Księga Poimandresa (Poi)


 

Osobiście unikam rzeczy związanych z kultem Hermesa

Traktaty Hermetyckie (Hrm)

 

Księga Poimandresa

(określana też jako „Pimandres”)

http://www.pistis.pl/poimandres

 

(1) Pewnego razu, gdy zdarzyło mi się zastanawiać nad bytami i gdy myśl moja wznosiła się nadmiernie, a moje zmysły cielesne zostały przytępione, na wzór tych, którzy z przejedzenia albo z przemęczenia ciała pogrążyli się we śnie, sądziłem, że jakiś olbrzym niezmiernego wzrostu woła mnie po imieniu i mówi do mnie: „Co pragniesz słyszeć i oglądać i czego w poznaniu chcesz się nauczyć i widzieć?”

(2) Odrzekłem: „Kim jesteś?” „Ja jestem – powiada – Poimandres, Rozum absolutu. Wiem, czego pragniesz i jestem stale z tobą.”

(3) Odrzekłem: „Chcę pouczenia o bytach i zrozumienia ich natury i poznania Boga. Jak bardzo– powiedziałem – pragnę to usłyszeć!”

(4) Ponownie rzekł do mnie: „Zachowaj w swym rozumie to, czego pragniesz się nauczyć, a ja cię pouczę.”

(5) Mówiąc to zmienił swój wygląd, a dla mnie natychmiast wszystko stało się jasne w tym momencie.

(6) I dostrzegam widok niezmierzony; wszystko stało się przyjemną i radosną światłością i zakochałem się w tym widoku.

(7) Wkrótce nastała ciemność, która rozciągała się w dół, w tę część (przestrzeni), straszna i posępna, rozpostarta w splotach, wydawała się podobna do węża.

(8) Ciemność ta zmieniła się następnie w jakąś wilgotną naturę niewymownie zmąconą, która wydzielała dym jak gdyby z ognia i wydawała rodzaj dźwięku, jakiś lament nie do wypowiedzenia.

(9) Następnie wydobył się z niej nieartykułowany krzyk, jak się zdaje, podobny do huku ognia.

(10) Ze światłości jednak zstąpiło ku naturze święte Słowo, a ogień czysty wyskoczył z wilgotnej natury do góry.

(11) Był bowiem lekki, szybki i silny jednocześnie, a powietrze, które było lotne, podążało za Duchem, wstępując od ziemi i wody aż ku ogniu, jakby zdawało się z nim zmieszane.

(12) Ziemia zaś i woda pozostały zmieszane ze sobą, tak że ziemi nie można było zobaczyć z powodu wody. Poruszane jednak były przez unoszące się ponad duchowe Słowo, które można słyszeć.

(13) Poimandres zwrócił się do mnie: „Zrozumiałeś – powiada – to, na co to widzenie pragnie wskazać?” „Zrozumiałem” – odpowiedziałem. „To światło – rzecze tamten – to ja, Rozum, twój Bóg, który istnieje przed naturą wilgotną, który się objawił z ciemności.

(14) Zaś pochodzące z Rozumu, świetliste Słowo, to Syn Boży”. „Jak to?” – powiadam. „Poznaj to tak: to, co w tobie patrzy i słyszy, jest Słowem Pana, zaś Rozum to Bóg Ojciec. Nie są bowiem oddzieleni od siebie, gdyż ich zjednoczenie oznacza życie.” „Dziękuję ci” – odpowiadam. „Teraz więc zrozum światłość i poznaj ją.”

(15) Powiedziawszy to, przypatrywał mi się przez dłuższy czas, tak że pod jego spojrzeniem zadrżałem. Gdy podniosłem głowę, dostrzegam w swoim Rozumie światłość złożoną z niezliczonych mocy. Widzę, że powstał nieograniczony świat, że ogień został otoczony wielką mocą i osiągnąwszy trwałe miejsce zostaje opanowany. To właśnie rozpoznałem w widzeniu dzięki pouczeniu.

(16) Gdy byłem jeszcze opanowany przestrachem, zwrócił się do mnie znowu: „Widziałeś w Rozumie rodzaj pierwowzoru, pierwszą zasadę bezkresnego porządku”.

(17) To powiedział mi Poimandres. Więc ja mówię: „Z czego powstały elementy natury?” On odrzekł: „Z Woli Boga, która wziąwszy Słowo i widząc piękny świat naśladowała go tworząc go z własnych elementów oraz zrodzonych (przez siebie) dusz.”

(18) Rozum, Bóg, będąc męsko-żeński, życiem i światłością zrodził przez Słowo drugi Rozum, Demiurga. Ten będąc bogiem ognia i ducha wytworzył siedmiu zarządców, którzy na okręgach otaczają świat widzialny, a ich rządy nazywa się Przeznaczeniem.

(19) Natychmiast z niżej leżących elementów Słowo Boga pomknęło ku czystemu stworzeniu natury i zjednoczyło się z Demiurgiem-Rozumem, było bowiem mu współistotne, a niższe elementy natury pozostały bez Słowa, tak że stały się prostą materią.

(20) Demiurg-Rozum zjednoczony ze Słowem otacza okręgi i kręcąc nimi syczy; zwrócił swoje stworzenia i pozwolił im zawracać się od nieokreślonego początku ku nieokreślonemu kresowi, zaczynają bowiem tam, gdzie kończą.

(21) Ich krążenie – tak jak Rozum postanowił – wyprowadza z niżej leżących elementów nierozumne zwierzęta (nie mają już bowiem Słowa).

(22) Powietrze wyprowadziło ptactwo, woda, zwierzęta wodne. Gdyż woda i ziemia zostały oddzielone od siebie, tak jak Rozum postanowił, i ziemia wyprowadziła sama z siebie to, co miała, zwierzęta czworonożne, pełzające, zwierzynę dziką i oswojoną.

(23) Ojciec wszystkich bytów, Rozum, będąc życiem i światłością zrodził Człowieka równego sobie, którego kochał jak własne dziecko, gdyż nosząc obraz Ojca, był nadzwyczaj piękny. Bóg kochał więc właściwie swoją postać. Przekazał mu wszystkie swoje stworzenia.

(24) A gdy rozpoznał tworzenie Demiurga w ogniu, zechciał i sam tworzyć, a jego Ojciec pozwolił mu na to. Po wejściu w sferę stwórczą, gdzie powinien mieć całą moc, zauważył stworzenia brata.

(25) Ci, którzy go kochali, każdy przekazał mu coś ze swego porządku. A poznawszy ich istoty i gdy otrzymał udział w ich naturze, postanowił przełamać zewnętrzny z okręgów i poznać siłę postawionego nad ogniem.

(26) On, który posiadał całkowitą władzę nad światem śmiertelnych i nierozumnych zwierząt, pochylił się poprzez układ całości, rozerwał powłokę i ukazał leżącej niżej naturze piękną postać Boga.

(27) Gdy zobaczyła go jako czystą piękność i jako posiadacza wielkiej mocy zarządców i jako boską postać, uśmiechnęła się z miłością, ponieważ zobaczyła w wodzie wygląd pięknej postaci Człowieka oraz cień jego na ziemi.

(28) On zaś widząc w niej postać jemu podobną, odbijającą się w wodzie, zakochał się i postanowił tam zamieszkać.

(29) Wraz ze chceniem nadeszło i wykonanie. I zamieszkał w bezrozumnej postaci. Natura zaś wzięła ukochanego, otoczyła go całkowicie i zjednoczyli się pochłonięci miłością.

(30) I dlatego człowiek w przeciwieństwie do wszystkich żywych istot na ziemi jest podwójny: śmiertelny ze względu na ciało, nieśmiertelny ze względu na istotnego w nim Człowieka.

