Wpis Nr. 74 – Ujawnienie Okultyzmu Wielce Oświeconych

 

Zaganiczne Ujawnienie Illuminatów

Leo Zagami

Jak sam pan twierdzi był niegdyś członkiem tak zwanych szeroko znanych w kręgach poszukiwaczy prawdy Illuminatów.

Nieco dziwna sytuacja że były członek kluby elity która otrzymuje światło od samego Lucyfera odchodzi sobie od tak, nie śmierdzi to podpuchą ?

Do tego jaki powód (z pierwszego linku) jest wręcz śmieszny:

2006 – Leo opuścił szeregi owej organizacji. Dlaczego? Ponieważ był przeciwny planom Iluminatów  oraz zdegustowany satanistycznym rytuałom i czarnej magii towarzyszącej grupie utożsamiającej się za elitarnych kontrolerów planety, a także z prawdziwych intencji. Zobowiązał się do ujawnienia prawdziwej historię tych, którzy dążą do wykluczenia nas wszystkich bez naszej zgody.

Dlaczego nadal działa skoro odszedł z organizacji, z której jedyne wyjście to metodą nogami do przodu ?

Ja stawiam na dwie możliwości:

  • Facet nadal współpracuje z ”Illuminatami” jako rzekomy nawrócony. Coś czuję że te rzekome nawrócenia to kolejna farsa jeżeli dana osoba nadal promuje te same religijne nauki
  • Człowiek miesza prawdy z kłamstwami ponadto mówi rzeczy w które niewielu uwierzy czyli dla systemu niegroźny, świadomie lub nie ostatecznie odciąga zainteresowanych prawdą.

Mówi jednak wiele ciekawych rzeczy (z pierwszego linku):

Wg Leo są dwie główne gałęzie w organizacji Iluminatów. Jedna „świecka” a druga „duchowa”. Każda z nich charakteryzuje się odrębną strukturą ale łączy ich wspólny cel Nowy Porządek Świata. Na dzień dzisiejszy można przyjąć iż pod nazwą Iluminatów zawiera się olbrzymia ilość przeróżnych organizacji. Po stronie organizacji świeckich znajdujemy tu m.in:  jak Klub Cygański (Bohemian Grove), Klub Bilderberg, Skull and Bones a więc i masoneria, szczególnie od 33 stopnia wtajemniczenia, CIA, wiele amerykańskich agencji rządowych jak np. NSA itd. Po stronie organizacji duchowych przewodzi Watykan a inne to Templariusze, Różokrzyżowcy. Przywódcą „świeckich” jest rezydent USA a „duchowych” papież.

 

Dlatego uważam że nie jest jakiś przypadkowy oszołom który coś tam usłyszał o wszędobylskich Illuminatach

Sama Biblia mówi że rządy nad ziemią sprawuje czy raczej okupuje ziemię Wielka Nierządnica jako system religijny i Babilon Wielki jako system polityczny

Pisałem o tym wielokrotnie z własnych wynurzeń iż jesteśmy kontrolowani wewnętrznie i zewnętrznie

Jednakże proroctwa przewidują koniec tego systemu i prawdopodobnie Leo nie zdaje sobie sprawy że nagle Lucyfer i Egregorowie, kiedy na arenę świata wkroczy Bestia staną z boku i będą mówić jacy ci Illuminaci byli niedobrzy ale oni zmienią to wszystko w raj.

Oczywiście w tym czasie będzie działało dwóch proroków którzy będą odkręcać machinacje Bestii po zniszczeniu Babilonu

 

Jak proroctwa opisują zniszczenie Babilonu ?

 

Księga Jeremiasza 50:

(1) Słowo, które wypowiedział Pan przez proroka Jeremiasza o Babilonie, o kraju Chaldejczyków:

(2) Zwiastujcie między narodami i głoście, podnieście sztandar, głoście, nie ukrywajcie, mówcie: Babilon zdobyty, Bel zhańbiony, Marduk rozbity, zhańbione jego posągi, rozbite jego bałwany.

(3) Gdyż wyruszył przeciwko niemu naród z północy, i ten obróci jego ziemię w pustynię, tak że nie będzie w niej mieszkańca, zarówno człowiek jak i bydło ucieknie w popłochu.

(4) W owych dniach i w owym czasie – mówi Pan, przyjdą synowie izraelscy wraz z synami judzkimi, pójdą z płaczem i będą szukać Pana, swojego Boga.

