3 List Pawła Do Koryntian (3 Kor)

3. List do Koryntianapokryficzny list przypisywany św. Pawłowi, w Kościele Ormiańskim uważany za kanoniczny. Utwór był nieznany w Europie aż do XVII wieku, kiedy to poznano go poprzez przekład armeński. W XIX wieku odkryto przekład łaciński, zaś w XX wieku przekład koptyjski. W XX wieku odkryto także oryginalny tekst grecki, nieznacznie różniący się od funkcjonujących w Kościele Ormiańskim przekładów. 3. List do Koryntian znany był od starożytności na wschodzie. W IV wieku został uznany za kanoniczny przez część Kościołów wschodnich, m.in. przez Syryjski Kościół Prawosławny i był wielokrotnie cytowany. W późniejszych wiekach większość Kościołów wschodnich usunęła list z kanonu. Obecnie za kanoniczny uznaje go jedynie Apostolski Kościół Ormiański. Teologia utworu jest bardzo prosta, jednak wyraźnie ortodoksyjna i skierowana przeciwko gnostycyzmowi, adopcjonizmowi i doketyzmowi. Antygnostycki charakter przyczynił się do małego rozpowszechnienia listu i powstania niewielu jego rękopisów. Autor utworu jak i środowisko w którym powstał pozostają nieznane. Przyjmuje się, że tekst powstał nie dalej jak w połowie II wieku. Pierwotnie powstał jako samodzielny tekst, później włączono go jako część apokryficznych Dziejów Pawła. Część badaczy uważa, że 3. List do Koryntian jest autentycznym listem św. Pawła.

Dzieje Pawła – utwór apokryficzny opisujący dzieje Pawła z Tarsu, zachowany jedynie we fragmentach.

 • Epizod I – Podróż Pawła z Damaszku do Jerozolimy (fragment papirusu koptyjskiego);
 • Epizod II – Paweł w Antiochii (fragment papirusu koptyjskiego);
 • Epizody III-IV – Dzieje Pawła i Tekli – pełny tekst grecki;
 • Epizody V-VIII – Myra, Smydon, Tyr, Podróż do Jerozolimy (fragmenty papirusów koptyjskich);
 • Epizod IX – Paweł w Efezie – zrekonstruowany tekst papirusu koptyjskiego i fragmentu papirusu greckiego;
 • Epizod X – List Koryntian do Pawła i 3. List do Koryntian – pełny tekst z fragmentu papirusu koptyjskiego i papirusu greckiego;
 • Epizod XI – Paweł w Filippi (fragment papirusu koptyjskiego);
 • Epizod XII – Paweł w Koryncie (fragment papirusu greckiego);
 • Epizod XIII – Podróż do Italii (fragmenty papirusów koptyjskiego i greckiego);
 • Epizod XIV – Męczeństwo Pawła – pełny tekst grecki.

 

 • Fragment wzięty z https://sites.google.com/site/poranekpana/list-klemensa-rzymskiego-do-koryntian/dzieje-pawla. Zmieniłem jedynie słowo żyd na judejczyk, Jezus na Isus.
 • Osobiście traktuję listy Pawła oraz Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym w wykonaniu Marka i Łukasza jak apokryfy zawierające nauki sekciarskie nie poparte słowami Boga oraz Pomazańca.
 • Paweł owszem mówił też prawdę ale wystarczy odrobinę trucizny aby zabić…
 • List ten mógł być prawdziwy. zawiera nauki gnostyckie
 • Gnostycy najbardziej uwielbili sobie postać własnie Pawła oraz Jana, Piotra i Judasza. Jan nie głosił doktryn gnostyckich ani tym bardziej Piotr, a Saul ?

 

Co powiedział Paweł do wspólnoty mesjańskiej w Koryncie. Poniżej próbka wybranych zdań.

1 Kor 1: (23) My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo,

1 Kor 11:  (4) Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. (5) I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nie nakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. (6) Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże; a jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę.

1 Kor 12: (31) Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski; a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.  

1 Kor 15:  (1) A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, (2) I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. (3) Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism (4) I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism, (5) I że ukazał się Kefasowi, potem dwunastu(6) Potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli; (7) Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom; (8) A w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. (9) Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży.

