Wpis Nr. 65 – TeoNomia I AntyNomia

 

Od ostatniego stulecia nastąpiła ostra nagonka na Boga i Biblię.

Z wielu źródeł wyjaśnia nam się że Biblia jest przeróbką pastuchów czczących okrutnego pustynnego satanistycznego jaszczura Jhvh który wymordował wiele narodów a w sumie to on nieistnieje.

W obliczu odsłonięcia tajemnicy Bożej stało się jasne że wszyscy przewodnicy duchowi wiarygodność utracili,

Z tego także powodu można spodziewać się wielu nieczystych zagrywek poniżej pasa czy nawet zalewu kontrmateriałów promujących albo Syjonistyczny punkt widzenia świata albo punkt widzenia ”New Age” czyli pomieszanie z poplątaniem z akceptacją NWO.

Ujawnienie przysięgi dotyczącej wyzwolenia narodu wybranego sławnych 12 plemion Izraela spod okupacji ciemięzców doprowadza wielu w tym fałszywy naród wybrany do szału:

 

Księga Izajasza 60:

(14) Przyjdą także do ciebie schyleni nisko synowie twoich gnębicieli i wszyscy, którzy tobą pogardzali, padną ci do nóg, i będą cię nazywać grodem Pana, Syjonem Świętego Izraelskiego.

(15) Za to, że byłaś opuszczona i znienawidzona i nikt cię nie odwiedzał, uczynię cię wieczną chlubą, rozkoszą po wszystkie pokolenia, (16) I będziesz ssać mleko narodów i karmić się przy piersi królów, i poznasz, że Ja, Pan, jestem twoim Zbawcą, a twoim Odkupicielem jest Mocarz Jakubowy.

(17) Zamiast miedzi przyniosę ci złoto, zamiast żelaza srebro, zamiast drewna miedź, a zamiast kamieni żelazo i ustanowię pokój twoją zwierzchnością, a sprawiedliwość twoją władzą.

(18) I już nie będzie się słyszeć o gwałcie w twojej ziemi ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie twoich granic, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą.

(19) Światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą. (20) Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby.

(21) Wszyscy twoi ludzie także będą sprawiedliwi, albowiem oni posiądą ziemię na zawsze, zachowując to, co zasadzili, dzieła ich rąk, dla chwały. (22) Najmniejszy rozmnoży się w tysiąc, a najmłodszy stanie się potężnym narodem: Ja, Pan, w stosownym czasie, rychło tego dokonam.

 

Objawienie Jana 3:

(7) A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. (8) Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.

(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

(10) Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. (11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

 

Ową tajemnicą  jest zjednoczenie 12 plemion Izraela oraz przywrócenie ich do ziemi świętej okupowanej przez ludy Kanaanu a następnie odseparowanie baranków od kozłów i utworzenia na wzór wyjścia z Egiptu.

Kolejnym tematem jest utworzenie przez Królestwa Bożego na całą ziemię w miejsce diabelskiej podróby wieży Babel. To jest główny temat wszystkich proroctw i kazań Isusa.

Owszem większość religii nie rozumie tej prostej koncepcji z powodu fałszywych pasterzy ale to nie oznacza że zginą za to że zostali oszukani.

Warto zauważyć że jeszcze nikt na poważnie nie ukazał dowodów na kłamstwo czy niewłaściwą interpretację.

 

 

W przeciwieństwie do wielu nie zrzucam winy na ludzi, nie wyklinam komuś że inaczej widzi sprawę bo został oszukany, nie ubliżam Chrześcijanom za to wywyższają listy Pawła czy Mesjasza ponad Boga… nie tędy droga.

Nie nawołuję do rewolucji czy do wymierzania sprawiedliwości przeciwko innowiercom czy nawet satanistom, ponieważ nie mam na celu uderzać trzody słowami ale tak robią uczciwi ludzie.

Nieuczciwi ludzie szukają wszelkich sposób żeby osłabić duchowo.

Uważajmy na ludzi którzy chcą nas zdołować oraz na tych którzy pomijają wiele rzeczy. Nie twierdzę że żeby za wszelką cenę unikać ale trzeba nauczyć się  nauczyć się przeglądać między wierszami, parę technik z dziedziny psychologii, kulis manipulacji i mieć zawsze gdzieś tam zakodowane że nie wolno nikomu tak na 100% ufać.
Wrogów trzymać na dystans a przyjaciół jeszcze dalej…

Omawiam jednak większość błędów doktrynalnych i społecznych od strony zewnętrznej czyli efekty i od strony wewnętrznej czyli jak konkretne rzeczy (jak np. dogmat ognistego piekła) wpływają na nasze życie codzienne.

Jestem po prostu bez bicia takim agentem najwspanialszej istoty we wszechświecie zachęcając do poznawania prawdy oraz metod w jaki sposób jesteśmy kontrolowani, używając porównania aby wydostać się z więzienia trzeba mieć klucz znaleźć wyjście przygotować się zrobić podkop i tak dalej.

