Wpis Nr. 93 Noahicka Egzekucja Na Siedem Sposobów


 

 

Na początek:

Siedem Praw Noego (hebr. שבע מצוות בני נח, Szewa micwot Bnei Noach), Prawa NoegoPrawa Noachidów – zapis siedmiu nakazów moralnych, które – według biblii hebrajskiej, Tanachu – były dane Noemu przez Boga[1], jako wiążący całą ludzkość zestaw praw. Według judaizmu każdy nie-żyd, który żyje według tych praw, uznany jest za sprawiedliwego obcego[2] i tylko tą drogą może wziąć udział w przyszłym świecie. Osoby żyjące według powyższych zasad zwykły nazywać się Bnei Noach (Dzieci NoegoPotomkowie Noegohebr. בני נח) lub Noachidzi.

Prawa Noego poprzedzone były sześcioma Prawami Adama (uboższymi o przykazanie zabraniające okrucieństwa wobec zwierząt), które Bóg dał Adamowi w Raju[3]. Później, na górze Synaj, siedem Praw Noego zostało zastąpionych przez Dziesięć Przykazań i całą Torę. Wedle religii żydowskiej 613 micwot (l.poj. micwa – przykazanie) zawartych w Torze pisanej, wraz z komentarzami Tory ustnej, wiążą tylko wyznawców judaizmu, jako że miały zostać nałożone na potomków tych, którzy sami zgodzili się je przyjąć. Tora zabrania nie-żydom – których wciąż obowiązują Prawa Noego – stosowania się do niektórych żydowskich micwot (przykazań).

Niektóre organizacje żydowskie, jak np. Chabad, pomagają w organizacji aktywności Bnei Noach, ale sami Noachidzi rzadziej niż inne grupy religijne tworzą sformalizowane wspólnoty i dlatego ich liczba jest słabo znana. W dużej mierze Noachidzi działają w Stanach Zjednoczonych[4] oraz krajach Ameryki Południowej i Europy.

Siedem Praw[edytuj | edytuj kod]

Siedem praw wynika ze słów Tory i komentarza Talmudu[5]:

 1. Bałwochwalstwo – Nie będziesz oddawać czci przedmiotom wyobrażającym bóstwa (idolom)
 2. Zabójstwo – Nie będziesz mordować
 3. Kradzież – Nie będziesz kraść ani rabować
 4. Rozwiązłość – Nie będziesz cudzołożyć ani żyć rozwiąźle
 5. Bluźnierstwo – Nie będziesz bluźnić imieniu Boga
 6. Okrucieństwo wobec zwierząt – Nie będziesz spożywać mięsa wyciętego z żywego zwierzęcia
 7. Sprawiedliwość – Zorganizujesz system sądownictwa, by orzekać, wymierzać sprawiedliwość i dbać o przestrzeganie powyższych przykazań

Kategorie Siedmiu Praw[edytuj | edytuj kod]

Prawa Noachidów składają się z siedmiu fundamentalnych przykazań, które zwykło się postrzegać jako siedem kategorii zawierających inne prawa szczegółowe.

Różne źródła rabiniczne mają odrębne podejście do sposobu podziału na owe kategorie. Na przykład: Majmonides zwraca uwagę[6] na dodatkowe przykazanie zabraniające krzyżowania różnych gatunków zwierząt i drzew. Komentator jego dzieł, Radbaz, wyraził zdziwienie, że Majmonides nie wspomniał kastracji i czarnoksięstwa, które wymienia Talmud[7].

Rabin Gaon Saadia ben Josef dodał w X wieku nakaz zapłaty dziesięciny i przestrzegania prawa lewiratu. Wiek później Gaon Nissim stwierdził, że ludzie powinni „słuchać Głosu Boga”, „poznawać Boga” i „służyć Mu” oraz że wszystkie pobożne czyny poparte ludzkim rozumem są wiążące tak dla żydów, jak i nie-żydów. W XIV wieku rabin Nissim ben Reuven z Girony dodał nakaz dobroczynności.

XVI wieku rabin Menahem Azaria z Fano w swoim dziele Asara Maamarot wylicza trzydzieści przykazań, gdzie 23 jest rozwinięciem oryginalnych siedmiu. W komentarzu do dzieła sugeruje się, że dodatkowe przykazania nie są związane z Siedmioma Prawami, nie wynikają z Pisma, lecz są częścią ustnej tradycji. Liczba 30 przykazań ma wynikać ze słów talmudycznej księgi Ulla[8], choć wymienia się tam tylko 3 dodatkowe prawa: zakaz homoseksualizmu i kanibalizmu oraz polecenie szanowania Tory.

Wielki komentator Tory, Raszi, odnotował, że nie wie jak odnieść się do pozostałych przykazań. Jednak przyjmuje się, że liczbę trzydziestu nakazów można wynieść ze słów Ulli.

Choć w X wieku Gaon Szmuel ben Hofni z Sury przedstawił usystematyzowany spis trzydziestu Praw Noachidów wynikających z Ulli, to jego dzieło sprawia problemy. Zawarł bowiem zakazy samobójstwa i krzywoprzysięstwa oraz nakazy modlitwyofiary i szacunku dla rodziców.

Według Gaona Szmuela trzydzieści[9] praw i wynikających zeń przykazań przedstawia się następująco:

Bałwochwalstwo[edytuj | edytuj kod]

Wykładnia rabiniczna: Esencją siedmiu praw jest zakaz bałwochwalstwa, idolatrii. Człowiek neguje sens istnienia religii w świecie oddając cześć bóstwu (bożkowi) zamiast stwórcy. Ludzkości nie wolno służyć lub oddawać boskiej czci żadnej istocie lub rzeczy – innemu człowiekowi, aniołowi, zwierzęciu, roślinie, gwieździe czy żywiołowi.

Bluźnierstwo[edytuj | edytuj kod]

Wykładnia rabiniczna: Bluźnierstwo to przeklinanie stwórcy lub jego dzieł za pomocą jego imienia. Nadużywanie boskiego imienia jest objawem niepełnej wiary w Boga lub w jego jedność, która może objawiać się w fałszywym twierdzeniu, że są dwie równe moce i dwa światy – boski i szatański – i nie może być akceptowalne, ponieważ neguje fakt, że Bóg jest panem całego stworzenia.

Zabójstwo[edytuj | edytuj kod]

Wykładnia rabiniczna: Ludziom nie wolno zabijać innych ludzi. Nawet, gdy osobie każe się zabić, strasząc zabiciem jej (lub drogiej jej osoby), nie wolno jej przelewać krwi. Gdy ktoś czyha na życie innej osoby, ta może się bronić, ale musi wystrzegać się jakichkolwiek czynów prowadzących do zabójstwa. Eutanazja i samobójstwo są uznawane za zabójstwoKara główna, jako pochodząca z nakazu boskiego, jest jedynym sposobem pozbawienia życia (ale tylko sprawiedliwie orzeczona).

Kradzież[edytuj | edytuj kod]

Wykładnia rabiniczna: Ludziom nie wolno kraść niczego, co należy do innej osoby. Dotyczy to bytów materialnych (cudza własnośćpieniądze) jak i niematerialnych, np.: przez zgwałcenie[14] lub nawet uwiedzenie kobiety, pozbawia się ją jej godności; przez oszukiwanie pracodawcy, pozbawia się go zysku; przez porwanie człowieka, pozbawia się go wolności.

Rozwiązłość[edytuj | edytuj kod]

Wykładnia rabiniczna: Nieodpowiednie zachowania seksualne są zabronione. Bóg dał ludzkości bardzo jasne przykazania dotyczące odpowiednich zachowań oraz związków seksualnych i nigdy nie zezwolił żadnej istocie na łamanie tych praw ze względu na „naturę” tej istoty. Człowiek powinien zawsze postępować wedle woli boskiej i powstrzymywać się od zakazanych czynności.

Okrucieństwo wobec zwierząt[edytuj | edytuj kod]

 • Zakaz spożywania mięsa[16] wyciętego z żywego zwierzęcia[15]
 • Zakaz jedzenia i picia krwi
 • Zakaz jedzenia padliny
Wykładnia rabiniczna: Zakaz[17] dotyczy natury duchowej człowieka, a nie kwestii zdrowotnych czy higienicznych. Jedzenie mięsa wyciętego z żywego zwierzęcia (w każdej postaci) jest źródłem okrucieństwa i wskazuje na brutalny egoizm jedzącego. Spożywanie krwi – pod jakąkolwiek postacią – jest zabronione, ponieważ niesie ona życie[1].

Sprawiedliwość[edytuj | edytuj kod]

Wykładnia rabiniczna: Ludzie powinni ustanowić instytucję sądów wspierających wypełnianie Siedmiu Praw Noego[19]. Nazywanie praw noachidzkich „prawem” jest bezcelowe, jeśli nie ma instancji egzekwującej ich wykonanie, gdy zachodzi taka potrzeba.

 

http://www.zbawienie.com/prawa-noachickie-dla-pogan.htm

Co to oznacza ?

Wszyscy Chrześcijanie, Muzułmanie, Homoseksualiści a nawet Ateiści pójdą pod topór!

 

A czymże innym jest Judaizm jak nie inną formą Bluźnierstwa, Czarnoksięstwa, Spirytyzmu i Sodomizacji opartej na Talmudach, Misznie, Kabale oraz na skażonych tekstach Biblijnych.

Nawet nazwa Judaizm oraz nazwa Hebrajski jest niepoprawna gdyż Judaizm ma niewiele spólnego z Judejczykami oraz Żydzi z Izraelitami.

Cały trik z Prawami Noahickimi jest kolejną diabelską podróbką, za nas będzie walczył sam Kreator On osądzi sprawiedliwych i niegodziwych, na podstawie naszych czynów oraz stopnia świadomości a nie naszej wiary czy własnego widzimisię. Chasydzi oraz wyznawcy radykalnego Judaizmu chcą wcielić się w Boga i zamiast Stwórcy dokonywać wyroku na biednych otumanionych przez propagandę ludziach.

Nawet aktywiści LGBT tak popierani przez media według tych praw pójdą pod topór ramię w ramię z zacofanym ciemnogrodem oraz Islamskimi byczkami.

Wszelkie przejawy Chrześcijaństwa, Muzułmanizmu, Ateizmu i Gejostwa będą uznane za bałwochałswo = śmierć

Obawiam się celem tego wszystkiego jest dalsza realizacja planu trzeciej wojny światowej czyli zniszczenie wszystkich (diabelskich) religii przy jednoczesnym zrzuceniu winy na kozły ofiarne oraz na samego Stwórcę.

 

 

18 comments

 1. Niestety muszę dziś postraszyć w typowo Chrześcijańskim stylu, ale nie do końca

  Ponownie do mnie dotarło jak niebezpiecznym człowiekiem jest ten clown z pachołkiem drogowym na głowie, widziałem mema jak leją z niego pokazywany jako czołowy antyszczepionkowiec, no to jest robota mistrzowska tego człowieka. Przez jego złodziejstwo, ”teczki”, chamstwo i o w ogóle sekciarski obłudny charakter kapusia LWP cierpią na tym wszystkie tematy w tym dzieci. Ostatnio znowu ten mitoman atakował pana Bednarza oraz temat handlu dziećmi za granicę (Niemczenie, o tym w mediach sporo się mówi zabierają Niemcy i Szwedzi dzieci rodzicom aby je zniemczać) czy też dla pedofilów albo na organy.
  Szczepienia, jen jełop krzyczy że szczepienia są same w sobie złe, repti i tak dalej. My dobrze wiemy że to nadmiar szkodliwych pierwiastków oraz szkodliwa częstotliwość fal elektomagnetycznych (5G, telefon przy jajach i głowie) powoduje raka.
  Straszne zło spowodował ten parch, tyle złego wyrządził ten parch wiem nie powinien wspominać o tym parchu, udzielanie uwagi atencjuszowi daje mu amunicje.

  Stonoga jednak będzie siedział cicho, złamały aż ryczał do kamery dla mnie to miało wydźwięk ”zostawcie mnie, już mnie nie bijcie, I Surrender”
  Sam święty nie jest, robił nie takie przekręty a poszedł siedzieć za lexusa, ten który ma haka na wszystkich
  Pewnie teraz dostał jakieś zlecenia aby kogoś zniszczyć… tylko kogo ?
  Jedynie u kogo może zdobyć głosy to młodzież
  No pewnie że Stonug miał/ma plecy służb od których dostawał kwity na wszystkich za same bluzgi by się nie wypłacił a poszedł za lexusa….
  Jak od dawna mawiałem, cwaniak który się przeliczył i tym razem służby nie pomogły a jak wyłudzać pieniądze to umie, pewnie że był prześladowany ale kto mu kazał wchodzić w układy z mendami i zadłużać spółki.
  Teraz na to patrzę zarówno Stonoga jak i Sumliński to są dobre dziady, jeden od WSI a drugi od żydów-PiS nie wiem jak można być tak głupim aby uważać PiS za patriotów….
  Tylko te pieniądze i kreowanie się na zbawcę narodu

  Nie oglądałem i nie zamierzam, dziwna sprawa tyle mamy straszaków ale informacji pozytywnych niewiele…..

  Konderacja sama sobie strzela w łeb promując Korwinów i Braunów, czemu nie promują swoich kandydatów tylko ich publicznie linczują na kogo mają głosować ?
  Korwin to wiadomo ma swoje metody zbijania poparcia a o Braunie ostatnio nadawałem jaki cyrk urządzał niehonorowy z tymi wyborami no i wielbi boga w hostii…
  Niedawno się z tego naśmiewałem na informacje o przekrętach Watykanu zareagują śmiechem o błędach religijnych chlusną brudną wodą ale sami wierzą w żydomasonerię którą kościół niby zwalcza.
  Czy celowo to robią dają nadzieje ruchu wolnościowego a później ten balon przekłuwają ?

  Uuu
  #Gat #Gumanoidy #Podlecki #Brain Exploded #Będzie oglądane

  Marek Lvl mistrz, ma swoje odpały ale szczery
  Nawet Marek leje z Sanjayi, moje szare komórki tego nie wytrzymują. Moim zdaniem takie Sandżajaki to są świadome tego co robią, oczerniają i wykorzystują ludzi wyciskają jak cytryny i ośmieszają celowo.. Marek ma potrzebę mówić to co mu siedzi w głowie.
  Dlatego wspominanie o ”wariatach”, dyskusja z nimi jest najgorszym rozwiązaniem, oni nie chcą rozmawiać chcą być popularni.

  Polubienie

  • Wielka Lehia ponownie, wydaje mi się że obie strony są przeładowane pajacami, idiotami, agenciorami i tak dalej.
   Łatwo wiele wielkolechickich przekłamań czy też bzdur obalić, amunicja dostarczona przez fachowców z Watykanu czy z Tel Awiwu np. Filistyni czyli Mesraimici + Nefilimowie to Słowianie (sic)!

   Ale turbokatole wcale nie są lepsi, jak się tak zastanowić to argumenty katolika-zombie nie mają sensu.
   Jaki cel mają ubeki żeby wymyślać Lechię, grzebać w kronikach i tak dalej. Jeszcze są nazywani ruskimi szpiegami, wychodzi na to że Ruscy są bardziej zainteresowani przeszłością od nich, ja rozumiem że obniżono poziom edukacji żeby za 20 lat niedouczony gamoń wyzywał innych do wariatów….
   Nie jestem rusofilem ani rusofobem, po prostu bliżej nam do Słowian niż do zachodu, USA-Anglia-Watykan więcej zabierają niż dają
   Ale wiem co ich tak najbardziej boli – ”wspólny wróg ideologicznych czyli kościół katolicki”
   Owszem są fanatycy atakujący KRK w taki sposób że bardziej pomagają, ale są także ludzie który na czysto posługują się dowodami historycznymi jak to Watykan eliminował konkurencję oraz tych którzy wyjaśniali ich manipulacje, fałszywe dogmaty (kult Magma Mater, zbawenie z łaski) i tak dalej
   Ci ludzie, uczciwi wyjaśniacy byli zawsze największym zagrożeniem dlatego wystawia się na pierwszy ogień albo chorych jak Petlewicz, którego ktoś z ekipy Brauna najwyraźniej podpuszcza aby zakopał temat Słowian oraz Kondeferację.
   Owszem są agenci wśród Słowian, gadają bzdury ale oni robią przy tym dużą szkodę odrzucają 100% wypowiedzi nie dając ani rozwiązań ani możliwości wyboru.
   Tak jak w ohydny sposób zlinczowano Czerniaka, mialy być wielkie dowody a tak na czysto trzeba się domyślać że ma ciąg na pieniądze i do polityki a skoro został ”zdemaskowany” to wszystko co mówił ci ludzie chcą w Sandziadowski sposób obalić – to jest wariat, agent nie słuchajcie go!!!!

   Owszem KRK kształtował kulturę, Lehicki satanizm także chodzi jednak o prawdę jak było jak jest i jak będzie

   Katolik-zombie jak mawiałem po wyborach zostanie powieszony z Michalkiewiczem (swoją drogą nie rozumiem dlaczego ktoś jeszcze tyka tego człowieka, kiedyś poruszałem ten temat facet przyjemnie mówi umie się sprzedać ale wyrządzą może wyrządzić komuś krzywdę gdy kreuje się na ombibusa jeszcze czekać aż się będą ludzie pytać jakie brać leki i na kogo głosować) za jądra na latarnię.