1 Kor 16:  (1) A co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. (2) Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. (3) A gdy przyjdę, poślę z listami tych, których uznacie za godnych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy;

https://basileia785.wordpress.com/2017/02/03/pawloscianstwo-nr-5-list-pawla-do-koryntian/

 

———

Trzeci LIST PAWŁA DO KORYNTIAN. Paweł do Koryntian, o ciele

(1) Paweł więzień Isusa Chrystusa, do braci którzy są w Koryncie, pozdrowienia.

(2) Będąc w środku ogromnego zamieszania nie dziwi mnie nauczanie złego, które szybko rozprzestrzenia się poza granice.

(3) Ponieważ mój Pan Isus Chrystus przyjdzie, i uczyni niczym tych co fałszują Jego słowa (nie będzie dłużej znosił bezczelności)

(4) Ponieważ przekazałem wam na początku te rzeczy które otrzymałem od świętych apostołów którzy byli przede mną, którzy byli cały czas z Isusem.

(5) Potwierdzili że nasz Pan Isus Chrystus narodził się z Marii która jest z nasienia Dawida co do ciała, Święty Duch był wysłany z nieba od Ojca przez anioła Gabriela

(6) Że on (Isus) zstąpić na ten świat i odkupić wszystkie ciała swoim ciałem, i powstać ze śmierci w ciele jak on pokazał nam w sobie przykład

(7) I ponieważ człowiek był uformowany przez jego Ojca

(8) Dlatego szukał go kiedy był zgubiony żeby on mógł ożywić przez adopcję

(9) Bo aż do końca Bóg Wszechmogący który uczynił niebo i ziemię najpierw wysłał proroków do judejczyków, żeby mogli odsunąć swoje grzechy

(10) Ponieważ On wyznaczył zbawienie dla domu Izraela, dlatego mieli udział w części ducha Chrystusa przez proroków i posłany do judejczyków najpierw (czy do pierwszych judejczyków) i oni głosili prawdziwe czczenie Boga przez długi okres czasu

(11) Ale książę niegodziwości, pragnący bycia Bogiem położył ręce na nich i zabił ich, (wygnał ich od Boga) a związał wszystkie ciała poprzez złe pożądliwości (I koniec świata przez nadciągający sąd)

(12) Ale Bóg Wszechmogący, który jest sprawiedliwy, nie mógł odrzucić jego własnego stworzenia, ale współczuł im z nieba,

(13) I zesłał swego Ducha do Marii w Galilei.

(14) Która wierzyła całym swoim sercem i otrzymała świętego Ducha w jej łonie, by Isus mógł przyjść na świat]

(15) Przez takie nikczemne ciało które było poddane śmierci (odniósł triumf) przez to samo on mógł pokazać bycie pokonanym

(16) Ponieważ przez jego własne ciało Isus Chrystus zachował wszystkie ciała [i przywrócił do życia]

(17) By on mógł pokazać świątynię sprawiedliwości w jego ciele

(18) W którym (czy przez które) jesteśmy zachowani (w którym jeżeli wierzymy jesteśmy uwolnieni)

(19) Oni dlatego (Wiedzieć dlatego że Laon ma: Oni dlatego zgodzili się z nimi) nie są dziećmi sprawiedliwości, ale dziećmi zła którzy odrzucają mądrość Boga, mówiąc że niebo i ziemia są same a nie dziełem Boga

(20) Oni dlatego są dziećmi zła, z powodu przekleństwa idą za nauczaniem węża

(21) Od którego wyszliście i ulecieliście od jego doktryny.

(22) Ponieważ nie jesteście dziećmi nieposłuszeństwa, ale umiłowanymi wspólnoty mesjańskiej.

(23) Dlatego jest czas zmartwychwstania ogłaszania wszystkim]

(24) A co do tych co mówią, że nie ma żadnego zmartwychwstania w ciele, oni rzeczywiście nie mają żadnego zmartwychwstania w życiu, ale pod sąd,

(25) Ponieważ oni nie wierzą jemu że powstał z martwych, nie wierzą ani nie rozumieją,

(26) Ponieważ oni nie znają, O Koryntianie, nasienie ziarna czy inne nasienie, jak one zostały wrzucone do ziemi i upadli i powstali znowu przez wolę Boga z ciałami i ubraniami.

