Wpis Nr. 72 – Fascynująca Sztuka Wymieszania Prawdy Z Kłamstwem


🍏Demokracja to rządy hien nad osłami. 🍏

”Arystoteles”

 

Jak powszechnie wiadomo ludzie wolą słuchać uspokajające kłamstwa niż przełknąć gorzką pigułkę prawdy.

Kłamstwo dzielę zazwyczaj na cztery kategorie:

1) Kłamstwo zamierzone, oszustwo z premedytacją

2) Kłamstwo niezamierzone, osoba nawet nie była świadoma tego że skłamała (uwierzyła w kłamstwo itd)

3) Lanie wody, powszechne wśród społeczeństwa, czasem niewinne ściemnianie, przekoloryzowanie,  fantazjowanie. Zazwyczaj zamierzone.

4) Kłamstwo w celu większego dobra, np. kiedy Polacy ukrywali Judejczyków podczas wojny itp

 

 

 

Profesjonalne Metody Manipulacji Wzięte Z Wikipedii który w tym przypadku nie kłamie:

Sofizmat (z gr. σόφισμα, sophisma – wybieg, wykręt)[1], czyli sztuka „wykręcania kota ogonem„, jest to nazwa funkcjonująca w co najmniej trzech znaczeniach: zwodniczy „dowód” matematyczny, pozornie poprawny, lecz faktycznie błędny, zawierający rozmyślnie wprowadzony błąd logiczny, trudny do wykrycia na pierwszy rzut oka; wypowiedź lub sformułowanie, w którym świadomie został ukryty błąd rozumowania nadający pozory prawdy fałszywym twierdzeniom; wszelka próba dowiedzenia swoich racji, bez względu na poprawność logiczną przedstawionej argumentacji. Sposobem walki z sofizmatami jest unikanie niedomówień i wieloznaczności, przez stosowanie definicji wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Definicje ułatwiają ustalenie znaczeń spornych terminów, występujących w dyskusji. Uogólniając, wszelkie narzędzia, jakie proponuje logika, po których zastosowaniu wypowiedź staje się jasna, również pomagają w unikaniu sofizmatów.

Erystyka – sztuka doprowadzania sporów do korzystnego rozwiązania bez względu na prawdę materialną. Słowo pochodzi z klasycznego języka greckiego – eristikós, czyli kłótliwy, od éris oznaczający kłótnię, spór, walkę oraz imię bogini niezgody, córki Nocy, towarzyszki Aresa na polu bitwy, będącej uosobieniem waśni, niezgody i kłótni.

Przykłady argumentacji nierzeczowych:

Błędy popełniane nieświadomie w procesie argumentacji:

WYBRANE TROPY ERYSTYCZNE

 1. Argumentum ad auditorem (argument poprzez słuchacza) O ile dyskusja odbywa się w obecności słuchaczy, osoba stosująca ten trop stara się wymóc na oponencie zgodę poprzez zyskanie sympatii słuchaczy (tego rodzaju presja ze strony otoczenia osłabia wolę podtrzymywania stanowiska).
 1. Argumentum ad baculum (argument odwołujący się do kija) Zgodę ze strony oponenta osiąga się poprzez wskazywanie przykrych konsekwencji, na jakie naraża się on w wyniku obstawania przy swej tezie (ulubiona technika wszelkiej maści speców od ubezpieczeń….).
 1. Argumentum ad crumenam (argument odwołujący się do trzosu) Za ustępstwo ze strony oponenta otrzymuje on gratyfikację (łapówki, krótko mówiąc, czyli nasz narodowy sport….).
 1. Argumentum ad hominem (argument dostosowany do człowieka) Na rzecz własnego stanowiska wykorzystuje się wybrane tezy i założenia przyjęte przez oponenta, sugerując tym samym, że konsekwentnie myślący oponent, musi zgodzić się z tezami strony stosującej ten trop (jest to trop erystyczny tylko wówczas, gdy strona stosująca tę technikę przekonywania nie wierzy w słuszność wykorzystywanych przez siebie tez drugiej strony).
 1. Argumentum ad ignorantiam (argument odwołujący się do niewiedzy) W banalnej postaci argument ten polega na przywoływaniu nieprawdziwych informacji mających potwierdzać własne stanowisko i obalać stanowisko drugiej strony (np. cytować nieistniejące publikacje, powoływać się na wyniki nigdy nie przeprowadzanych badań). W bardziej wyrafinowanej postaci polega on na tym, że broniąc wybranej tezy żąda się od strony przeciwnej udowodnienia jej nieprawdziwości (ciężar dowodzenia – onus probandi – zostaje tu przeniesiony na drugą stronę), atakując zaś tezę przeciwnika stawia się przed nim zadanie udowodnienia tej tezy (brak ewentualnego dowodu ma “dowodzić” niesłuszności stanowiska).
 1. Argumentum ad misericordiam (argument odwołujący się do litości) Wywołanie u oponenta uczuć współczucia i litości ma pomóc w uzyskaniu zgody na proponowaną przez siebie tezę.
 1. Argumentum ad personam (argument przeciwko osobie) Przypisywanie przeciwnikowi w dyskusji szeregu wad, mających na celu wykazanie, że taki człowiek nie może mieć racji i nie zasługuje na uwagę. Skoro osoba wygłaszająca dany pogląd jest taka (odwołanie się do cech charakteru, wydarzeń z przeszłości itd.), więc i jego poglądy są nic nie warte. Jest to nielojalny trop erystyczny także wtedy, gdy informacje – siedział w więzieniu, był w PZPR, za młodu coś tam ukradł… – o oponencie są prawdziwe!
 1. Argumentum ad populum (demagogia, argument odwołujący się do upodobań słuchaczy) Oparta na stereotypach argumentacja skierowana do słuchaczy (druga strona dyskusji jest pomijana i lekceważona, ponieważ celem tego argumentu nie jest dokonanie zmiany w jej nastawieniu, lecz zyskanie większego poparcia ze strony słuchaczy) mająca na celu wzbudzenie sympatii poprzez odwołanie się do ich uczuć (dumy narodowej, egoizmu grupowego) i przesądów.
 1. Argumentum ad vanitatem (argument odwołujący się do próżności) Stronie przeciwnej ułatwia się rezygnację z własnej tezy poprzez schlebianie mu (“Jako wybitny fachowiec w tej dziedzinie zgodzi się pan ze mną, że… ).
 1. Argumentum ad veracundiam (argument odwołujący się do nieśmiałości) Powoływanie się w dyskusji na autorytet po to, by onieśmielić drugą stronę (cóż za zarozumialec z niego, skoro atakuje Nasz Wielki Autorytet!). Jako nielojalny chwyt polega na tym, że: a) autorytet ten uznawany jest tylko przez jedną stronę (czyli tego, który stosuje arg. ad veracundiam), b) autorytet nie dotyczy przedmiotu spornej wiedzy, c) jest niedokładnie przytoczony (o ile nie są spełnione warunki a lub b).

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_b%C5%82%C4%99d%C3%B3w_poznawczych

Błąd poznawczy − ogólne określenie nieracjonalnego sposobu postrzegania rzeczywistości. Poniższa lista przedstawia najpowszechniejsze takie błędy zidentyfikowane u ludzi. Faktycznie u każdego człowieka można zaobserwować większość z nich. Wpływają one na sposób formułowania poglądów, podejmowania decyzji biznesowych i prowadzenia badań naukowych. Większość z nich jest szkodliwa, niektóre mogą prowadzić do katastrofalnych skutków (jak efekt pominięcia).

Tylko niektóre z nich pozwalają w pewnych sytuacjach szybciej podejmować decyzje (jak efekt kongruencji czy efekt skupienia). Przyczyną pojawiania się takich błędów są często ograniczone zasoby poznawcze, brak czasu lub motywacji do formułowania poprawnych sądów oraz pragnienie zachowania dobrego samopoczucia.

Błędy w zachowaniu i podejmowaniu decyzji[edytuj | edytuj kod]

 • Efekt autorytetu – poleganie wyłącznie na autorytecie[1].
 • Efekt czystej ekspozycji – wytworzenie pozytywnej opinii czy oceny obiektu pod wpływem samego zwiększenia liczby kontaktów z tym obiektem.
 • Efekt izolacji – tendencja do lepszego zapamiętywania obiektów, które w jakiś sposób wyróżniają się ze środowiska.
 • Efekt kontrastu – subiektywne zwiększenie lub zmniejszenie obserwowanych cech obiektu w zależności od porównania z wcześniej obserwowanym obiektem.
 • Efekt niepotrzebnych informacji – tendencja do zbierania dodatkowych informacji nawet wtedy, gdy nie mogą one mieć wpływu na podejmowaną decyzję.
 • Efekt Pollyanny – tendencja do myślenia o rzeczach przyjemnych i poszukiwania pozytywnych aspektów w każdej sytuacji, przy jednoczesnym ignorowaniu aspektów przykrych lub nieprzyjemnych
 • Efekt pominięcia – tendencja do oceniania szkodliwych działań jako gorsze i bardziej niemoralne niż równie szkodliwy brak działania i bezczynność.
 • Efekt posiadania – tendencja do oceniania posiadanych rzeczy jako bardziej wartościowe niż identyczne nieposiadane.
 • Efekt potwierdzenia – (nazywany też efektem potwierdzania) tendencja do poszukiwania wyłącznie faktów potwierdzających posiadaną opinię, a nie weryfikujących ją[1].
 • Efekt przywiązania – korzystanie ze zbyt mało różnorodnych źródeł informacji[1].
 • Efekt pseudopewności – tendencja do unikania ryzyka przy dążeniu do pozytywnych rezultatów, a szukania ryzyka przy dążeniu do uniknięcia analogicznych negatywnych rezultatów.
 • Efekt skupienia – błąd w ocenie wynikający ze zwracania nadmiernej uwagi na jeden aspekt i ignorowania innych aspektów.
 • Efekt statusu quo – tendencja do akceptowania rzeczy takich, jakimi aktualnie są.
 • Efekt ślepej plamki – tendencja do niezauważania błędów we własnej ocenie rzeczywistości.
 • Efekt wspierania decyzji – tendencja do lepszego pamiętania argumentów przemawiających za podjętą już decyzją niż przeciwko niej.
 • Efekt wyniku – tendencja do oceniania decyzji na podstawie znanych później ich rezultatów, zamiast na podstawie informacji znanych w momencie podejmowania tych decyzji.
 • Efekt wyświadczonej przysługi – tendencja do zmiany postawy na bardziej przyjazną w stosunku do osób, dla których z własnej woli zrobiło się coś dobrego.
 • Efekt wiarygodności – ocenianie wiarygodność argumentów na podstawie zgodności wniosków z wcześniejszymi założeniami[1].
 • Efekt zaprzeczania – tendencja do krytycznego weryfikowania informacji, które zaprzeczają dotychczasowym opiniom, przy jednoczesnym bezkrytycznym akceptowaniu informacji, które je potwierdzają.
 • Efekt zerowego ryzyka – ocenianie redukcji ryzyka do zera jako bardziej wartościowej, niż wynikałoby to z wyceny samego ryzyka.
 • Hiperboliczne obniżenie wartości – tendencja do przedkładania wcześniejszych zysków nad późniejsze tym silniej, im oba zyski są bliżej obecnej chwili.
 • Ignorowanie prawdopodobieństwa – tendencja do ignorowania zasad rachunku prawdopodobieństwa przy podejmowaniu decyzji w niepewnych sytuacjach.
 • Iluzja wstrząsu – tendencja do przeceniania długości lub intensywności swoich przyszłych stanów emocjonalnych.
 • Niechęć do straty – tendencja do przykładania większego wysiłku do unikania strat niż do uzyskiwania analogicznych zysków.
 • Racjonalizacja zakupu – tendencja do przekonywania post-factum samych siebie o wartości dokonanego zakupu.
 • Selektywna percepcja – tendencja do zaburzania percepcji przez oczekiwania.
 • Skrzywienie zawodowe – tendencja do oceniania rzeczy z punktu widzenia swojej profesji, z ignorowaniem szerszego punktu widzenia.
 • Zasada podczepienia – tendencja do robienia czegoś (i wierzenia w coś) dlatego tylko, że wiele osób tak robi. Powiązany z zachowaniem stadnym i modą.
 • Złudzenie kontroli – przekonanie o możliwości wpływania na sytuacje, na które w rzeczywistości żadnego wpływu się nie ma.
 • Złudzenie planowania – tendencja do niedoceniania kosztów i czasu wykonania przyszłego zadania.

