Wpis Nr. 79 – Talmudyczność U Źródeł


 

 

Nietrudno zauważyć po zdobyciu pewnej wiedzy że większość ludzi nie rozumie lub nie ma pojęcia o Bogu, Jego intencji oraz o intencjach Jego przeciwników. Nie są one trudne do odganięcia choć nie można wykluczyć pomocy ze strony Stwórcy który powoli pozwala na zrozumienie pewnych nauk.

Bardzo trudno jest jednak do ludzi dotrzeć i walić wprost całą prawdą więc muszę uciekać się do metafor, porównań, przykładów i pomijania detali.

Jeśli wyjaśnię jak działa Chrześcijaństwo oparte na naukach Pawła czy wprost jak działa Katolicyzmże nie jestem Chrześcijaninem bo Chrześcijaństwo=Paweł a ja w Boga jak najbardziej wierzę.

Wtedy ludzie pomyślą że promuje new age albo ateizm a jeśli wyjawię przekręt KRK New Age to katolik.

Ciężko więcuniknąć szablonowania…
Jednym z ruchów jakie można zrobić to zachęcanie ludzi do opuszczenia Chrześcijaństwa i szukania Boga na własną rękę, nawet tych Chrześcijan czy ludzi którzy z niewiedzy śmieją się z ”teoretyków spiskowych” przez pryzmat agentów którzy neutralizują pewne idee
Bardzo trudno jest mi rozmawiać z ludźmi nie mogę dać bezprośrednich odpowiedzi czy linków tylko małe wprowadzenia strasznie dołujące bo nie mogę poruszyć wszystkich tematów muszę uproszczać jedynie chyba Brejker bo nie neguje Boga choć w materiałach jezuickich tam jest że Tora to od faraonów pochodzi więc a Bóg to Jahwe, kopia egipskiego Atena/Atona
Swoją drogą ten Pujol czy inni powołują się na nieistniejące źródła jedynie Księga Umarłych którą w każdej chwili mogę odblokować po polsku ale oni dają linki do źródeł które nie istnieją mówiąc że tak jest

Nawet z Henrykiem coraz bardziej się rożnie ponieważ Henryk momentami odchodzi od Septuaginty czy neguje pochodzenie narodów od Noego, nie wiem może nie rozumie że jeśli w kronikach jest wyłożone pochodzenie Słowian od Jafeta to oznacza że Kościół przypisywał nie-edomitów białych do Jafeta, Scytów>Sarmatów>Słowian także do tego Dan czyli Dorowie a przynajmniej na to wskazuje że Macedończycy i Spartanie pochodzą od Dana a Grecy czy Jonowie (LXX Jowan) od Jafeta

Nie wynika to Broń Boże ze złej woli nie nie ja nadal jestem fanem zbawienie.com tylko szukam mądrości Bożej na swój sposób nie to co powie ktoś ale to co powie Bóg czy to co dla mnie jest sensowne

Wracając do rodowodów; króciutko.

Choć nie mam pewności od którego syna Jafeta pochodzą Azjaci, Indianie, Mongołowie jedynie przypuszczam że Magog lub Kittim odnosi się do Chin….

1 Księga Barucha 3:
(7) Dlatego włożyłeś w nasze serca bojaźń Twoją przed Tobą, abyśmy wzywali Twojego Imienia. Tak, będziemy Cię wielbili na naszym wygnaniu, gdyż odrzuciliśmy z naszych serc wszelką nieprawość naszych ojców, którzy zgrzeszyli przeciw Tobie.  (8) Oto jesteśmy dziś na naszym wygnaniu, dokąd nas rozproszyłeś na wzgardę, przekleństwo i na karę [jako odpłatę] za wszystkie nieprawości naszych ojców, którzy odwrócili się od Pana, Boga naszego”.

(9) Słuchaj, Izraelu, przykazań życia, nakłoń ucha, byś poznał roztropność!  (12) Opuściłeś źródło mądrości!

(13) Gdybyś był postępował drogą Bożą, mieszkałbyś w pokoju na wieki.

Na to wychodzi że Słowianie mogą oskarżać wrogów zarówno z Syryjczykami o ”antysemityzm”

 

 

Od kiedy straciłem mnóstwo danych nie mogę się skupić poważniej nad czymś dlatego powtarzam omawiane tematy….