Niestety wielu nauczycieli podaje nam tylko porozrzucane informacje mówiące nam o NWO, Illuminatach, Masonach, Żydach… które powodują więcej zaciemniania niż rozjaśniania.

Do tego pojawiają się pytania na które pasterze do tej pory odpowiadać nie musieli bo nikt nie pytał.

Wskazanie na ludy gnębione jako narody rzeczywistego Izraela oraz ważność Prawa Bożego doprowadzają fałszywych pasterzy do ataku szału, i nic w tym dziwnego wszakże to dla nich być albo nie być.

Zdecydowanie większość religii kontrolowana jest poprzez ruch Ekumeniczny więc zamiast wyjaśniać pewne rzeczy ostudza się zapał wiernych nauczaniem o uniwersalnej miłości i usprawiedliwieniu z wiary.

Dlatego te informacje dochodzą do niewielu do tego kwestionowanie filarów herezji gwarantuje wielu ataków.

 

Owe filary herezji to:

 • Darwinizm – teoria ewolucji jednego organizmu w drugi czyli negacja stworzenia człowieka przez Boga
 • Wielki Wybuch – samoistne stworzenie czyli negacja 6-dniowego cyklu stworzenia świata przez Boga
 • Heliocentryzm – teoria wielkiego wszechświata ze słońcem w środku czyli negacja
 • Technologia Gender czyli negacja słusznego modelu rodziny do tego minipulacja seksualnością
 • Syjonizm czyli odrzucanie narodu wybranego na rzecz fałszywego
 • Koniec Świata czyli przypisywanie Bogu zniszczenia świata, tak dokładnie to sił diabelskich
 • Pawłościaństwo czyli zagłuszenie prostych prawd, potrząśnięcie kwestii apostolstwa Pawła jest potężnym ciosem dla wszystkich religii które nagminnie powtarzają te mantry jako słowo Boże. Nawet grupy przeciwne KRK podejmują prób nawracania na swoje doktryny.
 • New Age, Ezoteryka i tym podobne generalnie większość alternatywnych rzeczy przeznaczone dla osób zrażonych do religii z katolicyzmem na czele, tam czekają na nich predatory w postaci naciągaczy dających złudę że człowiek myśli samodzielnie.
 • Nieomylność przywódców religijnych czyli wywyższanie człowieka (np. papieża) ponad Boga,
 • Bałwochwalstwo czyli charakterystyczna cecha katolicyzmu
 • Mowa Nienawiści czyli medialna neutralizacja tematów niewygodnych jako teorie spiskowe.
 • Pójście do Nieba/Piekła czyli negacja życia na ziemi

 

Wszystkie te rzeczy mają na celu zabicie Boga w naszym umyśle oraz spychać nas w kierunku degradacji

 

Najlepiej to poznać kto komu służy po interpretacji wydarzeń w Edenie, kogo wychwalają a kogo uznają za kłamcę a są tylko dwie możliwości.

Nazwą Boga kłamcą, koniec dyskusji. Nazwą zerwanie owocu świadomym Buntem, żałują buntu Adama – skromni ludzie chcą zazwyczaj wziąć całą winę na klatę, chcą pomóc innym bezinteresownie.

 

 

Wielu krytykuje kwestię obrzezania, jednakże niewielu rozumie o co chodzi
Przede wszystkim obrzezka utrudnia onanizm

Jer 4:4 Obrzeżcie się dla Pana i usuńcie nieobrzezki waszych serc…

Deu 30:6 I obrzeże Pan, Bóg twój, twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył.

 

TEONOMIA

 

Naturalnie wielu atakuje Prawo Boże twierdząc że Chrystus zniósł albo że było tylko dla syjonistów…

Jednakże cały wszechświat podlega Prawu Bożego na które składają się przykazania dotyczące relacji człowiek-człowiek-Bóg czy codzienności a nawet fundamentalnych praw chemicznych, magnetycznych, fizycznych z czego wiele dopiero poznajemy.

Któż 1000 lat temu wspominał o atomach, DNA, energi i pierwiastkach ?

Owe skomplikowane rzeczy ukazują nam dowody świadczące przeciwko teorii Darwinina opartej na Kabale, wskazujące na inteligentny projekt i mądrość Stwórcy.

Niewielu kwestionuje prawa chemiczne, fizyczne, DNA itd.

Owszem zarzuca się Bogu stworzenie okrutnego świata lecz znowu niewielu pojmuje czym jest dobro a czym jest zło.

 

 

Ten fragment jest przez wielu nierozumiany

Ewangelia Jana 1: 

(1) Na początku była myśl, a myśl była u Boga, a myśl była Boża.  (2) Ona była na początku u Boga. (3) Wszystko przez nią powstało, a bez niej nic nie powstało, co powstało. (4) W niej było życie, a życie było światłością ludzi. (5) A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. (14) A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.

