Księga Noego (Noe)


Księga Noego

 

Book Of Noe

Tłumaczenie z hebrajskich tekstów opublikowanych przez Adolpha Jellinka , Bet ha- Midrasch : Sammlung kleiner Midraschim und vermischler Abhandlungen aus der ältern jüdischen Literatur (6 tomów; repr ., Jerozolima: Bamberger i Wahrmann , 1938), 3: 155-160. Połączył tutaj trzy odrębne, ale koncepcyjnie pokrewne kompozycje: (1) Prolog do tak zwanego Sefer Asaf ha- Rofe , w którym farmakologię i księgę wiedzy medycznej odkrył Noe przez anioła Rafaela po potopie; (2) apokryficzny pokutnik ”Modlitwa Adama „który prowadzi do objawienia przez anioła Raziela o ” świętej księgi ” zawierającej tajemną wiedzę do niego; oraz (3)  prolog Sefera ha- Razima , notorycznie magicznego grimuaru, którego genealogia nawiązuje do książki objawionej przez anioła Raziela Noemu bezpośrednio przed potopem. Bardziej spokrewniony niemniej ważne są różne opowieści o Adam „ s po wydaleniu skruchy i kolejnych odkrywczym wydarzeń prezentowanych w tekstach chrześcijańskich wschodnich jak  Testament Adama, wyizolowana anegdot w Zohar o Raziela ”dar „ książki ” dla Adama oraz genealogia wiedzy religijno- medycznej dostarczona przez chrześcijańskiego chronografa Bar Hebraeusa .

(1) Jest to księga środków zaradczych, którą starożytni mędrcy skopiowali z księgi Szema b. Noe, który został dany Noemu na Mt. Lubar , jedna z gór Ararat, po potopie. W tych dniach iw owym czasie „ miscegenate -Napoje spirytusowe ” zaczął atakować potomków Noego szalonych i wiodących na manowce i niszcząc i uderzenie ludzkość chorób, bólu i wszelkiego rodzaju śmiertelne i wyniszczających chorób. Potem wszystkie dzieci i wnuki Noego zgromadziły się i opowiedziały o swoich cierpieniach Noemu, ich przodkowi, i opowiedzieli mu o chorobach pojawiających się wśród ich dzieci.

(2) Potem Noe był przerażony, ponieważ wiedział, że to z powodu grzeszności ludzkości oraz z powodu ich przestępstw byli oni narażeni na wszelkiego rodzaju choroby i choroby.

(3) Noe więc uświęcił swoich synów i członków każdego domu razem, i zbliżył się do ołtarza, ofiarował całopalenia, modlił się do Boga i błagał Go.

(4) wysłał anioła spośród aniołów obecności – jednego z świętych, których nazwisko było Raphael – w celu wyeliminowania „ miscegenate -Napoje spirytusowe ” spod niebios, tak że nie mogą one nadal szkodzą ludzkości.

(5) Anioł to zrobił. Zatrzymał ich w komnacie w celu oceny; pozwolił jednak jednej dziesiątej z nich swobodnie wędrować po ziemi przed księciem Mastemą, aby ukarać niegodziwych ludzi, cierpieć i poddać ich wszelkim chorobom i chorobom oraz zadawać bolesne męki.

(6) Anioł powiedział mu o lekarstwie na utrapienia ludzkości i wszelkiego rodzaju lekarstwie na uzdrowienie drzewami ziemi i roślinami ziemi i ich korzeniami.

(7) I posłał przywódców pozostałych duchów, aby pokazali Noemu drzewa lecznicze ze wszystkimi ich pędami, zielenią, trawami, korzeniami i nasionami, aby wyjaśnić mu, dlaczego zostali stworzeni, i aby nauczyć go wszystkich swoich właściwości leczniczych uzdrowienie i witalność.

(8) Noe napisał wszystkie te rzeczy w książce i podał je Semowi, jego najstarszemu synowi, i starożytnym mędrcom skopiowanym z tej książki i napisał wiele książek, każda w swoim własnym języku.

(9) Wiedza o medycynie wzrosła na ziemi wśród wszystkich narodów, które badały księgi lekarstw, szczególnie wśród mędrców z Indii, Macedonii i Egiptu, ponieważ mędrcy z Indii podróżowali w poszukiwaniu każdego rodzaju drzewa leczniczego i przyprawy , a mędrcy z Aram odkryli właściwości lecznicze różnych rodzajów roślin i ich nasion, i przetłumaczyli na aramejski wyjaśnienie zawartości książek.

(10) Mędrcy z Macedonii jako pierwsi zaczęli ćwiczyć medycynę na ziemi, podczas gdy mędrcy z Egiptu zaczęli używać magicznych uroków i boskich przyszłych wydarzeń z gwiazdozbiorami i gwiazdami. Zaczęli także uczyć się książki o ekspedycji Chaldejczyków, którą Q. b. „ Ur b. Kesed tłumaczył każdą magiczną praktykę.

