Wpis Nr. 67 – Nie Sądźcie Że Przyszedłem Pokój Przynieść Na Ziemię

 

Ewangelia Mateusza 10:

(34) Nie myślcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. (35) Bo przyszedłem aby poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jego matką, i synową z jej teściową.

 

Wielu przeciwników Boga wskazuje ten werset wyrwany z kontekstu mówiąc jakoby Bóg zdegradowany do rangi syna przyszedł w złych zamiarach.

Niestety, prawda nie podlega demokracji ponadto jest przez większość odrzucana. Nie można także zapomnieć o narzędziach propagandy jakimi są media w tym internet.

Werset ten w oczach ateistów, pseudo-ezoteryków i satanistów ma być rzekomym dowodem na to że Isus przybył w wysoce haniebnych i morderczych zamiarach.

Niestety w świetle kontekstu całości wypowiedzi osoby interpretujące ten werset wyrwany z kontekstu wyglądają w nieciekawym świetle.

Po pierwszy cała ów wypowiedz  jest skierowana do osobistych uczniów Króla:

 

Ewangelia Mateusza 10:

(1) I przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc.

(2) Oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego, (3) Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, (4) Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał.

(5) Tych dwunastu posłał Isus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miast Samarytan nie wchodźcie.

(6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. (7) A idąc głoście: Przybliżyło się Królestwo Niebios.

(8) Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie.

 

A także kolejny fragment:

(16) Oto Ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie więc roztropni jak węże i niewinni jak gołębice.

(17) I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach.

(18) I z mego powodu zaprowadzą was przed namiestników i króli, abyście złożyli dowód przeciwko nim i narodom.

 

Jak widać Chrystus zapowiedział że ludzie wierzący Bogu a zwłaszcza przestrzegający Prawa Bożego będą prześladowani przez siły diabelskie.

Jest konkretny opis metod stosowanych przed diabła – argument siły.

 

(22) I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. (23) A gdy będą was prześladować w jednym mieście, uciekajcie do drugiego; zaprawdę powiadam wam: Zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. (24) Nie jest uczeń ponad mistrzem ani sługa ponad swoim panem;

 

Co jest kluczowe, Chrystus zachęca nas do mówienia prawdy a siły diabelskie do rozpuku śmieją się z frazy Bój się Boga jednocześnie zapewniają że diabła należy szanować, dlaczego ? :

Księga Przysłów 8: (13) Bać się Pana – znaczy nienawidzić zła; nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy.

Księga Przysłów 26:  (24) Ten, kto nienawidzi, udaje wargami innego, lecz w sercu knuje podstęp; (25) Nie wierz mu, choć odzywa się miłym głosem, gdyż siedem obrzydliwości jest w jego sercu. (26) Choć nienawiść ubiera się w szatę pozornej życzliwości, to jednak jej złość wyjdzie na jaw w zgromadzeniu. (27) Kto kopie dół, wpada weń, a kamień wraca na tego, kto go toczy. (28) Fałszywy język nienawidzi tych, których zmiażdżył, a usta pochlebcy prowadzą do zguby.

Księga Amosa 5: (14) Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan, Bóg Zastępów, był z wami tak, jak to mówicie! (15) Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewnijcie prawu miejsce w bramie! Może zmiłuje się Pan, Bóg Zastępów, nad resztką Józefa.  

 

Potępiane są przede wszystkim złe czyny, pozytywnym jest więc o mówić o złych czynach innymi słowy mówienie prawdy nie jest złem.

Mt 10:

(26) Więc nie bójcie się ich; ponieważ nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani tajnego, o czym dowiedzieć by się nie miano.

(27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle; a co na ucho usłyszycie, ujawniajcie z dachów.

I co ważne:

(28) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w Gehennie.

 

Jednakże Isus zachęca aby dzielić się prawdą i odkrywać tajemnice.

 

(32) Każdego więc, który do mnie się przyzna przed ludźmi, i ja przyznam do niego przed Ojcem moim, który jest w niebie;

(33) Ale tego, kto by się mnie wyparł przed ludźmi, i ja się wyprę przed Ojcem moim, który jest w niebie.

Jest to o gorszy rodzaj człowieka ponieważ od jawnego wroga wiemy co się spodziewać a od farbowanego lisa ?

 

Wielu wypiera się prawdy, ponieważ tak jest wygodniej.

(38) I kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godny.

Nie chodzi tutaj oczywiście o wystruganie sobie wielkiego krzyżyka ale o znoszenie wszelkich prób.

 

 

Trzeba jednak także pamiętać że świat upadłych wypowiedział wojnę przeciwko światu Boga, dlatego wszelkie wątki mające związek ze słowem Bożym są tak zwalczane.

