5 Księga Henocha (5 Hen)


 

 

5 Księga Henocha 

(określana też jako „Kodeksy Henocha„)

Ašakhté d’Enokh – Part First (The Codices of Enoch)

 

 


 

Rozdział 1 (5 Hen 1)

(1) Słowa błogosławieństwa Henocha, który pobłogosławił wybranych i słuchaczy, którzy będą żyli w dniu ucisku, kiedy wszyscy bezbożni i bezbożni zostaną usunięci.

(1) Słowa błogosławieństwa Henocha, które pobłogosławił wybranych i słuchaczy, którzy będą żyć w dniu ucisku, kiedy wszyscy niegodziwi i bezbożni zostaną usunięci.

(2) A on zaczął swoją przypowieść i rzekł: – Henoch sprawiedliwego człowieka, którego oczy zostały otwarte przez Boga, widział wizję Świętego w niebiosach, który aniołowie objawionej do mnie, a od nich słyszałem wszystko, i od nich zrozumiałem tak, jak widziałem, ale nie dla tego pokolenia, ale dla jednego.

(3) Odnosząc się do wybranych, podjąłem moją przypowieść o nich: Święty Wielki wyjdzie ze swego mieszkania.

(4) A Przedwieczny Bóg będzie stąpał po ziemi, nawet na górze Synaj, i wyjdzie ze swego obozu i pojawi się w sile swej mocy z Nieba Niebios.

(5) I wszyscy zostaną dotknięci strachem, a Strażnicy się trzęsą, a wielki strach i drżenie pochwycą ich aż do krańców ziemi.

(6) I wysokie góry zostaną wstrząśnięte, a wysokie wzgórza zostaną zburzone i stopią się jak wosk przed płomieniem.

(7) A ziemia będzie podarte na kawałki, a wszystko, co jest na ziemi zginie, i nie powinien być wyrok na wszystkich ludzi.

(8) Lecz z sprawiedliwymi zawrze pokój. I pomoże im wszystkim, a światło im się objawi i zawrze z nimi pokój.

(9) A oto! Przychodzi z dziesięcioma tysiącami Swoich świętych, aby wykonać wyrok na wszystkich i zniszczyć wszystkich bezbożnych; i przekonać całe ciało o wszystkich dziełach ich bezbożności, które popełnili bezbożnie, oraz o wszystkich trudnych rzeczach, które popełnili bezbożni grzesznicy wypowiedziane przeciwko Niemu.

(10) Obserwuj wszystko, co dzieje się na niebie, jak nie zmieniają swoich orbit, i światła, które są w niebie, jak wszystkie wznoszą się i porządkują w każdej porze roku, i nie naruszają swego wyznaczonego porządku .

(11) Patrzcie na ziemię i uważajcie na rzeczy, które dzieją się na niej od początku do końca, jak niezłomni są, jak żadna z rzeczy na ziemi się nie zmienia, ale wszystkie dzieła Boże wydają się wam.

(12) Oto lato i zima, jak cała ziemia jest wypełniona wodą, a na niej leżą chmury, rosa i deszcz.

(13) Obserwujcie i patrzcie, jak zimą wszystkie drzewa wyglądają, jakby uschły i zrzuciły wszystkie liście, z wyjątkiem niektórych drzew, które nie tracą liści, lecz zachowują stare liście przez pewien czas, aż nadejdzie nowe.

(14) I znowu obserwujcie dni lata, jak słońce jest nad ziemią nad nim.

(15) I szukacie cienia i schronienia z powodu gorąca słońca, a ziemia płonie także rosnącym ciepłem, a więc nie możecie stąpać po ziemi ani po skale z powodu jej ciepła.

(16) Zauważcie, jak drzewa pokrywają się zielonymi liśćmi i wydają owoce: dlatego więc uważajcie i wiedzcie o wszystkich Jego dziełach, i rozpoznajcie, jak Ten, który żyje na wieki , uczynił je.

(17) I wszystkie Jego dzieła trwają z roku na rok na zawsze, i wszystkie zadania, które dla Niego wykonują, i ich zadania się nie zmieniają, ale zgodnie z zarządzeniem Boga tak się dzieje.

(18) A oto, jak morze i rzeki w podobny sposób osiągają i nie zmieniają swoich zadań z Jego porządku.

(19) Ale wy nie byliście wytrwali i nie przestrzegaliście Przykazań Boga, ale odwróciliście się i mówiliście dumni, używając twardych słów nieczystymi ustami przeciwko Jego wielkości. Och, serdeczni, nie znajdziesz spokoju.

(20) Dlatego przeklinacie dni wasze, a lata waszego życia zginą, a lata waszej zagłady zostaną pomnożone w wiecznej nienawiści i nie znajdziecie miłosierdzia.

(21) W tych dniach uczynicie wasze imiona na wieczne potępienie wszystkich sprawiedliwych, a przez was wszyscy, którzy przeklinają, przeklinają, i wszyscy grzesznicy i bezbożni będą wzywać was przez zło, a dla was, bezbożnych, będzie przekleństwo.

(22) I będą się radować wszyscy sprawiedliwi, i będzie odpuszczenie grzechów, i wszelka litość, pokój i cierpliwość; będzie im zbawienie, wielkie światło.

(23) A dla was wszystkich grzeszników nie będzie zbawienia, ale na was wszyscy będą przeklęci.

(24) Ale dla wybranych będzie światło, radość i pokój, i odziedziczą ziemię.

(25) I wtedy zostanie udzielona wybrana mądrość, i wszyscy będą żyć i nigdy więcej nie zgrzeszą, zarówno przez bezbożność, jak i przez pychę; ale mądrzy będą pokorni.

(26) I już więcej nie przekroczą, i nie będą grzeszyć przez wszystkie dni swego życia, ani nie umrą z Boskiego gniewu lub gniewu, ale dopełnią liczby dni swego życia.

(27) I ich życie zostanie powiększone w pokoju, a lata ich radości zostaną pomnożone, w wiecznej radości i pokoju, przez wszystkie dni ich życia.

(28) I stało się, gdy się rozmnożyły dzieci ludzkie, że w te dni urodziły im się piękne córki.

(29) A niektórzy z aniołów ujrzeli i pożądali ich i powiedzieli sobie nawzajem: „ Chodźmy, wybierajmy żony spośród dzieci ludzkich i produkujmy dla siebie dzieci. ”

(30) A ten, który był ich przywódcą, powiedział do nich: „ Obawiam się, że tak naprawdę nie zgodzicie się na to, a ja sam będę musiał zapłacić karę za wielki grzech. ”

(31) I wszyscy mu odpowiedzieli i powiedzieli: „ Przysięgnijmy wszyscy, a wszyscy się związajmy obojętnością *, aby nie porzucać tego planu, ale robić to. ”

(32) Potem wszyscy razem związali się wzajemnie.

(33) I było ich wszystkich dwieście.

(34) I razem wzięli sobie żony, i każdy wybrał dla siebie jedną, i przystąpili do nich, aby się z nimi skalać.

(35) I nauczyli ich uroków i zaklęć, a także ścinania korzeni i poznawali rośliny.

(36) A one zaszły w ciążę i urodziły wielkich gigantów, których wysokość wynosiła trzy tysiące łokci. *

(37) Zużyli wszystkie nabytki mężczyzn.

(38) A kiedy ludzie nie mogli ich dłużej utrzymać, olbrzymy zwróciły się przeciwko nim i pochłonęły ludzkość.

(39) I zaczęli grzeszyć przeciwko ptaków i zwierząt, a także gady i ryby, i pożerać siebie ‚ s ciało i pić krew.

(40) Potem ziemia oskarżyła bezprawia.

(41) I nauczyli ludzi, jak wytwarzać miecze, noże, tarcze i napierśniki, i podali im metale ziemi i sztukę ich działania, bransoletki i ozdoby, a także użycie antymonu i upiększanie powiek i wszelkiego rodzaju kosztownych kamieni, i wszystkie nalewki barwiące .

(42) I powstało wiele bezbożności, i popełnili nieczystość, i zostali zwiedzeni, i zepsuli się na wszystkie swoje drogi.

(43) Ich mistrz nauczył zaklęć i sadzonek, a inni nauczyli ich rozwiązywania zaklęć, astrologii, konstelacji, znajomości chmur, znaków ziemi, znaków słońca i przebiegu Księżyc.

(44)   A gdy ludzie zginęli, płakali, a ich krzyk wzniósł się do niebios.

(45) A potem Michał, Uriel , Rafael i Gabriel spojrzeli w dół z niebiańskiego królestwa i zobaczyli, jak na ziemię spływa krew, a na ziemię sprowadza się wszelka nieprawość.

(46) I mówili do siebie: „ Ziemia woła do bram niebios.

(47) A teraz do was, świętych niebiańskich, dusze ludzkie robią swoje, mówiąc: „ Doprowadźcie naszą sprawę do Najwyższego. „”

(48) I powiedzieli Panu wieków: „ Panie panów, Bóg bogów, Król królów, Przedwieczny, tron Twojej chwały stoi dla wszystkich pokoleń wieków, a Imię Twoje święte i chwalebne; błogosławiony dla wszystkich grup wiekowych!

(49) Ukształtowałeś wszystkie rzeczy i masz władzę nad wszystkimi rzeczami, i wszystkie rzeczy są odsłonięte i otwarte przed Tobą, i widzisz wszystkie rzeczy, i nic nie może się przed Tobą ukryć.

(50) Widzicie, co przynieśli upadli, ci, którzy nauczyli wszelkiej nieprawości na ziemi i objawili wieczne tajemnice, które zostały zachowane w niebiosach, o które ludzie usiłowali się uczyć.

(51) A najważniejszy z nich, któremu dałeś władzę panowania nad swymi towarzyszami.

(52) Poszli do córek ludzkich na ziemi i utrzymywali stosunki z kobietami, splamili się i objawili im wszelkiego rodzaju grzechy.

(53) A kobiety rodziły olbrzymów, i dlatego cała ziemia została napełniona krwią i nieprawością.

(54) A teraz dusze tych, którzy umarli, płaczą i ubierają się do bram niebios, a ich lamenty wstąpiły; i nie mogą ustać z powodu bezprawnych czynów, które zostały przyniesione na ziemię.

(55) I wiecie wszystko, zanim one się urzeczywistnią, i widzicie te rzeczy i pozwalacie im, i nie mówicie nam, co mamy im robić w odniesieniu do nich. ”

(56) Potem przemówił Najwyższy, Święty i Wielki, i wysłał Uriela do syna Lamecha , i rzekł mu:

(57) „ Idź do Noego i powiedz mu w moim imieniu: „ Ukryj się! „ i objaw mu mu zbliżający się koniec: że cała ziemia zostanie zniszczona, a potop nadejdzie na całą ziemię i zniszczy wszystko, co na niej jest.

(58) A teraz poucz go, aby mógł uciec i aby jego potomstwo zostało zachowane dla wszystkich pokoleń świata. ”

(59) I znowu Pan powiedział do Rafała: „ Zwiąż Azazel ręce i nogi i wyrzućcie go do ciemności i zrobić otwór na pustyni, która jest w Duda ‚ el, i obsadził go w nim.

(60) I połóżcie na nim skały szorstkie i postrzępione, i przykryjcie go ciemnością, i niech będzie tam na wieki , i przykryj twarz, aby nie widział światła.

(61) A w dzień sądu wielkiego zostanie wrzucony do ognia.

(62)   I uzdrawiajcie ziemię, którą upadły istoty zepsuły, i zwiastujcie uzdrowienie ziemi, aby uleczyły zarazę i aby wszystkie dzieci ludzkie nie zginęły przez wszystkie tajemne rzeczy, które Strażnicy ujawnili, i nauczyli swoich synów.

(63) A cała ziemia została skażona przez dzieła, których nauczał Azazel : mu przypisuj wszelki grzech. ”

(64) I rzekł Pan do Gabriela: „ Postępujcie przeciwko draniom i odrzuconym, i przeciwko dzieciom rozpusty: i zniszczcie dzieci rozpusty i dzieci Strażników spośród ludzi i każcie im iść naprzód: wyślijcie ich przeciwko sobie nawzajem, aby mogli się nawzajem zniszczyć w bitwie; albowiem nie pozostaną na długo.

(65) I żadna prośba, aby * nie zwrócili się do was, nie zostanie udzielona ojcom ich w ich imieniu; albowiem mają nadzieję na życie wieczne i że każdy z nich przeżyje pięćset lat. ”

(66) I Pan powiedział do Michała: „ Idź, zwiąż wszystkich, którzy zjednoczyli się z kobietami, aby splugawić się z nimi w całej ich nieczystości.

(67) A gdy ich synowie zabijają się nawzajem i ujrzeli zniszczenie swoich ukochanych, przywiąż ich szybko przez siedemdziesiąt pokoleń w dolinach ziemi, aż do dnia sądu i ich spełnienia, aż do sądu to jest na wieki wieków skonsumowane.

(68) W owe dni zostaną wyprowadzeni w otchłań ognia, do męki i więzienia, w którym zostaną uwięzieni na wieki .

(69) A kto będzie potępiony i zniszczony, odtąd będzie związany z nimi aż do końca wszystkich pokoleń.

(70) I zniszcz wszystkie duchy odrzuconego i dzieci Strażników, bo skrzywdzili ludzkość.

(71) Zniszcz wszelką krzywdę z powierzchni ziemi i niech wszelkie złe dzieło się skończy; i niech pojawi się roślina prawości i prawdy, i okaże się błogosławieństwem; uczynki sprawiedliwości i prawdy zostaną na wieki zasadzone w prawdzie i radości.

(72) I wtedy wszyscy sprawiedliwi uciekną i będą żyć, aż urodzą tysiące dzieci, a wszystkie dni ich młodości i starości dopełnią się w pokoju.

(73) I wtedy cała ziemia będzie uprawiana w prawości, i będzie obsadzona drzewami i będzie pełna błogosławieństwa.

(74) I zasadzą na nim wszystkie pożądane drzewa, i zasadzą na nim winorośl; a winorośl, którą zasadzą, wydadzą obfite owoce, a co do wszystkich nasion, które zasieje, każde jej ziarno przyniesie tysiąc , a każda miarka oliwek daje dziesięć pras oliwy.

(75) I oczyść ziemię z wszelkiego ucisku, od wszelkiej nieprawości i od wszelkiego grzechu i od wszelkiej bezbożności; a wszelka nieczystość, która jest sprowadzona na ziemię, zniszczy z ziemi.

(76) I wszystkie dzieci ludzkie staną się prawymi, a wszystkie narody będą składać pokłon i chwalić Mnie, a wszyscy będą Mnie czcić.

(77) I ziemia zostanie oczyszczona od wszelkiego skalania, od wszelkiego grzechu, od wszelkiej kary i od wszelkich udręk, i nigdy więcej ich nie poślę z pokolenia na pokolenie na wieki . ”

(78) „ I w tych dniach otworzę komory błogosławieństwa, które są w niebie, aby zesłać je na ziemię z powodu pracy i pracy dzieci ludzkich.

(79) A prawda i pokój będą łączone razem przez wszystkie dni świata i przez wszystkie pokolenia ludzi. ”

(80) Przed tymi rzeczami Henoch był ukryty i nikt z synów ludzkich nie wiedział, gdzie jest ukryty i gdzie mieszka, i co się z nim stało.

(81) A jego działania dotyczyły Strażników, a dni jego były świętymi.

(82) Ja, Henocha, błogosławiłem Pana Majestatu i Króla wieków, a oto! Strażnicy zadzwonili do mnie – skryba Henoch – i powiedzieli mi:

(83) Henochu , pisarzu sprawiedliwości, idźcie, oświadczcie Stróżom nieba, którzy opuścili niebiosa, święte miejsce wieczne i splugawili się z kobietami, i czynili tak, jak czynią to dzieci ziemi, i mają wzięli sobie żony:

(84) „ Przyniosłeś wielkie zniszczenie na ziemi.

(85) I nie będziecie mieć spokoju ani przebaczenia grzechów, i o ile będą się radować w swoich dzieciach.

(86) Widzą mord swoich ukochanych, a nad zniszczeniem ich dzieci będą lamentować i błagać do wieczności, ale miłosierdzia i pokoju nie osiągniecie. „”

(87) Henoch zaś poszedł i powiedział: „ Azazelu , nie będziesz miał spokoju: surowy wyrok zapadł przeciwko tobie, aby cię związać.

(88) I nie będziecie tolerowani ani prośby wam udzielone z powodu nieprawości, której nauczaliście, i z powodu wszystkich uczynków bezbożności, nieprawości i grzechu, które okazaliście ludziom. ”

(89) Potem poszedłem i rozmawiałem z nimi wszystkimi, a oni wszyscy się bali, ogarnęli ich strach i drżenie.

(90) I prosili, abym sporządził dla nich prośbę, aby mogli znaleźć przebaczenie i aby przeczytali swoją prośbę w obecności Pana Niebios.

(91) Odtąd bowiem nie mogli z Nim rozmawiać ani podnosić oczu do nieba z powodu wstydu za grzechy, za które zostali skazani.

(92) Potem spisałem ich prośbę i modlitwę za ich duchy i ich czyny indywidualnie oraz za ich prośby o przebaczenie i długość dni.

(93) Poszedłem i usiadłem nad wodami Dana, w ziemi Dana, na południe od zachodu Hermonu: czytałem ich prośby, aż zasnąłem.

(94) I oto przyszedł do mnie sen, a na mnie spadły wizje, i ujrzałem wizję kary, i przyszedł głos, który kazał mi powiedzieć o tym synom niebios i napomnieć ich.

(95) A gdy się obudziłem, przyszedłem do nich i wszyscy siedzieli zebrani, płacząc na ziemi między Libanem a Seneserem , z zakrytymi twarzami.

(96) I opowiedziałem przed nimi wszystkie wizje, które widziałem podczas snu, i zacząłem wypowiadać słowa prawości i napominać niebiańskich Strażników.

(97) To jest księga słów prawości i nagany odwiecznych Strażników zgodnie z rozkazem Świętego Wielkiego w tej wizji.

(98) Widziałem we śnie to, co teraz powiem językiem ciała i oddechem ust: które Wielki dał ludziom, aby z nimi rozmawiali i rozumieli sercem.

(99) Jak On stworzył i dał człowiekowi moc rozumienia słowa mądrości, tak i On mnie stworzył i dał mi moc napominania Strażników, dzieci niebios.

(100) Napisałem waszą prośbę i w mojej wizji wydawało się, że wasza prośba nie będzie wam udzielona przez wszystkie dni wieczności i że wyrok w końcu został na was wydany: wasza prośba nie zostanie udzielona ty.

(101) I odtąd nie będziecie wstępować do nieba na całą wieczność, a w więzach ziemi wydano dekret, aby związać was na wszystkie dni świata.

(102) I że wcześniej widzieliście zniszczenie waszych umiłowanych synów i nie będziecie z nich zadowoleni, ale padną przed wami mieczem.

(103) I prośba wasza w ich imieniu nie będzie udzielona, ani jeszcze na własną rękę: chociaż płaczecie, modlicie się i wypowiadacie wszystkie słowa zawarte w piśmie, które napisałem.

(104) I wizja została mi pokazana w ten sposób: Oto w wizji chmury mnie zaprosiły i wezwała mnie mgła, a bieg gwiazd i błyskawic przyspieszył i przyspieszył mnie, a wiatry w wizji spowodowały, że poleciałem i podniósł mnie do góry, i zanurzył mnie do nieba.

(105) I wszedłem, aż zbliżyłem się do ściany zbudowanej z kryształów i otoczonej ognistymi językami; zaczęło mnie to przerażać.