(31) Gdyż on, chociaż jako nieśmiertelny posiada władzę nad wszystkim, podporządkowany przeznaczeniu, doznaje losu rzeczy śmiertelnych.

(32) On, który jest ponad układem całości, stał się niewolnikiem w tym układzie. Jako męsko-żeński, ze względu na męsko-żeńskiego Ojca, nie potrzebuje (wspólnego) spania – pochodzi od Ojca, który  takiego spania nie potrzebuje, zostaje pokonany (przez miłość we wspólnym spaniu).

(33) Następnie (powiedziałem): „O Rozumie mój (poucz mnie), gdyż i ja lubię takie pouczenie”. Poimandres zaś powiada: „To jest tajemnica zakryta aż do dnia dzisiejszego. Natura bowiem zjednoczona z Człowiekiem wyprowadziła rzeczy nadzwyczaj cudowne.

(34) Ponieważ posiada on naturę układu całości siedmiu, o których mówiłem ci, że są z ognia i ducha, natura nie czekała, tylko natychmiast zrodziła siedmiu ludzi według natury siedmiu zarządców, męsko-żeńskich i wyniosłych”. P czym ja: „Poimandresie!

(35) Teraz doszedłem do wielkiego pragnienia, spragniony jestem słuchania, nie zbaczaj od tematu!” Na to powiada Poimandres : „Zamilcz! Jeszcze nie uzupełniłem ci pierwszej nauki.” „Oto milczę” – powiedziałem. „Stało się więc tak, jak powiedziałem.

(36) Powstanie owych siedmiu dokonało się w następującysposób. Żeńską była ziemia, męską woda, z ognia nadeszła dojrzałość, z powietrza wzięła ducha i tak natura wytworzyła ciała na wzór Człowieka.

(37) Człowiek zaś z życia i światłości stał się duszą i rozumem, z życia powstała dusza, ze światłości rozum.

(38) W ten sposób trwało wszystko na widzialnym świecie aż do kresu kolejnej przemiany oraz do początków rodzajów.

(39) Posłuchaj więc teraz tego, co pragniesz usłyszeć! Gdy spełniła się kolejna przemiana, związek wszystkich rzeczy na rozkaz Boży został rozwiązany.

(40) Wszystkie bowiem żywe istoty, które są męsko-żeńskie, zostały razem z człowiekiem rozdzielone i powstały z jednej strony istoty męskie, z drugiej istoty żeńskie.

(41) Bóg zaś rzekł natychmiast w świętym słowie: rośnijcie i rozmnażajcie się wszystkie stworzenia i dzieła, a obdarzony rozumem niech pozna siebie samego jako nieśmiertelnego oraz przyczynę śmierci – miłość, jak i wszystko, co istnieje.”

(42) Gdy to powiedział, opatrzność dokonała a pomocą przeznaczenia i układu całości sfer zjednoczenia i spowodowała narodzenie i wszystkie byty dokonały się zgodnie z rodzajem.

(43) Kto poznał samego siebie, doszedł do istotnego dobra, kto zaś z powodu błędu miłości ukochał ciało, ten pozostaje w ciemności, błądzi i doznaje w sposób zmysłowy cierpień śmierci. „Jakiż to wielki błąd popełniają ci, którzy nie poznają, tak że pozbawieni są nieśmiertelności?”- spytałem. „Ty zdaje się nie zwracasz uwagi na to, co usłyszałeś; czy nie powiedziałem ci, abyś rozumował?” „Rozumiem i przypominam sobie, dziękuję ci jednocześnie.” „Jeśli zrozumiałeś, to powiedz mi, dlaczego zasługują na śmierć ci, którzy istnieją w śmierci?” „

(44) Ponieważ posępna ciemność zapoczątkowała poszczególne ciała, z niej pochodzi wilgotna natura, z której z kolei powstało ciało n świecie widzialnym, a tym nazywa się śmierć.” „Właściwie zrozumiałeś, mój drogi! O co jednak chodzi w wyrażeniu: kto poznał siebiesamego, wraca do siebie – jak powiada Słowo Boże?”

(45) Odpowiedziałem: „Ponieważ Ojciec Pełni stworzył światłość i życie, z czego powstał Człowiek”. „Odpowiadasz znakomicie! Światłość i życie to właśnie Bóg i Ojciec.

(46) Z niego zrodził się Człowiek. Jeśli więc dowiesz się, że składasz się z życia i światłości oraz że z takich składników pochodzisz, wrócisz do życia.”

(47) To powiedział Poimandres . „O Rozumie mój – zapytałem – powiedz mi, jak dojdę do życia? Ponieważ Bóg powiedział: człowiek rozumny ma rozpoznać siebie.

(48) Czyż nie wszyscy ludzie korzystają z rozumu?” „Zachowaj święte milczenie, mój drogi! Ja, rozum jestem blisko świętych, dobrych, czystych, miłosiernych, pobożnych, a moja obecność jest pomocna i natychmiast rozpoznają wszystko i zjednują sobie Ojca miłością i składają mu dzięki w należny sposób, w błogosławieństwach i hymnach wyrażających przywiązanie.

(49) Przed powierzeniem ciała własnej śmierci, znienawidzili rzeczy zmysłowe, ponieważ poznali ich działanie.

(50) A raczej to ja sam, Rozum, nie pozwolę, aby narzucające się działania były doprowadzone do końca. Jak dobry odźwierny, zamknę dostęp złym i wstrętnym oddziaływaniom, odcinając już zmysły.

(51) Dlatego natomiast jestem od nierozumnych, złych, niegodziwych, zazdrosnych, chciwych, zabójców, bezbożnych. Ustąpiłem miejsca dla demona kary, który stosuje ostrze ognia, dotkliwie dopada takiego i to tym bardziej dobiera się do takiego przeciwko bezprawiom, aby większą karę otrzymał.

(52) A ten nie zaprzestaje skłaniać się ku bezgranicznym żądzom w walkach ciemności bez nasycenia.

(53) I to właśnie jest torturą i przez to ogień stale się powiększa.” „Wszystko mi dobrze wyjaśniłeś, o Rozumie, jak chciałem. Powiedz mi jeszcze, jakdokonuje się wstępowanie.”

(54) Na to Poimandres odrzekł: „Najpierw przy rozwiązaniu ciała materialnego przekazujesz to ciało dla przemiany, a postać, którą miałeś znika. A charakter, jako niezdatny do działania, oddajesz demonowi.

(55) Ponieważ zmysły ciała wracają do swych źródeł, są rozczłonkowane i ponownie zestawiane dla działań. Także i uczucie i pożądanie wracają do nierozumnej natury.

(56) I w ten sposób wyrusza (człowiek) dalej, w górę układu całości. W pierwszej sferze oddaje siłę wzrostu i pomniejszania, w drugiej sferze działanie złych czynów i nieużyteczny podstęp, w trzeciej sferze nieużyteczną ułudę pożądań, w czwartej sferze władczą wystawność, wolną (już) od chciwości, w piątej sferze bezbożną zuchwałość i lekkomyślną bezczelność, w szóstej sferze złe skłonności ku bogactwu jako bezużyteczne, w siódmej sferze podstępne kłamstwo.

(57) Następnie uwolniony od działań układu całości, wchodzi do natury sfery ósmej. Posiadawłasną moc i śpiewa hymny ku czci Ojca razem z bytami. Wszyscy zaś obecni cieszą się wspólnie z jego przybycia.

(58) A on stawszy się podobnym do współtowarzyszy wsłuchuje się w słodki śpiew mocy znajdujących się ponad naturą sfery ósmej, które wielbią w hymnach Boga.