Niewielu sobie zdaje sprawy z tego wszystkiego!

NWO jest wewnętrznie walką przeciwko Bogu i ludzkości, nie planem dobrobytu czy eksterminacji.

Isus jest jednak królem Królestwa Bożego wybrany przez samego Stwórcę na wzór innego króla i wybrańca – Dawida. Nie ma w tym żadnej trudności w zrozumieniu lecz zdecydowana większość ludzi tego nie rozumie bądź rozumieć nie chce i celowo mataczy.

Głównym tematem całej Biblii jest Plan Boży czyli utworzenie na ziemi rządu który obejmie całą ziemię i usunie pozostałe rządy.

Upadli szatany są więc głównymi uzurpatorami na tej ziemi, i jedynie czego chcą to zdeprawować człowieka żeby zrobić Bogu na złość. W tym celu wypromowano religie z ateizmem na czele, teorie naukowe bez pokrycia, kontrolowaną opozycję i tak dalej.

Są więc w jawnej opozycji do Boga który już dawno ich skazał na zagładę my jedynie czekamy na dopełnienie się ich winy by była ona widoczna dla wszystkich i wykonanie wyroku.

 

Mistyczny Bój

Isus jako Król przyszłego Królestwa wypowiedział więc także jawną wojnę przeciwko rządom politycznym i religijnym zbuntowanych aniołów oraz ich sługów czy to w niebie czy to na ziemi, czy to w otchłani na podstawie ich uczynków.

Zatem mowa jest o wojnę sił ciemności z siłami światłości najprościej mówiąc, lecz siły Boga posiadają realne rozwiązania względem całej ludzkości natomiast siły diabelskie potrafią przede wszystkim kopiować kopiować nieudolnie Plany Boże albo wszystko dookoła niszczyć.

Natomiast ci ”’nieprzyjaciele” wskazywani jako wrogowie to nie są w większości słudzy diabła a omotani przez religie czy media znajomi. Ten fragment opisuje doskonale konflikt pomiędzy rodzinami podniecane przez zakłamane religie czy fake newsowe media. Jeden członek rodziny jest katolikiem, drugi deistą, trzeci komunistą, czwarty nowoczesnym itd.

Czy są świadomymi wrogami ?

Oczywiście że nie głównym powodem sporu jest większa lub mniejsza siła kontroli umysłu poprzez media, internet, edukację, filmy, kościół itd.

 

 

Isus przybył jednak z posłannictwa Bożego z mieczem przeciwko kłamstwu

Objawienie Jana 19:
(11) I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.

(12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam.

(13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże.

(14) A wojska w niebie następowały za nim na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior.

 

Religie mówią nam że Bóg dokona końca świata czyli zniszczy ziemię, zabije wszystkich i porwie do nieba bez ciała.

Jest to absolutne kłamstwo oraz oskarżanie Boga o… satanizm

Na szczęście proroctwa nie mówią o końcu świata ale o odnowie ziemi i odpłacie na istotach bezprawia.

 

 

Przejdźmy jednak do głównego wersetu oraz interpretacji groźnej dla osób świadomie zakłamanych.

 

(34) Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię.

Inaczej mówiąc:

Nie myślcie że wasze zbrodnie ujdą wam płazem, ci którzy dręczyliście ludzi sprawiedliwych, przez was wiele wycierpieli i trzymani byli z waszej winy bez dostępu do prawdy. 

Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.

Przychodzę z odpłatą dla kozłów, stręczycieli, kłamców, oszustów, zwyrodnialców, . 

(37) Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.

Kto żył w kompletnej degrengoladzie i w pogardzie dla wszelkich świętości myśląc wyłącznie o swoich przyjemnościach

(38) Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. (39) Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Życie jest walką z własnymi słabościami, kto im się nie przeciwstawia… ginie, a kto życia nie szanuje… straci je

 

Nie wszyscy zdają sobie z sprawę z masowej kontroli umysłów oraz niewoli w świecie okupowanym przez uciekinierów z nieba którzy otwarcie zakwestionowali autorytet Boga.

Oczywiście mądry Bóg pozwolił im na działalność aby ukazać kolosalne różnice pomiędzy światem gdzie panuje Prawo Boże i światem gdzie panuje anomia czyli bezprawie.

Ludzie którzy miłują sprawiedliwość i spokój nie mają za wiele szukać w towarzystwie diabła który wypowiedział wojnę przeciwko rodzajowi ludzkiemu.

Objawienie Jana 2:

(8) A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył; (9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. (10) Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. (11) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci.

 

Sam wyraz żyd jest niebiblijny i powstał dopiero w XVII wieku, powinno być Judejczyk!