   Sama krytyka to zwyczajne trucie, tak samo atakowanie całości czyjegoś przekazu, typowa agenturalna robota.
   I Te szczucie na Chasydzką Rosję, przecież Ruscy to Słowianie zdominowani przez tę samą siłę,
   Wszystkie te ekipy strzelają do jednej bramki, to nie ważne Rosja czy USA, lewaki czy prawaki

   Rozumiem ludzi oszukanych, gorzej z tymi którzy wiedzą że kłamią i na tym zarabiają
   Jest współny mianownik między naganiaczmi Watykanu – atak na Rosję, promowanie Amerykanizmu, szczucie ogólnie na żydów i masonów, wybielanie brudów KRK.
   No jak gościu twierdzi że Kościól walczy z masonami, albo niedouczony albo ktoś mu za to płaci by produkował te brednie. Dobrze wiadomo że te wszystkie grupy to czarne owce do brudnej roboty.

   Turbokatole, cóż mają krew na rękach walcząc przeciwko Bogu, oby tylko nieświadomie promowali bałwochwalstwo wśród Słowian ci drudzy także.
   Turbolehici promują ten sam satanizm w innej formie – kosmiczne cywilizacje, starożytne obrzędy.

   Hmm, jakby tak łapać ”agentów” żaden problem wystarczy zauważyć co promują co atakują, co pomijają, kiedy lawirują itd.

   Facet mocno śmierdzi ze względu na pierdzieluchy o masonerii, ciągle nawija to samo. Jedynie kiedy mówi o Chasydach reszta do mnie nie trafia.

   Zarówno jeden jak i drugi współpracował ze służbami tylko jeden atakuje Chasydów a drugi ich broni, pijany albo niespełna rozumy albo $ nie umiem tego inaczej wytłumaczyć chłop posiada mnóstwo informacji a broni PiS ?!
   Jeden i drugi…. mówią o tym drugim prawdę 🙂
   Innymi słowy, oglądać z rozwagą

   Waham się czy dalej ciągnąć temat dwóch naciągaczy, nierobów którzy manipulują dobrym sercem bo skoro jednemu pomagają to drugiego można skopać. Dwaj mitomany tylko kreują się na męczenników chociaż rzeczywistość mówi co innego – dwóch panów na S.
   Kiedyś myślałem że będę bardziej rozradowany z powrotu Stonogi, a z drugiej strony nie widzę aby robił coś konkretnego obiecuje jak przegonimy ich wszystkich to wtedy będzie dobrze, to samo drugi S.
   Niewiele tłumaczą zajmują się regularnym pierdololo o niczym i o wszystkim, w zasadzie dezinformują

   —Starocie,
   To że KRK jest przegnity to wiadomo – opierają się na Pawle i innych manipulantach
   I te NWO to jest właśnie ta Globalizacja (Polityczna) i Ekumenia (Religijna).

   Mnóstwo ekspertów od NWO i innych takich wszystko wiedzą ale mało przekazują informacji takich bliższych człowiekowi, które mogę wykorzystać natychmiast

   Mało jednak jest na temat tego co psuje nasze relacje, samoocenę, o tym jak zabierają nas demony, o sprawach związanych z rzeczywistością – rytuały codzienności.
   Ponieważ człowiek żyje w dwóch więzieniach – wewnętrzny i zewnętrzny. O tym zewnętrznym może i mówią ale ta wiedza nie jest wiedzą wyższą.
   I człowiek tak zwany uduchowiony który albo ślizga się po najważniejszych tematach jak to co rujnuje nasze życie i blokuje kontakt z Bogiem a chociażby dogmat piekła.
   I to jest wiedza ”duchowa” oparta na źródłach i logice. Matrix zaczyna się w ludzkim umyśle i na umysł jest ciągle atakowany przekazami podprogowymi albo dogmatami – tak jesteśmy programowani i nawet możemy sobie z tego nie zdawać sprawę.
   Jest sporo książek o podświadomości, manipulacjach, retoryce, sekciarstwie,

   Jeśli od dziecka człowiekowi się wmówi że pochodzi od małpy czy właściwie od skały z przed miliardów lat, żyje gdzieś świat powstał sam z siebie a Boga nie ma ale jest nauka są przyjazne media rządy i cała reszta tego bełkotu ostatnio jest spora nagonka na wszystko co kiedyś było dobre (jaja, wędzonki, sól, tradycja, mężczyzna pracujący, Bóg)
   Do tego smugi, gmo, haarpy, wahadełkowce, mangan, hormony trach i kaleka umysłowa gotowa ale też nie jestem za tym że jesteśmy do końca niewinni mocno skracając możliwe że nasi umiłowani ogłupiacze Ylyminaty działają dlatego że my im wierzymy innymi słowy gdybyśmy znali mechanizmy, rozwiązania, kluczem do tego jest nadświadomość czyli a skoro zostały nam nałożone blokady w postaci dogmatów, strachu przed diabłem, nieomylnością papcia tego jest sporo i praktycznie niewielu szuka Boga na własną rękę nie jest możliwy kontakt z Bogiem jeśli mamy nałożony strach przed piekłem, wierność religii, sakramenty jak komunia czy bierzmowanie nie wiadomo kto to wymyślił i kiedy…
   Sami się z nas śmieją nazywając ludzi bydłem a my łykamy ich kłamstewka trzeba mięc wiele szczęścia by otwarcie odrzucić większość medialnych kłamstw czy raczej nauczyć się rozpoznawać to, mam przeczucie a nawet poszlaki że Bóg celowo pozwala na zniekształcenia byśmy ruszyli dupska i szukali prawdy
   Nikt za nas tego nie zrobi nie ma tak że na internecie znajdziesz całą prawdę a znajdziesz skrawki od cwaniaków którzy najpierw dają coś ciekawego a później bzdury by ośmieszyć i jeszcze na tym zarobić.

   Nie jest to dziwne że tak nagle wszyscy wiedzą o NWO, Illuminatach, Lemurii, Agarthcie ? Czy może czołowi rycerze informacji to właśnie rycerze dezinformacji myślisz że na internecie spotkasz prawdę a tu myk co drugi to mitoman i całe badanie yluminatów kończy się na wyszukiwaniu ludzi używających frazę Iluminati albo wykonującymi gesty owszem za pomocą gestów można pokazać swoją przynależność ale taki Sanja, Eteru czy w zasadzie większość YT nie wychodzą powyżej pokazywanki nie wyjaśniając skąd to się wzięło a co to oznacza i jak mamy to odbierać, naturalnie gesty, symbole czy słowa same w sobie nie mogą być diaboliczne lecz nadajemy/ją im negatywne znaczenie.
   Wyrazom nadajemy slangowe znaczenie czy emocje powiedz do kogoś kutasie i się obrazi a kiedyś kutasem był element ozdobny. Są ludzie którzy pokazują ‘’satanistyczne gesty’’ ponieważ podświadomie im wmówiono że to jest fajne satan rules i inne bzdety a ludzie łykają jak pelikany niech puści ktoś plotkę że Małek jest masonem najlepiej kilka opłaconych trolli wejdzie i powie przecież to mason…. A ludzie uwierzą,

   Swastyka lub jak kto woli swarożyca czyli uszczęśliwiaczka oraz krzyż (czyli w zasadzie to samo) same w sobie to tylko znak abstrakcyjny nie może być zły. Symbole to przyroda nieożywiona, ważne jest to co dana osoba tym znakiem chce nam przekazać jedni przekazują szczęście a inni poczucie winy i męczeństwo.
   Ważna jest interpretacja, to że wtajemniczeni używają konkretnych znaków nie oznacza że same w sobie są satanistyczne, diabelska jest informacja przekazywana
   Sanja promuje znane symbole w okultyzmie (ukrywanie prawdy) jak kabalistyczny kwiat życia, zwykły kwiat a jednak źródło promuje nauki o miliardach lat, helioscentryzmach, 6 płciach, gusła (czerwona nitka), czary, ciemnowiecze
   Ci tak zwani wtajemniczeni, nie ma czym się chwalić dlatego ta wiedza tajemna jest z jednej strony znana (pełno książek magicznych, masońskich, kabalistycznych) a z drugiej strony dalej nie wiadomo o co chodzi


   No diabeł diabeł, nie bez powodu się mówi że diabeł chodzi do kościoła
   Tylko jaki jest problem, wielu ludzi ateizuje się (debiluzje) przez chwastów i jest to robione celowo, do religii czy polityki czy w ogóle do miejsc ważnych dla nas wepchnięto wiepsze w ludzkiej skórze
   Samo zjawisko krzywdzenia dzieci świadczy o fałszywości danej religii, a te pijawki zrzucają winę na Boga. Bezczelność
   JP2 ciężko powiedzieć czy był żydem, według Talmudu Babilońskiego tak, według rodowodu podobnie jak Michnik od Matki Szechter od Ojca.. liczy się rodowód z linii ojca lecz te gamonie uwielbiają odwracać wszystko do góry nogami i liczą rodowody od matki czyli duża część ”tak zwanych żydów” nie jest żydami, zresztą żyd jako termin powstał dopiero w XVIII czy XVII wieku, choć są żydzi w Etiopii czy żydzi w Jemenie.
   Michnik jest wyjątkiem, choć są przypadki zmiany nazwisk lecz większość list krypto żydów, masonów, agentów jest niewiele warta – brak możliwości weryfikacji. David Wexler, w morde jeza
   Religia żydowska powstała około roku 125 r. p.n.e. i o tym nikt mówi, kiedy pojawiły się jarmułki, pejsy, synagogi, zmieszane rasowo kapłaństwo… cisza na internecie pomimo licznych dowodów starozytnych bo nowożytne są niewiele warte nie licząc kilku wyjątków
   JP2 był wielbiony przez cały ateistyczny świat co daje dużo do myślenia, uczciwych ludzi nie wychwala się w mediach a szkaluje. Nie wiadomo czy był pedofilem jest pewne że miał synka i wiedział o satanizmie/umiłowaniu dzieci.
   W każdym razie celem JP2 był ruch ekumeniczny czyli bezkrwawy podbój pozostałych religii dla matki kościoła, kiedyś ci co krytykowali papcia jako następcę czarownika zostali uciszeni i od tej pory mówią tylko o uniwersalnej miłości, popieraniu działań wojennych i syfonizmu
   Zresztą nie od dziś wiadomo że papa jest królem świata, a nam wciskają kichę o żydach, masonach, illuminatach. Celowo aby zrzucić winę albo na Boga albo na JEDNĄ organizację tymczasem wszystkie jadą na jednym wóżku i każda dąży do monopolu.
   Illuminaci dążą do panowania nad światem…. jak dążą jak już mają kontrolę, pieniądze i władzę a po drugie co to są te Illuminaty czy nie jest to nazwa zastępca czy trik stosowany przez ”Illuminatów” by odciągnąć ludzi.
   Sami ”żydzi” liczą na wzrost antysemityzmu, opłacają nawet krzykaczy prowokatorów tych od ”precz z żydami” łapią za serce ale nie wypełniają dziury.

   Islam według wszelkich źródeł założył Rzym i Bizancjum w celu oczyszczenia ziem z wyznawców Talmudu, Judejczyków i generalnie ludzi niepowiązanych z Katolicyzmem, stara taktyka Rzymu – eliminowanie konkurencji.
   Jak wiadomo Watykan tępił Waldensów i Katarów. Waldensi mieli normalnie nauki niegroźne dla ludzi ale groźne dla Fatykanu w przeciwieństwie do Katarów którzy nauczali satanizmu lecz nie byli wojoniczo nastawieni. Rzym to wykorzystał kreując się jako obrońcy wiary, podobnie z Islamem. Tak to działa widzisz jak Rzym ogłasza się spadkobiercom swoich ofiar a z drugiej strony ci drudzy (Islam, Talmudyści, Masoni, Komuniści, New Age) wcale nie są lepsi a wiele sekcji nawet potajemnie została przez tą ekipę stworzona jako kontrolowana opozycja.
   Choć sam Koran zawiera wiele nauk Kościelnych (piekło, wierzący, niewierzący, kult bogini matki, śpiewy, zakonnice, modlitwy, świątynie) to Koran cytuje Talmud Babiloński, o dziwo jeden z najlepszych wersetów.
   Sam Islam został stworzony by wykreować Arabów jako kozły ofiarne, chłopców od brudnej roboty, przecież to oczywiste że celem obecnej polityki nie jest Islamizacja a wykorzystanie tych ludzi do degradacji białych Europejczyków. U nas Islam nie zadziałał, zadziałał Banderyzm Polska jest w czołówce pod względem przyjmowania nachodźców pod Chasydzkim przewodnictwem.

   Piekło jako miejsce a przynajmnie te z VI wieku nie istnieje i istnieć nie może, przedstawia Boga w złym świetle już wystarczy że wywyższono kogo innego ponad Boga. Nie ma piekła ale jest kara w postaci Annihilacji czy ”wieczne pohańbienie” Dla takiego Franciszka to co uczynił całej ludzkości annihilacja jest nagrodą, ale gdy wszystkie karty zostaną wyłożone na stół będziemy wiedzieć kto jest kim kto komu służy. Wiele religii naucza nas jak to będziemy oszukani przez Antychrysta (termin wymaga przedefiniowania ponieważ termin antychryst jaki my znany jest tworem satanisty), nie my teraz możemy zostać oszukani i nadal jesteśmy.
   Piekło to mamy dzisaj przez przez dwie siły – religijną czyli ci od bożka Vagitanusa i polityczną czyli żydy, masony jak zwał tak zwał.
   Nie można uchodzić za poszukiwacza prawdy pomijąjąc jeden z tych czynników, jak gościu nadaje tylko na żydów nie mówi kim są (jak 99% internetu) podsyca nienawiść a w sprawach Kościoła milczy to źle wygląda. Podobnie w drugą stronę.
   Duchowni nie za bardzo mogą podskakiwać, nawet jeśli chcą to polityka odetnie im finansy podatkami a religie też doda coś od siebie.

   O tym się nie mówi że oprócz śmieci fizycznych typu GMO są również śmieci mentalne jak ideologie, emocje. Jeśli ludzie wrzucają do głów kompletne śmieci – ideologia LGBT+, darwinizm, pójście do nieba po śmierć, prawo karmy (mam tu na myśli to w jaki sposób przedstawiana jest karma w Indiach gdzie występuje system klasowy), piekło, autorytety, horrory, pseudo-muzyka, brak ruchu, GMO
   Oczywiste że same szczepiony, smugi chemiczne czy G5 nie wywoła raka na pstryknięcie palcem, na to trzeba zapracować
   Dawno temu nie było dziwadeł typu weganizm czy dieta bezglutenowa i nie było takiego ryzyka zachorowania na nowotwór. Odpowiedź jest prosta kiedyś ludzie nie byli tak zatruwani, nie biegali jak dzisiaj a wykonywali więcej ruchu. Żyjemy w chorym kraju.

   Śmieć intelektualny polega na zatruwaniu naszego umysłu, wywołanie negatywnych emocji, skierowanie na błędne tory.

   Teoria Darwina –
   eoria Darwina, religia dla idiotów a jednak nie nazwałbym darwinistów idiotami lecz biednymi ludźmi którym conajmniej dwie religie skrzywiły pogląd na świat. Sam ateizm jest bardzo destrukcyjny dla naszej podświadomości, myśl że nie ma Boga, nie ma reguł, nie ma kogoś kto za nas odpowiada, nie ma celu w życiu, pochodzę od skały.
   pokazywanie szkodliwych rzeczy jako coś cool, powiązywanie szkodliwych rzeczy z czymś przyjemnym. Alkohol jako rozwiązanie, papierosy jako rozwiązanie, przygodny seksik jako rozwiązanie, samobójstwo jako rozwiązanie, cyrograf jako rozwiązanie, narkotyki jako rozwiązanie i wiele innych. Przecież uzależniony wie że są to rzeczy szkodliwe a mimo to pod presją otoczenia przyzwyczaił swoją duszę do tego. Niektórzy robią to nieświadomie a niektórzy świadomie.
   Popek Degenerati czy Palikut, jeden podświadomie zachęca do ćpania a drugi obiecywał podróbkę konopii w zamian za głosy, haczykiem była marycha a wędką Grodzka.
   dogmaty religijne typu wielki wybuch, darwin, pójście do nieba czy do piekła. Pójscie do nieba po śmierci obiecują niemalże wszystkie religie na świecie za wyjątkiem Boga. Owszem są fałszywe wizje piekła, nieba lecz dla posiądający wiedzę są one łatwe do obalenia wystarczy wykazać nielogiczności z jednoczesnym usprawiedliwieniem tych biednych naiwnych ludzi.

   Największym kłamstwem na świecie jeśli nie jednym z największych jest nauka o Nowym Przymierzu, po tym także można rozpoznać chwasta który naucza że było ”Stare” Przymierze ale przeszło w jakiś dziwny sposób na gojów ponieważ heh mieszkańcy Kanaanu nie byli nigdy objęci żadnym przymierzem. Z tego dogmatu powstał Katolicyzm jako NP i tzw Judaizm który z Judejczykami ma niewiele wspólnego jak ST. Nie ma rzeczy przypadkowych, jesli Żydzi nigdy nie byli Izraelitami i nawet nie ogłaszają się Izraelitami a… Żydami. Biblia jednoznacznie określa ich jako synagoga szatana, Edom i tak dalej

   Chrześcijaństwo także nie ma racji bytu jeśli Protestantyzm i pozostałe nurtu nie różnią się technikami manipulacji a Watykan jak wiadomo powstał na kościach mordercy i następnych ojców kościoła jak i gnostyków. Na temat odłamów gnostycyzmu i założyciela posiadam nie chwaląc sie wiedzę przede wszystkim na podstawie źródeł i niewiedzy reszty świata. Niemalże wszystkie religie za wyjątkiem Boga nauczają że zbawienie wynika z poznania wiedzy tajemnej, są goje a ty jesteś elitą bo znasz tajemną wiedzę możesz być ujem ale wierzysz, kliknąłeś, przyjąłeś do serca i zaakceptowałeś to łaska Boża cię nie ominie. Na tym polegają niemalże wszystkie religie, na trzymaniu wiedzy w tajemnicy zamiast na stole .

