Wpis Nr. 93 Noahicka Egzekucja Na Siedem Sposobów

 

 

Na początek:

Siedem Praw Noego (hebr. שבע מצוות בני נח, Szewa micwot Bnei Noach), Prawa NoegoPrawa Noachidów – zapis siedmiu nakazów moralnych, które – według biblii hebrajskiej, Tanachu – były dane Noemu przez Boga[1], jako wiążący całą ludzkość zestaw praw. Według judaizmu każdy nie-żyd, który żyje według tych praw, uznany jest za sprawiedliwego obcego[2] i tylko tą drogą może wziąć udział w przyszłym świecie. Osoby żyjące według powyższych zasad zwykły nazywać się Bnei Noach (Dzieci NoegoPotomkowie Noegohebr. בני נח) lub Noachidzi.

Prawa Noego poprzedzone były sześcioma Prawami Adama (uboższymi o przykazanie zabraniające okrucieństwa wobec zwierząt), które Bóg dał Adamowi w Raju[3]. Później, na górze Synaj, siedem Praw Noego zostało zastąpionych przez Dziesięć Przykazań i całą Torę. Wedle religii żydowskiej 613 micwot (l.poj. micwa – przykazanie) zawartych w Torze pisanej, wraz z komentarzami Tory ustnej, wiążą tylko wyznawców judaizmu, jako że miały zostać nałożone na potomków tych, którzy sami zgodzili się je przyjąć. Tora zabrania nie-żydom – których wciąż obowiązują Prawa Noego – stosowania się do niektórych żydowskich micwot (przykazań).

Niektóre organizacje żydowskie, jak np. Chabad, pomagają w organizacji aktywności Bnei Noach, ale sami Noachidzi rzadziej niż inne grupy religijne tworzą sformalizowane wspólnoty i dlatego ich liczba jest słabo znana. W dużej mierze Noachidzi działają w Stanach Zjednoczonych[4] oraz krajach Ameryki Południowej i Europy.

Siedem Praw[edytuj | edytuj kod]

Siedem praw wynika ze słów Tory i komentarza Talmudu[5]:

 1. Bałwochwalstwo – Nie będziesz oddawać czci przedmiotom wyobrażającym bóstwa (idolom)
 2. Zabójstwo – Nie będziesz mordować
 3. Kradzież – Nie będziesz kraść ani rabować
 4. Rozwiązłość – Nie będziesz cudzołożyć ani żyć rozwiąźle
 5. Bluźnierstwo – Nie będziesz bluźnić imieniu Boga
 6. Okrucieństwo wobec zwierząt – Nie będziesz spożywać mięsa wyciętego z żywego zwierzęcia
 7. Sprawiedliwość – Zorganizujesz system sądownictwa, by orzekać, wymierzać sprawiedliwość i dbać o przestrzeganie powyższych przykazań

Kategorie Siedmiu Praw[edytuj | edytuj kod]

Prawa Noachidów składają się z siedmiu fundamentalnych przykazań, które zwykło się postrzegać jako siedem kategorii zawierających inne prawa szczegółowe.

Różne źródła rabiniczne mają odrębne podejście do sposobu podziału na owe kategorie. Na przykład: Majmonides zwraca uwagę[6] na dodatkowe przykazanie zabraniające krzyżowania różnych gatunków zwierząt i drzew. Komentator jego dzieł, Radbaz, wyraził zdziwienie, że Majmonides nie wspomniał kastracji i czarnoksięstwa, które wymienia Talmud[7].

Rabin Gaon Saadia ben Josef dodał w X wieku nakaz zapłaty dziesięciny i przestrzegania prawa lewiratu. Wiek później Gaon Nissim stwierdził, że ludzie powinni „słuchać Głosu Boga”, „poznawać Boga” i „służyć Mu” oraz że wszystkie pobożne czyny poparte ludzkim rozumem są wiążące tak dla żydów, jak i nie-żydów. W XIV wieku rabin Nissim ben Reuven z Girony dodał nakaz dobroczynności.

XVI wieku rabin Menahem Azaria z Fano w swoim dziele Asara Maamarot wylicza trzydzieści przykazań, gdzie 23 jest rozwinięciem oryginalnych siedmiu. W komentarzu do dzieła sugeruje się, że dodatkowe przykazania nie są związane z Siedmioma Prawami, nie wynikają z Pisma, lecz są częścią ustnej tradycji. Liczba 30 przykazań ma wynikać ze słów talmudycznej księgi Ulla[8], choć wymienia się tam tylko 3 dodatkowe prawa: zakaz homoseksualizmu i kanibalizmu oraz polecenie szanowania Tory.

Wielki komentator Tory, Raszi, odnotował, że nie wie jak odnieść się do pozostałych przykazań. Jednak przyjmuje się, że liczbę trzydziestu nakazów można wynieść ze słów Ulli.

Choć w X wieku Gaon Szmuel ben Hofni z Sury przedstawił usystematyzowany spis trzydziestu Praw Noachidów wynikających z Ulli, to jego dzieło sprawia problemy. Zawarł bowiem zakazy samobójstwa i krzywoprzysięstwa oraz nakazy modlitwyofiary i szacunku dla rodziców.

Według Gaona Szmuela trzydzieści[9] praw i wynikających zeń przykazań przedstawia się następująco:

Bałwochwalstwo[edytuj | edytuj kod]

Wykładnia rabiniczna: Esencją siedmiu praw jest zakaz bałwochwalstwa, idolatrii. Człowiek neguje sens istnienia religii w świecie oddając cześć bóstwu (bożkowi) zamiast stwórcy. Ludzkości nie wolno służyć lub oddawać boskiej czci żadnej istocie lub rzeczy – innemu człowiekowi, aniołowi, zwierzęciu, roślinie, gwieździe czy żywiołowi.

Bluźnierstwo[edytuj | edytuj kod]

Wykładnia rabiniczna: Bluźnierstwo to przeklinanie stwórcy lub jego dzieł za pomocą jego imienia. Nadużywanie boskiego imienia jest objawem niepełnej wiary w Boga lub w jego jedność, która może objawiać się w fałszywym twierdzeniu, że są dwie równe moce i dwa światy – boski i szatański – i nie może być akceptowalne, ponieważ neguje fakt, że Bóg jest panem całego stworzenia.

Zabójstwo[edytuj | edytuj kod]

Wykładnia rabiniczna: Ludziom nie wolno zabijać innych ludzi. Nawet, gdy osobie każe się zabić, strasząc zabiciem jej (lub drogiej jej osoby), nie wolno jej przelewać krwi. Gdy ktoś czyha na życie innej osoby, ta może się bronić, ale musi wystrzegać się jakichkolwiek czynów prowadzących do zabójstwa. Eutanazja i samobójstwo są uznawane za zabójstwoKara główna, jako pochodząca z nakazu boskiego, jest jedynym sposobem pozbawienia życia (ale tylko sprawiedliwie orzeczona).

Kradzież[edytuj | edytuj kod]

Wykładnia rabiniczna: Ludziom nie wolno kraść niczego, co należy do innej osoby. Dotyczy to bytów materialnych (cudza własnośćpieniądze) jak i niematerialnych, np.: przez zgwałcenie[14] lub nawet uwiedzenie kobiety, pozbawia się ją jej godności; przez oszukiwanie pracodawcy, pozbawia się go zysku; przez porwanie człowieka, pozbawia się go wolności.

Rozwiązłość[edytuj | edytuj kod]

Wykładnia rabiniczna: Nieodpowiednie zachowania seksualne są zabronione. Bóg dał ludzkości bardzo jasne przykazania dotyczące odpowiednich zachowań oraz związków seksualnych i nigdy nie zezwolił żadnej istocie na łamanie tych praw ze względu na „naturę” tej istoty. Człowiek powinien zawsze postępować wedle woli boskiej i powstrzymywać się od zakazanych czynności.

Okrucieństwo wobec zwierząt[edytuj | edytuj kod]

 • Zakaz spożywania mięsa[16] wyciętego z żywego zwierzęcia[15]
 • Zakaz jedzenia i picia krwi
 • Zakaz jedzenia padliny
Wykładnia rabiniczna: Zakaz[17] dotyczy natury duchowej człowieka, a nie kwestii zdrowotnych czy higienicznych. Jedzenie mięsa wyciętego z żywego zwierzęcia (w każdej postaci) jest źródłem okrucieństwa i wskazuje na brutalny egoizm jedzącego. Spożywanie krwi – pod jakąkolwiek postacią – jest zabronione, ponieważ niesie ona życie[1].

