1 Księga Henocha (1 Hen)

1 Księga Henocha 

(określana też jako „Etiopska Księga Henocha”)

 

Jest jeszcze inna wersja księgi Henocha, bardziej znane polskie tłumaczenie. Zaktualizowałem ową księgę, poprawiłem i podzieliłem na sześć części:

 

Grigori > Egregoroi > Upadli Aniołowie > The Watchers > The Wakeful (Obserwatorzy, Czuwający, Strażnicy, Nadzorcy)

Szedim > Sedim > Demony

Owe tytułu oddają idealnie pierwotną rolę aniołów jako Obserwatorów nad Boskim Projektem Homo Sapiens. Z biegiem czasu postarali się aby odciągnąć człowieka od Stwórcy.


 

 

 

Rozdziały 1-108

http://www.reluctant-messenger.com/book_of_enoch.htm

Apokryf Starego Testamentu BOOK OF ENOCH by R.H. Charles From The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament Oxford: The Clarendon Press Northwest Nazarene College, 1995 Tłumaczenie z języka angielskiego Włodzimierz Janusz Szypura GDAŃSK 2006

Etiopska Księga HENOCHA R.H. Charles; Oxford: The Clarendon Press tłumaczenie z języka angielskiego Włodzimierz Janusz Szypura

Pięcioksiąg Henocha składa się z pięciu składników jak niżej – na podstawie analizy lingwistycznej, podano obok czas powstania:

1 Księgi Nadzorców Rozdziały [1 – 36] 200 – 175 pne.
2 Księgi Przypowieści Rozdziały [37 – 71] 100 – 68 pne.
3 Księgi Ciał Świetlnych Rozdziały [72 – 82] ? – 300 pne.
4 Księgi Wizji Sennych Rozdziały (83 – 91) 164 – 160 pne.
5 Księgi Napomnień Rozdziały [92 – 105] 200 – 169 pne.
5 Księgi Noego Rozdziały [106 -108]] 200 – 169 pne.
Znaczenie imion upadłych Aniołów:
1. Semyaza – znaczy widzi kraj mocy,
2. Ura Kimba – znaczy ten z Ziemi jest potężny.
3. Kokabiel – znaczy gwiazda Boga,
4. Tamiel – znaczy doskonałość Boga,
5. Ramuel – znaczy grzmot Boga,
6. Daniel – znaczy Bóg osądził,
7. Ezeqiel – znaczy ciska gwiazdy Boga,
8. Baraqiel – znaczy światło Boga,
9. Asael – znaczy Bóg uczynił,.
10. Armaros – znaczy ten z góry Hermon,
11. Batriel – znaczy deszcz Boga,
12. Ananel – znaczy chmura Boga,
13. Zaqiel – znaczy Bóg jest ukryty lub chroniony,
14. Samsiel – znaczy słońce Boga,
15. Sartael – znaczy Księżyc Boga,
16. Turiel – znaczy góra Boga, lub skała Boga,
17. Yomiel – znaczy dzień Boga,
18. Araziel – znaczy światło Boga.

YAHOWEH = EL – prawdziwy Bóg, ELOWAH – fałszywy bóg,

ELOHIM [liczba mnoga od ELOWAH].

 

 

 


 

1 Księga Henocha

KSIĘGA OBSERWATORÓW

ROZDZIAŁ 1.

(1) Błogosławieństwo Henocha, którym pobłogosławił wybranych i sprawiedliwych obecnych w dniu ucisku, podczas którego wszyscy źli i niegodziwi zostaną usunięci.

(2) Henoch, człowiek błogosławiony i sprawiedliwy, któremu Pan otworzył oczy i obdarzył świętym widzeniem w niebiosach, zabrał głos i powiedział: [To, co] pokalali mi aniołowie! Usłyszałem od nich wszystko i zrozumiałem to, co zobaczyłem, choć przeznaczone to jest nie temu pokoleniu, lecz pokoleniom dalekim, które dopiero nadejdą.

(3) Przemówiłem na temat wybranych i o nich ułożyłem przypowieść: Święty (Kaddosz) i Wielki (Eljon) wyjdzie ze swego mieszkania

(4) I Wieczny Bóg (Elohim) zstąpi na Górę Synaj i ukaże się ze swoim zastępem i objawi się w mocy swej niebiańskiej potęgi.

(5) Wszyscy ulegną przerażeniu, a Czuwający zadrżą i strach oraz wielkie drżenie zapanuje aż po krańce ziemi.

(6) Wysokie góry zostaną poruszone, a wyniosłe wzgórza zmaleją i topnieć będą jak wosk przed ogniem.

(7) Ziemia pogrąży się, a wszystko, co się na niej znajduje, ulegnie zniszczeniu. Na wszystko zostanie wydany wyrok, również na wszystkich sprawiedliwych.

(8) Sprawiedliwych [Bóg] obdarzy pokojem, swoich wybranych zachowa i zmiłuje się nad nimi. Wszyscy będą należeli do Boga, będzie im się powodzić i będą błogosławieni, a światło Boże nad nimi będzie świecić.

(9) Oto przychodzi On z dziesięcioma tysiącami świętych, aby dokonać sądu nad nimi i aby zniszczyć grzeszników, i aby złajać każdego, za to wszystko, co przeciwko Niemu uczynili grzesznicy i niegodziwcy.

ROZDZIAŁ 2

(1) Popatrzcie na to wszystko, co dzieje się na niebie, jak światła nie zmieniają swego biegu, jak każde wschodzi i zachodzi zgodnie z porządkiem, każde w swoim czasie, nie zmieniając swych reguł.

(2) Popatrzcie na ziemię i zrozumcie na podstawie dokonanych od początku do końca na niej dzieł, że jak to wyraźnie widać, żadne z dzieł Boga się nie zmienia. „Popatrzcie na lato i zimę, jak cała ziemia pełna jest wody, a chmury, rosa i deszcz pozostają na niej.

ROZDZIAŁ 3.

(1) Przyjrzyjcie się i zobaczcie, jak wszystkie drzewa usychają i jak wszystkie ich liście opadają z wyjątkiem czternastu drzew, których [liście] nie opadają, które pozostają ze starym [listowiem], aż po dwóch lub trzech latach przychodzi nowe [listowie].

ROZDZIAŁ 4.

(1) Przypatrzcie się jeszcze letniej porze, gdy na początku [lata] słońce jest ponad [ ziemią] .

(2) Z powodu żaru słońca szukacie cienia, a ziemia praży skwarem i nie możecie stąpać po ziemi lub po skale z powodu owego żaru.

ROZDZIAŁ 5.

(1) Przypatrzcie się, jak drzewa pokryte są zielonymi liśćmi i rodzą owoc. Zrozumcie to wszystko i pojmijcie, jak Ten, którzy żyje na wieki, dokonał wszystkich tych spraw

(2) I jak Jego dzieła trwają przed Nim w każdym następnym roku, jak wszystkie Jego dzieła służą Mu i nie zmieniają się. Tak jak Bóg kazał, tak wszystko się dokonuje.

(3) Zważcie, jak morza i rzeki wypełniają swe zadania.

(4) Jednak wy nie wytrwaliście ani nie zachowywaliście Prawa Pan, ale przekroczyliście [je] i swoimi nieczystymi ustami wypowiadaliście słowa pełne pychy i zatwardziałości przeciwko Jego majestatowi. O wy twardego serca! Nie zaznacie pokoju!

(5) Dlatego będziecie przeklinać dni wasze i zostaniecie pozbawieni lat waszego życia. Wieczne przekleństwo się wzmoże, a wy nie doznacie zmiłowania.

(6) W owych dniach przekażecie wasze imiona sprawiedliwym na wieczne przekleństwo, sprawiedliwi, o przeklęci, będą wam grzesznikom i niegodziwcom złorzeczyć na wieki.

(7) Wybrani otrzymają światło, radość, pokój i odziedziczą ziemię. A wy niegodziwcy otrzymacie przekleństwo.

(8) Następnie sprawiedliwi posiądą mądrość. Będą oni wszyscy żyć i już więcej nie będą grzeszyć, czy to przez zapomnienie, czy z powodu pychy. Lecz ci, którzy posiadają mądrość, będą pokorni.

(9) Nie będą już popełniać zła, sąd ich nie dosięgnie przez wszystkie dni ich życia i nie umrą z powodu [Boskiego] gniewu i oburzenia, lecz dopełnią liczby dni swego życia i ich życie upłynie w pokoju, a lata swej radości spędzą w zadowoleniu i wiecznym pokoju po wszystkie dni swego życia.

ROZDZIAŁ 6.

(1) Grzech Aniołów. Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki.

(2) Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: „Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci”.

(3) Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: „Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech”.

(4) Wszyscy odpowiadając mu rzekli: „Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku”.

(5) Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami.

(6) Był o ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami.

(7) Te są imiona ich przywódców: Szemihaza, ich dowódca, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel, Sartael (…), Turiel, Jomiel, Araziel.

(8) Są to dowódcy dwustu aniołów i wszystkich innych z nimi.

ROZDZIAŁ 7.

(1) Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa.

(2) Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci.

(3) Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać.

(4) Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć.

(5) I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew.

(6) Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych.

ROZDZIAŁ 8.

(1) Azazel nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze i napierśniki. Pokazał im metale i sposób ich obróbki: bransolety i ozdoby, sztukę malowania oczu i upiększania powiek, bardzo cenne i wyszukane kamienie i wszelki [rodzaj] kolorowych barwników. I świat uległ zmianie.

(2) Nastała wielka niegodziwość i wielki nierząd. Pobłądzili, a wszystkie ich drogi stały się zepsute.

(3) Amezarak wyuczył zaklinaczy i nacinaczy korzeni, Armaros [nauczył] odklinania, Barakiel [ wychował] astrologów, Kokabiel złowieszczów, Tamiel wyuczył astrologów, Asradelnauczyłdróg księżyca.

(4) Ludzie ginąc wołali, a głos ich doszedł do nieba.

ROZDZIAŁ 9.

(1) Wstawiennictwo archaniołów na rzecz ludzi. Wówczas Michał, Gabriel, Suriel i Uriel spojrzeli z nieba i ujrzeli wielką ilość rozlanej krwi na ziemi i wszelką niegodziwość, jakiej dokonano na ziemi.

(2) Powiedzieli jeden do drugiego: „Niech zniszczona ziemia zawoła głosem ich krzyków aż do bramy niebios.

(3) A teraz, wam to, O Święci niebios, skarżą się dusze ludzi mówiąc: „Zanieście naszą skargę przed Najwyższego”.

(4) Rzekli do Pana, Króla: „Panie panów, Boże bogów, Królu królów! Twój chwalebny tron [trwa] po wszystkie pokolenia świata,

(5) A twoje imię jest święte i wychwalane przez wszystkie pokolenia świata, błogosławione i chwalebne! Tyś wszystko uczynił i władza nad wszystkim jest Twoja. Wszystko jest jawne i otwarte przed Tobą i widzisz wszystko i nie ma niczego, co mogłoby być przed Tobą ukryte.

(6) Zobacz więc, co uczynił Azazel, jak nauczył wszelkiej niegodziwości na ziemi i odsłonił odwieczne tajemnice przechowywane w niebie.

(7) Semiaza nauczył zaklęć, ten, któremu dałeś władzę, aby panował nad tymi, którzy są z nim.

(8) Pospołu poszli do córek ludzkich i spali z tymi kobietami i stali się nieczyści i objawili im te grzechy.

(9) Kobiety zrodziły gigantów (nefilimów) i przez to cała ziemia napełniła się krwią i niegodziwością.

(10) Teraz zaś dusze zmarłych wołają i skarżą się. Aż do bram niebios skarga ich dotarła, bo nie mogą przemóc niegodziwości popełnionej na ziemi.

(11) Ty wiesz wszystko, zanim coś się stanie i znasz ich sprawę. Jednak nic nam nie mówisz. Co mamy z nimi począć?”

ROZDZIAŁ 10.

(1) Wówczas Najwyższy, Wielki i Święty odezwał się. Posłał Arsialaiura do syna Lamecha mówiąc mu:

(2) „Powiedz mu w moim imieniu: ‚Ukryj się!’ Wyjaw mu nadchodzący koniec, albowiem cała ziemia zostanie zniszczona. Na całej ziemi nastanie potop i to, co na niej się znajduje, ulegnie zniszczeniu.

(3) A teraz naucz go, jak ma uciec i jak jego potomstwo ma przeżyć na ziemi”.

(4) Następnie Pan powiedział do Rafaela (Rafała): „Zwiąż Azazela za ręce i nogi i wrzuć go do ciemności. Otwórz pustynię, która jest w Dudael, i wrzuć go tam.

(5) I rzuć na niego chropowate i ostre kamienie i przykryj go ciemnością. Niech tam przebywa na zawsze! Przykryj jego oblicze, żeby nie mógł widzieć światła

(6) I żeby w wielki dzień sądu mógł być wrzucony do ognia.

(7) Ożyw ziemię, którą zniszczyli aniołowie, i zapowiedz uzdrowienie ziemi, albowiem ja ożywię ziemię tak, że nie wszyscy synowie ludzcy wyginą z powodu wszelkiej tajemnicy, którą [aniołowie] dali poznać i nauczyli swych synów.

(8) Cała ziemia została zrujnowana nauką dzieł Azazela i jemu przypisz cały grzech!”.

(9) Pan powiedział do Gabriela: „Wystąp przeciwko bękartom i rozpustnikom i przeciwko synom nierządu i zgładź synów nierządu i synów Czuwających z pośrodku ludzi. Odeślij ich, poślij ich jednego przeciwko drugiemu, niech się wygubią w bitwie, bo długość dni nie będzie im dana.

(10) Będą cię oni wszyscy prosić, bo spodziewają się życia wiecznego i że każdy z nich będzie żył pięćset lat”.

(11) A do Michaela (Michała) Pan powiedział: „Idź, powiadom Semiazę i innych, którzy są z nim, którzy połączyli się z kobietami i ulegli z nimi zepsuciu z wszelką ich nieczystością.

(12) Kiedy wszyscy ich synowie wzajemnie się pozabijają i kiedy ujrzą zniszczenie swych umiłowanych, zwiąż ich na siedemdziesiąt pokoleń pod wzgórzami ziemi aż do dni sądu i ich spełnienia, aż dopełni się sąd przeznaczony na całą wieczność.

(13) W owych dniach zaprowadzą ich do otchłani ognia na męki i zostaną zamknięci w więzieniu na całą wieczność.

(14) Wówczas [Szemihaza] zostanie spalony i unicestwiony wraz z nimi. Zostaną razem związani aż do końca wszystkich pokoleń.

(15) Zniszcz wszystkie dusze lubieżne i synów czuwających, bo zepsuli oni ludzi.

(16) Zniszcz wszelkie zło z powierzchni ziemi, a wszelkie złe dzieło ustanie. Niech pojawi się roślina sprawiedliwości i prawdy, a czyny staną się błogosławieństwem. Sprawiedliwość i prawdę będą sadzić w radości na zawsze.

(17) A teraz wszyscy sprawiedliwi ocaleją i żyć będą [tak długo aż] zrodzą tysiące. Wszystkie dni ich młodości i ich starości dopełnią się w pokoju.

(18) W owych dniach cała ziemia napełniona zostanie sprawiedliwością i cała zostanie zasadzona drzewami i napełni się błogosławieństwem.

(19) Zasadzą na niej wszelkie przyjemne drzewa, zasadzą na niej winorośle, a winorośl, która zostanie na niej zasadzona, wyda obfity owoc. Wszelkie nasienie, które na niej będzie posiane, każda miara wyda tysiąc, a każda miara oliwek wyda dziesięć bat oliwy.

(20) Wy natomiast oczyśćcie ziemię z wszelkiego zła i z wszelkiej nieprawości, i z wszelkiej nieczystości, którą przyniesiono na ziemię. Usuńcie je z ziemi.

(21) Wszyscy synowie ludzcy będą sprawiedliwi i wszystkie narody błogosławić i służyć mi będą.

(22) Ziemia zostanie oczyszczona z wszelkiego zepsucia, z wszelkiego grzechu, z wszelkiego gniewu i z wszelkiej udręki. Nie ześlę więcej na nią potopu po wszystkie pokolenia na wieki.

ROZDZIAŁ 11.

(1) W owych dniach otworzę spichlerze błogosławieństwa, które są w niebie, abym mógł je zesłać na ziemię, na dzieła i na znój synów ludzkich.

(2) Pokój i prawda zjednoczą się po wszystkie dni wieczności i po wszystkie pokolenia wieczności.

ROZDZIAŁ 12. Zapowiedź ukarania zbuntowanych aniołów

(1) Henoch został ukryty przed wszystkimi i nikt z synów ludzkich nie wiedział, gdzie został ukryty, gdzie przebywa i co się z nim stało.

(2) Wszystkie jego czyny były ze Świętymi i z Czuwającymi w jego dniach.

(3) Ja Henoch błogosławiłem Wielkiego Pana i Króla Wieczności i oto Czuwający przemówili do mnie, Henocha pisarza, i powiedzieli mi:

(4) „Henochu, pisarzu sprawiedliwości! Idź, powiedz Czuwającym nieba, którzy opuścili wyżyny niebieskie i odwieczne święte miejsce i skalali się kobietami i postąpili tak, jak czynią synowie ludzcy, wzięli sobie żony i zupełnie się zepsuli na ziemi.

(5) Nie będą oni mieli na ziemi ani pokoju, ani przebaczenia grzechu,

(6) Albowiem nie nacieszą się swymi synami. Zobaczą, jak ginąć będą ich umiłowani, i opłakiwać będą zniszczenie swoich synów i będą za nich się wstawiać przez wieki. Ale nie Zaznają ani miłosierdzia, ani pokoju”.

ROZDZIAŁ 13.

(1) Henoch poszedł i powiedział Azazelowi: „Nie zaznasz pokoju. Wydano na ciebie surowy wyrok, aby cię związać.

(2) Nie zaznasz ani spoczynku, ani zmiłowania, ani [wysłuchania jakiejkolwiek] prośby, z powodu zła, którego nauczałeś, i z powodu wszystkich bluźnierstw, zła i grzechów, które pokazałeś synom ludzkim”.

(3) Wówczas poszedłem i im wszystkim powiedziałem to. Bardzo się zmartwili. Ogarnął ich strach i drżenie.

(4) Poprosili mnie, abym wystosował za nich pisemną prośbę, aby mogli otrzymać przebaczenie i żebym zabrał ich pisemną prośbę do Pan w niebie.

(5) Albowiem odtąd oni sami nie byli zdolni mówić i nie podnosili swoich oczu do nieba z powodu wstydu za grzechy, za które zostali skazani.

(6) I wówczas napisałem ich pisemną prośbę i ich błagania odnośnie ich duchów i czynów każdego z nich, i odnośnie tego, o co prosili, [mianowicie] żeby otrzymali odpuszczenie i przebaczenie.

(7) I poszedłem i usiadłem nad wodami Dana w Dan, które znajdują się na południowy zachód od Hermonu. Zanim zasnąłem, odczytałem ich pisemną prośbę.

(8) I oto ogarnął mnie sen i doznałem widzeń. Ujrzałem wizję gniewu, [mianowicie] że mam mówić do synów nieba i mam ich zganić.

(9) I obudziłem się i poszedłem do nich, a oni wszyscy siedzieli z zakrytymi twarzami pogrążeni w smutku, zgromadzeni razem w Ubelsejael, które jest pomiędzy Libanem a Senir.

(10) Opowiedziałem im wszystkie wizje, których doznałem w moim śnie, i zacząłem mówić te słowa sprawiedliwości i ganić Czuwających nieba.

ROZDZIAŁ 14.

(1) Księga sprawiedliwości i nagany dla odwiecznych Czuwających (spisana) zgodnie z nakazem Świętego i Wielkiego (wypowiedzianym) w wizji, którą widziałem.

(2) Ujrzałem w moim śnie to, co teraz powiem językiem ciała i moim tchnieniem, które Wielki dał ludziom w usta, żeby mogli nimi mówić i rozumieć sercem.

(3) Tak jak [Bóg] stworzył i wyznaczył ludzi do rozumienia słowa nauki, tak stworzył i wyznaczył mnie do tego, abym ganił Czuwających, synów nieba.

(4) Spisałem waszą prośbę, ale w mojej wizji oznajmiono mi, że wasza prośba nie zostanie [spełniona] po wszystkie dni wieczności. Pełny sąd [zadekretowano] przeciw wam i nie zaznacie pokoju.

(5) Odtąd nie wstąpicie do nieba przez całą wieczność. Postanowiono, że macie być związani na ziemi po wszystkie dni wieczności.

(6) Przedtem ujrzycie zniszczenie waszych umiłowanych synów i nie będziecie mogli nacieszyć się nimi, ale padną oni przed wami od miecza.

(7) Wasza prośba nie zostanie [spełniona] ani w odniesieniu do nich, ani w odniesieniu do was. I gdy płaczecie i błagacie, nie wypowiadacie ani jednego słowa z prośby, którą wystosowałem.

(8) Wizja Pałacu Bożego. Ujrzałem następującą wizję: Oto o bloki zawołały do mnie w widzeniu i mgła do mnie zawołała, i droga gwiazd, i błyski błyskawic ponagliły mnie i popchnęły mnie, i w widzeniu wiatry uniosły mnie i porwały mnie, i uniosły mnie do nieba.

(9) Wszedłem, aż zbliżyłem się do muru, który zbudowany był z kamieni gradowych i język ognia otaczał go. Zacząłem czuć lęk.

(10) Wszedłem do języka ognia i zbliżyłem się do wielkiego domu, który wybudowany był z kamieni gradowych i ściana tego domu była jak mozaika zrobiona z kamieni gradowych, a jego podłoga ze śniegu.

(11) Jego dach był jak droga gwiazd i błyski błyskawic, a wśród nich były ogniste Cherubiny i ich niebo było jak woda.

(12) Ogień płonął wokół jego muru, a drzwi jego opływały ogniem.

(13) Wszedłem do tego domu. Był gorący jak ogień i zimny jak śnieg. Nie było w nim radości ani życia. Ogarnął mnie strach i przejęło mnie drżenie.

(14) I gdy tak drżałem i trząsłem się, padłem na moje oblicze. I ujrzałem w widzeniu,

(15) Że oto inny dom, większy od poprzedniego, którego wszystkie drzwi były otwarte przede mną, zbudowany był z języka ognia.

(16) We wszystkich tak górował chwałą, splendorem i rozmiarem, że nie potrafię wam opisać jego chwały i rozmiaru.

(17) Jego podłoga była z ognia, a ponad nim błyskawice. Droga gwiazd i jego dach również był z płonącego ognia.

(18) Spojrzałem i zobaczyłem w nim wysoki tron. Wyglądał jak kryształ, otoczenie jego było jak jaśniejące słońce i (słychać było) głos Cherubów.

(19) Spod wysokiego tronu wypływały rzeki płonącego ognia, tak że było rzeczą niemożliwą nań patrzeć.

(20) A Ten, który jest wielki, w chwale siedział na nim, a jego promieniowanie było jaśniejsze od słońca i bielsze od śniegu.

(21) Żaden anioł nie mógł wejść, gdy ukazywało się oblicze Tego, który jest czczony i uwielbiany, żadne cielesne [stworzenie] nie mogło [nań] spoglądać.

(22) Morze ognia paliło się wokół Niego i wielki ogień stał przed Nim i nikt z Jego otoczenia nie zbliżał się do Niego. Dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed Nim, ale On nie potrzebował żadnej świętej rady.

(23) I Święci, którzy byli blisko Niego, nie opuszczali ani nocą, ani dniem i nie odchodzili od Niego.

(24) Boski Wyrok na Zbuntowanych Aniołów.  I aż dotąd zakrywałem moją twarz i drżałem. Pan zawołał mnie swoimi własnymi ustami i powiedział do mnie: „Podejdź tutaj, Henochu, do mego świętego słowa”.

(25) Podniósł mnie i przybliżył do drzwi. I spojrzałem moim obliczem skierowanym ku dołowi.

ROZDZIAŁ 15.

(1) Odpowiadając mi rzekł do mnie swoim głosem: „Słuchaj! Nie lękaj się, Henochu, sprawiedliwy mężu i pisarzu sprawiedliwości. Podejdź tutaj i posłuchaj mego głosu.

(2) Idź! Powiedz Czuwającym nieba, którzy przysłali cię tutaj, abyś wstawił się za nimi: ‚To wy powinniście wstawiać się za ludźmi, nie ludzie za wami.

(3) Dlaczego opuściliście wysokie, święte i wieczne niebo i złączyliście się z kobietami i staliście się nieczyści z córkami ludzkimi, wzięliście sobie żony i postąpiliście tak, jak synowie ziemscy i zrodziliście synów gigantów?

(4) Byliście duchowymi, świętymi, żyjącymi Życiem wiecznym, a staliście się nieczyści z powodu kobiet. Zrodziliście [dzieci] poprzez krew ciała. Zapałaliście ludzkim pożądaniem i stworzyliście ciało i krew tak, jak czynią to ludzie, którzy umierają i ulegają zniszczeniu.

(5) Dlatego dałem im żony, żeby siali w nich nasienie i żeby dzięki nim mogły się rodzić dzieci, tak, aby niczego nie brakowało na ziemi.

(6) Ale wy pierwotnie byliście duchowymi, żyjącymi wiecznym, nieśmiertelnym życiem po wszystkie pokolenia świata.

(7) Z tej racji nie przewidziałem dla was żon, albowiem mieszkanie [bytów] duchowych jest w niebie.

(8) A teraz giganci, którzy zrodzili się Z duchów i ciała, otrzymają na ziemi nazwę złych duchów i ich mieszkanie będzie na ziemi.

(9) Złe duchy wyszły z ich ciała, albowiem zostali oni stworzeni z tego, co jest na górze. Ich pochodzenie i pierwszy fundament wywodzi się od świętych Czuwających. Będą oni na ziemi złymi duchami i nazywać się będą „duchy złe” (szedim).

(10) Mieszkaniem duchów niebieskich jest niebo, ale mieszkaniem duchów ziemskich, którzy urodzili się na ziemi, jest ziemia.

(11) Duchy gigantów, którzy czynią zło i są zepsuci, atakują, walczą i niszczą [ wszystko] na ziemi oraz powodują smutek. Nie spożywają żadnego pokarmu, nie piją, są niewidoczni.

(12) Te duchy powstaną przeciwko synom ludzkim i przeciwko kobietom, albowiem z nich one wyszły.

ROZDZIAŁ 16.

(1) Kiedy giganci zostaną zabici, zniszczeni i umrą, kiedy duchy wyjdą z ich ciał, ich ciało zostanie zniszczone na mocy sądu. Tak zostaną zniszczeni, aż dzień wielkiego dokonania spełni się nad wielkim wiekiem, nad Czuwającymi i nieprawymi.

(2) A teraz Czuwającym, którzy przysłali cię, abyś wstawił się za nimi, którzy pierwotnie byli w niebie

(3) Powiesz tak: ‚Byliście w niebie, ale jego sekrety nie zostały wam jeszcze objawione. Poznaliście [jedynie] bezwartościowe tajemnice. W zatwardziałości waszych serc przekazaliście je kobietom. Z powodu tej tajemnicy kobiety i mężczyźni spowodowali, że zło spotęgowało się na ziemi’. Powiedz im: ‚Nie zaznacie pokoju!’

ROZDZIAŁ 17.

(1) Pierwsza podróż Henocha. Zabrali mnie i zanieśli na miejsce, gdzie istoty wyglądały jak płonący ogień, ale gdy zechciały, przybierały wygląd ludzi.

(2) Zaprowadzono mnie na miejsce burzy i na górę, której najwyższy szczyt dotykał nieba.

(3) I w najbardziej odległych krańcach ujrzałem miejsca świateł i gromów, na ich głębokościach łuki ognia i strzały, ich kołczany, ognisty miecz i wszystkie odblaski błyskawic.

(4) Zaprowadzono mnie do wody zwanej wodą życia i do ognia zachodniego, który otrzymuje każdy zachód słońca.

(5) I przyszedłem do rzeki ognia, której ogień płynie jak woda i wpada do wielkiego morza będącego po stronie zachodniej.

(6) Zobaczyłem wszystkie wielkie rzeki i doszedłem do ogromnej ciemności i znalazłem się tam, dokąd każdy zmierza.

(7) Ujrzałem góry ciemności zimy i miejsce, gdzie wylewa się woda całej otchłani.

(8) Ujrzałem usta wszystkich rzek ziemi i usta otchłani.

ROZDZIAŁ 18.

(1) Ujrzałem spichlerze wszystkich wiatrów. Zobaczyłem, jak nimi ozdobione jest całe stworzenie oraz [zobaczyłem] fundamenty ziemi.

(2) Ujrzałem kamień węgielny ziemi i zobaczyłem cztery wiatry, które podtrzymują ziemię i firmament nieba.

(3) Zobaczyłem, jak wiatry nadymają wysokość nieba i jak ustawiają się pomiędzy niebem a ziemią. Są one kolumnami nieba.

(4) Zobaczyłem wiatry, które obracają niebem i powodują, że okrąg słońca i wszelkie gwiazdy zachodzą.

(5) Zobaczyłem wiatry na ziemi, które podtrzymują obłoki, i ujrzałem drogi aniołów. Na krańcu ziemi ujrzałem u góry firmament nieba.

(6) Udałem się w kierunku południowym – a był palący dzień i noc – gdzie było siedem gór z drogocennych kamieni, trzy po stronie wschodniej i trzy po stronie południowej.

(7) Te po stronie wschodniej były z kolorowego kamienia, te ze strony południowej z kamienia czerwonego.

(8) Środkowa [góra] sięgała, tak jak tron Pan, nieba. Była ona z antymonu, a szczyt tronu był z szafiru.

(9) Ujrzałem płonący ogień i to, co było we wszystkich górach.

(10) Ujrzałem miejsce poza wielką ziemią, tam gdzie wody łączą się ze sobą razem.

(11) Ujrzałem głęboką rozpadlinę ziemi z kolumnami niebiańskiego ognia i ujrzałem wśród nich ogniste kolumny nieba, które zstępowały [na dół] i których wysokości i głębokości nie można było zmierzyć.

(12) Poza tą rozpadliną ujrzałem miejsce, które nie miało nad sobą ani firmamentu nieba, ani pod sobą fundamentu ziemi. Nie było tam ani wody, ani ptaków. Była to pustynia.

(13) Ujrzałem tam straszną rzecz – siedem gwiazd podobnych do wielkich płonących gór. Kiedy o nie zapytałem,

(14) Anioł powiedział mi: „To jest miejsce krańca nieba i ziemi. To jest więzienie gwiazd nieba i zastępów niebieskich.

(15) Gwiazdy, które cwałują na ogniu to te, które przekroczyły przykazanie Pan od początku ich powstania, albowiem nie wyszły w swoich czasach.

(16) [Pan] rozgniewał się na nie, związał je aż do czasu dopełnienia się ich grzechu w określonym czasie”.

ROZDZIAŁ 19.

(1) I Uriel powiedział do mnie: „Tutaj będą przebywać aniołowie, którzy połączyli się z kobietami, podczas gdy ich duchy przyjmując różnorakie kształty zepsuły ludzi, uwiodły ich doprowadzając ich do składania ofiar demonom jako bogom. Pozostaną tutaj aż do dnia wielkiego sądu, w którym zostaną skazani na całkowite unicestwienie.

(2) Ich żony, uwiódłszy aniołów nieba, staną się Syrenami”.

(3) Ja, Henoch, sam zobaczyłem to widzenie, kres wszystkiego. Żaden człowiek nie widział tego, co ja widziałem.

ROZDZIAŁ 20.

(1) Te są imiona świętych czuwających aniołów.

(2) Uriel, jeden ze świętych aniołów, mianowicie [anioł] gromu i drżenia.

(3) Rafał (Rafael), jeden ze świętych aniołów, [anioł] duchów ludzkich.

(4) Raguel, jeden ze świętych aniołów, który dokonuje zemsty nad światem świateł.

(5) Michał (Michael), jeden ze świętych aniołów, mianowicie ten, który jest nad najlepszą cząstką ludzkości, nad narodem [izraelskim].

(6) Sarakael, jeden ze świętych aniołów, któremu podlegają duchy ludzi nakłaniających do grzechu.

(7) Gabriel, jeden ze świętych aniołów, któremu podlega raj, węże i Cherubini.

(8) Remiel, jeden ze Świętych aniołów, którego Bóg ustanowił nad tymi, którzy powstają (z martwych).

ROZDZIAŁ 21.

(1) Druga podróż Henocha. Następnie udałem się na miejsce, w którym nie było nic.

(2) Ujrzałem tam rzecz straszną – nie było tam ani wysokiego nieba, ani utwierdzonej ziemi, ale przygotowane pustynne i straszne miejsce.

(3) Ujrzałem tam siedem gwiazd nieba związanych razem jak wielkie góry, które płonęły jak ogień.

(4) Następnie powiedziałem: „Za jaki grzech związano je i dlaczego je tam wrzucono?”

(5) Uriel, jeden ze świętych aniołów, który był ze mną i mnie prowadził i który był wśród nich przywódcą, zwracając się do mnie rzekł: „Henochu! O kogo pytasz? O kogo tak troskliwie rozpytujesz?

(6) Są to gwiazdy, które przekroczyły przykazanie Pana Najwyższego. Zostały związane [do czasu] , aż spełni się dziesięć tysięcy wieków liczby, [ czyli liczba] dni ich grzechu”.

(7) Stamtąd poszedłem na inne, okropniejsze miejsce. Ujrzałem rzecz straszną: wielki ogień, który się palił i wydawał płomienie, a miejsce to miało szczelinę sięgającą otchłani, pełną wielkich kolumn ognia, które tam wpadały. Nie mogłem dojrzeć ani ich wymiarów, ani rozmiarów, ani też nie mogłem dojrzeć ich źródła.

(8) Wtedy powiedziałem: „Jak straszne jest to miejsce i jak bolesny to widok!”

(9) Następnie Uriel, jeden ze świętych aniołów, który był ze mną, odpowiadając rzekł do mnie: „Henochu! Dlaczego tak się boisz i lękasz z powodu tego strasznego miejsca, z powodu tego cierpienia?”

(10) Powiedział do mnie: „Miejsce to jest więzieniem aniołów. Będą tu trzymani na wieki”.

ROZDZIAŁ 22.

(1) Stamtąd udałem się na inne miejsce. [Anioł] pokazał mi po stronie zachodniej wielką i wysoką górę z ostrymi skałami.

(2) Były tam cztery głębokie i przestronne groty, których wnętrze było bardzo śliskie. Trzy z nich były ciemne, a jedna jasna. Pośrodku niej znajdowało się źródło wody. Powiedziałem wtedy: „Jakże śliskie są te groty, jakże głębokie i ciemne, gdy się na nie patrzy!

(3) Wówczas Rafał, jeden ze świętych aniołów, który był ze mną, odpowiadając mi rzekł: „Te piękne miejsca [przeznaczone są na to], żeby duchy, dusze zmarłych mogły się w nich zgromadzić. Zostały stworzone po to, żeby mogły się zgromadzić tutaj wszystkie dusze synów ludzkich.

(4) Groty te zostały stworzone na miejsce pobytu [dusz ludzkich] aż do dnia sądu, aż do wyznaczonego czasu, kiedy nastanie dzień wielkiego sądu nad nimi”.

(5) I ujrzałem ducha zmarłego człowieka. Głos jego doszedł do nieba i poskarżył się.

(6) Wówczas zapytałem Rafała, anioła, który był ze mną, mówiąc mu: ” Czyj jest ten duch i czyj jest głos, który sięga nieba i skarży się?”

(7) Odpowiadając rzekł do mnie mówiąc: „To jest duch, który wyszedł z Abla, którego zabił Kain, jego brat. Będzie on się skarżył na niego tak długo, aż jego pokolenie zostanie starte z powierzchni ziemi i spośród potomstwa ludzi jego potomstwo zaginie”.

(8) Następnie zapytałem go o groty mówiąc: „Dlaczego są one od siebie oddzielone?”

(9) Odpowiadając mi rzekł: „Te trzy [miejsca] zostały zrobione po to, żeby mogły oddzielać duchy zmarłych. W ten sposób dusze sprawiedliwych zostały oddzielone. To jest źródło przeźroczystej wody.

(10) Podobnie zostało stworzone [miejsce] dla grzeszników umierających i pochowanych na ziemi, których nie dosięgnął wyrok za ich życia.

(9) Odpowiadając mi rzekł: „Te trzy [miejsca] zostały zrobione po to, żeby mogły oddzielać duchy zmarłych. W ten sposób dusze sprawiedliwych zostały oddzielone. To jest źródło przeźroczystej wody.

(10) Podobnie zostało stworzone [miejsce] dla grzeszników umierających i pochowanych na ziemi, których nie dosięgnął wyrok za ich życia.

(11) Tutaj ich dusze są oddzielone na straszną kaźń aż do dnia wielkiego sądu, kary i męki [przeznaczonych] dla przeklętych na wieki. Jest to odpłata przeznaczona ich duszom. Zostaną tu związani na wieczność.

(12) Jest tu również oddzielne miejsce dla tych dusz, które oskarżają i informują o swej śmierci, kiedy to zostali zamordowani w dniach grzeszników.

(13) Tak więc to [miejsce] zostało stworzone dla dusz ludzi, którzy nie są sprawiedliwi, ale grzeszni, wypróbowani w czynieniu zła. Ze złoczyńcami będzie ich los. Jednak ich dusze nie zostaną zabite w dniu sądu ani stąd nie powstaną”.

(14) Wówczas błogosławiłem Pan Chwały i powiedziałem: „Niech będzie błogosławiony mój Pan, Pan Chwały i Sprawiedliwości, który rządzi wszystkim na wieki”.

ROZDZIAŁ 23.

(1) Stamtąd udałem się na inne miejsce po stronie zachodniej aż do krańców ziemi.

(2) Zobaczyłem płonący ogień, który biegł nieprzerwanie tu i tam nie ustając ani w dzień, ani w nocy, ale dokładnie ciągle robił to samo.

(3) Zapytałem mówiąc: „Cóż to jest, co nigdy nie ustaje?

(4) Wówczas Raguel, jeden ze świętych aniołów, który był ze mną, odpowiadając mi rzekł: „Ten płonący po stronie zachodniej ogień, którego bieg ujrzałeś, jest [ogniem] wszystkich świateł nieba”.

ROZDZIAŁ 24.

(1) Stamtąd poszedłem na inne miejsce ziemi. Pokazał mi górę ognia płonącą dzień i noc.

(2) Podszedłem do niej i ujrzałem siedem wspaniałych gór, które różniły się od siebie. [Widziałem też] drogocenne i piękne kamienie. Każdy z nich wyglądał wspaniale i drogocenne. Miały też kształtny wygląd. Trzy góry stały po stronie wschodniej, jedna mocno osadzona na drugiej i trzy po stronie południowej, jedna na drugiej oraz głębokie i urwiste doliny, a żadna z nich nie była blisko drugiej.

(3) Siódma góra stała pośrodku nich i coś na kształt tronu górowało nad innymi. Pokrywały ją wokoło pachnące drzewa.

(4) Było między nimi drzewo, jakiego nigdy nie wąchałem i żadne z nich ani żadne inne nie było doń podobne. Pachniało wonniej niż jakakolwiek woń, a jego liście, kwiaty i drewno nigdy nie usychają. Owoce jego podobne są do kiści daktyli palmy.

(5) Następnie powiedziałem: „Oto piękne drzewo! Piękne ku wejrzeniu i przyjemne są jego liście, a owoc jego bardzo rozkoszny z wyglądu”.

ROZDZIAŁ 25.

(1) Następnie Michał, jeden ze świętych i czcigodnych aniołów, który był ze mną i który stał na ich czele, odpowiadając mi rzekł: „Henochu! Dlaczego pytasz mnie o woń tego drzewa i dlaczego chcesz to wiedzieć?”

(2) Wówczas ja, Henoch, odpowiadając mu rzekłem: „Chciałbym dowiedzieć się wszystkiego, ale szczególnie interesuje mnie to drzewo”.

(3) Odpowiedział mi mówiąc: „Ta wysoka góra, którą ujrzałeś, której szczyt podobny jest do tronu Pan, to tron, gdzie Święty i Wielki, Pan Chwały, Wieczny Król zasiądzie, gdy nawiedzi w dobroci swej ziemię.

(4) A to piękne wonne drzewo – żadne [stworzenie] cielesne nie ma prawa go dotykać aż do wielkiego sądu, kiedy odbierze pomstę na wszystkich i doprowadzi [ wszystko] do końca na wieki – zostanie dane sprawiedliwym i pokornym.

(5) Z jego owocu wybrani otrzymają życie. Zostanie zasadzone na północy, w świętym miejscu, w domu Pan, Wiecznego Króla.

(6) Wówczas rozradują się niewymownie i będą zadowoleni w świętym [miejscu]. Miły zapach tego drzewa [przeniknie] ich kości i będą żyć długim życiem na ziemi, tak jak żyli twoi ojcowie. Za ich dni smutek, ból, znój i kara ich nie dotkną”.

(7) Wówczas błogosławiłem Pan Chwały, Wiecznego Króla, za to, że przygotował takie wspaniałości ludziom sprawiedliwym stwarzając je i obiecując im, że je dostaną.

ROZDZIAŁ 26.

(1) Stamtąd udałem się do centrum ziemi, gdzie zobaczyłem błogosławione, nawodnione miejsce z roślinami, których gałązki żyły i wyrastały z naciętego drzewa.

(2) Ujrzałem tam świętą górę, a pod górą, po jej wschodniej stronie była woda płynąca ku południowi.

(3) Ujrzałem po stronie wschodniej inną górę, która była tej samej wysokości, a pomiędzy nimi była głęboka i wąska dolina, w której obok góry płynął potok.

(4) Po jej stronie zachodniej była inna góra, która była niższa od tamtej i niewysoka. Pod nią była dolina i na krańcu trzech [gór] były inne głębokie i suche doliny.

(5) Wszystkie doliny były głębokie i wąskie, z twardej skały. Rosły na nich drzewa.

(6) Podziwiałem skałę i podziwiałem dolinę. Bardzo się dziwiłem.

ROZDZIAŁ 27.

(1) Wtedy zapytałem: „Do czego służy ta błogosławiona ziemia, pełna drzew? Na co służy ta przeklęta dolina?”

(2) Wówczas Rafał, jeden ze świętych aniołów, który był ze mną, odpowiadając mi rzekł: „Ta przeklęta dolina przeznaczona jest dla przeklętych na wieki. Tutaj zostaną zgromadzeni wszyscy, którzy swymi ustami wypowiadali przeciwko Pan nieodpowiednie słowa i surowo mówili o Jego chwale. Tu zostaną zgromadzeni i tu będzie miejsce ich sądu.

(3) W dniach ostatecznych pojawi się przed sprawiedliwymi obraz sprawiedliwego sądu nad nimi na wieki wieków. Tutaj sprawiedliwi będą błogosławić Pan Chwały, Wiecznego Króla.

(4) W dniu sądu nad nimi będą błogosławić Go ze względu na Jego litość, zgodnie z wyznaczonym im przez Niego losem.

(5) Wówczas ja sam błogosławiłem Pan Chwały i zwróciłem się do Niego i zaintonowałem odpowiedni hymn pochwalny.

ROZDZIAŁ 28.

(1) Trzecia podróż Henocha. Stamtąd udałem się na wschód pośrodku górzystej pustyni. Zobaczyłem, że była to samotnia. Było tam tylko miejsce.

(2) Zalesione drzewami. Z góry spływała woda.

(3) Wyglądało to jak obfity potok wody, który doprowadzał do tego miejsca wodę i rosę czy to z południa, czy z północy.

ROZDZIAŁ 29.

(1) Poszedłem na inne miejsce na pustyni kierując się ku wschodniej stronie góry.

(2) Zobaczyłem pachnące drzewa, które wydawały aromat kadzidła i mirry. Drzewa podobne były do migdałowców.

ROZDZIAŁ 30.

(1) Za tymi górami udałem się ku wschodowi i ujrzałem inną wielką roślinę i rów wody.

(2) Nad nim znajdowała się roślina mająca wygląd pachnącej rośliny podobnej do drzewa mastyksu.

(3) Po bokach tych dolin ujrzałem pachnący cynamon. Stąd udałem się w kierunku wschodnim.

ROZDZIAŁ 31.

(1) Ujrzałem inną górę porośniętą drzewami. Wypływała stamtąd woda i wypływał z niej jakby nektar o nazwie sarara i galbanum.

(2) Poza tą górą ujrzałem inną górę, a na niej drzewa aloesowe. Drzewa te były pełne [owocu] twardego jak migdał.

(3) Kiedy rozłupie się ten owoc, jego zapach przewyższa wszystkie inne wonności.

ROZDZIAŁ 32.

(1) Za tymi górami, kiedy wzrok zwróciłem ku górom na północy, zobaczyłem siedem gór pełnych miłego nardu, żywicy, cynamonu i pieprzu.

(2) Stamtąd udałem się szczytami tych gór daleko na wschód, poszedłem poza Morze Czerwone, oddaliłem się od niego i dotarłem aż do krainy ciemności.

(3) Przyszedłem do Ogrodu Sprawiedliwości i ujrzałem poza tymi drzewami wiele rosnących tam wielkich drzew, pachnących słodko, wielkich, bardzo pięknych i wspaniałych oraz drzewo mądrości, z którego święci jedzą i poznają wielką mądrość.

(4) Podobne jest ono do drzewa janowca. Owoc jego jest jak kiść winogron na winnym krzewie, bardzo piękny, a zapach tego drzewa rozchodzi się i sięga daleko.

(5) I powiedziałem: „To drzewo jest piękne! Jak piękny i przyjemny jest jego widok!”

(6) Święty anioł Rafał, który był ze mną, odpowiadając mi rzekł: „To jest drzewo mądrości, z którego twój praojciec i twoja pramatka żyjący przed tobą zjedli i nauczyli się mądrości. Ich oczy zostały otwarte, poznali, że byli nadzy i zostali wypędzeni z ogrodu”.

ROZDZIAŁ 33.

(1) Stamtąd poszedłem na krańce ziemi i ujrzałem olbrzymie różniące się od siebie zwierzęta, jak również ptaki, które różniły się kształtem, wyglądem i głosem. Każdy z nich różnił się jeden od drugiego.

(2) Na wschód od tych zwierząt ujrzałem krańce ziemi, na których spoczywa niebo oraz otwarte bramy nieba.

(3) Zobaczyłem wychodzące gwiazdy nieba i policzyłem bramy, z których one wychodzą. Spisałem wszystkie ich wschody, każdej z osobna stosownie do ich liczby i ich imion, stosownie do ich konstelacji, ich pozycji, ich czasów i ich miesięcy, tak jak anioł Uriel, który był ze mną, mi pokazał.

(4) Pokazał mi wszystko, a ja to spisałem. Spisałem również ich imiona, jak również ich prawa i mieszkania.

ROZDZIAŁ 34.

(1) Stamtąd udałem się na północ, na krańce ziemi. Zobaczyłem tam wielką, wspaniałą i cudowną rzecz na krańcach całej ziemi.

(2) Ujrzałem w niebie trzy otwarte bramy nieba. Każdą z nich wychodziły wiatry północne. Kiedy one wieją, jest zimno, grad, szron, śnieg, rosa i deszcz.

(3) Z jednej bramy wieją w celach dobroczynnych, ale kiedy wieją one przez inne dwie bramy, [ wieją] z całej siły i przynoszą burze na ziemię oraz huragany.

ROZDZIAŁ 35.

(1) Stamtąd poszedłem na zachód na krańce ziemi i ujrzałem tam, jak to widziałem na wschodzie, trzy otwarte bramy – tyle samo bram ile wyjść.

ROZDZIAŁ 36.

(1) Stamtąd udałem się na południe na krańce ziemi i tam ujrzałem trzy otwarte bramy niebios. Wychodziły stamtąd południowy wiatr, rosa, deszcz i wiatr.

(2) Stamtąd udałem się na wschód na krańce nieba i tam ujrzałem trzy otwarte wschodnie bramy nieba, a ponad nimi były mniejsze bramy.

(3) Przez każdą z tych mniejszych bram przechodziły gwiazdy nieba i szły ku zachodowi wskazaną im drogą.

(4) Gdy to zobaczyłem, błogosławiłem i zawsze będę wielbił Pan Chwały, który uczynił wielkie i chwalebne wspaniałości, aby pokazać wielkość swego dzieła aniołom i duszom ludzkim i aby one chwaliły Jego dzieło i żeby wszystkie Jego stworzenia zobaczyły dzieło Jego mocy i chwaliły wielkie dzieło Jego rąk i błogosławiły Go na wieki.

 

Góra Następny rozdział
 Strona główna

 

 

1 Księga Henocha

Etiopska

   |1|2|3|4|5|

KSIĘGA PRZYPOWIEŚCI

 

ROZDZIAŁ 37.

(1) Druga wizja mądrości, którą zobaczył Henoch, syn Jareda, syn Malalela, syn Kainana, syn Enosza, syn Seta, syn Adama.

(2) To jest początek słów mądrości, które podniósłszy głos skierowałem do mieszkańców ziemi. Posłuchajcie, starożytni, i przypatrzcie się, potomni, słowom Świętego, które wypowiem wobec Pana Duchów.

(3) Lepiej powiedzieć o tym wcześniej. Także potomnym chcemy umożliwić [poznanie] mądrości.

(4) Pan Duchów jeszcze nikomu dotąd nie udzielił takiej mądrości, jaką mój rozum otrzymał zgodnie z wolą Pan Duchów, który udzielił mi uczestnictwa w życiu wiecznym.

(5) Przekazano mi trzy przypowieści, które wygłosiłem mieszkańcom ziemi.

ROZDZIAŁ 38. Przypowieść Pierwsza

(1) Pierwszy poemat. Kiedy ukaże się społeczność sprawiedliwych i grzesznicy z powodu swoich grzechów zostaną osądzeni i wypędzeni z powierzchni ziemi,

(2) Kiedy Sprawiedliwy objawi się sprawiedliwym i wybranym, których uczynki zaniesiono przed Pana Duchów, i kiedy światło oświeci sprawiedliwych i wybranych żyjących na ziemi, to gdzie będzie mieszkanie dla grzeszników i odpocznienie dla tych, którzy zaparli się Pan Duchów? Byłoby dla nich lepiej, gdyby się byli nie narodzili.

(3) Kiedy zostaną objawione tajemnie sprawiedliwych, zostaną osądzeni grzesznicy i niegodziwi odpędzeni od sprawiedliwych i wybranych,

(4) Wówczas ci, którzy posiadają ziemię, stracą swą potęgę i wielkość i nie będą mogli patrzeć na twarz świętych, ponieważ światło Pan Duchów ukaże się na obliczu świętych, sprawiedliwych i wybranych.

(5) Wówczas potężni królowie zostaną rozproszeni i wydani w ręce sprawiedliwych i świętych.

(6) Odtąd nie będzie nikogo, kto mógłby wstawić się za nimi do Pan Duchów, albowiem życie ich skończy się.

ROZDZIAŁ 39.

(1) W owych dniach synowie wybranych i świętych zstąpią z wysokiego nieba i ich potomstwo połączy się z synami ludzi.

(2) W tym czasie Henoch otrzymał księgi oburzenia i gniewu, księgi zgiełku i zamieszania. „Dla nich nie będzie miłosierdzia” – mówi Pan Duchów.

 

(3) Wówczas obłok i wichura zabrały mnie z ziemi i postawiły na skraju nieba.

(4) Tam zobaczyłem inne widzenie: Siedzibę sprawiedliwych i miejsce odpoczynku świętych.

(5) Tam oczy moje zobaczyły ich siedziby razem z aniołami i ich miejsce odpoczynku ze świętymi. Modlili się, błagali i wstawiali się za synów ludzkich. Sprawiedliwość płynęła przed nimi jak woda, a miłosierdzie jak rosa na glebę. Tak jest między nimi na wieki wieków.

(6) W owych dniach moje oczy ujrzały miejsce wybranych sprawiedliwych i wiernych. Za ich dni była sprawiedliwość! Niezliczona rzesza sprawiedliwych i wybranych [ trwać] będzie przed Nim na wieki wieków.

(7) Pod skrzydłami Pana Duchów ujrzałem ich mieszkanie. Wszyscy sprawiedliwi i wybrani jaśnieli przed Nim jak światło ognia. Ich usta były pełne błogosławienia, a wargi ich wielbiły imię Pan Duchów. Sprawiedliwość przed Nim nie wyczerpywała się ani prawda nie ustawała przed Nim.

(8) Zapragnąłem tam zamieszkać, moja dusza zatęskniła za takim mieszkaniem, gdzie uprzednio wyznaczono mi cząstkę, bo tak zadecydowano o mnie przed Panem Duchów.

(9) W owych dniach chwaliłem i wysławiałem imię Pana Duchów błogosławieństwem i uwielbieniem, albowiem umocnił mnie błogosławieństwem i chwałą zgodnie z wolą Pan Duchów.

(10) Moje oczy długo przyglądały się temu miejscu i błogosławiłem Go i wielbiłem mówiąc: „Błogosławiony! Bądź błogosławiony od początku i na wieki”.

(11) Przed Nim nie ma końca. Zanim świat został stworzony, wiedział, czym będzie [świat] i czym będą przyszłe pokolenia.

(12) Błogosławią Cię ci, którzy nie śpią i stoją przed Twą chwałą i błogosławią Cię, wielbią Cię i sławią mówiąc: Święty, Święty, Święty! Pan Duchów napełnia ziemię duchów.

(13) Tam oczy moje ujrzały tych wszystkich, którzy nie śpią i stoją przed Nim i błogosławią Go mówiąc: „Błogosławiony! Błogosławione imię Pana na wieki”.

(14) Twarz moja została przemieniona do tego stopnia, że nie mogłem już nań patrzeć!

 

ROZDZIAŁ 40.

 

(1) I potem ujrzałem tysiące tysięcy i dziesiątki tysięcy nieprzeliczonych [bytów] stojących przed Chwałą Pan Duchów.

(2) Spojrzałem i ujrzałem po czterech stronach Pana Duchów cztery postacie różniące się od tych stojących [obok]. Poznałem ich imiona, albowiem anioł, który przyszedł ze mną, dał mi poznać ich imiona i wyjawił mi wszystkie tajemnice.

(3) Posłyszałem głosy tych czterech, którzy śpiewem uwielbiali Pana Chwały.

(4) Pierwszy głos wielbił Pan Duchów na wieki.

(5) Drugi głos wielbił wybranego i wybranych, którzy byli złączeni z Panem Duchów.

(6) Trzeci głos, który usłyszałem, [należał do tych] , którzy błagali i modlili się za mieszkańców ziemi i wstawiają się [za nimi] w imię Pana Duchów.

(7) Czwarty głos, który usłyszałem, [należał do tych], którzy wypędzali szatanów i nie pozwalali im stawić się przed Panem Duchów, aby oskarżać mieszkańców ziemi.

(8) Potem zapytałem anioła pokoju, który przyszedł ze mną i pokazał mi to wszystko, co ukryte: „Kim są te cztery postacie, które widziałem i których słowa usłyszałem i zapisałem?”

(9) Odpowiedział mi: „Ten pierwszy to Michał, miłosierny i łagodny. Ten drugi to Rafał, który zajmuje się wszystkimi chorobami i ranami synów ludzkich. Trzeci to Gabriel, który przewodniczy wszelkim mocom. Czwarty to Fanuel, który zajmuje się pokutą i jest nadzieją tych, którzy dziedziczą życie wieczne.

(10) To są czterej aniołowie Najwyższego Pana”. W owych dniach usłyszałem cztery głosy.

ROZDZIAŁ 41.

(1) Następnie ujrzałem wszystkie sekrety nieba: jak podzielone jest królestwo i jak na wadze mierzy się ludzkie czyny.

(2) Ujrzałem tam siedzibę wybranych i mieszkanie świętych.

(4) Oczy moje ujrzały wszystkich wypędzanych stamtąd grzeszników, którzy wyparli się imienia Pana Duchów. Usuwano ich, bo nie mogli pozostać tam z powodu kary, którą wymierzył [im] Pan Duchów.

(3) Oczy moje ujrzały tam tajemnice błyskawic, gromów, tajemnice rozprowadzania wiatrów, które wieją na ziemi, oraz tajemnice obłoków i rosy. Zobaczyłem, skąd wychodzi [rosa] i skąd [ wiatry ] żywią się pyłem ziemi.

(4) Ujrzałem tam zamknięte spichlerze, z których rozdzielane są wiatry, spichlerz gradu, spichlerz mgły i spichlerz chmur, a jego obłoki zwisają nad ziemią od samego początku świata.

 

(5) Zobaczyłem komnaty słońca i księżyca, skąd wychodzą i dokąd wracają – ich zachody są wspaniałe – i dlatego jeden bardziej doznaje czci od drugiego. I jak wspaniały jest ich bieg, jak nie zbaczają ze [swej] drogi, ani nie wydłużają, ani nie skracają swej własnej orbity. [Widziałem], jak jedno i drugie dochowują wierności danej [przez nich] przysiędze.

(6) Słońce wychodziło jako pierwsze i szło swoją drogą z rozkazu Pana Duchów, którego imię trwa na wieki.

(7) A potem [ma miejsce] ukryty i widoczny bieg księżyca. Kroczy on własną orbitą w tym miejscu dniem i nocą. Jeden naprzeciw drugiego stoi przed Panem Duchów i sławią i wychwalają i nie ustają [uwielbiać], ponieważ dla nich odpoczynkiem jest oddawanie chwały.

(8) Albowiem jaśniejące słońce dokonuje licznych obrotów na błogosławieństwo lub na przekleństwo, a bieg księżyca jest światłem dla sprawiedliwych, a ciemnością dla niegodziwców, w imię Pana, który oddzielił światłość od ciemności, rozdzielił duchy i umocnił duchy sprawiedliwych w imię swej sprawiedliwości.

(9) Żaden bowiem [Mu w tym] nie może przeszkodzić ani żadna potęga nie może [Mu tego] utrudnić, gdyż On jako Sędzia widzi wszystkich i sądzi wszystkich przed swoim obliczem.

ROZDZIAŁ 42.

(1) Mądrość nie znalazła miejsca na swe zamieszkanie i jej siedzibą było niebo.

(2) Przyszła, aby zamieszkać wśród synów ludzkich, ale nie znalazła miejsca. Wróciła na swoje miejsce i zasiadła w pośrodku aniołów.

(3) Niesprawiedliwość wyszła ze swoich komnat, znalazła tych, których nie szukała, zamieszkała wśród nich jak deszcz na pustyni i jak rosa na wyschniętej ziemi.

ROZDZIAŁ 43.

(1) Ujrzałem inne błyskawice i gwiazdy nieba i ujrzałem, jak On woła je po imieniu i jak one Go słuchają.

(2) Zobaczyłem, jak ważono je na wadze sprawiedliwości stosownie do ich światła, rozpiętości ich powierzchni i dnia pojawiania się ich i orbity [po której chodzą] . Grom rodził grom. Ich obieg był według liczby aniołów, a oni dochowywali sobie wierności.

(3) Zapytałem anioła, który chodził ze mną i pokazywał mi rzeczy tajemne: „Kim oni są?”

(4) Odpowiedział mi: „To ich wygląd, który Pan Duchów ci pokazał. To są imiona sprawiedliwych, którzy mieszkają na ziemi i wierzą w imię Pan Duchów na wieki”.

 

ROZDZIAŁ 44.

 

(1) I ujrzałem inne tajemnice dotyczące gromu: jak wywodzą się one z gwiazd, jak stają się błyskawicami i jak nie mogą razem z nimi przebywać.

ROZDZIAŁ 45.Przypowieść Druga

(1) Jest to druga przypowieść o tych, którzy odrzucają imię mieszkania świętych i Pana Duchów.

(2) Nie wejdą oni do nieba ani nie zstąpią na ziemię: taki będzie los grzeszników, którzy odrzucają imię Pana Duchów i zachowani są na dzień ucisku i niedoli.

(3) W owym dniu mój Wybrany zasiądzie na tronie chwały i dokona wyboru ich czynów i niezliczonych ich mieszkań. Duch ich stwardnieje wewnątrz, kiedy ujrzą moich Wybranych i tych, którzy wzywają mojego imienia świętego i chwalebnego.

(4) Sprawię w owym dniu, że mój Wybrany zamieszka pośrodku nich, i przemienię niebo i uczynię je wiecznym błogosławieństwem i światłem.

(5) I przemienię suchy ląd i uczynię go błogosławieństwem. Sprawię, że moi wybrani zamieszkają na nim. Lecz ci, którzy popełniają grzech i zło, nie będą po nim chodzić.

(6) Albowiem spojrzałem na moich sprawiedliwych i nasyciłem ich zbawieniem i postawiłem ich przede mną.

(7) Gdy chodzi jednak o grzeszników, to mam gotowy wyrok, aby ich zgładzić z powierzchni ziemi.

ROZDZIAŁ 46.

(1) I tam ujrzałem kogoś, kto miał „Głowę Dni” i jego głowa [była] biała jak wełna i z nim [był] inny, którego twarz miała wygląd człowieka, i jego twarz [była] pełna łaski, jak jednego ze świętych aniołów.

(2) Zapytałem jednego ze świętych aniołów, którzy przyszli ze mną, i pokazał mi wszystkie tajemnice o tym Synu Człowieczym, kto on jest, skąd on jest i dlaczego chodzi z „Głową Dni”?

(3) Odpowiadając mi rzekł do mnie: „To jest Syn Człowieczy, do którego należy sprawiedliwość i z którym mieszka sprawiedliwość. On to objawi cały skarbiec tajemnic. Jego to wybrał Pan Duchów; ma on zwyciężać przed Panem Duchów, w sprawiedliwości na wieki.

(4) I ten Syn Człowieczy, którego widziałeś, wypłoszy królów i możnych z ich miejsc odpocznienia i mocarzy z ich tronów i rozwiąże nerki mocarzy i połamie zęby grzeszników.

(5) I wypędzi królów z ich tronów i z ich królestw, bo go nie wywyższyli i nie oddali mu czci, i pokornie nie uznali, skąd zostało im dane królestwo.

 

(6) Wypędzi oblicza mocarzy i napełni ich wstyd, i ciemność będzie ich mieszkaniem, i robaki będą ich miejscem odpocznienia. Nie będą mieć nadziei powstania z ich miejsc odpocznienia, bo nie sławili imienia Pana Duchów.

(7) To są ci, którzy sądzą gwiazdy nieba i podnoszą swe ręce przeciw Najwyższemu i depczą suchy ląd i mieszkają na nim. I wszystkie ich czyny pokazują niegodziwość… i ich moc [pozostaje] na ich bogatych i ich wiara jest w bogów, których uczynili swoimi rękami i zapierają się imienia Pana Duchów.

(8) Zostaną wypędzeni z domów Jego zgromadzenia i wiernych, którzy zawiśli na imieniu Pana Duchów.

ROZDZIAŁ 47.

(1) W owych dniach modlitwa sprawiedliwych i krew sprawiedliwych wystąpi z ziemi przed Pan Duchów.

(2) W tych dniach święci, którzy mieszkają wysoko w niebie, zjednoczą się w jeden głos i będą błagać, prosić, chwalić i składać dziękczynienie i błogosławić w imię Pana Duchów, z powodu krwi sprawiedliwych, która została wylana i [z powodu] modlitwy sprawiedliwych, aby nie ustała przed Panem Duchów, aby oddano im sprawiedliwość i aby ich cierpliwość nie trwała wiecznie.

(3) I w owych dniach ujrzałem Głowę Dni siedzącego na tronie swej chwały i księgi żyjących zostały przed nim otwarte i wszystkie jego zastępy, które [mieszkają] wysoko w niebie, i jego rada stały przed nim.

(4) I serca świętych pełne były radości, że liczba sprawiedliwości została osiągnięta i że zażądano krwi sprawiedliwych przed Pan Duchów.

ROZDZIAŁ 48.

(1) I na tym miejscu ujrzałem niewyczerpalne źródło sprawiedliwości i wiele źródeł mądrości otaczało je i wszyscy spragnieni pili z nich i napełnieni byli mądrością i ich mieszkanie [było] ze sprawiedliwymi i świętymi i wybranymi.

(2) I w owej godzinie ów Syn Człowieczy został nazwany w obecności Pana Duchów i jego imię [zostało wspomniane] przed Głową Dni.

(3) Zanim słońce i konstelacje zostały stworzone, zanim gwiazdy nieba zostały utworzone, jego imię zostało nazwane przed Pana Duchów.

(4) Będzie on łaską dla sprawiedliwych i świętych, aby mogli się oni na nim wesprzeć i nie upaść i [będzie on] światłem narodów i nadzieją tych, którzy smucą się w sercach swoich.

(5) Ci wszyscy, którzy mieszkają na suchym lądzie, padną i oddadzą mu pokłon i będą błogosławić, chwalić i sławić psalmami imię Pana Duchów.

(6) I z tego powodu został on wybrany i ukryty przed nim, zanim świat został stworzony i na wieki.

(7) Lecz mądrość Pana Duchów objawiła go świętym i sprawiedliwym, bo ustrzegł los sprawiedliwych, bo oni znienawidzili i odrzucili ten świat niegodziwości i znienawidzili wszystkie jego czyny i drogi w imię Pana Duchów, ponieważ w jego imieniu są zbawieni i on jest tym, który zażąda ich życia.

(8) I w owych dniach królowie ziemi i mocarze, którzy posiadają suchy ląd, będą mieć przygnębione twarze z powodu czynów swoich rąk, gdyż w dzień ich ucisku i niepokoju nie zbawią się.

(9) I dam ich w ręce moich wybranych. Jak słoma w ogniu i jak ołów w wodzie tak będą się palić przed sprawiedliwymi i topić przed świętymi i nie znajdzie się żaden po nich ślad.

(10) I w dzień ich zmartwienia nastanie odpoczynek na ziemi i upadną przed nim i nie powstaną. I nikt się nie znajdzie, kto ich weźmie swoimi rękami i podniesie ich, bo zaparli się Pana Duchów i Jego Mesjasza. Niech imię Pan Duchów będzie błogosławione!

ROZDZIAŁ 49.

(1) Bo mądrość została wylana jak woda i chwała nie upadnie przed nim na wieki wieków.

(2) Bo on jest mocny we wszystkich tajemnicach sprawiedliwości i niegodziwość przeminie jak cień i nie będzie miała istnienia. Bo Wybrany stoi przed Pan Duchów i jego chwała jest na wieki wieków i jego moc po wszystkie pokolenia.

(3) I w nim mieszka duch mądrości i duch, który daje zrozumienie i duch wiedzy i mocy i duch tych, którzy śpią w sprawiedliwości.

(4) I osądzi on rzeczy, które są tajemne, i nikt nie będzie mógł powiedzieć jałowego słowa przed nim, bo został on wybrany przed Pana Duchów zgodnie z jego wolą.

ROZDZIAŁ 50.

(1) W owych dniach nastąpi zmiana dla świętych i wybranych. Światło dni spocznie nad nimi, chwała i cześć powrócą do świętych.

(2) W dniu nagromadzą się nieszczęścia nad grzesznikami, ale sprawiedliwi zwyciężą w imię Pana Duchów. Ukaże to innym, aby zaczęli pokutować i porzucili dzieła rąk swoich.

(3) Pan Duchów nie uczci ich, jednakże w jego imieniu mogą być zbawieni. Pan Duchów zmiłuje się nad nimi, bo wielkie jest Jego miłosierdzie.

(4) Jego wyrok jest sprawiedliwy, przed jego chwałą i sądem nie ma miejsca na niesprawiedliwość. Kto jednak nie będzie czynił pokuty przed Nim, zginie.

(5) „I odtąd nie będę miał miłosierdzia dla nich” – mówi Pan Duchów.

 

ROZDZIAŁ 51.

(1) W owych dniach ziemia odda to, co jej powierzono, Szeol zwróci to, co otrzymał, i Zagłada odda to, co posiada.

(2) Wybierze spośród nich sprawiedliwych i świętych, bo nadszedł dla nich dzień zbawienia.

(3) W owych dniach Wybrany zasiądzie na swym tronie i usta jego wyjawią wszystkie tajemnice mądrości, bo Pan Duchów wyjawił mu je i go uwielbił.

(4) W owych dniach góry będą skakać jak barany, a pagórki brykać jak jagnięta nasycone mlekiem i wszyscy staną się aniołami w niebie.

(5) Oblicza ich jaśnieć będą radością, bo w owych dniach powstanie Wybrany i ziemia ucieszy się i sprawiedliwi będą na niej mieszkać, a wybrani po niej będą chodzić i przechadzać się.

ROZDZIAŁ 52.

(1) Po tym czasie na tym samym miejscu, gdzie miałem te wszystkie widzenia tajemnic – bo zostałem porwany przez gwałtowny wiatr i zaniesiono mnie na zachód –

(2) Moje oczy ujrzały tajemnice nieba i to wszystko, co dzieje się na ziemi: górę żelazną i górę miedzianą, górę srebrną i górę złotą, górę z miękkiego metalu i górę z ołowiu.

(3) „Zapytałem anioła, który szedł ze mną, mówiąc: „Co to są za rzeczy, które widziałem w tajemnicy?”

(4) Odpowiedział mi: „To wszystko, co widziałeś, służy władzy jego Mesjasza, aby był mocny i dzielny na ziemi”.

(5) Anioł pokoju odpowiadając mi rzekł: „Poczekaj chwilę, a zobaczysz to wszystko, co jest tajemnicą, zostanie ci objawione to, co Pan Duchów ustanowił.

(6) Góry, które widziałeś: góra żelazna, góra miedziana, góra srebrna, góra złota, góra z miękkiego metalu i góra z ołowiu, te wszystkie góry wobec Wybranego będą jak wosk przed ogniem i jak woda, spadająca na nie z góry. Osłabną one pod jego stopą.

(7) W owych dniach stanie się to, że ludzie nie znajdą ratunku ani dzięki złotu, ani dzięki srebru. Nie zdołają się uratować lub uciec.

(8) Nie będzie ani żelaza na wojnę, ani materiału na pancerz. Brąz będzie nieużyteczny i cyna będzie bezużyteczna i na nic się zda, a ołów nie będzie potrzebny.

(9) Gdy Wybrany pojawi się przed Panem Duchów, wszystko to zostanie starte i zniszczone z powierzchni ziemi”.

 

ROZDZIAŁ 52.

(1) Moje oczy ujrzały tam głęboką dolinę, a usta jej były otwarte. Ci wszyscy, którzy mieszkają na suchym lądzie i morzu i wyspach, znosili do niej dary, prezenty i ofiary, ale ta głęboka dolina nie napełniała się.

(2) Ręce ich popełniały zło i to wszystko, co sprawiedliwi wypracowali, grzesznicy złośliwie zjadali. Tak zatem grzesznicy zostaną unicestwieni przed obliczem Pan Duchów i wypędzeni na wieki wieków z powierzchni ziemi.

(3) Ujrzałem bowiem aniołów kary idących, którzy przygotowywali wszelkiego rodzaju narzędzia tortur dla Szatana.

(4 )Zapytałem anioła pokoju, który przyszedł ze mną, mówiąc doń: „Dla kogo przygotowane są te narzędzia?”

(5) Odpowiedział mi: „Przygotowują je oni dla królów i możnych tej ziemi, żeby za ich pomocą ich zniszczyć.

(6) Następnie Sprawiedliwy i Wybrany ukaże dom swego zgromadzenia. Odtąd w imię Pan Duchów nie zaznają kłopotów.

(7) Natomiast te góry stojące przed nimi nie będą [stałe] jak ziemia, pagórki staną się źródłem wody, a sprawiedliwi odpoczną od złego traktowania ich przez grzeszników.

ROZDZIAŁ 54.

(1) Spojrzałem w kierunku innej części ziemi. Zobaczyłem tam głęboką dolinę z płonącym ogniem.

(2) Wzięto królów i możnych i rzucono do tej doliny.

(3) Tam moje oczy ujrzały, że to dla nich zrobiono te narzędzia: niezwykle ciężkie żelazne okowy.

(4) Zapytałem anioła pokoju, który przyszedł ze mną, mówiąc: „Dla kogo są przygotowane te okowy?”

(5) Odpowiedział mi: „Są one przygotowane dla zastępów Azazela, aby je wziąć i wrzucić do głębin otchłani. Zgodnie z poleceniem Pana Duchów czeluść ich zostanie przykryta chropowatymi kamieniami.

(6) W owym wielkim dniu Michał, Gabriel, Rafał i Panuel (Fanuel) pochwycą ich i wrzucą do płonącego pieca, aby Pan Duchów mógł wziąć pomstę na nich za ich niegodziwość, za to, że ulegli Szatanowi i sprowadzili na manowce mieszkańców ziemi.

(7) W owych dniach nastanie kara Pana Duchów. Wszystkie spichlerze wody, które są nad niebem i pod ziemią, zostaną otwarte

(8) I wszystkie wody połączą się z wodami znajdującymi się nad niebem. Woda, która jest nad niebem, jest rodzaju męskiego, a woda, która jest pod ziemią, jest rodzaju żeńskiego.

(9) To wszystko, co mieszka na suchym lądzie, i to, co mieszka pod krańcami niebios, ulegnie zagładzie.

(10) W ten sposób uznają swoją niegodziwość ci, którzy ją popełnili na ziemi, i poprzez nią zostaną zniszczeni.