   Nie wiem czy z niewiedzy czy opłacania, są ludzie którzy twierdzą że Chrystus był żydem czy też Bogiem co jest kłamstwem nawet dla średnio rozgarniętego gostka czy ludzie podpierający się tzw Ewangelią Judasza, tekst lokalnej sekty która przelała swoje nauki na papier, Watykan im to podtyka a oni wierzą to łykają niczym młode pelikany.

   – Że Chrystus ustanowił nowe przymierze w kluczowe słowo w tamtych czasach, jedno z największych kłamstw na świecie i we wszechświecie ponieważ to kłamstwo goni kolejne gdyż bez tego dogmatu zarówno Chrześcijaństwo jak i tak zwany Judaizm nie mający z Judejczykami nic wspólnego wśród Edomitow i Judejczyków jest zaledwie mały procent ich nawet nie powinno się nazywać żydami ponieważ nimi nie są ale na pewno nie będą pałętać się z flagą na której umieszano niebieski seksagram (hinduska swastyka) czyli gwiazdę Saturna tego od zjadania dzieci znajomość mitologii bardzo pomaga.
   – Że ofiara miała zniwelować cokolwiek już teraz (wtedy) sporo o tym można ludzie zakłamani lubią to wykorzystywać kiedy im pasuje udają że nie rozumieją że prawdopodobnie czas świata został tak jakby podzielony na ileś części każdy trwa ileś tam lat tak jak mamy dzisiaj Antyk, Średniowiecze i po skończeniu ostatniego okresu nastąpi coś od czego nam się włos na dupie zjeży człowiek nie jest w stanie sobie pewnych sytuacji wyjaśnić wykorzystując 3-7% mózgu ale w koniec świata, 2012 już wierzy co jest kolejną niekonsekwencją jeśli człowiek uważa że Bóg istnieje to powinien za wszelką cenę przyjąć system nie ma końca świata, kar i nagród, dobra i zła, doskonałości i niedoskonałości, grzechu i świętości co prawda mówią w religia o grzechu ale mocno zniekształcono pojęcie że grzechem nie jest morderstwo czy kradzież ale nie pójście do świątyni czy zjedzenie czegoś tam kiedyś tam prostszej definicji złego czynu nie ma. Jeśli ktoś naucza że ‘’przez ofiarę miał zostać zbawiony świat już w tamtym momencie’’ znaczy że albo wierzy księdzu który wyciąga sobie nauki z dupy albo nie rozumie albo ktoś szerzy dezinformacje
   – Droga krzyżowa, praktycznie jedyna rzecz biograficzna jaka jest eksponowana to agonia to tak jakby mówić że ktoś żył umierał i umarł zamiast żył coś mówił coś robił umarł….jest to celowe by ludzie a zwłaszcza dzieci sobie kodowały że tak jakby one są winne śmierci Króla i codziennie krzyżują pomijać to że nie mógł to być krzyż a co najwyżej słup czy coś w tym rodzaju na podstawie kronik. Imiona zlatynizowane które w tamtych czasach nie mogły występować w tej formie np. Marek, Mateusz, Jan, Jezus, to jeszcze nauczanie jawnie kłamliwe że Jezus żyd albo Bóg no ja pierd… jak można tak kłamać trzeba mieć albo podstawowej brak wiedzy (większość populacji) albo być agentem z którym nie warto się kłócić.
   – Fałszywy wizerunek Boga jako istoty dla której liczy się to w co wierzymy a nie to jak czynimy, jeśli w ogóle się wspomina o Bogu ja nie przypominam sobie by często wspominano o Bogu w kościele czy gdziekolwiek zawsze są papieże, księża, święci, śnięci…. ludzie
   – Kapłaństwo, jak tak się człowiek przyjrzy z każdego punktu to nie wiadomo skąd wzięli się księża, rabini, imamowie no skąd no tylko z podbicia przejmujesz kraj a nastęnie zmieniasz definicje ustanawiasz swój sąd kluczem do tego jest wymieszane kapłaństwo np. w Polsce kapłanami są mieszani narodowościowo zamiast większości Polaków. Ze zmianą definicji – biskup czy diakon w dawnych czasach istniało coś takiego jak biskup jako osoba starsza (administrator) była sobie grupa ludzi zbierali się w jednym miejscu czy to w domu czy to na placu i nauczano a kimś w rodzaju szeryfa był biskup (episkopos) on miał pilnować porządku ale nigdy nie ogłaszał się nieomylnym po prostu w każdym normalnym ustroju ktoś musi pilnować porządku a taki starożytny biskup był chodzącym przykładem postępowania jako mąż, ojciec, somsiat Janusz a diakon to znaczy młodszy/sługa powiedziałbym że uczeń ale nigdy w charakterze religijnym dopiero w średniowieczu zmienono definicje z biskup jako ‘’strażnik texasu’’ na biskup jako gruby starszy ksiundz. Żeby zrozumieć pierwotną definicje terminu Kościół trzeba obowiązkowo znać dzieje długowłosych Spartach i demokracji ateńskiej.Termin ten (po polsku kościół od tego że obok stawiano c-Men-tarze dosłownie element-arz (zbiór) mężów) nigdy nie oznaczał świątynie ani budynek.

   – Protestantyzm, wystarczy poznać poglądy Lutra czy brak konsekwencji bo z jednej strony odrzucają Trójcę czy kult bogini matki i (słusznie bo z Bogiem nie ma miejsca na kosmiczne energię, matkę ziemię i inne bzdety) ale wywyższają Chrystusa ponad Boga na przekór wszelkim możliwym dowodom, w efekcie czego bardziej rozgarnięty ksiądz obali takiego człowieka mówiąc czcisz Chrystusa jako Boga a odrzucasz matkie boskie a skoro Miriam ma syna Boga to jest matką Boga a nie Chrystusa…. Czysta logika do tego nauki Protestantów są bardziej kościelne niż Rzymu (większy nacisk na dogmatykę, większy nacisk na wiarę według nich nie ważne co robisz ważne że wierzysz dałeś okejkę i Bóg akceptuje to że jesteś gburem który tylko mówi jak bardzo kocha nieboga jako Boga czyli zrobiono z Boga istotę niepełnosprawną która daje się zmanipulować. Predestynacja czyli wszystko jest losowym kaprysem, Apokastaza czyli i tak wszyscy pójdą na nieba. Skąd oni to wszystko biorą czemu nigdzie nie możemy o takich wynazkach przeczytać jedynie usłyszeć.

   Na przykład omawiam kwestie doktrynalne dlaczego uważam że piekło nie istnieje, podaje schemat w jaki sposób ten dogmat wpływa na człowieka który służy korporacji ze strachu przed piekłem do tego Piekło jako dogmat nie podstawy ani Biblijnej ani moralnej ani…
   Mamy przykład kogoś kto znajduje się w piekle obecnie nie licząc wizji ludzi które są mocno niespójne i nielogiczne

   Polubienie

   • Dowody jak nas rozgrywają ?

    Jezus w hostii ukryty, a Bóg co… Boga mamy w dupie ? Watykan ważniejszy i herezje jakie głosi w tym wmawianie poczucia winy za grzech pierworodny + śmierć przecież oni to głoszą że codziennie krzyżujemy Boga swoimi grzechami, że jesteśmy śmieciami, bydłem. Zapewnia to obniżoną samoocenę i wieczne więzy z Watykanem ze strachu przed Bogiem którego nie poznali.
    Patlewicz jeszcze jestem w stanie uwierzyć że chce uchodzić za normalnego, że wierzy w to co robi chociaż tworzenie multikont no to jest sukinsyństwo, podszywanie się za kogoś innego (jako ta osoba) w celu jej kompromitacji.

    A Braun, jak mówiłem w kwestii wyborów… Bezjajeczny kandydować w masońskim mieście ?
    I dezinformować, skupiać uwagę na jakieś pierdololo ?
    Dlatego nie można dyskutować z nimi, oni mają zabetonowane głowy każdą dyskusję, krytykę odbierają jako atak i w ogóle zamach na ich wolność a dyskusja także oznacza w ich mniemaniu poddaństwo, bo skoro odpowiadasz na ich zarzuty to znaczy że jesteś żydem, masonem, repti itd.

    Don’t popularize cunning brainless guys.

    Dzięki takim Braunom niby coś dzwoni ale nie wiadomo gdzie, dalej wiemy niewiele o Ewangelii.

    Ps.
    Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości

    Dlatego oglądam telewizję, dzięki temu mam z czego się pośmiać
    Brak Co2 oznacza zagładę, drzewa filtrują Co2 dając nam tlen, podstawy Biologii.

    Polubienie

   • Hmm, wszystko wiadomo od dawna co szkodzi jednak przypomnieć
    Newton wziął te swoje odkrycia z Kabały np. z księgi o nazwie Zohar
    https://www.timesofisrael.com/sir-isaacs-jewish-writings-enter-the-21st-century/

    Click to access Aviezer__Kabala__nauka_i_stworzenie_Wszechswiata.pdf


    Uwaga może się ściągnąć plik na dysku,
    To samo co mówił Szydłoś, poprzez Kabałę rabini udowadniają Helio(s)centryzm, Big Bang i inne brednie że niby Biblia o tym mówi.
    Dokładnie to jest odwrotnie, najpierw była kabała a potem przeniesiono tą wiedzę tajemną na rejony naukowe.
    Wszyscy czarownicy, szarlatani itd. mają swoją wiedzę tajemną która czyni ich lepszymi czują się lepsi od innych – gojów/pogan.

    No nieładnie mass media promować się na dziecku z OCD (dla przykład Dzień Świra, straszna choroba męcząca człowieka i otoczenie)
    http://www.wykop.pl/ramka/5158631/greta-thunberg-potrafi-widziec-co2-golym-okiem/
    A jednak widzi dwutlenek węgla i inne pierwiastki no kolejny Awatar i znowu nie jest mi do śmiechu
    „Gołym okiem widzi dwutlenek węgla. Widzi, jak wypływa z kominów i zmienia atmosferę na składowisku. ”

    Przykre że właśnie tego pokroju ludzi, po prostu potrzebujących pomocy wynosi się na piedestał. Wyjątkiem są parchy które robią celowo z siebie idiotów ośmieszają tematy kontrowersyjne, zakładają sekty, krzywdzą ludzi i tak dalej, oni także są i będą cichaczem promowani aby ośmieszać wszystko co się da nawet to wszyscy uznają za prawdę i to co się w podaje już w mediach jako prawdę, dziwne….

    Najwidoczniej nie wszystko jest takie oczywiste a plany anielskie są bardziej złożone, skoro do tej pory widzę i słyszę ludzi wierzących że Trumpka zabiją bo zagraża NWO xd kolega prawdopodobnie pedofila którego spotkał seryjny samobójca bo mógł wykapować następnych a zrobią z niego męczennika.
    O pedofilii wiedzą od dawna wszyscy nawet dzieci, i co z tego że się o tym mówi ważne aby wyleczyć tego zęba…. a pojawiają się głównie krzykacze albo spłycający temat.
    Wystarczy jak większość alternatywnych rozwaliła temat Szczepień, Słowian, Smug Chemicznych, Handlu dziećmi…. 99% głoszących jakby nie rozumiało że swoimi bredniami kompromituje temat
    Tak jak pisałem, pod temat Szczepień podłączyć GMO mówić wprost o szkodliwych pierwiastkach w otoczeniu że to powoduje choroby a nie szczepienia same w sobie, dlatego wychodzą na debili.
    Nawet nie potrafią dobrze wypowiedzieć nazwy Chemtrails,jakieś chemitralsy im wychodzą xd
    No można się pośmiać z czyjegoś nieuctwa ale te nieuctwo jest bardzo krzywdzące w skali masowej.
    Handel dziećmi, o tym od dawna mówią mass media tylko mało kto omawia w całości wszystkie warianty, ponadto główny głosiciel… próbowali z niego zrobić wariata tych trzech zawodników wykopanych ze swoich ”służb” + inne telewizje alternatywne

    Ps. To tą wersję Henocha mamy po Polsku, wprost z Etiopii gdyż tylko oni posiadają pełną księgę reszta posiada fragmenty.
    http://johnpratt.com/items/docs/enoch.html

    Polubione przez 1 osoba

   • Nie ma to jak sobie zaprzeczać,
    Krytykuj przekład jezuity J. Wujka potem przekręcaj teksty na podstawie przekładów tegoż jezuity z 15XX roku chociaż istnieje interlinearna wersja pism ”apostolskich” oraz Septuaginta.
    I to jest taki Heńkowy błąd, a powinno się nie stawiać na swoje a weryfikować na postawie LXX, no ale skoro podpiera się Aramejskimi Targumami, tekstami masoreckimi, wierzeniami kabalistów oraz no ja nie wiem tamta jedna z dwóch największych pomyłek o której wspominam z niesmakiem, po prostu co innego Heniu pobredził a co innego było napisane, nie wiem skąd to wymyślił….
    http://zbawienie.forumotion.com/t91p225-biblia-mesjanska#15469
    I od tej pory jakoś nie mam siły na poprawianie na podstawie Septuaginty, czasem przywracam niektóre imiona choć nie wszystkie się da, niektóre zmiany np. Eliasz>Heliasz, Jozue>Isus mogą być kłopotliwe.

    No dobrze,
    http://zbawienie.forumotion.com/t282-proroctwo-doprawadzajace-nasienie-weza-do-szalu#17381

    Gen 6:10 And these are the generations of Noe. Noe was a just man; being perfect in his generation, Noe was well-pleasing to God.

    luźno tłumacząc: Oto są pokolenia Noego. Noe był sprawiedliwym człowiekiem, będąc doskonałym w swoim pokoleniu, Noe był przyjemnym dla Boga.

    W jego pokoleniu czyli tak jak jest pokolenie X,Y,Z itd
    Może chodzić o konkretne pokolenie np. wiekowe a może chodzić o ten okres. Prawdopodobnie opis Noego w 1 Henocha (biel) dotyczy się nie tyle koloru skóry co czystości.
    Nie był skażony genami anielskimi a po drugie był normalnym człowiekiem, pomyśleć że całą ludzkość to byli ci Giganci.
    Oczywiście nie podzielam poglądu że Cham czy też żony trzech synów Noego były Nefilimami, to nie ma sensu – za duża masa 🙂
    Ale Kanaan z jakiegoś powodu został przeklęty – stawiam konsekwentnie na dwa rozwiązania – podglądactwo albo kazirodzctwo, innej opcji nie widzę
    Ale sam Kanaan nie musiał być Nefilimem, dalsze pokolenia już tak po prostu aniołowie uderzyli w najbliżej mieszkających Chamitów czyli Egipcjanie, Filistyni oraz Kananejczycy w dużym skrócie.
    Działali na dużą skalę skoro te plemiona Kanaanu…. prawie sami olbrzymi

    Cóż, szkoda że Henryk spija szampana z tymi niemiłymi panami pokroju ekhm…. nie chce już o nich gadać ale wiadomo o co chodzi, wszędzie agenci chcą nas zniszczyć tylko ja mam rację NWO żydzi masoni jaszczuroludzie……
    A o matrixie wewnętrznym ni chu chu tylko straszenie kataklizmami obietnice końca świata a ratunkiem tylko ”nasza sekta” a i roznoście ulotki

    A wracając do tematu, to oczywiste że aniołom nie chodziło wyłącznie o stosunek z kobietami. Chcieli ale jest też wątek zazdrości Stwórcy, to był ich cel ”stworzyć” coś rzekomo lepszego od Boga.

    Polubienie

 2. Nie uważam że mówienie w prawdziwym życiu czy pisanie w Internecie o końcu świata/systemu jest straszeniem.

  System/Świat jest tworem szatana i jego aniołów. Ta niewidzialna siła trzymająca wszystko w ryzach programujaca ludzi od najmłodszych lat wskutek czego sami sie pilnują by nie krytykować tegoż tworu.

  Przez ten system nie można być wolnym i jechać gdzie się chce…no trzeba mieć pieniądze a pieniadze daja Oni .
  Z uczciwej pracy mamy tyle żeby przeżyć chyba że bierzemy lichwe z banku a ta jest zabroniona przez Boga.
  Chyba że zostaniemy dopuszczeni gdzieś wyżej ale wiadomo ,im wyżej tym większe wymagania systemu wobec nas A to się często łączy z wymaganiem od nas za pewne przywileje łamania Prawa Bożego…Temat znany …
  Albo się dostrzega TO albo nie ,”nie da się słowami wytłumaczyć czym jest Matrix” 🙂

  „Kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga”

  Popierając system stajemy po stronie szatana bo to JEGO DZIEŁO, które zniknie z Ziemi i nic po tym nie pozostanie .

  To jest nadzieja która powinna trzymać nas przy życiu i która mnie trzyma .

  Tą nadzieją są Słowa Boże oraz Isusa które mówią o zmianie rządów na Ziemi czyli końcu systemu zła szatana A nadejściu Królestwa Bożego-Pierwszego etapu wieku wieczności który nasz umiłowany Ojciec przygotował dla ludzkości, tylko szatan na „chwile” opóźnił ten Wielki Plan Boży.

  Czym jest chwila szatańska wobec mającej nadejść wieczności Bożej?

