Księga Wojny Synów Światłości z Synami Ciemności (Woj)


Księga Wojny Synów Światłości z Synami Ciemności

Odkrycie w Qumran

https://www.qumran.org/js/qumran/hss/1qm

http://moellerhaus.com/Dead%20Sea%20Scrs/dsswarscroll.htm

Click to access Complete-Scrolls.pdf

 

Trzy Wersje:

Wersja Prawidłowa  (1QM)

Polskie Tłumaczenie (Google) wersji Rosyjsko-języcznej

Wersja z Książki ”Lost Books of the Bible: The Great Rejected Texts”

 

Mój Komentarz:

Pobieżnie czytając ten tekst na myśl przychodzą mi dwa fragmenty

Objawienie Jana 16: (14) A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. (15) Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. (16) I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Harmagedon.

 

Zwój Wojny oznaczony jako 1QM, znany również jako „Wojna synów światłości z synami ciemności” – jeden z siedmiu pierwszych zwojów znad Morza Martwegoodkrytych w Qumran w 1947 roku w grocie 1[a]. Zawiera on 19 kolumn (pierwotnie było ich jednak co najmniej dwadzieścia), z których zachowało się pierwszych 14-19 linii z co najmniej 21-22. Rękopis został napisany w języku hebrajskim pismem kwadratowym z czasów Heroda. Jest on datowany na koniec I wieku p.n.e. lub na początek I wieku n.e. Zwój Wojny należy do dokumentów nieznanych przed odkryciem w Qumran.

Zwój Wojny znalazł wśród pierwszych zwojów odnalezionych przez Beduinów w Qumran. Beduini zainteresowali zwojami handlarza antyków z Betlejem. Ten skontaktował się z prof. Eleazarem Sukenikiem z Uniwersytetu Hebrajskiego z prośbą o ocenę czy fragmenty te są wartościowe czy też są to falsyfikaty. Gdy handlarz dostarczył Sukenikowi trzy kompletne, jeszcze nie rozwinięte zwoje skórzane, zapisane pismem paleohebrajskim, profesor odkupił rękopisy z zamiarem ich dokładnej analizy. Okazało się, że pierwszy z nich zawierał tekst biblijnej Księgi Izajasza 1QIsab, drugi to komentarz (hebr. peszarim פשר, interpretacje, komentarze) do proroczej Księgi Habakuka oznaczony 1QpHab a trzecim był właśnie Zwój Wojny.

Zwój ten, znajduje się obecnie w Jerozolimie w Sanktuarium Księgi należącym do Muzeum Izraela (HU 96.84/210).

W grocie 4 znaleziono siedem kolejnych fragmentów zwojów (4Q491497) o podobnej treści, jednak powiązania pomiędzy 1QM a tymi tekstami nie są całkowicie jasne. Mogą one stanowić wcześniejszą wersję Zwoju Wojny lub też mogą to być materiały źródłowe, które posłużyły za podstawę napisania Zwoju Wojny.

Na tle długiej tradycji biblijnej dotyczącej ostatecznej wojny w końcu dni (Księga Ezechiela rozdz. 38-39; Księga Daniela rozdz. 7-12), zwój jest napisany w nastroju manichejskim zawiera więc urojenia antagonistyczne. Opisuje on siedem scen, dualistycznej konfrontacji „synów światłości” (termin ten członkowie społeczności Qumran odnoszą do siebie), pod kierownictwem „Księcia Światła” (zwanego także Michałem, Archaniołem) i „synami ciemności” (określenie wrogów wspólnoty odnoszące się zarówno do Żydów jak i nie-Żydów), wspomaganych przez naród nazywany Kittim i kierowanych przez Beliala. Konfrontacja ta miała trwać 49 lat i zakończyć się zwycięstwem „synów światłości” oraz przywróceniem służby świątynnej i składania ofiar.

Zwój Wojny mógłby niemal stanowić regulamin walki starożytnej armii gdyż precyzyjnie definiuje sposób ustawienia oddziałów, ich uzbrojenie, szczegóły uprzęży przy zbrojach a nawet wiek wymagany dla żołnierzy służących w poszczególnych oddziałach. Opisuje również pole bitwy oraz manewry wojskowe, przez co przypomina hellenistyczne czy rzymskie instrukcje wojskowe. Było to pierwsze dzieło literackie poznane przez biblistów tak wyraźnie różniące się od konwencjonalnych tekstów hebrajskich.

Rękopis ten nie jest, ściśle rzecz biorąc, apokalipsą (czyli niebiańskim objawieniem), gdyż brakuje w nim pierwiastka „mesjańskiego”. Niektóre szczegóły, takie jak zaawansowany wiek bojowników i ich przywódców kapłanów, wskazują na idealistyczny charakter wojny opisanej w manuskrypcie oraz przekazywanie fikcji literackiej. Niemniej jednak, Zwój Wojny może rzeczywiście odzwierciedlać prawdziwe stosunki i napięcie polityczne w Judei pomiędzy Rzymianami a Żydami, które w rezultacie doprowadziło do wybuchu buntu w 66 n.e. Zwój rzuca również światło na występującą w Nowym Testamencie Księgę Objawienia, w której opisana ostateczna wojna również odbywa się pomiędzy siłami ziemskimi i niebiańskimi.

Wikipedia

 

 

 

 

 

 

 Księga Wojny Synów Światłości Z Synami Ciemności 

(określana też jako „Zwój Wojny”)


 


War Scroll (1QM)

https://www.qumran.org/js/qumran/hss/1qm

Zwoje znad Morza Martwego – 1QM

 

Wróć | Pobierz War Scroll


Wprowadzenie do zwiastuna wojny 
Krótkie wprowadzenie do zwój wojenny. 

 1. Opis wojny eschatologicznej 
  Pierwszy atak Synów Światła przeciwko Synom Ciemności. 
 2. Zniszczenie Synów Ciemności i służba Bogu podczas lat wojny 
  Zagłada Synów Ciemności przez świecenie świętych. Ryk Synów Światła i ich narzędzi wojennych. 
 3. Opis Trąbek 
  Opisy różnych rodzajów trąbionych słów i proklamacji wojowników. 
 4. Opis banerów 
  Pisemne nazwy, długości i zasady sztandarów Kongregacji, Formacji i Wojny. 
 5. Opis Tarcz
  Nazwy zapisane na tarczach zgodnie z kolejnością ich urodzenia. 
 6. Opis uzbrojenia i rozmieszczenia dywizji 
  Rozłożenie dywizji na wojnę, gdy armia jest gotowa do wykonania linii bitwy. 
 7. Opis rozmieszczenia kawalerii 
  Siedem rzędów jeźdźców ustawionych po prawej i po lewej stronie linii bitwy. Ci, którzy pójdą na wojnę na tych koniach, będą tymi, którzy są zdolni w walce, wyszkoleni w jeździectwie, nieustraszeni, nieubłagani, dojrzali, wyszkoleni w sztuce wojennej i przyzwyczajeni do słuchania hałasów i oglądania różnego rodzaju scen.
 8. Rekrutacja i wiek żołnierzy Wiek 
  i różne opisy obowiązków żołnierzy. 
 9. Ministerstwo kapłanów i lewitów 
  Wielkie odgłosy wojny przez wojsko, aby roztopić serce wroga. 
 10. Opis manewrów w dywizjach bojowych 
  Nazwy na tarczach żołnierzy wież: Michaela, Gabriela, Sariela i Raguela. 
 11. Adres głównego kapłana 
  Ci, którzy są chętni do serca, wzmocnieni mocą Boga, aby zawrócić wszystkich tych, którzy stracili serce i wzmocnić wszystkich dzielnych wojowników. 
 12. Modlitwa głównego kapłana
  Modlitwa o oświecenie ludzi. Aby otworzyć oczy ich zrozumienia i uszu na znajomość tajemnic dawnych; głębokie i sekretne rzeczy Boże. 
 13. Błogosławieństwa wojny recytowane przez wszystkich Przywódców po zwycięstwie 
  Przywódcy armii Bożej stoją razem i składają proklamację przeciwko Synom Ciemności. 
 14. Błogosławieństwa Wojny recytowane przez wszystkich Przywódców rano przed przygotowaniem bitwy 
  na dzień pomsty przez armię Boga. Wieczne odkupienie i unicestwienie wszystkich narodów niegodziwości.
 15. Ostatnia bitwa pierwsze zaangażowanie 
  Czytanie książki: „Zasada jego czasu” przez głównego kapłana. 
 16. Ostateczna bitwa Drugie zaręczyny 
  Parousian Michała do towarzystwa odkupionych. Przywrócenie przymierza przez Michaela. Wywyższenie autorytetu Michała wśród bogów, pośród królestwa Izraela i pośród wszystkich ciał. 
 17. Ostateczna bitwa o trzecie zajęcie 
  Trump Boga zaczyna formować dywizje bojowe armii. Znaki konfrontacji i agresji ze strony ludu Bożego. Atak na oddziały Belial przez Synów Światła. 
 18. Ostateczna bitwa z Fouth, piątym i szóstym zaangażowaniem 
  Nic z tych zobowiązań nie jest zachowane. 
 19. Ostateczna bitwa siódmego zaangażowania
  Podniesienie wielkiej ręki Boga przeciwko Belialowi i wszystkim siłom jego panowania. Krzyk świętych i przywrócenie przymierza. 
 20. Ceremonia po ostatniej bitwie 
  Uroczyste spotkanie ludzi po bitwie. 
 21. Święto Dziękczynienia dla Ostatecznego Zwycięstwa 
  Dziękczynienia piosenki do Boga przez ludzi do ostatecznego zwycięstwa. 

Wróć | Powrót do góry


 

Wprowadzenie do zwój wojenny

Pierwsze wiersze zwoju (1KM 1: 1-7) określają ramy dla trzystopniowego konfliktu między Synami Światła, czyli członkami Yahada (patrz 1KM 3:13) i Synami Ciemności. W pierwszej bitwie znajdują się przeciwnicy dowodzeni przez Kittim z Asyrii (chociaż imię Kittim jest często używane w zwojach jako odniesienie do Rzymian, jego podstawowy sens wydaje się być archetypem złych facetów). Kittim z Asshur pochodzą w sojuszu z biblijni wrogowie Edom, Moab, Ammon i Filistia. Współpracujący z tym bezbożnym sojuszem są „gwałciciele przymierza”: Żydzi, którzy odtrącili przesłanie Yahadu i tym samym dostosowali się do Synów Ciemności. Drugi etap rozszerza wpływy wojny na Kittim, którzy mieszkali w Egipcie, a następnie w końcu na Królów Północy.

Chociaż mówi się, że ta wojna trwa ponad czterdzieści lat, pisarz zwój był szczególnie zainteresowany szczegóły ostatniego dnia bitwy. Po sześciu krwawych bitwach podczas tej ostatniej bitwy Synowie Światła i Synowie Ciemności zostają zablokowani w remisie 3-3. W siódmej i ostatecznej konfrontacji „wielka ręka Boga pokona Beliala i wszystkich aniołów swego panowania, a wszyscy ludzie jego sił zostaną zniszczeni na zawsze” (1 Kor. 1: 14-15).

Po drodze, w prawdziwie apokaliptycznym stylu, zwój idzie w szczegóły dotyczące trąb bojowych (2: 15-3: 11), banerów (3: 12-5: 2) i spraw operacyjnych (5: 3-9: 16). Modlitwy kapłańskie na różne fazy konfliktu są następne (9: 17-15: 3). W końcu, siedem dzikich bitew ostatniego dnia bitwy jest szczegółowych (15: 4-18: 8), zakończonych ceremonią dziękczynienia w dniu następującym po zwycięstwie (18: 1-19: 14).

Podobnie jak w przypadku biblijnych przedstawicieli literatury apokaliptycznej, Ezechiela 38-39 i objawienia Jana jako istotnych przykładów, można łatwo stracić z oczu główny cel dzieła. Nie można go znaleźć w zawiłych i często tajemniczych ogonach tekstu. Przeciwnie, autor zajmował się uciskiem i beznadzieją, której doświadczali jego czytelnicy. Zbudował zachętę do biblijnej teologii ratunku: porażkę Goliata z rąk Dawida (1KM 11: 1,2) i Faraona oraz oficerów jego rydwanów w Morzu Czerwonym (1: 9-10). W połączeniu z tym aspektem było jego zrozumienie, że wielkie cierpienie było częścią woli Bożej dla odkupionych. Rzeczywiście, tygiel Boga (17: 9) był postrzegany jako niezbędny element egzystencji człowieka, dopóki zło nadal istniało w świecie. Ostatecznie, Celem Boga było wywyższenie Synów Światła i osądzenie Dzieci Ciemności. Przesłanie jest nadzieją. W obliczu tak przewrotnego zła, Synowie Światła są zachęcani do wytrwania do końca. Bóg przygotowywał się do interweniowania i wprowadzenia trwałego rozwiązania problemu zła.

Sam zwoj jest jednym z pierwszych siedmiu tekstów odnalezionych przez Beduinów w 1947 roku. Zachowane zostaje dziewiętnaście kolumn tekstu, brakuje tylko kilku wierszy w dolnej krawędzi i ostatniej strony lub stron kompozycji (patrz tekst 54). Chociaż sześć dodatkowych rękopisów znaleziono siedem lat później w Jaskini 4 (4Q491-496), są one jedynie umiarkowanie pomocne w rekonstruowaniu brakujących fragmentów 1QM.


Wróć | Powrót do góry


 

 

Rozdział 1 (Sn 1)

Opis wojny eschatologicznej

(1) Dla Instruktora, Zasady Wojny. Pierwszy atak Synów Światła zostanie podjęty przeciwko siłom Synów Ciemności, armii Beliala: oddziałom Edomu, Moabu, synom Ammona, Amalekitom, Filistrii i oddziałom Kittim z Assur .

(2) Wspierając ich, są ci, którzy naruszyli przymierze. Synowie Lewiego, synowie Judy i synowie Beniamina, zesłani na pustynię, będą walczyć przeciwko nim z [. . . ] przeciwko wszystkim swoim żołnierzom, gdy wygnańcy Synów Światła powrócą z Puszczy Narodów, aby rozbić obóz na pustyni Jerozolimy. Potem po bitwie odejdą z tego miejsca, a król Kittim wejdzie do Egiptu.

(3) W swoim czasie wyruszy z wielkim gniewem, aby walczyć z królami północy, w swoim gniewie wyruszy, aby zniszczyć i zlikwidować siłę Izraela.

(4) Wtedy nadejdzie czas zbawienia dla Ludu Bożego i czas panowania wszystkich ludzi Jego sił i wiecznego unicestwienia wszystkich sił Beliala.

(5) Nastąpi wielka panika wśród synów Jafeta, Assyria upadnie, nikt nie przyjdzie mu z pomocą, a zwierzchnictwo Kittim ustanie, że niegodziwość zostanie pokonana bez reszty.

(6) Nie będzie żadnych ocalałych ze wszystkich Synów Ciemności. a zwierzchnictwo Kittim ustanie, że niegodziwość zostanie pokonana bez reszty.

(7) Nie będzie żadnych ocalałych ze wszystkich Synów Ciemności. a zwierzchnictwo Kittim ustanie, że niegodziwość zostanie pokonana bez reszty. Nie będzie żadnych ocalałych ze wszystkich Synów Ciemności.

(8) Wtedy Synowie Sprawiedliwości będą świecić na wszystkie krańce świata, nadal świecą, aż do końca wyznaczonych pór ciemności. Wtedy, w czasie wyznaczonym przez Boga, Jego wspaniała doskonałość zajaśnieje na wszystkie czasy wieczności; o pokój i błogosławieństwo, chwałę i radość, i długie życie dla wszystkich Synów Światła.

(9) W dniu, w którym spadnie Kittim, nastąpi bitwa i straszna rzeźba przed Bogiem Izraela, ponieważ jest to dzień wyznaczony przez Niego od czasów starożytnych jako bitwa o unicestwienie dla Synów Ciemności.

(10) W tym dniu zbór bogów i zbór ludzi będą się nawzajem angażować, co spowoduje wielką rzeź. Synowie Światła i siły Ciemności będą walczyć razem, aby pokazać siłę Boga z rykiem wielkiego tłumu i okrzykiem bogów i ludzi; dzień katastrofy.

(12) Jest to czas cierpienia dla wszystkich ludzi, którzy są odkupieni przez Boga. We wszystkich swoich dolegliwościach nie ma takiego, który jest podobny do tego, przyspieszając do jego zakończenia jako wiecznego odkupienia.

(13) W dniu ich bitwy z Kittim wyruszą na rzeź w bitwie. W trzech paru Synowie Światła będą trwać mocno, aby zadać cios w zło, a w trzech armia Beliala wzmocni się, aby wymusić wycofanie sił Światła.

(14) A kiedy sztandary piechoty sprawią, że serca się stopią, wtedy siła Boga wzmocni serca Synów Światła.

(15) W siódmym losie: wielka ręka Boga pokona Beliala i wszystkich aniołów swego panowania, a wszyscy ludzie jego sił zostaną zniszczeni na zawsze. spieszy do jego zakończenia jako wiecznego odkupienia.

(16) W dniu ich bitwy z Kittim wyruszą na rzeź w bitwie. W trzech paru Synowie Światła będą trwać mocno, aby zadać cios w zło, a w trzech armia Beliala wzmocni się, aby wymusić wycofanie sił Światła.

(17) A kiedy sztandary piechoty sprawią, że serca się stopią, wtedy siła Boga wzmocni serca Synów Światła.

(18) W siódmym losie: wielka ręka Boga pokona Beliala i wszystkich aniołów swego panowania, a wszyscy ludzie jego sił zostaną zniszczeni na zawsze. spieszy do jego zakończenia jako wiecznego odkupienia.

(19) W dniu ich bitwy z Kittim wyruszą na rzeź w bitwie. W trzech paru Synowie Światła będą trwać mocno, aby zadać cios w zło, a w trzech armia Beliala wzmocni się, aby wymusić wycofanie sił Światła.

(20) A kiedy sztandary piechoty sprawią, że serca się stopią, wtedy siła Boga wzmocni serca Synów Światła.

(21) W siódmym losie: wielka ręka Boga pokona Beliala i wszystkich aniołów swego panowania, a wszyscy ludzie jego sił zostaną zniszczeni na zawsze.

(22) W trzech paru Synowie Światła będą trwać mocno, aby zadać cios w zło, a w trzech armia Beliala wzmocni się, aby wymusić wycofanie sił Światła. A kiedy sztandary piechoty sprawią, że serca się stopią, wtedy siła Boga wzmocni serca Synów Światła. W siódmym losie: wielka ręka Boga pokona Beliala i wszystkich aniołów swego panowania, a wszyscy ludzie jego sił zostaną zniszczeni na zawsze. W trzech paru Synowie Światła będą trwać mocno, aby zadać cios w zło, a w trzech armia Beliala wzmocni się, aby wymusić wycofanie sił Światła. A kiedy sztandary piechoty sprawią, że serca się stopią, wtedy siła Boga wzmocni serca Synów Światła. W siódmym losie: wielka ręka Boga pokona Beliala i wszystkich aniołów swego panowania, a wszyscy ludzie jego sił zostaną zniszczeni na zawsze.

 


Rozdział 2 (Sn 2)

Wyniszczenie Synów Ciemności i służba Bogu podczas lat wojny

(11) Święci będą lśnić na poparcie [. . . ] prawdę o zagładzie Synów Ciemności. Następnie [ . . . ] wielki ryk [. . . ] chwycili za narzędzia wojny. [. . . ] wodzowie z plemion, kapłani, lewici, wodzowie plemion, ojcowie zboru [. . . ] kapłanów, a więc i Lewitów, i rodów przywódców klanów kongregacji, pięćdziesiąt dwa.

(2) Wyznaczą oni wodzów kapłanów po Naczelnym Kapłanie i jego zastępcy; dwunastu głównych kapłanów, aby służyć w regularnej ofierze przed Bogiem. Szefowie kursów, dwadzieścia sześć, będą służyć w swoich kursach. Po nich wodzowie Lewitów służą nieustannie, w sumie dwanaście, jeden w plemię. Wodzowie ich kursów służą każdemu człowiekowi w jego biurze. Wodzowie plemion i ojcowie zboru będą ich wspierać, nieustannie stojąc przy bramie świątyni. Wodzowie ich kursów, od pięćdziesięciu lat wznoszą swoje stanowiska u swoich komisarzy na swoich festiwalach, nowych księżycach i szabatach oraz każdego dnia w roku. Tacy staną na pastwę ofiar całopalnych i ofiar, aby przygotować wonne kadzidło zgodnie z wolą Bożą, aby zadośćuczynić za całe zgromadzenie i zaspokoić się przed Nim nieustannie przy stole chwały. Wszystko to oni zorganizują w czasie roku odpuszczenia. Podczas pozostałych trzydziestu trzech lat wojny ludzie wybitni, powołani do Zgromadzenia i wszyscy przywódcy klanów kongregacji wybiorą dla siebie ludzi wojennych dla wszystkich ziem narodów. Ze wszystkich pokoleń Izraela przygotują sobie zdolnych ludzi, by rok w rok wychodzili na bitwę, zgodnie z wezwaniem wojny. Ale w latach odpuszczenia nie będą gotowi, aby wyjść na wojnę, ponieważ jest to Sabat odpoczynku dla Izraela. Podczas trzydziestu pięciu lat służby wojna będzie prowadzona. Przez sześć lat całe zgromadzenie będzie je wspólnie prowadzić, a wojna podziałów będzie prowadzona przez pozostałe dwadzieścia dziewięć lat. W pierwszym roku będą walczyć przeciwko Mezopotamii, w drugim przeciwko synom Ludu, w trzecim będą walczyć z resztą synów Arama: Uz, Hul, Togar i Mesza, którzy są poza Eufratem. W czwartym i piątym będą walczyć przeciwko synom Arpachszada, w szóstym i siódmym będą walczyć przeciwko wszystkim synom Asyrii, Persji i wschodnim ludom aż do Wielkiej Pustyni. W ósmym roku będą walczyć z synami Elamowymi, w dziewiątym roku będą walczyć przeciwko synom Ismaela i Ketury, a przez następnych dziesięć lat wojna będzie podzielona przeciwko wszystkim synom Sama według ich klanów i ich terytoria. Przez pozostałe dziesięć lat wojna będzie podzielona przeciwko wszystkim synom Jafeta według ich terytoriów.


Wróć | Powrót do góry


Rozdział 3 (Sn 3)

Opis trąb

Reguła trąbek: trąby alarmowe dla całej ich służby dla [. . . ] dla ich oddanych mężczyzn, przez dziesiątki tysięcy, setki, pięćdziesiąt i dziesiątki. Po trąbach [. . . ], które powinni napisać [. . . ] trąby formacji bojowych i trąby do ich zgromadzenia, gdy otwierają się bramy wojny, aby mogła ruszyć piechota, trąby na znak zabitych, trąby zasadzki, trąby pościgu, gdy wróg zostaje pokonany, a trąby ponownego złożenia, gdy bitwa powraca. W trąbach do zgromadzenia zgromadzenia napiszą: „powołani przez Boga”. W trąbach do zgromadzenia wodzów napiszą: „Książęta Boga”. Na trąbach formacji napiszą: „Władza Boga”. W trąbach ludzi sławnych napiszą: „Głowy klanów kongregacji”. A gdy zgromadzą się w domu zgromadzenia, napiszą: „Świadectwa Boże o świętym zgromadzeniu”. W trąbach obozowych napiszą: „Pokój Boży w obozach Jego świętych”. W trąbach na ich kampanie napiszą: „Potężne czyny Boże, aby rozproszyć nieprzyjaciela i uśpić wszystkich, którzy nienawidzą sprawiedliwości, i odstąpić od miłosierdzia od wszystkich, którzy nienawidzą Boga”. Na trąbach formacji bojowych napiszą: „Formacje podziałów Boga, aby pomścić Jego gniew na wszystkich Synach Ciemności”. W trąbach gromadzenia piechoty, gdy otworzy się brama wojenna, aby mogli wyjść na linię wroga, powinni napisać: ” Na trąbach zabitych napiszą: „Ręka Bożej mocy w walce, aby zabić wszystkich zabitych z powodu niewierności”. Na trąbę zasadzki napiszą: „Tajemnice Boże, aby zniszczyć niegodziwość”. Na trąbach pościgu napiszą: „Bóg uderzył wszystkich Synów Ciemności, nie zmniejszy swego gniewu, dopóki nie zostaną unicestwione”. Kiedy powrócą z bitwy, aby wstąpić do formacji, będą pisać na trąbach odwrotu: „Bóg zgromadził”. W trąbach na drogę powrotu z bitwy z wrogiem, aby wejść do zboru w Jerozolimie, napiszą: „Radości Bożej w spokojnym powrocie”. Na trąbach zabitych napiszą: „Ręka Bożej mocy w walce, aby zabić wszystkich zabitych z powodu niewierności”. Na trąbę zasadzki napiszą: „Tajemnice Boże, aby zniszczyć niegodziwość”. Na trąbach pościgu napiszą: „Bóg uderzył wszystkich Synów Ciemności, nie zmniejszy swego gniewu, dopóki nie zostaną unicestwione”. Kiedy powrócą z bitwy, aby wstąpić do formacji, będą pisać na trąbach odwrotu: „Bóg zgromadził”. W trąbach na drogę powrotu z bitwy z wrogiem, aby wejść do zboru w Jerozolimie, napiszą: „Radości Bożej w spokojnym powrocie”. Na trąbę zasadzki napiszą: „Tajemnice Boże, aby zniszczyć niegodziwość”. Na trąbach pościgu napiszą: „Bóg uderzył wszystkich Synów Ciemności, nie zmniejszy swego gniewu, dopóki nie zostaną unicestwione”. Kiedy powrócą z bitwy, aby wstąpić do formacji, będą pisać na trąbach odwrotu: „Bóg zgromadził”. W trąbach na drogę powrotu z bitwy z wrogiem, aby wejść do zboru w Jerozolimie, napiszą: „Radości Bożej w spokojnym powrocie”. Na trąbę zasadzki napiszą: „Tajemnice Boże, aby zniszczyć niegodziwość”. Na trąbach pościgu napiszą: „Bóg uderzył wszystkich Synów Ciemności, nie zmniejszy swego gniewu, dopóki nie zostaną unicestwione”. Kiedy powrócą z bitwy, aby wstąpić do formacji, będą pisać na trąbach odwrotu: „Bóg zgromadził”. W trąbach na drogę powrotu z bitwy z wrogiem, aby wejść do zboru w Jerozolimie, napiszą: „Radości Bożej w spokojnym powrocie”. będą pisać na trąbach odwrotu: „Bóg zgromadził”. W trąbach na drogę powrotu z bitwy z wrogiem, aby wejść do zboru w Jerozolimie, napiszą: „Radości Bożej w spokojnym powrocie”. będą pisać na trąbach odwrotu: „Bóg zgromadził”. W trąbach na drogę powrotu z bitwy z wrogiem, aby wejść do zboru w Jerozolimie, napiszą: „Radości Bożej w spokojnym powrocie”.


Wróć | Powrót do góry


Rozdział 4 (Sn 4)

Opis banerów

(1) Reguła sztandarów całej kongregacji według ich formacji. Na wielkim sztandarze, który jest na czele całego ludu, napiszą: „Lud Boży”, imiona „Izraela” i „Aaron” oraz imiona dwunastu plemion Izraela według ich kolejności narodzin.

(2) Na sztandarach „obozów” trzech plemion napiszą „Duch Boży” i imiona trzech plemion.

(3) Na sztandarze każdego plemienia napiszą: „Standard Boga”, a także imię przywódcy plemienia i jego klanów, a także imię przywódcy dziesięciu tysięcy i nazwiska wodzów jego setek. Na sztandarze Merariego napiszą: „Ofiara Boga” i imię przywódcy Merari oraz imiona wodzów jego tysięcy.