(106) I wszedłem w języki ognia i zbliżyłem się do dużego domu zbudowanego z kryształów, a ściany domu były jak podłoga z płytkami zawierającymi różne wzory wykonane z kryształów, a jego fundamenty były z kryształu.

(107) ‚ s sufit był jak ścieżki gwiazd i piorunów , a pomiędzy nimi były ogniste cheruby, a ich niebiańskie królestwo było jasne jak woda.

(108) Płonący ogień otoczył ściany, a jego wrota płonęły ogniem.

(109) I wszedłem do tego domu i było gorąco jak ogień i zimno jak lód: w tym miejscu nie było żadnych radości życia: ogarnął mnie strach i ogarnęły mnie drżenie.

(110) A gdy się trząsłem i drżałem, upadłem na twarz.

(111) I ujrzałem wizję, a oto! był drugi dom, większy od poprzedniego, a cały portal stał przede mną otwarty i był zbudowany z płomieni ognia.

(112) i pod każdym względem tak celował w przepychu i wspaniałości i stopnia, że nie mogę opisać, jego blask i jego zakresu.

(113) A jego dno było z ognia, a nad nim błyskawice i ścieżka gwiazd, a na suficie płonął ogień.

(114) I patrzyłem i widziałem w tym miejscu wyniosły tron: jego wygląd był jak kryształ, a koła były jak świecące słońce, i była wizja cherubinów.

(115) A spod tronu wyszły strumienie ognia ognistego, abym nie mógł na niego patrzeć.

(116) I na nim siedziała Wielka Chwała, a Jego szata świeciła jaśniej niż słońce i była bielsza niż jakikolwiek śnieg.

(117) Żaden anioł nie mógł wejść i nie mógł zobaczyć Jego twarzy z powodu wspaniałości i chwały, a żadne ciało nie mogło Go ujrzeć.

(118) Płonący ogień był wokół Niego, a wielki ogień stał przed Nim, a nikt wokół nie mógł się do Niego zbliżyć: dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stał przed Nim, a jednak nie potrzebował doradcy .

(119) A najświętsi, którzy byli blisko Niego, nie odeszli w nocy ani nie odeszli od Niego.

(120) I aż do tego czasu padłem na twarz, drżąc; a Pan wezwał mnie swoimi ustami i powiedział do mnie: „ Chodź tu, Henochu, i usłysz moje słowo. ”

(121) I jeden ze świętych przyszedł do mnie i obudził mnie, i zmusił mnie, abym wstał i zbliżył się do drzwi, a ja pochyliłem twarz w dół.

(122) A On odpowiedział i rzekł do mnie, a ja usłyszałem Jego głos: „ Nie bój się, Henochu, sprawiedliwy człowieku i uczony prawości: zbliż się i usłysz mój głos.

(123) Idźcie i powiedzcie Strażnikom nieba, którzy was posłali, aby wstawiali się za nimi: „ Powinieneś wstawiać się za ludźmi, a nie za ludźmi:

(124) Ponieważ opuściłeś niebiosa wysokie, święte i wieczne, utrzymywałeś stosunki z kobietami, splugawiłeś się córkami ludzi i wziąłeś na siebie żony, zachowywałeś się jak dzieci ziemi i urodziłeś olbrzymów jak twoich synów .

(125) I chociaż jesteście święci, duchowi, żyjąc życiem wiecznym, splugawiliście się krwią kobiet i rodziliście dzieci krwią cielesną, a jako dzieci ludzi pożądali ciała i krwi tak jak i ci, którzy umierają i giną.

(126) Dlatego też dałem im żony, aby mogły je zapłodnić i rodzić przez nie dzieci, aby nic na ziemi nie chciało.

(127) Ale poprzednio byliście istotami duchowymi, żyjącymi życiem wiecznym i nieśmiertelnymi dla wszystkich pokoleń świata.

(128) I dlatego nie wyznaczyłem wam żon; bo co do duchowych niebios, w niebiosach mieszka ich.

(129) A teraz, olbrzymy stworzone z duchów i ciała, będą nazwane złymi duchami na ziemi, a na ziemi ich mieszkaniem.

(130) Złe duchy wyszły z ich ciał; ponieważ rodzą się z ludzi, a od świętych Strażników jest ich początek i pierwotne pochodzenie; będą złymi duchami na ziemi, a złe duchy będą nazywane.

(131) Co do duchów niebios, niebiosa będą ich mieszkaniem, ale co do duchów ziemi, które się narodziły na ziemi, ziemia będzie ich mieszkaniem

 

Rozdział 2 (5 Hen 2)

(1) „ Od dni rzezi, zniszczenia i śmierci gigantów, z dusz których ciała duchy wyszły, niszcząc bez osądzania .

(2) W ten sposób zniszczą aż do dnia doskonałości, wielki sąd, w którym wiek zostanie skonsumowany, nad Strażnikami i bezbożnymi, zostanie całkowicie skonsumowany.

(3) A teraz co do Strażników, którzy was posłali, aby wstawiali się za nimi, którzy wcześniej byli w niebiosach, powiedzcie im:

(4) Mieszkaliście w niebiosach, ale wszystkie tajemnice nie zostały wam jeszcze objawione i znałyście te bezwartościowe, a te w zatwardziałości waszych serc ujawniły się kobietom, a poprzez te tajemnice kobiety a ludzie wyrządzają wiele zła na ziemi. „

(5) Powiedz im zatem: „ Nie zaznacie pokoju. „”

(6) Gdy pojawi się zgromadzenie sprawiedliwych, a grzesznicy zostaną osądzeni za swoje grzechy i zostaną wypędzeni z powierzchni ziemi:

(7) A kiedy Sprawiedliwy objawi się przed oczami sprawiedliwych, których wybrane dzieła zwiesą się na Ojcu wielkości, a światło pojawi się na sprawiedliwych i wybranych, którzy mieszkają na ziemi, gdzie wtedy będzie mieszkanie grzesznicy, a gdzie miejsce spoczynku tych, którzy zaparli się Ojca Wielkości?

(8) Byłoby im lepiej, gdyby się nie urodzili.

(9) Gdy tajemnice sprawiedliwych zostaną ujawnione, a grzesznicy osądzeni, a bezbożni wypędzeni z obecności sprawiedliwych i wybranych.

(10) Od tego czasu ci, którzy posiadają ziemię, nie będą już mocni i wywyższeni:

(11) I nie będą mogli ujrzeć oblicza świętego, bo Ojciec wielkości sprawił, że Jego światło pojawiło się na obliczu świętych, prawych i wybranych.

(12) Wówczas zginą królowie i możni, i zostaną wydani w ręce sprawiedliwych i świętych.

(13) I od tego czasu nikt nie będzie szukał miłosierdzia od Ojca wielkości; bo ich życie się kończy.

(14) I stanie się w tych dniach, że wybrane i święte dzieci zejdą z wysokiego nieba, a ich potomstwo stanie się jednym z dziećmi ludzkimi.

(15) W owych dniach Enoch otrzymał księgi gorliwości i gniewu oraz księgi niepokoju i wygnania.

(16) A Ojciec wielkości powiedział, że nie będzie im udzielone miłosierdzie.

(17) W tamtych czasach trąba powietrzna oderwała mnie od ziemi i postawiła na końcu niebios.

(18) I tam zobaczyłem inną wizję, miejsca zamieszkania świętych i miejsca odpoczynku sprawiedliwych.

(19) Tutaj moje oczy ujrzały swoje mieszkania z Jego prawymi aniołami i ich miejsca spoczynku ze świętymi.

(20) I prosili, wstawiali się i modlili za dzieci ludzkie, a sprawiedliwość płynęła przed nimi jak woda i miłosierdzie jak rosa na ziemi: Tak jest wśród nich na wieki wieków.

(21) W tym miejscu moje oczy ujrzały Wybrańca sprawiedliwości i wiary, a także jego miejsce zamieszkania pod skrzydłami Ojca wielkości.

(22) A sprawiedliwość zapanuje w jego dniach, a sprawiedliwi i wybrani będą przed Nim bez końca na wieki wieków.

(23) I wszyscy sprawiedliwi i wybrani przed Nim będą mocni jak ogniste światła, a ich usta będą pełne błogosławieństwa, a ich usta wychwalają imię Ojca Wielkości, a sprawiedliwość przed Nim nigdy nie zawiedzie.

(23)   Tam chciałem mieszkać, a mój duch tęsknił za tym miejscem zamieszkania; i to miejsce zamieszkania było moją częścią, bo tak zostało ustalone w odniesieniu do mnie przed Ojcem wielkości.

(24) W tamtych czasach wychwalałem i wychwalałem imię Ojca Wielkości błogosławieństwami i uwielbieniami, ponieważ wybrał mnie na błogosławieństwo i chwałę, zgodnie z upodobaniem Ojca Wielkości.

(25) Przez długi czas moje oczy wpatrywały się w to miejsce, błogosławiłem Go i chwaliłem, mówiąc: „ Błogosławiony jest i niech będzie błogosławiony od początku i na wieki.

(26) I przed Nim nie ma końca. Wie, zanim świat został stworzony, co jest na zawsze i co będzie z pokolenia na pokolenie.

(27) Błogosławieni ci, którzy nie śpią, stoją przed Tobą, chwalą i błogosławią, wychwalają i wychwalają, mówiąc: „ Święty, święty, święty, jest Ojcem wielkości: napełnia ziemię duchami. „”

(28) I oto moje oczy ujrzały wszystkich, którzy nie śpią: stoją przed Nim i błogosławią i mówią: „ Błogosławieni jesteście i niech będzie błogosławione Imię Boga na wieki wieków. ”

(29) A moja twarz się zmieniła; bo nie mogłem dłużej patrzeć na to miejsce.

(30) Potem ujrzałem tysiące tysięcy i dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy, widziałem tłum niepoliczalny i liczący się, który stał przed Ojcem wielkości.

(31) A po czterech stronach Ojca wielkości widziałem cztery obecności, różne od tych, które nie śpią, i nauczyłem się ich imion; albowiem anioł, który szedł ze mną, podał mi swoje imiona i objawił mi wszystkie ukryte rzeczy.

(32) I słyszałem głosy tych czterech obecności, gdy głosili chwałę przed Panem chwały.

(33) Pierwszy głos błogosławi Ojca wielkości na wieki wieków.

(34) I drugi głos usłyszałem błogosławieństwo Wybrańca i Wybrańców, którzy wiszą na Ojcu wielkości.

(35) I trzeci głos, który słyszałem, módlcie się i wstawiajcie za tymi, którzy mieszkają na ziemi i błagają w imię Ojca wielkości.

(36) I usłyszałem czwarty głos odpierający przeciwników i zabraniający im przychodzić przed Ojcem Wielkości, aby oskarżyć tych, którzy mieszkają na ziemi.

(37) Potem zapytałem anioła pokoju, który poszedł ze mną, który objawił mi wszystko, co ukryte: „ Kim są te cztery obecności, które widziałem i których słowa słyszałem i spisałem? ”

(38) I powiedział do mnie: „ Najpierw jest Michał, miłosierny i cierpiący od dawna:

(39) Drugim, który jest nastawiony na wszystkie choroby i wszystkie rany dzieci ludzkich, jest Rafael.

(40) Trzecim, który jest nad wszystkimi mocami, jest Gabriel.

(41) A czwarty, który jest nastawiony na pokutę ku nadziei tych, którzy odziedziczą życie wieczne, nazywa się Fanuel . ”

(42) A to są cztery anioły Ojca wielkości i cztery głosy, które słyszałem w tamtych dniach.

(43) Potem ujrzałem wszystkie tajemnice niebios, podział królestwa i ważenie działań ludzkich.

(44) I tam widziałem rezydencje wybranych i rezydencje świętych, a moje oczy widziały tam wszystkich grzeszników wypędzonych, którzy zaprzeczają imieniu Ojca Wielkości, i którzy zostali odciągnięci i nie mogli trwać, ponieważ kary, która pochodzi od Ojca wielkości.

(45) I tam moje oczy ujrzały sekrety błyskawicy i grzmotu oraz sekrety wiatrów, jak dzielą się, by przelecieć nad ziemią, i tajemnice chmur i rosy, i tam zobaczyłem skąd idą w to miejsce i skąd nasycają zakurzoną ziemię.

(46) I tam widziałem zamknięte komory, z których podzielone są wiatry, komorę gradu i wiatrów, komorę mgły i chmur, a ich chmura unosi się nad ziemią od początku świata .

(47) I widziałem komnaty słońca i księżyca, gdzie idą i dokąd przychodzą, i ich chwalebny powrót,

(48) A w jaki sposób jeden z nich jest lepszy od drugiego, a także jego dostojną orbitę i jak nie opuszczają swojej orbity,

(49) I nic nie dodają na swoją orbitę i nic z niej nie biorą,

(50) I zachowują ze sobą wiarę zgodnie z przysięgą, którą są ze sobą związani.

(51) Najpierw słońce wschodzi i przemierza swą ścieżkę zgodnie z przykazaniem Ojca wielkości, a potężne jest Jego imię na wieki wieków.

(52) Potem ujrzałem ukrytą i widzialną ścieżkę księżyca, a ona dzień i noc pokonuje swoją ścieżkę w tym miejscu – w pozycji stojącej naprzeciwko Ojca wielkości.

(53) I dziękują, chwalą i nie odpoczywają; albowiem im odpoczywa dziękczynienie.

(54) Gdyż słońce często zmienia się na błogosławieństwo lub przekleństwo.

(55) A droga księżyca jest światłem dla sprawiedliwych i ciemnością dla grzeszników w imieniu Pana, który dokonał rozdziału między światłością a ciemnością, podzielił duchy ludzi i wzmocnił duchy sprawiedliwych, w imię Jego sprawiedliwości.

(56) Żaden anioł nie przeszkadza i żadna moc nie jest w stanie przeszkodzić; albowiem On wyznacza sędziów za nich wszystkich i osądza ich wszystkich przed Nim.

(57) Mądrość nie znalazła miejsca, w którym mogłaby mieszkać;

(58) Potem przydzielono jej miejsce zamieszkania na niebie.

(59) Mądrość wyszła, aby zamieszkać wśród dzieci ludzkich, i nie znalazła miejsca zamieszkania:

(60) Mądrość wróciła na swoje miejsce i zajęła miejsce wśród aniołów.

(61) I nie było w jej obecności nieprawości.

(62) Kogo szukała, aby z nimi zamieszkać, nie znalazła, jak deszcz na pustyni i rosa na spragnionej ziemi.

(63) I widziałem inne błyskawice * i gwiazdy ** na niebie, i widziałem, jak On ich wszystkich nazywał ich imionami, a oni słuchali Jego wezwania.  ** (moce niebieskie, istoty niebieskie) ** (anielskie istoty, latające nieśmiertelne) **

(64) I widziałem, jak są ważeni w sprawiedliwej równowadze zgodnie z proporcjami światła.

(65) Widziałem szerokość ich przestrzeni i dzień ich pojawienia się oraz sposób, w jaki ich rewolucja wytwarza błyskawicę.

(66) I widziałem ich rewolucję w zależności od liczby anielskich istot i tego, jak się ze sobą zgadzają.

(67) I zapytałem anioła, który poszedł ze mną, który objawił mi to, co ukryte: „ Co to jest? ”

(68) I powiedział do mnie: „ Ojciec wielkości objawił wam ich przypowieść.

(69) Są to imiona świętych, którzy mieszkają na ziemi i wierzą w imię Ojca wielkości na wieki wieków. ”

(70) I to jest druga przypowieść o tych, którzy zaprzeczają nazwie mieszkania świętych i Ojca wielkości.

(71) „ A do Kolumny Chwały nie będą mieszkać, a na ziemi nie przyjdą.

(72) Taki będzie los grzeszników, którzy zaparli się imienia Ojca Wielkości, którzy zostaną w ten sposób zachowani na dzień cierpienia i ucisku.

(73) W tym dniu Mój Wybrany zasiądzie na tronie chwały i będzie próbował swoich uczynków, a miejsca ich odpoczynku będą niezliczone.

(74) A ich dusze umocnią się w nich, gdy zobaczą Mojego Wybrańca i tych, którzy wzywają Mojego chwalebnego imienia:

(75) Zatem sprawię, że Mój Wybrany zamieszka wśród nich.

(76) I przemienię niebiosa i uczynię je wiecznym błogosławieństwem i światłem.

(77) I przemienię ziemię i uczynię ją błogosławieństwem.

(78) I sprawię, że wybrani, których wybrałem, będą nad nim mieszkać.

(79) Ale grzesznicy i złoczyńcy nie postawią na nim stopy.

(80) Zapewniłem pokój i usatysfakcjonowałem Moich sprawiedliwych i sprawiłem, że mieszkają przede Mną.

(81) Lecz dla grzeszników czeka na mnie sąd , abym ich zniszczył z powierzchni ziemi. ”

(82) I tam widziałem Tego, który miał głowę dni, a Jego głowa była biała jak wełna, a wraz z Nim była inna istota, której oblicze wyglądało jak człowiek, a jego twarz była pełna łaski, jak jeden z święte latające nieśmiertelni.

(83) I zapytałem anioła, który poszedł ze mną i objawił mi wszystkie rzeczy ukryte, dotyczące tego Syna Człowieczego, kim był i skąd był, i dlaczego poszedł z Głową Dni? A on odpowiedział i rzekł do mnie:

(84) „ To jest syn Człowieczy, który ma sprawiedliwość, z którym mieszka sprawiedliwość i który objawia wszystkie skarby tego, co jest ukryte, ponieważ wybrał go Ojciec Wielkości i którego los ma pierwszeństwo przed Ojciec wielkości w prawości na zawsze .

(85) I ten Syn Człowieczy, którego widziałeś, zdejmie królów i możnych ze swoich siedzib, a mocnych z ich tronów, i rozluźni wodze silnych, i złamie zęby grzeszników.

(86) I wyrzuci królów ze swoich tronów i królestw, ponieważ nie wychwalają Go i nie wychwalają Go, ani pokornie nie uznają Pochodzenia królestwa, które zostało im nadane.

(87) I odłoży oblicze mocarzy, i napełni je hańbą.

(88) A ich mieszkanie będzie w ciemności, a robaki będą ich łożem * i nie będą miały nadziei na wstanie z łóżek, bo nie wychwalają Imienia Ojca Wielkości.

(89) I to są ci, którzy sądzą gwiazdy niebieskie i podnoszą ręce przeciwko Najwyższemu, stąpają po ziemi i mieszkają na niej.

(90) I wszystkie ich uczynki przejawiają niesprawiedliwość, a ich moc spoczywa na ich bogactwach, a ich wiara jest w bogów, których uczynili rękami, i zaprzeczają imieniu Ojca wielkości.

(91) I prześladują domy Jego zgromadzeń oraz wiernych, którzy opierają się na Imieniu Ojca Wielkości.

(92) W owych dniach będą się wznosić modlitwy sprawiedliwych i krew sprawiedliwych z ziemi przed Ojcem wielkości.

(93) W tych dniach święci, którzy mieszkają w niebie, jednoczą się jednym głosem, błagają, modlą się i wychwalają, a także dziękują i błogosławią imię Ojca Wielkości w imieniu krwi sprawiedliwych, która była wylewajcie, aby modlitwa sprawiedliwych nie poszła na marne przed Ojcem wielkości, aby sąd był im dokonany i aby nie musieli cierpieć na wieki .

(94) W tamtych dniach widziałem Głowę Dni, kiedy zasiadał na tronie swojej chwały, a księgi żywych zostały otwarte przed nim: i cała Jego armia, która jest w niebiosach, i Jego doradcy stali przed Nim .

(95) I serca świętych napełniły się radością; ponieważ ofiarowano liczbę sprawiedliwych i wysłuchano modlitwy sprawiedliwych, a krew sprawiedliwych była wymagana przed Ojcem wielkości.