  Niczym! I to nas powinno budować A nie dołować:-)

  P.S.
  Co do agentów to toczące się walka informacyjna jest na paru poziomach.
  Są ci którzy, mają być zdemaskowani ,są ci którzy są demaskowani by wzmocnić pozycję i wiarygodność tych którzy są na pierwszej linii…

  Miłujmy swoich nieprzyjaciół i wrogów(Nie mówię o szatanie, upadłych aniołach ani demonach (SI) ) źle im nie życząc ani słownie ani w myślach…Sąd należy do Boga gdyż On zna serce i wyobraźnię każdego z nas .
  Zdanie internetowych mącicieli jest nieważne, ważniejsze jest zdanie ludzi o nas z naszego otoczenia którzy widzą nas i nasze czyny 🙂

  Prostota i szczerość to nasz oręż, zaś Prawda obroni się sama ….Przecież i tak będzie tak jak chce Bóg.

  Szatan won, Król Isus Chrystus przejmuje władzę:-)

  Polubione przez 1 osoba

  • Straszyć… ale tak by zmusić do działania by człowiek się otworzył, nie zamknął ze strachu bo przyjdą obcy będzie ścinanie głów szatan 666 przyjdzie Bóg i nas zabije albo pośle do piekła…
   Co do ścinania, prawa Noahickie nie mają prawa wejść w życie, Islamiści Kibole na to nie pozwolą. Przecież te ”prawa” jeszcze bardziej utrwalą negatywny wizerunek Żydów o oczach Europejczyków i Ludów Wschodu (Islam).
   Dla Chasydów wprowadzenie praw Noahickich jest jak wyrok śmierci, no chyba że jest ”jakaś siła wyższa” która każe im to wprowadzić. Ataki tego typu Syjonistów i Chasydów na Chrześcijan oraz Muzułmanów spowodują wzrost wyznawców nauk Pawła, tak zwana prawica.
   Henryk to łyknął a moim zdaniem nic się nie zmieniło wszyscy jadą na jednym wózku zmuszeni do realizacji planu 3 wojen który ma rozbroić wszystkie religie, Syjonizm oraz ateizm także idą na odstrzał.

   Myślałem że Konfederacja się nie dostanie, a jednak korytko będzie ich troje nie dało rady ośmieszyć siebie. I co z tego że się dostali jak większość pozostanie albo bezgłosu albo odda swój głos za zgrzewkę wódki sprzeda się.
   Tych większość agentów…. z tego co widzę to wiele terminów wymaga przedefiniowania
   Naprawa Państwa Rozpoczyna Się Od Przedefiniowania

   Większość z tych ”agenciorów” to mogą być najwidoczniej tylko i aż cwaniaczki żerujące na ludzkiej głupocie, naiwności nie mają hamulców moralnych więc łatwiej jest im sprzedawać siebie, kolegów, idee. Część z nich z pewnością robi czy robiła to z polecenia oficera prowadzącego, ale kto ?
   Nie zamierzam bawić się w żałosne listy agentów, żydów, masonów w listy które nie można zweryfikować no chyba że tworzę własne ”listy” na podstawie opinii bo tak uważam ale mogę się mylić, a nie dlatego że tak mówię i tak ma być.
   Mnie wystarczy podstawa jednostki czy ma dobre intencje czy chce szybko zarobić sławy, pieniędzy a potem się zmyć.
   Można przeżyć oszukanych, z dobrymi intencjami. Toksycznych ludzi unikać, zwłaszcza że przynoszą same problemy.

   Polubione przez 1 osoba

   • Nie żal mi tych którzy właśnie się ośmieszyli, niech mają za swoje niech będą znani jako naiwniacy, kłamcy, mitomani żądni cudzych portfeli….
    Niech się wstydzą ci którzy obiecywali powtórkę z WTC, należy im się spory opierdziel za fake newsy. Poleciłbym im kupić olej najlepiej z pierwszego tłoczenia na myślenie bo z rozkminami krucho. Banda błaznów, chciwców, nieuków.

    Jak widać nie myliłem się; niestety, cała ta scena przebudzonych alternatywnych to jedna wielka sieczka mózgowa nawalają siebie psychicznie i straszą innych uważają się za prawdziwych a co drugi albo wierzy w informacje żydo-masono-jaszczurek albo żebrze jak ostatni dziad.
    Chociaż… czy tacy ludzie w ogóle odczuwają wstyd ? Przecież są nieomylni….

    Polubienie

  • BartkuBartoszu, no cóż w życiu nie pomyślałem, że ty oraz Henryk tak szybko będziecie niszczyć, wiarygodność odkryć jakie kiedyś na stronach zbawienie są pokazane.
   Twoje ostatnie wpisy oraz Henryka na temat synagogi tutaj:
   http://zbawienie.forumotion.com/t367p75-moje-posty-bartek#17535
   http://zbawienie.forumotion.com/t369p50-edom-czyli-lud-na-ktory-pan-zawsze-sie-gniewa
   https://arzareth.home.blog/2019/11/25/edom-czesc-pierwsza-synagoga-szatana/

   Skomentowałem tutaj:
   http://nasladowcy.forumpolish.com/t58-sprawdzenie-hipotez-tez-z-forum-zbawienie

   Ponieważ, sam pisząc bloga nie dałeś możliwość komentowanie swoich wpisów.
   Dla mnie sprawa jest żenują. Twoje i Henryka sugestie, że synagoga greckie słowo tłumaczyć się powinno albo bezpośrednio na Polski lub angielski (dla Henryka słowo syn, to angielskiego synonim, choć po angielsku brzmi to synonym), pokazuje jedno. Wkrótce staniecie się pośmiewiskiem internetu.

   Jest takie powiedzenie „Mowa jest srebrem a milczenie złotem”. Piszesz:
   „Zdanie internetowych mącicieli jest nieważne, ważniejsze jest zdanie ludzi o nas z naszego otoczenia którzy widzą nas i nasze czyny ”

   Otóż każde zdanie które zawiera prawdziwe stwierdzenie, czy konstruktywną krytykę jest ważne. Piszesz, że słowo synagoga to oznacza „Syn Goga” dla Henryka słowo synagoga oznacza z angielskiego synonim Goga. Henryk i ty stworzyliście kółeczko wzajemnej adoracji, gdzie ten kto napisze większą i bardziej kolorową czcionką słowa w których chwalicie Boga (choć czy nie jest to aby łamaniem tego przykazania „nie wymieniaj imienia swego Boga nadaremno”???).

   BartkuBartoszu, brawo dzięki wam wiarygodność Pawła z Tarsu bardzo wzrosła. Brawo chłopaki tyle pracy nie tylko waszej ale innych osób z forum dzidzie na marne….

   No cóż życzę wam powodzenia i pozdrawiam was.

   Polubienie

 3. Koniec świata…. tylko dla kogo dla szlachetnych czy niegodziwych ?
  Księża wielokrotnie ostrzegają zagładą wypominają grzechy ”masz pan grzech, to jest grzech” lecz sami nie są wzorcem jak należy postępować; większość księży cechuje gejostwo chamstwo obłuda i pedofilia, z niewidocznymi wyjątkami.
  Tu chodzi o to żeby zmotywować ludzi do działania, żeby działali głową i jednocześnie mieli zapał do działania.
  Za dużo naczytałem się starożytnych kosmitów czy nasłuchałem medialnych straszaków z mediów (także z pulpitów bo przecież wielu traktuje księży niczym okno na świat)

  Dołuje mnie jednak to że:
  1. Wiele osób poprzez karmienie się głównie negatywnymi informacjami traci zapał do działania, spokój ducha i obiektywność
  2. Pedofile księża robią zły pijar normalnym księżą, podobnie z ruchu LGBT+ itd swoją nachalną propagandą narażają na odstrzał (niechęć społeczeństwa, prześladowania) tych normalniejszych (nie obchodzi mnie to kto z kim, byle nie z dzieckiem i bez ekscesji. Nie chcę oglądać publicznych gejowskich igraszek, nawet jeśli są śmieszni kiedy chłop przymila się do chłopa mnie to brzydzi. Toleruję (znoszę) nie akceptuję.
  3. Nieomylność, Pycha doprowadza do szaleństwa. Cenzura jest oznaką słabości, cenzurują ci którzy albo chcą coś nagłośnić albo nie umieją prowadzić dyskusji
  4. Sekty cieszą się tak dużą popularnością, a z drugiej strony jeśli ktoś szuka pomocy u
  5. Nie uważam się za wroga Henryka, nawet jeśli kogoś krytykuję nie robię tego z czystej wrogości choć zdarzają się osobniki których zwyczajnie nie trawię.
  Fakt, ostatni Sandżaizm językowy w wykonaniu Henryka że synagoga oznacza synaGoga…
  Hmmm a co mówi nam słownik etymologiczny ?

  https://en.wiktionary.org/wiki/synagogue

  Old French synagoge, from Ancient Greek συναγωγή (sunagōgḗ, “assembly, gathering”), from συνάγω (sunágō, “I gather together”), from σύν (sún, “with, together”) + ἄγω (ágō, “I lead”)

  A place of worship for Jews.
  A congregation of Jews for the purpose of worship or religious study.

  Tłumacząc:
  Synagoga oznacza z greckiego zgromadzenie…. czyżby synonim eklezji ?
  Nie wiem, z greckiego znam jedynie kilka słów użytych w Biblii oraz umiem odczytać alfabet
  https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE#Ancient_Greek

  Wychodzi na to że synagoga jest także terminem greckim………
  W tym wyrazie jest ukryty przedrostek syn (do porówniania: Synergia, Synteza, Synopsa, Synestezja, Syntaks, Synonim, Synarchia) + Sympatia
  Przedrostek ten oznacza ”coś wspólnego”
  A my mamy Syn + Ago
  https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%84%CE%B3%CF%89#Ancient_Greek
  Generalnie ago oznacza po grecku prowadzić, przewodzić
  Inaczej mówiąc Eklezja = Synagoga w teorii i z definicji
  Po prostu chodzi o zgromadzenie, wspólnotę, forum a nie o konkretne miejsce (świątynię)

  Po drugie, coś tam Henryko wspominał że satanistyczny Google blokuje informacje o Gardasil
  No proszę pierwszy lepszy link https://www.pch24.pl/szczepionka-przeciw-wirusowi-hpv-wyniszcza-tysiace-dunek,36629,i.html
  Ja tam nie mam cenzury nałożonej Google czy YT, jak większość w Polsce jedyny problem to niewłaściwe wpisane hasła a także strony, które nie zawierają oczywistych dezinformacji.

  Hmm, albo Australii mają tak głupią formę cenzury albo Heniu Sanjajuje
  Wiem, wygodnie jest powiedzieć że wszyscy blokujo, atakujo, zwalczajo ale ”nasza sekta rośnie w siłę”
  Każdy chce albo zarobić albo karmić swoje ego, jedynie Podlecki walczy dla idei (ostatnio mówi o honorowym samobójstwie, przez wszystkich opuszczony wyciśnięty jak cytryna kiedy potrzebował pomocy z powodu ewentualnej choroby nie wiem co w rzeczywistości ma ewidentnie biedny, kiedy ich potrzebował wszyscy się na niego wypieli i pozwolili aby jeszcze bardziej zafiksował).

  Ps.
  Nie sądzę że AI=Demony, przedmiot to przedmiot tak po prostu. Jednakże za pomocą rytuałów czarnomagicznych można przelać/wrzucić kilka demonów w przedmiot. Tak twierdzą książki o czarnej magii krótko mówiąc.
  YT czy FB oczywiście szpiegują, o tym od dawna mówi się w mediach tak zwane spersonalizowane reklamy. Człowiek jest traktowany jak towar nic więcej
  Choć z drugiej strony całkowita cenzura nie ma sensu, większość informacji ogłupiaczy o Illuminatach pochodzi z YT & FB. Tematy pod publikę, nic nie nauczyć zdobyć popularność i piniondz w tani i prosty sposób.

  +++++++
  Niestety, internet powoduje zidiocenie społeczeństwa które nie potrafi prawidłowo wykorzystać przywilejów cywilizacyjnych. Pytanie, czy internet, słowa, gesty, komputer, telewizja itd jest zła sama w sobie. Oczywiście że nie, tak samo szczepienia które same w sobie nie mogą być ani złe ani dobre. Zależy co dodamy i jak wykorzystamy, liczą się intencje.
  Smutno że większość trutherów zachowuje się jak pacjenci kliniki psychiatrycznej albo aktorów udających półświadomych tego co robią.

  Jeden w internecie znajduje badziewie a drugi złoto, jeden dostaje szczepionkę z aluminium i rtęcią które są szkodliwe (rtęć i aluminium oczywiście) a drugi otrzymuje prawidłową np. politycy na pokaz.

  Coś mnie podkusiło że sprawdzić że jeden z moich już byłych inspiracji idzie w dobrym w kierunku, bo nie ukrywam że jest mi żal tego jak potoczył się ten pseudo-konflikt
  http://zbawienie.forumotion.com/spa/thewordwatcher
  Jestem w szoku, miejscami opóźniona prawda o czym wielokrotnie wspominałem do tej pory jako główny błąd Henryka – odkryj coś nowego mów o tym przez 3 lata, głoś za 2 lata że nigdy tego nie mówiłeś. Nie mówię że o krętactwach Pawła, Łukasza i Barnaby nie należy mówić, tylko znowu ten temat był wałkowany a Henryk tak jakby to było coś nowego. niech będzie zawsze mogło być gorzej jak te kłamstwa o YT i Google które sam zweryfikowałem ze względu na ”pracę” którą wykonuję polegającą na researchu pewnych informacji na internecie a używam głównie Chrome i Duck-Duck (telefon).
  Tak jak mówiłem, albo Henryk kłamie albo rzeczywiście w Straya to druga Korea Północna, skoro w Polsce pomimo Chasydów nie ma aż tak cenzury i raczej promuje się w taki sposób aborcję a ostatnio pornosy aby ludzi robili to na złość swoich podwładnym bo przecież polityk to sługa według demokracji. Jeśli przeciętny człowiek nie ma prawa głosu to żyjemy w oligarchii, proste,

  YT jak wiadomo co nieraz po Caleibie powtarzam, jest to witryna żydowska i żydzi syjonistyczni decydują co ma się pojawiać a kto robi wypad. I nawet jeśli jakiś prawicowi niedouczony pajac bez honoru będzie płakał że YT mu blokuje filmy, usuwa kanał a potem przywraca….. on jest głupi, on jest przegrywem a nie panowie żydowie z YT. YT ma pełnię praw do wywalania treści łamiących ich regulamin, a tego zwykle nie robi od tego są kapusie jak duet stalkerów Sandzia i Miłar albo inni którzy narzekają na cenzurę bo ci zazwyczaj mają hipokryzję we krwi.
  YT i FB słynie z materiałów np. o płaskiej ziemi i niestety temat płaskiej ziemi absulutnie nic nie daje poza tezą że żyjemy w systemie Geocentrycznym, Theocentrycznym a nie Helio(s)centrycznym, nawet nie antropocentrycznym a Ateistycznym. Ale jest też wielu płaskoziemców którzy nie uznają Boga, Septuaginty uznają Biblię za wymysł Idumejczyków i Watykanu i generalnie poza tematem PZ nie mają nic więcej do zaoferowania.
  Chcesz mówić o PZ ? No dobrze, ale daj jakieś informacje które w życiu codziennym mają zastosowanie. Taki jest mój główny argument przeciwko płaskiej, kulistej, kwadratowej, komórkowej i pustej ziemi. Najpierw wiedza teoretyczna a potem detale. Zwłaszcza że większość osób zajmujących się tematami NWO, PZ, Żydzi nie ma wszechstronnej wiedzy i jest bardzo naiwna. Łykają wszystko to co im trolle podsuwają, ja rozumiem Bezjaję jak mu ktoś dla jaj powiedział że jak bóg z Olimpu zresztą sam stosuje nagminnie clickbaity.

  Oglądałem ten filmik o Hermaszewskim, dziwna sprawa że mówi to od tak. Ja bym się nie napalał, możliwe że robi sobie jaja z ludzi tak więc nie podawałbym tego typu dowodów jako pewnik. Już raz Henryk wyszedł na kłamczucha czy raczej za ”naiwnego oszalałego straszącego rychłym końcem świata” za fake news o zamachu w Seattle 3.11.
  No pewnie że wstyd i wszyscy którzy okłamali ludzi powinni się wstydzić, pokazali ile warte są media alternatywne.

  Nie dziwię się że większość trutherów wychodzi na kłamców, mitomanów, psychopatów itd. Są tam ludzie bez honoru, sekciarze łowiący godnych pożałowania ludzi aby ich wycisnąć, zmielić i wyrzucić. Ale pełno z nich karmi się negatywnymi informacjami, straszą nie dając rozwiązań.

  No smutno mi że Henryk zamiast piać się do góry spada w dół spirali uwiarygadniając Tanach, Pawła i Łukasza nie rozróżniając przy tym wrogów od przyjaciół. Sam wcześniej broniłem Henryka w komentarzach że nie jest sekciarzem po tym jak usuwał ludzi (niektórych niesłusznie) ale się broniło……

  Polubienie

  • Doszły mnie słuchy co do zatrzymania stunoga – oczywiście cwaniaki tego pokroju są i muszą być inteligentniejsze od większości społeczeństwa które dymają.
   Nie za bardzo współczuję wydymanym, kto im kazał ? Teraz muszą bronić jak lew swojego guru żeby nie przyznać się przed samym sobą do błędu.
   Prawie milion golda w czasie 3 miesięcy za organizowanie nielegalnych loterii na Fejsiku ? Przecież takie gierki na kilometr śmierdzą oszustwem. I liczył na to że żyd pozwoli
   W każdym razie kreuje się na męczennika – to wina Ziobry, to wina systemu i 10+ do męczeństwa
   Edit: Podobno przez 2 lata to było główne źródło dochodów… a podobno taki bogacz. Niezły gagatek.