Sprawiedliwość[edytuj | edytuj kod]

Wykładnia rabiniczna: Ludzie powinni ustanowić instytucję sądów wspierających wypełnianie Siedmiu Praw Noego[19]. Nazywanie praw noachidzkich „prawem” jest bezcelowe, jeśli nie ma instancji egzekwującej ich wykonanie, gdy zachodzi taka potrzeba.

 

http://www.zbawienie.com/prawa-noachickie-dla-pogan.htm

Co to oznacza ?

Wszyscy Chrześcijanie, Muzułmanie, Homoseksualiści a nawet Ateiści pójdą pod topór!

 

A czymże innym jest Judaizm jak nie inną formą Bluźnierstwa, Czarnoksięstwa, Spirytyzmu i Sodomizacji opartej na Talmudach, Misznie, Kabale oraz na skażonych tekstach Biblijnych.

Nawet nazwa Judaizm oraz nazwa Hebrajski jest niepoprawna gdyż Judaizm ma niewiele spólnego z Judejczykami oraz Żydzi z Izraelitami.

Cały trik z Prawami Noahickimi jest kolejną diabelską podróbką, za nas będzie walczył sam Kreator On osądzi sprawiedliwych i niegodziwych, na podstawie naszych czynów oraz stopnia świadomości a nie naszej wiary czy własnego widzimisię. Chasydzi oraz wyznawcy radykalnego Judaizmu chcą wcielić się w Boga i zamiast Stwórcy dokonywać wyroku na biednych otumanionych przez propagandę ludziach.

Nawet aktywiści LGBT tak popierani przez media według tych praw pójdą pod topór ramię w ramię z zacofanym ciemnogrodem oraz Islamskimi byczkami.

Wszelkie przejawy Chrześcijaństwa, Muzułmanizmu, Ateizmu i Gejostwa będą uznane za bałwochałswo = śmierć

Obawiam się celem tego wszystkiego jest dalsza realizacja planu trzeciej wojny światowej czyli zniszczenie wszystkich (diabelskich) religii przy jednoczesnym zrzuceniu winy na kozły ofiarne oraz na samego Stwórcę.

 

 

10 comments

 1. Niestety muszę dziś postraszyć w typowo Chrześcijańskim stylu, ale nie do końca

  Ponownie do mnie dotarło jak niebezpiecznym człowiekiem jest ten clown z pachołkiem drogowym na głowie, widziałem mema jak leją z niego pokazywany jako czołowy antyszczepionkowiec, no to jest robota mistrzowska tego człowieka. Przez jego złodziejstwo, ”teczki”, chamstwo i o w ogóle sekciarski obłudny charakter kapusia LWP cierpią na tym wszystkie tematy w tym dzieci. Ostatnio znowu ten mitoman atakował pana Bednarza oraz temat handlu dziećmi za granicę (Niemczenie, o tym w mediach sporo się mówi zabierają Niemcy i Szwedzi dzieci rodzicom aby je zniemczać) czy też dla pedofilów albo na organy.
  Szczepienia, jen jełop krzyczy że szczepienia są same w sobie złe, repti i tak dalej. My dobrze wiemy że to nadmiar szkodliwych pierwiastków oraz szkodliwa częstotliwość fal elektomagnetycznych (5G, telefon przy jajach i głowie) powoduje raka.
  Straszne zło spowodował ten parch, tyle złego wyrządził ten parch wiem nie powinien wspominać o tym parchu, udzielanie uwagi atencjuszowi daje mu amunicje.

  Stonoga jednak będzie siedział cicho, złamały aż ryczał do kamery dla mnie to miało wydźwięk ”zostawcie mnie, już mnie nie bijcie, I Surrender”
  Sam święty nie jest, robił nie takie przekręty a poszedł siedzieć za lexusa, ten który ma haka na wszystkich
  Pewnie teraz dostał jakieś zlecenia aby kogoś zniszczyć… tylko kogo ?
  Jedynie u kogo może zdobyć głosy to młodzież
  No pewnie że Stonug miał/ma plecy służb od których dostawał kwity na wszystkich za same bluzgi by się nie wypłacił a poszedł za lexusa….
  Jak od dawna mawiałem, cwaniak który się przeliczył i tym razem służby nie pomogły a jak wyłudzać pieniądze to umie, pewnie że był prześladowany ale kto mu kazał wchodzić w układy z mendami i zadłużać spółki.
  Teraz na to patrzę zarówno Stonoga jak i Sumliński to są dobre dziady, jeden od WSI a drugi od żydów-PiS nie wiem jak można być tak głupim aby uważać PiS za patriotów….
  Tylko te pieniądze i kreowanie się na zbawcę narodu

  Nie oglądałem i nie zamierzam, dziwna sprawa tyle mamy straszaków ale informacji pozytywnych niewiele…..

  Konderacja sama sobie strzela w łeb promując Korwinów i Braunów, czemu nie promują swoich kandydatów tylko ich publicznie linczują na kogo mają głosować ?
  Korwin to wiadomo ma swoje metody zbijania poparcia a o Braunie ostatnio nadawałem jaki cyrk urządzał niehonorowy z tymi wyborami no i wielbi boga w hostii…
  Niedawno się z tego naśmiewałem na informacje o przekrętach Watykanu zareagują śmiechem o błędach religijnych chlusną brudną wodą ale sami wierzą w żydomasonerię którą kościół niby zwalcza.
  Czy celowo to robią dają nadzieje ruchu wolnościowego a później ten balon przekłuwają ?

  Uuu
  #Gat #Gumanoidy #Podlecki #Brain Exploded #Będzie oglądane

  Marek Lvl mistrz, ma swoje odpały ale szczery
  Nawet Marek leje z Sanjayi, moje szare komórki tego nie wytrzymują. Moim zdaniem takie Sandżajaki to są świadome tego co robią, oczerniają i wykorzystują ludzi wyciskają jak cytryny i ośmieszają celowo.. Marek ma potrzebę mówić to co mu siedzi w głowie.
  Dlatego wspominanie o ”wariatach”, dyskusja z nimi jest najgorszym rozwiązaniem, oni nie chcą rozmawiać chcą być popularni.

  Polubienie

  • Wielka Lehia ponownie, wydaje mi się że obie strony są przeładowane pajacami, idiotami, agenciorami i tak dalej.
   Łatwo wiele wielkolechickich przekłamań czy też bzdur obalić, amunicja dostarczona przez fachowców z Watykanu czy z Tel Awiwu np. Filistyni czyli Mesraimici + Nefilimowie to Słowianie (sic)!

   Ale turbokatole wcale nie są lepsi, jak się tak zastanowić to argumenty katolika-zombie nie mają sensu.
   Jaki cel mają ubeki żeby wymyślać Lechię, grzebać w kronikach i tak dalej. Jeszcze są nazywani ruskimi szpiegami, wychodzi na to że Ruscy są bardziej zainteresowani przeszłością od nich, ja rozumiem że obniżono poziom edukacji żeby za 20 lat niedouczony gamoń wyzywał innych do wariatów….
   Nie jestem rusofilem ani rusofobem, po prostu bliżej nam do Słowian niż do zachodu, USA-Anglia-Watykan więcej zabierają niż dają
   Ale wiem co ich tak najbardziej boli – ”wspólny wróg ideologicznych czyli kościół katolicki”
   Owszem są fanatycy atakujący KRK w taki sposób że bardziej pomagają, ale są także ludzie który na czysto posługują się dowodami historycznymi jak to Watykan eliminował konkurencję oraz tych którzy wyjaśniali ich manipulacje, fałszywe dogmaty (kult Magma Mater, zbawenie z łaski) i tak dalej
   Ci ludzie, uczciwi wyjaśniacy byli zawsze największym zagrożeniem dlatego wystawia się na pierwszy ogień albo chorych jak Petlewicz, którego ktoś z ekipy Brauna najwyraźniej podpuszcza aby zakopał temat Słowian oraz Kondeferację.
   Owszem są agenci wśród Słowian, gadają bzdury ale oni robią przy tym dużą szkodę odrzucają 100% wypowiedzi nie dając ani rozwiązań ani możliwości wyboru.
   Tak jak w ohydny sposób zlinczowano Czerniaka, mialy być wielkie dowody a tak na czysto trzeba się domyślać że ma ciąg na pieniądze i do polityki a skoro został ”zdemaskowany” to wszystko co mówił ci ludzie chcą w Sandziadowski sposób obalić – to jest wariat, agent nie słuchajcie go!!!!