(96) I w tym miejscu widziałem fontannę prawości, która była niewyczerpana. A wokół niego było wiele fontann mądrości; i wszyscy spragnieni z nich pili i byli napełnieni mądrością, a ich mieszkania były z prawymi, świętymi i wybranymi.

(97) I o tej godzinie Syn Człowieczy został nazwany w obecności Ojca wielkości, a jego imię przed Głową Dni.

(98) Jeszcze zanim powstało słońce i znaki, zanim powstały gwiazdy na niebie, jego imię zostało dane w obecności Ojca wielkości.

(99) Będzie on kijem dla sprawiedliwych, aby mieli mocne oparcie i nie upadli, a on będzie światłością narodów i nadzieją tych, którzy mają kłopoty serca.

(100) Wszyscy, którzy mieszkają na ziemi, upadną i będą się przed nim wielbić, a będą chwalić, błogosławić i celebrować pieśnią Ojca wielkości.

(101) I z tego powodu został wybrany i ukryty przed Nim, przed stworzeniem świata i na wieki wieków.

(102) A mądrość Ojca wielkości objawiła go świętym i prawym;

(103) On bowiem zachował całą resztkę sprawiedliwych, ponieważ nienawidzili i gardzili światem niesprawiedliwości oraz nienawidzili wszystkich jego dzieł i dróg w imię Ojca wielkości:

(104) Albowiem w Jego imię zostali zbawieni i zgodnie z Jego radością dotyczy ich życia.

(105) W tych dniach na twarzy będą królowie ziemi, i mocni, którzy posiadają ziemię z powodu uczynków rąk ich;

(106) Albowiem w dniu udręki i udręki nie będą mogli się uratować.

(107) I dam je w ręce Moich wybranych.

(108) Tak jak słoma w ogniu, tak będą płonąć przed obliczem świętego.

(109) Jako ołów w wodzie zatoną przed obliczem sprawiedliwych, a nie będzie ich więcej.

(110) A w dniu utrapienia spoczną na ziemi, a przed nimi upadną i nie powstaną.

(111) I nie będzie nikogo, kto by je wziął rękami i je podniósł.

(112) Albowiem zaparli się Ojca Wielkości i Jego Mesjasza. Błogosławione imię Ojca wielkości.

 

Rozdział 3 (5 Hen 3)

(1) Albowiem mądrość rozlana jest jak woda, a chwała nie zawodzi przed nim na wieki.

(2) Jest bowiem potężny we wszystkich tajemnicach sprawiedliwości, a niesprawiedliwość zniknie jak cień i nie będzie trwała.

(3) Ponieważ Wybrany stoi przed Ojcem wielkości, a jego chwała jest na wieki wieków i jego moc dla wszystkich pokoleń.

(4) I w nim mieszka duch mądrości i duch, który daje wgląd, duch zrozumienia i mocy oraz duch tych, którzy zasnęli w sprawiedliwości.

(5) I będzie sądził tajemne rzeczy, i nikt nie będzie mógł wypowiedzieć przed nim kłamliwego słowa;

(6) Ponieważ jest On Wybrańcem przed Ojcem wielkości, zgodnie ze Swą przyjemnością.

(7) W owych dniach nastąpi zmiana na Świętych i wybranych, a światło dni będzie na nich trwać, a chwała i cześć zwrócą się do świętych.

(8) W dniu utrapienia, w którym zło zostanie skarcone przeciwko grzesznikom.

(9) I sprawiedliwi zwyciężą w imię Ojca wielkości.

(10) I sprawi, że inni będą świadczyć o tym, aby mogli pokutować i porzucić dzieła swoich rąk.

(11) Nie będą czcili imienia Imienia Ojca Wielkości, lecz poprzez Jego imię zostaną wyzwoleni, a Ojciec Wielkości okaże im współczucie, ponieważ Jego współczucie jest wielkie.

(12) I jest sprawiedliwy także w swoim sądzie, a przed Jego chwałą niesprawiedliwość również się nie utrzyma.

(13) Według Jego wyroku skruszony zginie przed Nim.

(14) „ I odtąd nie będę się nad nimi litował ” – mówi Ojciec Wielkości.

(15) W owych dniach ziemia zwróci także to, co zostało jej powierzone, i grób zwróci także to, co otrzymała, a piekło zwróci to, co jest jej winien.

(16) W tych dniach powstanie Wybrany, który spośród nich wybierze Wybrańców i Słuchaczy.

(17) Albowiem dzień się przybliżył, aby zostali uratowani.

(18) A Wybrańcy w owych dniach zasiądą na moim tronie, a jego usta wyleją wszystkie tajemnice mądrości i rady.

(19) Albowiem Ojciec wielkości mu je dał i uwielbił.

(20) W owe dni góry skaczą jak barany,

(21) I pagórki będą przeskakiwać jak jagnięta nasycone mlekiem,

(22) I twarze wszystkich aniołów na niebie zostaną rozświetlone radością.

(23) I ziemia się rozweseli, a sprawiedliwi na niej zamieszkają, a wybrani chodzić będą po niej.

(24) Tam oczy moje ujrzały głęboką dolinę z otwartymi ustami, a wszyscy, którzy mieszkają na ziemi, morzu i wyspach, przyniosą mu dary, prezenty i znaki hołdu, ale ta głęboka dolina się nie zapełni.

(25) A ręce ich popełniają czyny bezprawne, a grzesznicy pożerają wszystkich, których bezprawnie uciskają.

(26) Jednak grzesznicy zostaną zniszczeni przed obliczem Ojca wielkości i zostaną wygnani z powierzchni Jego ziemi, i zginą na wieki wieków.

(27) Widziałem bowiem wszystkich aniołów karania przebywających tam i przygotowujących wszystkie narzędzia wroga.

(28) I zapytałem anioła pokoju, który poszedł ze mną: „ Dla kogo przygotowują te narzędzia? ”

(29) I rzekł do mnie: „ Przygotowują je dla królów i możnych tej ziemi, aby w ten sposób zostali zniszczeni.

(30) A potem Sprawiedliwi i wybrani spowodują pojawienie się domu swego zgromadzenia.

(31) Od tego czasu nie będą już przeszkadzani w imię Ojca wielkości.

(32) I te góry nie staną się jak ziemia przed Jego sprawiedliwością, ale wzgórza będą jak fontanna wody, a sprawiedliwi odpoczną od ucisku grzeszników. ”

(33) I spojrzałem, i odwróciłem się do innej części ziemi, i zobaczyłem tam głęboką dolinę z płonącym ogniem.

(34) I przywiedli królów i mocarzy, i zaczęli wrzucać ich do tej głębokiej doliny.

(35) I tam moje oczy zobaczyły, jak wykonali te instrumenty, żelazne łańcuchy o niezmierzonej wadze.

(36) I zapytałem anioła pokoju, który poszedł ze mną, mówiąc: „ Dla kogo są przygotowywane te łańcuchy? ”

(37) I rzekł do mnie: „ Są przygotowywani dla zastępów Azazela *, aby mogli je wziąć i rzucić w otchłań całkowitego potępienia, i zakryją swe szczęki szorstkimi kamieniami jak Ojciec Wielkość nakazana.

(38) Michał, Gabriel, Rafał i Fanuel wezmą ich w wielki dzień i wrzucą ich w ten dzień do płonącego pieca, aby Ojciec Wielkości pomścił ich za ich niesprawiedliwość w stawaniu się poddany złemu i prowadzący na manowce tych, którzy mieszkają na ziemi. ”

(39) I widziałem tam idących wojowników aniołów karnych, trzymających bicze i łańcuchy z żelaza i brązu.

(40) I zapytałem anioła pokoju, który poszedł ze mną, mówiąc: „ Do kogo idą plagi? ”

(41) I rzekł do mnie: „ Wybranym i umiłowanym, aby zostali wrzuceni w otchłań otchłani doliny.

(42) I wtedy dolina ta zostanie wypełniona ich wybranymi i umiłowanymi, a dni ich życia dobiegną końca, a dni ich wiodących na manowce nie zostaną przywołane.

(43) W owych dniach aniołowie powrócą i rzucą się na wschód na Partów i Medów.

(44) Wzbudzą królów, aby na nich spadł duch niepokoju, i wzbudzą ich z tronów, aby wynieśli się jak lwy z ich legowisk i jako głodne wilki między trzodami.

(45) I pójdą pod górę i deptać ziemię Jego wybranych, a kraina Jego wybranych będzie przed nimi klepiskiem i drogą.

(46) Jeśli chodzi o miasto moich prawych, będzie to przeszkodą dla ich koni.

(47) I zaczną walczyć między sobą, a ich prawa ręka będzie silna przeciwko sobie,

(48) A człowiek nie pozna brata swego, ani syna ojca swego, ani matki swojej;

(49) Dopóki nie zabije zwłok ich zabójstwem, a ich kara nie będzie daremna.

(50) W owych dniach grób otworzy szczęki i zostaną w nim pochłonięci, a ich zniszczenie dobiegnie końca;

(51) Grób pożre grzeszników w obecności wybranych. ”

(52) I stało się potem, że ujrzałem kolejne zastępy wozów i ludzi jeżdżących na nich i wiejących z wiatrów ze wschodu i z zachodu na południe.

(53) I słychać było hałas ich wagonów, a gdy doszło do tego zamieszania, święci z nieba to zauważyli, a słupy ziemi zostały przeniesione z ich miejsca, a ich dźwięk był słyszany z jednego końca nieba do drugiego, w jeden dzień.

(54) I wszyscy upadną i będą czcić Ojca wielkości.

(55) I zacząłem mówić kolejną przypowieść o Słuchaczach i wybranych.

(56) Błogosławieni jesteście, słuchacze i wybrani, albowiem chwalebny będzie los wasz.

(57) A słuchacze będą w świetle słońca. A wybrani w świetle życia wiecznego:

(58) Dni ich życia dobiegną końca, a dni świętych nie będą liczone.

(59) I będą szukać światła i odnajdą sprawiedliwość u Ojca Wielkości: Sprawiedliwy będzie pokój w Imieniu Bożym.

(60) A potem powiedziano świętym w niebie, aby szukali tajemnic sprawiedliwości, dziedzictwa wiary;

(61) Gdyż stało się jasne jak słońce na ziemi, a ciemność minęła.

(62) I będzie światło, które nigdy się nie skończy, a do liczby dni nie nadejdą, bo ciemność najpierw zostanie zniszczona, a światło prawości ustanowione na wieki przed Ojcem wielkości.

(63) W owych dniach moje oczy ujrzały tajemnice błyskawic i świateł oraz wykonanie ich sądu, i rozjaśniły się ku błogosławieństwu lub przekleństwu zgodnie z Wolą Ojca wielkości.

(64) I tam ujrzałem tajemnice grzmotu, i jak gdy rozbrzmiewa w niebiosach, słychać jego dźwięk, i sprawił, że ujrzałem wyroki wykonane na ziemi, czy to dla dobra i błogosławieństwo lub przekleństwo według słowa Ojca wielkości.

(65) A potem wszystkie sekrety świateł i błyskawic zostały mi ukazane, a one rozjaśniają się dla błogosławieństwa i dla zaspokojenia.

(66) I widziałem w tamtych czasach, jak długo sznury były dawane tym aniołom, i wziąwszy do siebie skrzydła, poleciał i poszli na północ.

(67) I zapytałem anioła, mówiąc mu: „ Dlaczego aniołowie wzięli te sznury i odeszli? ” I powiedział do mnie: „ Oni poszli na miarę. ”

(68) A anioł, który szedł ze mną, rzekł do mnie: „ Przyniosą środki sprawiedliwych i liny sprawiedliwych sprawiedliwym, aby pozostali na imię Ojca Wielkości na wieki. zawsze.

(69) Wybrani zaczną mieszkać z wybranymi, a są to środki, które zostaną dane wierze i które wzmocnią prawość.

(70) A te środki ujawnią wszystkie tajemnice głębin ziemi i tych, którzy zostali zniszczeni przez pustynię, i tych, którzy zostali pożerani przez zwierzęta, i tych, którzy zostali pochłonięci przez ryby morskie , aby mogli powrócić i pozostać sobą w dniu Wybrańca.

(71) Nikt bowiem nie zostanie zniszczony przed Ojcem wielkości i nikt nie zostanie zniszczony.

(72) A wszyscy, którzy mieszkają na niebie, otrzymali rozkaz i moc, jeden głos i jedno światło jak ogień.

(73) I ten, który swymi pierwszymi słowami pobłogosławił, wychwalał i wychwalał się mądrością, i był mądry w mowie i w duchu życia.

(74) A Ojciec Wielkości umieścił Wybrańca na tronie chwały.

(75) I będzie sądził wszystkie uczynki świętych na niebie, a na wadze ich dzieła będą ważone.

(76) A gdy podniesie oblicze swoje, aby sądzić ich tajemne drogi według słowa imienia Ojca Wielkości, a ich ścieżki według drogi sprawiedliwego sądu Ojca wielkości, wówczas wszyscy oni jednym głosem mówcie i błogosławcie, wychwalajcie, wychwalajcie i uświęcajcie imię Ojca wielkości.

(77) I wezwie całą armię niebios i wszystkich świętych nad nimi, i armię Bożą, wiele niebiańskich istot i wszystkich aniołów mocy, wszystkich aniołów zwierzchności i wybranych oraz inne moce na ziemi i nad wodami.

(78) W tym dniu powstanie jeden głos, który będzie błogosławił, wychwalał i wywyższał w duchu wiary, w duchu mądrości, w duchu cierpliwości, w duchu miłosierdzia i w duchu sądu i pokoju, w duchu dobroci, i wszyscy powiedzą jednym głosem: „ Błogosławiony jest i niech imię Ojca Wielkości będzie błogosławione na wieki wieków. ”

(79) Wszyscy ci na niebie, którzy nie śpią, będą mu błogosławić.

(80) Wszyscy święci, którzy są w niebie, będą mu błogosławić i wszyscy wybrani, którzy mieszkają w ogrodzie życia:

(81) I każdy duch światła, który jest w stanie błogosławić, wychwalać, wychwalać i uświęcać Twoje błogosławione imię, a wszystkie żywe istoty będą ponad wszelką cenę wychwalać i błogosławić Twoje Imię na wieki wieków.

(82) Albowiem wielkie jest miłosierdzie Ojca wielkości i cierpi on długo, i wszystkie swoje dzieła i wszystko, co stworzył; Objawił Słuchaczom i wybranym w Imię Ojca wielkości.

(83) W ten sposób Pan rozkazał królom i mocarzom i wywyższonym oraz tym, którzy mieszkają na ziemi, i powiedział: „ Otwórzcie oczy i podnieście trąby, jeśli potraficie rozpoznać Wybrańca. ”

(84) A Ojciec wielkości posadził go na tronie Jego chwały, a duch sprawiedliwości został na niego wylany, a słowo jego ust zabija wszystkich grzeszników, a wszyscy niesprawiedliwi zostają zniszczeni przed Jego obliczem.

(85) I staną w owym dniu wszyscy królowie i możni, i wywyższeni oraz ci, którzy posiadają ziemię, i zobaczą i rozpoznają, jak zasiada na tronie swej chwały, a sprawiedliwość jest przed nim osądzona i nie padają przed nim żadne kłamliwe słowa.

(86) Wtedy na nich spadnie ból jak na kobietę w ciąży, a ona ma ból w porodzie, gdy jej dziecko wejdzie do ust macicy i będzie miała ból w porodzie.

(87) I jedna z nich będzie patrzeć na drugą, i będą przerażeni, i będą przygnębieni, a ból pochwyci ich, gdy ujrzą Syna Człowieczego siedzącego na tronie jego chwały.

(88) A królowie i możni, i wszyscy, którzy posiadają ziemię, będą błogosławić, wychwalać i wychwalać tego, który panuje nad wszystkimi, który był ukryty.

(89) Albowiem od samego początku Syn Człowieczy był ukryty, a Najwyższy zachował go przed Jego mocą i objawił go wybranym.

(90) I zgromadzenie wybranych i słuchaczy zostanie zasiane, a wszyscy wybrani staną przed nim tego dnia.

(91) I wszyscy królowie i możni, i wywyższeni, i ci, którzy rządzą ziemią, padną przed nim na ich twarze, oddadzą cześć i złożą nadzieję temu Synowi Człowieczemu, prosząc go i błagając o litość z jego rąk. .

(92) Niemniej jednak Ojciec Wielkości tak ich naciska, aby pospiesznie wyszli z Jego Obecności, a ich twarze napełnią się wstydem, a ciemność pogłębi się na ich twarzach.

(93) I wyda ich aniołom na karę, aby zemścić się na nich, ponieważ uciskali Jego dzieci i Jego wybranych.

(94) I będą widowiskiem dla sprawiedliwych i dla Jego wybranych: będą się z nich radować, ponieważ gniew Ojca wielkości spoczywa na nich, a Jego miecz kapie ich krwią.

(95) Słuchacze i wybrani zostaną uwolnieni tego dnia i już nigdy więcej nie ujrzą twarzy grzeszników i niesprawiedliwych.

(96) I Ojciec Wielkości pozostanie nad nimi i wraz z Synem Człowieczym będą jeść, kłaść się i powstać na wieki wieków.

(97) I sprawiedliwi i wybrani powstaną z ziemi i przestaną być przygnębieni.

(98) I będą odziani w szaty światła.

(99) I będą to szaty życia od Ojca wielkości:

(100) A szaty wasze nie zestarzeją się, a chwała wasza nie przeminie przed Ojcem wielkości.

(101) W owych dniach potężni i królowie posiadający ziemię będą błagać Go, aby udzielił im odrobiny wytchnienia od Swoich aniołów kary, którym zostali wydani, aby upadli i oddawali cześć Ojcu Wielkości, i spowiadali się ich grzechy przed Nim.

(102) I będą błogosławić i chwalić Ojca wielkości, i mówić: „ Błogosławiony Ojciec wielkości i Pan królów, i Pan potężnych i Pan bogatych, i Pan chwały i Pan Pan mądrości.

(103) I w każdej tajemnej rzeczy wspaniała jest Twoja moc z pokolenia na pokolenie i Twoja chwała na wieki wieków: głębokie są wszystkie Twoje tajemnice i niezliczone, a Twoja sprawiedliwość jest nie do pojęcia.

(104) Nauczyliśmy się teraz, że powinniśmy wychwalać i błogosławić Pana królów i Tego, który jest królem nad wszystkimi królami. ”

(105) I powiedzą: „ Chcielibyśmy, abyśmy odpoczęli, aby wychwalać, dziękować i wyznawać naszą wiarę przed Jego chwałą!

(106) A teraz tęsknimy za odrobiną odpoczynku, ale nie jesteśmy w stanie go znaleźć. Podążamy za nimi i nie jesteśmy w stanie go uzyskać. I światło zniknęło przed nami, a ciemność jest naszym miejscem zamieszkania na wieki wieków.

(107) Albowiem nie wierzyliśmy przed Nim, nie wielbiliśmy Imienia Ojca wielkości, ani nie chwaliliśmy Pana naszego; ale nasza nadzieja była w berle naszego królestwa i w naszej chwale.

(108) W dniu naszego cierpienia i ucisku On nas nie zbawia i nie znajdujemy wytchnienia dla spowiedzi, że nasz Pan jest prawdziwy we wszystkich Jego dziełach, w Jego sądach i Jego sprawiedliwości, a Jego sądy nie dyskryminują przeciwko klasom.

