Wpis Nr. 68 – JahBaalościaństwo U Podstaw


 

 

 

Dość ciekawy materiał ukazujący pozorne przeczności w NT, w rzeczywistości obnażający kłamstwa Marka, Barnaby, Pawła, Łukasza

http://www.skeptically.org/bible/id6.html

 1.  Rodowód Jezusa prześledzono przez syna Dawida, Salomona. Mt.1: 6.
  Rodowód Jezusa prześledzono przez syna Dawida, Nathana. Łk 3: 31.
 1. Ogłoszenie specjalnych urodzin nastąpiło przed poczęciem. Łk 1: 26-31.
  Ogłoszenie specjalnego narodzenia nastąpiło po poczęciu. Mt 1: 18-21.
 1. Było 28 pokoleń od Dawida do Jezusa. Mt.1: 17.
  Było 43 pokoleń od Dawida do Jezusa. Łk 3: 23-31.
 2. Jakub był ojcem Józefa. Mt.1: 16.
  Heli był ojcem Józefa. Łk 3: 23.
 3. Jezus był kuszony przez 40 dni na pustyni. Mk.1: 13.
  Jezus był kuszony po 40 dniach na pustyni. Mt 4: 2,3.
 4. Jezus miał swój własny dom. Mk.2: 15.
  Jezus nie miał własnego domu. Lu.9: 58.

Owszem dużo z tego to ”przeczności” na pierwszy rzut oka:

 1. Dobre uczynki powinny być widoczne. Mt 5: 16.
  Dobre uczynki nie powinny być widoczne. Mt 6: 1-4.

Dla mnie jest to kolejny dowód na kłamstwa Pawła i Łukasza..

 

 

 

Wykopałem także dzieło pewnego antycznego satanisty ”Celsjusza” jego błędy wykazywał inny satanista – Orygenes, ten sam co fałszował Septuaginte i wymyślił królestwo boże w naszych sercach i teorie pustego piekła (że i tak Bóg nad wszystkimi się zlituje i wszystkich zbawi).

”[Jezus] podaje się kłamliwie za syna dziewicy, podczas gdy w rzeczywistości urodził się w jakiejś zapadłej wsi żydowskiej jako syn miejscowej biednej wyrobnicy , której mąż, cieśla, wypędził ją, gdy jej dowiódł cudzołóstwa, a</strong> ona, wygnana przez męża i zhańbiona tułała się po świecie, aż potajemnie urodziła Jezusa. Jezus zaś przyparty biedą najął się do pracy w Egipcie, gdzie zapoznał się ze sztuczkami magicznymi jakimi chełpią się Egipcjanie, a po powrocie do ojczyzny popisywał się tymi sztuczkami i zaczął się głosić Bogiem. […] matka Jezusa została wypędzona przez swego męża, cieślę, pod zarzutem cudzołóstwa, gdy była brzemienna po stosunku z żołnierzem, niejakim Panterą[…]

A może matka Jezusa była piękna <strong>i dlatego połączył się z nią Bóg</strong>, który z samej swej istoty nie może pożądać ciała podlegającego zniszczeniu? Nie wypadało jednak, żeby Bóg jej pożądał — nie była przecież ani bogata, ani nie pochodziła z królewskiego rodu, nie wyróżniała się nawet wśród sąsiadów. Ani moc Boża, ani żadne namowy nie ocaliły jej przed wygnaniem i przed nienawiścią cieśli. W opowiadaniu tym nie ma zatem nic, co by mogło odnosić się do królestwa Bożego.”’

 

Hmm, jak widać dobry Talmud, mmm dobry Talmud brakuje tylko wzmianki o gorących ekskremantach.
Ale Celsius oprócz cytowania Talmudu potwierdził pośrednio inżynierie genetyczną pomiędzy ludźmi a aniołowami (ten podkreślony werset)

Przed tym fragmentem Celsjusz ukazuje swe rzeczywiste oblicze

[Pisma żydowskie nauczają, że świat nie ma jeszcze dziesięciu tysięcy lat, tymczasem] w całej wieczności miały miejsce liczne pożary świata i potopy, a ostatni potop zdarzył się w czasach Deukaliona</strong>. Grecy uważają owe zdarzenia za starożytne, ponieważ z powodu potopów i pożarów nie oglądali i nie zachowali w pamięci dawniejszych wypadków. Dzięki owej nauce zasłyszanej od mądrych narodów i wykształconych ludzi Mojżesz uzyskał renomę boskiego męża. [Jeśli chodzi zaś o praktykowane wśród Żydów obrzezanie to] pochodzi ów zwyczaj od Egipcjan.

Pasterze kóz i owiec poszli za swym przywódcą, Mojżeszem, i wprowadzeni w błąd przez naiwne kłamstwa uwierzyli, że istnieje jeden Bóg, którego nazywają <strong>Najwyższym, Adonajosem, Uraniosem, Sabaoth albo jakimś innym mianem, które mają ochotę nadawać światu; i nic poza tym nie wiedzą.<strong> [Tymczasem] nie ma żadnej różnicy, czy nazwiemy Boga Zeusem</strong>, jak robią Grecy, czy nadamy mu inne imię, używane przez Egipcjan albo przez mieszkańców Indii

[W rzeczywistości Żydzi] Oni czczą aniołów i uprawiają magię, której ich nauczył Mojżesz.

[Przejdę teraz do wyjasnienia] jak mianowicie pobłądzili Żydzi omamieni głupotą [przez Jezusa]. On [dopiero] przed kilku laty zaczął głosić tę naukę, a chrześcijanie uznali go za Syna Bożego. [Niejeden] został oszukany i przyjął naukę zgubną dla ludzkiego życia, [nauka ta] jest prostacka [a] z powodu swojej naiwności i całkowitego braku siły dowodowej opanowała wyłącznie prostaków. [To prawda, że] są wśród nich ludzie uczciwi, zacni, rozumni, zdolni do rozumienia alegorii.

 

Hmm czyli wszystko nawet mity greckie mają większą wartość niż Biblia, autor jak widać jest nieźle obeznany w kabale, magii i w Talmudzie, dogadałby się z dzisiejszymi ludźmi którzy też uznają miliardy lat ziemi….

Autor jak widać próbuje nam w agenturalny sposób wrzucić Boga i tzw bogów jak Zeusa olimpijskiego którego czcił Antioch IV do jednego wora.
Hmm, to co pisał Celsjusz… gdzieś to już wielokrotnie słyszałem 🙂

Pierwsza zasada, nie można łączyć synagogi szatana z Izraelitami (12 plemion) facet połączył umiejętnie w jednym zdaniu zarówno prawdę jak i kłamstwo.

Nawet nie ukrywa że ma ludzi za bydło, na zielono zdanie sugeruje że autor usiłuje nas odciągnąć od monoteizmu i nakierować na bogów oraz kultu kosmosu, zapewne heliocentryk. Sam wyraz kosmos oznacza wszechświat lecz w znaczeniu wiedzy tajemnej oznacza hm…. taki bełkot.

Inny fragment gdzie Celsjusz łączy diabelskie charyzmaty Pawła z…

Wydaje mi się, iż chrześcijanie znajdują moc we wzywaniu imion jakichś demonów. Cudów których rzekomo dokonał [Jezus], dokonał dzięki znajomości magii, a zdając sobie sprawę z tego, że w przyszłości znajdą się inni ludzie, którzy zdobywszy te same umiejętności będą dokonywać podobnych uczynków i będą się chełpić, że czynią to z mocy Bożej, wypędza ich ze swego państwa […] Jeżeli słusznie ich wypędza, to sam jest również zły, ponieważ podlega temu samemu oskarżeniu. Jeśli zaś w swych uczynkach nie przekroczył prawa, to niewinni są i ci, którzy postępują tak jak on.”

 

Też jest to obłudne kiedy gościu zajmujący się kabałą kasuje pisma kabałą…. i mówi że żydzi są niedobrzy łącząc ich z Mojżeszem Lewitą, kłamstwa te są sprytnie łączone przez wielu podobnych dezinformatorów bądź ludzi nieświadomych.

Ten akurat Celsjusz nie wygląda na niednego poganina.

Swoją drogą musiałby wkleić całe dzieło ponieważ te kłamstwa są wielostopniowe oparte na niewiedzy czytelników, podobnie jak Szaul Ha Tarsi przemawiał do pogan bo najłatwiej.

 

Chrześcijanie powołują się na proroków, którzy przepowiedzieli wszystko, co się tyczy Jezusa. Z większym prawdopodobieństwem można odnosić proroctwa do tysięcy innych ludzi, niż do Jezusa. Prorocy twierdzą, że ten, który ma przyjść, jest wielkim władcą, panem całej ziemi, wszystkich narodów i wojsk. Nie zapowiedzieli jednak takiego nikczemnika. Nikt nie przedstawia Boga i Syna Bożego za pomocą takich poszlak, wykrętów i tak marnych świadectw.

Albowiem jak słońce, które oświetla wszystkie rzeczy, najpierw samo się ukazuje, tak też powinien uczynić Syn Boży.

[Chrześcijanie] posługiwali się sofizmatami twierdząc, że Syn Boży jest własnym Słowem Boga. Głoszą, że Słowo jest Synem Bożym, ale nie przedstawiają czystego i świętego słowa, lecz nędznego człowieka, ubiczowanego i przybitego do krzyża. Jeśli zatem Słowo jest według was Synem Bożym, to my się z wami zgadzamy.

Popełnili zuchwałość ci, którzy wywodzili genealogię Jezusa od pierwszego człowieka i od królów żydowskich. Gdyby żona cieśli pochodziła z tak znakomitego rodu, to wiedziałaby o tym.

Czy Jezus dokonał jakiegoś wspaniałego dzieła, dzieła godnego Boga? Czy dumnie potraktował ludzi, czy drwił i kpił ze swej męki? Sędzia, który skazał Jezusa nie poniósł nawet takiej kary jak Penteusz — dotknięty szaleństwem i rozszarpany na kawałki. [Nic podobnego nie spotkało również tych, co szydzili z niego, zarzucili nań płaszcz szkarłatny, na głowę włożyli Mu wieniec z cierni, a do ręki dali trzcinę]. Jeśli nie uczynił tego wówczas, to dlaczego przynajmniej teraz nie objawia swej boskiej potęgi, nie uwalnia się od takiej hańby i nie wymierza sprawiedliwości tym, którzy poważyli się postąpić zuchwale wobec niego i wobec Ojca? Cóż on mówi, gdy jego ciało zawisło na krzyżu? Czy jego krew jest taka, jaką mają szczęśliwi bogowie? Rzucił się chciwie na żółć i ocet nie umiejąc zapanować nad pragnieniem, które pierwszy lepszy człowiek często znosi cierpliwie.

 

Hmm no właśnie tak królem przyszłego królestwa Bożego a nie zdeprawowanego świata jak cywilizacja łacińska, po drugie nie omówił Celsjusz o jakie proroctwa chodzi tylko tak ogólnikowo wspomniał że do każdego mogą się tyczyć.

Kolejna rzeczy Logos nie odnosi się wyłącznie do Króla a i także do wielkiej obietnicy zjednoczenia danej przez Boga.

Hmm, Celsjusz też woli ukazywać Isusa ukrzyżowanego, celowo ponieważ sataniści z obu stron kodują obraz Chrystusa jako ”cierpiącego Boga miłości” wziętego z listów a jakże Pawła!

Hmm, przecież proroctwa zaprzeczają bóstwo syna Bożego, nawet termin syn Boży wskazuje na odmienność Isusa jak i Stwórcy.

Ciekawe kto dla Celsjusza był za wyrokiem, może Piłat bo najwygodniej zrzucić winę na Piłata a wywyższyć Sanhedryn że to niby sprawa wewnętrzna ?

Celsjusz posługuje się dość ciekawą argumentacją dość niebezpieczną dla ludzi niezeznajomonych z tematem, łączy on wszystko do jednego wora….

Owszem Isus potępiał fałszywych proroków i religie ale tutaj stosuje hmm dość poważny argument który jest trudno obalić aczkolwiek jest to możliwe.

Celsjuszowi nie przeszkadzały ówczesne masowe mordy rytualne czy plaga zboczeńców ale przekonanie pewnej grupy w coś, do tego traktuje listy Pawła jako źródło doktrynalne….. taka druga fala 2000 lat temu….

”O światłości i prawdo! On sam, własnym głosem oznajmia otwarcie, jak piszecie, że przybędą do was inni, czyniący podobne cuda źli oszuści, i wymienia jakiegoś Szatana, dokonywającego takich cudów; a zatem sam wyraźnie stwierdza, że owe cuda nie mają boskiego charakteru, lecz są dziełem złych istot. Zmuszony przez prawdę zdemaskował czyny innych i równocześnie oskarżył swoje własne. Czyż nie jest nikczemnością dowodzić na podstawie tych samych uczynków, że jeden jest Bogiem, a inni oszustami? Dlaczego na podstawie tych samych uczynków i powołując się na jego świadectwo mamy innych uważać za gorszych od niego? Sam przecież przyznał, że te cuda nie mają boskiego charakteru, lecz pochodzą od jakichś oszustów i łotrów. I wymienia on jakiegoś Szatana, dokonującego takich cudów. [Tak samo] Mojżesz zmuszony przez prawdę zdemaskował czyny innych i równocześnie oskarżył swoje własne. Co was ostatecznie przekonało? Czy może to, że Jezus przepowiedział, iż po śmierci zmartwychwstanie? Zgoda, załóżmy, że naprawdę to powiedział. Iluż jednak innych ludzi opowiadało o takich cudach po to, by przekonać naiwnych słuchaczy i ciągnąć zyski z oszustwa? ”’

Hmmm tylko że Isus powiedział aby nie ciągnąć za to zysków….

 

Żydzi mieli pochodzenie egipskie, a wyszli z Egiptu dlatego, iż zamącili państwo zamieszkami i pogardzili egipskimi zwyczajami religijnymi […] to samo, co wyrządzili Egipcjanom, wycierpieli Żydzi ze strony tych, którzy opowiedzieli się za Jezusem i uwierzyli w niego jako w Mesjasza, a przyczyną zmian dla jednych i drugich było ich buntownicze

To może jeszcze Pujol by się pod tym tekstem podpisał ?

Zapomniał powiedzieć o kaście Nefilimów w Egipcie….

Tak na koniec Celsjusz 4 razy używa terminu Królestwo Boże, jeden raz podałem

By nie stawiać ostrzejszych zarzutów ponad to, do czego zmusza mnie prawda, można sformułować przynajmniej takie oskarżenie: Mistagodzy, którzy wzywają ludzi do różnych misteriów, wołają głośno: Niech przyjdzie do nas każdy, kto ma czyste ręce i roztropny język, albo: Każdy, kto jest czysty od wszelkiego brudu, kto ma czyste sumienie i kto żył uczciwie. Tak wołają ci, którzy obiecują oczyszczenie z grzechów. A posłuchajmy, kogo wzywają chrześcijanie: Każdy, powiadają, grzesznik, głupiec, każde dziecko, krótko mówiąc każdy nieszczęśnik może zostać przyjęty do królestwa Bożego. Czyż nie nazywacie grzesznikiem człowieka niesprawiedliwego, złodzieja, włamywacza, truciciela, świętokradcy, rabusia grobów? Kogo więc innego wzywałby do siebie herszt bandy rozbójników?

No i znowu skłamał ponieważ pokorni posiądą ziemię na zawsze – Psalm 37, Izajasza 60

 

Inne fragmenty:

Zaiste, popełnia bezbożność ten, kto mówiąc o Bogu twierdzi, iż jedna tylko istota została nazwana Panem; w ten sposób bowiem dzieli królestwo Boga i tworzy w nim wrogie stronnictwa, tak jakby istniało rzeczywiście jakieś wrogie stronnictwo i jakiś przeciwnik Boga.

Gdyby chrześcijanie nie czcili nikogo poza jedynym Bogiem, dysponowaliby może poważnym argumentem w polemice z innymi ludźmi; jednakże oni składają hołd człowiekowi, który niedawno przybył na świat, i sądzą, że w niczym nie uchybiają Bogu przez to, iż czczą jego sługę.

Hmm nieco prawdy nieco trucizny, dobry ścimniacz.

 

Ciekawe że owi osobnicy upodobali sobie listy Pawła

Czyż nie jest bzdurą wasze umiłowanie ciała i nadzieja na cielesne zmartwychwstanie, jak gdyby człowiek nie posiadał nic lepszego i droższego od ciała, a z drugiej strony chętne wydawanie ciała na męki jako rzecz zupełnie bezwartościową? Nie ma sensu dyskutować na ten temat z ludźmi, którzy żywią takie przekonania i są oddani bez reszty ciału; chrześcijanie są zresztą nędznymi, nieczystymi i głupimi prostakami i bezsensownie ulegają zamętowi. Wolę więc rozmawiać z tymi, którzy mają nadzieję, że życie wieczne z Bogiem będzie udziałem ducha lub rozumu, nieważne zresztą, jak go nazwać: substancją duchową, duchem rozumnym, świętym i szczęśliwym, żywą duszą, niebiańskim i niezniszczalnym potomkiem boskiej i bezcielesnej natury, czy jeszcze jakoś inaczej. Oni właśnie mają rację wierząc, że prawdziwie szczęśliwi będą ci, którzy żyli uczciwie, a niesprawiedliwi popadną w wieczne nieszczęścia. Od takich przekonań nikt nie powinien nigdy odstąpić.

Ludzie rodzą się jako więźniowie ciała może dlatego, że taki jest porządek świata, a może po to, aby ponieść karę za grzechy albo żeby dotknięta nieszczęściami dusza oczyściła się w biegu określonych periodów — Empedokles na przykład twierdzi, że wszelki rodzaj śmiertelny musi przez trzydzieści tysięcy lat tułać się z dala od szczęśliwych bogów — powinniśmy zatem przyjąć, że każdy człowiek został poddany władzy jakichś dozorców tego więzienia.

 

Empedokles akurat był jednym z niewielu filozofów który zajmował się magią, filozofowie akurat potępiali czary. Do nas kabała dostała się poprzez matematykę – Gematria, Numerologia. 

 

 

I chyba taki cytat potwierdzający intencje autora który do tej pory nie powiedział niczego, nic nie wyjaśnił tylko więcej zaciemnił bo dalej nie wiemy co było nauczane i dlaczego :

Ich nauka o pokorze pochodzi ze źle zrozumianego następującego miejsca Praw Platona: Bóg, który, jak głosi stare orędzie, początek, koniec i środek dzierży wszelkiego istnienia, prostą zmierza drogą w swym zgodnym z przyrodzonym porządkiem rzeczy wieczystym obrocie. Towarzyszy mu zawsze sprawiedliwość, gardzicieli prawa bożego mścicielka. Trzyma się jej ten, kto chce wieść szczęsny żywot i podąża w jej ślady, maluczki i skromny .

Jezus mówiąc o bogaczach: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego, zinterpolował następujące słowa Platona: Wyróżniać się cnotą i bogactwem równocześnie nie jest możliwe.

[w pismach ich tak zwanych mędrców nie ma nic godnego uwagi.

W porównaniu z nimi czyż pisma Platona nie powinny pierwej uchodzić za spisane pod natchnieniem Bożym? Na przykład taki ustęp]

 

Znowu jednak nie powiedział co prorocy zapisali… nic null zero.

 

II

Rzeczywiście od pewnego okresu czasu następuje coś wielkiego
http://www.polishclub.org/2017/03/24/dr-jerzy-jaskowski-pogrom-pedofilow-ameryce/

Niestety, wśród uczciwych reakcji są także ludzie którzy chcą na ”złych cudzych owocach” zarobić albo działają jako kontrolowana opozycja

Do tego coraz więcej odwraca się od KRK który zmanipulował ten werset
Mt 16:
(18) A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. (19) I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.

Przekład interlinearny oddaje lepiej znaczenie

KRK naucza że Watykan powstał na naukach Piotra, chociaż powiela herezje Pawła

Tak to powinno wyglądać dosłownie
http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/1/chapter/16/verse/18/param/1/version/TR
Przekład dosłowny:
A ja ci mówię: ty jesteś Piotr (Kamień), a na tej skale zbuduję moje zgromadzenie i bramy Hadesu nie przemogą go.1

1. Nie chodzi o skałę ale o kamyk,
2. Nie chodzi o piekło ale o królestwo śmierci, Hades
3. Nie chodzi o Kościół w znaczeniu Watykański czy religijny ale o Eklezję czyli współnotę tj. wielką owczarnię

Łukasz to inna sprawa

Łk 6
(34) A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem.
(35) Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza, i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych.

Hmm, 9 rozdział skierowany do 12 apostołów zaś 10 rozdział do 72 ”apostołów”

Ps.
Niejaki Epifaniusz Z Salaminy, jeden z najmniej umoczonych w tamtym czasie potwierdza Ks Jubileuszów
Jakoś mam do niego zaufanie bo np. śnięty Augustyn ważna postać w zrozumieniu Katolicyzmu i Pawła no ale to kolejny typ którego należy czytać między wierszami, dużo katolickiego bełkotu który mnie od zawsze odtrącał i pewnie większość ludzi podobnie
Panarion,
[2. Scytyzm[182]]

2.1. Po potopie, gdy arka Noego osiadła w górach Ararat[183], pomiędzy Armenią i Kardyają na górze zwanej Lubar, doszło tam do pierwszego osiedlenia ludzi po potopie, a prorok Noe założył tam winnicę i osadę[184]. 2.2.[185] Jego dzieciom urodziły się dzieci (nie ma informacji, że miał on więcej dzieci) oraz wnukom aż do piątego pokolenia po 659 latach, oprócz Sema. Podaję genealogię jednego syna zgodnie z kolejnością. Sem rodzi Arpachszada, Arpachszad Kenę, Kena Szelacha, Szelach Ebera, pobożnego i bogobojnego, Eber Pelega. 2.3.[186] I nie było na ziemi żadnej sekty ani różnicy przekonań, lecz tylko ludzie jednego języka i jednej mowy[187]. Była tylko bezbożność i pobożność, prawo zgodne z naturą oraz błądzenie zgodne z naturą woli każdego, niepochodzące z nauczania ani z ksiąg. Nie istniał ani judaizm, ani hellenizm, ani żadna inna sekta[188], lecz, że tak powiem, wiara zakorzeniona teraz w obecnie istniejącym świętym katolickim Kościele Boga, istniejąca od początku i później jeszcze raz objawiona.

Dość ciekawe dzieło ponieważ Epifaniusz opisuje róźne sekty, religie i…. potwierdza Ks Jubileuszów poprzez użycie nazwy Lubar.
No dobra, zmieniam jednak zdanie za ten fragment
”wiara zakorzeniona teraz w obecnie istniejącym świętym katolickim Kościele Boga”
Czyli albo kolejny człowiek który atakuje kult Maryjny, bałwochwalstwo no ale dalej sądzi że Chrześcijaństwo jest tą jedyną religią…. Może kontrola umysłu a może celowe działanie.

