Wpis Nr. 08 – Czym Jest Demonolipsja I Jak Się Temu Przeciwstawić

 

Najsampierw odpowiedzmy sobie na pytanie:

  1. Czym jest opętanie
  2. Jak Zwalczać Opętanie

 


 

Opętanie czyli Spirit Possession jest stanem umysłu kiedy człowiek znajduje się pod wpływem osobowej bądź duchowej siły.

Najczęściej opętaniem czyli zawładnięciem duszy zajmują się demony albo osoba która zajmuje się kontaktem z nimi tzw Spiritystyczne Medium czy Łowca Dusz.

Jednym z podstawowych skutków opętania jest tak zwane wyjście z ciała (gr ektasis) znane w religiach.

Podstawowe objawy opętania to zmieniony głos, miotanie, drgawki, specyficzne zachowanie. Osoba opętana zachowuje się jakby znajdowała się pod wpływem jakiejś siły i najczęsciej nie pamięta owych wydarzeń czy słów które wypowiadała poprzez demona.

Praktycznie we wszystkich religiach istnieją przypadku utraty świadomości danej osoby czyli opętania. Poprzez szamanizm, Buddyzm i tak dalej.

W wielu przypadkach osobą opętana sama zaprosiła do siebie demona (nie wiedząc że te demony są złe) w zamian za supermoce, kontakty z rzekomymi duchami zmarłych, bogami czyli upadłymi aniołami i tak dalej.

Ciekawe zdanie z wikipedii na temat opętania.

Religie pierwotne wypracowały zatem obrzędy (najczęściej przybierające formę tańca ekstatycznego) służące zarówno sprowadzaniu opętania, jak i usuwaniu go. Od kapłanów i szamanów oczekiwano przede wszystkim pomocy w radzeniu sobie z cierpieniem, nadawania sensu doświadczeniu, pomocy rodzinie w opiece nad chorym[4].

 

W skrócie czym jest opętanie ?

Opętanie jest więc formą nawiązania kontaktów ze światem duchowym czyli demonicznym, kategorycznie przez Boga zakazanym.

Osoba opętana nie panuje nad swoją duszą i ciałem które jest opanowane przez inteligentne wirusy czyli demony.

Najczęściej opętaniem można ”się zarazić” poprzez wszelkie formy okultyzmu i czarów a także dzięki podpisaniu cyrografu z diabłem, a potem mówią ze reptiliańskie oczka 🙂

Niestety żeby taki cyrofraf anulować ze strony Boga, potrzeba do tego włożenia ogromnego wysiłku i chęci – przypomina to rzucanie palenia. I to jest walka, życie to walka z własnymi demonami!

Z tego powodu nie potępiam Ezoteryki jako takiej a wiele form Ezoterycznych i tego typu metod alternatywnych ponieważ jest to  dziedzina przyciągająca ludzi którzy są zrażeni religiami i trafiają z deszczu pod rynnę.

Musimy zdać sobie sprawę że ludzie sami pchają się w łapy demonów poprzez ogólnodostępny asortyment wszelkich form czarów, okultyzmu czy typowych odmóżdżających dyskotek z monotonną pseudo-muzyką gdzie cała linia melodyjna opiera się na jednym powtarzalnym bicie.

Ludzie szukają także pomocy w postaci kontaktów z jasnymi duchami z wyższych wymiarów czy duchami zmarłych podczas seansów spirytystycznych. Naturalnie demony mówią to co słuchacze chcą usłyszeć.

Innymi przyczynami opętań jest korzystanie z tarota, różańców i innych podejrzanych przedmiotów które mogą mieć zapakowanego demona.

Dodajmy do podejrzanych praktyk jak Joga, Reiki, Klątwy, Horoskopy, Ewokacje…. alkohol, narkotyki, piosenkareczki wyjące o chęci przypadkowego stosunku z byle kim… i młodzież ogłupiona jakby w transie.

W owym transie można ludziom podświadomie podsycić przeróżne doktryny czy symbole w postaci znaków podprogowych.

Podstawowymi doktrynami promowanymi są oczywiście puste hasła: Miłość, Wolność, Równość, Tolerancja

Pytanie od czego wolność i do czego ?
Wolność… może od Boga i Jego Prawa ?