(5) Na sztandarze tysiąca napiszą: „Gniew Boży jest rozwiązany przeciwko Belialowi i wszystkim ludziom z jego sił bez reszty” oraz imię wodza z tysiąca i imiona wodzów jego setek. A na sztandarze setek napiszą: „Setka Boga, moc wojny przeciwko grzesznemu ciału” i imię wodza stu i imiona wodzów jego dziesiątek. A na sztandarze pięćdziesięciu napiszą: „Skończyło się stanowisko złych przez moc Bożą” i imię wodza z pięćdziesięciu oraz imiona wodzów jego dziesiątek. A na sztandarze dziesięciu napiszą: „Pieśni radości dla Boga na dziesięciostrunnej harfie” i imię wodza dziesięciu i imiona dziewięciu ludzi w jego rozkazie. „Gniew Boży jest rozwiązany przeciwko Belialowi i wszystkim ludziom z jego sił bez reszty”, a także imię wodza z tysiąca i imiona wodzów jego setek. A na sztandarze setek napiszą: „Setka Boga, moc wojny przeciwko grzesznemu ciału” i imię wodza stu i imiona wodzów jego dziesiątek. A na sztandarze pięćdziesięciu napiszą: „Skończyło się stanowisko złych przez moc Bożą” i imię wodza z pięćdziesięciu oraz imiona wodzów jego dziesiątek. A na sztandarze dziesięciu napiszą: „Pieśni radości dla Boga na dziesięciostrunnej harfie” i imię wodza dziesięciu i imiona dziewięciu ludzi w jego rozkazie. „Gniew Boży jest rozwiązany przeciwko Belialowi i wszystkim ludziom z jego sił bez reszty”, a także imię wodza z tysiąca i imiona wodzów jego setek. A na sztandarze setek napiszą: „Setka Boga, moc wojny przeciwko grzesznemu ciału” i imię wodza stu i imiona wodzów jego dziesiątek. A na sztandarze pięćdziesięciu napiszą: „Skończyło się stanowisko złych przez moc Bożą” i imię wodza z pięćdziesięciu oraz imiona wodzów jego dziesiątek. A na sztandarze dziesięciu napiszą: „Pieśni radości dla Boga na dziesięciostrunnej harfie” i imię wodza dziesięciu i imiona dziewięciu ludzi w jego rozkazie. i imię naczelnika tysiąca i imiona wodzów jego setek. A na sztandarze setek napiszą: „Setka Boga, moc wojny przeciwko grzesznemu ciału” i imię wodza stu i imiona wodzów jego dziesiątek. A na sztandarze pięćdziesięciu napiszą: „Skończyło się stanowisko złych przez moc Bożą” i imię wodza z pięćdziesięciu oraz imiona wodzów jego dziesiątek. A na sztandarze dziesięciu napiszą: „Pieśni radości dla Boga na dziesięciostrunnej harfie” i imię wodza dziesięciu i imiona dziewięciu ludzi w jego rozkazie. i imię naczelnika tysiąca i imiona wodzów jego setek. A na sztandarze setek napiszą: „Setka Boga, moc wojny przeciwko grzesznemu ciału” i imię wodza stu i imiona wodzów jego dziesiątek. A na sztandarze pięćdziesięciu napiszą: „Skończyło się stanowisko złych przez moc Bożą” i imię wodza z pięćdziesięciu oraz imiona wodzów jego dziesiątek. A na sztandarze dziesięciu napiszą: „Pieśni radości dla Boga na dziesięciostrunnej harfie” i imię wodza dziesięciu i imiona dziewięciu ludzi w jego rozkazie. i imię wodza stu i imiona wodzów jego dziesiątek. A na sztandarze pięćdziesięciu napiszą: „Skończyło się stanowisko złych przez moc Bożą” i imię wodza z pięćdziesięciu oraz imiona wodzów jego dziesiątek. A na sztandarze dziesięciu napiszą: „Pieśni radości dla Boga na dziesięciostrunnej harfie” i imię wodza dziesięciu i imiona dziewięciu ludzi w jego rozkazie. i imię wodza stu i imiona wodzów jego dziesiątek. A na sztandarze pięćdziesięciu napiszą: „Skończyło się stanowisko złych przez moc Bożą” i imię wodza z pięćdziesięciu oraz imiona wodzów jego dziesiątek. A na sztandarze dziesięciu napiszą: „Pieśni radości dla Boga na dziesięciostrunnej harfie” i imię wodza dziesięciu i imiona dziewięciu ludzi w jego rozkazie.

Gdy pójdą do boju, będą pisać na swoich sztandarach: „Prawda Boża”, „sprawiedliwość Boga”, „chwała Boga”, „sprawiedliwość Boga”, a po nich lista ich imion w całości . Gdy zbliżą się do bitwy, napiszą na swoich sztandarach: „Prawa ręka Boga”, „Wyznaczony czas Boga”, „Grzbiet Boga”, „Zabici od Boga”; po nich ich nazwiska w całości. Gdy powrócą z bitwy, napiszą na swoich sztandarach: „Wywyższenie Boże”, „Wielkość Boga”, „Chwała Boża”, „Chwała Boża”, z ich imionami w całości.

Reguła sztandarów kongregacji: Kiedy wyruszą na bitwę, napiszą na pierwszym sztandarze „Zgromadzenie Boże” na drugim sztandarze „Obozy Boga” na trzecim: „Plemiona Bóg, „na czwartym,” Klany Boga „, na piątym,” Podziały Boga „, na szóstym,” Zgromadzenie Boże „, na siódmym,” Nazywane przez Boga „, i na ósme, „armia Boga”. Piszą swoje nazwiska w całości wraz ze wszystkimi zamówieniami. Gdy zbliżą się do bitwy, napiszą na swoich sztandarach: „Bitwa Boża”, „Zapłata od Boga”, „Przyczyna Boga”, „Odwaga Boga”, „Moc Boga”, ” odpłata od Boga, „” Moc Boża „,”

Długość banerów. Sztandar całego zgromadzenia ma czternaście łokci długości; sztandar trzech plemion na trzynaście łokci; sztandar plemienia, dwanaście łokci; sztandar dziesięciu tysięcy jedenaście łokci; sztandar tysiąca, dziesięciu łokci; sztandar na sto, dziewięć łokci; sztandar na pięćdziesiąt, osiem łokci; sztandar dziesięciu, siedmiu łokci.


Wróć | Powrót do góry


Rozdział 5 (Sn 5)

Opis Tarcz

(1) A na tarczy Przywódcy całego narodu napiszą Jego imię, imiona „Izrael”, „Lewi” i „Aaron” oraz imiona dwunastu plemion Izraela według ich kolejności narodzin, oraz imiona dwunastu wodzów ich plemion.

 


Rozdział 6 (Sn 6)

Opis uzbrojenia i rozmieszczenia dywizji

Reguła aranżacji dywizji na wojnę, gdy ich armia jest gotowa do wykonania przedniej linii bojowej: linia bitwy zostanie utworzona z tysiąca ludzi. Na każdą linię bitwy powinno znajdować się siedem rzędów w przód, uporządkowanych w kolejności; stacja każdego mężczyzny za swoim kolegą. Wszyscy będą mieli tarcze z brązu polerowane jak lustro na twarzy. Tarcza będzie wiązana z granicą plecionej pracy i wzorem pętli, dziełem utalentowanego robotnika; złoto, srebro i brąz powiązane razem i klejnoty; wielobarwny brokat. To dzieło utalentowanego robotnika, artystycznie wykonane. Długość tarczy będzie wynosić dwa i pół łokcia, a szerokość jej na półtora łokcia. W ich rękach będą trzymać włócznię i miecz. Długość lancy będzie wynosić siedem łokci, z czego gniazdo i ostrze stanowią pół łokcia. Na tamtym gnieździe znajdują się trzy paski wygrawerowane jako granica z plecionek; złota, srebra i miedzi związanych razem jak artystycznie zaprojektowane dzieło. A w pętlach projektu, po obu stronach pasma dookoła, będą kamienie szlachetne, wielobarwny brokat, dzieło utalentowanego robotnika, artystycznie zrobione i kłos zboża. Gniazdo powinno być rowkowane między pasami jak kolumna, artystycznie wykonane. Ostrze ma lśniące białe żelazo, dzieło utalentowanego robotnika, wykonanego artystycznie i kłos zboża z czystego złota inkrustowanego w ostrzu; zwężają się ku punktowi. Miecze będą z oczyszczonego żelaza, oczyszczone w piecu i wypolerowane jak lustro na twarz, dzieło utalentowanego robotnika, artystycznie wykonane, z postaciami kłosów z czystego złota tłoczonych po obu stronach. Granice przejść od razu do punktu, po dwóch z każdej strony. Długość miecza będzie wynosić łokieć i pół, a szerokość cztery palce. Pochwa ma cztery szerokie kciuki i kończy cztery kondygnacje ręczne aż po pochwę. Pochwa będzie przywiązana po każdej stronie rzemieniami z pięcioma rączkami. Rękojeść miecza będzie z rogu róg, dziełem utalentowanego robotnika, różnokolorowej konstrukcji ze złotem i srebrem i drogocennymi kamieniami.

A kiedy [. . . ] zająć stanowisko, ustawią siedem linii bojowych, jedna za drugą, a między nimi będzie spacja. . . ] Trzydzieści łokci, gdzie piechota będzie stać [. . . ] Naprzód [ . . . ] będą siedem razy procy i powrócą na swoją pozycję. Po nich trzy dywizje piechoty będą wysuwać się i staną między liniami bojowymi. Pierwsza dywizja wbije się w linię obrony przeciwnika siedem razy. Na ostrzu pierwszej strzałki napiszą: „Błysk włóczni dla mocy Bożej”. Na drugiej broni napiszą: „Pociski krwi, aby zabić zabitych przez gniew Boży”. Na trzeciej strzałce napiszą: „Ostrze miecza pochłania zabitych grzeszników przez sąd Boży”. Każdy z nich rzuci siedem razy, a następnie wróci na swoją pozycję. Następnie dwie dywizje piechoty będą maszerować i staną między dwiema liniami bojowymi, pierwszą dywizją wyposażoną w włócznię i tarczę, a drugą w tarczę i miecz; zbić zabitych przez sąd Boży, aby podbić linię bojową wroga mocą Bożą i odpłacić za zło za wszystkie narody winne. Tak więc Królestwo będzie należeć do Boga Izraela, a przez świętych Jego ludu będzie działać z mocą. podporządkować sobie linię bojową wroga mocą Boga i odpłacić się za zło za wszystkie narody winne. Tak więc Królestwo będzie należeć do Boga Izraela, a przez świętych Jego ludu będzie działać z mocą. podporządkować sobie linię bojową wroga mocą Boga i odpłacić się za zło za wszystkie narody winne. Tak więc Królestwo będzie należeć do Boga Izraela, a przez świętych Jego ludu będzie działać z mocą.


Wróć | Powrót do góry


Rozdział 7 (Sn 7)

Opis rozmieszczenia kawalerii

Siedem rzędów jeźdźców również zajmie pozycję po prawej i po lewej stronie linii bitwy. Ich szeregi rozmieszczone są po obu stronach, po siedemset jeźdźców po jednej stronie i siedemset po drugiej. Dwustu jeźdźców wyjdzie z tysiącem ludzi z linii bojowej piechoty, a więc zajmą pozycje po wszystkich stronach obozu. W sumie było to cztery tysiące sześćset ludzi i tysiąc czterysta kawalerii dla całej armii za linię bojową; pięćdziesiąt za każdą linię bitwy. Jeźdźcy z kawalerią żołnierzy całej armii będą mieli sześć tysięcy; pięćset do plemienia. Cała kawaleria, która wyruszy na bitwę z piechotą, pojedzie ogierami; szybki, reagujący, nieubłagany, dojrzały, wyszkolony do walki i przyzwyczajony do słuchania hałasów i oglądania różnego rodzaju scen. Ci, którzy je zawożą, będą ludźmi zdolnymi do bitwy, wyszkoleni w jeździectwie, w przedziale wiekowym od trzydziestu do czterdziestu pięciu lat. Jeźdźcy armii będą mieli od czterdziestu do pięćdziesięciu lat, a oni [. . . ], hełmy i nagolenice, niosąc w swych rękach okrągłe tarcze i lancę długości ośmiu łokci, [. . . ] i łuk, strzały i bitewne rzutki, wszystkie przygotowane w [. . . ] i przelać krew winnych zabitych. To są [ . . . ] ] i przelać krew winnych zabitych. To są [ . . . ] ] i przelać krew winnych zabitych. To są [ . . . ]


Wróć | Powrót do góry


Rozdział 8 (Sn 8)

Rekrutacja i wiek żołnierzy

A ludzie z wojska mają od czterdziestu do pięćdziesięciu lat. Komisarze obozów mają od pięćdziesięciu do sześćdziesięciu lat. Oficerowie będą również mieli od czterdziestu do pięćdziesięciu lat. Wszyscy, którzy rozbierają zabitych, rabują łupy, oczyszczają ziemię, chronią ramiona, a ten, kto przygotowuje zapasy, wszyscy będą mieli od dwudziestu pięciu do trzydziestu lat. Żadna młodość ani kobieta nie wejdą do obozowisk od czasu opuszczenia Jerozolimy, aby iść do bitwy, aż do ich powrotu. Nikt nie był kaleki, ślepy ani chromy, ani człowiek, który ma trwałą skazę na swojej skórze lub człowiek dotknięty rytualną nieczystością ciała; żaden z nich nie pójdzie z nimi do bitwy. Wszyscy oni będą ochotnikami do bitwy, czystymi duchem i ciałem, i przygotowani na dzień pomsty. Każdy człowiek, który nie jest rytualnie czysty w odniesieniu do swoich genitaliów w dniu bitwy, nie pójdzie wraz z nimi do bitwy, ponieważ święci aniołowie są obecni z ich armią. Między ich obozami a latryną będzie około dwóch tysięcy łokci, a haniebna nagość nie będzie widoczna w okolicach wszystkich ich obozów.


Wróć | Powrót do góry


Rozdział 9 (Sn 9)

Ministerstwo kapłanów i lewitów

Kiedy linie bitewne są ustawione przeciwko wrogowi i linii walczącej przeciwko linii bojowej – od środkowego otworu przejdziemy do szczeliny między liniami bitewnymi siedmiu kapłanów z synów Aarona, ubranych w piękne białe lniane szaty: lnianą tunikę i lniane spodnie, i przepasane lnianą szarfą z kręconego, cienkiego lnu, fioletu, purpury i szkarłatu, i różnokolorowym wzorem, dziełem utalentowanego robotnika i ozdobionych czapek na głowach; szaty na bitwę, i nie weźmie ich do sanktuarium. Jeden kapłan przejdzie przed wszystkimi ludźmi z linii bitewnej, aby zachęcić ich do bitwy. W rękach pozostałych sześciu będą trąby zgromadzenia trąby pamiątkowe, trąby alarmu, trąby pościgu i trąby ponownego złożenia. Kiedy kapłani wyjdą w lukę między liniami bojowymi, siedmiu Lewitów wyjdzie z nimi. W ich rękach będzie siedem trąb ramsich rogów. Trzej oficerowie spośród Lewitów będą kroczyć przed kapłanami i lewitami. Kapłani zadadzą dwie trąby zgromadzenia [. . . ] bitwy na pięćdziesięciu tarczach, a pięćdziesięciu żołnierzy piechoty wyjdzie od jednej bramy i [. . . ] Lewici, oficerowie. Z każdą linią bitwy będą wychodzić zgodnie z tą kolejnością [. . . ] żołnierze piechoty od bram i zajmą pozycję pomiędzy dwoma liniami bitew, i [. . . ] walka [ . . . ] trąby będą stale uderzać, by skierować procarzy, dopóki nie zakończą rzucania siedem razy. Potem kapłani zadadzą trąby powrotu, i pójdą wzdłuż pierwszej linii bojowej, aby zająć ich pozycję. Kapłani wpadną w trąby zgromadzenia, a trzy dywizje piechoty wyjdą z bramy i staną między liniami bojowymi, a obok nich kawalerzyści siedzą po prawej i po lewej stronie. Kapłani dmuchną w trąby na poziom, sygnalizując kolejność bitew. Kolumny zostaną rozmieszczone w ich formacjach, każdy na swoją pozycję. Kiedy ustawią się w trzech formacjach, kapłani zadadzą im drugi sygnał, nisko zapisaną nutę legato, sygnały do ​​przodu, dopóki nie zbliży się do linii wroga i nie chwyci ich broni. Wtedy kapłani uderzą w sześć trąb zabitych ostrą staccato, aby kierować bitwą, a Lewici i wszyscy ludzie z rogami baranich będą wspólnie uderzać wielki alarm bojowy, aby roztopić serce wroga. Dźwiękiem alarmu będą towarzyszyły rzutki bitewne, które zabiją zabitych. Wtedy dźwięk rogów baranów uciszy się, ale w trąbach kapłani nadal będą wysadzać ostrą nutę staccato, by kierować sygnałami bitwy, dopóki siedem razy nie rzucą się na linię wroga. Następnie kapłani zadadzą im trąby odwrotu, niską nutę, poziom i legato. Zgodnie z tą zasadą kapłani będą zadawać ciosy za trzy dywizje. Kiedy pierwszy podział rzuca, kapłani, lewici i wszyscy ludzie z rogami baranów będą zadawać wielkie obrażenia, by kierować bitwą, dopóki nie rzucą siedem razy. Potem, kapłani zaduszą dla nich trąby odwrotu [. . . ] i staną na swoich pozycjach na linii bitwy, [. . . ] i zajmą pozycję [. . . ] zabici, a wszyscy ludzie z rogami baranów zadadzą bardzo głośny alarm bojowy, a gdy rozlegnie się dźwięk, ich ręce zaczną sprowadzać zabitych, a cały lud uciszy dźwięk alarmu, ale kapłani Kontynuuj brzmiące na trąbach zabitych, aby kierować walką, aż wróg zostanie pokonany i odwraca się w odwrocie. Kapłani wyrzucą alarm, aby kierować bitwą, a kiedy zostaną pokonani przed nimi, kapłani zadadzą trąby zgromadzenia, a cała piechota wyjdzie do nich z pośrodku przednich linii bojowych i stać, sześć dywizje oprócz dywizji, która jest zaangażowana w bitwę: łącznie, siedem linii bitewnych, dwadzieścia osiem tysięcy żołnierzy i sześć tysięcy jeźdźców. Wszyscy oni będą dążyć do zniszczenia wroga w Bożej bitwie; totalna zagłada. Kapłani dmuchną dla nich w trąby pościgu, a oni podzielą się na pogoń za zagładą wszystkich wrogów. Kawaleria odpycha wroga na boki bitwy, dopóki nie zostaną zniszczeni. Kiedy polegli polegli, kapłani nadal będą wieźć z daleka i nie wejdą w pośród zabitych, aby zostali splugawieni przez ich nieczystą krew, ponieważ oni są święci. Nie pozwolą, by olej ich kapłańskiego namaszczenia został zbezczeszczony krwią prastarych narodów. totalna zagłada. Kapłani dmuchną dla nich w trąby pościgu, a oni podzielą się na pogoń za zagładą wszystkich wrogów. Kawaleria odpycha wroga na boki bitwy, dopóki nie zostaną zniszczeni. Kiedy polegli polegli, kapłani nadal będą wieźć z daleka i nie wejdą w pośród zabitych, aby zostali splugawieni przez ich nieczystą krew, ponieważ oni są święci. Nie pozwolą, by olej ich kapłańskiego namaszczenia został zbezczeszczony krwią prastarych narodów. totalna zagłada. Kapłani dmuchną dla nich w trąby pościgu, a oni podzielą się na pogoń za zagładą wszystkich wrogów. Kawaleria odpycha wroga na boki bitwy, dopóki nie zostaną zniszczeni. Kiedy polegli polegli, kapłani nadal będą wieźć z daleka i nie wejdą w pośród zabitych, aby zostali splugawieni przez ich nieczystą krew, ponieważ oni są święci. Nie pozwolą, by olej ich kapłańskiego namaszczenia został zbezczeszczony krwią prastarych narodów. kapłani nadal będą wieźć z daleka i nie wejdą w pośród zabitych, aby zostali splugawieni przez ich nieczystą krew, ponieważ oni są święci. Nie pozwolą, by olej ich kapłańskiego namaszczenia został zbezczeszczony krwią prastarych narodów. kapłani nadal będą wieźć z daleka i nie wejdą w pośród zabitych, aby zostali splugawieni przez ich nieczystą krew, ponieważ oni są święci. Nie pozwolą, by olej ich kapłańskiego namaszczenia został zbezczeszczony krwią prastarych narodów.


Wróć | Powrót do góry


Rozdział 10 (Sn 10)

Opis manewrów dywizji bojowych

Reguła zmiany kolejności oddziałów bojowych w celu ustalenia ich pozycji względem [. . . ] ruch szczypiec i wieże, łuk pozaziemski i wieże, a gdy przesuwa się powoli do przodu, kolumny i boki wychodzą z obu stron linii walczącej, co może zniechęcić wroga. Tarcze żołnierzy wież będą miały trzy łokcie długości, a ich lance długości ośmiu łokci. Wieże wyjdą z linii bojowej ze stu tarczami na boku. Bo otoczą one wieżę na trzech frontach, w sumie trzysta tarcz. Będą trzy bramy do wieży, jedna po prawej i jedna po lewej. Na wszystkich tarczach żołnierzy wieży napiszą: na pierwszym „Michael”, na drugim, „Gabriel” na trzecim, „Sariel”, a na czwartym „Raguel”.

I [ . . . ] dla czterech [. . . ] Założą zasadzkę na linię bitwy [. . . ] i [ . . .] padną na zabitych [. . . ]


Wróć | Powrót do góry


 

Adres głównego kapłana

O naszych obozach i aby trzymać się z dala od wszelkiej haniebnej nagości, a on (Mojżesz) powiedział nam, że jesteś pośród nas, wielki i wspaniały Bóg, grabiąc wszystkich naszych wrogów przed nami. Nauczył nas od dawna poprzez pokolenia na pokolenie, mówiąc, że kiedy zbliżycie się do bitwy, kapłan wstanie i przemówi do ludu, mówiąc: „Słuchaj, Izraelu, zbliżasz się do bitwy przeciwko twoim wrogom dzisiaj. Nie drżyjcie i nie lękajcie się z ich powodu, bo wasz Bóg idzie z wami, aby walczyć za was przeciwko waszym nieprzyjaciołom i aby was zbawić „(Pwt 20: 2-4) Nasi oficerowie przemówią do wszystkich gotowi na bitwę, ci, którzy chcą serca, aby wzmocnić ich mocą Boga, aby zawrócić wszystkich, którzy stracili serce i wzmocnić wszystkich dzielnych wojowników.


Wróć | Powrót do góry


Rozdział 11 (Sn 11)

Modlitwa głównego kapłana

Który jest podobny do Ciebie, Boże Izraela, w niebie i na ziemi, aby mógł postępować zgodnie z Twoimi wielkimi dziełami i Twoją wielką siłą. Który jest podobny do Twego ludu, Izraela, którego wybrałeś dla siebie ze wszystkich narodów ziemi; lud świętych przymierza, nauczony w statucie, oświecony w zrozumieniu [. . . ] ci, którzy słuchają chwalebnego głosu i widzą świętych aniołów, których uszy są otwarte; słyszeć głębokie rzeczy. O Boże, stworzyłeś przestrzeń nieba, zastępy luminarzy, zadanie duchów i królestwo świętych, skarby Twojej chwały [. . . ] chmury. Ten, który stworzył ziemię i granice jej podziałów na pustynię i równinę, i jej potomstwo, z owocami, krągiem mórz, źródłami nity i szczeliną głębin, dzikich zwierząt i skrzydlatych stworzeń, forma człowieka i pokolenia jego nasienia, pomieszanie języka i rozdzielenie narodów, siedziba klanów i dziedzictwo ziem, [. . . ] i święte święta, kursy lat i czasów wieczności [. . . ] te, które znamy z Twojego zrozumienia, które [. . . ] Twoje uszy na nasz krzyk, na [. . . ] jego dom [ . . . ] Prawdziwie bitwa należy do Ciebie, a mocą Twej ręki ich ciała zostały rozerwane na kawałki, a nikt nie pochował ich. W rzeczy samej, Goliat Gitejski, potężny człowiek dzielny, wydałeś w rękę Dawida, Twojego sługę, ponieważ zaufał Twemu wielkiemu imieniu, a nie mieczem i włócznią. Bo bitwa jest Twoja. Wielokrotnie podporządkowywał Filistynów Twym świętym imieniem. Również z rąk naszych królów wielokrotnie uratowałeś nas z powodu Twego miłosierdzia; nie według naszych prac, bo działaliśmy niegodziwie, ani za akty naszej buntowniczości. Bitwa jest Twoja, siła pochodzi od Ciebie, siedzenie nie jest naszą własnością. Ani nasza moc, ani siła naszej ręki nie działały dzielnie, ale raczej dzięki Twojej mocy i mocy Twojej wielkiej dzielności. Tak jak powiedziałeś nam w przeszłości, mówiąc: „Wyjdzie gwiazda z Jakuba, berło wyrośnie z Izraela, zmiażdży czoło Moabu i zburzy synów Sheth, a on będzie potomkiem Jakuba i zniszczy resztkę z miasta, a nieprzyjaciel stanie się posiadaczem, a Izrael będzie dzielnie mścił (Lb 24: 17-19) .Organiami Twoich pomazańców, widzącymi rzeczy wyznaczonych, masz opowiedział nam o czasach wojen Twoich rąk, abyś mógł uwielbić siebie (walczyć) wśród naszych wrogów, aby sprowadzić hordy Beliala, siedem narodów z upokorzeniem, uciśnionych, których odkupiłeś mocą i odpłatą; cudowna siła. Serce, które się rozpływa, stanie się bramą nadziei. Zrobisz je tak, jak zrobiłeś faraonowi i oficerom jego rydwanów w Morzu Czerwonym. Rozpalisz pokornego ducha jak ognistą pochodnię ognia w snopie, pochłaniając niegodziwca. Nie powrócisz, aż do unicestwienia winnych. W czasie przeszłym Zapowiedziałeś, że wyznaczony czas dla Twojej ręki jest potężną pracą przeciwko Kittimowi, mówiąc: I Asyria spadnie od miecza nie od człowieka, a miecz, nie od ludzi, pochłonie go (Iz 31: 8). Zrobisz je tak, jak zrobiłeś faraonowi i oficerom jego rydwanów w Morzu Czerwonym. Rozpalisz pokornego ducha jak ognistą pochodnię ognia w snopie, pochłaniając niegodziwca. Nie powrócisz, aż do unicestwienia winnych. W czasie przeszłym Zapowiedziałeś, że wyznaczony czas dla Twojej ręki jest potężną pracą przeciwko Kittimowi, mówiąc: I Asyria spadnie od miecza nie od człowieka, a miecz, nie od ludzi, pochłonie go (Iz 31: 8). Zrobisz je tak, jak zrobiłeś faraonowi i oficerom jego rydwanów w Morzu Czerwonym. Rozpalisz pokornego ducha jak ognistą pochodnię ognia w snopie, pochłaniając niegodziwca. Nie powrócisz, aż do unicestwienia winnych. W czasie przeszłym Zapowiedziałeś, że wyznaczony czas dla Twojej ręki jest potężną pracą przeciwko Kittimowi, mówiąc: I Asyria spadnie od miecza nie od człowieka, a miecz, nie od ludzi, pochłonie go (Iz 31: 8).

