Pawłościaństwo – Nr. 15 Filar Wszelkich Herezji


 

Dlaczego istnieje tak wiele wyznań i religii które jak twierdzą wierzą w tego samego Boga
Powodem są pisma Pawła i Łukasza, albowiem są najczęściej cytowanymi pisarzami w Historii Białego Chrześcijaństwa

Augustyn cytował Pawła, Paweł potwierdzał Łukasza, Łukasz potwierdzał Pawła a Luter cytował ich trzech
Niby ktoś czasem zacytuje Marka, Mateusza ale tylko dlatego że jest
Ewangelia Jana jest czytana w tych samych okularach czyli błędnych.

Za pomocą ”pomocnej pary” wprowadzono wiele sprzecznych sobą doktryn i wyznawcy w faryzejski sposób prześcigują się o to kto miał większą rację w sprawach doktrynalnych bo apostoł tak powiedział.

Życiorys zarówno Pawła jak i Łukasza posiada sporo luk a nawet nielogiczności
Po pierwsze żaden z grupy Pawła nie spotkach Chrystusa w ciągu trzech lat nauczania, gdzie wówczas Paweł, Łukasz Marek, Barnaba czy Tytus byli ?
Dręczyli lud Boży….

Łukasz z tego co wiemy był lekarze, lecz w tamtych czasach lekarze zajmowali się gusłami, czarami i tak dalej
Owszem byli zielarze którzy leczyli w sposób naturalny ale znaczna część eksperymentowała ze zdrowiem pacjentów a w przypadku odkrycia przez tłumy iż lekarz więcej osób posłał na cmentarz niż na potańcówkę to zmieniał miejscówkę i tożsamość aby go nie rozpoznali… i dalej czarował

Paweł podobnie pracował dla organizacji uzurpującej sobie prawo do interpretowania Prawa Bożego, z czasem wypaczyli sens podstawowych nauk. Organizacja ta została nazwana przez Isusa jako Synagoga Szatana…

Pokrętne nauki tych dwóch panów całkowicie podzieliły ludzi na wiele grup
Jedni nauczają na podstawie Pawła że Prawo zostałe przybite do krzyża
Natomiast inni na podstawie Pawła zażydzają stosując się wszystkie rabiniczne zalecenia które Chrystus potępił.

 

Paweł znany był także z promowania idei człowieka duchowego wyposażonego w specjalne supermocnoce polegające na mówieniu językami, czynieniu cudów tak zwane Dary Duchowe.

Człowiek Duchowy który odrzucił Prawo Boże był na podstawie listów Pawła wtajemniczonym Chrześcijaninem na wyższym poziomie.
Człowiek Cielesny według Pawła to opętaniec który nie poznał wiedzy tajemnej prowadzącej do wyższych stanów świadomości.

Według Pawła człowiek cielesny przestrzegający Zakon, tkwił w czymś co prowadzi wprost do grzechu.
Inaczej mówiąc Paweł postawił znak równości pomiędzy cielesnością jako fizyczność ze skrajnym hedonizmem czy jak kto woli materializmem masowo praktykowanym przez… Syjonistów.

Saweł nawoływał do odrzucenia do odrzucenia wszelkich odznak cielesności w tym Prawo Boże by stać się człowiekiem duchowym wyposażonym w Charyzmaty i wiedzę tajemną.

 

1 List do Koryntian 6:
(9) Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, (10) Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.

 

 

Ja nie twierdzę że ten fragment jest kłamstwem, absolutnie nie!

W Królestwie Bożym na ziemi tego typu zachowania będą niedopuszczalne i Paweł nie skłamał.

Jednakże autor pominął kompletnie miłosierdzie Boże czy też kwestię potężnej kontroli umysłów narzuconej nam przez diabła, media i… religie!

Ten werset jest z pewnością cytowany przez wielu księży z ambon uderzając ludzi wersetami by pokazać jacy są ohydni i najlepiej niech się nie starają no chyba że dadza na tacę…

W wykonaniu Pawła nie ma jednak dla tych ludzi nadziei czyli nie musisz się starać przestrzegać przykazań, nie łódź się i tak pójdziesz do piekła!

Ale jest jedno wyjście, pokaż wszystkim jak bardzo kochasz Jezusa….

List Do Rzymian 10:

(9) Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Isus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. (10) Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. (11) Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. (12) Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. (13) Każdy bowiem; kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.

 

 

Także ten rodział jest uwielbiany przez większość pastorów i sekciarzy zbierających datki

List Do Rzymian 13:
(1) Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione.
(2) Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają.
(3) Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę;
(4) Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle.
(5) Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie.
(6) Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli.
(7) Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć.
(8) Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił.
(9) Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, nie będziesz fałszywie świadczył i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.
(10) Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość.
(11) A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy,
(12) Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.
(13) Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości
(14) Ale obleczcie się w Pana Isusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości.

 

1 List do Koryntian 6:
(11) A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Isusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.
(12) Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić.
(13) Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów; ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała.

(18) Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału.

(19) Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?

(20) Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.

 

Paweł skutecznie łączył prawdę z kłamstwami i niestety wiele osób przez to cierpi

Plan wyzwolenia ludu obietnicy był jednak przez Pawła doskonale znany dlatego siły diabelskie przygotowały nam fałszywy Izrael oraz fałszywe Królestwo Boże jako NWO.