(11) Ich mądrość rosła dla nich, dopóki nie pojawił się Asklepios, jeden z mędrców Macedońskich i czterdzieści osób wraz z magami, którzy byli biegli w przetłumaczonych książkach.

(12) Nieustannie podróżowali po całej ziemi. Przeszli na drugą stronę Indii do krainy na wschód od Edenu, szukając niektórych fragmentów Drzewa Życia, aby zwiększyć swoją sławę w porównaniu z innymi mędrcami na ziemi.

(13) A gdy weszli na to miejsce, odkryli lecznicze drzewa i fragmenty Drzewa Życia, i wyciągnęli ręce, aby je zdobyć.

(14) Ale Pan rzucił na nich „ płomień miecza obrotowego ” i wszyscy zostali zapaleni od iskier błyskawicy.

(15) Żaden z nich nie uciekł. Dlatego lekarze porzucili naukę o uzdrawianiu, a mądrość lekarzy przestała się rozszerzać na sześćset trzydzieści lat, aż do panowania króla Artakserksesa .

(16) W jego epoce powstał człowiek, który był roztropny, mądry i nauczył się wiedzy o księgach środków zaradczych i który wszystko rozumiał: nazywał się Hipokrates Macedoński.

(17) Reszta mędrców narodów to Asaf Judejski, Dioscorides Cilician i Galen Cretan, a także wielu innych mędrców. Razem odnowili blask medycyny i do dziś cieszy się prestiżem.

(18) Jest to modlitwa Adama Protoplasta, którą modlił się w czasie, gdy został wyrzucony z Ogrodu Eden i zanim dał mu tę świętą księgę.

(18) Błagał o litość przed Wszechmocnym i powiedział: Panie, Boże wszechświata!

(19) Stworzyłeś cały wszechświat, aby ozdobić potężny majestat i działałeś zgodnie z Twoją wolą.

(20) Twoje królestwo trwa wiecznie, a Twoja wielkość trwa przez całe pokolenie.

(21) Nic nie jest przed Tobą ukryte ani ukryte przed Tobą. Ustanowiliście mnie działaniem Swoich rąk i daliście mi władzę nad wszystkimi Twoimi stworzeniami, aby służyć jako władca nad Twoimi dziełami.

(22) Ale misternie sprytny wąż oszukał mnie rozkosznie pożądanym drzewem, a także moja żona bijąca mnie oszukała i nie ujawniła mi, co się wydarzy ani jaki będzie skutek dla moich potomków lub co przyjdzie na mnie i pokolenia, które idą za mną.

(23) Zdaję sobie sprawę i rozumiem, że żadna żywa istota nie jest przed Tobą niewinna. Jaką moc muszę szukać u Ciebie schronienia?

(24) Brakuje mi ust, by odpowiedzieć lub mówić, ani oka, by podnieść się ku górze, bo zgrzeszyłem i jestem winny, a z powodu mojego przestępstwa zostałem dzisiaj wyrzucony.

(25) Oto muszę teraz złamać ziemię i poddać się jej w niewoli wobec tego, z którego pierwotnie mnie zabrano, a strach przed mną i lęk przed mną nie dotyczą już tych, którzy mieszkają na ziemi, jak to było na początku, bo od momentu, gdy zjadłem z Drzewa Drzewa Wiedzy i przekroczyłem Twoje słowa, moja mądrość została mi odebrana.

(26) Jestem głupia i nie mam wiedzy; Jestem głupcem i nie rozumiem, co się stanie.

(27) A teraz, o Boże miłosierny i łaskawy, niech Twoje obfite miłosierdzie powróci do głowy twoich stworzonych istot i do tchnienia, którym oddychałeś, i do życia, które oddałeś.

(28) Powitaj mnie miłosierdziem, bo jesteś miły, cierpliwy i pełen miłosierdzia.

(29) Niech moja modlitwa wzniesie się przed Twym tronem chwały, a mój krzyk dotrze do Twego tronu miłosierdzia, a Ty bądź mi litościwy!

(30) Niech słowa moich ust będą dla Ciebie miłe! „ . „ Nie ignoruj ​​mojej prośby! „ . Ty, który istniałeś i będziesz istniał wiecznie, Ty, który rządziłeś i będziesz nadal rządził – proszę o współczucie dla pracy Twoich rąk!

(31) Poinformuj mnie i daj mi znać, co stanie się z moim potomstwem i moimi potomkami, a co zstąpi na mnie każdego dnia i każdego miesiąca. Nie kryjcie przede mną mądrości waszych Strażników i waszych aniołów! „

(32) Po trzydziestu dniach błagania, anioł Raziel – tron nad rzeką wypływającą z Gan Eden – podszedł do niego i ujawnił mu informacje aż do zmroku słońca. W dłoni trzymał książkę.

(33) Powiedział mu: „ Adamie, dlaczego jesteś zaniepokojony? Dlaczego jesteś smutny i zmartwiony?

