Wpis Nr. 57 – Diagnoza Rzeczywistości


 

 

Niestety nasza obecna sytuacja jest w opłakanym stanie.

Nasza sytuacja z obu stron przypomina scenę z filmu Matrix:

Z jednej strony Matrix jest diabelskim systemem totalitarnym gdzie społeczeństwo żyje w skrajnej niewiedzy a mimo to kilku poszukiwaczy pradawnej wiedzy zaczyna zadawać parę prostych pytań. W tym przypadku Matrix to New World Order. Pryncypialnym celem jest kontrola wiedzy, informacji, technologi i pieniędzy.

Pomimo takiego wynalazku jakim jest internet wiedza dotycząca przeszłości, przyszłości a zwłaszcza teraźniejszości jest znana w niewielkim stopniu. Skoro dzisiejsze informacje są starannie i pieczołowicie filtrowane (cenzurowane) dla społeczeństwa, czy mogło być inaczej w dawnych antycznych czasach ?

 

Z drugiej strony Matrix jest Bożym projektem który został dwukrotnie zakłócony, raz w Edenie a drugim razem przez Izraelitów którzy przeciwko Bogu się zbuntowali i za potworne zbrodnie Stwórca musiał wygnać ich na mroźne ziemie północy żyjąc pod różnymi nazwami.

Dzisiaj te ziemie nazywamy Lehią i dlatego aby ukryć te informacje stworzono Rodzimowierstwo Słowiańskie oraz Wielką Lechię aby odciągnąć Słowian od myśli że są trzonem narodu wybranego.

Sam nurt Neosłowiański jest kolejną religią która zawiela elementy Hinduistyczne, Buddyjskie, Zaratusztriańskie, Szamanistyczne, Ezoteryczne oraz New Age.

Jestem za poznawaniem naszej historii lecz nie jestem zwolennikiem przejścia z jednej skrajności/religii (KRK) w drugą (pogaństwo). Oba te twory wywodzą się ze wspólnego pnia.

Owszem zacni Słowianie wiedzą ”o Rzymskim” spisku na Lahestan lecz nie wyjaśniają dlaczeo.

Pytanie jaki jest sens napadać na państwo w którym już wszystko dawno rozkradziono ? Czy chodzi wyłącznie o forśe, kontrolę i władzę czy może o coś więcej, coś co ludzie odrzucający Biblię nie zrozumieją.

Jeśli Izraelici to głównie Słowianie a Polacy i Rosjanie są fundamentem Jakubowym, wtedy wiele staje się logiczne.

Celem upadłym aniołów w tym diabła jest bunt i zrobienie Bogu na złość aby musiał patrzeć jak naród wybrany degeneruje się i nie jest zdolny do życia w szczęśliwości.

Już raz ci ”Archonci” czy jak kto woli zbuntowane  anioły (stosuje wiele terminów naprzemiennie) byli blisko swego celu przez Bóg omal nie zniszczył całej ludzkości przez masową degradację.

Drugi etap degeneracji to Mesraim (Egipt) i Syropalestyna (Kanaan/Fenicja) gdzie zbydlęcenie było na porządku dziennym. Trzecim etapem było przyjmowanie przez Izraelitów kultu pogańskich bóstw – Baal-Berith, Isztar, Moloch itd.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Upad%C5%82y_anio%C5%82
http://szeol666.w.interiowo.pl/poganbos.htm
Nie ufam tej liście w 100% ale warto wiedzieć.

Następnie narzucano Judejczykom Hellenizm a konkretnie kru(e)l Antioch IV. W NT najwięcej wzmianek o bogach Hellady mamy w dziejach Łapostoskich piórem niejakiego Łukasza (2 link, polecam odpalić poprzez archive.org).

O Artemidzie Efeskiej, Zeusie, Kastorze i Polluksie, Hermesie i Remfacie (gwiazda Salomona 6-io ramienna symbol Saturna) wiemy od teleewangelisty Łukasza co znaczy że ci panowie doskonale znali mity Egipskie i Greckie.W tym czasie Izraelici na północy mieli kult płodności upadłych aniołów aby z czasem przejść na Chrześcijaństwo. Oczywiście przeszli nie na Słowo Boga a instytucji Rzymskiej która przeinaczyła większość Praw. Słowianowiercy są raczej wrogo nastawieniu do żydów i judaizmu ale nie odkręcają wielu bredni.

 

 

STRASZAK 

Jak wielu może się domyślać oficjalna polityka to szachy matrixowe – niby dwie strony się biją (Jasna/Prawica i Ciemna/Lewica) ale obie pochodzą z jednego źródła – Kłamstwa.

Diabeł jest w stanie wystawić nawet swoje najwierniejsze sługi bądź pożytycznych nieświadomych pionków aby je poświęcić w imię promocji najnowszego projektu.

Jedną z metod agenduralnych są niby niewinne zloty, duże zjazdy, listy, organizacje antysystemowe. Oczywiście nie musi być lista, wystarczy być i już człowiek jest w garści….

Nie łudźmy sie więc, Polska jak i pozostałe kraje Słowian nie istnieją. Istnieje za to kondominium Rzymsko-Edomskie pod legalizmem Grześków i Gigantów.
Dodajmy do tego wojny prowadzone przez Anglię i USA w imię ”demokracji”

Muammar-Al Kaddafi napisał kiedyś takie dzieło pt.

”Zielona Książka”

Sprawdź co napisał, szukajcie a znajdziecie:

Partia jest współczesną dyktaturą, jest nowoczesnym dyktatorskim podmiotem
władzy, gdyż opiera się na zasadzie panowania części nad całością. Stanowi ona
najnowsze – jak do tej pory – narzędzie dyktatury.

Ponieważ nie jest jednostką,
nadaje tworzonym przez siebie radom i komitetom oraz prowadzonej przez
swoich członków propagandzie pozory demokracji.”

Partia powstaje z początku jako przedstawicielstwo ludu. Następnie jej
kierownictwo staje się przedstawicielstwem członków partii.

Z koleiprzewodniczący staje się przedstawicielem jej kierownictwa. Gra partyjna jest
więc śmieszną, oszukaoczą grą opierającą się na fikcyjnej formie demokracji o
egoistycznej treści, u jej podstaw zaś leży demagogia, manewry i rozgrywki
polityczne.

Potwierdza to, że system partyjny jest narzędziem dyktatury,
dyktatury współczesnej. Jest to dyktatura jawna – nie zamaskowana. Świat
jeszcze jej nie przezwyciężył, jest to więc dyktatura czasów współczesnych.

Parlament partii rządzącej jest parlamentem partyjnym, a władza wykonawcza,
którą tworzy taki parlament, jest władzą partii nad ludem.

Władza partyjna, która zakłada, że działa w interesie ludu, jest w istocie zaciętym wrogiem części
tego ludu – jednej lub kilku partii opozycyjnych oraz ich zwolenników.

Partia reprezentuje częśd ludu, a suwerennośd ludu jest niepodzielna.
Partia rządzi w zastępstwie ludu, a ludu naprawdę nie można zastępować.
Partia jest plemieniem współczesnej epoki. Jest sektą wyznaniową.
Społeczeostwo rządzone przez jedną partię jest zupełnie tym samym, co  społeczeostwo, którym włada jedno plemię lub sekta.

 

A także na temat Parlamentów jak UE

”Parlamenty, stanowiące kręgosłup tradycyjnej demokracji panującej dziś na świecie, są oszukaoczą reprezentacją ludu, a systemy przedstawicielskie – sztucznym rozwiązaniem problemu demokracji. Parlament powstaje na zasadzie zastępowania ludu.

Sama zasada jest w istocie zupełnie niedemokratyczna, ponieważ demokracja oznacza władzę ludu, a nie rządy sprawowane w jego imieniu.

Samo istnienie parlamentu oznacza nieobecność ludu, ponieważ prawdziwą demokrację tworzy się na zasadzie obecności ludu, a nie jego zastępców.

Parlamenty stały się zalegalizowaną barierą oddzielającą ludy od sprawowania władzy, gdyż właśnie izolują one masy od uprawiania polityki i zastępują je przejmując w swe ręce monopol suwerenności. Narodom nie pozostawia się nic ponad pozory demokracji polegającej na staniu w długich kolejkach do urn wyborczych.”

 

Teraz już wiemy dlaczego zrównano Libię z ziemią, a był to przykład kraju który pokazał że się jednak da z wielkiej wiochy stworzyć nowoczesne państwo z którym każdy musi się liczyć. I się Libia przeliczyła….

Znalezione obrazy dla zapytania libya now &

 

 

Edukacja zajmuje się dezinformacja, Medycyna zajmuje się truciem, Media zajmują się ogłupianiem, Sport zajmuje się chemią, Religie zajmują się zaciemnianiem prawdy.

Grozą nam przeróżne prowokacje, wojny, epidemie, cenzury, poprawności polityczne.

Ponadto Chrześcijaństwo jak i pozostała populacja gardzi Prawem Bożym oraz ciężką pracą nad sobą pod naciskiem chwastów pasibrzuchów.

Owszem Chrześcijanie stoją wyżej moralnie od innych religii, np. wolą oddać życie niż zabijać niewiernych, wiedzą że nie wolno kraść czy oszukiwać.

 

 

Co to oznacza ? 

Pomimo rozprowadzania definitywnie fałszywych doktryn i porażającej niewiedzy na temat tematów najważniejszych ludzkość nadal ma zapisane Prawo Boga w swoim sumieniu.

