Wpis Nr. 21 – Śladami Potomków Egregorów

Podobny obraz

 

ŚLADAMI LUDZI OLBRZYMÓW

Czytając zapiski Biblijne a także przebywając w świecie fantasy natrafiłem na liczne przykłady ludzi gigantów. Owi istoty nie były praktycznie porównywane do ludzi, były za to czymś pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem o wielkim wzroście o gołębim rozumie.

 

 

 

Powszechnie nam się mówi że tak zwani olbrzymi istnieją wyłącznie w mitach, legendach, baśniach czy w pracach ludzi zafascynowanych fantastyką.

Czyżby ?

Większość osób uznaje starożytne opisy za czyste fantazje wspomagane poprzez nadmierne palenie tudzież magicznych liści przez antycznych autorów.

Mass Media czy Nauka niechętnie wspomina na temat ludzi olbrzymów a jak już to w celu poparcia Darwinizmu.

Wszelkie dowody dotyczące istnienia gigantycznych ludzi czy zwierząt są więc ukrywane z powodu motywów uwiarygadniających Biblijne relacje. Mam tutaj na myśli między innymi postać Goliata czy Oga.

Nic więc dziwnego że podstawiono nam w zamian fantastyczne teorie jak: Darwinizm, Wielki Wybuch, Miliardy lat stwarzania, Heliocentryzm, Neandertale i ludzie jaskiniowi.

Wszystko po to żeby przykryć prawdę!

 

Wbrew pozorom istnieje pełno dowodów potwierdzających pośrednio bądź bezpośrednio istnienie ludzi-olbrzymów

Problem jest taki że człowiek został stworzony z woli Boga a Giganci zostali stworzeni z woli upadłych aniołów z rzekomo świetlistym Lucyperem na czele.

Znamy pełno postaci czy nazw:

Biblia nazywa te istoty Nefilimami czyli upadłymi, a do nich zaliczali się Og, Anak, Goliat. Praktycznie większość ludów Kanaanu

W Helladzie te same istoty nazywano Gigantami albo Tytanami. Achilles, generalnie synowie Uranosa

W Skandynawii mamy lodowe olbrzymy – Jotuny, Jotunowie

Z tego linku:

”Jǫtunn (Proto-germańskie * etunaz) może mieć ten sam rdzeń co „jeść” (Proto-germańskie * ETAN), a zatem miał pierwotne znaczenie „żarłok” lub „ludożerca”. ”

 

Wiele na to wskazuje że giganci toczyli między sobą krwawe wojny i pożerali ci więksi tych mniejszych (nowszych/młodszych).

Wyobraźmy sobie że większość zwierząt ma wrodzony strach przed człowiekiem tymczasem genetycznie zmodyfikowane potwory tego lęku nie miały…

Krzyżówki owadów, jaszczurów czy krokodylopodobnych a najwięcej stworzeń skrywają głębiny oceanu.

Henoch opisuje nam te wydarzenia w nieco łagodnej formie,

Z tego powodu Bóg zapowiedział odbudowę nieba i ziemi!

 

 

 

Sama Biblia ujawnia nam że owi giganci powstali na wskutek mieszania się genów ludzkich oraz anielskich. O tym w prawie żadnej religii się nie mówi. Dlaczego ?

1 Księga Mojżeszowa 6:

(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, (2) Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. (3) I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat.

(4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.

(5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe,

(6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim. (7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem.

(8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. (9) Oto dzieje rodu Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem.

(10) I zrodził Noe trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. (11) Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości.

(12) I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. (13) Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią. (14) Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą. (15) A zrobisz ją tak: Długość arki niech wynosi trzysta łokci, szerokość jej pięćdziesiąt łokci, a wysokość jej trzydzieści łokci. (16) Zrobisz w arce okno i zakończysz je na łokieć od góry. Z boku arki umieścisz drzwi. Uczynisz w niej dolne, wyższe i najwyższe komory.

(17) Bo oto ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. (18) Ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z tobą.

(19) Z wszelkich istot żyjących, z wszelkiego ciała wprowadzisz do arki po parze z każdego, aby z tobą zostały przy życiu. Niech to będzie samiec i samica. (20) Z ptactwa według rodzajów jego i z bydła według rodzajów jego, i z wszelkiego płazu ziemnego według rodzajów jego, po parze z każdego z nich wejdą do ciebie, aby zostały przy życiu. (21) Ty zaś weź z sobą wszelką żywność, którą się jada, i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla ciebie i dla nich. (22) I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg; tak uczynił.

