2 Księga Eliasza (2 Eli)


 

 

Osobiście pogubiłem się w tym więc nie chcę nikomu namieszać w głowie. Wersety ponumerowałem własnoręcznie. Od razu zaznaczam Apokalipsa znaczy z greckiego języka objawienie/odsłonięcie/ujawnienie.

Na zielono podkreślę ciekawe lub kontrowersyjne fragmenty.

Owe dzieło cytuje ostatni rozdział z Ks Izajasza

Księga Izajasza 66:(23) I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon – mówi Pan. (24) Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie; bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała.

A także Ks. Daniela i Ezechiela i Objawienie Jana.

Deszcz siarki/węgle może dotyczyć wybuchu wulkanów wedle mojej hipotezy

 

Hebrajska Księga Eliasza

(określana też jako „2 Księga Eliasza„)

 

Rozdział 1 (2 Eli 1)

(1) I położył się, i zasnął pod jednym krzewem. A oto anioł dotknął go i powiedział do niego: Wstań i jedz! Taką tajemnicę objawił Michał, wielki książę aniołów Izraela, prorokowi Eliaszowi na górze Karmel: koniec i czas, który nastąpi w przyszłości, na końcu dni, na koniec czterech królestw w dniach panowania czwarte go króla, który nastąpi w przyszłości.

(2) Duch Boży uniósł mnie i poprowadził mnie na południe świata, i zobaczyłem tam miejsce wysokie, płonące w ogniu i żadna istota ludzka nie mogła tam wejść.

(3) Znowu uniósł mnie duch i poprowadził na wschód świata, i zobaczyłem tam gwiazdy walczące ze sobą nawzajem bez odpoczynku. Znowu uniósł mnie duch i poprowadził na zachód świata i zobaczyłem tam dusze, które są sądzone w wielkich mękach, każda według swego czynu.

(4) Wtedy objawił mi Michael koniec, który nastąpi w przyszłości na końcu dni, w dniach panowania króla, który nastąpi, jego imię Hrmlt. A są, którzy mówią, że jego imię Trmila. Rabi Simai mówi: jego imię ha-Kesrat. Rabi Eleazar mówi: jego imię Artakserkses. Rabi Juda syn Betira mówi: jego imię Cyrus. Rabi Szymon syn Jochai mówi: jego imię Kesra. A tradycja jak rabi Szymon, który mówi: jego imię ha-Kesra.

(5) Ostatni król w Persji powstanie przeciw Rzymowi w trzech następujących po sobie latach aż rozszerzy się w 12 miesięcy. I trzech wojennych bohaterów wystąpi przeciw niemu z morza, lecz oni będą wydani w jego rękę.

(6) Uniżony między królami, syn niewolnicy, jego imię Gigit, przeciw niemu z morza. A takie będą jego znaki, które widział w nim Daniel: jego twarz długa; na jego przodzie głowy…; i wzrost bardzo wysoki i jego stopy są wysokie; a jego golenie cienkie. I będzie wyciągał swoją rękę w każdym dniu nad wiernym ludem i będzie wstrząsał w każdym dniu trzy wstrząsy.

(7) A wszystkie [znaki] zbiorą się i pójdą do jednego miejsca, i zajmą domy i zrabują pola, i zabiją sieroty i wdowy na ulicy. Ale jeśli będą czynić pokutę, będzie dla nich przebaczenie.

(8) Dwudziestego marcheszwana zatrzęsie się świat i niebo i ziemia zadrżą.

(9) Dwudziestego kaslou stanie cały Izrael, modląc się i wołając przed waszym Ojcem w niebie. A w tym [dniu] będzie spuszczony miecz i spadnie wśród ludzi świata, według tego co powiedziano [w Piśmie]: „Raz tego, raz innego pożera miecz”.

(10) Dwudziestego nisan będzie pierwsze z wyjście wszystkich Babilonu w (liczbie) osiemnaście tysięcy mężczyzn i kobiet i żadna z nich nie zginie. 25 Tiszri będzie drugie wygnanie, które będzie nad rzeką Sabatjon, wyprowadzonych w (liczbie) siedemnaście tysięcy; dwudziestu mężczyzn i piętnaście kobiet z nich zostanie zabitych. 25 ósmego miesiąca nastąpi trzecie wygnanie, wyjdą i będą płakać i lamentować nad ich braćmi, którzy zostaną zabici.

(11) I będą krzyczeć na pustyni 25, i nie będą nic próbować i przeżyją (dzięki słowu), które znajduje się w ustach Boga. Zanim pierwsze wygnanie z Babilonu wyjdzie, spotka się z drugim w Babel; jak powiedziano [w Piśmie]: „Wij się i jęcz, Córko Syjonu” itd.