   Owszem KRK kształtował kulturę, Lehicki satanizm także chodzi jednak o prawdę jak było jak jest i jak będzie

   Katolik-zombie jak mawiałem po wyborach zostanie powieszony z Michalkiewiczem (swoją drogą nie rozumiem dlaczego ktoś jeszcze tyka tego człowieka, kiedyś poruszałem ten temat facet przyjemnie mówi umie się sprzedać ale wyrządzą może wyrządzić komuś krzywdę gdy kreuje się na ombibusa jeszcze czekać aż się będą ludzie pytać jakie brać leki i na kogo głosować) za jądra na latarnię.

   Sama krytyka to zwyczajne trucie, tak samo atakowanie całości czyjegoś przekazu, typowa agenturalna robota.
   I Te szczucie na Chasydzką Rosję, przecież Ruscy to Słowianie zdominowani przez tę samą siłę,
   Wszystkie te ekipy strzelają do jednej bramki, to nie ważne Rosja czy USA, lewaki czy prawaki

   Rozumiem ludzi oszukanych, gorzej z tymi którzy wiedzą że kłamią i na tym zarabiają
   Jest współny mianownik między naganiaczmi Watykanu – atak na Rosję, promowanie Amerykanizmu, szczucie ogólnie na żydów i masonów, wybielanie brudów KRK.
   No jak gościu twierdzi że Kościól walczy z masonami, albo niedouczony albo ktoś mu za to płaci by produkował te brednie. Dobrze wiadomo że te wszystkie grupy to czarne owce do brudnej roboty.

   Turbokatole, cóż mają krew na rękach walcząc przeciwko Bogu, oby tylko nieświadomie promowali bałwochwalstwo wśród Słowian ci drudzy także.
   Turbolehici promują ten sam satanizm w innej formie – kosmiczne cywilizacje, starożytne obrzędy.

   Hmm, jakby tak łapać ”agentów” żaden problem wystarczy zauważyć co promują co atakują, co pomijają, kiedy lawirują itd.

   Facet mocno śmierdzi ze względu na pierdzieluchy o masonerii, ciągle nawija to samo. Jedynie kiedy mówi o Chasydach reszta do mnie nie trafia.

   Zarówno jeden jak i drugi współpracował ze służbami tylko jeden atakuje Chasydów a drugi ich broni, pijany albo niespełna rozumy albo $ nie umiem tego inaczej wytłumaczyć chłop posiada mnóstwo informacji a broni PiS ?!
   Jeden i drugi…. mówią o tym drugim prawdę 🙂
   Innymi słowy, oglądać z rozwagą

   Waham się czy dalej ciągnąć temat dwóch naciągaczy, nierobów którzy manipulują dobrym sercem bo skoro jednemu pomagają to drugiego można skopać. Dwaj mitomany tylko kreują się na męczenników chociaż rzeczywistość mówi co innego – dwóch panów na S.
   Kiedyś myślałem że będę bardziej rozradowany z powrotu Stonogi, a z drugiej strony nie widzę aby robił coś konkretnego obiecuje jak przegonimy ich wszystkich to wtedy będzie dobrze, to samo drugi S.
   Niewiele tłumaczą zajmują się regularnym pierdololo o niczym i o wszystkim, w zasadzie dezinformują

   —Starocie,
   To że KRK jest przegnity to wiadomo – opierają się na Pawle i innych manipulantach
   I te NWO to jest właśnie ta Globalizacja (Polityczna) i Ekumenia (Religijna).

   Mnóstwo ekspertów od NWO i innych takich wszystko wiedzą ale mało przekazują informacji takich bliższych człowiekowi, które mogę wykorzystać natychmiast

   Mało jednak jest na temat tego co psuje nasze relacje, samoocenę, o tym jak zabierają nas demony, o sprawach związanych z rzeczywistością – rytuały codzienności.
   Ponieważ człowiek żyje w dwóch więzieniach – wewnętrzny i zewnętrzny. O tym zewnętrznym może i mówią ale ta wiedza nie jest wiedzą wyższą.
   I człowiek tak zwany uduchowiony który albo ślizga się po najważniejszych tematach jak to co rujnuje nasze życie i blokuje kontakt z Bogiem a chociażby dogmat piekła.
   I to jest wiedza ”duchowa” oparta na źródłach i logice. Matrix zaczyna się w ludzkim umyśle i na umysł jest ciągle atakowany przekazami podprogowymi albo dogmatami – tak jesteśmy programowani i nawet możemy sobie z tego nie zdawać sprawę.
   Jest sporo książek o podświadomości, manipulacjach, retoryce, sekciarstwie,

   Jeśli od dziecka człowiekowi się wmówi że pochodzi od małpy czy właściwie od skały z przed miliardów lat, żyje gdzieś świat powstał sam z siebie a Boga nie ma ale jest nauka są przyjazne media rządy i cała reszta tego bełkotu ostatnio jest spora nagonka na wszystko co kiedyś było dobre (jaja, wędzonki, sól, tradycja, mężczyzna pracujący, Bóg)
   Do tego smugi, gmo, haarpy, wahadełkowce, mangan, hormony trach i kaleka umysłowa gotowa ale też nie jestem za tym że jesteśmy do końca niewinni mocno skracając możliwe że nasi umiłowani ogłupiacze Ylyminaty działają dlatego że my im wierzymy innymi słowy gdybyśmy znali mechanizmy, rozwiązania, kluczem do tego jest nadświadomość czyli a skoro zostały nam nałożone blokady w postaci dogmatów, strachu przed diabłem, nieomylnością papcia tego jest sporo i praktycznie niewielu szuka Boga na własną rękę nie jest możliwy kontakt z Bogiem jeśli mamy nałożony strach przed piekłem, wierność religii, sakramenty jak komunia czy bierzmowanie nie wiadomo kto to wymyślił i kiedy…
   Sami się z nas śmieją nazywając ludzi bydłem a my łykamy ich kłamstewka trzeba mięc wiele szczęścia by otwarcie odrzucić większość medialnych kłamstw czy raczej nauczyć się rozpoznawać to, mam przeczucie a nawet poszlaki że Bóg celowo pozwala na zniekształcenia byśmy ruszyli dupska i szukali prawdy
   Nikt za nas tego nie zrobi nie ma tak że na internecie znajdziesz całą prawdę a znajdziesz skrawki od cwaniaków którzy najpierw dają coś ciekawego a później bzdury by ośmieszyć i jeszcze na tym zarobić.

