Wpis Nr. 71 – Wypowiedzi Dla Wszystkich I Dla Nikogo

Postanowiłem w tym poście co jakiś czas wstawiać bardzo luźne informacje oraz przemyślenia niekoniecznie oparte niekoniecznie na prawdziwych źródłach. Nie wszystko jest prawdą więc ostrzegam..

Poniżej tego pseudo-artykuły zawarte będą moje osobiste opinie, z najbliższych tygodni! Tak więc wyrzucam stare śmieci to przy okazji wyjaśnię co nie co:

Większość tych postów pochodzi z różnego okresu czasu, przez co mogą się zdarzyć wrażenia niekonsekwencji czy też urwania myśli przez autora .

Jestem w stanie w ciągu dnia zmienić zdanie wielokrotnie dlatego nie uważam żadnej informacji za 100% pewniak.

Księga Przysłów 22: (8) Kto sieje nieprawość, zbiera nieszczęście, a koniec jego swawoli kładzie rózga.

 

Hmm Wersetomania:

 

Księga Jezekiela 14:

(13) Synu człowieczy! Jeżeli jaki kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności i Ja wyciągnę swoją rękę przeciwko niemu, i uszczuplę jego zapasy chleba, i ześlę na niego głód, i wytracę z niego ludzi i bydło,

(14) To choćby nawet byli z nim ci trzej mężowie: Noe, Daniel i Job, wybawiliby przez swoją sprawiedliwość tylko swoje własne dusze – mówi Wszechmocny Pan.

(15) A jeżelibym przepuścił dzikie zwierzęta przez ten kraj tak, że wyludniłyby go i stałby się pustkowiem, i nikt nie wędrowałby po nim z powodu zwierząt,

(16) To choćby byli w nim ci trzej mężowie – jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – nie wyratowaliby ani synów, ani córek, tylko oni sami byliby wyratowani, a kraj stałby się pustkowiem.

(17) Albo jeżelibym sprowadził miecz na ten kraj i powiedział: Niechaj miecz przejdzie przez kraj! I wytępiłbym w nim ludzi i bydło,

(18) To choćby byli w nim ci trzej mężowie – jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – nie wyratowaliby ani synów, ani córek, tylko oni sami byliby wyratowani.

(19) Albo jeżelibym zesłał zarazę na ten kraj i wylał nań swój gniew w krwi przelewie, aby wytępić w nim ludzi i bydło,

(20) To choćby byli w nim Noe, Daniel i Job – jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – nie wyratowaliby ani synów, ani córek, lecz przez swoją sprawiedliwość wybawiliby tylko swoje własne dusze.

(21) Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Choćbym nawet zesłał na Jeruzalem moich czterech nieszczęsnych sędziów: miecz, głód, dzikie zwierzęta i zarazę, aby wytępić z niego ludzi i bydło –

(22) Oto jednak pozostanie w nim grono wyratowanych, którzy wyprowadzą synów i córki. A gdy oni wyjdą tutaj do was i wy zobaczycie ich postępowanie i ich czyny, będziecie się cieszyć z nieszczęścia, które zesłałem na Jeruzalem, po tym wszystkim, co na nie sprowadziłem.(23) I będą was pocieszać, gdyż zobaczycie ich postępowanie i ich czyny, i poznacie, że nie daremnie uczyniłem to wszystko, co w nim uczyniłem – mówi Wszechmocny Pan.

 

 

 

 

 1. Mazzini Autorizza Furti, Incendi, Avvelenamenti. (Mazzini upoważnia do kradzieży, podpaleń, trucia)
 2. ”Trzecia Rzesza jest pierwszym mocarstwem nie tylko uznającym, lecz w dalszym ciągu wprowadzającym w życie szczytne zasady papiestwa”
 3. Jak widać Therion z Agarthy czyli zbuntowani aniołowie uwięzieni przez Boga w otchłani, oraz ich dzieci – Demony… nie tylko przekazują wiele elementów prawdy ale także zrzucają winę na ludzi i Boga.Sprytny zabieg przyszykowali nam diabły – przedstawiają nam bałwochwalstwo KRK i trudną sytuację Słowian, aby wciągnąć w inną formę bałwochwalstwa. New World Order czy Old World Disorder…. czy Królestwo Boże, wybór należy do nas 🙂
 4. ”Keretyci  naród lub plemię zamieszkujące południową strefę kraju Filistynów. Nazwa ta oznacza prawdopodobnie Kreteńczyków. Uważa się że, byli spokrewnieni z Filistynami, którzy także wywodzili się z wyspy Krety.”
 5. ”Liban – Szwajcaria Wschodu”
 6. * Ph > F / Ch > K / Th > T / V > W /T > C / C > TH > G / G > HDo(Tykać) > Cycki / Tykać>Cykać
 7. Epifania – żeński odpowiednik imienia Epifaniusz lub Epifani, pochodzi z gr. epifaneia – objawienie, ukazanie się.
 8. Jerozolima W Turcji została wypromowana głównie z powodu sprzeczności z Septuagintą.
  Księga Izajasza 35: (1) Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia; niech się rozraduje i zakwitnie step! (2) Niech jak złotogłów bujnie zakwitnie i weseli się, niech się raduje i wydaje radosne okrzyki! Chwała Libanu będzie mu dana, świetność Karmelu i Saronu; ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. (3) Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana! (4) Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Bożą! Sam On przychodzi i wybawi was!
 9. Chazar: Wcześniej kilku z Kuzarim wyznawało Chrześcijaństwo oraz Islam ale większość przeszła na Talmud. Niektórzy Alanowie także przeszli na Talmudyzm oraz grupy Mongołów i Etiopijczyków. Khazarowie uprawiali kult faliczny i składali ofiary z ludzi. Mistrzami ofiar z ludzi to byli chyba Aztekowie.
 10. W Septuagincie El-Saddaj zostało prawidłowo przetłumaczone jako Wszechmocny (Pantokrator). El-Eljon to Bóg Najwyższy którego słuchał się Melchisedek, Król Salemu.
 11. KRK uznaje Wulgatę za autentyczny tekst Biblijny, pamiętam w kościele zazwyczaj traktuje się łacinę jako język numero ono, ja myślałem że jest to spowodowane tym że Chrystus gadał po łacinie… https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekret_o_Wulgacie
 12. Armageddon jest także kłamstwem ponieważ Har-Mageddon to miejsce zebrania tłumów, czyli bitwa pod Harmageddonem. Szczególnie ten temat zakłamali świadkowie Rutherforda podpierający się Jehową i Russellem.
 13. Peszitta znaczy prosty, powszechny ale dla lokalnej społeczności Syryjskiej a nie całego Cesarstwa używającego Greki. Sanhedryn oczywiście znał Księgi NT a także listy swojego ofity – Szaula Z Tarsu. Dziwne że przekład z II W. n.e zawiera oficjalnie tekst masorecki z VI lub X wieku – co najmniej, nawet Wulgata zawiera tekst talmudystów w takim razie co z tymi wcześniejszymi ? . Aż do końca wieków średnich nie mogli się pozbierać i używano głównie Septuaginty oraz Wulgaty (a Wulgata zawiera elementy LXX oraz prośby faryzejskich naukowców = kolejny wynalazek z Rzymu). Jak wiadomo Historia zawiera dużo prawdy jak i kłamstwa w taki sposób że ciężko odgadnąć co jest czym. Przekład syryjski to taka właśnie jedna niewiadoma. Nie ma zbyt wiele dokumentów chrześcijańskich w czystym języku Aramejskim, nie licząc Sanhedrynu. Mamy setki papirusów w j. Greckim (nawet Rzymianie w tym Cesarz musieli znać grekę, dopiero później wypierano grecki).http://www.zbawieniecom.fora.pl/nauka-a-biblia,9/peshitta,838.html Oczywiście Septuaginta czyli przekład Starego Testamentu, co nie zmienia faktu że Apostołowie pisali po grecku, nawet do Rzymu obłudnik Saul pisał po grecku. Nie mówię że nie ma dokumentów w języku Aramejskim tylko że to był już język lokalny dla Idumejczyków którzy ten język przerobili na swój dialekt ”Hebrajski” tylko z nazwy.
 14. Większość kronikarzy średniowiecznych wiedziało i pisało o pochodzeniu Heroda, iż jest synkiem Idumejczyka Antypatra i Arabki (Nabatejki) Cyprydy. Niestety w Synu Bożym widziano ”naszego” Boga. Herod skończył marnie, i był pierwszym cudzoziemcem panującym nad Judą pochodzącym z Askalonu. Tak więc Herod Niewielki z miejsca zamieszkania Askalonita jest głównym dowodem na to że za czasów Mesjasza w Judzie rdzenni Izraelici zostali zepchnięci na margines polityczny albowiem Polityka i Religia są zawsze ze sobą zwiazane jak np. w Komunizmie gdzie ”Bogiem była partia” a dogmaty partyjne były święte. Tak więc tego typu rzeczy NIE są przez nami ukrywane/sfałszowane bowiem jest mnóstwo kronik o tym mówiących ale obecnie pomija się je aby nauczać własnych bredni w duchu Darwina, zero Einsteina, Freunda itp.
 15. Herod według kronikarza Mikołaja Z Damaszku miał być potomkiem uchodźców Judejskich z Chaldei ale Józef Flawiusz podał nam prawdziwy rodowód Heroda który nie mógł zostać władcą ze względu na pochodzenie. Poślubił więc córkę z rodu Machabeuszy aby zostać Arcykapłanem. Dlatego wyrzucono Księgi Deuterokanoniczne aby zataić przed nami tak ważną dla Izraelitów jedność narodu aby obcy nie przejmowali kapłaństwa. Odczuwam że było więcej kronik Judejczyków typu Flawiusz ale zostały przechowane.
 16. Ciekawe dlaczego większośc uważa że istnieją tylko 4 żywioły ?
  Bo Lucyferysta Empedokles i inni alchemicy czarownicy tak twierdzili ?
  A co jeśli metal albo światło jest żywiołem, a czemu nie ?
 17.  Dzisiaj dość mocno obniżyło się rolę rzymskiego bóstwa Janusa (od ianua = drzwi) bóstwa   drzwi, bram, przejść i mostów, umów i układów sojuszniczych i miesiąca Styczeń (January). Podobno etymologia imienia Janus jest związana z Apollinem i Dianą, gdyż ‘’D’’ się nie czyta i wychodzi Iana,i wychodzi wtedy Dianus. Dla porównania idąc tym tropem rozumowania Diabolos > Iahbolos, Dias/Dios > Ias/Ios (np. Ieremias),
 18. Najwięcej cech lucyferycznych miał jednak Apollyon, Helios i Saturn. Saturn (Kronos) w mitologii wiemy pożarł własne dzieci tak, Plutona (Hadesa), Neptuna (Poseidona) ale na pomoc przyszedł Zeus (Iove, Jupiter)… Dla Saturna odbywały się w grudniu krwawe Saturnalie plus do tego plane-ta Saturn, dzień Saturna (Sobota), cóż Saturn=Satan
 19. Łacińska Nazwa ST czyli Septuaginta, pojawiają się liczby: 70, 72, 75 i odnosi się albo do liczby tłumaczy albo dni. To brzmi logicznie żeby przetłumaczono Pentateuch Mojżeszowy w okresie 70-75 dni.
 20. Około 1400 p.n.e. – Eksodus Około 1200 p.n.e. – Zjednoczenie Państwa Króla Dawida Około 922 p.n.e. – Podzielenie Izraela na Dwa Państwa – Juda i Efraim Około 721 p.n.e – Podbicie i Porwanie 10 plemion na północ przez Asyrię. Około 721 roku p.n.e. król Sargon II zaanektował kraj deportując 27290 Izraelici do Asyrii i Medii zastępując ich Syryjskimi i Chaldejskimi więźniami. Król Judy Ezekiasz musiał natomiast płacić trybut.Około 587 p.n.e. – Podbicie i Porwanie Judy przez Królestwo Chaldejczyków Około 539 p.n.e. – Odbudowa II Świątyni SalomonaOd tego momentu przestano mówić oficjalnie na temat 10 plemion Izraela a wspomina wyłącznie na temat narodu Judejczyków oraz części Lewitów i Beniaminitów niesłusznie nazywanych dziś żydami. Królestwo Judy było i nadal jest zalednie małym fragmentem wielkiego narodu Izraela. Judejczycy jak wiemy przeszli z języka i alfabetu Proto-Hebrajskiego na Judeo-Aramejski. Z czasem przeszli na język Grecki naśladując inne ludy podbite przez Hellenów przetłumaczyli w Aleksandrii najpierw Pięcioksiąg z języka Mojżeszowego na język Helleński.
 21. Lucilio Vanini – wymyślił rzekome pochodzenie człowieka od małpoluda. Męczennik, zginął za wiarę czyli swoją religię Ateizmu.
 22. Demony według 1 Ks Henocha to dusze Gigantów przedpotopowych pozbawionych cielesnej powłoki. Zostaną oni całkowicie unicestwieni w dzień sądu.Hades czyli Pluton lub Agesandros (prowadzący ludzi) był greckim bóstwem ”świata umarłych” zaś jego atrybutem władzy było berło i klucze.
 23. Przeglądając listę rządzących przed Mieszkiem (Misico Dux Vandalorum) np. z legend, kronik (Prokosza) doszedłem do wniosku tam nie ma 100% prawdy ze względu na cenzurę. Jeden władca Lech z 6th wieku a po nim Krakus z 8th wieku ? Okres lat 600-900 jest całkowicie zagmatwany czyli nie powinniśmy brać chronologii wydarzeć z tego okresu za autentyczne, dokumenty także były podrabiane.
 24. Sami Żydzi boją się aby nie odnaleziono 12 plemion Izraela w tym Dana. Twierdzą że Duńczycy itd. pochodzą od potomka Jafeta – Dodanim, tymczasem LXX mówi o Rodanim (Rodejczycy od wyspy Rodos, tam gdzie znajdowała się statuła Słońca 616 Heliosa)
 25. Zeus, Dius, Jewe, Bóg | Kim był Zeus, nie trzeba nikomu tłumaczyć. Znany jako Dzeus, Jowisz (Iove), Jupiter (Iuppiter), Dia, Dios, Dyeeus (Ojciec Niebios). Imię ma więc związek ze słowem ”światło, Bóg”. Powielono jednak w tym przypadku celowy błąd gdzie słowo ”Bóg” przerobiono na imię, w tym przypadku nie jest to Bóg a jakiś anioł który zrobił sobie imię własne. Tenże Zeus był utożsamiany z Baalem, Amomen (Amon, Amun, Amen, Hammon), Odynem, Indrą, Thorem oraz ze Słowiańskim…Perunem czyli Słowianie byli poganami i nie ma mowy że Słowianowiestwo nie jest pogańskie podobnie jak synkretyczne nawyki kościelne.  Symbolami Zeusa była błyskawica, orzeł (Dana), byk (Taurus) i dąb. W Listrze mieszkańcy nazwali Saula Hermesem a Barnabę Dzeusem. W 1909 roku odnaleziono dwie starożytne inskrypcje niedaleko tego miasta które mówiły o kapłanach Dzeusa, inne wspominały o Hermesie Największym (Hermes Trismegistos) oraz Zeusie bogu-słońce (Zeus Tallaios czyli Solarny był wielbiony na Krecie).

 26. Podobno Cesarz Konstantyn VII nakazał na terenie Bizancjum przepisać wszystkie stare pisma na nowo a stare wywalić. To znaczy jedno, większość kronik została przez te wszystkie wieki przefiltrowana i albo usuwano z nich fragmenty albo dodawano albo przełożono ich znaczenie błędnie dla motłochu, jak Biblię tłumaczy się przez pryzmat ch_j wie czego. Ponad 90% społeczeństwa nie zna Biblii, nawet nie zna podstwowych rzeczy, ilu były apostołów itd.

