jeruzalemiem.12, 17
 159. Nie będziesz jadł oliwy z drugiej dziesięciny poza Jeruzalem Deut.12, 17
 160. Żniwa w czwartym roku będą całkowicie święte, jak druga dziesięcina Lwa.19, 24
 161. Będziecie czytać wyznanie dziesięciny co czwarty i siódmy rok Deut.26, 13
 162. Oddzielisz pierwsze owoce i zabierzesz je do świątyni np. 23, 19
 163. Kapłani spożywają pierwsze owoce poza Jerozolimą Deut.12, 17
 164. Przeczytasz fragment Tory, który odnosi się do jego prezentacji Deut.26, 5

273.Separarás część mąki dla kapłana Num. 15, 20

 1. Dasz ramię, dwie szczęki i skrzynię zwierząt ofiarowanych kapłanowi Deut.18, 3
 2. Dasz pierwszemu ze ścinania owiec kapłanowi Deut.18, 4
 3. Odkupicie pierworodnych dzieci i dacie pieniądze kapłanowi (nr 18, 15)
 4. Będziesz trzciną osła, pierworodnym, dając owcę kapłanowi Ex 13, 13
 5. Pominiesz osła, jeśli jego właściciel nie chce go wymienić. W 13, 13
 6. Odpoczniesz ziemię w siódmym roku, nie robiąc żadnej pracy, aby pobudzić wzrost Przykład 34, 21
 7. Nie będziesz pracował na ziemi podczas Lwa siódmego roku.25, 4
 8. Nie będziesz pracować z drzewami, aby produkować owoce podczas tego roku, Lew.25, 4
 9. Nie zbierze upraw, które rosną, nie będąc zasadzonym w normalny sposób.25, 5
 10. Nie zbierzesz winogron, które rosną, nie będąc przycinanym w normalny sposób.25, 5
 11. Zostawisz wszystkie produkty, które wzrosły w tym roku np. 23, 11
 12. Zapłacisz wszystkie kredyty w siódmym roku Deut.15, 2
 13. Nie będziesz naciskał tego, którego pożyczyłeś, ani nie będziesz go twierdził, Deut.15, 2
 14. Nie będziesz opierać się pożyczaniu bezpośrednio przed anulowaniem pożyczek z obawy przed utratą pieniędzy Deut.15, 9
 15. Sanhedryn musi liczyć siedem siedmioletnich mandatów Lwa.25, 8
 16. Sanhedryn musi uświęcić rok 50 Lwa.25, 10
 17. Zagraj w Szofar 10 dnia Tishrei, aby uwolnić niewolników Lwa.25, 9
 18. Nie będziesz pracował na ziemi w ciągu 50 lat (jubileusz).25, 11
 19. Nie będziesz zbierać w zwyczajny sposób, co rośnie w 50 roku bez zasiania Lwa.25, 11
 20. Nie zbierać w sposób zwyczajowy, co rosło bez przycinania w ciągu roku 50 Lew.25, 11
 21. Będziesz przestrzegać praw własności rodziny, które zostały sprzedane Lew.25, 24
 22. Nie sprzedasz ziemi w Izraelu w nieskończoność Lew.25, 23
 23. Będziesz przestrzegać praw dotyczących domów w otoczonych murami miastach Lew.25, 29
 24. Nie dasz pokoleniu Lewiego kawałka ziemi w Izraelu, ale dasz im miasta, aby w nich mieszkać.18, 1
 25. Lewici nie będą uczestniczyć w łupach wojennych Deut. 18, 1
 26. Dasz miastom lewickim życie w nich i na polach, które ich otaczają
 27. Nie sprzedasz tych pól, chyba że pochodzą od Lewitów przed i po roku jubileuszowym Lew.25, 34
 28. Zbudujesz sanktuarium np. 25, 8
 29. Nie zbudujesz ołtarza z kamieniami wykutymi w metalu Ex 20, 25
 30. Nie podejdziesz do ołtarza krokami np. 20, 26
 31. Odbudujesz świątynię Lew.19, 30
 32. Będziesz strzegł obszaru świątyni nr 18, 2
 33. Nie opuścisz świątyni bez strażnika Num. 18, 5
 34. Przygotujesz olej maściowy Przykład 30, 31