W Kościele pełnym dziwacznych rytuałów nie-chrześcijanin może normalnie  przyjść bez obawy o swoje życie, co innego w innych grupach gdzie za samo pierdnięcie podczas modlitwy można stracić głowę dosłownie.

Wmawia nam się jednak jacy to jesteśmy ksenofobami, homofobami, faszystami, kaczystami, antysemitami, opętańcami, materialistami satanistami, że niszczymy środowisko swoim jestestwem.

Lecz wszystkie wojny nie odbyły się ze względu na zaangażowanie mass a poprzez liczne przypadki manipulacji tłumem np. Hitler, Stalin, Napoleon.. którzy kreowali się jako przyjaciele ludu.

Nie ludzie błagali o eksterminację obcych narodów tylko przywódcy dorabiający do tego ideologię wyższości rasy i tym podobne.

Z tego powodu Bóg zapowiedział odbudowę nieba i ziemi.

 

Internet 

Internet jako źródło informacji jest niebezpiecznym źródłem dla Elit ponieważ wyjawia wiele cennych informacji. Nie zostanie on jednak usunięty ze względu na toczącą się kulę pornografii oraz agenturę…

Wyłożono wiele pieniędzy, wyszkolono i opłacono wielu agentów którzy mają za zadanie:

 • Zalewać internet dezinformacją
 • Neutralizować pewne tematy
 • Ośmieszać oponentów

Internet stał się wiec morzem do którego wlano sporo kwasu czyli rycerzy dezinformacji

Na samym początku być może internet był w 90% wolny ale teraz powstało wiele stron, witryn, kanałów, blogów gdzie rozprowadzane są celowe dezinformacje.

Niestety dzięki owym trollom ludzie uciekają od prawdy albo trafiają z deszczu pod rynnę

Kontratakiem ze strony diabła na internecie jest propagowanie propagandy Syjonistycznej oraz New Age.

Powstało mnóstwo witryn które z jednej strony kreują się na antysystemowe a z drugiej strony sami wielcy antysystemowcy zachęcają do uprawiania czarów, okultyzmu i wsłuchania się w glosy pewnych bytów astralnych czyli demonów.

Inaczej mówiąc ujawniany jest ciemny aspekt diabła jako szatana a propagowany jest jasny aspekt diabła jako Lucyfera.

Najczęściej dąży się albo do chorobliwych i bezpodstawnych ataków na Biblię (wszystko cenniejsze niż LXX) albo dąży do zjednoczenia wszystkich religii w kierunku Ekumenii.

Co jest jeszcze ciekawe ultrasystemowe grupy jak ONZ czy Jezuici stoją jak najbardziej za ruchem Ekumenicznym czyli włączenia wszystkich religii pod sztandarem matki kościoła, masz tu swoje Novus Ordo Seclorum….

Zatem celem tego procederu jest:

 • Zebranie zaufania poprzez ataki na KRK czy Illuminati
 • Dyskredytacja Boga
 • Promowanie okultyzmu tylnymi drzwiami

Większość Chrześcijan i nie tylko nie zna istoty Boga i Biblii więc są podatni na manipulacje czy wybiórcze cytowanie wersetów aby dowieść jaki to Bóg był okrutny i niedobry..

Inną formą dyskredytacji Boga są tak zwane teorie naukowe – Heliocentryzm, Darwinizm, Wielki Wybuch.

Mają one na celu zastąpić nam Boga jakimś wielkim kosmicznym beknięciem czy czystym przypadkiem.

Darwinizm połączony jest w 99% z Ateizmem i Heliocentryzmem i jest to bardzo smutna religia które nie daje odpowiedzi na proste pytania egzystencjalne a jedynie zaciemnia.

Natomiast New Age jako religia zawiodła niespełnionym proroctwem 2012, a pamiętam czekałem czy coś się wydarzy i…. od tego czasu przestałem wierzyć w jakiekolwiek ludzkie proroctwa.

Mamy także wysyp materiałów antysystemowych od ludzi uwikłanych po uszy w czary i magię propagujących Nowy Wiek oraz przybyszy z kosmosu / wyższych wymiarów.

Materiały te co ciekawe rzadko są z YT blokowane, przeganiani są za to materiały anty-ufo.

I owszem wiele informacji jest zgodna z prawdą ponieważ nikt by nie kupił samych kłamstw.

 

 

Ponownie O Kontrolowanej Opozycji

Jak wcześniej pisałem po co jest kontrolowana opozycja…

Nie ma większego sensu by ”nawracać” tych osobników ponieważ ich celem nie jest szczere poszukiwanie prawdy czy dyskusja z ludźmi na wyższym poziomie poznania (znają więcej kłamstw).

Hasbara czyli Syjonistyczna kontrolowana opozycja czy zwyczajni agenci przeciwko informacji… odwracają głowę od prawdy lecz sami muszą przekazać minimum prawdziwych informacji by zyskać na wiarygodności.

Dlatego nie podniecajmy się jeśli ktoś nam mówi źle o Syjonistach, Kościele, USA i tak dalej gdyż istnieje ryzyko że ów człowiek ma celu zaskarbić sobie nasze zaufanie by w niedalekiej przyszłości przeforsować kłamstwa zamierzone pomieszane z prawdziwymi informacjami.

Ich celem nie są ludzie którzy znają wiele tematów, którzy mogliby ukazywać ich manipulacje a osoby które dopiero zaczęły swoje poszukiwania i są nadal zbałamuceni przez Politykę, Religie, Media czyli inaczej mówiąc gibią się między konfliktem Lewica Prawica a Internetem ale czują że wszystko to jest wielką jedną ściemą…. i na nich zastawiane są sidła.

Dla ludzi tych co nieco obyli się z tematyką NWO co najwyżej zabierają czas na odkręcanie róźnych bzdur

Ale niestety są osoby które działają perfidnie przeciwko Bogu i prawdzie poprzez sianie zamętu i neutralizację wszystkiego wartościowego gdzie tylko się da.

Można powiedzieć że ich celem nie są ludzie uduchowieni a ludzie na niskim stopniu poznania prawdy ale nie po to żeby ich uduchowić a przyciągnąć pod siebie – to już są lepiej przygotowani bo tacy zwykli Hasbarowcy działają za kasę zaśmiecając internet syjonistyczną propagandą.

Oni doskonale wiedzą co do nich mówimy czy piszemy, dobrze wiedzą że ich metody argumentacji to czysta sofistyka i manipulacja.

Owszem stosują stosują w wielu miejscach te same argumenty nawet jeśli zostały one wielokrotnie rozbite, obalone wywalone na śmietnik.

Oni o tym wiedzą ale ludzie o tym nie wiedzą dlatego wiele kłamstw przechodzi niezauważalnie, kłamią bo mogą!

 

 

 

Jak wspominałem w materiale 33 celem jest neutralizacja pewnych tematów czy osób które przekazują dużo prawdy i mają siłę przebicia, i mogą oni przyciągnąć ze sobą tłumy w dobrej wierze

Jest także druga strona medalu czyli charyzmatyczni ale tworzący ultraelitarne grupy gdzie tylko oni są ludźmi wybranymi a reszta to heretycy. Najczęściej te osoby kończą jako przywódcy sekt, zborów, partii czy innych grup. Sama elitarność (zamknięta grupa) nie jest zła jeśli osoba taki lider nie stosuje technik manipulacyjnych a choćby w celu zbierania datków czy zarządania manifestacji wierności wobec lidera ze strony członków.

 

 

Praktycznie na każdym większym forum gdzie można przekazywać prawdę bez cenzury czają się agenci dezinformacji czekający na okazję by dokonać akcji bombardowania na grupę, prawdę i na lidera którzy pilnuje porządku.

Często tak jest że kiedy pojawi się z tłumów przyjaciel ludu który może porwać tłumy… jest w szybki i perfidny sposób niszczeni – niszczy się ich wiarygodność poprzez ośmieszanie czy podstawienie obok (często swojego) człowieka-prowokatora który ma zadanie obrzydzić takiego człowieka.

https://jackcaleib.com/medium/3390755a

To jest cel rzeczywistych agentów a nie urojonych w czyjejś głowie która widzi wszędzie agentów

 

Do tego alternatywne media są przepełnione karierowiczami, groszorobami i ludźmi którzy lata temu byli zwykłymi ludźmi systemu.

Nie ma czegoś takiego że człowiek staje się antysystemowcem i dołącza do grupy oburzonych wnerwionych na lichwiarski system bo jestem wnerwiony i chcę coś zmienić dla siebie, otoczenia i dla rodaków.

Nie… wielu alternatywnych pojawiło się na YT czy w mediach drugiej fali tylko dlatego że dostali po kieszeni i chcą odrobić straty, być może sprowokować do przelewu krwi.

Pieniądze są dla nich wiezieniem ponieważ nie mogą poruszać pewnych tematów ze względu na $$$.

Tak to niestety wygląda, wielu gwiazdorów alternatywnych jest uciszona za kasę i dlatego bredzą czy nie dają rozwiązań.

Po pierwsze sytuacja geopolityczna Polski jest w opłakanym stanie i już praktycznie nie ma już czego rozkradać.

Po drugie ludzie zostali masowo ogłupieni przez swoich parobków bo przecież w demokracji to naród jest rządem a politycy to ich słudzy a my mamy odwrotnie tak zwaną Partiokrację i ten trik z dwoma rzekomo nienawidzącymi się partiami jest we wszystkich dudokratycznych krajach (duda znaczy kocioł według 1 Księgi Henocha). Kłócą się kłócą i nic z tego nie wychodzi a jak co do czego to wszyscy jak jeden mąż za odszkodowaniami dla Syjonistów za rzekome zbrodnie Polaków, albo zakładają ”śmieszne” kapelutki na główki czyli jarmułki.