(34) Twoje słowa zostały usłyszane od dnia, w którym zacząłeś się modlić i błagać.

(35) Przyszedłem, aby pouczyć was, używając jasnych słów i dużej mądrości, i abyście uczyli się słów świętej księgi.

(36) Dzięki nim zdobędziesz wiedzę o tym, co stanie się z tobą aż do dnia twojej śmierci!

(37) I każde z waszych dzieci, które powstaje w waszym zastępstwie i wszystkie późniejsze pokolenia, które traktują tę książkę tak jak wy – z czystością ciała, pokorą ducha i czynią wszystko, co jest w niej zapisane – zdobędzie wiedzę o tym, co nadchodzi każdego miesiąca, czy to w dzień, czy w nocy, i wszystko zostanie objawione takiemu.

(38) Osoba ta rozezna się i będzie wiedziała, czy nastąpi nieszczęście, głód, poważny chaos, ulewny deszcz lub susza, czy żniwa będą obfite lub ograniczone, czy też przestępcy zyskają władzę na świecie, czy też będą roje szarańczy lub inwazja, albo kiedy drzewo upuści swoje owoce, albo jeśli wśród ludzi pojawi się plaga wrzodów, czy będą wojny, czy będą cierpienia, czy śmierć przejmie kontrolę nad ludźmi lub zwierzętami , lub jeśli z góry wyszedł korzystny lub niekorzystny dekret, albo jeśli zostanie przelana krew lub ranni będą jęczeć w mieście.

(39) Teraz ty – Adam – zbliżasz się bliżej, a ja ujawnię ci sposób tej książki i jej cechy sakralne. „

(40) Anioł Raziel otworzył książkę i przeczytał ją na głos Adamowi, a kiedy usłyszał słowa tej świętej księgi z ust anioła Raziela , upadł twarzą w dół, drżąc.

(41) Potem powiedział: „ Adamie! Wstań! Bądź silny! Nie bój się i nie bój się! Weź tę książkę z mojej ręki, ale bądź ostrożny, bo zdobędziesz z niej wiedzę i wgląd, a rozpoznasz każdego, kto jest tego godny i jaki będzie ich los. „

(42) W chwili, gdy Adam otrzymał tę księgę, nad brzegiem rzeki rozpalił się ogień, a anioł wstąpił w płomień ognia do Nieba.

(43) Wtedy Adam zrozumiał i uświadomił sobie, że był aniołem Bożym i że ta księga została usunięta z obecności Świętego Króla. Wziął go więc w świętość i czystość.

(44) Po czterech pokoleniach powstał Henoch ur. Yared i zważał na bojaźń Bożą.

(45) Postępował w czystości: kąpał się i konsekrował w bieżącej wodzie i błagał w błaganiu przed Stwórcą wszystkich. We śnie objawiono mu miejsce, w którym ukryta była książka, w której powinien się zachowywać, jakie było jego zadanie i jak mógł świętować swój rytuał oczyszczenia. Wstał wcześnie, poszedł do jaskini i czekał do południa.

(46) Ze względu na siłę słońca wszedł tam sam, aby lud tego miejsca go nie obserwował. Błagał Błogosławionego Bóstwa i wstąpił w czystości.

(47) Zdobył czyste imię, a gdy je zrozumiał, jego oczy oświetliły wszystkie jego ścieżki.

(48) Kierował nim i kontynuował, aż stał się jak jeden z niebiańskich świętych i został usunięty z mieszkańców ziemi. „ A już go nie było, bo Bóg go wziął ” .

(49) Ponieważ korzystanie z tej książki czyni człowieka mądrym i roztropnym w odniesieniu do cykli, konstelacji i wszystkich niebiańskich świateł, które odprawiają w każdym miesiącu, oraz imion, które są przywoływane dla każdego cyklu i dla posługujących aniołów podczas cztery pory roku.

(50) Naucza imion ziemi i imion niebios, a nawet imion słońca i księżyca.

(51) Nadal czcił ją całą swoją energią i zyskał wgląd w każdy rodzaj mądrości, nawet bardziej niż Adam Protoplast.

(52) Ale rozpoznał, że pokolenia, które po nim przyjdą, nie będą miały siły się z tym upierać, bo stał się potężny i wywyższony.

(53) Więc ukrywał to aż do nadejścia Noego b. Lamech , „ prawy człowiek, który był doskonały wśród swoich pokoleń ” . A w pięćsetnym roku życia ziemia była niszczona przez gwałtowne zachowanie tych pokoleń, ponieważ „ całe ciało zepsuło się na ziemi ” , a udręczony krzyk ziemi wstąpił do nieba przed Tronem Chwała Świętego, niech będzie błogosławiony. „ Noe jednak znalazł łaskę w oczach Pana ” .

(54) Później święty książę Rafał został do niego wysłany, a on mu powiedział: „ Wysłano mnie z orędziem Bożym, aby uzdrowić ziemię i ujawnić, co się wydarzy i co należy zrobić aby uniknąć nadchodzącego zniszczenia.

