Księga Joela (Jl)


 

 

 Księga Joela

Septuaginta LXX

 

 

 

 

Joel

Rozdział 1

Słowo Pana, które przyszło do Joela, syna Bathuela.

Słuchajcie słów tych , starszych i słuchajcie wszyscy, którzy mieszkacie w ziemi. Czy takie rzeczy dzieją się w waszych dniach, czy w dniach waszych ojców? Powiedz dzieciom o nich, a niech twoje dzieci powiedząswoim dzieciom, a ich dzieciom kolejne pokolenie. Odsunięcia gąsienicy zjadają szarańczę, a resztki szarańczy mają zjedzoną skórkę, a resztki gąsienicy mają zjedzony koziorożec.

Przebudźcie się, wy, pijacze, z waszego wina, i płaczcie: opłakujcie wszystkich, którzy piją wino do pijaństwa, bo radość, wesele i usunięcie są z waszych ust. Albowiem powstaje potężny i niezliczony naród przeciwko mojemu krajowi, ich zęby to zęby lwa, a ich zęby z tyłu lwiego szczenięcia. Zniszczył winnicę moję, i połamał figowe drzewa moje ; całkowicie zmierzył winnicę moję , i porzucił ją; obrał gałęzie.

Żal mi więcej niż dziewicy przepasanej worem dla męża młodości. A ofiarę śniedną i ofiarę śniedną wyniesiono z domu Pańskiego: opłakujcie, kapłani, którzy służyliście przy ołtarzu Pańskim. 10 Albowiem równiny marnieją: niech opłakuje ziemia, bo kukurydza gnije; wino wyschło, olej staje się rzadki; 11 Zjada się gospodarzy: opłakujcie swoją własność z powodu pszenicy i jęczmienia; bo żniwa zginęły z pola. 12 Winorośl wyschła, a figi stały się nieliczne; owoc granatu, palma, jabłko i wszystkie drzewa polne wyschły, bo synowie ludzcy zlikwidowali radość.

13 Przepaszcie się worem , a lamentujcie, wy, kapłani: opłakujcie, którzy służycie przy ołtarzu: wejdźcie, śpijcie w wory, wy, którzy służycie Bogu, albowiem ofiara z pokarmów i ofiara z pokarmu są wstrzymane przed domem waszych Bóg.

14 Poświęćcie post, ogłoście uroczystą służbę, zgromadzcie starszych i wszystkich mieszkańców tej ziemi do domu waszego Boga i zawołajcie gorliwie do Pana,

15 Niestety, nieszczęście, nieszczęście na cały dzień! bo nadszedł dzień Pański, a przyjdzie jako kłopot na kłopoty. 16 Wasze mięso zostało zniszczone przed waszymi oczami, radością i weselem z domu waszego Boga. 17Jałówki zaczęły przy swoich żłóbkach, skarby zostały zniesione, prasy winne są rozbite; bo kukurydza jest uschła. 18 Co powinniśmy zgromadzić dla siebie? stada bydła opłakiwali, ponieważ nie mieli pastwisk; a stada owiec zostały całkowicie zniszczone. 19 Tobie, o Panie, będę płakać; albowiem ogień strawił uczciwe miejsca na pustyni, a ogień strawił wszystkie drzewa polne. 20A bydło polne podniosło się do ciebie; albowiem wyschły źródła wód, a ogień strawił sprawiedliwe miejsca na pustyni.

Rozdział 2

2: 1 Głoście w trąbę w Syonie, zapowiadajcie na mojej świętej górze, a wszyscy mieszkańcy kraju będą zawstydzeni, bo zbliża się dzień Pański; Bo dzień ciemności i przygnębienia jest bliski, dzień obłoku i mgły: liczni i silni ludzie będą rozrzuceni po górach jak rano; od początku nie było takiego, a po nim nie będzie już nawet lat wielu pokoleń. Przed nimi ogień pożerający, a za nimi płomień rozpalony; ziemia przed nimi jest jak raj rozkoszy, a za nimi opustoszała równina, i nikt nie ucieknie.

Ich wygląd jest jak wygląd koni; i jako jeźdźcy, tak będą ścigać. Jako odgłos rydwanów na wierzchach gór skakać będą, a jako odgłos ognia pożera ściernisko, a jako liczny i silny lud ustawi się w szeregu do bitwy. 6Przed nimi lud będzie zgnieciony; każda twarz będzie jak czerń kotła. Jako wojownicy biegną, a jako mężowie waleczni staną na murach; i każdy będzie poruszał się swoją prawą ścieżką, a oni nie odwrócą się od swoich torów: 8i nikt nie stanie na uboczu od swego brata; oni będą obciążeni swoimi rękami i spadną na ich broń, ale nie zostaną zniszczeni w żaden sposób. Pochwycą miasto, uciekną po murach, wejdą na domy i wejdą przez okna jako złodzieje. 10 Przed nimi ziemia się skonfunduje, a niebo się wstrząśnie: słońce i księżyc zostaną zaćmione, a gwiazdy cofną swe światło. 11 A Pan wyda głos swój przed gospodarzem, bo jego obóz jest bardzo wielki, bo moc jego słów jest wielka, bo dzień Pański jest wielki, bardzo chwalebny i któż będzie w stanie mu się oprzeć ?

12 Przetoż teraz, mówi Pan, Bóg wasz, nawróćcie się do mnie całym sercem, postem, płaczem i lamentem: 13 i rozdrajcie serca wasze, a nie szaty wasze, i zwróćcie się do Pana, Boga waszego; jest miłosierny i pełen współczucia, cierpliwy i pełen miłosierdzia, i żałuje zła. 14 Kto wie, czy on powróci, i pokutuje, i zostawi za sobą błogosławieństwo, nawet ofiarę z pokarmów i ofiarę dla Pana, Boga waszego?