On uznawał cztery główne sekty – barbaryzm, scytyzm, hellenizm i judaizm

Inny fragment z Panarionu

4.1.[126] Następnie judaizm, od czasów Abrahama otrzymał znak wyróżniający obrzezania, a za Mojżesza, siódmego po Abrahamie, dzięki temu Prawu danemu za jego pośrednictwem przez Boga został on [judaizm] ukształtowany; od Judy zaś, czwartego syna Jakuba, który został nazwany „Izrael”, za pośrednictwem Dawida, który jako pierwszy z pokolenia Judy posiadał władzę królewską, ostatecznie osiągnęła nazwę „judaizmu”. 4.2. Wyraźnie o [165] tych czterech sektach krytycznie powiedział Apostoł: „W Chrystusie Jezusie nie ma barbarzyńcy, Scyty, Hellena ani Żyda”[127], „lecz nowe stworzenie”[128].

Hmmm, kto zainspirował Epifaniusza ?
Paweł!

Kolosan 3:
(8) Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych;

(9) Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego,

(10) A przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył.

(11) W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich.

Analizowałem kiedyś ten fragment, jest on sprzeczny ponieważ w innym liście Paweł anuluje Prawu a tu nagle mówi że nie wolno robić tego i tamtego… z jakiej racji ?
Aaaa… Nowe Przymierze w tym przypadku New World Order

Najgorsze jest to że ten typ podawał często półprawdy i każdy może interpretować jak mu się podoab

Z Pawła można jako z dobrego agenta wyciągnąć wiele cennych informacji, on jednak podawał sporo trucizn które są łykane przez:
– kolejnych dezintegratorów
– nieświadomych ludzi

Ciężko stwierdzić jednoznacznie kto komu służy, kto jest oszukany a kto oszukuje

A co do Epifaniusza

8.2.1.[265] Odtąd, jak już powiedziałem wyżej, poeci, logografowie, historycy, astronomowie oraz ci, którzy wprowadzili inne elementy błędu, ci, którzy przystosowali umysł do niezliczonej ilości złych spraw i sposobów rozumowania, zaciemnili i zmącili opinię ludzi. I powstał ów pierwszy błąd: wynalezienie bożków[266] oraz niepowodzenie nauczania. 8.2.2. Wszystko zostało podzielone na hellenizm i judaizm. Wcześniej nie był nazywany judaizmem, lecz przez Izraela zyskał nazwę od pobożnej służby Bożej, dopiero gdy pojawiło się pięć kolejnych pokoleń. 8.2.3. Naasson, który urodził się na pustyni, naczelnik pokolenia Judy zrodził Salmona, Salmon zrodził Booza, Booz Obeda, Obed zrodził Jessego, nadal nazywani byli bogobojnymi Izraelitami, Jesse zrodził króla Dawida[267], który jako pierwszy z pokolenia Judy był królem. Odtąd już z jego nasienia królowie według następstwa, syn następował po ojcu, gdy kolejno się pojawiali. 8.2.4. W rzeczywistości pierwszym królem w Izraelu przed samym Dawidem był Saul, syn Kisza z pokolenia Beniamina; syn nie był jego następcą, lecz odstąpił swoją władzę królewską Dawidowi, przez Dawida jako pierwszego, pokoleniu Judy. 8.2.5. Jakubowi jako pierwsze [188] dziecko urodził się Ruben, drugi Symeon, trzeci Lewi, czwarty Juda[268], od którego są nazywani Żydami[269] ze względu na pokolenie Judy, gdy na ród bogobojnych zostało przeniesione to imię. Byli więc nazywani Izraelitami i Żydami.

Problem leży:
A) tłumaczeniu pojęcia Judejczyk jako Żyd
B) Łączeniu fałszywych Izraelitów z rzeczywistymi Judejczykami w tamtym okresie, na tym się opiera całe Chrześcijaństwo że oni są źli i niebo przeszło na kościół….

Kolejny cytat, o tym mówiło wielu łojców kościoła

8.6.5. Wszystkie te święte księgi uczyły judaizmu i zasad Prawa aż do przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. 8.6.6. I powiodło się wychowanie przez Prawo, jeśli przyjęli Chrystusa ogłoszonego im i zapowiedzianego proroctwami przez Pedagoga[295], mam na myśli Prawo, aby przyjąwszy Jego bóstwo i przyjście w ciele4, nauczyli się nie obalania Prawa, lecz jego wypełniania[296][297], skoro typy (typoi) były w Prawie, prawda zaś w Ewangelii. 8.6.7. W Prawie było obrzezanie cielesne.
Służyło ono przez pewien czas, aż do momentu wielkiego obrzezania, to znaczy chrztu, który obrzezuje nas z grzechów i daje nam pieczęć Imienia Bożego. 8.6.8. W Prawie był szabat trzymający nas aż do wielkiego szabatu, to znaczy aż do odpoczynku Chrystusa, abyśmy w Chrystusie święcili szabat od grzechów. 8.6.9. W Prawie był niemy baranek składany na ofi arę, kierujący nas ku wielkiemu niebiańskiemu Barankowi złożonemu w ofi erze za nas i „za cały świat”6. 8.6.10. I była zabezpieczona dziesięcina, aby nie uszła naszej uwagi „jota”, dziesiątka, pierwsza litera imienia Jezusa.

Generalnie takie dzieła…. niezależnie od intencji autora i przynaleźności
Mnie bardzo umacniają,

————

Łk 13:13
Czyz nie jest to uwiarygadnianie Pawła ?
Wkładanie rąk….
Dzisiaj też są naśladowcy Pawła, nawet tu w Polsce….

Znalazłem coś ciekawego, prawdopodobnie inspiracja/dopełnienie
http://argonauta.pl/po-prostu-jestem-nie-ma-sposobu-abym-sie-zdefiniowal-jahwe-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94/
Tegoż materiału
http://zbawienie.com/imie-Boga.htm

Ale to dobrze 🙂


Jakiś czas temu znalazłem linki antyPawłowe
http://kritikos.pl/Pawel-z-Tarsu
http://biblia.phorum.pl/viewtopic.php?f=88&t=23
Nie wiem nie do końca sprawdzałem, zresztą Szaul Ha Tarsi merytorycznie już od dawna tonie

Ciekawe dlaczego właśnie teraz ?
https://www.filmweb.pl/film/Pawe%C5%82%2C+aposto%C5%82+Chrystusa-2018-796699

Czyżby KRK próbowało ratować swoją dupe ?
Ten potwór od Isusajako węża pewnie też, zresztą…. on pracuje na solidną nagrodę
[[https://www.youtube.com/watch?v=IQiveQUE-Xs]]
Eng z napisani również Eng, nie czytałem ale wyświetleń dużo….

Ostatnio nie mam coś chęci na przeglądanie YT i nie tylko…. jak się tak patrzy to same oszołomy, wyłudzacze pieniędzy, hasbarowcy i…. nic od siebie
Pierdzielą głupoty i nie wychodzą poza ”swój” temat
Akurat oglądałem jeden film o Hrabju, samego chrabjego nie daję rady oglądać…. już nie da się bardziej skompromitować jak się to weźmie zusammen do kupy. Kolejny co sprawia wrażenie oszołomona, ośmiesza wszystko o czym mówi. Nawet kiedy mówi prawdę w przypadku tego człowieka… 100% wypowiedzi idzie do kosza pod etykietą oszołom. Też trochę za dużo powiedział sprzeczności i wyszło zakłamanie, każdemu mówić to co chciała ta osoba usłyszeć…
Nic tylko zrobić plakat
”Hrabia wziął miliony a II RP i repatriacji dalej nie ma”’ !

Kiedyś się na przykład lekko denerwowałem kiedy Marjaja co Jara Szekle kradł cudze materiały czy mówiąc wprost brał na żywca czy to ode mnie w ramach kontroli umysłu, czy to od Liksara w ramach Katolicyzmu i kultu maryjnego, czy od Henia garściami, czy to od innych (jak ta grafika Heliocentryzmy 666 wzięta z forum)…. tworząc ogólnie wrażenie oszołoma który wierzy we wszystko nie używając szarych komórek…. no wariat jeszcze chce mordować lekarzy, wszędzie wrogowie, wszędzie jaszczury i w ogóle źle….
Też się nie zajmuje, bo po co kolejny już dawno skompromitowany trochę jak Hrabia za dużo powiedział i wyszło zakłamanie….
Zresztą gościu spełnia prawie wszystkie kryteria jakiegoś agenta który miesza prawdy z kłamstwami, clickbaity zbiórki
[[https://www.youtube.com/watch?v=CuCWkNg4Esk]]
Nie oglądałem całości, wystarczy że przeczytam materiały swoje, Liksara, trochę poszperam na internecie i….
Oglądać nigdy, nie od ludzi od których bije taką aurą demoniczną, jakoś tak jest że pierwsze wrażenie wystarczy. Nie będę szukał odniesień do mnie bo wystarczy że od siebie z siebie poprawię w skali masowej
Agenci mają takie coś że jak kłamią to klepią jedno i to samo.
Kłamstwa tego człowieka jest jednak łatwo obalić, prawdy potwierdzić gorzej bo brak linków po prostu trzeba korygować od siebie mniejsza o to
27 minuta
No i znowu skłamał z Patriotyzmem, odsyłam do oficjalnych źródeł
Patriotyzm (łac. patria = ojczyzna, gr. patriotes
O tym dawno pisałem że gościu myli celowo greckie wyrazy uznaje, czy raczej chce żeby osoba po drugiej stronie uznawała greckie wyrazy jako łacińskie chociaż sam wykorzystuje łacińskie wyrazy kiedy pasują – medytacja,
Taka mieszanka, jak nie pasuje nam Lewandowski chcemy powiedzieć że *** to lepiej
Rob to jest złodziej, Lewy czyli popsuty a więc złodziej bo nas kradną, lewak bo zboczenie, popapraniec bo nie wie co czyni

Od siebie dodam jeszcze Słowian
Etnonim: słowo z praindoeuropejskiego *ḱlew- (słuch, sława)
Roman Jakobson i wielu innych językoznawców nawiązuje do prasłowiańskiego rdzenia slovo (słowo), dopełniacz slovese, i powiązanego slava (sława), oraz sluxъ (słuch, czyli „sława, która się niesie”, porównaj „chodzą słuchy”), które pochodzą z praindoeuropejskiego *k’leu̯-os (być znanym, sława), pokrewnym starogreckiemu przyrostkowi -κλῆς (kles, słynny), który składa się na imię Peryklesa, łacińskiemu clueo (być nazwanym, słynnym), angielskiemu loud (głośny), awestyjskiemu sravah- („sława”), oraz sanskryckiemu श्रवस् – śrávas-[5].

Słowianie byliby to zatem ludzie „znający słowa”, czyli potrafiący mówić (zrozumiale) – w odróżnieniu od innych ludów, z którymi Słowianie się zetknęli, a którzy posługiwali się językami dla nich niezrozumiałymi (por. Niemcy – „niemi, ludzie nie mówiący zrozumiałym językiem”)[a]. Potwierdza to tezę, że ukształtowanie się etnicznej świadomości i samookreślenie Słowian nastąpiło w momencie zetknięcia się ich z innymi ludami. Silnym argumentem za tą hipotezą jest fakt, iż wszystkie ludy słowiańskie używają tej nazwy do samookreślenia i nie istnieje żadne samookreślenie alternatywne.

Czy mam płakać z powodu z wielu agentów dyskryminuje temat szczepionek, płaskiej ziemi i tak dalej zniżając dyskusje do poziomu żenady ?

No ale, czy mam odczuwać wstyd na przykład kiedy w autobusie osoba obok mnie sfajda się w gacie albo mówi jak to porozwala ich wszystkich w pierdut ?
Kto wie że szczepionki zawierają szkodliwe substancje, chleb roundup, kurczaki hormony, owoce GMO i tak dalej…. Kto wie ten wie, kto nie wie ten tylko krzyczy….
Oczywiście coś w rodzaju szczepionki, chleb czy kurczaki czy winogrona były od zawsze i jakoś nikt nie narzekał na gluten, na laktozę, i wiele innych chorób. Owszem ludzie chorowali ale nie tak jak teraz.
Kiedyś częściej chorowano….. z brudu, ze starego jedzenia itd.
Prawdę mówiąc to ludzie są coraz bardziej zdegenerowani, mamy całe plantacje oszołomów celowych (udają) bądź ludzi którzy idiocieją pod wpływem innych wariatów, i często jest tak że jak nie kontroluje KRK to kontrolują Jehowi, Adwentyści, jakieś mniejsze sekty, Popko…. możliwości jest sporo i o co zazwyczaj wszyscy proszą ?
– Kasa
– Posłuszeństwo wobec naszych nauk bo inaczej piekło

Internet to jednak miecz obosieczny oprócz wielu cennych informacji natrafiami na dezinformatorów, hasbarę, wyłudzacy, oj pełno róźnych ludzi

Więc po co cenzurować internet skoro wiele znajdziemy trucizm ?

Niewielu daje nam proste praktyczne rozwiązania
Czy jest ktoś kto mówi na tym YT czy FB chociaż 80% prawdy lub więcej czy tylko to co usłyszeli lub/i zmanipulowali ?
Pokazuje się głównie takich Hrabiów którzy ośmieszają i dają nadzieję

Człowiek który chce walczyć z systemem a nie widzi problemu w sobie, no….
Dlatego także cierpimy bo zamiast kierować się do Boga to kierujemy się do pastuchów czy religii
Czy jakiś naród ostatnio prosił coś Boga, np o wyzwolenie ?
No nie, jak już proszą to wszystkich ”świętych” o rzeczy materialne
Prosić to jedno, a podziękowanie ? a przeprosiny ? a świadectwo czyli pokazanie że jednak się nadajemy ?
No nie,

 

 

III

Tacjan Syryjczyk Mowa Do Greków

Czasami musieli powiedzieć nieco prawdy, oczywiście traktuje to z przymróżeniem oka ale z tego wynika że nauka o Usprawiedliwieniu z Wiary i Predestynacja pochodzi od Grigori….tak zwani Bogowie są to albo anioły albo ich dzieci….

UPADEK ANIOŁÓW

7.1. Logos zaś niebiański, duch zrodzony z Ducha i Logos z Jego mocy rozumnej, na podobieństwo obrazu Ojca, który Go zrodził, uczynił również człowieka nieśmiertelnym, aby skoro niezniszczalność przynależy tylko Bogu, również człowiek był nieśmiertelny i posiadał przynajmniej częściowy udział w życiu samego Boga.

Tak, oni nauczają że Logosem był Król albo sam Bóg

7.2. Logos jednak, zanim stworzył człowieka, wcześniej jeszcze powołał do istnienia anioły. Oba te rodzaje stworzeń zostały wyposażone w wolną wolę (choć z natury nie posiadały tego dobra, które jest właściwe tylko samemu Bogu, a ludzie muszą je zdobywać poprzez wolną decyzję), tak by zły słusznie został ukarany za to, że sam z własnej winy stał się taki, natomiast sprawiedliwy słusznie otrzymał nagrodę za swoje dobre czyny dlatego, że nie wykorzystał wolnej woli, by przekroczyć wolę Boga.

7.3. Tak oto więc miały się rzeczy z ludźmi i aniołami. Logos, który posiadał w sobie uprzednie poznanie i wiedział, co miało się stać w przyszłości — oczywiście nie na zasadzie koniecznego fatum, ale z wolnego wyboru tych, którzy będą działać — przestrzegał przed konsekwencjami przyszłych wydarzeń zarówno jednych, jak i drugich oraz zakazami starał się zapobiegać złu, natomiast pochwałami nagradzać dobro.

7.4. Lecz gdy ludzie wraz z niektórymi aniołami postanowili iść za najbardziej inteligentnym i stworzonym jako pierwszy spośród innych aniołów, nazywając wręcz bogiem tego, który zbuntował się przeciw Prawu Bożemu, wtedy moc Logosu wykluczyła inicjatora owego szaleństwa i jego zwolenników ze wspólnoty ze sobą.

7.5. I tak oto człowiek, który został stworzony na obraz Boga, gdy oddalił się od niego najpotężniejszy Duch, stał się śmiertelny. Natomiast ów pierworodny anioł z powodu swojego szaleńczego występku i wykroczenia zmienił się w demona, zaś ci, którzy go naśladowali, stali się namiastką zastępu demonów. A ponieważ posiadają wolną wolę zostali pozostawieni ich własnemu szaleństwu.

GRZECHY ANIOŁÓW POŚRÓD LUDZI

8.1. Ludzie natomiast oddalili się sami z własnej winy (od Boga). Po ukazaniu im planu rozmieszczenia gwiazd (jak dzieci bawiące się kostkami) wprowadzili Fatum, bardzo niesprawiedliwą rodzicielkę. W ten sposób sędzia i sądzony zostali ustanowieni takimi właśnie przez Fatum, zabójcy i zabijani, bogaci i biedni są skutkiem działania tego samego Fatum, a wszelkie zrodzenie postrzegane jest (jak w teatrze) przez tych, o których Homer mówi: „Smiech niepohamowany napadł bogów „23. 8.2. A czyż same demony na czele z Zeusem nie zostały poddane również Fatum, skoro podlegają tym samym co ludzie namiętnościom. Czy ci, którzy oglądają gladiatorów, czczą jednego lub drugiego boga, żenią się, deprawują dzieci albo cudzołożą, śmieją się lub gniewają, uciekają lub są niszczeni, nie powinni zostać uznani za śmiertelnych. Chociaż bowiem same ich czyny ukazują ludziom ich charaktery, to jednocześnie poprzez nie nakłaniają niejako swoich słuchaczy do czynienia rzeczy podobnych.

8.3. I dalej, w jaki sposób należy czcić tych, o których opinie są pomiędzy sobą tak bardzo sprzeczne? Rea, którą mieszkańcy frygijskich gór nazywają Kybele, niejako przymuszona wykastrowała Attysa, w którym się zresztą potem zakochała, Afrodyta lubi małżeńskie gesty i pocałunki, Artemida jest trucicielką, a Apollos leczy choroby. 8.4. Po ścięciu głowy Gorgonie (kochance Posejdona, z której narodził się koń Pegaz i Chryzaor) Atena i Eskulap podzielili między siebie krople jej krwi24. I podczas gdy Eskulap ratował życie ludziom dzięki owym kroplom krwi, Atena poprzez tę samą krew stała się zabójczynią i tą, która podżega do wojen. 8.5. Jeżeli zaś chodzi o jej reputację, to wydaje mi się, iż Ateńczycy, nie chcąc przyjąć potomstwa zrodzonego z jej związku z Hefajstosem, przypisali je Ziemi, by nie sądzono, że Atena została pozbawiona dziewictwa przez Hefajstosa tak jak Atlanta przez Meleagera25 . Ten bowiem kaleka, jak wiadomo, wytwórca zbroi i kół zwiódł bowiem dziecko bez matki i sierotę owymi błyszczącymi ozdobami.

8.6. I tak oto Posejdon przebywa w morzach, Ares uwielbia wojny, Apollos gra na cytrze, Donizos tyranizuje Teby, Kronos morduje tyranów. Zeus współżyje z własną córką, która zachodzi z nim w ciążę. 8.7. Może zaświadczyć mi również Eleuzys, mistyczny smok, i Orfeusz, mówiąc: „Zamknijcie drzwi profanom . Hades pofrywa Persefonę, a jego czyny stają się misteriami. Demeter opłakuje swoją córką, a niektórzy ludzie są zwiedzeni przez Ateńczyków 8.8. Swiątynia syna Leto nazywana jest „pępkiern świata„27 zaś „pępek świata” jest grobem Dionizosa. 8.9. Teraz zawołam do ciebie, o Dafne, która zdobywszy cnotę Apollina, odebrałaś mu również dar proroctwa, tak że nie umiejąc już przepowiedzieć tego, co miało się tobie wydarzyć, nie miał żadnego pożytku ze swojej sztuki. 8.10. Niech mi teraz powie bóg łucznik, w jaki sposób Zefiryn zabił Hiacynta28 . Zefiryn bowiem zwyciężył go, zgodnie z tym, co napisał poeta-tragik: „Zmienna aura jest najbardziej szacownym powozem bogów — zdobyty za pomocą lekkiego deszczu, Apollin stracił swego ukochanego”29

DEMONY WYMYŚLIŁY ZABOBONY

9.1. Takimi oto są owe demony, które wymyśliły naukę o Fatum. Najważniejszą dla nich kwestią były bowiem żywe zwierzęta. Te właśnie zwierzęta zarówno pełzające po ziemi, pływające w wodzie, jak też górskie czworonogi, z którymi demony obcowały po usunięciu ich z nieba i które obdarowały niebieską czcią, by one same mniemały, iż pozostają nadal w niebie, a nawet najbardziej nierozumne życie na ziemi może stać się rozumne, jeśli poddaje się kierowaniu układowi gwiazd. 9.2. W ten sposób zarówno ktoś gwałtowny, jak i spokojny, umiarkowany i nieumiarkowany, biedny i bogaty pochodzą od tych samych bogów, którzy ustanowili prawa dotyczące narodzin. Określenie bowiem cyklu zodiaku jest dziełem bogów i gdy światło jednego z nich przewyższa inne, jak twierdzą, pozbawia pozostałe ich czci; teraz zwycięża jeden, a w innym czasie przewagę zyskuje ktoś inny. Tak oto zabawia się nimi siedem planet niby grą pionkami na szachownicy. 9.3. My zaś, chrześcijanie, przewyższamy jednak wszelkie Fatum i zamiast błąkających się demonów poznaliśmy jedynego niebłąkającego się Pana i jak nie pozwalamy się prowadzić Fatum, tak również odrzucamy jego prawodawców.