 

Seed Of The Serpent i Chrześcijaństwo

Ewangelia Mateusza 24:

(33) Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. (34) Zaprawdę, powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. (35) Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. (36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.

(37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

 

Powszechnienie uważa się że Isus chciał w tym wersecie dowieść że powróci na ziemię kiedy świat będzie normalny jak gdyby nigdy nic.

Bynajmniej Chrystus nie miał na myśli normalności, świat za Noego nie był do końca normalny.

Tymczasem 1 oraz 2 Księga Henocha podają nam sporo informacji jaką krzywdę wyrządzili aniołowie dla ludzkości z własnej woli

1 Księga Henocha 9:(6) Zobacz więc, co uczynił Azazel, jak nauczył wszelkiej niegodziwości na ziemi i odsłonił odwieczne tajemnice przechowywane w niebie.

1 Księga Henocha 10:(14) Wówczas [Semihaza] zostanie spalony i unicestwiony wraz z nimi. Zostaną razem związani aż do końca wszystkich pokoleń.

 

Nie wszyscy aniołowi byli oskarżani o akt płciowy z kobietami, dlatego gatki o Czarnym Mesjaszu synu Lucyfera wrzucam do kosza. Po pierwsze Lucyfer to słowo łacińskie a Septuaginta mówi o Fosforze.
Niektóre mają nadal dostęp do nieba w przeciwieństwie do Bestia która siedzi w Tartarze.

Pytanie czy ”mózgowi” Asbeelowi i operatorowi planu Jekonowi chodziło wyłącznie o kobiety ?
Czy może wiedzieli co z tego wyniknie w przeciwieństwie do niżej postawionych Egregorów ?

Taki Serafin jak Fosfor vel Azazel jak dla mnie nie był na tyle głupi aby mieć własne fizyczne dzieci.
Dla aniołów jest to także próba: albo pozostaną dziewicami wiernymi Bogu albo zrobią sobie giganta tracąc przy tym dostęp do nieba i nieśmiertelności.

Oni są w o wiele gorszej sytuacji ponieważ widzieli Stwórcę i znają Jego moc!
Seks był jedynie przykrywką, zasłoną dymną a ich celem było obżydzenie tego co dobre.
Miłość przerobili na seks bez zobowiązań
Muzykę przerobili na żeńskie beztalencia
Sztukę przerobili na jaja ze sztuki
Filmy przerobili na horrory
I tak dalej, dobro zmienili w zło.

Ci najwyżej postawieni Grigori sa jak dealerzy – sami nie ten tego a innych namawiali.

Wczesne Chrześcijaństwo nauczało o plemnikach szatana (śmiesznie to brzmi). Te same chyba Chrześcijaństwo co nauczało kłamliwego dogmatu Porwania nas do nieba i Pawłościaństwa.

Nowoczesnośc:

https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Marrion_Branham

Ten pan rozpropagował pogląd (nie tylko on) w skrócie że Kain był gigantem a jego ojcem był sam Seraf nazywany łacińskim słowem Lucifer.
Ani Biblia, ani 1 List Jana ani 1 Ks Henocha nie mówi wprost że Ewa miała stosunek z kimkolwiek poza Adamem.
Równie dobrze Jan pisząć że Kain należał do diabła miał na myśli jego czyny. Gadrael nie musiał pyknąć Ewę a mógł ją zwyczajnie sprowadzić na manowcę…

Aaa… że niby Kain miłował cielesność. Krytyka cielesności to krytyka Boga! Krytyka duchowości to krytyka satanizmu i także Boga ale to ”apostoł” Paweł zniekształcić by zaatakował Boga, Prawo i człowieka.

W zamian dał duchowość czyli wiedzę tajemną i obietnicę ewolucji ku boskości plus Ewangelię Miłości Chrystusowej.

Jak widać Protestanci są jeszcze bardziej…. Pawłościańscy, nic więcej.