ROZDZIAŁ 55.

(1) Następnie Przedwieczny pożałował i powiedział: „Bezcelowo zniszczyłem wszystkich mieszkańców ziemi”.

(2) I poprzysiągł na swe wielkie imię: „Odtąd nie zrobię tego wszystkim mieszkańcom ziemi. Postawię znak na niebie. Będzie on pomiędzy mną a nimi rękojmią wierności, tak długo, jak długo niebo będzie nad ziemią. Stanie się to z mojego rozkazu.

(3) Podczas gdy kiedyś starałem się ich chronić ręką aniołów w dniu utrapienia i ucisku, [to teraz] ustanowiłem nad nimi moją karę i mój gniew -mówi Pan Duchów. – O potężni królowie, którzy mieszkacie na ziemi, będziecie musieli patrzeć na mego Wybranego siedzącego na tronie mojej chwały i sądzącego w imieniu Pana Duchów Azazela, wszystkie jego zastępy i wszystkie jego duchy”.

ROZDZIAŁ 56.

(1) Zobaczyłem tam zastępy aniołów kary, którzy chodzili i trzymali żelazne i brązowe okowy.

(2) Zapytałem anioła pokoju, który przyszedł ze mną, mówiąc: „Do kogo udają się ci, co trzymają łańcuchy?”

(3) Odpowiedział mi: „Każdy z nich idzie do swoich wybranych i umiłowanych, aby wrzucić ich do głębokiej czeluści doliny.

(4) Wówczas dolina ta zostanie napełniona ich wybranymi. Dopełnią się dni ich życia i odtąd nie będą się już liczyły dni ich kuszenia.

(5) W owych dniach zgromadzą się aniołowie i poślą w kierunku wschodnim do Partów i Medów swoich dowódców, aby tam pobudzić królów, tak że ogarnie ich duch rozruchów. Powstaną ze swoich tronów, jak i wyjdą ze swoich legowisk i jak zgłodniałe wilki ze swych nor.

(6) Pójdą, by zdeptać ziemię Jego wybranych i ziemia Jego wybranych zostanie otwarta, by mogli przez nią przejść.

(7) Lecz miasto moich sprawiedliwych stanie się przeszkodą dla ich koni. Zaczną się wzajemnie zabijać, a ich [własna] prawica skieruje się przeciw nim samym. Nie rozpozna brat swego brata, ani syn swego ojca lub swej matki. Takie będzie mnóstwo trupów. Oby ich kara nie była daremna.

 

(8) W owych dniach Szeol otworzy swe usta, zostaną w nim pogrążeni i ustaną ich morderstwa. Szeol pochłonie grzeszników na oczach wybranych”.

 

ROZDZIAŁ 57.

(1) Ujrzałem następnie inny zastęp wozów. Ludzie, którzy na nich jechali, przybywali ze wschodnim i zachodnim wiatrem aż do pory południowej.

(2) Słychać było rumor ich wozów i kiedy zaczął się ten hałas, Święci w niebie poznali to, co nadchodziło. Kolumna ziemi zachwiała się na swej podstawie i przez cały dzień słychać było straszny huk od jednego do drugiego krańca ziemi.

(3) Wszyscy padli na twarz i oddali cześć Panu Duchów. Jest to koniec drugiej przypowieści.

ROZDZIAŁ 58. Przypowieść Trzecia

(1) Rozpocząłem opowiadać trzecią przypowieść o sprawiedliwych i wybranych.

(2) Błogosławieni jesteście, sprawiedliwi i wybrani, bo los wasz jest chwalebny!

(3) Sprawiedliwi będą w świetle słońca i wybrani w świetle życia wiecznego. Nie będzie końca dniom ich życia i niezliczone będą dni świętych.

(4) Będą szukać światła i znajdą sprawiedliwość u Pan Duchów. Sprawiedliwi posiądą pokój w imię wiecznego Pana.

(5) Następnie powiedzą świętym, żeby szukali w niebie tajemnic sprawiedliwości, losu wiary, która stała się jasna jak słońce na ziemi, ciemność zaś ustąpiła.

(6) Nieustannie świecić będzie światło, a dni będzie bez liku, bo unicestwiona zostanie ciemność i światło trwać będzie przed Panem Duchów, światłość prawości trwać będzie przed Panem Duchów na wieki.

ROZDZIAŁ 59.

(1) W owych dniach moje oczy zobaczyły tajemnice błyskawic i świateł oraz rządzące nimi prawa. Będą błyskać na błogosławieństwo lub na przekleństwo tak, jak zechce Pan Duchów.

(2) Ujrzałem tam tajemnice grzmotu, jak grzmi on na niebiosach w górze i jak rozchodzi się jego głos. Pokazano mi mieszkanie ziemi i głos grzmotu ku pokojowi i błogosławieństwu lub ku przekleństwu stosownie do słowa Pan Duchów. Potem pokazano mi wszystkie tajemnice świateł i błyskawic. Błyskają one, aby przynieść błogosławieństwo i obfitość plonów.

ROZDZIAŁ 60.

(1) W roku 500, w miesiącu siódmym, w czternastym [dniu] miesiąca w życiu [Henocha]. W tej przypowieści ujrzałem, jak niebiosa niebios uległy gwałtownemu wstrząsowi i nastąpiło niezwykłe poruszenie wśród zastępów Najwyższego i tysiąca tysięcy i dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy aniołów.

(2) Wówczas ujrzałem Przedwiecznego siedzącego na tronie swej chwały. Aniołowie i sprawiedliwi stali wokół Niego.

(3) Ogarnęło mnie wielkie drżenie i strach mnie przejął, zadrżały moje lędźwie, runęły i rozwiązały się, całe moje jestestwo stopniało i padłem na twarz.

(4) Święty Michał posłał innego świętego anioła, jednego ze świętych aniołów, który mnie podniósł. Gdy mnie podniósł, mój duch powrócił. Albowiem nie mogłem wytrzymać widoku tego zastępu i wstrząsów, i trzęsienia nieba.

(5) Święty Michał powiedział do mnie: „Tak cię przeraził ten widok? Dzień Jego miłosierdzia trwał aż do dzisiaj. Jest On miłosierny i cierpliwy dla mieszkańców ziemi.

(6) Kiedy nastanie dzień i potęga i kara i sąd, który Pan Duchów przygotował dla tych, którzy nie oddają czci sprawiedliwemu Sędziemu, i dla tych, którzy gardzą sprawiedliwym Sędzią i biorą Jego Imię nadaremnie, wówczas dzień ten stanie się dla wybranych dniem przymierza, a dla grzeszników dniem nawiedzenia.

(7) W owym dniu zostaną rozłączone od siebie dwa potwory: żeński potwór, któremu na imię Lewiatan, zamieszka głębokości morza nad źródłami wód,

(8) Natomiast [potwór] męski o imieniu Behemot zajmie swoją piersią ogromną pustynię zwaną Dendain, [leżącą] na wschód od ogrodu, gdzie mieszkają wybrani i sprawiedliwi, gdzie mój pradziad został przyjęty, będący siódmy od Adama, pierwszego człowieka, którego stworzył Pan Duchów”.

(9) Poprosiłem drugiego anioła, aby mi pokazał, jak pewnego dnia oba te potwory zostały oddzielone i wrzucone jeden do głębin morza, a drugi na pustynną ziemię.

(10) Odpowiedział mi: „Synu człowieczy, pragniesz poznać to, co jest tajemnicą”.

(11) Wówczas przemówił do mnie inny anioł, który mi towarzyszył, i pokazał to, co jest tajemne, to, co [jest] pierwsze i ostatnie w niebie, na wysokościach i pod ziemią, w głębinach i na krańcach niebios i u podstaw niebios i w spichlerzach wiatrów,

 

(12) Jak rozprowadzane są duchy, jak się waży źródła i mierzy wiatry według siły podmuchu oraz natężenie światła księżyca (…) rozprowadzanie gwiazd według ich imion i [jak] dokonywane są wszelkie rozprowadzenia.

 

(13) [Pokazał mi] uderzenia piorunów i miejsca, na które one padają, i wszystkie zachodzące podziały w gromach, aby mogły błyskać, oraz posłuszne im zastępy.

(14) Albowiem grom ma miejsca odpoczynku. Wolno mu zwlekać, aby można było usłyszeć jego głos. Jednakże grom i błyskawica są nierozdzielne. Poruszani przez ducha posuwają się razem i nie oddzielają się,

(15) Bo gdy błyskawica błyska, grom wydaje swój głos; jednakże podczas grzmienia duch powoduje przerwę i odpowiedni odstęp między nimi. Zasoby ich uderzeń są tak liczne, jak piasek. Każdy z nich, gdy uderza, powstrzymywany jest odpowiednio cuglami i zmieniają kierunek mocą ducha. Popychani są do przodu zgodnie z liczbą terytoriów ziemi.

(16) Duch morza jest rodzaju męskiego. Jest mocny i odpowiednio do jego mocy powstrzymywany jest cuglami, a jednocześnie popędzany do przodu i rozpraszany wśród gór ziemi.

(17) Duch szronu jest jego aniołem. Duch gradu jest aniołem dobrym.

(18) Duch śniegu uśmierzany jest mocą [Bożą] . Nad nim jest specjalny anioł. To, co z niego wychodzi, jest jak dym, i nazywa się szronem.

(19) Duch mgły nie mieszka razem z nimi w spichlerzach, ale ma swój własny spichlerz, albowiem pojawienie się jej jest pełne majestatu zarówno w świetle jak i w ciemności. Zimą i latem w jej spichlerzu mieszka anioł.

(20) Duch rosy ma swe mieszkanie na krańcach nieba i jest złączony ze spichlerzami deszczu. [Rosa] pojawia się zimą i latem. Jej obłoki łączą się z chmurami tak, że jedno splata się z drugim.

(21) Kiedy duch deszczu wyrusza ze swego spichlerza, przychodzą aniołowie, otwierają spichlerz i wyprowadzają go. Kiedy spada na ziemię, łączy się z wodami znajdującymi się na ziemi i ilekroć łączy się z wodą, która jest na ziemi (…).

(22) W rzeczy samej wody przeznaczone są dla mieszkańców ziemi, ponieważ pożywienie na ziemi pochodzi od Najwyższego, który jest w niebie. Dlatego jest ustalona miara dla deszczu, a aniołowie nią dysponują.

(23) Oto, co widziałem aż do Ogrodu Sprawiedliwych.

(24) Anioł pokoju, który był ze mną, powiedział mi: „Te dwa potwory zostały przygotowane na wielki dzień Boży i będą żywić (…).

(25) Kiedy kara Pana Duchów spadnie na nich, to spadnie tak, aby kara Pan Duchów nie była daremna. Zabije dzieci razem z ich matkami, synów razem z ich ojcami. Następnie nastanie sąd zgodnie z miłosierdziem i cierpliwością [Pan].

ROZDZIAŁ 61.

 

(1) W owych dniach ujrzałem, jak dano dwom aniołom długie powrozy. Przypięli sobie skrzydła i polecieli na północ.

(2) Zapytałem anioła mówiąc: „Dlaczego wzięli oni długie powrozy i poszli?” Powiedział do mnie: „Udali się dokonać pomiarów”.

(3) Anioł, który mi towarzyszył, powiedział: „Ci niosą dla sprawiedliwych miary sprawiedliwe, aby mogli polegać na imieniu Pana Duchów na wieki wieków.

(4) Wybrani zaczną mieszkać z wybranymi, a te miary dane są ku wierze i umocnieniu sprawiedliwości.

(5) Miary te wyjawią wszystkie tajemnice głębokości ziemi, aby ci, którzy umarli na pustyni lub zostali pochłonięci przez ryby morza lub zwierzęta, mogli powrócić i stawić się w dzień Wybranego. Albowiem nikt nie zginie w obecności Pan Duchów i nikt nie zdoła umrzeć”.

(6) Wszystkie potęgi niebios otrzymały rozkaz oraz głos i światło podobne do ognia.

(7) Jednogłośnie wielbili owego Mesjasza, mądrze Go błogosławili i wysławiali. Okazali się mądrymi w mowie i sposobie życia.

(8) Pan Duchów posadził Wybranego na tronie swej chwały. Osądzi On wszystkie dzieła świętych w niebie i zważy na wadze ich czyny.

(9) I kiedy podniesie swą twarz, by sądzić ich tajemne drogi według słowa imienia Pana Duchów oraz ich ścieżki według drogi sprawiedliwego sądu Pan Najwyższego, przemówią jednogłośnie i jednogłośnie będą błogosławić, wielbić, sławić i wychwalać imię Pana Duchów.

(10) I w ów dzień zwoła wszystkie zastępy niebios i wszystkich świętych w górze i zastęp Pan, Cherubim, Serafim i Ofanim oraz wszystkich aniołów mocy i wszystkich aniołów księstw i Wybranego i inny zastęp, który jest na ziemi i nad wodą.

(11) Jednogłośnie będą błogosławić, chwalić, wielbić i wysławiać [Go] w duchu wiary i w duchu mądrości i cierpliwości i w duchu miłosierdzia i w duchu sprawiedliwości i pokoju i w duchu dobroci. I wszyscy jednogłośnie zawołają: „Błogosławiony! Błogosławione niech będzie imię Pana Duchów na wieki wieków”.

(12) Ci wszyscy, którzy nie śpią, w niebie będą Go błogosławić. Wszyscy Jego święci, którzy są w niebie, będą Go błogosławić i wszyscy wybrani, którzy mieszkają w Ogrodzie Życia, i wszelki duch, który zdolny jest błogosławić, chwalić, wysławiać, święcić Jego święte imię i wszelkie ciało będzie ‚niezmiernie chwalić i błogosławić wasze imię Króla Duchów na wieki wieków.

(13) Albowiem wielkie jest miłosierdzie Pan Duchów oraz Jego cierpliwość. To są wszystkie Jego dzieła i wszystkie moce, które uczynił i objawił sprawiedliwym i wybranym w imię Pana Duchów.

ROZDZIAŁ 62.

(1) Pan polecił królom, wielmożom i mieszkańcom ziemi mówiąc: „Otwórzcie swe oczy i podnieście swe rogi. Czy potraficie uznać Wybranego!”

 

(2) Pan Duchów posadził go na tronie swej chwały. Wylano nań ducha sprawiedliwości. Słowo jego ust zabijało wszystkich grzeszników i wszyscy niegodziwcy zostali unicestwieni przed nim.

(3) W owym dniu wszyscy królowie i możnowładcy i wielmoże i ci, którzy posiadają ziemię, powstaną, żeby zobaczyć, jak on zasiada na tronie swej chwały i jak sprawiedliwie osądza się wobec niego sprawiedliwych i nikt nie wypowiada wobec niego żadnego kłamstwa.

(4) Spadnie na nich ból, jak [na] kobietę w czasie trudnego porodu, kiedy jej dziecko wychodzi na świat i doświadcza bólu rodzenia.

(5) Jedni spojrzą na drugich i przerażą się. Pospuszczają oblicza i przejmie ich ból, gdy ujrzą Syna Człowieczego siedzącego na tronie swej chwały.

(6) Potężni królowie i wszyscy panowie ziemscy będą wielbić, błogosławić i wysławiać tego, który posiada wszystkie tajemnice.

(7) Albowiem od początku Syn Człowieczy był ukryty i Najwyższy zachował go przed swą mocą mocy i objawił go [ tylko] wybranym.

(8) Społeczność świętych i wybranych rozrośnie się i wszyscy wybrani staną przed nim w owym dniu.

(9) Wszyscy potężni królowie, wielmoże i panowie ziemscy padną przed nim na twarz, pokłonią się i złożą nadzieję w tym Synu Człowieczym. Będą go błagać i prosić o łaskę.

(10) Ale sam Pan Duchów porazi ich lękiem, tak że spiesznie od Niego uciekną, oblicza ich zapłoną wstydem, a ciemność pokryje ich twarze.

(11) Pochwycą ich aniołowie kary i odpłacą za zło, które wyrządzili Jego dzieciom i Jego wybranym.

(12) Staną się widowiskiem dla Jego sprawiedliwych i wybranych. Ucieszą się, bo spadnie na nich gniew Pan Duchów i Jego miecz nasyci się ich krwią.

(13) Sprawiedliwi i wybrani zostaną w ów dzień zbaw ieni i odtąd nigdy nie zobaczą oblicza grzeszników i nieprawych.

(14) Pan Duchów pozostanie nad nimi i będą ucztować z Synem Człowieczym, oddadzą mu pokłon i będą go wielbić na wieki.

(15) Sprawiedliwi i wybrani powstaną z ziemi, nie będą spuszczać oczu, ale nałożą szatę chwały.

(16) To będzie wasza szata życia od Pan Duchów. Szaty wasze nie zestarzeją się, a chwała wasza nie ustanie przed Panem Duchów.

ROZDZIAŁ 63.

(1) W owych dniach potężni królowie, panowie ziemscy będą błagać aniołów kary, którym zostali wydani, o chwilę zwłoki, aby mogli upaść i oddać cześć Pan Duchów oraz wyznać przed Nim swoje grzechy.

(2) Będą błogosławić i chwalić Pan Duchów i powiedzą: „Błogosławiony niech będzie Pan Duchów i Pan królów, Pan potęgi i Pan bogactwa, Pan chwały i Pan mądrości!

(3) Wszystko, co tajemne, jest przed Tobą jasne, a moc i Twoja po wszystkie pokolenia, Twoja chwała na wieki wieków. Głębokie i nieprzeliczone są wszystkie Twoje tajemnice, a Twoja sprawiedliwość niezmierzona.

(4) Teraz wiemy, że powinniśmy chwalić i błogosławić Pana królów i Tego, który jest Królem nad wszystkimi królami”.

(5) Powiedzą: „Kto nam da chwilę zwłoki, abyśmy mogli chwalić, dziękować i błogosławić Go i wyznać nasze grzechy przed Jego chwałą?

(6) Teraz oczekujemy trochę zwłoki, ale nie znajdujemy. Jesteśmy wypędzani i nie otrzymujemy [jej]. Odeszło od nas światło i ciemność będzie naszym mieszkaniem na wieki wieków.

(7) Bo nie wyznaliśmy naszej wiary wobec Niego i nie chwaliliśmy imienia Pana królów i nie uwielbiliśmy Pana za wszystkie Jego dzieła. Całą naszą nadzieję złożyliśmy w berle naszego królestwa i w naszej chwale.

(8) Nie zbawi On nas w dniu naszego ucisku i klęski i nie znajdziemy chwili zwłoki, by wyznać, że nasz Pan jest wierny we wszystkich swych poczynaniach, we wszystkich swych sądach i sprawiedliwości i że Jego sądy nie mają względu na osoby.

(9) Odeszliśmy od niego z powodu naszych czynów, a wszystkie nasze grzechy dokładnie policzono”.

(10) Następnie dodadzą: „Nasze dusze nasyciły się dobrami nabytymi niegodziwie, lecz to nie przeszkoda, abyśmy poszli w płomienie męki Szeolu”.

(11) Potem oblicza ich napełnią się ciemnością i wstydem przed owym Synem Człowieczym i zostaną od niego odpędzeni. Pomiędzy nim a nimi stanie miecz.

(12) Tak mówi Pan Duchów: „To jest prawo i sąd przeciw możnym, królom, władcom i posiadaczom ziemi wydane przez Pana Duchów”.

ROZDZIAŁ 64.

(1) Ujrzałem inne postacie ukryte w tym miejscu.

(2) Usłyszałem głos anioła mówiący: „To są aniołowie, którzy zstąpili z nieba na ziemię i objawili to, co stanowi tajemnicę dla ludzi. Skusili oni ludzi doprowadzając ich do grzechu”

ROZDZIAŁ 65.

(1) W owych dniach zobaczył Noe, że pochyliła się ziemia i przybliżyło jej zniszczenie.

(2) Wyruszył stamtąd, udał się na krańce ziemi i zawołał do swego pradziada Henocha. Zbolałym głosem Noe trzykrotnie zawołał: „Posłuchaj mnie, posłuchaj mnie, posłuchaj mnie!”

(3) Powiedział do niego: „Powiedz mi, co się stało na ziemi, że tak się męczy i chwieje. Czy i ja mam razem z nią zginąć?”

(4) Natychmiast miał miejsce wielki wstrząs ziemi i dał się słyszeć głos z nieba. Padłem na twarz.

(5) Przyszedł mój pradziad Henoch, stanął przy mnie i powiedział mi: „Dlaczego wołałeś do mnie tak gorzkim głosem i płaczem?

(6) Wyszedł rozkaz sprzed Pana przeciw mieszkańcom ziemi, że musi nastać ich koniec, bo poznali wszystkie tajemnice aniołów i gwałt i moce szatanów, tajemnicę tajemnic, całą tajemnicę guślarzy, moc czarów i moc tych, którzy wytapiają metal na całej ziemi.

(7) Nauczyli się wyrabiać srebro z pyłu ziemi i jak wytapiać metal na ziemi.

(8) Bo ołów i cyna nie rodzą się z ziemi jako pierwsze. Istnieje źródło, które je wydaje. Zarządza nim anioł i ten anioł je wydziela”.

(9) Potem mój pradziad Henoch chwycił mnie swoją ręką, podniósł mnie i rzekł do mnie: „Idź! Zapytałem bowiem Pana Duchów na temat tego zamętu na ziemi.

(10) Powiedział mi: ‚Z powodu ich niegodziwości postanowiono ten ostateczny wyrok na grzeszników. Nie będą się oni już liczyć przede Mną. Z powodu czarów, których szukali i wyuczyli się ich, ziemia i jej mieszkańcy zostaną zniszczeni’.

(11) Co zaś tyczy się tych tutaj, nigdy nie zaznają schronienia, gdyż wyjawili oni ludziom tajemnice. To są potępieńcy. Natomiast gdy chodzi o ciebie, mój synu, Pan Duchów wie, że ty jesteś czysty i wolny od ohydy pochodzącej z tajemnic.

(12) Zachował twe imię wśród świętych, zbawi cię wśród mieszkańców ziemi. Postanowił, że twoje potomstwo trwać będzie w sprawiedliwości przeznaczając je do wielkiej chwały. Z jego nasienia powstanie źródło niezliczonych sprawiedliwych i świętych na wieki”.

 

ROZDZIAŁ 66.

(1) Potem pokazał mi aniołów kary, którzy są gotowi przyjść i wypuścić moce wody znajdującej się pod ziemią, aby dokonać sądu i zniszczenia na wszystkich mieszkańcach ziemi.

(2) Pan Duchów nakazał aniołom, którzy wychodzili, by nie podnosili rąk, lecz byli w pogotowiu. Aniołowie ci przewodzili mocom wód.

(3) I odszedłem od Henocha.

 

ROZDZIAŁ 67.

(1) W owych dniach słowo Pan przyszło do mnie i powiedziało mi: „Noe! Oto twoje postępowanie stanęło przede mną, postępowanie bez zarzutu, postępowanie miłości i sprawiedliwości.

(2) Teraz aniołowie przygotowują drewnianą [arkę] i kiedy wykonają to zadanie, położę moją rękę na niej i zabezpieczę. Wyjdzie z niej nasienie życia, ziemia się odmieni i nie pozostanie bez ludzi.

(3) Utrwalę twe pokolenie na wieki i rozsieję tych, którzy mieszkają z tobą na powierzchni ziemi. Już nie spuszczę nieszczęścia na powierzchnię ziemi, lecz [pokolenie twoje] będzie błogosławione i będzie się mnożyć na ziemi w imię Pana”.

(4) Tych aniołów, którzy pokazali niegodziwość, zamknie w owej płonącej dolinie, którą mój pradziad Henoch uprzednio mi pokazał po zachodniej stronie, w pobliżu gór złotych, srebrnych, żelaznych, z miękkiego metalu i cyny.

(5) Ujrzałem tę dolinę, w której było wielkie poruszenie i bulgotanie wód.

(6) Wydobywał się w tym miejscu zapach siarki i łączył z tymi wodami. Owa dolina aniołów, którzy zwiedli [ludzi], płonie pod ziemią.

(7) Dolinami tej samej [okolicy] płyną rzeki ognia, gdzie ci aniołowie, którzy zwiedli mieszkańców ziemi, poniosą karę.

(8) W owych dniach służyły one królom, możnym, wielmożom i mieszkańcom ziemi za lekarstwo dla duszy i ciała. Posłużą im również za karę duchową. Duch ich napełnił się żądzą. Dlatego zostaną ukarani w ciele, ponieważ zaparli się Pana Duchów. Codziennie widzieli swoją karę, a mimo to nie uwierzyli w Jego imię.

(9) Tak samo, jak płoną ich ciała, tak samo dokonuje się w nich zmiana ducha na wieki wieków, bo nikt nie może wypowiadać czczych słów przed Panem Duchów.

(10) Dosięgnie ich sąd, bo uwierzyli żądzy swoich ciał, a zaparli się ducha Pana.

(11) Te same wody w owych dniach ulegną zmianie, albowiem kiedy aniołowie zostaną ukarani w tych wodach, zmieni się temperatura tego źródła i woda stanie się zimna.

(12) Usłyszałem świętego Michała, który się obmywał i mówił: „Ten sąd, którym aniołowie są sądzeni, jest świadectwem dla królów i możnych posiadaczy ziemi.

(13) Albowiem te wody sądu [służą] do uleczenia ciał królów i dla przyjemności ich ciała. Ale oni nie chcą uznać i uwierzyć, że wody zmienią się i staną się ogniem płonącym na wieki”.

 

ROZDZIAŁ 68.

(1) Potem mój pradziad Henoch objaśnił mi wszystkie tajemnice zawarte w księdze oraz w przekazanych mu przypowieściach. Zebrał je razem dla mnie w Księdze Przypowieści.

(2) W owym dniu święty Michał odpowiedział Rafałowi mówiąc: „Ogarnia mnie moc ducha i gniew mnie napełnia wobec surowości kary nałożonej za [rozpowszechnienie] tajemnic. Któż może znieść surowość dokonanego i zatwierdzonego wyroku, by nie zostać przezeń zniszczony?

(3) Święty Michał ponownie zwrócił się do Rafała i rzekł: „Czyjeż serce nie zmięknie na ten widok i czyje nerki nie poruszą się z powodu wypowiedzianego nad nimi wyroku?”

(4) Kiedy oni tak stali przed Panem Duchów, Michał odezwał się do Rafała tymi słowy: „Nie chciałbym być na ich miejscu przed obliczem Pana. Pan Duchów rozgniewał się na nich, ponieważ działali tak, jakby sami byli Panami.

(5) Dlatego to wszystko, co zostało postanowione w tajemnicy, spadnie na nich na wieki wieków. Albowiem żadnego anioła ani żadnego człowieka nie spotka ten los. Tylko oni otrzymają tę karę na wieki wieków”.

 

ROZDZIAŁ 69.

(1) Jednakże po tym wyroku nadal będą przerażać i prowokować mieszkańców ziemi za to, że im to pokazali.

(2) Oto imiona tych aniołów: pierwszym z nich jest Szernijaza, drugim Artakifa, trzecim Armen, czwartym Kokabiel, piątym Turiel, szóstym Ramiel, siódmym Daniel, ósmym Nukael, dziewiątym Barakiel, dziesiątym Azazel, jedenastym Armaros, dwunastym Batriel, trzynastym Basasael, czternastym Ananel, piętnastym Turiel, szesnastym Samsiel, siedemnastym Jedtarel, osiemnastym Tumiel, dziewiętnastym Turiel, dwudziestym Rumiel, dwudziestym pierwszym Azazel.

(3) To są wodzowie aniołów oraz imiona setników, pięćdziesiątników i dziesiętników.

(4) Imię pierwszego jest Jekon (JKN). To jest ten, który zwiódł wszystkie byty anielskie. Sprowadził ich na ziemię i uwiódł ich przy pomocy córek ludzkich.

(5) Imię drugiego jest Asbeel. Ten podsunął zły plan świętym bytom anielskim i zwiódł je tak, że zanieczyścili swe ciała z córkami ludzkimi.

(6) Imię trzeciego jest Gadrael. Ten pokazał wszelkie śmiertelne ciosy synom ludzkim. On zwiódł Ewę i pokazał ludziom oręż śmierci: tarcze, pancerze i miecz do zabijania i wszelki śmiertelny oręż ludzi.

(7) To z jego poduszczenia to wszystko przyszło na mieszkańców ziemi od owego czasu aż na wieki wieków.

(8) Imię czwartego jest Penemue. Ten pokazał ludziom gorycz i słodycz oraz wyjawił im wszystkie tajemnice wiedzy.

(9) Nauczył ludzi sztuki pisania atramentem i [wyrobu] papieru. Przez to wielu poszło na manowce od dawien dawna aż po dziś dzień.

(10) Ludzie bowiem nie zostali stworzeni po to, aby wzmacniali swoją wiarę piórem i atramentem.

(11) Ludzie bowiem zostali stworzeni po to, aby stali się jak aniołowie, czyli sprawiedliwi i czyści, i aby ich nie dotknęła wszystko niszcząca śmierć. Jednakże z powodu owej nauki idą ku zagładzie i z powodu owej mocy niszczy ich śmierć.

(12) Piąty ma na imię Kasdeja. Ten pokazał ludziom wszystkie złe ciosy duchów i demonów oraz ciosy atakujące embrion w łonie [matki] tak, że następuje poronienie. [Pokazał też ciosy atakujące] duszę. [Pokazał im] ukąszenia węża i porażenia w południe, dziecko bestii zwanej „samiec” […]

(13) To jest zadanie Kesbeela, przyczyny przysięgi, który pokazał [przysięgę] świętym. Kiedy mieszkał na wysokości w chwale nazywał się Beka.

(14) On to powiedział świętemu Michałowi, że ma wyjawić mu tajemne imię, żeby mogli wspomnieć je w przysiędze, tak żeby ci, którzy wyjawili ludziom wszystko, co jest tajemne, zadrżeli przed tym imieniem i przysięgą.

(15) Jest to moc tej przysięgi, bo ona jest potężna i mocna. Bóg przekazał tę przysięgę Akaego w ręce świętego Michała.

(16) Oto tajemnice tej przysięgi: dzięki Jego przymierzu […] jest trwałe. Niebo zostało zawieszone przed stworzeniem świata i pozostaje tam na wieki.

(17) I Dzięki temu ziemia została założona na wodzie, i od sekretnych tajników gór przychodzą piękne wody, od stworzenia świata aż do wieczności.

(18) Dzięki temu przymierzu zostało stworzone morze. Umieścił w nim piasek jako fundament z uwagi na czas gniewu i od początku stworzenia nie przekracza ono swoich granic.

(19) Dzięki temu przymierzu zostały ustanowione czeluście, które są stałe i nie ruszają się ze swojego miejsca od samego początku aż na wieki wieków.

(20) Dzięki temu przymierzu słońce i księżyc dopełniają swego biegu i nie przekraczają danego im polecenia od [stworzenia] świata na wieki.

(21) Dzięki temu przymierzu gwiazdy dopełniają swego biegu. Woła je po imieniu, a one odpowiadają mu od [stworzenia] świata na wieki.

(22) Podobnie czynią duchy wody, wiatrów i wszystkich powiewów oraz drogi wszystkich grup duchów.

(23) Przechowywane tam są spichlerze dźwięku gromu i światła błyskawicy. Przechowywane tam są spichlerze gradu, szronu, spichlerze mgły oraz spichlerze deszczu i rosy.

(24) Wszyscy oni wyznają i składają dzięki przed Pan Duchów i śpiewają chwałę całą swoją mocą. Ich pokarmem jest dziękczynienie. Składają dzięki, wielbią i wysławiają imię Pan Duchów na wieki wieków.

(25) Przymierze to mocne jest nad nimi i dzięki niemu czują się bezpieczni, ich ścieżki są bezpieczne, a postępowanie ich nie doznaje niepokoju.

(26) Wielce się radowali, błogosławili, chwalili i uwielbiali, bo zostało im objawione imię Syna Człowieczego.

(27) Zasiadł on na tronie swej chwały i cały sąd został dany Synowi Człowieczemu. Sprawi on, że grzesznicy przeminą i zostaną zgładzeni z powierzchni ziemi.

(28) Ci zaś, którzy zwiedli świat, zostaną związani łańcuchami, zamknięci w miejscu ich zagłady, a wszystkie ich dzieła znikną z powierzchni ziemi.

(29) Odtąd nie będzie niczego zniszczalnego, bo na to Syn człowieczy pojawił się i zasiadł na tronie swej chwały, aby przeminęło i odeszło wszelkie zło. Słowo Syna Człowieczego będzie mocne przed Pana Duchów. To jest trzecia przypowieść Henocha.

 

ROZDZIAŁ 70.

(1) Następnie imię Syna Człowieczego zostało wyniesione żywe do Pana Duchów i zabrane spośród mieszkańców ziemi.

(2) Wóz wiatrów uniósł go i zabrane zostało jego imię od nich.

(3) Odtąd już nie zaliczałem się do nich. Postawiono mnie pomiędzy dwoma kluczowymi punktami, pomiędzy północą i zachodem, tam, gdzie aniołowie przynieśli sznury, aby mi wymierzyć dział przeznaczony dla wybranych i sprawiedliwych.

(4) Ujrzałem tam praojców i sprawiedliwych mieszkających tam od początku świata.

ROZDZIAŁ 71.

(1) Następnie mój duch został porwany i wyniesiony do niebios. Ujrzałem święte istoty anielskie chodzące po płomieniach ognia. Ubrani byli w białe szaty, a oblicza ich jaśniały jak śnieg.

(2) Ujrzałem dwie rzeki ognia, którego blask jaśniał jak hiacynt. Upadłem na twarz przed Panem Duchów.

(3) Michał, jeden ze świętych aniołów, chwycił mnie za prawą rękę, podniósł mnie i wprowadził do wszystkich tajemnic. Pokazał mi tajemnice miłosierdzia i tajemnice sprawiedliwości.

(4) Pokazał mi wszystkie tajemnice krańców nieba, wszystkie spichlerze gwiazd i wszystkich świateł, miejsca, skąd wychodzą w obecności Świętych.

(5) I wyniósł mojego ducha, ducha Henocha, do najwyższego nieba i ujrzałem tam budowlę zbudowaną z kryształowych bloków, pośrodku tych bloków języki żywego ognia.

(6) Duch mój ujrzał to, co otaczało ów gmach z ognia. Dom ten otoczony był z czterech stron rzekami pełnymi żywego.

(7) Naokoło stali Serafini, Cherubim i i Ofanim. Są to ci, którzy nie śpią, ale czuwają nad tronem jego chwały.

(8) Ujrzałem niezliczone mnóstwo aniołów, tysiąc tysięcy i dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy [aniołów] otaczało tron. Michał, Rafał, Gabriel, Fanuel i święci aniołowie, którzy są w niebie, wchodzili i wychodzili z tego domu.

(9) Michał, Rafał, Gabriel, Fanuel i niezliczona liczba świętych aniołów wychodziła z tego domu.

(10) Przedwieczny był razem z nimi. Jego głowa była biała i czysta jak wełna, a Jego odzienie nie do opisania.

(11) Padłem na twarz, a całe moje ciało struchlało i duch mój się zmienił. Zawołałem wielkim głosem. Potężnym tchnieniem błogosławiłem, chwaliłem i wysławiałem.

(12) Te błogosławieństwa, które wychodziły z moich ust, miłe były Przedwiecznemu.

(13) Przedwieczny przyszedł z Michałem i Gabrielem, Rafałem i Fanuelem oraz niezliczoną liczbą tysięcy i dziesiątków tysięcy aniołów.

(14) Podszedł do mnie anioł i głośno pozdrawiając mnie rzekł: „Ty jesteś Synem Człowieczym, który narodził się do sprawiedliwości. Sprawiedliwość zamieszka w tobie i nie opuści cię sprawiedliwość Przedwiecznego”.

(15) Nadto rzekł do mnie: „Sprowadzi dla ciebie pokój w imię swoje dla przyszłego świata. Stąd bowiem od założenia świata wychodzi pokój i spocznie na tobie po wieki wieków.

(16) Każdy będzie kroczył twoją drogą, a sprawiedliwość nigdy cię nie opuści. Z tobą zamieszkają i los twój dzielić będą. Nie będą od ciebie oddzieleni na wieki wieków.

(17) W taki to sposób długowieczność towarzyszyć będzie Synowi Człowieczemu, a pokój [należeć będzie] do sprawiedliwych, którzy kroczyć będą tą samą drogą w imię Pan Duchów na wieki wieków

 

Poprzedni rozdział Góra Następny rozdział
 Strona główna

 

1 Księga Henocha

Etiopska

                                 |1|2|3|4|5|

KSIĘGA ASTRONOMICZNA

ROZDZIAŁ 72.

(1) Księga obrotów świateł niebieskich, stosownie do ich właściwości i klas, zgodnie z ich regulaminem i okresami, ich imionami i miejscem pochodzenia oraz miesiącami. [To wszystko] pokazał mi mój przewodnik święty anioł Uriel. Oznajmił mi wszystkie ich regulacje dokładnie takie, jakie przypadają na każdy rok świata i na wieki, aż nastanie nowe stworzenie, które trwać będzie na wieki.

(2) Pierwsze prawo świateł jest takie. Światło słońce wschodzi we wschodnich bramach nieba, a chowa się w zachodnich bramach niebios.

(3) Widziałem sześć bram, z których słońce Wychodzi, i sześć bram, w których się chowa. W tychże bramach wschodzi i zachodzi księżyc. [Tak samo] dowódcy gwiazd razem z prowadzonymi przez nich [zastępami]. Jest [ich] sześć na wschodzie i sześć na zachodzie, każda dokładnie na swoim miejscu, jedna koło drugiej. W bramach tych są okna po stronie południowej i północnej.

(4) Najpierw wstaje światło większe zwane słońcem. Jego kolistość podobna jest do kolistości niebios. Całe wypełnione jest ogniem dającym światło i ciepło.

(5) Wiatr popycha powóz, na który [ ono] wstępuje. Słońce zstępuje z nieba i północną drogą powraca na wschód. Jest tak prowadzone, żeby trafiło do właściwej bramy i [znowu] zaświeciło na niebie.

(6) I tak w pierwszym miesiącu wstaje ono w dużej bramie, mianowicie w czwartej z sześciu [ Wymienionych] bram, znajdujących się na wschodzie.

(7) W tej czwartej bramie, z której słońce wstaje w pierwszym miesiącu, znajduje się dwanaście okien, z których, gdy są otwarte, wydobywają się płomienie.

(8) Kiedy słońce wschodzi na niebo, to przez trzydzieści dni wychodzi tą czwartą bramą i dokładnie chowa się do czwartej bramy po zachodniej stronie nieba.

(9) W tych dniach dzień staje się codziennie dłuższy, a noc staje się coraz krótsza, aż do trzydziestego poranka.

(10) W tym okresie dzień jest dłuższy od nocy o 2/9 dnia i wtedy dzień ma dokładnie dziesięć części, a noc osiem części.

(11) Słońce wschodzi z czwartej bramy i zachodzi do czwartej bramy. Potem na trzydzieści poranków powraca do piątej bramy po stronie wschodniej. Wschodzi z niej, a [potem] zachodzi do piątej bramy.

(12) Wtedy dzień staje się dłuższy o dwie części i dzień ma jedenaście części. Noc staje się krótsza i dochodzi do siedmiu części.

(13) [Następnie] słońce powraca na wschód i wchodzi do bramy szóstej. Ze względu na swój znak przez trzydzieści jeden poranków wstaje [z szóstej, wschodniej bramy] i Zachodzi do szóstej bramy.

(14) W tym okresie dzień staje się dłuższy od nocy i dzień jest podwojeniem nocy. Dzień osiąga dwanaście części, a noc staje się krótsza i osiąga sześć części.

(15) Słońce wstaje tak, że dzień staje się krótszy, a noc dłuższa. Słońce powraca na wschód i wchodzi do szóstej bramy i powstaje z niej i zachodzi przez trzydzieści poranków.

(16) Po skończeniu trzydziestu poranków dzień skraca się dokładnie o jedną część. Dzień ma wtedy jedenaście części, a noc siedem części.

(17) Słońce Wychodzi z zachodu poprzez tę szóstą bramę i udaje się na wschód. Następnie przez trzydzieści dni powstaje w piątej bramie. Potem zachodzi ponownie po stronie zachodniej, w piątej zachodniej bramie.

(18) W tym okresie dzień maleje o dwie części i dochodzi do dziesięciu części, a noc do ośmiu części.

 

(19) Słońce wschodzi przez tę piątą bramę i zachodzi do bramy piątej na zachodzie. Wschodzi w czwartej bramie przez trzydzieści jeden poranków zgodnie ze swoim znakiem i chowa się na zachodzie.

(20) W tym czasie dzień równy jest nocy. Noc ma dziewięć części i dzień dziewięć części.

(21) Słońce wschodzi przez tę bramę i chowa się na zachodzie. Powraca na wschód i wschodzi w trzeciej bramie przez trzydzieści poranków i chowa się na zachodzie w trzeciej bramie.

(22) W tym czasie noc wydłuża się, jest dłuższa od [poprzedniej] nocy, a dzień codziennie jest krótszy od [ dnia poprzedniego] aż do trzydziestego poranka. Noc osiąga dokładnie dziesięć części, a dzień osiem części.

(23) Słońce wschodzi przez trzecią bramę, a zachodzi w trzeciej zachodniej bramie i wraca na wschód. Słońce wstaje przez drugą bramę wschodnią przez trzydzieści poranków i zachodzi w drugiej bramie po stronie zachodniej nieba.

(24) W tym dniu noc osiąga jedenaście części, a dzień siedem części.

(25) Słońce wschodzi w tym czasie drugą bramą i chowa się do drugiej zachodniej bramy. Powraca na wschód do pierwszej bramy przez trzydzieści jeden poranków i zachodzi po zachodniej stronie do pierwszej bramy.

 

(26) W tym dniu noc wydłuża się i jest dwukrotnie dłuższa niż dzień. Noc osiąga dokładnie dwanaście części, a dzień sześć części.

(27) Tak więc słońce skończyło stacje swej wędrówki i powróciło ponownie do stacji swej wędrówki. Przechodzi przez [pierwszą] bramę przez trzydzieści poranków i zachodzi po stronie zachodniej naprzeciwko niej.

(28) W tym czasie noc staje się krótsza o jedną część (…) osiąga jedenaście części, a dzień siedem części.

(29) Słońce wraca, wchodzi do drugiej wschodniej bramy i powraca wzdłuż tych sekcji swej wędrówki przez trzydzieści poranków, powstając i zachodząc.

(30) W tym czasie dzień staje się krótszy, noc osiąga dziesięć części, a dzień do ośmiu części.

(31) W tym czasie słońce wychodzi drugą bramą, chowa się na zachodzie, powraca na wschód, powstaje w trzeciej bramie przez trzydzieści jeden poranków i chowa się po zachodniej stronie nieba.

(32) W tym czasie noc staje się krótsza i osiąga dziewięć części. Dzień [ również] osiąga dziewięć części, [ tak że] noc staje się równa dniowi. Rok liczy dokładnie trzysta sześćdziesiąt dni.

(33) Długość dnia i nocy oraz krótkość dnia i nocy różne są w zależności od biegu słońca.

(34) Dlatego jego wędrówka w dzień staje się dłuższa, a w nocy krótsza.

(35) To jest prawo i bieg słońca oraz jego powrót, ilekroć powraca. Sześćdziesiąt razy powraca i pozostaje. Jest to wielkie wieczne światło, które na wieki wieków nazwane jest słońcem.

(36) To, które powstaje, jest wielkim światłem, a nazwane tak jest z nakazu Pana ze względu na swój wygląd.

(37) Powstaje ono i zachodzi. Nie zmniejsza się ani nie odpoczywa. Dzień i noc wędruje tak na swym wozie. Jego światło siedmiokroć jest jaśniejsze od światła księżyca, ale w rozmiarach oba są równe.

ROZDZIAŁ 73.

(1) [Poznawszy] to prawo, ujrzałem inne prawo dotyczące mniejszego światła zwanego księżycem.

(2) Okrąg jego jest taki, jak okrąg słońca. Wiatr popycha swoim podmuchem wóz, na którym on jedzie. Otrzymał światło w odmierzonej mierze.

(3) Każdego miesiąca zmieniają się jego wschody i zachody. Dni jego są jak dni słońca. Kiedy zaś jego światło jest jednostajnie [pełne, wówczas] wynosi ono siódmą część światła słońca.

(4) Kiedy wschodzi, jego pierwsza faza jest z kierunku wschodniego. Wschodzi trzydziestego poranka, pojawia się tego dnia i staje się dla ciebie pierwszą fazą księżyca, trzydziestego poranka, razem ze słońcem, w tej bramie, poprzez którą wschodzi słońce.

(5) I połowa (…) z siódmej części. Cały jego krąg jest pusty, bez światła, z wyjątkiem siódmej części. [Jest to] czternasta część jego [ całkowitego] światła.

(6) W dniu, w którym otrzymuje siedem i pół [miary] swego światła, światło jego wzrasta o siedem i pół [miary].

(7) W dniu, w którym otrzymuje siedem i pół części swego światła, jego światło wzrasta do siedmiu siódmych i połowy.

(8) Zachodzi [razem] ze słońcem, a kiedy słońce wschodzi, księżyc wschodzi razem z nim i otrzymuje połowę jednej części światła. Tej nocy na początku jej poranka, z początkiem dnia księżycowego, księżyc zachodzi razem ze słońcem i jest przyćmiony tej nocy w siedmiu i pół częściach.

(9) Powstaje tego dnia dokładnie w siódmej części i wychodzi i chowa się tam, gdzie wschodzi słońce, i w pozostałe swe dni jaśnieje w siedmiu siódmych.

ROZDZIAŁ 74.

(1) Ujrzałem też inny cykl i [inne] prawo, które nim rządzi. Dzięki temu prawu spełnia on cykl miesiąca.

(2) Święty anioł Uriel, który jest przewodnikiem wszystkich, pokazał mi to wszystko, tak że spisałem wszystkie ich pozycje, tak jak mi je pokazał. Poznałem [ więc] ich miesiące takie, jakie są, i wygląd ich światła aż do wypełnienia się piętnastu dni.

(3) W siedmiu etapach przechodzi z pełni do ciemności i w siedmiu etapach przechodzi do pełni na wschodzie i na zachodzie.

(4) W pewnych miesiącach zmienia [swe] zachody, a w pewnych miesiącach kieruje się swym własnym biegiem.

(5) W dwóch miesiącach zachodzi razem ze słońcem w owych dwóch bramach, które są pośrodku, w trzeciej i czwartej bramie.

(6) Wychodzi przez siedem dni i powraca na nowo do bramy, z której wychodzi słońce. I w tej [bramie] następuje pełnia i odchodzi od słońca i idzie w ósmym dniu do szóstej bramy, z której wychodzi słońce.

(7) I kiedy słońce wstaje z czwartej bramy, [księżyc] wychodzi na siedem dni aż do momentu, gdy wschód z i z piątej [bramy] . Znowu powraca na siedem dni do czwartej bramy, następuje pełnia i odchodzi do pierwszej bramy na osiem dni.

 

(8) Znowu powraca na siedem dni do czwartej bramy, z której wychodzi słońce.

(9) W ten sposób zobaczyłem ich pozycje, jak księżyce wstają, a słońce zachodzi w te dni.

(10) I gdy zliczy się razem pięć lat, wówczas słońce ma nadmiar trzydziestu dni. Jednakże wszystkie dni, które dochodziły do niego na jeden rok tych pięciu lat, kiedy one zostały ukończone, wzrosły do trzystu sześćdziecięciu czterech dni.

(11) Różnica [czasu] słońca i gwiazd dochodzi do sześciu dni. W ciągu pięciu lat – sześć [dni] każdego [roku], różnica wynosi trzydzieści dni i księżyc zachodzi w stosunku do słońca i do gwiazd przez trzydzieści dni.

(12) Księżyc prowadzi dokładnie wszystkie lata zgodnie z ich odwiecznymi pozycjami. Nie wyprzedzają ani nie spóźniają się nawet o jeden dzień, lecz zmieniają rok dokładnie po trzystu sześćdziesięciu dniach.

(13) W trzech latach jest tysiąc dziewięćdziesiąt dwa dni, a w pięciu latach tysiąc dwadzieścia dni, tak że w ośmiu latach jest dwa tysiące dziewięćset dwanaście dni.

(14) W stosunku do samego księżyca [liczba] dni w ciągu trzech lat dochodzi do tysiąca sześćdziesięciu dwóch, a w [ciągu] pięciu lat pomniejsza się o pięćdziesiąt dni(…)

(15) W pięciu latach mieści się tysiąc siedemset sześćdziesiąt dni, tak że dla księżyca osiem lat zawiera dwa tysiące osiemset trzydzieści dwa dni.

(16) Ponieważ dla ośmiu lat różnica wynosi osiemdziesiąt dni to wszystkich dni, które należy odjąć od ośmiu lat jest osiemdziesiąt.

(17) Rok kończy się dokładnie zgodnie z pozycją słońca i pozycją tych, którzy wschodzą z bram, przez które przez trzydzieści dni wstaje i zachodzi [słońce] .

ROZDZIAŁ 75.

(1) Przywódcy tysiączników stojący na czele całego stworzenia i na czele wszystkich gwiazd kierują również czterema dodatkowymi dniami, które nie są odjęte od całkowitej liczby dni roku. Te [ostatnie] służą dla czterech dni, które nie zostały włączone do liczby dni roku.

(2) Z ich powodu ludzie postępują w ich czasie źle, bo te światła faktycznie stoją na pozycjach świata, jedno w pierwszej bramie i jedno w trzeciej bramie, jedno w czwartej bramie i jedno w szóstej bramie. Doskonała harmonia świata spełnia się w oddzielnych trzystu sześćdziesięciu stacjach świata.

(3) Anioł Uriel, którego Pan wiecznej chwały uczynił odpowiedzialnym za wszystkie światła nieba na niebie i na świecie, pokazał mi znaki, czasy, lata i dni, aby mogły panować na obliczu nieba i ukazywać się nad ziemią i być dowódcami dnia i nocy, a [mianowicie] słońce i księżyc i gwiazdy i wszystkie służące stworzenia, które poruszają się na wszystkich wozach nieba.

(4) Uriel pokazał mi również dwanaście otwierających się bram na orbicie wozu słońca na niebie, z którego wychodzą promienie słońca. Z nich pochodzi upał na ziemi, gdy są one otwarte w oznaczonym dla nich czasie.

(5) Tak też jest w sprawie wiatrów i ducha rosy, gdy ich bramy są otwarte w [oznaczonym] czasie na krańcach nieba.

 

(6) Ujrzałem dwanaście bram w niebie na krańcach ziemi, z których wychodzą ze wschodu na zachód słońce, księżyc, gwiazdy i wszystkie dzieła niebios.

(7) Jest wiele otworów okiennych po stronie lewej i prawej i każde okno w [oznaczonym] czasie wysyła ciepło odpowiednio do tych bram, z których wychodzą gwiazdy zgodnie z wydanym im przez niego rozkazem i do których zachodzą stosownie do ich liczby.

(8) Ujrzałem wozy na niebie jadące przez świat ponad i poniżej tych bram, w których krążyły nigdy nie zachodzące gwiazdy.

(9) Jeden z tych [ wozów] był większy od wszystkich [innych] i obiegał cały świat.

ROZDZIAŁ 76.

(1) Na krańcach ziemi ujrzałem dwanaście bram otwartych dla wszystkich wiatrów. Z nich wychodzą wiatry i wieją na całą ziemię.

(2) Trzy z nich otwarte są w przedniej stronie nieba, trzy po stronie zachodniej, trzy po stronie prawej i trzy po lewej.

(3) Pierwsze trzy to te, które dmą w kierunku wschodnim, trzy dmą w kierunku północnym, trzy po stronie lewej dmą w kierunku południowym, a trzy w kierunku zachodnim.

(4) Przez cztery z nich ciągną wiatry błogosławieństwa i pokoju, a przez osiem dmą wiatry kary. Kiedy zostają posłane, przynoszą zniszczenie na całej ziemi, w wodach i temu, co się w nich znajduje, temu wszystkiemu, co rośnie, kwitnie i krzewi się w wodzie i na ziemi.

(5) Pierwszy wiatr, zwany [ wiatrem] wschodnim, wychodzi pierwszą bramą, która jest po stronie wschodniej, [tej] która skłania się ku południowi. Z niej wychodzi zniszczenie, susza, upał i zagłada.

(6) Przez drugą bramę w środku wychodzi to, co dobre. Z niej wychodzi deszcz, obfite plony, bogactwo i rosa. Trzecią północną bramą wychodzi zimno i susza.

(7) Następnie po tych wiatrach poprzez trzy bramy wychodzą wiatry z południa. Z pierwszej z nich, [tej] bliżej w kierunku wschodnim, dmie wiatr gorący.

(8) Środkową bramą, która jest od strony zachodniej, przychodzi rosa, deszcz, szarańcza i zniszczenie.

(9) I trzecią bramą, która jest od kierunku zachodnim, przychodzi rosa, deszcz, szarańcza i zniszczenie.

(10) Po nich wiatry północne(…) Z siódmej bramy, która jest po stronie wschodniej(…) wychodzi rosa i deszcz, szarańcza i zniszczenie.

(11) Środkową bramą wychodzi deszcz, rosa, życie, bogactwo. Trzecią bramą, która jest po stronie zachodniej(…) przychodzi grad, śnieg, deszcz, rosa i szarańcza.

 

(12) Po nich(…) wiatry z zachodu. Pierwszą bramą, bliższą północy, wychodzi rosa, deszcz, grad, mróz, śnieg, zimno.

(13) Środkową bramą wychodzi rosa i deszcz, pomyślność i błogosławieństwo. Ostatnią bramą, która jest z kierunku południowego, wychodzi susza i zniszczenie, upał i ruina.

(14) Tak przedstawia się sprawa dwunastu bram czterech wiatrów nieba. Pokazałem ci, synu mój Matuzalemie, wszystkie ich prawa, kary i dobrodziejstwa.

ROZDZIAŁ 77.

(1) Pierwszy punkt kardynalny nosi nazwę „wschód „, ponieważ jest pierwszym. Drugi nosi nazwę „południe”, ponieważ tam właśnie mieszka Najwyższy i szczególnie tam zstępuje Błogosławiony, który jest na wieki.

(2) Inny punkt kardynalny nosi nazwę „zachód”, ponieważ tam zdążają wszystkie światła nieba, bledną i zachodzą.

(3) Czwarty punkt kardynalny nosi nazwę „północ”. Dzieli się on na trzy części. Pierwsza z nich jest mieszkaniem dla ludzi, druga zawiera morza, wodę, głębiny, lasy, rzeki, ciemność i mgłę. W trzeciej części mieści się ogród sprawiedliwości.

(4) Ujrzałem siedem wysokich gór, które były wyższe od wszystkich gór ziemskich. Na nich leży śnieg. Od nich wywodzi się mróz. Dni i czasy oraz lata mijają i przechodzą.

(5) Ujrzałem siedem rzek na ziemi, szerszych od wszystkich [innych] rzek. Jedna z nich wychodzi ze wschodu i wlewa swe wody do Wielkiego Morza.

(6) Dwie z nich płyną z północy aż do morza i wylewają swoje wody do Morza Erytrejskiego na wschodzie.

(7) Pozostałe cztery wypływają ze strony północnej do swego morza, [dwie] do Morza Erytrejskiego i dwie do Wielkiego Morza, i kończą swój bieg, choć niektórzy mówią, że to ma miejsce na pustyni.

(8) Ujrzałem siedem wielkich wysp na morzu i na lądzie. Dwie na lądzie i pięć na Wielkim Morzu.

ROZDZIAŁ 78.

(1) Imiona słońca są następujące: pierwsze Oriares, drugie Tomazes.

(2) Księżyc ma cztery imiona: pierwsze imię [to] Asonia, drugie Ebla, trzecie Benase, a czwarte Era’e.

(3) Są to dwa wielkie światła. Ich okrąg jest jak okrąg niebios, a w rozmiarach oba są równe.

 

(4) W kręgu słońca jest siedem części światła dodane mu w większej mierze niż księżycowi i w odpowiedniej mierze jest ono przenoszone [na księżyc] dopóty, dopóki nie wyczerpie się siódma część [światła] słońca.

(5) Zachodzą one i wchodzą do zachodnich bram, prowadzą bieg okrężny stroną północną i wschodzą przez wschodnie bramy na firmamencie nieba.

(6) Kiedy wschodzi księżyc, ukazuje się na niebie i ma połowę siódmej części światła. Czternastego dnia napełnia się całym swym światłem.

(7) Przenosi się nań piętnaście części światła [tak długo] , aż piętnastego dnia jego światło jest pełne, zgodnie ze znakiem roku i sumami piętnastu części. I wtedy księżyc zaczyna istnieć połówkami siódmej części.

(8) Gdy zaczyna się zmniejszać, pierwszego dnia traci do czternastu części swego światła, drugiego trzynaście, trzeciego dwanaście, czwartego jedenaście, piątego dziesięć, szóstego dziewięć, siódmego osiem, ósmego siedem, dziewiątego sześć, dziesiątego pięć, jedenastego cztery, dwunastego trzy, trzynastego dwie części, czternastego połowę siódmej części, a całe światło, które pozostaje z całości, znika piętnastego dnia.

(9) W pewne miesiące księżyc ma dwadzieścia dziewięć dni w każdym [miesiącu] i raz dwadzieścia osiem.

(10) Uriel pokazał mi inne prawo, kiedy to światło przeniesione bywa na księżyc i jak ono jest ze słońca.

(11) Przez cały czas, przez który wzrasta światło księżyca, przenosi [światło na siebie] z naprzeciwka słońca, aż w ciągu czternastu dni jego światło jest pełne na niebie. Kiedy cały świeci, jego światło jest pełne na niebie.

(12) Pierwszego dnia nazywany jest nowiem, ponieważ tego dnia powstaje na nim światło.

(13) [Jego światło] staje się pełne dokładnie w dniu, kiedy słońce zachodzi na zachód i powstaje ze wschodu w nocy. Księżyc świeci przez całą noc, aż słońce wstaje naprzeciw niego i księżyc widziany jest naprzeciw słońca.

(14) Po stronie, po której ukazuje się światło księżyca, znowu ubywa [księżyca] aż do zupełnego zaniku jego światła i dni księżyca dochodzą do końca, jego krąg pozostaje pusty, bez światła.

(15) Przez trzy miesiące, we właściwym jego czasie, osiąga trzydzieści dni i przez trzy miesiące osiąga w każdym [ miesiącu] dwadzieścia dziewięć dni, w którym to czasie dopełnia swych zmniejszeń, w pierwszym [ okresie] czasu i w pierwszej bramie, w sto siedemdziesiąt siedem dni.

(16) W czasie jego wschodzenia przez trzy miesiące ukazuje się on w każdym [miesiącu] przez trzydzieści dni. Przez trzy miesiące ukazuje się w każdym [miesiącu] przez dwadzieścia dziewięć dni.

(17) Nocą każdorazowo przez dwadzieścia [dni] wygląda jak człowiek, a przez dzień jak niebo, bo nic w nim nie ma poza jego światłem.

 

 

ROZDZIAŁ 79.

(1) A teraz, synu mój Matuzalemie, pokazałem ci wszystko. Takie prawa rządzą gwiazdami niebios.

(2) Pokazano mi całe ich prawo, normy na każdy dzień i na każdy czas i na każdy [ okres] i na każdy rok i na każde jego zakończenie stosownie do nakazu na każdy miesiąc i każdy tydzień.

(3) Zmniejszanie się księżyca, które zachodzi w szóstej bramie, bo w tej szóstej bramie jego światło staje się pełne i potem jest początek miesiąca.

(4) Zmniejszanie się, które występuje w pierwszej bramie, w odpowiednim czasie, aż dopełni się sto siedemdziesiąt siedem dni [licząc według tygodni: dwadzieścia pięć tygodni i dwa dni].

(5) Jak on zachodzi za słońcem, zgodnie z prawem gwiazd, dokładnie w pięć dni w jednym [okresie] czasu i gdy to miejsce, które widziałeś, zostało przeniesione.

(6) Taki jest wygląd i podobieństwo każdego światła, które Uriel, wielki anioł, który jest ich dowódcą, pokazał mi.

ROZDZIAŁ 80.

(1) W tych dniach Uriel odpowiadając mi rzekł: „Oto pokazałem ci wszystko, Henochu, i wszystko ci objawiłem, żebyś mógł zobaczyć to słońce i ten księżyc i dowódców gwiazd nieba i wszystkich tych, którzy je zawracają, ich zadania, czasy i powstania.

(2) Jednakże w dni grzeszników lata staną się krótsze, ich nasienie opóźni się na ziemi i na polach, wszystko na ziemi zmieni się i nie pojawi się w swoim czasie. Ustanie deszcz, bo niebo [go] zatrzyma.

(3) W tych czasach owoce ziemi opóźnią się i nie będą rosnąć w odpowiednim czasie. Tak samo owoce drzew nie pojawią się w swoim czasie.

(4) Księżyc zmieni swe zwyczaje i nie pojawi się w swoim czasie.

(5) Jednakże w tych dniach ukaże się na niebie i przyjdzie(…) na czubku wielkiego wozu po stronie zachodniej zaświeci jaśniej niż zwykle.

(6) I wielu dowódców gwiazd będących na służbie pobłądzi. Gwiazdy zmienią swój tor i kierunek i nie pojawią się w wyznaczonych im okresach.

(7) Całe prawo gwiazd zostanie ukryte przed grzesznikami. Myśl mieszkańców ziemi ulegnie błędom. Pobłądzą i uznają gwiazdy za bogów.

(8) Ogarnie ich mnóstwo nieszczęść i spadnie na nich kara, aby ich wszystkich zgładzić”.

 

ROZDZIAŁ 81.

(1) Powiedział mi jeszcze: „Henochu! Zajrzyj do księgi tablic niebieskich i przeczytaj, co w nich jest napisane, i poznaj każdy szczegół!”

(2) Przyjrzałem się wszystkiemu na tablicach niebieskich i przeczytałem to wszystko, co było napisane, i wszystko pojąłem. I przeczytałem księgę i wszystko, co było w niej napisane, wszystkie czyny ludzi i wszystkich, którzy narodzili się z ciała na ziemi aż do ostatniego pokolenia.

(3) Następnie natychmiast błogosławiłem Pana, wiecznego Króla chwały za to, że uczynił wszystkie dzieła świata, i wychwalałem Pan ze względu na Jego cierpliwość i błogosławiłem [Go] ze względu na synów Adama.

(4) I w owym czasie powiedziałem: „Błogosławiony człowiek, który umiera sprawiedliwy i dobry, co do którego nie odnotowano żadnej niegodziwości w księdze i w którym nie znaleziono żadnej winy”.

(5) Trzej święci wzięli mnie i postawili na ziemi przed drzwiami mojego domu i powiedzieli mi: „Powiedz wszystko twemu synowi Matuzalemowi i objaśnij wszystkim twoim dzieciom, że przed Panem, który ich stworzył, nikt nie jest sprawiedliwy.

(6) Pozostawimy cię na jeden rok z twoimi dziećmi, aż odzyskasz moc, abyś mógł pouczyć twoje dzieci i dla nich spisać [te rzeczy] i dać o nich świadectwo wobec wszystkich twoich dzieci. Drugiego roku zabiorą cię od nich.

(7) Niech serce twoje będzie mocne, bo prawi głosić będą prawym sprawiedliwość. Sprawiedliwy cieszyć się będzie ze sprawiedliwym i będą sobie życzliwi.

(8) Lecz grzesznik umrze z grzesznikiem, a odszczepieniec utonie z odszczepieńcem.

(9) Jednakże sprawcy sprawiedliwości umrą, bo są ludźmi, i zostaną zjednoczeni [w Śmierci] z powodu występków niegodziwców”. law tym momencie [Święci] skończyli do mnie mówić. Udałem się do mojej rodziny i błogosławiłem Panu wieków.

ROZDZIAŁ 82.

(1) A teraz, synu mój Matuzalemie, opowiedziałem ci to wszystko i spisałem dla ciebie. Wszystko ci objawiłem i dałem ci księgi, które to wszystko zawierają. Zachowuj, synu mój Matuzalemie, księgi, jakie [otrzymałeś] z ręki twego ojca, abyś mógł przekazać [je] ostatniemu pokoleniu.

(2) Dałem tobie i twoim dzieciom oraz tym, którzy będą twoimi dziećmi, mądrość, aby mogli przekazać [ją] swoim dzieciom po wszystkie pokolenia na wieki – tę mądrość, [która kryje się] za tymi myślami.

(3) Ci, którzy ją rozumieją, nie zasną, ale będą przykładać uszu, aby mogli nauczyć się tej mądrości. Dla tych, którzy [ją] jedzą, będzie ona [lepsza] od dobrego pokarmu.

(4) Błogosławieni są wszyscy sprawiedliwi, błogosławieni, którzy chodzą drogą sprawiedliwości i nie grzeszą jak grzesznicy w liczbie wszystkich swoich dni! Zgodnie z [ tą liczbą] słońce podróżuje po niebie, wchodząc i wychodząc przez bramy przez trzydzieści dni z tysiącznikami [wyznaczonymi do] tego porządku gwiazd [i] z czterema dodatkowymi [dowódcami] , którzy dzielą rok na cztery części, przewodniczą im i pojawiają się z nimi w czterech dniach. (5) Z ich powodu ludzie postępują błędnie nie wliczając ich do rocznego kalendarza. Mylą się z ich powodu, bo nie znają ich dokładnie.

(6) Faktycznie należą one do liczby dni roku i wpisane są weń na zawsze, jeden w pierwszej bramie, drugi w trzeciej, trzeci w czwartej, a czwarty w szóstej. Rok kończy się w trzysta sześćdziesiątym czwartym dniu.

(7) Liczba jego jest prawdziwa i odnotowane liczenie jest dokładne, bo Uriel pokazał mi Światła, księżyce, święta, lata i dni. Natchnął mnie ten, któremu Pan całego stworzenia dał polecenia co do duchów niebios.

(8) Ma on władzę na niebie nad nocą i dniem, aby Zapalać światło jaśniejące dla ludzi: słońce i księżyc i gwiazdy i wszystkie moce niebios, które poruszają się po swoich orbitach.

(9) To jest prawo gwiazd, które dokonuje się na ich miejscach w odpowiednim czasie, święcie i miesiącu.

(10) Te są imiona tych, którzy nimi dowodzą, którzy czuwają, żeby ukazywały się w swoim czasie i w swoim porządku i w odpowiednim czasie, w swoich miesiącach i w swojej regulacji prawnej i na swoich pozycjach.

(11) Najpierw ukazują się ich czterej dowódcy, którzy dzielą rok na cztery części.

(12) Co się zaś tyczy tysiączników to jeden z nich stawiany jest pomiędzy dowódcę dodatkowego [ dnia] , a ich dowódcy określają rozdział.

(13) Te są imiona dowódców, którzy dzielą cztery wyznaczone części roku: Melkiel, Helemmelek, Melejal i NareI.

(14) A imiona tych, którzy ich prowadzą, to Adnarel, Ijasusael i Ijlumiel. Ci trzej postępują za dowódcami porządków i każdy postępuje za trzema dowódcami porządków, którzy postępują za tymi dowódcami pozycji oddzielających cztery części roku.

(15) Na początku roku Melkiel powstaje pierwszy i rządzi tym, który jest nazwany południowym słońcem; i wszystkie dni jego okresu panowania, podczas którego on panuje wynoszą 91 [ dni].

(16) Te [są] znaki dni, które mają być widoczne na ziemi w dniach jego okresu panowania: pot, upał, spokój. I wszystkie drzewa przynoszą owoc i liście ukazu-ją się na wszystkich drzewach i są żniwa pszenicy, kwiat róży i wszystkie kwiaty kwitną na polach, ale drzewa zimowe obumierają.

(17) Te są imiona podlegających im dowódców: Berkeel, Zelebsael i jeszcze dodatkowy tysiącznik zwany Helojasef. Tak dopełniają się dni panowania Melkiela.

(18) Drugim po nim dowódcą jest Helemmelek, którego nazywają jaśniejącym słońcem. Wszystkich dni jego światła jest 91.

(19) Te są znaki dni na ziemi: upał i susza. Owoce drzew dojrzewają, dorodnieją i schną. Owce parzą się i kocą, a ludzie zbierają wszystkie owoce ziemi i wszystko, co jest na polach i co idzie do prasy wina. To pojawia się w dniach okresu jego panowania.

(20) Oto porządek imion dowódców tysiączników: Gedaejal, Keel i Heel. A imię dodatkowego tysiącznika: Asfael. Tak dopełniają się panowania Helemmeleka.

 

Poprzedni rozdział Góra Następny rozdział
 Strona główna

 

1 Księga Henocha

Etiopska

                             |1|2|3|4|5|

KSIĘGA WIZJI SENNYCH

ROZDZIAŁ 83.

(1) Teraz, synu mój Matuzalemie, pokażę ci wszystkie wizje, które widziałem opowiadając [je] przed tobą.

(2) Zanim pojąłem żonę, miałem dwa widzenia, ale żadne nie było podobne do drugiego. Bo pierwszy raz kiedy nauczyłem się sztuki pisania i za drugim razem, zanim pojąłem twą matkę, miałem straszne widzenie.

(3) I ze względu na nie błagałem Pana. „Spałem w domu mojego dziadka Malalela, [kiedy] ujrzałem w widzeniu , jak niebo zostało zrzucone, usunięte i jak padło na ziemię.

(4) Kiedy padło na ziemię, ujrzałem, że ziemia została wchłonięta przez wielką czeluść. Góry zawisły na górach i pagórki zagłębiły się w pagórkach. Wielkie drzewa zostały wyrwane z korzeniami i rzucone zapadły się w przepaść.

(5) Wówczas mowa napełniła moje usta i podniosłem [mój głos], by krzyczeć i powiedzieć: „Ziemia została zniszczona!”

(6) Mój dziadek Malalel, gdy leżałem obok niego, zbudził mnie i powiedział mi: „Synu mój! Widziałeś coś strasznego.

(7) Twoje widzenie senne dotyczy tajemnic wszystkich grzechów ziemi. Niedługo ziemia zostanie wchłonięta przez czeluść i doszczętnie zniszczona.

(8) A teraz, mój synu, powstań i proś Pana Chwały – bo ty jesteś wierny – żeby pozostawiona została reszta na ziemi i żeby nie zniszczył całej ziemi.

(9) Synu mój, z nieba to wszystko przyjdzie na ziemię i na ziemi będzie wielkie zniszczenie”.

(10) Wówczas powstałem, modliłem się i błagałem i spisałem moją modlitwę dla ostatniego pokolenia. Pokażę ci to teraz wszystko, synu mój Matuzalemie.

(11) Gdy zszedłem niżej, zobaczyłem niebiosa i słońce powstające na wschodzie i księżyc zachodzący na zachodzie i gwiazdy i całą ziemię i wszystko, jak mi to pokazano na początku. Wtedy błogosławiłem Panu Sądu i wychwalałem Go. On to bowiem sprawia, że słońce wschodzi z okien wschodnich, tak że wstaje i chodzi po niebie i kroczy wyznaczoną mu drogą.

ROZDZIAŁ 84.

(1) Wzniosłem odpowiednio moje ręce i błogosławiłem Świętego i Wielkiego. Przemówiłem tchnieniem ust moich i językiem cielesnym, który Bóg dał ludziom zrodzonym z ciała, aby mogli się nim posługiwać. Dał im tchnienie, język i usta, aby mogli się porozumiewać.

(2) „O Panie , Królu, Panie całego stworzenia i nieba, Królu królów i Boże całego świata! Błogosławiony jesteś, wielki i potężny w swym majestacie. Twoja królewska władza i panowanie i Twój majestat trwać będzie na wieki i na wieki wieków, a Twoja moc po wszystkie pokolenia. I wszystkie niebiosa są Twoim tronem na wieki i cała ziemia Twoim podnóżkiem na wieki wieków.

(3) Bo Ty uczyniłeś wszystko i Ty kierujesz wszystkim. Nic nie jest za trudne dla Ciebie. Mądrość Cię nie opuszcza, nie odchodzi od Twego tronu ani od Twojej obecności. Ty znasz, widzisz i słyszysz wszystko i nic nie ma zakrytego przed Tobą, bo Ty wszystko widzisz.

 

(4) Oto aniołowie niebiescy popełniają zło i ciało ludzkie dotknie Twój gniew aż do dnia wielkiego sądu.

(5) Teraz, o Boże, Panie i Wielki Królu, błagam i proszę, żebyś wysłuchał mojej modlitwy, abyś pozostawił mi potomstwo na ziemi i nie zniszczył wszystkich ludzi i spustoszył ziemię na wieki.

(6) Teraz, mój Pan , zetrzyj z ziemi ciało, które sprowokowało Twój gniew, ale z ciała sprawiedliwości i prawdy ustanów roślinę dającą nasienie na wieki. Nie skrywaj swego oblicza przed modlitwą Twego sługi, Panie „.

ROZDZIAŁ 85.

(1) Potem miałem inny sen. Opowiem ci to wszystko, co mi się śniło, mój synu.

(2) Henoch zabrał głos i powiedział do swego syna Matuzalema: Do ciebie mówię, mój synu. Posłuchaj moich słów i nakłoń swego ucha na senne widzenia twojego ojca.