(55) Potem dał mu tę świętą księgę i nauczył go, jak powinien się z nią zachowywać oraz jakie było jego zadanie i jak mógł poświęcić swój rytuał oczyszczenia.

(56) Powiedział do niego: „ Słuchajcie słowa Pana, bo okazało się, że jesteście „ sprawiedliwym człowiekiem, który jest doskonały wśród swoich pokoleń ” .

(57) Oto dałem wam tę świętą księgę, i wyjawię wam wszystkie jej tajemnice i jej arkany, aby czynić ją w świętości i czystości, w czystości i pokorze.

(58) Nauczysz się z niego, jak pracować z drewnem gofer, a potem wejdziesz – „ ty, twoi synowie, twoja żona i żony twoich synów ” – aby ukryć się na chwilę, aż minie gniew. przez. „

(59) Noe więc wziął księgę z ręki świętego księcia Rafaela, a gdy tylko zrozumiał wyryte na niej postacie, spoczął na nim duch Pana.

(60) Zbudował arkę wzdłuż i wszerz, korzystając z wiedzy, którą dostrzegł w tej świętej księdze.

(61) Potem usłyszał: „ Ty i wszyscy domownicy, wejdźcie do arki, bo widziałem, że jesteście sprawiedliwi ” .

(62) Następnie Noe ur. Lamech ukrył przede mną książkę. Weszli do arki. Rozumiał wszystkie jego postacie i spostrzegł, jak sprowadzić do arki zwierzęta, dwie lub siedem par, „ każda z partnerem ” .

(63) A Pan zamknął za sobą drzwi do arki ” . „ Powódź trwała czterdzieści dni ” i czterdzieści nocy.

(64) Potem otworzył usta w duchu mądrości i zrozumienia i chwalił Pana Boga, wielkiego, potężnego i strasznego władcę.

(65) Powiedział: „ Błogosławiony Pan, który część Swej mądrości udzielił tym, którzy czczą Jego Imię! Błogosławiony niech będzie ten, który go podziwiał, aby panował nad ludzkością, który zapewnia życie swoim wiernym, który ukrywa tych, którzy schronili się w Jego cieniu, i który zachowuje resztkę do wskrzeszenia; Ten, który obdarza Sługami duchem intelektu i zrozumienia, który pozwala komunikować się ze wszystkimi ludźmi, zwierzętami, zwierzętami, ptakami i rybami, aby objawić im Swoją moc i wielkość Twojej mocy! „

(66) Z bogactwa wiedzy, której nauczał w tej książce, wiedział, czy jest to dzień, czy noc, i znał harmonogram karmienia każdego zwierzęcia we właściwym czasie.

(67) Jego modlitwa została wysłuchana przed Tronem Chwały ” i przypomniał sobie „ go i wszystkich ”, którzy byli z nim na arce ” . „

(68) I uczynił Bóg przepustkę wiatr na ziemię, a wody zmniejszyło „ ” a arka spoczęła „ na ten miesiąc ” na górach Ararat ” .

(69) Noe wciąż się starał, wykorzystując mądrość tej książki, i objawił swemu synowi Semowi, że dowiedział się z niej o arce. Dlatego jego syn Shem użył go i przejął go po nim w swojej praktyce uświęcenia.

(70) Sem przekazał ją do Abrahama, a Abraham Izaaka, a Izaak Jakóba, a Jakób do Lewiego, i Levi Mojżeszowi, a Mojżesz do Aarona i Aaron do Pin H jak i Pin H jak przekazał ją do jego syn i wszystkie kolejne pokolenia, jedno po drugim.

(71) Jest to księga z ksiąg tajemnic – ta, która została dana Noemu b. Lamech b. Matuzalem b. Henoch b. Yared b. Mahalalel b. Kenan b. Enosh b. Seth b. Adam z ustnej instrukcji anioła Raziela w roku, w którym wszedł do arki, zanim ją wszedł na pokład. Bardzo wyraźnie zapisał go na szafirowym kamieniu.

(72) Na tej podstawie nauczył się dokonywać cudów, tajemnic gnozy, stopnia zrozumienia, troski o pokorę i myśli narady, aby wziąć udział w badaniu niebiańskich wyżyn; wędrować wśród wszystkiego, co jest na siedmiu poziomach niebieskich; obserwować wszystkie konstelacje; rozpoznawać bieg słońca; wyjaśnić badania księżyca; zdobyć wiedzę o ścieżkach Wielkiego Niedźwiedzia, Oriona i Plejad;

(73) I podać, jakie są imiona podmiotów pełniących obowiązki na każdym firmamencie i ich zarządzaniu, oraz w jaki sposób mogą sprawić, by każda sprawa się powodziła, jakie są imiona ich opiekunów i jaka libacja powinna być wylana dla nich i jaki jest okres, w którym będziecie przez nich wysłuchani, aby wszyscy, którzy zbliżają się do nich w czystości, spełnili wszelkie pragnienia.