 35. Nie będziecie rozmnażać olejku maści Ex 30, 32
 36. Nie będziesz namaszczać olejem maści np. 30, 32
 37. Nie będziecie odtwarzać wzoru kadzidła Przykład 30, 37
 38. Nie spalaj niczego na złotym ołtarzu, który nie jest kadzidłem np. 30, 9
 39. Lewici będą nosić arkę na swoich ramionach Num. 7, 9
 40. Nie usuniesz biegunów arki Przykład 25, 15
 41. Lewici wykonają pracę w świątyni Num. 18, 23
 42. Nie Lewita wykona dzieło innego, czy to kapłana, czy lewity Num. 18, 3
 43. Poświęcisz kapłanów na służbę Lew.21, 8
 44. Przesunięcia pracy kapłańskiej muszą być zorganizowane i utrwalone podczas festiwali Deut.18, 6-8
 45. Kapłani będą nosić swoje kapłańskie ubranie podczas służby np. 28, 2
 46. Nie będziesz rozdarł kapłańskiego ubrań Wj 28, 32
 47. Napierśnik nie będzie oddzielony od Efod Ex., 28, 28
 48. Kapłan nie wejdzie do odurzonej świątyni Lew.10, 9
 49. Kapłan nie wejdzie do świątyni z długimi włosami.Lew.10, 6
 50. Kapłan nie wejdzie do świątyni w zepsutych szatach Lev.10, 6
 51. Ksiądz nie wejdzie bezkrytycznie do świątyni Lwa.16, 2
 52. Kapłan nie opuści świątyni podczas służby Lwa.10, 7
 53. Usuniesz ze świątyni wszystko, co nieczyste, Num. 5, 2
 54. Nieczyste ludzie nie wejdą do świątyni nr 5, 3
 55. Nieczyste osoby nie wejdą w obszar góry świątynnej Deut.23, 11
 56. Nieczystych kapłanów nie będzie służyć w świątyni Lew.22, 2
 57. Nieczysty kapłan, po zanurzeniu, będzie czekał aż do zachodu, zanim wróci do służby Lwa.22, 7
 58. Kapłan umyje ręce i nogi przed służbą Przykład 30, 19
 59. Kapłan z fizyczną wadą nie wejdzie do Sanktuarium ani nie podejdzie   do ołtarza Lwa. 21, 23
 60. Kapłan z fizyczną wadą nie będzie służyć Lev. 21, 17
 61. Kapłan z tymczasową wadą nie będzie służył Lewowi.21, 17
 62. Ktoś, kto nie jest kapłanem, nie będzie służyć nr 18, 4
 63. Będziesz oferował tylko zwierzęta bez wady Lev.22, 21
 64. Nie poświęcisz wadliwego zwierzęcia ołtarzowi Lewowi.22, 20
 65. Nie zabijesz go Lew.22, 22
 66. Nie będziesz kropił swojej krwi Lew.22, 24
 67. Nie spalisz swojego tłustego Lwa.22, 22
 68. Nie zaoferujesz zwierzęciu z tymczasową wadą Deut.17, 1
 69. Nie poświęcisz wadliwych zwierząt, gdy są one oferowane przez nieżydowskiego Lwa.22, 25
 70. Nie skrzywdzisz konsekrowanego Lwa zwierzęcia.22, 21
 71. Odkupicie konsekrowane zwierzęta, które zostały zdyskwalifikowane Deut.12, 15
 72. Będziesz oferował tylko zwierzęta, które mają co najmniej osiem dni życia.22, 27
 73. Nie zaoferujesz zwierząt kupionych za opłatą prostytutki lub zwierzęcia wymienianego na psa Deut.23, 19
 74. Nie będziesz palił miodu ani oliwy na ołtarzu Lwa.2, 11
 75. Salarás wszystkie ofiary Lew.2, 13
 76. Nie pominiecie soli ofiar Lev.2, 13
 77. Będziesz obserwował przebieg całopalenia, jak nakazuje Lew Tory.1, 3
 78. Nie będziesz jadł jego cielesnego Deut.12, 17
 79. Będziesz przestrzegać procedury składania ofiar za grzech Lew.6, 18
 80. Nie będziesz jadł mięsa ofiary za grzechy Lew.6, 23
 81. Nie odetniesz ptaka, który przyniósł na ofiarę za grzech Lew.5, 8
