3 List Pawła Do Koryntian (3 Kor)

3. List do Koryntianapokryficzny list przypisywany św. Pawłowi, w Kościele Ormiańskim uważany za kanoniczny. Utwór był nieznany w Europie aż do XVII wieku, kiedy to poznano go poprzez przekład armeński. W XIX wieku odkryto przekład łaciński, zaś w XX wieku przekład koptyjski. W XX wieku odkryto także oryginalny tekst grecki, nieznacznie różniący się od funkcjonujących w Kościele Ormiańskim przekładów. 3. List do Koryntian znany był od starożytności na wschodzie. W IV wieku został uznany za kanoniczny przez część Kościołów wschodnich, m.in. przez Syryjski Kościół Prawosławny i był wielokrotnie cytowany. W późniejszych wiekach większość Kościołów wschodnich usunęła list z kanonu. Obecnie za kanoniczny uznaje go jedynie Apostolski Kościół Ormiański. Teologia utworu jest bardzo prosta, jednak wyraźnie ortodoksyjna i skierowana przeciwko gnostycyzmowi, adopcjonizmowi i doketyzmowi. Antygnostycki charakter przyczynił się do małego rozpowszechnienia listu i powstania niewielu jego rękopisów. Autor utworu jak i środowisko w którym powstał pozostają nieznane. Przyjmuje się, że tekst powstał nie dalej jak w połowie II wieku. Pierwotnie powstał jako samodzielny tekst, później włączono go jako część apokryficznych Dziejów Pawła. Część badaczy uważa, że 3. List do Koryntian jest autentycznym listem św. Pawła.

Dzieje Pawła – utwór apokryficzny opisujący dzieje Pawła z Tarsu, zachowany jedynie we fragmentach.

 • Epizod I – Podróż Pawła z Damaszku do Jerozolimy (fragment papirusu koptyjskiego);
 • Epizod II – Paweł w Antiochii (fragment papirusu koptyjskiego);
 • Epizody III-IV – Dzieje Pawła i Tekli – pełny tekst grecki;
 • Epizody V-VIII – Myra, Smydon, Tyr, Podróż do Jerozolimy (fragmenty papirusów koptyjskich);
 • Epizod IX – Paweł w Efezie – zrekonstruowany tekst papirusu koptyjskiego i fragmentu papirusu greckiego;
 • Epizod X – List Koryntian do Pawła i 3. List do Koryntian – pełny tekst z fragmentu papirusu koptyjskiego i papirusu greckiego;
 • Epizod XI – Paweł w Filippi (fragment papirusu koptyjskiego);
 • Epizod XII – Paweł w Koryncie (fragment papirusu greckiego);
 • Epizod XIII – Podróż do Italii (fragmenty papirusów koptyjskiego i greckiego);
 • Epizod XIV – Męczeństwo Pawła – pełny tekst grecki.

 

 • Fragment wzięty z https://sites.google.com/site/poranekpana/list-klemensa-rzymskiego-do-koryntian/dzieje-pawla. Zmieniłem jedynie słowo żyd na judejczyk, Jezus na Isus.
 • Osobiście traktuję listy Pawła oraz Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym w wykonaniu Marka i Łukasza jak apokryfy zawierające nauki sekciarskie nie poparte słowami Boga oraz Pomazańca.
 • Paweł owszem mówił też prawdę ale wystarczy odrobinę trucizny aby zabić…
 • List ten mógł być prawdziwy. zawiera nauki gnostyckie
 • Gnostycy najbardziej uwielbili sobie postać własnie Pawła oraz Jana, Piotra i Judasza. Jan nie głosił doktryn gnostyckich ani tym bardziej Piotr, a Saul ?

 

Co powiedział Paweł do wspólnoty mesjańskiej w Koryncie. Poniżej próbka wybranych zdań.

1 Kor 1: (23) My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo,

1 Kor 11:  (4) Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. (5) I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nie nakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. (6) Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże; a jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę.

1 Kor 12: (31) Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski; a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.  

1 Kor 15:  (1) A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, (2) I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. (3) Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism (4) I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism, (5) I że ukazał się Kefasowi, potem dwunastu(6) Potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli; (7) Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom; (8) A w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. (9) Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży.