(109) I odejdziemy przed obliczem Jego z powodu naszych uczynków, a wszystkie nasze grzechy zaliczone są do sprawiedliwości. ”

(110) Teraz powiedzą sobie: „ Nasze dusze pełne są niesprawiedliwego zysku, ale to nie przeszkadza nam zstąpić z jego wnętrza na ciężary grobu. ”

(111) A potem ich twarze zostaną wypełnione ciemnością i wstydem przed tym Synem Człowieczym, i zostaną wypędzeni z Jego obecności, a miecz będzie stał przed Jego obliczem pośród nich.

(112) Tak powiedział Ojciec Wielkości: „ To jest obrzęd i sąd w stosunku do mocarzy i królów i wywyższonych oraz tych, którzy posiadają ziemię przed Ojcem wielkości. ”

(113) I stało się, że Henoch za swego życia został wzbudzony do tego Syna Człowieczego i do Ojca Wielkości spośród tych, którzy mieszkają na ziemi.

(114) I został wzbudzony na rydwanach ducha, a Henoch zniknął między nimi.

(114) [Henoch powiedział:] I od tego dnia nie należałem już do nich; postawił mnie między dwoma wiatrami, między Północą a Zachodem, gdzie aniołowie wzięli sznury, aby zmierzyć dla mnie miejsce dla Wybrani i Słuchacze.

(115) I tam zobaczyłem pierwszych ojców i prawych, którzy od początku mieszkają w tym miejscu.

(116) Księga napisana przez Henocha – [Henoch rzeczywiście napisał tę kompletną doktrynę mądrości, która jest wychwalana przez wszystkich ludzi i sędziego całej ziemi] za wszystkie moje dzieci, które będą mieszkać na ziemi. A dla przyszłych pokoleń, które będą przestrzegać prawości i pokoju.

(117) Niech się nie trwoży duch wasz z powodu czasu; albowiem Święty i Wielki wyznaczyli dni na wszystkie rzeczy.

118 I sprawiedliwi powstaną ze snu, powstaną i będą kroczyć ścieżkami sprawiedliwości, a cała jego droga i rozmowa będą w wiecznej dobroci i łasce.

(119) Będzie łaskawy dla sprawiedliwych i da mu wieczną prawość, i da mu moc, aby obdarzył go dobrocią i prawością. I będzie chodził w wiecznym świetle.

(120) I grzech zginie na wieki w ciemności, i odtąd nie będzie już więcej na wieki.

(121) „ A teraz, mój synu Matuzalemie, wzywajcie do mnie wszystkich waszych braci i zbierajcie do mnie wszystkich synów waszej matki; albowiem słowo woła mnie, a duch wylewa się na mnie, abym wam pokazał wszystko, co was spotka na wieki. ”

(122) A tam Matuzalem poszedł i wezwał do niego wszystkich swoich braci i zgromadził swoich krewnych.

(123) I rzekł do wszystkich synów sprawiedliwości i rzekł: „ Słuchajcie, synowie Henocha, wszystkie słowa waszego ojca i słuchajcie uważnie głosu moich ust; albowiem napominam was, umiłowani: Kochajcie sprawiedliwość i chodźcie po niej.

(124) I nie zbliżajcie się do sprawiedliwości z podwójnym sercem i nie łączcie się z tymi z podwójnego serca, ale chodźcie w prawości, moi synowie.

(125) I poprowadzi was ścieżkami sprawiedliwości, a sprawiedliwość będzie waszym towarzyszem.

(126) Wiem bowiem, że przemoc musi narastać na ziemi i na ziemi zostanie nałożona wielka kara, a wszelka niesprawiedliwość dobiegnie końca.

(127) I zostanie odcięty od korzeni, a cała jego konstrukcja zostanie zniszczona.

(128) I niesprawiedliwość znów zostanie skonsumowana na ziemi, a wszystkie uczynki nieprawości, przemocy i przestępstwa przemogą w dwojaki sposób.

(129) A gdy grzech i nieprawość, bluźnierstwo i przemoc we wszelkiego rodzaju czynach wzrosną, a apostazja, przestępstwo i nieczystość wzrosną, z nieba nadejdzie wielka kara, a święty Pan wyjdzie z gniewem i karą, aby wykonujcie sąd na ziemi.

(130) W owych dniach przemoc zostanie odcięta od korzeni, a korzenie niesprawiedliwości wraz z oszustwem i zostaną zniszczone spod niebios.

(131) I wszystkie bożki narodów zostaną porzucone, a świątynie płoną ogniem, i usuną je z całej ziemi, i poganie zostaną wrzuceni na sąd ognia, i zginą z gniewu i gniewu. ciężki wyrok na zawsze.

(132) I sprawiedliwi powstaną ze snu, a mądrość powstanie i będzie im dana.

(133) A teraz mówię wam, moi synowie, i wskazuję wam ścieżki prawości i ścieżki przemocy.

(134) Pokażę wam jeszcze raz, abyście wiedzieli, co się stanie.

(135) A teraz słuchajcie tych słów, moi synowie, i kroczcie ścieżkami sprawiedliwości, a nie kroczcie ścieżkami przemocy;

(136) Wszyscy bowiem, którzy chodzą ścieżkami nieprawości, zginą na wieki. ”

 

Rozdział 4 (5 Hen 4)

(1) Potem Henoch dał i zaczął opowiadać z książek.

(2) I Henoch powiedział: „ Jeśli chodzi o dzieci prawości i dotyczące wybranych świata, a także o roślinę prawości, będę mówić te rzeczy, Henoch oznajmię je wam, moi synowie.

(3) Zgodnie z tym, co ukazało mi się w niebiańskim widzeniu i które poznałem dzięki słowom świętych aniołów i nauczyłem się z niebiańskich tablic. ”

(4) I Henoch zaczął opowiadać z ksiąg i powiedział: „ Urodziłem się na siódmym roku w pierwszym tygodniu, podczas gdy sąd i sprawiedliwość wciąż trwały.

(5) A za mną powstaną w drugim tygodniu wielka niegodziwość, i zwodnicze powstanie; i w nim będzie pierwszy koniec.

(6) I w nim zostanie wydany mężczyzna; a gdy się skończy, wyrośnie niesprawiedliwość i zostanie ustanowione prawo dla grzeszników.

(7) A potem, w trzecim tygodniu po jego zakończeniu, człowiek zostanie wybrany na roślinę sprawiedliwego sądu , a jego potomstwo stanie się rośliną sprawiedliwości na wieki.

(8) A potem, w czwartym tygodniu, na jego zakończenie, ujrzą się wizje świętych i sprawiedliwych, i powstanie dla nich prawo dla wszystkich pokoleń.

(9) A potem, w piątym tygodniu, na jego końcu, dom chwały i panowania zostanie zbudowany na wieki.

(10) A potem w szóstym tygodniu wszyscy, którzy w nim mieszkają, zostaną zaślepieni, a serca ich wszystkich bezbożnie porzucą mądrość.

(11) I w nim człowiek wstąpi; a po jego zakończeniu dom panowania zostanie spalony ogniem, a cała rasa wybranego korzenia zostanie rozproszona.

(12) A potem w siódmym tygodniu powstanie pokolenie odstępcze, a wielu będzie jego czynami, a wszystkie jego czyny będą odstępcze.

(13) A na jego zakończenie zostaną wybrani wybrani sprawiedliwi z wiecznej rośliny sprawiedliwości, aby otrzymać siedmiokrotne pouczenie dotyczące całego Jego stworzenia.

(14) Bo któż jest ze wszystkich synów ludzkich, którzy potrafią usłyszeć głos Świętego bez niepokoju?

(15) A kto może myśleć w Jego myślach? a kto tam może oglądać wszystkie dzieła niebios?

(16) I jak powinien być ktoś, kto mógłby zobaczyć niebiosa i kto tam jest, który mógłby zrozumieć rzeczy niebios i zobaczyć duszę lub ducha i mógł o tym powiedzieć, lub wstąpić i zobaczyć wszystkie ich końce i myśleć o nich lub je lubisz?

(17) A któż jest ze wszystkich ludzi, którzy mogliby wiedzieć, jaka jest szerokość * i długość ** ziemi, i komu została pokazana miara *** wszystkich z nich? * (tajemnice) ** (tajemnice) *** (suma całkowita)

(18) Czy jest ktoś, kto mógłby rozeznać długość nieba i jak wielki jest jego wzrost, i na czym jest oparty, i jak duża jest liczba gwiazd i gdzie spoczywają wszystkie światła? ”

(19) „ A potem nadejdzie kolejny, ósmy tydzień sprawiedliwości, i otrzyma miecz, aby sprawiedliwy sąd mógł zostać wykonany przeciwko ciemiężcom, a grzesznicy zostaną wydani w ręce sprawiedliwych .

(20) A u kresu zdobędą domy przez swoją sprawiedliwość, a dom zostanie zbudowany dla Wielkiego Króla w chwale na wieki wieków, a cała ludzkość będzie patrzeć na ścieżki prawości.

(21) A potem, w dziewiątym tygodniu, sprawiedliwy sąd zostanie objawiony całemu światu, a wszystkie dzieła bezbożnych znikną z całej ziemi, a świat zostanie spisany na zagładę.

(22) A po tym, w dziesiątym tygodniu w siódmej części, nastąpi wielki wieczny sąd , w którym dokona on pomsty między aniołami.

(23) I pierwsze niebo odejdzie i przeminie, a pojawi się nowe niebo, a wszystkie moce niebios da siedmiokrotne światło.

(24) A potem będzie wiele tygodni bez końca na zawsze, i wszyscy będą w dobroci i sprawiedliwości, a grzechu nie będzie więcej wspominany na wieki .

(25) A teraz powiadam wam, moi synowie, miłujcie sprawiedliwość i chodźcie w niej; albowiem ścieżki sprawiedliwości są godne zrozumienia, ale ścieżki nieprawości zostaną nagle zniszczone i znikną.

(26) A niektórym ludziom z pokolenia odsłonią się ścieżki przemocy i śmierci, i będą się od nich trzymali z daleka, i nie pójdą za nimi.

(27) A teraz mówię wam sprawiedliwi: Nie chodźcie ścieżkami niegodziwości ani ścieżkami śmierci i nie zbliżajcie się do nich, abyście nie zostali zgładzeni.

(28) Ale szukajcie i wybierajcie dla siebie sprawiedliwość i życie wybrane, i kroczcie ścieżkami pokoju, a będziecie żyć i błogosławieni.

(29) Trzymajcie się mocno mych słów w myślach waszych serc i nie pozwólcie, aby zostały zatarte z waszych serc;

(30) Wiem bowiem, że grzesznicy kuszą ludzi do złego upominania się o mądrość, aby nie można było znaleźć dla niej miejsca i żaden sposób pokusy nie zmalał. ”

(31) „ Biada tym, którzy budują nieprawość i ucisk i kładą podstęp jako podstawę; bo zostaną nagle obaleni i nie będą mieli pokoju.

(32) Biada tym, którzy budują swoje domy za pomocą grzechu; bo ze wszystkich fundamentów ich zostaną obaleni, a mieczem polegną.

(33) A ci, którzy łakną złota i srebra w sądzie , zginą nagle.

(34) Biada wam, chciwi, bo zaufaliście swemu bogactwu, a z bogactwa waszego odejdziecie, bo nie pamiętaliście Najwyższego za dni waszego bogactwa.

(35) Popełniłeś bluźnierstwo i nieprawość, i przygotowałeś się na dzień rzezi, dzień ciemności i dzień wielkiego sądu .

(36) Tak więc mówię wam i oświadczam: Wy, którzy zostaliście stworzeni, zostaniecie obaleni, a na wasz upadek nie będzie litości.

(37) A wasi prawi w tamtych dniach będą wyrzutem dla grzeszników i bezbożnych.

(38) Och, że moje oczy były chmurą wód, żebym mógł nad tobą płakać i spływać moimi łzami jak chmura wód, abym odpoczął od mego serca!

(39) Kto pozwolił ci praktykować wyrzuty i niegodziwości? I tak sąd powinien cię wyprzedzić, grzeszników.

(40) Nie bójcie się grzeszników, prawych; dla znowu będzie Pan dostarczyć je do rąk, które można wykonać wyrok na nich zgodnie z własnymi pragnieniami.

(41) Biada wam, którzy piorunujecie klątwy, których nie można odwrócić: dlatego uzdrowienie będzie daleko od was z powodu waszych grzechów.

(42) Biada wam, którzy odpłacacie bliźniemu złem; albowiem będziesz wymagane według uczynków twoich.

(43) Biada wam, kłamliwym świadkom i tym, którzy ważą się niesprawiedliwości, bo nagle zginiecie.

(44) Biada wam, grzesznicy, bo prześladujecie sprawiedliwych; albowiem wy będziecie wydani i prześladowani z powodu niesprawiedliwości, a ciężkie będzie na was jarzmo. ”

(45) „ Miejcie nadzieję, prawi; albowiem nagle grzesznicy zginą przed wami, i będziecie nad nimi panować według waszych pragnień.

(46) A w dniu ucisku grzeszników, wasze dzieci będą się wspinać i wznosić jak orły, a wyżej niż sępy będą waszym gniazdem, a wy wstąpicie i wejdziecie do szczelin ziemi i rozpadlin kołysajcie się na wieki jak małe zwierzęta przed niesprawiedliwymi, a syreny będą wzdychać przez was i płakać.

(47) Dlatego nie lękajcie się wy, którzy cierpieliście; bo uzdrowienie będzie waszą częścią, a jasne światło was oświeci, a głos odpoczynku usłyszycie z nieba.

(48) Biada wam, grzesznicy, bo wasze bogactwa sprawiają, że wyglądacie jak sprawiedliwi, ale wasze serca przekonują was, że jesteście grzesznikami, a ten fakt będzie świadectwem przeciwko wam na pamiątkę waszych złych uczynków.

(49) Biada wam, którzy pożerają najlepszych pszenicy i pić wino w dużych miseczkach, a bieżnik pod stopami pokornych ze swojej potęgi.

(50) Biada wam, którzy pijecie wodę z każdej fontanny, bo nagle zostaniecie pochłonięci i uschniecie, bo opuściliście fontannę życia.

(51) Biada wam, którzy czynicie nieprawość, podstęp i bluźnierstwo. Będzie to pomnik przeciwko tobie zła.

(52) Biada wam, potężni, którzy z mocą uciskacie sprawiedliwych; bo nadchodzi dzień waszej zagłady.

(53) W tych dniach wielu dobrych dni i przyjdzie do sprawiedliwych – w dzień swojego wyroku .

(54) Wierzcie, sprawiedliwi, że grzesznicy staną się wstydem i zginą w dniu niesprawiedliwości.

(55) Niech wam grzesznicy dowiedzą się, że Najwyższy jest świadomy waszej zagłady, a aniołowie niebios będą posłuszni w wypełnianiu Woli Ojca Wielkości.

(56) Co uczynicie, grzesznicy, i do jakiego miejsca uciekniecie w ten dzień sądu , kiedy usłyszycie głos modlitwy sprawiedliwych?

(57) Będziesz im się podobał, przeciwko któremu to słowo będzie świadectwem: „ Byliście towarzyszami grzeszników. „

(58) W owych dniach modlitwa sprawiedliwych dotrze do Pana, a dla was nadejdą dni sądu waszego .

(59) I wszystkie słowa waszej niesprawiedliwości zostaną odczytane przed Wielkim Świętym, a wasze twarze będą pokryte wstydem, a On odrzuci wszelkie dzieło oparte na niesprawiedliwości.

(60) Biada wam, grzesznicy, którzy żyjecie na oceanie środkowym i na suchym lądzie, których pamięć o was jest zła przeciwko wam.

(61) Biada wam, którzy zdobywacie srebro i złoto w niesprawiedliwości i mówicie: „ Staliśmy się bogaci bogactwami i mieliśmy majątek; i zdobyliśmy wszystko, czego pragnęliśmy.

(62) A teraz róbmy to, co zamierzaliśmy; albowiem zgromadziliśmy srebro, a wielu jest hodowcami w naszych domach. A nasze spichrze są pełne jak woda. „

(63) I jak woda odpłyną twoje kłamstwa; albowiem skarby wasze nie będą trwały, lecz prędko was wynurzą; albowiem nabyliście to wszystko w niesprawiedliwości i będziecie poddani wielkiemu przekleństwu. ”

(64) „ A teraz przysięgam wam, mądrym i głupim, bo będziecie mieli różnorodne doświadczenia na ziemi.

(65) Albowiem wy będziecie więcej ozdabiać niż niewiastę, a szaty bardziej kolorowe niż dziewica. Na królewskości, w majestacie i mocy, w srebrze, w złocie i w purpurach, w przepychu i pożywieniu, będą wylani jak woda.

(66) Dlatego będą brakować doktryny i mądrości, i tym samym zginą wraz ze swym dobytkiem.

(67) A z całej krasie i ich świetności , a wstyd i uboju i w wielkiej nędzy, ich dusze zostaną wrzuceni do pieca ognistego.

(68) Przysięgam wam, grzesznicy, ponieważ góra nie stała się niewolnicą, a wzgórze nie stało się służebnicą kobiety, mimo że grzech nie został zesłany na ziemię, ale człowiek sam stworzył i pod wielkim przekleństwem polegną ci, którzy go popełnią.

(69) Przysięgam wam, grzesznicy, przez Świętego Wielkiego, że wszystkie wasze złe uczynki objawiają się w niebiosach i że żaden z waszych czynów ucisku nie jest zakryty i ukryty.

(70) I nie myślcie w swoim duchu, ani nie mówcie w swoim sercu, że nie wiecie i że nie widzicie, że każdy grzech jest codziennie rejestrowany w niebie w obecności Najwyższego.

(71) Wiecie bowiem, że wszystkie wasze uciski są spisywane każdego dnia aż do dnia waszego sądu .

(72) Biada wam, głupcy, bo przez waszą głupotę zginiecie, a wy popełniacie przestępstwo przeciwko mądrym, a tak dobrego nie będzie.

(73) A teraz wiedzcie, że jesteście przygotowani na dzień zniszczenia i że nie ma nadziei na życie, grzesznicy, ale odejdziecie i umrzecie;

(74) Albowiem nie znasz okupu; bo jesteście przygotowani na dzień wielkiego sądu , na dzień ucisku i wielki wstyd dla waszych duchów.

(75) Biada wam, upór serca, którzy czynicie niegodziwość i spożywacie krew:

(76) Skąd masz dobre rzeczy do jedzenia, picia i napełnienia? Ze wszystkich dobrych rzeczy, które Pan Najwyższy obfitował na ziemi; dlatego nie będziecie mieć pokoju.

(77) Biada wam, którzy miłujecie uczynki nieprawości. Czy naprawdę masz nadzieję na błogosławieństwa? Wiedzcie, że zamiast tego zostaniecie wydani w ręce sprawiedliwych, a oni odrąbią wam szyje i zabiją was, i nie okażą wam litości.

(78) Biada wam, którzy radujecie się w ucisku sprawiedliwych; bo żaden grób nie będzie dla ciebie wykopany.

(79) Biada wam, którzy słowa sprawiedliwego uznają za nic; albowiem nie będziesz miał nadziei na życie.

(80) Biada wam, którzy spisujecie kłamliwe i bezbożne słowa; albowiem spisują kłamstwa, aby ludzie je słyszeli i postępowali bezbożnie wobec bliźniego . Dlatego nie będą mieli pokoju, lecz umrą nagłą śmiercią. ”

(81) „ Biada wam, którzy czynicie bezbożność, a chwała w kłamstwie i wychwalaniu ich; bo zginiecie, a żadne szczęśliwe życie nie będzie wasze.

(82) Biada tym, którzy wypaczają słowa prawości i łamią Wieczne Prawo, i zamieniają się w to, czym nie byli [grzesznikami]. Będą deptani pieszo po ziemi.

(83) W tych dniach przygotujcie się, sprawiedliwi, abyście wznieśli modlitwy na pamiątkę i złożyli je jako świadectwo przed latającymi nieśmiertelnymi, aby mogli złożyć grzech przestępców na pamiątkę Najwyższemu.