 82. Będziesz obserwował procedurę winnego ofiarowania Lwa.7, 1
 83. W kapłanie będzie jadł ciało ofiary w świątyni Wj 29,33
 84. Kapłani nie będą jedli mięsa przed dziedzińcem świątyni Deut.12, 17
 85. Nie-kapłan nie będzie jadł mięsa ofiarnego, np. 29, 33
 86. Będziesz obserwował przebieg Pokoju Pokoju, Lew.7, 11
 87. Nie będziesz jadł ciała mniejszych ofiar przed spryskiwaniem krwi Deut.12, 17
 88. Przyniesiesz ofiary z przysmaku, jak przepisano w Liście Tory.2, 1
 89. Nie będziesz wkładał oliwy do ofiary pożywienia złoczyńców, Lew.5, 11
 90. Nie będziesz kadził w ofiarach zła złoczyńców, Lew.3, 11
 91. Nie będziesz jadł ofiary delikatności arcykapłana Lwa.6, 16
 92. Nie będziesz piec ofiary z pokarmów, takich jak chleb z kwasem.6, 10
 93. Kapłani zjedzą resztki pożywienia Lwa.6, 9
 94. Przyniesiesz wszystkie ofiary ślubowania, a także bezpłatne ofiary do świątyni w późniejszym festiwalu Deut.12, 5-6
 95. Nie wstrzymacie zapłaty za głosowanie wykonane w Powt.23, 22
 96. Zaofiarujecie wszystkie ofiary w świątyni Deut.12, 11
 97. Sprowadzisz wszystkie ofiary spoza Izraela do świątyni Deut.12, 26
 98. Nie zabijesz ofiar poza dziedzińcem Lwa.17, 4
 99. Nie złożysz ofiary poza dziedzińcem Deut.12, 13

373.Offer dwa jagnięta każdego dnia Num. 28, 3

 1. Każdego dnia rozpalisz ogień na ołtarzu Lwa.6, 6
 2. Nie pozwolisz, by ogień zgasł Lew.6, 6
 3. Każdego dnia usuniesz prochy z ołtarza Lwa.6, 3
 4. Każdego dnia będziesz palił kadzidło Wj 30, 7
 5. Każdego dnia zapalicie Menorę Ex 27, 21
 6. Arcykapłan codziennie będzie składał ofiarę z pokarmów.6, 13
 7. W sobotę przyniesiesz dwa dodatkowe jagnięta jako holokaust Num 28, 9
 8. Zrobisz chleb prezentacyjny Przykład 25, 30
 9. Przyniesiesz dodatkowe oferty na nowy miesiąc („Rosz Chodesz”) Num. 28, 11
 10. Przyniesiesz dodatkowe oferty na Wielkanoc Numer 28, 19
 11. Ofiaruj ofiarę fali delikatności nowego Lwa pszenicznego.23, 10
 12. Każdy człowiek musi policzyć Omera – siedem tygodni od dnia, w którym przyniósł ofiarę nowego Lwa pszenicznego.23, 15
 13. Przyniesiesz dodatkowe oferty na Szawuot Num. 28, 26
 14. Przyniesiesz dwa bochenki, aby towarzyszyć poprzedniej ofierze Lew.23, 17
 15. Przyniesiesz dodatkowe oferty na Rosz Haszana nr 29, 2
 16. Przywieziesz dodatkowe oferty w Jom Kippur, numer 29, 8
 17. Przyniesiesz dodatkowe oferty w Sukkot Num. 29, 13
 18. Przyniesiesz dodatkowe oferty w Shmini Atzeret, nr 29, 35
 19. Nie będziecie spożywać ofiar, które stały się niezdolne lub wadliwe Deut.14.3
 20. Nie będziecie spożywać ofiar złożonych w niewłaściwych intencjach Lew.7, 18
 21. Nie pozostawisz ofiar po upływie czasu, który pozwolono im zjeść.22, 30
 22. Nie zjesz resztek lewej lewy.19, 8
 23. Nie będziecie spożywać ofiar, które stały się nieczystym Lwem.7, 19
 24. Nie będziecie spożywać ofiar nieczystego Lwa.7, 20
 25. Spalisz resztki ofiar, Lev.7, 17
 26. Spalisz wszystkie nieczyste ofiary, Lew.7, 19
 27. Będziesz obserwował procedurę Jom Kippur zgodnie z kolejnością opisaną w „Motorze Achareja” (po śmierci synów Aarona …) Lew.16, 3
