Księga Żywotu Issy (Iss)


Księga Żywotu Issy

(określana też jako „Żywot Issa”)

https://facet.onet.pl/strefa-tajemnic/co-jezus-robil-w-indiach/wkk41cd

http://www.subtleenergies.com/ormus/jesus/issa.htm

 

Komentarz:

New Ageowski śmieć działający na zasadzie ruchu Ekumenicznego, autor miał za zadanie nie zaatakować Biblii wprost a pogodzić (połączyć) zwłaszcza otumanione kościelne Chrześcijaństwo z Buddyzmem, Hinduizmem i bzdurami naukami New Age. Nic dziwnego że takie dzieła są dosyć popularne i niestety mącą ludziom w głowach jeśli uważają treść tego typu dzieł za autentyczną. 

 

 

Rozdział 1 (Iss 1)

(1) W ciągu czternastego roku młoda Issa , pobłogosławiona przez Boga, przybyła po tej stronie Sind i osiedliła się wśród aryj na ziemi ukochanej przez Boga.

(2) Sława rozpowszechniła reputację tego cudownego dziecka na całej długości północnego Sind, a kiedy przemierzył kraj pięciu rzek i Radźputany , wielbiciele boga Jaine modlili się, aby zamieszkał wśród nich.

(3) Ale opuścił błądzących czcicieli Jaine i poszedł do Juggernaut w kraju Orissa, gdzie spoczynku doczesne szczątki Vyasa -Krishna i gdzie biali kapłani Brahmy uczyniło go radosne powitanie.

(4) Nauczyli go czytać i rozumieć Wedy, leczyć za pomocą modlitwy, uczyć, tłumaczyć święte pisma ludowi i wypędzać złe duchy z ciał ludzkich, przywracając im zdrowie psychiczne.

(5) Spędził sześć lat w Juggernaut, w Rajagriha , w Benares oraz w innych świętych miastach. Wszyscy go kochali, na Issa żył w pokoju z Vaisyas i Sudras , którego polecił w Piśmie Świętym.

(6) Ale bramini i ksatriyowie powiedzieli mu, że wielki Para-Brahma zabronił im zbliżać się do tych, których stworzył ze swego boku i stóp;

(7) Że Vaisjczycy byli upoważnieni do słuchania czytania Wed, i to tylko w dni festiwalowe;

(8) Zakazano Sudry nie tylko pomagania w czytaniu Wed, ale także kontemplowania ich, ponieważ ich warunkiem było bezterminowe służenie jako niewolnikom Braminom, Kszatriyom , a nawet Vaisjczykom .

(9) „ Tylko śmierć może uwolnić ich od służebności ” , powiedział Para-Brahma. Zostawcie ich więc i chodźcie wraz z nami oddawać cześć bogom, którzy okażą się przeciwko wam, jeśli ich nie posłuchacie. ”

(10) Ale Issa nie słuchał ich dyskursów i przyszedł do Sudr , głosząc przeciwko Braminom i Kszatriyom.

(11) Zainteresował się aktem człowieka, który sam sobie odmawia władzy pozbawiania bliźnich ich praw do ludzkości; „ Bo ”, powiedział, „ Bóg Ojciec nie robi różnicy między swoimi dziećmi; wszyscy są dla niego równie droga. ”

(12) Issa zaprzeczył boskiemu pochodzeniu Wed i Puran . „ Bo ”, nauczył swoich naśladowców, „ człowiek otrzymał już prawo, które poprowadzi go w jego działaniach;

(13) „ Bójcie się Boga waszego, zegnijcie tylko przed nim kolano i przynieście mu tylko ofiary płynące z waszych zdobyczy. ”

(14) Issa zaprzeczył Trimurti i inkarnacji Para-Brahmy w Visnu, Śivie i innych bogach, ponieważ powiedział:

(15) „ Sędzia Wieczny, Duch Wieczny, pojmuje jedyną i niepodzielną duszę wszechświata, która sama tworzy, zawiera i ożywia wszystkich. Ponieważ Jezusa ‚ najbliższego ucznia Jana, rozpoczyna swoją Ewangelię z cytatem z Wed, „ Na początku było Słowo. . . ”

(16) „ On sam postanowił i stworzył, tylko on istnieje od wieczności, a jego istnienie nie będzie miało końca. Nie ma sobie równych ani w niebie, ani na ziemi.

(17) „ Wielki Stwórca nie podzielił się swoją mocą z żadną żywą istotą, a tym bardziej z przedmiotami nieożywionymi, tak jak was uczyli; bo tylko on ma wszechmoc.

(18) „ On tego chciał i pojawił się świat. W boskiej myśli zebrał wody, oddzielając od nich suchą część globu. Jest on zasadą tajemniczej egzystencji człowieka, w którym tchnął część swojej Istoty.

(19) „ I podporządkował człowiekowi ziemię, wody, zwierzęta i wszystko, co stworzył i które sam zachowuje w niezmiennej kolejności, ustalając dla każdej rzeczy długość jej trwania.

(20) „ Gniew Boży wkrótce uwolni się od człowieka; bo zapomniał o swoim Stwórcy, napełnił swoje świątynie obrzydliwościami i czci tłum stworzeń, które Bóg mu podporządkował.

(21) „ Aby oddać cześć kamieniom i metalom, poświęca ludzi, w których zamieszkuje część ducha Najwyższego.

(22) „ Albowiem upokarza tych, którzy poci się od czoła, by zyskać przychylność próżniaka siedzącego przy jego okazałej desce.

(23) „ Ci, którzy pozbawiają swoich braci boskiego szczęścia, sami go będą pozbawieni. Bramini i Kszatriy staną się Sudrami , a wraz z Sudrami Odwieczny zamieszka na wieki.

(24) „ Ponieważ w dniu ostatniego wyroku Śudrowie i Vaisyas będzie odpuszczone wiele z powodu ich niewiedzy, a Bóg, wręcz przeciwnie, ukarze jego gniewu tych, którzy przywłaszczyli sobie jego prawa. ”

(25) Vaisyas i Śudrowie były wypełnione wielkim podziwem i poprosił Issa , jak powinni się modlić tak, aby nie utracić wieczne Felicity.

(26) „ Nie czczcie bożków, bo was nie słyszą. Nie słuchaj Wed, bo ich prawda jest podrobiona. Nigdy nie stawiaj się na pierwszym miejscu i nigdy nie poniżaj bliźniego .

(27) „ Pomóżcie ubogim, wspierajcie słabych, nikogo nie czyńcie źle, a nie pożądajcie tego, czego nie macie i które według was należą do drugiego. ”

(28) Biali kapłani i wojownicy, zapoznawszy się z dyskursami Issy skierowanymi do Sudrów , postanowili po jego śmierci i wysłali w tym celu swoich sług, by szukali młodego proroka.

(29) Ale Issa , ostrzeżony przed zagrożeniem przez Sudrów , w nocy opuścił dzielnicę Juggernaut, dotarł do góry i osiedlił się w kraju Gautamides , miejscu narodzin wielkiego Buddy Siakjamuni , pośród ludzi czczących jedyny i wzniosły Brahma.

(30) Po doskonaleniu się w języku palijskim sprawiedliwy Issa zajął się studiowaniem świętych pism sutr.

(31) Sześć lat później Issa , którego Buddha postanowił szerzyć swoje święte słowo, stał się doskonałym wykładnikiem świętych pism.

(32) Potem opuścił Nepal i góry Himalajów, zszedł do doliny Rajputana i poszedł na zachód, głosząc różnym narodom najwyższą doskonałość człowieka,

(33), który jest zrobić dobry do jednego ‚ s sąsiada , będąc pewny środków łączących siebie gwałtownie w Wiecznym Duchu: „ Kto ma odzyskała swoją pierwotną czystość, ” powiedział Issa , „ umrze po uzyskaniu remisji za swoje grzechy i będzie miał prawo kontemplować majestat Boga. ”

(34) Przechodząc przez pogańskie terytoria, boska Issa nauczała, że ​​kult widzialnych bogów jest sprzeczny z prawem natury.

(35) „ Albowiem człowiekowi ”, powiedział, „ nie pozwolono ujrzeć obrazu Boga, a jednak stworzył mnóstwo bóstw na podobieństwo Odwiecznego.

(36) „ Co więcej, nie można pogodzić się z ludzkim sumieniem, aby mniej zwracać uwagę na wielkość boskiej czystości niż na zwierzęta i przedmioty wykonywane ręką człowieka w kamieniu lub metalu.

