Księga Mądrości Isusa (I)

 

Mądrość Isusa Chrystusa


Tłumaczenie: Douglas M. Parrott

Tłumaczone przez Douglasa M. Parrotta

Po tym, jak powstał z martwych, jego dwunastu uczniów i siedem kobiet pozostało jego wyznawcami i udał się do Galilei na górę zwaną „Wróżbiarstwem i radością”. Kiedy zebrali się razem i byli zakłopotani rzeczywistością wszechświata i planem, świętą opatrznością i mocą władz oraz wszystkim, co Zbawiciel robi z nimi w tajemnicy świętego planu, pojawił się Zbawiciel – nie w jego poprzedniej formie, ale w niewidzialnym duchu. A jego podobieństwo przypomina wielkiego anioła światłości. Ale jego podobieństwa nie mogę opisać. Żadne śmiertelne ciało nie mogło tego znieść, ale tylko czyste, doskonałe ciało, takie jak to, o którym nas nauczył na górze zwanej „Oliwkami” w Galilei.

I powiedział: „Pokój wam, pokój mój daję wam!” Wszyscy się dziwili i bali. Zbawiciel zaśmiał się i powiedział do nich: „O czym myślisz? Czy jesteś zakłopotany? Czego szukasz?”

Filip powiedział: „Dla podstawowej rzeczywistości wszechświata i planu”.

Jestem tutaj – bo znam go (Światło) – żebym mógł powiedzieć wam o dokładnej naturze prawdy. Albowiem cokolwiek jest z siebie, jest zanieczyszczonym życiem; jest samowystarczalny. Opatrzność nie ma w tym żadnej mądrości. A los nie dostrzega. Ale wam dane jest wiedzieć; a każdy, kto jest godny wiedzy, otrzyma (kto), kto nie został zrodzony przez zasiewanie nieczystych pocierania, ale przez Pierwszego, Który Został Wysłany, ponieważ jest on nieśmiertelny pośród śmiertelnych ludzi ”.

Mateusz powiedział do niego: „Panie, nikt nie może znaleźć prawdy inaczej niż przez ciebie. Dlatego naucz nas prawdy”.

Zbawiciel powiedział: „Ten, który jest, jest niewysłowiony. Nie znała go żadna zasada, żaden autorytet, brak podporządkowania, ani żadne stworzenie z założenia świata, z wyjątkiem tego samego, i każdego, komu chciałby objawić poprzez tego, który pochodzi od Pierwszego Światła. Odtąd jestem Wielkim Zbawicielem. Jest bowiem nieśmiertelny i wieczny. Teraz jest wieczny, nie ma narodzin, bo każdy, kto się narodził, zginie. Nie jest przyjęty, nie ma początku; dla każdego, kto ma początek, ma koniec. Ponieważ nikt nie panuje nad nim, nie ma imienia; bo kto ma imię, jest stworzeniem drugiego ”.

(BG 84, 13-17 dodaje: On jest nienazwalny. Nie ma ludzkiej postaci; bo kto ma ludzką formę, jest stworzeniem innej).

„I ma swoje pozory – nie takie jak to, co widziałeś i otrzymałeś, ale dziwne pozory, które przewyższają wszystkie rzeczy i są lepsze niż wszechświat. Patrzy na wszystkie strony i widzi siebie od siebie. Ponieważ jest nieskończony, jest zawsze niezrozumiały. Jest niezniszczalny i nie ma podobieństwa (do niczego). Jest niezmienny dobro. Jest bezbłędny. Jest wieczny. Jest błogosławiony. Chociaż nie jest znany, nigdy się nie zna. Jest niezmierzony. jest nie do wykrycia. Jest doskonały, nie ma wad. Jest błogosławiony niezniszczalności. Nazywa się go „Ojcem wszechświata”.

Filip powiedział: „Panie, jakże więc ukazał się doskonałym?”

Doskonały Zbawiciel powiedział do niego: „Zanim cokolwiek będzie widoczne z tych, co są widoczne, majestat i władza są w nim, ponieważ obejmuje on całość, podczas gdy nic nie obejmuje go. Bo on jest całym umysłem. myśl, rozważanie, zastanawianie się, racjonalność i władza. Wszystkie są równymi mocami. Są źródłami całości. A cała ich rasa od początku do końca była w jego wiedzy przedwiecznej (nieskończonego, nie poznanego Ojca ”).

Tomasz powiedział do niego: „Panie, Zbawicielu, dlaczego one powstały i dlaczego zostały objawione?”

Doskonały Zbawiciel powiedział: „Przybyłem z Nieskończonego, abym mógł wam wszystko powiedzieć. Duch-Który-Był był spłodzicielem, który miał moc spłodzenie i natura wychowawcy, aby objawione zostało w nim wielkie bogactwo. Ze względu na swoje miłosierdzie i miłość chciał sam wydać owoc, aby nie mógłtylko jego dobroć, ale inne duchy niezachwianego pokolenia mogą przynieść ciało i owoce, chwałę i cześć, w nieprzemijalności i nieskończonej łasce, aby jego skarb mógł zostać objawiony przez samozrodzonego Boga, ojca wszelkiej nieprzemijalności i te, które przyszły później. Ale jeszcze nie stały się widoczne. Teraz istnieje ogromna różnica między rzeczami niezniszczalnymi ”.