Lecz ci ludzie nie są nawet Judejczykami (Izraelitami)

Oczywiście siły diabelskie nie mają tytułu Boga oraz argumentów, a kiedy komuś takiego brakuje siły argumentu czyli prawdy to stosuje argument siły czyli albo cenzurę albo pięść.

Stworzyciel posiada największą mądrość we wszechświecie.

 

Do szerzenia diabelskiej propagandy są wykorzystywani przeróżni agenci tzw. pożyteczne narzędzia.

Kiedy nie udało się ostatecznie zniszczyć Septuaginty postanowiono je całkowicie zniekształcić (teksty) a prawdę zagłuszyć poprzez listy Pawła i Łukasza a także masę fałszywych nauczycieli.

Stworzono także religię jako imitację nauk apostołów w rzeczywistości opartą na listach Pawła – Chrześcijaństwo.

Niemalże wszystkie chrześcijańskie grupy świadomie bądź gardzą Bogiem i Biblią wybierając fałszywe doktryny.

Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.

Jest mylnie wyjaśniany przez wielu nieuczciwych nauczycieli jako nakaz mordów stosowany przez KRK czy dowód na to jaki Isus jest okrutny i przybył w niedobrych zamiarach z mieczem w ręku.

Tak, dla wyjątkowych oprawców…

Jest to miecz prześladowania za Prawdę, za postawę i wielu ludzi zginęło tylko dlatego że nie podporządkowało się naukom Rzymu opartym na listach Pawła.

 

Jest więc to potwierdzenie kolejnego wersetu który wskazuje nam na nieustanną wojną pomiędzy synami Adama a synami aniołów.

1 Księga Mojżeszowa 3:

(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem;  jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

(16) Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą.

 

1 Księga Mojżeszowa 24:

(23) A Pan rzekł do niej: Dwa narody są w łonie twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu.

(24) A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta.

(25) I wyszedł pierwszy, rudy, cały jak płaszcz włochaty; i nazwano go Ezaw.

(26) Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał za piętę Ezawa; i nazwano go Jakub. Izaak zaś miał sześćdziesiąt lat, gdy ich zrodził.

 

Zobaczmy, jeśli diabeł używa swojego miecza kłamstwa czyli Darwinizm, Wielki Wybuch, Zbawienie z Wiary, Ateizm, ewolucja w kierunku boskości i wiele innych.

Tak Bóg użyje swego miecza poprzez mianowanego przez Siebie króla. Tym ostrzem jest przede wszystkim prawda.

 

Ewangelia Mateusza 10:

(26) Więc nie bójcie się ich; ponieważ nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani tajnego, o czym dowiedzieć by się nie miano.

(27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle; a co na ucho usłyszycie, ujawniajcie z dachów.

(28) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w Gehennie.

 

 

Appendix:

Przypomniałem sobie o wiedzy Biblijnej ludzi z grupy New Age a przynajmniej twarze tego ruchu

Jak widać Icke ze swojej niewiedzy bądź z celowego oszustwa mylnie zinterpretował ten werset

Mt 24: (34) Zaprawdę, powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.

Nie wierzę jednak że ten człowiek natknął się na ten werset i tak sobie powiedział nie sprawdzając reszty. Sądzę że wybrał ten werset ponieważ wyrwany z kontekstu pasuje lepiej do teorii – dobieramy fakty do teorii, cudownie

Jak wygląda na prawdę ?

 

(1) A gdy Isus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni.

(2) A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony.

(3) A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?

(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie sprowadził na manowce.

(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte.

(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.

(34) Zaprawdę, powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.

(35) Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.

 

Icke i ludzie tego pokroju chcą przekonać do błędu jakiego dokonał czarownik-ewangelista Łukasz z tak zwanym świętem zielonych świat i proroctwami Joela. Nie zamierzam ponownie rozkminiać ten fragment. Generalnie chodzi o to że chcą nam przedstawić ten werset że Isus mówił że ów te czasy były czasami końca a skoro Chrystus ”Bóg” złożył ofiarę to powinna natychmiast zadziałać ale za wiele się nie zmieniło nie licząc zniszczonej świątyni i ten rodział o tym właśnie mówi o zniszczeniu świątyni czyli o proroctwach zarówno w czasie ówczesnym jak i w przyszłym.

Hmm, tyle wieków minęło a ludzie popełniają te same błędy. Dłuższa wypowiedź Mt 24 wyraźnie wskazuje że czasy końca dopiero nadejdą.

 

No to mamy pierwszy błąd (Icke’s errors)

Drugi błąd – obalam Marka i Łukasza, nie problemy a po za tym do dzisiaj istnieją nadludzie więc facet przebywający w otoczeniu nadprzyrodzonym Ufo nie powinien mieć ateistycznego punktu myślenia.