(12) 20 nisan będzie powstanie król z morza i zniszczy i wstrząśnie światem i przybędzie na wzgórze /wspaniałe/szturmem/ święte i spali go. Przeklęta między kobietami, która go urodzi! To jest róg, który widział Daniel. A pewnego dnia będzie cierpienie i wojna przeciw Izraelowi.

(13) Drugą wojnę poprowadzi Demetriusz syn Poripusa i Apolipus syn Panpusa z ich stu tysiącami jeźdźców i stu tysiącami piechurów oraz stu tysiącami tych, którzy są na statkach. 20 elul przyjdzie Mesjasz, jego imię Winon.

(14) A tego dnia zstąpi Gabriel, od [dziewiątej] godziny do dziesiątej i zgładzi ze świata dziewięćdziesiąt dwa tysiące mężczyzn. 20 tewet trzecią wojnę poprowadzi Mks…. Kirtlos i wszystkie prowincje z nimi, bardzo wiele ludzi, na wielkiej równinie do Joppy i do Askalonu. A 20 szewat przyjdzie Mesjasz i zstąpią anioły zniszczenia, i zgładzą wielką liczbę, i nikt nie pozostanie przy życiu.

(14) W danym czasie powie Święty, niech będzie błogosławiony, do Abrahama: następcy, twoi synowie padną aż pod stopnie – ponieważ powiedziano[w Piśmie]: „Wtedy poniżony, z ziemi będziesz mówił”, a potem będą wyniesieni nad wszystkie ludy, ponieważ powiedziano: « Bóg twój wywyższy cię ponad wszystkie narody ziemi». –

(15) A potem przyjdą wszystkie narody i będą płaszczyć się przed każdym z Izraela i będą lizać proch (spod) ich stóp, ponieważ jest powiedziane [w Piśmie]: „Królowie będą twoimi żywicielami”.

(16) Dwudziestego adar przyjdzie Mesjasz a z nim trzydzieści tysięcy sprawiedliwych; ponieważ jest powiedziane [w Piśmie]: „Sprawiedliwość będzie pasem bioder jego”.

(17) A kiedy zobaczą to ludy świata, wtedy z ręki każdego z nich będzie stracony, on i jego rumaki; ponieważ jest powiedziane [w Piśmie]: „A taką plagą, którą porazi Bóg wszystkie ludy..” itd.

(18) W tej godzinie powie Święty, niech będzie błogosławiony, do ludów świata: Biada wam, bezbożnicy, na końcach czterech królestw (będziecie), wszystkich was zmiotę ze świata.

(19) A stanie się, że kor pszenicy przyniesie 900 korów i tak będzie z winem i z oliwą; a każde drzewo w drzewo będzie obsypane wyśmienitymi owocami; ponieważ jest powiedziane [w Piśmie]: „A wy wzgórza Izraela wypuścicie wasze gałęzie” itd. A Izrael będzie jadł i radował się czterdzieści lat.

(20) A potem Święty, niech będzie błogosławiony, nadciągnie Gog i Magog z wszystkimi swoimi armiami. A potem zbiorą się wszystkie ludy ziemi i okrążą Jerozolimę, aby walczyć.

(21) Ale Święty, niech będzie błogosławiony, nadciągnie i będzie walczył przeciw nim. I Mesjasz przyjdzie, a Święty, niech będzie błogosławiony, przy jego pomocy poprowadzi wojnę z nimi; ponieważ jest powiedziane [w Piśmie]: „I wyruszy Bóg i będzie walczył przeciw tym ludom, jak kiedyś walczył w dniu bitwy”.

(22) W tym dniu góry zadrżą i wierzchołki drgną, a mury i wieże upadną. A Święty, niech będzie błogosławiony, zbierze wszystkie ptaki niebios i zwierzęta ziemi, aby jeść z ich mięsa i pić z ich krwi; ponieważ jest powiedziane [w Piśmie]: „i lato [przetrwają] na nim ptaki drapieżne, a wszystkie zwierzęta ziemi na nim przezimują”.

(23) A Izrael będzie palić ich broń (przez) siedem lat; ponieważ jest powiedziane [w Piśmie]: „…mieszkańcy miast Izraela będą palić i spalą broń (przez) siedem lat” itd. A (dalej) mówi: „I grzebać będzie ich dom izraelski, aby oczyścić kraj przez siedem miesięcy”.

(24) A takie prowincje będą zburzone: Jerycho, Beerot, Bet Choron, Susin, Malka i Arad, Salom i Samaria, Bet Magdiel, Tyr i Bet Chalsot, Lidda i Boz, Bet Enam, Hamat, Sefar, Adasa, Antiochia, Aleksandria i Edom.