 

Najczęściej tłumaczy się wyraz grecki Logos jako po prostu Słowo

Logos (grλόγος) – pojęcie w starożytnej filozofii europejskiej, a także retoryce klasycznej i teologii judeochrześcijańskiej. Pochodzi od greckiego λέγω (lego, „mówię”) i bywa zwykle tłumaczone na język polski jako „słowo”, choć istnieje też osobny termin leksis (λέξις), pochodzący od tego samego czasownika, oznaczający „słowo” w zwyczajnym, gramatycznym sensie. Logos jest terminem oznaczającym wewnętrzną racjonalność i uporządkowanie czegoś: świata, duszy ludzkiej, wypowiedzi, argumentu. W filozofii chrześcijańskiej bywa utożsamiany z wypowiedzianym przez Boga Słowem, z którego wywodzi się świat, a czasem również z Jezusem Chrystusem.

Logos ( UK : l oʊ ɡ ɒ s , l ɒ ɡ ɒ s / , US : l oʊ ɡ oʊ s / ; starogrecki : λόγος , . Translit  lógos ; od λέγω , Lego , dosł  „mówię ” ) jest terminem w zachodniej filozofii ,psychologii , retoryki i religii pochodzi od greckiego słowa różnie oznaczającego „grunt”, „zarzut”, „opinia”, „oczekiwanie”, „słowo”, „mowa”, „rachunek”, „rozum”, „proporcja” i „dyskurs”, [1 ] [2], ale stało się terminem technicznym w filozofii zachodniej, począwszy od Heraklita ( ok.   535  – ok.   475 r . Pne ), który używał tego terminu jako zasady porządku i wiedzy. [3] Logos to logika stojąca za argumentem. [4] Logos stara się przekonać odbiorców za pomocą logicznych argumentów i dowodów wspierających.

 

Nie chodzi więc o samego Chrystusa ale o obietnicę, przysięgę jednoznacznie wskazującą na kreacjonizm oraz  wielką tajemnicę Stwórcy.

Zadajmy sobie pytanie wobec jakiego zamysłu w węższym znaczeniu Słowa cały świat używa wyrazu pisanego z dużej litery ?

Co może być aż tak ważnego a po drugie dlaczego cały świat dąży do wywyższenia Syna ponad Ojca ?

Dlaczego wszystkie przekłady (poza jednym bodajże Rakowiecki) używają wyrazy Logos jako SŁOWO ?

Jest to obietnica którą sam Bóg zaprzysiągł na samego siebie, owa obietnica świadczy praktycznie o tym kto jest Bogiem i jest ona najważniejszych tematem na ziemi, prze świat zapomniana.

Ową obietnicą jest powtórzę zjednoczenie 12 plemion Izraela na wzór Eksodusu i utworzenie Królestwa Bożego które obejmie całą ziemię a konstytucją będzie Prawo Boże.

Ta obietnica jest praktycznie głównym powodem naszej egzystencji natomiast Isus stał się wcieleniem w życie tejże obietnicy jako Król na wzór Dawida.

Pierwszą obietnicą było stworzenie ziemi, następną obietnicą było wyzwolenie ludzkości a także zesłanie proroka (króla).

 

 

Celem Prawa Bożego jest przede wszystkim utrzymanie porządku i bezpiecznej istności ludzkiego bytu.

Dzięki Prawu Bożemu możemy jeść, pić, kochać, rozmnażać się, widzieć, słyszeć, chodzić, biegać, skakać i wiele innych rzeczy.

Wszystkie Jego Prawa były związane z czystą miłością do Jego Stworzeń, Bóg pragnie dla nas jak najlepiej o ile jesteśmy w stanie to docenić.

Do tej pory człowiek nie stworzył sam nowego rodzaju zwierząt tak… z niczego.

Problem jest taki że zło wynika z buntu przeciwko Bogu i Jego Prawu. Już w Edenie pierwsza para wypowiedziała nieposłuszeństwo przeciwko Bogu następnie z nieba przyszła chmara zbuntowanych aniołów w celu kopulacji z córkami Kaina i Seta by te rodziły im skorumpowanych genetycznie gigantów.

Od wieków trwa wojna propagandowa mająca na celu wypromować zupełne przeciwieństwa przykazań połączone z nauką uniwersalnej miłości która ślepo przykrywa największe zbrodnie. Także w tym celu na przekór Biblii wypromowano głównie poprzez listy Pawła dogmat o usprawiedliwieniu z samej wiary.

Do tego dochodzi masowe nahalne zmuszenie do akceptacji najdzikszych zboczeń i dewiacji.