Symbolika to zupełnie inny temat i ma ona raczej związek z podświadomością niż ze świadomością i nieświadomością.

 

Jednakże jesteśmy masowo programowani przez telewizję, media, internet, filmy, muzykę, przyjaciół, pasterzy, książki… praktycznie przez całe nasze otoczenie z którego bierzemy światopogląd.

Media – promowanie syjonizmu, spisków nie ma, są terrorytmy ale my ich zwalczamy śpij spokojnie

Filmy – koniec świata, inwazja obcych, porno, horrory

Religie – dogmaty (Trójca, Wędrówka Dusz, Porwanie, Ciało Duchowe,

Ksiązki – także bierzemy swój światopogląd z książek

Przyjaciele – ”no co ty ze mną się nie napijesz”, generalnie wierzemy znajomym i chcemy uchodzić w ich wizji za osoby normalne

Muzyka – ciężko je nazwać muzyką i głównie te beztalencia są promowane…. jako obraz kobiety wyzwolonej.

 

 

Dlaczego Okultyzm Jest Popularny ? 

Ponieważ wiedza tajemna, zakazana jest zawsze atrakcyjna dla ludzi którzy charakteryzują się niedoskonałością, niewiedzą i buntownictwem.

Opisałem nie raz, iż demony poprzez swoich medium oferują obietnice uzyskania supermocy czyli leku na wszystko.

I na samym początku wiedza tajemna jest świetna ale dopiero później człowiek jest atakowany masowo przez demony co kończy się opętaniem

Dlatego Biblia kategorycznie zabrania wszelkich form czarów

 

Księga Jezekiela 13:

(17) Ale ty, synu człowieczy, zwróć swoje oblicze przeciwko córkom swojego ludu, które prorokują z własnego natchnienia, i prorokuj przeciwko nim,

(18) I mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada tym kobietom, które szyją czarodziejskie wstążki na wszystkie przeguby rąk i robią przepaski na głowy ludzi każdego wzrostu, aby łowić dusze! Czy chcecie wyłapywać dusze z mojego ludu, byle tylko swoje własne życie zachować?

(19) Bezcześcicie mnie u mojego ludu za garść jęczmienia i kromkę chleba, zabijając dusze, które nie mają umrzeć, a zachowując przy życiu dusze, które nie powinny żyć, okłamując mój lud, który słucha kłamstwa.

(20) Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja zabiorę się do waszych czarodziejskich wstążek, którymi łowicie dusze, i zedrę je z waszych ramion, i jak ptaki wypuszczę na wolność dusze, które wy usidlacie.

(21) Zedrę także wasze przepaski i wyrwę mój lud z waszej ręki, aby nie pozostał w waszym ręku jako zdobycz – i poznacie, że Ja jestem Pan.

(22) Ponieważ kłamstwem pozbawiacie otuchy serce sprawiedliwego, chociaż Ja nie chciałem, aby go pozbawiać otuchy, a wzmacniacie ręce bezbożnego, aby się nie odwrócił od swojej złej drogi, a życie zachował.

(23) Dlatego nie będziecie miały fałszywych widzeń i już nie będziecie uprawiać czarów. Wybawię mój lud z waszej ręki i poznacie, że Ja jestem Pan.

 

 

 

Jak Zwalczać Opętanie ? 

Podobno istnieje metoda pozbycia się demonów i nazywa się ten zabieg egzorcyzmem.

Ale to także nie za wiele daje, ponieważ egzorcyści wypędzają demony…. demonami oraz Bałwochwalstwem np. poprzez różańce i wody poświęcone.

Same demony mają dzięki temu okazję do udawania jak bardzo boją się wody, hostii czy innych dewocjonaliów. Nie boją się bałwochwalstwa ale boją się Boga.

 

Zobaczmy na Isusa, który wypędzał masy demonów z ludzi, czym ?

Za pomocą samego słowa i myśli:

Nie potrzebował różańców czy modlitewników ale czystego serca.

 

Ewangelia Mateusza 8:

(1) Kiedy zstępował z góry, szło za nim wielkie mnóstwo ludu.

(2) A trędowaty, przyszedłszy, złożył mu pokłon, mówiąc. Panie, jeśli chcesz, możesz mię oczyścić.

