Wpis Nr. 78 – Strategia Zakonu Hezusa Na Podstawie Cytatów

 

Parę cytatów, nieco przemyśleń…

Jaki jest w ogóle cel Rzymu od samego początku ?

Celem Krzyżowców Syjonistów było przeniesienie stolicy np. z Rzymu do Kanaanu aby….

Wielbić Stwórcę i przywrócić Prawo Boże ?

Nie!

 

W 1993 roku został zawarty konkordat pomiędzy rzekomym Izraelem oraz rzekomą stolicą Apostolską. Gdyby papcio rzeczywiście nie miał nic do gadania, opinia Watykanu byłaby równie ważna co np. Monako, Luksemburg itd. Ale to nie sam Vagitanus rządzi, od rządzenia byli Joannici, Templariusze, Jezuici, Teonici (Krzyżacy), Dominikanie.

Do tego katolickie sakramenty nakładają na ludzi pieczęcie (pieczątki) czyniąc takiego katolika obywatelem dwóch państw z czego oba mają sprzeczne interesy, a dobry katolik stawia na pierwszym miejscy państwa Siedmiowzgórskie.

 

Garść Linków:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Vagitanus

https://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_Agreement_Between_the_Holy_See_and_the_State_of_Israel

https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_See%E2%80%93Israel_relations

http://cheops4.org.pl/cheos/viewtopic.php?f=10&t=460&sid=0ffdc8f3c492028c03320ad78286f1c4

 

 

  • Wolter w latach 1704-1711 był edukowany przez Jezuitów.
  • Gruzin Stalin Jughashwilli był seminarium jezuickim ale ostecznie z niego zrezygnował. Trocki, ukraiński syfonista, Lenin oszczany/ ochrzczony żyd według prawa rabinicznego…

Z Października 2017 –  A Tzw. Illumati to kolejny kozioł ofiarny ponieważ nie istnieje są za to ‘’wtajemniczeni’’ a raczej ci którzy myślą że są wtajemniczeni. Chazarowie istnieją, Zakony Rycerskie (Jezuici, Templariusze, Joannici) istnieją…A Illuminati, kto nim jest (nazwiska przykłady proszę  ), , gdzie się znajdują, dlaczego oficjalnie się mówi o Illuminati… Czy może znowu zostaliśmy oszukani i wrzuca się wszystko do jednego wora z łacińską nazwą oświeconych.

Jeśli chodzi o Oświeconych Bawarskich czy Alumbrados, na ich temat mamy już oficjalne potwierdzenia (encyklopedie itd.)Ci wielcy patrioci chcą nad odciągnąć od Boga pod pozorem zwalczania żydów, nazywając żydów Izraelitami, że Biblię napisali Illuminaci, że Jezus to żyd skazany na szubienicę, że trzeba wrócić do starych (pogańskich) zwyczajów, że to Konstantyn wymyślił NT i wiele innych bzdur.

Druga strona (Pawłościanie) nawet jeśli czyta Pismo… niewiele z niego rozumie jeżeli nie usunęli z pamięci wiele dogmatów. Kiedy czytasz Pismo powinieneś przez ten moment zapomnieć o WSZYSTKICH dogmatach i czytać tak jak jest napisane, dopiero później układać puzzle.
Mówi się że Isus nakazał nam pozbyć się majątku (żyć jak żul), mieć w nienawiści do rodziny i kochać zbrodniarzy, że już nas wybawił od grzechu, że jesteśmy winni śmierci i musimy odkupić to (np. chodzeniem na msze itp.).

Kult ukrzyżowanego Mesjasza jest wymysłem wrogów Boga (od Pawła się zaczęło) aby ukazać nam Chrystusa jako karykaturę samego siebie.Isus nie mówił że mamy żyć jak ostatni dziad, tylko że powinniśmy pomagać potrzebującym (nie dawałbym rybek biednym, lepiej dać przysłowiową wędkę bo dawanie komuś czego za free może jeszcze bardziej zaszkodzić niż pomóć np. 500+ = uzależnienie od Państwa i rozwój nałogów. Większośc ludzi którzy wygrali w totka dostawało szajby. )

Miłowanie nieprzyjaciół także można w prosty sposób wytłumaczyć, nie chodzi o kochanie naszych wrogów a unikanie ich, mamy nie mścić się na kimś. Miłowanie wrogów nie kłóci się z wykonywaniem prawomocnego wyroku dla… morderców. Niestety, w czasach Mesjasza Judejczycy i pozostali Izraelici w Syropalestynie żyli pod okupacją Rzymu i Edomu, czyli sądy (Sanhedryn), kościół (Synagoga) i system edukacji był w ich rękach i nie było możliwości na bunt, zresztą Juda traciła świadomość dzięki kulturze Helleńskiej i Rzymskiej.

Coś tu nie gra z datami. KoperNik żył w latach 1473-1543. Inigo Loyola żył w latach 1491-1556 Loyola ”Z Tarsu” jest młodszy od Kopernika, a zakon powstał w 1534 roku a więc jakieś 10 lat przed kopnięciem w kalendarz, w tym samym roku wydano hipotezy Kopernika. Miałem tę książke dwujęzyczną (polski-łacina) ale nie chciałem marnować czasu na czytanie czyiś wypocin. Za życia Kopernika stworzono Zakon Jezuitów, ta sama epoka. Czyżby w ciągu 10 lat tak mocno ten Zakon wsiąknął w Europę ? O Masonerii nie ma mowy, pierwsze powstawały w latach 1600-1700 czyli po Jezuitach, Templariuszach….)

Kolejny kłamliwy dogmat to tzw. Bitwa Armageddonu. Prawidłowo powinno być ‘’Bitwa pod miejscem nazywanym HarMageddon’’ ale to jest kolejna bitwa w tym miejscu spotkania tłumów bez negatywnego znaczenia. Apokalipsa jako koniec świata to także kłamstwo, ujawnienie prawdy, koniec systemu i powrót do Prawa Bożego – tak lepiej.

Jezuitę Jana II Kazimierza nazywano ‘’początkiem nieszczęść królestwa’’. Wiedział że będą rozbiory bo najwyraźniej miał na celu osłabienie Królestwa.. Największy bandyta na polskim tronie (Jan II Kazimierz) który wprowadził kult Marii na wyżyny był byłym Jezuitą w latach 1646-1648. To wyjaśnia dlaczego unicestwił Słowian za pomocą kultu ”Marii”. Księga Jeremiasza w rozdziałach 7 i 44 mówi jasno że ten kult jest obrzydzeniem w oczach Boga jako rzecz zakazana. A ten władca, pachołek wywyższył kogoś innego zamiast Boga naszego Stwórcę!

 

 


A teraz cudowne znalezisko z pewnej witryny 🙂 Musiałem nieco wymoderować komentarze pozostawiając głównie cytaty o tym zakonie.