 27. Upadłych Nadzorców (Egregoroi/Angelos/Malachim) zamieniono na Annunaki czyli kosmicznych gwałcicieli kolonizotorów inżynierków genetycznych którzy rzekomo przerobili małpoluda w człowieka (New Age wspiera Darwina) a ich głównym celem miało być złoto. Słabe wytłumaczenie!
 28. O zmartwychwstaniu ciała to już nawet prorok Ozeasz (Auses) i nie niekoniecznie chodzi o Zbawiciela : Księga Ozeasza 6: (1) Chodźcie, zawróćmy do Pana! On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany! (2) Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed jego obliczem. (3) Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana; że go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna, i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię!
 29. Ta rzekoma V Ewangelia to wymysł współczesny aby podrzucić ludziom myśl że Isus był weganinem i frutarianinem, lewakiem, reinkarnatorem, hippisem. Jedno co mnie tam się podoba to stosunek do zwierząt ale tekst w języku Aramejskim a Chrześcijaństwo używało języka Greckiego, mniejszość lokalka jakaś tam używa j. Syryjskiego i Łaciny dopiero po spisaniu wszystkich ksiąg. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_%C5%9Awi%C4%99tych_Dwunastu Po drugie dlaczego znaleziono tekst w Tybecie, gdzie główną religią jest podobny do New Age, Buddyzm. Ale stworzono legendę że to Konstantyn kazał wykreślić to dzieło… kolejna fałszywka promująca New Age nic więcej.
 30. Osobiście znalazłem dwie wersje LXX Brentona oraz przekład Septuaginty Charlesa Thompsona. Zazwyczaj orientuję się czy jest to Septuaginta czy Tanach po sprawdzeniu Rodzaju 10 rozdział i Izajasza 9 rozdział (Bóg Mocny=Tanach,Anioł Wielkiej Rady=LXX) Czyli Septuaginta jest jak najbardziej autentycznym dziełem.
 31. Głównym celem trzech religii ”Abrahamowych” jest góra Syjon. KRK od samego początku (czasy Konstantyna i Euzebiusza) walczy o ziemię swiętą.
 32. Egregor: Wiki: ”Egregor – w ezoteryce nazwa jednego z rodzajów myślokształtu, związanego ze zbiorowością ludzką. Inaczej mówiąc, jest to rodzaj kolektywnej świadomości. Między grupą a egregorem zdaniem ezoteryków istnieje relacja symbiotyczna.Słowo pochodzi z języka greckiego (?????????), w którym oznacza obserwatora. Koncepcję egregorów opisywał Hermetyczny Zakon Złotego Brzasku w dziele The Golden Dawn, a także różokrzyżowcy.”Według tej definicji Egregor to demon choć w rzeczywistości według 1 Księgi i 2 Księgi Henoch Egregoroi czy Grigori to znaczy Obserwatorzy (czuwający/strażnicy) a dokładnie Aniołowie. Problem jest taki że wielu nazywa aniołów demonami, kusmitami, Orbsami itd. Nikt nie neguje jednak że szaraki czy Orbsy to demony.
 33. Luter nauczal dogmatu ”Prawo i Ewangelia” czyli ST i NT jako sprzeczności. Odrzucali oni Prawo Boga na rzecz ”Ewangelii Chrystusowej opartej na miłości” cokolwiek to by znaczyło. https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_i_EwangeliaDziwne, tak wykształceni ludzie a nie wiedzieli że Prawo jest po to aby je przestrzegać, by zmniejszyć liczbę przestępstw ?Kolejne, tym razem Ruskie https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owo_o_zakonie_i_%C5%82ascePawłościaństwo naucza o wyższości Chrześcijaństwa (NT) nad Judaizmem (ST), tylko że Judaizm tj. Talmud, Kabała, Synagogi, Sanhedryn, powstały dopiero w czasach Machabejskich a dokładnie kiedy Jan Hirkan II nawracał Idumejczyków na Hebraizm (robił z nich Izraelitów, cudzoziemców za pomocą przymusu obrzezania). Józef Flawiusz opisał w jaki sposób tragicznie skończył ostatni król Judy – był to zamach stanu, morderstwo i przejęcie cudzego kraju, narzucenie Judejczykom swojego kapłaństwa i synkretycznej religii (dołączyli ST do swoich wierzeń).Chrystus zaś głosił proste nauki, tak aby dotarły do wszystkich Mateusza 4:(17) Odtąd począł Isus kazać i mówić: Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Biblia Poznańska: Odtąd Jezus zaczął głosić (ewangelię) i mówić: – Nawróćcie się, bo królestwo niebieskie jest blisko.Wyjaśnia to prawidłowy cel nawrócenia, czym jest nawrócenie ? Nawrócić się to znaczy opamiętać się i powrócić do Boga i Jego Prawa czyli zaprzestać grzeszyć. Nawrócenie nie ma żadnego związku z rytuałami, chodzeniem do świątyni, pielgrzymki, sobory, zgromadzenia itd.Chrzest jest symbolicznym początkiem powrotu do Boga (opamiętajmy się), woda symbolizuje tutaj wodę z potopu zmiatającą Gigantów, dlatego chrzest niemowlaków jest pozbawiony logiki chyba że w tym przypadku chodzi o dłuższe trzymanie w łańcuchach kontroli umysłów. Wszystko sprowadza się do naszej świadomości (wiary) i postępowania (czynów). Jakub pisał że wiara ma współgrać z czynami lecz sąd jest według naszych grzechów a nie wierzenia.
 34. Księga Jeremiasza 30: (10) Dlatego nie bój się ty, mój sługo, Jakubie – mówi Pan – i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył. (11) Gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan – aby cię wybawić. Albowiem wygubię wszystkie narody, między którymi cię rozproszyłem, lecz ciebie nie wygubię; będę cię karał według prawa, lecz cię nie zostawię całkiem bez kary. (Występuje tylko w TM) | Czyli ci co fałszowali Septuagintę tworząc Tanach, znali doskonale proroctwa dlatego je fałszowali. Dopiero teraz pisma apostoła Jana zaczynają nabierać sensu. 1 List Jana 1: (1) Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Isusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. [czyli Isus i Bóg to dwie odmienne istoty[ (2) On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.(3) A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. [Czyli jednak nie za darmo to zmazanie grzechu skoro musimy przestrzegać prawa] (4) Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. (5) Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. [Sługi Boże poznajemy po ich czynach] (6) Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.(7) Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku; a tym przykazaniem dawnym jest to Słowo (Obietnica), które słyszeliście. [Znowu nie ma żadnych sugestii jakoby trwało obecne Nowe Przymierze z proroctw Jeremiasza] (8) A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. (9) Kto mówi, że jest w światłości a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. (10) Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. (11) Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. (12) Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia jego. (13) Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. (14) Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego.Stare Przymierze – Prawo obowiązujące 12 plemion Izraela, które posiadało własne państwo oraz własnego króla na tronie. Gwarantem ich życia w szczęśliwości było przestrzeganie Zakonu. Zmazywali oni grzechy poprzez ofiary ze zwierząt w zamian Bóg błogosławił ludowi Bożemu w ficzny sposób poprzez ochronę przed najedźcami. Znakiem przymierza było obrzezanie ciała i serca oraz święcenie Sabatu. Nie została jednak usunięta śmierć. W czasach kiedy Bóg osobiście był królem Izraela za złamanie Prawa groziła śmierć ponieważ Izraelici byli doskonale poinformowani kto jest władcą czyli każdy atak na Boga był jasnym aktem buntu a więc bluźnierstwa. Bluźnierstwo to otwarte i świadomie kwestionowanie mocy Boga. W czasach starożytnego Izraela totalną głupotą było sprzeciwianiu się Bogu z jednoczesnych propagowaniem bezprawia. W dzisiejszych czasach Bóg nie działa w fizyczny i dostrzegalny dla nas sposób tak więc akt bluźnierstwa jest niemalże niemożliwy.Nowe Przymierze – Prawo obowiązujące nie tylko Izraelitów ale i całą ludzkość. Nowe PrzymierzeZnakiem przymierza będzie ponownie świętowanie Sabatu oraz zasada miłowania Boga i bliżniego.
 35. Okazuje się że imię Isus po polsku to Izus jest powrzechnie znane w krajach Prawosławnych oraz w katolickiej Chorwacji. Jeśli ktoś zna jakiegoś Ruska albo Ukraińca może zapytać jak się nazywa zbawiciel po Rosyjsku. Jeśli odpowie Isus, możesz odpowiedzieć coś w stylu ‘’prawidłowo’’.Przykład że nie musimy się wstydzić imienia Isus Isos Izus Hisus Iosa Isa. Isusu  (o Jezusie). Jak możemy się zwracać zamiast ‘’O Jezusie’’ ? Np. o Isusie, o Isusie, o Hisusie, o Izusie (polskie s>z). Izus jakoś nie przypomina Izydy.http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/1,35233,4997411.html?disableRedirects=true
 36.  Kanaan/Chanaan do którego udali się Izraeli był nazywany Fenicją, Fenicjanie to Kananejczycy na wyższym poziomie rozwoju. Józef Flawiusz napisał (w 1 wieku) że 10 Narodów przebywało wówczas za Eufratem i dalej na północ czyli dzisiejszy Irak, Iran. Nie napisał on jak się te plemiona nazywają, moim zdaniem on wiedział o Scytach, Sarmatach, Serbach, Harwatach, Kimerach itd. ale albo się bał napisał ale późniejszy Bizantyjski/Rzymski cenzor wymazał te wzmianki (interpolacje/masakracje tekstu). http://hebrewnations.com/features/bars/bars54.html Ozeasza 9: (16) Efraim jest powalony, ich korzeń usechł, nie wydają już owocu. Nawet gdy porodzą, uśmiercę ukochane dzieci ich łona. (17) Mój Bóg odrzuci ich, gdyż go nie słuchali; tułać się będą wśród ludów. Jest to dowód, że Izraelici byli ludem koczowniczym, pasterskim, stepowym (nomadzi)
 37. 2 List Piotra (2 rozdział) oraz List Judy potwierdzają nam 1 Henocha. Obaj ostrzegają nas przed fałszywymi nauczycielami jak np. Saul. Ten List Piotra nie licząc interpolacji 3:15-16 List mówi o Tartarze jako karze dla aniołów oraz o obietnicy Nowego Nieba i Ziemi czyli Królestwa Bożego (3:13, 3:17). 1 List Piotra odrzuciłem jako dzieło np. Marka ale trzy/cztery fragmenty uważam za interesujące pomagające nam zrozumieć lepiej walkę Pawła z Apostołami. https://isthatinthebible.wordpress.com/2014/08/20/the-book-of-enoch-as-the-background-to-1-peter-2-peter-and-jude/
 38. I. Newton ”potwierdził” Kopernika i Keplera  za pomocą matematyki, lecz sam on zajmował się oprócz Biblią… okultyzmem, kabałą, alchemią czyli był czarnoksiężnikiem. Wwrócił jednak uwagę na interpolację w NT (1 List Jana 5:7 i rzekomy dowód na trójcę). Oficjalne zakwestionował podawaną nam chronologię (spis wydarzeń)
 39. Próbuje nam się wmówić na podstawie Psalmu 90, że Bóg stworzył świat nie w 7 dni po 24 godziny a w 7000 lat. „Bo tysiąc lat w twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął.” Że niby Kosmos, że Adam nie wiedział co to śmierć itd.
 40. 4 Księga Mojżeszowa 13:(26) I przyszli do Mojżesza i do Aarona, i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesz, zdali sprawę im i całemu zgromadzeniu oraz pokazali im płody tej ziemi. (27) I opowiedzieli mu, mówiąc: Przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś; ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. (28) Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie; widzieliśmy tam także potomków Anaka. (29) Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu.
 41.  1 Machabejska 3:60 vs Mt 6:10 (60) Jaka będzie wola nieba, tak też niechaj się stanie!”” | (10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
 42. Anglia to praktycznie twórca USA, ale rządzą tam ‘’niemcy’’.  Brytania przypomina mocno antyczną grecję pod względem kulturowym, językowym etc. USA natomiast rzypomina Imperium Rzymskie które kruszy potęgę swoich wrogów. Do tego mamy siłę religijną czyli Dominikanie od Inkwyzycji, Joannici od Banków, Krzyżacy i Jezuici rządzący szkolnictwem. Od momentu wybrania Francia na tatusia sprawują oni prawie całą ziemią, bo dwóch papieży jest z tego samego obozu.Trump na dodatek straszy nas wojną nuklearną i atakiem na Koreę i co ciekawe nagle Trumpol jest przedstawiany jako ten dobry a Korea jako czyste zło. Chcą abyśmy się bali ze wszystkich stron
 43. Czyli celem takich z Drugiej Fali jest: a) Dyskredytacja Boga i Biblii b) obnażanie ciemnych aspektów satanizmu c) promowanie jasnych aspektów satanizmu – wróżbiarstwo, kontakty z istotami z wyższych wymiarów, New Age, Pogaństwo, kult solarnyNam się mówi że tzw. Illuminaci umieszczają różne symbole 33 bo uwielbiają symbolikę, chcą tylko od nas kasy i nas kontrolować – to jest półprawda albowiem drodzy parafianie symbolika jest kodem komunikacyjnym dla wtajemniczonych a dla zwykłych ludzi to tylko symbole. Najwięcej symboli odnosi się a jakże do stosunku płciowego np. cyrkiel (facet) i węgielnica (baba) albo obelisk (facet) wpisany w okrąg (baba)* Oczywiście porwanie będzie (dla niereformowalnych) za nogę do jeziora siarki, jest to idiom oznaczający annihilację (starcie z powierzchni ziemi).
 44. Takich materiałów jest pełno na internecie: https://www.monitor-polski.pl/temat-tabu-mord-rytualny/comment-page-2/Niby mówią prawdę a twierdzą że Tetragram to imię, Tanach to oryginał, Edomici to Izraelici itd. I podważają Septuagintę tj. Stary Testament (głównie Piecioksiąg)… Kabałą I uznają Księgę Estery za natchnioną tymczasem jest to jedyne dzieło które nie mówi o Bogu, szkaluje Persów, wybiela Judejczyków i Benianimitów nazywanych żydami. Estera, Mardocheusz, Haman może istnieli ale nie w takiej wersji jak nam ta księga przedstawia. I tak jest w wielu przypadkach broni się NT i atakuje ST jako coś skażonego albo atakuje się Chrystusa a broni Pawła…Albo to: http://www.skeptically.org/bible/id6.htmlWiększość ”sprzeczności” wynika z różnic pomiędzy Ewangelią Mateusza a Łukasza, jedna z nich jest więc imitacją. Ale dobry artykuł ponieważ pokazuje sprzeczności Pawła i Łukasza z resztą NT 🙂
 45. * Trzej Królowie – to wymysł lucyferysty Orygenesa a nie Mateusza. Mati pisał o magach czyli mędrcach bądź o Magach jako naród pochodzenia Medyjskiego bądź o Midianitach/Madianitach z pochodzenia synów Abrahama. Z pewnością nie byli ani satanistami ani lucyferystami.
 46. * Hermetycy twierdzą iż w zależności od zaawansowania gdy zastosują prawo biegunowości połączone z prawem wibracji to mogą uzyskać pożądane przez siebie stany umysłu i emocji. Ale te 7 Praw Hermetyckich może i ma sens ale znowu nie daje nam rozwiązań jak uczynić nasze życie lepszym to znaczy co powinniści czynić a czego nie. Podobno Hermetycy twierdzą iż sa w stanie kontrolować zjawiska atmosferyczne (wywoływać burze itd).
 47. Dwa temate które mnie nie dawniej zainteresowały: 1) 613 Przykazań https://en.wikipedia.org/wiki/613_commandmentsJest jeszcze 7 przykazań Noego ale to znowu wersja przerobiona przez Syfonistów.Druga kwestia to jedno z największych nieporozumień badź błednego tłumaczenia gdzie prorok Elizeusz (Elisaios) powoduje śmierć dzieci za nazwanie go ”per łysek” http://forum.protestanci.info/viewtopic.php?f=54&t=4783&sid=7bba11e0bbdee4dc46c2f9fbd1633192 http://biblia.phorum.pl/viewtopic.php?f=15&t=1937&sid=a8ab32d4084552fbebd272a225a0b333 2 Księga Królewska 2:(15) A gdy to zobaczyli z przeciwka uczniowie proroccy z Jerycha, rzekli: Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli więc na jego spotkanie i pokłonili mu się aż do ziemi,Czy chodziło o małe dzieci czy może o uczniów (młodych ale nie dzieci) proroków Baala ? http://www.zbawieniecom.fora.pl/rozwazania-biblijne,23/nie-zrozumiale-wersety,1055-15.html                                                                   2 Księga Królewska 10:(12) Następnie wyruszył i udał się do Samarii. W drodze zaś, gdy był w Bet-Eked-Haroim, (13) Jeu spotkał braci Achazjasza, króla judzkiego, i zapytał ich: Kto wy jesteście? A oni odpowiedzieli: Jesteśmy braćmi Achazjasza i wybraliśmy się, aby pozdrowić synów królewskich i synów królowej matki. (14) Wtedy rozkazał: Pochwyćcie ich żywych! I pojmano ich żywcem, a on kazał ich zabić co do jednego przy studni Bet-Eked w liczbie czterdziestu dwóch mężczyzn i nie pozostawił nikogo z nich przy życiu. (15) A wyruszywszy stamtąd, spotkał Jonadaba, syna Rekaba, idącego mu naprzeciw. A gdy ten go pozdrowił, zapytał go: Czy jesteś tak samo szczery wobec mnie, jak ja wobec ciebie? Jonadab odpowiedział: Tak jest, tak jest! Podaj mi swoją rękę. I podał mu rękę, i wciągnął go do siebie do rydwanu. (16) Potem rzekł: Jedź ze mną i przyjrzyj się mojej gorliwości dla Pana. I pozwolił mu jechać z sobą na swoim rydwanie. (17) A gdy przybył do Samarii, kazał wytracić wszystkich, którzy jeszcze pozostali z rodu Achaba w Samarii, aż wytępił ten ród doszczętnie według słowa Pana, jakie wypowiedział do Eliasza. (18) Potem Jeu zabrał cały lud i rzekł do niego: Achab mało służył Baalowi, Jehu służyć mu będzie więcej. (19) Zwołajcie więc teraz do mnie wszystkich proroków Baala, wszystkich jego czcicieli i wszystkich jego kapłanów, niechaj nikogo nie braknie, gdyż chcę złożyć wielką ofiarę dla Baala. Nikt, kogo zabraknie, nie pozostanie przy życiu. Lecz Jehu czynił to podstępnie, ażeby wytępić czcicieli Baala. (20) Jeu nakazał więc: Obwołajcie uroczyste zgromadzenie dla Baala. I oni obwołali. (21) Potem Jeu rozesłał po całym Izraelu i zeszli się wszyscy czciciele Baala, i nie było nikogo, kto by nie przyszedł. Weszli tedy do świątyni Baala i wypełniła się świątynia Baala po brzegi. (22) Następnie kazał przełożonemu szatni: Wydaj szaty wszystkim czcicielom Baala. I wydał im szaty. (23) A gdy Jeu wszedł wraz z Jonadabem, synem Rekaba, do świątyni Baala, rzekł do czcicieli Baala: Zbadajcie dokładnie i przyjrzyjcie się, czy nie ma tu wśród was kogoś ze sług Pana, a są tylko czciciele Baala. (24) Potem weszli, aby złożyć ofiary krwawe i całopalne. Jeu tymczasem ustawił sobie na zewnątrz osiemdziesięciu wojowników i rzekł: Jeśliby ktoś pozwolił wymknąć się komukolwiek z tych ludzi, których ja wydaję w wasze ręce, przypłaci to swoim życiem. (25) Gdy tedy zakończono składanie ofiar całopalnych, rzekł Jeu do gońców i adiutantów: Wejdźcie tam i wybijcie ich, niech nikt nie wyjdzie cało. Wtedy gońcy i adiutanci wybili ich ostrzem miecza i powyrzucali ich, i doszli aż do baszty świątyni Baala, (26) Potem wynieśli bałwany z świątyni Baala i spalili je. (27) Następnie rozbili posąg Baala, zburzyli też świątynię Baala i uczynili z niej kloaki, i tak jest aż do dzisiaj. (28) W ten sposób Jeu usunął Baala z Izraela. (29) Jednakże od grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które wciągnął on Izraela, Jeu nie odstąpił – od złotych cielców, jakie były w Betelu i w Dan.(30) Rzekł tedy Pan do Jeu: Ponieważ dobrze spełniłeś to, co prawe w moich oczach, i uczyniłeś rodowi Achaba to wszystko, co było zgodne z moją wolą, twoi potomkowie będą zasiadać na tronie izraelskim do czwartego pokolenia.(31) Jehu jednak nie starał się postępować z całego serca według zakonu Pana, Boga Izraela, nie odstąpił od grzechów Jeroboama, w które wciągnął on Izraela.(32) W tym czasie zaczął Pan po kawałku uszczuplać Izraela, mianowicie Chazael zadawał im klęski na całym pograniczu izraelskim:(33) Od Jordanu ku wschodowi całą krainę galaadzka, należącą do Gadytów, Rubenitów i Manassesytów, od Aroer, które leży nad rzeką Arnon, oraz Galaad i Baszan. (34) Pozostałe zaś sprawy Jeu i wszystko, czego dokonał, oraz cała jego potęga, są opisane w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. (35) I spoczął Jeu ze swoimi ojcami, i pochowali go w Samarii, a władzę królewską po nim objął Jehoachaz, jego syn. (36) Panował zaś Jeu nad Izraelem w Samarii dwadzieścia osiem lat.
 48. Niewygodne informacje nie są obalane a cenzurowane – cenzura niewygodnych pytań jest oznaką nieuczciwych intencji.
 49. Po co został wprowadzony Teonomia z Dekalogiem (10+Logos), hmm ? Przestrzeganie Prawa ma niwelować skutki grzechu czyli złamania prawa, cały czas chodzi o uczynki a nie wierzenia. Jeśli ktoś sądzi że dla Boga liczy się nasza opinia i wiara w doktryny… musi się jeszcze wiele nauczyć.Prawo było znane już za czasów Abrahama, skupmy się na piątym wersecie, 1 Księga Mojżeszowa 26: (1) Potem nastał głód w kraju, inny niż ów pierwszy głód, który był za czasów Abrahama. I poszedł Izaak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Geraru. (2) Wtedy ukazał mu się Pan i rzekł: Nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, o którym ci powiem. (3) Mieszkaj jako gość w tym kraju, a Ja będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu twemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi, ojcu twemu. (4) Rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu twemu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo twoje, (5) Dlatego że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich.Pamięta ktoś moment kiedy Izraelici byli karmieni manna ? 2 Księga Mojżeszowa 16: (11) I rzekł Pan do Mojżesza: (12) Usłyszałem szemranie synów izraelskich. Powiedz im tak: O zmierzchu będziecie jedli mięso, a rano nasycicie się chlebem i poznacie, że Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. (13) I stało się pod wieczór, że nadleciały przepiórki i pokryły obóz, a z rana warstwa rosy leżała wokół obozu. (14) A gdy warstwa rosy się podniosła, oto na powierzchni pustyni było coś drobnego, ziarnistego, drobnego niby szron na ziemi. (15) Gdy to ujrzeli synowie izraelscy, mówili jeden do drugiego: Co to jest? – bo nie wiedzieli, co to było. A Mojżesz rzekł do nich: To jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. (16) Oto, co rozkazał Pan: Zbierajcie z niego, każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia, omer na głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu. (17) Synowie izraelscy uczynili tak i zbierali, jedni więcej, drudzy mniej. (18) A gdy to odmierzali na omery, ten, co zebrał więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść.(19) I rzekł Mojżesz do nich: Niechaj nikt nie pozostawia z tego nic do rana.(20) Ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza i pozostawili z tego nieco do rana, lecz to pokryło się robactwem i zacuchnęło. I Mojżesz rozgniewał się na nich. (21) I zbierali to co rano, każdy według swojej potrzeby; a gdy słońce grzało, topniało to. (22) Szóstego dnia zbierali pokarm w dwójnasób, po dwa omery na każdego. Wtedy przyszli wszyscy przełożeni zboru i donieśli o tym Mojżeszowi. (23) A on rzekł do nich: Tak powiedział Pan: Jutro będzie wypoczynek, poświęcony Panu, dzień sabatu. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować. Lecz wszystko, co zbędzie, przechowajcie do następnego rana. (24) I przechowali to do następnego rana, jak rozkazał Mojżesz, i nie zacuchnęło to ani też nie było w tym robactwa. (25) I rzekł Mojżesz: Zjedzcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest sabat Pana; dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. (26) Przez sześć dni będziecie to zbierać, ale dnia siódmego jest sabat. W tym dniu tego nie będzie. (27) A dnia siódmego wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. (28) I rzekł Pan do Mojżesza: Jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw? (29) Patrzcie! Pan dał wam sabat. Dlatego daje wam też dnia szóstego chleb na dwa dni. Zostańcie każdy na swoim miejscu, niechaj nikt w siódmy dzień nie opuszcza swego miejsca. (30) Odpoczywał więc lud dnia siódmego. (31) Dom Izraela nazwał ten pokarm manną, a była ona jak ziarno kolendra, biała, a miała smak placka z miodem. (32) I rzekł Mojżesz: Oto, co rozkazał Pan: Przechowajcie z tego jeden pełny omer dla przyszłych pokoleń waszych, aby widzieli chleb, którym was karmiłem na pustyni, gdym was wyprowadził z ziemi egipskiej.Sabat jest znakiem przymierza Boga z czlowiekiem i nigdzie nie jest powiedziane że Sabat czyli jeden dzień odpoczynku został wycofany. Nawet Isus nie cofnął tego przykazania, wręcz przeciwnie (Mt 5:17-18). Skoro Prawo nie obowiązuje to nie ma grzechu czyli nie musimy się martwić tym czy możemy kraść, mordować, gwałcić, kłamać czy nie. Natenczas nie musimy według Zakonu martwić się o Prawo Wojenne, Ceremonialne, Obrzezanie. Chodzi o uczynki przede wszystkim. Jesteśmy ogłupiani ponieważ odruciliśmy Boga na rzecz kultu płodności zbuntowanych aniołów. Jak ktoś odrzuca Boga a nie przedstawia spójnego obrazu rzeczywistości ale promuje New Age – nic dodać nic ująć. Bóg nie wymyślił żadnej wiary czy dogmatów. Pierwsi ludzie, prorocy czy Izraelici widzieli chwałę Bożą czyli byli w 100% poinformowani co mogą czynić a co nie i dlatego karą za bunt była śmierć. Dzisiaj a praktycznie od czasów zburzenia Jerozolimy Stwórcy ukrył się przed człowiekiem aby wystawić nas na próbę za nasze odstępstwa. Pozwolił skazić część ksiąg aby nas przesiać by sprawdzić nas czy będziemy szukać słów Boga czy pseudo-proroków. Zakon wraz z Dekalogiem był więc reakcją na bunt ludzi i aniołów. Wrogowie Boga jak Paweł z Tarsu będą powtarzać że prawo zostało przybite do krzyża albo że Zakon prowadzi do grzechu albo ST? to dla żydów… Tylko że oni (dezinformatorzy) udają mądrych a jednocześnie bezrozumnych w kwestiach ST i NT jakby nic słyczeli o Septuagincie, Tetragramie, 10 plemionach, Dobrych Wieściach O Królestwie Boga na ziemi. Najlepsze kiedy atakują Boga a uznają… Lucypera. Skąd w takim razie dowiedzieli się o diable ? Z filmów, Wed, mitów sumeryjskich, z artykułów ? Czy może Biblia jest najstarszym źródłem mówiącym o Bogu i upadłych aniołach bezpośrednio. W diabła można wierzyć a w Boga już nie ?Dlaczego Bóg pozwolił na bunt w Edenie i w Niebie ? Ponieważ dał człowiekowi i aniołowi wolny wybór czyli jednak Stwórca nie jest taki okrutny i nie trzyma nas na smyczy Dlaczego Bóg stworzył świat, dlaczego istniemy i jaki jest cel naszej egzystencji ? Oczywiście jest to jedno z najtrudniejszych pytań na które coś tam jestem w stanie odpowiedzieć ale to nadal jest fragment odpowiedzi.
 50. Euzebiusz Z Cezarei twierdził iż niewielu uznawało 2 List Piotra za kanoniczny,, Już wtedy znano: Pasterz Hermasa, Apokalipsa Piotra, Dzieje Pawła, Didache, Kerygmata Piotra, List Barnaby. Podobno uznawano 24 księgi z Kanonu Septuaginty… a więc to KRK wyciął kanon LXX za pomocą Protestantów a nie przywrócił księgi do kanonu. Podobno ewangelię (według Cyryla Jerozolimskiego) Tomasza napisali manichejczycy. Ale on stawiał w kolejności listy Pawła po listach apostołów czyli kanon NT nie dońca był sztywny (27 ksiąg i koniec) Ci tatusiowie kościoła wrzucali księgi heretyckie wraz z księgami Septuaginty do jednego wora.. Taki Augustyn nazywał treść 1 Henocha jako ”bajeczki o olbrzymach, których ojcowie ne mieli być rzekomo ludźmi”. Przyznał się jednak że od początku Pawłościaństwo oraz ”Żydzi” zwalczali Księgi Henocha. I takiego Augustyna… wielbiciela Pawła wtłoczają pisma do ksieżowych łysych głów. Sami założyciele kościoła dość często cytowali z nieznanych nam źródeł i mam na to dwie możliwości: a) kłamali jak z nut b) cytowali nieznane nam dzisiaj ukryte pisma np. 2 Księga Ezechiela,
 51. Znalazłem ciekawy werset 1 Mojżeszowa 41: (45) Nadał też faraon Józefowi imię: Psonthomphanech i dał mu za żonę Asenet, córkę Petefresa, kapłana z Heliopolis. Tak to Józef został namiestnikiem ziemi egipskiej.
 52. Niewielu być może o takiej mitologicznej postaci istniała, niemniej jednak ma ona w swoim imieniu składnię imienia naszego Krzewiciela Galijski/Celtycki Esus https://pl.wikipedia.org/wiki/Esus https://en.wikipedia.org/wiki/Esushttps://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Triade_divine_Saverne.JPG [Ta trzecia od lewej przypomina mi znaną figurę ukazywaną nam na poparcie teorii Darwinizmu i milionów lat stwarzania)Esus, Hesus, Aisus. Skupmy się na imieniu Hesus. Dlaczego Hesus ? W języku hiszpańskim imię Jesús wymawia się jako Hesus (J>H) W aragońskim języku (dialekt) mamy imię Chesus: https://an.wikipedia.org/wiki/Ches%C3%BAs_de_NazaretKolejna ciekawostka, otóż prawdziwe imię K. Kolumba brzmi: Cristóbal ColónCrist czyli Chrystus i BalImię Krzysztof znaczy niosący chrystusa (ChristoPhoros)
  https://pl.wikipedia.org/wiki/KrzysztofTo skąd w składnia Bal w Hiszpańskim ?
  Hiszpański język jest najbliższy łacinie, a więc mamy kolejny dowód iż celowo próbowano powiązać imię Mesjasza Isosa z pogańskimi bóstwami
 53. – O Archontach czyli upadłych aniołach wspomina jeden z nichEfezjan 2:2 Przekład dosłowny:w których niegdyś żyliście zgodnie z dobą tego świata, według władcy sfery powietrza, (władcy) ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa,http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/10/chapter/2/verse/2/param/1/version/undefinedPada tam słowo:
  1. αρχοντα
  2. archonta

  Co ciekawe to słowo występuje jedynie w Ewangelii Łukasza, Dziejach i Pawła do Efezjan

  http://biblia.oblubienica.eu/wystepowanie/word/id/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1

   

  Jeszcze inny film:

  https://www.youtube.com/watch?v=N9z4R-V5oFU

  Archonci to pozornie oficki bełkot zawierający prawdę do góry nogami.