 

Podstawowym kłamstwem Pawła był atak na Prawo Boże

List Do Rzymian 7:

(1) Czyż nie wiecie, bracia mówię przecież do tych, którzy zakon znają że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? (2) Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem; ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. (3) A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą, jeśliby jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża.

(4) Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga.

(5) Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci;

(6) Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery.

Niestety ale nadal nie zostaliśmy uwolnieni od grzechu

(7) Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy! Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon; wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił: Nie pożądaj!

Tutaj Paweł pozornie zaprzecza. 

(8) Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. (9) I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył.

(10) A ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci.

(11) Albowiem grzech otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił.

Jeśli nazywanie Prawa Bożego nie jest herezją to co nią jest ? 

(12) Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe, i dobre.

I zobaczmy Paweł znowu sobie zaprzecza w efekcie czego jeden pejsor z drugim pejsorem mogą mięć dwie odmienne opinie na temat Boga na podstawie tego samego autora. 

(13) Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy! To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności.

(14) Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi.

(15) Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię; gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię.

(16) A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry.

(17) Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie.

(18) Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro; mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak;

(19) Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię.

(20) A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie.

(21) Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe;

(22) Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym.

(23) A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich.

(24) Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?

(25) Bogu niech będą dzięki przez Isusa Chrystusa, Pana naszego! Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu

 

Apostoł Paweł To New World Order

 

Bóg stworzył jednak narody ze względu na pochodzenie mamy o tym cały rozdział 10 pierwszej Mojżeszowej narody pod przywódcą Nemroda i upadłych aniołów chciały, no właśnie co chciały ?

1 Księga Mojżeszowa 11:

(1) Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. (2) Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Senaar i tam się osiedlili. (3) I mówili jeden do drugiego: Nuże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. (4) Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi! (5) Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. (6) I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. (7) Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego! (8) I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto. (9) Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi.

 

Zobaczmy, Nemrod był więc twórcą jednej z pierwszych religii w której dominuje Antropocentryzm. Nie jest to jednak ateizm ponieważ w Boga wierzyli a nawet chcieli udawać że Boga nie ma.

To jest śmieszne bo z jednej strony mówią że Boga nie ma a z drugiej strony chcą mu coś udowodnić, co ?

Że dostaną się ponownie do nieba i to obiecują religie z satanistami włącznie.

Podobnie Paweł obiecywał iż jego Chrystus zabierze swoich wyznawców do nieba

 

List Do Filipian 3:

(14) Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Isusie. (15) Ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy; a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi;

(16) Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy.

(17) Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. (18) Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego;

(19) Końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich.

(20) Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Isusa Chrystusa,

(21) Który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.

 

Którego zbawiciela ?

Pamiętajmy że w okultyzmie można nazywać Lucyfera Chrystusem a Boga… szatanem a Mesjasza jego synem. W każdym razie zło można zaprezentować jako dobro w myśl nauk Aleistera Crowleya – wspak.

„Lucyfer reprezentuje … Życie … Myśl … Postęp … Cywilizacja .. Wolność … Niezależność .. Lucyfer to Logos … Wąż, Zbawiciel.”
– Helena Pietrowna Bławatska (The Secret Doctrine)

 

Zauważmy że Biblia nie obiecuje życia w niebie po śmierci

1 Księga Mojżeszowa 1:

(26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka zgodnie z naszym obrazem i podobieństwem, i niech panuje nad rybami morskimi i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad trzodami, i nad całą ziemią, i ponad wszelkimi gadami które pełzają po ziemi.

(27) I uczynił Bóg człowieka,  zgodnie z obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę.

(28) I błogosławił im Bóg, mówiąc  Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełnijcie ziemię i poddajcie ją; panujcie nad rybami mórz i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad wszelkimi trzodami, i nad wszystkimi gadami pełzającymi po ziemi!

(29) I rzekł Bóg: Oto daję wam wszelkie siewne zioła wydające nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewo, które ma owoc nasienia, które się sieje: będzie to dla was pokarmem!

(30) Dla wszystkich dzikich zwierząt ziemi i dla wszystkich latających stworzeń niebios, i wszelkim gadom pełzającym po ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie zielone rośliny. I tak się stało.

(31) I widział Bóg wszystkie rzeczy, które uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień szósty.

 

Księga Psalmów Dawida 37:

(27) Stroń od złego i czyń dobrze, A zawsze będziesz mieszkał bezpiecznie.

(28) Bo Pan miłuje prawo I nie opuszcza swoich wiernych, Na wieki ich strzeże; Potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione. (29) Sprawiedliwi posiądą ziemię I zamieszkają w niej na wieki.

 

Natomiast Paweł nazwał Prawo przekleństwem!

1 List Do Koryntian 15: (56) A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon;

List Do Galacjan 3: (10) Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. (11) A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. (12) Zakon zaś nie jest z wiary, ale: Kto go wypełni, przezeń żyć będzie. (13) Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,

 

Czyli Bóg jako Chrystus jest dobry ale Prawo dane przez Boga jest złe ?

 

Ponadto Paweł znosi wszelką cielesność i narodowość

List do Kolosan 3: (11) W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich.

 

List Do Galacjan 3:

(22) Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Isusa Chrystusa tym, którzy wierzą.

(23) Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. (24) Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. (25) A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika.

(26) Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Isusa Chrystusa.

(27) Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa.

(28) Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Isusie Chrystusie.

(29) A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy.