Owszem ukazuje się różne zbrodnie w manpulacyjny sposób zrzucając winę na Biblię i Boga. Czasami atakuje się tylko Islam.

Nie atakuje się jednak przeróżnych form czarów, magii, okultyzmu czy Syjonistyczno-Rzymskiej ekspancji.

Główna wina spada jednak na Chrześcijan, Boga i Biblię jako coś antycznego i średniowiecznego, oczywiście większość ataków jest bezpodstawna.

Wiele źródeł rzekomo alternatywny jako pryncypalną przyczynę zła podaje konflikt o pieniądze i depopulacje (że chce się zredukować populację do 1 miliarda by lepiej tym rządzić).

No ale to znowu nie ma większego sensu jeśli pieniądze mogą być masowo drukowane a władza się nie zmiejsza, mało kto z ludzi dostaje się na wyższe stanowiska a kontrola mas poprzez trzymanie w nieświadomości nadal zdaje egzamin.

 

Sama Biblia ujawnia nam jednak ogromną ważność Teonomii:

 

 

2 Hen 31: Diabeł zdał sobie sprawę ze swego potępienia i grzechu, którym wcześniej zgrzeszył. Oto dlaczego przemyślał spisek przeciwko Adamowi. W takiej formie wszedł do raju i skorumpował Ewę. Ale z Adamem on się nie kontaktował. Z powodu jej ignorancji przekląłem ziemię i węża. NIE PRZEKLĄŁEM LUDZKOŚCI, ani żadnego innego stworzenia, ale tylko złe owoce ludzkości. Dlatego owocem czynienia dobra jest pot i wysiłek.

2 Hen 34: „Albowiem ja znam niegodziwość ludzkości, jak odrzucili moje przykazania i nie niosą jarzma, które na nich umieściłem. Oni odrzucą moje jarzmo i przyjmą inne jarzmo. Także nie sieją ziarna, które im dałem, ale będą siać bezwartościowe nasienie nie bojąc się Boga i nie wielbiąc Mnie, ale zaczęli czcić próżnych bogów i wyrzekli się Mojej unikalności. Oni odrzucą moje jedyne rządy i cały świat będzie grzeszył z powodu niesprawiedliwości, zbrodni, cudzołóstwa i bałwochwalstwa. Cały świat zostanie zredukowany do zamieszania przez niegodziwości, zło i odrażające rozpusty, czyli przyjaciel z przyjacielem w odbycie i każdą inną niegodziwą nieczystość, która jest zbyt obrzydliwa aby o niej wspominać, oraz wielbienie złego. Oto dlaczego sprowadzę potop na ziemię, wszystko zniszczę, a ziemia zapadnie się w wielką ciemność.”

2 Barucha 51:

(1) „I stanie się, gdy upłynie wyznaczony dzień, iż potem zmieni się sytuacja tych, którzy zostali potępieni, jak i chwała tych, którzy są sprawiedliwi. (2) Ponieważ sytuacja tych, którzy teraz zachowują się niegodziwie, stanie się gorsza niż jest, ponieważ muszą wycierpieć mękę.

(3) Także chwała tych, którzy okazali się sprawiedliwi z powodu Mojego Prawa, i którzy mieli zrozumienie w swoim życiu, i którzy zasadzili korzeń mądrości w swym sercu, zostanie uwielbiony w chwale, a ich twarze staną się światłem ich piękna, aby mogli oni uzyskać i otrzymać świat, który nie umiera, a następnie jest im obiecany.

(4) Dlatego szczególnie ci, którzy potem przyjdą, będą lamentować, ponieważ gardzili Moim Prawem, i zatykali uszy aby nie słuchać mądrości i nie mieć zrozumienia.

(5) Kiedy więc ujrzą tych, który są teraz wywyższeni, ale ci, którzy zostaną potem wywyższeni i uwielbieni bardziej niż oni, zostaną odpowiednio przemienieni, ci ostatni będą w blasku aniołów, a ci pierwsi jeszcze bardziej odpadną w zdumieniu wizjami i oglądaniem kształtów.

(6) Bowiem pierwej ujrzą, a potem odejdą, na udręki.

(7) Ale ci, którzy zostali zbawieni przez swoje dzieła, dla których Prawo było nadzieją, zrozumieniem oczekiwania, i mądrością zaufania, ujrzą cuda w swoim czasie.

 

2 Księga Barucha 77

(12) Ale czyń to dla nas, ludu twego; napisz także list nauk i zwój nadziei do naszych braci w Babilonie, abyś je utwierdził, zanim odstąpisz od nas. (13) Albowiem pasterze Izraelscy zginęli, a lampy, które dawały światło, zgasły, a fontanny wstrzymały strumień, z którego piłyśmy. (14) I zostaliśmy w ciemności, wśród drzew w lesie, i w pragnieniu pustyni „. (15) I Odpowiedziałem im: „Pasterze, lampy i fontanny pochodzą od Zakonu: I chociaż odejdziemy, Prawo trwa.

