1 Księga Eliasza (1 Eli)


 

*** Nie miałem pomysłu jak przełożyć ten werset

 

Koptyjska 

Księga Eliasza 

 


 

Objawienie Eliasza (Wersja Koptyjska) Tłumaczenie autorskie

Apokalipsa Eliasza: (wersja anglojęzyczna ze strony ‚ http://www.gailallen.com/rel/writings/apocrypha_ot/otaApocalypseOfElijah.html

Angielskie tłumaczenie (poprawiony Tetragram który przełożyłem na język Polski jako Bóg albo Pan, w domyśle ktoś kto panuje nad państwem) i polskie tłumaczenie)

Węgierska wersja: http://churchofgod.hu/content.php?act=illesap

Ruska wersja: https://biblia.org.ua/apokrif/apocryph2/ap_ilia.shtml.htm


 

Koptyjska Księga Eliasza 

(określana też jako „1 Księga Eliasza”)

 

Rozdział 1 (Eli 1)

(1) Doszło do mnie słowo Pana do mnie mówiąc: Synu człowieczy, powiedz swojemu ludowi, ‘’dlaczego dodajecie grzech do waszych grzechów i gniewu Pana Boga, który was stworzył ?’’

(2) Nie miłujcie świata, ani rzeczy które są na świecie, bowiem chlubienie się świata i jego zniszczenie należą do diabła

(3) Pamiętajcie że Pan chwały, który wszystko stworzył, zlitował się nad wami, aby was zbawić z niewoli tego wieku.

(4) Diabeł wielokrotnie pragnął by nie pozwolić słońcu wznieść się ponad ziemię i nie pozwolić, by ziemia przyniosła owoce, ponieważ pragnie on strawić ludzi niczym ogień, który płonie w zaroślach, i pragnie ich połknąć jak wodę.

(5) Dlatego z tego powodu Bóg chwały zlitował się nad nami i posłał swego Syna na świat, aby nas wyzwolić z niewoli.

(6) Nie poinformował anioła, archanioła ani żadnego innego księstwa, kiedy miał przyjść do nas, ale? Zmienił się, by być jak człowiek, kiedy miał przyjść do nas, aby mógł zbawić [z ciała].

(7) Dlatego stańcie się dla Niego synami, ponieważ On jest dla was ojcem.

(8) Pamiętajcie, że On przygotował dla was trony i korony w niebie, mówiąc: „Każdy, kto będzie Mi posłuszny, przyjmie trony i korony między tamtymi które są moje.”

(9) Pan powiedział: „Napisałem imię moje na ich czole i zapieczętuje ich prawą rękę, i oni nie będą głodni ani spragnieni.

(10) Ani syn bezprawiu nie będzie nad nimi panował, ani trony nie będą im przeszkadzały, ale będą chodzić z aniołami aż do Mojego miasta „.

(11) A co do grzeszników, będą zawstydzeni i nie staną obok tronów, lecz trony śmierci ich pochwycą i będą nimi rządzić, ponieważ aniołowie nie zgodzą się z nimi.

(12) Odseparowali się ze od Jego miejsc zamieszkania.

(13) Słuchajcie, wy mędrcy ziemi, oszuści, którzy pomnażają w czasach ostatecznych, aby ustanowić swoje doktryny, nie należące do Boga, odkładając na bok Prawo Boże, i ci, którzy uczynili brzuch swego Boga, mówiąc: „Post nie istnieje, i nie stworzył go Bóg”, czyniąc się obcymi wobec przymierza Boga, i okradając siebie z chwalebnych obietnic.

(14) Teraz nie byli oni nigdy poprawnie ustanowieni na mocnej wierze. Dlatego nie pozwól, aby ci ludzie sprowadzili cię na manowce.

(15) Pamiętajcie, że od czasu, kiedy On stworzył niebiosa, Pan stworzył post dla korzyści dla ludzi z powodu namiętności i pragnień, które walczą z wami, aby zło was nie rozpaliło.

(16) „Ale to jest czysty post, który stworzyłem” – powiedział Pan.

(17) Ten, kto pości stale, nie grzeszy, chociaż w jego wnętrzu znajduje się zazdrość oraz spory.

(18) Niech ten czysty pości, ale gdy ten, kto pości, nie jest czysty, rozgniewał Pana a także anioły.

(19) I zasmucił swoją duszę, zbierając gniew dla siebie samego w dzień gniewu.

(20) Ale czysty post jest tym, co stworzyłem, z czystym sercem i czystymi rękami.

(21) Uwalnia grzech. Leczy choroby. Wypędza demony.

(22) Aby tron Boży był skuteczny, aby był maścią i został uwolniony od grzechu za pomocą czystej modlitwy

(23) Któż z was, jeśli jest szanowany w swoim rzemiośle, wyjdzie na pole bez narzędzia w ręku? Albo któż wyruszy na bitwę, aby walczyć bez napierśnika?

(24) Jeśli zostanie znaleziony, czyż nie zostanie zabity, ponieważ wzgardził posługą króla?

(25) Podobnie nikt nie jest w stanie wejść do świętego miejsca, jeśli jest on podwójnie myślący.

(26) Ten, kto jest niezdecydowany w swojej modlitwie, jest ciemnością dla samego siebie. Nawet aniołowie nie mu ufają.

(27) Dlatego cały czas bądźcie jednomyślni w Panu, abyście znali każdą chwilę.

 

Rozdział 2 (Eli 2)

(1) Więcej, odnośnie królów Asyrii i o rozpadzie nieba i ziemi oraz rzeczy podziemnych.