(37) „ Wieczny Prawodawca jest jeden; nie ma innego Boga poza nim. Nie dzielił się z nikim światem, nie poinformował też nikogo o swoich zamiarach.

(38) „Tak jak ojciec postąpiłby wobec swoich dzieci, tak Bóg osądzi ludzi po ich śmierci zgodnie z prawami Jego miłosierdzia. Nigdy nie upokorzyłby swojego dziecka tak, aby przenieść duszę, tak jak w czyśćcu, w ciało zwierzęcia. ”

(39) „ Niebiańskie prawo ”, powiedział Stwórca ustami Issy , „ sprzeciwia się składaniu ofiar z ludzi obrazowi lub zwierzęciu; bo poświęciłem ludziom wszystkie zwierzęta i wszystko, co zawiera ziemia.

(40) „ Wszystko zostało poświęcone człowiekowi, który jest bezpośrednio i blisko związany ze mną, swoim Ojcem; dlatego ten, kto mnie ukradnie, moje dziecko, zostanie surowo osądzony i ukarany przez Boskie prawo.

(41) „ Człowiek nie ma nic przed Wiecznym Sędzią, tak jak zwierzę nie ma nic przed człowiekiem.

(42) „ Dlatego powiadam wam: Porzućcie swoich bożków i nie odprawiajcie obrzędów, które oddzielają was od waszego Ojca, łącząc was z kapłanami, od których odwróciły się niebiosa.

(43) „ Albowiem to oni wyprowadzili was z prawdziwego Boga i których przesądy i okrucieństwa prowadzą do wypaczenia waszej duszy i utraty wszelkiej moralności. ”

(44) Słowa Issy rozpowszechniły się wśród pogan pośród krajów, przez które przemierzali, a mieszkańcy porzucili swoich bożków.

(45) Widząc, czego kapłani domagali się od tego, który wielbił imię prawdziwego Boga, powód w obecności ludu za wyrządzone mu wyrzuty i demonstracja nicości ich bożków.

(46) I Issa odpowiedziała im: „ Jeśli wasze bożki i wasze zwierzęta są potężne i naprawdę posiadają nadprzyrodzoną siłę, pozwólcie im uderzyć mnie na ziemię. ”

(47) „ Czyńcie więc cud ” – odparli kapłani – „ niech Bóg wasz zawstydzi naszych bogów, jeśli wzbudzą w nim pogardę. ”

(48) Ale Issa następnie powiedział: „ Cuda naszego Boga działały od pierwszego dnia, kiedy wszechświat został stworzony; odbywają się codziennie i w każdej chwili. Każdy, kto ich nie widzi, jest pozbawiony jednego z najpiękniejszych darów życia.

(49) „ I nie jest przeciwko nieożywionym kawałkom kamienia, metalu lub drewna, że ​​gniew Boży będzie miał pełny bieg; ale spadnie na ludzi, którzy pragną zbawienia, muszą zniszczyć wszystkich bożków, których uczynili.

(50) „ Nawet jak kamień i ziarnko piasku, bez względu na to, jak widzą człowieka, cierpliwie czekajcie na moment, kiedy on je weźmie i z nich skorzysta,

(51) „ Zatem człowiek musi oczekiwać wielkiej łaski, jaką Bóg mu udzieli w swoim ostatecznym sądzie.

(52) „ Biada wam, wrogowie ludzcy, jeżeli nie będziecie łaski , na którą czekacie, lecz gniew Boskości – biada wam, jeśli spodziewacie się cudów świadczących o jego mocy.

(53) „ Albowiem nie będą to bożki, które unicestwią w swoim gniewie, ale ci, którzy je wzniosą. Ich serca zostaną pochłonięte wiecznym ogniem, a ich zranione ciała pójdą zaspokoić głód dzikich zwierząt.

(54 „ Bóg wypędzi nieczystych ze swych stad, ale zabierze do siebie tych, którzy zbłądzą, nie rozpoznając w sobie części duchowości ”.

(55) Widząc bezsilność swoich kapłanów, poganie mieli jeszcze większą wiarę w słowach o Issa i, obawiając się gniewu Divinity, złamał swoich idoli na kawałki. Co do kapłanów, uciekli, by uciec przed zemstą ludności.

(56) I Issa dalej nauczył pogan, aby nie starali się widzieć Ducha Wiecznego na własne oczy, ale starali się poczuć Go w swoich sercach i przez czystość duszy, aby uczynić siebie godnymi Jego łask .

(57) „ Nie tylko ”, powiedział do nich, „ powstrzymujcie się od spożywania ludzkich ofiar, ale nie oddawajcie czci żadnemu stworzeniu, któremu dano życie, bo wszystko, co istnieje, zostało stworzone dla korzyści człowieka.

(58) „ Nie kradnij dóbr bliźniemu , gdyż pozbawiłoby go to tego, co nabył po pocie czoła.

(59) „ Nikogo nie zwieść, aby nie dać się zwieść. Starajcie się usprawiedliwić przed ostatnim sądem, bo wtedy będzie za późno.

(60) „ Nie poddawajcie się rozpuście, gdyż byłoby to naruszeniem praw Bożych.

(61) „ Osiągniesz najwyższe szczęście, nie tylko poprzez oczyszczenie siebie, ale także poprzez prowadzenie innych w sposób, który pozwoli im osiągnąć pierwotną doskonałość. ”

(62) Kraje sąsiednie rozbrzmiewały przepowiedniami Issy , a kiedy wkroczył do Persji, kapłani zaniepokojeni i zabronili mieszkańcom słuchać go.

(63) A gdy ujrzeli wszystkie wsie, które przyjmowały go z radością i gorliwie słuchały jego kazań, wydały rozkaz aresztowania go i kazały go przynieść przed arcykapłanem, gdzie przeszedł następujące przesłuchanie:

(64) „ O jakim nowym Bogu mówisz? Nie jesteś świadomy, nieszczęśliwy człowieku, że Święty Zoroaster jest jedynym, który przyznał się do przywileju komunii z Istotą Najwyższą,

(65) „ Kto nakazał aniołom spisać słowo Boże na użytek swego ludu, prawa, które w raju otrzymali Zoroaster?

(66) „ Kogo więc śmiecie tu bluźnić przeciwko naszemu Bogu i siać wątpliwości w sercach wierzących? ”

(67) I Issa powiedział do nich: „ Nie mówię o nowym Bogu, ale o naszym Ojcu Niebieskim, który istnieje od zawsze i który będzie po wszystkim.

(68) „ To od niego zwróciłem się do ludu, który, podobnie jak niewinne dzieci, nie jest jeszcze w stanie pojąć Boga zwykłą siłą swojej inteligencji ani przeniknąć do jego boskiej i duchowej wzniosłości .

(69) „ Ale nawet jako dziecko odkrywa w ciemnościach jego matka ” breast s, więc nawet twoi ludzie, którzy doprowadziły do błędu przez błędną doktrynę i swoich obrzędów religijnych, uznały instynktem swego Ojca w Ojcu z którymi Jestem prorokiem.

(70) „ odwiecznego bytu powiedział do swoich ludzi za pośrednictwem ust moich , nie powinien czcić słońce, bo to jest tylko część świata, które zostały utworzone przez człowieka.

(71) „‚ Słońce wstaje, aby cię ogrzać podczas pracy; pozwala ci na odpoczynek, który ja sam wyznaczyłem.

(72) „ To do mnie i do mnie samego zawdzięczasz wszystko, co posiadasz, wszystko, co można znaleźć o tobie, nad tobą i pod tobą. ”‚

(73) „ Ale – rzekli kapłani – jak naród mógłby żyć zgodnie z zasadami sprawiedliwości, jeśli nie ma wychowawców? ”

(74) Wtedy Issa odpowiedział: „ Dopóki lud nie miał kapłanów, rządziło nimi prawo naturalne i zachowali szczerość swoich dusz.

(75) „ Ich dusze były z Bogiem i aby obcować z Ojcem, uciekali się do medium bez bożka i zwierząt, ani do ognia, jak to się tutaj praktykuje.

(76) „ Twierdzisz, że należy czcić słońce, ducha dobra i zła. Cóż, powiadam wam, wasza doktryna jest fałszywa, słońce działa nie spontanicznie, ale zgodnie z wolą niewidzialnego Stwórcy, który ją zrodził

(77) „ A kto chciał, aby była gwiazdą, która powinna oświetlić dzień, aby ogrzać pracę i czas siewu człowieka.