Błędy w przekonaniach i ocenie prawdopodobieństwa[edytuj | edytuj kod]

 • Błąd koniunkcji – tendencja do przypisywania bardziej szczegółowym warunkom większego prawdopodobieństwa niż bardziej ogólnym.
 • Efekt antropiczny – tendencja do niezauważania wpływu sposobu obserwacji na jej wyniki statystyczne.
 • Efekt nadrzędności przekonań – tendencja do podporządkowywania swoich opinii na różne tematy jednej konkluzji, tak aby nie zachodziły między nimi dylematy.
 • Efekt obserwatora – nieświadome zaburzanie wyników eksperymentu przez naukowca oczekującego jakiegoś wyniku.
 • Efekt pewności wstecznej – nazywany efektem „wiedziałem-że-tak-będzie”; ocenianie przeszłych wydarzeń jako bardziej przewidywalnych niż rzeczywiście były.
 • Efekt polaryzacji – możliwość użycia tych samych (neutralnych) faktów do umocnienia zarówno pozytywnej, jak i negatywnej opinii na jakiś temat.
 • Efekt przekonania – ocenianie poprawności argumentacji na podstawie zgodności konkluzji z własnymi opiniami, zamiast na podstawie faktycznej logiczności argumentów.
 • Efekt skupienia uwagi – ignorowanie potrzeby zebrania miarodajnych danych przy badaniu występowania korelacji i powiązań.
 • Efekt subaddytywności – tendencja do szacowania prawdopodobieństwa całości jako niższego niż prawdopodobieństwo poszczególnych części.
 • Heurystyka dostępności – tendencja do przypisywania większego prawdopodobieństwa zdarzeniom które wiążą się z większymi emocjami.
 • Heurystyka zakotwiczenia – tendencja do ulegania dużemu wpływowi wiedzy, założeń lub informacji, nawet jeśli wiadomo, że są fałszywe lub niepełne[2].
 • Iluzja grupowania – tendencja do zauważania wzorców lub korelacji tam, gdzie w rzeczywistości ich nie ma.
 • Paradoks hazardzisty – zakładanie, że prawdopodobieństwo losowych zdarzeń zależy od poprzednich losowych zdarzeń („rzucana moneta ma pamięć”).
 • Pozytywna retrospekcja – tendencja do oceniania przeszłych zdarzeń lepiej, niż się je oceniało, gdy zachodziły (zobacz: autowaloryzacja).
 • Zaniedbywanie miarodajności – tendencja do dokonywania oceny na podstawie danych, o których wiadomo, że nie mają znaczenia statystycznego.
 • Zasada szczyt-koniec – tendencja do oceniania doświadczeń wyłącznie na podstawie ich najsilniejszego bodźca (pozytywnego lub negatywnego) oraz efektu końcowego, z ignorowaniem intensywności i liczby pozostałych bodźców.

Stereotypy społeczne[edytuj | edytuj kod]

 • Błąd przypisania cech – tendencja do oceniania własnej osobowości, zachowania i humorów jako bardziej zmiennych i mniej przewidywalnych niż u innych.
 • Efekt grupy – lepsze traktowanie ludzi, którzy przynależą do tej samej grupy co my.
 • Efekt aureoli – tendencja do wpływania oceny jednej cechy osoby (np. urody) na ocenę innych jej cech (np. kompetencji)
 • Efekt horoskopowy – tendencja do oceniania jako precyzyjne opisów osób/zdarzeń, które w rzeczywistości są wystarczająco ogólne, żeby odnosić się do wielu osób/zdarzeń.
 • Złudzenie ponadprzeciętności – tendencja do zakładania przy dowolnej ocenie, że samemu jest się powyżej średniej.
 • Efekt projekcji – tendencja do zakładania większego poparcia dla własnych poglądów i wyznawanych wartości niż faktycznie występuje.
 • Egocentryzm – przypisywanie przy wspólnym osiągnięciu sobie większych zasług niż wynikałoby z obiektywnej oceny sytuacji.
 • Fenomen sprawiedliwego świata – twierdzenie, że świat jest w jakiś sposób sprawiedliwy i ludzie dostają to na co zasłużyli.
 • Iluzja asymetrycznego wglądu – tendencja do oceniania własnej wiedzy na temat innych jako głębszą i bardziej dokładną niż wiedza innych o nas.
 • Iluzja przejrzystości – tendencja ludzi do uważania, że ich stan psychiczny jest widoczny dla innych w większym stopniu niż w rzeczywistości.
 • Podstawowy błąd atrybucji – tendencja do tłumaczenia sukcesów i porażek innych ludzi wyłącznie ich cechami wewnętrznymi (np. charakterem), przy ignorowaniu czynników zewnętrznych (środowiska).
 • Samospełniające się przewidywania – nieświadome wykonywanie działań doprowadzających do efektów wcześniej uznanych za najbardziej prawdopodobne.
 • Tendencja samoobronna – tendencja do tłumaczenia własnych porażek wpływem środowiska i tłumaczenia sukcesów swoimi cechami wewnętrznymi.
 • Efekt jednorodności grupy obcej – ocenianie członków własnej grupy jako bardziej zróżnicowanych niż członkowie innych grup.

 

 

 

 

 

 

 

Agentura i Agenci…

Co to jest, Kto to jest ?

Według wikipedii 🙂

Jakie możemy spotkać gatunki Homo Aegentus ?
– Trolle  –  mające na celu torpedować każdą poważniejszą dyskusję na forach czy blogach wysypem spamu
– Czerwonki  – prowokatorzy zachęcający nas do brania udziału w rewolucjach i walkach zbrojnych
– Sekciarze – ludzie którzy zostali wytrenowani na przywódców grupy najczęściej o charakterze religijnym. Najczęściej zaczynają od tego (mówią) że robią to wszystko dla ludzi, bezinteresownie i z miłości a ogólnie świat jest kolorowy. Potem mówią że wszystko i wszyscy są źli za wyjątkiem ich świata i jak wyjdziesz z ich świata to sobie nie poradzisz, zjedzą cię diabły, będą próbowali cię ode mnie (lidera) rozdzielić ale! ale razem się nie damy, wygramy i tak dalej.
– Najemnicy – działający w terenie, taki James Bond wykonujący zlecenia za pieniądze.
– Krety – mają za zadanie torpedować od wewnątrz daną idee, powiedzmy jakąś grupę polityczną czy kwestię niewygodną (na przykład szczepionki). Taki kret niby wspiera daną ideę i pozytywny się o niej wyraża ale w taki sposób aby wyglądała na objaw wariactwa. Często taki kret podłącza do tej idei kilka innych idei całkowicie absurdalnych albo uznawanych przez społeczeństwo za głupoty. Często jest tak że taki kret może nie mieć pojęcia że jest krety (wtedy nie jest dezinformatorem czy ściemniaczem a oszukanym człowiekiem, ma wymówkę). Jako przykład mogą posłużyć się Świadkowie Jehowy. Prawda że mają kilka dobrych cech nauczania – krew, królestwo na ziemi, brak katolickiego piekła czy czyśćca ale… są przedstawiani w negatywny sposób, są zmuszani by chodzić po domach, służyć organizacji a do tego mają swoje techniki – atak na katolików, Tetragram, chwasty i tak dalej. W efekcie czego nawet jeśli głoszą z 80% prawdy to przez te pozostałe bzdurki będą uznawani z automatu za… oszołomów albo sekciarzy.
Inny rodzaj kreta (opisywane również pod innymi postaciami), taka osoba niby wspiera jakąś idee ale atakuje innych którzy tę ideę spierają, inaczej mówiąc zbywa konkurencję. Na przykład może być antyrządowy i atakować wszystkich dziennikarzy niezależnych (jest taki jeden przykład, ale nie jest on głównym podpunktem. )
– Hasbarowcy –  trolle które odpłatnie bronią wszystkiego co ma związek z Syjonizmem
– Wilki – takie osoby zazwyczaj chwalą najpierw konkurencje (mogą to być inni dezinformatorzy albo antystemowcy i tak dalej). Po jakimś czasie kiedy ta osoba zdobywa własną widownie oraz zaufanie ludzi który sluchali taką osobę ze względu na tą osobę która była wychwalana. Albo kółko wzajemnej adoracji albo nabijanie sobie poparcia. Po pewnym czasie taki wykarmiony prosiak zaczyna tworzyć podziały i odciąga owce od głównego stada. Najczęściej taki prosiak atakuje innych albo dezinformatorów albo innych liderów grup, aby stworzyć podziały. I później powstają obozy zwoleników oraz przeciwków danej idei, aby ludzie angażowali się emocjonalnie w spory. W ten sposób zażarci zwolennicy nabierają większego zaufania do swego guru, który może im wówczas wcisnać wszystko. Powstaje wtedy mała grupka zaufanych osób oraz ich lider.  Atakują jedną z form magii, przedstawiając jeden z demonicznych procederów np. Białą Magię KRK, i jako formę ochrony przed tymi mocami zachęcają do innej formy magii np. Reiki. Albo na przykład atakują Biblię a w zamian zachęcają do kontaktów z pewnymi duchami

Jest jeszcze inny rodzaj klasyfikacji ściemniaczy:

Główny Nurt – Mainstream

Pierwsza Fala wmawia nam że wszelkie spiski to bujda,

 Druga Fala – Second Wave

tymczasem Druga Fala wmawia nam że wszędzie są spiski.
Tylko że dużo z tych co mówi że wszędzie są spiski – straszą nas żebyśmy albo się dali sprowokować albo żebyśmy stracili motywację i chęć do życia (Pawłościaństwo).
Szczególnie to widać kiedy nam mówią jacy to masoni są straszni i że to tylko oni rządza – taka święta trójca kozły ofiarne {Żydy, Masony, Iluminaty).

Na dodatek są tacy którzy chcą zebrać jak najwięcej ludzi anty poprzez poruszaniu niemalżę wszystkich ”teorii konspiracyjnych” – NWO, smugi chemiczne, masony, reptiliany, płaska ziemia i tak dalej.
Tak zwana kontrolowana opozycja istnieje od zawsze…

Dlaczego taki Luter czy Kalwin albo Zwingli nie spłonęli na stosie za swoje poglądy jak Jan Hus ?
Ponieważ nieświadomie lub świadomie przekazali nieco prawdy o KRK, ale po to aby podzielić ludzi na dwie strony barykady.

Ponadto Kalwin, Luter oraz idol Lutra – Augustyn, byli zwolennikami Pawła. Luter posunął się o wiele dalej o Kościoła ponieważ chciał usunąć: Objawienie, Listy Jakuba, Ks Barucha, Estery, i jeszcze kilka innych dzieł które mu nie pasowały ponieważ ich fundamentalne nauki były sprzeczne z listam Sawła.

A Szaul Ha Tarsi, działał jak typowy opłacany agent udający naszego ziomka.
I sądzę że tak działa typowa lepszej jakości agentura – najpierw są milutcy, pomocni, chcą przypodobać się ludziom i chcą być zauważalni, podają dużo ciekawych informacji aż tu nagle zaczyna im odwalać i po trochu wplątują w sentencje jakieś dziwne nauki, bzdury, kłamstwa albo rozwalają to co stworzyli od środka poprzez samo ośmieszenie.

Nie zawsze tego typu działanie oznacza że ktoś jest hasbarowcem, ale to jest taki klasyczy przykład.
Bo po co zwalczać jawnie prawdę jak można ją pokazać swoją osobą jako coś durnego – połączyć mądre idee z czymś albo absurdalnym (kontrowersyjnym) albo idiotycznym.

A działają sprawnie tylko dlatego że ktoś raczy ich słuchać czy oglądać 🙂
I nie ważne że takiego gościa ze 100 osób umiejętnie zaora, da wsparcie czy pokaże gdzie błądzi. Nie ważne jak piszą, ważną że piszą….

Najważniesze aby oceniać człowieków nie potym w co wierzą a po ich intencjach, jakie są ich intencje
Czy kierują się forsą, czy udają idiotów, czy mają tak po prostu zupełnie inną wizję wszechświata
Dezinformatów można jednak rozpoznać po kilku rzeczach:
Są bardzo aktywni na wszelkiej maści witrynach stosując te same fałszywe argumentacje nawet jeśli ktoś im poważnie niejednokrotnie wyjaśni że się mylą albo że ich zestaw argumentów jest nieskuteczny.

Są oni jednak świetnymi rolnikami, tylko że zamiast siać zboże sieją raka. Inaczej mówiąc tworzą w sposób mistrzowski podziały i albo zbywają niewygodne wątki pod dywan zmieniając temat/robiąc z oponenta wariata/przekręcając jego wypowiedzi albo wyolbrzymiają strasząc nas czym się i zazwczaj nawijają o śniętej trójcy – Syjonistach, Masonach, Illuminatach i [bójcie się!]
To jest gatunek dyskutantów, który nie szuka prawdy odwracając głowę kiedy ją otrzyma.

Są tacy który potrafią przekazać standard prawdziwych informacji aby później wciągnąć albo w bzdury albo Lucyferianizm albo w New Age albo coś jeszcze innego.

Niby można z nimi dyskutować, ale czy jest sens komunikowania się ze ścianą ?
Ich celem jest sianie raka (zamętu) i tworzenie podziału by podzielić owce na mniejsze stada z liderem pastuchem.

Im nie chodzi o to by konfrontować swoją wiedzę z tymi którzy wiedzę (jakąś tam) posiadają. Co najwyżej zabierają takim osobą czas.
Celem dezinformacji na internecie (media alternatywne itd.) są ludzie młodzi, naiwni, tacy co dopiero poznają te wszystkie rzeczy, będące pomiędzy

 

Współnych mianownikiem wielu ezoteryków są niewidzialni nauczyciele duchowi, tak zwane jasne duchy czy jak je oni nazywają.
Aby zyskać zaufanie wielu dezinformatorów (czy to agentów ludzkich czy demonów tzw. Łowcy Dusz) muszą zaprezentować nieco wiarygodnych informacji posypanej trucizną.

Tą trucizną najczęściej jest inny odcień Lucyfera na przykład New Age albo zachęta do świadomego poddania się wpływom niewidzialnym zwiadowcom (Orbsy) lub nadzorcom (Archonci/Grigori) z innych/wyższych wymiarów.

Ukazują często ci ludzie szkodliwe wpływy jednej grupy najlepiej demoniczne aby w sprytny sposób wybielić i wypromować swojego demona. Oczywiście nie nazywają tych istot demonami ani nie zaprzeczają iż komunikują się z demonami.