(59) A wtedy w ustalonym porządku dochodzą (gnostycy) do Ojca i sami zmieniają się w moce – stawszy się mocami trwającymi w Bogu. To jest ostateczne dobro dla tych, którzy posiadają gnozę: stać się bogiem.

(60) A więc czemu zwlekasz? Nie chcesz jako ten jeden, który otrzymał wszystko, stać się przewodnikiem dla tych, którzy są tego godni, tak aby dzięki tobie rodzaj ludzki został zbawiony przez Boga?”

(61) To powiedziawszy Poimandres zjednoczył się w mojej obecności z mocami. Ja zaś po złożeniu dziękczynienia i pochwały Ojca wszystkiego, umocniony i pouczony o naturze wszystkiego oraz o wielkim widzeniu, zostałem przez niego wysłany i rozpocząłem głosić ludziom piękno pobożności i gnozy.

(62) O narody! O mężowie z ziemi zrodzeni, którzy oddaliście samych siebie pijaństwu, uśpieniu i nieznajomości Boga, bądźcie trzeźwi, zaprzestańcie oczarowani głupim snem oddawać się pijaństwu!

(63) Ci zaś posłuchali i przybyli jednomyślnie. Ja znów mówię: O mężowie z ziemi zrodzeni! Dlaczego oddaliście siebie samych na śmierć, chociaż macie moc uczestniczenia w nieśmiertelności?

(64) Nawróćcie się, wy, którzy wspólnie kroczycie drogą błędu i stowarzyszeni jesteście niewiedzą. Odłączcie się od światła ciemności, porzucając zgubę, miejcie udział w nieśmiertelności.

(65) Jedni spośród nich pośmiali się, odeszli, a tym samym skierowali się na drogę śmierci.

(66) Drudzy upadłszy mi do stóp prosili mnie o możliwość pouczenia. Ja podniosłem ich i stałem się przewodnikiem rodzaju (ludzkiego) pouczając ich jak i jakim sposobem będą zbawieni.

(67) Zasiałem w nich słowa mądrości i nasycili się z boskiej wody. Gdy nastał wieczór, a promienie słońca zaczynały całkowicie zanikać, nakazałem im składać dzięki Bogu. I odmówiwszy dziękczynienie każdy udał się ku swemu posłaniu.

(68) Ja zaś spisałem dla siebie dobry czyn Poimandresa i ucieszyłem się spełniwszy to, co zamierzałem. Sen ciała bowiem stał się czuwaniem duszy, zamknięcie oczu prawdziwym widzeniem, moje milczenie brzemienne w dobro, a głoszenie nauki plonem dobrych czynów.

(69) To przydarzyło mi się , gdy zaczerpnąłem z mojego Rozumu, to jest z Poimandresa, ze Słowa absolutu.

(70) Przybyłem wypełniony bożym duchem prawdy. Dlatego składam dzięki Bogu Ojcu z całej duszy i całą mocą.

(71) Święty jest Bóg, Ojciec wszystkiego, Święty jest Bóg, którego Wolę spełniają własne jego moce, Święty jest Bóg, który chce być poznany i bywa poznany przez swoich, Święty jesteś, co słowem ustanowiłeś byty, Święty jesteś, którego cała natura stała się obrazem, Święty jesteś, którego natura nie ukształtowała, Święty jesteś, silniejszy od wszelkiej mocy, Święty jesteś, większy od wszelkiej wielkości, Święty jesteś, większy od wszelkiej wielkości, Święty jesteś, wznioślejszy nad pochwały.

(72) Przyjm rozumne, czyste ofiary z duszy i serca natężonego ku tobie, o Niewypowiedziany, Niewymówiony, nazwany Milczeniem.

(73) Proszę, abym nie odpadł od gnozy, która naszej istocie odpowiada, i wzmocnij mnie, a ja oświecę, z tej właśnie łaski, zrodzonych w niewiedzy braci moich, a twoich synów. Dlatego wierzę i daję świadectwo.

(74) Idę do życia i światłości. Błogosławiony jesteś Ojcze, twój Człowiek pragnie być z tobą uświęcony w miarę tego, jak mu całą moc przekazałeś.

Pismo Hermetyczne

(określana też jako „Dyskusja O Ósmym I Dziewiątym”)

„Mój tata, wczoraj obiecałeś mi, że wprowadzisz mój umysł na ósme miejsce, a potem wprowadzisz mnie do dziewiątego. Powiedziałeś, że jest to kolejność tradycji.”
„Mój syn, w rzeczy samej to jest rozkaz, ale obietnica była zgodna z ludzką naturą, ponieważ powiedziałem ci, kiedy zainicjowałem obietnicę, powiedziałem:” Jeśli będziesz pamiętać każdy z kroków „. Po otrzymaniu ducha przez moc, przedstawiam wam działanie, w rzeczy samej, zrozumienie w was mieszka, we mnie jest tak, jakby moc była w ciąży, ponieważ kiedy począłem z fontanny, która płynęła do mnie , Urodziłem. ”

„Mój ojciec, powiedziałeś mi dobrze każde słowo, ale jestem zdumiony tym stwierdzeniem, które właśnie przed chwilą stworzyłeś, ponieważ powiedziałeś:” Moc, która jest we mnie „.
Powiedział: „Urodziłem się (moc), gdy rodzą się dzieci”.

„A więc, mój ojcze, mam wielu braci, jeśli mam być zaliczony do potomstwa”.
„Dobrze, mój synu, ta dobra jest policzona przez … (3 linie zaginione) … i […] przez cały czas, dlatego, mój synu, musisz rozpoznać swoich braci i uczcić oni słusznie i właściwie, ponieważ pochodzą od tego samego ojca, dla każdego pokolenia, które powołałem, nazwałem je, ponieważ były potomstwem jak te dzieci „.

„W takim razie, mój ojcze, czy oni mają (a) dzień?”
„Mój synu, są duchowe, ponieważ istnieją jako siły, które wyhoduwają inne dusze, dlatego mówię, że są nieśmiertelni”.

„Twoje słowo jest prawdziwe, nie ma ono od tej chwili nic przeciwko. Mój ojciec, rozpocznij dyskurs na temat ósmego i dziewiątego i dołącz mnie także do moich braci”.
„Módlmy się, mój synu, do Ojca wszechświata, z waszymi braćmi, którzy są moimi synami, aby mógł dać ducha elokwencji”.

„Jak się modlą, mój ojcze, kiedy łączy się z pokoleniami? Chcę być posłuszny, mój tato”.
(Brak 2 linii) … Ale to nie jest […]. Ani nie jest […]. Ale on jest z niego zadowolony […]. I dobrze, abyście pamiętali postęp, który przyszedł do was jako mądrość w księgach, mój synu. Porównaj się z wczesnymi latami życia. Jako dzieci (do) postawiliście bezsensowne, nieinteligentne pytania. ”

„Mój ojciec, postęp, który przyszedł do mnie teraz, i wiedza uprzednia, zgodnie z książkami, które do mnie dotarły, przekraczając niedostatek – są przede mną.”
„Mój synu, kiedy zrozumiesz prawdę o swoim oświadczeniu, znajdziesz swoich braci, którzy są moimi synami, modląc się z tobą.”

„Mój tato, nie rozumiem niczego poza pięknem, które przyszło mi do książek”.
„To, co nazywacie pięknem duszy, budową, która przyszła do was etapami, niech zrozumienie przyjdzie do was, a wy nauczycie”.

„Zrozumiałem, mój ojciec, każdą z książek, a zwłaszcza … (brak 2 linii) … która jest w […]”.
„Mój synu, […] w uwielbieniu od tych, którzy ich wychwalali”.