(78) „ Wieczny Duch jest duszą wszystkiego, co jest ożywione. Popełniacie wielki grzech, dzieląc go na ducha zła i ducha dobra, ponieważ poza dobrem nie ma Boga,

(79) „ Który, jak ojciec rodziny, czyni dobro swoim dzieciom, wybaczając wszystkie ich winy, jeśli je żałują.

(80) „ Duch zła mieszka na ziemi w sercach tych ludzi, którzy odwracają dzieci Boże od cieśniny.

(81) „ Dlatego powiadam wam: Strzeżcie się dnia sądu, bo Bóg nałoży straszną karę na wszystkich, którzy sprowadzą jego dzieci na właściwą ścieżkę i napełnią ich przesądami i przesądami;

(82) „ Ci, którzy zaślepili tych, którzy widzą, przekazali zarażenie zdrowym i nauczali czczenia rzeczy, które Bóg podporządkował człowiekowi dla jego dobra i aby pomogli mu w jego pracy.

(83) „ Wasza doktryna jest zatem owocem waszych błędów; chcąc przybliżyć wam Boga prawdy, stworzyliście sobie fałszywych bogów. ”

(84) Po wysłuchaniu go, magowie postanowili mu nie wyrządzić krzywdy. Ale w nocy, kiedy całe miasto spało, wyprowadzili go poza mury i porzucili na głównej drodze, mając nadzieję, że wkrótce stanie się ofiarą dzikich zwierząt.

(85) Ale chroniony przez Pana, naszego Boga, święty Issa kontynuował swą drogę bez szwanku.

 

(1) Issa , którego Stwórca postanowił przypomnieć zdeprawowanej ludzkości o prawdziwym Bogu, osiągnął swój dwudziesty dziewiąty rok, kiedy powrócił do ziemi Izraela.

(2) Od czasu jego odejścia poganie zadawali jeszcze bardziej okropne cierpienia Izraelitom, którzy byli ofiarą najgłębszej przygnębienia.

(3) Wielu spośród nich zaczęło już porzucać prawa swego Boga i prawa Mossy w nadziei na uspokojenie swoich dzikich zdobywców.

(4) W obliczu tego zła Issa napominał swych rodaków, aby nie rozpaczali, ponieważ zbliżał się dzień odkupienia grzechów, i potwierdził ich wiarą w Boga swoich ojców.

(5) „ Dzieci, nie poddawajcie się rozpaczy ”, powiedział Ojciec Niebieski ustami Issy , „ bo słyszałem wasz głos i wasze wołanie do mnie dotarło.

(6) „ Nie płaczcie, moi umiłowani! Albowiem wasz smutek dotknął serca waszego Ojca i przebaczył wam, tak jak przebaczył waszym przodkom.

(7) „ Nie porzucajcie swoich rodzin, aby pogrążyć się w rozpuście, nie zatracić szlachetności waszych uczuć i nie wielbić bożków, którzy pozostaną głusi na wasze głosy.

(8) „ Napełnijcie moją świątynię nadzieją i cierpliwością, a nie rańcie religii waszych ojców; bo tylko ja ich prowadziłem i dawałem im korzyści.

(9) „ Podniesiesz tych, którzy polegli, dasz głodnym jedzenie i przyjdziesz z pomocą chorym, aby być czystym i sprawiedliwym w dniu ostatniego wyroku, który przygotowuję. dla Was. ”

(10) Izraelici przybyli w tłumie na słowo Issy , pytając go, gdzie powinni wychwalać Ojca Niebieskiego, widząc, że wróg zrównali świątynie z ziemią i złożyli swoje święte naczynia.

(11) I Issa odpowiedział im, że Bóg nie widział świątyń wzniesionych rękami człowieka, ale miał na myśli, że ludzkie serce było prawdziwą świątynią Boga.

(12) „ Wejdź do świątyni, do serca. Rozświetl to dobrymi myślami, cierpliwością i niezachwianą pewnością siebie, którą powinieneś mieć w swoim Ojcu.

(13) „ A wasze święte naczynia, są waszymi rękami i waszymi oczami. Zobacz i rób to, co jest miłe Bogu, bo czyniąc dobro bliźniemu , spełniasz obrzęd, który upiększa świątynię, w której mieszka ten, który dał ci życie.

(14) „ Albowiem Bóg stworzył was na swój podobieństwo – niewinny, z czystymi duszami i sercami wypełnionymi dobrocią, przeznaczony nie do koncepcji złych planów, ale stworzony jako sanktuaria miłości i sprawiedliwości.

(15) „ Dlatego powiadam wam, nie błądzcie waszymi sercami, gdyż Istota Najwyższa mieszka w nich na wieki.

(16) „ Jeśli chcecie dokonywać uczynków oznaczonych miłością lub pobożnością, czyńcie je z otwartym sercem i nie pozwólcie, aby waszymi czynami kierowały obliczenia lub nadzieja na zysk.

(17) „ Albowiem takie działania nie pomogłyby waszemu zbawieniu, a popadlibyście w stan moralnej degradacji, w którym kradzież, kłamstwo i morderstwo uchodzą za hojne czyny. ”

(18) Święty Issa wędrował z jednego miasta do drugiego, wzmacniając słowem Bożym odwagę Izraelitów gotowych poddać się ciężkiej rozpaczy; a tysiące ludzi poszły za nim, aby usłyszeć, jak głosił.

(19) Ale wodzowie miast przestraszyli się go i oznajmili głównemu namiestnikowi mieszkającemu w Jeruzalem, że przybył do kraju człowiek imieniem Issa ; że wzbudzał dyskursy ludu przeciwko władzom; że tłum słuchał go z wytrwałością, zaniedbywał dzieła państwa i potwierdzał, że wkrótce pozbędzie się natrętnych gubernatorów.

(20) Tedy Piłat, namiestnik Jeruzalemski, rozkazał, aby pojmali osobę kaznodziei Issy , aby zabrali go do miasta i poprowadzili przed sędziami. Aby jednak nie wzbudzać gniewu ludności, Piłat nakazał kapłanom i uczonym hebrajskim starcom osądzić go w świątyni.

(21) Tymczasem Issa , kontynuując swoje nauczanie , przybył do Jerozolimy; i dowiedziawszy się o jego przybyciu, wszyscy mieszkańcy, znając go już z reputacji, wyszli mu na spotkanie.

(22) Pozdrowili go z szacunkiem i otworzyli mu bramy świątyni, aby usłyszeć z jego ust to, co powiedział w innych miastach Izraela.

(23) I Issa powiedział do nich: „ Ludzkość ginie z powodu braku wiary, ponieważ ciemność i burza rozproszyły stada ludzkości i straciły pasterzy.

(24)   „ Ale burza nie będzie trwała wiecznie, a ciemność nie zawsze przesłania światło. Niebo znów stanie się spokojne, niebiańskie światło rozprzestrzeni się na ziemię, a zbłąkane trzody zgromadzą się wokół swego pasterza.

(25) „ Nie starajcie się znaleźć ciemnych ścieżek, abyście nie wpadli w otchłań; ale zbierzcie razem swoją pozostałą siłę, wspierajcie się nawzajem, zaufajcie Bogu i czekajcie, aż pojawi się światło.

(26) „ Kto podtrzymuje bliźniego , podtrzymuje siebie; a ktokolwiek chroni swoją rodzinę, chroni lud i państwo.

(27) „ Bądźcie bowiem pewni, że nadejdzie dzień, kiedy zostaniecie wyzwoleni z ciemności; zgromadzicie się jako jedna rodzina; a twój wróg, który ignoruje łaskę Boga, drży ze strachu. ”

(28) Kapłani i starsi, którzy go słuchali, pełni podziwu w swoim dyskursie, spytali go, czy to prawda, że ​​próbował wzbudzić lud przeciwko władzom kraju, jak to zgłoszono gubernatorowi Piłat

(29) „ Czy można podekscytować powstańców, którzy zbłądzili, przed którymi ciemność ukryła ich drzwi i ścieżkę? ” Odpowiedział Issa . „ Ostrzegałem tylko nieszczęśliwych, tak jak robię to tutaj, w tej świątyni, aby nie mogli dalej iść ciemną drogą, ponieważ otchłań jest otwarta pod ich stopami.

(30) „ Energia ziemska nie trwa długo i podlega wielu zmianom. Jaki pożytek ten człowiek powinien zbuntować przeciwko niemu, widząc, że jedna moc zawsze udaje się innej mocy? I tak to nastąpi aż do wymarcia ludzkości.