Albowiem w ręce ciemiężonych wyzwolicie wrogów ze wszystkich ziem; w ręce tych, którzy są pokłonieni w prochu, aby sprowadzić wszystkich możnych ludzi z ludów, aby oddać odpłatę grzesznika na głowę [. . . ], aby wymawiać sprawiedliwy wyrok Twej prawdy na wszystkich synach człowieka i uczynić dla siebie imię wieczne wśród ludzi [. . . ] wojny i okazujcie się wielcy i święci przed resztką narodów, aby wiedzieli, że jesteście Bogiem [. . . ] kiedy przeprowadzasz wyroki na Gogu i na wszystkie jego kompanie, które są zgromadzone wokół nas [. . . ] bo będziesz walczył przeciwko nim z niebios [. . . ] na nich za zamieszanie [. . . Toteż masz mnóstwo świętych w niebiosach i zastępy aniołów w Twoim wzniosłym mieszkaniu, aby chwalić Twoje imię. Wybrańcy świętego ludu, który ustanowiliście dla siebie w społeczności. Liczba (lub Księga) imion wszystkich ich zastępów jest z Tobą w Twoim świętym mieszkaniu, a liczba świętych znajduje się w siedzibie Twojej chwały. Miłosierdzie błogosławieństwa [. . . ] i Twoje przymierze pokoju Wygrawerowałeś dla nich rysikiem życia, aby panować nad nimi: przez cały czas, zlecając zastępy Twoich wybranych tysiącami i dziesiątkami tysięcy wraz z Twoimi świętymi i Twoimi aniołami oraz kierując ich w bitwie, aby potępić ziemskich przeciwników próbując swoimi sądami. Z wybranymi w niebie zwyciężą. a liczba świętych znajduje się w siedzibie Twojej chwały. Miłosierdzie błogosławieństwa [. . . ] i Twoje przymierze pokoju Wygrawerowałeś dla nich rysikiem życia, aby panować nad nimi: przez cały czas, zlecając zastępy Twoich wybranych tysiącami i dziesiątkami tysięcy wraz z Twoimi świętymi i Twoimi aniołami oraz kierując ich w bitwie, aby potępić ziemskich przeciwników próbując swoimi sądami. Z wybranymi w niebie zwyciężą. a liczba świętych znajduje się w siedzibie Twojej chwały. Miłosierdzie błogosławieństwa [. . . ] i Twoje przymierze pokoju Wygrawerowałeś dla nich rysikiem życia, aby panować nad nimi: przez cały czas, zlecając zastępy Twoich wybranych tysiącami i dziesiątkami tysięcy wraz z Twoimi świętymi i Twoimi aniołami oraz kierując ich w bitwie, aby potępić ziemskich przeciwników próbując swoimi sądami. Z wybranymi w niebie zwyciężą.

A Ty, o Boże, jesteś wspaniały w chwale Twego panowania, a towarzystwo Twoich świętych jest pośród nas na wieczne wsparcie. Kierujemy naszą pogardę na królów, drwiny i pogardę u potężnych ludzi. Albowiem Pan jest święty, a Król Chwały jest z nami razem z świętymi. Potężni ludzie i mnóstwo aniołów są z naszymi siłami zleconymi. Bohater Wojny jest z naszą firmą, a gospodarzem Jego duchów są nasze kroki [. . . ] jako chmury i mgła pokrywająca ziemię, i jako ciągła ulewa rzucająca osąd na wszystkie jej potomstwo.

Powstań, o Bohateru, zabierz swoich jeńców, O, Chwalebny, weź swoją łup, O wy, którzy dzielnie. Połóż rękę na szyi Twoich wrogów, a twoją stopę na grzbiety zabitych. Zmiażdż narody, przeciwników waszych, niech wasz miecz pochłonie winne ciało. Napełnij swoją ziemię chwałą, a Twoje dziedzictwo błogosławieństwem. Obfitość bydła na twoich polach; srebro i złoto oraz kamienie szlachetne w Twoich pałacach. O Syjonie, raduj się wielce, a lśnij radosnymi pieśniami, o Jeruzalem! Radujcie się, wszystkie miasta judzkie, otwórzcie na zawsze wasze bramy, aby bogactwa narodów zostały wam dostarczone, a ich królowie będą wam służyć. Wszyscy ci, którzy cię uciskali, kłaniają się tobie, a prochy twoich stóp będą polizać. O, córki ludu mego krzyczcie głosem radości, ozdóbcie się ozdobą chwały Panuj nad królestwem [. . .

[. . . ] Ci możni wojenni, Jeruzalem! . . ] Bądź wywyższony ponad niebiosa, o Panie, i niech Twoja chwała będzie nad całą ziemią [. . . ]

 


Rozdział 12 (Sn 12)

Błogosławieństwa wojny recytowane przez wszystkich przywódców po zwycięstwie

I wtedy Naczelny Kapłan będzie stawiał swych braci kapłanów, lewitów i wszystkich starszych armii razem z nim. Będą błogosławić z ich pozycji, Boga Izraela i wszystkich Jego dzieł prawdy, i będą przeklinać Beliala tam i wszystkie duchy jego sił. I odpowiedzą: „Błogosławiony jest Bóg Izraela za cały Jego święty cel i Jego dzieła prawdy, a błogosławieni ci, którzy słusznie Mu służą, którzy znają go przez wiarę, a przeklęty jest Belial za jego sprzeczny cel i przeklęty z powodu jego nagannej zasady, a przeklętymi są wszystkie duchy jego losu za ich nikczemny cel. „Są przeklęci za całą swoją brudną, brudną służbę, ponieważ oni są mnóstwem ciemności, ale los Boga jest światłem wiecznym. Bóg naszych ojców, na wieki błogosławimy Twoje imię, bo jesteśmy ludem wiecznym. Zawarłeś przymierze z naszymi ojcami i ustanowicie je dla ich nasienia przez wieki wieków. We wszystkich świadectwach Twej chwały przypomniało się o Twojej dobroci pośród nas jako o pomocy pozostałym i tym, którzy przeżyli dla twojego przymierza, i do opowiadania Twych dzieł prawdy i sądów Twej cudownej siły. A Ty, o Boże, stworzył nas dla siebie jako ludu wiecznego, i na wiele światła rzucasz nas zgodnie z Twoją prawdą. Przydzieliłeś Księciu Światła od dawna, aby nam pomagał, ponieważ w Jego losie wszyscy są synami sprawiedliwości, a wszystkie duchy prawdy są w jego królestwie. Sam zrobiłeś Beliala dla dołu, anioła wrogości, jego panowanie jest w ciemności, a jego radą jest potępienie i skazanie. Wszystkie duchy jego losu – anioły zniszczenia – postępują zgodnie z rządami ciemności, ponieważ jest to ich jedyne pragnienie. Ale my, w wielkiej prawdzie Twojej, radujcie się w waszej potężnej ręce. Radujemy się w Twoim zbawieniu i rozkoszujemy się Twoją pomocą i Twoim pokojem. Który jest jak Ty w mocy, Boże Izraela, a jednak Twoja potężna ręka jest uciśnionych. Jakiegoż anioła lub księcia podobna jest dla ciebie, dla waszego skutecznego wsparcia, dla starego, który wyznaczył dla siebie dzień wielkiej bitwy [. . . ] aby wspierać prawdę i unicestwić niegodziwość, aby przynieść ciemność nisko i by wypuścić moc na światło, i aby [. . . ] na wieczne stanowisko i unicestwienie wszystkich Synów Ciemności i przyniesienie radości wszystkim Synom Światła [. . . ] dla Ciebie Sam wyznaczył nas na wyznaczony czas [. . . ] jak ogień Jego furii przeciwko bożkom Egiptu. ponieważ jest to ich jedyne pragnienie. Ale my, w wielkiej prawdzie Twojej, radujcie się w waszej potężnej ręce. Radujemy się w Twoim zbawieniu i rozkoszujemy się Twoją pomocą i Twoim pokojem. Który jest jak Ty w mocy, Boże Izraela, a jednak Twoja potężna ręka jest uciśnionych. Jakiegoż anioła lub księcia podobna jest dla ciebie, dla waszego skutecznego wsparcia, dla starego, który wyznaczył dla siebie dzień wielkiej bitwy [. . . ] aby wspierać prawdę i unicestwić niegodziwość, aby przynieść ciemność nisko i by wypuścić moc na światło, i aby [. . . ] na wieczne stanowisko i unicestwienie wszystkich Synów Ciemności i przyniesienie radości wszystkim Synom Światła [. . . ] dla Ciebie Sam wyznaczył nas na wyznaczony czas [. . . ] jak ogień Jego furii przeciwko bożkom Egiptu. ponieważ jest to ich jedyne pragnienie. Ale my, w wielkiej prawdzie Twojej, radujcie się w waszej potężnej ręce. Radujemy się w Twoim zbawieniu i rozkoszujemy się Twoją pomocą i Twoim pokojem. Który jest jak Ty w mocy, Boże Izraela, a jednak Twoja potężna ręka jest uciśnionych. Jakiegoż anioła lub księcia podobna jest dla ciebie, dla waszego skutecznego wsparcia, dla starego, który wyznaczył dla siebie dzień wielkiej bitwy [. . . ] aby wspierać prawdę i unicestwić niegodziwość, aby przynieść ciemność nisko i by wypuścić moc na światło, i aby [. . . ] na wieczne stanowisko i unicestwienie wszystkich Synów Ciemności i przyniesienie radości wszystkim Synom Światła [. . . ] dla Ciebie Sam wyznaczył nas na wyznaczony czas [. . . ] jak ogień Jego furii przeciwko bożkom Egiptu. i rozkoszuj się Twoją pomocą i pokojem. Który jest jak Ty w mocy, Boże Izraela, a jednak Twoja potężna ręka jest uciśnionych. Jakiegoż anioła lub księcia podobna jest dla ciebie, dla waszego skutecznego wsparcia, dla starego, który wyznaczył dla siebie dzień wielkiej bitwy [. . . ] aby wspierać prawdę i unicestwić niegodziwość, aby przynieść ciemność nisko i by wypuścić moc na światło, i aby [. . . ] na wieczne stanowisko i unicestwienie wszystkich Synów Ciemności i przyniesienie radości wszystkim Synom Światła [. . . ] dla Ciebie Sam wyznaczył nas na wyznaczony czas [. . . ] jak ogień Jego furii przeciwko bożkom Egiptu. i rozkoszuj się Twoją pomocą i pokojem. Który jest jak Ty w mocy, Boże Izraela, a jednak Twoja potężna ręka jest uciśnionych. Jakiegoż anioła lub księcia podobna jest dla ciebie, dla waszego skutecznego wsparcia, dla starego, który wyznaczył dla siebie dzień wielkiej bitwy [. . . ] aby wspierać prawdę i unicestwić niegodziwość, aby przynieść ciemność nisko i by wypuścić moc na światło, i aby [. . . ] na wieczne stanowisko i unicestwienie wszystkich Synów Ciemności i przyniesienie radości wszystkim Synom Światła [. . . ] dla Ciebie Sam wyznaczył nas na wyznaczony czas [. . . ] jak ogień Jego furii przeciwko bożkom Egiptu. ] aby wspierać prawdę i unicestwić niegodziwość, aby przynieść ciemność nisko i by wypuścić moc na światło, i aby [. . . ] na wieczne stanowisko i unicestwienie wszystkich Synów Ciemności i przyniesienie radości wszystkim Synom Światła [. . . ] dla Ciebie Sam wyznaczył nas na wyznaczony czas [. . . ] jak ogień Jego furii przeciwko bożkom Egiptu. ] aby wspierać prawdę i unicestwić niegodziwość, aby przynieść ciemność nisko i by wypuścić moc na światło, i aby [. . . ] na wieczne stanowisko i unicestwienie wszystkich Synów Ciemności i przyniesienie radości wszystkim Synom Światła [. . . ] dla Ciebie Sam wyznaczył nas na wyznaczony czas [. . . ] jak ogień Jego furii przeciwko bożkom Egiptu.


Wróć | Powrót do góry


Rozdział 13 (Sn 13)

Błogosławieństwa wojny recytowane przez wszystkich przywódców rano przed bitwą

Po tym, jak wycofają się od zabitych, aby wejść do obozu, wszyscy będą śpiewać hymn powrotu. Rano wypiorą ubranie, oczyszczą się z krwi grzesznych ciał i wrócą do miejsca, w którym stali, gdzie utworzyli linię bitwy, zanim padli zabici. Tam wszyscy będą błogosławić Boga Izraela i radośnie wywyższą Jego imię. W odpowiedzi odpowiedzą: „Błogosławiony Bóg Izraela, który strzeże miłosiernej dobroci dla Swojego przymierza i wyznaczonych czasów zbawienia dla ludu, który odkupuje, powołał tych, którzy potykają się do cudownych osiągnięć i zgromadził zbór narodów do unicestwienia bez ostatków, aby wzbudzić w sądzie tych, których serce się rozpłynęło, otworzyć usta dla niemych, aby śpiewać potężne czyny Boga, i nauczać słabych rąk w walce. Daje tym, których kolana wstrząsają siłą, by wstać, i wzmacnia tych, którzy zostali uderzeni od bioder do ramienia. Wśród ubogich w duchu [. . . ] twarde serce, a przez tych, których droga jest doskonała, wszystkie niegodziwości narodów dobiegną końca; nie będzie miejsca dla wszystkich ich potężnych ludzi. Ale my jesteśmy pozostałością Twego ludu. Błogosławione imię Twoje, Boże miłosierdzia, Ten, który zachował przymierze dla naszych przodków. Przez wszystkie pokolenia sprawiliście, że wasze miłosierdzie było cudowne dla resztek ludu podczas panowania Beliala. Ze wszystkimi tajemnicami swojej nienawiści nie zwodzili nas z Twego przymierza. Jego duchy zniszczenia Odrzuciłeś nas. A kiedy ludzie z jego królestwa potępili samych siebie, zachowaliście życie swoich odkupionych. Wznieśliście upadłych przez Swoją siłę, ale ci, którzy są wielcy w wysokości, pokroicie, aby ich ukorzyć. I nie ma ratunku dla wszystkich ich potężnych ludzi, ani żadnego schronienia dla ich szybkich. Do ich czcigodnych ludzi zwrócisz hańbę, a całe ich próżne istnienie będzie niczym. Ale my, Twój święty lud, będziemy sławić Twoje imię za Twoje dzieła prawdy. Dzięki waszym potężnym czynom wywyższymmy wasz splendor w [. . . ] wyznaczone czasy wieczności, na początku dnia, w nocy i o świcie i zmierzchu. Gdyż wasz wspaniały cel jest wielki, a wasze cudowne tajemnice są w waszych wysokich niebiosach, aby wzbudzić je dla siebie z prochu i ukorzyć bogów. i nie ma miejsca schronienia dla ich szybkich. Do ich czcigodnych ludzi zwrócisz hańbę, a całe ich próżne istnienie będzie niczym. Ale my, Twój święty lud, będziemy sławić Twoje imię za Twoje dzieła prawdy. Dzięki waszym potężnym czynom wywyższymmy wasz splendor w [. . . ] wyznaczone czasy wieczności, na początku dnia, w nocy i o świcie i zmierzchu. Gdyż wasz wspaniały cel jest wielki, a wasze cudowne tajemnice są w waszych wysokich niebiosach, aby wzbudzić je dla siebie z prochu i ukorzyć bogów. i nie ma miejsca schronienia dla ich szybkich. Do ich czcigodnych ludzi zwrócisz hańbę, a całe ich próżne istnienie będzie niczym. Ale my, Twój święty lud, będziemy sławić Twoje imię za Twoje dzieła prawdy. Dzięki waszym potężnym czynom wywyższymmy wasz splendor w [. . . ] wyznaczone czasy wieczności, na początku dnia, w nocy i o świcie i zmierzchu. Gdyż wasz wspaniały cel jest wielki, a wasze cudowne tajemnice są w waszych wysokich niebiosach, aby wzbudzić je dla siebie z prochu i ukorzyć bogów. na początku dnia, w nocy, o świcie i zmierzchu. Gdyż wasz wspaniały cel jest wielki, a wasze cudowne tajemnice są w waszych wysokich niebiosach, aby wzbudzić je dla siebie z prochu i ukorzyć bogów. na początku dnia, w nocy, o świcie i zmierzchu. Gdyż wasz wspaniały cel jest wielki, a wasze cudowne tajemnice są w waszych wysokich niebiosach, aby wzbudzić je dla siebie z prochu i ukorzyć bogów.

Powstań, wstań, o Boże bogów i wzbudź się w mocy, Królu Królów. . . ] niech wszystkie Synowie Ciemności rozproszą się przed Tobą. Niech światło Twego majestatu świeci wiecznie na bogów i ludzi, jak ogień płonący w mrocznych miejscach potępionych. Niech spali przeklęty Szeol, jako wieczne palenie wśród przestępców [. . . ] we wszystkich wyznaczonych czasach wieczności.

Powtarzają wszystkie hymny dziękczynne bitwy, a następnie wracają do swoich obozów [. . . ] Jest to czas cierpienia dla Izraela, stała gra w bitwę przeciwko wszystkim narodom. Celem Boga jest wieczne odkupienie, ale unicestwienie wszystkich narodów niegodziwości. Wszyscy przygotowani do bitwy wyruszają i obozują naprzeciwko króla Kittim i wszystkich sił Beliala, które są zgromadzone razem z nim na dzień pomsty przez miecz Boży.


Wróć | Powrót do góry


Rozdział 14 (Sn 14)

Ostatnia bitwa to pierwsze zaangażowanie

Wtedy naczelny kapłan stanie, a wraz z nim jego bracia kapłani, lewici i wszyscy żołnierze armii. Odczytuje na głos modlitwę za wyznaczony czas bitwy, tak jak jest to napisane w książce Sereth Itto (Reguła swego czasu), w tym wszystkie słowa ich wdzięczności. Następnie utworzy tam wszystkie linie bitewne, zapisane w Księdze Wojny. Wtedy kapłan wyznaczony na czas pomsty przez wszystkich swoich braci będzie chodził i zachęcał ich do bitwy, a on odpowie w odpowiedzi: „Bądźcie mocni i odważni jak wojownicy, nie bójcie się, nie zniechęcajcie się i niech wasze serce nie będzie Nie panikuj, ani się ich nie niepokoisz Nie odwracaj się ani nie uciekaj przed nimi, bo oni są niegodziwym zgromadzeniem, wszystkie ich uczynki są w ciemności, to jest ich pragnienie, oni ustanowili wszystkie swoje schronienie w kłamstwie , ich siła jest jak dym, który znika, a całe ich rozległe zgromadzenie jest jak plew, który wieje […]. . . ] spustoszenie i nie można go znaleźć. Każde stworzenie chciwości szybko uschnie jak kwiat w czasie żniwa [. . . Przybądźcie, umocnijcie się do walki Bożej, bo ten dzień jest wyznaczonym czasem walki, bo Bóg jest przeciwko wszystkim narodom [. . . ] Sąd nad wszystkimi ciałami. Bóg Izraela podnosi Swoją rękę w Jego cudownej mocy przeciwko wszelkim duchom niegodziwości. bo ten dzień jest wyznaczonym czasem walki, bo Bóg jest przeciwko wszystkim narodom [. . . ] Sąd nad wszystkimi ciałami. Bóg Izraela podnosi Swoją rękę w Jego cudownej mocy przeciwko wszelkim duchom niegodziwości. bo ten dzień jest wyznaczonym czasem walki, bo Bóg jest przeciwko wszystkim narodom [. . . ] Sąd nad wszystkimi ciałami. Bóg Izraela podnosi Swoją rękę w Jego cudownej mocy przeciwko wszelkim duchom niegodziwości.

[. . . ] potężni bogowie przygotowują się do bitwy, a formacje świętych przygotowują się na dzień zemsty [. . . ] Bóg Izraela [. . . ] aby usunąć Beliala [. . . ] w jego piekle [. . . ] aż do każdego źródła [. . . ] dobiega końca. Albowiem Bóg Izraela powołał miecz przeciwko wszystkim narodom, a przez świętych Jego ludu uczyni potężnie.

Wypełniają oni wszystkie te przepisy tego dnia w miejscu, w którym stoją naprzeciwko obozów w Kittim. Wtedy kapłani zadadzą im trąby wspomnień. Otworzą się bramy wojny, a piechota wyjdzie i stanie w kolumnach między liniami bitew. Kapłani zadadzą im sygnał do formacji, a kolumny rozłożą się na dźwięk trąb, dopóki każdy z nich nie zajmie stanowiska. Wtedy kapłani zadadzą im drugi sygnał: znaki do konfrontacji. Kiedy staną w pobliżu linii bitewnej Kittim, w zasięgu rzucania, każdy z nich podniesie rękę swoją bronią wojenną. Wtedy sześciu kapłanów zadmie na trąbach zabitych ostrą staccato, aby kierować walką. Lewici i cały lud z rogami baranów zadadzą sygnał bitwy, głośny hałas.


Wróć | Powrót do góry


Rozdział 15 (Sn 15)

Ostateczna bitwa to drugie zaangażowanie

(1) Kiedy Belial przygotowuje się do pomocy Synom Ciemności, a zabici wśród piechoty zaczynają spadać dzięki tajemnicom Boga i aby przetestować przez te tajemnice wszystkich wyznaczonych do bitwy, kapłani zadadzą trąby zgromadzenia, aby mogła ruszyć kolejna linia bitewna jako rezerwa bojowa, i zajmą pozycję między liniami bitew. Ci, którzy są zaangażowani w bitwę, dadzą sygnał do powrotu.

(2) Wtedy naczelny kapłan zbliży się i stanie przed linią bitwy, i będzie zachęcał ich serce cudowną mocą Boga i wzmacnia ich ręce do walki.

A on odpowie w odpowiedzi: „Błogosławiony jest Bóg, bo On bada serce swego ludu w tyglu, a nie […] wasze zabite […] Bo posłuchaliście od dawna tajemnic Bożych Teraz, jeśli chodzi o was, weźcie odwagę i stańcie w wyrwaniu, nie bójcie się, gdy Bóg umacnia […] rękę, a On wyznaczy ich odpłatę, płonąc […] tych, którzy są testowani przez tygiel. są narzędziami wojennymi i nie zostaną obelżywe, dopóki wszystkie narody niegodziwości się nie zakończą, lecz pamiętajcie o sądzie Nadaba i Abihu, synów Aarona, przez którego sąd pokazał się święty przed wszystkimi ludzie, ale Eleazar i Itamamar zachowali dla siebie wieczne przymierze kapłaństwa.

Ale, jak dla ciebie, weź odwagę i nie bój się ich, ponieważ ich koniec jest pusty, a ich pragnienie jest dla pustki. Ich wsparcie jest bez siły i nie wiedzą, że od Boga Izraela wszystko, co jest i że będzie. On [ . . . ] we wszystkim, co istnieje na wieczność. Dziś jest Jego wyznaczony czas, aby ujarzmić księcia królestwa nieprawości. On wyśle ​​wieczne wsparcie dla towarzystwa Jego odkupionych mocą majestatycznego anioła autorytetu Michała. Przez wieczne światło z radością rozświetli przymierze Izraela, pokój i błogosławieństwo dla losów Boga; aby wywyższyć autorytet Michała wśród władców i panowania Izraela pośród wszystkich ciał. Sprawiedliwość rozraduje się na wysokościach, a wszyscy synowie Jego prawdy będą radować się wieczną wiedzą. Ale wy, synowie Jego przymierza, weźcie odwagę w Bożym tyglu, dopóki nie machnie ręką i nie dokończy swoich ognistych prób; Jego tajemnice dotyczące twojego istnienia.


Wróć | Powrót do góry


Rozdział 16 (Sn 16)

The Final Battle the Third Engagement

A po tych słowach kapłani dadzą im sygnał, by utworzyli podziały linii bojowej. Kolumny zostaną rozłożone na dźwięk trąb, dopóki każdy mężczyzna nie zajmie stanowiska. Wtedy kapłani wypuszczą kolejny sygnał na trąbach, znaki do konfrontacji. Kiedy piechota zbliży się do linii bitewnej Kittim, w zasięgu rzutu, każdy z nich podniesie rękę swoją bronią. Wtedy kapłani zadadzą w trąby zabitych, a Lewici i wszyscy ludzie z rogami baranów będą wydawać sygnał do bitwy. Piechota zaatakuje armię Kittimów, a gdy rozlegnie się sygnał, zaczną oni zabijać swoich zabitych. Wtedy wszyscy ludzie nadal będą słyszeli sygnał, podczas gdy kapłani nieustannie dmą w trąby zabitych, a bitwa zwycięża Kittim, a oddziały Belialu zostają pokonane przed nimi. Tak więc w trzeciej partii [. . . ] upaść zabity [. . . ]


Wróć | Powrót do góry


Rozdział 17 (Sn 17)

Ostatnia bitwa to Czwarta, Piąta i Szósta Zaangażowanie

(Nic z tych zobowiązań nie jest zachowane.)


Wróć | Powrót do góry


Rozdział 18 (Sn 18)

Ostateczna bitwa siódmego zaangażowania

A w siódmym [. . . ], gdy wielka ręka Boga zostanie podniesiona przeciwko Belialowi i przeciwko wszystkim siłom swego panowania na wieczną rzezi [. . . ] i okrzyk świętych, kiedy ścigają Asyrię. Wtedy upadną synowie Jafeta, a nie zmartwychwstają, a Kittim zostaną zmiażdżeni bez reszty i niedobitki. Tak więc Bóg Izraela podniesie swoją rękę przeciwko całej masie Beliala. W tym czasie kapłani będą wydawać sygnał na sześciu trąbach pamięci, a wszystkie formacje bojowe zostaną zebrane dla nich i podzielone na wszystkie obozy Kittim So [. . . ] całkowicie je zniszcz. A gdy słońce przyspieszy, tego dnia, Naczelny Kapłan, kapłani i Lewici, którzy są z nim, i wodzowie linii bitewnych i żołnierze armii będą błogosławić tam Boga Izraela.


Wróć | Powrót do góry


Rozdział 19 (Sn 19)

Ceremonia po ostatniej bitwie

(1) Tej nocy zbiorą się w obozie na odpoczynek do rana. Rano przyjdą na miejsce bitwy, gdzie polegli mocarze z Kittim, jak również rzesze Asyrii i siły wszystkich narodów, które się do nich zgromadziły, aby zobaczyć, czy mnogość zabici nie żyją – bez żadnego, aby ich pogrzebać; ci, którzy polegli tam pod mieczem Boga.

(2) Wtedy Najwyższy Kapłan podejdzie do swego zastępcy, jego braci, kapłanów i lewitów z przywódcą bitwy, a także wszystkich wodzów linii bitewnych i ich oficerów [. . . ] razem. Gdy staną przed zabitymi z Kittim, będą chwalić Boga Izraela. I powiedzą w odpowiedzi [. . . ] do Boga najwyższego i [. . . ]


Wróć | Powrót do góry


Rozdział 20 (Sn 20)

Święto Dziękczynienia za ostateczne zwycięstwo

[. . . ] Czyniłeś cuda z nami, ale od dawna nie było nic podobnego, ponieważ znasz nasz wyznaczony czas. Dziś twoja moc rozjaśniła się dla nas, a Ty pokazałeś nam rękę miłosierdzia Twego z nami w odwiecznym odkupieniu, aby usunąć panowanie wroga, aby już go nie było; ręka twojej siły.

W walce okażą się silni przeciwko naszym wrogom, aby dokonać całkowitej rzezi.

Teraz nadszedł dzień, abyśmy ścigali ich mnóstwo, dla Ciebie [. . . ] i serce wojowników, które złamałeś, aby nikt nie mógł stanąć.

Twoja jest mocą, a walka jest w Twojej ręce, a nie ma Boga takiego jak Ty [. . . ] Twój [ . . . ] i wyznaczone czasy Twej woli i odwetu [. . . ] Twoi wrogowie, a Ty odetniesz [. . . ] jest [ . . . ] I skierujemy naszą pogardę do królów [. . . ] drwiny i pogardy dla potężnych ludzi.

Nasz Majestatyczny jest święty. Król Chwały jest z nami, a zastępy Jego duchów są naszymi krokami.

Nasi jeźdźcy są jak chmury i mgła pokrywająca ziemię; jako nieprzerwana ulewa przelewająca osąd na wszystkich jej potomkach.

Powstań, O Bohaterze! Weź swoich jeńców, o Chwalebny, i weź łupy, o Ty, który czyni dzielnie. Połóż rękę na szyi Twoich wrogów, a twoją stopę na grzbiety zabitych.

Zmiażdż narody, przeciwników Twoich, a niech miecz Twój pożre ciało. Napełnij swoją ziemię chwałą, i Twoje dziedzictwo błogosławieństwem.

Obfitość bydła na twoich polach, srebro i złoto w twoich pałacach. O Syjonie, rozraduj się bardzo i wesel się, wszystkie miasta Judzkie. Otwórzcie na zawsze wasze bramy, aby bogactwa narodów zostały wam dostarczone, a ich królowie będą wam służyć.

Wszyscy ci, którzy cię uciskali, kłaniają się tobie i będą lizać proch z twoich stóp.

O córki mojego ludu, wybuchają głosem radości.

Zdobądź się ozdobą chwały i panuj nad królestwem [. . . ] Twój [ . . . ora Izrael dla wiecznego panowania.