„Mój ojcze, od ciebie otrzymam moc dyskursu, który dasz, jak zostało powiedziane obojgu (nam), pomódlmy się, mój ojcze”.
„Mój synu, właściwym jest modlić się do Boga całym umysłem, całym sercem i naszą duszą i prosić go, aby dar ósmy rozciągał się na nas i aby każdy otrzymał od niego to, co jest jego. częścią zatem jest zrozumienie, moim własnym jest być w stanie dostarczyć dyskurs z fontanny, która płynie do mnie „.

„Módlmy się, mój ojciec: wzywam was, którzy rządzą królestwem mocy, którego słowo przychodzi jako (a) narodziny światła, a jego słowa są nieśmiertelne, są wieczne i niezmienne. rodzi życie dla form w każdym miejscu, jego natura nadaje formę treści, przez niego dusze ósmego i anioły są poruszone … (brakuje 2 linii) … te, które istnieją, Jego opatrzność obejmuje wszystkich [ …] rodzi wszystkich … On jest tym, który […] jest eonem wśród duchów, On stworzył wszystko, ten, który jest niezależny, troszczy się o wszystko, On jest doskonały, niewidzialny Bóg, któremu mówi się w ciszy – jego obraz porusza się, gdy jest skierowany, i rządzi – jedyną potężną mocą, która jest wywyższona ponad majestat, która jest lepsza niż uhonorowani (ci),Zoxathazo a oo ee ooo eee oooo ee ooooo ooooo oooooo uuuuuu oooooooooooo ooo Zozazoth.

„Panie, udziel nam mądrości z twojej mocy, która nas dociera, abyśmy mogli opisać sobie wizję ósmego i dziewiątego. Dotarliśmy już do siódmego, ponieważ jesteśmy pobożni i chodzimy w twoim prawie. zawsze będziemy się wypełniali, bo chodziliśmy po waszej drodze, a wyrzekliśmy się […], aby wasze widzenie nadejść. Panie, daj nam prawdę na obrazie. Pozwól nam przez ducha ujrzeć formę obraz, który nie ma niedoboru i otrzymuje od nas odbicie naszej krwi przez naszą chwałę.

„I uznawajcie ducha, który jest w nas, ponieważ od was wszechświat otrzymał duszę, ponieważ od was, nieobcy, zrodziliście się, zrodzeni, narodzili się z siebie, narodzili się wszyscy spłodzeni Rzeczy, które istnieją Odbierz od nas te duchowe ofiary, które wyślemy do ciebie całym sercem, naszą duszą i całą naszą siłą, zachowaj to, co jest w nas i daj nam nieśmiertelną mądrość „.

„Przytulmy się serdecznie, mój synu, Radujcie się nad tym, bo już od nich przybywa nam moc, która jest światłem, bo widzę, widzę nieopisane głębie … Jak mam ci powiedzieć, mój synu? …] z […] miejsc … Jak mam opisać wszechświat? Jestem Umysłem, i widzę inny Umysł, który porusza duszę! Widzę tego, który porusza mnie od czystej zapomnienia. daj mi moc, widzę siebie, chcę mówić, strach mnie powstrzymuje, znalazłem początek mocy, która jest ponad wszelką mocą, tą, która nie ma początku, widzę fontannę bulgoczącą życiem. mój syn, że jestem Umysłem, widziałem, język nie jest w stanie tego objawić, przez cały ósmy rok, mój syn i dusze, które w nim są, i aniołowie śpiewają hymn w ciszy. ,Rozumiesz.”

„Jaki jest sposób na śpiewanie hymnu (ciszy)?”
„Czy stałeś się taki, że nie można z tobą rozmawiać?”

„Milczę, mój tato, chcę śpiewać dla ciebie hymn, kiedy milczę”.
„Potem zaśpiewaj, ponieważ jestem Umysł”.

„Rozumiem Umysł, Hermesie, którego nie da się zinterpretować, ponieważ trzyma się w sobie i cieszę się, mój tato, bo widzę, jak się uśmiechasz, a wszechświat się raduje, dlatego nie ma żadnego stworzenia, któremu brakowało twojego życia. jesteście panem obywateli na każdym miejscu, wasza opatrzność chroni, nazywam was „ojcem”, „eonem eonów”, „wielkim boskim duchem”, a przez ducha obdarza wszystkich. , mój ojciec, Hermes?
„W związku z tym nie mówię nic, mój synu, ponieważ to jest przed Bogiem, że milczymy na temat tego, co ukryte”.
„Trismegistus, niech moja dusza nie zostanie pozbawiona wielkiej boskiej wizji, ponieważ wszystko jest możliwe dla ciebie jako władcy wszechświata”.
„Powróć do <chwaląc>, mój synu, i zaśpiewaj, kiedy milczysz.” Zapytaj, czego chcesz w ciszy. ”

To, co skończono wychwalając, krzyczał: „Ojcze Trismegistus, cóż mam powiedzieć, otrzymaliśmy to światło i ja sam widzę w tobie tę samą wizję, a widzę ósme i dusze, które w nim są, i aniołowie śpiewają hymn do dziewiątego i jego moce, i widzę tego, który ma moc wszystkich, tworząc tych, którzy są w duchu „.

„Od teraz jest korzystne, że milczymy w pełnej szacunku postawie, nie mów o tej wizji od tej pory. Właściwe jest śpiewanie hymnu ojcu aż do dnia, w którym rzuci się (ciało)”.

„To, co śpiewasz, mój tato, ja też chcę śpiewać.”
„Śpiewam w sobie hymn, podczas gdy ty odpoczywaj, bądź aktywny w uwielbieniu, bo znalazłeś to, czego szukasz”.

„Ale czy to jest właściwe, mój ojcze, że wychwalam, ponieważ jestem napełniony mym sercem?”
„To, co jest właściwe, to wasza uwielbienie, które będziecie śpiewać Bogu, aby mogło być napisane w tej niezniszczalnej księdze”.

„Ofiaruję się pochwały w moim sercu, jak modlę się do końca wszechświata i na początku na początku, do przedmiotu dążeniu człowieka, nieśmiertelna odkryciu begetter światła i prawdy, siewca z powodu .. miłość życia nieśmiertelnego żadnych ukrytych słowo będzie mógł mówić o tobie, Panie Dlatego mój umysł chce śpiewać hymn do ciebie codziennie jestem narzędziem ducha;. umysł jest swoją plektron a twoja rada wyrywa mnie. Widzę siebie, otrzymałem moc od ciebie, bo twoja miłość do nas dotarła.
„Racja, mój synu.”

!… „Łaska Po tych rzeczy, mam dziękować śpiewając hymn do was Otrzymałem życie z tobą, kiedy uczynił mnie mądry Chwalę Cię wzywam twoje imię, które jest ukryte we mnie ao ee o eee ooo ooooo ooooo oooo iii UUUUUU oo ooooooooo ooooooooo oo. Jesteś tym, który istnieje w duchu. I śpiewać hymn do ciebie z szacunkiem.”

„Mój synu, napisz tę książkę dla świątyni w Diospolis w hieroglificzne znaki, uprawniające dla Ósmej Ujawnia dziewiątej”.
„Zrobię to, mój ojciec <>, a teraz każesz”.