1 Kor 16:  (1) A co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. (2) Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. (3) A gdy przyjdę, poślę z listami tych, których uznacie za godnych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy;

https://basileia785.wordpress.com/2017/02/03/pawloscianstwo-nr-5-list-pawla-do-koryntian/

 

———

Trzeci LIST PAWŁA DO KORYNTIAN. Paweł do Koryntian, o ciele

(1) Paweł więzień Isusa Chrystusa, do braci którzy są w Koryncie, pozdrowienia.

(2) Będąc w środku ogromnego zamieszania nie dziwi mnie nauczanie złego, które szybko rozprzestrzenia się poza granice.

(3) Ponieważ mój Pan Isus Chrystus przyjdzie, i uczyni niczym tych co fałszują Jego słowa (nie będzie dłużej znosił bezczelności)

(4) Ponieważ przekazałem wam na początku te rzeczy które otrzymałem od świętych apostołów którzy byli przede mną, którzy byli cały czas z Isusem.

(5) Potwierdzili że nasz Pan Isus Chrystus narodził się z Marii która jest z nasienia Dawida co do ciała, Święty Duch był wysłany z nieba od Ojca przez anioła Gabriela

(6) Że on (Isus) zstąpić na ten świat i odkupić wszystkie ciała swoim ciałem, i powstać ze śmierci w ciele jak on pokazał nam w sobie przykład

(7) I ponieważ człowiek był uformowany przez jego Ojca

(8) Dlatego szukał go kiedy był zgubiony żeby on mógł ożywić przez adopcję

(9) Bo aż do końca Bóg Wszechmogący który uczynił niebo i ziemię najpierw wysłał proroków do judejczyków, żeby mogli odsunąć swoje grzechy

(10) Ponieważ On wyznaczył zbawienie dla domu Izraela, dlatego mieli udział w części ducha Chrystusa przez proroków i posłany do judejczyków najpierw (czy do pierwszych judejczyków) i oni głosili prawdziwe czczenie Boga przez długi okres czasu

(11) Ale książę niegodziwości, pragnący bycia Bogiem położył ręce na nich i zabił ich, (wygnał ich od Boga) a związał wszystkie ciała poprzez złe pożądliwości (I koniec świata przez nadciągający sąd)

(12) Ale Bóg Wszechmogący, który jest sprawiedliwy, nie mógł odrzucić jego własnego stworzenia, ale współczuł im z nieba,

(13) I zesłał swego Ducha do Marii w Galilei.

(14) Która wierzyła całym swoim sercem i otrzymała świętego Ducha w jej łonie, by Isus mógł przyjść na świat]

(15) Przez takie nikczemne ciało które było poddane śmierci (odniósł triumf) przez to samo on mógł pokazać bycie pokonanym

(16) Ponieważ przez jego własne ciało Isus Chrystus zachował wszystkie ciała [i przywrócił do życia]

(17) By on mógł pokazać świątynię sprawiedliwości w jego ciele

(18) W którym (czy przez które) jesteśmy zachowani (w którym jeżeli wierzymy jesteśmy uwolnieni)

(19) Oni dlatego (Wiedzieć dlatego że Laon ma: Oni dlatego zgodzili się z nimi) nie są dziećmi sprawiedliwości, ale dziećmi zła którzy odrzucają mądrość Boga, mówiąc że niebo i ziemia są same a nie dziełem Boga

(20) Oni dlatego są dziećmi zła, z powodu przekleństwa idą za nauczaniem węża

(21) Od którego wyszliście i ulecieliście od jego doktryny.

(22) Ponieważ nie jesteście dziećmi nieposłuszeństwa, ale umiłowanymi wspólnoty mesjańskiej.

(23) Dlatego jest czas zmartwychwstania ogłaszania wszystkim]

(24) A co do tych co mówią, że nie ma żadnego zmartwychwstania w ciele, oni rzeczywiście nie mają żadnego zmartwychwstania w życiu, ale pod sąd,

(25) Ponieważ oni nie wierzą jemu że powstał z martwych, nie wierzą ani nie rozumieją,

(26) Ponieważ oni nie znają, O Koryntianie, nasienie ziarna czy inne nasienie, jak one zostały wrzucone do ziemi i upadli i powstali znowu przez wolę Boga z ciałami i ubraniami.

