4 Księga Henocha (4 Hen)


 

 

4 Księga Henocha 

(określana też jako „Czwarta Księga Proroka Henocha„)

 

To jest kolejna książka Neo-apokryficzna. Ponownie próbowałem wyeliminować politeistyczne odniesienia. Robię to, aby przedstawić jaśniejszy sens tekstu. To nie jest etiopska Księga Enocha, ani słowiańska II Enocha , ani żadna inna Księga Henocha, którą znamy. Dlatego nazwałem ten tekst jako IV Enoch . Interesujące jest również to, że siedem archaniołów wymienionych w tym tekście odpowiada liście archaniołów w rozdziałach 1 i 20 Missaticum Biblia . Jedyną różnicą jest to, że Phanuel jest używany w MB, a Remiel jest używany w tym tekście. Jednak Remiel i Phanuel mogą być tym samym archaniołem. Zauważyłem inne podobieństwa między tymi dwoma, ale są zbyt liczne, by je wziąć pod uwagę. Niedawny fragment zamieszczony na tej stronie zatytułowany RACHUNEK ENOCHa mógł mieć wspólne pochodzenie wraz z tym tekstem. Nie mogę ręczyć za autentyczność tego dokumentu ani żadnego neo-apokryficznego tekstu, który nie ma rękopisu, aby go poprzeć. Podobno ta książka została pierwotnie przetłumaczona przez Johna W. Bryant’a. Skąd wziął ten tekst, jest poza moją wiedzą. http://rejectedscriptures.weebly.com/uploads/4/0/9/5/4095914/4_enoch.pdf

Rozdział 1 (4 Hen 1)

(1) To Księga Henocha, to, co widział, słyszał i czego się nauczył, które zostały mu objawione od Boga niebiańskiego.

(2) Ja, Henoch, zostałem powołany przez Boga do ich posługi, gdy miałem sześćdziesiąt pięć lat. W tym czasie, gdy podróżowałem, przemówił do mnie głos, instruujący mnie, abym głosił zasady Prawdy na całym świecie śmiertelników.

(3) Nie chciałem głosić, ponieważ nie umiałem dobrze mówić i nie miałem powodu sądzić, że inni mnie posłuchają, ale głos poinstruował mnie, aby namaścić oczy mokrą gliną, a kiedy to zrobiłem, Mogłem zajrzeć do królestwa duchowego.

(4) Dostrzegłem Rzeczywistość leżącą u podstaw tego stworzenia i zobaczyłem, że zasady, których nauczyli mnie moi rodzice, wywodzą się z Prawdy.

(5) I radował się w Panu ” słowem s i w obietnice, że otrzymałem od życia wiecznego przez zasługi Mesjasza, którzy schodzą do śmiertelnego samolotem z sferze duchowej.

(6) Te rzeczy zostały mi pokazane przez posłańców Boga; byli moimi nauczycielami, odsłaniając mi naturę ludzkości i Plan Odkupienia, który Bóg przygotował na ratunek śmiertelnikom z ciemności, do których zniewolili się z powodu złudzeń, w które wierzą.

(7) Od aniołów dowiedziałem się, że nadejdzie czas, kiedy wszystkie duchy, które oczekują śmierci na ziemi, będą się rodzić.

(8) Wtedy ziemia zostanie otoczona Ogniem, topiąc się jak plaster miodu umieszczony w płomieniu. Całe stworzenie fizyczne zostanie zniszczone, ale to, co jest dobre i pełne Światła, zostanie później odnowione.

(9) Powstaną nowe planety i nowa ziemia, na której ci, którzy skoncentrowani są na przyzwoitości, będą mieszkać na zawsze z Aniołem Pokoju.

(10) Wybrani zostaną zachowani dzięki łasce Syna Bożego; będą mieszkać wśród Boga, wypełnieni Światłem Boga, i będą szczęśliwi i błogosławieni na zawsze.

(11) Przed tym czasem Syn Boży zstąpi wraz z mnóstwem swoich świętych, aby rządzić ludzkością, niszcząc to, co ciemności, aby mieszkańcy ziemi mogli cieszyć się epoką Światła przez tysiąc lat.

(12) Wtedy iluzje ciemności znikną przed Światłem Prawdy. Szatan zostanie związany, ponieważ nie będą już mieli mocy oszukiwać śmiertelne umysły.

(13) Znajomość Prawdy obejmie ziemię, a ciemność zniknie do końca czasów.

(14) Ci, którzy mieszkają w sferze niebieskiej, znają Prawdę. Przed nimi rozpościera się rzeczywistość; mogą patrzeć na niebiańskie płaszczyzny, które są nad nimi, i płaszczyzny fizyczne, które są pod nimi, dostrzegając realia egzystencji, ponieważ Prawda nieustannie je obmywa, gdy fale morza obmywają piaski na brzegu .

(15) Wiedzą, że to, co się wydaje, nie jest tym, czym jest, ponieważ postrzegają Rzeczywistość ukrytą przed śmiertelnymi umysłami przez mgły ciemności.

(16) Całe stworzenie działa zgodnie z Prawem, ponieważ Prawo jest esencją Boga; to jest Wielki Bóg Wszystkich Innych Bogów.

(17) Światło i ciemność współdziałają w Prawie, a dzięki mocy Prawa dzieci Boże zostają wzbudzone do Życia Wiecznego lub, jeśli odrzucą środki zbawienia, gdy wyraźnie je zobaczą, zanurzą się w Wieczności ciemność tą samą mocą Prawa.

(18) Naturą śmiertelników jest niecierpliwość. Nie będą postępować zgodnie z naukami Pana , ponieważ nie zawsze mogą zobaczyć rezultaty tych nauk natychmiast zamanifestowanych w ich życiu.

(19) Nie chodzą z Aniołem Pokoju, ponieważ ich umysły są pełne pożądania; nieustannie chcą tego, czego nie mają, a jeśli to uzyskają, pragną czegoś innego.

(20) Nigdy nie mogą poznać prawdziwego szczęścia, ponieważ koncentrują się raczej na tym, czego nie mają, niż na tym, co mają.

(21) Będąc skoncentrowani na pożądaniu, mogą jedynie doświadczać cierpienia, ponieważ pożądanie jest źródłem cierpienia, podobnie jak pokój jest źródłem radości.

(22) Wybrani, którzy podążają Drogą Pana Duchów, nauczyli się żyć w pokoju z Odwiecznym Prawem, Rzeczywistością, Która Jest. Pragną tylko Światła i Prawdy.

(23) Z powodu tego pragnienia muszą cierpieć, ale ich cierpienie pochłania Radość jedności z Boskością. Będą napełnieni Światłem, Radością i Pokojem i odziedziczą ziemię.

(24) Wybrani, którzy podążają Drogą Życia, otrzymają zrozumienie, mądrość i wiedzę; nauczą się prawości i roztropności oraz rozwiną te Boskie atrybuty, które są wspólne Bogu, aby istniały wiecznie, otoczone wszystkim, co dobre.

(25) Światło i ciemność współistnieją w Wiecznej wrogości; ich wojna nigdy się nie kończy. Nawet spośród Boga są tacy, którzy zostali pokonani przez ciemność, buntując się przeciw Drodze, którą powinni kroczyć, aby postępować według własnej woli.

(26) Dwieście serafinów zstąpiło na płaszczyznę fizyczną, gdzie zaimpregnowały śmiertelne kobiety, myśląc w ten sposób o stworzeniu lepszej rasy, która odziedziczy ziemię.

(27) Jest to parodia Boskiego planu, ponieważ serafini nie mogą wytworzyć mocy do tworzenia bogów ze śmiertelnych mężczyzn i kobiet.

(28) Przywódcą tych serafinów był Semyaza . Zwołał ich razem i powiedział do nich: „Nie możemy odnieść sukcesu, dopóki nie pozostaniemy zjednoczeni w naszym celu. Zatem przyłączcie się do mnie i przysięgajcie na Boga Światła i Ciemności, że pozostaniemy zjednoczeni w naszej determinacji do obalenia Planu od Boga, abyśmy mogli rozpocząć lepszy sposób wywyższenia ludzkości.

(29) Przysięgnij, że zrobisz wszystko, co musisz, używając wszelkich dostępnych mocy Światła lub ciemności, aby to osiągnąć. ” Każdy z nich przysięgał w obecności innych na Boga Światła i Ciemności, wiążąc się wieloma przekleństwami, aby zrealizować swój plan.

(30) Zstąpiwszy do śmiertelnego planu w pobliżu góry Armon , serafini ci zaczęli zapładniać kobiety z okolicznego regionu. Dzieci, które urodziły się tym kobietom, wyrosły na gigantów, wysokie na osiem do dziesięciu stóp.