Cytaty o Jezuitach

Cytaty o Jezuitach

Może zamocne:)

„It is my opinion that if the liberties of this country—the United States of America—are destroyed, it will be by the subtlety of the Roman Catholic Jesuit priests, for they are the most crafty, dangerous enemies to civil and religious liberty. They have instigated most of the wars of Europe.” Marie Jospeh De La Fayette 1799 do George’a Washingtona
Romanism: A Menace to the Nation

Moja opinia jest taka, że jeśli podstawowe prawa tego kraju- St. Zjednoczonych – zostaną zniszczone, będzie to za sprawą subtelnych działań księży jezuickich, jako że są oni najsilniejszym i najbardziej niebezpiecznym wrogiem praw obywatelskich i wolnosci wyznania. To oni zaainicjowali większość wojen w Europie.

„The truth is, the Jesuits of Rome have perfected Freemasonry to be their most magnificent and effective tool, accomplishing their purposes among Protestants”….
The Grand Design Exposed, John Daniel, (Middleton, Idaho: CHJ Publishing, 1999), p. 302.

Prawdą jest, że rzymscy Jezuici opanowali do perfekcji wolnomularstwo, które jest ich najznakomitszym i najbardziej efektywnym narzędziem, dzięki któremu osiągają swoje cele wśród protestantów.

„Wherever the Jesuits go, revolution quickly follows” -(Behold A Pale Horse, Chpt.2,pg.92,William Cooper)

Gdziekolwiek podążają Jezuici, rewwolucja podąża za nimi

„…if you trace up Masonry, through all its Orders, till you come to the grand tip-top, head Mason of the World, you will discover that the dread individual and the Chief of the Society of Jesus [i.e., the Black Pope, the Superior General of the Jesuits] are one and the same person.” – James Parton (American historian)

Jeśli prześledzisz masonerię, poprzez jej wszystkie odłamy, i dojdziesz do jej samego szczytu, do głównej głowy (szefa) masonerii swiatowej, odkryjesz że owa głowa oraz szef Zakonu Jezuitów(zwany Czarnym Papieżem, generałem zakonu…) to jedna i ta sama osoba

„Between 1555 and 1931 the Society of Jesus [i.e., the Jesuit Order] was expelled from at least 83 countries, city states and cities, for engaging in political intrigue and subversion plots against the welfare of the State, according to the records of a Jesuit priest of repute [i.e., Thomas J. Campbell]. Practically every instance of expulsion was for political intrigue, political infiltration, political subversion, and inciting to political insurrection.” (1987) J.E.C. Shepherd (Canadian historian)

Pomiędzy 1555 a 1931 Zakon Jezuitów został wydalony z conajmniej 83 państw, państw miast oraz miast, za angażowanie się w polityczne intrygi i w przewrotowe spiski przeciwko dobrobytowi państwa, powołując się na zapiski jezuickiego księdza Thomasa J Campbella. Praktycznie każdy powód wydalenia to polityczne intrygi, polityczna infiltracja, polityczne przewroty…

„The Jesuits wrote the first 25 rites of Scottish Freemasonry in then College de Clermont in Paris in 1754”
The True origin of Scottish Rite Freemasonry
According to the Masonic Quiz Book:
Ask Me Another, Brother
by William Peterson

Jezuici napisali pierwsze 25 stopni szkockiej ryty masońskiej w ówczesnym College de Clermony w Paryżu w 1754 roku

„The Fuhrer had come to power, thanks to the votes of the Catholic Zentrum [Center Party overseen by Jesuit Ludwig Kaas], only five years before [1933], but most of the objectives cynically revealed in Mein Kampf were already realized; this book . . . was written by the Jesuit [controlled] Father [Bernhardt] Stempfle and signed by Hitler. For . . . it was the Society of Jesus which perfected the famous Pan-German programme as laid out in this book, and the Fuhrer endorsed it.” {10} [Emphasis added]
Edmond Paris, 1965 French Historian The Secret History of the Jesuits

Fuehrer(Hitler) doszedl do władzy dzięki głosom Katolikciego Centrum(partii rządzonej przez jezuitę Ludwiga Kaasa) zaledwie pięć lat wcześniej (1933) ale większość celów cynicznie wyjawionych w Mein Kampf było już zrealizowanych. Ta książka, została napisana przez jezuitę Ojca Staempfle, a podpisana przez Hitlera. Bo to Zakon Jezuitów udoskonalił słynny pan-germański program opisany w tej książce, a Hitler się pod nim podpisał

„I can see Himmler as our Ignatius of Loyola” ~Adolf Hitler: „Libres propos” (Flammarion, Paris 1952, p.164).
Ignatius Loyola, zalozyciel zakonu Jezuitow

Widzę w Himmlerze naszego Ignatiusa Loyolę

„I learned much from the Order of the Jesuits”, said Hitler… „Until now, there has never been anything more grandiose, on the earth, than the hierarchical organization of the Catholic Church. I transferred much of this organization into my own party… I am going to let you in on a secret… I am founding an Order… In my „Burgs” of the Order, we will raise up a youth which will make the world tremble… Hitler then stopped, saying that he couldn’t say any more..” Hermann Rauschning, former national-socialist chief of the government of Dantzig: „Hitler m’a dit”, (Ed. Co-operation, Paris 1939, pp.266, 267, 273 ss).

Nauczyłem się bardzo dużo od Zakonu Jezuitów, powiedział Hitler. Aż po dziś dzień nic nie było tak potężne, jak hierarchiczna organizacja KRK. Zaadaptowałem wiele z tej organizacjio do swojej własnej partii. Zdradzę ci pewien sekret, zakładam „zakon”, a w nim wychowam młodzież która zadrży podstawami świata. Wtedy, Hitler przestał mówić, powiedział tylko że więcej nie może nic powiedzieć. —– chodziło mu oczywiście o SS—

“The Jesuits are a military organization, not a religious order. Their
chief is a general of an army, not the mere father abbot of a monastery.
And the aim of this organization is POWER. Power in its most
despotic exercise. Absolute power, universal power, power to control
the world by the volition of a single man . . .
The General of the Jesuits insists on being master, sovereign, over the
sovereign. Wherever the Jesuits are admitted they will be masters, cost
what it may . . . Every act, every crime, however atrocious, is a
meritorious work, if committed for the interest of the Society of the
Jesuits, or by the order of the general.” – Napoleon Bonaparte , źródłó:
Fifty Years In the Church of Rome, Charles Chiniquy, (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House,
1968; originally published in 1886) p. 487.