(31) „ Przeciw czemu, czyż nie widzicie, że potężni i bogaci sieją wśród synów Izraela ducha buntu przeciwko wiecznej mocy nieba? ”

(32) Starsi zapytali następnie: „ Kim jesteś i z jakiego kraju pochodzisz? Nie słyszeliśmy o tobie wcześniej i nie znamy nawet twego imienia. ”

(33) „ Jestem Izraelitą ”, odpowiedział Issa . „ Od dnia moich narodzin widziałem mury Jerozolimy i słyszałem płacz moich braci sprowadzonych do niewoli i lament moich sióstr, które zostały porwane przez pogan.

(34) „ I dusza moja przepełniła się smutkiem, gdy zobaczyłem, że moi bracia zapomnieli o prawdziwym Bogu. Jako dziecko, zostawiłem mój ojciec ” dom ów i poszedł mieszkać wśród innych narodów.

(35) „ Ale słysząc, że moi bracia cierpią jeszcze większe tortury, wróciłem do kraju, w którym mieszkają moi rodzice, aby przypomnieć moim braciom o wierze ich przodków, która uczy nas cierpliwości na ziemi, aby osiągnąć doskonałe i wzniosłe szczęście w niebie. ”

(36) A Mędrców umieścić go na to pytanie: „ Mówi się, że ty deniest prawa Mossa i że ty uczy ” ludzie opuszczali świątynię Boga? ”

(37) I Issa odpowiedział: „ Nie można zburzyć tego, co zostało dane przez naszego Ojca Niebieskiego, ani tego, co zostało zniszczone przez grzeszników; ale nakazałem oczyszczenie serca z wszelkiej skazy, bo to jest prawdziwa świątynia Boga.

(38) „ Co do prawa Mossa , mam usiłowali ustanowić je w sercach ludzi. I powiadam wam, że nie rozumiecie ich prawdziwego znaczenia, ponieważ nauczają nie zemsty, lecz miłosierdzia; tylko sens tych praw został wypaczony. ”

(39) Usłuchawszy Issy , kapłani i mędrcy postanowili między sobą, że go nie osądzą, bo nikomu nie wyrządził krzywdy. I stawiwszy się przed Piłatem, mianowanym gubernatorem Jerozolimy przez pogańskiego króla kraju Romeles , zwrócili się do niego w ten sposób:

(40) „ Widzieliśmy człowieka, którego oskarżacie o podżeganie naszego ludu do buntu; słyszeliśmy jego dyskursy i wiemy, że jest naszym rodakiem.

(41) „ Ale naczelnicy miast złożyli ci fałszywe doniesienia, ponieważ jest to człowiek sprawiedliwy, który uczy lud słowa Bożego. Po przesłuchaniu go, zwolniliśmy go, aby mógł iść w pokoju. ”

(42) Następnie gubernator rozzłościł się i wysłał w przebraniu Issę, jego sługi, w przebraniu, aby mogli obserwować wszystkie jego działania i przekazywać władzom najmniej słowa, które powinien skierować do ludu.

(43) W międzyczasie święty Issa nadal odwiedzał sąsiednie miasta, głosząc prawdziwe drogi Stwórcy, zachęcając Hebrajczyków do cierpliwości i obiecując im szybkie wyzwolenie.

(44) Przez cały ten czas wiele osób podążało za nim, dokądkolwiek się udał, niektórzy nigdy go nie opuszczali, lecz stali się jego sługami.

(45) I Issa powiedział: „ Nie wierzcie w cuda dokonane ręką człowieka, ponieważ ten, kto dominuje nad naturą, jest sam w stanie dokonać tego, co jest nadprzyrodzone, podczas gdy człowiek jest bezsilny, aby powstrzymać gniew wiatrów lub rozprzestrzeniać się deszcz.

(46) „ Niemniej jednak istnieje jeden cud, który człowiek może osiągnąć. To kiedy, pełen szczerej wiary, postanawia wykorzenić ze swego serca wszelkie złe myśli, a kiedy osiąga swój cel, porzuca ścieżki niegodziwości.

(47) „ A wszystko, co dzieje się bez Boga, to tylko błędy, uwodzenia i zaklęcia, które pokazują tylko, do jakiego stopnia dusza tego, kto praktykuje tę sztukę, jest pełna bezwstydu, kłamstwa i nieczystości.

(48) „ Nie pokładajcie wiary w wyroczniach; Tylko Bóg zna przyszłość: ten, kto ucieka się do wróżbitów, profanuje świątynię, która jest w jego sercu i daje dowód nieufności wobec swego Stwórcy.

(49) „ Wiara w wróżbitów i ich wyrocznie niszczy wrodzoną prostotę człowieka i jego dziecięcej czystości. Piekielna moc bierze w posiadanie niego, zmuszając go do popełniania różnego rodzaju przestępstw i czcić bałwany;

(50) „ Podczas gdy Pan, nasz Bóg, który nie ma sobie równych, jest jeden, wszechmocny, wszechwiedzący i wszechobecny. To on posiada wszelką mądrość i wszelką światłość.

(51) „ To do Niego musicie się zwracać, abyście pocieszyli się w swoich smutkach, pomogli w swoich dziełach i wyleczyli się z choroby. Ktokolwiek będzie miał do niego ucieczkę, nie zostanie odmówiony.

(52) „ Tajemnica natury jest w rękach Boga. Albowiem świat, zanim się pojawił, istniał w głębi boskiej myśli; stało się materialne i widoczne z woli Najwyższego.

(53) „ Kiedy zwracacie się do niego, stańcie się znowu dziećmi; albowiem nie znasz ani przeszłości, ani teraźniejszości, ani przyszłości, a Bóg jest Panem wszechczasów. ”

 

Rozdział 4 (Iss 4)

 

 


Chapter 1 (Iss)

(1) The earth has trembled and the heavens have wept because of a great crime which has been committed in the land of Israel.

(2) For they have tortured and there put to death the great and just Issa, in whom dwelt the soul of the universe,

(3) Which was incarnate in a simple mortal in order to do good to men and to exterminate their evil thoughts

(4) And in order to bring back man degraded by his sins to a life of peace, love, and happiness and to recall to him the one and indivisible Creator, whose mercy is infinite and without bounds.

(5) Hear what the merchants from Israel relate to us on this subject.

(6) The people of Israel, who dwelt on a fertile soil giving forth two crops a year and who possessed large flocks, excited by their sins the anger of God

(7) Who inflicted upon them a terrible chastisement in taking from them their land, their cattle, and their possessions. Israel was reduced to slavery by the powerful and rich pharaohs who then reigned in Egypt.

(8) These treated the Israelites worse than animals, burdening them with difficult tasks and loading them with chains. They covered their bodies with weals and wounds, without giving them food or permitting them to dwell beneath a roof,

(9) To keep them in a state of continual terror and to deprive them of all human resemblance.

(10) And in their great calamity, the people of Israel remembered their heavenly protector and, addressing themselves to him, implored his grace and mercy.

(11) An illustrious pharaoh then reigned in Egypt who had rendered himself famous by his numerous victories, the riches he had heaped up, and the vast palaces which his slaves had erected for him with their own hands.

(12) This pharaoh had two sons, of whom the younger was called Mossa. Learned Israelites taught him diverse sciences.

(13) And they loved Mossa in Egypt for his goodness and the compassion which he showed to all those who suffered.

(14) Seeing that the Israelites would not, in spite of the intolerable sufferings they were enduring, abandon their God to worship those made by the hand of man, which were gods of the Egyptian nation,

(15) Mossa believed in their invisible God, who did not let their failing strength give way.

(16) And the Israelitish preceptors excited the ardor of Mossa and had recourse to him, praying him to intercede with the pharaoh his father in favor of their co-religionists.

(17) Wherefore the Prince Mossa went to his father, begging him to ameliorate the fate of these unfortunates. But the pharaoh became angered against him and only augmented the torments endured by his slaves.

(18) It happened that a short time after, a great evil visited Egypt. The pestilence came to decimate there both the young and the old, the weak and the strong; and the pharaoh believed in the resentment of his own gods against him.

(19) But the Prince Mossa told his father that it was the God of his slaves who was interceding in favor of these unfortunates in punishing the Egyptians.

(20) The pharaoh then gave to Mossa his son an order to take all the slaves of the Jewish race, to conduct them outside the town, and to found at a great distance from the capital another city where he should dwell with them.

(21) Mossa then made known to the Hebrew slaves that he had set them free in the name of their God, the God of Israel, and he went out with them from the city and from the land of Egypt.

(22) He led them into the land they had lost by their many sins, he gave unto them laws, and enjoined them to pray always to the invisible Creator whose goodness is infinite.