Inaczej mówiąc przedstawiają nam w cudzysłowiu przyjazną grupkę demonów.
Dla ogłupienie podsuwa się słowa klucze typu ”miłość” ”rozum” ”nowy wiek” ”obalić system” ”NWO” ”Matrix” ”Nibiru” ”Atlantyda” ”Żydzi” ”Spisek” ”Reptlianie” ”Aury” ”Czakry”

| Takie słowa klucza dla tak zwanych przebudzonych, im więcej tak zwanych teorii spiskowych wrzuconych do jednego wora nawet jeśli są ze sobą sprzeczne, tym lepiej. 

Religie typu New Age są więc wabikiem dla alternatywnych/antysystemowych ”gojów” i zazwyczaj tak jest że człowiek rozpoczyna swoje poszukiwanie prawdy od New Age, i spotyka te same osoby, te same tezy – Reptilianie, Atlantyda,

Ale to są ściemniacze Duchowi/Religijni… także w dużej częsci pożyteczni ”idioci”
I polityczni ściemniacze (np. czerwone buraki czy inni kapusie, oprawcy) też w dużej mierze pełnią rolę pożytecznych tymczasowych narzędzi.
Wystarczy że jeden prowokator podpuści do jakiegoś krwawego powstania, albo przegnie w drugą stronę czyli odbierze ludziom motywację do życia…
Katolicyzm jako taki nie jest święty ponieważ jest zarządzony przed chwastów i w dodatku bazuje on na listach Pawła a nie na słowach Pana Mądrości.
Jednakże katolicyzm narzucił nam jakąś wyższą tradycyjną moralność – Bóg, Honor, Ojczyzna, Wychowanie, Miłość, Litość, Kodeks i tak dalej.

 

Druga Fala ma na celu udawać naszych ziomków za pomocą przekazywania prawdziwych informacji które zaawansowani poszukiwacze prawdawnej wiedzy dawno znają. Owszem coraz więcej się mówi na temat zepsucia moralnego w religiach czy w polityce ale nie każdy kto atakuje Syfononistów bądź Rzym służy Bogu.
Druga Fala jest o tyle niebezpieczna ponieważ ukazuje innych oszustów.
Egregory czyli uciekinierzy z niebios wystawiają Kościół czyli swoje dzieło jako kozła ofiarnego, w tym część Syfonistów wystawiają na odszczał.

 

I druga fala jako przynętę podaje nam wiele prawdziwych informacji (w szczególności na początku) a haczykiem jest…
Przykładowo ktoś zniecheca nas abyśmy nie oddawali ciała (na wojnie) a zachęca nas do kontaktu z demonami pod różnymi nazwami – jasne duchy, duchy przodków, Orbsy. Tak zwani przeze Orbsiarze.. Orbsiarze Dusz

Całkiem niedawno zdałem sobie sprawę z czegoś takiego jak Łowca (wędkarz) Dusz czyli osoba która zbiera ludzi dla swojego demona.
Szczególnie dotyczy się to nurtów Ezoterycznyno-Mistycznych – New, Gnostycyzm, Kabała, Hermetyzm
Na szczęście wiele osób unika tych ruchów – i dobrze

Tak ogólnie o drugiej fali:
Druga Fala ujawnia nam wiele ciekawych informacji przynajmniej 80% prawdy. Coś tam muszą powiedzieć o upadłych aniołach ale zmieniają im nazwy – Reptilianie, Archonci, Annunaki, Kosmici według kusmity,

Często bałagan polityczny tłumaczą jako konflikt interesów albo jako walka o kasę.

Takich najważniejszych informacji dla nas nie podadzą (jeśli są ściemniaczami, ale to nie są pewniki):
– O marixie wewnętrznym o naszej zaprogramowej podświadomości
– Kim są dzisiejsi Edomici
– Że ‘’apostoł’’ Paweł nie był apostołem Isusa, zazwyczaj zawzięcie bronią Pawła
– O Gigantach, Tytanach, Jotunach, Nefilimach i tak dalej
– Dlaczego promowany jest Heliocentryzm (jeśli go negują)

 

 

Targetem pierwszej fali są przeciętni Janusze i Grażyny,  przy okazji mówią że spisków nie ma

Targetem drugiej fal są ludzie częściowo wybudzeni najlepiej młodzi zagubieni ludzie którzy utracili wiarę w autorytety widząc obłudę rządzących.

 

 

– Trzecia Siła – Third Force
– Czwarta Ściana ?
– Piąta Kolumna?

Jak Być Dobrym Agentem Dezinformacji ? 

 • zdolność do wykorzystywania wiedzy w praktyce
 • zdolność adaptowania się w otoczenie w celu osiągnięcia celu
 • Znajomość symboliki
 • Samokontrola swoich gestów ponieważ gesty niekontrolowane mogą zdradzić czyjeś intencje

Generalnie większość stosuje prostą strategię , adresować swój przekaz do szerokiego grona słuchaczy którzy nie za bardzo znają źródeł z których panowie czerpią i gdzie jest prawdą.

W kwestii Biblii oczywiście ściemniają nie dokonując analizy chociażby proroctw czy listów Pawła pod kątem pozostałych pism, ponieważ wiedza młodych na temat Biblii jest niewielka. Skąd mają wiedzieć co jest napisane w Talmudzie, co w Koranie, co w Biblii itd ?
Jak znajdą jakiś werset pasujący do ich ideologii to z pewnością to wykorzystają 🙂
Strasznie za to lubią interpretować w duchu listów Pawła nawet jeżeli Pawła nie cytują zwalczają naukę o miłowanie nieprzyjaciół czyli nie dać się sprowokować.

 

 

 

Jak to rozpoznać dezinformację i jak to działa?

 1. Żaden agent nie ma napisane na czole ”jestem płatnym agentem opłacanym z agentury i innych służb’
 2. Agent nie da się zdemaskować, będzie atakował lub udawał że nie usłyszał danego pytania
 3. Agent zazwyczaj oskarża innych o kłamstwo na zasadzie ”złodziej pierwszy krzyknie łapać złodzieja”
 4. Kłamca może powoływać się na swój autorytet traktując innych jak dzieci, a konkretnie jak skończonych idiotów i nieuków
 5. Kłamcy uwielbiają manipulować informacją, cytują wybiórczo tak aby pasowało do ich tezy, a kiedy coś nie wyjdzie zmieniają temat i odradzają kota ogonem.
 6. Agenci przestawiają wszystko na opak, aby prawdę zwalczać trzeba ją zwyczajnie znać. 
 7. Agenci uwielbiają używanie zwrotów typu ”zwolennik teorii spiskowych” Jeśli ktoś nadmierne tego używa tego zdania, to na pewno osoba która jest ślepa albo ukrywa prawdę.
 8. Kłamcy pokazują zazwyczaj kłamliwe dowody, patrz punkt 5
 9. Agenci są mistrzami odwracania uwagi, zmieniania tematu i skierowania go na wątki błache i nieistote
 10. Agenci są specjalistami grania na emocjach wykorzystując dobre serce zainteresowanych
 11. Stwarza się problemy by później zaproponować sposób na jego własne rozwiązanie problemu
 12. Agenci są świetni w przeciąganiu różnych ważnych spraw i częstego ”zapominania”
 13. Agenci nie starają się aby społeczeństwo było mądrzejsze, lepsze, sprawniejsze itd bowiem najlepsza jest przeciętność
 14. Trolle karmią się podsycaniem nienawiści i prowokują do wyzwisk
 15. Agenci czasami muszą powiedzieć czasem prawdę aby zyskać na wiarygodności
 16. Dezinformatorzy dążą do zbierania informacji i do uzyskania pełnej kontroli nad sytuacją.
 17. Agenci zazwyczaj nie krytykują Judaizmu lub Islamu, zazwyczaj krytykują jedną z tych opcji aby zyskać sobie zaufanie jednej ze stron
 18. Agenci nie skrytykują żadnego z papieży, ani żadnych religii, rządów czyli wszystko jest ok, chociaż nie zawsze, uważają twory religijne jak np. Syjonizm, KRK za błogosławione przez Boga organizacje i popierają Ekumenizm.
 19. Agenci popierają działania wojenne Anglii i Stanów spierniczonych, zazwyczaj palą się do wojny z Federacją Rusyjską
 20. Agenci nie cofną się przed niczym aby wykonać zadanie. Najczęściej stawiają jeden krok do tyłu ale za to dwa kroki do przodu.
 21. Zaciekle zwalczają 1 Księgę Henocha, w ogóle księgi Drugokanoniczne za to wychwalają pod niebiosa listy Pawła.
 22. Starają się aby nie kojarzyć KRK z masonerią, hitlerem, NWO… Że Kościół to organizacja Boża zwalczająca niedobrą masonerię, za wszelkie zło jest odpowiedzialny jeden Hitler lub jedna masoneria – przerzucanie całej winy na jedną osobę.
 23. Negują Biblijny obraz Babilonu Wielkiego jako Rzym.
 24. Bronią Wypraw Krzyżowych, Templariuszy, Jezuitów, Komunistów, Darwnistów, Nazistów – w każdym razie któraś  z tych opcji
 25. Bronią ”apostoła” Pawła, o zwalczaniu Septuaginty nie wspominają ale promują Tanach a konkretnie Kodeks Leningradzki (bo trzymany w Petersburgu) oraz Kodeks z Aleppo jako oryginalne wersje Starego Testamentu, twierdzą że NT został napisany w języku Aramejskim a później przetłumaczony na Grecki co jest oczywiście błędnym założeniem.
 26. Nazywają smugi chemiczne jako chemtrails, w ogóle używają głównie zagranicznych nazw sugerujący jakoby angielski język był tym pierwszym językiem.
 27. Stawiają naukę (wielki Wybuch, Darwinizm itd) ponad Biblie
 28. Agenci zazwyczaj nie odpowiadają kiedy udowodnisz im ich kłamstwo
 29. Sekciarstwo – charyzmatyczny lider, który stoi ponad zasadami ponadto występuje system nawracania z jednoczesnym oddaleniem się zamkniętej grupy od społeczeństwa. Lider wykorzystujący techniki manipulacji typu kłamstwa, sugestie, hipnoza, podwójna moralność.  Charyzmatyczny alternatywny lider tworzy grupę zewnętrznych czasem wyimaginowanych wrogów – kto nie jest z nami, jest przeciwko nam.
 30. Agenci stosują technikę ”zdartej płyty” czyli gmatwają rozmowę i powtarzają cały czas swoje unikając odpowiedzi na zadane im pytanie aby zmęczyć oponenta.
 31. Agenci często łączą Boga z religiami, twierdzą Chrystus to wymysł Konstantyna, że Edomici to Izraelici jako żydzi którzy napisali ST za czasów Ezdrasza w Babilonie na bazie mitów sumeryjskich, że Bóg ma na imię Jahwe i jest okrutny – ogólnie negują Biblię u podstaw za pomocą schematycznych kłamstw.
 32. Posiadają Cechy Lucyferyczne (Pycha, nienawiść do Boga, Chrystusa, Biblii, udają dobrych, krótkochwilowość (życie tu i teraz, materiaizm, upadlanie sztuki, zniżanie wszystkiego do poziomu płytkości)
 33. Występują zboczenia seksualne i nie tylko,
 34. Przeciętny agent nie odpowiada detalicznie na zadane mu pytanie, w zamian zasypuje nas wiadomościami od znanej osoby o nicku spam, atakuje oponentów. Wyśmiewa źródła (podane linki) oraz autorów, wyszukując pozorne błędy, przejęzyczenia itp mieląc ten sam temat do znudzenia. Przede wszystkim oni uważają się za coś w rodzaju wyroczni, ja mam rację, ty jej nie masz…
 35. Głównym celem trolli, agentów jest powstrzymanie prawdy oraz podrygów niezależnego myślenia, inaczej mówiąc atakują jeżeli ktoś zaczyna zadawać niewygodne pytania. Agenci nie zawsze rozpoczynają od masakrowania prawdy, często obserwują, czytają aby wykorzystać informację przeciwko nam.
 36. Największe skupiska opłacanych agentów dezinformacji to znane portale internetowe a zwłaszcza fora czyli miejsce gdzie ludzie wymieniają swoje poglądy. Dezinformatorzy dodają dużo kwasu wytwarzając nerwową atmosferę, oskarżając każdego o bycie wariatem, agentem itd. Co ciekawe sami dezinformatorzy są ze sobą zgodni i solidarni względem siebie przeciwko normalnym ludziom kwestionującym oficjalną wersję wydarzeń.
 37. Oszuści często korzystającz wielu kont tworząc ”sztuczny tłok”. Myślisz że pisze powiedzmy z 5 osób, a to w rzeczywistości jeden facet który odpłatnie zajmuje się bredzeniem, pisząc z taką osobą… dorabiasz wiepsza.
 38. Dla tych agentów istnieje tylko jedna, słuszna i prawdziwa wersja/opinia, a kto się z tym nie zgadza wyrażając odmienną opinię, jest opluwany, szykanowany, zastraszany i ukazywany jako imbecyl tzw. Reductio Ad Hitlerum (Hitleryzacja oponenta)…
 39. Pierwszym odruchem agenta jest zanegowanie podesłanego im antyglobalistycznego, antyrządowego, antykościelnego, (ogólnie odmiennego od ich punktu myślenia) 100% bez przedstawienia racjonalnych argumentów. Agenci są mistrzami ignorancji i arogancji, inaczej mówiąc sprzedajne [wstaw epitet], żeby za 30 srebrników odwracać prawdę o 180 stopni.
 40. Drugim odruchem agenta jest spam oraz kolejna fala plucia jadem. Trolle unikają odpowiedzi na proste pytania, jednocześnie powtarzają swoje wcześniej przyszykowane formułki.
 41. See No Evil Hear No Evil (ang. nic nie widziałem, nic nie słyczałem). agenci milczą w kwestii niewygodnych dla nich pytań.
 42. Robi nam się wodę z mózgu za pomocą indoktrynacji, przekazów podprogowych itd
 43. Zazwyczaj tzw. kontrolowana opozycja. Kanały te mają swój okres uwiarygodnienia i przedstawiają przez pewien okres prawdę. Słodkie pierdzenie oraz zdobywanie zaufana. Gdy już jednak poczują się pewnie zdobędą poparcie to z czasem po cichu przemycają kłamstwa i promują poglądy zupełne sprzeczne z tym co głosili wcześniej. Ja rozumiem sytuacje kiedy dana osoba poszerza swoją wiedzę, rozumie więcej i czyta ale… co to poszukiwacz wiedzy (prawdziwej) który wchłania coraz większą ilość kłamstw.
 44. Konspiracja, Spisek, Kłamstwo, Matactwo wszystko to jedno. Teorie Spiskowe oznacza ten frazes ”rozmową na temat kłamstw”
 45. Naprowadza się nas na tematykę UFO, kosmitów, Atlantydy, New Age, reptilian, Archontów, Ateizm itd.
 46. Ściemniacze zażydzają Biblię i nie przedstawiają żadnych dowodów na to co głoszą.
 47. Ci z wyższego sortu świadomie ukrywają istnienie narodu Edomitów a także skrywają jedną z największych tajemnic świata – istnienie Gigantów.
 48.  Kłamcy raczej nie odwołują się do swoich uczyć w stylu ”tak uważam” ”tak myślę”
 49. Kłamcy raczej nie poprawiają swoich błędów i trzymają się twardo swojej wersji  Kłamcy nawet nie starają się bronić swoich oponentów szukając ”rozgrzeszenia”. Atakują na całego i koniec
 50. Ściemniacze atakują Boga ale bogów już nie i promują wiedzę tajemną.
 51. Kłamcy promują kłamstwo czyli zwalczają prawdę którą znają.