Wołał, mówiąc: „Kto ma uszy do słuchania o nieskończonościach, niech słucha!”; i „Zwróciłem się do tych, którzy nie śpią”. Mimo to kontynuował i powiedział: „Wszystko, co powstało z nietrwałości, zginie, skoro to pochodzi z nietrwałości. Ale wszystko, co powstało z nieprzemijalności, nie ginie, ale staje się niezniszczalne. Tak więc wielu ludzi zbłądziło, ponieważ nie znali tej różnicy, a oni zmarły.”

Maryja powiedziała do niego: „Panie, skąd to wiemy?”

Doskonały Zbawiciel powiedział: „Przyjdźcie od rzeczy niewidzialnych do końca tych, co są widoczne, a sama emanacja Myśli pokaże wam, jak wiara w te rzeczy, które nie są widoczne, znalazła się w tych, które są widoczne, te które należą do Nieznanego Ojca. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha!

„Pan Wszechświata nie jest nazywany„ Ojcem ”, ale„ Dziadkiem ”, początkiem tych, którzy się pojawią, ale on (Pan) jest niekończącym się Dziadkiem. Widząc siebie w lustrze, wyglądał jak on, ale jego podobieństwo pojawiło się jako Boski Ojciec i Konfrontujący się nad Konfrontowanymi, Pierwszy Istotny Niezrodzony Ojciec. On jest rzeczywiście w równym wieku Światło, które jest przed nim, ale on nie jest mu równy pod względem mocy.

„A potem ujawniono całą masę konfrontowanych, samozwańczych, równych wiekiem i potęgą, będących w chwale (i) bez liczby, których rasa nazywa się„ Pokoleniem nad którym nie ma królestwa ”od tego, w którym wy sami wyłoniliście się od tych ludzi, a cały ten tłum, nad którym nie ma królestwa, nazywany jest „Synami Nieznanego Ojca, Boga, Zbawiciela, Syna Bożego”, którego podobieństwo jest do was. Teraz jest niepoznawalny, który jest pełny o niezniszczalnej chwale i niewysłowionej radości. Wszyscy spoczywają w Nim, ciesząc się niewysłowioną radością w Jego niezmiennej chwale i niezmierzonej radości; nigdy przedtem nie było to słyszane ani znane wśród wszystkich eonów i ich światów ”.

Mateusz powiedział do niego: „Panie, Zbawicielu, jak objawił się Człowiek?”

Doskonały Zbawiciel powiedział: „Chcę, abyście wiedzieli, że ten, który pojawił się przed wszechświatem w nieskończoności, samorosły, samokonstruowany Ojciec, pełen lśniącego światła i niewysłowiony, na początku, kiedy postanowił, że jego podobieństwo stanie się wielka moc, natychmiast zasada (lub początek) tego Światła pojawiła się jako Nieśmiertelny Androgyniczny Człowiek, aby poprzez Nieśmiertelnego Androgynicznego Człowieka mogli osiągnąć swoje zbawienie i obudzić się z zapomnienia przez wysłanego tłumacza, który jest z tobą aż do końca ubóstwo rabusiów.

„A jego małżonką jest Wielka Sophia, która od samego początku została w nim przeznaczona do zjednoczenia przez Ojca z samego siebie, od Nieśmiertelnego Człowieka, który pojawił się jako Pierwszy, i boskości i królestwa, dla Ojca, który nazywa się„ Człowiek, Jaźń- Ojcze ”, objawił to i stworzył wielkiego eonu, który nazywa się„ Ogdoad ”, dla własnego majestatu.

„Otrzymał wielki autorytet i rządził stworzeniem ubóstwa. Stworzył bogów i anioły, archaniołowie, miriady bez numeru dla orszaku, od tego Światła i trojga Ducha, którym jest Sophia, jego małżonka. Bo z tego Bóg stworzył boskość i królestwo. Dlatego nazwano go „Bogiem bogów” i „Królem królów”.

„Pierwszy człowiek ma swój niepowtarzalny umysł, wewnątrz i myśli – tak jak on jest (myśl) – (i) rozważając, odzwierciedlając, racjonalność, moc. Wszystkie istniejące atrybuty są doskonałe i nieśmiertelne. W odniesieniu do nieprzemijalności są one rzeczywiście są równe (ale) w odniesieniu do władzy, są one różne, jak różnica między ojcem i synem <i synem> i myślą, a myślą i resztą. Jak już powiedziałem, wśród rzeczy, które zostały stworzone, monada jest pierwsza.