(25) Ale wszystkie izraelskie miasta będą otoczone ogniem i aniołami ognia; ponieważ jest powiedziane [w Piśmie]: „I Ja – wyrocznia Boga – będę dla niej murem ognistym dookoła”.

(26) Potem przyjdzie dzień ostatni, który będzie długi jak czterdzieści dni. A góry i wierzchołki zachwieją się i zadrżą, a ziemia będzie głośno krzyczeć przeciw bezbożnikom, mówić w miejscu tym, ten zabił, tego i tego, ponieważ jest powiedziane [w Piśmie]: „odsłoni ziemia krew na niej (przelaną)” itd.

(27) Eliasz powiedział: Widzę, jak umarli przybierają kształt, a proch ich zostanie uformowany i będą tak, jak byli na początku; aby dać nagrodę Boga; ponieważ jest powiedziane [w Piśmie]: „Patrzcie teraz, że Ja, Ja jestem”; a także głoszone jest w Ezechielu: „A widziałem: a oto na nich ścięgna” a anioły służby otworzą ich groby i wrzucą w nich ich dusze, i ożyją, i postawią ich na nogi.

(28) A każdego, kto został uznany winnym przez sąd, zepchną do wielkiej sztolni, jej długość ma dwa tysiące łokci, a szerokość pięćdziesiąt łokci. A każdego, kto nie pragnął Pięcioksięgu Jego, Świętego, niech będzie błogosławiony, oczy pobożnych zobaczą w ich upadku, ponieważ jest powiedziane [w Piśmie]: „I wyjdą i zobaczą trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie”.

(29) Eliasz powiedział: Widzę ogień i siarkę (spływającą) z nieba na bezbożnych; ponieważ jest powiedziane [w Piśmie]: „On zsyła deszcz na bezbożnych węgle”.

(30) A Święty, niech będzie błogosławiony, oddali bardzo Świętość od wiecznego świata podziemnego, żeby sprawiedliwi nie słyszeli głosu skargi bezbożnych i będą błagać miłosierdzia dla nich. A byli, jakby ich nie było.

(31) Eliasz powiedział: Widzę Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich bogobojnych, którzy siedzą. A kraj przed nimi obfity we wszystkie rodzaje wyśmienite; a drzewo, które przygotował Święty, niech będzie błogosławiony, stoi w środku ogrodu, ponieważ jest powiedziane [w Piśmie]: „Na obu brzegach potoku będą rosły wszystkie rodzaje drzew owocowych, liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie”. A statki przybywają z En-Gedi do Eglaim załadowane bogactwem i majątkiem dla sprawiedliwych.

(32) A Eliasz, błogosławionej pamięci, powiedział: Widzę piękne, wspaniałe i wielkie miasto, które zstąpi z nieba, gdy zostanie zbudowane; ponieważ jest powiedziane [w Piśmie]: „Jeruzalem!

(33) Zbudowane jak miasto, które całe w jedno zespolone” – zbudowane i wypełnione; a jego lud jego mieszka w nim; trzy tysiące wież, a między każdą wieżą jest dwadzieścia ris; …. każdy ris…. dwadzieścia pięć tysięcy łokci szmaragdów i szlachetnych kamieni i pereł; ponieważ napisano „I uczynię twoje blanki z rubinów”.

(34) Eliasz powiedział: Widzę domy i bramy sprawiedliwych; a ich progi i ich odrzwia ze szlachetnych kamieni. I skarbce świątyni są otwarte aż do …. a między nimi Prawo i pokój; ponieważ jest powiedziane [w Piśmie]: „A wszyscy twoi synowie będą uczniami Boga”, a [dalej] mówi: „Pełny pokój mają kochający twoje prawo”, a [dalej] dodaje: „Jak wielka dobroć twoja, którą zachowałeś dla tych którzy się Ciebie boją”


 

 

 

 

 

 

 


 

HEBREW VERSION

1 ‘And he lay down and fell asleep beneath a broom-shrub. Then lo, this angel touched him and said, “Get up, eat!”’. Michael, ‘the great prince’ of Israel, revealed this mystery to the prophet Elijah at Mount Carmel; namely, the eschaton and what was scheduled to transpire at the End of Days at the end of the four empires and the things which would take place during the reign of the fourth ruler.

2 A wind from the Lord lifted me up and transported me to the southern part of the world, and I saw there a high place burning with fire where no creature was able to enter. Then the wind lifted me up and transported me to the eastern part of the world, and I saw there stars battling one another incessantly. Again the wind lifted me up and transported me to the western part of the world, and I saw there souls undergoing a painful judgment, each one in accordance with its deeds.