(74) Poznał z niego zaklęcie śmierci i zaklęcie życia; jak rozpoznać, co jest złowieszcze, a co korzystne; jak badać czasy i chwile, aby poznać czas narodzin i czas śmierci, czas obrażeń i czas uzdrowienia; jak interpretować sny i wizje; jak wzniecać walki i stłumić bitwy; jak sprawować kontrolę nad duchami i demonami, aby je wysłać, a oni wyruszają na misje jak słudzy; jak patrzeć na to, co dzieje się między czterema kierunkami ziemi; jak się uczyć przy dźwiękach grzmotów, aby informować o tym, co zostało zrobione przez błyskawice; jak zadeklarować, co będzie się działo w każdym miesiącu; jak rozumieć sprawy każdego roku, bez względu na to, czy nastąpi nadmiar, czy głód, żniwa czy susza, pokój czy walka; i jak stać się jednym z tych niesamowitych i zdobyć zrozumienie niebiańskich hymnów.

(75) I ze znajomości arkanów w tej książce Noe nauczył się i zrozumiał, jak zrobić drewno gofer w arkę, jak ukryć się przed wodami powodzi Potopu i jak zabrać ze sobą życie zwierząt dwa na dwa i siedem na siedem, a także jak przynieść niektóre artykuły spożywcze i wszelkiego rodzaju zapasy.

(76) Umieścił książkę w złotym pudełku i początkowo przyniósł ją do arki, aby ustalić z niej różne pory dnia i dowiedzieć się z niej o różnych porach nocy io której godzinie powinien powstać błagać Boga.

(77) A kiedy wyszli z arki, używał jej przez wszystkie dni swego życia.

(78) W chwili jego śmierci, zdał go na Abrahama, a Abraham Izaaka, a Izaak Jakuba, a Jakub do Lewiego, i Levi do Qahat i Qahat do „ Amram , i ” Amram do Mojżesza i Mojżesz do Jozuego i Jozue do starszych, a starszyzna do proroków i proroków do Mędrców, i tak było przekazywane z pokolenia na pokolenie aż do nadejścia króla Salomona.

(79) Teraz objawiono mu księgi tajemnic, a on był wyjątkowo biegły w księgach mądrości i sprawował kontrolę nad wszystkimi duchami i demonami, które wędrowałyby po świecie spełniając wszelkie jego pragnienia – dzięki mądrości tego książka, związał się i rozwiązał; wysłał i przedstawił; i zbudował i doświadczył sukcesu.

(80) Chociaż wiele książek przekazano pod jego opiekę, okazało się, że ta książka jest cenniejsza, cenniejsza i cudowniejsza niż wszystkie pozostałe.

(81) Szczęśliwe jest oko, które widzi, szczęśliwe jest ucho, które uważnie słucha jego mądrości, ponieważ siedem niebios i wszystko, co zawierają, jest w nim!

(82) Z ich obozów nauczymy się rozumieć wszystko i odnosić sukcesy w każdym wysiłku , myśleć i działać z wykorzystaniem mądrości tej książki.

 


Translated from the Hebrew texts published by Adolph Jellinek, Bet ha-Midrasch: Sammlung kleiner Midraschim und vermischler Abhandlungen aus der ältern jüdischen Literatur (6 vols.; repr., Jerusalem: Bamberger & Wahrmann, 1938), 3:155-160. He has here combined three separate but conceptually cognate compositions: (1) The prologue to the so-calledSefer Asaf ha-Rofe, wherein a pharmacology and book of medical lore is revealed to Noah by the angel Raphael after the Flood; (2) an apocryphal penitential ‘Prayer of Adam’ which results in the revelation by the angel Raziel of a ‘holy book’ containing arcane knowledge to him; and (3) the prologue to Sefer ha-Razim, a notorious magical grimoire whose genealogy is traced to a book revealed by the angel Raziel to Noah immediately before the Flood. More distantly related but nonetheless important are the various tales about Adam’s post-expulsion penitence and subsequent revelatory events featured in eastern Christian texts like the Testament of Adam, the isolated anecdotes in the Zohar about Raziel’s gift of a ‘book’ to Adam, and the genealogy of religio-medical lore supplied by the Christian chronographer Bar Hebraeus.

(1) This is the book of remedies which the ancient sages copied from the book of Shem b. Noah which had been given to Noah on Mt. Lubar, one of the mountains of Ararat, after the Flood. For in those days and at that time the ‘miscegenate-spirits’ began to attack the descendants of Noah: maddening and leading astray and destroying and smiting humanity with sicknesses, pains, and all sorts of mortal and debilitating illnesses. Then all the children and grandchildren of Noah came together and recounted their afflictions to Noah their ancestor, and they spoke to him about the diseases appearing among their children.

(2) Then Noah was dismayed, for he knew that it was due to the sinfulness of humanity and to the manner of their transgressions that they were being subjected to all kinds of diseases and illnesses.