 

 

 

Jeśli wiemy że ktoś zwalcza Prawdę, warto się przyjrzeć co promuje a co atakuje… i wyciągać wnioski.

Jest wiele przyczyn powodujących taką a nie inną reakcję wśród ludzi: Konformizm, Dysonans Poznawczy, Indyferentyzm, Apatia, Apateizm, Ateizm (w tym łagodniejsze objawy typu Deizm i Agnostycyzm) zaś główną rolę odgrywa religijne pranie mózgu.

Działalność świń w owczej skórze jest prosta: podsuwa się ldera który ma sprawiać wrażenie osoby która jest w stanie rozwiązac wszystkie twoje problemy, buduje swoją renomę nawet kosztem wypalonych bądź/oraz zdemaskowanych już wiepszy, Wypasiony już wiepsz w pewnym momencie podaje mniej prawdy prowadząc owce na rzeź i muchy na przednią szybę

Jedno co mnie dziwi,  po kiego grzyba wielu tak zwalcza Biblię, Boga i Mesjasza jeżeli według nich ten Bóg to jaszczur Jahwe jako jeden z wielu wymyślony przez pastuchów hebrajskich ?

Dlaczego Filistyni są tak bronieni, jeśli oni uważają że Biblia to mit. Dlaczego mają pretensje że Izraelici rzekomo (według nich) opanowali Kanaan i złupili Egipt ?

No właśnie…

Czy można być wrogo nastawiony do księgi która rzekomo jest bajką ? Czy można być wrogo nastawiony do Mesjasza który rzekomo nie istniał ?

Dlaczego tak zażydzają Biblię skoro nienawidzą jej autora ?

Dlaczego promują imię Jahwe skoro w NT nie ma ani razu tego imienia ?

Czemu pomijają to co zrobił Bóg z Żydami i innymi ludami w Kanaanie kiedy sprowadził tam do ziemi obiecanej Izraelitów ?

Ale nie, stawia się albo na Ateizm albo na New Age. Nam Słowianom zamiast Boga oferuje się pogaństwo czyli biały satanizm Słowian wymieszany z New Age, Hinduizmem, Buddyzmem, Gnostycyzmem i Hermetyzmem.

 

 

Jak rozmawiać z kłamcą ?

 • Zastosować ”metodę  Sokratesa”
 • Unikać kwasu, nie babrać się z nimi
 • Pytać i dać im możliwość swobodnej wypowiedzi:

 

 

 

 

 


 

Co myślisz o konflikcie żydowsko-arabskim ?

Co sądzisz o protokołach mędrców Syjonu ?

Co myślisz o Papieżu ?

Jakie masz zdanie nt.  gender, poprawności politycznej, ruchom globalistycznym itp. ?

Co sadzisz o Judaizmie, Islamie, Hinduizmie, Buddyzmie ?

Jakie masz zdanie nt. Protestantów, ŚJ, Adwentystów, Prawosławnych itd ?

Co sądzisz o polityce państw: USA, Anglia, Rosji, Chin, Turcji, Ukrainy, Iranu, Żydael ?

Jaki jest twój stosunek do amerykańskich wojsk w Polsce oraz do NATO ?
Jak oceniasz wojnę w Syrii i którą ze stron konfliktu popierasz?

Jaki jest twój stosunek do polityki prezydenta Erdogana?

Jaki jest twój stosunek do polityki prezydenta Putina?

Jaki jest twój stosunek do polityki prezydenta Trumpa?

Jaki jest twój stosunek do polityki prezydenta Assada?

Jaki jest twój stosunek do polityki premiera Netanjahu ?

Jaki jest twój stosunek do polityki premiera Orbana?

 

Jaki jest jego stosunek do polityki prezydenta Polski – najlepiej do wszystkich od Wałęsy do Dudy?

 

Gdyby ktoś nie pamiętał kto jest ”premierem” a kto ”prezydentem” :

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_szef%C3%B3w_pa%C5%84stw_i_rz%C4%85d%C3%B3w

itd…..

 

 

Jak można teoretycznie można poprawić sytuację w kraju

Program wyborczy dla Lahestanu czy jak kto woli Republiki Polskiej

1. W polskim rządzie, sejmie i senacie ogólnie w najwyższych stanowiskach przede wszystkim rdzenni Polacy, osoby godne naśladowania, komunistom oraz pozostałym ludziom biorącym czynny udział w zbrodniach RP dożywotni zakaz dostępu na najwyższe stanowiska.

2. Natychmiastowe usunięcie lichwiarskich banków i anulacja wszystkich długów.

3. Wprowadzić walutę opartą na złocie oraz narodowy centralnego i niezależny bank.

4. Reforma własności ziemi. Obniżony czynsz, mieszkania dla młodych, praca zamiast dawania pieniędzy za darno

5. Prywatyzacja przemysłu,.

6. Odbudowa przemysłu, stoczni, hut, kopalni węgla

7. Zmiana konstytucji na wzór tej z USA, bazującej na Dekalogu i wartościach Chrześcijańskich

8. Wydalenie z kraju wszystkich tych z podwójnymi obywatelstwami, albo zrzekasz się obcego obywatelstwa tutaj albo won

9.Wykopać Żydów syjonistów z najwyższych stanowisk typu – lekarz, sędzia, prawnik, polityk, bankier itd

10 Totalna reforma szkolnictwa oraz służby zdrowia, darmowa i pozbawiona indoktrynacji

11. Premier zobowiązany jest do spełnienia w ciągu roku, albo zostanie ukarany za zdradę stanu.


11. Dokładne śledztwa przeciwko dotychczasowym rządom polskim, za zbrodnie przeciwko ludzkości jak wspieranie gejów i promocja gender, zbrodnie łamania Konwencji Genewskiej i aktywny udział polskiego wojska w zbrodniach USA w Iraku czy Afganistanie. Ścisłe rozliczenie wszystkich zbrodniarzy, którym zostanie udowodnione działanie na szkodę Polski i Polaków, mordy i tortury z czasów UB, II WŚ i czasów powojennych. Kary dożywocia dla skazanych zbrodniarzy oraz pozbawienie wszelkiego mienia na zawsze.

12. Śledztwa w sprawie wielu niewyjaśnionych morderstw, ”samobójstw”, przypadków pedofilli, mobingu, stalkingu czy innych wypadków zostaną wznowione

13. Walka z łapówkarstwem, banksterstwem, przekazami podprogowymi narkotykami, pornografią (walka z przemysłem, nie z ludźmi, nie będzie pornusów nie będzie onanizmu) itd.  

14. Religia (w tym ateizm) udzielone od państwa, promowane wartości Chrześcijańskie, czyli szacunek dla rodziny, małżeństwa, itd. 

15. Wsparcie dla mediów obiektywnych i niezależnych od rządów,  wsparcie dla filmów oraz muzyki (z ubiegłego stulecia) promującej wartości.  

16. Wszystkie zarządzenia, akty prawne czy organizacje dla społeczeństwa w pełni precyzyjne.  

17. Promowanie Produktów krajowych, zdrowych bez szkodliwych substancji jak np. Roundup

18. Obowiązkowa Służba wojskowa wzniesiona, wojska z Afganistanu wycofane w zamian armia zostałaby umieszczona przy granicach kraju w razie zagrożenia.

19. Prawa Dla każdego obywatela, związki zawodowe pomagające/broniące pracującym/pracującego przez wyzyskiem czy bezprawnym zwolnieniem.

20. Zamiast kary dożywotniego więzienia, coś w rodzaju obozu pracy np. kopanie rowu, sprzątanie ulic itp. Kara śmierci w przypadku totalnych zwyrodnialców nieokazujących skruchy.

21. Edukacja obywatelska, nauka pierwszej pomocy, uświadamianie ludzi na temat szkodliwych substancji, edukacja seksualna itd.

22. Wsparcie dla ludzi chcących założyć własne przedsiębiorstwo, organizowane konkursy które mają przynieść ludziom nowe patenty np. darmowa energia, coś zamiast śmierdzącej ropy itd.

23. Decentralizacja czy jednoczesnym zmniejszeniu liczby urzędów, 

 

.

 

 

 

 


 

 

Ewangelia Mateusza 10:

(26) Przeto nie bójcie się ich; albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. [….]  (32) Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie; (33) Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie.

Księga Psalmów 42: (6) Czemu rozpaczasz, duszo moja, I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest zbawieniem moim i Bogiem moim!

 

Bibliografia:

Niewiele stron zajmuje się ”kontrolowaną opozycją w internecie”’.

 1. http://wolna-polska.pl/wiadomosci/25-sposobow-zatuszowania-prawdy-2015-02
 2. http://www.iluminaci.pl/info/45zasad-zniewolenia-polski-powojennej
 3. http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,9571
 4. https://myslnarodowa.wordpress.com/2012/04/25/hasbara-w-polskim-internecie-definicja-metody-organizacja-wikipedia/
 5. http://zbawienie.forumotion.com/t63-syjonistyczna-propaganda-i-dzialalnosc-hasbary
 6. http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/hasbara-coz-to-jest-warto-to-wiedziec,1401.html
 7. http://thewordwatcher.blogspot.com/2013/01/dziesiatki-tysiecy-patnych-trolli.html
 8. https://www.sadistic.pl/hasbara-vt445980.htm
 9. http://wolna-polska.pl/wiadomosci/jak-rozpoznac-klamce-2015-12
 10. http://www.zbawienie.com/dysinformacja.htm
 11. http://www.zbawienie.com/hebraizacja.htm
 12. http://www.proroctwa.com/masowa-dezinformacja.htm
 13. http://www.proroctwa.com/Wikileaks-to-syjonistyczna-trucizna.htm
 14. http://www.proroctwa.com/prof-water-veith.htm
 15. https://www.proroctwa.com/cenzura-raz-jeszcze.htm
 16. http://www.zbawienie.com/pulapki_grup.htm
 17. https://bialczynski.pl/2018/05/07/jak-zidentyfikowac-klamstwo-na-czyjs-temat-w-internecie/
 18. http://bognabialecka.pl/index.php/artykuly/porady-psychologiczne/149-na-czym-polega-sokratejska-metoda-prowadzenia-dyskusji
 19. http://www.eduteka.pl/doc/metoda-sokratejska
 20. https://marucha.wordpress.com/2011/06/02/10-wspolczesnych-metod-kontroli-umyslu/
 21. [[https://youtu.be/tSY4ONsXju0]]
 22. [https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/08/18/jak-traktowac-nieprzyjaciol-cz-1-jak-rozpoznac-agenta-i-czy-nadstawiac-mu-chrzescijanski-drugi-policzek/]
 23. [https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/08/18/jak-agent-rozmawia-z-ludzmi-dla-ciekawskich/]

 

 

5 comments

 1. Co do ostatnich dwóch podesłanych linków:
  Ten kościelny dezintegrator podszywający się pod nastolatka:

  Jeden z najlepszych przykładów postępowania agentów, facet wyłożył się tym że dużo wiedział. Przeciętny człowiek nie czyta Katechizmu, prawa kanonicznego i innych kościelnych pism, na dodatek znał ten agent innych rzeczy.
  – Wywyższał Pawła ponad apostołami
  – Jak wspomniałem, był lepiej oczytany w pismach katolickich niż niejeden ksiądz i wiedział więcej o Jehowych, Adwentystach od przeciętnego Katolika
  – Twierdził że Sobory biskupów działa pod wpływem ducha Bożego, nawet jeśli głoszą rzeczy sprzeczne z Pismem. Sami biskupi nie wierzą że działają wówczas pod natchnieniem Bożym ale muszą utrzymywać pozory…
  – Twierdzi że smiertelnym grzechem jest nazywanie Mesjasza imiemiem Isus. Negował wiele choć nie dawał żadnych większych dowodów.
  https://en.wiktionary.org/wiki/Jesus#Translations
  Tymczasem kościoły ortodoksyjne (prawosławne) używają tej formy imienia uwzględniając itacyzm tj. Iesous > Iisous = Isus. A Katolicy na przekór używają imienia Jezus, Hesus, a to jest galicki bożek Esus. ”Nie ważne co piszesz, ale jak nie używasz innej formy imienia niż Grecka to jesteś grzesznikiem”. Jakoś nikomu nie przeszkadza Jahszuah, Jaszua albo Jeszu czyli niech jego imię będzie zapomniane.