No ale który Polak założył rabiniczną jarmułkę albo paradowałby w Hitlerowskim mundurze po ulicy z czystej sympatii…

Wielu ludzi czuje że pierwsze co to powinni pozbyć się wszelkich zdrajców ale diabeł nie śpi i przemyca opamiętanie w stronę rewolucji po której dochodzą do władzy kolejni oszukańcy.

A kontrolowana opozycja albo siedzi cicho albo po cichu ciągnie kasę od systemu dlatego bije tylko do kostek bo jak walnie w jajca to dostanie znowu po kieszeni….

Dodatkowo Polska nie jest niezależnym krajem a dobrze zorganizowaną kolonią-korporacją Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Bank kontrolowany przez Brytyjskiego Rotszylda (czerwona tarcza) tworzący fikcyjne długi i pożyczki nie do spłacenia.

Polska nie ma podobno pieniędzy a dług coraz większy…

Mądrzejszy patriota przede wszystkim nakaże by odrzucić broń i przede wszystkim postawić na Boga a nie na fałszywych pasterzy czy dezinformatorów.

Zaproponuje rozwiązanie w stylu odbijania państwa od dołu (informowanie, dyskusje), ale niestety większość woła o Polską bądź Rosyjską krew… i tak to jest że wielu z gwiazd chce po prostu wymienić jedną bandę na drugą i Biblia to zapowiadała.

 

Prawdziwy taki rząd powinien przede wszystkim zamknąć banki Rotszyldowskie w Polsce, porozliczać zdrajców, anulować rzekome długi, upaństwowić przemysł…

 


Wiele osób myśli że rządzą Syjoniści, Anglia, Jezuici, City of London itd.
Ale też wiele wskazuje na to że wszystkie te tajne organizacje są ze sobą zgodne zwalanie całej winy na Illuminatów albo na żydów jest zasłoną dymną…
Największe oddziaływanie na masy nie ma jednak Islam czy ”duchowość” ale Chrześcijaństwo którego nieodłączną częścią są listy przyjaznej pary – Łukasz i Paweł.
Z Islamem też jest niebezpieczna sprawa gdyż najpierw mówią przybywajcie a później powstają prowokatorzy mówiący nam że każdy Muzułmanin to Islamista, nawołują do walk zbrojnych że albo my albo oni.
Zresztą sami wyznawcy Islamu porzucają swoją religię na rzecz innej religii – Pawłościaństwo. Gdyż występują tam podobne wierzenia – piekło, pielgrzymki, wiara, Maria itd.

Jesteśmy na wiele sposobów próbowani, wielu uznaje to za objaw omylności Bożej

2 Księga Barucha 21:
(20) Rozważ więc w miłosierdziu i uczyń wszystko to, co powiedziałeś, aby objawiła się Twoja potęga tym, którzy uważają, że Twoja cierpliwość jest słabością.
(21) Ukaż więc tym, którzy nie wiedzą, że wszystko, co spadło na nas i nasze miasto do tej pory, było zgodne z cierpliwością Twojej potęgi, ponieważ nazwałeś nas umiłowanym ludem ze względu na Twoje imię.

Wszelkie te wielkie imperia były kontynuacją państwa Nemroda, buntownika którzy stworzył globalizację i ekumenizm czyli NWO
Babilon jak nazwa skazuje był bramą bogów, a bogowie ci to zesłańcy z nieba czy raczej wykopani z nieba za stosunki cielesne z kobietami i taki Nemrod był tego owocem
Czyli chodziło o drogę do nieba, właśnie wszystkie religie głoszą drogę do nieba czy do innego lepszego wymiaru po śmierci
Grigori czy Nefilimowie oraz Sedim czyli zbuntowani aniołowie, giganci i demony to jest ta Trzecia Siła o której bardzo mało się mówi a jak już to jako Kosmici, Annunaki, przybysze z Atlantydy czy Agarthy. Jakiś % prawdy jest ale tak żeby oszukać

Dlatego dogmat usprawiedliwienia z wiary jest tak przyjemny, ucisza sumienie
Tymczasem ponowne narodzenie nie polega na zmianie świadomości w stylu zaproszenia Boga do swego serca ale na opamiętaniu się i zaprzestaniu grzechu.

Według mojej hipotezy mamy co namjniejtrzy grupy ciemnych sił które dzielę na trzy sekcje:
Te dwie grupy to są ludzie i półgiganty

Główny Nurt – Syfoniści, Karierowicze itd.
Druga Fala – Bestia (ale nie aniołowie) Ostatnio poświęcam więcej czasu na temat tej drugiej fali która wkroczyła do gry.
Trzecia Siła – Upadli, tam nie ma ani człowieka. Same anioły i paru Nefilimów.

Inna sprawa, otóż okazuje się że istnieją dwa Talmudy – Talmud Babiloński i Talmud Palestyński (Jerozolimski).
Ale nawet jeśli poznamy treść wszystkich tomów (można kupić z 50 tomów razem obu tych wydać za prawie 280$) to i tak nie poznamy najwyższej wiedzy:
Rzeczywistej Wiedzy Tajemnej Grigori – śmierć z ręki Boga
Teonomia – Prawo Boże gwarantujące życie wieczne.

 

 

Jak Temu Wszystkiemu Zaradzić ? 

 • Zapomnieć o obecnych rządach
 • Zwrócić się z prośbą do Boga
 • Miłować Boga I Bliźniego
 • Poszerzać wiedzę na temat otaczającego świata
 • Odrzucić nienawiść, pogardę i sekciarstwo.

 

 

4 comments

 1. https://wiadomosci.radiozet.pl/Swiat/Stan-wyjatkowy-w-USA.-Donald-Trump-chce-zatrzymac-inwazje
  Trumpek zgodnie z proroctwami Pike’a wprowadza stan wyjątkowy od początku było wiadome że jest to stary protestancki syjonista i zbok którego powołano do wywołania wojny domowej w USA, UK wykończy Brexit a EU także w nienajlepszej kondycji… Chaldea upada
  I wielu protestanckich Chrześcijańskich naiwniaków daje się na to nabierać, choć generalnie normalni ludzie mają Trumpka za wariata nielepszego od poprzedników, obie ekipy są siebie warte.
  Nie mogę się doczekać kiedy pan żyd wygoni tych wszystkich piskliwych krzykaczy bez honoru i godność z YT i Fb. Może jak dostaną po głowie i kieszeni to zrozumieją że walka z diabłem nie polega na wyłudzaniu pieniędzy na żydowskich mediach, jeszcze opowiadają jaką to oni walkę prowadzą płaczą jak YT czy wkurzeni ludzie bądź lewaki zgłaszają kanał. Trzeba mieć coś z głową aby przyjść do kogoś do domu i wyrządzać mu awantury a ten żyd właśnie ich zaprosił podarowując zabawki a te niewdzięczne pipy wrzeszczą jaki ten żyd niedobry.
  Gdyby zakładali konta na Polskich witrynach to mogliby narzekać na tego żyda dowoli lecz dopóki siedzą u żyda w kieszeni są szabesgojami w dodatku zbuntowanymi.
  Naiwność ? Chamstwo ? Kontrolowana opozycja ?
  Ta szopka Farsji z Edomem…. jest także realizacją kolejnych podpunktów III WŚ – wyniszczenie wielkich religii w tym Ateizmu.
  No pewnie że jestem za Iranem lecz z drugiej strony nie jestem po stronie religii a ludzi ponieważ po obu stronach barykady te same siły trzymają masy w ryzach.

  Tak zwana wielka trybulacja w zasadzie nie będzie okresem zniszczenia a oczyszczenia, okresem kiedy każdy dokona wyboru – Charagma albo Stragida, życie z Bogiem i jego aniołami albo śmierć z Grześkami

  Co do tak zwanych nawróconych satanistów jak dla mnie jest to także kolejne oszustwo zwłaszcza ponownie narodzeni sataniści-chrześcijanie.
  Zagami, Schreck i wielu innych których nie chce mi się wyszukiwać
  Problem jest taki że ci ludzie także zostali oszukani przedstawiono im jedną stronę medalu dlatego niewiele można się od nich dowiedzieć bezpośrednio.
  Tego pierwszego chwalę aczkolwiek większość informacji potwierdza pośrednio, zwisa mi to czy przeszedł na stronę Behemota czy jest wolnym strzelcem ważne że wiele rzeczy potwierdzą.
  Duża część ex satanistów ogłupiona przez tajemne misteria po odkryciu częściowej prawdy idzie w kierunku…. Pawła
  Teurgia,
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Teurgia
  Praktykują magiczne rytuały aby zmusić Boga bądź bóstwo (anioła) do działania, to tak nie działa ponieważ Stwórca stoi ponad tym wszystkim
  Byli sataniści uciekają od kolegów ze strachu przed Bogiem, piekłem a to oznacza że…. wieloletnie programowanie przez KRK działa
  Jak trwoga to do Boga, czyż nie ?
  Kolejny problem to nauki ex-satanistów. Wcześniej zajmowali się rytuałami po kryjomi a teraz zajmują się jawnym Christsellingiem (sprzedawaniem chrystusa) oni nie różnią się od pozostałych ponownie narodzonych Chrześcijan który zamiast nauczać i wyjaśniać sprzedają ”Ewangelię Miłości i Pokoju”
  Jakiej miłości ?
  Epikurejskiej czyli żyć i żryć innymy słowy miłość do spełniania wszelakich zachcianek niezwarzając do dobro pozostałych.