(27) Ale nie tylko [ciała] które jest wrzucone i powstaje znowu, ale wielokrotnie bardziej błogosławieni sami [to znaczy nawozu i rozwoju]

(28) Ale jeżeli nie musimy brać przykładu z nasienia tylko, ale bardziej w szlachetnych ciałach

(29) Oto wiecie jak Jonasz syn Amatiosa, kiedy on nie mógł głosić Niniwie, ale popłynął, i połknięty przez potwora morskiego

(30) I po trzech dniach i nocach Bóg usłyszał modlitwę Jonasza z najniższego piekła, i żadna część jego nie była zjedzona, i nawet włosy i brwi

(31) O ile więcej, O wy małej wiary, podniesie was którzy wierzycie w Isusie Chrystusa, jak on sam powstał

(32) Podobnie również martwy, którego wyrzucono kości proroka Helisaetisa przez dzieci Izraela, i on powstał, zarówno ciało i dusza i kości i duch (powstał w jego ciele); o ile więcej wy którzy zostaliście wyrzuceni w ciele i kościach i z duchem Pana [o ile więcej, O wy małej wiary, będziecie wy którzyście zostali wyrzuceni na niego] powstaniecie znowu w dzień mając wasze ciała całe. Podobnie jak On powstał

(33) Podobnie również dotyczy proroka Heliasza : On powstał w oknach syna ze śmierci, o ile więcej Pan Isus podniesie was ze śmierci na dźwięk trąby, w mgnieniu oka? Ponieważ on sam pokazał nam przykład w jego własnym ciele].

(34) Jeżeli, zatem, otrzymaliście inną doktryną, Bóg będzie świadkiem przeciwko wam, i niech żaden człowiek nie kłopocze mnie

(35) Ponieważ noszę więzy, które świadczą o Chrystusie, i dlatego noszę znaki na moim ciele które mogę otrzymać przy zmartwychwstanie ze śmierci

(36) I ci otrzymali (wyczekali) władzę którą On otrzymał przez błogosławionych proroków i świętą ewangelię, otrzymają zadośćuczynienie od Pana, a kiedy on powstanie ze śmierci otrzyma wieczne życie

(37) Ale ci co przekraczają te zasady, z nimi jest ogień, i z tymi którzy kroczą w podobny sposób, z tymi którzy kroczą w ten sam sposób, którzy są ludźmi bez Boga)

(38) Którzy są pokoleniem żmij,

(39) Którzy są odrzuceni przez moc Pana,

(40) A pokój, łaska, i miłość niech będzie z wami.

 


List Koryntian Do Pawła (Kanon Ormiański)

Epizod X. W Filippi

Kościół w Koryncie jest głęboko zaniepokojony: przybyli bowiem Szymon i Kleobios, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania ciała, lecz ducha; że ciało ludzkie nie zostało stworzone przez Boga; że Bóg nie zna świata; że Isus Chrystus nie został ukrzyżowany, ale Jego obraz; że nie jest on zrodzony z nasienia Dawida i z Marii. Wysyłają więc diakonów Treptosa i Eutychesa z listem do Pawła, znaj­dującego się w Macedonii.

 (1) Stefan i z nim starsi, którzy: Dafnus, i Eubulos, i Teofil, i Ksenon, do Pawła w Panu, pozdrowienie.

(2) Przybyli do Koryntu dwaj mężowie: pewien Szymon i Kleobios, którzy przez fałszywe słowa burzą wiarę niektórych,

(3) Które ty osądź,

(4) Ponieważ ani od ciebie, ani od innych nie słyszeliśmy nigdy podob­nych rzeczy.

(5) My jednak strzeżemy tego wszystkiego, co otrzymaliśmy od ciebie i od innych.

(6) Ponieważ jednak Pan okazał nam to miłosierdzie, że ty jesteś jeszcze przy życiu, abyśmy mogli słuchać ciebie na nowo;

(7) Albo więc przybądź do nas.

(8) Wierzymy bowiem, jak zostało objawione Theonoe, że Pan cię wybawił z ręki zbrodniczej albo odpowiedz nam listem.

(9) Oto, co mówią i nauczają: nie należy iść za Prorokami;

(10) Bóg nie jest wszechmocny;

(11) Nie ma zmartwychwstania ciała;

(12) Stworzenie czło­wieka nie jest [dziełem] Boga;

(13) Nie trzeba wierzyć, że Chrystus przy­szedł w ciele,

(14) Ani że się narodził z Marii;

(15) Ani, że świat był stworzo­ny przez Boga, lecz przez aniołów.

(16) Dlatego, bracie, prosimy cię, abyś zrobił wszystko i przybył do nas, żeby zbór koryncki pozostał bez zgorszenia i żeby objawiła się ich [tych dwóch] niedorzeczność.