Jezuici to organizacja militarna, nie religijny zakon. Ich szef to general armii, a nie ojciec w jakims klasztorze. Celem tej organizacji jest władza, w najbardziej jej despotycznym znaczeniu. Absolutna, uniwersalna wladza by kontrolowac swiat wedle woli jednego czlowieka
Generał Jezuitow jest mistrzem, suwerenem nad suwerenami. Gdziekolwiek Jezuici zostana przyjeci, staja sie mistrzami, za wszelka cene. Kazdy czyn , kazde przestepstwo, jakkolwiek okropne, jest chwalebna praca, jesli popelnione jest w interesie Zakonu jezuitow lub z rozkazu jego generała

“Dear brethren [the six Assistants of the Jesuit General], our weapons are
of a quite different temper from those of the Caesars of all ages; and it will
not be difficult for us to maneuver as to render ourselves masters of all the
powers already so much weakened [by the Napoleonic Wars]. We need
fear no lack of soldiers, only let us apply ourselves to recruiting them from
all ranks, and from all nations, and drilling them into punctual service. But
let us, at the same time, be vigilant, that no one may suspect our
[conspiratorial] designs. . . . Ours be the knowledge of this great mystery
[of iniquity]: as to others, let them hear us speak in parables, so that, having
eyes, that they may not see, and having ears, they may not hear. . . . and let
our labour be in earnest!
You well know that what we aim at is the empire of the world; but how
are we to succeed, unless we have, everywhere, [Illuminati-controlled,
Masonic] adepts who understand our language, which must yet remain
unknown to others.”
Aloysius Fortis, 1825
20th Jesuit General, 1820-1829,
Spoken in Secret Council
to his Assistants including:
Johannes Roothaan, 1825
21st Jesuit General, 1829-1853,
“The Rebuilder of the Jesuits”
Secret Conference at Chieri
The Jesuit Conspiracy:
The Secret Plan of the Order

Drodzy towarzysze(do szesciu asystentow generala Jezuitow), nasze bronie sa calkiem innego rodzaju od broni Cesarzy wszystkich stuleci. i nie bedzie dla nas trudne manewrowanie w celu uczynienia z nas mistrzow wszystkich sił i tak juz oslabionych przez wojny napoleonskie. Nie musimy obawiac sie braku zolnierzy, musimy tylko zrekrutowac ich ze wszystkich rang, panstw i wdrozyc ich dokladnie w sluzbe. Lecz w tym samym czasie
badzmy czujni, by nikt nie podejrzewal nas o nasze konspiracyjne czyny. Nasza jest wiedza o wielkiej tajmenicy. Co do innych, to niech nas slysza kiedy mowimy parabolami, tak ze majac oczy, nie beda widziec, majac uszy, nie beda slyszec. I niech nasza praca bedzie sumienna!
Dobrze wiecie ze to do czego dazymy to wladza nad swiatem, lecz jak odniesiemy sukces, jesli nie bedziemy wszedzie miec (Illimunatow, Masonow) adeptow, ktorzy znaja nasz jezyk, ale ktorzy jednoczesnie musza pozostac nieznani wobec innych?

Aloysius Fortis, 1825
20 general Jezuitow 1820-1829
Na tajnym zgromadzeniu do swoich asystentow, wsrod ktorych byl:
21 genral Jezuitow Johannes Roothaan
Tajna konferencja w Chieri
Źródło:
The Jesuit Conspiracy: The Secret Plan of the Order, Abbate [Abate] Leone, (London: Chapman and
Hall, 1848) pp. 60, 80, 81.

Wszyscy generałowie zakonu Jezuitow w historii sa znani, tylko malo kto zdaje sobie sprawe z ich absolutnej wladzy. O wladzy Jezuitow na przestrzeni wiekow powinni uczyc w szkolach Exclamation Sprawdz:
http://www.reformation.org/jesuit-generals.html, mozesz to tez poprzec wikipedia.
Obecna glowa swiatowej masonerii jest Adolfo Nicolas:

“The government of the Company of Jesus is purely monarchial, and the
General is its absolute and uncontrollable king. . . . The Jesuit ought to value himself,
individually, as nothing—the Society as everything. . . .
And so absolutely is this rule of submissive obedience enforced, that the
Jesuit, in order to obey his General, must not scruple to disobey God. The
warnings of conscience are to be suppressed as culpable weaknesses; the
fears of eternal punishment banished from the thoughts as superstitious
fancies; and the most heinous crimes, when committed by command of the
General, are to be regarded as promoting the glory and praise of God.”
G. B. Nicolini of Rome, 1889
Protestant Italian Patriot
Exiled to England
History of the Jesuits

Hierarchia Jezuitow jest czysto monarchiczna, a general jest jej absolutnym królem. Jezuita powinien cenic siebie indywidualnie jako nic, a Zakon jako wszystko.
I tak mocno jest ta zasada posluszenstwa wdrozona, ze Jezuita wykonujac rozkazy Genrała, nie moze miec skrupułów sprzeciwiając sie Bogu. Glosy sumienia sa oznaka slabosci, obawa przed wiecznym potepieniem jest usunieta z mysli jako przesądne bzdury; i najwieksze zbrodnie, jesli polenione z rozkazu Genrała, sa uwazane za promowanie chwały i za wielbienie Boga.

Our Father General, as all know, governs Rome itself and the Popedom;
we make war at our pleasure betwixt one Prince and another, between a
Prince and his subjects, usurp dominion over cities and countries, fearing
no discovery of our actions; since our commerce is chiefly with Great men,
we know every public secret, and can in a singular way dispatch [kill]
heretics and enemies of the Roman Court.”
F. Doza, 1667
Spanish Jesuit (hiszpański jezuita)
The Fiery Jesuits

Nasz ojciec Generał, jak wszyscy wiedzą, okupuje Rzym oraz papiestwo. Tworzymy wojny dla naszej przyjemnosci pomiedzy jednym Ksieciem a drugim, pomiedzy Ksieciem a jego podwladnymi, uzurpujemy wladze nad miastami i panstwami, nie obawiajac sie wykrycia naszych czynow. Odkad robimy interesy z Wielkimi ludzmi, znamy kazdy publiczny sekret, i mozemy w kazdy sposob zabic heretykow i wrogow Rzymu

“But I positively declare, that we have no chance of success, except by
means of associations, powerfully combined, which shall have their chiefs,
their own peculiar language, an active and well organized correspondence,
and all sorts of stirring writings [Illuminized Freemasonry]. For these
purposes, it is not enough to have at our disposal men of talent and men of
action—we must have gold to keep them fast to their work. Aye, give me
gold—plenty of gold; and then, with such able heads and such resources as
the church commands, I will undertake not only to master the whole world,
but to reconstruct it entirely”

Assistant to the Jesuit General, 1824
Secret Conference at Chieri
asystent Genreała Jezuitów, tajna konferencja w Chieri
The Jesuit Conspiracy: The Secret Plan of the Order, p. 134.

