List Fundamentalny Maniego (Fun)


 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_Epistle

The Fundamental Epistle or Letter of Foundation ( łac . Epistola Fundamenti ) był jednym ze świętych pism religii manichejskiej , napisanym przez założyciela Mani (ok. 210-276 ne), pierwotnie w syryjskim . Ponieważ nie zachowały się żadne oryginalne syryjskie pisma manicheizmu, mamy tylko tłumaczenia niewielkich fragmentów tej książki, sporządzonych przez manichejczyków lub anty-manichejczyków. Jedno z najbardziej znanych odniesień do tej książki znajduje się w pismach św. Augustyna(354-430 ne), który przed przejściem na chrześcijaństwo był od wielu lat „słuchaczem” manichejczyków. W dwóch swoich anty-manichejskich książkach przytacza kilka akapitów Listu z Fundamental.

http://gnosis.org/library/fund.htm

Z Podstawowego Listu Mani.

Mani, dzięki opatrzności Boga Ojca, Apostoła Jezusa Chrystusa:

Są to zdrowe słowa z odwiecznego i żywego źródła,
ten, kto najpierw je słyszy i wierzy, a potem strzeże tego, czego nauczają,
nigdy nie będzie poddany śmierci, ale będzie cieszył się życiem wiecznym i chwalebnym.
Szczęśliwie można go uznać za tego, kto został zainicjowany w tej boskiej Gnozie,
dzięki czemu zostanie wyzwolony i pozostanie w życiu wiecznym!

Niech pokój niewidzialnego Boga i wiedza o Prawdzie
będą ze świętymi i najdroższymi braćmi,
którzy wierzą w Boże przykazania, a jednocześnie w pełni ich zachowują!
Niech także prawa ręka Strażnika Światła i uratuje cię
od każdego ataku zła i od sideł świata!
Niech litość Ducha Świętego otworzy twoje serce
i pozwoli ci zobaczyć twoją duszę na własne oczy!

 

 

 

 


 

Fundamentalny List Mar Maniego,

Apostoł Yisho

Podstawowy List Morza Mani, Apostoł Yisho

Tłumaczenie przez Akh Fernando

http://www.manichaean.org/en/

2011-2015 przez Manichaean Publication Society

 

http://www.manichaean.org/mps/

The Fundamental Epistle of Mar Mani the Apostle po angielsku (en)

* (Zobacz Gospel of the Sea Mani 33: 5)

 

Podstawowy List Morza Mani, Apostoł Yisho Rozdział 1

 1. Mani, z łaski Boga Ojca, Apostoła Yisho, Mesjasza:
 2. Są to dźwięczne słowa żyjącego i wiecznego Źródła, które najpierw słuchają i wierzą w nie, więc zachowujcie to, czego uczą, nie wolno poddawać śmierci, lecz cieszyć się życiem wiecznym i chwalebnym.
 3. Szczęśliwie można go uznać za wtajemniczonego w tę boską gnozę, dzięki której zostanie uwolniony i pozostanie w życiu wiecznym.
 4. Niech pokój Niewidzialnego Boga i Wiedza Prawdy będą ze świętymi i najdroższymi braćmi, którzy wierzą w Boskie Przykazania i jednocześnie w pełni ich przestrzegajcie.
 5. Niech Prawa Ręka Światła uratuje i uratuje cię od wszelkiego złego ataku i pułapek świata. Niech współczucie Ducha Świętości otworzy głębokość twojego serca i pozwoli ci ujrzeć swoją duszę na własne oczy.