 54. Podobno Giganci byli pierwszymi masonami, z wielu źródeł wynika iż związki gejowskie były normalnością pomiędzy gigantami dlatego wyginęli.
 55. Dużo witryn przedstawia mocno przesadzone informacje (straszaki) aby zyskać na oglądalności.  Blogi tego typu jak mój są nieszkodliwe dla NWO ponieważ żyją własnym życiem w dodatku mało ludzi tam zagląda. Dla wielu kasowanie Pawła, Trójcy itd jest niemalże herezją.  Mój blog ma mało wejść i niewielu tam zagląda, zresztą nie zakładałem go ze względu na czytelność a jako zbiór różnych podpowiedzi. Może również z tego powodu mniej skupiam się na Matrixie zewnętrznym a więcej na Matrixie wewnętrznym czyli Kody, Blokady, Opętania, psychika itd.  Zdziwiły mnie jednak wejścia z takich krajów jak Macedonia, ”Izrael”, UE i nawet Watykan 🙂
 56. https://stacja7.pl/wiara/7-najwiekszych-pomylek-w-przekladach-biblii/ Ciekawy Artykuł wskazujący na pewne wątki (nie ze wszystkim się zgadzam). Wiele nieporozumień wynika z tłu{ma}czenia Wulgaty Hieronima który zwalczał Septuagintę. Mojżesz z rogami, zakazany owoc jako jabłko, niewiasta z ks rodzaju jako Miriam, drzewo poznania dobra i zła – to przekręty Hieronima. Z tym drzewem to było drzewo genetyczne (być może literalne być może alegoryczne). Był to symbol samowolki gdzie człowiek sam decydował co jest dobre a co złe, bez Boga.
 57. Pierwotna wersja Biblii Genewskiej z roku 1560 zawierała imię Iefus Chrift
 58. Pogląd że Judejczycy używali Aramejskiego ogólnie był rozprowadzany już w starożytności, ci którzy znali lepiej obyczaje Izraelitów wiedzieli że ich język i alfabet ich odmienny od Greki ale nie był to aramejski a… Starohebrajski
 59. Zauważyłem że wielu ”fachowców” albo pomija kwestię pełnych 12 narodów Izraela albo ludów Jafeta. Cham to wiadomo – południe, Jafet to północ a Sem to elita…
  Jafeta typuję jako – Azjaci, Indianie, Ludy Tureckie, Mongolskie, Pra-Celtowie (pierwsze ludy w Europie) i Hellenowie
  Ponieważ ludów greckich było co najmniej 4 – Jonowie, Dorowie, Achajowie, Eolowie
  Dorowie czyli Spartanie i Macedończycy to Danici czyli Izraelici… naród wybrany!
  Jonowie czyli według proroctw Joela grecy to synowie Jowana a więc Jafetyci.
  Tak więc Dan zmieszał się z miejscowymi ludami i tak powstała rasa Europejska
  Niemcy to ogólnie mieszanka Celtów, Rzymian, Słowian i kogoś tam jeszcze – Dan, Jafet (Aschanaz ?) i Izrael.
  Skandynawowie to być może także mieszanka
 60. Synedrion > Synedrion > Sanhedrin
 61. Buddyzm ma wiele współnego z Pawłościaństwem pospolitym Rzymskim. Buddyzm na satanizm (krzywdzenie innych) nie wygląda ale na lucyferyzm w wersji light już tak. W Hinduizmie mamy politeizm gdzie Indyjscy aniołowie młucili namiętnie miejscowe kobiety a w Buddyzmie nie ma politeizmu, Boga także nie ma ale jest coś w rodzaju diabła (Mara)… W Buddyzmie nie jest jasne do kogo ludzie się modlą, dla kogo te kadzidła, obrzędy, figurki Buddy itede. I Katolicyzmie Rzymskim także te obrzędy są pozbawione logiki skoro są to cykliczne rytuały
  Religie czyli Buddyzm, Hinduizm, Judaizm, Syjonizm, Szamanizm, Islam, Chrześcijaństwo są jak najbardziej chronione. O Zoroastryzmie niewiele się mówi, Chrześcijaństwo które chrześcijaństwem nie jet także jest niemile widziane…
 62. ‚- C.T. Russel nazywał siebie ”posłańcem Laodycejskim” z Objawienia 3:14, w niektórych przekładach parafrazując jest ten który ma imię Amen. Jest różnica pomiędzy amen, amin, Amen tak samo między Iisus a Iesus. Nam się mówi że IHS to Iesus Humanis Soter czy coś takiego i przypomina trójcę…
  Sam Russel mógłbyć masonem dlatego ma grób w kształcie piramidy, pytanie co oznacza ”być masonem” i czy rzeczywiście każdy mason, katol, żyd, muzułmanin, jehowita itd to zawzięty wróg Boga ? Oczywiście że nie, większośc ludzi podchodzi do Boga neutralnie, nie promuje i nie zwalcza – prawidłowo. Większość ludzi dawniej jak i teraz wstępowało do Masonerii lub PZRP dla kariery nie dla dogmatów. Myślą wolnomurarze że poznają prawdę o Bogu, świecie itd ostra jazda zaczyna się kiedy człowiek jest wysokiej rangii wtajemniczenia nie tylko masonerii.
  http://www.piotrandryszczak.pl/polemika1/biblijne-tytuly-c-t-russella.htmlhttp://www.tiqva.pl/bezdroa-bdu/162-czy-ctrussell-by-masonem-Sam Russel nie uważał siebie za jakiegoś proroka, dopiero jego następcy wypaczyli poglądy Russela.
  Człowiek ten odrzucił m.in piekło.
  Ten Rutherford określił Russela jako się wypełnienie proroctw…
  ŚJ pomimo mówienia prawdy na temat krwi i Ewangelii… bredzą w temacie HarMageddonu ponieważ nie używają Septuaginty.
  Tam nie ma żadnego diabelskiego Tel Megiddo, Tel Aviv. Tel-Abib w Ks Ezechiela wystepuje jedynie w Tanachu, starożytna nazwa tego miasta to Jaffa lub Habor.
  O Tel Awiwie wspomniał jako pierwszy znany syjonista T. Herzl.Zresztą wszystkie te chrześcijańskie religie nauczają błędnie o Armageddonie jako kataklizmie, Apokalipsie jako ”dowód” okrutnego Boga który wszystkich zabija i do nieba, a także diabelską naukę o porwaniu, uprowadzeniu przez UFO i Pawła…
  A Biblia mówi o zebraniu 12 narodów Izraela do doliny Jozafata i zabraniu/pochwyceniu tamtych 144 tysięcy Izraelitów do Boga jako część rządu. Nie sądzę że drązenie tematu 144 tysięcy coś da, ja z pewnością na 90% do nich nie należe zresztą o tym decyduje Bóg kto jest wybrany na proroka a kto nie, temat 144 pokazuje że 10 plemion istnieje.Nie zaprzeczam że nie pojawi się ”antychryst tj. wielki przeciwnik Chrystusa, oszust i pseudo-prorok ale nie taki jak nam Nostradamus i Saweł przedstawiają.Ps. O kolegach Trumpa i podnóżka Miedwiediewa
  Państwem które specjalizowało się w gnębieniu obcych była Anglia, sytuacja w Palestynie, w Indiach, Iranie, Irlandii, w Polsce – w dużej mierze dzięki Anglii. Stany spierdzielone to tylko zbrojne przedłużenie Rzymu i Londynu, aby ludzie myśleli że to USA jest tym mocarstwem pokoju a Rosja (tj. Słowianie) to zło, zły Putin Itd.
  Nawet dzieci wiedzą że polityka to teatrzyk. Anglia mocno przypomina antyczną Grecję a USA antyczny Rzym. Anglia to rozum a Ameryka to mięśnie.- CT. Russel nauczał że Duch Boży to nie osoba, a manifestacja mocy Boga. coś w tym jest, wtedy Ewangelia Jana nabiera sensu. Sam Russel pomimo ciągątek do piramid (twierdził że były budowane przez Izraelitów), krytykował Spiritualizm, Spirytyzm, Teozofię, Piekło, Darwinizm, Masonerię,
  Piramidka na tej podstawie
  Izajasza 19:(19) W owym dniu stanie w ziemi egipskiej ołtarz Pana i słup pamiątkowy Pana na jego granicach.
  (20) I będzie znakiem i świadkiem Pana Zastępów w ziemi egipskiej, gdy będą wołać do Pana z powodu gnębicieli, wtedy pośle im wybawiciela; on ujmie się za nimi i wyratuje ich.Ps, 36 rozdział Jeremiasza potwierdza że Baruch był pośrednikiem pomiędzy Jeremiaszkiem a Bogiem, nic dziwnego że rabini i protestanci wyrzucili te księgi, za dużo mówią o zbawieniu z czynów
  1 Barucha 3:(7) Dlatego włożyłeś w nasze serca bojaźń Twoją przed Tobą, abyśmy wzywali Twojego Imienia. Tak, będziemy Cię wielbili na naszym wygnaniu, gdyż odrzuciliśmy z naszych serc wszelką nieprawość naszych ojców, którzy zgrzeszyli przeciw Tobie.
 63. Księga Daniela LXX vs Teodocjon
  9:24-27LXX:
  24 “Seventy weeks have been decided for your people and for the city, Sion: for sin to be con-summated and to make iniquities scarce and to blot out iniquities and to comprehend the vision and for everlasting righteousness to be given and for the vision to be consummated and to gladden a holy of holies. 25And you shall understand and will rejoice and will discover ordinances to re-spond, and you will build Ierousalem as a city for the Lord. 26And after seven and seventy and sixty-two weeks, an anointing will be removed and will not be. And a king of nations will demolish the city and the sanctuary along with the anointed one, and his consummation will come with wrath even until the time of consummation. He will be attacked through war. 27And the covenant will pre-vail for many, and it will return again and be re-built broad and long. And at the consummation of times [even after seven years and seventy times and sixty-two times] [until the time of the consumma-tion of the war even desolation will be removed] [when the covenant prevails for many weeks]. And in half of the week the sacrifice and the libation will cease, and in the temple there will be an abomination of desolations until the consumma-tion of a season, and a consummation will be given for the desolation.”Teodocjon: 24 “Seventy weeks have been cut short for your people and for the holy city: for sin to be consum-mated and to seal sins and to atone for iniquities and to bring everlasting righteousness and to seal vision and prophet and to anoint a holy of holies. 25And you shall know and shall understand: from the going forth of the word to respond to and to rebuild Ierousalem until an anointed leader, there will be seven weeks and sixty-two weeks, and itc will return, and streets and a wall will be built, and the seasons will be emptied out. 26And after the sixty-two weeks, an anointing will be destroyed, and there is no judgment in it. And itc will destroy the city and the sanctuary along with the leader who is to come. And they will be cut off by a flood, and there will be annihilations to the finish of a shortened war. 27And itd will strengthen a cov-enant with many, one week, and by half of the week sacrifice and libation will cease, and in the temple there will be an abomination of desola-tions even until a consummation, and a consum-mation will be given for the desolation.”
 64. Zerknąłem sobie na fragment książki dotyczącej Diety Optymalnej (J. Kwaśniewski) i… jest ona oparta na Biblii a konkretnie jest to dieta Lewitów. Czyli pan Szydłowski nie wyssał sobie tego z palca, miał rację. Interpretacja i zrozumienie Biblii a także pozostałych źródeł to już inna sprawa.
 65.  * Dość ciekawe: https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2013/12/02/roman-dmowski-kwestia-ukrainska/  Romuś zauważył że zaborcy wobec Polaków stosowali podziały na mniejszości narodowe – Litwini, Białorusini, Ukraińcy,  Ukraina została stworzona jako żądło, wrzód na Polskiej i Rosyjskiej dupie. Niemcy tam wtrącili swoje 3 grosze.
 66. W prawie Hammurabiego nieWolnik miał pozostać niewolnikiem tymczasem za Mojżesza niewolnik miał prawo wyjść na wolność bez okupu.
 67. Ten Hermetyzm to nic innego jak kolejna forma Kabały i Gnozy, naucza się że Platon, Mojżesz i wszyscy uczyli się tego i przekazywali to alegorycznie i my np. masoni mamy do tego klucz.  Aby przeciągnąc kogoś na swoją stronę to trzeba takiego klienta najpierw ogłupić.
 68. Kolejnym przykładem głupoty jest krytykowanie Biblii przez samozwańczego Muzułmanina – Islamisty, jeśli Koran i Hadisy czerpią z Biblii garściami.
 69. Przyznam się że od 4 vel 2 Księgi Ezdrasza zniechęciły mnie komentarze katolickie że niby w pierwszych dwóch rozdziałach jako 5 Ks Ezdrasza Bóg niby odrzuca Izrael a wybiera nowy tymczasem tymczasem chodzi o w tym fragmencie o 144 tysięcy wybranych… to ci psikus. A więc duchowni, nauczyciele sami nie wiedzą czego nauczają.
 70. Jestem już w stanie spokojnie znieść jak ktoś nazywa Piecioksiąg Mojżesza po żydowsku Torą, Chrystusa nazywa obżydliwie pomazańcem, pochwycenie czy jak kto woli niczym ADS porwaniem (jak u UFO czyli Demonów), wiele tego typu kwiatków wynika z sekciarskiego patrzenia na Biblię, ja rozumiem jak ktoś mówi Tora że chodzi o 5 Ksiąg ale większość religii używa słów archaicznych który przeciętny ludź nie rozumie bądź udaje że wie o co kaman. Biblia jest napisana językiem prostym ale archaicznym a naszym zadaniem jest upraszczać Słowo Boga i wytłumaczyć czego nie robiły ani kasty w Judei ani Kościelne ani Zborowe Lutra. Oni wszyscy używali swojego slangu i cytowali kochanego Pawła aby ludzi dzielić i dołować. Nie każdy jest w stanie konwertować kłamstwa i dezinformację w prawdę np. UFO, ofici, Archonci, reptilianie jako Demony, Anioły itd.
 71. JP2 w przeciwieństwie do Francy nie ma jakiś zbrodni na koncie poza NWO. Zapędzał Polaków do KRK i do Eurołagru.
 72. Przyroda > Przy Rodzie | Godło > God/Ło > Godnie | Niewolnik > Nie wolny (bez woli) | Mitologia > Mieć/Być/Nić Słowo (Naukę).
 73. Palestyna / Filistyna / Palashtu / Pilistu / Syropalestyna / Mezopotamia Syryjska / Coelesyria /Talmud (Amoraici) przypisuje autorstwo opisu śmierci Mojżesza Jozuemu, i jest to logiczne.
  Autorstwo Mojżesza kwestionują głównie rabini.
 74. Nasz pogląd na Księgi drugokanoniczne (tj. poleganie na Kanonie Tanachu zamiast Septuaginty) narzucili najpierw Sanhedryn (+ faryzeusze) z Pawłem na czele a następnie Tannaici, Amoraici, Masoreci itd.
  Nauczali że czytanie Ks Syracha odbiera nam życie wieczne, chociaż oni sami sobie odbierali swoją obłudą. W IV i w V wieku jest wiele dowodów że Babilonie działali Kabaliści (Amoraici, Tannaici a później jako Masoreci – jeden pies).
  W Babilonii zdecydowano że będą cytowali te fragmenty które będą im odpowiadały. Podobnie potraktowano 1 Ks Barucha (sekretarz Jeremiasza, bardzo ważna księga),
  Dowody przeciwko tym księgom po odrzuceniu Pawła stają się żałosne i kłamliwymi wykrętami. Bardzo nie lubi się tych ksiag (Tobiasza bo mówi o Izraelitach, i kładzie nacisk na Prawo, Syracha bo ujawnia pochodzenie i znaczenie imienia Isus, Mouses (Mojżesz), Auses (Ozeasz).
  System rabiniczny jest sceptycznie nastawiony do Ks Daniela oraz w stosunku do dodatków zaś całe dzieło obecne nawet w Septuagincie to masakra Teodocjona.
 75. * Illuminati – iluminacja to objaw omysłowej ciemnoty. Osobiście uważam że taka organizacja obecnie to fikcja, owsze istnieli Iluminaci Bawarscy oraz Hiszpańscy Alumdrados ale dzisiejsze Illuminati to zwalanie winy na Syfonistów, Masonów, KRK czy kogo tam jeszcze chcemy ale nadal nie wiadomo na kogo. Diabeł rozpowszechnie takie baje o Iluminati aby zrzuci winę na kogo się da, zresztą pełno się gada o Illuminati nawet w mediach ponieważ ktoś chce aby ludzie o tym wiedzieli i się bali tych symboli itd.
  Tymczasem problem nie jest zewnętrzny (ciało) a wewnętrzny (umysł) i wielu co mówi o Illuminati chroni nasze ciało ale nie chroni duszy.  Illuminati to raczej człowiek oświecony przez ciemnotę zbuntowanego Satanaela/Azazela/Samaela/Lucyfera/Anioła Edomu/Fosfora itd. Czyli nie chodzi o organizację i wierzenia a o czyny…
  Mówi się mnóstwo o Illuminati a w rzeczywistości ma to na celu ośmieszenie prawdy poprzez połączenie mądrych faktów z Foliarstwem, na dodatek odwraca się uwagę od rzeczywistych problemów – nasza podświadomość, umysł, zainteresowania, kontakt ze stwórcą itd.
  Foliarstwo mam na myśli wrzucenie wszystkich ”teorii spiskowych” i tych prawdziwych i tych zmyślonych do jednego wora. Jedno jest pewne według Proroctw – NWO które obecnie trwa w wersji demo kiedyś się skończy. Po drugie straszenie końcem świata czy Pawłościańskim Antychrystem mającym wydymać cały świat to także lipa. Tak naprawdę to będzie koniec świata dla Grigori a także zamiana demo NWO na pełną wersję Królestwa Bożego. Wcześniej będzie jednak okres testu dla całej ziemi – The Great Tribulation vel. Wielki Ucisk, kto pójdzie z Bogiem a kto pójdzie za ApolLyonem.
 76. Okazuje się że słynna Biblia Króla Jakuba zawiera mnóstwo błędów O tym że Król Jakub był masonem i gejem dawno wiedziałem i o Templariuszach w Szkocji także. Nie zwracałem wcześniej uwagi na licznę przekłamania w KJV inaczej mówiąc jak Stary Testament to tylko Septuaginta po angielsku a Nowy Testament… nie wiem może RSV z zażydzonymi lekko imionami, https://sites.google.com/site/masonickjv1611exposed/home/list-major-kjv-errors 
 77. Ciekawe o Aborcji: 2 Mojżeszowa Księga Septuaginta 21: 22 Gdyby biło się dwóch mężczyzn i uderzyliby kobietę brzemienną, tak że poroniłaby dziecko, jeszcze nie mające pełni kształtów, będzie musiał zapłacić grzywnę, jaką nałoży na niego mąż tej kobiety. Da ją po zatwierdzeniu.  (23) Jeśli natomiast to dziecko miało pełnię kształtów, odda życie za życie,  (24) Oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę,  (25) Oparzenie za oparzenie, rana za ranę, siniec za siniec.
 78. Dużo osób czepia się imienia Isus/Isos że niby podobne do Izydy (Iset) itd. ale nikt nie obalił tej formy imienia co świadczy na korzyść. Ja tam znajduje coraz więcej dowodów na słuszność tej formy i jednym z przykładów jest imię o podobnym znaczeniu i brzmieniu Izajasz – IsaIas
  Hmm, okazuje się nauka miłowania nieprzyjaciół jest czysto życiowa i praktyczna. Widok wkurzonego oponenta gwarantowany
 79. W naszej Polskiej świadomości wryło się pewne przekonanie że człowiek kłamliwy nie pokazuje twarzy. Ludzie którzy nie dbają o swój autorytet prze ludźmi nie muszą się ”ujawniać”. Co się bardziej liczy ? Wygląd czy to co dana osoba do nas kieruje ?Błąd, ponieważ większość dezinformatorów właśnie ujawnia siebie oficjalnie ponieważ chcą sławy i kasy.Ja się dziwię, dlaczego ci ”antysystemowcy” wrzucają filmy na Jutubie który ciągle im kasuje kanały na podstawie paru donosów. Nie lepiej wrzucać na jakiejś innej domenie ?
  Jest Vimeo, Dailymotion, Dtub to dlaczego pakują się wszyscy na Jutub walcząc z wiatrakami ? Czy może walczą ooo pieniądze!?
 80. Asyrię podbili Chaldejczycy sprzymierzeni z Medami i Scytami. Asyryjczyków wspierali Egipcjanie – jedni i drudzy zwalczali Izraelitów, plus jeszcze Żydzi (Idumejczycy), Filistyni itd Asyryjczycy posługują się językiem Aramejskim a także są jednym z najstarszych narodów które przyjęły Chrześcijaństwo w II wieku. Armenia jako pierwsze państwo przyjęła chrzest poprzez misjonarzy Syryjskich. Lahestan nasz przyjął chrzest znacznie później najprawdopodobniej (logika wskazuje że) za sprawą Cyryla i Metodego. Oficjalna wersja ze słabym zdrajcą Mieszkiem, wielkimi Niemcami, wielkimi Czechami to ściema.
 81. Aleksander III Macedoński – moją hipoteza jest taka iż albo był to upadły anioł albo pełnił rolę ”ciała” dla anioła i sterował nim Helios (Słońce) albo inny Apollin. Jego przyrodni brat Filip III był upośledzony a sam Olek lubiał i chłopców i panienki. Nie ma zbyt wielu infor na temat jego dzieciństwa ale za to jest sporo ściemy. Alexander III to była spora operacja, wokół niego towarzyszyło sporo arystokratów itp.
 82. Według mitów helleńska wersja Ozyrysa to Dionizos Apollon ? (Bachus). Apollyon był synem Bachusa i Izyda. Coś może w tym być że aniołowie upokorzeni przez Boga w Egipcie postanowili zwinąć mananatki i wyprowadzić się do… Asyrii, Hellady itd. Najcieplej to im było w Cesarstwie.
 83. W IV i w V wieku nastąpiła mocna Chrystianizacja Arabów. Nawet Jemen czy Bahrajn był Chrześcijański (Pawłościański). Apostołowie i ich uczniowie mieli takich przeciwników: Rzym, Judaizm, Pawłościaństwo. Pierwsi Muzułmanie oraz Islamiści musieli znać trochę Biblię zwłaszcza NT, Listy Pawła i księgi pozabiblijne (proto-ewangelia jakuba, pseudo-mateusza, dzieciństwa tomasza itp). Mahomet analfabeta miał dużo kolegów Chrześcijan którzy przeszli na Peace-Slam kiedy rozpoczęła się ekspancja Islamu.  https://pl.wikipedia.org/wiki/Lachmidzi [Lah, w Islamie, w j. Arabskim jest dużo Staro-słowiańskich nazw wskazująch pośrednio na Izraelickość Słowian). https://pl.wikipedia.org/wiki/Ghassanidzi | Lahmidzi dostosowali alfabet Syryjski (Neo-Aramejski tak bym powiedział) do Arabskiego. Główną przyczyną postępu w Islamie byli Chrześcijańscy Arabowie…
 84. Frygijska lub Luwijska Kybele/Kubaba. Symbolem Kybele był czarny kamień (a to ciekawe) mający charakter orgii. Jej symbolem był lew a chłopem pasterz Attis. Attis był symbolem odradzającej się na wiosnę przyrody, zginął rozszarpany przez dzika podobnie jak Adonis przez co zarówno czciciele Attisa jak i Adonisa unikali jedzenia świńskiego mięsa. Po głębszej analizie ani Attis ani Adonis pozornie przypominają Isusa z Nazarety który w przeciwieństwie do nich zginął przez religie i został wskrzeszony przez Boga, a tamci panowie byli bogami przez małe Beee. Attis według mitu umarł z powodu upływu krwi z podowu samokastracji pod sosną.  Kybele była nazywana jako Megale Meter, Magma Mater itp. Jej czciciele zadawali sobie rany włącznie z samokastacją występując w babskich ubraniach. W Azji Mniejszej identyfikowano z Artemidą Efeską. Ten kult do Rzymu dotarł w 204 r. p.n.e.  Co najciekawsze Kościół katolicki widział niebezpieczeństwo dla istniejącego kultu Maryjnego (w rzeczywistości obie te osoby to ten sam kult).  Adonis to zniekształcony przez greków tytuł Pan (Adon/ai) którzy uznali to za imię własne. Pododbnie zrobiono z czterema literami oznaczającymi Boga (Jewe) jako imię YeHoVaH.
 85. Według nowszych badań szwajcarskich genetyków tylko 6% Niemców ma germańskie korzenie, aż 30% Niemiaszków pochodzi od słowian. Największy odsetek stonowią potomkowie Celtów. Jak widać Celtów jest o wiele więcej niż myślimy to znaczy więcej Francuzów, Szwajcarów, Austriaków, Czechów posiada (niż wsześniej zakładano) Celtyckie korzenie. Słowianie według badań przybyli na te tereny w Starożytności czyli oficjalna nauka zaborcza ciemnotę nam wciska.
 86. Sytuacja obecna polityczno-religijna jest fatalna ponieważ owce wierzą w fałsz i fałszywych pasterzy
  Ludzie wierzą w wiele dogmatów,
  Chrześcijański Syfonizm to produkt całkowicie sprzeczny z Biblią, ludzie wierzą że będą masowo kidnapingowani przez Boga do nieba albo do piekła. Biblijne piekło to Tartar w odniesieniu do zbuntowanych aniołów, Hades/Seol to miejsce przebywania dusz o neutralnym zabarwieniu a Ge(h)enna vel. Jezioro siarki to idiom oznaczający Annihilacje (pochłonięcie przez ziemię).
  Czy Kore, Dathan i 250 chłopa które otwarcie zakwestionowało wolę Boga który wybrał Mojżesza i A(a)rona na proroków… Poszedł ktoś z nich do piekła (Tartaru) ? Mamy gdzieś taką wzmiankę ?
  http://www.bibliamesjanska.com/Lb/16.html     Chrześcijaństwa jakoś się nie zwalcza w takim stopniu jak Chrześcijan.To religijna paranoja a polityczna ?
  Syfoniści kontra Chasydzi a nad nimi Zakony jak Jezuici, Joannici, Dominikanie itd – nie tyle ludzie co system no i Trzecia Fala anielska ponad tym.
  Oczywiście najbardziej zbrodnicze państwo na ziemi zawiera w sobie nazwę pewnego mało znanego rzymskiego bóstwa… i to jest Wielka Prostytutka tak… Porównanie do kobiety jest niezwykle logiczne – ta kobieta niewinna została zaręczona z mężem (Bogiem) którego po kryjomu zdradza z kochankiem (Baalem). Czerpie więc energię z dwóch ”kochanków” – Boga i Baala
  A Babilon Wielki to wsumię nie że UE a system Łaciński – UK, USA, Niemcy, Francja itp.
 87. Aleksander Macedoński stoczył bitwę pod Issus/Issos a po Fenicku Sissu, czyli Isus=Isos uwzględniając itacyzm. A to wskazuje że Syn Boże nie ma imienia ani łacińskiego ani aramejskiego i ukrywa się fakt że imię Isus (Iisous) był popularne w tamtych czasach. Na dodatek tylko jeden
 88. Rzekome związki NT z mitologią egipską to ściema, żadne z wydarzeń z życia Izusa nie ma analogi. Większość mitów została spisana wieki po następujących wydarzeniach. Psalm 104 i Hymn do Atona to jedynie podobieństwa słowne ale mówią o czym innym, Modlitwa Ślepca i Modlitwa Pańską są pozornie identyczna, gdyż Ojcze Nasz jest prośbą naszą o przyjście Stwórcy do nas i utworzenie przeciwieństwa NWO – zamiast diabła rządzi Bóg. Za to jest mnóstwo ukrywanych dowodów na Eksodus w Egipcie – Stela Merenptaha, Okres Anarneński, Hyksosi, Reformy Echnatona (Amenhotep IV).
 89. Niejaki Ronald Wyatt który twierdził że odnalazł Arkę Przymierza, odnalazł również:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Wyatt Arkę Noego gdzieś tam, https://en.wikipedia.org/wiki/Durup%C4%B1nar_site
  Czyli Koran nie kłamie aż tak
  * Domki post-potopowe, grób Noego i jego żony, lokację miast: Sodomy, Gomory, Plain, Zoar, Zeboin, Admah
  Trasę wędrówki Izraelitów, miejsce ukrzyżowania Isusa, rydwany faraona (Amenhotepa I), krew Krzewiciela, Górę Sin-ai a nawet Wieżę Pomieszania (Babel) w południowej Turcji.
  Albo był to zwykły mitoman albo on rzeczywiście to odnalazł
 90. Pamiętajmy że głosując na kogokolwiek tracimy swój głos. Dając głos na polityka, usprawiedliwiamy wszystkie ich działania czy to dobre czy złe. Głosować co tę samą partię która ciągle kopie cię w dupę przez cały rok a wyciera ci ją w czasie wyborów ? Takie rzeczy tylko w demokracji.
 91. Jeśli ktoś chce walczyć z NWO a nie widzi potrzebny powrotu do Boga i jego Prawa… o to właśnie chodzi żeby ludzi nastraszyć by nie mieli chęci do życia.
 92. Twórcą antybiblijnej hipotezy o której kiedyś pisałem ale nie znałem autora. Autorem jest W.M. Branham. Chodzi o Serpent’s Seed czy po naszemu Płód szatana albo jak to się mówi na dzieci szatańskie pomioty/nasienie. Według niej Kain jest pierwszym Gigantem i jego synowie jakimś dziwnym cudem przeżyli potop. Ta teoria pochodzi od radykalnych gnostyckich sekt którzy wielbili (jak twierdzili) Ofisa za współżycie z Ewą (czyli życiem). Podobnie nauczali Kabaliści. Sam Branham w sposób typowo Pawłościański traktował kobiety i… otrzymywał objawienia od jakiegoś anioła.
 93. A wiedział ktoś że Tabernakulum ten w kościele to parodia przybytku Mojżeszowego ?Złoto, Kadzidło, Mirra – Złoto było dla króla Isusa, Kadzidło dla Boga a mirra w przewidywaniu śmierći – według Ireneusza Z Lyonu. Według Tertuliana astrologia była dobra i popularna aż do czasów przyjścia Isusa.
 94. Większości znany G. Soros co w języku esperanto oznacza ”wzbić się, frunąć, ulecieć”, prawdziwe nazwisko jego to Schwartz. Tatusiem Sorosa jest ateista i pisarz Teodoro Ŝvarc.
 95. Autorstwo Tablicy Szmaragdowej ku czci Hermesa przypisywano Apoloniuszowi z Tyany.
 96. Znalazłem ostatnio w PDF’ie Księgę rodzaju w Alfabecie Staro (tym rzeczywistym) Hebrajskim, ale nie umiem jej odczytać. Podchodzę do tego sceptycznie i podejrzewam że jest to po prostu Tanach przerobiony na alfabet Mojżesza.
 97. Oficjalnie T. Herzl, E. Fromm, F. Kafka to ateiści. Jak można być ateistą i jednocześnie być syjonistą, czy jedno drugie nie wyklucza ?
 98. Sprawdziłem jeszcze raz przekład żydowski NT, jest ciekawszy niż myślałem jeśli chodzi o materiał badawczyMateusza 5:21, jest tam powiedziane ”nie morduj” zaś w Chrześcijańskich przekładach jest ”nie zabijaj” aby ratować morderców oraz nauczać że seks jest zły że kondony są złe – czysta obłudaBiblia jak najbardziej nalega aby mordercy niewinnych otrzymali należytą karę. Obecnie jest mały kłopot, większość normalnych ludzi nie jest w stanie nawet zabić zwierząt a co dopiero człowieka, to nawet dobrze. Co by się stałe gdyby nagle w Polsce zatwierdzono karę śmierci oraz dostęp do broni (ponoć planowany). Kara śmierci w rękach państwa jest niebezpieczną i pewnie wielu niewinnych otrzymało by kulkę. W USA broń natomiast jest dostępna od wieków i przeciętny Hamerykani posługuję się broniom lepiej od policjanta natomiast w Polsce jest to coś nowego, jeszcze kiedy nachodzą Polaków Ukraińcy.Heksagram po Łacinie Seksagram używany jest bardzo znanym znakiem w Judaizmie, Hinduizmie, w Piwowarstwie oraz w… okultyzmie.
  Heksagram w Buddyzmie łączy się ze Swastyką (u Słowian Swarożyca). U Żydów Hexagram jest nazywany gwiazdą Dawida (chociaż to Salomon parał się okultyzmem) a u Chrześcijan pojawia się w oknach jako Gwiazda Stworzenia sic!
  U Adwentystów może symbolizować 12 plemion Izraela, oraz przyjazny stosunek do Syjonizmu.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Hexagram

  Oczywiście w większość informacji nie wierzę przykładowo założyciele Kościoła identyfikowali Jafetytów jako pogan którzy mają wejść do Kościoła Sema.

  Jak wielu wie symbol półksiężyca i gwiazdy (symbol Islamu) nie jest niczym nowym. Egipcjanie znali ten symol, Sumerowie tak przedstawiali Szamasza, w Poncie, w Bizancjum oraz w Persji również znano ten symbol. Pod etykietą ”Lucyper, Pentagram Wenus, gwiazda poranna :)”
  https://en.wikipedia.org/wiki/Star_and_crescent
  https://en.wikipedia.org/wiki/Phosphorus_(morning_star)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Red_star