(5) Będą się pytać o Syjon, ku niemu zwrócą swoje spojrzenie: Chodźcie, a przyłączmy się do Pana w przymierzu wiecznym, które nie będzie zapomniane!

(6) Mój lud był trzodą zabłąkaną; ich pasterze wiedli ich na manowce, tak że tułali się po górach, schodzili z góry na pagórek, zapomnieli o swoim legowisku.

(7) Wszyscy, którzy ich spotykali, pożerali ich, a ich wrogowie mówili: Nie my jesteśmy winni, że zgrzeszyli przeciwko Panu, niwie sprawiedliwości i nadziei ich ojców.

(8) Uchodźcie ze środka Babilonu, z kraju Chaldejczyków, wychodźcie i bądźcie jak barany przed trzodą.

(9) Bo oto Ja pobudzę i sprowadzę przeciwko Babilonowi gromadę wielkich narodów z ziemi północnej; i staną do walki przeciwko niemu, stamtąd będzie zdobyty. Ich strzały są jak u wprawnego rycerza, żadna nie wraca bez skutku.

(10) Chaldea stanie się łupem, wszyscy, którzy ją złupią, nasycą się – mówi Pan.

(11) Tak, weselcie się! Tak, wykrzykujcie radośnie, wy, łupieżcy mojego dziedzictwa, tak, podskakujcie jak cielęta na łące i rżyjcie jak ogiery!

(12) Zhańbiona będzie bardzo wasza matka, wstydem okryta wasza rodzicielka; oto jako ostatnia wśród narodów stanie się pustynią, ziemią suchą, stepem.

(13) Z powodu gniewu Pana będzie nie zamieszkana i cała stanie się pustynią; ktokolwiek będzie przechodził koło Babilonu, będzie przejęty grozą i będzie świstał nad wszystkimi jego ciosami.

(14) Stańcie do boju wokół Babilonu, wszyscy łucznicy, strzelajcie do niego, nie żałujcie strzał, gdyż zgrzeszył przeciwko Panu!

(15) Wznieście wokoło przeciwko niemu okrzyk bojowy! Poddał się, runęły jego narożniki, jego mury rozwalone! Gdyż taka jest zemsta Pana, Mścijcie się nad nim! Jak on czynił, tak wy czyńcie jemu!

(16) Wytępcie z Babilonu tego, kto sieje, i tego, kto chwyta sierp w czasie żniwa; przed mieczem okrutnym zwraca się każdy do swojego ludu i każdy ucieka do swojej ziemi!

(17) Jagnięciem spłoszonym był Izrael, lwy je spłoszyły. Najpierw pożarł je król asyryjski, a teraz, jako ostatni, obgryzł jego kości Nebukadnesar, król babiloński.

(18) Dlatego tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja nawiedzę króla babilońskiego i jego kraj, jak nawiedziłem króla asyryjskiego.

(19) I przywrócę Izraela na jego niwę, i będzie się pasł na Karmelu i w Baszanie, i nasycał się na górach Efraima i Gileadu.

(20) W owych dniach i w owym czasie – mówi Pan – będzie się szukać winy Izraela, lecz jej nie będzie, oraz grzechów Judy, ale się ich nie znajdzie, gdyż odpuszczę tym, których pozostawię.

(21) Wypraw się przeciwko ziemi Merataim, wyrusz przeciwko niej i przeciwko mieszkańcom Pekod! Wybij mieczem i wytęp ich doszczętnie jako przeznaczonych na zagładę – mówi Pan – i zrób dokładnie tak, jak ci kazałem!

(22) Wrzawa wojenna jest w kraju i wielkie zniszczenie.

(23) Jakże jest rozbity i strzaskany młot całej ziemi! Jakże stał

się Babilon przedmiotem zgrozy wśród narodów!

(24) Zastawiłeś na siebie sidła i sam się złapałeś, Babilonie, a nie wiedziałeś o tym; zostałeś schwytany i pochwycony, gdyż wdałeś się w walkę z Panem.

(25) Pan otworzył swoją zbrojownię i wydostał narzędzia swojego gniewu, gdyż Wszechmocny, Pan Zastępów ma wykonać dzieło w kraju Chaldejczyków.

(26) Ruszcie nań ze wszystkich krańców: Otwórzcie jego spichlerze, zrzućcie wszystko na jedno miejsce jak snopy i zniszczcie go doszczętnie, niech nie zostanie po nim nawet resztka!

