Dzieje Apostoła Bartłomieja (Btł)


 

I Kolejna kopiowanka z apokryfów z działu NT, oczywiście nie ode mnie.

62 APOKRYFY-Sw Bartłomiej sw.Maciej.pdf

Dzieje Apostoła Bartłomieja

(określana też jako „Atka Bartłomieja”)

 

 

  1. ŁACIŃSKIE MĘCZEŃSTWO ŚW. BARTŁOMIEJA (PS.ABDIASZ KS. 8[8])8

 

(1) Historycy twierdzą, że Indie składają się z trzech czę­ści: pierwsza to Indie rozciągające się w kierunku Etiopii, druga – w kierunku Medów, trzecia – jest na ich koń­cu; z jednej bowiem strony dosięga kraju ciemności, z drugiej – morza Oceanu.

(2) Do tych właśnie Indii przybył Bartłomiej Apostoł. Wszedł on do świątyni, w której znajdował się posąg Astarte i przebywał w niej jako pielgrzym.

(3) W tym zaś posągu mieszkał szatan, który mówił, że leczy choroby, ale tylko tych, którym bez wątpienia sam zaszkodził. Byli, zaiste, bez Boga prawdziwego owi ludzie, więc z konieczności igrał z nimi ten fałszywy bożek.

(4) Nieprawdziwi bowiem bogowie tak zwodzą tych, którzy nie znają prawdziwego Boga: najpierw zsyłają na nich bóle, choroby, nieszczęścia, niebezpieczeństwa, a następnie dają odpowiedź, aby im składali ofiary; i w ten sposób są jakby przez nich uzdrawiani; głupcy więc uważali, że on uzdrawia; oni zaś wspomagają nie lecząc, lecz tylko przestają szkodzić, gdy zaś oni przestają szkodzić uważają, że zostali uzdrowieni.

(5) Stało się więc, gdy święty Bartłomiej tam przebywał, że Asztart nie mógł dać żadnej odpowiedzi ani też uleczyć nikogo, komu uprzednio zaszkodził. Świątynia więc Asztarta była zapełniona chorymi, a choć codziennie składano ofiary, to jednak Asztart nie dawał żadnej odpowiedzi.

(6) Leżeli więc chorzy przyniesieni z dalekich krajów, ale szatan w świątyni nie mógł dać im żadnej odpowiedzi i ani ofiary, ani kaleczenie samych siebie – wedle ich zwyczaju – nic im nie pomagało.

(7) Udali się do innego miasta, gdzie czczono innego boga, który miał na imię Beireth i tam składając ofiary poczęli pytać, dlaczego ich bóg Asztart nie daje im już odpowiedzi.

(8) Odpowiadając im rzekł Beireth: „Bóg ich jest tak związany i uwięziony jak więzień łańcuchami ognistymi i nawet nie ośmiela się ani westchnąć ani przemówić od chwili, gdy wszedł tam Apostoł Bartłomiej”.

(9) Rzekli do niego: „A któż jest ów Bartłomiej?” Rzekł szatan: „Jest to przyjaciel Boga wszechmogącego, i dlatego przybył tu, do tego kraju, by unicestwić bóstwa, które są czczone w Indiach”.

(10) Na to odrzekli czciciele bożków: „Powiedz nam, jakie on ma znaki szczególne, abyśmy mogli go odnaleźć, bo wśród bardzo wielu tysięcy ludzi trudno jest go nam rozpoznać”.

(11) Odpowiadając szatan rzekł do nich: „Ma on włosy czarne i kędzierzawe. Skórę ma białą, oczy wielkie, nos równy i prosty, oczy przykryte opadającymi z głowy włosami, szeroką brodą mającą kilka siwych włosów, wzrostu średniego – nie można bowiem powiedzieć, aby on był niski lub wysoki.

(12) Nosi białą krótką tunikę bez rękawów, obrębioną purpurą. Nakłada na siebie płaszcz biały mają­cy na swoich rogach drogie purpurowe kamienie.

(13) Od dwudziestu sześciu lat nie brudzą się jego szaty ani się nie starzeją. Podobnie jego sandały mają szerokie rzemienie, od dwudziestu sześciu łat nie starzeją.

(14) Sto razy dziennie i sto razy w nocy modli się do Boga upadłszy na kolana. Głos jego jest gwałtowny jak trąba.

(15) Wraz z nim chodzą aniołowie Boży, którzy nie pozwalają mu się zmęczyć ani łaknąć.

(16) Oblicze jego się nie zmienia, zawsze ma takie samo usposobienie: w każdej chwili jest pogodny i radosny, wszystko przewiduje, wszystko wie, mówi językami wszystkich narodów i rozumie je.

(17) On już teraz wie, że wyście mi zadali pytanie, i co ja wam o nim opowiedzia­łem, bo aniołowie Boży służą mu i oznajmiają mu wszystko.

(18) A gdy zaczniecie go szukać, to, jeśli zechce, ukaże się wam, jeśli zaś nie zechce, to nie będziecie mogli go ujrzeć.

(19) Proszę więc was, abyście, gdy go znajdziecie, poprosili, aby tu nie przychodził, i aby aniołowie jego nie uczynili ze mną tego samego, co zrobili towarzyszowi mojemu, Asztartowi”. To powiedziawszy szatan zamilkł.

(20) Gdy oni powrócili, poczęli obchodzić pielgrzymów przyglądając się ich obliczom i ubiorom, ale po dwóch dniach jeszcze go nie znaleźli.

(21) Stało się jednak, że ktoś napełniony szatanem zawołał: „Apostole Boży, Bartłomieju, palą mnie twoje modlitwy!”

(21) Na to Apostoł odpowiedział: „Zamilknij i wyjdź z niego!” I natychmiast został uwolniony ów człowiek, który przez wiele lat był dręczony przez szatana.

(22) Polymius, zaś, król owej krainy, miał córkę lunatyczkę. Gdy doniesiono mu o owym opętanym i o jego wyzwoleniu, posłał [po Bartłomieja] i prosił go tymi słowami: „Córka moja jest bardzo udręczona.

(23) Proszę cię, abyś uwolnił moją córkę, jak uwolniłeś Pseustiusa, który cierpiał przez wiele lat!”

(24) Powstał więc Apostoł i udał [się do króla], A gdy ją ujrzał skutą kajdanami ponieważ gryzła wszystkich a także rozrywała i łamała wszystko, co tylko zdołała chwycić i nikt nie ważył się do niej zbliżyć. Wtedy Apostoł, kazał ją rozwiązać. Mówią mu słudzy: „Kto odważy się jej dotknąć?”

(25) Rzekł do nich Apostoł: „Ja już trzymam związanego nieprzyjaciela, który się w niej znajduje, a wy się jej jeszcze boicie? Idźcie, rozwiążcie ją, umyjcie i nakarmijcie, a jutro rano przyprowadzicie ją do mnie!”

(26) Oni przyszli, uczynili to, co im nakazał Apostoł, i szatan już jej więcej nie dręczył.

(27) Wtedy król nałożył na wielbłądy złoto, srebro, klejnoty i szaty i jął poszukiwać Apostoła, ale go już tam nie znalazł; odwieziono więc to wszystko z powrotem do pałacu króla.

(28) A gdy minęła noc i zajaśniała jutrzenka dnia następnego, objawił się królowi Apostoł w jego komnacie, choć drzwi były zamknięte.

(29) I rzekł do niego: „Czemu mnie szukałeś dzień cały ze złotem i srebrem, klejnotami i szatami? Te dary są konieczne dla tych, którzy szukają rzeczy ziemskich. Ja natomiast nie pragnę niczego co ziemskie lub cielesne.

(30) I dlatego chcę, abyś wiedział, że Syn Boży raczył się narodzić z łona Dziewicy, złączony z człowiekiem tak, że człowiek poczęty w łonie, złą­czył się w tajemnicy łona Dziewicy z Bogiem, który stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co się w nim znajduje.

(31) On to, narodzony wraz z człowiekiem, dzięki porodowi z Dziewicy, począł mieć początek wraz z człowiekiem ten, który nigdy nie miał początku a sam zawsze był początkiem i wszystkim dał początek: zarówno stworzeniom widzialnym jak i niewidzialnym.

(32) Ta zaś Dziewica odrzucając jakiegokolwiek męża, jako pierwsza złożyła Bogu wszechmogącemu ślub zachowania dziewictwa.

(33) A dlatego powiedziałem pierwsza, bo odkąd człowiek został stworzony, od początku wieków, nigdy żadna nie złożyła takiego ślubu.

(34) Ona zaś pierwsza pomiędzy niewiastami to postanowiła w swym sercu i powiedziała Bogu: «Panie, składam Ci moje dziewictwo*, ale tego nie nauczyła się od żadnego człowieka ani słowem lub przykładem została zaiste zachęcona: postanowiła, że zostanie dziewicą w szczególny sposób, z miłości ku Bogu.

(35) I natychmiast jej, zamkniętej w swoim pokoiku pojawił się Gabriel jaśniejący jak słońce. Gdy ona zlękniona przeraziła się na ten widok, rzekł do niej anioł: «Nie lękaj się Maryjo, bo poczniesz*.

(36) Ona zaś, odrzuciwszy lęk, rzekła: «Jakże się to stać może, ja przecież nie znam męża?*

(37) Odpowiedział jej anioł: «Dlatego Duch Święty zstąpi na Ciebie i Moc Najwyższego Cię ocieni. I dlatego to, co się z Ciebie narodzi święte, będzie nazwane Synem Bożym*.

(38) On zaś, skoro się narodził pozwolił na to, aby być I | kuszonym przez tegoż szatana, który zwyciężył pierwszego człowieka zachęcając go, by ośmielił się zjeść owoc z drzewa, z którego Bóg zabronił zrywać owoców.

(39) Pozwolił więc szatanowi zbliżyć się do siebie i jak niegdyś powiedział on przez kobietę do Adama, pierwszego człowieka: «Jedz» a on jadł i z tego powodu został wypędzony z raju i wygnany na ten świat, gdzie zrodził się z niego cały rodzaj ludzki, tak też i Temu powiedział: «Powiedz kamieniom, niech staną się chlebem i jedz, a nie będziesz łaknął*. Jemu to odpowiedział [Chrystus]: «Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem Bo­żym*.

(40) Tak więc szatan, który niegdyś zwyciężył, przez człowieka jedzącego, tak teraz stracił zwycięstwo przez człowieka poszczącego i wstrzemięźliwego. Było bowiem rzeczą słuszną, aby ten, który zwyciężył syna dziewicy [ziemi], został zwyciężony przez Syna Dziewicy”

(41) Na to rzekł Polymius: „W jaki sposób – jak powiedzia­łeś – ta była pierwszą dziewicą, z której urodził się człowiek z Bogiem?” Odpowiedział Apostoł: „Bogu niech ­  dzięki, że słuchasz uważnie. Pierwszy człowiek został nazwany Adamem, bo został zrodzony z ziemi.

(42) Owa zaś ziemia, z której został uczyniony, była dziewicza, bo nie została jeszcze splamiona krwią ludzką, ani też otwarta przez kogokolwiek dla pogrzebania jakiegoś umarłego

(43) Jest więc rzeczą słuszną, jak powiedziałem, by ten, który zwyciężył syna dziewicy, został również zwyciężony przez Syna Dziewicy.

(44) [I dlatego jak ów zwyciężył podstępem – aby spożywał wbrew zakazowi i został wypędzony z Raju – wygnano go i Raj został zamknięty.

(45) Podobnie działał Syn Dziewicy, iż pozwolił, że podstęp szatana na Nim się skupił. Podstęp zaś jego był tego rodzaju: jak jastrząb chwyta ptaka, którego może chwycić, tak on chwycił Syna Dziewicy i postawił Go pomiędzy dzikimi zwierzętami na pustyni.

(46) I przez czterdzieści dni nie powiedział do Niego «Jedz!» bo widział, że On nie odczuwa głodu. To zaś sam diabeł postanowił w swoim sercu, że jeśli po czterdziestu dniach nie będzie odczuwał głodu, to będzie z pewnością wiedział, że On jest Synem Bożym.

(47) Był to Bóg prawdziwy, co więcej: On nim jest, ale jest On tak Bogiem prawdziwym, że pozostaje również prawdziwym człowiekiem, a pozwala się zrozumieć tylko przez tych, którzy mają czyste serce i spełniają cnotliwe czyny. Ten więc szatan, skoro ujrzał, że Pan po czterdziestu dniach łaknie, zyskał niemalże pewność, że On nie jest Bogiem i rzekł do Niego:

(48) «Dlaczego odczuwasz głód? Powiedz, by te kamienie stały się chlebem i jedz je».

(49) I rzekł do Niego Pan: «Słuchaj diable: jeśli ty dlatego panujesz nad człowiekiem, ponieważ ojciec Adam był posłuszny twoim zachętom i przekroczył Prawo Boże tobie nałożone, oto Ja, zachowując Prawo Boże, nie będę jadł, abym cię zwyciężył, Ja, człowiek, i wyrzucił cię z twego panowania, które zyskałeś sobie bezprawnie przez wyrzucenie pierwszego człowieka».

(50) Gdy więc on ujrzał, że został wyłączony, połą­czył się z aniołem odstępcą, który zwie się Mammona, i przyniósł ogromne ilości złota, srebra, klejnotów i wszelką chwałę, która jest na tym świecie, i rzekł doń:

(51) «To wszystko dam Tobie, jeśli złożysz mi hołd». Rzekł do niego: „Idź precz szatanie, napisano jest bowiem: «Bogu twojemu hołd będziesz oddawał i jemu samemu będziesz służy\». Była także inna pokusa pychy, która miała miejsce na wysokościach, na szczycie wieży świątynnej, aby ten, który raz zwyciężył człowieka syna ziemi-dziewicy, został zwyciężony trzykrotnie przez Syna Świętej Dziewicy].