 99. Jedno z chaldejskich bóstw? miało na imię… Tartak
  http://biblehub.com/commentaries/2_kings/17-31.htm
 100. Księga Jaszera jest znacznie nowszym dziełem niż działalność masoretów i tannaitów. Tannaitom był Saul i jego mistrz, zaś Amoraici napisali Talmud w Babilonie w V wieku. Masoreci działali później, stawiam że lata 600-1000 ale Ks pseudo-Jaszera to dzieło nowożytne https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Jasher_(Pseudo-Jasher)  Napisali to jacyś rabini, to widac po wybielaniu Ezawa oraz po rodowodach sugerujący przodków Rzymian, Niemców, Francuzów, skąd to czasach Mojżesza i Dawida nazwa ”Almain ? Dzieło oparte na lokalnych midraszach, mitach itd.
 101. Dzisiaj Hollywood jest używane skrótowo na wszystko co powstaje w USA, czyli mówimy że coś jest z Holiłud a nie koniecznie musi być, zresztą to jest taka kolejna forma religii i robienie z aktorów… małpy cyrkowe. Aktorów najlepszych zapędza się do ciemnogrodu (tarot, horoskopy, joga itp.) a póki przynoszą kasę jest ok… a chodzi zazwyczaj o kasę, władzę i kontrolę.  Uważałbym na ludzi którzy nam gadają mnóstwo o NWO (obecnym systemie) a nie mówią jak przerwać to, jak uczynić świat lepszy… a najlepszym wyjściem jest Bóg. Gada nam się tyle o rzekomych Illuminatach ale nadal jest to dezinformacja. Illuminacja (łac. Oświecenie), przypominam była taka epoka gdzie zaczęto promować ateizm, deizm, mistycyzm, antyklerykalizm oraz debilizm. Pod pozorem walki z KRK zwalczano Biblię.
 102. Jakiś czas temu przeczytałem List do Diognetusa, co ciekawe mamy tak wzmiankę o Architekcie. VII. .(2) Zaiste, sam Wszechmogący, Stwórca wszechrzeczy, Bóg niewidzialny zesłał z nieba Prawdę, Słowo Święte przewyższające wszelkie rozumienie, sprawiając, że zamieszkało Ono wśród ludzi i utwierdziło się w ich sercach. Nie posłał ludziom, jakby ktoś sobie mógł wyobrazić, jakiegoś sługi, czy to anioła, czy archanioła, jednego z duchów zawiadujących sprawami ziemskimi lub z tych, którym zlecono rządy w niebie, lecz samego Architekta i Budowniczego wszechświata. Przez Niego to Bóg stworzył niebo, przez Niego zamknął morze w określonych granicach, do Jego praw tajemniczych stosują się wszelkie żywioły.
 103.  Alternatywne imiona Ozyrysa | Osiris (/oʊˈsaɪərɨs/, alternatively , Asiri or Ausar AsarYasarAserAsaruAusarAusirWesirUsirUsire or Ausare
 104. Słynny Film Mela Gibsona ‘’Pasja’’ także nam wpiera że Isus gadał po Aramejsku i Łacinie, każdy język tylko nie grecki. Sam film nie polecałbym dla osób wrażliwych jednak wiele osób odbiera go pozytywnie i jest w stanie rozpoznać prawdziwych oprawców. Oficjalnie zrzuca się winę na Piłata przedstawiając go w złym świetle na przekór NT. Etiopskie dzieło ‘’Męczeństwo Piłata’’ z dodatkami katolicyzmu ukazuje nam Poncjusza i jego żonę Klaudię jako nawróconych Chrześcijan, zamordowanych w podobny sposób co apostołowie i Mesjasz. Czy to prawda ? Możliwe że Piłat się nawrócił, fajnie gdyby jeszcze się okazało że Tyberiusz róonież postawił naprawdę… ale to już są domysły. Jeśli chodzi o filmy, te stare np. w tematyce Biblijnej są zdecydowanie lepsze. Te nowsze odwracają prawdę do góry nogami.. Prawdę mówiąc to większość starych rzeczy jest lepsze (Filmy, Muzyka, moda, gry itd.). Nowe rzeczy nie mają w sobie duszy, celu, tego czegoś w sobie co daje człowiekowi radość.
 105. Słowo ”sam’ znaczy ”dark czyli ciemny/mroczny itp) w języku Awesty.
 106. Te słynne oko rzekomego lucyfera jest także kłamstwem, to jest oko HORUSA, bożka Egipskiego, chyba że uznajemy Horus = Saturn. Po drugie nie wiem kto wprowadził dezinformację że ‘’szatan’’ wszyscy wiedzą że jest to jeden z aniołów z nierozpoznanym imieniem. Wiele źródeł mówi o upadłym Serafinie, nigdzie nie ma o cherubie…
 107. Jest poważny problem z Prawem Mojżesza przez wielu nierozumianyExodus 19:(30) Będziecie przestrzegać moich sabatów i będziecie moją świątynię zbożnie czcić; Jam jest Pan.Wiele z Bożych ustaw jest dzisiaj niemożliwe do wykonania do tego dochodzi ludzka nieświadomośc swoich czynów. Wiele dowodów wskazuje na dotrzymanie obietnicy przez Boga czyli uwolnienie większośc ludzkości od śmierci wiecznej. Marne szanse na usprawiedliwienie mają demony i ich tatusiowie oraz Giganci a raczej to co z nich (Yeti) zostało. Każdy człowiek niereformowalny który nie będzie chciał szanować Boga oraz człowieka nawet podczas sądu na pustyni – umrze i kropkaIzajasza 43: (8) Wyprowadźcie lud ślepy, chociaż ma oczy, i głuchych, chociaż mają uszy.Z państwa Bożego z pewnością zostaną wykluczone Horrory, i…Jeżeli Bóg zamierza naprawić ludzkie DNA, zamiast pornosów i lewizny będzie przyrost naturalny oraz szacunek dla małżeństwa i rodziny. Wiele osób daje się przez Kościoły nabrać na diabelski stosunek Saula do spraw łóżkowych.http://www.zbawienie.com/seks.htmJeden z niewielu artykułów który w miarę prawidłowo ukazuje rolę tego co świat uznaje za grzech, że patrzenie na kobiety jest grzeche itd – Bzdury pomnożone do kwadratu na dodatek bardzo bardzo niebezpieczne szczególnie dla młodych osób które nie są nawet dobrze edukowane a później… niechciana ciąża, aborcja lub pożucenie dziecka i kolejne zrujnowane życie. Nawet wtedy sypią się lawiny obłudy i krytyki ze strony wszystkich. Sama likwidacja aborcji też nie jest rozwiązaniem, bo wiadomo, czarny handel, taktyka zakazanego owocu czyli nic dobrego.Sam osobiście nie mam nic do brata Henryka chociaż sam zanotowałem kilka drobnych kłamstwek, zazwyczaj polegające na zbyt wielkim zaufaniu do Biblii Warszawskiej (Mesjańskiej) opartej na Tanachu czy Kodeksie Masoreckim.
 108. Ludzie zastanawiają się na temat przyszłości ale nie myślą o tym co jest teraz i co było kiedys
 109. Pokorny czyli świadomy własnej niedoskonałości – uduchowiony, uznający wyższość Boga
 110. Znalazłem takie dzieła które odgórnie odrzucam:
  List Diognetusa, Listy Ignacego które być może kiedyś przetłumaczę być może nie, Korespondencja Abgara Z Chrystusem, Księga SedrachaAle są też ciekawe dzieła które znalazłem, zazwyczaj pochodzą z działu ”Starego Testamentu”
  – Testamenty 12 Patriarchów
 111. Podobno Szwajcaria została założona przez Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona (Templariusze) czyli chcących odebrać Bogu miejsce święte. A więc kto ma lepsze zdolności bankierskie zakony rycerskie czy żydzi ? Zakon Templariuszy nie upadł tylko rozproszył się np. w Szkocji i tak powstało wolnomularstwo, jezuityzm itd. O masonach nie ma co gadać, katolickie ściemy zwalające wszystko na nic nie wiedzących masonów.
 112. Jakiś czas temu oglądałem jeden z ciekawych wykładów pewnego Holendra, ale niestety znowu ten pan uznaje żydów czyli jeden naród za Izraelitów a Biblia mówi o 12 plemionach, po drugie Bóg nie kocha żydów i niczego nie robi dla nas a z powodu własnego sprofanowanego imienia. Chrześcijański syjonizm uznający zrealizowany przez nazistów plan powrotu Kananejczyków do Kanaanu jest największym nieporozumieniem dla chrześcicjan, zwłaszcza dla rzeczywistych Izraelitów którzy oddają swoją pochodzenie komuś innemu. O to chodzi aby nabrać i wybranych że proroctwa dotyczące 12 Plemion dotyczy Idumejczyków. Zamieńmy Izrael jako żydzi na Izrael jako 12 plemion w diasporze i wszystko powinno trzymać się kupy: Albo podstawia nam się Izrael jako Chrześcijaństwo albo jako zlepek Idumejczyków, Chazarów, Hetytów. No i oczywiście że Isus był żydem, raz mówią że Bogiem a innym razem że zydem … Chrześcijański syjonizm krytykuje Islam i Allaha jako szatana (Iblis) ale przymyka oko na Judaizm i YHVH. Źle araby, dobre żydy, taka propaganda.  https://www.youtube.com/watch?v=bjzw6WPNTCM&index=16&list=UUqX_l_0zUouFQJ8tER4n7-Q
 113.  Czy nikogo nie dziwi to Luter pojechał do papcia w 1517 roku i nic ? Przecież móg skończyć na stosie jak Jak Husa ale najwyraźniej Luter był bardzo potrzebny do podziału. Na dodatek gadał takie brednie na podstawie listów swego idola że głowa mała.
 114. Ogólnie większość ludzi nie chce słyszeć o Bibii. Nie dziwie się jeżeli głównymi nauczycielami się ludzie obłudni, ale to jest stara metoda zwalczania prawdy za pomocą mówienia prawdy. Tak ośmieszają muzułmanie temat stworzenia świata, a ŚJ plan Królestwa na ziemi. Tak zachęca się do aborcji i święcenia dnia Heliosa za pomocą…. Rzekomego zakazu. Dlatego PEACE ma większą siłę nabierania ludzi niż PEŁO, w który traci poparcie co ciekawe. Ludzie wciąż dają się na to nabrać, kiedy uważają że ‘’opozycja’’ jest zła, to rząd musi być ten dobry… albo na odwrót. Tylko że, niewielu to zauważy że rzekomy związek Pisu z Kościołem odciąga ludzi nie tyle od instytucji a od Boga. Im więcej krzyku o aborcje, niedziele itp. tym więcej zwolenników. Takie coś nie mógł wymyśleć byle idiota, to bardzo przebiegły plan. Chcesz lepiej rządzić ? Daj ludziom kasę za darmo…
 115. Możliwe  że walki na Bliskim Wschodzie toczą się nie tyle o narkotyki co o ukrywanie Tytanów i dostępu do Kanaanu ? Może takich jak Yeti jest nieco więcej ? Irak czyli była Asyria, Afganistan, Egipt, Turcja czyli Anatolia (Hetyci itd) no i oczywiście Chanaan.  Giganci sami są niezwykle odporni na broń białą ale mają słabe dynie. Dawid pokonał Goliata poprzez dekapitację (strzelił z procy a później obciął głowę). Tylko nam się pokazuje błędnie że mały dzieciak Dawid pokonał dużego Goliata bo strzelił z procy. Tymczasem to nie Dawid był taki mały a Goliath był dżajantem. Z jakiegoś powodu ci półludzie zaczęli się kurczyć z 1500 metrów do 54 metrów itd.  Najlepsi Giganci byli władcami w Egipcie, Chanaanie, Asyrii itd. Aniołowie rządzili na początku pierwsi a z czasem za tylnych siedzień dlatego ich nie widzimy w kronikach.  Danici (Danajowie) przekazali sporo Biblijnej wiedzy Hellenom (Jończykom). Później powstała mieszanka, zupa genetyczna 14 Synów Izraela (liczę Józefa i Dana osobno) i Jafetytów (Celtów/Hellenów/Rzymian).  Giganci byli niezwykle wkurzeni na swoich tatusiów za to że ich opuścili, mity Greckie i Nordyckie opisują walki pomiędzy Bogami a Tytanami/Jotunami.  Księga Jubileuszów i 1 Henocha mówi że Bóg spowodował u Gigantów szał by sami się powybijali.
 116. Autor Listu Jakuba to prawdopodobniej ten Młodszy, krewny Chrystusa, syn Alfeusza i zwierzchnik wspólnoty Mesjańskiej w Jerozolimie. Umarł około 62 r. poprzez morderstwo ze strony Sanhedrynu i podstępu Pawła…
 117. 1 Księga Machabejska była cytowana przez Józefa Flawiusza garściami, wiedział że Spartanie pochodzą od Abrahama. Marcin Luter ponoć żałował że odrzucił te dzieło (słusznie), wiele osób tj. żydów i protestantów chciałoby uznac 1 Makabejską za kanoniczną. Owe dzieło opowiada o synu bezprawia ”bogu objawionym w ciele” Antiochu IV z dynastii Seleucydów wielbiących Apollina jako patrona swego rodu.
 118. http://forumplaskaziemia.pl/showthread.php?tid=122
  Co prawda ”Sandziadowski” sposób myślenia ale warto doczytać jeśli chcemy poznać więcej detali działania Watykanusa i Pawła-Apoloniosa Z Tyany/Tarsu, Zeitgeist można sobie odpuścić.
  Tam fajny cytat T. Jeffersona i F. Nietzschego się znajduje
  Cóż, Płaska Ziemia i pogaństwo (kult upadłych) to się ze sobą wyklucza,
  Próbuje się nam wmówić że Bibliotekę Aleksandryjską spalili pobożni Chrześcijanie… i pozwolili żeby oryginalna Biblia została zniszczona, co za nonsens
  Ale jeśli istniały dwa stronnictwa – Nazarejczycy (nazywajta ja chceta) i Pawłościanie
  A Rzym w genialny sposób aby pokonać wroga, przyłączył się do niego i wykreował siebię jako spadkobiercę apostołów i rzecznika wszystkich ludzi
  Te same pogańskie kulty z czasem przywrócono pod innymi nazwami – Synkretyzm
  A Mistycyzm Chrześcijański, Hermetyzm, Kabała to inny rodzaj Illuminacji Fosfora która jest blefem
  I tym zajmowało się stronnictwa Pawła, by komplikować proste w zrozumieniu koncepcjeSą dwa nurty ”nielubiących” Chrześcijaństwa:
  A) Watykanus skradł nam kult słońca, natury, bogów, matki ziemi
  B) Watykanus to encyklopedia pogaństwa, kult słońca to satanizm ponieważ ofiary dla boga-słońce to diabelstwo a wielbienie czegokolwiek poza Bogiem jest bałwochwalstwem.
 119. https://isthatinthebible.wordpress.com/2014/08/20/the-book-of-enoch-as-the-background-to-1-peter-2-peter-and-jude/
  Inaczej mówiąc drugi rozdział 2 Listu Piotra oraz List Judy są podobne pod względem treści, obie cytują 1 Ks henocha
 120. Doczytałem Testament Rubena i Symeona,
  Ruben nawija trochę jak Saweł, ale w jego przypadku to ma sens
  U Symeona znalazłem sugestię (być może fałszywy alarm) uznania Mesjasza za Boga – werset 18
  Ogólnie występują często odniesienia do Ksiąg Henocha, może ich było więcej niż 108 Rozdziałów Etiopskiej i 68 Rozdziałów Słowiańskiej + Melchizedek
 121. 3 Księga Barucha mocno mnie podpada ponieważ w 4 rozdziale występuje imię Chrystusa oraz tytuł Immanuela czyli Bóg z nami sugerujący że Isus działa mocą Bożą. Czy może to kolejna interpolacja bo przecież taką informację otrzymał Izajasz a nie Jeremiasz (jak Jeremi to i Baruch) ?
 122. Trzeba być bardzo naiwnym aby zaufać nałogowym kłamcom tj. Grigori. Im nie zależy nawet na bezpieczeństwie swoich najwierniejszych sług i zapewne część z nich zostanie ukarana przez wkurzone masy. Grigori pomagają człowiekowi kiedy mają w tym jakiś interes.
  Ogólnie Prawo Boże jest doskonałe i aktualne po wsze czasy. Jest to jednak Prawo elastyczne i te 613 przykazań dotyczyłu 12 plemion Izraela które było otoczone Gigantami Kananejskimi oraz ludami niegodziwymi, na które zapadł wyrok. Izraelici nie do końca wywiązali się z umowy i zaczęli czcić bóstwa Chanaanu.
  Te ludy były wrogo nastawione do Izraelitów którzy posiada własne państwo czyli wojsko, administrację, króla itd. Nie mogli więc im odpuszczać fizycznie (nie bronić się). Musieli się bronić, w dodatku cały naród znał doskonale opinie Boga na temat wszelkiej maści zboczeń. Taki Kore który się zbuntował, on wiedział że Mojżesz był ”chrystusem” tj. naznaczonym prorokiem takze sprzeciwił się jawnie i klarownie woli Boga a to jest bluźnierstwo i za to była śmierć.
  Prawo się nie zmieniło ale pewne przepisy zostały albo zaniechane (prawo wojenne, kapłańskie, bluźnierstwo) gdyż za czasów Isusa nie było w Filistynie pełnych 12 plemion Izraela. Reszta Izraela była pod panowaniem Rzymianina, Hellena oraz Idumejczyka. Judejczycy byli pod jarzmem zewnętrznym (Rzym) oraz wewnętrznym (Edom) i wszelkie ich oznaki buntu zostałby szybko wychwycone a buntownicy wyłapani pod mur i w łeb.
  Dlatego nie mogli stosować zasady oko za oko wobec wrogów, ale mieli za zadanie miłować (szanować, być neutralnym) wobec przyjaciół i nieprzyjaciół (ludzi o odmiennej opinii, osoby pod wpływem prania mózgu) a od wrogów uciekać.
  Niewola była z powodu złamania przymierza i 5 Księga Mojżeszowa to zapowiadała na tyle wieków przed.
  Kara Śmierci obowiązuje jedynie w przypadku morderstwa, akt bluźnierstwa został uchylony dopóki Bóg nie ukazuje się publicznie jako On.
  Apokalipsa czyli Objawienie, Rewelacja Jana to opis nie końca świata a końca świata dla istot niereformowalnych – dzień odpłaty, zebranie ludu bożego, odnowiony wszechświat Ale Chrześcijaństwo naucza że Isus zmazał grzech pierwotny i od tej pory można pójść do nieba albo do piekła, tzw. otworzenie wrót niebios.
  Nie tłumaczą jednak najważniejszych proroctw oraz istoty Teonomi
  Miłować nieprzyjaciół to nie znaczy ”pójdź z nim na browara” a oznacza że mamy ich unikać, nie odpowiadać bronią. Bronić się tak ale tylko wtedy kiedy jesteśmy w sytuacji zagrożenia
 123. Jak dla mnie listy Piotra to zebrane notatki Marka po śmierci Piotrka. Większość dzieł związanych z Apostołami nie powinniśmy brać za natchnione. Dlaczego tak wiele wiemy o Pawle a tak mało wiemy o dwunastce ? Gdzie przebywali, kogo nauczali, czy mieli uczniów itd. 1 List Piotra jest z pewnością dziełem innego autora (za dużo Pawła) ale drugi… Drugi niby powiela List Judy i cytuje 1 Henocha. Ogólnie autor zna temat Królestwa Bożego, wszystko jest w miarę ok po za jednym fragmentem. Moja opinia: Piotr miał swoje notatki, pisał listy ale po jego śmierci uczyniła wszystko aby jego słowa zakryć.. Niejaki Marek zabrał dokumenty i najwidoczniej on dopisał ten fragment abyśmy nie pomyśleli że Piotr walczył z Pawłem. Radzę wszystkim sceptykom Pawła przeczytać oba listy jeszcze a nr. 2 bez fragmentu o Pawle (3:15-16) tak jak by go tam nie było. Może wtedy
 124. Tak swoją drogą odróżniam księgi zawierające Słowo Boga oraz słowa mędrca. Listy nawet Apostołów idą zawsze na drugi plan, słowa Dawida czy Salomona również są mniej ważne. Budujące i pełne mądrośi pochodzącej od Boga ale to nadal są myśli człowieka ale powinniśmy słuchać się Boga nie człowieka, no chyba że jest to potwierdzony prokok drugi Henoch czy Heliasz.
 125. * Chrystus aniołem ?
  Chrystus w Septuagincie wielokrotnie jest nazywany aniołem tj. posłańcem
  Izajasz 9:(5) Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, imię jego: Posłaniec Wielkiej Rady, Sprowadzę bowiem na książąt pokój i zdrowie dla niego. (6) Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów.6 ὅτι παιδίον ἐγενήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελός, θαυμαστὸς σύμβουλος, Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· ἐγὼ γὰρ ἄξω εἰρήνην ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, εἰρήνην καὶ ὑγίειαν αὐτῷ. Aggelos, a tak dokładnie angelos, czyli messenger, posłaniec.
 126. Apollo/Apeilon/Aploun/ czyli ”bóstwo” profetyczne (wyrocznia), uzdrawiania, łucznictwa podobnie jak Zeus miał wiele różnych przydomków (imion):https://en.wikipedia.org/wiki/ApolloImię Apollina może pochodzić od słó: apollumi (zniszczyć), apolysis (odkupienie), apolousis (puryfikacja, oczyszczenie), apella (zgromadzenie)Ciekawe epitety:Febus – jasność, Apollo był bóstwem światła…Aegletes – światło słoneczneHelius/Sol/Helios/Ilios – SŁOŃCE!!!Fanajos/Fanaeusz – dający/przynoszący światło!!!Akestor – uzdrowicielArchegetes – ”lider”Genetor – przodekNomius – pastoral ”pasterz ?”‚Mantikos – profetyczny–Coś za bardzo ten Apollyon chciał się upodobnić do Isusa Mesjasza, ale nie wyszło gdyż cechy Niszczyciela są lucyferyczne…
 127.  Imię Dominik, Dominicus oznacza ”należący do Boga” ”Pański”, pozytywne imię lecz pochodzenia łacińskiego a jak wiadomo Chrystus nie używał łaciny a greki.
 128. Jeden z cesarzy Bizantyjskich – Leon IV Chazar z VIII wieku. Syn Syryjskiego władcy i chazarskiej księżniczki. Chazarowie nie byli więc takimy wrogami Rzymu i Bizancjum tak jak Słowianie. Sami Chazarowie mieli imiona typowo Tureckie, nabierając z czasem imion Ruskich i Aramejskich.
 129. * Schizofremik ”Iluminat” niejaki Donald Marshall. Nie jest możliwe być ”Iluminatą” i tak sobie wyjść bez szwanku. Rzekome nawrócenia wielu ”iluminatów” to także farsa i ci ludzie często głoszą nadal dogmaty religijne i pchają nas w typowe Foliarstwo. Rozróżniam ”Teorie Konspiracyjne” jako skrywaną prawdę a Foliarstwo czyli przekazywanie typowych bzdur, straszaków pawłościańskich.
  Temat tych reptilian to jest także oszustwo podobne jak UFO. Zamień UFO na Demony a reptilian na upadłe anioły albo ludzi stale opentanych przez demony. Widział ktoś na żywo człowieka stale opętanego w akcji ? Czy tylko z filmów grozy.
  Ten człowiek twierdzi że jest autorem wszystkiego co dobre i prowadzi nas do Boga albo złe itd.
  Zbadałem dokładniej sprawę Katy Perry, okazało się że jest współautorką tych zboczoych tekstów czyli pisze pod demonicznym natchnieniem na spółę z kolegami. Jest internet i można sprawdzić kto z kim kto na kim. Pierwszą swoją płytę wydała w nurcie myzyki Chrześcijańskiej. Oczywiście że muzyka chrześcijańska to fikcja i powinna być nazywana zanudzaczem Pawłościańskim. Najwyraźniej ktoś tej pani wyprał mózg, oświecił i wypuścił na głęboką wodę.
  Wracając do tego wariata, nie chciałem nawet o tym wspominać ponieważ odpycha mnie na kilometr i odciąga od Boga i życia.
  https://rationalwiki.org/wiki/Donald_Marshall. Twierdzi z tego co zrozumiałem że jest o autorem jednego z moich ulubionych utworów grupy Thrash Metalowej Megadeth i ubzdurał sobie że jest przedstawiony na okładce 9-tego albumu z 2001 roku. No po prostu wariat
 130. W sprawie Drugiej Fali, Główny Nurt spada na pysk dzięki takim typom jak D. Trump i tym podobne. Więc Grigori i demony przygotowali nowe media. Takie gwiazdy drugiej Fali mają wyjawiać wiele prawdy w taki sposób aby ją skojarzyć z wariactwem albo przekazywać pozornie straszne tajemnice w rzeczywistości niegroźne. Dużo z tych dezinformatorów skupia się na Matrixie zewnętrznym (by odciągnąc od Boga) czyli zajmują się świętą trójcą (Syfoniści, Masoni, Iluminaci) do tego dochodzi albo promowanie Ufiaków albo Geocentryzm bez Biblii (absurd) albo Pusta Ziemia z Bogiem zamkniętym w otchłani.
  Gadaniem o Islamistach, Illuminati mogą realizować plan 3WŚ jeśli zachęcają do walk zbrojny (by wziąć sprawy we własne ręce)
  Kto jest więc winny ? ten młodzieniec który gwałci co popadnie bo tak został wychowany czy ten co go wpuścił i dał mu tyle praw ?
  Druga Fala ma na celu przejąć elektorat odwiecznie niezadowolonych tzw. antysystemowców.
 131. Foliarze zagalopowali się w spiskach za daleko widząc satanistów dosłownie wszędzie np. jak gwiazda – satanizm, jak znak ok – satanizm, jak motylki – satanizm, kształt trójkąta – satanizm, pomarańczowy kolor – satanizm, Chrześcijanin – pewnie satanista, Muzułmanin – pewnie satanista i gwałciciel, Żyd – pewnie syjonista
 132. Owszem, dzieje świata to jedna wielka konspiracja ale Grigori potrafią zrobić z normalnych przedmiotów obiekt swego kultu. GMO, NWO itd to oczywiście fakty ale powinno się najpierw przemyśleć czy dana teza jest realna. Nie można być oderwanym od rzeczywistości i wierzyć we wszystko a dezinformatorzy potrafią podeprzeć swój autorytet na wielu prawdziwych informacjach ale nie podają rozwiązań i nie zajmują się matrixem wewnętrznym. Z drugiej strony Foliarz vel zwolennik teorii spiskowych, wymyślono taki termin aby skojarzyć kłamstwo z prawdą czyli ZTS to ten kto mówi o spiskach a nie ten kto bierze w nich czynny udział ? Sprytne.
 133. Asyryjczycy używali języka Sumeryjskiego a później Akadyjskiego (Starochaldejski według m.in. Woltera). Po przesiedleniu Aramejczyków (Syryjczyków) po całym bliskim wschodzie rozpowszechnił się język aramejski. Oczywiście mamy królestwo staro asyryjskie i nowo-asyryjskie. To właśnie ten okres jest dla nas ważny gdzie używano głównie aramejski język (plemię Judy). Plemię Izraela (Efraima) używało języka Perskiego, Staro-hebrajskiego, język Wed. Słowa paleo-hebrajskie zmieniono na łacińskie.

 

 

Dzień Pierwszy

 

Dzień Drugi

 

 

4) Przekład Biblijny używany przez Zbawiciela i Apostołów określany jest powszechnie jako Septuaginta (LXX) co z łaciny oznacza 70. Po grecku liczba 70 to εβδομήντα (evdomínta). Czemu ogólnie Chrześcijańską Biblię Grecką nazywa się w języku łacińskim nie zaś greckim ?

5) Danajowie (Dorowie) pochodzą z Palestyny, tam gdzie Fenicjanie czcili Belosa, Bela czy jak kto woli Baala.

6) Piotr apostoł był nawet RZEKOMO pierwszym patriarchom w Anthiochi

7)

8) Większość żródeł traktuje Scytów i Saków jako ten sam lud. Co do narodów Izraela

Danici byli kolonizatorami, odkrywcami, żeglażami podobnie jak Skandynawowie (Duńczycy, Szwedzi, Norwegowie i chyba także Alemanowie (Teutonici, Niemcy, Tysk)
Izacharyci byli zazwyczaj inżynierami, budowniczymi
Zabulonici i Beniaminici byli handlarzami.

Zaś plemię Efrema (Efraima) to byli kolonizatorzy, moim zdaniem głównie Polacy
Naród Manassesa był militarną mocą Izraela. To pasuje tylko do USA (dezinformacja) albo do podbitej przez Komunistów Rosji.

 

Dzień Trzeci

1) Psalmy są ewidentnie sfałszowane w Tanachu bowiem Septuaginta ukazuje ich rzeczywiste Mesjańskie i prorocze przesłanie na czasy końca czy raczej odnowy Nieba i Ziemi.
Psalmy Dawida oraz Salomona a także księgi kaznodziejów (np. Isusa) są przykładem poezji i inspiracji pochodzącej od Boga czyli Pawłościanie kłamią że wszelka moc twórcza pochodzi od diabła. Mądrość, Wiedza i Bogactwo może być rezultatem Bożych błogosławieństw zaś dla ludzi bezprawia którzy nie potrafili tego wykorzystać… nie będzie nagrody
Jeżeli w naszej Biblii w psalmach (oficjalnie jako 22,29, 78) nie pojawia się słowo ”jednorożec” oznacza to że Biblia ta jest zwykłą Tannnaicką przeróbką.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tannaici
Oficjalnie z tą grupą ludzi kontaktował się Szaul Ha Tarsi który zmienił sobie imię na Paulus.

Religie np. Katolicyzm, Hinduizm, Buddyzm nauczają że najważniejsza jest Duchowośc a sprawy cielesne jak seks są brudne (oczywiście kłamią bo trzeba dbać o swoją Cielesność (Ciało Fizyczne) jak i Duchowośc (Ciało Psychiczne, Emocjonalne, Umysłowe)). Gdyby o tym Saul mówił wtedy miałby rację ale jeśli promuje teorię ”świata szatana” oraz ”uwolnienie się z ciała i śmierć w imię Chrystusa” stawia go w gronie Hermetyków, Okultystów i agentów. W takim razie jego życiorys jest mocno podejrzany lecz sądze że Bóg pozwolił na takie przekręty aby ludziów przetestować, komu będą służyć i czy to wpłynie na ich mentalność (czy będą cytować Pawła aby dowieść swojej racji).

Naucza się że bogactwo jest złe, że wszystko jest złe dopóty nie przejdziesz na ”naszą stronę”. Tymczasem Biblia potępią nie bogactwo a wystawianie pieniędzy na ołtarz zamiast Boga. Takie ascetyckie rozdawanie pieniędzy ubogim to również diabelska robota tzw. dawanie rybek zamiast wędki czyli degeneracja za pomocą pieniędzy oraz dziel i rządź.

Trzeba pamiętać że ludzki żywot to walka ze swoimi demonami, jedni przegrywają poprzez np. samobójstwo albo chorobę. Pawłościaństwo i religie ostro potępiają samobójców za to że cierpią chociaż sami nie przyłożyli nawet palca aby pomóc, obłudniki – o tym mówił Isus wielokrotnie że swoich czynów nie widzą a innym wytkną dlatego NIE Powinno się nikogo potępiać ani narzucać nikomu swojej woli.

Z moich obserwacji wynika że najważniejszą księgą dla człowieka na początek jest Ewangelia Mateusza, List Jakuba i Ks Rodzaju.

Objawienie Jana, 12 Proroków i pisma historyczne (Machabejskie, Kronik, Samuela) są dla ludzi którzy są ”na wyższym etapie Biblijnym” tj. znają główny temat kazań Isusa. Bez Ewangelii Jana i Objawienia przeciętny człowiek może przeżyć ale bez Mateusza oraz fragmentów z Pięcioksięgu człowiek traci możliwośc poznania Boga to znaczy Prawo w Praktyce oraz Królestwo Boże.

Nie można jednak dzielić Biblię na ST i NT, gdyż Ew Mateusza i List Jakuba jest dopełnieniem (wyłożeniem) Zakonu i aktualizacją.

Jakie to poprawki ?

 • Kategoryczny zakaz wielożeństwa
 • Prawo Wojenne odłożone w zamian nastawianie drugiego policzka
 • Prawo ofiarne ze zwierząt odłożone
 • Sabat i święta Izraela odłożone ze względu na diasporę Izraela
 • Prawo Pokoju ale o tym więcęj

2) Sarmaci sąsiadowami z ”okrutnymi Moschami” według jednej z ”kronik”. Moim zdaniem wiele plemion Jafetycckich krążyło wokół Słowian.

 

(4)

5) Koszerność, Tora, Talmud, Tanach itd rodzą się dopiero w okresie Heroda (oraz jego rodziny).
https://pl.wikipedia.org/wiki/Halacha
Opowieść o Zuzannie jest sprzeczna z Halachą oraz z systemem opracowanym przez faryzeuszy. Podobno nielubiane dzieło bo mówiło o występkach ”elity” Judejskiej więc była nie rękę Sanhedrynowi.

6) Według kronik arabskich Czesi różnili się od pozostałych Słowian wyglądem (zapewne mają oni najwięcej genów Celtyckich wśród naszych, podobnie Francuzi, Belgowie i Austriacy są bardziej Celtyccy niż Rzymscy i ”Germańscy”

7) Heksagram (gwiazda sześcioramienna) w starożytnych religiach symbolizowała również Molocha oraz Saturna (podobno Saturn=szatan czyli przeciwnik Boga)

 

Dzień Czwarty

4) W jednej z angielskich kronik jest że Piktowie czyli Kananejczycy przybyli łodziami do Irlandi ze Scytii, do Skandynawi też dotarli Kananejczycy.
Dla anglojęzycznych : http://www.hope-of-israel.org/ancientCanaanites.html

Jestem przekonany że prawie wszystkie ze starożytnych narodów nie wymarły całkowicie:
Hetyci – najwcześniej znani mieszkańcy Germani byli Chatti żyjący w czasach Chrystusa. Zarówno w rasie i języku Chatti (Chattowie) i Hessi (Hessowie) są identyczne. W języku staro-wysoko niemiecki wymowa Hesse była Hatti.

5) Hunowie-Wołgarzy-Gazari

”Onogurowie (zwani też Hunno-Gundurami) – plemię bułgarskie zamieszkujące w VI i VII wieku ziemie położone nad Morzem Czarnym nad Kubaniem. Turecka nazwa plemienia wywodzi się od słowa on-yghur i oznacza „10 sprzymierzonych plemion”.
Krótki okres świetności Onogurów przypada na pierwszą połowę VII wieku, kiedy słabnąć zaczęło imperium Turkutów. Twórcą związku był Orchan, któremu w 619 roku udało się nawiązać stosunki dyplomatyczne z Bizancjum. Ochrzczony w Konstantynopolu i uznany przez cesarza Herakliusza patrycjuszem rzymskim, zawarł z Bizancjum przymierze wymierzone w Awarów. Jego następca Kubrat usamodzielnił się spod wpływów Turkutów i podporządkował sobie ziemie Utigurów leżące pomiędzy Kubaniem a Donem, a następnie po pokonaniu w 635 roku Awarów również położone dalej na zachód ziemie Kutigurów. Utworzone przez Kubrata państwo przetrwało niewiele poza jego śmierć. Pomiędzy 660 a 670 rokiem rozpadło się pod uderzeniem Chazarów. Rozpadł się tym samym związek Onogurów.”

6) Czasem litera G > C/K. Np. w języku Walijskim Iesu Grist > Crist.

8) Co do tej znanej królowej Semiramidy a raczej o Dopasowanie królowej (regentki) Asyrii z VIII wieku p.n.e. z okresem tyranii Nebroda/Nemroda/Nimroda który żył wieki wcześniej…

Pierwszym gościem który stworzył Imperium był Sargon Wielki, czyżby Sargon i Nebrod to rzeczywiście ten sam Nafidim

 

9) Podobno do ludów Togarma (tureckich) dołączyli Hetyci, Idumejczycy i inne ludy Kananejskie

Hetyci mieszkali na terenach dzisiejszej Turcji. No właśnie co z nimi zrobili Frygowie, Asyryjczycy itd
Najstarszymi znamymi mieszkańcami współczesnych Niemiec był lud ”Chatti”
Hesse (Hesowie) i Hatti wymiawało się ponoć identycznie

Podobno dzisiejsi Aramejczycy mają wiele współnego z Amorytami. Hammurabi był Amorytą!
Moabici i Ammonici dla niektórych to dzisiejsi Jordańczycy i sąsiedzi Palestyńczyków, Judejczyków i Idumejczyków. Niestety prowadzi się także propagande powiązanie Palestyńczyków i Filistynów chociaż łączy ich ze soba jedynie nazwa.
Podobno Moabici byli fundatorami dzisiejszej Mekki.
Na większośc informacji oczywiście patrze z przypróżeniem oka, zbyt dużo rzeczy których nie można sprawdzić
Skoro wielu historyków zalicza Słowian do wyżej rozwiniętych małp, albo do hordy Goga i Magoga albo Gamera bądź Aschanaza. Niektórzy twierdzą że Słowianie to potomkowie Elamitów. Jak dla mnie to Persowie są potomkami Elamitów, nawet adres zamieszkania się zgadza 🙂

10) Jest też związek frazeologiczny jak ”Kimeryjskie Ciemności” pochodzący z Odysei Homera:
”z Odyseji Homera; gród Kimeryjczyków był zawsze okryty mgłą i chmurami i nigdy tam nie docierały promienie słońca”

A Homer żył w VIII wieku p.n.e. czyli w czasie trwania pólnocnego Izraela czy raczej powolnego upadku.