 

 

 

 

The War Scroll

Dead Sea Scrolls ñ 1QM

 

Back | Download War Scroll


.
Introduction to the War Scroll
A brief introduction to the War Scroll.
The Description of the Eschatological War
The first attack by the Sons of Light against the Sons of Darkness.
The Annihilation of the Sons of Darkness and Service to God during the War Years
The annihilation of the Sons of Darkness by the shining forth of the holy ones. The roaring of the Sons of Light and their implements of war.
The Description of the Trumpets
Descriptions of various types of trumpeted words and proclamations by the warriors.
The Description of the Banners
The written names, lengths, and rules of the Congregation, Formation, and War banners.
The Description of the Shields
The names written on the shields according to the order of their birth.
The Description of the Arming and Deployment of the Divisions
The arrangement of the divisions for war when the army is complete to make a forward battle line.
The Description of the Deployment of the Cavalry
Seven rows of horsemen positioned at the right and at the left of the battle line. Those who go to war upon these horses shall be those who are capable in battle, trained in horsemenship, fearless, unrelenting, mature, trained in the art of warfare, and accustomed to hearing noises and seeing all kinds of scenes. 
The Recruitment and Age of the Soldiers
The ages and various duty descriptions of the soldiers.
The Ministry of the Priests and Levites
The great sounds of war by the army in order to melt the heart of the enemy.
The Description of the Maneuvers of the Battle Divisions
The names on the shields of the soldiers of the towers: Michael, Gabriel, Sariel, and Raguel.
The Address of the Chief Priest
Those who are willing of heart, being strengthened by the might of God to turn back all those who have lost heart, and to strengthen all the valiant warriors together.
The Prayer of the Chief Priest
A prayer to enlighten the people. To open the eyes of their understanding and their ears to the knowledge of the mysteries of old; the deep and secret things of God.
The Blessings of the War recited by all the Leaders after the Victory
The leaders of the army of God stand together and make a proclamation against the Sons of Darkness.
The Blessings of the War recited by all the Leaders in the morning before the Battle
Preparation for the day of vengeance by the army of God. The eternal redemption of the remnant and the annihilation of all the nations of wickedness.
The Final Battle the First Engagement
The reading of the book: „The Rule of His Time” by the Chief Priest.
The Final Battle the Second Engagement
The parousian of Michael to the company of the redeemed. The restoration of the covenant by Michael. The exaltation of the authority of Michael among the gods, among the dominion of Israel, and among all flesh.
The Final Battle the Third Engagement
The Trump of God begins to form the battle divisions of the army. Signs of confrontation and aggression by the people of God. The attack against the troops Belial by the Sons of Light.
The Final Battle the Fouth, Fifth, and Sixth Engagements
Nothing of these engagements is preserved.
The Final Battle the Seventh Engagement
The lifting up of the great hand of God against Belial and all the forces of his dominion. The shout by the holy ones and the restoration of the covenant.
Ceremony after the Final Battle
The ceremonial gathering of the people after the battle.
Thanksgiving for Final Victory
A thanksgiving song to God by the people for the final victory.
.
Back | Back to Top


 

 


 

The Description of the Eschatological War

(1) For the Instructor, the Rule of the War. The first attack of the Sons of Light shall be undertaken against the forces of the Sons of Darkness, the army of Belial: the troops of Edom, Moab, the sons of Ammon, the Amalekites, Philistia, and the troops of the Kittim of Asshur. (2) (2) Supporting them are those who have violated the covenant.

The sons of Levi, the sons of Judah, and the sons of Benjamin, those exiled to the wilderness, shall fight against them with [ . . . ] against all their troops, when the exiles of the Sons of Light return from the Wilderness of the Peoples to camp in the Wilderness of Jerusalem. Then after the battle they shall go up from that place and the king of the Kittim shall enter into Egypt. In his time he shall go forth with great wrath to do battle against the kings of the north, and in his anger he shall set out to destroy and eliminate the strength of Israel. Then there shall be a time of salvation for the People of God, and a time of dominion for all the men of His forces, and eternal annihilation for all the forces of Belial. There shall be great panic among the sons of Japheth, Assyria shall fall with no one to come to his aid, and the supremacy of the Kittim shall cease that wickedness be overcome without a remnant. There shall be no survivors of all the Sons of Darkness.

Then the Sons of Righteousness shall shine to all ends of the world continuing to shine forth until end of the appointed seasons of darkness. Then at the time appointed by God, His great excellence shall shine for all the times of eternity; for peace and blessing, glory and joy, and long life for all Sons of Light. On the day when the Kittim fall there shall be a battle and horrible carnage before the God of Israel, for it is a day appointed by Him from ancient times as a battle of annihilation for the Sons of Darkness. On that day the congregation of the gods and the congregation of men shall engage one another, resulting in great carnage. The Sons of Light and the forces of Darkness shall fight together to show the strength of God with the roar of a great multitude and the shout of gods and men; a day of disaster. It is a time of distress for all the people who are redeemed by God. In all their afflictions none exists that is like it, hastening to its completion as an eternal redemption. On the day of their battle against the Kittim, they shall go forth for carnage in battle. In three lots the Sons of Light shall stand firm so as to strike a blow at wickedness, and in three the army of Belial shall strengthen themselves so as to force the retreat of the forces of Light. And when the banners of the infantry cause their hearts to melt, then the strength of God will strengthen the hearts of the Sons of Light. In the seventh lot: the great hand of God shall overcome Belial and all the angels of his dominion, and all the men of his forces shall be destroyed forever.

.
Back | Back to Top


 

The Annihilation of the Sons of Darkness and Service to God during the War Years

The holy ones shall shine forth in support of [ . . . ] the truth for the annihilation of the Sons of Darkness. Then [ . . . ] a great roar [ . . . ] they took hold of the implements of war. [ . . . ] chiefs of the tribes, and the priests, the Levites, the chiefs of the tribes, the fathers of the congregation [ . . . ] the priests and thus for the Levites and the courses of the heads of the congregationís clans, fifty-two. They shall rank the chiefs of the priests after the Chief Priest and his deputy; twelve chief priests to serve in the regular offering before God. The chiefs of the courses, twenty-six, shall serve in their courses. After them the chiefs of the Levites serve continually, twelve in all, one to a tribe. The chiefs of their courses shall serve each man in his office. The chiefs of the tribes and fathers of the congregation shall support them, taking their stand continually at the gates of the sanctuary. The chiefs of their courses, from the age of fifty upwards, shall take their stand with their commissioners on their festivals, new moons and Sabbaths, and on every day of the year. These shall take their stand at the burnt offerings and sacrifices, to arrange the sweet smelling incense according to the will of God, to atone for all His congregation, and to satisfy themselves before Him continually at the table of glory. All of these they shall arrange at the time of the year of remission. During the remaining thirty-three years of the war the men of renown, those called of the Congregation, and all the heads of the congregationís clans shall choose for themselves men of war for all the lands of the nations. From all tribes of Israel, they shall prepare capable men for themselves to go out for battle according to the summons of the war, year by year. But during the years of remission they shall not ready men to go out for battle, for it is a Sabbath of rest for Israel. During the thirty-five years of service the war shall be waged. For six years the whole congregation shall wage it together, and a war of divisions shall be waged during the twenty-nine remaining years. In the first year they shall fight against Mesopotamia, in the second against the sons of Lud, in the third they shall fight against the rest of the sons of Aram: Uz, Hul, Togar, and Mesha, who are beyond the Euphrates. In the fourth and fifth they shall fight against the sons of Arpachshad, in the sixth and seventh they shall fight against all the sons of Assyria and Persia and the easterners up to the Great Desert. In the eighth year they shall fight against the sons of Elam, in the ninth year they shall fight against the sons of Ishmael and Keturah, and during the following ten years the war shall be divided against all the sons of Ham according to their clans and their territories. During the remaining ten years the war shall be divided against all sons of Japheth according to their territories.

.
Back | Back to Top


 

The Description of the Trumpets

The Rule of the Trumpets: the trumpets of alarm for all their service for the [ . . . ] for their commissioned men, by tens of thousands and thousands and hundreds and fifties and tens. Upon the trumpets [ . . . ] which they shall write [ . . . ] the trumpets of the battle formations, and the trumpets for assembling them when the gates of the war are opened so that the infantry might advance, the trumpets for the signal of the slain, the trumpets of the ambush, the trumpets of pursuit when the enemy is defeated, and the trumpets of reassembly when the battle returns. On the trumpets for the assembly of the congregation they shall write, „The called of God.” On the trumpets for the assembly of the chiefs they shall write, „The princes of God.” On the trumpets of the formations they shall write, „The rule of God.” On the trumpets of the men of renown they shall write, „The heads of the congregationís clans.” Then when they are assembled at the house of meeting, they shall write, „The testimonies of God for a holy congregation.” On the trumpets of the camps they shall write, „The peace of God in the camps of His saints.” On the trumpets for their campaigns they shall write, „The mighty deeds of God to scatter the enemy and to put all those who hate justice to flight and a withdrawal of mercy from all who hate God.” On the trumpets of the battle formations they shall write, „Formations of the divisions of God to avenge His anger on all Sons of Darkness.” On the trumpets for assembling the infantry when the gates of war open that they might go out against the battle line of the enemy, they shall write, „A remembrance of requital at the appointed time of God.” On the trumpets of the slain they shall write, „The hand of the might of God in battle so as to bring down all the slain because of unfaithfulness.” On the trumpets of ambush they shall write, „Mysteries of God to wipe out wickedness.” On the trumpets of pursuit they shall write, „God has struck all Sons of Darkness, He shall not abate His anger until they are annihilated.” When they return from battle to enter the formation, they shall write on the trumpets of retreat, „God has gathered.” On the trumpets for the way of return from battle with the enemy to enter the congregation in Jerusalem, they shall write, „Rejoicings of God in a peaceful return.”

.
Back | Back to Top


 

The Description of the Banners

Rule of the banners of the whole congregation according to their formations. On the grand banner which is at the head of all the people they shall write, „People of God,” the names „Israel” and „Aaron,” and the names of the twelve tribes of Israel according to their order of birth. On the banners of the heads of the „camps” of three tribes they shall write, „the Spirit of God,” and the names of three tribes. On the banner of each tribe they shall write, „Standard of God,” and the name of the leader of the tribe and of its clans, and the name of the leader of the ten thousand and the names of the chiefs of his hundreds. On the banner of Merari they shall write, „The Offering of God,” and the name of the leader of Merari and the names of the chiefs of his thousands. On the banner of the thousand they shall write, „The Anger of God is loosed against Belial and all the men of his forces without remnant,” and the name of the chief of the thousand and the names of the chiefs of his hundreds. And on the banner of the hundred they shall write, „Hundred of God, the power of war against a sinful flesh,” and the name of the chief of the hundred and the names of the chiefs of his tens. And on the banner of the fifty they shall write, „Ended is the stand of the wicked by the might of God,” and the name of the chief of the fifty and the names of the chiefs of his tens. And on the banner of the ten they shall write, „Songs of joy for God on the ten-stringed harp,” and the name of the chief of the ten and the names of the nine men in his command.

When they go to battle they shall write on their banners, „The truth of God,” „The righteousness of God,” „The glory of God,” „The justice of God,” and after these the list of their names in full. When they draw near for battle they shall write on their banners, „The right hand of God,” „The appointed time of God,” „The tumult of God,” „The slain of God”; after these their names in full. When they return from battle they shall write on their banners,” „The exaltation of God,” „The greatness of God,” „The praise of God,” „The glory of God,” with their names in full.

The Rule of the banners of the congregation: When they set out to battle they shall write on the first banner, „The congregation of God,” on the second banner, „The camps of God,” on the third, „The tribes of God,” on the fourth, „The clans of God,” on the fifth, „The divisions of God,” on the sixth, „The congregation of God,” on the seventh, „Those called by God,” and on the eighth, „The army of God.” They shall write their names in full with all their order. When they draw near for battle they shall write on their banners, „The battle of God,” „The recompense of God,” „The cause of God,” „The reprisal of God,” „The power of God,” „The retribution of God,” „The might of God,” „The annihilation by God of all the vainglorious nations.” And their names in full they shall write upon them. When they return from battle they shall write on their banners, „The deliverance of God,” „The victory of God,” „The help of God,” „The support of God,” „The joy of God,” „The thanksgivings of God,” „The praise of God,” and „The peace of God.”

The Length of the Banners. The banner of the whole congregation shall be fourteen cubits long; the banner of three tribesí thirteen cubits long; the banner of a tribe, twelve cubits; the banner of ten thousand, eleven cubits; the banner of a thousand, ten cubits; the banner of a hundred, nine cubits; the banner of a fifty, eight cubits; the banner of a ten, seven cubits.

.
Back | Back to Top


 

The Description of the Shields

And on the shield of the Leader of the whole nation they shall write his name, the names „Israel,” „Levi,” and „Aaron,” and the names of the twelve tribes of Israel according to their order of birth, and the names of the twelve chiefs of their tribes.

.
Back | Back to Top


 

The Description of the Arming and Deployment of the Divisions

The rule for arranging the divisions for war when their army is complete to make a forward battle line: the battle line shall be formed of one thousand men. There shall be seven forward rows to each battle line, arranged in order; the station of each man behind his fellow. All of them shall bear shields of bronze, polished like a face mirror. The shield shall be bound with a border of plaited work and a design of loops, the work of a skillful workman; gold, silver, and bronze bound together and jewels; a multicolored brocade. It is the work of a skillful workman, artistically done. The length of the shield shall be two and a half cubits, and its breadth a cubit and a half. In their hands they shall hold a lance and a sword. The length of the lance shall be seven cubits, of which the socket and the blade constitute half a cubit. On the socket there she be three bands engraved as a border of plaited work; of gold, silver, and copper bound together like an artistically designed work. And in the loops of the design, on both sides of the band all around, shall be precious stones, a multicolored brocade, the work of a skillful workman, artistically done, and an ear of grain. The socket shall be grooved between the bands like a column, artistically done. The blade shall be of shining white iron, the work of a skillful workman, artistically done, and an ear of grain of pure gold inlaid in the blade; tapered towards the point. The swords shall be of refined iron, purified in the furnace and polished like a face mirror, the work of a skillful workman, artistically done, with figures of ears of grain of pure gold embossed on both sides. The borders shall go straight to the point, two on each side. The length of the sword shall be a cubit and a half and its width four fingers. The scabbard shall be four thumbs wideí end four handbreadths up to the scabbard. The scabbard shall be tied on either side with thongs of five handbreadths. The handle of the sword shall be of choice horn, the work of a skillful workman, a varicolored design with gold and silver and precious stones.

And when the [ . . . ] take their stand, they shall arrange seven battle lines, one behind the other and there shall be a space between [ . . . ] thirty cubits, where the infantry shall stand [ . . . ] forward [ . . . ] they shall sling seven times, and return to their position. After them, three divisions of infantry shall advance and stand between the battle lines. The first division shall heave into the enemy battle line seven battle darts. On the blade of the first dart they shall write, „Flash of a spear for the strength of God.” On the second weapon they shall write, „Missiles of blood to fell the slain by the wrath of God.” On the third dart they shall write, „The blade of a sword devours the slain of wickedness by the judgment of God.” Each of these they shall throw seven times and then return to their position. After these, two divisions of infantry shall march forth and stand between the two battle lines, the first division equipped with a spear and a shield and the second division with a shield and a sword; to bring down the slain by the judgment of God, to subdue the battle line of the enemy by the power of God, and to render recompense for their evil for all the vainglorious nations. So the Kingship shall belong to the God of Israel, and by the holy ones of His people He shall act powerfully.

.
Back | Back to Top


 

The Description of the Deployment of the Cavalry

Seven rows of horsemen shall also take position at the right and at the left of the battle line. Their ranks shall be positioned on both sides, seven hundred horsemen on one side and seven hundred on the other. Two hundred horsemen shall go out with one thousand men of the battle line of the infantry, and thus they shall take position on all sides of the camp. The total being four thousand six hundred men, and one thousand four hundred cavalry for the entire army arranged for the battle line; fifty for each battle line. The horsemen with the cavalry of the men of the entire army, will be six thousand; five hundred to a tribe. All the cavalry that go out into battle with the infantry shall ride stallions; swift, responsive, unrelenting, mature, trained for battle, and accustomed to hearing noises and seeing all kinds of scenes. Those who ride them shall be men capable in battle, trained in horsemanship, the range of their age from thirty to forty-five years. The horsemen of the army shall be from forty to fifty years old, and they [ . . . ], helmets and greaves, carrying in their hands round shields and a lance eight cubits long, [ . . . ] and a bow and arrows and battle darts, all of them prepared in [ . . . ] and to shed the blood of their guilty slain. These are the [ . . . ]

.
Back | Back to Top


 

The Recruitment and Age of the Soldiers

And the men of the army shall be from forty to fifty years old. The commissioners of the camps shall be from fifty to sixty years old. The officers shall also be from forty to fifty years old. All those who strip the slain, plunder the spoil, cleanse the land, guard the arms, and he who prepares the provisions, all these shall be from twenty-five to thirty years old. No youth nor woman shall enter their encampments from the time they leave Jerusalem to go to battle until their return. No one crippled, blind, or lame, nor a man who has a permanent blemish on his skin, or a man affected with ritual uncleanness of his flesh; none of these shall go with them to battle. All of them shall be volunteers for battle, pure of spirit and flesh, and prepared for the day of vengeance. Any man who is not ritually clean in respect to his genitals on the day of battle shall not go down with them into battle, for holy angels are present with their army. There shall be a distance between all their camps and the latrine of about two thousand cubits, and no shameful nakedness shall be seen in the environs of all their camps.

.
Back | Back to Top


 

The Ministry of the Priests and Levites

When the battle lines are arrayed against the enemy and ñ battle line against battle line ñ there shall go forth from the middle opening into the gap between the battle lines seven priests of the sons of Aaron, dressed in fine white linen garments: a linen tunic and linen breeches, and girded with a linen sash of twined, fine linen, violet, purple, and crimson, and a varicolored design, the work of a skillful workman, and decorated caps on their heads; the garments for battle, and they shall not take them into the sanctuary. The one priest shall walk before all the men of the battle line to encourage them for battle. In the hands of the remaining six shall be the trumpets of assembly the trumpets of memorial, the trumpets of the alarm, the trumpets of pursuit, and the trumpets of reassembly. When the priests go out into the gap between the battle lines, seven Levites shall go out with them. In their hands shall be seven trumpets of ramsí horns. Three officers from among the Levites shall walk before the priests and the Levites. The priests shall blow the two trumpets of assembly [ . . . ] of battle upon fifty shields, and fifty infantrymen shall go out from the one gate and [ . . . ] Levites, officers. With each battle line they shall go out according to all this order [ . . . ] men of the infantry from the gates and they shall take position between the two battle lines, and [ . . . ] the battle [ . . . ] the trumpets shall blow continually to direct the slingmen until they have completed hurling seven times. Afterwards the priests shall blow on the trumpets of return, and they shall go along the side of the first battle line to take their position. The priests shall blow on the trumpets of assembly, and the three divisions of infantry shall go out from the gates and stand between the battle lines, and beside them the cavalrymen, sat the right and at the left. The priests shall blow on their trumpets a level note, signals for the order of battle. And the columns shall be deployed into their formations, each to his position. When they have positioned themselves in three formations, the priests shall blow for them a second signal, a low legato note, signals for advance, until they draw near to the battle line of the enemy and take hold of their weapons. Then the priests shall blow on the six trumpets of the slain a sharp staccato note to direct the battle, and the Levites and all the people with ramsí horns shall blow a great battle alarm together in order to melt the heart of the enemy. With the sound of the alarm, the battle darts shall fly out to bring down the slain. Then the sound of the ramsí horns shall quiet, but on the trumpets the priests shall continue to blow a sharp staccato note to direct the signals of battle until they have hurled into the battle line of the enemy seven times. Afterwards, the priests shall blow for them the trumpets of retreat, a low note, level and legato. According to this rule the priests shall blow for the three divisions. When the first division throws, the priests and the Levites and all the people with ramsí horns shall blow a great alarm to direct the battle until they have hurled seven times. Afterwards, the priests shall blow for them the trumpets of retreat [ . . . ] and they shall take their stand in their positions in the battle line, [ . . . ] and shall take up position [ . . . ] the slain, and all the people with ramsí horns shall blow a very loud battle alarm, and as the sound goes out their hands shall begin to bring down the slain, and all the people shall quiet the sound of alarm, but the priests shall continue sounding on the trumpets the slain to direct the fighting, until the enemy is defeated and turns in retreat. The priests shall blow the alarm to direct the battle, and when they have been defeated before them, the priests shall blow the trumpets of assembly, and all the infantry shall go out to them from the midst of the front battle lines and stand, six divisions in addition to the division which is engaged in battle: altogether, seven battle lines, twenty-eight thousand soldiers, and six thousand horsemen. All these shall pursue in order to destroy the enemy in Godís battle; a total annihilation The priests shall blow for them the trumpets of pursuit, and they shall divide themselves for a pursuit of annihilation against all the enemy. The cavalry shall push the enemy back at the flanks of the battle until they are destroyed. When the slain have fallen, the priests shall continue blowing from afar and shall not enter into the midst of the slain so as to be defiled by their unclean blood, for they are holy. They shall not allow the oil of their priestly anointment to be profaned with the blood of the vainglorious nations.

.
Back | Back to Top


 

The Description of the Maneuvers of the Battle Divisions

Rule for changing the order of the battle divisions, in order to arrange their position against [ . . . ] a pincer movement and towers, lien arc and towers, and as it draws slowly forward, then the columns and the flanks go out from the two sides of the battle line that the enemy might become discouraged. The shields of the soldiers of the towers shall be three cubits long, and their lances eight cubits long. The towers shall go out from the battle line with one hundred shields on a side. For they shall surround the tower on the three frontal sides, three hundred shields in all. There shall be three gates to a tower, one on the right and one on the left. Upon all the shields of the tower soldiers they shall write: on the first, „Michael,” on the second, „Gabriel,” on the third, „Sariel,” and on the fourth „Raguel.” „Michael” and „Gabriel” on the right, and „Sariel” and „Raguel” on the left.

And [ . . . ] for to the four [ . . . ] They shall establish an ambush for the battle line of [ . . . ] and [ . . .] they shall fall on the slain [ . . . ]

.
Back | Back to Top


 

The Address of the Chief Priest

Of our camps, and to keep ourselves from any shameful nakedness, and he (Moses) told us that You are in our midst, a great and awesome God, plundering all of our enemies before us. He taught us from of old through a, out generations, saying, when you approach the battle, the priest shall stand and speak unto the people, saying, „Hear O Israel, you are approaching the battle against your enemies today. Do not be afraid nor fainthearted. Do not tremble, nor be terrified because of them, for your God goes with you, to fight for you against your enemies, and to save you” (Deut. 20:2-4) Our officers shall speak to all those prepared for battle, those willing of heart, to strengthen them by the might of God, to turn back all who have who have lost heart, and to strengthen all the valiant warriors together. They shall recount that which You spoke by the hand of Moses, saying: „And when there is a war in your land against the adversary who attacks you, then you shall sound an alarm with the trumpets that you might be remembered before your God and be saved from your enemies” (Num. 10:9).

.
Back | Back to Top


 

The Prayer of the Chief Priest

Who is like You, O God of Israel, in heaven and on earth, that he can perform in accordance with Your great works and Your great strength. Who is like Your people Israel, whom You have chosen for Yourself from all the peoples of the lands; the people of the saints of the covenant, learned in the statutes, enlightened in understanding [ . . . ] those who hear the glorious voice and see the holy angels, whose ears are open; hearing deep things. O God, You have created the expanse of the skies, the host of luminaries, the task of spirits and the dominion of holy ones, the treasures of Your glory [ . . . ] clouds. He who created the earth and the limits of her divisions into wilderness and plain, and her offspring, with the fruits, the circle of the seas, the sources of the rivets, and the rift of the deeps, wild beasts and winged creatures, the form of man and the generations of his seed, the confusion of language and the separation of peoples, the abode of clans and the inheritance of the lands, [ . . . ] and holy festivals, courses of years and times of eternity [ . . . ] these we know from Your understanding which [ . . . ] Your ears to our cry, for [ . . . ] his house [ . . . ] Truly the battle is Yours, and by the strength of Your hand their corpses have been broken to pieces, without anyone to bury them. Indeed, Goliath the Gittite a mighty man of valor, You delivered into the hand of David, Your servant, because he trusted in Your great name and not in sword and spear. For the battle is Yours. He subdued the Philistines many times by Your holy name. Also by the hand of our kings You rescued us many times because of Your mercy; not according to our works, for we have acted wickedly, nor for the acts of our rebelliousness. The battle is Yours, the strength is from You, sit is not our own. Neither our power nor the strength of our hand have done valiantly, but rather by Your power and the strength of Your great valor. Just as You told us in time past, saying: „There shall come forth a star out of Jacob, a scepter shall rite out of Israel, and shall crush the forehead of Moab and tear down the sons of Sheth, and he shall be a descendent of Jacob and shall destroy the remnant from the city, and the enemy shall be a possession, and Israel shall do valiantly (Num. 24:17-19). By the hand of Your anointed ones, seers of things appointed, You have told us about the times of the wars of Your hands in order that You may glorify Yourself [fight] among our enemies, to bring down the hordes of Belial, the seven vainglorious nations, at the hand of the oppressed whom You have redeemed with power and retribution; a wondrous strength. A heart that melts shall be as a door of hope. You will do to them as You did to Pharaoh and the officers of his chariots in the Red Sea. You will ignite the humble of spirit like a fiery torch of fire in a sheaf, consuming the wicked. You shall not turn back until the annihilation of the guilty. In time past You foretold the appointed time for Your hand is powerful work against the Kittim, saying: And Assyria shall fall by a sword not of man, and a sword, not of men, shall consume him (Isa. 31: 8).

For into the hand of the oppressed You will deliver the enemies of all the lands; into the hands of those who are prostrate in the dust, in order to bring down all mighty men of the peoples, to return the recompense of the wicked on the head of [ . . . ], to pronounce the just judgment of Your truth on all sons of man, and to make for Yourself an everlasting name among the people [ . . . ] the wars, and to show Yourself great and holy before the remnant of the nations, so that they may know that You are God [ . . . ] when You carry out judgments on Gog and on all his company that are assembled about us [ . . . ] for You will do battle against them from the heavens [ . . . ] upon them for confusion [ . . . ] For You have a multitude of holy ones in the heavens and hosts of angels in Your exalted dwelling to praise Your name. The chosen ones of the holy people You have established for Yourself in a community. The number (or The book) of the names of all their host is with You in Your holy dwelling, and the number of the holy ones is in the abode of Your glory. Mercies of blessing [ . . . ] and Your covenant of peace You engraved for them with a stylus of life in order to reign over them: for all time, commissioning the hosts of Your elect by their thousands and tens of thousands together with Your holy ones and Your angels, and directing them in battle so as to condemn the earthly adversaries by trial with Your judgments. With the elect of heaven they shall prevail.

And You, O God, are awesome in the glory of Your dominion, and the company of Your holy ones is in our midst for eternal support. We shall direct our contempt at kings, derision and disdain at mighty men. For the Lord is holy, and the King of Glory is with us together with the holy ones. Mighty men and] a host of angels are with our commissioned forces. The Hero of War is with our company, and the host of His spirits is with our steps [ . . . ] as the clouds and as the mist covering the earth, and as a steady downpour shedding judgment on all her offspring.

Rise up, O Hero, take Your captives, O Glorious One, take Your plunder, O You who do valiantly. Lay Your hand upon the neck of Your enemies, and Your foot upon the backs of the slain. Crush the nations, Your adversaries, and may Your sword devour guilty flesh. Fill Your land with glory, and Your inheritance with blessing. An abundance of cattle in Your fields; silver and gold and precious stones in Your palaces. O Zion, rejoice greatly, and shine with joyful songs, O Jerusalem. Rejoice, all you cities of Judah, open your gates forever that the wealth of the nations might be brought to you, and their kings shall serve you. All they that oppressed you shall bow down to you, and the dust of your feet they shall lick. O daughters of my people shout out with a voice of joy, adorn yourselves with ornaments of glory Rule over the kingdom of the [ . . . ] and Israel to reign eternally.

