Wpis Nr. 14 – Sabat Czy Sabotaż

 

 

Sabat Czyli (Dzień Święty Święcić)

 

https://www.zbawienie.com/sabat.htm

http://www.zbawienie.com/sabbat2.htm

 

 

 

 

SABAT

 

Kwestia świętowania siódmego dnia stworzenia świata jest źródłem sporu wielu wyznań Chrześcijańskich, które wynikają przede wszystkim z niewiedzy oraz sekciarskiego punktu widzenia.

Zazwyczaj zdania na temat święcenia sabatu są podzielone, kościół AD7 oraz Judaiści uważają że dniem sabatu jest sobota (dzień Saturna, Saturn’s Day czy jak kto woli szatana) natomiast Kościół Rzymski że dniem Pana jest Niedziela czyli Dzień Słońca a więc Heliosa.

Odpoczywanie w sobotę nie oznacza świętowanie Saturna rzekomego Sotera (siewcę, zbawiciela), szatana jeżeli ten dzień poświęcimy Bogu, podobnie nie możemy winić ludzi który świętują dzień święty w Piątek jak np. Muzułmanie czy w Kościele Rzymskim są wolne Niedziele.

Biblia nie mówi który dzień jest dniem sabatu ponieważ Izraelici posługiwali się kalendarzem lunarny sprzecznym z kalendarzem słonecznym (Heliosa). Ostatnio dość sporo mamy rzeczy związanych z kultem Heliosa, mam na myśli Kalendarz, Heliocentryzm, Krzyże, Swarożyce….

Kiedy okazało się że naród wybrany pełne 12 plemion istnieje sprawa Sabatu nabrała innych barw.

Jak wiemy kiedy Bóg zawarł przymierze z Izraelem, sam stosował się do własnego Prawa w przeciwieństwie do ustawodawców ”naszych” konstytucji.

Izraelici w zamian za wykonywanie Prawa Bożego w tym Sabatu otrzymywali sporą dawkę błogosławieństw czyli nagrodę w postaci szczęścia, urodzaju i tak dalej.

Wszystko zaczęło się psuć kiedy Izraelici zaczęli naśladować zwyrodniałe narody na których mieli wykonać wyrok i zgodnie z przymierzem poszli pod miecz a następnie rozproszyli się po całej ziemi jako już nie Izraelici, a ich najwięksi wrogowie z zazdrości przejęli ich tożsamość.

Z innego artykułu (nr 17) wspartego wersetami Biblijnymi wynika że Przymierze nadal obowiązuje i gwarantem naszego powodzenia jest ponowne nawrócenie… Do Boga i Przykazań.

Oczywiście nie ma mowy o natychmiastowym wykonywaniu wszystkich przykazań z wielu powodów – nie ma kapłaństwa, świątyni, zjednoczonych 12 plemion i tak dalej.

Jednakże już dziś możemy postarać się o przestrzeganie przynajmniej Dekalogu.

Chrzest (Baptyzm)

Chrzest jest obrzędem symbolicznym rozpoczęcia nowego życia jako naśladowca Mesjasza.

Dzisiejszy kościelny chrzest niemowląt jest całkowicie pozbawiony logiki oraz jest niezgodny z Biblijnych Chrztem Janowym.

Dziecko nie rozumie znaczenia chrztu więc jest chrzczona wbrew woli.

Na podstawie Pawła zamieniono Chrzest jako metodę odpędzenia się od demonów za pomocą zmiany swojego postępowania na rzecz duchowego Izraela, Ciała i Kościoła Bożego, Głoszenie Ewangelii itd.

Oficjalnie religie dopisują do tego zwyczaju swoje dogmaty robiąc ze Chrztu kolejny rytuał z dziedziny białej magii. Wiele z tych grup czci w imię Triady Boskiej nazywanej również Trójcą, chociaż Isus mówił aby Chrzcić narody w Jego imię i nauczać tego co On nauczał w kazaniach czyli głosić Ewangelię…

 

Newielu wyjaśnia czym jest ta Ewangelia czy Dobra Nowina O Królestwie Boga Na Ziemi.

Woda jest symbolem obmywania z grzechów. Bóg pierwszy raz potopił okrutnych Gigantów za życia Noego, drugi raz za życia Mojżesza. Izraelici by dojść ziemi Obiecanej przeszli przez rzekę Jordan.

Biblia nie mówi że chrzest jest gwarantem naszego zbawienia jak to nauczają religie podobnie jest z Eucharystią czyli modlitwą dziękczynną.

 

Jedynie ten który powrócił do Przymierza może siebie nazwać ponownie narodzonym, jeśli cytuje wyłącznie listy faryzeusza Tanaaity Pawła to oznacza że jest to kolejny blef.

Za czasów Isusa symbolem ponownego narodzenia był…. Chrzest. Woda symbolizowała zmycie z siebie grzechów albo jak mamy w Objawieniu 7 wypranie swoich szat.

Podczas Janowego Chrztu delikwent ze skruchą wyznawał swoje złe czyny postanawiając swoją poprawę… nic więcej.

Dopiero fałszywi nauczyciele pozmieniali proste nauki np. dodając chrzest niemowląt czy sakrament.

Chrzest prawdziwy był początkiem opamiętania się.

Chrzest religijny jest początkiem indoktrynacji…

 

5 Księga Mojżeszowa 28:

(1) Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nadaję, to Pan, Bóg twój, wywyższy cię ponad wszystkie narody ziemi. (2) I spłyną na ciebie, i dosięgną cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga twego. (3) Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu. (4) Błogosławione będzie twoje potomstwo, plon twojej ziemi, rozpłód twego bydła, miot twojej rogacizny i przychówek twoich trzód. (9) Pan ustanowi cię sobie jako lud święty, tak jak ci poprzysiągł, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana, Boga twego, i chodził jego drogami. (10) I ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest wzywane u ciebie, i będą się ciebie bać.