 

 

 

 

Mamy mnóstwo informacji o tym że jednak giganci istnieli i nie wyginęli:

 

 

Wersety wskazujące na istnienie olbrzymów:
W istnienie Gigantów wierzyli Skandynawowie (Jotuny), Hindusi (Daituas), Celtowie czyli Walijczycy, Irlandczycy, Szkoci powszecnie wierzyli że owi giganci wyemigrowali z Azji Mniejszej (Anatolia) do północnej Europy.
Hellenowie jak Homer  czy Pauzaniasz historyk wiedzieli o Gigantach.
2 Księga Samuela 21: (16) Postanowił wtedy Iszbi z Not, potomek rodu olbrzymów, którego włócznia ważyła trzysta sykli kruszcu, a który miał przypasany nowy miecz, zabić Dawida.
Księga Jozuego 13: (12) Całe królestwo Oga w Baszanie, który panował w Asztarot i w Edrei; on jeden ocalał z rodu olbrzymów. Tych Mojżesz pobił i wypędził. (13) Lecz synowie izraelscy nie wypędzili Geszurytów i Maachatytów, tak że Geszuryci i Maachatyci mieszkają między Izraelitami aż do dnia dzisiejszego.
5 Księga Mojżeszowa 2: (17) Przemówił Pan do mnie tymi słowy: (18) Przekraczasz dziś granicę moabską pod Ar. (19) Zbliżasz się bardzo do synów Ammonowych; nie nastawaj na nich i nie wszczynaj z nimi wojny, gdyż nie dam ci nic z ziemi Ammonitów w dziedziczne posiadanie, dałem ją bowiem w dziedziczne posiadanie synom Lota. (20) Również ją uważano za ziemię Refaitów. Mieszkali w niej dawniej Refaici, a Ammonici nazywali ich „Zamzummim”. (21) Był to lud wielki i liczny, i rosły jak Anakici, lecz Pan wytępił ich przed nimi, tak iż objęli ich ziemię w posiadanie i zamieszkali na ich miejscu, (22) Podobnie, jak to uczynił potomkom Ezawa, mieszkającym w Seir, przed którymi wytępił Chorytów, tak iż objęli ziemię ich w posiadanie i zamieszkali na ich miejscu, aż do dnia dzisiejszego.
2 Księga Samuela 21:(20) Potem była jeszcze jedna walka w Gat. Był tam pewien mąż ogromnego wzrostu, mający po sześć palców u rąk i nóg, czyli razem dwadzieścia cztery, który także wywodził się z rodu olbrzymów. Gdy złorzeczył on Izraelowi, położył go trupem Jonatan, syn Szymei, brata Dawida.

1 Księga Kronik 20: (4) Następnie wybuchła wojna w Gezer z Filistyńczykami. Wtedy to Sibbekaj z Chuszat zabił Sippaja z rodu olbrzymów, i ci zostali pokonani. (5) Wybuchła też jeszcze wojna z Filistyńczykami i wtedy Elchanan, syn Jaira, zabił Lachmiego, brata Goliata z Gat, którego drzewce włóczni było jak wał tkacki. (6) I ponownie jeszcze wybuchła wojna w Gat; był tam człowiek ogromnego wzrostu, który mając po sześć palców u rąk i nóg, miał ich razem dwadzieścia cztery; również on wywodził się z olbrzymów. (7) Lżył on Izraela, toteż zabił go Jonatan, syn Szimei, brata Dawida. (8) Wywodzili się oni z rodu olbrzymów z Gat, lecz padli z ręki Dawida i z ręki jego sług.

2 Księga Henocha 18: (1) A ci mężowie wzięli mnie na swoje skrzydła i umieścili mnie na piątym niebie, a widziałem tam niezliczone armie zwane Obserwatorami. Ich wygląd był podobny do wyglądu istoty ludzkiej, a ich rozmiar był większy niż dużych gigantów. Ich twarze były przygnębione, a cisza ich ust była wieczna.

Księga Jezekiela 39: (20) Nasycicie się ciałem (mięsem) jeźdźców i koni, ciałem Gigantów i wszystkich wojowników, mówi Pan.

Księga Izajasza 13:  (3) Wydaję rozkaz i przyprowadzę ich: giganci nadchodzą aby wypełnić mój gniew, radujący się oraz przeklinający. (4) Na górach wrzawa jakby licznych narodów. Zgiełk królestw, zgromadzonych narodów: Pan Zastępów wydał rozkaz narodowi wojny. (5) Aby przyciągnęli z dalekiej ziemi, z najdalszych fundamentów nieba, Pan i jego wojownicy  nadchodzą, aby zniszczyć cały świat.

Księga Psalmów 33: (16) Król nie zwycięża z powodu wspaniałego wojska, a olbrzym nie będzie uratowany wielkością swej siły.