(3) Zanim poślubiłem twoją matkę Ednę, ujrzałem widzenie na moim łożu. Oto wyszedł z ziemi byk i był ten byk cały biały. Potem wyszła jałówka, a z tej jałówki wyszły dwa cielaki, woły, jeden z nich był czarny, a drugi czerwony.

(4) Czarny cielak zaatakował czerwonego i ścigał go na ziemi i odtąd nie mogłem zobaczyć czerwonego cielaka.

(5) Lecz czarny cielak urósł i poszła z nim jałówka. Zobaczyłem, że wyszło z niej wiele cielaków. Były one takie same jak ona i poszły za nią.

(6) Pierwsza krowa opuściła pierwszego byka w poszukiwaniu czerwonego cielaka, ale go nie znalazła. Gorzko z tego powodu płakała i ciągle go szukała.

(7) Zobaczyłem, jak ten pierwszy byk podszedł do niej i uspokoił ją, tak że odtąd już nie płakała.

 

(8) Potem urodziła innego białego cielaka i jeszcze potem urodziła wiele czarnych cielaków i krów.

(9) W moim śnie ujrzałem, jak biały cielec rósł i stawał się dużym białym bykiem. Pochodziło od niego wiele białych cielaków, które były takie jak on.

(10) One zaczęły rodzić wiele białych cielaków, które były podobne jeden do drugiego.

ROZDZIAŁ 86.

(1) Znowu śpiąc skierowałem moje oczy i ujrzałem niebo. I oto spadła z nieba gwiazda. Urosła, jadła i pasła się wśród cielaków.

(2) Potem zobaczyłem duże, czarne byki. Każdy z nich zmienił swe stajnie, swoje pastwiska i swoje jałówki i zaczął użalać się jeden nad drugim.

(3) Spojrzałem jeszcze raz na widzenie i spojrzałem na niebo. Zobaczyłem wiele spadających i zrzucanych z nieba gwiazd na tę pierwszą gwiazdę, pomiędzy jałówki i byki. Stały one pośrodku nich pasąc się razem z nimi.

(4) Przyjrzałem się im i zobaczyłem, że wszystkie [byki] wysunęły swe wstydliwe członki, tak jak to robią konie, i zaczęły spółkować z jałowicami. Te zaś zacieliły się i wszystkie stały się cielne. Zrodziły słonie, wielbłądy i osły.

(5) Wszystkie byki przestraszyły się ich i bali się ich, a te zaczęły gryźć i kąsać swoimi zębami i bóść swymi rogami.

(6) W ten sposób zaczęły pożerać te byki, a wszyscy mieszkańcy ziemi zaczęli drżeć, dygotać i przed nimi uciekać.

ROZDZIAŁ 87.

(1) Ponownie zobaczyłem, jak jeden drugiego bódł i kąsał, a ziemia zaczęła krzyczeć.

(2) Znowu podniosłem moje oczy ku niebu i ujrzałem wizję. Oto przybyły z nieba istoty podobne do białych ludzi. Czterech wyszło z tego miejsca oraz trzej [inni] z nimi.

(3) Ci trzej, którzy wyszli jako ostatni, pochwycili mnie za rękę, podnieśli mnie z pokolenia ziemskiego i zanieśli na wysokie miejsce. Pokazali mi wieżę wysoką nad ziemią, wobec której wszystkie pagórki były małe.

(4) Powiedziano mi: „Pozostań tutaj, aż zobaczysz wszystko, co ma się stać ze słoniami, wielbłądami, osłami, gwiazdami i wszystkimi bytami”.

 

ROZDZIAŁ 88.

(1) Ujrzałem jednego z tych czterech, którzy wyszli pierwsi, jak wziął pierwszą gwiazdę, która spadła z nieba, i związał ją za ręce i nogi i wrzucił do przepaści, a przepaść ta była wąska, głęboka, straszna i ciemna.

(2) Jeden z nich wyjął swój miecz i dał [go ] słoniom, wielbłądom i osłom. Zaczęli ze sobą walczyć, a cała ziemia z ich powodu zadrżała.

(3) I gdy tak się przyglądałem memu widzeniu, oto jeden z tych czterech, którzy zstąpili z nieba, rzucił kamienie z wysokości nieba, zebrał i pochwycił wszystkie wielkie gwiazdy, których wstydliwe członki [były] jak wstydliwe członki koni, związał ich wszystkich za ręce i nogi i wrzucił do czeluści ziemi.

ROZDZIAŁ 89.

(1) I jeden z tych czterech podszedł do białych byków i [jednemu z nich] wyjawił tajemnicę: urodził się bykiem, ale stał się człowiekiem. Wybudował dla siebie wielki statek i zamieszkał w nim. Razem z nim zamieszkały w tej łodzi trzy krowy. Łódź ta została za nimi zamknięta.

(2) Znowu podniosłem moje oczy ku niebu i ujrzałem wysoki dach, a na nim siedem upustów, z których wylewała się obficie woda do zagrody.

(3) Spojrzałem ponownie i oto w podłodze tej wielkiej zagrody otworzyły się źródła i woda zaczęła kipieć i podnosić się ponad podłogę. Patrzyłem na zagrodę, aż cała jej podłoga pokryła się wodą.

(4) Zapanowały na niej woda, ciemność i mgła. Popatrzyłem na poziom wody. Woda podniosła się ponad zagrodę i zaczęła się wylewać poza tę zagrodę i pozostała na ziemi.

(5) Wszystkie byki tego ogrodzenia zgromadzono razem i ujrzałem, jak zanurzyły się, zostały wchłonięte i potopione w tej wodzie.

(6) Statek natomiast pływał po wodzie, lecz wszystkie byki, słonie, wielbłądy i osły razem ze wszystkimi zwierzętami poszły na samo dno, tak że ich już nie widziałem. Nie potrafili się wydobyć, lecz pogrążyli się i utonęli w głębinie.

(7) Znów miałem widzenie, w którym zobaczyłem, że usunięto z wysokiego dachu upusty, czeluści ziemi wyrównały się i otwarły się głębie.

(8) Woda zaczęła do nich spływać, aż ukazała się ziemia i statek osiadł na ziemi. Ciemność odeszła i pokazało się światło.

(9) Wtedy biały byk, który stał się człowiekiem, wyszedł ze statku, a razem z nim trzy byki. Jeden z trzech byków był biały tak, jak ten byk, drugi z nich [był] czerwony jak krew, a trzeci [był] czarny. Biały byk odszedł od nich.

(10) Zaczęli płodzić dzikie zwierzęta i ptaki, tak że wyrosły z nich różnego rodzaju lwy, tygrysy, wilki, psy, hieny, dziki, lisy, borsuki, świnie, sokoły, sępy, kanie, orły i kruki. Lecz wśród nich narodził się biały byk.

(11) Zaczęli się wzajemnie kąsać. Lecz ten biały byk, który urodził się wśród nich, zrodził dzikiego osła oraz razem z nim białego byka i dzikie osły rozmnożyły się

(12) Lecz ten byk, który urodził się z niego, zrodził czarnego dzika i białego baranka. Czarny dzik zrodził wiele dzików, a baranek zrodził dwanaście baranków.

(13) I kiedy tych dwanaście baranków dorosło, przekazały jednego ze swej liczby osłom, a te osły z kolei przekazały tego barana wilkom. Baran ten wychował się wśród wilków.

(14) I Pan wziął jedenaście baranów, aby z nim zamieszkały i pasły się z nim wśród wilków i rozmnożyły się i stały się licznym stadem owiec.

(15) Wtedy wilki zaczęły im dokuczać i uciskać je, aż zaczęły odbierać im młode i wrzucać do rzeki z dużą wodą. Lecz te owce z powodu swoich młodych zaczęły wołać i skarżyć się do swego Pan.

(16) Baran, który został uratowany od wilków, uciekł i schronił się wśród dzikich osłów. Widziałem, jak owce skarżyły się, płakały i błagały swego Pana ze wszystkich swoich sił, aż Pan owiec zstąpił na wołanie owiec z wysokiej komnaty, przyszedł do nich i na nie wejrzał.

(17) Przywołał barana, który uciekł od wilków, i powiedział mu o wilkach. [Kazał mu] je napomnieć, aby nie niepokoiły owiec.

(18) Baran zgodnie z poleceniem Pan poszedł do wilków, a razem z nim poszedł również drugi baran. Obaj weszli na zgromadzenie wilków, przemówili do nich i upomnieli, by odtąd nie niepokoiły owiec.

(19) I potem zobaczyłem, że wilki jeszcze gwałtowniej srożyły się na owce, a one wołały.

(20) Wówczas Pan przyszedł do owiec i zaczął karać wilki. Wilki zaczęły się skarżyć, ale owce milczały i już nie krzyczały.

(21) Patrzyłem, aż owce uciekły od wilków. Wtedy, gdy wilki zaczęły ścigać owce z całą swoją mocą, oczy wilków oślepły.

(22) Pan owiec wyszedł z nimi jako przewodnik, a wszystkie owce poszły za nim. Oblicze jego [było ] chwalebne, a wygląd jego straszny i wspaniały.

(23) Lecz wilki zaczęły ścigać owce, aż te napotkały obszar wody.

(24) Ale obszar wody rozstąpił się i wody utworzyły po jednej i po drugiej stronie [ mur] . Ich Pan, który ich prowadził, stanął pomiędzy nimi i wilkami.

(25) Wilki nie widząc jeszcze owiec weszły do środka obszaru wody. Wilki goniły owce i wbiegły za nimi do tego obszaru wody.

(26) Kiedy zobaczyły Pan owiec, zaczęły uciekać przed nim. Ale wtedy obszar wody zlał się znowu razem i nagle przyjął swój naturalny kształt. Woda nadpłynęła i podniosła się, aż przykryła wszystkie wilki.

 

(27) Widziałem, że wszystkie wilki, które ścigały owce, potopiły się i zginęły.

(28) Owce jednak uratowały się z tej wody i udały się na pustynię, gdzie nie było ani wody, ani trawy. Wówczas zaczęły otwierać swoje oczy i patrzeć. Zobaczyłem Pana owiec, który je pasł, poił wodą i karmił trawą, oraz tego barana, który szedł i prowadził je.

(29) Baran ten udał się na szczyt wysokiej góry i Pan owiec ponownie posłał go do nich.

(30) Potem zobaczyłem Pana owiec stojącego przed nimi. Jego widok [był] straszny i majestatyczny i wszystkie te owce, gdy to ujrzały, przelękły się go.

(31) Każda z nich bała się i drżała przed nim. I wołały do tego barana, który był z nimi i stał pośrodku nich: „Nie możemy stać przed naszym Panem i na niego patrzeć”.

(32) Baran, który je prowadził znowu udał się na szczyt góry. Owce natomiast zaczęły ślepnąć i odchodzić od drogi, którą im pokazał, ale ów baran tego nie wiedział.

(33) Pan owiec strasznie się na nie rozgniewał. Dowiedział się o tym baran i zstąpił ze szczytu góry, przyszedł do owiec i zobaczył, że większość z nich oślepła i odeszła od jego drogi.

(34) Gdy go zobaczyły, przeraziły się, zadrżały przed nim i chciały wrócić do swej zagrody.

(35) Lecz ten baran wziął ze sobą parę owiec i poszedł do tych owiec, które odeszły. Następnie zaczął je zabijać. Owce zlękły się go. Baran ten przyprowadził z powrotem owce, które się oddaliły i powróciły wróciły do swoich zagród.

(36) Zobaczyłem w tym widzeniu, że ów baran stał się człowiekiem i zbudował dom dla Pana owiec i wprowadził do tego domu wszystkie owce.

(37) Zobaczyłem, że ów baran, który spotkał się z baranem prowadzącym inne owce, zasnął. Zobaczyłem, że wszystkie dorosłe owce poumierały, a na ich miejsce powstawały (owce) młode. Dotarły one do pastwiska i zbliżyły się do brzegu rzeki.

(38) Baran, który je prowadził i który stał się człowiekiem, odszedł od nich i zasnął. Wszystkie owce szukały go i bardzo gorzko za nim płakały.

(39) Zobaczyłem, że przestały płakać za tym baranem i przekroczyły wody tej rzeki. W miejsce tych, którzy je prowadzili, a teraz zasnęli, powstały dwa (nowe) barany, jako przewodnicy.

(40) Ujrzałem, że owce dotarły do miejsca z żyzną i przyjazną ziemią na zachód od Jordanu i zobaczyłem, że owce te były syte, ów dom stał pomiędzy nimi w tej rozkosznej ziemi.

(41) Raz ich oczy były otwarte, raz zaślepione, aż inny baran powstał i pokierował nimi i sprowadził wszystkie na powrót, a oczy ich zostały otwarte.

(42) Psy, lisy i dziki zaczęły pożerać owce, aż Pan owiec wzbudził pośród nich barana, który je poprowadził.

(43) Baran ten zaczął bóść te psy, lisy i dziki, aż je wszystkie pozabijał.

(44) Wówczas oczy tego barana zostały otwarte i zaczął on bóść owce, nie zważał na swoją cześć, deptał je i zachowywał się niestosownie

(45) an owiec posłał pewnego barana do innego barana i ustanowił go przewodnikiem stada owiec w miejsce tamtego barana, który wyrzekł się swej chwały.

(46) Przyszedł do niego, porozmawiał z nim i podniósł go do [rangi] przewodnika stada, ustanowił go księciem i wodzem owiec. Przez cały ten czas psy uciskały owce.

(47) Pierwszy baran prześladował tego drugiego barana, a ten drugi baran powstał i uciekł przed nim. Zobaczyłem, że psy doprowadziły do upadku pierwszego barana.

(48) Wówczas ów drugi baran podniósł się i poprowadził owce, a baran ten zrodził wiele owiec i zasnął. Mały baranek stał się baranem w jego miejsce i stał się księciem i wodzem tych owiec.

(49) Owce te wzrastały i powiększały się. Ale wszystkie psy, lisy i dziki bały się i uciekły przed nim, a ten baran bódł i pozabijał wszystkie zwierzęta i zwierzęta te już nie miały przewagi nad owcami i już ich nie porywały.

(50) Dom ten stał się wielki i przestronny dla tych owiec, a owce wybudowały wysoką i wielką wieżę na tym miejscu dla Pana owiec. Dom był niski, ale wieża wyniosła i wysoka. Pan owiec stanął na tej wieży a one zastawiły mu pełny stół.

(51) Ponownie zobaczyłem, jak owce odchodziły, wędrowały różnymi drogami i porzuciły swój dom. Pan owiec powołał niektóre z owiec i posłał je do owiec, ale owce zaczęły je zabijać.

(52) Ale jedna z nich została zachowana i nie została zabita. Wyrwała się i zaczęła krzyczeć na owce. Te chciały ją zabić. Lecz Pan owiec uratował ją z rąk tych owiec, wyniósł ją do góry i postawił tam, gdzie się znajdowałem.

(53) Posłał do stada wiele innych owiec do tych owiec, żeby je napomniały i żeby się nad sobą użaliły.

(54) Potem zobaczyłem, że porzuciły dom Pana owiec, odstąpiły od jego wieży, a oczy ich oślepły. Zobaczyłem, że Pan owiec dopuścił do wielkiego przelewu krwi wśród owiec na ich pastwiskach do tego stopnia, że same te owce doprowadziły do masakry i opuściły to miejsce.

(55) Wydał je w ręce lwów, tygrysów, wilków, hien, w ręce lisów i wszystkich zwierząt. Te dzikie zwierzęta zaczęły rozszarpywać owce na kawałki.

(56) Zobaczyłem, że opuścił swą wieżę i dom, a je wszystkie oddał w ręce lwów i w ręce wszystkich zwierząt, aby je rozrywały na kawałki i pożerały.

(57) Zacząłem z całych sił wołać i wzywać Pan owiec. Przedłożyłem mu sytuację owiec pożeranych przez dzikie zwierzęta.

(58) Lecz on milczał, patrzył i cieszył się, że je pożerano, ścierano i usuwano. Wydaje je wszystkim zwierzętom na pokarm.

 

(59) Powołał siedemdziesięciu pasterzy i powierzył im owce, aby je paśli. Powiedział do pasterzy i do ich towarzyszy: „Każdy z was odtąd ma paść owce i czynić wszystko, cokolwiek wam polecę.

(60) Przekażę [je] wam dokładnie policzone i którą wskażę, że ma być zabita, zabijecie ją”. I przekazał im te owce.

(61) Zawołał drugiego i powiedział doń: „Stój i patrz uważnie na to wszystko, co pasterze robią z owcami, gdyż oni zniszczą spośród nich więcej, niż nakazałem.

(62) Zapisz wszelkie nadużycie i zabójstwo spowodowane przez pasterzy, ile ich zabiją z mojego rozkazu, a ile zabiją z własnej woli. Zapisz, który z pasterzy którą zabił.

(63) Przeczytaj mi, ile dokładnie oni zabili z ich własnej woli, a ile z mojego rozkazu, aby to było świadectwem dla mnie przeciwko nim, abym mógł poznać wszystkie czyny pasterzy i kiedy będę ich oceniał, abym mógł zobaczyć, co zrobili i czy byli wierni mojemu rozkazowi, czy nie.

(64) Nie muszę jednak o tym wiedzieć i nie musisz ich o tym informować ani ich karcić, tylko spisz dokładnie, co każdy z nich z osobna dokonał, kogo pasterze zabili, i przedstaw mi to wszystko”.

(65) Patrzyłem tak długo, aż ci pasterze kolejno trudnili się wypasaniem (owiec). Zaczęli oni zabijać i niszczyć więcej, niż im nakazano i wydali oni te owce na łup lwów.

(66) Lwy i tygrysy rozszarpały i pożerały większość tych owiec, a dziki dopełniły z nimi reszty. Podpalili wieżę i zniszczyli dom.

(67) Bardzo się zasmuciłem z powodu wieży i zniszczenia domu owiec. Potem nie mogłem już dojrzeć, czy te owce powróciły do owego domu.

(68) Pasterze i ich towarzysze wydali te owce na pożarcie wszystkim dzikim zwierzętom. Każdy z nich w odpowiednim czasie otrzymał ich określoną liczbę i przy każdym z nich z osobna zapisano w księdze, ile ich zabił (…)

(69) Każdy z nich zabił i zniszczył więcej, niż mu nakazano. Zacząłem więc płakać i bardzo rozpaczać i lamentować z powodu tych owiec.

(70) Tak samo widziałem w widzeniu, jak ten, który trzymał księgę, zapisywał każdego dnia owcę, która ginęła z rąk tych pasterzy, i zaniósł całą księgę Pana owiec, przedstawił mu ją i pokazał, co każdy z nich uczynił, ile każdy z nich zabił (owiec ) i ile każdy z nich przeznaczył na zabicie.

(71) Przeczytano księgę w obecności Pan owiec, a on wziął księgę do swoich rąk, przeczytał ją, zapieczętował i odłożył.

(72) Następnie zobaczyłem, jak stali na pastwisku przez dwanaście godzin i oto trzy z tych owiec powróciły, przybyły, weszły i zaczęły odbudowywać wszystko, co się z tego domu rozpadło. Lecz dziki przeszkadzały im, tak że nie były w stanie odbudować cokolwiek.

(73) Następnie zaczęły znowu budować jak przedtem i wzniosły tę wieżę i nadano jej nazwę wysokiej wieży. I ponownie zastawiły stół przed wieżą, lecz wszystek chleb położony na nim był splamiony i nieczysty.

(74) W owym czasie oczy tych owiec były ślepe, tak że nie mogły widzieć, podobnie jak i ich pasterze. Nie widziały. Zostały one przeznaczone pasterzom na zagładę. Ci zaczęli deptać owce swoimi stopami i je pożerać.

(75) Jednak Pan owiec milczał, aż wszystkie owce rozproszyły się poza granice i połączyły się z dziką zwierzyną, a (pasterze) nie wyrwali ich ze szponów dzikich zwierząt.

(76) Ten zaś, który zapisywał (to wszystko) w księdze podniósł ją, pokazał i odczytał w obecności Pan owiec. Wstawiał się za nimi i modlił się za nich pokazując to wszystko, co uczynili pasterze, i świadcząc przed nim przeciwko wszystkim pasterzom.

(77) Wziął księgę, postawił ją przed nim i odszedł.

 

Poprzedni Rozdział Góra Następny Rozdział
 Strona główna

 

 

 

1 Księga Henocha

                         |1|2|3|4|5|6

LIST HENOCHA

ROZDZIAŁ 90.

(1) I przyglądałem się temu aż do momentu, kiedy trzydziestu pięciu pasterzy pasterzowało w ten sposób i wszyscy na podobieństwo swoich poprzedników dokończyli swego czasu pasterzowania. Inni przejęli ich władzę, by pasterzować w oznaczonym czasie, każdy pasterz według swojej kolejności.

(2) Następnie zobaczyłem w widzeniu wszystkie nadlatujące ptaki nieba: orły, sępy, kanie, kruki. Orły przewodziły wszystkim ptakom, a one zaczęły pożerać owce, wydziobywać im oczy i pożerać ich ciało.

(3) Owce krzyczały i narzekały w moim śnie z powodu tego pasterza, który pasł owce.

(4) Zobaczyłem, że owce zostały pożarte przez psy, orły, kanie nie pozostawiające na nich ni mięsa, ni skóry, ni ścięgna, tylko same kości. Kości ich padły na ziemię, a liczba owiec zmalała.

(5) Patrzyłem aż do momentu, kiedy dwudziestu trzech pasterzy pasło [owce] . Wypełnili oni, każdy w swojej kolejności, pięćdziesiąt osiem okresów.

(6) Z białych owiec urodziły się jagnięta, zaczęły otwierać swe oczy, widzieć i wołać do baranów.

(7) Lecz (te) je prześladowały. Nie słuchały ich głosu. Przeciwnie. Ich głuchota i ślepota jeszcze bardziej się wzmogły.

(8) Zobaczyłem, w widzeniu, jak kruki zaatakowały jagnięta. Wzięły jedno z jagniąt, a barany rozszarpały i pożarły.

(9) Zobaczyłem, że jagniętom wyrosły rogi, ale kruki zrzuciły z nich te rogi. Zobaczyłem jak na jednym z tych baranów urósł wielki róg i jak otworzyły się im oczy.

(10) Wejrzał na nich i otworzyły im się oczy. Przywołał barany. Ujrzały go barany i wszystkie zbiegły się do niego.

(11) Pomimo to wszystkie orły, sępy, kruki i kanie nadal rozrywały owce na kawałki, zlatywały na nie i pożerały. Owce milczały, ale barany narzekały i krzyczały.

(12) Kruki walczyły i toczyły bój z baranem. Chciały zerwać mu róg, ale nie dały mu rady.

(13) Widziałem, jak przyszli pasterze, orły, sępy i kanie i nawoływały kruków, aby zmiażdżyły róg barana. I toczyły z nim bój i walczyły i on walczył z nimi i wołał, żeby jego pomoc mogła przyjść do niego.

(14) Zobaczyłem, jak przyszedł ten, który spisał imiona pasterzy i przyniósł [je] przed Pan owiec i wspomógł tego barana, wybawił go i pokazał mu wszystko.

 

(15) Zobaczyłem, jak rozgniewany Pan owiec przyszedł do nich i wszyscy, którzy go ujrzeli, zbiegli.

(16) Wszystkie orły, sępy, kruki i kanie zgromadziły się zabierając ze sobą wszystkie dzikie owce. Zebrali się razem, aby wspólnymi siłami zmiażdżyć róg barana.

(17) Spojrzałem na tego człowieka, który trzymał księgę i z rozkazu Pan otworzył księgę zabójstw popełnionych przez ostatnich dwunastu pasterzy i pokazał Pan owiec, że zabili oni więcej owiec, niż ich poprzednicy.

(18) Zobaczyłem, jak Pan owiec podszedł do nich, wziął do ręki laskę gniewu i uderzył nią o ziemię. Ziemia się rozstąpiła i wszystkie zwierzęta oraz ptaki nieba odstąpiły od owiec, pogrążyły się w ziemi, ta nad nimi zamknęła się.

(19) Zobaczyłem, jak dano owcom wielki miecz i owce wyruszyły przeciwko wszystkim dzikim zwierzętom, żeby je pozabijać, a wszystkie zwierzęta i ptaki nieba uciekły przed nimi.

(20) Widziałem, jak ustawiono na miłej ziemi tron i zasiadł na nim Pan owiec. Wzięto wszystkie zapieczętowane księgi i otworzono przed Pan owiec.

(21) Pan przywołał tych pierwszych białych ludzi i rozkazał [im] postawić przed nim pierwszą gwiazdę, tę, która poprzedzała gwiazdy mające członki podobne do (członków) koni. I postawili je przed nim.

(22) (Pan) powiedział do człowieka, który w jego obecności pisał i który był jednym z siedmiu białych (ludzi) mówiąc: „Weź tych siedemdziesięciu pasterzy, którym powierzyłem owce i którzy samowolnie wzięli i zabili więcej (owiec), niż im nakazałem”.

(23) I zobaczyłem ich wszystkich związanych i postawionych przed nim.

(24) Najpierw odbył się sąd nad gwiazdami. Zostały one osądzone i uznane za winne. (Aniołowie) zaprowadzili je na miejsce kaźni i wrzucili do otchłani pełnej płonącego ognia i ognistych kolumn.

(25) Osądzono też siedemdziesięciu pasterzy i uznano winnymi. Oni również zostali wrzuceni do otchłani ognia.

(26) Jednocześnie zobaczyłem, jak otwarto pośrodku ziemi podobną (do tamtej), otchłań również pełną ognia. Doprowadzono tam ślepe owce. Wszystkie zostały osądzone, uznane za winne i również wrzucone na spalenie do otchłani ognia. Ta otchłań była od południowej strony domu.

(27) Widziałem palące się barany, nawet ich kości się paliły.

(28) Powstałem, żeby popatrzeć, aż ogień ogarnął stary dom. Wyniesiono wszystkie kolumny. Wszystkie belki i ozdoby tego domu zostały ogarnięte przez (ogień). Odbudowano go i postawiono na miejscu na południowej (stronie) ziemi.

(29) Zobaczyłem, jak Pan owiec wziął nowy dom, większy i wyższy niż ten pierwszy, i postawił go na miejscu pierwszego, który został spalony. Wszystkie jego kolumny były nowe, ozdoby jego były nowe i większe niż w tym pierwszym, starym, który został usunięty. I Pan owiec był w pośrodku niego.

 

(30) Zobaczyłem wszystkie zachowane chowane owce, a wszystkie zwierzęta ziemi i wszystkie ptaki niebios padały i składały hołd owcom i błagały je i słuchały każdego ich rozkazu.

(31) Następnie ci trzej ubrani na biało – ci, którzy przedtem unieśli mnie – ujęli mnie za rękę i podczas gdy ręka tego anioła mnie trzymała, unieśli mnie i zanim rozpoczął się sąd, postawili pośrodku tych owiec.

(32) Owce te były całe białe, ich wełna gęsta i czysta.

(33) Ci wszyscy, którzy zginęli i rozproszyli się, wszystkie dzikie zwierzęta i wszystkie ptaki niebieskie zebrały się razem w tym domu i Pan owiec radował się bardzo, ponieważ wszyscy byli dobrzy i powrócili do jego domu.

(34) Zobaczyłem, że złożono miecz dany baranom. Zaniesiono go do domu i opieczętowano w obecności Pan. Zwołano do tego domu wszystkie owce, tak że dom ten nie mógł ich pomieścić.

(35) Wszystkim otwarły się oczy, tak że widzieli dobrze i nie było wśród nich ślepych.

(36) Widziałem, że dom ten był wielki, szeroki i wypełniony po brzegi.

(37) Widziałem, jak narodził się biały byk. J ego rogi były wielkie i wszystkie dzikie zwierzęta, wszystkie ptaki niebieskie bały się go i nieustannie zanosiły do niego prośby.

(38) Zobaczyłem, że wszystkie ich rodzaje odmieniły się i stały się białymi bykami. Pierwszy z nich był Słowem i to Słowo stało się wielkim zwierzęciem o wielkich, czarnych rogach. Pan owiec ucieszył się z jego powodu i z powodu wszystkich byków.

(39) Zasnąłem pośrodku nich, obudziłem się i zobaczyłem wszystko.

(40) I to jest widzenie, które widziałem wtedy, gdy spałem. Obudziłem się i błogosławiłem Pan sprawiedliwości i Jemu oddałem chwałę.

(41) Jednakże potem gorzko płakałem i nie ustawały łzy moje, bo nie mogłem tego znieść. Gdy na to patrzyłem, (moje łzy) spadały na to wszystko, co widziałem, albowiem to wszystko nastanie i spełni się. Ukazano mi wszystkie czyny ludzi z każdej epoki.

(42) Tej nocy przypomniałem sobie mój pierwszy sen i z tego powodu płakałem i byłem zaniepokojony, ponieważ miałem to widzenie.

 

ROZDZIAŁ 91.

 

(1) Mowy Henocha do Matuzalema i Jego Rodziny. A teraz, synu mój Matuzalemie, zawołaj do mnie wszystkich twoich braci i zgromadź do mnie wszystkie dzieci twojej matki, bo woła mnie głos i spoczął na mnie Duch, abym mógł ci pokazać wszystko, co się stanie do końca czasów.

(2) Wówczas Matuzalem poszedł i przywołał wszystkich swoich braci do (Henocha) i zebrał swoich krewnych.

(3) Henoch przemówił do wszystkich swoich sprawiedliwych dzieci i powiedział: Posłuchajcie, moje dzieci, wszystkich słów waszego ojca i dokładnie wsłuchujcie się w głos moich ust, bo zaklinając was mówię do was: Umiłowani moi! Miłujcie sprawiedliwość i chodźcie w niej.

(4) Nie podchodzicie do sprawiedliwości z podwójnym sercem i nie łączcie się z [ludźmi] o podwójnym sercu, ale chodźcie w sprawiedliwości, moje dzieci, a poprowadzi was ona dobrymi ścieżkami i sprawiedliwość będzie waszym towarzyszem.

(5) Albowiem ja wiem, że niegodziwość nadal będzie trwać na ziemi i na ziemię spadnie wielka kara. Nastanie koniec wszelkiej nieprawości, zostanie odcięta od swoich korzeni, a cała jej konstrukcja przeminie.

(6) Niesprawiedliwość po raz drugi wzmoże się na ziemi, wszelkie czyny niesprawiedliwości i ucisku podwoją się.

(7) Ale kiedy nieprawość, grzech, bluźnierstwo, zło i wszelki rodzaj [złych] czynów wzrośnie i [kiedy] odstępstwo, niegodziwość i nieczystość wzrosną, z nieba spadnie na nich wszystkich wielka kara. Święty Pan przyjdzie w zapalczywości swej i gniewie i dokona na ziemi sądu.

(8) W owych dniach ucisk zostanie odcięty od korzeni, a korzenie niegodziwości razem z oszustwem zostaną pod niebem zniszczone.

(9) Wszystkie idole narodów razem z ich świątyniami zostaną wydane palącemu ogniu. Ich wieże zostaną spalone ogniem i usuną je z całej ziemi. Zginą w wyniku surowego wyroku wydanego na wieki.

(10) Sprawiedliwość przebudzi się, a mądrość powstanie i zostanie im dana (…)

(11) Dzięki nim korzenie niegodziwości zostaną odcięte, jak również dzieło kłamstwa w czasie spełnienia się (Sądu). Bluźniercy zostaną wycięci na każdym miejscu, a ci, którzy planują złe czyny, i ci, którzy popełniają bluźnierstwo, zginą od miecza.

(12) Potem będzie inny tydzień, ósmy, który jest [tygodniem] sprawiedliwości i miecz zostanie mu dany, aby sprawiedliwy sąd mógł być wykonany nad tymi, którzy czynią zło. Grzesznicy zostaną wydani w ręce sprawiedliwych.

(13) Pod koniec (tego tygodnia) nabędą legalne dobra i zostanie wybudowany dom dla wielkiego Króla w chwale na wieki.

(14) Następnie w dziewiątym tygodniu zostanie objawiony całemu światu sprawiedliwy sąd i wszystkie czyny niegodziwości znikną z całej ziemi. Świat zostanie wydany na zniszczenie i wszyscy ludzie będą wypatrywać ścieżki prawości.

(15) I potem w dziesiątym tygodniu, w siódmej (jego) części odbędzie się sąd nad światem, nastanie czas Wielkiego Sądu, który zostanie dokonany nad aniołami.

(16) Pierwsze nieba przeminą, a ukaże się niebo nowe. Wszystkie moce niebios zajaśnieją na zawsze siedmiokrotnym [światłem] .

(17) I potem będzie wiele nieprzeliczonych tygodni na wieki w dobroci i sprawiedliwości i odtąd już nigdy nie będzie się wspominać grzechu.

(18) Teraz więc, dzieci moje, oświadczam wam, że ukażę wam ścieżki sprawiedliwości i ścieżki niegodziwości. Pokażę wam to jeszcze raz, abyście wiedzieli, co ma nastąpić.

(19) Teraz więc, dzieci moje, posłuchajcie i kroczcie ścieżkami sprawiedliwości, a unikajcie ścieżek niegodziwości. Albowiem ci wszyscy, którzy kroczą ścieżką niegodziwości, zginą na wieki.

ROZDZIAŁ 92. List Henocha

 

(1) List, który Henoch napisał i dał Matuzalemowi, synowi swemu. To właśnie Henoch spisał całą naukę mądrości, sławiony przez wszystkich ludzi, sędzia i książę całej ziemi do wszystkich moich dzieci mieszkających na ziemi i dla przyszłych pokoleń, które potem będą pełnić sprawiedliwość i pokój.

(2) Niech duch wasz się nie smuci z powodu czasów, ponieważ Wielki Święty wyznaczył dni na wszystkie sprawy.

(3) Sprawiedliwy powstanie ze snu, powstanie i chodzić będzie ścieżką sprawiedliwości, a wszystkie jego ścieżki i postępowanie będą zawsze dobre i sprawiedliwe.

(4) (Bóg) zmiłuje się nad sprawiedliwym i udzieli mu sprawiedliwości wiecznej. Obdarzy go władzą, a on będzie sądził sprawiedliwie i z dobrocią. Będzie postępował w wieczystym świetle.

(5) Grzech zniknie w ciemności na zawsze i od owego dnia nikt go nie będzie oglądał.

 

ROZDZIAŁ 93.

(1) Następnie Henoch zaczął czytać z ksiąg.

(2) Henoch powiedział: „Dzieci moje! Ja Henoch powiem wam i dam poznać to, co odnosi się do synów sprawiedliwości, do wybranych świata i do rośliny sprawiedliwości i prawdy zgodnie z tym, jak mi to pokazano w widzeniu niebieskim, jak dowiedziałem się tego od świętych aniołów i jak zrozumiałem z niebieskich tablic”.

(3) Henoch rozpoczął czytać z księgi i powiedział: Urodziłem się jako siódmy pierwszego tygodnia, gdy sprawiedliwość i prawość jeszcze trwały.

(4) Po mnie w drugim tygodniu powstanie gwałt i zakwitnie kłamstwo. Kiedy to się skończy, wzrośnie nieprawość, ale (Bóg) ustanowi prawo dla grzeszników.

(5) Potem w trzecim tygodniu, pod jego koniec, zostanie wybrany człowiek, aby był rośliną sprawiedliwego sądu. Jego potomstwo stanie się rośliną sprawiedliwości na wieki.

(6) Potem w czwartym tygodniu, pod jego koniec, będą miały miejsce wizje świętych i sprawiedliwych, otrzymają prawo dla wszystkich pokoleń oraz zostanie im ustanowiona zagroda.

(7) Potem w piątym tygodniu, pod jego koniec, zostanie wybudowany na wieki dom chwały i panowania.

(8) Następnie w szóstym tygodniu ci wszyscy, którzy w nim będą mieszkać, oślepną i serca wszystkich, pozbawione mądrości pogrążą się w niegodziwości. Wtedy pewien człowiek wstąpi do nieba. Pod koniec [ tego tygodnia] dom panowania zostanie spalony ogniem, a całe nasienie wybranego korzenia rozproszy się.

(9) Potem w siódmym tygodniu powstanie pokolenie odszczepieńców. Wiele dokonają, ale będą to dzieła przewrotne.

(10) Pod koniec tego (tygodnia) sprawiedliwi z odwiecznej rośliny sprawiedliwości zostaną wy-brani i im zostanie dana siedmioraka nauka dotycząca całego stworzenia.

(11) Bo czy jest człowiek, który może słuchać głosu Świętego i nie zadrżeć? Kto może wyśledzić jego myśli? I któż tu jest, kto może patrzeć na wszystkie dzieła nieba?

(12) [lub okazać] chwałę, którą [się chełpią]. Lub kto może widzieć jego tchnienie lub ducha i zdolny jest wrócić i o nim powiedzieć? Lub kto może wstąpić i zstąpić na wszystkie krańce [niebios] i pojąć je lub stworzyć coś do nich podobnego?

(13) Czy jest jakiś człowiek, który może poznać, jaka jest szerokość i długość ziemi? Któremu wszystkie miary zostały pokazane?

(14) Lub czy jest jakiś człowiek, który może poznać długość nieba oraz jaka jest jego wysokość i na czym jest ono ustawione i jak wielka jest liczba gwiazd i gdzie wszystkie światła odpoczywają?

 

ROZDZIAŁ 94. Napomnienia dla Sprawiedliwych i Biada (Klątwy) dla Grzeszników

(1) A teraz mówię wam, moi synowie: miłujcie sprawiedliwość i chodźcie w niej. Albowiem ścieżki sprawiedliwości godne są przyjęcia, ale ścieżki niegodziwości prędko zostaną zniszczone i zginą.

(2) Niektórym ludziom z [przyszłego] pokolenia objawione zostaną ścieżki ucisku i śmierci. Będą się oni trzymać od nich z daleka i nie pójdą nimi.

(3) A teraz mówię wam, sprawiedliwi: nie chodźcie drogą nieprawości, drogą śmierci. Nie zbliżajcie się do nich, bo zginiecie.

(4) Ale szukajcie i wybierajcie dla siebie sprawiedliwość i życie w dobroci i kroczcie ścieżkami pokoju, abyście mogli żyć i dobrze wam się powodziło.

(5) Trzymajcie się mocno moich słów w zamysłach serc waszych, nie pozwólcie [ich] usunąć z waszego serca. Ja wiem, że grzesznicy będą wodzić ludzi na pokuszenie, aby zamienili mądrość na zło. Wiem, że nie będzie dla niej miejsca, a pokusa wcale nie będzie mniejsza.

(6) Biada tym, którzy budują niegodziwość i ucisk oraz wzmacniają oszustwo, bo prędko zostaną odrzuceni i nie zaznają pokoju.

(7) Biada tym, którzy budują swoje domy na grzechu, albowiem będą zrzucone z fundamentu, a oni padną od miecza. Ci, którzy gromadzą złoto i srebro, zginą surowo ukarani.

(8) Biada wam, bogacze, bo zaufaliście waszym bogactwom, ale od waszych bogactw zostaniecie odsunięci, albowiem gdy byliście bogaci, nie pamiętaliście o Najwyższym.

(9) Popełniliście bluźnierstwo i niegodziwość i zasłużyliście na dzień przelania krwi, na dzień ciemności i na dzień wielkiego sądu.

(10) Oto, co do was mówię i co wam zapowiadam: Ten, który was stworzył, odrzuci was i nikt się nie zlituje nad waszym upadkiem. Wasz Stwórca cieszyć się będzie z waszej zagłady.

(11) A wasi sprawiedliwi w owych dniach staną się [przedmiotem] pogardy ze strony grzeszników i niegodziwców.

 

ROZDZIAŁ 95.

(1) Kto zamieni oczy moje w chmurę deszczową, bym was opłakiwał i wylewał nad wami łzy podobne do deszczowej chmury i odpoczął od smutku mojego serca?

(2) Kto wam pozwolił oddawać się nienawiści i złości? Dosięgnie was sąd, grzesznicy!

(3) A wy sprawiedliwi nie lękajcie się grzeszników, bo Pan z powrotem wyda ich w wasze ręce, abyście – tak jak tego pragnęliście – dokonali nad nimi sądu.

(4) Biada wam, którzy rzucacie nieodwołalne klątwy. Daleko wam do uzdrowienia z powodu waszego grzechu.

(5) Biada wam, którzy odpłacacie waszemu bliźniemu złem, bo odpłacą wam zgodnie z waszymi czynami.

(6) Biada wam, kłamliwym świadkom, i wam, obmyślającym nieprawość, albowiem wkrótce zginiecie.

(7) Biada wam, grzesznicy prześladujący sprawiedliwych. To właśnie wy zostaniecie wydani i prześladowani przez niesprawiedliwość, a jarzmo jej wam zaciąży.

 

ROZDZIAŁ 96.

(1) Ufajcie, sprawiedliwi, albowiem wkrótce grzesznicy zginą przed wami. Otrzymacie nad nimi władzę do woli.

(2) W dniu, w którym przyjdzie ucisk na grzeszników, wasza młodzież powstanie i uniesie się jak orły, a wasze gniazda będą wyżej od [gniazd ] sępów. Wstąpicie i wejdziecie jak borsuki do jaskiń ziemi i szczelin skalnych na zawsze z dala od niegodziwców, a oni będą ryczeć i płakać z waszego powodu jak pustynne sowy.

(3) I nie lękajcie się wy, którzy cierpieliście, bo otrzymacie uzdrowienie i jasne światło wam zaświeci i z nieba usłyszycie głos odpocznienia.

(4) Biada wam, grzesznicy, albowiem wasze bogactwa sprawiają wrażenie, że jesteście sprawiedliwi, ale wasze serca przekonują was, że jesteście grzesznikami. Słowo to będzie Świadectwem przeciwko wam jako przypomnienie [waszych] złych czynów.

(5) Biada wam, którzy zjadacie najprzedniejszą pszenicę i pijecie najlepszą wodę, a depczecie dzięki swej władzy ubogiego.

(6) Biada wam, którzy pijecie wodę cały czas, bo szybko otrzymacie odpłatę i poczujecie wyczerpanie i suchość, bo porzuciliście źródło wody.

(7) Biada wam, którzy popełniacie niegodziwość, oszustwo i bluźnierstwo. Będzie to przypomnieniem przeciw wam za zło.

(8) Biada wam, mocni, którzy waszą władzą ciemiężycie sprawiedliwych, albowiem dzień waszego zniszczenia przyjdzie. W owych dniach wiele dobrych dni nastanie dla sprawiedliwych. Będzie to dzień sądu nad wami.

 

ROZDZIAŁ 97.

(1) Ufajcie sprawiedliwi! Grzesznicy bowiem zostaną wydani na hańbę i zginą w dniu nieprawości.

(2) Niech wam to będzie wiadomo [grzesznicy], że Najwyższy przypomni sobie, aby was zniszczyć i że aniołowie ucieszą się z waszego zniszczenia.

(3) Co zrobicie, grzesznicy, i gdzie uciekniecie w dzień sądu, kiedy posłyszycie dźwięk modlitwy sprawiedliwych?

(4) Ale wy nie będziecie tak jak oni, wy, przeciwko którym to słowo będzie świadectwem: „Zostaliście policzeni między grzeszników”.

(5) I w owych dniach modlitwa świętego przyjdzie przed Pana i nastaną dla was dni waszego sądu.

(6) Wszystkie słowa waszej niegodziwości zostaną odczytane przed Wielkim i Świętym, wasze twarze zarumienią się wstydem i wszelki czyn związany z niegodziwością zostanie odrzucony.

(7) Biada wam, grzesznicy, którzy mieszkacie czy to na morzu, czy na lądzie. Wspomnienie o nich zaboli was.

(8) Biada wam, którzy nabywacie niesprawiedliwie srebro i złoto i mówicie: „Staliśmy się bardzo bogaci, mamy posiadłości, kupiliśmy wszystko, czegośmy zapragnęli.

(9) Róbmy teraz, co dusza zapragnie, bo nagromadziliśmy w naszych skarbach srebra, a w domach naszych mamy tyle bogactwa, że aż przelewa się ono jako woda „.

(10) Tymczasem kłamstwo wasze odpłynie jak woda, wasze bogactwa nie przetrwają, ale zostaną wam szybko odebrane, gdyż wszystko nabyliście niegodziwie. Wy sami zostaniecie wydani na wielkie przekleństwo.

 

ROZDZIAŁ 98.

(1) A teraz poprzysięgam wam mądrym, a nie głupim! Wiele ujrzycie zbrodni na ziemi.

(2) Mężczyźni nałożą na siebie więcej ozdób niż kobiety i więcej (wdzieją) kolorowych [ubrań] niż dziewczyny w królewskiej godności, majestacie i mocy. Srebro, złoto, purpura, sława i pokarm płynąć będą jak woda.

(3) Z tego powodu nie będzie u nich wiedzy ani mądrości i dlatego zginą razem ze swoimi posiadłościami, całą ich chwałą i sławą. Za hańbę zniszczenia, za zabójstwa duchy wasze zostaną wrzucone do płonącego pieca.

(4) Przysięgam wam, grzesznicy, że tak jak góra nigdy nie stała się i nie stanie niewolnikiem ani wzgórze służącą kobiety, tak grzech nie został posłany (z nieba) na ziemię, ale stworzył go sam człowiek i ci, którzy go popełniają, podlegać będą wielkiemu przekleństwu.

(5) Kobiecie nie została dana niepłodność, ale z powodu czynów jej rąk umiera ona bezdzietna.

(6) Przysięgam wam, grzesznicy, na Świętego i Wielkiego, że wszystkie wasze złe czyny są jawne w niebie i że wasze złe czyny nie są zakryte lub ukryte.

(7) Nie sądźcie w waszym duchu ani nie mówcie w waszym sercu, że nie wiecie i nie widzicie, iż każdy grzech zapisywany jest codziennie w niebie przed Najwyższym.

(8) Odtąd wiecie, że wszystkie wasze złe czyny, które popełniacie, są zapisywane codziennie aż do dnia waszego sądu.

(9) Biada wam, głupcy, bo zostaniecie zniszczeni przez waszą głupotę. Nie słuchacie mądrego, więc i dobro nie stanie się waszym udziałem.

(10) A teraz wiedzcie, że jesteście przygotowani na dzień zniszczenia. Grzesznicy! Nie miejcie złudzeń, że przeżyjecie. Przeminiecie i pomrzecie, bo zostaliście przygotowani na dzień wielkiego sądu, na dzień ucisku i wielkiej hańby dla waszych duchów.

(11) Biada wam opornego serca, którzy popełniacie zło i pijecie krew. Od kiedy to tak dobrze jecie i pijecie i jesteście nasyceni? Albowiem [sycicie się] dobrami, które nasz Pan, Najwyższy, dał w obfitości na ziemi. [Dlatego] nie zaznacie spokoju.

(12) Biada wam, którzy lubicie popełniać nieprawość. Jakim prawem robicie sobie wielkie nadzieje dla siebie? Wiedzcie, że zostaniecie wydani w ręce sprawiedliwych, a oni poderżną wam gardła, zabiją was i nie będą mieć dla was litości.

(13) Biada wam, którzy cieszycie się uciskiem sprawiedliwego, albowiem nie wykują wam grobu.

(14) Biada wam, którzy nie liczycie się ze słowem sprawiedliwego, albowiem nie będziecie mieć nadziei na życie.

(15) Biada wam, którzy rozpowszechniacie kłamstwo i niegodziwość! Są tacy, którzy piszą i zwodzą wielu swoimi kłamstwami. Nie ma dla was ocalenia, ale szybko zginiecie.

ROZDZIAŁ 99.

(1) Biada wam, którzy popełniacie niegodziwość, chwalicie i czcicie kłamliwe dzieła. Zostaniecie zniszczeni i nie zaznacie dobrego życia.

(2) Biada wam, którzy zmieniacie słowa prawdy, zniekształcacie odwieczne prawo i uważacie się za bezgrzesznych. Zostaniecie pochłonięci przez ziemię.

(3) Sprawiedliwi! Bądźcie gotowi w owych dniach, aby wznieść swe modlitwy w charakterze przypomnienia i postawić je jako Świadectwo przed aniołami, aby ci z kolei ukazali przed Najwyższym grzech grzeszników jako przypomnienie.

 

(4) Wówczas w dniu, kiedy zostanie zniszczona niesprawiedliwość, nastanie zamieszanie i powstaną ludy.

(5) W owych dniach matki wezmą i porzucą swoje niemowlęta, kobiety ciężarne poronią, karmiące opuszczą swe dzieci, nie powrócą do swoich niemowląt i nie będą miały dla nich litości.

(6) Ponownie poprzysięgam wam, grzesznicy: Na dzień, kiedy krew nie będzie ustawać (płynąć), została przygotowana (okazja do) grzechu.

(7) Ci, którzy czczą kamień, którzy rzeźbią obrazy ze złota, srebra drewna i gliny i którzy, bezwiednie, czczą nieczyste duchy, demony i wszelki [rodzaj błędu, nie otrzymają od nich żadnej pomocy.

(8) Pobłądzą w głupocie swoich serc, a senne widzenia sprowadzą ich na manowce.

(9) Wy zaś sami i wasze dzieła, któreście zrobił i wyrzeźbili w kamieniu, razem zginiecie.

(10) I w owych dniach błogosławieni są wszyscy ci, którzy przyjmują słowa mądrości i rozumieją je i postępują ścieżkami Najwyższego i kroczą ścieżką sprawiedliwości i nie działają niegodziwie razem z niegodziwca mi, albowiem zostaną zbawieni.

(11) Biada wam, którzy przenosicie zło na waszych bliźnich, albowiem zostaniecie zabici w Szeolu.

(12) Biada wam, którzy zakładacie fundamenty grzechu i oszustwa, i tym, którzy powodują gorycz na ziemi, albowiem z tego powodu nastanie dla nich koniec.

(13) Biada wam, którzy budujecie wasze domy narzędziami innych. Wszelki ich materiał budowlany to cegły i kamienie grzechu. Mówię wam: „Nie zaznacie pokoju!”

(14) Biada tym, którzy odrzucają miarę i odwieczne dziedzictwo swoich ojców i powodują, że ich dusze idą za błędem, albowiem nie zaznają spoczynku.

(15) Biada tym, którzy popełniają niegodziwość i pomagają złemu i zabijają swoich bliźnich aż do dnia wielkiego sądu,

(16) Albowiem zrzuci on waszą chwałę i da zło do waszych serc i obudzi ducha swego gniewu, aby zniszczył was wszystkich mieczem. A wszyscy sprawiedliwi i święci zapamiętają wasz grzech.

 

ROZDZIAŁ 100.

(1) W owych dniach na jednym miejscu dojdzie do walki pomiędzy ojcami a synami, podobnie i bracia (walczyć będą ze sobą) tak, że krew popłynie jak rzeka.

(2) Albowiem nikt litując się nie zawaha się cofnąć swej ręki od swych synów, ani od synów swoich synów, żeby ich nie zabić, a grzesznik nie cofnie się przed zamordowaniem szanowanego człowieka lub swego brata. Od brzasku aż do zachodu słońca będą się wzajemnie zabijać.

(3) Koń będzie brodził aż po piersi we krwi grzeszników, a wóz topić się w [niej] będzie.

(4) W owych dniach zstąpią aniołowie do ukrytych miejsc i zgromadzą na jednym miejscu tych wszystkich, którzy pomagali grzeszyć, i Najwyższy powstanie w owym dniu, aby dokonać wielkiego sądu nad wszystkimi grzesznikami.

(5) Wszystkim sprawiedliwym i wszystkim świętym ustanowi straż ze świętych aniołów i będą ich strzegli jak źrenicy oka, aż dokona się koniec wszelkiego zła i wszelkiego grzechu. Odkąd sprawiedliwi śpią głębokim snem, nie mają się czego bać.

(6) Mędrcy przejrzą, a synowie ziemi zrozumieją wszystkie słowa tej księgi i poznają, że bogactwa nie przyniosą im zbawienia, kiedy padnie nieprawość.

(7) Biada wam, grzesznicy, wy, którzy uciskacie sprawiedliwych w dniu strasznego ucisku i palicie ich ogniem. Dostaniecie odpłatę zgodnie z waszymi czynami.

(8) Biada wam przewrotnego serca, którzy nieustannie knujecie zło. Spadnie na was strach i nikogo nie będzie, kto wam pomoże.

(9) Biada wam, grzesznicy, bo z powodu słów ust waszych i z powodu czynów rąk waszych, które niegodziwie popełniliście, zostaniecie spaleni w płonących płomieniach ognia.

(10) A teraz wiedzcie, że zapyta On aniołów w niebie o wasze czyny, a słońce i księżyc i gwiazdy o wasze grzechy, albowiem na ziemi dokonujecie sądu nad sprawiedliwymi.

(11) Wszystkie obłoki, mgła i rosa i deszcz świadczyć będą przeciw wam. Będą one trzymane od was z dala i nie spadną na was, z powodu waszych grzechów.

(12) A teraz złóżcie dary deszczowi, żeby nie przestał padać na was, i rosie, żeby mogła padać. Może przyjmą od was złoto i srebro.

(13) Kiedy w owych dniach szron i śnieg ze swoim zimnem i wszystkimi śnieżnymi wiatrami i z wszystkimi udrękami spadną na was, nie ostoicie się.

 

ROZDZIAŁ 101.

(1) Popatrzcie na niebo, wszyscy synowie nieba, i na wszystkie dzieła Najwyższego i lękajcie się Go i nie czyńcie zła przed Nim.

(2) Jeśli zamknie On okna niebios i cofnie deszcz i rosę, tak że nie spadną na ziemię z waszego powodu, to co zrobicie?

(3) I jeśli ześle swój gniew na was i na wszystkie wasze czyny, to czy nie będziecie Go błagać? Albowiem wypowiadacie [słowa] pyszne i twarde przeciwko Jego sprawiedliwości i nie będziecie mieć pokoju.

(4) I czy nie widzicie królów owiec, jak ich owce targane są falami i rozbijane wiatrami i są w ucisku?

 

(5) I z tego powodu lękają się, bo wszystkie ich dobra toną w morzu razem z nimi i nic dobrego nie myślą w swoich sercach, [mianowicie] że morze ich pochłonie, a oni zostaną w nim zgubieni.

(6) Czyż całe morze, wszystkie jego wody, wszelki ich ruch nie są dziełem Najwyższego? Czyż to nie On ustanowił dla nich granice, zawarł je i otoczył piaskiem?

(7) Gdy On zagrzmi, drżą i wysychają, a ryby i wszystko, co znajduje się (w morzu), wymiera. Tymczasem, wy, grzesznicy zamieszkujący ziemię nie lękacie się Go.

(8) Czyż nie uczynił On nieba i ziemi i wszystkiego, co w nich się znajduje? A kto dał wiedzę i mądrość wszystkim tym rzeczom, które poruszają się na lądzie i morzu?

(9) Czyż owi sternicy okrętów nie boją się morza? Tymczasem grzesznicy nie lękają się Najwyższego.

 

ROZDZIAŁ 102.

(1) W owym dniu, kiedy rozpęta nad wami huragan ognia, który będzie was palił, dokąd uciekniecie, żeby się schować? A kiedy wypowie się przeciw wam, to czy nie zlękniecie się i nie będziecie się bać?

(2) Wszystkie światła zadrżą z powodu wielkiego strachu, a cała ziemia przerazi się, lękać się będzie i drżeć.

(3) Wszyscy aniołowie wypełniający swe zadania, niebo i światła i wszystkie dzieci ziemi poruszą się i zadrżą. Wy zaś grzesznicy będziecie przeklęci na wieki i nie zaznacie pokoju.

(4) Dusze sprawiedliwych! Nie lękajcie się! Ufajcie wy, którzy umarliście w sprawiedliwości!

(5) Nie smućcie się z tego powodu, że dusze wasze zeszły w smutku do Szeolu i że wasze ciała nie otrzymały za waszego życia [nagrody] stosownie do waszej dobroci. Dni, w których żyliście, były dniami grzeszników, ludzi przeklętych na ziemi.

(6) Gdy umieraliście, grzesznicy mówili o was: „Sprawiedliwi umarli tak, jak my umieramy i po co im były ich czyny?

(7) Oto tak jak my, umarli oni w smutku i ciemności i czym nas oni przewyższyli? Odtąd jesteśmy równi.

(8) Cóż otrzymają i co będą oglądać na wieki? Bo oto oni również umarli i odtąd już nigdy nie będą oglądać światła”.

(9) Mówię wam, grzesznicy: „Zadowalacie się tym, że jecie i pijecie, odzieracie nagich ludzi, kradniecie i grzeszycie, nabywacie dobra i oglądacie pomyślne dni.

(10) Widzieliście sprawiedliwych, ich spokojny koniec, albowiem nic złego nie znaleziono w nich aż do dnia ich śmierci.

(11) Lecz zostali unicestwieni i stali się tak, jakby ich nie było, a ich dusze zeszły do Szeolu w ucisku „.

 

ROZDZIAŁ 103.

(1) A teraz przysięgam wam, sprawiedliwi, na] ego wielką chwałę i Jego cześć, na Jego królewską godność i Jego majestat. Przysięgam wam,

(2) Że rozumiem tę tajemnicę. Przeczytałem tabliczki niebios i widziałem pismo świętych i znalazłem napisane i wyryte w nim to, co ich dotyczy,

(3) Że wszelkie dobro, radość i cześć zostały przygotowane i spisane dla duchów tych, którzy umarli w sprawiedliwości, i że wiele dobra zostanie dane wam w nagrodę za wasz znój i że wasz los będzie wspanialszy od losu żyjących.

(4) Duchy tych, którzy pomarli w sprawiedliwości, żyć będą, a ich dusze radować się będą i cieszyć, a pamięć o nich [pozostanie] przed Wielkim po wszystkie pokolenia wieczności. Dlatego nie lękajcie się ich obelg.

(5) Biada wam, grzesznicy, kiedy umieracie w waszym grzechu i tym, którzy tacy jak wy mówią o was: „Błogosławieni byli grzesznicy. Ujrzeli wszystkie swoje dni.

(6) A teraz umarli w dobrobycie i bogactwie. Nie zaznali ucisku i rzezi za swego życia, ale umarli w chwale i nie wykonano nad nimi wyroku za ich życia”.

(7) Wiedzcie, że ich dusze pójdą do Szeolu i zaznają nędzy i ucisk ich będzie wielki.

(8) W ciemności i okowach i palących płomieniach dusze wasze przyjdą na wielki sąd i wielki sąd trwać będzie po wszystkie pokolenia na wieki. Biada wam, bo nie zaznacie pokoju.

(9) Nie mówcie o sprawiedliwych i dobrych, którzy żyli: „W dniach naszego ucisku mozolnie trudziliśmy się i zaznaliśmy wszelkiego ucisku i napotkaliśmy wiele zła. Wyczerpaliśmy się i staliśmy się nieliczni, a duch nasz osłabł.

(10) Niszczono nas i nie było nikogo, kto by nam pomógł słowami lub czynami. Byliśmy niemocni i uznani za nic. Byliśmy torturowani i niszczeni i nie spodziewaliśmy się oglądać życia od jednego dnia do następnego.

(11) Spodziewaliśmy się być głową, a staliśmy się ogonem.

(12) Ci, którzy nas nienawidzili, i ci, którzy nas bili, byli naszymi panami, a wobec tych, którzy nas nienawidzili, schylaliśmy nasze karki, ale oni nie mieli dla nas litości.

(13) Chcieliśmy od nich uciec, abyśmy mogli schronić się i zaznać spokoju, ale nie znaleźliśmy żadnego miejsca, dokąd moglibyśmy uciec i być od nich bezpiecznie.

(14) W naszym ucisku zanosiliśmy do władców na nich skargę, skarżyliśmy się na tych, którzy nas pożerali, ale oni nie zauważyli naszego płaczu i nie chcieli słuchać naszego głosu.

 

(15) Pomagali tym, którzy nas grabili i pożerali, oraz tym, którzy nas dziesiątkowali. Skrywali ich niecne czyny i nie zdjęli z nas jarzma tych, którzy nas pożerali, rozpraszali i zabijali. Ukrywali, że nas mordowali, i nie pamiętali, że podnieśli swoje ręce przeciwko nam”.

ROZDZIAŁ 104.

(1) Przysięgam wam, sprawiedliwi, że aniołowie w niebie wspomną was łaskawie przed chwałą Wielkiego i że wasze imiona zapisane są przed chwałą Najwyższego.

(2) Ufajcie! Albowiem poprzednio zło i ucisk szydziły z was, teraz zaś wy zajaśniejecie jak światła niebieskie, ujrzą was, a bramy niebios zostaną przed wami otwarte.

(3) Wasze wołanie zostanie wysłuchane, a sprawiedliwość, której się domagacie, dosięgnie każdego, kto przyłożył ręki do waszego cierpienia, każdego wspólnika tych, którzy was prześladowali i pożerali.

(4) Ufajcie i nie porzucajcie nadziei, albowiem otrzymacie wielką radość jak aniołowie w niebie.

(5) Co pozostaje wam do zrobienia? Nie musicie ukrywać się w dzień wielkiego sądu, nie poczytają was za grzeszników, a wieczne potępienie będzie daleko od was po wszystkie pokolenia wieczności.

(6) Nie lękajcie się, sprawiedliwi, kiedy widzicie grzeszników rosnących w siłę i zaspokajających swoje pragnienia. Nie łączcie się z nimi, ale trzymajcie się z daleka od ich złych czynów, albowiem zostaniecie dołączeni do zastępów niebios.

(7) Bo wy, grzesznicy, mówicie: „Żaden z naszych grzechów nie będzie zbadany i zapisany!” Oni jednak spiszą wszystkie wasze grzechy z każdego dnia.

(8) A teraz pokażę wam, że światłość i ciemność, dzień i noc widzą wszystkie wasze grzechy.

(9) Nie popełniajcie nieprawości w sercach waszych, nie kłamcie, nie wypaczajcie słów prawdy, nie mówcie, że słowa Świętego i Wielkiego są kłamliwe, nie oddawajcie czci idolom, albowiem wszystkie wasze kłamstwa i wszelka wasza niegodziwość nie prowadzą do sprawiedliwości, ale do wielkiego grzechu.

(10) Teraz oznajmiam wam tajemnicę: wielu grzeszników zmieni i wypaczy słowa prawdy i wypowiadać będą słowa złe i kłamliwe i wymyślą wiele fałszu i napiszą księgi w swoim imieniu.

(11) Oby tylko spisali wiernie w swoich językach wszystkie moje słowa i nie zmienili lub opuścili czegokolwiek z moich słów, ale spisali dokładnie wszystko, o czym świadczyłem przedtem o nich!

(12) Znam jeszcze inną tajemnicę: księgi te zostaną wręczone sprawiedliwym i mądrym, [którzy będą źródłem] radości, prawdy i wielkiej mądrości.

(13) Zostaną im wręczone księgi i uwierzą w nie i będą się nimi cieszyć. I wszyscy sprawiedliwi, którzy poznali z nich wszystkie drogi prawdy, radować się będą.

 

ROZDZIAŁ 105.

(1) W owych dniach, mówi Pan, zwrócą się do dzieci ziemi i nauczą ich mądrości. Pokażcie im, że jesteście ich przewodnikami i otrzymają nagrodę na całej ziemi,

(2) I że ja oraz mój syn złączymy się z nimi na zawsze na ścieżkach prawdy za ich życia i zaznacie pokoju. Radujcie się, synowie prawości! Niech tak się stanie!

Poprzedni rozdział Góra Następny Rozdział
 Strona główna

 

1 Księga Henocha

|1|2|3|4|5|6|

 

KSIEGA NOEGO

ROZDZIAŁ 106.

(1) Po [paru] dniach syn mój Matuzalem wziął dla swojego syna Lamecha żonę, która zaszła od niego w ciążę i urodziła syna.

(2) Ciało jego było białe jak śnieg i czerwone jak kwiat róży, a włosy na jego głowie [były] białe jak wełna(…) miał piękne oczy. Kiedy otworzył swe oczy, napełnił cały dom jasnością jak słońce, tak że cały dom był nad wyraz jasny.

(3) Kiedy zabrano go z rąk akuszerki, otworzył swoje usta i mówił o Panu Sprawiedliwości.

(4) A jego ojciec Lamech zląkł się z tego powodu, uciekł i udał się do swego ojca Matuzalema.

(5) Powiedział do niego: „Urodziłem dziwnego syna. Podobny jest nie do człowieka, ale do dzieci aniołów nieba, jest innego rodzaju, nie jest taki jak my. Jego oczy są jak promienie słońca, a oblicze jego chwalebne.

(6) Wydaje mi się, że nie wyszedł on ode mnie, ale od aniołów. Boję się, żeby coś nadzwyczajnego nie stało się na ziemi za jego życia.

(7) A teraz, ojcze mój, błagam cię i proszę, abyś poszedł do naszego ojca Henocha i dowiedział się od niego prawdy, albowiem mieszka on z aniołami”.

(8) I kiedy Matuzalem usłyszał słowa swego syna, przyszedł do mnie na krańce ziemi, bo usłyszał, że tam się znajduję. Zawołał i usłyszałem jego głos i podszedłem do niego. Powiedziałem mu: „Tu jestem, synu mój, po co przyszedłeś do mnie?”

(9) A on odpowiadając mi powiedział: „Z bardzo ważnego powodu do ciebie przyszedłem, z powodu niepokojącej wizji zbliżyłem się do ciebie.

(10) A teraz posłuchaj mnie, ojcze mój, albowiem urodziło się memu synowi Lamechowi dziecko, którego kształt i wygląd nie są takie, jak wygląd człowieka. Jego kolor jest bielszy od śniegu i czerwieńszy od kwiatu róży, włosy na jego głowie są bielsze od białej wełny, a oczy jego jak promienie słońca. otworzył swoje oczy i napełnił cały dom jasnością.

(11) Wzięto go z rąk akuszerki, a on otworzył swe usta i błogosławił Panu Niebios.

(12) Jego ojciec Lamech przestraszył się i uciekł do mnie. On nie wierzy, że on pochodzi od niego, ale sądzi, że [pochodzi on] od aniołów nieba. I oto przyszedłem do ciebie, abyś mi powiedział prawdę”.

(13) I ja Henoch odpowiadając powiedziałem do niego: „Pan dokona nowych rzeczy na ziemi. Widziałem to już w widzeniu i powiadamiam cię o tym. Oto za pokolenia mojego ojca Jareda niektórzy z wysokiego nieba przekroczyli słowo Pan.

(14) Popełnili grzech, przekroczyli prawo, zmieszali się z kobietami i z nimi zgrzeszyli. Poślubili niektóre z nich i zrodzili z nimi dzieci.

(15) Nastanie wielkie zniszczenie na całej ziemi, nastanie potop, przez cały rok będzie wielkie zniszczenie na ziemi.

(16) Ale to dziecko, które ci się urodziło, zostanie ocalone na ziemi i jego trzej synowie zostaną zbawieni razem z nim. Kiedy wszyscy ludzie, którzy są na ziemi, umrą, on i jego synowie uratują się.

(17) Zrodzą na ziemi gigantów, ale nie z ducha, lecz z ciała i będzie wielki gniew na ziemi, a ziemia zostanie oczyszczona z wszelkiego zepsucia.

(18) A teraz powiadom swego syna Lamecha, że ten, który mu się urodził, jest naprawdę jego synem. Nazwij jego imię Noe, bo on będzie dla ciebie resztą i on i jego synowie zostaną ocaleni ze zniszczenia, które przychodzi na ziemię z powodu grzechu i wszelkiej nieprawości, która zostanie popełniona na ziemi za jego dni.

(19) Lecz potem nastanie jeszcze większa niegodziwość od tej, którą popełniono na ziemi przedtem. Albowiem znam tajemnice świętych. Pan bowiem pokazał mi [je] i dał mi [je] poznać i przeczytałem [je] na tabliczkach niebieskich.

ROZDZIAŁ 107.

(1) Ujrzałem, że w nich napisano to, że z pokolenia na pokolenie czynić będą zło, aż powstanie pokolenie sprawiedliwe, a [pokolenie] czyniących zło zostanie zniszczone i grzech odejdzie z ziemi i nastanie na niej wszelkie dobro.

(2) A teraz, synu mój, idź, powiedz twemu synowi Lamechowi, że to dziecko, które się narodziło, jest rzeczywiście jego synem i że to nie jest kłamstwo”.

(3) I kiedy Matuzalem usłyszał słowa swego ojca Henocha – albowiem on pokazał mu wszystko, co jest tajemne – powrócił, ujrzawszy je nadał temu dziecku imię Noe, albowiem on pocieszy ziemię po całym zniszczeniu.

ROZDZIAŁ 108.

(1) Inna księga, którą Henoch napisał dla swego syna Matuzalema i dla tych, którzy przyjdą po nim i będą zachowywać prawo w dniach ostatecznych.

(2) Wy, którzy zachowywaliście [je], wytrwajcie aż do momentu, gdy przyjdzie koniec na popełniających zło i ustanie moc niegodziwców,

(3) Oczekujcie [czasu] aż przeminie grzech. Albowiem imiona ich zostaną wytarte z księgi świętych, a ich potomstwo Zostanie unicestwione na wieki. Duchy ich zginą. Będą jęczeć i płakać na opustoszałej pustyni i na płonącym miejscu, ponieważ nie będzie już ziemi.

(4) I ujrzałem coś jak obłok, którego trudno dojrzeć, albowiem z powodu jego głębokości nie mogłem nań spoglądać. ujrzałem płomienie ognia palące się jasno i [coś] na kształt jasnych gór przewracanych i rzucanych z boku na bok.

(5) Zapytałem jednego ze świętych aniołów, którzy byli ze mną, mówiąc doń: „Co to za jasne [miejsce]? Albowiem nie ma tu nieba, ale tylko płomienie palącego ognia i głos krzyczących, płaczących, lamentujących i dotkliwy ból”.

(6) Odpowiedział mi: „To miejsce, które widzisz, jest miejscem, do którego zostaną wtrącone duchy grzeszników i bluźnierców i tych, którzy czynią zło, i tych, którzy zniekształcają wszystko, co powiedział Pan przez usta proroków o tym, co należy czynić.

(7) Albowiem na górze w niebie znajdują się księgi i notatki o nich. Aniołowie mogą je czytać i dowiedzieć się, co ma spotkać grzeszników i duchy pokornych oraz tych, którzy umartwiali swe ciała i zostali nagrodzeni przez Boga, jak również tych, którzy byli wykorzystywani przez złych ludzi.

(8) Są to ci, którzy miłowali Boga, a nie kochali złota czy srebra, czy jakiegoś światowego dobra, ale wydali swe ciała na mękę.

(9) Są to ci, którzy od samego momentu swego istnienia nie pragnęli ziemskiego pokarmu, ale uważali siebie za przemijające tchnienie i trzymali się tego. Pan wypróbował ich bardzo i dusze ich okazały się czyste, aby mogły błogosławić Jego imię”.

(10) Wszystkie ich błogosławieństwa opowiedziałem w księgach. Wyznaczono im nagrodę, albowiem okazało się, że bardziej umiłowali niebo niż swoje życie na świecie i nawet jeśli zostali zdeptani nogami przez złych ludzi i musieli wysłuchiwać, jak ich lżono, poniżano i wykorzystywano, to mimo to błogosławili mnie.

(11) A teraz przywołam duchy cnotliwych (zrodzone) w pokoleniu światła i przekształcę tych, którzy narodzili się w ciemnościach, jak również tych, którzy nie zaznali czci w swoim ciele stosownie do ich wierności.

(12) Wprowadzę do jaśniejącego światła tych, którzy miłują moje święte imię, i posadzę każdego na jego tronie chwały.

(13) Jaśnieć będą przez niezliczoną ilość czasu, albowiem sprawiedliwy jest Boży wyrok. Wiernemu i kroczącemu prawymi drogami dotrzymuje on wiary.

(14) Ujrzą oni tych, którzy narodzili się w ciemności, wrzuconych do ciemności, podczas gdy sprawiedliwi jaśnieć będą.

(15) Grzesznicy będą jęczeć widząc, jak oni jaśnieją, ale sami pójdą tam, gdzie ustalono dla nich dni i czas.

 

Poprzedni rozdział Góra
 Strona główna

 


 

BOOK OF ENOCH

From-The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament
R.H. Charles
Oxford: The Clarendon Press


Section I. Chapters I-XXXVI

INTRODUCTION

[Chapter 1]

1 The words of the blessing of Enoch, wherewith he blessed the elect and righteous, who will be 2 living in the day of tribulation, when all the wicked and godless are to be removed. And he took up his parable and said -Enoch a righteous man, whose eyes were opened by God, saw the vision of the Holy One in the heavens, which the angels showed me, and from them I heard everything, and from them I understood as I saw, but not for this generation, but for a remote one which is 3 for to come. Concerning the elect I said, and took up my parable concerning them:

The Holy Great One will come forth from His dwelling,
4 And the eternal God will tread upon the earth, (even) on Mount Sinai,
[And appear from His camp]
And appear in the strength of His might from the heaven of heavens.

5 And all shall be smitten with fear
And the Watchers shall quake,
And great fear and trembling shall seize them unto the ends of the earth.

6 And the high mountains shall be shaken,
And the high hills shall be made low,
And shall melt like wax before the flame

7 And the earth shall be wholly rent in sunder,
And all that is upon the earth shall perish,
And there shall be a judgement upon all (men).

8 But with the righteous He will make peace.

And will protect the elect,
And mercy shall be upon them.