(15) Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana,Boga twego, i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich jego przykazań i ustaw jego, które ja ci dziś nadaję, to przyjdą na cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną cię. (16) Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty będziesz na polu. (17) Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża. (18) Przeklęte będzie twoje potomstwo i plony twojej ziemi, i rozpłód twojego bydła, i przychówek twoich trzód.

(28) Porazi cię Pan obłędem i ślepotą, i przytępieniem umysłu, (29) Tak że w południe chodzić będziesz po omacku, jak ślepy chodzi po omacku w ciemności, i nie będzie ci się wiodło na twoich drogach, i będziesz tylko uciskany i łupiony po wszystkie dni, a nikt cię nie będzie ratował. (30) Zaręczysz się z kobietą, a inny mężczyzna będzie z nią obcował, wybudujesz sobie dom, lecz w nim nie zamieszkasz. Zasadzisz winnicę, a nie będziesz jej użytkował. (31) Twój wół na twoich oczach zostanie zarżnięty, ale ty jeść z niego nie będziesz, twój osioł sprzed twego oblicza zostanie ci zrabowany, ale do ciebie nie wróci, twoje owce zostaną oddane twoim wrogom, a nikt ci nie pomoże. (32) Twoi synowie i twoje córki będą wydane innemu ludowi, a twoje oczy codziennie będą ich wyglądać i tęsknić za nimi, ale ty będziesz bezsilny. (33) Plon twojej ziemi i cały twój dorobek spożyje lud, którego nie znałeś, i będziesz tylko uciskany i ciemiężony po wszystkie dni. (34) Oszalejesz na widok tego, co będą oglądać twoje oczy.

(64) I rozproszy cię Pan pomiędzy wszystkie ludy od krańca po kraniec ziemi, i będziesz tam służył innym bogom, których nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, bogom z drewna i kamienia.

(65) Ale i u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia i nie będzie odpoczynku dla stopy twojej nogi, lecz Pan da ci tam serce zatrwożone, oczy przygasłe i duszę zbolałą.

 

Znalezione obrazy dla zapytania żyd karykatura

(43) Obcy przybysz, który jest pośród ciebie, będzie się wznosił coraz wyżej nad ciebie, a ty będziesz schodził coraz niżej.

(44) On będzie tobie pożyczał, a nie ty jemu, on będzie głową, a ty będziesz ogonem.

(45) Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały, i dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego, aby przestrzegać jego przykazań i ustaw, jakie ci nadał.

 

 

 

 

 

Najwyraźniej Bóg czeka abyśmy w końcu zrobili ten pierwszy krok w kierunku Jego Prawa abyśmy ponownie zaczęli się na odnawiać jako Lud Obietnicy.

Stwórca pragnie nam obficie Błogosławić pod warunkiem słuchania Jego Głosu, a w nagrodę otrzymamy wyzwolenie z rąk siepaczy.

Niestety większość nadal będzie umoczona w religiach, idolatrii, kulcie maryjnym i papieskim jednakże nie zginą oni z ręki Boga.

Wielce prawdopodobne iż nasze zaangażowanie uchroni nas przez III Wojną Światową bądź następną trybulacją.

 

 

 

 

 

 

 

 

Co mówi Biblia na temat sabatu:

 

Księga Izajasza.66:

(15) Bo oto Pan przyjdzie w ogniu, a jego wozy jak huragan, aby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia, (16) Gdyż ogniem i swoim mieczem dokona Pan sądu nad całą ziemią i będzie wielu pobitych przez Pana. (17) Ci, którzy się uświęcają i oczyszczają, aby wejść do pogańskich gajów za jednym, który kroczy w pośrodku, ci, którzy jedzą mięso wieprzowe i płazy, i myszy, wszyscy razem zginą – mówi Pan.

(18) Ja bowiem znam ich uczynki i zamysły i przyjdę, aby zebrać wszystkie narody i języki; one przyjdą, aby oglądać moją chwałę!

(19) Potem umieszczę na nich znaki tych, którzy spośród nich ocaleli, wyślę do narodów, do Tarszysz, Pul i Lud, do Mosoch i Ros, do Tobel i Jowan, do dalekich wysp, które nie słyszały żadnej wieści o mnie i nie widziały mojej chwały, i będą zwiastować moją chwałę wśród narodów.

(20) I przyprowadzą wszystkich waszych braci ze wszystkich narodów na koniach i wozach, w lektykach i na mułach, i na wielbłądach na moją świętą górę, do Jeruzalemu, jako dar dla Pana – mówi Pan – tak jak synowie izraelscy Przynoszą do świątyni Pana ofiarę z pokarmów w czystym naczyniu. (21) Także spośród nich wezmę sobie niektórych na kapłanów, na lewitów – mówi Pan.

(22) Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, ostaną się przede mną – mówi Pan – tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię.

(23) I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon – mówi Pan. (24) Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie; bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała.

Księga Izajasza 65:(17) Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu.(18) A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co Ja stworzę, bo oto Ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość! (19) I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. 

(20) Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą.

 

 

 

 

Dekalog:

IV. Przykazanie Biblia. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. (9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, (10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

III. Przykazanie Katechizm. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

 

1 Księga Mojżeszowa 2:2 | Bóg skończył robotę dnią siódmego czy szóstego ?

LXX: 2 And God finished on the sixth day his works which he made, and he ceased on the seventh day from all his works which he made. 3 And God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he ceased from all his works which God began to do.

Peszitta: „And on the sixth day God finished his works…”
KJV: „And on the seventh day God ended his work…”

 

2 Księga Mojżeszowa 20:8 Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 9 Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, 10 Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. 11 Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

Księga Jezekiela 20:12 Dałem im także szabaty, aby były znakiem między Mną a nimi, aby poznano, że Ja jestem Pan, który ich uświęca.