  Od kiedy zostałem zbawiony łaską Chrystusa, większość z nich bierze ten sam narkotyk
  O Królestwie Bożym na ziemi czy JIhadzie (walka ze sobą) nie za bardzo wspominają bo przecież są święcie przekonani że nic nie muszą zrobić tylko czekać aż ich Bóg uprowadzi czy raczej wykopie do nieba zabierze ciało i będą fruwać niczym pulchne bobaski w kościele….
  Kiedy ex-satanista mówi o sobie jako Chrześcijaninie i pociska nam znanymi oklepanymi kościelnymi frazesami…. albo zmienił jedynie barwy albo całe te nawrócenie jest jedną wielką farsą nie nawrócił się do Boga lecz pozostał Chrześcijaninem członkiem fałszywej religii założonej przez satanistę o niepewnej tożsamości niejakiego Szaula z Tarsu i jego trzech kolegów również o niepewnej tożsamości – Marek, Łukasz, Barnaba.

  Także podpada używanie terminu Illuminati, były członek klubu Illuminati…. czyli czego i tak sobie odszedł od niewiadomo czego ?
  Tyle filmów powstało na temat Illuminatów i nadal nie jest jasne kim są…
  Jak dla mnie Illuminat może oznaczać najwyższych rangą i Grigorich a reszta organizacji to prostu chłopcy od brudnej roboty
  Były mason jeść święcie przekonany o władzy masonerii i tak dalej tymczasem wszystkie te organizacje rządzą niby osobno a jednak razem na jednym wózku.
  Poza tym, zrzucanie winy na żydów, masonów i Illuminatów było od zawsze w interesach Fatykanu i jego pupilków typu Braun. No straciłem zaufanie po tym jak chciał kandydować na prezydenta i płakał jak to został przerobiony przez system.

  Mnóstwo informacji alternatywnych pochodzi od tej samej grupy
  Hmm, stare aczkolwiek dopiero teraz zauważyłem o co kaman
  https://basileia785.wordpress.com/tajemnica-wielki-babilon/
  Kiedyś bardzo podobał mi się śp. Radtrap do czasu kiedy zauważyłem manipulacje czy wręcz kłamstwa jak tu

  Po pierwsze to samo robi mr. miss znaczy tracić tj. odwrócenie rol innymi słowy Rzym jako Bestia a Babilon jako żydzi
  Po drugie uznawanie żydów jako Izraelitów, o Edomie ani słowa
  PO trzecie Paweł
  PO czwarte przypisywanie Kabały Judejczykom, straszenie Gnostykami (większość źródeł negatywnych wobec Gnostyków pochodzi z Watykanu co nie oznacza że bronię tej religii trzeba samemu sprawdzić).
  Po piąte, atak na LXX
  Po szóśte przypisywanie Esseńczykom Kabały
  Po siódme atak na ”ST”

  Generalnie celem jest z-ohydzenie nam Biblii jako dzieła Kabalistów, tymczasem te same źródła po cichu korzystają ze źródeł Kabalistycznych negująch ST i NT nie licząc Pawła
  Podobnie Ruskie wynalazki jak Jorosz, Fomienko i wiele innych.
  Hmm, atakują żydów a nie chcą powiedzieć kim są
  Illuminatów też w jakiś dziwny sposób atakują że w zasadzie wykonują dla nich pracę zaganiania ludzi w stronę demonów.
  Bo jeśli taka osoba tylko straszy nas Illuminatami, Annunakami a nie daje nic w zamian żadnych rozwiązań

  Trudno, to nie jest tajemnica że Eteru i Sandziu paradoksalnie podburzają negatywne emocje nie wyjaśniają tylko straszą…. wiedza taka teoretyczna na poziomie piaskownicy tylko potrafią pokazywać o ten żyd, ten mason lecz nie tłumaczą dlaczego i jak konkretne schematy działają już nawe te prawe oko Re lepiej wyjaśniłem niż połowa jutuberów. Sam symbol nie może być zły lecz to co zostało pod ten znak podczepione (interpretacja), jeśli ci mówią że jest to znak bardzo złej organizacji i pokazują ci cały czas…. w podobny sposób codziennie w kościele pokazują ukrzyżowanego Chrystusa wywyższonego do rangi Boga aby kodować wzorce oparte na listach Pawła.

  Mr. Oficer Polityczny raczej pracuje już dla Bestii skoro omawia temat Handelku, Braunowi natomiast pomyliły się koryta
  Nie chce mi się odnosić do tego ścieku, do ścieków krula też się nie odnosiłem czasami od warsty wewnętrznej albo lingwinistycznej. Jaki jest sens obrzucać się błotem i pokazywać… nie pokazywać, nie szukać a myśleć i analizować
  Przewijałem i rzeczywiście…. ten Eter nie lepszy od Sandzi w 13 minucie czepia się posła który jako jedyny wspomniał temat handlu dziećmi jednakże tak jak w przypadku krula szkaluje ludzi nieaktualnymi danymi ponieważ pan poseł jasno wskazał na Chrabjego jako cymbała.
  Pewnie następnym razem przyczepi się do Winnickiego który musiał przykleić się do Korwina i Brauna aby nie pójść siedzieć, ahh płytcy ludzi płytkie ich myślenie

  I z drugiej strony
  http://detektywprawdy.pl/2019/02/07/czytelnik-ostrzega-mnie-przed-eter-tv/

  Nie chce się czepiać aczkolwiek nie mogę wspomnieć że ci wszyscy ludzie mają bardzo zawężone pole rozumowania
  o przekazach podprogowych (szepty) to u Sandzi a nie Etera,
  Sandzia owszem, uderza demoniczną agresywną energią aczkolwiek muzyka jaką tworzy jest na poziomie dziecka które otrzymało prezent i choćby grał ze sto lat jeżeli nie posiada tego czegoś to będzie jedynie pierdzieć bezpłciowymi melodiami
  Nie wiem jak Eter ale Sandzia przyznaje się do magii, reikki, psychodelików, sofistyki, grzybków, manipulacji.
  Aha no właśnie Chrześcijaństwo uwielbia używać pojęć a następnie straszyć nimi i to samo robi Eter, Sandzia, większość. Zamiast wyjaśniać na spokojnie to straszą pojęciami.
  Hmm, i w zasadzie żaden z nich nie może ugryżść powyżej kostki ponieważ pomimo różnic doktrynalnych wszyscy działają według tego samego schematu….
  Nie oskarżam o ”satanizm” a raczej o niewiedzę a niewiedza jest potężnym narzędziem diabła człowiek nieświadomy to człowiek który patrzy w niewłaściwą stronę
  Można powiedzieć że Zagami, Detektyw, Sandzia, Eter i wielu innych to ludzie opętani, chorzy psychicznie itd. W przypadku Sandzi to nie schizofremia a wyrachowanie w przypadku Etera szyderstwo i to co u Radtrapa i Sandzi czy spyski, żydy, masony, Illuminaty i niewiele wyjaśniania ponieważ do ludzi ładniej dotrzeć strachem niż wytłumaczeniami.
  Wiedza na temat symboliki dyskwalifikuje tych ludzi według tego co mówią to…. powinni dostać 666-fobii i 33-fobii
  Niestety nie wyciągają nikogo z Matrixa tylko podsycają nienawiść do niewiadomo czego Deparchator i Sandzia to nawet namawiali do zabijania….
  Problemem nie są ludzie a system a dokładnie ci którzy się nad społeczeństwem znęcają za pomocą naszych ogłupionych, psychopatów i wielu innych. Sami tak zwani Illuminaci psychopatami nie mogą być skoro organizują się.

  Jakiś czas temu znalazłem książkę dwóch ex-satanistów Zagamiego i Todda
  Tak pobieżnie to Leo co nie co mówi na temat Jezuitów czy Joannitów aczkolwiek podpada ze względu na swoją przynależność do nie wiadomo czego być może nadal jest Chrześcijaninem pozującym na wroga Watykanów…. no tak po tamtym wywiadzie został kupiony i od tego momentu rozpowrzechnia dezinformacje
  Takich ludzi należy czytać pobieżnie wtedy możemy się od nich uczyć
  Natomiast ten drugi… pierwsze co pomyślałem jakiś kolejny satanista

  Click to access john_todd.pdf


  Taki Chrześcijański Sandziaeter,
  Najbardziej czepiam się tego jednorożca ponieważ to dyskwalifuje tego… może nawet nie agenta dezinformacji bo przecież

  ”Interesuje się, aby pamiętać, że SYMBOL GWIAZDKOWY W GWIAZDKACH WSCHODNICH JEST DWÓCH PUNKTÓW, PIĘCIU PUNKTOWANYCH GWIAZD. To symbolizuje głowę kozła, którą sataniści uważają za reprezentanta Diabła, i używają tej koźlej głowy i wielbią ją tak, jak wielbią Diabła.

  ANKH OZNACZA, ŻE OPISUJESZ DUCHOWOŚĆ, uwierz w obrządki płodności, praktykuj obrzędy płodności i wielbij boga słońca Ra. Słońce bóg Ra jest egipskim imieniem dla Lucyfera.
  SYMBOL POKOJOWY NIE JEST SYMBOLEM POKOJU. Nie musiałem wykonywać inicjacji, która zawierała złamany krzyż, ponieważ urodziłem się w Czarodzieju i nie było to konieczne, a ludzie, którzy nie mają chrześcijańskiego pochodzenia, nie muszą tego robić. Ale jeśli ktoś wychowany w chrześcijańskim kościele – czy byłby chrześcijaninem, czy nie – chce wstąpić do Witchcraft, musiałby wziąć ceramiczny krzyż i odwrócić go do góry nogami i przełamać poprzeczki, symbolizując ich odrzucenie Kalwarii i Kościół chrześcijański.