3 Then Michael said to me, ‘The appointed time for the End of Days will occur during the reign of a king who will be named Hrmlt. There are some that say that Trmyl’ will be his name.’ R. Simai says Hkšrt will be his name. R. Eleazar says Artaxerxes will be his name. R. Judah b. Betira says Cyrus will be his name. R. Šim‘ōn b. YoÐai says Khusrau will be his name. The halakhah in this case follows R. Šim‘ōn who said ‘Khusrau’ will be his name.

4 The last king who rules Persia shall come up against the Romans three successive years until he expands his gains against them for twelve months. Three mighty warriors will come up to oppose him from the west, but they will be handed over into his control. Then the lowliest of the kings, the son of a slave woman and whose name is Gīgīt, will confront him from the west. These will be his signs, for Daniel has already foreseen him: his face will be long, there will be a bald patch between his eyes, he will be very tall, the soles of his feet will be high, and his thighs will be thin. At that time he will attack the faithful people, and he will provoke at that time three agitations. All the constellations will be gathered together and move to one place. They will plunder houses and rob fields and strike the orphan and the widow in the bazaar, but if they perform penitence they will be forgiven.

5 On the twentieth day of Marheshvan, the world will be shaken ‘and the heavens and the earth will quake.’ On the twentieth day of Kislev, all Israel will stand in prayer and clamor before their heavenly Father, and a sword will descend and fall upon the nations of the world, in accordance with what scripture says: ‘The sword kills indiscriminately’. On the twentieth day of Nisan, the first group of exiles will depart from Babylon: they will number eighteen thousand men and women, and not a single one of them will perish. On the twenty-fifth day of Tishri, the second group of exiles will depart from the region of the River Sambatyon: they will number seventeen thousand, but twenty men and fifteen women will be slain from among them. On the twenty-fifth day of the eighth month, the third group of exiles will depart. They will weep and cry out on behalf of their brethren who were slain, and they will cry out in the desert for twenty-five days and not taste any food, living instead ‘on what issues from the mouth of the Lord’. The first group of exiles will not leave Babylon until the second group arrives there, as scripture affirms: ‘Writhe and push out, O daughter of Zion, like a woman giving birth. For you will now go out of the city and dwell in the countryside, and you shall come to Babylon. There you will be rescued; there will the Lord redeem you from the hand of your enemies’.

6 On the twentieth day of Nisan, a king shall come up from the west, ravaging and horrifying the world. He shall encroach upon ‘the holy beautiful mountain’ and burn it. Most cursed among women is the woman who gave birth to him: that is ‘the horn’ which Daniel foresaw, and that day will be one of torment and battle against Israel.

7 Demetrius son of Pōryphōs and Anfōlīpōs son of Panfōs will wage a second battle. Accompanying them will be ten myriads of cavalry, ten myriads of foot soldiers, and another ten myriads of troops concealed on ships. On the twentieth day of Ellul, the Messiah will come: his name is Yinnōn. On that same day Gabriel will descend and from the ninth to the tenth hour will destroy from the world ninety-two thousand people. On the twentieth day of Tebet, Mekketz, Qīrtalos, and all the cities allied with them will wage a third battle: a very large nation extending from the great plain unto Jaffa and Ashkelon. On the twentieth day of Shebat, the Messiah will come: angels of destruction will descend and destroy the whole of that multitude, and they will not leave alive a single soul.

8 It was regarding this time that God spoke about to Abraham: ‘Your progeny are destined to sink to the lowest level, as scripture states: “And you shall be low, and you will speak from the ground”, but afterwards they will be exalted higher than all the nations, as scripture affirms: “and the Lord your God will set you high above all the nations of the earth”.’ After this all the Gentile nations will come and prostrate themselves before every Israelite and lick off the dust from their feet, as scripture says: ‘kings will serve as your tutors, while their princesses will be your nursemaids; they will prostrate themselves face-down on the ground to you and lick off the dust from your feet’.

9 On the twentieth day of Adar, the Messiah will come, and with him will be thirty thousand righteous ones, as scripture attests: ‘Righteousness will be the wrap girdling his loins’. When the nations of the world behold this happening, immediately each one of them will putrefy, both it and its cavalry, as scripture says: ‘and this will be the affliction with which the Lord will strike all the nations, etc.’. At that time the Holy One, blessed be He, will address the nations of the world: ‘Woe to you, o wicked ones, who are alive at the cessation of the four world empires! All of you are to be expelled from the world, one wherein one kor of wheat will yield about nine hundred kors, and there will be analogous fantastic yields for wine and oil.  Every tree will bear choice produce and fruits, as scripture states: “and you, o mountains of Israel, will make your branches yield, etc.”.’ And Israel will eat these fruits and rejoice for forty years.