„I po wszystkim wszystko, co zostało objawione, wyłoniło się z jego mocy. A z tego, co zostało stworzone, pojawiło się wszystko, co zostało ukształtowane; z tego, co zostało ukształtowane, pojawiło się to, co powstało; z tego, co powstało, co zostało nazwane. Stąd różnica między niezbadane od początku do końca. ”

Potem Bartłomiej powiedział do niego: „Jak (to tak) został wyznaczony w Ewangelii „Człowiek” i „Syn Człowieczy”? Z którym z nich jest zatem związany ten Syn? ”

Święty powiedział do niego: „Chcę, abyś wiedział, że Pierwszy Człowiek nazywa się„ Spłodzić, Samozrozumiały Umysł ”. Zastanawiał się z Wielką Sophią, swoją małżonką, i objawił swojego pierworodnego, androgynicznego syna. Jego męskie imię to nazwany „Pierworodnym Synem Bożym”, jego żeńskie imię, „Pierworodna Sophia, Matka Wszechświata”. Niektórzy nazywają ją „Miłością”. Teraz Pierworodny nazywa się „Chrystus”. Ponieważ ma on autorytet od swojego ojca, stworzył rzesze aniołów bez liczby, aby uciekać od Ducha i Światła ”.

Jego uczniowie powiedzieli mu: „Panie, objaw nam to, co nazywa się„ Człowiekiem ”, abyśmy i my mogli dokładnie poznać Jego chwałę”.

Doskonały Zbawiciel powiedział: „Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Pierwszy Ojciec spłodzony nazywa się„ Adamem, Okiem Światła ”, ponieważ przybył z świecącego Światła i jego świętych aniołów, którzy są niewysłowioni (i) bezcieniowi, zawsze radujcie się radością z ich refleksji, którą otrzymali od Ojca. Całe Królestwo Syna Człowieczego, zwanego „Synem Bożym”, jest pełne niewypowiedzianej i bezcielesnej radości i niezmiennego radości (radości) z jego niezniszczalności chwała, która nigdy nie była słyszana do tej pory, ani nie została objawiona w nadchodzących później eonach i ich światach. Pochodzę z Samozrodzonego i Pierwszego Nieskończonego Światła, abym mógł wam wszystko objawić. ”

Znów jego uczniowie powiedzieli: „Powiedz nam wyraźnie, jak zstąpili z niewidzialności, z nieśmiertelnego na świat, który umiera?”

Doskonały Zbawiciel powiedział: „Syn Człowieczy zgodził się z Sophią, swoją małżonką, i objawił wielkie androgyniczne światło. Jego męskie imię to„ Zbawiciel, spłodzony ze wszystkich rzeczy ”. Jego żeńskie imię to„ All-Begettress Sophia ”. Niektóre nazywaj ją „Pistis”.

„Wszyscy, którzy przychodzą na świat, jak kropla Światła, są przez niego posłani do świata Wszechmogącego, aby go strzegli. A więź jego zapomnienia związała go wolą Sophii, że sprawa może być przez to do całego świata w biedzie, w odniesieniu do jego (Wszechmogącego) arogancji i ślepoty oraz niewiedzy, że został nazwany. Ale przyszedłem z miejsc powyżej z woli wielkiego Światła (I), który uciekł z tej więzi; Odciąłem pracę rabusiom; Obudziłem tę kroplę, która została wysłana przez Sophię, aby mogła przynieść wiele owoców przeze mnie, być doskonała i już nie być wadliwa, ale byćprzeze mnie, Wielki Zbawiciel, aby Jego chwała została objawiona, aby Sophia mogła być usprawiedliwiona także w związku z tą wadą, aby jej synowie nie stali się ponownie wadliwi, ale mogli osiągnąć honor i chwałę i pójść do Ojca i poznać słowa męskiego Światła. I zostałeś posłany przez Syna, który został posłany, abyś mógł otrzymać Światło i usunąć się z zapomnienia władz, i że nie może się ponownie pojawić z twojego powodu, a mianowicie z nieczystych otarć ze strachu ogień, który wyszedł z ich cielesnej części. Zapanuj nad ich złymi zamiarami. ”

Wtedy Tomasz rzekł do niego: „Panie, Zbawicielu, ile jest eonów tych, którzy przekraczają niebiosa?”

Doskonały Zbawiciel powiedział: „Wielbię cię (pl.), Ponieważ pytasz o wielkie eony, ponieważ twoje korzenie są w nieskończoności. Teraz, gdy ci, których omówiłem wcześniej, zostali ujawnieni, zapewnił …

„Teraz, gdy ujawnili się ci, o których mówiłem wcześniej, Ojciec samoodrodzący bardzo szybko stworzył dwanaście eonów, by oddać dwanaście aniołom. Wszystko to jest doskonałe i dobre. W ten sposób pojawiła się wada kobiety”.

I rzekł do niego: „Ile jest eonów nieśmiertelnych, poczynając od nieskończoności?”

Doskonały Zbawiciel powiedział: „Każdy, kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Pierwszym eonem jest Syn Człowieczy, który nazywa się„ Pierworodnym Spłodzeniem ”, który nazywa się„ Zbawiciel ”, który się pojawił. Drugi eon (jest ) człowieka, który nazywa się „Adamem, Okiem Światła”. To, co je obejmuje, to eon, nad którym nie ma królestwa (eon) Wiecznego Nieskończonego Boga, zrodzony z siebie eon eonów, które są w nim (eon) nieśmiertelnych, których opisałem wcześniej (eon) nad Siódmym, którzy pojawili się od Sophii, która jest pierwszym eonem.