And they shall all belong to God,
And they shall be prospered,
And they shall all be blessed.

And He will help them all,
And light shall appear unto them,
And He will make peace with them’.

9 And behold! He cometh with ten thousands of His holy ones
To execute judgement upon all,
And to destroy all the ungodly:

And to convict all flesh
Of all the works of their ungodliness which they have ungodly committed,
And of all the hard things which ungodly sinners have spoken against Him.

[Chapter 2]

1 Observe ye everything that takes place in the heaven, how they do not change their orbits, and the luminaries which are in the heaven, how they all rise and set in order each in its season, and 2 transgress not against their appointed order. Behold ye the earth, and give heed to the things which take place upon it from first to last, how steadfast they are, how none of the things upon earth 3 change, but all the works of God appear to you. Behold the summer and the winter, how the whole earth is filled with water, and clouds and dew and rain lie upon it.

[Chapter 3]

Observe and see how (in the winter) all the trees seem as though they had withered and shed all their leaves, except fourteen trees, which do not lose their foliage but retain the old foliage from two to three years till the new comes.

[Chapter 4]

And again, observe ye the days of summer how the sun is above the earth over against it. And you seek shade and shelter by reason of the heat of the sun, and the earth also burns with growing heat, and so you cannot tread on the earth, or on a rock by reason of its heat.

[Chapter 5]

1 Observe ye how the trees cover themselves with green leaves and bear fruit: wherefore give ye heed and know with regard to all His works, and recognize how He that liveth for ever hath made them so. 2 And all His works go on thus from year to year for ever, and all the tasks which they accomplish for Him, and their tasks change not, but according as God hath ordained so is it done. 3 And behold how the sea and the rivers in like manner accomplish and change not their tasks from His commandments’.

4 But ye -ye have not been steadfast, nor done the commandments of the Lord,
But ye have turned away and spoken proud and hard words
With your impure mouths against His greatness.
Oh, ye hard-hearted, ye shall find no peace.

5 Therefore shall ye execrate your days,
And the years of your life shall perish,
And the years of your destruction shall be multiplied in eternal execration,
And ye shall find no mercy.

6a In those days ye shall make your names an eternal execration unto all the righteous,
b And by you shall all who curse, curse,
And all the sinners and godless shall imprecate by you,
7c And for you the godless there shall be a curse.

6d And all the . . . shall rejoice,
e And there shall be forgiveness of sins,
f And every mercy and peace and forbearance:
g There shall be salvation unto them, a goodly light.

I And for all of you sinners there shall be no salvation,
j But on you all shall abide a curse.
7a But for the elect there shall be light and joy and peace,
b And they shall inherit the earth.

8 And then there shall be bestowed upon the elect wisdom,
And they shall all live and never again sin,
Either through ungodliness or through pride:
But they who are wise shall be humble.

9 And they shall not again transgress,
Nor shall they sin all the days of their life,
Nor shall they die of (the divine) anger or wrath,
But they shall complete the number of the days of their life.

And their lives shall be increased in peace,
And the years of their joy shall be multiplied,
In eternal gladness and peace,
All the days of their life.

[Chapter 6]

1 And it came to pass when the children of men had multiplied that in those days were born unto 2 them beautiful and comely daughters. And the angels, the children of the heaven, saw and lusted after them, and said to one another: ‚Come, let us choose us wives from among the children of men 3 and beget us children.’ And Semjaza, who was their leader, said unto them: ‚I fear ye will not 4 indeed agree to do this deed, and I alone shall have to pay the penalty of a great sin.’ And they all answered him and said: ‚Let us all swear an oath, and all bind ourselves by mutual imprecations 5 not to abandon this plan but to do this thing.’ Then sware they all together and bound themselves 6 by mutual imprecations upon it. And they were in all two hundred; who descended in the days of Jared on the summit of Mount Hermon, and they called it Mount Hermon, because they had sworn 7 and bound themselves by mutual imprecations upon it. And these are the names of their leaders: Samlazaz, their leader, Araklba, Rameel, Kokablel, Tamlel, Ramlel, Danel, Ezeqeel, Baraqijal, 8 Asael, Armaros, Batarel, Ananel, Zaq1el, Samsapeel, Satarel, Turel, Jomjael, Sariel. These are their chiefs of tens.

[Chapter 7]

1 And all the others together with them took unto themselves wives, and each chose for himself one, and they began to go in unto them and to defile themselves with them, and they taught them charms 2 and enchantments, and the cutting of roots, and made them acquainted with plants. And they 3 became pregnant, and they bare great giants, whose height was three thousand ells: Who consumed 4 all the acquisitions of men. And when men could no longer sustain them, the giants turned against 5 them and devoured mankind. And they began to sin against birds, and beasts, and reptiles, and 6 fish, and to devour one another’s flesh, and drink the blood. Then the earth laid accusation against the lawless ones.

[Chapter 8]

1 And Azazel taught men to make swords, and knives, and shields, and breastplates, and made known to them the metals of the earth and the art of working them, and bracelets, and ornaments, and the use of antimony, and the beautifying of the eyelids, and all kinds of costly stones, and all 2 colouring tinctures. And there arose much godlessness, and they committed fornication, and they 3 were led astray, and became corrupt in all their ways. Semjaza taught enchantments, and root-cuttings, ‚Armaros the resolving of enchantments, Baraqijal (taught) astrology, Kokabel the constellations, Ezeqeel the knowledge of the clouds, Araqiel the signs of the earth, Shamsiel the signs of the sun, and Sariel the course of the moon. And as men perished, they cried, and their cry went up to heaven . . .

[Chapter 9]

1 And then Michael, Uriel, Raphael, and Gabriel looked down from heaven and saw much blood being 2 shed upon the earth, and all lawlessness being wrought upon the earth. And they said one to another: ‚The earth made without inhabitant cries the voice of their cryingst up to the gates of heaven. 3 And now to you, the holy ones of heaven, the souls of men make their suit, saying, „Bring our cause 4 before the Most High.”‚ And they said to the Lord of the ages: ‚Lord of lords, God of gods, King of kings, and God of the ages, the throne of Thy glory (standeth) unto all the generations of the 5 ages, and Thy name holy and glorious and blessed unto all the ages! Thou hast made all things, and power over all things hast Thou: and all things are naked and open in Thy sight, and Thou seest all 6 things, and nothing can hide itself from Thee. Thou seest what Azazel hath done, who hath taught all unrighteousness on earth and revealed the eternal secrets which were (preserved) in heaven, which 7 men were striving to learn: And Semjaza, to whom Thou hast given authority to bear rule over his associates. And they have gone to the daughters of men upon the earth, and have slept with the 9 women, and have defiled themselves, and revealed to them all kinds of sins. And the women have 10 borne giants, and the whole earth has thereby been filled with blood and unrighteousness. And now, behold, the souls of those who have died are crying and making their suit to the gates of heaven, and their lamentations have ascended: and cannot cease because of the lawless deeds which are 11 wrought on the earth. And Thou knowest all things before they come to pass, and Thou seest these things and Thou dost suffer them, and Thou dost not say to us what we are to do to them in regard to these.’

[Chapter 10]

1 Then said the Most High, the Holy and Great One spake, and sent Uriel to the son of Lamech, 2 and said to him: ‚Go to Noah and tell him in my name „Hide thyself!” and reveal to him the end that is approaching: that the whole earth will be destroyed, and a deluge is about to come 3 upon the whole earth, and will destroy all that is on it. And now instruct him that he may escape 4 and his seed may be preserved for all the generations of the world.’ And again the Lord said to Raphael: ‚Bind Azazel hand and foot, and cast him into the darkness: and make an opening 5 in the desert, which is in Dudael, and cast him therein. And place upon him rough and jagged rocks, and cover him with darkness, and let him abide there for ever, and cover his face that he may 6,7 not see light. And on the day of the great judgement he shall be cast into the fire. And heal the earth which the angels have corrupted, and proclaim the healing of the earth, that they may heal the plague, and that all the children of men may not perish through all the secret things that the 8 Watchers have disclosed and have taught their sons. And the whole earth has been corrupted 9 through the works that were taught by Azazel: to him ascribe all sin.’ And to Gabriel said the Lord: ‚Proceed against the bastards and the reprobates, and against the children of fornication: and destroy [the children of fornication and] the children of the Watchers from amongst men [and cause them to go forth]: send them one against the other that they may destroy each other in 10 battle: for length of days shall they not have. And no request that they (i.e. their fathers) make of thee shall be granted unto their fathers on their behalf; for they hope to live an eternal life, and 11 that each one of them will live five hundred years.’ And the Lord said unto Michael: ‚Go, bind Semjaza and his associates who have united themselves with women so as to have defiled themselves 12 with them in all their uncleanness. And when their sons have slain one another, and they have seen the destruction of their beloved ones, bind them fast for seventy generations in the valleys of the earth, till the day of their judgement and of their consummation, till the judgement that is 13 for ever and ever is consummated. In those days they shall be led off to the abyss of fire: and 14 to the torment and the prison in which they shall be confined for ever. And whosoever shall be condemned and destroyed will from thenceforth be bound together with them to the end of all 15 generations. And destroy all the spirits of the reprobate and the children of the Watchers, because 16 they have wronged mankind. Destroy all wrong from the face of the earth and let every evil work come to an end: and let the plant of righteousness and truth appear: and it shall prove a blessing; the works of righteousness and truth’ shall be planted in truth and joy for evermore.

17 And then shall all the righteous escape,
And shall live till they beget thousands of children,
And all the days of their youth and their old age
Shall they complete in peace.

18 And then shall the whole earth be tilled in righteousness, and shall all be planted with trees and 19 be full of blessing. And all desirable trees shall be planted on it, and they shall plant vines on it: and the vine which they plant thereon shall yield wine in abundance, and as for all the seed which is sown thereon each measure (of it) shall bear a thousand, and each measure of olives shall yield 20 ten presses of oil. And cleanse thou the earth from all oppression, and from all unrighteousness, and from all sin, and from all godlessness: and all the uncleanness that is wrought upon the earth 21 destroy from off the earth. And all the children of men shall become righteous, and all nations 22 shall offer adoration and shall praise Me, and all shall worship Me. And the earth shall be cleansed from all defilement, and from all sin, and from all punishment, and from all torment, and I will never again send (them) upon it from generation to generation and for ever.

[Chapter 11]

1 And in those days I will open the store chambers of blessing which are in the heaven, so as to send 2 them down upon the earth over the work and labour of the children of men. And truth and peace shall be associated together throughout all the days of the world and throughout all the generations of men.’

[Chapter 12]

1 Before these things Enoch was hidden, and no one of the children of men knew where he was 2 hidden, and where he abode, and what had become of him. And his activities had to do with the Watchers, and his days were with the holy ones. 3 And I Enoch was blessing the Lord of majesty and the King of the ages, and lo! the Watchers 4 called me -Enoch the scribe- and said to me: ‚Enoch, thou scribe of righteousness, go, declare to the Watchers of the heaven who have left the high heaven, the holy eternal place, and have defiled themselves with women, and have done as the children of earth do, and have taken unto themselves 5 wives: „Ye have wrought great destruction on the earth: And ye shall have no peace nor forgiveness 6 of sin: and inasmuch as they delight themselves in their children, The murder of their beloved ones shall they see, and over the destruction of their children shall they lament, and shall make supplication unto eternity, but mercy and peace shall ye not attain.”‚

[Chapter 13]

1 And Enoch went and said: ‚Azazel, thou shalt have no peace: a severe sentence has gone forth 2 against thee to put thee in bonds: And thou shalt not have toleration nor request granted to thee, because of the unrighteousness which thou hast taught, and because of all the works of godlessness 3 and unrighteousness and sin which thou hast shown to men.’ Then I went and spoke to them all 4 together, and they were all afraid, and fear and trembling seized them. And they besought me to draw up a petition for them that they might find forgiveness, and to read their petition in the presence 5 of the Lord of heaven. For from thenceforward they could not speak (with Him) nor lift up their 6 eyes to heaven for shame of their sins for which they had been condemned. Then I wrote out their petition, and the prayer in regard to their spirits and their deeds individually and in regard to their 7 requests that they should have forgiveness and length. And I went off and sat down at the waters of Dan, in the land of Dan, to the south of the west of Hermon: I read their petition till I fell 8 asleep. And behold a dream came to me, and visions fell down upon me, and I saw visions of chastisement, and a voice came bidding (me) I to tell it to the sons of heaven, and reprimand them. 9 And when I awaked, I came unto them, and they were all sitting gathered together, weeping in 10 ‚Abelsjail, which is between Lebanon and Seneser, with their faces covered. And I recounted before them all the visions which I had seen in sleep, and I began to speak the words of righteousness, and to reprimand the heavenly Watchers.

[Chapter 14]

1 The book of the words of righteousness, and of the reprimand of the eternal Watchers in accordance 2 with the command of the Holy Great One in that vision. I saw in my sleep what I will now say with a tongue of flesh and with the breath of my mouth: which the Great One has given to men to 3 converse therewith and understand with the heart. As He has created and given to man the power of understanding the word of wisdom, so hath He created me also and given me the power of reprimanding 4 the Watchers, the children of heaven. I wrote out your petition, and in my vision it appeared thus, that your petition will not be granted unto you throughout all the days of eternity, and that judgement 5 has been finally passed upon you: yea (your petition) will not be granted unto you. And from henceforth you shall not ascend into heaven unto all eternity, and in bonds of the earth the decree 6 has gone forth to bind you for all the days of the world. And (that) previously you shall have seen the destruction of your beloved sons and ye shall have no pleasure in them, but they shall fall before 7 you by the sword. And your petition on their behalf shall not be granted, nor yet on your own: even though you weep and pray and speak all the words contained in the writing which I have 8 written. And the vision was shown to me thus: Behold, in the vision clouds invited me and a mist summoned me, and the course of the stars and the lightnings sped and hastened me, and the winds in 9 the vision caused me to fly and lifted me upward, and bore me into heaven. And I went in till I drew nigh to a wall which is built of crystals and surrounded by tongues of fire: and it began to affright 10 me. And I went into the tongues of fire and drew nigh to a large house which was built of crystals: and the walls of the house were like a tesselated floor (made) of crystals, and its groundwork was 11 of crystal. Its ceiling was like the path of the stars and the lightnings, and between them were 12 fiery cherubim, and their heaven was (clear as) water. A flaming fire surrounded the walls, and its 13 portals blazed with fire. And I entered into that house, and it was hot as fire and cold as ice: there 14 were no delights of life therein: fear covered me, and trembling got hold upon me. And as I quaked 15 and trembled, I fell upon my face. And I beheld a vision, And lo! there was a second house, greater 16 than the former, and the entire portal stood open before me, and it was built of flames of fire. And in every respect it so excelled in splendour and magnificence and extent that I cannot describe to 17 you its splendour and its extent. And its floor was of fire, and above it were lightnings and the path 18 of the stars, and its ceiling also was flaming fire. And I looked and saw therein a lofty throne: its appearance was as crystal, and the wheels thereof as the shining sun, and there was the vision of 19 cherubim. And from underneath the throne came streams of flaming fire so that I could not look 20 thereon. And the Great Glory sat thereon, and His raiment shone more brightly than the sun and 21 was whiter than any snow. None of the angels could enter and could behold His face by reason 22 of the magnificence and glory and no flesh could behold Him. The flaming fire was round about Him, and a great fire stood before Him, and none around could draw nigh Him: ten thousand times 23 ten thousand (stood) before Him, yet He needed no counselor. And the most holy ones who were 24 nigh to Him did not leave by night nor depart from Him. And until then I had been prostrate on my face, trembling: and the Lord called me with His own mouth, and said to me: ‚ Come hither, 25 Enoch, and hear my word.’ And one of the holy ones came to me and waked me, and He made me rise up and approach the door: and I bowed my face downwards.

[Chapter 15]

1 And He answered and said to me, and I heard His voice: ‚Fear not, Enoch, thou righteous 2 man and scribe of righteousness: approach hither and hear my voice. And go, say to the Watchers of heaven, who have sent thee to intercede for them: „You should intercede” for men, and not men 3 for you: Wherefore have ye left the high, holy, and eternal heaven, and lain with women, and defiled yourselves with the daughters of men and taken to yourselves wives, and done like the children 4 of earth, and begotten giants (as your) sons? And though ye were holy, spiritual, living the eternal life, you have defiled yourselves with the blood of women, and have begotten (children) with the blood of flesh, and, as the children of men, have lusted after flesh and blood as those also do who die 5 and perish. Therefore have I given them wives also that they might impregnate them, and beget 6 children by them, that thus nothing might be wanting to them on earth. But you were formerly 7 spiritual, living the eternal life, and immortal for all generations of the world. And therefore I have not appointed wives for you; for as for the spiritual ones of the heaven, in heaven is their dwelling. 8 And now, the giants, who are produced from the spirits and flesh, shall be called evil spirits upon 9 the earth, and on the earth shall be their dwelling. Evil spirits have proceeded from their bodies; because they are born from men and from the holy Watchers is their beginning and primal origin; 10 they shall be evil spirits on earth, and evil spirits shall they be called. [As for the spirits of heaven, in heaven shall be their dwelling, but as for the spirits of the earth which were born upon the earth, on the earth shall be their dwelling.] And the spirits of the giants afflict, oppress, destroy, attack, do battle, and work destruction on the earth, and cause trouble: they take no food, but nevertheless 12 hunger and thirst, and cause offences. And these spirits shall rise up against the children of men and against the women, because they have proceeded from them.

[Chapter 16]

1 From the days of the slaughter and destruction and death of the giants, from the souls of whose flesh the spirits, having gone forth, shall destroy without incurring judgement -thus shall they destroy until the day of the consummation, the great judgement in which the age shall be 2 consummated, over the Watchers and the godless, yea, shall be wholly consummated.” And now as to the watchers who have sent thee to intercede for them, who had been aforetime in heaven, (say 3 to them): „You have been in heaven, but all the mysteries had not yet been revealed to you, and you knew worthless ones, and these in the hardness of your hearts you have made known to the women, and through these mysteries women and men work much evil on earth.” 4 Say to them therefore: ” You have no peace.”‚

[Chapter 17]

1 And they took and brought me to a place in which those who were there were like flaming fire, 2 and, when they wished, they appeared as men. And they brought me to the place of darkness, and to a mountain the point of whose summit reached to heaven. And I saw the places of the luminaries and the treasuries of the stars and of the thunder and in the uttermost depths, where were 4 a fiery bow and arrows and their quiver, and a fiery sword and all the lightnings. And they took 5 me to the living waters, and to the fire of the west, which receives every setting of the sun. And I came to a river of fire in which the fire flows like water and discharges itself into the great sea towards 6 the west. I saw the great rivers and came to the great river and to the great darkness, and went 7 to the place where no flesh walks. I saw the mountains of the darkness of winter and the place 8 whence all the waters of the deep flow. I saw the mouths of all the rivers of the earth and the mouth of the deep.

[Chapter 18]

1 I saw the treasuries of all the winds: I saw how He had furnished with them the whole creation 2 and the firm foundations of the earth. And I saw the corner-stone of the earth: I saw the four 3 winds which bear [the earth and] the firmament of the heaven. And I saw how the winds stretch out the vaults of heaven, and have their station between heaven and earth: these are the pillars 4 of the heaven. I saw the winds of heaven which turn and bring the circumference of the sun and 5 all the stars to their setting. I saw the winds on the earth carrying the clouds: I saw the paths 6 of the angels. I saw at the end of the earth the firmament of the heaven above. And I proceeded and saw a place which burns day and night, where there are seven mountains of magnificent stones, 7 three towards the east, and three towards the south. And as for those towards the east, was of coloured stone, and one of pearl, and one of jacinth, and those towards the south of red stone. 8 But the middle one reached to heaven like the throne of God, of alabaster, and the summit of the 9,10 throne was of sapphire. And I saw a flaming fire. And beyond these mountains Is a region the end of the great earth: there the heavens were completed. And I saw a deep abyss, with columns of heavenly fire, and among them I saw columns of fire fall, which were beyond measure alike towards 12 the height and towards the depth. And beyond that abyss I saw a place which had no firmament of the heaven above, and no firmly founded earth beneath it: there was no water upon it, and no 13 birds, but it was a waste and horrible place. I saw there seven stars like great burning mountains, 14 and to me, when I inquired regarding them, The angel said: ‚This place is the end of heaven and earth: this has become a prison for the stars and the host of heaven. And the stars which roll over the fire are they which have transgressed the commandment of the Lord in the beginning of 16 their rising, because they did not come forth at their appointed times. And He was wroth with them, and bound them till the time when their guilt should be consummated (even) for ten thousand years.’

[Chapter 19]

1 And Uriel said to me: ‚Here shall stand the angels who have connected themselves with women, and their spirits assuming many different forms are defiling mankind and shall lead them astray into sacrificing to demons as gods, (here shall they stand,) till the day of the great judgement in 2 which they shall be judged till they are made an end of. And the women also of the angels who 3 went astray shall become sirens.’ And I, Enoch, alone saw the vision, the ends of all things: and no man shall see as I have seen.

[Chapter 20]

1,2 And these are the names of the holy angels who watch. Uriel, one of the holy angels, who is 3 over the world and over Tartarus. Raphael, one of the holy angels, who is over the spirits of men. 4,5 Raguel, one of the holy angels who takes vengeance on the world of the luminaries. Michael, one 6 of the holy angels, to wit, he that is set over the best part of mankind and over chaos. Saraqael, 7 one of the holy angels, who is set over the spirits, who sin in the spirit. Gabriel, one of the holy 8 angels, who is over Paradise and the serpents and the Cherubim. Remiel, one of the holy angels, whom God set over those who rise.

[Chapter 21]

1,2 And I proceeded to where things were chaotic. And I saw there something horrible: I saw neither 3 a heaven above nor a firmly founded earth, but a place chaotic and horrible. And there I saw 4 seven stars of the heaven bound together in it, like great mountains and burning with fire. Then 5 I said: ‚For what sin are they bound, and on what account have they been cast in hither?’ Then said Uriel, one of the holy angels, who was with me, and was chief over them, and said: ‚Enoch, why 6 dost thou ask, and why art thou eager for the truth? These are of the number of the stars of heaven, which have transgressed the commandment of the Lord, and are bound here till ten thousand years, 7 the time entailed by their sins, are consummated.’ And from thence I went to another place, which was still more horrible than the former, and I saw a horrible thing: a great fire there which burnt and blazed, and the place was cleft as far as the abyss, being full of great descending columns of 8 fire: neither its extent or magnitude could I see, nor could I conjecture. Then I said: ‚How 9 fearful is the place and how terrible to look upon!’ Then Uriel answered me, one of the holy angels who was with me, and said unto me: ‚Enoch, why hast thou such fear and affright?’ And 10 I answered: ‚Because of this fearful place, and because of the spectacle of the pain.’ And he said unto me: ‚This place is the prison of the angels, and here they will be imprisoned for ever.’

[Chapter 22]

1 And thence I went to another place, and he mountain [and] of hard rock. 2 And there was in it four hollow places, deep and wide and very smooth. How smooth are the hollow places and deep and dark to look at. 3 Then Raphael answered, one of the holy angels who was with me, and said unto me: ‚These hollow places have been created for this very purpose, that the spirits of the souls of the dead should 4 assemble therein, yea that all the souls of the children of men should assemble here. And these places have been made to receive them till the day of their judgement and till their appointed period [till the period appointed], till the great judgement (comes) upon them.’ I saw (the spirit of) a dead man making suit, 5 and his voice went forth to heaven and made suit. And I asked Raphael the angel who was 6 with me, and I said unto him: ‚This spirit which maketh suit, whose is it, whose voice goeth forth and maketh suit to heaven ?’ 7 And he answered me saying: ‚This is the spirit which went forth from Abel, whom his brother Cain slew, and he makes his suit against him till his seed is destroyed from the face of the earth, and his seed is annihilated from amongst the seed of men.’ 8 The I asked regarding it, and regarding all the hollow places: ‚Why is one separated from the other?’ 9 And he answered me and said unto me: ‚These three have been made that the spirits of the dead might be separated. And such a division has been make (for) the spirits of the righteous, in which there is the bright spring of 10 water. And such has been made for sinners when they die and are buried in the earth and judgement has not been executed on them in their 11 lifetime. Here their spirits shall be set apart in this great pain till the great day of judgement and punishment and torment of those who curse for ever and retribution for their spirits. There 12 He shall bind them for ever. And such a division has been made for the spirits of those who make their suit, who make disclosures concerning their destruction, when they were slain in the days 13 of the sinners. Such has been made for the spirits of men who were not righteous but sinners, who were complete in transgression, and of the transgressors they shall be companions: but their spirits shall not be slain in the day of judgement nor shall they be raised from thence.’ 14 The I blessed the Lord of glory and said: ‚Blessed be my Lord, the Lord of righteousness, who ruleth for ever.’

[Chapter 23]

1,2 From thence I went to another place to the west of the ends of the earth. And I saw a burning 3 fire which ran without resting, and paused not from its course day or night but (ran) regularly. And 4 I asked saying: ‚What is this which rests not?’ Then Raguel, one of the holy angels who was with me, answered me and said unto me: ‚This course of fire which thou hast seen is the fire in the west which persecutes all the luminaries of heaven.’

[Chapter 24]

1 And from thence I went to another place of the earth, and he showed me a mountain range of 2 fire which burnt day and night. And I went beyond it and saw seven magnificent mountains all differing each from the other, and the stones (thereof) were magnificent and beautiful, magnificent as a whole, of glorious appearance and fair exterior: three towards the east, one founded on the other, and three towards the south, one upon the other, and deep rough ravines, no one of which 3 joined with any other. And the seventh mountain was in the midst of these, and it excelled them 4 in height, resembling the seat of a throne: and fragrant trees encircled the throne. And amongst them was a tree such as I had never yet smelt, neither was any amongst them nor were others like it: it had a fragrance beyond all fragrance, and its leaves and blooms and wood wither not for ever: 5 and its fruit is beautiful, and its fruit n resembles the dates of a palm. Then I said: ‚How beautiful is this tree, and fragrant, and its leaves are fair, and its blooms very delightful in appearance.’ 6 Then answered Michael, one of the holy and honoured angels who was with me, and was their leader.

[Chapter 25]

1 And he said unto me: ‚Enoch, why dost thou ask me regarding the fragrance of the tree, 2 and why dost thou wish to learn the truth?’ Then I answered him saying: ‚I wish to 3 know about everything, but especially about this tree.’ And he answered saying: ‚This high mountain which thou hast seen, whose summit is like the throne of God, is His throne, where the Holy Great One, the Lord of Glory, the Eternal King, will sit, when He shall come down to visit 4 the earth with goodness. And as for this fragrant tree no mortal is permitted to touch it till the great judgement, when He shall take vengeance on all and bring (everything) to its consummation 5 for ever. It shall then be given to the righteous and holy. Its fruit shall be for food to the elect: it shall be transplanted to the holy place, to the temple of the Lord, the Eternal King.

6 Then shall they rejoice with joy and be glad,
And into the holy place shall they enter;
And its fragrance shall be in their bones,
And they shall live a long life on earth,
Such as thy fathers lived:

And in their days shall no sorrow or plague
Or torment or calamity touch them.’

7 Then blessed I the God of Glory, the Eternal King, who hath prepared such things for the righteous, and hath created them and promised to give to them.

[Chapter 26]

1 And I went from thence to the middle of the earth, and I saw a blessed place in which there were 2 trees with branches abiding and blooming [of a dismembered tree]. And there I saw a holy mountain, 3 and underneath the mountain to the east there was a stream and it flowed towards the south. And I saw towards the east another mountain higher than this, and between them a deep and narrow 4 ravine: in it also ran a stream underneath the mountain. And to the west thereof there was another mountain, lower than the former and of small elevation, and a ravine deep and dry between them: and another deep and dry ravine was at the extremities of the three mountains. And all the ravines were deep rand narrow, (being formed) of hard rock, and trees were not planted upon 6 them. And I marveled at the rocks, and I marveled at the ravine, yea, I marveled very much.

[Chapter 27]

1 Then said I: ‚For what object is this blessed land, which is entirely filled with trees, and this 2 accursed valley between?’ Then Uriel, one of the holy angels who was with me, answered and said: ‚This accursed valley is for those who are accursed for ever: Here shall all the accursed be gathered together who utter with their lips against the Lord unseemly words and of His glory speak hard things. Here shall they be gathered together, and here 3 shall be their place of judgement. In the last days there shall be upon them the spectacle of righteous judgement in the presence of the righteous for ever: here shall the merciful bless the Lord of glory, the Eternal King. 4 In the days of judgement over the former, they shall bless Him for the mercy in accordance with 5 which He has assigned them (their lot).’ Then I blessed the Lord of Glory and set forth His glory and lauded Him gloriously.

[Chapter 28]

1 And thence I went towards the east, into the midst of the mountain range of the desert, and 2 I saw a wilderness and it was solitary, full of trees and plants. And water gushed forth from 3 above. Rushing like a copious watercourse [which flowed] towards the north-west it caused clouds and dew to ascend on every side.

[Chapter 29]

1 And thence I went to another place in the desert, and approached to the east of this mountain 2 range. And there I saw aromatic trees exhaling the fragrance of frankincense and myrrh, and the trees also were similar to the almond tree.

[Chapter 30]

1,2 And beyond these, I went afar to the east, and I saw another place, a valley (full) of water. And 3 therein there was a tree, the colour (?) of fragrant trees such as the mastic. And on the sides of those valleys I saw fragrant cinnamon. And beyond these I proceeded to the east.

[Chapter 31]

1 And I saw other mountains, and amongst them were groves of trees, and there flowed forth from 2 them nectar, which is named sarara and galbanum. And beyond these mountains I saw another mountain to the east of the ends of the earth, whereon were aloe-trees, and all the trees were full 3 of stacte, being like almond-trees. And when one burnt it, it smelt sweeter than any fragrant odour.

[Chapter 32]

1 And after these fragrant odours, as I looked towards the north over the mountains I saw seven mountains full of choice nard and fragrant trees and cinnamon and pepper. 2 And thence I went over the summits of all these mountains, far towards the east of the earth, and passed above the Erythraean sea and went far from it, and passed over the angel Zotiel. And I came to the Garden of Righteousness, 3 I and from afar off trees more numerous than I these trees and great-two trees there, very great, beautiful, and glorious, and magnificent, and the tree of knowledge, whose holy fruit they eat and know great wisdom. 4 That tree is in height like the fir, and its leaves are like (those of) the Carob tree: and its fruit 5 is like the clusters of the vine, very beautiful: and the fragrance of the tree penetrates afar. Then 6 I said: ‚How beautiful is the tree, and how attractive is its look!’ Then Raphael the holy angel, who was with me, answered me and said: ‚This is the tree of wisdom, of which thy father old (in years) and thy aged mother, who were before thee, have eaten, and they learnt wisdom and their eyes were opened, and they knew that they were naked and they were driven out of the garden.’

[Chapter 33]

1 And from thence I went to the ends of the earth and saw there great beasts, and each differed from the other; and (I saw) birds also differing in appearance and beauty and voice, the one differing from the other. And to the east of those beasts I saw the ends of the earth whereon the heaven 2 rests, and the portals of the heaven open. And I saw how the stars of heaven come forth, and 3 I counted the portals out of which they proceed, and wrote down all their outlets, of each individual star by itself, according to their number and their names, their courses and their positions, and their 4 times and their months, as Uriel the holy angel who was with me showed me. He showed all things to me and wrote them down for me: also their names he wrote for me, and their laws and their companies.

[Chapter 34]

1 And from thence I went towards the north to the ends of the earth, and there I saw a great and 2 glorious device at the ends of the whole earth. And here I saw three portals of heaven open in the heaven: through each of them proceed north winds: when they blow there is cold, hail, frost, 3 snow, dew, and rain. And out of one portal they blow for good: but when they blow through the other two portals, it is with violence and affliction on the earth, and they blow with violence.

[Chapter 35]

1 And from thence I went towards the west to the ends of the earth, and saw there three portals of the heaven open such as I had seen in the east, the same number of portals, and the same number of outlets.

[Chapter 36]

1 And from thence I went to the south to the ends of the earth, and saw there three open portals 2 of the heaven: and thence there come dew, rain, and wind. And from thence I went to the east to the ends of the heaven, and saw here the three eastern portals of heaven open and small portals 3 above them. Through each of these small portals pass the stars of heaven and run their course to the west on the path which is shown to them. And as often as I saw I blessed always the Lord of Glory, and I continued to bless the Lord of Glory who has wrought great and glorious wonders, to show the greatness of His work to the angels and to spirits and to men, that they might praise His work and all His creation: that they might see the work of His might and praise the great work of His hands and bless Him for ever.

Section II. Chapters XXXVII-LXXI
The Parables

[Chapter 37]

1 The second vision which he saw, the vision of wisdom -which Enoch the son of Jared, the son 2 of Mahalalel, the son of Cainan, the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, saw. And this is the beginning of the words of wisdom which I lifted up my voice to speak and say to those which dwell on earth: Hear, ye men of old time, and see, ye that come after, the words of the Holy 3 One which I will speak before the Lord of Spirits. It were better to declare (them only) to the men of old time, but even from those that come after we will not withhold the beginning of wisdom. 4 Till the present day such wisdom has never been given by the Lord of Spirits as I have received according to my insight, according to the good pleasure of the Lord of Spirits by whom the lot of 5 eternal life has been given to me. Now three Parables were imparted to me, and I lifted up my voice and recounted them to those that dwell on the earth.

[Chapter 38] 1 The first Parable.

When the congregation of the righteous shall appear,
And sinners shall be judged for their sins,
And shall be driven from the face of the earth:

2 And when the Righteous One shall appear before the eyes of the righteous,
Whose elect works hang upon the Lord of Spirits,
And light shall appear to the righteous and the elect who dwell on the earth,

Where then will be the dwelling of the sinners,

And where the resting-place of those who have denied the Lord of Spirits?
It had been good for them if they had not been born.

3 When the secrets of the righteous shall be revealed and the sinners judged,
And the godless driven from the presence of the righteous and elect,
4 From that time those that possess the earth shall no longer be powerful and exalted:
And they shall not be able to behold the face of the holy,
For the Lord of Spirits has caused His light to appear
On the face of the holy, righteous, and elect.

5 Then shall the kings and the mighty perish
And be given into the hands of the righteous and holy.
6 And thenceforward none shall seek for themselves mercy from the Lord of Spirits
For their life is at an end.

[Chapter 39]

1 [And it shall come to pass in those days that elect and holy children will descend from the 2 high heaven, and their seed will become one with the children of men. And in those days Enoch received books of zeal and wrath, and books of disquiet and expulsion.]

And mercy shall not be accorded to them, saith the Lord of Spirits.
3 And in those days a whirlwind carried me off from the earth,
And set me down at the end of the heavens.

4 And there I saw another vision, the dwelling-places of the holy,
And the resting-places of the righteous.

5 Here mine eyes saw their dwellings with His righteous angels,
And their resting-places with the holy.

And they petitioned and interceded and prayed for the children of men,
And righteousness flowed before them as water,

And mercy like dew upon the earth:
Thus it is amongst them for ever and ever.

6a And in that place mine eyes saw the Elect One of righteousness and of faith,
7a And I saw his dwelling-place under the wings of the Lord of Spirits.
6b And righteousness shall prevail in his days,
And the righteous and elect shall be without number before Him for ever and ever.
7b And all the righteous and elect before Him shall be strong as fiery lights,
And their mouth shall be full of blessing,

And their lips extol the name of the Lord of Spirits,
And righteousness before Him shall never fail,
[And uprightness shall never fail before Him.]
8 There I wished to dwell,
And my spirit longed for that dwelling-place:

And there heretofore hath been my portion,
For so has it been established concerning me before the Lord of Spirits.
9 In those days I praised and extolled the name of the Lord of Spirits with blessings and praises, because He hath destined me for blessing and glory according to the good pleasure of the Lord of 10 Spirits. For a long time my eyes regarded that place, and I blessed Him and praised Him, saying: ‚Blessed is He, and may He be blessed from the beginning and for evermore. And before Him there is no ceasing. He knows before the world was created what is for ever and what will be from 12 generation unto generation. Those who sleep not bless Thee: they stand before Thy glory and bless, praise, and extol, saying: „Holy, holy, holy, is the Lord of Spirits: He filleth the earth with 3 spirits.”‚ And here my eyes saw all those who sleep not: they stand before Him and bless and say: ‚Blessed be Thou, and blessed be the name of the Lord for ever and ever.’ And my face was changed; for I could no longer behold.

[Chapter 40]

1 And after that I saw thousands of thousands and ten thousand times ten thousand, I saw a multitude 2 beyond number and reckoning, who stood before the Lord of Spirits. And on the four sides of the Lord of Spirits I saw four presences, different from those that sleep not, and I learnt their names: for the angel that went with me made known to me their names, and showed me all the hidden things. 3 And I heard the voices of those four presences as they uttered praises before the Lord of glory. 4,5 The first voice blesses the Lord of Spirits for ever and ever. And the second voice I heard blessing 6 the Elect One and the elect ones who hang upon the Lord of Spirits. And the third voice I heard pray and intercede for those who dwell on the earth and supplicate in the name of the Lord of Spirits. 7 And I heard the fourth voice fending off the Satans and forbidding them to come before the Lord 8 of Spirits to accuse them who dwell on the earth. After that I asked the angel of peace who went with me, who showed me everything that is hidden: ‚Who are these four presences which I have 9 seen and whose words I have heard and written down?’ And he said to me: ‚This first is Michael, the merciful and long-suffering: and the second, who is set over all the diseases and all the wounds of the children of men, is Raphael: and the third, who is set over all the powers, is Gabriel: and the fourth, who is set over the repentance unto hope of those who inherit eternal life, is named Phanuel.’ 10 And these are the four angels of the Lord of Spirits and the four voices I heard in those days.

[Chapter 41]

1 And after that I saw all the secrets of the heavens, and how the kingdom is divided, and how the 2 actions of men are weighed in the balance. And there I saw the mansions of the elect and the mansions of the holy, and mine eyes saw there all the sinners being driven from thence which deny the name of the Lord of Spirits, and being dragged off: and they could not abide because of the punishment which proceeds from the Lord of Spirits. 3 And there mine eyes saw the secrets of the lightning and of the thunder, and the secrets of the winds, how they are divided to blow over the earth, and the secrets of the clouds and dew, and there 4 I saw from whence they proceed in that place and from whence they saturate the dusty earth. And there I saw closed chambers out of which the winds are divided, the chamber of the hail and winds, the chamber of the mist, and of the clouds, and the cloud thereof hovers over the earth from the 5 beginning of the world. And I saw the chambers of the sun and moon, whence they proceed and whither they come again, and their glorious return, and how one is superior to the other, and their stately orbit, and how they do not leave their orbit, and they add nothing to their orbit and they take nothing from it, and they keep faith with each other, in accordance with the oath by which they 6 are bound together. And first the sun goes forth and traverses his path according to the commandment 7 of the Lord of Spirits, and mighty is His name for ever and ever. And after that I saw the hidden and the visible path of the moon, and she accomplishes the course of her path in that place by day and by night-the one holding a position opposite to the other before the Lord of Spirits.

And they give thanks and praise and rest not;
For unto them is their thanksgiving rest.
8 For the sun changes oft for a blessing or a curse,
And the course of the path of the moon is light to the righteous
And darkness to the sinners in the name of the Lord,
Who made a separation between the light and the darkness,
And divided the spirits of men,
And strengthened the spirits of the righteous,
In the name of His righteousness.

9 For no angel hinders and no power is able to hinder; for He appoints a judge for them all and He judges them all before Him.

[Chapter 42]

1 Wisdom found no place where she might dwell;
Then a dwelling-place was assigned her in the heavens.

2 Wisdom went forth to make her dwelling among the children of men,
And found no dwelling-place:

Wisdom returned to her place,
And took her seat among the angels.

3 And unrighteousness went forth from her chambers:
Whom she sought not she found,
And dwelt with them,

As rain in a desert
And dew on a thirsty land.

[Chapter 43]

1 And I saw other lightnings and the stars of heaven, and I saw how He called them all by their 2 names and they hearkened unto Him. And I saw how they are weighed in a righteous balance according to their proportions of light: (I saw) the width of their spaces and the day of their appearing, and how their revolution produces lightning: and (I saw) their revolution according to the 3 number of the angels, and (how) they keep faith with each other. And I asked the angel who went 4 with me who showed me what was hidden: ‚What are these?’ And he said to me: ‚The Lord of Spirits hath showed thee their parabolic meaning (lit. ‚their parable’): these are the names of the holy who dwell on the earth and believe in the name of the Lord of Spirits for ever and ever.’

[Chapter 44]

Also another phenomenon I saw in regard to the lightnings: how some of the stars arise and become lightnings and cannot part with their new form.

[Chapter 45]

1 And this is the second Parable concerning those who deny the name of the dwelling of the holy ones and the Lord of Spirits.

2 And into the heaven they shall not ascend,
And on the earth they shall not come:
Such shall be the lot of the sinners
Who have denied the name of the Lord of Spirits,
Who are thus preserved for the day of suffering and tribulation.

3 On that day Mine Elect One shall sit on the throne of glory
And shall try their works,
And their places of rest shall be innumerable.

And their souls shall grow strong within them when they see Mine Elect Ones,
And those who have called upon My glorious name:
4 Then will I cause Mine Elect One to dwell among them.

And I will transform the heaven and make it an eternal blessing and light
5 And I will transform the earth and make it a blessing:

And I will cause Mine elect ones to dwell upon it:
But the sinners and evil-doers shall not set foot thereon.

6 For I have provided and satisfied with peace My righteous ones
And have caused them to dwell before Me:

But for the sinners there is judgement impending with Me,
So that I shall destroy them from the face of the earth.

[Chapter 46]

1 And there I saw One who had a head of days,
And His head was white like wool,
And with Him was another being whose countenance had the appearance of a man,
And his face was full of graciousness, like one of the holy angels.
2 And I asked the angel who went with me and showed me all the hidden things, concerning that 3 Son of Man, who he was, and whence he was, (and) why he went with the Head of Days? And he answered and said unto me:
This is the son of Man who hath righteousness,
With whom dwelleth righteousness,
And who revealeth all the treasures of that which is hidden,

Because the Lord of Spirits hath chosen him,
And whose lot hath the pre-eminence before the Lord of Spirits in uprightness for ever.

4 And this Son of Man whom thou hast seen
Shall raise up the kings and the mighty from their seats,
[And the strong from their thrones]
And shall loosen the reins of the strong,
And break the teeth of the sinners.

5 [And he shall put down the kings from their thrones and kingdoms]
Because they do not extol and praise Him,
Nor humbly acknowledge whence the kingdom was bestowed upon them.
6 And he shall put down the countenance of the strong,
And shall fill them with shame.

And darkness shall be their dwelling,
And worms shall be their bed,
And they shall have no hope of rising from their beds,
Because they do not extol the name of the Lord of Spirits.

7 And these are they who judge the stars of heaven,
[And raise their hands against the Most High],
And tread upon the earth and dwell upon it.
And all their deeds manifest unrighteousness,
And their power rests upon their riches,
And their faith is in the gods which they have made with their hands,
And they deny the name of the Lord of Spirits,

8 And they persecute the houses of His congregations,
And the faithful who hang upon the name of the Lord of Spirits.

[Chapter 47]

1 And in those days shall have ascended the prayer of the righteous,
And the blood of the righteous from the earth before the Lord of Spirits.

2 In those days the holy ones who dwell above in the heavens
Shall unite with one voice
And supplicate and pray [and praise,
And give thanks and bless the name of the Lord of Spirits
On behalf of the blood of the righteous which has been shed,
And that the prayer of the righteous may not be in vain before the Lord of Spirits,
That judgement may be done unto them,
And that they may not have to suffer for ever.

3 In those days I saw the Head of Days when He seated himself upon the throne of His glory,
And the books of the living were opened before Him:
And all His host which is in heaven above and His counselors stood before Him,

4 And the hearts of the holy were filled with joy;
Because the number of the righteous had been offered,
And the prayer of the righteous had been heard,
And the blood of the righteous been required before the Lord of Spirits.

[Chapter 48]

1 And in that place I saw the fountain of righteousness
Which was inexhaustible:
And around it were many fountains of wisdom:
And all the thirsty drank of them,
And were filled with wisdom,
And their dwellings were with the righteous and holy and elect.
2 And at that hour that Son of Man was named In the presence of the Lord of Spirits,
And his name before the Head of Days.

3 Yea, before the sun and the signs were created,
Before the stars of the heaven were made,
His name was named before the Lord of Spirits.

4 He shall be a staff to the righteous whereon to stay themselves and not fall,
And he shall be the light of the Gentiles,
And the hope of those who are troubled of heart.

5 All who dwell on earth shall fall down and worship before him,
And will praise and bless and celebrate with song the Lord of Spirits.

6 And for this reason hath he been chosen and hidden before Him,
Before the creation of the world and for evermore.

7 And the wisdom of the Lord of Spirits hath revealed him to the holy and righteous;
For he hath preserved the lot of the righteous,
Because they have hated and despised this world of unrighteousness,
And have hated all its works and ways in the name of the Lord of Spirits:
For in his name they are saved,
And according to his good pleasure hath it been in regard to their life.

8 In these days downcast in countenance shall the kings of the earth have become,
And the strong who possess the land because of the works of their hands,
For on the day of their anguish and affliction they shall not (be able to) save themselves.
And I will give them over into the hands of Mine elect:
As straw in the fire so shall they burn before the face of the holy:
As lead in the water shall they sink before the face of the righteous,
And no trace of them shall any more be found.

10 And on the day of their affliction there shall be rest on the earth,
And before them they shall fall and not rise again:
And there shall be no one to take them with his hands and raise them:
For they have denied the Lord of Spirits and His Anointed.
The name of the Lord of Spirits be blessed.

[Chapter 49]

l For wisdom is poured out like water,
And glory faileth not before him for evermore.

2 For he is mighty in all the secrets of righteousness,
And unrighteousness shall disappear as a shadow,
And have no continuance;
Because the Elect One standeth before the Lord of Spirits,
And his glory is for ever and ever,
And his might unto all generations.

3 And in him dwells the spirit of wisdom,
And the spirit which gives insight,
And the spirit of understanding and of might,
And the spirit of those who have fallen asleep in righteousness.

4 And he shall judge the secret things,
And none shall be able to utter a lying word before him;
For he is the Elect One before the Lord of Spirits according to His good pleasure.

[Chapter 50]

1 And in those days a change shall take place for the holy and elect,
And the light of days shall abide upon them,
And glory and honour shall turn to the holy,
2 On the day of affliction on which evil shall have been treasured up against the sinners.

And the righteous shall be victorious in the name of the Lord of Spirits:
And He will cause the others to witness (this)
That they may repent
And forgo the works of their hands.

3 They shall have no honour through the name of the Lord of Spirits,
Yet through His name shall they be saved,
And the Lord of Spirits will have compassion on them,
For His compassion is great.

4 And He is righteous also in His judgement,
And in the presence of His glory unrighteousness also shall not maintain itself:
At His judgement the unrepentant shall perish before Him.
5 And from henceforth I will have no mercy on them, saith the Lord of Spirits.

[Chapter 51]

1 And in those days shall the earth also give back that which has been entrusted to it,
And Sheol also shall give back that which it has received,
And hell shall give back that which it owes.

5a For in those days the Elect One shall arise,
2 And he shall choose the righteous and holy from among them:
For the day has drawn nigh that they should be saved.

3 And the Elect One shall in those days sit on My throne,
And his mouth shall pour forth all the secrets of wisdom and counsel:
For the Lord of Spirits hath given (them) to him and hath glorified him.

4 And in those days shall the mountains leap like rams,
And the hills also shall skip like lambs satisfied with milk,
And the faces of [all] the angels in heaven shall be lighted up with joy.

5b And the earth shall rejoice,
c And the righteous shall dwell upon it,
d And the elect shall walk thereon.

[Chapter 52]

l And after those days in that place where I had seen all the visions of that which is hidden -for 2 I had been carried off in a whirlwind and they had borne me towards the west-There mine eyes saw all the secret things of heaven that shall be, a mountain of iron, and a mountain of copper, and a mountain of silver, and a mountain of gold, and a mountain of soft metal, and a mountain of lead. 3 And I asked the angel who went with me, saying, ‚What things are these which I have seen in 4 secret?’ And he said unto me: ‚All these things which thou hast seen shall serve the dominion of His Anointed that he may be potent and mighty on the earth.’ 5 And that angel of peace answered, saying unto me: ‚Wait a little, and there shall be revealed unto thee all the secret things which surround the Lord of Spirits.
6 And these mountains which thine eyes have seen,
The mountain of iron, and the mountain of copper, and the mountain of silver,
And the mountain of gold, and the mountain of soft metal, and the mountain of lead,
All these shall be in the presence of the Elect One
As wax: before the fire,
And like the water which streams down from above [upon those mountains],
And they shall become powerless before his feet.
7 And it shall come to pass in those days that none shall be saved,
Either by gold or by silver,
And none be able to escape.
8 And there shall be no iron for war,
Nor shall one clothe oneself with a breastplate.
Bronze shall be of no service,
And tin [shall be of no service and] shall not be esteemed,
And lead shall not be desired.
9 And all these things shall be [denied and] destroyed from the surface of the earth,
When the Elect One shall appear before the face of the Lord of Spirits.’

[Chapter 53]

1 There mine eyes saw a deep valley with open mouths, and all who dwell on the earth and sea and islands shall bring to him gifts and presents and tokens of homage, but that deep valley shall not become full.
2 And their hands commit lawless deeds,
And the sinners devour all whom they lawlessly oppress:
Yet the sinners shall be destroyed before the face of the Lord of Spirits,
And they shall be banished from off the face of His earth,
And they shall perish for ever and ever.
3 For I saw all the angels of punishment abiding (there) and preparing all the instruments of Satan. 4 And I asked the angel of peace who went with me: ‚ For whom are they preparing these Instruments?’ 5 And he said unto me: ‚ They prepare these for the kings and the mighty of this earth, that they may thereby be destroyed. 6 And after this the Righteous and Elect One shall cause the house of his congregation to appear: henceforth they shall be no more hindered in the name of the Lord of Spirits.
7 And these mountains shall not stand as the earth before his righteousness,
But the hills shall be as a fountain of water,
And the righteous shall have rest from the oppression of sinners.’

[Chapter 54]

1 And I looked and turned to another part of the earth, and saw there a deep valley with burning 2 fire. And they brought the kings and the mighty, and began to cast them into this deep valley. 3 And there mine eyes saw how they made these their instruments, iron chains of immeasurable weight. 4 And I asked the angel of peace who went with me, saying: ‚ For whom are these chains being prepared ? ‚ And he said unto me: ‚ These are being prepared for the hosts of Azazel, so that they may take them and cast them into the abyss of complete condemnation, and they shall cover their jaws with rough stones as the Lord of Spirits commanded. 6 And Michael, and Gabriel, and Raphael, and Phanuel shall take hold of them on that great day, and cast them on that day into the burning furnace, that the Lord of Spirits may take vengeance on them for their unrighteousness in becoming subject to Satan and leading astray those who dwell on the earth.’ 7 And in those days shall punishment come from the Lord of Spirits, and he will open all the chambers of waters which are above the heavens, and of the fountains which are beneath the earth. 8 And all the waters shall be joined with the waters: that which is above the heavens is the masculine, 9 and the water which is beneath the earth is the feminine. And they shall destroy all who dwell 10 on the earth and those who dwell under the ends of the heaven. And when they have recognized their unrighteousness which they have wrought on the earth, then by these shall they perish.

[Chapter 55]

1 And after that the Head of Days repented and said: ‚ In vain have I destroyed all who dwell 2 on the earth.’ And He sware by His great name: ‚ Henceforth I will not do so to all who dwell on the earth, and I will set a sign in the heaven: and this shall be a pledge of good faith between Me and them for ever, so long as heaven is above the earth. And this is in accordance with My command. 3 When I have desired to take hold of them by the hand of the angels on the day of tribulation and pain because of this, I will cause My chastisement and My wrath to abide upon them, saith 4 God, the Lord of Spirits. Ye mighty kings who dwell on the earth, ye shall have to behold Mine Elect One, how he sits on the throne of glory and judges Azazel, and all his associates, and all his hosts in the name of the Lord of Spirits.’

[Chapter 56]

1 And I saw there the hosts of the angels of punishment going, and they held scourges and chains 2 of iron and bronze. And I asked the angel of peace who went with me, saying: ‚ To whom are 3 these who hold the scourges going ? ‚ And he said unto me: ‚ To their elect and beloved ones, that they may be cast into the chasm of the abyss of the valley.

4 And then that valley shall be filled with their elect and beloved,
And the days of their lives shall be at an end,
And the days of their leading astray shall not thenceforward be reckoned.

5 And in those days the angels shall return
And hurl themselves to the east upon the Parthians and Medes:

They shall stir up the kings, so that a spirit of unrest shall come upon them,
And they shall rouse them from their thrones,

That they may break forth as lions from their lairs,
And as hungry wolves among their flocks.

6 And they shall go up and tread under foot the land of His elect ones
[And the land of His elect ones shall be before them a threshing-floor and a highway :]
7 But the city of my righteous shall be a hindrance to their horses.

And they shall begin to fight among themselves,
And their right hand shall be strong against themselves,

And a man shall not know his brother,
Nor a son his father or his mother,

Till there be no number of the corpses through their slaughter,
And their punishment be not in vain.

8 In those days Sheol shall open its jaws,
And they shall be swallowed up therein

And their destruction shall be at an end;
Sheol shall devour the sinners in the presence of the elect.’

[Chapter 57]

1 And it came to pass after this that I saw another host of wagons, and men riding thereon, and 2 coming on the winds from the east, and from the west to the south. And the noise of their wagons was heard, and when this turmoil took place the holy ones from heaven remarked it, and the pillars of the earth were moved from their place, and the sound thereof was heard from the one end of heaven 3 to the other, in one day. And they shall all fall down and worship the Lord of Spirits. And this is the end of the second Parable.

[Chapter 58]

1 And I began to speak the third Parable concerning the righteous and elect.

2 Blessed are ye, ye righteous and elect,
For glorious shall be your lot.

3 And the righteous shall be in the light of the sun.
And the elect in the light of eternal life:
The days of their life shall be unending,
And the days of the holy without number.

4 And they shall seek the light and find righteousness with the Lord of Spirits:
There shall be peace to the righteous in the name of the Eternal Lord.

5 And after this it shall be said to the holy in heaven
That they should seek out the secrets of righteousness, the heritage of faith:
For it has become bright as the sun upon earth,
And the darkness is past.

6 And there shall be a light that never endeth,
And to a limit (lit. ‚ number ‚) of days they shall not come,
For the darkness shall first have been destroyed,
[And the light established before the Lord of Spirits]
And the light of uprightness established for ever before the Lord of Spirits.

[Chapter 59]

1 [In those days mine eyes saw the secrets of the lightnings, and of the lights, and the judgements they execute (lit. ‚ their judgement ‚): and they lighten for a blessing or a curse as the Lord of 2 Spirits willeth. And there I saw the secrets of the thunder, and how when it resounds above in the heaven, the sound thereof is heard, and he caused me to see the judgements executed on the earth, whether they be for well-being and blessing, or for a curse according to the word of the Lord of Spirits. 3 And after that all the secrets of the lights and lightnings were shown to me, and they lighten for blessing and for satisfying.]

[Chapter 60] A Fragment of the Book of Noah

1 In the year 500, in the seventh month, on the fourteenth day of the month in the life of Enoch. In that Parable I saw how a mighty quaking made the heaven of heavens to quake, and the host of the Most High, and the angels, a thousand thousands and ten thousand times ten thousand, were 2 disquieted with a great disquiet. And the Head of Days sat on the throne of His glory, and the angels and the righteous stood around Him.

3 And a great trembling seized me,
And fear took hold of me,
And my loins gave way,
And dissolved were my reins,
And I fell upon my face.

4 And Michael sent another angel from among the holy ones and he raised me up, and when he had raised me up my spirit returned; for I had not been able to endure the look of this host, and the 5 commotion and the quaking of the heaven. And Michael said unto me: ‚ Why art thou disquieted with such a vision ? Until this day lasted the day of His mercy; and He hath been merciful and 6 long-suffering towards those who dwell on the earth. And when the day, and the power, and the punishment, and the judgement come, which the Lord of Spirits hath prepared for those who worship not the righteous law, and for those who deny the righteous judgement, and for those who take His name in vain-that day is prepared, for the elect a covenant, but for sinners an inquisition. 25 When the punishment of the Lord of Spirits shall rest upon them, it shall rest in order that the punishment of the Lord of Spirits may not come, in vain, and it shall slay the children with their mothers and the children with their fathers. Afterwards the judgement shall take place according to His mercy and His patience.’ 7 And on that day were two monsters parted, a female monster named Leviathan, to dwell in the 8 abysses of the ocean over the fountains of the waters. But the male is named Behemoth, who occupied with his breast a waste wilderness named Duidain, on the east of the garden where the elect and righteous dwell, where my grandfather was taken up, the seventh from Adam, the first 9 man whom the Lord of Spirits created. And I besought the other angel that he should show me the might of those monsters, how they were parted on one day and cast, the one into the abysses 10 of the sea, and the other unto the dry land of the wilderness. And he said to me: ‚ Thou son of man, herein thou dost seek to know what is hidden.’ 11 And the other angel who went with me and showed me what was hidden told me what is first and last in the heaven in the height, and beneath the earth in the depth, and at the ends of the 12 heaven, and on the foundation of the heaven. And the chambers of the winds, and how the winds are divided, and how they are weighed, and (how) the portals of the winds are reckoned, each according to the power of the wind, and the power of the lights of the moon, and according to the power that is fitting: and the divisions of the stars according to their names, and how all the divisions 13 are divided. And the thunders according to the places where they fall, and all the divisions that are made among the lightnings that it may lighten, and their host that they may at once obey. 14 For the thunder has places of rest (which) are assigned (to it) while it is waiting for its peal; and the thunder and lightning are inseparable, and although not one and undivided, they both go together 15 through the spirit and separate not. For when the lightning lightens, the thunder utters its voice, and the spirit enforces a pause during the peal, and divides equally between them; for the treasury of their peals is like the sand, and each one of them as it peals is held in with a bridle, and turned back by the power of the spirit, and pushed forward according to the many quarters of the earth. 16 And the spirit of the sea is masculine and strong, and according to the might of his strength he draws it back with a rein, and in like manner it is driven forward and disperses amid all the mountains 17 of the earth. And the spirit of the hoar-frost is his own angel, and the spirit of the hail is a good 18 angel. And the spirit of the snow has forsaken his chambers on account of his strength -There is a special spirit therein, and that which ascends from it is like smoke, and its name is frost. And the spirit of the mist is not united with them in their chambers, but it has a special chamber; for its course is glorious both in light and in darkness, and in winter and in summer, and in its chamber is an angel. 20 And the spirit of the dew has its dwelling at the ends of the heaven, and is connected with the chambers of the rain, and its course is in winter and summer: and its clouds and the clouds of the 21 mist are connected, and the one gives to the other. And when the spirit of the rain goes forth from its chamber, the angels come and open the chamber and lead it out, and when it is diffused over the whole earth it unites with the water on the earth. And whensoever it unites with the water on 22 the earth . . . For the waters are for those who dwell on the earth; for they are nourishment for the earth from the Most High who is in heaven: therefore there is a measure for the rain, 22, and the angels take it in charge. And these things I saw towards the Garden of the Righteous. 23 And the angel of peace who was with me said to me: ‚ These two monsters, prepared conformably to the greatness of God, shall feed . . .

[Chapter 61]

1 And I saw in those days how long cords were given to those angels, and they took to themselves wings and flew, and they went towards the north. 2 And I asked the angel, saying unto him: ‚ Why have those (angels) taken these cords and gone off ? ‚ And he said unto me: ‚ They have gone to measure.’

3 And the angel who went with me said unto me:
‚ These shall bring the measures of the righteous,
And the ropes of the righteous to the righteous,
That they may stay themselves on the name of the Lord of Spirits for ever and ever.

4 The elect shall begin to dwell with the elect,
And those are the measures which shall be given to faith
And which shall strengthen righteousness.

5 And these measures shall reveal all the secrets of the depths of the earth,
And those who have been destroyed by the desert,
And those who have been devoured by the beasts,
And those who have been devoured by the fish of the sea,
That they may return and stay themselves
On the day of the Elect One;
For none shall be destroyed before the Lord of Spirits,
And none can be destroyed.

6 And all who dwell above in the heaven received a command and power and one voice and one light like unto fire.

7 And that One (with) their first words they blessed,
And extolled and lauded with wisdom,
And they were wise in utterance and in the spirit of life.

8 And the Lord of Spirits placed the Elect one on the throne of glory.
And he shall judge all the works of the holy above in the heaven,
And in the balance shall their deeds be weighed

9 And when he shall lift up his countenance
To judge their secret ways according to the word of the name of the Lord of Spirits,
And their path according to the way of the righteous judgement of the Lord of Spirits,
Then shall they all with one voice speak and bless,
And glorify and extol and sanctify the name of the Lord of Spirits.

10 And He will summon all the host of the heavens, and all the holy ones above, and the host of God, the Cherubic, Seraphin and Ophannin, and all the angels of power, and all the angels of principalities, and the Elect One, and the other powers on the earth (and) over the water On that day shall raise one voice, and bless and glorify and exalt in the spirit of faith, and in the spirit of wisdom, and in the spirit of patience, and in the spirit of mercy, and in the spirit of judgement and of peace, and in the spirit of goodness, and shall all say with one voice: ” Blessed is He, and may the name of the Lord of Spirits be blessed for ever and ever.”

12 All who sleep not above in heaven shall bless Him:
All the holy ones who are in heaven shall bless Him,
And all the elect who dwell in the garden of life:

And every spirit of light who is able to bless, and glorify, and extol, and hallow Thy blessed name,
And all flesh shall beyond measure glorify and bless Thy name for ever and ever.

13 For great is the mercy of the Lord of Spirits, and He is long-suffering,
And all His works and all that He has created He has revealed to the righteous and elect
In the name of the Lord of Spirits.

[Chapter 62]

1 And thus the Lord commanded the kings and the mighty and the exalted, and those who dwell on the earth, and said:

‚ Open your eyes and lift up your horns if ye are able to recognize the Elect One.’
2 And the Lord of Spirits seated him on the throne of His glory,
And the spirit of righteousness was poured out upon him,
And the word of his mouth slays all the sinners,
And all the unrighteous are destroyed from before his face.
3 And there shall stand up in that day all the kings and the mighty,
And the exalted and those who hold the earth,
And they shall see and recognize How he sits on the throne of his glory,
And righteousness is judged before him,
And no lying word is spoken before him.

4 Then shall pain come upon them as on a woman in travail,
[And she has pain in bringing forth]
When her child enters the mouth of the womb,
And she has pain in bringing forth.

And one portion of them shall look on the other,
And they shall be terrified,
And they shall be downcast of countenance,
And pain shall seize them,
When they see that Son of Man Sitting on the throne of his glory.

6 And the kings and the mighty and all who possess the earth shall bless and glorify and extol him who rules over all, who was hidden.

7 For from the beginning the Son of Man was hidden,
And the Most High preserved him in the presence of His might,
And revealed him to the elect.

8 And the congregation of the elect and holy shall be sown,
And all the elect shall stand before him on that day.

9 And all the kings and the mighty and the exalted and those who rule the earth
Shall fall down before him on their faces,
And worship and set their hope upon that Son of Man,
And petition him and supplicate for mercy at his hands.

10 Nevertheless that Lord of Spirits will so press them
That they shall hastily go forth from His presence,
And their faces shall be filled with shame,
And the darkness grow deeper on their faces.

11 And He will deliver them to the angels for punishment,
To execute vengeance on them because they have oppressed His children and His elect
12 And they shall be a spectacle for the righteous and for His elect:
They shall rejoice over them,
Because the wrath of the Lord of Spirits resteth upon them,
And His sword is drunk with their blood.

13 And the righteous and elect shall be saved on that day,
And they shall never thenceforward see the face of the sinners and unrighteous.

14 And the Lord of Spirits will abide over them,
And with that Son of Man shall they eat
And lie down and rise up for ever and ever.

15 And the righteous and elect shall have risen from the earth,
And ceased to be of downcast countenance.
And they shall have been clothed with garments of glory,

16 And these shall be the garments of life from the Lord of Spirits:

And your garments shall not grow old,
Nor your glory pass away before the Lord of Spirits.

[Chapter 63]

1 In those days shall the mighty and the kings who possess the earth implore (Him) to grant them a little respite from His angels of punishment to whom they were delivered, that they might fall 2 down and worship before the Lord of Spirits, and confess their sins before Him. And they shall bless and glorify the Lord of Spirits, and say:

‚ Blessed is the Lord of Spirits and the Lord of kings,
And the Lord of the mighty and the Lord of the rich,
And the Lord of glory and the Lord of wisdom,

3 And splendid in every secret thing is Thy power from generation to generation,
And Thy glory for ever and ever:

Deep are all Thy secrets and innumerable,
And Thy righteousness is beyond reckoning.

4 We have now learnt that we should glorify
And bless the Lord of kings and Him who is king over all kings.’
5 And they shall say:
‚ Would that we had rest to glorify and give thanks
And confess our faith before His glory !

6 And now we long for a little rest but find it not:
We follow hard upon and obtain (it) not:

And light has vanished from before us,
And darkness is our dwelling-place for ever and ever:

7 For we have not believed before Him
Nor glorified the name of the Lord of Spirits, [nor glorified our Lord]

But our hope was in the sceptre of our kingdom,
And in our glory.

8 And in the day of our suffering and tribulation He saves us not,
And we find no respite for confession

That our Lord is true in all His works, and in His judgements and His justice,
And His judgements have no respect of persons.

And we pass away from before His face on account of our works,
And all our sins are reckoned up in righteousness.’

10 Now they shall say unto themselves: ‚ Our souls are full of unrighteous gain, but it does not prevent us from descending from the midst thereof into the burden of Sheol.’

11 And after that their faces shall be filled with darkness
And shame before that Son of Man,
And they shall be driven from his presence,
And the sword shall abide before his face in their midst.

12 Thus spake the Lord of Spirits: ‚ This is the ordinance and judgement with respect to the mighty and the kings and the exalted and those who possess the earth before the Lord of Spirits.’

[Chapter 64]

1,2 And other forms I saw hidden in that place. I heard the voice of the angel saying: ‚ These are the angels who descended to the earth, and revealed what was hidden to the children of men and seduced the children of men into committing sin.’

[Chapter 65]

1, 2 And in those days Noah saw the earth that it had sunk down and its destruction was nigh. And he arose from thence and went to the ends of the earth, and cried aloud to his grandfather Enoch: 3 and Noah said three times with an embittered voice: Hear me, hear me, hear me.’ And I said unto him: ‚ Tell me what it is that is falling out on the earth that the earth is in such evil plight 4 and shaken, lest perchance I shall perish with it ? ‚ And thereupon there was a great commotion , on the earth, and a voice was heard from heaven, and I fell on my face. And Enoch my grandfather came and stood by me, and said unto me: ‚ Why hast thou cried unto me with a bitter cry and weeping 6 And a command has gone forth from the presence of the Lord concerning those who dwell on the earth that their ruin is accomplished because they have learnt all the secrets of the angels, and all the violence of the Satans, and all their powers -the most secret ones- and all the power of those who practice sorcery, and the power of witchcraft, and the power of those who make molten images 7 for the whole earth: And how silver is produced from the dust of the earth, and how soft metal 8 originates in the earth. For lead and tin are not produced from the earth like the first: it is a fountain 9 that produces them, and an angel stands therein, and that angel is pre-eminent.’ And after that my grandfather Enoch took hold of me by my hand and raised me up, and said unto me: ‚ Go, for I have 10 asked the Lord of Spirits as touching this commotion on the earth. And He said unto me: ” Because of their unrighteousness their judgement has been determined upon and shall not be withheld by Me for ever. Because of the sorceries which they have searched out and learnt, the earth and those 11 who dwell upon it shall be destroyed.” And these-they have no place of repentance for ever, because they have shown them what was hidden, and they are the damned: but as for thee, my son, the Lord of Spirits knows that thou art pure, and guiltless of this reproach concerning the secrets.

12 And He has destined thy name to be among the holy,
And will preserve thee amongst those who dwell on the earth,
And has destined thy righteous seed both for kingship and for great honours,
And from thy seed shall proceed a fountain of the righteous and holy without number for ever.

[Chapter 66]

1 And after that he showed me the angels of punishment who are prepared to come and let loose all the powers of the waters which are beneath in the earth in order to bring judgement and destruction 2 on all who [abide and] dwell on the earth. And the Lord of Spirits gave commandment to the angels who were going forth, that they should not cause the waters to rise but should hold them 3 in check; for those angels were over the powers of the waters. And I went away from the presence of Enoch.

[Chapter 67]

1 And in those days the word of God came unto me, and He said unto me: ‚ Noah, thy lot has come 2 Up before Me, a lot without blame, a lot of love and uprightness. And now the angels are making a wooden (building), and when they have completed that task I will place My hand upon it and preserve it, and there shall come forth from it the seed of life, and a change shall set in so that the 3 earth will not remain without inhabitant. And I will make fast thy sed before me for ever and ever, and I will spread abroad those who dwell with thee: it shall not be unfruitful on the face of the earth, but it shall be blessed and multiply on the earth in the name of the Lord.’ 4 And He will imprison those angels, who have shown unrighteousness, in that burning valley which my grandfather Enoch had formerly shown to me in the west among the mountains of gold 5 and silver and iron and soft metal and tin. And I saw that valley in which there was a great 6 convulsion and a convulsion of the waters. And when all this took place, from that fiery molten metal and from the convulsion thereof in that place, there was produced a smell of sulphur, and it was connected with those waters, and that valley of the angels who had led astray (mankind) burned 7 beneath that land. And through its valleys proceed streams of fire, where these angels are punished who had led astray those who dwell upon the earth. 8 But those waters shall in those days serve for the kings and the mighty and the exalted, and those who dwell on the earth, for the healing of the body, but for the punishment of the spirit; now their spirit is full of lust, that they may be punished in their body, for they have denied the Lord of Spirits 9 and see their punishment daily, and yet believe not in His name. And in proportion as the burning of their bodies becomes severe, a corresponding change shall take place in their spirit for ever and ever; 10 for before the Lord of Spirits none shall utter an idle word. For the judgement shall come upon them, 11 because they believe in the lust of their body and deny the Spirit of the Lord. And those same waters will undergo a change in those days; for when those angels are punished in these waters, these water-springs shall change their temperature, and when the angels ascend, this water of the 12 springs shall change and become cold. And I heard Michael answering and saying: ‚ This judgement wherewith the angels are judged is a testimony for the kings and the mighty who possess the 13 earth.’ Because these waters of judgement minister to the healing of the body of the kings and the lust of their body; therefore they will not see and will not believe that those waters will change and become a fire which burns for ever.

[Chapter 68]

1 And after that my grandfather Enoch gave me the teaching of all the secrets in the book in the Parables which had been given to him, and he put them together for me in the words of the book 2 of the Parables. And on that day Michael answered Raphael and said: ‚ The power of the spirit transports and makes me to tremble because of the severity of the judgement of the secrets, the judgement of the angels: who can endure the severe judgement which has been executed, and before 3 which they melt away ? ‚ And Michael answered again, and said to Raphael: ‚ Who is he whose heart is not softened concerning it, and whose reins are not troubled by this word of judgement 4 (that) has gone forth upon them because of those who have thus led them out ? ‚ And it came to pass when he stood before the Lord of Spirits, Michael said thus to Raphael: ‚ I will not take their part under the eye of the Lord; for the Lord of Spirits has been angry with them because they do 5 as if they were the Lord. Therefore all that is hidden shall come upon them for ever and ever; for neither angel nor man shall have his portion (in it), but alone they have received their judgement for ever and ever.

[Chapter 69]

1 And after this judgement they shall terrify and make them to tremble because they have shown this to those who dwell on the earth. 2 And behold the names of those angels [and these are their names: the first of them is Samjaza, the second Artaqifa, and the third Armen, the fourth Kokabel, the fifth Turael, the sixth Rumjal, the seventh Danjal, the eighth Neqael, the ninth Baraqel, the tenth Azazel, the eleventh Armaros, the twelfth Batarjal, the thirteenth Busasejal, the fourteenth Hananel, the fifteenth Turel, and the sixteenth Simapesiel, the seventeenth Jetrel, the eighteenth Tumael, the nineteenth Turel, 3 the twentieth Rumael, the twenty-first Azazel. And these are the chiefs of their angels and their names, and their chief ones over hundreds and over fifties and over tens]. 4 The name of the first Jeqon: that is, the one who led astray [all] the sons of God, and brought them 5 down to the earth, and led them astray through the daughters of men. And the second was named Asbeel: he imparted to the holy sons of God evil counsel, and led them astray so that they defiled 6 their bodies with the daughters of men. And the third was named Gadreel: he it is who showed the children of men all the blows of death, and he led astray Eve, and showed [the weapons of death to the sons of men] the shield and the coat of mail, and the sword for battle, and all the weapons 7 of death to the children of men. And from his hand they have proceeded against those who dwell 8 on the earth from that day and for evermore. And the fourth was named Penemue: he taught the 9 children of men the bitter and the sweet, and he taught them all the secrets of their wisdom. And he instructed mankind in writing with ink and paper, and thereby many sinned from eternity to 10 eternity and until this day. For men were not created for such a purpose, to give confirmation 11 to their good faith with pen and ink. For men were created exactly like the angels, to the intent that they should continue pure and righteous, and death, which destroys everything, could not have taken hold of them, but through this their knowledge they are perishing, and through this power 12 it is consuming me. And the fifth was named Kasdeja: this is he who showed the children of men all the wicked smitings of spirits and demons, and the smitings of the embryo in the womb, that it may pass away, and [the smitings of the soul] the bites of the serpent, and the smitings 13 which befall through the noontide heat, the son of the serpent named Taba’et. And this is the task of Kasbeel, the chief of the oath which he showed to the holy ones when he dwelt high 4 above in glory, and its name is Biqa. This (angel) requested Michael to show him the hidden name, that he might enunciate it in the oath, so that those might quake before that name and oath who revealed all that was in secret to the children of men. And this is the power of this oath, for it is powerful and strong, and he placed this oath Akae in the hand of Michael.