(27) Wybijcie wszystkie jego cielce, niech idą na rzeź! Biada im, gdyż nadszedł ich dzień, czas ich kary!

(28) Słuchaj! Uchodźcy i zbiegowie z ziemi babilońskiej zwiastują na Syjonie pomstę Pana, naszego Boga, pomstę za jego świątynię.

(29) Wezwijcie przeciwko Babilonowi strzelców, wy, wszyscy łucznicy, oblegajcie go dokoła! Niech nikt z niego nie ujdzie! Odpłaćcie mu według jego uczynków, tak samo jak on uczynił, jemu uczyńcie, gdyż był zuchwały wobec Pana, wobec Świętego Izraelskiego.

(30) Dlatego padnie jego młódź na jego placach i wszyscy jego wojownicy zginą w owym dniu – mówi Pan.

(31) Oto Ja jestem przeciwko tobie, zuchwalcze – mówi Wszechmocny, Pan Zastępów, gdyż nadszedł twój dzień, czas, kiedy cię ukarzę.

(32) I potknie się zuchwały, i padnie, i nikt go nie podniesie; i rozniecę ogień w jego miastach, i pochłonie wszystko, co jest dokoła niego.

(33) Tak mówi Pan Zastępów: Gnębieni są synowie izraelscy, a wraz z nimi synowie judzcy; wszyscy, którzy wzięli ich do niewoli, trzymają ich, nie chcą ich wypuścić.

(34) Lecz potężny jest ich wybawca, jego imię Pan Zastępów; poprowadzi On gorliwie ich sprawę, aby dać ziemi pokój, a niepokój mieszkańcom Babilonu.

(35) Miecz niech się zwróci przeciwko Chaldejczykom – mówi Pan – i przeciwko mieszkańcom Babilonu, przeciwko jego książętom, i przeciwko jego mędrcom.

(36) Miecz przeciwko wróżbitom, aby zgłupieli, miecz przeciwko jego rycerzom, aby upadli na duchu.

(37) Miecz przeciwko jego rumakom i wozom wojennym, przeciwko całej mieszaninie ludów pośród niego, aby zniewieścieli; miecz przeciwko jego skarbcom, aby były zrabowane.

(38) Posucha na jego wody, aby wyschły, gdyż jest to kraj bałwanów i przez owe straszydła zgłupieli.

(39) Dlatego osiądą tam dzikie zwierzęta z szakalami i zamieszkają w nim strusie; i już nigdy nie będzie zamieszkany ani zaludniony po wszystkie pokolenia.

(40) Jak Bóg zburzył Sodomę i Gomorę, i sąsiednie miasta – mówi Pan – tak nikt tam nie osiądzie i żaden człowiek nie będzie tam przebywał.

(41) Oto lud nadciąga z północy i naród potężny z wieloma królami rusza z krańców ziemi.

(42) Trzymają łuk i włócznię, są srodzy i nie znają litości. Ich wrzawa szumi jak morze, cwałują na rumakach: Każdy gotowy do boju przeciwko tobie, córko babilońska.

(43) Gdy król babiloński usłyszy wieść o nich, opadną mu ręce; ogarnie go trwoga, bóle jak kobietę rodzącą.

(44) Oto jak lew wypada z gęstwiny Jordanu na soczystą niwę, tak Ja w okamgnieniu wypłoszę ich stamtąd i ustanowię nad nimi swojego wybrańca. Bo któż jest mnie równy? I któż mnie wyzwie, i któryż pasterz może się ostać przed moim obliczem?

(45) Dlatego słuchajcie postanowienia Pana, które powziął przeciwko Babilonowi i jego zamysłu, jaki powziął przeciwko ziemi Chaldejczyków: Zaprawdę, nawet najmniejsze owce zostaną wywleczone, zaprawdę, ich niwę przejmie o nie groza!

(46) Na wieść: Babilon wzięty, ziemia zadrży i krzyk rozejdzie się wśród narodów.