(3) I wyciągnąwszy rękę, dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony! I natychmiast został oczyszczony z trądu.

(4) I rzekł mu Isus: Uważaj, abyś nikomu nie mówił, lecz idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj nakazany przez Mojżesza dar na świadectwo dla nich.

(5) A gdy Isus wszedł do Kafarnaum, przyszedł do niego setnik, prosząc go

(6) I mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi.

(7) Odrzekł mu Isus: Przyjdę i uzdrowię go.

(8) A setnik odpowiedział mu: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony.

(9) Ja także jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy; i mówię temu: Idź, a idzie; innemu: Przyjdź, a przychodzi; i słudze swemu: zrób to, a robi.

(10) Gdy Isus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem.

(11) Ale mówię wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios.

(12) Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

(13) I rzekł Isus do setnika: Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie! I został uzdrowiony sługa w tej godzinie.

(14) A gdy Isus wszedł do domu Piotra, ujrzał teściową jego, leżącą w gorączce.

(15) I dotknął się ręki jej, i ustała gorączka; ona zaś wstała i służyła mu.

(16) A gdy nastał wieczór, przyprowadzili do niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli.

(17) Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł.

 

Zobaczmy że tylko apostołowie otrzymali moc masowego, szybkiego skutecznego wypędzania demonów.

Natomiast egzorcyści męczą się godzinami i nie dają gwarancji na wykonanie zlecenia.

 

Ewangelia Mateusza 10:

(1) I przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc.

(2) Oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego,

(3) Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz,

(4) Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał.

(5) Tych dwunastu posłał Isus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miast Samarytan nie wchodźcie.

(6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela.

(7) A idąc głoście: Przybliżyło się Królestwo Niebios.

(8) Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie.

(9) Nie miejcie w trzosach swoich złota ani srebra, ani miedzi,

(10) Ani torby podróżnej, ani dwu sukien, ani sandałów, ani laski; albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego.

 

 

Do czego zmierzam ?

Otóż wielu osób wypędza demony aby drugą ręką wpędzić kolejne.

 

 

Ewangelia Mateusza 7:

(7) Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a otworzą wam.

(8) Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą.

(9) Czy jest wśród was człowiek, który dałby synowi kamień, gdy prosi o chleb?

(10) Albo, gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża?

(11) Jeżeli wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ile bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.

(12) A więc wszystko, co chcielibyście, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; takie bowiem jest prawo i prorocy

(13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zniszczenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.

(14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi!

(16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?

(17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.

(18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.

(19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień

(20) Tak więc po owocach poznacie ich.

(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.

(22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?

(23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

(24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.

(25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na skale.

(26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.

(27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki.

(28) A gdy Isus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego.

(29) Ponieważ uczył je jako mający władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

Przy okazji Isus wykazał nam najlepszy sposób na zwalczanie opętania – Odnowa Duszy

Podstawowym celem człowieka jest przestrzeganie przykazań oraz walka z własnymi słabościami – demony atakują ludzi słabych którzy dali się pogrążyć w swoich nałogach i dlatego ich łatwiej opętać.

 

2 Księga Ezdrasza 7:
(127) On odpowiedział i rzekł: „Takie jest znaczenie walki, którą toczyć będzie każdy człowiek, który się na ziemi urodzi.
(128) Że jeśli zostanie pokonany, będzie cierpiał to, co powiedziałeś: lecz jeśli zwycięży, otrzyma to co ja powiedziałem.
(129) Bo to jest droga o której Mojżesz, kiedy za życia oznajmiał ludowi mówiąc: ‚Wybierz sobie życie, abyś mógł żyć.’

 

 

Podsumowując:

Zwalczyć opętanie można dzięki

  1. Odstawieniu podejrzanych praktyk
  2. Odstawieniu fałszywych dogmatów
  3. Pokucie
  4. Powrocie do Boga
  5. Stosowaniu przykazań – bycie dobrym człowiekiem

 

 


 

Natomiast Fałszywi Pasterze z ”Apostołem” Pawłem na czele rozpoczęli pracę dywersyjną na demonów:

Najważniejsze dla człowieka jest przestrzeganie Przykazań i o tym wiedział każdy Izraelita