(31) Nie mieli w sobie Światła, bo ich ciała nie były napełnione przez duchy od Boga, ale weszły do ​​nich duchy ciemności. Zepsuły one ludzi, nad którymi rządzili, ucząc ich wszelkiego rodzaju niestosowności, tak że ludzkość zapadała się coraz głębiej w ciemność.

(32) Następnie Archaniołowie Michał, Rafał, Gabriel, Raguel , Uriel , Saraqael i Remiel doradzili się razem i pojawili się przed Bogiem, aby zaapelować w imieniu ludzkości. „Święty Jeden z Niebiańskich Królestw” – wołali – modlitwy waszych dzieci przyszły do ​​nas, błagając, abyśmy wstawiali się u Najwyższego Boga. Ty jesteś Panem panów, Bogiem bogów, Władcą władców.

(33) Twoja moc i Światło są Wieczne, a twoje imię jest uświęcone, promieniując Światłem na zawsze. Zorganizowałeś wszystko, co jest na planie fizycznym i masz nad tym absolutną władzę. Wiesz wszystko i wszystko widzisz; nic nie może być przed tobą ukryte.

(34) Wiesz, co robią serafini i ich dzieci na płaszczyźnie śmiertelnika, jak niszczą ludzkość, ucząc ich wszelkiego rodzaju niestosowności. Ci, którzy kochają Prawdę i ci, którzy są uciskani, nieustannie modlą się do nas o ulgę.

(35) Wiesz wszystko, nawet zanim to się stanie. Wasza wiedza wstępna jest nieskończona. Wiesz, że zarówno ci, którzy żyją, jak i ci, którzy umarli, modlą się o moc serafinów i ich dzieci, aby zostali zniszczeni. Jednak nie dałeś nam żadnych instrukcji; co powinniśmy zrobić, aby zakończyć tę obrzydliwą sytuację? ”

(36) Wtedy Najwyższy Bóg, Wielki i Święty, przemówił do Archaniołów. „Śmiertelny plan zostanie oczyszczony ze wszystkich tych zepsutych” – powiedział. „Zostanie oczyszczony, bo uczynki ciemności same siebie zniszczą, ale my zachowamy tych, którzy są skoncentrowani na tym, aby zaludnić śmiertelny plan i utrwalić tam Święty Zakon Boga.

(37) Serafini myśleli, że mogą stworzyć rasę istot wyższych, ale nie mogą tego zrobić, ponieważ to, co nie jest Światłem, jest ciemnością, a ciemność nie zawiera Życia.

(38) Tylko wieczny plan światła może utrwalić rodzaj Boga; każdy inny plan ma swój początek w ciemności i zawiera nasiona własnego zniszczenia.

(39) „Ci serafini, Semyaza i jego towarzysze, stali się synami zatracenia. Są teraz bogami ciemności i zostaną wygnani do światów ciemności, dopóki nie przestaną istnieć. Wszystko, co nie jest Światłem, skończy się.

(40) Każdy prześladowca zginie z poziomu śmiertelnego. Każda niewłaściwa rzecz sama się zniszczy, ale święci będą żyć wiecznie; ich potomstwo nigdy się nie skończy. Będą żyć na nowej ziemi. „W tym czasie nikt nie zepsuje ziemi.

(41) Będzie pokryta drzewami i roślinnością; nie będzie bezowocnych gruntów. Ziemia stanie się doskonałym ogrodem dla ludzkości, tak jak to było na początku świata fizycznego; każdy, kto na nim żyje, będzie żył w doskonałej harmonii z ziemią, Ojcem Niebieskim i wszystkimi ich świętymi aniołami.

(42) Ziemia zostanie oczyszczona z wszelkiego ucisku, wszelkiej niesprawiedliwości, wszelkiej zbrodni, wszelkiego wyobcowania od Boskich Mocy i wszystkich zanieczyszczeń, które ją obejmują. Wtedy cała ludzkość będzie skoncentrowana na przyzwoitości.

(43) Wszystkie narody będą w pokoju. Ziemia zostanie oczyszczona z wszelkiego zepsucia, każdej zbrodni, wszelkiej kary i wszelkiego cierpienia.

(44) Skarby niebiańskiego królestwa zostaną wylane na ziemię, a cała ludzkość będzie żyła w pokoju i sprawiedliwości na zawsze ”.

(45) Następnie Remiel zapytał Najwyższego Boga: „Kiedy to się stanie?” „Gdy tylko ludzie są gotowi je przyjąć”, brzmiała odpowiedź. „Pod koniec czasu gnoza Prawdy będzie płynęła po ziemi, aż plan niebiański i plan fizyczny staną się jednym. Wtedy wszystko się wydarzy” – oznajmili Święci Prawdy.

(46) Potem Archanioł Michał przyszedł do mnie, gdy medytowałem w moim ogrodzie. Mój umysł napływał do wielkości i błogosławieństwa Pana, Boga Mocy i Pana Pokoju, kiedy zobaczyłem Michała, a on powiedział do mnie: „Henochu, Nauczycielu dobroci, idź do Krainy Armonu , do Semyazy , przywódca serafinów, którzy stali się bogiem ciemności.

(47) Powiedz mu:„ Semyazo , opuściłeś swoje wzniosłe miejsce w królestwie duchowym, aby zapłodnić śmiertelne kobiety i urodzić dzieci wbrew Boskiemu planowi.

(48) Byliście w królestwie duchowym, ale nie zrozumieliście tajemnic, których was tam nauczyli.

(49) Syn Boży narodzi się na tym śmiertelnym planie, ale nie będzie dzieckiem serafina, bo wy nie macie mocy spłodzić Boskiego Syna w śmiertelności.

(50) Ciała, które wytworzyliście, są siedliskiem duchów ciemności, które powodują tylko zniszczenie na ziemi. Będą zniszczone, bo nie ma w nich Światła, a ty odziedziczysz ciemność za swoje ciemne czyny. ”

(51) Zrobiłem tak, jak mi Michael polecił. Udałem się do Krainy Armonu , gdzie znajdowałem się e, i przekazałem wiadomość. Był bardzo zły i kazał swoim synom uwięzić mnie. Oni tak zrobili, a ja byłem trzy dni w więzieniu, ale nadal radowałem się w Bogu całą duszą.

(52) Potem Michał przyszedł do mnie w więzieniu i powiedział do mnie: „Henochu, Nauczycielu Właściwości, jestem twoim aniołem, który stoi przed Panem Duchów.

(53) Królestwo duchowe jest wypełnione aniołami, świętymi i duchami skoncentrowanymi na przyzwoitości. Słuchają modlitw śmiertelników, dodając do waszej wiary, aby wasze umysły mogły się rozszerzać aż do Boga.

(54) Nie jesteście sami, ponieważ praca mieszkańców królestwa duchowego, którzy są oddani wzrostowi Światła i Prawdy, ma pomóc wam powstać i dzielić się wywyższeniem i Światłem, które otrzymali.

(55) „Wy, Enoch, zostaliście powołani przez Boga, aby być Nauczycielem Właściwości, mistrzem duchowym, aby pouczać ludzi na płaszczyźnie śmiertelnej o zasadach, które pozwolą im stać się podobnymi do Boga. Ludzkość w swoim naturalnym stanie jest podlega iluzjom mocy ciemności.

(56) Żyją w wrogości wobec Boga, ponieważ nie znają zasad Prawdy. Nawet gdy próbują czynić dobro, często popełniają zło, ponieważ prawa przyczyny i skutku są przed nimi ukryte przez iluzje o śmiertelnej egzystencji.

(57) Rodzice i przodkowie zostali poinstruowani w Zakonie Starożytnych, a święci aniołowie rozwijają przed tobą Drogę Życia. To, co otrzymałeś, musisz przekazać innym, inaczej nie będzie to dla ciebie wartościowe. „Zabiorę cię z tego więzienia, bo niewolnicy ciemności nie mają nad tobą władzy.

(58) Jesteście powołani do głoszenia Pana ” słowo s całym śmiertelników, dopóki Bóg odbiera cię do Siebie. Idź, Enoch; głosić prawdę.

(59) Nie lękajcie się, co śmiertelnicy mogą wam uczynić, ponieważ triumfujecie dzięki mocy Boga, który was zbawił ”.

(60) Potem Michał wziął mnie za rękę i natychmiast stanęliśmy na wzgórzu, daleko od Krainy Pancernej , gdzie mnie pocałował i odszedł ode mnie. Jego pocałunek napełnił mnie Ogniem, a ja zszedłem ze wzgórza, skupiając się na pragnieniu podzielenia z całą ludzkością Światła, które otrzymałem.

