Wpis Nr. 19 – Wszechogarniająca Ignorancja Czy Celowe Rozsiewanie Zamętu


 

Na początek pewien cudzy materiał:

Dawno temu wykopałem dość ciekawy link:

http://www.reformowani.info/na-poczatku-bog-stworzyl-wielki-wybuch/

 

„Monier Williams, były profesor Sanskrytu (świętej księgi hinduizmu) w Boden spędził 42 lata studiując księgi Wschodu, oto co powiedział:
„Jeśli chcesz możesz je wszystkie ułożyć na stosie po lewej stronie swojego stołu, a Świętą Biblię po prawej stronie, pozostawioną samą sobie, zostaw między nimi szeroką przestrzeń. A to dlatego, że jest ogromna przepaść między tak zwanymi świętymi księgami Wschodu a Biblią, oddzielając je od Niej kompletnie, beznadziejnie i na zawsze.”
Powiedział to po 42 latach studium ksiąg Wschodu. One nie należą do tej samej ligi co Biblia. Na przykład biblia hinduistów. W świętych pismach hindusów znajdziemy tak fantastyczne nonsensy jak ten:
„Księżyc jest o 50 000 lig wyżej od słońca, i świeci swoim własnym światłem. Noc jest spowodowana przez to, że słońce chowa się za ogromną górę wysoką na wiele tysięcy stóp znajdującą się w centrum ziemi. Ziemia jest płaska i trójkątna, zbudowana z wielu warstw, jedna z miodu, inna z cukru, trzecia z masłą a kolejna z wina. A całość jest niesiona przez głowy niezliczonych słoni, które gdy się trzęsą powodują trzęsienia ziemi.”
W Koranie przeczytamy, że gwiazdy to nic innego jak pochodnie w dolnym niebie a ludzie zrobieni są z niczego lub z kropli spermy lub z prochu lub czarnego błota, lub też grudki zakrzepłej krwi:
• sura 3:59 „on stworzył go z prochu”
• sura 15:26 „Zaprawdę przywiedliśmy człowieka do istnienia z suchej gliny obrobionej z czarnego błota”
• sura 16:4 „stworzył człowieka zaledwie z kropli spermy”
• sura 19:67 „czy człowiek nie pamięta, że stworzyliśmy go z niczego?”
• sura 96:2 „stworzył człowieka z grudki zakrzepłej krwi”
Tych nonsensów naucza święta księga islamu.
Księgi wschodu zawierają ogromne błędy dotyczące świata materialnego, powszechne dla Homera, greckiej i rzymskiej mitologii, obecne w szalonych księgach hinduizmu, tradycjach buddyzmu i muzułmanów. Nawet najwięksi geniusze starożytnej filozofii jak Arystoteles, Platon, Plutach, Pliniusz, Lukrecjusz i inni pisali podobne absurdy. Gdyby choć jeden taki absurd został znaleziony w Biblii, zdyskretytowałby na zawsze jej inspirację przez Boga. Lecz niczego takiego w Biblii nie znajdziemy. Ani jednego przypadku.
James Orr, o pismach muzułman, zoroastrian i buddystów mówi:
„To prosty fakt, że nie ma nic takiego co można by nazwać historią w innych świętych księgach świata. One są, o czym wiedzą ci co je studiują, w większej części gmatwaniną heterogenicznego materiału luźno poskładanego bez porządku, ciągłości czy też jakiejkolwiek jedności.”

 


 

W drugiej części pisałem iż wiele dowodów historycznych, archeologiczny et cetera jest przed nami ukrywana zarówno od strony politycznej jak i religijnej.

Działa także ogromna fala opłacanej opozycji zalewająca nas produktem pro-medialnym Syjonistycznym a jednocześnie przeciwko Biblijnym bądź antyBiblijnym kierującym nas w stronę gości z kosmosu.

Rozpowszechnia się wiele kłamstw które niewielkiej wiedzy w konkretnej dziedzinie przeciętnego zjadacza chleba.

Lecz w wielu kłamstwach jest ukryty plan.

I kiedy sprawdzasz dowody okazuje się że to co mówi wielu Ateistów, Ezoteryków, New Age’owców, Kościelnych, Ewangelistów, Ponownie Narodzonych, Satanistów i tak dalej jest całkowitym zaprzeczeniem między innymi tego co zostało zapisane w księgach prorockich.

 

Rzadko pokazuje się wersety wskazujące na nadejście Króla wyznaczonego przez Stwórce do,

Rzadko chwali się 1 Księgę Henocha czy Septuaginte

Niewielu mówi na temat Gigantów, Upadłych Aniołach, Edomie, rzekomo zaginionych 12 narodach Izraela, a także o czysto religijnym aspekcie wielu wydarzeń światowych – Syjon.

Zazwyczaj wywyższa się za to słowa ”apostoła” Pawła a winę za śmierć Chrystusa nazywanego przez wielu na przekór proroctwom Bogiem zrzuca się na Rzym.

Często wielu  nazywa Stwórcę imieniem Jahwe, YHVH a Chrystusa imieniem Yeszu, Jaszua i tego typu.

Nie mówią że tylko Biblia mówi o zakończeniu systemu NWO, że dusza która grzeszy umrze oj wiele rzeczy niewyjaśnione pozostaje.
Nie jest trudno przedstawić jacy to są zakłamani hipokryci albo totalni otumanieńcy. Przedstawić problem to każdy potrafi ale już przedstawić rozwiązanie!

 

Tych oszustw jest tak dużo że nie mam siły ich tysiące razy wymieniać ale takie trzy największe:
– Mylenie Edomitów Z Izraelitami,
– Rzekome Okrutne Prawo Boże, i rzekomo Bóg satanista pragnący ofiary z ludzi. Jeśli Bóg pragnąłby ofiary z dzieci i pierworodnego syna. Dlaczego NIC nie ma o tym Biblii, dlaczego Isus żył według tego a powinien zostać zabity przez Miriam. Dlaczego Izaak przeżył…
– Brak zgodności pomiędzy ST a NT, atakuje się w rzeczywistości Pawłościaństwo które z Bogiem ma niewiele wspólnego

 

Najprawdopodobniej wielu mentorów niczego nie rozumie z Biblii albo po prostu nie chce, już co raz chętniej nazywa się szatana bohaterem a Boga… kłamcą, podobną opinię ma szatan czyli przeciwnik.

Nie chce mi się skupiać na ludziach którzy plączą się w zeznaniach no bo jak wychwalać Szatana i promować Thelemę tak aby się nikt pokapował, trzeba podać prawdę o systemie a później powolutku promować:
– Żydów jako Izraelici, Tanach jako oryginał, Tetragram, Talmud prawdomówny o Chrystusie,

Oczywiście sam Fosfor nie będzie tolerował bezprawia gdyż chce zamienić Prawo Boże na swoje prawa, czyli zamiast dekalogu

 1. Róbta co chceta
 2. krzywdź innych, wyjątek diabeł
 3. będziesz miał innych bogów a szczególnie szatan.

 

O Królestwie Bożym żadna religia praktycznie nie wspomina, wszyscy zgodnie milczą…. z powodu niewiedzy czy nie oczekują na nadejście rządu Bożego – Basilea Ton Theon ?

Sam niesądziłem że wzianek o Królestwie Boga jest tak dużo, tymczasem o tym wspomina niemalże każda księga za wyjątkiem listów Pawła!:

Księga Izajasza 60:(21) Wszyscy twoi ludzie także będą sprawiedliwi, albowiem oni posiądą ziemię na zawsze, zachowując to, co zasadzili, dzieła ich rąk, dla chwały.

 

Niestety

Zarówno Paweł jak i wielu jego duchowych następców odwróciło prawdę do góry nogami.

Paweł  mówił jednak wiele prawdy, walczył (tak pisał) z oszustami, nauczał o miłości braterskiej, że małżeństwo to kobieta i facet i wiele innych. Herezje jednak podawał między wierszami,

Ludzie mogą czytać jego listy ze sto razy i nie zauważą tam kolosalnych sprzeczności i nienawiści do wszystkiego co związane z Bogiem. Paweł chwalił Chrystusa, ale krytykował Apostołów że nauczali Prawa Bożego (Teonomia).

Boga także krytykował za zło, obiecując innych porwanie za ich życia do nieba, a rzeczywisty Mesjasz obiecywał życie na ziemi oraz pochwycenie do ”tronu” Bożego dla 144 tysięcy wybranych Izraelitów, a więc planuje Bóg stworzyć państwo teokratyczne autorytarne ze sprawną administracją i konstytucja a Paweł zaoferował oligarchię, księżokracje, to co mamy obecne…

Królestwo Izraela za czasów Dawida i Salomona jest tego egzemplifikacją, i to królestwo miało się rozprzestrzenić na całą ziemię ale Izraelici zawiedli.

 

 

Wyłącznie Bibia podaje pełno rozwiązań oraz jasny cel życia człowieka i co najlepsze proroctwa przewidują wzrost poznania i koniec kontroli umysłu związanej z upadkiem Rzymu (Proroctwa Jana i Daniela). Atakowanie KRK z jednoczesną negacją Objawienia Jana mijają się całkowicie z celem. Mówić o problemie i nie dawać żadnych metod rozwiązania ?

Postanowiłem od czasu do czasu wyłapywać różne klasyczne sprzeczności, oczywiście nie mam ani czasu ani chęci poważnie zajmować się każdym z osobna źródeł bo nie o to tutaj chodzi.

Wystarczy pokazać kilka cytatów i kontrcytatów… to wszystko.

Ciekawe tylko dlaczego tak wielu podaje kłamstwa polegające na niewiedzy, czemu zwalczają jakiegoś krwiorżerczego jaszczura który nie istnieje… przecież to się logiki nie trzyma.

Wielu także mówi że Jahwe (czytaj Bóg czyli Stwórca nieba i ziemi) kazał mordować ludzi, uczył mordować i kłamać i wychował żydów.

Tylko po co były Przykazania ”Nie będziesz mordował, nie będziesz kradł”

Po drugie to 12 plemion Izraela jest narodem wybranym, a żydzi to mieszanina Judejczyków, Edomitów, Chazarów, Kananejczyków, wszystko po trochu..

To wyjaśnia też dlaczego wielu nie porusza tych tematów, a jak już to tak wyśmiewając.

Dlatego wielu omija tematy szerokim łukiem.

Jeszcze Nikt nie podważył Planów Zjednoczenia 12 Plemion Sławnych Słowian Biblijnego Izraela oraz Utworzenia Królestwa (rządów) Bożego na ziemi w miejsce New World [dis]Order.

Jedni nie rozumieją a drudzy się boją, nie dlatego że jakiś tam człowiek na coś wpadł… ale dlatego że nikt nie jest w stanie zanegować prostych prawd .

Dlaczego dowiadujemy się tego teraz ? <strong>Uszanujmy to</strong>! Jest to pośredni dowód, że jesteśmy bardzo cenni [jako naród] w oczach Stwórcy.

Nie twierdzę że jest ktoś obecnie natchniony przez Boga, wystarczy jeden dowód aby odebrać wiarygodność Bogu i [nam] tymczasem religie oraz ci wielcy negatorzy Słowa Bożego unikają dwóch tematów w Biblii jakby nic się stało. Pomimo błędów wynikających z prywatnych poglądów, te wszystkie ataki na Boga wyglądają naprawdę mizernie.

Żaden to ”dowód” stwierdzenie że Bóg ma na imię Jahwe, plus te wszystkie oskarżenia Lucyfera czy Apollyona wypowiedziane przed jego gorliwych adeptów.

Bądźmy więc wyrozumiali do osób nękanych przez religie – Katolików, Protestantów, Jehowitów itd. Wystarczy im powiedzieć żeby stawiali wyłącznie na Boga, Biblię a nie na jakiś tam pojedynczch ludzki, pastorów-pejsorów oraz insytycje.
Stawiając na Boga nie będą zawstydzeni.

Jestem w stanie [nie tylko ja] obalić mnóstwo tych kłamstw na temat Boga i Biblii; bo szukam a większość nie jest w stanie się bronić.

Mówiąc nam że Isus nic ciekego nie przekazał, że zmieniał przykazania, że z nierządu, że kanibal, że wampir itd ale nikt nie wspomina o czym głosił w rzeczywistości.

Nie trzeba odczytywać symbolicznie, wprost Mateusza rodziały 5,6,7,23,24 Jana 8,10,14,17 ale nam podaje się wersety wyrwane z kontekstu, tak jak nie wiem powiesz coś niedokładnie, przejęzyczysz się i już twój oponent to wyłapie. Ale żaden z New Ageowców nie mówi czym jest Królestwo Boże, Prawo Mojżeszowe, 12 Plemion Sławnych Słowian Z Domu Izraela
Praktycznie każda księga mówi o tych trzech tematach, jeśli nie mówi to jest niewiele warta.

 

 

Jest jednak jeszcze gorzej, jakieś ponad 90% nie jest wstanie myśleć samodzielne bez ”pomocy” FNM (Fake News Media) narzucających się w TeleWizji czy na InterNecie.

Proces oczyszczania organizmu z umysłowych toksyn jest bardzo żmudny i bolesny, nie każdy ma odwagę spojrzeć we właściwą stronę wychodząc poza ogólnie przyjęte schematy czy dogmaty. Bardzo trudno rozmawia się ludźmi na tematy Biblijne, większość nie chce słuchać”religijnych” biadoleń, kojarząc wszystko z KRK.

Uproszcza się wiele frazesów a do tego dochodzą stereotypu, jak Kościół to zapewne KRK, jak Protestanci to Luter, jak średniowiecze to syf, jak Muzułmanin to pewnie arab islamista, jak Polak to pijok, Ruskie to nasze wrogi, Hameryka to nasze psijaciele, Niemce to hitlery, Czechy pepiki itd.

Najwyraźniej wielu (ci świadomi) którzy są wrogami Boga i Słowian pozują na naszych przyjaciół, sprawdzajmy co dana osoba chce nam przekazać.
Przeciętny normalny człowiek nie atakuje Boga i Biblii, aby atakować Biblię trzeba mieć wiedzę. Aby atakować prawdę (kłamać) trzeba ją znać dlatego mamy wszystko na opór:

Bóg – Zmartwychwstanie i życie na ziemi, sprawiedliwy Stwórca, 5000-1000 Lat ziemi, Kreacjonizm, 12 Plemion Izraela, zbawienie z czynów,

Diabeł – Reinkarnacja i pójście do nieba, piekło, Milliardy lat, Darwinizm, żydzi, zbawienie z wiary,

 

Luźny Komentarz Nr 1 17.05.2018
I kolejna niby inteligenta praca, ale jak się spojrzy bliżej… większość tych rzeczy bazuje na niewiedzy widzów
https://en.wikisource.org/wiki/The_Mistakes_of_Jesus#Illogical

Tutaj autor jest najwidoczniej ateistą
”Konsensus stypendium odrzucił stworzenie wszechświata w sześć dni w 4004 r. Pne, a nauka udowodniła istnienie świata przez miliony lat. Wyżsi Krytyka odmawiają uznania Księgi Rodzaju, według pierwszego rozdziału, w którym drzewa, zwierzęta i ptactwo zostały stworzone przed człowiekiem, ale według drugiego rozdziału po człowieku. Nie przyjmuje on zbyt wiele, aby najskromniejszy pisarz powiedział, że Mojżesz mylił się co do wielu rzeczy, które opisał w Pięcioksięgu. Wynika z tego, że jeśli jedna ważna część Biblii jest niegodna zaufania, inne części tej samej książki mogą nie być nieomylnym Słowem Bożym. Nowy Testament, jak również Stary, mogą być poddane krytycznej analizie, a jeśli ewangelie zawierają wiele sprzeczności, wypowiedzi autorów w jakiejkolwiek kwestii, w tym w życiu Jezusa, są otwarte na pytania.

Jeśli ktoś jest przekonany, że Jezus popełnił błędy, niekoniecznie musi zostać ateistą. Wszyscy inni bogowie, którzy byli czczeni przez ludzi, zostali uznani za niedoskonali. <strong>Często ujawnione błędy Jehowy nie przeszkadzają chrześcijanom</strong> i Żydom w wyznawaniu wiary w Boga. Ci, którzy potrzebują wsparcia z zewnątrz, trzymają się symbolu boga, chociaż nie do końca przypisują sobie jakąkolwiek osobowość opisaną w żadnych świętych pismach świętych. Oprócz Jezusa.

Ewolucjonista wykracza poza negatywne negowanie Boga do budowy nowej filozofii, w której Prawda jest jego przewodnikiem, Prawda jest najbliższym przybliżeniem rzeczywistości możliwej do uzyskania za pomocą naszej obecnej wiedzy. Wiara w świat taki jaki jest teraz, i jak to będzie, jest wystarczającym wyznaniem.”’

Że nie było 6 dni stwarzania ponieważ nauka mówi że świat był od zawsze od jakiegoś wielkiego beknięcia powstaliśmy miliardy lat temu. Super…
I jak zawsze Tetragram, roszczenia Edomu, kult rozumu,

”Z Jezusem zakorzenionym w powszechnej opinii, istnieje małe prawdopodobieństwo, że wiara w Niego zostanie wstrząśnięta, dopóki nie będzie przewagi dowodów przeciwko jego boskości. Nikt nie musi porzucać wiary w Jezusa, dopóki nie zostanie przekonany, że znaleziono coś lepszego. Nikt nie powinien nawet narażać się na heretyckie argumenty, chyba że jest bhaktą Prawdy. Tylko wtedy może cieszyć się z objawienia błędu, że im bardziej wszechświat jest zrozumiany, tym lepiej człowiek może przystosować się do otoczenia. Czciciel Prawdy nie obawia się zniszczenia fałszywych bogów, ani faktów, które mogą sprawić, że rzucą cenne przesądy. Jest gotów udowodnić wszystko i trzymać się tego, co jest prawdą. Raduje się, kiedy jego idol jest rozbity, wiedząc, że zbliża się on do prawdziwego sposobu życia,

Każda próba potępienia charakteru Jezusa spotka się z kpiną, na którą zasługuje, o ile nie zostanie potwierdzona dowodami z dokumentów. Sama nieprawdopodobieństwo zdarzeń sprzecznych z prawami naturalnymi nie niszczy wartości etycznej nauk Nazarejczyka. Coś mogło się wydarzyć w strasznych dniach życia; krytyk musi zrobić więcej niż zaprzeczać historyczności Jezusa i inspiracji Biblii. Aby być przekonującym, musi czerpać z pism świętych, w których wierzą chrześcijanie, jakikolwiek dowód można wywnioskować, aby odsłonić przesąd zbawiciela Zbawiciela.”


Żydowski Mesjasz
Jezus twierdził, że jest Mesjaszem oczekiwanym przez Żydów. „A odpowiedział arcykapłan i rzekł mu: Zaklinam Cię przez Boga żywego, abyś nam powiedział, czy Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, Jezus rzekł do Niego: Tyś powiedział.” [Matt. xxvi, 63-64.] „I znowu najwyższy kapłan zapytał go i rzekł do niego: Ty jesteś Chrystus, Syn Błogosławionych? Jezus powiedział:” Jestem „. [Mark xv, 61-62.] „I rzekli wszyscy: Ty zaś jesteś Synem Bożym? A on im rzekł: Wy powiadacie, że Ja jestem”. [Łk xxii, 70.] „Rzekła do Niego kobieta: Wiem, że nadejdzie Mesjasz, który jest nazwany Chrystusem: gdy nadejdzie, powie nam wszystko. Jezus mówi do niej: Ja, który mówię do ciebie, jestem nim”. [Jan IV, 25-26.]

Te podziękowania Jezusa, że ​​był Mesjaszem, są ważne, ponieważ jeśli <strong>twierdził, że jest boskością</strong>, gdy był jedynie śmiertelnikiem, albo pod fałszywym pretekstem, albo że był oszukiwany, popełnił błąd o najpoważniejszym charakterze. Jego roszczenia nie zostały uznane przez jego własny lud i wielu jego zwolenników dziś zaprzecza, że ​​był żydowskim Mesjaszem. Jezus powiedział, że przyszedł od Boga, aby ocalić Żydów. Albo był prawdziwym prorokowanym Mesjaszem, albo popełnił niewybaczalny błąd. W tym, jak iw innych przypadkach, które można cytować, fundamentaliści nie przyznają się do żadnego błędu, ponieważ wierzą w nadprzyrodzone wydarzenia związane z Synem Bożym. Ale moderniści, którzy odrzucają namaszczonego Chrystusa podczas lgnięcia do ludzkiego Jezusa, mogą stracić pojednanie Jezusa z Mesjaszem z odrzuceniem jego boskości.

Jezus podkreślił swoją misję ratowania świata, mówiąc: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. [Jan III, 16.]”

 

A Isus nigdy nie nazywał siebie Bogiem, w dodatku niczego dobrego Edomowi nie obiecał. Autor cytuje werset kiedy Isus potwierdza że jest Wybranym przez Boga ale nie że Bogiem, a to spora różnica którą wielu nie rozumie albo nie chce zrozumieć.

Fałszywe wrażenie
”<strong>Jezus nie tylko miał błędne poglądy na teologię</strong>, jak przyznać musiałby każdy, oprócz fundamentalisty, ale często dawał wrażenia na temat spraw ziemskich, które były co najmniej niewiarygodne. Od czasu do czasu jego wypowiedzi były prawdziwymi błędami w przedstawianiu faktów.”

 

Niom, Mesjasz się mylił ponieważ głosił rzeczy sprzeczne z religią Darwina i Pawła.

”Jonah And The Whale
„Albowiem jak Jon był trzy dni i trzy noce w brzuchu wieloryba, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w sercu ziemi”. [Matt. Xii, 40.]

Najwyraźniej Jezus uwierzył w historię Jonasza i wieloryba, <strong>a także opowieść o arce Noego</strong> [Łuk XVII, 27; Matt. XXV, 38.] Obie z nich są obecnie ogólnie zdyskredytowane. Co więcej, jego proroctwo dotyczące jego pochówku było niedokładne, bo był tylko dwie noce i jeden dzień w sercu ziemi, od piątku wieczorem do niedzieli rano.”

Bueheheheh, przecież Mesjasz odwoływał się nagminnie do Septuaginty, a po za tym takie wydarzenie jak Potop było znane we wszystkich kulturach, najwidoczniej autor tego nie wiedział i jego wiedza na temat mitologii, historii, literatury, Biblii i tak dalej jest niższa niż na poziomie podstawówki.

”Koniec świata
Jezus zdecydowanie mylił się w swojej teorii zbliżającego się końca świata.

„Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie.” (Mateusza, 17.) „Nie obejdziecie miast Izraela, aż przybędzie Syn Człowieczy” (Mat. X, 23). bądźcie tacy, którzy stoją tutaj, którzy nie będą smakować śmierci, dopóki nie ujrzą Syna Człowieczego, który przyjdzie w Jego królestwie. „[Matt. xvi, 28, Mark ix, 1.]” A ta ewangelia królestwa będzie głoszona we wszystkich świat dla świadectwa dla wszystkich narodów; a wtedy nadejdzie koniec … Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, dopóki się to wszystko nie spełni. „[Mt xxiv, 74-34, Luke xxi, 32.]” Czas się wypełnił, a królestwo Boże jest na wyciągnięcie ręki. „[Mark i, 15.]” W podobny sposób, kiedy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że już blisko, nawet u drzwi. Zaprawdę, powiadam wam, że to pokolenie nie przeminie, aż się to wszystko stanie „. [” Mark XIII, 29-30.] „Nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos i wyjdą, którzy dobrze uczynili, zmartwychwstanie życia i ci, którzy uczynili zło, aż do zmartwychwstania. ” [‚John v, 28-29.]

Jezus był przekonany, że nadejdzie dzień sądu, ale jeszcze nie nadeszła, tysiąc dziewięćset lat później. Ta błędna wiara w bliski koniec świata miała istotny wpływ na całą jego filozofię; bo gdyby koniec świata był tak bliski, o wiele ważniejsze było przygotowanie się do życia w przyszłości, niż zaniepokojenie sprawami doczesnymi. Czy nie wolno nam wątpić w jakąkolwiek naukę Jezusa, która zależała od jego błędnej koncepcji czasu trwania świata?”’

 

 

Ten argument często stosują ”oświeceni światłem”typu Icke, chociaż ten pogląd wynika z wywyższenia listów Pawła który nauczał że ich czasów pójdą wszyscy do nieba a dokładnie porywani tak jak się porywa dla okupu.
Wystarczy przeczytać Mateusza 24, Isus miał cały czas na myśli czasy końca. Największy pokaz idiotyzmu za chwilę.