[A więc sabat jest znakiem przymierza Boga z Izraelem]

 

 

Księga Psalmów 92: 

(1) Psalm. Pieśń na dzień sabatu. (2) Dobrze jest dziękować Panu I opiewać imię twe, o Najwyższy, (3) Obwieszczać z rana łaskę twoją, A w nocy wierność twoją, (4) Na lutni o dziesięciu strunach I na harfie przy dźwięku cytry.

(5) Bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami twymi, Raduję się z dzieł rąk twoich.

(6) Jakże wielkie są dzieła twoje, Panie, Bardzo głębokie są myśli twoje!

(7) Człowiek nierozumny nie zna ich, A głupi nie pojmuje tego.

(8 ) Choć wyrastają bezbożni jak ziele I kwitną wszyscy złoczyńcy, i tak zginą na zawsze.

(9) Ty zaś, Panie, jesteś wywyższony na wieki.

(10) Bo oto nieprzyjaciele twoi, Panie, Bo oto nieprzyjaciele twoi zginą, Pójdą w rozsypkę wszyscy złoczyńcy.

(11) Róg mój wywyższyłeś jak róg jednorożca, Namaściłeś mnie świeżym olejkiem.

(12) Oko moje spoglądać będzie z pogardą na nieprzyjaciół moich; Uszy moje usłyszą o klęsce złośników, Którzy powstają przeciwko mnie.

(13) Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, Rozrośnie się jak cedr Libanu.

(14) Zasadzeni w domu Pańskim Wyrastają w dziedzińcach Boga naszego.

(15) Jeszcze w starości przynoszą owoc, Są w pełni sił i świeżości,

(16) Aby obwieszczać, że Pan jest prawy, Że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości.

 

Prawdziwym sensem Sabatu nie jest konkretny dzień a sposób w jaki świętujemy, czyli spędzamy czas z rodziną. Wiele osób przykładowo spędza Niedziele razem, dobrze ale Sabat ma być dniem odpoczynku, spokoju, bez awantur.

Isus pozwolił nawet na złamanie Sabatu, w przypadku większego dobra,

 

Ewangelia Mateusza 12:

(1) W tym czasie szedł Isus w sabat wśród zbóż, a uczniowie jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść.

(2) A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do niego: Oto uczniowie twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat. (3) A On rzekł im: Czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, on i ci, którzy z nim byli? (4) Jak wszedł do Domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom?

(5) Albo czy czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? (6) Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. (7) I gdybyście byli zrozumieli, co to jest: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych.

[Księga Ozeasza 6: (1) Chodźcie, zawróćmy do Pana! On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany! (2) Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed jego obliczem. (3) Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana; że go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna, i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię! (4) Co ci mam uczynić, Efraimie? Co ci mam uczynić, Judo? Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika. (5) Dlatego ociosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust, i moje prawo wzeszło jak światłość. (6) Gdyż miłosierdzia chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, nie całopaleń. (7) Lecz oni zerwali przymierze już w Adam, tam mi się sprzeniewierzyli. (10) W domu Izraela widziałem okropne rzeczy: Tam Efraim oddał się wszeteczeństwu, Izrael się splugawił. (11) Także dla ciebie, Judo, przygotowane jest żniwo.]

 

(8) Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu. (9) I odszedłszy stamtąd, przyszedł do ich synagogi. (10) A był tam człowiek, który miał uschłą rękę. I zapytali go, mówiąc: Czy wolno w sabat uzdrawiać? Chcieli go bowiem oskarżyć.

(11) A On im rzekł: Któż z was, mając jedną owcę, gdyby mu ta w sabat do dołu wpadła, to czy jej nie pochwyci i nie wyciągnie? (12) O ileż więcej wart jest człowiek, niż owca! A zatem wolno w sabat dobrze czynić.

(13) Wtedy rzekł temu człowiekowi: Wyciągnij swoją rękę, a on wyciągnął i stała się znów zdrowa jak druga.

 

W sabacie nie chodzi o konkretny dzień a o sposób spędzenia dnia z rodziną.
Czyli jak ktoś sabatuje w Niedzielę to nie oznacza że jest wielbicielem Heliosa albo jak ktoś świętuje w Sobote to nie oznacza że wielbi Saturna szatana albo w Piątek że ktoś wielbi Wenus czyli Fosfora.

Nie można więc potępiać kogoś kto sabatuje w inny dzień ponieważ Biblia nie daje jednoznacznej odpowiedzi dotyczących dnia sabatu. Niedziela czy Sobota, ten konflikt wznieciły chwasty aby Adwentyści i Katolicy (Rzymscy i Greccy) zwalczali się.

Jednakże obie religie traktują listy Pawła wyżej od słów Mesjasza a Nowy Testament jako Nowe Przymierze…
Cóż, o Nowe Przymierze to dopiero Bóg zawrze z nami jak to mówią proroctwa Jeremiasza.

Adwentyści twierdzą że Sabat w Niedzielę jest znakiem Bestii czyli skupiają swoją uwagę nie na proroctwach a na detalach strasząc innych Bogiem

KRK stoi lepszej pozycji pod względem Zakonu ponieważ stawia w jakimś tam stopniu na Dekalog (w wersji przerobionej ale w Biblii niczego nie sfałszowali).
Niestety ale Teonomia to nie tylko 10 Logosów czyli Przykazań, Obietnic

Obie te religie z pomocą rabinicznych macek odzieliły Piecioksiąg od reszty ST unikając jak ognia ksiąg prorockich.
Wybierają z Piecioksięgu to co jest dla nich wygodne – skrócone dzieje pierwszych dwóch ksiag.

