Wpis Nr. 83 – Kult Molocha Kiedyś I Dziś

 

 

 

Dla Przypomnienia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moloch

 

MolochMolech lub Molekh – chtoniczne bóstwo fenickie i kananejskie. Nazwa wywodzi się od hebr. מלך „Melek” – król, bóg (gr. Molóch). Identyfikowany z Adramelechem. Tak jak jemu, Molochowi miano składać ofiary z dzieci. Wzmianka o nim pojawia się w Biblii (2 Kl 23.10). Czczony jakoby pod postacią byka. Średniowieczna demonologia uznaje Molocha za jednego z demonów.

Faktyczne istnienie boga o imieniu Moloch w wierzeniach mieszkańców starożytnego Kanaanu jest sprawą niepewną. Według nowszych teorii zapis mlk należałoby odczytywać jako molk lub mulk a oznaczałby on po prostu ofiarę z dziecka. Przekonanie o istnieniu kultu bóstwa o tym imieniu uważa się w tym wypadku za wynik błędnej interpretacji tekstów.

Kult Molocha (lub ofiara molk) miał polegać m.in. na paleniu żywcem noworodków i małych dzieci w świętym ogniu, co określano eufemistycznie przejściem przez ogień.

Odkrycia archeologiczne[edytuj | edytuj kod]

W 1921 roku na terenie Kartaginy (w starożytności fenickiej kolonii) odnaleziono przyświątynne cmentarzyska nadpalonych kości tysięcy dzieci. Kult w tej formie sprawowany był przez co najmniej 300 lat aż do zniszczenia Kartaginy przez Rzymian.

W roku 2011 niektórzy archeolodzy zakwestionowali wnioski dotyczące palenia dzieci przez Kartagińczyków. Przedstawiono pogląd, że „ofiarami” były martwe dzieci (np. urodzone martwe), a palenie ich ciał było formą pochówku. Świadczyć miało o tym brak znalezionych pozostałości dzieci, które powinny być z racji, iż śmiertelność wśród dzieci w tym czasie była bardzo wysoka. Twierdzono, że historie o paleniu żywych dzieci wymyślili Rzymianie, aby pokazać Kartagińczyków jako morderców dzieci. Jednak dalsze badania ogłoszone na początku 2014 roku wykazały, że pisarze antyczni mieli jednak rację, zarzucając Kartagińczykom ofiary z dzieci[1].

Pochodzenie i nazwa[edytuj | edytuj kod]

Moloch, bóg Ba’al, inaczej Święty Byk, był szeroko czczony w starożytności na Bliskim Wschodzie oraz wszędzie tam, gdzie rozrastała się kultura Kartagińczyków. Bóstwo było znane i przedstawiane pod trzema formami: cielak, wół lub człowiek z głową byka. Moloch nie był znany pod tym imieniem wśród swoich kultów, jest to tylko hebrajskie tłumaczenie. Pisemna forma Moloch (pierwsze greckie tłumaczenie Starego Testamentu) lub Molech (hebrajskie) tak naprawdę nie różną się niczym od nazwy Melech, czyli król. Hebrajskie litery מלך (mlk) zazwyczaj oznaczają melek – króla, ale wymawiane mōlek było tradycyjnie rozumiane jako właściwe imię Moloch. Było one często łączone z hebrajskim przyimkiem l- w formie lmlk, co oznaczało „do”, ale można też było interpretować jako „dla” lub „tak jak”. Tak więc formę lmlk można równie dobrze tłumaczyć jako „do Molocha” lub też „do meleka”. Czasami w teksach pojawiało się hmlk, które już konkretnie oznaczało Molocha.

Bóstwo pojawia się w hebrajskiej 1 Ks. Królewskiej 11:7:

Quote-alpha.png

Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, bożkowi moabskiemu, na górze na wschód od Jerozolimy, oraz lmlk, ohydzie Ammonitów.

Jednakże w innych fragmentach (1 Ks. Królewska 11:33 oraz Ks. Sofoniasza 1:5) bóg Ammonitów nosi imię Milkom, a nie Moloch. W pierwszym greckim tłumaczeniu tego samego fragmentu możemy także przeczytać Milkom, więc prawdopodobnie w hebrajskim pojawił się błąd podczas zapisywania księgi. W dzisiejszych czasach można dostać wiele tłumaczeń Pisma Świętego, a w nich występują obie formy. Inny zapis z kolei, mlkm, może oznaczać „ich król” lub Milkom. W związku z tym w niektórych fragmentach autorzy mogli mieć na myśli Króla Ammonitów lub Milkoma.