 

”Życie wieczne
Uwagi Jezusa na temat śmierci nie były dokładne. „Jeśli człowiek zachowa moje przysłowie, nigdy nie ujrzy śmierci.” [Jan VIII, 51.] „Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze”. [Jan xi, 26.]

Najwyraźniej Jezus odnosił się do naturalnej śmierci, w którym to przypadku całkowicie się mylił; ale gdyby miał na myśli, <strong>że wierzący w Niego będą żyć wiecznie w niebie</strong>, mimo to dał fałszywe wrażenie; ponieważ nie ma dowodów na to, że życie po śmierci jest zapewniane chrześcijanom bardziej niż innym. Niewierzący mieli również mieć życie wieczne, chociaż w mękach.”

A Isus nie nauczał ani o pójściu do nieba po śmierci a o doktrynie uprawiedliwienia z łaski czy też laski

Autor ?
No debil zwykły albo kolejny dezinformator, myli tak proste pojęcia i nie wie o czym pisze albo odgrywa komedię

 

”Pokój
Jezus został nazwany Księciem Pokoju, ale ciężar jego świadectwa nie leży po stronie absolutnego pacyfizmu. Mając pogląd, że oddaje Cezarowi to, co należy do Cezara, możliwe, że doradził młodym ludziom, by byli posłuszni państwu i zaciągali się, lub przyjmowali projekt, ilekroć ich kraj zwołał.

12 listopada 1931 r. Ks. T. Andrew Caraker powiedział na bankiecie Legionu Amerykańskiego w Baltimore, że gdyby Jezus Chrystus żył w 1917 r., Byłby pierwszym ochotnikiem w amerykańskiej armii, pierwszym, który nosiłby Maska gazowa, ramię karabinu i wprowadź okopy.

Inni ministrowie czerpią z tych samych ewangelii przekonanie, że Jezus nie dźgnąłby Niemców bagnetem. Jezus też nie poradziłby innym, by walczyli, gdyby nie chciał walczyć sam ze sobą.

Większość wypowiedzi Jezusa dotyczących przemocy lub braku oporu miała w zamierzeniu dotyczyć głównie relacji osobistych; niewiele mówił o międzynarodowych konfliktach. To, co powiedział, pokazało spokojną akceptację systemu wojennego:

„I usłyszycie o wojnach i wieściach o wojnach: patrzcie, abyście się nie trwożyli, bo wszystko to musi się wydarzyć, ale jeszcze nie koniec, bo naród powstanie przeciw narodowi, a królestwo przeciw królestwu”. [Matt. xxiv, 6-7.]

„A gdy usłyszycie o wojnach i pogłoskach wojennych, nie trwóżcie się, bo takie rzeczy muszą być, ale jeszcze nie będzie końca, bo naród powstanie przeciw narodowi, a królestwo przeciw królestwu”. [Mark XIII, 7-8.]

„Lecz gdy usłyszycie o wojnach i trwogach, nie lękajcie się, bo te rzeczy muszą się najpierw stać, ale koniec nie jest z dnia na dzień.” Wtedy rzekł do nich: Naród powstanie przeciw narodowi, a królestwo przeciw królestwu. ” [Luke XXI, 9-10.]

Wersety te mają bardziej bezpośredni wpływ na wojnę, jaką znamy teraz, niż którekolwiek z jego innych powiedzeń. Pokazują jego wiarę w nieuchronność wojny. Najwyraźniej nie czuł się zdolny do przeciwdziałania masowemu militaryzmowi. Nie oferuje żadnego programu arbitrażu sporów międzynarodowych, nie może zastąpić wojny między narodami, żadnej polityki wojennego oporu.

Kiedy Jezus poradził sobie z brakiem oporu, mówiąc do swojego naśladowcy: „Podnieś swój miecz na jego miejsce, bo wszyscy, którzy biorą miecz, zginą od miecza” [Mat. xxvi, 52.] po prostu wskazywał na niebezpieczeństwo użycia przemocy, a nie na niemoralność użycia siły. W rzeczywistości nakazał swoim uczniom, aby wzięli ten sam miecz, który później kazał im schować: „Kto nie ma miecza, niech sprzedaje szatę swoją, a kupi jednego. I rzekli: Panie, oto są dwa miecze, i rzekł do nich: Wystarczy. ” [Matt. xxvi, 52.]

W ten sposób Jezus, rzekomo nieodporny, przygotował swoich wyznawców za pomocą mieczy. Miecze te służyły obronie, a kiedy nadszedł czas, odrzucił nawet użycie tej broni, ale mimo to uzbroił swoich uczniów zamiast przestrzegać zasady nieodporności. Nie ustanowił pozytywnego przykładu rozbrojenia.

Jezus powiedział: „<strong>Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój</strong> … kochajcie waszych wrogów … Miejcie pokój jeden na drugim … Na ziemi pokój, dobra wola względem ludzi … Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam … To wam powiedziałem, abyście we Mnie mieli pokój … Nie sprzeciwiajcie się złemu, ale kto by cię uderzył w prawy policzek, zwróć się do niego także i drugim „.

Inne uwagi Jezusa przemawiają za przemocą: „Nie sądźcie, że przyszedłem posłać pokój na ziemię: nie przyszedłem po pokój, ale miecz”. [Matt. x, 34.] „Przypuśćcie, że przyszedłem dać pokój na ziemi, mówię wam: Nie, ale raczej podział”. [Łukasza Xii, 21-22.] „Lecz ci moi wrogowie, których nie chciałbym, abym panował nad nimi, przyprowadzili tutaj i zabili ich przede mną”. [Łk xix, 27.] „Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, wtedy moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom”. [Jan XVIII, 36.] „Gdy zbrojny człowiek strzeże swego pałacu, jego dobra są w pokoju, ale gdy mocniejszy niż on przyjdzie na niego i zwycięży go, wziął od niego całą swoją zbroję, w której ufał, i dzieli jego łupy. ” [Łukasza XI, 21-22.] ”

Przy ustalaniu, czy Jezus był orędownikiem pokoju, rozsądnie jest przejrzeć wszystko, co powiedział lub zrobił, odnosząc się do użycia przemocy, nadając równą wagę każdemu wersetowi. Nie możemy zaakceptować jednego stwierdzenia i odrzucić pozostałe. Wniosek musi być taki, że Jezus był niekonsekwentny w popieraniu zarówno nieoparcia, jak i użycia siły. Brał przeciwstawne stanowiska, a użycie mieczy i biczów oraz brak oporu wzajemnie się wykluczały. Jezus głosił, że nie ma oporu, a jednocześnie uzbrajał swoich żołnierzy dwoma mieczami. Opowiadał się za drugim policzkiem, ale nie krytykował wojny. Dlatego pacyfiści i militariści, z ich przeciwnymi filozofiami, powinni przyznać, że czasami Jezus się mylił.”

Dla gościa sprzecznością jest tytuł Księcia Pokoju, który ostrzega przed wojną.
Kolejny cytujący Mateusza X:34 wyrwane z kontekstu, nie chcę cytować całego rozdziału który wyraźnie wskazuje na konflikty pomiędzy rodzinami – tak jak to mamy dzisiaj, konflikt pokoleń i tak dalej. Ale autor posługuje się fałszywą argumentacją aby dowieść swoje fałszywie założone tezy
Mam coś wyjaśniać

”Wadliwy wyrok
Jezus wybrał Judasza na skarbnika wspólnych funduszy apostołów, <strong>ale później przyznał się do błędu, mówiąc: „Czy nie wybrałem was dwunastu, a jeden z was jest diabłem?</strong>” Mówił o Judaszu Iskariocie, synu Szymona: za to kto by go zdradził, będąc jednym z dwunastu „. [Jan VI, 70-71.]

Jezus błędnie sądził, że „zbawienie pochodzi od Żydów”. [Jan IV, 22.] „<strong>Nie wchodźcie w drogę poganom i do żadnego miasta Samarytan nie wchodźcie, ale idźcie raczej do zagubionych owiec z domu Izraela</strong>”. [Matt. x, 5-6.] W tych zdaniach wyraża się ducha nacjonalistycznego i częściowego, ducha, którego przestrzegano w takim stopniu, że Jezus nie dostałby pozwolenia na wjazd do Ameryki, gdyby ubiegał się o wizę.

Najwyraźniej autor ukrywa tożsamość Edomu i nie rozumie podstawowych rzeczy..

”Nieprzekonujące
Jezus zawiódł w swojej misji ratowania świata. <strong>Złożył najwyższą ofiarę na próżno</strong>. Jego metoda udowodnienia swojej <strong>boskości nie przekonała jego słuchaczy</strong>: „Ale choć uczynił przed nimi tyle cudów, a jednak nie uwierzyli w niego”. [Jan XII, 37.] „Bo i bracia jego nie uwierzyli w niego”. [Jan VII, 5.] Po tym jak uzdrowił wielu, wyrzucił nieczyste duchy i wyznaczył swoich dwunastu apostołów, aby postępowali tak samo, jego przyjaciele „wyruszyli, aby go złapać, ponieważ oni powiedzieli: On jest obok siebie”. [Mark III, 21.]

<strong>Jezus przyznał się do swojej bezsilności jako istota ludzka, kiedy powiedział</strong>: „Mogę sam siebie nie robić nic”. [Jan v, 30.] Nawet z pomocą swego Ojca nie osiągnął tego, co zamierzał uczynić.

Prohibicja Cud przemiany wody w wino, dostarczający sto galonów wina po tym, jak ludzie na przyjęciu „dobrze się upili”, musi wydawać się prohibicjonistom jak pomyłka ze strony Jezusa. Wielu metodystów i baptystów wolałoby, aby zamienił wino w wodę; jednak nie przyznają się, że Jezus popełnił błąd.”

Zapomniał powiedzieć że Sanhedryn to w większości byli wrogowie Boga, przyjaciele kłamstwa. Zapomniał autor powiedzieć ze ofiara nie miała na celu zostać wykorzystana w obecnym czasie a w czasach końca, aby każdy kto chce zmienić swoje życia mógł z niej korzystać. Ale najwidoczniej autor także nie zna tego.

Kolejny pokaz kretynizmu
”Jeśli chodzi o ewangelie, Jezus nigdy nie doświadczył trzech głównych problemów ludzkiego życia – seksu, zarabiania na życie i choroby. W związku z tym był on mniej zdolny do wyjaśnienia tych związków niż ten, który walczył w zwyczajowy sposób ludzkości. Wzięcie niedoświadczonego Jezusa, jako naszego przewodnika w praktycznym życiu, byłoby jak podróżnik, który planował podróż przez niebezpieczne góry i zaangażował jako przewodnik człowieka, który nigdy nie przekroczył gór.”

No właśnie dlaczego Isus nie zamoczył ?
Ponieważ doskonale znał szkodliwą dzialałności Grigori, a po drugie nie miał na celu utworzenia dynastii Isusowej i wystrugania nowego pokolenia Nefilimów (jeśli by tak była).
Mesjasz bezrobotny… no rzemieślnicy, cieśle i tym podobne zawody to nieroby. Super.

”Vituperation
Jezus często był gwałtowny w swoim języku, w stopniu niezbyt zgodnym z delikatnością charakteru.

„O pokolenie żmiji! Jak możesz, będąc złym, mówić dobre rzeczy?” [Matt. XII, 34.]

„Biada wam, obłudnicy, bo morze kompasowe i kraj lądujecie, aby uczynić jednego prozelitę, a kiedy zostanie stworzony, uczynicie go dwa razy większym dzieckiem piekielnym niż wy.” [Matt. XXIII, 15.]

„Węże, pokolenie żmijów, jak możesz uniknąć potępienia w piekle?” [Matt. XXIII, 33.]

„Gdybym powiedział, że go nie znam, będę kłamcą jak ty”. [Jan VIII, 55.]

„Wszystko, co kiedykolwiek przychodziło przede mną, to złodzieje i złodzieje”. [Jan x, 8]

„Wy głupcy i ślepi”. [Matt. XXIII, 17.]
Ten język mógł, w opinii Jezusa, być koniecznym, aby przekonać swoich słuchaczy o ich grzechach, ale takie obalenie nie staje się nowoczesnym nauczycielem etycznym.”

Dla tego tłumoka Isus popełnił błąd że nazywał tych obłudników obłudnikami, bo miał mówić ładnie i kulturalnie jak politycy. A może najlepiej miał siedzieć cicho ?

”Jeśli Jezus miał rację twierdząc, że był Mesjaszem, jeśli <strong>mógł kontrolować żywioły i posyłać ludzi do nieba lub do </strong>piekła, był usprawiedliwiony wszelkimi skrajnymi uwagami; ale nie, jeśli był tylko człowiekiem. Każdy człowiek ma prawo do posiadania tak dobrego zdania o sobie, jak jego charakter i zdolność, ale wyrażenia własnej wartości są nieprzyzwoite, nawet jeśli są prawdziwe i niewybaczalne, jeśli są przesadzone. Jak powiedział sam Jezus (chociaż władza ta jest tylko dla wierzących), świadectwo o sobie jest niewiarygodne.”

A jeśli wędrówka dusz to farsa, a Isus nie jest Bogiem a Wybrańcem.

I koniec największy dowód na głupotę lucyferystów oświeconych fałszywym światłem

”Niespójność
„Syn Człowieczy idzie tak, jak napisano o nim, ale biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy jest wydany, to było dobre dla tego człowieka, gdyby się nie narodził”. [Matt. xxvi, 24]”
Najwyraźniej porozumienie między Jehową a Jezusem było takie, że Jezus nie powinien sam się ofiarować jako ofiara, ale powinien zostać zdradzony przez kogoś innego; a jednak, chociaż zdrada była pożądana, człowiek, który pomagał, został potępiony.
Ofiarny plan zbawienia trwał do końca, aby „wypełniły się Pisma proroków” (Mt xxvi, 56).

<strong>Pisma święte były żydowskie</strong>, więc jest to dodatkowy dowód, że Jezus, odrzucony przez Żydów, uważał się za przepowiadanego żydowskiego Mesjasza. Podczas gdy Żydzi oczekiwali Mesjasza, nie ma jasnej prognozy Jezusa w Starym Testamencie.

Tetragram i jak zwykle autor broni rozszczenia Edomu, ukrywa 12 plemion Izrala.
Tak dokładnie to pisma przepisywali głównie Lewici jak Mojżesz Osarsef ale autor woli stanąć po stronie kłamstwa..

Nie chce mi się analizować tego dziadostwa po całości, oni są celowo puści jak bęben rolling stone’sów i dlatego znając ich kłamliwe argumentacja można je z łatwością wrzucać na śmietnik.
Ich wszystkich łączy jedno – te same kłamliwe argumenty bazujące na niewiedzy.

 

 

Luźny Komentarz Nr 2 

Ponownie odkopałem kolejny szczyt pokrętnej diabelskiej logiki –
http://docplayer.pl/551595-Demaskowanie-chrzescijanstwa-zrodlo-http-see_the_truth-webs-com-tlumaczenie-i-kompilacja-siguard-draconis.html

Rzekome demaskowanie Chrześcijaństwa… tak na prawdę to wylewanie bezpodstawnych argumentów, no bzdury totalne
Demaskowanie [się] sług diabelskich które umiejętnie łączą prawdę z kłamstwem – ukazują jeden proceder np. Kościół albo ogólnie żydów by zaatakować Biblię i zachęcić nas albo do kontaktów z demonami (tzw. jasne duchy) albo do lucyferianizmu.

Oczywiście klasyczne kłamstwa które osoba nawet śłabo znająca Biblię może te brednie obalić
Autor (albo jakiś tuman albo jakiś nie wiem co) stara się za wszelką cenę powiązać Biblię z Talmudem i Kabałą, ale o Gigantach czy Edomie ani słowa. Słyszał może o pochodzeniu Heroda ze strona ojca ?

Taki cytat,
Chrześcijaństwo to tak naprawdę podstępny program, którego celem jest: – zmuszenie Gojów do zrezygnowania z wszelkiej okultystycznej wiedzy oraz mocy ażeby cała psychiczna potęga znalazła się w rękach wybranych żydów dla całkowitej kontroli. – masowa indoktrynacja Gojów do niewolniczej mentalności oraz zaprogramowanie służalczości

Czyli Chrześcijaństwo jako takie umiarkowane jest zagrożeniem ponieważ nie zajmuje się okultyzmem czyli lucyferianizmem.
Oczywiście trochę prawdy że Syjoniści, że goje…. ale za mało o pewnym zakonie powstałym w Hiszpanii..

Jeszcze taka głupawka że wszystko co jest w Biblii zostało skradzione od kogoś (że Monoteizm od Egipcjan). Najlepsze jak ten matoł wpiera że Lot to przerobiona wersja Orfeusza, że wszystko co podobne do Biblii na pewno to ci rabini skradli.
Septuaginta niszczy te bzdury,

Niby tak atakuje tych mośków a traktuje Tanach jako oryginał a Tetragram jako imię…

Żydowski Jozue xd! Jozue był z pochodzenie Efrema
Żydowski Noe, w tamtych czasach nie było narodów a po drugie znowu pojawia się sofistyka że na pewno Noe nie istniał.

Hahaha Ks Samuela skradziona ze steli Meszy, przecież Stela Meszy potwierdza dzieje króla Dawida. Albo to jest jakiś głąb kapuściniany albo jeden z wielu celowych dezinformatorów którzy bazują na ludzkiej ignorancji.

Nie chce mi się specjalnie analizować tego zboru-zbioru idiotyzmów.
Dla tego typu istot każdy skrawek papirusu ma większą wartość niż Biblia, a wystarczy kilka hasełek by ten mur bredni się rozpadł:
Edom, Giganci, Septuaginta, 12 Plemion Sławnych Słowian itd.

Hmmm jeśli Edom is a modern jewry jak to mówią encyklopedię, to znaczy że Izraelem są inne narody,

Nam tu autor wpiera że wcześniej był politeizm, a w Tanachu (który traktuje jako oryginał) występuje słowo Elohim i wyjaśnia że to znaczy Bogowie. Tak więc bzdura goni bzdurę.

Aaa że to Nie Bóg zrobił potop (a dlaczego, hmmm ?) ale Baal

Kolejna bzdurka:
Egzekucja/ukrzyżowanie nazarejczyka to powtórka nic nowego. Zwróćcie uwagę na imię Jezus 5 liter, reprezentujących 5 żywiołów ogień, powietrze, wodę, ziemię i kwintesencję lub duszę. Fikcyjna postać nazarejczyka została skradziona od pogańskich ALEGORII zwróćcie także uwagę na to, iż mówi się, że żył 33 lata, co odpowiada 33 kręgom w ludzkim kręgosłupie, po którym to pnie się wąż kundalini, transformując ludzki umysł oraz duszę w nadświadomość (mason 33 stopnia)

To tak jak by mówić że Jan to jest imię polskie i ma trzy litery, załatwiasz problem itacyzmu skraca się jedno i, masz Isos. 5 żywiołów co za debil, mamy 4 żywioły a niektórzy mówią że drewno i metal to żywioły. Tak więc nadinterpretacja, sofistyka..

”’Postać nazarejczyka, wymyślona z alegorii: 1. Miała na celu usunięcie całej duchowej wiedzy i zastąpienie jej gównem. Kłamstwo o tym jak Jezus zbawia (aż do obrzydzenia) i odradza się zostały wypaczone oraz włączone do tej fikcyjnej postaci. Innymi słowy, wprowadzeni w błąd ludzie byli zwodzeni wiarą w to, że ta postać zajmie się wszystkim duchowym tak długo, jak podporządkowują się ich rządom. 2. Postać Jezusa działa jako policja pilnująca myśli dla całkowitej kontroli. Wielokrotnie toczono wojny o wierzenia i idee. Kontroluj to, co jest w umysłach ludzi a będziesz kontrolował ludzkość. 3. Ponieważ nazarejczyk jest fikcyjny, może być czymkolwiek dla każdego co dyktują ci, będący na wysokich stanowiskach w chrześcijańskim programie. 37

Czyli nie nieświadomy ‚idiota” a celowy ściemniaczy jakich wielu, to czemu Bóg zapowiedział że świat jest Mu wrogi itd.

Tam dalej widziałem że ten cymbał wyskakuje z Harmageddonem że koniec świata Jehowi zapowiadali itd.

Na koniec ostatni cytat z wypocin tego lucyferysty
”92 Dziesięć Przykazań Jehowy Wyjścia 20, (4) Pierwsze: Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Oczywiste jest że nazarejczyk twierdzi że to on jest bogiem. Więc gdzie tu jest miejsce dla Jehowy? Mateusza 4:7 Odrzekł mu Jezus: &lt;&gt;. (mówi oczywiście o sobie) Mateusza 4:8 Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych Mateusza 28, Wtedy Jezus poszedł do nich i przemówił tymi słowami: &lt;&lt;Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. A teraz są trzej bogowie?? Jana 1:17 Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Czyżby robił aluzję do Prawa Mojżesza jakoby był kłamstwem? Kolosan 2, 5 Choć bowiem ciałem jestem daleko, to jednak duchem jestem z wami, ciesząc się na widok waszego porządku i stałości wiary waszej w Chrystusa. 6 Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jak Panu, tak w Nim postępujcie: Tytusa 2:13 oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, Jezus teraz jest bogiem?? Filipian 2:10 aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. (7) Drugie: Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Więc jak ta istota ma na imię? Jehowa? Jahwe? JHVH oraz YHVH znaczą jestem który jestem. Który? Shibboleh? Ma to tyle sensu co on sam. (8) Trzecie: Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Łukasza 6, 1 W pewien szabat przechodzili wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i, wykruszając je rękami, jedli. 2 Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: &lt;&gt; 3 Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: &lt;&lt;Nawet tegoście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie? 92”

Ogólnie ci ludzie wpierają nam typowe rabiniczne ściemy do gardeł – Tanach, Talmud, Edom, Tetragram i tak dalej, jeszcze wpierają że Izraelici nie mieli monoteizmu tylko monolatrię bo jest napisanie nie będziesz miał bogów przede mną. I dla nich to jest dowód że tamci bogowie są ok. Ok, bo przymykali oczy na różne formy dewiacji.

 

Luźny Komentarz Nr 3

Znalazłem kolejnego kwiatka jakiegoś satanisty
http://josgreece.angelfire.com/Exposing_Xianity.htm
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/HOME.html

http://josgreece.angelfire.com/Old_Testament.html
Oczywiście popierane roszczenia Edomu, Jhvh
Że Biblia wszystko przepisała (chociaż dowodów na to nie pokazują tylko opinie)
I jeszcze tak wszystko na czarno

http://www.satanslibrary.org/satanslibrary/Messiah.html
Ale o Talmudzie ni chu chu z tym wymysłem o Yeshu

http://www.satanslibrary.org/666BlackSun/Bible_Jewish_Witchcraft.htm
I tytuł
Pismo Święte: Księga żydowskiego czarostwa
Albo idiota albo kłamczuszek
Oczywiście Septuaginta od początku do końca potępia czarowstwo a żydowstwo… znowu łączenie Izraelitów z Edomitami, wystarczy odcedzić jednych od drugich i sprawa załatwiona

 

Luźny Komentarz Nr 4

[[Mauro Biglino – Biblia Jakiej Nie Znasz cz. 1]]

[[Mauro Biglino – Biblia Jakiej Nie Znasz cz. 2]]

Biblia Jakie nie znasz cz. 1 i 2 |  Mauro Biglino, kolejny ”fachowiec” pracujący latami dla Watykanu, albo nieznający tematu Septuaginty, Gigantów i ”bogów” Egiptu albo najwyraźniej wysłany przez ”system” aby nabrać kolejną grupę niezdecydowanych chrześcijan.

Zresztą oni wszyscy poruszają wiele problemów, podają informacje o spiskach nie podając metod rozwiązań, podjudzając i karmiąc nas złymi emocjami.  Ten człowiek omawia jakie bzdety wychodzą z Tanachu ale nie o tych masakrach tekstu nie mówi. Niestety nie za bardzo rozumie albo celowo nie wspomina o Gigantach, o Septuagincie czy o zbuntowanych aniołach. Manipuluje również w kwestii istoty Boga i aniołów. Człowiek ten cytuje specjalistów od fałszowania słowa Bożego a o fałszerstwach nie mówi nic. Ten wykład dla osób całkowicie niezapoznanych z tematem Tanachu i Septuaginty może być czynnikiem utraty wiary. Bo przecież przemawia fachowiec to na pewno ma rację, otóż nie. Specjalista nie oznacza że jest ktoś mistrzem w przekazywaniu prawdy.

http://davidicke.pl/forum/tlumacz-biblijny-mauro-biglino-bogowie-w-biblii-t14657.html

http://biblia.phorum.pl/viewtopic.php?f=15&t=1930&sid=a6a86828fbd1bd27303ff326cfad5612

 

Tak talmudyści chcą nam pokazać że Bóg to nie Bóg ale bogowie

 

 

 

Luźny Komentarz Nr 5

Liogari Pujol – Jezus, 300 Lat przed Chrystusem.