   Jednak to co wszyscy wiedzieli potwierdziło się, Sandziak wiadomo od dawna że jest chodzącą hipokryzją a tołdi chodzącą wazeliną od brudnej roboty. Od kiedy widziałem te ich pogróżki, wyrok jest jednoznaczny – Miłaro zrobi wszystko żeby przypodobać się mistrzowi a jaki mistrz taki uczeń, dwaj szansoniści dwaj intryganci ciągle tylko te spiski przeciwko komuś albo czemuś i straszenie.

   Co się dziwić, Sandziak to taki nowoczesny model żula pasożyda – wszystko na cudzy koszt, manipulować i nakręcać negatywnie do reszty ewentualnie przeciwko sobie. Nie dość że nie u siebie a okupuje cudze mienie to jeszcze sprowadza jakies dziwne osobistości na rejonie (np. frustratów seksualnych, sekciarzy).

   Tak tak fajnie jest sobie pokrólować pomiatać masami ale zima kalendarzowa idzie śnieg spadnie a przyda się ktoś do odśnieżania

   No pewnie że jest to hipokryzja – najpierw skarżyć się na cenzurę na ŻYDOWSKIEJ witrynie by później na tej samej Żydowskiej witrynie organizować huiterską akcję wysyłania spamu na kanale Etera.
   Naiwnośnią jest wiara że ktoś pozwoli aby w swoim ”domu” jakiś obcy gość przeszedł by ubliżać a na końcu nasrać na wycieraczce – ten sam problem dotyczy całej Polskiej prawizny. Zamiast jednej potężnej siły powstało wiele małych zwalczających się partii/sekt. Pierdzielą jedno i to samo do znudzenia kreując się przy tym na ultra-patriotów.
   Dlaczego nie myślą o rzeczywistym scaleniu, zjednoczeniu, podaniu rozwiązań ?
   Niektórzy są opłaceni a reszcie jest tak wygodnie narzekać bo nie możemy my nie mamy na to wpływu| chociaż Konfederacja dostała się do sejmu.

   Najbardziej jest mi szkoda Podleckiego, chłopina konsyderuje nad honorowym samobójstwem. Prawdopodobnie tak może skończyć; służby go zlały, koledzy go wykorzystali i wypluli, większość fanów to śmieszkujący z jego odpałów. Będzie zimno, przedawkuje leki i zaśnie….. a pieniądze jak dostanie to wyda na budowe kolejnych detyksozatorów (detoxicator). Zupełnie jak żul wydający podarunki na alkohol.
   Jemu nie pomogą ryby a wędka, za długo przebywał z parchami a że łatwowierny i empatyczny to przejął ich głupoty o kosmitach, planetach, czakramach.
   O tym już kiedyś mówiłem, jak Marek pierdzieli o parchach to jest nazywany oszołomem choć ta sama grupa uznaje gościa X za autorytet bo mówi o zdrowiu rzucając populistyczne hasełka.
   Oglądałem ostatni ”przekaz” MP, z nim jest coraz gorzej – twierdzi że nie było Holokaustu, jak wiemy była zagłada oboze rzezie Słowian, Chasydów i biednych żydów sprzedanych przez tych bogatych.

   Najstraszniejsze jest to że ci wszyscy ludzie nie są odpowiedzialni – wszystko obracają na swoją korzyść. Jedynie Podli to inna sprawa bo jest ewidentnie…..
   Przykre że wiele z tych osób krzywdzi ludzi przykuwając ich uwagę pod opończą dobrych idei, faktów, teorii jak chociażby zdrowie, Słowiaństwo, komuna czyli jedność itd. Fajne idee tylko po to żeby je ośmieszyć i wydoić frajernie….

   Sporo na ten temat można znaleźść na blogu Pana Białczyńskiego, oczywiście są rzeczy z którymi się nie zgadzam i tak dalej
   https://bialczynski.pl/2019/12/10/slavia-lechia-tomasz-kosinski-ubeckie-rzygowiny-s-michalkiewicza-i-poganizacja-polski-wedlug-s-krajskiego/
   https://bialczynski.pl/2019/12/19/slavia-lechia-tomasz-j-kosinski-ubecka-czy-zydo-katolicka-wielka-lechia-czyli-patlewicz-kontra-opolczyk/

   Z drugiej strony negatorzy jedynie wyśmiewają nie dając swojej wizji świata, nie mówią jak jest tylko psychopatycznie naśmiewają się ze wszystkiego aż ciężko stwierdzić kiedy udają a kiedy robią to na serio.
   Mówiłem jak to jest z panem posłem, niby tyle wie o spiskach, konspiracjach, przekrętach, kłamstwach…. a nie jak zbrodniczą organizacją jest KRK, ile obłudy wyszły z tego systemu i że Protestanci wcale nie są świętsi od tej Katolików Rzymskich – dwie strony medalu. To jest ten moment kiedy powinna zapalić się czerwona lampka – tyle wie a tego nie wie…. czy udaje że nie wie i milczy ?
   Mnóstwo tematów zostało przez wszystkie strony przemilczane bądź spłycone,
   Serio ? Każdy kto interesuje się przeszłością tych ziem oraz ludów na niej mieszkających musi być przezywany od Ruskich trolli, debili ? Wychodzi na to że Ruscy są najbardziej gorliwym w poszukiwaniu informacji organem społecznym. To jest typowa argumentacja dla idiotów czy wręcz dla osób które i tak łykają co usłyszą. Owszem są turboleckie bzdury produkowane przez żydów czy sługusów Watykańskich itd. Ale są też rzeczy do których krytycy nie odnoszą się, tylko wyśmiewają.

   https://bialczynski.pl/2019/12/21/racjonalista-tv-polacy-najszybciej-na-swiecie-odchodza-od-religii/#comment-57263
   Jak widać dąży się do dekatolizacji społeczeństwa, w zamian podsyła się wróży różnych oszołomów z nunczakami, orgonitami itd a także podejrzane praktyki duchowe. To nie jest przypadek, chce się nas odciągnąć od Boga poprzez zachęcenie do uprawiania czynnego satanizmu ewentualnie okultyzmu, ostudzenia zapału i demoralizacji.
   KRK wiadomo upadnie choć są zombiaki które nadal bronią tonącego okrętu – czysty fanatyzm
   Co nie znaczy że Therion, druga fala, Chasydzi, Putiny, Homodyktatura PiS, Trampki, Erdogany, Chiny itd są dobrzy – nie, nie, nie chodzi o monopol, dominacje, ”zasady”
   To że ludzie odchodzą masowo od Watykanu nie oznacza że zrozumieli swój błąd skoro wielu nadal robi to samo pod inną nazwą trafia pod skrzydła drugich parchów.
   W zasadzie to wszystkie te grupy żerują na emocjach, czystej naiwności, zero dystansu, zero empatii, zero idei, zero uczciwości.
   A dowody prezentowane to tak jak Sandzia, nie zapomnę tego ”o słyszycie beatyfikacja w samych wyrazie słychać fikcja” tylko zapomniał wspomniać o suffiksje ”fikacja – fication”
   Straszne że ludzie tak bezmyślnie to wszystko akceptuja, chętnie karmią się straszaki daję się nakręcać przeciwko jednym drugim ale dowiedzieć się czegoś wartościowego o sobie, o świecie, o życiu, o przeszłości rzeczy które przydają się w rytuale codzienności…. no to po co.

   Ten rok nie był jakiś najgorszy, inny od pozostałych szkoda tylko że Henryko cofnął się w rozwoju o jakieś 10 lat albo więcej, strasznie się zmienił tak nagle obniżył poziom.
   Miałem zawsze nadzieję że się weźmie za poprawę Biblii + apokryfy jak 1 Henocha, 2 Henocha, 2 Barucha itd. No ale olał sprawę, i chyba zamiast wyciągnąć wnioski (konsekwencja jeśli wiemy gdzie znajduje się mina to w nią nie wchodzimy) to niestety cofka.
   Rozumiem można popełniać błędy – początkowo byłem sceptycznie nastawiony do 2 Ezdrasza (był problem z 1 Ezdrasza) choć zdecydowanie bardziej podeszła mi Syryjska Barucha oraz 2 Henocha. No dobra, miałem nadzieję że jakoś uda się rozjaśnić wiele nieścisłości i nie wyszło bo mistrz powyrzucał wszystkich, zamiast dyskutować wybluzgał od satanistów + te insynuacje. Jest mi nadal żal, zwłaszcza że uważałem Henryka za bardzo otwartą osobę i tolerancyjną w przeciwieństwie do różnych śmieszków, trolli, dezinformatorów którzy albo rzeczywiście żyją w umysłowej bańce albo ich okupacją są większe grupy dyskusyjne jak fora, FB, YT by mieszać ludziom w głowach i zarabiać na tym. Wielu albo łykało w całości podawane bzdury albo bezmyślnie krytykowało podane materiały bez odniesień. Dobrze to było widać w postaci klasycznych dogmatów – Trójca, Sabat, 12 Narodów, Paweł, Sotiria.
   Nie dyskutują lecz zajmują się obalaniem, zewnętrznie pokój i jedność a w środku jednomyślność oraz indokrynacja – to nie po Bożemu.
   Chciałbym powrotu do stabilności, choć widzę że Heniu produkuje coraz więcej nieprzemyślanych rzeczy czy w zasadzie te bzdury powiela które inni podają i potem jest problem gdy te informacje okazują się być oszustwem – 3.11.2019 chociażby

   W kwestiach ksiąg Biblijnych i okołobiblijnych posiadam wiedzę jaką posiadam (orientuję się co gdzie i kiedy pamiętam nazwy wszystkich 200-300) odrzucam opinie ekspertów którzy nie rozumieją tego co piszą, mówią, tłumaczą. Mają predyspozycje, instrumenty badawcze a nie znają prawdziwej treści. Treść Biblii nie jest enigmatyczna, nie potrzeba żadnych darów ducha, super mocy i innych bajerów. Trochę pokory, otwartości, błogosławieństwa a jednak tak niewielu rozumie i błądzi.

   No szkoda a samemu nie mam tyle motywacji żeby poprawić jakąś księgę prorocką – Jeremiasza czy Jezekiela, w nich znajdowałem sporo błędów w Tanachu. Daniel czy imiona to inna sprawa a mam hopla na punkcje poprawności nazw własnych. Dostaję szalu gdy słyszę albo czytam zażydzone imiona albo Harmageddon jako bitwa bądź Mageddon, tam jest Har-Maggedon. Miejsce w którym ma odbyć się kolejna bitwa. Bitwa pod Har-Mageddonem a nie Bitwa Harmageddon. I takich błędów można znaleźć sporo

   Polubienie

   • Czas świat a tradycja to tradycja – trzeba po wszystkich i wszystkim pojechać
    Szkoda że większość nie widzi różnicy pomiędzy konstruktywną krytyką a szkalowaniem czy nawet prześladowaniem.
    Większość odbiera krytykę jako zamach na ich wiarę, wolność i ich samych, tłumacząc że to jakieś trolle atakują cały świat ale my rośniemy w siłę, jest nas coraz więcej. Te wszystkie sekciarskie techniki można się bardzo szybko nauczyć na pamięć, większość alternatywnych rozdaje tą samą rzeżączkę a niektórzy to nawet sieją umysłowego raka w postaci dezinformacji, kompletnego zidiocenia i straszenia informacją.
    Wiem że o tym było nie raz, ale ta fajnie jest wracać do tego czym właściwie jest ruch poszukiwaczy prawdy, duchowość, alternatywność a także systemówka.
    Było ostatnio jak dwa karakany z jednej strony płaczą że ich żyd wywalił X raz za niewłaściwe zachowanie na jego rejonie – YT. Następnie naczelny kujon Dżej Es Em organizuje akcje hejterskie na Eterusa, tak po prostu odniesienie się do materiału (a z wojskiem rzeczywiście coś jest na rzeczy tylko Saruman nie musi i zawsze nie musiał się o to martwić – zgredzik załatwi).

    Co gorsza takich krasnali jest sporo w świecie i to bardziej martwi, więcej niż kilku. Cała scena alternatywna została oparta na oszustwie, laniu wody i wredocie.
    Mówią że naczelny inkwizytor Podli wymyślił pierwiastek DOR – ujemny orgon, tymczasem o takich rzeczach wiadomo od dawna – chłop latami musiał wysłuchiwać tych wszystkich kretynizmów, przedstawień mitomaństwa i chciwości aż nadszedł ten moment w którym obecnie się znajduje – intryguje a jego lore rozśmiesza miejscami a z drugiej strony został przez wszystkich perfidnie wydymany.
    Prywatnie nie wierzę w orgony, dory, chembustery i inne bajki które nie są weryfikowalne. Nie mam w tematach technicznych wiedzy więc się nie wypowiadam, nie zwalczam bo nie mam jak. Zniechęcają mnie raczej dyletanci wypowiadający się na tematy niemalże na pograniczu techniki i magii Bożej. Po trzecie, czuć na kilometr kto wywęszył szybki, łatwy i bezpieczny interes.
    Jelenie zawsze się znajdą, guru zręcznie wykorzysta ich braki w wiedzy (większość osób nie ogląda telewizji, nie interesuje się historią, polityką, religią w zasadzie niczym ale twierdzą że wiedzą wszystko) dodając do tego nieco swojego bredzenia.

    Tak jak było z wodą plazmowaną, Sandzia z czopkiem tak promują tę wodę jakby była to woda czarodziejska z tlenem singletonowym i innymi chemicznymi dodatkami – działa ? znaczy że jesteś nasz a jak nie zadziała to pewnie masz za dużo jaszczurzych genów w sobie jak to mówią w kościele diabelski pomiot. Swoją drogą ciekawe, Sandzia to samo nawija co w KRK…ludzie myślą że jest niedorozwinięty, zwyczajnie głupi i w to wszystko wierzy tymczasem: (te podpunkty pasują do wielu innych gościów i to jest straszszne gdyby tak nie było to bym nie spełniał świątecznej tradyci.
    1) Jak ktoś całe życie kombinował, chachmęcił, wyzyskiwał to raczej się nie zmieni
    2) Sandzia zawsze miał ludzi i zwierzęta za nic, uwielbiał wysługiwać się innymi
    3) Udaje głupszego, załatwił sobie nawet papierek w 94 otrzymał nawet instrukcje co miał robić, jak wiadomo ludzie lubią głupszych od siebie ponadto wizerunek głupka gwarantuje parasol ochronny – przecież to wariat, mówią. Na wariata ludzie zawsze patrzą z politowaniem i przymrożeniem oka. A Ludzie pokroju Sandzi to naprawdę chłodni…. nie wiem czy psychopaci czy socjopaci, od tego są specjaliści. Jestem przekonany że co najmniej 1/4 znanych gwiazd ma co najmniej poważne zaburzenia osobowości – brak empatii, mitomania, brak reelekcji, brak wyrzutów sumienia itd. Okradają ludzi bo traktują ich z góry, nie żal im tego jak cierpią z ich powodu…. no dobra zdarzają się rzeczywiste ostre sztuki przecież to jak bronią Stonugę co ich pięknie wydymał bez mydła….. głupio jest się przyznać do błędu a po drugie ludzie szukają czegoś albo kogoś kto im pomoże, ułaskawi, usprawiedliwi, zamknie w bańce itd.
    Weganie jak są święcie przekonani z magicznych właściwości swojej diety – w rzeczywistości starzeją się, dziecinnieją, deseksualizują się a tak dokładnie mają problemy płciowe, hormonalne i wiele innych wynikających z długotrwałej malnutrycji…. niedożywienia.

    Woda plazmowana, a w prawdopodobnie jest woda potraktowana drogim filtrem + wzbogacona o konkretne pierwiastki których nie uzupełniami i suplementacja tychże esencjalnych pierwiastków uzdrawia a nie alternatywne pierdololo.
    Ooo, był przykład z cukrzycą Sandzia pokazał na swoim przykładzie dlaczego masy garną się w kierunku tego zdziczenia, oddają góry złota tym hienom i ściemniaczom.
    Są też specjaliści od ośmieszania – jak ładnie ośmieszyli temat szczepień mówiąc że szczepiony powodują autyzm – kłamstwo, ponieważ to związek metali ciężkich zawartych w szczepionkach powodu choroby typu autyzm.
    Woda ma pamięć, potem okazuje się że facet coś takiego sprzedaje…..

    W polityce też źle jak zawsze niby jest ta Konfederacja ale poza ujadaniem nie było i nie będzie niczego. Są już w tym systemie i nadal nic nie robią. Zamiast naprawiać definicje a także imię Słowiaństwa siedzą i robią w człona elektorat. Wysłali katolika zombie żeby ”wykończył” Czerniaka i kilku innych (ok, ale to nawet podchodzi pod nękanie. Miały być niezbite dowody a ostatecznie wyszli na fanatycznych pro-katoli którzy srają na własne gwiazdo co odpłaciło się mniejszą liczbą głosów).
    Każdy przyzwyczaił się do celowego Korwinowego bredzenia –
    Ten turbokatolicyzm przeszkadza, co było najbardziej widocznie przy filmie ”Polityka” zamiast powiedzieć wprost że gniot to wszyscy jak jeden mąż bronili Chasydzką Homodyktaturę PiS.
    A jak było z ”Kler” sam oczekiwałem raczej na komedię a dostaliśmy psychologiczny film broniący księży – raczej na plus ale film taki sobie, jeszcze bardziej znienawidziłem zakonnice a w zasadzie dostałem kolejne potwierdzenie że są gorsze od księży.
    Film który pokazuje pedofilię od środka w wersji ”family friendly” syndrom sztokholmski a katolicy zombie bezmyślnie pluli że to atak na KRK, inaczej mówiąc nie rozumni.
    Dobre, atakują turbolehuitów a sami bezgranicznie bronią instytucji która została powołana w celu wybicia Boga z orbity, wymuszenia poczucia winy, bycia gorszym, zaszczepienia oszołomstwa, fanatyzmu, herezji. Instytucja która zawsze działała przeciwko nie tylko Rzeczpospolitą, kto czytał dowody ten wie np. Prawosławie, Lincoln, Nazizm.