(52) I jak zwycięzca tyrana wysyła swych towarzyszy, aby wszędzie, gdzie tyran miał posiadłości umieszczali znaki zwycięstwa swojego króla i triumfatora, tak też zwycięzca, człowiek Isus Chrystus, wysłał nas do wszystkich krajów, abyśmy wypędzili sługi szatana, które obecnie zamieszkują w posągach świątynnych, a ludzi, którzy im słu­żą, wyciągali spod mocy tego, który został już zwyciężony.

(53) I dlatego nie przyjmujemy ani srebra ani złota, lecz pogardzamy nimi, jak i On nimi pogardzał. My bowiem pragniemy być bogaci jedynie tam, gdzie znajduje się Jego królestwo i władza: tam nie ma przystępu ani choroba, ani smutek, ani śmierć. A tam trwają wieczne szczęście i wieczna błogość, radość bez końca i wieczne rozkosze. ”

(54) I dlatego wszedłem do waszej świątyni i szatana, który przez bożka dawał odpowiedzi, trzymam związanego przez aniołów Tego, który mnie posłał. Dlatego więc jeśli ochrzcisz się i pozwolisz, że zostaniesz oświecony, to sprawię, że zobaczysz i zrozumiesz, od jak wielkiego zła się powstrzymałeś.

(55) Bowiem o tych wszystkich, którzy le­ żą chorzy w świątyni, posłuchaj, jakimi, zwiedzeni podstępami, zostali uleczeni. Jak bowiem szatan, który zwyciężył pierwszego człowieka – wielokrotnie już o tym mó­wiłem – ponieważ zdawało się mu, że przez to najgorsze zwycięstwo uzyska nad jednym władzę większą, nad innym mniejszą, to jest mniejsza dla tych, tych, którzy mniej grzeszą, a większa dla tych, którzy więcej grzeszą.

(56) Sam zaś szatan sprawia swoją umiejętnością, że ludzie popadają w chorobę, a wtedy zachęca ich, aby uwierzyli w bożki. Skoro jednak osiągnie panowanie nad ich duszami, wtedy przestaje im szkodzić, gdy już oni powiedzą do jakiegokolwiek kamienia lub metalu: «Ty jesteś moim bogiem».

(57) Przychodzą więc ci wszyscy i codziennie mówią do metalu: «Ty jesteś moim bogiem». Ale ponieważ już trzymam związanego szatana, który ukrywał się w posągu, nie może dać odpowiedzi składającym ofiary i oddającym mu cześć.

(58) Jeśli jednak chcesz potwierdzenia, że tak jest istotnie, nakażę mu, by wszedł do swego posągu i sprawię, że on właśnie sam wyzna, że jest związany i że nie może już dawać odpowiedzi”. Rzekł do niego król: „Jutro o pierwszej godzinie będą przygotowani kapłani, aby zło­ żyć ofiary, i ja tam także przyjdę, aby przyglądać się i ujrzeć ten fakt cudowny”.

(59) I stało się, gdy następnego dnia o godzinie pierwszej kapłani składali ofiary, zaczął wołać demon: „Przestańcie składać mi ofiary, nieszczęśni, abyście nie cierpieli gorszej kary niż ja, który jestem związany ognistymi łań­ cuchami przez aniołów Isusa Chrystusa, którego Żydzi ukrzyżowali sądząc, że śmierć może Go powstrzymać.

(60) On jednak samą śmierć, która jest naszą królową, pochwycił w niewolę, a naszego księcia, małżonka śmierci, związał ognistymi kajdanami. Trzeciego dnia zmartwychwstał jako zwycięzca śmierci i szatana, i swym Apostołom dał znak swojego krzyża, a posłał ich do wszystkich czę­ści świata – jeden z nich jest tu i mnie trzyma na uwięzi. Proszę was przeto, abyście go prosili za mną, by pozwolił mi udać się do innego kraju”.

(61) Gdy to Bartłomiej usłyszał rzekł: „Wyznaj, najbardziej nieczysty szatanie, kto wyrządził szkodę tym wszystkim, którzy tu teraz cierpią na różne choroby?” Odpowiedział szatan: „Nasz władca szatan, chociaż jest teraz związany, wysłał nas sam do ludzi, abyśmy im szkodzili, najpierw na ich ciele, bo nie możemy mieć władzy nad duszami ludzi, dopóki nie złożą ofiary.

(62) Skoro jednak dla osiągnięcia zdrowia złożą nam ofiary, przestajemy ich dręczyć, ponieważ zaczęliśmy władać ich duszami. I już przez to samo, że przestaliśmy im szkodzić, wydaje się im, że uleczyliśmy ich i czczą nas jak bogów, choć my z pewnością jesteśmy szatanami, sługami tego, którego związał Jezus ukrzyżowany, Syn Dziewicy.

(63) Od tego zaś dnia, w którym przybył tu Apostoł Jego, Bartłomiej, spalają mnie płonące kajdany, którymi jestem skuty. A mówię to tylko dlatego, że on mi to nakazał, inaczej bowiem nie odważyłbym się mówić w jego obecności ani ja ani nawet nasz książę”.

(64) Wtedy Apostoł rzekł do niego: „Dlaczego nie uzdrawiasz wszystkich, którzy tu do ciebie przychodzą?”

(65) Powiedział szatan: „My gdy szkodzimy ciałom, one tak długo cierpią, aż nie zaszkodzimy duszy”.

(66) Rzekł do niego Apostoł: „A jak szkodzicie duszom?” Odpowiedział szatan: „Gdy uwierzą, że jesteśmy bogami i złożą nam ofiary, wtedy Bóg odchodzi od tych, który złożyli ofiarę, ale my nie zabieramy ran ciała, ale przenosimy się do duszy. Tak długo szkodzimy ciałom, dopóki nie zaszkodzimy ich duszy?”

(67) Wtedy Apostoł zwrócił się do ludu i rzekł: „Oto jest ten, którego wy czciliście jako Boga, oto ten, o którym sądziliście, że was leczy. Teraz jednak wy słuchajcie moich słów o Bogu, waszym Stwórcy, który mieszka w niebiesiech, nie wierzcie natomiast czczym kamieniom.

(68) Jeśli jednak chcecie, bym modlił się za was i aby wszyscy tutaj [obecni] zostali uzdrowieni, zwalcie i rozbijcie na kawałki tego bożka. A gdy to uczynicie, poświęcę tę świątynię imieniem Chrystusa, a was wszystkich uświęcę w tej świątyni chrztem Chrystusowym”.

(69) Wtedy na rozkaz króla cały lud począł zarzucać liny i bloki, ale nie mogli obalić bożka. Na to rzekł Apostoł: „Odrzućcie jego więzy!” A gdy rozwiązali wszystkie te więzy, rzekł do szatana, który w nim był: „Jeśli nie chcesz, abym cię zesłał do otchłani, wyjdź z tego posągu, rozwal go, a sam idź na pustynię, gdzie nawet ptak nie lata, nawet oracz nie orze, nawet glos ludzki nigdy nie rozbrzmiewa”.

(70) A on natychmiast wyszedł, porozbijał wszelkiego rodzaju posągi, nie tylko ten wielki, ale gdziekolwiek, nawet dla ozdoby postawiono znaki, porozbijał je tak, że nawet zniszczył wszelkiego rodzaju malowidła.

(71) Wtedy wszyscy zaczęli krzyczeć jednym głosem: „Jeden jest Bóg wszechmogący, którego głosi Jego Apostoł, Bartłomiej”. Gdy to się stało Apostoł wyciągnął ręce do Boga i rzekł: „Boże Abrahama, Boże Izaaka, Boże Jakuba, który wysłałeś dla naszego zbawienia jedynego Syna Twojego, Boga i naszego Pana, aby nas wszystkich, którzy byliśmy sługami grzechu36, odkupił krwią swoją i uczynił synami dla Ciebie.

(72) Z tego poznaliśmy, że jesteś Bogiem prawdziwym, że zawsze jesteś ten sam i trwasz niezmienny: jeden Ojciec z Synem, jeden także z Duchem Świętymi prawdziwie jeden Bóg Ojciec niezrodzony, i jeden Syn jego jednorodzony Pan nasz Isus Chrystus, i jeden Duch Święty, który od Ojca pochodzi, Oświeciciel i nauczyciel dusz naszych, i jest On w Ojcu i Synu Twoim Panu naszym Isusie Chrystusie, który dał nam moc, aby­śmy leczyli chorych, niewidomym wzrok przywracali, oczyszczali trędowatych, paralityków uwalniali od choroby, wypędzali szatany i wskrzeszali umarłych.

(73) I powiedział O n do nas: «Zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek poprosicie Ojca mojego w imię moje, da wam».

(74) Proszę więc w Jego imieniu, oby cały ten tłum tych ludzi został uzdrowiony, by oni wszyscy poznali, że Ty jesteś jedynym Bogiem na niebie i na ziemi i na morzu, który przywracasz zdrowie przez samego Pana naszego Isusa Chrystusa, przez którego Tobie, Panu i Ojcu, cześć i chwała, z Duchem Świętym, na nieśmiertelne wieki wieków”.

(75) Gdy zaś wszyscy odpowiedzieli „niech tak się stanie”, ukazał się im anioł Pański jaśniejący jak słońce i mający skrzydła. I obleciał w koło cztery kąty świątyni, a na kamieniach kwadratowych wyrzeźbił znak krzyża, i rzekł: „To mówi Pan, który po-wiedział do mnie: «Jak wy wszyscy zostaniecie oczyszczeni z waszej choroby, tak i ja oczyściłem tę świątynię od wszelkiego brudu i od jej mieszkańca, któremu Apostoł Boży kazał udać się na miejsce pustynne daleko od ludzi, jak to już wam pokazałem. Gdy zaś go zobaczycie nie lękajcie się: lecz znak, który wyryłem na tych kamieniach uczyńcie palcem na waszych czołach, w ucieknie od wasz wszelkie zło».

(76) To powiedziawszy ukazał im anioł Pański ogromnego Egipcjanina, czarniejszego od smoły, mającego ostre rysy twarzy, szeroko rozłożoną brodę, włosy aż do stóp, oczy ogniste jak rozżarzone żelazo, z ust jego wychodziły lśniące iskry, a z nozdrzy wychodziły płomienie siarki.

(77) Na skrzydłach miał kolce jak jeż, ręce miał związane na plecach zaciągniętymi łańcuchami ognistymi. I rzekł do niego anioł Pański: „Ponieważ usłuchałeś głosu Apostoła i oczyściłeś tę świątynię ze wszelkiego rodzaju nieczystości, rozwiążę cię wedle obietnicy Apostoła i udasz się tam, gdzie nie ma już zupełnie ludzi ani też ich być nie może, i tam będziesz przebywał aż do dnia sądu”. A gdy go uwolnił, wydał on straszliwy głos jakoby najobrzydliwsze wycie i odleciał; i nigdy się już nie pojawił. Anioł również odleciał do nieba na oczach ich wszystkich.

(78) Wtedy uwierzył i ochrzcił się król ze swoją żoną I i dwoma synami, wraz z całym swym wojskiem i z ca­łym ludem uzdrowionym, a także z mieszkańcami miast pobliskich, które należały do królestwa. Zdjął z głowy diadem i purpurę i już nigdy nie opuszczał Apostoła.

(79) Wtedy jednak zebrali się kapłani ze wszystkich świątyń i udali się do króla Astrigesa41, jego starszego brata i rzekli: „Brat twój stał się uczniem czarnoksiężnika, zabiera nam świątynie i niszczy naszych bogów.” To oni mówili z płaczem; także i kapłani z innych miast o tym samym donosili z płaczem.

(80) Na to oburzył się król Astriges i wysłał tysiąc mężów zbrojnych wraz z kapłanami, aby gdziekolwiek znaleź­ liby Apostoła, przywiedli go związanego do niego. Gdy oni tak uczynili, rzekł do niego król Astriges: „Czy ty jesteś tym, który obalił mojego brata?”

(81) Rzekł do niego Apostoł: „Ja nie obaliłem twego brata, ale go nawróciłem”. Rzekł doń znowu król: „Czy ty jesteś tym, który rozbił posągi naszych bóstw?” Odpowiedział Apostoł: „Ja dałem moc szatanom, którzy w nich byli, a oni porozbijali te czcze posągi, w których mieszkali, aby wszyscy ludzie porzuciwszy błędy uwierzyli w Boga wszechmogącego, który mieszka w niebiesiech”.

(82) Rzekł do niego król: „Jak ty sprawiłeś, że brat mój opuścił swojego boga i uwierzył w twojego, tak ja sprawię, że ty opuścisz swego Boga i uwierzysz w mojego i jemu złożysz ofiarę”.

(83) Rzekł do niego Apostoł: „Ja pokazałem boga, którego czcił twój brat skutego i związanego i sprawiłem, że on sam rozbił swój posąg.

(84) Jeśli potrafisz to samo zrobić z moim Bogiem, to zmusisz mnie do złożenia ofiary. Jeśli ty jednak tego nie możesz uczynić mojemu Bogu, to ja potrzaskam wszystkich twoich bożków, a ty uwierz w mojego Boga”. Gdy on to jeszcze mówił o to doniesiono królowi, że bóg jego Vuałdath upadł i roztrzaskał się na kawałki.