(23) On the death of Prince Mossa, the Israelites rigorously observed his laws, wherefore God recompensed them for the ills to which he had exposed them in Egypt.

(24) Their kingdom became the most powerful of all the earth, their kings made themselves famous for their treasures, and a long peace reigned among the people of Israel.

(25) The glory of the riches of Israel spread throughout the earth, and the neighboring nations bore them envy.

(26) For the Most High himself led the victorious arms of the Hebrews, and the pagans dared not attack them.

(27) Unhappily, as man is not always true to himself, the fidelity of the Israelites to their God did not last long.

(28) They began by forgetting all the favors which he had heaped upon them, invoked but seldom his name, and sought the protection of magicians and sorcerers.

(29) The kings and the captains substituted their own laws for those which Mossa had written down for them. The temple of God and the practice of worship were abandoned. The people gave themselves up to pleasure and lost their original purity.

(30) Several centuries had elapsed since their departure from Egypt when God determined to exercise once more his chastisements upon them.

(31) Strangers began to invade the land of Israel, devastating the country, ruining the villages, and carrying the inhabitants into captivity.

(32) And there came at one time pagans from the country of Romeles, on the other side of the sea. They subdued the Hebrews and established among them military leaders who by delegation from Caesar ruled over them.

(33) They destroyed the temples, they forced the inhabitants to cease worshiping the invisible God, and compelled them to sacrifice victims to the pagan deities.

(34) They made warriors of those who had been nobles, the women were torn away from their husbands, and the lower classes, reduced to slavery, were sent by thousands beyond the seas.

(35) As to the children, they were put to the sword. Soon in all the land of Israel naught was heard but groans and lamentations.

(36) In this extreme distress, the people remembered their great God. They implored his grace and besought him to forgive them; and our Father, in his inexhaustible mercy, heard their prayer.

(37) At this time came the moment when the all-merciful Judge elected to become incarnate in a human being.

(38) And the Eternal Spirit, dwelling in a state of complete inaction and of supreme beatitude, awoke and detached itself for an indefinite period from the Eternal Being,

(39 So as to show forth in the guise of humanity the means of self-identification with Divinity and of attaining to eternal felicity,

(40) And to demonstrate by example how man may attain moral purity and, by separating his soul from its mortal coil, the degree of perfection necessary to enter into the kingdom of heaven, which is unchangeable and where happiness reigns eternal.

(41) Soon after, a marvelous child was born in the land of Israel, God himself speaking by the mouth of this infant of the frailty of the body and the grandeur of the soul.

(42) The parents of the newborn child were poor people, belonging by birth to a family of noted piety, who, forgetting their ancient grandeur on earth, praised the name of the Creator and thanked him for the ills with which he saw fit to prove them.

(43) To reward them for not turning aside from the way of truth, God blessed the firstborn of this family. He chose him for his elect and sent him to help those who had fallen into evil and to cure those who suffered.

(44) The divine child, to whom was given the name of Issa, began from his earliest years to speak of the one and indivisible God, exhorting the souls of those gone astray to repentance and the purification of the sins of which they were culpable.

(45) People came from all parts to hear him, and they marveled at the discourses proceeding from his childish mouth. All the Israelites were of one accord in saying that the Eternal Spirit dwelt in this child.

(46) When Issa had attained the age of thirteen years, the epoch when an Israelite should take a wife,

(47) The house where his parents earned their living by carrying on a modest trade began to be a place of meeting for rich and noble people, desirous of having for a son-in-law the young Issa, already famous for his edifying discourses in the name of the Almighty.

(48) Then it was that Issa left the parental house in secret, departed from Jerusalem, and with the merchants set out towards Sind

(49) With the object of perfecting himself in the Divine Word and of studying the laws of the great Buddhas.

 

Chapter 2

(1) In the course of his fourteenth year, the young Issa, blessed of God, came on this side of Sind and established himself among the Aryas in the land beloved of God.

(2) Fame spread the reputation of this marvelous child throughout the length of northern Sind, and when he crossed the country of the five rivers and the Rajputana, the devotees of the god Jaine prayed him to dwell among them.

(3) But he left the erring worshipers of Jaine and went to Juggernaut in the country of Orissa, where repose the mortal remains of Vyasa-Krishna and where the white priests of Brahma made him a Joyous welcome.

(4) They taught him to read and understand the Vedas, to cure by aid of prayer, to teach, to explain the holy scriptures to the people, and to drive out evil spirits from the bodies of men, restoring unto them their sanity.

(5) He passed six years at Juggernaut, at Rajagriha, at Benares, and in the other holy cities. Everyone loved him, for Issa lived in peace with the Vaisyas and the Sudras, whom he instructed in the holy scriptures.

(6) But the Brahmans and the Kshatriyas told him that they were forbidden by the great Para-Brahma to come near to those whom he had created from his side and his feet;

(7) That the Vaisyas were only authorized to hear the reading of the Vedas, and this on festival days only;

(8) That the Sudras were forbidden not only to assist at the reading of the Vedas, but also from contemplating them, for their condition was to serve in perpetuity as slaves to the Brahmans, the Kshatriyas, and even the Vaisyas.

(9) „‚Death only can set them free from their servitude’ has said Para-Brahma. Leave them then and come and worship with us the gods, who will become incensed against thee if thou cost disobey them.”

(10) But Issa listened not to their discourses and betook him to the Sudras, preaching against the Brahmans and the Kshatriyas.

(11) He inveighed against the act of a man arrogating to himself the power to deprive his fellow beings of their rights of humanity; „for,” said he, „God the Father makes no difference between his children; all to him are equally dear.”

(12) Issa denied the divine origin of the Vedas and the Puranas. „For,” taught he to his followers, „a law has already been given to man to guide him in his actions;

(13) „Fear thy God, bend the knee before him only, and bring to him alone the offerings which proceed from thy gains.”

(14) Issa denied the Trimurti and the incarnation of Para-Brahma in Vishnu, Siva, and other gods, for said he:

(15) „The Judge Eternal, the Eternal Spirit, comprehends the one and indivisible soul of the universe, which alone creates, contains, and vivifies all. Inasmuch as Jesus’ closest disciple, John, begins his Gospel with a quote from the Vedas, „In the beginning was the Word . . . ”

(16) „He alone has willed and created, he alone has existed since all eternity, and his existence will have no end. He has no equal either in the heavens or on earth.

(17) „The Great Creator has not shared his power with any living being, still less with inanimate objects, as they have taught to you; for he alone possesses omnipotence.

(18) „He willed it and the world appeared. In a divine thought, he gathered together the waters, separating from them the dry portion of the globe. He is the principle of the mysterious existence of man, in whom he has breathed a part of his Being.

(19) „And he has subordinated to man the earth, the waters, the beasts, and all that he has created and that he himself preserves in immutable order, fixing for each thing the length of its duration.

(20) „The anger of God will soon be let loose against man; for he has forgotten his Creator, he has filled his temples with abominations, and he worships a crowd of creatures which God has made subordinate to him.

(21) „For to do honor to stones and metals, he sacrifices human beings, in whom dwells a part of the spirit of the Most High.

(22) „For he humiliates those who work by the sweat of their brow to acquire the favor of an idler seated at his sumptuous board.

(23) „Those who deprive their brethren of divine happiness shall be deprived of it themselves. The Brahmans and the Kshatriyas shall become the Sudras, and with the Sudras the Eternal shall dwell everlastingly.

(24) „Because in the day of the last judgment the Sudras and the Vaisyas will be forgiven much because of their ignorance, while God, on the contrary, will punish with his wrath those who have arrogated to themselves his rights.”

(25) The Vaisyas and the Sudras were filled with great admiration and asked Issa how they should pray so as not to lose their eternal felicity.

(26) „Worship not the idols, for they hear you not. Listen not to the Vedas, for their truth is counterfeit. Never put yourself in the first place and never humiliate your neighbor.

(27) „Help the poor, support the weak, do ill to no one, and covet not that which thou hast not and which thou seest belongeth to another.”

(28) The white priests and the warriors, becoming acquainted with the discourses of Issa addressed to the Sudras, resolved upon his death and sent with this intent their servants to seek out the young prophet.

(29) But Issa, warned of his danger by the Sudras, left the neighborhood of Juggernaut by night, reached the mountain, and established himself in the country of Gautamides, the birthplace of the great Buddha Sakyamuni, in the midst of a people worshiping the one and sublime Brahma.

(30) After having perfected himself in the Pali language, the just Issa applied himself to the study of the sacred writings of the Sutras.