   Nie jest to dziwne że tak nagle wszyscy wiedzą o NWO, Illuminatach, Lemurii, Agarthcie ? Czy może czołowi rycerze informacji to właśnie rycerze dezinformacji myślisz że na internecie spotkasz prawdę a tu myk co drugi to mitoman i całe badanie yluminatów kończy się na wyszukiwaniu ludzi używających frazę Iluminati albo wykonującymi gesty owszem za pomocą gestów można pokazać swoją przynależność ale taki Sanja, Eteru czy w zasadzie większość YT nie wychodzą powyżej pokazywanki nie wyjaśniając skąd to się wzięło a co to oznacza i jak mamy to odbierać, naturalnie gesty, symbole czy słowa same w sobie nie mogą być diaboliczne lecz nadajemy/ją im negatywne znaczenie.
   Wyrazom nadajemy slangowe znaczenie czy emocje powiedz do kogoś kutasie i się obrazi a kiedyś kutasem był element ozdobny. Są ludzie którzy pokazują ‘’satanistyczne gesty’’ ponieważ podświadomie im wmówiono że to jest fajne satan rules i inne bzdety a ludzie łykają jak pelikany niech puści ktoś plotkę że Małek jest masonem najlepiej kilka opłaconych trolli wejdzie i powie przecież to mason…. A ludzie uwierzą,

   Swastyka lub jak kto woli swarożyca czyli uszczęśliwiaczka oraz krzyż (czyli w zasadzie to samo) same w sobie to tylko znak abstrakcyjny nie może być zły. Symbole to przyroda nieożywiona, ważne jest to co dana osoba tym znakiem chce nam przekazać jedni przekazują szczęście a inni poczucie winy i męczeństwo.
   Ważna jest interpretacja, to że wtajemniczeni używają konkretnych znaków nie oznacza że same w sobie są satanistyczne, diabelska jest informacja przekazywana
   Sanja promuje znane symbole w okultyzmie (ukrywanie prawdy) jak kabalistyczny kwiat życia, zwykły kwiat a jednak źródło promuje nauki o miliardach lat, helioscentryzmach, 6 płciach, gusła (czerwona nitka), czary, ciemnowiecze
   Ci tak zwani wtajemniczeni, nie ma czym się chwalić dlatego ta wiedza tajemna jest z jednej strony znana (pełno książek magicznych, masońskich, kabalistycznych) a z drugiej strony dalej nie wiadomo o co chodzi


   No diabeł diabeł, nie bez powodu się mówi że diabeł chodzi do kościoła
   Tylko jaki jest problem, wielu ludzi ateizuje się (debiluzje) przez chwastów i jest to robione celowo, do religii czy polityki czy w ogóle do miejsc ważnych dla nas wepchnięto wiepsze w ludzkiej skórze
   Samo zjawisko krzywdzenia dzieci świadczy o fałszywości danej religii, a te pijawki zrzucają winę na Boga. Bezczelność
   JP2 ciężko powiedzieć czy był żydem, według Talmudu Babilońskiego tak, według rodowodu podobnie jak Michnik od Matki Szechter od Ojca.. liczy się rodowód z linii ojca lecz te gamonie uwielbiają odwracać wszystko do góry nogami i liczą rodowody od matki czyli duża część ”tak zwanych żydów” nie jest żydami, zresztą żyd jako termin powstał dopiero w XVIII czy XVII wieku, choć są żydzi w Etiopii czy żydzi w Jemenie.
   Michnik jest wyjątkiem, choć są przypadki zmiany nazwisk lecz większość list krypto żydów, masonów, agentów jest niewiele warta – brak możliwości weryfikacji. David Wexler, w morde jeza
   Religia żydowska powstała około roku 125 r. p.n.e. i o tym nikt mówi, kiedy pojawiły się jarmułki, pejsy, synagogi, zmieszane rasowo kapłaństwo… cisza na internecie pomimo licznych dowodów starozytnych bo nowożytne są niewiele warte nie licząc kilku wyjątków
   JP2 był wielbiony przez cały ateistyczny świat co daje dużo do myślenia, uczciwych ludzi nie wychwala się w mediach a szkaluje. Nie wiadomo czy był pedofilem jest pewne że miał synka i wiedział o satanizmie/umiłowaniu dzieci.
   W każdym razie celem JP2 był ruch ekumeniczny czyli bezkrwawy podbój pozostałych religii dla matki kościoła, kiedyś ci co krytykowali papcia jako następcę czarownika zostali uciszeni i od tej pory mówią tylko o uniwersalnej miłości, popieraniu działań wojennych i syfonizmu
   Zresztą nie od dziś wiadomo że papa jest królem świata, a nam wciskają kichę o żydach, masonach, illuminatach. Celowo aby zrzucić winę albo na Boga albo na JEDNĄ organizację tymczasem wszystkie jadą na jednym wóżku i każda dąży do monopolu.
   Illuminaci dążą do panowania nad światem…. jak dążą jak już mają kontrolę, pieniądze i władzę a po drugie co to są te Illuminaty czy nie jest to nazwa zastępca czy trik stosowany przez ”Illuminatów” by odciągnąć ludzi.
   Sami ”żydzi” liczą na wzrost antysemityzmu, opłacają nawet krzykaczy prowokatorów tych od ”precz z żydami” łapią za serce ale nie wypełniają dziury.

   Islam według wszelkich źródeł założył Rzym i Bizancjum w celu oczyszczenia ziem z wyznawców Talmudu, Judejczyków i generalnie ludzi niepowiązanych z Katolicyzmem, stara taktyka Rzymu – eliminowanie konkurencji.
   Jak wiadomo Watykan tępił Waldensów i Katarów. Waldensi mieli normalnie nauki niegroźne dla ludzi ale groźne dla Fatykanu w przeciwieństwie do Katarów którzy nauczali satanizmu lecz nie byli wojoniczo nastawieni. Rzym to wykorzystał kreując się jako obrońcy wiary, podobnie z Islamem. Tak to działa widzisz jak Rzym ogłasza się spadkobiercom swoich ofiar a z drugiej strony ci drudzy (Islam, Talmudyści, Masoni, Komuniści, New Age) wcale nie są lepsi a wiele sekcji nawet potajemnie została przez tą ekipę stworzona jako kontrolowana opozycja.
   Choć sam Koran zawiera wiele nauk Kościelnych (piekło, wierzący, niewierzący, kult bogini matki, śpiewy, zakonnice, modlitwy, świątynie) to Koran cytuje Talmud Babiloński, o dziwo jeden z najlepszych wersetów.
   Sam Islam został stworzony by wykreować Arabów jako kozły ofiarne, chłopców od brudnej roboty, przecież to oczywiste że celem obecnej polityki nie jest Islamizacja a wykorzystanie tych ludzi do degradacji białych Europejczyków. U nas Islam nie zadziałał, zadziałał Banderyzm Polska jest w czołówce pod względem przyjmowania nachodźców pod Chasydzkim przewodnictwem.

   Piekło jako miejsce a przynajmnie te z VI wieku nie istnieje i istnieć nie może, przedstawia Boga w złym świetle już wystarczy że wywyższono kogo innego ponad Boga. Nie ma piekła ale jest kara w postaci Annihilacji czy ”wieczne pohańbienie” Dla takiego Franciszka to co uczynił całej ludzkości annihilacja jest nagrodą, ale gdy wszystkie karty zostaną wyłożone na stół będziemy wiedzieć kto jest kim kto komu służy. Wiele religii naucza nas jak to będziemy oszukani przez Antychrysta (termin wymaga przedefiniowania ponieważ termin antychryst jaki my znany jest tworem satanisty), nie my teraz możemy zostać oszukani i nadal jesteśmy.
   Piekło to mamy dzisaj przez przez dwie siły – religijną czyli ci od bożka Vagitanusa i polityczną czyli żydy, masony jak zwał tak zwał.
   Nie można uchodzić za poszukiwacza prawdy pomijąjąc jeden z tych czynników, jak gościu nadaje tylko na żydów nie mówi kim są (jak 99% internetu) podsyca nienawiść a w sprawach Kościoła milczy to źle wygląda. Podobnie w drugą stronę.
   Duchowni nie za bardzo mogą podskakiwać, nawet jeśli chcą to polityka odetnie im finansy podatkami a religie też doda coś od siebie.

   O tym się nie mówi że oprócz śmieci fizycznych typu GMO są również śmieci mentalne jak ideologie, emocje. Jeśli ludzie wrzucają do głów kompletne śmieci – ideologia LGBT+, darwinizm, pójście do nieba po śmierć, prawo karmy (mam tu na myśli to w jaki sposób przedstawiana jest karma w Indiach gdzie występuje system klasowy), piekło, autorytety, horrory, pseudo-muzyka, brak ruchu, GMO
   Oczywiste że same szczepiony, smugi chemiczne czy G5 nie wywoła raka na pstryknięcie palcem, na to trzeba zapracować
   Dawno temu nie było dziwadeł typu weganizm czy dieta bezglutenowa i nie było takiego ryzyka zachorowania na nowotwór. Odpowiedź jest prosta kiedyś ludzie nie byli tak zatruwani, nie biegali jak dzisiaj a wykonywali więcej ruchu. Żyjemy w chorym kraju.

   Śmieć intelektualny polega na zatruwaniu naszego umysłu, wywołanie negatywnych emocji, skierowanie na błędne tory.