(85) Król oburzony tym, wydarzeniem rozdarł szaty i purpurowe, w które był odziany, i kazał natychmiast siec kijami błogosławionego Bartłomieja, a zbitego kazał ściąć. [Gdy o tym się dowiedziano], przybyli mieszkań­cy dwunastu miast, którzy dzięki Bartłomiejowi przyjęli wiarę wraz z królem na czele i zabrali bardzo uroczyście jego ciało przy śpiewie hymnów. I zbudowali tam bazylikę przedziwnej wielkości a w niej złożyli jego ciało.

(86) Trzydziestego dnia od złożenia do grobu król Astriges opętany przez szatana przybył do świątyni a wraz z nim wszyscy kapłani napełnieni szatanami i wyznawszy jego apostolstwo, umarli. Lęk i trwoga ogarnęły wszystkich niedowiarków. I wszyscy uwierzyli, i zostali ochrzczeni przez kapłanów, których wyświęcił Apostoł Bartłomiej.

(87) W końcu Apostoł, który się objawił46, konsekrował n a biskupa króla Polymiosa, co przyjął cały lud z okrzykami radości.

(88) On zaś zaczął od tego czasu czynić liczne cuda w imię Apostoła, i pełnił swój urząd biskupi dwadzieścia lat, a następnie wykonawszy i uporządkowawszy wszystko, odszedł do Pana, któremu cześć i chwała na wieki wieków. Niech tak się stanie.

 

 

 


 

 