(2) ‘’Z tego powodu (ci, którzy są moi) nie zostaną pokonani’’ – ” – powiedział Pan „i nie będą odczuwać strachu w bitwie”.

(3) Gdy zobaczą [króla], który powstanie na północy, [który zostanie nazwany] „królem [Asyrii”] i „królem niesprawiedliwości”, [który zwiększy] swoje ataki i zmagania przeciwko Egiptowi.

(4) Ziemia będzie jęczała, bowiem twoje dzieci zostaną pochwycone.

(5) Wielu będzie chciało umrzeć w owe dni, ale śmierć od nich ucieknie.

(6) I król, który będzie zwany „królem pokoju”, powstanie z zachodu.

(7) On będzie biegał po morzu niczym ryczący lew.

(8) Zabije króla niesprawiedliwości, a on zemści się na Egipcie wojną i rozlewem krwi.

(9) W owych dniach sprawi On, że zapanuje pokój i da próżny upominek w Egipcie

(10) [On da] pokój tym, którzy są święci, mówiąc: „Imię Boga jest jedno”.

(11) [On] da szacunek świętym i wywyższenie do miejsc świętych.

(12) On da próżne dary domowi Bożemu.

(13) Będzie się błąkał po miastach Egipskich podstępem, bez ich wiedzy.

(14) Będzie on liczyć święte miejsca. Będzie ważył bożków pogan. On policzy ich bogactwo. On ustanowi dla nich kapłanów.

(15) On rozkaże, że zostaną pojmani mędrcy i wielcy ludzie, i zostaną sprowadzeni do metropolii nad morzem, mówiąc: „Jest tylko jeden język”.

(16) Ale gdy usłyszysz: „Pokój i radość istnieją”, Będę …

(17) Teraz powiem ci o jego znakach, abyś mógł go poznać.

(18) Bo ma dwóch synów: jeden po prawej, a drugi po lewej.

(19) Ten po prawej stronie otrzyma demoniczną twarz, (i) będzie walczył przeciwko Bogu.

(20) Czterej królowie zstąpią z tego króla.

(21) W trzydziestym roku po przybyciu do Memfisu (i) zbuduje świątynię w Memfis.

(22) Tego dnia jego własny syn powstanie przeciwko niemu i zabije go.

(23) Cała ziemia zostanie zakłócona.

(24) W tym dniu wyda rozkaz nad całą ziemią, aby kapłani tej ziemi i wszyscy święci zostali pojmani, mówiąc: ” Każdy zwróci podwójnie dar i wszystkie dobre rzeczy, które mój ojciec dał wam.”

(25) Zamknie święte miejsca. On weźmie ich domy. On weźmie ich synów do niewoli.

(26) On będzie zarządzał, a ofiary i obrzydliwości i zgorzkniałe zło będą dokonywane na ziemi.

(27) Pojawi się przed słońcem i księżycem.

(28) Tego dnia kapłani ziemi rozerwą swoje szaty.

(29) O was, o władcy Egiptu, w owych dniach, bo minął dzień wasz.

(30) Przemoc (dokonywana) do biednych zwróci się przeciw tobie, a twoje dzieci zostaną pojmane jako grabież.

(31) W owych dniach miasta Egiptu będą jęczeć za głosem tego, który sprzedaje, a ten, kto kupuje, nie zostanie wysłuchany. Rynki egipskich miast staną się zakurzone.

(32) Ci, którzy są w Egipcie, będą płakać razem. Będą pragnąć śmierci, (ale) śmierć ucieknie i ich opuści.

(33) W owych dniach podbiegną do skał i odskoczą, mówiąc: „Rzućcie się na nas”. A jednak nie umrą.

(34) Podwójne cierpienie będzie mnożyć się na całej ziemi.

(35) W owych dniach król rozkaże i wszystkie kobiety karmiące zostaną schwytane i sprowadzone do niego związaną. Będą ssać węży. Ich krew zostanie oderwana od ich piersi i zostanie zastosowana jako trucizna dla strzał.

(36) Z powodu kłopotów miast, rozkażą ponownie, a wszyscy młodzi chłopcy od dwunastego roku życia zostaną schwytani i przedstawieni, aby nauczyć ich strzelania strzałami.

(37) Położna, która jest na ziemi, będzie się smucić. Kobieta, która urodziła oczy, podniosła wzrok ku niebu, mówiąc: „Dlaczego usiadam na stołku, aby wydać na syna na ten świat?”

(38) Bezpłodna kobieta i dziewica będą się radować, mówiąc: „To jest nasz czas na radowanie się, ponieważ nie mamy dziecka na ziemi, ale nasze dzieci są w niebie”.

(39) W owych dniach powstanie trzech królów między Persami, a Judejczycy którzy są w Egipcie, zastaną pojmani do niewoli. Zostaną zabrani do Jerozolimy, gdzie zamieszkają i zamieszkują tam

(40) Gdy usłyszycie, że w Jerozolimie jest ochrona, rozdzierajcie szaty, kapłani ziemi, albowiem zbliża się nadejdzie syna zatracenia.

(41) W owych dniach, bezprawny pojawi się w świętych miejscach –

(42) W tych dniach królowie Persów będą się spieszyć i będą walczyć z królami Asyrii. Czterej królowie będą walczyć z trzema.

(43) Spędzą trzy lata w tym miejscu, dopóki nie zdobędą bogactwa świątyni, która jest w tym miejscu.