(84) W owe dni narody zostaną wzbudzone, a rodziny narodów powstaną w dniu zagłady.

(85) W owych dniach nędzni wyjdą i zabiorą swoje dzieci, i porzucą je, aby ich dzieci zginęły przez nich.

(86) Porzucą dzieci, które jeszcze karmią, i nie powrócą do nich, i nie będą litować się nad swoimi umiłowanymi.

(87) I ponownie, przysięgam wam, grzesznicy, że grzech jest przygotowany na dzień nieustannego rozlewu krwi.

(88) A ci, którzy czczą kamienie i groby wizerunki złota i srebra, drewna, kamienia i gliny, a także ci, którzy czczą nieczyste duchy i demony oraz wszelkiego rodzaju bożki, które nie są zgodne z wiedzą, nie otrzymają od nich żadnej pomocy .

(89) I staną się bezbożni z powodu szaleństwa ich serc, a ich oczy zostaną zaślepione przez lęk ich serc i poprzez wizje w snach.

(90) Przez nich staną się bezbożni i lękliwi;

(91) Gdyż przyniosą wszystkie dzieła swoje w kłamstwie, i będą czcić kamień; dlatego w jednej chwili zginą.

(92) Lecz w tych dniach błogosławieni są wszyscy, którzy przyjmują słowa mądrości i rozumieją je, i obserwują ścieżki Najwyższego, i kroczą ścieżką Jego sprawiedliwości, i nie stają się bezbożni wobec bezbożnych; albowiem oni zostaną wydani.

(93) Biada wam, którzy szerzycie zło swoim bliźnim ; bo zostaniecie zabici i zarezerwowani dla Szeolu .

(94) Biada wam, którzy czynicie kłamliwe i fałszywe środki, i tym, którzy powodują gorycz na ziemi; bo w ten sposób zostaną całkowicie skonsumowani.

(95) Biada wam, którzy budujecie domy przez ciężki trud innych, a wszystkie ich materiały budowlane są cegłami i kamieniami grzechu; Mówię wam, nie będziecie mieć pokoju.

(96) Biada tym, którzy odrzucają miarę i wieczne dziedzictwo swoich ojców i których dusze podążają za bożkami; albowiem oni nie odpoczywają.

(97) Biada tym, którzy postępują niesprawiedliwie i pomagają uciskowi, i zabijają swoich bliźnich aż do dnia wielkiego sądu .

(98) Albowiem On porzuci waszą chwałę i przyniesie utrapienie waszym sercom, i wzbudzi Jego gwałtowne oburzenie i zniszczy was wszystkich mieczem; i wszyscy święci i sprawiedliwi poznają twoje grzechy. ”

(99) „ W owych dniach w jednym miejscu ojcowie wraz z synami zostaną powaleni, a bracia jeden po drugim padną śmiercią, aż strumienie popłyną ich krwią.

(100) Dla człowieka nie wstrzymuje rękę od zabicia jego synowie i jego synów ” synów, a grzesznik nie wstrzymuje rękę z jego uhonorowany brata:

(101) Od świtu do zachodu zabijają się nawzajem.

(102) I koń pójdzie do piersi we krwi grzeszników, a rydwan zanurzy się na wysokość.

(103) W tych dniach aniołowie zejdą do tajemnych miejsc i zgromadzą się w jednym miejscu, wszyscy ci, którzy sprowadzili grzech i Najwyższego, powstaną w tym dniu sądu, aby dokonać wielkiego sądu wśród grzeszników.

(104) I nad wszystkimi prawymi i świętymi wyznaczy strażników spośród świętych latających nieśmiertelnych, aby strzegli ich jak źrenicy oka, aż położy kres wszelkiej niegodziwości i wszelkiemu grzechowi, i chociaż sprawiedliwi śpią długim snem , nie mają się czego obawiać.

(105) I wtedy dzieci ziemi ujrzą mądrych w bezpieczeństwie i zrozumieją wszystkie słowa tej księgi i rozpoznają, że ich bogactwo nie będzie w stanie ich uratować przed obaleniem ich niesprawiedliwych czynów.

(106) Biada wam, grzesznicy, w dniu silnej udręki wy, którzy cierpicie sprawiedliwych i palicie ich ogniem; albowiem będziesz wymagane według uczynków twoich.

(107) Biada wam, upartych serca, którzy czuwacie, aby zaplanować niegodziwość; dlatego strach przyjdzie na was i nie będzie nikogo, kto mógłby wam pomóc.

(108) Biada wam, grzesznicy, z powodu słów waszych ust i czynów waszych rąk, które przyniosła wasza bezbożność, w płomieniach płonących gorsze niż ogień, spalicie.

(109) A teraz wiedzcie, że od aniołów będzie pytał o wasze uczynki na niebie, od słońca i księżyca oraz od gwiazd w odniesieniu do waszych grzechów, ponieważ na ziemi wykonujecie sąd nad sprawiedliwymi.

(110) I przywoła, aby zeznawał przeciwko wam każdą chmurę, mgłę, rosę i deszcz; albowiem oni wszyscy będą powstrzymani od was, abyście zstąpili na was, i będą uważali na wasze przestępstwa.

(111) A teraz dajcie prezenty deszczowi, aby nie został powstrzymany przed zstąpieniem na was, ani jeszcze rosy, gdy otrzyma od was złoto i srebro, aby zstąpił.

(112) Gdy spadną na was mróz i śnieg oraz wszystkie burze śnieżne i wszystkie ich plagi, w tych dniach nie będziecie mogli stanąć przed nimi. ”

(113) „ Przestrzegajcie niebios, niebiańskie dzieci, i każdego dzieła Najwyższego, bójcie się Go i nie czyńcie zła w Jego Obecności.

(114) Jeśli zamknie okna niebieskie i powstrzyma deszcz i rosę przed zejściem z ziemi na wasze konto, co wtedy zrobicie?

(115) A jeśli ześle na was Swoją złość z powodu waszych czynów, nie możecie Go błagać; albowiem mówiliście dumne i bezczelne słowa przeciwko Jego sprawiedliwości, dlatego nie będziecie mieć pokoju.

(116) A czyż nie widzicie żeglarzy statków żaglowych, jak ich statki są podrzucane przez fale i wstrząsane przez wiatry i są w wielkim nieszczęściu?

(117) I dlatego się boją, ponieważ cały ich dobytek idzie wraz z nimi na morze i mają złe przeczucia serca, że morze je pochłonie i zginą w jego głębinach.

(118) Czyż całe morze i wszystkie jego wody i wszystkie jego ruchy nie są dziełem Najwyższego, i czy On nie ograniczył swych czynów i nie ograniczył go tylko przez piasek?

(119) A gdy Go upomina, boi się i wysycha, i wszystkie ryby jego umierają, i wszystko, co w nim jest; ale wy, grzesznicy, którzy jesteście na ziemi, nie przyszliście Mu się bać.

(120) Czyż On nie stworzył niebios i ziemi, i wszystkiego, co na niej jest?

(121) Który dał zrozumienie i mądrość wszystkim, co porusza się na ziemi i na morzu.

(122) Czy żeglarze statków nie boją się morza? Jednak grzesznicy nie boją się Najwyższego.

(123) W tych dniach, w których przyniósł na was straszliwy ogień, do którego miejsca uciekniecie i gdzie znajdziecie wyzwolenie?

(124) A kiedy On wypowiada przeciwko tobie swoje Słowo, czyż nie napełnisz się drżącym strachem?

(125) I wszystkie źródła światła napełnią się wielkim strachem, a cała ziemia będzie napełniona strachem i drżeć, i będzie zaniepokojona.

(126) I wszyscy aniołowie wykonają swoje przykazania i będą starali się ukryć przed obecnością Wielkiej Chwały, a dzieci ziemi drżą i drżą; i wy, grzesznicy, będziecie przeklęci na wieki i nie będziecie mieć pokoju.

(127) Nie lękajcie się, dusze sprawiedliwych, i miejcie nadzieję, że umarliście w sprawiedliwości.

(128) I nie smućcie się, jeśli wasza dusza do grobu zstąpiła w żałobie i że w waszym życiu wasze ciało nie postępowało zgodnie z waszą dobrocią, lecz czekało na dzień sądu grzeszników oraz na dzień przekleństwa i kary .

(129) A jednak, kiedy umieracie, grzesznicy mówią o was: „ Gdy umieramy, tak umierajcie sprawiedliwi i jaką korzyść czerpią z uczynków?

(130) Oto my, tak jak my, oni umierają w smutku i ciemności, a cóż oni więcej niż my? Odtąd jesteśmy równi.

(131) A co otrzymają i co zobaczą na zawsze ? Oto i oni umarli, i odtąd na wieki nie ujrzą światła. „

(132) Mówię wam, grzesznicy, jesteście zadowoleni z jedzenia i picia, a także rabować i grzeszyć, ograbiać ludzi z ich dobytku, zdobywać bogactwo i oglądać dobre dni.

(133) Czy widziałeś sprawiedliwych, jak ich koniec wypada, że nie ma w nich żadnej przemocy aż do śmierci?

(134) Niemniej jednak zginęli i stali się, jakby ich nie było, a ich duchy zstąpiły do Szeolu w ucisku. ”

(135) „ Przysięgam wam, że w niebiosach latający nieśmiertelni pamiętają was na dobre przed chwałą Wielkiego, a wasze imiona są zapisane przed chwałą Wielkiego.

(136) Miejcie nadzieję, ponieważ wcześniej byliście zawstydzeni z powodu choroby i cierpienia; ale teraz będziecie świecić jak światła nieba, będziecie świecić i będziecie widziani, a bramy niebios zostaną wam otwarte.

(137) W swoim wołaniu wołaj o sąd , a ci się objawi; albowiem cały ucisk nawiedzi władców i wszystkich, którzy pomogli tym, którzy zabrali wam to, co nie było ich.

(138) Miejcie nadzieję i nie odrzucajcie swoich dążeń, bo radość będzie wam wielka jak aniołów niebieskich.

(139) Co musisz zrobić? Nie będziecie musieli ukrywać się w dniu wielkiego sądu i nie będziecie uznani za grzeszników, a wieczny sąd będzie daleko od was dla wszystkich pokoleń świata.

(140) A teraz nie bójcie się, sprawiedliwi, kiedy widzicie, jak grzesznicy stają się silni i mają się dobrze na swoich drogach, nie przyjaźnijcie się z nimi, ale trzymajcie się z dala od ich przemocy; albowiem staniecie się przyjaciółmi armii niebieskich.

(141) I chociaż grzesznicy mówicie: „ Nie będzie można przeszukać wszystkich naszych grzechów i spisać ich na pamięć ”, ale każdego dnia będą spisywać wszystkie wasze grzechy.

(142) A teraz pokazuję wam, że światło i ciemność, dzień i noc, widzę wszystkie wasze grzechy.

(143) Nie bądźcie bezbożni w swoich sercach i nie kłamcie ani nie zmieniajcie słów prawości, nie oskarżajcie się o kłamanie słów Świętego Wielkiego, ani nie bierzcie pod uwagę waszych bożków; za wszystkie wasze kłamstwa i całą waszą bezbożność nie dotyczą sprawiedliwości, ale wielkiego grzechu.

(144) I teraz wiem tę tajemnicę, że grzesznicy będą zmieniać i wypaczyć słowa sprawiedliwości na wiele sposobów, i będą mówić złych słów i kłamstwem, a praktyka wielkich oszustw i pisać książki dotyczące ich słowa.

(145) Ale kiedy zapisują zgodnie z prawdą wszystkie moje słowa w swoich językach i nie zmieniają ani nie dewaluują nic, moje słowa, ale zapisują je wszystkie zgodnie z prawdą – wszystko, co o nich pierwszy zeznawałem.

(146) Znam więc inną tajemnicę, że księgi zostaną przekazane sprawiedliwym i mądrym, aby stali się przyczyną radości, prawości i mądrości.

(147) I im zostaną wydane księgi, a uwierzą w nie i radują się z nich, a potem wszyscy sprawiedliwi, którzy nauczyli się z ksiąg, wynagradzają wszystkie ścieżki prawości.

(148) W tych dniach Pan kazał im wezwać i zeznawać dzieciom ziemi o ich mądrości.

(149) Ujawnij im to; bo wy jesteście ich przewodnikami i zapłatą za całą ziemię.

(150) W przypadku ja i mój syn będzie zjednoczona z nimi na zawsze w ścieżkach prawości w życiu; i będziesz miał pokój; radujcie się, dzieci prawości. Niech tak się stanie.

(Tekst angielski Księdze Enokh bazuje na tłumaczeniu RHC, w porównaniu z języków oryginalnych i tekstów objawieniem Kościół Manichejski)

 

 


 

 

Ašakhté d’Enokh – Part First (The Codices of Enoch)

Codex Of Enoch

http://fourcornerministries.com/2017/11/17/2-02-07-02-03-enokh-the-codices-of-enoch-chapter-01/

The Holy Book of Light – Third Edition Copyright © 2011-2014 by Manichaean Publication Society Iran | Tibet | USA www.manichaean.org

Święta Księga Światła – wydanie trzecie Copyright © 2011-2014 Manichaean Publication Society Iran | Tybet | USA http://www.manichaean.org

Ašakhté d ‚ Enokh – Część pierwsza (The Codices of Enoch)

Ašakhté d’Enokh – Part First (The Codices of Enoch)

 

 

Chapter 1

(1) The words of the blessing of Enoch, which he blessed the Elect and Hearers, who will be living in the day of tribulation, when all the wicked and godless are to be removed.

(2) And he took up his parable and said – Enokh a righteous man, whose eyes were opened by God, saw the vision of the Holy One in the heavens, which the angels revealed to me, and from them I heard everything, and from them I understood as I saw, but not for this generation, but for one to come.

(3) Concerning the Elect I said, and took up my parable concerning them: The Holy Great One will come forth from His dwelling.

(4) And the Eternal God will tread upon the earth, even on Mount Sinai, and appear from His camp and appear in the strength of His might from the Heaven of Heavens.

(5) And all shall be struck with fear and the Watchers shall quake, and great fear and trembling shall seize them unto the ends of the earth.

(6) And the high mountains shall be shaken, and the high hills shall be made low, and shall melt like wax before the flame.

(7) And the earth shall be ripped into pieces, and all that is upon the earth shall perish, and there shall be a judgement upon all men.

(8) But with the righteous He will make peace. And He will help them all, and light shall appear unto them, and He will make peace with them.

(9) And behold! He comes with ten thousands of His holy ones to execute judgement upon all, and to destroy all the ungodly: and to convict all flesh of all the works of their ungodliness which they have ungodly committed, and of all the hard things which ungodly sinners have spoken against Him.

(10) Observe everything that takes place in the heavens, how they do not change their orbits, and the luminaries which are in the heaven, how they all rise and set in order each in its season, and do not transgress against their appointed order.

(11) Behold the earth, and give heed to the things which take place upon it from first to last, how steadfast they are, how none of the things upon earth change, but all the works of God appear to you.

(12) Behold the summer and the winter, how the whole earth is filled with water, and clouds and dew and rain lie upon it.

(13) Observe and see how in the winter all the trees seem as though they had withered and shed all their leaves, except for certain trees, which do not lose their foliage but retain the old foliage for a time until the new comes.

(14) And again, observe the days of summer how the sun is above the earth over against it.

(15) And you seek shade and shelter by reason of the heat of the sun, and the earth also burns with growing heat, and so you cannot tread on the earth, or on a rock by reason of its heat.

(16) Observe how the trees cover themselves with green leaves and bear fruit: therefore give heed and know with regard to all His works, and recognise how He that lives for ever has made them so.

(17) And all His works go on in this manner from year to year for ever, and all the tasks which they accomplish for Him, and their tasks do not change, but according as God has ordained so is it done.

(18) And behold how the sea and the rivers in like manner accomplish and do not change their tasks from His order.

(19) But you have not been steadfast, nor observed the Commandments of God, but you have turned away and spoken proud, using hard words with your impure mouths against His greatness. Oh, you hard-hearted, you shall find no peace.

(20) Therefore you shall curse your days, and the years of your life shall perish, and the years of your destruction shall be multiplied in eternal loathing, and you shall find no mercy.

(21) In those days you shall make your names an eternal execration unto all the righteous, and by you shall all who curse, curse, and all the sinners and godless shall invoke evil by you, and for you the godless there shall be a curse.

(22) And all the righteous shall rejoice, and there shall be forgiveness of sins, and every mercy and peace and patience: there shall be salvation unto them, a great light.

(23) And for all of you sinners there shall be no salvation, but on you all shall abide a curse.

(24) But for the Elect there shall be light and joy and peace, and they shall inherit the earth.

(25) And then there shall be bestowed upon the Elect wisdom, and they shall all live and never again sin, either through ungodliness or through pride: But they who are wise shall be humble.

(26) And they shall not again transgress, nor shall they sin all the days of their life, nor shall they die of the divine anger or wrath, but they shall complete the number of the days of their life.

(27) And their lives shall be increased in peace, and the years of their joy shall be multiplied, in eternal gladness and peace, all the days of their life.

(28) And it came to pass when the children of men had multiplied that in those days were born unto them beautiful daughters.

(29) And some of the angels saw and lusted after them, and said to one another: “Come, let us choose wives from among the children of men and produce for ourselves children.”

(30) And the one who was their leader said unto them: “I fear you will not indeed agree to do this deed, and I alone shall have to pay the penalty of a great sin.”

(31) And they all answered him and said: “Let us all swear an oath, and all bind ourselves by mutual imprecations* not to abandon this plan but to do this thing.”

(32) Then all together they bound themselves by mutual imprecations upon it.

(33) And they were in all two hundred.

(34) And together they took unto themselves wives, and each chose for himself one, and they began to go in unto them and to defile themselves with them.

(35) And they taught them charms and enchantments, and the cutting of roots, and made them acquainted with plants.

(36) And they became pregnant, and they bare great giants, whose height was three thousand ells.*

(37) They consumed all the acquisitions of men.

(38) And when men could no longer sustain them, the giants turned against them and devoured mankind.

(39) And they began to sin against birds, and beasts, and reptiles, and fish, and to devour one another’s flesh, and drink the blood.

(40) Then the earth laid accusation against the lawless ones.

(41) And they taught men to make swords, and knives, and shields, and breastplates, and made known to them the metals of the earth and the art of working them, and bracelets, and ornaments, and the use of antimony, and the beautifying of the eyelids, and all kinds of costly stones, and all colouring tinctures.

(42) And there arose much godlessness, and they committed uncleanliness, and they were led astray, and became corrupt in all their ways.

(43) Their master taught enchantments, and root-cuttings, and the others taught them the resolving of enchantments, astrology, the constellations, the knowledge of the clouds, the signs of the earth, the signs of the sun, and the course of the moon.

(44)  And as men perished, they cried, and their cry went up to the heavens.

(45) And then Michael, Uriel, Raphael, and Gabriel looked down from the celestial realm and saw much blood being shed upon the earth, and all lawlessness being brought upon the earth.

(46) And they said to each other: “The earth cries up to the gates of the heavens.

(47) And now to you, the holy ones of heaven, the souls of men make their suit, saying, ‘Bring our cause before the Most High.’”

(48) And they said to the Lord of the ages: “Lord of lords, God of gods, King of kings, Ancient One, the throne of Your glory stands unto all the generations of the ages, and Your Name holy and glorious and blessed unto all the ages!

(49) You have shaped all things, and You have power over all things: and all things are exposed and open in Your sight, and You see all things, and nothing can hide itself from You.

(50) You see what the fallen ones have brought about, those who have taught all unrighteousness on earth and revealed the eternal secrets which were preserved in the heavens, which men were striving to learn.