 

 

 

IV

Rzeczywiście….
Edom podszył się pod Izrael małpując ”jego czyny” w tym wygnanie
Ormiańska Kronika Sebeosa Z VII wieku NASZEJ ERY
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sebeos

W drugiej części dzieła Sebeosa, znajduje się opis nowej siły politycznej i wojskowej, w ówczesnym układzie sił na Bliskim Wschodzie. Chodzi tutaj o Arabów, których Sebeos nazwał „Izmaelitami”. Według ormiańskiego kronikarza, początki islamu wyglądały następująco:

Dwanaście plemion reprezentuje wszystkie rody Żydów, zgromadzonych w mieście Edessa. Gdy zobaczyli oni, jak perskie oddziały opuszczają w spokoju miasto, zamknęli bramy i umocnili się. Następnie odmówili wejścia do miasta wojskom rzymskiego [czyli bizantyjskiego] władcy. Wówczas Herakliusz, cesarz Rzymu, wydał rozkaz, aby je oblężyć. Kiedy Żydzi zdali sobie sprawę, że nie mogą mu się oprzeć militarnie, obiecali zawrzeć z nim pokój. Otwarłszy bramy miasta, udali się przed oblicze Herakliusza, a on zarządził, iż powinni oni odejść i pozostać na swoim miejscu. Wyruszyli więc, obierając drogę przez pustynię do Arabii tachkastańskiej, do synów Izmaela. Żydzi wezwali Arabów na pomoc i zbratali się z nimi, poprzez relację wynikającą z ksiąg Starego Testamentu. Chociaż Arabowie byli przekonani o ich bliskich powiązaniach, nie potrafili osiągnąć porozumienia z Żydami, ze względu na ich dużą liczebność, ponieważ byli podzieleni między sobą na tle religijnym. W tym okresie, jeden z nich stał się nad wyraz popularny. Był to mężczyzna wywodzący się z synów Izmaela i znany jako Mahmed. Głosił on o ‚Drodze Prawdy’, która została mu objawiona rzekomo na rozkaz Boga. Mahmed nauczał ich rozpoznawać Boga Abrahama, zwłaszcza od czasu, kiedy dowiedział się o historii Mojżesza. Ponieważ polecenie [dane Mahmedowi] miało pochodzić z wysoka [czyli od Boga], nakazał im wszystkim zebrać się razem i zjednoczyć w wierze. Porzuciwszy składanie czci próżnym rzeczom, odwrócili się ku Bogu żywemu, który objawił się ich ojcu, Abrahamowi. Mahmed ustanowił, iż nie mogą jeść padliny, pić wina, mówić nieprawdy, ani cudzołożyć. Powiedział: „Bóg obiecał ten kraj Abrahamowi, a po nim jego synom, na wieczność. A co zostało obiecane, to zostało też i spełnione w tym czasie, kiedy Bóg umiłował Izraela. Teraz wszakże jesteście synami Abrahama, a Bóg musi spełnić obietnicę daną Abrahamowi i jego synom na was. Miłujcie tylko Boga Abrahama, wyruszcie i przejmijcie kraj obiecany waszemu ojcu Abrahamowi przez Boga. Nikt nie może z powodzeniem oprzeć się wam na wojnie, gdyż Bóg jest z wami”.


W tej części historii Sebeos opisał sposób, w jaki Mahomet zainicjował powstanie społeczności złożonej z Żydów i „Izmaelitów” w oparciu o ich wspólne pochodzenie od Abrahama[3]. Według biblijnej tradycji Arabowie wywodzą się od Ismaela, a Żydzi od Izaaka. Narracja historii kończy się na początku pierwszej fitny, czyli starć wewnątrzislamskich. Relacja Sebeosa jest jednym z nielicznych, niemuzułmańskich źródeł, traktujących o muzułmanach, a pochodzących z VII wieku.

Cóz, Sebeos nie kłamał lecz posiadał wiedzę z VII wieku czy jakieś 1000 lat po wygnaniu 9,5 plemion
Mógł nie wiedzieć o Edomie… którzy podszywali się pod Izrael

Akurat przypomniałem sobie że miałem kiedyś zapisaną kronikę, ponad 1-5 roku temu bardzo chciałem posiadać dzieło Mojżesza Choreńskiego no ale Polska stoi 100 lat za murzynami…

Chodzi o ten fragment Sebeosa
”Chapter 30.

The elimination of the Sasanian [dynasty] which held sway for 542 years. The birth of Muhammad and the entrance of the sons of Ishmael into the land of Armenia. The death of Heraclius and the reign of Constantine.

I shall discuss the [line of the] son of Abraham: not the one [born] of a free [woman], but the one born of a serving maid, about whom the quotation from Scripture was fully and truthfully fulfilled, „His hands will be at everyone, and everyone will have their hands at him [Genesis 16. 11,12].”

Twelve peoples [representing] all the tribes of the Jews assembled at the city of Edessa. When they saw that the Iraniantroops had departed and left the city in peace, they [122] closed the gates and fortified themselves. They refused entry to troops of the Roman lordship. Thus Heraclius, emperor of the Byzantines, gave the order to besiege it. When [the Jews] realized that they could not militarily resist him, they promised to make peace. Opening the city gates, they went before him, and [Heraclius] ordered that they should go and stay in their own place. So they departed, taking the road through the desert to Tachkastan to the sons of Ishmael[The Jews] called [the Arabs] to their aid and familiarized them with the relationship they had through the books of the [Old] Testament. Although [the Arabs] were convinced of their close relationship, they were unable to get a consensus from their multitude, for they were divided from each other by religion. In that period a certain one of them, a man of the sons of Ishmael named Muhammad, a merchant, became prominent. A sermon about the Way of Truth, supposedly at God’s command, was revealed to them, and [Muhammad] taught them to recognize the God of Abraham, especially since he was informed and knowledgeable about Mosaic history. Because the command had [g104] come from On High, he ordered them all to assemble together and to unite in faith. Abandoning the reverence of vain things, they turned toward the living God, who had appeared to their father, Abraham. Muhammad legislated that they were not to [123] eat carrion, not to drink wine, not to speak falsehoods, and not to commit adultery. He said: „God promised that country to Abraham and to his son after him, for eternity. And what had been promised was fulfilled during that time when [God] loved Israel. Now, however, you are the sons of Abraham, and God shall fulfill the promise made to Abraham and his son on you. Only love the God of Abraham, and go and take the country which God gave to your father, Abraham. No one can successfully resist you in war, since God is with you.”

Then all of them assembled together, from Havilah to Shur, which is opposite Egypt [The text is corrupt here. The citation is from Genesis 25.18], and they set out from the P’arhan desert [being] twelve tribes [moving] in the order [of precedence] of the Houses of the patriarchs of their tribe. They were divided into 12,000 men, of which the sons of Israel were in their own tribes, 1,000 to a tribe, to lead them to the country of Israel. They travelled army by army in the order [of precedence] of each patriarchy: Nebaioth, Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Naphish and Kedemah [Genesis 25. 13-16]. These are the peoples of Ishmael. They reached Moabite Rabbath, at the borders of [124] Ruben’s [land]. The Byzantine army was encamped in Arabia. [The Arabs] fell upon them suddenly, struck them with the sword and put to flight emperor Heraclius’ brother, Theodosius. Then they turned and encamped in Arabia.

All the remnants of the sons of Israel then assembled [g105] and united, becoming a large force. After this they dispatched a message to the Byzantine emperor, saying: „God gave that country as the inherited property [i kaluats zharhangut’ean] of Abraham and of his sons after him. We are the sons of Abraham. It is too much that you hold our country. Leave in peace, and we shall demand from you what you have seized, plus interest. The emperor rejected this. He did not provide a fitting response to the message but rather said: „The country is mine. Your inheritance is the desert. So go in peace to your country.” And [Heraclius] started organizing brigades, as many as 70,000 [troops] giving them as a general, a certain one of his faithful eunuchs. He ordered that they were to go to Arabia, stipulating that they were not to engage them [125] in war, but rather to keep on the alert until he could assemble his other troops and send them to help. Now [the Byzantines] reached the Jordan and crossed into Arabia. Leaving their campsite on the riverbank, [the Byzantines] went on foot to attack [the Arabs’] camp. [The Arabs], however, had placed part of their army in ambuscades here and there, lodging the multitude in dwellings around the camp. Then they drove in herds of camels which they penned around the camp and the tents, tying them at the foot with rope. Such was the fortification of their camp. The beasts were fatigued from the journey, and so [the Byzantines] were able to cut through the camp fortification, and started to kill [the Arabs]. But suddenly the men in the ambuscades sprung from their places and fell upon them. Awe of the Lord came over the Byzantine troops, and they turned in flight before them. But they were unable to flee because of the quicksand which buried them to the legs. There was great anxiety caused by the heat of the sun and the enemy’s sword was upon them. All the generals fell and perished. More than 2,000 men were slain. A few survivors fled to the place of refuge.

[The Arabs] crossed the Jordan and encamped at Jericho. Then dread of them came over the inhabitants of the country, and all of them submitted [g106]. That night the Jerusalemites took [126] the Cross of the Lord and all the vessels of the churches of God, and fled with them by boat to the palace at Constantinople. [The Jerusalemites] requested an oath [from the Arabs] and then submitted.

The emperor of the Byzantines was no longer able to assemble his troops against them. [The Arabs] divided their army into three parts. One part went to Egypt, taking [territory] as far as Alexandria. The second part went north [to war] against the Byzantine empire. In the twinkling of an eye they had seized [territory stretching] from the sea to the shores of the great Euphrates river, as well as Edessa and all the cities of Mesopotamia, on the other side of the [Euphrates] river. The third part [of the Arab army] was sent to the east, against the kingdom of Iran.

In that period the kingdom of Iran grew weaker, and their army was divided into three parts. Then the Ishmaelite troops who were gathered in the east, went and besieged Ctesiphon, since the king of Iran resided there. Troops from the land of Media [Marats’], some 80,000 armed men under their general Rostom assembled and went against [the Arabs] in battle. Then [the Arabs] left the city and crossed to the other side of [127] the Tigris river. [The Iranians] also crossed the river, pursuing them. And they did not stop until they reached their borders, at the village called Hert’ichan. [The Arabs] continued to pursue them, [eventually] going and encamping in the plain. Present were Mushegh Mamikonean, son of Dawit’, the general of Armenia with 3,000 armed men, and also prince Grigor, lord of Siwnik’, with 1,000 men. [The Iranian and Arab armies] attacked each other, and the Iranian forces fled before them. But [the Arabs] pursued them, putting them to the sword. All the principal naxarars died, as did general Rostom. They killed Mushegh and two of his sister’s sons, as well as Grigor, the lord of Siwnik’, along with one son. Some [of the Iranian troops] escaped and fled back to their own land. The remnants of the Iranian forces assembled in Atrpatakan at one spot and made Xorhoxazat their general. Then they hurried to Ctesiphon and took the treasury of the [g107] kingdom, the inhabitants of the cities, and their king, and then hurried to get back to Atrpatakan. But as soon as they had departed and gone some distance, the Ishmaelite army unexpectedly came upon them. Horrified, [the Iranians] abandoned the treasury and the inhabitants of the city, and fled. Their king also fled, winding up with the southern troops. Now [the Arabs] took the entire treasury and returned to Ctesiphon, taking the inhabitants of the cities along too. [128] And they pillaged the entire country.

 

Herakliusz był bardzo przychylny Arabom, do tego przywrócił grekę do urzędów…
Ale generalnie co to wszystko oznacza ?
Większość kluczowych wydarzeń ma charakter czysto RELIGIJNY, cały czas kręcim się wokół Syjonu i 12 plemion
Mnóstwo dowodów wskazuje na:
– Wygnanie Edomitów do Babilonu, dokładnie spisanie Talmudu Babilońskiego przez Amoraitów (przed Masoretami, po Tannaitach) jakoś blisko po 1000 latach od niewoli Chaldejskiej Judy
– Wygnanie Edomitów do Persji, na Północ do tzw Lahestanu/Wielkiej Scytii.

Chociaż….
Nie wiadomo którą Edessę miał Sebeos na myśli ?
Może tą ?
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eanl%C4%B1urfa
Ojczyzna Efrema, Efrem to Syryjska wersja imienia Efraim (właściwie częściej używam tej Syryjskiej wersji)

Jeśli chodzi o Chazarów to dobrze prześwietlić co się działo w tamtym czasie z Persją, bo Edom tam był i z czasem wmieszał się z jakimiś Monogołami.
Kto tam wiem kto był kim….
Kto był Togarmą a kto Ezawem…. zresztą

https://en.wikipedia.org/wiki/Khazars#Tribal_origins_and_early_history
Ciekawy obrazek

Pieczęć odkryta w wykopaliskach w miejscach Khazar. Jednakże, zamiast być zrobionym przez Żydów, wydają się być szamanistycznymi dyskami słonecznymi. [168]

Hehehe, właśnie się przyznali czym jest Seksagram/Heksagram oprócz jedną z odmian Swastyki i w ogóle gwiazdą Saturna

Ale….
Oni nam też mogą wpierać takie bajki

Państwo chazarskie nie było jedynym państwem żydowskim, które powstało między upadkiem Drugiej Świątyni (67-70 r.) A powstaniem Izraela (1948 r.). Drugi stan w Jemenie przyjęła także judaizm w 4 wieku, trwający aż do powstania islamu. [169] .
Mówi się, że królestwo Khazar pobudziło mesjańskie aspiracje do powrotu do Izraela już w czasach Judy Halevi . [170] W czasach egipskiego wezyra Al-Afdal Szahanshah (d.1121), jeden Salomon ben Duji, często utożsamiany z chazarskim Żydem, [171] usiłował orędować za mesjańskim wysiłkiem na rzecz wyzwolenia i powrotu wszyscy Żydzi, Palestyna. Napisał do wielu społeczności żydowskich, aby uzyskać wsparcie. Ostatecznie przeniósł się do Kurdystanu, gdzie jego syn Menachem kilka dziesięcioleci później przyjął tytuł Mesjasza i, podnosząc w tym celu armię, wziął fortecę Amadiya na północ od Mosulu. Jego projekt spotkał się z oporem władz rabinackich i został otruty podczas snu. Jedna z teorii utrzymuje, że Gwiazda Dawida, do tego czasu motyw dekoracyjny lub magiczny emblemat, zaczęła przybierać wartość narodową w późnej tradycji żydowskiej od jej wcześniejszego symbolicznego użycia przez Menachem. [172]

Słowo Khazar, jako etnonim, było ostatnio używane w XIII wieku przez lud na Północnym Kaukazie, który uważał praktykowanie judaizmu. [173] Kwestia natury hipotetycznej diaspory Khazar , żydowskiej lub innej, jest kwestionowana. Abraham ibn Daud wspomina o spotkaniach studentów rabinicznych wywodzących się z Chazarów w Toledo w Hiszpanii w latach sześćdziesiątych. [174] Społeczności chazarskie przetrwały tu i tam. Wielu chazarskich najemników służyło w armiach islamskich kalifatów i innych państw. Dokumenty średniowiecznego Konstantynopola świadczą o wspólnocie chazarskiej z Żydami z przedmieścia Pery . [175]Chazarscy kupcydziałali w 12 Konstantynopolu i Aleksandrii. stulecie. [176]

Prawie jak Sabbataj Ćwi, tylko ten przeszedł na Islam z czego wynikły rzezie Ormian i Pontyjskich Greków + Asyryjczyków….

Inaczej mówiąc historia antyczna mówi więcej prawdy niż dzisiaj, nie podawano nam jednak przyczyn wojen….
Najwięcej o Izraelitach mówiło trzech historyków i jak już to nich bym się opierał chociaż lepiej stosować pewną starą zasadę ”nie ufać nikomu”

 


 

 


12 comments

 1. Nie wiedziałem wcześniej że Galijskiemu Ezusowi oferowanno ludzką krew… hm drzewo, ścinanie, krew, imię…. do tego sądzono że Esus jest Galijską wersją Merkurego czyli Hermesa, tego którego wielbią ”wtajemniczeni” jako posłańca bogów stąd wcześniej sądziłem że Paweł to jakiś Hermes Trismegistos ale dowodów brak…

  Jeremiasza 15
  (18) Czemu moja boleść trwa bez końca, a moja rana jest nieuleczalna i nie chce się goić? Jesteś mi jak strumień zawodny, jak wody niepewne.
  (19) Dlatego tak mówi Pan: Jeżeli zawrócisz, i Ja się zwrócę do ciebie, i będziesz mógł stać przed moim obliczem; a gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Choćby oni zwrócili się do ciebie, ty się do nich nie zwrócisz.
  (20) Uczyniłem cię bowiem dla tego ludu murem spiżowym, warownym; i będą walczyć z tobą, ale cię nie przemogą, bo Ja jestem z tobą, aby cię wybawiać i ratować – mówi Pan.

  (21) I wyratuję cię z mocy złych, i wyzwolę cię z ręki okrutników.

  Kilka dni temu znalazłem kolejne potwierdzenie w Trenach….

  Treny Jeremiasza:
  1
  (17) Syjon wyciąga ręce, lecz nie ma pocieszyciela; Pan wezwał przeciwko Jakubowi jego wrogich sąsiadów; Jeruzalem stało się wśród nich nieczyste.

  (18) Sprawiedliwy okazał się Pan, bo buntowałem się przeciwko jego słowu. Słuchajcie, wszystkie ludy, i patrzcie na moje cierpienia! Moje panny i moi młodzieńcy poszli na wygnanie.

  (22) Niech cała ich złość przyjdzie przed ciebie! Uczyń im tak, jak mnie uczyniłeś z powodu wszystkich moich występków! Zaiste, wiele jest moich westchnień, a serce moje chore.

  Hmm, to też jest kolejny klucz wskazujący na to iż Izraelici mieli być przykładem dla pozostałych narodów…. dlatego wskazano nam fałszywy Izrael złożony z ludów Kanaanu żeby ośmieszyć Prawo Boże…

  I następny rozdział 4
  (5) Ci, co jadali wyszukane potrawy, omdleli na ulicach; a ci, co byli chowani w purpurze, położyli się na śmietniskach.

  (6) Wina córki mojego ludu była większa niż grzech Sodomy w okamgnieniu wywróconej, bez udziału rąk ludzkich.
  (7) Jej książęta byli jaśniejsi niż śnieg, bielsi niż mleko, ich ciała rumieńsze niż korale, ich wygląd jak szafir.
  (8) Ale teraz są czarniejsi niż sadza, nie do poznania na ulicach. Zmarszczyła się skóra na ich kościach, wyschła jak drewno.

  (9) Szczęśliwsi pobici od miecza niż ci, co umierali z głodu; opadli z sił, trawieni głodem, bo brak plonów polnych.
  (10) Tkliwe zwykle kobiety własnymi rękami gotowały swoje dzieci; te służyły im za pokarm w czasie zagłady córki mojego ludu.
  (11) Pan dopełnił swojej popędliwości, wylał żar swojego gniewu i wzniecił na Syjonie ogień, który pochłonął jego podwaliny.
  (12) Nie wierzyli królowie ziemscy ani wszyscy mieszkańcy świata, że gnębiciel i wróg wejdzie w bramy Jeruzalemu.
  (13) Lecz stało się to z powodu grzechów jego proroków, win jego kapłanów, którzy przelewali w nim krew sprawiedliwych.

  (14) Błąkali się jak ślepi po ulicach, splamieni krwią tak, że nie można było dotknąć ich szat.
  (15) „Z drogi! Nieczysty idzie!” wołano przed nimi. „Z drogi! Nie dotykajcie się!” Jeżeli dalej chcą się wałęsać, nie mogą tu dłużej przebywać.

  (16) Sam Pan rozproszył ich między narodami, nie chce już na nich patrzeć; dla kapłanów nie ma szacunku ani dla starców litości.

  (17) Nasze oczy daremnie wypatrywały i wyczekiwały pomocy; z naszej strażnicy wypatrywaliśmy narodu, który by przybył z pomocą.

  (18) Śledzono nas na każdym kroku, tak że nie można było chodzić po naszych placach. Zbliżał się nasz koniec, dni nasze się dopełniały. Tak, nadszedł nasz kres.

  (19) Nasi prześladowcy byli szybsi niż orły pod niebem. Ścigali nas na górach, czatowali na nas na pustyni.

  (20) Chrystus Pana, który był naszym tchnieniem życiowym, został schwytany w ich dołach, ten, o którym myśleliśmy, że w jego cieniu będziemy żyć między narodami.

  (21) Wesel się i raduj, córko Edomska, która mieszkasz w krainie Us. Także do ciebie przyjdzie kubek: upijesz się i obnażysz.

  (22) Kończy się twoja wina, córko Syjońska. On już nigdy nie skaże cię na wygnanie. Ukarze twoją winę, córko Edomska, odsłoni twoje grzechy.