Exodus sfabrykowany…. a dowodów nam nie pokazał jest wręcz przeciwnie i coraz więcej dowodów jest po cichu odkrywanych

Prymitywna astrologia….. a księżyc nie jest z sera jaśnie panie ? No tak kabała, masoneria i wszystko inne gdzie astrologii mamy aż po brzegi jest ok.

Problem z Jonaszem…. a sam w nie lepsze bajki wierzy

Kwestionuje Eden… no cóż wszakże jest pan bogiem, synem bożym jak tam jabłuszko smakuje ?

Ooo Nebuchadnezzar i sen o płaskiej ziemi…. ciekawe i… cytuje nam jakieś pseudo-Hebrajskie słowo. To jest taki agent który nam wpiera żydowski sposób myślenia i obyczaje a następnie utożsamia je z Bogiem a później twierdzi że sam jest nim.

Ahazjasz…. nie wiem nie sprawdzałem w księgach kronik jest nieco skrótów

Insekty z 4 odnóżami…. nie żył 3000 lat temu nie wie jak określano ówcześnie zwierzęta a się mądrzy to tak samo jak nietoperza uważano za ptaka bo ma skrzydła wielki mi błąd. A po za tym dawno temu nie było tyle gatunków wymarłych wszakże dla tych ludzi człowiek pochodzi nie od małpy tylko od smoka 🙂

5 Mojżeszowa 14: (7) Ale spośród tych, które przeżuwają połknięty pokarm i mają kopyto rozszczepione, nie będziecie jedli: wielbłąda, zająca, świstaka, choć bowiem przeżuwają, jednak nie mają kopyta rozszczepionego. Będą one dla was nieczyste;

I co, aa króliki ?

Atak na astrologię to już było słabe…

W zasadzie neguje nie dając rozwiązań

 

Że Mojżesz nie wspomniał o Isusie w Prawie, jak nie wspomniał ?

5 Mojżeszowa 18: (15) Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. (16) Według tego, jak prosiłeś Pana, Boga twego, na Horebie, w dniu zgromadzenia, mówiąc: Nie chciałbym już słyszeć głosu Pana, Boga swego, i patrzeć nadal na ten wielki ogień, abym nie zginął, (17) Pan rzekł do mnie: Słusznie powiedzieli. (18) Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę.

Kłamczuszek!

 

Jana 3:

(13) A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie.

 

I fakt, Mojżesz czy Henoch zostali wniebowzięci a nie wniebowstąpieni a jest to poważna różnica pomiędzy wejdę bo chcę a Bóg mnie zabrał do niebios.

 

Isus cytuje fragment którego nie ma…. to że nie ma obecnie nie znaczy że nie było i Septuaginta jest właśnie obiektem nienawiści ze strony tych ludzi.

Ataki Pawła są mi na rękę chociaż ten gość paradoksalnie jedzie na jednym wóżku.

 

I brak zrozumienia

Mt 6: (24) Nikt nie może służyć dwum panom, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim będzie pogardzał.

Ok. ale cały werset wytrąca miecz z dłoni..

Nie możecie Bogu służyć i mamonie.

Proste zdanie jak budowa cepa ”Chrystus się zwyczajnie myli”’ ma ludzi za durni czy co ?

 

Wyszło na to że mamy do czynienia z albo ogromnym nieukiem który wybiórczo dobiera fakty do teorii albo z zupełnie zakłamanym człowiekiem, świadomie kłamie albo nie… wszakże coś prawdziwego musi od czasu do czasu powiedzieć aby późniejsze kłamstwo lepiej weszło w pamieć.

A teraz wklejanka starego postu w zasadzie to samo innymi słowami

Czepiają się że Biblia zalicza nietoperze jako rodzaj ptaków a nie ssaków – wielka mi zmiana

Icke gdzieś tam wspominał (link powyżej) że Isus błędnie powiedział o tym że został wspomniany przez Mojżesza w pięcioksięgu
Niewiedza czy bazowanie na czyjeś niewiedzy ?
5 Księga Mojżeszowa 18:
(15) Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie.

Icke chyba uznaje Marka, Łukasza, Pawła i Barnaby przekręty jako słowo Boże a przecież tylko oni obiecywali super moce dla wierzących

Aha… Isusa wiedza astronomiczna była prymitywna bo przecież Heliocentryzm, Darwinizm, Annunaki, Zielone Kusmity i planety mnóstwo planet…

Icek twierdzi że Isus kłamał że nikt poza nim nie wniebowstąpił bo wstąpił Eliasz – pomieszane z poplątaniem
Wniebowstąpienie – sam wstępujesz do nieba jak Isus
Wbiebowzięcie – ”Ktoś’ zabiera się do nieba jak Henoch czy Heliasz albo na krótki moment – Jezekiel, Izajasz, Baruch i tak dalej.