Rozdział 2

 1. Najdroższy bracie, Patteci, o tym, co napisałeś do mnie, mówiąc, że chcesz wiedzieć, w jaki sposób narodziły się Adam i Ewa – czy narodziło się to przez słowo, czy jako pierworodny z ciała, otrzymasz odpowiedź tak, jak powinna .
 2. Ponieważ jest ona zapisywana i opisywana na ich temat przez większość w różnych pismach świętych i objawieniach na różne sposoby: tak, że prawda o tej materii, jak jest naprawdę, jest nieznana prawie wszystkim ludziom, a nawet tym, którzy ją zamieszkiwali. i dużo omawialiśmy.
 3. Gdyby to jasno się poznało, dotyczące pokolenia Adama i Ewy, nigdy nie byliby poddani zepsuciu i śmierci.
 4. Obowiązkowo, należy pamiętać o wielu rzeczach z wyprzedzeniem, aby osiągnąć taką tajemnicę bez żadnych niejednoznaczności.
 5. Jeśli chcesz, posłuchaj, co istniało przed stworzeniem świata i po tym, jak konflikt został dotknięty, abyś mógł oddzielić naturę od Światła i ciemności.

 

Rozdział 3

 

 1. Na początku były te dwie substancje oddzielone od siebie. I Ojciec wielkości zachował Imperium Światła – wieczne w Świętym Początku, wspaniałe w mocy, prawdziwe w Swojej własnej naturze, zawsze radujące się w Swojej własnej wieczności, zawierające w sobie Mądrość i Witalne Zmysły, przez które On Sam rozumie dwunastu członków * Jego własnego Światła, a mianowicie obfite bogactwa Jego własnego Królestwa.

* (the Maidens)

2 Teraz w każdym z Jego członków kryją się tysiące nieobliczalnych i ogromnych skarbów.

3 Ten sam Ojciec, władca w swojej własnej chwale i niezrozumiały w ogromie, pobłogosławił chwalebne eony zjednoczone z Jego otoczeniem; te chwalebne Eony nie mogą być liczone ani w liczbie, ani w stopniu. Są zawsze z Ojcem Świętym i znamienitym – Ten, który jest producentem życia. W Jego Królestwach Splendoru nic nie jest słabe ani słabe.

4 Ich najbardziej chwalebne królestwa były tak mocno osadzone na jasnej i błogosławionej ziemi, że nikt ich nie poruszy ani ich nie przewróci.

 

Rozdział 4

 

1 Teraz jedynie sąsiednią i boczną częścią tej jaśniejącej i Świętej Ziemi była Kraina Ciemności, głęboka i ogromna, zamieszkana przez płonące ciała i jadowite istoty.

2 Tutaj były nieskończone ciemności emanujące z samej natury zła, niepoliczalne z ich własnego potomstwa.

 

3 Poza tym były tam brudne i błotniste wody wraz z ich mieszkańcami, w których panowały straszliwe i gwałtowne wiatry z własnym władcą i ich ojcami.

 

4 Następnie region ognia i korupcji, z własnymi przywódcami i narodami.

 

5 Wreszcie, w centrum, był lud pełen mgły i dymu, w którym leżał straszliwy wódz i przywódca wszystkich, mając wokół siebie niezliczonych wodzów, z których wszyscy sami byli umysłem i fontanną.

 

6 To były pięć natur ziemi agresywnej, podczas gdy istoty, które zamieszkiwały te pięć natur, były groźne i niszczące.

 

 

 

4

 

 1. Albowiem Ojciec Najświętszego Światła wiedział, że wielka nieczystość i zrujnowanie powinny wyrwać się z ciemności, grożąc Jego świętym Eonom, chyba że przeciwstawiłby się im z nadzwyczajnym bóstwem, doskonałym i potężnym w mocy, dzięki któremu mógł jednocześnie czas, aby przezwyciężyć i zniszczyć ciemne istoty, wraz z wygaśnięciem tego wiecznego spokoju zapewnią mieszkańcy Światła.