(44) W owych czasach krew będzie płynąć z Kos do Memfis. Rzeka Egiptu stanie się krwią i nie będzie można z niej pić przez trzy dni.

(45) Biada Egiptowi, i tym którzy tam są.

(46) ​​W owych dniach powstanie król w mieście zwanym „miasto słońca”, a cała ziemia zostanie zakłócona. <On> ucieknie do Memfisu (z Persami).

(47) W szóstym roku perscy królowie zaplanują zasadzkę w Memfis. Zabiją króla asyryjskiego.

(48) Persowie zemszczą się na ziemi i rozkażą zabić wszystkich pogan i bezprawnych. Będą rozkazywać budować świątynie świętych.

(49) Dadzą podwójne dary domowi Bożemu. Będą mówić: „Imię Boga jest jedno”.

(50) Cała ziemia ukłoni się Persom.

(51) A reszta tych, którzy nie umarli z powodu plag, powiedzą: „Pan posłał nam, sprawiedliwego króla, aby ziemia nie stała się pustynią”.

(52) On wyda rozkazy, aby żadna królewska decyzja nie była podejmowana przez trzy lata i sześć miesięcy. Ziemia będzie pełna dobra w obfitym dobrobycie.

(53) Ci, którzy żyją, pójdą do tych zmarłych, mówiąc: „Powstańcie i bądźcie z nami w tym odpoczynku”

 

Rozdział 3 (Eli 3)

(1) W czwartym roku owego króla, pojawi się syn bezprawia, mówiąc: „Ja jestem Chrystusem”, chociaż tak nie jest. Nie wierzcie mu!

(2) Kiedy przyjdzie Chrystus, przyjdzie w sposobie stada gołębi z koroną gołębi otaczających Go. Będzie chodził po sklepieniach niebios ze znakiem prowadzącego Go krzyża.

(3) Cały świat ujrzy Go niczym słońce, które świeci od wschodniego horyzontu ku zachodowi.

(4) W ten sposób przyjdzie wraz ze wszystkimi otaczającymi Go aniołami.

(5) Lecz syn bezprawia zacznie znowu pojawiać się w świętych miejscach.

(6) On powie Słońcu: Upadnij, i upadnie. On powie: „Zaświeć” i zrobi to. On powie: „Ściemnij” i to dokona.

(7) On powie księżycowi: „Stań się krwisty” i to dokona.

(8) Wyjdzie z nimi z nieba. Będzie chodził po morzu i rzekach jak po suchym lądzie.

(9) Spowoduje, że chromi będą chodzić. On sprawi, że głusi będą słyszeć. On sprawi, że niemi się odezwą. On sprawi, że ślepi będą widzieć.

(10) Trędowaci, których oczyści. Chorych, których uzdrowi. Demony, które wypędzi

(11) On pomnoży swoje znaki i cuda w obecności wszystkich.

(12) Dokona czynów, które uczynił Chrystus, za wyjątkiem zmartwychwstania.

(13) Przez ten znak poznasz, że jest on synem bezprawia, ponieważ nie jest w stanie dać życia.

(14) Oto powiem ci o jego znakach, abyś mógł go poznać.

(15) Jest on chudonogim młodzieńcem, mającym kępki szarych włosów z przodu swojej łysej głowy. Jego brwi będą sięgać do jego uszu. Ma odsłoniętą trędowatą skazę na górze swoich rąk.

(16) Będzie przemieniał się w obecności tych, którzy to widzą. Stanie się małym dzieckiem. Stanie się stary…

(17) On się przemieni w każdym znaku. Ale znaku swojej głowy nie będzie mógł zmienić.

(18) Po tym będziesz wiedział, że jest on synem bezprawia.

 

Rozdział 4 (Eli 4)

(1) Dziewica, której na imię Tabita, usłyszy że bezwstydny objawił się w świętych miejscach. I nałoży ona na siebie szatą z bisioru.

(2) I będzie ona podążać za nim do Judei, zganiając do Jerozolimy, mówiąc: O bezwstydny synu bezprawia, o ty który byłeś wrogo nastawieni do wszystkich świętych.

(3) Wtedy bezwstydny będzie zły na dziewicę. Będzie ścigał ją aż do regionów zachodu słońca. Będzie wysysał jej krew wieczorem.

(4) I rzuci ją na świątynię, a ona stanie się uzdrowieniem ludu.

(5) Ona wstanie o świcie. I będzie żyła i karcić go, mówiąc: „O bezwstydny, nie masz żadnej mocy przeciwko mojej duszy lub mojemu ciału, ponieważ zawsze żyję w Panu.

(6) A także moja krew, którą rzuciłeś na świątynię, stała się uzdrowieniem dla ludzi „.

(7) Wtedy, gdy Eliasz i Henoch usłyszą, że bezwstydny objawił się w świętym miejscu, zstąpią i będą walczyć z nim, mówiąc:

(8) Czy naprawdę się nie wstydzisz? Kiedy przywiązujesz się do świętych, ponieważ zawsze jesteś w separacji.

(9) Byłeś wrogi wobec tych, którzy należą do Nieba, działałeś przeciwko tym, którzy należą do ziemi.

(10) Byłeś wrogi wobec tronów, działałeś przeciwko aniołom, będąc zawsze nieznajomym.

(11) Upadłeś z nieba jak gwiazdy poranne. zostaliście zmienieni, a wasze plemię stało się dla ciebie ciemnością.

(12) Ale nie wstydzisz się, gdy mocno stoisz przeciwko Bogu, jesteś diabłem.