   Teoria Darwina –
   eoria Darwina, religia dla idiotów a jednak nie nazwałbym darwinistów idiotami lecz biednymi ludźmi którym conajmniej dwie religie skrzywiły pogląd na świat. Sam ateizm jest bardzo destrukcyjny dla naszej podświadomości, myśl że nie ma Boga, nie ma reguł, nie ma kogoś kto za nas odpowiada, nie ma celu w życiu, pochodzę od skały.
   pokazywanie szkodliwych rzeczy jako coś cool, powiązywanie szkodliwych rzeczy z czymś przyjemnym. Alkohol jako rozwiązanie, papierosy jako rozwiązanie, przygodny seksik jako rozwiązanie, samobójstwo jako rozwiązanie, cyrograf jako rozwiązanie, narkotyki jako rozwiązanie i wiele innych. Przecież uzależniony wie że są to rzeczy szkodliwe a mimo to pod presją otoczenia przyzwyczaił swoją duszę do tego. Niektórzy robią to nieświadomie a niektórzy świadomie.
   Popek Degenerati czy Palikut, jeden podświadomie zachęca do ćpania a drugi obiecywał podróbkę konopii w zamian za głosy, haczykiem była marycha a wędką Grodzka.
   dogmaty religijne typu wielki wybuch, darwin, pójście do nieba czy do piekła. Pójscie do nieba po śmierci obiecują niemalże wszystkie religie na świecie za wyjątkiem Boga. Owszem są fałszywe wizje piekła, nieba lecz dla posiądający wiedzę są one łatwe do obalenia wystarczy wykazać nielogiczności z jednoczesnym usprawiedliwieniem tych biednych naiwnych ludzi.

   Największym kłamstwem na świecie jeśli nie jednym z największych jest nauka o Nowym Przymierzu, po tym także można rozpoznać chwasta który naucza że było ”Stare” Przymierze ale przeszło w jakiś dziwny sposób na gojów ponieważ heh mieszkańcy Kanaanu nie byli nigdy objęci żadnym przymierzem. Z tego dogmatu powstał Katolicyzm jako NP i tzw Judaizm który z Judejczykami ma niewiele wspólnego jak ST. Nie ma rzeczy przypadkowych, jesli Żydzi nigdy nie byli Izraelitami i nawet nie ogłaszają się Izraelitami a… Żydami. Biblia jednoznacznie określa ich jako synagoga szatana, Edom i tak dalej

   Chrześcijaństwo także nie ma racji bytu jeśli Protestantyzm i pozostałe nurtu nie różnią się technikami manipulacji a Watykan jak wiadomo powstał na kościach mordercy i następnych ojców kościoła jak i gnostyków. Na temat odłamów gnostycyzmu i założyciela posiadam nie chwaląc sie wiedzę przede wszystkim na podstawie źródeł i niewiedzy reszty świata. Niemalże wszystkie religie za wyjątkiem Boga nauczają że zbawienie wynika z poznania wiedzy tajemnej, są goje a ty jesteś elitą bo znasz tajemną wiedzę możesz być ujem ale wierzysz, kliknąłeś, przyjąłeś do serca i zaakceptowałeś to łaska Boża cię nie ominie. Na tym polegają niemalże wszystkie religie, na trzymaniu wiedzy w tajemnicy zamiast na stole .

   Nie wiem czy z niewiedzy czy opłacania, są ludzie którzy twierdzą że Chrystus był żydem czy też Bogiem co jest kłamstwem nawet dla średnio rozgarniętego gostka czy ludzie podpierający się tzw Ewangelią Judasza, tekst lokalnej sekty która przelała swoje nauki na papier, Watykan im to podtyka a oni wierzą to łykają niczym młode pelikany.

   – Że Chrystus ustanowił nowe przymierze w kluczowe słowo w tamtych czasach, jedno z największych kłamstw na świecie i we wszechświecie ponieważ to kłamstwo goni kolejne gdyż bez tego dogmatu zarówno Chrześcijaństwo jak i tak zwany Judaizm nie mający z Judejczykami nic wspólnego wśród Edomitow i Judejczyków jest zaledwie mały procent ich nawet nie powinno się nazywać żydami ponieważ nimi nie są ale na pewno nie będą pałętać się z flagą na której umieszano niebieski seksagram (hinduska swastyka) czyli gwiazdę Saturna tego od zjadania dzieci znajomość mitologii bardzo pomaga.
   – Że ofiara miała zniwelować cokolwiek już teraz (wtedy) sporo o tym można ludzie zakłamani lubią to wykorzystywać kiedy im pasuje udają że nie rozumieją że prawdopodobnie czas świata został tak jakby podzielony na ileś części każdy trwa ileś tam lat tak jak mamy dzisiaj Antyk, Średniowiecze i po skończeniu ostatniego okresu nastąpi coś od czego nam się włos na dupie zjeży człowiek nie jest w stanie sobie pewnych sytuacji wyjaśnić wykorzystując 3-7% mózgu ale w koniec świata, 2012 już wierzy co jest kolejną niekonsekwencją jeśli człowiek uważa że Bóg istnieje to powinien za wszelką cenę przyjąć system nie ma końca świata, kar i nagród, dobra i zła, doskonałości i niedoskonałości, grzechu i świętości co prawda mówią w religia o grzechu ale mocno zniekształcono pojęcie że grzechem nie jest morderstwo czy kradzież ale nie pójście do świątyni czy zjedzenie czegoś tam kiedyś tam prostszej definicji złego czynu nie ma. Jeśli ktoś naucza że ‘’przez ofiarę miał zostać zbawiony świat już w tamtym momencie’’ znaczy że albo wierzy księdzu który wyciąga sobie nauki z dupy albo nie rozumie albo ktoś szerzy dezinformacje
   – Droga krzyżowa, praktycznie jedyna rzecz biograficzna jaka jest eksponowana to agonia to tak jakby mówić że ktoś żył umierał i umarł zamiast żył coś mówił coś robił umarł….jest to celowe by ludzie a zwłaszcza dzieci sobie kodowały że tak jakby one są winne śmierci Króla i codziennie krzyżują pomijać to że nie mógł to być krzyż a co najwyżej słup czy coś w tym rodzaju na podstawie kronik. Imiona zlatynizowane które w tamtych czasach nie mogły występować w tej formie np. Marek, Mateusz, Jan, Jezus, to jeszcze nauczanie jawnie kłamliwe że Jezus żyd albo Bóg no ja pierd… jak można tak kłamać trzeba mieć albo podstawowej brak wiedzy (większość populacji) albo być agentem z którym nie warto się kłócić.
   – Fałszywy wizerunek Boga jako istoty dla której liczy się to w co wierzymy a nie to jak czynimy, jeśli w ogóle się wspomina o Bogu ja nie przypominam sobie by często wspominano o Bogu w kościele czy gdziekolwiek zawsze są papieże, księża, święci, śnięci…. ludzie
   – Kapłaństwo, jak tak się człowiek przyjrzy z każdego punktu to nie wiadomo skąd wzięli się księża, rabini, imamowie no skąd no tylko z podbicia przejmujesz kraj a nastęnie zmieniasz definicje ustanawiasz swój sąd kluczem do tego jest wymieszane kapłaństwo np. w Polsce kapłanami są mieszani narodowościowo zamiast większości Polaków. Ze zmianą definicji – biskup czy diakon w dawnych czasach istniało coś takiego jak biskup jako osoba starsza (administrator) była sobie grupa ludzi zbierali się w jednym miejscu czy to w domu czy to na placu i nauczano a kimś w rodzaju szeryfa był biskup (episkopos) on miał pilnować porządku ale nigdy nie ogłaszał się nieomylnym po prostu w każdym normalnym ustroju ktoś musi pilnować porządku a taki starożytny biskup był chodzącym przykładem postępowania jako mąż, ojciec, somsiat Janusz a diakon to znaczy młodszy/sługa powiedziałbym że uczeń ale nigdy w charakterze religijnym dopiero w średniowieczu zmienono definicje z biskup jako ‘’strażnik texasu’’ na biskup jako gruby starszy ksiundz. Żeby zrozumieć pierwotną definicje terminu Kościół trzeba obowiązkowo znać dzieje długowłosych Spartach i demokracji ateńskiej.Termin ten (po polsku kościół od tego że obok stawiano c-Men-tarze dosłownie element-arz (zbiór) mężów) nigdy nie oznaczał świątynie ani budynek.