 

Nie wiem skąd Paweł wziął ten cytat, najwyraźniej uznał swoich czytelników za kompletnych idiotów bądź ignorantów wiedząc że nie sprawdzą tych wersetów.

Na dodatek dzięki wierze w jakieś przekonania w tym wypadku że Chrystus Pawła jest twoim panem to stajesz się automatycznie dzieckiem bożym a Abraham staje się twoim praprzodkiem.

Ta doktryna nie znana Isusowi,  apostołom czy prorokom eliminuje zupełnie naród Wybrany 12 plemion Izraela ponieważ według Pawła w tych listach stajesz się Izraelitą ze względu na wiarę w to że wyznajesz Chrystusa Pawła.

A więc Paweł stworzył religię opartą na wierze, w ten sposób nie ma znaczenia twoje pochodzenie czy postępowanie, ważne że wierzysz i dajesz na tacę.

Żeby było śmieszniej w liście do Rzymian Paweł raptem uznaje Izrael jako ”Żydów” czyli zlepek Edomitów i Judejczyków oraz Chazarów

 

List Do Rzymian 11:

(13) Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię: Skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję;

(14) Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich.

(15) Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych?

(16) A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie.

(17) Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego,

(18) To nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie.

(19) Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony.

(20) Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze; wzbijaj się w pychę, ale się strzeż.

(21) Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędził też ciebie.

(22) Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty.

(23) Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie.

(24) Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą.

(25) A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą,

(26) I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba.

(27) A to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich.

(28) Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców.

(29) Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.

(30) Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa

(31) Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili.

(32) Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować.

(33) O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!

 

Ten fragment jest esencją ruchu Syjonistycznego oraz ekumenicznego Chrześcijaństwa.

Niestety albo stety wysłannikiem do pogan był Piotr wysłany przez samego Chrystusa, w jakim więc celu poszedł tam Paweł ?

Nie mogli uzgodnić współpracy ?

Chociaż…. jak ktoś ktoś cię nazywa kłamcą to jak można z takim pracować ?

 

Paweł jednak wzniósł podział na narody podobnie jak to czynią religie.

Poprzez Islam czyli religie wiele ludów Afryki czy Bliskiego Wschodu stało się Arabami. Niektórzy zachowali odrębność ale większość zmieszała się z Arabami….

A Paweł jak najbardziej popiera to że wyrzec się swej narodowości na rzecz religii czyli inaczej mówiąc nie jesteś narodowości ”X”  a jesteś Buddystą, Muzułmaninem, Chrześcijaninem itd.

Paweł zniekształcił także cel przyjścia Chrystusa na ziemię, według Pawła Chrystus oddał życie za całą ludzkość aby mogła pójść do nieba albo do piekła…

Natomiast celem Isusa było wyzwolenie najpierw zaginionych 12 plemion a następnie całej ludzkość z rąk… diabła.

Celem Pawła było więc całkowite wypaczenie proroctw, misji oraz nauk Isusa.

On z Króla zrobił Boga natomiast z Boga zrobił element zbędny

Bóg ? A był taki okrutny jaszczur

Jezus ? Aaa to jest nasz Pan, nasz Bóg

 

Niestety zarówno Paweł jak i religie nie nawołują żeby wprowadzić Prawo Boże, w zamian wprowadza się degrengoladę…..

 

 

2 Księga Barucha 15:

(1) I odpowiedział mi Pan, mówiąc do mnie: „Słusznie zdumiewasz się nad odejściem człowieka, ale osądziłeś nieprawidłowo odnoście nieszczęść, które spotkają tych, którzy grzeszą. (2) A jeśli chodzi o to, co powiedziałeś, że sprawiedliwi zostaną zabrani, a bezbożni mają powodzenie, (3) Odnośnie tego, co powiedziałeś, że „Człowiek nie zna Twego sądu” (4) Dlatego teraz słuchajcie Mnie, a ja będę mówił do was; bądźcie uważani i słuchajcie, a ja sprawię, że usłyszycie Moje słowa.

(5) To prawda, że człowiek nie zrozumiałby Mojego sądu, gdyby nie otrzymałby Prawa i gdybym nie pouczyłbym go w zrozumieniu.

(6) Ale teraz, ponieważ zgrzeszył, mając zrozumienie, będzie ukarany, ponieważ ma zrozumienie. (7) W odniesieniu do sprawiedliwych, o których powiedziałeś, że świat zaczął się dla nich, tak, ten, (świat) który nadejdzie jest z ich powodu. (8) Albowiem ten świat jest dla nich walką i trudem wielkim, ale nadchodzący świat, będzie koroną połączoną z wielkim blaskiem.

 

No właśnie gdyby człowiek nie otrzymałby Zakonu,
Nie ma Prawa nie ma dobra ani zła, nie ma dnia ani nocy, męskości czy kobiecości wszystko jest losowe jak kto chce. Ponadto prawo uczy nas co wolno robić a co nie, czyli niweluje grzech
A Paweł twierdzi u Rzymian że Prawo jest źródłem grzechy ale teraz nastąpiła nowa cywilizacja miłości….

Praktycznie cały NT i ST kręci się wokół tego samego cały czas te same ”koncepcje”
Prawo, Królestwo Boże oraz Zjednoczenie 12 Plemion
Dziecinnie proste a jednak większość na pytanie czym jest Ewangelia… można usłyszeć tysiące sprzecznych ze sobą odpowiedzi.