(13) Bezwstydny usłyszy i będzie rozgniewany, i będzie walczył z nimi na targu wielkiego miasta. I spędzi siedem dni walcząc z nimi.

(14) I spędzą trzy i pół dnia na martwym targowisku, podczas gdy wszyscy ludzie ich widzą.

(15) Lecz dnia czwartego powstaną, i oni będą skarcić go mówiąc. „O, bezwstydny, ty synu bezprawia. Czy naprawdę nie wstydzisz się siebie, skoro doprowadzasz do zepsucia lud Boży, za którego nie cierpiałeś? Czy nie wiesz, że żyjemy w Panu? ”

(16) Gdy te słowa zostały wypowiedziane, przeważyły ​​nad nim, mówiąc: „Ponadto położymy się przed ciałem dla ducha, a my zabijemy was, ponieważ nie możecie mówić w tym dniu, ponieważ zawsze jesteśmy silni w Panu. Ale zawsze jesteś wrogo nastawiony do Boga.

(17) Bezwstydny usłyszy, będąc zły będzie z nimi walczył.

(18) I całe miasto będzie wokół nich.

(19) W tym dniu będą wołać do nieba, gdy będą świecić, gdy widzą ich wszyscy ludzie i cały świat.

(20) Syn bezprawia nie zwycięży nad nimi. Będzie rozgniewany na ziemię i będzie starał się grzeszyć przeciwko ludziom.

(21) Będzie ścigał wszystkich świętych. Oni oraz kapłani tej ziemi zostaną sprowadzeni z powrotem.

(22) On ich zabije i zniszczy … im. A ich oczy zostaną usunięte żelaznymi kolcami.

(23) Usunie ich skórę z głowy. Usunie paznokcie jeden po drugim. Nakaże, by ocet i limonka zostały włożone do nosa.

(24) Ci zaś, którzy nie są w stanie znosić tortur tego króla, wezmą złoto i uciekną nad brodami na pustynię. Będą leżeć jak ten, który śpi.

(25) Pan przyjmie ich ducha i dusze.

(26) Ich ciało skamienieje. Żadne dzikie zwierzęta nie zjedzą ich aż do ostatniego dnia wielkiego sądu.

(27) I oni powstaną będą i szukać miejsce odpoczynku. ale nie będą w Królestwie Chrystusa, jak ci, którzy przetrwali, ponieważ Pan powiedział: „Udzielę im, aby zasiedli na mojej prawicy”.

(28) Otrzymają łaskę nad innymi, i zatriumfują nad synem bezprawia. I będą świadkami rozpadu nieba i ziemi.

(29) Otrzymają trony chwały i korony.

(30) Sześćdziesięciu sprawiedliwych, gotowych na tę godzinę usłyszy.

(30) I opaszą na napierśniku Pańskim, i pobiegną do Jerozolimy, i będą walczyć z bezwstydnikami, mówiąc: „Wszystkie moce, które prorocy uczynili od początku, uczynicie. Ale nie jesteście w stanie wskrzeszać umarłych, ponieważ nie macie mocy, by dać życie. W tym miejscu wiedzieliśmy, że jesteś synem bezprawia „.

(32) Usłyszy i rozzłości się i rozkaże podpalić ołtarze.

(33) I sprawiedliwi zostaną związani. Zostaną podniesieni i spaleni.

 

Rozdział 5 (Eli 5)

(1) I tego dnia serce wielu stwardnieje i uciekać będą od niego, mówiąc: „To nie jest Mesjasz. Chrystus nie zabija sprawiedliwych. On nie prowadzi ludzi, aby mógł ich pojmać, ale On przekonuje ich za pomocą znaków i cudów.’’

(2) W Tym dniu Chrystus zmiłuje się nad tymi którzy są Jego ludem. Wyśle z nieba sześćdziesiąt cztery tysiące aniołów, z których każdy ma po sześć skrzydeł.

(3) Odgłos poruszy niebo i ziemię, gdy oddadzą pokłon i chwałę.

(4) Tedy dla tych na których na czole imię Chrystusa jest zapisane i na ręce których znajduje się pieczęć zarówno mała jak i wielka, zostanie zdjęta na ich skrzydłach i podniesiona przed jego gniewem

(5) Następnie Gabriel i Uriel staną się słupem światła prowadząc ich do ziemi świętej.

(6) Zostanie przyznane im do jedzenia z drzewa żywota. Nosić będą ubrania białe, a aniołowie czuwać nad nimi będą. Nie będą odczuwać pragnienia, ani syn bezprawia nie będzie w stanie panować na nimi.

(7) I tego dnia ziemia zostanie zakłócona, i słońce ściemnieje a pokój zostanie usunięty z ziemi.

(8) Ptaki spadną na ziemię martwe.

(9) Ziemia będzie wyschnięta. Wody morza wyschną,

(10) Grzesznicy będą jęczeć na ziemi, mówiąc: „Co zrobiłem dla nas, synu bezprawia, mówiąc: Jam jest Chrystus, chociaż jesteś diabłem?

(11) Nie jesteś w stanie zbawić się więc, nie możesz zbawić nas. Czyniłeś znaki w naszej obecności dopóki nie oddaliłeś nas od Chrystusa, który stworzył nas. Biada nam gdyż słuchaliśmy ciebie

(12) Oto teraz umrzemy w czasie głodu. Zaiste gdzie jest teraz ślad sprawiedliwego a my będziemy go czcić, lub gdzie prawdziwie jest ten który nauczy nas, a my będziemy się odwoływać do niego.