  TO JEST POWIEDZIAŁ, ABY PRZYWRÓCIŁ POKRYCIE UMYSŁU PODCZAS PRAKTYKI WITCHCRAFT, od tego pochodzi słowo „Symbol pokoju”. Nazwaliśmy go Symbolem Pokoju przez ostatnie 20 lat, nazwali go Krzyżem Zepsutym przez ostatnie kilkaset lat. Teraz, w co zamierzasz wierzyć?

  PO TYM, CO TY JESTEŚMY WYWOŁANYMI RZĄDEM UNICORNA, A WŁOSKI RÓG TO, CO JUŻ ZADOWOLAJĄ, AŻ MOŻNA SPRZEDAĆ. Dosłownie tłumaczenie brzmi: „Ufasz Diabłu za swoje finanse”. Jeśli nie ufasz diabłu za swoje finanse, nie noście go. Mogę zagwarantować, że ma ona dokładnie przeciwną reakcję w życiu chrześcijanina. Ostatnim symbolem jest symbol, który inicjował kapłanów i kapłanki, członków klanu, noszonych, aby pokazać, że zostali wtajemniczeni.

  TERAZ CHRZEŚCIJANIE MNIE PYTAJĄ: „CO ZROBIĆ Z KOŚCIOŁEM CHRZEŚCIJAŃSKIMI – NIE MAMY MARTWIĆ O TOBIE!” Dziś rano wyrzucamy demony z młodego mężczyzny, który został uwolniony od tego, kto miał bliznę inicjacyjną na swoim nadgarstku, który był doradcą i członkiem ministerstw Word of Life, ministerstwa chrześcijańskiego klubu Word of Life. Są wszędzie, ludzie!”

  Owszem, czarownicy wykorzystują przeróżne symbole i co jak wykorzystują to mam tych rzeczy unikać jednorożce także bo symbolizują coś. Przecież Biblia oraz historycy mówią o jednorożcach czymkolwiek te stworzenia były.
  Nie zamierzam grać razem z tą ekipą, oni mają swoje intepretacje a ja mam swoje i coś zmieniło się jednorożec zmienił koloro ?
  Nie… dla jednego ten jednorożec jest symbolem dziewictwa a dla drugiego homoseksualizmu itd.
  Co innego znak jawnie zboczony czy tzw odwrócony krzyż, no ale ludzie nie reagują na to że znak tylko na interpretacje.
  Niewielu próbuje to zrozumieć tak ludzku

  Tak narzekają na pogaństwo no ale czym jest pogaństwo i co oznacza, przecież Chrześcijanie także celebrują tak zwane pogańskie święta nadają tym symbolom inne intretacje… Isis i Horus…. nikt nie wścieka się na matkę z dzieckiem a na kult Izydy i Horusa pod imieniem Miriam i dzieciątka Jezus….
  Tu jest problem, jeśli jesteśmy stale karmieni symbolami pod którymi ukryto zło…. to cierpimy
  A ludzie myślą że problem leży w symbolach że istnieją i same w sobie są złe… symbolem może być wszystko, problem leży w podsuniętych interpretacjach które na nas oddziałują emocjonalnie.

  Nie czepiam się ludzi za to że zostali oszukani jednakże jeśli taki ex-satanista dalej sprzedaje Chrystusa no to osąd pozostawiam Bogu, aby dobrze kogoś ocenić to trzeba lepiej poznać intencje
  Ci którzy sprzedali rzekomo duszę diabłu diabłu to nie są ludzie pokazywani przez straszaków-odmóżdzaków Eterów-Sandżajów-Detektyów a ludzie którzy mają realne szanse na zdegenrowanie młodych ludzi, przykład….. Ssaj fan reklamujący sprzedanie duszy diabłu za free czy Sandzia jako całość, o Popku nie ma co wspominać

  Aa, Nekromancja rzeczywiście istnieje (nie mylić Nekromancję z Nekrofilią)
  Jeśli Prawo zakazuje parania się nekromancją…
  http://zboryboze.pl/biblia-a-nekromancja/
  Innymy słowy czarownik za pomocą czarnej magii dąży do komunikacji z trupem a konkretnie z demonami podającymi się za osobę zmarłą, heh
  Albo wróży zamiast z fusów to z kości
  BM oraz Tanach oczywiście nie wspominają o Nekromancji co mnie nie dziwi,

  Wychodzi na to że Chrześcijaństwo to satanizm, religia satanisty Pawła
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Nazarejczycy

  Nazarejczycy – nazwa nadana pierwszym chrześcijanom w Dziejach Apostolskich; później, w IV wieku, także jedna z sekt chrześcijańskich wywodzących się z Jerozolimy, zachowująca prawo mojżeszowe i żydowskie tradycje obrzędowe jak na przykład obrzezanie; podobna do sekt ebionickich, z tą różnicą, że nie odrzucała wiary w dziewicze poczęcie Jezusa. Obecnie nazwą tą określani są chrześcijanie należący do protestanckiego Kościoła Nazarejczyka.

  A w Jerozolimie nauczali Apostołowie, jednego Paweł zepchnął bo nie wytrzymał krytyki płynącej z Listu Jakuba …
  Chociaż…
  Było trzech Jakubów – dwóch apostołów oraz brat Isusa
  Tak! To jego zabił Paweł bydlak nr 2 po Franku
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Sprawiedliwy

  Józef Flawiusz podaje, że Ananiasz kazał go ukamienować w 62 r.[11]. Święty Hegezyp napisał, że Jakub został strącony z wieży świątyni jerozolimskiej, ukamienowany, a następnie dobity pałką[b].

  Żeby nie było że jestem fanem Woltera,

  https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Szczepan
  Kto ukamienował ?

  ”Szczepan, jak wszyscy pierwsi chrześcijanie, z pochodzenia był Żydem. Był zwierzchnikiem grupy nazywanej hellenistami. Szczepan, odcinając chrystianizm od kultu jerozolimskiego, stworzył warunki do jego rozpowszechnienia. Pragnął zreformować judaizm poprzez powrót do jego korzeni (z wyjątkiem przykazań dotyczących świątyni i kultu ofiarnego). Zginął ok. 36 roku ukamienowany przez miejscową społeczność żydowską w Jerozolimie.”

  Oczywiście nie chodziło o Judaizm ponieważ ci Żydzi z Pawłem na czele nie byli Izraelitami, ponownie jednak zamieniono Pawła na żydów.

  Ps.
  Nieuzasadniony Mizoteizm równa się na 90% Ofityzm czy inne Nefilimstwo, nie można mieć awersje do kogoś kto nie istnieje

  Polubienie

  • Nie stwierdzę nic nowego lecz potwierdzę po raz kolejny jak niską wartość prezentuje tak zwana opozycja wobec NWO
   Mogą wiele dokonać lecz preferują żywot nie wiem już kogo żeby nie obrazić

   No w morde, co za dziecinana a przynajmniej z tutuły nie dostanie się na prezydenta to po Sandziadowsku nazywa gdańsk miastem Masoneryjnym i wynajduje agenta który tylko nawija o żydomasonerii, naturalnie ludzie…. Watykanu więc zrzucają cała winę na żydomasonerię, gdyby doszli do władzy masonerii by nie zlikwidowali jak to chłopców od brudnej roboty ?
   w każdym razie startuje w naiwności wierzy że pokona mafie służby i loże

   I kolejny brak jaj

   A temat handlu dziećmi to kto próbował ostatnio uwalić, Duch Święty ?
   Kolejni którzy walczą z zoborcą na żydowskiej witrynie

   https://www.youtube.com/channel/UCOu1IRFy4SgOjnDyXo3H-Ow
   Wzorzec wiejskiego gamonia który wierzy we wszystko co podają w internecie tymczasem no… szkoda gadać siewca raka ale jaki znawca miss znaczy tracić
   Nic specjalnie nie mogę zrobić z podkradywaniem nie jestem hipokrytą, mnie bezpośrednio szkoda było tego chłopaka co został okrzyknięty agentem został brutalnie wydymany przez mistrza nauczony kłamania bycia workiem do bicia i to ma być wzór do naśladowania ? Nie szkoda mi jednak ludzi w sile wieku czy innych którzy zostali zniesławieni sami są sobie winni tak samo wyznawcy innych mistrzów dupowych chcieli oświecenia zostali zgaszeni publicznie krótko gorzej z młodzieżą która zamiast uczyć się do matury, zdobyć fajny zawód poczytać nieco o manipulacjach w tym damsko-męskich czy pójść na siłkę nabrać jaj przemienić węglowodany w mięśnie bawią się w Świadków Jehowy….
   Sam krulu mówiłem o tym od ponad 2 lat w zasadzie jako jeden z pierwszych że metodą na czubka osłabia czujność tymczasem nie ma mowy o psychopatii a socjopatii, jak ktoś siedzi w marketingu ze 30 lat to wie co przechodzi co jest na topie co ludzie kupują co odrzucają (target docelowy), jak zbudować wizerunek przecież krulewicz na samym początku kleił się do różnych potylików (Yaki-taki), oficerów politycznych, Danikenów, Sitchinów (raz o nich wspominał), Mariuszów S. Ziębów najpierw wychwala a potem w dziwny sposób pozbywa i nawet jeśli jak widać Braun super inteligentny czy Sławek super mściwy Pijar (młodzież) nawet talenty nie pomagają kiedy nad człowiekiem panują niskie pobudki choć…. niektórzy wolą pieniądze i władzę od godności.

   albo ma pretensje do Ruskich że nie mówią o wielkiej Lehji zfałszowanej mapki
   Zresztą nie raz punktowałem kłamstwa tego człowieka np. miss znaczy tracić, bazylika od bazyliszka czy Heliocentryzm jako Piekłocentryzm
   Tylko chory umysłowo człowiek może się na to nabrać albo taki który nigdy nie sprawdza a takie rzeczy można łatwo udowodnić tak jak media cały czas mówią że Polacy budowali obozy zagłady jak widać metoda Gebbelsa aby powtarzać kłamstwa jest chętnie używana.
   ciekawe dlaczego tak bardzo zniechęca się nas od mitologii Nordyckiej oraz języka greckiego, hmm ?