[ . . . ] them the mighty men of war, O Jerusalem [ . . . ] be exalted above the heavens, O Lord, and let Your glory be above all the earth [ . . . ]

.
Back | Back to Top


 

The Blessings of the War recited by all the Leaders after the Victory

And then the Chief Priest shall stand his brothers the priests, the Levites, and all the elders of the army with him. They shall bless from their position, the God of Israel and all His works of truth, and they shall curse Belial there and all the spirits of his forces. And they shall say response: „Blessed is the God of Israel for all His holy purpose and His works of truth. And blessed are those who serve Him righteously, who know Him by faith. And cursed is Belial for his contentious purpose, and accursed for his reprehensible rule. And cursed are all the spirits of his lot for their wicked purpose. Accursed are they for all their filthy, dirty service. For they are the lot of darkness, but the lot of God is light eternal. You are the God of our fathers. We bless Your name forever, for we are an eternal people. You made a covenant with our fathers, and will establish it for their seed throughout the ages of eternity. In all the testimonies of Your glory there has been remembrance of Your kindness in our midst as an assistance to the remnant and the survivors for the sake of Your covenant and to recount Your works of truth and the judgments of Your wondrous strength. And You, O God, created us for Yourself as an eternal people, and into the lot of light You cast us in accordance with Your truth. You appointed the Prince of Light from of old to assist us, for in His lot are all sons of righteousness and all spirits of truth are in his dominion. You yourself made Belial for the pit, an angel of malevolence, his dominion is in darkness and his counsel is to condemn and convict. All the spirits of his lot ñ the angels of destruction ñ walk in accord with the rule of darkness, for it is their only desire. But we, in the lot of Your truth, rejoice in Your mighty hand. We rejoice in Your salvation, and revel in Your help and Your peace. Who is like You in strength, O God of Israel, and yet Your mighty hand is with the oppressed. What angel or prince is like You for Your effectual support, for of old You appointed for Yourself a day of great battle [ . . . ] to support truth and to destroy iniquity, to bring darkness low and to lend might to light, and to [ . . . ] for an eternal stand, and to annihilate all the Sons of Darkness and bring joy to all the Sons of Light [ . . . ] for You Yourself designated us for an appointed time [ . . . ] like the fire of His fury against the idols of Egypt.

.
Back | Back to Top


 

The Blessings of the War recited by all the Leaders in the morning before the Battle

After they have withdrawn from the slain to enter the camp, all of them shall sing the hymn of return. In the morning they shall wash their clothes, cleanse themselves of the blood of the sinful bodies, and return to the place where they had stood, where they had formed the battle line before the slain of the enemy fell. There they shall all bless the God of Israel and joyously exalt His name together. They shall say in response: „Blessed is the God of Israel, who guards loving-kindness for His covenant and the appointed times of salvation for the people He redeems. He has called those who stumble unto wondrous accomplishments, and He has gathered a congregation of nations for annihilation without remnant in order to raise up in judgment those whose heart has melted, to open a mouth for the dumb to sing Godís mighty deeds, and to teach feeble hands warfare. He gives those whose knees shake strength to stand, and strengthens those who have been smitten from the hips to the shoulder. Among the poor in spirit [ . . . ] a hard heart, and by those whose way is perfect shall all wicked nations come to an end; there will be no place for all their mighty men. But we are the remnant of Your people. Blessed is Your name, O God of loving-kindness, the One who kept the covenant for our forefathers. Throughout all our generations You have made Your mercies wondrous for the remnant of the people during the dominion of Belial. With all the mysteries of his hatred they have not led us astray from Your covenant. His spirits of destruction You have driven away from us. And when the men of his dominion condemned themselves, You have preserved the lives of Your redeemed. You raised up the fallen by Your strength, but those who are great in height You will cut down to humble them. And there is no rescuer for all their mighty men, and no place of refuge for their swift ones. To their honored men You will return shame, and all their vain existence shall be as nothing. But we, Your holy people, shall praise Your name for Your works of truth. Because of Your mighty deeds we shall exalt your splendor in [ . . . ] appointed times of eternity, at the beginning of day, at night and at dawn and dusk. For Your glorious purpose is great and Your wondrous mysteries are in Your high heavens, to raise up those for Yourself from the dust and to humble those of the gods.

Rise up, rise up, O God of gods, and raise Yourself in power, O King of Kings [ . . . ] let all the Sons of Darkness scatter from before You. Let the light of Your majesty shine forever upon gods and men, as a fire burning in the dark places of the damned. Let it burn the damned of Sheol, as an eternal burning among the transgressors [ . . . ] in all the appointed times of eternity.

They shall repeat all the thanksgiving hymns of battle there and then return to their camps [ . . . ] For it is a time of distress for Israel, a fixed game of battle against all the nations. The purpose of God is eternal redemption, but annihilation for all nations of wickedness. All those prepared for battle shall set out and camp opposite the king of the Kittim and all the forces of Belial that are assembled with him for a day of vengeance by the sword of God.

.
Back | Back to Top


 

The Final Battle the First Engagement

Then the Chief Priest shall stand, and with him his brothers the priests, the Levites, and all the men of the army. He shall read aloud the prayer for the appointed time of battle, as is written in the book Sereth Itto (The Rule of His Time), including all the words of their thanksgivings. Then he shall form there all the battle lines, as written in the Book of the War. Then the priest appointed for the time of vengeance by all his brothers shall walk about and encourage them for the battle, and he shall say in response: „Be strong and courageous as warriors. Fear not, nor be discouraged and let not your heart be faint. Do not panic, neither be alarmed because of them. Do not turn back nor flee from them. For they are a wicked congregation, all their deeds are in darkness; it is their desire. They have established all their refuge in a lie, their strength is as smoke that vanishes, and all their vast assembly is as chaff which blows away [ . . . ] desolation, and shall not be found. Every creature of greed shall wither quickly away like a flower at harvest time [ . . . ] Come, strengthen yourselves for the battle of God, for this day is an appointed time of battle for God is against all the nations [ . . . ] judgment upon all flesh. The God of Israel is raising His hand in His wondrous strength against all the spirits of wickedness.

[ . . . ] mighty ones of the gods are girding themselves for battle, and the formations of the holy ones are readying themselves for a day of vengeance [ . . . ] the God of Israel [ . . . ] to remove Belial [ . . . ] in his hell [ . . . ] until every source of [ . . . ] is come to an end. For the God of Israel has called out a sword against all the nations, and by the holy ones of His people He will do mightily.

They shall carry out all this Rule on that day at the place where they stand opposite the camps of the Kittim. Then the priests shall blow for them the trumpets of remembrance. The gates of war shall open, and the infantry shall go out and stand in columns between the battle lines. The priests shall blow for them a signal for the formation and the columns shall deploy at the sound of the trumpets until each man has taken his station. Then the priests shall blow for them a second signal: signs for confrontation. When they stand near the battle line of the Kittim, within throwing range, each man shall raise his hand with his weapon of war. Then the six priests shall blow on the trumpets of the slain a sharp staccato note to direct the fighting. The Levites and the all the people with ramsí horns shall blow a battle signal, a loud noise. As the sound goes forth, the infantry shall begin to bring down the slain of the Kittim, and all the people shall cease the signal, but the priests shall continue blowing on the trumpets of the slain and the battle shall prevail against the Kittim.

.
Back | Back to Top


 

The Final Battle the Second Engagement

When Belial prepares himself to assist the Sons of Darkness, and the slain among the infantry begin to fall by Godís mysteries and to test by these mysteries all those appointed for battle, the priests shall blow the trumpets of assembly so that another battle line might go forth as a battle reserve, and they shall take up position between the battle lines. For those employed in battle they shall blow a signal to return. Then the Chief Priest shall approach and stand before the battle line, and shall encourage their heart by the wondrous might of God and fortify their hands for His battle.

And he shall say in response: „Blessed is God, for He tests the heart of His people in the crucible. And not [ . . . ] have your slain [ . . . ] For you have obeyed from of old the mysteries of God. Now as for you, take courage and stand in the gap, do not fear when God strengthens [ . . . ] hand, and He shall appoint their retribution with burning [ . . . ] those tested by the crucible. He shall sharpen the implements of war, and they shall not become blunt until all the nations of wickedness come to an end. But, as for you, remember the judgment of Nadab and Abihu, the sons of Aaron, by whose judgment God showed Himself holy before all the people. But Eleazar and Ithamar He preserved for Himself for an eternal covenant of priesthood.

But, as for you, take courage and do not fear them for their end is empty and their desire is for the void. Their support is without strength and they do not know that from the God of Israel is all that is and that will be. He [ . . . ] in all which exists for eternity. Today is His appointed time to subdue and to humiliate the prince of the realm of wickedness. He will send eternal support to the company of His redeemed by the power of the majestic angel of the authority of Michael. By eternal light He shall joyfully light up the covenant of Israel peace and blessing for the lot of God; to exalt the authority of Michael among the lords and the dominion of Israel among all flesh. Righteousness shall rejoice on high, and all sons of His truth shall rejoice in eternal knowledge. But as for you, O sons of His covenant, take courage in Godís crucible, until He shall wave His hand and complete His fiery trials; His mysteries concerning your existence.

.
Back | Back to Top


 

The Final Battle the Third Engagement

And after these words the priests shall blow for them a signal to form the divisions of the battle line. The columns shall be deployed at the sound of the trumpets, until each man has taken his station. Then the priests shall blow another signal on the trumpets, signs for confrontation. When the infantry has approached the battle line of the Kittim, within throwing range, each man shall raise his hand with his weapon. Then the priests shall blow on the trumpets of the slain and the Levites and all the people with ramsí horns shall sound a signal for battle. The infantry shall attack the army of the Kittim, and as the sound of the signal goes forth, they shall begin to bring down their slain. Then all the people shall still the sound of the signal, while the priests continuously blow on the trumpets of the slain, and the battle prevails against the Kittim, and the troops of Belial are defeated before them.. Thus in the third lot [ . . . ] to fall slain [ . . . ]

.
Back | Back to Top


 

The final battle the Fourth, Fifth, and Sixth Engagements

(Nothing of these engagements is preserved.)

.
Back | Back to Top


 

The Final Battle the Seventh Engagement

And in the seventh [ . . . ] , when the great hand of God shall be lifted up against Belial and against all the forces of his dominion for an eternal slaughter [ . . . ] and the shout of the holy ones when they pursue Assyria. Then the sons of Japheth shall fall, never to rise again, and the Kittim shall be crushed without remnant and survivor. So the God of Israel shall raise His hand against the whole multitude of Belial. At that time the priests shall sound a signal on the six trumpets of remembrance, and all the battle formations shall be gathered to them and divide against all the camps of the Kittim So [ . . . ] completely destroy them. And when the sun hastens to set on that day, the Chief Priest and the priests and the Levites who are with him, and the chiefs of the battle lines and the men of the army shall bless the God of Israel there. They shall say in response: „Blessed is Your name, O God of gods, for You have done wondrous things for Your people, and have kept Your covenant for us from of old. Many times You have opened the gates of salvation for us for the sake of Your covenant. And You provided for our affliction in accord with Your goodness toward us. You, O God of Righteousness, have acted for the sake of Your name.”

.
Back | Back to Top


 

Ceremony after the Final Battle

Then they shall gather in the camp that night for rest until the morning. In the morning they shall come to the place of the battle line, where the mighty men of the Kittim fell, as well as the multitude of Assyria, and the forces of all the nations that were assembled unto them, to see whether the multitude of slain are dead ñ with none to bury them; those who fell there by the sword of God. And the High Priest shall approach there with his deputy, his brothers the priests, and the Levites with the leader of the battle, and all the chiefs of the battle lines and their officers [ . . . ] together. When they stand before the slain of the Kittim, they shall praise the God of Israel. And they shall say in response [ . . . ] to God most high and [ . . . ]

.
Back | Back to Top


 

Thanksgiving for Final Victory

(1) [ . . . ] You have done wonders upon wonders with us, but from of old there has been nothing like it, for You have known our appointed time. Today Your power has shined forth for us, and You have shown us the hand of Your mercies with us in eternal redemption, in order to remove the dominion of the enemy, that it might be no more; the hand of Your strength.

(2) In battle You shall show Yourself strong against our enemies for an absolute slaughter. Now the day is pressing upon us to pursue their multitude, for You [ . . . ] and the heart of warriors You have broken so that no one is able to stand. Yours is the might, and the battle is in Your hand, and there is no God like You [ . . . ] Your [ . . . ] and the appointed times of Your will, and reprisal [ . . . ] Your enemies, and You will cut off from [ . . . ] is [ . . . ] And we shall direct our contempt at kings [ . . . ] derision and disdain at mighty men. For our Majestic One is holy. The King of Glory is with us and the host of His spirits is with our steps. Our horsemen are as the clouds and as the mist covering the earth; as a steady downpour shedding judgment on all her offspring.

Rise up, O Hero! Take Your captives, O Glorious One, and take Your plunder, O You Who do valiantly. Lay Your hand upon the neck of Your enemies, and Your foot upon the backs of the slain. Crush the nations, Your adversaries, and let Your sword devour flesh. Fill Your land with glory, and Your inheritance with blessing. An abundance of cattle is in Your fields, silver and gold in Your palaces. O Zion, rejoice greatly, and rejoice, all you cities of Judah. Open your gates forever, so that the wealth of the nations might be brought to you, and their kings shall serve you. All they that oppressed you shall bow down to you, and they shall lick the dust of your feet. O daughters of my people, burst out with a voice of joy. Adorn yourselves with ornaments of glory, and rule over the kingdom of the [ . . . ] Your [ . . . ] and Israel for an eternal dominion.

.
Back | Back to Top


 

 

 

 

The description of the eschatological war.

