Pawłościaństwo – Nr. 13 List Pawła Do Galacjan


 

 

 

No dobrze to teraz odwracamy rolę i sięgnijmy po list Pawła.

List Pawła Do Galacjan oraz stosunek autora do Piotra apostoła Isusa, Wybrańca i Krzewiciela Praw Bożego

Pomocne Linki:

http://www.zbawienie.com/list-pawla-do-galacjan.htm

https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/08/14/satanista-pawel-z-tarsu-cz-5-list-do-galacjan-bardzo-wazny-artykul/

https://pl.wikipedia.org/wiki/List_do_Galat%C3%B3w

Komentarz Lutra Do Listu Do Galacjan w Jezyku Angielskim

http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/9/chapter/1/verse/1

 

 

 

List Do Galalacjan 1:

(1) Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Isusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych,

(2) I wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zborów Galacji: (3) Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Isusa Chrystusa, (4) Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, (5) Któremu chwała na wieki wieków. Niech się stanie.

(6) Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, (7) Chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową.

[Tak więc Saul wie że Galacjanie odrzucili całkowicie nauki Pawła drastycznie różniące się od ”pewnych ludzi” tak to ich nazwał by nikt nie domyślił się że głównym targetem Pawła byli apostołowie, stworzył sztuczny tłok tak jak ze swoim uczniem Apollosem w listach do Koryntian. ]

(8) Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!

[Jak widać Saul nawet nie nazwał swoich przeciwników po imieniu, oczywiście swoją wersję uznaje za tą właściwą]

(9) Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!

(10) A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym.

(11) A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem nie jest pochodzenia ludzkiego;

[Dobrze się czasem przyznać, jest to nowina od upadłego anioła]

(12) Albowiem ja nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Isusa Chrystusa. (13) Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go,

(14) I że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw.

(15) Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją,

[Dlaczego nie mamy takich newsów w Starym Testamencie ? o Pawle zero]

(16) Żeby objawić mi Syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi,

(17) Ani też nie udałem się do Jerozolimy do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku.

(18) Potem, po trzech latach, poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem i przebywałem u niego dni piętnaście;

[Kefas to apostoł Piotr, wysłannik do narodów pogańskich, ale dlaczego Saul po objawieniu schował się i nadał znaków życia przez trzy lata ? Czyżby ”Chrystus” Pawła zalecał aby nasz świeżo upieczony chrześcijanin izolował się od reszty apostołów ? Dlaczego nie mamy żadnych sugestii że 12 apostołem jest Paweł ? Nawet Łukasz napisał że niejaki Maciej został apostołem w miejsce Judasza o ile jego relacja jest prawdziwea]

(19) A innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata Pańskiego.

[Jakub sprawiedliwy, ten którego Paweł zabił wraz z Sanhedrynem, Warto pamiętać że Saul wspomina wprost o Apostołach.]

(20) A pisząc wam to, Bóg świadkiem, nie kłamię. (21) Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji. (22) A osobiście byłem nieznany zborom Chrystusowym w Judei.

(23) A tylko niektórzy słyszeli, że ten, który niegdyś nas prześladował, teraz szerzy wiarę, którą dawniej zwalczał, (24) I wysławiali Boga za mnie.

 

List Do Galacjan 2:

(1) Potem po czternastu latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy ze sobą i Tytusa;

[Aż tyle lat Saul czekał na głoszenie swoich nauk ? Lata około 47-53]

(2) A udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym, ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem.

[Cóż to za objawienie za Saul nie jest tego pewny czy czyni właściwie. Może objawiła się jemu ta sama siła co Mahometowi który chciał popełnić samobójstwo bowiem czuł się opętanym ?}

(3) Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania,

[Już Saul zaczyna cisnąc pociskami w kierunku swoich oponentów. Z Listu Do Koryntian wiemy ze są to Izraelici którzy byli za obrzeżaniem i przestrzeganiem Konstytucji Bożej]

(4) Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę,

[W języku Pawła niewola oznacza Zakon czyli Prawo Mojzesza. Przypominam że musi to prawnik i zarazem kapłan Judei]

(5) A którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda ewangelii u was się utrzymała. (6) A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem – czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi; Bóg nie ma względu na osobę – otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili,

[Kolejne działo, wcześniej według Pawła apostołowie cieszyli się poważaniem ale zaczęli go szpiegować i gnębić]

(7) Raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi –

[Kłamstwo!]