Deklaruję, ze nie mamy szans na osiagniecie sukcesu, bez znajmości, silnie powiązanych, które będą miały swoich własnych szefów, swój własny język, aktywną i dobrze zorganizowaną korespondencję i roznego rodzaju pokrętną literaturę (Oświecone Wolnomularstwo). Dla naszych celów niewystarczający są utalentowani ludzie czynu których mamy, musimy mieć złoto które przyspieszy ich pracę. Daj mi złoto, mnóstwo złota- wtedy z tak zdolnymi osobami i z takimi zasobami będę czynił jak kościół nakazuję, będę dążył nie tylko do władzy nad światem, lecz także do zrekonstruowania go w całości

“I have summoned to the bar of public opinion only a small number of
Jesuits; there still remain THREE HUNDRED formidable members whom
I have not unveiled, but whom I shall unveil at a future time. . . . They were
powerful; for such was the will of kings. They assassinated princes, and
disturbed empires. . . . That the Jesuits were the disturbers of kingdoms, the
oppressors of nations, the masters of the world, I freely admit.”
Marcel de la Roche Arnauld, 1827
French Roman Catholic Priest,
„The Modern Jesuits”

Dostarczyłem opinii publicznej tylko mała liczbę Jezuitów. Nadal pozostało trzystu członków których nie ujawniłem, lecz zrobię to w przyszłości. Ony byli wpływowi, bo taka była wola Królów, Jezuici mordowali księciów, i niepokoili mocarstwa. To że Jezuici byli oprawcami narodów, władcami świata, otwarcie przyznaję

“Though the Order of the Jesuits, like all the Orders of the Romish Church,
was at first nominally subject to the authority of the Pope, they secured, by
a brief dated October 1836, that the Pope [Gregory XVI] virtually
resigned himself and the church to their control; consequently, it being
easier for them to manage one man than a multitude of independent
bishops, it was their policy to have infallibility lodged in one man, that man
being the Pope.” {28} [Emphasis added]
John McDonald, 1894
Scottish Reformed Pastor
„Romanism Analyzed”

Pomimo tego że Jezuici pierwotnie, (podobnie jak inne Zakony Kościoła Rzymskiego), byli poddanymi Papieża, zapewnili sobie, zgodnie z listem datowanym na październik 1836, że papież Grzgorz XVI praktycznie oddał siebie i cały kościół pod ich kontrolę. Konsekwencją tego że dla nich łatwiej było rządzić jednym człowiekiem niż wieloma niezależnymi biskupami, było utrzymywanie w ich interesie nieomylności jednego człowieka, Papieża

“Let us read the histories of all the conspiracies, which have ever been
formed in the world. Consider the qualities, which are necessary for
success in such perilous enterprises, in the chiefs, who dare to undertake
them; the dangers they have to brave; the treasures they must expend. Consider how these dangerous
conspiracies have been formed or failed. You will not find one, the chief of
which, after years of care, has been able to organize his forces with so little
danger, with as great advantages, as a General of the Jesuits can command
within twenty-four hours.”
M. Louis Rene De Caraduc, 1762
French Parliamentary Statesman (francuski parlamentarzysta)
„Report on the Constitutions of the Jesuits”
A Glimpse of the Great Secret Society, pp. 95, 96; citing the Report on the Constitutions of the Jesuits, M.
Louis Rene De Caraduc De La Chalotais, Procureur-General of King Louis XV to Parliament, 22
December 1761.

„Przeczytajmy historie wszystkich konspiracji, ktore kiedykowiek mialy miejsce na Ziemi. Rozwaz kwalifikacje(cechy), jakie sa potrzebne do osiagniecia sukcesu w takich przedsięwzięciach, ich szefów, ktorzy podejmuja sie takich zadań; niebezpieczenstwa ktorym muszxa stawic czoła; wydatki ktore musza poniesc. Rozwaz to jak te niebezpieczne konspiracje powstawaly, jak sie konczyly. Nie znajdziesz zadnej konspiracji, której mózg bylby w stanie zorganizwoac swoje sily przy tak malym niebezpieczenstwie i z taka przewaga, jak General Jezuitów w 24 godziny”

“As much as I had admired the German Benedictines, I admired the Jesuits
more . . . the Society of Jesus was something special; the shock troop of
the Catholic church. So effective an organization was it that . . . Heinrich
Himmler used it as the model for his own corps of Ubermenschen
, the Schutzstaffel, whose hand-picked members swore a special
oath of loyalty to the Fuhrer as the highest rank of Jesuits [Professed of the
Fourth Vow] did to the Pope. . . . These men ran the world, and it was obvious that they
enjoyed it.”
„Will: The Autobiography of G. Gordon Liddy”, G. Gordon Liddy, (New York: St. Martin’s Press, 1980) pp.
23, 36.

Gordon Liddy to znany agent FBI, absolwent jezuickiego Fordham University

„Jakkolwiek mocno podziwiałem niemieckich benedyktynów, jezuitów podziwiałem jeszcze bardziej. Zakon Jezuitów to coś specjalnego; brygady szokowe Kościoła Katolickiego. Ta organizacja była tak efektywna, że Heinrich Himmler użył jej jako model dla swoich szeregów nadludzi, Schutzstaffel (SS), których starannie wybrani członkowie składali specjalną przysięge lojalności Fuehrerowi, tak samo jak najwyżsi rangą Jezuci (czwarta przysięga) papieżowi. Ci ludzie rządzili światem, i było oczywiste że dobrze się bawili.”

“In Roman Catholic circles it is well known that the Black Pope is the term
used for the General of the Jesuits. As the Pope is always robed in white,
and the General in black, the contrast is obvious. But those Romanists who
do not greatly love the Jesuits, and their number is not limited, use the term
as indicating that the Black Pope rules the White Pope . . . even while the
former is obligated to make, at least, a show of submission to the latter.”

„The Black Pope”, M. F. Cusack, (London: Marshall, Russell & Co., 1896) pp. 13, 201.

„W kręgach rzymskokatolickich dobrze znany jest termin Czarny Papież, który opisuje Generała Zakonu Jezuitów. Papież zawsze ubrany jest na biało, generał na czarno, kontrast jest oczywisty. Lecz ci romaniści którzy niekoniecznie kochają jezuitów, ich liczba nie jest ograniczona, używają tego terminu wskazując na fakt że Czarny Papież dowodzi Białym Papieżem, nawet gdy ten pierwszy zobligowany jest przynajmniej do okazywania posluszenstwa temu drugiemu”

“See, sir, from this chamber I govern not only to Paris, but to China,
not only to China, but to all the world, without any one to know how I
do it”
Michaelangelo Tamburini
14 generał jezuitów, 1706-1730
„The Engineer Corps of Hell; Or Rome’s Sappers and Miners, p. 33”

„Widzi pan, z tej komnaty zarządzam nie tylko Paryżem, a także Chinami, lecz nie tylko Chinami, lecz całym światem, i nikt nie wie w jaki sposób to robię”

„The Rothschilds were Jesuits who used their Jewish background as a façade to cover their sinister activities. The Jesuits, working through Rothschild and [financier Nicholas] Biddle, sought to gain control of the banking system of the United States.”

Bill Hughes, „The Secret Terrorists and The Enemy Unmasked”

Rothschildowie byli jezuitami którzy wykorzystali swoje żydowskie pochodzenie jako przykrywka ich ponurych czynności. Jezuici, rękami Rothschildow i finansisty Nicholasa Biddle, dążyli do przejecia kontroli nad systemem bankowym Stanow Zjednoczonych

„The General of the Jesuits, intending to set up a Universal Paparchy
controlling the people and princes through “education [indoctrination] and
diplomacy,” is without question the most powerful man in the world. He is the
Sovereign over the Society of Jesus and his Provincials are the masters of the Pope’s
Cardinals, who are in turn the visible or invisible political masters over every
government of every nation”
Eric Jon Phelps „Vatican Assassins III” s. 159

„Generał Jezuitów, mający na celu ustanowienie uniwersalnego papiestwa kontrolującego narody i „księciów” poprzez edukację (indoktrynację) i dyplomację, jest bez wątpienia najbardziej wpływową osobą na świecie. Jest przełożonym Jezuitów a jego prowincjałowie są mistrzami papieskich kardynałów, którzy z kolei są jawnymi bądź niejawnymi politycznymi mistrzami każdego rządu każdego narodu”

“The Jesuit novice . . . may some day have kings and princes kneeling at his
feet, and have the power to direct the destinies of nations. He may regulate
the policy and frame the laws even for nations which are not of his own
faith, through the members of his Church who now take places in the
councils of Protestant nations. If the process of the “making of a Jesuit” is
hard to flesh and blood, he is reminded that he aspires to belong to the only
body of men in the world who can boast of almost universal domination”
M.F. Cusack „The Black Pope”, pp. 118, 119.