15 Dźwięcz trąbę w Syjonie, uświęcajcie post, proklamujcie uroczyste nabożeństwo: 16 gromadzcie lud, uświęcajcie zbór, gromadzcie starszych, gromadzcie niemowlęta przy piersiach: niech oblubieniec wyjdzie z jego komnaty, a oblubienica z w swojej szafie. 17 Między gankiem a ołtarzem niech kapłani, którzy służą Panu, płaczą i mówią: Oszczędź ludu swego, o Panie, i nie dawaj dziedzictwa twego, aby mu karcić, aby poganie panowali nad nimi, aby nie mówili między poganami. Gdzie jest ich Bóg?

18 Ale Pan był zazdrosny o ziemię swoją i oszczędził swój lud. 

19 A Pan rzekł do swego ludu: Oto ja będzie wysyłać kukurydziany i wina, i oliwy, a wy będziecie z nich zadowoleni, a ja już nie sprawi, że pohańbienie między pogan.

20 I odejdę od ciebie, północnego przeciwnika , i wypędzę go na suchy ląd, i zatopię jego oblicze na dawnym morzu, a jego grzbiety na tym drugim morzu, a jego chory smakołyk wyłoni się, i jego smród pojawił się, ponieważ dokonał wielkich rzeczy.

21 Bądźcie dobrej myśli, ziemio! Radujcie się i weselcie się, bo Pan dokonał wielkich rzeczy. 

22 Bądźcie dobrej myśli, bestyi z równiny, albowiem wyżyny na pustyni zapełniły się, bo drzewa wydały swój owoc, drzewo figowe i winorośl oddały swoją siłę. 

23 Radujcie się więc i radujcie wy, synowie Syjonu, w Panu, waszym Bogu, gdyż w pełni dał wam pokarm, a On będzie padał na was, tak wcześnie i później, jak poprzednio. 

24 I podłogi napełnione będą zbożem, a prasy obleją się winem i oliwą. 

25 I odpłacę wam za lata, które zjadły szarańcza, gąsienica, plewa i muchomor.nawet moja wielka armia, którą wysłałem przeciwko tobie. 

26 I będziecie jeść obficie i nasycić się, i będziecie sławić imię Pana, Boga waszego, za to, co z wami cudownie dokonał, a mój lud nie będzie się wstydził na wieki. 27 I poznacie, że Ja jestem pośrodku Izraela, i że Ja jestem Panem, Bogiem waszym, i że nie ma nikogo oprócz mnie; a lud mój nie będzie więcej wstydził się na wieki.

28 I stanie się potem, że wyleję z Ducha mego na wszelkie ciało; a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, a starcy wasze śnić będą sny, a wasi młodzieńcy ujrzą wizje. 29 A na onych sługach i na służebnic moich w owych dniach wyleję z Ducha mego. 30 I będę czynił cuda w niebie, i na ziemi, krew, i ogień, i dym dymny. 31 Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie wielki i chwalebny dzień Pański.

32 I stanie się, że każdy , kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony; albowiem w górze Syjon iw Jerozolimie zbawiony będzie, jak Pan powiedział, i ci, którzy mają radosną nowinę głosili im, Pan powołał.

Rozdział 3

3: 1 Bo oto w owych dniach iw tym czasie, kiedy zwrócę się w niewolę Judy i Jeruzalem, Zgromadzę też wszystkich pogan i sprowadzę ich do doliny Jozafata, i będę prosił tam dla mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, który został rozproszony wśród pogan; i poganie podzielili moją ziemię, i rzucili losy na mój naród, i oddali swoich chłopców na nierządnice, i sprzedali swoje dziewczęta za wino, i wypili.

Co macie ze mną do czynienia, Ty, Ty, Sydonie i całej Galilei pogan? czy wyświadczacie mi rekompensatę? albo czy wy znosicie przeciwko mnie złośliwość? szybko i prędko oddam Twoją rekompensatę na własnych głowach: ponieważ wzięliście moje srebro i moje złoto, a wyście przynosili moje wybrane ozdoby do waszych świątyń; I sprzedaliście synów Judy i synów Jeruzalemskich synom Greków, abyście wyrzucili ich z wybrzeża. Dlatego oto Ja będzie podnieść ich z miejsca, dokąd wy sprzedał je, i będę zwrócić zapłatę na własnych głowach. I będę sprzedawać swoje synowie wasi i córki w ręce synów Judy, a oni je sprzedać w niewolę do dalekiej narodu: bo Pan przemówił go .

Głoście te rzeczy między poganami; wypowiadajcie wojnę, rozbudzajcie wojowników, zbliżcie się i idźcie, wszyscy wy, wojownicy! 10 Pokonaj swoje lemiesze w miecze, a sierpy w włócznie: niech ludzie słabi powiedzą: Jestem silny. 11 Zgromadźcie się, a weźmijcie, wszystkie narody dookoła, i tam się zgromadzcie; niech bojaźliwy stanie się wojownikiem. 12 Niech się rozbudzą, niech wszystkie narody pójdą do doliny Jozafata, bo tam zasiądę, aby sądzić wszystkich pogan wokół.

13 Przynieście sierpy, bo nadejdzie rocznik: wejdźcie, stąpajcie po winogronach , bo prasa jest pełna: bo kadzie się przelewają; bo ich niegodziwość jest zwielokrotniona. 14 W dolinie sądów zabrzmiały odgłosy, bo dzień Pański zbliża się do doliny sądu. 15 Słońce i księżyc zostaną zaćmione, a gwiazdy cofną swe światło.

16 I zawoła Pan z Syonu, i wypowiem głos jego z Jeruzalemu; a niebiosa i ziemia będą wstrząśnięte, ale Pan zbawi swój lud i wzmocni synów Izraela. 17 I poznacie, że Ja jestem Pan, Bóg wasz, który mieszkam w Syonie, mojej świętej górze, a Jerozolima będzie święta, a obcy już jej nie przejdą.

18 I stanie się dnia onego, że góry upuszczą słodkie wino, a pagórki popłyną mlekiem, a wszystkie źródła w Judei popłyną wodą, a fontanna wyjdzie z domu Pańskiego, i podlewamy dolinę flag.

19 Egipt będzie spustoszeniem, a Idumea będzie spustoszoną równiną z powodu krzywd dzieci Judy, ponieważ wylali sprawiedliwą krew w swojej ziemi. 20 Ale Juda będzie zamieszkana na wieki, a Jeruzalem przez wszystkie pokolenia. 