(61) Zostałem zabrany w wizji do krainy Oubelseyael , która znajduje się między Libanos a Seneser . Tam zobaczyłem ciało ludzi zjednoczonych w Prawdziwym Porządku Modlitwy.

(62) Pan stał pośrodku nich, ale go nie widzieli, bo ich twarze były zasłonięte.

(63) Zapytałem świętego anioła, który stał blisko mnie: „Dlaczego twarze ich są zasłonięte, aby nie mogli zobaczyć Pana stojącego pośród nich?”

(64) Anioł odpowiedział: „Ponieważ należą do płaszczyzny fizycznej, ich oczy są zaślepione zasłoną ciemności, aby nie mogli dostrzec Światła, które jest wśród nich.

(65) Tylko wtedy, gdy otrzymają gnozę, która oderwa zasłonę, będą mogli zobaczyć to, co jest prawdziwe. Naucz ich, Henochu; pomóżcie im zerwać zasłonę i wygrzewać się w promieniującym świetle Prawdy. ”

(66) Potem zostałem podniesiony do niebiańskiego planu, gdzie widziałem siedzibę cherubinów. Ściany, dach i podłoga były kryształowe, podobnie jak otoczenie.

(67) Jego dach lśnił ogniem, a płomień płonął wokół jego ścian. Jego wejście było także bramą ognia. Kiedy wszedłem do tego mieszkania, było gorąco jak ogień i zimno jak lód.

(68) Patrząc poza tę siedzibę, zobaczyłem inne mieszkanie, bardziej przestronne niż to. Jego wejście było przede mną otwarte i było otoczone wibrującym płomieniem. Tak wielki był pierwszy pod każdym względem, że niemożliwe jest nawet porównanie tych dwóch.

(69) Ale co mnie zaskoczyło, że doprowadziłem do trzeciego mieszkania, większego niż poprzednie dwa razem. Uważnie przyjrzałem się jej i zobaczyłem w niej świecącą siedzibę mocy. Spod tego miejsca mocy płynęły rzeki płonącego ognia.

(70) Na siedzeniu mocy siedziały dwie promienne Istoty, których szaty były jaśniejsze niż słońce i bielsze niż cokolwiek w stworzeniu.

(71) Otaczali ich uświęceni, którzy zostali zbawieni od wszystkich stworzeń Bożych. Nieustannie wychwalali tych, którzy siedzieli na siedzeniu mocy, skupiając się w swoim promiennym Świetle, ale nie udzielali rad Istotom, które siedziały na siedzeniu Światła, ponieważ nie potrzebowały żadnego.

(72) Stałem w ich obecności, drżąc z powodu ich majestatu, ale jeden z nich przemówił do mnie. „Zbliż się do nas, Henochu” – pouczył – i usłysz nasze święte słowo ”.

(73) Potem zostałem podniesiony i zbliżyłem się do ich siedziby władzy, ale nie odważyłem się na nich spojrzeć. Jeden z nich przemówił do mnie ponownie. „Spójrz na nas, Henochu” – powiedział – „bo jesteśmy Bogiem, tak jak zrodziliśmy ludzkość na nasze podobieństwo.

(74) Ale to jest wielki sekret, Enoch. Nie różnimy się od siebie, ale różne przejawy tej samej rzeczywistości. Bóg jest Bogiem; może ci się wydawać, że jest mężczyzną lub kobietą, ale gdyby byli, byliby połówkami, a nie całością, a całość jest atrybutem Bóstwa.

(75) Bóg nie jest mężczyzną ani kobietą, ale Bogiem. Uświęceni nie są mężczyznami ani kobietami, ale uświęceni. Cała ludzkość jest niekompletna, o ile uważają się za mężczyzn lub kobiet, ponieważ połowa ich rzeczywistości jest przed nimi ukryta.

(76) Musicie spojrzeć poza iluzję odrębności do podstawowej jedności Bycia, aby dostrzec Prawdę. Do tego czasu nie możesz odnosić się, we właściwy sposób, z resztą stworzenia.

(77) Spójrz na nas, Henochu, i postrzegaj Prawdę. „Potem otworzyli mi wielką tajemnicę i zobaczyłem sens tego, co usłyszałem.

(78) Istnieje wielka niestosowność wśród ludzkości, ponieważ czczą boga ciemności, jakby był Światłością. Naturą ludzkości jest nazywanie dobra złym i nazywanie złego dobra, nazywanie Światła ciemnością, a ciemność światłem.

(79) Nie należy czcić boga ciemności, ponieważ jego mocą jest tylko śmierć i zniszczenie. On nie może tworzyć; on może tylko zniszczyć.

(80) On nie może uzdrowić; on może tylko zachorować. On nie może budować; on może tylko się załamać. Nie ma mocy Życia, a jedynie śmierci.

(81) Jego moc jest tymczasowa; zniknie, ponieważ zniszczenie kończy się na odtworzeniu, choroba kończy się na uzdrowieniu, rozkładanie kończy się na odbudowie, a śmierć kończy się na zmartwychwstaniu.

(82) Praca Boga Światła może się załamać, ale nigdy nie umrze. Dzieło boga ciemności może wydawać się triumfować, ale nigdy nie trwa.

(83) Czcijcie tylko Ojca Przedwiecznego Światła, bo w nich cała moc skupia się na dobre i pozostaną na wieki.

(84) Jest siedmiu archaniołów, którzy kierują pod Boskim Bogiem nad wszystkimi sprawami ludzkości.

(85) Pierwszy to Michał, który stoi na czele całej ludzkości. Był pierwszym człowiekiem i od niego wyszły wszystkie narody. On jest Panem Duchów, Pradawnym Czasu, Podwyższonym Człowiekiem, który tworzy porządek z chaosu i Światła z ciemności.

(86) Drugi to Rafał, który rządzi światem duchów, w którym mieszkają umarli, którzy nie zostali wskrzeszeni. Posiada klucze śmierci i życia, uzdrawiającej mocy, zdrowia i siły.

(87) Trzecim jest Gabriel, który przewodniczy dyspensom Kapłaństwa. Czuwa nad cherubinami, serafinami i wężami, które dziedziczą Światło Pierworodnych.

(88) Czwarty to Raguel , który przewodzi tym, którzy zostali wyniesieni do światów Światła. On jest ojcem Wiernego Ludu i prototypem Drogi Życia, która prowadzi do jedności z Bogiem.

(89) Piątym jest Uriel , który dociera do tych, którzy potykają się na Ścieżce Życia, prowadząc ich do miejsca odpoczynku, gdzie można je wzmocnić przed kontynuowaniem podróży.

(90) Szósty to Saraqael , czyli Phanuel , który ratuje penitenta przed ciemnością, aby mogli żyć wśród Boga w królestwach Światła.

(91) Siódmym jest Remiel , który poprowadzi ludzkość do zmartwychwstania, przygotowując wszystko na zejście Syna Człowieczego w promiennym świetle.

(92) On jest Testatorem, który świadczy o Ojcu i Jego Boskim Synu. Za jego pośrednictwem wszystko zostanie przywrócone przed końcem czasu.

(93) Moje oczy otworzyły się na świat duchów, w którym ci, którzy umarli, przebywają aż do zmartwychwstania. Znalazłem się w całkowitej i absolutnej ciemności. Nic nie widziałem, ale wokół mnie rozległy się okrzyki intensywnego cierpienia i rozpaczy.

(94) Wtedy Istota Światła stanęła obok mnie. „Jestem archaniołem Rafałem” – powiedział. „Jesteś w świecie duchów, królestwie umarłych”. „Jakie jest znaczenie tej ciemności i cierpienia?” Zapytałem.

(95) Anioł odpowiedział: „To są synowie zatracenia, którzy sprzedali swoje dusze ciemnościom.

(96) Znają Drogę Życia; zostało im to doskonale objawione, ale odrzucili Światło i objęli ciemność.

(97) W ciemności nie ma ani radości, ani pokoju. To horror i rozpacz, gniew i zemsta, nienawiść i strach.

(98) Te negatywne przejawy opanowują ich dusze, aby musieli mieszkać w tym horrorze ciemności, dopóki nie znajdą wyzwolenia poprzez Wieczne zapomnienie. Tylko na nich druga śmierć ma moc. ”

(99) Przeszliśmy w górę do innego królestwa. Tu też było cierpienie, ale nie rozpacz. „To jest piekło” – powiedział mój przewodnik. „Ci cierpią z powodu błędów, które popełnili, ale ich cierpienie ich oczyszcza, dopóki nie będą gotowi zamieszkać w świecie Światła. Powstaną one podczas drugiego zmartwychwstania, ale nie zostaną zgubione. „

(100) Znów wznieśliśmy się na wyższy poziom. Tutaj nie było cierpienia, ale wiele chaosu i zamieszania. „To byli dobrzy ludzie podczas ich śmiertelnej egzystencji” – wyjaśnił mój przewodnik – „którzy próbowali żyć z honorem, ale nie znaleźli Drogi Życia. Tutaj, w duchowym więzieniu, Droga będzie głoszona przez posłańców z Raju. Jeśli zaakceptują to w tym czasie, zostaną im zapewnione środki, aby mogli wejść do Raju, gdzie będą mieszkać w Odpoczynku Pana ” .