Nowicjusz jezuicki… może któregoś dnia mieć u swoich stóp klęczących królów i księciów, i mieć władzę by kierować losami narodów. Może regulować politykę i ramy prawne narodów które nawet nie są wyznawcami jego własnej wiary, poprzez członków kościoła którzy zajmują wysokie stanowiska w protestanckich krajach. Jeśli proces „tworzenia jezuity” jest trudny, przypomina mu się że aspiruje do bycia członkiem jedynego na świecie kolektywu który może się pochwalić światową niemal dominacją

“The general has usually stood towards the Pope much as a powerful grand
feudatory of the Middle [Dark] Ages did towards a weak titular lord
paramount. . . . and the shrewd Roman populace have long shown their
recognition of this fact by styling these two great personages severally the
‘White Pope’ and the ‘Black Pope’. In truth the society has never, from
the first, obeyed the Pope , whenever its
will and his has happened to run counter to each other.”
Occult Theocrasy, Lady Queenborough, (South Pasadena, California: Emissary Publications, 1980;
originally published in 1933) p. 311.

„Generał zakonu zwykł stać obok papieża niczym wszechmocny właściciel feudalny w sredniowieczu stał obok słabego lorda, a rzymska ludność od dawna rozpoznawała ten fakt tytułując te dwie persony „białym” i „czarnym” papieżem. Prawda jest taka, ze zakon jezuitów nigdy, od początku, nie był posłuszny papieżowi, jesli kiedykolwiek ich wola i wola papieża nie była zbieżna ze sobą”

—————————————————-

„The simple Jesuit is to possess for himself neither power, nor office, nor
credit, nor riches, nor will, nor sentiments: the concentrated authority
belongs to the general. His commands, his desires, are the law: his power
flows from his hands as from its source, on the heads whom he chooses: it
extends as far as he pleases; it stops when he wills . . .”
History of the Jesuits, Andrew Steinmetz, (Philadelphia, Pennsylvania: Lea and Blanchard, 1848) Vol. I of
II, pp.146.

„Zwykły jezuita nie posiada dla siebie zadnej wladzy, stanowiska, bogactwa czy wolnej woli, sentymentów. Cała skoncentrowana władza należy do generała zakonu. Jego rozkazy, pragnienia, są prawem. Jego władza płynie z jego rąk jakby płynęła z samego źródła, na tych których on sam wybiera. Ta włądza rozciąga się tak daleko jak on sobie tego życzy, zatrzymuje się wtedy gdy on tego chce.”

—————————————

“It is true that the Jesuit has his General to whom he gives the obedience of
a slave, but the Jesuit believes his General to be as God, so that if the dead
voice of God, so to say, in Scripture, seems to conflict with the living voice
of God which comes through the General, the authority of the living voice
must prevail.”
The Black Pope, pp. 118, 119.

„Prawdą jest, że jezuita ma wojego generała, któremu jest posłuszny niczym niewolnik, lecz jezuita wierzy w to, ze jego generał jest niczym Bóg, więc jeśli martwe słowo Boga, w Piśmie Św, konfliktuje z żywym słowem Boga które przechodzi przez generała, autorytet żywego słowa bierze górę”

Masz tu kilka pozycji: (czasem pojawiają się uogólnienia nb KK, ale to moim zdaniem kontekst wyłącznie jezuitów) Pisze o tych co maja coś do powiedzenia.. materiały jak materiały, zapoznać się można, teraz wszędzie są przekłamania, trzeba uważnie badać.. Tu jest antykościół moim zdaniem, czyli top piramidy.

Kod:
http://www.sendspace.pl/file/8HISzpdf/

Do sciagniecia pierwsza edycja „Vatican Assassins” w pdf-ie. Ponad 730 stron dokladnie wyjasniajacych supremacje Jezuitow i Watyklanu na przestrzeni ostatnich wiekow. Obszerna bibliografia, cytaty, zdjecia, fakty hisotryczne etc
Ostateczna wersja ksiazki (1800 stron + 13 niedostepnych juz ksiazek o podobnej tematyce) dostepna na www.vaticanassassins.org. Najlepiej nabyc poprzez amerykanski e-bay za posrednictwem paypala.
Jako uzupełnienie doskonałej książki Phelpsa (zachęcam do zdobycia jej „pełnej wersji”, z szacunku do autora nie będe jej wrzucał) podaje namiary na kilka innych, ogólnodostępnych dokumentów obnażających supremację Watykanu i Jezuitów:

Edmond Paris * „The Secret History Of The Jesuits” 1975
Historia zakonu, jego udział w I i II wojnie światowej plus wiele więcej
Kod:
http://www.spirituallysmart.com/Paris-T … s_1975.pdf

William Cooper * „Behold A Pale Horse” 1991
Rola Watykanu, „Protokoły Mędrców Syjonu” plus wiele innych tematów
Kod:
http://www.spirituallysmart.com/BeholdA … er1991.pdf

„Jesuit Conspiracy, The Secret Plan Of The Order” 1848
Stary dokument o Jezuitach
Kod:
http://books.google.com/books?id=5SgEAA … conspiracy
W prawym górnym rogu jest link do downloadu

Kolejne kompendium wiedzy o Jezuitach:

J.A. Wylie – „History Of The Jesuits”

Kod:
http://remnantprophecy.sdaglobal.org/Li … esuits.pdf

oraz czesciowe tlumaczenie na angielski starego dokumentu „Secreta Monita” napisanego przez piatego generala zakonu Jezuitow, Claudio Aqcuavive, do swoich podwladnych. Dokument instruuje Jezuitow jak powiekszyc wladze i wplywy zakonu. Jako pierwszy wyjal ten dokument na swiatlo dzienne Hieronim Zahorowski, polski eks-jezuita w 1611 roku.