16 And these are the secrets of this oath . . .
And they are strong through his oath:
And the heaven was suspended before the world was created,
And for ever.

17 And through it the earth was founded upon the water,
And from the secret recesses of the mountains come beautiful waters,
From the creation of the world and unto eternity.

18 And through that oath the sea was created,
And as its foundation He set for it the sand against the time of (its) anger,
And it dare not pass beyond it from the creation of the world unto eternity.

9 And through that oath are the depths made fast,
And abide and stir not from their place from eternity to eternity.

20 And through that oath the sun and moon complete their course,
And deviate not from their ordinance from eternity to eternity.

21 And through that oath the stars complete their course,
And He calls them by their names,
And they answer Him from eternity to eternity.

22 [And in like manner the spirits of the water, and of the winds, and of all zephyrs, and (their) paths 23 from all the quarters of the winds. And there are preserved the voices of the thunder and the light of the lightnings: and there are preserved the chambers of the hail and the chambers of the 24 hoarfrost, and the chambers of the mist, and the chambers of the rain and the dew. And all these believe and give thanks before the Lord of Spirits, and glorify (Him) with all their power, and their food is in every act of thanksgiving: they thank and glorify and extol the name of the Lord of Spirits for ever and ever.]

25 And this oath is mighty over them
And through it [they are preserved and] their paths are preserved,
And their course is not destroyed.

26 And there was great joy amongst them,
And they blessed and glorified and extolled
Because the name of that Son of Man had been revealed unto them.

27 And he sat on the throne of his glory,
And the sum of judgement was given unto the Son of Man,
And he caused the sinners to pass away and be destroyed from off the face of the earth,
And those who have led the world astray.

28 With chains shall they be bound,
And in their assemblage-place of destruction shall they be imprisoned,
And all their works vanish from the face of the earth.

29 And from henceforth there shall be nothing corruptible;
For that Son of Man has appeared,
And has seated himself on the throne of his glory,
And all evil shall pass away before his face,
And the word of that Son of Man shall go forth

And be strong before the Lord of Spirits.

[Chapter 70]

1 And it came to pass after this that his name during his lifetime was raised aloft to that Son of 2 Man and to the Lord of Spirits from amongst those who dwell on the earth. And he was raised aloft 3 on the chariots of the spirit and his name vanished among them. And from that day I was no longer numbered amongst them: and he set me between the two winds, between the North and the 4 West, where the angels took the cords to measure for me the place for the elect and righteous. And there I saw the first fathers and the righteous who from the beginning dwell in that place.

[Chapter 71]

1 And it came to pass after this that my spirit was translated
And it ascended into the heavens:
And I saw the holy sons of God.
They were stepping on flames of fire:
Their garments were white [and their raiment],
And their faces shone like snow.

2 And I saw two streams of fire,
And the light of that fire shone like hyacinth,
And I fell on my face before the Lord of Spirits.

3 And the angel Michael [one of the archangels] seized me by my right hand,
And lifted me up and led me forth into all the secrets,
And he showed me all the secrets of righteousness.

4 And he showed me all the secrets of the ends of the heaven,
And all the chambers of all the stars, and all the luminaries,
Whence they proceed before the face of the holy ones.

5 And he translated my spirit into the heaven of heavens,
And I saw there as it were a structure built of crystals,
And between those crystals tongues of living fire.

6 And my spirit saw the girdle which girt that house of fire,
And on its four sides were streams full of living fire,
And they girt that house.

7 And round about were Seraphin, Cherubic, and Ophannin:
And these are they who sleep not
And guard the throne of His glory.

8 And I saw angels who could not be counted,
A thousand thousands, and ten thousand times ten thousand,
Encircling that house.

And Michael, and Raphael, and Gabriel, and Phanuel,
And the holy angels who are above the heavens,
Go in and out of that house.

9 And they came forth from that house,
And Michael and Gabriel, Raphael and Phanuel,
And many holy angels without number.

10 And with them the Head of Days,
His head white and pure as wool,
And His raiment indescribable.

11 And I fell on my face,
And my whole body became relaxed,
And my spirit was transfigured;

And I cried with a loud voice, . . .
with the spirit of power,
And blessed and glorified and extolled.

12 And these blessings which went forth out of my mouth were well pleasing before that Head of Days. And that Head of Days came with Michael and Gabriel, Raphael and Phanuel, thousands and ten thousands of angels without number.

[Lost passage wherein the Son of Man was described as accompanying the Head of Days, and Enoch asked one of the angels (as in xlvi. 3) concerning the Son of Man as to who he was.]

14 And he (i.e. the angel) came to me and greeted me with His voice, and said unto me ‚
This is the Son of Man who is born unto righteousness,
And righteousness abides over him,
And the righteousness of the Head of Days forsakes him not.’
15 And he said unto me:
‚ He proclaims unto thee peace in the name of the world to come;
For from hence has proceeded peace since the creation of the world,
And so shall it be unto thee for ever and for ever and ever.

16 And all shall walk in his ways since righteousness never forsaketh him:
With him will be their dwelling-places, and with him their heritage,
And they shall not be separated from him for ever and ever and ever.

And so there shall be length of days with that Son of Man,
And the righteous shall have peace and an upright way
In the name of the Lord of Spirits for ever and ever.’

Section I I I. Chapters LXXII-LXXXII
The Book of the Heavenly Luminaries

.[Chapter 72]

1 The book of the courses of the luminaries of the heaven, the relations of each, according to their classes, their dominion and their seasons, according to their names and places of origin, and according to their months, which Uriel, the holy angel, who was with me, who is their guide, showed me; and he showed me all their laws exactly as they are, and how it is with regard to all the years of the world 2 and unto eternity, till the new creation is accomplished which dureth till eternity. And this is the first law of the luminaries: the luminary the Sun has its rising in the eastern portals of the heaven, 3 and its setting in the western portals of the heaven. And I saw six portals in which the sun rises, and six portals in which the sun sets and the moon rises and sets in these portals, and the leaders of the stars and those whom they lead: six in the east and six in the west, and all following each other 4 in accurately corresponding order: also many windows to the right and left of these portals. And first there goes forth the great luminary, named the Sun, and his circumference is like the 5 circumference of the heaven, and he is quite filled with illuminating and heating fire. The chariot on which he ascends, the wind drives, and the sun goes down from the heaven and returns through the north in order to reach the east, and is so guided that he comes to the appropriate (lit. ‚ that ‚) portal and 6 shines in the face of the heaven. In this way he rises in the first month in the great portal, which 7 is the fourth [those six portals in the cast]. And in that fourth portal from which the sun rises in the first month are twelve window-openings, from which proceed a flame when they are opened in 8 their season. When the sun rises in the heaven, he comes forth through that fourth portal thirty, 9 mornings in succession, and sets accurately in the fourth portal in the west of the heaven. And during this period the day becomes daily longer and the night nightly shorter to the thirtieth 10 morning. On that day the day is longer than the night by a ninth part, and the day amounts exactly to ten parts and the night to eight parts. And the sun rises from that fourth portal, and sets in the fourth and returns to the fifth portal of the east thirty mornings, and rises from it and sets in the fifth 12 portal. And then the day becomes longer by two parts and amounts to eleven parts, and the night 13 becomes shorter and amounts to seven parts. And it returns to the east and enters into the sixth 14 portal, and rises and sets in the sixth portal one-and-thirty mornings on account of its sign. On that day the day becomes longer than the night, and the day becomes double the night, and the day 15 becomes twelve parts, and the night is shortened and becomes six parts. And the sun mounts up to make the day shorter and the night longer, and the sun returns to the east and enters into the 16 sixth portal, and rises from it and sets thirty mornings. And when thirty mornings are accomplished, 17 the day decreases by exactly one part, and becomes eleven parts, and the night seven. And the sun goes forth from that sixth portal in the west, and goes to the east and rises in the fifth portal for 18 thirty mornings, and sets in the west again in the fifth western portal. On that day the day decreases by two parts, and amounts to ten parts and the night to eight parts. And the sun goes forth from that fifth portal and sets in the fifth portal of the west, and rises in the fourth portal for one- 20 and-thirty mornings on account of its sign, and sets in the west. On that day the day is equalized with the night, [and becomes of equal length], and the night amounts to nine parts and the day to 21 nine parts. And the sun rises from that portal and sets in the west, and returns to the east and rises 22 thirty mornings in the third portal and sets in the west in the third portal. And on that day the night becomes longer than the day, and night becomes longer than night, and day shorter than day till the thirtieth morning, and the night amounts exactly to ten parts and the day to eight 23 parts. And the sun rises from that third portal and sets in the third portal in the west and returns to the east, and for thirty mornings rises 24 in the second portal in the east, and in like manner sets in the second portal in the west of the heaven. And on that day the night amounts to eleven 25 parts and the day to seven parts. And the sun rises on that day from that second portal and sets in the west in the second portal, and returns to the east into the first portal for one-and-thirty 26 mornings, and sets in the first portal in the west of the heaven. And on that day the night becomes longer and amounts to the double of the day: and the night amounts exactly to twelve parts and 27 the day to six. And the sun has (therewith) traversed the divisions of his orbit and turns again on those divisions of his orbit, and enters that portal thirty mornings and sets also in the west 28 opposite to it. And on that night has the night decreased in length by a ninth part, and the night 29 has become eleven parts and the day seven parts. And the sun has returned and entered into the second portal in the east, and returns on those his divisions of his orbit for thirty mornings, rising 30 and setting. And on that day the night decreases in length, and the night amounts to ten parts 31 and the day to eight. And on that day the sun rises from that portal, and sets in the west, and returns to the east, and rises in the third portal for one-and-thirty mornings, and sets in the west of the heaven. 32 On that day the night decreases and amounts to nine parts, and the day to nine parts, and the night 33 is equal to the day and the year is exactly as to its days three hundred and sixty-four. And the length of the day and of the night, and the shortness of the day and of the night arise-through the course 34 of the sun these distinctions are made (lit. ‚ they are separated ‚). So it comes that its course becomes 35 daily longer, and its course nightly shorter. And this is the law and the course of the sun, and his return as often as he returns sixty times and rises, i.e. the great luminary which is named the sun, for ever and ever. And that which (thus) rises is the great luminary, and is so named according to 37 its appearance, according as the Lord commanded. As he rises, so he sets and decreases not, and rests not, but runs day and night, and his light is sevenfold brighter than that of the moon; but as regards size they are both equal.

[Chapter 73]

1 And after this law I saw another law dealing with the smaller luminary, which is named the Moon. And her circumference is like the circumference of the heaven, and her chariot in which she rides is driven by the wind, and light is given to her in (definite) measure. And her rising and setting change every month: and her days are like the days of the sun, and when her light is uniform (i.e. full) it amounts to the seventh part of the light of the sun. And thus she rises. And her first phase in the east comes forth on the thirtieth morning: and on that day she becomes visible, and constitutes for you the first phase of the moon on the thirtieth day together with the sun in the portal where the sun rises. And the one half of her goes forth by a seventh part, and her whole circumference is empty, without light, with the exception of one-seventh part of it, (and) the 6 fourteenth part of her light. And when she receives one-seventh part of the half of her light, her light 7 amounts to one-seventh part and the half thereof. And she sets with the sun, and when the sun rises the moon rises with him and receives the half of one part of light, and in that night in the beginning of her morning [in the commencement of the lunar day] the moon sets with the sun, and 8 is invisible that night with the fourteen parts and the half of one of them. And she rises on that day with exactly a seventh part, and comes forth and recedes from the rising of the sun, and in her remaining days she becomes bright in the (remaining) thirteen parts.

[Chapter 74]

1 And I saw another course, a law for her, (and) how according to that law she performs her monthly 2 revolution. And all these Uriel, the holy angel who is the leader of them all, showed to me, and their positions, and I wrote down their positions as he showed them to me, and I wrote down their months 3 as they were, and the appearance of their lights till fifteen days were accomplished. In single seventh parts she accomplishes all her light in the east, and in single seventh parts accomplishes all her 4 darkness in the west. And in certain months she alters her settings, and in certain months she pursues 5 her own peculiar course. In two months the moon sets with the sun: in those two middle portals the 6 third and the fourth. She goes forth for seven days, and turns about and returns again through the portal where the sun rises, and accomplishes all her light: and she recedes from the sun, and in eight 7 days enters the sixth portal from which the sun goes forth. And when the sun goes forth from the fourth portal she goes forth seven days, until she goes forth from the fifth and turns back again in seven days into the fourth portal and accomplishes all her light: and she recedes and enters into the 8 first portal in eight days. And she returns again in seven days into the fourth portal from which the 9, 10 sun goes forth. Thus I saw their position -how the moons rose and the sun set in those days. And if five years are added together the sun has an overplus of thirty days, and all the days which accrue 11 to it for one of those five years, when they are full, amount to 364 days. And the overplus of the sun and of the stars amounts to six days: in 5 years 6 days every year come to 30 days: and the 12 moon falls behind the sun and stars to the number of 30 days. And the sun and the stars bring in all the years exactly, so that they do not advance or delay their position by a single day unto eternity; but complete the years with perfect justice in 364 days. In 3 years there are 1,092 days, and in 5 years 1,820 days, so that in 8 years there are 2,912 days. For the moon alone the days amount in 3 years to 1,062 days, and in 5 years she falls 50 days behind: [i.e. to the sum (of 1,770) there is 5 to be added (1,000 and) 62 days.] And in 5 years there are 1,770 days, so that for the moon the days 6 in 8 years amount to 21,832 days. [For in 8 years she falls behind to the amount of 80 days], all the 17 days she falls behind in 8 years are 80. And the year is accurately completed in conformity with their world-stations and the stations of the sun, which rise from the portals through which it (the sun) rises and sets 30 days.

[Chapter 75]

1 And the leaders of the heads of the thousands, who are placed over the whole creation and over all the stars, have also to do with the four intercalary days, being inseparable from their office, according to the reckoning of the year, and these render service on the four days which are not 2 reckoned in the reckoning of the year. And owing to them men go wrong therein, for those luminaries truly render service on the world-stations, one in the first portal, one in the third portal of the heaven, one in the fourth portal, and one in the sixth portal, and the exactness of the year is 3 accomplished through its separate three hundred and sixty-four stations. For the signs and the times and the years and the days the angel Uriel showed to me, whom the Lord of glory hath set for ever over all the luminaries of the heaven, in the heaven and in the world, that they should rule on the face of the heaven and be seen on the earth, and be leaders for the day and the night, i.e. the sun, moon, and stars, and all the ministering creatures which make their revolution in all the chariots 4 of the heaven. In like manner twelve doors Uriel showed me, open in the circumference of the sun’s chariot in the heaven, through which the rays of the sun break forth: and from them is warmth 5 diffused over the earth, when they are opened at their appointed seasons. [And for the winds and 6 the spirit of the dew when they are opened, standing open in the heavens at the ends.] As for the twelve portals in the heaven, at the ends of the earth, out of which go forth the sun, moon, and stars, 7 and all the works of heaven in the east and in the west, There are many windows open to the left and right of them, and one window at its (appointed) season produces warmth, corresponding (as these do) to those doors from which the stars come forth according as He has commanded them, 8 and wherein they set corresponding to their number. And I saw chariots in the heaven, running 9 in the world, above those portals in which revolve the stars that never set. And one is larger than all the rest, and it is that that makes its course through the entire world.

[Chapter 76]

1 And at the ends of the earth I saw twelve portals open to all the quarters (of the heaven), from 2 which the winds go forth and blow over the earth. Three of them are open on the face (i.e. the east) of the heavens, and three in the west, and three on the right (i.e. the south) of the heaven, and 3 three on the left (i.e. the north). And the three first are those of the east, and three are of the 4 north, and three [after those on the left] of the south, and three of the west. Through four of these come winds of blessing and prosperity, and from those eight come hurtful winds: when they are sent, they bring destruction on all the earth and on the water upon it, and on all who dwell thereon, and on everything which is in the water and on the land. 5 And the first wind from those portals, called the east wind, comes forth through the first portal which is in the east, inclining towards the south: from it come forth desolation, drought, heat, 6 and destruction. And through the second portal in the middle comes what is fitting, and from it there come rain and fruitfulness and prosperity and dew; and through the third portal which lies toward the north come cold and drought. 7 And after these come forth the south winds through three portals: through the first portal of 8 them inclining to the east comes forth a hot wind. And through the middle portal next to it there 9 come forth fragrant smells, and dew and rain, and prosperity and health. And through the third portal lying to the west come forth dew and rain, locusts and desolation. 10 And after these the north winds: from the seventh portal in the east come dew and rain, locusts and desolation. And from the middle portal come in a direct direction health and rain and dew and prosperity; and through the third portal in the west come cloud and hoar-frost, and snow and rain, and dew and locusts. 12 And after these [four] are the west winds: through the first portal adjoining the north come forth dew and hoar-frost, and cold and snow and frost. And from the middle portal come forth dew and rain, and prosperity and blessing; and through the last portal which adjoins the south come forth drought and desolation, and burning and destruction. And the twelve portals of the four quarters of the heaven are therewith completed, and all their laws and all their plagues and all their benefactions have I shown to thee, my son Methuselah.

[Chapter 77]

1 And the first quarter is called the east, because it is the first: and the second, the south, because the Most High will descend there, yea, there in quite a special sense will He who is blessed for ever 2 descend. And the west quarter is named the diminished, because there all the luminaries of the 3 heaven wane and go down. And the fourth quarter, named the north, is divided into three parts: the first of them is for the dwelling of men: and the second contains seas of water, and the abysses and forests and rivers, and darkness and clouds; and the third part contains the garden of righteousness. 4 I saw seven high mountains, higher than all the mountains which are on the earth: and thence 5 comes forth hoar-frost, and days, seasons, and years pass away. I saw seven rivers on the earth larger than all the rivers: one of them coming from the west pours its waters into the Great Sea. 6 And these two come from the north to the sea and pour their waters into the Erythraean Sea in the 7 east. And the remaining, four come forth on the side of the north to their own sea, two of them to the Erythraean Sea, and two into the Great Sea and discharge themselves there [and some say: 8 into the desert]. Seven great islands I saw in the sea and in the mainland: two in the mainland and five in the Great Sea.

[Chapter 78]

1, 2 And the names of the sun are the following: the first Orjares, and the second Tomas. And the moon has four names: the first name is Asonja, the second Ebla, the third Benase, and the fourth 3 Erae. These are the two great luminaries: their circumference is like the circumference of the 4 heaven, and the size of the circumference of both is alike. In the circumference of the sun there are seven portions of light which are added to it more than to the moon, and in definite measures it is s transferred till the seventh portion of the sun is exhausted. And they set and enter the portals of the west, and make their revolution by the north, and come forth through the eastern portals 6 on the face of the heaven. And when the moon rises one-fourteenth part appears in the heaven: 7 [the light becomes full in her]: on the fourteenth day she accomplishes her light. And fifteen parts of light are transferred to her till the fifteenth day (when) her light is accomplished, according to the sign of the year, and she becomes fifteen parts, and the moon grows by (the addition of) fourteenth 8 parts. And in her waning (the moon) decreases on the first day to fourteen parts of her light, on the second to thirteen parts of light, on the third to twelve, on the fourth to eleven, on the fifth to ten, on the sixth to nine, on the seventh to eight, on the eighth to seven, on the ninth to six, on the tenth to five, on the eleventh to four, on the twelfth to three, on the thirteenth to two, on the 9 fourteenth to the half of a seventh, and all her remaining light disappears wholly on the fifteenth. And 10 in certain months the month has twenty-nine days and once twenty-eight. And Uriel showed me another law: when light is transferred to the moon, and on which side it is transferred to her by the sun. During all the period during which the moon is growing in her light, she is transferring it to herself when opposite to the sun during fourteen days [her light is accomplished in the heaven, 12 and when she is illumined throughout, her light is accomplished full in the heaven. And on the first 13 day she is called the new moon, for on that day the light rises upon her. She becomes full moon exactly on the day when the sun sets in the west, and from the east she rises at night, and the moon shines the whole night through till the sun rises over against her and the moon is seen over against the sun. On the side whence the light of the moon comes forth, there again she wanes till all the light vanishes and all the days of the month are at an end, and her circumference is empty, void of 5 light. And three months she makes of thirty days, and at her time she makes three months of twenty- nine days each, in which she accomplishes her waning in the first period of time, and in the first 6 portal for one hundred and seventy-seven days. And in the time of her going out she appears for three months (of) thirty days each, and for three months she appears (of) twenty-nine each. At night she appears like a man for twenty days each time, and by day she appears like the heaven, and there is nothing else in her save her light.

[Chapter 79]

1 And now, my son, I have shown thee everything, and the law of all the stars of the heaven is 2 completed. And he showed me all the laws of these for every day, and for every season of bearing rule, and for every year, and for its going forth, and for the order prescribed to it every month 3 and every week: And the waning of the moon which takes place in the sixth portal: for in this 4 sixth portal her light is accomplished, and after that there is the beginning of the waning: (And the waning) which takes place in the first portal in its season, till one hundred and seventy-seven 5 days are accomplished: reckoned according to weeks, twenty-five (weeks) and two days. She falls behind the sun and the order of the stars exactly five days in the course of one period, and when 6 this place which thou seest has been traversed. Such is the picture and sketch of every luminary which Uriel the archangel, who is their leader, showed unto me.

[Chapter 80]

1 And in those days the angel Uriel answered and said to me: ‚ Behold, I have shown thee everything, Enoch, and I have revealed everything to thee that thou shouldst see this sun and this moon, and the leaders of the stars of the heaven and all those who turn them, their tasks and times and departures.

2 And in the days of the sinners the years shall be shortened,
And their seed shall be tardy on their lands and fields,
And all things on the earth shall alter,
And shall not appear in their time:
And the rain shall be kept back
And the heaven shall withhold (it).
3 And in those times the fruits of the earth shall be backward,
And shall not grow in their time,
And the fruits of the trees shall be withheld in their time.
4 And the moon shall alter her order,
And not appear at her time.
5 [And in those days the sun shall be seen and he shall journey in the evening on the extremity of the great chariot in the west]
And shall shine more brightly than accords with the order of light.
6 And many chiefs of the stars shall transgress the order (prescribed).
And these shall alter their orbits and tasks,
And not appear at the seasons prescribed to them.
7 And the whole order of the stars shall be concealed from the sinners,
And the thoughts of those on the earth shall err concerning them,
[And they shall be altered from all their ways],
Yea, they shall err and take them to be gods.
8 And evil shall be multiplied upon them,
And punishment shall come upon them So as to destroy all.’

[Chapter 81]

1 And he said unto me:
‚ Observe, Enoch, these heavenly tablets,
And read what is written thereon,
And mark every individual fact.’

2 And I observed the heavenly tablets, and read everything which was written (thereon) and understood everything, and read the book of all the deeds of mankind, and of all the children of flesh 3 that shall be upon the earth to the remotest generations. And forthwith I blessed the great Lord the King of glory for ever, in that He has made all the works of the world,

And I extolled the Lord because of His patience,
And blessed Him because of the children of men.

4 And after that I said:
‚ Blessed is the man who dies in righteousness and goodness,
Concerning whom there is no book of unrighteousness written,
And against whom no day of judgement shall be found.’

5 And those seven holy ones brought me and placed me on the earth before the door of my house, and said to me: ‚ Declare everything to thy son Methuselah, and show to all thy children that no 6 flesh is righteous in the sight of the Lord, for He is their Creator. One year we will leave thee with thy son, till thou givest thy (last) commands, that thou mayest teach thy children and record (it) for them, and testify to all thy children; and in the second year they shall take thee from their midst.

7 Let thy heart be strong,
For the good shall announce righteousness to the good;

The righteous with the righteous shall rejoice,
And shall offer congratulation to one another.

8 But the sinners shall die with the sinners,
And the apostate go down with the apostate.

9 And those who practice righteousness shall die on account of the deeds of men,
And be taken away on account of the doings of the godless.’

10 And in those days they ceased to speak to me, and I came to my people, blessing the Lord of the world.

[Chapter 82]

1 And now, my son Methuselah, all these things I am recounting to thee and writing down for thee! and I have revealed to thee everything, and given thee books concerning all these: so preserve, my son Methuselah, the books from thy father’s hand, and (see) that thou deliver them to the generations of the world.

2 I have given Wisdom to thee and to thy children,
[And thy children that shall be to thee],
That they may give it to their children for generations,
This wisdom (namely) that passeth their thought.

3 And those who understand it shall not sleep,
But shall listen with the ear that they may learn this wisdom,
And it shall please those that eat thereof better than good food.

4 Blessed are all the righteous, blessed are all those who walk In the way of righteousness and sin not as the sinners, in the reckoning of all their days in which the sun traverses the heaven, entering into and departing from the portals for thirty days with the heads of thousands of the order of the stars, together with the four which are intercalated which divide the four portions of the year, which 5 lead them and enter with them four days. Owing to them men shall be at fault and not reckon them in the whole reckoning of the year: yea, men shall be at fault, and not recognize them 6 accurately. For they belong to the reckoning of the year and are truly recorded (thereon) for ever, one in the first portal and one in the third, and one in the fourth and one in the sixth, and the year is completed in three hundred and sixty-four days. 7 And the account thereof is accurate and the recorded reckoning thereof exact; for the luminaries, and months and festivals, and years and days, has Uriel shown and revealed to me, to whom the 8 Lord of the whole creation of the world hath subjected the host of heaven. And he has power over night and day in the heaven to cause the light to give light to men -sun, moon, and stars, 9 and all the powers of the heaven which revolve in their circular chariots. And these are the orders of the stars, which set in their places, and in their seasons and festivals and months. 10 And these are the names of those who lead them, who watch that they enter at their times, in their orders, in their seasons, in their months, in their periods of dominion, and in their positions. Their four leaders who divide the four parts of the year enter first; and after them the twelve leaders of the orders who divide the months; and for the three hundred and sixty (days) there are heads over thousands who divide the days; and for the four intercalary days there are the leaders which sunder 12 the four parts of the year. And these heads over thousands are intercalated between 13 leader and leader, each behind a station, but their leaders make the division. And these are the names of the leaders who divide the four parts of the year which are ordained: Milki’el, Hel’emmelek, and Mel’ejal, 14 and Narel. And the names of those who lead them: Adnar’el, and Ijasusa’el, and ‚Elome’el- these three follow the leaders of the orders, and there is one that follows the three leaders of the orders which follow those leaders of stations that divide the four parts of the year. In the beginning of the year Melkejal rises first and rules, who is named Tam’aini and sun, and 16 all the days of his dominion whilst he bears rule are ninety-one days. And these are the signs of the days which are to be seen on earth in the days of his dominion: sweat, and heat, and calms; and all the trees bear fruit, and leaves are produced on all the trees, and the harvest of wheat, and the rose-flowers, and all the flowers which come forth in the field, but the trees of the winter season become withered. And these are the names of the leaders which are under them: Berka’el, Zelebs’el, and another who is added a head of a thousand, called Hilujaseph: and the days of the dominion of this (leader) are at an end. 18 The next leader after him is Hel’emmelek, whom one names the shining sun, and all the days 19 of his light are ninety-one days. And these are the signs of (his) days on the earth: glowing heat and dryness, and the trees ripen their fruits and produce all their fruits ripe and ready, and the sheep pair and become pregnant, and all the fruits of the earth are gathered in, and everything that is 20 in the fields, and the winepress: these things take place in the days of his dominion. These are the names, and the orders, and the leaders of those heads of thousands: Gida’ljal, Ke’el, and He’el, and the name of the head of a thousand which is added to them, Asfa’el: and the days of his dominion are at an end.

Section IV. Chapters LXXXIII-XC.
The Dream-Visions.

[Chapter 83]1 And now, my son Methuselah, I will show thee all my visions which I have seen, recounting 2 them before thee. Two visions I saw before I took a wife, and the one was quite unlike the other: the first when I was learning to write: the second before I took thy mother, (when) I saw a terrible 3 vision. And regarding them I prayed to the Lord. I had laid me down in the house of my grandfather Mahalalel, (when) I saw in a vision how the heaven collapsed and was borne off and fell to 4 the earth. And when it fell to the earth I saw how the earth was swallowed up in a great abyss, and mountains were suspended on mountains, and hills sank down on hills, and high trees were rent 5 from their stems, and hurled down and sunk in the abyss. And thereupon a word fell into my mouth, 6 and I lifted up (my voice) to cry aloud, and said: ‚ The earth is destroyed.’ And my grandfather Mahalalel waked me as I lay near him, and said unto me: ‚ Why dost thou cry so, my son, and why 7 dost thou make such lamentation?’ And I recounted to him the whole vision which I had seen, and he said unto me: ‚ A terrible thing hast thou seen, my son, and of grave moment is thy dream- vision as to the secrets of all the sin of the earth: it must sink into the abyss and be destroyed with 8 a great destruction. And now, my son, arise and make petition to the Lord of glory, since thou art a believer, that a remnant may remain on the earth, and that He may not destroy the whole 9 earth. My son, from heaven all this will come upon the earth, and upon the earth there will be great 10 destruction. After that I arose and prayed and implored and besought, and wrote down my prayer for the generations of the world, and I will show everything to thee, my son Methuselah. And when I had gone forth below and seen the heaven, and the sun rising in the east, and the moon setting in the west, and a few stars, and the whole earth, and everything as He had known it in the beginning, then I blessed the Lord of judgement and extolled Him because He had made the sun to go forth from the windows of the east, and he ascended and rose on the face of the heaven, and set out and kept traversing the path shown unto him.

[Chapter 84]

1 And I lifted up my hands in righteousness and blessed the Holy and Great One, and spake with the breath of my mouth, and with the tongue of flesh, which God has made for the children of the flesh of men, that they should speak therewith, and He gave them breath and a tongue and a mouth that they should speak therewith:

2 Blessed be Thou, O Lord, King,
Great and mighty in Thy greatness,
Lord of the whole creation of the heaven,
King of kings and God of the whole world.

And Thy power and kingship and greatness abide for ever and ever,
And throughout all generations Thy dominion;
And all the heavens are Thy throne for ever,
And the whole earth Thy footstool for ever and ever.

3 For Thou hast made and Thou rulest all things,
And nothing is too hard for Thee,
Wisdom departs not from the place of Thy throne,
Nor turns away from Thy presence.
And Thou knowest and seest and hearest everything,
And there is nothing hidden from Thee [for Thou seest everything].
4 And now the angels of Thy heavens are guilty of trespass,
And upon the flesh of men abideth Thy wrath until the great day of judgement.
5 And now, O God and Lord and Great King,
I implore and beseech Thee to fulfil my prayer,
To leave me a posterity on earth,
And not destroy all the flesh of man,
And make the earth without inhabitant,
So that there should be an eternal destruction.
6 And now, my Lord, destroy from the earth the flesh which has aroused Thy wrath,
But the flesh of righteousness and uprightness establish as a plant of the eternal seed,
And hide not Thy face from the prayer of Thy servant, O Lord.’

[Chapter 85]

1,2 And after this I saw another dream, and I will show the whole dream to thee, my son. And Enoch lifted up (his voice) and spake to his son Methuselah: ‚ To thee, my son, will I speak: hear my words-incline thine ear to the dream-vision of thy father. Before I took thy mother Edna, I saw in a vision on my bed, and behold a bull came forth from the earth, and that bull was white; and after it came forth a heifer, and along with this (latter) came forth two bulls, one of them black and 4 the other red. And that black bull gored the red one and pursued him over the earth, and thereupon 5 I could no longer see that red bull. But that black bull grew and that heifer went with him, and 6 I saw that many oxen proceeded from him which resembled and followed him. And that cow, that first one, went from the presence of that first bull in order to seek that red one, but found him 7 not, and lamented with a great lamentation over him and sought him. And I looked till that first 8 bull came to her and quieted her, and from that time onward she cried no more. And after that she bore another white bull, and after him she bore many bulls and black cows. 9 And I saw in my sleep that white bull likewise grow and become a great white bull, and from Him proceeded many white bulls, and they resembled him. And they began to beget many white bulls, which resembled them, one following the other, (even) many.

[Chapter 86]

1 And again I saw with mine eyes as I slept, and I saw the heaven above, and behold a star fell 2 from heaven, and it arose and eat and pastured amongst those oxen. And after that I saw the large and the black oxen, and behold they all changed their stalls and pastures and their cattle, and began 3 to live with each other. And again I saw in the vision, and looked towards the heaven, and behold I saw many stars descend and cast themselves down from heaven to that first star, and they became 4 bulls amongst those cattle and pastured with them [amongst them]. And I looked at them and saw, and behold they all let out their privy members, like horses, and began to cover the cows of the oxen, 5 and they all became pregnant and bare elephants, camels, and asses. And all the oxen feared them and were affrighted at them, and began to bite with their teeth and to devour, and to gore with their 6 horns. And they began, moreover, to devour those oxen; and behold all the children of the earth began to tremble and quake before them and to flee from them.

[Chapter 87]

1 And again I saw how they began to gore each other and to devour each other, and the earth 2 began to cry aloud. And I raised mine eyes again to heaven, and I saw in the vision, and behold there came forth from heaven beings who were like white men: and four went forth from that place 3 and three with them. And those three that had last come forth grasped me by my hand and took me up, away from the generations of the earth, and raised me up to a lofty place, and showed me 4 a tower raised high above the earth, and all the hills were lower. And one said unto me: ‚ Remain here till thou seest everything that befalls those elephants, camels, and asses, and the stars and the oxen, and all of them.’

[Chapter 88]

1 And I saw one of those four who had come forth first, and he seized that first star which had fallen from the heaven, and bound it hand and foot and cast it into an abyss: now that abyss was 2 narrow and deep, and horrible and dark. And one of them drew a sword, and gave it to those elephants and camels and asses: then they began to smite each other, and the whole earth quaked 3 because of them. And as I was beholding in the vision, lo, one of those four who had come forth stoned (them) from heaven, and gathered and took all the great stars whose privy members were like those of horses, and bound them all hand and foot, and cast them in an abyss of the earth.

[Chapter 89]

1 And one of those four went to that white bull and instructed him in a secret, without his being terrified: he was born a bull and became a man, and built for himself a great vessel and dwelt thereon; 2 and three bulls dwelt with him in that vessel and they were covered in. And again I raised mine eyes towards heaven and saw a lofty roof, with seven water torrents thereon, and those torrents 3 flowed with much water into an enclosure. And I saw again, and behold fountains were opened on the surface of that great enclosure, and that water began to swell and rise upon the surface, 4 and I saw that enclosure till all its surface was covered with water. And the water, the darkness, and mist increased upon it; and as I looked at the height of that water, that water had risen above the height of that enclosure, and was streaming over that enclosure, and it stood upon the earth. 5 And all the cattle of that enclosure were gathered together until I saw how they sank and were 6 swallowed up and perished in that water. But that vessel floated on the water, while all the oxen and elephants and camels and asses sank to the bottom with all the animals, so that I could no longer see them, and they were not able to escape, (but) perished and sank into the depths. And again I saw in the vision till those water torrents were removed from that high roof, and the chasms 8 of the earth were leveled up and other abysses were opened. Then the water began to run down into these, till the earth became visible; but that vessel settled on the earth, and the darkness 9 retired and light appeared. But that white bull which had become a man came out of that vessel, and the three bulls with him, and one of those three was white like that bull, and one of them was red as blood, and one black: and that white bull departed from them. 10 And they began to bring forth beasts of the field and birds, so that there arose different genera: lions, tigers, wolves, dogs, hyenas, wild boars, foxes, squirrels, swine, falcons, vultures, kites, eagles, and ravens; and among them was born a white bull. And they began to bite one another; but that white bull which was born amongst them begat a wild ass and a white bull with it, and the 12 wild asses multiplied. But that bull which was born from him begat a black wild boar and a white 13 sheep; and the former begat many boars, but that sheep begat twelve sheep. And when those twelve sheep had grown, they gave up one of them to the asses, and those asses again gave up that sheep to the wolves, and that sheep grew up among the wolves. And the Lord brought the eleven sheep to live with it and to pasture with it among the wolves: and they multiplied and became many flocks of sheep. And the wolves began to fear them, and they oppressed them until they destroyed their little ones, and they cast their young into a river of much water: but those sheep began to 16 cry aloud on account of their little ones, and to complain unto their Lord. And a sheep which had been saved from the wolves fled and escaped to the wild asses; and I saw the sheep how they lamented and cried, and besought their Lord with all their might, till that Lord of the sheep descended at the voice of the sheep from a lofty abode, and came to them and pastured them. And He called that sheep which had escaped the wolves, and spake with it concerning the wolves that it should 18 admonish them not to touch the sheep. And the sheep went to the wolves according to the word of the Lord, and another sheep met it and went with it, and the two went and entered together into the assembly of those wolves, and spake with them and admonished them not to touch the 19 sheep from henceforth. And thereupon I saw the wolves, and how they oppressed the sheep 20 exceedingly with all their power; and the sheep cried aloud. And the Lord came to the sheep and they began to smite those wolves: and the wolves began to make lamentation; but the sheep became 21 quiet and forthwith ceased to cry out. And I saw the sheep till they departed from amongst the wolves; but the eyes of the wolves were blinded, and those wolves departed in pursuit of the sheep 22 with all their power. And the Lord of the sheep went with them, as their leader, and all His sheep 23 followed Him: and his face was dazzling and glorious and terrible to behold. But the wolves 24 began to pursue those sheep till they reached a sea of water. And that sea was divided, and the water stood on this side and on that before their face, and their Lord led them and placed Himself between 25 them and the wolves. And as those wolves did not yet see the sheep, they proceeded into the midst of that sea, and the wolves followed the sheep, and [those wolves] ran after them into that sea. 26 And when they saw the Lord of the sheep, they turned to flee before His face, but that sea gathered itself together, and became as it had been created, and the water swelled and rose till it covered 27 those wolves. And I saw till all the wolves who pursued those sheep perished and were drowned. 28 But the sheep escaped from that water and went forth into a wilderness, where there was no water and no grass; and they began to open their eyes and to see; and I saw the Lord of the sheep 29 pasturing them and giving them water and grass, and that sheep going and leading them. And that 30 sheep ascended to the summit of that lofty rock, and the Lord of the sheep sent it to them. And after that I saw the Lord of the sheep who stood before them, and His appearance was great and 31 terrible and majestic, and all those sheep saw Him and were afraid before His face. And they all feared and trembled because of Him, and they cried to that sheep with them [which was amongst 32 them]: ‚ We are not able to stand before our Lord or to behold Him.’ And that sheep which led them again ascended to the summit of that rock, but the sheep began to be blinded and to wander 33 from the way which he had showed them, but that sheep wot not thereof. And the Lord of the sheep was wrathful exceedingly against them, and that sheep discovered it, and went down from the summit of the rock, and came to the sheep, and found the greatest part of them blinded and fallen 34 away. And when they saw it they feared and trembled at its presence, and desired to return to their 35 folds. And that sheep took other sheep with it, and came to those sheep which had fallen away, and began to slay them; and the sheep feared its presence, and thus that sheep brought back those 36 sheep that had fallen away, and they returned to their folds. And I saw in this vision till that sheep became a man and built a house for the Lord of the sheep, and placed all the sheep in that house. 37 And I saw till this sheep which had met that sheep which led them fell asleep: and I saw till all the great sheep perished and little ones arose in their place, and they came to a pasture, and 38 approached a stream of water. Then that sheep, their leader which had become a man, withdrew 39 from them and fell asleep, and all the sheep sought it and cried over it with a great crying. And I saw till they left off crying for that sheep and crossed that stream of water, and there arose the two sheep as leaders in the place of those which had led them and fallen asleep (lit. ‚ had fallen asleep and led 40 them ‚). And I saw till the sheep came to a goodly place, and a pleasant and glorious land, and I saw till those sheep were satisfied; and that house stood amongst them in the pleasant land. 41 And sometimes their eyes were opened, and sometimes blinded, till another sheep arose and led them and brought them all back, and their eyes were opened. 42 And the dogs and the foxes and the wild boars began to devour those sheep till the Lord of the sheep raised up [another sheep] a ram from their 43 midst, which led them. And that ram began to butt on either side those dogs, foxes, and wild 44 boars till he had destroyed them all. And that sheep whose eyes were opened saw that ram, which was amongst the sheep, till it forsook its glory and began to butt those sheep, and trampled upon them, and behaved itself 45 unseemly. And the Lord of the sheep sent the lamb to another lamb and raised it to being a ram and leader of the sheep instead of that 46 ram which had forsaken its glory. And it went to it and spake to it alone, and raised it to being a ram, and made it the prince and leader of the sheep; but during all these things those dogs 47 oppressed the sheep. And the first ram pursued that second ram, and that second ram arose and fled before it; and I saw till those dogs pulled 48 down the first ram. And that second ram arose 49 and led the [little] sheep. And those sheep grew and multiplied; but all the dogs, and foxes, and wild boars feared and fled before it, and that ram butted and killed the wild beasts, and those wild beasts had no longer any power among the 48b sheep and robbed them no more of ought. And that ram begat many sheep and fell asleep; and a little sheep became ram in its stead, and became prince and leader of those sheep. 50 And that house became great and broad, and it was built for those sheep: (and) a tower lofty and great was built on the house for the Lord of the sheep, and that house was low, but the tower was elevated and lofty, and the Lord of the sheep stood on that tower and they offered a full table before Him. 51 And again I saw those sheep that they again erred and went many ways, and forsook that their house, and the Lord of the sheep called some from amongst the sheep and sent them to the sheep, 52 but the sheep began to slay them. And one of them was saved and was not slain, and it sped away and cried aloud over the sheep; and they sought to slay it, but the Lord of the sheep saved it from 53 the sheep, and brought it up to me, and caused it to dwell there. And many other sheep He sent to those sheep to testify unto them and lament over them. And after that I saw that when they forsook the house of the Lord and His tower they fell away entirely, and their eyes were blinded; and I saw the Lord of the sheep how He wrought much slaughter amongst them in their herds until 55 those sheep invited that slaughter and betrayed His place. And He gave them over into the hands of the lions and tigers, and wolves and hyenas, and into the hand of the foxes, and to all the wild 56 beasts, and those wild beasts began to tear in pieces those sheep. And I saw that He forsook that their house and their tower and gave them all into the hand of the lions, to tear and devour them, 57 into the hand of all the wild beasts. And I began to cry aloud with all my power, and to appeal to the Lord of the sheep, and to represent to Him in regard to the sheep that they were devoured 58 by all the wild beasts. But He remained unmoved, though He saw it, and rejoiced that they were devoured and swallowed and robbed, and left them to be devoured in the hand of all the beasts. 59 And He called seventy shepherds, and cast those sheep to them that they might pasture them, and He spake to the shepherds and their companions: ‚ Let each individual of you pasture the sheep 60 henceforward, and everything that I shall command you that do ye. And I will deliver them over unto you duly numbered, and tell you which of them are to be destroyed-and them destroy ye.’ And 61 He gave over unto them those sheep. And He called another and spake unto him: ‚ Observe and mark everything that the shepherds will do to those sheep; for they will destroy more of them than 62 I have commanded them. And every excess and the destruction which will be wrought through the shepherds, record (namely) how many they destroy according to my command, and how many according to their own caprice: record against every individual shepherd all the destruction he 63 effects. And read out before me by number how many they destroy, and how many they deliver over for destruction, that I may have this as a testimony against them, and know every deed of the shepherds, that I may comprehend and see what they do, whether or not they abide by my 64 command which I have commanded them. But they shall not know it, and thou shalt not declare it to them, nor admonish them, but only record against each individual all the destruction which 65 the shepherds effect each in his time and lay it all before me.’ And I saw till those shepherds pastured in their season, and they began to slay and to destroy more than they were bidden, and they delivered 66 those sheep into the hand of the lions. And the lions and tigers eat and devoured the greater part of those sheep, and the wild boars eat along with them; and they burnt that tower and demolished 67 that house. And I became exceedingly sorrowful over that tower because that house of the sheep was demolished, and afterwards I was unable to see if those sheep entered that house. 68 And the shepherds and their associates delivered over those sheep to all the wild beasts, to devour them, and each one of them received in his time a definite number: it was written by the other 69 in a book how many each one of them destroyed of them. And each one slew and destroyed many 70 more than was prescribed; and I began to weep and lament on account of those sheep. And thus in the vision I saw that one who wrote, how he wrote down every one that was destroyed by those shepherds, day by day, and carried up and laid down and showed actually the whole book to the Lord of the sheep-(even) everything that they had done, and all that each one of them had made 71 away with, and all that they had given over to destruction. And the book was read before the Lord of the sheep, and He took the book from his hand and read it and sealed it and laid it down. 72 And forthwith I saw how the shepherds pastured for twelve hours, and behold three of those sheep turned back and came and entered and began to build up all that had fallen down of that 73 house; but the wild boars tried to hinder them, but they were not able. And they began again to build as before, and they reared up that tower, and it was named the high tower; and they began again to place a table before the tower, but all the bread on it was polluted and not pure. 74 And as touching all this the eyes of those sheep were blinded so that they saw not, and (the eyes of) their shepherds likewise; and they delivered them in large numbers to their shepherds for 75 destruction, and they trampled the sheep with their feet and devoured them. And the Lord of the sheep remained unmoved till all the sheep were dispersed over the field and mingled with them (i.e. the 76 beasts), and they (i.e. the shepherds) did not save them out of the hand of the beasts. And this one who wrote the book carried it up, and showed it and read it before the Lord of the sheep, and implored Him on their account, and besought Him on their account as he showed Him all the doings 77 of the shepherds, and gave testimony before Him against all the shepherds. And he took the actual book and laid it down beside Him and departed.

[Chapter 90]

1 And I saw till that in this manner thirty-five shepherds undertook the pasturing (of the sheep), and they severally completed their periods as did the first; and others received them into their 2 hands, to pasture them for their period, each shepherd in his own period. And after that I saw in my vision all the birds of heaven coming, the eagles, the vultures, the kites, the ravens; but the eagles led all the birds; and they began to devour those sheep, and to pick out their eyes and to 3 devour their flesh. And the sheep cried out because their flesh was being devoured by the birds, 4 and as for me I looked and lamented in my sleep over that shepherd who pastured the sheep. And I saw until those sheep were devoured by the dogs and eagles and kites, and they left neither flesh nor skin nor sinew remaining on them till only their bones stood there: and their bones too fell 5 to the earth and the sheep became few. And I saw until that twenty-three had undertaken the pasturing and completed in their several periods fifty-eight times. 6 But behold lambs were borne by those white sheep, and they began to open their eyes and to see, 7 and to cry to the sheep. Yea, they cried to them, but they did not hearken to what they said to 8 them, but were exceedingly deaf, and their eyes were very exceedingly blinded. And I saw in the vision how the ravens flew upon those lambs and took one of those lambs, and dashed the sheep 9 in pieces and devoured them. And I saw till horns grew upon those lambs, and the ravens cast down their horns; and I saw till there sprouted a great horn of one of those sheep, and their eyes 10 were opened. And it looked at them [and their eyes opened], and it cried to the sheep, and the 11 rams saw it and all ran to it. And notwithstanding all this those eagles and vultures and ravens and kites still kept tearing the sheep and swooping down upon them and devouring them: still the sheep remained silent, but the rams lamented and cried out. And those ravens fought and battled with it and sought to lay low its horn, but they had no power over it. All the eagles and vultures and ravens and kites were gathered together, and there came with them all the sheep of the field, yea, they all came together, and helped each other to break that horn of the ram. 19 And I saw till a great sword was given to the sheep, and the sheep proceeded against all the beasts of the field to slay them, and all the beasts and the birds of the heaven fled before their face. And I saw that man, who wrote the book according to the command of the Lord, till he opened that book concerning the destruction which those twelve last shepherds had wrought, and showed that they had destroyed much more than their predecessors, before the Lord of the sheep. And I saw till the Lord of the sheep came unto them and took in His hand the staff of His wrath, and smote the earth, and the earth clave asunder, and all the beasts and all the birds of the heaven fell from among those sheep, and were swallowed up in the earth and it covered them. 20 And I saw till a throne was erected in the pleasant land, and the Lord of the sheep sat Himself thereon, and the other took the sealed books and opened those books before the Lord of the sheep. 21 And the Lord called those men the seven first white ones, and commanded that they should bring before Him, beginning with the first star which led the way, all the stars whose privy members 22 were like those of horses, and they brought them all before Him. And He said to that man who wrote before Him, being one of those seven white ones, and said unto him: ‚ Take those seventy shepherds to whom I delivered the sheep, and who taking them on their own authority slew more 23 than I commanded them.’ And behold they were all bound, I saw, and they all stood before Him. 24 And the judgement was held first over the stars, and they were judged and found guilty, and went to the place of condemnation, and they were cast into an abyss, full of fire and flaming, and full 25 of pillars of fire. And those seventy shepherds were judged and found guilty, and they were cast 26 into that fiery abyss. And I saw at that time how a like abyss was opened in the midst of the earth, full of fire, and they brought those blinded sheep, and they were all judged and found guilty and 27 cast into this fiery abyss, and they burned; now this abyss was to the right of that house. And I saw those sheep burning and their bones burning. 28 And I stood up to see till they folded up that old house; and carried off all the pillars, and all the beams and ornaments of the house were at the same time folded up with it, and they carried 29 it off and laid it in a place in the south of the land. And I saw till the Lord of the sheep brought a new house greater and loftier than that first, and set it up in the place of the first which had beer folded up: all its pillars were new, and its ornaments were new and larger than those of the first, the old one which He had taken away, and all the sheep were within it. 30 And I saw all the sheep which had been left, and all the beasts on the earth, and all the birds of the heaven, falling down and doing homage to those sheep and making petition to and obeying 31 them in every thing. And thereafter those three who were clothed in white and had seized me by my hand [who had taken me up before], and the hand of that ram also seizing hold of me, they 32 took me up and set me down in the midst of those sheep before the judgement took place. And those 33 sheep were all white, and their wool was abundant and clean. And all that had been destroyed and dispersed, and all the beasts of the field, and all the birds of the heaven, assembled in that house, and the Lord of the sheep rejoiced with great joy because they were all good and had returned to 34 His house. And I saw till they laid down that sword, which had been given to the sheep, and they brought it back into the house, and it was sealed before the presence of the Lord, and all the sheep 35 were invited into that house, but it held them not. And the eyes of them all were opened, and they 36 saw the good, and there was not one among them that did not see. And I saw that that house was large and broad and very full. 37 And I saw that a white bull was born, with large horns and all the beasts of the field and all the 38 birds of the air feared him and made petition to him all the time. And I saw till all their generations were transformed, and they all became white bulls; and the first among them became a lamb, and that lamb became a great animal and had great black horns on its head; and the Lord of the sheep 39 rejoiced over it and over all the oxen. And I slept in their midst: and I awoke and saw everything. 40 This is the vision which I saw while I slept, and I awoke and blessed the Lord of righteousness and 41 gave Him glory. Then I wept with a great weeping and my tears stayed not till I could no longer endure it: when I saw, they flowed on account of what I had seen; for everything shall come and 42 be fulfilled, and all the deeds of men in their order were shown to me. On that night I remembered the first dream, and because of it I wept and was troubled-because I had seen that vision.

Section V. XCI-CIV (i.e. XCII, XCI. 1-1O, 18-19, XCIII. 1-1O, XCI. 12-17, XCIV-CIV.).
A Book of Exhortation and Promised Blessing for the Righteous and of Malediction and Woe for the Sinners.

[Chapter 92]

1 The book written by Enoch-[Enoch indeed wrote this complete doctrine of wisdom, (which is) praised of all men and a judge of all the earth] for all my children who shall dwell on the earth. And for the future generations who shall observe uprightness and peace.

2 Let not your spirit be troubled on account of the times;
For the Holy and Great One has appointed days for all things.

3 And the righteous one shall arise from sleep,
[Shall arise] and walk in the paths of righteousness,
And all his path and conversation shall be in eternal goodness and grace.

4 He will be gracious to the righteous and give him eternal uprightness,
And He will give him power so that he shall be (endowed) with goodness and righteousness.
And he shall walk in eternal light.

5 And sin shall perish in darkness for ever,
And shall no more be seen from that day for evermore.

[Chapter 91]

1 And now, my son Methuselah, call to me all thy brothers
And gather together to me all the sons of thy mother;
For the word calls me,
And the spirit is poured out upon me,
That I may show you everything
That shall befall you for ever.’

2 And there upon Methuselah went and summoned to him all his brothers and assembled his relatives.
3 And he spake unto all the children of righteousness and said:

‚Hear, ye sons of Enoch, all the words of your father,
And hearken aright to the voice of my mouth;
For I exhort you and say unto you, beloved:

4 Love uprightness and walk therein.
And draw not nigh to uprightness with a double heart,
And associate not with those of a double heart,

But walk in righteousness, my sons.
And it shall guide you on good paths,
And righteousness shall be your companion.

5 For I know that violence must increase on the earth,
And a great chastisement be executed on the earth,
And all unrighteousness come to an end:

Yea, it shall be cut off from its roots,
And its whole structure be destroyed.

6 And unrighteousness shall again be consummated on the earth,
And all the deeds of unrighteousness and of violence
And transgression shall prevail in a twofold degree.

7 And when sin and unrighteousness and blasphemy
And violence in all kinds of deeds increase,
And apostasy and transgression and uncleanness increase,

A great chastisement shall come from heaven upon all these,
And the holy Lord will come forth with wrath and chastisement
To execute judgement on earth.

8 In those days violence shall be cut off from its roots,
And the roots of unrighteousness together with deceit,
And they shall be destroyed from under heaven.

9 And all the idols of the heathen shall be abandoned,
And the temples burned with fire,
And they shall remove them from the whole earth,

And they (i.e. the heathen) shall be cast into the judgement of fire,
And shall perish in wrath and in grievous judgement for ever.

10 And the righteous shall arise from their sleep,
And wisdom shall arise and be given unto them.

[And after that the roots of unrighteousness shall be cut off, and the sinners shall be destroyed by the sword . . . shall be cut off from the blasphemers in every place, and those who plan violence and those who commit blasphemy shall perish by the sword.]

18 And now I tell you, my sons, and show you
The paths of righteousness and the paths of violence.
Yea, I will show them to you again
That ye may know what will come to pass.
19 And now, hearken unto me, my sons,
And walk in the paths of righteousness,
And walk not in the paths of violence;
For all who walk in the paths of unrighteousness shall perish for ever.’

[Chapter 93]

1,2 And after that Enoch both gave and began to recount from the books. And Enoch said:

‚ Concerning the children of righteousness and concerning the elect of the world,
And concerning the plant of uprightness, I will speak these things,
Yea, I Enoch will declare (them) unto you, my sons:

According to that which appeared to me in the heavenly vision,
And which I have known through the word of the holy angels,
And have learnt from the heavenly tablets.’

3 And Enoch began to recount from the books and said:
‚ I was born the seventh in the first week,
While judgement and righteousness still endured.

4 And after me there shall arise in the second week great wickedness,
And deceit shall have sprung up;
And in it there shall be the first end.

And in it a man shall be saved;
And after it is ended unrighteousness shall grow up,
And a law shall be made for the sinners.

And after that in the third week at its close
A man shall be elected as the plant of righteous judgement,
And his posterity shall become the plant of righteousness for evermore.

6 And after that in the fourth week, at its close,
Visions of the holy and righteous shall be seen,
And a law for all generations and an enclosure shall be made for them.

7 And after that in the fifth week, at its close,
The house of glory and dominion shall be built for ever.

8 And after that in the sixth week all who live in it shall be blinded,
And the hearts of all of them shall godlessly forsake wisdom.

And in it a man shall ascend;
And at its close the house of dominion shall be burnt with fire,
And the whole race of the chosen root shall be dispersed.

9 And after that in the seventh week shall an apostate generation arise,
And many shall be its deeds,
And all its deeds shall be apostate.

10 And at its close shall be elected
The elect righteous of the eternal plant of righteousness,
To receive sevenfold instruction concerning all His creation.

11 [For who is there of all the children of men that is able to hear the voice of the Holy One without being troubled ? And who can think His thoughts ? and who is there that can behold all the works 12 of heaven ? And how should there be one who could behold the heaven, and who is there that could understand the things of heaven and see a soul or a spirit and could tell thereof, or ascend and see 13 all their ends and think them or do like them ? And who is there of all men that could know what is the breadth and the length of the earth, and to whom has been shown the measure of all of them ? 14 Or is there any one who could discern the length of the heaven and how great is its height, and upon what it is founded, and how great is the number of the stars, and where all the luminaries rest ?]

[Chapter 91]

12 And after that there shall be another, the eighth week, that of righteousness,
And a sword shall be given to it that a righteous judgement may be executed on the oppressors,
And sinners shall be delivered into the hands of the righteous.

13 And at its close they shall acquire houses through their righteousness,
And a house shall be built for the Great King in glory for evermore,
14d And all mankind shall look to the path of uprightness.

14a And after that, in the ninth week, the righteous judgement shall be revealed to the whole world,
b And all the works of the godless shall vanish from all the earth,
c And the world shall be written down for destruction.

15 And after this, in the tenth week in the seventh part,
There shall be the great eternal judgement,
In which He will execute vengeance amongst the angels.

16 And the first heaven shall depart and pass away,
And a new heaven shall appear,
And all the powers of the heavens shall give sevenfold light.

17 And after that there will be many weeks without number for ever,
And all shall be in goodness and righteousness,
And sin shall no more be mentioned for ever.

[Chapter 94]

1 And now I say unto you, my sons, love righteousness and walk therein;
For the paths of righteousness are worthy of acceptation,
But the paths of unrighteousness shall suddenly be destroyed and vanish.

2 And to certain men of a generation shall the paths of violence and of death be revealed,
And they shall hold themselves afar from them,
And shall not follow them.

3 And now I say unto you the righteous:
Walk not in the paths of wickedness, nor in the paths of death,
And draw not nigh to them, lest ye be destroyed.

4 But seek and choose for yourselves righteousness and an elect life,
And walk in the paths of peace,
And ye shall live and prosper.

5 And hold fast my words in the thoughts of your hearts,
And suffer them not to be effaced from your hearts;

For I know that sinners will tempt men to evilly-entreat wisdom,
So that no place may be found for her,
And no manner of temptation may minish.

6 Woe to those who build unrighteousness and oppression
And lay deceit as a foundation;
For they shall be suddenly overthrown,
And they shall have no peace.

7 Woe to those who build their houses with sin;
For from all their foundations shall they be overthrown,
And by the sword shall they fall.
[And those who acquire gold and silver in judgement suddenly shall perish.]

8 Woe to you, ye rich, for ye have trusted in your riches,
And from your riches shall ye depart,
Because ye have not remembered the Most High in the days of your riches.

9 Ye have committed blasphemy and unrighteousness,
And have become ready for the day of slaughter,
And the day of darkness and the day of the great judgement.

10 Thus I speak and declare unto you:
He who hath created you will overthrow you,
And for your fall there shall be no compassion,
And your Creator will rejoice at your destruction.

11 And your righteous ones in those days shall be
A reproach to the sinners and the godless.

[Chapter 95]

1 Oh that mine eyes were [a cloud of] waters
] That I might weep over you,
And pour down my tears as a cloud of waters:
That so I might rest from my trouble of heart!

2 who has permitted you to practice reproaches and wickedness ?
And so judgement shall overtake you, sinners.

3 Fear not the sinners, ye righteous;
For again will the Lord deliver them into your hands,
That ye may execute judgement upon them according to your desires.

4 Woe to you who fulminate anathemas which cannot be reversed:
Healing shall therefore be far from you because of your sins.

5 Woe to you who requite your neighbour with evil;
For ye shall be requited according to your works.

6 Woe to you, lying witnesses,
And to those who weigh out injustice,
For suddenly shall ye perish.

7 Woe to you, sinners, for ye persecute the righteous;
For ye shall be delivered up and persecuted because of injustice,
And heavy shall its yoke be upon you.

[Chapter 96]

1 Be hopeful, ye righteous; for suddenly shall the sinners perish before you,
And ye shall have lordship over them according to your desires.

2 [And in the day of the tribulation of the sinners,
Your children shall mount and rise as eagles,
And higher than the vultures will be your nest,
And ye shall ascend and enter the crevices of the earth,
And the clefts of the rock for ever as coneys before the unrighteous,
And the sirens shall sigh because of you-and weep.]

3 Wherefore fear not, ye that have suffered;
For healing shall be your portion,
And a bright light shall enlighten you,
And the voice of rest ye shall hear from heaven.

4 Woe unto you, ye sinners, for your riches make you appear like the righteous,
But your hearts convict you of being sinners,
And this fact shall be a testimony against you for a memorial of (your) evil deeds.

5 Woe to you who devour the finest of the wheat,
And drink wine in large bowls,
And tread under foot the lowly with your might.

6 Woe to you who drink water from every fountain,
For suddenly shall ye be consumed and wither away,
Because ye have forsaken the fountain of life.

7 Woe to you who work unrighteousness
And deceit and blasphemy:
It shall be a memorial against you for evil.

8 Woe to you, ye mighty,
Who with might oppress the righteous;
For the day of your destruction is coming.

In those days many and good days shall come to the righteous-in the day of your judgement.

[Chapter 97]

1 Believe, ye righteous, that the sinners will become a shame
And perish in the day of unrighteousness.
2 Be it known unto you (ye sinners) that the Most High is mindful of your destruction,
And the angels of heaven rejoice over your destruction.

3 What will ye do, ye sinners,
And whither will ye flee on that day of judgement,
When ye hear the voice of the prayer of the righteous ?

4 Yea, ye shall fare like unto them,
Against whom this word shall be a testimony:
” Ye have been companions of sinners.”

5 And in those days the prayer of the righteous shall reach unto the Lord,
And for you the days of your judgement shall come.

6 And all the words of your unrighteousness shall be read out before the Great Holy One,
And your faces shall be covered with shame,
And He will reject every work which is grounded on unrighteousness.

7 Woe to you, ye sinners, who live on the mid ocean and on the dry land,
Whose remembrance is evil against you.

8 Woe to you who acquire silver and gold in unrighteousness and say:
” We have become rich with riches and have possessions;
And have acquired everything we have desired.

9 And now let us do what we purposed:
For we have gathered silver,
9c And many are the husbandmen in our houses.”
9d And our granaries are (brim) full as with water,
10 Yea and like water your lies shall flow away;
For your riches shall not abide
But speedily ascend from you;

For ye have acquired it all in unrighteousness,
And ye shall be given over to a great curse.

[Chapter 98]

1 And now I swear unto you, to the wise and to the foolish,
For ye shall have manifold experiences on the earth.

2 For ye men shall put on more adornments than a woman,
And coloured garments more than a virgin:
In royalty and in grandeur and in power,
And in silver and in gold and in purple,
And in splendour and in food they shall be poured out as water.

3 Therefore they shall be wanting in doctrine and wisdom,
And they shall perish thereby together with their possessions;
And with all their glory and their splendour,
And in shame and in slaughter and in great destitution,
Their spirits shall be cast into the furnace of fire.

4 I have sworn unto you, ye sinners, as a mountain has not become a slave,
And a hill does not become the handmaid of a woman,
Even so sin has not been sent upon the earth,
But man of himself has created it,
And under a great curse shall they fall who commit it.

5 And barrenness has not been given to the woman,
But on account of the deeds of her own hands she dies without children.

6 I have sworn unto you, ye sinners, by the Holy Great One,
That all your evil deeds are revealed in the heavens,
And that none of your deeds of oppression are covered and hidden.

7 And do not think in your spirit nor say in your heart that ye do not know and that ye do not see 8 that every sin is every day recorded in heaven in the presence of the Most High. From henceforth ye know that all your oppression wherewith ye oppress is written down every day till the day of your judgement. 9 Woe to you, ye fools, for through your folly shall ye perish: and ye transgress against the wise, 10 and so good hap shall not be your portion. And now, know ye that ye are prepared for the day of destruction: wherefore do not hope to live, ye sinners, but ye shall depart and die; for ye know no ransom; for ye are prepared for the day of the great judgement, for the day of tribulation and great shame for your spirits. 11 Woe to you, ye obstinate of heart, who work wickedness and eat blood: Whence have ye good things to eat and to drink and to be filled ? From all the good things which the Lord the Most High has placed in abundance on the earth; therefore ye shall have no peace. 12 Woe to you who love the deeds of unrighteousness: wherefore do ye hope for good hap unto yourselves? know that ye shall be delivered into the hands of the righteous, and they shall cut 3 off your necks and slay you, and have no mercy upon you. Woe to you who rejoice in the tribulation of the righteous; for no grave shall be dug for you. Woe to you who set at nought the words of 5 the righteous; for ye shall have no hope of life. Woe to you who write down lying and godless words; for they write down their lies that men may hear them and act godlessly towards (their) 6 neighbour. Therefore they shall have no peace but die a sudden death.

[Chapter 99]

1 Woe to you who work godlessness,
And glory in lying and extol them:
Ye shall perish, and no happy life shall be yours.

2 Woe to them who pervert the words of uprightness,
And transgress the eternal law,
And transform themselves into what they were not [into sinners]:
They shall be trodden under foot upon the earth.

3 In those days make ready, ye righteous, to raise your prayers as a memorial,
And place them as a testimony before the angels,
That they may place the sin of the sinners for a memorial before the Most High.

4 In those days the nations shall be stirred up,
And the families of the nations shall arise on the day of destruction.

5 And in those days the destitute shall go forth and carry off their children,
And they shall abandon them, so that their children shall perish through them:
Yea, they shall abandon their children (that are still) sucklings, and not return to them,
And shall have no pity on their beloved ones.

6, 7 And again I swear to you, ye sinners, that sin is prepared for a day of unceasing bloodshed. And they who worship stones, and grave images of gold and silver and wood (and stone) and clay, and those who worship impure spirits and demons, and all kinds of idols not according to knowledge, shall get no manner of help from them.

8 And they shall become godless by reason of the folly of their hearts,
And their eyes shall be blinded through the fear of their hearts
And through visions in their dreams.

9 Through these they shall become godless and fearful;
For they shall have wrought all their work in a lie,
And shall have worshiped a stone:
Therefore in an instant shall they perish.

10 But in those days blessed are all they who accept the words of wisdom, and understand them,
And observe the paths of the Most High, and walk in the path of His righteousness,
And become not godless with the godless;
For they shall be saved.

11 Woe to you who spread evil to your neighbours;
For you shall be slain in Sheol.

12 Woe to you who make deceitful and false measures,
And (to them) who cause bitterness on the earth;
For they shall thereby be utterly consumed.

13 Woe to you who build your houses through the grievous toil of others,
And all their building materials are the bricks and stones of sin;
I tell you ye shall have no peace.

14 Woe to them who reject the measure and eternal heritage of their fathers
And whose souls follow after idols;
For they shall have no rest.

15 Woe to them who work unrighteousness and help oppression,
And slay their neighbours until the day of the great judgement.

16 For He shall cast down your glory,
And bring affliction on your hearts,
And shall arouse His fierce indignation
And destroy you all with the sword;
And all the holy and righteous shall remember your sins.

[Chapter 100]

1 And in those days in one place the fathers together with their sons shall be smitten
And brothers one with another shall fall in death
Till the streams flow with their blood.

2 For a man shall not withhold his hand from slaying his sons and his sons’ sons,
And the sinner shall not withhold his hand from his honoured brother:
From dawn till sunset they shall slay one another.

3 And the horse shall walk up to the breast in the blood of sinners,
And the chariot shall be submerged to its height.

4 In those days the angels shall descend into the secret places
And gather together into one place all those who brought down sin
And the Most High will arise on that day of judgement
To execute great judgement amongst sinners.

5 And over all the righteous and holy He will appoint guardians from amongst the holy angels
To guard them as the apple of an eye,
Until He makes an end of all wickedness and all sin,
And though the righteous sleep a long sleep, they have nought to fear.

6 And (then) the children of the earth shall see the wise in security,
And shall understand all the words of this book,
And recognize that their riches shall not be able to save them
In the overthrow of their sins.

7 Woe to you, Sinners, on the day of strong anguish,
Ye who afflict the righteous and burn them with fire:
Ye shall be requited according to your works.

8 Woe to you, ye obstinate of heart,
Who watch in order to devise wickedness:
Therefore shall fear come upon you
And there shall be none to help you.

9 Woe to you, ye sinners, on account of the words of your mouth,
And on account of the deeds of your hands which your godlessness as wrought,
In blazing flames burning worse than fire shall ye burn.

10 And now, know ye that from the angels He will inquire as to your deeds in heaven, from the sun and from the moon and from the stars in reference to your sins because upon the earth ye execute 11 judgement on the righteous. And He will summon to testify against you every cloud and mist and dew and rain; for they shall all be withheld because of you from descending upon you, and they 12 shall be mindful of your sins. And now give presents to the rain that it be not withheld from descending upon you, nor yet the dew, when it has received gold and silver from you that it may descend. When the hoar-frost and snow with their chilliness, and all the snow-storms with all their plagues fall upon you, in those days ye shall not be able to stand before them.

[Chapter 101]

1 Observe the heaven, ye children of heaven, and every work of the Most High, and fear ye Him 2 and work no evil in His presence. If He closes the windows of heaven, and withholds the rain and 3 the dew from descending on the earth on your account, what will ye do then? And if He sends His anger upon you because of your deeds, ye cannot petition Him; for ye spake proud and insolent 4 words against His righteousness: therefore ye shall have no peace. And see ye not the sailors of the ships, how their ships are tossed to and fro by the waves, and are shaken by the winds, and are 5 in sore trouble ? And therefore do they fear because all their goodly possessions go upon the sea with them, and they have evil forebodings of heart that the sea will swallow them and they will 6 perish therein. Are not the entire sea and all its waters, and all its movements, the work of the Most 7 High, and has He not set limits to its doings, and confined it throughout by the sand ? And at His reproof it is afraid and dries up, and all its fish die and all that is in it; But ye sinners that are 8 on the earth fear Him not. Has He not made the heaven and the earth, and all that is therein ? Who has given understanding and wisdom to everything that moves on the earth and in the sea. 9 Do not the sailors of the ships fear the sea ? Yet sinners fear not the Most High.

[Chapter 102]

1 In those days when He hath brought a grievous fire upon you,
Whither will ye flee, and where will ye find deliverance ?
And when He launches forth His Word against you Will you not be affrighted and fear ?

2 And all the luminaries shall be affrighted with great fear,
And all the earth shall be affrighted and tremble and be alarmed.

3 And all the angels shall execute their commandst
And shall seek to hide themselves from the presence of the Great Glory,
And the children of earth shall tremble and quake;
And ye sinners shall be cursed for ever,
And ye shall have no peace.

4 Fear ye not, ye souls of the righteous,
And be hopeful ye that have died in righteousness.

5 And grieve not if your soul into Sheol has descended in grief,
And that in your life your body fared not according to your goodness,
But wait for the day of the judgement of sinners
And for the day of cursing and chastisement.

6 And yet when ye die the sinners speak over you:
” As we die, so die the righteous,
And what benefit do they reap for their deeds ?

7 Behold, even as we, so do they die in grief and darkness,
And what have they more than we ?
From henceforth we are equal.

8 And what will they receive and what will they see for ever ?
Behold, they too have died,
And henceforth for ever shall they see no light.”

9 I tell you, ye sinners, ye are content to eat and drink, and rob and sin, and strip men naked, and 10 acquire wealth and see good days. Have ye seen the righteous how their end falls out, that no manner 11 of violence is found in them till their death ? ” Nevertheless they perished and became as though they had not been, and their spirits descended into Sheol in tribulation.”

[Chapter 103]

1 Now, therefore, I swear to you, the righteous, by the glory of the Great and Honoured and 2 Mighty One in dominion, and by His greatness I swear to you.
I know a mystery
And have read the heavenly tablets,
And have seen the holy books,
And have found written therein and inscribed regarding them:

3 That all goodness and joy and glory are prepared for them,
And written down for the spirits of those who have died in righteousness,
And that manifold good shall be given to you in recompense for your labours,
And that your lot is abundantly beyond the lot of the living.

4 And the spirits of you who have died in righteousness shall live and rejoice,
And their spirits shall not perish, nor their memorial from before the face of the Great One
Unto all the generations of the world: wherefore no longer fear their contumely.

5 Woe to you, ye sinners, when ye have died,
If ye die in the wealth of your sins,
And those who are like you say regarding you:
‚ Blessed are the sinners: they have seen all their days.

6 And how they have died in prosperity and in wealth,
And have not seen tribulation or murder in their life;
And they have died in honour,
And judgement has not been executed on them during their life.”