   – Protestantyzm, wystarczy poznać poglądy Lutra czy brak konsekwencji bo z jednej strony odrzucają Trójcę czy kult bogini matki i (słusznie bo z Bogiem nie ma miejsca na kosmiczne energię, matkę ziemię i inne bzdety) ale wywyższają Chrystusa ponad Boga na przekór wszelkim możliwym dowodom, w efekcie czego bardziej rozgarnięty ksiądz obali takiego człowieka mówiąc czcisz Chrystusa jako Boga a odrzucasz matkie boskie a skoro Miriam ma syna Boga to jest matką Boga a nie Chrystusa…. Czysta logika do tego nauki Protestantów są bardziej kościelne niż Rzymu (większy nacisk na dogmatykę, większy nacisk na wiarę według nich nie ważne co robisz ważne że wierzysz dałeś okejkę i Bóg akceptuje to że jesteś gburem który tylko mówi jak bardzo kocha nieboga jako Boga czyli zrobiono z Boga istotę niepełnosprawną która daje się zmanipulować. Predestynacja czyli wszystko jest losowym kaprysem, Apokastaza czyli i tak wszyscy pójdą na nieba. Skąd oni to wszystko biorą czemu nigdzie nie możemy o takich wynazkach przeczytać jedynie usłyszeć.

   Na przykład omawiam kwestie doktrynalne dlaczego uważam że piekło nie istnieje, podaje schemat w jaki sposób ten dogmat wpływa na człowieka który służy korporacji ze strachu przed piekłem do tego Piekło jako dogmat nie podstawy ani Biblijnej ani moralnej ani…
   Mamy przykład kogoś kto znajduje się w piekle obecnie nie licząc wizji ludzi które są mocno niespójne i nielogiczne

   Polubienie

   • Dowody jak nas rozgrywają ?

    Jezus w hostii ukryty, a Bóg co… Boga mamy w dupie ? Watykan ważniejszy i herezje jakie głosi w tym wmawianie poczucia winy za grzech pierworodny + śmierć przecież oni to głoszą że codziennie krzyżujemy Boga swoimi grzechami, że jesteśmy śmieciami, bydłem. Zapewnia to obniżoną samoocenę i wieczne więzy z Watykanem ze strachu przed Bogiem którego nie poznali.
    Patlewicz jeszcze jestem w stanie uwierzyć że chce uchodzić za normalnego, że wierzy w to co robi chociaż tworzenie multikont no to jest sukinsyństwo, podszywanie się za kogoś innego (jako ta osoba) w celu jej kompromitacji.

    A Braun, jak mówiłem w kwestii wyborów… Bezjajeczny kandydować w masońskim mieście ?
    I dezinformować, skupiać uwagę na jakieś pierdololo ?
    Dlatego nie można dyskutować z nimi, oni mają zabetonowane głowy każdą dyskusję, krytykę odbierają jako atak i w ogóle zamach na ich wolność a dyskusja także oznacza w ich mniemaniu poddaństwo, bo skoro odpowiadasz na ich zarzuty to znaczy że jesteś żydem, masonem, repti itd.

    Don’t popularize cunning brainless guys.

    Dzięki takim Braunom niby coś dzwoni ale nie wiadomo gdzie, dalej wiemy niewiele o Ewangelii.

    Ps.
    Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości

    Dlatego oglądam telewizję, dzięki temu mam z czego się pośmiać
    Brak Co2 oznacza zagładę, drzewa filtrują Co2 dając nam tlen, podstawy Biologii.

    Polubienie

   • Hmm, wszystko wiadomo od dawna co szkodzi jednak przypomnieć
    Newton wziął te swoje odkrycia z Kabały np. z księgi o nazwie Zohar
    https://www.timesofisrael.com/sir-isaacs-jewish-writings-enter-the-21st-century/

    http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-833fdd42-a18b-45ab-86e6-7ba233c6008d/c/Aviezer__Kabala__nauka_i_stworzenie_Wszechswiata.pdf
    Uwaga może się ściągnąć plik na dysku,
    To samo co mówił Szydłoś, poprzez Kabałę rabini udowadniają Helio(s)centryzm, Big Bang i inne brednie że niby Biblia o tym mówi.
    Dokładnie to jest odwrotnie, najpierw była kabała a potem przeniesiono tą wiedzę tajemną na rejony naukowe.
    Wszyscy czarownicy, szarlatani itd. mają swoją wiedzę tajemną która czyni ich lepszymi czują się lepsi od innych – gojów/pogan.

    No nieładnie mass media promować się na dziecku z OCD (dla przykład Dzień Świra, straszna choroba męcząca człowieka i otoczenie)
    http://www.wykop.pl/ramka/5158631/greta-thunberg-potrafi-widziec-co2-golym-okiem/
    A jednak widzi dwutlenek węgla i inne pierwiastki no kolejny Awatar i znowu nie jest mi do śmiechu
    „Gołym okiem widzi dwutlenek węgla. Widzi, jak wypływa z kominów i zmienia atmosferę na składowisku. ”

    Przykre że właśnie tego pokroju ludzi, po prostu potrzebujących pomocy wynosi się na piedestał. Wyjątkiem są parchy które robią celowo z siebie idiotów ośmieszają tematy kontrowersyjne, zakładają sekty, krzywdzą ludzi i tak dalej, oni także są i będą cichaczem promowani aby ośmieszać wszystko co się da nawet to wszyscy uznają za prawdę i to co się w podaje już w mediach jako prawdę, dziwne….

    Najwidoczniej nie wszystko jest takie oczywiste a plany anielskie są bardziej złożone, skoro do tej pory widzę i słyszę ludzi wierzących że Trumpka zabiją bo zagraża NWO xd kolega prawdopodobnie pedofila którego spotkał seryjny samobójca bo mógł wykapować następnych a zrobią z niego męczennika.
    O pedofilii wiedzą od dawna wszyscy nawet dzieci, i co z tego że się o tym mówi ważne aby wyleczyć tego zęba…. a pojawiają się głównie krzykacze albo spłycający temat.
    Wystarczy jak większość alternatywnych rozwaliła temat Szczepień, Słowian, Smug Chemicznych, Handlu dziećmi…. 99% głoszących jakby nie rozumiało że swoimi bredniami kompromituje temat
    Tak jak pisałem, pod temat Szczepień podłączyć GMO mówić wprost o szkodliwych pierwiastkach w otoczeniu że to powoduje choroby a nie szczepienia same w sobie, dlatego wychodzą na debili.
    Nawet nie potrafią dobrze wypowiedzieć nazwy Chemtrails,jakieś chemitralsy im wychodzą xd
    No można się pośmiać z czyjegoś nieuctwa ale te nieuctwo jest bardzo krzywdzące w skali masowej.
    Handel dziećmi, o tym od dawna mówią mass media tylko mało kto omawia w całości wszystkie warianty, ponadto główny głosiciel… próbowali z niego zrobić wariata tych trzech zawodników wykopanych ze swoich ”służb” + inne telewizje alternatywne

    Ps. To tą wersję Henocha mamy po Polsku, wprost z Etiopii gdyż tylko oni posiadają pełną księgę reszta posiada fragmenty.
    http://johnpratt.com/items/docs/enoch.html

    Polubione przez 1 osoba

   • Nie ma to jak sobie zaprzeczać,
    Krytykuj przekład jezuity J. Wujka potem przekręcaj teksty na podstawie przekładów tegoż jezuity z 15XX roku chociaż istnieje interlinearna wersja pism ”apostolskich” oraz Septuaginta.
    I to jest taki Heńkowy błąd, a powinno się nie stawiać na swoje a weryfikować na postawie LXX, no ale skoro podpiera się Aramejskimi Targumami, tekstami masoreckimi, wierzeniami kabalistów oraz no ja nie wiem tamta jedna z dwóch największych pomyłek o której wspominam z niesmakiem, po prostu co innego Heniu pobredził a co innego było napisane, nie wiem skąd to wymyślił….
    http://zbawienie.forumotion.com/t91p225-biblia-mesjanska#15469
    I od tej pory jakoś nie mam siły na poprawianie na podstawie Septuaginty, czasem przywracam niektóre imiona choć nie wszystkie się da, niektóre zmiany np. Eliasz>Heliasz, Jozue>Isus mogą być kłopotliwe.