  Ciekawe że grzeszność jest przyrównywana do koloru bieli lub czerni…. nie chodzi o to że murzyni są grzeszni,
  18 Werset, hmm brzmi tak dzisiejszo…

  Ostatnie trzy wersety są praktycznie mesjańskie pośrednio mówią wiele, między innymi wskazują na to kim są dzisiejsi ludzie podający się za Izrael
  Szok że to wszystko było zapowiedziane i dopiero teraz się dowiadujemy tych rzeczy … bez pomocy ”przewodników duchowych”

  Łojcowie kościoła mówili o tych rzeczach pobieżnie, a dokładnie według zaleceń Pawła – Biblia czy Grecki ST do kosza a NT czyli głównie listy Pawła + jego kolegów
  Wskazują na żałosne interpretacje Rabinów i mówią że to oni byli Izraelem ale że zabili Boga to przywilej i Nowe Przymierze przeszło na Pogan/Jafeta/Kościół/Gojów
  Takie manipulacje świadczą o tym że autor doskonale znał prawdę i z ”jakiegoś powodu” pomieszał

  A to że mówiła grupa Pawła dużo prawdy tropiła nieznanych nam arcyapostołów, agentów, mówili o diable i demonach no to co z tego jeśli robili więcej szkody niż pożytku…. i brali od ludzi kasę
  Żebraki, nieroby!
  Wykorzystywali problemy w celu własnych korzyści i tak jest do dzisiaj – albo pozorna opozycja tak może czynić albo naciągacze którzy poprzez manipulacje chcą/chcieli zarobić i mieć przy tym gwardię w celu potwierdzenia swej wartości (”no powiedz jaki jestem zaiebisty”)

  Jedną z większych tajemnic jest istnienie dwóch grup ”satanistów”
  I Protestancki ruch został założony przez tą drugą falę jako opozycja wobec KRK, tylko że promowali te same nauki – Pawła
  Rosja Chasydzka, Trump, Teozofia, Himmler to charakterystyczni przedstawiciele drugiej fali. Himmler to mam na myśli szukanie otworów na biegunach w Tybecie oraz super rasy Nefilimów tj. uciekinierów z Atlantydy! No ale jeśli Atlantydę określimy jako wysoko rozwiniętą cywilizację przedpotopową a Nefilimowie wówczas potopili się i po potopie powstali nowi a dajmonów nie ma sensu szukać same się zjawiają….
  Szukano wejścia do Tartaru czyli więzienia dla Grigori (upadłych), Giganci to możliwe że resztki tych dużych się pochowały bardzo mało informacji na ten temat

  Rosja Chasydzka także jest podejrzana ponieważ istnieją dwie grupy – Słowianie zmieszani z Mongołami i pseudo-Słowianie z sekty Lubawicz
  Rosją oczywiście nie rządzą Rosjanie (Słowianie), w Polsce podobnie nawiasem mówiąc ale mam na myśli że cała ta propaganda ”zły Putin, źli Rosjanie nie Słowianie” ma na celu skłócić
  Przecież sam szef Lubawiczów o tym mówił że celem jest podzielić Słowian między sobą – Rosjan, Ukraińców (Słowiańskich), Polaków itd.
  Pomiędzy nimi wepchnięto także Chazarów czyli znowu nie wiadomo kogo gdyż suche informacje o Chazarach są także pozbawione logiki bo skoro żydzi to chazarowie, w takim razie gdzie się podziało 12 narodów….
  Rosja to duży kraj i dalej na zachód istnieją ludy w stylu Indian, Nieńcy, Tatarzy, Baszkirzy, Ludy Perskopodobne jak Tadżycy itd.
  A Persom i ludom pochodnym, także ludom Tureckim narzucono Islam…..
  Dlaczego ?
  Bo Islam nie buduje, im państwa są bardziej Islamskie tym bardziej są zacofane Libia była wysoko rozwinięta ponieważ tam panował socjalizm (taki ateistyczny Islam)

  Islam i Banderyzm ogólnie pełni rolę kozła ofiarnego
  Najpierw sprowadzono ich do Europy podstawiono mnóstwo krzykaczy zachęcaczy a teraz podstawiono mnóstwo krzykaczy którzy zachęcają do walki z nimi…
  Dobry film o tym zrobił J. Caleib, dobrze że go zachowałem z rok temu 🙂 Wysłuchać od deski do deski (pierwsze 20 minut), przy okazji nawet autor wówczas nie pomysłał że zaorał Wrońskiego ale mniejsza o to

  Ważne jest to że teraz wypełzło mnóstwo krzykaczy antyislamskich którzy gadają róźne bzdury że Allah to szatan, w zasadzie sami są satanistami jeśli nie mówią kto jest satanistą podobnie cytują TYLKO ZŁE WERSETY Z KOranu o Hadisach nie wspominając
  Tymczasem Koran to taka gorsza wersja Biblii gdzie dopuszczalne są sprzeczności (jeden werset mówi zabijaj a drugi nie zabijaj, Paweł pisał identycznie celowo aby każdy mógł wybrać co mu pasuje)
  Preferuję określenie ”Bóg Koranu” albo prościej Hubal/Elah podszywający się pod AlLaha no ale znowu któżby wiedział co jest grane i jeszcze to że Diabeł w Koranie to jest Szajtan albo Iblis (w Perskim wydaniu Eblis, mnie się podobają imiona Koraniczne)
  Bardziej stawiam na to że ten anioł podający się za Boga w Koranie jest współpracownikiem Iblisa, no tak są dwa tytuły podstawowe określające stwórcę – Bóg i Pan.
  Iblis i Hubal….
  Samo to imię Hubal albo Elah wskazuje na imię własne, bożek kananejski El też musiał się nazwać bogiem kananu o imieniu El ponieważ nie był Bogiem
  http://minos-minal-omfalos.blogspot.com/2015/04/allah-bog-ksiezyca-sin-czyli-nie-wazne.html
  Stary materiał Hubal to nowsza wersja Sina czyli księżyca, sierp przypomina księżyc
  HuBal bóstwo księżyca…. no ale Baal jest bugiem Słońca, co to hermafrodyta jakiś ?
  Zresztą nawet według nauk Islamu eh… allah nie jest Allahem tylko większym bożkiem kanaanu (upadłym)
  Iblisem, serafinem czy archaniołem (więcej dowodów wskazuje na Serafina) być nie może ale może być jakimś kolegom Pawła po fachu….
  Przypomniał mnie się wykłąd Veitha który porównywał Islam do Katolizmu po czasie okazało się że nie kłamał wywyższał jednak lekko Islam ponad Katolicyzm no ale wiadomo… #ADS
  Mówił o Dżinach które według Islamu są dobre a ich szefem jest Iblis
  Też trzeba rozróźniać Dżinów z Hadisów od Dżinów z Legend,
  Hmm, tylko jaką rolę odgrywają Ifryty ale odrzucają wspaniałe mity na bok ?
  Tak jak z jednorożcami, co innego jednorożec z legend i bajek a co innego Jednorożce z Biblii czy te ”wielkie białe osły” opisywane przez Historyków

  Już wiem
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ifrit
  Ifrit (afryt, efryt, ifryt) – zły duch, demon, w wierzeniach muzułmańskich uważany za szczególnie złośliwego i niebezpiecznego, najpotężniejszy pośród dżinnów. Miał się wyróżniać wysokim wzrostem i wielką mocą. W wierzeniach ludowych ifritem stawała się dusza człowieka, który zmarł nagle i nie został pochowany (w szczególności dotyczy to ofiar morderstwa). Najgroźniejszym pośród ifritów był Marid, czyhający na ludzi na drogach, zabić go można jednak cytując werset z Koranu.

  Uwielbiam czyatać takie rzeczy dlatego nie jest to dla mnie obce (Ifryty, Dżiny, Maridy)
  Co nam mówi to źródło ?
  Że Ifryt to potężny dżin i zarazem demon i jak on powstawał ?
  Kiedy taki człowiek ”nefilimim” zmarł….. czytając między wierszami

  https://en.wikipedia.org/wiki/Ifrit
  Koran 27 Bielawski:
  38 I powiedział: „O starszyzno! Kto z was przyniesie mi jej tron, zanim oni przyjdą do mnie poddani całkowicie?”

  39 powiedział Ifrit spośród dżinów: „Ja ci go przyniosę, zanim powstaniesz ze swego miejsca; jestem dość silny, by to uczynić, i godny zaufania.”

  40 Powiedział ten, który posiadał wiedzę
  z Księgi: „Ja ci go przyniosę, zanim powróci do ciebie twoje spojrzenie.” A kiedy Salomon zobaczył go stojącego solidnie przed nim, powiedział: „To jest z łaski mego Pana, aby mnie doświadczyć, czy będę wdzięczny czy niewdzięczny.” Kto jest wdzięczny, jest wdzięczny dla siebie samego; a kto jest niewdzięczny… – zaprawdę, mój Pan jest Bogaty, Szlachetny!

  Właśnie przyznano się do czego palił się Salomon czy raczej Sulejman według Koranu… do kontaktów z demonami, podobno potrafił je kontrolować

  Hmmm, są to istoty stworzone z ognia… niczym aniołowie
  2 Barucha 21:(4) „Ty, który uczyniłeś ziemię, usłysz mnie, któryś ustanowił firmament słowem, i uczyniłeś mocną wysokość nieba duchem, któryś od początku świata powołał to, co jeszcze nie istniało. i one są posłuszni Tobie.
  (5) Ty, któryś rozkazał powietrzu skinieniem, i ujrzałeś rzeczy które mają nadejść jak i te, które przeminęły.
  (6) Ty, któryś z wielkim namysłem władasz zastępami, które przed Tobą stoją,a także z niezliczonymi świętymi istotami któreś uczynił od początku, które są z płomienia i ognia, swoją wokół Twego tronu, którymi władasz z oburzeniem.

  No nieźle….
  Oczywiście wiele źródeł przedstawia nam te stworzenia z ognia jako Nefilimów czy Demony a to są ICH dzieci…. i oni są za nie odpowiedzialne.

  Do tego coraz częściej mówi się o nieziemskiej technologi mogą nam powiedzieć że pochodzi od Annunaków – Roboty, Cyborgi, Alexa, Windows10,
  A takim ciałem mechanicznym coś musi sterować – albo człowiek albo autopilot hmm i co to jest ta ”energia próźni” ?
  Możliwe że dajmon/szedim czyli dusza/duch Nefilima

  Chiny, Japonia, Korea to także dziwne kraje pełne nadludzi wręcz (zwycieżają na wielu olimpiadach itp).
  Kiedyś się zastanawiałem czy Magog syn Jafeta to nie są właśnie Chiny albo czy Chiny (Serica/Kitajce) to nie jest właśnie Kittim lecz Izraelici nie znali Chińczyków i uznawali za Kittim… Rzym lub Macedonię albo Cypr.
  A możliwe że chodzi o symbolikę a nie o rzeczywistych Magogitów i Gogitów (Jafet) a o ostatni zbiór Nefilimów i co tam jeszcze zostanie (razem ci co wzięli znamię i tego pokroju osobniki zaatakują Syjon co opisuje Ezechiel i Jan)

  Nie można także zapomnieć o planach dostarczonych Pike’owi które wskazują na zniszczenie Syjonizmu Islamu i Ateizmu, czyli celem nie jest Islamizacja, Ateizacja, Konwertowanie na Judaizm…
  Chrześcijaństwo także ucierpi ale nie Listy Pawła, mało który lucyferniak atakuje listy Pawła….

  Ostatnio słyszałem że Londyn który był kiedyś spalony został odbudowany jako Nowa Jerozolima, taki był zamysł… do tego City Of London i Rotszyldowie (Tarcza Edomu), Kolonializm, USA… wszystko płynęło z Anglii
  Językowo Anglia odpowiada Antycznej Grecji a USA Rzymowi, tak to widzę
  Ale nie sądzę że będzie wyrok tylko na Anglii czyli na najbardziej zbrodniczemu państwu w dziejach nie licząc Rzymu który jest absolutnie numero uno ale ogólnie na Cywilizacji Łacińskiej

  Obecnie wiele wydarzeń jest bardzo nielogiczne kiedy patrzy się na nie na sucho,
  Acta 2 też wyglądało w dużej mierze na straszenie, przecież lepszym wyjściem jest potop dezinformatorów, naciagaczy, agentów, narkomanów, zboczenców itd.
  YT oczywiście jest w obcych rękach, śmieszne jak ”antystemowcy” wchodzą na YT i się dziwią że ich przepędzają co jakiś czas niektórym przywracają kanały (znam aż 3 osoby licząc czołowego Niebocentryka) a reszta… ?
  No śmiesznie kiedy taki król pośredniaka narzeka na żydowskim YT że żydzi mu zablokowali kanał na 2 tyg za stary film o Smoleńsku, mówi na YT że YT to zło aż dziwne że ten żyd jeszcze na to pozwala nie blokuje filmów….
  Niestety prawie nikt na tym YT czy Fb nie mówi prawdy, jak już to wiele nie wie albo celowo kłamią i ktoś im za to płaci niestety…

  A tak troszkę nawiązuje do innych tematów to może wezmę się za pochwałę Heńkową
  Tego agenta czytam jak wyrocznię wystarczy zauważyć w jaki sposób manipuluje wypowiedzią i to z Brejna chciał zrobić tego złego, znane sposoby
  ale dam coś ciekawego budującego, skoro wiemy że kłamcy kłamią dają wszystko co najcenniejsze wspak albo podają dobry zatruty obiad….

  ”Adrian Wujczak Brain Braker, szerzysz tutaj antychrześcijańską propagandę, opartą o wyprane przez Świadków Jehowy pojmowanie autora strony zbawienie.com, kręgi katolickie już dawno obaliły te teorie, które są niebezpieczne z punktu widzenia całego chrześcijaństwa.

  Ten agent widać że był dobrze wyszkolony z zakresu manipulacji i internetu (Kovinda, Henia i wielu innych znał), przykład stosowania ohydnych praktyk prania mózgu i nastawiania jednych przeciwko drugim, wystarczy sprawdzić kontekst i od razu wiadomo co jest grane
  ”Y do X, ”uważasz że Kościół katolicki planuje rozpętanie 3 wojny światowej? O_o”

  Hmm,
  A tu inni Jezuici bardziej uczciwi potwierdzili to
  http://zbawienie.forumotion.com/t91-biblia-mesjanska#5910

  ”Ja sprawdziłem czy faktycznie Biblia była pisana głównie alfabetem greckim w dialekcie greckim, zwanym paleo-hebrajskim. Czy przetłumaczono ją na grekę koine – Septuagintę, z której cytował Jezus i ewangeliści inne. Na dzień dzisiejszy nie ma dowodów aby powiedzieć , że H Kubiak myli się. Nie jedni już specjaliści próbowali wykazać , że się myli . Jednak w oparciu o dokumenty nie zdołali tego zrobić. ”

  Banan na ustach 🙂
  Jedna pomyłka to ta którą sprostowałem (Paleo Hebrajski > Fenicki > Grecki > Łaciński), wolę korygować ludzi uczciwych który popełniają błędy z niewiedzy czy z ze zwykłego zabiegania, odmiennego zdania niż z ludzi którzy za rady potraktują butem….

  Ostatnio wysłuchałem sobie przemiłej audycji jako pretekstu wspomnienia o….

  Kiedyś bałem się tych Annunaków, Illuminatów na początku gdyż według tych nauk człowiek niewiele znaczy
  Co do Eteruska, już samo to że związał się z gościem który no (ja na początku myślałem że jest kolegą Henryka takim wolnym strzelcem) tak mówi pewne tematy że inni którzy mówią to samo wyglądają na większych specjalistów, mnie już wystarczy ekspresja twarzowa żebym zmienił kanał nie lubię jak ktoś szczerzy w moim kierunku kły albo się na mnie drze, już wolę słuchać przekleństw niż wyRachowanych docinek itd.
  Dobra to Eterusek, cóż… nie oglądałem nowszego kontentu poza jednym wywiadem gdyż w sferze żydzi, masoni, Illuminati próbuje przebić kontent Lehjaha i ś.p. Radtrapa… nawet jeśli z 50% to prawda to jest to tylko wiedza ale nic takiego co nam pomoże tylko zniechęca do życia bo wszędzie żydy masony illuminaty…
  Ocywiście żydy, masony, illuminaty i agenci istnieją ale ci realni a nie wymyśleni
  Cóż, z tych dwóch filmów (pod filmem link) wynika że orgonity nie pomagają albo Eterus hmmm, z kim przestajesz taki się stajesz krulu ośmieszał wszystko co się dało też nawijał o Orbsach i nadal nawija ale w innej formie o swoich kolegach z Otchłani… [[https://www.youtube.com/watch?v=CPCzsHJB_2M]]

  A król…. cóż, mdli mnie już trochę dlatego nie oglądam a czytam np. komentarze
  Śmieszne (chociaż dużo tematów znam od Henia więc wiem jakie są różnice) do czasu kiedy się się zauważy młodych zagubionych ludzi (albo starszych) którzy mają jeszcze większą sieczkę,

  Szkoda że ”naczelna gwardia” takich osób jak Hrabia specjalista od czarnej magii i dekretów, Pejsor od ruskich agentów, Sandzia kopiuj wklej ślizgania się po ważnych tematach…. reprezentantami są ludzie pogubieni (matka pijana, ojciec go bił… kablem od pilota… bezprzewodowego, (melodia do zaśpiewania))

  Po filmie widać że młody jest pogubiony, o mądrości czy o wysokim uduchowieniu ciężko mówić w tym wieku sam nie mogę się zachwalać pod niebiosa bo to brzmiałoby komicznie. No ale tak się dzieje w religiach nowicjuszy się wychwala pod niebiosa a jak ktoś niepasuje czy kwestionuje dogmaty/lidera out!
  Ostatnio nawet z filmu (18-26 minuta, cytuje komentarze) się okazało że krulu wywalił jednego który wyglądał na lekko upośledzonego niestety… Sendecki lubi takich najbardziej wskazywać na wielkich patriotów żeby zagraniczni sobie kodowali że przeciętny Polak to oszołom, niestety

  No ale taki Miłarek kurde z tego co widać to raczej ogarnięty człowiek zarabiał na siebie nie jest zły no ale ja to ciągle powtarzam że jestem wrogiem przejmowania czyjejś filozofii tj. myśleć tak jak ktoś zależnie od kogoś. Nie dałem rady jakoś tak smutno się robi kiedy niewielu ludzi ogarnia te tematy muszę jeszcze uproszczać wiele wątków pomijać trudniejsze sprawy bo większośc nie rozumie jak powiem np że nie lubię jednych to myślą że jestem za drugimi (np. PiSuary POdatki) i nawet jak tłumacze to co z tego czytać ludzie nie potrafią słuchać także gdyż słuchają to co chcą usłyszeć… degeneracja

  Nie mogę tego przeboleć jak się tak patrzy na tych ludzi którzy robią sobie sieczkę z mózgu

  Smutne bo są to ludzie mojego pokroju czyli nieco pogubieni, młodzi albo starzy no dobra starych są wyjatki ale ludzie młodzi którzy szukają swego miejsca i trafiają na predatorów. Jakimi logicznymi argumentami można więc dotrzeć do tych ludzi wskazać na proste rozwiązania i zachęcić do samodzielnego myślenia ?

  Smutne że można sobie spaprać życie nawiasem mówiąc z tego co widzę że ci tzw Illuminaci czy Łobuzy sami przyznają się do swych niecnych zamiarów –
  Sandziu wiadomo gdyby nie Heniu to nie znałbym tego pokroju ludzi ale trudno, gościu przyznaje się do wszystkiego kompromituje się na podstawie własnych słów. Zwracam także uwagę kiedy ktoś dość często podaje linki których nie możemy zweryfikować czy posługuje się rzetelnymi dowodami jak ktoś tylko wygłasza opinie jakby natchnione albo rzeczy których nie możemy udowodnić np. książki New Age podają wątki nawet nie historyczne tylko Bajki że miliardy lat temu działo się to i tamto. Wątki historyczne możemy jakoś potwierdzić że była bitwa jakaś tam około tego okresu i gdzie. Głównie fałszuje się przyczyny a daty…. to kwestia kalendarza ponieważ mamy kalendarz Heliocentryczny Solarny a dawno temu używano Lunarnego na podstawie faz księżyca wyznaczano.
  Chrabja przyznaje się do satanizmu może się chwali może celowo oddaje się za pieniądze a może tak się chciał pochwalić oglądałem sobie filmik jak to ksiądz i pułkownik naskoczyli na fundacje 3000+ i…. Pułkownik sam się chwalił jak to w latach 90 rozpracowywał narodowców za śmiesznie niskie koszta – buraki bez ambicji.
  Mnóstwo tych patriotów chwali się jak to działali w róźnych służbach agenturach itp a kiedy dostali kopa to pojawili się na tym internecie albo pojawili się by zarobić lub cokolwiek innego zresztą czy to ważne że taka osoba jest masonem czy kimś tam jeśli jest zakłamana mataczy wystawia bluzga i tylko pier…..

  Mnie trochę denerwuje że ten zakłamany człowiek o imieniu nie polskim czyta moje posty czy wpisy a później je słyszę w jego audycjach nawet nie wysila się, może tak mała zmiana i wreszcie zacząłby mówić coś od siebie a nie kraść od innych ode mnie Liksara, BB, Henia i wielu innych przekręcając czyjeś wypowiedzi…
  To mnie wnerwia a z drugiej strony nikt nie ma licencji na pewne tematy sam daje tysiące linków potwierdzających teraz nie mam takiego zapału i chęci na tłumaczenia i wiele innych rzeczy pisać też mi się nie chcę nie zabraniam nikomu wchodzić czy nie wchodzić no ale nawet dzieci potrafią zrobić większy użytek z internetu i mają większą wiedzą w tematach którymi się interesują.

  Edit:
  Moje przypuszczenia się jeszcze bardziej pogłębiają ex-Mitra był rozgarniętym normalnym, taki śmieszek stąd te intonacje wskazówka: ukazywał lokalnych złodziei pracował ciągotki do kaznodziejstwa i co ważne był osobą religijną co oznacza że jest raczej uczciwy.

  Są dwie kategorie ludzi ”religijnych” tacy którzy szukają na własną rękę ale chodzą od wodopoju do wodopoju czyli zataczają ogromne koła albo ludzie na religijni na pokaz i tym rodzajem ludzi brzydzę się unikam jak dżumy ponieważ są obłudni.
  Cóż, sam lubię intonować od siebie czy to wtrącać śmieszki heheszki od siebie no ale nie traktuje tego jako pewnik kiedy łapię za słówka to dla rozładowania sytuacji. Owszem nie jest to wszystko łatwe gdyż trzeba znaleźć równowagę pomiędzy normalnością a szaleństwem, szukanie prawdy szukaniem prawdy ale też nie można popadać w obłęd zaniedbywać obowiązków odcinać się od całego świata jutro to dopowiem że religie pierwsze to co celują w ludzi szukających prawdy załóżmy kiedy pierwszy raz zacząłem czytać bajki New Age już byłem świeżym kąskiem i tak jest z każdym dopóki nie pozna tego mechanizmu manipulacji. Kiedy przestałem chodzić do kościoła na dobre każda taka osoba świeża jest podatna na antytezę jak Jehowi, Ateiści, Jogiści, Wahadlarze, uj pełno tego.

  Wracając od 4 minuty do 12
  https://pl-pl.facebook.com/tvsurnysa/videos/1429992497262683/
  Tak się zdarza przypadek albo zrządzenie Boże czy przypadek żeby człowieka przetestować, zahartować możliwe że niektórzy ludzie celowo trafiają na łobuzów z KRK czy innych Jehowych by wiele z tego wynieść.
  O jaki fajny chłopak nom, ludzie pisali że krulu gnoił informatyka czyli w zasadzie głowę że sam sobie poradzi jak na dawano filmy na forum ja myślałem że Stachu Jones jest tylko dodatkiem, później wychodził brak konsekwencji i matactwa. Też w to nie wierzę że można być tak powierzchownym, czytać tyle stron i nadal nic nic z tego nie wynieść opowiadać tak płytko że każdy kto ten temat zna widzi że koleś tylko rzuca hasłem co potrafi każdy zwłaszcza po Reklamie….
  Zresztą Sandziu przyznaje się do stosowania technik manipulacji stosowanych przez różnych oszustów dlatego czasem przewinę sobie materiał z wykopu a z drugiej strony te techniki stają się nieco nudne i przewidywalne ostatnio jeden jutuber nie powim który stosował taki trik który określę jako wytworzenie sztucznego tła i u Brejna ten sam trik został zastosowany
  https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/09/12/bratypyt-kolejny-zdemaskowany-agent-poczytajmy-wypowiedzi-tego-zdiablasyna-a-wiele-sie-nauczymy/

  Wszechstronni i wszechobecni hahaha
  1 – Zmyślają na poczekaniu
  2 – Sztuczny tłok

  Jeszcze co do argumentacji o tym dziś myślałem nieco, przecież kiedy chcemy do kogoś dotrzeć musimy mówić o rzeczach które ta osoba jest w stanie zrozumieć na przykład jeśli chcemy porozumieć się z Muzułmaninem takim normalnym który wierzy w…
  No właśnie jeśli chcemy go ”nawracać” na przykład na New Age bo to uniwersalnizm czy negatywizm 🙂
  Najpierw mu powiemy że jest zaginiona księga 1000 wersetów z Koranu w księdze o nazwie Cozoiep 🙂
  Tam mu powiemy że Mahomet nauczał właśnie tego bo Koran jest zmanipulowany nie wyjaśniając dlaczego a to jest prawdziwa wiedza. Po czasie kiedy gościu nabierze zaufanie to mu powiemy że Mahomet był jednym z wielu mędrców (gr. Sofista – mędrzec śmiechu warte) i Crowley czy inny też jest światłem tak, cichaczem wprowadzamy swoje doktryny oswajając klienta że oba systemy są identyczne a później werbujemy.
  Nawiasem mówiąc Islam to zbiór nauk przed-islamskich (Hubal), Katolickich (kult Maryjny Iset) i Rabinicznych (legendy talmudyczne)

  Wracając do tematu techniczny może trochę zaciągał Pawłościaństwem a Sandziu nieprzypadkowo potępia rzekomą jawnogrzesznicę przecież sam mówi że można osądzać czyli można mordować niewinnych, no tak skoro wolno nam być panami życia i śmierci to można skazywać niewinnych nawet tym których chciano udupić pełno jest spraw ludzi których chciano załawić niewinni lecz wkopami najwyraźniej Nefilimowie nie mają sumień stąd wielkie wojny wchodzą gładziutko….
  Przykład z Jana 8:1-9 jest bardzo prosty do wyjaśnienia chodzi o szukanie haków by skazać ”o ten skazuje niewinnych” sprytne aczkolwiek do tanga trzeba dwojga kiedyś to wyjaśniałem w sposób neutralny bardzo prosty.
  7 minuta mnie zaciekawiła sam czytałem Biblie przed Maturami jakoś tak kiedy pierwszy raz czytałem od siebie już zrozumiałem powoli jakie bzdury mówią rzekomi znawcy a Katolicy nie czytają więc wierzą w Trójce, świętych i bóstwo chrystusa. Niestety nawet jak czytają to sięgają do Pawła, hymn o Miłości ala Crowley więc nadal bida.
  Hmm właśnie Sandziu przyznał się do kolejnego kłamstwa kujcze jak ten typ uprościł dobrze że nie powiedział że Chrześcijanie. Gościu albo rzeczywiście jest nieukiem albo celowo udaje głupiego. Chyba jednak to dam…


  Cóż, dla porównania do religiantów Paweł szedł do gojów/pogan (heathens) bo najłatwiej nie wiedzieli co jest grane).
  Czyli tacy ludzie w moim wieku są najlepszym kąskiem (w przedziale 15-25)
  O samym krulu nie raz było, wziął tematy popularne na topie zmieszał i wsadził do kotła o nazwie swego kanału (raz mówi że Jotesem go szkoliło innym razem że tak ma na drugie imię bo ma w nazwisku te dwie szatańskie literki ja ma to w duie wolę Słowiańskie nazwisko niż miałbym zmieniać jak żydzi na pseudo-polskie a po drugie to że jakiś wyraz ma szatańską składnię… cóż wyjaśniałem to w sposób tego pana na przykładzie imienia Andrzej (an to przeciwko, andra to człowiek, a dra to chyba jakieś drakule xd)….nie, nie mogę już wolę operować według ustalonych zasad lingwinistycznych (wyrazy Polskie według Polskich zasad, Greckie po grecku, Niemieckie po niemiecku itd).