Wyłapują ci ludzie pozorne błędy wykorzystując wieloznaczność pojęć a później te błędy albo wyolbrzymiają albo dopasowują do swojej wcześniej przyjętej teorii – a wtedy trzeba mocno naginać fakty

Icek podobnie jak wielu ściemniaczy próbuje nam wmówić że czasy końca dotyczy okresu za życia Mesjasza – jedne błędne założenie rodzi następne
Icek widzi problem z kuszeniem Mesjasza, no tak oni wszyscy wpierają że według Biblii (dla nich to Tanach i Talmud są wazne) Mesjasz jest również Bogiem…
Icek niby wie że czary, magia, zabobony, okultyzm i tak dalej są zakazane a nie dość że się tymi praktykami ima to jeszcze twierdzi że Prorocy byli czarownikami

Dla Icka błędem jest zdanie że nie można służyć dwóch panom – najwyraźniej nie rozumie tego wersetu
A chodzi tam o to że nie można służyć jednocześnie Bogu i diabłu – można być szarakiem ale nawet taki przeciętny człowiek jest albo bardziej zły albo bardziej dobry

Ciekawe że jest trochę róznych filmów jak ten o Noe i wiele innych produkcji które mają za zadanie przedstawić:
A) Boga jako okrutnego, mściwego jaszczura tyrana który w sumie to nie istnieje
B) Diabła, Demony, Strażników jako istoty które chciały pomóc ludzkości poprzez danie im zakazanej wiedzy bo Bóg tego nie chciał dać

Nie kupuję że to wszystko jest przypadkowym pomysłem różnych autorów – jak ktoś przedstawia wszystko na opak w tych najważniejszych kwestiach to najwyraźniej musi wiedzieć jak było skoro przedstawia wszystko na opak pomijając przy tym Nefilimów i tak dalej
”Mówią że chcieli nam pomoc bo ten niedobry jaszczur satanistyczny nie chciał wam dać mądrości, technologi i chciał was zniszczyć w potopie ale my chcemy was obdarzyć prawdziwym oświeceniem i pokazać że wy jesteście dla siebie Chrystusami, każdy człowiek jest gwiazdą i bogiem swego życia…”’

 

 

 

One comment

 1. Z takich róźnicy rzeczy
  Znacznie więcej materiałów jest o treści ”zdaniem płaskoziemców Australia nie istnieje”
  Pomijam trolli czy agentów ale takie akcje mogą pomyśleć tylko agenci udający Płaskoziemców by reszta pomyślała że KAŻDY z tej grupy jest idiotą,

  Podobna sprawa z tymi ”antyszczepionkowcami” którzy paradoksalnie przyczyniają się do wzrostu naszczepionych i zysków koncernów żerujących na potrzebujących.

  Są też potylicy jak Korwin którzy siedzą tyle lat w biznesie bez sukcesów, zawsze ten sam wzór 4,9% bardzo dziwne….
  Jak dla mnie jest robione celowo znaczy się torpedowane są oddolne inicjatywy
  A przy okazji ogłupia się młodych, w każdym razie potylików lepiej nie ufać a szczególnie tym niepewnym
  Po tych jawnych wiemy co się spodziewać a po tych którzy się uginają ludziom mówią co innego a innego czynią…
  Ci wysłani do ludzi są o dwa poziomy wyżej od przeciętnych i możliwe że doskonale wiedzą o Syfonistach czy Papieżakach
  Im wyżej w hierarchii tym gorzej…. znaczy się na wyższym stopniu wtajemniczenia albo po co wtajemniczać szabesgoja jeśli wykonuje swoje ?
  Nawet jeśli ktoś spoza założy partie lub coś w tym rodzaju wyjdzie do ludzi… głową muru nie przebije i nawet z pieniędzmi prędzej czy później przyjdą farbowane lisy od kreciej roboty
  A my dajemy się na to wszystko nabierać ponieważ nie rozpoznajemy tych manipulacji gojami by wyglądało na to że partie biją się między sobą albo że wszystko się rozsypało od tak a goje muszą za kryzys płacić….
  Czasami między sobą się tłuką ale to jest walka bandyty ze złodziejem znaczy się walka o interesy albo poświęcanie niższych zużytych w celu uzyskania zaufania i prawdopodobnie druga fala do tego dąży – nieco prawdy o tych pierwszych a później wierzcie nam wprowadziliśmy was w złoty wiek a teraz w nagrodę przyjmijcie Charagmę.
  Niestety są i tacy którzy pozują na dobrych chłopców podpinając się pod to co ludzi chwyta lecz swoją drogą dobrze robią na swój sposób jeśli mówią o Syfonistach ponieważ…. wina musi być dopełniona a zbrodnie jawne