Przypomniałem sobie jednak o Talmudzie który jest powszechnie znany przez Antysystemowców i nawet cytuje się co prawda Talmud Babiloński o Palestyńskim nie wspominając. Tak wiele osób Talmud Babiloński zna ale nikt nie podaje linków do tych wersetów nie słyszałem także by ktoś próbował przetłumaczyć choć jeden tom Talmudu na nasz Polski Słowiański język tak jak to zrobiono z Koranem czy Księgą Urantii.

Z tego powodu postanowiłem posprawdzać parę znanych wersetów z Talmudu i pewnie kiedyś uzupełnię listę.

 

 

gittin_57a
http://www.come-and-hear.com/gittin/gittin_57.html

Głos jest głosem Jakuba, a ręce są rękami Ezawa: 10 „głos” tutaj odnosi się do [wołania spowodowanego przez] cesarza Hadriana 11, który zabił w Aleksandrii w Egipcie sześćdziesiąt miriadów na sześćdziesięciu miriadach, dwa razy więcej niż wyszedł z Egiptu. „Głos Jakuba”: to wołanie wywołane przez cesarza Wespazjana 12 który zabił w mieście Betara czterysta tysięcy miriadów lub, jak niektórzy mówią, cztery tysiące miriadów. „Ręce są w rękach Ezawa:” to jest rząd Rzymu, który zniszczył nasz dom i spalił naszą świątynię i wypędził nas z naszej ziemi. Innym wyjaśnieniem jest [jak następuje]: „Głos jest głosem Jakuba:” żadna modlitwa nie jest skuteczna, chyba że nasienie Jakuba ma w tym swój udział. „Ręce są rękami Ezawa:” żadna wojna nie zakończy się sukcesem, dopóki nasienie Ezawa nie ma w tym udziału. Tak powiedział R. Eleazar: 13 Będziesz ukryty przed plagą języka; 14 oznacza to, że będziesz chroniony przed rozgrzanymi konkursami 15 języka.

Rab Juda rzekł w imieniu Rab: Co znaczy ten werset, Nad rzekami Babilonu usiedliśmy, tak, płakaliśmy, gdy wspominaliśmy Syjon? 16 Oznacza to, że Święty, błogosławiony, okazał Dawidowi zniszczenie zarówno pierwszej świątyni, jak i drugiej świątyni. Z pierwszej Świątyni, jak jest napisane: „Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, tak, my płakaliśmy”; Drugiej Świątyni, jak jest napisane: Pamiętajcie, o Panie, przeciwko synom Edomu 17, w dniu Jerozolimy, którzy rzekli: rozpędźcie go, podnieście, aż do jego fundamentu. 18

 

Liczby z kabały wzięte 4 miliardy czy miriady Żydów za czasów Żymian. Tak oto wygląda ich wiarygodność, ponadto warte zaznaczenia Talmud nazywa Rzym Edomem, słowo klucz to są hipokryci wiedzą do kogo się odnoszą proroctwa o Edomie więc zgonili winę na Rzym, spryciarze!

A tekst ”goje wolą seks z krowami” wygląda tak
http://www.come-and-hear.com/zarah/zarah_22.html
9 Poganie wolą bydło Izraelitów do swoich własnych żon, gdyż R. Johanan powiedział: Kiedy wąż przyszedł do Ewy, on natchnął żałosne pożądanie w nią. 10 Jeśli tak będzie [to samo powinno się odnosić] również do Izraela! – Kiedy Izrael stał na Synaju, to pożądanie zostało wyeliminowane, ale pożądanie bałwochwalców, którzy nie stali na Synaju, nie ustało.

Zadano pytanie: co z ptakami? 11 – Chodźcie usłyszeć: Rab Juda rzekł w imieniu Samuela w imieniu R. Haniny: Widziałem poganina, który kupił gęś na rynku, użył go niemoralnie, a następnie udusił, upiekł i zjadł. Również R. Jeremiasz z Difti 12 powiedział: Widziałem Araba, który kupił bok [mięsa], przebił go w celu niemoralnego aktu, po którym działał i upiekł go.