(51) And the chief one among them to whom You gave authority to rule over his associates.

(52) And they have gone to the daughters of men upon the earth, and had relations with the women, and have defiled themselves, and revealed to them all kinds of sins.

(53) And the women have given birth to giants, and because of this the whole earth has been filled with blood and unrighteousness.

(54) And now, behold, the souls of those who have died are crying and making their suit to the gates of heaven, and their lamentations have ascended: and cannot cease because of the lawless deeds which are brought on the earth.

(55) And You know all things before they come to pass, and You see these things and You permit them, and You do not say to us what we are to do to them in regard to these.”

(56) Then the Most High, the Holy and Great One spoke, and sent Uriel to the son of Lamech, and said to him:

(57) “Go to Noah and tell him in my name ‘Hide yourself!’ and reveal to him the end that is approaching: that the whole earth will be destroyed, and a deluge is about to come upon the whole earth, and will destroy all that is on it.

(58) And now instruct him that he may escape and his seed may be preserved for all the generations of the world.”

(59) And again the Lord said to Raphael: “Bind Azazel hand and foot, and cast him into the darkness: and make an opening in the desert, which is in Duda’el, and cast him in it.

(60) And place upon him rough and jagged rocks, and cover him with darkness, and let him abide there for ever, and cover his face that he may not see light.

(61) And on the day of the great judgement he shall be cast into the fire.

(62)  And heal the earth which the fallen beings have corrupted, and proclaim the healing of the earth, that they may heal the plague, and that all the children of men may not perish through all the secret things that the Watchers have disclosed and have taught their sons.

(63) And the whole earth has been corrupted through the works that were taught by Azazel: to him ascribe all sin.”

(64) And the Lord said unto Gabriel: “Proceed against the bastards and the reprobates, and against the children of fornication: and destroy the children of fornication and the children of the Watchers from amongst men and cause them to go forth: send them against each other that they may destroy each other in battle: for they shall not remain for very long.

(65) And no request that they* make of you shall be granted unto their fathers on their behalf; for they hope to live an eternal life, and that each one of them will live five hundred years.”

(66) And the Lord said unto Michael: “Go, bind all of those who have united themselves with women so as to have defiled themselves with them in all their uncleanness.

(67) And when their sons have slain one another, and they have seen the destruction of their beloved ones, bind them fast for seventy generations in the valleys of the earth, till the day of their judgement and of their consummation, till the judgement that is for ever and ever is consummated.

(68) In those days they shall be led off to the abyss of fire, to the torment and the prison in which they shall be confined for ever.

(69) And whoever shall be condemned and destroyed will from thenceforth be bound together with them to the end of all generations.

(70) And destroy all the spirits of the reprobate and the children of the Watchers, because they have wronged mankind.

(71) Destroy all wrong from the face of the earth and let every evil work come to an end: and let the plant of righteousness and truth appear: and it shall prove a blessing; the works of righteousness and truth shall be planted in truth and joy for evermore.

(72) And then shall all the righteous escape, and shall live till they produce thousands of children, and all the days of their youth and their old age shall they complete in peace.

(73) And then shall the whole earth be tilled in righteousness, and it shall be planted with trees and be full of blessing.

(74) And all desirable trees shall be planted on it, and they shall plant vines on it: and the vine which they plant shall yield fruit in abundance, and as for all the seed which is sown each measure of it shall bear a thousand, and each measure of olives shall yield ten presses of oil.

(75) And cleanse the earth from all oppression, and from all unrighteousness, and from all sin, and from all godlessness: and all the uncleanness that is brought upon the earth destroy from off the earth.

(76) And all the children of men shall become righteous, and all nations shall offer adoration and shall praise Me, and all shall worship Me.

(77) And the earth shall be cleansed from all defilement, and from all sin, and from all punishment, and from all torment, and I will never again send them upon it from generation to generation and for ever.”

(78) “And in those days I will open the store chambers of blessing which are in the heavens, so as to send them down upon the earth over the work and labour of the children of men.

(79) And truth and peace shall be associated together throughout all the days of the world and throughout all the generations of men.”

(80) Before these things Enokh was hidden, and no one of the children of men knew where he was hidden, and where he resided, and what had become of him.

(81) And his activities had to do with the Watchers, and his days were with the holy ones.

(82) And I, Enokh was blessing the Lord of majesty and the King of the ages, and behold! the Watchers called me – Enokh the scribe – and said to me:

(83) “Enokh, scribe of righteousness, go, declare to the Watchers of the heaven who have left the high heaven, the holy eternal place, and have defiled themselves with women, and have done as the children of earth do, and have taken unto themselves wives:

(84) ‘You have brought great destruction on the earth.

(85) And you shall have no peace nor forgiveness of sin: and inasmuch as they delight themselves in their children.

(86) The murder of their beloved ones shall they see, and over the destruction of their children shall they lament, and shall make supplication unto eternity, but mercy and peace shall you not attain.’”

(87) And Enokh went and said: “Azazel, you shall have no peace: a severe sentence has gone forth against you to put you in bonds.

(88) And you shall not have toleration nor request granted to you, because of the unrighteousness which you have taught, and because of all the works of godlessness and unrighteousness and sin which you have shown to men.”

(89) Then I went and spoke to them all together, and they were all afraid, and fear and trembling seized them.

(90) And they requested that I draw up a petition for them that they might find forgiveness, and to read their petition in the presence of the Lord of Heaven.

(91) For from that time forward they could not speak with Him nor lift up their eyes to the heavens due to the shame of their sins for which they had been condemned.

(92) Then I wrote out their petition, and the prayer in regard to their spirits and their deeds individually and in regard to their requests that they should have forgiveness and length of days.

(93) And I went off and sat down at the waters of Dan, in the land of Dan, to the south of the west of Hermon: I read their petition till I fell asleep.

(94) And behold a dream came to me, and visions fell down upon me, and I saw visions of chastisement, and a voice came bidding me to tell it to the sons of heaven, and reprimand them.

(95) And when I awakened, I came unto them, and they were all sitting gathered together, weeping in the land between Lebanon and Seneser, with their faces covered.

(96) And I recounted before them all the visions which I had seen in sleep, and I began to speak the words of righteousness, and to reprimand the heavenly Watchers.

(97) This is the book of the words of righteousness, and of the reprimand of the eternal Watchers in accordance with the command of the Holy Great One in that vision.

(98) I saw in my sleep what I will now say with a tongue of flesh and with the breath of my mouth: which the Great One has given to men to converse therewith and understand with the heart.

(99) As He has created and given to man the power of understanding the word of wisdom, so has He created me also and given me the power of reprimanding the Watchers, the children of heaven.

(100) I wrote out your petition, and in my vision it appeared thus, that your petition will not be granted unto you throughout all the days of eternity, and that judgement has been finally passed upon you: your petition will not be granted unto you.

(101) And from henceforth you shall not ascend into heaven unto all eternity, and in bonds of the earth the decree has gone forth to bind you for all the days of the world.

(102) And that previously you shall have seen the destruction of your beloved sons and you shall have no pleasure in them, but they shall fall before you by the sword.

(103) And your petition on their behalf shall not be granted, nor yet on your own: even though you weep and pray and speak all the words contained in the writing which I have written.

(104) And the vision was shown to me thus: Behold, in the vision clouds invited me and a mist summoned me, and the course of the stars and the lightnings sped and hastened me, and the winds in the vision caused me to fly and lifted me upward, and bore me into heaven.

(105) And I went in till I drew close to a wall which is built of crystals and surrounded by tongues of fire: and it began to frighten me.

(106) And I went into the tongues of fire and drew close to a large house which was built of crystals: and the walls of the house were like a floor with tiles containing various patterns made of crystals, and its groundwork was of crystal.

(107) It’s ceiling was like the path of the stars and the lightnings, and between them were fiery cherubim, and their celestial realm was clear as water.

(108) A flaming fire surrounded the walls, and its portals blazed with fire.

(109) And I entered into that house, and it was hot as fire and cold as ice: there were no delights of life in that place: fear covered me, and trembling took hold upon me.

(110) And as I shook and trembled, I fell upon my face.

(111) And I beheld a vision, And behold! there was a second house, greater than the former, and the entire portal stood open before me, and it was built of flames of fire.

(112) And in every respect it so excelled in splendour and magnificence and extent that I cannot describe to you its splendour and its extent.

(113) And its floor was of fire, and above it were lightnings and the path of the stars, and its ceiling also was flaming fire.

(114) And I looked and saw in that place a lofty throne: its appearance was as crystal, and the wheels were as the shining sun, and there was the vision of cherubim.

(115) And from underneath the throne came streams of flaming fire so that I could not look upon it.

(116) And the Great Glory sat upon it, and His raiment shone more brightly than the sun and was whiter than any snow.

(117) None of the angels could enter and could behold His face by reason of the magnificence and glory and no flesh could behold Him.

(118) The flaming fire was round about Him, and a great fire stood before Him, and none around could draw close to Him: ten thousand times ten thousand stood before Him, yet He needed no counsellor.

(119) And the most holy ones who were close to Him did not leave by night nor depart from Him.

(120) And until then I had been prostrate on my face, trembling: and the Lord called me with His own mouth, and said to me: “Come here, Enokh, and hear my word.”

(121) And one of the holy ones came to me and awakened me, and He made me rise up and approach the door: and I bowed my face downwards.

(122) And He answered and said to me, and I heard His voice: “Fear not, Enokh, righteous man and scribe of righteousness: approach and hear my voice.

(123) And go, say to the Watchers of heaven, who have sent you to intercede for them: ‘You should intercede for men, and not men for you:

(124) Because you have left the high, holy, and eternal heaven, and had relations with women, and defiled yourselves with the daughters of men and taken to yourselves wives, and acted like the children of earth, and produced giants as your sons.

(125) And though you were holy, spiritual, living the eternal life, you have defiled yourselves with the blood of women, and have produced children with the blood of flesh, and, as the children of men, have lusted after flesh and blood as those also do who die and perish.

(126) Therefore have I given them wives also that they might impregnate them, and produce children by them, that thus nothing might be wanting to them on earth.

(127) But you were formerly spirit beings, living the eternal life, and immortal for all generations of the world.

(128) And therefore I have not appointed wives for you; for as for the spiritual ones of the heavens, in the heavens is their dwelling.

(129) And now, the giants, who are produced from the spirits and flesh, shall be called evil spirits upon the earth, and on the earth shall be their dwelling.

(130) Evil spirits have proceeded from their bodies; because they are born from men, and from the holy Watchers is their beginning and primal origin; they shall be evil spirits on earth, and evil spirits shall they be called.

(131) As for the spirits of the heavens, the heavens shall be their dwelling, but as for the spirits of the earth which were born upon the earth, the earth shall be their dwelling

(132) And the spirits of the giants afflict, oppress, destroy, attack, do battle, and work destruction on the earth, and cause trouble: they take no food, but nevertheless hunger and thirst, and cause offences.

(133) And these spirits shall rise up against the children of men and against the women, because they have proceeded from them.’”

 

Chapter 2

(1) “‘From the days of the slaughter and destruction and death of the giants, from the souls of whose flesh the spirits, having gone forth, shall destroy without incurring judgement.

(2) Thus shall they destroy until the day of the consummation, the great judgement in which the age shall be consummated, over the Watchers and the godless, shall be wholly consummated.

(3) And now as to the Watchers who have sent you to intercede for them, who had been formerly in the heavens, say to them:

(4)  ‘You have resided in the heavens, but all the mysteries had not yet been revealed to you, and you knew worthless ones, and these in the hardness of your hearts you have made known to the women, and through these mysteries women and men work much evil on earth.’

(5) Say to them therefore: ‘You have no peace.’”

(6) When the congregation of the righteous shall appear, and sinners shall be judged for their sins, and shall be driven from the face of the earth:

(7) And when the Righteous One shall appear before the eyes of the righteous, whose elect works hang upon the Father of Greatness, and light shall appear to the righteous and the Elect who dwell on the earth, where then will be the dwelling of the sinners, and where the resting-place of those who have denied the Father of Greatness?

(8) It would have been better for them if they had not been born.

(9) When the secrets of the righteous shall be revealed and the sinners judged, and the godless driven from the presence of the righteous and elect.

(10) From that time those that possess the earth shall no longer be powerful and exalted:

(11) And they shall not be able to behold the face of the holy, for the Father of Greatness has caused His light to appear on the face of the holy, righteous, and chosen.

(12) Then shall the kings and the mighty perish and be given into the hands of the righteous and holy.

(13) And from that time forward none shall seek for themselves mercy from the Father of Greatness; for their life is at an end.

(14) And it shall come to pass in those days that Elect and holy children will descend from the high heaven, and their seed will become one with the children of men.

(15) And in those days Enokh received books of zeal and wrath, and books of disquiet and expulsion.

(16) And the Father of Greatness has said that mercy shall not be accorded to them.

(17) And in those days a whirlwind carried me off from the earth, and set me down at the end of the heavens.

(18) And there I saw another vision, the dwelling-places of the holy, and the resting-places of the righteous.

(19) Here my eyes saw their dwellings with His righteous angels, and their resting-places with the holy.

(20) And they petitioned and interceded and prayed for the children of men, and righteousness flowed before them as water, and mercy like dew upon the earth: Thus it is amongst them for ever and ever.

(21) And in that place my eyes saw the Elect One of righteousness and of faith, and I saw his dwelling-place under the wings of the Father of Greatness.

(22) And righteousness shall prevail in his days, and the righteous and elect shall be without number before Him for ever and ever.

(23) And all the righteous and elect before Him shall be strong as fiery lights, and their mouth shall be full of blessing, and their lips extol the name of the Father of Greatness, and righteousness before Him shall never fail.

(23)  There I wished to dwell, and my spirit longed for that dwelling-place: And that dwelling-place has been my portion, for so has it been established concerning me before the Father of Greatness.

(24) In those days I praised and extolled the name of the Father of Greatness with blessings and praises, because He has chosen me for blessing and glory according to the good pleasure of the Father of Greatness.

(25) For a long time my eyes gazed upon that place, and I blessed Him and praised Him, saying: “Blessed is He, and may He be blessed from the beginning and for evermore.

(26) And before Him there is no ceasing. He knows before the world was created what is for ever and what will be from generation unto generation.

(27) Those who do not sleep bless You: they stand before You, glory and bless, praise, and extol, saying: ‘Holy, holy, holy, is the Father of Greatness: He fills the earth with spirits.’”

(28) And here my eyes saw all those who do not sleep: they stand before Him and bless and say: “Blessed are You, and blessed be the Name of Il’Ya for ever and ever.”

(29) And my face was changed; for I could no longer look upon that place.

(30) And after that I saw thousands of thousands and ten thousand times ten thousand, I saw a multitude beyond number and reckoning, who stood before the Father of Greatness.

(31) And on the four sides of the Father of Greatness I saw four presences, different from those that do not sleep, and I learned their names: for the angel that went with me made known to me their names, and revealed to me all the hidden things.

(32) And I heard the voices of those four presences as they uttered praises before the Lord of glory.

(33) The first voice blesses the Father of Greatness for ever and ever.

(34) And the second voice I heard blessing the Elect One and the Elect Ones who hang upon the Father of Greatness.

(35) And the third voice I heard pray and intercede for those who dwell on the earth and supplicate in the name of the Father of Greatness.

(36) And I heard the fourth voice fending off the opposers and forbidding them to come before the Father of Greatness to accuse them who dwell on the earth.

(37) After that I asked the angel of peace who went with me, who revealed to me everything that is hidden: “Who are these four presences which I have seen and whose words I have heard and written down?”

(38) And he said to me: “This first is Michael, the merciful and long-suffering:

(39) And the second, who is set over all the diseases and all the wounds of the children of men, is Raphael.

(40) And the third, who is set over all the powers, is Gabriel.

(41) And the fourth, who is set over the repentance unto hope of those who inherit eternal life, is named Phanuel.”

(42) And these are the four angels of the Father of Greatness and the four voices I heard in those days.

(43) And after that I saw all the secrets of the heavens, and how the kingdom is divided, and how the actions of men are weighed in the balance.

(44) And there I saw the mansions of the Elect and the mansions of the holy, and my eyes saw there all the sinners being driven away which deny the name of the Father of Greatness, and being dragged off and they could not abide because of the punishment which proceeds from the Father of Greatness.

(45) And there my eyes saw the secrets of the lightning and of the thunder, and the secrets of the winds, how they are divided to blow over the earth, and the secrets of the clouds and dew, and there I saw from where they proceed in that place and from where they saturate the dusty earth.

(46) And there I saw closed chambers out of which the winds are divided, the chamber of the hail and winds, the chamber of the mist, and of the clouds, and the cloud thereof hovers over the earth from the beginning of the world.

(47) And I saw the chambers of the sun and moon, where they proceed and where they come again, and their glorious return,

(48) And how one is superior to the other, and their stately orbit, and how they do not leave their orbit,

(49) And they add nothing to their orbit and they take nothing from it,

(50) And they keep faith with each other, in accordance with the oath by which they are bound together.

(51) And first the sun goes forth and traverses his path according to the commandment of the Father of Greatness, and mighty is His name for ever and ever.

(52) And after that I saw the hidden and the visible path of the moon, and she accomplishes the course of her path in that place by day and by night – the one holding a position opposite to the other before the Father of Greatness.

(53) And they give thanks and praise and do not rest; for unto them is their thanksgiving rest.

(54) For the sun changes often for a blessing or a curse.

(55) And the course of the path of the moon is light to the righteous and darkness to the sinners in the name of the Lord, who made a separation between the light and the darkness, and divided the spirits of men, and strengthened the spirits of the righteous, in the name of His righteousness.

(56) For no angel hinders and no power is able to hinder; for He appoints a judge for them all and He judges them all before Him.

(57) Wisdom found no place where she might dwell;

(58) Then a dwelling-place was assigned her in the heavens.

(59) Wisdom went forth to make her dwelling among the children of men, and found no dwelling-place:

(60) Wisdom returned to her place, and took her seat among the angels.

(61) And there was no unrighteousness in her presence.

(62) Whom she sought, in order to dwell with them, she did not find, as rain in a desert and dew on a thirsty land.

(63) And I saw other lightnings* and the stars** of heaven, and I saw how He called them all by their names and they heeded His call.  (celestial powers, heavenly beings) **(angelic beings, flying immortals)

(64) And I saw how they are weighed in a righteous balance according to their proportions of light.

(65) I saw the width of their spaces and the day of their appearing, and how their revolution produces lightning.

(66) And I saw their revolution according to the number of the angelic beings, and how they are in accord with each other.

(67) And I asked the angel who went with me who revealed to me what was hidden: “What are these?”

(68) And he said to me: “The Father of Greatness has revealed to you their parable.

(69) These are the names of the holy who dwell on the earth and believe in the name of the Father of Greatness for ever and ever.”

(70) And this is the Second Parable concerning those who deny the name of the dwelling of the holy ones and the Father of Greatness.

(71) “And into the Column of Glory they shall not reside, and on the earth they shall not come.

(72) Such shall be the lot of the sinners who have denied the name of the Father of Greatness, who are thus preserved for the day of suffering and tribulation.

(73) On that day My Elect One shall sit on the throne of glory and shall try their works, and their places of rest shall be innumerable.

(74) And their souls shall grow strong within them when they see My Elect One, and those who have called upon My glorious name:

(75) Then will I cause My Elect One to dwell among them.

(76) And I will transform the heavens and make them an eternal blessing and light.

(77) And I will transform the earth and make it a blessing.

(78) And I will cause the Elect whom I have chosen to dwell upon it.

(79) But the sinners and evil-doers shall not set foot upon it.

(80) For I have provided and satisfied with peace My righteous ones and have caused them to dwell before Me.