(13) Teraz zaprawdę będziemy gniewnie zniszczeni, ponieważ nie posłuchaliśmy Pana

(14) Udaliśmy się do ciemnych głębin mórz, i nie znaleźliśmy wody. Kopaliśmy w rzekach między papirusowymi pismami, i nie znaleźliśmy wody.

(15) Następnie w tym dniu, bezwstydny będzie mówić, mówiąc: „Biada mi, biada mnie gdyż mój czas już minął dla mnie, a ja mówiłem, że mój czas nie przychodzi dla mnie.

(16) Moje lata stały się miesiącami a dni moje przeminęły wraz z upływem pyłu. Teraz przeto zginę razem z wami

(17) Teraz więc spieszcie się i biegnijcie na pustynię. Chwytajcie złodziei i zabijcie ich.

(18) Wyprowadźmy świętych. Albowiem dla nich, ziemia wydaje owoce. Z ich powodu słońce świeci na ziemi. Albowiem przez nich rosa spadnie na ziemię.

(19) Grzesznicy płakać będą mówiąc: ‘’Nastawiłeś nas wrogo do Pana. Jeśli jesteś w stanie, powstań i prześladuj ich.

(20) Następnie weźmie swoje ogniste skrzydła i odleci po świętych. Ponownie będziesz nimi walczył

(21) Aniołowie usłyszą i zejdą. Walczyć będą z nimi w bitwie wielu mieczy.

(22) W owym dniu stanie się tak, że Pan wysłucha i roznieci niebo i ziemię wielkim gniewem, a oni roześlą ogień. Ogień przeważy nad ziemią, siedemdziesiąt dwa łokcie. Spowoduje to, że grzesznicy i diabły będą podobni do ścierniska z prawdziwym sądem.

(23) I ogień będzie przeważać nad ziemią o rozmiarze siedemdziesięciu dwóch łokci. Konsumować będzie grzeszników i diabły niczym plewy.

(24) I nastąpi prawdziwy sąd.

(25) W tym dniu, góry i ziemia całkowicie przymówią. Obejściem powiadać będą miedzy sobą, przemawiając, „Czy słyszałeś dzisiaj głos człowieka, który idzie, kto nie przyszedł do sądu Syna Pana”.

(26) Grzech każdego z nich stanie przeciwko niemu w miejscu gdzie zostały one popełnione, zarówno tych za dnia oraz tych za nocy.

(27) Ci którzy należą do sprawiedliwych i… zobaczą grzeszników którzy prześladowali ich i tych, którzy przekazali ich na śmierć w mękach.

(28) Następnie grzesznicy [w mękach] ujrzą miejsce sprawiedliwych.

(29) Tak więc nastąpi łaska. W owych dniach, ten który sprawiedliwy poprosi o wiele rzeczy będącymi oddane im.

(30) W owym dniu, osądzi Bóg niebo i ziemię. Osądzi tych, którzy zgrzeszyli w niebie, i tych, którzy grzeszyli na ziemi.

(31) On osądzi pasterzy ludu. Zapyta o stado owiec, a one zostaną oddane Jemu, bez żądnego śmiertelnego podstępu żyjącego w nich.

(32) Po tych rzeczach przyjdą Eliasz i Henoch. Złożą ciało świata. Będą ścigać syna nieprawości i zabiją go, ponieważ nie może on mówić.

(33) W tym dniu roztopi się w ich obecności jak lód, który zostaje stopiony przez ogień. Zginie jak waż który nie ma w sobie oddechu.

(34) Powiedzą jemu: „Twój czas minął i dla wszystkich którzy w ciebie wierzą, zginiecie .

(35) Zostaną wrzuceni na sam dół otchłani, która zostanie zamknięta dla nich.

(36) W tym dniu Chrystus, Król i Jego wszyscy święci przyjdą z nieba.

(37) On spali ziemię. On spędzi na niej tysiąc lat.

(38) Ponieważ ziemią rządzili grzesznicy, On stworzy nowe niebo i ziemię. Żaden śmiercionośny diabeł nie będzie istniał w nim.

(39) Będzie On rządzić z Jego świętymi, wstępującymi i zstępującymi, podczas gdy są zawsze z aniołami i są z Chrystusem przez tysiąc lat.

 


 

 

Wersja Koptyjska: anglojęzyczna

Rozdział 1
(1) The word of Lord came to me saying, „Son of man, say to his people, ‚why do you add sin to your sins and anger the Lord God who created you ?’ ”

(2) Don’t love the world or the things which are in the world, for the boasting of the world and its destruction belong to the devil.

(3) Remember that the Lord of glory, Who created everything, had mercy upon you so that He might save us from the captivity of this age

(4) For many times the devil desired not to let the sun rise above the earth and not to let the earth yield fruit, since he desires to consume men like a fire which rages in stubble, and he desires to swallow them like water.

(5) Therefore, on account of this, the God of glory had mercy upon us, and He sent His Son to the world so that He might save us from the captivity.

(6) He did not inform an angel or an archangel or any principality when He was about to come to us, but? He changed Himself to be like a man when He was about to come to us so that He might save use [from flesh].

(7) Therefore become sons to Him since He is a father to you.

(8) Remember that He has prepared thrones and crowns for you in heaven, saying, „Everyone who will obey Me will receive thrones and crowns among those who are Mine.”

(9) The Lord said, „I will write My name upon their forehead and I will seal their right hand, and they will not hunger or thirst.

(10) Neither will the son of lawlessness prevail over them, nor will the thrones hinder them, but they will walk with the angels up to My city.”