 

Rozdział 5

 

 1. Władca Ciemności o krętych motywach rozmawiał z jej przyjaciółmi, innymi władcami ciemności, które ją otaczały:

 

 1. „Czym jest to większe Światło, które wschodzi, przypomina dla ciebie? Widzisz, jak porusza się od Nieba Niebios i obala większość Mocy!” Z tego powodu jest pewne, że musisz odnosić się do mnie tak samo, jak posiadasz Światło w twoją kontrolę nad dowództwem, więc stworzę i stworzę obraz tej Wielkiej Istoty, która pojawiła się w chwale, dzięki której będziemy mogli królować, uwolnieni od życia w ciemności znanej do tej pory! „

 

3 Po wysłuchaniu tego i wspólnym omówieniu tego razem uważali, że bardziej odpowiednie jest udzielenie tego, o co zostali poproszeni.

 

4 Nie spodziewali się bowiem, że zawsze będą trzymać Światło, które według nich najlepiej byłoby ofiarować je swemu władcy, w żaden sposób nie wyrzekając się nadziei panowania z nim, kiedy to się skończy.

 

Rozdział 6

 

1 Następnie, gdy wydali Światło, które oni posiadali, teraz będzie ono rozważane.

 

2 Teraz jest to przez wszystkich różnych pism i niebieskich boskich tajemnic: mądry nie jest trudne, aby wiedzieć, jak można go umieścić, to jest jasne i otwarcie znane który ma prawdziwego i wiernego chęć mieć zrozumienie tego.

 

3 Ponieważ większość ludzi, którzy się zebrali byli z dwóch określonych rodzajów, a mianowicie kobiet i mężczyzn, złośliwi zmusili ich do tworzenia par razem; w tym sprzężeniu niektóre zasiały, inne były w ciąży. Lecz potomkowie byli tak, jak się spłodzili, pierworodni otrzymali większą część siły ojców.

 

4 Biorąc to jako prawdziwy hołd, ich władca był zadowolony, a jak widzimy dzieje się teraz, natura zła kształtuje tworzenie się ciał, biorąc ich energii, więc w rzeczywistości wspomniany wyrok, przyjmując potomstwo znajomych ze zmysłami ich rodziców i ich roztropność jednocześnie pożerają Światło i rozmnażają się z nimi w akcie pokolenia.

 

 

5

 

5 Następnie, mając zdobyte pełną moc takiej żywności, to nie tylko siła, ale także spryt i zdeprawowany dziki wyścig z rodziców, minister nazywa swoją towarzyszkę, wydany z tej samej rasy, do której należała.

 

6 Otóż, połączywszy się ze swoim towarzyszem, stworzyła między innymi obfitość złego, które połknęła; i dodała coś ze swojej własnej myśli i siły, tak że jej zmysł mógł formować i opisywać wszystkie elementy, które szeroko rozprzestrzeniła.

 

7 Twój partner otrzymał je jako świetnie przygotowaną glebę, która ogólnie przyjmuje nasiona. I w nim zostały zbudowane i wykluły obrazy wszystkich niebiańskich i ziemskich mocy, aby mogły uzyskać podobieństwo całego wszechświata, który się formował.

 

8 Niegodziwy, który uwierzył, że ukrzyżował Zbawiciela, Ojca Sprawiedliwych, był tym, który ukrzyżował samą siebie, gdy jedno zostało uczynione, a drugie pokazane.

 

9 Tak więc władca ciemności przybity był do krzyża, a ten do przyjaciół – nosili koronę cierniową i mieli królewską szatę; wypiła ocet i żółć, wyobrażali sobie, że Pan się upił.

 

10 A wszystko, co zdawało się wydawać Mesjasza, zostało w rzeczywistości zadane przywódcom ciemności, którzy zostali ranni i posiniaczeni również prętami i włóczniami.

 

Rozdział 7

1 Te dusze do miłości świata pozostaje z dala od swego genialnego pierwszego charakter i stał wrogów Świętego Światła i otwarcie uzbroili się zniszczyć elementy Dos Santos, i pokazały ducha ognia, a nawet dla jego okrutne prześladowanie uwięziony Kościół Święty i Elect zawarte w nim tych, którzy przestrzegają nakazów Boskich, zostaną odcięci od szczęścia i chwały świętego świata – Królestwa Światła.