(81) But for the sinners there is judgement impending with Me, so that I shall destroy them from the face of the earth.”

(82) And there I saw One who had a head of days, and His head was white like wool, and with Him was another being whose countenance had the appearance of a man, and his face was full of graciousness, like one of the holy flying immortals.

(83) And I asked the angel who went with me and revealed to me all the hidden things, concerning that Son of Man, who he was, and where he was from, and why he went with the Head of Days? And he answered and said unto me:

(84) “This is the son of Man who has righteousness, with whom dwells righteousness, and who reveals all the treasures of that which is hidden, because the Father of Greatness has chosen him, and whose lot has the pre-eminence before the Father of Greatness in uprightness for ever.

(85) And this Son of Man whom you have seen shall depose the kings and the mighty from their seats, and the strong from their thrones and shall loosen the reins of the strong, and break the teeth of the sinners.

(86) And he shall put down the kings from their thrones and kingdoms because they do not extol and praise Him, nor humbly acknowledge the Origin of the kingdom which was bestowed upon them.

(87) And he shall put down the countenance of the strong, and shall fill them with shame.

(88) And their dwelling shall be in the darkness, and worms shall be their bed*, and they shall have no hope of rising from their beds, because they do not extol the Name of the Father of Greatness.

(89) And these are they who judge the stars of heaven, and raise their hands against the Most High, and tread upon the earth and dwell upon it.

(90) And all their deeds manifest unrighteousness, and their power rests upon their riches, and their faith is in the gods which they have made with their hands, and they deny the name of the Father of Greatness.

(91) And they persecute the houses of His congregations, and the faithful who hang upon the Name of the Father of Greatness.

(92) And in those days shall have ascended the prayer of the righteous, and the blood of the righteous from the earth before the Father of Greatness.

(93) In those days the holy ones who dwell above in the heavens shall unite with one voice and supplicate and pray and praise, and give thanks and bless the name of the Father of Greatness on behalf of the blood of the righteous which has been shed, and that the prayer of the righteous may not be in vain before the Father of Greatness, that judgement may be done unto them, and that they may not have to suffer for ever.

(94) In those days I saw the Head of Days when He seated himself upon the throne of His glory, and the books of the living were opened before Him: And all His host which is in the heavens above and His counsellors stood before Him.

(95) And the hearts of the holy were filled with joy; because the number of the righteous had been offered, and the prayer of the righteous had been heard, and the blood of the righteous had been required before the Father of Greatness.

(96) And in that place I saw the fountain of righteousness which was inexhaustible. And around it were many fountains of wisdom; and all the thirsty drank of them, and were filled with wisdom, and their dwellings were with the righteous and holy and elect.

(97) And at that hour the Son of Man was named in the presence of the Father of Greatness, and his name before the Head of Days.

(98) Even before the sun and the signs were created, before the stars of the heavens were made, his name was given in the presence of the Father of Greatness.

(99) He shall be a staff to the righteous so they may have a firm footing and not fall, and he shall be the light of the nations, and the hope of those who are troubled of heart.

(100) All who dwell on earth shall fall down and worship before him, and will praise and bless and celebrate with song the Father of Greatness.

(101) And for this reason has he been chosen and hidden before Him, before the creation of the world and for evermore.

(102) And the wisdom of the Father of Greatness has revealed him to the holy and righteous;

(103) For He has preserved the entire remnant of the righteous, because they have hated and despised the world of unrighteousness, and have hated all its works and ways in the name of the Father of Greatness:

(104) For in His name they are saved, and according to His good pleasure has it been in regard to their life.

(105) In these days downcast in countenance shall the kings of the earth have become, and the strong who possess the land because of the works of their hands;

(106) For on the day of their anguish and affliction they shall not be able to save themselves.

(107) And I will give them over into the hands of My elect.

(108) As straw in the fire so shall they burn before the face of the holy.

(109) As lead in the water shall they sink before the face of the righteous, and no trace of them shall be found again.

(110) And on the day of their affliction there shall be rest on the earth, and before them they shall fall and not rise again.

(111) And there shall be no one to take them with his hands and raise them.

(112) For they have denied the Father of Greatness and His Anointed One. Blessed be the name of the Father of Greatness.

 

Chapter 3

(1) For wisdom is poured out like water, and glory does not fail before him for evermore.

(2) For he is mighty in all the secrets of righteousness, and unrighteousness shall disappear as a shadow, and have no continuance.

(3) Because the Elect One stands before the Father of Greatness, and his glory is for ever and ever, and his might unto all generations.

(4) And in him dwells the spirit of wisdom, and the spirit which gives insight, and the spirit of understanding and of might, and the spirit of those who have fallen asleep in righteousness.

(5) And he shall judge the secret things, and none shall be able to utter a lying word before him;

(6) For he is the Elect One before the Father of Greatness according to His good pleasure.

(7) And in those days a change shall take place for the Holy and Elect, and the light of days shall abide upon them, and glory and honour shall turn to the holy.

(8) On the day of affliction on which evil shall have been treasured up against the sinners.

(9) And the righteous shall be victorious in the name of the Father of Greatness.

(10) And He will cause the others to witness this that they may repent and forgo the works of their hands.

(11) They shall have no honour through the Name of the Father of Greatness, yet through His name shall they be liberated, and the Father of Greatness will have compassion on them, for His compassion is great.

(12) And He is righteous also in His judgement, and in the presence of His glory, unrighteousness also shall not maintain itself.

(13) At His judgement the unrepentant shall perish before Him.

(14) And from that time forward I will have no mercy on them, says the Father of Greatness.

(15) And in those days shall the earth also give back that which has been entrusted to it, and the grave also shall give back that which it has received, and hell shall give back that which it owes.

(16) For in those days the Elect One shall arise, and he shall choose the Elect and the Hearers from among them.

(17) For the day has drawn close that they should be saved.

(18) And the Elect One shall in those days sit on My throne, and his mouth shall pour forth all the secrets of wisdom and counsel.

(19) For the Father of Greatness has given them to him and has glorified him.

(20) And in those days shall the mountains leap like rams,

(21) And the hills also shall skip like lambs satisfied with milk,

(22) And the faces of all the angels in the heavens shall be lighted up with joy.

(23) And the earth shall rejoice, and the righteous shall dwell upon it, and the Elect shall walk in it.

(24) There my eyes saw a deep valley with open mouths, and all who dwell on the earth and sea and islands shall bring to him gifts and presents and tokens of homage, but that deep valley shall not become full.

(25) And their hands commit lawless deeds, and the sinners devour all whom they lawlessly oppress.

(26) Yet the sinners shall be destroyed before the face of the Father of Greatness, and they shall be banished from off the face of His earth, and they shall perish for ever and ever.

(27) For I saw all the angels of punishment abiding there and preparing all the instruments of the enemy.

(28) And I asked the angel of peace who went with me: For whom are they preparing these instruments?

(29) And he said unto me: They prepare these for the kings and the mighty of this earth, that they may thereby be destroyed.

(30) And after this the Righteous and Elect One shall cause the house of his congregation to appear.

(31) From that time forward they shall no longer be hindered in the name of the Father of Greatness.

(32) And these mountains shall not stand as the earth before his righteousness, but the hills shall be as a fountain of water, and the righteous shall have rest from the oppression of sinners.

(33) And I looked and turned to another part of the earth, and saw there a deep valley with burning fire.

(34) And they brought the kings and the mighty, and began to cast them into this deep valley.

(35) And there my eyes saw how they made these their instruments, iron chains of immeasurable weight.

(36) And I asked the angel of peace who went with me, saying: For whom are these chains being prepared?

(37) And he said unto me: These are being prepared for the hosts of Azazel*, so that they may take them and cast them into the abyss of complete condemnation, and they shall cover their jaws with rough stones as the Father of Greatness commanded.

(38) And Michael, and Gabriel, and Raphael, and Phanuel shall take hold of them on that great day, and cast them on that day into the burning furnace, that the Father of Greatness may take vengeance on them for their unrighteousness in becoming subject to the evil one and leading astray those who dwell on the earth.

(39) And I saw there the hosts of the angels of punishment going, and they held scourges and chains of iron and bronze.

(40) And I asked the angel of peace who went with me, saying: To whom are these who hold the scourges going?

(41) And he said unto me: To their elect and beloved ones, that they may be cast into the chasm of the abyss of the valley.

(42) And then that valley shall be filled with their elect and beloved, and the days of their lives shall be at an end, and the days of their leading astray shall not be called to mind.

(43) And in those days the angels shall return and hurl themselves to the east upon the Parthians and Medes.

(44) They shall stir up the kings, so that a spirit of unrest shall come upon them, and they shall rouse them from their thrones, that they may break forth as lions from their lairs, and as hungry wolves among their flocks.

(45) And they shall go up and tread under foot the land of His elect ones, and the land of His elect ones shall be before them a threshing-floor and a highway.

(46) As for the city of my righteous, it shall be a hindrance to their horses.

(47) And they shall begin to fight among themselves, and their right hand shall be strong against themselves,

(48) And a man shall not know his brother, nor a son his father or his mother,

(49) Till there be no number of the corpses through their slaughter, and their punishment be not in vain.

(50) In those days the grave shall open its jaws, and they shall be swallowed up therein and their destruction shall be at an end;

(51) The grave shall devour the sinners in the presence of the Elect.

(52) And it came to pass after this that I saw another host of wagons, and men riding upon them, and coming on the winds from the east, and from the west to the south.

(53) And the noise of their wagons was heard, and when this turmoil took place the holy ones from heaven noticed it, and the pillars of the earth were moved from their place, and the sound thereof was heard from the one end of heaven to the other, in one day.

(54) And they shall all fall down and worship the Father of Greatness.

(55) And I began to speak another parable concerning the Hearers and the Elect.

(56) Blessed are you, Hearers and Elect, for glorious shall be your lot.

(57) And the Hearers shall be in the light of the sun. And the Elect in the light of eternal life:

(58) The days of their life shall be unending, and the days of the holy without number.

(59) And they shall seek the light and find righteousness with the Father of Greatness: There shall be peace to the righteous in the Name of God.

(60) And after this it shall be said to the holy in heaven that they should seek out the secrets of righteousness, the heritage of faith;

(61) For it has become bright as the sun upon earth, and the darkness is past.

(62) And there shall be a light that never ends, and to the number of days they shall not come, for the darkness shall first have been destroyed, and the light of uprightness established for ever before the Father of Greatness.

(63) In those days my eyes saw the secrets of the lightnings, and of the lights, and the execution of their judgement, and they lighten for a blessing or a curse according to the Will of the Father of Greatness.

(64) And there I saw the secrets of the thunder, and how when it resounds above in the heavens, the sound thereof is heard, and he caused me to see the judgements executed on the earth, whether they be for well-being and blessing, or for a curse according to the word of the Father of Greatness.

(65) And after that all the secrets of the lights and lightnings were shown to me, and they lighten for blessing and for satisfying.

(66) And I saw in those days how long cords were given to those angels, and they took to themselves wings and flew, and they went towards the north.

(67) And I asked the angel, saying unto him: Why have those angels taken these cords and gone off? And he said unto me: They have gone to measure.

(68) And the angel who went with me said unto me: These shall bring the measures of the righteous, and the ropes of the righteous to the righteous, that they may stay themselves on the name of the Father of Greatness for ever and ever.

(69) The elect shall begin to dwell with the elect, and those are the measures which shall be given to faith and which shall strengthen righteousness.

(70) And these measures shall reveal all the secrets of the depths of the earth, and those who have been destroyed by the desert, and those who have been devoured by the beasts, and those who have been devoured by the fish of the sea, that they may return and stay themselves on the day of the Elect One.

(71) For none shall be destroyed before the Father of Greatness, and none can be destroyed.

(72) And all who dwell above in the heavens received a command and power and one voice and one light like unto fire.

(73) And that One with their first words they blessed, and extolled and lauded with wisdom, and they were wise in utterance and in the spirit of life.

(74) And the Father of Greatness placed the Elect One on the throne of glory.

(75) And he shall judge all the works of the holy above in the heavens, and in the balance shall their deeds be weighed.

(76) And when he shall lift up his countenance to judge their secret ways according to the word of the name of the Father of Greatness, and their path according to the way of the righteous judgement of the Father of Greatness, then shall they all with one voice speak and bless, and glorify and extol and sanctify the name of the Father of Greatness.

(77) And He will summon all the host of the heavens, and all the holy ones above, and the host of God, the many celestial beings, and all the angels of power, and all the angels of principalities, and the Elect One, and the other powers on the earth and over the waters.

(78) On that day shall raise one voice, and bless and glorify and exalt in the spirit of faith, and in the spirit of wisdom, and in the spirit of patience, and in the spirit of mercy, and in the spirit of judgement and of peace, and in the spirit of goodness, and shall all say with one voice: Blessed is He, and may the name of the Father of Greatness be blessed for ever and ever.

(79) All those above in the heavens who do not sleep shall bless Him.

(80) All the holy ones who are in heaven shall bless Him, and all the Elect who dwell in the garden of life:

(81) And every spirit of light who is able to bless, and glorify, and extol, and sanctify Your blessed name, and all living beings shall beyond measure glorify and bless Your Name for ever and ever.

(82) For great is the mercy of the Father of Greatness, and He is long-suffering, and all His works and all that He has created; He has revealed to the Hearers and the Elect in the Name of the Father of Greatness.

(83) And thus the Lord commanded the kings and the mighty and the exalted, and those who dwell on the earth, and said: Open your eyes and lift up your trumpets if you are able to recognise the Elect One.

(84) And the Father of Greatness seated him on the throne of His glory, and the spirit of righteousness was poured out upon him, and the word of his mouth slays all the sinners, and all the unrighteous are destroyed from before his face.

(85) And there shall stand up in that day all the kings and the mighty, and the exalted and those who hold the earth, and they shall see and recognise how he sits on the throne of his glory, and righteousness is judged before him, and no lying word is spoken before him.

(86) Then shall pain come upon them as on a woman in travail, and she has pain in bringing forth when her child enters the mouth of the womb, and she has pain in bringing forth.

(87) And one portion of them shall look on the other, and they shall be terrified, and they shall be downcast of countenance, and pain shall seize them, when they see that Son of Man sitting on the throne of his glory.

(88) And the kings and the mighty and all who possess the earth shall bless and glorify and extol him who rules over all, who was hidden.

(89) For from the beginning the Son of Man was hidden, and the Most High preserved him in the presence of His might, and revealed him to the Elect.

(90) And the congregation of the Elect and the Hearers shall be sown, and all the Elect shall stand before him on that day.

(91) And all the kings and the mighty and the exalted and those who rule the earth shall fall down before him on their faces, and honour and set their hope upon that Son of Man, and petition him and supplicate for mercy at his hands.

(92) Nevertheless the Father of Greatness will so press them that they shall hastily go forth from His Presence, and their faces shall be filled with shame, and the darkness grow deeper on their faces.

(93) And He will deliver them to the angels for punishment, to execute vengeance on them because they have oppressed His children and His Elect.

(94) And they shall be a spectacle for the righteous and for His Elect: They shall rejoice over them, because the wrath of the Father of Greatness rests upon them, and His sword drips with their blood.

(95) And the Hearers and the Elect shall be delivered on that day, and they shall never again see the face of the sinners and unrighteous.

(96) And the Father of Greatness will abide over them, and with that Son of Man shall they eat and lie down and rise up for ever and ever.

(97) And the righteous and Elect shall have risen from the earth, and ceased to be of downcast countenance.

(98) And they shall have been clothed with garments of light.

(99) And these shall be the garments of life from the Father of Greatness:

(100) And your garments shall not grow old, nor your glory pass away before the Father of Greatness.

(101) In those days shall the mighty and the kings who possess the earth implore Him to grant them a little respite from His angels of punishment to whom they were delivered, that they might fall down and worship before the Father of Greatness, and confess their sins before Him.

(102) And they shall bless and glorify the Father of Greatness, and say: Blessed is the Father of Greatness and the Lord of kings, and the Lord of the mighty and the Lord of the rich, and the Lord of glory and the Lord of wisdom.

(103) And splendid in every secret thing is Your power from generation to generation, and Your glory for ever and ever: Deep are all Your secrets and innumerable, and Your righteousness is beyond reckoning.

(104) We have now learned that we should glorify and bless the Lord of kings and Him who is king over all kings.

(105) And they shall say: Would that we had rest to glorify and give thanks and confess our faith before His glory!

(106) And now we long for a little rest but are unable to find it. We follow hard upon and are not able to obtain it. And light has vanished from before us, and darkness is our dwelling place for ever and ever.

(107) For we have not believed before Him nor glorified the Name of the Father of Greatness, nor glorified our Lord; but our hope was in the sceptre of our kingdom, and in our glory.

(108) And in the day of our suffering and tribulation He does not save us, and we do not find respite for confession that our Lord is true in all His works, and in His judgements and His justice, and His judgements do not discriminate against the classes.

(109) And we pass away from before His face on account of our works, and all our sins are reckoned up in righteousness.

(110) Now they shall say unto themselves: Our souls are full of unrighteous gain, but it does not prevent us from descending from the midst thereof into the burden of the grave.

(111) And after that their faces shall be filled with darkness and shame before that Son of Man, and they shall be driven from his presence, and the sword shall abide before his face in their midst.

(112) Thus spoke the Father of Greatness: This is the ordinance and judgement with respect to the mighty and the kings and the exalted and those who possess the earth before the Father of Greatness.

(113) And it came to pass that Enokh during his lifetime was raised up to that Son of Man and to the Father of Greatness from amongst those who dwell on the earth.

(114) And he was raised up on the chariots of the spirit and Enokh vanished among them.

(114) [And Enokh said:] And from that day I was no longer numbered amongst them: and he set me between the two winds, between the North and the West, where the angels took the cords to measure for me the place for the Elect and Hearers.

(115) And there I saw the first fathers and the righteous who from the beginning dwell in that place.

(116) The book written by Enokh  [Enokh indeed wrote this complete doctrine of wisdom, which is praised of all men and a judge of all the earth] for all my children who shall dwell on the earth. And for the future generations who shall observe uprightness and peace.

(117) Let not your spirit be troubled on account of the times; for the Holy and Great One has appointed days for all things.

(118) And the righteous one shall arise from sleep, they shall arise and walk in the paths of righteousness, and all his path and conversation shall be in eternal goodness and grace.

(119) He will be gracious to the righteous and give him eternal uprightness, and He will give him power so that he shall be endowed with goodness and righteousness. And he shall walk in eternal light.

(120) And sin shall perish in darkness for ever, and shall no more be seen from that day for evermore.

(121) And now, my son Methuselah, call to me all your brothers and gather together to me all the sons of your mother; for the word calls me, and the spirit is poured out upon me, that I may show you everything that shall befall you for ever.

(122) And there upon Methuselah went and summoned to him all his brothers and assembled his relatives.

(123) And he spoke unto all the children of righteousness and said: Hear, sons of Enokh, all the words of your father, and listen intently to the voice of my mouth; for I exhort you and say unto you, beloved: Love uprightness and walk therein.

(124) And do not draw close to uprightness with a double heart, and do not associate with those of a double heart, but walk in righteousness, my sons.

(125) And it shall guide you on pathways of righteousness, and righteousness shall be your companion.

(126) For I know that violence must increase on the earth, and a great chastisement be executed on the earth, and all unrighteousness come to an end.

(127) And it shall be cut off from its roots, and its whole structure be destroyed.

(128) And unrighteousness shall again be consummated on the earth, and all the deeds of unrighteousness and of violence and transgression shall prevail in a twofold degree.

(129) And when sin and unrighteousness and blasphemy and violence in all kinds of deeds increase, and apostasy and transgression and uncleanness increase, a great chastisement shall come from heaven upon all these, and the holy Lord will come forth with wrath and chastisement to execute judgement on earth.