  Szczerze mówiąc to nie żal mi ex-fanów krula pośredniaka który z czasem ich wykorzystywał w celu pokazania ilu osobom dał się przerobić / reptilianie atakują, nie żal mi ludzi którzy pragną ciepła a dostają kopa…. zresztą według tych kryteriów 99% to heretycy (czytaj agenci) którzy pójdą do piekła, dogmat o mesjańskim posłannictwie (niom Hrabia i Sandziu już się chrystusami ogłaszali) danej grupy….. Na szczęście zbawienie z wiary to fikcja! Autor tego pomysłu nawet nie wiadomo kim był i kim jest!

  Taki przykład 33 minuta, w ogóle całość jest skierowana przeciwko psychofance niewiem jak ten drugi chłopak co wręcz ogłaszał hymny triumfalne jakiego ma mistrza, słuch zaginał pewnie agent nawiasem mówiąc kiedyś pisałem jak krulu ośmiesza temat Hasbary tak że temat biorą na poważnie tylko ci którzy o tym wcześniej słyszeli, reszta no jak widzi szaleńca który widzi wszędzie diabłów, agentów, gada jak ksiądz wgl stulejarz kobiety obraża ale między wierszami to jednak to NWO broni i dezinformatorów, też nie wyjaśnia w ogóle mało który dezinformator wyjaśnia mechanizmy od środka a podobno są to chłopy w sile wieku (35-60) https://www.youtube.com/watch?v=AhZST4O8esY

  Nawiasem mówiąc gościu nie daje żadnych większych dowodów na PZ czy przeciwko HC, te argumenty że ktoś MUSI pracować dla żydów, masonów, reptilian ponieważ nie jest chuderlakiem, nie jest aseksualny, nie jest ateistą czy satanistą, nie biega na setkę, jedzenie (fajny film o tym jak zrobiono z lucyferycznych idei religię czy raczej podsunięto lucyferyczne idee pod pożywienie które jest pełne pestycydów https://www.youtube.com/watch?v=jgaIWYv8xCE…..

  Już pomijam że ten człowiek nawet w takich prostych rzeczach się plącze, ciężko jest jednak infiltrować tych ludzi odzielać bzdury od prawd i zwyczajnie się albo odrzuca 100% albo przyjmuje 100%…

  David Icke na przykład pisze dużo książek i jak się czyta takie osoby czy słucha, człowiek chce mieć podane wszystko na talerzy a to tak nie ma, trzeba niestety szukać głębiej pokazuje się głównie ludzi którzy:
  – Nie wiedzą a to daje pewien kredyt zaufania
  – Ośmieszają bo mają od tego płacone czy to od ludzi czy to od pewnych istot jak Ezoterycy, chociaż… najpierw są mocno ogłupiani przez Wahadełka, ręce które leczą, tarota itd.
  – Celowo kłamią bo należą do tego ludu
  I taka charakterystyczna rzecz, jak ktoś chce nas wpuścić w kanał to zazwyczaj nie podaje większych dowodów a wyłącznie opinie i… żadnych sensownych rozwiązań na dłuższą metę

  Trochę śmieszne jak pewien obrońca krula pisał że będzie Telewizja a tu z telewizji nici co było do przewidzenia, niestety karma wraca…..

  Ogólnie to strata czasu…..
  Tak to wygląda, internet jest stworzony przez ”idiotów” dla idiotów w stopniu naukowym
  Sami sobie przyprawiamy łatkę idiotów generalnie jako społeczeństwo….

  —–

  Ciekawi mnie dlaczego porównywano listy Pawła do Bhagavadgity Hinduskiej tam gdzie pada imię zbieżne dziwnym trafem z imieniem zmienionym przez króla pośredniaka mniejsza oto
  https://wn.rsarchive.org/Lectures/GA142/English/AP1971/BhaPau_index.html
  Steiner, dość znany w tej branży Teozofia jak wiadomo kiedy mówi o Chrystusie ma na myśli Lucyfera a kiedy mówi o diable ma na myśli Boga….
  Coś mnie ciągnie do tego autora bo czuć że wie ale nie jest to zauroczenie, po prostu takich autorów traktuję jako źródła informacji Nawet do Icke’a czy Sandziego mam pewien kredyt zaufania o ile wiem czego szukam

  I fragment z tej lektury

  Boskie Logos, o którym mówi Ewangelia św. Jana, to samo życie i twórcze słowo! To, co znajdujemy w filozofii Sankhya, jako prawo, któremu podlegają formy kosmiczne, które historycznie przetransponowane do dawnego hebrajskiego objawienia, jest tym, co św. Paweł nazywa Prawem. Trzeci strumień znajdujemy u św. Pawła jako wiara w zmartwychwstałego Chrystusa. Tym, co było jogą w Krisznie, w św. Pawle była Wiara, tylko w bardziej konkretnej formie – Wiary, która miała zastąpić Prawo. Tak więc trójca, Weda, Sankhja i Joga były jak zaczerwienienie świtu tego, co później powstało jako słońce. Veda pojawia się ponownie w samym Byciu samego Chrystusa, teraz wkraczając w konkretną, żywą drogę do historycznej ewolucji, nie wylewając się abstrakcyjnie w przestrzeń i odległości czasu, lecz żyjąc jako pojedyncza Indywidualność, jako Żywe Słowo. Prawo spotyka nas w filozofii Sankhya, w tym, co pokazuje nam, w jaki sposób podstawa materialna, Prakriti, jest rozwijany nawet do grubej substancji. Prawo ujawnia, w jaki sposób powstał świat i jak rozwija się w nim człowiek indywidualny. Jest to wyrażone w dawnym hebrajskim Objawieniu Prawa, w dyspensacji Mojżesza. O ile św. Paweł z jednej strony odnosi się do tego Prawa dawnych Hebrajczyków, odnosi się do filozofii Sankhya; ponieważ odnosi się do wiary w Zmartwychwstałego, odnosi się do Słońca, którego różany świt pojawił się w Jodze. W ten sposób powstaje szczególny sposób, w jaki odnajdujemy pierwsze elementy w Wedach, Sankhji i Jodze. To, co znajdujemy w Vedach, pojawia się w nowej, ale teraz konkretnej formie, jako Żywe Słowo, przez Którego wszystko zostało stworzone i bez którego Nic nie zostało stworzone, i Które jednak z czasem stało się Ciałem. Sankhya pojawia się jako historyczna reprezentacja oparta na Prawie o tym, jak ze świata Elohim wyłonił się świat zjawisk, świat grubych substancji. Joga przekształciła się w to, co według św. Pawła wyraża się w słowach; „Nie ja, ale Chrystus we mnie”, to znaczy, kiedy siła Chrystusa przeniknie duszę i ją wchłonie, człowiek wznosi się na wyżyny boskości.

  W ten sposób widzimy, jak w formie przygotowawczej spójny plan jest obecny w historii świata, jak nauczanie Wschodu było przygotowaniem, jak ono nadaje w formie bardziej abstrakcyjnej, niejako, to, co w konkretnej formie znajdujemy tak cudownie zawarte w chrześcijaństwie Paulinów. Zobaczymy, że właśnie przez uchwycenie związku pomiędzy wielkim poematem Bhagavad Gity i Listami św. Pawła, odkryją się najgłębsze tajemnice dotyczące tego, co możemy nazwać panowaniem duchowym w zbiorowej edukacji ludzkości . Ponieważ coś nowego musi być odczuwalne również w nowym wieku, ta nowa epoka musi wykroczyć poza czas Grecji i musi rozwinąć zrozumienie tego, co kryje się za tysiącami lat bezpośrednio przed Chrystusem – dla tego, co znajdujemy w Wedach, Sankhji i Joga.

  Pauline Christianity czyli Pawłościaństwo….
  New Age generalnie stosuje dwie zagrywki które nie raz wspominam łatwo to zauważyć choćby z wykładów V. Weitha (błąd nieprzypadkowy):
  – Ekumenizm, wszystkie religie razem
  – Antyteizm, wszystkie religie bee dobre tylko nasze coś jak ateizm ale to ateizmem być nie może

  Jest jednak pewna metoda eliminowania różnych chwastów, jest nawet kilka metod
  Jedna najprostsza polecam to zadawać pytania takiemu delikwentowali najlepiej otwarte aby miał możliwość się wypowiedzieć takie które wykazują poglądy czy to kandydata na fotel prezydencki czy takiego religijnego krętacza czy kogokolwiek innego
  Jak polityk to pytać, co pan sądzi o USA, co pan sądzi o Rosji, co pan sądzi o tym o tamtym
  Np, Sandziego zapytałbym się kim są Słowianie, Arianie, Żydzi jak powstali Reptylianie po co są jak powstał człowiek dlaczego no takie teoretyczne po których można określić kto jest Polak a kto cebulak, szczególne uwzględnienie na Bym ponieważ krul pośredniaka lubi przekręcać czyjeś komentarze ten człowiek powinien mieć bANa na bANalne intrepretacje czegokolwiek ponieważ nie potrafi bez przekręcenia, ale no trudno jeśli ktoś w drobnostkach popełnia błędy (mylenie wyrazów Greckich z Łacińskimi, imię Adam z Ewą poprzekręcał Helios Fos Xristos i wiele innych). Do tego kiedyś myślałem że facet jest nieukiem bo wierzy we wszystko co jest na necie bez sprawdzenia z czego później wychodzą bzdurki jak to że Hitler był na pogrzebie Piłsudskiego, Litwina i agenta Angielskiego Niemieckiego Austriackiego okultystę itd itp. Oczywiście Hitler na pogrzebie nie był ale zorganizował pogrzeb 2.0. w Berlinie (Bralinie). Pierwszy lepszy link (https://opinie.wp.pl/reakcja-swiata-na-smierc-jozefa-pilsudskiego-hold-zlozyl-mu-nawet-adolf-hitler-6126039638710401a)

  Pierwszy ancymonek

  Drugi ancymonek, nie wiem mierzę ich wszystkich równo trzeba jednak przyznać że kiedyś mieli większą oglądalność i tak to działa

  Ale…. jest coś pozytywnego co zapodałem wcześniej, jak się jeszcze doda Ssajfanów i wielu innych no widać słychać i czuć co jest solą w oko i wrzodem na dupie….

  Teraz jeszcze te wybory, może po tym coś wspomnę żeby się upewnić że miałem rację….
  Bo tak przeglądam, pierwszy raz od dłuższego oglądam krula owszem ma dużo racji ale na kogo stawia…. na żydoSyjonistów i to samo mówi wielu dezinformatorów tymczasem proroctwa mówią że Nierządnica steruje Therionem, taka dygresja i słychać nawet coś z pewnej starej audycji Henia 🙂
  [[https://www.youtube.com/watch?v=yXja9z1kOJ8]]

  Hmmm, KRK mówi że żydomasoneria opanowała kościół

  Polubione przez 1 osoba

  • Czyli wychodzi ze dżiny to demony duchy nefilimów tak jak mówi ksiega Henocha.
   Cała ta hierahia smoczego świata coraz bardziej wychodzi na jaw.A i tak Bóg nas zaskoczy gdyż jest kreatywny i pomysłowy, doskonały Stwórca Wszystkiego czego nie można powiedzieć o Jego i naszym wrogu diable który kopiuje,przekręca i cenzuruje Słowo Boże.
   Wiem jedno Prawda istnieje a kłamstwo się wymyśla.

   Kiedyś gdy oglądałem i czytałem o masonach iluminati itp itd to łapałem doła ale gdy sięgnąłem
   po Biblię sprawa się zmieniła 😊
   Z Bogiem nikt nie wygra i bunt w niebie nie ma szans na wygraną.

   Polubienie

   • I jeszcze coś, w religiach, sektach, ogólnie w grupach społecznych jest takie coś:
    – Jesteś z nami, podzielasz naszą opinie czyli jesteś godny nawrócenia, jesteś oświecony, boski
    – Jesteś nie z nami, masz inne zdanie – jesteś heretykiem, trzeba cię zlikwidować żeby cię nie było
    – Odwracasz się od nasz (zaczynasz się inaczej ubierać, lepiej ci się powodzi itd) to już jest odchylenie doktrynalne i albo się nawrócisz albo podzielisz los tych heretyków raaaw

    Najgorsze jest w religiach/sektach to że członkowie działają tam wbrew swojej woli do tego oszukują samych siebie że robią dobrze (że organizacja jest nieomylna i takie tam)
    Dobrze jednak zwracać uwagę na to jakie stosują metody (granie na emocjach itp,)

    Dżiny według nauk Islamu to demony, są dobre a ich szefem jest szatan…
    Islam naturalnie bierze garćiami z nauk Katolickich oraz Talmudycznych
    Hierarchia istot nieludzkich (demony, aniołowie, nefilimowie) została mocno uproszczono do demonów i szatana
    Najwięcej w kwestii tej przekazał Henoch i niejaki Dionizy Areopagita
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Angelologia
    Okultyści podczepiają jednak Henocha pod satanizm stąd wielu jest przeciwnych tej księdze, celowo to zrobiono
    https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_enochia%C5%84ski
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Magia_enochia%C5%84ska

    W podobny sposób przedstawiają Adama czy Seta jako wtajemniczonego
    Na szczęście magia Henochiańska i Księga Henocha przedstawiają sprzeczne ze sobą nauki
    Henoch rzeczywisty potępiał kontakty z aniołami a Magia Henochiańskia została wręcz stworzono do kontaktu z upadłymi

    Żydopedia mówi wprost
    ”Istoty te ponoć przekazywały magom różne informacje w języku enochiańskim. W tym samym języku spisane są także tzw. Zewy Enochiańskie (Klucze Enochiańskie), służące do wzywania Aniołów”

    Nam jednak wepchnięto postacie typu Icke czy Sithin, generalnie cały ruch New Age przekazujący nieco prawdy kieruje nas na fałszywy trop np. UFO
    Przecież Annunaki to rozszerzona teoria Darwina, że zostaliśmy stworzeni z przypadku jako…. niewolnicy
    Sithin to wiadomo pisał od siebie na zlecenie natomiast Icke to inna sprawa gdyż jego nie można namierzyć na kłamstwach takich które każdy rozpozna, wierzy on pewnie w podszepty astralnych od-bytów które sprzedają nam tezę:
    – Wszystkie religie to złe
    – Rozwiązanie to uniwersalna miłość

    Miłość czyli co ?
    W języku greckim istniało kilka określeń
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87_platoniczna
    Eros, Filia, Agape, Storgi

    Szaul Ha Tarsi z tego co pamiętam używał określenia Agape czyli miłość braterska
    http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/7/chapter/13/verse/13/param/1/version/TR
    A u nas nie ma rozróżnienia pomiędzy Miłością A a Miłością B stąd wiele nieporozumień co nie zmienia faktu że projekt Apostoł Paweł został wykonany z wielką pompą bez jego Listów Chrześcijaństwo, Judaizm i Islam zwijają manatki i te Pistis Elpis Agape czyli puste deklaracje

    Hmm, skoro jest to okultyzm czyli coś ukrytego przed masami to dlaczego goje o tym wiedzą ?
    Czy może nie jest to żadna wiedza ukryta, nawet ”NWO” nie jest już planem ukrytym plan Pike’a protokoły i wiele innych są to znane dokumenty
    Ale proroctwa znane nie są….
    Większość nadal wierzy w interpretacje panów w sukienkach czy panach w myckach czy panach którzy wystawiają konta bankowe czy wystawiają antyhitlerowską pracę na licencji samego Fuhrera taka opozycja….

    Pasuje mi określenie Egzoteryka i Ezoteryka na coś odpowiednio zewnętrznego i wewnętrznego, jawny satanizm doktrynalny odrzucam
    Nie wiąże tego/się z okultyzmem i magią która czyniła z człowieka boga, rzekomo…
    Wiele tych technik jak Hipnoza czy Yoga na początku pomaga dopiero na dalszym etapie wychodzi dajmoniczny charakter
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Ezoteryka
    Cóż, Paweł nie dawał gnozy czyli poznania prawdy
    On dawał w tych listach owszem półprawdę że świat to matryca reptiliańska ale zrzucał wine na Boga i wybielał władzę pozornie nielogiczne że niby nikt nie ponosi winy za upalowanie, diabelska pokrętna wielostopniowa logika jest ukryta
    Półprawdy,

    Teozofia (kłamliwa nazwa) i Spirytyzm to już czysty praktyczny kontakt z diabłem…

    Hermetyzm znów jest z jednej strony łatwy do czytania (literatura) ale zawiera dużo bzdur i jest fundamentem Helioscentryzmu
    Corpus Hermeticum, bardzo znane dzieło do końca dotyczać ten art
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Corpus_Hermeticum
    http://www.taraka.pl/pymander_01
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Hermetyzm

    Co ciekawe wszystko próbują do siebie powiązać – Hermetyzm, Nekromancja, Alchemia, Kabała, Alegoria (dobre dla ściemniaczy) i astrologia czyli w zasadzie też satanizm.
    To co krulu niby cytuje tj. Kybalion czyli współczesny hołd dla Corpus Hermeticum…
    Po prostu trzeba uważać sam nie mam chęci

    Hmm, Kopernik był przecie Astrologiem i najwyraźniej Hermetykiem
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Astrologia
    Kto potępia astrologię ?
    Hmm…

    Polubienie

 2. Moje skromne zdanie kiedyś też wierzyłem w ufo , matrix , ruskie zło nemcy gut ,usa super , ziemia kulka, super starożytny egipt o krk już nie wspominam a to właśnie było zwiedzenie i odciągniecie mnie od Prawdy jaka jest zawarta w Biblii . Teraz nie dziwie się że księgi Henocha jest na cenzurowanym tak samo Barucha ludzie wolą wierzyć w lądowanie na księżycu bo to pokazali w telepatorze . A tak przy okazji zauważyliście że wchodzi film o lądowaniu na srebnym globie , będą nowe i jeszcze lepsze efekty specjalne .
  A ofiary w Indiach podczas święta spalenia demona ,

  Polubienie

  • Internet i media są mieczem obosiecznym z jednej strony dają ciekawe informacje a z drugiej pełno jest osób nieuczciwych albo informacji na temat UFO. Trochę się tego naczytałem o Atlantydzie, do tej pory nie jestem wstanie odpowiedzieć sobie na pytanie skąd w Indiach rodzi się aż tyle potworków które są później uznawane za reinkarnacje Shivy czy innego Kryszny. Wcześniej myślałem że bomba atomowa tam wybuchła, teraz wstawiam na ten sam proceder co w Kanaanie i w Egipcie. To jest także religia spaczona, a dowodem na to jest system kastowy czy raczej wyzysk
   Nom, pełno źródeł twierdzi że 1 Henocha mówi o starożytnych astronautach, nie wiem mnie wystarczyło przeczytać raz żeby zauważyć że eksperci powołujący się na proroctwa Henocha wykorzystują fragmenty wyrwane z pierwotnego brzmienia do swoich celów.
   Dla mnie bez 1 i 2 Henocha, 2 Barucha, 2 Ezdrasza i Ezechiela nie można mówić o znajomości głównych tematów Biblii

   Podoba mnie się literacki przekład Biblii dość dobrze tłumaczy mocno wskazuje na autora treści
   Sof 3
   [7] Powiedziałem: Na pewno odczujesz respekt przede Mną, przyjmiesz przestrogę, i choć cię chciałem ukarać, postanowiłem nie odbierać ci twojej siedziby. Lecz wy tym śpieszniej pobiegliście popełniać swoje niecne czyny!
   [8] Dlatego poczekajcie na Mnie – oświadcza PAN – na dzień, w którym powstanę, by łupić. Postanowiłem bowiem zgromadzić narody, zebrać królestwa i wylać na nie me wzburzenie, cały żar mojego gniewu! Tak! Ogień mojej żarliwości pochłonie całą ziemię!
   [9] Potem natomiast zamienię wargi ludów na czyste, aby wszystkie one wzywały imienia PANA, aby służyły Mu razem, ramię w ramię.
   [10] Spoza rzek Kusz przybędą moi wyznawcy, ci, których rozproszyłem, przyniosą Mi ofiary.
   [11] W tym dniu nie doznasz już wstydu z powodu wszystkich swych czynów, którymi grzeszyłaś przeciwko Mnie. Gdyż wówczas usunę spośród ciebie zarozumiałych pyszałków i nie będziesz już wyniosła na mojej świętej górze.
   [15] PAN umorzył twój wyrok, usunął twoich wrogów, Królem Izraela jest PAN pośród ciebie, już więcej nie przestraszy cię zło!
   [16] W tym dniu powiedzą do Jerozolimy: Nie bój się, Syjonie! Nie opuszczaj swoich rąk!
   [17] PAN, twój Bóg, przebywa u ciebie, Waleczny, On wybawi! Uniesie się nad tobą radością, uciszy cię w swojej miłości, rozraduje się nad tobą przy pieśni,
   [18] przygarnie zasmuconych świętem. Zbiorę ich, bo spośród ciebie byli, a pogarda była im ciężarem.
   [19] Oto zajmę się w tym czasie wszystkimi, którzy cię upokorzyli. Uratuję utykających, zgromadzę rozproszonych, przywrócę im sławę i dobre imię na ziemiach ich zawstydzenia.
   [20] W tym czasie sprowadzę was, w tym czasie was zgromadzę – tak, dam wam imię i sławę wśród wszystkich ludów ziemi przez to, że na waszych oczach przywrócę wam powodzenie – mówi PAN.