   Po pierwsze:
   1) Pokazując fałszywą mapkę wykonuje krecią robotę karmi fikcją
   2) Mieć pretensje do Ruskich że nie mówią o Wielkiej Lehii Aryjskiej imperium Galatycznym… nie raz o tym się wypowiadałem a dlaczego Szydłowski czy Sławek albo Bieszk nie mówią nic o Wielkiej Tartarii tylko Lehici to Lehici tamto a Ruskich zapomnieli szowiniści ludzie bez godności. Ja na miejscu Ruskich także zlewałbym Lehię, a czemu Polacy nie mówią o Jugosławii tylko kilka osób ja nie słyszałem żeby ci trzeci znawcy obcy cywylizacji coś głosili o Jugosławi czy innych Imperiach a jak jeszcze podają amunicje wrogom… albo są samolubnymi fujarami albo celowo to robią przesadzając niby w drugą stronę a skoro te bzdury można z łatwością obalić to także elementy prawdziwe zostaną obalone,
   3) Himmleryzm, Nazism tylko zamiast Niemców wcisnęli Słowian to co samo co Himmler głosił zlepek kilku luźno związanych pojęć Atlantyda Arianie…. i co ci ludzie chcą osiągnąć przykleić Słowianom etykietkę faszystów debili troglodytów ? Po to się takich ludzi pokazuje zresztą sami pchają się do kamery

   Kolejny złodziej bez honoru… 10 kanałów dobrze wie że YT jest własnością żydów i czego on tam szuka czy może nie ma kręgosłupa moralnego i chętnie bez krępacji obraża ludzi w tym swoich pracodawców kolejny idealny przykład totalnej naiwności bądź podłości i dyletanctwa.
   Kto normalny wsadza palce do kontaktu przecież wiadomo że kopie to czego szuka na żydowskim YT i syjonistycznym FB chyba tylko prowokacji taniej sensacji. Uczciwy człowiek dązy do samodzielności, a może wysłać takiego do Knesetu albo do Telewizji żeby sobie pokrzyczał na żydów w ich telewizji albo do Rydzyka żeby po-ateizował
   I kto będzie się jednoczyć z oszołomem który wrzeszczy jakieś brednie bez ładu i składu
   Tak robią albo wariaci albo wariaci wynajęci w celu ośmieszenia tak żeby 99,9% społeczeństwa odrzuciło elementy prawdziwe stara szkoła

   Do tego co drugi uważa się za pogromcę – pogromca Parchów, Reptilian, Chazarów każdy z nich ostro i nic z tego nie wychodzi ściągają słabych zagubionych ludzi bez kompasu wystarczy zobaczyć jak odpowiadają niczym zaślepione kopiarki
   Nie wiem na co walka…. zabij mnie śmiechem, chcą właścicieli YT wykończyć śmiechem czy wkurzyć ich że pozwolili chamom dyskutować na ich forum
   Gdyby krytykowali tych żydów na Polskojęzycznej witrynie albo Amerykańskiej… ludzie to jest jakaś masakra każdy za to wie jak wywalić kontro bankowe
   Jaką trzeba być skończoną …. aby prowokować żydów właścicieli witryny na której się zadomowiło aż dziwne że ten żyd nie wywala tak od razu tylko co jakiś czas pod byle pretekstem a niektórzy to nawet sami się usuwają taki Marjaya to sam się usuwa nie wierzę że jest skończonym kretynem czy naiwniakiem, takiego zgrywa a na prowokatora egzo-wędkarza ktoś się natnie. Egzo ponieważ cała ta Kazuistyczna argumentacja trzyma się jedynie kupy na zewnętrza, logicznie to tak jakby uargumentować że koło jest kwadratem od siebie nie ma żadnej głębi czy analizy dlatego musi kraść ode mnie czy Mariuszów pewnych Marków, trudno…

   YT nie dość że przyswaja tych ludzi do pewnych zachowań to jeszcze sami się cenzurują albo cenzurą innych a płaczą kiedy ich właściciel ucisza, to tak jak w night clubie
   Idzie gościu kiedy się upije zaczyna nachalnie podrywać awanturuje się…. co robi gospodarz ? Bierze goryla i wyrzuca za drzwi tak samo robi YT czy telewizja
   Pyk
   https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Awantura-w-TVP-Info.-Zwolennik-A.-Slomki-wyprowadzony-ze-studia.-Krzyczal-o-cenzurze

   Póki ci wszyscy ludzie odgrywają szopki tak długo nie mogą głosić prawdy w sensie ogólnym muszą posiłkować jakimiś ogólnikami czy robić z siebie ofiary
   Są nawet ludzie którzy chcą robić to samo co oni – przed Acta 2 zakablować łajzy do ich właściciela…. nie jestem za tym ponieważ za około 100 dni sam YT ich wywali za drzwi za prawa autorskie. Niech płaczą, nie mają honoru nie chcą niczego zmienić czy naprawić nie dawać przykładu niech dają przykład chociaż jak NIE należy postępować

   Jest jeszcze gorzej 25% ludzi w Polsce ma problemy psychiczne…. wegetarianizm (depresja, choroby psychiczne), demonolipsja i tak dalej
   To wiele wyjaśnia dlaczego ludzie idą masowo tam gdzie nie powinni to znaczy wpadają w łapska różnych małpich wujków żeby nie powiedzieć ostrzej.

   Owszem nadciągają cięższe czasy dla osób które siedzą na YT I FB o tym wiadomo od dawna że nie są to witryny pro-Polskie tylko pro-Syjonistyczne, pro-diabelskie, pro-watykańskie i tak dalej
   Więc czego tam szukają tak zwani głosiciele prawdy no chyba tylko prowokacji
   Żadnym zaszczytem jest zostać wykopanym z firmy jawnie antypolskiej i ja do żydów nic nie mam że mają swoje media a dlaczego mają nie mieć skoro mają łeb na karku
   Gorszą mnie produkcje przedstawiające Polaków jako wariatów, antysemitów, oprawców. Gorszą mnie także pseudopatrioci którzy siedzą na żydowskim YT i trzepią kasę z reklam a te pieniądze idą na produkcje przedstawiające ich w negatywnym świetle
   Jeszcze płaczą że ich żyd wykopał, dziwne że się utrzymują i nieźle żyją z walki z właścicielami YT, 4 tys złotych czy euro albo więcej koszulki patriotyczne kubeczki bejsbole z orzełkiem….
   Największym bydlactwem jest takie satanistyczne myślenie że YT nie ma prawa ich cenzurować ale oni sami mogą cenzurować ludzi zadających niewygodne pytania czy oburząją się kiedy im YT usuwa kanał po czasie przywraca a sami donoszą na innych bo przecież YT sam z siebie tego nie robi musi otrzymać donos od jakiegoś szczura
   Oburzają się kiedy YT im kasuje a sami nie widzą przeszkody by nakablować na innych…. tak się degenerują na tych żydowskich mediach i albo będą ciągać lache albo za 90 dni bye bye może zrozumieją że nie są to media na których można mówić prawdę w sensie ogólnym na przekór właścicielom
   Nie wierzę w cuda że nagle ci wszyscy ludzie otrzeźwieją im jest wygodnie tak sobie siedzieć trzepać kasę owijając w bawełnę.
   Nawet nie muszą być jakimiś super ultra agentami cudzych wpływów wystarczy taki koleś który dla rozgłosu czy wygodnego życia podpisał by cyrograf z diabłem
   To nie jest walka drażnienie właścicieli z YT i Fb, gdyby mieli swoje media poza ACTA 2 mogliby krytykować tych pracodawców jak chcą i ile chcą.