    No dobrze,
    http://zbawienie.forumotion.com/t282-proroctwo-doprawadzajace-nasienie-weza-do-szalu#17381

    Gen 6:10 And these are the generations of Noe. Noe was a just man; being perfect in his generation, Noe was well-pleasing to God.

    luźno tłumacząc: Oto są pokolenia Noego. Noe był sprawiedliwym człowiekiem, będąc doskonałym w swoim pokoleniu, Noe był przyjemnym dla Boga.

    W jego pokoleniu czyli tak jak jest pokolenie X,Y,Z itd
    Może chodzić o konkretne pokolenie np. wiekowe a może chodzić o ten okres. Prawdopodobnie opis Noego w 1 Henocha (biel) dotyczy się nie tyle koloru skóry co czystości.
    Nie był skażony genami anielskimi a po drugie był normalnym człowiekiem, pomyśleć że całą ludzkość to byli ci Giganci.
    Oczywiście nie podzielam poglądu że Cham czy też żony trzech synów Noego były Nefilimami, to nie ma sensu – za duża masa 🙂
    Ale Kanaan z jakiegoś powodu został przeklęty – stawiam konsekwentnie na dwa rozwiązania – podglądactwo albo kazirodzctwo, innej opcji nie widzę
    Ale sam Kanaan nie musiał być Nefilimem, dalsze pokolenia już tak po prostu aniołowie uderzyli w najbliżej mieszkających Chamitów czyli Egipcjanie, Filistyni oraz Kananejczycy w dużym skrócie.
    Działali na dużą skalę skoro te plemiona Kanaanu…. prawie sami olbrzymi

    Cóż, szkoda że Henryk spija szampana z tymi niemiłymi panami pokroju ekhm…. nie chce już o nich gadać ale wiadomo o co chodzi, wszędzie agenci chcą nas zniszczyć tylko ja mam rację NWO żydzi masoni jaszczuroludzie……
    A o matrixie wewnętrznym ni chu chu tylko straszenie kataklizmami obietnice końca świata a ratunkiem tylko ”nasza sekta” a i roznoście ulotki

    A wracając do tematu, to oczywiste że aniołom nie chodziło wyłącznie o stosunek z kobietami. Chcieli ale jest też wątek zazdrości Stwórcy, to był ich cel ”stworzyć” coś rzekomo lepszego od Boga.

    Polubienie

 2. Nie uważam że mówienie w prawdziwym życiu czy pisanie w Internecie o końcu świata/systemu jest straszeniem.

  System/Świat jest tworem szatana i jego aniołów. Ta niewidzialna siła trzymająca wszystko w ryzach programujaca ludzi od najmłodszych lat wskutek czego sami sie pilnują by nie krytykować tegoż tworu.

  Przez ten system nie można być wolnym i jechać gdzie się chce…no trzeba mieć pieniądze a pieniadze daja Oni .
  Z uczciwej pracy mamy tyle żeby przeżyć chyba że bierzemy lichwe z banku a ta jest zabroniona przez Boga.
  Chyba że zostaniemy dopuszczeni gdzieś wyżej ale wiadomo ,im wyżej tym większe wymagania systemu wobec nas A to się często łączy z wymaganiem od nas za pewne przywileje łamania Prawa Bożego…Temat znany …
  Albo się dostrzega TO albo nie ,”nie da się słowami wytłumaczyć czym jest Matrix” 🙂

  „Kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga”

  Popierając system stajemy po stronie szatana bo to JEGO DZIEŁO, które zniknie z Ziemi i nic po tym nie pozostanie .

  To jest nadzieja która powinna trzymać nas przy życiu i która mnie trzyma .

  Tą nadzieją są Słowa Boże oraz Isusa które mówią o zmianie rządów na Ziemi czyli końcu systemu zła szatana A nadejściu Królestwa Bożego-Pierwszego etapu wieku wieczności który nasz umiłowany Ojciec przygotował dla ludzkości, tylko szatan na „chwile” opóźnił ten Wielki Plan Boży.

  Czym jest chwila szatańska wobec mającej nadejść wieczności Bożej?

  Niczym! I to nas powinno budować A nie dołować:-)

  P.S.
  Co do agentów to toczące się walka informacyjna jest na paru poziomach.
  Są ci którzy, mają być zdemaskowani ,są ci którzy są demaskowani by wzmocnić pozycję i wiarygodność tych którzy są na pierwszej linii…

  Miłujmy swoich nieprzyjaciół i wrogów(Nie mówię o szatanie, upadłych aniołach ani demonach (SI) ) źle im nie życząc ani słownie ani w myślach…Sąd należy do Boga gdyż On zna serce i wyobraźnię każdego z nas .
  Zdanie internetowych mącicieli jest nieważne, ważniejsze jest zdanie ludzi o nas z naszego otoczenia którzy widzą nas i nasze czyny 🙂

  Prostota i szczerość to nasz oręż, zaś Prawda obroni się sama ….Przecież i tak będzie tak jak chce Bóg.

  Szatan won, Król Isus Chrystus przejmuje władzę:-)

  Polubione przez 1 osoba

  • Straszyć… ale tak by zmusić do działania by człowiek się otworzył, nie zamknął ze strachu bo przyjdą obcy będzie ścinanie głów szatan 666 przyjdzie Bóg i nas zabije albo pośle do piekła…
   Co do ścinania, prawa Noahickie nie mają prawa wejść w życie, Islamiści Kibole na to nie pozwolą. Przecież te ”prawa” jeszcze bardziej utrwalą negatywny wizerunek Żydów o oczach Europejczyków i Ludów Wschodu (Islam).
   Dla Chasydów wprowadzenie praw Noahickich jest jak wyrok śmierci, no chyba że jest ”jakaś siła wyższa” która każe im to wprowadzić. Ataki tego typu Syjonistów i Chasydów na Chrześcijan oraz Muzułmanów spowodują wzrost wyznawców nauk Pawła, tak zwana prawica.
   Henryk to łyknął a moim zdaniem nic się nie zmieniło wszyscy jadą na jednym wózku zmuszeni do realizacji planu 3 wojen który ma rozbroić wszystkie religie, Syjonizm oraz ateizm także idą na odstrzał.

   Myślałem że Konfederacja się nie dostanie, a jednak korytko będzie ich troje nie dało rady ośmieszyć siebie. I co z tego że się dostali jak większość pozostanie albo bezgłosu albo odda swój głos za zgrzewkę wódki sprzeda się.
   Tych większość agentów…. z tego co widzę to wiele terminów wymaga przedefiniowania
   Naprawa Państwa Rozpoczyna Się Od Przedefiniowania

   Większość z tych ”agenciorów” to mogą być najwidoczniej tylko i aż cwaniaczki żerujące na ludzkiej głupocie, naiwności nie mają hamulców moralnych więc łatwiej jest im sprzedawać siebie, kolegów, idee. Część z nich z pewnością robi czy robiła to z polecenia oficera prowadzącego, ale kto ?
   Nie zamierzam bawić się w żałosne listy agentów, żydów, masonów w listy które nie można zweryfikować no chyba że tworzę własne ”listy” na podstawie opinii bo tak uważam ale mogę się mylić, a nie dlatego że tak mówię i tak ma być.
   Mnie wystarczy podstawa jednostki czy ma dobre intencje czy chce szybko zarobić sławy, pieniędzy a potem się zmyć.
   Można przeżyć oszukanych, z dobrymi intencjami. Toksycznych ludzi unikać, zwłaszcza że przynoszą same problemy.

   Polubione przez 1 osoba

   • Nie żal mi tych którzy właśnie się ośmieszyli, niech mają za swoje niech będą znani jako naiwniacy, kłamcy, mitomani żądni cudzych portfeli….
    Niech się wstydzą ci którzy obiecywali powtórkę z WTC, należy im się spory opierdziel za fake newsy. Poleciłbym im kupić olej najlepiej z pierwszego tłoczenia na myślenie bo z rozkminami krucho. Banda błaznów, chciwców, nieuków.