21 I uczynię inkwizycję za ich krew i nie pozostawiam jej w żaden sposób nie pomniejszony, a Pan zamieszka w Syjonie.

 

Joel

Chapter 1

The word of the Lord which came to Joel the son of Bathuel.

Hear these words, ye elders, and hearken all ye that inhabit the land. Have such things happen in your days, or in the days of your fathers? Tell your children concerning them, and let your children tell their children, and their children another generation. The leavings of the caterpillar has the locust eaten, and the leavings of the locust has the palmerworm eaten, and the leavings of the palmerworm has the cankerworm eaten.

Awake, ye drunkards, from your wine, and weep: mourn, all ye that drink wine to drunkenness: for joy and gladness and removed are from your mouth. For a strong and innumerable nation is come up against my land, their teeth are lion’s teeth, and their back teeth those of a lion’s whelp. He has ruined my vine, and utterly broken my fig-trees: he has utterly searched my vine, and cast it down; he has peeled its branches.

Lament to me more than a virgin girded with sackcloth for the husband of her youth. The meat-offering and drink-offering are removed from the house of the Lord: mourn, ye priests that serve at the altar of the Lord. 10 For the plains languish: let the land mourn, for the corn languishes; the wine is dried up, the oil becomes scarce; 11 the husbandmen are consumed: mourn your property on account of the wheat and barley; for the harvest has perished from off the field. 12 The vine is dried up, and the fig-trees are become few; the pomegranate, and palm-tree, and apple, and all trees of the field are dried up: for the sons of men have have abolished joy.

13 Gird yourselves with sackcloth, and lament, ye priests: mourn, ye that serve at the altar: go in, sleep in sackcloths, ye that minister to God: for the meat-offering and drink-offering are withheld from the house of your God.

14 Sanctify a fast, proclaim a solemn service, gather the elders and all the inhabitants of the land into the house of your God, and cry earnestly to the Lord,

15 Alas, Alas, Alas for the day! for the day of the Lord is nigh, and it will come as trouble upon trouble. 16 Your meat has been destroyed before your eyes, joy and gladness from out of the house of your God. 17 The heifers have started at their mangers, the treasures are abolished, the wine-presses are broken down; for the corn is withered. 18 What shall we store up for ourselves? the herds of cattle have mourned, because they had no pasture; and the flocks of sheep have been utterly destroyed. 19 To thee, O Lord, will I cry: for fire has devoured the fair places of the wilderness, and a flame has burnt up all the trees of the field. 20 And the cattle of the field have looked up to thee: for the fountains of waters have been dried up, and fire has devoured the fair places of the wilderness.

Chapter 2

2:1 Sound the trumpet in Sion, make a proclamation in my holy mountain, and let all the inhabitants of the land be confounded: for the day of the Lord is near; for a day of darkness and gloominess is near, a day of cloud and mist: a numerous and strong people shall be spread upon the mountains as the morning; there has not been from the beginning one like it, and after it there shall not be again even to the years of many generations. Before them is a consuming fire, and behind them is a flame kindled: the land before them is as a paradise of delight, and behind them a desolate plain: and there shall none of them escape.

Their appearance is as the appearance of horses; and as horsemen, so shall they pursue. As the sound of chariots on the tops of mountains shall they leap, and as the sound of a flame of fire devouring stubble, and as a numerous and strong people setting themselves in array for battle. Before them shall the people be crushed: every face shall be as the blackness of a caldron. As warriors shall they run, and as men of war shall they mount on the walls; and each shall move in his right path, and they shall not turn aside from their tracks: and not one shall stand aloof from his brother: they shall go on weighed down with their arms, and they fall upon their weapons, yet shall they in no wise be destroyed. They shall seize upon the city, and run upon the walls, and go up upon the houses, and enter in through the windows as thieves. 10 Before them the earth shall be confounded, and the sky shall be shaken: the sun and the moon shall be darkened, and the stars shall withdraw their light. 11 And the Lord shall utter his voice before his host: for his camp is very great: for the execution of his words is mighty: for the day of the Lord is great, very glorious, and who shall be able to resist it?

12 Now therefore, saith the Lord your God, turn to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with lamentation: 13 and rend your hearts, and not your garments, and turn to the Lord your God: for he is merciful and compassionate, long-suffering, and plenteous in mercy, and repents of evils. 14 Who knows if he will return, and repent, and leave a blessing behind him, even a meat-offering and a drink-offering to the Lord your God?

15 Sound the trumpet in Sion, sanctify a fast, proclaim a solemn service: 16 gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the infants at the breast: let the bridegroom go forth of his chamber, and the bride out of her closet. 17 Between the porch and the altar let the priests that minister to the Lord weep, and say, Spare thy people, O Lord, and give not thine heritage to reproach, that the heathen should rule over them, lest they should say among the heathen, Where is their God?

18 But the Lord was jealous of his land, and spared his people. 19 And the Lord answered and said to his people, Behold, I will send you corn, and wine, and oil, and ye shall be satisfied with them: and I will no longer make you a reproach among the Gentiles. 20 And I will chase away from you the northern adversary, and will drive him away into a dry land, and I will sink his face in the former sea, and his back parts in the latter sea, and his ill savour shall come up, and his stink come up, because he has wrought great things.

21 Be of good courage, O land; rejoice and be glad: for the Lord has done great things. 22 Be of good courage, ye beasts of the plain, for the plains of the wilderness have budded, for the trees have borne their fruit, the fig tree and the vine have yielded their strength. 23 Rejoice then and be glad, ye children of Sion, in the Lord your God: for he has given you food fully, and he will rain on you the early and the latter rain, as before. 24 And the floors shall be filled with corn, and the presses shall overflow with wine and oil. 25 And I will recompense you for the years which the locust, and the caterpillar, and the palmerworm, and the cankerworm have eaten, even my great army, which I sent against you. 26 And ye shall eat abundantly, and be satisfied, and shall praise the name of the Lord your God for the things which he has wrought wonderfully with you: and my people shall not be ashamed for ever. 27 And ye shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and that there is none else beside me; and my people shall no more be ashamed for ever.