(101) Ponownie wstaliśmy, wchodząc w miejsce Światła i Pokoju. „To jest Raj” – powiedział anioł. „Tutaj ci, którzy są skupieni na przyzwoitości, którzy przyjęli Drogę Życia, żyją w Świetle Bożym. Ci, którzy zostali odkupieni z Upadku, istnieją w tym stanie, w którym Aadama cieszył się w Ogrodzie Eden. Ci odziedziczą Wieczność Życie, bo będą mieszkać z Bogiem w światach niebieskich ”.

(102) Potem zapytałem anioła: „Jak te miejsca są oddzielone od siebie?”

(103) Anioł Rafael odpowiedział: „Są oddzieleni wodą i Światłem, ale kiedy krew Mesjasza zostanie przelana, wejdzie do świata duchów, aby wypełnić przepaść i otworzy Raj dla pokutnika. przejść przez wodę i Światło do obecności Boga ”.

(104) Gdy mój umysł rozszerzył się, aby dostrzec Miłość Najwyższego Boga, przygotowując środki do zbawienia wszystkich Jego dzieci, które chcą być zbawione, podniosłem głos ku chwale. „Pan, Bóg Prawdy i Właściwości, który panuje nad wszystkim na wieki, jest niesamowity w mocy swojej Miłości!” Wykrzyknąłem. Tak to jest. Amen.

(105) Pochwycił mnie inny obraz, w którym widziałem piękną dolinę otoczoną górami. Moja wizja poszła naprzód, aby ujrzeć wspaniały ogród, w środku którego było wspaniałe drzewo. Okrzyknąłem, jak pożądane jest drzewo, a Michał, jeden ze świętych Archaniołów, który przewodniczył pozostałym, zapytał mnie: „Henoch, dlaczego pociąga cię to drzewo? Dlaczego twój umysł jest pełen pytań dotyczących go?”.

(106) „Pragnę być pouczonym o wszystkim,” odpowiedziałem, „ale szczególnie chcę wiedzieć o tym drzewie”.

(107) Archanioł Michał odpowiedział: „Dolina, którą widzieliście, jest miejscem, w którym Przedwieczny Czas przyjdzie w późniejszych czasach, aby zebrać swoich wybranych i przygotować się na ostatni okres przed przyjściem Syna Człowieczego.

(108) Dni te będą czasem rozłąki, ponieważ cała ludzkość usłyszy dobrą nowinę o zbawieniu. Ci, którzy ją przyjmą, zostaną zapieczętowani do Życia, zaś ci, którzy ją odrzucą, zostaną zapieczętowani do zniszczenia, które spowodują we własnym życiu.

(109) „Drzewo, które widzisz na środku Ogrodu, jest Drzewem Żywych. Reprezentuje Miłość Boga do Jego dzieci.

(110) W czasie oceny owoc tego drzewa zostanie przekazany wybranym. Wtedy będą się bardzo radować, radując się w Świętym. Moc tego drzewa przeniknie ich dusze, aby żyły wiecznie w Świetle. Ani smutek, ani nieszczęście, kłopoty ani kara, nie będą znowu nad nimi panować ”.

(111) Potem radowałem się z Pana Promiennego Światła, Wiecznego Boga, który przygotował to drzewo dla świętych i obiecał, że skorzystają z jego najwyższej radości.

(112) Czas przyjdzie którzy żył cicho według Pana ” nauki s, będą znane w całym świecie.

(113) Zostaną wybrani, ponieważ stali się podobni do Boga poprzez przestrzeganie zasad, które objawili.

(114) W tym czasie ci, którzy odrzucili zbawienie Pana Duchów, również zostaną objawieni.

(115) Gdzie można znaleźć odpoczynek, który nie chce go przyjąć? Byłoby im lepiej, gdyby nigdy się nie urodzili.

(116) Wówczas tajemnice tych, którzy koncentrują się na przyzwoitości, zostaną usprawiedliwione, ponieważ ujrzą, że zawierają moc zbawienia. Święta wybrana rasa zstąpi z niebios, aby zamieszkać z ludzkością na ziemi.

(117) Ci, którzy rządzą narodami, nie będą już mogli uciskać swego ludu, ponieważ będą odpowiadać za swoje czyny przed trybunałem Królestwa Bożego.

(118) Ci władcy nie wszyscy zostaną zniszczeni, gdy Święte Miasto zejdzie, ale będą poddani tym, którzy są święci i skoncentrowani na sobie.

(119) Wszystko to widziałem w widzeniu i zostałem wyniesiony do niebiańskich planów, gdzie widziałem świętych i aniołów pośrodku Boga, wznoszących modlitwy śmiertelników i błagających w ich imieniu. Dobroć i miłosierdzie płyną przez nie na ziemię i tak będzie na zawsze.

(120) Święci i wybrani, którzy mieszkają w środku Boga, są niezliczeni. Mieszkają w środku Wiecznego Ognia.

(121) Ich usta są pełne błogosławieństwa, a ich usta zwiększają Światło imienia Pana Duchów, śpiewając Mu nieustannie.

(122) Potem przyłączyłem się do ich uwielbienia, pławiąc się w wiedzy o Odwiecznym, podnosząc się w zachwycie, aż nie mogłem znieść więcej, a wizja odeszła ode mnie.

(123) Ci, którzy czuwają nad wybranymi, nie śpią ani nie śpią. Są Istotami Nieskończonymi, płynącymi w Wiecznej Miłości. Z przyjemnością ujawniają tajemnice Wieczności tym, którzy podążają Drogą Prawdy i Gnozy.

(124) Widziałem aniołów modlących się w imieniu śmiertelników i za zmarłych w świecie duchów, grożących szatanom w ich imieniu. Widziałem, jak błagają Wybrańców i Pana Duchów w imieniu wybranych, którzy wzywają ich imiona.

(125) Pewnego razu zabrano mnie do Ogrodu Właściwości, gdzie zobaczyłem trzy drzewa o niezwykłej urodzie. Powiedziałem do anioła, który stał przy mnie: „Co oznaczają te drzewa o tak wielkim pięknie?”

(126) Anioł odpowiedział: „Te trzy drzewa mają wielką wartość dla śmiertelników. Pierwszym z nich jest Drzewo Zrozumienia. Daje ono zdolność postrzegania rzeczywistości w każdej sytuacji.

(127) Ci, którzy jedzą owoce tego drzewa, nie zostaną zwiedzeni przez iluzje ciemności, ponieważ będą przez nie patrzeć, gdy ktoś patrzy przez okno, aby zobaczyć, co jest poza nim.

(128) „Drugim drzewem jest Drzewo Gnozy. Ci, którzy jedzą owoce tego drzewa, poznają zasady Światła i Prawdy. Poznają Znaki i Słowa Mocy.

(129) Będą uzbrojeni w siły ciemności, aby mieli moc pokonania wszystkich swoich wrogów.

(130) „Trzecim drzewem jest Drzewo Mądrości. Ci, którzy jedzą owoce tego drzewa, przekonają się, jak wykorzystać swoją wiedzę, aby pokonać ciemność i wzmocnić Światło.

(131) „Szukaj owoców tych trzech drzew, Henochu, bo każdy, kto je spożyje, zwycięży wszystkich swoich wrogów i zostanie zbawiony wśród Boga”.

(132) Kontemplowałem to stworzenie Boga, które mnie otacza. Podziwiam jego złożoność, harmonię, zasadniczą jedność.

(133) Każdy element stworzenia zależy od siebie nawzajem. Wszyscy pracują razem, tworząc idealną całość. Ze wszystkich stworzeń tylko ludzie zaburzają równowagę na ziemi. Niszczą doskonałe stworzenie Lordów Światła.

(134) Niemniej Stwórcy strzegą swojego stworzenia i zachowają je przed kradzieżami ludzkości. W końcu przywrócą jej nieskazitelną czystość.

(135) Tak często, jak to rozważam, błogosławię Władców Światła, którzy stworzyli tak wielkie i promienne cuda, manifestując swoją moc przed aniołami, duchami i śmiertelnikami, aby mogli zobaczyć skutki swojej mocy, chwaląc wielkie dzieło ich rąk i błogosław je na wieki. Amen.