Jest ”były” ksiądz czyli reprezentant państwa Zasiedmiowzgórza, opuszcza sobie zakon żeby wydać książkę rujnującą podstawy doktrynologii KRK wydaje książke i… zarabia krocie ?

Oczywiste że facet nie mógłby sobie wydać książkę bez pozwolenia służb czy zakonu Jezuitów, skoro Rzym posiada ogromną władzę a facet przeciwwstawia się tej władzy to w przypadku uczciwości zostałby szybko zneutralizowany poprzez ośmieszenie albo coś jeszcze gorszego.

Były ksiądz robiący karierę na uniwersytetach poprzez kwestionowanie Chrześcijańskich Pism Greckich ?

Od razu widać że jest to typowa jezuicka zagrywka, i tego pokroju ludzie nie kierują swego przekazu do ludzi który gruntowną wiedzę posiadają a raczej do jak by to określić do ”letnich chrześcijan” czyli przeciętnych Januszy który nie mają chęci zdobywania wiedzy na własną rękę, od tego mają media.

Zatem jest to typowy przykład realizacji polityki hezuickiej – teza i antyteza.

Taki Kataloński ksiundz Llogari Pujol co napisał „Jezus, 3000 lat przed Chrystusem. Faraon zwany Jezusem”. Katalonia to część Hiszpanii a zakon Loyoli został założony w Hiszpanii, kto czytał książki Alberto Rivery ten wie.

Gdyby ten człowiek napisał coś nie rękę (nie wgłębiając czy to prawda czy nie) to na pewno by nie grzał ciepłej posadki na uniwerku. Jako były ksiądz z pewnością nie trzymał by sztamy z instytucjami kościelnymi, to oczywiste. W najlepszym przypadku przypałętałby się do jakiejś fundacji dla ex-księży lub coś w ten deseń.
Ta książka jest mocno promowana a sam autor ostro na niej zarabia. Tego typu rewelację są kierowane do prostych ludzi nieznających ani Biblii ani realiów ani żadnych metod badawczych. Takim co można wcisnąć dosłownie wszystko. Zastawia się sidła głównie na tych którzy są albo niezdecydowani albo stawiają pierwsze kroki w poznaniu Boga i Prawdy.

 

 

Luźny Komentarz Nr 6

Moralność Jahwe, czyli Hitler jako Mojżesz

Jak ktoś nazywa ci Boga satanistą a mówi że jest jakiś inny Bóg, to wiedz że prawda nazwana kłamstwem zawsze będzie prawdą która prędzej czy później się obroni.

Tutaj autor kłamie

Mojżesz nie wierzył w jedynego, uniwersalnego Boga, tego, którego dziś sobie wyobrażamy, lecz w Jahwe, bóstwo typowo plemienne. Tora nie uczy monoteizmu („istnieje tylko jeden bóg”), tylko monolatrii, która jest formą politeizmu („ten bóg jest najważniejszy”). Doktrynalny monoteizm ukształtował się dopiero w V-IV w. p.n.e., ale Biblia i tak wyraźnie uznaje istnienie innych bogów („Każdy naród wiedzie żywot w imię swego boga; my zaś żyć chcemy w Imię Jahwe, Boga naszego” – Mich 4,5), zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych (np. Wj 15,11; Sdz 11,24; Jr 44,17).

Owszem są takie bóstwa jak Baal, Aszera, Zeus…. ale fałszywe z kamienia noszą imię własne gdyż nie mają tytułu stwórcy.

Typowe zarzuty satanistów

Inny przesąd polega na przekonaniu, że hebrajska część Biblii daje pierwszy przykład uniwersalnej moralności. Przede wszystkim nie ma w niej nic uniwersalnego. Ostry podział na „czystych” (Żydów) i „nieczystych” (gojów – prezentowanych w tłumaczeniach jako „inne narody”, „obcy”, „cudzoziemcy” itp.) pojawił dość wcześnie i został silnie utrwalony wraz z kształtowaniem się czystego monoteizmu. Wśród setek przykazań Jahwe jest nakaz miłowania bliźniego („Nie bądź mściwy i nie chowaj urazy do współrodaków, ale miłuj bliźniego jak samego siebie! Jam jest Jahwe.” – Kpł 19,18), lecz „bliźnimi” są wyłącznie rodacy. Jahwe w najmniejszym stopniu nie przejmuje się gojami  („Nie wolno wam spożywać żadnej padliny. Możesz ją dać do zjedzenia cudzoziemcowi, mieszkającemu w twoich osadach, albo możesz ją sprzedać obcemu.” – Pwt 14,21; „Będziesz udzielał pożyczki wielu narodom, sam niczego nie pożyczając. Jahwe umieści cię na czele, a nie w tyle.” – Pwt 28, 12-13).

Z lektury Tory wynika bardzo wyraźnie, że przykazania „nie zabijaj” i „nie kradnij” odnoszą się tylko do Izraelitów. Zresztą ledwo starożytni Żydzi złupili Egipt (Wj 12,31), a Jahwe już obiecywał im cudze dobra („wielkie i piękne miasta, których nie budowałeś, domostwa pełne dóbr wszelakich, których nie gromadziłeś, i wydrążone studnie, których nie kopałeś, winnice i ogrody oliwne, których nie sadziłeś ” – Pwt 6,10-11). Tak się bowiem złożyło, że Ziemia Obiecana, którą wskazał im Jahwe, była zamieszkana. Wszystkich mieszkańców nakazał wyrżnąć do nogi, wraz z kobietami i dziećmi („Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi.” – Pwt 7,16; „w miastach należących do tych narodów, które twój Bóg, Jahwe, daje ci w dziedzictwo, nie zostawisz przy życiu nikogo” – Pwt 20, 16; „Zabijaj wszystko: od mężczyzny do niewiasty, od dziecka do niemowlęcia” – 1 Sm 15,3).

 

Zapomniał powiedzieć o Nefilimach, masowo uprawianej magii z satanizmem włącznie…

 

Luźny Komentarz Nr 7

Drugi list ”Piotra” praktycznie rozbraja Pawła który wiarygodności oraz godności apostoła nie posiadał…

2 P 2:(1) Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę.

(2) I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona.

(3) Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie.

(4) Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do Tartaru, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd;

(5) Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych;

 

Czyli 1 Ks Henocha jak najbardziej aktualna

(8) Gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich, i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej.
(9) Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania,
(10) Szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierzchnością pogardzają. Zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocom niebiańskim. (11) Chociaż aniołowie siłą i mocą są więksi od nich, nie wydają na nich przed Panem wyroku potępienia.

Hmm, dużo powiązań z listem Tadeusza Judy

2 P 1:
(16) Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Isusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie jego wielkości.

 

Czyli Szaul nie był świadkiem, więc zmyślał wraz z Łukaszem i Barnabą i Łukaszem.

(20) Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi.

(21) Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.

Werset 20 można tłumaczyć dwojako:
KRK podciągnęło ten werset pod siebie że tylko ich interpretacja jest dobra
Tu raczej chodzi o takie interpretacje jak z tej witryny:

http://www.evilbible.com/do-not-ignore-the-old-testament/ten-commandments/

 

”2. Przykazanie , Wyjścia 20: 4 „Nie uczynisz nic posągowi ani żadnemu podobieństwu wszystkiego, co jest w niebie na górze, ani na ziemi poniżej, ani w wodzie poniżej.” Kary Starego Testamentu – Powtórzonego 27: 1 5 „Przeklęty niech będzie człowiek, który robi jakąkolwiek rzeźbę lub stopiony obraz”. To prawda, że ​​dzieci nigdy nie rysują, nie rzeźbią ani nie malują, inaczej Bóg przeklnie cię. Chcesz zostać artystą, fotografem, zrobić sobie zdjęcie lub rodzinę? ZŁY ZŁY, Bóg mówi nie! Lepiej zrezygnuj z zajęć plastycznych, zanim uderzy cię w gotowanie.”

To jest typowe nieuczciwe zagranie gościu co prawda cytuje zakaz bałwochwalstwa i nagina to przeciwko Bogu sugerując istnienie piekła. Nie dobrze mi się robi kiedy te osobniki straszą piekłem jakoby to było zgodne z proroctwami itd.
Facet sugeruje że Bóg nie znosi sztuki, jest to typowa sofistyka.
Bóg jak najbardziej kocha sztukę, przecież jest najlepszym artystą 🙂
Zakazał jednak Izraelitom wykonywać dzieł do których będą się modlić np. obrazki maryjne itp.

Ten werset ewidentnie mówi o bałwochwalstwie czyli kiedy ludzie zamiast modlić się do Boga modlą się do rzeźby, obrazu, posągu
Ale co szkodzi naciągnąć argument przeciwko Bogu

Czasem warto posprawdzać kilku takich kłamcowników pod kątek w jaki sposób ściemniają…

”6. Przykazanie, Wyjścia 20:13 „Nie zabijaj” . O dziwo jest to przykazanie pomimo wszystkich kar, które wymagają śmierci w Nowym Testamencie i Starym Testamencie. Jak możesz nie zabijać, gdy masz rozkaz zabić w tym samym czasie? Tę hipokryzję należy podkreślić, jeśli dziesięć przykazań jest umieszczanych w szkołach, sądach i budynkach legislacyjnych. Zamieszanie tego przykazania z pewnością podważyłoby karę capitol.”

Wielu satanistów to powtarza, tymczasem chodzi o zabijanie niewinnych. Kara śmierci dla morderców była jednak stosowana w trosce o pozostałych ludzi ponieważ owy zwyrol mógł zagrażać społeczeństwu a i tak pożytku z niego nie było… no ale wtedy była większa świadomość Prawa Bożego

Rzeczywiste intencje takiegoż aurora
http://www.evilbible.com/do-not-ignore-the-old-testament/jesus-is-a-false-messiah/

”3) Isaiah 7:16 seems to say that before Jesus had reached the age of maturity, <strong>both of the Jewish countries would be destroyed</strong>. Yet there is no mention of this prophecy being fulfilled in the New Testament with the coming of Jesus, hence this is another Messiah prophecy not fulfilled.”

 

Chodzi o ten werset

(16) Gdyż zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przed którego obu królami drżysz, będzie spustoszony.

 

Jak na razie nie pokazano nam ani potwierdzeń ani zaprzeczeń tylko czystą poglądową negację wartości alkoholowej dyskusji, dno i wodorosty po raz kolejny….

Nie można nazywać Edomitów Izraelitami, po tym też można rozpoznać i albo jest to człowiek nieświadomy albo pokrętna logika jest następstwem wiernej służby….

 

 

Luźny Komentarz Nr 8

 

Zdarza mi się przeglądać fragmenty dzieł rożnych satanistów czy lucyferystów jak:

Oczywiście nie jest to przykład Łowcy Dusz, ale pokazuje on mniej więcej retorykę które powiela się zarówno u Antyteistów jak i wszelkiej maści wysoko uduchowionych jegomości.

https://pl.scribd.com/document/125173945/Odwieczna-Religia-Natury

Wszędzie w tych dziełach znajdziemy te same wątki jak mylenie Żydów z Izraelitami czy też dogmaty pokroju Dwójca, Trójca.

I nawet ten badziewny autor, owszem mówi się że religie to narzędzia do kontroli mas czy żydzi są wybrani przez lucyfera ale…

Ten autor akurat z pasją dla swego boga zwalcza ideę British Israelityzmu, jest tam nieco nielogiczności skoro Anglia i USA to największe mocarstwa a Izraelici mieli pracować na potęgę obcych narodów jako skrajni bałwochwalcy jednak nie czczący bezpośrednio demony.

Praktycznie całe wywody można wyrzucić do piachu jednym Biblijnym wersetem:

Księga Ezechiela 36:5  (5) Dlatego tak mówi Pan Bóg: Zaiste, w ogniu mojej gorliwości przemawiałem do pozostałych ludów i do całego Edomu, które wydały mój kraj w ich posiadanie, z radością w sercu z jego nieszczęścia i z pogardą w duszy, dlatego, że go opanowano i splądrowano. (6) Dlatego prorokuj o ziemi izraelskiej i mów do gór i pagórków, do parowów i dolin: Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja przemówiłem w mojej gorliwości i w mojej zapalczywości, ponieważ znosiliście obelgi narodów. (7) Dlatego tak mówi Pan Bóg: Podnoszę rękę na znak przysięgi: Zaiste, narody, które są dokoła was, znosić będą swoje obelgi.

A nam tutaj autor jak wielu innych wpiera że nie ma żadnych dowodów na istnienie Boga, Kaina, Abla, Izaaka, Mojżesza i są to prawdodpodobnie wytwory żydowskiej wyobraźni.

”Nie ma ani skrawka dowodów na to, że kiedykolwiek faktycznie było Dziesięć Zaginionych plemion, a jeśli faktycznie istniały to zaginęły, to mogę tylko powiedzieć: CAŁE SZCZĘŚCIE. Szkoda tylko że dwa pozostałe równie gdzieś się nie zawieruszyły.

Tyle po dobrych intencjach tych ludzi, tymczasem 10 plemion nie zaginęło i są to na dowody w postaci licznik tabliczek Asyryjskich, Perskich.   Swoją to jest dopiero szaleństwo mówić że Bóg jest satanistą z drugiej strony wielbić szatana jako coś duchowego

”Twierdzenie że Europa była bezludnym pustkowiem zanim weszło do niej „Dziesięć Zaginionych Plemion Izraela” i ją zasiedliło jest absolutnie niedorzeczne. Jest to sprzeczne z historią Greków, Rzymian, Celtów, Franków, Teutonów i innymi autentycznymi historiami. Jest to także sprzeczne ze wszystkimi znaleziskami archeologicznymi odnalezionymi w ciągu kilku ostatnich wieków, jak na przykład malowidła jaskiniowe we Francji, Hiszpanii i innych częściach Europy. Wiele z tych rysunków i innych pozostałości po naszych Białych Europejskich przodkach datuje się na 20 tys. lat p.n.e. Aby dokładniej zbadać kwestię antropologii naszych przodków, proponuję przeczytać listopadowy numer National Geographic. Także klasyk Madisona Granta, „The Passing of the Great Race”, jest doskonałym źródłem wiedzy o sytuacji rasowej w prehistorycznej Europie. (Obecnie Ruch Twórczości sugeruje przestudiowanie aktualnych książek, takich jak „Erectus walks amongst us – the evolution of modern humans”, Fuerle R.D., oraz „March of Titans – a history of the White Race”, Kemp A. – dop. tłum.)”’

 

Tymczasem Europę wcześniej zamieszkiwali Jafetyci (Jonowie, Celtowie itd) a później Danici. Podkreślony fragment świadczy o pewnym toku myślenia tychże autorów. Świetnie, Boga nie ma ale są za to jacyś jaskiniowcy, heliocentryzm, wielkie jezuickie beknięcie i miliardy lat stwarzania oraz małpoludy. To jeszcze dorzućmy Annunaki jako naszych wielkodusznych stworzycieli którzy przerobili przeurocze małpiątka w celu stworzenia sobie niewolników do pracy w kopalniach złota by zasilać ich statki kosmiczne przeznaczone do podbojów planet i konstelacji.

Tak więc pogląd że stworzył cię Bóg który chce od ciebie abyś dobrze czynił jest szatańskie, ale pogląd że jesteś wyżej rozwiniętym małpoludem z przed miliardów lat jest okej, gdyby jeszcze tylko nie pokazywano zafałszowanych dowodów jak człowiek z Piltdown.

 

Inny fragment tegoż autora który promuje swego boga, nie chce mi się całości analizować po prostu szukam dowody bach i je znajduję.

Wyobrażenia o „bogu” są kością niezgody nie tylko pośród chrześcijan. Dotyczy to również wszystkich innych oszustów kręcących się wokół tej mitologii. Chrześcijanie wyznają potrójnego „boga” – ojca, syna i ducha świętego, z których żydowski Jehowa stanowi Żydzi z kolei twierdzą, że Jahwe jest wyłącznie ich bogiem plemiennym, który nie jest do eksportu, i tym samym nie „wierzą” w chrześcijańskiej mieszanki. Czarnuchy twierdzą, że bóg jest czarny, feministki mówią zaś, że jest to kobieta, a nie mężczyzna. Sami sobie wybierzcie własną wersję. Jeśli zaś nie wierzysz w żadną część tego bałaganu, to dla chrześcijan jesteś ateistą, a cóż może być gorszego od zdrowego ducha w zdrowym ciele?

My, Twórcy, wyrzucamy te wszystkie bzdury do śmieci.

My, Twórcy, uważamy że to śmieszne, że przesądne, naiwne chamy próbują nas oczerniać swoimi wyzwiskami, dlatego że nie wierzymy w ich wyimaginowane strachy, duchy, demony, krasnoludki, wróżki i inne. Nie życzymy sobie być określani mianem „niechrześcijan”, podobnie jak lew nie życzyłby sobie określenia „nie-mysz” czy „nie-owad”. Dlaczego nie nazywać lwa po prostu lwem? Uważamy chrześcijan za nieszczęsne ofiary żydowskiej manipulacji umysłu, które zostały mentalnie wykastrowane, podobnie jak weterynarz kastruje psy czy koty. Nie daje im to jednak prawa do przyczepiania nam etykietek.

Jesteśmy dumni, że nie wierzymy w żydowskie, chrześcijańskie czy jakiekolwiek inne straszydła, tak samo, jak jesteśmy dumni, że nie wierzymy w św. Mikołaja, Babcię Gąskę, krasnoludki, wróżki itp. Nie wierzymy w żaden z tych bzdurnych nonsensów, gdyż nie ma cienia dowodów, świadczących o istnieniu któregokolwiek z nich.

Istnieje wiele rzeczy, w które nie wierzymy, ponieważ są one nieprawdziwe. Nie wierzymy że Ziemia jest płaska, gdyż przytłaczające dowody świadczą o tym, że jest okrągła. Nie wierzymy że ponieważ dowody świadczą, że wynikiem działania jest 4. Moglibyśmy stworzyć cały katalog innych bzdur w które nie wierzymy, ale byłaby to dziecinna strata czasu.

 

Jak widać autorzy na poparcie swych tez sięgają rad u samych żydów.

Ateiści mają takie usprawiedliwienie jeśli nie zwalczają innych grup za odmienne myślenie, jeśli natomiast chorobliwie zwalczają odmienność no to znaczy że nie mają w sobie ani ateizmu ani racjonalności ale za to pełno AntyTeizmu czy jak kto woli bezbożności.

Po pierwsze łączy się wiarę z religią. Religia jest oparta na mitach a wiara jest oparta na doświadczeniach i wiedzy.

Hmm, twierdzą ci ludzie jacy to są przebudzeni, nie dadzą się oszukać tymczasem wierzą w takie nonsensy jak Darwinizm czy Wielki Wybuch albo to że świat jest wieczny i nie został stworzony – do tego trzeba sporej wiary.

Darwinizm ma to do siebie że jest powiązany z teorią wyższości rasy

 1. Wierzymy, że Biała Rasa jest koronnym osiągnięciem Natury,oraz że jesteśmy elitą i arystokracją w świecie Przyrody.
 2. Wierzymy w przetrwanie, ekspansję i postęp Białej Rasy.
 3. Wierzymy, że powinniśmy patrzeć na wszystkie zagadnienia z perspektywy Białej Rasy, a nie Żydów, czarnuchów czy strachów.
 4. Naszą złota zasada brzmi: To co jest dobre dla Białej Rasy jest najwyższą cnotą, a to co jest złe dla Białej Rasy jest ostatecznym grzechem.”

Przyroda… wszystko byle nie Be U Gie.

”Po raz pierwszy w swojej historii Biała Rasa ma własną rasową religię. Nazywamy ją czterowymiarową religią, ponieważ dotyczy ona wszystkich aspektów życia, co wyraża nasze hasło: Zdrowy umysł, w zdrowym ciele, w zdrowym społeczeństwie, w zdrowym środowisku. To kompleksowe, spójne, zwięzłe i kompletne podejście. Jesteśmy dumni z faktu, że nasz system wierzeń jest konstruktywny, bazuje na rzeczywistości i nie uwłacza inteligencji Doskonałości Natury. Co więcej jesteśmy w harmonii z prawami Wszechświata który nas otacza, i jesteśmy skłonni wierzyć we wszystko, co jest logiczne, poparte znaczącymi dowodami, oraz będzie służyć najlepszym interesom Białej Rasy. Wszystko to, jasno, logicznie i pozytywnie, jest zapisane w naszych trzech świętych księgach.”

Pytanie kto nadał te prawa skoro Boga nie ma… Małpa Stefan z przed 2 miliardów lat ? Jakaś magiczna czarna kropka ?

Warto zauważyć że takie rzeczy jak Tetragram jako imię jest gorliwie propagowane przez lucyferystów tymczasem NT konsekwentnie używa tytułów Bóg, Pan i Ojciec. No ale skoro kasuje się Septuagintę Kabałą czy Talmudem…

Na koniec

”Według tej idiotycznej historyjki siedemdziesięciopięcioletni Abraham był alfonsem, który sprzedał (i to niejednokrotnie) swoją żonę (i przyrodnią siostrę zarazem), zamordował wielu ludzi i cudzołożył ze swoją służącą. Pierwszego dziecka doczekał się w wieku 99 lat (dacie wiarę?). Dzieje Izaaka były podobne. Jakub oszukał swojego starego i niedowidzącego ojca i zdradził swojego brata Ezawa, a wszystko to działo się najwyraźniej w blasku błogosławieństwa Jahwe. Mamy następnie wielkiego lwa Izraela – Judę, który zerżnął swoją synową, wierząc że była ona pospolitą przydrożną ladacznicą. Gwiazdą wieczoru jest król Dawid, który zalecając się do córki króla Saula – Mikal – złożył mu ofiarę z 200 napletków zabitych Filistynów (zob. 1 Sm 18:27). Chcąc poznać więcej chorych i szokujących szczegółów przeczytaj rozdział 10 Odwiecznej Religii Natury.”

Czyste rzucanie haseł, taki lucyferki po prostu rzuca swój obraz licząc na to że ktoś da się nabrać bo nie czytał źródeł.

 

Pytam teraz każdego rozsądnego i inteligentnego Białego Człowieka, który nie popadł jeszcze w obsesję życia dla Jahwe: dlaczego na złamanie karku próbujesz przekłamywać historię i chcesz uważać się za potomka takich śmieci? Powiedziałbym że żaden zdrowy i szanujący się Biały Człowiek by tego nie chciał. Przejdźmy teraz do kolejnego istotnego pytania: dlaczego my, Twórcy, poświęceni całkowicie przetrwaniu, ekspansji i postępowi Białej Rasy tak bardzo niepokoimy się o te zbłąkane dusze które wierzą w Brytyjski Izraelizm? Stanowią oni przecież niewielki odsetek chrześcijańskiej populacji, być może mniej niż 1%.

Czysty satanizm jak na dłoni, po prostu upadli odwracają wszystko do góry nogami i tym razem skoro najważniejszą rzeczą we wszechświecie jest Bóg tak autor nazywa Stwórcę…. mnie to przez klawiaturę nie przechodzi, już szybciej autora nazwę śmieciem oraz przyszłą kupką proszku.

I taki jest cel również dezinformatorów, kiedy człowiek szuka prawdy i chce uciec od tego diabelskiego obłędu, może wyjść z religii, powrócić do Boga i zmienić swe postępowanie czyli naprawić geny. A celem tych łajdaków jest żeby człowiek się nie obudził, żeby nadal był człowiekiem pysznym, gniewnym żeby był ujem nie do strawienia a najlepiej żeby sam dla siebie był Bogiem w myśl zasady Kali kraść może Kalemu kraść nie wolno… taka jest logika tych osób.

Ten lucyfernik rozpacza że Brytyjskich Izraelitów jest 1% a Mormoni, wierzący w latającego potwora Spaghetti albo Lewactwo już nie ?

Nie przeszkadzają wojny, afery, przekręty rządowe, zamachy, fałszywe flagi, manipulacje… nie przeszkadza tym ludziom nic, największy problem że ktoś wierzy w Boga albo bezgranicznie ufa Bogu i chce być dobrym człowiekiem….