(31) Six years after, Issa, whom the Buddha had elected to spread his holy word, had become a perfect expositor of the sacred writings.

(32) Then he left Nepal and the Himalayan mountains, descended into the valley of Rajputana, and went towards the west, preaching to diverse peoples the supreme perfection of man,

(33) Which is to do good to one’s neighbor, being the sure means of merging oneself rapidly in the Eternal Spirit: „He who shall have regained his original purity,” said Issa, „will die having obtained remission for his sins, and he will have the right to contemplate the majesty of God.”

(34) In crossing pagan territories, the divine Issa taught that the worship of visible gods was contrary to the law of nature.

(35) „For man,” said he, „has not been permitted to see the image of God, and yet he has made a host of deities in the likeness of the Eternal.

(36) „Moreover, it is incompatible with the human conscience to make less matter of the grandeur of divine purity than of animals and objects executed by the hand of man in stone or metal.

(37) „The Eternal Lawgiver is one; there is no other God but he. He has not shared the world with anyone, neither has he informed anyone of his intentions.

(38) „Even as a father would act towards his children, so will God judge men after their deaths according to the laws of his mercy. Never would he so humiliate his child as to transmigrate his soul, as in a purgatory, into the body of an animal.”

(39) „The heavenly law,” said the Creator by the mouth of Issa, „is opposed to the immolation of human sacrifices to an image or to an animal; for I have consecrated to man all the animals and all that the earth contains.

(40) „All things have been sacrificed to man, who is directly and intimately associated with me his Father; therefore he who shall have stolen from me my child will be severely judged and chastised by the divine law.

(41) „Man is naught before the Eternal Judge, as the animal is naught before man.

(42) „Wherefore I say unto you, Leave your idols and perform not rites which separate you from your Father, associating you with the priests from whom the heavens have turned away.

(43) „For it is they who have led you from the true God and whose superstitions and cruelties conduce to the perversion of your soul and the loss of all moral sense.”

(44) The words of Issa spread among the pagans in the midst of the countries he traversed, and the inhabitants forsook their idols.

(45) Seeing which the priests exacted of him who glorified the name of the true God, reason in the presence of the people for the reproaches he made against them and a demonstration of the nothingness of their idols.

(46) And Issa made answer to them: „If your idols and your animals are powerful and really possessed of supernatural strength, then let them strike me to the earth.”

(47) „Work then a miracle,” replied the priests, „and let thy God confound our gods, if they inspire him with contempt.”

(48) But Issa then said: „The miracles of our God have been worked since the first day when the universe was created; they take place every day and at every moment. Whosoever seeth them not is deprived of one of the fairest gifts of life.

(49) „And it is not against pieces of stone, metal, or wood, which are inanimate, that the anger of God will have full course; but it will fall on men, who, if they desire their salvation, must destroy all the idols they have made.

(50) „Even as a stone and a grain of sand, naught as they are in the sight of man, wait patiently the moment when he shall take and make use of them,

(51) „So man must await the great favor that God shall accord him in his final judgment.

(52) „But woe unto you, ye enemies of men, if it be not a favor that you await but rather the wrath of the Divinity-woe unto you if ye expect miracles to bear witness to his power.

(53) „For it will not be the idols that he will annihilate in his anger but those who shall have erected them. Their hearts shall be consumed with eternal fire, and their lacerated bodies shall go to satiate the hunger of wild beasts.

(54 „God will drive the impure from among his flocks, but he will take back to himself those who shall have gone astray through not having recognized the portion of spirituality within them.”

(55) Seeing the powerlessness of their priests, the pagans had still greater faith in the sayings of Issa and, fearing the anger of the Divinity, broke their idols to pieces. As for the priests, they fled to escape the vengeance of the populace.

(56) And Issa further taught the pagans not to strive to see the Eternal Spirit with their eyes but to endeavor to feel him in their hearts and by purity of soul to render themselves worthy of his favors.

(57) „Not only,” said he unto them, „abstain from consuming human sacrifices, but immolate no creature to whom life has been given, for all things that exist have been created for the profit of man.

(58) „Do not steal the goods of your neighbor, for that would be to deprive him of what he has acquired by the sweat of his brow.

(59) „Deceive no one, so as not to be yourselves deceived. Endeavor to justify yourself before the last judgment, for then it will be too late.

(60) „Do not give yourselves up to debauchery, for that would be to violate the laws of God.

(61) „You shall attain to supreme happiness, not only in purifying yourselves, but also in guiding others in the way that shall permit them to gain original perfection.”

(62) The neighboring countries resounded with the prophecies of Issa, and when he entered into Persia the priests became alarmed and forbade the inhabitants to listen to him.

(63) And when they saw all the villages welcoming him with joy and listening devoutly to his sermons, they gave orders to arrest him and had him brought before the high priest, where he underwent the following interrogation:

(64) „Of what new God cost thou speak? Art thou not aware, unhappy man, that Saint Zoroaster is the only just one admitted to the privilege of communion with the Supreme Being,

(65) „Who ordered the angels to put down in writing the word of God for the use of his people, laws that were given to Zoroaster in paradise?

(66) „Who then art thou to dare here to blaspheme our God and to sow doubt in the hearts of believers?”

(67) And Issa said unto them: „It is not of a new God that I speak but of our Heavenly Father, who has existed since all time and who will still be after the end of all things.

(68) „It is of him that I have discoursed to the people, who, like unto innocent children, are not yet capable of comprehending God by the simple strength of their intelligence or of penetrating into his divine and spiritual sublimity.

(69) „But even as a babe discovers in the darkness its mother’s breast, so even your people, who have been led into error by your erroneous doctrine and your religious ceremonies, have recognized by instinct their Father in the Father of whom I am the prophet.

(70) „The Eternal Being has said to your people through the medium of my mouth: ‚You shall not worship the sun, for it is but a part of the world which I have created for man.

(71) „‚The sun rises in order to warm you during your work; it sets to allow you the repose which I myself have appointed.

(72) „‚It is to me, and to me alone, that you owe all that you possess, all that is to be found about you, above you, and below you.”‚

(73) „But,” said the priests, „how could a people live according to the rules of justice if it had no preceptors?”

(74) Then Issa answered, „So long as the people had no priests, the natural law governed them, and they preserved the candor of their souls.

(75) „Their souls were with God, and to commune with the Father they had recourse to the medium of no idol or animal, nor to the fire, as is practiced here.

(76) „You contend that one must worship the sun, the spirit of good and of evil. Well, I say unto you, your doctrine is a false one, the sun acting not spontaneously but according to the will of the invisible Creator who gave it birth

(77) „And who has willed it to be the star that should light the day, to warm the labor and the seedtime of man.

(78) „The Eternal Spirit is the soul of all that is animate. You commit a great sin in dividing it into a spirit of evil and a spirit of good, for there is no God outside the good,

(79) „Who, like unto the father of a family, does but good to his children, forgiving all their faults if they repent them.

(80) „The spirit of evil dwells on the earth in the hearts of those men who turn aside the children of God from the strait path.

(81) „Wherefore I say unto you, Beware of the day of judgment, for God will inflict a terrible chastisement upon all those who shall have led his children astray from the right path and have filled them with superstitions and prejudices;

(82) „Those who have blinded them that see, conveyed contagion to the healthy, and taught the worship of the things that God has subordinated to man for his good and to aid him in his work.

(83) „Your doctrine is therefore the fruit of your errors; for desiring to bring near to you the God of truth, you have created for yourselves false gods.”

(84) After having listened to him, the magi determined to do him no harm. But at night, when all the town lay sleeping, they conducted him outside of the walls and abandoned him on the high road, in the hope that he would soon become a prey to the wild beasts.

(85) But, protected by the Lord our God, Saint Issa continued his way unmolested.

 

 

Chapter 3

(1) Issa, whom the Creator had elected to remind a depraved humanity of the true God, had reached his twenty-ninth year when he returned to the land of Israel.

(2) Since his departure the pagans had inflicted still more atrocious sufferings on the Israelites, who were a prey to the deepest despondency.

(3) Many among them had already begun to abandon the laws of their God and those of Mossa in the hope of appeasing their savage conquerors.

(4) In the face of this evil, Issa exhorted his compatriots not to despair because the day of the redemption of sins was at hand, and he confirmed them in the belief which they had in the God of their fathers.

(5) „Children, do not give yourselves up to despair,” said the Heavenly Father by the mouth of Issa, „for I have heard your voice, and your cries have reached me.

(6) „Do not weep, O my beloved ones! For your grief has touched the heart of your Father, and he has forgiven you, even as he forgave your forefathers.