 

 

 

Poniżej garść linków:

https://ripsonar.wordpress.com/2014/06/30/leo-zagami/

https://treborok.wordpress.com/filmy/illuminati/leo-zagami/

http://biblia.phorum.pl/viewtopic.php?f=69&t=242

http://www.proroctwa.com/Leo-Zagami.htm

 

 

Ciekawy fragment który szukałem od pewnego okresu czasu:
Na Mount Graham istnieje wojna miedzy Indianami amerykanskimi  a jezuitami którzy chcieli tam budować obserwatorium
jest to Góra świeta dla Indian od tysiecy lat  i istnieje konkretna żywa Istota na szczycie tej Góry -ale w innym wymiarze -kiedy chcą mogą go wywołać oraz wezwać do tego wymiaru.
jezuici ..tylko to ,chcą tam robićW miedzy czasie oskarżają Indian ‚Ach to sa poganie co oni z nami robią
Mamy doczynienia z nauką obserwujemy gwiazdy ” bzdury !
obserwują bo musi odzwierciedlać – to co na górze to i na dole z Tablicy Hermesa
Główna zasada masonerii zawsze odzwierciedla to co powyżej tym co jest poniżej
 Aby wywołac te istoty w okreslonym czasie musi to byc dokładnie obliczone.
…….
Inny fragment z tego linku, niedawno o tym pisywałem że wszelkie ruchy charyzmatyczne są kontrolowane a Rzym po prostu zwalczał konkurencję
”Okultyzm i czarna magia jest nastarszą formą wojskowego  narzędzia znanego ludzkości od czasów starozytnych.
WSZYSTKO jest pod kontrola Watykanu Wszyscy gnostycy. Watykan i jezuicu pilnowali wszystkich ruchów gnostyckich ,kazdego wędrującego biskupa.”
Inny fragment, sam nieraz próbowałem wykazać illuminackość Buddyzmu i planuje na ten temat zrobić krótki materiał
”Mnisi tybetańscy są Iluminatami Wschodu i są tak postrzegani
Podarował mi maskę i naprawde chciał sie jej pozbyć , bo najwyraxniej jest
ona podłaczona z POTĘŻNYM PODMIOTEM ,który się transportuje ( przenosi ) przez nią”
Inny fragment, nie raz pisałem że Zbuntowani dążą do realizacji sfałszowanych przez siebie proroctw jak nazwa Tel Aviv które w Księdze Jezekiela w Septuagincie nie występuje. Proszę to sprawdzić, ponieważ Biblie z których korzystacie czyli Polski pół Tanach  pół Wulgata występuje (3:15/16).
Bardzo ważny bank dla Watykanu – I.O.R. ludzie muszą zrozumieć ze Watykan cos ukrywa A co ?
Ukrywa Księgi i ważne rytuały ewokacji …
Watykan buduje cuda na włąsne potrzeby ustala miejsca gdzie ludzie maja wydawać pieniadze …Lourds Fatima Ojciec Pio
Nie jest tajemnicą ze czasami ci ludzie byli w kontakcie z jakimiś istotami
Lub otwarły sie miedzy-wymiarowe wrota z Istotami przechodzacymi przez nie objawiając im pewne tajemnice.
….dlatego Jezuici są w Mount Graham w ich obserwatorium astronomicznym.
kalkuluja w jaki sposób unikanąć proroctw z nimi związanych.
Jesli proroctwo staje się wrogiem własnego projektu  to musi być wymazane z mapy ;ludzie którzy są w przepowiedni
nie moga się narodzić.
Upewniają sie ze narodzone dziecko TEGO SAMEGO DNIA UMRZE  Dlatego ze dziecko bedzie wrogiem ich zakonu.Czarny Papiez(Adolph Nicolas) jest generałem jezuiów jego władza bardzo wielka .
Posiada wiedze tajemną i wiedze o dostepie do miedzywymiarowych wrót.Czarny papiez jest z Nigerii jest już kardynałem wprowadzony  na stanowisko które piastował Ratzinger .Jest gotowy na stanie sie kolejnym  papiezem. Francis Arnize Kardynał Biskup z Veletrii-Segni ..”
Jak się okazało papieżakiem nie został murzyn a… Hezuita czyli jeszcze lepiej dla Jezuitów którzy są praktycznie ponad wszystkim.
Sądzę że proroctwo murzyńskiego papieża było kolejną fałszywką jak rok 2012 czy robak milenijny.