Ponieważ Goj=Pagan=Giaur i tak dalej każdy nazywa innowierców inaczej oburzają się jak komuś to przeszkadza niech założy koszulkę ”jestem gojem / i jestem z tego dumny”

Mam mam jest Yeshu
Sanhedrin 43a
http://www.come-and-hear.com/sanhedrin/sanhedrin_43.html

I HERALD NADALUJE GO itp. Oznacza to, że bezpośrednio przed [wykonaniem], ale nie wcześniej. 33 [W przeciwieństwie do tego] nauczano: w przeddzień święta Paschy Jeszu 34 powieszono. Przez czterdzieści dni przed egzekucją zwiastun wyszedł i zawołał: „Idzie, aby zostać ukamienowanym, ponieważ praktykował czary i nakłaniał Izraela do apostolstwa. Każdy, kto może powiedzieć coś na swoją korzyść, niech wystąpi i wystąpi w jego imieniu. Ale ponieważ nic nie zostało przedstawione na jego korzyść, został powieszony w przeddzień Paschy ! 35 – Ulla odparła: „Czy sądzisz, że był tym, dla którego się bronił?

można zrobić? Czyż nie był on Mesythem, o którym mówi Pismo: Ani nie oszczędzasz, ani go nie ukryjesz ? 36 W przypadku Yeshu było inaczej, ponieważ był związany z rządem (lub autorytetem, tj. Wpływowym).
Nasi rabini nauczali: Yeshu miał pięciu uczniów: Matthai, Nakai, Nezer, Buni i Todah. Kiedy Matthai został wniesiony [do sądu], powiedział do nich [sędziowie], czy Matthai zostanie stracony? Czyż nie jest napisane: Matthai [kiedy] przyjdę i stanę przed Bogiem? 37 Wtedy oni odparli; Tak, Matthäi zostanie wykonany, ponieważ jest napisane: Kiedy Matthäi [kiedy] powinien [on] śmierć, a jego nazwisko giną . 38 Gdy przywieziono Nakai, rzekł do nich; Czy Nakai zostanie stracony? Czyż nie napisano: Naki [niewinna], a sprawiedliwi nie zabijają? 39 Tak, była odpowiedź, Nakai zostanie stracony, ponieważ jest napisane,w sekretnych miejscach Naki 40 [niewinna] zabija . 41 Gdy sprowadzono Nezera, powiedział; Czy Nezer zostanie stracony? Czy to nie jest napisane, I Nezer [gałązka] powinny rosnąć dalej z jego korzeni . 42 Tak, oni powiedzieli: Nezer zostanie stracony, skoro napisano: Ale wyrzucono cię z grobu twego jak Nezer [ odraza odrażająca]. 43 Kiedy Buni został przyprowadzony, powiedział: „Czy zostanie zabity Buni? Czyż nie jest napisane: Beni [mój syn], mój pierwszy narodzony? 44 Tak, powiedzieli: Buni zostanie stracony, ponieważ jest napisane: Oto zabiję Bine-ka [twojego syna] twój pierwszy narodzony . 45 A gdy przyniesiono Todę, rzekł do nich; Czy Todah zostanie stracona? Czyż nie jest napisane: Psalm dla Todah [dziękczynienie] ? 46 Tak, odpowiedział Todah zostanie wykonany, ponieważ jest napisane: Kto ofiarował ofiarę Todah [dziękczynienia] uhonorował mnie . 47

Jest wszystko potwierdzone cała prawda oczami Sanhedrynu

Znowu Gittim o ”Yeshu”
Jaka jest twoja kara [w innym świecie]? Odpowiedział: To, co sobie zadeklamowałem. Każdego dnia moje prochy są zbierane, a zdanie jest mi przekazywane, a ja jestem spalony, a moje prochy rozproszone po siedmiu morzach. Następnie udał się i podniósł Balaama za pomocą zaklęć. Zapytał go: Kto ma reputację w innym świecie? Odpowiedział: Izrael. Co wtedy, powiedział, o dołączeniu do nich? Odpowiedział: Nie będziesz szukał pokoju ani dobrobytu przez wszystkie dni na wieki. 1 Następnie zapytał: Jaka jest twoja kara? Odpowiedział: Wrzącym gorącym nasieniem. 2 Potem wyszedł i wzbudził przez inkantacje grzeszników Izraela . 3 Zapytał ich: Kto ma reputację w innym świecie? Odpowiedzieli: Izrael. A co z dołączeniem do nich? Odpowiedzieli: szukaj ich dobrobytu, nie szukaj ich krzywdy. Ten, kto ich dotyka, dotyka jego oka. Powiedział: Jaka jest twoja kara? Odpowiedzieli: Wrzącym gorącym ekskrementem , od kiedy Mistrz powiedział: Kto drwi z mędrców, jest karany wrzącymi gorącymi ekskrementami. Obserwuj różnicę między grzesznikami Izraela i prorokami innych narodów, którzy czczą bożków. Zostało nauczone: Notatka z tego incydentu, jak poważna jest rzecz zawstydzać człowieka, ponieważ Bóg opowiedział się za przyczyną Bar Kamza i zniszczył Swój dom i spalił Jego świątynię.