(7) „Do not abandon your families to plunge yourselves into debauchery, do not lose the nobility of your feelings, and do not worship idols who will remain deaf to your voices.

(8) „Fill my temple with your hope and with your patience and abjure not the religion of your fathers; for I alone have guided them and have heaped them with benefits.

(9) „You shall lift up those who have fallen, you shall give food to the hungry, and you shall come to the aid of the sick, so as to be all pure and just at the day of the last judgment which I prepare for you.”

(10) The Israelites came in crowds at the word of Issa, asking him where they should praise the Heavenly Father, seeing that the enemy had razed their temples to the ground and laid low their sacred vessels.

(11) And Issa made answer to them that God had not in view temples erected by the hands of man, but he meant that the human heart was the true temple of God.

(12) „Enter into your temple, into your heart. Illumine it with good thoughts and the patience and immovable confidence which you should have in your Father.

(13) „And your sacred vessels, they are your hands and your eyes. See and do that which is agreeable to God, for in doing good to your neighbor you accomplish a rite which embellishes the temple wherein dwells he who gave you life.

(14) „For God has created you in his own likeness-innocent, with pure souls and hearts filled with goodness, destined not for the conception of evil schemes but made to be sanctuaries of love and justice.

(15) „Wherefore I say unto you, sully not your hearts, for the Supreme Being dwells therein eternally.

(16) „If you wish to accomplish works marked with love or piety, do them with an open heart and let not your actions be governed by calculations or the hope of gain.

(17) „For such actions would not help to your salvation, and you would fall into that state of moral degradation where theft, lying, and murder pass for generous deeds.”

(18) Saint Issa went from one town to another, strengthening by the word of God the courage of the Israelites, who were ready to succumb to the weight of their despair; and thousands of men followed him to hear him preach.

(19) But the chiefs of the towns became afraid of him, and they made known to the principal governor who dwelt at Jerusalem that a man named Issa had arrived in the country; that he was stirring up by his discourses the people against the authorities; that the crowd listened to him with assiduity, neglected the works of the state, and affirmed that before long it would be rid of its intrusive governors.

(20) Then Pilate, governor of Jerusalem, ordered that they should seize the person of the preacher Issa, that they should bring him into the town and lead him before the judges. But in order not to excite the anger of the populace, Pilate charged the priests and the learned Hebrew elders to judge him in the temple.

(21) Meanwhile Issa, continuing his preachings, arrived at Jerusalem; and, having learnt of his arrival, all the inhabitants, knowing him already by reputation, went out to meet him.

(22) They greeted him respectfully and opened to him the gates of their temple in order to hear from his mouth what he had said in the other cities of Israel.

(23) And Issa said unto them: „The human race perishes because of its lack of faith, for the darkness and the tempest have scattered the flocks of humanity and they have lost their shepherds.

(24)  „But the tempest will not last forever, and the darkness will not always obscure the light. The sky will become once more serene, the heavenly light will spread itself over the earth, and the flocks gone astray will gather around their shepherd.

(25) „Do not strive to find straight paths in the darkness, lest ye fall into a pit; but gather together your remaining strength, support one another, place your confidence in your God, and wait till light appears.

(26) „He who sustains his neighbor, sustains himself; and whosoever protects his family, protects the people and the state.

(27) „For be sure that the day is at hand when you shall be delivered from the darkness; you shall be gathered together as one family; and your enemy, who ignores what the favor of God is, shall tremble with fear.”

(28) The priests and the elders who were listening to him, filled with admiration at his discourse, asked him if it were true that he had tried to stir up the people against the authorities of the country, as had been reported to the governor Pilate.

(29) „Can one excite to insurrection men gone astray, from whom the obscurity has hidden their door and their path?” replied Issa. „I have only warned the unfortunate, as I do here in this temple, that they may not further advance along the darkened way, for an abyss is open under their feet.

(30) „Earthly power is not of long duration, and it is subject to many changes. Of what use that man should revolt against it, seeing that one power always succeeds to another power? And thus it will come to pass until the extinction of humanity.

(31) „Against which, see you not that the mighty and the rich sow among the sons of Israel a spirit of rebellion against the eternal power of heaven?”

(32) The elders then asked: „Who art thou, and from what country cost thou come? We have not heard speak of thee before, and we know not even thy name.”

(33) „I am an Israelite,” replied Issa. „From the day of my birth I saw the walls of Jerusalem, and I heard the weeping of my brothers reduced to slavery and the lamentations of my sisters who were carried away by the pagans.

(34) „And my soul was filled with sadness when I saw that my brethren had forgotten the true God. As a child, I left my father’s house and went to dwell among other peoples.

(35) „But having heard that my brethren were suffering still greater tortures, I have come back to the country where my parents dwell to remind my brothers of the faith of their forefathers, which teaches us patience on earth to obtain perfect and sublime happiness in heaven.”

(36) And the learned elders put him this question: „It is said that thou deniest the laws of Mossa and that thou teaches” the people to forsake the temple of God?”

(37) And Issa replied: „One cannot demolish that which has been given by our Heavenly Father, neither that which has been destroyed by sinners; but I have enjoined the purification of the heart from all blemish, for it is the true temple of God.

(38) „As to the laws of Mossa, I have endeavored to establish them in the hearts of men. And I say unto you that you do not understand their real meaning, for it is not vengeance but mercy that they teach; only the sense of these laws has been perverted.”

(39) Having hearkened unto Issa, the priests and the wise elders decided among themselves not to judge him, for he did harm to no one. And presenting themselves before Pilate, appointed governor of Jerusalem by the pagan king of the country of Romeles, they addressed him thus:

(40) „We have seen the man whom thou accusest of inciting our people to rebellion; we have heard his discourses, and we know him to be our compatriot.

(41) „But the chiefs of the cities have made thee false reports, for this is a just man who teaches the people the word of God. After having interrogated him, we dismissed him, that he might go in peace.”

(42) The governor then became enraged and sent near to Issa his servants in disguise, so that they might watch all his actions and report to the authorities the least word that he should address to the people.

(43) In the meantime, Saint Issa continued to visit the neighboring towns, preaching the true ways of the Creator, exhorting the Hebrews to patience, and promising them a speedy deliverance.

(44) And during all this time, many people followed him wherever he went, several never leaving him but becoming his servitors.

(45) And Issa said: „Do not believe in miracles wrought by the hand of man, for he who dominates over nature is alone capable of doing that which is supernatural, whilst man is powerless to stay the anger of the winds or to spread the rain.

(46) „Nevertheless, there is one miracle which it is possible for man to accomplish. It is when, full of a sincere belief, he decides to root out from his heart all evil thoughts, and when to attain his end he forsakes the paths of iniquity.

(47) „And all the things that are done without God are but errors, seductions, and enchantments, which only demonstrate to what an extent the soul of him who practices this art is full of shamelessness, falsehood, and impurity.

(48) „Put not your faith in oracles; God alone knows the future: he who has recourse to diviners profanes the temple which is in his heart and gives a proof of distrust towards his Creator.

(49) „Faith in diviners and in their oracles destroys the innate simplicity of man and his childlike purity. An infernal power takes possession of him, forcing him to commit all sorts of crimes and to worship idols;

(50) „Whereas the Lord our God, who has no equal, is one, all-mighty, omniscient, and omnipresent. It is he who possesses all wisdom and all light.

(51) „It is to him you must address yourselves to be consoled in your sorrows, helped in your works, and cured in your sickness. Whosoever shall have recourse to him shall not be denied.

(52) „The secret of nature is in the hands of God. For the world, before it appeared, existed in the depth of the divine thought; it became material and visible by the will of the Most High.

(53) „When you address yourselves to him, become again as children; for you know neither the past, the present, nor the future, and God is the Master of all time.”

 

Chapter 4

(1) „Righteous man,” said unto him the spies of the governor of Jerusalem, „tell us if we shall perform the will of our Caesar or await our speedy deliverance. ”

(2) And Issa, having recognized them as people appointed to follow him, replied: „I have not said to you that you shall be delivered from Caesar. It is the soul plunged in error that shall have its deliverance.

(3) „As there can be no family without a head, so there can be no order among a people without a Caesar; to him implicit obedience should be given, he alone being answerable for his acts before the supreme tribunal.”

(4) „Does Caesar possess a divine right?” further asked of him the spies. „And is he the best of mortals?”

(5) „There should be no better among men, but there are also sufferers, whom those elected and charged with this mission should care for, making use of the means conferred on them by the sacred law of our Heavenly Father.