  Media naciskają na Ateizm a także na Katolicyzm, tylko jak można pogodzić Katolicyzm z odrzuceniem Boga czy Biblii ? A jednak można i ludzie nie zastanawiają się że Stworzenie odrzuca Darwinizm i tak dalej.
  A papcia czy religia żydowska oparta na pismach ojców synagogi….
  Dziwne Boga można krytykować nazywać jaszczurem Jhvh Koran można palić na Biblię pluć ale na Syjonistów czy na papcia krytyki nie ma a kto próbuje tego kariera idzie się…
  Śmieją się z Syjonistów gibiących się pod Twierdzą Antonia i tak dalej ?
  Śmieją się z Chanuki czyli symbolu podbicia Izraelitów przez Idumejczyków ?
  Śmieją sie z papcia czy Watykańskiego gestapo za Biblijny fanatyzm ?

  Jak się spojrzy na JP2 to praktycznie cały świat z nielicznymi wyjątkami ubóstwiał JP2 a Boga nie za bardzo, Franca ma mniejsze poparcie u ludzi ale większe u swoich…. całując Syfonistów czy Islamistów po rękach pokazuje tylko swoją przynależność…. strasznie inteligentny antyczłowiek

  Jeśli chodzi o masonów Zagamiego mógł mieć nieco rację wszakże mason tj. kamierzarz i według niego masoni ci pierwsi budowali kościoły itd. Sami odnoszą się do świątyni Salomona znaczy się jest to osoba ultra wierząca w zapiski Biblijne a zwłaszcza w postać króla Sulejmana.
  Choć sama postać nieco śmierdzi – były ylyminata i tak sobie egzystuje ?
  A możliwe że nadal pracuje….
  W każdym razie miesza prawdę z fałszem, nie w sposób inteligentny aczkolwiek większość ludzi unika tych informacji i nie wie jak je ze sobą połączyć
  Gdyby odłożył kopyta mogłoby to przyciągnąć więcej osób a prawdy nie ośmiesza choć zna tylko wycinek bądź wszystkiego nie podaje….
  Podejrzewam że większość tych bajek o Masonerii czy Illuminatach pochodzi ze źródeł dezinformacyjnych być może wprost z Rzymu by zrzucać winę na wszystkich wokół, jakoś w Polsce nie oskarża się PZRP o wszystko nie mówi się że to Illuminaci 🙂
  A tak swoją drogą kim są ci Illuminaci, dlaczego to źródła podają terminy bez wyjaśnień i nie dają rozwiązań ?

  Hmm, zapomniałem już o Zagami chociaż wyjawić to wyjawił mnóstwo między wierszami np. depipolowano Indian w celu zbudowania obserwatorium wymiaru do przywołania istot pozaziemskich (grigori)
  Hermon także może być portalem do ”innego wymiaru” w przypadku ziemi okręgu nie ma mowy o galaktykach Kosmos to niebo, ziemia, agartha i to co nie zostało nam ukazane ale nie planety
  A z drugiej strony mason 33 stopnia czyli nie byle mason ślepo wierzący tak jak w pozostałych religiach, mason 33 stopnia posiada więcej wiedzy i z pewnością nie jest ani przyjacielem Boga zresztą Masoneria nie przyjmuje (podobno) ateistów ludzie mają błędne wyobrażenie na temat masonerii a ta dezinformacja pochodzi wprost od tych którzy stworzyli masonerię jawiąc się jako ich najwięksi pogromcy
  Dziwna sprawa wysoko postawiony ”Illuminata” i wyszedł na nogach a nie nogami do przodu ?
  Śmierdzi podstępem na kilometr a konkretnie mieszaniem prawdy z fałszem i dlatego działa takich ludzi NALEŻY czytać między wierszami

  Podobnie z ponownie narodzonymi chrześcijanami, tak narodzeni że słowa Chrystusa na którego się powołują mają w dupie wierząc że jak już przyjęli Jezusa do swego serca i pokazali to całemu światu którego nienawidzą to…. wystarczy
  P.N.C czyli nienawidź siebie, nienawidź Boga ale kochaj Chrystusa propaguj miłość Chrystusową która usprawiedliwi każdy grzech tylko wyznaj przed ludźmi Jezus mym panem…. mają Boga za idiotę czy serio wierzą w to co głoszą ?
  Że Bóg jest tak naiwny i daje się nabrać na puste deklaracje wiary…. no tak zapomniałem Bóg ST to okrutny satanistyczny jaszczur Jahwe którego zwalczał Bóg miłości NT Jezus…. bardzo popularne odrzucanie ST i przyjmowanie NT poprzez pryzmat Pawła i Łukasza…. czasami Jana ale bez zrozumienia jak Jan używa wyrazu wiara jest to rzekomym dowodem na usprawiedliwienie z samej wiary
  P.N.C. dobrze łyka syjonistyczną propagandę gdzie zbiór Idumejczyków, Kananejczyków (+Hetytów) i Turko-Mongołów nazywa się narodem wybranym