   Co do Ezoteryki

   Cóż, dla mnie Gnoza to po prostu proces poznania prawdy czy Prawa Bożego a źródłem gnozy jest sam Bóg
   Natomiast Ezoteryka dla mnie jest to aspekt wewnętrzny, teoria
   Z tego wychodzi że Ezoteryków mamy bardzo niewielu większość stawia na Egzoterykę
   Ezoteryka innymi słowy dla mnie jest to aspekt wewnętrzny, teoretyczny
   Egzoteryka…. to praktycznie większość ludzi zna Matrix na zewnątrz trujo palo grabio
   Lecz aby pokonać system nie wystarczy pooglądać parę filmów jedną z metod jest poznanie mechanizmów którymi nas zniewalają
   Wiem to jest smutne, bluzgając na Illuminatów wspierasz Illuminatów ponieważ nie możesz wyrządzić krzywdy komuś kogo nie widzisz bluzgami to ty czujesz się bezradny to ty cierpisz nie oni, w każdej chwili mogą nałożyć wyższe podatki czy stan wojenny a i tak wszystkiego nie mogą gdyby tak było po ludzkości zostałaby mokra plama prawdopodobnie dlatego są tak wychudzeni ponieważ żywią się maną, negatywnymi emocjami ludzkim cierpieniem możliwością kontroli mass poprzez pieniądze, edukację, religie i tak dalej.
   Wiem, że pod pojęciem Ezo skryto satanizm, wróżby czary i magię a nawet Kabałę.
   Ostatnio znalazłem nawet dwie książki o magii, nie zamierzam się babrać w tym syfie mnie interesuje wartość teoretyczna np. że można zaklnąć konkretny przedmiot wrzucić tam demona. Nie obchodzi mnie jak, obchodzi mnie to że jest to możliwe że Zagami mówił prawdę a to komu służy i od kiedy nie moja broszka.
   To się tak wydaje że są to śmieszne rytuały, pentagramy, seksagramy, różdżki, miska wody i dedukowanie modlitwy rogatemu…. bowiem nawet inwokacja magiczna jest innym rodzajem modlitwy wzywając imię czy tak jak w nocy myślałem o pewnej osobie tak jakby przywołuję go
   W magii przywołujemy anioły poprzez nazewnictwo skupiam energię na tej istocie diabelskiej więc ona przybywa dlatego jest taki naskok na imię Amena ponieważ setki wiernych kończąc modlitwę tym imieniem wzywają pana Amena bądź jego demony.
   Heh może Bezjaja ma RAcje jak powiem Ratunku to przychodzi RA i robi jesień z dupy średniowiecza zabiera z piekielnymi ogarami do 9 kręgu wraz z Judaszem, Brutusem i Kassiuszem 🙂 przeRabia na tofu.
   Aż tak tragicznie nie jest warto jednak pamiętać że w magii Chrzest jest przyzwaniem demona, komunia przyzwaniem cierpienia bowiem ludzie skupiają się na poczuciu winy i cierpieniu a Konfirmacja… no właśnie dalej nie wiem jakie uzasadnienie Biblijne ma Bierzmowanie co potwierdza….

   Polubienie

   • iedząc Na YT czy FB nie da się głosić prawdy walczyć z pracodawcą na jego terenie zresztą co drugi tak jakby sobie robił jaja z tych rzeczy
    Skoro siedzą na żydowskich witrynach (to nie grzech mogły być Niemieckie, Chińskie, Gruzińskie czy San Marino) proszą o lajki suby co także nie jest grzechem jednakże czerpią zyski na żydowskim medium i powiedzmy 25% dochodów idzie na materiały przeciwko nim czy na dofinansowanie jakiś organizacji zwalczających wolność wypowiedzi pod pozorem walki z mową nienawiści
    POnadto ludzie na tych mediach zwracają uwagę na walory zewnętrzne (wygląd, opinie, ilość subów lajków)
    Cóż kiedy nie było internetu tylko najbliżsi wiedzieli o psychozie prawicowych czy lewicowych świrów a tak internet stał się mieczem obusiecnym – dużo prawdy, mnóstwo bzdur
    Nie można zlikwidować więc postanowiono zalać YT, FB i fora dezinformacją czy opłacanymi błaznami nawet nie muszą to być sami agenci wystarczy tak jak w telewizji wystawić gościa który mówi prawdę a obok niego postawić wariata który mówi to samo i się będzie awanturował
    Co do rzeczywistych wariatów czy ludzi ze zwichniętym rozpoznaniem dobra i zła lepiej nie karmić ich chorymi wizjami delikatnie dać do zrozumienia że wytworzyli sobie fikcyjne uniwersum w które wierzą np. po Wahadełku czy ”słysząc głosy”

    Takie są wymagania czy raczej przywyczajenia na żydowskich mediach – cenzura, autocenzura, chamstwo, śliskość, manipulacje,
    Staram się zrozumieć to wszystko od kuchni bo to że sutener dyma swoje kurtyzany oraz prawiczków to każdy widzi, mnie interesuje bardziej to o czym się nie mówi czy pomija
    Czym kierują się monopoliści (Hezuici, druga fala, Syjoniści i tak dalej), Dezinformatorzy, ślepi wyznawcy i ich mistrzowie
    Dla mnie taki Deparchator równa się beka śmiechu ale są też ludzie którzy w to wierzą albo sam weźmie sprawę w swoje ręce i zacznie eliminować parchów a potem media powiedzą… no to co ostatnio się wydarzyło w Gdańsku teraz inne parchawce zbijają na tym kapitał
    Nie raz te wątki rozwijałem ludzie zawsze potrzebowali wzorców a także są bardzo interesowni dlatego listy krypto-żydów czy innych parchów cieszą się niezwykłą popularnością, co dają ? Niewiele ponieważ plan Pike’a zakłada poświęcenie Syjonistów rękami drugiej fali oraz ”pobożnych wierzących”. Podburzeni ludzie będą eliminować chamów myśląć że jest to wola Boża (po części tak) lecz celem jest całkowita deprawacja ludzi normalnych.

    Tak zwana duchowość oraz Patriotyczny-Katolicyzm (ogólnie) są bardzo popularne
    Ludzie z jednej wiary przechodzą w drugą a niektórzy od tego głupieją – Weganizm, Wahadełka
    Po prostu ciekawi mnie działalność różnych grup czarodziejskich i patriotycznych ci pierwsi zapewniają totalny odlot jeden czubek atakuje drugiego czubka wyznawców rozpraszają między sobą a interes się kręci dlatego nie warto mieszać się w ich onflikty, nie się leją między sobą kupić popcorn i oglądać 🙂
    Najgorsze że ci wszyscy ludzie przyciągają kolejnych słabych, zagubionych, podatnych na wpływy i zamiast im pomóc mielą mózg na całego, a takich szukających prawdy można łatwo wprowadzić w błąd. Ostatecznie pozostali dowiadują się o kontrowersyjnych wątkach aby je wyśmiać,
    Sztuką nie jest założenie telewizji na żydowskim medium czy wyciąganie od ciemiężonych przez Syfonistów kasę, sztuką jest się utrzymać przez 5-10 lat i nadal to wszystko utrzymywać a z drugiej strony dopóki człowiek przebywa w ”tej atmosferze” i nie ma bodźców kwestionujących tak długo siedzi w SJ rozdając ulotki czy w grzejąc ławę w zimnym kościele czy grzejąc lufę proboszca potem to ofiary mają poczucie winy a nie bydlak.

    Hmm, i znowu sobie przypomniałe o Antrovis
    Jest tam kilka sprawdzonych recept używanych przez amerykańskich mistrzów duchowych, przywódców barwnych Hamerykańskich insekt którzy strzaszyli ludzi końcem świata, szarakami, mocą ducha i żyli jak sułtan.
    Na tak zwanych szaraków jak widać także można ludzi zaprogramować aby się bali że przyjdą po niego ufiaki porwą i na organy jak to u Parodii Mężczyzny bywa.

    http://www.himavanti.org/pl/c/dewiacje-wypaczenia/antrovis-edward-mielnik-shoko-asahara-projekt-cheops-ufo-swiry-ntv-koniec-swiata-reptilianie-i-zaburzenia-psychiczne
    Świetny materiał, lubie to i jak widać te metody nawet zabarwione się sprawdzają
    Ten szefu musiał być niezły macał te kobity a facetom gadał jak ksiądzże seks jest fuj a młodych wykorzystywał do roboty bo się nie chciało ruszyć do pracy
    Tak, większość religi straszy nagłym końcem świata aby wierni natychmiastowo przepisywali swój majątek na matkę kościół.
    Hmm, i nawet NTV jest w to zamieszane ? Dziwne, mam takie wrażenie jakby te wszystkie duchowe czubki pobierały nauki od jednej osoby a teraz pozują na wielkich wrogów – kasa, sława, eliminacja konkurencji

    Niektórzy nawet nie liczą na góry złota, chcą zwyczajnie załatać swoje dziury przytakiwaniem wiernych wyznawców do tego pokręcona logika nieco prawdy dołożonej do spekulacji traktowanych jako pewnik, clickbaity, przekoloryzowanie pewnych rzeczy i sukces gotowy
    Jak ktoś chce się wybić to omawia głównie tematy na topie to jest oczywiste jak ktoś chce być na topie
    Naturalnie rozdzielam pomiędzy pożytecznym narzędziem, zwykłym siepaczem czy psychopatą a inteligentnym manipulatorem dezinformatorem diablistą którego celem celem jest wprowadzić ludzi nieświadomych w błąd, z nimi nie warto dyskutować oni udają wszystkowiedzących przed nieobeznanymi w temacie a jednocześnie udają głupich przed ludźmi który ich przekręty ujawniają, ich celem jest rozmydlanie prawdy w sensie ogólnym służba dla swego pana z krwi i kości bądź bez ciała
    Pożyteczne narzędzia mogą działać dla kasy, taki Icke czy inny czołowy alternatywny walczy dla istot które promuje.
    Hmm, jeśli ktoś zwalcza Illuminatów a promuje jakiś bogów, niebianinów, szaraków, gości z innych wymiarów…. to nie może się udać. Podejrzani sponsorzy, nadmierne mylenie wątków czy nieznanego pochodzenie magiczne umiejętności typu wahadełko, ręce które leczą, badanie aur czy inne badziewia dają dużo do myślenia.
    Do tego podpadają osoby które co innego robią a co innego mówią, słowo to słowo kropka.