Ewangelie oraz listy Jana interpretują w sposób Pawłościański twierdząc iż Jan uznawał Isusa za Boga… a żaden Bóg z pewnością nie modliłby się do kogokolwiek nazywając tę istotę Bogiem/Ojcem.
Isus nie powiedział że obowiązuje nas wyłącznie dekalog czyli nadal nie możemy kochać się z krówką…

Stare Przymierze zostało zerwane przez Izraelitów dlatego nie ma jak świętować Pashę itd. Prawo Wojenne czy kara śmierci za Bluźnierstwo także nie obowiązuje.

Unikajmy jednak typowo żydowskich (rabinicznych) zwyczajów ponieważ oni polegają nie na Biblii a na Talmudzie Babilońskim i Palestyńskim oraz na jakiś tam własnych interpretacjach.

Zarówno Chrześcijanie jak i Judaiści są w stanie rzekomo na podstawie Biblii udowodnić słuszność swoich obyczajów np. Jarmułka, Bierzmowanie, Kapłaństwo… i dziwnym trafem wszyscy mają rację

W rzeczywistości ani Chrześcijanie ani Judaiści ani Muzułmanie nie mają pojęcia w so wierzą, podobnie ich pasterze nie rozumieją co nauczają.

Nauczają wiele doktryn sprzecznych z Biblią a to wskazuję na ich niski poziom wiedzy, kontrolę umysłów i dowód na to że wszystkie religie są kolonizowane przez chwasty.

Więcej o Sabacie,

Mówi nam się różnie, najczęśniej podrzuca się dwie opcje:
a) Prawo zostało przybite do krzyża ale mamy Prawo nieskończonej łaski, miłości, wiary i tego typu czułe hasła bez wyjaśnień
B) Dzień święty święcić
Biblia nie mówi nam dokładnie który dzień jest dniem sabatu z wielu powododów:
Kalendarz Księżycowy/Lunarny używany przez Izraelitów czy inne starożytne ludy nie pokrywa się z obecnym Kalendarzem Słonecznym/Solarnym – znowu Heliocentryzm

Cała walka o konkretny dzień sabatu musi skończyć się niepowodzeniem ponieważ wszystkie strony (Katolicy – Niedziela) (Adwentyści – Sobota) (Muzułmanie – Piątek) (Judaiści – Sobota) będą mieli racje.

Zobaczmy na obecny rozkład tygodnia:
Poniedziałek – czyli poNiedzieli
Wtorek – nie wtórny a wtóry czyli drugi
Środa – środek, . Hmm skoro tydzień ma 7 dni – 7 na pół daje 3,5 a trzeci i pół dnia wypada w środę.
Czwartek – czwarty
Piątek – piąty
Sobota – Sabata, Sabat, Sabotaż
Niedziela – nie dziela, nieudzielaj się, nie działaj

Co ciekawe Słowianie mają właśnie prawidłowe nazwy dni i miesięcy – np. Lipiec od lipy, Sierpień od sierpnia, Listopad liść opadł a inne narody:
Dni tygodnia zgodne z rzymskimi nazwami planet (dałem greckie dla ułatwienia) czyli znowu Heliocentryzm. Te nazwy planet to imiona aniołów/archontów czyli ReBeliAntów
– Dzień Księżyca
– Dzień Aresa
– Dzień Hermesa
– Dzień Jowisza
– Dzień Afrodyty
– Dzień Saturna czyli szatana
– Dzień Heliosa czyli słońca

A która z owych ciał niebieskich jest najważniejsza ?
Słońce czyli Helios

Przepraszam dalsza część nie zapisała się….

W Polsce najwyraźniej ktoś nie chce żeby świętowano sabat i w dodatku obżydzono ludziom Boga i sabat, podobnie z aborcją ludzie są niby za aby pokazać jacy są antystemowi, postępowi, antyrządowi a tymczasem PiS to antyteza.

W każdym razie na czym opiera się świętowanie sabatu
Jak świętować sabat jeśli nie polega on na celebrowaniu konkretnego dnia poprzez pójście do kościoła.
Jako dzień preferuję soboby ponieważ w Niedziele człowiek przygotowuje się na następny tydzień (sporo pracy) ale to już kwestia indywidualna.

Ciężko jest w pełni przestrzegać Sabat w 100% no chyba że ktoś nie ma życia,
inaczej najpierw powinno nam się wyjaśniać jak celebrować sabat a nie skupiać się na detalach (święcić, nie święcić, a w który dzień)

 

NAJPIERW WYJAŚNIĆ JAK ŚWIĘTOWAĆ SABAT!!!!

Nie ma jednak czegoś takiego teraz że jak ktoś nie świętuje sabatu to zginie z ręki Boga albo coś w tym rodzaju – póki ludzie nie znają Boga nie mogą być bluźniercami no chyba że znają Boga a celowo kłamią mówiąc że Boga nie ma (a myślą inaczej) albo że jest bóg ale inny i to wewnątrz nas.

O 144 tys Izraelitów (przynaleźność) się nie martwię, nie martwię się o tamtą grupę ponieważ oni będą mieli raczej z górki. Zresztą z pewnością ta grupa mnie nie dotyczy…. nie że bałwochwalstwo ale to się mocno czuje, po pierwsze trzeba chcieć a mnie ciągnie do roli outsidera, który się nie wychyla ale ma jakiś spory wpływ kulturowy.

Takich na przykład muzyków się często nie docenia chociaż to oni a nie wokaliści piszą teksty, komponują i tak dalej. Liczy się satysfakcja, tego pyszni ludzie zrozumieć nie mogą.

O Słowian się raczej martwię ponieważ nasi mają dobre intencję i przez dobre zamiary są nagminnie dymani przez tych co mają złe zamiary – chcą nas oszukać, okłamać, okraść i tak dalej tak zwane chwasty.