(136) Kiedy pojawi się Zgromadzenie tych, którzy są skoncentrowani na przyzwoitości, schodząc z niebiańskich planów, ci, którzy są skoncentrowani w ciemności, zostaną ocenieni, a błąd ich wyborów zostanie ujawniony. Ci, którzy się nie zmienią, zostaną wygnani z powierzchni ziemi.

(137) Kiedy pojawi się Właściwy, ujrzą go oczy skoncentrowane na przyzwoitości, ponieważ ich oczy zostały otwarte poprzez przestrzeganie zasad objawionych przez Pana Duchów. Światło jest dostrzegane przez wybranych, którzy koncentrują się na przyzwoitości, gdy mieszkają na śmiertelnym planie, ponieważ ich dusze są oświecone przez Odwiecznego.

(138) Kiedy ziemia przekształci się w siedzibę tych, którzy są skoncentrowani na dobroci, gdzie ci, którzy są skoncentrowani w ciemności, znajdą na niej miejsce, aby na niej zamieszkać?

(139) Gdzie będą mieszkać ci, którzy zaprzeczają Panu Duchów i odrzucają zbawienie Jego Świętego? Jeśli nie zmienią sposobu życia, zostaną wygnani do światów ciemności. Byłoby im lepiej, gdyby nigdy się nie urodzili.

(140) Kiedy nadejdzie czas, że tajemnice tych, którzy są skoncentrowani na przyzwoitości, zostaną ujawnione wszystkim, którzy pozostaną na ziemi, gdy ci, którzy są skoncentrowani w ciemności, zostaną ocenieni i wygnani z obecności wybranych, którzy są skoncentrowani na środku we właściwy sposób ci, którzy posiadają ziemię, będą potężni i wywyższeni; będą mieszkać wśród Boga.

(141) Pan Duchów napełni ich Światłem i będą się z nim radować na wieki. Ci święci, skoncentrowani na przyzwoitości, wezmą wszystko w swoje ręce i będą królować jako kapłani i władcy na uświęconej ziemi.

(142) Widziałem w wizji mieszkania świętych, miejsca spoczynku tych, którzy są skoncentrowani na przyzwoitości.

(143) Widziałem siedzibę aniołów skupionych na przyzwoitości, którzy proszą, wstawiają się i modlą za śmiertelników. Święta moc przepływa przez nich jak rzeka, a z nich kapie litość, jak krople rosy, aby podlać życie tych, którzy żyją w śmiertelności.

(144) Widziałem także Wybrańca, Źródło Właściwości i Wiary, który siedzi w cieniu Pana Duchów.

(145) Wszyscy, którzy podążą Jego Drogą, staną się silni. Staną się płomieniami ognia, promieniującymi Światłem w ciemności, a ich usta będą źródłem błogosławieństwa dla wszystkich, którzy podążają za Prawdą. Będą wychwalać imię Pana Duchów i wielbić go przed jego siedzibą władzy.

(146) Pragnę być z nimi, oddawać cześć Panu Duchów i Jego Wybrańcowi, ale otrzymałem obietnicę Świętych, poprzez Kapłaństwo moich Przodków, że przyjdę do tego wzniosłego miejsca, i z tym jestem zadowolony. Chwalę i wychwalam imię Pana

(147) Duchy, ponieważ obiecał mi błogosławieństwo i Światło w Jego obecności na zawsze, a jego obietnice nigdy nie zawodzą.

(148) Wiem, że przyłączę się do tych, którzy otaczają jego siedzibę mocy, śpiewając: „Święty! Święty! Święty! Święty Pan jest duchem, który wypełnia śmiertelny świat swoimi duchowymi dziećmi i prowadzi wszystkich, którzy przyjdą, do Światło w jego obecności na zawsze.

(149) Hymn do Mądrości: Mądrość nie znalazła miejsca, w którym mogłaby mieszkać, dopóki nie przygotowano dla niej mieszkania na niebiańskim planie.

(150) Mądrość zstąpiła, aby zamieszkać wśród śmiertelników na płaszczyźnie śmiertelników, ale nie znalazła nikogo, kto mógłby ją przyjąć; wróciła na swoje miejsce wśród Świętych.

(151) Szaleństwo opuściło dom, aby wyruszyć w podróż. Nie szukała miejsca do zamieszkania, ale wielu otworzyło przed nią drzwi; przyciągnęli ją do siebie jak deszcz na pustyni lub rosę w spragnionej ziemi.

(152) Widziałem tę wizję dotyczącą tych, którzy zaprzeczają imieniu Pana Duchów i odrzucają ich mieszkanie w jego królestwie, ponieważ nie będą podążać za Jego Wybranym. Do niebiańskiego królestwa nie wstąpią, a na ziemię nie przyjdą.

(153) W dniu, w którym Wyborny usiądzie na swoim miejscu mocy, aby wypróbować swoje uczynki, znajdą swoje miejsce w ciemności.

(154) Ale dusze tych, którzy szli Drogą Pańską , zostaną wzmocnione w tym czasie, gdy zobaczą wybranych zgromadzonych wokół jego siedziby mocy.

(155) Wtedy Wybrańcy będą mieszkać wśród nich. Ziemia zostanie przekształcona w morze Światła.

(156) Ci, którzy są skoncentrowani na przyzwoitości, będą mieszkać na niej na zawsze, ale ci, którzy są skoncentrowani w ciemności i postępują niewłaściwie, nie postawią na tym stopy.

(157) Ci, którzy są skoncentrowani na przyzwoitości, odziedziczą Pokój Wieczny, ale ci, którzy odrzucą Życie, umrą po drugiej śmierci.

(158) Kiedyś zostałem podniesiony, aby zobaczyć Starożytnego Czasu. Jego głowa była biała jak wełna, a oczy płonęły ogniem.

(159) Z nim był inny, którego twarz promieniowała Boską Miłością.

(160) Zapytałem anioła, który był ze mną, kim był i dlaczego towarzyszył Pradawnemu Czasu. „On jest źródłem dobroci” – odpowiedział – „usprawiedliwi wszystkich tych, którzy podążają Jego Drogą. To on ujawnia ukrytą gnozę, która otwiera bramy do królestwa Pradawnych Czasu.

(161) Zejdzie na ziemię pod koniec czasów, aby rządzić wszystkimi narodami i ustanowić Królestwo Pokoju. Za jego pośrednictwem pokorni i pokutni znajdą ukojenie dla swoich dusz w Wiecznym świetle ”.

(162) To jest nasza nadzieja i nasza obietnica, ponieważ świat jest wypełniony ciemnością i złem, ale Syn Człowieczy przyjdzie, aby pokazać Drogę Życia i wytworzyć moc pokuty.

(163) Potem powróci wraz ze Starożytnym Czasu, aby na zawsze porzucić ciemność i stworzyć świat Wiecznego Światła.

(164) Ten świat jest naszym dziedzictwem, jeśli jednoczymy się z Nim. Ja, Henoch, widziałem to i wiem, że to prawda, i cieszę się z obietnicy, że będę w tym czasie z moim Zbawicielem. Niech tak się stanie.

 


 

THE FOURTH BOOK OF THE

PROPHET ENOCH

This is another Neo-Apocryphal book. Again, I tried eliminating the polytheistic references. I do this to present a more clearer meaning of the text. This is not the Ethiopic Book of Enoch nor the Slavonic II Enoch, or any other Book of Enoch we know of. I have therefore labeled this text as IV Enoch. It is also interesting that the seven archangels listed in this text correspond to the archangel list in Missaticum Biblia Chapters 1 and 20. The only difference is that Phanuel is used in MB and Remiel is used in this text. However, Remiel and Phanuel may be the same archangel. I have noticed other similarities between the two but they are too numerous to take note of. A recent fragment featured on this site entitled THE ACCOUNT OF ENOCH may have had a common origin along with this text. I cannot vouch for the authenticity of this document nor any Neo-Apocryphal text that has no manuscript to back them up. Supposedly, this book was originally translated by John W. Bryant. Where he acquired this text is beyond my knowledge.

CHAPTER 1

(1) This the Book of Enoch, those things that he saw, heard, and learned, which were revealed to him from the God of the heavenly plane.

(2) I, Enoch, was called by God to their ministry when I was sixty-five years old. At that time, while I was traveling about, a voice spoke to me, instructing me to preach the principles of Truth throughout the mortal plane.

(3) I was reluctant to preach, because I could not speak well, and I had no reason to think that others would listen to me, but I was instructed by the voice to anoint my eyes with wet clay and, when I did, I could see into the spiritual realm.

(4) I perceived the Reality underlying this creation, and I saw that the principles that my parents had taught me originated in Truth.

(5) I rejoiced in the LORDs word and in the promises that I received of Eternal Life through the merits of the Messiah, who would descend to the mortal plane from the spiritual realm.