„Secret Instructions Of The Jesuits”

Kod:
http://www.lust-for-life.org/Lust-For-L … esuits.pdf

Michael Bunker – Swarms and Locusts

Kod:
http://wikicompany.org/books/swarms_of_locusts.pdf

Rene Fulop Miller – The Power and Secret Of The Jesuits

Kod:
http://www.archive.org/download/poweran … 970mbp.pdf

Joseph McCabe – Candid History of The Jesuits

Kod:
http://www.archive.org/download/candidh … 078mbp.pdf

bilan7

Posty: 601
Rejestracja: 14 sie 2007 13:33

Re: Cytaty o Jezuitach

Postautor: bilan7 » 13 mar 2010 08:57

Kto nie ma cierpliwości żeby przeczytać całość, niech przeczyta chociaż ten fragment:

Hierarchia jezuitów jest czysto monarchiczna, ogólnie jest jej królem absolutnym. Jezuita powinien cenic siebie Indywidualnie jako nic, Zakon jako wszystko.
I tak mocno jest ta zasada posluszenstwa wdrozona, ze Jezuita wykonujac rozkazy Genrała, nie moze miec skrupułów sprzeciwiając sie Bogu. Glosy sumienia sa oznaka slabosci, obawa przed potepieniem Wiecznym usunieta jest z mysli jako bzdury przesądne; i Najwieksze zbrodnie, jesli polenione z rozkazu Genrała, sa uwazane za Promowanie chwały i za wielbienie Boga.

Łatwiej zrozumieć można dlaczego kościół tak zajadle walczy przeciwko liberalizmowi, dlaczego kościół z taką determinacją zwalcza poczucie wolności i odpowiedzialności w człowieku, dlaczego tak usilnie stara się doprowadzić człowieka do stanu posłusznego bydlęcia.

bilan7 pisze:Kto nie ma cierpliwości żeby przeczytać całość, niech przeczyta chociaż ten fragment:

Hierarchia jezuitów jest czysto monarchiczna, ogólnie jest jej królem absolutnym. Jezuita powinien cenic siebie Indywidualnie jako nic, Zakon jako wszystko.
I tak mocno jest ta zasada posluszenstwa wdrozona, ze Jezuita wykonujac rozkazy Genrała, nie moze miec skrupułów sprzeciwiając sie Bogu. Glosy sumienia sa oznaka slabosci, obawa przed potepieniem Wiecznym usunieta jest z mysli jako bzdury przesądne; i Najwieksze zbrodnie, jesli polenione z rozkazu Genrała, sa uwazane za Promowanie chwały i za wielbienie Boga.
Łatwiej zrozumieć można dlaczego kościół tak zajadle walczy przeciwko liberalizmowi, dlaczego kościół z taką determinacją zwalcza poczucie wolności i odpowiedzialności w człowieku, dlaczego tak usilnie stara się doprowadzić człowieka do stanu posłusznego bydlęcia.

Łatwiej zrozumieć, dlaczego tam gdzie jest straż pożarna palą się domostwa.
Gdzie są amfibie, toną wioski.
Gdzie pojawia się SANEPID są epidemie.

Gerwazy pisze:460 – 480 (wyrywki)
…………. jacyś Francuzi wymowni
Zrobili wynalazek iż ludzie są rowni;
Choć o tym dawno w pańskim pisano zakonie
I każdy ksiądz toż samo gada na ambonie.Lecz wtedy panowało takie oślepienie,
Że nie wierzono rzeczom najdawniejszym w świecie,
Jeśli ich nie czytano w francuskiej Gazecie.

http://mateusz.pl/mz/1996/anathan.htm
Jak 20 lat temu oszukano Amerykanów
i jak dzisiaj niektórzy próbują oszukać Polaków.

Bernard Nathanson pisze:Najważniejszą i najskuteczniejszą taktyką jaką stosowaliśmy (NARAL) w latach 1968-73, była tzw. karta katolicka. W 1968r doszedł w USA do szczytu sprzeciw wobec wojny w Wietnamie. Ruch antywojenny ogarnął środki masowego przekazu, objął młodzież, studentów i intelektualistów amerykańskich. Zaatakowaliśmy więc jedną z większych organizacji w USA, która wciąż jeszcze popierała niepopularną wojnę – Kościół katolicki, a zwłaszcza hierarchię katolicką. Twierdziliśmy jakoby Kościół katolicki popierał wojnę w Wietnamie i jednocześnie określaliśmy go mianem głównego przeciwnika liberalizacji ustawy o aborcji. W ten sposób pozyskaliśmy sobie te grupy, które były przeciwne wojnie w Wietnamie . Przeciągnęliśmy na swoją stronę studentów intelektualistów i, co najważniejsze, środki masowego przekazu.
Mimo że formalnie nie jestem religijny, wierzę z całego serca w Bożą egzystencję, która domaga się od nas ostatecznego i nieodwołalnego „STOP” wobec tragicznej, haniebnej zbrodni przeciwko ludzkości.

Żyd który się nawrócił.
___________________________________________
Panowie mylicie wolność bez granic z wolnością odpowiedzialną za najbliższych.

Jezu Icki !
Teraz rozumiem. Gdziekolwiek pęka prezerwatywa, tam pojawiają się Nazaretanki 🙂

Nie wiem ile Panowie macie lat.
Ale głoszono tezę by nie jeść grzybów i szpinaku, po awarii Czarnobyla.

Basmanow

Posty: 1287
Rejestracja: 05 lip 2009 11:29

Re: Cytaty o Jezuitach

Postautor: Basmanow » 13 mar 2010 12:37

Panie jarmarek:przecież i ja wiem i pan wie że jezuici przed kasatą zakonu i po kasacie, to nie ci sami jezuici.Co panu przyjdzie z zaprzeczania oczywistym faktom ? Zbyt dużo jest materiałów na ten temat a i świadomość stanu faktycznego też nie mała.
Jezuici byli i są główną siłą rozsadzającą kosciół od środka ,po to zresztą zostali „reaktywowani” i lepiej spojrzeć prawdzie w oczy,bo jak mówią prawda uczyni nas wolnymi.
Kościół jako instytucja wali się i nic nie powstrzyma tego procesu,ale kościoł jest też pojęciem mistycznym i ten warto chronić.Jednak zamiar taki nigdy się nie powiedzie jeśli tacy jak pan,bezmyślni fanatycy, będą bronić tego czego obronić sie nie da.Jest pan starym piernikiem trwającym w środowisku takich samych starych pierników jak i on sam i dlatego nie zauważył pan że dziś większość ludzi poniżej 30-stki mówi :Bóg-tak ! Kościól -Nie!
Basmanow pisze:Panie jarmarek:przecież i ja wiem i pan wie że jezuici przed kasatą zakonu i po kasacie, to nie ci sami jezuici.Co panu przyjdzie z zaprzeczania oczywistym faktom ? Zbyt dużo jest materiałów na ten temat a i świadomość stanu faktycznego też nie mała.
Jezuici byli i są główną siłą rozsadzającą kosciół od środka ,po to zresztą zostali „reaktywowani” i lepiej spojrzeć prawdzie w oczy,bo jak mówią prawda uczyni nas wolnymi.
Kościół jako instytucja wali się i nic nie powstrzyma tego procesu, ale kościoł jest też pojęciem mistycznym i ten warto chronić.Jednak zamiar taki nigdy się nie powiedzie jeśli tacy jak pan, bezmyślni fanatycy, będą bronić tego czego obronić sie nie da. Jest pan starym piernikiemtrwającym w środowisku takich samych starych pierników jak i on sam i dlatego nie zauważył pan że dziś większość ludzi poniżej 30-stki mówi :Bóg-tak ! Kościól -Nie!