 

Tymczasem W Polsce uniemożliwia się świętowanie Sabatu

Jak ?
Poprzez znaną technikę zakazanego owocu i zażydzania Sabatu
Jak wiadomo PiS nie jest Pro-Polski a Pro-Chasydzki i Pro-Syjonistyczny, a ci preferują Soboty
Jak dla mnie celem nie są tylko pieniądze, celem jest zobrzydzenie tematu Sabatu ponieważ ludzie są skołowani i nie będą mogli robić zakupów w niedzielę.
Czy będą spędzać jeden dzień z rodziną ?
Dalej nie ponieważ prace nie będą zamknięte ale zyskają za to stacje paliwowe, nie Polacy.
Podstawowy problem jest taki że Biblia nigdzie nie mówi że dniem sabatu jest sobota czy niedziela, to faryzejski religijny wymysł.
Tymczasem syjoniści dążą do obrzydzenia i zażydzenia Biblii w oczach Polakach, aby ludzie nie wracali do ”żydowskiego jaszczura”.
Gdyby dano ludziom pracę,

 

Na Koniec Garśc Biblijnych Wersetów Dotyczących Sabatu:

Biblia Warszawska (1975) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament. Wynik: znaleziono 71 wersetów dla zwrotu: sabat
 • Wj 16:25 bw „I rzekł Mojżesz: Zjedzcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest sabat Pana; dzisiaj nie znajdziecie tego na polu.”
 • Wj 16:26 bw „Przez sześć dni będziecie to zbierać, ale dnia siódmego jest sabat. W tym dniu tego nie będzie.”
 • Wj 16:29 bw „Patrzcie! Pan dał wam sabat. Dlatego daje wam też dnia szóstego chleb na dwa dni. Zostańcie każdy na swoim miejscu, niechaj nikt w siódmy dzień nie opuszcza swego miejsca.”
 • Wj 20:10 bw „ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach.”
 • Wj 31:15 bw „Sześć dni będzie się pracować, ale w dniu siódmym będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku, poświęcony Panu. Każdy, kto w dniu sabatu wykona jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć.”
 • Wj 31:16 bw „Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne.”
 • Wj 35:2 bw „Przez sześć dni wykonywać się będzie pracę, a w dniu siódmym będziecie mieli święty sabat całkowitego odpoczynku dla Pana; każdy, kto w nim będzie wykonywał pracę, poniesie śmierć.”
 • Kpł 16:31 bw „Jest to dla was sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukorzycie się w waszych duszach. Ustawa to wieczna.”
 • Kpł 23:3 bw „Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dnia siódmego będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku, uroczyście ogłoszone święto. Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to sabat Pana we wszystkich waszych siedzibach.”
 • Kpł 23:32 bw „Jest to sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukórzcie się więc. Dziewiątego dnia tego miesiąca wieczorem, od wieczora do wieczora obchodzić będziecie wasz sabat.”
 • Kpł 24:8 bw „W każdy sabat będzie się je nieustannie układać przed Panem od synów izraelskich jako wieczne przymierze.”
 • Kpł 25:2 bw „Mów do synów izraelskich i powiedz im tak: Gdy wejdziecie do ziemi, którą Ja wam daję, to ziemia ta będzie obchodzić sabat dla Pana:”
 • Kpł 25:4 bw „Lecz w roku siódmym będzie mieć ziemia sabat całkowity, odpoczynek, sabat dla Pana. Nie będziesz obsiewał swego pola ani obcinał swojej winnicy.”
 • Lb 28:10 bw „Jest to ofiara całopalna sabatu składana w każdy sabat oprócz całopalenia stałego wraz z jego ofiarą z płynów.”
 • Pwt 5:14 bw „ale siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz …”
  „ale siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydlę, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica tak jak ty.”
 •  2Krl 4:23 bw „A on rzekł: Po co chcesz dzisiaj iść do niego, przecież ani to nów, ani sabat. Lecz ona na to: Daj spokój!”
 •  2Krl 11:5 bw „po czym dał im taki rozkaz: Taką rzecz macie wykonać. Jedna trzecia z was, którzy obejmujecie w sabat służbę, niech pilnuje domu królewskiego;”
 •  2Krl 11:7 bw „Dwa oddziały z was, wy wszyscy, którzy zdajecie w sabat służbę, pilnujcie przybytku Pańskiego przy królu.”
 •  2Krl 11:9 bw „I setnicy uczynili wszystko tak, jak im nakazał kapłan Jehojada, mianowicie każdy wziął swoich ludzi, zarówno tych, którzy obejmowali w sabat służbę, jak i tych, którzy w sabat zdawali służbę, i przybyli do kapłana Jehojady.”
 •  1Krn 9:32 bw „Spośród Kehatytów, ich braci, mieli niektórzy polecenie układać w sabat chleby pokładne.”
 •  2Krn 23:4 bw „Taką rzecz macie wykonać: Jedna trzecia część z was, kapłanów i Lewitów, którzy przychodzicie w sabat objąć służbę, będzie odźwiernymi przy bramach,”
 •  2Krn 23:8 bw „Lewici i wszyscy Judejczycy wykonali dokładnie wszystko, co nakazał kapłan Jehojada: każdy wziął swoich ludzi, zarówno tych, którzy w sabat służbę obejmują, jak tych, którzy w sabat służbę tę zdają, gdyż kapłan Jehojada nie zwolnił żadnej z grup.”
 •  Ne 9:14 bw „Ogłosiłeś im swój święty sabat, nadałeś im przykazania, przepisy i naukę przez Mojżesza, swego sługę.”
 •  Ne 10:32 bw „A jeśli poganie tej ziemi będą wystawiali na sprzedaż towary, i różnorodne zboże w dzień sabatu, nie będziemy go od nich kupować w sabat lub w dzień święta; zrzekniemy się także plonów w każdym siódmym roku oraz długu od każdego dłużnika.”
 •  Ne 13:15 bw „… dniach stwierdziłem, że w Judei wytłaczano w sabat wino w tłoczniach i zwożono snopy, nakładając …”
  „W owych dniach stwierdziłem, że w Judei wytłaczano w sabat wino w tłoczniach i zwożono snopy, nakładając je na osły, a także wino, winogrona, figi i wszelkie inne ciężary, i sprowadzano w dzień sabatu do Jeruzalemu. Ostrzegłem ich przeto, aby w tym dniu żywności nie sprzedawali.”
 •  Ne 13:16 bw „Również Tyryjczycy, którzy w nim mieszkali, sprowadzali rybę i wszelki towar i sprzedawali w sabat Judejczykom, także w Jeruzalemie.”
 •  Ne 13:18 bw „Czy nie tak postępowali wasi ojcowie, za co wszak nasz Bóg sprowadził na nas całe to nieszczęście, a również na to miasto! Wy zaś ściągacie jeszcze większy gniew na Izraela, znieważając sabat?”
 •  Ne 13:21 bw „Zgromiłem ich więc, mówiąc do nich: Dlaczego nocujecie tuż przed murem? Jeżeli się to jeszcze raz powtórzy, wezmę się do was. Od tego czasu nie przychodzili już w sabat.”
 •  Iz 58:13 bw „… w moim świętym dniu, i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym …”
  „Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu, i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci, i uczcisz go nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy,”
 •  Iz 66:23 bw „I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon – mówi Pan.”
 •  Am 8:5 bw „Kiedyż minie nów, abyśmy mogli kupczyć zbożem, i sabat, abyśmy mogli ziarno wystawić na sprzedaż, pomniejszyć efę, a powiększyć odważniki, przechylić oszukańczo wagę,”
 •  Mt 12:1 bw „W tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż, a uczniowie jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść.”
 •  Mt 12:2 bw „A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do niego: Oto uczniowie twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat.”
 •  Mt 12:5 bw „Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy?”
 •  Mt 12:10 bw „A był tam człowiek, który miał uschłą rękę. I zapytali go, mówiąc: Czy wolno w sabat uzdrawiać? Chcieli go bowiem oskarżyć.”
 •  Mt 12:11 bw „A On im rzekł: Któż z was, mając jedną owcę, gdyby mu ta w sabat do dołu wpadła, to czy jej nie pochwyci i nie wyciągnie?”
 •  Mt 12:12 bw „O ileż więcej wart jest człowiek, niż owca! A zatem wolno w sabat dobrze czynić.”
 • Mt 24:20 bw „Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat.”