Niewiadomo kiedy dokładnie ta Odyseja i Iliada powstała. Tak samo czy Chronologia starożytna nie zawiera tyle samo dziur co średniowieczna.

 

Dzień Piąty

 

2)Nie tylko Słowianie (obecnie) zaczynąją widzieć siebie jako Izraelitów. Owszem, są jeszcze grupy które twierdzą że Izrael to Anglo-Sasi, moim zdaniem to Danici plus Jafet, Kanaan ect.
W podobny sposób niektórzy dopatrują Celtów jako Izraelitów podobnie jak Słowian. Moim zdaniem nie można stwierdzić na 100% że Izrael=Słowianie, gdyż Izraelici, Danici, Ismaelici, Idumejczycy przebywali blisko narodów pogańskich (Jafet, Cham). Jafetyci towarzyszący Słowianom to Gameryci (Aschanaz, Rifat, Togarma) oraz Jowan (Jończycy, jedno z plemion Helleńskich, Dorowie to Danici).
Celtowie po Grecku, po Łacinie Galowie to jeden z pierwszych ludów zasiedlających Europę wraz z Helleńskimi, Rzymskimi itd osadnikami. Ale nie wszyscy Celtowie byli z tego samego rodu, część z nich to byli Judejczycy w diasporze lecz motłoch to był prawdopodobnie Rifat.

 

 

4)  Większość hagiografii ”świętych” to zwykłe legendy i wybielanie bandziorów. Przykładowo Krzysztof (Reprobus) był Gigantem mierzącym 4 metry Kananejczykiem o psiej głowie, służył wcześniej ”diabłu” a później pojawia się legenda którą wszyscy znają.

6) Pierwszy król Urartu – Arame

7) Moim zdaniem Judejczycy byli pod większym wpływem kultury Helleńskiej natomiast Idumejczycy pod wpływem kultury Chaldejskiej, Asyryjskiej, Aramejskiej oraz ogólnie mówiąc krótko: Talmud i język Aramejski.

8)  A Może Magog to Węgrzy (Magyar) ? to znaczy Hunowie, Chazarowie itd ale nie Słowianie.

 

9)   Większość źródeł o prawdziwych Izraelitach pochodzi z nurtu ”Anglosaskich Izraelitów”. Biblia jednak mówi że Anglię i USA spotka ”nagroda” za wszystkie zbrodnie jednakże jest tam dużo ludu Bożego.
Oni myślą że skoro Scytowie, Kimerowie itd to Izraelici, to Anglowie i Sasi także. Mapy raczej aż tak nie kłamią i cały czas pokazują nam jeden i ten sam lud na naszych ziemiach pod różnymi nazwami (Scytowie, Wandalowie, Wenedowie, Sarmaci, Goci) itd
Moim zdaniem mason i chyba także parobek Jezuitów Lelevel mógl się wygadać nieco
Według oryginalnego Epitafium, Chrobry:
”Regni Sclavorum Gottorumi suej Polonorum
A więc rządził Słowianami, Gotami czyli Polakamy

Ale Lelevel musiał zmienić słowo Got, na Jaćwingowie. A może Jaćwingowie i Goci to ten sam lud pochodzący od Gada lub Gamera ?
W średniowieczu i w XVIII wieku fałszowano wszystko na potęgę. Z Węgrów zrobiono UgroFinów, powstało słowo Żyd, Anglia rosła w potęgę tak samo jak USA, Jezuici itd
Francja natomiast stała się państwem lennym Jezuitów – Napoleon ich parobek niczym Trump i Hitler. Tylko

10)

 

Dzień Szósty 

1) Turcy (Togarma, Het, Edom) walczyli nawet z Joannitami na Malcie, pytanie kto był gorszy ?

Nadal manipuluje się proroctwami czy raczej unika się ich. Apokalipsę Jana tłumaczy się błednie jako coś strasznego a nie jako Odsłonięcie, tak samo jak zmasakrowano Har Mageddon na który jestem strasznie cięty bowiem jest to poważny dowód na stronniczość ”Panów Tradycji” czyli ba?alé hammasoráh. Baal i Pan to dla nich to samo więc zmienili Mageddo na szatańskie Megiddo.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Masoreci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Soferowie

Dobrze że za czasów Ezdrasza ich nie było, i dlatego Trzy Księgi Ezdrasza i jedna Nehemiasza zawierają niewiele błędów. Piękna cecha Ezdrasza jak żałował stworzenia Adama, widać że był to człowiek pokorny i świadomy idolatrii Judejczyków.
Ci Masoreci, to praktycznie niewiele o nich wiemy. Mówi się że było pięciu wielkich :
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aaron_ben_Mosze_ben_Aszer

Co dziwne oni przebywali wówczas w Palestynie za czasów Arabskich.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_z_Aleppo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Leningradzki | Bo od miasta Lenina – St. Petersburg

Pytanie czym posługiwali się rabini wcześniej bowiem istniała tylko Biblia Grecka oraz Targumy.
Po wyrzuceniu LXX mogli korzystać jedynie z Syryjskiej Peszitty.
Ale tych grup tworzących Tanach, Talmud, Torę było dużo:
Ammoraici kontynuowali pracę Tannaitów, komentowali Tanach, Torę, Misznę. Ich owocem był Talmud ukończony w IV wieku,

2) Chodzą pogłoski że Filistyni osiedlili się w Kanaanie dopiero gdy Izraelici przebywali w Egipcie, wcześniej byli z ”Kaphtoru” czyli ponoć z Krety.
Według Biblii Egipcjanie i Filistyni mieli wspólne pochodzenie – Cham i jego syn Mesraim plus skażenie anielskie.

 

3) Rzeczywiście, Koran mówi popiera dogmat piekła oraz zbawienia z wiary. Owszem jest tam Monoteizm, Mojżesz jako prorok, Isa syn Marii, o służeniu Bogu, ziemia rozpostarta lub jak dywan,
Tam cały czas o wierze, Bogu i piekle w chaotyczny sposób opowiedziane taki Katolicyzm w wersji Arabskiej.
Niby jest coś o Prawie, szatanie ale tam Nuh, Ibrahim, Mojżesz i Isa byli wyznawcami Islamu na dodatek w koranie są błędy Biblijne.

Według Koranu żydzi czerpią wiedzę z Tory a chrześcijanie z Ewangelii, muszą jedynie uwierzyć w Islam.

Czytałem dziś ponownie Islamską Inwazję Roberta Morey’a. Jest tam trochę kłamstw (sam naliczyłem ze 3) ale jest tam dużo prawdy
Mahomet (Abd-Allah) nie umiał pisać ale został posłożony (podobnie jak Luter, Kalwin, Hitler, Lenin, Marks) do stworzenia nowej religii opartej na starych wierzeniach aby dzielić i rządzić.

Kult Lunarny, Kabba to wszystko istniało wcześniej. Moja hipoteza jest taka: Mahomet nie umiał pisać więć dyktował swoje objawienia komuś innemu i dużo z tego to były ”szatańskie wersety” który podsuwał ludziom za objawienione. Te diabelskie to pomyłki że Potop za Mojżesza, że Haman (symbol goja) z Ks Estery zył za czasów Faraona etc. moim zdaniem celowe błędy aby poróżnić narody Abrahama i nie tylko.
Na obraz islamu miały wpływ żydowskie legendy talmudyczne, nauki ofickie (Ew Barnaby która zwalcza obie religie), Zoroastryzm i kultura Rzymska.

Możłiwe że zostało to wszystko dopracowe przez Rzym i Bizancjum gdyż od wieków Arabowie kontaktowali się z Cesarstwem, resztę można dodać…
Mnóstwo Koran mówi o wierzących i niewierzących – pawłościaństwo.
Niestety ale Islam nie głosi zjednoczenia 12 narodów Izraela, nawet nie rozróżnia Idumejczyków od Judejczyków tylko mówi że żydzi odrzucili Mesjasza, tak nauczał Szaul Ha Tarsi i jego banda.
Bóg Koranu twierdzi że powstrzymał przed Isusem ”synów Izraela” do którzy przyszedł.

Koran twierdzi na dodatek że jeden z synów Noego zginął w potopie a arka osiadła w Al-Dżubi… Wzmiankuje również o Gogu i Magogu z proroctw Jezekiela.

A Koran… gorszy od Biblii lepszy od Talmudu
Jest tam dużo normalnych wersetów ale zaprzeczają one sobie.
Sury czerpią wiedzę z apokryfów (czuje tam Ks Jaszera, pisma rabinów),

Oddawanie [tam] boskiej czci Isusowi jest zabronione, gdyż Bóg jest jeden, czyli na plus a minusem jest zaprzeczanie ukrzyżowania i umniejszenie ]Jego] roli do Proroka.
Koran mówi wprost o religia Islamu jest prawdziwa a Judaizm i chrześcijaństwo nie a tak w rzeczywistości wszystkie te religie odciągają od Boga.
Koran nie może atakować Biblii ani żydowskiej Tory, Tanachu, Talmudy gdyż czerpie garściami, może atakować jedynie wyznawców tych chłamów.

Można jednak na koranie jakoś pociągnąć, to zależy od człowieka podobnie na Katechizmie ludzie żyją jakoś ale to wszystko zależy czy człowiek jest dobry, czy nie osądza innych i czy nie postępuje w sposób sekciarski.

Islam zakazuje spożywania świnek, padliny i krwi… ok ale wielu z nich zjada szczury….
Nikt się jednak nie zastanowił CZEMU Bóg nie lubi gdy ktoś zjada wieprza ? Moim zdaniem chodzi o to, że świnie jedzą wszystko, nawet same siebie potrafią trąbić kanibale więc są nieczyste i mają racice.
Prawo Boga jest w pełni logiczne i uniwersalne gdyż jest to Konstytucja wieczna którą można edytować ale nie usuwać. Isus zmodyfikował (zaostrzył) przepisy, nie nauczał jak Saul że prawo zostało wypełnione i przybite do krzyża.
Trzeba zrozumieć że Bóg zamierza dla nas jak najlepiej a Mahomet i Hammurabi proponują ucięcie ręki za kradzież… co za bezmózgi wymyślają taką bezproduktywną karę. Złodziej powinien zapracować na rzecz która ukradł, przecież nie trzeba tak przepełniać więzień można wysłać ludzi do kopania rowów itd. Dlatego kara śmierci nie zawsze jest dobra, ba! Niedobrze gdyby wprowadzono karę śmierci bez Boga, wielu niewinnych straciło by życie jak w Texasie.
[Sura 5:38 tak mówi o kradzieży]

Koran praktycznie cały czas powiela nauki kościelne, służ nam gdyż my służymy Bogu albo pójdziesz do piekła. Koran dzieli ludzi na wierzących i niewierzących podobnie jak Chrześcijanie. Wadą Islamu jest postawa wobec kobiet delikatnie mówiąc. 4 Sura mówi że kobiety można bić jeśli się nie słuchają, podobnie nauczał Saul ale on tego nie mówił wprost. Mówił jedynie że dzieło Boga jest dziełem diabła – erotyka, wiadomo o co kaman.
W efekcie czego ludzie demoralizują się jeśli nie są świadomi jak wielki jest Bóg, który chce dla człowieka jak najlepiej.

 

4) [hmmm. MichaEl > MichaŁ / RafaEl > Rafał. Ciekawe..]

 

 

 

Dzień Siódmy 

3) W hagiografiach często pojawia się motyw Marii (Kybele) i Szatana, aby usprawiedliwić kult bogini matki.

Nazwa miesiąca Lipiec czyli July, Julius po grecku Ioulios, Pochodzi od Julka Cezara zaś słowo Cezar podobno jest pochodne z łacińskim caedere co może oznaczać: cięcie, masakrowanie, zabicie.

 • Pierwsi Danici podobno przybyli do Argos w Peloponezie.

6) Multi Kulti

Jak wiadomo Izraelici byli idiotami (z własnej woli) o czystych genach, byli zbyt naiwni i łatwowierni dając się mącić przez kultury pogańskie.
Po potopie aniołki na pierwszy ogień wzięli Chamitów. Cham miał czterech synów. Egipcjanie i Filistyni to Mesraimici równie gnębieni co synowie Kanaana. Gnębieni bowiem geny anielskie i ludzkie są niekompatybilne przez co powstała rasa Olbrzymów, o czym mówią wszelkie bajki, mity a nawet geniusze literaccy jak Tolkien od którego można czerpać inspirację garściami, mocno przybliżył mnie do Boga.

Z czasem Giganci mieszali się z ludzkimi kobietami przez co ci ludzie byli różni.
Ezaw i Ismael żenili się z kobietami ludzkimi właśnie z tych rodów Kananejskich w tym Hetyckich. Ich córki wychodziły za mąż za Kananejczyków i w ten sposób geny mocno wybrudziły się.
Biblia jasno określa Kuszytów jako Murzynów więc Nemrod nie może być bezpośrednim synem Chusa prawdopodobnie chodziło o pośrednie geny.

Problem jest taki że większość traktuje narody z Ks Rodzaju jako ludy ”symboliczne” bądź dawno wymarłe albo jeszcze gorzej… że nie są ludźmi jak np. Indianie albo ludy Afryki.
Jedni są przekonani że Izraelici to tylko Słowianie albo żydzi albo Anglo-Sasi, inni że są to ludy Gamera (w Tanachu Gomer) itd.

Dzięki religiom, konwersjom i podbojom mnóstwo ludów wynarodowiło się tj. zhellenizowało, zromanizowało, zamerykanizowało.
Trakowie, Lidyjczycy, Galatowie, Syryjczycy, Fenicjanie. Islam także pozbawił narodowości mieszkańców Bliskiego Wschodu i Afryki. Fenicjanie, Syryjczycy itd stali się Arabami, ludzie myślą że Islam to tylko Arab, że Iran, Pakistan, Afganistan to araby chociaż to ludy pochodzenia Perskiego itd. Syria nazywana jest przez starożytnych także Aramem Damasceńskim, gdzie rządzili później Seleucydzi oraz Rzymianie którzy mieli tam swoją prowincję. Mówi się że pisma NT powstawały w Syrii w języku Greckim…

Wszystkie te narody zanikły nagle albo żyją jako małe grupy religijne, przykład – Egipcjanie jako Koptowie, Asyryjczycy jako ”Chrześcijanie”

Zobaczmy Ks Daniela,
Egipt dziś jest krajem Islamskim zaś rodowici Mesraimici to Koptowie, Grecy są Katolikami Ortodoksyjnymi a Rzymianie Chrześcijanami Saulinistami (Rzymskim Katolikami), Asyryjczycy są ortodoksami zaś Chaldejczycy… najwyraźniej także.
Persja jako jedyne wymienione państwo z Ks Daniela znajduje się pod panowaniem Islamu czyli nauki przed-islamskie pogańskie plus nauki Saula oraz mity talmudyczne, zapomniałbym jeszcze dodać o Zoroastryzmie oraz związkach Irańsko-Słowiańsko-Aryjskich.
Co najciekawsze Persowie potraktowali lepiej Judejczyków od pozostałych imperiów.

Z mitów można wyczytać między wierszami prawdę, np. Potop, oraz konflikt Tytanów (Gigantów) z Bogami (Aniołami).
Postać Herkulesa bazuje na Danicie Samsonie. Spartanie oraz Macedończycy byli Dorami czyli Danitami z rodu Izraela.
Czyli twierdzenie że grecy pochodzą od Dana jest kłamstwem antyBiblijnym tak samo stwierdzenie że Grecy pochodzą od Jafeta. To Jończycy pochodzą to Jowana dlatego w krajach wschodu Helladę nazywano tak. Zaś słowo ”grecja” jest twołem łacińskim.

 

8)

 

9)

Dzień Ósmy

 

1)

2) A Persowie ?
Persja i Turcja jako jedyne kraje nie uznały rozbiorów Polski. Zazwyczaj stosunek Polaków i Persów był neutralny bądź przyjazny, tak samo Turcy nie byli naszymi arcywrogami nr1.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stosunki_polsko-ira%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_o_przyja%C5%BAni_pomi%C4%99dzy_Rzecz%C4%85pospolit%C4%85_Polsk%C4%85_a_Cesarstwem_Perskim

A mówią że żydopedia ma wartość żydorczej 🙂 Nie zawsze, trzeba dobrze szukać i wiedzieć czego się chce
Ormianie także pomagali Polakom. A Anglicy, Amerykanie, Francuzi i Sowiety zdradzili nas w Jałcie….

Napoleon wykorzystywał nas do swoich celów (a raczej jezuickich). Warto w tym temacie posłuchać wykładu W. Veitha o numerze 15.
Prof Walter Veith – Totalny Atak 15-36 Rewolucje Tyrani I Wojny
Niemcy, wiadomo nieprzyjaciele (w historii) może nie tacy jak Anglicy (gorsi od USA). Na to wychodzi że większość wojen Polaków z Muzułmanami/Islamistami to były nie nasze wojny.

 

3) Okazuje się że Biblia oraz ”Apokryfy” czyli księgi przed nami ukryte jak 1 Henocha czy Tobiasza ponownie mówią prawdę. Izraelici nie tylko ruszyli ruszyli w Góry Medyjskie ale i także m.in. do miasta Niniwy. O tym ludzie także zapominają, że Izraelici (pod banderą Efraima) mieli kontakt z Persami, Asyryjczykami, Medami, Lidyjczykami, Frygijczykami itd.

 • Księgi Machababejskie obrżydziły nam m.in. tradycje Talmudyczne oraz prowokacje Katolickie, bo Hanuka i Purim jako dodatkowe święta oraz rzekome okrucieństwo Judejczyków nad Grekami.
  Jak jeszcze dodany te pseudo-listy żydów, to już mamy totalne odwrócenie uwagi od rzeczywistych wydarzeń w czasach Hasmodeuszy to znaczy podbój Judy przez Rzym i Edom. Dlaczego nikt nie mówi jakiego pochodzenia była matka i ojciec Heroda niewielkiego ?

6) Wiele osób zastanawia się jak to potoczyło się z Judaszem, czy jest nadal apostołem czy został wykluczony ?

Mateusza 27:  (3) Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom oraz starszym (4) I rzekł: Zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. (5) Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się.

Mateusza 26:(24) Syn Człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany! Lepiej by mu było, gdyby się ów człowiek nie urodził.

Jana 13:(2) A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go,

 

Judasz żałował swojego błędu dlatego się powiesił. Nie został potępiony za samobójstwo a za zdradę. Owy drastyczny osąd zmniejsza procentową szansę aby mianować Judasza 12 apostołem. Jego rolę mógł zając ktoś inny np. Maciej, Józef z Amrytei, Nikodem bądź ktoś inny.

 

 

 

8) https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2017/08/20/ksiegi-narodu-polskiego-adam-mickiewicz/

Księgi Narodu Polskiego. Od początku świata aż do umęczenia narodu polskiego

1 Na początku była wiara w jednego Boga, i była Wolność na świecie. I nie było praw, tylko wola Boga, i nie było panów i niewolników tylko patryarchowie i dzieci ich. 2 Ale potém ludzie wyrzekli się Boga jednego, i naczynili sobie bałwanów, i kłaniali się im, i zabijali na ich cześć krwawe ofiary, i wojowali za cześć swoich Bałwanów. 3 Przeto Bóg zesłał na bałwochwalców największą karę, to jest niewolę. 4 I stała się połowa ludzi niewolnicą drugiéj połowy, chociaż wszyscy pochodzili od jednego Ojca. Bo wyrzekli się tego pochodzenia, i wymyślili sobie różnych Ojców; jeden rzekł, iż pochodzi od ziemi a drugi od morza, a inni od innych. 5 A gdy tak wojując jedni drugich brali w niewolę, wpadli wszyscy razem w niewolę Imperatora Rzymskiego. 6 Imperator Rzymski nazwał siebie Bogiem, i ogłosił że niema na świecie innego prawa tylko jego wola, co on pochwali, to będzie nazywać się cnotą; a co on zgani, to będzie nazywać się zbrodnią. 7 I znaleźli się Filozofowie, którzy dowodzili, iż Imperator tak czyniąc, dobrze czyni. 8 A Imperator Rzymski nie miał ani pod sobą, ani nad sobą, nic takiego, coby szanował. 9 I ziemia cała stała się niewolnicą, a nie było takiéj niewoli nigdy na świecie, ani przedtém, ani potém; oprócz w Rossji za dni naszych. 10 Bo i u Turków Sułtan musi szanować prawo Mahometa, ani może go sam wykładać, ale są na to księża tureccy. 11 W Rossji zaś Imperator jest głową Wiary, i w co każe wierzyć, w to wierzyć muszą. 12 I stało się, iż gdy niewola wzmocniła się na świecie, nastąpiło przesilenie jej; jako przesilenie nocy, w noc najdłuższą i najciemniejszą, tak przesilenie niewoli w czasie niewolnictwa Rzymskiego. 13 W on czas przyszedł na ziemię syn Boży Jezus Chrystus, nauczając ludzi, iż wszyscy są bracią rodzoną, dziećmi jednego Boga. 14 I że ten jest większy między ludźmi, kto im służy i kto poświęca siebie dla dobra ich. A im kto lepszy, tém więcéj poświęcić powinien. A Chrystus będąc najlepszym, miał dla nich krew poświęcić męką najboleśniejszą. 15 Więc uczył Chrystus, że nie jest szanowna na ziemi, ani mądrość ludzka, ani urząd, ani bogactwo, ani korona; ale jedne tylko jest szanowne poświęcenie się dla dobra ludzi.

16 I kto poświęca siebie dla drugich, znajdzie mądrość i bogactwo i koronę na ziemi, w niebie, i na każdém miejscu.

17 A kto poświęca drugich dla siebie, aby miał mądrość, i urząd, i bogactwo, znajdzie głupstwo, i nędzę, i potępienie na ziemi, w piekle, i na każdém miejscu.

18 I rzekł nakoniec Chrystus: kto pójdzie za mną, zbawion będzie, bo ja jestem prawdą i sprawiedliwością. A gdy tak nauczał Chrystus, przelękli się sędziowie, którzy sądzili w imie Imperatora Rzymskiego; i rzekli: wypędziliśmy z ziemi sprawiedliwość, a oto powraca; zabijmy ją i zagrzebajmy w ziemię.

19 Umęczyli tedy najświętszego i najniewinniejszego z ludzi, złożyli w grobie, i wykrzyknęli: nie ma już sprawiedliwości i prawdy na ziemi, któż teraz powstanie przeciwko Imperatorowi Rzymskiemu.

20 Ale wykrzyknęli głupio, bo nie wiedzieli, iż popełniwszy zbrodnię największą, już dopełnili miary nieprawości swych; i skończyła się potęga ich wtenczas, kiedy najwięcej cieszyli się.

21 Bo Chrystus zmartwychwstał, i wypędziwszy Imperatorów, zatknął krzyż swój na stolicy ich; a wtenczas panowie uwolnili niewolników swoich, i poznali w nich braci, a królowie pomazani w imie Boga, uznali nad sobą prawo Boże, i wróciła na ziemię sprawiedliwość.

22 A wszystkie Narody, ktore uwierzyły, czyto Niemcy, czy Włochy, czy Francuzi, czy Polacy, uważali siebie za jeden naród, i nazwano ten Naród Chrześcijaństwem. 23 I królowie różnych narodów uważali się za braci, i szli pod jednym znakiem krzyża. 24 A kto był Człowiekiem rycerskim, ten jechał wojować pogany w Azji, aby Chrześcijany Azjatyckie obronić, i grób Zbawiciela odzyskać. 25 I nazywano tę wojnę w Azji, wojną krzyżową. 26 A chociaż Chrześcijanie wojowali nie dla sławy, ani dla zdobycia ziem, ani dla bogactw, ale dla oswobodzenia ziemi świętéj; przecież Bóg nagrodził im za tę wojnę, sławą, ziemiami, i bogactwami, i mądrością. I Europa oświecała się, urządzała się, i bogaciła się. I nagrodził ją Bóg, za to; że zrobiła poświęcenie się dla dobra drugich.

27 I Wolność w Europie rozszerzała się powoli, ale ciągle i porządnie, od Królów szła Wolność do Panów wielkich, a ci będąc wolnymi, rozlewali Wolność na szlachtę, a ze szlachty szła Wolność na miasta, i wkrótce miała znijść na lud, i całe Chrześcijaństwo miało bydź wolne, a wszyscy Chrześcijanie, jak bracia, równi sobie.

28 Ale królowie zepsuli wszystko.

29 Bo królowie stali się źli, i szatan wstąpił w nich, i rzekli w sercach swych: patrzmy oto Narody przychodzą do rozumu i do dostatków, i żyją uczciwie, że ich karać nie możemy, i miecz rdzewieje w rękach naszych, a narody przychodzą do Wolności, i władza nasza słabieje, a skoro dojrzeją, i całkiem wolne będą, władza nasza ustanie.

30 A królowie tak myśląc, myślili głupio, bo jeśli królowie są Ojcami Narodów, tedy Narody, jako dzieci, dorastając wychodzą z pod rózgi i opieki.

31 A przecież jeśli Ojcowie dobrzy są, dzieci dorosłe, i zupełnie wolne nie wyrzekają się Ojców swych, owszem sędziwszych jeszcze więcéj szanują i kochają.

32 Ale królowie chcieli być jako Ojcowie dzicy w lasach mieszkający, którzy dzieci swe zaprzęgają do wozów iako zwierzęta, i przedają kupcom za niewolniki.

33 Rzekli więc królowie: starajmy się, aby Narody zawsze były głupie, a tak niepoznają sił swoich, i żeby się kłóciły z sobą, a tak niepołączą się z sobą przeciwko nam.

34 Zawołali tedy do ludzi rycerskich: po co macie chodzić do ziemi świętéj, daleko jest; bijcie się lepiéj jedni z drugimi. A Filozofowie dowodzili zaraz, iż głupstwem jest wojować za Wiarę.

35 Królowie tedy wyrzekłszy się Chrystusa, porobili nowe bogi, bałwany, i postawili je przed obliczem narodów, i kazali im kłaniać się, i bić się za nie.

36 I tak zrobili królowie dla Francuzów bałwana, i nazwali go honor, a był to ten sam bałwan, który za czasów pogańskich nazywał się cielcem złotym.

37 Zaś Hiszpanom zrobił król bałwana, którego nazwał preponderencją polityczną, albo influencją polityczną, czyli mocą i władzą, a był to ten sam bałwan, który Assyryjczykowie czcili pod imieniem Baala, a Filistynowie pod imieniem Dagona, a Rzymianie pod imieniem Jowisza.

38 A zaś Anglikom zrobił król bałwana, którego nazwał panowaniem na morzu i handlem, a był to ten sam bałwan, który się nazywał dawniéj Mamonem.

39 A zaś Niemcom zrobiono bałwana, który się nazywał Brodsinn, czyli Dobrybyt, a był to ten sam bałwan, który się nazywał dawniéj Molochem i Komusem.

40 I kłaniały się ludy bałwanom swoim.

41 I rzekł król Francuzom: powstańcie, a bijcie się za honor.

42 Powstali więc, i bili się lat pięćset.

43 A król Angielski rzekł: powstańcie, a bijcie się za Mamona.

44 Powstali więc, i bili się przez lat pięćset. A inne też Narody biły się, każdy za bałwana swego.

45 I zapomniały narody, iż od jednego pochodzą Ojca, i rzekł Anglik: Ojcem moim jest okręt, a Matką moją para. Francuz zaś rzekł: Ojcem moim jest ląd, a matką moią bursa. A Niemiec rzekł: Ojcem moim jest warsztat, a matką moją knajpa.

46 I ciż sami ludzie, którzy mówili, iż głupstwem jest bić się za wiarę przeciwko poganom, ciż sami ludzie bili się za kawał papiéru nazwanego traktatem, bili się o port, o miasto, jako chłopi, ktorzy biją się tykami o granice ziemi ktoréj nie posiadają, a ktorą ich panowie posiadają.

47 I ciż sami ludzie, którzy mówili, iż głupstwem jest iść w dalekie kraje na obronę bliźnich, ciż sami ludzie pływali za morze z rozkazu królów, i bili się o faktorją, o wór bawełny, i o wór pieprzu. I królowie przedawali ich za pieniądze w kraj zamorski.

48 I psuły się Narody, tak, że spomiędzy Niemców, i Włochów, i Francuzów, i Hiszpanów, jeden tylko znalazł się człowiek chrześcijanin, mędrzec i rycerz. Był rodem z Genui.

49 Ten namawiał, aby zaprzestano wojować w domu, a raczéj odzyskano grób Pański i Azją, która stała się stepem, a mogła być krajem ludnym i pięknym w ręku chrześcijańskich. Ale wszyscy śmieli się z owego Genueńczyka i rzekli: Sni mu się, i głupi jest.

50 Więc ów człowiek pobożny pojechał sam na wojnę, a że był sam i ubogi, więc chciał naprzód odkryć kraje, gdzie się złoto rodzi; i ztamtąd nabrawszy bogactwa, wojsko nająć, i ziemię świętą odzyskać. Ale wszyscy słysząc to, krzyknęli: szalony jest.

51 Wszakże Bóg widział dobre chęci jego, i pobłogosławił mu; i ów człowiek odkrył Amerykę, która stała się ziemią wolności, ziemią świętą. Nazywał się ów człowiek Krzysztof Kolumb, i był ostatnim rycerzem krzyżowym w Europie, i ostatni, który przedsięwziął wyprawę dla imienia Bożego, a nie dla siebie,

52 Ale w Europie tym czasem mnożyło się bałwochwalstwo. A jako u Poganów czczono naprzód różne cnoty w postaci bałwanów, a potém różne zbrodnie, a potém ludzie i bestje, a potém drzewa, kamienie, i różne figury nakréślone, tak stało się i w Europie.