 

2 Ks. Barucha tłumaczy wiele rzeczy podobnie 2 Henocha czy Ezdrasza i co najlepsze uzupełniają się..

Pawła listy się nie uzupełniają i każdy głosi co innego, negował jednak wszystko co ważne dzieląc przy tym ludzi na duchowyc i cielesnych. Ten ”człowiek” jest w stanie usprawiedliwić i udowodnić niemalże wszystko. Każde przestępstwo usprawiedliwione bo wystarczy wierzyć w coś albo nie wierzyć.

Co z tego że tego pokroju jednostki plączą się w zeznaniach i sobie zaprzeczają a ich argumentacje są pokazem głupoty. Oni o tym wiedzą ale ludzie nie wiedzą.

Gdyby Paweł napisał że łaską jest dar życia jego świecie i gwarancją naszej szczęśliwości jest opamiętanie się i cieżka praca nad osobowością czyli szczere pokazanie że dążymy do prawdy, sprawiedliwości, prawa. Że musimy sami pokazać Stwórcy iż szukamy jego słów i jego Królestwa wytrzymująć wszelkie próby

Ale nie łaska w wykonaniu Pawła prezentuje się w ten sposób:

Jest przestępca wojenny i zamiast dostać dożywocie zostaje uwolniony bo przyznał się do winy i powiedział jak to wszystkich kocha szanuje i wielbi swego pana. Puste deklaracje wiary a masy dają się na to nabierać…
Według Pawła i jego kompanów pójdziemy do nieba dzieki religiom, Paweł załorzył religię i dlatego wymagał posłuszeństwa i śmiesznych rytuałów jako akt wtajemniczenia do wyższego stanu świadomości

 

Księga Zachariasza 7:
(7) Czy nie znacie słów, które Pan mówił do was przez dawnych proroków, gdy Jeruzalem było jeszcze zamieszkane i zażywało spokoju wraz ze swoimi okolicznymi miastami, gdy zamieszkane były jeszcze Negeb i Szefela?
(8) Wtedy doszło Zachariasza słowo Pana tej treści: (9) Tak mówi Pan Zastępów: Wydawajcie sprawiedliwe wyroki i świadczcie sobie nawzajem miłość i miłosierdzie
(10) Nie uciskajcie wdów i sierot, przychodniów i ubogich, i nie zamyślajcie w swych sercach nic złego jedni przeciwko drugim.
(11) Lecz oni nie chcieli usłuchać, odwrócili się do mnie plecami i zatkali uszy, aby nie słyszeć.
(12) Zatwardzili swoje serca jak diament, aby nie musieć słuchać zakonu i słów, które Pan Zastępów posyłał do nich przez swego Ducha za pośrednictwem dawnych proroków. Dlatego Pan Zastępów wybuchnął wielkim gniewem.

(13) Stało się więc tak, jak On wołał, a oni nie słuchali, tak też, gdy oni będą wołać, Ja ich nie wysłucham – mówi Pan Zastępów.

(14) I rozrzuciłem ich huraganem pomiędzy wszystkie narody, których nie znali, a pozostała po nich ziemia spustoszona, tak że nikt tamtędy nie przechodził. A tak przepiękny kraj zamienili w pustynię.

 

Paweł więc celowo bredził że Bóg specjalnie zatwardził ”Izraelitom” serca to Izraelici zatwardzili serca i porzucili Przykazania, podobnie Paweł…
Znowu wrogowie Boga cytują wybiórczo wedle własnej wizji….


 

 

Mam dobre wieści, jest nieco filmów na YT i ludzi, którzy odrzucają Pawła i jego nauki wobec zakonu. Saul widział jakieś światło, podobnie inni pseudo-prorocy.

[[https://www.youtube.com/watch?v=3DY-t_Fwxv0]]
[[https://youtu.be/5kLcPkcTzss]]
[[https://youtu.be/OmkwcGAt3XQ]]
[[https://www.youtube.com/watch?v=SA2GCIgAp_I]]
[[https://youtu.be/KC25O5LAKTU]]

Dla znających język angielski z napisami…

Oczywiście nie chodzi o odrzucanie Pawła czy przyjmowanie Pawła, celem jest odrzucenie trucizny.

Jestem w szoku, nie sądziłem że znajdzie się więcej niż 1 Rosjanim czy Usa-ńczyk widzący kolosalne róznice pomiędzy Pawłościaństwem a naukami Chrystusa.
Proroctwa Daniela, powoli jednak się wypełniają iż… wiedza się powiększy

Coraz więcej ludzi dostrzega że Paweł… był sabotarzystą i jego celem było rozwalenie Chrześcijaństwa od środka ponieważ był wilkiem w obcej skórze, antychrystem (przeciwnikiem Mesjasza).

Łukasz mieszał kłamstwa z prawdą, może rzeczywiście prawie wszyscy chcieli w końcu pozbyć się tego bezbożnika, więc Saul opracował nowy plan – zabicie Piotra w Rzymie lub cuś w ten deseń.

Jakub, Piotr i Jan jawnie sprzeciwili się naukom Saula. Jakub brat pański wyśmiewał autora listu do Galacjan nazywając go ”pustym człowiekiem”. Wyznawcy Pawła się więc puści, brak im wiedzy na temat Boga i Jego Praw.