(27) Ale nie tylko [ciała] które jest wrzucone i powstaje znowu, ale wielokrotnie bardziej błogosławieni sami [to znaczy nawozu i rozwoju]

(28) Ale jeżeli nie musimy brać przykładu z nasienia tylko, ale bardziej w szlachetnych ciałach

(29) Oto wiecie jak Jonasz syn Amatiosa, kiedy on nie mógł głosić Niniwie, ale popłynął, i połknięty przez potwora morskiego

(30) I po trzech dniach i nocach Bóg usłyszał modlitwę Jonasza z najniższego piekła, i żadna część jego nie była zjedzona, i nawet włosy i brwi

(31) O ile więcej, O wy małej wiary, podniesie was którzy wierzycie w Isusie Chrystusa, jak on sam powstał

(32) Podobnie również martwy, którego wyrzucono kości proroka Helisaetisa przez dzieci Izraela, i on powstał, zarówno ciało i dusza i kości i duch (powstał w jego ciele); o ile więcej wy którzy zostaliście wyrzuceni w ciele i kościach i z duchem Pana [o ile więcej, O wy małej wiary, będziecie wy którzyście zostali wyrzuceni na niego] powstaniecie znowu w dzień mając wasze ciała całe. Podobnie jak On powstał

(33) Podobnie również dotyczy proroka Heliasza : On powstał w oknach syna ze śmierci, o ile więcej Pan Isus podniesie was ze śmierci na dźwięk trąby, w mgnieniu oka? Ponieważ on sam pokazał nam przykład w jego własnym ciele].

(34) Jeżeli, zatem, otrzymaliście inną doktryną, Bóg będzie świadkiem przeciwko wam, i niech żaden człowiek nie kłopocze mnie

(35) Ponieważ noszę więzy, które świadczą o Chrystusie, i dlatego noszę znaki na moim ciele które mogę otrzymać przy zmartwychwstanie ze śmierci

(36) I ci otrzymali (wyczekali) władzę którą On otrzymał przez błogosławionych proroków i świętą ewangelię, otrzymają zadośćuczynienie od Pana, a kiedy on powstanie ze śmierci otrzyma wieczne życie

(37) Ale ci co przekraczają te zasady, z nimi jest ogień, i z tymi którzy kroczą w podobny sposób, z tymi którzy kroczą w ten sam sposób, którzy są ludźmi bez Boga)

(38) Którzy są pokoleniem żmij,

(39) Którzy są odrzuceni przez moc Pana,

(40) A pokój, łaska, i miłość niech będzie z wami.

 


List Koryntian Do Pawła (Kanon Ormiański)

Epizod X. W Filippi

Kościół w Koryncie jest głęboko zaniepokojony: przybyli bowiem Szymon i Kleobios, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania ciała, lecz ducha; że ciało ludzkie nie zostało stworzone przez Boga; że Bóg nie zna świata; że Isus Chrystus nie został ukrzyżowany, ale Jego obraz; że nie jest on zrodzony z nasienia Dawida i z Marii. Wysyłają więc diakonów Treptosa i Eutychesa z listem do Pawła, znaj­dującego się w Macedonii.

 (1) Stefan i z nim starsi, którzy: Dafnus, i Eubulos, i Teofil, i Ksenon, do Pawła w Panu, pozdrowienie.

(2) Przybyli do Koryntu dwaj mężowie: pewien Szymon i Kleobios, którzy przez fałszywe słowa burzą wiarę niektórych,

(3) Które ty osądź,

(4) Ponieważ ani od ciebie, ani od innych nie słyszeliśmy nigdy podob­nych rzeczy.

(5) My jednak strzeżemy tego wszystkiego, co otrzymaliśmy od ciebie i od innych.

(6) Ponieważ jednak Pan okazał nam to miłosierdzie, że ty jesteś jeszcze przy życiu, abyśmy mogli słuchać ciebie na nowo;

(7) Albo więc przybądź do nas.

(8) Wierzymy bowiem, jak zostało objawione Theonoe, że Pan cię wybawił z ręki zbrodniczej albo odpowiedz nam listem.

(9) Oto, co mówią i nauczają: nie należy iść za Prorokami;

(10) Bóg nie jest wszechmocny;

(11) Nie ma zmartwychwstania ciała;

(12) Stworzenie czło­wieka nie jest [dziełem] Boga;

(13) Nie trzeba wierzyć, że Chrystus przy­szedł w ciele,

(14) Ani że się narodził z Marii;

(15) Ani, że świat był stworzo­ny przez Boga, lecz przez aniołów.

(16) Dlatego, bracie, prosimy cię, abyś zrobił wszystko i przybył do nas, żeby zbór koryncki pozostał bez zgorszenia i żeby objawiła się ich [tych dwóch] niedorzeczność.

(17) Żegnaj w Panu!

Reklamy

One comment

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s