„Teraz Nieśmiertelny człowiek objawił eony, moce i królestwa i dał władzę wszystkim, którzy się w nim pojawiają, aby mogli realizować swoje pragnienia aż do ostatnich rzeczy, które są ponad chaosem. Ci bowiem zgodzili się ze sobą i ujawnili każdą wspaniałość, nawet od ducha , liczne światła, które są chwalebne i bez numeru. Zostały one powołane na początku, to znaczy, pierwszy eon i i . Pierwszyzwany „Jednością i odpoczynkiem”. Każdy ma swoją (własną) nazwę; dlaeon został nazwany „Zgromadzeniem” od wielkiego tłumu, który się pojawił: w jednym tłum się objawił. Teraz, ponieważ tłumy gromadzą się i dochodzą do jedności, nazywamy je „Zgromadzeniem Ósmej”. Wyglądało to tak samo androgynicznie, a jego imię było częściowo męskie i częściowo żeńskie. Samiec nazywa się „Zgromadzeniem”, a samica „Życiem”, aby można było wykazać, że od kobiety pochodzi życie dla wszystkich eonów. I każde imię otrzymano od samego początku.

„Ponieważ po jego zgodzie z jego myślą wkrótce pojawiły się moce, które nazwano„ bogami ”, a bogowie bogów z ich mądrości objawili bogów; z ich mądrości objawili się panowie; a panowie panów z ich myśli objawili panów; a panowie z ich mocy ujawnili archaniołów; archaniołowie z ich słów objawili anioły; z nich pojawiły się pozory o strukturze, formie i nazwie dla wszystkich eonów i ich światów.

„A wszyscy nieśmiertelni, których właśnie opisałem, mają autorytet Nieśmiertelnego Człowieka, który nazywa się„ Milczeniem ”, ponieważ poprzez odbijanie bez mowy całe jej majestat został dopracowany. Ponieważ bowiem niezniszczalność posiadała władzę, każdy stworzył wielkie królestwo w ósmej (i) także trony i świątynie (i) firmamenty dla własnych majestatów. Albowiem wszystko to przyszło z woli Matki Wszechświata ”.

Wtedy Święci Apostołowie powiedzieli mu: „Panie, Zbawicielu, opowiedz nam o tych, którzy są w eonach, ponieważ musimy o nie zapytać”.

Doskonały Zbawiciel powiedział: „Jeśli zapytacie o cokolwiek, powiem wam. Stworzyli zastępy aniołów, miriady bez liczb, dla orszaku i ich chwały. Stworzyli dziewicze duchy, niewysłowione i niezmienne światła. Nie mają bowiem chorób ani słabość, ale taka jest wola.

„W ten sposób eony zostały szybko ukończone w niebiosach i firmamentach w chwale Nieśmiertelnego Człowieka i Zofii, jego małżonki: obszaru, z którego każdy eon, świat i przyszli później przyjęli (swój) wzorzec tworzenia swoich podobieństw w niebiosa chaosu i ich światy, a wszystkie natury, poczynając od objawienia chaosu, znajdują się w Świetle, które świeci bez cienia i radości, której nie można opisać, i niewymownych radości. Zawsze zachwycają się niezmienną chwałą i niezmierzony odpoczynek, którego nie da się opisać wśród wszystkich eonów, które przyszły potem, i wszystkich ich mocy. Teraz wszystko, co wam właśnie powiedziałem, powiedziałem, że możecie świecić bardziej w Światłość niż te ”.

Maryja rzekła do niego: „Święty Panie, skąd przybyli twoi uczniowie i dokąd idą i (co) powinni tu czynić?”

Doskonały Zbawiciel powiedział do nich: „Chcę, abyście wiedzieli, że Sophia, Matka Wszechświata i małżonka, pragnęła, aby je powołali bez swojego mężczyzny (małżonka). Ale z woli Ojca Wszechświata , aby jego niewyobrażalna dobroć mogła zostać objawiona, stworzył zasłonę między nieśmiertelnymi i tymi, którzy przyszli później, aby następstwo mogło nastąpić … każdego eonu i chaosu – aby wada kobiety mogła i może się zdarzyć, że Błąd będzie z nią walczył. I stały się zasłoną ducha. Odeony powyżej emanacji Światła, jak już powiedziałem, kropla Światła i Ducha zstąpiła w chaos do niższych rejonów Wszechmogącego, aby od tej kropli mogły wyłonić się ich uformowane kształty, bo to jest wyrok na niego, Arch- Begetter, zwany „Yaldabaoth”. Ta kropla ujawniła ich formowane formy poprzez oddech, jako żywą duszę. Zwiędło i drzemało w ignorancji duszy. Kiedy zrobiło się gorąco z oddechu Wielkiego Światła Samca i zastanawiało się, (wtedy) imiona otrzymali wszyscy, którzy są w świecie chaosu, i wszystkie rzeczy, które są w nim przez ten Nieśmiertelny, kiedy tchnął w niego oddech. Ale kiedy stało się to z woli Matki Sophii – aby nieśmiertelny człowiek mógł złożyć tam ubrania, by osądzić złodziei -potem z zadowoleniem przyjął wdech tego oddechu; ale ponieważ był podobny do duszy, nie był w stanie przejąć tej mocy dla siebie, dopóki liczba chaosu nie będzie pełna (to znaczy), gdy czas określony przez wielkiego anioła się skończy.