2 List Piotra krytykuje oszustów takich jak Paweł, dlatego dopisano do tego listu dwa wersety podobnie w 1 Liście Jana sfałszowano 5:7, tak samo u Mateusza dopisano na końcu fragment o trójcy. Tego typu błędy były tworzone przez póżniejszych chwastów.

Saul nauczał że łaska, miłość jest Ewangelią, zaś apostołowie nauczali że Królestwo jest Ewangelią,

1 List Do Koryntian 3:(10) Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy <strong>założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje.

 

A Chrystus mówił że jego nauki są fundamentem…

List Do Efezjan 1:(5) Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Isusa Chrystusa według upodobania woli swojej,

 

A Chrystus nauczał że musimy narodzić się na nowo.. na dodatek
Ewangelia Jana 15:(1) Ja <strong>jestem prawdziwym krzewem</strong> winnym, a <strong>Ojciec mój</strong> jest winogrodnikiem.
(2) Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, <strong>odcina</strong>, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc.

2 List Do Tymoteusza 1:(11) Dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem, i <strong>nauczycielem</strong>;

A Isus mówił żeby nie tylko jeden jest nauczycielem, On Sam… nie Paweł

Pawcio wmawiał że jego nowe imię znaczy ”mały, najmniejszy” w domyśle z apostołów
https://pl.wiktionary.org/wiki/pauxillus
Bardziej prawdopodobne że wziął sobie imię od niejakiego Sergiusza Pawła lub Apolla (A-Polos).

Listy Pawła i jego uczniów skutecznie zniekształciły przesłanie Chrystusa, podnosząc rękę na słowo Boga promując anomię czyli bezprawie. Wedle tego właśnie prawa byli i będą osądzone wszystkie wieprze.

Niestety wiele osób odrzucających Pawła, nadal nie odrzuca jego dogmatów lub brnie za daleko widząc palce Sawła w całym NT lub ST. No tak, jeśli czegoś nie rozumiemy to na pewno zafałszował nam Paweł…

Niektórzy z powodu faryzeizmu Pawła tracą całkowicie wiarę a demony mocno karmią się złymi emocjami, tymi którzy mówią że nienawidzą tego świata, umarli dla tego świata, wszystko jest szatańskie itd….

 

Aktualizacja z 28:08.2018

Chrześcijaństwo jest rzeczywiście fałszywą religia

Wcześniej sądziłem że Paweł przedstawia jedynie retorytę wojenną nie wiadomo do kogo i do czego (taka prowokacja), teraz odnoszę wrażenie jakby namawiał do wzięcia udziału w bitwie pod Harmageddonem

Efezjan 6:(10) W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego.
(11) Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi.
(12) Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebiańskich.
(13) Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się.

Efezjan 3:
(9) I abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył,

(10) Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebiańskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą,
(11) Według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Isusie, Panu naszym,
(12) W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego.

(13) Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza.

(14) Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem,

(15) Od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię,

(16) By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku,

(17) Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości,

(18) Zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość,

(19) I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.

U diabła wszystko jest wspak i tam Chrystus oznacza tytuł wybrańca Fosfora czyli niosącego światło wiedzy dla Illuminatów czyli oświeconych
A Paweł tutaj daje retorykę wojenną i pozornie sobie zaprzecza,
Efezjanom nakazuje walczyć z nadziemskimi władzami tymczasem Rzymianom nakazuje się poddać woli władzom
Rzym 13:
(1) Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione.
(2) Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają.

Mnie ten werset z Efezjan przypomina to:
Ap 12:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,
(8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.
(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Tak jakby Szaul dawał aniołom zbuntowanym i im dzieciom nadzieję że jednak dadzą radę wygrać z Bogiem którego określają jako diabeł, nikczemnik, pustynny jaszczur który nie istnieje,
Po prostu sataniści nauczają że chcą się uwolnić z tego świata:
Gal 5:(13) Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości.

Tak że Lucyfer głosił postulat wyzwolenia się człowieka spod władzy złego demiurga czyli Boga, niczym Prometeusz
To jest wszystko dobrze przemyślane, wybielają się i ukazując nieco prawdy i zwalając winę na Boga

Pawła można obalić kilkoma wersetami,
1 Tm 1:(2) Do Tymoteusza, prawowitego syna w wierze: Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Isusa, Pana naszego.
(3) Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my
(4) I nie zajmowali się baśniami i nie kończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary.

Tak więc dla Pawła prowadzonego przez Ducha Bożego Prawo to były bajki…
Jak dla mnie cały ten projekt Pawła można porównać do zabawy w dobrego i złego policjanta, Paweł pozornie atakował siły diabelskie i podawał dużo prawdy
W rzeczywistości działał niczym klasyczny agent który po nabraniu zaufania poprzez czynienie cudów itd forsował takie same diabelstwo pod inną nazwą tzw Charyzmaty, Prawo Łaski
Żeby było śmieszniej:
Efezjan 4:(28) Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu.

Jak to, przecież to Prawo nie obowiązuje ?
Pwt 5:(19) Nie kradnij.

A kto wcześniej napisał to!
Efezjan 2:(8) Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; (9) Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

(10) Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Isusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. (11) Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na ciele, (12) Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. (13) Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Isusie bliscy przez krew Chrystusową. (14) Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni,

(15) On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka (16) I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń;

On i jego kolega wskazywali także na obecność aniołów podczas zgromadzeń:

Hbr 13:(2) Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli.

http://davidicke.pl/forum/tlumacz-biblijny-mauro-biglino-bogowie-w-biblii-t14657.html
Wiem że ten ”eksport” masakrował zmasakrowany przekład ale….