 28. Ten, kto sprofanował własność, zapłaci to, co zbezcześciło, plus jedną piątą i przyniesie ofiarę, Lew.5, 16
 29. Nie będziecie pracować konsekrowane zwierzęta Deut.15, 19
 30. Nie będziesz ścinać konsekrowanych zwierząt Deut.15, 19
 31. Zabijesz ofiarę paschalną w określonym czasie Wj 12, 6
 32. Nie zabijesz go będąc w posiadaniu drożdży np. 23, 18
 33. Nie zostawisz smaru na drugi dzień np. 23, 18
 34. Zabijesz drugie paschalne jagnięcie Num. 9, 11
 35. W nocy 14 Nissana Ex 12 spożyjesz paschalne jagnięce z przaśnym chlebem i gorzkimi ziołami.
 36. Drugiej baranki paschalnej spożyjecie w nocy z 15 dnia Iyara Num.9, 11
 37. Nie będziesz jadł surowego lub gotowanego mięsa paschalnego.12, 9
 38. Nie weźmiesz mięsa paschalnego z pobliskiej grupy Wj 12,46
 39. Odstępca nie będzie jadł z niego. Wj 12,43
 40. Pracownik tymczasowy lub najemny nie będzie z niego spożywał Przykład 12, 45
 41. Żaden nieobrzezany samiec nie będzie spożywał pokarmu z pokarmu, np. 12, 48
 42. Nie złamiesz kości ofiarnej ofiary paschalnej 12, 46
 43. Nie złamiesz kości drugiej oferty paschalnej Num. 9, 12
 44. Nie pozostawisz mięsa ofiary paschalnej aż do poranku Wj 12, 10
 45. Nie pozostawisz ciała z drugiej ofiary paschalnej aż do rana Num. 9, 12
 46. Nie zostawisz mięsa z ofiary święta 14 dnia aż do XVII.16, 4
 47. Przedstawicie się w świątyni podczas świąt Paschy, Szawuot i Sukot.16, 16
 48. Będziesz świętować przez te trzy dni, niosąc ofiarę pacyfikacji np. 23, 14
 49. Będziecie radować się tymi trzema świętami, a przyniesiecie pacyfikację oferując Deut.16, 14
 50. Nie pojawi się w świątyni bez ofiar Deut.16, 16
 51. Nie przestaniecie radować się z lewitami, przynosząc im ofiary Deut.12, 19
 52. Wszyscy ludzie będą gromadzić się w dniu Sukkot po siódmym roku Deut.31, 12
 53. Rozdzielisz pierwsze urodzone zwierzęta np. 13, 12
 54. Kapłani nie będą jedli zwierząt pierworodnych bez skazy poza Jeruzalem Deut.12, 17
 55. Nie odkupisz pierworodnego Num. 18, 17
 56. Będziesz dzielił dziesięcinę zwierząt Lwa.27, 32
 57. Nie odkupisz dziesięciny Lew.27, 33
 58. Każda osoba przyniesie ofiarę za grzechy występków. 4, 27
 59. Otrzymasz asham talui, gdy nie będziesz pewny swojej winy, Lew.5, 17-18
 60. Przyniesiesz asham vadai, gdy wina jest pewnym Lwem.5, 25
 61. Przyniesiesz ofiarę z oleh v’yored (jeśli ktoś jest bogaty, zwierzę, jeśli ptak jest biedny lub ofiara pokarmu) Lew.5, 7-11
 62. Sanhedryn przyniesie ofiarę, gdy zostanie źle osądzony Lew.4, 13
 63. Kobieta, która ma problem z menstruacją, przyniesie ofiarę po udaniu się do Mikveha Lwa.15, 28-29
 64. Kobieta, która urodziła, przyniesie ofiarę po udaniu się do Mikveha Lwa.12,6
 65. Człowiek, który ma problem zanieczyszczenia, przyniesie ofiarę po udaniu się do Mikveha Lwa.15, 13-14
 66. Trędowaty przyniesie ofiarę po udaniu się do Mikveha Lwa.14, 10
 67. Nie zastąpisz innego zwierzęcia, które oddzieliłeś dla poświęcenia Lew.27, 10
 68. Nowe zwierzę, oprócz tego, które zastąpiło, zachowa swoją konsekrację, Lew.27, 10