„Teraz nauczyłem cię o Nieśmiertelnym Człowieku i uwolniłem od niego więzy złodziei. Przełamałem bramy bezlitosnych w ich obecności. Upokorzyłem ich złośliwe zamiary i wszyscy zostali zawstydzeni i powstali z ich ignorancja. Z tego powodu przyszedłem tutaj, aby mogli połączyć się z Duchem i Oddechem, i mogliby z dwojga stać się jednym, tak jak od samego początku, abyście przynieśli wiele owoców i poszli do Tego, Który Jest od samego początku, w niewysłowionej radości, chwale i czci Ojca Wszechświata.

„Kto zatem zna Ojca w czystej wiedzy, odejdzie do Ojca i spocznie w Ojcu Niezrodzonym. Ale ktokolwiek go zna wadliwie, odejdzie do wady i reszty Ósmej. Teraz każdy, kto zna Nieśmiertelnego Ducha Światła w ciszy, poprzez odzwierciedlając i wyrażając zgodę na prawdę, niech przyniesie mi znaki Niewidzialnego, a stanie się światłem w Duchu Ciszy. Kto zna Syna Człowieczego w wiedzy i miłości, niech przyniesie mi znak Syna Człowieczego, aby mógł odejść do mieszkań wraz z mieszkańcami ósmej.

„Oto objawiłem wam Imię Doskonałego, całą wolę Matki Świętych Aniołów, aby męski tłum mógł się tutaj wypełnić, aby pojawili się w eonach, nieskończonościach i tych, którzy przyszli bądźcie w niewykrywalnym bogactwie Wielkiego Niewidzialnego Ducha, aby wszyscy mogli wziąć z Jego dobroci, nawet bogactwo ich odpoczynku, które nie ma nad nim królestwa. od samego początku, z powodu arogancji Arcy-spłodziciela i jego aniołów, ponieważ mówią o sobie, że są bogami, a ja przyszedłem ich usunąć ze ślepoty, abym mógł powiedzieć wszystkim o Bogu, który jest ponad wszechświatem. Dlatego stąpajcie po ich grobach, poniżajcie ich złośliwe zamiary, przełamcie jarzmo i podnieście moje.Dałem wam władzę nad wszystkimi rzeczami, jako Synami Światła, abyście mogli deptać ich mocą nogami ”.

Oto słowa błogosławionego Zbawiciela, który zniknął z nich. Wtedy wszyscy uczniowie byli od tego dnia w wielkiej, niewysłowionej radości w duchu. I jego uczniowie zaczęli głosić Ewangelię Boga, wiecznego, niezniszczalnego Ducha. Amen.

To tłumaczenie zostało wykonane przez Douglasa M. Parrotta, fragment z The Nag Hammadi Library w języku angielskim pod redakcją Jamesa M. Robinsona i przepisany do publikacji online pierwotnie w Gnostic Society Library (gnosis.org).


The Sophia of Jesus Christ

Translated by Douglas M. Parrott

After he rose from the dead, his twelve disciples and seven women continued to be his followers, and went to Galilee onto the mountain called „Divination and Joy”. When they gathered together and were perplexed about the underlying reality of the universe and the plan, and the holy providence, and the power of the authorities, and about everything the Savior is doing with them in the secret of the holy plan, the Savior appeared – not in his previous form, but in the invisible spirit. And his likeness resembles a great angel of light. But his resemblance I must not describe. No mortal flesh could endure it, but only pure, perfect flesh, like that which he taught us about on the mountain called „Of the Olives” in Galilee.

And he said: „Peace be to you, My peace I give you!” And they all marveled and were afraid. The Savior laughed and said to them: „What are you thinking about? Are you perplexed? What are you searching for?”

Philip said: „For the underlying reality of the universe and the plan.”

The Savior said to them: „I want you to know that all men are born on earth from the foundation of the world until now, being dust, while they have inquired about God, who he is and what he is like, have not found him. Now the wisest among them have speculated from the ordering of the world and (its) movement. But their speculation has not reached the truth. For it is said that the ordering is directed in three ways, by all the philosophers, (and) hence they do not agree. For some of them say about the world that it is directed by itself. Others, that it is providence (that directs it). Others, that it is fate. But it is none of these. Again, of the three voices I have just mentioned, none is close to the truth, and (they are) from man. But I, who came from Infinite Light, I am here – for I know him (Light) – that I might speak to you about the precise nature of the truth. For whatever is from itself is a polluted life; it is self-made. Providence has no wisdom in it. And fate does not discern. But to you it is given to know; and whoever is worthy of knowledge will receive (it), whoever has not been begotten by the sowing of unclean rubbing but by First Who Was Sent, for he is an immortal in the midst of mortal men.”