 

Inny fragment z tego samego źródła:

”9/11 też Amerykanie i Watykan ?
Absolutnie ,I Syjoniści i Mosad Mossad bardzo ważny ogniwo w tej grze.
Oni wprowadzają proroctwo
W Zohar w pewnym miejscu jest napisane ‚ w Mieście wielkich wież” w określonym czasie kalendarza żydowskiego 11 wrzesien- wydarzy sie kaastrofa. Wieża spadnie w dół.
Zohar najświętszy tekst kabalistów. Kabala zrodziła się w Egipcie
Chrześcijaństwo mieszanka religii pogańskich Konstantyn ułożył z kultu Izydy Ozyrysa Mitry i innych a wszystko pochodzi z Atlantydy.”

 

Podobnie mamy fałszywe proroctwa z listów Pawła i na tych fałszywych proroctwach jadą.

 

Chodzą jednak słuchy że Zagami pracuje podobnie jak Jones dla CIA czyli dla Watykanusa phi

https://www.smokescreendesign.com/leo-zagami.html

Może to prawda a może nie… warto mieć na uwadze wszelkie możliwości, jeśli raz infiltrował Islamskie organizacje a ta umiejętność nie zanika to prawdopodobnie nadal zajmuje się infiltracją dla Watykanu/CIA/Hezuitów pozując na ich wroga takiego buntownika wewnątrz ekipy.

 

Chociaż ?

https://treborok.wordpress.com/filmy/illuminati/leo-zagami/

”I ostatnie co ważne. Projekt Camelot przeprowadził wywiad z Zagamim jakiś czas temu, w Oslo. Później Zagami przechodził bardzo trudny czas. Przekazał Projektowi Camelot, że CIA mocno na niego naciskała i zmusiła go do współpracy. Zagamiemu chcieli odebrać i chyba odebrali syna, też konflikt spowodował rozstanie z jego żoną. Ponoć Zagami bardzo się zmienił, bo go „złamali”. Stąd Projekt Camelot wydał oświadczenie jakoby późniejsze informacje od Zagamiego moga być obarczone sporą dozą dezinformacji i są po prostu niepewne, ale ten pierwszy 2,5h wywiad ma jak najbardziej znamiona prawdziwego. Niektórzy nie dostrzegając tego, że ryzyko dezinformacji dotyczy jedynie późniejszych informacji (Zagami np. prowadzi strony w Internecie), wszystkie informacje od niego z góry skreślają, mówiąc o fałszerstwie, a wg Projektu Camelot nie jest to prawdą. Wywiad więc można polecić z czystym sercem, jednak późniejsze informacje od Zagamiego niestety nie. Zdaje się, że straciliśmy bardzo cenne źródło informacji, niestety.”

 

Generalnie wykłady są bardzo cenne i prawdopodobnie sam Zagami nie rozwiązał wówczas wszystkich puzzli

Prawdopodobnie działa głownie dlatego że niewielu zwróci na niego uwagę albo został złamany

Zatem pozbycie się takiego człowieka jest wysoce nie rękę ponieważ ludzie zorientowali by się albo pomyśleli że ten człowiek mówił prawdę.

Lecz Leo poznał jedną stronę medalu, nie zna celów tworzenia New World Order a także tego że sami okultyści zostaną rzuceni jako kozły ofiarne przez swoje obiekty kultu i westchnień.

Owszem potwierdził czym jest ruch Ekumeniczny, jednakże zrzucał całą winę Syjonistów którzy rzekomo stoją nawet ponad Watykanem, tymczasem Biblia mówi że jest odwrotnie. Dodatkowo także przewidywał coś wielkiego w roku 2012, zbytnie zaufanie do największych kłamców czy celowa dezinformacja poprzez łączenie prawd z kłamstwami ?

Generalnie warto przesłuchać wszystkie wykłady, szkoda ze nie ma jakiegoś lektora 🙂

 

 

 


 

 

STARY POST

Zauważyłem że ten człowiek przekazuje wiele informacji co prawda wymieszanych z prawda i jako tzw. ex-iluminata nadal żyje..
Żyje z dwóch powodów:
A) Mówi tak dużo prawdy że jego zgon przyciągnąłby uwagę słuchachy
B) Mówi dużo ale nie jest aż tak groźny – kontrolowana opozycja.

Tego pan został zaprezentowany na kanale już dawno zdemaskowanego agenta  Alex Jones’a – prowokatora wojny domowej USA, Syfonistę na usługach dżezuitów. No i także promował dezinformację Zeitgeist, czy znowu ta sama paczka.

Oczywiście jest tam sporo bzdur ale są także urywki prawdziwe.