   I księga Angajosa vel Aggeusza
   Nawiasem mówiąc czar oparł kiedy widzę imię Szealtiel, końcówka jednak mnie zaciekawiła
   Ag 2:
   [9] Przyszła chwała tego domu będzie większa niż poprzednia – mówi PAN Zastępów – i miejsce to obdarzę pokojem – oświadcza PAN Zastępów.

   [20] I powtórnie, w dwudziestym czwartym dniu dziewiątego miesiąca PAN skierował do Aggeusza Słowo tej treści:
   [21] Powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judei: Oto Ja wstrząsnę niebem i ziemią.
   [22] Przewrócę trony królestw, zniszczę siłę władzy narodów. Przewrócę rydwan i nim jadących, padną rumaki oraz ich jeźdźcy – padnie jeden od miecza drugiego.
   [23] W tym właśnie dniu – oświadcza PAN Zastępów – wezmę cię, Zorobabelu, synu Szealtiela, mój sługo – oświadcza PAN Zastępów – i ustanowię cię jako sygnet, ponieważ ciebie wybrałem – oświadcza PAN Zastępów.

   Isus arcykapłan i Zorobabel…..

   Polubienie

   • Ostatnio mam coraz mniej czasów i więcej problemów z elektroniką także wklejam post z kilku dni + nowość

    Zarówno Talmudyzm jak i Islam jest wstanie unieważnić jeden werset drugim, Pawłościaństwo także
    Na przykład w Islamie jest werset nie zabijaj a gdzie indziej zabijaj Giaurów co wybiorą Imamowie ?
    Islam to w zasadzie chaotyczny Koran + zbiór Hadisów takich pism Islamskich ojców kościoła ich słowa są na równi traktowane ze słowem Bożym, skąd to wzięli ? Z Fatykanu…
    W zasadzie Islam nie dodaje nic większego mądrzejszego od siebie, kult Maryjny i wiele innych jest jedyna róźnica to nieuznawanie ukrzyżowania no ale według nauk Islamu Isa jest jednym z proroków coś pomiędzy Protestantami którzy wywyższają Wybrańca ponad Boga a Judaizm ma swojego Moszjaha.

    Rabini są bardziej wyrachowani mistrzowie intryg

    Wszystkie te religie pokazują dziwny zfałszowany obraz Boga np. jako Kosmos że Bogiem jest wszechświat czy też Słońce (Helios/Ilios)
    Według Islamu Bóg może oszukiwać i karać za to że ktoś nie wierzył albo wierzył w coś będąc oszukany, znowu wzięte z listó Pawła
    Hmm, według Islamu oprócz traktowania czterech liter (Al-L-a-h) albo JHVH jako imienia…. według Islamu Bóg z nikim nie zawarł przymierza, żadnej obietnicy potwierdzenia że jest stwórcą poza piekłem i niebem
    Wszystkie religie obiecują nam niebo, piekło w ogóle inne światy Ateiści także mają inne światy 🙂
    To jest tak tworzone żeby każdy mógł wybrać sobie wedle swego upodobania listy Pawła są identyczne jeśli każdy list przedstawia sprzeczną ze sobą doktrynę i sporo satanizmu między wierszami

    * Dieta Kwaśniewskiego…. hmm, różnie się mówi wielu pomaga ja niestety nie jestem fanem kapusty, klusków, ziemniorów i tego typu rzeczy. Wnerwia mnie njbardziej to że ludzie obchodzą się ze swoją dietą jak z religią i próbują nawracać innych na wegetarianizm, frutarianizm, fiutarianizm, rawtarianizm/witarianizm itd.

    Z tymi dietami jest jeszcze bardziej skomplikowana sprawa
    Świat mediów promuje nam wegetarianizm czyli głównie owoce jednocześnie zrzucając winę na białka i tłuszcze na przekór historii gdzie ludzie żyli generalnie dłużej, nie było raków
    Wystarczy zobaczyć na dietę Słowian, pasterzy – sery, mleko, baranina, chleb, owoce, jaja, warzywa

    Cała dzisiejsza moda jak to celebryci przechodzą na wege (te trendy wege w mediach czy w New Age, większość satanistów jak Crowley to promuje podłączając z naukami jesteś bogiem) odciągają uwagę od faktu iż żywność jest masowo zatruwana – GMO,
    A oni mówią o zdrowej żywności…
    Pozornie jest to sprzeczność po prostu jak można wierzyć że diabeł chce dbać o ludzkie zdrowie

    Nie można także wykluczyć stylu życia, kiedyś ludzie wykonywali więcej ruchu więc szybciej spalali kg
    A dzisiaj ludzie przyswajają więcej węglowodanów, cukrów a mniej wartościowych składników inaczej mówiąc ludziom brak podstawowych pierwiastków

    Do tego każdy ma inny organizm
    Jednemu wystaczy niewiele bo nie pracuje, robotnik potrzebuje więcej i tak dalej

    Inaczej mówiac każdy musi sam wyszukać dla siebie swoją dietę optymalną
    No ale dzisiaj żywność jest zatruta…
    Chleb…. po którym jestem wylogowany na godzinę (gorzej się czuje i nie mam siły)

    Także ”zdrowa żywnośc” nie jest zdrowa, chleby są bankowo zatruwane tym świństwem GMO czy glifosatem….

    * Ten człowiek Watykanu od tekstów masoreckich Biglino, no on wprost mówi o śp. Sitchinie i o Annunakach w swojej książce
    Nawet mówi o epoce lodowcowej 13 tys lat temu….
    Owszem z drugiej strony wiele opowiadań New Age o Atlantydzie czy Lemurii zawiera nieco prawdy ale skażonej!
    I podobnie tutaj informacje są porozrzucane, ponieważ oni porównują ale Teksty Masoreckie do wypocin śp. Sitchina które są także manipulacją mitów Sumeryjskich
    On w swojej książce Bibligo wyjaśnia werset stwóżmy człowiekana nasz obraz według Tanachu tak żeby wyszło na iżynierię genetyczną, Annunaki i że Bóg jest śmiertelny….

    Ezoteryka ogólnie oznacza coś wewnętrznego, niestety często Ezoteryke powiązuje się z:
    Spirytyzmem, Astrologią, Okultyzmem, Numerologią, Hermetyzmem, Czarostwem, Kabałą

    Hmm, jeśli Bestia (gr. Therion) (idumeo-hebr. Behemoth, Nergal i Bestia) wyjawia wiele przekrętów systemu łacińskiego…..
    Pomysł szaraków jest mało wiarygodny potrzebny jest do tego HelioScentryzm i mocna wiara w szare pokraki z innych światów, reptilianie też są traktowani w formie komedii ale kiedy upadli przedstawią się jako Annunaki tak zwani Bogowie przybysze z wyższych wymiarów (są nawet słudzy Bestii który potrafią PZ połączyć z wyższymi wymiarami).
    Będą oni grali rolę wybawców powiedzmy przed ostatecznym rozdziałem obecnie trwającej hybrydowej III Ś.W wskarzą na Syjonistów czy coś w tym stylu.
    Polska jest już zasiedlona Kozłami z Ukrainy z czego duży odsetek stanowią Chazarowie czyli kto ? Widzę pewne luki w tezie że ”Żydzi” to 100% Chazarowie gdyż tym sposobem owszem wskazujemy na Jafeta (Togarmę) lecz pomijamy Izraelitów, Idumejczyków i tak dalej. Jestem bardziej skłomny by zaufać dowodom historycznym i poszlakom z tamtych czasów iż po powstaniu Islamu ”Judaiści” poszli na Północ wzięli wykorzystali ludy Jafeta jak Mongołowie i Turcy, chociaż…. przecież Turcy i Mongołowie wyraźnie róźnią się od Żydów i Polaków dlatego uważam że cała teza o Chazarach ma zadanie przykryć istnienie 9,5 plemion Izraela oraz pochodzenie ”Żydów” za czasów Heroda chociaż dowodów mamy na te rzeczy mnóstwo. Zagraniczny internet mówi więcej o Edomie,
    Istnieje możliwość że Therion/Behemoth/Bestia użyje Banderowców (nie mylić z Ukraińcami) przeciwko Słowianom, w sumię tylko te dwie opcje a w zasadzie jedna wchodzi w grę bo przecież Ukraina to Chazaria a wcześniej ”Lahestan”

    Koncepcja bogów/Annunaki jest mniej kłamliwa, zawiera półprawdy i to zależy od tego czy będą promować ziemię pustą w środku (Mariusz) czy okrąg (płaska). Hmm, Pusta Ziemia ma większe pole do manewru gdyż można przedstawić Tartar jako Agarthę czyli cywilizację uciekinierów z Atlantydy pradawnych stwórców itp.

    Nie wiem czy jeszcze ktoś wierzy że król Sodomy wspiera Islam bo Islam ma być religią nr 1, nie… on tylko gra rolę pro-Islam żeby z drugiej strony wyskoczyła masa krzykaczy precz z Islamem oczywiście po łbie dostają także normalni ludzie
    Same wierzenia Islamu wskazują na nagminne branie legend Katolickich i Talmudycznych na potrzebę rozwoju swego religijnego słownictwa. Nie pamiętam żeby Islam coś mówił na temat Grigori, mówi tak jak Katolicyzm – Lucyfer (Iblis) i demony.
    Dżiny i Ifryty według wierzeń Islamu odrzucając legendy na bok to demony bądź właśnie upadli. Są to stworzenia z czystego ognia, 2 Barucha mówi że anioły są stworzeniami z czystego ognia. Pobieżnie wygląda na to że Rivera i Veith mieli rację

    Zdarzają się przypadki pół-Islamistów którzy próbują (nie wiem jak to wyrazić gdyż Chrześcijaństwo jest fałszywe a po drugie głupotą dla muzułmanina jest atakowanie pierwowzoru swoich wierzeń)
    http://www.planetaislam.com/jezus/dbbiblia.html
    Nawiasem mówiąc większość błędów pochodzi z Tanachu (tego samego który używa imion Jehoszafat, Megiddo, Jeszurum, Habakkuk, Aggeusz, Hiskiasz, Tubal, Meszek i wiele innych skażonych imion)
    Są jeszcze tacy którzy powołują się na Ewangelię Barnaby, ale to są wrogowie Islamu gdyż ta ”Ewangelia” godzi poważnie w nauki Islamu 🙂

    Mnie za to ciekawi kim jest anioł który podszywa się pod AlLaha, Ela i tym podobne. Islam przecież popełnia ten sam błąd z tetragramem
    https://pl.wikipedia.org/wiki/El_Gabal
    Arabskie El to Al, inaczej mówiąc El > Al + Lah do tego Baal jest ”Panem Słońca” a Hubal czy Elah jest bóstwem ksieżycowym, obojniak ?

    Talmudyści popełniają ten sam błąd z wyrazu Ieve/Iaue zrobili kabalistyczne Yhvh imię własne które posiada magiczną moc (literki, liczby, cyfry).
    Co więc można zrobić kiedy hasbara mówi o ”bydlaku jhvh” ? Z jednej strony większość z nich używa tetragramu a z drugiej strony oni odwracają strony do góry nogami….
    Perun to był dopiero, spalano dla niego jeńców dla… czarnego słońca który był symbolem Peruna czyli MegaTherionu.
    —-
    I nowsze, po wyborach można już odetchnąć i powiedzieć ”Korwin nawet nie wszedł wy pacany’ Niestety gwiazdy alternatywne są w dużej mierze alternatywne Systemowe, Korwin obiecuje gruszki na wierzbie podobnie do Palikota ciągnie do młodzieży bo młody to głupi a jak jest zagubiony, podatny na sugestie…. Ogólnie ich jest pełno
    ”Hrabia” też obiecywał ”wziął miliony a 2 RP dalej nie ma” 🙂
    Stonoga siedzi przykład przyjaznego państwa i nie ważne w co jest umoczony skoro cała sprawa wygląda dziwnie i gdzie są telewizje które niegdyś wybijały się na Stonogamusie, gdzie są ci wielki fani…. co! Jak sławny to było fajnie się pokazywać a jak gwiazda zgasła to już się ją olewa…

    W zasadzie to Polacy wywodzący się z konfuzji trzech wielkich plemion – Nosaczy, Cebulaków i Lehuitów znowu wybrali swoich katów, i to nie ważne czy wybrali mniejsze zło czy większe zło…
    Co najgorsze to było znowu do przewidzenia że tak się stanie


    W kwestii YT itd
    Bardzo popularne filmy na YT dotyczą Illuminatów, Matryc Reptiliańskich, Końców Świata, Kosmitów i tego typu bajerów co jest w tym złego ?
    Eteru praktycznie popularnością przebił kolegę (też mi podpada nawiasem mówiąc) w Satandziadowstwie (lepsze określennie) po prostu tematyka Illuminatów jest bardzo popularna, i co wnosi ?
    Nic…
    Ponieważ jeden temat, co ja z tego będę miał nie licząc depresji, nadal mam te same wpisane dogmaty nadal mam te same problemy
    W zasadzie głównie to można powiedzieć o Eterku, Illuminaci, Orbsy, rozłożenie krula na całego, nieco bzdurek

    Jeszcze wynalazki jak Woda Oplazmowana, Orgonity, Narine nie wiadomo czy to działa dawno temu nikt o takich cudach nie słyszał
    Niestety nie ma innej metody na sprawdzenie niż testowanie

    Co mnie rusza, mnóstwo alternatywnych porusza temat ”spisków” ale tylko od tej zewnętrznej strony to co widzimy nie wyjaśniając jak działają pewne mechanizmy
    Nawet gdyby ktoś wyjaśniał jak to jest z ”zaprzedaniem duszy” od środka ale nie tylko straszenie żydy illuminaty masony

    Możliwe że najwięksi antysystemowcy jak Icke Zeigeist i inni są pozorną opozycją,
    Po prostu dają półprawdy informacje skażone typowe że dają pomiędzy prawdziwe informacje totalne bzdury
    Można się dużo dowiedzieć od Icke’a czy Wilcocka ale w pewnym momencie mogą rzucać kłody pod nogi. Icke to typowy przykład który podaje prawdy i kłamstwa, prawdy o systemie ale nie wyjaśnia dlaczego plus poglądy o księżycu, HelioScentryzmie i Jaszczuroczłekach no umniejszają zasięg łowiąc przy tym ”poszukiwaczy wiedzy”
    Taka dziwna zależność, im większe bzdury tym bardziej podatni na sugestie się na to łapią.
    Nie jestem fanem oglądania wykłądów tych ludzi ale książki już tak. Uszy zniosą wszystko w mowie trudniej jest wyłapać kłamstwa a w książka mamy brednie czarno na białym łatwiej jest powiedzieć coś głupiego niż napisać chociaż…. Są źródła gdzie obie formy są zepsute

    Do tego reptyliany, jaki to ma związek z resztą przecież to się nie trzyma kupy nie słyszałem że jakiś zwolennik reptylów wyjaśnił kim są skąd pochodzą i jaki to ma związek z resztą
    Niestety trzeba pewne źródła brać z przymróżeniem prawego oka Re (Orosa) gdyż zwykłego ogłupiacza czy o gościa który lubi sobie czasem nakłamać jest wyszukać bardzo łatwo,

    Niektórzy ludzie nawet mają już dość ”krula” od kiedy na scenę wszedł AssSan plus taktyki już czysto religijne (podwędzone od Jehowych na przykład) kasa płynie do roboty nie trzeba iść bo tam jest pRaca satanistyczna 🙂
    Nie dziwię się że ludzie używają określenia Ezokorwin ze względu na elektorat – młodzież i dziwacy w starszym wieku.
    Gorzej mają rodzice kiedy ich dziecko zaczyna nawijać o żydach, masonach, Illuminatach, reptilianach i tym podobne

    No dobra wysłuchałem od 7 minuty do 8 plus kawałki, czytałem mówili ludzie że odpłynął i zleciał z czasem w dół
    hmm niby opinie każdy może mieć chociaż lepsze są dowody początek fajny ale później zalatuje astralem Moskalikami, Ezoterykami, jak chce się zakatować to puszczę 2 godzinny ezoteryków którzy mniej wyciągają od bezrobotnego.
    Nawet nie dawno omawiałem że każdy organizm jest inny i że wnerwiają mnie Wegetarianie dogmatyczni którzy chcą nawracać innych na swoją wiarę, całą ta jednak machinacja zrzucania winy na białko ma na celu odciągnięcia nas faktu iż żywność jest masowo skażona do tego brak ruchu więc ludzie mają problem ze spalaniem. Nie jestem jednak ani wegetarianinem ani typowym karniwalem, swoją drogą śmieszne kiedy fachowcy wyrażają się mleku nazywająć UHT mlekiem twierdząc że mleko ogólnie szkodzi. Mleka nie widzieli a mówią że szkodzi… Pozytywną żywnością zawsze były sery, jaja i generalnie Słowianie byli właśnie ludem pasterzy na przekór dzisiejszych turbosłowianach z Syberii. Kroniki mówią więcej prawdy niż dzisiejsi fachowcy w czasach nagonki na wszystko co kiedyś było dobre i normalne.

    Edit: 12 minuta niedawno pisałem o Alchemii podstawy uczynienia człowieka bogiem Newton Empedokles rzucam hasłami. Satanista złapany na gorącym uczynku Chrabju też się chwalił czarną magią Newton na tych samych bajkach stworzył teorię grawitacji stanowiącą podstawy Heliocentryzmu który także wyjaśniałem a raczej to wyjaśnił sam Koper-nik

    Na jaja wielbłąda krulu znowu odpowiada do Forum ponownie czuć jadem żmii, trudno zresztą gościu nie pamiętam żeby nie było sytuacji kiedy by nie przekręcił czyiś słów albo zachował się w sposób kulturalny pokojowy tylko pluje jadem na przykład zadam grzeczne pytanie a ten z mordą (podaje przykłady od innych)
    I nawet jeśli ktoś by chciał z taką żmiją jedną drugą zrobić porządek, Caleib ma większe szanse gdyż doszło do kradzieży pornografii wciągania nosem i tak dalej
    W przypadku pseudo-antysystemowców droga systemowa nie działa oni mogą stosować do woli kablowanie wyzywanie kradzież itd. Każdy pozew na Hrabiego i wielu innych paradoksalnie ich uwiarygadnia że niby system ich zwalcza..
    Nawet jeśli ktoś by przyjął sprawę na poważnie albo coś…. przecież Polska to chory kraj gdzie nie liczy się po czyjej stronie stoi słuszność,
    Argumenty tychże Sandziów, Chrabjów i tak dalej to głównie zarzuty dla osób z brakiem umiejętności krytycznego samodzielnego myślenia dowód to fancluby tychże osób które powtarzają jak mantra doktryny wzięte od kogoś, przykre a z drugiej strony świat zatocza koło.
    O Kontroli Umysłów jakoś antysystemowcy nie mówią, co drugi wielki Narodowiec, Patryjota (gr. ojciec), handlarz cudów nie widów. Jedną ręką w majtach a drugą ręką Illuminati, po prostu ludzie sami siebie oszukują
    Właśnie przypomniałem sobie, taki mały przykład mechanizmu, a dlaczego kobity się malują a chłopy się golą ? Hmm, przecież nie muszą!
    Jednym z powodów jest wskazanie na siebie jako na osobę ważną, inaczej mówiąc każdy człowiek potrzebuje akceptacji i potwierdzenia swej wartości.
    Jak ktoś ma niską samoocenę to podnosi ją w sposób materialny (ciuchy, samochody, daje sobą poniewierać itd), aa?

    cóż na moje stare pytanie a zadawałem ich mnóstwo już dawno po swojemu odpowiedział prawie każdy z wielkich antysystemowców na przykład król pośredniaka omawiając Darwinizm, na inne nie może bo się skład argumentów posypie, sama wikipedia rozkłada człowieka na łopatki oraz inne źródła garściami od Henia czy ode mnie bRAne, ja tam żalu nie mam mnie to nawet cieszy że jednak jakaś wartość jest chociaż nie przywiązuje do tego 100% 🙂
    Staram się jednak dawać rozwiązania oraz rozwijać koncepcje/tezy które wielu ucina w połowie, straszne że mnóstwo antyIlluminatów powtarza praktycznie slogany z neta nie sprawdzając czy to ma sens, co innego hasbara która zmyśla na poczekaniu….