2 A ponieważ pozwolą się rządzić złem, będą trwać w tej samej rasie zła – z tym, że krajom pokojowym i nieśmiertelnym zabrania się im ziemi.

3 Co wtedy przyjdzie do nich, skoro to zrobili, przykuty do siebie perwersyjnymi czynami, aby zostali usunięci z życia i wolności Świętego Światła?

4 Nie mogą więc zostać przyjęci do tych spokojnych królestw, ale zostaną uwięzieni w straszliwej mszy, w której dodatkowo należy postawić strażnika.

5 Z tego miejsca te same dusze pojmą te rzeczy, które kochały, pozostając w tej samej Mszy Ciemnej, szukając tego z samych siebie dla własnej zasługi.

6 Gdyż oni nie zawracali sobie głowy poznawaniem tych rzeczy, ani też nie odeszli od niego, gdy wyznaczono czas.

(Fragment z Fundamentalnego Listu Morskiego Mani.)

 

 

 

Podstawowy List Morza Mani, Apostoł Yisho

 

Tłumaczenie przez Akh Fernando

 

http://www.manichaean.org/en/

 

2011-2015 przez Manichaean Publication Society

http://www.manichaean.org/mps/

 

 

 

The Fundamental Epistle of Mar Mani the Apostle po angielsku (en)

 


 

A Epístola Fundamental de Mar Mani,

 

Apóstolo de Yisho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

A Epístola Fundamental de Mar Mani, Apóstolo de Yisho

 

Tradução por Akh Fernando

http://www.manichaean.org/pt/

 

2011-2015 by Manichaean Publication Society

 

http://www.manichaean.org/mps/

 

 

 

The Fundamental Epistle of Mar Mani the Apostle in Portuguese (pt-br)

 

A Epístola Fundamental de Mar Mani, Apóstolo de Yisho Capítulo 1

 1. Mani, pela graça de Deus o Pai, Apóstolo de Yisho, o Messias:
 2. Estas são as sãs palavras da Fonte Viva e perene, aquele que primeiro ouve e crê nelas, assim guarda o que elas ensinam, não deve estar sujeita à morte, mas desfrutará a vida eterna e gloriosa.
 3. Feliz de fato ele pode ser considerado quem foi iniciada nesta gnose divina*, pela qual ele será libertado e permanecerá na vida eterna.
 4. Possa a paz do Deus Invisível e o Conhecimento da Verdade estar com os santos e mais queridos irmãos que acreditam nos Preceitos Divinos e, ao mesmo tempo, observam-nos totalmente.
 5. Possa a Mão Direita de Luz guardar e te salvar de todo assalto maligno e das armadilhas do mundo. Que a compaixão do Espírito de Santidade abra a profundidade de teu coração e te deixe ver a tua alma com teus próprios olhos.

 

Capítulo 2

 

 1. O mais querido irmão, Patteci, sobre aquilo que você escreveu a mim dizendo que você deseja saber como o nascimento de Adão e Eva ocorreu – quer estes nasceram por uma palavra, ou o primeiro a nascer do corpo, você será respondido como convém.
 2. Pois está registrado e relatado a respeito deles pela maioria em várias escrituras e revelações de várias maneiras: de modo que a verdade deste assunto como ele realmente era é desconhecido por quase todos os povos, e até mesmo por aqueles que têm se alongado nisso e discutido muito.
 3. Para se isso tivesse chegado a se conhecer com clareza, a respeito da geração de Adão e Eva, eles nunca teriam sido sujeitos à corrupção e morte.
 4. Obrigatoriamente então há muitas coisas a serem lembradas com antecedência, a fim de alcançar tal mistério sem qualquer ambiguidade.
 5. Assim, se você deseja, ouça o que existia primeiro, antes da criação do mundo, e após o conflito foi afetado, de modo que você possa ser capaz de separar a natureza da Luz e da escuridão.