Z tego wychodzi że podobno trwa wojna pomiędzy Jezuitami a Joannitami którzy stanęli po stronie Trumpa.

Prawdopodobnie wewnątrz trwa walka o pieniądze, wpływy i kontrolę.

Najwyraźniej wszystko zmierza do przyszłego proroczego wyroku na Wielkiej Nierządnicy i Babilonie Wielkim rękami Drugiej Fali oraz Bestii, która wprowadzi krótkotrwały okres pokoju w zamian za znamię (charagmę).

Tymczasem będą działać dwaj prorocy który odkręcą wiele machinacji Bestii.

Mnóstwo działań politycznych i religijnych ma celu zdyskredytowanie oraz ośmieszenie Boga. Powstało wiele ”teorii naukowych” wielu fałszywych proroków, wielu zbrodniaczy, wiele dogmatów, wiele przekrętów….

Co dziwne papieża polaka czy państwo izrael nie wolno tak oczerniać jak Boga czy Biblię, to już jest szczyt nonsensu.

Wierzyć w ruch syjonistyczny i nie wierzyć w Boga i Biblię ?

 

 

Pamietam jednak że pan Leo ujawnił dużo na temat Rzymu, okultystach typu Giordano Bruno, o Indianach itd.
Tutaj jest a właściwie był ten film:

 

A. Jones… też nie wygląda żeby miał w miarę zdrowy (szczupły organizm).
Według tych panów Franio już rok temu miał zrezygnować z urzędu, i jak widzimy Frania dalej grzeje tron 🙂
Dzięki temu panu wiemy że nie wszystkie zakony są ze sobą zgodne, tak jak kiedyś walczyli Jezuici z Domikanami, tak teraz Jezuici z Joannitami.
Nic dziwnego, królestwo podzielone nie może panować..

Musiałbym skopiować cały artykuł aby przedstawić swoje małe wątpliwości co do uczciwości :

https://kochanezdrowie.blogspot.com/2017/05/benjamin-fulford-01052017-peny-tekst.html

”Jednym z najbardziej intensywnych tajnych pól bitwy w ubiegłym tygodniu była Japonia. Źródła NSA i CIA w Azji potwierdzają, że wiodący satanista Leo Zagami i jego gońcy znajdowali się w Japonii, mieli między innymi zaisncenizować atak gazu Sarin na system metra w Tokio, aby obwinić Koreę Północną. To prawdopodobnie jest prawdziwy powód, dla którego Japonia w ostatnim tygodniu zamknęła chwilowo swój system komunikacji podziemnej metra w odpowiedzi na Północnokoreański test pocisku. ”

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4458122/Tokyo-subway-shut-fears-North-Korean-attack.html

Gnostycki Illuminati Grandmaster „Alexander Romanov” ukrył się także w zeszłym tygodniu, aby uniknąć najgorszego, był ostrzegany przez źródła NSA, że będzie próba zamachu na jego życie przez Zagami i jego głupki. Zagami nie odpowiedział na te zarzuty przed upublicznieniem tego biuletynu.

Inna sprawa w Japonii polega na tym, że w ostatnich dniach samochody wożące japońską rodzinę królewską zostały poddane atakom, zgodnie z prawicowymi źródłami zbliżonymi do rodziny cesarskiej. Te ataki miały na celu zastraszenie Cesarza do używania jego pieczęci, aby umożliwić zarabianie na dużej denominacji obligacji, jak mówią źródła. Wśród tych obligacji znalazły się „super Petchilis, które były używane przez byłą Republikę Chin do budowy infrastruktury tego kraju”, zdaniem amerykańskich agencji wywiadowczych. Ostatnią osobą, która pokazała mi super Petchili, był Leo Zagami.

”Rycerze Malty wybierają nowego lidera, ponieważ Watykan chce zamknąć rozdział z wojnami. www.telegraph.co.uk  Rycerze Malty wybierają nowego lidera  w Watykanie szukają w sobotę zakończenia gorzkich wewnętrznych sporów, które doprowadziły do ​​osobistej interwencji papieża Franciszka w starożytnym katolickim porządku rycerskim. Po raz kolejny widzimy próby wykupienia obligacji wysokiego poziomu denominacji, dzieje się to na najwyższych poziomach światowej potęgi władzy. Jest całkiem dobre przypuszczenie, by domyślać się, że Zagami i jego szatańska frakcja P2 Freemason Lodge działały za tymi scenami.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.