(3) So Noah sanctified his sons and the members of each and every household all together, and he approached the altar, offered burnt offerings, prayed to God, and entreated Him.

(4) He dispatched an angel from among the Angels of the Presence – one of the Holy Ones whose name was Raphael – to eradicate the ‘miscegenate-spirits’ from beneath the heavens so that they might not continue harming humanity.

(5) The angel did so. He sequestered them in a chamber for judgment; however, he allowed one-tenth of their number to roam about the earth freely before Prince Mastema to chastise those humans who were being wicked, to afflict and to subject them to all kinds of illness and disease, and to inflict painful torments.

(6) The angel told him the remedies for the afflictions of humankind and all kinds of remedies for healing with trees of the earth and plants of the soil and their roots.

(7) And he sent the leaders of the remaining spirits to show Noah the medicinal trees with all their shoots, greenery, grasses, roots, and seeds, to explain to him why they were created, and to teach him all their medicinal properties for healing and for vitality.

(8) Noah wrote all these things in a book and gave it to Shem, his oldest son, and the ancient sages copied from this book and wrote many books, each one in his own language.

(9) Knowledge about medicine increased on the earth among all the nations who examined the books of remedies, particularly among the sages of India, Macedonia, and Egypt, for the sages of India traveled about in quest of every kind of medicinal tree and spice, and the sages of Aram discovered the medicinal properties of all the different kinds of plants and their seeds, and they translated into Aramaic an explanation for the contents of the books.

(10) The sages of Macedonia were the first to begin practicing medicine on earth, whereas the sages of Egypt began to use magical charms and to divine future events with constellations and with stars. They also began to learn the expository book of the Chaldeans which Qangar b. ’Ur b. Kesed had translated regarding every magical practice.

(11) Their wisdom continued growing for them until there arose Asclepius, one of the sages of Macedon, and forty people with him from the magicians, who were adept in the translated books.

(12) They were continually traveling throughout the earth. They crossed over to the far side of India to the land east of Eden searching for some fragments of the Tree of Life in order to increase their fame over that of the other sages of the earth.

(13) And when they had entered that place, they discovered medicinal trees and fragments of the Tree of Life, and they stretched out their hands to acquire them.

(14) But the Lord flashed a ‘flame of the revolving sword’ upon them, and all of them were set ablaze by sparks of lightning.

(15) Not a single one of them escaped. Hence the science of healing was abandoned by the physicians, and the wisdom of the physicians ceased to expand for six hundred and thirty years until the reign of King Artaxerxes.

(16) During his era there arose a man who was discerning and wise and learned in the knowledge of the books of remedies and who understood everything: his name was Hippocrates the Macedonian.

(17) The rest of the sages of the nations include Asaf the Judean, Dioscorides the Cilician, and Galen the Cretan, along with many other sages. Together they renewed the luster of medicine, and it continues to enjoy prestige until this day.

(18) This is the prayer of Adam the Protoplast which he prayed at the time when he had been expelled from the Garden of Eden and before He had given to him this holy book.

(18)He begged for mercy before the Omnipotent One and said: O Lord, God of the universe!

(19) You created the entire universe to adorn a powerful majesty, and You acted in accordance with Your will.

(20) Your kingdom lasts eternally, and Your grandeur endures throughout every generation.

(21) There is nothing concealed from You nor hidden from Your sight. You established me by the action of Your hands, and You granted me authority over all Your creatures to serve as ruler over Your works.

(22) But the accursedly clever serpent deceived me with the delightfully desirable tree, and my bosom wife also deceived me, and she did not disclose to me what would happen or what would be the result for my descendants or what would come upon me and the generations who are coming after me.

(23) I realize and understand that no living entity is innocent before You. What power do I have to seek refuge with You?

(24) I lack a mouth to respond or to speak, or an eye to lift upwards, for I have sinned and am guilty, and because of my transgression I have today been expelled.

(25) Behold, I must now break and till the earth in servitude to that from which I was originally taken, and fear of me and awe of me is no longer on those who dwell on the earth as it was in the beginning, for from the moment that I ate from the fruit of the Tree of Knowledge and transgressed against Your words, my wisdom was taken from me.

(26) I am stupid and have no knowledge; I am a fool and do not understand what is going to happen.

(27) And now, O merciful and gracious God, may Your plentiful mercies return unto the head of Your created beings, and unto the breath which You breathed, and unto the life which You gave.

(28) Welcome me with Your charity, for You are kind, patient, and full of mercy.

(29) May my prayer ascend before Your throne of glory, and may my cry reach Your throne of mercies, and may You be gracious to me!

(30) May the sayings of my mouth be pleasing before You!’. ‘Do not ignore my supplication!’. You Who have existed and will continue to exist forever, You Who have ruled and will continue to rule – please have compassion on the work of Your hands!