 69. Nie zmienisz konsekrowanego zwierzęcia z jednego rodzaju ofiary na inny rodzaj ofiarowania Lwa.27, 26
 70. Przestrzegasz praw nieczystości umarłych Num. 19, 14
 71. Będziesz obserwował procedurę czerwonej krowy nr 19, 2
 72. Będziesz przestrzegać praw dotyczących strumienia wody nr 19, 21
 73. Będziesz przestrzegać praw ludzkich trędowatych, jak nakazuje to Lew Tory.13, 12
 74. Trędowaty nie usunie znaków swojej nieczystości Deut.24, 8
 75. Trędowaty nie będzie golić śladów nieczystości we włosach Lew.13, 33
 76. U trędowatego zamanifestuje swój stan, rozdzierając ubranie, pozwalając włosom rosnąć i zakrywając wargi Lew.13, 45
 77. Przestrzegasz przepisanego przepisu oczyszczenia trędowatego Lwa.14, 2
 78. Trędowaty ogoli wszystkie swoje włosy przed Lwem oczyszczającym.14, 9
 79. Przestrzegasz praw casaara dotyczących szat Lev.13, 47
 80. Przestrzegasz praw caratu odnoszących się do domów Lew.13, 34
 81. Będziesz przestrzegać praw nieczystości menstruacji Lew.15, 19
 82. Będziesz przestrzegać praw nieczystości spowodowanych przez zrodzenie Lwa.12, 2
 83. Będziesz przestrzegać praw nieczystości spowodowanych problemami menstruacyjnymi kobiety Lew.15, 25
 84. Będziesz przestrzegać praw nieczystości spowodowanych problemami zanieczyszczenia męskiego Lwa.15, 3
 85. Będziesz przestrzegać praw nieczystości spowodowanych przez martwego Lwa zwierzęcego.11, 39
 86. Będziesz obserwował prawa nieczystości spowodowane przez owady Lew.11, 29
 87. Będziesz przestrzegać praw nieczystości Lwa wytrysku . 15, 16
 88. Przestrzegasz praw nieczystości dotyczących płynów lub pokarmów stałych Lew.11, 34
 89. Każda nieczysta osoba zostanie skąpana w Mikveh, aby stać się czystym Lwem.15, 16
 90. Sąd oceni szkody spowodowane przez cielca, który ukąsi Wj 21, 28
 91. Sąd oceni szkody spowodowane przez wypas zwierząt, np. 22, 4
 92. Sąd oceni szkody spowodowane przez studnię, np. 21, 33
 93. Sąd oceni szkody spowodowane przez pożar, np. 22, 5
 94. Nie będziesz kraść pieniędzy potajemnie Lew.19, 11
 95. Sąd zastosuje środki karne przeciwko złodziejowi Wj 21, 37
 96. Każdy osobnik upewni się, że ich wagi i wagi są dokładne.19, 36
 97. Nie popełnisz niesprawiedliwości z wagami i wagami Lew.19, 35
 98. Nie będziesz posiadał niedokładnych wag i wag, nawet jeśli nie używasz Deut.25, 13
 99. Nie będziesz przesuwał znaczników granic, aby ukraść własność innym.19, 14
 100. Nie będziesz porywać Przykładów 20, 13
 101. Nie będziesz kraść otwarcie Lwa.19, 13
 102. Nie zatrzymasz płac, a nie przestaniesz spłacać długów.19, 13
 103. Nie będziesz pożądać ani planować, aby móc chwytać własność od innych Wj 20, 14
 104. Nie będziesz chciał cudzej własności, Deut.5, 18
 105. Zwrócisz skradziony przedmiot lub jego wartość Lew.5, 23
 106. Nie zignorujesz zaginionego obiektu Deut.22, 3
 107. Zwrócisz utracony przedmiot Deut.22, 1
 108. Sąd egzekwuje przepisy przeciwko osobie, która atakuje inną osobę lub która niszczy jego własność np. 21, 18
 109. Nie będziesz mordował np. 20, 13
 110. Nie przyjmiesz restytucji pieniężnej za zniewagę mordercy nr 35, 31