„Mój <synu”, napisz językiem książki na stelach turkusowych.Mój synu, warto napisać tę książkę na stelach turkusowych, w hieroglificznych postaciach, bo sam Umysł stał się ich nadzorcą. naucz się wyrzeźbić na kamieniu i umieść go w mojej świątyni .. Osiem strażników strzeże go […] od Słońca. Samce po prawej stronie mają żabę, a samice po lewej są twarzą kota I postaw kwadratowy kamień mleczny u podstawy turkusowych tabliczek i napisz imię na lazurowej kamiennej tabliczce w postaci hieroglifów: Mój synu, zrobisz to, gdy będę w Pannie, a słońce jest w pierwszej połowie dnia, a minęło piętnaście stopni „.
„Mój ojciec, wszystko, co mówisz, zrobię z niecierpliwością”.

„I napisz przysięgę w tej książce, aby ci, którzy czytają książkę, nie znieważyli języka, a nie (użyli go) przeciwstawić się aktom losu, a raczej poddali się prawu Bożemu, bez popełniania przestępstwa w ogóle. , ale w czystości, prosząc Boga o mądrość i wiedzę, a ten, który nie zostanie spłodzony na początku przez Boga, przychodzi przez ogólne i przewodnie dyskursy, nie będzie mógł odczytać rzeczy zapisanych w tej książce, chociaż jego sumienie jest czysty w sobie, ponieważ nie robi nic haniebnego, ani też nie zgadza się na to, raczej stopniowo, postępuje i wchodzi na drogę nieśmiertelności, a tym samym wchodzi w rozumienie ósmego, które objawia dziewiątego „.
„Tak samo zrobię, mój ojciec.”

„To jest przysięga: czynię tego, który przeczyta tę świętą księgę przysięgającą na niebo i ziemię, i ogień i wodę, i siedmiu władców substancji, i stwarzającego ducha w nich, i <nieobróconego> Boga i siebie zrodzony, i ten, który został spłodzony, aby strzec rzeczy, które powiedział Hermes, a ci, którzy wypełniają przysięgę, Bóg pojedna się z nimi i wszystkimi, których nazwaliśmy, ale gniew przyjdzie do każdego z nich którzy łamią przysięgę, to jest doskonały, mój synu. ”

 

The Discourse
on the Eighth and Ninth

„My father, yesterday you promised me that you would bring my mind into the eighth and afterwards you would bring me into the ninth. You said that this is the order of the tradition.”
„My son, indeed this is the order. But the promise was according to human nature. For I told you when I initiated the promise, I said, ‚If you hold in mind each one of the steps.’ After I had received the spirit through the power, I set forth the action for you. Indeed, the understanding dwells in you; in me (it is) as though the power were pregnant. For when I conceived from the fountain that flowed to me, I gave birth.”

„My father, you have spoken every word well to me. But I am amazed at this statement that you have just made. For you said, ‚The power that is in me’.”
He said, „I gave birth to it (the power), as children are born.”

„Then, my father, I have many brothers, if I am to be numbered among the offspring.”
„Right, my son! This good thing is numbered by … (3 lines missing) … and […] at all times. Therefore, my son, it is necessary for you to recognize your brothers and to honor them rightly and properly, because they come from the same father. For each generation I have called. I have named it, because they were offspring like these sons.”

„Then, my father, do they have (a) day?”
„My son, they are spiritual ones. For they exist as forces that grow other souls. Therefore I say that they are immortal.”

„Your word is true; it has no refutation from now on. My father, begin the discourse on the eighth and the ninth, and include me also with my brothers.”
„Let us pray, my son, to the father of the universe, with your brothers who are my sons, that he may give the spirit of eloquence.”

„How do they pray, my father, when joined with the generations? I want to obey, my father.”
(2 lines missing) … But it is not […]. Nor is it a […]. But he is satisfied with her […] him […]. And it is right for you to remember the progress that came to you as wisdom in the books, my son. Compare yourself to the early years of life. As children (do), you have posed senseless, unintelligent questions.”

„My father, the progress that has come to me now, and the foreknowledge, according to the books, that has come to me, exceeding the deficiency – these things are foremost in me.”
„My son, when you understand the truth of your statement, you will find your brothers, who are my sons, praying with you.”

„My father, I understand nothing else except the beauty that came to me in the books.”
„This is what you call the beauty of the soul, the edification that came to you in stages. May the understanding come to you, and you will teach.”

„I have understood, my father, each one of the books. And especially the … (2 lines missing) … which is in […].”
„My son, […] in praises from those who extolled them.”

„My father, from you I will receive the power of the discourse that you will give. As it was told to both (of us), let us pray, my father.”
„My son, what is fitting is to pray to God with all our mind and all our heart and our soul, and to ask him that the gift of the eighth extend to us, and that each one receive from him what is his. Your part, then, is to understand; my own is to be able to deliver the discourse from the fountain that flows to me.”

„Let us pray, my father: I call upon you, who rules over the kingdom of power, whose word comes as (a) birth of light. And his words are immortal. They are eternal and unchanging. He is the one whose will begets life for the forms in every place. His nature gives form to substance. By him, the souls of the eighth and the angels are moved … (2 lines missing) … those that exist. His providence extends to everyone […] begets everyone. He is the one who […] the aeon among spirits. He created everything. He who is self-contained cares for everything. He is perfect, the invisible God to whom one speaks in silence – his image is moved when it is directed, and it governs – the one mighty power, who is exalted above majesty, who is better than the honored (ones), Zoxathazo a oo ee ooo eee oooo ee oooooo ooooo oooooo uuuuuu oooooooooooo ooo Zozazoth.

„Lord, grant us a wisdom from your power that reaches us, so that we may describe to ourselves the vision of the eighth and the ninth. We have already advanced to the seventh, since we are pious and walk in your law. And your will we fulfill always. For we have walked in your way, and we have renounced […], so that your vision may come. Lord, grant us the truth in the image. Allow us through the spirit to see the form of the image that has no deficiency, and receive the reflection of the pleroma from us through our praise.

„And acknowledge the spirit that is in us. For from you the universe received soul. For from you, the unbegotten one, the begotten one came into being. The birth of the self-begotten one is through you, the birth of all begotten things that exist. Receive from us these spiritual sacrifices, which we send to you with all our heart and our soul and all our strength. Save that which is in us and grant us the immortal wisdom.”

„Let us embrace each other affectionately, my son. Rejoice over this! For already from them the power, which is light, is coming to us. For I see! I see indescribable depths. How shall I tell you, my son? […] from the […] the places. How shall I describe the universe? I am Mind, and I see another Mind, the one that moves the soul! I see the one that moves me from pure forgetfulness. You give me power! I see myself! I want to speak! Fear restrains me. I have found the beginning of the power that is above all powers, the one that has no beginning. I see a fountain bubbling with life. I have said, my son, that I am Mind. I have seen! Language is not able to reveal this. For the entire eighth, my son, and the souls that are in it, and the angels, sing a hymn in silence. And I, Mind, understand.”

„What is the way to sing a hymn through it (silence)?”
„Have you become such that you cannot be spoken to?”

„I am silent, my father. I want to sing a hymn to you while I am silent.”
„Then sing it, for I am Mind.”

„I understand Mind, Hermes, who cannot be interpreted, because he keeps within himself. And I rejoice, my father, because I see you smiling. And the universe rejoices. Therefore, there is no creature that will lack your life. For you are the lord of the citizens in every place. Your providence protects. I call you ‚father’, ‚aeon of the aeons’, ‚great divine spirit’. And by a spirit he gives rain upon everyone. What do you say to me, my father, Hermes?”
„Concerning these things, I do not say anything, my son. For it is right before God that we keep silent about what is hidden.”
„Trismegistus, let not my soul be deprived of the great divine vision. For everything is possible for you as master of the universe.”
„Return to <praising>, my son, and sing while you are silent. Ask what you want in silence.”