 

Cóż, istnieją dobre powody dla których powinniśmy się tym martwić. Podczas gdy zdecydowana większość Białych chrześcijan nie wierzy w to że są „prawdziwymi Izraelitami”, to są oni zarazem najsłabszym budulcem do wzniesienia Białego rasowego ruchu. Z różnych powodów wielu „standardowych” chrześcijan leży obecnie poza naszym zasięgiem. Wyznawcy Tożsamości to jednak zupełnie inna para kaloszy. Tożsamość reprezentuje typ świadomych rasowo i wartych ocalenia ludzi. Dużym problemem jest to, że nie chcą się oni rozstać ze swoimi żydowskimi duchami, co powoduje rozłam w ich lojalności. Mamy tu zatem do czynienia z podwójnymi agentami, którzy deklarują lojalność Białej Rasie a zarazem żydowskim strachom. Jest to niemożliwa do pogodzenia niezgodność. W ten sposób mamią oni wielu dobrych Białych rasistów, którzy mogliby efektywnie wesprzeć wojnę o przetrwanie i odrodzenie Białej Rasy.

Ocalenia… no tak bo przecież piekło istnieje bo tak nauczają religie na przekór Biblijnej Gehennie i jeziorze ognia czyli idiomowi oznaczającemu całkowitą annihilację, starcie na proch, nie ma człowieka boś był parszywym gnojem który nie szanował życie swoje i cudze i to jest akt miłości wobec człowieka ze strony Boga że pozbawia nas kontaktu z tymi parszywcami osądzając ich.. W najlepszym wypadku taka osoba po wyznaniu skruchy może się załapać na sprzątanie ulic Jerozolimskich….

Akurat ten lucyperniak zwala całą winę tak ogólnie na Żydów nie robiąc im żadnej krzywdy, ani słowa o Watykanusie czy Syjonistach bezpośrednio co strasznie zalatuje czosnkiem. Tylko krytyka a żadnych większych rozwiązań.  Na dodatek ten lucyperniak twierdzi że NT napisali żydzi a sami Isus był czystej krwi żydem czyli Edomitą (oczywiście tej nazwy nigdy nie usłyszy się od tych ludzi, nie ma bata). Autor wykorzystuje także róźnice pomiędzy listami Apostołów a Pawła i Łukasza ale o tych różnicach nie wspomina, nic dziwnego. Sam Paweł był ”żydem z plemienia Beniamina” czyli kłamcą.

 

”Jakby było mało tego zamieszania, to te zagubione duchołapy nienawidzą nas – racjonalnych Białych Lojalistów – o wiele bardziej zajadle niż Żydów. Dlaczego? Ponieważ Żydzi deklarują wiarę w jakąś zjawę, nawet jeśli nie wierzą w Jezusa Chrystusa. Można im więc odpuścić. Ale Twórcy? Aj waj! To zupełnie inna historia. Wszak skutecznie niszczymy ich ulubiony mit świętej krowy. Czystym racjonalizmem demolujemy odurzające bzdury o duchach które fruwają wokół nas, obserwują nas, osądzają nas i palą nas w piekle. Wściekają się że ujawniamy te niedorzeczności i wytykamy im ucieczkę w obłęd. Chętnie spaliliby nas za to w piekle. Czyż jest ktoś bardziej zawzięty, bardziej nienawistny i okrutniejszy niż nowonarodzony chrześcijanin? Nie sądzę.”

No cóż o Noworodzonych nie raz pisałem że nie polegają na Słowie Boga a na listach Pawła..

Tak jak widziałem w fragmentach autor tak jak wiele innych ściemniaczy czepia się Ksiegi Estery – słusznie ale ona nie pasuje do reszty  i nawet się o tym nie mówi.

Nie chce mi się dalej rozrabniać tych bzdur które słyszę od lat – już od dziecka truto mnie tymi bzdurami za pomocą filmów, edukacji czy mediów. Wszystko po to by uwierzyć albo w Ateizm, albo w New Age albo w dogmaty religijne.

Adios Klaudios!

 

 

 

 

 


I na na koniec

 

Ezechiel 36 (Jeden z najważniejszych rozdziałów Biblii i dlatego najbardziej pomijany) – jest to ważny rozdział, bardzo ważny który całkowicie demaskuje Edomitów!

http://www.bibliamesjanska.com/Ez/36.html | Musiałbym wkleić cały rozdział bowiem jest to czyste słowo Boga. Zacytuje jednak kilka wersów.

(1) A ty, synu człowieczy, prorokuj o górach izraelskich i mów: Góry izraelskie, słuchajcie słowa Pana! (2) Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ wróg powiedział o was: Cha! Prastare wzgórza stały się naszą własnością, (3) Dlatego prorokuj i mów: Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ jesteście spustoszone i zewsząd zastawiono na was pułapkę, abyście się stały własnością pozostałych narodów, i ponieważ dostałyście się na języki i obmowę ludzką, (4) Dlatego, góry izraelskie, słuchajcie słowa Pana: Tak mówi Pan do gór i pagórków, do parowów i dolin, do spustoszonych ruin i do opuszczonych miast, które stały się łupem i przedmiotem szyderstwa pozostałych okolicznych narodów. (5) Dlatego tak mówi Pan Bóg: Zaiste, w ogniu mojej gorliwości przemawiałem do pozostałych ludów i do całego Edomu, które wydały mój kraj w ich posiadanie, z radością w sercu z jego nieszczęścia i z pogardą w duszy, dlatego, że go opanowano i splądrowano.

[Zobaczmy kto wziąl sobie w posiadanie ziemię Filistyńską – według Boga Edom, według syjonistów – Żydzi, kolor pomarańczowy orange zakolorowałem celowo, zazwyczaj używam świadomie koloru czerwonego (złego lub komentarze) oraz pomarańczowego (33)

(9) Bo oto idę do was i zwracam się do was, będziecie uprawiane i obsiewane. (10) I pomnożę na was ludzi, cały dom Izraela; miasta będą zamieszkane, a ruiny odbudowane.

[Po co Bóg obiecywałby odbudowę miast, jeżeli mielibyśmy iść do nieba ? Czy może życie w piekle/niebie/czyśćcu jak nam głoszą religię jest kłamliwym dogmatem… aby ukryć fakt że Nowy [stary] [nie]Porządek świata to przeciwieństwa Nowego Nieba i Ziemia vel. Królestwo Boże (z) Niebios. Upadłe Egregory (aniołowie) znają mniej więcej plany Stwórcy ale nie stawiają na bezbłędność naszego Gospodarza. Zwalczają prawdę przestawiając/przedstawiając wszystko na opak do tyłu

(11) I rozmnożę na waszej ziemi ludzi i bydło, i będzie ich dużo, i będą się mnożyć; osiedlę was jak za waszych dawnych czasów i będzie się wam lepiej powodziło niż poprzednio. I poznacie, że Ja jestem Pan.

[Jest to kolejna obietnica Boga, który mówi że wszystko co piękne, odbuduje]

 

(12) I sprowadzę na was ludzi, mój lud izraelski, wezmą was w posiadanie i będziecie ich dziedziczną własnością, i już nigdy nie uczynicie ich bezdzietnymi.

(13) Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ mówią o tobie, że jesteś ludożerczynią i czyniłaś swój naród bezdzietnym,

(14) Dlatego już nie będziesz ludożerczynią i nie będziesz czynić swojego narodu bezdzietnym – mówi Pan Bóg.

 

[Przychodzi mi na myśl los Izraelitów jako plemiona Irańskie żyjące wokół plemion dzikusów i kanibali oraz sprytnych okupantów z V Mojżeszowej 28:43-45

{44) On będzie tobie pożyczał, a nie ty jemu, on będzie głową, a ty będziesz ogonem.}

 

(16) I doszło mnie słowo Pana tej treści:

(17) Synu człowieczy, kiedy dom izraelski mieszkał na tej ziemi, zhańbił ją przez swoje drogi postępowania oraz swoimi bałwanami, oraz z ich nieczystością, a ich droga była w moich oczach jak nieczystość odłączonej kobiety.(18) Dlatego wylałem mój gniew na nich.

 

[Kiedy Izraelici mieszkali NA TEJ ziemi czyli w Palestynie, postępując wysoce haniebnie i bezbożnie – typowe polaczki niestety]

 

(19) I rozproszyłem ich wśród narodów, i zostali rozsiani po różnych ziemiach; sądziłem ich według ich postępowania i zgodnie z ich grzechem.

 

(20) I kiedy poszli pomiędzy narody, pomiędzy którymi weszli, oni znieważali moje święte imię, ponieważ mówiono o nich: Oni są ludem Pana, i opuścili oni swoją ziemię.

(21) Ale ich oszczędziłem ze względu na moje święte imię, które znieważył dom Izraela pośród ludów, pomiędzy których przybyli.

(22) Dlatego tak powiedz domowi Izraela: Tak powiedział Pan: Ja nie robię tego, o domu Izraela, dla was ale ze z powodu mojego świętego imienia, które sprofanowaliście pośród narodów, do których przybyliście.

(23) Dlatego uświęcę moje wielkie imię, które zostało sprofanowane pomiędzy narodami, i narody poznają, że Ja jestem Pan, gdy okażę się święty wśród was na ich oczach .

(28) I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie dla mnie ludem, a Ja będę dla was Bogiem

(29) I wybawię was od wszystkich waszych nieczystości, sprawię, że wzejdzie zboże i rozmnożę je, a nie dopuszczę do was głodu.

(32) Nie ze względu na was to czynię – powiedział Pan Bóg – niech to wam będzie wiadome, wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu Izraela!

 

[Kolejny dowód. Żydzi się nie rumienią, a ludzie biali tak}

 

(35) I będą mówić: Ten kraj, niegdyś spustoszony, stał się podobny do ogrodu Eden; a miasta, które legły w gruzach i były spustoszone i zburzone, są teraz obwarowane i zamieszkane.

 

[A wiec projekt ogrodu Eden nie został wyrzucony do kosza]

A tak wielu uznaje te Proroctwa (księgę) za fałszywe!

 

Księga Ezechiela 39:

(25) Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Teraz odmienię los Jakuba, zmiłuję się nad całym domem izraelskim i zadbam gorliwie o święte moje imię.

(26) I zapomną o swojej hańbie i wszelkim swoim odstępstwie, którego się dopuścili wobec mnie, gdy bezpiecznie mieszkać będą na swojej ziemi i nikt ich nie będzie straszył.

(27) Gdy sprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę ich z ziem ich wrogów, wtedy okażę się na nich świętym na oczach wielu narodów.

(28) I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem! Gdyż kazałem im iść do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich na ich ziemi i nie pozostawię tam nikogo z nich.

(29) Nie zakryję przed nimi mojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha na dom izraelski – mówi Wszechmocny Pan.

 

 


 

12 comments

 1. Taka ciekawostka, nie oglądałem lecz tytuły mówią wiele za siebie

  Wspólny mianownik ?
  A) Precz Z Systemem
  B) Nienawiść do Boga + Tetragram jako imię
  C) Kłamstwa wynikające albo z niewiedzy albo z zamierzonego kłamania

  Nie wiadomo ile z tego to alternatywna opozycja wobec…. nas
  I oni dobrze o tym wiedzą ale zrzucają winę na innych agentów agent krzyczy łapać agenta teraz moda panuje na ruskich trolli
  https://www.salon24.pl/newsroom/856501,facebook-walczy-z-rosyjskimi-trollami-kasuje-kilkaset-kont
  A poprzez Pejs Zbuka mówi do nas…
  https://joemonster.org/filmy/82412

  No wspaniale zamontuj sobie szpiega tejże grupy i zapytaj się go wiedząc o tym czy pracuje dla tej grupy….
  Nie chce mi się tego wszystkiego oglądać a na co ? Żeby wiedzieć w praktyce jak działają ludzie ogłupieni przez syjonistyczne media albo jak działa Hasbara ?
  Klasyka to zmiana pojęć, np. słynny wklęsłoziemca 🙂 nazwał wklęsłą ziemię Teocentryzmem xd
  Taki teocentryzm ale czy Bóg jest w centrum nas ? czy ważniejsze jest wszystko inne ?
  Ja tam jestem Teocentrykiem, Humanistą a nawet Teokratą nie znam państwa w którym panuje obecnie Teokracja (rządy Boga) co najwyżej pozostałe kracje a czy może kreacje; kreatury
  Watykan nie jest Teokratyczny tylko Hierokratyczny a po polsku Księżokratyczny z tym całym potworem na czele, jedna z niewielu osób którymi się brzydzę

  Ps Jest coś takiego bardzo popularnego w Gnostycyzmie, w ultra Pawłościańskim Chrześcijaństwie doktryna o nazwie:

  Bóg Starego i Nowego testamentu w skrócie Bóg to bydlak Jahwe ale moim Bogiem jest Jezus, bardzo charakterystyczne często to spotykam pośrednio lub bez pośrednio a wszystko to mamy inspirowane listami Pawła
  Większość hasbary przy Pawle wygląda żałośnie i mało przekonująco…banda błaznów po cichu liczę na masową nieświadomość choć są również ludzie świadomie zakłamani
  Jeśli ”Bóg Jezus” powoływał się na ”Boga Jahwe” a oni mówią że Bóg to diabeł, odłączyły się styki czy co ?

  Pyk
  https://wolnemedia.net/okrutny-jahwe/
  Absolutny brak zrozumienia cytowanych fragmentów wyrwanych z kontekstu w stylu mam wyśl nazwania Boga diabłem więc szukam trudniejsze fragmenty wycinam tak by pasowało przykładów takich jest mnóstwo wystarczy sprawdzić szerszy fragment oraz kontekst sytuacyjny wypowiedzi np. Mt 10:34 i Mt 24:34 i nagle ”satanizm” znika…

  Najwidoczniej sekret drugiej fali został rozwiązany, Bestia chce podmienić obecne NWO na coś innego ciężko to określić w każdym razie podaje więcej prawdy i zrzuca winę na Syjonistów, religie wierzące rzekomo w Boga i na samego Stwórcę.
  Te ich argumenty docierają głównie do ludzi niezapoznanych w temacie, a takich jest większość może nawet ponad 90% populacji to kaleki umysłowe w stopniu głębokim co nie oznacza że większość ludzi zginie fakt bycia oszukanym można usprawiedliwić co innego bycie miłośnikiem dzieci, miłośnikiem zabijania, oszukiwania etc.

  Internet to jedna wielka kopalnia śmieci znajdujemy niewiele prawdy wprost acz możemy wiele wywnioskować prawda leży bardzo blisko
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyw%C3%B3d_jedynow%C5%82asnego_pa%C5%84stwa_%C5%9Bwiata
  https://pl.wikiquote.org/wiki/Wojciech_D%C4%99bo%C5%82%C4%99cki

  Wywód jedynowłasnego państwa świata – rozprawa ks. Wojciecha Dębołęckiego, która ukazała się w Warszawie w 1633 roku. Dębołęcki napisał rozprawę pełną historycznych i etymologicznych fantazji, która wpisywała się w ideę sarmatyzmu. Według autora Królestwo Polskie było sukcesorem panowania Adama, Seta i Jafeta, i jako takie było predestynowane do panowania nad światem. Pochodzenie Polaków Dębołęcki wywodzi od Scytów, a język słowiański od języka, którym mówił biblijny Adam. Język słowiański miał dać początek grece, łacinie i innym językom.

  Wojciech Dębołęcki (1557–1645/1647) – polski duchowny katolicki, franciszkanin konwentualny, prowincjał polskich franciszkanów, definitor i kronikarz zakonu, pisarz, kompozytor, kapelan lisowczyków.

  Ewa pochodzi z polskiego „dziewa”, Abraham z „obran”, Absalom z „obrzezan”. (…) W raju mówiono po słowiańsku, a słowa Ezechiela jasno pokazują, że ma jednak Polska prawo Boże na wszystkę Azyją, Afrykę i Europę, które przed Sądem Bożym znowu będzie utwierdzone…
  Źródło: Wywód jedynowłasnego państwa świata, że najstarodawniejsze w Europie Królestwo Polskie lubo scytyjskie samo tylko na świecie ma prawdziwe sukcesory (1633)
  Polacy, czyli Scytowie są narodem wybranym, pierwszym wśród wszystkich narodów świata, do którego ongiś należało panowanie nad światem i do którego niezadługo powróci, a język słowiański – pierwotnym językiem świata.
  Źródło: Wywód jedynowłasnego państwa świata, że najstarodawniejsze w Europie Królestwo Polskie lubo scytyjskie samo tylko na świecie ma prawdziwe sukcesory (1633)
  Zobacz też: sarmatyzm

  Oczywiście ksiądz pomieszał z tym Jafetem i językiem Syryjskim
  Język Starohebrajski pierwszym językiem, Izraelici mieli przestrzegać Prawa aby błogosławieństwo przeszno na inne narody inaczej mówiąc mieli być przykładem dla narodów tak wygląda koncepcja narodu wybranego aby Bóg mógł wskazać jak wyglądają ludzie pod Bożą protekcją a jak wyglądają narody pod protekcją anielską a Izraelici odrzucili Boga przez co żyją w niewoli a obcy naród podszywa się pod nich i co najgorsze nie ma czy może precyzyjniej większość ludzi o tym nie wie albo nie rozumie.

  Ps. Czasami wydaje się że człowiek przesadza i wpadł w obłęd widząc wszędzie agientuf
  https://pl.soc.religia.narkive.com/vA5GJ0xu/witajcie-edomici
  Sam zapodałem ten materiał uważam go za podstawę nie licząc drobnych błędów które nie zmieniają ogólnego przekazu
  Charakterystyczne cechy ludzi nieuczciwych to kpina, wyzwiska, agresja, epitety, omijanie konkretów
  Co to za argument ”autor jest idiotą” odnieś się do treści matole nie do autora na podstawie źródeł tak postępują ludzie normalni
  Natomiast Hasbara nie szuka prawdy a zataja ją
  https://www.paranormalne.eu/forum/topic/4527-geocentryzm-czy-heliocentryzm/page-4
  Odchodząc od tematu kształtu ziemi jeśli ktoś wyzywa ludzi za to wierzą w płaską ziemię albo nie wierzą w okrąg albo wierzą w ruskie bajki…. jest to powód do wyzwisk ? Poglądy ? Czysty fanatyzm!
  Innymi słowy lepiej unikać Hasbary a z drugiej strony warto się od nich uczyć jakie blefiarskie metody stosują i kto się na to daje nabrać 🙂
  Albo coś takiego
  http://ufosightingshotspot.blogspot.com/2015/08/epic-view-of-dark-side-of-moon.html
  I to jest niby dark side of the moon ?

  Płaski szary naleśnik no bez jaj….
  Nie wiem czy tylko ja to widzę starając się przy tym większość ludzkości wybielić czy co,
  Na początek wygląda to na schizofremę ale jakby nie patrzeć
  – WTC same kłamstwa
  – Iran same kłamstwa
  – I, II, II Wojna same brednie
  – Nauka same brednie obliczenia wzięte z Kabały
  – Syria maksymalna perfidia mediów główny powód dlaczego oglądam mass mendia z dużą nieufnością
  – Historia narodów same brednie
  – Demokracja Angielsko Usańska same brednie

  Internet, ciągle ci sami trolle, chamy, naciągacze, agenci i w realu podobnie przed 2005 nie było internetuf więc cała branża rozwijała się na powierzchni dzisiaj są widoczne trolle na internecie rzadko mądrzy ludzie a jeden drugiego wspiera w swoich głupotach.
  To widać kiedy zadajemy kontrowersyjne pytania starają się zbić dyskusję starymi syjonistycznymi bredniami z multikont innymi słowy człowiek uznający Boga nieuznający największych kłamstw nie ma czego szukać.

  Polubienie

 2. Tu temat ten lepiej pasuje a chętnie obnażam celowe manipulacje

  W poprzednim poście było nt. Egzegezy o Duszy która podziela treść z proroctwami – nie ma zbawienia za darmo

  Ciężka praca ?
  A po co lepsze są odmóżdżające produkcje Illuminati tu Illuminati tam czego na YT jest pełno i większość albo nie daje rozwiązań albo nie daje wyjaśnień a niektóre mogą wręcz zaszkodzić wywołując odczucie bezradności
  I dlatego to jest popularne a jedna z najgorszych rzeczy to powiązywanie dwóch kontrowersyjnych rzeczy ze sobą np. Płaska ziemia i szczepiony
  Osobno tak ale nigdy jednocześnie
  Zresztą coraz więcej ludzi wierzy w propagandę koncernów od naszczepień rtęcią i innymi substancjami które mają osłabić człowieka by później stale kupował produkty i cierpiał
  Gdyby chodziło o depopulacje…. ale Bóg do tego nie dopuszcza więc ludziom życie się systematycznie obżydza
  http://martabrzoza.pl/szczepienia/czy-szczepienia-w-polsce-sa-legalne/

  Albo więcej osób wierzy koncernom aby dopiec ”oszołomom” tym ziębom, sanjajcom, stopnopom albo Hasbara prężnie pracuje aby nas przekonać do myśli że jednak większość wierzy w medialną propagandę i straszenie smogiem, grypą i tak dalej.

  Filmy Illuminati już dawno mi obrzydły teraz czekam na rozwiązanie na zachętę do czegokolwiek pożytecznego żeby jeszcze było więcej prawdy a możliwe że sami ”Illiminaci” dostarczają tym ludziom dowodów mogą być uczciwi lecz nadal są na tym poziomie mentalnym typu żydy masony illuminati
  Właśnie sobie przypomnialem
  https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2016/12/13/slowianie-uczyli-zydow-pisac-kuc-zelazo-oraz-budowac-domy-i-lodzie/
  Filistyni to Słowianie ale Edomici już mają prawo być Izraelitami…
  Przecież takie ”źródła” powstają w ten sam sposób co książki Pujola czy ś.p. Sithina znaczy się na zamówienie
  W tym przypadku celem jest wymanewrowanie zacnych Lehitów aby:
  – Odrzucili Biblijne zapiski
  – Uwierzyli w wielką zupę dowodową w zbiór wykluczających się hipotez
  – Poczuli niechęć do Ofitów w tym przypadku Edomu jako tych którzy dali nam Biblię a następnie do Kościoła (słusznie) który nas zniewolił i skradł nas Lechuicki satanizm nie da się ukraść swojej własności kult 25 grudnia był obecny na całym świecie i wszędzie czczono tych samych boguf pod rożnymi imionami .

  Heh najpierw dostarczają lipne dowody alternatywnym by później kolejni mogli je obalić możliwe że HasbaRAK
  http://seczytam.blogspot.com/2017/07/turbolechickie-zidiocenie-czyli-dojenie.html

  Tak jak nazwa Lechia dla nich jest dowodem że Filistyni byli Lehitami to ja dziękuje za 30 metrowych Lehitów kanibalii….

  Tym omotanym jeszcze można wybaczyć niewiedzę chwilowe zamroczenie co innego z ludźmi kompletnie zakłamanymi którzy celowo mieszają
  Z tych to najlepiej zaimponił mi Nacht ponieważ jest inteligentny i pomiędzy wierszami przekazuje dużo, sprowadza na złą drogę ale co przekazać to przekaże półprawdami no i jest jakość a nie panem który obiecywał wszystko i wszystkim tylko teraz nie ma interesu w ukazywaniu obłudy tego pokroju osobników zwłaszcza jeśli podczepiają się pomiędzy wierszami w bardzo poważne tematy jak handelek czy szczepiony.

  Niektórych też nie warto ”szturchać” tzw wywoływać wilka z lasu
  A sami zdecydowali się na taktykę See No Evil Hear No Evil czyli
  Nic nie widziałeś nic nie słyszałeś, nie mów i nie ma problemu
  Choć wyświetlenia wskazują co innego tylko że Hasbara czy druga fala nie za bardzo chce ryzykować i wdawać się w pyskówkę, gdyby się jednak weszło na ich teren – ban i cenzura gwarantowana a tak nie stać ich na siłę argumentów.

  Jestem jak najbardziej za konstruktywnym ukazywaniem kłamstw i manipulacji tychże osobników nie atakowania ich bezpośrednio tylko testowania potęgi ich oręża jak szybko się stępi po starciu z pancerzem.

  Naturalnym obowiązkiem człowieka jest nazywaniem rzeczy po imieniu, nie obrażanie a ukazywanie kłamstw

  Mamy wykład jakiegoś pastora i można wypisać w podpunktach czy wspomniał o najważniejszych motywach ile rzeczy pominął, im więcej medialnych kłamstw typu Jezus wyzwolił nas z grzechu pierworodnego itd. tym gorzej
  Ile jest także duchownych którzy wiedzą co jest grane a jednak boją się powiedzieć coś na temat np. Watykanu ze względu na utratę dochodów

  Niech im się tam nieco zagotuje niech poczują wstyd kiedy amatorzy zaginają ich pod każdym aspektem, specjalistów od wszystkiego czyli do niczego.
  Nie tylko ludzi którzy powinni wiedzieć z racji wykonywanej profesji co nieco a pokazują żenujący poziom ogłupiając przy tym ludzi i pozostałych niższych rangą spychając ich na dalszy plan.
  Także ukazywać powinno się pokrętną argumentację mającą na celu nas wprowadzić w błąd – zwłaszcza ludzi niezapoznanych w temacie.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazuistyka

  Mamy na przykład sfałszowaną mapkę Lechina Empire a oto oryginal

  I jak teraz wyglądają ludzie którzy uznają tę podróbę za dowód w sprawie
  No oszuści, ale czy wszyscy to sprawdzili czy zostali oszukani i pod tym kątem trzeba uważać czy mamy do czynienia z człowiekiem okłamanym czy zakłamanym.
  A sami wrogowie zacnych Lehitów podają te dowody śmiejąc się ”z durniów”
  Dają coś ciekawego a następnie swojego agenta by skompromitować cały ruch, chociaż z jednej strony powiązywanie Lehia + Kosmici świadczy o diabelskim pochodzeniu tej ekipy to jednak dla przeciętnego człowieka to nie przejdzie czyli mamy dwa pieczenie na jednym ogniu. Kult Heliosa słoneczka gwarantowany bez tego temat cywilizacji pozaziemskich, obcych światów galaktyk wymiarów nie ma racji bytu. Szkoda że mało kto mówi dlaczego ten Heliocentryzm jest dobry czy zły i co kryje się pod kultem Sol Invictus

  Alternatywą dla tego jest wklęsła ziemia i jak dla mnie nie wiem wystarczy podłoże doktrynalne – Krzyż i Mandale przedstawiają uranocentryzm a Bóg według tego jest zamknięty gdzieś niedostępny
  Co innego w przypadku okręgu, jest ziemia jest agartha/otchłań, jest ogromna ziemia większa niż to co znamy i o tym nikt nie mówi chociaż ukazuje nam ten opis realność planów Stwórcy.
  Bóg ma realny plan dla całej ludzkości natomiast ci którzy nas za wszelką cenę chcą przekonać że Boga nie ma….
  Żenada dno i wodorosty

  Ponadto
  http://reiki-divine.com/blog/falszywi-guru-i-wyludzacze-pieniedzy-
  Po trochu jestem za ukazywaniem oczywistych oszustów czy to w polityce czy to w religiach a dlaczego gościu okrada na miliony i nic, tylko w Polsce takie numery…
  Chociaż link reklamuje Reiki czyli nie najlepsze rozwiązanie…. sorry

  Dobrze ich autor nazywa – darmozjady
  Jakoś tak jest że ludziom ze składu duchowości, antysystemówka nie chce się uczciwie zaRAbiać
  Pośredniak ? Nie bo tam jest robota i się pRAcuje od procy i racy
  Już dawno to zauważyłem że środowisko alternatywne to jedne wielkie łowisko ludzi zrażonych do największych religii czy mediów i tam natrafiają na predatorów.
  A ludzie tam są przeróżni – oszołomy, psychopaci, chciwcy, pogubieni czy też obślizgłe żmije żerujące na człowieku
  Myślisz że taki ci pomoże a łon oczekuje pieniędzy, dowartościowania i posłuszeństwa
  A jak rzeczywiście taka osoba nie kłamie i ma ”kontakt z astralnymi bytami”’….
  Lepiej unikać jak dżumy jedynie co to uczyć się technik jakie stosują by się przed nimi obronić gdyż oszołomów, oszustów jest pełno a ci zazwyczaj celują w najsłabsze jednostki naiwne młode
  Jak młode naiwne to mamy w polityce – Korwiny, Kukizy, Palikoty, Sandzie, Popki
  Zawsze ten sam schemat obiecuje obiecuje o wy uje z TV i poparcie w górę ale nic większego nie licząc Korwina nie ma, Korwin jak dla mnie celowo rozbraja to co głosi. Mówi dużo prawdy, inteligentny człowiek lecz przy okazji rozbija cały ruch nie powiedziałbym że jest żydem ale może być masonem lub kimś w tym rodzaju znaczy się wtajemniczony. Bo to że widuje na liście kryptożydów nie znaczy że żydem jest, póki nikt tego nie weryfikuje a póki są tylko domysły czy może trolling to nie mogę tego głosić otwarcie by się nie spalić ze wstydu.

  O tym też nie raz trąbię że ludzie na internecie są bardzo bardzo naiwni co doskonale widać u Sandzi czy Etera, wierzą (bądź udają) w wszystko co nam podają na internecie nawet największą głupotę
  A w przypadku Etera, może w przypadku są plusy w postaci testowania ale nie daje rozwiązań czy czegoś o czym można dyskutować
  Nawet o symbolice nie ma za bardzo o czym co to za dyskusja Sandziadowska typu ten żyd ten mason ten illuminat ten
  Widzę piramidy widzę boli mnie oko i co dalej
  Widzę inwazję bezpłciowych obojniaków i co dalej, dlaczego jest nam to wrzucane do głów
  Podobnie z zakłamanym wiernym czytelnikiem, też nie przypominam sobie by wyjaśniał dlaczego by wychodził po za granicę internetów i niczym nie popartych bredni typu miss znaczy tracić. Nawet nie bredni tylko kłamstw jeśli można udowodnić tezę jako nieprawdziwą staje się kłamstwem, proste
  Jakoś lubię o tym często wspominać przy okazji jest możliwość korekty czy zwrócenie uwagi na czynniki pomijane bądź celowo zakrywane.

  Nam się mówi że chodzi o pieniądze, o islamizację, o ateizację, o podbój kosmosu tymczasem zachowanie wskazuje na coś przeciwnego.
  Media zazwyczaj dążą do skierowania na na zły kierunek, podobnie Medium

  Tak to działa, podobnie działają dezinformatorzy i dla przeciętnego człowieka jest to nie do pomyślenia – okłamywać masowo ludzi z pełną świadomością…
  Później tak jakby popierając ”debila” sam stajesz się tak jakby debilem bo kto głupiego posłucha,
  Mamy Chrabjego, wiemy że z rodziny zdrajców ale nawrócony i tak dalej podobnie dziecko resortowego które porzuca dzieci
  Także dyzonans bo z drugiej strony fajnie mówią a także bredzą i nie wiadomo kto jest lepszy ”oni czy ja” i człowiek nie wie co o tym myśleć, to są fachowcy
  I co najlepsze jak ci dwaj przyznają się do swoich wad to tak jakby ludziom włącza się litość i transmutują łajno w złoto, sami bronią tych wad ”no zobacz przyznał się jaki uczciwy”
  Nie tylko ci dwaj, przecież w ruchach alternatywnych pełno jest ”nawróconych” nie wszyscy są źli ale większość działa z prywaty a niektórzy nadal są agentami czy to służb czy kogo cholera wie w każdym razie wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
  Dlatego co drugi sprzedaje cuda niewidy książki (tego się nie czepiam), prosi o datki itd. Bo co szkodzi na ”prawdzie” zarobić,
  Co do ludzi, są także którzy pierdzielą o rzeczach niemożliwych do zweryfikowania może jest a może nie ma ale ja tak mówię i tak jest….
  Ważne jest zdefiniowanie a nie rzucanie pustych hasełek

  Niestety żeby do czegoś dość trzeba się schylić, ciągle to powtarzam że masowe czy popularne czy demokratyczne nie znaczy że dobre, większość zawsze idzie na rzeź
  Myślenie w stadzie nie zawsze popłaca, a tak na powierzchni dostajemy ćwierć produkty
  Nawet jeśli taki typ powie 99% prawdy i te 1% zawiera totalny odlot to muszę zastrzec żeby uważać
  Na tym polega dezinformacja,

  Polubienie

  • Ech… YT short research
   ”Nowa moda wśród polskich księży. Chcą być jak papież Franciszek”

   Księżą chcą być jak Franca, doprawdy ? Nie mają sumienia
   Wzorować się na typie który obraził 300 mln ludzi, bredził o Polskich obozach, skazał miliony Chrześcijan i Muzułmanów na śmierć, ośmiesza prawdziwe idee typu piekło nie istnieje takie jakie znamy, mataczy, krzywdzi ludzi, bredzi o synu lucyfera nabierając naiwnych satanistów i pseudo poszukiwaczy prawdy który nie rozumieją że w okultyzmie wszystko jest pomieszane
   I tak zwana magia, co za różnica czy biała czy czarna jak biała magia nie jest białą magią (powiedzmy mocą Bożą) tylko innym aspektem czarnej magii tudzież druga strona medalu
   Wystarczy zobaczyć na wielu ”alternatywnych” w głębi reklamują te same nauki najlepszy przykład Icke który straszy reptilianami jednocześnie reklamuje nam tych samych reptilian pod inną nazwą jako tych dobrych i sam przyznaje się do źródła znaczy się pewien astralny vel demoniczny byt dyktuje to co ma mówić, ot cały weganin Ajk
   Serio ci ludzie powinni zgłosić jaką reklamację na tych swoich ”jasnych duchów” które ich haniebnie i perfidnie oszukują i kreują na idiotów, ten byt Icke’a jest strasznie kłamliwy antybiblijny oferujący nieskończoną Pawłową miłość nic więcej
   Raz nawet kreował się na kogoś w rodzaju Mesjasza (wybawcy), uzasadniając swoje boskie posłannictwo tym że otrzymał wizję od ”jasnych duchów” czy jakoś tak generalnie cały ten ruch jest uwikłany po czułki w astrologii, numerologii, wróżbach, zabobonach, mantrach, tantrach i innych dziwactwach.

   Może to robią celowo a może te ”jasne dupy” im tak każą mówić a oni w to wierzą, nie wiem nie znam się lecz w totalną głupotę pomieszaną z dobrymi treściami nie wierzę albo jest się głupim albo mądrym

   Polubienie

   • Wolę jednak zajmować się badaniem ksiąg niż badać ludzi to znaczy obalać argumenty. Ludzi zwalczających Boga a także przekręcających prawdę jest mnóstwo i jest też mnóstwo rodzajów od zwyczajnych trolli i opłacanych młodziaków po zawodowych rycerzy kłamstwa – takich co świadomie zwalczają prawdziwe informacje. Forumowi hasbarowcy nie są aż tak groźni jak ci którzy mają większą popularnośc to znaczy pokazują swoją osobę zarabiając przy tym za pomocą datków.

    Im więcej czytam i rozumuję tym więcej odkrywam i co ciekawe całość jest niezwykle prosta i spójna,
    Im więcej Septuaginty tym więcej celowych błędów odkrywam typu Izajasza 9:5-6 czy ten ”błąd”
    Treny 4:
    21 CHSEN. Radujcie się i radujcie się, o córko Idumei, która mieszka w kraju, ale kielich Pański przejdzie do ciebie; będziesz pijana i wylewasz.

    (21) Wesel się i raduj, córko Edomska, która mieszkasz w krainie Us. Także do ciebie przyjdzie kubek: upijesz się i obnażysz.

    Tanach dodaje tylko jedną nazwę Us, Ausis obszar z którego pochodził Hiob a jak wiele to zmienia i wspólgra z proroctwami Ezechiela
    Bez Ks Ezechiela kanon jest niekompletny taże niemożliwe jest zrozumienie istoty Boga, podobnie księgi Henocha… dlatego te dzieła są bezpodstawnie zwalczane
    Mało kto odnosi się sensownie bądź podaje argumenty na pozór logiczne

    Podobnie proroctwa Daniela są celem ataków Syjonistów, między innymi za ten werset 🙂
    Dn 12:
    (1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który opiekuje się dziećmi twojego ludu i wtedy nastanie czas ucisku, takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istniał naród na ziemi, aż do tego czasu. W tym to czasie twój lud będzie wyzwolony, każdy, kto jest zapisany w księdze.

    Czyli w czasie wielkiej trybulacji narody Słowiańskie (i nie tylko) zostaną wyzwolone,

    (2) A wielu z nich, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do życia wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczny wstyd.

    Co jest kluczem, wieczne shańbienie, powstaną na wieczne pohańbienie a jest to sprawiedliwa kara w porównaniu do śmierci wiecznej czy piekiełka
    Niech zapłacą za swoje zbrodnie!

    (7) I słyszałem męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł swoją prawą rękę oraz lewą rękę ku niebu i przysiągł na Tego, który żyje wiecznie, że będzie to trwało czas, czasy i połowę czasu: kiedy rozproszenie się skończy, oni będą znali te wszystkie rzeczy.

    Ad 1 – Posłaniec przysięga na samego Boga
    AD 2 – Daniel nie rozumiał tych proroctw
    Ad 3 – będą znali te wszystkie rzeczy / poznają wszystkie te rzeczy

    (4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów końca, kiedy wielu będzie nauczanych i wiedza się powiększy.

    Nie wszystkie elementy rozumiemy lecz jak widać w czasach końca będą ludzie którzy będą te proroctwa rozumieć, i niewiele osób o tym mówi
    Co najwyżej kpią ale nie podważają
    https://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/142612,ram-czyli-rozwoj-atrofii-mozgow-w-cywilizacji-tpd
    Przy okazji Jones się zdemaskował jako agient CIA, dobre agenci CIA mówią że wszyscy płaskoziemcy pracują dla CIA

    Mnie zaciekawił fragment
    ”Kto stoi za wmawianiem ludziom, ze Ziemia jest Płaska? Nie tylko jacyś Iluminaci, których Alex Jones skądiś wygrzebał, ale także LUDZIE DEKLARUJĄCY SIĘ JAKO W BOGA WIERZĄCY, opierający się na Autorytecie Biblii, zwłaszcza w kręgach sekt protestanckich. ”

    Już pomijam że Protestanci stawiają na Pawła i Chrystusa ponad Boga, takie chce uderzyć ale nie mam tylko patyk

    I kolejne ciekawe
    ”Oznacza to, że Bóg Stworzyciel koncepcji Płaskiej Ziemi, w czasach nowożytnych reprezentowany zarówno przez „Iluminatów” jak i „Bogowierców”, przez angielskiego filozofa Mathew Arnolda w książce „Anarchia i kultura” określonych już 140 lat temu jako „hebraiści”, był/jest Bogiem Mentalnego Niedoróbstwa – na tym właśnie polega, według Arnolda upośledzenie umysłowe wyhodowanego w oparach Biblii LUDU BOŻEGO, ten świat – na obraz i podobieństwo swoje – modelującego (patrz poniżej Armad Cleese o ideologii USA).”

    Cudownie, i wiedza się powiększyła i okazało się że stoi ktoś wyżej od Syjonistów, wyżej od Fatykanu, wyżej od tzw Illuminatów
    I nawet wyżej od 13 rodów, umarł Rockefeller i co zmieniło się lepsze czy na gorsze z tego powodu ?
    A po papieżu cały świat płakał…. i nie było wrzasku że wierzył w mity napleciarzy i w pustynnego jaszczura JotHaWuHa, nagle przyjaciele
    Prawdziwa władza jest niewidoczna, my widzimy najniższych szczeblem na pierwszym planie czy krzykaczy typu Dawkins czy innych chłopców od brudnej roboty.
    Być może ci z niższego szczebla sami niewiele wiedzą ale służą bezgranicznie, zresztą ci Illuminaci sami są oszukiwani tylko brak sumień nie pozwala na odnowę.
    Wszyscy są oszukiwani, zamiast czystej prawdy kawa na ławę sekrety, misteria, światło, bezgraniczna miłość, ewangelia miłości, wiedza tajemna, elity i masy… ot, cały świetlisty diabeł w przebraniu Prometeusza, wybawcy ludzkości przed Królestwem Bożym które zmiecie wszystkie te królestwa i to miejsce zasadzi dobro
    Siły anielskie nie mają nic lepszego do zaoferowania niż tezę i antytezę, marna podróba oryginału

    W zasadzie większość materiałów mających rzekomo wysadzić Biblię działa według powtarzającego się schematu oraz argumentów, co z tego że obalono je 100 razy
    Kłamstwo powtarzane 100 staje się (jakby) prawdą, i tak działa dezinformacja co z tego że jest to powtarzana nieprawda jeżeli ludzie nie weryfikują nie myślą itd.
    Przeciwnicy prawdy boją się siły argumentu tj. korekty ponieważ jeszcze ktoś mógłby się dowiedzieć a jak już dowiedzieć to najlepiej by wyśmiał.
    Problemem nie są opinie lecz fałszywe pokrętne naciągane argumentacje wybiórcze płytkie pobieżne wyciągnięte z kontekstu zaciemniające rzeczywisty obraz a nie każdy się orientuje.
    Co do drugiej fali, oni natenczas mówią nam to co chcemy usłyszeć odnoszą się przede wszystkim do emocjonalnej strefy nie tłumaczą co jak i dlaczego.
    Muszą także wyjawić częściową prawdę a następnie resztę ośmieszyć by zyskać zaufanie, ale jeśli już dziś o tym wiemy i nawet te kłamstwa są rozpoznawalne…. daje to do myślenia

    Polubienie

 3. Święta Mitry się skończyły to nie mam chęci na ”polemiki”
  Kontruktywne tak ale nie na partyzantkę tj. atak i ucieczka
  Podobnie z innymi agenciorami nie ma nawet o czym dyskutować…. dziwię się że są ludzie którzy np. dają filmy antyżydowskie na żydowskim YT czy nadają filmy o Illuminatach o illuminackim YT czerpiąc zyski z reklam…. to znaczy że pracują dla illuminatów na logikę
  Jakoś tak jest że albo chcą zarobić albo kontrolowana opozycja która ośmiesza na dłuższą metę wystarczy zauważyć po reakcjach najpierw idzie taki ”antysystemowiec” mówi fajne rzeczy zapraszany do mediów, gnojony gnoi innych dramatyzuje walczy i gada głupoty przy okazji.
  Chociaż w przypadku 5G czy fal elektro Zięba może mieć racje, po pierwsze są to szkodliwe fale a jeśli zwiększymy moc to większe ryzyko chorób, itd.
  https://natemat.pl/185661,jerzy-zieba-chyba-przesadzil-nawet-jego-fani-nie-chca-uwierzyc-ze-wi-fi-powoduje-bezplodnosc
  Oczywiście to nie jest tak że szkodzi tylko elektronika – zła dieta, brak ruchu, GMO, hormony itd.

  Co do Cejtgaistów i łojców kościoła
  Niby zwalczano ”heretyków” a jednak sami przyjmowali herezję, kult bogini matki czy usprawiedliwienie z wiary
  Choć sama koncepcja bogini matki związana jest z archetypem matki to jednak ludzie którzy wiedzą że jest Bóg nie powinni czcić bożków, proste jak drut
  Jakby nie spojrzeć to nie ”Chrześcijanie” pokonali Gojów a Goje pokonali ”Chrześcijan” paganizując ich, do tego Chrześcijanie, wyznawcy Pawła

  Panowie od New Age muszą mieć niezła wyobraźnie, wymyślają na poczekaniu postacie typu Anup Chrzciciel który nie istniał w mitologii Egipskiej a mimo to ochrzcił Horusa w wieku 30 lat.
  Zeitgeist to prosta sprawa, dopowiadamy coś czego w źródle nie ma….. praktycznie sama mitologia i Biblia niszczy wiarygodność New Age więc nie ma co się odnosić bo do czego jak można sformułować zdanie ”Anup Chrzciciel nie istniał na 100 sposobów” ?
  W zasadzie Zeitgeist opiera się na typiarze niejakiej Murdock
  https://books.google.pl/books?id=Iaqe9CG_s6cC&pg=PA233&lpg=PA233&dq=anubis+baptizer&source=bl&ots=HYl4osNYAF&sig=li4TPSCiwlb-D86wU9twi1z3chY&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwj_8eLBk83fAhXFEVAKHR63C7UQ6AEwAXoECAgQAQ#v=onepage&q=anubis%20baptizer&f=false

  Hah… Anup to ich Anubis, jeśli Balsamowanie to Chrzest…
  Aaa boskie jezioro z Tekstów z Piramid
  https://www.pyramidtextsonline.com/translation.html
  206: Ozdobiłeś się jako Horus z dwoma uczniami (?). Nie zaginie dla ciebie, nie przestanie dla ciebie. Oto jesteś pełen chwały, potężny, więcej niż bogowie Północy, wraz z ich duchami!
  207: Uwolnij się od tego, co powinno zostać zmyte dla Atuma w [Heliopolis, a schodzisz] razem z nim. Osądzasz pragnienia w Niderlandach i stoisz (jako król) nad miejscami pierwotnego oceanu. Zaczynasz z ojcem Atum, jesteś wysoki z ojcem Atumem, wstajesz z ojcem Atumem. Pragnienia (świata podziemnego) są oddzielone od ciebie, twojej głowy (trzymanej) przez pielęgniarkę Heliopolis.
  208: Idziesz i otwierasz drogę przez kości Shu (powietrze), obejmuje twoją matkę Nut, która cię otacza, oczyszczasz się na horyzoncie i opuszczasz to, co powinno zostać oczyszczone od ciebie w jeziorach Shu.
  209: Podejdź, idź w dół. Schodzisz z Re, zaciemnionym przez ndjj. Wychodzisz, schodzisz, idziesz z Re, a ty wstajesz z Wielką Tratwą.

  Tylko że Egipcie był ten Nil, oczyszczenie natomiast Chrzest Janowy był symbolem zmiany postępowania
  Generalnie o czym innym mówi mitologia o czym innym mówi New Age, łączenie pewnych rzeczy za wszelką cenę i to nawet pobieżnie widać

  Dwanaście Apostołów jako znaki zodiaku…. hmmm najpierw narzekają na astrologię a później ją promują
  Dawne Dzieje Izraela 3: VII:6 Głowę przystrajał arcykapłan najpierw czapką sporządzoną w taki sam sposób, jak czapki wszystkich kapłanów, na nią jednak naszyta była druga czapka, z niebieskim haftem, którą otaczał wieniec złoty, ponad nią zaś wyrastał złoty kielich, z kształtu podobny do rośliny, która u nas nazywa się sakcharon, a której Grecy biegli w rozpoznawaniu ziół nadają miano hyoskyamos /blekot/. Ponieważ możliwe jest, iż niektórzy czytel- nicy, choć widzieli tę roślinę, nie znają jej imienia i natury, albo — zna- jąc jej imię — nie rozpoznaliby jej, gdyby ją ujrzeli — dla dobra zatem tych właśnie czytelników postaram się ją opisać. Otóż roślina ta wyrasta często do wysokości około trzech piędzi, a korzeń ma — nie jest mylne to porównanie — podobny do rzepy, liście zaś podobne do liści rezedy. Z ga- łązek jej rozwija się ku górze kielich kwiatu, ściśle przylegający do swego pręcika i zawinięty w łupinę, która rozwija się w miarę, jak kwiat zamienia się w owoc. Ów kielich jest wielkości małego palca, a zarysem podobny jest do pucharu. Opiszę go zresztą dokładniej, ze względu na tych, którzy go nie znają. Wyobraźcie sobie kulę przeciętą na pół: kielich przy gałązce wyobraża dolną część półkuli, okrągłym kształtem wyrasta- jąc ze swej podstawy, potem boki jego pochylają się lekko ku środkowi, są przez dwa sardoniksy, którymi spiął szatę arcykapłana. Co się zaś tyczy dwunastu drogocennych kamieni, to czy ktoś uzna je za symbol miesięcy, czy też będzie wolał widzieć w nich wyobrażenie konstelacji o takiej właśnie liczbie gwiazd, nazywanej przez Greków „kołem zodiaku” — w obu wypadkach nie uchybi myśli prawodawcy. Strój głowy zaś moim zdaniem wyobraża niebo, jako że jest barwy niebieskiej; w innym razie bowiem nie byłoby na tej czapce imienia Boga, wypisa- nego świetlistymi literami na wieńcu — i to na wieńcu złotym, jako że Bóg najbardziej miłuje światłość. — Niech na razie wystarczą powyższe na ten temat uwagi, gdyż w dalszym ciągu będę miał niejednokrotnie sposobność do obszernego omawiania zasług naszego prawodawcy.

  a Niedawno miał być 13 znak zodiaku… znak węża a jak

  Oczywiście ani Horus ani Mitra…. nie przypominają Isusa, żaden nie głosił czegoś prostego praktycznego nia miał więcej niż 4 uczniów i tak dalej
  Dużo New Age wrzeszczy lecz mało daje dowodów a jak już je daje to interpretuje na siłę….
  Z Mitrą skupiają się o niedzielę tymczasem Biblia nie mówi o niedzieli czy sobocie jako dniu Sabatu, kalendarz księżycowy się kłania tymczasem Mitra, słońce niezwycięzone watykańskie to…. bóstwo solarne

  Śmieszy mnie to jak bardzo się starają wymyślają terminy Anup Chrzciciel, Hhorus Krst, Horus w koronie cierniowej, Horus pasterz, Horus ukrzyżowany,
  Krzyż w Egipcie był… Ankh i Paweł z Łukaszem przemycili ten symbol nie jako znak życia a śmierci i poczucia winy
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Anch

  Prawde mówiąc sami się ośmieszają, ośmieszają mitologię Egipską, Sumeryjską i w ogóle co się da chcą zanegować NT to wymyślają Modlitwy Ślepca, Horusowego apostoła Jana (Aan), Mateusza (Mati), trzech magów, Horus baranek
  Set cieśla, Objawienie Jaka jako rytuał zmartwychwstania u Egipcjan oczywiście w Egipcie nie istniała taka koncepcja…. nawet Monoteizmu nie było tylko Henoteizm (wiele bogów jeden większy szef)
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Henoteizm
  Ja o tym nie raz pisałem te durnie na podstawie Tanachu wierzą że było wielu bogów Izraela – Bóg i Pan, Jewe i Adonaj to się kształtowało aż wkońcu wymyślili Jehowę…. i ludzie w to wierzą
  Trójca Egipcka…. Aton, Ozyrys, Horus, Ra i paruzja Iusa (Horusa), Messu, Iset dziewica

  A śmieje się z tekstowej wersji Cejtgeista gdzie jest o wiele więcej informacji

  Śmieszne kiedy nawet Osarsefa, znaczy się Mojżesza szukają archetypowego i zasięgają opinii u Edomitów…. znawców Talmudu

  Kolejna rzecz to porównywanie Isusa z Józefem, niby spoko tylko co to wnosi do reszty ?
  Tak można każdego porównać.. obaj stali sie sługali Isus też na podstawie listu satanisty do Filipian
  Na znawców egzegetów mi nie wyglądają skoro na siłę szukają argumentów
  Krzewiciela raczej porównuje się do albo do Mojżesza albo do Dawida ale nigdy do Józefa, i to takimi argumentami które pasują do każdego

  Gołym okiem widać jak się tworzy tego typu dowody na przykładzie modlitwa ślepca, bierzemy oryginał edytujemy i wmawiamy ludziom że jest to ukryty artefakt
  https://redoctobermsz.wordpress.com/2014/04/13/793/
  Przyjdź Królestwo Twoje, nie lepiej ?

  niech przyjdzie twoje prawo , dające światło światu gwiazd i naszemu życiu
  i wybacz nam śmiertelne długi
  Ojcze nasz nieosiągalny naszą wiedzą, ale istniejący

  Ta druga opcja jest jak najbardziej za kidnappingiem do nieba, zaświatom, kosmicznym cywilizacjom, astrologią i koncepcją Boga jako Kosmosu, typowe New Age
  Nie wiadomo gdzie ten Bóg jest, a może we mnie ja jestem bogiem tylko muszę wykonać parę praktyk otwieracych czakry i stanę się boski… nieźle

  Owszem dużo elementów nie tylko Egipskich ale i Hetyckich, Sumeryjskich, Rzymskich bla bla blah przeszło do nas co nie znaczy że jest to Biblijne
  Zgodne z Tanachem może i tak ale nie z Septuagintą

  Aa ta typiara ściemniara
  http://www.truthbeknown.com/mithra.htm

  Owszem było dużo elementów podobnych ale Mitra nie umarł, pojechał na rydwanie, nie miał 12 uczniów taki typowy grecki bug tylko że nikt tych mitów Mitry nie spisał a przynajmniej w wersji bliskiej listom Pawła
  Mitra jako przyjaciel, mit Indoperski to co innego

  ”25 grudnia był naprawdę datą, a nie narodzin Jezusa, ale bogiem słońca Mitrą. Horus, syn Izydy, był jednak bardzo wcześnie identyfikowany z Ra, egipskim bogiem słońca, a więc z Mitrą …

  Urodziny Mitry, które odbyły się 25 grudnia, zostały tak szeroko uznane, że Encyklopedii Katolickiej („Mitraism”) czytamy: „25 grudnia obchodzone było jako jego urodziny, natalis invicti, odrodzenie zimowego słońca, niezwyciężone rygorami sezonu . ”

  Jednak ten spór o urodziny Mithry w dniu 25 grudnia lub przesilenie zimowe jest kwestionowany, ponieważ nie ma żadnych twardych archeologicznych lub literackich dowodów rzymskich Mitr, które zostały określone jako urodzone w tym czasie. Mówi dr Alvar:”

  Tak tak tak no właśnie bóstwa Solarnego słońce jest interpretacją boskiego potomka Grigorich…. Nefilim
  Horus akurat nie z grudnia a z listopada/października, Isus według wyliczeń sierpień/wrzesień ewentualnie początek paźniernika kiedyś chętniej trąbiłem o 19 września tylko brak 100% pewności
  Heh Mitra urodzony ze skały… a oni mówią z dziewicy sami sobie przeczą

  ””Mithraic pozostaje na Watykańskim Wzgórzu znajduje się pod późniejszymi chrześcijańskimi budowlami, co dowodzi, że kult Mitry był tam pierwszy”.

  Gdy chrześcijańska hierarchia zwyciężyła w Rzymie, Mitra był już popularnym kultem, z papieżem, biskupami itp., A jego doktryny były dobrze ugruntowane i szeroko rozpowszechnione, odzwierciedlając pewną starożytność. Mithraic pozostaje na Watykańskim Wzgórzu i znajduje się pod budynkami późniejszego chrześcijaństwa , co jest dowodem że kult Mitry był tam pierwszy. W rzeczywistości, podczas gdy ruiny Mithraic są obfite w całym Cesarstwie Rzymskim, począwszy od końca pierwszego wieku ne / ne, „Najwcześniejszy kościół pozostaje, znaleziony w Dura-Europos, datuje się dopiero od około 230 ne”.”

  No tak Mitraizm zwyciężył w Rzymie a wyznawcy Pawła zakumplowani się z Mitraistami przeciwko wspólnemu wrogowi ot cała konspiracja

  Sam film jest zdecydowanie łatwiej obalić nawet jako bezstronny agnostyk
  Podobnie wysadzających wystarczy nieco wiedzy, nieco logiki i znajomość powtarzających się schematów oni dają ciągle stare dawno obalone tezy + swoje bzdury
  Problem jest taki:
  a) nie dają nic w zamian
  b) nie obalają w sposób uczciwy, wiarygodny np. żeby coś zanegować mieszają fałsz z półprawdą i podają to jako pewnik
  c) nie robią tego za darmo
  d) powiązania z rzekomymi wrogami tak jak główną inspiracją w New Age i Teozofii był pewien zakon wiadomo o jaki chodzi

  Czasami ciężko jednoznacznie coś określić, taki Icke no według tych argumentów albo sprany wegetariański łeb albo zakłamany albo mocno oszukany opętany przez tych swoich jasnych duchów, niestety ma dużą wiarygodność i mówi między wierszami dużo prawdy jak wielu z New Age łączą bzdury z półprawdami i nic większego od siebie od linków są duchowi koledzy

  Całość wygląda na jeden wielki spisek ze wszystkich stron, i nie ważne co się dzieję jeśli wszyscy strzelają do jednej bramki
  https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_in_comparative_mythology
  Ciekawe że tylko jedno źródło się kwestionuje, nie daje nic w zamian, posługuje się półprawdami czy wręcz kłamstwami a innych źródeł się nie tyka. Dziwne, jaki jest ich cel, kto za tym stoi itd ?

  Co do PZ, jakoś tak jest że większość zniża dyskusję do poziomu słoni, nasa i tego od cyrografu
  Pal licho że podpisał X razy, bydlactwem jest jednak przedstawianie skojarzenie szkodliwych rzeczy z czymś fajnym, alkohol i świetna zabawa, narkotyki, przygodny seksik itp.
  Popki, Palikoty znaczy się zachęcanie do degeneracji jako coś fajowego
  Nie wiem czy jest jakikolwiek sens mówienia o kształcie ziemi, z kim ?
  Jeśli większość dyskusji opiera się na memach, słoniach w obie strony żarty śmiechy i żadnych dowodów
  No nie są to ludzie uduchowieni jeśli traktują ten temat jako dogmat a resztę cza wybić bo wierzo w inny model
  Co innego oplacane trolle które śmieszkują heheszkują ośmieszają a mimo to przedstawią stare obalone tezy jako pewniki typu słonie, znikające statki, pory roku, Magellan
  Co z tego że nie są one dowodem na którykolwiek z modeli
  Nie wiem na jak niskim poziomie intelektualnym są ludzie którzy przytakują Ssajfanom, Sssajajom, Marjużom
  Cieszą się głomby jak to pojechał po katolach…. a cyrograf podpisał nie ma Boga nie ma diabła ale co szkodzi dla diabła jakiś papierek podpisać czyli jednak w ziemię okrąg i w diabła wierzymy….
  Nie wiem ile % z tego to zwykłe trolle a ile % z tego udaje głupa a celem jest zabieranie czasu, zbijanie z tropu oraz służba dla swego pana….
  Drugi facio nie lepszy, też się chwali czymś podobnym chroniąc im doopska dobre demony złe demony w mocnym skrócie, wystarczy podesłać takiego na szerszą skalę podpromować by ludzie sobie kodowali jacy wariaci interesują się tematem PZ
  Dorzućmy do tego pseudo opozycję i śmieszków heheszków, Australia nie istnieje….
  Zniżanie dyskusji do Australia nie istnieje czy słonie tylko pokazuje ich bezsilność i ogłupienie narodu które zamiast szukać dowodów cieszy się niskimi tanimi chwytami hasbary
  Nie ma co się przejmować śmieszkami z jednej czy z drugiej strony, póki dyskusja stoi na poziomie piaskownicy nie ma sensu schodzić
  Szok że ludzie wierzą w teorie bez żadnych dowodów – wielki wybuch, darwinizm, smog, wielkie kryzysy, obietnice rządowe….

  No nie no kłamczuszki…

  5 Księga Mojżeszowa 32
  (1) Nakłońcie uszy, niebiosa, a ja mówić będę, I niech słucha ziemia słów ust moich!
  (3) Gdyż imię Pana głosić będę, Oddajcie uwielbienie Bogu naszemu.
  (4) On jest skałą! Doskonałe jest dzieło jego, Gdyż wszystkie drogi jego są prawe, Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, Sprawiedliwy On i prawy.
  (5) Źle postąpił wobec niego – Nie są synami jego przez przywary swoje – Ród krnąbrny i przewrotny.
  (6) Czy Panu tak odpłacicie, Ludu głupi i niemądry? Czyż nie jest On ojcem twoim, stwórcą twoim, Czy nie On cię stworzył i utwierdził?
  (7) Wspomnij dni dawne, rozważcie lata dawnych pokoleń, Zapytaj ojca twego, a oznajmi ci, Starszych twoich, a powiedzą ci.
  (8) Gdy Najwyższy podzielił narody, kiedy rozdzielił synów Adama, on ustalał granice narodów zgodnie z liczbą aniołów Boga.
  (9) Gdyż działem Pana jest lud jego, Jakub wyznaczonym mu dziedzictwem.
  (10) Znalazł go w ziemi pustynnej I w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył go, doglądał go, Strzegł go jak źrenicy oka.
  (11) Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, Unosi się nad swymi pisklętami, Rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode I niesie je na lotkach swoich,
  (12) Tak Pan sam jeden prowadził go, Nie było przy nim obcego boga.
  (13) Powiódł go po wzgórzach ziemi, Aby spożywał plony pól; karmił go miodem ze skały, I oliwą z opoki krzemiennej,
  (17) Składali ofiary demonom, które nie są bogami, Bogom, których ojcowie wasi nie znali, Nowym, które niedawno się pojawiły.
  (18) Skałę, która cię zrodziła, zaniedbałeś, Zapomniałeś Boga, który cię w boleściach na świat wydał.
  (20) Rzekł: Zakryję przed nimi oblicze moje, Zobaczę, jaka będzie przyszłość ich, Gdyż ród to przewrotny, Synowie, w których nie ma wierności.
  (21) Pobudzili mnie do zazdrości tym, co nie jest bogiem, Podniecili mnie marnościami swoimi, Więc i Ja pobudzę ich do zazdrości tymi, którzy nie są ludem, Podniecę ich narodem nikczemnym.
  (29) Gdyby byli mądrzy, zastanowiliby się nad tym, Zrozumieliby, co ich czeka.
  (30) Jakżeby jeden mógł gonić przed sobą tysiąc, A dwaj zmusić do ucieczki dziesięć tysięcy, Gdyby ten, który jest ich skałą, nie był ich zaprzedał, A Pan ich nie porzucił?!
  (31) Gdyż nie jest jako nasza skała ich skała; Także nieprzyjaciele nasi są tego sędziami.
  (32) Gdyż z winorośli Sodomy jest winorośl ich I z niw uprawnych Gomory; Winogrona ich to winogrona jadowite, Gorzkie są ich jagody.
  (35) Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę Do czasu, gdy zachwieje się noga ich. Gdyż bliski jest dzień klęski ich, I śpieszą się ich przeznaczenia.
  (36) Gdyż Pan upomni się o prawo ludu swego, Ulituje się nad sługami swoimi, Gdy zobaczy, że znikła siła I że nie ma ani niewolnika, ani wolnego.
  (37) I powie: Gdzież są bogowie ich, Skała, na której polegali,
  (38) Którzy tłuszcz rzeźnych ofiar ich zjadali I wypijali wino ich ofiar z płynów? Niech powstaną i pomogą wam, Niech będą wam osłoną!
  (39) Patrzcie teraz, że to Ja, Ja jestem A oprócz mnie nie ma boga. Ja pozbawiam życia i darzę życiem, Ja ranię i leczę, I z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać.
  (40) Gdyż podniosę ku niebu rękę moją I powiem: Ja żyję na wieki.
  (41) Gdy wyostrzę miecz mój błyszczący I sąd podejmie ręka moja, Wywrę zemstę na wrogach moich, I odpłacę tym, którzy mnie nienawidzą;
  (42) Krwią upoję strzały moje, A miecz mój naje się mięsa, krwią poległych i pojmanych Z nie czesanych głów wrogów.
  (43) Kiedy znowu wyprowadza Pierworodnego na świat, mówi: niech wszyscy aniołowie Boży czczą Go; radujcie się narody ze swymi ludźmi i niech wszyscy synowie Boga wzmocnią się sami w nim; ponieważ on pomści krew swoich synów i zemstę wywrze i odpłaci sprawiedliwie jego wrogom, i odpłaci tym, którzy go nienawidzą; i Pan oczyści ziemię swego ludu.
  (44) I przyszedł Mojżesz, i przemówił słowami całej tej pieśni do ludu, on i Jozue, syn Nuna.
  (45) A gdy Mojżesz wypowiedział do końca te słowa do całego Izraela,
  (46) Rzekł do nich jeszcze: Weźmijcie do serca swego wszystkie słowa, którymi ja was dziś ostrzegam, abyście je przekazali waszym synom, by starannie spełniali wszystkie słowa tego zakonu.
  (47) Gdyż nie jest to dla was słowo puste, lecz jest ono waszym życiem; i przez to słowo przedłużycie życie swoje na ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie.

  Polubione przez 1 osoba

  • Ateizm jest propagowany jako religia celowo aby odciągnąć ludzi od Boga i moralności, jest w tym planie Ateizacji ukryta logika
   Pomiędzy normalnymi ludźmi powsadzano chwasty, agentów i inne pierony i kiedy ludzie widzą zakłamanie w mediach lewackich i w religiach… myśląc że skoro oni mówią o Bogu co jest nie do końca prawdą to pewnie Bóg jest fikcją, okrutny acz nie istnieje
   Inaczej patrzy się na ludzi oszukanych a co innego na ludzi którzy wręcz zawodowo zajmują się negacją Boga i nic od siebie nie dają, jak od kogoś to skażone źródło
   Taki Sithin, owszem był niezłym ściemniaczem dużo nakłamał co nie oznacza że wszystko co opisał jest kłamstwem o Annunakach, boskich spotkaniach, zaginionych cywilizacjach i wojnach bogów z ludźmi… wystarczy poznać to czego raczej nie poznamy na intenecie pozmieniać definicje i mamy. W tym przypadku chodziło o ośmieszenie tematyki mitologii, kasacja Biblii wymysłami Sithina nawet jeśli cytował teksty Sumeryjskie to interpretował w sposób hasbarski większość Sumeryjskich które cytował niestety nigdy nie istniało, cel jednak był prosty pomieszać półprawdy z fałszem i wskazać na ślepą uliczkę
   Icke niby dużo wie a jednak ma problem z intepretacją rzeczywistości, nie wyjaśnia dlaczego a rozwiązanie jakie daje to uniwersalna miłość łapostoła gojów, jaka miłość i do czego tego nie wiadomo ważne że usypia

   Te słynne teorie spiskowe, cóż coraz bardziej są znane a jednocześnie ośmieszane przykrywane bzdurami, technikami hasbary czy tajnymi współpracownikami,
   Są tacy którzy bronią 5G…. że to tylko wyobraźnia jakiś wariatów
   Zresztą tacy są łatwi do kupienia sypiesz forsą i mówią co chcesz i tak robiły concerny od zawsze ponieważ każda grupa dąży do monopolu
   Oczywiście 5G jest szkodliwe tak jak 4G tylko jeszcze bardziej po prostu wyższa częstotwiwość a przynajmniej tak to ruzumiem, polecam trzymać telefon przy głowie i na jajach…..

   To nie jest tak że szczepiony czy smugi chemiczne od razu dają raka, na raka trzeba zapracować
   Na choroby wpływają również – zła dieta, brak ruchu, GMO, chemia i śmieci umysłowe
   Ludzie ogladają horroru, słuchają badziewny pieśniarek, pochłaniają ideologię lewacką czy sugestie po części nieświadomie kreowane typu alkohol = zabawa i rozwiązanie problemu, cyrograf = fajna zabawa
   Także ludzie interesują się zazwyczaj jedną dziedziną czy wszystkim po trochu…
   Np. mało kto interesuje się wpływaniem na ludzi jak powyżej np. jakaś produkcja sugeruje nam alkohol jako jedyne rozwiązanie problemu czy przedstawia satanizm jako fajną zabawę (Kościelne sprawy, niech już będzie z dedykacją dla wyznawców Pawła diabła Harry Potter)
   Jeśli o tym wiem to w pewnym stopniu nadal jestem narażony na siły diabelskie lecz z o wiele mniejszym skutkiem, nie dam się tak łatwo wiem co sie kryje pod tym i patrzę w innym kierunku np.
   O Pawłościaństwie ultra wyznawcach Pawła ciężko jest powiedzieć cokolwiek pozytywnego, ruch ponownie narodzonych przebudzonych nawiedzonych przez jasne duchy jest kolejnym wielkim oszustwem
   Nie ma tam mądrości (przykład używanie terminu rock świadczy o złych intencjach bądź braku podstawowej wiedzy generalnie sianie raka wrzucanie wszystkich do jednego wora) czy Boga, dużo emocjonalnych treści mało konkretów
   Ile można słuchać jak to się kocha Pana zaprosiło się do serca, odrzuciło się ten świat… nie należę do tego świata jedna z największych trucizn jakie można wymyślić z samobójczym podtekstem takich można łatwo zmanipulować i tak czynią chwasty religijne

   Umysł jest zaśmiecany nie tylko przez politykę i media ale także przez religię
   Religie które powielają nauki Pawła – podział na wtajemniczonych i niewtajemniczonych, stosowanie psychodelików, Sofizmatów, czarów, pozornie nieszkodliwych cyklicznych rytuałów, mantry, tantry, hierokracja, dogmatyzacja, wywoływanie poczucia winy, manipulowanie uczuciami
   Pozornie taki Katolicyzm jest nieszkodliwy i nawet ludzie którzy wyszli z tego nadal powielają nauki Pawła, wciąż mają wbite poczucie winy za śmierć syna bożego wywyższonego ponad Boga, najpierw się mówi że zmazano grzech pierworodny i wyczyszczono nowe konto na rzecz Nowego Przymierza dla synów Jafeta vel pagan
   Nie ma mowy o tym że Paweł i Łukasz nie znali prawdy, nie ma takiej możliwości by przypadkiem zniszczyli psychikę milionów otwierając ich na siły zła.
   Jak mantry to powtarzanie pewnych zdań ”mea culpa” i zdarzeń jak droga krzyżowa,
   Film Pasja, owszem świetny pokazuje Sanhedryn w prawdziwym świetle lecz skupia się cierpieniu tam jest sugerowane że dobro jednak nie jest takie silne pozostawiając na końcu odczucie bezradności.
   Powtarzanie różańca, moja wina, monentów agonii krzewiciela i pokazywanie Króla jako Boga na narzędziu śmierci którzy poświęcił się dla całej ludzkości tak jak napisał apostoł nie jest przypadkowe wymyślone na kolanie
   Dogmat piekła, odpusty, spowiedzi także nie były wymyślone na poczekaniu jest to zbyt wyrachowane i przemyślane jak zniszczyć człowieka, odciągnąć od Boga i skierować na ścieżkę bezsilności

   Teoria Darwina także podświadomie niszczy człowieka przede wszystkim zabija ciekawość do świata czy chęć idealizowania bo dla kogo. Jedyna idealizacja to redukcja populacji takie typowe na filmach czy w OeNZecie
   I co, mówi ktoś o tym ? Powrzechnie znana wiedza niszczenia człowieka od środka? Co najwyżej parę osób które nie mogą się wyżej wybić, uczciwi ludzie edukujący mówiący szerszą prawdę nie mogą się wybić ale takich co mieszają prawdy z fałszem pokazują chętnie, jako idiotów od teorii spiskowych

   Często stosowany argument przez media: Tyle lat postępu medycyny i nauki a tu przychodzą tacy spiskowcy (stosowane w przypadku PZ i szczepionek), argument chwytający jedynie ludzie którzy nie znają szerzej tematu
   Odwoływanie się do autorytetów i wiele innych technik które warto poznać aby się przed nimi uchronić
   Celem hasbary i drugiej fali jest przede wszystkim przekonanie nas do pewnych idei tak jak Icke niby narzeka na system a jednocześnie go chroni zwalając winę na jakiś jaszczuroludzi czyli na ludzi i zwierzęta a mimo to mówi o ”dobrych demonach”
   Nie wiem jak do końca traktować channelingowców, czy są w pełni świadomi czy zostali wybrani przez nich na swoich pomazańców
   Generalnie lepiej od takich ludzi uciekać z krzykiem, wystarczą sprawozdania proroków wybranych przez Boga nie było świetlistych duchów i niepewnych informacji, nie mieli oni wątpliwości z kim się komunikują i otrzymywali wszelkie możliwości weryfikacji

   Owszem te ich jasne duchy działają z pełną świadomością i świadomie żonglują informacjami a channelingowcy cóż jeśli są oszukani to pół biedy jeśli dodatkowo od siebie oszukują to nic tylko powiedzieć papa miłego ostatniego wcielenia.
   Jedno jest pewne nie można zwalczać prawdy nieświadomie, oszukanie to co innego osoby oszukane inaczej reagują tymczasem osobniki których często widzimy aż ścigają się w wysadzaniu wszystkiego niczym bomberzy nic w zamian nie dają bądź dają o wiele mniej.
   Czasami warto tych ludzi szczególnie tych szczególnie zakłamanych wiedząc co chcą nam przekazać, a im większy ściemniacz tym więcej musi przekazać choćby w formie zdegradowanej, komicznej, idiotycznej
   Z tego powodu nie warto korygować kłamców a pokazywać ich manipulacje w celach edukacyjnych i samoRozwojowych

   Także wiele informacji które słyszymy są rozprowadzane przez fake news media i fake news alternative media, o tym wielu wie lecz ciężko sobie wyobrazić skalę tego wszystkiego, masę rzekomych antysystemowców z agresywnymi facjatami opłacanymi by propagować kłamstwa tu coś prawdziwego a następnie mina, celowa bo co innego kiedy gościu dał się nabrać a co innego kiedy szerzy fałsz i wie o tym
   Ale tych uczciwych raczej się promuje, im większa promocja tym gorzej a czasami taki typowy T.W. Janusz (pozdro dla kumatych) pojawia się obok takiej osoby by ją albo skompromitować albo przekabacić albo podreperować zaufanie… przykład z życia podany
   Uczciwych niezależnych ludzi raczej się nie promuje są raczej wypędzani z YT, FB a w ogóle kto normalny pcha się na YT i FB na siłę, ok raz dwa można ale jeśli coś nie gra honorowi ludzie szukają alternatywy nie chcą robić dla żyda….
   Ale tych uczciwych poszukiwaczy prawdy się pomija, mało kto próbuje te wszystkie rzeczy skrytykować owszem zdarzają się smieszki z pojedynczych tematów ale nigdy w odnisieniu do całości najwyraźniej zastosowano masowo taktykę nic nie widziałeś nic nie słyszałeś
   Jak np. z Pawłem, aby obronić Pawła i Łukasza trzeba poznać wszystkie możliwe argumenty a także rdzeń który Szaul cytował wybiórczo i ostatecznie zanegował za pomocą pokręconej logiki.
   Zwyczajnie nie jest to na rękę ponieważ hmmm
   Niby można zanegować całość jednym bzdurnym argumentem tylko po co, reklamę dawać lepiej powiedzieć coś czego w linku nie ma albo odwrócić kota ogonem
   Prawdę mówiąc aby skrytykować Henia, może to jedynie zrobić osoba z bliska musi mniej więcej znać całość od roku 2012 aby to miało sens, tylko że krytyka daje reklamę czasami jednak trzeba o pewnych rzeczach wspomnieć i je wydobyć
   Po prostu najpierw wyśmiewano lecz gdy to nie odniosło pozytywnych rezultatów postanowiono nie używać miecza dwustronnego jeszcze by na tym stracili
   Wysadzanie Biblii tzw kłamliwe ataki, cóż tak było zapowiadane był zapowiadany Watykan, Paweł i wiele innych rzeczy i mało który zadaje rzeczywiste ostre rany, stare bronie stępiły się a nowe argumenty też nie są najwyższego lotu tylko wychwytują wyrwany z kontekstu fragment, pozorne błędy a później je wyolbrzymiają wystarczy tylko te fragmenty w całości sprawdzić i argument obalony.
   Problemem nie są poglądy lecz nieuczciwe zagrywki na które trzeba się przygotować czasem sprawdzić czy dalej można spać spokojnie
   Na dłuższą metę wszelkie ataki uwiarygadniają, od czasu do czasu lubię popatrzeć jak się starają i nic z tego nie wychodzi jedni bagatelizują a inni straszą, zresztą od straszenia jest jeden specjalista
   Czy to byli koledzy uwiarygadniają (znaczy się hasbara, nie mylić z frustratami którzy wylewają swoje złości gdy się zna techniki manipulacji to wiadomo że jest to problem z samooceną itd.)
   Także gościu który bierze ode mnie czy z pewnego kanału na YT najlepsze pomysły także uwiarygadnia pokazując że jest to prawda, a i tak mało kto to wychwyci także nie ma co się obawiać że z tego będą się śmiać wystarczy łagodnie wyjaśnić jak jest jak może być, mam się wstydzić za takiego gościa czy gościówy który/a np. ośmiesza temat szczepień ?
   Niby tak ale jeśli nie łącze kompletnych bzdur nie łącze się potencjalnymi ludźmi z drugiej fali.
   Taki Zięba, ostro zneutralizował tematy alternatywne dlatego jest niby ośmieszany a jednak promowany. Po upadku Babilonu takie kąski staną się głównym nurtem że niby system ich zwalczał a po drugie Therion musi uzyskać dużą wiarygodność i według tego co podejrzewam może tak być że najpierw zostanie wywołany kryzys, straszak i ucisk a następnie przyjdzie złoto-czerwony rycerz typu Hrabia i Putin ukarają syfonistów cofną długi. Nastąpi złoty wiek i…. kolejna trybulacja czy raczej możliwość dokonania wyboru Chraragma albo Pieczęć… w tym czasie mniej więcej pojawi się dwóch świadków na wzór Lewity Mojżesza i Aarona którzy będą odkręcać półprawdy i kłamstwa Behemota. Nie znamy jednak dokładnej chronologii wydarzeń abyśmy MY byli zaskoczeni oraz siły diabelskie które także tworzą proroctwa czy raczej plany możliwe do realizacji – zniszczenie Jerozolimy, Antychryst Pawła, kidnapping do nieba,

   Starają się i pozorni antysystemowcy i otwarci detonatorzy, weseli, uśmiechnięci, wysuszeni, skrajni a mimo to nic.
   Od nowego miesiąca odchodzę od tego tematu, nie całkiem. Wiele się można nauczyć od typów religijnych takich którzy potrafią wprawić człowieka w uczucie iluzji, wplątać w matrixa a jako rozwiązanie zasugerować siebie i postraszyć wszystkimi innymi opcjami. Niby masz możliwość a jednak nie masz
   Oczywiście nie tylko KRK czy świadkowie jałowych, nawet mniejsi lecz doświadczeni umiejący manipulować słabymi emocjonalnie ludźmi, zagubionymi po przejściach itd.
   I pod tym względem jest to ważny temat – chwasty, żyjemy w niewoli nie tylko politycznej zewnętrznej ale i religijnej wewnętrznej
   Chwasty które zagłuszają sumienia, odciągają od Boga i Teonomii, mieszający, ośmieszający, manipulujący
   Mamy Francę który niby robi wiele dobrego na pokaz a jednocześnie czyni wiele złego, co jest gorsze skrzywdzić parę osób bezpośrednio czy miliony osób bezpośrednio ?
   W tym wypadku sprowadzanie wyznawców Islamu i Banderyzmu do Europy, do nich nie można mieć pretensji za realizację planu pomazańca Pike’a

   Heh z moich obserwacji i nie tylko moich nikt czy raczej niewielu mówi prawdę ogólną
   Owszem zdarzają się kawałki prawdy lecz wiele pozostałych informacji niepraktyczna, takie straszenie pojęciami ten Illuminat (a co to oznacza), tamten reptilianin (a co to oznacza, a skąd to się wzieło), a ten żyd (…) a ten pokazuje znak Feniksa i jednorożca to znaki masonów..
   Wiedzy skojarzeniowa ale nie analityczna, taki Jung który zajmował się spirytyzmem a mimo to dawał coś od siebie, np. Madndalę zinterpretował wychodząc poza schemat i co z tego że nie jest to w 1000% prawda ważne że dał coś od siebie, nową interpretację która może pomóc
   Czepianie się symboli i słów samych w sobie nie jest mądrym posunięciem, pierwej wiedza dlaczego używamy języka symboli, główkowanie w jakim celu jest nam pokazywany właśnie krzyż, piramida, prawe oko Re itd.
   Inaczej, są filmy pokazujące nam ”sekretnych obojniaków” swoją drogą nie wiem jak można ich nazywać satanistami czy facetami, obojniak to obojniak z problemami psychicznymi wydaje się takiej osobie że jest kimś innym porównać do ludzi którym się wydaje że są Napoleonem itd.
   W dalszej perspektywie nie ma sensu szukania sekretnych transów, żydów, murzynów, gejów, lewaków…. po co ?
   Dlaczego nie zadaje się pytania, dlaczego media promują nam męskie kobity, zniewieściałe pipy, jajko z niespodzianką 🙂 lewactwo jako coś postępowego typu Grodzka
   Bo Bafomet ? I co z tego, każdy z nich czci Bafometa ? Oczywiście że nie…
   Celem jest przyzwyczajenie nas do rzeczy niezgodnych z naturą, owszem nie są to nowości (#Neron, #Heliogabal) lecz dawno temu te rzeczy nie były powszechnie akceptowany
   Wielka/i celebryta bo zmienił/a płeć i walczy z dyskryminacją…. wielkie mi osiągnięcie a media wyzyskują te biedne osoby, biedne bo nikt im nie pomógł a tu jest podobnie jak z samobójstwem – problem zaczyna się w głowie
   Dorzućmy do tego seksualne podteksty w mediach, bezpłciowe celebrytki typu Bieber

   Im więcej pokazuje się nam tego typu niezgodności z naturą, człowiek na to patrzy i nic
   W Tajlandii jest to normą, raj dla ludzi pokroju Trumpa (nie twierdzę że Trumpa, on woli młodsze) którzy zabawiają się na weekend
   Nie dobrze to świadczy o moralności Azjatów, synów Jafeta tylko którego syna Jafeta z mocnym odsetkiem genów egregorskich vel anielskich.

   Jak widać celem tego systemu NWO nie jest depopulacja a degradacja a najlepiej niech sami się degradują
   A system umożliwia

   —-
   Co jakiś czas wracam myśleniowo do Zagamiego
   Były Illuminata, mason nawrócony to nic nowego ale…
   Jakoś intryguje mnie bo niby Illuminata tak sobie odszedł i nie ma problemów
   A z tego co pamiętam między wierszami przekazał mnóstwo prawdy, więcej niż inni, między wierszami
   Kiedy reszta zrzuca winę na żydów ten człowiek potwierdza czy to moje hipotezy czy Henryka, w zasadzie nie można pominąć ani Bestii ani Nierządnicy
   To właśnie z tego źródła wziąłem walki pomiędzy Jezuitami a Joannitami, pomiędzy frakcjami i polityka Trumpa uznawanego przez większość normalnych ludzi za oszołoma nie lepszego od tych po lewej stronie nabiera sensu.
   Być może Bestia już działa, Zagami także potwierdza istnienie czarnej magii, portali (Hermon), artefaktów w które możemy wepchnąć demona (np. Maska), ufo jako propaganda demoniczna i wiele innych
   Ujawnia dużo a mimo to działa….

   Jest to w pełni kontrolowana przez Watykan opozycja. Zwłaszcza, że przedstawia to watykański agent, Alex Jones, dążący do wywołania wojny domowej w USA.
   Warto jednak przyglądać się tym ludziom choć nie wszystko co mówią jest prawdziwe, możliwe że jest to kontrolowana opozycja tzw. ”masońskie/zakonne” prawicowe ponownie narodzone chrześcijaństwo… słudzy Bestii jak zwał tak zwał i Trumpek też jest w tej paczce
   Jak dla mnie jest to dowód na wewnętrzną walkę pomiędzy pierwszą a drugą falą, nie ma co stawać po którejś ze stron

   Możliwe że szerzy dezinformacje albo mówi za dużo i nie wygodne jest zrobienie krzywdy a to przyciągnęłoby ludzi z myślą ten człowiek mówi prawdę
   Prawda jest taka że niewielu ludzi zna tematy które ten pan omawia, sam nie jestem ekspertem ale udało mi się trafić na właściwe linki
   Dla przeciętnego słuchacza ten człowiek gada głupoty, może jest to celowe albo ma facet szczęście w każdym razie pożyteczne
   Nikt nawet tych informacji nie neguje aby się nie rozpowszechniać strzelając sobie w stopę

   Najważniejsze by poruszyć obiektywnie podstawowe elementy, a wiele gwiazd internetowych niby coś wie a jednak ma kłopoty z rozpoznaniem rzeczywistości
   Dezinformatorów, typowych ogłupiaczy za pieniądze i nie tylko jest pełno…. w każdym razie namawiają do przelewania krwi czy bazują na niewiedzy i emocjach.

   Osobiście jestem sceptycznie nastawiony do tematu, inaczej mówiąc kiedy dana osoba omawia tylko i wyłącznie Illuminatów
   Uważam że jest to fałszywy trop, zrzucanie winy na jakiś illuminatów czy też na ludzi
   Już nawet w mass mediach o tym mówią, niejeden chcący zarobić sugeruje że jest niby Illuminatą

   Polubione przez 1 osoba

   • Co do propagandy Alkohol – Zabawa to jest OHYDNE KŁAMSTWO wiem to z doświadczenia a nie ma już nic gorszego niż ciąg alkoholowy podczas którego człowiek staje się inna osoba …
    Osobiście uważam ze alkohol ułatwia opętanie przez demony , po alkoholu robi się takie rzeczy ze aż włos się jeży , bije się kobiety i mówi przykre rzeczy …zaryzykuję stwierdzenie że picie alkoholu powoduje utratę sumienia podczas zamroczenia .Ja pod wpływem alkoholu robiłem rzeczy jakbym to nie był ja .
    A po paru dniach picia zawsze był atak demonów które podczas snów nawiedzaly mnie i biły a ja się nie mogłem ruszyć ani słowa krzyknąć tylko modlitwa do Boga pomagała ale koszmary były cała noc intensywne i okropne ….takie rzeczy ze nigdy bym nie wymyślił .
    Teraz traktuje alkohol jak demoniczny eliksir i stawiam na równi z talizmanami i amulet które to dziadostwo przywołują. ..
    Przynajmniej ten alkohol ze sklepu od NICH .
    Obiecałem Bogu ze nie tkne tego dziadostwa juz nigdy bo tylko wtedy słowa dotrzymam jestem pewny ze dotrzymam z Jego pomocą .
    Alkohol ma silną moc i tylko dla Boga i Jego pomocą można się uwolnić ze szponow nałogu .

    Wszystko co ma do zaoferowania ten świat jest dla nas ZŁE i tylko Bóg chce dla nas dobrze .
    Człowiek chciał poznać dobro i zło to POZNAł i na dobre to nam nie wyszło ….

    Polubienie

   • A większość odrzuca ze względu na nowe przymierze Pawła, nawet jak doczyta to dalej nie rozumie ponieważ patrzy przez wpojoną wcześniej interpretacje.
    Choć są też ci którzy celowo mataczą ze strachu dzięki nim przynajmniej można lepiej zrozumieć całość. Taki agent wysunie głupi argument który można samym cytatowaniem później obalić. Wielu z nich wykorzystuje do manipulowania tekst masorecki sprawdzamy w LXX i błąd okazuje się być pozornym błędem czy raczej perfidią anonimowych przekrętasów. I założyciele kościoła jak najbardziej brali w tym udział z Hieronimem i Orygenesem na czele dlatego tak dużo o nich ”wiemy” w samych superlatywach….

    Nie bez powodu alkohol jest ogólnodostępny (możliwy do zdobycia), podobnie pornosy papierosy narkotyki. Nawet wiedza okultystyczna nie jest już wiedzą tajemną a okultyzmem w sensie ukrywania prawdy
    W dzisiejszym świecie łatwo jest wpaść w nałóg, gorzej z niego wyjść i to nie jest tak łatwo. Człowiek przyzwyczaił swoją podświadomość (powiedzmy duszę) do tego że picie jest dobre a świadomość chce rzucić.
    Wymogiem dla zbawienia nie jest wiara ponieważ chwasty również wierzą w Boga, czynią wiele złego a zrzucają winę na Stwórcy dlaczego nie ochronił przed zbrodniami innych wielbiących w duchu i w kłamstwie.
    Nie wiara czy walka zbrojna lecz Jihad, tj. walka z swoją słabością czy też wcześniej określałem walkę ze swoimi demonami od kiedy Pobieżny ukradł mi te terminy zmodyfikowałem je aby kiedyś móc jeszcze lepiej pomagać ludziom wykorzystując teorię i praktykę.

    Mt 5:
    (29) Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie lepiej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do Gehenny.
    (30) A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie lepiej dla ciebie, jeżeli zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w Gehennie.

    Oczywiście nie chodzi o dosłowne odcięcie ręki jakby to chciała hasbara tylko o ciężką pracę. Do rzucenia nałogu przede wszystkim potrzebna jest siła woli, trzeba mocno tego chcieć i powoli przyzwyczajać się do myśli ”Ja… bez alkoholu”
    Dobrym rozwiązaniem jest zajęcie myśli czymś pożytecznym np. pracą. Chociaż nie… praca jest satanistyczna, odbiera energię pochodzi od racy i masy…. 🙂

    Niby mnóstwo mówi się prawdy a jednak takich praktycznych rzeczy jest niewiele, w Aryjskich Wedach są praktyczne rozwiązania reszta mi zwisa ten Perun od czarnego słońca i Lehicki satanizm.
    W największych religiach nie stawia się na oczyszczanie z nałogów ponieważ dzięki temu można lepiej kontrolować, bez równowagi. Człowiek po przejściach czy zwyczajnie młody gniewny szuka archetypów, wzórców do naśladowania i dostaje sekciarzy selekciarzy pobożnych na pokaz wyrachowane glizdy….

    Dzisiejsze odurzacze nie są nawet w połowie naturalne, e-papieros co za syf a ludzie cieszą się kolorowym dymkiem a w zamian jeszcze więcej chemii.
    Tak zwane narkotyki psychodeliki istniały od bardzo dawna, dawały możliwość komunikowania się ze światem duchowym a dokładnie demonicznym. Wprowadzały w transi i tępiły. Hipnoza także wprowadza w trans, na początku może pomóc lecz w złych rękach może zaszkodzić.
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Ayahuasca

    Świat duchowy częściej atakuje tych którzy się na ten świat otwierają, Kościół zajmuje się zawodowo otwieraniem na siły nieczyste (woda świecona pełna zarazków, wmawianie poczucia winy, Nowe Przymierze, piekło, niewierni, wiara). Jeśli większość nie wie czy jest piekło, niebo jak to będzie wyglądać coś słyszało od diablistów o 666 czyli dezinformację, straszaka.
    Niewiedza powoduje depresję bo człowiek boi się nieznanego….

    Bardziej od drinków obawiam się papierochów, psychodelików i w tym temacie mogę pozostać czysty aż do końca.

    Mamy pełno reklam wmawiającym nam niepotrzebne produkty, o tym wszyscy wiedzą a jednak nie pomyślą o tym.
    Maraton filmowy Illuminacki (YT) jest także zaśmiecaniem, tak jak ludzie pochłaniają fizyczne śmieci tak też pochłaniają umysłowe śmieci zwłaszcza że te materiały tylko zniechęcają jak się bliżej przyjrzy płytkie stawiające na skojarzenia podobieństw niż chęć wytłumaczenia.
    Jest tak źle bo istnieje 13 rodów a reszta pokazuje jakieś znaki typu gest ukrytej dłoni… nie lepiej uciąć rękę dosłownie i nie będzie masońskich gestów….
    No właśnie tylko nam się pokazuje jakieś ogólniki ten Illuminata ten żyd ten satanista ale nie ma za dużo wyjaśnienia czy obiektywności według której na pewno bym był żydem, reptilianinem, masonem, komuchem, reptilianinem jak pozostałe 7 miliardow.
    Nie wiem czy są to ludzie naiwni a konkretnie ile % z tego jest naiwa wierząć że samym pokazywaniem że wszędzie diabeł pokona system. A ile z tego to opłacani co najpierw mówią ciekawie a później coraz więcej bzdur…
    Z miesiąca na miesąc coraz bardziej zniechęcają mnie antysystemowcy jak i systemowcy.

    Albo materializm (żyć i żryć) albo duchowość (nie należe do tego świata, od kiedy zostałem zbawiony łaską chytrusa Pawła) przegięcie albo w jedną albo w drugą stronę
    Może inaczej, sam internet naturalnie został założony przez zielonych w w celu komunikacji Dark Web, Thor nie miałby sensu gdyby tego nie upubliczniono a nawet i tutaj rozpowrzechnia się często nieświadomo dezinformacje. Nie żebym się na tym znał w praktyce.
    Celem popularnego internetu była i jest pornografia, zbieranie informacji (facebook, ludzie sami dostarczają cenne prywatne informacje na tacy)
    Planem tego diabelskiego narzędzia była demoralizacja a mimo to wielu wykorzystuje to w dobrych intencjach ale są też i agenci którzy przekonują nas pośrednio (druga fala) lub bezpośrednio (hasbara) że medialna manipulacja odnosi sukcesy.
    Teraz raczej odchodzi się od promowania syjonizmu na rzecz alternatywnych, wyrosło tych precz z NWO linków jak grzyby po deszczu a przynajmniej mam takie odczucie że za kilka powie się nam że przecież od zawsze było wiadome o kłamstwach Nasa i tym podobnych.
    O tym pośrednim nie chcę się powtarzać, są to ludzie którzy sprawiają wrażenie nierozgarniętych idiotów a mimo tego potrafią pluć jadem i czerpać z tego zyski. Nie sądzę że jest to przypadek że z takiego Zięby, Chrabjego i Satanjajca ludzie się śmieją, i słusznie bo głupoty gadają kompletne bzdury obok ważnych informacji.
    Tak jakby celem było żeby połączyć mądre rzeczy z idiotyzmem że jak np. Chrabjowskość to nie tylko że agent i atakuje tematy które porusza jak handelek czy reparacje. Jak dla mnie to nie przypadek przeciętny człowiek prawi albo więcej mądrości albo mniej bzdur, jest w tym zrównoważony.

    O Ziębownictwie nie za bardzo mogę się wypowiadać jako znawca co najwyżej mogę wskazać na większość wynalazków alternatywnych jako urządzenia mocno podejrzane na 80% niesprawne.
    Tego tak nie widać ale mówi się już coraz głośniej i częściej że taki pan zniszczył medycynę naturalną
    https://www.spidersweb.pl/2018/07/jerzy-zieba-medycyna-naturalna.html
    https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/ofiary-jerzego-zieby-opowiadaja-pod-nazwiskami-o-jego-terapiach/hzb8y62

    Może i wiele metod jest skuteczna lecz co zarobi to zarobi dlatego jest promowany w mediach jako szarlatan.
    Ile z tego jest prawdą a ile ściemą ?
    Oczywiście cały czas powtarza się te same stare dawno oklepane argumenty, to typowa taktyka wszelkiej maści dezinformatorów łatwa do zaobserwowania – podają ciągle ten sam dawno obalony argument jako pewnik w celu neutralizacji.

    Świetnie zrobione, wpajanie iluzji tam gdzie nie ma konspiracji czy czerpanie korzyści z rzeczywistej konspiracji
    A jakie rozwiązanie ? Ja i moje nauki, tam mówi większość nawet jeśli nie są to ich nauki

    Polubione przez 1 osoba

 4. Dzisiejszy alkohol ze sklepu to jest zupełnie co innego niż choćby ten sprzed 8,9 lat bo tak ok 2010 się” popsuł ” z kim nie rozmawiałem , a obracalem się wśród ludzi nie stroniacych od używek każdy to potwierdził…ale piło się dalej.
  Zaczęto sypać chemii coraz więcej , piwo teraz to nie jest piwo to sama chemia .
  Podobnie jest z narkotykami , amfa czy inne speedujace prochy są mieszane z dopalaczami i innymi gównami .
  Narkotyki niecałą dobre nigdy nie były ale teraz to już przesada a te dopalacze to istna tragedia , po co one powstały ? Myślę że odpowiedź jest jedną -po to by doslownie zabijać nasza młodzież bo konwencjonalne narkotyki działały za wolno. ….
  Co do psychodelikow to od wieków wiadomo ze służyły do kontaktów z demonami chociaż świat Szatana inaczej nam to przedstawia taka meskalina lub inne badziewie typu DMT , LSD mówi się że to lek dla duszy otwiera nowe obszary w mózgu itp itd oczywiście kłamstwa ładnie ubrane .
  Tylko marihuanę uważam za lekarstwo ale naturalna a nie tzw skun co sprzedają dilerzy .Konopia to uniwersalna roślina która leczy a także jako tworzywo di produkcji ubrań czy karoserii. Jest to zioło pożyteczne wokół którego jest największa propaganda co nie zmienia faktu że Bestia może je kiedyś zalegalizować wiec to ślepy zaułek. Dopiero w królestwie Bożym otrzymamy wiedzę o świecie i jego zasobach nie skażoną kłamstwami smoka.