 111. Sąd wyśle ​​przypadkowego mordercę do miasta schronienia nr 35, 25
 112. Nie przyjmujesz restytucji pieniężnej, zamiast wysyłać ją do miasta schronienia (nr 35, 32)
 113. Nie zabijesz mordercy przed jego przetworzeniem, nr 35, 12
 114. Ocalisz prześladowanych, nawet za cenę życia, do którego dąży Deut.25112
 115. Nie miejcie współczucia dla prześladowcy Liczb 35, 12
 116. Nie zrobisz nic, jeśli czyjeś życie jest zagrożone.19, 16

490.Projektowanie miast schronienia i przygotowanie szlaków dojazdowych Deut. 19, 3

 1. Będziesz denudować byka w dolinie rzeki po nierozwiązanym morderstwie Deut.21, 4
 2. Nie będziesz pracować ani sadzić w tej dolinie rzeki Deut.21, 4
 3. Nie pozwolisz, aby studnie lub przeszkody pozostały w twojej własności Deut.22, 8
 4. Połóż balustradę wokół płaskiego dachu Deut.22, 8
 5. Nie stawiaj przeszkody przed niewidomym (ani nie dawaj mu rady, która go boli). Lew.19, 14
 6. Pomożesz drugiemu usunąć ciężar bestii, która nie może jej już nosić np. 23, 5
 7. Pomożesz innym załadować swoje bestie Deut.22, 4
 8. Nie pozostawisz innym kłopotów z podopiecznymi (ale pomożesz im załadować lub rozładować) Deut.22, 4
 9. Będziesz kupował i sprzedawał zgodnie z prawem Tory Lew.25, 14
 10. Nie będziesz prosić o więcej lub zapłacisz mniej niż to, co jest należne . 25, 14
 11. Nie będziesz obrażał ani nikogo skrzywdził słowami Lew.25, 17
 12. Nie oszukasz szczerego nawrócenia w sprawach monetarnych Przykład 22, 20
 13. Nie obrażaj ani nie raniaj słowami szczerymi nawracającymi Przykład 22, 20
 14. Kupisz niewolnika na mocy pisemnej umowy Wj 21, 2
 15. Nie sprzedasz Żyda jako niewolnika Lwa.25, 42
 16. Nie sprawisz, że będzie to działało za dużo Lwa.25, 43
 17. Nie pozwolisz nie-Żydowi pracować za dużo Lwa.25, 53
 18. Nie będziesz narzucać pracy upokarzającego niewolnika Lwa.25; 39
 19. Dasz mu prezenty, gdy zostanie wydany Deut.15, 14
 20. Nie zwolnisz go z pustymi rękoma Deut.15, 13
 21. Odkupicie żydowskich niewolników Wj 21, 8
 22. Wyjdziesz za żydowskich niewolników Wj 21, 8
 23. Mistrz nie sprzeda swoich niewolników Wj 21, 8
 24. Niewolnicy kananejscy będą działać wiecznie, chyba że jeden z ich członków jest nieważny Lew.25, 46
 25. Nie wydasz niewolnika, który uciekł do Izraela Powt.23, 16
 26. Nie uczynicie niesprawiedliwości niewolnikowi, który przybył do Izraela, aby się schronić.23, 16
 27. Sądy egzekwują prawa odpowiadające wynajętym lub wynajętym strażnikom Wj. 22, 9
 28. Zapłacisz tę pensję w dniu, w którym ją zdobył.24, 15
 29. Nie opóźnisz wypłaty wynagrodzenia poza uzgodniony czas Lew.19, 13
 30. Najemny robotnik, w którym pracuje, spożywa zbiory, które nie zostały zebrane.23, 25
 31. Pracownik nie będzie jadł w czasie, na który powołano Deut.23, 26
 32. Pracownik nie weźmie więcej, niż Deut może jeść.23, 25
 33. Nie będziesz kaganiec wołu podczas orki Deut.25, 4
 34. Sądy będą egzekwować przepisy dotyczące pożyczki Ex. 22, 13
 35. Sądy będą egzekwować prawa strażnika bez płacenia Ex. 22, 6
 36. Będziesz służył ubogim i nędzarzom Wj 22, 24
 37. Nie będziesz naciskał na tego, który nie ma Słowa 22,24