    Polubione przez 1 osoba

   • Putin zdemaskowany, a raczej przebieraniec podający się za Putina, agenta KGB oraz niemieckiej Stasi.

    Tak jak kiedyś wstawiłem trzy twarze Putina na których kolei jawił się jako:
    1) Proruski, Prosłowiański, Wielka Tartaria, Fomienko te sprawy
    2) ProPrawosławny – religijny
    3) Prochasydzki – prawdziwa twarz tego sobowtóra

    Rosją czy Polską nie rządzą Słowianie a Chasydzi a konkretnie Lubawicze

    Ich metody:

    Nasze metody walki nie będą w ogóle wojskowe, lecz ideologiczne i ekonomiczne z wykorzystaniem struktur siłowych, uzbrojonych w najnowocześniejsze rodzaje broni do fizycznego tłumienia buntujących się z jeszcze większą brutalnością, niż to było w 1993 roku przy rozstrzelaniu Dumy Państwowej Rosji. Przede wszystkim, podzielimy wszystkie narody słowiańskie (jest ich 300 milionów, połowę stanowią Rosjanie) na maleńkie osłabione kraje z przerwanymi więzami. Będziemy tu korzystać z naszej starej metody: DZIEL I RZĄDŹ. Postaramy się te kraje skłócić ze sobą. Wciągniemy je we wojny między sobą w celu wzajemnego niszczenia (co również zostało osiągnięte – uwaga Redakcji).

    Ukrainiec będzie myślał, że walczy przeciwko ekspansjonistycznej Rosji, walczy o swoją niezależność, będzie myślał, że w końcu uzyskał swoją wolność, podczas gdy całkowicie popadnie w zależność od nas. Tak samo będą myśleć Rosjanie, że bronią swoich własnych interesów narodowych, odzyskują „bezprawnie” zabrane im ziemie, itd. To wszystko będziemy robić pod pozorem różnych suwerenności, walki o swoje ideały narodowe. W tym czasie nie pozwolimy żadnej ze stron na samookreślenie się, oparte o wartości i tradycje narodowe. W tej wojnie głupców słowiańskie bydło będzie osłabiało siebie i wzmacniało nas, głównych reżyserów smuty (pol. – chaosu, zamętu – A.L.), niby stojących z boku i nie tylko nie uczestniczących w krwawych wydarzeniach, ale i nie wtrącających się do nich.

    Wracając do moli na Prawicy:

    Rzeczywiście, wspólnym mianownikiem scalającym jest kretynizm, chciwość oraz fanatyczny ultrakatolicyzm
    Kretyzm, lenistwo, apatia ? Jak to nazwać, elity Prawicy skarżą się na cenzurę u żyda choć sami ją stosują. Zamiast stworzyć własne media dają się upadlać żydowi, popełniają głupie błędy czy może celowo wystawiają ”oszołomów”
    Tyle idealnych okazji zmarnowali ale jak widać pieniążki ważniejsze – Mr. głosuj albo wpierdol kupiony to ciekawie ilu prawicowców zostało kupionych i za jaką kwotę.
    Nie tworzą własnej tuby ”propagandowej” bo nie chcą, przecież mogą używać YT/FB w celach promocyjnych swojej telewizji. Możliwe, ale im nie chcę się wolą narzekać i wałkować te same pierdololo – masoni, żydzi, Putin, ruskie trolle, antysemityzm, atak na kościół, szury

    Nie chcę jednoznacznie osądzać, ale tego typu retoryka śmierdzi na kilometr cebulą:

    Przecież Hezuici istnieli przed masonerią, po za tym zrzucanie całej winy na masonerię przy jednoczesnym bronieniu KRK (systemu) zwyczajnie podpada. Jak nie uzasadnić tego celową opłacaną dezinformacją – mieleniem mózgu na drobne ? Tyle wiedzieć i nadal popełniać podstawowe błędy ?

    Niestety i stety na Patriotyzmie oraz na Pneumatyce można zarobić sporo. Klienci zawsze się znajdą i sypną złotem, wystarczy wykorzystać ich zapał, nieszczęście oraz elementarne bądź eksperckie braki wiedzy na dany temat.
    I mieć opanowane wymówki na wszystko jak Sandzia, to jest mistrzostwo do tej pory leje z niektórych usprawiedliwień np. czarni magowie, ogródek, pomioty wężowe, muzyka.

    —-
    W tekstach rabinicznych anioł Samael jest jednocześnie uznawany za łojca Kaina, diabła jak i pomocnika Boga – wykonawcę wyroków. Wiadomo teksty rabinów czy raczej ich wypierdy mają niewielkie znaczenie, to są ich brednie oraz ich ”bogów” Komplikowali i nadal komplikują proste kwestie wyłożone wprost.
    Teoria o anielskim łojcostwie Kaina, w zasadzie teoria o pierwszym burdelu w Edenie nie trzyma się kupy biorąc pod uwagę 1 Henocha, 2 Henocha, proroctwa, Ew Jana oraz to w jakim celu Grigori zlekceważyli swoje zadanie.
    1. Człowiek przed grzechem nie znał zna, znał jedynie dobro świat stworzony był dobry
    2. Przyznanie racji zbuntowanemu zmiennokształtnemu aniołowi jest sprzeczne z wolą Bożą
    3. Gen 3:(6) A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i kuszące dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i zjadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też zjadł. (7) Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski.
    4. Septuaginta mówi Gen 41: : I Adam znał Ewę, swoją żonę, a ona poczęła i porodziła Kaina i powiedziała: „Pozyskałem człowieka przez Boga.
    Tanach:I Adam znał Ewę, swoją żonę; i poczęła, i porodziła Kaina, i rzekła: Mam człowieka od Pana.
    5. Celem nie był stosunek płciowy a zemsta, pycha, chęć dorównania Bogu o czym wspomina Izajasz 14,
    6. Jak wiadomo do wyzwolenia wystarczą dobre owoce, pochodzenie jest także ważne aczkolwiek nie jest elementem decydującym. Mamy wiele przykładów brudasów genetycznych którzy zmienili się na lepsze a także Słowian-Izraelitów którzy zostali skorumpowali np. Salomon. A także są ludzie których ciężko nam jednomyślnie i jednoznacznie osądzić ponieważ w swoim życiorysie mają wiele skaz a także pozytywnych działań. Predestynacja jest nauką raczej diabelską niż boską – przypadek, wiara,
    7. Informacje o świecie, to wszystko idzie z dwóch stron, posiada dwa końce. Z jednej stwory Wszechpotężny pomaga nam w zrozumieniu a z drugiej strony Aniołowie/Illuminaty za na rozkaz Stwórcy muszą ujawniać część informacji. Choć informacje pochodzące z ich źródła są mocno skażone, dezinformacyjne straszaki. Sami ludzcy słudzy są oszukiwani, tak samo Syjoniści, Islamiści, gorliwi Chrześcijanie mający obłudę we krwi.
    8. Wiele informacji jest celowo wprowadzana w obieg np. 3/11 żeby łowcy Illuminatów je łyknęli następnie powtarzali a kiedy te info okazują się kłamliwe – tracą częściowo zaufanie. System trolluje antysystemowców.
    9. I tak jak powtarzam, to że ludzie masowo odchodzą od Watykanu nie oznacza że pójdą we właściwym kierunku. Trafiają na kolejnych oszustów magików-cudaków, kolejnych cwaniaczków żerujących na ludzkiej głupocie, niewiedzy, naiwności.
    10. Putin niechcący wygadał się że zimna wojna w XXI wieku to ściema.
    11. Wiele działań żydów czy islamistów a także Fatykanistów jest nielogiczna, wygląda to tak jakby byli zobowiązani do popełniania błędów. Sprowadzanie nachodźców do Europy to krajna głupota – konflikt gwarantowany. Prawa Noahickie, LGBT+, Akta 477 to kolejna skrajna głupota ze strony Syjonistów oraz Chasydów – te prawa obrócą się przeciwko nim. Hmmm, prawo Szariatu ścina wszystkim głowy tak samo prawo Noahickie dotyczy wszystkich gojów. Nie widzę natenczas innej możliwości niż intensywna realizacja III WŚ. Po prostu wszystkie te ”illuminackie” grupy pójdą na stracenie. Zyskuje Pawłościaństwo, a z drugiej strony nie wiadomo co będzie ostatecznie promowane w godzinach szczytu. Raczej imitacja Boga, Krzewiciela, Teonomii niż całkowite i jawne zaprzeczenie. Stawiałbym na Pawłościaństwo połączone z naukami typowo Okultystycznymi a Charagma….. coś wygrawerowanego, pieczątka. Odbędzie się wielkie sortowanie ludzkości na tych posiadających pieczęć i tych posiadających znamię.

    Polubione przez 1 osoba

   • Jezus którego czci KRK, nie mylić z Isusem Wyzwolicielem:

    Grecka Żydopedia:
    https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82
    Jego nazwa sugeruje prowokujący rdzeń słowa wesu – oznaczający „ doskonały ”, „ szlachetny ”. Jego nazwa obejmuje także pojęcie „szacunku”, które łączy je z Odin / Woden , co jest również tłumaczone jako „szanowany”. Za pośrednictwem poety Lucana natrafiamy na wzmianki o potężnym bogu stojącym przed oddziałami Cezara w południowej Galacji . Jest częścią Laktacji Świętej Trójcy z Tutates i Taranis . Według niektórych współczesnych uczonych Essus symbolizuje Marsa i Tautasa Hermesa. Różnica między tymi dwoma bóstwami nie jest tak wyraźna jak w rzymskim panteonie, ale wiele z ich właściwości pokrywa się ze sobą. Tak więc, w kilku przedstawieniach, Hermes, oprócz suwerennego boga, może również pojawiać się jako wojownik, a Mars odpowiednio jako patron rasy. Podobieństwo jego imienia, jak również ofiara z samego siebie, sprawiają, że wielu chrześcijan, a także wyznawców Dryizmu, kojarzy go z Jezusem . Warto również zauważyć, że w wielu swoich ilustracjach Hesse pojawia się z symbolami żeglarskimi, takimi jak kotwice i ptaki morskie.. Znajdziemy go w inskrypcjach mlekowych i północnoafrykańskich. Jego najbardziej znaczącą reprezentacją jest męskie bóstwo, które ścina wierzbę . Broń, którą wycina się wierzbę, to helisa , która jest symbolem siły woli. Wierzba jest drzewem o bardzo symbolicznym znaczeniu, jeśli weźmie się pod uwagę, że rośnie na terenach podmokłych między ziemią a wodą. Ostatni element symbolizuje śmierć stagnacji, zalania i starych rzeczy.

    Mity
    W jego najbardziej popularnym przedstawieniu widzimy Hesusa próbującego wyciąć drzewo, na którym gniazdują ptaki. W podobnych przedstawieniach, takich jak na cześć ołtarza w Paryżu, jest przedstawiany jako drwal pod drzewem, którego gałęzie są przenoszone do pobliskiej strony świątyni, w której ma postać byka z trzema żurawiami siedzącymi na szczycie z. W innym przedstawieniu na ołtarzu Treves pojawia się jako byk, którego głowa odbija się od gałęzi, na których siedzą ptaki. We wszystkich powyższych przedstawieniach drwal, byk i drzewo to różne formy, które wyrażają żywotność przyrody. W rytuałach na jego cześć obserwujemy, że ludzie poświęcają zwierzęta i formy wodne, aby zapewnić roślinność. Według legendy oba są niszczone przez boga, który kiedyś reprezentowali, aby służyć potrzebie odrodzenia. W przedstawieniach, w których bóg pojawia się bez tych form, ofiary są składane na jego cześć w celu ożywienia starych form. Jest to również związane z legendą Greenmana[1] , duch lasów, na który natrafiliśmy od czasów starożytnych, a także przyszedł do religii chrześcijańskiej w postaci demonów. Jego kształt to osoba pokryta liśćmi i gałęziami wyłaniającymi się z otworów jego twarzy. Symbolizuje życie, które istnieje w naturze. Jest także symbolem śmierci i odrodzenia i jest związany z bogiem Dionizosem . Ludzie uwielbiali go, uosabiając go siłą natury, z którą miał kontakt, aby polować i zbierać drewno do swoich domów.

    Przecież naturalizm, kult przyrody, pogaństwo….. to dobre dla mass zawsze musi być przynęta, trucizna pod przykrywką fajnych idei. W rzeczywistości tzw pogaństwo, gojstwo jest zakamuflowanym kultem płodności Grigorich, zbuntowanych aniołów i ich potomstwa. Chlubią się swoim dziełem – Nefilimami a także skurczybykami, jest to według nich udana próba dorównania stwórcy.
    Nie chodzi o stosunek seksualny sam w sobie – to tylko pretekst, wymówka, justyfikacja, Chociaż aniołowie oraz ich miniony uwielbiają orgie to jednak motywy ich działań są czysto religijne, dogmatyczne, socjopatyczne, psychopatyczne (rzezie od tego są ci z niższego rzędu ponieważ są za głupi aby rządzić ale za to umieją dobierać się do kobiet i dzieci).

    Polubienie

   • Beka z Etera albo Eteru znowu sobie robi jaja
    Prawda jest taka że pozując na normalnego nie wybije się. Frajerów doi się na największych kretynizmach połączonych z półprawdami.
    Jedni oglądają żeby się pośmiać a nie za wiele rozumieją a drudzy także za wiele nie rozumieją i łykają wszystko jak leci.
    Może faktycznie żeby skutecznie doić frajerów należy założyć stare pomiętolone łachy i wiadro na głowę albo opowiadać kosmiczne opowieści jak to się leczy raka miedzianymi rurkami.

    Też się uczepił wody plazmowej czy raczej wykorzystuje firmę dla własnych korzyści ? Dla mnie woda plazmowana to zwyczajna woda zbogacona a pierwiastki czegoś tam. Żadna magia.
    Tak samo Narine, zwykła pozytywne bakteria lecz oszustwem jest w tym przypadku sugerowanie jakoby Japończycy dzięki temu długo żyją i że Narine leczy wszystkie choroby a tak na prawdę nie działa tak jak powinno – za takie oszustwa należy się kara…. no ale w tym środowisku nie ma weryfikacji a po drugie normalny człowiek który nie jest w trudnych chwilach szybko rozpozna krętactwo.
    Chcesz zarobić to pozbądź się godności, zrób z siebie kretyna i nawijaj frajerów w butelkę. Poluj na zagubionych, podatnych albo zdrowo pier…..
    Naucz się na pamięć kilka formułek, rzucaj tematy na topie najlepiej straszaki a i oskarżaj wszystkich o byle co wpisuj na jakieś śmieszne listy. Kręć dramy i żul pieniążki od wiernych.


    Hmm Filary Islamu…. ciekawe że w Chrześcijaństwie też znajdziemy pielgrzymki, posty, jałmużny (tace), modlitwy (mantry), wyznanie wiatry (pokazówka)

    Wyznanie wiary (شهادة, szahada) – Nie ma bóstwa oprócz Boga jedynego, a Mahomet jest Jego prorokiem. Pojawiają się też tłumaczenia, gdzie słowo „bóstwo” zastąpione jest przez słowo „Bóg”, a „Boga jedynego” zastąpione jest słowem „Allaha”. Są to błędne tłumaczenia szahady. Słowa Allah (oznaczające Boga w religii monoteistycznej) używają też chrześcijanie mówiący językiem arabskim.
    Modlitwa (صلاة, salat) – odprawiana pięć razy dziennie z twarzą zwróconą w stronę Mekki.
    Jałmużna (زكاة, zakat) – określoną część swojego majątku muzułmanin ma obowiązek oddawać biednym.
    Post (صوم, saum) – w ciągu dziewiątego miesiąca roku muzułmańskiego (ramadanu), muzułmanie muszą powstrzymywać się od jedzenia i picia od wschodu do zachodu słońca.
    Pielgrzymka do Mekki (حج, hadżdż) – muzułmanin musi ją odbyć przynajmniej raz w życiu, jeśli pozwala mu na to sytuacja materialna.

    Wewnętrznie to samo, czyli wychodzi na to że jedna i druga religia opiera się mniej więcej na tych samych filarach – różnią się jednak ludzie mentalnością
    Mnie nie przeszkadza ani jeden ani drugi póki mi nie grozi przecięciem pewnych artefaktów tasakiem albo nożem czy wprost spaleniem na stosie.