53 Bo Włosi wymyślili sobie bałwana boginię, którą nazwali Równowagą polityczną. A tego bałwana nie znali dawni poganie, a Włosi pierwsi zaprowadzili u siebie cześć jego, i bijąc się o niego osłabli, i zgłupieli, i wpadli w ręce tyranów.

54 Tedy królowie Europy widząc, iż cześć téj bogini Równowagi wycieńczyła naród Włoski, sprowadzili ją prędko do państw swoich, i rozszerzyli cześć jéj, i kazali bić się za nią.

55 Aż Pruski król nakreślił koło, i rzekł: oto jest Bóg nowy, i kłaniano się temu kołu, i nazywano tę część zaokrągleniem polityczném.

56 I narody stworzone na obraz Boży, kazano uważać jako kamienie i bryły, i obcinać je, aby jedno ważyły jedne jak drugie. I państwo, Ojczyznę ludzi, kazano uważać jako sztukę monety, którą dla okrągłości obcinano.

57 I znaleźli się Filozofowie, którzy pochwalili wszystko, co wymyślili królowie.

58 A z tych mędrców fałszywych, kapłanów Baala, i Molocha, i Równowagi, dwóch było najsławniejszych.

59 Pierwszy nazywał się Machiawel, co znaczy z greckiego człowiek chciwy wojny; iż jego nauka prowadziła do wojen ustawicznych, jakie były między poganami grekami.

60 Drugi zaś żyje dotąd, i zowie się Ancillon, co znaczy z łacińskiego syn niewolnicy; iż jego nauka prowadzi do niewoli, jaka była u łacinników.

61 Nakoniec w Europie bałwochwalskiéj nastało trzech królów, imie pierwszego Fryderyk drugi pruski, imie drugiego Katarzyna druga rossyjska, imie trzeciego Marja Teressa Austrjacka.

62 I była to trójca szatańska, przeciwna trójcy Bożéj, i była niejako pośmiewiskiem, i podrzyźnianiem wszystkiego co jest święte.

63 Fryderyk, którego imie znaczy przyjaciel pokoju, wynajdywał wojny i rozboje przez całe życie, i był jako Szatan wiecznie dyszący wojną, któryby przez pośmiewisko nazwał się Chrystusem Bogiem pokoju.

64 I ten Fryderyk na pośmiewisko dawnym zakonom Rycerskim, ustanowił Zakon bezbożny, czyli order, któremu na pośmiewisko dał hasło suum cuique, czyli oddaj każdemu co jest jego; a ten order nosili słudzy jego, którzy cudzą własność zabierali i łupili.

65 I ten Fryderyk na pośmiewisko mądrości napisał księgę, którą nazwał Anti-Machiawel, czyli przeciwnik Machiawela, a sam czynił podług Nauki Machiawela.

66 Katarzyna zaś, znaczy po grecku czysta, a była najwszeteczniejsza z kobiet, i jakoby Wenera bezwstydna nazywająca się czystą dziewicą.

67 I ta Katarzyna zebrała Radę na ustanowienie praw, aby wyśmiać prawodawstwo, bo prawa bliźnich swoich wywróciła i zniszczyła.

68 I ta Katarzyna ogłosiła, iż broni wolności sumienia, czyli tolerancji aby wyśmiać wolność sumienia, bo zmusiła kilka miljonów bliźnich do odmienienia Wiary. Zaś Marja Teressa nosiła imię najpokorniejszéj i niepokalanéj Matki Zbawiciela, aby wyśmiać pokorę, i świętość.

69 Bo była djablicą dumną, i prowadziła wojnę dla podbicia ziem cudzych.

70 I była bezbożną, bo modląc się i spowiadając się, zabrała w niewolę kilka miljonów bliźnich.

71 Miała zaś syna Józefa, którzy nosił imię Patryarchy, który Patryarcha nie dał się uwieść żonie Putyfara, i braci swoich co go w niewolę zaprzedali, z niewoli uwolnił.

72 A ten Józef Austrjacki, podwiódł matkę własną do złego, i braci Polaków, którzy Cesarstwo jego od niewoli tureckiéj obronili, zabrał w niewolę.

73 Imiona tych trzech krolów, Fryderyka, Katarzyny, i Marji Teressy, były to trzy bluźnierstwa, a ich życia trzy zbrodnie, a ich pamięć trzy przeklęctwa.

74 Tedy owa trójca widząc, iż jeszcze niedosyć narody głupie, i zepsute były, wyrobiła nowego bałwana najobrzydliwszego ze wszystkich, i nazwała tego bałwana, Interes, a tego bałwana nie znano u pogan dawnych.

75 I psuły się narody, tak, że zpomiędzy nich znalazł się tylko jeden człowiek obywatel i żołnierz.

76 Ten namawiał, aby zaprzestano wojować dla Interesu, a raczéj broniono Wolności bliźnich; i pojechał sam na wojnę, do ziemi Wolności, do Ameryki. Człowiek ten nazywa się Lafayette. I jest ostatni z ludzi dawnych Europejskich, w którym jest jeszcze duch poświęcenia się, reszta ducha Chrześcijańskiego.

77 Tymczasem kłaniały się Interesowi wszystkie Narody. I rzekli królowie: jeśli rozszerzymy cześć tego bałwana, tedy jak naród bije się z narodem, tak potém bić się będzie miasto z miastem, a potém człowiek z człowiekiem.

78 I zdziczeją znowu ludzie, a my znowu będziemy mieć taką władzę, jaką mieli niegdyś królowie dzicy, bałwochwalscy, i jaką mają teraz królowie Murzyńscy i królowie Kanibalscy, iż mogą zjadać poddanych swoich.

79 Ale jeden naród Polski nie kłaniał się nowemu bałwanowi, i nie miał w mowie swojéj wyrazu na ochrzcenie go po polsku, równie jak ochrzcenie czcicieli jego, którzy nazywają się z francuzkiego egoistami.

80 Naród Polski czcił Boga, wiedząc, iż kto czci Boga, oddaje cześć wszystkiemu, co jest dobre. 81 Był tedy naród Polski od początku do końca wierny Bogu przodków swoich.

82 Jego królowie i ludzie rycerscy nigdy nienapastowali żadnego narodu wiernego, ale bronili Chrześcijaństwo od Pogan i barbarzyńców niosących niewolę.

83 I szły króle Polskie na obronę Chrześcijan w dalekie kraje, król Władysław pod Warnę, a król Jan pod Wiedeń na obronę wschodu i zachodu.

84 Nigdy zaś króle i mężowie rycerscy niezabiérali ziem sąsiednich gwałtem, ale przyjmowali narody do braterstwa, wiążąc je z sobą dobrodziejstwem Wiary i Wolności.

85 I nagrodził im Bóg, bo wielki naród, Litwa, połączył się z Polską, jako mąż z żoną, dwie dusze w jedném ciele. A niebyło nigdy przedtém tego połączenia Narodów. Ale potém będzie.

86 Bo to połączenie i ożenienie Litwy z Polską jest figurą przyszłego połączenia wszystkich ludów Chrześcijańskich, w imie Wiary i Wolności.

87 I dał Bóg królom Polskim i rycerzom Wolności, iż wszyscy nazywali się bracią, i najbogatsi i najubożsi. A takiéj Wolności nie było nigdy przedtém. Ale potém będzie.

88 Król i Mężowie rycerscy przyjmowali do braterstwa swego coraz więcéj ludu, przyjmowali całe pułki, i całe pokolenia. I stała się liczba braci wielka, jako Naród, i w żadnym Narodzie nie było tylu ludzi wolnych i bracią nazywających się jako w Polsce.

89 A nakoniec, król i rycerstwo dnia trzeciego maja umyślili wszystkich Polaków zrobić bracią, naprzód mieszczan a potém włościan.

90 I nazywano braci ślachtą iż się ślachcili to jest zbratali z Lachami ludźmi wolnymi i równymi.

91 I chcieli zrobić aby każdy chrześcijanin w Polsce ślachcił się i nazywał się ślachcicem, na znak, iż powinien mieć duszę ślachetną, i być zawsze gotowym umrzeć za Wolność. 92 Jak zwano każdego dawniéj Ewangelją przyjmującego Chrześcijaninem, na znak iż gotów krew przelać za Chrystusa.

93 Slachectwo miało być chrztem Wolności, i każdy ktoby gotów był umrzéć za Wolność, byłby ochrzczony z prawa i z miecza.

94 I rzekła nakoniec Polska: ktokolwiek przyjdzie do mnie będzie wolny i równy, gdyż ja jestem Wolność.

95 Ale królowie posłyszawszy o tém zatrwożyli się w sercach swych i rzekli: wypędziliśmy z ziemi Wolność, a oto powraca w osobie Narodu sprawiedliwego, który niekłania się bałwanom naszym. Pójdźmy zabijmy Naród ten. I uknowali między sobą zdradę.

96 I król pruski przyszedł i ucałował Naród polski i pozdrowił mówiąc: „Sprzymierzeńcze mój” a już go był przedał za trzydzieści miast wielkopolskich jak Judasz za trzydzieści srebrników.

97 A dwaj drudzy królowie rzucili się i związali Naród polski. A Gal sądził i rzekł: zaprawdę nieznajduję winy w tym narodzie i żona moja Francja, kobiéta lękliwa dręczona jest snami złemi; a wszakże weźcie a umęczcie ten naród i umył ręce.

98 A rządzca francuski rzekł: niemożemy krwią naszą ani pieniędzmi tego niewinnego odkupywać, bo krew moja i pieniądz mój do mnie należą, a krew i pieniądz narodu mego do mego narodu należą.

99 I wyrzekł ten rządzca ostatnie bluźnierstwo przeciwko Chrystusowi, bo Chrystus uczył iż krew syna człowieczego należy do wszystkich braci ludzi.

100 A gdy wyrzekł rządzca słowa te, tedy upadły krzyże z wież stolicy bezbożnej, bo znak Chrystusa już niemógł oświecać ludu czczącego bałwana Interes.

101 A rządzca ten nazywał się Kazimir Perier imieniem sławiańskiém a nazwiskiem romańskiém. Imie jego znaczy skaziciela czyli zniszczyciela miru, to jest pokoju a nazwisko znaczy od słowa perire albo perir zgubiciela, czyli syna zguby. A imie to i nazwisko jest antichrystowe. I będzie zarówno przeklęte w pokoleniu sławiańskiém i w pokoleniu romańskiém.

102 I rozerwał człowiek ten przymierze ludów, jako ów kapłan żydowski rozerwał szatę swą słysząc głos Chrystusa. 103 I umęczono naród polski i złożono w grobie, a królowie wykrzyknęli, zabiliśmy i pochowaliśmy Wolność.

104 A wykrzyknęli głupio, bo popełniając ostatnią zbrodnię, dopełnili miary nieprawości swych, i kończyła się potęga ich wtenczas, kiedy się najwięcej cieszyli.

105 Bo naród polski nieumarł, ciało jego leży w grobie, a dusza jego zstąpiła z ziemi, to jest z życia publicznego do otchłani, to jest do życia domowego ludów cierpiących niewolę w kraju i za krajem, aby widzieć cierpienia ich.

106 A trzeciego dnia dusza wróci do ciała, i naród zmartwychwstanie i uwolni wszystkie ludy Europy z niewoli.

107 I przeszło już dni dwa; jeden dzień zaszedł z pierwszém wzięciem Warszawy, a drugi dzień zaszedł z drugiém wzięciem Warszawy, a trzeci dzień wnidzie ale niezajdzie. 108 A jako za zmartwychwstaniem Chrystusa ustały na ziemi całej ofiary krwawe, tak za zmartwychwstaniem narodu polskiego, ustaną w Chrześcijaństwie wojny.

 

Dzień Dziewiąty

1)

 • Z Biografii Inigo Lopez z zamku Loyola wynika że był idolem Pawła z Tarsu i podobnie postępował. Twierdził że kusił go diabeł więc opracował Ćwiczenia Duchowe (tresura), przebywał w więzieniu i był żołnierzem Chrystusa podobnie jak Saul. Według wielu należał do sekty Alumbrados po łac. Illuminaci po polsku Oświeceni i za to był ”prześladowany przez inkwizycje prowadzoną przez Dominikanów.

 • Zazwyczaj ludzie którzy odrzucali Anomię Pawła czyli jego bezprawie, wracali do Theonomii czyli Prawa Bożego, sabatu, obrzeżania.

 • Ostatnie ”walka” o Krym może mieć również związek z odbudową Nowej Chazarii.

 • Większość ludziów zmieniała nazwiska po II Wojnie na typowo polskie. Do Polski sprowadzano żydków z ZSRR, czyli tych którzy wcześniej załatwili Ruskich.

* Wmawia że Filistyni to Lechici, a Idumejczycy to Judejczycy…. Tymczasem Filistyni i Kananejczycy to Chamici.

* Jedna z wysp w Azji mniejszej nazywany był Palakia/Placia. Litera g staje się jako k lub c.

 • Nie wiadomo dokładnie co się działo w hIndiach. Słyszymy od wyznawców Nju ejdż że Indie były ofiarą broni masowego rażenia (Mohendzo Daro).
 • Jeden ze starożyntych regionów w Tracji nosił nazwę: Edonia, Edonis, Edonida
 • Zabuloni & Izacharyci na południu, Neftalim na północy Chanaanu. Issacharyci to najbardziej wykorzystywane fizyczne plemię Izraela, a mimo to Issacharyci mają łeb na karku i ”dupę ze stali”

Wyspa Pelopones to inaczej Elis. Angielska Wikipedia ostro kłamie wychwalając teksty masoreckie opluwając LXX: Za to że LXX zalicza Eliszę jako syna Jafeta a nie Jawana. Elishah, or Eliseus (Hebrew: ??????????? ’Ělîšah) was the son of Javan according to the Book of Genesis (10:4) as well as the mediaeval, rabbinic Book of Jasher (Hebrew transliteration: Sefer haYashar); he is said in Jasher to have been the ancestor of the „Almanim”, possibly a reference to Germanic tribes (Alamanni). An older and more common traditions refers to him as a settler of Greece,[1] particularly Elis in the Peloponese. The Greek Septuagint of Genesis 10 lists Elisa not only as the son of Javan, but also among the sons of Japheth, possibly a copyist’s error.

 

 

2) Serbowie > < Servowie > Srb
Ogólnie jest wiele hipotez pochodzenia etnonimy Serbów. Cześto mówi się że chodzi o ”sojusznika”, ”swojego”,
”serwującego”, zaserbuj 🙂 – moja hipoteza

W języku staroOrmiańskim słowo Srb oznacza święty, a w dzisiejszym Armeńskim to słowo Surb…
Od II Wieku pojawia się słowo Serb jako lud Serbów
Pliniusz Młodszy wspominał o ludzie Serbi który żył blisko Kimerów. Ptolemeusz także wspominał o ludzie Serboi/Sirboi żyjącym na terenie dzisiejszego Astrachania:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Map_of_Russia_-Astrakhan_Oblast%282008-03%29.svg

Jest wiele podobieństw pomiędzy językiem Słowiańskim a Perskim.
Imiona irańskie także były dwuczłonowe (Sławo-Mir, Dobro-Mir, Bole-Mir, Jaro-Sław, itd)
Ciekawe jakby brzmiały imiona Słowiańskie po przekształceniu ich na język Grecki, Perski oraz Sanskryt jak np.
Kleopatra (Kleos + Patros = Sławiąca Ojca, Ojcisława) itp
Trzeba też pamiętać że inny język Polski używamy my teraz, a całkiem inną mową posługiwało się w średniowieczu

Prokopiusz Z Cezarei napisał że Sklawinów i Antów (Entów) znwano wcześniej Sporami (słowiańskie słowo bowiem Słowian było Sporo…)
A to że łacińskie słowo ”servus” jest w odniesieniu do Słowian, Serbów to zwykła propaganda. To wrogowie nazywali Hebrajczyków (habiru), Scytów i Słowian (slavs) niewolnikami. Sami nazywaliśmy siebie ludźmi wolnymi, słownymi, sławnymi, znającymi się na demokracji za pomocą wieców a nie jakiś parlamentów.
Jest tylko jeden problem, Słowianie to ludy lekkomyślnych alkoholików i leniwców. Nieposłuszni i podatni na wpływy innych. To wy Słowianie,

O Chorwatach (Garbatach, Harwatach) wzmiankują nawet kamienne tablice z dna Morza Czarnego na KRYMIE i to jeszcze przed rokiem 500 po ”Chrystusie”
Także istniały ludy Alańskie/Sarmackie o nazwie podobne do Horwatów.

Arabscy podróżnicy z X wieku określają kraj Wiślan (Wandalów ?) jako ”aldajr” co ma odpowiadac osetyńskiemu słowu aldair czyli książe
Z tymi osetyjczykami może być ściema tylko nie wiem w jakim zakresie.
Fachowcy wrzucają nam na siłę pochodzenie ”Germańskie” inaczej mówiąc Słowianie według nich nic nie potrafili wymyśleć.

4)

 • Praktyki Egipcjan (Mesraimitów) i Indian (Azteków, Majów = Jafetytów) są mocno podobne. Cała Ameryka północna była siedliskiem Gigantów. Te po-dłuższe czaszki u dzieci są rezultatem durnoty rodziców niepotrafiących troszczyć się o małe główki swych potomnych. Moim zdaniem oni po prostu naśladowali swoich ”bogów” dzisiaj znanych jako Ufo. Inaczej mówiąc kiedy oglądamy czy słuchamy czegoś o kosmitach, zamieńmy bogów na upadłe anioły, Atlantydę na świat Noego i wszystko staje się jasne.

– Z tym Syjonizmem także jest ściema. Prawdziwy syjonizm nie został załozony przez T. Herzla a dużo wcześniej. Krucjaty były inwazją Syjonistów Rzymskich na Muzułmanów. A sam Watykan, jako miastko bez Jezuitów jest praktycznie nagi.

Do miana ksiąg kanonicznych pretendowały:
– List Barnaby
– Didache
– Pasterz Hermasa
– 3 List Do Koryntian
– Didache
– Pasterz Hermasa
– Apokalipsa Piotra
– 1 i 2 List Klemensa

Za czasów post-apostolskich istniało mnóstwo pół-oficjalnych dzieł jak np. Wizja Pawła w której jest wychwalany jako najmilszy Bogu.
Najpierw te sekty pisały na potrzeby swojej wspólnoty aby kisić mózgi wiernym a później po latach odrzucić te dzieła jako fałszywki ale ziarno zostało zasiane.

 

6)

Saddam Hussein jest przykładem tego co potrzebują Islamiści, Banderowcy itd, potrzebują ostrej dyscypliny i trzymania za mordę krótko. Kiedy obalono Husseina kraj zaczął się sypać, podobnie było w innych krajach np. Libia. Nie twierdzę że Hussein był w Iraku ideałem, też miał wiele za uszami ale lepiej mieć takiego niż całkowity chaos. Wcześniej oburzałem się prawem starożytnym obcinania rąk za kradzież. Teraz wiem że lepsze jest to niż całkowite zezwolenie na kradzież. Czy nie odstrasza to od kradzieży  ”nie kradnij bo stracisz rękę” ? Lepsze takie prawo niż anarchia!

7) Jedną z najbardziej obżydzonych haseł pochodzących od Stwórcy jest ”Bóg, Honor, Ojczyzna” zamienione na wolność, równość, tolerancja, demokracja..
Bóg, wiadomo żadnej idolatrii…
Honor, czyli wartości; szacunek do rodziny, Dekalog itd
Ojczyzna, podobne do Honoru, obrona wartości, nie atak ale obrona!

Prawizna [pozornie] podpiera się Bogiem a Lewizna listami Saula nawet ich nie cytując.
Większośc haseł rewolucyjnych znajdziemy u Pawła. Równość, u Boga nie ma równości….
Patrioci… a niewielu mówi o miłości Banderowców do Polaków i Rosjan, o wojnach Anglii i USA. Straszą nas tylko Islamem. Wielu się łudzi że taki Pis jest prawicowy i patriotyczny… Prawica nie daje biednym kasy za darmo!
Nie wzbudza się w nas ducha Patriotyzmu Bożego, a narzuca jakieś pojedyncze hasła.
Słowianie pogańscy mówią o odbudowie Lechi, jest to zgodne po części z planem Boga, tak Lechia będzie odbudowana ale w formie Państwa Teokratycznego za Króla Dawida.
Słowa ”Leh, Lah, Lach, Lechi” mają wiele znaczeń w wielu językach.

Moim zdaniem Słowianie nazywali siebie w pozytywny sposób ”Panami (Lah), Sz-Lachtą, ziomeczkami, kumplami, pochodzącymi od Boga (Bohemia), Aryjczykami itd.”
Czytając fragmenty 5 Mojżeszowej nabrałem pewności co do ważności prawa i postawy Mousesa. On był patriotą i krzewił wartości swoich ojców – Zakon. Bóg Honor i Ojczyzna według Biblii a nie jakieś plucie Rosjanom i Muzułmanom i ciągłe walki….
Nie prawda że Prawo było po raz pierwszy za Mojżesza, Adam, Kain, Noe doskonale znali przepisy….
Bóg dał nam te trzy proste hasła, ale wrogowie je przekombinowali i zamienili na to co mamy dzisiaj: Wolność, Równośc, Tolerancje, Demokracje
To nie Bóg złamał przymierze a Izraelici, dlatego to my powinniśmy wrócić do Prawa Bożego!

 

 

 

 • Zarówno Izraelici jak i Słowianie, Celtowie, Bałtowie, ”Germanie” mieli święte gaje.

 

 

 

 

Dzień Dziesiąty

 

 

 

 

 

 

2) Ludzie którzy odrzucają ST na rzecz jedynie ST są marni, tymczasem nasz Krzewiciel Prawdy, Isus wielokrotnie powoływał się na ST [Jana 5:39]

 • Te Listy upadłych aniołów i demonów są także fałszywe w dużej mierze… jeżeli występują na tej dwaj o imieniu szatan i jeden lucyfer…

 

 

 

*

6)

 • Niejaki Jan I Hirkan, król Judy przybrał sobie greckie imię Hirkan z chęci odejścia od postawy typowej dla swojego rodu – antyhellenizmu i obronę praw Mojżesza. Został on podstępem uciszony na zawsze wraz ze swoimi dwoma synami: Judą i Matatiaszem.
 • Jan III Sobiecki po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem nad Turkami użył sformułowania ”Venimus, Vidimus, Deus Vicit”
  przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył

I tak i nie, Polacy to wiadomo Słowianie, a późniejsi zaborcy nie byli wcale lepsi od Turków – jeden pies. Zresztą ”Turcy” pokazali swój warsztat miłowania bliźnich a konkretnie Ormian, Asyryjczyków i Greków. Oczywiście to nie do końca byli Turcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Donmeh

– Proroctwo dotyczące Mesjasza było znane już za króla Achaza i Izajasza. Odczuwam że był to plan B ze strony Boga, wiedział jak postąpią Izraelici
Biblia przewiduje podróż narodów do doliny Jozafata, większość biblii w tym mesjańska (nie wiem dlaczego zapewne przez przekład Biblii warszawskiej mocno skażonej przez Tanach oraz język angielski wypaczający imiona i nazwy własne) używa ohydnego imienia jehoszafata zamiast Jozafata:
Joela 4:
(12) „Niech ockną się i przybędą narody te na Dolinie Jozafata, bo tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne.

A nam religie wciskają bzdury (błędne) wyjaśnienie Apokalipsy i HarmMagedonu jako zniszczenie całej ziemi, wielka wojna tymczasem chodzi o zebranie ludu Bożego i ostatecznie wybicie sił zła, my nie będziemy brali udziału w tej bitwie według pism Jana i Ezechiela…

 

 • Wiele osób uważa nazywanie Mesjasza ”Isusem” zamiast Jezusem za śmiertelny heretycki błąd, tymczasem nikt nie z nich pretensji jeżeli używa się imiena ”Jeszu-a”

 • Wieże Pomieszania (Babel) budowali oprócz aniołów: Kuszyci (Murzyni), Egipcjanie, Asyryjczycy, Elamici..

 

 

Dzień Jedenasty

 

1)  – Jeżeli Słowianie to trzon Izraela, to oznacza że odbudowa Lechistanu jest jak najbardziej planem Bożym, tylko że w odnowionym Kanaanie, i powrócą ludzie do patriotyzmu w wykonaniu proroków, Dawida itd czyli umiłowanie Boga, Honoru (Zakonu), i ziemii danej przodkom. Ale nam obżydza się patriotyzm, zamiast spokoju, jest pobudzanie do agresji i walki z Islamem. Marne szanse na odbudowę Królestwa Słowiańskiego bez pomocy Boga i na zjednoczenie wszystkich Izraelitów.
Na Saulową i Nju Ejdżowską naukę o porwaniu [grup religijnych] czy uprowadzeniu przez UFo można zapomnieć. Biblia mówi najwyżej o tamtych 144 tys, a reszta zostaje, nie ma że ktoś nienawidzi tego świata i już do niego należy… chyba że ktoś stoi po stoi skazanych na śmierć drugą to wtedy można należeć do tamtego świata bo przecież to Bóg ma przyjść do nas a nie my do nieba. Do Boga się zwrócić, owszem ale za pomocą modlitwy i prawdy…
Jedno jest prawde, jak bardzo siły anielskie by się nie wysilały, z chwilą ukazania się Stwórcy cały plan pójdzie się…. To religie na czele z Pawłem potrzykroć apostołem swojego wymazańca głoszą jak to zostaniemy oszukani przez antychrysta, będzie apokalipsa, armageddon, Bóg nas zabije i weźmie do nieba, musimy uwierzyć bo piekło itd.
– Tych wirusów ze strony ”apostoła” Pawla jest pewno: nauczał że Prawo Mojżesza zostało wypełnione, dogmat o darach ”ducha”, Pawcio walczył z Piotrem o prawo do nauczania gojów, chociaż to Piotr osobiście został wytypowany przez Chrystusa, czyżby Bóg zmienił zdanie i bez konsultacji z apostołami powołał pokryjomu innego apostoła zmieniając swoje zdanie wobec Piotra ?

2) – Słońce jest symbolem Heliosa, Apollo był łączony z Heliosem jako jedna postać
Czarne Słońca (Black Sun) jest symbolem azteckiego pierzastego węża (QuetzalCoatl). Aztekowie składali krwawe ofiary dla tego słońca, katolicy w wydaniu hitlerowskim.
https://en.wikipedia.org/wiki/Suns_in_alchemy
Krzyż Słoneczny, Triskelion, Swarożyca, Czarne Słonce to jeden i ten sam symbol w różnych wydaniach – akt wielbienia Apollyona (Heliosa=Słońca) i jego kolegów.
Np. Battalion Azow na Ukrainie używa czarnego słońca.

 

 

8)

 • Ten gest Heil Hitler był stosowany wcześniej niż za Himmlera. Rzymscy cesarze używali tego gestu jako pozdrowienia tj. Rzymski Salut. Hail to pozdrowienie. Hello, Halo również oznacza pozdrowienie albo aureolę. Hail-ios, czyli pozdrawiam króla słońce, Heliosa lub jego pomazańca, wymazańca. Faraonowie uważali się za wcielenie Ozyrysa itd. Normalne gesty a specjaliści kierują je w stronę Heliosa, Apollyona lub innego Saturna.

 

 

 

 • Przymierze z 28 rozdziału 5 Ks Mojżeszowej zostało zawarte na ziemi Moabskiej. Niewielu zauważyło tam w najważniejszym tam werset o synagodze szatana jednocześnie nie używając tego terminu. Jest to rozdział absolutnie obowiązkowy.

Uważam za bardzo księgi [dla mnie] bez których nie mamy szans na zrozumienie głównego tematu Biblii:

 • Piecioksiąg (szczególnie dzieje Adama, Kaina, Noego, Henocha, Rozdział 10, Przymierze z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, Eksodus, Dekalog)

 • 2 Królewska (zwłaszcza opis wygnania Izraelitów na północ)

 • 1 Henocha

 • Jeremiasza, Ezechiela, Daniela

 • Ewangelia Mateusza, Jana, Jakuba List

Wiele osób nie docenia proroctwa Ezechiela, a przecież to tam Bóg przemawia do nas bezpośrednio, wprost…

 

 • Po angielsku interpretacja 3 głowego orła z 2/4 Ezdrasza

http://www.anglo-saxonisrael.com/content/three-headed-eagle-ii-esdras-11-12-identity-interpretation#

http://newensign.christsassembly.com/The%20Three%20Headed%20Eagle.pdf

 

 

 

 

Strasznie znienawidzoną sektą jest Pelagianizm, który głosi że:
1. Adam umarłby, nawet gdyby nie popełnił grzechu. | Kłamstwo
2. Grzech Adama obciążał tylko jego, nowo narodzone dzieci są w takim samym stanie jak Adam przed upadkiem. | Kłamstwo, to dlaczego umieramy ?
3. Cała ludzka rasa nie jest odpowiedzialna za upadek Adama. | jak wyżej
4. Wypełnianie prawa otwiera drogę do Nieba, podobnie jak Ewangelia | Prawda zmieszana z kłamstwami gdyby mówili że Prawo daje dostęp do życia wiecznego na ziemi to tak.
5. Nawet prze przyjściem Chrystusa byli ludzie bez grzechu, którzy osiągali życie wieczne | Przykład, Henoch i Eliasz
6. Dzieci nieochrzczone w wierze chrześcijańskiej mogą osiągnąć życie wieczna. | Krzest nie jest warunkiem zbawienia, celem chrztu jest rozpoczęcie nowego życia.