What he had finished praising, he shouted, „Father Trismegistus! What shall I say? We have received this light. And I myself see this same vision in you. And I see the eighth, and the souls that are in it, and the angels singing a hymn to the ninth and its powers. And I see him who has the power of them all, creating those <that are> in the spirit.”

„It is advantageous from now on, that we keep silence in a reverent posture. Do not speak about the vision from now on. It is proper to sing a hymn to the father until the day to quit (the) body.”

„What you sing, my father, I too want to sing.”
„I am singing a hymn within myself. While you rest yourself, be active in praise. For you have found what you seek.”

„But is it proper, my father, that I praise because I am filled in my heart?”
„What is proper is your praise that you will sing to God, so that it might be written in this imperishable book.”

„I will offer up the praise in my heart, as I pray to the end of the universe and the beginning of the beginning, to the object of man’s quest, the immortal discovery, the begetter of light and truth, the sower of reason, the love of immortal life. No hidden word will be able to speak about you, Lord. Therefore, my mind wants to sing a hymn to you daily. I am the instrument of your spirit; Mind is your plectrum. And your counsel plucks me. I see myself! I have received power from you. For your love has reached us.”
„Right, my son.”

„Grace! After these things, I give thanks by singing a hymn to you. For I have received life from you, when you made me wise. I praise you. I call your name that is hidden within me: a o ee o eee ooo iii oooo ooooo ooooo uuuuuu oo ooooooooo ooooooooo oo. You are the one who exists with the spirit. I sing a hymn to you reverently.”

„My son, write this book for the temple at Diospolis in hieroglyphic characters, entitling it ‚The Eighth Reveals the Ninth.'”
„I will do it, my <father>, as you command now.”

„My <son>, write the language of the book on steles of turquoise. My son, it is proper to write this book on steles of turquoise, in hieroglyphic characters. For Mind himself has become overseer of these. Therefore, I command that this teaching be carved on stone, and that you place it in my sanctuary. Eight guardians guard it with […] of the Sun. The males on the right are frog-faced, and the females on the left are cat-faced. And put a square milk-stone at the base of the turquoise tablets, and write the name on the azure stone tablet in hieroglyphic characters. My son, you will do this when I am in Virgo, and the sun is in the first half of the day, and fifteen degrees have passed by me.”
„My father, everything that you say I will do eagerly.”

„And write an oath in the book, lest those who read the book bring the language into abuse, and not (use it) to oppose the acts of fate. Rather, they should submit to the law of God, without having transgressed at all, but in purity asking God for wisdom and knowledge. And he who will not be begotten at the start by God comes to be by the general and guiding discourses. He will not be able to read the things written in this book, although his conscience is pure within him, since he does not do anything shameful, nor does he consent to it. Rather, by stages he advances and enters into the way of immortality. And thus he enters into the understanding of the eighth that reveals the ninth.”
„So shall I do it, my father.”

„This is the oath: I make him who will read this holy book swear by heaven and earth, and fire and water, and seven rulers of substance, and the creating spirit in them, and the <unbegotten> God, and the self-begotten one, and him who has been begotten, that he will guard the things that Hermes has said. And those who keep the oath, God will be reconciled with them and everyone whom we have named. But wrath will come to each one of those who violate the oath. This is the perfect one who is, my son.”

 

 

Modlitwa Hermetyczna

(określana też jako „Modlitwa Dziękczynna”)

The Prayer of Thanksgiving

 

To modlitwa, o której mówili:”Dziękujemy Ci, każda dusza i serce jest podnoszone do Ciebie, niezakłócone imię, uhonorowane imieniem” Bóg „i chwalone imieniem” Ojciec „, dla wszystkich i wszystkich (przychodzi) ojcowska życzliwość i czułość miłość i wszelkie nauki mogą być słodkie i proste, dając nam umysł, mowę, (i) wiedzę: umysł, abyśmy mogli zrozumieć Ciebie, mowę, abyśmy mogli objaśnić Ciebie, wiedzę, abyśmy mogli wiedzieć Radujemy się, będąc oświeceni twoją wiedzą Radujemy się, ponieważ Ty pokazałeś nam siebie. Radujemy się, ponieważ kiedy byliśmy w ciele, uczyniłeś nas boskim przez Twoją wiedzę.

„Dziękczynienie człowieka, który dociera do Ciebie, jest jedną rzeczą: że Cię znamy, Znaliśmy Cię, intelektualne światło Życie Życia, znaliśmy Ciebie, Łono każdego stworzenia, Znaliśmy Cię. Ojcze nasz, znamy Ciebie, wieczną trwałość Ojca Płodowego, w ten sposób oddawaliśmy cześć Twojej dobroci, jest jedna prośba, którą prosimy: zostalibyśmy zachowani w wiedzy i jest jedna ochrona, której pragniemy: nie potknąć się w takim życiu. ”

Kiedy powiedzieli o tym w modlitwie, objęli się i poszli zjeść swoje święte jedzenie, w którym nie ma krwi.

Scribal Note

Skopiowałem ten jeden dyskurs jego. Rzeczywiście, bardzo wielu przyszło do mnie. Nie skopiowałem ich, ponieważ myślałem, że przyszli do ciebie (pl.). Waham się też je dla was skopiować, ponieważ być może oni (już) przyszli do was i sprawa może was obciążać. Ponieważ dyskursy tego, które do mnie przyszły, są liczne …

This the prayer that they spoke:

„We give thanks to You! Every soul and heart is lifted up to You, undisturbed name, honored with the name ‚God’ and praised with the name ‚Father’, for to everyone and everything (comes) the fatherly kindness and affection and love, and any teaching there may be that is sweet and plain, giving us mind, speech, (and) knowledge: mind, so that we may understand You, speech, so that we may expound You, knowledge, so that we may know You. We rejoice, having been illuminated by Your knowledge. We rejoice because You have shown us Yourself. We rejoice because while we were in (the) body, You have made us divine through Your knowledge.

„The thanksgiving of the man who attains to You is one thing: that we know You. We have known You, intellectual light. Life of life, we have known You. Womb of every creature, we have known You. Womb pregnant with the nature of the Father, we have known You. Eternal permanence of the begetting Father, thus have we worshiped Your goodness. There is one petition that we ask: we would be preserved in knowledge. And there is one protection that we desire: that we not stumble in this kind of life.”

When they had said these things in the prayer, they embraced each other and they went to eat their holy food, which has no blood in it.

Scribal Note

I have copied this one discourse of his. Indeed, very many have come to me. I have not copied them because I thought that they had come to you (pl.). Also, I hesitate to copy these for you because, perhaps they have (already) come to you, and the matter may burden you. Since the discourses of that one, which have come to me, are numerous …

 

 

 

Asklepios 21-29


Tłumaczenie: James Brashler, Peter A. Dirkse i Douglas M. Parrott

„A jeśli ty (Asklepios) chcesz zobaczyć rzeczywistość tej tajemnicy, powinieneś zobaczyć wspaniałą reprezentację stosunku płciowego, która ma miejsce pomiędzy mężczyzną i kobietą, ponieważ kiedy nasienie osiąga punkt kulminacyjny, to skacze. chwila, samica otrzymuje siłę męską, samiec, ze swojej strony, otrzymuje siłę kobiety, podczas gdy nasienie to robi.

„Dlatego tajemnica stosunku odbywa się w tajemnicy, aby dwie płci nie mogły się zhańbić przed wieloma, którzy nie doświadczają tej rzeczywistości, gdyż każdy z nich (płeć) przyczynia się do spłodzenia (własnej części). Bo jeśli dzieje się to w obecności tych, którzy nie rozumieją rzeczywistości, to jest śmiesznie i niewiarygodnie, a ponadto są świętymi misteriami, zarówno słów, jak i czynów, ponieważ nie tylko nie są słyszane, ale także nie widać.