Tymczasem wielu pasterzy naucza że Prawo zostało zniesione, niektórzy ale takich jest niewielu bardzo niewielu naucza że obowiązuje nas CAŁE Prawo Boże.

Jest w tym pewien problem, w tamtych czasach ludzie byli świadomi Prawodawcy oraz konsekwencji inaczej mówiąc Izraelici znali Boga, znali Prawo i wiedzieli co mogą robić a czego nie wolno (zabijać, kraść).

Wrogowie Boga tłumaczą że za nawet najdrobniejsze przewinienia była kara śmierci.

Trzeba jednak zrozumieć czym jest kara śmierci…. dla morderców

Zwyczajnie w tamtych czasach ludzie znali Prawo więc łamanie Prawa było w wielu przypadkach świadomym buntem przeciwko Bogu. Taki człowiek z pełną śmiadomośćią odrzucał Prawo, a Bóg w trosce o swoje Stworzenia musiał coś zrobić z takim delikwentem aby nie dobrał się do pozostałych.

Księga Izajasza 64:

(4) Czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało I oko nie widziało oprócz ciebie, Boga działającego dla tego, który go oczekuje.

(5) Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o twoich drogach pamiętają. Oto Ty gniewałeś się, bo grzeszyliśmy przeciwko tobie, od dawna w grzechach i w odstępstwie.

(6) I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr.

 

Księga Sofoniasza 2:3 „Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo! Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana.”

 

I właśnie za odrzucenie Prawa Bóg wygnał 9,5 narodów Izraela na północ.

 

Przykład króla Dawida który postąpił ohydnie (zabił Uriasza i odebrał mu żonę) pokazuje że Bogu nie zależy na karaniu ludzi, podobnie mamy zapisane w liście Jakuba i proroctwach Jezekiela

List Jakuba 5:

(19) Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci,

(20) Niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.

 

Księga Jezekiela 33:

(8) Gdy mówię do bezbożnego: Bezbożniku, na pewno umrzesz – a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od ciebie.

(9) Lecz gdy ostrzeżesz bezbożnego, aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwróci od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz ty uratujesz swoją duszę.

(10) A ty, synu człowieczy, mów do domu izraelskiego: Tak mówiliście: Zaiste, ciążą na nas nasze występki i nasze grzechy i z powodu nich giniemy. Jakże mamy żyć?

(11) Powiedz im: Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg! Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski?

(12) A ty, synu człowieczy, mów do swoich rodaków: Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, gdy popełnia występek, a bezbożność nie doprowadzi bezbożnego do upadku, gdy się odwróci od swojej bezbożności. Lecz i sprawiedliwy nie może żyć, gdy grzeszy.

(13) Gdy mówię do sprawiedliwego: Na pewno będziesz żył, a on, polegając na swojej sprawiedliwości, popełni występek, wtedy nie będzie się pamiętało wszystkich jego sprawiedliwych uczynków, lecz umrze z powodu występku, który popełnił.

(14) Lecz gdy mówię do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a on odwróci się od swojego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość,

(15) Będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występku, na pewno będzie żył, nie umrze.

(16) Nie będzie się pamiętało żadnych jego grzechów, które popełnił; będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość; na pewno będzie żył.

(17) Lecz twoi rodacy mówią: Postępowanie Pana nie jest słuszne – tymczasem właśnie ich postępowanie nie jest słuszne.

(18) Jeżeli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni występek, umrze z powodu niego.

(19) A jeżeli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności i będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, dzięki nim będzie żył.

(20) A wy mówicie: Postępowanie Pana nie jest słuszne. Każdego z was będę sądził według jego postępowania – domu izraelski.

 

Zauważmy że sam Bóg przysięga tutaj na swoje życie, na swoje istnienie!

Aby to lepiej zobrazować posłużę się przekładem literackim z 2016 roku.

[11] Otóż powiedz im: Na moje życie – oświadcza Wszechmocny PAN – śmierć bezbożnego człowieka nie sprawia mi przyjemności. Zależy mi raczej na tym, by bezbożny odwrócił się od swego postępowania – i żył! Zawróćcie więc! Zawróćcie ze swoich niegodziwych dróg! Dlaczego macie umierać, domu Izraela? 
[12] Powiedz również swoim rodakom, synu człowieczy: Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego w dniu, kiedy od niej odstąpi, a bezbożność nie zniszczy bezbożnego w dniu, gdy się od niej odwróci. Sprawiedliwy nie będzie mógł cieszyć się życiem od dnia, w którym zacznie grzeszyć.

[13] Gdy mówię sprawiedliwemu: Na pewno będziesz żył – on natomiast, polegając na swej sprawiedliwości, zacznie żyć niegodziwie, to nie będzie mu się pamiętało jego wszystkich dzieł sprawiedliwych, ale umrze z tym, czego się dopuścił w swej niegodziwości.