 • Mk 1:21 bw „I weszli do Kafarnaum; i zaraz w sabat wstąpił do synagogi, i nauczał.”

 • Mk 2:23 bw „I stało się, że Jezus szedł w sabat przez zboża, a uczniowie jego w drodze zaczęli rwać kłosy.”

 • Mk 2:24 bw „Wtedy rzekli do niego faryzeusze: Patrz! Czemu czynią w sabat to, czego czynić nie wolno?”

 • Mk 2:27 bw „Ponadto rzekł im: Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu.”

 • Mk 3:2 bw „I podpatrywali go, czy uzdrowi go w sabat, aby go oskarżyć.”

 • Mk 3:4 bw „A do nich rzekł: Czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować czy zabić? A oni milczeli.”

 • Mk 6:2 bw „A gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło: Skądże to ma? I co to za mądrość, która jest mu dana? I te cuda, których dokonują jego ręce?”

 • Mk 16:1 bw „A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go.”

 • Łk 6:1 bw „I stało się w pewien sabat, że przechodził przez zboża, a uczniowie jego rwali kłosy i wykruszając je rękami, jedli.”

  Łk 6:2 bw „Wtedy niektórzy z faryzeuszów rzekli: Czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w sabat?”

  Łk 6:6 bw „I stało się w inny sabat, że wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek z suchą prawą ręką.”

  Łk 6:7 bw „I podpatrywali go uczeni w Piśmie i faryzeusze, czy uzdrawia w sabat, aby znaleźć podstawę do oskarżenia go.”

  Łk 6:9 bw „I rzekł do nich Jezus: Zapytuję was, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie ocalić czy zatracić?”

  Łk 13:10 bw „A nauczał w jednej z synagog w sabat.”Łk 13:14 bw „A odpowiadając, przełożony bożnicy, oburzony, że Jezus uzdrowił w sabat, rzekł do ludu: Jest sześć dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu.”

  Łk 14:1 bw „A gdy Jezus wszedł w sabat do domu jednego z przedniejszych faryzeuszów, aby spożyć posiłek, oni go podpatrywali.”

  Łk 14:3 bw „Wtedy Jezus zapytał uczonych w zakonie i faryzeuszów, mówiąc: Czy wolno w sabat uzdrawiać, czy też nie?”

  Łk 23:54 bw „A był to dzień Przygotowania i nastawał sabat.”

  Łk 23:56 bw „powróciwszy zaś przygotowały wonności i maści. Przez sabat zaś odpoczywały według przykazania.”

  J 5:9 bw „I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat.”

 • J 5:10 bw „Toteż mówili Żydzi do uzdrowionego: Dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża.”

  J 5:16 bw „I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat.”

  J 5:18 bw „Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił równym Bogu.”

  J 7:22 bw „Wszak Mojżesz dał wam obrzezkę (nie iżby ona pochodziła od Mojżesza, lecz od przodków) i w sabat obrzezujecie człowieka.”

  J 7:23 bw „Jeżeli człowiek w sabat przyjmuje obrzezkę, aby nie był naruszony zakon Mojżesza, to dlaczego się na mnie gniewacie, że w sabat uzdrowiłem całego człowieka?”

  J 9:14 bw „A był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego.”

  J 19:31 bw „Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby więc ciała nie pozostawały przez sabat na krzyżu, albowiem dzień tego sabatu był uroczysty, Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je.”