    Proste pytania czy rozmowa kwalifikacyjna są dobrą metodą eliminowania parchawców, na niektórych trzeba zareagować ostro wpisem na temat Hasbary
    Na niektórych logiczne argumenty nie działają, mają betonowy mózg niestety z premedytacją

    Nie jestem zwolennikiem przemocy lecz na pyszałków pozerów chamów zadziała jedynie drugi cham, to są ludzie których spotykamy codziennie i na nich język ludzki nie działa dla nich jest to obcy dialekt oni rozumieją jedynie język siły gdyż uległość spokój dla nich oznacza niższość. Niestety chamy pozostają chamami dopóki normalny człowiek nie zacznie porozumiewać się w ich dialekcie, często tak jest kiedy pozer dostaje łomot to grzecznieje…

    Polubienie

   • Jednak o Edomie wiedzą ludzie

    Guy Carr
    Pionki w grze
    ROZDZIAŁ DRUGI
    Rewolucja angielska 1640-1660

    Siły Zła zdają sobie sprawę, że aby uzyskać niekwestionowaną kontrolę nad materialnymi dobrami świata i ustanowić ateistyczną materialistyczną totalitarną dyktaturę, konieczne jest zniszczenie wszystkich form konstytucyjnego rządu i zorganizowanej religii. Aby to zrobić, Siły Zła zdecydowały, że w różnych sprawach muszą dzielić narody świata. Wracając do starożytności, rasy aryjskie i semickie zostały doprowadzone do wrogości wobec siebie, by służyć tajemnym ambicjom ich ateistycznych-materialistycznych przywódców. Gdyby ludy aryjskich i semickich ras pozostały niezłomne w wierze w Boga i wierne swym przykazaniom, Siły Zła nigdy nie mogły spełnić swego złego zamiaru.
    Termin Aryan w rzeczywistości oznacza grupy językowe zwane inaczej indoeuropejskimi lub indogermańskimi. Obejmuje dwie grupy. Zachodnia lub europejska i wschodnia lub ormiańska.
    Języki aryjskie wykazują wspólne pochodzenie za pomocą słownictwa, systemu i fleksji. W rzeczywistości słowo Aryan oznacza „Honorowy Władca Gleby”. Tak więc większość przywódców aryjskiej grupy w Europie byli Landonowymi Baronami, którzy utrzymywali silne siły zbrojne w celu ochrony swoich własności. Wśród nich znaleźli się aryjscy lordowie wojenni. Oni z kolei zorganizowali nazizm i użyli faszyzmu oraz wszystkich antysemickich ugrupowań, kierując się ich centrum i realizując swoje tajne plany dominacji nad światem.
    Główne dywizje grup aryjskich to rasy krzyżackie, romańskie i słowiańskie, które osiedliły się w Europie Zachodniej. Turcy, Madziarowie, Baskowie i Finowie są niearyjskimi rasami. Wspólni przodkowie aryjskich grup zamieszkiwali Pamirów w okresie odległej starożytności.
    Z drugiej strony grupy semickie są faktycznie podzielone na dwie sekcje. Jedna obejmuje
    Grupy asyryjskie, aramejskie, hebrajskie i fenickie. Druga sekcja obejmuje grupy arabskie i etiopskie. Arabski to najbardziej obfita grupa, a Aramejczycy – najbiedniejsi. Hebrajczycy zajmują pozycję pośrednią [1].
    Dzisiaj termin „Żyd” używany jest bardzo luźno, aby zdefiniować ludzi, którzy w pewnym momencie lub w przeszłości przyjęli żydowską wiarę. Wiele z nich nie jest w rzeczywistości semickich z pochodzenia rasowego. Ogromna liczba osób, które przyjęły żydowską wiarę, są potomkami herodianów, którzy byli idiotami krwi turecko-mongolskiej. W rzeczywistości są to Edomici. [2] Ważnym faktem do zapamiętania jest to, że wśród żydowskich przywódców, dokładnie tak samo jak wśród przywódców aryjskich, zawsze istniał mały, twardy rdzeń ludzi, którzy byli i nadal są,
    Iluminatorzy lub ateiści. Mogli oddawać ustom religie żydowskie lub chrześcijańskie, aby odpowiadać ich własnemu celowi, ale nigdy nie wierzyli w istnienie Boga. Oni są

    Hmm Turcy i Mongołowie to jest Jafet bardziej stawiam na to że ci Chazarowie podszywają się pod Mongołów

    1001 Cytatów O Żydach

    331

    i ibn Shaprut, który był ministrem spraw zagranicznych Abd-al-Rahmana, sułtanem Kordoby, w jego
    list do króla Józefa z Chazarów (ok. 960 r.) mówi o tradycji
    do którego niegdyś mieszkali Chazars w pobliżu Seir Mountains („Seir Mountains” są bezużyteczne
    Inne niż pierwotna kraina Ezawa-Edomu – „Tak mieszkał Ezaw na górze Seir: Ezaw jest
    Edom. „{Genesis 36: 8}. Seir był pasmem górskim w Morzu Martwym i również był
    znany jako kraj Edomu „(Rdz 36:21). Góry Seir były domem
    Edomici od prawie tysiąclecia (Edomici przybyli do Edomu lub Seir na końcu
    XIV i początek XIII wieku B.C. Encyclopedia Judaica, wol. 6, str. 372}
    Tak więc mamy to od Chazarów pierwotnie „mieszkających w pobliżu Seir
    Góry są tak samo rasowe z zasobów Edomite. Ale jak i kiedy dotarli Edomici
    Khazari? Istnieją dowody w VI wpne, niektórzy Edomici uciekli
    ich ojczyzna Seir i migracji na północ, „Po upadku Jerozolimy, w 586 roku
    Edomici zaczęli naciskać na północ (Ezechiel 36: 5} {The New Westminster Dictionary
    Biblii, wyd. Henry S. Gehman, The Westminster Press, Philadelphia, 1970, str.
    418}]. „(The Jewish Encyclopedia, Vol. IV, (1905), s. 3).”

    Nie liczą na potwierdzenie o Idumejskim pochodzeniu Żydów w Talmudzie, jedynie jedna Encyklopedia mówi że Edom jest współczesnym Żydostwem no ale oni też lubią się czasem pochwalić np ktoś się pochwali znajomością czarnej magii

    Mam, jedna z ciekawszych książek na temat 12 plemion
    Steven M. Collins – Lost Ten Tribes
    wycięty fragmenty


    Rozważmy cechy Judy, praojca Żydów, aby dalej dokumentować, że współcześni Żydzi są potomkami Judy. Dla wielu może to wydawać się niepotrzebnym ćwiczeniem, ale ponieważ niektórzy czytelnicy mogą być zaznajomieni z naukami, że Żydzi są nowoczesnymi edomitami wywodzącymi się z Chazarów ze średniowiecznej Rosji, konieczna jest następująca dyskusja.
    Niektórzy sądzą, że Chazarowie byli nie Izraelitami, jednak ustalono, że wielu Żydów żyło w Imperium Partii i wielu z tych Żydów prawdopodobnie towarzyszyło migracji.
    Partowie do Europy przez terytorium na północ od Morza Czarnego (dokładnie tam, gdzie znaleziono Chazarów). Ponadto, jak zauważono wcześniej, aszkenazyjscy Żydzi (podobno potomkowie Chazarów) rzeczywiście noszą imię Izaak, które datuje się na Partowie. Nawet gdyby Chazarowie byli poganami, gdy dobrowolnie przyjęliby obyczaje i religię plemienia Judy, staliby się „Żydami” w oczach Boga, ponieważ Ezechiela 47: 2223 wymagał, aby „obcy (nieIzraelici)”, którzy „przebywali” w dane plemię otrzymuje „dziedzictwo” w tym plemieniu jako „narodzone na ziemi”. W przypadku Chazarów zostałyby wszczepione w plemię Judy, ponieważ przyjęły obyczaje i religię Judy.

    Istnieją również dowody na to, że Chazarowie byli rasą rasy białej. Encyklopedia Britannica stwierdza, że ​​Chazarowie byli częścią „białej rasy stepowej„. 53 Dodaje, że Chazarowie, w odpowiedzi na zagrożenie ze strony hordy plemion tureckich, zbudowali kamienną fortecę z pomocą Bizantyjczyków. Britannica stwierdza:

    „Słynny jako jedna kamienna konstrukcja w tym bezkolcowym regionie [twierdza] stał się znany daleko i szeroko wśród hordy stepu, jak Sarkel czy Biała Siedziba. Kupcy z każdego narodu znaleźli ochronę i dobrą wiarę w chazarskich miastach … Dynastia przyjęła judaizm, ale wszyscy mieli równą tolerancję „54.”

    okres istnienia Partii to czasy definitywnie po zniszczeniu Jerozolimy (II p.n.e. – II n.e. jakoś tak) wiele nieścisłości wynika z tego że Edom stale podszywał się pod Jakuba stąd tyle pozornych błędów.
    Wychodzi z tego że Chazarowie nie są plemieniem Tureckim czyli jest to zlepek Idumejczyków, Hetytów i być może jakiś Moabitów uj wie…
    Edit: Przypomniałem sobie perfidię Talmudyczną oni określają Rzym Edomem dla nich proroctwa dotyczące Edomu dotyczą Rzymu jak to
    Abdiasza 1:
    (15) Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę.
    (16) Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody; pić będą i chłeptać, i będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było.
    (17) Lecz na górze Syjon będzie wybawienie, jest ona przecież święta, i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili
    (18) A dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą; podpalą go i strawią; i z domu Ezawa nikt nie ocaleje bo tak rzekł Pan.
    (19) I posiądą Nageb, kraj górzysty Ezawa, i kraj Filistyńczyków. Posiądą też kraj Efraima i kraj Samarii, a Beniamin zajmie Galaad.
    (20) Pierwsi wygnańcy, z synów Izraela, posiądą kraj Kananejczyków aż do Sarepty, a wygnańcy z Jeruzalemu, aż do w Efraty, posiądą miasta Nagebu.
    (21) Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa; lecz panowanie będzie należało do Pana.

    A nam rabini mówią że Edom to Rzym, łączą więc z premedytacją parę osobnych wątków tak jak Adwentyści twierdzą że Nierządnica czyli Watykan ujeżdża Bestię czyli Katolicyzm albo na odwrót…

    Podpowiedź (przypis do) z Talmudu, dla nas dostępne jest jedynie 9-10 Tomów….
    254:1 The Talmud states that the Romans were descendants of the Edomites, children of Edom or Esau, the brothers of Jacob, as it is written [Gen. xxxvi. 1]; „The generations of Esau, who is Edom.”

    254: 1 Talmud oznajmia, że Rzymianie byli potomkami Edomitów, synami Edomu lub Ezawa, braćmi Jakuba, tak jak jest napisane w Księdze Rodzaju 36; „Plemię Ezawa, to jest Edom”.

    Idiotyzm czy celowa dezinformacja ?
    Przecież oni sami sobie zaprzeczają na szczęście można ich bajki wyczytać podczas mowy wiele kłamstw uchodzi płazem a uszy przyjmą każdą głupotę głupiemu łatwiej powiedzieć niż napisać…

    To stąd Rzym nazywany był Saturnią miastem Saturna czyli szatana 🙂
    Marek Terencjusz Warron jego także nie ma po Polsku poza tym fragmentem,

    Miejsce, gdzie dziś leży Rzym, nazywało się Septimontium, od tyluż wzgórz, które później zostały objęte murami Miasta; wśród nich to, które nazwano Kapitolińskim, jako że w miejscu tym podczas kopania fundamentów świątyni Jowisza znaleziono podobno ludzką głowę (caput). Wzgórze to nazywano uprzednio Tarpejskim od westalki Tarpei, którą Sabinowie zabili tam swoimi tarczami i pochowali; zachowało się wspomnienie jej imienia, bo dziś jeszcze zbocze wzgórza nosi nazwę Skały Tarpejskiej.
    Mówią, że wzgórze to niegdyś nazywano Saturnijskim, od niego zaś Latium — Ziemią Saturnijską, jak nazywa je jeszcze Ennius. Piszą, że na [wzgórzu] tym była niegdyś osada zwana Saturnią. Jeszcze teraz istnieją po niej trzy ślady: u wejścia świątynia Saturna; Brama Saturnijską (Porta Satumia), którą Iunius umieszcza tam, gdzie dziś stoi brama zwana Pandana; za świątynią Saturna, w przepisach o domach prywatnych, tylne ściany określone są jako mury.

    Pozostałe tereny Miasta stanowiły niegdyś odrębne [jednostki], kiedy to w czterech częściach Miasta rozmieszczono dwadzieścia siedem przybytków (sacraria) Argeów. Uważa się, że nazwa Argeów pochodzi od wodzów, którzy przybyli do Rzymu z Argejczykiem Herkulesem i którzy osiedlili się w Saturna. Z owych części jako pierwsza zapisana jest dzielnica Suburańska (regio Suburana), jako druga Eskwilińska (Esquilina), trzecia Kollińska (Collina), czwarta Palatyńska (Palatino).

    Jowisz Jupiter Zeus Dzeus Dias Dyaus Dis…..

    Ale jest też anglojęzyczna wersja nie cała niestety

    § 5.42   Wzgórze to poprzednio nazywane było Wzgórzem Saturnowskim, jesteśmy informowani przez pisarzy i od tego Lacjum zostało nazwane Ziemią Saturnowską, tak jak w rzeczywistości  nazywa to Ennius . Odnotowano, że na tym wzgórzu znajdowało się stare miasto o nazwie Saturnia. Nawet teraz istnieją trzy tego dowody: że istnieje świątynia  Saturna  przy przejściu prowadzącym na wzgórze; że istnieje tam Saturnowa brama, o której   pisze Junius, którą teraz nazywają Pandaną; że za świątynia  Saturna , w przepisach dotyczących budynków osób prywatnych, ściany tylne domów są wymienione jako ściany Saturna.

    Data wydarzenia: -50  LA

    § 5.45   VIII. Pozostałe miejsca w Mieście zostały dawno podzielone, kiedy dwadzieścia siedem świątyń  Argei  zostało rozdzielonych pomiędzy cztery części Miasta. Argei , myślą, zostały nazwane od wodzów, którzy przybyli do Rzym z  Herkulesa  w Argive i osiadł Saturnia. 

    Saturn, Jove, Janus i Watykan siedzi pomiędzy miejscami kultu owych Grigori bądź ich dzieci, w każdym razie mierzyli wysoko

    Polubienie

 3. Zwiedzenie takie same jak krk , ostatnio oglądałem program gdzie klecha mówił że całowanie ich w rękę to nie jest ich ręka tylko Pana Jezusa .;
  Zresztą podobno kościoły są budowane na górkach, ołtarze są skierowane w stronę wschodu słońca pewnie też przypadek 🙂

  Polubienie

  • Księga Nahuma 2:
   (1) Oto są na górach nogi zwiastuna, ogłaszającego radosną wieść o pokoju. Judo! Obchodź swoje święta, wypełniaj swoje śluby, gdyż niegodziwiec już nie będzie cię najeżdżał, jest on do szczętu zniszczony!
   (2) Nadciąga przeciwko tobie pogromca, wzmocnij więc straże! Przepatrz drogę! Przepasz biodra! Zbierz wszystkie swoje siły!
   (3) Gdyż Pan przywróci wspaniałość Jakuba, jak wspaniałość Izraela; grabieżcy bowiem ograbili ich i zniszczyli ich latorośle.

   Większość ludzi nie zna tych rzeczy nawet jeśli czyta nadal nie rozumie, jeśli.

   Kościoły są budowane nieopodal c-men-tarzy stąd kościół dałem kiedyś link do słownika etymologicznego a kłamczuszek a rabadonem na głowie mówi że tego w słownikach nie ma…
   https://pl.wikisource.org/wiki/S%C5%82ownik_etymologiczny_j%C4%99zyka_polskiego/ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82
   Coraz bardziej zaczyna mnie ten facet denerwować nie dlatego że kłamie w dziecinnie prostych rzeczach łatwych do obalenia ale dlatego że nagminnie kradnie moje posty całe zdania bierze a jest to konkretne złodziejstwo
   Cóż ludzi uczciwych mogę poprawiać na przykład do Henia chętnie daję poprawki bo wiem że z taką osobą można prowadzić dyskusje wskazać błędy poprosić o wyjaśnienie a chamy będą blokować i zagłuszać.

   Temat Edomitów nie zamykam ponieważ eliminuje on całe Chrześcijaństwo jako rzekomo wyższą formę Judaizmu to jest wyjęte z listów Pawła Nowe I Stare Przymierze
   Dlatego wszyscy nam mówią o tych Chazarach jakoś to w wykonaniu krzyżowców antysyjonistycznych nie ma logiki – dezinformatorzy albo ludzie którzy dali się nabrać dlatego nawet jeśli mam gdzieś książki Icke’a czy Sithina to raczej unikam bo drugie tyle musiałbym wyciągać rzeczy prawdziwe. Icke’a czy Ziębę lubie przedstawiać ponieważ pewne osoby jest trudno rozgryźść.
   Jednak kluczem są ich własne wypowiedzi to ich pogrąża, kolejny Chrystus…. oczywiście Chrystus to jest grecki tytuł Christos znaczy dosłownie namaszczony.

   Ja nie wierzę że ci wszyscy antysystemowcy są skończonymi idiotami w stopniu naukowych, z drugiej strony kto by robił z siebie niedorobionego tak za darmo
   Chyba tylko po to żeby powstawały kanały YT inaczej mówiąc są pokazywani żeby ośmieszać i neutralizować poważne tematy

   Żadnych rozwiązań żadnych obietnic na samego siebie a to jest tak że jak mam powiedzmy 5000zł to mogę komuś tyle obiecać bo je posiadam i moje słowo ma wartość a jeśli nie mam to znaczy że okłamuję a właśnie politycy i religie obiecują nam rzeczy nierealne. Wszystkie religie obiecują nam na przykład nową wieżę pomieszania czyli powrót do nieba jest problem ponieważ sprawiedliwi posiądą ziemię nawet dałem powyżej czy poniżej wersety Abdiasza które wskazują jednoznacznie na Edom.
   A może trzeba mówić wprost o tych rzeczach tylko szkoda że nie ma za bardzo jak pozostają tylko blogi dające namiastkę niezależności…
   Znaczy się niezależność jest ale mały zasięg największy zasięg dają YT i FB lecz siedzą tam ludzie bez godności i honoru jeśli siedzą na zagranicznym Jutube leżąca platforma w rękach ciemiężycieli i ci wielcy antysystemowcy płaczą na tym samym Jutube że Judupe ich przepędza co jakiś czas za filmy które wiadomo że są i będą usuwane szczególnie dotyczące… no teraz to PiSuarów.
   Wstyd…

   Nie dość że sami dajemy się ogłupiać to jeszcze nabieramy się na te śpiewki
   Niedawno omawiałem pokrótce jaki błąd popełniają straszaki typu Eteru i Bezrobotniak czyli Illuminaci Illuminaci Illuminaci ten żyd tamtem mason i nic poza tym
   Fajnie się tego słucha na początku na początku znajduje się właśnie źródła typu ś.p. Radtrap, Icke, Sithin i wielu innych dopiero później wychodzi na wierzch że pewien % to bzdury wymyślone na potrzeby sensacji. Nie lubię tego clickbaity, z igły widły powinna być treść na przykład omawiam problem celibatu i wyjaśniam jak ten machanizm niszczy księży a nie tylko że przez to księża się nie żenią a kasa idzie do Watykanu to wiadomo tylko co mi da wiedza ile jest tych służb. Mnie interesuje jak pewien mechanizm działa po prostu najwazniejsze żeby poznać siebie a z czasem przyjdą te Illuminaty.
   Nie widziałem że jakikolwiek ekspert poza drobnymi wyjątkami zajmował się Ezoteryką w tym znaczeniu które mi się spodobało czyli tym jak działa człowiek społeczeństwo kobieta religie sekciarze.
   O Kościele wiedziałem praktycznie od podstawówki że geje zboki itd. Nigdy nie byłem ateistą co najwyżej agnostykiem, ateiści nie wyglądają na mądrych ludzi stoją na głowie by wyjaśnić jak to świat powstał sam z siebie jest nieskończony bajki, Ateizm jest pułapką dla ludzi zrażonych do KRK jaka to alternatywa ? Żadna…. skoro ateiści są agresywni a Chrześcijanie na których często wylewam żale są bierni. Tak jak oskarżam chrześcijaństwo o bycie fałszywą religią tak Chrześcijan jako ludzi podziwiam za niezwykłą pasywność i tolerancję do pozostałych generalnie nie ma Krucjat czy walk przeciwko żydom w Europie. Atakują głównie z powodu ataków. Co innego Islam który obniża wartości chociaż jeśli się ich straszy baptyzmem podczas snu a za apostazję grozi nawet utrata życia z tego powodu mogą atakować ze strachu przed nami. Nawet jeśli nie jestem Chrześcijaninem i tego wszystkiego się odcinam to jakiś wariat czy niewtajemniczony w moją wielobarwną filozofię a lubię pogadać to może mnie uznać za Katolika bo biały albo Polak. Z drugiej strony nie mogę otwarcie atakować ludzi za to że ktoś im nawalił gruzu do głowy w postaci przeróżnych doktryn. Ja chce wyjaśniać fundamentalne błędy doktrynalne a nie użerać się z fanatykami czy z ludźmi celowo zakłamanymi. Do normalnego człowieka mogę powiedzieć najpierw temat nr 100 delikatnie zachęcić do sprawdzenia itd. A jeśli ktoś się ze mną nie zgadza ? Jeśli jest dobrym człowiekiem nie krzywdzi innych to nie jestem mu/jej potrzebny a jeśli jest bydlakiem pokroju Fran…. no dobra ten jest nie przebicia ale z takim pozerem chwalipiętą to lepiej unikać i karmić trolla.
   Pomimo masowej kontroli umysłów nie jesteśmy tak do końca usprawiedliwieni gdyż wiemy mniej więcej co jest dobre a co jest złe.

   Dopiero po Bierzmowaniu przestałem chodzić całkowicie do Kościoła raz tylko byłem ze względów rodzinnych ale nie przyjmowałem sakramentów gdyż spowiadać mogę się do kolegi albo nocą a Eucharystię mogę odprawiać kiedy jem – wodę mam chleb nasączony Roundupem i dzięki ci Panie za ten posiłek… nom dziękuje za trujące pieczywo potwornie zatrute owoce pełne GMO, kurczaki nabite hormonami, i tak dalej….
   Tego też nam specowie od Illuminatów nie wyjaśniają, mamy NWO ponieważ 13 rodów chciało sobie urządzić NWO a dlaczego ? Nikt ich nie mógł obalić czy cuś ?
   Ale nam kity wciskają nawet się nie wysilają, czy któryś z kandydatów na prezydenta

   Ostatnio zapomniałem nawet oglądnąć filmów Jaśkowski-Patlewicz chociaż do tej pory broniłem doktora i nadal uważam że jednak warto wysłuchać tych ludzi.
   Co mnie zaskoczyło ? Otóż ci ludzie popełniają mnóstwo błędów mieszają sami sobie zaprzeczają…

   Tak, ani Zięba ani Jaśkowski ani Czerniak nie są specjalnie prześladowani odebranie praw do wykonywania zawodu osobie na emeryturze nie jest represję, Zięba nie jest lekarzem a handlowcem i lubi czasem pościemniać a skoro ktoś ściemnia w detalach to czy możemy mieć zaufanie w poważnych sprawach ? Do tego Hipnoza. A znów trzeci Pan pcha się do polityki powiela pana z brodą nie wiem coś mnie odpycha od pewnych osób wystarczy jedna sekunda jedno słowo żebym przestał wielbić pewną osobę
   Kiedyś sam cytowałem doktora na emeryturze w sprawie Sobieskiego, cóż sam nie znosiłem dat przez co miałem obniżone oceny na maturze miałem więcej szczęscia no ale jeśli ktoś popełnia mnóstwo błędów ?
   Nie szkodził tak dużo więc nie trzeba rozpracowywać….
   Jest w tym prawda że większość tych antysystemowców ma swoje kłamstwo założycielskie, może nie kłamstwo ale coś przez co kreuje siebie na wielce pokrzywdzonego na co nie ma 100% dowodów.
   Mamy pewność czy ex-ksiądz został ścigany przez Mosad ktoś może to potwierdzić ? I tak dalej…

   Jeśli to są ci dezinformatorzy druga fala to ja dziękuję!
   I kopiuj wklej z lutego
   Tak w ogóle to nie ma sensu nawet polemizować z przeróżnymi okultystami – strata czasu, wyłącznie na własnym terenie!
   Druga Fala czyli głównie słudzy Bestii, starają się ukazać nam ciemne aspekty religii jak Chrześcijaństwo, Islam, Judaizm, Satanizm. Jednocześnie podstawiają pokryjomu ten sam satanizm w innym łagodniejszym wydaniu. Ratują ciało a niszczą duszę..
   Duszę niszczy lucyferyzm tj. jasny satanizm czyli czary, magia, kabała, spirytyzm
   Dlatego druga fala podważa autorytet Boga, Patriarchów, Proroków, Isosa, Apostołów i Biblii ponieważ Biblia kategorycznie zabrania zajmowania się podejrzanymi praktykami.
   Pierwszą znaną postacią – agentem dezinformacji z najwyższej półki był… Paweł apostoł który niby chwalił Isosa (mówił to co ludzie chcieli usłyszeć) tymczasem zaatakował fundamenty Septuaginty i Pięcioksięgu czyli Prawo Boże dające życie, mądrość i kontakt ze Stwórcą.
   Zachęcił także (wraz z Łukasz) swoich czytelników do kontaktów z demonami które to nazywał ”duchami wieszczymi, duchami proroczymi, duchem Bożym”. Z zamian za poddanie się owym duchom można było otrzymać różne dary typu mówienie nieznanymi językami, uzdrawianie, otrzymywanie proroctw, zdobywanie pieniędzy, sława chwała i cześć.