[14] Podobnie gdy mówię do bezbożnego: Ty na pewno umrzesz – on jednak odwróci się od swojego grzechu, zacznie stosować prawo i żyć sprawiedliwie, 
[15] odda, co wziął w zastaw, zwróci z nawiązką to, co zagrabił – słowem, zacznie postępować uczciwie, nie popełniając już niegodziwości, to na pewno będzie żył – nie umrze! 
[16] Nie będzie mu się pamiętało żadnych popełnionych grzechów. Był posłuszny prawu, postępował sprawiedliwie – na pewno będzie żył. 
[17] A jednak twoi rodacy twierdzą: Postępowanie Pana nie jest słuszne. To ich postępowanie nie jest słuszne. 
[18] Jeśli sprawiedliwy odstąpi od swojej sprawiedliwości i zacznie żyć niegodziwie, to w tej niegodziwości umrze. 
[19] A jeśli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, zacznie stosować prawo i czynić sprawiedliwość, to dzięki nim będzie żył. 
[20] A wy twierdzicie: Postępowanie Pana nie jest słuszne. Posłuchaj, domu Izraela, każdego z was osądzę według jego postępowania

 

 


 

Księga Izajasza 31:

(4) O narodzie grzeszny, ludu pełen grzechów; opuściliście Pana, i prowokowaliście Świętego Izraela.

(5) W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe.

(6) Od stóp do głów nic na nim zdrowego: tylko guzy i sińce, i świeże rany; nie opatrzone ani nie przewiązane, ani nie zmiękczone oliwą.

(11) Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar – mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt, i kozłów nie pragnę.

(12) Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptali moje dziedzińce?

(13) Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań – nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości.

(14) Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je.

(15) A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi.

(16) Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić!

(17) Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową!

(18) Chodźcie więc, a będziemy się prawować – mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.

(19) Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać,

(25) I zwrócę swoją rękę przeciwko tobie, i wytopię w tyglu twój żużel, i usunę wszystkie twoje przymieszki.

(26) I przywrócę ci twoich sędziów jak niegdyś, i twoich radców jak na początku. Potem nazywać cię będą grodem sprawiedliwości, miastem wiernym.

(27) Syjon będzie odkupiony przez sąd, a ci, którzy się w nim nawrócą, przez sprawiedliwość.

 

 

Księga (H)Ambakuma 2

(4) Gdyby się odwrócił, moja dusza nie ma w nim upodobania, ale sprawiedliwy żyć będzie w mojej wierze.

(5) Człowiek arogancki, szyderca, dumny człowiek, nie skończy niczego, który powiększa swe żądze jak grób i jak śmierć nigdy nie ma dosyć, będzie on gromadził ku sobie siebie wszystkie narody i weźmie dla siebie wszystkich ludzi.

(6) Lecz wszystkie one zanucą o nim pieśń szyderczą i uczynią go przedmiotem przypowieści i przysłowia, mówiąc: Biada temu, kto gromadzi mnóstwo tego, co do niego nie należy, i przywłaszcza sobie wiele zastawów! Jak długo to potrwa?

(9) Biada temu, kto zabiega o niegodziwy zysk dla swojego domu, aby sobie wybudować wysoko gniazdo, by uniknąć nieszczęścia.

(11) Gdyż kamień krzyczy ze ściany, a z belkowania odpowiada mu krokiew.

(12) Biada temu, kto miasto buduje na krwi, a gród utwierdza na bezprawiu!

(13) Czyż nie pochodzi to od Pana Zastępów, że ludy mozolą się nad tym, co pożera ogień, a narody trudzą się nad tym, co nie ma wartości?

(14) Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione.

(15) Biada temu, kto swojego bliźniego poi z domieszką swojego gniewu aż do upicia, aby patrzeć na jego nagość!

(18) Cóż pomoże bałwan, którego wyrzeźbi mistrz, posąg odlany z jego kłamliwą wyrocznią? Ufa jej jednak jego twórca, choć sporządza nieme bałwany.

(19) Biada temu kto mówi do drewna: Obudź się! a do niemego kamienia: Rusz się! Czy może on dać wskazanie? Przybrany jest złotem i srebrem, lecz ducha w nim nie ma żadnego,

(20) Ale Pan jest w swym świętym przybytku. Umilknij przed nim, cała ziemio!

 

Werset który może rozjaśnić pozorne sprzeczności:

Księga Malachiasza 3:

(3) Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. (4) I mila będzie Panu ofiara Judy i Jeruzalemu jak za dni dawnych, jak w latach minionych.

(5) Wtedy przyjdę do was na sad i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i krzywoprzysięzców, tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę, gnębią obcego przybysza, a mnie się nie boją – mówi Pan Zastępów.