  Odrzucanie Pawła dla PNC jest grzechem śmiertelnym ale odrzucanie Boga czy Teonomii albo proroctw już tak nie wnerwia nikogo
  Niby tyle osób zna Boga, co drugi ma prywatne wizje itd ale żaden nie może tego potwierdzić czy powiedzieć czego od nas wymaga Stwórca
  W kwestii odrzucania, jeden przykład często podaje – Odrzucenie Księgi Ezechiela czy 1 Henocha bez której Biblia jest niekompletna, tam Bóg bardzo blisko
  Pomijając już to jaką krzywdę robią sobie Chrześcijanie wrzucając do głowy nienawiść do siebie, do Boga, do świata i tak dalej boją się wszystkiego nie rozumiejąc dlaczego

  Generalnie Chrześcijaństwo jak i Islam nie są zwalczane aż tak bardzo co prawda są wariaci czy może opłacani krzykacze że Lucyfer to Jahwe albo Allah to szatan, jakoś nie wierzę w ich ignorancje
  Jeśli jednym ruchem łączą Boga z Watykanem czy Syjonizmem…
  Ja atakuje Chrześcijaństwo ale nie atakuje Chrześcijan za to że zostali oszukani, nie potępiam ofiar

  Co do Charagmy
  Chi Xi Stigma jeśli włączymy łacinę
  Sex to łacinie Sześć ale jak połączyć 6 z seksem ?
  Chyba jednak nie ma powiązań a wtedy miałoby to sens że Therion to także ich potomstwo, że słońce oznacza ich boskiego potomka i tak dalej.
  Za bardzo to naciągane….

  Wracając do Pujola, może kryptojezuita a może koleś który szuka taniej sensacji by na niej zarobić ?
  Wszakże wyjawił co nie co na temat Nefilimów podobnie bajkopisarz śp. mason Sitchin który zmasakrował mitologię Sumerów opierając się fikcyjnych źródłach
  There Were Giants Upon the Earth
  Oto tytuł książki po Polsku nie widziałem, a z drugiej strony jest powrzechne zdane że ten człowiek był mitomanem i sam kiedyś dałem się nabrać na te jego Stacje (Mars) ładne zresztą do obalenia co robi fachowca w przykładowym filmie

  Innymi słowy jak mitologia Sumeryjska to nie Sithin jak Egipska to nie Pujol oni dorabiali własne interpretacje czy wymyślali teksty
  opowieść satmiego Pujola… ktoś słyszał o czymś takim ? Dlaczego nie ma żadnych źródeł na ten temat

  W każdym razie wiele z tych rzeczy jest przeznaczona dla mass które nie mają pojęcia na te tematy albo nie mają ugruntowanej wiedzy
  Dodajmy jeszcze opowieści o Chrystusie w Indiach, Zakon Syjonu, Kod Da Vinci, Chrystus w Galii i tak dalej… typowe pisma na zlecenie masonerii wyższego szczebla czy jeszcze innej grupy bo przecież goje mają nie pytać o źródła

  Znalazłem ostatnio pewien polski wykład i tam w którejś minucie jest powiedziane tak jakby diabliści zanim wykonają anielskie plany (3 Wojen, Tajemne Przymierze itd.) pierwsze co pytają się ludzi czy się na to zgadzają a oni zazwyczaj potwierdzają to milczeniem, ogólnie ciekawe. Być może istnienie tych dokumentów jest również wymogiem Boga a skoro my o tych rzeczach wiemy i wiedza się powiększy, póki ludzie się zgadzają nie proszą o nic Boga, za nic nie przepraszają i za nic nie dziękują…
  Dlatego Banderyzacja nie została powstrzymana i Syjonizacja….

  Staram się nie patrzeć na ludzi pod kątem poglądowym np. wierzysz w to albo tamto jesteś heretykiem, agentem idź na stos. Mnie interesują bardziej informacje niż babranie się w wyzwiska ten żyd, ten mason, illuminata, ten cyklista – opinie często podsycające emocje, co innego opinie a co innego doWody.