28 And it shall come to pass afterward, that I will pour out of my Spirit upon all flesh; and your sons and your daughters shall prophesy, and your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. 29 And on my servants and on my handmaids in those days will I pour out of my Spirit. 30 And I will shew wonders in heaven, and upon the earth, blood, and fire, and vapor of smoke. 31 The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and glorious day of the Lord come.

32 And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved: for in mount Sion and in Jerusalem shall the saved one be as the Lord has said, and they that have glad tidings preached to them, whom the Lord has called.

Chapter 3

3:1 For, behold, in those days and at that time, when I shall have turned the captivity of Juda and Jerusalem, I will also gather all the Gentiles, and bring them down to the valley of Josaphat, and will plead with them there for my people and my heritage Israel, who have been dispersed among the Gentiles; and these Gentiles have divided my land, and cast lots over my people, and have given their boys to harlots, and sold their girls for wine, and have drunk.

And what have ye to do with me, O Tyre, and Sidon, and all Galilee of the Gentiles? do ye render me a recompense? or do ye bear malice against me? quickly and speedily will I return your recompense on your own heads: because ye have taken my silver and my gold, and ye have brought my choice ornaments into your temples; and ye have sold the children of Juda and the children of Jerusalem to the children of the Greeks, that ye might expel them from their coasts. Therefore, behold, I will raise them up out of the place whither ye have sold them, and I will return your recompense on your own heads. And I will sell your sons and your daughters into the hands of the children of Juda, and they shall sell them into captivity to a far distant nation: for the Lord has spoken it.

Proclaim these things among the Gentiles; declare war, arouse the warriors, draw near and go up, all ye men of war. 10 Beat your ploughshares into swords, and your sickles into spears: let the weak say, I am strong. 11Gather yourselves together, and go in, all ye nations round about, and gather yourselves there; let the timid become a warrior. 12 Let them be aroused, let all the nations go up to the valley of Josaphat: for there will I sit to judge all the Gentiles round about.

13 Bring forth the sickles, for the vintage is come: go in, tread the grapes, for the press is full: cause the vats to overflow; for their wickedness is multiplied. 14 Noises have resounded in the valley of judgment: for the day of the Lord is near in the valley of judgment. 

15 The sun and the moon shall be darkened, and the stars shall withdraw their light.

16 And the Lord shall cry out of Sion, and shall utter his voice from Jerusalem; and the heaven and the earth shall be shaken, but the Lord shall spare his people, and shall strengthen the children of Israel. 

17 And ye shall know that I am the Lord your God, who dwell in Sion my holy mountain: and Jerusalem shall be holy, and strangers shall not pass through her anymore.

18 And it shall come to pass in that day that the mountains shall drop sweet wine, and the hills shall flow with milk, and all the fountains of Juda shall flow with water, and a fountain shall go forth of the house of the Lord, and water the valley of flags.

19 Egypt shall be a desolation, and Idumea shall be a desolate plain, because of the wrongs of the children of Juda, because they have shed righteous blood in their land. 20 But Judea shall be inhabited for ever, and Jerusalem to all generations. 

21 And I will make inquisition for their blood, and will by no means leave it unavenged: and the Lord shall dwell in Sion.

 

 

 

 

 

 

 

Vision of Yo’il

Wizja Yo’il

Tłumaczenie akh shamon http://www.manichaean.org/

Copyright © 2011-2015 Manichaean Publication Society http://www.manichaean.org/mps/

Wizja Yo’il (hiszpański – Hiszpania)

Wizja Yo’il

Rozdział 1

Zniszczenie Ziemi

1 Słowo Il’Ya, które dotarło do Yo’il bar Betu’il *.

* (Aramejski: Yoel bar Betuel, hiszpański: Joel)

2   Duch powiedział: „Słuchajcie, starsi, i obróćcie uszy do wszystkich mieszkańców tej ziemi; Czy coś takiego wydarzyło się w tych dniach, a nawet w dniach swoich rodziców?

3   „Mówcie to waszym dzieciom, a wasze dzieci waszym dzieciom, a wasze dzieci następnemu pokoleniu.

4   „Liście gąsienicy pożerają latający homar *; a to, co pozostawia leciutki homar, pożerane jest przez pełznący homar; to, co pozostało po pełzającym homara, zostaje pożarte przez gąsienicę. * (lub skrzydlaty)

5   „Obudźcie się odurzonymi i krzyczcie! Żałujcie, wszyscy, którzy pijecie wino, ponieważ wino jest usuwane z ust.

6   „Naród powstał przeciwko krajowi Il’Ya, który jest potężny i nie można go policzyć. Ich zęby są jak zęby lwa, a ich pazury przypominają pazury lwicy.

7   „Zmienili winnicę w dewastację, a drzewo figowe w pień; strąciły go i wyrzuciły do ​​kosza; jego gałęzie stały się białe.

8   „Żal jako młoda osoba ubrana w żałobę za męża swojej młodości.

9   „Ofiary i libacja zostały usunięte z domu Il’Ya; królowie i kapłani, którzy służą Il’yi, byli w żałobie.

10 „Pole zostało splądrowane, a ziemia lamentowała, ponieważ zboże zostało skradzione; wino wyschło, a drzewa oliwne są wyczerpane.

11 „Bójcie się wy, rolnicy ziemi, i opłakujcie, stróżów winnic, z powodu pszenicy i jęczmienia, bo żniwo pola stało się niczym.

12 „Winorośl wyschła, a drzewo figowe zaniedbane; jak również owoc granatu, palmy, jabłonie i wszystkie drzewa polne wyschły, ponieważ zaginęła radość dzieci.

13 „O wy, kapłani, okryjcie się surowymi szatami i rozpaczajcie; rozpalać, oh, sługi ołtarza. Idź, spędź noc owinięta w surowe szaty, sługi mego Boga, ponieważ [1] ofiara i libacja w domu twojego Boga się skończyły.

[2] „Głoście poszczenie i wzywajcie zgromadzenie; zgromadzcie starszych i wszystkich mieszkańców kraju w domu Ilja, waszego Boga. Zadzwoń do Il’Ya, swojego Boga, mówiąc:

[3] „Och, oh na ten dzień! Ponieważ dzień Il’Ya jest bliski, a przyjdzie jako zniszczenie Boga.

[4] „I spójrz! Usunięty z naszych oczu, był pokarmem domu naszego Boga; radość i radosny taniec zniknęły.

17                        „Jałówki są zaniedbane stojąc obok swoich łóżeczek, a spichlerze zostały zniszczone; Prasy olejowe zostały całkowicie zniszczone, a zbiory wyschły.

18                        „Dlaczego ryk bydła i ryk wołów? Dlaczego nie ma dla nich trawy? Stada owiec również umierają.

19                        „Do ciebie, o, Il’Ya, będę krzyczeć; bo ogień strawił pola pasterzy na puszczy, a płomień strawił wszystkie drzewa polne;

20                       „Nawet dzikie zwierzęta polne ryczą przed wami, ponieważ prądy wody wyschły, a ogień strawił pola pasterzy na pustyni”.

Rozdział 2

Przyjście Pana

1                           Duch powiedział: „Uderz w trąbę na Syjonie! Uczyńcie go na mojej świętej górze! Drżyjcie wszyscy mieszkańcy ziemi, bo zbliża się dzień Il’Ya! * (lub „to nadejdzie w dniu Il’Ya”)

2                          „W pobliżu jest dzień cieni i ciemności, dzień obłoków i intensywna ciemność. To będzie jak wschód słońca, który rozprzestrzenia się w górach. To przyjdzie na wielkiego człowieka, który jest potężny; nigdy wcześniej nie było czegoś podobnego, inaczej nie będzie innego po nim od lat, z pokolenia na pokolenie.

7                           „Będą uciekać, jak dzielni wojownicy wspinają się po murach; każdy będzie kontynuował swoją ścieżkę bez odchodzenia od trajektorii *. * (lub wiersz)

8                          „Nikt nie zaatakuje przed swoim towarzyszem, ale każdy pójdzie własną drogą, a ciężar zbroi nie wpłynie na nich *.

* (inni, „nawet jeśli upadnie, nie zostanie skrzywdzony” – patrz Joel 2: 8 w New American Standard Bible, Standard English Version, Young’s Literal Translation)

9     „Iran przeciwko miastom; Będzie na ścianach, wspina się po domach i przechodzi przez okna jak złodzieje.

10   „Ziemia drży przed nimi, a niebiosa się trzęsą, a słońce i księżyc ciemnieją, a jasność gwiazd znika.

11    „Głos Il’Ya był przed Jego armią, ponieważ Jego armia jest wielka i potężna, jest Jego słowem, ponieważ bardzo wielki i straszny jest dzień Il’Ya; Kto może to znieść?

12   „A teraz, oświadcza Il’Ya,” Powróćcie do mnie całym sercem, postem, płaczem i żałobą „.

13   „Rozłóżcie swoje serca, a nie swoje szaty, i wróćcie do Il’Ya, waszego Boga, ponieważ On jest miłosierny i pełen współczucia, a cierpliwy i Jego obfita dobroć przywraca zło.

14   „Kto może wiedzieć, czy powróci znowu i zmiłu się nad ludem, dając im błogosławieństwo i na tym miejscu, a nawet ofiaruje pokarm i libację dla Il’Ya, waszego Boga.

15   „Zadmijcie trąbę na Syjonie, proklamujcie post dla ludu i zwołajcie zgromadzenie.

16   „Zbierzcie lud, uświęćcie ich w zborze, wzywajcie starszych i zbierajcie dzieci i młodzież. Niech chłopak opuści swój pokój i dziewczynę z jego ślubnej komnaty.

17   „Niech kapłani, ministrowie Il’Ya, wrzasną między wejściem a ołtarzem i powiedzą:” Przebacz, o Il’Ya, twój lud. Nie oddawajcie dziedzictwa reprymendy i narodom, aby narody nie mówiły: „Gdzie jest wasz Bóg?”

18   „Dlatego, Il’Ya, kochając swoją ziemię, będzie miał współczucie dla swojego ludu.

19   Odpowiadając, Il’Ya rzekł do swego ludu: „Oto poślę wam chleb, wino i oliwę, abyście się radowali, nigdy więcej nie czyniąc was przedmiotem obelg wśród narodów.

20  „Gdy przyjdzie z północy, odwiodę go od ciebie; Rzucę go w jałową i pustynię, z twarzą zwróconą ku morzu i plecami do Morza Śródziemnego. Jego nieprzyjemny zapach rozprzestrzeni się i wzrośnie z powodu jego pochwały za to, co zrobił. „

21   Duch powiedział: „Nie bój się, o kraju; Radujcie się tańcem radości *, ponieważ Il’ya wzniósł się, aby podjąć działanie †.

* (lub „tańcz z radości”)

† (lub „wykonaj czynność”)

22 „Nie lękajcie się, zwierzęta polne *, bo trawa wyrosła na polach pustyni; drzewo wytworzyło swoje owoce, a winorośl i drzewo figowe wytworzyły się w obfitości.

* (lub „z pól”)

23 „Tańczcie z radością, synowie Syjonu, i radujcie się w Il’Ya, waszym Bogu! Ponieważ On dał ci posiłek Sprawiedliwości i posyła wczesny deszcz na ciebie i na ten ostatni deszcz * jak poprzednio.

* (deszcz wczesny i późny, co oznacza błogosławieństwa)

24   „I młócenie napełni się ziarnem, a prasy napełnią się winem i oliwą.

25   „Potem powrócę do was latami, które pochłonęła latająca szarańcza, pełzającą szarańczą, ryjkowcem i gąsienicą, moją wielką armią, którą wam wysłałem.

26   „Zjedzcie dużo i chwalcie imię Il’Ya, waszego Boga, który czyni cuda pośród was – a Mój lud nigdy więcej nie będzie się wstydził”.