(6) Ja jestem Panem, twoim Bogiem, i ja się nie zmieniłem. (7) Ale wy, synowie Jakuba, nie odwróciliście się od nieprawości waszych ojców, odwróciliście moje przykazania nie przestrzegaliście ich. Powróćcie do mnie, wtedy i Ja wrócę do was – powiedział Pan Zastępów. Lecz wy pytacie: W czym mamy się nawrócić?

(8) Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie! Lecz wy pytacie: W czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. (9) Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród.

(17) Będą moją własnością – mówi Pan Zastępów – w dniu, który Ja przygotowuję, i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy.

(18) Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy.

(19) Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, – mówi Pan Zastępów – tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki.

(20) Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory.

(21) I podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który Ja przygotowuję – mówi Pan Zastępów.

(22) Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Horebie ustawy i prawa dla całego Izraela!

 

Zauważmy że nigdzie nie ma mowy że mamy jedynie uwierzyć w coś i sprawa załatwiona

Werset 18 Malachiasza, właśnie ten werset wielokrotnie nieświadomie opisywałem swoimi słowami

 

 

 

5 Księga Mojżeszowa 30:

(1) Gdy tedy przyjdzie na cię to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które ci przedłożyłem, i weźmiesz je sobie do serca pośród wszystkich narodów, dokąd wypędzi cię Pan, Bóg twój,

(2) I nawrócisz się do Pana, Boga twego, i będziesz słuchał jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja ci dziś nakazuję, ty i twoi synowie, z całego serca twego i z całej duszy twojej,

(3) To wtedy przywróci Pan, Bóg twój, twoich jeńców i zmiłuje się nad tobą, i zgromadzi cię z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie cię rozproszył Pan, Bóg twój.

(4) Choćby twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd zgromadzi cię Pan, Bóg twój, i stamtąd cię zabierze,

(5) I sprowadzi cię Pan, Bóg twój, do ziemi, którą posiadali twoi ojcowie, i posiądziesz ją i ty, i uczyni cię szczęśliwszym i liczniejszym od twoich ojców,

(6) I obrzeże Pan, Bóg twój, twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył.

(7) Włoży zaś Pan, Bóg twój, wszystkie te przekleństwa na twoich nieprzyjaciół i na tych, którzy cię nienawidzili i prześladowali.

(8) Ty zaś nawrócisz się i będziesz słuchał głosu Pana, i spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nadaję.

(9) Obficie obdarzy cię Pan, Bóg twój, dobrem w każdym dziele twoich rąk, w twoim potomstwie, w rozpłodzie twojego bydła, w plonie twojej ziemi, gdyż Pan znów radować się będzie twoją pomyślnością, jak radował się twoimi ojcami,

(10) Jeżeli będziesz słuchał głosu Pana, Boga twego, i będziesz przestrzegał jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego zakonu, jeżeli nawrócisz się do Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej.

(11) To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie.

(12) Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić: Któż nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali?

(13) Nie jest też ono za morzem, aby trzeba było mówić: Któż nam się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali?

(14) Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił.

(15) Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło;

(16) Gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga twego, chodził jego drogami i przestrzegał jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść.

(17) Jeżeli zaś odwróci się twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym bogom oraz im służył,

(18) To oznajmiam wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą wasze dni na ziemi, do której przeprawiasz się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie.

(19) Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo,

(20) Miłując Pana, Boga twego, słuchając jego głosu i lgnąc do niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.

 

Podstawą życia człowieka jest walka z jego słabościami i ważności Prawa Bożego mówiło wielu mędrców, owszem są to słowa ludzkie lecz wielu miało ogromny szacunek do Stwórcy i Jego Przykazań. Rozliczani będziemy wyłącznie za nasze czyny

Księga Izajasza 3:

(10) Szczęśliwy sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie, bo owoc uczynków swoich będzie spożywać!

(11) Biada bezbożnemu, źle mu się powiedzie, bo mu według uczynków jego rąk odpłacą!

 

Księga Przysłów 19:

(16) Kto przestrzega przykazania, zachowuje swoje życie, lecz kto nie zważa na swoje drogi, umrze.

(17) Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. (18) Ćwicz swego syna, póki jeszcze jest nadzieja; lecz nie unoś się przy tym, aby nie spowodować jego śmierci. (19) Kto wybucha wielkim gniewem, płaci grzywnę, a jeśli go zachowa, musi ją powtórzyć. (20) Słuchaj rady i przyjmij karcenie, abyś w przyszłości był mądry. (21) Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana. (22) Zyskiem człowieka jest jego dobroć i lepszy jest ubogi niż kłamca. (23) Bojaźń Pana prowadzi do życia i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia.