Jeszcze tylko znajdę legalizację pedoseksualizmu….
Jest i to
http://www.come-and-hear.com/sanhedrin/sanhedrin_54.html

Ten, który poddaje się zarówno pederastii, jak i bestialstwu – powiedział R. Abbahu: Według opinii R. Akiby, otrzymuje on dwie kary; jeden nie będziesz kłamał [z ludzkości], a drugi, abyś nie kłamał [z jakąkolwiek bestią]. Ale według poglądu R. Ishmaela, otrzymuje tylko jedną karę, oba wykroczenia pochodzą z pojedynczego wersetu, Nie będzie Sodomity. 19 Abaye powiedział: Nawet według opinii R. Ishmaela, otrzymuje on dwie kary, ponieważ jest napisane: Ktokolwiek spocznie z bestią, z pewnością zostanie zabity. 20 To, że jest zbędne w związku z czynnym bestialstwem, musi być zastosowane do biernego poddania się, a Boskie prawo zostało w ten sposób uznane za pasywne poddanie jako czyn popełniony czynnie: tak samo jak za przestępstwo czynne jest kara i zakazy, także za przestępstwo bierne. 21 Ale ten, kto dopuszcza się pederastii i sprawia, że ​​się nią maltretuje; a także popełnia bestialstwo i powoduje, że również jest maltretowany – zarówno R. Abbahu, jak i Abaye utrzymują, że według poglądu R. Ishmaela jest on potwornie winny, a według R. Akiby jest on podwójnie winny. 22

Nasi rabinowie nauczali: w przypadku mężczyzny płci męskiej młody nie jest uważany za równy staremu; ale młoda bestia jest traktowany jak stary. 23 Co to oznacza? – powiedział Rab: Pederastia z dzieckiem poniżej dziewiątego roku życia nie jest uważana za pederastię z dzieckiem powyżej tego.
Samuel powiedział: Pederastia z dzieckiem poniżej trzech lat nie jest traktowana jak dziecko powyżej tego . 24 Na czym opiera się ich spór? – Rab utrzymuje, że tylko ten, kto jest w stanie odbyć stosunek seksualny, może , jako bierny podmiot pederastii, wyrzucić winę [na aktywnego przestępcę] ; natomiast ten, kto nie jest w stanie współżyć seksualnie, nie może być biernym podmiotem pederastii [w tym względzie]. 25 Ale Samuel utrzymuje: Pismo mówi: ” I nie będziesz kłamać z ludzkością „.tak jak z lirykami kobiety . 26
Uczy się zgodnie z Rab: Pederasty w wieku dziewięciu lat i jednego dnia;

Po tym można rozpoznać hasbarę (nie zawsze) mówią że Masoneria, Żydy opanowały Kośćiół tymczasem jest odwrotnie ale powoli Therion upomina się o swoje

Ponadto znajduję coraz więcej wskazówek odnośnie koncepcji narodu wybranego 12 plemion Sławnych Słowian rodu Jakuba

 

Testament Beniamina. Jak się mówi Paweł z Tarsu był żydem z plemienia Beniamina…. czyli Kłamcą ponieważ Żydzi, Judejczycy i Beniaminici to trzy osobne narody. Nie można być jednocześnie Żydem i Beniaminitą albo pochodzić od Judy albo od Beniamina albo jesteś Polakiem albo Czechem. Zdecyduj się!

 

(49) Czyńcie więc prawdę i sprawiedliwość, każdy wobec bliźniego swego; sprawujcie też wyroki godne zatwierdzenia, a Prawo Pana i przykazania Jego zachowujcie.