    W dodatku do pięciu filarów, szyici imamici uwzględniają dziesięć obowiązkowych praktyk zwanych artykułami wiary[2]:

    Salat – obowiązkowa modlitwa odprawiana pięć razy dziennie, z twarzą zwróconą w stronę Mekki
    Saum – post
    Zakat – jałmużna
    Chums – jałmużna
    Hadżdż – pielgrzymka do Mekki
    Dżihad – codzienna walka z samym sobą (np. przeciwko grzeszeniu), rzadziej walka zbrojna
    Amr-bil-Maruf – żyć podług tego, co dobre i sprawiedliwe
    Nahi Anil Munkar – zabraniać tego, co złe
    Tawalla – okazywać miłość wobec dobra
    Tabarra – potępiać i okazywać nienawiść wobec zła

    Jak ładnie. Szkoda tylko że większość woli skupiać się na eliminowaniu parchów yyy heretyków niż na walce z samym sobą. Po prostu łatwiej jest wytykać grzechy innym niż sobie.
    Fanatyzm bierze górę nad zdrowym rozsądkiem

    —-
    Hmm, Henry George jak się okazuje nie był wariatem a znanym i powszechnie poważanym autorem
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Henry_George_(ekonomista)
    Był za wprowadzeniem jednego podatku od gruntu…. czynsz ?
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_warto%C5%9Bci_gruntu

    Nie pasowało mi jednak Heńkowe przekręcenie czy wychwalanie gospodarki Chin że mają bezpłatną ziemię….. lepianki
    Chińczycy produkują towary gorszej jakości i w większej ilości a kraje białej populacji wolą skupować badziewie niż wyprodukować swoje, otworzyć własne fabryki itd.
    Google bardzo dobrze tłumaczy (a przynajmniej kiedyś) jego dzieło pt. ”Postęp i Nędza” zresztą ponownie nie jest to dzieło ”cenzurowane” podobnie jak autor.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Progress_and_Poverty

    http://www.gutenberg.org/files/55308/55308-h/55308-h.htm

    —-
    Fajnych mamy patriotów z Bogiem na ustaw z diabłem w sercu
    Tak wygląda dyskusja z tymi ludźmi – zrobią wszystko żeby zdyskredytować oponentów i zagłuszyć swoje brzydkie bąki

    Kiedyś bym się bardziej przejął tym że żul Stonoga atakuje Konfederację, teraz są mi wszyscy obojętni znaczy się na wszystkich się zawiodłem i nie liczę na naprawę sytuacji.
    Śmieją się z Kowalskiego jaki zdrajca, sami głosują tak jak pis. Śmieją się z Podleckiego jaki wariat, sami wierzą w kosmiczne energie Repti i Zappery Nunczako.
    Odbierają mi smak życia media kiedy słyszę kłamstwa w sprawie inwazji na Syrię – oprawcy przedstawiani są jako bohaterowie a ofiary jako zbrodniarze. Potem oglądam te zaniedbane gęby przypinające innym gęby oszołomów. Cóż, jest tak robione żeby nie doszło do porozumienia ponad podziałami żeby istniało mnóstwo małych grupek krzykaczy.
    Konfederacja ze swoim chłopcem na posyłki zachowuje się bardzo niepoważnie usuwając ludzi którzy rzeczywiście coś mówią – wystarczy poruszyć jakiś niewygodny temat niekoniecznie straszak albo coś co jest na topie.

    To jest dramat że takich ludzi Konfituracja linczuje, gnoi, oskarża, wyciska a na końcu wypluwa.
    Nie zdziwię się jak posła Winnickiego też wkrótce wyplują bo Podlecki a po drugie raz postawił się Karakanom a oni tego nie lubią. W tamtym czasie ci wszyscy antysystemowcy powinni jak Rejtan symbolicznie zablokować mównicę i drzwi sejmu.
    No smutne że tak można nabierać ludziów.
    Cóż można zrobić, to nie moja sprawa każdy wierzy w co chce i komu chce wierzyć. Mogę odkręcać przekręty ale wątpię bym zdołał kogoś zachęcić do samodzielnego myślenia, do posiadania własnego zdania a nie do powtarzania formułek. Zresztą te typki karmią się głupotą, naiwnością, cierpieniem, hipokryzją.
    Sandał czy Stonóg to tacy czołowi hejterzy na tym internecie, przodują we wszystkich rankingach. Robią co robią bo wiedzą że mogą, jeden załatwił sobie żółte papiery i wizerunek wariata a drugi nagrywał zbierał teczki również bredził pewnie przekazując kłamstwa. No ludzie jeśli ktoś fałszywie oskarża o pedofilię publicznie czy o przestępstwo – albo dostarcza dowody a jak nie to przeprasza publicznie bo to jest poważne znieważenie i zniszczenie czyjegoś wizerunku. Jeden został za to skazany (słusznie czy niesłuznie) skoro nie boi się tego co sam doświadczył znaczy że zwyczajnie nie ma kręgosłupa moralnego i moim celem jest nie napiętnowanie konkretnych przypadków (szkoda czasu na męczenie się ze zdeprawowanym, niereformowalnym zaburzeńcem) a przedstawienie problemu w większej skali.
    Poznanie prawdy czy matrixa to nie tylko informacje o spiskach ale także wiedza o wnętrzu człowieka; jego duszy i wzorcach jakie przyswoił w procesie resocjalizacji.
    Ponadto, warto poznać techniki manipulacji negatywnej (bo można manipulować pozytywnie chociażby schludnym wyglądem czy kulturą osobistą) aby się przed nią chronić. Aby odeprzeć atak chama czy zwyczajnie polepszyć jakość życia.
    A nie ukrywam że dołuje mnie hipokryzja, trochę się ponakręcam ale jestem silniejszy bo szukam rozwiązań a także planu B.
    Alternatywni z tego co się nauczyłem mają wymówkę na wszystko – jak pada deszcz to wina żydów a jak autobus się spóźni to wina voodoo. Jak magiczne kulki nie działają to znaczy że masz słabą karmę i tak można wymyślać milion wymówek wykorzystując wrażliwe tematy.
    Już nie mówię o ośmieszaniu Geocentryzmu ale przez takich błaznów, sekciarzy (despotów), mitomanów, hipokrytów ludzie są zniechęceni, stają się odporni na argumenty skoro taki czub mówi to samo o szczepieniach co pan dr. to pewnie obaj są w ten sam sposób albo opłacani albo niedouczeni.
    Czy celowo ośmieszają czy ośmieszenie jest efektem ubocznym ich działalności polegającej na zarabianiu. Służby w Polsce chyba nie opłacają obficie swoich pachołków ale w zamian dostają parasol ochronny.
    Tak jak wcześniej wspomniałem, Podlecki nie został złapany za jazdę z parchami w metrze czy za pogoń za parchem po pijaku – ochrona ABW która zwodzi biednego Marka albo monopłciowce superparchy rzeczywiście w hoj agresywne.
    Stonóg mówiłem za wyzywanie ludzi od pedofilii, ubliżanie politykom w zasadzie wszystkim wokół + lewe interesy. Siedział nie raz za fałszerstwa czy przywłaszczenie mienia i dalej śmieje się z praworządności III i IV RP – jedyny plus, widzimy że przestępcy są bezarni
    Sandał…. szkoda nawet pierdnięcia na tego epiteta, a jestem negatywnie nastawiony do tego osobnika o komunistycznym przysposobieniu za plagiaty, przekręcenie wypowiedzi, hipokryzję, pogróżki, ośmieszanie poważnych tematów, rozwalanie związków (#Rodmir) #Assan, romans z 16-tką, publiczne ubliżanie swoim dzieciom czy ex-żonie. Personalnie nie wytrzymuję przekręcania wypowiedzi czy atakowanie poniżej pasa jak to zaatakował własnego syna…. tak robią jedynie chamy bez czegoś takiego jak taboo, poczucia intymności, prywatności, świętości. To jest gościu który będzie cię niszczył psychicznie zaatakuje wpierw to do czego masz słabość, o co najbardziej się troszczysz, to co najbardziej kochasz np. hobby, rodzina, zainteresowania.
    Tak się łamie ludzi, dlatego czasami ostrzegam przed tego typu przemocą psychiczną by po prosto nie bać się takich pokurczów mocnych jedynie w gębie. Nabrać nieco pewności siebie, indywidualizmu i takiej wyjebki na to co mówią inni czy im się to podoba czy nie. Nie wychylać się i robić swoje.
    Bym zapomniał, czemu ci najwięksi antysystemowcy prowolnościowcy są najczęstszymi wizytorami urzędów czy zwykłymi kapusiami na YT i FB. Sandał doszły mnie słuchy (pisali ludzie) że spędził godzinę ze swoim tołdim w urzędzie – kapusie i pajace a nie mędrcy i prowolnościowcy. Cóż, Sandał z historii Słowian najlepiej pamięta jako resortowy dzieciak czasy PRL gdzie kapowanie było normą. Większość donosiła z własnej woli i do tej pory tak mają. Sami robią z siebie pośmiewisko do tego nie potrzeba drugiej osoby
    Widzimy przekręty enigmatycznych iluminatów a nie zwracamy uwagę na zło wokół siebie.

    Polubienie

   • Biedny Awatar sam się wykończy przez to co posiada w przeciwieństwie do wielu znanych nam gwiazd alternatywnych i nie tylko – taki ludzki odruch pomagania i współczucia
    https://drive.google.com/file/d/1Yspk8rpACgZdaTF1RSRe8aOEdREl_a0E/view
    Obawiam się że Marek od dawna tak robi – w sensie wyrzuca z siebie to co inni trzymają dla siebie i praktycznie tylko gnida nieludzka będzie szkalować tego człowieka, jeśli rzeczywiście jest w stanie załamania, kryzysu mentalnego cokolwiek to tym bardziej należy go przywrócić do normalności aby sobie krzywdy nie zrobił. A z drugiej strony każdy kto próbował mu pomóc zasugerował odpoczynek prędzej czy później MP tłumaczył to sobie jako atak parcha czy jakoś tak.
    Zaufał nieodpowiednim osobom odrzucając propozycje pomocy więc teraz cierpi, a mógł napisać książkę sci-fi przynajmniej nie byłby znany jako wariat lecz jako wizjoner, artysta, innnowator i wynalazca.
    Oglądałem mistrza z zapartym tchem choć pod koniec czuć że MP jest na skraju więc szkoda chłopa który sobie tłumaczy różne rzeczy tak jak tłumaczy skutecznie ośmieszając tych czubów którzy go okradli – i świetnie; kosztem jego zdrowia.
    Nie zarobi pieniędzy w przeciwieństwie do takich ancymonków bo jest ideowcem i najwyraźniej potrzebuje pomocy
    https://www.lublin112.pl/zbigniew-s-nie-wplacil-poreczenia-majatkowego-lubelska-prokuratura-wnosi-o-jego-aresztowanie/#close_info_content
    Czym się różnią oskarżenia Podleckiego od Stonogogi, Sandała czy innego lujka.
    A że Podli w to rzeczywiście wierzy i nie jest sekciarzem, a pozostali robią to z czystej zawiści

    Nie oglądałem i jakoś nie mam zamiaru, jak widać cwaniaki także walczą o korytko a ludzie myślą że to wariat. W każdym razie skutecznie sprawiają że wiedza przez nich przekazywana staje się dla ogółu wiedzą tajemną. Wystarczy że tylko taki jaśniepan rzuci hasło NWO, Illuminaci, Żydzi, Masoni czy zacznie nawijać o zdrowiu i już czerpie z tego profity.

    O w mordę jaki crossover, do GAT-a nic nie mam a Chrabja jak widać wszystkiego się chwyta jako rycerz na białym koniu żeby tylko zaistnieć

    Czy celowo przykleja się różnych idei żeby ośmieszyć te interesujące czy prawdziwe ?

    Takie mam wrażenie że tego typu Stonogi czy ”Brody” są trzymane na wolności głównie po to żeby siać raka w przestrzeni publicznej.
    https://wpolityce.pl/kryminal/489022-ujawniamy-tak-klamal-bandzior-ktory-oczernial-p-kotecka
    https://wpolityce.pl/polityka/488668-ujawniamykim-jest-gangster-ktory-atakuje-patrycje-kotecka

    Ci ludzie prezentują materiały wątpliwej wiarygodności, sami są najprawdopodobniej chorzy tj. mitomanii. Nie wiem czy kłamią bo uwielbiają kłamać czy muszą tak jak kleptoman musi kraść tak taki delikwent nawet nie wie już czy kłamie czy nie. Drugi kluczowy element to egomania jak u Bolka; są święcie przekonani że to oni są jedynymi wybawicielami, dobroczyńcami, męczennikami itd.
    Służby wysługują się głównie takimi typkami bez kręgosłupa moralnego, chciwymi, inaczej mówiąc słabym ogniwem. W zamian zapewniają im bezkarność oraz możliwość żebrania od ludzi.
    Gorzej że takie Stonogi ośmieszają chociażby krytyków PiS-u którzy podając fałszywe dowody również są okrzykiwani jako wariaci. Jeszcze ów cham namawiał do nieposłuszeństwa obywatelskiego żeby tylko obalić czy raczej rozśmieszyć Chasydów w Polsce. Oddaj dom i pracę żeby tylko odsunąć PiS a Stonóg i tak wyjdzie z tego cały i zdrowy plując na wszystkich wokół…. po to on jest żeby robić dymy, robić show z którego nic nie wynika.
    Stonóg zresztą jest od ośmieszania tematów za które się zabiera; kompromituje każdego do kogo się przyklei. Moja cierpliwość oraz naiwność skończyła się po tej wielkiej aferze dwóch mitomanów i obaj żyją sobie w dostatku. Nie ma czego zazdrościć bowiem kogo innego już dawno by gryzły wyrzuty sumienia.
    Jeśli PO, Żydorcza oraz ktokolwiek inny powołuje się na relacje tych dwóch psychopatów to nie się nie dziwią że PIS ma aż tyle poparcia no chyba że o to chodzi a po drugie ten numer jest stosowany w większości krajach – dwie pozornie zwalczające się sekty + orbitujące wokół czopki popierające każdego kto jest u władzy/kto jest szantażowany przez grupy wpływu.
    Ponadto widać wyraźnie jacy to są antysystemowcy, prowolnościowcy znaczy się niezależni publicyści czy jak ich można nazwać. Przecież Bynek te same jazdy miał 5 lat z Platfusem jak teraz z PiSuarami, to same i te same obietnice złamał. Jak widać dalej prowadzi nielegalne loterie na żydowskim Fejsiku a drugi mitoman również wszyscy o nim wiedzą i nic.
    Jak powtarzam to jest jedyny plus tych dwóch kretów, obnażają nieudolność państwa które nie jest w stanie łapać złodziejów, oszustów, pedofilów, stalkerów itd.
    Swoją drogą słyszał ktoś od przypadku kiedy jest wirus to lekarz dzwoni z raportem do grubego ? Czy znowu Bynek bawi się w tego który ma znajomości, teczki na wszystkich tylko nie może ich teraz ujawnić ale wkrótce to zrobi.
    Jak łatwo można doić naiwnych no to się w pale nie mieści jak ludzie są łatwowierni ufają swoim gnębicielom oraz ich wysłannikom.

    AD1.
    https://www.cyberdefence24.pl/sad-youtube-to-prywatna-platforma-nie-podlega-regulacjom-wolnosci-slowa
    O tym wszyscy wiedzą a mimo to niewdzięczni pseudo-patrioci olewają prawo strony na której chcą się zatrollić.
    O czym to świadczy ? To tak jakby w 1940 chcieli wydawać biuletyn AK za zgodą Gestapo
    Ja tam do żydów nic nie mam w tej kwestii, wszyscy wiedzą że są żadni dominacji i wykupują media na własność podobnie Fatykan ma swoje media i swoje banki. Więc jeśli o tym wiemy to czego tam szukamy ?
    Czy może lepiej szanować tego żyda kiedy gramy na jego zasadach a mówić co myślimy u siebie inaczej mówiąc uniezależnić się od obcych wpływów i nacisków.

    AD2.
    A jednak nie wariat chociaż powtarza to samo co krytycy 🙂
    Ahoi z nim, póki są wybory ma swoje zadanie jak skończą się wybory to znowu pójdzie siedzieć za przekrętasy

    AD3.
    To nie są tacy fajni ludzie jak mogłoby się wydawać, zwłaszcza kiedy słyszy się o zostawionych rodzinach,
    Czuby łyknęły że Franca został zarażony Koronawirusem choć okazało się to zwykłym przeziębieniem.
    Mnóstwo hipotez ci luzie wytworzyli i chyba sami w to po części naiwnie wierzą co jest im podawane ale są także osobnicy wyrachowani którzy działają bez żadnych skrupułów.
    Żadnych sumień, to co zrobili Podleckiemu i to jak go zniszczyli i nadal po śmierci skubią z niego co zostało. Obżydliwi ludzie, tak ogólnie. Eter też nie święty, wiedział że Marek był chory to chciał wybić się na chorym umysłowo i fizycznie człowieku. Teraz już na MP wypiął dupę i GATA też. Gabryś jak to Gabriele, jest także ofiarą chyba przemysłu gumowego i też ma swoje ten tego. Ale on bierze leki i pewnie dlatego jest spokojny, jest taką samą ofiarą mniej więcej i Eter dobrze to pokazał nieświadomie.
    To jest masakra jakaś żeby dla marnych pieniędzy wyzyskiwać i okradać chorego człowieka i być może go mordując.

    Polubienie

  • No cóż oto kolejne info, które po prostu pokazuje o czym piszesz Nathanielu:
   https://www.telepolis.pl/wiadomosci/wydarzenia/5g-izrael-czestotliwosci-przetarg
   https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/w-cejrowski-rozpowszechnil-fake-newsa-izrael-nie-zakazal-budowania-5g/
   Czyli w Izraelu będzie budowana tak jak wszedzie na świecie sieć 5G. A te info które rozpowszechniał także Henryk, jakoby w Izraelu za budowę masztu 5G idzie się na 15 lat do więzienia to niestety fake.
   Nie wiem czy sieć 5G jest szkodliwa czy nie. Jednak ponownie Henryk łyka z internetu wszystko jak leci i w ten sposób jest kolejnym wykonawcą planu 3 wojen wg Alberta Pike, w którym syjonizm wraz z islamem mają się wzajemnie wyniszczyć.
   Niestety lub stety ja sam łykałem wiele informacji od Henryka bez ich weryfikacji. Sam Henryk ma styl pisania podobny do tego jak piszą gazety głównego nurtu czy główne wiadomości tv czyli zrobić dużo hałasu i histerii bez weryfikacji tychże informacji u źródeł. I np. Henryk znający angielski mógł śmiało zapytać się mailowo w ambasadzie Izraela czy rzeczywiście tam sieć 5G jest zakazany.
   Tak samo jak rozpowszechniane było info, że w Izraelu żydzi nie umierają na raka. Otóż umierają.