(130) In those days violence shall be cut off from its roots, and the roots of unrighteousness together with deceit, and they shall be destroyed from under the heavens.

(131) And all the idols of the heathen shall be abandoned, and the temples burned with fire, and they shall remove them from the whole earth, and the heathen shall be cast into the judgement of fire, and shall perish in wrath and in grievous judgement for ever.

(132) And the righteous shall arise from their sleep, and wisdom shall arise and be given unto them.

(133) And now I tell you, my sons, and show you the pathways of righteousness and the pathways of violence.

(134) And I will show them to you again that you may know what will come to pass.

(135) And now, heed these words, my sons, and walk in the pathways of righteousness, and do not walk in the pathways of violence;

(136) For all who walk in the pathways of unrighteousness shall perish for ever.

 

Chapter 4

(1) And after that Enokh both gave and began to recount from the books.

(2) And Enokh said: Concerning the children of righteousness and concerning the Elect of the world, and concerning the plant of uprightness, I will speak these things, I Enokh will declare them unto you, my sons.

(3) According to that which appeared to me in the heavenly vision, and which I have known through the word of the holy angels, and have learned from the heavenly tablets.

(4) And Enokh began to recount from the books and said: I was born the seventh in the first week, while judgement and righteousness still endured.

(5) And after me there shall arise in the second week great wickedness, and deceit shall have sprung up; and in it there shall be the first end.

(6) And in it a man shall be delivered; and after it is ended unrighteousness shall grow up, and a law shall be made for the sinners.

(7) And after that in the third week at its close a man shall be elected as the plant of righteous judgement, and his posterity shall become the plant of righteousness for evermore.

(8) And after that in the fourth week, at its close, visions of the holy and righteous shall be seen, and a law for all generations and an enclosure shall be made for them.

(9) And after that in the fifth week, at its close, the house of glory and dominion shall be built for ever.

(10) And after that in the sixth week all who live in it shall be blinded, and the hearts of all of them shall godlessly forsake wisdom.

(11) And in it a man shall ascend; and at its close the house of dominion shall be burnt with fire, and the whole race of the chosen root shall be dispersed.

(12) And after that in the seventh week shall an apostate generation arise, and many shall be its deeds, and all its deeds shall be apostate.

(13) And at its close shall be elected the elect righteous of the eternal plant of righteousness, to receive sevenfold instruction concerning all His creation.

(14) For who is there of all the children of men that is able to hear the voice of the Holy One without being troubled?

(15) And who can think His thoughts? and who is there that can behold all the works of the heavens?

(16) And how should there be one who could behold the heavens, and who is there that could understand the things of the heavens and see a soul or a spirit and could tell about it, or ascend and see all their ends and think them or do like them?

(17) And who is there of all men that could know what is the breadth* and the length** of the earth, and to whom has been shown the measure*** of all of them? *(mysteries) **(secrets) ***(total sum)

(18) Or is there any one who could discern the length of the heavens and how great is its height, and upon what it is founded, and how great is the number of the stars, and where all the luminaries rest?

(19) And after that there shall be another, the eighth week, that of righteousness, and a sword shall be given to it that a righteous judgement may be executed on the oppressors, and sinners shall be delivered into the hands of the righteous.

(20) And at its close they shall acquire houses through their righteousness, and a house shall be built for the Great King in glory for evermore, and all mankind shall look to the pathways of uprightness.

(21) And after that, in the ninth week, the righteous judgement shall be revealed to the whole world, and all the works of the godless shall vanish from all the earth, and the world shall be written down for destruction.

(22) And after this, in the tenth week in the seventh part, there shall be the great eternal judgement, in which He will execute vengeance amongst the angels.

(23) And the first heaven shall depart and pass away, and a new heaven shall appear, and all the powers of the heavens shall give sevenfold light.

(24) And after that there will be many weeks without number for ever, and all shall be in goodness and righteousness, and sin shall no more be mentioned for ever.

(25) And now I say unto you, my sons, love righteousness and walk in it; for the pathways of righteousness are worthy of understanding, but the pathways of unrighteousness shall suddenly be destroyed and vanish.

(26) And to certain men of a generation shall the paths of violence and of death be revealed, and they shall hold themselves afar from them, and shall not follow them.

(27) And now I say unto you the righteous: Walk not in the pathways of wickedness, nor in the pathways of death, and do not draw close to them, lest you be destroyed.

(28) But seek and choose for yourselves righteousness and an elect life, and walk in the pathways of peace, and you shall live and be blessed.

(29) And hold fast to my words in the thoughts of your hearts, and do not permit them to be effaced from your hearts;

(30) For I know that sinners will tempt men to evilly-entreat wisdom, so that no place may be found for her, and no manner of temptation may decrease.

(31) Woe to those who build unrighteousness and oppression and lay deceit as a foundation; for they shall be suddenly overthrown, and they shall have no peace.

(32) Woe to those who build their houses with sin; for from all their foundations shall they be overthrown, and by the sword shall they fall.

(33) And those who hunger after gold and silver in judgement suddenly shall perish.

(34) Woe to you, you greedy ones, for you have trusted in your wealth, and from your wealth shall you depart, because you have not remembered the Most High in the days of your wealth.

(35) You have committed blasphemy and unrighteousness, and have become ready for the day of slaughter, and the day of darkness and the day of the great judgement.

(36) Thus I speak and declare unto you: You who were created will be overthrown, and for your fall there shall be no compassion.

(37) And your righteous ones in those days shall be a reproach to the sinners and the godless.

(38) Oh that my eyes were a cloud of waters that I might weep over you, and pour down my tears as a cloud of waters, that so I might rest from my trouble of heart!

(39) Who has permitted you to practise reproaches and wickedness? And so judgement shall overtake you, sinners.

(40) Fear not the sinners, you righteous ones; for again will the Lord deliver them into your hands, that you may execute judgement upon them according to your desires.

(41) Woe to you who fulminate anathemas which cannot be reversed: Healing shall therefore be far from you because of your sins.

(42) Woe to you who requite your neighbour with evil; for you shall be requited according to your works.

(43) Woe to you, lying witnesses, and to those who weigh out injustice, for suddenly shall you perish.

(44) Woe to you, sinners, for you persecute the righteous; for you shall be delivered up and persecuted because of injustice, and heavy shall its yoke be upon you.

(45) Be hopeful, you righteous ones; for suddenly shall the sinners perish before you, and you shall have dominion over them according to your desires.

(46) And in the day of the tribulation of the sinners, your children shall mount and rise as eagles, and higher than the vultures will be your nest, and you shall ascend and enter the crevices of the earth, and the clefts of the rock for ever as small animals before the unrighteous, and the sirens shall sigh because of you, and weep.

(47) Therefore, do not fear, you that have suffered; for healing shall be your portion, and a bright light shall enlighten you, and the voice of rest you shall hear from heaven.

(48) Woe unto you, you sinners, for your riches make you appear like the righteous, but your hearts convict you of being sinners, and this fact shall be a testimony against you for a memorial of your evil deeds.

(49) Woe to you who devour the finest of the wheat, and drink wine in large bowls, and tread under foot the lowly with your might.

(50) Woe to you who drink water from every fountain, for suddenly shall you be consumed and wither away, because you have forsaken the fountain of life.

(51) Woe to you who work unrighteousness and deceit and blasphemy. It shall be a memorial against you for evil.

(52) Woe to you, you mighty, who with might oppress the righteous; for the day of your destruction is coming.

(53) In those days many and good days shall come to the righteous  in the day of your judgement.

(54) Believe, you righteous ones, that the sinners will become a shame and perish in the day of unrighteousness.

(55) Let it be known to you sinners that the Most High is mindful of your destruction, and the angels of heaven will be obedient in carrying out the Will of the Father of Greatness.

(56) What will you do, you sinners, and to what place will you flee on that day of judgement, when you hear the voice of the prayer of the righteous?

(57) You shall fare like unto them, against whom this word shall be a testimony: You have been companions of sinners.

(58) And in those days the prayer of the righteous shall reach unto the Lord, and for you the days of your judgement shall come.

(59) And all the words of your unrighteousness shall be read out before the Great Holy One, and your faces shall be covered with shame, and He will reject every work which is grounded on unrighteousness.

(60) Woe to you, you sinners, who live on the mid ocean and on the dry land, whose remembrance is evil against you.

(61) Woe to you who acquire silver and gold in unrighteousness and say: We have become wealthy with riches and have possessions; and have acquired everything we have desired.

(62) And now let us do what we purposed; for we have gathered silver, and many are the husbandmen in our houses. And our granaries are full as with water.

(63) And like water your lies shall flow away; for your treasury shall not abide but speedily ascend from you; for you have acquired it all in unrighteousness, and you shall be given over to a great curse.

(64) And now I swear unto you, to the wise and to the foolish, for you shall have manifold experiences on the earth.

(65) For you men shall put on more adornments than a woman, and coloured garments more than a virgin. In royalty and in grandeur and in power, and in silver and in gold and in purple, and in splendour and in food they shall be poured out as water.

(66) Therefore they shall be wanting in doctrine and wisdom, and they shall perish thereby together with their possessions.

(67) And with all their glory and their splendour, and in shame and in slaughter and in great destitution, their spirits shall be cast into the furnace of fire.

(68) I have sworn unto you, you sinners, as a mountain has not become a slave, and a hill does not become the handmaid of a woman, even so sin has not been sent upon the earth, but man of himself has created it, and under a great curse shall they fall who commit it.

(69) I have sworn unto you, you sinners, by the Holy Great One, that all your evil deeds are revealed in the heavens, and that none of your deeds of oppression are covered and hidden.

(70) And do not think in your spirit nor say in your heart that you do not know and that you do not see that every sin is every day recorded in heaven in the Presence of the Most High.

(71) For you know that all your acts of oppression are written down every day till the day of your judgement.

(72) Woe to you, you fools, for through your folly shall you perish: and you transgress against the wise, and so good hap shall not be your portion.

(73) And now, know that you are prepared for the day of destruction and that there is no hope of life, you sinners, but you shall depart and die;

(74) For you know no ransom; for you are prepared for the day of the great judgement, for the day of tribulation and great shame for your spirits.

(75) Woe to you, you obstinate of heart, who work wickedness and eat blood:

(76) From where have you good things to eat and to drink and to be filled? From all the good things which the Lord the Most High has placed in abundance on the earth; therefore you shall have no peace.

(77) Woe to you who love the deeds of unrighteousness. Do you actually hope to have blessings? Know that, instead, you shall be delivered into the hands of the righteous, and they shall cut off your necks and slay you, and have no mercy upon you.

(78) Woe to you who rejoice in the tribulation of the righteous; for no grave shall be dug for you.

(79) Woe to you who count the words of the righteous as nothing; for you shall have no hope of life.

(80) Woe to you who write down lying and godless words; for they write down their lies that men may hear them and act godlessly towards their neighbour. Therefore they shall have no peace but die a sudden death.

(81) Woe to you who work godlessness, and glory in lying and extol them; for you shall perish, and no happy life shall be yours.

(82) Woe to them who pervert the words of uprightness, and transgress the Eternal Law, and transform themselves into what they were not [into sinners]. They shall be trodden under foot upon the earth.

(83) In those days make ready, you righteous, to raise your prayers as a memorial, and place them as a testimony before the flying immortals so that they may place the sin of the transgressors for a memorial before the Most High.

(84) In those days the nations shall be stirred up, and the families of the nations shall arise on the day of destruction.

(85) And in those days the destitute shall go forth and carry off their children, and they shall abandon them, so that their children shall perish through them.

(86) They shall abandon their children that are still nursing, and not return to them, and shall have no pity on their beloved ones.

(87) And again I swear to you, you sinners, that sin is prepared for a day of unceasing bloodshed.

(88) And they who worship stones, and grave images of gold and silver and wood and stone and clay, and those who worship impure spirits and demons, and all kinds of idols not according to knowledge, shall get no manner of help from them.

(89) And they shall become godless by reason of the folly of their hearts, and their eyes shall be blinded through the fear of their hearts and through visions in their dreams.

(90) Through these they shall become godless and fearful;

(91) For they shall have brought all their work in a lie, and shall have worshipped a stone; therefore in an instant shall they perish.

(92) But in those days blessed are all they who accept the words of wisdom, and understand them, and observe the paths of the Most High, and walk in the path of His righteousness, and do not become godless with the godless; for they shall be delivered.

(93) Woe to you who spread evil to your neighbours; for you shall be slain and reserved for Sheol.

(94) Woe to you who make deceitful and false measures, and to them who cause bitterness on the earth; for they shall thereby be utterly consumed.

(95) Woe to you who build your houses through the grievous toil of others, and all their building materials are the bricks and stones of sin; I tell you, you shall have no peace.

(96) Woe to them who reject the measure and eternal heritage of their fathers and whose souls follow after idols; for they shall have no rest.

(97) Woe to them who work unrighteousness and help oppression, and slay their neighbours until the day of the great judgement.

(98) For He shall cast down your glory, and bring affliction on your hearts, and shall arouse His fierce indignation, and destroy you all with the sword; and all the holy and righteous shall know of your sins.

(99) And in those days in one place the fathers together with their sons shall be struck down and brothers one with another shall fall in death till the streams flow with their blood.

(100) For a man shall not withhold his hand from slaying his sons and his sons sons, and the sinner shall not withhold his hand from his honoured brother:

(101) From dawn till sunset they shall slay one another.

(102) And the horse shall walk up to the breast in the blood of sinners, and the chariot shall be submerged to its height.

(103) In those days the angels shall descend into the secret places and gather together into one place all those who brought down sin and the Most High will arise on that day of judgement to execute great judgement amongst sinners.

(104) And over all the righteous and holy He will appoint guardians from amongst the holy flying immortals to guard them as the apple of an eye, until He makes an end of all wickedness and all sin, and though the righteous sleep a long sleep, they have nothing to fear.

(105) And then the children of the earth shall see the wise in security, and shall understand all the words of this book, and recognise that their wealth shall not be able to save them in the overthrow of their unrighteous acts.

(106) Woe to you, sinners, on the day of strong anguish, you who afflict the righteous and burn them with fire; for you shall be requited according to your works.

(107) Woe to you, you obstinate of heart, who watch in order to plan wickedness; therefore, shall fear come upon you and there shall be none to help you.

(108) Woe to you, you sinners, on account of the words of your mouth, and on account of the deeds of your hands which your godlessness has brought about, in blazing flames burning worse than fire shall you burn.

(109) And now, know that from the angels He will inquire as to your deeds in the heavens, from the sun and from the moon and from the stars in reference to your sins because upon the earth you execute judgement on the righteous.

(110) And He will summon to testify against you every cloud and mist and dew and rain; for they shall all be withheld because of you from descending upon you, and they shall be mindful of your transgressions.

(111) And now give presents to the rain so that it is not withheld from descending upon you, nor yet the dew, when it has received gold and silver from you that it may descend.

(112) When the chilling frost and snow, and all the snow-storms with all their plagues fall upon you, in those days you shall not be able to stand before them.

(113) Observe the heavens, you children of heaven, and every work of the Most High, and fear Him and work no evil in His Presence.

(114) If He closes the windows of heaven, and withholds the rain and the dew from descending on the earth on your account, what will you do then?

(115) And if He sends His anger upon you because of your deeds, you cannot petition Him; for you spoke proud and insolent words against His righteousness, therefore you shall have no peace.

(116) And do you not see the sailors of the sailing vessels, how their vessels are tossed back and forth by the waves, and are shaken by the winds, and are in great distress?

(117) And therefore do they fear because all their possessions go upon the sea with them, and they have evil forebodings of heart that the sea will swallow them and they will perish in its depths.

(118) Are not the entire sea and all its waters, and all its movements, the work of the Most High, and has He not set limits to its doings, and confined it throughout by the sand?

(119) And at His reproof it is afraid and dries up, and all its fish die and all that is in it; but you sinners that are on the earth have not come to fear Him.

(120) Has He not made the heavens and the earth, and all that is therein?

(121) Who has given understanding and wisdom to everything that moves on the earth and in the sea.

(122) Do not the sailors of the ships fear the sea? Yet sinners do not fear the Most High.

(123) In those days when He has brought a grievous fire upon you, to what place will you flee, and where will you find deliverance?

(124) And when He launches forth His Word against you, will you not become filled with a trembling fear?

(125) And all the luminaries shall be filled with great fear, and all the earth shall be filled with fear and tremble and be alarmed.

(126) And all the angels shall execute their commands and shall seek to hide themselves from the presence of the Great Glory, and the children of earth shall tremble and quake; and you sinners shall be cursed for ever, and you shall have no peace.

(127) Do not fear, you souls of the righteous, and be hopeful you that have died in righteousness.

(128) And do not grieve if your soul into the grave has descended in grief, and that in your life your body fared not according to your goodness, but wait for the day of the judgement of sinners and for the day of cursing and chastisement.

(129) And yet when you die the sinners speak over you: As we die, so die the righteous, and what benefit do they reap for their deeds?

(130) Behold, even as we, so do they die in grief and darkness, and what have they more than we? From henceforth we are equal.

(131) And what will they receive and what will they see for ever? Behold, they too have died, and henceforth for ever shall they see no light.

(132) I tell you, you sinners, you are content to eat and drink, and rob and sin, and strip men of their possessions, and acquire wealth and see good days.

(133) Have you seen the righteous how their end falls out, that no manner of violence is found in them till their death?

(134) Nevertheless they perished and became as though they had not been, and their spirits descended into Sheol in tribulation.

(135) I swear unto you, that in the heavens the flying immortals remember you for good before the glory of the Great One, and your names are written before the glory of the Great One.

(136) Be hopeful because formerly you were put to shame through ill and affliction; but now you shall shine as the lights of heaven, you shall shine and you shall be seen, and the portals of heaven shall be opened to you.

(137) And in your cry, cry for judgement, and it shall appear to you; for all your tribulation shall be visited on the rulers, and on all who helped those who took from you what was not theirs.

(138) Be hopeful, and do not cast away your aspirations for you shall have great joy as the angels of heaven.

(139) What shall you be obliged to do? You shall not have to hide on the day of the great judgement and you shall not be found as sinners, and the eternal judgement shall be far from you for all the generations of the world.

(140) And now fear not, you righteous, when you see the sinners growing strong and prospering in their ways, do not be friends with them, but keep far away from their violence; for you shall become friends of the hosts of heaven.

(141) And, although you sinners say: All our sins shall not be searched out and be written down, nevertheless they shall write down all your transgressions every day.

(142) And now I show unto you that light and darkness, day and night, see all your sins.

(143) Do not be godless in your hearts, and do not lie or alter the words of uprightness, nor charge with lying the words of the Holy Great One, nor take account of your idols; for all your lying and all your godlessness issue not in righteousness but in great sin.

(144) And now I know this mystery, that sinners will alter and pervert the words of righteousness in many ways, and will speak wicked words, and lie, and practise great deceits, and write books concerning their words.

(145) But when they write down truthfully all my words in their languages, and do not change or devalue to nothing my words but write them all down truthfully  all that I first testified concerning them.

(146) Then, I know another mystery, that books will be given to the righteous and the wise to become a cause of joy and uprightness and much wisdom.

(147) And to them shall the books be given, and they shall believe in them and rejoice over them, and then shall all the righteous who have learned from the books all the pathways of uprightness be recompensed.

(148) In those days the Lord bade them to summon and testify to the children of earth concerning their wisdom.

(149) Reveal it unto them; for you are their guides, and a recompense over the whole earth.

(150) For I and My son will be united with them for ever in the pathways of uprightness in their lives; and you shall have peace; rejoice, you children of uprightness.” Let it be

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.