Została wysnuta teoria, że bóg miasta Tyr, Melkart „król miasta”, był Molochem, a Melkart/Moloch był także jednocześnie Malkomem oraz innymi bogami, których nazwa zawierała w sobie mlk. Jednakże propozycja ta poparta jest tylko tym, że w kilku imionach występuje mlk.

Ks. Amosa 5:26 możemy przeczytać:

Quote-alpha.png

Nie! A teraz poniesiecie Sikkuta, waszego króla, i Kewana, obrazy waszych bóstw, które sami sobie uczyniliście.

Jednakże w pierwszym greckim tłumaczeniu zwrot „wasz król” jest interpretowany jako Moloch i stąd w Dziejach Apost. 7:43 czytamy:

Quote-alpha.png

Obnosiliście raczej namiot Molocha i gwiazdę bożka Remfana, wyobrażenia, które zrobiliście, aby im cześć oddawać. Przesiedlę was za to poza Babilon.

Stosownie do tego łączenie Molocha z innymi bogami jest prawdopodobnie błędnym twierdzeniem.

Wszystkie inne odnośniki do Molocha, używając mlk, pojawiają się tylko w kontekście „przejście dzieci przez ogień lmlk”, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy chodzi tutaj o zwrot „do Molocha” czy też może coś całkiem innego. Tradycyjnie jest to rozumiane jako palenie żywcem dzieci dla boga Molocha. Może to jednak oznaczać także bardzo niebezpieczny rytuał oczyszczenia przez ogień. Pojawia się on bez zwrotu mlk w innych częściach Pisma Świętego (Ks. Powt. Prawa 12:31, 18:10-13; 2 Ks. Królewska 21:6; Ks. Ezechiela 20:26, 20:31, 23:37), więc istnienie tych praktyk jest udokumentowane.

Moloch w Starym Testamencie[edytuj | edytuj kod]

Ks. Kapłańska 18:21:

Quote-alpha.png

Nie będziesz dawał dziecka swojego, aby było przeprowadzone przez ogień dla Molocha, nie będziesz w ten sposób bezcześcił imienia Boga swojego. Ja jestem Pan!

Ks. Kapłańska 20:2-5:

Quote-alpha.png

Mów do Izraelitów: Ktokolwiek spośród synów Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się w Izraelu, da jedno ze swoich dzieci Molochowi, będzie ukarany śmiercią. Miejscowa ludność ukamienuje go. Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i wyłączę go spośród jego ludu, ponieważ dał jedno ze swoich dzieci Molochowi, splugawił mój święty przybytek, zbezcześcił moje święte imię. Jeżeli miejscowa ludność zasłoni oczy przed takim człowiekiem, który dał jedno ze swoich dzieci Molochowi, i nie zabije go, to Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i przeciwko jego rodzinie i wyłączę go spośród jego ludu, jak również i tych wszystkich, którzy go naśladują, którzy uprawiają nierząd z Molochem.

2 Ks. Królewska 23:10:

Quote-alpha.png

Splugawił też i Tofet, które było w dolinie syna Hennomowego, aby więcej nikt nie przewodził syna swego, ani córki swojej przez ogień ku czci Molochowi.

Ks. Jeremiasza 32:65:

Quote-alpha.png

I zbudowali wyżyny Baala w dolinie Ben-Hinnom, by ofiarować swych synów i swoje córki ku czci Molocha. Nie poleciłem im tego ani Mi na myśl nie przyszło, by można czynić coś tak odrażającego i doprowadzać Judę do grzechu.

Starsze teorie[edytuj | edytuj kod]

Ks. Jeremiasza 7:31:

Quote-alpha.png

I zbudowali wyżynę Tofet w dolinie Ben-Hinnom, aby palić w ogniu swoich synów i córki, czego nie nakazałem i co nie przyszło Mi nawet na myśl.