  Ale co mnie najbardziej zadziwiło, to to że gościu znał i czytał artykuły Henia. Jaki wniosek ? Ci agenci częściej czytają strony czy blogi jak ten częściej od przeciętnego człowieka, aby później odwracać prawdę.
  Ten dezinformator za dużo wiedział (o istnieniu Henia, Hovinda itd) ale znowu nie przedstawiał dowodów tylko ośmieszał w stylu ludzie patrzcie jaki ten człowiek jest powalony (Argumentum ad auditorem). Czyli ”będziesz słuchał tego Brejna ?”. Klasyczna metoda wyszkolonego trolla.

  ——————–

  – Zamiast patriotów promujących Boga, Honor i Ojczyznę mamy albo jakiś przebierańców albo groszorobów. Ta cała Polska prawica jest wypełniona jakimiś dziwakami… Śmiem stwierdzić że specjalnie pokazuje się ich jako oszołomów, katoli oraz filmuje się osoby niepełnosprawne umysłowo za kupę kasy.

  Jakby nie patrzeć z tych znanych ”gwiazd alternawnych”
  Nie wierzmy byle komu nawet jak facet wypowiada się pięknie a nie daje rozwiązań.
  Nazywa się proroko Ezechiela szowinistą z powodu negatywej opinii o kobietach, tylko że kobieta w proroctwach zazwyczaj symbolizuje pogaństwo, idolatrię, zdradę Boga z Baalem…
  [To dopisek do innego komentarza]

  A, i jeszcze jedno Mesjasz Chadysów może pozować na Isusa, syna Jozedeka tego za czasów Ezdrasza albo jakaś inna podróbka w stylu Antiocha IV.
  Aniołowie będą się dwoić i troić aby nas znowu nabrać. COraz mniej wierzę że ukażą się jako ufoludki, jeśli zaczną gadać o PZ. Mogą się pokazać jako Bogowie z Saturnem na czele i jego ”synem” Zeusem i ”wnukiem” Apollyonem. Oczywiste ściemy bo aniołowie nie robią aniołów a Gigantów. Wygląda to tak:
  Helioscentyzm – Ufoludki i Annunaki, Fosfor z nieba
  Pusta Ziemia/Niebocentryzm – Agartha, Apollyon z Tartaru
  PZ – to co powyżej oraz/lub goście zza lodu.

  Wielu z tych opłacanych ściemniarzy przez pierwsze miesiące swojej działalności karmi nas bardzo dobrej jakości paszą, dopiero kiedy owce są najedzone i otumanione dostoją paszę GMO. Niby to samo ale trucizna! Prawie każdy z nich szuka punktu docelowego. Jeden przemawia/pisze do Katolików, inny szuka ludzi uwielbiający różne spiski, inny gada o wszelakich planetach, ufo itp. Większość powiela schematyczne kłamstwa, łatwe do obalenia ale wciąż propagowane. Jednym z przykładowych kłamstw są ”żydzi”. Co z tego że mówią o żydach jest mylą pojęcie żyd Edomita a Izraelita.

  No a co z naszym polskim prawicowym podwórkiem ?
  [[https://www.youtube.com/watch?v=qFp8h9G1z-4]]]
  Facet sporo klnie. Lepiej jednak słuchać prawdy z przekleństwami niż łagodnych kłamstw.
  Mnóstwo dzisiejszych cele-brytów z kategorii patryjoci, narodwcy, prawicowcy czy antysystemowcy to zwykli arywiści dorobkiewicze.
  Cofjnijmy się o kilka lat wstecz kiedy niewielu o nich słyszało.
  Patriotyzm jest słowem greckim i oznacza umiłowanie ojczyzny. Ale zamiast Patriot może być Pathos (cierpienie) i do tego nas się sprowadza.
  Kilka lat temu wielu z tych ludzi współpracowało z rządami, intytucjami, służbami itp. Rozpoczęli swoją działalność na Jutubie ponieważ dostali po kieszeni i stracili źródło dochodów. Niektórzy jak Międlar mogą nadal współpracować a udają wielce pokrzywdzonych.

  Taki Kataloński ksiundz Llogari Pujol co napisał „Jezus, 3000 lat przed Chrystusem. Faraon zwany Jezusem”. Katalonia to część Hiszpanii a zakon Loyoli został założony w Hiszpanii, kto czytał książki Alberto Rivery ten wie. Gdyby ten człowiek napisał coś nie rękę (nie wgłębiając czy to prawda czy nie) to na pewno by nie grzał ciepłej posadki na uniwerku. Jako były ksiądz z pewnością nie trzymał by sztamy z instytucjami kościelnymi, to oczywiste. W najlepszym przypadku przypałętałby się do jakiejś fundacji dla ex-księży lub coś w ten deseń.
  Ta książka jest mocno promowana a sam autor ostro na niej zarabia. Tego typu rewelację są kierowane do prostych ludzi nieznających ani Biblii ani realiów ani żadnych metod badawczych. Takim co można wcisnąć dosłownie wszystko. Zastawia się sidła głównie na tych którzy są albo niezdecydowani albo stawiają pierwsze kroki w poznaniu Boga i Prawdy.

  Wracając do pseudo-narodowców. Ci ludzie albo nie wiedzą co mówią, albo mają na celu wzniecać konflikty, albo mają zatkane usta PLN’ami. Nie chcę osobiście kogoś potępiać.
  Mało który nam mówi że Bóg a Religie to dwie przeciwstawne rzeczy, że nie mieczem a Słowem (wiedzą, Zakonem) można wygrać, o tym że Polska to kolonia Tarczy Edomu (Roszyld), Jezuitów i innych..
  Nie dają oni żadnych rozwiązań aby było nam lepiej.
  Czy proponują oni prywatyzację przemysłu, usunięcie dżezuickich banków ?
  Najwyraźniej wielu tych karierowiczów jest solidnie opłacana zarówno przez ”kogoś” jak i oglądaczy albo sami chcą dojść do paśnika.

  Najgorsi są ci co zachęcają do przelewu Słowiańskiej (Polskiej albo Rosyjskiej) krwi – od takich z daleka!
  Możliwości jest wiele, ale niestety jest dużo oszołomów i panów z kontrolowanej opozycji udających naszego kumpla.
  Dlatego jedynie Bóg może nam pomóc ”Odbudować Lahestan”. Lechistan, Wielka Lechia, Królestwo Polskie i Słowiańskie ? Tak ale nie będzie to dzieło człowieka a spełniona obietnica samego Stwórcy:
  Bóg przysiągł na samego siebie iż odbuduje ziemię i przywróci światło Ludowi Bożemu:

  O Lewakach nie ma co gadać…
  – Kowalski się sprzedał, Kukiz także, Braun to chyba albo jezuita albo szkolony przez nich, Międlar aktorem został a nie duchownym, Hrabia Potocki stracił koronę, Telewizja ”Narodowa” czyli naśmiewanie się ludzi upośledzonych.

  Niemal wszystkie grupy Chrześcijańskie, Muzułmańskie czy Judaistyczne w mniejszym czy większym stopniu są kontrolowane przez demony i fałszywych pasterzy.
  Jak to możemy zweryfikować ?
  Kogo częściej cytują, Pawła czy Chrystusa ?
  Jaki jest ich stosunek do Septuaginty, do języka Greckiego jako tego używanego przez Chrystusa, do imienia Isus, do Syfonizmu, do dogmatu piekielnego, do Islamu, do Słowian, do religii ogólnie, do UFO, do Dekalogu itd.

  A przecież Bóg nas nie będzie rozliczał po stosunku do takiej czy innej księgi a za nasze czyny!

  Księga Izajasza 30:(12) Dlatego tak mówi Święty Izraelski: Ponieważ pogardziliście tym słowem i ufacie gwałtowi i przewrotności, i polegacie na niej,

  Polubienie

 2. * Dokonuje się wyraźni podział na owce, psy i wiepsze. Owce są bezbronne bo nie potrafią rozpoznać wiepszy a psy mają obowiązek bronić i demaskować świniaków.
  Czy jest coraz lepiej widoczna współpraca a także atak ”niezależnych” na tematy niewygodne.
  Jedni zawzięcie bronią Heliocentryzmu atakując Geocentryzm bez dowodu, jeszcze inni bronią PZ w taki sposób aby temat ośmieszyć albo w międzyczasie atakują Biblią.
  Jeszcze inni zawzięcie bronią wysłannika Pawła ale nie przeszkadza im forsować całkowicie antybiblijne dogmaty albo jeszcze gorzej oni sami z czasem stuprocentowo odrzucają Lewy But (ST) i Prawy But (NT) nie podając żadnych sensowncych argumentów.
  Na temat Dobrych Wieści o Królestwie Boga na ziemi nie wspominają, o zjednoczeniu fizycznego ludu Bożego przez Wszechmocnego także nie wspominają.
  W zamian forsują swoje doktryny. Często lansują naukę Mesjasz=Bóg, usprawiedliwienie z wiary, życie w niebie, czyśćiec, piekło itd.

  Ich celem nie są psy a owce a także $$$, dużo forsy i datków. Odpłatny szturm na Prawdziwe Informacje. Celem są ludzie którzy nie wiedzą co jest grane a dopiero zaczęli przeglądąć ten internet”od zaplecza”. Na początku przekazują w miarę prawdziwe informację tobie, a ty sam kiedy nie wiem piszesz na jakimś forum albo cuś… Wszystko będzie git, dopóki nie zaczniej kopać głębiej i zadawać pytań. Po głowie chodzi mi kwestia Septuaginty. Dopóki Henryk sobie pisał to wszystko było dobrze, linki podawali itd. Ale kiedy Heniuś ”odkrył” Septuagintę, Pawła oraz imię Isus… wtedy wielu się odwróciło.
  Szkoda gadać o pojedynczych osobach, lepiej ochrzanić wszystkich generalnie.
  Część może rzeczywiście daje się ciągnąć za nos ale jak ktoś całkowicie odwraca prawdę do góry nogami ?
  Aby zwalczać Prawdę to trzeba ją znać

  Ja mam wrażenie jakby ci wszyscy ”antysystemowcy” prześcigali się w tym co robią, atakują siebie nawzajem walcząc o publiczność.
  Dodajmy tych wszystkich ale świadomych tego co robią: Pseudo-Patriotów, Szarlatanów, Foliarzy, Ponownie nawiedzonych. Przez pierwszy etap swojej działalności przekazują z 75-99% prawdy, w prosty sposób podane newsy i nagle… bum! Atak na prawdę, promocja nju ejdż czy innego chłamu. Później to tematy są połączone w jedno.
  A jest kilka rodzajów osób, można posiadać kilka cech naraz:
  – Nieświadomi (przeciętny Polak)
  – Karierowicze
  – Ezoterycy, Magicy
  – Lechici, Nowopoganie
  – Groszoroby
  – Fałszywi Przyjaciele
  – Cenzory
  – Świadomie Zakłamani Ludzie

  Pamiętajmy że niektórzy pozują jedynie na wielkich przeciwników Syfonizmu, Systemu itd.
  Też dobry plan, ukazać siebie jako wielkiego wroga Syfonistów który wiele przez nich ucierpiał, tam potem może namawiać do zjednoczenia się (podawania danych) i do walki zbrojnej. Wtedy oni mają wszystkich zwabionych na talerzu.
  Na pierwszy rzut oka ci ludzie wydają się być naszymi przyjaciółmi, którzy wiele wycierpieli przez System a tu po miesiącach owocnej pracy nagle zaczyna im ”odwalać”. Zmieniają się o 180 stopni albo pokazują swoje rzeczywiste oblicze (ciemną stronę).
  Kontrolowana opozycja daje nam znać w jakim stopniu rzeczywistość (Matrix) jest przed nami skrywana i jednym ze sposobów na walki z nią jest przekazywanie jej w taki sposób aby ją skojarzyć z oszołomstwem.

  Nowe Przymierze jest także zniekształconym pojęciem. Ogólnie tłumaczy się że Prawo Bożezostało wypełnione, odfajkowane i cytują Sawła. Niektórzy odwołują się do 31 rozdziału proroka Jeremiasza tymczasem cały ten rozdział zapowiada ponowne zjednoczenie 12 plemion Izraela.
  Jak więc oni czytają ? Czytają tak jak zapisane czy raczej to co chcą aby było zapisane ?

  Nikt jednak poważnie nie zanegował proroctw Biblijnych. Słowa człowieka można wielokrotnie zanegować ale proroctwa…. to co innego!
  A jest kilka Doktryn Bożych:
  – Theonomia (Prawo Boże) 613 Przykazań z Dekalogiem
  – Plan Uwolnienia Ludzkości z rąk śmierci i zła
  – Plan Zjednoczenia Ludu Bożego
  – Plan Utworzenia Królestwa Boga na ziemi w miejsce NWO
  – Nauka o Gigantach, Grigori, Ofitach, Smokach itd
  – Eksodus, Potop | dowody przemawiące za
  – Wyższość Słów Boga nad słowami człowieka, mam tu na myśli wywyższanie listów Pawła czy kogokolwiek innego. Kult Pawła zachacza o Idolatrię.