 

Jeszcze jedna hipoteza dwóch z jednego….

1 Mojżeszowa 3:15 ”I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem;  jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.”

 

 

 

6 comments

 1. Paweł mówi ze nie ma mężczyzny ni kobiety …
  Typowa ohyda gender

  Paweł -schizofrenik z rozdwojeniem jaźni. ..opetaniec? ? A może ktoś większy? ? lub był to „projekt Paweł ”

  Cokolwieg to nie było jest kontratakiem Smoka na Prawdziwą Ewangelię.

  Polubione przez 1 osoba

 2. Dokładnie.

  Proroctwo Joela wykorzystali do swoich niecnych celów by wypromować demonizm ubrany w wole Boga jako te Dary Ducha o których się nasluchalem podczas pobytu u ŚJ ( do 15 roku życia )

  Jedyne co było dobre z tego przeżycia to czytanie Bibli od małego chociaż listów Pawła nie znosiłem a przez to całego NT prócz Objawienia może. .

  Ewangelia Essnczykow także mówi o wpuszczaniu aniolow podczas postu w celu uleczeniu duszy i ciała … Ja uważam że jak poszcze to by pokazać Bogu ze robie to dla Niego i dla Niego powstrzymuje się od jedzenia bo skoro niejednokrotnie Bóg nawoływał do postu Swój Lud to czynić to należy. .

  Joel 2 :

  (12) Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu!
  (13) Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania!

  Polubienie

  • Proroctwa Joela definitywnie odnoszą się do czasów końca
   Joela 2(15) Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie!

   (16) Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta! Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty!

   (17) Niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego! Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów: Gdzie jest ich Bóg?
   (18) Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem.

   Trzeba przeczytać całość żeby zrozumieć że kolejny raz zesłanie Ducha Bożego według Łukasza to bzdura.

   (25) I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem.
   (26) Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się, i wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga, który dokonał u was cudów, i mój lud nigdy nie zazna wstydu.
   (27) I poznacie, że Ja jestem wśród Izraela i że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego; i lud mój nigdy nie zazna wstydu.

   (28) A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia.
   (29) Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha.
   (30) I ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu.
   (31) Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana.
   (32) I to się spełni, [że] każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego będzie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie zbawiony każdy, tak jak to Pan zapowiedział, i ci, których powołał Pan a którym głoszono dobrą nowinę.

   A Łukasz uznał że po rezurekcji Chrustusa apostołowie dostali ponownie dary jakie opisywał kolega Paweł.
   Według Joela wynika wprost że Bóg zgromadzi swój lud, uświęci swoje imię na Syjonie, wykorzeni wrogów a potem ”wyleje na lud boży swego ducha” podejrzewam że ma to związek z włożeniem nowych serc.
   Nie ma jednak mowy żeby jacyś ludzie teraz mieliby dostać te mocy, tylko apostołowie

   Oraz najważniejsze
   Joela 3
   (5) I to się spełni, [że] każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego będzie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie zbawiony każdy, tak jak to Pan zapowiedział, i ci, których powołał Pan a którym głoszono dobrą nowinę.

   (6) Bo oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los Judy i Jeruzalemu,
   (7) Zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata, i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj.

   A ci dwaj uznali że każdy kto zawsze wzywał imienia wołał ”Panie, Panie” będzie zbawiony
   Joel wskazuje że kiedy Bóg odbije Syjon wtedy każdy kto będzie wzywał Boga i będzie słuchał jego głosu… będzie zbawiony
   Olbrzymia różnica pomiędzy Joelem a Pawłem

   Jednak Księga Joela jest bardzo ważna i nie sądziłem że będzie ona zawierała w tak przejrzysty sposób plany Boże.
   W przeciwieństwie do ”czytanie z dziejów apostolskich, czytanie z listu świętego pawła do koryntian” i cały KRK się głównie na tej części opiera…
   Ten ”człowiek” sam się skompromitował i najwyraźniej celowo pominął najważniejszą treść

   (16) Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela:
   (17) I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, A starcy wasi śnić będą sny;

   On uznał te świadectwa opętania (podejrzewam że cała ta historyjka to sprytne pomieszanie prawdy z kłamstwami) są znakami czasów ostatecznych już teraz i w dodatku neguje 12 plemion Izraela
   Innym razem w wyniku swoich dogłębnych badań pisząc swoją ewangelię w Sandzajowym stylu (nie podał źródła natchnienia tak jak by on sam na to wpadł lecz Mateusz go skompromitował) nagle uznaje obietnicę daną ludowi Bożemu

   Łukasza 1:
   (67) A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy:
   (68) Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia,
   (69) I wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego,
   (70) Jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich,
   (71) Wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,
   (72) Litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje
   (73) I na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam,
   (74) Wybawionym z ręki wrogów bez bojaźni służyć mu
   (75) W świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze.
   (76) A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi jego,
   (77) Aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich,
   (78) Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości,
   (79) By objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju.
   (80) A dziecię rosło i wzmacniało się na duchu, przebywając na pustkowiu, aż do dnia wystąpienia przed Izraelem.