(50) W miejsce całego dzie­dzictwa, to tylko wam przekazuję. A i wy przekażcie to dzieciom waszym na wieczne posiadanie.

(51) Tak bowiem czynili Abraham, Izaak i Jakub. Wszystko to przekazali nam w dziedzictwie mówiąc: Zachowujcie przykazania Boga, dopóki Pan nie objawi zba­wienia swego wszystkim narodom.

(55) A Pan osądzi najpierw Izraela z powodu niegodziwości popełnionych wobec Niego, Nie uwierzyli bowiem w Boga przychodzącego w ciele jako Zbawiciela.
| Ten werset mi się nie podoba, śmierdzi a może jest to wynik tłumaczenia

(56) Następnie osą­dzi wszystkie narody, które nie uwierzyły w Niego objawiającego się na ziemi. Poprzez wybranych spośród narodów skarci Izraela, jak skarcił Ezawa przez Madianitów, którzy doprowadzili braci swoich do rozwiązłości oraz bałwochwalstwa.

(57) Zostali oddzieleni od Boga przestawszy być dziećmi pośród tych, którzy boją się Boga. Wy natomiast jeśli postępować będziecie w świętości przed obliczem Pana, na nowo zamieszkacie we mnie bezpiecznie.

(58) I cały Izrael zgromadzi się przed Panem.

(59) I już nie będę nazywany wilkiem drapieżnym z powodu waszej drapieżności, ale robotnikiem Pana rozdzielającym żywność tym, co dobrze pracują.

(60) W później­szych czasach z mego potomstwa powstanie umiłowany Pana słuchający na ziemi Jego głosu, który poznaniem nowym oświeci wszystkie narody, który powstanie w Izraelu jak światło poznania dla zbawienia, który jak wilk będzie porywał Izraelo­wi i dawał zgromadzeniu pogan.

(61) Aż do skończenia świata pozostanie w zgromadze­niach narodów i pośród ich przywódców jak piękna melodia na ustach wielu.
(62) W księgach świętych będzie zapisany, zarówno jego czyny jak i słowa.
(63) I będzie wybranym przez Boga na wieki. O nim to pouczył mnie Jakub, ojciec mój, mówiąc: „On wypełni, czego zabrakło twemu pokoleniu”.

Niby nie jest źle ale werset 55 i 60 lekko zaciąga siarką, ”światłem wiedzy zaciąga Illuminatem”
Bóg w ciele i umiłowany z rodu Beniamina nie podoba mi się to!
Na tej podstawie zwolennicy Pawła mogą obronić dogmatu wyższości Chrystusa ponad Bogiem i posłannictwa satanisty Szaula Ha Tarsi, oby się okazało że te wersety źle zrozumiałem

 

Jak znajdę więcej mądrości z Talmudu i tego typu pism to uzupełnię, ciao!

 

 

3 comments

 1. Ostatnio czytałem testament Lewiego , okazuje się ze Bóg ustanowił go kapłanem jako pierwszym ze swego rodu i Mojżesz który rozmawiał z Bogiem tworzą w twarz (cóż za wyróżnienie i zaszczyt!) tez był z rodu Lewiego .
  Kapłaństwo zostało wprowadzone na długo przed Abrahamem czy Noem .
  Z 2 Henocha dowiadujemy się ze przed potopem Bóg ustanowił kapłana a nawet spowodował przyjście na świat Melchizedeka poprzez cud .
  Melchizedek został zabrany do Edenu gdzie przebywał także Henoch i gdzie wody potopu nie dotarły .
  Henoch spisujący przed Bogiem wszystkie czyny synów ludzkich aż do ostatniego pokolenia …

  Tak więc wychodzi na to ze to Bóg ustanowił urząd kapłana a szatan jak zwykle musiał i to popsuć wprowadzając swoich kapłanów zła .

  Testamenty 12 patriarchów ciekawe , co ciekawe Bóg zapowiedział im co czeka ich potomstwo w przyszłości ze będą niewierni , porzuca Prawo i ze spotkają ich za to kary tak samo jak w księdze Jubileuszów zapowiedział Mojżeszowi ze będą oni w niewoli aż do wyzwolenia przez Samego Boga .
  Jak widać Bóg nie uczyni nic jeśli wcześniej nie zapowie tego swoim sługa proroką.