    Dla mnie Polskojęzyczna scena alternatywna to wymiar do alternatywnej rzeczywistości, gdzie każdy każdego oskarża o jakieś zdrady Ruskie szpiegostwo, reptyliaństwo i co się jeszcze da, tłuką się do kostek bowiem jeden drugiemu nabija reklamę jedni na pluciu jadem inni na tworzeniu sensacji inni na słodzeniu.
    Chyba przerzucę się z Rabadona na Deparchatora, Chrabjego czy Pejsora dawno odpuściłem doprawdy najgorsze jest to że ci wszyscy ludzie poruszają nieco fajnych wątków zgodnie z prawdą i dodają brednie od siebie gdybym tego nie poznał wcześniej no nie przekonaliby mnie tymi ogólnikami i żebractwem na żydowskim YT

    Chciałbym wierzyć że są to tylko chorzy ludzie którzy na mówieniu prawdy chcieli zarobić jednakże do roboty się garną ośmieszają co się da (Zięba to praktycznie zniszczył medycynę naturalną przez te swoje wodniste wynalazki)

    Z kilkumiesięcznym opóźnieniem ale jednak

    Coś w tym jest ponieważ wysokiego stopnia mason czy inny wtajemniczony nie produkowałby się na YT gdyby miał tyle wyświetleń nabijanych co Sci Fun czy inny bardzo przekonujący człowiek typu Nacht
    Ruskie nie za bardzo kojarzą mi się z masonerią czy Syjonistami czy Watykanem – zachodem. Jezuici tak, Chasydzi tak, bogowie z agarthy tak.
    Nie chcę bronić ale też nie chcę atakować szukając na siłę argumentów doszukując się nie wiadomo jakich konspiracji, możliwe że większość tak zwanych dezinformatorów przeceniamy mieli wypłynąć narobić fermentu wygasić konkretne osoby przykryć konkretne tematy a ludzie widzą w nich nie wiadomo jak dobrze wyszkolonych lawirantów. Prawda jest taka że dezinformator ma wprowadzać w błąd choć zdarzają się ludzie którzy chcą zwyczajnie zarobić na ”mówieniu prawdy”

    Dobrze że Deparchator nie podaje teraz większej ilości prawdy – ośmieszyłby tym swoim bredzeniem bankowo tak jak szczepiony, PZ czy handelek został skompromitowany przez płytkiego w argumentacji Parodię Mężczyzny z penisem na głowie a przynajmniej większość rzeczy to symbolizuje tak się tłumaczy że chodzi o stosunek, to jest dla mass dlatego Idolatria jest tak powrzechną ale to jest inna sprawa robiłem niedawno krótki wykład na ten temat sam gest np. gest gest cezara nic nie znaczy a jednak gladiatorzy się tego bali… palca czy informacji która została im zakodowana tak jak palce do prądu = ała. Wtajemniczeni nadają zwykłym gestom czy przedmiotom swoje interpretacje po tym się rozpoznają między sobą taki diablista pokazując jakiś dziwny gest (tak jak gangi mają swój znak rozpoznawczy) tak informuje jestem z wami a ludzie najwyraźniej mają t rzeczy wyłapywać aby pod naporem drugiej fali wziąć sprawy w swoje ręce i dokonać samosądu i na szujach i na nienawinnych.
    Plan 3 Wojen wspomina o wyniszczeniu Syjonizmu Politycznego… lewackiego, świeckiego ale ani słowa o Chasydach których możemy przemianować na Syjonistów Prawicowych ich wcześniej wybijali Syjoniści Lewaccy na Wschodzie, ginęli mieszkańcy Rzeczpospolitej czyli m.in. Polacy ginęli także ”Żydzi” z niższych warstw społecznych oraz Chasydzi
    Chasydzi z Lubawiczami na czele mają pewną kartę przetargową, oni promują ruchy Prawicowe a także oficjalnie stoją za ”Torą” organizują konwersje

    I na zakończenie spotkanie z reptilianinem

    Polubienie

  • Nieźle przetłumaczyli Państwo Augustyna 🙂
   Nie chce mi się szukać konkretnych wersetów

   Pozwólmy sobie teraz na pytanie, który to przede wszystkim bóg, czy też które to bogi, spośród tak licznego tłumu bóstw przez Rzymian czczonych, rozszerzyły ich zdaniem i zachowały państwo rzymskie? Przecież w dziele tak znakomitym i takiej wielkiej wagi nie zechcą chyba przypisać jakiejś roli bogini Kluacynie albo też Wolupii, która od wyrazu voluptas (rozkosz) tak się nazywa, albo Lubentynie, zwanej tak od wyrazu libido (lubieżność), albo Watykanowi 14 zwanemu znów od vagitus (kwilenie), bo był patronem kwilenia niemowląt, albo też Kuninie, co się kolebką dzieci opiekuje 1 5 Ale czyżby podobieństwem było wymienić w jednym rozdziale tej księgi wszystkie imiona bogów i bogiń, imiona, które poganie w olbrzymich księgach zaledwie pomieścić zdołali, wydzielając każdemu z bóstw osobne obowiązki? Nie uważali za wystarczające np. opieki nad polami powierzyć jednemu jakiemuś bóstwu, lecz rolę (rus) powierzono bogini Rusinie;

   Na co, dalej, potrzebna położnicom Lucyna, kiedy, jeśli Szczęśliwość (Felicitas) jest już gotowa do pomocy – nie tylko, że szczęśliwie porodzą, ale nadto dobre i zdrowe dzieci wydadzą? Po co polecać rodzące się niemowlęta bogini Opis (pomoc), Watykanowi – kwilące, bogini Kuninie – w kolebce leżące, bogini Ruminie – ssące, bogu Statylinowi – stojące dzieci (stantes), bogini Adeonie – przychodzące (adeuntes),a znów Abeonie – odchodzące (abeuntes); po co bogini Mensie (Mens – rozum)

   XI
   On to w eterze jest Jowiszem, w powietrzu Junoną, w morzu Neptunem, w głębinach morza Salacją, w ziemi Plutonem, w podziemiu Prozerpiną, w domowych ogniskach Westą, w piecach rzemieślniczych Wulkanem, w przestworzach nieba Słońcem, Księżycem i Gwiazdami, u wieszczów Apollinem, w handlu Merkurym; Janusem jest w zapoczątkowaniu wszystkiego, Terminusem – w zakończeniu. W czasie jest Saturnem, w wojnie Marsem i Belloną, w winnicach Liberem [57] w zbożach Cererą, w lasach Dianą, a Minerwą w rzeczach umysłowych. Jest ci on nadto i w owym tłumie niby pospólstwa bogów. A więc jako Liber ma przełożeństwo nad płodnością mężczyzn, a jako Libera nad płodnością niewiast. On jest ów Diespater, co płód wyprowadza na świat; on boginią Meną, przełożoną nad miesiączkowaniem niewiast; on Lucyną, wzywaną przez rodzące matki. On pomoc niesienie na świat przychodzącym maleństwom, przyjmując je na łono ziemi, stąd nazywa się Opis (pomoc); on im do kwilenia usta otwiera i nazywa się bogiem Watykanem; podnosi z ziemi, więc nazywa się boginią Lewaną, kolebki strzeże, więc jest Kuniną; on też, nie kto inny, jest w dwóch owych boginiach, co przyszłość niemowlętom śpiewają i nazywają się Carmentes 36 nad przypadkowymi zdarzeniami ma moc i zowie się Forłuna; w bogini Ruminie podaje niemowlętom sutki matczyne, które się rumae dawniej nazywały; w Potynie 37 – napój podaje, a w Educe 38 – pokarm; w zalęknięciu się dziecka jest boginią Pawencją od nadziei przybywającej zowie się Wenilią 40; od rozkoszy (voluptas) – Wolupią; od czynu (octus) Agenorią; od bodźca (stimulus), co silnie pobudza do działania, jest Stymulą; Strenią jest, czyniąc odważnym (strenuus); jest Numerią, gdy uczy liczyć (numerare); i Kameną, gdy śpiewać uczy (canere); jest dalej bogiem Konsusem, bo daje rady (consilia); i boginią Sencją, bo poddaje zdania (sententiae). Jest boginią Juventas (młodość), gdy już obramowaną togę 41 chłopiec przywdziewa i pod opiekę tej bogini wchodzi. Jest dalej Fortuną brodatą, co to w brodę stroi dojrzewających młodzieńców (których nie chciano na tyle uczcić, żeby owo bóstwo było przynajmniej mężczyzną, np. Barbatusem jakim od barba (broda), podobnie jak od nodus (węzeł) był Nodatus, albo choćby już Fortuniuszem, a nigdy Fortuną, bo przecież zarost miało to bóstwo). Dalej jeszcze, Jowisz jako bóg Jugatynus 42 małżeństwa kojarzy, a przy rozwiązaniu dziewiczej przepaski młodej małżonce jest boginią zwaną Virginiensis (Dziewicza). On również jest Mutunus albo Tutunus, ten sam, co u Greków Priap 43 . Wszystko tedy co wyżej powiedziałem i czegom nie powiedział (bom uważał, że nie o wszystkim godzi się nawet mówić), wszyscy ci bogowie i te boginie niechże sobie będą jednym Jowiszem albo, jak którzy wolą, niech będą częściami, czy też władzami Jowisza, jak twierdzą ci, co chcą mieć Jowisza duszą świata, a mianowicie najuczeńsi spośród pogan.


   Watykan to pogańskie bóstwo, upadły
   Dzięki śp. Augustynie nawet taki chwast jak ty może być czasem przydatny

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.