 

 

Capítulo 3

 

 1. No início havia estas duas Substâncias separadas uma da outra. E o Pai da Grandeza mantinha o Império da Luz – eterno em uma Santa Origem, magnífico em poder, verdadeiro em Sua própria natureza, sempre se regozijando na Sua própria eternidade, contendo em Si mesmo Sabedoria e os Sentidos Vitais por meio do qual Ele mesmo compreende os doze membros* de Sua própria Luz, nomeadamente as Riquezas abundantes de Seu próprio Reino.
 2. Ora, em cada um de Seus membros estão escondidos milhares de tesouros incalculáveis e imensos.* * (seres brilhantes ou emanações)
 3. Esse mesmo Pai, soberano em Sua própria glória e incompreensível em vastidão, abençoou os Aeons gloriosos unidos ao Seu redor; estes Aeons gloriosos não podem ser contados, quer em número ou em extensão. Eles estão sempre com o Pai santo e ilustre – Aquele que é o Produtor de vidas. Nada existe pobre ou fraco em Seus Reinos do Esplendor.
 4. Seus mais gloriosos reinos de fato têm sido tão fundamentada sobre a Terra brilhante e ditosa que eles não podem ser movidos nem jamais derrubados por qualquer um.

 

Capítulo 4

1 Agora somente uma parte adjacente e lateral daquela Terra brilhante e Santa foi a Terra da Escuridão, profunda e imensa em tamanho, na qual habitam corpos ardentes e seres peçonhentos.

2 Aqui estavam trevas infinitas que emanavam da mesma natureza do mal, incontáveis com sua própria prole.

3 Além do que haviam águas sujas e barrentas com seus habitantes no interior do qual ventos terríveis e violentos prevaleceram com o próprio governante deles e os pais.

4 Próximo, a região de fogo e corrupção, com os seus próprios líderes e povos.

5 Finalmente, no centro, havia um povo cheio de neblina e fumaça, no qual residia a chefe horrível e líder de todos, tendo ao seu redor inúmeros chefes, de todos os quais ela própria era a mente e a fonte.

6 Ora, estas foram as cinco naturezas da terra pestilenta, enquanto estes seres que habitavam essas cinco naturezas eram ferozes e destrutivos.

 

 1. Com efeito, o Pai da mais Bendita Luz sabia que a grande impureza e ruína deveria arrebentar da escuridão ameaçando Seus santos Aeons, a menos que Ele opusesse a eles alguma divindade extraordinária, excelente e poderosa em força, pela qual Ele poderia ao mesmo tempo superar e destruir os seres escuros, com a extinção disso tranquilidade perpétua seria assegurada para os habitantes da Luz.

 

Capítulo 5

 

 1. A Governante da Escuridão com motivos tortuosos falou com os seus amigos, os outros governantes das trevas que a rodeavam:

 

 1. „O que esta Luz maior que sobe se assemelha para vocês? Vocês veem como ela se move do Polo do céu e derruba a maioria dos Poderes! Por esta razão é certo que vocês devem remeter para mim tanto quanto vocês possuírem da Luz em vosso controle para mandar; assim eu produzirei e farei a imagem daquele Grande Ser que tem aparecido em glória, pelo qual seremos capazes de reinar, livres da vida da escuridão conhecido até então!”

 

3 Após ouvir isso e discuti-lo juntos longamente, eles pensaram que mais adequado era conceder o que eles foram solicitados.

 

4 Porque eles não esperavam manter sempre a Luz, que eles acharam que era melhor oferecê -la a seu governante, de modo algum renunciando à esperança de reinar com ela quando isso fosse concluído.

 

Capítulo 6

 

1 Então, como eles entregaram aquela Luz que eles seguraram será agora considerado.

 

2 Ora, isto está espalhado por todas as várias escrituras divinas e mistérios celestes: ao sábio não é nada difícil saber como ele pode ser posto, pois está claro e abertamente conhecido por aquele que tem verdadeiro e fiel desejo de ter uma compreensão do mesmo.