 • Dz 1:12 bw „Wtedy powrócili do Jerozolimy z Góry, zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat.”

 • Dz 13:27 bw „Mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni nie poznali go i przez skazanie go wypełnili słowa proroków, czytane w każdy sabat,”

  Dz 13:42 bw „A gdy opuszczali synagogę, prosili ich, aby w następny sabat opowiedzieli im znowu o tych sprawach.”

  Dz 13:44 bw „A w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego.”

  Dz 15:21 bw „Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy sabat.”

  Dz 18:4 bw „A w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków.”

 

 

 

 

A teraz precyzyjniejsze wersety dotyczące Sabatu

Np podczas sabatu wg słów Boga ważne jest powstrzymanie się od gniewania się na bliźnich jest to czas odpoczynku dla naszej duszy i emocji, czas odpoczynku z samym Bogiem.

Księga Izajasza 58:(13) Jeżeli odwrócisz od sabatu swoją nogę po to, aby sprawiać sobie przyjemność w moim świętym dniu, ale będziesz nazywał sabat rozkoszą, świętem dla Pana; jeżeli nie powstaniesz aby pracować i nie wypowiesz gniewnych słów swoimi ustami, (14) Wtedy będziesz ufał Panu, a On przyprowadzi cię w dobre miejsca na ziemi, i będzie cię karmił dziedzictwem Jakuba, twego ojca: ponieważ usta Pana to wypowiedziały.

 

Podsumowując:

Esencją Sabatu nie jest celebrowanie konkretnego dnia a sposób spędzenia tego jednego dnia w tygodniu w odpoczynku. Niestety fałszywi pasterze przekierowali nas na błędne Tory wypaczając sens Sabatu – twierdząc iż dniem świętym jest dzień Saturna lub Heliosa. Adwentyści na przykład twierdzą iż uznawanie niedzieli jako dzień Sabatu jest znakiem Bestii czyli wszyscy Katolicy won do piekła….

Sabat jest okresem medytacji czyli przemyśleń, odpoczynku czyli czas pojednania z samym Stwórcą.

Trzeba pamiętać że Izraelici posługiwali się zupełnie innym kalendarzem – Lunarnym

Tymczasem Rzym posługuje się kultem słońce – Heliocentrycznym

Ciężko więc stwierdzić czy dniem Sabatu była Sobota, Niedziela albo może Środa albo Sabat był dniem ruchomym…

Ponadto Izraelici nie znali pojęcie 12 miesięcy, 365 dni, 7 dni tygodnia itd. Najbardziej wiarygodna w tej kwestii jest oczywiście 1 Księga Henocha oraz Pentateuch Mojżesza.

Komuś najwyraźniej ta wzmianka na syjonopedii nie pasowała…

”Tydzień – pozaukładowa jednostka czasu, okres 7 dni. Ta miara czasu związana jest z fazami Księżyca i odpowiada mniej więcej 1/4 miesiąca. Znany już był Babilończykom w drugim tysiącleciu p.n.e.

Tydzień został wprowadzony do urzędowego kalendarza Cesarstwa Rzymskiego w 321 r. n.e., a później został przyjęty w średniowiecznym kalendarzu kościelnym.”

 

Generalnie chodzi o ten jeden dzień wypoczynku.

 

 

Jedno co odradzam to czerpanie inspiracji z żydowskich czyli rabinicznych źródeł ponieważ tam jest wszystko na opak w dodatku tej religii brakuje fundamentalnego zrozumienia istoty oraz słowa Bożego.

 

Ewangelia Mateusza 23:

(23) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać.

(24) Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.

(25) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości.

(26) Ślepy faryzeuszu! Oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest wewnątrz niego, stało się czyste. (27) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości.

(28) Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia.

(29) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych, (30) I mówicie: Gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelewaniu krwi proroków. (31) A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków.

(32) Wy też dopełnijcie miary ojców waszych. (33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny? (34) Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. (35) Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi – od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. (36) Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród.

 

Ewangelia Mateusza 15:

(1) Wtedy przystąpili do Isusa faryzeusze oraz uczeni w Piśmie z Jerozolimy, mówiąc: (2) Dlaczego uczniowie twoi przestępują prawo starszych? Nie myją rąk swoich, kiedy mają jeść chleb. (3) A on odpowiedział im: Dlaczego i wy przestępujecie przykazania Boże dla waszego prawa?

(4) Przecież Bóg przykazał: Czcij ojca swego i matkę: a kto złorzeczyłby ojcu lub matce, niech śmiercią umrze.

(5) Ale wy mówicie: Ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce: To, co się tobie jako pomoc ode mnie należy, jest darem na ofiarę Bogu; nie musi już czcić ani ojca swego, ani matki swojej:

(6) Tak więc unieważniliście Przykazania Boże przez naukę swoją. (7) Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz mówiąc: (8) Lud ten czci mnie wargami i ustami, ale serce ich jest dalekie ode mnie. (9) Na próżno mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są przykazaniami ludzkimi.

 


 

4 comments

 1. Czy nie słyszałeś kolego o 14 dniu Nissan? I nie wiesz, że co siedem dni jest obchodzony sabat, aż do skończenia świata? Wystarczy umieć liczyć do siedmiu i mieć pragnienie wypełniania woli Boga. Chyba nie od parady sobota ma swoją nazwę od szabatu, nie tylko w polskim języku, zresztą, Jeżeli pełnimy wolę Boga, to obchodzimy sobotę jako szabat Boga, a nie którykolwiek dzień nam pasuje, bo praca, bo obowiązki, bo przygotowania. Człowiek ma silną tendencję, żeby się osprawiedliwiać przed samym sobą. Czyż Bóg nie wie co nam dolega? Po to pełnisz wolę Boga, żeby było w Tobie widać Boga.