(8) Bo ten, który skutecznie działa przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami

(9) Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas, i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych;

[A więc Jakub, Piotr i Jan są głównym fundamentem starożytnego chrześcijaństwa, spadkobiercami nauki Mesjasza i tylko oni. Nie jacyś faryzeusze, Saul oskarża apostołów o fałszowanie Ewangelii którą rzekomo jedynie Saweł naucza prawidłowp.]

(10) Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać.

(11) A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym.

[A więc jednak cały czas chodziło o Piotra]

(12) Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami; a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani.(13) A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę.

[Jakub dla Saula był również ”oszustem”, tak się wyrażać o uczniach Pańskich ?]

(14) Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku?

[A więc jednak Piotr nie był przyjacielem Pawła] Jeśli Szymon Mag = Paweł = Apoloniusz, to wiele wyjaśnia

(15) My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan, (16) Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Isusa, i myśmy w Chrystusa Isusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.

Zobaczmy jak Saul sobie przeczy, skoro pochodzenie według Sawła się nie liczy od chwili śmierci Isusa to dlaczego chwali się iż jest Judejczykiem z plemienia Beniamina – jedno drugie wyklucza, albo jesteś z Judy albo z Beniamina, albo z Ezawa. Zdecyduj się! Ponadto ten typek podważa to czego był (jako rzekomy uczeń Tannaity Gamaliela) nauczany – Zakonu Mojżeszowego. Dobrze wiedział o czym pisze, także nie ma mowy o pomyłkach w szczególności jeśli był pod efektem Bożej protekcji i natchnienia. 

(17) A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie.

(18) Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. (19) Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu.

(20) Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.

[Czysty zakamuflowany okultyzm, gnostycka nienawiść do ciała, prawa i dzieła Bożego, Saul naucza że Zakon jest dla ludzi ”cielesnych” o niższej świadomości, zaś na wyższym etapie wiary stajesz się człuowjekyem duchowym. Chrystus nie nauczał nigdy dwóch doktryn dla motłochu i dla elit – tak jak to robi Saul. ]

(21) Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus daremnie umarł.

[Jest to jedna z największych Herezji w całej Biblii, oskarżyć Chrystusa, który umarł za owce i za Prawo]. Saul nie jest więc naszym przyjacielem . Jest wrogiem Isusa, Piotra i Jakuba.

 

List Do Galacjan 3:

(1) O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Isusa Chrystusa ukrzyżowanego?

[Promocja kultu trupa + wyzywanie Galatów, gojów. Pytanie czy wkurzył się ponieważ apostołowie i Mesjasz głosili Dobrą newsy o przyszłych rządach Boga na ziemi czy zwyczajnie Saweł wystraszył się z powodu malejącej liczby otumanionych niewolników i rychłej kary od czarnego mocodawcy ? ]

(2) Chcę dowiedzieć się od was tego jednego: Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie z wiarą? (3) Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie?

[Nienawiść do własnego ciała = radykalny gnostycyzm = lucyferyzm]

(4) Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście, byłyby daremne.

(5) Czy ten, który daje wam Ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą?

(6) Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu.

(7) Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. (8) A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody.

[Czyżby Saul nie zrozumiał Biblii, skąd wziął naukę o usprawiedliwieniu gojów ?, i dlaczego cytuje nazwane przez niego ”żydowskie baśnie i rodowody” Brak konsekwencji albo agentura].  Na dodatek możemy się stać synami Abrahama… bo uwierzyliśmy (wkręciliśmy sobie) że tak jest. Uwierz że jesteś bogiem przez małe ”b”, kolejna doktryna New Age oraz lucyferianizmu]

 

(9) Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem.

(10) Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu.

[Według Saula, jeżeli przestrzegasz Dekalogu tj. nie mordujesz, nie kradniesz, nie wielbisz posągów rzeźb obraz, nie kłamiesz, nie zapominasz o sabacie, nie krzywdzisz innych to… jesteś przeklęty!

Jest jednak kolejny haczyk, przecież Dawid, Salomon, Mojżesz, Kefas i wiele innych postaci złamało prawo choć raz w życiu i czy zostali oni przeklęci ? 