7 Know ye, that their souls will be made to descend into Sheol
And they shall be wretched in their great tribulation.

8 And into darkness and chains and a burning flame where there is grievous judgement shall your spirits enter;
And the great judgement shall be for all the generations of the world.
Woe to you, for ye shall have no peace.

9 Say not in regard to the righteous and good who are in life:
” In our troubled days we have toiled laboriously and experienced every trouble,
And met with much evil and been consumed,
And have become few and our spirit small.

10 And we have been destroyed and have not found any to help us even with a word:
We have been tortured [and destroyed], and not hoped to see life from day to day.

11 We hoped to be the head and have become the tail:
We have toiled laboriously and had no satisfaction in our toil;
And we have become the food of the sinners and the unrighteous,
And they have laid their yoke heavily upon us.

12 They have had dominion over us that hated us and smote us;
And to those that hated us we have bowed our necks
But they pitied us not.

13 We desired to get away from them that we might escape and be at rest,
But found no place whereunto we should flee and be safe from them.

14 And are complained to the rulers in our tribulation,
And cried out against those who devoured us,
But they did not attend to our cries
And would not hearken to our voice.

15 And they helped those who robbed us and devoured us and those who made us few; and they concealed their oppression, and they did not remove from us the yoke of those that devoured us and dispersed us and murdered us, and they concealed their murder, and remembered not that they had lifted up their hands against us.

[Chapter 104]

1 I swear unto you, that in heaven the angels remember you for good before the glory of the Great 2 One: and your names are written before the glory of the Great One. Be hopeful; for aforetime ye were put to shame through ill and affliction; but now ye shall shine as the lights of heaven, 3 ye shall shine and ye shall be seen, and the portals of heaven shall be opened to you. And in your cry, cry for judgement, and it shall appear to you; for all your tribulation shall be visited on the 4 rulers, and on all who helped those who plundered you. Be hopeful, and cast not away your hopes for ye shall have great joy as the angels of heaven. What shall ye be obliged to do ? Ye shall not have to hide on the day of the great judgement and ye shall not be found as sinners, and the eternal 6 judgement shall be far from you for all the generations of the world. And now fear not, ye righteous, when ye see the sinners growing strong and prospering in their ways: be not companions with them, 7 but keep afar from their violence; for ye shall become companions of the hosts of heaven. And, although ye sinners say: ” All our sins shall not be searched out and be written down,” nevertheless 8 they shall write down all your sins every day. And now I show unto you that light and darkness, 9 day and night, see all your sins. Be not godless in your hearts, and lie not and alter not the words of uprightness, nor charge with lying the words of the Holy Great One, nor take account of your 10 idols; for all your lying and all your godlessness issue not in righteousness but in great sin. And now I know this mystery, that sinners will alter and pervert the words of righteousness in many ways, and will speak wicked words, and lie, and practice great deceits, and write books concerning 11 their words. But when they write down truthfully all my words in their languages, and do not change or minish ought from my words but write them all down truthfully -all that I first testified 12 concerning them. Then, I know another mystery, that books will be given to the righteous and the 13 wise to become a cause of joy and uprightness and much wisdom. And to them shall the books be given, and they shall believe in them and rejoice over them, and then shall all the righteous who have learnt therefrom all the paths of uprightness be recompensed.’

[Chapter 105]

1 In those days the Lord bade (them) to summon and testify to the children of earth concerning their wisdom: Show (it) unto them; for ye are their guides, and a recompense over the whole earth. 2 For I and My son will be united with them for ever in the paths of uprightness in their lives; and ye shall have peace: rejoice, ye children of uprightness. Amen.

Fragment of the Book of Noah

[Chapter 106]

1 And after some days my son Methuselah took a wife for his son Lamech, and she became 2 pregnant by him and bore a son. And his body was white as snow and red as the blooming of a rose, and the hair of his head and his long locks were white as wool, and his eyes beautiful. And when he opened his eyes, he lighted up the whole house like the sun, and the whole house 3 was very bright. And thereupon he arose in the hands of the midwife, opened his mouth, and conversed with the Lord of righteousness. 4 And his father Lamech was afraid of him and 5 fled, and came to his father Methuselah. And he said unto him: ‚ I have begotten a strange son, diverse from and unlike man, and resembling the sons of the God of heaven; and his nature is different and he is not like us, and his eyes are as the rays of the sun, and his 6 countenance is glorious. And it seems to me that he is not sprung from me but from the angels, and I fear that in his days a wonder may be 7 wrought on the earth. And now, my father, I am here to petition thee and implore thee that thou mayest go to Enoch, our father, and learn from him the truth, for his dwelling-place is 8 amongst the angels.’ And when Methuselah heard the words of his son, he came to me to the ends of the earth; for he had heard that 1 was there, and he cried aloud, and I heard his voice and I came to him. And 1 said unto him: ‚ Behold, here am I, my son, wherefore hast 9 thou come to me ? ‚ And he answered and said: ‚ Because of a great cause of anxiety have I come to thee, and because of a disturbing vision 10 have I approached. And now, my father, hear me: unto Lamech my son there hath been born a son, the like of whom there is none, and his nature is not like man’s nature, and the colour of his body is whiter than snow and redder than the bloom of a rose, and the hair of his head is whiter than white wool, and his eyes are like the rays of the sun, and he opened his eyes and 11 thereupon lighted up the whole house. And he arose in the hands of the midwife, and opened 12 his mouth and blessed the Lord of heaven. And his father Lamech became afraid and fled to me, and did not believe that he was sprung from him, but that he was in the likeness of the angels of heaven; and behold I have come to thee that thou mayest make known to me the truth.’ And I, Enoch, answered and said unto him: ‚The Lord will do a new thing on the earth, and this I have already seen in a vision, and make known to thee that in the generation of my father Jared some of the angels of heaven transgressed the word of the Lord. And behold they commit sin and transgress the law, and have united themselves with women and commit sin with them, and have married some of them, and have begot children by them. And they shall produce on the earth giants not according to the spirit, but according to the flesh, and there shall be a great punishment on the earth, and the earth shall be cleansed from all impurity. Yea, there shall come a great destruction over the whole earth, and there shall be a deluge and 16 a great destruction for one year. And this son who has been born unto you shall be left on the earth, and his three children shall be saved with him: when all mankind that are on the earth 8 shall die [he and his sons shall be saved]. And now make known to thy son Lamech that he who has been born is in truth his son, and call his name Noah; for he shall be left to you, and he and his sons shall be saved from the destruction, which shall come upon the earth on account of all the sin and all the unrighteousness, which shall be consummated on the earth in his days. And after that there shall be still more unrighteousness than that which was first consummated on the earth; for I know the mysteries of the holy ones; for He, the Lord, has showed me and informed me, and I have read (them) in the heavenly tablets.

[Chapter 107]

1 And I saw written on them that generation upon generation shall transgress, till a generation of righteousness arises, and transgression is destroyed and sin passes away from the earth, and all 2 manner of good comes upon it. And now, my son, go and make known to thy son Lamech that this 3 son, which has been born, is in truth his son, and that (this) is no lie.’ And when Methuselah had heard the words of his father Enoch-for he had shown to him everything in secret-he returned and showed (them) to him and called the name of that son Noah; for he will comfort the earth after all the destruction.

[Chapter 108]

1 Another book which Enoch wrote for his son Methuselah and for those who will come after him, 2 and keep the law in the last days. Ye who have done good shall wait for those days till an end is made of those who work evil; and an end of the might of the transgressors. And wait ye indeed till sin has passed away, for their names shall be blotted out of the book of life and out of the holy books, and their seed shall be destroyed for ever, and their spirits shall be slain, and they shall cry and make lamentation in a place that is a chaotic wilderness, and in the fire shall they burn; for there is no earth there. And I saw there something like an invisible cloud; for by reason of its depth I could not look over, and I saw a flame of fire blazing brightly, and things like shining 5 mountains circling and sweeping to and fro. And I asked one of the holy angels who was with me and said unto him: ‚ What is this shining thing? for it is not a heaven but only the flame of a blazing 6 fire, and the voice of weeping and crying and lamentation and strong pain.’ And he said unto me: ‚ This place which thou seest-here are cast the spirits of sinners and blasphemers, and of those who work wickedness, and of those who pervert everything that the Lord hath spoken through the mouth 7 of the prophets-(even) the things that shall be. For some of them are written and inscribed above in the heaven, in order that the angels may read them and know that which shall befall the sinners, and the spirits of the humble, and of those who have afflicted their bodies, and been recompensed 8 by God; and of those who have been put to shame by wicked men: Who love God and loved neither gold nor silver nor any of the good things which are in the world, but gave over their bodies to torture. Who, since they came into being, longed not after earthly food, but regarded everything as a passing breath, and lived accordingly, and the Lord tried them much, and their spirits were 10 found pure so that they should bless His name. And all the blessings destined for them I have recounted in the books. And he hath assigned them their recompense, because they have been found to be such as loved heaven more than their life in the world, and though they were trodden under foot of wicked men, and experienced abuse and reviling from them and were put to shame, 11 yet they blessed Me. And now I will summon the spirits of the good who belong to the generation of light, and I will transform those who were born in darkness, who in the flesh were not recompensed 12 with such honour as their faithfulness deserved. And I will bring forth in shining light those who 13 have loved My holy name, and I will seat each on the throne of his honour. And they shall be resplendent for times without number; for righteousness is the judgement of God; for to the faithful 14 He will give faithfulness in the habitation of upright paths. And they shall see those who were , 15 born in darkness led into darkness, while the righteous shall be resplendent. And the sinners shall cry aloud and see them resplendent, and they indeed will go where days and seasons are prescribed for them.’


Scanned and Edited by
Joshua Williams
Northwest Nazarene College, 1995

The Book of Enoch

Translated from Ethiopic by Richard Laurence, London, 1883.

Book of Enoch Contents

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48a 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 104a 105

Enoch Chapter 1

Enoch 1:1 The word of the blessing of Enoch, how he blessed the elect and the righteous, who were to exist in the time of trouble; rejecting all the wicked and ungodly. Enoch, a righteous man, who was (1) with God, answered and spoke, while his eyes were open, and while he saw a holy vision in the heavens. This the angels showed me.

(1) N.B. The italicized words supply a gap in the text.

Enoch 1:2 From them I heard all things, and understood what I saw; that which will not take place in this generation, but in a generation which is to succeed at a distant period, on account of the elect.

Enoch 1:3 Upon their account I spoke and conversed with him, who will go forth from his habitation, the Holy and Mighty One, the God of the world:

Enoch 1:4 Who will hereafter tread upon Mount Sinai; appear with his hosts; and be manifested in the strength of his power from heaven.

Enoch 1:5 All shall be afraid, and the Watchers be terrified.

Enoch 1:6 Great fear and trembling shall seize them, even to the ends of the earth. The lofty mountains shall be troubled, and the exalted hills depressed, melting like a honeycomb in the flame. The earth shall be immerged, and all things which are in it perish; while judgment shall come upon all, even upon all the righteous:

Enoch 1:7 But to them shall he give peace: he shall preserve the elect, and towards them exercise clemency.

Enoch 1:8 Then shall all belong to God; be happy and blessed; and the splendour of the Godhead shall illuminate them.

Enoch Chapter 2

Enoch 2:1 Behold, he comes with ten thousands of his saints, to execute judgment upon them, and destroy the wicked, and reprove all the carnal for everything which the sinful and ungodly have done, and committed against him. (2)

(2) Quoted by Jude, vss. 14, 15.

Enoch Chapter 3

Enoch 3:1 All who are in the heavens know what is transacted there.

Enoch 3:2 They know that the heavenly luminaries change not their paths; that each rises and sets regularly, every one at its proper period, without transgressing the commands, which they have received. The behold the earth, and understand what is there transacted, from the beginning to the end of it.

Enoch 3:3 They see that every work of God is invariable in the period of its appearance. They behold summer and winter: perceiving that the whole earth is full of water; and that the cloud, the dew, and the rain refresh it.

Enoch Chapter 4

Enoch 4:1 They consider and behold every tree, how it appears to wither, and every leaf to fall off, except of fourteen trees, which are not deciduous; which wait from the old, to the appearance of the new leaf, for two or three winters.

Enoch Chapter 5

Enoch 5:1 Again they consider the days of summer, that the sun is upon it at its very beginning; while you seek for a covered and shady spot on account of the burning sun; while the earth is scorched up with fervid heat, and you become incapable of walking either upon the ground or upon the rocks in consequence of that heat.

Enoch Chapter 6

Enoch 6:1 They consider how the trees, when they put forth their green leaves, become covered, and produce fruit; understanding everything, and knowing that He who lives for ever does all these things for you:

Enoch 6:2 That the works at the beginning of every existing year, that all his works, are subservient to him, and invariable; yet as God has appointed, so are all things brought to pass.

Enoch 6:3 They see, too, how the seas and the rivers together complete their respective operations:

Enoch 6:4 But you endure not patiently, nor fulfill the commandments of the Lord; but you transgress and calumniate his greatness; and malignant are the words in your polluted mouths against his Majesty.

Enoch 6:5 You withered in heart, no peace shall be to you!

Enoch 6:6 Therefore your days shall you curse, and the years of your lives shall perish; perpetual execration shall be multiplied, and you shall not obtain mercy.

Enoch 6:7 In those days shall you resign your peace with the eternal maledictions of all the righteous, and sinners shall perpetually execrate you;

Enoch 6:8 Shall execrate you with the ungodly.

Enoch 6:9 The elect shall possess light, joy, and peace; and they shall inherit the earth.

Enoch 6:10 But you, you unholy, shall be accursed.

Enoch 6:11 Then shall wisdom be given to the elect, all of whom shall live, and not again transgress by impiety or pride; but shall humble themselves, possessing prudence, and shall not repeat transgression.

Enoch 6:12 They shall not be condemned the whole period of their lives, not die in torment and indignation; but the sum of their days shall be completed, and they shall grow old in peace; while the years of their happiness shall be multiplied with joy, and with peace, for ever, the whole duration of their existence.

Enoch Chapter 7

Enoch 7:1 It happened after the sons of men had multiplied in those days, that daughters were born to them, elegant and beautiful.

Enoch 7:2 And when the angels, (3) the sons of heaven, beheld them, they became enamoured of them, saying to each other, Come, let us select for ourselves wives from the progeny of men, and let us beget children.

(3) An Aramaic text reads „Watchers” here (J.T. Milik, Aramaic Fragments of Qumran Cave 4 [Oxford: Clarendon Press, 1976], p. 167).

Enoch 7:3 Then their leader Samyaza said to them; I fear that you may perhaps be indisposed to the performance of this enterprise;

Enoch 7:4 And that I alone shall suffer for so grievous a crime.

Enoch 7:5 But they answered him and said; We all swear;

Enoch 7:6 And bind ourselves by mutual execrations, that we will not change our intention, but execute our projected undertaking.

Enoch 7:7 Then they swore all together, and all bound themselves by mutual execrations. Their whole number was two hundred, who descended upon Ardis, (4) which is the top of mount Armon.

(4) Upon Ardis. Or, „in the days of Jared” (R.H. Charles, ed. and trans., The Book of Enoch [Oxford: Clarendon Press, 1893], p. 63).

Enoch 7:8 That mountain therefore was called Armon, because they had sworn upon it, (5) and bound themselves by mutual execrations.

(5) Mt. Armon, or Mt. Hermon, derives its name from the Hebrew word herem, a curse (Charles, p. 63).

Enoch 7:9 These are the names of their chiefs: Samyaza, who was their leader, Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Azkeel, Saraknyal, Asael, Armers, Batraal, Anane, Zavebe, Samsaveel, Ertael, Turel, Yomyael, Arazyal. These were the prefects of the two hundred angels, and the remainder were all with them. (6)

(6) The Aramaic texts preserve an earlier list of names of these Watchers: Semihazah; Artqoph; Ramtel; Kokabel; Ramel; Danieal; Zeqiel; Baraqel; Asael; Hermoni; Matarel; Ananel; Stawel; Samsiel; Sahriel; Tummiel; Turiel; Yomiel; Yhaddiel (Milik, p. 151).

Enoch 7:10 Then they took wives, each choosing for himself; whom they began to approach, and with whom they cohabited; teaching them sorcery, incantations, and the dividing of roots and trees.

Enoch 7:11 And the women conceiving brought forth giants, (7)

(7) The Greek texts vary considerably from the Ethiopic text here. One Greek manuscript adds to this section, „And they [the women] bore to them [the Watchers] three races–first, the great giants. The giants brought forth [some say „slew”] the Naphelim, and the Naphelim brought forth [or „slew”] the Elioud. And they existed, increasing in power according to their greatness.” See the account in the Book of Jubilees.

Enoch 7:12 Whose stature was each three hundred cubits. These devoured all which the labor of men produced; until it became impossible to feed them;

Enoch 7:13 When they turned themselves against men, in order to devour them;

Enoch 7:14 And began to injure birds, beasts, reptiles, and fishes, to eat their flesh one after another, (8) and to drink their blood.

(8) Their flesh one after another. Or, „one another’s flesh.” R.H. Charles notes that this phrase may refer to the destruction of one class of giants by another (Charles, p. 65).

Enoch 7:15 Then the earth reproved the unrighteous.

Enoch Chapter 8

Enoch 8:1 Moreover Azazyel taught men to make swords, knives, shields, breastplates, the fabrication of mirrors, and the workmanship of bracelets and ornaments, the use of paint, the beautifying of the eyebrows, the use of stones of every valuable and select kind, and all sorts of dyes, so that the world became altered.

Enoch 8:2 Impiety increased; fornication multiplied; and they transgressed and corrupted all their ways.

Enoch 8:3 Amazarak taught all the sorcerers, and dividers of roots:

Enoch 8:4 Armers taught the solution of sorcery;

Enoch 8:5 Barkayal taught the observers of the stars, (9)

(9) Observers of the stars. Astrologers (Charles, p. 67).

Enoch 8:6 Akibeel taught signs;

Enoch 8:7 Tamiel taught astronomy;

Enoch 8:8 And Asaradel taught the motion of the moon,

Enoch 8:9 And men, being destroyed, cried out; and their voice reached to heaven.

Enoch Chapter 9

Enoch 9:1 Then Michael and Gabriel, Raphael, Suryal, and Uriel, looked down from heaven, and saw the quantity of blood which was shed on earth, and all the iniquity which was done upon it, and said one to another, It is the voice of their cries;

Enoch 9:2 The earth deprived of her children has cried even to the gate of heaven.

Enoch 9:3 And now to you, O you holy one of heaven, the souls of men complain, saying, Obtain Justice for us with (10) the Most High. Then they said to their Lord, the King, You are Lord of lords, God of gods, King of kings. The throne of your glory is for ever and ever, and for ever and ever is your name sanctified and glorified. You are blessed and glorified.

(10) Obtain justice for us with. Literally, „Bring judgment to us from.” (Richard Laurence, ed. and trans., The Book of Enoch the Prophet [London: Kegan Paul, Trench & Co., 1883], p. 9).

Enoch 9:4 You have made all things; you possess power over all things; and all things are open and manifest before you. You behold all things, and nothing can be concealed from you.

Enoch 9:5 You have seen what Azazyel has done, how he has taught every species of iniquity upon earth, and has disclosed to the world all the secret things which are done in the heavens.

Enoch 9:6 Samyaza also has taught sorcery, to whom you have given authority over those who are associated with him. They have gone together to the daughters of men; have lain with them; have become polluted;

Enoch 9:7 And have discovered crimes (11) to them.

(11) Discovered crimes. Or, „revealed these sins” (Charles, p. 70).

Enoch 9:8 The women likewise have brought forth giants.

Enoch 9:9 Thus has the whole earth been filled with blood and with iniquity.

Enoch 9:10 And now behold the souls of those who are dead, cry out.

Enoch 9:11 And complain even to the gate of heaven.

Enoch 9:12 Their groaning ascends; nor can they escape from the unrighteousness which is committed on earth. You know all things, before they exist.

Enoch 9:13 You know these things, and what has been done by them; yet you do not speak to us.

Enoch 9:14 What on account of these things ought we to do to them?

Enoch Chapter 10

Enoch 10:1 Then the Most High, the Great and Holy One spoke,

Enoch 10:2 And sent Arsayalalyur (12) to the son of Lamech,

(12) Arsayalalyur. Here one Greek text reads „Uriel.”

Enoch 10:3 Saying, Say to him in my name, Conceal yourself.

Enoch 10:4 Then explain to him the consummation which is about to take place; for all the earth shall perish; the waters of a deluge shall come over the whole earth, and all things which are in it shall be destroyed.

Enoch 10:5 And now teach him how he may escape, and how his seed may remain in all the earth.

Enoch 10:6 Again the Lord said to Raphael, Bind Azazyel hand and foot; cast him into darkness; and opening the desert which is in Dudael, cast him in there.

Enoch 10:7 Throw upon him hurled and pointed stones, covering him with darkness;

Enoch 10:8 There shall he remain for ever; cover his face, that he may not see the light.

Enoch 10:9 And in the great day of judgment let him be cast into the fire.

Enoch 10:10 Restore the earth, which the angels have corrupted; and announce life to it, that I may revive it.

Enoch 10:11 All the sons of men shall not perish in consequence of every secret, by which the Watchers have destroyed, and which they have taught, their offspring.

Enoch 10:12 All the earth has been corrupted by the effects of the teaching of Azazyel. To him therefore ascribe the whole crime.

Enoch 10:13 To Gabriel also the Lord said, Go to the biters, (13) to the reprobates, to the children of fornication; and destroy the children of fornication, the offspring of the Watchers, from among men; bring them forth, and excite them one against another. Let them perish by mutual slaughter; for length of days shall not be theirs.

(13) Biters. More accurately, „bastards” (Charles, p. 73; Michael A. Knibb, ed. and trans., The Ethiopic Book of Enoch [Oxford: Clarendon Press, 1978], p. 88).

Enoch 10:14 They shall all entreat you, but their fathers shall not obtain their wishes respecting them; for they shall hope for eternal life, and that they may live, each of them, five hundred years.

Enoch 10:15 To Michael likewise the Lord said, Go and announce his crime to Samyaza, and to the others who are with him, who have been associated with women, that they might be polluted with all their impurity. And when all their sons shall be slain, when they shall see the perdition of their beloved, bind them for seventy generations underneath the earth, even to the day of judgment, and of consummation, until the judgment, the effect of which will last for ever, be completed.

Enoch 10:16 Then shall they be taken away into the lowest depths of the fire in torments; and in confinement shall they be shut up for ever.

Enoch 10:17 Immediately after this shall he, (14) together with them, burn and perish; they shall be bound until the consummation of many generations.

(14) He. I.e., Samyaza.

Enoch 10:18 Destroy all the souls addicted to dalliance, (15) and the offspring of the Watchers, for they have tyrannized over mankind.

(15) Dalliance. Or, „lust” (Knibb, p. 90; cp. Charles, p. 76).

Enoch 10:19 Let every oppressor perish from the face of the earth;

Enoch 10:20 Let every evil work be destroyed;

Enoch 10:21 The plant of righteousness and of rectitude appear, and its produce become a blessing.

Enoch 10:22 Righteousness and rectitude shall be for ever planted with delight.

Enoch 10:23 And then shall all the saints give thanks, and live until they have begotten a thousand children, while the whole period of their youth, and their sabbaths shall be completed in peace. In those days all the earth shall be cultivated in righteousness; it shall be wholly planted with trees, and filled with benediction; every tree of delight shall be planted in it.

Enoch 10:24 In it shall vines be planted; and the vine which shall be planted in it shall yield fruit to satiety; every seed, which shall be sown in it, shall produce for one measure a thousand; and one measure of olives shall produce ten presses of oil.

Enoch 10:25 Purify the earth from all oppression, from all injustice, from all crime, from all impiety, and from all the pollution which is committed upon it. Exterminate them from the earth.

Enoch 10:26 Then shall all the children of men be righteous, and all nations shall pay me divine honours, and bless me; and all shall adore me.

Enoch 10:27 The earth shall be cleansed from all corruption, from every crime, from all punishment, and from all suffering; neither will I again send a deluge upon it from generation to generation for ever.

Enoch 10:28 In those days I will open the treasures of blessing which are in heaven, that I may cause them to descend upon earth, and upon all the works and labour of man.

Enoch 10:29 Peace and equity shall associate with the sons of men all the days of the world, in every generation of it.

(No Chapter 11)

Enoch Chapter 12

Enoch 12:1 Before all these things Enoch was concealed; nor did any one of the sons of men know where he was concealed, where he had been, and what had happened.

Enoch 12:2 He was wholly engaged with the holy ones, and with the Watchers in his days.

Enoch 12:3 I, Enoch, was blessing the great Lord and King of peace.

Enoch 12:4 And behold the Watchers called me Enoch the scribe.

Enoch 12:5 Then the Lord said to me: Enoch, scribe of righteousness, go tell the Watchers of heaven, who have deserted the lofty sky, and their holy everlasting station, who have been polluted with women.

Enoch 12:6 And have done as the sons of men do, by taking to themselves wives, and who have been greatly corrupted on the earth;

Enoch 12:7 That on the earth they shall never obtain peace and remission of sin. For they shall not rejoice in their offspring; they shall behold the slaughter of their beloved; shall lament for the destruction of their sons; and shall petition for ever; but shall not obtain mercy and peace.

Enoch Chapter 13

Enoch 13:1 Then Enoch, passing on, said to Azazyel: You shalt not obtain peace. A great sentence is gone forth against you. He shall bind you;

Enoch 13:2 Neither shall relief, mercy, and supplication be yours, on account of the oppression which you have taught;

Enoch 13:3 And on account of every act of blasphemy, tyranny, and sin, which you have discovered to the children of men.

Enoch 13:4 Then departing from him I spoke to them all together;

Enoch 13:5 And they all became terrified, and trembled;

Enoch 13:6 Beseeching me to write for them a memorial of supplication, that they might obtain forgiveness; and that I might make the memorial of their prayer ascend up before the God of heaven; because they could not themselves thenceforwards address him, nor raise up their eyes to heaven on account of the disgraceful offence for which they were judged.

Enoch 13:7 Then I wrote a memorial of their prayer and supplications, for their spirits, for everything which they had done, and for the subject of their entreaty, that they might obtain remission and rest.

Enoch 13:8 Proceeding on, I continued over the waters of Danbadan, (16) which is on the right to the west of Armon, reading the memorial of their prayer, until I fell asleep.

(16) Danbadan. Dan in Dan (Knibb, p. 94).

Enoch 13:9 And behold a dream came to me, and visions appeared above me. I fell down and saw a vision of punishment, that I might relate it to the sons of heaven, and reprove them. When I awoke I went to them. All being collected together stood weeping in Oubelseyael, which is situated between Libanos and Seneser, (17) with their faces veiled.

(17) Libanos and Seneser. Lebanon and Senir (near Damascus).

Enoch 13:10 I related in their presence all the visions which I had seen, and my dream;

Enoch 13:11 And began to utter these words of righteousness, reproving the Watchers of heaven.

Enoch Chapter 14

Enoch 14:1 This is the book of the words of righteousness, and of the reproof of the Watchers, who belong to the world, (18) according to that which He, who is holy and great, commanded in the vision. I perceived in my dream, that I was now speaking with a tongue of flesh, and with my breath, which the Mighty One has put into the mouth of men, that they might converse with it.

(18) Who belong to the world. Or, „who (are) from eternity” (Knibb, p. 95).

Enoch 14:2 And understand with the heart. As he has created and given to men the power of comprehending the word of understanding, so has he created and given to me the power of reproving the Watchers, the offspring of heaven. I have written your petition; and in my vision it has been shown me, that what you request will not be granted you as long as the world endures.

Enoch 14:3 Judgment has been passed upon you: your request will not be granted you.

Enoch 14:4 From this time forward, never shall you ascend into heaven; He has said, that on the earth He will bind you, as long as the world endures.

Enoch 14:5 But before these things you shall behold the destruction of your beloved sons; you shall not possess them, but they shall fall before you by the sword.

Enoch 14:6 Neither shall you entreat for them, not for yourselves;

Enoch 14:7 But you shall weep and supplicate in silence. The words of the book which I wrote. (19)

(19) But you shall weep … I wrote. Or, „Likewise despite your tears and prayers you will receive nothing whatever contained in the writing which I have written” (Charles, p. 80).

Enoch 14:8 A vision thus appeared to me.

Enoch 14:9 Behold, in that vision clouds and a mist invited me; agitated stars and flashes of lightning impelled and pressed me forwards, while winds in the vision assisted my flight, accelerating my progress.

Enoch 14:10 They elevated me aloft to heaven. I proceeded, until I arrived at a wall built with stones of crystal. A vibrating flame (20) surrounded it, which began to strike me with terror.

(20) Vibrating flame. Literally, „a tongue of fire”

Enoch 14:11 Into this vibrating flame I entered;

Enoch 14:12 And drew nigh to a spacious habitation built also with stones of crystal. Its walls too, as well as pavement, were formed with stones of crystal, and crystal likewise was the ground. Its roof had the appearance of agitated stars and flashes of lightning; and among them were cherubim of fire in a stormy sky. (21) A flame burned around its walls; and its portal blazed with fire. When I entered into this dwelling, it was hot as fire and cold as ice. No trace of delight or of life was there. Terror overwhelmed me, and a fearful shaking seized me.

(21) In a stormy sky. Literally, „and their heaven was water” (Charles, p. 81).

Enoch 14:13 Violently agitated and trembling, I fell upon my face. In the vision I looked.

Enoch 14:14 And behold there was another habitation more spacious than the former, every entrance to which was open before me, erected in the midst of a vibrating flame.

Enoch 14:15 So greatly did it excel in all points, in glory, in magnificence, and in magnitude, that it is impossible to describe to you either the splendour or the extent of it.

Enoch 14:16 Its floor was on fire; above were lightnings and agitated stars, while its roof exhibited a blazing fire.

Enoch 14:17 Attentively I surveyed it, and saw that it contained an exalted throne;

Enoch 14:18 The appearance of which was like that of frost; while its circumference resembled the orb of the brilliant sun; and there was the voice of the cherubim.

Enoch 14:19 From underneath this mighty throne rivers of flaming fire issued.

Enoch 14:20 To look upon it was impossible.

Enoch 14:21 One great in glory sat upon it:

Enoch 14:22 Whose robe was brighter than the sun, and whiter than snow.

Enoch 14:23 No angel was capable of penetrating to view the face of Him, the Glorious and the Effulgent; nor could any mortal behold Him. A fire was flaming around Him.

Enoch 14:24 A fire also of great extent continued to rise up before Him; so that not one of those who surrounded Him was capable of approaching Him, among the myriads of myriads (22) who were before Him. To Him holy consultation was needless. Yet did not the sanctified, who were near Him, depart far from Him either by night or by day; nor were they removed from Him. I also was so far advanced, with a veil on my face, and trembling. Then the Lord with his own mouth called me, saying, Approach hither, Enoch, at my holy word.

(22) Myriads of myriads. Ten thousand times ten thousands (Knibb, p. 99).

Enoch 14:25 And He raised me up, making me draw near even to the entrance. My eye was directed to the ground.

Enoch Chapter 15

Enoch 15:1 Then addressing me, He spoke and said, Hear, neither be afraid, O righteous Enoch, you scribe of righteousness: approach hither, and hear my voice. Go, say to the Watchers of heaven, who have sent you to pray for them, You ought to pray for men, and not men for you.

Enoch 15:2 Wherefore have you forsaken the lofty and holy heaven, which endures for ever, and have lain with women; have defile yourselves with the daughters of men; have taken to yourselves wives; have acted like the sons of the earth, and have begotten an impious offspring? (23)

(23) An impious offspring. Literally, „giants” (Charles, p. 82; Knibb, p. 101).

Enoch 15:3 You being spiritual, holy, and possessing a life which is eternal, have polluted yourselves with women; have begotten in carnal blood; have lusted in the blood of men; and have done as those who are flesh and blood do.

Enoch 15:4 These however die and perish.

Enoch 15:5 Therefore have I given to them wives, that they might cohabit with them; that sons might be born of them; and that this might be transacted upon earth.

Enoch 15:6 But you from the beginning were made spiritual, possessing a life which is eternal, and not subject to death for ever.

Enoch 15:7 Therefore I made not wives for you, because, being spiritual, your dwelling is in heaven.

Enoch 15:8 Now the giants, who have been born of spirit and of flesh, shall be called upon earth evil spirits, and on earth shall be their habitation. Evil spirits shall proceed from their flesh, because they were created from above; from the holy Watchers was their beginning and primary foundation. Evil spirits shall they be upon earth, and the spirits of the wicked shall they be called. The habitation of the spirits of heaven shall be in heaven; but upon earth shall be the habitation of terrestrial spirits, who are born on earth. (24)

(24) Note the many implications of vss. 3-8 regarding the progeny of evil spirits.

Enoch 15:9 The spirits of the giants shall be like clouds, (25) which shall oppress, corrupt, fall, content, and bruise upon earth.

(25) The Greek word for „clouds” here, nephelas, may disguise a more ancient reading, Napheleim (Nephilim).

Enoch 15:10 They shall cause lamentation. No food shall they eat; and they shall be thirsty; they shall be concealed, and shall not (26) rise up against the sons of men, and against women; for they come forth during the days of slaughter and destruction.

(26) Shall not. Nearly all manuscripts contain this negative, but Charles, Knibb, and others believe the „not” should be deleted so the phrase reads „shall rise up.”

Enoch Chapter 16

Enoch 16:1 And as to the death of the giants, wheresoever their spirits depart from their bodies, let their flesh, that which is perishable, be without judgment. (27) Thus shall they perish, until the day of the great consummation of the great world. A destruction shall take place of the Watchers and the impious.

(27) Let their flesh … be without judgment. Or, „their flesh shall be destroyed before the judgment” (Knibb, p. 102).

Enoch 16:2 And now to the Watchers, who have sent you to pray for them, who in the beginning were in heaven,

Enoch 16:3 Say, In heaven have you been; secret things, however, have not been manifested to you; yet have you known a reprobated mystery.

Enoch 16:4 And this you have related to women in the hardness of your heart, and by that mystery have women and mankind multiplied evils upon the earth.

Enoch 16:5 Say to them, Never therefore shall you obtain peace.

Enoch Chapter 17

Enoch 17:1 They raised me up into a certain place, where there was (28) the appearance of a burning fire; and when they pleased they assumed the likeness of men.

(28) Where there was. Or, „where they [the angels] were like” (Knibb, p. 103).

Enoch 17:2 They carried me to a lofty spot, to a mountain, the top of which reach to heaven.

Enoch 17:3 And I beheld the receptacles of light and of thunder at the extremities of the place, where it was deepest. There was a bow of fire, and arrows in their quiver, a sword of fire, and every species of lightning.

Enoch 17:4 Then they elevated me to a babbling stream, (29) and to a fire in the west, which received all the setting of the sun. I came to a river of fire, which flowed like water, and emptied itself into the great sea westwards.

(29) To a babbling stream. Literally, „to water of life, which spoke” (Laurence, p. 23).

Enoch 17:5 I saw every large river, until I arrived at the great darkness. I went to where all of flesh migrate; and I beheld the mountains of the gloom which constitutes winter, and the place from which issues the water in every abyss.

Enoch 17:6 I saw also the mouths of all the rivers in the world, and the mouths of the deep.

Enoch Chapter 18

Enoch 18:1 I then surveyed the receptacles of all the winds, perceiving that they contributed to adorn the whole creation, and to preserve the foundation of the earth.

Enoch 18:2 I surveyed the stone which supports the corners of the earth.

Enoch 18:3 I also beheld the four winds, which bear up the earth, and the firmament of heaven.

Enoch 18:4 And I beheld the winds occupying the exalted sky.

Enoch 18:5 Arising in the midst of heaven and of earth, and constituting the pillars of heaven.

Enoch 18:6 I saw the winds which turn the sky, which cause the orb of the sun and of all the stars to set; and over the earth I saw the winds which support the clouds.

Enoch 18:7 I saw the path of the angels.

Enoch 18:8 I perceived at the extremity of the earth the firmament of heaven above it. Then I passed on towards the south;

Enoch 18:9 Where burnt, both by day and night, six mountains formed of glorious stones; three towards the east, and three towards the south.

Enoch 18:10 Those which were towards the east were of a variegated stone; one of which was of margarite, and another of antimony. Those towards the south were of a red stone. The middle one reached to heaven like the throne of God; a throne composed of alabaster, the top of which was of sapphire. I saw, too, a blazing fire hanging over all the mountains.

Enoch 18:11 And there I saw a place on the other side of an extended territory, where waters were collected.

Enoch 18:12 I likewise beheld terrestrial fountains, deep in the fiery columns of heaven.

Enoch 18:13 And in the columns of heaven I beheld fires, which descended without number, but neither on high, nor into the deep. Over these fountains also I perceived a place which had neither the firmament of heaven above it, nor the solid ground underneath it; neither was there water above it; nor anything on wing; but the spot was desolate.

Enoch 18:14 And there I beheld seven stars, like great blazing mountains, and like spirits entreating me.

Enoch 18:15 Then the angel said, This place, until the consummation of heaven and earth, will be the prison of the stars, and the host of heaven.

Enoch 18:16 The stars which roll over fire are those which transgressed the commandment of God before their time arrived; for they came not in their proper season. Therefore was He offended with them, and bound them, until the period of the consummation of their crimes in the secret year.

Enoch Chapter 19

Enoch 19:1 Then Uriel said, Here the angels, who cohabited with women, appointed their leaders;

Enoch 19:2 And being numerous in appearance (30) made men profane, and caused them to err; so that they sacrificed to devils as to gods. For in the great day there shall be a judgment, with which they shall be judged, until they are consumed; and their wives also shall be judged, who led astray the angels of heaven that they might salute them.

(30) Being numerous in appearance. Or, „assuming many forms” (Knibb, p. 106).

Enoch 19:3 And I, Enoch, I alone saw the likeness of the end of all things. Nor did any human being see it, as I saw it.

Enoch Chapter 20

Enoch 20:1 These are the names of the angels who watch.

Enoch 20:2 Uriel, one of the holy angels, who presides over clamor and terror.

Enoch 20:3 Raphael, one of the holy angels, who presides over the spirits of men.

Enoch 20:4 Raguel, one of the holy angels, who inflicts punishment on the world and the luminaries.

Enoch 20:5 Michael, one of the holy angels, who, presiding over human virtue, commands the nations.

Enoch 20:6 Sarakiel, one of the holy angels, who presides over the spirits of the children of men that transgress.

Enoch 20:7 Gabriel, one of the holy angels, who presides over Ikisat, (31) over paradise, and over the cherubim.

(31) Ikisat. The serpents (Charles, p. 92; Knibb, p. 107).

Enoch Chapter 21

Enoch 21:1 Then I made a circuit to a place in which nothing was completed.

Enoch 21:2 And there I beheld neither the tremendous workmanship of an exalted heaven, nor of an established earth, but a desolate spot, prepared, and terrific.

Enoch 21:3 There, too, I beheld seven stars of heaven bound in it together, like great mountains, and like a blazing fire. I exclaimed, For what species of crime have they been bound, and why have they been removed to this place? Then Uriel, one of the holy angels who was with me, and who conducted me, answered: Enoch, wherefore do you ask; wherefore do you reason with yourself, and anxiously inquire? These are those of the stars which have transgressed the commandment of the most high God; and are here bound, until the infinite number of the days of their crimes be completed.

Enoch 21:4 From there I afterwards passed on to another terrific place;

Enoch 21:5 Where I beheld the operation of a great fire blazing and glittering, in the midst of which there was a division. Columns of fire struggled together to the end of the abyss, and deep was their descent. But neither its measurement nor magnitude was I able to discover; neither could I perceive its origin. Then I exclaimed, How terrible is this place, and how difficult to explore!

Enoch 21:6 Uriel, one of the holy angels who was with me, answered and said: Enoch, why are you alarmed and amazed at this terrific place, at the sight of this place of suffering? This, he said, is the prison of the angels; and here they are kept for ever.

Enoch Chapter 22

Enoch 22:1 From there I proceeded to another spot, where I saw on the west a great and lofty mountain, a strong rock, and four delightful places.

Enoch 22:2 Internally it was deep, capacious, and very smooth; as smooth as if it had been rolled over: it was both deep and dark to behold.

Enoch 22:3 Then Raphael, one of the holy angels who were with me, answered and said, These are the delightful places where the spirits, the souls of the dead, will be collected; for them were they formed; and here will be collected all the souls of the sons of men.

Enoch 22:4 These places, in which they dwell, shall they occupy until the day of judgment, and until their appointed period.

Enoch 22:5 Their appointed period will be long, even until the great judgment. And I saw the spirits of the sons of men who were dead; and their voices reached to heaven, while they were accusing.

Enoch 22:6 Then I inquired of Raphael, an angel who was with me, and said, Whose spirit is that, the voice of which reaches to heaven, and accuses?

Enoch 22:7 He answered, saying, This is the spirit of Abel who was slain by Cain his brother; and who will accuse that brother, until his seed be destroyed from the face of the earth;

Enoch 22:8 Until his seed perish from the seed of the human race.

Enoch 22:9 At that time therefore I inquired respecting him, and respecting the general judgment, saying, Why is one separated from another? He answered, Three separations have been made between the spirits of the dead, and thus have the spirits of the righteous been separated.

Enoch 22:10 Namely, by a chasm, by water, and by light above it.

Enoch 22:11 And in the same way likewise are sinners separated when they die, and are buried in the earth; judgment not overtaking them in their lifetime.

Enoch 22:12 Here their souls are separated. Moreover, abundant is their suffering until the time of the great judgment, the castigation, and the torment of those who eternally execrate, whose souls are punished and bound there for ever.

Enoch 22:13 And thus has it been from the beginning of the world. Thus has there existed a separation between the souls of those who utter complaints, and of those who watch for their destruction, to slaughter them in the day of sinners.

Enoch 22:14 A receptacle of this sort has been formed for the souls of unrighteous men, and of sinners; of those who have completed crime, and associated with the impious, whom they resemble. Their souls shall not be annihilated in the day of judgment, neither shall they arise from this place. Then I blessed God,

Enoch 22:15 And said, Blessed by my Lord, the Lord of glory and of righteousness, who reigns over all for ever and for ever.

Enoch Chapter 23

Enoch 23:1 From there I went to another place, towards the west, unto the extremities of the earth.

Enoch 23:2 Where I beheld a fire blazing and running along without cessation, which intermitted its course neither by day nor by night; but continued always the same.

Enoch 23:3 I inquired, saying, What is this, which never ceases?

Enoch 23:4 Then Raguel, one of the holy angels who were with me, answered,

Enoch 23:5 And said, This blazing fire, which you behold running towards the west, is that of all the luminaries of heaven.

Enoch Chapter 24

Enoch 24:1 I went from there to another place, and saw a mountain of fire flashing both by day and night. I proceeded towards it; and perceived seven splendid mountains, which were all different from each other.

Enoch 24:2 Their stones were brilliant and beautiful; all were brilliant and splendid to behold; and beautiful was their surface. Three mountains were towards the east, and strengthened by being placed one upon another; and three were towards the south, strengthened in a similar manner. There were likewise deep valleys, which did not approach each other. And the seventh mountain was in the midst of them. In length they all resembled the seat of a throne, and odoriferous trees surrounded them.

Enoch 24:3 Among these there was a tree of an unceasing smell; nor of those which were in Eden was there one of all the fragrant trees which smelt like this. Its leaf, its flower, and its bark never withered, and its fruit was beautiful.

Enoch 24:4 Its fruit resembled the cluster of the palm. I exclaimed, Behold! This tree is goodly in aspect, pleasing in its leaf, and the sight of its fruit is delightful to the eye. Then Michael, one of the holy and glorious angels who were with me, and one who presided over them, answered,

Enoch 24:5 And said: Enoch, why do you inquire respecting the odour of this tree?

Enoch 24:6 Why are you inquisitive to know it?

Enoch 24:7 Then I, Enoch, replied to him, and said, Concerning everything I am desirous of instruction, but particularly concerning this tree.

Enoch 24:8 He answered me, saying, That mountain which you behold, the extent of whose head resembles the seat of the Lord, will be the seat on which shall sit the holy and great Lord of glory, the everlasting King, when he shall come and descend to visit the earth with goodness.

Enoch 24:9 And that tree of an agreeable smell, not one of carnal odor, there shall be no power to touch, until the period of the great judgment. When all shall be punished and consumed for ever, this shall be bestowed on the righteous and humble. The fruit of the tree shall be given to the elect. For towards the north life shall be planted in the holy place, towards the habitation of the everlasting King.

Enoch 24:10 Then shall they greatly rejoice and exult in the Holy One. The sweet odor shall enter into their bones; and they shall live a long life on the earth as your forefathers have lived; neither in their days shall sorrow, distress, trouble, and punishment afflict them.

Enoch 24:11 And I blessed the Lord of glory, the everlasting King, because He has prepared this tree for the saints, formed it, and declared that He would give it to them.

Enoch Chapter 25

Enoch 25:1 From there I proceeded to the middle of the earth, and beheld a happy and fertile spot, which contained branches continually sprouting from the trees which were planted in it. There I saw a holy mountain, and underneath it water on the eastern side, which flowed towards the south. I saw also on the east another mountain as high as that; and between them there were deep, but not wide valleys.

Enoch 25:2 Water ran towards the mountain to the west of this; and underneath there was likewise another mountain.

Enoch 25:3 There was a valley, but not a wide one, below it; and in the midst of them were other deep and dry valleys towards the extremity of the three. All these valleys, which were deep, but not side, consisted of a strong rock, with a tree which was planted in them. And I wondered at the rock and at the valleys, being extremely surprised.

Enoch Chapter 26

Enoch 26:1 Then I said, What means this blessed land, all these lofty trees, and the accursed valley between them?

Enoch 26:2 Then Uriel, one of the holy angels who were with me, replied, This valley is the accursed of the accursed for ever. Here shall be collected all who utter with their mouths unbecoming language against God, and speak harsh things of His glory. Here shall they be collected. Here shall be their territory.

Enoch 26:3 In the latter days an example of judgment shall be made of them in righteousness before the saints; while those who have received mercy shall for ever, all their days, bless God, the everlasting King.

Enoch 26:4 And at the period of judgment shall they bless Him for his mercy, as He has distributed it to them. Then I blessed God, addressing myself to Him, and making mention, as was meet, of His greatness.

Enoch Chapter 27

Enoch 27:1 From there I proceeded towards the east to the middle of the mountain in the desert, the level surface only of which I perceived.

Enoch 27:2 It was full of trees of the seed alluded to; and water leaped down upon it.

Enoch 27:3 There appeared a cataract composed as of many cataracts both towards the west and towards the east. Upon one side were trees; upon the other water and dew.

Enoch Chapter 28

Enoch 28:1 Then I went to another place from the desert; towards the east of that mountain which I had approached.

Enoch 28:2 There I beheld choice trees, (32) particularly, those which produce the sweet-smelling opiate, frankincense and myrrh; and trees unlike to each other.

(32) Choice trees. Literally, „trees of judgment” (Laurence, p. 35; Knibb, p. 117).

Enoch 28:3 And over it, above them, was the elevation of the eastern mountain at no great distance.

Enoch Chapter 29

Enoch 29:1 I likewise saw another place with valleys of water which never wasted,

Enoch 29:2 Where I perceived a goodly tree, which in smell resembled Zasakinon. (33)

(33) Zasakinon. The mastic tree (Knibb, p. 118).

Enoch 29:3 And towards the sides of these valleys I perceived cinnamon of a sweet odour. Over them I advanced towards the east.

Enoch Chapter 30

Enoch 30:1 Then I beheld another mountain containing trees, from which water flowed like Neketro, (34) Its name was Sarira, and Kalboneba. (35) And upon this mountain I beheld another mountain, upon which were trees of Alva. (36)

(34) Neketro. A nectar (Knibb, p. 119).
(35) Sarira, and Kalboneba. Styrax and galbanum (Knibb, p. 119).
(36) Alva. Aloe (Knibb, p. 119).

 

Enoch 30:2 These trees were full, like almond trees, and strong; and when they produced fruit, it was superior to all redolence.

Enoch Chapter 31

Enoch 31:1 After these things, surveying the entrances of the north, above the mountains, I perceived seven mountains replete with pure nard, odoriferous trees, cinnamon and papyrus.

Enoch 31:2 From there I passed on above the summits of those mountains to some distance eastwards, and went over the Erythraean sea. (37) And when I was advanced far beyond it, I passed along above the angel Zateel, and arrived at the garden of righteousness. In this garden I beheld, among other trees, some which were numerous and large, and which flourished there.

(37) Erythraean sea. The Red Sea.

Enoch 31:3 Their fragrance was agreeable and powerful, and their appearance both varied and elegant. The tree of knowledge also was there, of which if any one eats, he becomes endowed with great wisdom.

Enoch 31:4 It was like a species of the tamarind tree, bearing fruit which resembled grapes extremely fine; and its fragrance extended to a considerable distance. I exclaimed, How beautiful is this tree, and how delightful is its appearance!

Enoch 31:5 Then holy Raphael, an angel who was with me, answered and said, This is the tree of knowledge, of which your ancient father and your aged mother ate, who were before you; and who, obtaining knowledge, their eyes being opened, and knowing themselves to be naked, were expelled from the garden.

Enoch Chapter 32

Enoch 32:1 From there I went on towards the extremities of the earth; where I saw large beasts different from each other, and birds various in their countenances and forms, as well as with notes of different sounds.

Enoch 32:2 To the east of these beasts I perceived the extremities of the earth, where heaven ceased. The gates of heaven stood open, and I beheld the celestial stars come forth. I numbered them as they proceeded out of the gate, and wrote them all down, as they came out one by one according to their number. I wrote down their names altogether, their times and their seasons, as the angel Uriel, who was with me, pointed them out to me.

Enoch 32:3 He showed them all to me, and wrote down an account of them.

Enoch 32:4 He also wrote down for me their names, their regulations, and their operations.

Enoch Chapter 33

Enoch 33:1 From there I advanced on towards the north, to the extremities of the earth.

Enoch 33:2 And there I saw a great and glorious wonder at the extremities of the whole earth.

Enoch 33:3 I saw there heavenly gates opening into heaven; three of them distinctly separated. The northern winds proceeded from them, blowing cold, hail, frost, snow, dew, and rain.

Enoch 33:4 From one of the gates they blew mildly; but when they blew from the two other gates, it was with violence and force. They blew over the earth strongly.

Enoch Chapter 34

Enoch 34:1 From there I went to the extremities of the world westwards;

Enoch 34:2 Where I perceived three gates open, as I had seen in the north; the gates and passages through them being of equal magnitude.

Enoch Chapter 35

Enoch 35:1 Then I proceeded to the extremities of the earth southwards; where I saw three gates open to the south, from which issued dew, rain, and wind.

Enoch 35:2 From there I went to the extremities of heaven eastwards; where I saw three heavenly gates open to the east, which had smaller gates within them. Through each of these small gates the stars of heaven passed on, and proceeded towards the west by a path which was seen by them, and that at every period of their appearance.

Enoch 35:3 When I beheld them, I blessed; every time in which they appeared, I blessed the Lord of glory, who had made those great and splendid signs, that they might display the magnificence of this works to angels and to the souls of men; and that these might glorify all his works and operations; might see the effect of his power; might glorify the great labour of his hands; and bless him for ever.

(No Chapter 36)

Enoch Chapter 37

Enoch 37:1 The vision which he saw, the second vision of wisdom, which Enoch saw, the son of Jared, the son of Malaleel, the son of Canan, the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam. This is the commencement of the word of wisdom, which I received to declare and tell to those who dwell upon earth. Hear from the beginning, and understand to the end, the holy things which I utter in the presence of the Lord of spirits. Those who were before us thought it good to speak;

Enoch 37:2 And let not us, who come after, obstruct the beginning of wisdom. Until the present period never has there been given before the Lord of spirits that which I have received, wisdom according the capacity of my intellect, and according to the pleasure of the Lord of spirits; that which I have received from him, a portion of life eternal.

Enoch 37:3 And I obtained three parables, which I declared to the inhabitants of the world.

Enoch Chapter 38

Enoch 38:1 Parable the first. When the congregation of the righteous shall be manifested; and sinners be judged for their crimes, and be troubled in the sight of the world;

Enoch 38:2 When righteousness shall be manifested (38) in the presence of the righteous themselves, who will be elected for their good works duly weighed by the Lord of spirits; and when the light of the righteous and the elect, who dwell on earth, shall be manifested; where will the habitation of sinners be? And where the place of rest for those who have rejected the Lord of spirits? It would have been better for them, had they never been born.

(38) When righteousness shall be manifested. Or, „when the Righteous One appears” (Knibb, p. 125; cp. Charles, p. 112).

Enoch 38:3 When, too, the secrets of the righteous shall be revealed, then shall sinners be judged; and impious men shall be afflicted in the presence of the righteous and the elect.

Enoch 38:4 From that period those who possess the earth shall cease to be powerful and exalted. Neither shall they be capable of beholding the countenances of the holy; for the light of the countenances of the holy, the righteous, and the elect, has been seen by the Lord of spirits. (39)

(39) For the light … Lord of spirits. Or, „for the light of the Lord of spirits will have appeared on the face of the holy, the righteous, and the chosen” (Knibb, p. 126).

Enoch 38:5 Yet shall not the mighty kings of that period be destroyed; but be delivered into the hands of the righteous and the holy.

Enoch 38:6 Nor thenceforwards shall any obtain commiseration from the Lord of spirits, because their lives in this world will have been completed.

Enoch Chapter 39

Enoch 39:1 In those days shall the elect and holy race descend from the upper heavens, and their seed shall then be with the sons of men. Enoch received books of indignation and wrath, and books of hurry and agitation.

Enoch 39:2 Never shall they obtain mercy, saith the Lord of spirits.

Enoch 39:3 A cloud then snatched me up, and the wind raised me above the surface of the earth, placing me at the extremity of the heavens.

Enoch 39:4 There I saw another vision; I saw the habitations and resting places of the saints. There my eyes beheld their habitations with the angels, and their resting places with the holy ones. They were entreating, supplicating, and praying for the sons of men; while righteousness like water flowed before them, and mercy like dew was scattered over the earth. And thus shall it be with them for ever and for ever.

Enoch 39:5 At that time my eyes beheld the dwelling of the elect, of truth, faith, and righteousness.

Enoch 39:6 Countless shall be the number of the holy and the elect, in the presence of God for ever and for ever.

Enoch 39:7 Their residence I beheld under the wings of the Lord of spirits. All the holy and the elect sung before him, in appearance like a blaze of fire; their mouths being full of blessings, and their lips glorifying the name of the Lord of spirits. And righteousness incessantly dwelt before him.

Enoch 39:8 There was I desirous of remaining, and my soul longed for that habitation. There was my antecedent inheritance; for thus had I prevailed before the Lord of spirits.

Enoch 39:9 At that time I glorified and extolled the name of the Lord of spirits with blessing and with praise; for he has established it with blessing and with praise, according to his own good pleasure.

Enoch 39:10 That place long did my eyes contemplate. I blessed and said, Blessed be he, blessed from the beginning for ever. In the beginning, before the world was created, and without end is his knowledge.

Enoch 39:11 What is this world? Of every existing generation those shall bless you who do not spiritually sleep but stand before your glory, blessing, glorifying, exalting you, and saying, The holy, holy, Lord of spirits, fills the whole world of spirits.

Enoch 39:12 There my eyes beheld all who, without sleeping, stand before him and bless him, saying, Blessed be you, and blessed be the name of God for ever and for ever. Then my countenance became changed, until I was incapable of seeing.

Enoch Chapter 40

Enoch 40:1 After this I beheld thousands of thousands, and myriads of myriads, and an infinite number of people, standing before the Lord of spirits.

Enoch 40:2 On the four wings likewise of the Lord of spirits, on the four sides, I perceived others, besides those who were standing before him. Their names, too, I know; because the angel, who proceeded with me, declared them to me, discovering to me every secret thing.

Enoch 40:3 Then I heard the voices of those upon the four sides magnifying the Lord of glory.

Enoch 40:4 The first voice blessed the Lord of spirits for ever and for ever.

Enoch 40:5 The second voice I heard blessing the Elect One, and the elect who suffer on account of the Lord of spirits.

Enoch 40:6 The third voice I heard petitioning and praying for those who dwell upon earth, and supplicate the name of the Lord of spirits.

Enoch 40:7 The fourth voice I heard expelling the impious angels, (40) and prohibiting them from entering into the presence of the Lord of spirits, to prefer accusations against (41) the inhabitants of the earth.

(40) Impious angels. Literally, „the Satans” (Laurence, p. 45; Knibb, p. 128). Ha-satan in Hebrew („the adversary”) was originally the title of an office, not the name of an angel.
(41) Prefer accusations against. Or, „to accuse” (Charles, p. 119).


Enoch 40:8 After this I besought the angel of peace, who proceeded with me, to explain all that was concealed. I said to him, Who are those whom I have seen on the four sides, and who words I have heard and written down? He replied, The first is the merciful, the patient, the holy Michael.

Enoch 40:9 The second is he who presides over every suffering and every affliction of the sons of men, the holy Raphael. The third, who presides over all that is powerful, is Gabriel. And the fourth, who presides over repentance, and the hope of those who will inherit eternal life, is Phanuel. These are the four angels of the most high God, and their four voices, which at that time I heard.

Enoch Chapter 41

Enoch 41:1 After this I beheld the secrets of the heavens and of paradise, according to its divisions; and of human action, as they weight it there in balances. I saw the habitations of the elect, and the habitations of the holy. And there my eyes beheld all the sinners, who denied the Lord of glory, and whom they were expelling from there, and dragging away, as they stood there; no punishment proceeding against them from the Lord of spirits.

Enoch 41:2 There, too, my eyes beheld the secrets of the lightning and the thunder; and the secrets of the winds, how they are distributed as they blow over the earth: the secrets of the winds, of the dew, and of the clouds. There I perceived the place from which they issued forth, and became saturated with the dust of the earth.

Enoch 41:3 There I saw the wooden receptacles out of which the winds became separated, the receptacle of hail, the receptacle of snow, the receptacle of the clouds, and the cloud itself, which continued over the earth before the creation of the world.

Enoch 41:4 I beheld also the receptacles of the moon, whence they came, whither they proceeded, their glorious return, and how one became more splendid than another. I marked their rich progress, their unchangeable progress, their disunited and undiminished progress; their observance of a mutual fidelity by a stable oath; their proceeding forth before the sun, and their adherence to the path allotted them, (42) in obedience to the command of the Lord of spirits. Potent is his name for ever and for ever.

(42) Their proceeding forth … path allotted them. Or, „the sun goes out first and completes its journey” (Knibb, p. 129; cp. Charles, p. 122).

Enoch 41:5 After this I perceivedthat the path both concealed and manifest of the moon, as well as the progress of its path, was there completed by day and by night; while each, one with another, looked towards the Lord of spirits, magnifying and praising without cessation, since praise to them is rest; for in the splendid sun there is a frequent conversion to blessing and to malediction.

Enoch 41:6 The course of the moon’s path to the righteous is light, but to sinners it is darkness; in the name of the Lord of spirits, who created a division between light and darkness, and, separating the spirits of men, strengthened the spirits of the righteous in the name of his own righteousness.

Enoch 41:7 Nor does the angel prevent this, neither is he endowed with the power of preventing it; for the Judge beholds them all, and judges them all in his own presence.

Enoch Chapter 42

Enoch 42:1 Wisdom found not a place on earth where she could inhabit; her dwelling therefore is in heaven.

Enoch 42:2 Wisdom went forth to dwell among the sons of men, but she obtained not a habitation. Wisdom returned to her place, and seated herself in the midst of the angels. But iniquity went forth after her return, who unwillingly found a habitation, and resided among them, as rain in the desert, and as a dew in a thirsty land.

Enoch Chapter 43

Enoch 43:1 I beheld another splendour, and the stars of heaven. I observed that he called them all by their respective names, and that they heard. In a righteous balance I saw that he weighed out with their light the amplitude of their places, and the day of their appearance, and their conversion. Splendour produced splendour; and their conversion was into the number of the angels, and of the faithful.

Enoch 43:2 Then I inquired of the angel, who proceeded with me, and explained to me secret things, What their names were. He answered. A similitude of those has the Lord of spirits shown you. They are names of the righteous who dwell upon earth, and who believe in the name of the Lord of spirits for ever and for ever.

Enoch Chapter 44

Enoch 44:1 Another thing also I saw respecting splendour; that it rises out of the stars, and becomes splendour; being incapable of forsaking them.

Enoch Chapter 45

Enoch 45:1 Parable the second, respecting these who deny the name of the habitation of the holy ones, and of the Lord of spirits.

Enoch 45:2 Heaven they shall not ascend, nor shall they come on the earth. This shall be the portion of sinners, who deny the name of the Lord of spirits, and who are thus reserved for the day of punishment and of affliction.

Enoch 45:3 In that day shall the Elect One sit upon a throne of glory; and shall choose their conditions and countless habitations, while their spirits within them shall be strengthened, when they behold my Elect One, for those who have fled for protection to my holy and glorious name.

Enoch 45:4 In that day I will cause my Elect One to dwell in the midst of them; will change the face of heaven; will bless it, and illuminate it for ever.

Enoch 45:5 I will also change the face of the earth, will bless it; and cause those whom I have elected to dwell upon it. But those who have committed sin and iniquity shall not inhabit it, for I have marked their proceedings. My righteous ones will I satisfy with peace, placing them before me; but the condemnation of sinners shall draw near, that I may destroy them from the face of the earth.

Enoch Chapter 46

Enoch 46:1 There I beheld the Ancient of days, whose head was like white wool, and with him another, whose countenance resembled that of man. His countenance was full of grace, like that of one of the holy angels. Then I inquired of one of the angels, who went with me, and who showed me every secret thing, concerning this Son of man; who he was; whence he was and why he accompanied the Ancient of days.

Enoch 46:2 He answered and said to me, This is the Son of man, to whom righteousness belongs; with whom righteousness has dwelt; and who will reveal all the treasures of that which is concealed: for the Lord of spirits has chosen him; and his portion has surpassed all before the Lord of spirits in everlasting uprightness.

Enoch 46:3 This Son of man, whom you behold, shall raise up kings and the mighty from their dwelling places, and the powerful from their thrones; shall loosen the bridles of the powerful, and break in pieces the teeth of sinners.

Enoch 46:4 He shall hurl kings from their thrones and their dominions; because they will not exalt and praise him, nor humble themselves before him, by whom their kingdoms were granted to them. The countenance likewise of the mighty shall He cast down, filling them with confusion. Darkness shall be their habitation, and worms shall be their bed; nor from that their bed shall they hope to be again raised, because they exalted not the name of the Lord of spirits.

Enoch 46:5 They shall condemn the stars of heaven, shall lift up their hands against the Most High, shall tread upon and inhabit the earth, exhibiting all their acts of iniquity, even their works of iniquity. Their strength shall be in their riches, and their faith in the gods whom they have formed with their own hands. They shall deny the name of the Lord of spirits, and shall expel him from the temples, in which they assemble;

Enoch 46:6 And with him the faithful, (43) who suffer in the name of the Lord of spirits.

(43) Shall expel him … the faithful. Or, „will be driven from the houses of his congregation, and of the faithful” (Knibb, p. 132; cp. Charles, p. 131).

Enoch Chapter 47

Enoch 47:1 In that day the prayer of the holy and the righteous, and the blood of the righteous, shall ascend from the earth into the presence of the Lord of spirits.

Enoch 47:2 In that day shall the holy ones assemble, who dwell above the heavens, and with united voice petition, supplicate, praise, laud, and bless the name of the Lord of spirits, on account of the blood of the righteous which has been shed; that the prayer of the righteous may not be intermitted before the Lord of spirits; that for them he would execute judgment; and that his patience may not endure for ever. (44)

(44) That his patience … endure for ever. Or, „(that) their patience may not have to last for ever” (Knibb, p. 133).

Enoch 47:3 At that time I beheld the Ancient of days, while he sat upon the throne of his glory, while the book of the living was opened in his presence, and while all the powers which were above the heavens stood around and before him.

Enoch 47:4 Then were the hearts of the saints full of joy, because the consummation of righteousness was arrived, the supplication of the saints heard, and the blood of the righteous appreciated by the Lord of spirits.

Enoch Chapter 48

Enoch 48:1 In that place I beheld a fountain of righteousness, which never failed, encircled by many springs of wisdom. Of these all the thirsty drank, and were filled with wisdom, having their habitation with the righteous, the elect, and the holy.

Enoch 48:2 In that hour was this Son of man invoked before the Lord of spirits, and his name in the presence of the Ancient of days.

Enoch 48:3 Before the sun and the signs were created, before the stars of heaven were formed, his name was invoked in the presence of the Lord of spirits. A support shall he be for the righteous and the holy to lean upon, without falling; and he shall be the light of nations.

Enoch 48:4 He shall be the hope of those whose hearts are troubled. All, who dwell on earth, shall fall down and worship before him; shall bless and glorify him, and sing praises to the name of the Lord of spirits.

Enoch 48:5 Therefore the Elect and the Concealed One existed in his presence, before the world was created, and for ever.

Enoch 48:6 In his presence he existed, and has revealed to the saints and to the righteous the wisdom of the Lord of spirits; for he has preserved the lot of the righteous, because they have hated and rejected this world of iniquity, and have detested all its works and ways, in the name of the Lord of spirits.

Enoch 48:7 For in his name shall they be preserved; and his will shall be their life. In those days shall the kings of the earth and the mighty men, who have gained the world by their achievements, become humble in countenance.

Enoch 48:8 For in the day of their anxiety and trouble their souls shall not be saved; and they shall be in subjection to those whom I have chosen.

Enoch 48:9 I will cast them like hay into the fire, and like lead into the water. Thus shall they burn in the presence of the righteous, and sink in the presence of the holy; nor shall a tenth part of them be found.

Enoch 48:10 But in the day of their trouble, the world shall obtain tranquillity.

Enoch 48:11 In his presence shall they fall, and not be raised up again; nor shall there be any one to take them out of his hands, and to lift them up: for they have denied the Lord of spirits, and his Messiah. The name of the Lord of spirits shall be blessed.

Enoch Chapter 48a

(45)

(45) Two consecutive chapters are numbered „48.”

Enoch 48a:1 Wisdom is poured forth like water, and glory fails not before him for ever and ever; for potent is he in all the secrets of righteousness.

Enoch 48a:2 But iniquity passes away like a shadow, and possesses not a fixed station: for the Elect One stands before the Lord of spirits; and his glory is for ever and ever; and his power from generation to generation.

Enoch 48a:3 With him dwells the spirit of intellectual wisdom, the spirit of instruction and of power, and the spirit of those who sleep in righteousness; he shall judge secret things.

Enoch 48a:4 Nor shall any be able to utter a single word before him; for the Elect One is in the presence of the Lord of Spirits, according to his own pleasure.

Enoch Chapter 49

Enoch 49:1 In those days the saints and the chosen shall undergo a change. The light of day shall rest upon them; and the splendour and glory of the saints shall be changed.

Enoch 49:2 In the day of trouble evil shall be heaped up upon sinners; but the righteous shall triumph in the name of the Lord of spirits.

Enoch 49:3 Others shall be made to see, that they must repent, and forsake the works of their hands; and that glory awaits them not in the presence of the Lord of spirits; yet that by his name they may be saved. The Lord of spirits will have compassion on them; for great is his mercy; and righteousness is in his judgment, and in the presence of his glory; nor in his judgment shall iniquity stand. He who repents not before him shall perish.

Enoch 49:4 Henceforward I will not have mercy on them, saith the Lord of spirits.

Enoch Chapter 50

Enoch 50:1 In those days shall the earth deliver up from her womb, and hell deliver up from hers, that which it has received; and destruction shall restore that which it owes.

Enoch 50:2 He shall select the righteous and holy from among them; for the day of their salvation has approached.

Enoch 50:3 And in those days shall the Elect One sit upon his throne, while every secret of intellectual wisdom shall proceed from his mouth, for the Lord of spirits has gifted and glorified him.

Enoch 50:4 In those days the mountains shall skip like rams, and the hills shall leap like young sheep (46) satiated with milk; and all the righteous shall become like angels in heaven.

(46) Cp. Psalm 114:4

Enoch 50:5 Their countenance shall be bright with joy; for in those days shall the Elect One be exalted. The earth shall rejoice; the righteous shall inhabit it, and the elect possess it.

Enoch Chapter 51

Enoch 51:1 After that period, in the place where I had seen every secret sight, I was snatched up in a whirlwind, and carried off westwards.

Enoch 51:2 There my eyes beheld the secrets of heaven, and all which existed on earth; a mountain of iron, a mountain of copper, a mountain of silver, a mountain of gold, a mountain of fluid metal, and a mountain of lead.

Enoch 51:3 And I inquired of the angel who went with me, saying, What are these things, which in secret I behold?

Enoch 51:4 He said, All these things which you behold shall be for the dominion of the Messiah, that he may command, and be powerful upon earth.

Enoch 51:5 And that angel of peace answered me, saying, Wait but a short time, and you shalt understand, and every secret thing shall be revealed to you, which the Lord of spirits has decreed. Those mountains which you have seen, the mountain of iron, the mountain of copper, the mountain of silver, the mountain of gold, the mountain of fluid metal, and the mountain of lead, all these in the presence of the Elect One shall be like a honeycomb before the fire, and like water descending from above upon these mountains; and shall become debilitated before his feet.

Enoch 51:6 In those days men shall not be saved by gold and by silver.

Enoch 51:7 Nor shall they have it in their power to secure themselves, and to fly.

Enoch 51:8 There shall be neither iron for was, nor a coat of mail for the breast.

Enoch 51:9 Copper shall be useless; useless also that which neither rusts nor consumes away; and lead shall not be coveted.

Enoch 51:10 All these things shall be rejected, and perish from off the earth, when the Elect One shall appear in the presence of the Lord of spirits.

Enoch Chapter 52

Enoch 52:1 There my eyes beheld a deep valley; and wide was its entrance.

Enoch 52:2 All who dwell on land, on the sea, and in islands, shall bring to it gifts, presents, and offerings; yet that deep valley shall not be full. Their hands shall commit iniquity. Whatsoever they produce by labour, the sinners shall devour with crime. But they shall perish from the face of the Lord of spirits, and from the face of his earth. They shall stand up, and shall not fail for ever and ever.

Enoch 52:3 I beheld the angels of punishment, who were dwelling there, and preparing every instrument of Satan.

Enoch 52:4 Then I inquired of the angel of peace, who proceeded with me, for whom those instruments were preparing.

Enoch 52:5 He said, These they are preparing for the kings and powerful ones of the earth, that thus they may perish.

Enoch 52:6 After which the righteous and chosen house of his congregation shall appear, and thenceforward unchangeable in the name of the Lord of spirits.

Enoch 52:7 Nor shall those mountains exist in his presence as the earth and the hills, as the fountains of water exist. And the righteous shall be relieved from the vexation of sinners.

Enoch Chapter 53

Enoch 53:1 Then I looked and turned myself to another part of the earth, where I beheld a deep valley burning with fire.

Enoch 53:2 To this valley they brought monarchs and the mighty.

Enoch 53:3 And there my eyes beheld the instruments which they were making, fetters of iron without weight. (47)

(47) Without weight. Or, „of immeasurable weight” (Knibb, p. 138).

Enoch 53:4 Then I inquired of the angel of peace, who proceeded with me, saying, For whom are these fetters and instruments prepared?

Enoch 53:5 He replied, These are prepared for the host of Azazeel, that they may be delivered over and adjudged to the lowest condemnation; and that their angels may be overwhelmed with hurled stones, as the Lord of spirits has commanded.

Enoch 53:6 Michael and Gabriel, Raphael and Phanuel shall be strengthened in that day, and shall then cast them into a furnace of blazing fire, that the Lord of spirits may be avenged of them for their crimes; because they became ministers of Satan, and seduced those who dwell upon earth.

Enoch 53:7 In those days shall punishment go forth from the Lord of spirits; and the receptacles of water which are above the heavens shall be opened, and the fountains likewise, which are under the heavens and under the earth.

Enoch 53:8 All the waters, which are in the heavens and above them, shall be mixed together.

Enoch 53:9 The water which is above heaven shall be the agent; (48)

(48) Agent. Literally, „male” (Laurence, p. 61).

Enoch 53:10 And the water which is under the earth shall be the recipient: (49) and all shall be destroyed who dwell upon earth, and who dwell under the extremities of heaven.

(49) Recipient. Literally, „female” (Laurence, p. 61).

Enoch 53:11 By these means shall they understand the iniquity which they have committed on earth: and by these means shall they perish.

Enoch Chapter 54

Enoch 54:1 Afterwards the Ancient of days repented, and said, In vain have I destroyed all the inhabitants of the earth.

Enoch 54:2 And he sware by his great name, saying, Henceforwards I will not act thus towards all those who dwell upon earth.

Enoch 54:3 But I will place a sign in the heavens; (50) and it shall be a faithful witness between me and them for ever, as long as the days of heaven and earth last upon the earth.

(50) Cp. Gen. 9:13, „I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth.”

Enoch 54:4 Afterwards, according to this my decree, when I shall be disposed to seize them beforehand, by the instrumentality of angels, in the day of affliction and trouble, my wrath and my punishment shall remain upon them, my punishment and my wrath, saith God the Lord of spirits.