Rabin żyjący w XII wieku, Raszi, skomentował powyższy fragment:

Quote-alpha.png

Tofet to Moloch, który był zrobiony z mosiądzu. Podgrzewano go w dolnych częściach, a między gorące i rozstawione ręce wkładano dziecko, które było palone. Kapłan zaczynał grać na bębnie, aby zagłuszyć gwałtowny płacz i żeby nie ruszyło to serca ojca.

Z kolei inna tradycja mówi o świętym posągu, który był podzielony na siedem części. Do pierwszej wkładało się mąkę, do drugiej turkawkę, do trzeciej owcę, do czwartej barana, do piątej cielaka, do szóstej wołu, a do siódmej dziecko. Potem wszystko to było razem palone poprzez ciepło ze środka statuy.

Późniejsi komentatorzy porównali to do greckich i łacińskich źródeł, w których można wyczytać o składaniu ofiar z dzieci w mieście Kartagina dla najważniejszego – Ba’al Hammona (znanym pod postacią boga Kronosa i Saturna).

Paul Mosca w swojej pracy napisał:

Quote-alpha.png

W ich środku stała statua Kronosa z brązu, a jej ręce rozciągały się nad brązowym piecykiem, płomienie którego pochłaniały dziecko. Kiedy ogień padał na ciało, jego części kurczyły się, a otwarte usta sprawiały wrażenie uśmiechu, do czasu, aż skurczone zwłoki cicho ześlizgiwały się do kosza.

Diodor Sycylijski (20:14) pisze:

Quote-alpha.png

W środku miasta była brązowa podobizna Kronosa z rozłożonymi rękami, a dłonie były skierowane w stronę ziemi, by każde z dzieci położonych poniżej wpadło w specjalny dół wypełniony ogniem.

Diodor wspomina także, że było zabronione rodzinie płakać, a gdy Kartagina została pokonana przez przywódcę greckiego, Kartagińczycy zaczęli twierdzić, że zdenerwowali bogów. Aby ich udobruchać, postanowili poświęcić naraz aż 200 dzieci najważniejszych rodzin, a w końcu skończyło się na liczbie 300. Informacja ta może być jednakże niezbyt prawdziwa, ponieważ Rzymianie w tym czasie puszczali dużo plotek o Kartagińczykach w ramach propagandy wojennej obu narodów.

Plutarch, grecki historyk, napisał w De Superstitiones, 171:

Quote-alpha.png

…cały teren przed statuą był wypełniony ogromnym hałasem fletów i bębnów, aby płacz zawodzących nie docierał do uszu zgromadzonych ludzi

Wydaje się więc, że dla wielu komentatorów bóg Kronos, lub Saturn, był Molochem. Jednakże archeologia dwudziestego wieku nie znalazła prawie żadnych dowodów na istnienie boga nazywanego Moloch lub Molech. Teksty ze Starego Testamentu nie są pewnym źródłem, a legendy żydowskie pozostawiają wątpliwość o tym, co było powiedziane o Molochu. Jego opisy mogą być po prostu wzięte z poświęceń dla Kronosa i z mitu o Minotaurze.

Nie znano żadnego fenickiego boga z głową byka. To jednakże nie powstrzymuje niektórych od identyfikacji Molocha z Milkomem, Melkartem, Ba’alem Hammon i innymi bogami nazywanymi pan lub bóg (Ba’al). Te najróżniejsze sugestie połączone razem i porównane do bóstwa solarnego pokazują teoretycznego boga Baala, który było nazywany inaczej za każdym razem, gdy tylko kapłani tak chcieli.

 

 

Dość ciekawy link którego jeszcze nie doczytałem

http://ldolphin.org/idolatry.html

Hmm, czyli jednak miałem rację choć możliwe nie mam nic przeciwko jeśliby oddawano ”Molochowi” w ramach pochówku taka forma kremacji ale jeśli spalali a spalali żywcem niech dostaną na co zasłużyli

Podobno coś ostatnio się z Annetem dzieje i podobno podobnie jak Z panem Zagami że zaczyna świrować możliwe że został kupiony albo jeszcze coś innego i ”ktoś” za wszelką cenę chce skompromitować całość
Się mówi że Annet jest czarownikiem, magię czarną stosuje, niektórzy New Age’owcy jak Icke wspierają, że tylko udaje że coś robi

https://americannationalmilitia.com/reverend-kevin-annett-is-nominated-for-the-nobel-peace-prize/

https://kevinannettmustbestopped.wordpress.com/

https://kevinannettmustbestopped.wordpress.com/2016/07/11/the-great-white-liar/
https://kevinannettmustbestopped.wordpress.com/2016/10/26/kevin-annetts-misinformation-campaign-targets-rcmp-ubc-and-others-pickton-case-resurrected/