Piotr zaparł się Isusa trzy razy a został księciem apostołów, Dawid zabił Uriasza z pochodzenia Hetytę aby współżyć z jego żoną – ohydny czyn (odebrać komuś ukochaną) . Ale Bóg im przebaczył ponieważ zrozumieli oni swoje błędy i zaprzestali źle czynić dlatego mamy Psalmy Dawida itd. 

A więc z jednej strony nie ma tolerancji dla grzechu a z drugiej strony Bóg potrafi przebaczyć człowiekowi o ile ten zrozumie swój błąd – czyli celem Stwórcy nie jest karanie człowieka a nauka (na podstawie zrozumienia błędu, ktoś to może nazwać prawem Karmy) i bezpieczeństwo (ponieważ przestrzeganie Teonomi gwarantuje nam bezpieczeństwo i życie wieczne).

(11) A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

(12) Zakon zaś nie jest z wiary, ale: Kto go wypełni, przezeń żyć będzie.

[Kolejny paradoks i satanizm. Paradoks bowiem jeśli przestrzegaliśmy Prawa Mojżesza z Dekalogiem i otrzymamy za to nagrodę w postaci życia wiecznego a Prawo według Saula to przekleństwo to… Zmartwychwstanie (anastazja), życie wieczne w królestwie Boga jest przekleństwem. Saul najwyraźniej świadomie manipuluje prawdą nakierowując nas w kierunku śmierci pierwszej i drugiej bez możliwości zmartwychwstania. Następny wers pokazuje nam nienawiść Sawła do Mesjasza, Krzewiciela Prawdy ]

(13) Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,

[Satanizmem jest także nienawiść do Boga, wrogość do Przykazań oraz radość z ukryżowanego Mesjasza. Saul praktycznie porównuje Isusa do Esusa mówiąc zdanie w stylu ”dobrze mu tak, zawisł i koniec”. To jest satanizm. Jeden z najstraszniejszych fragmentów w Biblii gdzie Chrystusa ofiara jest praktycznie wyśmiewana, oczywiście Saul świadomie nawiązał do Piecioksięgu Mojżeszowego czy jako kto woli hisToryi. Saul uważa Isusa za przeklętego przez Boga, pytanie cóż złego zrobił Krzewiciel Prawdy że został ”skazany przez Boga” na śmierć, chociaż Ewangelie podają że to dwulicowy Sanhedryn skazał Isusa na śmierć. Nazywanie Prawa Bożego przekleństwem i ofiary Mesjasza próżną jest atakiem na osobę Stwórcy]

5 Księga Mojżeszowa 21:(22) A jeśli ktoś popełni grzech, pociągający za sobą wyrok śmierci, i poniesie śmierć, i ty powiesisz go na drzewie, (23) To nie mogą jego zwłoki pozostać na drzewie przez noc, ale mają być pochowane tego samego dniagdyż ten który wisi, jest przeklęty przez Boga. Nie kalaj więc ziemi, którą Pan, Bóg twój, daje ci w dziedziczne posiadanie.

(14) Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Isusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę.

(15) Bracia, przytoczę przykład ze stosunków ludzkich: Nawet uprawomocnionego testamentu jakiegoś człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje.

(16) Otóż, obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi: I potomkom – jako o wielu, lecz jako o jednym: I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus.

[Komentarz alegorysty Gnostyka Saula, to już wiem od kogo czerpał inspirację Orygenes]

(17) Powiadam więc to: Testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany czterysta trzydzieści lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona.

[Saul unieważnia naród wybrany a więc jest naszym wrogiem]

(18) Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę.

(19) Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica; a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika.

[Prawo dał sam Bóg z powodu miłości i troski o rodzaj ludzki]

(20) Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden.

List Jakuba 2: (19) Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? – Dobrze czynisz; ale demony też wierzą i drżą. (20) A czy chcesz przekonać się, słaby człowiecze, że wiara bez uczynków jest bezowocna? (21) Czyż praojciec nasz Abraham nie dzięki uczynkom został usprawiedliwiony, złożywszy syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? (22) Widzisz więc, że wiara współdziała z jego uczynkami i dzięki uczynkom stała się doskonałą. (23) Tak wypełniło się Pismo, które mówi: „Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość”, i nazwany został przyjacielem Boga. (24) Widzicie więc, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia dzięki uczynkom, a nie przez samą tylko wiarę. (25) Podobnie tak i nierządnica Rahab czyż nie dzięki uczynkom dostąpiła usprawiedliwienia, przyjmując zwiadowców a inną drogą ich wyprawiając? (26) Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak też martwa jest wiara bez uczynków.