  Polubione przez 1 osoba

  • Ja za to dotyczałem Apokalipsę Sofoniasza, i dalej nie wiem czy odrzucić czy nie
   Jest tam mowa o aniele Eremielu
   https://en.wikipedia.org/wiki/Jerahmeel_(archangel)
   Sfn 6:
   Upadłem na twarz i wielbiłem go. Powiedział mi: „Uważaj. Czcij mnie nie. Nie jestem Panem Wszechmogącym, ale jestem wielkim aniołem, Eremielem, który jest nad otchłanią i Hadesem, tym, w którym wszystkie uwięzione są dusze od końca potopu, który przyszedł na ziemię, aż do dnia dzisiejszego. ”

   Potem zapytałem anioła: „Jakie jest miejsce, do którego przybyłem?”. Powiedział mi: „To jest Hades”. Wtedy zapytałem go: „Kto jest wielkim aniołem, który stoi tak, kogo widziałem?” Powiedział: „To jest ten, który oskarża ludzi w obecności Pana”.

   Generalnie dzieło podobnej treści co 1 i 2 Henocha ale
   Sfn 10:
   10 Wtedy wielki anioł przyszedł do mnie ze złotą trąbą w ręku, i wysadził ją w niebo. Niebo otworzyło się z miejsca, gdzie słońce wznosi się do miejsca, w którym się znajduje, od północy na południe. Widziałem morze, które widziałem na dnie Hadesu. Jego fale podeszły do ​​chmur. Widziałem, jak wszystkie dusze w nim toną. Widziałem tych, których ręce związane były z szyją, z dłońmi i stopami spętanymi. Powiedziałem: „Kim są ci?” Powiedział do mnie: „To są ci, którzy zostali przekupieni i dano im złoto i srebro, aż dusze ludzkie zostały zwiedzione.” I widziałem innych pokrytych maty ognia. Powiedziałem: „Kim są ci?” Powiedział do mnie: „To są ci, którzy dają pieniądze w interesie i otrzymują odsetki za odsetki”. I widziałem też, jak niektórzy ślepi krzyczeli. Byłem zdumiony, gdy zobaczyłem wszystkie te dzieła Boga. Powiedziałem, „Kim są ci?” Powiedział do mnie: „To są katechumeni, którzy słyszeli słowo Boże, ale nie zostali udoskonaleni w dziele, które usłyszeli”. I powiedziałem do niego: „Czyż nie mają tutaj pokuty?” Powiedział: „Tak”, powiedziałem: „Jak długo?” Powiedział do mnie: „Aż do dnia, kiedy Pan będzie sądził”. I widziałem innych z ich włosami na nich. Powiedziałem: „A więc w tym miejscu są włosy i ciało?” On powiedział: „Tak, Pan daje im ciało i włosy, tak jak tego chce”.

   Albo tego nie rozumiem albo za bardzo forsowane jest piekło lub coś w tym rodzaju, w przypadku 2 Henocha okazało się że ”piekło” jest przeznaczone dla wyjątkowych potworów dla których kara śmierci to za mało…

   Testamenty są ciekawe choć więcej dzieł odrzucam czy raczej traktuje jako fikcję literacką fajnie się czyta ale nie ma to wartości historycznej…..
   Im więcej wątków kościelnych tym gorzej

   Zaktualizowałem trzy ostatnie materiały okazuje się że prawda nie jest aż tak przed nami ukrywana tylko trzeba spojrzeć we właściwą zbilansowaną stronę.
   Praktycznie 5 sekund i jest choć nie zawsze google zawodzi czasami daje lepsze rezultaty niż ten duck duck to zależy….