(11) Now as for the sinners, they will be shamed and they will not pass by the thrones, but the thrones of death will seize them and rule over them because the angels will not agree with them.

(12) They have alienated themselves from His dwellings.

(13) Hear, O wise men of the land, concerning the deceivers who will multiply in the last times so that they will set down for themselves doctrines which do not belong to God, setting aside the Law of God, those who have made their belly their God, saying, „The fast does not exist, nor did God create it,” making themselves strangers to the covenant of God and robbing themselves of the glorious promises.

(14) Now these are not ever correctly established in the firm faith. Therefore don’t let those people lead you astray.

(15) Remember that from the time when He created the heavens, the Lord created the fast for a benefit to men on account of the passions and desires which fight against you so that the evil will not inflame you.

(16) „But it is a pure fast which I have created,” said the Lord.

(17) The one who fasts continually will not sin although jealousy and strife are within him.

(18) Let the pure one fast, but whenever the one who fasts is not pure he has angered the Lord and also the angels.

(19) And he has grieved his soul, gathering up wrath for himself for the day of wrath.

(20) But a pure fast is what I created, with a pure heart and pure hands.

(21) It releases sin.  It heals diseases.  It casts out demons.

(22) It is effective up to the throne of God for an ointment and for a release from sin by means of a pure prayer.

(23) Who among you , if he is honored in his craft, will go forth to the field without a tool in his hand?  Or who will go forth to the battle to fight without a breastplate on?

(24) If he is found, will he not be killed because he despised the service of the king?

(25) Likewise no one is able to enter the holy place if he is double minded.

(26) The one who is double minded in his prayer is darkness to himself.  And even the angels do not trust him.

(27) Therefore be single-minded in the Lord at all times so that you might know every moment.

Rozdział 2

1.Furthermore, concerning the kings of Assyria and the dissolution of the heaven and the earth and the things beneath the earth.

2.”now therefore <those who are Mine> will not be overcome” says the Lord, „nor will they fear in the battle.”

3.When they see [a king] who rises in the north, [who will be called] „the king of [Assyria” and] „the king of injustice,” [he will increase] his battles and his disturbances against Egypt.

4.The land will groan together because your children will be seized.

5.Many will desire death in those days, but death will flee from them.

6.And a king who will be called „the king of peace” will rise up in the west.

7.He will run upon the sea like a roaring lion.

8.He will kill the king of injustice, and he will take vengeance on Egypt with battles and much bloodshed.

9.It will come to pass in those days that he will command a p[eace] and a [vain] gift in Egypt.

10.[He will give] peace to these who are holy, [saying], „The name of [God] is one.”

11.[He will] give honors to the s[aints and] an exalting to the places of the saints.

12.He will give vain gifts to the house of God.

13.He will wander around in the cities of Egypt with guile, without their knowing.

14.He will take count of the holy places.  He will weigh the idols of the heathen.  He will take count of their wealth.  He will establish priests for them.

15.He will command that the wise men and the great ones of the people be seized, and they will be brought to the metropolis which is by the sea, saying, „There is but one language.”

16.But when you hear, „Peace and joy exist,” I will…

17.Now I will tell you his signs so that you might know him.

18.For he has two sons:  one on his right and one on his left.

19.The one on his right will receive a demonic face, (and) he will fight against the name of God.

20.Now four kings will descend from that king.

21.In his thirtieth year he will come up to Memphis, (and) he will build a temple in Memphis.

22.On that day his own son will rise up against him and kill him.

23.The whole land will be disturbed.

24.On that day he will issue an order over the whole land so that the priests of the land and all of the saints will be seized, saying, „You will repay doubly every gift and all of the good things which my father gave to you.”

 1. He will shut up the holy places.  He will take their houses.  He will take their sons prisoner.

26.He will order and sacrifices and abominations and bitter evils will be done in the land.

27.He will appear before the sun and the moon.

28.On that day the priests of the land will tear their clothes.

29.Woe to you , O rulers of Egypt, in those days because your day has passed.

30.The violence (being done to) the poor will turn against you, and your children will be seized as plunder.

31.In those days the cities of Egypt will groan for the voice of the one who sells and the one who buys will not be heard.  The markets of the cities of Egypt will become dusty.

32.Those who are in Egypt will weep together.  They will desire death, (but) death will flee and leave them.

33.In those days, they will run up to the rocks and leap off, saying, „Fall upon us.”  And still they will not die.

34.A double affliction will multiply upon the whole land.

35.In those days, the king will command, and all the nursing women will be seized and brought to him bound.  They will suckle serpents.  And their blood will be drawn from their breasts, and it will be applied as poison to the arrows.

36.On account of their distress of the cities, he will command again, and all the young lads from twelve years and under will be seized and presented in order to teach them to shoot arrows.

37.The midwife who is upon the earth will grieve.  The woman who has given birth will lift her eyes to heaven, saying, „Why did I sit upon the birthstool, to bring forth a son to the earth?”

38.The barren woman and the virgin will rejoice, saying, „It is our time to rejoice, because we have no child upon the earth, but our children are in heaven.”

39.In those days, three kings will arise among the Persians, and they will take captive the Jews who are in Egypt.  They will bring them to Jerusalem, and the will inhabit it and dwell there.

40.Then when you hear that there is security in Jerusalem, tear you garments, O priests of the land, because the son of perdition will soon come.

41.In those days, the lawless one will appear in the holy places —

42.In (those) days the kings of the Persians will hasten and they will stand to fight with the kings of Assyria.  Four kings will fight with three.