(31) Instruct me and make known to me what is going to happen to my progeny and to my descendants, and what is about to come upon me each and every day and each and every month. Do not conceal the wisdom of Your Watchers and Your angels from me!’

(32) After he engaged in entreaty for thirty days, the angel Raziel – the one enthroned above the river that flows out of Gan Eden – came to him and revealed information to him until the darkening of the sun. In his hand was a book.

(33) He said to him: ‘Adam, why are you alarmed? Why are you mournful and worried?

(34) Your words were heard from the day that you began to stand in prayer and in supplication.

(35) I have come to instruct you using clear words and much wisdom and to make you learned in the words of this sacred book.

(36) With them you will gain knowledge about what will happen to you up to the day of your death!

(37) And any one of your children who arises in your stead and all the latter generations who treat this book as you do – with purity of flesh, humility of spirit, and doing everything that is inscribed in it – will gain knowledge of what is coming during each and every month, whether day or night, and everything will be revealed to such a one.

(38) That individual will discern and know if there will be misfortune or famine or severe disorder or heavy rain or drought, or if the harvest will be plentiful or scarce, or if criminals will gain authority in the world, or if there will be locust swarms or infestation, or when a tree will drop its fruits, or if there will be a plague of boils among humans, or if there will be wars, or if there will be sufferings, or if death will gain control of humans or livestock, or if a favorable or unfavorable decree has gone forth from on high, or if blood will be shed or the wounded will groan in the city.

(39) Now you – Adam – approach more closely, and I will disclose to you the manner of this book and its sacral qualities.’

(40) The angel Raziel opened the book and read it aloud to Adam, and when he heard the words of that sacred book from the mouth of the angel Raziel, he collapsed face-down, quivering.

(41) Then he said: ‘Adam! Get up! Be strong! Do not be afraid and do not fear! Take this book from my hand, yet be careful with it, for you will gain knowledge and insight from it, and you will recognize everyone who is worthy of it and what their fate will be.’

(42) And at the moment that Adam received this book, a fire was kindled upon the bank of the river, and the angel ascended on a flame of fire toward Heaven.

(43) Then Adam understood and realized that he was an angel of God, and that this book had been dispatched from the presence of the Holy King. So he took hold of it in sanctity and in purity.

(44) After four generations there arose Enoch b. Yared, and he paid heed to the fear of God.

(45) He conducted himself in purity: he would bathe and consecrate himself in running water, and he would plead in supplication before the Creator of all. There was revealed to him in a dream the place where there was hidden a book within which was the way by which he should conduct himself and what his task was and how he might hallow his purification ritual. He arose early and went to the cave and waited until noon.

(46) Due to the strength of the sun, he went in there by himself so that the people of the place would not observe him. He beseeched the Blessed Deity and ascended in purity.

(47) He acquired possession of the Pure Name, and at the moment that he understood it, his eyes illuminated all his paths.

(48) He guided himself with it and continued until he became like one of the supernal holy ones and was removed from the inhabitants of the earth. ‘And he was no more, for God took him’.

(49) For using this book makes one wise and makes one astute with regard to the cycles and the constellations and all the heavenly luminaries which officiate in each and every month and the names which are invoked for every cycle and for the ministering angels during the four seasons of the year.

(50) It teaches the names for the earth and the names for the heavens and even the names for the sun and the moon.

(51) He continued to venerate it with all his energy, and he gained insight into every type of wisdom, more even than Adam the Protoplast.

(52) But he discerned that the generations who would come after him would not have the strength to persist with it, for he had become powerful and exalted.

(53) So he hid it until the advent of Noah b. Lamech, ‘a righteous man who was perfect among his generations’. And in the five hundredth year of his life, the earth was being destroyed by the violent behavior of those generations, for ‘all flesh had corrupted its way on the earth’, and the anguished cry of the earth ascended to heaven before the Throne of Glory of the Holy One, blessed be He. ‘Noah however found favor in the sight of the Lord’.

(54) Afterwards the holy prince Raphael was sent to him, and he said to him: ‘I have been dispatched with a message of God for you in order to heal the earth and to disclose what is going to happen and what one should do in order to escape the coming destruction.

(55) Then he gave him this sacred book and he taught him how he should behave with it and what his task was and how he might hallow his purification ritual.

(56) He said to him: ‘Hear the word of the Lord, for you have been found to be “a righteous man who is perfect among his generations”.

(57) Behold, I have given you this sacred book, and I will reveal to you all of its secrets and its arcana in order to perform it in sanctity and in purity and with chastity and with humility.

(58) From it you will learn how to work the gofer-wood, and then you will enter – “you, your sons, your wife, and the wives of your sons” – to conceal yourselves for a short while until the wrath passes by.’

(59) So Noah took the book from the hand of the holy prince Raphael, and at the moment that he understood the characters engraved in it, the spirit of the Lord rested upon him.

(60) He built the ark in length and in breadth using the knowledge which he discerned in this sacred book.

(61) Then it was heard by him: ‘You and all of your household, enter into the ark, for I have seen that you are righteous’.