Matthew said to him: „Lord, no one can find the truth except through you. Therefore teach us the truth.”

The Savior said: „He Who Is is ineffable. No principle knew him, no authority, no subjection, nor any creature from the foundation of the world until now, except he alone, and anyone to whom he wants to make revelation through him who is from First Light. From now on, I am the Great Savior. For he is immortal and eternal. Now he is eternal, having no birth; for everyone who has birth will perish. He is unbegotten, having no beginning; for everyone who has a beginning has an end. Since no one rules over him, he has no name; for whoever has a name is the creation of another.”

(BG 84, 13-17 adds: He is unnameable. He has no human form; for whoever has human form is the creation of another).

„And he has a semblance of his own – not like what you have seen and received, but a strange semblance that surpasses all things and is better than the universe. It looks to every side and sees itself from itself. Since it is infinite, he is ever incomprehensible. He is imperishable and has no likeness (to anything). He is unchanging good. He is faultless. He is eternal. He is blessed. While he is not known, he ever knows himself. He is immeasurable. He is untraceable. He is perfect, having no defect. He is imperishability blessed. He is called ‚Father of the Universe'”.

Philip said: „Lord, how, then, did he appear to the perfect ones?”

The perfect Savior said to him: „Before anything is visible of those that are visible, the majesty and the authority are in him, since he embraces the whole of the totalities, while nothing embraces him. For he is all mind. And he is thought and considering and reflecting and rationality and power. They all are equal powers. They are the sources of the totalities. And their whole race from first to last was in his foreknowledge, (that of) the infinite, unbegotten Father.”

Thomas said to him: „Lord, Savior, why did these come to be, and why were these revealed?”

The perfect Savior said: „I came from the Infinite that I might tell you all things. Spirit-Who-Is was the begetter, who had the power a begetter and a form-giver`s nature, that the great wealth that was hidden in him might be revealed. Because of his mercy and his love, he wished to bring forth fruit by himself, that he might not his goodness alone, but (that) other spirits of the Unwavering Generation might bring forth body and fruit, glory and honor, in imperishableness and his infinite grace, that his treasure might be revealed by Self-begotten God, the father of every imperishableness and those that came to be afterward. But they had not yet come to visibility. Now a great difference exists among the imperishables.”

He called out, saying: „Whoever has ears to hear about the infinities, let him hear!”; and „I have addressed those who are awake.” Still he continued and said: „Everything that came from the perishable will perish, since it came from the perishable. But whatever came from imperishableness does not perish but becomes imperishable. So, many men went astray because they had not known this difference and they died.”

Mary said to him: „Lord, then how will we know that?”

The perfect Savior said: „Come (you) from invisible things to the end of those that are visible, and the very emanation of Thought will reveal to you how faith in those things that are not visible was found in those that are visible, those that belong to Unbegotten Father. Whoever has ears to hear, let him hear!

„The Lord of the Universe is not called ‚Father’, but ‚Forefather’, the beginning of those that will appear, but he (the Lord) is the beginningless Forefather. Seeing himself within himself in a mirror, he appeared resembling himself, but his likeness appeared as Divine Self-Father, and Confronter over the Confronted ones, First Existent Unbegotten Father. He is indeed of equal age the Light that is before him, but he is not equal to him in power.

„And afterward was revealed a whole multitude of confronting, self-begotten ones, equal in age and power, being in glory (and) without number, whose race is called ‚The Generation over Whom There Is No Kingdom’ from the one in whom you yourselves have appeared from these men. And that whole multitude over which there is no kingdom is called ‚Sons of Unbegotten Father, God, Savior, Son of God,’ whose likeness is with you. Now he is the unknowable, who is full of ever-imperishable glory and ineffable joy. They all are at rest in him, ever rejoicing in ineffable joy in his unchanging glory and measureless jubilation; this was never heard or known among all the aeons and their worlds until now.”

Matthew said to him: „Lord, Savior, how was Man revealed?”

The perfect Savior said: „I want you to know that he who appeared before the universe in infinity, Self-grown, Self-constructed Father, being full of shining light and ineffable, in the beginning, when he decided to have his likeness become a great power, immediately the principle (or beginning) of that Light appeared as Immortal Androgynous Man, that through that Immortal Androgynous Man they might attain their salvation and awake from forgetfulness through the interpreter who was sent, who is with you until the end of the poverty of the robbers.

„And his consort is the Great Sophia, who from the first was destined in him for union by Self-begotten Father, from Immortal Man, who appeared as First and divinity and kingdom, for the Father, who is called ‚Man, Self-Father’, revealed this. And he created a great aeon, whose name is ‚Ogdoad’, for his own majesty.

„He was given great authority, and he ruled over the creation of poverty. He created gods and angels, archangels, myriads without number for retinue, from that Light and the tri-male Spirit, which is that of Sophia, his consort. For from this, God originated divinity and kingdom. Therefore he was called ‚God of gods’ and ‚King of kings’.