 

Królestwo Boże na ziemi połączone ze zjednoczeniem 12 plemion Izraela jest głównym tematem całego Pisma:

Księga Jeremiasza 3:

(12) Idź i czytaj te słowa ku północy, i powiedz: powróć do mnie o domu Izraela – mówi Pan – nie stanę przeciwko wam z surowym obliczem, gdyż Ja jestem miłosierny – mówi Pan – i nie będę się na was gniewał na wieczność!

(13) Tylko rozpoznaj swoją winę, że zgrzeszyłaś przeciwko Panu, twemu Bogu, skierowałaś swe drogi ku obcym pod każdym zacienionym drzewem, a mojego głosu nie usłuchałaś – mówi Pan.

(14) Nawróćcie się zbuntowani synowie – powiedział Pan – bo Ja będę rządził nad wami  a zbiorę was po jednym z miasta i dwóch z rodziny i wprowadzę cię do Syjonu.

(15) I dam wam pasterzy według mojego serca, a oni na pewno napełnią was wiedzą.

(16) I stanie się, kiedy rozmnożycie się i rozplenicie się na ziemi – mówi Pan – w tych dniach oni już nie będą mówić:  Skrzynia Przymierza Świętego Izraela: nie przyjdzie im to na myśl, i nikt jej nie będzie wspominał, nikt nie będzie odwiedzana ani też nie będzie sporządzona nowa.

(17) W tych dniach i w owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana: i zgromadzą się ku niej wszystkie narody w imieniu Pana i już nie będą postępować według zamiaru ich złego serca.

(18) W owych dniach przybędzie do domu Izraela dom Judy i oni przyjdą razem z ziemi północnej i ze wszystkich krajów do ziemi, którą dałem waszym ojcom w posiadanie.

(19) Powiedziałem: Niech tak się stanie, Panie, postawię cię pomiędzy dziećmi dam ci wybór ziemi, dziedzictwo Wszechmogącego Boga pogan i powiedziałem; będziecie mnie nazywać Ojcem i nie odwrócicie się ode mnie.

 

 

Księga Micheasza 3:

(1) Wtedy rzekłem: Słuchajcie wy, naczelnicy Jakuba, i wy, wodzowie domu Izraela: Czy nie waszą rzeczą jest znać prawo?

(2) Lecz wy nienawidzicie dobrego, a miłujecie złe. Zdzieracie z nich skórę i mięso z ich kości.

(3) Jecie mięso mojego ludu, zdzieracie z niego skórę i łamiecie jego kości; krajecie to tak jak mięso w garnku i jak pieczeń na patelni.

(4) Będziecie kiedyś wołać do Pana, lecz On was nie wysłucha: zakryje wtedy swoją twarz przed wami, ponieważ popełniliście złe czyny.

(5) Tak mówi Pan o prorokach, którzy zwodzą mój lud, gdy zęby ich mają co gryźć, zwiastują pokój, lecz przeciwko temu, który im nic do ust nie da, ogłaszają świętą wojnę.

(6) Dlatego zaskoczy was noc i nie będzie widzenia, zapadnie ciemność i nie będzie wieszczby; słońce zajdzie nad prorokami i dzień stanie im się ciemnością.

(7) Jasnowidze będą zawstydzeni, a wieszczkowie zawiedzeni; wszyscy zakryją sobie twarze, bo nie będzie odpowiedzi Boga.

(8) Lecz ja jestem pełen siły, ducha Pana, prawa i mocy, aby oznajmiać Jakubowi jego przestępstwo, a Izraelowi jego grzech.

(9) Słuchajcie tego, wy, naczelnicy domu Jakuba, i wy, wodzowie domu Izraela, którzy czujecie wstręt do prawa i wykrzywiacie wszystko, co proste!

(10) Budujecie Syjon, przelewając krew, a Jeruzalem, popełniając zbrodnię.

(11) Jego naczelnicy wymierzają sprawiedliwość za łapówki, a jego kapłani nauczają za zapłatę, jego prorocy wieszczą za pieniądze, i na Pana się powołują, mówiąc: Czy nie ma Pana wśród nas? Nie spadnie na nas nieszczęście!

(12) Dlatego z powodu was Syjon będzie zorany jak pole, Jeruzalem stanie się kupą gruzu, a góra świątyni zalesionym wzgórzem.

 

To wyjaśnia dlaczego tak wielu pasterzy niewiele wie w najważniejszych kwestiach….

Nie zauważyłem żeby jakakolwiek z religii czy grup robiła postęp czy dokonywała nowych odkryć (prawd).
Żadna z religii czy grup poszukiwaczy prawdy nie przyjrzała się ponownie pewnych doktrynom uznawanym za pewniki.
Tylko kwiczą liderzy że trzeba datki i niczego nie kwestionować….

Jest to smutne że wszystkie religie są w mniejszym lub większym stopniu w rękach diabła, ludzie są natomiast trzymani w nieświadomości.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.