43.They will spend three years in that place until they carry off the wealth of the temple which is in that place.

44.In those days, blood will flow from Kos to Memphis.  The river of Egypt will become blood, and they will not be able to drink from it for three days.

45.Woe to Egypt and those who are in it.

46.In those days, a king will arise in the city which is called „the city of the sun,” and the whole land will be disturbed. <He will> flee to Memphis (with the Persians).

47.In the sixth year, the Persian kings will plot an ambush in Memphis.  They will kill the Assyrian king.

48.The Persians will take vengeance on the land, and they will command to kill all the heathen and the lawless ones.  They will command to build the temples of the saints.

49.They will give double gifts to the house of God.  They will say, „The name of God is one.”

50.The whole land will hail the Persians.

51.Even the remnant, who did not die under the afflictions, will say, „The Lord has sent us a righteous king so that the land will not become a desert”

52.He will command that no royal matter be presented for three years and six months.  The land will be full of good in an abundant well-being.

53.Those who are alive will go to those who are dead, saying, „Rise up and be with us in this rest.”

Rozdział 3

1.In the fourth year of that king, the son of lawlessness will appear, saying, „I am the Christ,” although he is not. Don’t believe him!

2.When the Christ comes, He will come in the manner of a covey of doves with the crown of doves surrounding Him.  He will walk upon the heaven’s vaults with the sign of the cross leading Him.

3.The whole world will behold Him like the sun which shines from the eastern horizon to the western.

4.This is how He will come, with all his angels surrounding Him.

5.But the son of lawlessness will begin to stand again in the holy places.

(6) He will say to the sun, „Fall,” and it will fall. He will say, „Shine,” and it will do it. He will say, „Darken,” and it will do it.

7.He will say to the moon, „Become bloody,” and it will do it.

8.He will go forth with them from the sky. He will walk upon the sea and the rivers as upon dry land.

9.He will cause the lame to walk. He will cause the deaf to hear. He will cause the dumb to speak. He will cause the blind to see.

10.The lepers he will cleanse. The ill he will heal. The demons he will cast out

11.He will multiply his signs and his wonders in the presence of everyone.

12.He will do the works which the Christ did, except for raising the dead alone.

13.In this you will know that he is the son of lawlessness, because he is unable to give life.

14.For behold I will tell you his signs so that you might know him.

15.He is a …of a skinny-legged young lad, having a tuft of gray hair at the front of his bald head.  His eyebrows will reach to his ears. There is a leprous bare spot on the front of his hands.

16.He will transform himself in the presence of those who see him.  He will become a young child.  He will become old.

17.He will transform himself in every sign. But the signs of his head will not be able to change.

18.Therin you will know that he is the son of lawlessness.

Rozdział 4

(1) The virgin, whose name is Tabitha, will hear that the shameless one has revealed himself in the holy places.  And she will put on her garment of fine linen.

2.And she will pursue him up to Judea, scolding him up to Jerusalem, saying, „O shameless one, O son of lawlessness, O you who have been hostile to all the saints.

3.Then the shameless one will be angry at the virgin.  He will pursue her up to the regions of the sunset.  He will suck her blood in the evening.

4.And he will cast her upon the temple, and she will become a healing for the people.

5.She will rise up at dawn.  And she will live and scold him, saying, „o shameless one, you have no power against my soul or my body, because I live in the Lord always.

6.And also my blood which you have cast upon the temple has become a healing for the people.”

7.Then when Elijah and Enoch hear that the shameless one has revealed himself in the holy place, they will come down and fight with him saying,

8.Are you indeed not ashamed?  When you attach yourself to the saints, because you are always estranged.

9 You have been hostile to those who belong to heaven.  you have acted against those belonging to the earth.

10 You have been hostile to the thrones.  you have acted against the angels.  you are always a stranger.

11 You have fallen from heaven like the morning stars.  you were changed, and your tribe became dark for you.
12 But you are not ashamed, when you stand firmly against God you are a devil.

13.The shameless one will hear and he will be angry, and he will fight with them in the market place of the great city.  And he will spend seven days fighting with them.

14.And they will spend three and one half days in the market place dead, while all the people see them

15.But on the fourth day they will rise up and they will scold him saying.  „O shameless one, O son of lawlessness.  Are you indeed not ashamed of yourself since you are leading astray the people of God for whom you did not suffer?  Do you not know that we live in the Lord?”

16.As the words were spoken, they prevailed over him, saying, „Furthermore, we will lay down before the flesh for the spirit, and we will kill you since you are unable to speak on that day because we are always strong in the Lord.  But you are always hostile to God.

17.The shameless one will hear, and he will be angry and fight them.

18.And the whole city will surround them.

19.On that day they will shout up to heaven as they shine while all the people and all the world see them.

20.The son of lawlessness will not prevail over them.  He will be angry at the land, and he will seek to sin against the people.

21.He will pursue all of the saints.  They and the priests of the land will be brought back bound.

22.He will kill them and destroy them…them.  And their eyes will be removed with iron spikes.

23.He will remove their skin from their heads.  He will remove their nails one by one.  He will command that vinegar and lime be put in their nose.

 1. Now those who are unable to bear up under the tortures of that king will take gold and flee over the fords to the desert places.  They will lie down as one who sleeps.

25.The Lord will receive their spirits and their souls to Himself.

26.Their flesh will petrify.  No wild animals will eat them until the last day of the great judgment.

27.And they will rise up and find a place of rest.  but they will not be in the kingdom of the Christ as those who have endured because the Lord said, „I will grant to them that they sit on my right hand.”