   Przy okazji odkryłem kilka rzeczy
   Ten Jezuita który wymyślił alternatywną chronologię (Hardouin czy jak mu tam)) cichaczem negował Septuagintę, Wolter szkolony przez Jezuitów także sugerował że Septuaginta jest fałszerstwem

   Kolejny Jezuita który wpłynął na filozofię New Age, mógł mieć świetnie pióro ale wirusem jest ekumenizm i wciąganie Chrześcijan (ogłupionych wyznawców Pawła) w inny rodzaj bakterii o nazwie New Age
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin

   Już teraz widać kto najwięcej zyskał na rewolucji Francuzkiej ?
   Ewolucjonizm (Darwinizm) Chrześcijański…. przecież jedno drugie wyklucza i nawet Paweł nie głosił pochodzenia od skałki z przed miliardów lat, prawdopodobnie nikt w tamtym czasie by na to nie wpadł ta degradująca nauka jest dla naiwnych

   O tym że Edomici wielbili Kaus i Jahwe można wyczytać między wierszami ale lepiej uzupełnię to do materiału
   https://basileia785.wordpress.com/2016/10/06/apologia-nr-27-tozsamosc-falszywego-narodu-wybranego/
   Hmmm, Yhvh jak i wiele tego typu pomysłów przyszło z Edomu
   Yhvh jest często używane przez róźnych Mistyków, Syjonistów i tych co krytykują żydów tak krytykują że nie obalają żadnych manipulacji a nawet ich uwiarygadniają ciekawe że większość atakujący Boga używa terminu Jhvh

   Jestem za tym by delikatnie szturchać faryzeuszy ale na swoim terenie, a dlaczego normalni ludzi mają się bać słowa Boga ?
   Posłuchać jednego pastorka napisać czy to u siebie czy wstawić komentarz z zamytaniem o pewne nauki w kulturalnym tonie
   Nie miecz z żelaza ale miecz z prawdy tnie pancerz kłamstwa
   Niech im się zagotuje przecież za mówienie o Bogu budują pałace a chama najlepiej walić po kieszeni
   Dlatego faryzeusze boją się konfrontacji siły argumentu preferują argument siły – wyzwiska, mydlenie oczu, granie na emocjach

   Jeśli taki pastorek nie mówi kluczowych rzeczy o Bogu nie cytuje od Stwórcy ale od Pawła i jeszcze wyciąga ręce po pieniądze…. a ich jest mnóstwo
   Niestety zostali ludzie wydani na pastwę świń których nie mogą rozliczać, wyroki pozostawić dla Boga ale mogą pokazywać kłamstwa i manipulacje
   Chwasty łatwo możemy rozpoznać po forsowaniu nieBiblijnych bredni jak Chrześcijański syjonizm, zgładzenie grzechu pierworodnego przez Chrystusa, ewangelia miłości, reszta pójdzie do piekła i tak dalej
   A miłowanie dzieci jest przysłowiowym gwoździem do trumny

   Co najciekawsze do tej pory nie udało się nikomu na poważnie obalić Biblii a zwłaszcza Septuaginty
   Co prawda są używane przeróżne argumenty i warto te ambitniejsze znać choć jak się im przyjrzy
   Np. powiedzą że Bóg kłamie nazywając nietoperki ptakami a są ssakami
   Dla człowieka 3000 lat temu nietoperz – miał skrzydła, latał więc jest ptakiem
   A czy 3000 lat temu ktoś pisał o DNA ? o komórce, bakteriach, telefonach, komputerach itd.

   Zazwyczaj krytykują ludzie z małą wiedzą lub na podstawie tego co usłyszeli w mediach które to rano chwalą Papieża a nocą krytykują Biblijną (starodawną) moralność
   Krytykuje się za karę śmierci, za seksizm, pomyłki, bigoterię i tak dalej
   Później się okazuje że nie będziesz zabijał dotyczy ludzi uczciwych nie było natomiast taryfy ulgowej dla ludzi którzy świadomie buntują się przeciwko Bogu jak Onan, oni doskonale wiedzieli że Bóg istnieje czego od nich wymaga a oni odmówili z premedytacją
   Co innego dziś kiedy Duch Boży nie manifestuje swojej obecności reszta to czarna magia albo podczywająca się pod białą magię inna strona medalu. Prawdziwą ”białą magią” jest moc Boga choć dziś nie widać żeby ktoś ją otrzymał tj. został prorokiem

   Tak na wesoło mnie to śmieszy błędy Boga 🙂
   https://rationalwiki.org/wiki/List_of_mistakes_made_by_God