(6) These things were shown to me by the angel messengers of God; they were my teachers, revealing to me the nature of mankind and the Plan of Redemption, which God had prepared to rescue mortals from darkness, to which they enslave themselves because of the illusions which they believe.

(7) From the angels, I learned that the time will come when all the spirits which await mortality on this earth, will have been born.

(8) Then the earth will be enveloped in Fire, melting like a honeycomb that is placed in a flame. All the physical creation will be destroyed, but that which is good and full of Light will afterward be renewed.

(9) There will be new planets and a new earth, on which those who are centered in propriety will dwell with the Angel of Peace forever.

(10) The elect will be preserved through the mercy of the Son of God; they will dwell among God, filled with the Light of the Godhead, and they will be happy and blessed forever.

(11) Before that time, the Son of God will descend, with multitudes of his saints, to govern mankind, destroying that which is of darkness, so that the inhabitants of the earth will enjoy an age of Light for a thousand years.

(12) Then the illusions of darkness will vanish before the Light of Truth. Satan will be bound, for they will no longer have power to deceive mortal minds.

(13) The knowledge of Truth will cover the earth, and darkness will be banished until the end of time.

(14) Those who dwell in the heavenly realm know Truth. Reality is spread out before them; they can look into the heavenly planes which are above them, and the physical planes which are beneath them, perceiving the realities of existence, for Truth is continually washing over them, as the waves of the sea wash over the sands which are on the shore.

(15) They know that what appears to be is not what is, for they perceive the Reality that is hidden from mortal minds by the mists of darkness.

(16) All creation acts according to Law, for Law is the essence of God; it is the Great God of All Other gods.

(17) Light and darkness interact within the Law, and by the power of the Law, the children of God are raised up to Everlasting Life or, if they reject the means of salvation when they have clearly seen it, they are immersed in Eternal darkness by the same power of the Law.

(18) It is the nature of mortals to be impatient. They will not follow the LORDs teachings because they cannot always see the results of those teachings immediately manifested in their lives.

(19) They do not walk with the Angel of Peace, because their minds are filled with desire; they are perpetually wanting what they do not have, and if they obtain it, they desire something else.

(20) They can never know true happiness, for they are focused on what they do not have, rather than on what they have.

(21) Being centered in desire, they can only experience suffering, for desire is the source of suffering, as peace is the source of joy.

(22) The elect, who follow the Way of the Lord of Spirits, have learned to be at peace with the Eternal Law, the Reality Which Is. They desire only Light and Truth.

(23) For that desire they must suffer, but their suffering is swallowed up in the Joy of unity with the Divine. They will be filled with Light, Joy, and Peace, and they will inherit the earth.

(24) The elect, who follow the Way of Life, will receive understanding, wisdom, and knowledge; they will learn propriety and prudence, and they will develop those Divine attributes which are shared by God, so that they will exist forever, surrounded by all that is good.

(25) Light and darkness coexist in Eternal enmity; their warfare never ends. Even from among God, there are those who have been won by darkness, rebelling against the Way in which they should walk to follow their own wills.

(26) Two hundred of the seraphim have descended to the physical plane, where they have impregnated mortal women, thinking in this way to produce a better race to inherit the earth.

(27) This is a parody of the Divine Plan, for the seraphim cannot generate the power to create gods out of mortal men and women.

(28) The leader of these seraphim was Samyaza. He called them together and said to them, „We cannot succeed unless we remain united in our purpose. Join with me, then, and swear, by the God of Light and Darkness, that we will remain united in our determination to overthrow the Plan of God, so that we can initiate a better way to exalt mankind.

(29) Swear that you will do whatever you must, using whatever powers of Light or darkness you can obtain, to bring this about.” So each of them swore, in the presence of the others, by the God of Light and Darkness, binding themselves by many curses to carry out their plan.

(30) Descending to the mortal plane in the vicinity of Mount Armon, these seraphim began to impregnate the women of the surrounding region. The children, who were born to these women, grew to be giants, eight to ten feet tall.

(31) They had no Light in them, for their bodies were not filled by spirits from God, but spirits of darkness entered them. These corrupted the people over whom they ruled, teaching them all kinds of impropriety, so that mankind sank deeper and deeper into darkness.

(32) Then the Archangels Michael, Raphael, Gabriel, Raguel, Uriel, Saraqael, and Remiel counseled together, and they appeared before God to appeal in behalf of mankind. „Holy One of the Heavenly Realm,” they cried, „the prayers of your children have come up to us, pleading that we will intercede with the Highest God. You are Lord of lords, God of gods, Ruler of rulers.

(33) Your power and Light are Eternal, and your name is sanctified, radiating Light forever. You have organized everything that is on the physical plane, and you have absolute power over it. You know everything, and you see everything; nothing can be hidden from you.

(34) You know what the seraphim and their children are doing on the mortal plane, how they are corrupting mankind, teaching them every kind of impropriety. Those who love Truth and those who are oppressed are praying to us constantly for relief.

(35) You know everything, even before it happens. Your foreknowledge is infinite. You know that both those who are alive and those who have died are praying for the power of the seraphim and their children to be destroyed. Yet you have given us no instructions; what should we do to end this detestable situation?”

(36) Then the Highest God, the Great and Holy One, spoke to the Archangels. „The mortal plane will be cleansed of all these corruptions,” He said. „It will be washed clean, for the works of darkness will destroy themselves, but we will preserve those who are centered in propriety to repopulate the mortal plane and perpetuate the Holy Order of God there.

(37) The seraphim have thought they could create a race of superior beings, but they cannot do it, for that which is not Light, is darkness, and darkness has no Life in it.

(38) Only the Eternal Plan of Light can perpetuate the race of God; every other plan originates in darkness and contains the seeds of its own destruction.

(39) „These seraphim, Samyaza and his companions, have become sons of Perdition. They are now gods of darkness, and they will be banished to worlds of darkness until they cease to exist. Everything which is not Light will have an end.

(40) Every oppressor will perish from the mortal plane. Every improper thing will destroy itself, but the saints will live forever; their posterity will never end. They will live on the new earth. „At that time, no one will despoil the earth.

(41) She will be covered with trees and vegetation; there will be no unfruitful ground. The earth will become a perfect garden for mankind to inhabit, as it was in the beginning of the physical plane; everyone who lives on it will live in perfect harmony with the earth, the Heavenly Father, and all their holy angels.

(42) The earth will be purified from all oppression, all injustice, all crime, all alienation from the Divine Powers, and all the pollution which covers it. Then all mankind will be centered in propriety.

(43) All nations will be at peace. The earth will be cleansed from all corruption, every crime, all punishment, and all suffering.

(44) The treasures of the heavenly realm will be poured out on the earth, and all mankind will live in peace and equity forever.”

(45) Then Remiel asked the Highest God, „When will these things happen?” „As soon as mankind are prepared to receive them,” was the reply. „At the end of time, the gnosis of Truth will flow over the earth, until the heavenly plane and the physical plane become one. Then will all these things happen,” declared the Holy Ones of Truth.

(46) After this, the Archangel Michael came to me while I was meditating in my garden. My mind was flowing into the greatness and blessing of the LORD, God of Power and Lord of Peace, when I saw Michael, and he said to me, „Enoch, Teacher of Propriety, go to the Land of Armon, to Samyaza, the leader of those seraphim who has become the god of darkness.

(47) Say to him, `Samyaza, you have deserted your lofty place in the spiritual realm to impregnate mortal women and produce children contrary to the Divine Plan.

(48) You were in the spiritual realm, but you did not understand the mysteries that were taught you there.

(49) The Son of God will be born on this mortal plane, but he will not be the child of a seraph, for you do not have the power to beget a Divine Son in mortality.

(50) The bodies, which you have produced, are the habitations of spirits of darkness, who create only destruction on the earth. They will be destroyed, for there is no Light in them, and you will inherit darkness for your dark deeds.'”

(51) I did as Michael had instructed me. I traveled to the Land of Armon, located Samyaza, and delivered my message. He was very angry and commanded his sons to imprison me. They did, and I was three days in the prison, but I continued to rejoice in God with my whole soul.

(52) Then Michael came to me in the prison, and he said to me, „Enoch, Teacher of Propriety, I am your angel who stands before the Lord of Spirits.

(53) The spiritual realm is filled with angels, saints, and spirits who are centered in propriety. These hear the prayers of mortals, adding their faith to yours so that your minds can expand as far as God.

(54) You are not alone, for the work of the inhabitants of the spiritual realm, who are devoted to the increase of Light and Truth, is to assist you to rise up and share the exaltation and Light which they have received.