   O Mariuszu S nie za bardzo chcę się wypowiadać… albo taki sobie lejwoda gawędziarz albo karierowicz który się nieco zagubił tymi ruskimi teoriami albo podesłany przez kogoś do zdyskredytowania Henryka lecz plan się nie udał. Nie wiem…
   Informacje przekazywane przez osoby tego pokroju (Icke, Mariusz, Sandzia i jeszcze kilku innych) trzeba czytać między wierszami inaczej mówiąc musimy wiedzieć czego u nich szukamy, wtedy sobie poradzimy. W przypadku kontaktu z łącznikiem pomiędzy człowiekiem a demonem najlepiej wcześniej poprosić Boga o ochronę przed ewentualnymi atakami demonicznymi.
   Wielu ludzi ukazujących nam jeden z procesów demonicznych (np. K.R.K) w sprytny sposób przyciąga nas do innej lecz w środku bliźniaczą formę czarów pod pozorem uzyskania mądrości, wiedzy, oświecenia, potęgi, ochrony.

   Wkleje ten film po 16 do Cyryla o doktorze który nawet się wstawił w celu obrony do prawa do wykonywania zawodu:)

   Polubienie

   • Szkoda że nie ma po Polsku kroniki Strabona która może wskazywać pośrednio na 9,5 plemion Izraela
    Pliniusz Starszy dość niedawno się pojawił po angielsku posiadam dwujęzyczną wersję pdf ale nie znam łaciny zresztą za dużo rzeczy na raz do zrobienia takich życiowych :0

    Jak sięgam pamięcią to na Historii dość często powoływano się na Plutarcha i Polibiusza kiedyś na to nie zwracałem uwagi na szczęście mam lepszą pamięć do takich drobnostek i zdolność do łapania za słówka

    W zasadzie coraz bardziej się przekonuje jak ważne jest żeby nie potępiać ofiary kontroli umysłu, religii i tak dalej.
    W takim razie co z Łobuzami ? Niestety popełniam ten błąd ponieważ oni działają innymi kategoriami człowiek do nich z ręką a oni z brzytwą dlatego nie warto tracić czas na spory z Hasbarą, betonowymi łbami celowo betonowymi
    Dość mało jest na ten temat z informacji, na logikę to każdy może wywnioskować lecz ważniejsze są dowody

    Dziwna sprawa że większość internetowych gwiazdeczek tj. mitomanów
    Cóż gwiardia nie są to ludzie których można wepchać w kadr żeby się z nich nie śmiano ale nie to że są tylko upośledzeni są także ludzie pogubieni dobrzy ludzie szukający prawdy łatwowierni podatni na sugestie
    Osoby z problemami szukający akceptacji i tak dalej towarzystwo meneli cymbałów czyli brak porozumienia ale Dla fałszywych pastuchów wystarczy
    Religie właśnie takich szukają nawet KRK szuka młodych chłopaków na przykład na księzy młodzież pogubioną oferując ”pomoc”
    Najpierw pokazują góry złota a później prawdziwe oblicze wyskakuje z worka że młodzi księża są popychadłami dla starszych w znaczeniu opiekuńczym a nawet seksualnym
    Jakoś nie chcę mi się wierzyć że ludzie którzy idą do służb cywilnych czy religijnych idą tam wierząc że jest to organizacja Boża, sprane łby niestety albo myślą o swoim portfelu
    Praktycznie większość religii które prowadzi program nawracania tak postępuje tj. nawija makaron na uszy a z mózgu robbie sieczkę
    Im dłużej taki biedczy człowiek siedzi w tym po czułki tym bardziej go mielą

    Podobnie jest wśród wszelkiej maści dezinformatorów, agientuf hasbary ich celem nie są ludzie którzy te kłamstwa niedoprecyzowanie przekręty znają ale ci którzy tych rzeczy nie znają są rzucani niczym chorągwia przez media zależne i pseudo-niezależne religie jak Pawłościaństwo New Age i tak dalej.
    Nie kupuję tego że aż tylu ludzi jest w stanie mówić jednocześnie mądre rzeczy jak i kompletne bzdury dużo z nich posiada swoje kłamstwo założycielskie czyli naciągniecię którym się uwiarygadnia jako osoba poszkodowana przez system
    Nie wiem czy Calejbowi te filmy nie ucieli złodzieje ale jest druga część pierwszą posiadała tylko jedna osoba, szkoda że nie pomyślałem wtedy o przechowywaniu tych najfajniejszych filmów których treść jest edukująca, tematy czysto polityczne można w każdej chwili zrobić a tematy jak ten no to chcem komuś o tym powiedzieć a brak mi stosownej bazy argumentacyjnej wobec Cebulaka

    a teraz jak YT wypłynie z Europy to będą wielcy patrioci prawica prawica płatać jak to im łokupant nakopant szkoda jest mi osób które rzeczywiście zajmowały się dziennikarką, nie żal mi mitomanów żal mi ludzi którzy zostali wydymani bez mydła

    To że Hrabju dostał mniej niż 0,25% to nie znaczy że w rzeczywistości tyle dostał gdyż jak dobrze wiadomo przy kawusi się ustala kto wygra a wybory są po to żeby ludzie sami wybrali ”swoich” Przecież partia Hitlera doszła do władzy dzięki napędzaniu ludzi przez ugrupowania Jezuickie partie katolickie, Protestanci też nie byli i nie są czyści w ogóle wybór pomiędzy Katocholicyzmem a Prostatyzmem to jak między dżumą a cholerą. Tacy Adwentyści czy Jehowi, mają przywilej obnażania podstawowych i widocznych błędów KRK żeby wciskać swoje bajki a to że się uważa Jehowych za znawców Biblii…. ja widzę ogromne braki zresztą gdyby ktoś mi kazałby czytać tylko w to co ktoś tam chce oraz interpretować tak jak ktoś sobie zażyczy to jest indoktrynacja a nie szukanie prawdy do tego diabelskie listy Pawła….
    Bajki mam na myśli Bóstwo Chrystusa oraz imiona typu Jahwe, Jehowa, Jahszuah, Jehoszafat a kto nam wciska świadomie Tanach ? No Hasbara
    Ostatnie wyroby pokazują że Ujeżdżaczka jeszcze się trzyma ale już nie z taką siłą i nawet kosztem Katolicyzmu może wypromować inne twory bo wywołać reakcję obronną złożoną z sił Therionu opartych na listach Pawła.
    Siła diabelska polega na połączeniu Prawa Bożego z Listami Pawła czyli Satanizmem doktrynalnym we wszystkich religiach występują te same nauki jak pójście do nieba piekła inne wymiary duch Boży i wiara wiele innych
    Dlatego ludziom szukanie tej prawdziwej religii zabiera życie
    Jeszcze jak sobie człowiek przypomni
    https://kosmiczneujawnienie.com/2018/07/31/list-rezygnacyjny-davida-wilcocka-do-gaia-tv/

    Firma usiłowała również opublikować na moim kanale YouTube film, który bardzo agresywnie promuje kult Lucyfera, a mianowicie Sezon 1, Odcinek 1 z serii programu “Ancient Civilizations” nawet pomimo tego, że Gaia rzekomo wyznaje politykę “bezreligijną”, przynajmniej względem mnie i moich kolegów (prezenterów). Oszukano mnie, bym uczestniczył w bardzo religijnym programie z którym nie życzę sobie, by mnie kojarzono. Film ten mówi dosłownie, że Bóg jest złem a Lucyfer jest bogiem, który (o dziwo!) występuje w postaci pozaziemskiego gada. Naprawdę?

    Jak wyglądałoby to wszystko gdyby zostało przywiedzione do oczu Opinii Publicznej, szczególnie w świetle działania ogromnego ruchu internetowego “Pizzagate”? Miliony ludzi pracuje nad identyfikacją elementów lucyferycznych w naszym społeczeństwie i są oni niezwykle wściekli w związku z zaistniałymi wydarzeniami. ”

    https://www.gaia.com/films-docs/series
    Co to oznacza ?
    Że ta rzekoma bezreligijność (nieindetyfikowanie się z religiami) jest podpuchą

    Książek Wilcocka nie znalazłem po polsku jedynie po Angielsku a także dr. Salla który mówił o Antarktydzie, Reptilianach wśród nas niestety strona ta jest do Listopada zamknięta…

    Inny fragment
    Moim zdaniem program “Ancient Civilizations” jest propagandą Lucyferyzmu paradującą w formie rozrywki. Jest to religia elit, której ja (stanowczo się) sprzeciwiam. Lucyferyzm jest powszechnie używany jako wymówka do (praktykowania) pedofilii, ofiar składanych z ludzi, kanibalizmu oraz aspiracji ludobójczych pośród wielu innych niesmacznych rzeczy. Jest on ewidentnie promowany filmach Hollywoodzkich, muzyce, programach telewizyjnych, grach komputerowych oraz w (publicznych) ceremoniach nadawania nagród. Obecnie miliony ludzi identyfikuje te symbole oraz motywy związane z tą propagandą, których pewne aspekty mogą być znalezione w bazie danych FBI odnoszącej się do handlu ludźmi. Żaden, jednakże, aspekt tej propagandy nigdy nie był przedstawiany w tak bezpośredniej perspektywie religijnej jak zostało to wyrażone w programie “Ancient Civilizations”.
    Ponadto byłem świadkiem wielu przypadków w których reklama Lucyferyzmu, w znaczeniu programu “Ancient Civilizations” jest nadawana na końcu mojego programu “Kosmiczne Ujawnienie”. Jest to jednoznaczne z propagandową wojną przeciwko moim własnym wierzeniom, które niemalże w całości oparte są na religii Judeo Chrześcijańskiej. Narusza to również moją osobistą wolność do wyznawania religii gdyż publicznie bardzo wyraźnie wyjaśniłem to, że nie sądzę, aby Bóg pochodzący od Abrahama był “demiurgiem”, który czycha tylko, by każdego wpędzić w “pułapkę dusz” a Lucyfer jest nierozumianym reptyliańskim zbawcą.

    Program “Ancient Civilizations” jest równoznacznym, prawnym i intelektualnym argumentem przemawiającym na korzyść Lucyfera. Może to być łatwo udowodnione, gdyż każdy odcinek Sezonu 1 nieuchronnie skłania widzów do odwrócenia pomysłu na temat tego, że Bóg jest złem a Lucyfer jest bogiem. Wnioski te są całkowicie poza jakąkolwiek dyskusją dla każdego, kto oglądał ten program. Ogrom komentarzy, które przeczytałem po opublikowaniu filmów świadczą o tym, ze widzowie byli mocno zaniepokojeni, a nawet przerażeni. Stąd wziął się niemy “bojkot” tego programu gdzie ludzie po prostu odmówili oglądania go.

    Inaczej mówiąc wiele doktryn czy to New Age (nie wszystko mierzę jedną miarą) czy to duchowości ma na celu usprawiedliwić satanizm nawet Matryca znaczy się Matrix w pewnym stopniu usprawiedliwia bunt lecz Prawo trwa wiecznie i jest niezmienne przez co Łobuzy mają spory problem,

    ———–

    Hmm nie można dostać do ”umiłowanego brata” ze względu na wirusy, takie cuś nawet Avast wskazuje,
    dziwne może rzeczywiście strony ”religijne” posiadają więcej wirusów niż porno ?

    Ta historia Chazarów jest niespójna gdyż ma na celu podsycać niechęć zarówno do Syjonistów jak i do LXX gdyż pomija to wątek 9,5 plemion Izraela ponadto to wyklucza istnienie Sanhedrynu no chyba że są to nadal ci sami ludzie a człon Chazarów to nie żadni Jafetyci Mongołowie czy Turasy a nadal Idumejczycy którzy od czasów podbojów Islamskich ruszyli na północ ponawracali lokalnych gojów tak jak w Jemenie….
    Zostali zniszczeniu przez niejakiego Światłosława w okresie rzekomego Chrztu Polski

    https://en.wikipedia.org/wiki/Khazars
    ”Wiadomo, że Żydzi ze świata islamskiego i Bizancjum migrowali do Chazarii w okresie prześladowań pod rządami Herakliusza , Justyniana II , Leona III i Romana Lakapēnosa”

    To wszystko współgra z doniesieniami Rivery i Veitha,
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Amoraici
    Spisali Talmudy a później ruszyli na północ czy jest jakaś wielką róźnica pomiędzy Tannaitami, Amoraitami, Masoretami (Baalami Tradycji), Faryzeuszami itd ? Żadna skoro nadal działali perfidnie
    Przykład z Tanachu:
    Jeremiasza 30
    (10) Dlatego nie bój się ty, mój sługo, Jakubie – mówi Pan – i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.

    (11) Gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan – aby cię wybawić. Albowiem wygubię wszystkie narody, między którymi cię rozproszyłem, lecz ciebie nie wygubię; będę cię karał według prawa, lecz cię nie zostawię całkiem bez kary. (Występuje tylko w TM)

    Ohydne gdyż to potwierdza że działali świadomie nie ma mowy o pomyłkach

    Ezechiela 3:
    (15) I przybyłem do Tel-Abib do wygnańców mieszkających nad rzeką Kebar, i przebywałem tam osłupiały siedem dni wśród nich.

    Tego także w Septuagincie nie ma a jak wiemy stolicą pseudo-Izraela jest Tel Aviv

    Czyli Judaizm opiera się fałszywych tekstach z ok XI wieku uznając je za oryginał….

    Najlepsze że zdołali usunąć wersety które świadczą przeciwko nim
    Abdiasza
    (17) Lecz na górze Syjon będzie wybawienie, jest ona przecież święta, i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili.
    (18) A dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą; podpalą go i strawią; i z domu Ezawa nikt nie ocaleje bo tak rzekł Pan.
    (19) I posiądą Negeb, kraj górzysty Ezawa, i Szefelę, kraj Filistyńczyków. Posiądą też kraj Efraima i kraj Samarii, a Beniamin zajmie Gilead.
    (20) Pierwsi wygnańcy, z synów Izraela, ci w Chelach, posiądą kraj Kananejczyków aż do Sarepty, a wygnańcy z Jeruzalemu, którzy są w Sefaradzie, posiądą miasta Negebu.
    (21) Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa; lecz panowanie będzie należało do Pana.

    Wiedzą o kim jest mowa więc nauczają że Edom odnosi się do Rzymu czyli Babilonu i tak dalej, Adwentyści podobnie nauczają że Nierządnica ujeżdzą samą siebie….

    A wracając do innego ”przyjaciela”
    Owszem może i sam niczego wymyślił tylko skleił tematy na topie dla mnie bomba bowiem wiem wówczas że coraz więcej ludzi odchodzi od religii dla mass
    Jakby nie patrzeć to też mam odfajkowane – PZ, Szczepiony, Smugi Chemiczne (Trail może oznaczać także rzeczownik jako smuga ale ludzie którzy interesują się spiskami dla spisków nie wiem może jakiś kompleks goja ? nie dla szukania skrywanych tajemnic które możemy poznać na trzy sposoby:
    – Sami demaskujemy buraków z pewnym % Bożej pomocy
    – Jakaś inna grupa łobuzów obnaża drugich tak jak Trumpowi pozwolono młucić zboków i uchodzić w opinii społecznej za de-bila ostatnio oglądałem Korwina on też może mówić więcej prawdy choć zdarzają się kompletne idiotyzmy także uznawany za oszołoma który nie może uzyskać więcej niż 5% przypadek czy zaplanowane działanie ?

    – Tajemnice wyjawiane przez byłych agentów, służbistów i tym podobnych którzy są już na emeryturze, mają raka i mogą sobie pozwolić

    Dezinformatorów czy Channelingowcy oczywiście działają świadomie (łobuzy) lub nie (wierzą w podszepty) dla grupy która chce uzyskać monopol.

    A wracając do innego ”przyjaciela”
    Może i nic od siebie nie wymyślił ale to nie jest takie najważniejsze, nie można zapomnieć że siedzi w tym biznesie ponad pół życia do tego Zdradza swoją znajomość przeróżnych technik wpływania na ludzi słabych, nieuduchowionych, szukających prawdy itp. Niezły filozof zresztą główne tematy filozoficzne są wzięte z Arystotelesa którego tak się wypiera i nie tylko, mały detalik. Ludzie poprzez kolejnego ”przyjaciela” od Słońcecentryzmu uznawają krulewicza za totalnego oszołoma przegrywa stulejarza wariata opętańca niedorajdę nierobą i tak dalej lecz to tylko warstwa wierzchnia mylenie wielu prostych rzeczy sprawiające wrażenie człowieka który coś tam wyczytał nie do końca ale wierzy ”ja tam swoje wiem” A pod maską kryje się, może nawet nie kryje niezły filozof czy raczej sofista chociaż sofiści nie byli mędrcami w każdym razie taka osoba która jest w stanie nawet największą brednię przedstawić na swoją korzyść i trzeba przyznać że jest to sztuka która wymaga praktyki nawet akcentowanie czy gestykulacja nie jest naturalna, musiało to być wyćwiczone albo przez kogoś albo przed lustrem w jakim celu ? Ano ludzie poszukują akceptacji, poklasków i tym podobnych a jeśli wiemy w jaki sposób ludzi przekonać do swoich racji nawet tych oderwanych od rzeczywistości fikcyjnej czy autentycznej…
    Skrótem mówiąc dobrze przygotowany do swojej misji (programu) i inteligentny (nie mylić z mądry) wyrachowany gad a nie wariat co nie zmienia faktu że są to przykłady które niezależnie od afiliacji podejrzanej przynależności do którejś z grup czy kierowania się jakimś podejrzanym celem warto czasem wysłuchać gdyż wiele informacji muszą podać zgodnych. Nie można o tym zapomnieć śmieszki śmieszkami i dyletanctwo a pod kryje się stary doświadczony łapacz zagubionych/początujących poszukiwaczy pradawnej wiedzy kiedyś się dałem nabrać myślałem że to jakiś nowicjusz czy człowiek który niewiele rozumie nie przetrawił jeszcze po czasie wyszło zżydło z wora. Dla mnie jest to bardzo cenna lekcja.
    Hejtuje tego byłego kumpla krula za monotematyczność i niechlujność chociaż wiem że nie są to tematy takie wyssane z miejsca gdzie kąsa żmija, haczyk być musi aczkolwiek trucizna z dużym prawdopodobieństwiem młody Jedi znajduje się….

    Wystarczy pomyśleć który normalny rodzić chciałby by jego dziecko jarało się kimś nie na jego poziomie następnie chciało do niego pojechać przez cały świat zostałoby wciągnięte do takich grup z których się śmieją nie wnikając już w motywy w chwili Boskiej Interwencji Heliocentryzm idzie się walić podobnie Uranocentryzm ponieważ Bóg ma przybyć z niebios a nie z Agarthy (otchłani) a jeśli Therion chce pokazać wcześniej nieco prawdy i możliwe że ruch PZ i UC jest w dużej mierze kontrolowany nie twierdzę że wszyscy ale pewna część jako kontrolowana opozycja taka np. ateistyczna płaska ziemia
    Przede wszystkim źródłem wiedzy są oni sami…. nie Stwórca
    A Bestia jak wiadomo bluźni i będzie bluźnić już niektórzy pięknie nazywają Boga od bydlaków, od jaszczurów satanistycznych, od kłamców, od Yhvh i wiele innych lecz do osób dla których te epitety pasują wyśmienicie….

    Cały ten preceder pozornie sprzeczny ma bardzo głębokie i przerażające wyjaśnienia

    Moża coś ciekawego

    Oczywiście płaską ziemię zostawiam sobie zawsze na koniec najpierw Odnowa duszy i ciała a na końcu tematy w których nie jestem biegły
    Hmm ciekawe są pierwsze trzy komentarze bo z jednej strony śmieszkowanie zniżanie dyskusji do poziomu beki rodem z PRL a z drugiej strony może wielki Kuloziemca nie jest kuloziemcą i może w rzeczywistości jest na odwrót i obaj są po drugiej stronie tęczy 🙂 Żartuje ale może Ssaj i wielu podobnych to płaskoziemcy atakujący okrąg ziemski

    Nie musiałem oglądać tych materiałów obu żeby wiedzieć co nie co, jeden podaje tylko dla kuloziemców by wierzyli jak to nauka zaorała płaskomózgowca który mówi że Heliocentryzm to piekłocentryzm a drugi podaje tylko dla płasko i to nawet nie by wierzyli jak to zaorał agenta który mówi że Heliocentryzm to ?
    Jeden drugi trzeci po obu grupach widać braki wiedzy też dużo rzeczy nie wiem nie znam się na tym jedynie Humanizm mnie pomaga zrozumieć.
    Obaj jakoś tak robią by dotrzeć do ludzi swoich by nie interesowali się drugą stroną np. by kulowcy nie zainteresowali się tematem odrzucili wszystkie fily.
    Jeden i drugi dogmatyk 🙂

    Polecam około 6 minuta i to jest druga strona księżyca buehehehe jak nie płaska ziemia to płaski księżyc i mam w to uwierzyć ?

    Polubienie

 4. To wszystko zwiedzenie , budowanie kościołów na pagórkach , ołtarze oraz wejścia skierowane są w stronę wschodu helio… , to wszystko bez żadnej przyczyny od taki idiotyzm 🙂

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.