10 After this the Holy One, blessed be He, will bring up Gog and Magog ‘and all their associates,’ and then all the peoples of the earth will assemble together and surround Jerusalem in order to make war. The Holy One, blessed be He, will come up and do battle with them. The Messiah will arrive, and with his help the Holy One, blessed be He, will wage war on them, as scripture forecasts: ‘then the Lord will go forth and fight with those nations as when He did battle on the day of war’. On that day mountains will quake and hills will shake and walls and towers will collapse. The Holy One, blessed be He, will gather all the birds of the sky and the beasts of the earth to feast on their flesh and to drink their blood, as scripture says: ‘the vultures will spend summer upon them, and all the beasts of the earth will spend winter upon them’. Israel will spend seven years burning their weaponry, as scripture states: ‘then the inhabitants of the cities of Israel will go out and set fire to the weaponry and burn it [. . .] for seven years’. It also says: ‘The house of Israel will spend seven months burying them in order to purify the land’.

11 These are the cities which will experience devastation: Jericho, Be’erot, Beth Hōrōn, Sīserīn, Milkah, Arad, Shallūm, Samaria, Beth Migdōl, Tyre, Beth alsawet, Lod, Būz, Beth ‘Aynam, Hamath, Sefar, adashah, Antioch, Alexandria, and ‘Edom.’  But as for all of the cities of Israel, fire and fiery angels will surround them, as scripture affirms: ‘and I will be a wall of fire encompassing it—utterance of the Lord’. Afterwards the final day will come: its duration will be that of forty days. The mountains and hills will shudder and quake, and the earth will cry out against the wicked, saying: ‘In such-and-such a place did so-and-so kill so-and-so,’ as scripture states: ‘the earth will reveal her blood-guilt, etc.’.

12 Elijah said: I beheld the dead taking form and their ‘dust’ being reshaped and made like the forms they had when they were formerly alive so that they might render praise to God, as scripture states: ‘See now that I indeed am He and there is no deity other than Me; I put to death and I resurrect, I sicken and I heal: none can escape from My power’. Also in Ezekiel it says: ‘and I looked, and behold, sinews were upon them’. The ministering angels opened their tombs and injected them with their ‘animating breaths,’ and they revivified. They stood them up on their feet. They shoved everyone who merited punishment into a large hollow place two hundred cubits long and fifty cubits wide.  The eyes of the righteous will witness the downfall of all those who did not take pleasure in observing the Torah of the Holy One, blessed be He, as scripture states: ‘they will go out and see the corpses of those people who rebelled against Me [. . .]’

13 Elijah said: I beheld fire and brimstone coming down upon the wicked from heaven, as scripture says: ‘the Lord will rain coals of fire and brimstone upon the wicked’. The Holy One, blessed be He, will move the Temple a great distance from the place of eternal torment so that the righteous will not hear the sound of the cry of the wicked suffering and seek to obtain mercy for them. ‘They will be as if they never were.’

14 Elijah said: I saw Abraham, Isaac, Jacob, and all the righteous ones in sitting postures, and the land before them was sown with every sort of delightful vegetation. That tree which the Holy One, blessed be He, had prepared was standing in the middle of the garden, as scripture says: ‘and there will grow by the stream on its bank on both sides every kind of fruit tree; their foliage will never wither, nor will their fruit ever fail’. Boats will come ‘from En-gedi as far as’ Eglayim bearing wealth and riches for the righteous ones.

15 Elijah, may his memory be for a blessing, said: I beheld a great city, both beautiful and glorious, descending from heaven wherein it had been built, as scripture states: ‘The already built Jerusalem, like the city associated to it’, perfectly constructed and with its people dwelling within it. It is situated by three thousand towers, with 20,000 ris separating each tower. Within the span of every ris are 25,000 cubits of emeralds, pearls, and other jewels, as scripture says: ‘I will inlay your battlements with gemstones’.

16 Elijah said: I saw the houses and the gates of the righteous with their thresholds and door-frames constructed of precious stones. I saw the treasuries of the Temple opened up to their doorways, and among them were Torah and peace, as scripture states: ‘all your children will be instructed by the Lord; your children will have great peace’, and it says: ‘those who love Your Torah have great peace’, and it says: ‘How great is Your beneficence which You have stored up for those who revere You’.

End of Sefer Elijah, may his memory be for a blessing.

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.