  Chociaż z drugiej strony jeśli trafi się dawno zdemaskowany dezinformator to lepiej patrzeć diabłu na rączki. Gorzej jak ta osoba jest sterowana przez niewidzialne ”jasne duchy” znam co najmniej trzy takie przypadki licząc Icka i to są osoby podłączone w jakiś sposób z istotami duchowymi tam nieco powiedzą na tym astralu coś prawdziwego no ale sami wykorzystują swoje sługi – Himmler i tak dalej. W każdym razie są to tacy pomazańcy którzy reprezentują starych kolegów bez wnikania w szczegóły być może nie są to do demony a nawet coś wyżej Mahometomi otrzymał objawienia na przykład podszywającego się pod anioła Garbiela a na samego diabła znaczy się Iblisa bym nie stawiał, kolega z branży.
  I taki pomazaniec może z woli swoich mistrzów nie z tej ziemi nawijać o planetach, coś jeszcze głupiego w każdym razie przygotować ludzkość bądź mniejszą grupę na coś
  Możliwości jest mnóstwo a ten temat jest dość ciekawy do spekulowania, nie oznacza to że te osoby są winne bądź niewinne to zależy od intencji czy mają czyste intencje czy mieszają w poważnych sprawach celowo.
  Jak okultyzm to III Rzesza – produkt papieski
  Na tym wykładzie powyżej coś było o Hitlerze, oglądałem kilka dni temu i jakoś nabrałem pewnego zaufania w przeciwieństwie do tej drugiej telawizji zresztą podałem filmik i jeśli jest to wielka szycha z tamtego systemu to na błędy czy kłamstwa patrzę pod innym kątem, bardziej jestem podejrzliwy

  Pyk, oficjalne źródła muszą coś powiedzieć aczkolwiek w taki sposób być się nie domyślił co jest grane
  https://en.wikipedia.org/wiki/Jesuits_and_Nazi_Germany
  https://www.spirituallysmart.com/nazi.html

  I black pope z tamtego okresu ”Polak”
  https://en.wikipedia.org/wiki/Wlodimir_Led%C3%B3chowski
  Po polsku jak zwykle mniej informacji

  Co do Hitlera, już tyle było propozycji że był żydem, narkomanem, gejem i tak dalej na tym wykładzie co nieco będzie i coś w tym jest szkoda
  http://www.iluminaci.pl/info/pochodzenie-hitlera

  Fragment z tego artykułu

  ”Badania DNA krewnych Adolfa Hitlera nie pozostawiają złudzeń. W zbrodniczym przywódcy Adolfie Hitlerze płynie krew sefardyjskich Żydów. O tym, że jeden z największych zbrodniarzy w historii świata miał biologiczne powiązania ze znienawidzona przez siebie rasą doniósł belgijski magazyn „Knock”, publikując efekt długich badań dziennikarza Jeana-Paula Muldersa i historyka Marca Vermeerana. Zdobyli oni i oddali do przebadania w profesjonalnych laboratoriach DNA 39 krewnych przywódcy III Rzeszy. Wyniki zaskoczyły naukowców.”

  Jakich ?
  Sefardyjskich! Czyli Edomickich jakoś tak się złożyło że Gebbels też był genetycznie bliżej Sefardyjskich znaczy się wysoko urodzonych i eliminowali plebs, żydowski plebs eliminowany przez żydowską antysemicką elitę 🙂
  Ale Hitler rzeczywiście był narkomanem, idealny kandydat na pachołka z charyzmą na którego można zrzucić całą winę… idealny system
  Śp. Radtrap
  https://wolna-polska.pl/reka-w-reke-z-hitlerem/illuminati-wynajeli-hitlera-by-rozpoczal-ii-wojne-swiatowa

  Taka myśl, jeśli Rzym rządzi całą ziemią i jeszcze nadal choć słabiej kontroluje Bestię, a czymże jest Therion ?
  Jeśli w skład tej Bestii wchodzą istoty nie z tej ziemi demony, kosmici, Nefilimowie, Homo Capensis i tak dalej
  Oni są praktycznie bezbronni i ukrywają się pod płyszczem Rzymu który ukrywa ich pod płaszczem wiary w Boga i tak dalej

  Ta infiltracja Hezuicka jest wręcz legendarna (na szybko)
  Jak doczytam to dopowiem
  https://neoanthroposophy.com/2017/02/04/jesuit-spies/

  Nie jest to dziwne że Rzymskie gestapo infiltrowało New Age, Teozofię, Antropofozię, Steinera i tak dalej oficjalnie te wszystkie ruchy potępiając jako heretyckie ?
  Chodzą nawet słuchy że prowadzą ruchy Płaskiej ziemi, nawet agenci najwyraźniej kontrolowani przez CIA 🙂 twierdzą że uczciwi ludzie mówiący o płaskiej ziemi są kontrolowani przez CIA 🙂
  Znaczy się chodzi o kontrolowaną opozycję ale kto gdzie jest upchany można się jedynie domyślać

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.