 

 

Dzień Dwunasty

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Czy nie dziwi nikogo to że pokazuje nam się różne symbole, tę ściemę z Illuminati (realnie to Alumbrados + wszystko do jednego wora) itd za pomocą kontrolowanej opozycji ?

 

 • Turcja, nie wiem czy jest to kraj przyjazny Papciowi czy Chasydom władającym Rosją, Polską itd. Sam Erdogan jest bez wątpienia dobrym politykiem (dobry znaczy że dobrze wypełnia wolę swojej frakcji, nie wolę ludu), kiedy wymyślim sobie ten pucz aby wysłać ludzi na ulicę jako rzekomo nieudany pucz. W efekcie czego opozycja została zagłuszona a poparcie wzrosło i przy okazji był temat zastepczy. Jedyne co Turcję ratuje to potęga militarna (nr. 1 na świecie) ale Nec Herkules kontra plures, jeżeli jest wrogo nastawiona Bułgaria, Syria, Armenia i pewnie Iran.

 

 

7)

 • Ta cała afera z Koreą jest jakby odwróceniem uwagi, powtórka z Irakiem. Nagle Trump stał się tym dobry, (większy bandyta Anglia), wszyscy na tego złego Kima posiadającego technologię nie z tej ziemi…. pewnie od Płutina

Trump, niby tak znienawidzony a jakoś już nikt nie czepia się jego działań wojennych….

 

 

 

 • Wychwala się tego Zero-steina pod niebiosa za rzekome obalenie Eteru. Prawdziwy geniusz N.Tesla pod względem dokonań przewyższał tego edomitę sto razy. Tesla był niewygodny więc trzeba było stworzyć autorytet zastępczy, tak zrobiono z Pawłem który przykrył dokonania apostołów. Tesla podobnie nazwał Einsteina kłamcą, tak Jakub nazwał Saula… pustym człowiekiem.

 • Na terenie dzisiejszej Gruzji i Armenii (w tym Kaukaz) znajdowano mnóstwo szczątków Nefilimów.
  !!!!!* O co chodzi z jarmułkami. Otóż czarne jarmułki są przeznaczone dla żydów a białe dla nie żydów.

 • O zPersjanizowanych Karmończykach negatywnie pisał Strabon, ale czy pisał prawdę…. Za czasów Sasanidów przesiedlano tam Arabskie plemiona a to może być ważne w tym proroctwie.

 * Wirusy Soboru Trydenckiego:

– Luter jako zły policjant, potępiono indywidualne interpretację Pisma aby ludzie nie poznali prawdy, potwierdzono sakramenty, wprowadzono księgi metrykalne, potwierdzono obecność Mesjasza podczas m(y)szy czyli zabija się codziennie mesjasza…

Od tego momentu mamy jeszcze gorliwiej propagowane kłamstwa i sekciarstwo. Mamy jeszcze masę sfałszowanych dokumentów typu ”Donacja Konstantyna”. 

 

 

8)

Temat Agarhy mocno wspólgra z Objawieniem i proroctwami, jeżeli uznamy tych ludzików którzych szukali naziści za grupę Apollyona.

UFO nie do końca może się udać, nie muszą się pokazywać jako ufoludki, lepiej brzmi nazwa ”bogowie”.

O Rzekomych Illuminatach szkoda gadać, kiedyś pamiętam Henryk rozgryzł że taka organizacja nie istnieje dlatego można o takich pisać niemal wszystko..

Gdyby mówiono o ”Oświeconych”, wtajemniczonych, lepiej to by wyglądało.

 

Wiele z tych rzeczy ma poparcie w religii New Age, czyli stare kłamstwa w nowych barwach z dużą dawką Hinduizmu. Śmiem twierdzić że jest to ulepszony Hinduizm.

New Age głosi panteizm (wszystko jest Bogiem), my mamy być człowiekiem duchowym, reikarnacja, rozwój duchowy, wolna wola w duchu bezprawia,

Rok 2012 był ważny dla Nju Ejdż, moim zdaniem (hipoteza) Isus powiedział do diabłów ”w 2012 roku planuję przyjść i zrobię z wami porządek” A oni to łyknęli albo czuli że wtedy przyjdzie Mesjasz ale zapomnieli że nie znamy dnia ani godziny…

New Age wiąże się także z Darwinizmem i Hermetyzmem. Duchowa Ewolucja, i bajka o reptach aby odciągnąć ludzi od Boga i Biblii jako źródła wiedzy. Wiele wskazuje na moce demoniczne, opętania, anioły itd. Ale taki bajki mają na celu wprowadzić ludzi w bład, do wzjemnej nienawiści.

 Gada się na tych Jehowych że sekciarze choć ale ich Eschatologia jest oparta na Objawieniu w wielu miejscach jest zgodna (nie zawsze).

Doktryna że śmierć człowieka to śmierć duszy, reikarnacja to kłamstwo, piekła nie ma, 144 tysięcy, itd

Ich wadą jest to np. że wierzą w zbory, zmienili znaczenie HarMageddonu jako końca swiata, plus własne nauki

Możliwe że tamtych 144, tysięcy pochwyconych do tronu Bożego, ich pieczętowanie rozpoczęło się od chwili zmartwychwstania..

Nie sądziłem że są aż tak blisko Biblii, to znaczy bliżej od zwykłych ale oni także nie znają Boga gdyż to jest religia.

Co ciekawe Saul apostoł Apollyona w niektórych fragmentach podpiera wiele z tych proroctw aby je później anulować.

Mówią że Saul nie cytował apokryfów… tia, tylko czemu jest wiele odniesień do tych tekstów jak Apokalipsa Eliasza, Ks Adama i Ewy, Jaszera, itd

To dzisiaj się wmówiło że 1 Henocha itd tj. księgi w które znajduję się w kanonach ortodoksyjnych sa złe, Chrystus cytował wielokrotnie te księgi jak Syrycha, Machabejskie, itp.

http://www.cin.org/users/james/files/deutero3.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

Mój Słownik:

New Age – Kontrolowana opozycja wobec NWO

Antyteizm – Wrogi Bogu Fosforyzm – Lucyferianizm – Satanizm w teorii Ofita –

Nazareizm –

Krzewicielizm –

Krystiaństwo –

Brainbreakerianizm – Chrystus synem Lucyfera

Foliarstwo –

New Age = Ezus = Illuminati / Ezus/Esus jest zaprzeczeniem Izus/Isus

INRI = Iustom Necar Reges Impios

IHS – Iset Horos Seb/Satan

NauczyciEL – Na uczyć El \ Nauczający o Bogu

Satanizm – praktyczne krzywdzenie innych, wielbienie diabła duchem i kłamstwem

Bałwochwalstwo – idolatria (kult idoli) a więc wielbienie wszystkich i wszystkiego po za Bogiem

Biała Magia – lucyferyzm, czary, horoskopy, okultyzm (jako czytanie dzieł okultystów) Czarna Magia – okultyzm praktyczny tj. przywoływanie demonów,

Ezoteryka –

Egzoteryka –

Mezoteryka – tajemnicze, znane przez niewielu przeciwieństwo Egzoteryki .

Sandziadostwo – płytka argumentacja, sofistyka, obłuda, mataczenie, straszenie, donosicielstwo,

Ofici – tak zwani czyści sataniści

Psychopata – głupek czerpiący przyjemną rozkosz z krzywdzenia innych ludzi, idealny kandydat do popełniania ludobójczych zbrodni

Socjopata – inteligentny psychopata, mniej więcej to samo co powyżej jednakże socjopata mógł stać się tym kim jest w wyniku wychowania.

Pneumatyka – duchowość

Agartha – otchłań, czeluść, miejsce w których są uwięzieni zbuntowani aniołowie.

Edomici – żydzi

Antynomia –

Metanoja –
Gnoza (Gnosis)
Nous –
Mizoteizm = Satanizm
Pneumatyka – duchowość
Pneumatyczny – duchowy

Miltha –

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy

8 comments

 1. Nathanielu…potrzebuję informacji w związku z rozpoczętym na forum wątkiem o liczbie zwierzęcia…

  http://zbawienie.forumotion.com/t293-liczba-zwierzecia-666

  Jesteś dobrze oczytany w różnego rodzaju apokryfach i dziełach historycznych i może mógłbyś dorzucić od siebie cegiełkę.

  Pytanie brzmi:

  Czy kojarzysz z innych religii tak negatywną postać, jak antychryst? Coś na podobieństwo pawłowego niegodziwca???

  I jakie są podobieństwa nauk tych religii, jak np. zbawienie z łaski, wyprawa do nieba, ustanowienie jakiegoś szczególnego miejsca kultu – taki wspólny mianownik ???

  Ciekawą myśl podrzucił Bushi…

  http://zbawienie.forumotion.com/t293-liczba-zwierzecia-666#12874

  Mimo tego dobrze, gdybyś rzucił okiem na mój wywód, w którym główną rolę gra nasz „ulubiony” apostoł.

  Pozdrawiam.

  Polubienie

  • Ostatnio byłem zajęty ale wczoraj przez jakieś kilka minut wyszukałem:

   https://pl.wikipedia.org/wiki/Turbos%C5%82owianie
   Odnoszę wrażenie że autorem tego jest jeden z wielu trolli, brak obiektywizmu, brak dowodów, nazywanie ludzi odmiennie myślących wariatami.
   Oczywiście do ”Lechistanu” podchodzę z rozsądkiem, na podstawie Biblii oraz kronik greckich, rzymskich opłacanych pisarzy….

   Dla tych panów nieuków, kreacjonizm jest fałszywą nauką, ja widzę dowody na kreacjonizm w niemalże każdym aspekcie naszego otoczenia, myśli, idee, prawa są dowodem na istnienie inteligentej istoty. Dla Ateistów wszystko może być stwórca byle nie został nazywany ”Bogiem”, może być UFO, wielka kropeczka itp.
   Oficjalny nurt nie za bardzo lubi ”Hipotezy Czasu Widmowego”, ”Dwóch Babilonów” i Protokołów…
   Dla mnie czas widmowy jest teorią, duzo rzeczy prawidziwe ale nie wierzę że zyjemy w XVIII wieku dzięki Ottonowi i Sylwestrowi albo przez Chazarów. Dla mnie, pomieszano w kolejności wydarzeń ze względu na Słowian i upadek Rzymu który przeradzał się w papiestwo.

   Istnieją jeszcze dwie kolejne ”nowe chronologie”
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Chronologia_(Davida_Rohla)
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_chronologia_(Fomienko)
   Pierwsza jeszcze ”jakoś” ujdzie ale ta od pana Formienko to intelektualne dno, przesada w drugą stronę…

   Polubienie

   • Z pewnego forum znalazłem kiedyś taki cytat, zapomnialem o nim ale może być przełomowy:

    /post Wita str.1/
    ”Apostoł” Paweł w Liście do Tytusa 1:12 zacytował słowa poety Epimenidesa z Knossos na Krecie czy też będąc na Areopagu wspomniał słowa z hymnu Kleantesa do Zeusa oraz z poematu Aratosa z Soloi w Cylicji o czym mowa w Dziejach Apostolskich 17:28. Czy tego rodzaju sytuacja oznacza, że Paweł cytował natchnione Słowo Boże będące w rzeczywistości słowami autorów pogańskich…?”
    I nie musiał mówić kogo cytuje, ponieważ jego słuchacze lub czytelnicy wiedzieli o kogo chodzi, to jest tak dzisiaj ktoś ci zacytuje „być albo nie być oto jest pytanie” i nie trzeba tu mówic kto to napisał bo i tak wszyscy wiedzą, czy bliższe nam wypowiedzi „cukier krzepi” „boso albo w ostrogach” czy polityczne „pomożecie?” Podobnie jest z wypowiedziami Jezusa i apostołów nie musieli za kazdym razem powiedzieć – a to napisał….. – cytowanie kogoś nie oznacza że księga tego którego się cytuje jest natchniona lub że wszystko co napisał jest natchnione, Księga Henocha może posiadać natchnione fragmenty, Jak zatem rozpoznać czy dana księga powinna być w kanonie zacytuje ze strony – Ekumenia.pl – gdzie podano przykłady z jakich apokryfów korzystali autorzy ksiąg natchnionych:Oto, jakie „odniesienia” do Ksiąg pozakanonicznych są umieszczone w edycji greckiego tekstu „NT” nie uwzględniam deuterokanonicznych —
    Wniebowstąpienie Izajasza 5.11-14 — do Hebrajczyków 11.37
    Wniebowzięcie Mojżesza — Judy 9
    Henocha
    1.2 — 1 Piotra 1.12;
    1.9 — Judy 14-15
    9.4 — Objawienie dane Janowi 15.3; 17.14; 19.16
    14.22 — Objawienie 5.11
    25.5 — Objawienie 15.3
    27.3 — Objawienie 15.3
    46.3 — do Kolossan 2.3
    51.2 – wg Łukasza 21.28
    60.8 — Judy 14
    63.10 — wg Łukasza 16.9
    69.27 — wg Jana 5.22
    70.1-4 — do Hebrajczyków 11.5
    1 Ezdrasza 1.32 LXX — wg Mateusza 1.11
    3 Machabejska
    2.5 — Objawienie 14.10; 20.10; 21.8
    5.35 — 1 do Tymoteusza 6.15; Objawienie 17.14; 19.16
    4 Machabejska
    2.5 — do Rzymian 7.7
    7.19 — wg Mateusza 22.32
    Psalmy Salomona
    5.4 — wg Łukasza 11.21-22
    5.9-11 LXX — wg Mateusza 6.26
    7.6 — wg Jana 1.14
    17.23-24 — Objawienie 2.26-27
    17.34 (31) — Objawienie 21.24; 21.26
    Inne —
    Aratus, Phaenomena 5 — Dzieje Ap 17.28
    Cleanthes — Dzieje Ap 17.28
    Epimenides, de Oraculis — do Tytusa 1.12

    Polubienie

   • Post 11.11.2017

    1) Powiem tak, diabeł nigdy nie miał dzieci, null zero ale ta nauka o czarnym Mesjaszu plus mowa Frania że Isus jest diabłem nieźle działą. Wiadomo że kiedy Bóg się ukaże wraz z Isusem, diabły mogą powiedzieć że jest to syn Lucyfera itd. Tonący brzytwy się chwywa i będą stosowane nieczyste zagrywki – już są.
    Nie mam czasu na pisanie albo na odpieranie ataków bezbożników. Praktycznie większość z nich podaje te same dezinformacje o Horusie jako rzekomym Isusie, Bóg jako Jahwe Jehowa Yhwh krwiożerczy jaszczur specjalista od żydów itd. Klasyczne zażydzanie Biblii z jednoczesnym zwalaniem winy ogólnie na wszystkich żydów.
    2) New Age jest pojęciem wieloznacznym, do tego ruchu mogą należeć prawie wszyscy którzy słyszeli o NWO ale odrzucają Biblię jako Słowo Boga.
    Manipuluje się trochę pod jednym względem, przykład: Biblię [według negatorów najbardziej satanistyczna książka gorsza od Biblii Szatana] napisali alegorycznie jacyć magowie w tajemnym miejscu, Koran także, Talmud itd. wszystko to Iluminaci pisali gdzieś. Oczywista manipulacja, bowiem takim tokiem myślenia można wszystko udowodnić że np. Darwin nie istniał a jego dzieła pisali Iluminaci, że Stalin nie istniał tylko Iluminaci itd.
    Ja to widzę inaczej, kiedy jesteś w showbiznesie, nagrywasz filmy na YT, nagrywasz płyty, piszesz na forach (Henryk coś o tym powinien wiedzieć) itd., możesz robić swoje jeżeli dajesz innym zarobić (YT, wytwórni itd.) ale kiedy zaczynasz zadawać trudne pytania… następuje drastyczna cenzura i zainteresowanie agentów udających psi-ja-ciul. Chodzi o odebranie wiarygodności m.in.
    Taki Russel odkrył trochę prawdy dlatego po jego śmierci następcy stworzyli własny twór, po śmierci Apostołów stworzono Pawłościaństwo aby przykryć prawdę.
    O Gigantach takie Sanjaye nie mówią, a Biblia, Koran, mity, legendy, archeologia, ba! nawet w wielu filmach, grach, książkach (mistrz Tolkien) występują różne rodzaje gigantów. Pokazuje się jednak Gigantów jako bajki, małpoludów, Boga jako Jahwe, Allaha (Hubal z przymiotem Boga (Al=El) jako szatan, Tolkiena się oczernia itd. Wszyscy poza nałukowcami potwierdzają Biblię, nawet my jako ludzie nieświadomie.
    Klasyczna ultra Saulowa metoda to nazywanie wszystkiego satanizmem, złem itd, wszystko ‘’złe po za mną’’

    3) Na przykładzie JSM można ukazać również działalność psychologicznej/propagandowej walki Behemota (Therion=Besti) na czele z Niszczycielem cywilizacji wedle mitów ”dziadkiem’’ Sat-urna (SATurN > SatAn) oczywiście mity to półprawdy mające na celu wyjaśnić pochodzenie różnych rzeczy tj. interpretacja rzeczywistości.
    Co do Sawła, był on albo zbuntowanym aniołem (np. Merkurym/Hermes) albo pustym (według Jakuba którego Saul podobno z faryzejstwem zrzucił z wierzchołku świątyni, następnie ukamieniowany by później roztrzaskać mu głowę pałką roku około 62) człowiekiem całkowicie opanowanym nie przez demony a potężnego anioła.
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Sprawiedliwy
    Łukasz rzekomy poganin z Antiochi Syryjskiej swoją gruntowną znajomością ST (przypowieść o synu marnotrawnym jako alegoria [moim zdaniem z tego co pamiętam) Jakuba Ezawa i Boga), przepisów prawnych itd. wychodzi na albo anioła albo człowieka pustego dla anioła.
    Marek także niedobrze wygląda, miał za zadanie zinfiltrować Piotra a po jego zgodnie zabrał wszystkie notatki by pofrunąć z nimi do Aleksandrii. Gdzieś czytałem, bodajże w rekonstrukcjach Marjona że to [ponoć] Marek jest autorem listów do Tesaloniczan. 1 List Piotra to zapewne jego dzieło, na współkę z Pawłem, Sylwanem, Tymoteuszem itd. Kółko wzajemnej adoracji!
    Autor listu do Hebrajczyków, pytanie dlaczego anonimowy i czemu do Hebrajczyków ? Saul raczej tego nie pisał bo styl inny, równie dobrze mogło być więcej tych listów i więcej autorów niż jeden Paweł. Stawiam na Barnabę albo Łukasza, za bardzo umniejsza nam się rolę Barnaby którego tłum określił jako Zeus, a Zeus=Amon=Jupiter, a czasem jako Baal. Ci bogowie wymieniali swe cechy między sobą i nie można brać tego dosłownie. Jedno co mnie wychodzi, że 616 to może być skrót od imienia Słońca czyli Heliosa (Chi Iota Stigma = Chilios)
    W liście do Hebrajczyków autor (Barnaba ?) nie pisał do gojów ale zapewniał za to że przez nam potrzebna jest jedynia wiara. Hbr 10:32, pada słowo: fōtisthentes [którzy zostaliście oświeceni..ciemnością od Fosfora vel Lucypera vel Samaela itd.

    4) Co do korzystania z internetu, osobiście nie używam Windows 10, wolę 7 chociaż sam mam W. 8 Uważam że najlepsza w użyciu przeglądarka to guuugle Chrome ze względu na rozszerzenie ‘’Save as mht’’ które pozwala zapisać dla nas daną stronę którą przeglądamy w formacie Mht, szybciej się otwiera od plików HTML i sam mam większość plików ze stron w tym formacie . Firekoks ma gorszy programik dodatkowo jest wolniejszy od Chromu i trudniejszy w obsłudze w zamian pozwala nam robić zdjęcia/screeny z danej strony. Przydatne jeżeli ktoś tworzy artykuł i chce przedstawić czyiś komentarz itp. W firekoksie zapisane pliki w formacie Mht zabierają nam więcej pamięci [MB] i w przeciwieństwie do Chrome mogą nie zawierać zdjęć

    6) No… widać że są ludzie którzy bardziej są zainteresowani Heńkiem niż on sam. Cóż, internet pozwala nam wymianę poglądów, opinii. Dyskusja oraz śledzenie forów i blogów jest czymś normalnym ale jeśli ktoś bardziej się interesują tobą niż sobą… homosie czy co ?
    ST to oczywiście najlepsza Septuaginta, polecam używać co najmniej 2 przekłady jednocześnie: Katolicka i Protestancka np. Warszawska/Tysiątka albo Gdańska z tego roku i Poznańska, jak kto woli. Najlpiej porównywać z przekładem interlinearnym,
    Nie twierdzę że BM jest idealna… przecież to ulepszenie zażydzonej Warszawskiej z tymi imionami Habakkuk, Jozue, Aszer, Jehu itd. Oczyszczanie Biblii jest bardzo trudną robotą a problem jest taki że nie można kopiować nowych przekładów (prawa autorskie), można się inspirować aby oddać prawidłowy sens w danym fragmencie.

    Coś w tym jest że na Heniu wyrosły różne osobistości… dzisiaj albo odrzucające Biblię w całości albo wierzące w oryginalność syjonistycznego Tanachu.

    Nikt jakoś nie chce wspominać o najważniejszych tematach w Biblii.. Jakieś 99% Chrześcijaństwa wywyższa Mesjasza ponad Boga albo powtarza dogmaty Sawłą. Chrześcijaństwo charakteryzuje się że jest sekciarskie ‘’my jesteśmy duchowi a wy cieleśni, my jesteśmy lepsi a wy diabelskim pomiotem’’ ‘’albo jesteś z nami albo zgnijesz w piekle’’ Większość religii naucza tego samego uzywając różnych słów.

    7) Oczywiście wrzuca się wszystkich do jednego wora: Jehowi sekciarze i pewnie wariaci (kościelniaki traktują nauki ŚJ te prawdziwe za sekciarstwo a typowe Pawłościaństwo za to co jest ok), islam=terror, Allah=szatan (oczywiste kłamstwo, jedni mówią że Jahwe to lucyfer dlatego trzeba uważać bo kto mieczem wojuje od miecza ginie, możesz wyśmiać muzułmanina że powołuje się na Koran i Hadisy a on może cię w ten sam sposób wyśmiać za czytanie ‘’Ewangelii oraz Tory’’ inaczej mówiąc uproszczony NT oraz ST. Co jest niepokojące dużo Pawłościan jak coś im się niepodoba… filmów nie oglądają bo Hollywood, muzyki nie słuchają bo rock. Tylko.. jak można nazwać Black/Death Metal rockiem ? Jeśli ktoś nazywa takie gwiazdunie jak zGaga, Perry itp, często to są albo kobity na które pracuje cały sztab albo są to obojniaki. Nie mam szacunku dla wokalistów na których pracuje cały sztab ludzi (tj. ktoś pisze za ciebie, no sorry albo śpiewasz, piszesz i grasz prawdziwą muzykę albo odwalasz kaszanę). A prawdziwa muzyka od jakiś 15 lat jest na wymarciu, promuje się jakieś gwiazdeczki zamiast zespoły.

    8) Pamiętam jak ostatnio w fake news mediach podawano jak to żydki i ogólnie cały świat jest zszokowany, że w Polsce jest rasizm, antysemityzm, anty… itp. Nie tyle przeszkadzały im hasła wbrew pozorom prawdziwe bowiem albo będzie Europa dla Europejczyków, Afryka dla Afrykańczyków itp. albo dla nikogo. Edomici boją się powiedzieć że najbardziej przeszkadza im hasło ‘’my chcemy Boga…. (my poddani)’’ Cóż, boją się o swoje stołki a nawet swojego życia, dlatego planuje się zrobić z Ukrainy nową Chazarię. Wtedy pochodzenie żydów niemieckich od Chazarów będzie im potrzebne.

    9) Nazywająć Mesjasza Bogiem stawiamy Stwórcę poniżej człowieka. Co to za Bóg zabity przez człowieka ? Po drugie, są osoby które twierdzą na podstawie listów Pawła że to sam Bóg zabił Isusa. Prawie wszystkie grupy chrześcijańskie wyjaśniają błednie termin Apokalipsa, Harmageddon, Eucharystia, Ewangelia, Królestwo Niebieskie itd.

    Apokalipsa to ujawnienie (prawdy), (H)Armageddon to miejsce zebrania tłumów a nie bitwa dobra ze złem. Jan użył Starohebrajskie słowa w greckiej transliteracji dlatego w oryginalnych tekstach NT jest ArMagedon ponieważ w grece nie ma litery H. Czyli powinno być amen/amin a nie amhn, oraz Enoch po naszemu Henoch.
    Prawdziwym wielkim architektem świata jest Bóg… tylko że Lucypierdek ukradł ten tytuł, dlatego radzę unikać tego zwrotu.
    Żadna z religii nie mówi o powtórnym Eksodusie 12 plemion Izraela.

    A Saul Powiedział jednak prawdę 2 Kor 5: (14) Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za
    wszystkich umarł; a zatem wszyscy umarli;
    (15) A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony.
    (16) Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy.
    (17) Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
    (18) A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania,
    (19) To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania.
    (20) Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.
    (21) On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

    Cielesność według Pawła to przestrzeganie Prawa Bożego, a jak wiadomo [Ew Mateusza 7] Mesjasz nie chce tych osób znać:
    (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.
    Saul na dodatek promuje Ekumenizm i New World Order pod pozorem Miłości, Braterstwa, Równości, Nowego Stworzenia, Pojednania…

    Polubienie

 2. Postanowiłem w głównych artykułach dodawać max 5 postów ze starych niepublikowanych itd notatek, jestem jednoczesnie w trakcie tworzenia trzech artykułów.

  Sprawdzam w międzyczasie różne książki (pdf), filmy itd gdzie szkaluje się Boga i Biblię.
  Oni wszyscy posługują się sprawdzonymi trikami bazującymi na niewiedzy czytelników bądź słuchaczy.
  Mówią o zbrodniach papiestwa, syjonistów itp ale o Behemocie/Therionie/Bestii oraz o Gigantach/Nefilimach niewiele (a właściwie nic) nie wspominają. Raczej chodzi o to, że kiedy ukaże się Niszczyciel jako… (UFO, Agartha, Atlantyda…może wszystko na raz) to ukaże nam zbrodnie w religiach i zwali całą winę na jaszura Jahwe od żydów (czytaj. Stwórcę świata i dobra).
  Na zasadzie ”a gdzie był Bóg kiedy mordowano tych, tamtych…”’
  A Pismo mówi że wina musi być dopełniona, czyli cieszcie się, róbcie swoje a kara przyjdzie z pewnością. Bóg wie kto do czego jest zdolny i daje się każdemu wykazać, każdy dostanie to na co zasługuje i o tym Isus mówił że jedni będą po prawicy a drudzy po lewicy.

  Esencją ruchu Nju Ejdź oraz lucyferianizmu (satanizm w teorii) jest dogmat ”jesteś bogiem” oraz ”wszystko jest bogiem, musimy łączyć się z kosmosem” itd.
  Dla mas podsuwa się termin chwytający za serducho ”miłość, ekumenizm, jedność, braterstwo, równość itd” Saul również nauczał o miłości ale nie precyzował, do kogo ma być skierowana miłość i w jaki sposób. Isus mówił wprost aby przebaczać i miłować w stosunach międzyludzkich, zbrodniarzy nie musimy kochać mamy ich unikać.
  Ten cały ruch New Age, który jest wielkim jednym zbiorem różnych poglądów, do tego ruchu mogą należeć osoby o całkowicie odmiennym punkcie widzenia – ważne aby wierzył w ten cały pokarm duchowy, że duchowość jest ok, cielesność jest zła. Nie wszyscy adepci zwalczają Biblię, część tłumaczy że są to dezinformacje alegoryczne ale oni, oni znają ten prawdziwy przekaz. Masoni wysokiego stopnia podobne cisną bajery.

  Im więcej znajduje ”dowodów” przeciw Biblii, skłania mnie to do szukania kontrargumentów. 99% Chrześcijan nigdy nie czytała Biblii z własnej woli co najwyżej od księdza i nie jest w stanie bronić swego stanowiska… czyli są bezradni
  Są różne grupy lucyferian, zazwyczaj używają banalnych dowodów ale 99% łączy Boga z KRK, że niby działąją na polecenie Trójcy. Nie obalają dogmatów jak piekło bo ich celem jest prawda, a pod pozorem prawdy zaatakować Boga.
  Najprzebieglejszy jest z nich Sanjajca, w ogóle żeby zaatakować Boga to trzeba mieć jakąś wiedzę. No tak, jeśli odrzucimy Boga to musimy wypełnić pustkę, i musimy dać coś w zamian np. Jesteś Bogiem
  Dlaczego tak uczepili się Boga jako Jahwe, Isusa jako żyda ?
  Dlaczego nie atakują Islamu, Hinduizmu, Satanizmu ? Boją się czy co ?
  Oj, niech się modlą żeby Słowianie nie byli narodem wybranym.. nie chciałbym być w ich skórze w dniu sądu na pustynii. Wszyscy ci co nazywają Izraelitów żydami, Boga Jhwh, Isusa żydem itd wyjdą na totalnych zakłamańców… stracą wiarygodność zresztą już wielu ”eskpertów” traci wiarygodność jeśli nie znają głównego tematu w Biblii a raczej 2 tematów.
  Koran ani słowem nie wspomina o Królestwie Bożym na ziemii i 12 zjednoczeniu 12 plemion Sławnych Słowian Biblijnego Izraela.
  Ci panowie i panie zwalczający Biblię także o tym nie mówią, pastorzy milczą, Kościoły milczą… To jak czytają Biblię ?