  Polubione przez 1 osoba

  • Ale Nissan jest miesiącem w kalendarzu Hebrajskim, księżycowym a nam narzucono solarny
   Żydzi nie są wiarygodnym źródłem a szukającym podrzuca się rozwiązania rabinów całkowicie sprzeczne z Biblią albo Adwentystów, mają rację co do ważności sabatu lecz pomijają najważniejszą rzecz na czym ten Sabat w ogóle polega, jest to święto czczenia Stwórcy w duchu i w prawdzie zaś religie skupiają uwagę na konkretnym dniu grożąc śmiercią dla tych co leniuchują w Niedzielę (ADS) albo w Sobotę (Kościelni).
   Preferuję sobotę ze względów energetycznych, mam więcej energii w sobotę niż w niedzielę a po drugie nie jest do końca pewne jak to wyglądało w kalendarzu księżycowym kiedy zaczynał się tydzień itd. Najpierw ofiara z siebie (posłuszeństwo) potem regułki, zresztą
   Izajasza 1:
   (11) Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar – mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt, i kozłów nie pragnę.
   (12) Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptali moje dziedzińce?
   (13) Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań – nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości.
   (14) Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je.
   (15) A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi.
   (16) Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić!
   (17) Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową!
   (18) Chodźcie więc, a będziemy się prawować – mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.

   Polubienie

   • Brzmi jak przyznanie się do winy… Tuszka
    Choć z drugiej strony miszczu coś prawdziwego musiał powiedzieć
    https://www.prawdaobiektywna.pl/swiat/izraelski-rabin-o-pozarze-notre-dame-7197.html
    Zapomniał powiedzieć o który Talmud chodzi oraz że Babiloński został spisany po zniszczeniu Jerozolimy w Babilonie….
    Straszenie karą boską, to samo robią księża oraz mister Bezjaja, tak wygląda ich siła perswazji – argument siły i siania raka.
    Fakt Watykan zrzucał winę ogólnie na żydów ale Idumejczycy nigdy nie zabili Boga i nigdy tego nie dokonają Boga nie da się zabić mogą co najwyżej próbować zabić w ludzkich umysłach
    A druga rzecz z którą się zgodzę że cenzurą jest oznaką słabości w tym przypadku palenie książek, tak zachowują się osoby zaprogramowane potocznie sprane łby.

    https://www.prawdaobiektywna.pl/swiat/izraelski-rabin-tora-nakazuje-homoseksualizm-karac-smiercia-610.html
    I tak i nie, owszem Teonomia pozwalała eliminować parchów 🙂 świadomych swoich czynów za czasów Króla Dawida Izraelici byli świadomi ich kontrola umysłu aż tak nie spaczyła wiedzieli co jest złe a co jest dobre, znaczy się zgrzeszyli z buntu przeciwko Bogu
    Jednakże póki obecną Palestynę przejęli sąsiedzi z południa a naród wybrany żyje w diasporze tak długo nie ma szans na ścisłe przestrzeganie detalicznych punktów Teonomii.
    Nie ma państwa, nie ma prawa…
    Aczkolwiek esencja Prawa Bożego jest wciąż aktualna.

    I doczytałem,
    Imię Isus oraz pozostałe imiona Starohebrajskie transliterowane na Grecki byli zapisane z głoską ou ponieważ Hellenowie mieli problemy z wymową.
    Iesous, Saoulos,
    Isos wiadomo = Auses, Sotiria i tak dalej
    Imię Yeszu/Yeshua jest używane przez Syjonistów jako przekleństwo

    Ciągle zapominam wkleić to do materiału dot symboliki a to wbrew pozorom wiele tłumaczy
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Interakcjonizm_symboliczny
    Nie ma mowy o tym żeby zniknęła tak sobie symbolika czy seksualność, głód i tak dalej
    Świat się zmienia, zmienia się przede wszystkim znaczenie dawniej Genderyzm był podstawowym modelem rodziny (kobita+chłop, taki gender) a teraz degrengolada promowana i tak dalej
    Po prostu ludzie reaguje nie tyle na to co widzą ale na informacje jakie zakodowali sobie zaszczepili w konkretnej rzeczy jak np. Krzyż
    Jedni widząc krzyż pomyślą o cierpieniu a inni także zaprogramowani fanatycy będą je niszczyć #Barmir no cóż, to nie jest rozwiązanie a prowokacja
    Chodzi co dla nas oznacza konkretny znak, przedmiot, emocja, sytuacja, cokolwiek
    Przecież słuchając alternatywnych to nie wolno pokazywać ręki i unikać za wszelką cenę pomarańczy, no dobra Kabała/Numerologia do Europy Kabakizm wszedł poprzez Matematykę a konkretnie poprzez Algebrę AlgebRA czyli musi być satanistyczne 🙂
    Nie sztuką jest kogoś zaprogramować sztuką jest nakierować na właściwe tory aby się nie wywalił
    To nie chodzi o to że pomarańcza jest satanistyczna bo arcy źli masoni ją pokazują #Bezjaya ale pod tym kolorem kryje się informacja która ma dotrzeć do nas oraz do swoich a 33 jest kolejnym odniesieniem do produkcji nefilimów wyjaśnienie że chodzi o sam seks czy kult natury słoneczko, księżyc, energie kosmiczne, pogaństwo to dla parafian zresztą każda religia naucza dwóch doktryn dla jelit i mas.

    Polubienie

 2. może sobota jest 6 dniem pracy więc wychodzi niedziela czyli nie dziel , potem po niedzieli , potem wtorek czyli wtóry i tak dalej i tak do :Ks.Rodz. 1:(31) I widział Bóg wszystkie rzeczy, które uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień szósty.
  KS.Rodz.2:1do3(1) I niebo i ziemia były skończone, oraz cały ich świat.
  (2) I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił.
  (3) I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg uczynił.
  Ale możesz mieć racje a ja nie 🙂
  pozdrawiam Z Panem Bogiem

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.