  W kwestii wyjaśniania proroctw jesteśmy omylni i nie liczmy na to że w 100% będą one jasne. Nikt z nas nie jest prorokiem także żaden nie ma prawa wymagać od innych posłuszeństwa wobec siebie.
  Nie powinniśmy oceniać i krytykować kogoć za to że myśli inaczej inaczej albo wierzy w inny sposób. Wiele osób bładzi i musimy o tym pamiętać.
  Aby oczyszczać Boga z wszelkich niesłusznych oskarżeń potrzebna jest niestety wiedza.

  Najgorszej jeśli ktoś atakuje Boga i Jego Prawo. Atak na Przykazania jest atakiem na Boga, atak na Septuagintę jest atakiem na cały Nowy Testament… na to wychodzi

  Księga Jeremiasza 17:
  (5) Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce!
  (6) Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre; mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, nie zaludnionej.
  (7) Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan!
  (8) Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje, i nie przestaje wydawać owocu.
  (9) Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?
  (10) Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków.

  Polubienie

 3. Ponownie w kwestii Dezintegratorów,
  * Aby uwiarygodnić nowego celebrytę, kreaujemu go na takiego antysystemowca naszego przyjaciela i dajemu mu zgnoić kilku złużytych już gratów (starych ściemniaczy dawno rozpoznanych). Na tym okresie ten dezinformator przekazuje w sposób tani i prosty prawdziwe informacje a wtedy zaufanie rośnie pach pach pach w górę. Kiedy czytelnicy/słuchacze wystarczająca dokarmili wilczka swoimi ”lubię to” nagle wychodzi z niego świnia i zaczyną między wierszami forsować coraz to więcej kłamstw zamierzonych które słuchacze z automatu akceptują.

  Nikt nie oczekuje zjednoczenia ludu Wybranego czy nastania rządu Bożego na ziemi….
  Wielbi się za to Biblię jako przemiot i żongluje fragmentami wyrwanymi z kontekstu.
  Żywią się pokarmem duchowym a wszelkie jedzenie z pod etykiety duchowości to trucizna. Chrystus nie żywił duchowo, apostołowie też nie za bardzo zajmowali się duchowością a Teonomią, i żony mieli!
  Jedni twierdzą że Prawo zostało wypełnione, w KRK natomiast stawia się głównie na wypełnianie Prawa tzw. odfajkowanie. Idziesz do spowiedzi, więcej grzec
  Podobno ci ludzie kochają Boga, Biblię i Chrystusa tylko czemu tak mało z ich stron słów samego Boga ?
  Kult Biblii jest także formą idolatrii, kiedy nie ma już czego ubóstwiać.
  Nie ma przykazania aby wielbić Biblię, jest przykazanie aby wielbić Boga a później spełniać Jego wolę

  Jakie są przyczyny braku znajomości Biblii pomimo jej cytowania ?
  Masowa Ignorancja ? Pranie Mózgów ? Chwasty ?

  Nauki Chrystusa są rzadko wyjaśniane a jak już są przytaczane, to zazwyczaj tłumaczone źle.
  Dla wielu Isus kazał nam chodzić z wrogami na piwo, tymczasem Isus zachowywał się w sposób trzeźby tj. kiedy trzeba było pomóc to pomagał, kiedy trzeba było powiedzieć prawdę sekciarzom z Sanhedrynu to im mówił prosto i bez przeprosin.
  Przede wszystkim mówił prawdę i za to go sekciarze nienawidzili, chcieli Krzewiciela wielokrotnie pogryźć a nie mieli czym.
  A nam każą zaprosić Jezusa do swego serca i głosić publicznie jak to Jezus nas kocha i my Jego, Protestanci stawiają jeszcze mocniej na NT negując Boga.. Bóg ?Taki tam Bóg Stwórca.. ale jest Nowy Zakon Łaski i Miłości no i Jezus.
  Nasze sumienie dające przyjemne kompozycje daje Życie. Wiara nie musi dawać zmartwychpowstania. Prawda jest prosta tylko religie nam gmatwają, a chwasty przestawiają wszystko na opak.

  * Znowu przykuła moją uwagę 4 Księga Ezdrasza, więc zapewne istnieje ten 1% szans że powrócę do 1 Księgi Ezdrasza której nie ma w żadnej polskiej Biblii z Biblią Słowiańską włącznie oraz do 2 Księgi Barucha. Miałem kiedyś zabrać się za Księgę Eliasza i 4 Barucha lecz zabrało czasu i chęci.
  2/4 Ezdrasza mówi także o Szczytach/Harwatach/Słowianach a także o Apokryfach. Jak się okazuje wiele dzieł zostało celowo usunięte z kanonu aby je ujawnić w zanim nastanie Królestwo Boga na ziemi.

  Oszukane Chrześcijaństwo, Islam czy Judaizm przekazują wszystko na odwrót.
  Sprawdzać ich postawę do Septuaginty, Pawła, Idumejczyków, Słowian.
  Jak atakują Septuagintę – jeden minus
  Jak wywyższają Pawła ponad Chrystusa, ciągle tylko Saweł – drugi minus
  Jak wielbią Idumejczyków – trzeci minus
  Jak atakują atakują bez żadnych sensownych argumentów – czwarty minus
  Jak gmatwają w proroctwach – piaty minus
  Jak nazywają Isusa żydem albo pomazańcem – szósty minus | patrz punkt trzeci. Jeśli takiego gościa Zbawiciel jest żydem, to już wiemy że nie jest to Chrystus….
  Jak atakują Płaską Ziemię bez żadnych dowodóe – siódmy minus, nie mam nic przeciwko ale jak już coś atakujemy to pokażmy dowody.
  Jak żadają kasy kasy kasy – ósmy minus
  Jak bawią się w Cenzora, usuwają niewygodne ale nie obrażliwe komentarze – dziewiąty minus
  Jak zmiatają istotne kwestie pod dywan – 10 minus
  Jak promują dogmaty bez większego sprawdzenia – 11 minus
  Jak wywyższają Protestantyzm ponad Katolicyzm – 12 minus
  Jak atakują 1 Księgę Henocha – 13 minus
  Jak promują dogmat piekła, nieba, czyśca – 14 minus
  Jak promują dogmat Porwania = negacja ludu Bożego – 15 minus
  Jak negują istnienie 10 plemion Izraela i co najważniejsze starają się za wszelką cenę nie połączyć Słowian z tymi dziesięcioma narodami.
  Jak używają oklepanych frazesów ”teoria spiskowa” – niedouczony albo dobrze wytrenowany do walki z prawdą. Od razu zastrzegam że nie wszystkie ”Teorie Konspiracyjne” są Prawdą. Chodzi o zmiatanie niewygodnych rzeczy pod dywan.

  Proroctwa dotyczące rzeczywistego Nowego Przymierza czyli plan zjednoczenia 12 narodów Izraela na wzór Wyjścia z Egiptu zostały przed masami przez religie ukryte, chociaż nie jest to żadna teoria wymyślona przez kogoś tam na podstawie błędnie przetłumaczonego fragmentu.
  Plan Boży jest przez ludzi którzy powinni znać ten temat (nauczycieli, pastorów, duchownych, ewangelistów) ukrywany z wiadomych względów: Bycie pod kontrolą umysłu albo celowa dezinformacja.
  Bóg jednak nie zapomniał o swojej przysiędze która została potwierdzona także przez Mesjasza czy Apostołów.
  Co najlepsze prawie nikt z przeciwników nie odnosi się do przytoczonych fragmentów Biblijnych czy do argumentów, nie!
  Następuje atak nie artykuły (w tym przypadku o rzeczywistej doktrynie Stwórcy) a autorów tychże wersetów. Jest to celowa zmiana tematu aby nie dyskutować o tych proroctwach.
  Bezpodstawna krytyka jest kolejną przesłanką świadczącą o tym że do coraz więcej ludzi docierają te rzeczy a osoby które do tej pory milczały w tych kwestiach stoją jakby pod ścianą tracąc swoją wiarygodność.
  Krytyka wygląda na ośmieszaniu przede wszystkim osoby jako ”zwolennika teorii spiskowych”, ”heretyka” ”grzesznika” itd.
  Esencją przekazu krytykantów wierzących w religie, oficjalne kłamstwa. Spisek czy też Konspiracja to inaczej kłamstwo, działalność przeciwko drugiej osobie. Rewolucje, Dywersje, Dezinformacje, Zamachy Stanu, Wojny, Zdrady, Morderstwa, Kradzieże to konspiracje..
  Juliusz Cezar, Isus, Lincoln, Tupac, arcyksiąże Ferdynand itd zginęli jako ofiary Konspiracji. Atak na Polskę w 1939 był konspiracją…
  Sama Biblia mówi wielokrotnie iż pomimo tego że Bóg rządzi Światem, ziemię kolonizuje diabeł.

  Mateusza 4:
  (6) I rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, ponieważ napisano: aniołom swoim polecił o tobie, że będą cię nosili na rękach, abyś nie zranił o kamień nogi swojej.
  (7) Isus odrzekł mu: ale również jest napisane: Nie będziesz kusił Pana, Boga twego.
  (8) Zabrał go wtedy diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę.
  (9) I rzekł do niego: To wszystko tobie dam, jeżeli upadniesz i oddasz mi pokłon.
  (10) Wtedy odpowiedział mu Isus: odejdź stąd szatanie! ponieważ napisano: Panu Bogu swemu będziesz pokłon oddawał i tylko jemu służyć będziesz.
  (11) Wtedy pozostawił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu.

  Oczywiście Isus usłyszał kłamstwo gdyż ziemią nie należy do zbuntowanych aniołów a do Boga. System i religie stworzone przez Oskarżycieli ale Prawo i Narody stworzone przez Najwyższego.
  Są jeszcze Pawłościanie którzy twierdzą że diabeł rządzi tym światem a my mamy w Gnostycki sposób uwolnić się z ciałą by pójśc do nieba… A Biblia mówi jasno o przyszłym Państwie Boga na ziemi.

  I podpiera się ataki personalne (osądzanie) tym wersetem.
  Jana 8:(24) Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to Ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach.
  Sami nie są oczywiście święci a na innych wydają wyrok w imieniu Boga!
  Sam Chrystus mówił żeby innych nie potępiać w iście sekciarski sposób decydując kto jest grzesznikiem a kto nie. Od sądu jest Sędzia!
  Mateusza 7:
  (1) Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.(2) Albowiem jakim sądem sądzicie, takim będziecie osądzeni, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.
  (3) Dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz?
  (4) Jakże więc powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, skoro belka jest w oku twoim?
  (5) Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.

  Dubay odrzuca Biblię poprzez te dziadowstwo z dziedziny New Age. Czyżby był ”nju ejdżowcem” z kategorii jesteś bogiem ? a więc czarny lucyferianizm vel. jasna strona satanizmu. Możliwe że sami aniołowie którzy się ujawnią to mogą mówić że ziemia jest okręgiem zyskując sporo wiarygodności.
  Dobrobyt, mówienie o NWO, medycyna naturalna itd jako ser, a pułapką będzie czy raczej już jest zachęcanie do pogaństwa, kultu solarnego, czarów i odrzucanie Biblii bez większych dowodów.
  Ten Zeitgeit i Dubay na temat Chrystusa strzelają wieloma ślepakami które pozornie są celne:
  A z tego co widzę to D. Icke, Z. Sithin, J. Maxwell, H. Blavatsky, E. Dubay, Sunjaya i jeszcze wielu innych należy do tej samej paczki.

  – Że słowo Genesis pochodzi od Genes of Isis, tymczasem jest to greckie słowo oznaczające Genezę (początęk). Nazwy 5 pierwszych ksiąg ST są pochodzenia greckiego.
  – Powtarzane niczym mantra te brednie o Horusie. Jakiś wtajemniczony to pisał a oni się tym podniecają… Czemu w żadnym z mitów nie ma wzmianki o dziewictwie Izydy albo o takiej postaci jak Anup Chrzciciel.
  – Neguje się istnienie 12 narodów Izraela co mnie nie dziwi.
  – Twierdzą ci ludzie że nie ma żadnego dowodu archeologicznego potwierdzającego wszystko. No i znowu kłamią.
  Tak na logikę gdyby Isus=Mitra=Horus to nie było by żadnego prześladowania Chrześcijan, i mielibyśmy już w tamtych czasach sporo pism porównawnych.

  Ci ludzie promujący te kłamstwa nie wyglądają na osoby nieświadomie wprowadzających w błąd.
  Gnostycyzm czy Kabała nie są przez potępiane, a nawet nauk powtarzają ponieważ naczelne religie są zbudowane na Gnozie. Gnostycyzm dla mistyków a Chrześcijaństwo dla mas, Sufizm dla mistyków a Mahometanizm dla mass, Kabała dla mistyków a Judaizm dla mass.
  Z ezoteryki wzięło się wiele z tych rzeczy. Oficjalnie Ewangelia, Tora, Bóg a dla siebie Listy Pawła, Gnoza, Kabała, własne interpretacje aby ludzi sprowadzać na manowce.
  Wplątuje się np. Egipko-Asyryjskie obrzędy i imiona jak Jah. Amen okazuje się jest imieniem Egipskim oraz wzrotem używanym przez Asyryjczyków, tych samych Asyryjczyków!.
  Ruch Gnostycki oraz powiązany z nich wewnętrznie Ruch Pawłościański miał za dadanie Ruch Nazarejczyków, naśladowców Krzewiciela Prawa Bożego… zagłuszyć.
  Chodzi o jednoczenie ludzi na podstawie religii wbrew woli Boga dzielącego nas jako narody
  Wystarczyło jedno słowo Boga aby na ponad 3000 lat pomieszać szyki szatanom.