„Tak więc tacy ludzie (niewierni) są bluźniercami, są ateistami i bezbożnikami, ale inni nie są liczni, a raczej pobożni, którzy są liczeni, są nieliczni, dlatego niegodziwość pozostaje pośród wielu, odkąd uczono się rzeczy. które są wyświęcone, nie istnieje pośród nich, ponieważ poznanie rzeczy, które są ustanowione, jest naprawdę uzdrowieniem namiętności materii, dlatego uczenie się jest czymś pochodnym od wiedzy.

„Ale jeśli istnieje niewiedza, a uczenie się nie istnieje w duszy ludzkiej, (wtedy) trwa w niej nieuleczalna namiętność (dusza) i dodatkowe zło przychodzi wraz z nimi (namiętnościami), w postaci nieuleczalnego bólu I ból nieustannie dręczy duszę, a przez nią dusza wytwarza od złych robactwo i śmierdzi, ale Bóg nie jest przyczyną tych rzeczy, ponieważ posłał ludziom wiedzę i naukę.

„Trismegistus, czy wysłał je do ludzi w spokoju?”
„Tak, Asklepiosie, wysłał je do nich sam, a dobrze, że mówimy wam, dlaczego ludziom samym dano wiedzę i wiedzę, przydział jego dobra.

on (Bóg) ustanowił granicę dla człowieka; umieścił go w nauce i wiedzy.

„Odnośnie tych rzeczy (nauki i wiedzy), o których wspominaliśmy od samego początku, On (Bóg) dopracował je, aby za pomocą tych rzeczy mógł ograniczyć namiętności i zło, zgodnie ze swoją wolą. istnienie w nieśmiertelność, on (człowiek) stał się dobry (i) nieśmiertelny, tak jak powiedziałem, ponieważ on (Bóg) stworzył (a) naturę podwójną dla niego: nieśmiertelną i śmiertelną.

„I stało się tak z powodu woli Bożej, że ludzie są lepsi od bogów, ponieważ w rzeczy samej, bogowie są nieśmiertelni, ale tylko ludzie są nieśmiertelni i śmiertelni, dlatego człowiek stał się podobny do bogów, a oni poznajcie wzajemnie swoje sprawy, bo bogowie znają rzeczy ludzkie, a ludzie znają rzeczy bogów, a ja mówię o ludziach, Asklepiosie, którzy osiągnęli naukę i wiedzę, ale o tych, którzy są bardziej próżni niż ci, nie pasuje do tego, że mówimy cokolwiek, ponieważ jesteśmy boscy i wprowadzamy sprawy święte.

„Odkąd weszliśmy w sprawę komunii między bogami a ludźmi, wiedzcie, Asklepiosie, że w którym człowiek może być silny, bo tak jak Ojciec, Pan wszechświata, tworzy w ten sposób również bogów, ta śmiertelna, ziemska, żywa istota, ta, która nie jest podobna do Boga, sama też tworzy bogów, nie tylko wzmacnia, ale także jest umocniona, nie tylko jest bogiem, ale także tworzy bogów. Czy ty jesteś innym niewierzącym jak wielu?

„Trismegistus, zgadzam się ze słowami (mówionymi) do mnie i wierzę w ciebie, gdy mówisz, ale byłem również zdziwiony dyskursem na ten temat i zdecydowałem, że człowiek jest błogosławiony, skoro cieszył się tą wielką mocą . ”

„A to, co jest większe niż wszystkie te rzeczy, Asklepios, jest godne podziwu. Teraz jest dla nas jasne, co do rasy bogów, i wyznajemy to wraz z wszystkimi innymi, że to (rasa bogów) powstają z czystej materii, a ich ciała są tylko głowami, ale to, co ludzie tworzą, jest podobieństwem do bogów, oni (bogowie) są z najdalszej części materii i to (obiekt stworzony przez ludzi ) pochodzi z zewnętrznej (części) istoty ludzkiej: nie tylko oni (ludzie stworzyli) są głowami, ale (są) także wszystkimi innymi członkami ciała i zgodnie z ich podobieństwem. aby człowiek wewnętrzny został stworzony na swój obraz, w ten sam sposób,człowiek na ziemi tworzy bogów według swego podobieństwa „.

„Trismegistus, nie mówisz o bożkach, prawda?”
„Asklepiosie, ty sam mówisz o bożkach, widzisz to znowu, ty, Asclepiuszu, jesteś także niewiernym dyskursu, mówisz o tych, którzy mają duszę i szerokość, że są bożkami – tymi, którzy wywołują te wielkie wydarzenia Mówisz o tych, którzy dają proroctwa, że ​​są bożkami – ci, którzy dają ludziom choroby i uzdrowienie, które […] one.

„Czy jesteście nieświadomi, Asklepiosie, że Egipt jest (obrazem) nieba? Co więcej, jest to miejsce pobytu w niebie i wszystkie siły, które są w niebie, jeśli właściwe jest, abyśmy mówili prawdę, nasza ziemia jest (Świątynia) świata i nie powinniście być nieświadomi tego, że nadejdzie czas (nasza ziemia, kiedy) Egipcjanie na próżno będą służyć bóstwu i cała ich działalność w ich religii będzie Gdyż cała boskość opuści Egipt i ucieknie w górę do nieba, a Egipt będzie owdowiały, zostanie opuszczony przez bogów, bo cudzoziemcy przyjdą do Egiptu i będą nim rządzić Egipt. nie wolno im wielbić Boga, a ponadto przyjdą do ostatecznej kary,szczególnie ten, kto znajduje się wśród nich, czci (i) oddaje cześć Bogu.

„W owym dniu kraj, który był bardziej pobożny niż wszystkie kraje, stanie się bezbożny, nie będzie już pełen świątyń, ale będzie pełen grobowców, nie będzie też bogaty, ale (będzie pełny z) zwłok Egipcjanin stanie się jak bajki, a waszymi obiektami religijnymi będą […] cudowne rzeczy i […], a jeśli wasze słowa są kamieniami i są cudowne, a barbarzyńca będzie lepiej niż ty, egipski, w swojej religii, czy jest (jest) scytyjczykiem, czy hinduistami, czy kimś w tym rodzaju.

„A co to jest, co mówię o Egipcjanach, bo oni (Egipcjanie) nie opuszczą Egiptu, Bo kiedy (kiedy) bogowie opuścili kraj egipski i uciekli w górę do nieba, wtedy wszyscy Egipcjanie umrą, a Egipt stanie się pustynią bogów i Egipcjan, a jeśli chodzi o was, rzeki, nadejdzie dzień, w którym popłyniecie krwią więcej niż woda, a martwe ciała będą (ułożone) wyżej niż tamy, a ten, który umarł, nie będzie opłakany tak bardzo jak ten, który żyje. Rzeczywiście, ten drugi będzie znany jako Egipcjanin ze względu na jego język w drugim okresie (czasu) – Asklepios, dlaczego jesteś płacząc? – Będzie wydawał się (a) obcokrajowcem w odniesieniu do swoich obyczajów, a Egipt będzie cierpiał zło większe niż te.Egipt – miłośnik Boga i miejsce zamieszkania bogów, szkoła religii – stanie się przykładem bezbożności.

„W tym dniu świat nie będzie zachwycony, […] i nieśmiertelnością, ani też nie będzie czczony […], ponieważ mówimy, że to nie jest dobre […]. ani jednej rzeczy, ani wizji, ale jest w niebezpieczeństwie stania się ciężarem dla wszystkich ludzi, dlatego będzie wzgardzony – pięknym światem Boga, niezrównanym dziełem, energią, która posiada dobroć, ludzką wizją. Ciemność będzie wolniejsza od światła, a śmierć będzie wolniejsza od życia, nikt nie wejdzie do nieba, a człowiek pobożny będzie uznany za szalonego, a człowiek bezbożny zostanie uhonorowany jako mądry, człowiek, który się boi, zostanie uznany silny, a dobry człowiek zostanie ukarany jak przestępca.