(17) Żegnaj w Panu!

 

 

 

 


 

 


https://www.interfaith.org/christianity/apocrypha-iii-corinthians/

Apocrypha: III Corinthians

taken from the armenian canon
By Dr. Ken Johnson

From Corinth to Paul

Stephanus and the presbyters who are with him, Daphnus, Eubulus, Theophilus and Xenon, to Paul their brother in the Lord, greeting.
Two men have come to Corinth, Simon and Cleobius, who pervert the faith of many through pernicious words we want you to respond to. We have never heard such things from you or the other apostles. What ever you and the other apostles teach we will believe. The Lord has shown mercy to us, since you are still alive we wish to hear from you again. Please do write or come to us. We believe, what has been revealed to Theonoe, that the Lord delivered you out of the hand of the lawless one. What they teach is as follows:

1. We must not appeal to the prophets
2. God is not Almighty
3. There is no resurrection of the flesh
4. Creation is not God’s work

5. The Lord did not come in the flesh
6. The Lord was not born of Mary
7. The world is not of God but the Angels

So brother, hurry and come here, that the church here in Corinth may remain pure, and the foolishness of these men may be made known to all. Farewell in the Lord.

From Paul to Corinth
Paul, the prisoner of Jesus Christ, to the brothers in Corinth, greeting!
Since I am in prison, I am not surprised that the teachings of the evil one are quickly gaining ground. My Lord Jesus Christ will quickly come, since he is rejected by those who falsify His words. I delivered to you from the beginning what I received from the apostles who were before me, who were at all times together with the Lord Jesus Christ.

Our Lord Jesus Christ was born of Mary of the seed of David. The Holy Spirit was sent from Heaven by the Father into her, that he might come into this world to redeem all flesh through his own flesh, and that he might raise up from the dead we who are fleshly, just as He has shown Himself as our example.

Since man was molded by his Father, man was sought for when he was lost, that he might be quickened by adoption into sonship. The almighty God, who made heaven and earth, first sent the prophets to the Jews, that they might turn from their sins; for he had determined how to save the house of Israel, therefore he sent a portion of the spirit of Christ into the prophets, who at many times proclaimed the faultless worship of God. But since the prince who was unrighteous wished to be God, he laid hands on them and killed them, and so all the flesh of men were bound to passions. But God, the almighty, who is righteous and would not repudiate his own creation, sent the Holy Spirit to Mary the Galilean, who believed with all her heart, and she received the Holy Spirit into her womb that Jesus might enter the world, in order that the evil one might be conquered by the same flesh which he held sway, and be convinced that he was not God.

For by his own body Jesus Christ saved all flesh and brought it to eternal life through faith, that he might present a temple of righteousness in his own body, through whom we are redeemed. These are not children of righteousness but of wrath, who reject the providence of God, saying that heaven and earth and all that is in them are not the works of the Father. They are themselves therefore children of wrath, for they have the accursed faith of the serpent. From them turn away, and flee from there teaching! For you are not sons of disobedience but of the church most dearly beloved. This is why the time of the resurrection is proclaimed.

As for those who tell you there is no resurrection of the flesh, for them there is no resurrection, who do not believe in Him who has risen. You men of Corinth must understand that they don’t know about the sowing of wheat or other seeds. That they are cast naked to the ground and when they have perished below and are raised again by the will of God in a body and clothed. The body is not only raised up, but abundantly blessed. And consider not only the seeds, but nobler bodies.

You know how Jonah the son of Amathios, when he would not preach in Nineveh but fled, was swallowed by a whale and after three days and three nights God heard Jonah’s prayer out of the deepest hell, and no part of him was corrupted, not even an eyelid. How much more, you of so little faith, will he raise up you who have believed in Christ Jesus, as he himself rose up? And if, when a corpse was thrown by the children of Israel on the bones of the prophet Elisha, the man’s body rose up, so you also who have been cast upon the body and bones and spirit of the Lord will rise up on that day with your flesh whole.

But if you receive anything else, do not cause me trouble; for I have these fetters on my hands that I may gain Christ, and his marks on my body that I may attain to the resurrection form the dead. And whoever abides by the rule which he received by the prophets and the holy Gospel, he shall receive a reward and when he has risen form the dead shall obtain eternal life. But to him that turns aside form them – there is fire with him and those who go before him in the way, since they are men without God, a generation of vipers; from these turn away in the power of the Lord
May peace, grace and love be with you. Amen.

 


Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s