„First Man has his unique mind, within, and thought – just as he is it (thought) – (and) considering, reflecting, rationality, power. All the attributes that exist are perfect and immortal. In respect to imperishableness, they are indeed equal. (But) in respect to power, they are different, like the difference between father and son <, and son> and thought, and the thought and the remainder. As I said earlier, among the things that were created, the monad is first.

„And after everything, all that was revealed appeared from his power. And from what was created, all that was fashioned appeared; from what was fashioned appeared what was formed; from what was formed, what was named. Thus came the difference among the unbegotten ones from beginning to end.”

Then Bartholomew said to him: „How (is it that) was designated in the Gospel ‚Man’ and ‚Son of Man’? To which of them, then, is this Son related?”

The Holy One said to him: „I want you to know that First Man is called ‚Begetter, Self-perfected Mind’. He reflected with Great Sophia, his consort, and revealed his first-begotten, androgynous son. His male name is designated ‚First Begetter, Son of God’, his female name, ‚First Begettress Sophia, Mother of the Universe’. Some call her ‚Love’. Now First-begotten is called ‚Christ’. Since he has authority from his father, he created a multitude of angels without number for retinue from Spirit and Light.”

His disciples said to him: „Lord, reveal to us about the one called ‚Man’, that we also may know his glory exactly.”

The perfect Savior said: „Whoever has ears to hear, let him hear. First Begetter Father is called ‚Adam, Eye of Light,’ because he came from shining Light, and his holy angels, who are ineffable (and) shadowless, ever rejoice with joy in their reflecting, which they received from their Father. The whole Kingdom of Son of Man, who is called ‚Son of God,’ is full of ineffable and shadowless joy, and unchanging jubilation, (they) rejoicing over his imperishable glory, which has never been heard until now, nor has it been revealed in the aeons that came afterward, and their worlds. I came from Self-begotten and First Infinite Light, that I might reveal everything to you.”

Again, his disciples said: „Tell us clearly how they came down from the invisibilities, from the immortal to the world that dies?”

The perfect Savior said: „Son of Man consented with Sophia, his consort, and revealed a great androgynous light. His male name is designated ‚Savior, Begetter of All Things’. His female name is designated ‚All-Begettress Sophia’. Some call her ‚Pistis’.

„All who come into the world, like a drop from the Light, are sent by him to the world of Almighty, that they might be guarded by him. And the bond of his forgetfulness bound him by the will of Sophia, that the matter might be through it to the whole world in poverty, concerning his (Almighty’s) arrogance and blindness and the ignorance that he was named. But I came from the places above by the will of the great Light, (I) who escaped from that bond; I have cut off the work of the robbers; I have awakened that drop that was sent from Sophia, that it might bear much fruit through me, and be perfected and not again be defective, but be through me, the Great Savior, that his glory might be revealed, so that Sophia might also be justified in regard to that defect, that her sons might not again become defective but might attain honor and glory and go up to their Father, and know the words of the masculine Light. And you were sent by the Son, who was sent that you might receive Light, and remove yourselves from the forgetfulness of the authorities, and that it might not again come to appearance because of you, namely, the unclean rubbing that is from the fearful fire that came from their fleshly part. Tread upon their malicious intent.”

Then Thomas said to him: „Lord, Savior, how many are the aeons of those who surpass the heavens?”

The perfect Savior said: „I praise you (pl.) because you ask about the great aeons, for your roots are in the infinities. Now when those whom I have discussed earlier were revealed, he provided ….

„Now when those whom I have discussed earlier were revealed, Self-begetter Father very soon created twelve aeons for retinue for the twelve angels. All these are perfect and good. Thus the defect in the female appeared.”

And said to him: „How many are the aeons of the immortals, starting from the infinities?”

The perfect Savior said: „Whoever has ears to hear, let him hear. The first aeon is that of Son of Man, who is called ‚First Begetter’, who is called ‚Savior’, who has appeared. The second aeon (is) that of Man, who is called ‚Adam, Eye of Light’. That which embraces these is the aeon over which there is no kingdom, (the aeon) of the Eternal Infinite God, the Self-begotten aeon of the aeons that are in it, (the aeon) of the immortals, whom I described earlier, (the aeon) above the Seventh, that appeared from Sophia, which is the first aeon.

„Now Immortal Man revealed aeons and powers and kingdoms, and gave authority to all who appear in him, that they might exercise their desires until the last things that are above chaos. For these consented with each other and revealed every magnificence, even from spirit, multitudinous lights that are glorious and without number. These were called in the beginning, that is, the first aeon and and . The first called ‚Unity and Rest’. Each one has its (own) name; for the aeon was designated ‚Assembly’ from the great multitude that appeared: in one, a multitude revealed themselves. Now because the multitudes gather and come to a unity we call them ‚Assembly of the Eighth.’It appeared as androgynous and was name partly as male and partly as female. The male is called ‚Assembly’, while the female is called ‚Life’, that it might be shown that from a female came the life for all the aeons. And every name was received, starting from the beginning.