COL I
(1) For the Instructor, the Rule of the War. The first attack of the Sons of Light shall be undertaken against the forces of the Sons of Darkness, the army of Belial: the troops of Edom, Moab, the sons of Ammon, the [Amalekites],
(2) Philistia, and the troops of the Kittim of Asshur. Supporting them are those who have violated the covenant. The sons of Levi, the sons of Judah, and the sons of Benjamin, those exiled to the wilderness, shall fight against them
(3) with […] against all their troops, when the exiles of the Sons of Light return from the Wilderness of the Peoples to camp in the Wilderness of Jerusalem. Then after the battle they shall go up from that place
(4) a[nd tile king of; the Kittim [shall enter] into Egypt. In his time he shall go forth with great wrath to do battle against the kings of the north, and in his anger he shall set out to destroy and eliminate the strength of
(5) I[srael. Then the]re shall be a time of salvation for the People of God, and a time of dominion for all the men of His forces, and eternal annihilation for all the forces of Belial. There shall be g[reat] panic [among]
(6) the sons of Japheth, Assyria shall fall with no one to come to his aid, and the supremacy of the Kittim shall cease that wickedness be overcome without a remnant. There shall be no survivors of
(7) [all the Sons of] Darkness.
(8) Then [the Sons of Rig]hteousness shall shine to all ends of the world continuing to shine forth until end of the appointed seasons of darkness. Then at the time appointed by God, His great excellence shall shine for all the times of
(9) e[ternity;] for peace and blessing, glory and joy, and long life for all Sons of Light. On the day when the Kittim fall there shall be a battle and horrible carnage before the God of
(10) Israel, for it is a day appointed by Him from ancient times as a battle of annihilation for the Sons of Darkness. On that day the congregation of the gods and the congregation of men shall engage one another, resulting in great carnage.
(11) The Sons of Light and the forces of Darkness shall fight together to show the strength of God with the roar of a great multitude and the shout of gods and men; a day of disaster. It is a time
(12) of distress fo[r al]l the people who are redeemed by God. In all their afflictions none exists that is like it, hastening to its completion as an eternal redemption. On the day of their battle against the Kittim,
(13) they shall g[o forth for] carnage in battle. In three lots the Sons of Light shall stand firm so as to strike a blow at wickedness, and in three the army of Belial shall strengthen themselves so as to force the retreat of the forces
(14) [of Light. And when the] banners of the infantry cause their hearts to melt, then the strength of God will strengthen the he[arts of the Sons of Light.] In the seventh lot : the great hand of God shall overcome
(15) [Belial and al]l the angels of his dominion, and all the men of [his forces shall be destroyed forever].
The annihilation of the Sons of Darkness and service to God during the war years.
(16) [,…] the holy ones shall shine forth in support of […] the truth for the annihilation of the Sons of Darkness. Then […]
(17) […] a great [r]oar […] they took hold of the implement[s of war.]
(18) […]
(19) [… chiefs of the tribes … and the priests,
(20) [the Levites, the chiefs of the tribes, the fathers of the congregation … the priests and thus for the Levites and the courses of the heads of]
Col. 2
(1) the congregation’s clans, fifty-two. They shall rank the chiefs of the priests after the Chief Priest and his deputy; twelve chief priests to serve
(2) in the regular offering before God. The chiefs of the courses, twenty-six, shall serve in their courses. After them the chiefs of the Levites serve continually, twelve in all, one
(3) to a tribe. The chiefs of their courses shall serve each man in his office. The chiefs of the tribes and fathers of the congregation shall support them, taking their stand continually at the gates of the sanctuary.
(4) The chiefs of their courses, from the age of fifty upwards, shall take their stand with their commissioners on their festivals, new moons and Sabbaths, and on every day of the year.
(5) These shall take their stand at the burnt offerings and sacrifices, to arrange the sweet smelling incense according to the will of God, to atone for all His congregation, and to satisfY themselves before Him continually
(6) at the table of glory. All of these they shall arrange at the time of the year of remission. During the remaining thirty-three years of the war the men of renown,
(7) those called of the Congregation, and all the heads of the congregation’s clans shall choose for themselves men of war for all the lands of the nations. From ail tribes of Israel they shall prepare
(8) capable men for themselves to go out for battle according to the summons of the war, year by year. But during the years of remission they shall not ready men to go out for battle, for it is a Sabbath
(9) of rest for Israel. During the thirty-five years of service the war shal1 be waged. For six years the whole congregation shall wage it together,
(10) and a war of divisions shall be waged during the twenty-nine remaining years. In the first year they shall fight against Mesopotamia, in the second against the sons of Lud, in the third
(11) they shall fight against the rest of the sons of Aram: Uz, Hul, Togar, and Mesha, who are beyond the Euphrates. In the fourth and fifth they shall fight against the sons of Arpachshad,
(12) in the sixth and seventh they shall fight against all the sons of Assyria and Persia and the easterners up to the Great Desert. In the eighth year they shall fight against the sons
(13) of Elam, in the ninth year they shall fight against the sons of Ishmael and Keturah, and during the following ten years the war shall be divided against all the sons of Ham
(14) according to [their] c[lans and] their [terri]tories. During the remaining ten years the war shall be divided against all [sons of Japhe]th according to their territories.
The description of the trumpets.
(15) [The Rule of the Trumpets: the trumpets] of alarm for all their service for the […] for their commissioned men,
(16) [by tens of thousands and thousands and hundreds and fifties] and tens. Upon the t[rumpets …]
(17) […]
(18) […]
(19) […]
(20) [… they shall write … the trumpets of]
Col. 3
(1) the battle formations, and the trumpets for assembling them when the gates of the war are opened so that the infantry might advance, the trumpets for the signal of the slain, the trumpets of
(2) the ambush, the trumpets of pursuit when the enemy is defeated, and the trumpets of reassembly wben the battle returns. On the trumpets for the assembly of the congregation they shall write, „The called of God.”
(3) On the trumpets for the assembly of the chiefs they shall write, „The princes of God.” On the trumpets of the formaons they shall write, „The rule of God.” On the trumpets of the men of renown [they shall write],
(4) „The heads of the congregation’s clans.” Then when they are assembled at the house of meeting, they shal1 write, „The testimonies of God for a holy congregation.” On the trumpets of the camps
(5) they shall write, „The peace of God in the camps of His saints.” On the trumpets for their campaigns they shall write, „The mighty deeds of God to scatter the enemy and to put all those who hate
(6) justice to flight and a withdrawal of mercy from all who hate God.” On the trumpets of the battle formations they shall write, „Formations of the divisions of God to avenge His anger on all Sons of Darkness.”
(7) On the trumpets for assembling the infantry when the gates of war open that they might go out against the battle line of the enemy, they shall write, „A remembrance of requital at the appointed time
(8) of God.” On the trumpets of the slain they shall write, „The hand of the might of God in battle so as to bring down all the slain because of unfaithfulness.” On the trumpets of ambush they shall write,
(9) „Mysteries of God to wipe out wickedness.” On the trumpets of pursuit they shall write, „God has struck all Sons of Darkness, He shall not abate His anger until they are annihilated.”
(10) When they return from battle to enter the formation, they shall write on the trumpets of retreat, „God has gathered.” On the trumpets for the way of return
(11) from battle with the enemy to enter the congregation in Jerusalem, they shall write, „Rejoicings of God in a peaceful return.”
The description of the banners.
(13) Rule of the banners of the whole congregation according to their formations. On the grand banner which is at the head of all the people they shall write, „People of God,” the names „Israel”
(14) and „Aaron,” and the names of the twelve tribes of Israel according to their order of birth. On the banners of the heads of the „camps” of three tribes
(15) they shall write, „the Spirit [of God,” and the names of three tribes. O]n the banner of each tribe they shall write, „Standard of God,” and the name of the leader of the t[ribe]
(16) of its clans. [… and] the name of the leader of the ten thousand and the names of the chief[s of …]
(17) […] his hundreds. On the banner […]
(18) […]
(19) […]
(20) […]
Col. 4
(1) On the banner of Merari they shall write, „The Offering of God,” and the name of the leader of Merari and the names of the chiefs of his thousands. On the banner of the tho[us]and they shall write, „The Anger of God is loosed against
(2) Belial and all the men of his forces without remnant,” and the name of the chief of the thousand and the names of the chiefs of his hundreds. And on the banner of the hundred they shall write, „Hundred
(3) of God, the power of war against a sinful flesh,” arid the name of the chief of the hundred and the names of the chiefs of his tens. And on the banner of the fifty they shall write, „Ended
(4) is the stand of the wicked [by] the might of God,” and the name of the chief of the fifty and the names of the chiefs of his tens. And on the banner of the ten they shall write, „Songs of joy
(5) for God on the ten-stringed harp,” and the name of the chief of the ten and the names of the nine men in his command.
(6) When they go to battle they shall write on their banners, „The truth of God,” „The righteousness of God,” „The glory of God,” „The justice of God,” and after these the list of their names in full.
(7) When they draw near for battle they shall write on their banners, „The right hand of God,” „The appointed time of God,” „The tumult of God,” „The slain of God”; after these their names in full.
(8) When they return from battle they shall write on their banners, „The exaltation of God,” „The greatness of God,” „The praise of God,” „The glory of God,” with their names in full.
(9) The Rule of the banners of the congregation: When they set out to battle they shall write on the first banner, „The congregation of God,” on the second banner, „The camps of God,” on the third,
(10) „The tribes of God,” on the fourth, „The clans of God,” on the fifth, „The divisions of God,” on the sixth, „The congregation of God,” on the seventh, „Those called by
(11) God,” and on the eighth, „The army of God.” They shall write their names in full with all their order. When they draw near for battle they shall write on their banners,
(12) „The battle of God,” „The recompense of God,” „The cause of God,” „The reprisal of God,” „The power of God,” „The retribution of God,” „The might of God,” „The annihilation by God of all the vainglorious nations.” And
(13) their names in full they shall write upon them. When they return from battle they shall write on their banners, „The deliverance of God,” „The victory of God,” „The help of God,” „The support of God,”
(14) „The joy of God,” „The thanksgivings of God,” „The praise of God,” and „The peace of God.”
(15) [The Length of the Bann]ers. The banner of the whole congregation shall be fourteen cubits long; the banner of th[ree tribes’ thir]teen cubits [long;]
(16) [the banner of a tribe,] twelve cubits; the banner of ten thousand, eleve[n cubits; the banner of a thousand, ten cubits; the banner of a hu]ndred, [n]ine cubits;
(17) [the banner of a fifty, ei]ght cubits; the banner of a ten, sev[en cubits . . . ].
(18) […]
(19) […]
(20) […]
The description of the shields.
Col. 5
(1) and on the sh[ie]ld of the Leader of the whole nation they shall write his name, the names „Israel,” „Levi,” and „Aaron,” and the names of the twelve tribes of Israel according to their order of birth,
(2) and the names of the twelve chiefs of their tribes.
The description of the arming and deployment of the divisions.
(3) The rule for arranging the clivisions for war when their army is complete to make a forward battle line: the battle line shall be formed of one thousand men. There shall be seven forward rows
(4) to each battle line, arranged in order; the stahon of each man behind his fellow. All of them shall bear shields of bronze, polished like
(5) a face mirror. The shield shall be bound with a border of plaited work and a design of loops, the work of a skillful workman; gold, silver, and bronze bound together
(6) and jewels; a multicolored brocade. It is the work of a skillful workman, artistically done. The length of the shield shall be two and a half cubits, and its breadth a cubit and a half. In their hands they hold a lance
(7) and a sword. The length of the lance shall be seven cubits, of which the socket and the blade constitute half a cubit. On the socket there she be three bands engraved as a border of plaited
(8) work; of gold, silver, and Copper bound together like an artistically designed work. And in the loops of the de sign, on both sides of the band
(9) all around, shall be precious stones, a multicolored brocade, the work of a skillful workman, artistically done, and an ear of grain. The socket shall be grooved between the bands like
(10) a column, artistically done. The blade shall be of shining white iron, the work of a skillful workman, artistically done, and an ear of grain of pure gold inlaid in the blade; tapered towards
(11) the point. The swords shall be of refined iron, purified in the furnace and polished like a face mirror, the work of a skillful workman, artistically done, with figures of ears of grain
(17) of pure gold embossed on both sides. The borders shall go straight to the point, two on each side. The length of the sword shall be a cubit
(13) and a half and its width four fingers. The scabbard shall be four thumbs wide and four handbreadths up to the scabbard. The scabbard shall be tied on either
(14) side with thongs of five handbreadths. The handle of the sword shall be of choice horn, the work of a skillful workman, a varicolored design with gold and silver and precious stones.
(16) And when the [… take their] stand, they shall arrange seven battle lines, one behind the other
(17) […] and there shall be a space [between … t]hirty cubits, where the infan[try] shall stand
(18) […] forward […]
(19) […]
(20) [ . . . they shall sling]
Col. 6
(1) seven times, and return to their position. After them, three divisions of infantry shall advance and stand between the battle lines. The first division shall heave into
(2) the enemy battle line seven battle darts. On the blade of the first dart they shal1 write, „Flash of a spear for the strength of God.” On the second weapon they shall write,
(3) „Missiles of blood to fell the slain by the wrath of God.” On the third dart they shall write, „The blade of a sword devours the slain of wickedness by the judgment of God.”
(4) Each of these they shall throw seven times and then return to their position. After these, two divisions of infantry shall march forth and stand between the two battle lines,
(5) the first division equipped with a spear and a shield and the second division with a shield and a sword; to bring down the slain by the judgment of God, to subdue the battle line
(6) of the enemy by the power of God, and to render recompense for their evil for all the vainglorious nations. So the Kingship shall belong to the God of Israel, and by the holy ones of His people He shall act powerfully.
The description of the deployment of the cavalry.
(8) Seven rows of horsemen shall also take position at the right and at the 1eft of the battle line. Their ranks shall be positioned on both sides, seven hundred
(9) horsemen on one side and seven hundred on the other. Two hundred horsemen shall go out with one thousand men of the battle line of the infantry, and thus
(10) they shall take position on all sides of the camp. The total being four thousand six hundred men, and one thousand four hundred cavalry for the entire army arranged for the battle line;
(11) fifty for each battle line. The horsemen with the cavalry of the men of the entire army, will be six thousand; five hundred to a tribe. All the cavalry that go out
(12) to battle with the infantry shall ride stallions; swift, responsive, unrelenting, mature, trained for battle,
(13) and accustomed to hearing noises and seeing all kinds of scenes. Those who ride them shall be men capable in battle, trained in horsemanship, the range
(14) of their age from thirty to forty-five years. The horsemen of the army shall be from forty to fifty years old, and they
(15) […], helmets and greaves, carrying in their hands round shields and a lance eig[ht cubits long, …]
(16) […] and a bow and arrows and battle darts, all of them prepared in […]
(17) […] and to shed the blood of their guilty slain. These are the […]
(18) […]
(19) […]
(20) […]
The recruitment and age of the soldiers.
Col. 7
(1) and the men of the army shall be from forty to fifty years old. The commissioners of the camps shall be from fifty to sixty years old. The officers
(2) shall-also be from forty to fifty years old. All those who strip the slain, plunder the spoil, cleanse the land, guard the arms,
(3) and he who prepares the provisions, all these shall be from twenty-five to thirty years old. No youth nor woman shall enter their encampments from the time they leave
(4) Jerusalem to go to battle until their return. No one crippled, blind, or lame, nor a man who has a permanent blemish on his skin, or a man affected with ritual uncleanness of
(5) shis flesh; none of these shall go with them to battle. All of them shall be volunteers for battle, pure of spirit and flesh, and prepared for the day of vengeance. Any
(6) man who is not ritually clean in respect to his genitals on the day of battle shall not go down with them into battle, for holy angels are present with their army. There shall be a distance
(7) between all their camps and the latrine of about two thousand cubits, and no shameful nakedness shall be seen in the environs of all their camps.
The ministry of the priests and Levites.
(9) When the battle iines are arrayed against the enemy, battle line against battle line, there shall go forth from the middle opening into the gap between the battle lines seven
(10) priests of the sons of Aaron, dressed in fine wlute linen garments: a linen tunic and linen breeches, and girded with a linen sash of twined fine linen, violet,
(11) purple, and crimson, and a varicolored design, the work of a skillful workman, and decorated caps on their heads; the garments for battle, and they shall not take them into the sanctuary.
(12) The one priest shall walk before all the men of the battle line to encourage them for battle. In the hands of the remaining six shall be
(13) the trumpets of assembly, the trumpets of memorial, the trumpets of the alarm, the trumpets of pursuit, and the trumpets of reassembly. When the priests go out
(14) into the gap between the battle lines, seven Levites shall go out with them. In their hands shall be seven trumpets of rams’ horns. Three officers from among the Levites shall walk before
(15) the priests and the Levites. The priests shall blow the two trumpets of assem[bly … of ba]ttle upon fifty shields,
(16) and fifty infantrymen shall go out from the one gate and […] Levites, officers. With
(17) each battle line they shall go out according to all [this] o[rder…. men of the] infantry from the gates
(18) [and they shall take positi]on between the two battle lines, and […] the bat[tle ]
(19) […]
(20) […]
Col. 8
(1) the trumpets shall blow continually to direct the slingmen until they have completed hurling seven
(2) times. Afterwards the priests shall blow on the trumpets of return, and they shall go along the side of the first battle line
(3) to take their position. The priests shall blow on the trumpets of assembly, and
(4) the three divisions of infantry shall go out from the gates and stand between the battle lines, and beside them the cavalrymen,
(5) at the right and at the left. The priests shall blow on their trumpets a level note, signals for the order of battle.
(6) And the columns shall be deployed into their formations, each to his position. When they have positioned themselves in three formations,
(7) the priests shall blow for them a second signal, a low legato note, signals for advance, until they draw near to
(8) the battle line of the enemy and take hold of their weapons. Then the priests shall blow on the six trumpets
(9) of the slain a sharp staccato note to direct the battle, and the Levites and all the people with rams’ horns shall blow
(10) a great battle alarm together in order to melt the heart of the enemy. With the sound of the alarm,
(11) the battle darts shall fly out to bring down the slain. Then the sound of the rams’ horns shall quiet, but on the tru[m]pets
(12) the priests shall continue to blow a sharp staccato note to direct the signals of battle until they have hurled into the battle line
(13) of the enemy seven times. Afterwards, the priests shall blow for them the trumpets of retreat,
(14) a low note, level and legato. According to this rule the [pr]iests shall blow for the three divisions. When
(15) the first division throws, the [priests and the Levites and all the people with rams’] horns shall blow a great alarm
(16) to direct the bat[tle until they have hurled seven times. Afterwards,] the priests [shall blow] for them
(17) on the trumpe[ts of retreat … and they shall take their stan]d in their positions in the battle line,
(18) […] and shall take up position
(19) [… the sl]ain,
(20) [and all the people with rams’ horns shall blow a very loud battle alarm, and as the sound goes out]
Col. 9
(1) their hands shall begin to bring down the slain, and all the people shall quiet the sound of alarm, but the priests shall continue sounding on the trumpets
(2) of the slain to direct the fighting, until the enemy is defeated and turns in retreat. The priests shall blow the alarm to direct the battle,
(3) and when they have been defeated before them, the priests shall blow the trumpets of assembly, and all the infantry shall go out to them from the inidst of
(4) the front battle lines and stand, six divisions in addition to the division which is engaged in battle: altogether, seven battle lines, twenty-eight thousand
(5) soldiers, and six thousand horsemen. All these shall pursue in order to destroy the enemy in God’s battle; a total annihilation
(6) The priests shall blow for them the trumpets of pursuit, and they shall divide themselves for a pursuit of annihilation against all the enemy. The cavalry
(7) shall push the enemy back at the flanks of the battle until they are destroyed. When the slain have fallen, the priests shall continue blowing from afar and shall not enter
(8) into the midst of the slain so as to be defiled by their unclean blood, for they are holy. They shall not allow the oil of their priestly anointment to be profaned with the blood
(9) of the vainglorious nations.
The description of the maneuvers of the battle divisions.
(10) Rule for changing the order of the battle divisions, in order to arrange their position against […] a pincer movement and towers,
(11) lien arc and towers, and as it draws slowly forward, then the columns and the flanks go out from the [t]wo sides of the battle line [that]
(12) the enemy might become discouraged. The shields of the soldiers of the towers shall be three cubits long, and their lances eight cubits l[on]g. The towers
(13) shall go out from the battle line with one hundred shields on a side. F[or] they shall surround the tower on the three frontal sides,
(14) three hundred shields in all. There shall be three gates to a tower, one on [the right and] one on the left. Upon all the shields of the tower soldiers
(15) they shall write: on the first, „Mi[chae]l,” [on the second, „Gabriel,” on the third,] „Sariel,” and on the fourth „Raphael.”
(16) „Michael” and „Gabriel” on [the right, and „Raphael” and „Raphael” on the left.
(17) And […] for to the four [… They] shall establish an ambush for the [battle line] of […]
(18) and [… they shall fal]l on the s[lain …]
(19) […]
(20) […]
The address of the chiefpriest.
Col. 10
(1) of our camps, and to keep ourselves from any shameful nakedness, and he (Moses) told us that You are in our midst, a great and awesome God, plundering all of
(2) our enemies befo[re u]s. He taught us from of old through our generations, saying, when you approach the battle, the priest shall stand and speak unto the people,
(3) saying, „Hear O Israel, you are approaching the battle against your enemies today. Do not be afraid nor fainthearted.
(4) Do not trem[ble, no]r be terrified because of them, for your God goes with you, to fight for you against your enemies, and to save
(5) you” (Deut. 20:2-4) Our [officers shall speak to all those prepared for battle, those Willing of heart, to strengthen them by the might of God, to turn back all
(6) who have who have lost heart, and to strengthen all the valiant warriors together. They shall recount that which You slpoke] by the hand of Moses, saying: „And when there is a war
(7) in your land against the adversary who attacks you, then yo[u] shall sound an alarm with the trumpets that you might be remembered before your God
(8) and be saved from your enemies (Num. 10:9)
The prayer of the chiefpriest.
Who is like You, O God of Israel, in he[av]en and on earth, that he can perform in accordance with Your great works
(9) and Your great strength. Who is like Your people Israel, whom You have chosen for Yourself from all the peoples of the lands;
(10) the people of the saints of the covenant, learned in the statutes, enlightened in understan[ding …] those who hear the glorious voice and see
(11) the holy angels, whose ears are open; hearing deep things. [O God, You have created] the expanse of the skies, the host of luminaries,
(12) the task of spirits and the dominion of holy ones, the treasures of [Your] gl[ory . . . ] clouds. He who created the earth and the limits of her divisions
(13) into wilderness and plain, and all her offspring, with fhe fru[its …], the circle of the seas, the sources of the rivets, and the rift of the deeps,
(14) wild beasts and winged creatures, the form of man and the gener[ations of] his [see]d, the confusion of language and the separation of peoples, the abode of clans
(15) and the inheritance of the lands, [… and] holy festivals, courses of years and times of
(16) eternity. […] these we know from Your understanding which […]
(17) […] Your [ears] to our cry, for […]
(18) […] his house […]
(19) […]
(20) […]
Col. 11
(1) Truly the battle is Yours, and by the strength of Your hand their corpses have been broken to pieces, without anyone to bury them. Indeed, Goliath the Gittite, a mighty man of valor,
(2) You delivered into the hand of David, Your servant, because he trusted in Your great name and not in sword and spear. For the battle is Yours.
(3) He subdued the Philistines many times by Your holy name. Also by the hand of our kings You rescued us many times
(4) because of Your mercy; not according to our works, for we have acted wickedly, nor for the acts of our rebelliousness. The battle is Yours, the strength is from You,
(5) it is not our own. Neither our power nor the strength of our hand have done valiantly, but rather by Your power and the strength of Your great valor. Jus[t as You told
(6) us in time past, saying: „There shall come forth a star out of Jacob, a scepter shal1 rite out of Israel, and shall crush the forehead of Moab and tear down all sons of Sheth,
(7) and he shall descend of Jacob and shall destroy the remnant from the city, and the enemy shall be a possession, and Israel shall do valiantly (Num. 24:17-19). By the hand of Your anointed ones,
(8) seers of things appointed, You have told us about the ti[mes] of the wars of Your hands in order that You may glorify Yourself {fight} among our enemies, to bring down the hordes of Belial, the seven
(9) vainglorious nations, at the hand of the oppressed whom You have redeemed [with powe]r and retribution; a wondrous strength. A heart that melts shall be as a door of hope. You will do to them as You did to Pharaoh
(10) and the officers of his chariots in the Red Sea. You will ignite the humble of spirit like a fiery torch of fire in a sheaf, consuming the wicked. You shall not turn back until
(11) the annihilation of the guilty. In time past You foretold [the app]ointed time for Your handis powerful work against the Kittim, saying: And Assyria shall fall by a sword not of man, and a sword,
(12) not of men, shall consume him (Isa. 31: 8).
(13) For into the hand of the oppressed You will deliver the [ene]mies of all the lands; into the hands of those who are prostrate in the dust, in order to bring down all mighty men of the peoples, to return the recompense
(14) of the wicked on the head of […], to pronounce the just judgment of Your truth on all sons of man, and to make for Yourself an everlasting name among the people.
(15) […] the wars, and to show Yourself great and holy before the remnant of the nations, so that [they] may know [that]
(16) [You are God … when You] carry out judgments on Gog and on all his company that are as[semb]led [abou]t [us …]
(17) […], for You will do battle against them from the heave[ns …]
(18) […] upon them for confusion […]
(19) […]
(20) […]
Col. 12
(1) For You have a multitude of holy ones in the heavens and hosts of angels in Your exalted dwelling to pr[aise] Your [name]. The chosen ones of the holy people
(2) You have established for Yourself in a [community. The nu]mber (or The b]ook) of the names of all their host is with You in Your holy dwelling, and the n[umber of the holy one]s is in the abode of Your glory.
(3) Mercies of blessing […] and Your covenant of peace You engraved for them with a stylus of life in order to reign o[ver them]: for all time,
(4) commissioning the hos[ts of I Your [e]lect by their thousands and tens of thousands together with Your holy ones [and] Your angels, and directing them
(5) in battle [so as to condemn] the earthly adversaries by trial with Your judgments. With the elect of heaven [they] shall prev[ail].
(7) And You, O God, are awe[some] in the glory of Your dominion, and the company of Your holy ones is in our midst for etern[al] support. We [shall direct our contempt at kings, derision
(8) and disdain at mighty men. For the Lord is holy, and the King of Glory is with us together with the holy ones. Migh[ty men and] a host of angels are with our commissioned forces.
(9) The Hero of Wa[r] is with our company, and the host of His spirits is with our steps Our horsemen are [as] the clouds and as the mist covering the earth,
(10) and as a steady downpour shedding judgment on all her offspring. Rise up, O Hero, take Your captives, O Glorious One, take
(11) Your plunder, O You who do valiantly. Lay Your hand upon the neck of Your enemies, and Your foot upon the backs of the slain. Crush the nations, Your adversaries, and may Your sword
(12) devour guilty flesh. Fill Your land with glory, and Your heritance with blessing. An abundance of cattle in Your fields; silver and gold and precious
(13) stones in Your palaces. O Zion, rejoice greatly, and shine with joyful songs, O Jerusalem. Rejoice, all you cities of Judah, open
(14) your gate[s] forever that the wealth of the nations might be brought to you, and their kings shall serve you. All they that oppressed you shall bow down to you, and the dust
(15) [of your feet they shall lick. O daughter]s of my people shout out with a voice of joy, adorn yourselves with ornaments of glory Rule over the ki[ngdom of the ],
(16) [… and I]srael to reign eternally.
(17) […] them the mighty men of war, O Jerusalem […]
(18) the exalt]ed above the heavens, O Lord, [and let Your glory be above all the earth …]
(19) […]
The blessings of the war recited by all the leaders after the victory.
(20) [… And then the Chief Priest shall stand]
Col. 13
(1) land his brothers the [pr]iests, the Levites, and all the elders of the Army with him. They shall bless from their position, the God of Israel and all His works of truth, and they shall curse
(2) [Beli]al there and all the spirits of his forces. And they shall say response: „Blessed is the God of Israel for all His holy purpose and His works of truth. And blessed are
(3) those who serve Him richteously, who know Him by faith.
(4) And cursed is Belial for his contentious purpose, and accursed for his reprehensible rule. And cursed are all the spirits of his lot for their wicked purpose.
(5) Accursed are they for all their filthy dirty service. For they are the lot of darkness, but the lot of God is light
(6) [eterna]l.
(7) Y[o]u are the God of our fathers. We bless Your name forever, for we are an [eter]na[l] people. You made a covenant with our fathers, and will establish it for their seed
(8) throughout the ages of eternity. In all the testimonies of Your glory there has been remembrance of Your [kindness] in our midst as an assistance to the remnant and the survivors for the sake of Your covenant
(9) and to re[count] Your works of truth and the judgments of Your wondrous strength. And You, [O God], created us for Yourself as an eternal people, and into the lot of light You cast us
(10) in accordance with Your truth. You appointed the Prince of Light from of old to assist us, for in [His] l[ot are all sons of righteous]ness and all spirits of truth are in his dominion. You yourself
(11) made Belial for the pit, an angel of malevolence, his [dominio]n is in darkne[ss] and his counsel is to condemn and convict. All the spirits
(12) of his lot — the angels of destruction– walk in accord with the rule of darkness, for it is their only [des]ire. But we, in the lot of Your truth, rejoice in
(13) Your mighty hand. We rejoice in Your salvation, and revel in [Your] hel[p and] Your [p]eace. Who is like You in strength, O God of Israel, and yet
(14) Your mighty hand is with the oppressed. What angel or prince is like You for [Your] effe[ctual] support, [fo]r of old You appointed for Yourself a day of gre[at battle …]
(15) […] to [sup]port truth and to destroy iniquity, to bring darkness low and to lend might to light, and to […]
(16) […] for an eternal stand, and to annihilate all the Sons of Darkness and bring joy to [al]l [the Sons of Light …]
(17) […]
(18) [… f]or You Yourself designated us for an app[ointed time …]
(19) […]
(20) […]
Col. 14
(1) like the fire of His fury against the idols of Egypt.
The blessings of the war recited by all the leaders in the morning before the battle.
(2) After they have withdrawn from the slain to enter the camp, all of them shall sing the hymn of return. In the morning they shall wash their clothes, cleanse themselves
(3) of the blood of the sinful bodies, and return to the place where they had stood, where they had formed the battle line before the slain of the enemy fell. There they shall all bless
(4) the God of Israel and joyously exalt His name together. They shall say in response: „Blessed is the God of Israel, who guards loving-kindness for His covenant and the appointed times
(5) of salvation for the people He redeems. He has called those who stumble unto wondrous [accomplishment]s, and He has gathered a congregation of nations for annihilation without remnant in order to raise up in judgment
(6) he whose heart has melted, to open a mouth for the dumb to sing [God’s] mighty deeds, and to teach feeble [hands] warfare. He gives those whose knees shake strength to stand,
(7) and strengthens those who have been smitten from the hips to the shoulder. Among the poor in spirit […] a hard heart, and by those whose way is perfect shall all wicked nations come to an end;
(9) there will be no place for all their mighty men. But we are the remn[ant of Your people. Blessed is] Your name, O God of loving-kindness, the One who kept the covenant for our forefathers. Throughout
(9) all our generations You have made Your mercies wondrous for the rem[nant of the people] during the dominion of Belial. With all the mysteries of his hatred they have not led us astray
(10) from Your covenant. His spirits of destruction You have driven [away from us. And when the me]n of his dominion [condemned themselves], You have preserved the lives of Your redeemed. You raised up
(11) the fallen by Your strength, but those who are great in height You will cut dow[n to humble them. And] there is no rescuer for all their mighty men, and no place of refuge for their swift ones. To their honored men
(12) You will return shame, and all [their] vain existence [shall be as not]hing. But we, Your holy people, shall praise Your name for Your works of truth.
(13) Because of Your mighty deeds we shall exalt [your splendor in] epochs and appointed times of eternity, at the beginning of day, at night
(14) and at dawn and dusk. For Your [glorio]us p[urpose] is great and Your wondrous mysteries are in [Your] high heavens, to [raise u]p those for Yourself from the dust
(15) and to humble those of the gods.
(16) Rise up, rise up, O God of gods, and raise Yourself in power, [O King of Kings …]
(17) let all the Sons of Darkness [scatter from before You.] Let the light of Your majesty shi[ne forever upon gods and men, as a fire burning in the dark places of the damned]
(18) Let it burn [the damned of Sh]eol, as an [eternal] burning [among the transgressors … in all the appointed times of eternity.]
(19) [They shall repeat all the thanksgiving hymns of battle there and then return to their camps]
(20) […]
Col. 15
(1) For it is a time of distress for Isra[el, a fixed t]ime of battle against all the nations. The purpose of God is eternal redemption,
(2) but annihilation for al1 nations of wickedness. All those pr[epared] for battle shall set out and camp opposite the king of the Kittim and all the forces
(3) of Belial that are assembled with him for a day [of vengeance] by the sword of God.
The final battle the first engagement.
(4) Then the Chief Priest shall stand, and with him his brothers the p[riests], the Levites, and all the men of the army. He shall read aloud
(5) the prayer for the appointed time of battle, as is written in the boo]k Serekh Itto (The Rule of His Time), including all the words of their thanksgivings. Then he shall form there
(6) all the battle lines, as writ[ten in the Book of the War. Then the priest appointed for the time of vengeance by
(7) all his brothers shall walk about and encourage [them for the battl]e, and he shall say in response: „Be strong and courageous as warriors.
(8) Fear not, nor be discoura[ged and let not y]our [heart be faint.] Do not panic, neither be alarmed because of them. Do not
(9) turn back nor [flee from the]m. For they are a wicked congregation, all their deeds are in darkness;
(10) it is [their] desire. [They have established al]l their refuge [in a lie], their strength is as smoke that vanishes, and all
(11) their vast assembly [is as chaff which blows away … de]solation, and shall not be found. Every creature of greed shall wither quickly away
(12) [like a flow]er at ha[rvest time … Come,] strengthen yourselves for the battle of God, for this day is an appointed time of battle
(13) [for G]od against all the n[ations, … judgm]ent upon all flesh. The God of Israel is raising His hand in His wondrous [streng]th
(14) [against all the spirits of wick[edness … m]ighty ones of the gods are girding themselves for battl[e, and] the formation[s of the3 h[o]ly ones
(15) [are rea]dying themselves for a day of [vengeance …]
(16) the God of I[srae]l […]
(17) to remove Bel[ial …]
(18) in his hell […]
(19) […]
(20) […]
Col. 16
(1) until every source [of …] is come to an end. For] the God of Israel has called out a sword against all the nations, and by the holy ones of His people He will do mightily.”
(3) They shall carry out all this Rule [on] that [day] at the place where they stand opposite the camps of the Kittim. Then the priests shall blow for them the trumpets
(4) of remembrance. The gates of w[ar] shall open, [and] the infantry shall go out and stand in columns between the battle lines. The priests shall blow for them
(5) a signal for the formation and the columns [shall deplo]y at the sound of the trumpets until each man has taken his station. Then the priests shall blow for them
(6) a second signal: [signs for confron]tation. When they stand near the battle line of the Kittim, within throwing range, each man shall raise his hand with his weapon of
(7) war. Then the six [priests shall blow on the tr]umpets of the slain a sharp staccato note to direct the fighting. The Levites and the all the people with
(8) rams’ horns shall blow [a battle signa]l, a loud noise. As the sound goes forth, the infantry shall begin to bring down the slain of the Kittim, and all
(9) the people shall cease the signal, [but the priest]s shall continue blowing on the trumpets of the slain and the battle shall prevail against the Kittim.
The final battle the second engagement.
(11) When [Belial] prepares himself to assist the Sons of Darkness, and the slain among the infantry begin to fall by God’s mysteries and to test by these mysteries all those appointed for battle,
(12) the priests shall blow the trumpets of assembly so that another battle line might go forth as a battle reserve, and they shall take up position between the battle lines.
(13) For those employed in battle they shall blow a signal to return. Then the Chief Priest shall approach and stand before the battle line, and shall encourage
(14) their heart by [the wondrous might of God and] fortify their hands for His battle.
(15) And he shall say in response: [„Blessed is God, for] He tests the he[ar]t of His people in the crucible. And not […] have your slain […]. For you have obeyed from of old
(16) the mysteries of God. [Now as for you, take courage and stand in the gap, do not fear when God strengthens …]
(17) […]
(18) […]
(19) […]
(20) […]
Col. 17
(1) land He shall appoint their retribution with burning […] those tested by the crucible. He shall sharpen the implements of war, and they shall not become blunt until [all the nations of] wickedness [come to an end].
(2) But, as for you, remember the judgment [of Nadab and Abi]hu, the sons of Aaron, by whose judgment God showed Himself holy before [all the people. But Eleazar]
(3) and Ithamar He preserved for Himself for an eternal covenant [ofpriesthood].
(4) But, as for you, take courage and do not fear them [… for] their end is emptine and their desire is for the void. Their support is without st[rength] and they do not [know that from the God] of
(5) Israel is all that is and that will be. He […] in all which exists for eternity. Today is His appointed time to subdue and to humiliate the prince of the realm
(6) of wickedness. He will send eternal support to the company of His redeemed by the power of the majestic angel of the authority of Michael. By eternal light
(7) He shall joyfully light up the covenant of Israel peace and blessing for the lot of God, to exalt the authority of Michael among the gods and the dominion
(8) of Israel among all flesh. Righteousness shall rejoice on high, and all sons of His truth shall rejoice in eternal knowledge. But as for you, O sons of His covenant,
(9) take courage in God’s crucible, until He shall wave His hand and complete His fiery trials; His mysteries concerning your existence.”
The final battle the third engagement.
(10) And after these words the priests shall blow for them a signal to form the divisions of the battle line. The columns shall be deployed at the sound of the trumpets,
(11) until each man has taken his station. Then the priests shall blow another signal on the trumpets, signs for confrontation. When
(12) the infa[ntry] has approached [the battle] line of the Kitt[im], within throwing range, each man shall raise his hand with his weapon. Then the priests shall blow on the trumpets
(13) of the slain [and the Levites and the al]l the people with rams’ horns shall sound a signal for battle. The infantry shall attack the army
(14) of the Kittim, [and as the soun]d [of the si]gnal [goes forth], they shall begin to bring down their slain. Then all the people shall still the sound of the signal, while the priests
(15) continuously blow on [the trumpets of the slain], and the bat[tl]e p[revail]s against the K[ittim, and the troops of Belia]l are defeated before them.
(16) Thus in the th[ird] lot […] to fall slain […]
The final battle the fourth, fifth, and sixth engagements. Nothing of these engagements is preserved.
The final battle the seventh engagement.
Col. 18
(1) [and in the seven]th [log, when the great hand of God shall be lifted up against Belial and against all the fo[rc]es of his dominion for an eternal slaughter
(2) […] and the shout of the holy ones when they pursue Assyria. Then the sons of Japheth shall fall, never to rise again, and the Kitum shall be crushed without
(3) [remnant and survivor. So] the God of Israel shall raise His hand against the whole multitude of Belial. At that time the priests shall sound a signal
(4) [on the six trumpegs of remembrance, and all the battle formations shall be gathered to them and divide against all the ca[mps of the Ki]ttim
(5) to completely destroy them. [And] when the sun hastens to set on that day, the Chief Priest and the priests and the [Levites] who are
(6) with him, and the chiefs [of the battle lines and the men] of the army shall bless the God of Israel there. They shall say in response: Blessed is Your name, O God [of god]s, for
(7) You have done wondrous things for Your people, and have kept Your covenant for us from of old. Many times You have opened the gates of salvation for us
(8) for the sak[e of Your co]venant. [And You provided flor our affliction in accord with Your goodness toward us. You, O God of righteousness, have acted for the sake of Your name.
Thanksgiving for final victory.
(10) […] You have done w]onders upon wonders with us, but from of old there has been nothing like it, for You have known our appointed time. Today [Your] power has shined forth
(11) for us, [and] You [have shown] us the hand of Your mercies with us in eternal redemption, in order to remove the dominion of the enemy, that it might be no more; the hand of Your strength.
(12) In bat[tle You shall show Yourself strong aga]inst our enemies for an absolute slaughter. Now the day is pressing upon us [to] pursue their multitude, for You
(13) […] and the heart of warriors You have broken so that no one is able to stand. Yours is the might, and the battle is in Your hand, and there is no
(14) [God like You …] Your […] and the appointed times of Your will, and reprisal […] Your [enemie]s, and You will cut of from […] is
(15) […]
(16) […]
(17) […]
(18) […]
(19) […]
(20) [… And we shall direct our contempt at kings,]
Col. 19
(1) [derision and disdain at mi]ghty men. For our Majestic One is holy. The King of Glory is with us and the h[ost of His spirits is with our steps. Our horsemen are]
(2) [as the clouds and as the mis]t covering the earth; as a steady downpour shedding judgment on all her offspring. Rise up, O Hero,]
(3) [Take Your captives, O Glorious One, and ta]ke Your plunder, O You Who do valiantly. Lay Your hand upon the neck of Your enemies, and Your fo[o]t [upon the backs of
(4) [the slain. Crush the nations, Yo]ur [adversaries,] and let Your sword devour flesh. Fill Your land with glory, and Your inheritance with blessing. An ab[undance of cattle is] s[in Your fields,
(5) silver and gold] in Your palaces. O Zion, rejoice greatly, and rejoice, all you cities of Ju[dah. Open]
(6) [your gates forever, so that the wealth of the nations [might be brought to you, and their kings shall serve you. All they that oppressed] you shall bow down to you,
(7) [and they shall lick the dust of your feet. O dau]ghters of my [peo]ple, burst out with a voice of joy. Adorn yourselves with ornaments of glory, and r[ule] over the ki[ngdom of the …]
(8) […] Your […] and Israel for an [egernal dominion.
Ceremony after the final battle.
(9) [Then they shall gather] in the camp that n[ig]ht for rest until the morning. In the morning they shall come to the p[la]ce of the battle line,
(10) [where the mi]ghty men of the Kittim [fell], as well as the multitude of Assyria, and the forces of all the nations that were assembled unto them, to see whether [the mu]ltitude of slain [are dead]
(11) [with none to bury them; those who] fell there by the sword of God. And the Hi[gh] Priest shall approach there [with] his [depu]ty, his brothers [the priests,]
(12) [and the Levites with the Leader] of the battle, and all the chiefs of the battle lines and [their officers …]
(13) [… together. When they stand before the s]lain of the Kitt[im, they shall pr]aise there the God [of Israel. And they shall say in response: …]
(14) [… to God most high and …]

 


 

 

 

 

 

17 comments

 1. Czytalem z Tego linku co podałeś
  https://kg.vkk.nl/lcis/scriptures/gnostic/qumran/warscroll.html#Annihilation
  Tłumaczenie jak na Google niezłe musze przyznać.
  Tekst jest NIESAMOWITY wiem ze nie ma co się jarac na zapas ale czyta się przyjemnie
  Kto wie może okres tych wojen może dotyczyć okresu początkowego 1000 letniego Krolestwa Bożego gdyż są opisane wojny przeciw każdemu narodowi. ..Luźna Hipoteza
  Trzeba przyznać ze model armii jest doskonały oparty na Prawie i Zaufaniu Do Boga niczym z czasów Jozuego i podboju Kaananu .😊

  Polubienie

 2. Szukam jak najlepszych wersji zwojów z Qumran ale nie traktuje tego z góry jako coś natchnionego.
  Ten list jest chyba najlepiej złożony (jako całość).
  Największym ciosem dla znalezisk w Qumran jest niejaki Wielki Zwój Izajasza pokrywający się ze skażonym tekstem Masoreckim:
  https://www.ao.net/~fmoeller/qa-tran.htm
  1QIsa 9:5
  (5) Because a child shall be born to us and a son is given to us and the government shall be upon
  24. his shoulders and he shall be called wonderful, counsellor, mighty God, everlasting father the prince of peace.
  Bóg mocny, wystarczy…

  https://pl.wikipedia.org/wiki/1QIsaa
  Podobno zwój z II Wieku p.n.e. czyli z okresu Septuaginty, śmierdzi czosnkiem na kilometr.