[*]Nikt nie powstrzyma tego procesu. Entropia i entalpia jest cechą wszystkich Civitas Mundi.
Imperium Romanum, Tysiącletniej Rzeszy, RWPG.
Ta stworzona przez Chrystusa, dla grzeszników, Civitas Dei, jest nadzieją która przetrwała wszystkie – izmy.
[*] Jest pan starym piernikiem. Nie wstydzę się tego.
Piernikiem tak,
„pierniczkiem” nie.
Zresztą taśmy mówią, że stanął po stronie prawdy.
[*] 30-sto latki „mają jeszcze czas”. Romans na biwaku w Bułgarii. Mieszkanie z teściową. Dzieci pracujące w Drugiej Irlandii.
Oczy im się otworzą jak spierniczeją.

Jeszcze wierzą, że szansa jest. Marchewek przecież pełno wszędzie. A wierzyć trzeba no nie. I jak to się te 30latki teraz wkurzają na obłudę kościoła. Wiadomo, z pcyhologi żę jak coś kogoś wkurza…
Żeby było jasne, to Jezuici zinfiltrowali KK i działają na rzecz jego rozbicia. Jestem w KK, lepiej mi w nim i jest nadzieja po powrocie do Mszy trydenckiej i Sacrum.
W Kościele jest wielka wojna a oddzielać prawdę od chwastów należy. Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Nie jestem tu jak ktoś sugerował zbuntowanym pierniczkiem.
Ale nie można bezkrytycznie patrzeć na wszystko co się dzieje, a na pewno nie na to jak szatan w przebraniu gra mi na nosie.Odnośnie cytatów i różnych źródeł, trzeba bardzo uważnie czytać i mocno cedzić niektóre, bo Jezuici to mistrzowie intrygi. Zgadzam się z tym żeby nie wywoływać buntów które podzielą Kościół, to najgorsze co by mogło się przydarzyć.
Po prostu wszystkie mędy po cichu Won!
Łatwiej zrozumieć można dlaczego kościół tak zajadle walczy przeciwko liberalizmowi, dlaczego kościół z taką determinacją zwalcza poczucie wolności i odpowiedzialności w człowieku, dlaczego tak usilnie stara się doprowadzić człowieka do stanu posłusznego bydlęcia.

Ks. Robert Sirico, założyciel amerykańskiego Instytutu im. Lorda Actona:

Powszechnie wierzy się, że socjaliści są wrażliwi na krzywdę innych, ale czy rzeczywiście doświadczenie na to wskazuje? W Stanach Zjednoczonych zdecydowanie więcej jest adopcji wśród ludzi religijnych, niż niewierzących ci, którzy chodzą do kościoła chętniej także wspierają akcje dobroczynne od tych, którzy deklarują się, jako wyznawcy poglądów liberalnych.
[…]
Dokument Kościoła Katolickiego „Quadragesimo Anno” głosi, że nie można być jednocześnie dobrym katolikiem i prawdziwym socjalistą. Moim zdaniem socjalizm jest chrześcijańską herezją. G. K. Chesterton określił herezję jako “prawdę, która oszalała”. Prawdą, którą socjalizm zapożycza od religii chrześcijańskiej jest solidarność, ale jest to prawda, która oszalała i zapomniała o innej wartości chrześcijańskiej – godności osoby ludzkiej. Tymczasem społeczeństwo chrześcijańskie powinno być oparte zarówno na solidarności jak i wolnej inicjatywie.
[…]
Kościół Katolicki stanowczo się sprzeciwia zazdrości, która stanowi podstawową wadę społeczeństwa socjalistycznego.
[…]
W chrześcijaństwie to państwo jest stworzone dla jednostki, a nie jednostka dla państwa. Nawet rodzina nie ma nad swoimi członkami władzy absolutnej i nie może pozbawić ich życia. W wielu kulturach czy plemionach rodzina ma taką właśnie władzę, ale w naszej zabijanie niewinnych osób nie jest dozwolone. Chrześcijaństwo niesie ze sobą godność osoby ludzkiej, która rozszerza się na prawo do własności prywatnej, co z kolei było przyczyną ustanowienia umów, sądownictwa oraz prawa do obrony. Stworzyliśmy dzięki temu najbardziej wolną, bogatą oraz najbardziej sprawiedliwą cywilizację w dziejach ludzkości.

http://www.pafere.org/index.php?option= … 8&Itemid=2

http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=1035

Znam osobiscie dwoch wychowankow Jezuitow. Pierwszy to jest brat mojej mamy, ktory przed wojna ukonczyl gimnazjum jezuickie i pozniej byl aktywnym dzialaczem ONR na Uniwersytecie w Wilnie. Drugi to Wloch, ktory rowniez byl wychowankiem Jezuitow we Wloszech. Wloch, kiedykolwiek przejezdzal obok cmentarza, salutowal. Ciekawy moze byc w tym watku fakt, ze obydwaj krytycznie odnosili sie do dzialanosci zydowskiej w krajach „okupowanych”.
Czy ty masz dobrze w głowie?
Jak chcesz się karmić Kodami Lenarda, rób to sam i w zaciszu.. Te linki są gówno warte.Gdzie ci groźni jezuici? Po ulicach chodzą z bronią? państwom zagrażają? Mają banki i wojsko? weź się puknij.
Jezuici zagrażają, owszem, ale szatanowi i jego ziemskim placówkom, czyli masonom, szatanistom, żydokomunie, rządowi światowemu itd.Nie masz innych problemów, tylko jezuici? Kurde, kto będzie następny? może harcerze?O dobrze, że są posłuszni generałowi. A komu mają być posłuszni? Mordechajowi Vanunu?

Twój świat wydaje się być bardzo prosty, na masonerii skończył się Twój wróg, a nawet nie wiesz gdzie wyrósł. (Och nawet odkryłaś rząd światowy – jak ktoś mi pokazał swój ogródek i garaż to nie neguję tego że ma i kuchnie i salon, chociaż go nie pokazywał. A Ty stoisz pod brama fortecy i myślisz że lokaj przy bramie jest właścicielem:) – cóż masz takie prawo)
Popracuj nad swoja pychą, która zasłania Ci oczy, bo sporo jej w każdym Twoim poście, tracisz optykę i próbujesz wyjść jakoś trzeźwo z własnego chaosu, w którym zachowujesz się jak atraktor:)
Co do banków to możesz się pukać, tak maja banki, największe na świecie. Możesz poszukać informacji dlaczego „odstrzelili” papieża Jana Pawła I – szukaj pod „Bank Ambrosia” potem dojdziesz do Watykańskiego i Angielskiego banku, jak Ci Pan Bóg raczy łaski udzielić.

Nie będę odpisywał na Twoje posty, czynię to po raz pierwszy i ostatni.
Żyję w spokoju a nie w pyskówkach i siłowaniach na bluzgi, gęby i „wiedzę” .
Pozdrawiam.
PS. Po szpinaku poprawia się wzrok, polecam Ci dużo szpinaku:)

 

Co do banków to możesz się pukać, tak maja banki, największe na świecie. Możesz poszukać informacji dlaczego „odstrzelili” papieża Jana Pawła I – szukaj pod „Bank Ambrosia” potem dojdziesz do Watykańskiego i Angielskiego banku, jak Ci Pan Bóg raczy łaski udzielić.