Enoch 54:5 O you kings, O you mighty, who inhabit the world you shall behold my Elect One, sitting upon the throne of my glory. And he shall judge Azazeel, all his associates, and all his hosts, in the name of the Lord of spirits.

Enoch 54:6 There likewise I beheld hosts of angels who were moving in punishment, confined in a net-work of iron and brass. Then I inquired of the angel of peace, who proceeded with me, To whom those under confinement were going.

Enoch 54:7 He said, To each of their elect and their beloved, (51) that they may be cast into the fountains and deep recesses of the valley.

(51) To each of … their beloved. Or, „Each to his own chosen ones and to his own beloved ones” (Knibb, p. 139).

Enoch 54:8 And that valley shall be filled with their elect and beloved; the days of whose life shall be consumed, but the days of their error shall be innumerable.

Enoch 54:9 Then shall princes (52) combine together, and conspire. The chiefs of the east, among the Parthians and Medes, shall remove kings, in whom a spirit of perturbation shall enter. They shall hurl them from their thrones, springing as lions from their dens, and like famished wolves into the midst of the flock.

(52) Princes. Or, „angels” (Charles, p. 149; Knibb, p. 140).

Enoch 54:10 They shall go up, and tread upon the land of their elect. The land of their elect shall be before them. The threshing-floor, the path, and the city of my righteous people shall impede the progress of their horses. They shall rise up to destroy each other; their right hand shall be strengthened; nor shall a man acknowledge his friend or his brother;

Enoch 54:11 Nor the son his father and his mother; until the number of the dead bodies shall be completed, by their death and punishment. Neither shall this take place without cause.

Enoch 54:12 In those days shall the mouth of hell be opened, into which they shall be immerged; hell shall destroy and swallow up sinners from the face of the elect.

Enoch Chapter 55

Enoch 55:1 After this I beheld another army of chariots with men riding in them.

Enoch 55:2 And they came upon the wind from the east, from the west, and from the south. (53)

(53) From the south. Literally, „from the midst of the day” (Laurence, p. 63).

Enoch 55:3 The sound of the noise of their chariots was heard.

Enoch 55:4 And when that agitation took place; the saints out of heaven perceived it; the pillar of the earth shook from its foundation; and the sound was heard from the extremities of the earth unto the extremities of heaven at the same time.

Enoch 55:5 Then they all fell down, and worshipped the Lord of spirits.

Enoch 55:6 This is the end of the second parable.

Enoch Chapter 56

Enoch 56:1 I now began to utter the third parable, concerning the saints and the elect.

Enoch 56:2 Blessed are you, O saints and elect, for glorious is your lot.

Enoch 56:3 The saints shall exist in the light of the sun, and the elect in the light of everlasting life, the days of whose life shall never terminate; nor shall the days of the saints be numbered, who seek for light, and obtain righteousness with the Lord of spirits.

Enoch 56:4 Peace be to the saints with the Lord of the world.

Enoch 56:5 Henceforward shall the saints be told to seek in heaven the secrets of righteousness, the portion of faith; for like the sun has it arisen upon the earth, while darkness has passed away. There shall be light interminable; nor shall they enter upon the enumeration of time; for darkness shall be previously destroyed, and light shall increase before the Lord of spirits; before the Lord of spirits shall the light of uprightness increase for ever.

Enoch Chapter 57

Enoch 57:1 In those days my eyes beheld the secrets of the lightnings and the splendours, and the judgment belonging to them.

Enoch 57:2 They lighten for a blessing and for a curse, according to the will of the Lord of spirits.

Enoch 57:3 And there I saw the secrets of the thunder, when it rattles above in heaven, and its sound is heard.

Enoch 57:4 The habitations also of the earth were shown to me. The sound of the thunder is for peace and for blessing, as well as for a curse, according to the word of the Lord of spirits.

Enoch 57:5 Afterwards every secret of the splendours and of the lightnings was seen by me. For blessing and for fertility they lighten.

Enoch Chapter 58

Enoch 58:1 In the five hundredth year, and in the seventh month, on the fourteenth day of the month, of the lifetime of Enoch, in that parable, I saw that the heaven of heavens shook; that it shook violently; and that the powers of the Most High, and the angels, thousands and thousands, and myriads of myriads, were agitated with great agitation. And when I looked, the Ancient of days was sitting on the throne of his glory, while the angels and saints were standing around him. A great trembling came upon me, and terror seized me. My loins were bowed down and loosened; my reins were dissolved; and I fell upon my face. The holy Michael, another holy angel, one of the holy ones, was sent, who raised me up.

Enoch 58:2 And when he raised me, my spirit returned; for I was incapable of enduring this vision of violence, its agitation, and the concussion of heaven.

Enoch 58:3 Then holy Michael said to me, Why are you disturbed at this vision?

Enoch 58:4 Hitherto has existed the day of mercy; and he has been merciful and longsuffering towards all who dwell upon the earth.

Enoch 58:5 But when the time shall come, then shall the power, the punishment, and the judgment take place, which the Lord of spirits has prepared for those who prostrate themselves to the judgment of righteousness, for those who abjure that judgment, and for those who take his name in vain.

Enoch 58:6 That day has been prepared for the elect as a day of covenant; and for sinners as a day of inquisition.

Enoch 58:7 In that day shall be distributed for food (54) two monsters; a female monster, whose name is Leviathan, dwelling in the depths of the sea, above the springs of waters;

(54) Distributed for food. Or, „separated from one another” (Knibb, p. 143).

Enoch 58:8 And a male monster, whose name is Behemoth; which possesses, moving on his breast, the invisible wilderness.

Enoch 58:9 His name was Dendayen in the east of the garden, where the elect and the righteous will dwell; where he received it from my ancestor, who was man, from Adam the first of men, (55) whom the Lord of spirits made.

(55) He received it … first of men. Or, „my [great-] grandfather was taken up, the seventh from Adam” (Charles, p. 155). This implies that this section of the book was written by Noah, Enoch’s descendant, rather than Enoch. Scholars have speculated that this portion of the book may contain fragments of the lost Apocalypse of Noah.

Enoch 58:10 Then I asked of another angel to show me the power of those monsters, how they became separated, how they became separated on the same day, one being in the depths of the sea, and one in the dry desert.

Enoch 58:11 And he said, You, son of man, are here desirous of understanding secret things.

Enoch 58:12 And the angel of peace, who was with me, said, These two monsters are by the power of God prepared to become food, that the punishment of God may not be in vain.

Enoch 58:13 Then shall children be slain with their mothers, and sons with their fathers.

Enoch 58:14 And when the punishment of the Lord of spirits shall continue, upon them shall it continue, that the punishment of the Lord of spirits may not take place in vain. After that, judgment shall exist with mercy and longsuffering.

Enoch Chapter 59

Enoch 59:1 Then another angel, who proceeded with me, spoke to me;

Enoch 59:2 And showed me the first and last secrets in heaven above, and in the depths of the earth:

Enoch 59:3 In the extremities of heaven, and in the foundations of it, and in the receptacle of the winds.

Enoch 59:4 He showed me how their spirits were divided; how they were balanced; and how both the springs and the winds were numbered according to the force of their spirit.

Enoch 59:5 He showed me the power of the moon’s light, that its power is a just one; as well as the divisions of the stars, according to their respective names;

Enoch 59:6 That every division is divided; that the lightning flashes;

Enoch 59:7 That its troops immediately obey; and that a cessation takes place during thunder in continuance of its sound. Nor are the thunder and the lightning separated; neither do both of them move with one spirit; yet they are not separated.

Enoch 59:8 For when the lightning lightens, the thunder sounds, and the spirit at a proper period pauses, making an equal division between them; for the receptacle, upon which their periods depend, is loose as sand. Each of them at a proper season is restrained with a bridle; and turned by the power of the spirit, which thus propels them according to the spacious extent of the earth.

Enoch 59:9 The spirit likewise of the sea is potent and strong; and as a strong power causes it to ebb, so is it driven forwards, and scattered against the mountains of the earth. The spirit of the frost has its angel; in the spirit of hail there is a good angel; the spirit of snow ceases in its strength, and a solitary spirit is in it, which ascends from it like vapour, and is called refrigeration.

Enoch 59:10 The spirit also of mist dwells with them in their receptacle; but it has a receptacle to itself; for its progress is in splendour.

Enoch 59:11 In light, and in darkness, in winter and in summer. Its receptacle is bright, and an angel is in it.

Enoch 59:12 The spirit of dew has its abode in the extremities of heaven, in connection with the receptacle of rain; and its progress is in winter and in summer. The cloud produced by it, and the cloud of the mist, become united; one gives to the other; and when the spirit of rain is in motion from its receptacle, angels come, and opening its receptacle, bring it forth.

Enoch 59:13 When likewise it is sprinkled over all the earth, it forms an union with every kind of water on the ground; for the waters remain on the ground, because they afford nourishment to the earth from the Most High, who is in heaven.

Enoch 59:14 Upon this account therefore there is a regulation in the quantity of rain, which the angels receive.

Enoch 59:15 These things I saw; all of them, even paradise.

Enoch Chapter 60

Enoch 60:1 In those days I beheld long ropes given to those angels; who took to their wings, and fled, advancing towards the north.

Enoch 60:2 And I inquired of the angel, saying, Wherefore have they taken those long ropes, and gone forth? He said, They are gone forth to measure.

Enoch 60:3 The angel, who proceeded with me, said, These are the measures of the righteous; and cords shall the righteous bring, that they may trust in the name of the Lord of spirits for ever and ever.

Enoch 60:4 The elect shall begin to dwell with the elect.

Enoch 60:5 And these are the measures which shall be given to faith, and which shall strengthen the words of righteousness.

Enoch 60:6 These measures shall reveal all the secrets in the depth of the earth.

Enoch 60:7 And it shall be, that those who have been destroyed in the desert, and who have been devoured by the fish of the sea, and by wild beasts, shall return, and trust in the day of the Elect One; for none shall perish in the presence of the Lord of spirits, nor shall any be capable of perishing.

Enoch 60:8 Then they received the commandment, all who were in the heavens above; to whom a combined power, voice, and splendour, like fire, were given.

Enoch 60:9 And first, with their voice, they blessed him, they exalted him, they glorified him with wisdom, and ascribed to him wisdom with the word, and with the breath of life.

Enoch 60:10 Then the Lord of spirits seated upon the throne of his glory the Elect One;

Enoch 60:11 Who shall judge all the works of the holy, in heaven above, and in a balance shall he weigh their actions. And when he shall lift up his countenance to judge their secret ways in the word of the name of the Lord of spirits, and their progress in the path of the righteous judgment of God most high;

Enoch 60:12 They shall all speak with united voice; and bless, glorify, exalt, and praise, in the name of the Lord of spirits.

Enoch 60:13 He shall call to every power of the heavens, to all the holy above, and to the power of God. The Cherubim, the Seraphim, and the Ophanin, all the angels of power, and all the angels of the Lords, namely, of the Elect One, and of the other Power, who was upon earth over the water on that day,

Enoch 60:14 Shall raise their united voice; shall bless, glorify, praise, and exalt with the spirit of faith, with the spirit of wisdom and patience, with the spirit of mercy, with the spirit of judgment and peace, and with the spirit of benevolence; all shall say with united voice; Blessed is He; and the name of the Lord of spirits shall be blessed for ever and for ever; all, who sleep not, shall bless it in heaven above.

Enoch 60:15 All the holy in heaven shall bless it; all the elect who dwell in the garden of life; and every spirit of light, who is capable of blessing, glorifying, exalting, and praising your holy name; and every mortal man, (56) more than the powers of heaven, shall glorify and bless your name for ever and ever.

(56) Every mortal man. Literally, „all of flesh” (Laurence, p. 73).

Enoch 60:16 For great is the mercy of the Lord of spirits; long-suffering is he; and all his works, all his power, great as are the things which he has done, has he revealed to the saints and to the elect, in the name of the Lord of spirits.

Enoch Chapter 61

Enoch 61:1 Thus the Lord commanded the kings, the princes, the exalted, and those who dwell on earth, saying, Open your eyes, and lift up your horns, if you are capable of comprehending the Elect One.

Enoch 61:2 The Lord of spirits sat upon the throne of his glory.

Enoch 61:3 And the spirit of righteousness was poured out over him.

Enoch 61:4 The word of his mouth shall destroy all the sinners and all the ungodly, who shall perish at his presence.

Enoch 61:5 In that day shall all the kings, the princes, the exalted, and those who possess the earth, stand up, behold, and perceive, that he is sitting on the throne of his glory; that before him the saints shall be judged in righteousness;

Enoch 61:6 And that nothing, which shall be spoken before him, shall be spoken in vain.

Enoch 61:7 Trouble shall come upon them, as upon a woman in travail, whose labour is severe, when her child comes to the mouth of the womb, and she finds it difficult to bring forth.

Enoch 61:8 One portion of them shall look upon another. They shall be astonished, and shall humble their countenance;

Enoch 61:9 And trouble shall seize them, when they shall behold this Son of woman sitting upon the throne of his glory.

Enoch 61:10 Then shall the kings, the princes, and all who possess the earth, glorify him who has dominion over all things, him who was concealed; for from the beginning the Son of man existed in secret, whom the Most High preserved in the presence of his power, and revealed to the elect.

Enoch 61:11 He shall sow the congregation of the saints, and of the elect; and all the elect shall stand before him in that day.

Enoch 61:12 All the kings, the princes, the exalted, and those who rule over all the earth, shall fall down on their faces before him, and shall worship him.

Enoch 61:13 They shall fix their hopes on this Son of man, shall pray to him, and petition him for mercy.

Enoch 61:14 Then shall the Lord of spirits hasten to expel them from his presence. Their faces shall be full of confusion, and their faces shall darkness cover. The angels shall take them to punishment, that vengeance may be inflicted on those who have oppressed his children and his elect. And they shall become an example to the saints and to his elect. Through them shall these be made joyful; for the anger of the Lord of spirits shall rest upon them.

Enoch 61:15 Then the sword of the Lord of spirits shall be drunk with their blood; but the saints and elect shall be safe in that day; nor the face of the sinners and the ungodly shall they thenceforwards behold.

Enoch 61:16 The Lord of spirits shall remain over them:

Enoch 61:17 And with this Son of man shall they dwell, eat, lie down, and rise up, for ever and ever.

Enoch 61:18 The saints and the elect have arisen from the earth, have left off to depress their countenances, and have been clothed with the garment of life. That garment of life is with the Lord of spirits, in whose presence your garment shall not wax old, nor shall your glory diminish.

Enoch Chapter 62

Enoch 62:1 In those days the kings who possess the earth shall be punished by the angels of his wrath, wheresoever they shall be delivered up, that he may give rest for a short period; and that they may fall down and worship before the Lord of spirits, confessing their sins before him.

Enoch 62:2 They shall bless and glorify the Lord of spirits, saying, Blessed is the Lord of spirits, the Lord of kings, the Lord of princes, the Lord of the rich, the Lord of glory, and the Lord of wisdom.

Enoch 62:3 He shall enlighten every secret thing.

Enoch 62:4 Your power is from generation to generation; and your glory for ever and ever.

Enoch 62:5 Deep are all your secrets, and numberless; and your righteousness cannot be calculated.

Enoch 62:6 Now we know, that we should glorify and bless the Lord of kings, him who is King over all things.

Enoch 62:7 They shall also say, Who has granted us rest to glorify, laud, bless, and confess in the presence of his glory?

Enoch 62:8 And now small is the rest we desire; but we do not find it; we reject, and do not possess it. Light has passed away from before us; and darkness has covered our thrones for ever.

Enoch 62:9 For we have not confessed before him; we have not glorified the name of the Lord of kings; we have not glorified the Lord in all his works; but we have trusted in the sceptre of our dominion and of our glory.

Enoch 62:10 In the day of our suffering and of our trouble he will not save us, neither shall we find rest. We confess that our Lord is faithful in all his works, in all his judgments, and in his righteousness.

Enoch 62:11 In his judgments he pays no respect to persons; and we must depart from his presence, on account of our evil deeds.

Enoch 62:12 All our sins are truly without number.

Enoch 62:13 Then shall they say to themselves, Our souls are satiated with the instruments of crime;

Enoch 62:14 But that prevents us not from descending to the flaming womb of hell.

Enoch 62:15 Afterwards, their countenances shall be filled with darkness and confusion before the Son of man; from whose presence they shall be expelled, and before whom the sword shall remain to expel them.

Enoch 62:16 Thus saith the Lord of spirits, This is the decree and the judgment against the princes, the kings, the exalted, and those who possess the earth, in the presence of the Lord of spirits.

Enoch Chapter 63

Enoch 63:1 I saw also other countenances in that secret place. I heard the voice of an angel, saying, These are the angels who have descended from heaven to earth, and have revealed secrets to the sons of men, and have seduced the sons of men to the commission of sin.

Enoch Chapter 64

(57)

(57) Chapters 64, 65, 66 and the first verse of 67 evidently contain a vision of Noah and not of Enoch (Laurence, p. 78).

Enoch 64:1 In those days Noah saw that the earth became inclined, and that destruction approached.

Enoch 64:2 Then he lifted up his feet, and went to the ends of the earth, to the dwelling of his great-grandfather Enoch.

Enoch 64:3 And Noah cried with a bitter voice, Hear me; hear me; hear me: three times. And he said, Tell me what is transacting upon the earth; for the earth labours, and is violently shaken. Surely I shall perish with it.

Enoch 64:4 After this there was a great perturbation on earth, and a voice was heard from heaven. I fell down on my face, when my great-grandfather Enoch came and stood by me.

Enoch 64:5 He said to me, Why have you cried out to me with a bitter cry and lamentation?

Enoch 64:6 A commandment has gone forth from the Lord against those who dwell on the earth, that they may be destroyed; for they know every secret of the angels, every oppressive and secret power of the devils, (58) and every power of those who commit sorcery, as well as of those who make molten images in the whole earth.

(58) The devils. Literally, „the Satans” (Laurence, p. 78).

Enoch 64:7 They know how silver is produced from the dust of the earth, and how on the earth the metallic drop exists; for lead and tin are not produced from earth, as the primary fountain of their production.

Enoch 64:8 There is an angel standing upon it, and that angel struggles to prevail.

Enoch 64:9 Afterwards my great-grandfather Enoch seized me with his hand, raising me up, and saying to me, Go, for I have asked the Lord of spirits respecting this perturbation of the earth; who replied, On account of their impiety have their innumerable judgments been consummated before me. Respecting the moons have they inquired, and they have known that the earth will perish with those who dwell upon it, (59) and that to these there will be no place of refuge for ever.

(59) Respecting the moons … dwell upon it. Or, „Because of the sorceries which they have searched out and learnt, the earth and those who dwell upon it will be destroyed” (Knibb, p. 155).

Enoch 64:10 They have discovered secrets, and they are those who have been judged; but not you my son. The Lord of spirits knows that you are pure and good, free from the reproach of discovering secrets.

Enoch 64:11 He, the holy One, will establish your name in the midst of the saints, and will preserve you from those who dwell upon the earth. He will establish your seed in righteousness, with dominion and great glory; (60) and from your seed shall spring forth righteousness and holy men without number for ever.

(60) With dominion … glory. Literally, „for kings, and for great glory” (Laurence, p. 79).

Enoch Chapter 65

Enoch 65:1 After this he showed me the angels of punishment, who were prepared to come, and to open all the mighty waters under the earth:

Enoch 65:2 That they may be for judgment, and for the destruction of all those who remain and dwell upon the earth.

Enoch 65:3 And the Lord of spirits commanded the angels who went forth, not to take up the men and preserve them.

Enoch 65:4 For those angels presiding over all the mighty waters. Then I went out from the presence of Enoch.

Enoch Chapter 66

Enoch 66:1 In those days the word of God came to me, and said, Noah, behold, your lot has ascended up to me, a lot void of crime, a lot beloved and upright.

Enoch 66:2 Now then shall the angels labour at the trees; (61) but when they proceed to this, I will put my hand upon it, and preserve it.

(61) Shall … labour at the trees. Or, „are making a wooden (structure)” (Knibb, p. 156).

Enoch 66:3 The seed of life shall arise from it, and a change shall take place, that the dry land shall not be left empty. I will establish your seed before me for ever and ever, and the seed of those who dwell with you on the surface of the earth. It shall be blessed and multiplied in the presence of the earth, in the name of the Lord.

Enoch 66:4 And they shall confine those angels who disclosed impiety. In that burning valley it is, that they shall be confined, which at first my great-grandfather Enoch showed me in the west, where there were mountains of gold and silver, of iron, of fluid metal, and of tin.

Enoch 66:5 I beheld that valley in which there was great perturbation, and where the waters were troubled.

Enoch 66:6 And when all this was effected, from the fluid mass of fire, and the perturbation which prevailed (62) in that place, there arose a strong smell of sulphur, which became mixed with the waters; and the valley of the angels, who had been guilty of seduction, burned underneath its soil.

(62) The perturbation which prevailed. Literally, „troubled them” (Laurence, p. 81).

Enoch 66:7 Through that valley also rivers of fire were flowing, to which those angels shall be condemned, who seduced the inhabitants of the earth.

Enoch 66:8 And in those days shall these waters be to kings, to princes, to the exalted, and to the inhabitants of the earth, for the healing of the soul and body, and for the judgment of the spirit.

Enoch 66:9 Their spirits shall be full of revelry, (63) that they may be judged in their bodies; because they have denied the Lord of spirits, and although they perceive their condemnation day by day, they believe not in his name.

(63) Revelry. Or, „lust” (Knibb, p. 157).

Enoch 66:10 And as the inflammation of their bodies shall be great, so shall their spirits undergo a change for ever.

Enoch 66:11 For no word which is uttered before the Lord of spirits shall be in vain.

Enoch 66:12 Judgment has come upon them, because they trusted in their carnal revelry, and denied the Lord of spirits.

Enoch 66:13 In those days shall the waters of that valley be changed; for when the angels shall be judged, then shall the heat of those springs of water experience an alteration.

Enoch 66:14 And when the angels shall ascend, the water of the springs shall again undergo a change, and be frozen. Then I heard holy Michael answering and saying, This judgment, with which the angels shall be judged, shall bear testimony against the kings, the princes, and those who possess the earth.

Enoch 66:15 For these waters of judgment shall be for their healing, and for the death (64) of their bodies. But they shall not perceive and believe that the waters will be changed, and become a fire, which shall blaze for ever.

(64) Death. Or, „lust” (Charles, p. 176; Knibb, p. 158).

Enoch Chapter 67

Enoch 67:1 After this he gave me the characteristical marks (65) of all the secret things in the book of my great-grandfather Enoch, and in the parables which had been given to him; inserting them for me among the words of the book of parables.

(65) Characteristical marks. Literally, „the signs” (Laurence, p. 83).

Enoch 67:2 At that that time holy Michael answered and said to Raphael, The power of the spirit hurries me away, and impels me on. The severity of the judgment, of the secret judgment of the angels, who is capable of beholding–the endurance of that severe judgment which has taken place and been made permanent–without being melted at the site of it? Again holy Michael answered and said to holy Raphael, Who is there whose heart is not softened by it, and whose reins are not troubled at this thing?

Enoch 67:3 Judgment has gone forth against them by those who have thus dragged them away; and that was, when they stood in the presence of the Lord of spirits.

Enoch 67:4 In like manner also holy Rakael said to Raphael, They shall not be before the eye of the Lord; (66) since the Lord of spirits has been offended with them; for like Lords (67) have they conducted themselves. Therefore will he bring upon them a secret judgment for ever and ever.

(66) They shall not … eye of the Lord. Or, „I will not take their part under the eye of the Lord” (Knibb, p. 159).
(67) For like Lords. Or, „for they act as if they were Lord” (Knibb, p. 159).

 

Enoch 67:5 For neither shall angel nor man receive a portion of it; but they alone shall receive their own judgment for ever end ever.

Enoch Chapter 68

Enoch 68:1 After this judgment they shall be astonished and irritated; for it shall be exhibited to the inhabitants of the earth.

Enoch 68:2 Behold the names of those angels. These are their names. The first of them is Samyaza; the second, Arstikapha; the third, Armen; the fourth, Kakabael; the fifth, Turel; the sixth, Rumyel; the seventh, Danyal; the eighth, Kael; the ninth, Barakel; the tenth, Azazel; the eleventh, Armers; the twelfth, Bataryal; the thirteenth, Basasael; the fourteenth, Ananel; the fifteenth, Turyal; the sixteenth, Simapiseel; the seventeenth, Yetarel; the eighteenth, Tumael; the nineteenth, Tarel; the twentieth, Rumel; the twenty-first, Azazyel.

Enoch 68:3 These are the chiefs of their angels, and the names of the leaders of their hundreds, and the leaders of their fifties, and the leaders of their tens.

Enoch 68:4 The name of the first is Yekun: (68) he it was who seduced all the sons of the holy angels; and causing them to descend on earth, led astray the offspring of men.

(68) Yekun may simply mean „the rebel” (Knibb, p. 160).

Enoch 68:5 The name of the second is Kesabel, who pointed out evil counsel to the sons of the holy angels, and induced them to corrupt their bodies by generating mankind.

Enoch 68:6 The name of the third is Gadrel: he discovered every stroke of death to the children of men.

Enoch 68:7 He seduced Eve; and discovered to the children of men the instruments of death, the coat of mail, the shield, and the sword for slaughter; every instrument of death to the children of men.

Enoch 68:8 From his hand were these things derived to them who dwell upon earth, from that period for ever.

Enoch 68:9 The name of the fourth is Penemue: he discovered to the children of men bitterness and sweetness;

Enoch 68:10 And pointed out to them every secret of their wisdom.

Enoch 68:11 He taught men to understand writing, and the use of ink and paper.

Enoch 68:12 Therefore numerous have been those who have gone astray from every period of the world, even to this day.

Enoch 68:13 For men were not born for this, thus with pen and with ink to confirm their faith;

Enoch 68:14 Since they were not created, except that, like the angels, they might remain righteous and pure.

Enoch 68:15 Nor would death, which destroys everything, have effected them;

Enoch 68:16 But by this their knowledge they perish, and by this also its power consumes them.

Enoch 68:17 The name of the fifth is Kasyade: he discovered to the children of men every wicked stroke of spirits and of demons:

Enoch 68:18 The stroke of the embryo in the womb, to diminish it(69) the stroke of the spirit by the bite of the serpent, and the stroke which is given in the mid-day by the offspring of the serpent, the name of which is Tabaet. (70)

(69) The stroke … to diminish it. Or, „the blows (which attack) the embryo in the womb so that it miscarries” (Knibb, p. 162).
(70) Tabaet. Literally, „male” or „strong” (Knibb, p. 162).

 

Enoch 68:19 This is the number of the Kasbel; the principal part of the oath which the Most High, dwelling in glory, revealed to the holy ones.

Enoch 68:20 Its name is Beka. He spoke to holy Michael to discover to them the sacred name, that they might understand that secret name, and thus remember the oath; and that those who pointed out every secret thing to the children of men might tremble at that name and oath.

Enoch 68:21 This is the power of that oath; for powerful it is, and strong.

Enoch 68:22 And he established this oath of Akae by the instrumentality of the holy Michael.

Enoch 68:23 These are the secrets of this oath, and by it were they confirmed.

Enoch 68:24 Heaven was suspended by it before the world was made, for ever.

Enoch 68:25 By it has the earth been founded upon the flood; while from the concealed parts of the hills the agitated waters proceed forth from the creation to the end of the world.

Enoch 68:26 By this oath the sea has been formed, and the foundation of it.

Enoch 68:27 During the period of its fury he established the sand against it, which continues unchanged for ever; and by this oath the abyss has been made strong; nor is it removable from its station for ever and ever.

Enoch 68:28 By this oath the sun and moon complete their progress, never swerving from the command given to them for ever and ever.

Enoch 68:29 By this oath the stars complete their progress;

Enoch 68:30 And when their names are called, they return an answer, for ever and ever.

Enoch 68:31 Thus in the heavens take place the blowings of the winds: all of them have breathings, (71) and effect a complete combination of breathings.

(71) Breathings. Or, „spirits” (Laurence, p. 87).

Enoch 68:32 There the treasures of thunder are kept, and the splendour of the lightning.

Enoch 68:33 There are kept the treasures of hail and of frost, the treasures of snow, the treasures of rain and of dew.

Enoch 68:34 All these confess and laud before the Lord of spirits.

Enoch 68:35 They glorify with all their power of praise; and he sustains them in all that act of thanksgiving; while they laud, glorify, and exalt the name of the Lord of spirits for ever and ever.

Enoch 68:36 And with them he establishes this oath, by which they and their paths are preserved; nor does their progress perish.

Enoch 68:37 Great was their joy.

Enoch 68:38 They blessed, glorified, and exalted, because the name of the Son of man was revealed to them.

Enoch 68:39 He sat upon the throne of his glory; and the principal part of the judgment was assigned to him, the Son of man. Sinners shall disappear and perish from the face of the earth, while those who seduced them shall be bound with chains for ever.

Enoch 68:40 According to their ranks of corruption shall they be imprisoned, and all their works shall disappear from the face of the earth; nor thenceforward shall there be any to corrupt; for the Son of man has been seen, sitting on the throne of his glory.

Enoch 68:41 Everything wicked shall disappear, and depart from before his face; and the word of the Son of man shall become powerful in the presence of the Lord of spirits.

Enoch 68:42 This is the third parable of Enoch.

Enoch Chapter 69

Enoch 69:1 After this the name of the Son of man, living with the Lord of spirits, was exalted by the inhabitants of the earth.

Enoch 69:2 It was exalted in the chariots of the Spirit; and the name went forth in the midst of them.

Enoch 69:3 From that time I was not drawn into the midst of them; but he seated me between two spirits, between the north and the west, where the angels received their ropes, to measure out a place for the elect and the righteous.

Enoch 69:4 There I beheld the fathers of the first men, and the saints, who dwell in that place for ever.

Enoch Chapter 70

Enoch 70:1 Afterwards my spirit was concealed, ascending into the heavens. I beheld the sons of the holy angels treading on flaming fire, whose garments and robes were white, and whose countenances were transparent as crystal.

Enoch 70:2 I saw two rivers of fire glittering like the hyacinth.

Enoch 70:3 Then I fell on my face before the Lord of spirits.

Enoch 70:4 And Michael, one of the archangels, took me by my right hand, raised me up, and brought me out to where was every secret of mercy and secret of righteousness.

Enoch 70:5 He showed me all the hidden things of the extremities of heaven, all the receptacles of the stars, and the splendours of all, from whence they went forth before the face of the holy.

Enoch 70:6 And he concealed the spirit of Enoch in the heaven of heavens.

Enoch 70:7 There I beheld, in the midst of that light, a building raised with stones of ice;

Enoch 70:8 And in the midst of these stone vibrations (72) of living fire. My spirit saw around the circle of this flaming habitation, on one of its extremities, that there were rivers full of living fire, which encompassed it.

(72) Vibrations. Literally, „tongues” (Laurence, p. 90).

Enoch 70:9 Then the Seraphim, the Cherubim, and Ophanin (73) surrounded it: these are those who never sleep, but watch the throne of his glory.

(73) Ophanin. The „wheels” of Ezek. 1:15-21 (Charles, p. 162).

Enoch 70:10 And I beheld angels innumerable, thousands of thousands, and myriads and myriads, who surrounded that habitation.

Enoch 70:11 Michael, Raphael, Gabriel, Phanuel and the holy angels who were in the heavens above, went in and out of it. Michael, Raphael, and Gabriel went out of that habitation, and holy angels innumerable.

Enoch 70:12 With them was the Ancient of days, whose head was white as wool, and pure, and his robe was indescribable.

Enoch 70:13 Then I fell upon my face, while all my flesh was dissolved, and my spirit became changed.

Enoch 70:14 I cried out with a loud voice, with a powerful spirit, blessing, glorifying, and exalting.

Enoch 70:15 And those blessings, which proceeded from my mouth, became acceptable in the presence of the Ancient of days.

Enoch 70:16 The Ancient of days came with Michael and Gabriel, Raphael and Phanuel, with thousands of thousands, and myriads and myriads, which could not be numbered.

Enoch 70:17 Then that angel came to me, and with his voice saluted me, saying, You are the Son of man, (74) who art born for righteousness, and righteousness has rested upon you.

(74) Son of man. Laurence’s original translation renders this phrase „offspring of man.” Knibb (p. 166) and Charles (p. 185) indicate that it should be „Son of man,” consistent with the other occurrences of that term in the Book of Enoch.

Enoch 70:18 The righteousness of the Ancient of days shall not forsake you.

Enoch 70:19 He said, On you shall he confer peace in the name of the existing world; for from thence has peace gone forth since the world was created.

Enoch 70:20 And thus shall it happen to you for ever and ever.

Enoch 70:21 All who shall exist, and who shall walk in your path of righteousness, shall not forsake you for ever.

Enoch 70:22 With you shall be their habitations, with you their lot; nor from you shall they be separated for ever and ever.

Enoch 70:23 And thus shall length of days be with the Son of man. (75)

(75) Son of man. Literally, „offspring of man,” or „the Christ who comes from the offspring of man.”

Enoch 70:24 Peace shall be to the righteous; and the path of integrity shall the righteous pursue, in the name of the Lord of spirits, for ever and ever.

Enoch Chapter 71

Enoch 71:1 The book of the revolutions of the luminaries of heaven, according to their respective classes, their respective powers, their respective periods, their respective names, the places where they commence their progress, and their respective months, which Uriel, the holy angel who was with me, explained to me; he who conducted them. The whole account of them, according to every year of the world for ever, until a new work shall be effected, which will be eternal.

Enoch 71:2 This is the first law of the luminaries. The sun and the light arrive at the gates of heaven, which are on the east, and on the west of it at the western gates of heaven.

Enoch 71:3 I beheld the gates whence the sun goes forth; and the gates where the sun sets;

Enoch 71:4 In which gates also the moon rises and sets; and I beheld the conductors of the stars, among those who precede them; six gates were at the rising, and six at the setting of the sun.

Enoch 71:5 All these respectively, one after another, are on a level; and numerous windows are on the right and on the left sides of those gates.

Enoch 71:6 First proceeds forth that great luminary, which is called the sun; the orb of which is as the orb of heaven, the whole of it being replete with splendid and flaming fire.

Enoch 71:7 Its chariot, where it ascends, the wind blows.

Enoch 71:8 The sun sets in heaven, and, returning by the north, to proceed towards the east, is conducted so as to enter by that gate, and illuminate the face of heaven.

Enoch 71:9 In the same manner it goes forth in the first month by the great gate.

Enoch 71:10 It goes forth through the fourth of those six gates, which are at the rising of the sun.

Enoch 71:11 And in the fourth gate, through which the sun with the moon proceeds, in the first part of it, (76) there are twelve open windows; from which issues out a flame, when they are opened in their proper periods.

(76) Through which … part of it. Or, „from which the sun rises in the first month” (Knibb, p. 168).

Enoch 71:12 When the sun rises in heaven, it goes forth through this fourth gate thirty days, and by the fourth gate in the west of heaven on a level with it descends.

Enoch 71:13 During that period the day is lengthened from the day, and the night curtailed from the night for thirty days. And then the day is longer by two parts than the night.

Enoch 71:14 The day is precisely ten parts, and the night is eight.

Enoch 71:15 The sun goes forth through this fourth gate, and sets in it, and turns to the fifth gate during thirty days; after which it proceeds from, and sets in, the fifth gate.

Enoch 71:16 Then the day becomes lengthened by a second portion, so that it is eleven parts: while the night becomes shortened, and is only seven parts.

Enoch 71:17 The sun now returns to the east, entering into the sixth gate, and rising and setting in the sixth gate thirty-one days, on account of its signs.

Enoch 71:18 At that period the day is longer than the night, being twice as long as the night; and become twelve parts;

Enoch 71:19 But the night is shortened, and becomes six parts. Then the sun rises up, that the day may be shortened, and the night lengthened.

Enoch 71:20 And the sun returns toward the east entering into the sixth gate, where it rises and sets for thirty days.

Enoch 71:21 When that period is completed, the day becomes shortened precisely one part, so that it is eleven parts, while the night is seven parts.

Enoch 71:22 Then the sun goes from the west, from that sixth gate, and proceeds eastwards, rising in the fifth gate for thirty days, and setting again westwards in the fifth gate of the west.

Enoch 71:23 At that period the day becomes shortened two parts; and is ten parts, while the night is eight parts.

Enoch 71:24 Then the sun goes from the fifth gate, as it sets in the fifth gate of the west; and rises in the fourth gate for thirty-one days, on account of its signs, setting in the west.

Enoch 71:25 At that period the day is made equal with the night; and, being equal with it, the night becomes nine parts, and the day nine parts.

Enoch 71:26 Then the sun goes from that gate, as it sets in the west; and returning to the east proceeds by the third gate for thirty days, setting in the west at the third gate.

Enoch 71:27 At that period the night is lengthened from the day during thirty mornings, and the day is curtailed from the day during thirty days; the night being ten parts precisely, and the day eight parts.

Enoch 71:28 The sun now goes from the third gate, as it sets in the third gate in the west; but returning to the east, it proceeds by the second gate of the east for thirty days.

Enoch 71:29 In like manner also it sets in the second gate in the west of heaven.

Enoch 71:30 At that period the night is eleven parts, and the day seven parts.

Enoch 71:31 Then the sun goes at that time from the second gate, as it sets in the second gate in the west; but returns to the east, proceeding by the first gate, for thirty-one days.

Enoch 71:32 And sets in the west in the first gate.

Enoch 71:33 At that period that night is lengthened as much again as the day.

Enoch 71:34 It is twelve parts precisely, while the day is six parts.

Enoch 71:35 The sun has thus completed its beginnings, and a second time goes round from these beginnings.

Enoch 71:36 Into that first gate it enters for thirty days, and sets in the west, in the opposite part of heaven.

Enoch 71:37 At that period the night is contracted in its length a fourth part, that is, one portion, and becomes eleven parts.

Enoch 71:38 The day is seven parts.

Enoch 71:39 Then the sun returns, and enters into the second gate of the east.

Enoch 71:40 It returns by these beginnings thirty days, rising and setting.

Enoch 71:41 At that period the night is contracted in its length. It becomes ten parts, and the day eight parts. Then the sun goes from that second gate, and sets in the west; but returns to the east, and rises in the east, in the third gate, thirty-one days, setting in the west of heaven.

Enoch 71:42 At that period the night becomes shortened. It is nine parts. And the night is equal with the day. The year is precisely three hundred and sixty-four days.

Enoch 71:43 The lengthening of the day and night, and the contraction of the day and night, are made to differ from each other by the progress of the sun.

Enoch 71:44 By means of this progress the day is daily lengthened, and the night greatly shortened.

Enoch 71:45 This is the law and progress of the sun, and its turning when it turns back, turning during sixty days, (77) and going forth. This is the great everlasting luminary, that which he names the sun for ever and ever.

(77) That is, it is sixty days in the same gates, viz. Thirty days twice every year (Laurence, p. 97).

Enoch 71:46 This also is that which goes forth a great luminary, and which is named after its peculiar kind, as God commanded.

Enoch 71:47 And thus it goes in and out, neither slackening nor resting; but running on in its chariot by day and by night. It shines with a seventh portion of light from the moon; (78) but the dimensions of both are equal.

(78) It shines with … from the moon. Or, „Its light is seven times brighter than that of the moon” (Knibb, p. 171). The Aramaic texts more clearly describe how the moon’s light waxes and wanes by a half of a seventh part each day. Here in the Ethiopic version, the moon is thought of as two halves, each half being divided into seven parts. Hence, the „fourteen portions” of 72:9-10 (Knibb, p. 171).

Enoch Chapter 72

Enoch 72:1 After this law I beheld another law of an inferior luminary, the name of which is the moon, and the orb of which is as the orb of heaven.

Enoch 72:2 Its chariot, which it secretly ascends, the wind blows; and light is given to it by measure.

Enoch 72:3 Every month at its exit and entrance it becomes changed; and its periods are as the periods of the sun. And when in like manner its light is to exist, (79) its light is a seventh portion from the light of the sun.

(79) And when in … is to exist. I.e., when the moon is full (Knibb, p. 171).

Enoch 72:4 Thus it rises, and at its commencement towards the east goes forth for thirty days.

Enoch 72:5 At that time it appears, and becomes to you the beginning of the month. Thirty days it is with the sun in the gate from which the sun goes forth.

Enoch 72:6 Half of it is in extent seven portions, one half; and the whole of its orb is void of light, except a seventh portion out of the fourteen portions of its light. And in a day it receives a seventh portion, or half that portion, of its light. Its light is by sevens, by one portion, and by the half of a portion. Its sets with the sun.

Enoch 72:7 And when the sun rises, the moon rises with it; receiving half a portion of light.

Enoch 72:8 On that night, when it commences its period, previously to the day of the month, the moon sets with the sun.

Enoch 72:9 And on that night it is dark in its fourteen portions, that is, in each half; but it rises on that day with one seventh portion precisely, and in its progress declines from the rising of the sun.

Enoch 72:10 During the remainder of its period its light increases to fourteen portions.

Enoch Chapter 73

Enoch 73:1 Then I saw another progress and regulation which He effected in the law of the moon. The progress of the moons, and everything relating to them, Uriel showed me, the holy angel who conducted them all.

Enoch 73:2 Their stations I wrote down as he showed them to me.

Enoch 73:3 I wrote down their months, as they occur, and the appearance of their light, until it is completed in fifteen days.

Enoch 73:4 In each of its two seven portions it completes all its light at rising and at setting.

Enoch 73:5 On stated months it changes its settings; and on stated months it makes its progress through each gate. In two gates the moon sets with the sun, viz. in those two gates which are in the midst, in the third and fourth gate. From the third gate it goes forth for seven days, and makes its circuit.

Enoch 73:6 Again it returns to the gate whence the sun goes forth, and in that completes the whole of its light. Then it declines from the sun, and enters in eight days into the sixth gate, and returns in seven days to the third gate, from which the sun goes forth.

Enoch 73:7 When the sun proceeds to the fourth gate, the moon goes forth for seven days, until it passes from the fifth gate.

Enoch 73:8 Again it returns in seven days to the fourth gate, and completing all its light, declines, and passes on by the first gate in eight days;

Enoch 73:9 And returns in seven days to the fourth gate, from which the sun goes forth.

Enoch 73:10 Thus I beheld their stations, as according to the fixed order of the months the sun rises and sets.

Enoch 73:11 At those times there is an excess of thirty days belonging to the sun in five years; all the days belonging to each year of the five years, when completed, amount to three hundred and sixty-four days; and to the sun and stars belong six days; six days in each of the five years; thus thirty days belonging to them;

Enoch 73:12 So that the moon has thirty days less than the sun and stars.

Enoch 73:13 The moon brings on all the years exactly, that their stations may come neither too forwards nor too backwards a single day; but that the years may be changed with correct precision in three hundred and sixty-four days. In three years the days are one thousand and ninety-two; in five years they are one thousand eight hundred and twenty; and in eight years two thousand nine hundred and twelve days.

Enoch 73:14 To the moon alone belong in three years one thousand and sixty-two days; in five years it has fifty days less than the sun, for an addition being made to the one thousand and sixty-two days, in five years there are one thousand seven hundred and seventy days; and the days of the moon in eight years are two thousand eight hundred and thirty-two days.

Enoch 73:15 For its days in eight years are less than those of the sun by eighty days, which eighty days are its diminution in eight years.

Enoch 73:16 The year then becomes truly complete according to the station of the moon, and the station of the sun; which rise in the different gates; which rise and set in them for thirty days.

Enoch Chapter 74

Enoch 74:1 These are the leaders of the chiefs of the thousands, those which preside over all creation, and over all the stars; with the four days which are added and never separated from the place allotted them, according to the complete calculation of the year.

Enoch 74:2 And these serve four days, which are not calculated in the calculation of the year.

Enoch 74:3 Respecting them, men greatly err, for these luminaries truly serve, in the dwelling place of the world, one day in the first gate, one in the third gate, one in the fourth gate, and one in the sixth gate.

Enoch 74:4 And the harmony of the world becomes complete every three hundred and sixty-fourth state of it. For the signs,

Enoch 74:5 The seasons,

Enoch 74:6 The years,

Enoch 74:7 And the days, Uriel showed me; the angel whom the Lord of glory appointed over all the luminaries.

Enoch 74:8 Of heaven in heaven, and in the world; that they might rule in the face of the sky, and appearing over the earth, become

Enoch 74:9 Conductors of the days and nights: the sun, the moon, the stars, and all the ministers of heaven, which make their circuit with all the chariots of heaven.

Enoch 74:10 Thus Uriel showed me twelve gates open for the circuit of the chariots of the sun in heaven, from which the rays of the sun shoot forth.

Enoch 74:11 From these proceed heat over the earth, when they are opened in their stated seasons. They are for the winds, and the spirit of the dew, when in their seasons they are opened; opened in heaven at its extremities.

Enoch 74:12 Twelve gates I beheld in heaven, at the extremities of the earth, through which the sun, moon, and stars, and all the works of heaven, proceed at their rising and setting.

Enoch 74:13 Many windows also are open on the right and on the left.

Enoch 74:14 One window at a certain season grows extremely hot. So also are there gates from which the stars go forth as they are commanded, and in which they set according to their number.

Enoch 74:15 I saw likewise the chariots of heaven, running in the world above to those gates in which the stars turn, which never set. One of these is greater than all, which goes round the whole world.

Enoch Chapter 75

Enoch 75:1 And at the extremities of the earth I beheld twelve gates open for all the winds, from which they proceed and blow over the earth.

Enoch 75:2 Three of them are open in the front of heaven, three in the west, three on the right side of heaven, and three on the left. The first three are those which are towards the east, three are towards the north, three behind those which are upon the left, towards the south, and three on the west.

Enoch 75:3 From four of them proceed winds of blessing, and of health; and from eight proceed winds of punishment; when they are sent to destroy the earth, and the heaven above it, all its inhabitants, and all which are in the waters, or on dry land.

Enoch 75:4 The first of these winds proceeds from the gate termed the eastern, through the first gate on the east, which inclines southwards. From this goes forth destruction, drought, heat, and perdition.

Enoch 75:5 From the second gate, the middle one, proceeds equity. There issue from it rain, fruitfulness, health, and dew; and from the third gate northwards, proceed cold and drought.

Enoch 75:6 After these proceed the south winds through three principal gates; through their first gate, which inclines eastwards, proceeds a hot wind.

Enoch 75:7 But from the middle gate proceed grateful odour, dew, rain, health, and life.

Enoch 75:8 From the third gate, which is westwards, proceed dew, rain, blight, and destruction.

Enoch 75:9 After these are the winds to the north, which is called the sea. They proceed from three gates. The first (80) gate is that which is on the east, inclining southwards; from this proceed dew, rain, blight, and destruction. From the middle direct gate proceed rain, dew, life, and health. And from the third gate, which is westwards, inclining towards the south, proceed mist, frost, snow, rain, dew, and blight.

(80) First. Or, „seventh” (Knibb, p. 178).

Enoch 75:10 After these in the fourth quarter are the winds to the west. From the first gate, inclining northwards, proceed dew, rain, frost, cold, snow, and chill; from the middle gate proceed rain, health, and blessing;

Enoch 75:11 And from the last gate, which is southwards, proceed drought, destruction, scorching, and perdition.

Enoch 75:12 The account of the twelve gates of the four quarters of heaven is ended.

Enoch 75:13 All their laws, all their infliction of punishment, and the health produced by them, have I explained to you, my son Mathusala. (81)

(81) Mathusala. Enoch’s son, Methuselah. Cp. Gen. 5:21.

Enoch Chapter 76

Enoch 76:1 The first wind is called the eastern, because it is the first.

Enoch 76:2 The second is called the south, because the Most High there descends, and frequently there descends he who is blessed for ever.

Enoch 76:3 The western wind has the name of diminution, because there all the luminaries of heaven are diminished, and descend.

Enoch 76:4 The fourth wind, which is named the north, is divided into three parts; one of which is for the habitation of man; another for seas of water, with valleys, woods, rivers, shady places, and snow; and the third part contains paradise.

Enoch 76:5 Seven high mountains I beheld, higher than all the mountains of the earth, from which frost proceeds; while days, seasons, and years depart and pass away.

Enoch 76:6 Seven rivers I beheld upon earth, greater than all rivers, one of which takes its course from the west; into a great sea its water flows.

Enoch 76:7 Two come from the north to the sea, their waters flowing into the Erythraean sea, (82) on the east. And with respect to the remaining four, they take their course in the cavity of the north, two to their sea, the Erythraean sea, and two are poured into a great sea, where also it is said there is a desert.

(82) The Red Sea.

Enoch 76:8 Seven great islands I saw in the sea and on the earth. Seven in the great sea.

Enoch Chapter 77

Enoch 77:1 The names of the sun are these: one Aryares, the other Tomas.

Enoch 77:2 The moon has four names. The first is Asonya; the second, Ebla; the third, Benase; and the fourth, Erae.

Enoch 77:3 These are the two great luminaries, whose orbs are as the orbs of heaven; and the dimensions of both are equal.

Enoch 77:4 In the orb of the sun there is a seventh portion of light, which is added to it from the moon. (83) By measure it is put in, until the seventh portion of the light of the sun is departed. They set, enter into the western gate, circuit by the north, and through the eastern gate go forth over the face of heaven.

(83) A seventh portion … from the moon. Or, „seven parts of light which are added to it more than to the moon” (Knibb, p. 182).

Enoch 77:5 When the moon rises, it appears in heaven; and the half of a seventh portion of light is all which is in it.

Enoch 77:6 In fourteen days the whole of its light is completed.

Enoch 77:7 By three quintuples light is put into it, until in fifteen days its light is completed, according to the signs of the year; it has three quintuples.

Enoch 77:8 The moon has the half of a seventh portion.

Enoch 77:9 During its diminution on the first day its light decreases a fourteenth part; on the second day it decreases a thirteenth part; on the third day a twelfth part; on the fourth day an eleventh part; on the fifth day a tenth part; on the sixth day a ninth part; on the seventh day it decreases an eighth part; on the eighth day it decreases a seventh part; on the ninth day it decreases a sixth part; on the tenth day it decreases a fifth part; on the eleventh day it decreases a fourth part; on the twelfth day it decreases third part; on the thirteenth day it decreases a second part; on the fourteenth day it decreases a half of its seventh part; and on the fifteenth day the whole remainder of its light is consumed.

Enoch 77:10 On stated months the moon has twenty-nine days.

Enoch 77:11 It also has a period of twenty-eight days.

Enoch 77:12 Uriel likewise showed me another regulation, when light is poured into the moon, how it is poured into it from the sun.

Enoch 77:13 All the time that the moon is in progress with its light, it is poured into it in the presence of the sun, until its light is in fourteen days completed in heaven.

Enoch 77:14 And when it is wholly extinguished, its light is consumed in heaven; and on the first day it is called the new moon, for on that day light is received into it.

Enoch 77:15 It becomes precisely completed on the day that the sun descends into the west, while the moon ascends at night from the east.

Enoch 77:16 The moon then shines all the night, until the sun rises before it; when the moon disappears in turn before the sun.

Enoch 77:17 Where light comes to the moon, there again it decreases, until all its light is extinguished, and the days of the moon pass away.

Enoch 77:18 Then its orb remains solitary without light.

Enoch 77:19 During three months it effects in thirty days each month its period; and during three more months it effects it in twenty-nine days each. These are the times in which it effects its decrease in its first period, and in the first gate, namely, in one hundred and seventy-seven days.

Enoch 77:20 And at the time of its going forth during three months it appears thirty days each, and during three more months it appears twenty-nine days each.

Enoch 77:21 In the night it appears for each twenty days as the face of a man, and in the day as heaven; for it is nothing else except its light.

Enoch Chapter 78

Enoch 78:1 And now, my son Mathusala, I have shown you everything; and the account of every ordinance of the stars of heaven is finished.

Enoch 78:2 He showed me every ordinance respecting these, which takes place at all times and in all seasons under every influence, in all years, at the arrival and under the rule of each, during every month and every week. He showed me also the decrease of the moon, which is effected in the sixth gate; for in that sixth gate is its light consumed.

Enoch 78:3 From this is the beginning of the month; and its decrease is effected in the sixth gate in its period, until a hundred and seventy-seven days are completed; according to the mode of calculation by weeks, twenty-five weeks and two days.

Enoch 78:4 Its period is less that that of the sun, according to the ordinance of the stars, by five days in one half year (84) precisely.

(84) In one half year. Literally, „in one time” (Laurence, p. 110).

Enoch 78:5 When that their visible situation is completed. Such is the appearance and likeness of every luminary, which Uriel, the great angel who conducts them, showed to me.

Enoch Chapter 79

Enoch 79:1 In those days Uriel answered and said to me, Behold, I have showed you all things, O Enoch;

Enoch 79:2 And all things have I revealed to you. You see the sun, the moon, and those which conduct the stars of heaven, which cause all their operations, seasons, and arrivals to return.

Enoch 79:3 In the days of sinners the years shall be shortened.

Enoch 79:4 Their seed shall be backward in their prolific soil; and everything done on earth shall be subverted, and disappear in its season. The rain shall be restrained, and heaven shall stand still.

Enoch 79:5 In those days the fruits of the earth shall be late, and not flourish in their season; and in their season the fruits of the trees shall be withholden.

Enoch 79:6 The moon shall change its laws, and not be seen at its proper period. But in those days shall heaven be seen; and barrenness shall take place in the borders of the great chariots in the west. Heaven shall shine more than when illuminated by the orders of light; while many chiefs among the stars of authority shall err, perverting their ways and works.

Enoch 79:7 Those shall not appear in their season, who commanded them, and all the classes of the stars shall be shut up against sinners.

Enoch 79:8 The thoughts of those who dwell on the earth shall transgress within them; and they shall be perverted in all their ways.

Enoch 79:9 They shall transgress, and think themselves (85) gods; while evil shall be multiplied among them.

(85) Themselves. Or, „them” i.e., the chiefs among the stars (vs. 6) (Knibb, p. 186).

Enoch 79:10 And punishment shall come upon them, so that all of them shall be destroyed.

Enoch Chapter 80

Enoch 80:1 He said, O Enoch, look on the book which heaven has gradually dropped down; (86) and, reading that which is written in it, understand every part of it.

(86) The book which … dropped down. Or, „the book of the tablets of heaven” (Knibb, p. 186).

Enoch 80:2 Then I looked on all which was written, and understood all, reading the book and everything written in it, all the works of man;

Enoch 80:3 And of all the children of flesh upon earth, during the generations of the world.

Enoch 80:4 Immediately after I blessed the Lord, the King of glory, who has thus for ever formed the whole workmanship of the world.

Enoch 80:5 And I glorified the Lord, on account of his long-suffering and blessing towards the children of the world.

Enoch 80:6 At that time I said, Blessed is the man, who shall die righteous and good, against whom no catalogue of crime has been written, and with whom iniquity is not found.

Enoch 80:7 Then those three holy ones caused me to approach, and placed me on the earth, before the door of my house.

Enoch 80:8 And they said unto me, Explain everything to Mathusala your son; and inform all your children, that no flesh shall be justified before the Lord; for he is their Creator.

Enoch 80:9 During one year we shall leave you with your children, until you shalt again recover your strength, that you may instruct your family, write these things, and explain them to all your children. But in another year they shall take you from the midst of them, and your heart shall be strengthened; for the elect shall point out righteousness to the elect; the righteous with the righteous shall rejoice, congratulating each other; but the sinners with sinners shall die,

Enoch 80:10 And the perverted with the perverted shall be drowned.

Enoch 80:11 Those likewise who act righteously shall die on account of the works of man, and shall be gathered together on account of the works of the wicked.

Enoch 80:12 In those days they finished conversing with me.

Enoch 80:13 And I returned to my fellow men, blessing the Lord of worlds.

Enoch Chapter 81

Enoch 81:1 Now, my son Mathusala, all these things I speak unto you, and write for you. To you I have revealed all, and have given you books of everything.

Enoch 81:2 Preserve, my son Mathusala, the books written by your father; that you may reveal them to future generations.

Enoch 81:3 Wisdom have I given you, to your children, and your posterity, that they may reveal to their children, for generations for ever, this wisdom in their thoughts; and that those who comprehend it may not slumber, but hear with their ears; that they may learn this wisdom, and be deemed worthy of eating this wholesome food.

Enoch 81:4 Blessed are all the righteous; blessed are all who walk in righteousness; in whom no crime is found, as in sinners, when all their days are numbered.

Enoch 81:5 With respect to the progress of the sun in heaven, it enters and goes out of each gate for thirty days, with the leaders of the thousand classes of the stars; with four which are added, and appertain to the four quarters of the year, which conduct them, and accompany them at four periods.

Enoch 81:6 Respecting these, men greatly err, and do not calculate them in the calculation of every age; for they greatly err respecting them; nor do men know accurately that they are in the calculation of the year. But indeed these are marked down for ever; one in the first gate, one in the third, one in the fourth, and one in the sixth:

Enoch 81:7 So that the year is completed in three hundred and sixty-four days.

Enoch 81:8 Truly has been stated, and accurately has been calculated that which is marked down; for the luminaries, the months, the fixed periods, the years, and the days, Uriel has explained to me, and communicated to me; whom the Lord of all creation, on my account, commanded (according to the might of heaven, and the power which it possesses both by night and by day) to explain the laws of light to man, of the sun, moon, and stars, and of all the powers of heaven, which are turned with their respective orbs.

Enoch 81:9 This is the ordinance of the stars, which set in their places, in their seasons, in their periods, in their days, and in their months.

Enoch 81:10 These are the names of the those who conduct them, who watch and enter in their seasons, according to their ordinance in their periods, in their months, in the times of their influence, and in their stations.

Enoch 81:11 Four conductors of them first enter, who separate the four quarters of the year. After these, twelve conductors of their classes, who separate the months and the year into three hundred and sixty-four days, with the leaders of a thousand, who distinguish between the days, as well as between the four additional ones; which, as conductors, divide the four quarters of the year.

Enoch 81:12 These leaders of a thousand are in the midst of the conductors, and the conductors are added each behind his station, and their conductors make the separation. These are the names of the conductors, who separate the four quarters of the year, who are appointed over them: Melkel, Helammelak,

Enoch 81:13 Meliyal, and Narel.

Enoch 81:14 And the names of those who conduct them are Adnarel, Jyasusal, and Jyelumeal.

Enoch 81:15 These are the three who follow after the conductors of the classes of stars; each following after the three conductors of the classes, which themselves follow after those conductors of the stations, who divide the four quarters of the year.

Enoch 81:16 In the first part of the year rises and rules Melkyas, who is named Tamani, and Zahay. (87)

(87) Tamani, and Zahay. Or, „the southern sun” (Knibb, p. 190).

Enoch 81:17 All the days of his influence, during which he rules, are ninety-one days.

Enoch 81:18 And these are the signs of the days which are seen upon the earth. In the days of his influence there is perspiration, heat, and trouble. All the trees become fruitful; the leaf of every tree comes forth; the corn is reaped; the rose and every species of flowers blossoms in the field; and the trees of winter are dried up.

Enoch 81:19 These are the names of the conductors who are under them: Barkel, Zelsabel; and another additional conductor of a thousand is named Heloyalef, the days of those influence have been completed. The other conductor next after them is Helemmelek, whose name they call the splendid Zahay. (88)

(88) Zahay. Or, „sun” (Knibb, p. 191).

Enoch 81:20 All the days of his light are ninety-one days.

Enoch 81:21 These are the signs of the days upon earth, heat and drought; while the trees bring forth their fruits, warmed and concocted, and give their fruits to dry.

Enoch 81:22 The flocks follow and yean. (89) All the fruits of the earth are collected, with everything in the fields, and the vines are trodden. This takes place during the time of his influence.

(89) Follow and yean. Mate and bear young.

Enoch 81:23 These are their names and orders, and the names of the conductors who are under them, of those who are chiefs of a thousand: Gedaeyal, Keel, Heel.

Enoch 81:24 And the name of the additional leader of a thousand is Asphael.

Enoch 81:25 The days of his influence have been completed.

Enoch Chapter 82

Enoch 82:1 And now I have shown you, my son Mathusala, every sight which I saw prior to your birth. I will relate another vision, which I saw before I was married; they resemble each other.

Enoch 82:2 The first was when I was learning a book; and the other before I was married to your mother. I saw a potent vision;

Enoch 82:3 And on account of these things besought the Lord.

Enoch 82:4 I was lying down in the house of my grandfather Malalel, when I saw in a vision heaven purifying, and snatched away. (90)

(90) Purifying, and snatched away. Or, „was thrown down and removed” (Knibb, p. 192).

Enoch 82:5 And falling to the earth, (91) I saw likewise the earth absorbed by a great abyss; and mountains suspended over mountains.

(91) And falling to the earth. Or, „and when it fell upon the earth” (Knibb, p. 192).

Enoch 82:6 Hills were sinking upon hills, lofty trees were gliding off from their trunks, and were in the act of being projected, and of sinking into the abyss.

Enoch 82:7 Being alarmed at these things, my voice faltered. (92) I cried out and said, The earth is destroyed. Then my grandfather Malalel raised me up, and said to me: Why do you thus cry out, my son? And wherefore thus do you lament?

(92) My voice faltered. Literally, „the word fell down in my mouth” (Laurence, p. 118).

Enoch 82:8 I related to him the whole vision which I had seen. He said to me, Confirmed is that which you have seen, my son;

Enoch 82:9 And potent the vision of your dream respecting every secret sin of the earth. Its substance shall sink into the abyss, and a great destruction take place.

Enoch 82:10 Now, my son, rise up; and beseech the Lord of glory (for you are faithful), that a remnant may be left upon earth, and that he would not wholly destroy it. My son, all this calamity upon earth comes down from heaven; upon earth shall there be a great destruction.

Enoch 82:11 Then I arose, prayed, and entreated; and wrote down my prayer for the generations of the world, explaining everything to my son Mathusala.

Enoch 82:12 When I went down below, and looking up to heaven, beheld the sun proceeding from the east, the moon descending to the west, a few scattered stars, and everything which God has known from the beginning, I blessed the Lord of judgment, and magnified him: because he hath sent forth the sun from the chambers (93) of the east; that, ascending and rising in the face of heaven, it might spring up, and pursue the path which has been pointed out to it.

(93) Chambers. Literally, „windows” (Laurence, p. 119).

Enoch Chapter 83

Enoch 83:1 I lifted up my hands in righteousness, and blessed the holy, and the Great One. I spoke with the breath of my mouth, and with a tongue of flesh, which God has formed for all the sons of mortal men, that with it they may speak; giving them breath, a mouth, and a tongue to converse with.

Enoch 83:2 Blessed are you, O Lord, the King, great and powerful in your greatness, Lord of all the creatures of heaven, King of kings, God of the whole world, whose reign, whose kingdom, and whose majesty endure for ever and ever.

Enoch 83:3 From generation to generation shall your dominion exist. All the heavens are your throne for ever, and all the earth your footstool for ever and for ever.

Enoch 83:4 For you have made them, and over all you reign. No act whatsoever exceeds your power. With your wisdom is unchangeable; nor from your throne and from your presence is it ever averted. You know all things, see and hear them; nor is anything concealed from you; for you perceive all things.

Enoch 83:5 The angels of your heavens have transgressed; and on mortal flesh shall your wrath remain, until the day of the great judgment.

Enoch 83:6 Now then, O God, Lord and mighty King, I entreat you, and beseech you to grant my prayer, that a posterity may be left to me on earth, and that the whole human race may not perish;

Enoch 83:7 That the earth may not be left destitute, and destruction take place for ever.

Enoch 83:8 O my Lord, let the race perish from off the earth which has offended you, but a righteous and upright race establish for a posterity (94) for ever. Hide not your face, O Lord, from the prayer of your servant.

(94) For a posterity. Literally, „for the plant of a seed” (Laurence, p. 121).

Enoch Chapter 84

Enoch 84:1 After this I saw another dream, and explained it all to you, my son. Enoch arose and said to his son Mathusala, To you, my son, will I speak. Hear my word; and incline your ear to the visionary dream of your father. Before I married your mother Edna, I saw a vision on my bed; (95)

(95) This second vision of Enoch seems to portray in symbolic language the complete history of the world from the time of Adam down to the final judgment and the establishment of the Messianic Kingdom (Charles, p. 227).

Enoch 84:2 And behold, a cow sprung forth from the earth;

Enoch 84:3 And this cow was white.

Enoch 84:4 Afterwards a female heifer sprung forth; and with it another heifer: (96) one of them was black, and one was red. (97)

(96) Another heifer. The sense seems to require that the passage should read, „two other heifers” (Laurence, p. 121).
(97) Cain and Abel.

 

Enoch 84:5 The black heifer then struck the red one, and pursued it over the earth.

Enoch 84:6 From that period I could see nothing more of the red heifer; but the black one increased in bulk, and a female heifer came with him.

Enoch 84:7 After this I saw that many cows proceeded forth, resembling him, and following after him.

Enoch 84:8 The first female young one also went out in the presence of the first cow; and sought the red heifer, but found him not.

Enoch 84:9 And she lamented with a great lamentation, while she was seeking him.

Enoch 84:10 Then I looked until that first cow came to her, from which time she became silent, and ceased to lament.

Enoch 84:11 Afterwards she calved another white cow.

Enoch 84:12 And again calved many cows and black heifers.

Enoch 84:13 In my sleep also I perceived a white bull, which in like manner grew, and became a large white bull.

Enoch 84:14 After him many white cows came forth, resembling him.

Enoch 84:15 And they began to calve many other white cows, which resembled them and followed each other.

Enoch Chapter 85

Enoch 85:1 Again I looked attentively, while sleeping, and surveyed heaven above.

Enoch 85:2 And behold a single star fell from heaven.

Enoch 85:3 Which being raised up, ate and fed among those cows.

Enoch 85:4 After that I perceived other large and black cows; and behold all of them changed their stalls and pastures, while their young began to lament one with another. Again I looked in my vision, and surveyed heaven; when behold I saw many stars which descended, and projected themselves from heaven to where the first star was,

Enoch 85:5 Into the midst of those young ones; while the cows were with them, feeding in the midst of them.

Enoch 85:6 I looked at and observed them; when behold, they all acted after the manner of horses, and began to approach the young cows, all of whom became pregnant, and brought forth elephants, camels, and asses.

Enoch 85:7 At these all the cows were alarmed and terrified; when they began biting with their teeth, swallowing, and striking with their horns.

Enoch 85:8 They began also to devour the cows; and behold all the children of the earth trembled, shook with terror at them, and suddenly fled away.

Enoch Chapter 86

Enoch 86:1 Again I perceived them, when they began to strike and to swallow each other; and the earth cried out. Then I raised my eyes a second time towards heaven, and saw in a vision, that, behold, there came forth from heaven as it were the likeness of white men. One came forth from thence, and three with him.

Enoch 86:2 Those three, who came forth last, seized me by my hand; and raising me up from the generations of the earth, elevated me to a high station.

Enoch 86:3 Then they showed me a lofty tower on the earth, while every hill became diminished. And they said, Remain here, until you perceive what shall come upon those elephants, camels, and asses, upon the stars, and upon all the cows.

Enoch Chapter 87

Enoch 87:1 Then I looked at that one of the four white men, who came forth first.

Enoch 87:2 He seized the first star which fell down from heaven.

Enoch 87:3 And, binding it hand and foot, he cast it into a valley; a valley narrow, deep, stupendous, and gloomy.

Enoch 87:4 Then one of them drew his sword, and gave it to the elephants, camels, and asses, who began to strike each other. And the whole earth shook on account of them.

Enoch 87:5 And when I looked in the vision, behold, one of those four angels, who came forth, hurled from heaven, collected together, and took all the great stars, whose form partly resembles that of horses; and binding them all hand and foot, cast them into the cavities of the earth.

Enoch Chapter 88

Enoch 88:1 Then one of those four went to the white cows, and taught them a mystery. While the cow was trembling, it was born, and became a man, (98) and fabricated for himself a large ship. In this he dwelt, and three cows (99) dwelt with him in that ship, which covered them.

(98) Noah.
(99) Shem, Ham, and Japheth.

 

Enoch 88:2 Again I lifted up my eyes towards heaven, and saw a lofty roof. Above it were seven cataracts, which poured fourth on a certain village much water.

Enoch 88:3 Again I looked, and behold there were fountains open on the earth in that large village.

Enoch 88:4 The water began to boil up, and rose over the earth; so that the village was not seen, while its whole soil was covered with water.

Enoch 88:5 Much water was over it, darkness, and clouds. Then I surveyed the height of this water; and it was elevated above the village.

Enoch 88:6 It flowed over the village, and stood higher than the earth.

Enoch 88:7 Then all the cows which were collected there, while I looked on them, were drowned, swallowed up, and destroyed in the water.

Enoch 88:8 But the ship floated above it. All the cows, the elephants, the camels, and the asses, were drowned on the earth, and all cattle. Nor could I perceive them. Neither were they able to get out, but perished, and sunk into the deep.

Enoch 88:9 Again I looked in the vision until those cataracts from that lofty roof were removed, and the fountains of the earth became equalized, while other depths were opened;

Enoch 88:10 Into which the water began to descend, until the dry ground appeared.

Enoch 88:11 The ship remained on the earth; the darkness receded; and it became light.

Enoch 88:12 Then the white cow, which became a man, went out of the ship, and the three cows with him.

Enoch 88:13 One of the three cows was white, resembling that cow; one of them was red as blood; and one of them was black. And the white cow left them.

Enoch 88:14 Then began wild beasts and birds to bring forth.

Enoch 88:15 Of all these the different kinds assembled together, lions, tigers, wolves, dogs, wild boars, foxes, rabbits, and the hanzar.

Enoch 88:16 The siset, the avest, kites, the phonkas, and ravens.

Enoch 88:17 Then the white cow (100) was born in the midst of them.

(100) Abraham.

Enoch 88:18 And they began to bite each other; when the white cow, which was born in the midst of them, brought forth a wild ass and a white cow at the same time, and after that many wild asses. Then the white cow, (101) which was born, brought forth a black wild sow and a white sheep. (102)

(101) Isaac.
(102) Esau and Jacob.

 

Enoch 88:19 That wild sow also brought forth many swine.

Enoch 88:20 And that sheep brought forth twelve sheep. (103)

(103) The twelve patriarchs.

Enoch 88:21 When those twelve sheep grew up, they delivered one of them (104) to the asses. (105)

(104) Joseph.
(105) The Midianites.

 

Enoch 88:22 Again those asses delivered that sheep to the wolves, (106)

(106) The Egyptians.

Enoch 88:23 And he grew up in the midst of them.

Enoch 88:24 Then the Lord brought the eleven other sheep, that they might dwell and feed with him in the midst of the wolves.

Enoch 88:25 They multiplied, and there was abundance of pasture for them.

Enoch 88:26 But the wolves began to frighten and oppress them, while they destroyed their young ones.

Enoch 88:27 And they left their young in torrents of deep water.

Enoch 88:28 Now the sheep began to cry out on account of their young, and fled for refuge to their Lord. One (107) however, which was saved, escaped, and went away to the wild asses.

(107) Moses.

Enoch 88:29 I beheld the sheep moaning, crying, and petitioning their Lord.

Enoch 88:30 With all their might, until the Lord of the sheep descended at their voice from his lofty habitation; went to them; and inspected them.

Enoch 88:31 He called to that sheep which had secretly stolen away from the wolves, and told him to make the wolves understand that they were not to touch the sheep.

Enoch 88:32 Then that sheep went to the wolves with the word of the Lord, when another met him, (108) and proceeded with him.

(108) Aaron.

Enoch 88:33 Both of them together entered the dwelling of the wolves; and conversing with them made them understand, that thenceforwards they were not to touch the sheep.

Enoch 88:34 Afterwards I perceived the wolves greatly prevailing over the sheep with their whole force. The sheep cried out; and their Lord came to them.

Enoch 88:35 He began to strike the wolves, who commenced a grievous lamentation; but the sheep were silent, nor from that time did they cry out.

Enoch 88:36 I then looked at them, until they departed from the wolves. The eyes of the wolves were blind, who went out and followed them with all their might. But the Lord of the sheep proceeded with them, and conducted them.

Enoch 88:37 All his sheep followed him.

Enoch 88:38 His countenance was terrific and splendid, and glorious was his aspect. Yet the wolves began to follow the sheep, until they overtook them in a certain lake of water. (109)

(109) The Red Sea.

Enoch 88:39 Then that lake became divided; the water standing up on both sides before their face.

Enoch 88:40 And while their Lord was conducting them, he placed himself between them and the wolves.

Enoch 88:41 The wolves however perceived not the sheep, but went into the midst of the lake, following them, and running after them into the lake of water.

Enoch 88:42 But when they saw the Lord of the sheep, they turned to fly from before his face.

Enoch 88:43 Then the water of the lake returned, and that suddenly, according to its nature. It became full, and was raised up, until it covered the wolves. And I saw that all of them which had followed the sheep perished, and were drowned.

Enoch 88:44 But the sheep passed over this water, proceeding to a wilderness, which was without both water and grass. And they began to open their eyes and to see.

Enoch 88:45 Then I beheld the Lord of the sheep inspecting them, and giving them water and grass.

Enoch 88:46 The sheep already mentioned was proceeding with them, and conducting them.

Enoch 88:47 And when he had ascended the top of the lofty rock, the Lord of the sheep sent him to them.

Enoch 88:48 Afterwards I perceived their Lord standing before them, with an aspect terrific and severe.

Enoch 88:49 And when they all beheld him, they were frightened at his countenance.