  * Jeszcze jedno PODOBNO prawdziwe nazwisko A. Jones’a to Bill Hicks (legendarny komik
  https://ross-elder.com/2014/08/01/the-debunk-of-all-debunks-who-is-alex-jones/

  Ja dzielę to tak:
  Lucyferianizm – ideologiczny/dogmatyczny/pasywny/bierny satanizm czyli Thelema, Gnoza, Rytuały.
  Ciemna Strona Satanizmu – religia czynna/bierna. Świadome krzywdzenie innych w służbie złego.
  Jasna Strona Satanizmu – pozornie niewinny twór. Czary, Magia, Wróżbiarstwo, Tarot, Spirytyzm, New Age itd.

  Dubay na poparcie PZ cytuje również Biblię natomiast odrzucając Biblię w całości posiłkuję się Zeitgeistem oraz cytaty różnych okultystów, ściemniaczy jak Michael Tsarion.
  Jak widać z płaskiej ziemi można również trzepać kapuchę, Dubay sprzedaje swoje książki które można kupić za 10-30 dolców.
  Oczywiście większa część tych ściemniaczy okłamuje z pełną premedytacją bazując na niewiedzy owieczek i braku reakcji psów. Zarówno ultra Pawłościanie jak i New Age(nci) w dużym stopniu zażydzają Biblię mówiąc że powinniśmy czytać alegorycznie wedle ich interpretacji.
  Żadne argumenty do nich nie trafiają i ani słowem nie wspomną o Gigantach czy o Septuagincie. Dlaczego pomijają temat Gigantów ? Może dlatego że Plan 3 Wojen, kwestia gigantów itd naprowadzają nas na Biblię jako słowo Boga ? Chyba sobie odpowiedziałem…
  Nie powiedzą że ani razu Chrystus nie nazywał siebie Bogiem.
  Atakują Pismo jako plagiach chociaż nie dają żadnych większych dowodów, jedynie wywyższają burdel ponad pałac.
  Negując Biblię wkręcanie ludzi w kanał że żyjemy na planecie ziemia nie miało by sensu. Tak oszukiwać dla jaj ? Równie dobrze można było podać masom że żyjemy na kwadracie ziemskim…
  Nie negują za to listów Pawła jako herezje ponieważ na tych listach wewnętrznie bazują. Paweł głosił dwie doktryny: dla wtajemniczonych i dla mas.
  Negując Biblię atakują doktrynę Pawła dla mas, broniąc Pawła cytują Pawła….
  Posługują się jednak kłamstwem zamierzonym.
  Jeśli twierdzą że Isus żył 33 lata, skąd to wiedzą jeśli Biblia sugeruje że Isus nie mógł się narodzić 25 grudnia roku pierwszego czyli powtarzają religijne brednie.
  Ci ludzie najczęściej pod pozorem prawdy sprzedzają: Kabałę, Gnostycyzm, Hermetyzm, Teozofię, New Age, Panteizm, Lucyferianizm czyli Druga Strona Satanizmu
  Teozofia, jak ładnie nazwana ”Mądrość Boża” tymczasem był to normalny oKutyzm czarnego słońca i wychwalanie ”pana Fosforu”. New Age jest pozorną alternywą dla NWO. Nowy Wiek, Nowy Porządek jest alternatywą dla Chrześcijaństwa i Bibli. Promuje New Age wszystko to co zakazał Bóg z czasami i magią włącznie.
  Co ciekawe to nie propagatorzy new age są cenzurowani a ci którzy ich demaskują i bzdury jakie oni głoszą.
  Głównym opiekunem New Age jest ”pewien zakon” a jeden z członków był twarzą New Age oraz promotorem doktryny Kosmicznego Zbawiciela:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin

  Zazwyczaj ci ludzie opowiadają nam o Kosmocie, wibracjach, innych wymiarach. Nawet jeśli mówią o PZ ale to są wyjątki. Esencją ruchu new jest czysta nauka diabła – Zapomnij o Bogu bo sam nim jesteś
  To nie Crowley czy Pike wymyśli ten dogmat…
  I Alex Jones również pracował nad tym Zeitgeistem.

  Tych ludzi jest setki szukających miejsca aby zanegować Biblię a wskazać na… New Age
  Ponadto ci ludzie celowo zaprzeczają temu co wcześniej mówili bo wiedzą że ludzie nie myślą i nie zajmują się analizą danego problemu.
  Na pierwszy rzut oka wyglądają na miłych panów chcących przekazać wiele prawdziwych informacji… by obrócić je w pył. Te najprawdziwsze kwestie umyślnie są przez nich zatruwane.
  Zazwyczaj ostro zażydzają Biblię jako dzieło żydów po żydowski pisaną. O Septuagincie czy o Gigantach niewiele mówią ale nakierowują nas język Syryjczyków i Asyryjczyków czyi język Aramejski i jego dialekty.
  Dla nich Protohebrajskic (Mojżeszowy) = Hebrajski (Idumeo-Aramejski) tymczasem większość NT była pisana po grecku i jedynie pojedyncze słowa (wtrącenia) mamy w języku Aramejskich i to nawet nie jest pewne czy nie był to Staro-Hebrajski. Isus, Mateusz i Jan z pewnością wiedzieli o tym i język Edenu określali językiem Hebrajskim. Dopiero później dialekt Aramejskiego nazwano Hebrajskim, dołożono do tego dialektu trochę wyrazów: Greckich, Perskich, Łacińskich, Starohebrajskich itd.

  Najlepsze kiedy mówią o żydach jako Chazarach…
  Kolejna sprzecznośc, jeśli większość żydów to chazarowie z Wołgi to oznacza że ci ludzie nie są Izraelitami.
  Są dwie opcje: Albo Żydzi to Mongoły czyli tamci co żyli w Palestynie nie byli żydami i kto inny jest Izraelem albo…
  W każdym razie jeśli Żydzi to Chazarowie i Idumejczycy, wtedy Izraelitów należy szukać gdzie indziej.

  * Rzekomi poszukiwacze prawdy przekazują wiedzę w znaczny sposób skażoną. Panowie promujący New Age jak D.Icke niby walczą z Systemem (Mainstreamem) jednakże w zamian wciągnają nas w czary i w magię. W białą formę satanizmu.
  Najczęściej krytykują Biblię i Chrześcijaństwo jako takie. Nie wyśmiewają nauk Talmudu, nie wyśmiewają panów w jarmułkach, nie wyśmiewają dogmatów Darwinizmu i Ateizmu, nie wyśmiewają sprzeczności w Islamie i Hadisów, nie wyśmiewają, nie wyśmiewają kultu bogini matki, nie wyśmiewają kultu solarnego, nie wyśmiewają fanatyzmu w pozostałych religiach, nie wyśmiewają okultyzmu a okultyści są jeszcze bardziej ciemni od przeciętnego człowieka, nie wyśmiewają dogmatu piekła i porwania nogę do nieba itd.

  * Projekt Wielkiego Lahestanu jest alternatywną dla planu Boga. Konkretnie. To Bóg ma odbudować Lahestan a nie my. Obietnica Boża a nie ludzkie walki. Królestwo Polskie zostanie odbudowane z ręki Boga ze stolica w Hierozolimie.

  * Odnoszę wrażenie że albo Polskojęzyczny internet (społeczeństwo) jest opuźniony albo większośc rzeczy które czytamy były dawno zapisane na Anglojęzycznych lub Ruskich stronach. Wiele z tego co dzisiaj po Polsku to po angielsku było dawno i na odwrót. Tak jak ten wymysł że Izrael to Isis Ra Elohim
  Izrael (Isr-a-Il) to walczący z Bogiem (El). O tym za granicą wiedzą już od 2012 roku.

  Faraon nie jest imieniem a starożytnym egipckim słowem i o tym nawet dzieci wiedzą że Phaa Ahh (Ferrah) to wielki dom. Po prostu hellenowie zaczęli nazywać władców egiptów Faraona a Septuaginta którą uwiarygodnił Isus jest przekładem w języku Greckim. Dlatego mamy w niej imiona Greckie i Syryjczyków zamiast aramejczyków na przykład.

  * Wielu z tych ludzi może być pozornie skłóconych np. udają że się wzajemnie nielubią aby przyciągnąć uwagę słuchaczy.
  Co ciekawe większośc ludzi z kategorii New Age mówi o NWO inaczej mówiąc ”wie” o kłamstwach jednocześnie sami promują inne kłamstwam.
  Jeśli ”jesteś bogiem” tak jak to głosił Albert Pike… to dlaczego ludzie biją się o Palestynę a Udumi i szabesgoje gibią się pod Twierdzą Antonia nazywaną również Ścianą Płaczu. Coś tutaj nie gra… Nie można pogodzić

  * Nie powinniśmy dać się wciągnąc w jakieś walki zdrojne. Liczy się Bóg, Honor (Przykazania) i Ojczyzna otrzymana z ręki Stwórca w zamian za przetrzegnia kodeksu Honorowego (przykazań).
  Nie dajmy się nabrać że Patriotyzm (ojcowizna) polega na walce zbrojne, Patriotyzm to z greckiego umiłowanie ojczyzny danej przez Boga pod warunkiem przestrzegania Przykazań.

  * Plan 1 WŚ nic nie mówi Polsce, Ukrainie i Turcji. Turcja czyli raczej Donmeh wyrzynający Pontyjczyków, Ormian, Asyryjczyków.

  * Te gadanie na temat tzw Illuminati nie są przypadkowe, pełno tego bagna ”Illuminati Exposed” itp. Przyzwyczaja się nas do symboli (Oko Horusa, Piramidy…) nazywając je Illuminati. Pokazują problem a nie dają rozwiązań, bo Illuminati to kto ?

  * Obecny twór NWO to wersja demo pod ładną nazwą, że coś nowego, prawego itd.

  Dobrze nam znani narodowcy z jednej strony mówią prawdę a z drugiej strony wierzą w Bogu ale nie wierzą Bogu i chcą pomyśleć czego chce od nas Stwórca. Czy Bóg chce abyśmu robili tak albo tak…

  Polubienie

 4. W kwestii tak zwanych kusmitóf, Druga Fala i Therion/Behemot Bestia złożona z Grigori mają wiele planów awaryjnych – nawet jeśli będą ludzie, świadomi że ich próby uwiarygodnienia to zwykła farsa.
  Mogą podawać się te istoty za przybyszów z obcych galaktyk albo reptilian, ale do tego jest potrzebny Heliocentryzm. Opcja oczywiście dla normalnych ludzi równa się wariactwo
  Jest też inna opcja, tak zwani bogowie
  Jest też inna trzecia opcja, jeśli Heliocentryzm będzie oficjalnie obalony a Behemot będzie promować (podłączy się pod PZ, ale wiele doktryn przemyci typowo Heliocentrycznych) płaską ziemię a dokładnie okrąg to dla przybyszów z kabalistycznego kosmosu nie będzie miejsca.
  Zauważmy że ludzie którzy jednocześnie atakują Heliocentryzm oraz główne źródło negujące kult solarny – Septuagintę.
  Nie zaprzeczają że te istoty to demony, ale promują ich jako niebianinów, jasne duchy, orbsy i tak dalej.
  W przypadku tej opcji słudzy Bestyji (świadomi lub nie) mogą promować te istoty również jako gości zza lodu itd. W każdym razie z tego podowu wplątują nieco prawdy w swoje przedstawienia, przy okazji potwierdzają że działają pod wpływem/natchnieniem niewidzialnych istot z wyższych wymiarów.
  I te istoty zapewne będą ukazywać dużo elementów prawdy (już to robią) więc warto ich posłuchać, ale trzymać te rzeczy na dystans ponieważ mają na celu nas ponownie wydymać.
  Przedstawią się zapewne jako ci dobrzy obrońcy (supermeny) przed inwazją Watykanusa, że religie są tworem demiurga i Watykanusa a szczególnie niebezpieczni są Chrześcijanie, Muzułmanie i Żydzi Mesjańscy

  Ruch New Age… Nowy Wiek albo Nowy Porządek Świata, a dokładnie stare kłamstwa w nowych szatach.
  Duża część tzw. alternatywnych mediów to kontrolowana opozycja i

  Co ciekawe temat Annunaków, Ufiaków, NWO, Blue Beam, Protokołów i tak dalej.. już nie są takie tajne sprawuchy.
  I wielu ściemniaczy podaje nam na tacy mnóstwo prawdziwych rzeczy, ale po to by nas w następnym etapie oszukać.
  Co to za tajne dokumenty, kiedy ”wszyscy” o nich wiedzą ?
  Czy może nawet takie rzeczy próbuje się skierować przeciwko Bogu na wiele sposobów ?

  Te NWO też nie może wiecznie trwać i nawet ta wersja demo musi utracić termin ważności na rzecz NWO demo 2.0

  Wiele z tych rzeczy brzmi nieco absurdalnie ale cóż, taki mamy klimat

  Dezinformatorzy czy też fałszywi prorocy wysłani do owiec mają za zadanie wzbudzać sympatię, pozować na swoch, pokazywać wszędzie gdzie się da jako antysystemowcy.