 

3 Como a maior parte das pessoas que haviam se reunido eram de dois gêneros específicos, nomeadamente fêmeas e machos, o maligno forçou a formarem duplas juntos; neste acoplamento alguns semearam, outros foram feitos com gravidez. Mas os descendentes eram como aqueles que tinham gerado, tendo o primogênito recebido a maior parte da força dos pais.

 

4 Tomando estes como um tributo real, sua governante estava satisfeita e, como vemos acontecendo agora mesmo, a natureza do mal molda a formação de corpos, tomando energia deles, então na verdade a referida governante, aceitando a prole de seus amigos com os sentidos dos pais e a prudência deles, ao mesmo tempo, devorou a Luz e procriou com eles no ato de geração.

 

 

5

 

5 Então, tendo ganho pleno poder de tal alimento, em que foi não somente a força, mas ainda a astúcia e depravação da raça selvagem dos pais, a governante chamou o seu próprio companheiro, emitido a partir dessa mesma raça a que ela pertencia.

 

6 Agora, tendo feito par com seu companheiro, ela criou entre outras coisas a abundância de males que ela tinha engolido; e ela acrescentou algo de seu próprio pensamento e força, tal que seu senso pode formar e descrever todos os elementos que ela tinha espalhado amplamente.

 

7 Seu parceiro recebeu estes como um solo excelentemente preparado que geralmente aceita a semente. E nele foram construídos e eclodiram as imagens de todos os poderes celestes e terrestres, de modo que ela pudesse obter a semelhança de todo o universo que estava sendo formado.

 

8 Na verdade, a maligna, que acreditava que tinha crucificado o Salvador, o Pai dos Justos, foi quem crucificou a si mesma, no momento em que uma coisa foi feita e outra mostrada.

 

9 Assim, a governante da escuridão foi pregada numa cruz e o mesmo com seus amigos – eles usavam uma coroa de espinhos e tinha um manto real; ela bebeu o vinagre e fel, que eles imaginavam que o Senhor tinha bebido.

 

10 E tudo o que o Messias parecia suportar foi realmente infligido aos líderes da escuridão, que foram feridos e machucados com varas e lança também.

 

Capítulo 7

1 Essas almas que para o amor do mundo se deixaram desviar da sua própria primeira natureza brilhante e se tornaram inimigos da Santa Luz e abertamente se armaram para a ruína dos Santos Elementos, e têm apresentado ao espírito de fogo, e têm até mesmo por sua cruel perseguição aprisionado a Santa Igreja e os Eleitos incluídos nela os que observam os Preceitos Divinos, ficarão de fora da felicidade e da glória do Santo Mundo – o Reino da Luz.

2 E porque eles se deixaram governar pelo mal, eles continuarão na mesma corrida do mal – com a terra pacífica e as regiões imortais sendo vedada a eles.

3 O que então virá a eles quando eles tiverem assim, acorrentado a si mesmos por atos perversos, para que eles sejam afastados da vida e liberdade da Santa Luz?

4 Eles não podem, então, ser recebidos dentro daqueles reinos pacíficos, mas serão confinados na horrível Massa, em que, além disso, um guarda deve ser posto.

 5 A partir desse lugar, as mesmas almas agarrarão essas coisas que eles amavam, sendo deixadas para trás na mesma Massa das Trevas, buscando isso de si mesmos por seu próprio merecimento.

6 Pois eles sequer se importaram em saber essas coisas, nem se afastaram do mesmo quando tempo foi designado.

 

(Extraído da Epístola Fundamental de Mar Mani.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

A Epístola Fundamental de Mar Mani, Apóstolo de Yisho

 

Tradução por Akh Fernando

 

http://www.manichaean.org/pt/

 

2011-2015 by Manichaean Publication Society

http://www.manichaean.org/mps/

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.