Księga Jozuego 22:
(1) Wówczas Jozue przywołał Rubenitów, Gadytów i pół plemienia Manassesa
(2) I rzekł do nich: Dotrzymaliście wszystkiego, co wam nakazał Mojżesz, sługa Pana, usłuchaliście też mojego głosu we wszystkim, co wam nakazałem.
(3) Nie opuściliście braci swoich przez długi czas aż do dnia dzisiejszego i przestrzegaliście wiernie nakazów Pana, Boga waszego.
(4) Teraz zaś Pan, Bóg nasz, sprawił wytchnienie braciom waszym, jak im zapowiedział; zawróćcie więc i idźcie do namiotów swoich, do ziemi, która do was należy, a którą Mojżesz, sługa Pana, dał wam po tamtej stronie Jordanu.
(5) Starajcie się tylko usilnie, aby wypełniać przykazanie i prawo, jakie nadał wam Mojżesz, sługa Pana, abyście miłowali Pana, Boga waszego i chodzili wytrwale jego drogami, abyście przestrzegali jego przykazań i lgnęli do niego – i służyli mu z całego serca swego i z całej duszy swojej.
(6) I pobłogosławił ich Jozue, i odprawił ich, a oni odeszli do swoich namiotów.

Nawet mędrcy o tym wiedzieli

Księga Kaznodziei 12:

(12) Poza tym: Synu mój, przyjmij przestrogę! Pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, a nadmierne rozmyślanie męczy ciało,
(13) Wysłuchaj końcowej nauki całości: Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka,
(14) Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną – czy dobrą, czy złą.

 

A Saul twierdził co innego:

List Do Efezjan 2:
(12) Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie.
(13) Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Isusie bliscy przez krew Chrystusową.
(14) Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni,

(15) On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka
(16) I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń;
(17) I przyszedłszy, zwiastował pokój Wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko.
(18) Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu.

 

I Saweł naucza że usunięcie przykazań zagwarantuje nam pokój, i przez to mamy dostęp do Boga czyli do nieba… poprzez anomie
Zrobił więc ogromną krzywdę ludziom którzy zamiast interesować się swoim ja, i dobrem innych czyli nad ciężką pracą nad sobą
Zachęcił ludzi do lenistwa, bierności, wierności – uwierz, przybądź, dawaj kasę, bierz, nie zadawaj pytań

Do tego nauka o Darach Ducha świadczy o tym że Paweł był typowym Łowcą Dusz dla demonów
http://www.bibliamesjanska.com/1_Kor/12.html

Owe demony są w stanie dać tak zwane moce jasnowidzenia i inne w zamian za posłuszeństwo

(28) A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki.

(29) Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów?

(30) Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają?

(31) Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski; a jawam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
</blockquote>

Esencja nauk KRK i innych, tutaj Saweł staje się twórcą wszelkich grup religijnych jak KRK gdzie panuje namiestnik Chrystusa.
Słuchajcie się mnie bo ja mam Dary Ducha.
A jest to kolejny dowód że ów ”apostoł” nauczał swojej Ewangelii a słowa Boga traktował wybiórczo w imię swojej wcześniej ustalonej tezy.

Sama Biblia nie zapowiada nam nowych proroków aż do czasów końca (2 świadków), Łukasz posunął się nawet fałszywej interpretacji proroctw Joela które mówiły o zjednoczeniu 12 plemion:

Księga Joela 3:(1) A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia.

(2) Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha.

(3) I ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu.

(4) Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana.

(5) I to się spełni, [że] każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego będzie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie zbawiony każdy, tak jak to Pan zapowiedział, i ci, których powołał Pan a którym głoszono dobrą nowinę.


Koptyjska Księga Eliasza daje nam wskazówkę odnośnie tzw Antychrysta

1 Księga Eliasza 3😦

11) On pomnoży swoje znaki i cuda w obecności wszystkich.
(12) Dokona czynów, które uczynił Chrystus, <strong>za wyjątkiem zmartwychwstania</strong>.
(13) Przez ten znak poznasz, że jest on synem bezprawia, ponieważ nie jest w stanie dać życia.

I właśnie siły demoniczne tego nie są w stanie dokonać, jedynie co to parodiują moc Bożą do pewnego stopnia,

Z tego powodu celowo zapomniał o dwóch dalszych wersetach:

Księga Joela 3:

(6) Bo oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los Judy i Jeruzalemu,

(7) Zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata, i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj.