  Taką dezinformacyjną rolą w New Age/New World Order jest Kosmiczna Energia, Panteizm (wszystko jest bogiem i człowiek ma część boga w sobie, którą musi obudzić poprzez mantry, tantry, medytacje, posty) i co najlepsze to kontakty z niewidzialnymi duchowymi nauczycielami czyli demonami.
  Jak się nie da wyniszczyć ciała to wyniszcza się ducha,
  I taka osoba prowadzona przez demony pełni rolę przekaźni ich woli; taka marionetta

  Tak swoją drogą wielu ściemniaczy atakują Biblię kabałą, i nie przewidują koniec NWO.
  O Najważniejszych tematach Biblijnych jakoś nie wspominają

  Ale zobaczmy od tylu miesięcy wiadomo że Tetragram to imię, że żydzi nie są Izraelitami a Izraelczykami (mieszkańcami Kanaanu a dokładnie Edomitami na których Bóg wydał wyrok).

  Ale słuchacze tego nie wiedzą i wiele kłamstw uchodzi płazem.
  Rycerze New Age usiłują wmówić że film Zeitgeist to czysta prawda, że Isos powiedział że jest Bogiem, że Krzewiciel mówił jak to przyszedł w złych zamiarach itd.

  Polubienie

 5. Kopernik…. masonem raczej nie był ponieważ w tych czasach masonerii nie było za wcześnie, ale tworzyli się Jezuici do tego pełno czarowników istniało ale Kościół pod przykrywką heretyków eliminował ludzi niewygodnych
  Oto co napisał Kopernik w swoim dziele, sam sprawdzałem:
  W pośrodku zaś wszystkich rozsiadło się Słońce. Któż bowiem w tej najwspanialszej świątyni potrafiłby pochodnię tę umieścić w innym a stosowniejszym miejscu, jak w tym, skąd wszystko razem mogłaby oświetlać? Bo też i trafnie zowią je niektórzy latarnią świata, inni jego duszą, a inni rządcą, Trismegistos bóstwem widzialnym, Sofoklesowa zaś Elektra wszystkowidzącym. Tak więc zaprawdę, Słońce jakoby z królewskiego tronu zawiaduje czeladką gwiazd dokoła niego
  krążących. Także Ziemi nie brakuje posługi, mianowicie Księżyca, który – jak mówi Arystoteles w traktacie o zwierzętach – posiada z Ziemią znaczne powinowactwo. Wśród tego Ziemia zapłodniona bywa przez Słońce i wzbogacana plonem corocznym. W takim rozmieszczeniu ciał niebieskich dostrzegamy zadziwiającą symetrię świata, jako też pewien harmonijny związek pomiędzy ruchem planet a rozmiarami ich dróg, jakiego w inny sposób nie można by znaleźć. ”

  Już wiadomo w jakim celu jest promowany Heliocentryzm i dlaczego jest lucyferyczną ideą ?
  Nam masoni, wtajemniczeni mówią to samo że Słońce, kult przyrody i tym podobne a w rzeczywistości chodzi o Kult płodności upadłych aniołów. Narodziny 25 grudnia to narodziny Nefilima
  Nieźle
  ———–

  Aaaa…
  Jan apostoł był z pochodzenia Galilejczykiem, czyli Beniaminitą a się mówi że każdy będzie sądził/chronił poszczególny naród Izraela
  Dlatego tak niewiele o nich wiemy,

  Jakoś tak jest że róźnym oszustom itp zdarza się przemycać jawne bzdury

  Interesuje się także działalnością przeróźnych sekt, religii, mediów
  Lubię sobie posłuchać czy poczytać na temat sekt czy religii nie po to żeby ich małpować, ale po to by poznać metody w jaki sposób jesteśmy kontrolowani
  Nie mogę stać w miejscu więc staram się bardziej skupiać na tym, powiedzmy jak taki Rydzyk omotuje ludzi czy inny gostek
  Najlepiej zacząć od KRK….
  Pieniądze jak to nam mówią media i agenci są zaledwie częścią,
  Pieniądze tak, ale w kontekście kontroli
  Za pomocą pieniędzy, władzy, dogmatów Ofici chcą nas kontrolować
  Sami o pieniądze i władze teoretycznie nie muszą walczyć bo mają, no chyba że o nasze

  Piekło w doktrynie katolickiej nie istnieje ale jest Annihilacja oraz odpłata i sądzę że coś w rodzaju piekła będzie ale to dla wyjątkowych ”ludzi” wyjątkowo zakłamanych…. wielbili swego boga w duchu i w kłamstwie popierali diabła czynem zabijali przed terminem.
  Agenci zrzucają winę…. albo TYLKO na żydów, albo TYLKO na Watykan albo na ludzi
  No ale jeśli ktoś zwalcza prawdę którą zna to chyba marnie z taryfą ulgową
  Wystarczy zobaczyć na to jak wyglądają – wesolutcy, szczęśliwi, wysocy, owłosieni
  Ci niższego szczebla takie typowe żydy są albo małe grube albo typu Gebbels, częściej widać jednak tych co żywią się nienawiścią a skoro są pokraczni to stoją najniżej bo mają tylko wykonywać rozkazy a im wyżej tym gorzej
  Typowy hasbarowiec będzie bronił satanistów że zostali oszukani i tym podobne na odwrót że wszystkie spiski to bzdura, jak ten agent który się ośmieszył:
  https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/08/18/jak-traktowac-nieprzyjaciol-cz-1-jak-rozpoznac-agenta-i-czy-nadstawiac-mu-chrzescijanski-drugi-policzek/#comments
  Zaprzeczył sobie:
  Wszelkie teorie spiskowe to bzdura, można nie zgadzać się z katolicyzmem, a nie sianie nienawiści to nie jest doktryna chrześcijańska”

  A gdzie indziej przyznał się że wierzy w spisek masonów
  ” Ekumenizm to jest owoc Soboru Watykańskiego II, w którym palce maczali protestanci i masoneria, tradycjonalista katolicki jest wobec niego niechętny i sceptyczny”’
  Czyli
  1. Osoby wierzące w spiski to idioci
  2. Sam wierzy w spisek masonerii, protestantów
  3. Buehehehe!

  Między wierszami można wyczytać że ów agent jest nieźle obeznany z wielbicielem Tanachu Heniem, Hovindem, zna machinacje diabła i broni.
  A co to oznacza ?
  Że agenci wiedzą więcej od nas i celowo brną zaparte w swoje
  Trzeba też uważać na takich agentów ponieważ mogą nas ciągnąć za język żebyśmy powiedzieli za dużo (też chcą wiedzieć ile wiemy) a później to rozdmuchają, chociaż sami agenci wygadują straszne bzdury (dziadowskie argumenty na które może sie nabrać osoba niezapoznana z tematem) po prostu udają głupszych niż są….
  Chociaż, czy mądrym czynem jest służenie zbrodniarzowi który został osądzony w Edenie czekającego na wyrok i dopełnienie winy ?

  Co innego kiedy mamy do czynienia z nieprzyjacielem a co innego kiedy mamy do czynienia z jawnym wrogiem pozbawionym sumienia
  Wydaje się że dezinfotorzy i inni są gdzieś tam daleko, ale są też dezinformatorzy blisko nas tzw wysłani jako przyjaciele ludu
  Owszem uderzają ale w sposób nie chamski ale tak żeby bolało, później okazuje się że strzelają ślepakami….
  Ten akurat agent sprytnie grał na emocjach, to też charakterystyczna cecha agentów – tworzyć podziały i wywoływać wątpliwość w osoby które obnażają kłamstwa

  Czytałem co nie co u bloga BB
  Rzeczywiście…
  Łukaszowa interpretacja Psalmu 69 to kolejny gwóźdź do trumpy, do tego nielogiczny bo skoro według Łukasza Isus przebaczył zbrodniarzom czyli żołnierzom, Piłatowi a w Psalmie mamy prośbe o wymazanie ich z księgi życia

  Psalm 69
  (31) Wysławiać będę pieśnią imię Boże I dziękczynieniem będę je uwielbiał.
  (32) A będzie to milsze Panu niż wół, Niż byk z rogami i racicami.
  (33) Niechaj ujrzą to pokorni i rozradują się! O, wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze!
  (34) Bo Pan wysłuchuje biednych I nie gardzi więźniami swymi.
  (35) Niechaj go chwalą niebiosa i ziemia, Morza i wszystko, co w nich się porusza!

  (36) Albowiem Bóg wybawi Syjon I odbuduje miasta ziemi judzkiej, I zamieszkają tam, i posiądą ją.
  (37) Potomkowie sług jego odziedziczą ją I osiądą w niej ci, którzy miłują imię jego.

  Hmm, prawie jak Psalm 37 🙂
  Skąd więc wynajduje się obietnice pójście do nieba albo do piekła!

  Takie coś jest na rękę Sanhedrynowi, satanistą czyli znowu Łukasz ich wybiela bo przecież Isus przebaczył winowajcom czyli Piłowi a Sanhedryn czysty….
  A skoro oni nie są winni to kto ?
  Wierzący którzy krzyżują Boga swymi uczynkami, nieźle to wykombinowano

  Do tego Paweł który swój moment nawrócenia ściągnął z greckiego Dramatu, celowo
  W ten sposób typowo agenturalną pozyskał gojów niczym kameleon a drugie pokazał jakiego Chrystusa promował…
  Także zacytował Aretusa który napisał O Zeusie ”z jego bowiem rodu jesteśmy”
  Kto był Bogiem według Pawła ?
  Dzeus, Dyaus, Jowisz czyli grigori….

  A Łukasz to wszystko potwierdza
  EW Łukasza jest odpowiedzią na Ew Mateusza
  http://www.bibliamesjanska.com/Lk/10.html
  http://www.bibliamesjanska.com/Mt/10.html
  72 vs 12

  Łukasz nie mówi o apostolach chociaż na katolickich listach znajdują się

  Co łukasz dodał ?
  (2) I powiedział im: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje.
  (7) W domu tym pozostańcie, jedząc i pijąc to, co u nich jest; godzien bowiem robotnik zapłaty swojej. Nie przenoście się z domu do domu.

  (8) A jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, spożywajcie to, co wam podadzą.

  (9) I uzdrawiajcie w nim chorych, i mówcie do nich: Przybliżyło się do was Królestwo Boże.

  (19) Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi.
  (20) Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane.

  Owszem prawdy też musiał dodać lecz ją skaził
  Dał pole do popisu koledze który pozwolił na jedzenie nawet rzeczy nieczystych
  Zatem Łukasz usprawiedliwił, dał również pole do popisu agentom, sekciarzom (zbieraczom datków), i pozostałym chwastom działającym rzekomo w słusznej sprawie
  To tak wygłąda że traktowali LXX powierzchownie że byli głupi, nie
  Oni tak gmatwali żeby przykryć swoje sofizmaty i przy okazji usprawiedliwić kolejnych chwastów którzy dzięki temu mogą zbierać datki do tego autoryzują że niby Bóg nie ma nic przeciwko jak bandy nierobów zbierają datki na swoje potrzeby
  Są więc odpowiedzialni zacałą hierarchię kościoła

  Jeśli uznamy że cała ta historia z nawróceniem to fikcja literacka, List Piotra (2) i Jakuba mówią nam jak jest…
  Wiele tych kłamstw jest wielowarstwowe, tak jak z Nowym Przymierzem już aktualnym
  Na tym opiera się całe Chrześcijaństwo że Przykazania zostały anulowane i Bóg zawarł Przymierze z nowym ludem a stary pogonił…
  Proroctwa mówią co innego, a to oznacza że Paweł Łukasz i reszta celowo pomijali prawdę działali świadome, smutne

  Samych Przymierz było wiele zawieranych – Abrahamem, Noem i tak dalej
  Tu chodzi o Przymierze z 12 Plemionami które Izraelici zerwali,
  Przymierze może i zostało zerwane a klęski wynikają z zerwanego przymierza do którego mamy powrócić
  Naturalnie nie do wszystkich 613 przykazań ale do tych najważniejszych dlatego mamy skrót ”miłuj Boga i bliźniego”
  Takie proste i praktyczne…
  Izraelici mieli być przykładem dla pozostałych narodów kiedy przestrzegali Prawa
  Dlatego wepchnięto nam fałszywy Izrael jak Edom

  Co ciekawwe tak mówi nam Ks Izajasza (Is > Sotiria > Zbawienie)

  Iz 24:
  (5) Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przykazaniom, zerwali odwieczne przymierze.

  (6) Dlatego klątwa pożera ziemię i jej mieszkańcy muszą odpokutować swoje winy; dlatego przerzedzają się mieszkańcy ziemi i niewielu ludzi pozostaje.

  Odwieczne przymierze czyli nie zostało anulowane, to oznacza że ludzie są albo tępi i nie potrafią czytać ze zrozumieniem albo Tertuliany, Orygenesy, Kelsosy kłamali jak najęci

  Księga Izajasza 55:
  (3) Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze, z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi!

  (4) Jak jego ustanowiłem świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludów,

  (5) Tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz a narody, które nie znały ciebie, będą śpiesznie podążać do ciebie przez wzgląd na Pana, twojego Boga, i przez wzgląd na Świętego Izraelskiego, gdyż cię wsławił.

  (6) Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!

  (7) Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!

  (8) Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan,

  (9) Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze.

  (10) Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb,

  (11) Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.

  (12) Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości, a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie.

  (13) Zamiast głogu wyrośnie cyprys, zamiast pokrzywy wyrośnie mirt. I będzie to dla Pana chlubą, znakiem wiecznym, który nie zniszczeje.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: