Dzieje Barnaby (Bnb)

 

 

 Dzieje Barnaby 

(określane też jako „Akta Barnaby”)

57 APOKRYFY-Sw.Paweł Sw.Barnaba.pdf

WĘDRÓWKI I MĘCZEŃSTWO ŚWIĘTEGO BARNABY APOSTOŁA

(1) Po odejściu Zbawiciela naszego Isusa Chrystusa, niestrudzonego, miłującego ludzi, potężnego pasterza, nauczyciela i lekarza, oglądałem własnymi oczami niewypowiedzianą, świętą i niepokalaną tajemnicę chrześcijan, święcie posiadających nadzieję i oznaczonych znakiem chrztu, której chętnie służyłem.

(2) Ja, Jan, uważałem za konieczne opowiedzieć tajemnicę, którą słyszałem i starałem się opowiedzieć. Towarzyszyłem bowiem świętym apostołom Barnabie i Pawłow i ja, który niegdyś byłem sługą Cyryla, kapłana Zeusa.

(3) Teraz jednak otrzymałem łaskę Ducha Świętego przez Pawła, Barnabę i Sylasa, którzy są godni swego powołania. Oni mnie ochrzcili w Ikonium. Po chrzcie ujrzałem w widzeniu jakiegoś męża stojącego przy mnie i odzianego w białą szatę.

(4) Rzekł on do mnie: „Odwagi, Janie, twoje imię zostanie zmienione na Marek, a sława twoja będzie głoszona na całym świecie. Ciemności, które są w tobie, odejdą od ciebie, a zostanie ci dany rozum dla poznania tajemnic Boga”.

(5) Ujrzawszy to widzenie przeląkłem się, padłem do stóp Barnaby i powiedziałem mu tajemnice, które ujrzałem i usłyszałem od owego męża.

(6) Nie było tam Pawła Apostoła, gdy wyłożyłem te tajemnice. Rzekł do mnie Barnaba: „Nie opowiadaj nikomu cudów, które widziałeś.

(7) I przy mnie tej nocy stanął Pan i powiedział: «Odwagi! Jak ty wydałeś swoją duszę dla imienia mego, gotowy zginąć lub oddalić się od swego ludu, tak uczynię cię doskonałym.

(8) Prócz tego, weź sługę, który jest z wami – on bowiem zna pewne tajemnice. Teraz więc, dziecko, strzeż w sobie słów, które widziałeś i słyszałeś; zbliża się bowiem czas, w którym masz się objawić”.

(9) Gdy otrzymałem od niego to pouczenie, pozostałem w Ikonium jeszcze dość długo. Był tam bowiem mąż święty i bogobojny, który nas przyjął; dom jego bowiem Paweł uświęcił.

(10) Stamtąd udaliśmy się do Seleucji i pozostawszy w nim trzy dni popłynęliśmy na Cypr. Ja im służyłem aż do czasu, gdy przechodziliśmy przez Cypr. Wyruszywszy z Cypru, przybyliśmy do Perge w Pamfilii.

(11) Tam pozostałem około dwóch miesięcy chcąc udać się na Zachód, ale nie pozwolił mi na to Duch Święty. Powróciwszy więc znowu, szukałem Apostołów, a dowiedziawszy się, że przebywają w Antiochii, udałem się do nich.

(12) Znalazłem Pawła w Antiochii w łóżku, zmęczonego podróżą. Gdy mnie zobaczył, bardzo użalał się na to, że zatrzymałem się w Pamfilii.

(13) Przyszedł Barnaba i pocieszał go: on skosztował chleba, ale wziął go niewiele. Następnie[obydwaj] głosili słowo Pańskie i oświecili wielu Żydów i Hellenów. Ja zaś trzymałem się blisko nich, bałem się jednak zbliżyć do Pawła, gdyż zatrzymałem się dość długo w Pamfilii i on się na mnie bardzo gniewał.

(14) Padałem przed nim na kolana na ziemię na znak pokuty, ale on nie chciał mnie widzieć. Gdy więc tak pozostawałem przez trzy tygodnie błagając go i prosząc na kolanach, nie mogłem jednak zwalczyć jego podejrzliwości względem mnie. Miał do mnie wielki żal, bo zostawiłem większość pergaminów w Pamfilii.

(15) Pewnej niedzieli, gdy przestali nauczać w Antiochii, wspólnie postanowili udać się do krajów położonych na Wschód, a potem pojechać na Cypr, aby odwiedzić wszystkie Kościoły, w których głosili słowo Boże.

(16) Barnaba poprosił Pawła, aby poszedł najpierw na Cypr, aby mógł odwiedzić swoich znajomych w swojej wsi, natomiast Lucjusz chciał odwiedzić swoje miasto, Koryne (Cyrenę).

(17) Paweł natomiast otrzymał widzenie we śnie, aby pospieszył do Jerozolimy, bo tam oczekują go bracia.

(18) Barnaba jednak prosił, aby udali się na Cypr i tam spędzili zimę, a potem udali się na święto do Jerozolimy.

(19) Powstał więc między nimi wielki spór. Barnaba prosił, abym i ja im towarzyszył, bo byłem ich sługą od początku i służyłem z całkowitym oddaniem na Cyprze, aż do przybycia do Perge w Pamfilii, gdzie zatrzymałem się wiele dni.

(20) Ale Paweł zawołał do Barnaby, mówiąc: „Niemożliwe, aby on szedł z nami”. Ci, co byli tam z nami również prosili go, abym i ja mógł towarzyszyć, jako że moim pragnieniem było być z nimi do końca.

(21) W końcu rzekł Paweł do Barnaby: „Skoro więc chcesz wziąć z sobą Jana zwanego Markiem, idź inną drogą; nie pójdzie bowiem z nami”. Barnaba zaś, zastanowiwszy się, rzekł: „Tego, który raz podjął się służby Ewangelii i który wyruszył z nami, nie opuści łaska Chrystusa.

(22) Jeśli więc uważasz to za słuszne, ojcze Pawle, wyruszę wziąwszy go ze sobą”. On zaś rzekł: „Idź z łaska Chrystusa, m y zaś w mocy Ducha”.

(23) Upadłszy na kolana modlili się do Boga. Westchnąwszy Paweł wybuchnął płaczem, podobnie i Barnaba. I mówili do siebie: „Byłoby rzeczą dobrą, gdybyśmy wspólnie skończyli naszą [działalność] między ludźmi tak, jak ją zaczęliśmy.

(24) Jeśli jednak tobie tak się wydaje, ojcze Pawle, módl się za mną, aby mój trud był doskonały i wyszedł na chwałę [Boga].

(25) Wiesz dobrze, jak tobie służyłem tu wedle łaski, którą dał nam Chrystus. Udaję się na Cypr i spieszę, aby dokonać życia.

(26) Wiem dobrze, ze nigdy nie ujrzę już twojego oblicza, ojcze Pawle!” I padłszy na ziemię, do jego stóp, głośno zapłakał.

(27) Paweł rzekł do niego: „Pan objawił się także i mnie I tej nocy i powiedział: «Nie przeszkadzaj Barnabie udać się na Cypr; tam bowiem już mu przygotowano oświecenie wielu.

(28) I ty także, dzięki łasce tobie danej, udaj się do Jerozolimy, aby oddać cześć w świętym miejscu. Tam też tobie zostanie wskazane, jaki sposób męczeństwa będzie ci zgotowany»”.

(29) Pozdrowili się nawzajem; mnie zaś wziął z sobą Barnaba.

(30) I Udaliśmy się do Laodycei i pytaliśmy się, jak można przeprawić się na Cypr. I wyruszyliśmy, znalazłszy statek odpływający na Cypr.

(31) Gdy zaś wypłynęliśmy, spotkał nas wiatr przeciwny. Przybyliśmy więc do Korasion, zeszliśmy na brzeg, na którym było źródło i pokrzepiliśmy się tam.

(32) Nikomu jednak nie powiedzieliśmy, kim jesteśmy, aby nie wiedziano jeszcze, że Barnaba oddzielił się od Pawła.

(33) Opuściliśmy Korasion i przypłynęliśmy do Palaias w Izaurii, a stamtąd udaliśmy się na wyspę o nazwie Pityusa, a ponieważ złapała nas burza, przebywaliśmy tam trzy dni. Przyjął nas tam mąż pobożny imieniem Eufemos. Barnaba dobrze pouczył jego i cały dom o wierze.

(34) Stamtąd płynęliśmy na [wyspy] Akonesia i przybyliśmy do miasta Anemurion, i gdy tam weszliśmy, znaleźliśmy dwóch Greków. Przyszli do nas i zapytali, skąd przychodzimy i kim jesteśmy.

(35) Rzekł do nich Barnaba: „Jeśli chcecie wiedzieć, skąd przychodzimy i kim jesteśmy, zrzućcie szaty, które nosicie, a ja was odzieję w szatę, która nigdy się nie brudzi: nie ma na niej skazy, ale zawsze pozostaje świetlana”. Oni zaś zdziwili się na te słowa i pytali nas: „Jaka to jest ta szata, którą chcesz nam dać?”

(36) Rzekł do nich Barnaba: „Jeśli wyznacie wasze grzechy i przylgniecie do Pana naszego, Isusa Chrystusa, odziejecie się w owe szaty, które pozostają nieskalane na wieki”.

(37) Przejęci żalem za sprawą Ducha Świętego, padli do jego stóp i prosząc i mówili: „Błagamy ci, ojcze, dać nam tę szatę. My bowiem wierzymy w Boga żywego i prawdziwego, którego głosisz”.

(37) Zeszli więc do źródła i ochrzcił ich w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. A oni poznali, że zostali odziani się w moc i w świętą szatę. Wziąwszy ode mnie jedną szatę odział jednego, a swoją szatą odział drugiego.

(38) Przynieśli mu pieniądze, które Barnaba natychmiast rozdał ubogim. Skorzystali z nich obficie także i marynarze. Gdy zeszliśmy na brzeg, głosił im słowo Boże.

(39) I pobłogosławiwszy pożegnaliśmy ich, i weszliśmy na statek. Jeden z nich, imieniem Stefan, chciał nam towarzyszyć, ale Barnaba mu nie pozwolił. Wypłynęliśmy i dopłynęliśmy nocą do Cypru, i weszliśmy do [miasta] Krommyakite, i znaleźliśmy tam Tymona i Arystona, sługi Boże, u których przenocowaliśmy. Tymon miał wysoką gorączkę.

(40) W łożyliśmy na niego ręce i natychmiast ustąpiła mu gorączka na wezwanie imienia Pana Isusa. Otrzymał bowiem Barnaba [księgę] nauk Mateusza, w której spisano Boże słowa, cuda i nauki. Tę to księgę Barnaba kładł na chorych, gdy przechodziliśmy przez ową krainę, i natychmiast uzdrawiał ich z chorób.

(41) Gdy przybyliśmy do Lapithos, w teatrze odbywało się przedstawienie bałwochwalcze, i nie pozwolono nam wejść do miasta, lecz odpoczęliśmy nieco przy bramie. Tymon po uzdrowieniu szedł z nami.

(42) Wyszedłszy z Lapithos szliśmy przez góry i doszliśmy do miasta Lampadistos, skąd pochodził Tymon. U niego też znaleźliśmy Herakleona, który tam przebywał, i zamieszkaliśmy u niego.

(43) Pochodził on z Tamassos, skąd przyszedł w odziedziny do swojej rodziny. Skoro Barnaba spojrzał na niego uważnie, poznał go, bo spotkał był go już uprzednio, gdy był z Pawłem w okolicach Kition.

(44) Udzielił mu więc Ducha Św. na chrzcie i zmienił mu imię na Heraklidesa. Włożył na niego ręce i uczynił go biskupem Cypru. Umocniwszy [w wierze] Kościół w Tamassos, pozostawiliśmy go, aby kierował braćmi, którzy tam mieszkali.

(45) My zaś przeszliśmy góry zwane Chiomodes i doszliśmy do Starej Pafos, a tam znaleźliśmy Rodona, pewnego sługę Bożego; on uwierzywszy, towarzyszył nam.

(46) Spotkaliśmy też pewnego Żyda imieniem Barjesu, pochodzącego z Pafos, który poznał, że Barnaba był poprzednio z Pawłem. On to właśnie nie pozwolił nam wejść do Pafos. Wobec tego zawróciliśmy i poszliśmy do Kurion.

(47) I zobaczyliśmy, że mają tam miejsce nieczyste zawody na drodze blisko miasta: biegi tłum kobiet i mężczyzn; wielki był bowiem błąd i uwiedzenie w owym miejscu.

(48) Odwróciwszy więc Barnaba przeklął je, i zawaliła się zachodnia część, tak że niemało zostało zranionych: wielu spośród nich umarło, a pozostali uciekli do pobliskiej świątyni Apollina, zwanej Hiera.

(49) Gdy zbliżyliśmy się do Kurion, stanął na drodze wielki tłum Żydów, którzy tam mieszkali, podjudzany przez Barjesu. Stał on przed miastem i nie pozwolił nam wejść do niego. Spędziliśmy więc dzień pod drzewem i pokrzepiliśmy się tam.

(50) Następnego dnia weszliśmy do pewnej wsi, w której przebywał Aristoklianos. Został on oczyszczony z trądu w Antiochii. Paweł i Barnaba opieczętowali go biskupstwem i wysłali do rodzinnej wioski na Cypr, bo przebywało tam wielu Greków.

(51) Wraz z nim zamieszkaliśmy w jaskini górskiej i tam przebywaliśmy jeden dzień. Stamtąd udaliśmy się do Amanthusa, gdzie w świątyni położonej w górach przebywał wielki tłum bezwstydnych kobiet i mężczyzn, którzy urządzali libacje.

(52) I tam poprzedził nas Barjesu, i przygotował tłum Żydów, i nie pozwolili nam wejść do tego miasta. Jednak pewna wdowa prawie osiemdziesięcioletnia, mieszkająca poza miastem, która również nie oddawała czci bogom, podszedłszy do nas, przyjęła nas do swego domu na godzinę. Gdy wychodziliśmy wejść do Pafos.

(53) Wobec tego zawróciliśmy i poszliśmy do Kurion. I zobaczyliśmy, że mają tam miejsce nieczyste zawody na drodze blisko miasta: biegi tłum kobiet i mężczyzn; wielki był bowiem błąd i uwiedzenie w owym miejscu.

(53) Odwróciwszy więc Barnaba przeklął je, i zawaliła się zachodnia część, tak że niemało zostało zranionych: wielu spośród nich umarło, a pozostali uciekli do pobliskiej świątyni Apollina, zwanej Hiera.

(54) Gdy zbliżyliśmyy się do Kurion, stanął na drodze wielki tłum Żydów, którzy tam

mieszkali, podjudzany przez Barjesu. Stał on przed miastem i nie pozwolił nam wejść do niego. Spędziliśmy więc dzień pod drzewem i pokrzepiliśmy się tam.

(55) Następnego dnia weszliśmy do pewnej wsi, w której przebywał Aristoklianos. Został on oczyszczony z trądu w Antiochii. Paweł i Barnaba opieczętowali go biskupstwem i wysłali do rodzinnej wioski na Cypr, bo przebywało tam wielu Greków.

(56) Wraz z nim zamieszkaliśmy w jaskini górskiej i tam przebywaliśmy jeden dzień. Stamtąd udaliśmy się do Amanthusa, gdzie w świątyni położonej w górach przebywał wielki tłum bezwstydnych kobiet i mężczyzn, którzy urządzali libacje.

(57) I tam poprzedził nas Barjesu, i przygotował tłum Żydów, i nie pozwolili nam wejść do tego miasta. Jednak pewna wdowa prawie osiemdziesięcioletnia, mieszkająca poza miastem, która również nie oddawała czci bogom, podszedłszy do nas, przyjęła nas do swego domu na godzinę.

(58) Gdy wychodziliśmy [z miasta] , strzepnęliśmy proch z nóg wobec tej świątyni, w której kapłani składali libacje. Wyszliśmy stamtąd i udaliśmy się przez miejsca pustynne, a szedł z nami Tymon. Gdy przyszliśmy do Kition, usłyszeliśmy wielki hałas w hipodromie.

(59) Gdy dowiedzieliśmy się [jego przyczyny], wyszliśmy z miasta, wszyscy otrząsając pyl z naszych stóp; nikt nas tam bowiem nie przyjął. Odpoczęliśmy koło godziny nieopodal akweduktu.

(60) Z Kition wyruszyliśmy statkiem. Przybyliśmy do Salaminy, i przeszliśmy do tak zwanych Wysp, gdzie znajdowało się miejsce pełne bałwanów; i tam także miały miejsce uroczystości i libacje. Znaleźliśmy tam znowu Heraklidesa i pouczyliśmy go jak głosić Bożą Ewangelię, jak zakładać Kościoły i jak sprawować w nich kult.

(61) Gdy zaś weszliśmy do Salaminy, natrafiliśmy na synagogę blisko tak zwanych Biblii. Tam weszliśmy, a Barnaba otworzywszy Ewangelię, którą był otrzymał od Mateusza, swego współtowarzysza, zaczął nauczać Żydów.

(62) Po dwóch dniach, gdy pouczyliśmy niemało Żydów, przybył Barjesu. Rozgniewawszy się, wezwał wielki tłum Żydów, który porwał Barnabę i starał się go oddać prokonsulowi zarządzającemu wyspą? Salaminą?

(63) Związali go więc, aby go zaprowadzić do niego. Gdy jednak dowiedzieli się, że przybył Euzebiusz Jebuzyta228, krewny Nerona, Żydzi w nocy schwycili Barnabę, zawiązali u sznur na szyi i zawlekli go z synagogi do hipodromu.

(64) Weszli za bramę, i stanąwszy wokół niego spalili go, aż kości jego zamieniły się w proch. Natychmiast, tej samej nocy, zebrali popiół do prześcieradła i obciążywszy je ołowiem, zamierzali je wrzucić do morza.

(65) Ja zaś znalazłem w nocy czas sposobny, i z Tymonem i Rodonem zdołaliśmy unieść je. I przynieśliśmy je do pewnego miejsca, i znalazłszy jaskinię, wnieśliśmy je tam, gdzie niegdyś mieszkali Jebuzyci. Znaleźliśmy tam miejsce ukryte; złożyliśmy je wraz z naukami, które otrzymał on od Mateusza.

(66) Było to o godzinie czwartej, w drugą noc po szabacie [w poniedziałek]. Podczas gdy ukrywaliśmy się w tym miejscu Żydzi urządzili wielkie poszukiwanie za nami, i z trudem znalazłszy nas, wypędzili aż do miasta Ledra.

(67) Znaleźliśmy tam jaskinię blisko wsi, i uciekliśmy do niej i tak ukryliśmy się przed nimi. Ukrywaliśmy się w niej trzy dni. A gdy Żydzi odeszli, opuściliśmy te miejsca nocą. I wziąwszy z sobą Aristona i Rodona przybyliśmy do Limnes.

(68) Gdy przybyliśmy na brzeg, znaleźliśmy statek egipski i wstąpiwszy nań udaliśmy się do Aleksandrii. Pozostałem tam głosząc zgromadzonym braciom słowo Pana, oświecając ich i głosząc im Ewangelię, której nauczyłem się od Apostołów.

(69) Oni mnie [niegdyś] ochrzcili w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, i zmienili imię na Marek, dzięki wodzie chrztu, przez którą mam nadzieję przywieść licznych do chwały Boga dzięki Jego łasce. Bo Jemu należy się cześć i chwała na wieki wieków. Niech tak się stanie.

 


Wandering and martyrdom of  St. Barnabas APOSTOŁA180  INTRODUCTION  After the departure of our Savior Jesus Christ, tireless,  loving people, a powerful pastor, teacher  and doctor, watched with his own eyes the ineffable,  holy and immaculate secret Christians  firmly with hope and marked with  the baptism that I gladly served.  BAPTISM BRAND AND THE MYSTERY OF REVELATION  2  I, Jan181, thought it necessary to tell the secret,  which was heard and I tried to tell you. I accompanied  for the holy apostles Barnabas and Pavlov  i182 I, who was once a servant Cyril, Zeusa183 priest. Now, however, I received the grace of the Holy Spirit,  Paul, Barnabas and Silas, who are worthy of their vocation.  They baptized me in Iconium.  After the baptism I saw in a vision a man standing  next to me and dressed in a white szatę184. He said to  me: „Courage, John, your name will be changed to  Marek185, and your fame will be preached in the whole world.  Darkness, which is in you, go away from you, and it will be  given to you to know the mysteries of the mind of God „186.  4  Upon seeing this vision was afraid, I fell to the feet  of Barnabas and told him secrets that I saw  and heard from that man. There was the Apostle Paul,  when expounded these secrets. Barnabas said to me: „Do not tell anyone wonders that widziałeś187. And with  me this night the Lord stood and said: „Courage! How you  spent your soul for my name, ready to die or  move away from his people, so I will make you perfect.  Besides, take a servant who is with you – because he knows  some secrets *. So now, baby, keep yourself in  words that have seen and heard; as the time approaches,  in which you have to be revealed. ”  REASONS TO MAKE SEPARATION  FROM PAWŁA188  5  When I received this instruction from him, remained  in Iconium a long time yet. There was a husband for  holy and devout, who received us; his house for Paul uświęcił189. From there we went to Seleucia and When left  him three days we sailed to C ypr190. I have them  served until we passed by Cyprus.  In yruszywszy from Cyprus, przybyliśm s to Perge in Pamfilii191.  I remained there about two months wanting to go  to the West, but would not let me on the Spirit Święty192.  Returning so again, I was looking for the Apostles, and learned  that staying in Antiochii193, I went to  them.  I found Paul in Antioch in bed, tired  journey. When he saw me, really I lamented the fact  that I stayed in Pamphylia. Barnabas came and consoled  him: he tasted the bread, but he took it a little. Next [Both] They preached the word of God and many enlightened  Jews and Hellenes. And I kept close to them, I was afraid  to get close to Paul, however, because I stopped  long enough in Pamphylia and he at me very angry. I rained  in front of him on his knees on the ground as a sign of repentance, but  he did not want to see me. So when I remained  for three weeks begging and begging on his knees, no  I could not fight his suspicion with respect to  me. He had a great sorrow to me, because I left most of  pergaminów194 in Pamphylia.  Barnaby DISPUTE AND PAUL.  7  One Sunday when they stopped to teach in Antioch,  together decided to go to countries in the to the East, and then go to Cyprus to visit  all the churches in which they preached the word of God.  Barnabas asked Paul to go first to Cyprus,  to be able to visit their friends in his village, while  Lucjusz195 wanted to visit your city, Koryna  (C yrenę) 196. While Paul received a vision in  a dream that they hurried to Jerusalem, because there expect it  bracia197. Barnabas, however, asked that they went to Cyprus  and spent the winter there, and then went to Jerusalem for the feast.  8  was formed between them so great spór198. Barnabas asked  me and I accompanied them, because I was their servant from the  beginning and served with total dedication in Cyprus, until the arrival of the Perge in Pamphylia, where he stayed  many days. But Paul called out to Barnabas, saying:  „It is impossible that he walked with us.” Those who were there with us  also asked him, that I may be accompanied, as  it was my desire to be with them until the end. In the end,  Paul said to Barnabas: „So if you want to take  with them John called Mark, go the other way; not go  because of us. ” And Barnabas, stood still, said:  „The one who once undertook the service of the Gospel and which yruszył  with us, do not leave Christ’s grace. So if you think  this is right, Father Paul, I leave he took him with  him. ” He said: „Go with the grace of Christ, and we  in the power of the Spirit.” He fell on his knees praying to God. Sighing  Paul burst into tears, and like Barnabas.  I said to myself: „It would be a good thing if we  together finished our [business] between people  as it started. However, if you think so,  Father Paul, pray for me, that my effort was excellent  and went out for the glory of [God]. You know, as you  have served here according to the grace that Christ gave us. I go  to Cyprus and hurry to make a living. I know well that  never have I see your face, Father Paul! „And he fell  to the ground at his feet, wept loudly. 1 CS Paul said to him: „The Lord revealed to me also  and that night and said, ‚Do not bother Barnabas  go to Cyprus; There had already prepared his  enlightenment many. And you also, by the grace given to you, go  up to Jerusalem to worship in the holy place.  There, you will indicate which way to martyrdom  will be prepared for you. ‚ ” Greeted each other; me and  took with him Barnaba199.  CYPRUS AFTER THE BEGINNING OF THE JOURNEY  1 I went to Laodicea and pytaliśm s how you can  JJ crossing to Cyprus. And we set out, finding  the ship departs for Cyprus. When they sailed, he met  us against the wind. So we came to Korasion200, we went down to the shore, which was the source and pokrzepiliśmy  there. But no one said who  we are, not to have known that Barnabas separated  from Paul. Korasion left, and landed at  Palaias in Izaurii, and from there we went to an island called  Pityusa201, and because the storm caught us, stayed  there three days. He took us there a devout man named  Eufemos202. Barnabas well instructed him and the whole house  0 faith.  CONVERSION OF TWO GREEKS  „1 ^ From there we sailed on [the island] and Akonesia203 przyI  byliśm s Anemurion204 to the city, and when we got there,  we found two Greeks. They came to us and asked, where we come from and who we are. Said to them,  Barnabas: „If you want to know where we came from  one who we are, we Throw clothes which you wear, and I will  Clad in a robe, that never gets dirty: it is not  flawless, but it always remains bright.” And they were amazed  at his words and asked us: „What is this garment that  you want to give us?” He said to them, Barnabas: „If Confess  your grzechy205 and adherence to our Lord Jesus  Christ, dressed in these garments that They remain  undefiled forever. ”  „1, and the transfer of regret by the Holy Spirit, fell to  the IO his feet and asking and saying,” We beg you, Father, give  us this robe. M y because we believe in the living God and true, that you preach. ” So they descended to the source  and baptize them in the name of the Father and of the Son, and the Holy Spirit. And they  knew that they were clothed in power and in the holy robe.  In ziąwszy me one robe clothed one, and his  robe second branch. They brought him the money that Barnabas  immediately distributed to the poor. They took advantage of their abundance  also sailors. When we went down to the shore, they preached  the word of God.  HEALING TYMON  H  I blessed their parted, and entered  to the ship. One of them, named Stefan, wanted us  to accompany, but Barnabas did not let him. We sailed  and we arrived at night to Cyprus, and entered into [the city] Krommyakite206, and we found there Timon and Ariston,  servants Boże202, who crashed out.  John Tymon had a high fever. In łożyliśmy him  IU hands and immediately his fever subsided to the call  name of the Lord Jesus. He received Barnabas [the book of]  the teachings of Matthew, in which were written the words of God, miracles and science.  This is a book of Barnabas put on the sick, we passed  through that land, and healed them immediately with chorób208.  ESTABLISHMENT Heraclides BISHOP  1 C \ y przybyliśm to Lapithos209, theater odbywaI  vz Bovine the present idolatrous, and allowed  us to go to town, but a rest slightly at  the gate. Tymon after the healing went with us. went out Lapithos we walked through the mountains and came to the city Lampadistos210,  where he came from Tymon. With him also we found  Herakleona, who stayed there, and lived  with him.  I ^ P ochodził he Tamassos211 where he came from in odwieI  l gins his family. Since Barnabas looked at  him carefully, he knew him because he had met him previously,  when he was with Paul in the vicinity Kition212. She gave him  so the Holy Spirit. baptized and changed his name to Heraclides.  He put his hands on him and made him bishop of Cyprus.  Umocniwszy [in faith] Church in Tamassos, we left  it to direct the brothers who lived there.  WANDERING AND scheming BARJESU , Cy and M y and y advance przeszliśm called Chiomodes213 and DOI  O walked into the Old Pafos214, and there found Rodona,  a servant of God; He believed, accompanied  us. We also met a Jew named Barjesu215,  coming from Paphos, who knew that Barnabas was previously  with Paul. He just would not let us go to Paphos. Therefore we turned back and went to  Kurion216.  And we saw that there are unclean place trades  on the road close to the city: racing crowd of men and women;  he was a big mistake and seduction in that place.  Turning so Barnabas cursed them, and collapsed  the western part, so that not a few were wounded: many  of them died and the rest fled to the nearby  Temple of Apollo, called Hiera2’7. When zbliżyliśm y to  Kurion, stood in the way a large crowd of Jews there who  lived goaded by Barjesu. He stood before the city  and would not let us go to him. So we spent  the day under a tree and pokrzepiliśmy there. FIGHT AGAINST pagans. The schemes BARJESU  next day entered into a village in angles  \ / Reg stayed Aristoklianos218. It has been cleansed  of leprosy in Antioch. Paul and Barnabas sealed the  his diocese, and sent to his home village to Cyprus, because  there were many Greeks there. With him we lived  in a mountain cave and stayed there one day.  From there we went to Amanthusa219, where the temple  located in the mountains he was shameless large crowd  of men and women who libacje220 device. And there preceded  us Barjesu, and prepared the crowd of Jews, and they would not let  us enter the city. However, a widow  nearly eighty years, living outside the city, which also did not honor the gods indulged, walked over to  us, welcomed us to his home for an hour. when we left go to Paphos. Therefore we turned back and went to  Kurion216.  And we saw that there are unclean place trades  on the road close to the city: racing crowd of men and women;  he was a big mistake and seduction in that place.  Turning so Barnabas cursed them, and collapsed  the western part, so that not a few were wounded: many  of them died and the rest fled to the nearby  Temple of Apollo, called Hiera2’7. When zbliżyliśm y to  Kurion, stood in the way a large crowd of Jews there who  lived goaded by Barjesu. He stood before the city  and would not let us go to him. So we spent  the day under a tree and pokrzepiliśmy there. FIGHT AGAINST pagans. The schemes BARJESU  next day entered into a village in angles  \ / Reg stayed Aristoklianos218. It has been cleansed  of leprosy in Antioch. Paul and Barnabas sealed the  his diocese, and sent to his home village to Cyprus, because  there were many Greeks there. With him we lived  in a mountain cave and stayed there one day.  From there we went to Amanthusa219, where the temple  located in the mountains he was shameless large crowd  of men and women who libacje220 device. And there preceded  us Barjesu, and prepared the crowd of Jews, and they would not let  us enter the city. However, a widow  nearly eighty years, living outside the city, which also did not honor the gods indulged, walked over to  us, welcomed us to his home for an hour. when we left [from city] , Strzepnęliśmy the dust nóg221 to  the temple where priests filed libations.  In yszliśmy from there and we went through a desert place,  and walked with us Tymon. When przyszliśm y to  Kition222, we heard a great noise in the Hippodrome. When  we found out [the causes], we left the city,  all shaking off the dust from our feet; no one there because we  do not przyjął223. Longe o’clock near the  aqueduct.  Martyrdom and Barnaby DEATH  WITH Kition wyruszyliśm s ship. We arrived at  Salaminy224, and went to the so-called Wysp225,  where was a place full of bałwanów226; and also there  were celebrations and libations. We found there Heraclides again and pouczyliśmy it like to preach God’s  Gospel, how to start churches and how to exercise them in  worship. When they entered the Salamis, we came across a synagogue  close to the so-called Biblii227. Got there and Barnabas  opened the Gospel, which he had received from Matthew,  his colleague, began to teach the Jews.  After two days, if not a little pouczyliśmy Jews  arrived Barjesu. Being angry, he called a great  crowd of Jews who kidnapped Barnabas and tried to give it back  proconsuls managing the island? 57 Salamis? *. They tied  him, then, to bring it to him. But when they learned  that arrived Jebuzyta228 Eusebius, a relative Nero, the Jews seized the night at Barnabas, and bound  with a rope around his neck and dragged him from the synagogue to the Hippodrome.  They went through the gate, and stood around him burned it until the bones  of his had turned to dust. Immediately, the same night,  gathered ashes into sheets and obciążywszy them with lead,  intended to throw them into the sea.  Barnaby FUNERAL AND ESCAPE MARK  But I found the night time capable, and Tymon  and Rodon managed to lift it. And we brought  them to a place and finding the cave, we brought  them where they once lived Jebusites. We found a  place there hidden; we placed them with teachings  that he received from Matthew. It was at Fourth, the second night of the week [Monday].  While hiding in this place the Jews  organized a large search for us, and with difficulty  finding us, drove to the city of Ledra229. We found  there a cave near the village, and fled to her and so  ukryliśm s in front of them. Ukrywaliśm s in it three days.  And when the Jews were gone, these opuściliśm s night.  And he took with him Ariston and Rodona przybyliśm y to  Limnes230.  DEPARTURE to Alexandria  When przybyliśm s ashore, we found an Egyptian ship  and ascended him went to Aleksandrii231.  I stayed there preaching the word of the assembled brethren  of the Lord, enlightening them and preaching the Gospel to them, I learned from the apostles. They make me [once] baptized  in the name of the Father and of the Son, and the Holy Spirit, and changed the name to  Marek232, thanks to the water of baptism, through which I hope to  bring many to the glory of God by His grace. Because  he deserves honor and glory for ever and ever. Amen.
 
 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.