 38. Bałwochwalca, którego będziesz naciskać, aby zapłacić Deut.15, 3
 39. Kredytodawca nie weźmie na siłę zabezpieczonego obiektu Deut.24, 10
 40. W razie potrzeby zwrócisz zabezpieczenie dłużnikowi.24, 13
 41. Nie zwlekasz z powrotem, gdy Deut potrzebuje tego.24, 12
 42. Nie będziesz żądać zabezpieczenia od wdowy Deut.24, 17
 43. Nie będziesz żądał jako narzędzia zabezpieczenia niezbędnego do przygotowania żywności Deut. 24, 6
 44. Nie pożyczasz z odsetkami Lew. 25, 37
 45. Nie poprosisz o pożyczkę z odsetkami Deut.23, 20

536.No będzie działać jako pośrednik dla kredytu wraz z odsetkami, jako zabezpieczenie, jako świadek lub pisania weksla Ex. 22, 24

 1. Do bałwochwalców pożyczycie i pożyczycie z odsetkami Deut.23, 21
 2. Sądy egzekwują prawo powoda, koncesjonariusza lub odmawiającego z przykładu 22, 8
 3. Wykonane zostaną ustawy nakazujące dziedziczenie, nr 27, 8
 4. Powołacie sędziów Deut.16, 18
 5. Nie powołasz sędziów, którzy nie są zaznajomieni z procedurami prawnymi Deut. 1, 17
 6. Będziesz decydował większością głosów w przypadku braku porozumienia np. 23, 2
 7. Sąd nie podejmie orzeczenia większością jednego głosu;wymagane są co najmniej dwie głosy większościowe, np. 23, 2
 8. Sędzia, który złożył wniosek o ogłoszenie niewinności, nie przedstawi argumentu za odwołaniem w sprawach kapitałowych Deut.23, 2
 9. Sądy będą wykonywały karę śmierci przez ukamienowanie Deut.22, 24
 10. Sądy będą wykonywać karę śmierci za ogień Lew.20, 14
 11. Sądy wykonają karę śmierci za miecz Ex 21, 20
 12. Sądy wykonają karę śmierci za udusowanie Lew.20, 10
 13. Sądy powiesią tych ukamienowanych za bluźnierstwo lub bałwochwalstwo Deut.21, 22
 14. Będziesz ingerować w tych, którzy zostali straceni w dniu, w którym zostali zabici Deut.21, 23
 15. Nie opóźnisz pochówku aż do następnego dnia Deut.21, 23
 16. Sąd nie dopuszcza do życia czarnoksiężnika (Wj 22, 17)
 17. Sąd ukaruje złoczyńcę chłostą Przykład 2, 25
 18. Sąd nie może przekraczać określonej liczby biczów Deut.25, 3
 19. Sąd nie zabije nikogo na podstawie poszlakowych dowodów Wj 23, 7
 20. Sąd nie będzie karał nikogo, kto został zmuszony do popełnienia przestępstwa Deut.22, 26
 21. Sędzia nie będzie miał współczucia dla mordercy lub napastnika podczas procesu Deut.19, 13
 22. Sędzia nie będzie współczucia dla biednego człowieka podczas procesu Lew.19, 15
 23. Sędzia nie będzie miał szacunku dla ważnego człowieka podczas procesu Lew. 19, 15
 24. Sędzia nie podejmie niesprawiedliwej decyzji w przypadku przestępcy nawykowego Ex. 23; 6
 25. Sędzia nie wypaczy sprawiedliwości Lew.19, 15
 26. Sędzia nie przekręci sprawy, w której zamieszany jest nawrócony lub sierota Deut.24, 17
 27. Sędzia słusznie Lew.19, 15
 28. Sędzia nie będzie się bał człowieka gwałtownego podczas procesu Deut. 1, 17
 29. Sędziowie nie przyjmą łapówek np. 23, 8
 30. Sędziowie nie przyjmą zeznań, jeżeli obie strony nie są obecne np. 23, 1
 31. Nie będziesz przeklinał sędziów np. 22, 27
 32. Nie przeklinacie głowy państwa ani głowy Sanhedrynu Wj 22, 27
 33. Nie będziesz przeklinał żadnego Żyda Lwa.19, 14