   Czyli w tamtym czasie oczekiwano wyzwolenia Judy z rąk Rzymu i Edomu lecz większośc proroctw które były znane zostały źle interpretowane albo całkiem niezrozumiane, nic dziwnego.
   Łukasz i Paweł jeszcze bardziej to wszystko zniekształcili bo raz uznają Izrael a innym raz Izrael jest ale jako Chrześcijanie na podstawie wiary…
   Czyli są stwórcami religii
   Jak wiemy Islam wynarodowił wiele ludów Afryki i Bliskiego Wschodu… rdzenni stali się arabami na podstawie wiary.

   Kościoły uciekają od pism prorockich a Objawienie woleli palić na stosie gdyż zostali zaprogramowani na rzekomy koniec świata pojęcia Armageddon czy Apokalipsa otrzymały niesłusznie negatywne znaczenie.

   Miałem naskobrać coś o tym rzekomo esseńskim czyś ale zrobie chyba krótki materiał.

   Polubienie

 3. Zgadzam się w 100%

  Juz od jakiegoś czasu czytam Joela i widzę tam dokładny opis czasów ostatecznych a bitwa Narodów tam opisana przewija się przez całą Biblię z Objawieniem włącznie

  Księga Zachariasza także zawiera opis tego co się wydarzy na końcu dni ale proroctwo nie jest tak jasne w zrozumieniu jak w przypadku Joela

  Zachariasz 4

  1) Anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak budzi się kogoś ze snu,
  (2) I zapytał mnie; Co widzisz? A ja odpowiedziałem; Widzę, oto jest świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza. Na niej jest siedem lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po siedem knotów.
  (3) Dwa drzewa oliwne stoją obok niego, jedno z prawej strony czaszy, a drugie z jej lewej strony.
  (4) Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną: Co to oznacza, mój panie?
  (5) Anioł, który rozmawiał ze mną, tak odpowiedział: Czy nie wiesz, co to oznacza? Ja odpowiedziałem: Nie, mój panie!
  (6) Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: Takie jest słowo Pana do Zorobabela: Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów.
  (7) Kim ty jesteś, wysoka góro? Wobec Zorobabela staniesz się równiną! On położy kamień na szczycie wśród okrzyków: Cudny, cudny!
  (8) I doszło mnie Słowo Pana tej treści:
  (9) Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek i jego ręce wykończą go, i poznacie, że Pan Zastępów posłał mnie do was.
  (10) Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Te siedem lamp – to oczy Pana; one to przepatrują całą ziemię.
  (11) Wtedy odezwałem się i zapytałem go: Co oznaczają te dwa drzewa oliwne po prawej i lewej stronie świecznika?
  (12) I powtórnie odezwałem się, i zapytałem go: Co oznaczają te dwie gałązki drzew oliwnych, które dwiema złotymi rurkami wypuszczają z siebie oliwę do złotych lamp?
  (13) Wtedy on odpowiedział mi: Czy nie wiesz, co one oznaczają? I odpowiedziałem: Nie, mój panie!
  (14) A on odrzekł: To są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem całej ziemi.

  Objawienie 11

  3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
  (4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi.

  Myślę ze ksiega Zachariasza skrywa wiele ważnych informacji łącznie z ty ze sam Bóg zstąpi na Syjon !!

  Zachariasz 14:

  3) I wyruszy Pan i będzie walczył z tymi poganami, tak jak walczył w dniu wojny.
  (4) I jego stopy staną w tym dniu na Górze Oliwnej, która jest naprzeciwko Jeruzalemu na wschodzie, a Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry pochyli się na północ, a druga połowa na południe.
  (5) Dolina moich gór będzie zamknięta a dolina gór zostanie złączona z Jasodem i będzie zablokowana tak, jak była zablokowana w dniach trzęsienia ziemi w dniach trzęsienia ziemi w czasach Uzjasza, króla Judy. I przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci.

  Bardzo ważna ksiega ale dopiero Objawienie pomaga doglebniej zrozumieć Wielki Plan Boży, myślę że dopiero jak Isus umarł i zmartwychwstał Bóg bardziej odkrył Go (Plan) przed Nami bo wcześniej nikt nie pojmował proroctw ,nawet Smok który myślał że zjednoczenie 12 plemion odbędzie się podczas pobytu Isusa na Ziemi .
  Objawienie jest ostatnim proroctwem do którego każdy ma dostęp -wystarczy chciec- Smok nie może usunąć ani schować nigdzie tej księgi -Bóg na to nie pozwolił i nie pozwoli ,dlatego zniechęca się ludzi a wersety z tej księgi są często cytowane i ośmieszane oraz wplatane w różne fałszywe proroctwa które sami tworzą juz nie mówiąc o filmach Hoolywoodu które także wykorzystują wersety do swoich pioracych mózgi filmów.

  Największym kłamstwem (obok innych ich klamstw) jest wmowienie Nam ze księgi prorockie są wypełnione a przecież TO NIE PRAWDA.

  Polubione przez 1 osoba

 4. Mamy jednak w tych wielu wersetach potwierdzenie że tajemnica Boża była znana, bałwochwalstwo także było znane jako złe
  Nawet Łukasz czarownik to wiedział, podał nawet proroctwo o zniszczeniu Jerozolimy przed wydarzeniem.
  Łk 1
  (31) I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Isus.
  (32) Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida.
  (33) I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca.