 

 

Linki w których znajdziesz tematy omawiane przez pana Annett’a

http://wyborcza.pl/1,75399,16101048,Irlandzkie_zakonnice_pogrzebaly_w_szambie_800_dzieci_.html?disableRedirects=true

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/irlandia-istnienie-masowego-grobu-dzieci-potwierdzone-przez-komisje,720371.html

https://www.newsweek.pl/swiat/dzieciobojstwo-w-irlandzkim-kosciele-wychodzi-na-jaw-newsweekpl/0yxwm6s

https://www.tygodnikprzeglad.pl/jak-cywilizowano-indian/

https://mistykabb.wordpress.com/2014/10/07/cyrograf/

http://wolnemedia.net/chronologia-ludobojstwa-w-kanadzie-3/

http://alexjones.pl/aj/aj-nwo/aj-informacje/item/107015-o-postepujacym-satanizmie-w-czasach-wspolczesnych

http://alexjones.pl/aj/aj-swiat/aj-polityka-na-swiecie/item/1259-masowe-ludobojstwo-dzieci-mohawk-dokonane-przez-krolowa

 

 

 

co ciekawe włoska i watykańska wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Kevin_Annett
https://la.wikipedia.org/wiki/Coemgenus_Annett

Jego kanał na YT może ktoś z umiejętnością słuchu coś z tego wykrzesa 🙂Mnie lepiej idzie czytanie
https://www.youtube.com/user/hiddenfromhistory100

 

 

Pobieżnie czuję że ktoś chce bardzo uwalić ten temat i nawet pasuje do Molocha

Nie wiem czy ktoś Kevina zastraszył czy ktoś chce storpedować temat w każdym razie temat jest niezwykle poważny który ten pan omawia, i nie są to ludzie obiecujący lek na wszystko o ile na nich zagłosujesz, poważniejsi ludzie z poważnym tematem.

Nie oznacza to że wszyscy mają dobre intencje istnieje także świeższa ekipa która musi uzyskać nieco zaufania a później manipulacje im bardziej pokrętne tym lepiej zresztą praktycznie niewielu mówi całą prawdę gdyż albo nie rozumie albo wie i dostaje info i kasę z pierwszej ręki….
Dobrze jest zwracać uwagę co ich najbardziej boli w którym momencie dostają ataku szału np. kiedy połączysz stare demony z nowoczesnymi szarakami albo kiedy kwestionujesz pewną doktrynę żądając dowodów  i merytorycznej dyskusji….

 

Nie czytałem tego po prostu stwierdzam pobieżnie że ktoś chce rozwalić temat a nawet jeśli Annett (kanadyjski Bednarz powiedzmy) pojawi się o Jones’a czy Icke’a to nie znaczy od razu że z nimi się brata ci dwaj mogli się po prostu wypromować na nim tak jak pewni ludzie od służb promują człowieka/temat by następnie skompromitować
https://kevinannettmustbestopped.wordpress.com/2014/05/11/1122/
https://kevinannettmustbestopped.wordpress.com/2014/07/10/kevin-annett-to-appear-on-alex-jones-in-one-hour-interview/
Karen Hudes, ciągle to samo…. coś mocno śmierdzi ale nie wiadomo co

W każdym razie Therion (Bestia, druga fala świeższych diabolistów ) coraz głośniej się uaktywnia czy to jako sztuczna inteligencja… i może Charagma (Znamię) jest związana z tym w zasadzie o tym było wiadomo od dawna tylko mówiono o mikroczipach a tak mamy albo weźmiesz charagmę albo ten super komputer coś tam zrobi złego

Nie jest to jednak plan ludzki a czysto anielski Yahboliczny/diabelski ponieważ człowiek nie jest w stanie opracować i zrealizować proroctwa żydka Nostradamusa, plan Alberta Pike’a, plany Hezuitów tzw protokoły, blue beam, Haarp, tajemne przymierze i wiele innych

Apropo Jezuitów… przysięga mówi tak wiele ten dokument to czyste złoto.