Enoch 88:50 All of them were alarmed, and trembled. They cried out after that sheep; and to the other sheep who had been with him, and who was in the midst of them, saying, We are not able to stand before our Lord, or to look upon him.

Enoch 88:51 Then that sheep who conducted them went away, and ascended the top of the rock;

Enoch 88:52 When the rest of the sheep began to grow blind, and to wander from the path which he had shown them; but he knew it not.

Enoch 88:53 Their Lord however was moved with great indignation against them; and when that sheep had learned what had happened,

Enoch 88:54 He descended from the top of the rock, and coming to them, found that there were many,

Enoch 88:55 Which had become blind;

Enoch 88:56 And had wandered from his path. As soon as they beheld him, they feared, and trembled at his presence;

Enoch 88:57 And became desirous of returning to their fold,

Enoch 88:58 Then that sheep, taking with him other sheep, went to those which had wandered.

Enoch 88:59 And afterwards began to kill them. They were terrified at his countenance. Then he caused those which had wandered to return; who went back to their fold.

Enoch 88:60 I likewise saw there in the vision, that this sheep became a man, built a house (110) for the Lord of the sheep, and made them all stand in the house.

(110) A house. A tabernacle (Milik, p. 205).

Enoch 88:61 I perceived also that the sheep which proceeded to meet this sheep, their conductor, died. I saw, too, that all the great sheep perished, while smaller ones rose up in their place, entered into a pasture, and approached a river of water. (111)

(111) The river Jordan.

Enoch 88:62 Then that sheep, their conductor, who became a man, was separated from them, and died.

Enoch 88:63 All the sheep sought after him, and cried for him with bitter lamentation.

Enoch 88:64 I saw likewise that they ceased to cry after that sheep, and passed over the river of water.

Enoch 88:65 And that there arose other sheep, all of whom conducted them, (112) instead of those who were dead, and who had previously conducted them.

(112) The Judges of Israel.

Enoch 88:66 Then I saw that the sheep entered into a goodly place, and a territory delectable and glorious.

Enoch 88:67 I saw also that they became satiated; that their house was in the midst of a delectable territory; and that sometimes their eyes were opened, and that sometimes they were blind; until another sheep (113) arose and conducted them. He brought them all back; and their eyes were opened.

(113) Samuel.

Enoch 88:68 Then dogs, foxes, and wild boars began to devour them, until again another sheep (114) arose, the master of the flock, one of themselves, a ram, to conduct them. This ram began to butt on every side those dogs, foxes, and wild boars, until they all perished.

(114) Saul.

his eyes, and saw the ram in the midst of them, who had laid aside his glory.

Enoch 88:70 And he began to strike the sheep, treading upon them, and behaving himself without dignity.

Enoch 88:71 Then their Lord sent the former sheep again to a still different sheep, (115) and raised him up to be a ram, and to conduct them instead of that sheep who had laid aside his glory.

(115) David.

Enoch 88:72 Going therefore to him, and conversing with him alone, he raised up that ram, and made him a prince and leader of the flock. All the time that the dogs (116) troubled the sheep,

(116) The Philistines.

Enoch 88:73 The first ram paid respect to this latter ram.

Enoch 88:74 Then the latter ram arose, and fled away from before his face. And I saw that those dogs caused the first ram to fall.

Enoch 88:75 But the latter ram arose, and conducted the smaller sheep.

Enoch 88:76 That ram likewise begat many sheep, and died.

Enoch 88:77 Then there was a smaller sheep, (117) a ram, instead of him, which became a prince and leader, conducting the flock.

(117) Solomon.

Enoch 88:78 And the sheep increased in size, and multiplied.

Enoch 88:79 And all the dogs, foxes, and wild boars feared, and fled away from him.

Enoch 88:80 That ram also struck and killed all the wild beasts, so that they could not again prevail in the midst of the sheep, nor at any time ever snatch them away.

Enoch 88:81 And that house was made large and wide; a lofty tower being built upon it by the sheep, for the Lord of the sheep.

Enoch 88:82 The house was low, but the tower was elevated and very high.

Enoch 88:83 Then the Lord of the sheep stood upon that tower, and caused a full table to approach before him.

Enoch 88:84 Again I saw that those sheep wandered, and went various ways, forsaking that their house;

Enoch 88:85 And that their Lord called to some among them, whom he sent (118) to them.

(118) The prophets.

Enoch 88:86 But these the sheep began to kill. And when one of them was saved from slaughter (119) he leaped, and cried out against those who were desirous of killing him.

(119) Elijah.

Enoch 88:87 But the Lord of the sheep delivered him from their hands, and made him ascend to him, and remain with him.

Enoch 88:88 He sent also many others to them, to testify, and with lamentations to exclaim against them.

Enoch 88:89 Again I saw, when some of them forsook the house of their Lord, and his tower; wandering on all sides, and growing blind,

Enoch 88:90 I saw that the Lord of the sheep made a great slaughter among them in their pasture, until they cried out to him in consequence of that slaughter. Then he departed from the place of his habitation, and left them in the power of lions, tigers, wolves, and the zeebt, (120) and in the power of foxes, and of every beast.

(120) Zeebt. Hyenas. (Knibb, p. 209).

Enoch 88:91 And the wild beasts began to tear them.

Enoch 88:92 I saw, too, that he forsook the house of their fathers, and their tower; giving them all into the power of lions to tear and devour them; into the power of every beast.

Enoch 88:93 Then I began to cry out with all my might, imploring the Lord of the sheep, and showing him how the sheep were devoured by all the beasts of prey.

Enoch 88:94 But he looked on in silence, rejoicing that they were devoured, swallowed up, and carried off; and leaving them in the power of every beast for food. He called also seventy shepherds, and resigned to them the care of the sheep, that they might overlook them;

Enoch 88:95 Saying to them and to their associates, Every one of you henceforwards overlook the sheep, and whatsoever I command you, do; and I will deliver them to you numbered.

Enoch 88:96 I will tell you which of them shall be slain; these destroy. And he delivered the sheep to them.

Enoch 88:97 Then he called to another, and said, Understand, and watch everything which the shepherds shall do to these sheep; for many more of them shall perish than I have commanded.

Enoch 88:98 Of every excess and slaughter, which the shepherds shall commit, there shall be an account; as, how many may have perished by my command, and how many they may have destroyed of their own heads.

Enoch 88:99 Of all the destruction brought about by each of the shepherds there shall be an account; and according to the number I will cause a recital to be made before me, how many they have destroyed of their own heads, and how many they have delivered up to destruction, that I may have this testimony against them; that I may know all their proceedings; and that, delivering the sheep to them, I may see what they will do; whether they will act as I have commanded them, or not.

Enoch 88:100 Of this, however, they shall be ignorant; neither shall you make any explanation to them, neither shall you reprove them; but there shall be an account of all the destruction done by them in their respective seasons. Then they began to kill, and destroy more than it was commanded them.

Enoch 88:101 And they left the sheep in the power of the lions, so that very many of them were devoured and swallowed up by lions and tigers; and wild boars preyed upon them. That tower they burnt, and overthrew that house.

Enoch 88:102 Then I grieved extremely on account of the tower, and because the house of the sheep was overthrown.

Enoch 88:103 Neither was I afterwards able to perceive whether they again entered that house.

Enoch 88:104 The shepherds likewise, and their associates, delivered them to all the wild beasts, that they might devour them. Each of them in his season, according to his number, was delivered up; each of them, one with another, was described in a book, how many of them, one with another, were destroyed, in a book.

Enoch 88:105 More, however, than was ordered, every shepherd killed and destroyed.

Enoch 88:106 Then I began to weep, and was greatly indignant, on account of the sheep.

Enoch 88:107 In like manner also I saw in the vision him who wrote, how he wrote down one, destroyed by the shepherds, every day. He ascended, remained, and exhibited each of his books to the Lord of the sheep, containing all which they had done, and all which each of them had made away with;

Enoch 88:108 And all which they had delivered up to destruction.

Enoch 88:109 He took the book up in his hands, read it, sealed it, and deposited it.

Enoch 88:110 After this, I saw shepherds overlooking for twelve hours.

Enoch 88:111 And behold three of the sheep (121) departed, arrived, went in; and began building all which was fallen down of that house.

(121) Zerubbabel, Joshua, and Nehemiah.

Enoch 88:112 But the wild boars (122) hindered them, although they prevailed not.

(122) The Samaritans.

Enoch 88:113 Again they began to build as before, and raised up that tower, which was called a lofty tower.

Enoch 88:114 And again they began to place before the tower a table, with every impure and unclean kind of bread upon it.

Enoch 88:115 Moreover also all the sheep were blind, and could not see, as were the shepherds likewise.

Enoch 88:116 Thus were they delivered up to the shepherds for a great destruction, who trod them under foot, and devoured them.

Enoch 88:117 Yet was their Lord silent, until all the sheep in the field were destroyed. The shepherds and the sheep were all mixed together; but they did not save them from the power of the beasts.

Enoch 88:118 Then he who wrote the book ascended, exhibited it, and read it at the residence of the Lord of the sheep. He petitioned him for them, and prayed, pointing out every act of the shepherds, and testifying before him against them all. Then taking the book, he deposited it with him, and departed.

Enoch Chapter 89

Enoch 89:1 And I observed during the time, that thus thirty-seven (123) shepherds were overlooking, all of whom finished in their respective periods as the first. Others then received them into their hands, that they might overlook them in their respective periods, every shepherd in his own period.

(123) Thirty-seven. An apparent error for thirty-five (see verse 7). The kings of Judah and Israel (Laurence, p. 139).

Enoch 89:2 Afterwards I saw in the vision, that all the birds of heaven arrived; eagles, the avest, kites and ravens. The eagle instructed them all.

Enoch 89:3 They began to devour the sheep, to peck out their eyes, and to eat up their bodies.

Enoch 89:4 The sheep then cried out; for their bodies were devoured by the birds.

Enoch 89:5 I also cried out, and groaned in my sleep against the shepherd which overlooked the flock.

Enoch 89:6 And I looked, while the sheep were eaten up by the dogs, by the eagles, and by the kites. They neither left them their body, nor their skin, nor their muscles, until their bones alone remained; until their bones fell upon the ground. And the sheep became diminished.

Enoch 89:7 I observed likewise during the time, that twenty-tree shepherds (124) were overlooking; who completed in their respective periods fifty-eight periods.

(124) The kings of Babylon, etc., during and after the captivity. The numbers thirty-five and twenty-three make fifty-eight; and not thirty-seven, as erroneously put in the first verse (Laurence, p. 139).

Enoch 89:8 Then were small lambs born of those white sheep; who began to open their eyes and to see, crying out to the sheep.

Enoch 89:9 The sheep, however, cried not out to them, neither did they hear what they uttered to them; but were deaf, blind, and obdurate in the greatest degrees.

Enoch 89:10 I saw in the vision that ravens flew down upon those lambs;

Enoch 89:11 That they seized one of them; and that tearing the sheep in pieces, they devoured them.

Enoch 89:12 I saw also, that the horns grew upon those lambs; and that the ravens lighted down upon their horns.

Enoch 89:13 I saw, too, that a large horn sprouted out on an animal among the sheep, and that their eyes were opened.

Enoch 89:14 He looked at them. Their eyes were wide open; and he cried out to them.

Enoch 89:15 Then the dabela (125) saw him; all of whom ran to him.

(125) Dabela. The ibex, probably symbolizing Alexander the Great (Laurence, p. 140).

Enoch 89:16 And besides this, all the eagles, the avest, the ravens and the kites, were still carrying off the sheep, flying down upon them, and devouring them. The sheep were silent, but the dabela lamented and cried out.

Enoch 89:17 Then the ravens contended, and struggled with them.

Enoch 89:18 They wished among them to break his horn; but they prevailed not over him.

Enoch 89:19 I looked on them, until the shepherds, the eagles, the avest, and the kites came.

Enoch 89:20 Who cried out to the ravens to break the horn of the dabela; to contend with him; and to kill him. But he struggled with them, and cried out, that help might come to him.

Enoch 89:21 Then I perceived that the man came who had written down the names of the shepherds, and who ascended up before the Lord of the sheep.

Enoch 89:22 He brought assistance, and caused every one to see him descending to the help of the dabela.

Enoch 89:23 I perceived likewise that the Lord of the sheep came to them in wrath, while all those who saw him fled away; all fell down in his tabernacle before his face; while all the eagles, the avest, ravens, and kites assembled, and brought with them all the sheep of the field.

Enoch 89:24 All came together, and strove to break the horn of the dabela.

Enoch 89:25 Then I saw, that the man, who wrote the book at the word of the Lord, opened the book of destruction, of that destruction which the last twelve shepherds (126) wrought; and pointed out before the Lord of the sheep, that they destroyed more than those who preceded them.

(126) The native princes of Judah after its delivery from the Syrian yoke.

Enoch 89:26 I saw also that the Lord of the sheep came to them, and taking in his hand the sceptre of his wrath seized the earth, which became rent asunder; while all the beasts and birds of heaven fell from the sheep, and sunk into the earth, which closed over them.

Enoch 89:27 I saw, too, that a large sword was given to the sheep, who went forth against all the beasts of the field to slay them.

Enoch 89:28 But all the beasts and birds of heaven fled away from before their face.

Enoch 89:29 And I saw a throne erected in a delectable land;

Enoch 89:30 Upon this sat the Lord of the sheep, who received all the sealed books;

Enoch 89:31 Which were open before him.

Enoch 89:32 Then the Lord called the first seven white ones, and commanded them to bring before him the first of the first stars, which preceded the stars whose form partly resembled that of horses; the first star, which fell down first; and they brought them all before him.

Enoch 89:33 And he spoke to the man who wrote in his presence, who was one of the seven white ones, saying, Take those seventy shepherds, to whom I delivered up the sheep, and who receiving them killed more of them than I commanded. Behold, I saw them all bound, and standing before him. First came on the trial of the stars, which, being judged, and found guilty, went to the place of punishment. They thrust them into a place, deep, and full of flaming fire, and full of pillars of fire. Then the seventy shepherds were judged, and being found guilty, were thrust into the flaming abyss.

Enoch 89:34 At that time likewise I perceived, that one abyss was thus opened in the midst of the earth, which was full of fire.

Enoch 89:35 And to this were brought the blind sheep; which being judged, and found guilty, were all thrust into that abyss of fire on the earth, and burnt.

Enoch 89:36 The abyss was on the right of that house.

Enoch 89:37 And I saw the sheep burning, and their bones consuming.

Enoch 89:38 I stood beholding him immerge that ancient house, while they brought out its pillars, every plant in it, and the ivory infolding it. They brought it out, and deposited it in a place on the right side of the earth.

Enoch 89:39 I also saw, that the Lord of the sheep produced a new house, great, and loftier than the former, which he bound by the former circular spot. All its pillars were new, and its ivory new, as well as more abundant than the former ancient ivory, which he had brought out.

Enoch 89:40 And while all the sheep which were left were in the midst of it, all the beasts of the earth, and all the birds of heaven, fell down and worshipped them, petitioning them, and obeying them in everything.

Enoch 89:41 Then those three, who were clothed in white, and who, holding me by my hand, had before caused me to ascend, while the hand of him who spoke held me; raised me up, and placed me in the midst of the sheep, before the judgment took place.

Enoch 89:42 The sheep were all white, with wool long and pure. Then all who had perished, and had been destroyed, every beast of the field, and every bird of heaven, assembled in that house: while the Lord of the sheep rejoiced with great joy, because all were good, and had come back again to his dwelling.

Enoch 89:43 And I saw that they laid down the sword which had been given to the sheep, and returned it to his house, sealing it up in the presence of the Lord.

Enoch 89:44 All the sheep would have been inclosed in that house, had it been capable of containing them; and the eyes of all were open, gazing on the good One; nor was there one among them who did not behold him.

Enoch 89:45 I likewise perceived that the house was large, wide, and extremely full. I saw, too, that a white cow was born, whose horns were great; and that all the beasts of the field, and all the birds of heaven, were alarmed at him, and entreated him at all times.

Enoch 89:46 Then I saw that the nature of all of them was changed, and that they became white cows;

Enoch 89:47 And that the first, who was in the midst of them, spoke, when that word became (127) a large beast, upon the head of which were great and black horns;

(127) Spoke, when that word came. Or „was a wild-ox, and that wild-ox was … ” (Knibb, p. 216).

Enoch 89:48 While the Lord of the sheep rejoiced over them, and over all the cows.

Enoch 89:49 I lay down in the midst of them: I awoke; and saw the whole. This is the vision which I saw, lying down and waking. Then I blessed the Lord of righteousness, and gave glory to Him.

Enoch 89:50 Afterwards I wept abundantly, nor did my tears cease, so that I became incapable of enduring it. While I was looking on, they flowed on account of what I saw; for all was come and gone by; every individual circumstance respecting the conduct of mankind was seen by me.

Enoch 89:51 In that night I remembered my former dream; and therefore wept and was troubled, because I had seen that vision.

Enoch Chapter 90

Enoch 90:1 And now, my son Mathusala, call to me all your brethren, and assemble for me all the children of your mother; for a voice calls me, and the spirit is poured out upon me, that I may show you everything which shall happen to you for ever.

Enoch 90:2 Then Mathusala went, called to him all his brethren, and assembled his kindred.

Enoch 90:3 And conversing with all his children in truth,

Enoch 90:4 Enoch said, Hear, my children, every word of your father, and listen in uprightness to the voice of my mouth; for I would gain your attention, while I address you. My beloved, be attached to integrity, and walk in it.

Enoch 90:5 Approach not integrity with a double heart; nor be associated with double-minded men: but walk, my children, in righteousness, which will conduct you in good paths; and be truth your companion.

Enoch 90:6 For I know, that oppression will exist and prevail on earth; that on earth great punishment shall in the end take place; and that there shall be a consummation of all iniquity, which shall be cut off from its root, and every fabric raised by it shall pass away. Iniquity, however, shall again be renewed, and consummated on earth. Every act of crime, and every act of oppression and impiety, shall be a second time embraced.

Enoch 90:7 When therefore iniquity, sin, blasphemy, tyranny, and every evil work, shall increase, and when transgression, impiety, and uncleanness also shall increase, then upon them all shall great punishment be inflicted from heaven.

Enoch 90:8 The holy Lord shall go forth in wrath, and upon them all shall great punishment from heaven be inflicted.

Enoch 90:9 The holy Lord shall go forth in wrath, and with punishment, that he may execute judgment upon earth.

Enoch 90:10 In those days oppression shall be cut off from its roots, and iniquity with fraud shall be eradicated, perishing from under heaven.

Enoch 90:11 Every place of strength (128) shall be surrendered with its inhabitants; with fire shall it be burnt. They shall be brought from every part of the earth, and be cast into a judgment of fire. They shall perish in wrath, and by a judgment overpowering them for ever.

(128) Every place of strength. Or, „all the idols of the nations” (Knibb, p. 218).

Enoch 90:12 Righteousness shall be raised up from slumber; and wisdom shall be raised up, and conferred upon them.

Enoch 90:13 Then shall the roots of iniquity be cut off; sinners perish by the sword; and blasphemers be annihilated everywhere.

Enoch 90:14 Those who meditate oppression, and those who blaspheme, by the sword shall perish.

Enoch 90:15 And now, my children, I will describe and point out to you the path of righteousness and the path of oppression.

Enoch 90:16 I will again point them out to you, that you may know what is to come.

Enoch 90:17 Hear now, my children, and walk in the path of righteousness, but shun that of oppression; for all who walk in the path of iniquity shall perish for ever.

Enoch Chapter 91

Enoch 91:1 That which was written by Enoch. He wrote all this instruction of wisdom for every man of dignity, and every judge of the earth; for all my children who shall dwell upon earth, and for subsequent generations, conducting themselves uprightly and peaceably.

Enoch 91:2 Let not your spirit be grieved on account of the times; for the holy, the Great One, has prescribed a period to all.

Enoch 91:3 Let the righteous man arise from slumber; let him arise, and proceed in the path of righteousness, in all its paths; and let him advance in goodness and eternal clemency. Mercy shall be showed to the righteous man; upon him shall be conferred integrity and power for ever. In goodness and in righteousness shall he exist, and shall walk in everlasting light; but sin shall perish in eternal darkness, nor be seen from that time forward for evermore.

Enoch Chapter 92

Enoch 92:1 After this, Enoch began to speak from a book.

Enoch 92:2 And Enoch said, Concerning the children of righteousness, concerning the elect of the world, and concerning the plant of righteousness and integrity.

Enoch 92:3 Concerning these things will I speak, and these things will I explain to you, my children: I who am Enoch. In consequence of that which has been shown to me, from my heavenly vision and from the voice of the holy angels (129) have I acquired knowledge; and from the tablet of heaven have I acquired understanding.

(129) Holy angels. A Qumran text reads, „Watchers and Holy Ones,” clearly denoting heavenly Watchers who did not fall along with the wicked ones (Milik, p. 264). See also Dan. 4:13, „a watcher and a holy one came down from heaven”; 4:17, „watchers, and … holy ones.”

Enoch 92:4 Enoch then began to speak from a book, and said, I have been born the seventh in the first week, while judgment and righteousness wait with patience.

Enoch 92:5 But after me, in the second week, great wickedness shall arise, and fraud shall spring forth.

Enoch 92:6 In that week the end of the first shall take place, in which mankind shall be safe. (130)

(130) Mankind shall be safe. Or, „a man will be saved” (Knibb, p. 224).

Enoch 92:7 But when the first is completed, iniquity shall grow up; and during the second week he shall execute the decree (131) upon sinners.

(131) The Deluge after the first (in the middle of the second) Millennium (2500 B.C.).

Enoch 92:8 Afterwards, in the third week, during its completion, a man (132) of the plant of righteous judgment shall be selected; and after him the Plant (133) of righteousness shall come for ever.

(132) King David at the end of the third Millennium (1000 B.C.).
(133) The Messiah at the end of the fourth Millennium (4 B.C. to 30 A.D.).

 

Enoch 92:9 Subsequently, in the fourth week, during its completion, the visions of the holy and the righteous shall be seen, the order of generation after generation shall take place, and a habitation shall be made for them. Then in the fifth week, during its completion, the house of glory and of dominion (134) shall be erected for ever.

(134) The establishment (30 A.D.) and building of the Church through the fifth (and sixth) Millennium.

Enoch 92:10 After that, in the sixth week, all those who are in it shall be darkened, the hearts of all of them shall be forgetful of wisdom, and in it shall a Man (135) arise and come forth.

(135) The Messiah at the end of the sixth Millennium.

Enoch 92:11 And during its completion He shall burn the house of dominion with fire, and all the race of the elect root shall be dispersed. (136)

(136) The destruction of Jerusalem and the disbursement of those who dwell in that land at the end of the sixth (and the beginning of the seventh) Millennium.

Enoch 92:12 Afterwards, in the seventh week, a perverse generation shall arise; abundant shall be its deeds, and all its deeds perverse. During its completion, the righteous shall be selected from the everlasting plant of righteousness; and to them shall be given the sevenfold doctrine of his whole creation.

Enoch 92:13 Afterwards there shall be another week, the eighth (137) of righteousness, to which shall be given a sword to execute judgment and justice upon all oppressors.

(137) The beginning of the eighth Millennium.

Enoch 92:14 Sinners shall be delivered up into the hands of the righteous, who during its completion shall acquire habitations by their righteousness; and the house of the great King shall be established for celebrations for ever. After this, in the ninth week, shall the judgment of righteousness be revealed to the whole world.

Enoch 92:15 Every work of the ungodly shall disappear from the whole earth; the world shall be marked for destruction; and all men shall be on the watch for the path of integrity.

Enoch 92:16 And after this, on the seventh day of the tenth week, there shall be an everlasting judgment, which shall be executed upon the Watchers; and a spacious eternal heaven shall spring forth in the midst of the angels.

Enoch 92:17 The former heaven shall depart and pass away; a new heaven shall appear; and all the celestial powers shall shine with sevenfold splendour for ever. Afterwards likewise shall there be many weeks, which shall externally exist in goodness and in righteousness.

Enoch 92:18 Neither shall sin be named there for ever and for ever.

Enoch 92:19 Who is there of all the children of men, capable of hearing the voice of the Holy One without emotion?

Enoch 92:20 Who is there capable of thinking his thoughts? Who capable of contemplating all the workmanship of heaven? Who of comprehending the deeds of heaven?

Enoch 92:21 He may behold its animation, but not its spirit. He may be capable of conversing respecting it, but not of ascending to it. He may see all the boundaries of these things, and meditate upon them; but he can make nothing like them.

Enoch 92:22 Who of all men is able to understand the breadth and length of the earth?

Enoch 92:23 By whom have been seen the dimensions of all these things? Is it every man who is capable of comprehending the extent of heaven; what its elevation is, and by what it is supported?

Enoch 92:24 How many are the numbers of the stars; and where all the luminaries remain at rest?

Enoch Chapter 93

Enoch 93:1 And now let me exhort you, my children, to love righteousness, and to walk in it; for the paths of righteousness are worthy of acceptation; but the paths of iniquity shall suddenly fail, and be diminished.

Enoch 93:2 To men of note in their generation the paths of oppression and death are revealed; but they keep far from them, and do not follow them.

Enoch 93:3 Now, too, let me exhort you who are righteous, not to walk in the paths of evil and oppression, nor in the paths of death. Approach them not, that you may not perish; but covet,

Enoch 93:4 And choose for yourselves righteousness, and a good life.

Enoch 93:5 Walk in the paths of peace, that you may live, and be found worthy. Retain my words in your inmost thoughts, and obliterate them not from your hearts; for I know that sinners counsel men to commit crime craftily. They are not found in every place, nor does every counsel possess a little of them.

Enoch 93:6 Woe to those who build iniquity and oppression, and who lay the foundation of fraud; for suddenly shall they be subverted, and never obtain peace.

Enoch 93:7 Woe to those who build up their houses with crime; for from their very foundations shall their houses be demolished, and by the sword shall they themselves fall. Those, too, who acquire gold and silver, shall justly and suddenly perish. Woe to you who are rich, for in your riches have you trusted; but from your riches you shall be removed; because you have not remembered the Most High in the days of your prosperity.

Enoch 93:8 You have committed blasphemy and iniquity; and are destined to the day of the effusion of blood, to the day of darkness, and to the day of the great judgment.

Enoch 93:9 This I will declare and point out to you, that he who created you will destroy you.

Enoch 93:10 When you fall, he will not show you mercy; but your Creator will rejoice in your destruction.

Enoch 93:11 Let those, then, who shall be righteous among you in those days, detest sinners, and the ungodly.

Enoch Chapter 94

Enoch 94:1 O that my eyes were clouds of water, that I might weep over you, and pour forth my tears like rain, and rest from the sorrow of my heart!

Enoch 94:2 Who has permitted you to hate and to transgress? Judgment shall overtake you, ye sinners.

Enoch 94:3 The righteous shall not fear the wicked; because God will again bring them into your power, that you may avenge yourselves of them according to your pleasure.

Enoch 94:4 Woe to you who shall be so bound by execrations, that you cannot be released from them; the remedy being far removed from you on account of your sins. Woe to you who recompense your neighbour with evil; for you shall be recompensed according to your works.

Enoch 94:5 Woe to you, false witnesses, you who aggravate iniquity; for you shall suddenly perish.

Enoch 94:6 Woe to you, sinners; for you reject the righteous; for you receive or reject at pleasure those who commit iniquity; and their yoke shall prevail over you.

Enoch Chapter 95

Enoch 95:1 Wait in hope, you righteous; for suddenly shall sinners perish from before you, and you shall exercise dominion over them, according to your will.

Enoch 95:2 In the day of the sufferings of sinners your offspring shall be elevated, and lifted up like eagles. Your nest shall be more exalted than that of the avest; you shall ascend, and enter into the cavities of the earth, and into the clefts of the rocks for ever, like conies, from the sight of the ungodly;

Enoch 95:3 Who shall groan over you, and weep like sirens.

Enoch 95:4 You shall not fear those who trouble you; for restoration shall be yours; a splendid light shall shine around you, and the voice of tranquility shall be heard from heaven. Woe to you, sinners; for your wealth makes you resemble saints, but your hearts reproach you, knowing that you are sinners. This word shall testify against you, for the remembrance of crime.

Enoch 95:5 Woe to you who feed upon the glory of the corn, and drink the strength of the deepest spring, and in the pride of your power tread down the humble.

Enoch 95:6 Woe to you who drink water at pleasure; for suddenly shall you be recompensed, consumed, and withered, because you have forsaken the foundation of life.

Enoch 95:7 Woe to you who act iniquitously, fraudulently, and blasphemously; there shall be a remembrance against you for evil.

Enoch 95:8 Woe to you, powerful, who with power strike down righteousness; for the day of your destruction shall come; while at that very time many and good days shall be the portion of the righteous, even at the period of your judgment.

Enoch Chapter 96

Enoch 96:1 The righteous are confident that sinners will be disgraced, and perish in the day of iniquity.

Enoch 96:2 You shall yourselves be conscious of it; for the Most High will remember your destruction, and the angels shall rejoice over it. What will you do sinners? And where will you fly in the day of judgment, when you shall hear the words of the prayer of the righteous?

Enoch 96:3 You are not like them who in this respect witness against you; you are associates of sinners.

Enoch 96:4 In those days shall the prayers of the righteous come up before the Lord. When the day of your judgment shall arrive; and every circumstance of your iniquity be related before the great and the holy One;

Enoch 96:5 Your faces shall be covered with shame; while every deed, strengthened by crime, shall be rejected.

Enoch 96:6 Woe unto you, sinners, who in the midst of the sea, and on dry land, are those against whom an evil record exists. Woe to you who squander silver and gold, not obtained in righteousness, and say, We are rich, possess wealth, and have acquired everything which we can desire.

Enoch 96:7 Now then will we do whatsoever we are disposed to do; for we have amassed silver; our barns are full, and the husbandmen of our families are like overflowing water.

Enoch 96:8 Like water shall your falsehood pass away; for your wealth will not be permanent, but shall suddenly ascend from you, because you have obtained it all iniquitously; to extreme malediction shall you be delivered up.

Enoch 96:9 And now I swear to you, crafty, as well as simple ones; that you, often contemplating the earth, you who are men, clothe yourselves more elegantly that married women, and both together more so than unmarried ones, (138) everywhere arraying yourselves in majesty, in magnificence, in authority, and in silver: but gold, purple, honour, and wealth, like water, flow away.

(138) Than married women … unmarried ones. Or, „than a woman and more coloured (garments) than a girl … ” (Knibb, p. 230).

Enoch 96:10 Erudition therefore and wisdom are not theirs. Thus shall they perish, together with their riches, with all their glory, and with their honours;

Enoch 96:11 While with disgrace, with slaughter, and in extreme penury, shall their spirits be thrust into a furnace of fire.

Enoch 96:12 I have sworn to you, sinners, that neither mountain nor hill has been or shall be subservient (139) to woman.

(139) Subservient. Literally, „a servant.” Perhaps in furnishing them with treasures for ornaments (Laurence, p. 159).

Enoch 96:13 Neither in this way has crime been sent down to us upon earth, but men of their own heads have invented it; and greatly shall those who give it efficiency be execrated.

Enoch 96:14 Barrenness shall not be previously inflicted on woman; but on account of the work of her hands shall she die childless.

Enoch 96:15 I have sworn to you, sinners, by the holy and the Great One, that all your evil deeds are disclosed in the heavens; and that none of your oppressive acts are concealed and secret.

Enoch 96:16 Think not in your minds, neither say in your hearts, that every crime is not manifested and seen. In heaven it is daily written down before the Most High. Henceforwards shall it be manifested; for every act of oppression which you commit shall be daily recorded, until the period of your condemnation.

Enoch 96:17 Woe to you, simple ones, for you shall perish in your simplicity. To the wise you will not listen, and that which is good you shall not obtain.

Enoch 96:18 Now therefore know that you are destined to the day of destruction; nor hope that sinners shall live; but in process of time you shall die; for you are not marked for redemption;

Enoch 96:19 But are destined to the day of the great judgment, to the day of distress, and the extreme ignominy of your souls.

Enoch 96:20 Woe to you, obdurate in heart, who commit crime, and feed on blood. Whence is it that you feed on good things, drink, and are satiated? Is it not because our Lord, the Most High, has abundantly supplied every good thing upon earth? To you there shall not be peace.

Enoch 96:21 Woe to you who love the deeds of iniquity. Why do you hope for that which is good? Know that you shall be given up into the hands of the righteous; who shall cut off your necks, slay you, and show you no compassion.

Enoch 96:22 Woe to you who rejoice in the trouble of the righteous; for a grave shall not be dug for you.

Enoch 96:23 Woe to you who frustrate the word of the righteous; for to you there shall be no hope of life.

Enoch 96:24 Woe to you who write down the word of falsehood, and the word of the wicked; for their falsehood they record, that they may hear and not forget folly.

Enoch 96:25 To them there shall be no peace; but they shall surely die suddenly.

Enoch Chapter 97

Enoch 97:1 Woe to them who act impiously, who laud and honour the word of falsehood. You have been lost in perdition; and have never led a virtuous life.

Enoch 97:2 Woe to you who change the words of integrity. They transgress against the everlasting decree; (140)

(140) They transgress … the everlasting decree. Or, „they distort the eternal law” (Knibb, p. 232).

Enoch 97:3 And cause the heads of those who are not sinners to be trodden down upon the earth.

Enoch 97:4 In those days you, O righteous, shall have been deemed worthy of having your prayers rise up in remembrance; and shall have deposited them in testimony before the angels, that they might records the sins of the sinners in the presence of the Most High.

Enoch 97:5 In those days the nations shall be overthrown; but the families of the nations shall rise again in the day of perdition.

Enoch 97:6 In those days they who become pregnant shall go forth, carry off their children, and forsake them. Their offspring shall slip from them, and while suckling them shall they forsake them; they shall never return to them, and never instruct their beloved.

Enoch 97:7 Again I swear to you, sinners, that crime has been prepared for the day of blood, which never ceases.

Enoch 97:8 They shall worship stones, and engrave golden, silver, and wooden images. They shall worship impure spirits, demons, and every idol, in temples; but no help shall be obtained for them. Their hearts shall become impious through their folly, and their eyes be blinded with mental superstition. (141) In their visionary dreams shall they be impious and superstitious, lying in all their actions, and worshipping a stone. Altogether shall they perish.

(141) Mental superstition. Literally, „with the fear of their hearts” (Laurence, p. 162).

Enoch 97:9 But in those days blessed shall they be, to whom the word of wisdom is delivered; who point out and pursue the path of the Most High; who walk in the way of righteousness, and who act not impiously with the impious.

Enoch 97:10 They shall be saved.

Enoch 97:11 Woe to you who expand the crime of your neighbour; for in hell shall you be slain.

Enoch 97:12 Woe to you who lay the foundation of sin and deceit, and who are bitter on earth; for on it shall you be consumed.

Enoch 97:13 Woe to you who build your houses by the labour of others, every part of which is constructed with brick, and with the stone of crime; I tell you, that you shall not obtain peace.

Enoch 97:14 Woe to you who despise the extent of the everlasting inheritance of your fathers, while your souls follow after idols; for to you there shall be no tranquillity.

Enoch 97:15 Woe to them who commit iniquity, and give aid to blasphemy, who slay their neighbour until the day of the great judgment; for your glory shall fall; malevolence shall He put into your hearts, and the spirit of his wrath shall stir you up, that every one of you may perish by the sword.

Enoch 97:16 Then shall all the righteous and the holy remember your crimes.

Enoch Chapter 98

Enoch 98:1 In those days shall fathers be struck down with their children in the presence of each other; and brethren with their brethren shall fall dead: until a river shall flow from their blood.

Enoch 98:2 For a man shall not restrain his hand from his children, nor from his children’s children; his mercy will be to kill them.

Enoch 98:3 Nor shall the sinner restrain his hand from his honoured brother. From the dawn of day to the setting sun shall the slaughter continue. The horse shall wade up to his breast, and the chariot shall sink to its axle, in the blood of sinners.

Enoch Chapter 99

Enoch 99:1 In those days the angels shall descend into places of concealment, and gather together in one spot all who have assisted in crime.

Enoch 99:2 In that day shall the Most High rise up to execute the great judgment upon all sinners, and to commit the guardianship of all the righteous and holy to the holy angels, that they may protect them as the apple of an eye, until every evil and every crime be annihilated.

Enoch 99:3 Whether or not the righteous sleep securely, wise men shall then truly perceive.

Enoch 99:4 And the sons of the earth shall understand every word of that book, knowing that their riches cannot save them in the ruin of their crimes.

Enoch 99:5 Woe to you, sinners, when you shall be afflicted on account of the righteous in the day of the great trouble; shall be burnt in the fire; and be recompensed according to your deeds.

Enoch 99:6 Woe to you, perverted in heart, who are watchful to obtain an accurate knowledge of evil, and to discover terrors. No one shall assist you.

Enoch 99:7 Woe to you, sinners; for with the words of your mouths, and with the work of your hands, have you acted impiously; in the flame of a blazing fire shall you be burnt.

Enoch 99:8 And now know, that the angels shall inquire into your conduct in heaven; of the sun, the moon, and the stars, shall they inquire respecting your sins; for upon earth you exercise jurisdiction over the righteous.

Enoch 99:9 Every cloud shall bear witness against you, the snow, the dew, and the rain: for all of them shall be withholden from you, that they may not descend upon you, nor become subservient to your crimes.

Enoch 99:10 Now then bring gifts of salutation to the rain; that, not being withholden, it may descend upon you; and to the dew, if it has received from you gold and silver. But when the frost, snow, cold, every snowy wind, and every suffering belonging to them, fall upon you, in those days you will be utterly incapable of standing before them.

Enoch Chapter 100

Enoch 100:1 Attentively consider heaven, all you progeny of heaven, and all the works of the Most High; fear him, nor conduct yourselves criminally before him.

Enoch 100:2 If He shut up the windows of heaven, restraining the rain and dew, that it may not descend upon the earth on your account, what will you do?

Enoch 100:3 And if He send his wrath upon you, and upon all your deeds, you are not they who can supplicate him; you who utter against his righteousness, language proud and powerful. To you there shall be no peace.

Enoch 100:4 Do you not see the commanders of ships, how their vessels are tossed about by the waves, torn to pieces by the winds, and exposed to the greatest peril?

Enoch 100:5 That they therefore fear, because their whole property is embarked with them on the ocean; and that they forbode evil in their hearts, because it may swallow them up, and they may perish in it?

Enoch 100:6 Is not the whole sea, all its waters, and all its commotion, the work of him, the Most High; of him who has sealed up all its exertions, and girded it on every side with sand?

Enoch 100:7 Is it not at his rebuke dried up, and alarmed; while all its fish with everything contained in it die? And will not you, sinners, who are on earth, fear him? Is not He the maker of heaven and earth, and of all things which are in them?

Enoch 100:8 And who has given erudition and wisdom to all that move progressive upon the earth, and over the sea?

Enoch 100:9 Are not the commanders of ships terrified at the ocean? And shall not sinners be terrified at the Most High?

(No Chapter 101)

Enoch Chapter 102

Enoch 102:1 In those days, when He shall cast the calamity of fire upon you, whither will you fly, and where will you be safe?

Enoch 102:2 And when He sends forth his word against you, are you not spared, and terrified?

Enoch 102:3 All the luminaries are agitated with great fear; and all the earth is spared, while it trembles, and suffers anxiety.

Enoch 102:4 All the angels fulfill the commands received by them, and are desirous of being concealed from the presence of the great Glory; while the children of the earth are alarmed and troubled.

Enoch 102:5 But you, sinners, are for ever accursed; to you there shall be no peace.

Enoch 102:6 Fear not, souls of the righteous; but wait with patient hope for the day of your death in righteousness. Grieve not, because your souls descend in great trouble, with groaning, lamentation, and sorrow, to the receptacle of the dead. In your lifetime your bodies have not received a recompense in proportion to your goodness, but in the period of your existence have sinners existed; in the period of execration and of punishment.

Enoch 102:7 And when you die, sinners say concerning you, As we die, the righteous die. What profit have they in their works? Behold, like us, they expire in sorrow and in darkness. What advantage have they over us? Henceforward are we equal. What will be within their grasp, and what before their eyes for ever? For behold they are dead; and never will they again perceive the light. I say unto you, sinners, You have been satisfied with meat and drink, with human plunder and rapine, with sin, with the acquisition of wealth and with the sight of good days. Have you not marked the righteous, how their end is in peace? For no oppression is found in them even to the day of their death. They perish, and are as if they were not, while their souls descend in trouble to the receptacle of the dead.

Enoch Chapter 103

Enoch 103:1 But now I swear to you, righteous, by the greatness of his splendour and his glory; by his illustrious kingdom and by his majesty, to you I swear, that I comprehend this mystery; that I have read the tablet of heaven, have seen the writing of the holy ones, and have discovered what is written and impressed on it concerning you.

Enoch 103:2 I have seen that all goodness, joy, and glory has been prepared for you, and been written down for the spirits of them who die eminently righteous and good. To you it shall be given in return for your troubles; and your portion of happiness shall far exceed the portion of the living.

Enoch 103:3 The spirits of you who die in righteousness shall exist and rejoice. Their spirits shall exult; and their remembrance shall be before the face of the Mighty One from generation to generation. Nor shall they now fear disgrace.

Enoch 103:4 Woe to you, sinners, when you die in your sins; and they, who are like you, say respecting you, Blessed are these sinners. They have lived out their whole period; and now they die in happiness and in wealth. Distress and slaughter they knew not while alive; in honour they die; nor ever in their lifetime did judgment overtake them.

Enoch 103:5 But has it not been shown to them, that, when to the receptacle of the dead their souls shall be made to descend, their evil deeds shall become their greatest torment? Into darkness, into the snare, and into the flame, which shall burn to the great judgment, shall their spirits enter; and the great judgment shall take effect for ever and for ever.

Enoch 103:6 Woe to you; for to you there shall be no peace. Neither can you say to the righteous, and to the good who are alive, In the days of our trouble have we been afflicted; every manner of trouble have we seen, and many evil things have suffered.

Enoch 103:7 Our spirits have been consumed, lessened, and diminished.

Enoch 103:8 We have perished; nor has there been a possibility of help for us in word or in deed: we have found none, but have been tormented and destroyed.

Enoch 103:9 We have not expected to live day after day.

Enoch 103:10 We hoped indeed to have been the head;

Enoch 103:11 But we have become the tail. We have been afflicted, when we have exerted ourselves; but we have been devoured by sinners and the ungodly; their yoke has been heavy upon us.

Enoch 103:12 Those have exercised dominion over us who detest and who goad us; and to those who hate us have we humbled our neck; but they have shown no compassion towards us.

Enoch 103:13 We have been desirous of escaping from them, that we might fly away and be at rest; but we have found no place to which we could fly, and be secure from them. We have sought an asylum with princes in our distress, and have cried out to those who were devouring us; but our cry has not been regarded, nor have they been disposed to hear our voice;

Enoch 103:14 But rather to assist those who plunder and devour us; those who diminish us, and hide their oppression; who remove not their yoke from us, but devour, enervate, and slay us; who conceal our slaughter, nor remember that they have lifted up their hands against us.

Enoch Chapter 104

Enoch 104:1 I swear to you, righteous, that in heaven the angels record your goodness before the glory of the Mighty One.

Enoch 104:2 Wait with patient hope; for formerly you have been disgraced with evil and with affliction; but now shall you shine like the luminaries of heaven. You shall be seen, and the gates of heaven shall be opened to you. Your cries have cried for judgment; and it has appeared to you; for an account of all your sufferings shall be required from the princes, and from every one who has assisted your plunderers.

Enoch 104:3 Wait with patient hope; nor relinquish your confidence; for great joy shall be yours, like that of the angels in heaven. Conduct yourselves as you may, still you shall not be concealed in the day of the great judgment. You shall not be found like sinners; and eternal condemnation shall be far from you, so long as the world exists.

Enoch 104:4 And now fear not, righteous, when you see sinners flourishing and prosperous in their ways.

Enoch 104:5 Be not associates with them; but keep yourselves at a distance from their oppression; be you associated with the host of heaven. You, sinners, say, All our transgressions shall not be taken account of, and be recorded. But all your transgressions shall be recorded daily.

Enoch 104:6 And be assured by me, that light and darkness, day and night, behold all your transgressions. Be not impious in your thoughts; lie not; surrender not the word of uprightness; lie not against the word of the holy and the mighty One; glorify not your idols; for all your lying and all your impiety is not for righteousness, but for great crime.

Enoch 104:7 Now will I point out a mystery: Many sinners shall turn and transgress against the word of uprightness.

Enoch 104:8 They shall speak evil things; they shall utter falsehood; execute great undertakings; (142) and compose books in their own words. But when they shall write all my words correctly in their own languages,

(142) Execute great undertakings. Literally, „create a great creation” (Laurence, p. 173).

Enoch 104:9 They shall neither change or diminish them; but shall write them all correctly; all which from the first I have uttered concerning them. (143)

(143) Despite Enoch’s mandate, his book was most certainly „changed” and „diminished” by later editors, though these fragments of it have survived.

Enoch 104:10 Another mystery also I point out. To the righteous and the wise shall be given books of joy, of integrity, and of great wisdom. To them shall books be given, in which they shall believe;

Enoch 104:11 And in which they shall rejoice. And all the righteous shall be rewarded, who from these shall acquire the knowledge of every upright path.

Enoch Chapter 104a

Enoch 104a:1 In those days, saith the Lord, they shall call to the children of the earth, and make them listen to their wisdom. Show them that you are their leaders;

Enoch 104a:2 And that remuneration shall take place over the whole earth; for I and my Son will for ever hold communion with them in the paths of uprightness, while they are still alive. Peace shall be yours. Rejoice, children of integrity, in the truth.

Enoch Chapter 105

Enoch 105:1 After a time, my son Mathusala took a wife for his son Lamech.

Enoch 105:2 She became pregnant by him, and brought forth a child, the flesh of which was as white as snow, and red as a rose; the hair of whose head was white like wool, and long; and whose eyes were beautiful. When he opened them, he illuminated all the house, like the sun; the whole house abounded with light.

Enoch 105:3 And when he was taken from the hand of the midwife, Lamech his father became afraid of him; and flying away came to his own father Mathusala, and said, I have begotten a son, unlike to other children. He is not human; but, resembling the offspring of the angels of heaven, is of a different nature from ours, being altogether unlike to us.

Enoch 105:4 His eyes are bright as the rays of the sun; his countenance glorious, and he looks not as if he belonged to me, but to the angels.

Enoch 105:5 I am afraid, lest something miraculous should take place on earth in his days.

Enoch 105:6 And now, my father, let me entreat and request you to go to our progenitor Enoch, and learn from him the truth; for his residence is with the angels.

Enoch 105:7 When Mathusala heard the words of his son, he came to me at the extremities of the earth; for he had been informed that I was there: and he cried out.

Enoch 105:8 I heard his voice, and went to him saying, Behold, I am here, my son; since you have come to me.

Enoch 105:9 He answered and said, On account of a great event have I come to you; and on account of a sight difficult to be comprehended have I approached you.

Enoch 105:10 And now, my father, hear me; for to my son Lamech a child has been born, who resembles not him; and whose nature is not like the nature of man. His colour is whiter than snow; he is redder than the rose; the hair of his head is whiter than white wool; his eyes are like the rays of the sun; and when he opened them he illuminated the whole house.

Enoch 105:11 When also he was taken from the hand of the midwife,

Enoch 105:12 His father Lamech feared, and fled to me, believing not that the child belonged to him, but that he resembled the angels of heaven. And behold I am come to you, that you might point out to me the truth.

Enoch 105:13 Then I, Enoch, answered and said, The Lord will effect a new thing upon the earth. This have I explained, and seen in a vision. I have shown you that in the generations of Jared my father, those who were from heaven disregarded the word of the Lord. Behold they committed crimes; laid aside their class, and intermingled with women. With them also they transgressed; married with them, and begot children. (144)

(144) After this verse, one Greek papyrus adds, „who are not like spiritual beings, but creatures of flesh” (Milik, p. 210).

Enoch 105:14 A great destruction therefore shall come upon all the earth; a deluge, a great destruction, shall take place in one year.

Enoch 105:15 This child which is born to your son shall survive on the earth, and his three sons shall be saved with him. When all mankind who are on the earth shall die, he shall be safe.

Enoch 105:16 And his posterity shall beget on the earth giants, not spiritual, but carnal. Upon the earth shall a great punishment be inflicted, and it shall be washed from all corruption. Now therefore inform your son Lamech, that he who is born is his child in truth; and he shall call his name Noah, for he shall be to you a survivor. He and his children shall be saved from the corruption which shall take place in the world; from all the sin and from all the iniquity which shall be consummated on earth in his days. Afterwards shall greater impiety take place than that which had been before consummated on the earth; for I am acquainted with holy mysteries, which the Lord himself has discovered and explained to me; and which I have read in the tablets of heaven.

Enoch 105:17 In them I saw it written, that the generation after generation shall transgress, until a righteous race shall arise; until transgression and crime perish from off the earth; until all goodness come upon it.

Enoch 105:18 And now, my son, go tell your son Lamech,

Enoch 105:19 That the child which is born is his child in truth; and that there is no deception.

Enoch 105:20 When Mathusala heard the word of his father Enoch, who had shown him every secret thing, he returned with understanding, and called the name of that child Noah; because he was to console the earth on account of all its destruction.

Enoch 105:21 Another book, which Enoch wrote for his son Mathusala, and for those who should come after him, and preserve their purity of conduct in the latter days. You, who have laboured, shall wait in those days, until the evil doers be consumed, and the power of the guilty be annihilated. Wait, until sin pass away; for their names shall be blotted out of the holy books; their seed shall be destroyed, and their spirits slain. They shall cry out and lament in the invisible waste, and in the bottomless fire shall they burn. (145) There I perceived, as it were, a cloud which could not be seen through; for from the depth of it I was unable to look upwards. I beheld also a flame of fire blazing brightly, and, as it were, glittering mountains whirled around, and agitated from side to side.

(145) In the bottomless fire shall they burn. Literally, „in the fire shall they burn, where there is no earth” (Laurence, p. 178).

Enoch 105:22 Then I inquired of one of the holy angels who was with me, and said, What is this splendid object? For it is not heaven, but a flame of fire alone which blazes; and in it there is the clamour of exclamation, of woe, and of great suffering.

Enoch 105:23 He said, There, into that place which you behold, shall be thrust the spirits of sinners and blasphemers; of those who shall do evil, and who shall pervert all which God has spoken by the mouth of the prophets; all which they ought to do. For respecting these things there shall be writings and impressions above in heaven, that the angels may read them and know what shall happen both to sinners and to the spirits of the humble; to those who have suffered in their bodies, but have been rewarded by God; who have been injuriously treated by wicked men; who have loved God; who have been attached neither to gold nor silver, nor to any good thing in the world, but have given their bodies to torment;

Enoch 105:24 To those who from the period of their birth have not been covetous of earthly riches; but have regarded themselves as a breath passing away.

Enoch 105:25 Such has been their conduct; and much has the Lord tried them; and their spirits have been found pure, that they might bless his name. All their blessings have I related in a book; and He has rewarded them; for they have been found to love heaven with an everlasting aspiration. God has said, While they have been trodden down by wicked men, they have heard from them revilings and blasphemies; and have been ignominiously treated, while they were blessing me. And now will I call the spirits of the good from the generation of light, and will change those who have been born in darkness; who have not in their bodies been recompensed with glory, as their faith may have merited.

Enoch 105:26 I will bring them into the splendid light of those who love my holy name: and I will place each of them on a throne of glory, of glory peculiarly his own, and they shall be at rest during unnumbered periods. Righteous is the judgment of God;

Enoch 105:27 For to the faithful shall he give faith in the habitations of uprightness. They shall see those, who have been born in darkness unto darkness shall be cast; while the righteous shall be at rest. Sinners shall cry out, beholding them, while they exist in splendour and proceed forwards to the days and periods prescribed to them.


9 comments

 1. ROZDZIAŁ 26.

  (1) Stamtąd udałem się do centrum ziemi, gdzie zobaczyłem błogosławione, nawodnione miejsce z roślinami, których gałązki żyły i wyrastały z naciętego drzewa.

  (2) Ujrzałem tam świętą górę, a pod górą, po jej wschodniej stronie była woda płynąca ku południowi.

  (3) Ujrzałem po stronie wschodniej inną górę, która była tej samej wysokości, a pomiędzy nimi była głęboka i wąska dolina, w której obok góry płynął potok.

  (4) Po jej stronie zachodniej była inna góra, która była niższa od tamtej i niewysoka. Pod nią była dolina i na krańcu trzech [gór] były inne głębokie i suche doliny.

  (5) Wszystkie doliny były głębokie i wąskie, z twardej skały. Rosły na nich drzewa.

  (6) Podziwiałem skałę i podziwiałem dolinę. Bardzo się dziwiłem.

  ROZDZIAŁ 27.

  (1) Wtedy zapytałem: „Do czego służy ta błogosławiona ziemia, pełna drzew? Na co służy ta przeklęta dolina?”

  (2) Wówczas Rafał, jeden ze świętych aniołów, który był ze mną, odpowiadając mi rzekł: „Ta przeklęta dolina przeznaczona jest dla przeklętych na wieki. Tutaj zostaną zgromadzeni wszyscy, którzy swymi ustami wypowiadali przeciwko Pan nieodpowiednie słowa i surowo mówili o Jego chwale. Tu zostaną zgromadzeni i tu będzie miejsce ich sądu.

  (3) W dniach ostatecznych pojawi się przed sprawiedliwymi obraz sprawiedliwego sądu nad nimi na wieki wieków. Tutaj sprawiedliwi będą błogosławić Pan Chwały, Wiecznego Króla.

  (4) W dniu sądu nad nimi będą błogosławić Go ze względu na Jego litość, zgodnie z wyznaczonym im przez Niego losem.

  (5) Wówczas ja sam błogosławiłem Pan Chwały i zwróciłem się do Niego i zaintonowałem odpowiedni hymn pochwalny.

  Centrum ziemi czyli góra Syjon -wspaniały opis
  A ta przeklęta dolina to musi być dolina jehofaszata gdzie Bóg zgromadzi wszystkie narody na Bitwę i zrobi sąd po którym usunie Szatana Bestie i resztę tego całego matactwa i nastanie Wspaniałe Królestwo Boże.
  Wszystkie proroctwa mówią nam o tym wydarzeniu i w każdym mamy te oto słowa Naszego Boga „TO JEST TEN DZIEŃ O KTÓRYM MOWILEM ”
  Ileż rzeczy dowiemy się po naszym wyzwoleniu o zadziwiajacych i wspaniałych dziełach Naszego Boga bo teraz tak naprawdę nic nie wiemy o Ziemi na której żyjemy o prawach Bożych które sprawiają że cały ten wspaniały system życia działa! ☺
  Chwałą Naszemu Bogu Świętemu Izraela !!!

  Polubienie

  • Religie interpretują Harmageddon, Apokalipse jako koniec świata i zniszczenie ludzkości + walka dobra ze złem
   A tu chodzi o:
   – Koniec świata dla niereformowalnych
   + Zjednoczenie 12 Plemion i ustanowienie rządów Boga na ziemi tych widzialnych

   Nie mam pewności czy Kidron i Mageddon to te same miejsce, chyba nie bo skoro mapy pokazuje dwie rożne lokalizacje

   Samych ksiąg Henocha znalazłem z 8 albo więcej – ta rabiniczna (nr 3) to syf, a reszta wygląda jakby powielenie oryginału

   Kolejny problem to Zakon… albo się naucza 613 przykazań bez większego wyjaśnienia (zażydza) albo jak w KRK tylko 10 przykazań, ogólnie zachęca się do ludzi do lenistwa
   Najpierw trzeba znać zakon a później zastanowić się co jest nakazem, co zakazem a co należy do kwestii wyboru

   Skromnie bo skromnie ale jakaś baza jest:
   https://basileia785.wordpress.com/2016/06/01/lista-szesciuset-trzynastu-przykazan/

   Tak swoją drogą gdyby ktoś miał chęć by polepszyć Biblie Mesjańską (Lahwicką jak czasem określam) to podrzucam dość ciekawe rzeczy

   https://basileia785.wordpress.com/2018/04/20/ksiega-gigantow/
   https://basileia785.wordpress.com/2018/04/05/ksiega-wojny-synow-swiatlosci-z-synami-ciemnosci/
   https://basileia785.wordpress.com/2016/10/22/ksiega-jubileuszow/
   https://basileia785.wordpress.com/2015/10/10/testament-mojzesza/

   Elementy z Septuaginty uznaje za kanoniczne bez zająkniecia, dzieła z Nag Hammadi uznaje za…. nawet jeśli świetne to tylko jako dopełnienie a nie kanoniczne – autor nieznany i tak dalej

   A razi mnie cały czas Heńkowa demencja czy brak konsekwencji
   https://basileia785.wordpress.com/2016/10/29/3-ksiega-ezdrasza/

   Idealne dzieło do BM, tylko nie można wstawić tłumaczenia Popowskiego z wiadomych względów (c) ale własne skrobanki są mile widziane albo Biblia Tysiąclecia
   Biblia Warszawska + Biblia Tysiąclecia + LXX + własne skrobanki | nie najgorzej ale nic lepszego nie można

   Wstawiam niektóre dzieła LXX
   https://basileia785.wordpress.com/2015/05/13/ksiega-jeremiasza/
   https://basileia785.wordpress.com/2017/06/05/ksiega-daniela/

   Niesłyszałem żeby ktoś wspominał że istnieją dwie wersje greckiej księgi Daniela

   Jest jeszcze takie coś
   https://basileia785.wordpress.com/2018/05/31/3-ksiega-adama/
   Tłumacz świetny, cenie faceta ale samo dzieło coś mi podpada – autorem nie może być Adam no i taka mała Kabała

   https://basileia785.wordpress.com/2018/06/03/apokalipsa-jezekiela/
   Dobrze znane fragmenty z tak zwanej tej Drugiej Ks Ezechiela, może autentyczne ?

   Ogólnie patrze na dzieła pod względem – czy nie sieją jawnych herezji
   Jak czegoś uczą to dobrze, a jak dodają nowych logicznych elementów to świetnie, muszą też być logiczne np. sensowne żeby uznać dzieło za starożytne, a także stosunek fachowców do tego dzieła
   Fachowcy częściej atakują Septuagintę niż Tanach i albo Watykanuzują albo Zażydzają
   Ja tam wole nie brać wierzeń od rabinów czy biskupów – skoro podstawowych doktryn nie potrafią wyjaśnić

   Gieneralnie gdyby jakieś Heńki czy inni amatorzy chcieli pobudować arkę Noego zamiast rujnować Tytanika… podsyłam do Ks Jubileuszów a to ma z 50 rozdziałów, albo do Ksiąg Gigantów

   2 Barucha to już mój trybik

   Polubione przez 1 osoba

   • Rozumiem co mówisz ale mi chodzi o zgromadzenie wszystkich Narodów na ostateczną Bitwę o których mowa w całej Bibli a jaka to będzie dolina wie tylko Bóg.
    Narody będą myśleć ze same tam przybyły ale to Bóg jest tam sprowadzi na Sąd-Zagładę takurat jak powiedziałeś tych nierefornowalnych ☺.Nazwy Armageddon staram się nie używać bo kojarzy mi się z herezja Świadków J. I wszystko przekręca jak wielokrotnie wspominałeś ☺

    Polubienie

   • A.. i co do ulepszenia BM bardziej o LXX to wymagałoby dużo pracy i wiedzy nie mówiąc o czasie a myślę że Henryk ma ostatnio dużo na głowie i tyle lat już czeka na nasze wyzwolenie ze mozna mu pogratulować wytrwałości i cierpliwości
    Jan jestem za ..ale co ja mogę i tak dużo pracy włożył w utworzenie BM i nie wypada mi podpowiadac ze niektóre fragmenty np Izajasza, Ezechiela wypadaloby odświeżyć z warszawki … względem LXX czy nawet BT bo też lepiej wypadają wobec Warszawki.
    Przerabial teraz 3 przypowieści Henocha ..jest wiele ciekawych informacji które uzupełniają się z 2 Barucha .

    Polubienie

   • Jak dla mnie „kandydaci” do BM :
    Ksiega Jubileuszów
    2 Barucha
    3 Ezdrasza
    Jak dla mnie to pewniaki i duzo wnoszą ale ja Henryk ich nie uzna to niewielu z nas się zapozna i uwierzy bo nie będzie ich w BM ☺

    Polubienie

   • Niereformowalni czyli tacy co nie trzymają się prawa czyli Zakonu, dla nich nie ma już żadnej świętości
    Ap 22:
    (15) Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je.

    I dla nich Bóg czy przykazania będą nawet w obliczu samego Boga powodem do żartów… będą szydzić z tego
    Świadkowie Jehowy poprzekręcali nieco tematów jak wszystkie religie, pod pozorem obalania nauk KRK podsuwają własne i… nieco zażydzają
    Protestantom jest bliżej do kanonu 66 Ksiąg… jedynie znany mi Luter zakwestionował parę ksiąg zazwyczaj sprzecznych z listami Pawła. Zakwestionował Jonasza czy Estery; jak dla mnie kontrolowana opozycja
    Gdyby Luter był rzeczywistym zagrożeniem to skończyłby jak Jan Hus czy tak jak za Inkwizycji – jak nie sami to napuściliby wieśniaków Lutra, a Luter był ”bardzo przyjaźnie” nastawiony do wieśniaków.

    Przybliżenie BM do czystej LXX to sporo czasu i jedna osoba tego nie zrobi… na szczęście liczy się to co jest w człowieku i to co człowiek reprezentuje a nie jakieś książki
    Doktryny schodzą na drugi plan skoro mamy Przykazania polegające na czynach

    Fakt, że LXX i TM posiada kolosalne róźnice – Jeremiasz, Daniel, Izajasz
    Nie są to jakieś różnice które rozmydlają główne tematy (nie licząc Izajasza 9:5 o Mesjaszu Bogu)

    Henocha nie słyszałem że jakieś grupy omawiały szczegółowo
    Odrzuca się z góry te dzieła bo jakiś tam apostoł napisał że całe pismo jest natchnione ale nie robi się porównań i tak dalej
    A to że Etiopska oznacza że tylko Murzynkom udało się uchować dzieło w całości, istnieją fragmenty Greckie czy Aramejskie
    Podejrzewam że w pewnym czasie korzystano z greckiej wersji ale ktoś bardzo się postarał aby spalić wszystkie kopie tego dzieła i zawiedli…. ach te murzynki

    Ostatnio natrafiłem na podobne wersje Henocha
    https://basileia785.wordpress.com/2016/10/14/4-ksiega-henocha/

    I jest tam takie cuś:
    Całe fizyczne stworzenie zostanie zniszczone, ale to, co jest dobre i pełne światła, zostanie potem odnowione. Będą nowe planety i nowa ziemia, na których ci, którzy koncentrują się na przyrodzie, zamieszkają z Aniołem Pokoju na zawsze. ”

    Albo ktoś tak przetłumaczył na angielski albo współczesna podróba, no trudno

    To już lepiej to wygląda, manichejska wersja henocha

    https://basileia785.wordpress.com/2016/10/15/5-ksiega-henocha/

    Manichejczycy niby tacy perscy gnostycy a potrafili fajne dzieła (jak księga gigantów czy psalmy) tworzyć
    Bardzo trudno o linki, generalnie kopia 1 Henocha a czytałem pobieżnie z połowe

    Ogólnie to większość dzieł z kanonu Septuaginty biorę w ciemno a i tak dziele na na Słowa Boga i Słowa Mędrców

    Polubione przez 1 osoba

 2. Ostatnio zastatanawiam się czy Azazel to nie jest jedno z imion Szatana (On bardzo się stara ukryć swoją tożsamość )
  Obczaj ten fragment :
  3) Podczas gdy kiedyś starałem się ich chronić ręką aniołów w dniu utrapienia i ucisku, [to teraz] ustanowiłem nad nimi moją karę i mój gniew -mówi Pan Duchów. – O potężni królowie, którzy mieszkacie na ziemi, będziecie musieli patrzeć na mego Wybranego siedzącego na tronie mojej chwały i sądzącego w imieniu Pana Duchów Azazela, wszystkie jego zastępy i wszystkie jego duchy”.

  Czyli wszyscy królowie Ziemi będą patrzeć na Sąd AZAZELA i wszystkich jego hufcow przez Wybranego Boga siedzącego na tronie chwały to musi być o Izusie Synu Bozym bo o kim? A kiedy Królowie zobaczą Syna Czlowieczego odbywającego Sad w imieniu Ojca ?
  Toż to wydarzenia z Objawienia .
  I zawsze była zaznaczona różnica pomiędzy Azazelem a Semihaza i to Azazelowi Bóg przypisal cały grzech
  To Azazel nauczył ludzkość wszystkiego o obróbce metali o kruszczach i kamieniach.
  Ezechiel 28:
  (13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony.

  Żyjemy naprawdę w czasach końca gdy prawda zwycięża kłamstwo ,dlatego musimy trwać przy przykazaniach gdyz one gwarantują zycie -fajnie to nakreslil Henio w nowym artykule – bo na forum osttanimi czas było o to walka i myślę ze juz samo przestrzeganie przykazan wymaga wielkiego wysiłku bo z nimi wiążą się inne.

  A w swoim czasie zrozumiemy wiele rzeczy teraz zakrytych przed nami

  Rozdial 46

  3) Odpowiadając mi rzekł do mnie: „To jest Syn Człowieczy, do którego należy sprawiedliwość i z którym mieszka sprawiedliwość. On to objawi cały skarbiec tajemnic. Jego to wybrał Pan Duchów; ma on zwyciężać przed Panem Duchów, w sprawiedliwości na wieki.

  (4) I ten Syn Człowieczy, którego widziałeś, wypłoszy królów i możnych z ich miejsc odpocznienia i mocarzy z ich tronów i rozwiąże nerki mocarzy i połamie zęby grzeszników.

  (5) I wypędzi królów z ich tronów i z ich królestw, bo go nie wywyższyli i nie oddali mu czci, i pokornie nie uznali, skąd zostało im dane królestwo.

  Rozdział 51:

  1) W owych dniach ziemia odda to, co jej powierzono, Szeol zwróci to, co otrzymał, i Zagłada odda to, co posiada.

  (2) Wybierze spośród nich sprawiedliwych i świętych, bo nadszedł dla nich dzień zbawienia.

  (3) W owych dniach Wybrany zasiądzie na swym tronie i usta jego wyjawią wszystkie tajemnice mądrości, bo Pan Duchów wyjawił mu je i go uwielbił.

  (4) W owych dniach góry będą skakać jak barany, a pagórki brykać jak jagnięta nasycone mlekiem i wszyscy staną się aniołami w niebie.

  (5) Oblicza ich jaśnieć będą radością, bo w owych dniach powstanie Wybrany i ziemia ucieszy się i sprawiedliwi będą na niej mieszkać, a wybrani po niej będą chodzić i przechadzać się.

  Podobnie jest w 2 Barucha i jest wyraźne rozdzielenie sprawiedliwych od wybranych(144000)
  Sprawiedliwi będą mieszkać na ziemi a wybrani będą się po niej chodzić i się przechadzac…..Ciekawe jaka rolę będą Oni mieli w Krolestwie ,wszystko ma swoje miejsce i czas i na odpowiedzi tez przyjdzie czas ☺
  Póki co czytam te księgi i RADUJE SIĘ nimi !☺

  Polubienie

  • Też się zastanawiałem czy Azazel to imie Fosfora, Lucyfera, Szmatana i tak dalej
   Bo przecież szatan to nie imie, szatan to rzeczownik oznaczający przeciwnika – Satanael czyli przeciwnik Boga czy jakoś tak
   To już szybciej Phosphoros czyli niosący [fałszywe światło]
   Czyli tak zwani Illuminaci czyli oświeceni nie oświecają się a ściemniają….

   Zresztą nie pasuje mi ten katolicki koncept zwalania winy na jednego lucyperka – a reszta to co ? Zmuszeni ?
   1 Henocha podaje kto za co był odpowiedzialny a ten Semjaza odegrał dosyć ważna rolę… wcześniej sądziłem że to Apollyon lub coś w ten deseń a Penemue to Hermes czyli Paweł… ale dowodów brak
   Możliwe że tych 6 wymienionych to władcy imperiów – Egipt, Assyria, Chaldea i tak dalej
   Stawiałbym na powrót jednego z nich (Apollin) a jak wiadomo Apollo to Grecja… takie pierwsze NWO
   Wiadomo jednak że za Jana apostoła Druga Fala oraz Bestyja praktycznie nie istniała albo była tak słaba że musiała wykonywać rozkazy Rzymu

   Gdzieś kiedyś wspominałem że dzisiejsi Egipcjanie to Koptowie… chrześcijanie
   Zbieranina Asyryjczyków, Babilończyków i kogoś tam jeszcze… także chrześcijanie ortodoksyjni
   Grecy także Chrześcijanie ortodoksyjni (poza Watykańscy)

   Tylko Persowie Islam ale to już inna bajka… przed Mahometem dużo Persów i Arabów było chrześcijanami… czyli zastosowano antyteze

   * W 2 Barucha zatrzymałem się na tych przypowieściach o chmurkach
   * Szeol w LXX to jest Seol albo Hades

   Tak sie zastanawiam czy ten cały Projekt Apostoł Paweł to nie jest jedna z największych ściem z tym nawróceniem i tak dalej że jedna osoba działała
   Ja bym stawiał na to że większość tych róźnych Dziejów poszczegółnych apostołów to lipa ściema dno i wodorosty
   Dzieła pisane na zamówienie…
   A samo stronnictwo Pawła to jacyś czarni magowie (czarnoksiężnicy) sowicie nagradzani przez demony i anioły
   72 Apostołów czy opisy duchów dających supermoce to od Łukasza

   Na przykład Akwila jeden z rzekomych 72
   ”Żyd” wychowany w Zakonie, brat Klemensa
   Najpierw kolega Piotra a później Pawła

   Ci tatusiowie kościoła musieli się sporo nagłówkować żeby zatrzeć róźnice pomiędzy dwoma stronnictwami

   Sam Saul i te listy to mistrzostwo manipulowania ludzi
   Ponadto Szaul mieszał dobre idee z kompletnymi bzdurami jak to że Prawo zostało przybite do krzyża
   Do tego wytworzenie atmosfery strachu że wszędzie czają sie arcyapostołowie judaizanci

   Znalazłem niedawno taki materiał i tam jest pokazane że
   Józef syn Izraela czy Mojżesz byli myleni z Egipcjanami
   Że Hamici to nie tylko murzyni i Arabowie mają troche genów Hama (Agar)
   Symeon miał żone Kananejkie, Juda także, Józef wiadomo Asenet

   2 Mojżeszowa 12:
   (37) Synowie izraelscy wyruszyli z Ramses do Sukkot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów pieszych oprócz dzieci.
   (38) A szło z nimi także mnóstwo obcego ludu i trzody, i bydła, bardzo liczny dobytek.

   A to ciekawe i to by wyjaśniało że tych Izraelitów jest znacznie więcej

   4 Mojżeszowa 12
   (1) Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu żony, Kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę Kuszytkę.
   (2) I mówili: Czy tylko przez Mojżesza przemawiał Pan? Czy także przez nas nie przemawia? A Pan to usłyszał.
   (3) Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi.

   A to dobre Mojżesz wziął murzynke ale nie został za to potępiony (a za inny czyn)
   (4) I rzekł Pan nagle do Mojżesza, do Aarona i do Miriam: Przyjdźcie wy troje do Namiotu Zgromadzenia. I wyszli we troje.
   (5) A Pan zstąpił w słupie obłocznym, stanął u wejścia do namiotu, wezwał Aarona i Miriam, a oni wyszli oboje.
   (6) I rzekł Pan: Słuchajcie moich słów: Jeżeli jest u was prorok Pana, To objawiam mu się w widzeniu, Przemawiam do niego we śnie.
   (7) Lecz nie tak jest ze sługą moim, Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym.
   (8) Z ust do ust przemawiam do niego, I jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się Wypowiadać się przeciwko słudze memu, Mojżeszowi?
   (9) I zapłonął gniew Pana przeciwko nim, i odszedł.

   http://www.blackhistoryinthebible.com/the-awakening/interracial-marriage-in-the-bible-everything-you-ever-wanted-to-know-and-then-some/

   I z ”jakiegoś” powodu mieszane małżeństwa zostały z czasem zabronione z powodu anielskiej manipulacji genetycznej

   Polubione przez 1 osoba

   • No właśnie a w Jubileuszów jest Książę Mastema.
    Smok ma wiele imion i chroni swoją tożsamość na to wychodzi .
    W 1 Henocha jest ze Jekon namówił do zejścia kolejny do współżycia z kobietami a jeszcze inny zwiódł Ewę.
    Można się pogubić w tej tożsamości diabelskiej.
    Pewnym jest ze Obecnie Smok odda władze Bestii ,ktora juz jak widać zaczyna podnosić łeb a kto jest kim to się raczej nie dowiemy .
    Dzięki za tozsamości narodów, A Medowie tez zaliczają się do Islamu ja Persowie ? Bo ostatnio czytałem dość ciekawe proroctwo o Medach .
    Mam wrażenia ze proroctwa wypełniły się w starożytności ale w większej mierze wypełnia się w czasach końca Np te o Babilonie z Izajasza, Jeremiasza

    Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.