Historians declare that India is divided into three parts; and the first is said to end at Ethiopia, and the second at Media, and the third completes the country; and the one portion of it ends in the dark, and the other in the ocean. To this India, then, the holy Bartholomew the apostle of Christ went, and took up his quarters in the temple of Astaruth, and lived there as one of the pilgrims and the poor. In this temple, then, there was an idol called Astaruth, which was supposed to heal the infirm, but rather the more injured all. And the people were in entire ignorance of the true God; and from want of knowledge, but rather from the difficulty of going to any other, they all fled for refuge to the false god. And he brought upon them troubles, infirmities, damage, violence, and much affliction; and when any one sacrificed to him, the demon, retiring, appeared to give a cure to the person in trouble; and the foolish people, seeing this, believed in him. But the demons retired, not because they wished to cure men, but that they might the more assail them, and rather have them altogether in their power; and thinking that they were cured bodily, those that sacrificed to them were the more diseased in soul.
And it came to pass, that while the holy apostle of Christ, Bartholomew, stayed there, Astaruth gave no response, and was not able for curing. And when the temple was full of sick persons, who sacrificed to him daily, Astaruth could give no response; and sick persons who had come from far countries were lying there. When, therefore, in that temple not even one of the idols was able to give a response, and was of benefit neither to those that sacrificed to them nor to those who were in the agonies of death on their account, they were compelled to go to another city, where there was a temple of idols, where their great and most eminent god was called Becher. And having there sacrificed, they demanded, asking why their god Astaruth had not responded to them. And the demon Becher answered and said to them: From the day and hour that the true God, who dwells in the heavens, sent his apostle Bartholomew into the regions here, your god Astaruth is held fast by chains of fire, and can no longer either speak or breathe. They said to him: And who is this Bartholomew? He answered: He is the friend of the Almighty God, and has just come into these parts, that he may take away all the worship of the idols in the name of his God. And the servants of the Greeks said to him: Tell us what he is like, that we may be able to find him.
And the demon answered and said: He has black hair, a shaggy head, a fair skin, large eyes, beautiful nostrils, his ears hidden by the hair of his head, with a yellow beard, a few grey hairs, of middle height, and neither tall nor stunted, but middling, clothed with a white undercloak bordered with purple, and upon his shoulders a very white cloak; and his clothes have been worn twenty-six years, but neither are they dirty, nor have they grown old. Seven times a day he bends the knee to the Lord, and seven times a night does he pray to God. His voice is like the sound of a strong trumpet; there go along with him angels of God, who allow him neither to be weary, nor to hunger, nor to thirst; his face, and his soul, and his heart are always glad and rejoicing; he foresees everything, he knows and speaks every tongue of every nation. And behold now, as soon as you ask me, and I answer you about him, behold, he knows; for the angels of the Lord tell him; and if you wish to seek him, if he is willing he will appear to you; but if he shall not be willing, you will not be able to find him. I entreat you, therefore, if you shall find him, entreat him not to come here, lest his angels do to me as they have done to my brother Astaruth.
And when the demon had said this, he held his peace. And they returned, and set to work to look into every face of the pilgrims and poor men, and for two days they could find him nowhere. And it came to pass, that one who was a demoniac set to work to cry out: Apostle of the Lord, Bartholomew, your prayers are burning me up. Then said the apostle to him: Hold your peace, and come out of him. And that very hour, the man who had suffered from the demon for many years was set free.
And Polymius, the king of that country, happened to be standing opposite the apostle; and he had a daughter a demoniac, that is to say, a lunatic. And he heard about the demoniac that had been healed, and sent messengers to the apostle, saying: My daughter is grievously torn; I implore you, therefore, as you have delivered him who suffered for many years, so also to order my daughter to be set free. And the apostle rose up, and went with them. And he sees the king’s daughter bound with chains, for she used to tear in pieces all her limbs; and if any one came near her, she used to bite, and no one dared to come near her. The servants say to him: And who is it that dares to touch her? The apostle answered them: Loose her, and let her go. They say to him again: We have her in our power when she is bound with all our force, and do you bid us loose her? The apostle says to them: Behold, I keep her enemy bound, and are you even now afraid of her? Go and loose her; and when she has partaken of food, let her rest, and early tomorrow bring her to me. And they went and did as the apostle had commanded them; and thereafter the demon was not able to come near her.
Then the king loaded camels with gold and silver, precious stones, pearls, and clothing, and sought to see the apostle; and having made many efforts, and not found him, he brought everything back to his palace.
And it happened, when the night had passed, and the following day was dawning, the sun having risen, the apostle appeared alone with the king in his bed-chamber, and said to him: Why did you seek me yesterday the whole day with gold and silver, and precious stones, pearls, and raiment? For these gifts those persons long for who seek earthly things; but I seek nothing earthly, nothing carnal. Wherefore I wish to teach you that the Son of God deigned to be born as a man out of a virgin’s womb. He was conceived in the womb of the virgin; He took to Himself her who was always a virgin, having within herself Him who made the heaven and the earth, the sea, and all that therein is. He, born of a virgin, like mankind, took to Himself a beginning in time, He who has a beginning neither of times nor days; but He Himself made every beginning, and everything created, whether in things visible or invisible. And as this virgin did not know man, so she, preserving her virginity, vowed a vow to the Lord God. And she was the first who did so. For, from the time that man existed from the beginning of the world, no woman made a vow of this mode of life; but she, as she was the first among women who loved this in her heart, said, I offer to You, O Lord, my virginity. And, as I have said to you, none of mankind dared to speak this word; but she being called for the salvation of many, observed this— that she might remain a virgin through the love of God, pure and undefiled. And suddenly, when she was shut up in her chamber, the archangel Gabriel appeared, gleaming like the sun; and when she was terrified at the sight, the angel said to her, Fear not, Mary; for you have found favour in the sight of the Lord, and you shall conceive. And she cast off fear, and stood up, and said, How shall this be to me, since I know not man? The angel answered her, The Holy Ghost shall come upon you, and the power of the Most High shall overshadow you; wherefore also that holy thing which is born of you shall be called Son of God. Thus, therefore, when the angel had departed from her, she escaped the temptation of the devil, who deceived the first man when at rest. For, having tasted of the tree of disobedience, when the woman said to him, Eat, he ate; and thus the first man was cast out of paradise, and banished to this life. From him have been born the whole human race. Then the Son of God having been born of the virgin, and having become perfect man, and having been baptized, and after His baptism having fasted forty days, the tempter came and said to Him: If you are the Son of God, tell these stones to become loaves. And He answered: Not on bread alone shall man live, but by every word of God. Luke 4:1-13 Thus therefore the devil, who through eating had conquered the first man, was conquered through the fasting of the second man; and as he through want of self-restraint had conquered the first man, the son of the virgin earth, so we shall conquer through the fasting of the second Adam, the Son of the Virgin Mary.
The king says to him: And how is it that you said just now that she was the first virgin of whom was born God and man? And the apostle answered: I give thanks to the Lord that you hear me gladly. The first man, then, was called Adam; he was formed out of the earth. And the earth, his mother out of which he was, was virgin, because it had neither been polluted by the blood of man nor opened for the burial of any one. The earth, then, was like the virgin, in order that he who conquered the son of the virgin earth might be conquered by the Son of the Virgin Mary. And, behold, he did conquer; for his wicked craft, through the eating of the tree by which man, being deceived, came forth from paradise, kept paradise shut. Thereafter this Son of the virgin conquered all the craft of the devil. And his craft was such, that when he saw the Son of the virgin fasting forty days, he knew in truth that He was the true God. The true God and man, therefore, has not given Himself out to be known, except to those who are pure in heart, Matthew 5:8 and who serve Him by good works. The devil himself, therefore, when he saw that after the forty days He was again hungry, was deceived into thinking that He was not God, and said to Him, Why have you been hungry? Tell these stones to become loaves, and eat. And the Lord answered him, Listen, devil; although you may lord it over man, because he has not kept the commandment of God. I have fulfilled the righteousness of God in having fasted, and shall destroy your power, so that you shall no longer lord it over man. And when he saw himself conquered, he again takes Jesus to an exceeding high mountain, and shows Him all the kingdoms of the world, and says, All these will I give you, if you will fall down and worship me. The Lord says to him, Get behind me, Satan; for it is written, You shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve. And there was a third temptation for the Lord; for he takes Him up to the pinnacle of the temple, and says, If you are the Son of God, cast yourself down. The Lord says to him, You shall not tempt the Lord your God. And the devil disappeared. And he indeed that once conquered Adam, the son of the virgin earth, was thrice conquered by Christ, the Son of the Virgin Mary.
And when the Lord had conquered the tyrant, He sent His apostles into all the world, that He might redeem His people from the deception of the devil; and one of these I am, an apostle of Christ. On this account we seek not after gold and silver, but rather despise them, because we labour to be rich in that place where the kingdom of Him alone endures for ever, where neither trouble, nor grief, nor groaning, nor death, has place; where there is eternal blessedness, and ineffable joy, and everlasting exultation, and perpetual repose. Wherefore also the demon sitting in your temple, who makes responses to you, is kept in chains through the angel of the Lord who has sent me. Because if you shall be baptized, and wishest yourself to be enlightened, I will make you behold Him, and learn from how great evils you have been redeemed. At the same time hear also by what means he injures all those who are lying sick in the temple. The devil himself by his own art causes the men to be sick, and again to be healed, in order that they may the more believe in the idols, and in order that he may have place the more in their souls, in order that they may say to the stock and the stone, You are our God. Jeremiah 2:27 But that demon who dwells in the idol is held in subjection, conquered by me, and is able to give no response to those who sacrifice and pray there. And if you wish to prove that it is so, I order him to return into the idol, and I will make him confess with his own mouth that he is bound, and able to give no response.
The king says to him: Tomorrow, at the first hour of the day, the priests are ready to sacrifice in the temple, and I shall come there, and shall be able to see this wonderful work.
And it came to pass on the following day, as they were sacrificing, the devil began to cry out: Refrain, you wretched ones, from sacrificing to me, lest ye suffer worse for my sake; because I am bound in fiery chains, and kept in subjection by an angel of the Lord Jesus Christ, the Son of God, whom the Jews crucified: for, being afraid of him, they condemned him to death. And he put to death Death himself, our king, and he bound our prince in chains of fire; and on the third day, having conquered death and the devil, rose in glory, and gave the sign of the cross to his apostles, and sent them out into the four quarters of the world; and one of them is here just now, who has bound me, and keeps me in subjection. I implore you, therefore, supplicate him on my account, that he may set me free to go into other habitations.
Then the apostle answered: Confess, unclean demon, who is it that has injured all those that are lying here from heavy diseases? The demon answered: The devil, our ruler, he who is bound, he sends us against men, that, having first injured their bodies, we may thus also make an assault upon their souls when they sacrifice to us. For then we have complete power over them, when they believe in us and sacrifice to us. And when, on account of the mischief done to them, we retire, we appear curing them, and are worshipped by them as gods; but in truth we are demons, and the servants of him who was crucified, the Son of the virgin, have bound us. For from that day on which the Apostle Bartholomew came I am punished, kept bound in chains of fire. And for this reason I speak, because he has commanded me. At the same time, I dare not utter more when the apostle is present, neither I nor our rulers.
The apostle says to him: Why do you not save all that have come to you? The demon says to him: When we injure their bodies, unless we first injure their souls, we do not let their bodies go. The apostle says to him: And how do you injure their souls? The demon answered him: When they believe that we are gods, and sacrifice to us, God withdraws from those who sacrifice, and we do not take away the sufferings of their bodies, but retire into their souls.
Then the apostle says to the people: Behold, the god whom you thought to cure you, does the more mischief to your souls and bodies. Hear even now your Maker who dwells in the heavens, and do not believe in lifeless stones and stocks. And if you wish that I should pray for you, and that all these may receive health, take down this idol, and break it to pieces; and when you have done this, I will sanctify this temple in the name of our Lord Jesus Christ; and having baptized all of you who are in it in the baptism of the Lord, and sanctified you, I will save all.
Then the king gave orders, and all the people brought ropes and crowbars, and were not at all able to take down the idol. Then the apostle says to them: Unfasten the ropes. And when they had unfastened them, he said to the demon dwelling in it: In the name of our Lord Jesus Christ, come out of this idol, and go into a desert place, where neither winged creature utters a cry, nor voice of man has ever been heard. And straightway he arose at the word of the apostle, and lifted it up from its foundations; and in that same hour all the idols that were in that place were broken to pieces.
Then all cried out with one voice, saying: He alone is God Almighty whom Bartholomew the apostle proclaims. Then the holy Bartholomew, having spread forth his hands to heaven, said: God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, who for the salvation of men hast sent forth Your only begotten Son, our Lord Jesus Christ, in order that He might redeem by His own blood all of us enslaved by sin, and declare us to be Your sons, that we may know You, the true God, that You exist always to eternity God without end: one God, the Father, acknowledged in Son and Holy Spirit; one God, the Son, glorified in Father and Holy Spirit; one God, the Holy Spirit, worshipped in Father and Son; and acknowledged to be truly one, the Father unbegotten, the Son begotten, the Holy Spirit proceeding; and in You the Father, and in the Holy Spirit, Your only begotten Son our Lord Jesus Christ is, in whose name You have given us power to heal the sick, to cure paralytics, to expel demons, and raise the dead: for He said to us, Verily I say unto you, that whatever you shall ask in my name you shall receive. Matthew 21:22 I entreat, then, that in His name all this multitude may be saved, that all may know that You alone are God in heaven, and in the earth, and in the sea, who seeks the salvation of men through that same Jesus Christ our Lord, with whom You live and reign in unity of the Holy Spirit for ever and ever.
And when all responded to the Amen, suddenly there appeared an angel of the Lord, shining brighter than the sun, winged, and other four angels holding up the four corners of the temple; and with his finger the one sealed the temple and the people, and said: Thus says the Lord who has sent me, As you have all been purified from all your infirmity, so also this temple shall be purified from all uncleanness, and from the demons dwelling in it, whom the apostle of God has ordered to go into a desert place; for so has God commanded me, that I may manifest Him to you. And when you behold Him, fear nothing; but when I make the sign of the cross, so also do ye with your finger seal your faces, and these evil things will flee from you. Then he showed them the demon who dwelt in the temple, like an Ethiopian, black as soot; his face sharp like a dog’s, thin-cheeked, with hair down to his feet, eyes like fire, sparks coming out of his mouth; and out of his nostrils came forth smoke like sulphur, with wings spined like a porcupine; and his hands were bound with fiery chains, and he was firmly kept in. And the angel of the Lord said to him: As also the apostle has commanded, I let you go; go where voice of man is not heard, and be there until the great day of judgment. And when he let him go, he flew away, groaning and weeping, and disappeared. And the angel of the Lord went up into heaven in the sight of all.
Then the king, and also the queen, with their two sons, and with all his people, and with all the multitude of the city, and every city round about, and country, and whatever land his kingdom ruled over, were saved, and believed, and were baptized in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. And the king laid aside his diadem, and followed Bartholomew the apostle of Christ.
And after these things the unbelievers of the Greeks, having come together to Astreges the king, who was the elder brother of the king who had been baptized, say to him: O king, your brother Polymius has become disciple to a certain magician, who has taken down our temples, and broken our gods to pieces. And while they were thus speaking and weeping, behold, again there came also some others from the cities round about, both priests and people; and they set about weeping and making accusations before the king. Then King Astreges in a rage sent a thousand armed men along with those priests, in order that, wherever they should find the apostle, they might bring him to him bound. And when they had done so, and found him, and brought him, he says to him: Are you he who has perverted my brother from the gods? To whom the apostle answered: I have not perverted him, but have converted him to God. The king says to him: Are you he who caused our gods to be broken in pieces? The apostle says to him: I gave power to the demons who were in them, and they broke in pieces the dumb and senseless idols, that all men might believe in God Almighty, who dwells in the heavens. The king says to him: As you have made my brother deny his gods, and believe in your God, so I also will make you reject your God and believe in my gods. The apostle says to him: If I have bound and kept in subjection the god which your brother worshipped, and at my order the idols were broken in pieces, if you also are able to do the same to my God, you can persuade me also to sacrifice to your gods; but if you can do nothing to my God, I will break all your gods in pieces; but believe in my God.
And when he had thus spoken, the king was informed that this god Baldad and all the other idols had fallen down, and were broken in pieces. Then the king rent the purple in which he was clothed, and ordered the holy apostle Bartholomew to be beaten with rods; and after having been thus scourged, to be beheaded.
And innumerable multitudes came from all the cities, to the number of twelve thousand, who had believed in him along with the king; and they took up the remains of the apostle with singing of praise and with all glory, and they laid them in the royal tomb, and glorified God. And the king Astreges having heard of this, ordered him to be thrown into the sea; and his remains were carried into the island of Liparis.
And it came to pass on the thirtieth day after the apostle was carried away, that the king Astreges was overpowered by a demon and miserably strangled; and all the priests were strangled by demons, and perished on account of their rising against the apostle, and thus died by an evil fate.
And there was great fear and trembling, and all came to the Lord, and were baptized by the presbyters who had been ordained by the holy apostle Bartholomew. And according to the commandment of the apostle, all the clergy of the people made King Polymius bishop; and in the name of our Lord Jesus Christ he received the grace of healing, and began to do signs. And he remained in the bishopric twenty years; and having prospered in all things, and governed the church well, and guided it in right opinions, he fell asleep in peace, and went to the Lord: to whom be glory and strength for ever and ever. Amen.
123// THE LIFE OF ST. BARTHOLOMEW THE APOSTLE
Bartholomew is expounded the son of abovehanging the waters, or son of overhanging the sea. He is said of bar, that is as much to say as son, and tholos, which is as much to say as sovereignty, and of moys, that is to say water. And hereof is said Bartholomew, as a son hanging over the waters. That is of God, which enhanceth the minds of doctors on high, for to shed and bespring beneath the waters of doctrine. And it is a name of Syriac and not of Hebrew.
And the first three suspendings that he had, ought to be noted: He was suspended or taken up from the love of the world, and he was suspended, that is to say ententive, in heavenly love, and he was suspended, that is to say wrapped, in the grace and in the aid of God. Not by his merits his life shone, but by the aid of God. Of the second came the deepness of his wisdom, of which deepness of wisdom Denis saith, in his mystical theology: The divine Bartholomew, of whom is much divinity and right little, and that the gospel is broad and great, and also it is short.
And after the entent of St. Denis, Bartholomew will show that all things may be affirmed and showed of God under one consideration, and by another consideration may be more properly denied.
St. Bartholomew, the apostle, went into India, which is in the end of the world. And therein he entered into a temple where an idol was which was named Astaroth, and he, as a pilgrim, abode there. In that idol dwelt a fiend that said that he could heal all manner sicknesses, but he lied, for he could not make them whole, but might better them but for a while.
And the temple was full of sick people, and could have no answer of that idol, wherefore they went in to another city whereas another idol was worshipped named Berith, and they demanded him wherefore Astaroth gave to them no answer. And Berith said: Your god is bound with chains of fire that he neither dare draw breath ne speak after that Bartholomew, the apostle of God, entered into the temple.
And they said to him: Who is that Bartholomew?
And the devil said: He is the friend of God Almighty, and he is come into this province for to avoid all the gods of India.
And then they said: Tell us some tokens and signs that we may know him and find him.
And the devil said to them: He hath his hairs black and crisp, his skin white, eyes great, his nostrils even and straipht, his beard long and hoar a little, and of a straight and seemly stature. He is clad in a white coat, and a white mantle, which in every corner hath gems of purple and precious stones therein. And it is sith twenty-six years that his clothes never waxed old ne foul. He prayeth and worshippeth God on his knees a hundred times a day, and a hundred times by night. The angels go with him, which never suffer him to be weary ne to be an hungered, he is always of like semblant, glad and joyous. He seeth all things tofore, he knoweth all things, he speaketh all manner languages, and understandeth them, and he knoweth well what I say to you. And when ye seek him, if he will he may show himself to you, and if him list not, not shall ye find him. And I pray you, when ye find him, that ye pray him that he come not hither, that his angels do not to me as they have done to my fellow.
Then they went and sought him diligently and busily two days, and found him not.
On a day, one that was beset with a devil cried, and said: Apostle of God, Bartholomew, thy prayers burn me.
And the apostle said: Hold thou thy peace and come thence.
And anon he was delivered. And when Polemius, king of that region, heard this thing, which had a daughter lunatic, he sent to the apostle, praying that he would come to him and heal his daughter. And when the apostle was come to him and saw that she was bound with chains, and bit all them that went to her, he commanded to unbind her. And the ministers durst not go to her.
And he said: I hold the devil fast bound that was in her, and therefore be not afeard.
And then anon she was unbound and delivered. And then would have presented to the apostle camels charged with gold and silver and precious stones, but he could not be found in no manner. And on the morrow following, the apostle appeared to the king, alone in his chamber, and said to him: Wherefore soughtest thou me yesterday with gold and silver and precious stones? Those things be necessary to them that covet things worldly, but I desire no things terrien ne carnal.
Then St. Bartholomew began to say many things, and inform the king of our redemption, and among other things how Jesu Christ vanquished the devil by marvellous and convenable puissance, justice, and wisdom. For it was convenable that he that overcame the son made of the earth, that was Adam, while he was yet a virgin, should be overcome of the son of the virgin. He overcame him then mightily, when he threw him puissantly out of his lordship which had thrown out by force our forefather. And thus, as he that overcometh some tyrant, sendeth his fellows tofore for to set up his sign over all, and to cast out tyrants, in like wise Jesu Christ sent his messengers over all for to take away the honour and the worshipping of the devil righteously.
For it is right that he that vanquished man by eating, and held him, that he should be overcome by a man fasting, and hold man no longer. For it is rightful that he which by the art of the devil was despised, that by the art of Jesu Christ he should be vanquished. And like as the falcon taketh the bird, right so took he Jesu Christ in desert because he fasted, and would assay if he had hunger; and if he had hunger, that he might have deceived him by meat, and if he had no hunger, then knew he well without doubt that he was God. But he might not know him, for he had hunger, and consented nothing to him ne to his temptations.
And when [Bartholomew] had preached the sacraments of the faith, he said to the king that, if he would receive baptism, he would show him his god bounden with chains. And the day following, when the bishops sacrificed within the palace of the king, the devils began to cry and say: Cease, ye cursed wretches, to do sacrifice to us, lest ye suffer worse than I that am bounden with chains of fire by the angels of Jesu Christ, whom the Jews crucified and supposed to have brought to death. Which death, that is our queen, he hath imprisoned, and hath bound our prince in chains of fire.
And anon then they set cords on the image for to pull down and overthrow the idol, but they might not. The apostle then commanded the devil that he should issue and go out and break the idol all to pieces, and he issued out and destroyed and brake all the idols of the temple. And anon the apostle made his prayer, saying: O God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob, which hast given to us such power that we enlumine the blind, and cleanse the lepers, I desire and require that this multitude might be healed.
And they all answered, Amen. And forthwith all the sick people were cured and healed. And then the apostle did do hallow and dedicate that temple, and commanded the devil to go in to the desert.
Then the angel of our Lord appeared there, and flew round about the temple, and ensigned and graved with his finger the sign of the cross in four corners of the temple, saying: Our Lord saith this: Like as I have you cured and made you clean of all your sickness, so let this temple be made clean of all filth and ordure. but I shall show him of all filth and ordure. But I shall show him to you that dwelleth therein tofore, to whom the apostle hath commanded to go in to desert. And doubt ye not to see him, but make in your forehead such a sign as I have graven in these stones.
And then he showed to them an Ethiopian more black than thunder, the face sharp, the beard long, his hairs hanging unto his feet, his eyes flaming as hot fire, and cast out sparkles of fire, and casting out of his mouth flames of sulphur, and his hands bound with chains of fire behind his back.
And then the angel said to him: Because that thou hast heard that the apostle hath commanded, and hast broken all the idols of the temple, I shall unbind thee; go in to such a place whereas dwelleth no man, and be thou there unto the day of judgment.
And when he was unbound he went his way with a great braying and howling, and the angel of our Lord mounted up to heaven in the sight of them all. And then was the king baptized, with his wife and his children and all his people, and left his realm and was made disciple of the apostle.
Then all the bishops of the idols assembled them together and went to Astrages the king, and brother to Polemius, and complained of the loss of their gods and of the destruction of their temples, and of the conversion of his brother made by art magic. Astrages was wroth and sent a thousand men armed to take the apostle.
And when he was brought tofore him, the king said to him: Art thou not he that hast perverted my brother?
And the apostle answered to him: I have not perverted him, but I have converted him.
And the king said to him: Like as thou hast made my brother forsake his god and believe in thy God, so shall I make thee forsake thy God, and thou shalt sacrifice to my god.
And the apostle said: I have bound the god that thy brother adored, and showed him bound, and constrained him to break his false image, and if thou mayst do so to my God, thou mayst well draw me to thine idol, and if not, I shall all to-break thy gods, and then believe thou in my God.
And as he said these words, it was told the king that his god Baldach was overthrown and all to-broken, and when the king heard that, he brake and all to-rent his purple in which he was clad, and commanded that the apostle should be beaten with staves, and that he should be flayed quick, and so it was done.
Then the Christians took away the body and buried it honourably. Then the king Astrages and the bishops of the temples were ravished with fiends and died, and the king Polemius was ordained bishop, and accomplished the oflfice of a bishop twenty-two years much louably, and after that rested in peace full of virtues.
The Manner Of His Passion
There be divers opinions of the manner of his passion. For the blessed Dorotheus saith that he was crucified, and saith also: Bartholomew preached to men of India, and delivered to them the gospel after Matthew in their proper tongue. He died in Alban, a city of great Armenia, crucified the head downward. St. Theoderus saith that he was flayed, and it is read in many books that he was beheaded only. And this contrariety may be assoiled in this manner, that some say that he was crucified and was taken down ere he died, and for to have greater torment he was flayed and at the last beheaded.
How Bartholomew’s Body Came to Italy
In the year of our Lord three hundred and thirty-one, Saracens assailed Sicily, and destroyed the isle of Lipari whereas the body of St. Bartholomew lieth, and brake up the sepulchre and threw the bones hither and thither. And it is said that his body came in such wise from India thither into that isle.
When the paynims saw that this body and his sepulchre were greatly honoured for the miracles that befell, they had thereof great despite, and laid them in a tomb of lead, and threw them into the sea, and by the will of God they came into this isle. And when the Saracens had departed and thrown the bones here and there, and were departed thence, the apostle appeared to a monk and said to him: Arise up, and go and gather together my bones that be departed.
And he said to him: By what reason shall I gather together thy bones, and what honour ought we to do to them, when thou sufferest us to be destroyed?
And the apostle said to him: Our Lord hath spared this people here a long while by my merits, but for their sins that they have sinned, which cry vengeance unto heaven, I have not con get pardon ne forgiveness for them.
And then the monk said: How shall I among so many bones find thine?
And the apostle said to him: Thou shalt gather them by night, and them that thou shalt find shining thou shalt take up. And the monk went, and found them all as he had said, and took them up, and brought them with him in to a ship, and sailed with them to Benevento, which is chief city of Apulia, and thus were they transported thither. And it is said now that they be at Rome, howbeit they of Benevento say they have the body.
Miracles of St. Bartholomew
The Vessel of Oil
There was a woman that brought a vessel full of oil for to put in the lamp of St. Bartholomew, and how well she inclined the vessel for to pour out the oil, there would none issue out, how well she touched with her finger the oil clear. And then one cried and said: I trow this oil be not agreeable to the apostle that it should be in his lamp, wherefore they put it in another lamp and it issued anon.
The Emperor Frederick
When that the emperor Frederick destroyed Benevento, and he had commanded that all the churches that there should be destroyed, and enforced them to bear away the goods from that city into another place, there was a man which found men all white shining, and him seemed that they spake together of some secret thing, and he marvelled strongly who they were and demanded them, and then one of them answered and said: This is Bartholomew, the apostle, with the other saints which had churches in this city, that speak and ordain together in what manner and by what pain this emperor should be justified, that hath cast them out of their tabernacles. And they have now confirmed among them by firm sentence that he, without tarrying, shall go to the judgment of God for to answer thereupon. And anon the emperor died an evil death.
St. Bartholomew Sets Riddles for the Devil
It is in a book read of the miracles of saints that, a certain master hallowed solemnly the feast of St. Bartholomew, and the devil in the form of a maid appeared to this master that preached. And when he saw her, he bade her to come and dine with him, and when they were set at the table she enforced her much for to draw him to her love.
And then St. Bartholomew came to the gate and prayed that he might come in for the love of St. Bartholomew, and she would not, but sent him bread, and he would none take, but prayed the master by his message that he should say what thing that he supposed was most proper in a man.
And he answered: To laugh.
And the maid said: Nay, it is sin in which a man is conceived, born and liveth in sin.
And St. Bartholomew answered that he had well said, but she had more profoundly answered.
And the pilgrim demanded after at the master, where the place was contaimng the space of a foot where had God made greatest miracle.
And he said, the sign of the cross, in which God had made many miracles.
And she said: Nay, it is the head of a man, in which the little world is.
And the apostle allowed the sentence of that one and of that other, and then he demanded the third time: How far it was from the sovereign siege or seat in heaven unto the lowest and deepest place of hell.
And the master said that he wist not; and she said: I know it well, for I fell down from that one to that other, and it behoveth that I show it to thee.
And the devil fell down into hell with a great bruit and howling, and then they sent for the pilgrim, and he was vanished and gone and away and they could not find him. And in like wise nigh according to this is read of St. Andrew.
Comments by the Doctors of the Church
St. Ambrose
The blessed Ambrose saith thus in the preface that he made of this apostle in abridging his legend:
Jesu Christ, thou hast vouchsafed to show to thy disciples, preaching, many things of thy divine Trinity in marvellous manner, and thy majesty, among whom thou hast sent the blessed Bartholomew honour by right great prerogative in to a far country. And how be it that he was all far from human conversation, nevertheless he deserved by the increasing of his predications to mark and think in thy sign the beginning of that people.
Ah! by what louings [praise] is the marvellous apostle to be honoured. And when the hearts of the people of his neighbours sufficed not to him to receive his seed, he through-pierced like in fleeing in to the last countries of the lands of India, and entered in to the temple where there was great company of sick people without number, and made the devil so mute that he gat no remembrance to them that adored him, and the maid that was lunatic by torment of the devil he did unbind and delivered her all whole to her father. Oh, how great was this miracle of holiness, when he made the fiend, enemy to the lineage human, to break and destroy his own idol, and to bring it to nought. Oh, how worthy is he to be numbered to the heavenly company to whom the angel appeared, to praise the faith of him by his miracles, and came from the sovereign hall and showed to all the people the devil chained, and right foul, and the sign of the cross impressed in the stone bearing health. And the king and the queen were baptized, with the people of their cities. And at the last the tyrant brother of Polemius, new in faith by the relation of the bishops of the temple, made the blessed apostle, constant in the faith, to be beaten, flayed, and receive right foul death. And as he denounced the mischief of death, he had and bare with him, in to the glory of heaven, victory of his glorious strife.
Theodore
And the blessed Theodore, abbot and noble doctor, saith of this apostle in this manner among other things:
The blessed apostle Bartholomew preached first in Licaonia, and after in India, and at the last in Alban, a city of great Armenia, and there he was first flayed and afterward his head smitten off, and there he was buried.
And when he was sent of our Lord to preach, as I suppose, he heard how our Lord said to him: Go, my disciple, to preach, void out of this country, and go fight and be capax of [valiant in] perils. I have first accomplished and finished the works of my father, and am first witness, fill thou the vessel that is necessary and follow thy master, love thy lord, give thy blood for his blood, and thy flesh for his flesh, and suffer that which he had suffered, let thine armour be debonairty in thy sweatings, and suffer sweetly among wicked people and be patient among them that perish thee.
And the apostle recoiled not, but as a true servant and obeissant to his master went forth joying, and as a light of God illumining in darkness the work of holy church, like as the blessed St. Austin witnesseth in his book, that, like a tiller of Jesu Christ, he profiteth in spiritual tilling.
St. Peter the apostle taught the nations, but St. Bartholomew did great miracles. Peter was crucified the head downward, and Bartholomew was flayed quick, and had his head smitten off. And they twain increased greatly the church by the gifts of the Holy Ghost.
And right as a harp giveth a right sweet sound of many strings, in like wise all the apostles gave sweet melody of the unity divine, and were established by the king of kings. And they departed among them all the world, and the place of Armenia was the place of Bartholomew, that is from Ejulath unto Gabaoth. There thou mayst see him, with the plough of his tongue, ear [plough] the fields unreasonable, sowing in the deepness of the heart the word of the faith, and in planting the vines of our Lord and trees of paradise. And to every each setting medicinally the remedies of the passions, rooting out pernicious thorns, cutting down trees of felony, and setting about hedges of doctrine.
But what reward yielded the tyrants to their curate? They gave to him dishonour for honour, cursing for benediction, pains for gifts, tribulation for rest, and right bitter death for restful life. And sith that he had suffered many torments, he was of them discoriate and flayed quick, and died not, and yet for all that he had them not in despite that slew him, but admonished them by miracles, and taught them by demonstrances, that did him harm. But there was nothing that might refrain their bestial thoughts, ne withdraw them from harm.
What did they afterwards? They enforced them against the holy body, and the malades and sick men refused their mediciner and healer, the city refused him that enlumined their blindness, governed them that were in peril, and gave life to them that were dead.
And how cast they him out? Certainly, they threw the body into the sea in a chest of lead, and that chest came from the region of Armenia with the chests of four other martyrs, for they did also miracles and were thrown with him into the sea. And the four went before a great space of the sea, and did service to the apostles like as servants in a manner, so far that they came into the parts of Sicily in an isle that is named Lipari, like as it was showed to a bishop of Ostia which then was present. And these right rich treasures came to a right poor woman. And these right precious margarets [pearls] came to one not noble, the bright shining light came to one right heavy.
And then the other four came in to other lands, and left the holy apostle in that isle, and he left the other behind him.
And that one which was named Papian went into a city of Sicily, and he sent another, named Lucian, into the city of Messina. And the other twain were sent into the land of Calabria, St. Gregory into the city of Columna, and Achate into a city named Chale, where yet at this day they shine by their merits.
And then was the body of the apostle received with hymns, louings, and candles honourably, and there was made and builded a fair church in the honour of him.
And the mountain of Vulcan is nigh to that isle, and was to it much grievous because it received fire, the which mountain was withdrawn by the merits of this holy saint from that isle seven miles, without to be seen of any body, and was suspended toward the sea. And yet appeareth it at this day to them that see it, as it were a figure of fire fleeing away.
Now then, therefore, I salute thee, Bartholomew, blessed of blessed saints, which art the shining light of holy church, fisher of fishes reasonable, hurter of the devil which hurted the world by his theft. Enjoy thee, sun of the world, enlumining all earthly things, mouth of God, fiery tongue pronouncing wisdom, fountain springing goodly, full of health, which hallowest the sea by thy goings and ways not removable, which makest the earth red with thy blood, which repairest in heaviness, shining in the middle of the divine company clear in the resplendishour of glory. And enjoy thee in the gladness of joy insatiable. Amen.
And this is that Theodore saith of him.
Mission of Saint Bartholomew, the Apostle in India
Mission of Saint Bartholomew, the Apostle in India: Two ancient testimonies exist about the mission of Saint Bartholomew in India. These are of Eusebius of Caesarea ( early forth century) and of Saint Jerome ( late forth century). Both these refer to this tradition while speaking of the reported visit of Pantaenus to India in the second century.
1. Mission of Pantaenus in India
Hundred and Twenty years after the traditional date of the martyrdom of Saint Thomas the Apsotle, a second Christian mission is reported to have reached India. According to Saint Jerome written in the fifth century, the great Church in Alexandria, which is the center of Egyptian Christianity sent its most famous scholar, Pantaenus, head of the theological School in that city, “ to preach Christ to the Brahmans and philosophers there”.1
A deputation from India reached Alexandria some time in 179 or 189 AD. Because of the knowledge and learning of Pantaenus, according to Saint Jerome, they asked Demetrius to send him to India for discussions with their own Hindu philosophers. Demetrius decided that the Christian world mission is in higher priority then the advancement of Christian learning. So without hesitation he sent his most famous scholar from the theological school as a missionary to the East. Eusebius also gives an early account of this mission.
Both Eusebius and Saint Jerome has reported that Pantaenus found Gospel of Mathew reported to have left there in India by Saint Bartholomew. Some writers has suggested that having difficulty with the language of Saint Thomas Christians, Pantaenus misinterpreted their reference to Mar Thoma ( Bishop Thomas) as Bar Tolmai ( the Hebrew name of Bartholomew). Some others say Eusebius and Saint Jerome confused India with Arabia or Persia as was done by some other classical writers.
Interestingly, the pupils and successors of Pantaenus, Clement and Origen, write about India as if they know more of that land than passing myths and in no way confused it with Arabia and Persia. They may have heard this from Pantaenus himself. They speak of “Indian Brahmans” and “gymnosophists” and Clement writes discerningly of the difference between “Sarmanane” and “Brahmans” describing the former in terms that suggest the “hermits” or “holy men of India”.2
2.Mission of Saint Bartholomew the Apostle in India
Two ancient testimonies exist about the mission of Saint Bartholomew the Apostle in India. These are of Eusebius of Caesarea ( early forth century) and of Saint Jerome ( late forth century). Both these refer to this tradition while speaking of the reported visit of Pantaenus to India in the second century.
According to Eusebius, Pantaenus, “is said to have gone among the Indians, where a report is that he discovered the Gospel according to Mathew among some there who knew Christ, which had anticipated his arrival: Bartholomew, one of the Apostles, had preached to them and had left them the writings of Mathew in Hebrew letters, which writing they preserved until the afore-said time”
Saint Jerome would have that Demetric, Bishop of Alexandria, sent to him India, at the request of legates of that nation. In India Pantaenus “ found that Bartholomew, one of the twelve apostles, had preached the advent of Lord Jesus according to the Gospel of Matthew, and on his return to Alexandria he brought this with him written in Hebrew characters..”
In these testimonies Eusebius appears to be not quite sure of what’s reported. Saint Jerome, while writing to Marcellus, acknowledge the primacy of Saint Thomas, the Apostle in India.
“ He ( Jesus) was present in all places with Thomas in India, with Peter in Rome, with Paul in Illyria, with Titus in Crete, Andrew in Greece, with each apostle and apostolic man in his own separate region. “.3
2.1 Opinion of Authors about Saint Bartholomew the Apostle mission in India
Previously the consensus among scholars was against the apostolate of Saint Bartholomew the Apostle in India. Majority of the scholars are skeptical about the mission of Saint Bartholomew the Apostle in India . Stililingus ( 1703), Neande ( 1853), Hunter ( 1886), Rae ( 1892), Zaleski ( 1915) are the authors who supported the Apostolate of Saint Bartholomew in India. Scholars such as Sollerius ( 1669), Carpentier ( 1822), Harnack ( 1903), Medlycott ( 1905), Mingana ( 1926), Thurston ( 1933), Attwater ( 1935) etc does not support this hypothesis.The main argument is that the India, Eusebius and Jerome refers here should be Ethiopia or Arabia Felix.
2.2 Kalyan – the field of Saint Bartholomew the Apostle missionary
The recent studies of Perumalil and Moraes hold that the Bombay region on the Konkan coast, a region which have been known after the ancient town Kalyan, was the field of Saint Bartholomew the Apostle’s missionary activities and his martyrdom.
The town of Kalyan, was an ancient port and it is supposed to be the Kalliana, the traveler Cosmas Indicopleuustes visited in the 6th century as he reports in his “Christian Typography”.
According to Pseudo- Sophronius ( 7th century) Saint Bartholomew preached to the “ Indians who are called Happy” and according to the greek tradition the Apostle went to” India Felix”. The word Kalyan means “felix” or “happy” and it is argued that the Kalyna region came to be known to the foreign writers “ India Felix” and its inhabitants, Indians “called the happy”
Perumalil interprets the “ India Citerior” of Hieronymian Martyrology as Western India, and the “India” of the Passio bartholmei as the Maratha Country.4
There are no local tradition about the mission of Pantaenus or the Apostolate of Bartholomew the Apostle in India. According to Moraes this is due to the fact that the history of Christians of Bartholomew got intermingled with that of the Thomas Christians ( the Syriac tradition is that, Saint Bartholomew preached in Armenia). According to Perumalil, Bartholomew Christians continued as a separate community till the coming of the Portuguese and got merged with the Christians of Bombay.5
Legends of St. Bartholomew (August 24) Connecting Bombay and Mangalore in India
By Jesuvera
If the legends on St. Bartholomew about India are to be believed, then we have received the Good News not from one but two of our Lord’s Apostles.
According to one tradition, the Apostle Bartholomew (Barthemew) came to India in AD 55 and preached the Gospel in the area near Kalyan (now covered by Bombay Archdiocese) and was martyred in AD 62.
No mention of St. Bartholomew occurs in ecclesiastical literature before Eusebius, who mentions that Pantaenus, the master of Origen, while evangelizing India, was told that the Apostle had preached there before him and had given to his converts the Gospel of St. Matthew written in Hebrew, which was still treasured by the Church. „India” was a name covering a very wide area, including even Arabia Felix. Other traditions represent St. Bartholomew as preaching in Mesopotamia, Persia, Egypt, Armenia, Lycaonia, Phrygia, and on the shores of the Black Sea and the manner of his death, said to have occurred at Albanopolis in Armenia, is equally uncertain as accounts vary between beheading, flaying alive and crucifixion head downward by order of Astyages, for having converted his brother, Polymius, King of Armenia. His relics are thought by some to be preserved in the church of St. Bartholomew-in-the-Island, at Rome.
A second reference of Jerome says: „Pantaenus, on account of the rumor of his excellent learning, was sent by Demetrius into India, that he might preach Christ among the Brahmins and philosophers of that nation”. The mention of Brahmins certainly settles the place as India. The area of his work is thought to be in Konkan in Maharastra.
Kalyanpur-Barkur Claims
Kalyanpur (Indian English or ‚Calianpur’ in British India English) is a village situated in the Tulunad region, presently a part of the state of Karnataka coming under Mangalore Diocese. Measuring along the present roads, the town of Barkur is less than 10kms away, with both Barkur and Kalyanpur falling within a radius of 5kms from Brahmavar, another Town which either of these places may be twinned with.
Research Historian Mascarenhas (M.A.,Ph.D.,D.D., Goa) in ‚Konkanachem Christaunponn’-1929 – [Apostolic Christianity in Konkan] seems to say that Barkur owes its name to the Apostle:
„In Tulunadu, in South Kanara, there is Kallianpur. Here Bartholomew, then popularly known as Bhethal, preached the Gospel… There are many names and places, words and usages in the coastal Konkan region going up to Bombay and beyond which have originated from his name Bhethal and his preaching and that Barkur which is close to Kallianpur sprung after his name Bartholomew i.e. Bar+Thulami+Ooru and so BARKURU”
Wikipedia connects the Bartholomew legends associated with Kalyan in Maharashtra and Kalyanpur in Mangalore another ancient Indian Christian tradition that says that „the Apostle Bartholomeo (or Nathaniel) was reportedly murdered by Hindus in a port city called Kalyan or Kalyanpur in South Asia, just as the Apostle Thomas was murdered by Hindus near Mylapore, near modern Madras or Chennai.”
In other words, „Both, the city of Kalyan (British India English „Calian”) and the village of Kalyanpur, were at one time port cities, and both vie for the honor of being St. Bartholomeo’s place of martyrdom.”
Barkur, allegedly derived from the Apostle’s name, is a politically famous historic port-town, located 3 kms from Brahmavar and had one (Rosario Church) of the 27 (29) original churches of Tulunadu, which was razed to the ground by Tipu Sultan in the 1780s when he set out to eradicate Christianity. The town also had one of Tipu’s palaces.
In their work, „The land called South Kanara” (2000, Image flex Publishers), William Pais and Vincent Mendonca add more background to the Kalyanpur-Barkur claims:
„Christianity has been long established in South Kanara and its adherents are more numerous here, than any other district of India. It is certain that, foreign Christian merchants were visiting the coastal town of Kanara and during that period of commerce some priests also might have accompanied them for evangelical work. According to tradition Kanara had its first missionary the Apostle St. Barthelomew, who landed on the shores of river Swarna at Colombianor Colombo village an ancient maritime port adjacent to Kallianpur, stayed there to preach. He was popularly called Bethel and so the origin of the place Barkur…”
The 1981 Milagrian Charles E.G.Lewis has this to say:
„It can be said that it was the knowledge of that early Christianity in Kallianpur that prompted and urged the Portuguese Hierarchy to establish again the Church in Kallianpur when it did in 1678, or they must have found clues or traces of it when they arrived here. The Church at Kallianpur which was rebuilt in 1806, by the Goan priests and which later was demolished in 1940, had icons of St. Thomas the Apostle and that of St. Bartholomew on its façade on either side of the main entrance evidently because of the tradition of St. Bartholomew in the place’s. Msgr. Denis Jeromme D’Souza who built the present Church saw to it that the tradition was carried forward. In the main body of the Church where the twelve Apostles of Christ are honoured with their statues all round the walls that of St. Bartholomew is prominently placed at the head of the apostles, nearest to the sanctuary. Opposite to him is St. Paul the apostle of Gentiles and by his side is placed St.Thomas the Apostle of India. These realities speak volumes of un-written tradition”
To help the Barkur claimes, it may be noted that the same Msg. Denis Jeromme D’Souza built the present gothic style Church of Barkur, dedicated to St. Peter where the statue of St. Bartholomew occupies a prominent place among the statues of twelve Apostles placed in the main altar.
None of these claims are well founded and hence be disputed although many of India’s historical legends too share a similar fate. The future work of scholars may throw more light on the matter but even without it, the Apostle whose eyes have seen God’s Son, whose ears have heard the Eternal Word speak and whose hands have touched the Bread of Life merits our devotion, and his message our credence.
Martyrdom of the Holy and Glorious Apostle Bartholomew
————
Historians declare that India is divided into three parts; and the first is said to end at Ethiopia, and the second at Media, and the third completes the country; and the one portion of it ends in the dark, and the other in the ocean. To this India, then, the holy Bartholomew the apostle of Christ went, and took up his quarters in the temple of Astaruth, and lived there as one of the pilgrims and the poor. In this temple, then, there was an idol called Astaruth, which was supposed to heal the infirm, but rather the more injured all. And the people were in entire ignorance of the true God; and from want of knowledge, but rather from the difficulty of going to any other, they all fled for refuge to the false god. And he brought upon them troubles, infirmities, damage, violence, and much affliction; and when any one sacrificed to him, the demon, retiring, appeared to give a cure to the person in trouble; and the foolish people, seeing this, believed in him. But the demons retired, not because they wished to cure men, but that they might the more assail them, and rather have them altogether in their power; and thinking that they were cured bodily, those that sacrificed to them were the more diseased in soul.
And it came to pass, that while the holy apostle of Christ, Bartholomew, stayed there, Astaruth gave no response, and was not able for curing. And when the temple was full of sick persons, who sacrificed to him daily, Astaruth could give no response; and sick persons who had come from far countries were lying there. When, therefore, in that temple not even one of the idols was able to give a response, and was of benefit neither to those that sacrificed to them nor to those who were in the agonies of death on their account, they were compelled to go to another city, where there was a temple of idols, where their great and most eminent god was called Becher.1 And having there sacrificed, they demanded, asking why their god Astaruth had not responded to them. And the demon Becher answered and said to them: From the day and hour that the true God, who dwelleth in the heavens, sent his apostle Bartholomew into the regions here, your god Astaruth is held fast by chains of fire, and can no longer either speak or breathe. They said to him: And who is this Bartholomew? He answered: He is the friend of the Almighty God, and has just come into these parts, that he may take away all the worship of the idols in the name of his God. And the servants of the Greeks said to him: Tell us what he is like, that we may be able to find him.
And the demon answered and said: He has black hair, a shaggy head, a fair skin,2 large eyes, beautiful nostrils, his ears hidden by the hair of his head, with a yellow beard, a few grey hairs, of middle height, and neither tall nor stunted, but middling, clothed with a white undercloak bordered with purple, and upon his shoulders a very white cloak; and his clothes have been worn twenty-six years, but neither are they dirty, nor have they waxed old. Seven times3 a day he bends the knee to the Lord, and seven times4 a night does he pray to God. His voice is like the sonnet of a strong trumpet; there go along with him angels of God, who allow him neither to be weary, nor to hunger, nor to thirst; his face, and his soul, and his heart are always glad and rejoicing; he foresees everything, he knows and speaks every tongue of every nation. And behold now, as soon as you ask me, and I answer you about him, behold, he knows; for the angels of the Lord tell him; and if you wish to seek him, if he is willing he will appear to you; but if he shall not be willing, you will not be able to find him. I entreat you, therefore, if you shall find him, entreat him not to come here, lest his angels do to me as they have done to my brother Astaruth.
And when the demon had said this, he held his peace. And they returned, and set to work to look into every face of the pilgrims and poor men, and for two days they could find him nowhere. And it came to pass, that one who was a demoniac set to work to cry out: Apostle of the Lord, Bartholomew, thy prayers are burning me up. Then said the apostle to him: Hold thy peace, and come out of him. And that very hour, the man who had suffered from the demon for many years was set free.
And Polymius, the king of that country, happened to be standing opposite the apostle; and he had a daughter a demoniac, that is to say, a lunatic. And he heard about the demoniac that had been healed, and sent messengers to the apostle, saying: My daughter is grievously torn; I implore thee, therefore, as thou hast delivered him5 who suffered for many years, so also to order my daughter to be set free. And the apostle rose up, and went with them. And he sees the king’s daughter bound with chains, for she used to tear in pieces all her limbs; and if any one came near her, she used to bite, and no one dared to come near her. The servants say to him: And who is it that dares to touch her? The apostle answered them: Loose her, and let her go. They say to him again: We have her in our power when she is bound with all our force, and dost thou bid us loose her? The apostle says to them: Behold, I keep her enemy bound, and are you even now afraid of her? Go and loose her; and when she has partaken of food, let her rest, and early to-morrow bring her to me. And they went and did as the apostle had commanded them; and thereafter the demon was not able to come near her.
Then the king loaded camels with gold and silver, precious stones, pearls, and clothing, and sought to see the apostle; and having made many efforts, and not found him, he brought everything back to his palace.
And it happened, when the night had passed, and the following day was dawning, the sun having risen, the apostle appeared alone with the king in his bed-chamber, and said to him: Why didst thou seek me yesterday the whole day with gold and silver, and precious stones, pearls, and raiment? For these gifts those persons long for who seek earthly things; but I seek nothing earthly, nothing carnal. Wherefore I wish to teach thee that the Son of God deigned to be born as a man out of a virgin’s womb. He was conceived in the womb of the virgin; He took to Himself her who was always a virgin, having within herself Him who made the heaven and the earth, the sea, and all that therein is. He, born of a virgin, like mankind, took to Himself a beginning in time, He who has a beginning neither of times nor days; but He Himself made every beginning, and everything created, whether in things visible or invisible. And as this virgin did not know man, so she, preserving her virginity, vowed a vow6 to the Lord God. And she was the first who did so. For, from the time that man existed from the beginning of the world, no woman made a vow of this mode of life; but she, as she was the first among women who loved this in her heart, said, I offer to Thee, O Lord, my virginity. And, as I have said to thee, none of mankind dared to speak this word; but she being called for the salvation of many, observed this-that she might remain a virgin through the love of God, pure and undefiled. And suddenly, when she was shut up in her chamber, the archangel Gabriel appeared, gleaming like the sun; and when she was terrified at the sight, the angel said to her, Fear not, Mary; for thou hast found favour in the sight of the Lord, and thou shall conceive. And she cast off fear, and stood up, and said, How shall this be to me, since I know not man? The angel answered her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Most High shall overshadow thee; wherefore also that holy thing which is born of thee shall be called Son of God.7 Thus, therefore, when the angel had departed from her, she escaped the temptation of the devil, who deceived the first man when at rest. For, having tasted of the tree of disobedience, when the woman said to him, Eat, he ate; and thus the first man was cast out of paradise, and banished to this life. From him have been horn the whole human race. Then the Son of God having been born of the virgin, and having become perfect man, and having been baptized, and after His baptism having fasted forty days, the tempter came and said to Him: If thou art the Son of God, tell these stones to become loaves. And He answered: Not on bread alone shall man live, but by every word of God.8 Thus therefore the devil, who through eating bad conquered the first man, was conquered through the fasting of the second man; and as he through want of self-restraint had conquered the first man, the son of the virgin earth, so we shall conquer through the fasting of the second Adam, the Son of the Virgin Mary.
The king says to him: And how is it that thou saidst just now that she was the first virgin of whom was born God and man? And the apostle answered: I give thanks to the Lord that thou hearest me gladly. The first man, then, was called Adam; he was formed out of the earth. And the earth, his mother out of which he was, was virgin, because it had neither been polluted by the blood of man nor opened for the burial of any one. The earth, then, was like the virgin, in order that he who conquered the son of the virgin earth might be conquered by the Son of the Virgin Mary. And, behold, he did conquer; for his wicked craft, through the eating of the tree by which man, being deceived, came forth from paradise, kept paradise shut. Thereafter this Son of the virgin conquered all the craft of the devil. And his craft was such, that when he saw the Son of the virgin fasting forty days, he knew in truth that He was the true God. The true God and man, therefore, hath not given Himself out to be known, except to those who are pure in heart,9 and who serve Him by good works. The devil himself, therefore, when he saw that after the forty days He was again hungry, was deceived into thinking that He was not God, and said to Him, Why hast thou been hungry? tell these stones to become loaves, and eat. And the Lord answered him, Listen, devil; although thou mayst lord it over man, because he has not kept the commandment of God. I have fulfilled the righteousness of God in having fasted, and shall destroy thy power, so that thou shalt no longer lord it over man. And when he saw himself conquered, he again takes Jesus to an exceeding high mountain, and shows Him all the kingdoms of the world, and says, All these will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. The Lord says to him, Get thee behind me, Satan; for it is written, Thou shall worship the Lord thy God, and Him only shall thou serve. And there was a third temptation for the Lord; for he takes Him up to the pinnacle of the temple, and says, If thou art the Son of God, cast thyself down. The Lord says to him, Thou shall not tempt the Lord thy God. And the devil disappeared. And he indeed that once conquered Adam, the son of the virgin earth, was thrice conquered by Christ, the Son of the Virgin Mary.
And when the Lord had conquered the tyrant, He sent His apostles into all the world, that He might redeem His people from the deception of the devil; and one of these I am, an apostle of Christ. On this account we seek not after gold and silver, but rather despise them, because we labour to be rich in that place where the kingdom of Him alone endureth10 for ever, where neither trouble, nor grief, nor groaning, nor death, has place; where there is eternal blessedness, and ineffable joy, and everlasting exultation, and perpetual repose. Wherefore also the demon sitting in your temple, who makes responses to you, is kept in chains through the angel of the Lord who has sent me. Because if thou shall be baptized, and wishest thyself to be enlightened, I will make thee behold Him, and learn from how great evils thou hast been redeemed. At the same time hear also by what means he injures all those who are lying sick in the temple. The devil himself by his own art causes the men to be sick, and again to be healed, in order that they may the more believe in the idols, and in order that he may have place the more in their souls, in order that they may say to the stock and the stone, Thou art our God.11 But that demon who dwells in the idol is held in subjection, conquered by me, and is able to give no response to those who sacrifice and pray there. And if thou wishest to prove that it is so, I order him to return into the idol, and I will make him confess with his own mouth that he is bound, and able to give no response.
The king says to him: To-morrow, at the first hour of the day, the priests are ready to sacrifice in the temple, and I shall come there, and shall be able to see this wonderful work.
And it came to pass on the following day, as they were sacrificing, the devil began to cry out: Refrain, ye wretched ones, from sacrificing to me, lest ye suffer worse for my sake; because I am bound in fiery chains, and kept in subjection by an angel of the Lord Jesus Christ, the Son of God, whom the Jews crucified: for, being afraid of him, they condemned him to death. And he put to death Death himself, our king, and he bound our prince in chains of fire; and on the third day, having conquered death and the devil, rose in glory, and gave the sign of the cross to his apostles, and sent them out into the four quarters of the world; and one of them is here just now, who has bound me, and keeps me in subjection. I implore you, therefore, supplicate him on my account, that he may set me free to go into other habitations.
Then the apostle answered: Confess, unclean demon, who is it that has injured all those that are lying here from heavy diseases? The demon answered: The devil, our ruler, he who is bound, he sends us against men, that, having first injured their bodies, we may thus also make an assault upon their souls when they sacrifice to us. Fort then we have complete power over them, when they believe in us and sacrifice to us. And when, on account of the mischief done to them, we retire, we appear curing them, and are worshipped by them as gods; but in truth we are demons, and the servants of him who was crucified, the Son of the virgin, have bound us. For from that day on which the Apostle Bartholomew came I am punished, kept hound in chains of fire. And for this reason I speak, because he has commanded me. At the same time, I dare not utter more when the apostle is present, neither I nor our rulers.
The apostle says to him: Why dost thou not save all that have come to thee? The demon says to him: When we injure their bodies, unless we first injure their souls, we do not let their bodies go. The apostle says to him: And how do you injure their souls? The demon answered him: When they believe that we are gods, and sacrifice to us, God withdraws from those who sacrifice, and we do not take away the sufferings of their bodies, but retire into their souls.
Then the apostle says to the people: Behold, the god whom you thought to cure you, does the more mischief to your souls and bodies. Hear even now your Maker who dwells in the heavens, and do not believe in lifeless stones and stocks. And if you wish that I should pray for you, and that all these may receive health, take down this idol, and break it to pieces; and when you have done this, I will sanctify this temple in the name of our Lord Jesus Christ; and having baptized all of you who are in it in the baptism of the Lord, and sanctified you, I will save all.
Then the king gave orders, and all the people brought ropes and crowbars, and were not at all aide to take down the idol. Then the apostle says to them: Unfasten the ropes. And when they had unfastened them, he said to the demon dwelling in it: In the name of our Lord Jesus Christ, come out of this idol, and go into a desert place, where neither winged creature utters a cry, nor voice of man has ever been heard. And straightway he arose at the word of the apostle, and lifted it up from its foundations; and in that same hour all the idols that were in that place were broken to pieces.
Then all cried out with one voice, saying: He alone is God Almighty whom Bartholomew the apostle proclaims. Then the holy Bartholomew, having spread forth his hands to heaven, said: God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, who for the salvation of men hast sent forth Thine only begotten Son, our Lord Jesus Christ, in order that He might redeem by His own blood all of us enslaved by sin, and declare us to be Thy sons, that we may know Thee, the true God, that Thou existest always to eternity God without end: one God, the Father, acknowledged in Son and Holy Spirit; one God, the Son, glorified in Father and Holy Spirit; one God, the Holy Spirit, worshipped in Father and Son; and acknowledged to be truly one,12 the Father unbegotten, the Son begotten, the Holy Spirit proceeding; and in Thee the Father, and in the Holy Spirit, Thine only begotten Son our Lord Jesus Christ is, in whose name Thou hast given us power to heal the sick, to cure paralytics, to expel demons, and raise the dead: for He said to us, Verily I say unto you, that whatever ye shall ask in my name ye shall receive.13 I entreat, then, that in His name all this multitude may be saved, that all may know that Thou alone art God in heaven, and in the earth, and in the sea, who seekest the salvation of men through that same Jesus Christ our Lord, with whom Thou livest and reignest in unity of the Holy Spirit for ever and ever.
And when all responded to the Amen, suddenly there appeared an angel of the Lord, shining brighter than the sun, winged, and other four angels holding up the four corners of the temple; and with his finger the one sealed the temple and the people, and said: Thus saith the Lord who hath sent me, As you have all been purified from all your infirmity, so also this temple shall be purified from all uncleanness, and from the demons dwelling in it, whom the apostle of God has ordered to go into a desert place; for so hath God commanded me, that I may manifest Him to you. And when ye behold Him, fear nothing; but when I make the sign of the cross, so also do ye with your finger seal your faces, and these evil things will flee from you. Then he showed them the demon who dwelt in the temple, like an Ethiopian, black as soot; his face sharp like a dog’s, thin-cheeked, with hair down to his feet, eves like fire, sparks coming out of his mouth; and out of his nostrils came forth smoke like sulphur, with wings spined like a porcupine; and his hands were bound with fiery chains, and he was firmly kept in. And the angel of the Lord said to him: As also the apostle hath commanded, I let thee go; go where voice of man is not heard, and be there until the great day of judgment. And when he let him go, he flew away, groaning and weeping, and disappeared. And the angel of the Lord went up into heaven in the sight of all.
Then the king, and also the queen, with their two sons, and with all his people, and with all the multitude of the city, and every city round about, and country, and whatever land his kingdom ruled over, were saved, and believed, and were baptized in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. And the king laid aside his diadem, and followed Bartholomew the apostle of Christ.
And after these things the unbelievers of the Greeks, having come together to Astreges14 the king, who was the eider brother of the king who had been baptized, say to him: O king, thy brother Polymius has become disciple to a certain magician, who has taken down our temples, and broken our gods to pieces. And while they were thus speaking and weeping, behold, again there came also some others from the cities round about, both priests15 and people; and they set about weeping and making accusations16 before the king. Then King Astreges in a rage sent a thousand armed men along with those priests, in order that, wherever they should find the apostle, they might bring him to him bound. And when they bad done so, and found him, and brought him, he says to him: Art thou he who has perverted my brother from the gods? To whom the apostle answered: I have not perverted him, but have converted him to God. The king says to him: Art thou he who caused our gods to be broken in pieces? The apostle says to him: I gave power to the demons who were in them, and they broke in pieces the dumb and senseless idols, that all men might believe in God Almighty, who dwelleth in the heavens. The king says to him: As thou hast made my brother deny his gods, and believe in thy God, so I also will make you reject thy God and believe in my gods. The apostle says to him: If I have bound and kept in subjection the god which thy brother worshipped, and at my order the idols were broken in pieces, if thou also art able to do the same to my God, thou canst persuade me also to sacrifice to thy gods; but if thou canst do nothing to my God, I will break all thy gods in pieces; but do thou believe in my God.
And when he had thus spoken, the king was informed that this god Baldad17 and all the other idols had fallen down, and were broken in pieces. Then the king rent the purple in which he was clothed, and ordered the holy apostle Bartholomew to be beaten with rods; and after having been thus scourged, to be beheaded.
And innumerable multitudes came from all the cities, to the number of twelve thousand, who had believed in him along with the king; and they took up the remains of the apostle with singing of praise and with all glory, and they laid them in the royal tomb, and glorified God. And the king Astreges having heard of this, ordered him to be thrown into the sea; and his remains were carried into the island of Liparis.
And it came to pass on the thirtieth day after the apostle was carried away, that the king Astreges was overpowered by a demon and miserably strangled; and all the priests were strangled by demons, and perished on account of their rising against18 the apostle, and thus died by an evil fate.
And there was great fear and trembling, and all came to the Lord, and were baptized by the presbyters who had been ordained by the holy apostle Bartholomew. And according to the commandment of the apostle, all the clergy of the people made King Polymius bishop; and in the name of our Lord Jesus Christ he received the grace of healing, and began to do signs. And he remained in the bishopric twenty years; and having prospered in all things, and governed the church well, and guided it in right opinions,19 he fell asleep in peace, and went to the Lord: to whom be glory and strength for ever and ever. Amen.

 


62 APOKRYFY-Sw Bartłomiej sw.Maciej.pdf

3. SKRÓT MĘCZEŃSTWA
ŚWIĘTYCH BARTŁOMIEJA I JUDY,
APOSTOŁÓW CHRYSTUSA*
Męczeństwo świętych Bartłomieja i Judy,
Apostołów Chrystusa47

(1) Isus Chrystus, nasz Bóg, głowa wszystkich, wybrał dwunastu Apostołów i wysłał ich, aby głosili Ewangelię królestwa na cały świat.

(2) Święty Bartłomiej wyruszył również i przybył do Khorasan Persów, i wszedł do miasta Edeon, usiadł przy źródle, gdzie miały miejsce czynu diabelskie i gdzie składało wiele darów i ofiary jakoby bogu w imię źródła. Ci czciciele źródła, ofiary baśni, uznawali je jako wytryskujące i żywiące same z siebie wszelkie rośliny i drzewa owocowe, a źródło nazywali córką Nilu.

(3) Szatany zaś krzyczały w źródle wyrzucając w powietrze wrzącą wodę jakoby ogień wzburzony, wywołując panikę pośród widzów i słuchaczy gwałtownością wiatru, któremu towarzyszył wielki hałas. Strach zaś wywoływał wybuch głośnych okrzyków wzywających imienia źródła jako boga, który mógłby im dopomóc. A święty Apostoł Bartłomiej stał zdumiony sam w sobie i bardzo smutny wobec tego ich obłędu.

(4) Wtedy święty Apostoł wyciągnął swój płaszcz filozofa, to jest kapę, w którą był odziany i rozwinąwszy ją skierował ją na źródła. Potem wezwał imienia Pana Isusa Chrystusa w słowach: „Niech ta woda zupełnie przestanie płynąć!” i natychmiast bardzo obfity strumień wody zatrzymał się, a całe miejsce stał się jako kamień i ustały głosy grzmotów, jakie tu wybuchały. Wtedy szatani wrzasnęli przenikliwymi głosami lamentując, wyjąc i wzdychając: „O, Isusie Nazareńczyku, aż do kiedy będziesz nam zabraniał zamieszkiwać w tych głębinach wód?”

(5) Ale święty Apostoł powiedział do nich grożąc im: „O wy, nieprzyjaciele sprawiedliwości, nie macie odtąd mocy przebywać dłużej w tym miejscu”. Na te słowa świętego Apostoła one rozproszyły się i znikły jak wosk wobec ognia.

(6) Na ten widok bardzo liczne tłumy [tam zebrane] padły na twarz przed Apostołem z wielkim lękiem i wołały: „Miej litość nad nami człowieku godny podziwu i sługo Boga Najwyższego!”

(7) Ponieważ jednak zaczęło [ludziom] dokuczać pragnieV nie chwycili w ręce kamienie i chcieli ukamienować Apostoła. Ale uderzali raczej jeden w drugiego i poranili się, a nawet wiele z kamieni rzuconych zuchwale zabiło trzydzieści osób spośród nich.

(8) Jednak święty Apostoł zbliżył się do zabitych, wzywał nad nimi imienia Chrystusa i natychmiast powrócił do nich duch i życie zostało im przywrócone. Gdy więc oni to zobaczyli, pospieszyli by przynieść przed niego wszystkich chorych i dręczonych różnymi bólami a on ich natychmiast uzdrawiał.

(8) Święty Apostoł zaczął głosić im Ewangelię w sposób uporządkowany i wyjaśniał swoim słuchaczom sposób postępowania magów, a oni przyjęli jego słowa i uwierzyli w Chrystusa Boga.

(9) Wtedy święty Apostoł wraz z nimi wyszedł z miasta na miejsce kamieniste i zgiąwszy kolana sławił Boga, który otworzył ich rozum aby mogli przyjąć słowa życia. Uczynił znak krzyża świętego i donośnym głosem wezwał imienia naszego Pana Isusa Chrystusa, a oto wybuchło trzęsienie ziemi, i grzmot i straszliwy łomot.

(10) Następnie odszedł i udał się do krainy Medów i Elamitów, ale został tam przez nich źle przyjęty i nie mógł tam dokonać cudów. Ale osiem osób uwierzyło jego słowu i opuściwszy wszystkie swoje dobra, poszli za nim i wędrowali z nim gdziekolwiek on szedł.

(11) Otóż zdarzyło się, że Apostoł udał się do Bostr, miasta w głębi Syrii. Gdy wszedł przez bramę miasta, oto wychodził orszak towarzyszący zmarłemu chłopcu, synów chiliarchy. Mnóstwo ludzi szło za nimi z płaczem, z piszczałkami i lirami.

(12) Wtedy święty Apostoł wcisnął się i wszedł pomiędzy płaczących i wyciągnąwszy ręce zbliżył się do trumny, w której leżał zmarły chłopiec, wziął go za rękę i rzekł: „Chłopcze, ja ci mówię, powstań w imię Pana Isusa Chrystusa!”

(13) I natychmiast powrócił do niego duch, i odnalazł życie. Ci zaś, którzy go nieśli zatrzymali się, a tłum, patrząc na twarz świętego Apostoła widział w jego ustach płonący ogień, który przeszedł do ust chłopca.

(14) Wtedy wszyscy zawołali jednym głosem: „Bóg pojawił się pomiędzy nami”, a inni mówili: „Bogowie w ludzkim kształcie do nas zstąpili”. A młodzieńcy pochwycili Bartłomieja i ponieśli go na ramionach, a inni składali mu dary i ofiary.

(15) Na to święty Apostoł wyrwał się z ich rąk, uciekł od tłumu wołając słowami: „Jestem sługą Boga i Jego Syna, Isusa Chrystusa, w imię którego ten chłopiec odzyskał życie”. I głosił im Ewangelię Mateusza, którą wziął ze sobą jako pomoc w swej pracy apostolskiej.

(16) W ciągu trzech dni wykładał im słowa Boże i z trudem starał się, by mu nie składali ofiar. I wziął chłopca, i ochrzcił go, i nadał mu imię Mateusz od imienia Ewangelisty, a gdy osiągnął wiek lat dwunastu, udzielił mu diakonatu.

(17)  Ochrzcił także chiliarchę z cała jego rodziną. Zbudował kościoły w całym mieście, wyświecił kapłanów i utwierdzał wierzących w wierze w Chrystusa Isusa, naszego Boga.

(18) Wyjechał stamtąd i udał się do krainy Germanice. Gdy zaś tam przybył, jego sława rozeszła się po całej okolicy. I przynoszono do niego chorych, dręczonych przez różne choroby i układano na skraju drogi licznych chorych, aby przynajmniej przy przejściu Apostoła odnaleźli zdrowie, a moc Pana sprawiała, że uzdrawiał ich wszystkich w tych miejscach. . . . .

 

(19) Streszczenie tekstu dłuższego: Król tamtejszy nakazuje uwięzienie Bartłomieja i wysyła do niego sługi, którzy mieli mu zadawać tortury, ale z więzienia, w którym modli się Bartłomiej bije ogromne światło, a wokół więzienia zebrały się tłumy. Na to słudzy uciekają. A rozwścieczony król każe spalić więzienie z wszystkimi, którzy w nim są, ale następuje wybuch, błyskawice i grzmoty, a wszyscy wokoło padają nieprzytomni. Z więzienia wychodzi Bartłomiej, który uzdrawia wszystkich.

(20) Głosił Ewangelię Mateusza i proroctwa Izajasza i przez to oświecał i umacniał w wierze Chrystusowej. Król, wielmoże i satrapowie proszą Bartłomieja, by on dokończył swojej misji; ten ich chrzci, udziela im komunii, umacnia o udaje się w dalszą podróż w pokoju.

(21) Oddalił się stamtąd i udał się do kraju Partów i Medów66, głosił Chrystusa i czynił liczne cuda, skutkiem czego wielu uwierzyło w Chrystusa i zostali uzdrowieni ze swoich chorób dzięki miłosierdziu Pana.

(22) Stąd znowu udał się do krainy Persów i magów. Gdy przybył do miejsca kultu ich ognisk, podniósł swe ręce ku wschodowi, wobec słońca, któremu składali ofiary: powstrzymał je i zaciemnił jego promienie aż do godziny szóstej w dzień. I tak wielu uwierzyło w Chrystusa i zostali oświeceni przez chrzest świętego baptysterium.

(23) Stąd przechodząc etapy pośrednie, święty Apostoł udał się do prowincji armeńskiej Golthn i wszedł do kraju [wyznaczonego] losem Apostołowi Tadeuszowi. Mieszkańcy przyjęli z wiarą głoszoną Ewangelię i zostali oświeceni przez Bartłomieja łaską chrztu.

(24) W dwudziestym siódmym roku królowania Sanatruka, święty Apostoł Bartłomiej wszedł do Armenii na prośbę Apostoła Tomasza, który napisał do niego jeszcze wtedy, gdy on przebywał w Khorasan. Głosił on Ewangelię Chrystusa na miejscu Tadeusza, brata Tomasza, który był jednym z siedmiu diakonów. Teraz Tadeusz należał do towarzyszów świętego Szczepana. Gdy tam przybył Apostoł Bartłomiej głosił on [naukę Chrystusa] w wielu miejscach Armenii.

(25) Gdy on udał się do Salamast, Juda Jakubowy, który był jednym z Dwunastu najważniejszych [Apostołów], wyszedł na jego spotkanie. Następnie, ponieważ Bartłomiej udawał się do Albak, zobaczyli się, objęli się i ucałowali wzajemnie i bardzo się ucieszyli.

(26) Na miejscu zaś, gdzie się spotkali wznieśli znak świętego krzyża Pańskiego na kamieniu, który tam się znajdował. Potem oddzielili się jeden od drugiego, pełni ogromnej radości, a Juda oddalił się do Ormi, miasta armeńskiego. Ten Juda to Łebee: nazwano go Tadeuszem i wołano go Judą Jakubowym. On był synem Józefa, ojca Boga [Isusa] i bratem Jakuba, bratem Pana.

(27) I dlatego jest nazywany Judą Jakubowym. On udał się więc do miasta Ormi i tam umarł. Ale Bartłomiej udał się do Salamast i tam głosił słowo życia. Następnie udał się do miasta Orbanos, do miejsca zwanego Barm, a obecnie Ałbank. Jego sława rozprzestrzeniła się po całej tej okolicy i wszyscy chorzy i cierpiący na różne choroby szli do niego: on uzdrawiał ich wszystkich i oświecał ich chrztem świętego baptysterium.

(28) A Ogurthi, siostra króla Sanatruka, bratanka wielkiego Abgara, usłyszała o świętym Apostole. Przybyła więc w sekrecie, aby się z nim spotkać i uwierzyła w Chrystusa: została ochrzczona ona i wszyscy jej bliscy, stała się uczennicą świętego Apostoła i z nim wędrowała.

(29) Dowiedziawszy się o tym król wpadł w straszny gniew i wysłał chiliarchę Terentiosa, aby zabić swoją siostrę, Apostoła i tych, którzy z nim byli. Gdy przybył chiliarcha i ujrzał świętego Bożego, ulitował się nad nim, a Apostoł zaczął mu głosić Ewangelię Boża. Pan zaś otworzył mu jego serce tak, że poddał się słowom Apostoła i uwierzył w Chrystusa.

(30) On zaś był niszczony przez chorobę trądu, ale gdy go wziął Apostoł i ochrzcił nocą, oto chmura świetlista okryła miejsce swoim cieniem a światło ogniste otoczyło oczyszczające baptysterium. A gdy on wyszedł z wody, odpadła od niego stwardniała trądem skóra. Wielu zaś, którzy widzieli ten cud, uwierzyli w Chrystusa.

(31) Na to król się rozgniewał i wydał rozkaz, aby sprowadzono Apostoła do trybunału, i sześciu ludzi tak długo zadawało mu męki bijąc go świeżymi kijami, aż do chwili, gdy sądząc, że jest martwy, wywlekli go i wyrzucili poza miasto.

(32) Ale on żył dzięki łasce Chrystusa: leżał tak trzy godziny a tłum wiernych zgromadził się wokół niego. Ale po trzech godzinach podniósł się, usiadł, wyciągnął ręce ku niebu i rzekł: „Panie Boże, przez wstawiennictwo św. Tadeusza, Judy-Szymona, Tomasza i moje, Bartłomieja, którzy wzięliśmy pod swoją opiekę tę krainę, nie pozwól, aby ten kraj zyskany losem, wymknął się z Twych rąk, nie zaniedbuj tych swoich owiec, ale daj im pasterza i przewodnika, aby się nawróciły ze swego szaleństwa i poznały Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga i Tego, którego Ty posłałeś, Isusa Chrystusa”.

(33) I podniósłszy się stanął na nogach i zaczął im głosić słowo życia. Ale niewierni go pochwycili, rzucili go odwróciwszy [na plecy], obdarli go ze skóry, którą wyprawili i wzięli, aby z niej zrobić bukłak.

(34) Ale on pozostawał ciągłe żywy dzięki łasce Chrystusa i nie przestawał głosić słowa życia. Po tym wrzucono go do więzienia, ale wielu udawało się wejść do niego i [dalej] słuchać słów życia.

(35) Wtedy nieprzytomny ze złości król Sanatruk wydał rozkaz, aby go ukrzyżować. Ale on nie od razu umarł i pozostawał żywy dzięki mocy Chrystusa.

(36) Wtedy wydano rozkaz sześciu ludziom nie wiedzącym co to miłosierdzie, aby go bili kijami używanymi dla bandytów.

(37) A oni go tak bili, że wielu mówiło, że on już umarł: oni go więc tak zostawili i poszli sobie. Ale wierni pozostawali przy nim; a on po dwóch godzinach wyciągnął ręce, podniósł się i usiadł i zaczął się długo modlić tymi słowami modlitwy, mówiąc: „Przyjmij mnie, Panie, i zachowaj silnymi w wierze tych, którzy w Ciebie uwierzyli”.

(38) Gdy on to powiedział, ziemia zadrżała i łuk świetlisty otoczył świętego, a on podniósł oczy i oddał ducha. I natychmiast wypłynął z niego rozkoszny i słodki zapach, a święty Apostoł Tadeusz, jakby w widzeniu cielesnym wyszedł mu na spotkanie.

(39) Gdy to ujrzano, wszyscy byli pełni podziwu, a osiem tysięcy dusz przyjęło wiarę w tym dniu. A wszyscy gorąco chwalili Boga za to, co miało miejsce, a słup ognia na kształt luku wznosił się ponad świętym ciałem przez dwanaście dni.

(40) Zabito mieczem również błogosławioną siostrę króla Agruthichiliarchę Terentiosa i innych, którzy z nimi byli. Wierni zaś wzięli ciało świętego Apostoła i pochowali je w tym samym miejscu; tak robią również z innymi męczennikami.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.