(6) „Mercy and justice are the highest attributes of a Caesar; his name will be illustrious if he adhere to them.

(7) „But he who acts otherwise, who exceeds the limit of power that he has over his subordinates, going so far as to put their lives in danger, offends the great Judge and loses his dignity in the sight of man.”

(8) At this juncture, an old woman who had approached the group, the better to hear Issa, was pushed aside by one of the spies, who placed himself before her.

(9) Then Issa held forth: „It is not meet that a son should set aside his mother, taking her place. Whosoever respected not his mother, the most sacred being after his God, is unworthy of the name of son.

(10) „Listen, then, to what I say unto you: Respect woman, for she is the mother of the universe, and all the truth of divine creation lies in her.

(11) „She is the basis of all that is good and beautiful, as she is also the germ of life and death. On her depends the whole existence of man, for she is his natural and moral support.

(12) „She gives birth to you in the midst of suffering. By the sweat of her brow she rears you, and until her death you cause her the gravest anxieties. Bless her and worship her, for she is your one friend, your one support on earth.

(13) „Respect her, uphold her. In acting thus you will win her love and her heart. You will find favor in the sight of God and many sins shall be forgiven you.

(14) „In the same way, love your wives and respect them; for they will be mothers tomorrow, and each later on the ancestress of a race.

(15) „Be lenient towards woman. Her love ennobles man, softens his hardened heart, tames the brute in him, and makes of him a lamb.

(16) „The wife and the mother are the inappreciable treasures given unto you by God. They are the fairest ornaments of existence, and of them shall be born all the inhabitants of the world.

(17) „Even as the God of armies separated of old the light from the darkness and the land from the waters, woman possesses the divine faculty of separating in a man good intentions from evil thoughts.

(18) „Wherefore I say unto you, after God your best thoughts should belong to the women and the wives, woman being for you the temple wherein you will obtain the most easily perfect happiness.

(19) „Imbue yourselves in this temple with moral strength. Here you will forget your sorrows and your failures, and you will recover the lost energy necessary to enable you to help your neighbor.

(20) „Do not expose her to humiliation. In acting thus you would humiliate yourselves and lose the sentiment of love, without which nothing exists here below.

(21) „Protect your wife, in order that she may protect you and all your family. All that you do for your wife, your mother, for a widow or another woman in distress, you will have done unto your God.”

(22) Saint Issa taught the people of Israel thus for three years, in every town, in every village, by the waysides and on the plains; and all that he had predicted came to pass.

(23) During all this time the disguised servants of Pilate watched him closely without hearing anything said like unto the reports made against Issa in former years by the chiefs of the towns.

(24) But the governor Pilate, becoming alarmed at the too great popularity of Saint Issa, who according to his adversaries sought to stir up the people to proclaim him king, ordered one of his spies to accuse him.

(25) Then soldiers were commanded to proceed to his arrest, and they imprisoned him in a subterranean cell where they tortured him in various ways in the hope of forcing him to make a confession which should permit of his being put to death.

(26) The saint, thinking only of the perfect beatitude of his brethren, supported all his sufferings in the name of his Creator.

(27) The servants of Pilate continued to torture him and reduced him to a state of extreme weakness; but God was with him and did not allow him to die.

(28) Learning of the sufferings and the tortures which their saint was enduring, the high priests and the wise elders went to pray the governor to set Issa at liberty in honor of an approaching festival.
8 But the governor straightway refused them this. They then prayed him to allow Issa to appear before the tribunal of the ancients so that he might be condemned or acquitted before the festival, and to this Pilate consented.

(29) The next day the governor assembled together the chief captains, priests, wise elders, and lawyers so that they might judge Issa.

(30) They brought him from his prison and seated him before the governor between two thieves to be judged at the same time as he, in order to show unto the crowd that he was not the only one to be condemned.

(31) And Pilate, addressing himself to Issa, said unto him: „O man! is it true that thou incites” the people against the authorities with the intent of thyself becoming king of Israel?”

(32) „One becomes not king at one’s own will,” replied Issa, „and they have lied who have told thee that I stir up the people to rebellion. I have never spoken of other than the King of Heaven, and it is he I teach the people to worship.

(33) „For the sons of Israel have lost their original purity; and if they have not recourse to the true God, they will be sacrificed and their temple shall fall into ruins.

(34) „As temporal power maintains order in a country, I teach them accordingly not to forget it. I say unto them: ‚Live conformably to your station and your fortune, so as not to disturb the public order.’ And I have exhorted them also to remember that disorder reigns in their hearts and in their minds.

(35) „Wherefore the King of Heaven has punished them and suppressed their national kings. Nevertheless, I have said unto them, ‚If you become resigned to your destinies, as a reward the kingdom of heaven shall be reserved for you.”‚

(36) At this moment, the witnesses were brought forward, one of whom made the following deposition: „Thou hast said to the people that the temporal power is as naught against that of the king who shall soon deliver the Israelites from the pagan yoke.”

(37) „Blessed art thou,” said Issa, „for having spoken the truth. The King of Heaven is greater and more powerful than the terrestrial law, and his kingdom surpasses all the kingdoms of the earth.

(38) „And the time is not far off when, conforming to the divine will, the people of Israel shall purify them of their sins; for it has been said that a forerunner will come to proclaim the deliverance of the people, gathering them into one fold.”

(39) And the governor, addressing himself to the judges, said: „Doss hear? The Israelite Issa confesses to the crime of which he is accused. Judge him, then, according to your laws, and pronounce against him capital punishment.”

(40) „We cannot condemn him,” replied the priests and the elders. „Thou hast just heard thyself that his allusions were made regarding the King of Heaven and that he has preached naught to the sons of Israel which could constitute an offense against the law.”

(41) The governor Pilate then sent for the witness who, at his instigation, had betrayed Issa. The man came and addressed Issa thus: „Didst thou not pass thyself off as the king of Israel when thou saddest that he who reigns in the heavens had sent thee to prepare his people?”

(42) And Issa, having blessed him, said: „Thou shalt be pardoned, for what thou sayest does not come from thee!” Then, addressing himself to the governor: „Why humiliate thy dignity, and why teach thy inferiors to live in falsehood, as without doing so thou hast power to condemn the innocent?”

(43) At these words the governor became exceeding wroth, ordering the sentence of death to be passed upon Issa and the acquittal of the two thieves.

(44) The judges, having consulted together, said unto Pilate: „We will not take upon our heads the great sin of condemning an innocent man and acquitting thieves. That would be against the law.

(45) „Do then as thou wilt.” Saying which the priests and the wise elders went out and washed their hands in a sacred vessel, saying: „We are innocent of the death of this just man.”

(46) By the order of the governor, the soldiers then seized Issa and the two thieves, whom they led to the place of execution, where they nailed them to crosses erected on the ground.

(47) All the day the bodies of Issa and the two thieves remained suspended, terrible to behold, under the guard of the soldiers; the people standing all around, the relations of the sufferers praying and weeping.

(48) At sunset the sufferings of Issa came to an end. He lost consciousness, and the soul of this just man left his body to become absorbed in the Divinity.

(49) Thus ended the earthly existence of the reflection of the Eternal Spirit under the form of a man who had saved hardened sinners and endured many sufferings.

(50) Meanwhile, Pilate became afraid of his action and gave the body of the saint to his parents, who buried it near the spot of his execution. The crowd came to pray over his tomb, and the air was filled with groans and lamentations.

(51) Three days after, the governor sent his soldiers to carry away the body of Issa to bury it elsewhere, fearing otherwise a popular insurrection.

(52) The next day the crowd found the tomb open and empty. At once the rumor spread that the supreme Judge had sent his angels to carry away the mortal remains of the saint in whom dwelt on earth a part of the Divine Spirit.

(53) When this rumor reached the knowledge of Pilate, he became angered and forbade anyone, under the pain of slavery and death, to pronounce the name of Issa or to pray the Lord for him.

(54) But the people continued to weep and to glorify aloud their Master; wherefore many were led into captivity, subjected to torture, and put to death.

(55) And the disciples of Saint Issa abandoned the land of Israel and scattered themselves among the heathen, preaching that they should renounce their errors, bethink them of the salvation of their souls and of the perfect felicity awaiting humanity in that immaterial world of light where, in repose and in all his purity, the Great Creator dwells in perfect majesty.

(56) The pagans, their kings, and their warriors listened to the preachers, abandoned their absurd beliefs, and forsook their priests and their idols to celebrate the praise of the all-wise Creator of the universe, the King of kings, whose heart is filled with infinite mercy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.