„A co do duszy i rzeczy duszy, i rzeczy nieśmiertelności, wraz z resztą tego, co wam powiedziałem, Tat, Asklepiusz i Ammon – nie tylko będą uważani za absurdalne, ale będą również uważajcie mnie za próżność, ale wierzcie mi (kiedy mówię), że ludzie tego rodzaju będą zagrożeni przez ostateczne niebezpieczeństwo dla ich duszy, a nowe prawo zostanie ustanowione … (2 linie zaginęły) … będą … (brak linii) … dobrzy, niegodziwi aniołowie pozostaną wśród ludzi, (i) będą z nimi, (i) poprowadzą ich do niegodziwych rzeczy lekkomyślnie, a także do ateizmu, wojen i plądrowania, poprzez nauczanie ich rzeczy sprzeczne z naturą.

„W owych dniach ziemia nie będzie stabilna, a ludzie nie będą żeglowali po morzu, ani nie będą znać gwiazd w niebie, każdy święty głos słowa Bożego zostanie uciszony, a powietrze będzie chore. starość świata: ateizm, hańba i lekceważenie szlachetnych słów.

„A kiedy to się stało, Asklepios, a potem Pan, Ojciec i bóg od jedynego pierwszego boga, stwórcy, kiedy spojrzał na to, co się stało, ustanowił swój projekt, który jest dobry, przeciw nieładzie. z dala od zła, i odciął zło, czasami zanurzał je w wielkiej powodzi, innym razem spalał ją w palącym ogniu, a jeszcze w innych czasach miażdżył ją wojnami i plagami, dopóki nie przyniósł … (Brak 4 linii) … pracy i to jest narodziny świata.

„Przywrócenie charakteru pobożnych, którzy są dobrzy, będzie miało miejsce w czasie, który nigdy nie miał początku, ponieważ wola Boga nie ma początku, tak jak jego natura, która jest Jego wolą (nie ma początku) Ponieważ natura Boga jest wolą, a jego wolą jest dobro. ”

„Trismegistus, jest cel, wtedy (tak samo jak) będzie?”
„Tak, Asklepiosie, ponieważ wola jest (zawarta) w radzie, ponieważ <he> (Bóg) nie będzie tego, co ma z niedoboru, ponieważ jest on kompletny w każdej części, chce tego, co ma (już) w pełni. ma wszystko, co chce, a co chce, chce i ma dobro, które chce, i dlatego ma wszystko, a Bóg chce, co chce, a świat dobry jest obrazem Dobrego.

„Trismegistus, czy świat jest dobry?”
„Asklepiosie, to jest dobre, tak jak cię nauczę, bo tak jak … (brak 2 linii) … duszy i życia […] świata […] pojawiają się w materii, które są dobre, zmiana klimatu i piękna, i dojrzewanie owoców, i rzeczy podobne do wszystkich, z tego powodu Bóg kontroluje wyżyny nieba, jest na każdym miejscu i wygląda w każdym miejscu i na jego miejscu nie ma ani nieba, ani gwiazdy, a on jest wolny od ciała.

„Teraz stwórca ma kontrolę w miejscu, które jest pomiędzy ziemią a niebem, nazywa się” Zeus „, to jest” życie „Plutoniusz Zeus jest panem nad ziemią i morzem, i nie posiada pożywienia dla wszystkich śmiertelne istoty żywe, gdyż (to jest) Kore, który nosi owoc, siły te zawsze są potężne w kręgu ziemi, ale te inne są zawsze od Niego – który jest.

„A władcy ziemi się wycofają, a oni osiedlą się w mieście, które jest w kącie Egiptu i które będzie zbudowane ku zachodzącemu słońcu.” Każdy człowiek wejdzie do niego, niezależnie od tego, morze lub na brzegu. ”

„Trismegistus, gdzie teraz zostaną rozstrzygnięte?”
„Asklepios, w wielkim mieście, które jest na libijskiej górze … (2 linie zaginione) … przeraża […] jak wielkie zło, w nieświadomości sprawy, bo śmierć ma miejsce, czyli rozpadnięcie się pracy ciała i liczby (ciała), kiedy to (śmierć) kończy liczbę ciała, ponieważ liczba jest związkiem ciała, teraz ciało umiera, gdy nie jest w stanie utrzymać Człowieku, a to jest śmierć: rozpad ciała i zniszczenie odczuwania ciała, i nie trzeba się go bać, ani z tego powodu, ale z powodu tego, co nie jest znane i jest niewiarygodne ( boi się). ”

„Ale co nie jest znane, czy jest niewiary?”
tak, że jest zawieszony między niebem a ziemią i zostaje ukarany wielką karą. I będzie pozbawiony nadziei, i będzie w wielkim bólu.

„I ta dusza nie została umieszczona ani na ziemi, ani w niebie, ale przyszła na otwarte morze powietrza świata, miejsce, w którym jest wielki ogień, kryształowa woda i bruzdy ognia, i wielki wstrząs, ciała są dręczone (in) różne (sposoby), czasami są rzucane w ogień, aby je zniszczyć, teraz nie powiem, że to jest śmierć duszy, ponieważ ona został uwolniony od zła, ale jest to wyrok śmierci.

„Asklepiosie, trzeba wierzyć w te rzeczy i bać się ich, abyśmy ich nie spotkali, bo niewierni są bezbożni i popełniają grzech, potem będą zmuszeni wierzyć i nie usłyszą słowem tylko usta, ale doświadczy samej rzeczywistości, bo wierzyli, że nie zniosą tych rzeczy … I nie tylko … (brak jednej linii) Po pierwsze, Asklepios, wszyscy na ziemi umierają, a ci, którzy są z ciało […] zaprzestań […] zła […] z tego rodzaju, ponieważ ci, którzy są tutaj, nie są podobni do tych, którzy są tam, więc z demonami, którzy […] ludzie, mimo […] Nie ma w tym nic takiego, ale prawdziwi bogowie, którzy tu są, będą karać każdego, kto go tu ukrywał każdego dnia „.

„Trismegistus, jaki jest charakter nieprawości, która tam jest?”
„Teraz, Asclepiuszu, myślisz, że kiedy ktoś bierze coś do świątyni, jest bezbożny, bo taki człowiek jest złodziejem i bandytą, a ta sprawa dotyczy bogów i ludzi, ale nie porównujcie tych tutaj z tymi z Drugie miejsce, teraz chcę wypowiedzieć ten dyskurs poufnie, żadna jego część nie uwierzy, ponieważ dusze wypełnione złem nie przyjdą i nie odejdą w powietrzu, ale zostaną umieszczone w miejscach demony napełnione bólem (i), które zawsze są wypełnione krwią i rzezią, i ich pokarmem, który płacze, opłakuje i jęczy „.

„Trismegistus, kim oni są (daimony)?”
„Asklepios, oni są tymi, którzy są nazywani” dusicielami „, i ci, którzy rzucają dusze na ziemię, i tymi, którzy ich biczują, i tymi, którzy rzucają się w wodę, i tymi, którzy rzucają ogień, i tymi, którzy przynoszą o bólach i nieszczęściach ludzi, którzy nie pochodzą od boskiej duszy ani od rozumnej duszy człowieka, a raczej od strasznego zła „.

http://gnosis.org/naghamm/asclep.html

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.