28.They will receive favor over others, and they will triumph over the son of lawlessness.  And they will witness the dissolution of heaven and earth.

29.They will receive the thrones of glory and the crowns.

30.The sixty righteous ones who are prepared for this hour will hear.

31.And they will gird on the breastplate of Lord, and they will run to Jerusalem and fight with the shameless one, saying, „All powers which the prophets have done from the beginning you have done.  But you were unable to raise the dead because you have no power to give life.  Therein we have known that you are the son of lawlessness.”

32.He will hear, and he will be angry and command to kindle alt ars

33.And the righteous ones will be bound.  They will be lifted up and burned.

 

Rozdział 5

(1) And on that day the heart of many will harden and they will flee from him, saying, „This is not the Christ. The Christ does not kill the righteous.  He does not pursue men so that he might seek them, but He persuades them with signs and wonders.”

(2) On that day the Christ will pity those who are His own.  And He will send from heaven his sixty-four thousand angels, each of whom has six wings.

(3) The sound will move heaven and earth when they give praise and glorify.

(4) Now those upon whose forehead the name of Christ is written and upon whose hand is the seal both the small and the great, will be taken up upon their wings and lifted up before his wrath.

5.Then Gabriel and Uriel will become a pillar of light leading them into the holy land.

6.It will be granted to them to eat from the tree of life.  They will wear white garments…and angels will watch over them.  They will not thirst, nor will the son of lawlessness be able to prevail over them.

7.And on that day the earth will be disturbed, and the sun will darken, and peace will be removed from the earth.

8.The birds will fall on the earth, dead.

9.The earth will be dry.  The waters of the sea will dry up.

10.The sinners will groan upon the earth saying, „What have you done to us, O son of lawlessness, saying I am the Christ, when you are the devil?

11.You are unable to save yourself so that you might save us.  You produced signs in our presence until you alienated us from the Christ who created us.  Woe to us because we listened to you.

12.Lo now we will die in a famine.  Where indeed is now the trace of a righteous one and we will worship him, or where indeed is the one who will teach us and we will appeal to him.

13.Now indeed we will be wrathfully destroyed because we disobeyed Lord

14.We went to the deep places of the sea, and we did not find water.  We dug in the rivers and papyrus reeds, and we did not find water.”

15.Then on that day, the shameless one will speak, saying, „Woe to me because my time has passed by for me while I was saying that my time would not pass by for me.

16.My years became months and my days have passed away as dust passes away.  Now therefore I will perish together with you.

17.Now therefore run forth to the desert.  Seize the robbers and kill them.

18.Bring up the saints.  For because of them, the earth yields fruit.  for because of them the sun shines upon the earth.  For because of them the dew will come upon the earth.”

19.The sinners will weep saying, „You made us hostile to LORD.  If you are able, rise up and pursue them.”

20.Then he will take his fiery wings and fly out after the saints.  He will fight with them again.

21.The angels will hear and come down.  They will fight with him a battle of many swords.

22.It will come to pass on that day that the Lord will hear and command the heaven and the earth with great wrath.  And they will send for fire.

23.And the fire will prevail over the earth seventy-two cubits.  It will consume the sinners and the devils like stubble.

24.A true judgment will occur.

25.On that day, the mountains and the earth will utter speech.  The byways will speak with one another, saying, „Have you heard today the voice of a man who walks who has not come to the judgment of the Son of Lord.”

26.The sins of each one will stand against him in the place where they were committed, whether those of the day or of the night.

27.Those who belong to the righteous and … will see the sinners and those who persecuted them and those who handed them over to death in their torments.

28.Then the sinners [ in torment ] will see the place of the righteous.

29.And thus grace will occur.  In those days, that which the righteous will ask for many times will be given to them.

30.On that day, God will judge the heaven and the earth.  He will judge those who transgressed in heaven, and those who did so on earth.

31.He will judge the shepherds of the people.  He will ask about the flock of sheep, and they will be given to Him, without any deadly guile existing in them.

32.After these things, Elias and Enoch will come down.  They will lay down the flesh of the world, and they will receive their spiritual flesh.  They will pursue the son of lawlessness and kill him since he is not able to speak.

(33) On that day, he will dissolve in their presence like ice which was dissolved by a fire.  He will perish like a serpent which has no breath in it.

(34) They will say to him, „Your time has passed by for you.  Now therefore you wand those who believe you will perish.”

(35) They will be cast into the bottom of the abyss and it will be closed for them.

(36) On that day, the Christ, the King and all His saints will come forth from heaven.

(37) He will burn the earth. He will spend a thousand years upon it.

(38) Because the sinners prevailed over it, He will create a new heaven and a new earth.  No deadly devil will exist in them.

(39) He will rule with His saints, ascending and descending, while they are always with the angels and they are with the Christ for a thousand years.

 

 

 

3 comments

 1. Ja bym chciał… ale brak czasu i chęci mnie na to nie pozwala
  Czuje w tym dziele wiele rzeczy zgodnych z resztą proroctw, mam na myśli 1000 letnie królestwo Boga na ziemi, Henoch i Eliasz jako dwaj prorocy czy sąd ostateczny. Dotychczas przeczytałem ostatni rozdział, kawałek 1 i 3..

  Co do Hebrajskiej wersji, jest ona zażydzona ale cytuje Ks Ezechiela, Izajasza Daniela oraz mówi o Mesjaszu i o rzekomo zaginionych 10 plemion Izraela.

  Nie wiem, może kiedyś mi się uda ale niczego nie obiecuję!

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.