27   Ilaha powiedział: „Wiedz, że jestem w środku Izraela. Jestem Il’Ya, waszym Bogiem i nie ma nikogo oprócz mnie – a Mój lud nigdy więcej nie będzie się wstydził.

28   „Potem stanie się, że wyleję mego Ducha na wszystkie ciała – prorokować będą synowie i córki, starsi będą śnić marzenia, a młodzież będzie widziała wizje.

29   „Nawet na sługach i sługach wyleję Mojego Ducha w te dni.

30   „Uczynię cuda w niebiosach i na ziemi – krew, ogień i smugi dymu.

31    „Słońce ciemnieje, a księżyc zmieni kolor krwi przed wielkim dniem i straszliwym nadejściem I’Ya.

32   „A wtedy każdy, kto wezwie * Imię Il’Ya, będzie chroniony, ponieważ na Górze Syjon i w Jerozolimie pozostanie chroniona resztka, jak powiedział Il’Ya pozostałym, których wezwał Il’Ya.”

* (czyli ci, którzy żyją zgodnie z warunkami jednego z boskich przymierzy)

Rozdział 3

Bóg mieszka w Syjonie

1   Duch powiedział: „Oto! W owych dniach iw tym czasie, kiedy sprowadzę niewolę Judy i Jeruzalem,

2  „izebrać wszystkie narody i przynieść je do doliny Jozafata, a następnie przejdź do  sprawiedliwości z nimi w imieniu moich ludzi i dziedzictwa mego Izraela, który jest rozproszony między narodami i podzielonej moją ziemię, ponieważ

3  „i rzucali losy mojemu ludowi i dawali dzieciom pieniądze na rzecz prostytutek i sprzedawali dziewczęta, aby pić wino.

4  Ty, Tyrze, Sydonie i wszystkie regiony Filistynów, co masz przeciwko mnie? Czy zemszczasz się na mnie? Jeśli będziecie mścić się na mnie, bardzo szybko i szybko, zwrócę zemstę na waszą głowę;

5   „Bo wziąłeś moje złoto i srebro, i wziąłeś moje cenne naczynia do twoich świątyń,

6  „i dzieci judzkie i Jerozolimskie zostały sprzedane Grekom, aby usunąć ich z ich granic.

7   „Oto! Wychowam ich w miejscu, gdzie je sprzedaliście *, a ja zwrócę wam zemstę na waszą głowę.

* (lub „w miejscu, w którym zostały sprzedane”)

8      „Ja oddam waszych synów i córki w ręce synów judzkich, i sprzedadzą je Sabeańczykom, dalszemu ludowi, ponieważ powiedział Il’Ya.

9      „Głoście to pośród narodów; Przygotuj się na wojnę, podnieś potężnych ludzi, pozwól wszystkim wojownikom iść naprzód i idź w górę.

10    „Zamieniają swoje miecze w lemiesze, a włócznie w sierpy. Słabi powie: „Jestem silny!”

11     „Zbierzcie się od wszystkich narodów, chodźcie, bo tam Iljja złamie waszą moc.

12    „Przebudźcie narody i przyjdźcie do doliny Jozafata, bo tam usiądę i osądzę wszystkie narody otaczające.

13    „Użyjcie sierpów, bo żniwo dojrzałe; przyjdźcie i zmiażdżcie, bo prasy są pełne i domy się przelewają, bo zło wyszło z nich *. * (lub „twoje zło jest wspaniałe”)

14    „Ból i zgiełk w dolinie decyzji, bo w pobliżu jest dzień Il’Ya w dolinie decyzji.

15    „Słońce zaćmi się, a księżyc i gwiazdy stracą jasność *. * (lub „Twoje światło wzrośnie”)

16    „Il’Ya ryczy z Syjonu iz Miasta Świętego Oddaje głos; niebiosa i ziemia drżą, ale Il’Ya współczuje z powodu Swojego ludu i wzmocni synów i córki Izraela.

17    Ilaha powiedział: „Wtedy poznacie, że Ja jestem Il’Ya, waszym Bogiem, który mieszka w Syjonie, mojej świętej górze. Jerozolima jest święta, a obcokrajowcy już w niej nie mieszkają.

18    „I stanie się dnia onego, że ze słodkich gór wypłynie wino i mleko ze wzgórz, a woda popłynie ze wszystkich strumieni Judy. A wiosna opuści Dom Il’Ya i podleje Dolinę Sitim.

19    „Egipt pozostanie w gruzach, a Edom stanie się spieczoną pustynią, z powodu gwałtu dokonanego wobec synów i córek Judy, ponieważ przelali niewinną krew w swojej ziemi.

20   „Ale Juda będzie zamieszkany na wieki, a Jeruzalem z pokolenia na pokolenie,

21    „i pomszczę się na jego krwi, a nie będę miał litości. Il’Ya mieszka w Syjonie! „

 

 

La Visión de Yo’il

La Visión de Yo’il

Traducción de Akh Shamon http://www.manichaean.org/es/

Copyright © 2011-2015 Manichaean Publication Society http://www.manichaean.org/mps/

The Vision of Yo’il (Spanish – Spain)

La Visión de Yo’il

Capítulo 1

La Destrucción de la Tierra

1 La palabra de Il’Ya que vino a Yo’il bar Betu’il*.

* (Arameo: Yoel bar Betuel; Español: Joel)

2   El Espíritu dijo, “Escuchad a esto, Oh vosotros ancianos, y dad vuelta a vuestros oídos, todos los habitantes del país; ¿ha ocurrido algo semejante a esto en estos, vuestros días, o incluso en los días de vuestros padres?

3   “Hablad de esto a vuestros hijos, y sus hijos a sus hijos, y sus hijos a otra generación.

4   “Lo que deja la oruga, es devorado por la langosta voladora*; y lo que es dejado por la langosta voladora es devorado por la langosta que se arrastra; lo que es dejado por la langosta que se arrastra, es devorado por la oruga. * (o alada)

5   “¡Despertad vosotros los intoxicados, y gritad! Lamentaos, todos vosotros que bebéis vino, porque el vino es retirado de vuestra boca.