 34. Każdy, kto zna dowody, złoży zeznanie w sądzie.5, 1
 35. Będziesz ostrożnie sprawdzać krzyżowo świadka Deut.13, 15
 36. Świadek nie będzie sędzią w kapitalnym postępowaniu karnym Deut. 19, 17
 37. Nie przyjmiecie świadectwa od samotnego świadka Deut.19, 15
 38. Przestępcy nie będą zeznawać np. 23, 1
 39. Krewni stron procesowych Deut nie zeznają.24, 16
 40. Nie będziesz świadczył fałszywego świadectwa Wj 20, 13
 41. Będziesz ścigał fałszywych świadków, będą próbowali ukarać broniącego się Deut.19, 19
 42. Będziesz postępował zgodnie z zasadami Sanhedrynu Deut. 17, 11
 43. Nie odstąpisz od porządku Sanhedrynu Deut.17, 11
 44. Nie będziecie dodawać do przykazań Tory ani ustnych wyjaśnień Deut.13, 1
 45. Nie zmniejszysz żadnego przykazania Tory, czy to w całości czy w części Deut.13, 1
 46. Nie będziesz przeklinał swojego ojca ani matki Ex. 21, 17
 47. Nie uderzysz swojego ojca i swojej matki np. 21, 15
 48. Będziesz szanował swojego ojca lub matkę Wj 20, 12
 49. Będziesz się bać swojego ojca lub matki, Lwa.19, 3
 50. Nie będziesz zbuntowanym synem Deut.21, 18
 51. Będziecie opłakiwać swoich bliskich, Lewa.10, 19
 52. Arcykapłan nie poniesie nieczystości przez jakiegokolwiek krewnego Lwa.21, 11
 53. Arcykapłan nie będzie pod tym samym dachem ze zwłokami Lwa.21, 11
 54. Kapłan nie poniesie nieczystości sam ani przez któregokolwiek z jego krewnych, Lew.21, 1
 55. Powołacie króla Izraela Deut.17, 15
 56. Nie nazwałeś zamienionego Deut.17, 15
 57. Król nie będzie miał zbyt wielu kobiet Deut.17, 17
 58. Król nie będzie miał zbyt wielu koni Deut.17, 16
 59. Król nie będzie miał za dużo złota ani srebra Deut.17, 17
 60. Zniszczycie siedem narodów Deut.20, 17
 61. Nie pozostawisz ich żywych.20, 16
 62. Wyeliminujesz potomków Amalek Deut.25, 19
 63. Zapamiętasz, co zrobił Amalek narodowi żydowskiemu Deut.25, 17
 64. Nie zapomnisz o okrucieństwach Amalek i jego ataku podczas naszego przejścia z Egiptu na pustyni Deut.25, 19
 65. Nie pozostaniesz na stałe w Egipcie Deut.17, 16
 66. Kiedy oblegasz miasto, zaoferujesz mieszkańcom warunki pokoju i potraktujesz je zgodnie z Torą, kiedy zaakceptują te warunki.20, 10
 67. Nie zaoferujcie pokoju Moabowi ani Ammonowi.23, 7
 68. Nie zniszczycie drzew owocowych ani podczas oblężenia Deut.20, 19
 69. Przygotujesz latryny poza polem Deut.23, 13
 70. Przygotujesz łopatę dla każdego żołnierza, aby mógł wykopać Deut.23, 14
 71. Powołacie księdza, aby rozmawiał z żołnierzami podczas wojny Deut.20, 2
 72. Ten, który wziął sobie żonę, zbudował nowy dom lub zasadził winnicę, będzie miał rok na radowanie się swymi posiadłościami.24, 5
 73. Od poprzedniego nie rości sobie żadnych komunalnych lub wojskowych usług Deut.24, 5
 74. Nie będziesz panikować ani uciekać podczas bitwy Deut.20, 3
 75. Będziesz przestrzegać praw dotyczących uwięzionej kobiety Deut.21, 11
 76. Nie sprzedasz jej jako niewolnika Deut.21, 14
 77. Nie utrzymasz jej jako niewolnicy po tym, jak miałaś relacje z jej Deut. 21, 14

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.