 

(21) Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej! Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu.

(22) Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Isusa Chrystusa tym, którzy wierzą.

(23) Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona.

[Gnostycyzm]

(24) Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. (25) A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika.(26) Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Isusa Chrystusa.

[Doktryna New Age, uwierz i jesteś bogiem]

(27) Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa.

(28) Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Isusie Chrystusie.

[Witamy globalizację, demokracje, multikulti]

(29) A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy.

[Nawet Arabów nie oszczędził a wiec możesz zostać duchowym przodkiem Abrahama za free, wystarczy tylko że uwierzyć Pawłowi na słowo a potem dasz mu na tacę 100% swoich dochodów inaczej skończysz jak Ananiasz i Safira]

 

List Do Galacjan 4:

 

(1) A mówię: Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, (2) Ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez ojca.

(3) Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata;

(4) Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi,

(5) Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. (6) A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!

(7) Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga.

[Doktryna New Age = Jesteś bogiem, zresztą cały 4 rozdział zamienia cały 12 plemienny Izrael na Kościół lub wedle Protestantów zbór (czy raczej zbur-zenie) czyli Jafetyci, poganie jako symboliczny lud Boży bo uwierzyli w Nowe Przymierze. Tak więc według Pawła to nie Bóg wybiera swój naród a ludzie sami sobie wybierają Boga…]

(8) Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są;

(9) Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej służyć chcecie?

[Saul nazywa apostołów i ich nauki od Boga nędzne]

(10) Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata!

(11) Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami.

(12) Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy. W niczym mnie nie skrzywdziliście;

[Saul świętszy od Mesjasza]

(13) Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem ewangelię.

(14) I chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Isusa.

[Saul aniołem ? czy raczej upadłym…]

(15) Cóż się tedy stało z tą waszą szczęśliwością? Albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali.

(16) Czy stałem się nieprzyjacielem waszym dlatego, że wam prawdę mówię?

(17) Gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali.

[Saul nawet nie ma odwagi nazwać apostołów po imieniu]

(18) A dobra to rzecz, zawsze zabiegać gorliwie o dobrą sprawę, a nie tylko wtedy, gdy jestem pośród was obecny,

(19) Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was;

[Znowu Saul uważa siebie za zbawiciela, pośrednika pomiędzy Isusem a nami]

(20) A chciałbym już teraz być u was i odmienić głos mój, ponieważ jestem, gdy o was chodzi, w rozterce. (21) Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi?

(22) Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej.

(23) Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy.

(24) A to jest powiedziane obrazowo: oznaczają one dwa przymierza, jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. (25) Hagar jest to góra Synaj w Arabii; odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. (26) Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą.

[Nauki gnostyckie]

(27) Jest bowiem napisane: Raduj się, niepłodna, która nie rodzisz, Wydaj okrzyk radości i wesel się głośno Ty, która nie znasz bólów porodowych, Bo więcej dzieci ma opuszczona, Niż ta, która ma męża.

(28) Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. (29) Lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według Ducha, tak i teraz. (30) Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej; nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. (31) Przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej!

 

 

List Do Galacjan 5:

(1) Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.

[Wolność Saula to lucyperianizm, Paweł wyraźnie przestrzega Galatów aby nie wracali do prawa Bożego i nie słuchali apostołów niegdyś uważanych za fundamenty]

(2) Oto ja, Paweł, powiadam wam: jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże.

[Saul straszy Galacjan i gra na emocjach]

(3) A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić.(4) Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski.

(5) Albowiem my w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary,

(6) Bo w Chrystusie Isusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości.

[Ale co to za miłość ?]

(7) Biegliście dobrze; któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie?

[Odpowiedź jest prosta, filary czyli Piotr, Jakub i Jan którzy nawrócili Galatów (GrekoGalów) na dobrą drogę]

(8) Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje.

(9) Trochę kwasu całe ciasto zakwasza.

[Czasem dobrze jest powiedzieć coś mądrego jednakże Saul tutaj sugeruje że obrzeska jest pozornie niewinna choć wewnętrznie prowadzi do grzechu]

(10) Jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie; a ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę.