  Słowa Isusa z Ewangelii Mateusza pomagają w każdym aspekcie życia .
  Święty Boże Izraela kieruj nas w tym życiu byśmy okazali się godni Królestwa .
  Niech Tak Się Stanie

  Polubione przez 1 osoba

  • Podobnie z chlebem nagle ludzie dostali uczulenia na gluten…
   Skład wielu narkotyków nie jest znany a z dopalaczami zrobiono wielką dramę gdyby rzeczywiście chcianoby to zlikwidować…. co szkodzi zarobić na naiwnych ludziach
   Hmmm… szamany szatany, choć mieli swoje naturalne metody to psychodeliki i duchy przodków mocno podpadają wszystkie kultury w mniejszym lub większym stopniu zostały skażone

   Psychodeliki, Joga, Reikki wszędzie mówi się o tajemniczej energii kosmicznej. Sama Joga na początku jest skuteczna, rozsiąga ciało lecz to jest haczyk. Wędką jest kolejny etap czyli otwarcie umysłu na nieznaną boską energię. Ludzie szukają Boga na skróty i wpadają w sidła diabła i jego chrystusów chytrusów
   Nam przedstawiono sztuczną marychę jako konopie indyjskie podobnie przyrównano tytoń z obecnymi papierochami do których dodaje się nikotyny by uzależniało. Co z tego że większość wie o szkodliwości używek jeśli dalej sięga po truciznę

   https://www.wprost.pl/gospodarka/447963/Unia-Europejska-zakazuje-cynamonu-a-zezwala-na-aspartam.html
   Taka to Unia co pozwala na trucie

   Mnie przekonuje teoria że człowiek jest niczym pole pełne przeróżnych pierwiastków lecz człowiek dostarcza za mało potrzebnych witamin a za dużo trucizm

   Mówi się o rtęci i aluminium w szczepionkach i nie tylko
   https://szczecin.tvp.pl/27427651/niesamowite-odkrycie-genetykow-co-powoduje-raka
   Ołów, Kadm, Rtęć…
   I nie są to oszołomy z wiadrem na głowie

   Zatem trzeba usunąć z organizmu metale ciężkie
   https://oczymlekarze.pl/zdrowy-styl-zycia/dieta/1854-czas-na-detoks-8-sposobow-na-pozbycie-sie-metali-ciezkich-z-organizmu
   http://www.ekogazeta.eu/ekozdrowie/item/1083-jak-pozbyc-sie-metali-ciezkich-z-organizmu-czesc-i.html

   Niestety każde źródło medyczne mówi co innego lekarze są na ogół przeciwni produktom mlecznym i mięsnym na korzyść owoców i warzyw pomijając że obecne mleko jest produktem mlekopodobnym a warzywa i owoce pryskane masowo pestycydami a zwierzęta karmione GMO.

   Kawa według jednych szkodzi a według drugich pomaga, przykładowe linki
   https://pl.sputniknews.com/swiat/201804047679610-Kawa-zdrowie-szkody/
   https://natemat.pl/78877,11-powodow-dla-ktorych-warto-pic-kawe-codziennie-nawet-4-filizanki-na-dobe

   I komu wierzyć skoro większość badań jest manipulowana (na korzyść wcześniej ustalonej tezy) i o tym mówią obie strony ?

   Lepsza jest jednak medycyna naturalna niż toksyczne leki rozwalające wątrobę, istnieje możliwość opcja zalegalizowania konopii i tym podobnych ponieważ Bestia będzie chciała się przypodobać zanim wymusi wzięcie znamienia zamiast Bożej Pieczęci.
   Choć z drugiej strony jeśli dzisiaj jesteśmy w stanie rozpoznać mniej więcej możliwe opcje oraz kłamstwa bestii oraz ruchów pozornie alternatywnych jak New Age. Mnie tylko denerwuje ewentualne przypinanie łatki Chrześcijanina w domyśle tego od uwierz kochaj i zostałeś zbawiony. Nie potępiam wyznawców Pawła nawet tych którzy sprzedają Chrystusa który niczego nie wymaga tylko akceptacji. Godne potępienia jest fałszywa pobożność oraz błędy czy raczej wirusy powprowadzane jednym z takich wirusów jest kult krzyża czyli narzędzia śmierci nie ważne że krzyż ważne że ten symbol wywołuje w człowieku negatywne emocje przypominają mu cierpienie i agonię Chrystusa wywyższonego do rangi Boga. Człowiek któremu pokazuje się systematycznie obraz Boga jako skazańca, przegrańca który niby zmazał grzech pierworodny za całą ludzkość i od tej pory możemy iść do nieba albo piekła (nikt nigdy mnie z tego nie wyprowadził ani nie potwierdził wprost) a z drugiej strony jesteśmy tacy grzeszni z jakiegoś powodu musimy uczęszczać na drogi krzyżowe czy celebrować śmierć ”Boga”. Częste pokazywanie Isusa na krzyżu czyli od kuchni znaku symbolizującym słońce, niebocentryzm i tak dalej a jednocześnie jako skazańca nie jest przypadkowe. Jak tu poniżyć Boga i Jego sługi aby nikt nie zaprotestował i jednocześnie pochłaniał negatywne wzorce wielu duchownych naucza takjakbyśmy my byli winni śmierci Boga i tego naucza się dzieci…. do tego nauka o piekle i czyścu ostatecznie odstrasza człowieka od Boga.
   Człowiek słuzy uzurpatorom w imieniu Boga nie z własnych chęci a ze strachu przed piekłem.

   Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę że Kościół celowo został powołany jako namięstnik Boga na ziemi aby wykrzywić ostatecznie Jego nauki, dzieła proroków, apostołów, Króla.
   Także z tego powodu dodano listy Pawła i Lukasza i jakiś dziwnym trafem większośc porozumiewa się typowym Chrześcijańskim slangiem im bardziej związany z religiami tym więcej tego.
   Czasem jednak trzeba się przełamać i sprawdzić co diabeł chce nam przekazać, takie mam wrażenie że Haarp, Blue Beam, Plan 3 Wojen i wiele innych diabeł chce abyśmy to poznali a z drugiej strony jest to wymóg Boga o tym mówiło ze dwóch panów podałem kiedyś ten wykład, brzmi to logicznie że najpierw powstaje plan a później demoniści muszą te plany ujawnić a skoro nie ma sprzeciwu….

   Hmm
   media rzeczywiście są zakłamane, podobnie alternatywne dlatego unikam Chrześcijańskich czy pro-Illuminackich linków od czasu do czasu trzeba spojrzeć diabłu na rączki choć z drugiej strony mnóstwo ludzi działa mechanicznie ale lepiej ich potępiać, osądzać skazywać na piekło.
   https://www.se.pl/wiadomosci/gwiazdy/skandal-na-zlotych-globach-christian-bale-podziekowal-szatanowi-aa-xZoa-49bo-b2uK.html
   https://www.rmf24.pl/kultura/news-christian-bale-a-szokuje-na-rozdaniu-zlotych-globow-dziekuje,nId,2770515

   Typowa manipulacja (nadinterpretacja) mendiów które działają dla sensacji nie dla prawdy
   On tylko powiedział że diabeł zainspirował go do roli, nie powiedział że wielki pana szatana, ale już wszyscy ”wiedzą” Illuminati
   Tyle po wiarygodności, podobnie Jaśkowskiego oskarża się o bycie Joannitą bez żadnych dowodów
   Dlatego nie utożsamiam się z jakąkolwiek grupą i jednych siepaczy i drugich albo naiwnych łatwowiernych albo wykupionych.
   https://miziaforum.com/2019/01/06/film-patrioci-idioci-czy-wynajeci-sukinsyni-kompromituja-polakow-w-mediach/
   Ciężko jest mi stwierdzić ile % z tego to zwyczajne naiwniaki a ile z tego chce zarobić a ile z tego robi to celowo tworząc obraz Polaka czy poszukiwacza jako idioty.

   Co nie znaczy że bronię po prostu głębszy kontekst może wskazywać na co innego lecz większość upraszcza sobie rzeczywistość na czarne i białe, dlatego odcina się od szerszej wiedzy.
   Różnica pomiędzy wiedzą apokryficzną a okultystyczna, może inaczej pomiędzy Bogiem a Egregorami jest taka że Bóg nie posługuje się językiem tajemnicy i chętnie odsłania karty

   A druga rzecz z mendiów
   https://wpolityce.pl/polityka/428528-korwin-mikke-winnicki-i-braun-zeby-polska-byla-polska

   Hmm wysiadka z Unii i co dalej ? Jakoś się zobaczy ?
   Nie brzmi to dobrze zaciąga prowokacją, odwoływaniem się do prymitywnych chęci do emocji a nie do rozumu.
   Braun, inteligentny… członek Watykanu a Korwin jednocześnie geniusz i ”oszołomom” potrafi jednocześnie bredzić i powiedzieć prawdę zgarniając 4,9% głosów młodzieży. Ogólnie odrzucany przez większość bezmyślnego społeczeństwa jako oszołom.
   Podejrzana sprawa tak jakby z Chrabją się nie udało i sięgnęli po cięższy kaliber
   Jakoś nie kupuje tego że Korwin, Sandzia, Zięba i inni to osoby upośledzone jak się bliżej przyjrzy to całkiem inteligentni ludzie tylko robią z siebie chodzącego straszaka niektórzy samym wyrazem gębowym odstraszają, czasem celowo przez tych drugich a czasem specjalnie kreują się na nieuków. Miss znaczy tracić, nie mogę z tego….
   Co innego nie wiem taki Popko specjalista od klątw i wahadełka przynajmniej może się dowartościować i wyposażyć mówiąc o iluzji, macierzy, astralnym mieście które żyje w umysłach. Co z tego że nie jest to żadna nowość, ważne że się sprawdza liczy się skuteczność typu zarobek, neutralizacja tematu.
   Szkoda że większość mediów alternatywnych nawet jak podaje informacje to ciężko jest się nimi zainspirować, iść dalej. Oczywiście mniej więcej na swój sposób rozumiem co mają nam do przekazania lecz popełniają dużo błędów czy uproszczeń np. kiedy Sandzia mówi na Watykan albo typowy Illuminati kontent… ja to rozumiem zbawienie.com ale przeciętny człowiek tego nie zrozumie. Przeciętny człowiek nie zawsze się połapie przy mieszaniu pojęć nagłych zwrotach akcji i podłączaniu motywów niemożliwych do przyjęcia.
   Taki Korwin czy wielu innych mówią nieco prawdy lecz nie atakuje się tych ludzi merytorycznie drogą polemiki. Główny nurt niedostępny nie ma sensu polemizować tylko otwarcie pokazywać kłamstwa i manipulacje zaś druga fala… no co to jest za atak w stylu króla aa ten żyd ten gruby ten mason oo tam było napisane Ozjasz Goldberg….
   Takim dziadostwem można jedynie uśmiercić ze śmiechu…
   Pewnych ludzi trudno jest rozgryźć, na osąd nie ma mowy a żeby kogoś ocenić to trzeba lepiej poznać motywy czy schemat działań. Opinie może mieć każdy ale czy są one zgodne z rzeczywistością i czy patrzymy na właściwy tor ?
   Żeby kogoś ”zaatakować” to trzeba nieco więcej wiedzieć a to jest trudniejsze niż używanie pustych pojęć, takie wypróżnianie się na kogoś.
   Większość tych list krypto żydów itp. podejrzewam że sami żydzi je tworzą sami dają oręż alternatywnym a później łatwo ich rozbrajają.
   Nie widzę sensu stawania po którejkolwiek ze stron politycznych, jam jest teokratą humanistą Teocentrykiem.

   Hmm wiara wiara
   Wiara jest jednak ważna oczywiście z wiary nikt nie zostanie usprawiedliwiony, niestety samozwańczy apostoł poprzekręcał wiele pojęć.
   W religijnym znaczeniu Pawła naucza się że najważniejsza jest nasza wiara (akceptacja) w największe błazeńskie dogmaty chwastów kto wierzy zaakceptował został zbawiony kto nie akceptuje nie chodzi z nami zginie w piekle na wieki.
   Straszne że ludzie są zdolni do wydawania wyroków śmierci z ręki Stwórcy na podstawie odmiennego punktu widzenia… zło czy pranie mózgu ?
   Nie jestem pewny czy wiarę w pozytywnym znaczeniu można utożsamiać z wiedzą, teorią. Ten kto poznał prawdę stara się ją wcielić w życie.
   Nie jestem przeciwko wierze jako idei, a przeciwko ślepej wierze fanatycznej wobec charyzmatycznych liderów i dogmatów. Wiara połączona z rozwiązaniem, jest słowo (zamysł) które stało się ciałem.
   Natomiast religie zajmują się sekciarstwem w negatywnym znaczeniu, dzieleniem ludzi na pomniejsze zwalczające się sekcje.
   Na zbawienie czyli nagrodę trzeba zapracować dobrymi uczynkami tymczasem selekcje oparte na Pawle nauczają frazesów typu ”nie masz Ducha, nie należę do tego świata, od kiedy zostałem zbawiony” Nawet jeśli ponad 50% jest prawdziwa to typowe zachowanie u liderów – wywieranie presji, dogmatyzacja, granie na emocjach itp. czynią więcej szkody niż pożytku.
   Z jednej strony zbawienie jest osiągalne dla każdego a z drugiej strony trzeba nad sobą ostro popracować nie tylko fizycznie ale i mentalnie.
   Tak zwane dążenie do Boskości, nie do bycia bogiem lecz do bycia doskonałym na poziomie Boga dlatego otrzymał człowiek doskonały wzorzec jak powinien postępować aby Stwórcy podobało się, żadna większa filozofia.

   Dobrze jest sięgać po materiały omawiające działalność religii czy sekt, manipulacji i tym podobne. Z tego powodu nie mogę być Chrześcijaninem czyli osobą kodującą sobie negatywne wzorce jak ”dary ducha” męczeństwo, księża (nie-Lewici), obraz Chrystusa jako Boga w stanie agonalnym, poczucie winy,
   Nieuczciwi ludzie raczej o tym nie mówią, o kontroli umysłów i wirusach religijno politycznych ponieważ chwastom nie zależy na tym by człowiek zmniejszył negatywne wpływy no chyba że chwaścior chce tak jak Kościół który straszy New Age, diabłem, sektami a z drugiej strony sam oferuje sekciarstwo (piekło, papież namiestnik chrystusa itp).

   Owsik i Leo

   Rzeczywiście ex-Illuminat powiedział w tym wywiadzie coś takiego musiałem zrobić screena”
   cz 1 26:36
   wszystko planowo ta, jak w końcu czasów Żydzi mają swoją ziemię, jak przepowiadały proroctwa starożytnych. Tak więc wszystko działa w taki sposób.

   Co to oznacza ?
   Że proroctwa o zjednoczeniu 12 narodów są doskonale znane przez diabelskie siły dlatego stworzono alternatywne plany – Plan 3 Wojen, proroctwa Nostradamusa, iskra z Polski i wiele innych.
   Wiedziano że Bóg zamierza zjednoczyć 12 narodów w czasach końca, co więc uczyniono ?
   Na zasadzie tezy i antytezy stworzono ”największych” wrogów fałszywego narodu wybranego pochodzenia Sefardyjskiego (Gebbels, Himmler) by ci wybili Chasydów oraz Żydowsko-Judejską warstwę biedoty.
   W miejsce rzeczywistych Izraelitów wepchnięto zlepek Kananejczyków i innych ludów.
   Stosunek tych osobników do Septuaginty, Boga oraz nadinterpretacja Prawa Bożego mówi wiele za siebie.
   Ponadto Palestyna została zdobyta nie przez Boga a poprzez rzeź ludzi którzy nawet nie podawali się za Kananejczyków czy naród wybrany. Teren pustynny nie zamienił się w łąki, pola, lasy czyli klątwa nie została usunięta.
   Nie widać Bożych błogosławieństw czy państwa Teokratycznego, obecny Izrael nie jest Izraelem a Edomem, nowy Kanaanem popierającym najgorsze zboczenia
   http://alexjones.pl/aj/aj-inne/aj-spoleczenstwo/item/77992-jaki-dobry-ten-seks-w-izraelu
   http://www.bibula.com/?p=814

   Co do Owsika, wośpów to samo co z Frankiem
   Tego uratujemy temu zniszczymy życie…
   Owszem większość machin pochodzi z Wośpu a dokładnie z pieniędzy ludzi a nie od resortowego dziecka udającego antysystemowca
   Tylko że to państwo powinno fundować ludziom lekarstwa.
   https://pl.wikiquote.org/wiki/Jerzy_Owsiak
   I owszem dużo dzieci zostanie wyleczone lecz mnóstwo dzieci upadla się w błocie w tym samym czasie do tego dochodzi alkohol, narkotyki, niechciane ciąże i wypadki śmiertelne.
   I z tego powodu proChasydzki PiS neutralizuje ten temat pozując na fanatycznych religijnych katolickich oszołomów, tak mają ludzie myśleć zagłosuj na aborcje aby dopiec karakanowi zagłosuj na Uni-katów by dopiec pisuarom, zagłosuj na Tuska aby dopiec pisowi. Tylko że wszystkie opcje strzelają do jednej bramki a pozornymi atakami dają sobie poparcie. Ludzie myślą że wybierając mniejsze zło dobrze czynią, na dłuższą metę nie ma większej różnicy.

   Jak dla mnie Trumpek, Icke i wielu innych nawet jeśli niedawno służyli osi Rzym, Londyn, Waszyngton to powoli przeistaczają się w drugą falę.
   Nie wiem czy ktoś jeszcze oprócz Zagamiego zasugerował wewnętrzne walki pomiędzy Jezuitami a Joannitami, i według proroctw ma to sens.
   Jest coś na rzeczy że istnieję dwie koncepcje Enwuło, jedna koncepcja pochodzi od Nierządnicy polegająca na mieszaniu się narodów. Druga koncepcja jest nieco ukryta, pochodzi od Therionu nie do końca wiadomo jako co i kto nam się ujawnią.
   Mt 12:
   (25) A Isus, znając ich myśli, powiedział im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie utrzyma się.
   (26) A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony; jak więc utrzyma się królestwo jego?
   (27) A jeśli Ja przez Belzebuba wypędzam demony, to synowie wasi przez kogo ich wypędzają? Dlatego oni będą sędziami waszymi.
   (28) A jeśli Ja wypędzam demony Duchem Bożym, to wtedy przyszło do was Królestwo Boże.
   (29) Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty pozabierać, zanim najpierw nie zwiąże mocarza; i dopiero wtedy dom jego ograbi?
   (30) Kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza.

   Od samego początku celem Rzymu był monopol, wybijano wszystkich którzy nie popierali papci niezależnie od wierzeń (Katarzy, Albigensi, Gnostycy, Słowianie, Muzułmanie, Indianie.)
   Nie raz to opisywałem pod pretekstem zwalczania heretyków Fatykan eliminował niewygodny element.
   Mieszanie genetyczne narodów wyniszcza je, celem Rzymu było zjednoczenie narodów pod sztandarem religijnym a nie narodowym. Nie jestem Polakiem, jestem katolikiem człowiekiem Watykanu – i taki jest cel.
   Kolejnym celem Rzymu była góra Syjon, papciu chciał przenieść stolicę z Rzymu do Jerozolimy jako tzw Antychryst.
   Nic nie dzieje się bez przyczyny, najpierw sprowokowano Arabów by wybili Nazarejczyków, Chrześcijan niezwiązanych z Rzymem i Edomitów. Kiedy Arabowie wykonali swoje zadanie nie oddając zagarniętych ziem zorganizowano Krucjaty…
   Podobnie plaga Ateizmu i Lewactwa nie jest dziełem przypadku, stworzono Chrześcijaństwo aby udawało religię Boga oraz Listy Pawła i jego kolegów. Stworzono diabelskie same w sobie zbory i kościoły jako świątynie a następnie kapłaństwo złożone w dużej ilości z chwastów. Wywołano także wojny podczas których ludzie znosili modły do umarłych..
   To jest czysta perfidia ci którzy krzywdzili zrzucają całą winę na Boga, i taki jest także cel Bestii.
   Proroctwa przewidują także krótkotrwały złoty okres dla ludzkości… który będzie oszustwem.
   Jeszcze kilka lat temu nie było widać aż takiej różnicy pomiędzy diablistami wszyscy działali jakby w spólnym celu i może tak było zresztą nadal jadą na jednym wózku.
   Jednakże papciu staje się być powoli zbędny coraz więcej powstało materiałów krytykujących Kościół, i w dużej mierze są prawdziwe lecz ostatecznie kierują nas w szambo.
   Bzdety typu Zeitgeist czy Pujol albo Sithin oczywiście są produktem pewnego zakonu i podobno JP2 znał bardzo dobrze ś.p. Sithina…
   Oczywiście ruch New Age został założony przez tych samych ludzi (ekipę) kosztem fanatycznego katolicyzmu. Wiele elementów New Age jest czystą fantazją twórców (miliony lat temu coś tam się wydarzyło).. zresztą każda grupa przyjmuje to co chce, jedni przyjmują Ateizm inni szaraków jeszcze inni Channelingi. Dużo z tych osób przyznaje się do kontaktu z pewnymi istotami z wyższych wymiarów, jest to klucz do ich nienormalności.

   Proroctwa mówią także o zniszczeniu Babilonu rękami zbuntowanych narodów północy. Czym jest w taki razie ten Babilon, osobiście uważam że jest to nie tylko Rzym ale i Anglia oraz USA, precyzyjniej EU.
   Pomocna do tego jest księga Daniela,
   Anglia bardzo przypomina antyczną Helladę – kultura, język, imperium, podboje
   USA bardzo przypomina antyczny Rzym – wojsko, orgie, synkretyzm (przecież oczywiste że Łacina bierze masowo od Greki podobnie English US jest modyfikacją British English). Podobnie najpierw była Hellada a później Rzym, według legend Rzymianie są to Greccy uciekinierzy z Troi (np. Aeneasz) a przynajmniej tak mówią legendy.

   Trump być może miał zadanie albo uratować oś Rzymską przed upadkiem albo przyspierzyć upadek wywołując nienawiść do mediów oraz wojnę domową.
   O Anglii także cicho a przecież nie licząc Rzymu i ZSRR jest to największe imperium w dziejach świata (1/4 świata po wojnie zdecydowano się na utworzenie nowych państw rzekomo wyzwolonych)

   Coraz więcej mówi się o Chasydach i słynnej sekcie Habad Lubawicz, to właśnie Chasydów wybijali Syjoniści mają pretekst by ich nielubić jednakże także mogą mieć plan przejęcia Syjonu czy pokazania nam pomazańca na wzór listów Pawła, o Chasydach dużo mówił Radtrap przed wyrzuceniem proroctw.
   Druga osoba która mówi dużo o Chasydach to słynny człowiek Watykanu…
   Trzecia osóba także podejrzana bo mówi tylko o masonach

   Także Chasydztwo może reprezentować drugą falę
   A kim jest druga fala ?
   Nowa Ekipa świeższych wyznawców czarnego słońca vel. Bestii z agarthy/otchłani.
   Owszem mówią nieco więcej prawdy niż w mass mediach ale nie dlatego że chcą dla nas jak najlepiej.
   Po prostu Therion/Behemoth/Bestia aby walczyć przeciwko Bogu potrzebuje mocnej karty przetargowej, wiarygodności.

   I potencjalnymi kartami przetargowymi Behemota są:
   – ukaranie syjonistów, usunięcie lewactwa
   – ukazywanie brudów kościelnych
   – medycyna alternatywna mówienie o szczepieniach itd.

   Haczykiem natomiast jest:
   – Kłamliwe ataki na Boga (pokazywanie fałszywych dowodów, utożsamianie Edomitów z Izraelitami, Tetragram jako imię, wybiórcze cytowanie wersetów czyli to co widzimy obecnie)
   – Mieszanie fałszu z prawdą, z jakiegoś powodu dużo osób które mówi o szczepieniach jednocześnie wysadza ten temat
   – Zabawa w dobrego glinę
   – Zachęcanie do uprawiania czarnej magii, wróżbiarstwa, kontaktów z dajmonami

   Możliwości sprowadzenia na manowce jest mnóstwo w każdym razie u sług Bestii na którymś etapie zostaniemy wpuszczeni w kanał.
   Mamy także wiele planów diabelskich – Plan 3 Wojen, Blue Beam, Haarp, Tajemne Przymierze, Nostradamus, Protokoły. Oczywiście większość z tego to są plany możliwe do realizacji a nie proroctwa.

   Już dzisiaj widać potencjalnych agentów Bestii, na dziś dzień jednocześnie mówią sporo prawdy jak i podają mnóstwo oczywistych bredni – celowo.

   A wracając do szczepień i alternatywnej opozycji
   Antyszczepionkowców oczywiście nie ma, są jedynie albo słudzy Bestii albo nadal opłacani przez koncerny aby ośmieszyć temat. Nikt nie jest przeciwny szczepieniom ale substancjom które się tam znajdują jak rtęć, aluminium i normalni ludzie chcą żeby te substancje zostały usunięte.
   Taka opozycja że nawet boi się powiedzieć że w Niemczech nie ma przymusu i jakoś nie ma epidemi. W Polsce także nie ma przymusu tylko straszy się parafian by oddali zdrowie i pieniądze korporacjom.
   Taka opozycja że nawet nie potrafi po ludzku powiedzieć żeby normalni ludzie nie wytykali ich palcami….

   Polubione przez 1 osoba

 5. Co do agentów drogi Nataniel i to musze Ci powiedzieć bracie ze od ponad 1,5 roku nie czytam w sieci nikogo tylko parę blogów w tym Twój , Kamila czy Cyryla oraz strony Henryka i Forum bo wiem , czuje ze miłujecie Boga cała dusza i sercem tak jak ja .
  Bóg z Tobą Bracie 🙂

  Polubienie

Odpowiedz na Bartek Bartosz Anuluj pisanie odpowiedzi

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.