6   “Un pueblo se ha levantado contra el país de Il’Ya, que son poderosos y no pueden ser contados. Sus dientes son como los dientes de un león, y sus garras son como las garras de una leona.

7   “Han convertido a la vid en devastación y a la higuera en un tocón; la han derribado y la han arrojado a la basura; sus ramas se han vuelto blancas.

8   “Lamentaos como una persona joven vestida de luto por el marido de su juventud.

9   “La ofrenda y la libación fueron eliminadas de la casa de Il’Ya; los reyes y los sacerdotes que sirven a Il’Ya han estado de luto.

10“El campo ha sido saqueado y la tierra ha hecho lamentación debido a que el grano fue robado; el vino se ha secado y los olivos están agotados.

11 “Estad confundidos, oh vosotros labradores de la tierra, y haced lamentación, oh los guardianes de viñedos, debido al trigo y a la cebada, porque la cosecha del campo se ha quedado en nada.

12“Seca está la vid, y la higuera se descuida; así como el granado, las palmeras, los manzanos y todos los árboles del campo se han secado, porque el gozo de los hijos de los hombres se ha perdido.

13“Oh vosotros sacerdotes, envolveos a vosotros mismos con ropas ásperas y lamento; haced lamentación, oh vosotros siervos del altar. Id, pasad la noche envueltos con ropas ásperas, siervos de mi Dios, porque [1]la ofrenda y la libación en la casa de vuestro Dios se han acabado.

1[2] “Proclamad ayuno y convocad una asamblea; congregad a los ancianos y a todos los habitantes del país en la casa de Il’Ya vuestro Dios. Llamad a Il’Ya vuestro Dios, diciendo:

1[3] ‚¡Oh, oh por ese día! Porque cerca está el día de Il’Ya, y vendrá como una destrucción de Dios.

1[4] “Y, ¡mirad! Eliminada de ante nuestros propios ojos ha sido la comida de la casa de nuestro Dios; el júbilo y el baile alegre ya no están.

17                        ‚Las vaquillas están descuidadas de pie junto a sus pesebres, y los graneros han sido destruidos; las prensas de aceite han sido totalmente destruidas y la cosecha se ha secado.

18                        ‚¿Por qué muge el ganado y rugen los rebaños de bueyes? ¿Por qué no hay pasto para ellos? Los rebaños de ovejas también se están muriendo.

19                        “A ti, oh Il’Ya, voy a gritar; porque el fuego ha consumido los campos de los pastores en el desierto, y la llama ha consumido todos los árboles del campo;

20                       ‚Incluso las bestias salvajes del campo rugen ante ti, porque las corrientes de agua se han secado, y el fuego ha consumido los campos de los pastores en el desierto.’”

Capítulo 2

La Venida del Señor

1                           El Espíritu dijo, “¡Tocad la trompeta en Sión! ¡Dadlo a conocer en mi santo monte!; ¡Temblad, todos vosotros los habitantes de la tierra, porque el día de Il’Ya se acerca*! * (o “esto se acerca en el día de Il’Ya”)

2                          “Cercano está el día de sombras y oscuridad, un día de nubes y oscuridad intensa. Será como la salida del sol que se está extendiendo por las montañas. Esto vendrá sobre un pueblo grande que es poderoso; nunca antes ha habido ninguno igual, o nunca habrá otro después de él durante años, de generación en generación.

7                           “Correrán, como hombres valientes de guerra suben por las paredes; cada uno continuará en su camino sin apartarse de la trayectoria*. * (o fila)

8                          “Ninguno atacará por delante de su compañero, pero cada uno seguirá por su propio camino, y el peso de la armadura no les afectará*.

* (otros, “aunque caiga, no se verá perjudicado” – véase Joel 2:8 en Nueva Biblia de las Américas, Versión Estándar en Inglés, Traducción Literal de Young)

9     “Irán en contra de las ciudades; estará en las paredes, subiendo sobre las casas y pasarán a través de las ventanas como ladrones.

10   “La tierra tiembla ante ellos, y los cielos se agitan y el sol y la luna se oscurecen, y el resplandor de las estrellas desaparece.

11    “La voz de Il’Ya fue ante Su ejército, porque Su ejército es grande y poderosa es Su palabra, porque muy grande y terrible es el día de Il’Ya; ¿quién puede soportarlo?

12   “Y ahora, declara Il’Ya, “Volved a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con llanto y lamento.’

13   “Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y volved a Il’Ya vuestro Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, y paciente y Su abundante bondad hace retroceder al mal.

14   “Quién puede saber si Él volverá de nuevo y tendrá misericordia sobre la gente, dándoles bendición y en este lugar, incluso ofreciendo comida y libación a Il’Ya vuestro Dios.

15   “Tocad la trompeta en Sión, proclamad ayuno para el pueblo, y convocad a una asamblea.

16   “Congregad al pueblo, santificadlos en la congregación, convocad a los ancianos, y reunid a los jóvenes y a los niños. Que el novio salga de su habitación, y la novia de su cámara nupcial.

17   “Dejad que los sacerdotes, ministros de Il’Ya, clamen entre la entrada y el altar, y digan: ‚Perdona, oh Il’Ya, a tu pueblo. No entregues tu herencia a la reprimenda y a las naciones, para que las naciones no digan: “¿Dónde está vuestro Dios?”

18   “Por lo tanto, Il’Ya, amando a Su tierra, tendrá compasión por su gente.

19   Respondiendo, Il’Ya dijo a su pueblo, “He aquí, yo os enviaré pan, vino y aceite para que os alegréis, nunca más haciendo de vosotros un objeto de insultos entre las naciones.

20  “Cuando él venga del norte, lo alejaré de vosotros; le echaré a una tierra árida y desolada, con su cara hacia el mar, y su espalda hacia el Mar Mediterráneo. Su mal olor se extenderá y se elevará debido a su alabanza por lo que hizo.”

21   El Espíritu dijo, “No temas, Oh país; alegraos con el baile de alegría*, porque Il’Ya se ha levantado a Sí mismo para tomar acción†.