Opisuje to David Yallop w ksiazce „W imie Boga”. Ja tak zastanawiam sie czy monopol na posiadanie bankow maja tylko Zydzi????? Nie widze nic zlego w tym, ze Watykan ma udzialy w bankach, ba nawet jest wlascicielelm budynku gieldy montrealskiej:)

To nie ważne „ile jest w nas dobra a ile zła”. Na tym właśnie grają masoni i na tym opiera się cała ta zabawa. Chodzi o to jak postępujemy.
Kto nie uznaje Boga, czyli jego praw ten musi uznać tyrana większego od siebie, przy tym zadowala się tyranizowaniem słabszych. To proste, powstają struktury pionowe. PAństwo to przykrywka dla tyrani masowej, demokratycznej.Jezus powiedział, potwierdził prawa Boże. Kochaj bliźniego swego. I nie chodzi tutaj np. o respektowanie silniejszego jak się niektórym wydaje. Wręcz przeciwnie chodzi o przeciwstawienie się.A jak wygląda dzisiaj to wypełnianie praw Bożych? Nijak wygląda, i nie dziwne jest że ludzie się buntują, widzą fałsz w kościele. W tym filmie papież mówi o NWO. Ciekawe. Może był już za stary i nie rozumiał, zastanawiam się. Już z Watykanem przyszło nam mieć do czynienia. Jednak wydaje się że prawo gorszego jest bezwzględne i dlatego nie wystarczy się modlić.http://www.youtube.com/watch?v=CJjTC46TZS0
circ pisze:
To, że niektórzy księża przeszli na stronę ciemności jest oczywiste, co nie zmienia niczego w naszym sporze.- to nie jezuici popsuli świat, ale wrogowie Boga, których najwięcej jest poza Kościołem, nie w nim samym.
Kościół to my i w nas samych jest zło, ale nie jest go więcej niż dobra.Szatanowi działającemu w bankach, korporacjach, agenturach i Rządzie światowym zalezy na tym, by zwalić wszystko na jezuitów.
Nic z tego, kolego.

Przechodzisz nad tym do porządku dziennego – „niektórzy księża”, a ja Ci pisze o tych na samym szczycie władzy, to nie są szeregowcy, tylko ludzie jak najbardziej decyzyjni, obierający kurs Kościoła, niszczący go z premedytacja…
Szeregowy Jezuita nie ma o niczym bladego pojęcia.
Ja się sprzeciwiam szatanowi w Kościele i co z tym zrobisz, wykluczysz mnie? Pokrętna logikę ktoś tu próbuje mi dzisiaj masowo zaszczepić.
Nie wiem kto tu wszystko zwala na Jezuitów jakoś nigdzie tego nie słyszałem, znalezienie o nich materiałów graniczy z cudem, są jak najbardziej kryci i nikt się nie ośmiela tego głośno powiedzieć…
A cytaty które wkleiłem są przetłumaczone na polski tylko w dwóch miejscach w necie.
Koleżanko

PS. film reklamowy dla chcących wstąpić w szeregi jezuitów, oczywiście nie jest modernistyczny:)
http://www.youtube.com/watch?v=649YFodEDwQ

Proponuje zapoznanie się z tematem masońskim w Watykanie, red, blue i black mass, może przeżyjesz:)

Były biskup: „Jezuici są duchowymi nadzorcami NWO”

Ex-Gautemala Bishop –
Jesuits Are Spiritual
Controllers Of NWO
By Greg Szymanski
9-25-6
Former Bishop Gerard Bouffard of Guatemala said the Vatican is „the
real spiritual controller” of the Illuminati and New World Order while
the Jesuits through the Black Pope, Jesuit Gen. Fr. Peter Hans
Kolvenbach, actually control the Vatican hierarchy and the Roman
Catholic Church.
Bishop Bouffard, who left the Church and is now a born again
Christian living n Canada, based his conclusion after working six years
as a Vatican priest, assigned the task of passing daily, sensitive
correspondence between the Pope and the leaders of the Jesuit Order
residing at Borgo Santo Spirito 5 near St. Peter’s Square.
„Yes, the man known as the Black Pope controls all major decisions
made by the Pope and he in turn controls the Illuminati,” said Bishop
Bouffard last week on Greg Szymanski’s radio show, The Investigative
Journal, at www.gcnlive.com where archives of the startling statements
can be heard in their entirety.
„I know this to be true since I worked for years in the Vatican and
traveled with Pope John Paul II. The Pope takes his marching orders
from the Black Pope as the Jesuits also arte the leaders of the New
World Order, with the task of infiltrating other religions and
governments of the world in order to bring about a one world fascist
government and a one world religion based on Satanism and Lucifer.
„People can’t imagine how evil and how much destruction they have
caused and will cause while, at the same time using the perfect cover of
hiding behind black robes and professing to be men of God.”
Bishop Bouffard’s first hand knowledge of the evil lurking within the
hierarchy of the Vatican and particularly the Jesuit Order confirms the
testimony of other researchers, including Bill Hughes, author of the
shocking books The Enemy Unmasked and The Secret Terrorists, as
well as preeminent researcher of the Jesuit Order, Eric Jon Phelps,
author of Vatican Assassins.
Besides painting a dark picture of the Black Pope in Rome, Bishop
Bouffard claims the evil power of the Jesuits extends throughout the
world, including solid infiltration of the U.S. government, the Council
on Foreign Relations (CFR) and major religious organizations.
Bishop Buffard claims the Jesuits act like the perfect chameleons,
taking on the identity of Protestants, Mormons, Baptists and Jews with
the intention of bringing about the downfall of America as well as
bringing the country under a one world religion based in Jerusalem and
under the control of their leader, Lucifer.
„I know first hand that the Vatican controls and monitors everything in
Israel with the intention of destroying the Jews,” said Bishop Bouffard,
adding the true purpose of the Jesuit Order is to orchestrate and control
all leaders of the world in order to bring about a major worldwide
conflict which will eventually destroy America, the Middle East and
Israel. „They destroy everything from within and want to bring about
the destruction of the Catholic Church, as well, in order to usher in a
one world religion based on Satanism. This is also seen in the way
priests worship in the Mass, actually worshipping the dead. Also, signs
of Satanism are seen in many outward symbols, customs and vestments
displayed by the Church.”
After his service in Rome, Bishop Bouffard spent time in Africa and
Guatemala, rising to a position of power within the Church. However,
with this religious power came affiliation and membership as a
Freemason, becoming a 37 Degree Masonic member, something
supposedly frowned upon in the Roman Catholic Church since,
according to Canon Law, membership in a Masonic Lodge brings
immediate excommunication.
For rest of story and more informative articles, go to
www.arcticbeacon.com

Więcej tu:
http://disc.yourwebapps.com/discussion. … le=119833;

————

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.