https://polona.pl/item/tajemnice-hierarchii-rzymskiej-nietolerancya-despotyzm-pycha-obluda-i-zdrajczosc,MTAzODEwOA/11/#info:metadata

Podobnie z planem umieszczenia fałszywego narodu wybranego i jakiś Mongołów, Turków no mieszaniny ludów Kananejskich dodatkowo perfekcyjnie opracowane spory…. wszystko jest zbyt precyzyjne jak na zwykłych ciemniaków
Dołóżmy do tego kontrolowaną opozycję

Tak na logikę jeśli ”Koncerny” posiadają worki pełne złoto a przez brak szczepień i innych takich mogą sporo stracić to co za problem opłacić człowieka który będzie mówił prawdę o tym a następnie w innych tematach bredzić będzie niemiłosiernie zakopując temat…. jak mam tłumaczyć to że wśród antysystemowców jest pełno systemowców, naciągaczy, socjopatów i tak dalej ?
Jest taki problem, jeśli USA, KRK, Niemcy są złe to pewnie ZSRR, ADS i Putin są ok…

NIE prawda ponieważ Protestantyzm to nadal te same Chrześcijaństwo (Pawłościaństwo, błędna nazwa) tylko bardziej otwarte na Pawła i ośmieszanie się przykładów ośmieszających pełno
Putin czy inni, czy Bóg nakazuje nam wielbić sługusów jakichkolwiek władz a Putin, Trump, Karakan i inni przecież są to wierne sługi… no dobra z tym ostatnim przesadziłem większość Polaków gardzi opcją rządową a ja wybieram opcje plan Królestwa Bożego

Raz można się wydymać przez oszustwa zawodowego kłamcę ale tak cały czas ? To jest chore….
Putin co prawda jeśli to jest w ogóle Putin to robi kilka fajnych rzeczy ale po utraty władzy nad nad Słowianami przed Słowianiami sprawują pieczę Lubawicze i kontrolowana opozycja którzy Rosją wprost gardzą jeden z nich nawet o tym mówił wprost..

http://www.gazetawarszawska.net/judaizm-islam/3418-slowianskie-bydlo-wypedzimy

Wiecie to tak z czystej miłości Chrystusowej, kochaj bliźniego swego ale tylko twoja rasa to bliźni a reszta to ćwierćludzie 🙂

Trump co prawda jest przez większość normalnych ludzi uważany za mitomana, wariata i zboczeńca i może po części tak jest ale jednak dorobił się sporych pieniędzy. Jest jednak Chrześcijaninem Syjonistycznym, Protestantem czyli w Pawła wierzy do tego te podjazdy z Jerozolimą i rzezie dzieci nie podobał mi się od początku ten zbok zresztą sama wymowa Trump (tramp) czyli włóczęga…. chociaż bardziej wiarygodne że jest sterowany nie mógłby zwalczać normalnie innych zboków gdyby nie siła innej sitwy jak np. zięć Kusher i Therion albo znowu Vaticanus World Order, kto wie ?

 

Internet jest więc kolejną formą kontroli i bardzo niewielu znajduję szerszą wiedzę internet jest pełen agentów, oszustów czy ludzi omotanych przez mendia, religie, tych pierwszych
Niewielu te rzeczy rozumie a podejrzewam że częściej przeglądają ci pierwsi ale nie po to by zrozumieć czy przedyskutować, czy ktokolwiek obronił na poważnie Pawła, Edomitów i wiele innych rzeczy nie licząc opinii ?

Kiedyś ludzie byli bardziej zainteresowani powiedzmy medycyną alternatywną a dzisiaj większość metod jest kojarzona z oszołomem który bredzi bez opamiętania sprzedając ludziom preparat za 2500 zł choć wariatem nie jest.

Innymi słowy to że ktoś chce nam przekazać coś prawdziwego nie oznacza że ma wobec nas szczere intencje i nawet tak poważny temat jak Handelek dziećmi może zostać wykorzystany przez ludzi bez kręgosłupa moralnego. Dotychczas to dobrze ale kiedy upadną Syjoniści to druga fala wilków posiądzie kredyt zaufania….

Jedynym wyzwolicielem tego świata jest wyłącznie Bóg i tylko On posiada realne plany odbudowy nieba i ziemi….

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.