  (67) A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy:
  (68) Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia, (69) I wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego,

  (70) Jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich,
  (71) Wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,
  (72) Litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje
  (73) I na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam,
  (74) Wybawionym z ręki wrogów bez bojaźni służyć mu

  (75) W świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze.
  (76) A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi jego,
  (77) Aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich,
  (78) Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości,

  Nawet apostołowie nie napisali tego wprost a skąd taki poganin Łukasz o tym wiedział ?
  To jak Paweł nie wiedział a on wiedział ?

  Spodziewano się wyzwolenia z rąk oprawców czyli proroctwa były znane

  Co do Kabały, to nie Judejczycy wynieśli satanizm z Babilonu a Edomici wynieśli Kabałę z Babilonu czy raczej spisali Amoraici Talmud kilka wieków później
  Oczywiście za czasów Heroda istniał Talmud czy Kabała w tradycji oralnej. Zohar czy Talmud Babiloński (jest jeszcze Jerozolimski sporo dłuższy) w wersji pisemnej to nic…
  Prawdziwą kabałę czy inne formy okultyzmu znają upadli aniołowie…

  Ilu jednak mówi że komunikuje się z samym Bogiem o Bogu więdzac niewiele
  Dlaczego zawodowi eksperci od spraw boskich nie informują nas o planach Boga i upadłych.
  Najwyżej straszą nas listami Pawła czy rzekomym końcem świata

  W kwestii Charyzmatów, wielu ucieka od takiego ducha z którego emanuje diabelska moc
  A specialiści chrześcijańscy straszą nas końcem świata i antychrystem,
  Co ciekawe nie katolicy są bardziej narażeni na ten rodzaj opętania, z powodu listów Pawła…
  Katolicy mają zamiast tego parodię….
  Zamiast Lewitów… Księża
  Zamiast świątyni… ościoły
  Zamiast sabatu… uczesnistwo w mszy (wszy
  Zamiast manny opłatek
  ZZamiast ofiary całopalnej codzienne kryżowanie
  Zamiast arcykapłana… papież

  Paweł natomiast opracował doktrynę zarówno Syjonizmu czyli Żydów jak i Chrześcijan czyli pogan
  Dlatego poszedł do ludzi którzy nie znali Prawa czyli do pogan,
  Oczywiścię wątpie że biografia Pawła i jego kolegów została spisana tak spontanicznie na kolanie,
  Jeśli najpierw istniało ”proroctwo” Łukasza a później zrównano miasto z ziemią….
  Łukasz owszem mówił między wierszami dużo prawdy głównie z Mateusza czy korygował Marka aby zyskać zaufanie

  To jest typowa nauka oparta na listach Szaula – porwanie do nieba całego kościoła, no ale według Prawa porwanie było zabronione…
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Porwanie_Ko%C5%9Bcio%C5%82a
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyspensacjonalizm
  Dyspensa, to mnie się z odwołaniem kogoś kojarzy
  No tak… odwołaniem nacji czyli narodów
  A według Szaula tylko synagoga szatana miała przywileje, reszta to.. czasami wspominano o Jafecie lecz teraz wprost się mówi że reszta to poganie (Kościół)
  Ale proroctwa oraz NT znał doskonale, jak dla mnie ta bajka o nawróconym faryzeuszu została wymyślona aby wyjaśnić skąd Szaul znał Septuaginte, no przecież aby manipulować tekstem trzeba go nieco poznać…

  Zarówno Szaul jak i Łukasz skutecznie mieszali prawdy z kłamstwami czego przykładem jest zachęcanie do poddania się woli ”niewidzialnych bytów astralnych” tak zwane dobre demony 🙂
  Kto wie w jaki sposób ci ”panowie” umarli i czy w ogóle umarli…

  Jeszcze jedno, przecież czołowy propagator uniwersalnej miłości nalegał by dawać sygnały wskak czyli od tyłu
  Wiele okultystycznych dzieł z wyższej półki (wyższych poziomach wtajemniczenia) przekazuje dwie albo trzy doktryny
  – dla gojów
  – dla jelit

  Listy Pawła emanują wysoką inteligencją i tam są zwarte wielostopniowe pomieszania prawdy z kłamstwami
  Taki Paweł chwaląc zmartwychwstałego Chrystusa mógł dla wtajemniczonych wychwalać Bestie
  Ale czasem musiał napisać coś wprost tak jak z tym przekleństwem zakonu
  Zresztą Szaul nie był za Królestwem Bożym ale za dostępem do nieba, opracował doktrynę Chrześcijaństwa, Judaizmu i Islamu czy raczej nadał temu twarz kierując uwagę na Chrystusa jako Boga, genialne

  Z racji ważności prawa nie ma sensu wchodzić w chrześcijaństwo czy jakąkolwiek religię ludzką
  A Szaul nauczał wręcz odwrotnie że Boga znajdziemy w religiach i wszystkie władze są obrazem Boga a Prawo zostało anulowane
  Przecież anulowanie Prawa przez Boga równa się z przyznaniem diabłu racji że Bóg się pomylił

  A, ostatnio dość głośno się mówi o tym co się działo w Irlandii
  https://wiadomosci.onet.pl/swiat/papiez-w-irlandii-podzielam-oburzenie-z-powodu-pedofilii/k3s86pw
  To jest jedna z tych osób która ostro podnosi mi ciśnienie, niewiele takich osób jest..
  Coś najwyraźniej ruszyło i chce się przed nami to ukryć i/albo sprowadzić na niewłaściwy tor

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.