5 Księga Mojżeszowa 3: (11) Gdyż ów Og, król Baszanu, był ostatnim z rodu olbrzymów; wszak jego grobowiec, grobowiec żelazny znajduje się w Rabbat synów Ammonowych, a ma dziewięć łokci długości, cztery łokcie szerokości według zwykłego łokcia męskiego. (12) Posiedliśmy w owym czasie całą tę ziemię. Od Aroer, które leży nad potokiem Arnon, oraz połowę gór Galaadu z ich miastami dałem Rubenitom i Gadytom, (13) Resztę zaś Galaadu i cały Baszan, królestwo Oga, dałem połowie plemienia Manassesa, cały obwód Argob. Cały ten Baszan nosi nazwę: Kraj Olbrzymów.

1 Księga Henocha 7:

(1) l Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa.
(2) Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci.
(3) Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać.
(4) Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć.
(5) I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew. 6 Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych.

2 Księga Henocha 18:

A ci mężowie wzięli mnie na swoje skrzydła i umieścili mnie na piątym niebie, a widziałem tam niezliczone armie zwane Obserwatorami. Ich wygląd był podobny do wyglądu istoty ludzkiej, a ich rozmiar był większy niż dużych gigantów. Ich twarze były przygnębione, a cisza ich ust była wieczna. I nie było wielbienia w piątym Niebie. Następnie powiedziałem do mężczyzn, którzy byli ze mną: „Jakie jest wytłumaczenie, że ci są tak bardzo przygnębieni, a ich twarze posępne, a ich usta milczące? Dlaczego nie ma wielbienia w tym Niebie?” A ci mężowie odpowiedzieli mi: „To są Obserwatorzy, którzy odwrócili się od Pana, dwieście miriadów wraz z ich księciem Satanaelem. I podobni do tych są ci, którzy zeszli jako więźniowie w szeregu, którzy są w drugim niebie, uwięzieni w wielkiej ciemności. A trzech z nich zstąpiło na ziemię z Tronu Pana na miejsce Hermon i złamali obietnicę na ramieniu góry Hermon. I ujrzeli córki ludzkie, jakże piękne były; i wzięli je sobie za żony, a ziemia była skalana ich uczynkami. Oni i żony człowiecze stworzyli wielkie zło w całym czasie tego wieku, działali bezprawnie i ćwiczyli mieszanie się i one rodziły olbrzymów, wielkich potworów i wielką wrogość. Oto dlaczego Bóg osądził ich wielkim sądem; i opłakują oni swoich braci, i będą zagniewani Wielkim Dniem Pana. ” Powiedziałem do Obserwatora: „Widziałem waszych braci i ich czyny, ich udręki i ich wielkie modlitwy i modliłem się za nich. Ale Pan skazał ich pod ziemią, aż niebo i ziemia zostaną na zawsze zakończone”. A ja powiedziałem: „Dlaczego czekacie na swoich braci? I dlaczego nie odprawiacie wielbienia  przed Obliczem Pana? Rozpocznijcie swoje wielbienie i odprawiajcie liturgię przed Obliczem Pana, abyście nie rozgniewali waszego Pana Boga do granic.” A oni zareagowali na moje zalecenie, i stali w czterech pułkach w tym niebie. A oto, gdy stałem z tymi mężami, cztery trąby trąbiły zgodnie z wielkim dźwiękiem, a Obserwatorzy zaczęli w jedności śpiewać.  Ich głos urósł przed Obliczem Pana, żałośnie i wzruszająco.

A czy Islam zna ten temat, oczywiście!

Koran: Sura 5:22
Powiedzieli: „O Mojżeszu! Zaprawdę, w niej jest lud olbrzymów i my tam z pewnością nie wejdziemy, dopóki, oni stamtąd nie wyjdą. A kiedy oni z niej wyjdą, to wtedy my wejdziemy.”
Ps.

Niejaki  Marilyn Manson w pieśni – ”Children of Cain” pokazuje że wie o Nefilimach, zresztą facet wielokrotnie atakuje chrześcijaństwo wywyższając diabła, fragment łutworu w polskim tłumaczeniu:

”Świadomość Chrystusa  przejawia się w Złotej Proporcji. 5 lub 500 milionów lat temu mieliśmy 15 stóp wzrostu, by umrzeć. Był Most Bardot, o którym nigdy nie pomyśleliśmy, że przejdziemy by go spalić za i pod sobą.

Z tym panem jest taka sprawa, że to on jest autorem tekstu, a takie Gagi, Madonny mają nad sobą cały sztab.. Zresztą to nie jest prawdziwa muzyka, a współczesna imitacja.

 

—————————————–

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.