(55) „You, Enoch, have been called by God to be a Teacher of Propriety, a spiritual master to instruct those on the mortal plane concerning the principles which will enable them to become like God. Mankind, in their natural state, are subject to the illusions of the powers of darkness.

(56) They live their lives at enmity with God, because they are ignorant of the principles of Truth. Even when they try to do good, they frequently commit evil, because the laws of cause and effect are hidden from them by the illusions of mortal existence.

(57) You have been instructed by your parents and your ancestors in the Order of the Ancients, and the holy angels are continuing to unfold before you the Way of Life. That which you have received, you must impart to others, or it will be of no value to you. „I will take you from this prison, for the slaves of darkness have no power over you.

(58) You are called to proclaim the LORDs word throughout the mortal plane until God receives you up to Himself. Go, Enoch; declare Truth.

(59) Do not fear what mortals can do to you, for you are triumphant through the power of God who has saved you.”

(60) Then Michael took me by the hand, and instantly we were standing on a hill, far from the Land of Armon, where he kissed me and departed from me. His kiss filled me with Fire, and I walked down the hill, centered in the desire to share with all mankind the Light which I had received.

(61) I was carried away in a vision to the Land of Oubelseyael, which is situated between Libanos and Seneser. There I saw a body of people united in the True Order of Prayer.

(62) The LORD stood in the middle of them, but they could not see him, for their faces were veiled.

(63) I asked the holy angel who stood near me, „Why are their faces veiled so that they cannot see the LORD standing among them?”

(64) The angel replied, „Because they belong to the physical plane, their eyes are blinded by the veil of darkness so that they cannot perceive the Light which is among them.

(65) Only when they receive that gnosis which will tear off the veil, will they be able to see that which is real. Teach them, Enoch; help them rip off the veil and bask in the radiant Light of Truth.”

(66) Then I was lifted up to the heavenly plane, where I saw the abode of the cherubim. Its walls, roof, and floor were all of crystal, as were its surroundings.

(67) Its roof flashed with fire, and a flame burned around its walls. Its entrance, also, was a gate of fire. When I entered this dwelling, it was hot as fire, and cold as ice.

(68) Looking beyond this abode, I saw another habitation, more spacious than it. Its entrance was open before me, and it was enveloped in a vibrating flame. So greatly did it excel the first in every way, that it is impossible to even compare the two.

(69) But what was my surprise to be led to a third dwelling, greater than the former two combined. Attentively I surveyed it, and I saw within it a glowing seat of power. From beneath this seat of power, flowed rivers of flaming fire.

(70) On the seat of power, sat two radiant Beings, whose robes were brighter than the sun, and whiter than anything in creation.

(71) Surrounding them were the sanctified, who had been saved out of all the creations of God. These continually praised them who sat on the seat of power, centering in their radiant Light, but they did not give counsel to the Beings who sat on the seat of Light, for they needed none.

(72) I stood in their presence, trembling at their majesty, but one of them spoke to me. „Approach us, Enoch,” he instructed, „and hear our holy word.”

(73) Then I was lifted up, and approached their seat of power, but I hardly dared look at them. One of them spoke to me again. „Look at us, Enoch,” he said, „for we are God even as we have begotten mankind in our own likeness.

(74) But this is the great secret, Enoch. We are not different from each other, but different manifestations of the same reality. God is God; he may appear to you to be male or female, but if they were either, they would be halves, not whole, and wholeness is the attribute of Deity.

(75) God is not male or female, but God. The sanctified are not male or female, but sanctified. All of mankind are incomplete, as long as they view themselves as male or female, for half of their reality is veiled from them.

(76) You must see beyond the illusion of separateness to the essential oneness of Being, in order to perceive Truth. Until then, you cannot relate, in a proper manner, with the rest of creation.

(77) Look at us, Enoch, and perceive Truth.” Then they opened up to me a great mystery, and I saw the meaning of what I had heard.

(78) There is a great impropriety among mankind, for they worship the god of darkness as though he were Light. It is the nature of mankind to call good bad, and to call bad good, to call Light darkness, and to call darkness Light.

(79) The god of darkness should not be worshiped, for his power is only death and destruction. He cannot create; he can only destroy.

(80) He cannot heal; he can only make ill. He cannot build up; he can only break down. He has no power of Life, but only of death.

(81) His power is temporary; it will disappear, for destruction ends in re-creation, illness ends in healing, breaking down ends in rebuilding, and death ends in resurrection.

(82) The work of the God of Light may falter, but it never dies. The work of the god of darkness may appear to triumph, but it never endures.

(83) Worship only the Eternal Father of Lights, for in them centers all power for good, and they will remain forever.

(84) There are seven archangels who preside, under the Godhead, over all the affairs of mankind.

(85) The first is Michael, who stands at the head of all humanity. He was the first of mankind, and from him have proceeded all nations. He is the Lord of Spirits, the Ancient of Days, the Exalted Man, who creates order from chaos and Light from darkness.

(86) The second is Raphael, who presides over the world of spirits, where dwell the dead, who have not been resurrected. He holds keys of death and life, of healing power, of health and strength.

(87) The third is Gabriel, who presides over the dispensations of the Priesthood. He watches over the cherubim, the seraphim, and the serpents who inherit the Light of the Firstborn.

(88) The fourth is Raguel, who presides over those who have been lifted to worlds of Light. He is the father of the Faithful Multitude and the prototype of that Way of Life that leads to unity with God.

(89) The fifth is Uriel, who reaches out to those who stumble in the Path of Life, leading them to a place of rest, where they can be strengthened before continuing their journey.

(90) The sixth is Saraqael, or Phanuel, who saves the penitent from darkness, so that they can live among God in realms of Light.

(91) The seventh is Remiel, who will lead mankind to the resurrection, preparing everything for the descent of the Son of Man in radiant Light.

(92) He is the Testator, who bears witness of the Father, and of His Divine Son. Through him, everything will be restored before the end of time.

(93) My eyes were opened to see into the world of spirits, where the those who have died abide until they are resurrected. I found myself in total and absolute darkness. I could see nothing, but all around me were cries of intense suffering and despair.

(94) Then a Being of Light stood beside me. „I am the Archangel Raphael,” he said. „You are in the world of spirits, the realm of the dead.” „What is the meaning of this darkness and suffering?” I inquired.

(95) The angel replied, „These are the sons of Perdition, who have sold their souls to darkness.

(96) They know the Way of Life; it has been perfectly revealed to them, but they have rejected Light and embraced darkness.

(97) Darkness has neither joy nor peace in it. It is horror and despair, anger and vengeance, hatred and fear.

(98) These negativities take possession of their souls, so that they must dwell in this horror of darkness, until they find release through Eternal oblivion. Only on these does the second death have any power.”

(99) We moved upward into another realm. Here, too, there was suffering, but not despair. „This is hell,” said my guide. „These are suffering the pains of the errors which they have followed, but their suffering is purifying them, until they will be prepared to dwell in a world of Light. These will come up in the second resurrection, but they will not be lost.”

(100) Again we rose to a higher plane. Here there was no suffering, but much chaos and confusion. „These were good people during their mortal existence,” explained my guide, „who tried to live with honor, but did not find the Way of Life. Here, in the spirit prison, the Way will be preached by messengers from Paradise. If they will accept it at that time, the means will be given for them to enter into Paradise, where they will live in the LORDs Rest.”

(101) Once more we rose, entering a place of Light and Peace. „This is Paradise,” said the angel. „Here those who are centered in propriety, who have embraced the Way of Life, live in the Light of God. These, being redeemed from the Fall, exist in that state which the Aadamah enjoyed in the Garden of Eden. These will inherit Eternal Life, for they will dwell with God in the celestial worlds.”

(102) Then I asked the angel, „How are these places separated one from another?”

(103) The Angel Raphael replied, „They are separated by water and Light, but when the blood of the Messiah has been shed, he will enter the world of spirits to bridge the chasm, and open Paradise to the penitent. Then they will pass through the water and the Light into the presence of God.”

(104) As my mind expanded to perceive the Love of the Highest God in preparing means for the salvation of all His children who are willing to be saved, I lifted my voice in praise. „The LORD, God of Truth and Propriety, who reigns over all things forever, is awesome in the power of his Love!” I exclaimed. This is the way it is. Amen.

(105) I was caught up in another vision, in which I saw a beautiful valley surrounded by mountains. My vision went onward to behold a magnificent garden, in the middle of which was an exquisite tree. I exclaimed at the desirability of the tree, and Michael, one of the holy Archangels, who presided over the others, asked me, „Enoch, why are you drawn to this tree? Why is your mind filled with questions concerning it?”

(106) „I desire to be instructed about everything,” I replied, „but I especially want to know about this tree.”