    Jak widać nie myliłem się; niestety, cała ta scena przebudzonych alternatywnych to jedna wielka sieczka mózgowa nawalają siebie psychicznie i straszą innych uważają się za prawdziwych a co drugi albo wierzy w informacje żydo-masono-jaszczurek albo żebrze jak ostatni dziad.
    Chociaż… czy tacy ludzie w ogóle odczuwają wstyd ? Przecież są nieomylni….

    Polubienie

  • BartkuBartoszu, no cóż w życiu nie pomyślałem, że ty oraz Henryk tak szybko będziecie niszczyć, wiarygodność odkryć jakie kiedyś na stronach zbawienie są pokazane.
   Twoje ostatnie wpisy oraz Henryka na temat synagogi tutaj:
   http://zbawienie.forumotion.com/t367p75-moje-posty-bartek#17535
   http://zbawienie.forumotion.com/t369p50-edom-czyli-lud-na-ktory-pan-zawsze-sie-gniewa
   https://arzareth.home.blog/2019/11/25/edom-czesc-pierwsza-synagoga-szatana/

   Skomentowałem tutaj:
   http://nasladowcy.forumpolish.com/t58-sprawdzenie-hipotez-tez-z-forum-zbawienie

   Ponieważ, sam pisząc bloga nie dałeś możliwość komentowanie swoich wpisów.
   Dla mnie sprawa jest żenują. Twoje i Henryka sugestie, że synagoga greckie słowo tłumaczyć się powinno albo bezpośrednio na Polski lub angielski (dla Henryka słowo syn, to angielskiego synonim, choć po angielsku brzmi to synonym), pokazuje jedno. Wkrótce staniecie się pośmiewiskiem internetu.

   Jest takie powiedzenie „Mowa jest srebrem a milczenie złotem”. Piszesz:
   „Zdanie internetowych mącicieli jest nieważne, ważniejsze jest zdanie ludzi o nas z naszego otoczenia którzy widzą nas i nasze czyny ”

   Otóż każde zdanie które zawiera prawdziwe stwierdzenie, czy konstruktywną krytykę jest ważne. Piszesz, że słowo synagoga to oznacza „Syn Goga” dla Henryka słowo synagoga oznacza z angielskiego synonim Goga. Henryk i ty stworzyliście kółeczko wzajemnej adoracji, gdzie ten kto napisze większą i bardziej kolorową czcionką słowa w których chwalicie Boga (choć czy nie jest to aby łamaniem tego przykazania „nie wymieniaj imienia swego Boga nadaremno”???).

   BartkuBartoszu, brawo dzięki wam wiarygodność Pawła z Tarsu bardzo wzrosła. Brawo chłopaki tyle pracy nie tylko waszej ale innych osób z forum dzidzie na marne….

   No cóż życzę wam powodzenia i pozdrawiam was.

   Polubienie

 3. Koniec świata…. tylko dla kogo dla szlachetnych czy niegodziwych ?
  Księża wielokrotnie ostrzegają zagładą wypominają grzechy ”masz pan grzech, to jest grzech” lecz sami nie są wzorcem jak należy postępować; większość księży cechuje gejostwo chamstwo obłuda i pedofilia, z niewidocznymi wyjątkami.
  Tu chodzi o to żeby zmotywować ludzi do działania, żeby działali głową i jednocześnie mieli zapał do działania.
  Za dużo naczytałem się starożytnych kosmitów czy nasłuchałem medialnych straszaków z mediów (także z pulpitów bo przecież wielu traktuje księży niczym okno na świat)

  Dołuje mnie jednak to że:
  1. Wiele osób poprzez karmienie się głównie negatywnymi informacjami traci zapał do działania, spokój ducha i obiektywność
  2. Pedofile księża robią zły pijar normalnym księżą, podobnie z ruchu LGBT+ itd swoją nachalną propagandą narażają na odstrzał (niechęć społeczeństwa, prześladowania) tych normalniejszych (nie obchodzi mnie to kto z kim, byle nie z dzieckiem i bez ekscesji. Nie chcę oglądać publicznych gejowskich igraszek, nawet jeśli są śmieszni kiedy chłop przymila się do chłopa mnie to brzydzi. Toleruję (znoszę) nie akceptuję.
  3. Nieomylność, Pycha doprowadza do szaleństwa. Cenzura jest oznaką słabości, cenzurują ci którzy albo chcą coś nagłośnić albo nie umieją prowadzić dyskusji
  4. Sekty cieszą się tak dużą popularnością, a z drugiej strony jeśli ktoś szuka pomocy u
  5. Nie uważam się za wroga Henryka, nawet jeśli kogoś krytykuję nie robię tego z czystej wrogości choć zdarzają się osobniki których zwyczajnie nie trawię.
  Fakt, ostatni Sandżaizm językowy w wykonaniu Henryka że synagoga oznacza synaGoga…
  Hmmm a co mówi nam słownik etymologiczny ?

  https://en.wiktionary.org/wiki/synagogue

  Old French synagoge, from Ancient Greek συναγωγή (sunagōgḗ, “assembly, gathering”), from συνάγω (sunágō, “I gather together”), from σύν (sún, “with, together”) + ἄγω (ágō, “I lead”)

  A place of worship for Jews.
  A congregation of Jews for the purpose of worship or religious study.

  Tłumacząc:
  Synagoga oznacza z greckiego zgromadzenie…. czyżby synonim eklezji ?
  Nie wiem, z greckiego znam jedynie kilka słów użytych w Biblii oraz umiem odczytać alfabet
  https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE#Ancient_Greek

  Wychodzi na to że synagoga jest także terminem greckim………
  W tym wyrazie jest ukryty przedrostek syn (do porówniania: Synergia, Synteza, Synopsa, Synestezja, Syntaks, Synonim, Synarchia) + Sympatia
  Przedrostek ten oznacza ”coś wspólnego”
  A my mamy Syn + Ago
  https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%84%CE%B3%CF%89#Ancient_Greek
  Generalnie ago oznacza po grecku prowadzić, przewodzić
  Inaczej mówiąc Eklezja = Synagoga w teorii i z definicji
  Po prostu chodzi o zgromadzenie, wspólnotę, forum a nie o konkretne miejsce (świątynię)

  Po drugie, coś tam Henryko wspominał że satanistyczny Google blokuje informacje o Gardasil
  No proszę pierwszy lepszy link https://www.pch24.pl/szczepionka-przeciw-wirusowi-hpv-wyniszcza-tysiace-dunek,36629,i.html
  Ja tam nie mam cenzury nałożonej Google czy YT, jak większość w Polsce jedyny problem to niewłaściwe wpisane hasła a także strony, które nie zawierają oczywistych dezinformacji.

  Hmm, albo Australii mają tak głupią formę cenzury albo Heniu Sanjajuje
  Wiem, wygodnie jest powiedzieć że wszyscy blokujo, atakujo, zwalczajo ale ”nasza sekta rośnie w siłę”
  Każdy chce albo zarobić albo karmić swoje ego, jedynie Podlecki walczy dla idei (ostatnio mówi o honorowym samobójstwie, przez wszystkich opuszczony wyciśnięty jak cytryna kiedy potrzebował pomocy z powodu ewentualnej choroby nie wiem co w rzeczywistości ma ewidentnie biedny, kiedy ich potrzebował wszyscy się na niego wypieli i pozwolili aby jeszcze bardziej zafiksował).

  Ps.
  Nie sądzę że AI=Demony, przedmiot to przedmiot tak po prostu. Jednakże za pomocą rytuałów czarnomagicznych można przelać/wrzucić kilka demonów w przedmiot. Tak twierdzą książki o czarnej magii krótko mówiąc.
  YT czy FB oczywiście szpiegują, o tym od dawna mówi się w mediach tak zwane spersonalizowane reklamy. Człowiek jest traktowany jak towar nic więcej
  Choć z drugiej strony całkowita cenzura nie ma sensu, większość informacji ogłupiaczy o Illuminatach pochodzi z YT & FB. Tematy pod publikę, nic nie nauczyć zdobyć popularność i piniondz w tani i prosty sposób.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.