* (o “bailar con alegría”)

† (o “hacer un acto”)

22 “No tengáis miedo, bestias del campo*, porque la hierba ha brotado en los campos del desierto; el árbol ha producido su fruto y la vid y la higuera han producido en abundancia.

* (o “de los campos”)

23 “¡Bailad con alegría, oh hijos de Sión, y alegraos en Il’Ya vuestro Dios! Porque Él os ha dado a vosotros la Comida de la Justicia, y envía la lluvia temprana sobre vosotros y la lluvia tardía* como antes.

* (lluvia temprana y tardía, lo que significa bendiciones)

24   “Y la trilla se llenará con el grano, y las prensas fluirán con vino y aceite.

25   “Entonces os devolveré a vosotros los años en que la langosta voladora consumió, la langosta que se arrastra, el gorgojo y la oruga, mi gran ejército que os envié a vosotros.

26   “Comed mucho y alabad el Nombre de Il’Ya vuestro Dios, que hace milagros en medio de vosotros – y Mi pueblo nunca jamás será avergonzado otra vez.”

27   E Ilaha dijo, “Sabed que yo estoy en medio de Israel. Yo soy Il’Ya vuestro Dios, y no hay otro aparte de mí – y Mi pueblo nunca más será avergonzado.

28   “Después de eso, sucederá que derramaré mi Espíritu sobre toda la carne – vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones.

29   “Incluso sobre los siervos y las siervas derramaré Mi Espíritu en aquellos días.

30   “Voy a crear maravilla en los cielos y en la Tierra – sangre, fuego, y columnas de humo.

31    “El sol oscurecerá y la luna se volverá del color de la sangre, antes del gran día y la terrible venida de Il’Ya.

32   “Y entonces, cualquier persona que llame* al Nombre de Il’Ya será protegida, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá un remanente protegido, como dijo Il’Ya al remanente, a quien Il’Ya ha llamado.”

* (es decir, los que viven bajo los términos de uno de los pactos divinos)

Capítulo 3

Dios Habita en Sión

1   El Espíritu dijo, “¡He aquí! En aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo traeré de vuelta de la cautividad de Judá y de Jerusalén,

2  “y yo reuniré a todas las naciones y las traeré al valle de Josafat, y después entraré en  justicia con ellos a favor de mi pueblo y de Israel, mi herencia que está dispersada entre las naciones y porque dividieron mi tierra

3  “y echaron suertes sobre mi pueblo y entregaron a niños como pago a las prostitutas y vendieron a niñas para obtener vino para beber.

4  “Vosotros, Tiro y Sidón, y todas las regiones de los Filisteos, ¿qué tenéis contra mi? ¿Os estáis tomando venganza contra mí? Si tomáis represalias contra mí, muy pronto y rápidamente, devolveré venganza sobre vuestra cabeza;

5   “porque tomasteis mi oro y plata, y tomasteis mis preciosos utensilios a vuestros templos,

6  “y los hijos de Judá y de Jerusalén fueron vendidos a los Griegos para quitarlos de su frontera.

7   “¡He aquí! Yo los elevaré en el lugar donde los vendisteis*, y yo os devolveré vuestra venganza sobre vuestra cabeza.

* (o, “en el lugar donde fueron vendidos”)

8      “Voy a entregar a vuestros hijos e hijas en manos de los hijos de Judá, y ellos los venderán a los Sabeos, a una gente lejana, porque Il’Ya ha dicho.

9      “Proclamad esto entre las naciones; preparaos para la guerra, levantad a hombres poderosos, que todos los guerreros salgan adelante y vayan arriba.

10    “Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Los débiles dirán: ‚¡Yo soy fuerte!’

11     “Reúnanse de todas las naciones, venid hacia adelante, porque allí Il’Ya romperá su poder.

12    “Despertad a las naciones y venid al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones vecinas.

13    “Utilizad las hoces, porque la cosecha está madura; venid y aplastad, porque los lagares están llenos y las casas se desbordan, porque la maldad ha salido de ellos*. * (o, “su maldad es grande”)

14    “Angustia y tumulto en el valle de la decisión, porque cerca está el día de Il’Ya en el valle de la decisión.

15    “El sol se oscurecerá y la luna y las estrellas perderán su resplandor*. * (o, “su luz subirá”)

16    “Il’Ya ruge desde Sión y desde la Ciudad Santa Él da Su voz; los cielos y la tierra tiemblan, pero Il’Ya es compasivo a causa de Su pueblo y fortalecerá a los hijos e hijas de Israel.

17    Ilaha dijo, “Entonces sabrán que yo soy Il’Ya vuestro Dios que habita en Sión, Mi santo monte. Y Jerusalén es sagrada, y los extranjeros ya no vivirán en ella.

18    “Y acontecerá en aquel día, que desde las montañas dulces vino y leche fluirán desde las colinas, y el agua fluirá desde todos los arroyos de Judá. Y un manantial saldrá de la Casa de Il’Ya y regará al Valle de Sitim.

19    “Egipto quedará en ruinas y Edom se convertirá en un desierto reseco, por la violencia hecha a los hijos e hijas de Judá, porque han derramado sangre inocente en su tierra.

20   “Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén de generación en generación,

21    “y me vengaré por su sangre, y no tendré misericordia. ¡Il’Ya habita en Sión!”

La Visión de Yo’il

Traducción de Akh Shamon http://www.manichaean.org/es/

Copyright © 2011-2015 Manichaean Publication Society http://www.manichaean.org/mps/

The Vision of Yo’il (Spanish – Spain)

 

10

[1] “El fuego consume ante ellos y detrás de ellos arde la llama. La tierra es como el Jardín del Edén ante ellos y detrás de ellos es un desierto reseco, y hay quienes no escaparán de entre ellos.

[2] “Su apariencia es como la apariencia de los caballos, y corren como jinetes;

[3] “como el rugido de los carros de combate que retumban en las cimas de las montañas, como el crujir de la llama de fuego que devora las hojas*, y fuerte como un pueblo preparado para la guerra.

* (o rastrojos)

[4] “La gente se pondrá de pie ante ellos, y todos los rostros están gravemente angustiados*.

* (o “angustiados con dilema”)

 

 

 

 

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.