   Pozwalając na istnienie grzechu
   Pozbywanie się rzeczy na Ziemi tak wymyka się spod kontroli, że musiał wytrzeć planszę i zacząć od nowa.
   Podczas gdy on ociera łupek, po prostu odmawia całkowitego wyczyszczenia planszy. Musi uratować Noego i rodzinę w następnej rundzie inbredu , zamiast od nowa tworzyć ludzkość od zera.
   Oszalał z powodu Wieży Babel , ale nie robił nic na temat Burdż Chalifa, topping na wysokości 2722 stóp.
   Wyprowadza swój lud z niewoli w Egipcie, by osiąść w jedynej części Bliskiego Wschodu, gdzie nie ma ropy .
   Napisanie Starego Testamentu, a następnie wysłanie Jego Jednorodzonego Syna do Pawła i anonimowych spóźnialskich, zmieniają go, pozostawiając wszystkich całkowicie zdezorientowanych.
   Zapominając o tym, że sam siebie uderzy / Jezus za pracę w szabat .
   Mówiąc nam (poprzez duchowieństwo), że będziemy sądzeni, w jaki sposób zdecydujemy się na działanie w życiu, podczas projektowania świata wokół idei, że sposób, w jaki decydujemy się na działanie, został określony z góry .
   Pozwalając Holocaust stanie, wraz ze Stalinem ‚s czystki, Mao ‚ s War Kultury, Pol Pot „s Killing Fields i 9/11 wraz z niezliczonych innych okrucieństw.
   Pozwalanie na istnienie ISIS

   Hmmm problem jest taki że ludzie wierzą iż Trójca, Usprawiedliwienie z wiary, Edom jako Izrael i tak dalej że to wszystko pochodzi od Boga
   Najwięcej jak widać namieszał Paweł który skierował ludzkość na błędny tor – Nowy Testament dla Chrześcijan i Stary Testament dla Talmudystów.
   Niewielu to rozumie większość nadal wierzy w doktrynę Nowego Przymierza jako Chrześcijaństwo że Isus założył religię
   Nie! To Szaul Z Tarsu założył definitywnie religię Chrześcijańską jak i Judaizm a przynajmniej dał temu tworowi solidne fundamenty

   A takie błędy jak kiedyś dawałem pewnego profesurka że Isus nie znał się astrologii czy Bóg nie znał się na nauce…. jajko mądrzejsze od kury te same jajka które lecą na Marsa tyle lat i dalej nic, te same które chcą zalegalizować wszystkie zboczenia…

   Polubione przez 1 osoba

   • Napisałeś na początku artykułu :
    „Ciężko wiec uniknąć szufladkowania „.
    I tu jest cała esencja bo warstw kłamstwa jest niezliczona ilość w świecie który istnieje wyłącznie dzięki kłamstwu.
    Szufladkowanie ludzi to norma w tym świecie szatańskim , każdy musi mieć etykiete .Gdy obnażymy jedno kłamstw zaraz wypływają kolejne które nadają nam łatki i etykiety juz nie mówiąc o tak zwanych funkcjach społecznych i normach .Każdy komu Bóg dał zmysł prawdy od dziecka czuje ze coś z tym światem jest nie tak , wyczuwa sztuczność i pozory naokoło nie może i nie chce się socjalizować i dostosować i na takich juz tez czekają etykietki – typ aspołeczny itp itd …. Machina kłamstwa tworzona od stuleci ba od tysiącleci teraz przeżywa swe apogeum i teraz już może i będzie tylko upadek tego świata Szatana z wyroku Boga . I BARDO DOBRZE ! Bo nic dobrego w tym świecie nie ma .Imperium zła które kontroluje wszystko i wszystkich od urodzenia programując ludzi jak myśleć jak żyć jak mówić jak się zachowywać i jedynym lekarstwem na ten beznadziejny stan jest „poznanie prawdy a oba nas wyswobodzi”.
    Gdy już znamy prawdę to trzeba wytrwać w tym świecie do samego końca starając się przestrzegać przykazań Boga nierzadko borykając się z wieloma trudnościami i próbami w starciach z własnymi słabościami .
    „A kto wytrwa do końca będzie zbawiony ”
    Wytrwać i zwyciężyć ten świat naśladując Isusa oto cel mojego obecnego żywota w tej okropnej rzeczywistości …. i tak myślę że nie tylko mojego .
    Niech Bóg będzie z Nami , Nasz Mocaż Święty Izraela .

    Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.