(107) Michael the Archangel answered, „The valley that you have seen is the place where the Ancient of Days will come, in the latter times, to gather his elect and prepare for the final period before the coming of the Son of Man.

(108) Those days will be a time of separation, for all mankind will hear the good news of salvation. Those who accept it will be sealed up to Life, while those who reject it will be sealed up to the destruction which they will create in their own lives.

(109) „The tree which you see in the middle of the Garden is the Tree of Lives. It represents the Love of the God for His children.

(110) At the Time of Evaluation, the fruit of this tree will be given to the elect. Then they will greatly rejoice, exulting in the Holy One. The power of that tree will permeate their souls, so that they will live forever in Light. Neither sorrow nor distress, trouble nor punishment, will have dominion over them again.”

(111) Then I rejoiced in the Lord of Radiant Light, the Everlasting God, who prepared this tree for the saints and promised that they will partake of its superlative joy.

(112) The time will come when those who have lived quietly, according to the LORDs teachings, will be known throughout the earth.

(113) These will be elected because they have become like God through following the principles that they have revealed.

(114) At that time, those who have rejected the salvation of the Lord of Spirits will also be revealed.

(115) Where can those find rest who refuse to accept it? It would have been better for them had they never been born.

(116) Then the secrets of those who are centered in propriety will be justified, for they will be seen to contain the power of salvation. The holy elect race will descend from the upper heavens to dwell with mankind on the earth.

(117) Those who rule the nations will no longer be free to oppress their people, for they will answer for their deeds before the tribunal of the Realm of God.

(118) These rulers will not all be destroyed when the Holy City descends, but they will be subject to those who are holy and centered in propriety.

(119) All this I saw in vision, and I was lifted up to the heavenly planes, where I saw the saints and angels in the middle of God, lifting up the prayers of mortals and supplicating in their behalf. Propriety and mercy flow through them to the earth, and that is how it will be forever.

(120) The holy and elect ones, who dwell in the middle of God, are numberless. They dwell in the middle of Eternal Fire.

(121) Their mouths are full of blessing, and their lips increase the Light of the name of the Lord of Spirits, singing praises to him incessantly.

(122) Then I joined my praises with theirs, basking in the knowledge of the Eternal, lifted up in raptures until I could bear no more, and the vision departed from me.

(123) Those who watch over the elect neither slumber nor sleep. They are Infinite Beings, flowing in Eternal Love. It is their pleasure to reveal the secrets of Eternity to those who follow the Way of Truth and Gnosis.

(124) I have seen the angels praying in behalf of mortals and in behalf of the dead in the world of spirits, rebuking the satans in their behalf. I have seen them supplicating the Elect One and the Lord of Spirits in behalf of the elect who call on their names.

(125) Once I was taken to the Garden of Propriety, where I saw three trees of surpassing beauty. I said to the angel who stood by me, „What is the meaning of these trees of such great beauty?”

(126) The angel replied, „These three trees are of great value to mortals. The first is the Tree of Understanding. It gives the ability to perceive the reality in every situation.

(127) Those who eat the fruit of this tree will not be deceived by the illusions of darkness, for they will see through them, as one looks through a window to see what is beyond it.

(128) „The second tree is the Tree of Gnosis. Those who eat of the fruit of this tree will learn the principles of Light and Truth. They will learn the Signs and the Words of Power.

(129) They will be armed against the forces of darkness, so that they have power to overcome all their enemies.

(130) „The third tree is the Tree of Wisdom. Those who eat the fruit of this tree will perceive how to apply their knowledge to overcome the darkness and strengthen the Light.

(131) „Seek the fruit of these three trees, Enoch, for everyone who eats from them will overcome all his enemies and be saved among God.”

(132) I have contemplated this creation of God that surrounds me. I marvel at its complexity, its harmony, its essential unity.

(133) Each element of creation depends on every other. All work together to form a perfect whole. Of all creation, only humans upset the balance of the earth. They mar the perfect creation of the Lords of Light.

(134) Nevertheless, the Creators guards their creation, and they will preserve it from the depredations of mankind. In the end, they will restore it to its pristine purity.

(135) As often as I consider these things, I bless the Lords of Light, who have created such great and radiant wonders, manifesting their power before angels, spirits and mortals, so that they can see the effects of their power, praise the great work of their hands, and bless them forever. Amen.

(136) When the Congregation of Those Who are Centered in Propriety appears, descending from the heavenly planes, those who are centered in darkness will be evaluated and the error of their choices will be revealed. Those, who will not change, will be banished from the face of the earth.

(137) When the Proper One appears, the eyes of those who are centered in propriety will see him, for their eyes have been opened through following those principles revealed from the Lord of Spirits. Light is discerned by the elect, who are centered in propriety while they dwell on the mortal plane, for their souls are enlightened by the Eternal.

(138) When the earth is transformed to become the abode of those who are centered in propriety, where will those who are centered in darkness find a place to dwell on it?

(139) Where will those reside who deny the Lord of Spirits and reject the salvation of his Holy One? If they do not change their manner of life, they will be banished to worlds of darkness. It would have been better for them if they had never been born.

(140) When the time comes that the secrets of those who are centered in propriety will be revealed to all who remain on the earth, when those who are centered in darkness have been evaluated and banished from the presence of the elect, who are centered in propriety, then those who possess the earth will be powerful and exalted; they will dwell among God.

(141) The Lord of Spirits will fill them with his Light, and they will rejoice with him forever. These holy ones, who are centered in propriety, will receive all things into their hands, and they will reign as priests and rulers on the sanctified earth.

(142) I saw in vision the dwellings of the holy ones, the resting places of those who are centered in propriety.

(143) I saw the abode of the angels who are centered in propriety, who petition, intercede, and pray for mortals. Holy power flows through them like a river, and mercy drips from them, like drops of dew, to water the lives of those who dwell in mortality.

(144) I saw also the Elect One, the Source of Propriety and Faith, who sits in the shadow of the Lord of Spirits.

(145) All who follow his Way will be made strong. They will become flames of Fire, radiating Light in the darkness, and their mouths will be a source of blessing to all who follow the Truth. They will extol the name of the Lord of Spirits and worship before his seat of power.

(146) I long to be with them, to worship before the Lord of Spirits and his Elect One, but I have received the promise of the Holy Ones, through the Priesthood of my Ancestors, that I will come to that exalted place, and with that I am content. I praise and extol the name of the Lord of

(147) Spirits, for he has promised me blessing and Light in his presence forever, and his promises never fail.

(148) I know that I will join those who surround his seat of power in singing, „Holy! Holy! Holy! is the Lord of Spirits, who fills the mortal plane with his spirit children and leads all, who will come, to Light in his presence forever. Let it be.

(149) A hymn to Wisdom: Wisdom found no place where she could dwell, until a dwelling was prepared for her on the heavenly plane.

(150) Wisdom descended to dwell among mortals on the mortal plane, but she found no one to receive her; she returned to her place among the Holy Ones.

(151) Folly left her home to go on a journey. She was not seeking a place to dwell, but many opened their doors to her; they drew her to themselves, like rain in a desert, or dew in a thirsty land.

(152) This is the vision I saw concerning those who deny the name of the Lord of Spirits and reject their dwelling in his realm because they will not follow his Elect One. To the heavenly realm they will not ascend, and on the earth they will not come.

(153) On that day when the Elect One will sit on his seat of power to test their works, they will find their place in darkness.

(154) But the souls of those who have followed the LORDs Way will be strengthened at that time, when they see the elect gathered around his seat of power.

(155) Then will the Elect One dwell among them. The earth will be transformed into a sea of Light.

(156) Those who are centered in propriety will dwell on it forever, but those who are centered in darkness, who followed impropriety, will not set foot on it.

(157) Those who are centered in propriety will inherit Eternal Peace, but those who refuse Life will die the second death.

(158) Once I was lifted up to see the Ancient of Days. His head was white like wool, and his eyes were flaming fire.

(159) With him was another, whose face radiated Divine Love.

(160) I asked the angel, who was with me, who this one was and why he accompanied the Ancient of Days. „He is the Source of Propriety,” he replied, „for he will justify all those who follow his Way. It is he who reveals the hidden gnosis that opens the gates to the realm of the Ancient of Days.

(161) He will come to earth at the end of time to govern all the nations and establish the Reign of Peace. Through him will the humble and penitent find rest for their souls in Eternal Light.”

(162) This is our hope and our promise, for the world is filled with darkness and evil, but the Son of Man will come to show the Way of Life and generate the power of the atonement.

(163) Then he will return, with the Ancient of Days, to banish darkness forever and create a world of Eternal Light.

(164) That world is our inheritance, if we unite ourselves to him. I, Enoch, have seen it, and I know that it is true, and I rejoice in the promise that I will be with my Savior at that time. Let it be.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.