(62) Then Noah b. Lamech concealed the book before Me. They entered the ark. He understood all its characters, and he perceived how to bring into the ark the animals whether two or seven pairs, ‘each with its mate’.

(63) And the Lord closed the door of the ark behind him’. ‘There was a Flood for forty days’ and forty nights.

(64) Then he opened his mouth in a spirit of wisdom and understanding, and he offered praise to the Lord God, the great, mighty, and awesome ruler.

(65) He said: ‘Blessed be the Lord who has granted some of His wisdom to those who revere His Name! Blessed be He Who has made awe of Him to rule over humankind, Who delivers the lives of His faithful ones, Who conceals those taking shelter in His shade, and Who preserves a remnant for revivification; the One Who bestows upon His servants a spirit of intellect and understanding which permits communication with all people, beasts, animals, birds, and fish in order to disclose to them Your power and the magnitude of Your might!’

(66) From the wealth of knowledge which He taught with this book, he was able to know whether it was day or night, and he knew the feeding schedule of each and every animal at its proper time.

(67) His prayer was heard before the Throne of Glory, ‘and He remembered’ him and all ‘who were with him on the ark’. ‘

(68) And God made a wind pass over the earth, and the waters abated’, ‘and the ark came to rest’ on that month ‘on the mountains of Ararat’.

(69) Noah continued comporting himself using the wisdom of this book, and he revealed to his son Shem that he had learned about the ark from it. Therefore his son Shem used it and took possession of it after him in his practice of sanctification.

(70) Sem passed it on to Abraham, and Abraham to Isaac, and Isaac to Jacob, and Jacob to Levi, and Levi to Moses, and Moses to Aaron, and Aaron to Pinḥas, and Pinḥas transmitted it to his son and to all subsequent generations, one after the other.

(71) This is the book from the books of the mysteries – the one which was given to Noah b. Lamech b. Methuselah b. Enoch b. Yared b. Mahalalel b. Kenan b. Enosh b. Seth b. Adam from the oral instruction of the angel Raziel in the year that he entered the ark, before he boarded it. He inscribed it very clearly on a sapphire stone.

(72) From it he learned the performance of marvels, the secrets of gnosis, the degrees of understanding, the cares of humility, and the thoughts of deliberation in order to attend to the investigation of the supernal heights; to roam about among all that is in the seven heavenly levels; to observe all the constellations; to discern the course of the sun; to explain examinations of the moon; to gain knowledge of the paths of the Great Bear, Orion, and the Pleiades;

(73) And to state what are the names for the officiating entities of each and every firmament and their governance, and by what means they might make any matter prosper, and what are the names of their attendants, and what libation should be poured out for them, and what is the period when you will be heard by them so that all who approach them in purity have every desire accomplished.

(74) He came to know from it a spell for death and a spell for life; how to discern what is ominous and what is favorable; how to examine times and moments to know the time of birth and the time of death, the time for injury and the time for healing; how to interpret dreams and visions; how to stir up strife and to quell battles; how to exercise control over spirits and demons in order to dispatch them and they go off on their missions like servants; how to gaze at what is happening among the four directions of the earth; how to become learned in the sound of thunders in order to report what was done by lightning flashes; how to declare what is going to happen in each and every month; how to understand the affairs of each and every year, whether there will be surfeit or famine, harvest or drought, peace or strife; and how to become like one of the awesome ones and gain understanding of the celestial hymns.

(75) And it was from knowledge of the arcana in this book that Noah learned and understood how to make the gofer-wood into an ark, and how to conceal himself from the flood waters of the Deluge, and how to bring along with him animal life two-by-two and seven-by-seven, and how to bring in some of every kind of foodstuff and every kind of provision.

(76) He placed the book in a golden box and brought it initially into the ark in order to determine from it the different times of the day and to find out from it the different times of the night and at which times he should arise to entreat God.

(77) And when they had emerged from the ark, he continued to use it all the days of his life.

(78) At the time of his death, he passed it on to Abraham, and Abraham to Isaac, and Isaac to Jacob, and Jacob to Levi, and Levi to Qahat, and Qahat to ‘Amram, and ‘Amram to Moses, and Moses to Joshua, and Joshua to the elders, and the elders to the prophets, and the prophets to the Sages, and so it was passed down through each and every generation until the advent of King Solomon.

(79) Now books of mysteries had been revealed to him, and he was exceedingly adept in books of wisdom, and he exercised control over all the spirits and demons who would roam about the world performing his every desire – due to the wisdom of this book, he bound and he loosed; he dispatched and introduced; and he built and experienced success.

(80) Although many books had been handed down into his custody, this one was found to be more precious, valuable, and wondrous than all the rest of them.

(81) Happy is the eye that sees, happy is the ear that attentively listens to its wisdom, for the seven heavens and everything which they contain is within it!

(82) From their camps we will learn to understand everything and to succeed in every endeavor, to think and to act using the wisdom of this book.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.