  Ciekawszy jest za to Kodeks Gminny i Apokryfy Genesis (Księga Gigantów).

  Polubione przez 1 osoba

  • Izajasza ostatnio skończyłem studiować. Mam Septuaginte Popowskiego i musze przyznać ze jest lepsza od Warszawki a nawet porównywałem z Mesjanska i niektóre fragmenty są lepsze ze tak powiem
   Np Isus w Izajasza Septuagincie jest nazwany Światłością, Światłem Narodów i w ttym kontekście wszystko inaczej wygląda (oczywiście przypisy pisza jakaś ścieme ogólnie mam będę z nich ) Porównywałem z Jana gdzie Isus jest nazwany Światłością Świata i Objawieniem gdzie jest nazwany Lampa ,Pochodnia Boga przez którą popłynie jego chwała, światło.
   Taki ciekawy przykład z innej beczki w Objawieniu Przekład Grecki jest mowa o „kluczu do SZYBU OTCHLANI” to daje nam obraz ze do Otchłani prowadzi jakiś szyb może dlatego „naukowcy „od lat starają się przebić przez tzw „płaszcz ziemski” a im się to nie udaje by dotrzeć do Otchłani. …

   Ogolnie rzecz biorąc wole czytać Septuaginte bo bardziej do mnie trafia

   Tak mi się teraz przypomniało a propo Upadlych z Otchłani tych przedpotopowych to jest wyraźnie napisane w Henocha ze mieli byc związani do Sądu wiec jak mogą być członkiem Besti oni przecież już otrzymali wyrok od Naszego Boga przed Potopem. ..
   11) A do Michaela (Michała) Pan powiedział: „Idź, powiadom Semiazę i innych, którzy są z nim, którzy połączyli się z kobietami i ulegli z nimi zepsuciu z wszelką ich nieczystością.

   (12) Kiedy wszyscy ich synowie wzajemnie się pozabijają i kiedy ujrzą zniszczenie swych umiłowanych, zwiąż ich na siedemdziesiąt pokoleń pod wzgórzami ziemi aż do dni sądu i ich spełnienia, aż dopełni się sąd przeznaczony na całą wieczność.

   (13) W owych dniach zaprowadzą ich do otchłani ognia na męki i zostaną zamknięci w więzieniu na całą wieczność.

   (14) Wówczas [Szemihaza] zostanie spalony i unicestwiony wraz z nimi. Zostaną razem związani aż do końca wszystkich pokoleń.

   Polubione przez 1 osoba

 3. Okazuje się że temat tej fałszywej mapki Lechina Empaja jest znany za granicą, mam wrażenie że cały Polski internet to tłumaczenie obcych źródeł.. Czy to dobrze, czy to źle ?
  https://theswamp.media/poland-and-the-eu-fake-news-and-a-vanished-empire
  http://historum.com/european-history/122310-falsity-lechina-empire.html
  http://historum.com/european-history/90609-slavs-slaves-5.html

  Jedni się śmieją a drudzy przeciągąją liny w drugą stroną – Turbolehitomany
  Nie zmienia to faktu że istnieje mnóstwo dowodów na to że albo Słowianie byli znani jako Wandale.

  Druga sprawucha, zapominam ciągle wstawić post (od połowy kwietnia) na temat konfliktu Syjonistów z Chasydami

  Niom, LXX Popowskiego jest najlepsza pod względem źródła (bo Septuaginta), ale dzieło jest średniej jakości.

  Rano odkopałem coś z Henocha:

  1 Hen
  ROZDZIAŁ 16.

  (1) Kiedy giganci zostaną zabici, zniszczeni i umrą, kiedy duchy wyjdą z ich ciał, ich ciało zostanie zniszczone na mocy sądu. Tak zostaną zniszczeni, aż dzień wielkiego dokonania spełni się nad wielkim wiekiem, nad Czuwającymi i nieprawymi.

  (2) A teraz Czuwającym, którzy przysłali cię, abyś wstawił się za nimi, którzy pierwotnie byli w niebie

  (3) Powiesz tak: ‚Byliście w niebie, ale jego sekrety nie zostały wam jeszcze objawione. Poznaliście [jedynie] bezwartościowe tajemnice. W zatwardziałości waszych serc przekazaliście je kobietom. Z powodu tej tajemnicy kobiety i mężczyźni spowodowali, że zło spotęgowało się na ziemi’. Powiedz im: ‚Nie zaznacie pokoju!’

  11:
  (1) W owych dniach otworzę spichlerze błogosławieństwa, które są w niebie, abym mógł je zesłać na ziemię, na dzieła i na znój synów ludzkich.

  (2) Pokój i prawda zjednoczą się po wszystkie dni wieczności i po wszystkie pokolenia wieczności.

  84:
  (1) Wzniosłem odpowiednio moje ręce i błogosławiłem Świętego i Wielkiego. Przemówiłem tchnieniem ust moich i językiem cielesnym, który Bóg dał ludziom zrodzonym z ciała, aby mogli się nim posługiwać. Dał im tchnienie, język i usta, aby mogli się porozumiewać.

  (2) „O Panie , Królu, Panie całego stworzenia i nieba, Królu królów i Boże całego świata! Błogosławiony jesteś, wielki i potężny w swym majestacie. Twoja królewska władza i panowanie i Twój majestat trwać będzie na wieki i na wieki wieków, a Twoja moc po wszystkie pokolenia. I wszystkie niebiosa są Twoim tronem na wieki i cała ziemia Twoim podnóżkiem na wieki wieków.

  (3) Bo Ty uczyniłeś wszystko i Ty kierujesz wszystkim. Nic nie jest za trudne dla Ciebie. Mądrość Cię nie opuszcza, nie odchodzi od Twego tronu ani od Twojej obecności. Ty znasz, widzisz i słyszysz wszystko i nic nie ma zakrytego przed Tobą, bo Ty wszystko widzisz.

  (4) Oto aniołowie niebiescy popełniają zło i ciało ludzkie dotknie Twój gniew aż do dnia wielkiego sądu.

  (5) Teraz, o Boże, Panie i Wielki Królu, błagam i proszę, żebyś wysłuchał mojej modlitwy, abyś pozostawił mi potomstwo na ziemi i nie zniszczył wszystkich ludzi i spustoszył ziemię na wieki.

  (6) Teraz, mój Pan , zetrzyj z ziemi ciało, które sprowokowało Twój gniew, ale z ciała sprawiedliwości i prawdy ustanów roślinę dającą nasienie na wieki. Nie skrywaj swego oblicza przed modlitwą Twego sługi, Panie „.

  ROZDZIAŁ 88.

  (1) Ujrzałem jednego z tych czterech, którzy wyszli pierwsi, jak wziął pierwszą gwiazdę, która spadła z nieba, i związał ją za ręce i nogi i wrzucił do przepaści, a przepaść ta była wąska, głęboka, straszna i ciemna.

  (2) Jeden z nich wyjął swój miecz i dał [go ] słoniom, wielbłądom i osłom. Zaczęli ze sobą walczyć, a cała ziemia z ich powodu zadrżała.

  (3) I gdy tak się przyglądałem memu widzeniu, oto jeden z tych czterech, którzy zstąpili z nieba, rzucił kamienie z wysokości nieba, zebrał i pochwycił wszystkie wielkie gwiazdy, których wstydliwe członki [były] jak wstydliwe członki koni, związał ich wszystkich za ręce i nogi i wrzucił do czeluści ziemi.

  Tego wersetu szukałem!
  90:
  (19) Zobaczyłem, jak dano owcom wielki miecz i owce wyruszyły przeciwko wszystkim dzikim zwierzętom, żeby je pozabijać, a wszystkie zwierzęta i ptaki nieba uciekły przed nimi.

  plus do tego Wedy Aryjskie (prawdopodobnie channeling)
  Santia 6:
  3 (83). Wielka Noc okryje Midgard-Ziemię… i Ogień Niebieski zniszczy liczny krainy ziemi… Tam gdzie kwitły piękne ogrody, będą rozciągać się Wielkie Pustynie… Miast urodzajnych pól morza szumieć będą, a tam gdzie pluskały się fale mórz, pojawią się wysokie góry śniegiem wiecznym okryte…
  4 (84). Ludzie chować się będą przed deszczami zatrutymi, śmierć niosącymi w pieczarach, i żywić się będą ciałami zwierząt, gdyż owoce drzew trucizną się wypełnią i liczni ludzie pomrą, skosztowawszy tego jedzenia… Otrute wody strumieni wiele śmierci przyniosą Dzieciom Rasy Wielkiej i potomkom Rodu Niebieskiego, i cierpienia ludziom przyniesie pragnienie…

  5 (85). I po radzie Cudzoziemców, skrycie przybyłych na Midgard-Ziemię, ludzie pozbawiać zaczną jeden drugiego Życia… dla łyku świeżej wody, dla kawałka czystego pożywienia… I zaczną zapominać oni Starą Mądrość i Prawa Boga-Stwórca Jedynego… Wielka Izolacja przyjdzie w Świcie Midgard i tylko kapłani-strażnicy Świętej ziemi Rasy Wielkiej będą zachowywać czystość Starej Wiedzy, nie bacząc na trudy i śmierć…

  6 (86). Ale Rzeka Czasu znów przyniesie zmiany w prądzie swym… I znowu nastąpi złączenie Rodów Rasy Wielkiej… Ich połączy Stara Mądrość, zachowana w pieśniach i legendach ludowych, podawanych z ust do ust, zapisana na kamieniach w Sanktuariach i Świątyniach, i spisana w San’tii Wielkiej… Wiele Mądrej Wiedzy będzie straconą dla Rodów wielu, lecz pamiętać będą oni, że są Potomkami Rodu Niebieskiego… i nikt nie zdoła zwyciężyć i pozbawić wolności ich…
  7 (87). Mnóstwo Kręgów Życia przeminie Midgard-Ziemia po Drodze Swarożej… Dzieci Człowiecze znów zbudują Grody i Świątynie tym Bogom, których pamiętają… Życie prawe i szczęśliwe wróci na ziemie Wielkiej Raszeni… Ale kapłani Cudzoziemscy… ze świątyń Złotego Tura … i kapłani Przybitego Wędrowca, zechcą unicestwić ich świat i spokój, gdyż kapłani ci żerują na owocach pracy cudzej…

  8 (88).I przyjdą kapłani Cudzoziemscy w ziemię Rasy Wielkiej udając handlowców i bajarzy, i fałszywe legendy przyniosą oni, i zaczną uczyć życia nieprawego ludzi Rasy Wielkiej, nie kierowanych Złem i Oszustwem… I wielu ludzi da się zwieść wpadną w sieci Pochlebstw i Oszustwa, i zamienią Świat Prawi na dziewięć wad: rozpusta, kłamstwo, zarozumialstwo, brak duchowości, nieobowiązkowość, niewiedza, niezdecydowanie, lenistwo i obżarstwo…

  9 (89). I odrzeknie się wielu ludzi od Świętej Wiary Przodków swoich i wsłuchiwać się będą słowom Cudzoziemskich kapłanów, koi są kłamstwem nieprawym, odwodzącym Dzieci Człowiecze z drogi Sił Światła… Czasy krwi i bratobójstwa przyniosą Cudzoziemscy kapłani na przestrzenie ziem Rodów Rasy Wielkiej, i nawracać zaczną ludzi na Wiarę swą…

  10 (90). Ludzie Rasy będą prosić o pomoc Cudzoziemskich kapłanów, służąc Cudzym bogom i Bogu Świata Ciemności… I kapłani Przybitego Wędrowca z fałszywą gorliwością będą pocieszać ich, i zdobędą Dusze ich, i bogactwem Dzieci Człowieczych… I ogłoszą ludzi Rasy Wielkiej niewolnikami Boga, którego sami zabili… I wmawiać im będą, że w cierpieniu dobro się przejawia, gdyż cierpiącego Boga ujrzą…

  11 (91). Na siedem Kręgów Życia okryje Ciemność ziemie Rodów Rasy Wielkiej… Wielu ludzi zginie od metalu i ognia… Ciężkie nastaną czasy dla narodów Midgard-Ziemi, brat wystąpi przeciw bratu, syn przeciw ojcu, krew będzie lać się jak rzeki… Matki będą zabijać swe nienarodzone dzieci… Głód i Duchowa pustka zasnują mgłą głowy wielu ludzi Rasy Wielkiej i stracą Wiarę oni w sprawiedliwość…

  I Najlepsze! Nie muszę wyjaśniać że jest to odniesienie do wersetu nr 8. Może chodzić o jednych i o drugich.

  12 (92). Ale nie dopuści Bóg-Stwórca Jedyny i Ród Niebieski do zagłady Rasy… Odrodzenie Rasy Wielkiej i przebudzenie ducha-opiekuńczego synów Rodu Niebieskiego przyniesie Biały Pies, Posłany przez Bogów na świętą ziemię Rasy Wielkiej… Oczyści się święta ziemia z tysiącletniego niewolniczego jarzma Cudzoziemskich wrogów, koi składają w ofierze krew i ciało dzieci swoich, i kłamstwem i pochlebstwami nieprawymi trują Dusze dzieci Rodu Niebieskiego…

  Polubione przez 1 osoba

  • Brzmi znajomo …☺ Rasa Wielka =Izrael
   Henoch
   6) Teraz, mój Pan , zetrzyj z ziemi ciało, które sprowokowało Twój gniew, ale z ciała sprawiedliwości i prawdy ustanów roślinę dającą nasienie na wieki. Nie skrywaj swego oblicza przed modlitwą Twego sługi, Panie „.

   Wedy

   Polubione przez 1 osoba

   • 6 (86). Ale Rzeka Czasu znów przyniesie zmiany w prądzie swym… I znowu nastąpi złączenie Rodów Rasy Wielkiej… Ich połączy Stara Mądrość, zachowana w pieśniach i legendach ludowych, podawanych z ust do ust, zapisana na kamieniach w Sanktuariach i Świątyniach, i spisana w San’tii Wielkiej(BIBLIA?)… Wiele Mądrej Wiedzy będzie straconą dla Rodów wielu, lecz pamiętać będą oni, że są Potomkami Rodu Niebieskiego… i nikt nie zdoła zwyciężyć i pozbawić wolności ich…

    Wedy -pozostałości slowiaństwa po ich Izraelskich korzeniach…
    Tak to widzę chyba słusznie ☺

    Polubione przez 1 osoba

 4. Wedy Hinduskie to pomieszanie z poplątaniem, ale coś musiało się staś w tych Indiach że rodzi się tam tyle bliźkiaków syjamskich czy 6-cio palczastych. I oni chczą te dzieci jako reinkarnacje Sziwy czy innego hinduskiego zboczeńca-bóstwo

  Aryjskie/Słowiańskie Wedy są bliższe Biblii pod względem treści niż Mahabharatta czy Bhagawitta, ale nie napalałbym się za bardzo na nie.
  Oficjalnie się mówi że jest to fałszerstwo jakiegoś ruskiego słowianina wzorującego się na Isusa.
  Może tak, ale skąd by gościu tak celnie trafiał sedno ?
  Przecież treść wskazuje na to że nie zostało to napisane/spisane przez byle ludka.
  Niejacy panowie – Lewaszow, Trechlebow i Hiniewicz
  I ten ostatni pozuje na Mesjasza
  http://www.anastazja.org/saw.php

  Ale kto wie czy oni (może są ściemniaczami) znaleźli jakieś stare teksty (pomieszanie z poplątaniem) i na nich się wzorują ?
  Pomysł ze złotymi tabliczkami to plagiat z Księgi Mormona, a Joseph Smith zabrał komuś ten pomysł (są podejrzenia że całe dzieło to kradzież od innego autora).

  Są tak sprzeczne ze sobą informacje i nie wiadomo komu wierzyć

  To już większą wartośc ma Perska Awesta, ale znowu obecny wersja to zbiór odzyskanych fragmentów ponieważ Aleksander III arcywróg Słowian spalił te księgi. I kapłani postanowili uzupełnić to co zostało (co nie co dopisali).
  Alexander zapewne spalił księgi Perskie, ponieważ były one dowodem na to kim są rzeczywiści Izraelici – jezyk Perski Sanskryt i Słowiański są do siebie podobne.

  Niedługo powinien się pojawić materiał na temat pewnej grupy, założenia są postawione (tam) jasno – trwa konflikt pomiędzy jedną frakcją a drugą, ale to nadal jest ta sama siła systemowa w różnych barwach.

  Polubione przez 1 osoba

  • Spokojnie nie napalam się 😄 lecz wybiórczo trawie ,dosłownie traktuje tylko Biblię a w tych Wedach widze podobieństwa i niejako filtruje słowa ważne

   Ja używam LXX Popowskiego bo innej Bibli nie znalazłem która by mi odpowiadała
   Kiedyś czytałem Warszawkę, Przekład NW (Towarzystwa Strażnica ktore uważam za straszna sekte bo promują Pawła na każdym kroku ,fałszuja Ewangelię która w dodatku ogłaszają i nazwali Naszego Boga obrazoburczo Jehowa jedyny plus ze unikają balwochwalstwa ) I Biblię Tysiąclecia.
   Jakiś rok temu po 13 latach przerwy w czytaniu Bibli po zapoznaniu się z Tematem fałszerstwa tekstu masoreckiego i Ewangelią TA PRAWDZIWĄ ☺ kupiłem LXX Popowskiego a Ty jakiego przekładu używasz?
   Widziałem ostatnio na allegro LXX Brentona za 180 złoty ale nie znam angielskiego na tyle by czytać w tym języku ze zrozumieniem 😕

   Polubione przez 1 osoba

 5. * Już chyba rozumiem o co chodzi z Edomem,
  Idumejczycy/Edomici związali się z Chaldejczykami/Babilończykami
  http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=577
  I także dzisiaj Edom sprzymierzył się z Rzymem potocznie w czasach Jana apostoła nazywana Chaldeą/Vavulonem.

  * Septuaginta Brentona jest najlepsza w każdej postaci, a znalazłem ze trzy rózne wersja i śp. R. Popowskiego przekład jest oparty na tym drugim
  http://ccat.sas.upenn.edu/nets/edition/

  Ta najbardziej znana wersja z dodatkami kosztuje prawie 300zł na allegro, za drogo.

  Kiedy mam chęci to porównuje sobie Septuaginte z Tanachem (większość przekładów)
  http://ecmarsh.com/lxx-kjv/

  Normalnie nie mam czasu i chęci na sprawdzanie więc sięgam po BM, opartą na zażydzonej Biblii Warszawskiej. Zażydzonej bo nazwy typowe dla Tanachu – Aszer, Jeszua, Megiddo, Jehoszafat [dodawanie sz do imion] no i protestanckie słowo zbór. Może i dobrze się czyta ale razi Protestantyzm, a protestanci uważają że Katolicy to poganie a oni są tymi prawdziwymi Chrześcijanami bo polegają na piśmie (Paweł) i kochają Jezusa jako Boga. Im jest bliżej do źródeł Talmudycznych a Katolików łatwiej podpuścić przeciwko Syfonistom.
  Przekładu Strażnicy nie tykam, ale dobrze że nie uznają oni piekła. W zamiast wstawili imię Jehowa nawet do Listu Jakuba gdzie oryginalnie imię to nie wystepuje.
  Najlepiej korzystać z dwóch przekładów jednocześnie – Katolicki i Protestanci, obie grupy mają to do siebie że interpretują według listów Pawła. Protestanci jednak wykreślili parę ksiąg tłumaczać że to Watykanus je wstawił a są to dzieła heretyckie, magiczne i stawiają na zbawienie z uczynków, a Jezus zniósł zakon i przykazania… obłęd.

  Ale Septuaginta to głównie ST, a NT trzeba osobno szukać a dobrze mi się czytało przekłady dosłowne.
  Nie wiem czy ten będzie dobry
  http://bibliepolskie.pl/zzteksty.php?txid=30&e=

  Chociaż wolałbym dosłowne przekłady proste i zrozumiałe.

  * Jak się patrzy na te wielkie antysystemowe gwiazdy… jest coś co ich łączy
  albo kontrolowana opozycja albo nie wiedzą dokładnie o co chodzi i myślą że im się uda

  Załóżmy że taki Sanjaya, Hrabia, Braun czy jakiś inny większy lider dochrapie się do fotelu el presidente de polonia..
  Przecież system w ciągu zwiąże im ręce i taki gościu nie będzie mógł otwarcie mówić o WTC czy innych ”spiskach”
  Będzie musiał przecież spotykać się z różnymi liderami i t

  Trump to inna sprawa, on jako pacynka miał za zadanie podburzyć ludzi przeciwko Main streamowi i przy okazji zaciągnąć do walk a to z Rosją pełną Słowian, a to z Syrią pełną normalnych ludzi, z kim się da.
  On jednak wygład z dwóch powodów:
  – miał wygrać
  – posługiwał się prostym jak budowa cepa językiem. On mówił to co przeciętny Hamburgerowy amerykański Janusz chciał usłyszeć i dostawał to od Trampka na tależu. Jeszcze obiecywał więzienia do openentów, mawiał żeby ludzie nie oglądali mediów (znowu błąd, bo gdyby nauczał żeby krytycznie myśleć i analizować) przez co przeklejano mu łatkę Spiskowca. Czy musiał spełniać obietnice ? Oczywiście że nie, liczyło się to że został zrozumiany przez każdego

  Chrabiu nieco przypomina Trumpa, też mówi dużo prawdy o Syjonistach że Polacy żyją pod zaborami i tak dalej. Niestety bagatelizuje swoich współpracowników (Pazik) paradoksalnie zadeklarowanych Chasydów.
  A Chasydzi, szczególnie jedna grupa posiada ogromne wpływy w krajach post-komunistycznych a byli wcześniej wybijani przez Syjonistów.

  Najwidoczniej celem jest…
  Druga Fala i Bestyja pokazuje przekręty jednej z grup aby cichaczem przemycić swoje nauki
  Tak jak ezoterycy ukazują KRK czy niektóre elementy diabolizmu aby przeforsować nauki pochodzące z kontaktów z niewidzialnymi istotami z wyższych wymiarów – demony.

  Dużo alternatywnych… no dobrze mogą nie znać proroctw ale jeśli zachęcają ludzi do walk czyli dają się sprowokować… w rękach kogo stają się nieświadomie lub świadomie narzędziem ?

  Wracająć do zabawy co było gdyby ?
  Jeśli Chrabja czy San Yahja zostałby prezydentem anty amerykańskim i antynatowskim. Do kogo zwróciłby się o pomoc ? Jak nie zachód to wschód… ale ten sam team w innych barwach 🙂

  Gdyby jakiś cudem Hrabju zostałby prezydentem… potrzebowałby mnóstwo pieniędzy i własnego narodowego banku. Obiecywał jeden drugi trzeci (tak ogólnie) odcięcie się do banków Rothszyldów (Tarczy Edomu) i przejęcie banków przez państwo ? Albo nacjonalizację przemysłu ?
  Bo przecież tym ludziom w każdej chwili Rotszyld zamknął by kurek od złota i zieleni ($) za to że fikają do nich, i skąd by wzięli kasę ?
  Jeszcze jak się doda to, że na zachodzie ludzie wierzą że to niby nie Niemcy budowali obozy – tak się fałszuje historie.

  Może 500 lat temu była by szansa na powstania, ale dziś nie ma szans na to.
  Jest za to inna świetna metoda – rozwój personalny, inaczej mówiąc zdobywanie wiedzy.
  Szanuję ludzi (np. Jabłonowski), którzy mówią że dobrym rozwiązaniem jest odzyskiwanie władzy od dołu – małe grupki dyskusyjne, informacje, poszerzanie wiedzy.

  Trzeba jednak pamiętać że wiele rzeczy do ludzi zwyczajnie nie dociera – albo odrzucają wszystko albo zwyczajnie boja się tego co słyszą. Foliarstwo, czy jak kto woli straszenie ludzi Illuminatami, masonami, żydami, czym się da że masoni są wszędzie, NWO i tak dalej.

  A Hrabia Potocki i jego świta… ciekawe rzeczy tam opowiadają ale targetem są antysystemowcy (z nurtu Turbolehitów, Ezoteryków) czyli nie cały naród jak w przypadku Trumpa
  Do świty nic nie mam, żadną grupę nie krytykuję (co najwyżej lidera) ponieważ wielu ludzi to naprawdę patrioci chcący bronić swojego dziedzictwa i utrzymać pokój, jest jeden problem – nie znają ani Boga ani wroga i nie wiedzą do kogo się udać i co zrobić.

  Wiele jednak zmierza do konfliktów, a do tego potrzebni są ludzie toksyczni – prowokatorzy, krzykacze wojenni


  Przy okazji o Sandziaju, cóż jak tematy się kończą to zaczepia innych ludzi – jak rzuci listą osób znanych na interciecie i nazwie ich agentami (lista agentów). Niom, trzeba jeszcze poczekać aż poznamy wszystkich 7 miliardów agentów 🙂
  Pomijam już to co że krulu rzuca hasłami że ten agent (w domyśle idiota albo bardzo zły człowiek najlepiej satanista) ale znowu rzadko podejmuje się głębszej analizy danego problemu czy podawania dowodów, albo wyjaśniania pojęć jak satanista, mason czy wyjaśniania symboliki (skoro mawia że używa świadomie symboliki używanej również przez masonerie nie wyjaśniając o co kaman z tą masonerią..
  Hmm, jaki jest tego że taki Sanjaya czy kto kolwiek inny odnosi się do innych ludzi ?
  Wiesz, jeśli Sanżaja atakuje antyszczepionkowców, znanych lekarzy, Turbosłowian, płaskoziemców (jako jezuitów i masonów), praktycznie kogo się da….
  Powoduje to dezorientacje u słuchaczy, którzy nie wiedzą gdzie się udać i wpadają w wir nienawiści – wtedy taki człowiek uznany za agenta cokolwiek to oznacza no musi odpowiedzieć i poprosić grzecznie o dowody albo samemu je zbić.
  W komentarzach odpowiedzi nawet Szydłowski i Jabłonowski, ale jam nie o tym.

  Takie wzajemne obrzucanie się oskarżeniami ty agencie watykanu albo ty ruski agencie; niczego pozytywnego nie zbuduje, tylko powoduje kłótnie i szerzy strach (raka).
  Najgorzej że wielu ściemniaczy, podaje nieco prawdy ale po to by zarobić albo zdobyć stałą grupę wiernych wyznawców – im na rękę są rózne spory pomiędzy wyznawcami.
  Dlatego nie warto angażować się emocjonalnie w ich kłótnie, często ustawione. Politycy też się niby kłócą a jak przyjdzie co do czego to razem podpisują ustawy przeciwko Polakom.
  Po co więc brać udział w ich przedstawieniach ?
  Zarówno Caleibuś jak i Sandziu robią często z igły widły wyolbrzymiając dany problem żeby zaszokować, ale ani jeden nie wspomniał o Planie 3 Wojen

  A Sandzia ?
  Największym bulem dla gościa jest to że nikt nie chce faceta wychwalać czy pisać pieśni pochwalnych czego to nie dokonał. Super, ale dla osób ”duchowo rozwiniętych” nie liczy się opinia innych tylko robią swoje dla siebie i… nie proszą o datki
  Wiedza tego gościa na temat symboliki, wiedzy duchowej, gnozy, historii, muzyki, przyczyny i skutki oraz praw autorskich i tak dalej jest płytka jak kałuża albo celowo bazuje na niewiedzy i foliarstwie czyli na ludziach którzy mają się bać wszystkiego i wszystkich.
  Jak słyszałem że od króla co tam pierdzieli na temat Iron Maiden czy Metalliki to śmiech na sali, nigdy tego nie słyszeli (Pawłościanie także) ale już sam fakt że oni wszystkiemu próbują przykleić łatkę Rock… nieuki

  Pal z tym licho, w każdym razie wielu ludzi ucieka od krula który stosuje ostrą cenzure poprzez usuwanie komentarzy (nawet tych łagodnych) i kablowanie do YT w celu usunięcia filmów – bo przecież szkodzą wizerunkowi krula lehjah ukazująć jego niekonsekwencje czy pokręconą logikę.