„For from his concurrence with his thought, the powers very soon appeared who were called ‚gods’; and the gods of the gods from their wisdom revealed gods; from their wisdom revealed lords; and the lords of the lords from their thinkings revealed lords; and the lords from their power revealed archangels; the archangels from their words revealed angels; from them, semblances appeared, with structure and form and name for all the aeons and their worlds.

„And the immortals, whom I have just described, all have authority from Immortal Man, who is called ‚Silence’, because by reflecting without speech all her own majesty was perfected. For since the imperishabilities had the authority, each created a great kingdom in the Eighth, (and) also thrones and temples (and) firmaments for their own majesties. For these all came by the will of the Mother of the Universe.”

Then the Holy Apostles said to him: „Lord, Savior, tell us about those who are in the aeons, since it is necessary for us to ask about them.”

The perfect Savior said: „If you ask about anything, I will tell you. They created hosts of angels, myriads without number, for retinue and their glory. They created virgin spirits, the ineffable and unchangeable lights. For they have no sickness nor weakness, but it is will.

„Thus the aeons were completed quickly in the heavens and the firmaments in the glory of Immortal Man and Sophia, his consort: the area from which every aeon and the world and those that came afterward took (their) pattern for their creation of likenesses in the heavens of chaos and their worlds. And all natures, starting from the revelation of chaos, are in the Light that shines without shadow, and joy that cannot be described, and unutterable jubilation. They ever delight themselves on account of their unchanging glory and the immeasurable rest, which cannot be described among all the aeons that came to be afterward, and all their powers. Now all that I have just said to you, I said that you might shine in Light more than these.”

Mary said to him: „Holy Lord, where did your disciples come from, and where are they going, and (what) should they do here?”

The Perfect Savior said to them: „I want you to know that Sophia, the Mother of the Universe and the consort, desired by herself to bring these to existence without her male (consort). But by the will of the Father of the Universe, that his unimaginable goodness might be revealed, he created that curtain between the immortals and those that came afterward, that the consequence might follow … every aeon and chaos – that the defect of the female might , and it might come about that Error would contend with her. And these became the curtain of spirit. From aeons above the emanations of Light, as I have said already, a drop from Light and Spirit came down to the lower regions of Almighty in chaos, that their molded forms might appear from that drop, for it is a judgment on him, Arch-Begetter, who is called ‚Yaldabaoth’. That drop revealed their molded forms through the breath, as a living soul. It was withered and it slumbered in the ignorance of the soul. When it became hot from the breath of the Great Light of the Male, and it took thought, (then) names were received by all who are in the world of chaos, and all things that are in it through that Immortal One, when the breath blew into him. But when this came about by the will of Mother Sophia – so that Immortal Man might piece together the garments there for a judgment on the robbers – then welcomed the blowing of that breath; but since he was soul-like, he was not able to take that power for himself until the number of chaos should be complete, (that is,) when the time determined by the great angel is complete.

„Now I have taught you about Immortal Man and have loosed the bonds of the robbers from him. I have broken the gates of the pitiless ones in their presence. I have humiliated their malicious intent, and they all have been shamed and have risen from their ignorance. Because of this, then, I came here, that they might be joined with that Spirit and Breath, and might from two become one, just as from the first, that you might yield much fruit and go up to Him Who Is from the Beginning, in ineffable joy and glory and honor and grace of the Father of the Universe.

„Whoever, then, knows the Father in pure knowledge will depart to the Father and repose in Unbegotten Father. But whoever knows him defectively will depart to the defect and the rest of the Eighth. Now whoever knows Immortal Spirit of Light in silence, through reflecting and consent in the truth, let him bring me signs of the Invisible One, and he will become a light in the Spirit of Silence. Whoever knows Son of Man in knowledge and love, let him bring me a sign of Son of Man, that he might depart to the dwelling-places with those in the Eighth.

„Behold, I have revealed to you the name of the Perfect One, the whole will of the Mother of the Holy Angels, that the masculine multitude may be completed here, that there might appear in the aeons, the infinities and those that came to be in the untraceable wealth of the Great Invisible Spirit, that they all might take from his goodness, even the wealth of their rest that has no kingdom over it. I came from First Who Was Sent, that I might reveal to you Him Who Is from the Beginning, because of the arrogance of Arch-Begetter and his angels, since they say about themselves that they are gods. And I came to remove them from their blindness, that I might tell everyone about the God who is above the universe. Therefore, tread upon their graves, humiliate their malicious intent, and break their yoke and arouse my own. I have given you authority over all things as Sons of Light, that you might tread upon their power with your feet.”

These are the things the blessed Savior said, and he disappeared from them. Then all the disciples were in great, ineffable joy in the spirit from that day on. And his disciples began to preach the Gospel of God, the eternal, imperishable Spirit. Amen.

This translation was made by Douglas M. Parrott, excerpted from The Nag Hammadi Library in English edited by James M. Robinson, and transcribed for online publication originally at the Gnostic Society Library (gnosis.org).

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.