   W ten sposób internet przez system fake newsów ośmiesza ludzi którzy szukają prawdy.

   No i tutaj można znaleźć odpowiedź, dlaczego Henryk ostatnie artykułu o „Orgii w Edenie” napisał nie podając porządnego materiału dowodowego. Henryk po prostu łyka to co pasuje do jego teorii z internetu. Wcześniej gdy jeszcze na forum było sporo członków, to jego pomysły czy teorie były weryfikowane krytycznie przez ludzi. Jednak gdy Henryk wszystkich trzeźwo myślących się pozbył i określił ich „nasieniem węza” to obecnie te forum i strony Henryka zaczynają przypominać cyrk. A ta sprawa z synagogą jako „Synem Goga” czy „Synonimem Goga” jeszcze bardziej pokazuje, że Henryk sam ze swoich stron uczynił jakiś ponury kabaret.

   Polubione przez 1 osoba

   • No właśnie poziom dezinformacji na wszystkich frontach w sferze publicznej wywaliło ponad skalę, wracając do starej afery
    https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/nie-dzieci-z-domow-dziecka-nie-sa-sprzedawane-i-mordowane/
    Tego typu oszustwa (w tym przypadku matka za namową nowego chłopa nakłoniła dzieci do kłamstwa przeciwko ojcu że brał udział w satanistycznych rytuałach itd)
    Czytałem o tym jakieś 2 dwa temu, nie jest możliwe aby w czasie gwałtu rozpoznać tatuaż na genitaliach sprawcy (kto na to zwraca uwagę ?) i skąd o tym wiedziały dzieci ?
    Niestety tego typu mistyfikacje są powielane przez ludzi którzy chcą zwalczać zło. Poprzez powtarzanie fałszywych dowodów wychodzą na głupków a sprawa handlu dziećmi omawiana pod wieloma wersjami jest nawet w mass mediach jako np. adopcja zagraniczna, odbieranie dzieci prze rząd Szwedzki, Niemiecki.
    To tak jak Sandżaja mówił o kontrowersyjnych tematach (pedofilia w kościele, płaska ziemia, chemia w przyrodzie) wychodząc w stroju maga ze swoimi sofizmatami które można albo z łatwością obalić albo zignorować z powodu braku dowodów (chrystus znaczy żółty, beatyfikacja znaczy fikcja itp). Gdyby miał więcej oleju w głowie to na samym początku pokazałby swój kapelusz maga jako ”wizytówkę” a tak im bardziej przedstawiał swój image jako to w co w co bezgranicznie wierzy tym bardziej ludzie cisnęli z niego bekę a ten bardziej bardziej się nakręcał bo ludzie uważali że wierzy we wszystko co podają na internecie alternatywego za pewnik. Są ludzie którzy robią dziwne rzeczy chociażby ubierają dziwny strój w ramach protestu jasno to podkreślając mając przy tym dystans do siebie.
    Ośmieszyć pewne idee jest niezwykle łatwo, wystarczy podłapać informacje niesprawdzone bądź podawane przez ekspertów z Tel Aviw.


    Czytałem nieco o Branhamie, Zielonoświątkowiec i półanalfabeta który miał pecha spotkać ”świetlistą istotę” Czynił cuda, uważał się za proroka (przepowiadał fałszywie), stworzył swoją sektę
    Jakiś dziwny był ten anioł… tyle obiecywał a ostatecznie anielska misja skończyła się na sekcie Branhamowców oraz na powielaniu starych Talmudycznych nauk.
    Jedyny jego plus to załamanie nerwowe – znaczy się był człowiekiem, zbyt uwierzył źródło swojej mocy oraz w poselstwo anioła nie weryfikując odpowiednio źródła.
    Nauka o anielskim ojcostwie Kaina pomija istnienie zbuntowanych aniołów:

    Największe kontrowersje spośród nauk Branhama wzbudza nauka dotycząca nasienia węża. Według niego wydarzenie w raju dotyczące uległości Ewy w obliczu kuszenia przez węża miało kontekst seksualny, a „spożycie zakazanego owocu” było aktem, który doprowadził do poczęcia Kaina – kiedy potem Ewa skusiła Adama do „spożycia zakazanego owocu” skutkiem tego było poczęcie Abla, w konsekwencji od bliźniaczych braci Kaina i Abla (synów jednej matki, lecz różnych ojców) ród ludzki rozdzielił się na pokolenie Kaina (miłujące cielesność, postrzegające wiarę przez pryzmat formalnego rytualizmu religijnego, pomimo wiary skłonne jednak do zła) i pokolenie Abla, pochodzące od Adama jako bezpośredniego syna Bożego, posiadające znamiona głębokiej jedności duchowej z Bogiem. Branham zwracał uwagę, że odniesienia do tych dwóch linii ludzkości i do ojcostwa Kaina często są przytaczane w Nowym Testamencie (m.in. 1 List Jana 3,10-12)[33][34].

    No tak… ale potop przeżyło tylko 8 osób – Noe + żona + 3 synowie i ich żony zapewne z linii Seta. Bóg wybrał najczystszy w postępowaniu i genetyce ród Noego.
    Potop nie wydarzył się ponieważ ludzie od tak zaczęli sobie grzeszyć – typowe nauczanie KRK

    Hmm, a to ciekawe:
    Krytyka nauczania Williama Branhama ze strony kościołów chrześcijańskich dotyczy głównie:

    kwestionowania przez niego niektórych kluczowych doktryn uznawanych przez główne nurty chrześcijaństwa (np. doktryny Trójcy Świętej oraz biblijnej formuły chrztu zapisanej w Ewangelii Mateusza),
    osobliwych nauk sprzecznych z Pismem Świętym, a zapożyczonych z gnostyckich sekt (np. o współżyciu Ewy z wężem w ogrodzie Eden)[34],
    wiary w to, że Bóg objawił się ludziom poprzez zodiak, Wielką Piramidę w Gizie oraz Biblię Świętą („Bóg napisał trzy Biblie”)[43],
    krytycznego, wrogiego stosunku wobec nowoczesnego stylu życia kobiet – zabraniał im noszenia spodni, makijażu i obcinania włosów, nauczania, głoszenia kazań. Nie brakło też dosadnych sformułowań pod ich adresem, szokujących słuchaczy („miss dog meat”[44], „sexual garbage can”[45]).

    To też ciekawe:

    Branham developed a unique theology and placed emphasis on a few key doctrines, including his eschatological views, annihilationism, oneness of the Godhead, predestination, eternal security, and the serpent’s seed.[122] His followers refer to his teachings collectively as „The Message”.[123] Kydd and Weaver have both referred to Branham’s teachings as „Branhamology”.[124][123] Most of Branham’s teachings have precedents within sects of the Pentecostal movement or in other non-Pentecostal denominations.[125] The doctrines Branham imported from non-Pentecostal theology and the unique combination of doctrines that he created as a result led to widespread criticism from Pentecostal churches and the Charismatic movement.[125][126] His unique arrangement of doctrines, coupled with the highly controversial nature of the serpent seed doctrine, caused the alienation of many of his former supporters.[125][126][127]

    W dużym skrócie wyznawał Annihilacjonizm, słusznie.
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Anihilacjonizm
    A także uznawał naukę o Predestynacji

    Branham adopted and taught a Calvinistic form of the doctrine of predestination and openly supported Calvin’s doctrine of Eternal Security, both of which were at odds with the Arminian view of predestination held by Pentecostalism.[128] Unlike his views on the Godhead and Annihilationism, there was no precedence within Pentecostalism for his views on predestination, and opened him to widespread criticism.[134] Branham lamented that more so than any other teaching, Pentecostals criticized him for his predestination teachings.[135] Branham believed the term „predestination” was widely misunderstood and preferred to use the word „foreknowledge” to describe his views.[135]

    Branham otwarcie popierał nauki Kalwina, przejął do siebie wiele nauk nieuznawanych przez Zielonoświątkowców – i za to go krytykowali. On zaś wierzył że termin ”Predestynacja” został powszechnie niezrozumiany i preferował używać słowa ”uprzednia wiedza” do opisania jego poglądów.

    A to poddam translacji Google:
    Nasiono węża
    Dalsze informacje: Nasienie węża i grzech pierworodny

    Branham nauczał niekonwencjonalnej doktryny o źródle grzechu pierworodnego . [125] Uważał, że historia upadku człowieka w rajskim ogrodzie jest alegoryczna i zinterpretował ją jako oznaczającą stosunek węża z Ewą i że ich potomstwem był Kain . [125] Branham nauczał, że współcześni potomkowie Kaina udają wykształconych ludzi i naukowców [146] oraz że potomkowie Kaina byli „dużą grupą religijną nieślubnych bękartów” [147] [67], którzy stanowili większość przestępców społecznych. [148] Uważał, że wąż był tym brakującym ogniwem między szympansem a człowiekiem i spekulował, że wąż był prawdopodobnie gigantem podobnym do człowieka. [149] Branham wierzył, że wąż zamienił się w gada po tym, jak został przeklęty przez Boga. [149] Doug Weaver skomentował interpretację opowieści Branhama; „W konsekwencji każda kobieta potencjalnie nosiła dosłowne nasienie diabła”. [140]

    Branham po raz pierwszy mówił o grzechu pierworodnym w 1958 r .; odrzucił ortodoksyjny pogląd na ten temat i wskazał na własne przekonanie o ukrytym znaczeniu historii. [150] W późniejszych latach wyraźnie ujawnił swoją opinię na temat seksualnego charakteru upadku. [150] Weaver napisał, że Branham mógł zapoznać się z doktryną nasienia węża poprzez swoje baptystyczne korzenie; Daniel Parker , amerykański minister baptystów z Kentucky, ogłosił podobną doktrynę w połowie XIX wieku. [147] Według Pearry’ego Greena nauczanie Branhama o nasieniu węża było postrzegane przez szerszy ruch zielonoświątkowy jako „brudna doktryna … która zrujnowała jego posługę”. [150] Żadna inna grupa chrześcijańska głównego nurtu nie miała podobnego poglądu; Branham był szeroko krytykowany za rozpowszechnianie doktryny. [150] Jego wyznawcy uważają doktrynę za jedno z jego największych objawień. [150]

    Idea, że ​​Ewa połączyła się z wężem lub Szatanem i wydała Kaina, znajduje swój najwcześniejszy wyraz w pismach gnostyckich (np. Ewangelii Filipa). Zostało odrzucone przez głównych teologów chrześcijańskich, takich jak Ireneusz. [1] Pomysł pojawia się w książce z IX wieku zatytułowanej Pirke De-Rabbi Eliezer . [6] W książce Kain: Son of Serpent , David Max Eichhorn śledzi plecy pomysł wczesnych żydowskich Midrashic tekstów i identyfikuje wielu rabinów, którzy nauczali, że Kain był synem unii między wężem i Ewy. [6]

    https://en.wikipedia.org/wiki/William_M._Branham
    https://en.wikipedia.org/wiki/Serpent_seed

    Inaczej mówiąc już wcześniej nauczali tego Talmudyści a także lokalne sekty Chrześcijańskie

    Chodzi o tą Ewangelię Filipa, dla mnie niezłe dzieło literackie (podobają mi się porównania a także język, styl przedstawiania pewnych rzeczy) i tylko tak na to patrzę. Pod kątem Biblijnym znajdziemy mnóstwo herezji:

    (p.60,34-61,5)[„Ten, który] został stworzony, jest piękny”. [Ale] czy możesz uznać, że jego dzieci są stworzeniami szlachetnego pochodzenia. Jeśliby jednak on nie został stworzony, lecz zrodzony, to mógłbyś uznać jego potomstwo, że jest szlachetnego pochodzenia. Teraz jednak (uznano), że został stworzony i że zrodził. Cóż to więc za „szlachetne” pochodzenie?
    42a. (p.61,5-10) Najpierw zaistniało cudzołóstwo, a potem morderca (Kain). I to (dlatego), że został zrodzony w cudzołóstwie. Był bowiem synem węża. Dlatego także stał się zabójcą ludzi, jak jego ojciec. I zabił swego brata (Abla).
    42b. (p.61,10-12) Każde obcowanie, które nastąpiło między tymi, którzy nie są sobie równi, jest cudzołóstwem.

    Podobno to dzieło także naucza o anielskim (Samaela, ”szatan sługa Boga”) ojcostwie Kaina
    https://www.sefaria.org/Pirkei_DeRabbi_Eliezer.13?lang=bi
    Pobieżnie nie znalazłem nic w tym temacie
    A może tutaj ?
    https://archive.org/stream/pirkderabbieli00frieuoft/pirkderabbieli00frieuoft_djvu.txt

    ^ Cain’s. The Pal. Targum, Gen. iv. i, reads: ” And Adam knew
    Eve his wife, who was pregnant by the angel Sammael, and she con-
    ceived and bare Cain ; and he was like the heavenly beings, and not
    like the earthly beings, and she said, I have acquired a man, the angel
    of the Lord.” Cf. infra, pp. 158 f., and see Zohar, in loc, and Jalkut,
    Gen. § 35. See also Vita Adae et Evai xxi. 3, in A. and P. ii.

    Cytat z
    Targumu…..

    A jednak:
    CHAPTER XXII

    THE FALL OF THE ANGELS [26a. i.]

    ” And * Adam lived an hundred and thirty years, and he
    begat in his own Hkeness after his image ” (Gen. v, 3).
    Hcnee thou mayest learn that Cain was not of Adam’s
    seed,” nor after his likeness, nor after his image.^ (Adam
    did not beget in his own image) ‚* until Seth was born, who
    was ^ after his father Adam’s likeness and image,*^ as it is said,
    „And he begat in his own likeness, after his image ” (ibid.).
    Rabbi Simeon ‚ said : From Seth arose and were de-
    scended ^ all the generations of the righteous.” From
    1 The first editions read : ” It is written : ‚ And Adam,’ ” etc.
    -See supra, pp. 150+., for tlie statement that Cain was the off-
    spring of Eve and Sammael. The Scripture text seems to have afforded
    ground lor the distinction which the Rabbi.s and otliers drew between
    Cain and Seth : ” And Adam knew Eve his wife, and she conceived and
    bare Cain, and she said, I have acquired a man (child) from the Lord ”
    (Gen. iv. i). Concerning Abel the Bible states, ” And she continued
    to bare his brother Abel” (ibid. 2), without adding any further
    qualification as in the case of Cain. With reference to Seth the text
    says, ” And Adam lived an hundred and thirty years, and he begat in
    his own likeness after his image, and he called his name Seth ” (ibid. v. 3).
    The fifth chapter of Genesis begins afresh the history of Adam’s off-
    spring, but omits all reference to Cain, who.se descendants are men-
    tioned in ch. iv. The Pal. Targum to Gen. v. 3 adds : ” but before
    Eve had borne Cain, who was not like to him ” (i.e. Adam).
    ^ The words ” likeness and image ” are not mentioned in the story
    of Cain’s birth. The first editions add : ” neither did his deeds resemble
    those of Abel his brother.” Cain inherited the nature of Sammael,
    the angel of Death, and became a murderer.

    Ps. Co do Amena:
    Jeremiasza 46:25

    (25) Mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja nawiedzę Amona z No i faraona, i Egipt, i jego bogów, i jego królów, i tych, którzy na nim polegają,
    46:25 Behold, I [will] avenge Ammon her son upon Pharao, and upon them that trust in him.
    46:17 Nazywajcie imię faraona Nechao, króla Egiptu, Saon esbeie moed.
    46:18 [Jako] żyję, mówi Pan Bóg, przyjdzie jako Itabyrion między górami i jako Karmel, który jest na morzu.
    46:19 O, córko egipska mieszkająca [w domu], przygotuj sobie rzeczy do usunięcia: albowiem Memfis będzie całkowicie spustoszony i będzie nazwany Biada, bo nie ma w nim mieszkańców.
    46:20 Egipt jest piękną jałówką, [ale] spadło na nią zniszczenie z północy.
    46:21 Także jej wynajęci [żołnierze] pośród niej są jak tłuste cielęta karmione nią; albowiem oni też się odwrócili i uciekli jednomyślnie; nie stali, bo nadszedł dzień zniszczenia i czas ich odpłaty.
    46:22 Ich głos jest jak syczący wąż, bo idą na piasek; przyjdą do Egiptu toporami, jak ludzie, którzy ścinają drewno.
    46:23 Wyrąbią jej las, mówi Pan, albowiem [ich liczba] w ogóle nie może być przypuszczona, bo przewyższa szarańczę w wielości i są niezliczeni.
    46:24 Córka Egiptu jest zdezorientowana; zostaje wydana w ręce ludu z północy.
    46:25 Oto pomszczę Ammona, syna jej, na Faraonie i na tych, którzy mu ufają.
    46:26
    46:27 Ale nie bójcie się, mój sługo Jakubie, nie lękajcie się, Izraelu, bo oto ocalę was z daleka, a nasienie wasze z niewoli ich; I wróci się Jakub, i będzie spokojny, i będzie spał, a nie będzie nikogo, kto by go kłopotał.
    46:28 Nie bój się, sługo mój Jakubie, mówi Pan; bo ja jestem z tobą: ona [to była] bez lęku i w luksusie, została wydana; bo dokończę każdy naród, wśród którego cię wyrzuciłem; ale nie sprawię, że upadniesz; ale będę cię karać na drodze sądowej, i nie będę cię winić.

    A pamiętam że większe księgi prorockie były mocno zafałszowane.
    A podobno jest to werset wspominający Amuna z Teb,

    Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.