  Jeszcze jedno, zarówno Hrabia jak i Sanżajaya zachęcają żeby mówić na ich temat chociaż sami tych wielu rzeczy negują, czy nie wydaje się to dziwne ? Może dlatego że dla tego pokroju ludzi nie ważne co mówią, ważne że mówią ale i tak bez cudzych materiałów czy ”pleców” tzw. pochodzenia nie mieli by takich szans na zaistnienie. Pierwszy osiągnął sukces dzięki syjonistom i repatriacjom a drugi dzięki sloganom znalezionym w internecie i owszem wiele z tego jest prawdą ale krulu przez wielu odbierany jest właśnie jako agent mający na zadanie ośmieszać prawdę jako efekt zbiorowego wariactwa.
  Żeby ludzie którzy chcą załatwić sprawę szczepionek zrównać z oszołomami którzy nie chcą żadnych szczepionek i najlepiej niczego (że wariaci), że płaskoziemcy to ludzie którym się coś uroiło i udają czarodziejów, pułkowników i tak dalej.
  Jeszcze jak się doda poglądy księdza Sanjayi czyli promowanie NWO – krytyka płodności, że miłość i litość to niskie odczucia.
  Nie raz wyjaśniałem jak taki celibat niszczy ludzi, którzy mogli by założyć rodzinę a nie mogą ale za to wokół pełno rówieśników i… dzieci
  Chcąc nie chcąc tak ich system do wielu tych rzeczy, do tego frustracja seksualna.
  Jeden nie ma z tym problemu (kawaler) ale inna osoba potrzebuje tych wyższych uczuć i chce okazać drugiej osobie że się ją interesuje.
  A jak taki mąż odrzuci raz drugi trzeci żonę to wkońcu ona się wnerwi i rozwód albo zdrada, czyli znowu NWO
  No chyba że aseksualny wiąże się z aseksualną albo oboje bezpłodni.. ale też cierpią bo nie mogą przedłużyć gatunku

  Ale cel diaboliczny jest niezwykle prosty:
  – obrzydzić ludziom miłość oraz seks
  – ukazać seks w najbrudniejszej formie jako coś powchrzednego
  – postawić znak równości pomiędzy miłością (uczucie/stan) a stosunkiem (akt/czynność)

  Zauważmy że albo się nam mówi że seks to grzech i najlepiej się tego wstydzić albo się reklamuje wszelkie formy zboczeń – albo w jedną stronę przesadzają albo w drugą.

  Bo zapomniałbym dopisać do czego się podpinam, ten konflikt Sławuś/Sanjaya vs Edward/Eddie…
  Słuchałem ostatnio z przewijaniem i jednego i drugiego… obaj jacyś tacy kapusie – jeden bawi się w rudego a drugi w cenzora.
  Szkoda tylko że wiele tematów które były znane od lat przechodzą na krula tak jak by on to odkrył (Płaska ziemia i tak dalej) oczywiście tylko dla wyznawców bo poszukicze prawdy już dawno odeszli z Youtuba

  Jedno co mi się niepodobało to to że Sandziu krytykuje wilki… jeśli chodzi o wilki które rozszarpują owce to spoko, ale jeśli chodzi o wilki jako dzikie p
  Nie wiem może się nie znam ale nie widziałem żeby jakiś dezinformator czy ogólnie zły człowiek pokazywał się ze zwierzętami a one ciągneły do niego. Zwierzęta mają dobrego nosa i wyczuwają złych ludzi na kilometr i się ich boją.

  Podsumowując,
  Kłótnie i cała ta atmosfera że wszedzie agenci jest na rękę rzeczywistym dezinformatorom i demonom.
  Nie wierzyć nikomu bez dowodów, lepiej chuchać dmuchać na zimne.
  Uważnie w spokoju obserwować sytucje

  Ps.
  Niedługo powinienen wstawić dwa znane dzieła oczywiście nienapisane przez apostołów. Koran także czerpie z nich inspiracje.

  Polubione przez 1 osoba

  • Dzięki za przydatne linki ☺ Czytam teraz Jeremiasza LXX i cieszy mnie to niezmiernie bo „zażydzona warszawka ” jest uwlaczajaca ze tak powiem na obecnym etapie poznania…

   Polubienie

 6. Czytałem za to w nocy nieco Historię Rechabitów (jedynie początek) oraz Zwój Wojny.. i ten zwój jak narazie potwierdza nam że 12 plemion zostanie połączone w Palestynie, i nie ma tam nic o Edomie.

  Ps.
  Ezechiela 25:(12) Tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ Edom mścił się na domu judzkim, ciężko zawinił przez swoją zemstę na nich,
  (13) Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Wyciągnę rękę przeciw Edomowi, wytępię z niego lud i bydło i obrócę go w ruinę; od Temanu aż do Dedanu padną od miecza.
  (14) Moją pomstę nad Edomem złożę w ręce mojego ludu izraelskiego, postąpię z Edomem w moim gniewie i zapalczywości i poznają moją pomstę mówi Wszechmocny Pan.

  I pytanie dlaczego zbiór Edomu, Kanaana i Chazara udaje rzekomo zagubiony Izrael ?
  Czy może celowo tak jest to zrobione żeby chrześcijanie uznawali NT i Pawła, ale odrzucali ST jako ”żydowski” i uznawali tych ludzi za Izraelitów, a skoro widzą ”naród wybrany” w takim świetle a nie innym to myślą sobie że albo proroctwa się wypełnią (List Pawła do Rzymian) albo że teksty masoreckie to oryginał czyli ściema talmudyczna.

  Działanie tych ludzi (przebierańców) niszczy zarówno autorytet Boga jak i rzeczywistych Judejczyków w tym żydów tory.
  Chasydzi niby są mesjanistyczni, ale oni (zwłaszcza Lubawicze) nie czekają na tego samego Mesjasza – czekają na Moszjaha, pomazańca.

  Nieco dziwne że ogólnie nie trudno wyszukać informacje krytykująca generalnie wszystkich żydów, w efekcie czego wina spada także na tych normalnych ludzi – podobnie przyrównuje się Muzułmanów z Islamistami. Muzułmanie (ulegli) powinni mieć jakąś tam swoją moralność jak każdy normalny człowiek. Problem jest taki że odbiera się ludziom naturalną niewinność, a to przez filmy grozy, a to przez pokazywanie różnych zboczeń, a to przez prowokatorów wojennych – metod jest mnóstwo.
  Głownie chodzi o to aby podzielić by rządzić.

  A Ks Jeremiasza jest mocno pomieszana w większości przekładach, masoreci wybierali jak im się podobało.

  BM używam bo lepszej wersji pod względem źródła nie ma, no chyba że jakaś grupa stworzy własną polską wersję Septuaginty..

  Polubione przez 1 osoba

  • Micheasza 4:
   11) Lecz teraz zebrały się przeciwko tobie liczne narody, mówiąc: Niech będzie zhańbiona, aby nasze oko mogło się napawać widokiem Syjonu!
   (12) Lecz ONI NIE ZNAJĄ zamysłów Pana i nie rozumieją jego planu, że zebrał je jak snopy na klepisku.
   (13) Wstań i młóć, córko syjońska, gdyż zrobię ci róg z żelaza, zrobię ci kopyta ze spiżu, abyś mogła zdeptać wiele ludów, poświęcić Panu ich mienie, a ich bogactwo władcy całej ziemi.

   Oni nie znają i nie rozumieją Wielkiego PLANU Naszego Boga .To Nasz Bóg zwoła wszystkie Narody by je ukarać.

   Widzenie Abdiasza:
   (4) Choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd – mówi Pan.

   (18) A dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą; podpalą go i strawią; i z domu Ezawa nikt nie ocaleje bo tak rzekł Pan.

   Wyrok na Edom jest wydany i patrzeć do czego doprowadził kierowany przez Szatana i jego slugusów jest to Wyrok Słuszny.
   I co najciekawsze wykonawca Bożego Wyroku będzie nie kto inny lecz Lud Izraela ☺
   P..S.

   Znając prawdziwa tozsamosc Żydów można znaleźć w Bibli dużo wersetów na ich temat i pewnie dlatego ukradli nam tożsamość i rzucili w paszcze Pawła i jego trucizny…

   Nasz Lud musi ponownie zaufać Swemu Bogu a nie ludzią którzy nas krzywdzą ( USA UE NATO ONZ ŻYDOWSKI PIS ITD.)

   Izajasz 10

   (20) I stanie się w owym dniu: Reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, Świętym Izraelskim.
   (21) Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza.
   (22) Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości.
   (23) Gdyż, jak jest postanowione, Wszechmocny, Pan Zastępów dokona zagłady na całej ziemi.

   Polubione przez 1 osoba

   • Wychodzi na to że Feniksy jako ogniste ptaki to nie takie bajki.
    Biblia mówi także o jednorożcach ale nie w takim znaczeniu jak my mamy wtłoczone – koniki.
    Feniks występuje w 3 Barucha, 2 Henocha, poety Ezechiela Tragika i w mitach (głownie Egipskich).
    Jest on symbolem majestatu, siły, długowieczności, zmartwychwstania i ukazywany jako narzędzie Boże.

    Jak wiemy Feniks odradza się z popiołów czyli zmartwychwstaje, o tym wcześniej bym nie pomyślał.
    Egipcjanie dorobili do Feniksów swoją ideologie związaną ze Słońcem, Re, Atumem, Heliopolis (eg. Iunu).

    Antyczni jak Pliniusz Starszy, Herodot, Arystofanes, Hezjod,
    jak najbardziej uznawali te istoty za realne i podobno przypominał ORŁA (być może tego z 2 Barucha ? )

    http://www.academia.edu/8577223/Motyw_mitycznego_feniksa_w_literaturze_mi%C4%99dzytestamentalnej_Ezechiel_Tragik_3_Bar_2_Hen

    CDN

    * W City Of London znajduje się katedra (a jak) posłańca ”bogów” Pawła no i Bank of England.
    * Wiele tajemnych grup naucza Dualizmu, że Bóg i Diabeł to dwie równie potężne ale przeciwstawne w stosunku do siebie siły
    * Normalni Judejczycy uciekają od Syjonizmu czując że nie je to wypełnienie się proroctw
    * Te tak zwane dzieła związane z Ezdraszem to katolickie pranie mózgu – piekło, trójca,

    Ciekawe że według Księgi Wojny synami zła są ludy Kanaan a na ich czele stoi Kittim czyli Rzym.

    Co do Pisu…
    Wielu myśli że walczą z żydami jako nadgorliwy katolicy…
    Może i tak, prawie ze wszystkimi nie licząc Chasydów
    I niby mamy 500+ wolne dnie Heliosa aborcje ale to mocno podzieliło ludzi i zachęca do lenistwa (życie na zasiłkach)
    Z aborcjami sprawa jest prosta – musi być teza i antyteza, oczywiście nie edukuje się ludzi jak mają godnie żyć (planować rodziny) i pobłaża się gwałcicielom (za niskie kary).

    Podobno są cztery główne odmiany Judaizmu
    Dziwne że te rózne informacje są na wyciągnięcię ręki, tak jak by ktoś chciałby żeby ludzie dowiadywali się o Talmudzie i tak dalej.
    No tak, wtedy łatwo można podburzyć jednych przeciwko drugim

    Film który teraz omawiał jest zamieszczony na jednym z nowszym materiałów

    I ci Lubawicze mają misję aby przygotować świat na przyjście siódmego rebe czyli swojego Moszjaha przy okazji zachęcając do kabały

    Ciekawe….

    ====

    Jednak Talmud Babiloński mówi na temat Isusa ale używa obrażliwej formy Yeshu/Jeszu.

    http://www.come-and-hear.com/sanhedrin/sanhedrin_43.html

    ”I HERALD NADALUJE GO itp. Oznacza to, że bezpośrednio przed [wykonaniem], ale nie wcześniej. 33 [W przeciwieństwie do tego] nauczano: w przeddzień święta Paschy Jeszu 34 powieszono. Przez czterdzieści dni przed egzekucją zwiastun wyszedł i zawołał: „Idzie, aby zostać ukamienowanym, ponieważ praktykował czary i nakłaniał Izraela do apostolstwa. Każdy, kto może powiedzieć coś na swoją korzyść, niech wystąpi i wystąpi w jego imieniu. Ale ponieważ nic nie zostało przedstawione na jego korzyść, został powieszony w przeddzień Paschy ! 35 – Ulla odparła: „Czy sądzisz, że był tym, dla którego się bronił?

    Dilling Exhibit 47
    Rozpoczyna się
    można zrobić? Czyż nie był on Mesythem, o którym mówi Pismo: Ani nie oszczędzasz, ani go nie ukryjesz ? 36 W przypadku Yeshu było inaczej, ponieważ był związany z rządem (lub autorytetem, tj. Wpływowym).
    Nasi rabini nauczali: Yeshu miał pięciu uczniów: Matthai, Nakai, Nezer, Buni i Todah. Kiedy Matthai został wniesiony [do sądu], powiedział do nich [sędziowie], czy Matthai zostanie stracony? Czyż nie jest napisane: Matthai [kiedy] przyjdę i stanę przed Bogiem? 37 Wtedy oni odparli; Tak, Matthäi zostanie wykonany, ponieważ jest napisane: Kiedy Matthäi [kiedy] powinien [on] śmierć, a jego nazwisko giną . 38 Gdy przywieziono Nakai, rzekł do nich; Czy Nakai zostanie stracony? Czyż nie napisano: Naki [niewinna], a sprawiedliwi nie zabijają? 39 Tak, była odpowiedź, Nakai zostanie stracony, ponieważ jest napisane,w sekretnych miejscach Naki 40 [niewinna] zabija . 41 Gdy sprowadzono Nezera, powiedział; Czy Nezer zostanie stracony? Czy to nie jest napisane, I Nezer [gałązka] powinny rosnąć dalej z jego korzeni . 42 Tak, oni powiedzieli: Nezer zostanie stracony, skoro napisano: Ale wyrzucono cię z grobu twego jak Nezer [ odraza odrażająca]. 43 Kiedy Buni został przyprowadzony, powiedział: „Czy zostanie zabity Buni? Czyż nie jest napisane: Beni [mój syn], mój pierwszy narodzony? 44 Tak, powiedzieli: Buni zostanie stracony, ponieważ jest napisane: Oto zabiję Bine-ka [twojego syna] twój pierwszy narodzony . 45 A gdy przyniesiono Todę, rzekł do nich; Czy Todah zostanie stracona? Czyż nie jest napisane: Psalm dla Todah [dziękczynienie] ? 46 Tak, odpowiedział Todah zostanie wykonany, ponieważ jest napisane: Kto ofiarował ofiarę Todah [dziękczynienia] uhonorował mnie . ”

    Jest wprost – wyrok w przedzień Pashy, potwierdzone cuda jako czary, Edom nazywa siebie Izraelem, oskarżenia o współprace z rządem (Boga ?), uczniowie,

    Do tego dochodzą inne rabiniczne rozprawy – tacy ojcowie kościoła Edomu.
    Jak to:

    List Do Jemeńczyków (Jem)
    https://en.wikisource.org/wiki/Epistle_to_Yemen/Complete

    A zagranicą wiedzą kim są Idumejczycy:

    Click to access Esau-Edom.pdf

    Nawet Wolter przyznał się że Paweł i Piotr byli wrogami
    http://www.gutenberg.org/files/35621/35621-h/35621-h.htm

    ”Wygląda na to, że wszyscy byli równi. Równość była wielką zasadą Esseńczyków, Rechabitów, Theraputæ, uczniów Jana, a szczególnie tych z Jezusa Chrystusa, którzy niejednokrotnie go wpoili.

    Św. Barnaba, który nie był jednym z dwunastu apostołów, głosił swoim głosem. Św. Paweł, który był jeszcze mniej wybranym apostołem w życiu Jezusa, był nie tylko ich równy, ale posiadał pewien stopień przewagi; on niegrzecznie upomina Świętego Piotra.


    Św. Paweł nie był jednym z dwunastu apostołów, ale przyczynił się bardziej niż jakakolwiek inna do ustanowienia chrześcijaństwa. Był jedynym wśród nich listem. Studiował pod Gamalielem. Sam Festus, gubernator Judaa, wyrzuca mu za to, że jest zbyt uczony; i nie będąc w stanie pojąć wzniosłości swojej doktryny, mówi do niego: „Insanis, Paule, mn … te mioty … ad insaniam convertunt” . „Pawle, ty jesteś obok siebie, wiele nauki uczyni cię szalonym”.”

    ”Św. Piotr nauczał Żydów rozproszonych w Pontu, Bitynii, Kapadocji, w Antiochii i Babilonie. Dzieje Apostolskie nie mówią o jego podróży do Rzymu, a sam św. Paweł nie wspomina o tym w listach, które pisał z tej stolicy. Święty Justyn jest pierwszym akredytowanym autorem, który mówi o tej podróży, o której uczeni nie są zgodni. Święty Irenæus, po świętym Justynie, wyraźnie mówi, że św. Piotr i św. Paweł przybyli do Rzymu i powierzyli jego rząd św. Linusowi. Ale tutaj jest kolejna trudność: jeśli uczynią inspektora św. Linusa rosnącego chrześcijańskiego społeczeństwa w Rzymie, to należy wnioskować, że sami go nie nadzorowali ani nie pozostawali w tym mieście.

    Krytyka rzuciła na tę sprawę tysiąc niepewności. Opinia, że ​​św. Piotr przybył do Rzymu w czasach panowania Nerona i wypełniał tam papieskie krzesło przez dwadzieścia pięć lat, jest nie do utrzymania, ponieważ Nero panował zaledwie przez trzynaście lat. Drewniane krzesło, tak wspaniale inkrustowane w kościele w Rzymie, nie mogło należeć do świętego Piotra: drewno nie trwa tak długo; nie jest też prawdopodobne, że św. Piotr wygłosił naukę z tego krzesła, jak w szkole gruntownie uformowanej, ponieważ zgodnie z tym, jak twierdzono, Żydzi w Rzymie byli gwałtownymi wrogami dla uczniów Jezusa Chrystusa.

    Największą trudnością może być to, że św. Paweł w swoim liście napisanym do Kolosan z Rzymu, pozytywnie mówi, że był wspomagany tylko przez Arystarcha, Marcusa i inny, który nosił imię Jezusa. Ten zarzut, dla ludzi o największej wiedzy, okazał się nie do pokonania.

    W liście do Galatów mówi, że zobowiązywał Jakuba, Kefasa i Jana, którzy wydawali się być filarami, aby uznać siebie i Barnabę za filary. Jeśli umieścił Jamesa przed Kefasem, to Kefas nie był szefem. Na szczęście spory te nie dotyczą podstawy naszej świętej religii. Bez względu na to, czy św. Piotr kiedykolwiek był w Rzymie, czy nie, Jezus Chrystus jest nie mniejszym Synem Bożym i Maryją Panną; On nie zmartwychwstał; ani też nie zalecał pokory i ubóstwa; które są zaniedbane, to prawda, ale o których nie ma sporu.”

    Polubione przez 1 osoba

 7. O Feniksie czytałem ale nie pamietam juz gdzie w Bibli . (Nie zapisałem sobie )
  Pamiętam ze o Lewiatanie i Behemocie jest mowa chyba w Syracha bądź Madrosci
  Ufam Naszemu Bogu i WIEM ze Nasz Bóg kształtuje Nas od „kołyski” i ON WIE kto jest kim i po co się urodził. Wierzę że Nasz Bóg doskonale wie po co się urodziśmi i dlaczego jesteśmy tam gdzie jesteśmy bo ON ma PLAN co do każdego SWĘGO SŁUGI
  Tyle w zyciu przezylem i wiem ze tylko dzięki Stwórcy żyje bo On nie chciał bym umarł. ..
  „Niech będzie wola Twoja jak i w niebie tak i na ziemi ”
  Całkowicie zaufać Naszemu Bogu we wszystkim myślę ze tego chce Nasz Stwórca
  Przestrzegać Prawa i Ufać Naszemu Bogu
  Dużo pracy poświęcasz Bracie na ujawnianie Prawdy .Bóg ma swój plan co do każdego z nas .

  Polubione przez 1 osoba

 8. * Nie zauważyłem że wrzuciły się rzekome dzieje Jana, miały się ukazać wieczorem (dzieła nie czytałem).

  Wikipedia w swoim stylu
  https://en.wikipedia.org/wiki/William_Guy_Carr
  Bardzo ciekawa informacja ”teoretyk spiskowy” ”antysemita”
  No ale coś w tym jest – teoretyk spiskowy omawia konspiracje a praktyk spiskowe tworzy konspiracje i teoretycy spiskowi omawiają praktyków spiskowych no ale trzeba jedną z grup zaznaczyć jako wariatów.

  Plan Albera Pike’a bardzo trudno udawać że nie ma sprawy, owszem się mówi że Carr nie dał źródeł ale te źródła w jakiś dziwny sposób wypełniają się…
  Owszem za dużo słów kluczy – Illuminaty, masony i tak dalej ale…

  Normalne że będą wszyscy to wyśmiewać że fałszerstwo, kłamstwa, że nic takiego nie miało miejsca ale

  Tak na mówi wiki o Pajku
  Pike stał się kluczową postacią dla teoretyków spiskowych . Niektórzy twierdzą, że historie o Pike, w tym jego „prognoza” trzech wojen światowych, są fałszywe i wynikają z oszustwa podatkowego . [25]

  Że jakiś były Jezuita mason czy co tam jeszcze szukał zemsty i napisał to….
  Słabe wyjaśnienie i chyba nikt w to nie wierzy

  * Jakiś czas temu wykopałem co nam Rydzyku mówi o New Age,
  [[https://www.youtube.com/watch?v=90vtlyC7H0E]]
  Są tego ze trzy części, KRK ogólnie pokazuje brudy New Age chociaż Hezuici i Teozofowie stworzyli New Age, a New Age ukazuje brudy KRK

  * Przeczytałem nareszcie Wniebowzięcie Mojżesza – uzupełnia 2 Barucha a także resztę pism + proroctwa zjednoczenia 12 plemion. Generalnie jeden z najważniejszych ”apokryfów”

  * Ostatnio przerabiam dzieła gnostyków i okazuje się że pogląd na Gnostyków wykreował Kościół Rzymski. Przyklejono wszystkim łatkę heretyków a KRK wybrał sobie to co najbardziej Pawłowe.
  Dzieła Gnostyckie opierają się na alegoriach i przypowieściach, ale tępaki wymyślili sobie że to oni pisali o żonatym Isusie z Marią Magdaleną.
  Najbardziej zaciekawiły mnie dzieła:
  – Ewangelia Filipa
  – Ewangelia Prawdy
  – Parafraza Sema
  – Egzegeza O Duszy

  Pod względem poetyckim czy literackim stoją na wysokim poziomie a pod względem natchnienia leżą. Nawet jakby dał kiedyś rzekomą Ewangelię rzekomego Judasza to i tak to dzieło będzie dziadostwem.
  A te ciekawe dzieła jak już to trzeba odczytywać między wierszami (trudna sprawa – dopasować treść do swoich założeń).

  Polubione przez 1 osoba

 9. Co do Many:

  Wędkarze Dusz mają na celu obżydzić nam stwórcę i zachęcić do innych form czarów i magii czyli do kontaktów z demonami z wyższej półki.
  Ryzyko jest ale nie dlatego że coś tam mówią, albo że czegoś nie wyjaśniają.
  Nie wyjaśnią tacy niczego O Bogu i Gigantach, Kananie, Edomie także nie mówią
  Mydlić uczy tacy mogą tylko tym którzy Biblię oraz realia tamtych czasów znają jedynie z mediów i kościołów.

  Też jest takie coś u siewców zamętu że jak ktoś mówi wprost że Matrix, NWO ale najprościej prasa kłamie czy coś w tym stylu to od razu określony Iluminat.
  Albo jak ktoś mówi że walczy z demonami to już od razu źły ale mało się mówi o tym że trzeba walczyć ze słabośćmiami.
  Inaczej mówiąc jeśli ktoś mówi tylko o ”spiskach” żydy, masony, Iluminaty wierzy w pseudo listy żydów (głównie te najnowsze) i zwala całą winę na masonów a nie przekazuję większej wiedzy i rozwiązań tylko straszy… to sieje raka

  * Doczytałem wkońcu Hipostazę Archontów, być może wstawię bo jest to dośc ważne dzieło tak zwane słowo szatana czyli Grigori. Dzieło parafrazuje Księgę Rodzaju tylko że wyraz Bóg zastąpiono słowem Archonci, że aniołowie stworzyli człowieka i tak dalej.
  Jest tak jednak inny wirus – występuje Bóg Stwórca jako diabeł Samael. I to jest inna klasyczna metoda lucyferystów – Bóg jako diabeł, diabeł jako Bóg.
  Dziwie się że są jeszcze ludzie którzy wierzą że Lucyfer to imię albo że diabeł ma na imię Lucyfer albo że skoro się nazywa Lucyfer to jest pozytywny albo że ma syna antychrysta.
  Septuaginta nie używa słowa Lucyfer a Fosfor czyli niosący (fałszywe) światło ale to jest fałszywy tytuł a nie imię. Może Henoch zapisał nam Starohebrajskie imię Fosfora jako… Azazel ?
  Unikam typowo katolickiego czy raczej Pawłościańskiego straszenia czym się da – mówią tylko o jednym diable i demonach które rzekomo rządzą światem. Błąd, bowiem Bóg nadal panuje ale daje się złym mocom wykazać a przy okazji testuje człowieka.
  Pawłościanie straszą czym się da – symbolika, Harry Potter, i tak dalej. Nawet jak jacyś muzycy śpiewają że media kłamią to już są okrzyknięci Illuminatami…
  Illuminaci nie istnieją, istnieją ludzie którzy uwarzają się za oświeconych fałszywych światłem ”pana fosforu” a to spora różnica nie za wiele zmieniająca.
  Problem jest taki że zrzuca się winę na jedną organizację a nie ujawnia się co oznacza dany symbol i jak działa człowiek – nie mówią jak wrócić do życia ale zachęcają jak odejść z tego świata że niby dla Jezusa… niestety ale takim dobijaniem się nie da sie nic dobrego zrobić.
  Symbolika – to że ktoś używa trójkąta, smoka, zakrywa jedno oko (oj jak boli) czy coś innego to od razu Illuminat (zakodowany jako najgorze zło).

  Wracając do tego dzieła jest to mistrzowskie pranie mózgu i najwyraźniej nie pisał tego gostek ujarany lulkiem bo za bardzo przekręcono tutaj podstawowe rzeczy.

  * Jedynie w 2 Księdze Henocha znalazłem informacje o dziesięciu strefach/poziomach (jak zwał tak zwał) niebios i miejsce gdzie przebywa Bóg czyli 10 niebo jest nazywane Aravoth. To bardzo ciekawe że te strefy mają swoje unikalne nazwy, na przykład 9 niebo to Kuchawim a 8 Muzalot.
  Ciekawe o co chodzi z nazwą Aravat (nie mylić z Aravoth) czy jest to kolejne nieprzetłumaczone określenie Boga tak jak El, Eloah, Elohim, Saddaj, Sabaoth i tym podobne ?
  Też próbuje podważyć się 2 Ks Barucha głupim sposobem myślenia że skoro autor pisze o Syjonie to zapewne dzieło musiało powstać po roku 70 – jedno błędne założone rodzi następne.

  Taka mała rada – im mniej wyświetleń na YT dla Youtubowych celebrytów tym mniej pieniędzy a jeśli YT jest dla kogoś głównym źródłem… To zagwarantuje zmianę ich zachowania, będą mili jak baranki 🙂

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.