Tutaj Paweł wyraźnie życzy apostołom… kary i śmierci z ręki Boga ponieważ oni odciągnęli Galatów od Pawła. Pytanie czy ci co walczyli z Pawłem, sami byli obzeżani znani jako filary (fundamenty) głoszenia Dobrych Wieści o Królestwie Boga na ziemi ? 

Jeśli odciągnęli Galatów od Pawła, czyżby duch mieszkający w Pawle nie udowodnił iż apostoł nr 13 miał rację ? Czy może źródło mocy arcyapostołów skazanych przez Pawła na śmierć było o wiele potężniejsze i wiarygodniejsze niż Pawłościańskie ? 

 

(11) A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża.

(12) Bodajby siebie uczynili rzezańcami ci, którzy was podburzają.

[Czyli apostołowie uznali Pawła za oszusta]

(13) Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości.

[Ta miłość Saula to niewolnictwo, coś w rodzaju całkowitego oddania swemu przywódcy]

(14) Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.

[A Bogu już nic się nie należy ?}

(15) Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili.

(16) Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej.

[A Bóg twierdził że stworzył wszystko doskonałe wraz z ludzkim ciałem, jednakże złamanie prawa (grzech) zrobiło z człowieka śmiertelnika]

(17) Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie.

(18) A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem.

(19) Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, (20) Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo (21) Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.

[Saul wyzywa swoich parobków a a przy okazji apostołów]

(22) Owocem Ducha zaś są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, (23) Łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.

(24) A ci, którzy należą do Chrystusa Isusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami.

[Satanizm 100%] 

(25) Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy.

(26) Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc.

 

 

List Do Galacjan 6:

(1) Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie Ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony.

List Jakuba 5: (19) Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, (20) Niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.

(2) Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.

[Nie ma czegoś takiego jak Zakon Chrystusowy, jest Zakon Mojżeszowy dany przez Boga]

(3) Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje.

(4) Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. (5) Albowiem każdy własny ciężar poniesie.

(6) A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza.

(7) Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać: albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie.

(8) Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny.

(9) A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia.

(10) Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.

(11) Patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem.

[Ja pisze jeszcze większymi literami, kulfonami. Kolejne pozerstwo]

(12) Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego.

[A więc obrzeżanie to Satanizm według Saula ? Kolejny kult tupa]

(13) Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić.

[Pociski do apostołów, Saul twierdzi że Apostołowie są oszustami a Łukasz swoją bajką o Ananiaszu i Safirze (Dzieje rozdział 5) daje Saulowi rzekome argumenty.]

(14) Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Isusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata.

(15) Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie.

(16) A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, i nad Izraelem Bożym.

[No to już jest pokaza bydlactwa ze strony Pawła, negatora narodu wybranego, dlatego jego ofiara – brat pański Jakub zaadresował początek swojego listu do 12 plemion Izraela, nie ma mowy że Bóg zmienił swoje zdanie wystawiając proroków swoich typu Jeremiasz, Ezechiel, Henoch, Daniel czy Jan po pośmiewisko. A co jeżeli my jesteśmy przodkami 12 plemion Izraela uprowadzonych przez Asyryjskich oprawców następnie ruszyli na północ na tereny wówczas niezamieszkane na północy  gdzie rozmnożyli się. Paweł ani słowa o tym nie wspomina, o buncie w Edenie przez upadłych aniołów i Gigantach ani słowa dlatego zaatakował fundamenty naszego życia – Zakon. Atak na Zakon jest atakiem na Boga, dlatego Paweł pisał w mocno manipulacyjny sposób – jestem za a nawet przeciw, niby Chrystus dobrze ze umarł, a w sumie to przeklęty każdy kto zawisł na drzewie. Pieniądze źle jest brać, ja nie brałem (Saul) ale brałem od Galatów z tacy…

(17) Odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia; albowiem ja stygmaty Isusowe noszę na ciele moim.

(18) Łaska Pana naszego Isusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Niech tak się stanie.

 

|Cóż, Szaul Ha Tarsi był osobą mocno oświeconą, pytanie czy było to oświecenie ze strony Boga czyli oślepienie ze strony Diabła, albo cała biografia Pawła i jego uczniów była w całości spreparowana i od początku byli oni wrogami Boga pozującymi na naszych wielce pomocnych przyjaciół ? 

Odpowiedź pozostawiam czytelnikom…

 


 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.