  * Papcio JPII oprócz wystrugania dzieciątka miał trochę więcej za uszami:
  – Ekumenizm = Całowanie Koranu, wygięty krzyż, wielbienie żydów, szacun do szamanizmu itd.
  – tuszowanie zboczeń
  – wybielanie zbrodniarzy jako świętych, Piusa IX który wymyślił dogmat nieomylności
  – wywyższenie na ołtarze sadystki ”matki” Teresy
  – Nazwanie Piusa XII sługą bożym… ten sam co Hitlerka wspierał.
  – Współpraca z Opus Dei
  – Zakaz antykoncepcji i pozorny zakaz aborcji (zasada zakazanego owocu)
  – Kult Marii

  [PS. Najnowszy Firekloc nie obsługuje plików mht, za to Chrome ”save as mht” działa doskonale.

  Jak wcześniej wspominałem dzisiejsze USA mocno przypomina starożytny Rzym, zaś Anglia przypomina Helladę.

  Ciekawe Linki:
  http://www.newsweek.pl/kultura/wiadomosci-kulturalne/talmud–ksiega-jak-internet,69712,1,1.html
  http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/kultura/madonna-modlila-sie-przed-sciana-placzu,42965,1
  https://mihailandrei.wordpress.com/2010/06/25/iisus-hristos-vs-isus-cristos-original-greaca-vs-traducerelatina/
  http://kresywekrwi.blogspot.com.au/2016/09/17-wrzesnia-szyderstwo-historii.html

  http://www.sinaiticus.com/
  http://www2.almamater.uj.edu.pl/109/35.pdf
  http://www.filadelfiamedia.com/artykuly_pdf/Dlaczego%20Antioch%20Epifanes%20nie%20moze%20byc%20malym%20rogiem.pdf

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Codex_Chisianus
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Papirus_967
  http://www.academia.edu/7137211/Dlaczego_B%C3%B3g_stworzy%C5%82_%C5%9Bwiat._O_przyczynie_stworzenia_%C5%9Bwiata_w_%C5%9Bwietle_pism_apokaliptycznych
  https://archeologiabiblijna.wordpress.com/
  http://mateusz.pl/pow/pow_990413.htm

  http://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/elijah-wood-opowiedzial-o-zorganizowanej-pedofilii-w-hollywood/mj4m8sv
  http://astrahistoria.pl/islamski-sojusz-elzbiety/

  * Miasto fenickie Tyr a obecnie Sur. Tyr znaczy skała a po aramejsku Kefa.

  * Czy nikogo nie dziwi to Luter pojechał do papcia w 1517 roku i nic ? Przecież móg skończyć na stosie jak Jak Husa ale najwyraźniej Luter był bardzo potrzebny do podziału. Na dodatek gadał takie brednie na podstawie listów swego idola że głowa mała.
  * Plan 1 WŚ nic nie mówi Polsce, Ukrainie i Turcji. Turcja czyli raczej Donmeh wyrzynający Pontyjczyków, Ormian, Asyryjczyków.

  * Te gadanie na temat tzw Illuminati nie są przypadkowe, pełno tego bagna ”Illuminati Exposed” itp. Przyzwyczaja się nas do symboli (Oko Horusa, Piramidy…) nazywając je Illuminati. Pokazują problem a nie dają rozwiązań, bo Illuminati to kto ?

  * Znamię Behemota związane z liczbą jego imienia. Jak 616 to będzie chodziło o imię Heliosa jak Chi Ksi Stigma to też może być Słońce. Coś czuję że najpierw to będzie tatoo jako wstęp a ostatecznie będzie ten czip. Najpierw jedno a później drugie, kto ma tatoo np. z imieniem Chilios albo z jakimś innym symbolem Niszczyciela cywilizacji to już może czekać tylko na chipsa.

  * Edom:
  Około 20 tysięcy Idumejczyków poszło bronić nieswojej Jerozolimy przed Rzymianami. Według źródeł Idumejczycy byli naturalnymi i tradycyjnymi wrogami Izraelitów.
  W VIII wieku pne Idumea stała się wasalem Asyrii. Podczas zniszczenia świątyni Salomona nr1 slądrowali ją i zabrali przedmioty zabrane im przez Izraelitów.

  Polubienie

 3. Pojęcie synagoga przeciwnika (szatana) zostało użyte wyłącznie dwa raza odnośnie wspólnoty mesjańskiej w Smyrnie i w Filadelfi,
  Smyrne co nie co opisałem jak Idumea ukazuje swe oblicze wybijając niewinnych Ortodoksów (Ormianie, Grecy).

  Filadelfia
  Obj 3:
  (8) Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.
  (9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

  Zatem społeczeność Filadelfii pomimo błędów czy małej siły przebicia nadal trzymała się Prawa, jest to grupa mocno prześladowana przez syfonistów podających się za naród Judejski, kłamliwie na ich nieszczęscie. Dalszy fragment odwołuje się do proroctw Izajasza które cytowałem gdzieś indziej że owa grupa Ss będzie musiała ze strachu oddać pokłony.
  Owszem część uratuje swoje życie ale co mamy powiedzieć o tych co boją się wyłącznie wyroku a nie tego co czynili ?
  Metanoja (Nawrócenie się) nie polega na pustych deklaracjach i mówieniu jak to wszystkich kochamy, trzeba powrócić do Ojca czyli żmudnie eliminować imperfekcje i udoskonalać swoje talenty. Nie ma ewolucji w kierunku boskości….
  Ta społeczność pasuje jakby do Słowian czy ogólnie do tych Izraelitów trzymających się esencji Prawa
  Być może część z nich to właśnie część z 144 tys wybranych…. możliwe

  Nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę ale Izraelici mieli zadanie nieść narodom Prawo i reprezentować Boga, a także wykonywać wyroki na ofitach (Kananejczycy, Mesmraimczycy) i zawiedli…
  I dlatego to jest kolejny cel kradzieży tożsamości przez Edomitów, aby cały (normalny) świat krytykował Boga za to że wybrał za swój naród bezbożników…
  Idumejczycy nie byli niewolnikami w Egipcie więc celebrowanie przez Paschy jest wysoce nie na miejscu dlatego nie warto czerpać wiedzę z rabinicznych źródeł.
  Także dzisiaj nie wiem czy jest sens celelbrowania Paschy (oczywiście w czysto Septuagintystycznym wydaniu).

  A jeszcze jedno
  http://zbawienie.forumotion.com/t331-znak-kaina#15295
  Ten cytat rzekomo z Flawiusza nie istnieje, szukałem w obu wersjach

  I 2
  2. And when Cain had traveled over many countries, he, with his wife, built a city, named Nod, which is a place so called, and there he settled his abode; where also he had children. However, he did not accept of his punishment in order to amendment, but to increase his wickedness; for he only aimed to procure every thing that was for his own bodily pleasure, though it obliged him to be injurious to his neighbors. He augmented his household substance with much wealth, by rapine and violence; he excited his acquaintance to procure pleasures and spoils by robbery, and became a great leader of men into wicked courses. He also introduced a change in that way of simplicity wherein men lived before; and was the author of measures and weights. And whereas they lived innocently and generously while they knew nothing of such arts, he changed the world into cunning craftiness. He first of all set boundaries about lands: he built a city, and fortified it with walls, and he compelled his family to come together to it; and called that city Enoch, after the name of his eldest son Enoch. Now Jared was the son of Enoch; whose son was Malaliel; whose son was Mathusela; whose son was Lamech; who had seventy-seven children by two wives, Silla and Ada. Of those children by Ada, one was Jabal: he erected tents, and loved the life of a shepherd. But Jubal, who was born of the same mother with him, exercised himself in music;7 and invented the psaltery and the harp. But Tubal, one of his children by the other wife, exceeded all men in strength, and was very expert and famous in martial performances. He procured what tended to the pleasures of the body by that method; and first of all invented the art of making brass. Lamech was also the father of a daughter, whose name was Naamah. And because he was so skillful in matters of divine revelation, that he knew he was to be punished for Cain’s murder of his brother, he made that known to his wives.

  Nay, even while Adam was alive, it came to pass that the posterity of Cain became exceeding wicked, every one successively dying, one after another, more wicked than the former. They were intolerable in war, and vehement in robberies; and if any one were slow to murder people, yet was he bold in his profligate behavior, in acting unjustly, and doing injuries for gain.

  Tylko dolny cytat się zgadza….

  A teraz polska wersja Dawnów Dziejów Izraela (Antyczności Judejczyków
  2. Szmat ziemi przewędrował Kain, aż wreszcie osiadł wraz ze swą
  niewiastą w miejscu zwanym Nais /Nod/. Osiedliwszy się tam, zrodził
  dzieci. A ciążąca na nim kara nie posłużyła mu za ostrzeżenie, ale jeszcze
  głębiej zanurzył się w nieprawość i dogadzał swemu ciału wszelkimi
  rozkoszami, nie bacząc, że pociągało to za sobą niejednokrotnie krzywdę
  żyjących z nim ludzi. Napełniał swój dom bogactwami zdobytymi przez
  grabież i gwałt, a kogo tylko spotkał, zachęcał do rozkoszy i rozboju i stał
  się dla ludzi mistrzem wszelkiego bezeceństwa. Wynalazłszy miary i wagi,
  zmienił ową niewinną i szlachetną prostotę, w jakiej żyli ludzie, póki
  ich nie znali, w życie pełne oszustwa. On również pierwszy wykreślił
  granice na ziemi, zbudował miasto i obwarował je murami, zmusiwszy
  swoje plemię, by zgromadziło się na jedno miejsce. Miasto to nazwał
  Anochą /Henochą/, od imienia swego najstarszego syna, Anocha /He-
  nocha/. Anoch /Henoch/ miał syna Jarada /Irada/, a z niego zrodził
  się Maruel /Mawiael/, którego synem był Matuzal /Matuzael/, ten zaś
  zrodził Lamecha. Lamech miał siedemdziesięciu siedmiu synów z dwu
  swoich żon, Selli i Ady. Jeden z nich, Jobel /Jabel/, urodzony z Ady,
  rozpostarł namioty i poświęcił się pasterstwu, a Jubal, pochodzący od
  tej samej matki, ćwiczył się w muzyce i wynalazł gęśl i cytrę. Spośród
  synów urodzonych z drugiej żony Lamecha Jubel /Tubalkain/ górował
  nad wszystkimi siłą i odznaczył się w sztuce wojennej, zdobywając dzięki
  niej to, czym rozkoszuje się ciało; on również pierwszy trudnił się kowal-
  stwem. A zrodziwszy jeszcze córkę Noemę, Lamech, ponieważ rozumiał
  dobrze sprawy boskie i wiedział, że ma ponieść (większą) karę za brato-
  bójstwo spełnione przez Kaina, oznajmił to swoim żonom.
  Jeszcze tedy za życia Adama potomkowie Kaina zabrnęli na samo dno
  łotrostwa, bo każde pokolenie przejmowało występki poprzedniego i do-
  dawało do nich nowe. Pałali namiętnością wojny i grabieży, a jeśli który
  z nich był zbyt lękliwy, by rzucić się w morderczy bój, znajdował inne
  drogi, by w obłędnej pysze zadawać gwałty i nasycać swą zachłanność.

  Łatwiej jest mi uwierzyć w słowo pisane, odnoszę się nieco do Mark Of Cain i nawet jest to ciekawa koncepcja, szkoda że Henryk posługuje się sandziadowską techniką jeszcze może zaraz będzie że Marek pochodzi od mark czyli znamię a Kain od coin czyli moneta i gain czyli zysk, nie no żartuje po prostu ludzie pokroju ELi James mówią dużo prawdy ale z tym że Potop miał charakter lokalny albo że Żydzi pochodzą od Kaina (Branhamowi to ujawniał jakiś anioł upadły teorie seerpent seed).
  Generalnie pół prawdy pół bredni ponieważ z potopu ocalało z 8 osób a Kain czy jak to mówią Qayin ?
  Podobno został zabity, co zasiał to zebrał tylko nie pamiętam czy przez Tobela czy Lamecha.
  O tym mówi Księga Jaszera i Księga Jubileuszów, do tej pierwszej nie mam zaufania ponieważ została spisana w XVII wieku albo nawet później nie chce mi się sprawdzać tego w każdym razie sama nazwa oraz imiona które Henrykowi nie przeszkadzają (pije do tych Hiskaszów, Jehów, Jehoszafatów i do Brejna tak na luzie) wzięte z Tanachu:

  Jaszer 7:
  6 A synami Jawana byli Elisza, Tarszisz, Kittim i Dodanim
  7 A synami Tubala byli Arifi, Kesed i Taari
  8 A synami Meszeka byli Dedon, Zaron i Szebaszni

  Meszek, Jawan, Tubal, Dodanim… Tanach
  A powinien być Mosoch, Jowan, Tobel, Rodanim

  A nazwa czy imię Jaszer… Yasher
  LXX nie wspomina o takim imieniu, owszem mówi o Księdze Sprawiedliwego czyli znowu tytułowanie, podobnie mamy z Tetragramem gdzie ludzie tytuły Adon, El, Elyon, Sabaoth itd uznali za imię własne.
  Możliwe że Brejn ma racje i Bóg po prostu nie wyjawił swego imienia
  https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2016/08/27/co-szatan-zrobil-z-biblia-cz-42-zapomnielismy-imienia-bozego-na-rzecz-imienia-baala/#comments
  I zamiast mówić do Boga używa wielu imion własnych jak Jahwe, Jehowa, Jhvh (symboliczne imię dla Baala), Jah, Iah, Yah, Jahbulon… nawet Muzułmanie uznali Tetragram jako imię własne AlLah, oni chociaż uznają itacyzm no ale coś za coś….

  Tylko że ”’Pan” po polsku kojarzy nam się z Panem Satyrem, po grecku wygląda sprawa lepiej i mamy Kyrios.
  Owszem Tannaici, Amoraici, Masoreci, Rabini używali imienia Baal jako pan zresztą w nazwie ”masoreci” to jest baʽalé hammasoráh, „panowie tradycji. Baalowie tradycji! Tanach jest dziełem satanistycznym!
  Samo imię może także oznaczać reputacje…

  Z Heniem na szczęście jest taka dziwna sprawa że prędzej czy później dojdzie do tych samych wniosków do których inni dochodzą wcześniej, czyli nie jest źle bo dezinformatorom nie jest dane poznać tajemnic.

  O staurosie pisałem dawno temu
  https://basileia785.wordpress.com/2016/11/11/apologia-nr-35-odrzuceni-potomkowie-abrahama-ismael-ezaw-dan/
  Ale później wyczytałem w książce że Jehowi niby kłamią z tym palem bo pal jest symbolem jakiegoś upadłego anioła (uważam kult Magma Mater za upadłego anioła a nie samego demona).
  Ale kto powiedział że musi być pal/bal ?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Stauros
  Nas interesuje ten fragment:
  W grece koine, tj. grece używanej od czasów Aleksandra Wielkiego do roku około 300, termin σταυρός oznaczał pal, pal z poprzeczką umieszczoną nad nim (crux commissa), dwubelkowiec złożony z dwóch identycznej długości belek (crux immissa). To ostatnie znaczenie było rzadko stosowane. Znali je Filon i Flaccus. Grecki przekład Starego Testamentu, Septuaginta, w ogóle nie stosuje terminu stauròs[a][9].”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Staurogram
  T to od Tammuza, Chi Rho czyli Christogram to bardzo zboczony symbol podobnie krzyż w koronie u świadków jehowych. Znaczy się zboczony, dla wysoko wtajemniczonych to oni wprost się chwalą pochodzeniem od Grigori i obelisk właśnie w Rzymie symbolizuje ich prącia a krzyż ośmioramienny wpisany W koło opisuje….

  O to dzieci zamknijcie otwory słuchowe i wzrokowe (znalezione na internecie)

  http://detektywprawdy.pl/2014/08/27/vaticanus-starodawny-demon/
  Nie tam demon tylko anioł…
  Christogram według Alberta Pike’a Chi Rho (Chrystogram) to je laska Ozyrysa
  Morals And Dogma
  Cross. is the mark of 600, the mysterious cycle of the Incarnations.

  We constantly see the Tau and the Resh united thus . These two letters, in the old Samaritan, as found in Arius, stand, the first for 400, the second for 200=600. This is the Staff of Osiris, also, and his monogram, and was adopted by the Christians as a Sign. On a medal of Constantius is this inscription, „In hoc signo victor eris .”An inscription in the Duomo at Milan reads, ” et Christi * Nomina * Sancta * Tenei.”

  The Egyptians used as a Sign of their God Canobus, a or a indifferently. The Vaishnavas of India have also the same Sacred Tau, which they also mark with Crosses, thus , and with triangles, thus, . The vestments of the priests of Horns were covered with these Crosses . So was the dress of the Lama of Thibet. The Sectarian marks of the Jains are The distinctive badge of the Sect of Xac Japonicus is . It is the Sign of Fo, identical with the Cross of Christ.

  On the ruins of Mandore, in India, among other mystic emblems, are the mystic triangle, and the interlaced triangle, , This is also found on ancient coins and medals, excavated from the ruins of Oojein and other ancient cities of India.

  You entered here amid gloom and into shadow, and are clad in the apparel of sorrow. Lament, with us, the sad condition of the Human race, in this vale of tears! the calamities of men and the agonies of nations! the darkness of the bewildered soul, oppressed by doubt and apprehension!

  There is no human soul that is not sad at times. There is no thoughtful soul that does not at times despair. There is perhaps none, of all that think at all of anything beyond the needs and interests of the body, that is not at times startled and terrified by the awful questions which, feeling as though it were a guilty thing for doing so, it whispers to itself in its inmost depths. Some Demon seems to torture it with doubts, and to crush it with despair, asking whether, after all, it is certain that its convictions are true, and its faith well founded: whether it is indeed sure that a God of Infinite Love and Beneficence rules the Universe, or only some great remorseless Fate and iron Necessity, hid in impenetrable gloom, and to which men and their sufferings and sorrows, their hopes and joys, their ambitions and deeds, are of no more interest or importance than the motes that dance in the sunshine; or a….”

  Pajk to nie je taki byle mason, napisał przecież podręcznik czyli wiedzę miał i prawdę w skażonej mocno mocno formie mudiał przekazać aczkolwiek nie polecam.

  A teraz po polsku
  Krzyż. jest znakiem 600, tajemniczego cyklu Inkarnacji.

  Nieustannie widzimy Tau i Resh zjednoczone w ten sposób. Te dwie litery, w starym Samarytaninie, znalezione w Ariusie, stoją, pierwsze za 400, drugie za 200 = 600. Jest to także latorośl Ozyrysa i jego monogram, i została przyjęta przez chrześcijan jako znak. Na medalie Konstancjusza znajduje się napis „In hoc signo victor eris”. Napis w Duomo w Mediolanie brzmi: „et Christi * Nomina * Sancta * Tenei.”

  Egipcjanie używali jako Znak ich Boga Canobus, a lub obojętnie. Wajsznawowie w Indiach mają również te same święte Tau, które również oznaczają krzyże, a więc i trójkąty. Szaty kapłanów rogów zostały pokryte tymi Krzyżami. Podobnie było z sukienką Lamy z Tybetu. Sekciarskie znaki Jains są charakterystyczną oznaką sekty Xac Japonicus. Jest to Znak Fo, identyczny z Krzyżem Chrystusa.

  Na ruinach Mandore, w Indiach, wśród innych mistycznych emblematów, znajduje się tajemniczy trójkąt i spleciony trójkąt, który znajduje się również na starożytnych monetach i medaliach, wydobytych z ruin Oojeina i innych starożytnych miast Indii.

  Wszedłeś tu, w mrok i cień, i jesteś ubrany w strój smutku. Lament, z nami, smutny stan rodzaju ludzkiego, w tym dolinie łez! nieszczęścia ludzi i agonie narodów! ciemność oszołomionej duszy, uciskanej wątpliwościami i obawą!

  Nie ma ludzkiej duszy, która nie jest smutna. Nie ma zamyślonej duszy, która nie rozpacza się czasem. Być może nikt z tych, którzy myślą w ogóle o czymkolwiek poza potrzebami i interesami ciała, nie jest czasami zaskoczony i przerażony okropnymi pytaniami, które, czując się tak, jakby to było winne, to szepty do siebie w najgłębszych głębinach. Jakiś Demon wydaje się torturować go wątpliwościami i zmiażdżyć go rozpaczą, pytając, czy mimo wszystko jest pewne, że jego przekonania są prawdziwe, a jego wiara uzasadniona: czy jest to rzeczywiście pewne, że Bóg Nieskończonej Miłości i Miłosierdzia rządzi Wszechświatem, lub tylko jakimiś wielkimi, bezlitosnymi Przeznaczeniami i żelazną Koniecznością, ukrytymi w nieprzeniknionym mroku i do których ludzie, ich cierpienia i smutki, ich nadzieje i radości, ich ambicje i czyny, nie są bardziej interesujące ani ważniejsze niż te, które tańczyć w słońcu; lub”

  600 to jest Chi po grecku (mamy też energie/mane chi). Chi + Ksi + Stigma = 666 czyli Charagma (znamię).
  Therion daje znamię, Kain ma znamię…
  Mark of the Beast, Mark Of Cain…
  Charagma w Objawieniu i
  Nie ma charagmy!
  14 EI zwolniony z dzisiejszej powierzchni ziemi i od twego kryvisomai twarzy i esomai ścisłej dreszcze i na ziemi, a kto znajdzie ESTA mnie apoktenei z. 15 I ma Pana Boga, ale sprawiłeś, aby przypowieść o Kainie była sparaliżowana. a Pan Bóg rzekł do niego, że im to powiedział zawsze. 16 On przyszedł od oblicza Boga i uczynił go obcym przeciwko Edenie. 17 A ona ją umiłowała i rzekła do Henocha. i miastom ojców, i miastom, które nazwano imieniem jego, Enoch.

  Rdz 4: 15
  I rzekł mu Pan: Dlatego każdy, kto zabije Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. A Pan naznaczył Kaina, aby go nikt nie znalazł, aby go zabił.
  And the Lord God said to him, Not so, any one that slays Cain shall suffer seven-fold vengeance; and the Lord God set a mark upon Cain that no one that found him might slay him.

  Coś jest nie tak

  Sprawdzam inną LXX
  15. I powiedział aftῷ główny bóg Uh więc iść którzy zabijają * i V. Siedem ekdikoumena sparaliżowany i umieścić dżentelmen z Boga punkt tῷ * i V. of non anelein to zawsze te znaleziska mu 16 poszło nie * i tak
  http://www.septuagint.org/LXX/Genesis/4
  I znowu ten paraliż zamiast znamienia, nie znam greckiego więc mamy spory problem… dlaczego LXX greckie mówi co innego a LXX english mówi co innego ?

  A tak to wygląda z greckiego na angielski
  14 I hide from today, from the face of your face, and from your face, I am hid from you, and I am sent to you, and you shall be with me, and thou shalt be with me; 15 And he hath the Lord God, but thou hast made the parable of Cain to be paralyzed. and the Lord GOD said to him that he hath said unto them always this thing. 16 He came from the face of God, and made him a stranger against Eden. 17 And she loved her, and she said to Enoch. and to the cities of the fathers, and to the cities that were called by his name, Enoch.

  Ciekawe….

  Polubione przez 1 osoba

 4. Oto co ksiega Jubileuszów mówi nam o Kainie:
  Rozdział 4:
  4.Pan skarcił Kaina za to , że zabił Abla.Sprawił, że musiał on uciekać. Uczynił go zbiegiem na ziemi z powodu krwi swego brata.Został on przeklęty na całej ziemi.
  5.Dlatego napisane jest na niebieskich tablicach :”PRZEKLĘTY jest ten ,który ze złością zabije swego brata „(…..)
  6.Tak więc kiedykolwiek staniemy przed Panem naszym Bogiem, znamy MU sprawę ze wszystkich grzechów, które dokonują się w niebie i na ziemi ,które dzieją się w świetle ,w ciemnościach i jakimkolwiek miejscu.(….)

  31.Na koniec owego Jubileuszów, rok po śmierci Adama zginął Kain .Jego dom zawalił się i Kain zginął w srodku domu .Został zabity przez kamienie tego domu ,PONIEWAŻ zabił Abla kamieniem ,dlatego SPRAWIEDLIWYM wyrokiem został on też zabity kamieniem .
  32.Dlatego zostało ustanowione na niebieskich tablicach : ” Tak jak człowiek zabije drugiego człowieka, taką samą bronią on tez zostanie zabity. Kto zranić drugiego człowieka, tak samo zostanie on tez zraniony „.

  Prawo było dawane od początku przez Boga i zapisywane na tablicach niebieskich nim jeszcze Dostał je Mojżesz dla Izraela.

  Z tym znamieniem Kaina to tak na chłopski rozum najprostszym znakiem który każdy nawet niepismienny człek zrozumie jest „krzyżyk” 😃 który oznacza ze jest coś tam zaznaczone i jest tak do dzisiaj jak coś oznaczamy ,nawet jak dziurę do wiercenia w ścianie pod wieszanie szafki to rysujemy właśnie krzyżyk .To najprostszy znak który rozumie juz kilkuletnie dziecko …kto wie jak to było,ważne jest to ze Kain „dostał za swoje i „sprawiedliwym wyrokiem został ZABITY” czyli nie był to wypadek ale wyrok samego Boga.

  Polubienie

  • Nieco ten temat zbyłem a jak widzę że Henryk szuka wszędzie Kaina tak jak Sandzia szukał wszędzie Ra… nie twierdzę że idiotyzm ale mniej logiki więcej naciągnięć
   Kain otrzymał pewien znak (pieczątkę) żeby go rozpoznano, możliwe że został zabity przez syna lub wnuka, naturalnie nie mam zaufanie do księgi Yashera ze względu na brak potwierdzeń.
   W jakiś sposób musiał zniknął z dziejów a skoro przeżyła tylko rodzina Noego (Noe+żona + 3 synów + 3 ich żony).
   Czyli wszyscy synowie Kaina i pozostali synowie Seta poszli pod wodę

   Jaszera 2
   27 I Tubal-Kain powiedział swemu ojcu by naciągnął łuk i strzałami poraził Kaina, który był wciąż daleko, i zabił go, ponieważ wydawało im się, że było to zwierzę
   28 I strzały przebiły ciało Kaina, mimo że był daleko i upadł on na ziemię i umarł
   29 I Pan ukarał Kaina za zło, które wyrządził swemu bratu Ablowi, zgodnie ze słowem Pana, które wypowiedział
   30 I stało się tak, że kiedy Kain zginął, Lamek i Tubal podeszli zobaczyć zwierzę, które zabili i ujrzeli na ziemi martwego Kaina, swego dziadka
   31 I Lamek był wielce zasmucony tym, co uczynił i obydwoma rękami uderzył swego syna i spowodował jego śmierć
   32 A żony Lameka usłyszały, co uczynił i szukały go by go zabić
   33 I żony Lameka nienawidziły go od tego dnia, ponieważ zabił on Kaina i Tubal-Kaina i żony Lameka oddzieliły się od niego i przestały go wtedy słuchać
   34 I Lamek przyszedł do swych żon i naciskał na nie, by go wysłuchały w tej sprawie
   35 I powiedział do Ady i Silli: „Wysłuchajcie mego głosu, o, żony Lameka, zważajcie na moje słowa, ponieważ teraz wyobrażacie sobie, że zabiłem mężczyznę swoimi ranami, a chłopca swym pasem choć nie dopuścili się żadnej przemocy, lecz wiedzcie na pewno, że jestem stary i siwy, a oczy moje wraz z wiekiem stały się ciężkie i zrobiłem to nieświadomie
   36 A żony Lemeka wysłuchały go w tej kwestii i powróciły do niego za radą swego ojca Adama, lecz od tamtego czasu nie rodziły mu już dzieci wiedząc, że gniew Boży wzrastał w tych czasach przeciw synom człowieczym, by zniszczyć ich wodami powodzi za ich złe uczynki

   Ta księga nieco wybiela aniołów, pokazuje to nieco w katolicki sposób że ludzie od tak zaczęli grzeszyć i niespodziewanie zalała ich woda.

   Możliwe także że ten znak który otrzymał Kain będzie również znakiem Bestii, z pewnością nie są trzy szóstki czy chip – fałszywy trop propagowany przez fałszywe religie.
   Wcześniej sądziłem że jest to związane z Apollyonem ale teraz nie jestem pewien czy Apollyon/Abaddon z objawienia jest złym aniołem czy dobrym aniołem odpowiedzialnym za plagi podczas wielkiego ucisku i wybicie tych którzy wzięli znamię czyli pieczątkę.
   W ten sposób ludzie będą segregowani na owce które odrzuciły bezprawie i kozły które świadomie wzięły znamię (gr. charagma).

   * Coś w tym jednak jest że wiele rzeczy było spisywane nie tylko przez Mojżesza, pięcioksiąg jest jednak skrótem tych wszystkich rzeczy tylko czy ludzkość była by zdolna przeczytać zamiast pięcioksięgu 1000 Ksiąg?
   Przecież ludzie jak już czytają to interpretują według zaleceń religijnych – kościół, strażnica, new age i tak dalej.
   Dlatego mamy spore okrojenie ksiąg oraz sprzeczności w postaci listów Pawła i Łukasza.
   Po prostu nie można było dać ludziom wszystkiego, mamy za to sporo prób.
   Dlatego uznaje wiele ruchów demonicznych czy krzywdy za swego rodzaju próby które mają przetapiać brąz (człowieka) w złoto, inaczej mówiąc testy czynią człowieka silniejszym i właśnie przestrzeganie Prawa równa się cieżka praca.
   Dla niektórych przykazanie nie cudzołóż jest sporym problemem….

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.