Dlaczego ?
Przecież dobrze znał Dobre Wieści

Ewangelia Łukasza 1:
(32) Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida.
(33) I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca.

 

Ponieważ celem tych panów było sianie dezinformacji, musieli mówić pewne rzeczy aby zyskać zaufanie wiernych i zyskali..

Pod tym względem listy Pawła są równie mocne a nawet mają większe pole rażenia niż Kabała (Quabal-ah od egipskiego księżyca Iah i kananejskiego słońca Baal)

Paweł sam zachęca ludzi aby oddali swoją manę (energię) demonom, co wiąże się z utratą zdrowia i opętaniem.
Obiecuje się za to supermoce czy pójście do nieba,
Czyli Łukasz i Paweł to nic innego jak prowokatorzy, agenci, V Kolumna, Czarownicy, Łowcy Dusz czyli sa-ta-ni-ści.

Ale w ich naukach i to nawet nie ma znaczenie bo przecież wystarczy, co wystaczy ?

List Do Rzymian 10:
(8) Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy.

(9) Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Isus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

(10) Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.

(11) Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.

(12) Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają.

(13) Każdy bowiem; kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.

(14) Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?

(15) A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny!

(16) Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie; mówi bowiem Izajasz: Panie! Któż uwierzył zwiastowaniu naszemu?

(17) Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.

 

Paweł cytuje nam wybiórczo Izajasza 28:

Księga Izajasza 28:

(12) Który im rzekł: To jest odpoczynek, dajcie odpoczynek zmęczonemu, i to jest wytchnienie! Lecz nie chcieli słuchać.

(13) Dlatego dojdzie ich słowo Pana: Przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam – aby idąc padli na wznak i potłukli się, uwikłali się i zostali złapani.

(14) Dlatego słuchajcie słowa Pana, wy szydercy, panujący nad tym ludem, który jest w Jeruzalemie!

(15) Ponieważ mówicie: Zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z krainą umarłych mamy umowę, więc gdy nadejdzie klęska potopu, nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy się pod fałszem,

(16) Tak więc mówi Pan: Panie, Oto Ja kładę dla fundamentów Syjonu kosztowny kamień, wybrany, kamień węgielny, cenny dla jego fundamentów: i ten kto wierzy, w żaden sposób nie będzie zawstydzony.

(17) I uczynię prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Lecz schronienie kłamstwa zmiecie grad, a kryjówkę zaleją wody.

(18) I wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane, a wasza umowa z krainą umarłych nie ostoi się. Gdy nadejdzie klęska potopu, zostaniecie zdeptani.

(19) Ilekroć nadejdzie, pochwyci was, a będzie nadchodzić każdego ranka, we dnie i w nocy i tylko grozą będzie rozumienie objawienia. (20) Gdyż za krótkie jest łoże, aby się można wyciągnąć, a za wąskie przykrycie, aby się można otulić.

(21) Pan bowiem powstanie jak na górze Perazym, jak w dolinie Gibeon się uniesie, aby dokonać swojego dzieła niesamowite to jego dzieło, aby wykonać swoją pracę – dziwna ta jego praca! (22) Teraz więc nie drwijcie, aby nie zacieśniły się wasze więzy, gdyż słyszałem od Wszechmocnego, Pana Zastępów, że postanowiona jest zagłada całej ziemi!

(23) Nadstawcie uszy i słuchajcie mojego głosu, uważajcie i słuchajcie mojej mowy!

 

Przypadek z Joela znany, chodzi o to że kiedy Syjon będzie w rękach Stwórcy to każdy wówczas wzywać będzie Pana.
Inaczej mówiąc wato sprawdzać źródło z którego cytują tego typu osobniki

Niejaki apostoł w domyśle diabła posiada wyraźne związki z Bestią z Otchłani, miał realne szanse na wykiwanie wielu jednakże Stwórca nie pozwolił na ostateczne kompletne oszukanie ludzkości.

Kiedy człowiek chce szukać Boga to powinien poznać czym jest Bóg i czym jest Teonomia, tymczasem Paweł zbywa te tematy sprowadzając na drogę ponownego grzechu w postaci czarów i magii…

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.