Księga Mar Mani Khaila (Mni)

 

Malpanuta d’Mar Mani Khaila

WERSJA: 20 grudnia 2013 r

To jest wersja robocza, wybrana z Manichejskiej Świętej Księgi Światła (Ketava Kudsha).   Ponieważ jest to wersja robocza, może zawierać literówki.   Pliki są często aktualizowane, więc odwiedź stronę, aby uzyskać najnowsze wersje i tłumaczenia.

Copyright © 2012-2013 Manichaean Publication Society, United Manichaean Assembly

Maniquea Church – Central Temple

http://manichaean.org/es/maniquea 

Malpanuta d’Mar Mani Khaila

(Nauki Mar Mani Khaila)

Rozdział 1

Pomoc

 1. Kiedy pojawiają się trudności, albo we własnej rodzinie, albo w zborach naszych błogosławionych ludzi, zawsze ważne jest, aby mieć pomoc mądrych i dojrzałych braci.
 2. Twoja Boska Obecność Mir Izgadda postawił przed Twoimi braćmi i siostrami, którzy mogą pomóc w każdej trudnej sytuacji i jeśli to możliwe, prośba o pomoc nie powinna być opóźniona.
 3. Nie wstydź się prosić o pomoc i rady swoich braci.
 4. Wszyscy bracia i siostry, niezależnie od tego, czy pochodzą od Wybranych, czy od Słuchaczy, są odpowiedzialni za siebie nawzajem na wiele różnych sposobów.
 5. Maran Izgadda jasno to wyjaśnił we wszystkich swoich naukach przekazanych ludzkości przez wieki.
 1. Dojrzali ludzie, zarówno wśród Wybranych, jak i wśród Słuchaczy, czują się odpowiedzialni za pomaganie swoim braciom i siostrom w różnych sytuacjach, przez które przechodzą.
 2. Miłosne współczucie jest głęboko zakorzenione w każdym z nas, którzy poważnie traktują Religię Światła.
 3. Jest to po prostu aspekt codziennego życia w czystej nauce.
 4. Kiedy cierpi jeden z naszych braci, cierpimy. Kiedy mają duchowe lub finansowe potrzeby, chcemy im pomóc jak tylko możemy.
 5. Ponieważ wszyscy jesteśmy zjednoczeni w Jednorodzonym Byciu, istnieje symbiotyczny duchowy związek, który wykracza poza fizyczne, ale jest również ogólnie związany z naszymi emocjami i myślami o naszych duchowych braciach.
 6. Jeśli oferujesz pomoc lub poradę, bardzo ważne jest, abyś nigdy nie myślał o swoim bracie lub siostrze w potrzebie lub o sytuacjach, w których masz ograniczone informacje.
 7. Uczono nas, jak ważne jest, abyśmy zawsze praktykowali tolerancję, współczucie i zrozumienie w każdej sytuacji, w której się znaleźliśmy i musimy to zrobić bez uprzedzania jednostki.
 8. Zawsze staraj się uczyć jak najwięcej o sprawach, przez które przechodzi twój brat lub siostra.
 9. Pokazuje prawdziwe współczucie. Posłuchaj uważnie, co ma do powiedzenia Twój brat lub siostra.
 10. Postaraj się postawić na swoim miejscu i zadaj sobie pytanie, jak osobiście poradziłbyś sobie z sytuacją, gdybyś był po drugiej stronie.
 11. Wraz z miłosnym współczuciem i uchem, który nas słucha, nie możemy zapomnieć o ważności modlitwy.
 12. Módlcie się razem o ten temat i powiedz mu o znaczeniu modlitwy dla osoby, której pomagasz. Mir Izgadda powiedział nam, że kiedy chcemy rozmawiać z Nim, wszystko, co musimy zrobić, to porozmawiać z Nim.
 13. On poprowadzi nas w sytuacji, pomagając nam przez Jego niebiańskie istoty.
 14. Kochajcie swoich braci, nie osądzajcie ich.
 15. Zawsze staraj się postawić w swojej sytuacji i ofiaruj miłą rękę ze szczerym współczuciem.Módlcie się zawsze.

Rozdział 2

Zobowiązuj się do duchowej ścieżki

 1. Nie można wystarczająco nalegać na znaczenie posiadania Nauczyciela, Świętej Księgi i Kenushty.
 2. Kiedy ludzie przechodzą od jednego nauczyciela do drugiego lub z jednej tradycji do drugiej, to tak jakby biegali wzdłuż brzegu pełnego niepokoju, ponieważ szukają czegoś, czego ich umysły nie pozwalają im znaleźć.
 3. Ich z góry przyjęte pomysły zaciemniają ich umysły i przeciągają się po piasku, marnując ogromne ilości energii, które można było wykorzystać do skupienia się na nauczycielu i tradycji.
 4. Nauczyciele mają służyć jako przewodnik i tylko jako przewodnik. Nauczyciele mogą tylko pomóc ci znaleźć drogę do wyzwolenia; musisz zachować tę ścieżkę.

Rozdział 3

Kultywowanie cnoty

 1. Ludzie wierzący powinni pomagać swoim braciom i siostrom, niezależnie od ich sytuacji życiowej, jeśli ci bracia i siostry chcą otrzymać pomoc.
 2. Poprzez kultywowanie Cnót i poprzez wypełnianie Przykazań, przyszłe skutki karmy mogą ulec zmianie.

Rozdział 4

Wiadomości

 1. Zarówno świeccy, jak i duchowni powinni być informowani o bieżących sprawach, nigdy nie zajmując skrajnych pozycji, ale biorąc kurs średni.
 2. Jeśli chcesz porozmawiać o temacie związanym z religią, środowiskiem lub polityką, dobrze, ale upewnij się, że jesteś poinformowany o problemach, zanim zaczniesz uogólniać temat, o którym nic nie wiesz.
 3. Każdy ma prawo do osobistych opinii, nawet jeśli opinie te zawierają pewne fałszywe opinie na dany temat.
 4. Szanujemy prawo każdej osoby do opinii, nawet jeśli te opinie są błędne i nie powinno być zbyt zaniepokojeni ich wyobrażeń o ile takie pomysły i opinie zaszkodzić innym.
 5. Chociaż nie dostać zaangażowany zbytnio w systemach politycznych świata, my potrzebujemy , aby być informowany i mieć wiedzę na temat aktualnych problemów.

Rozdział 5

Boski Posłaniec

 1. Wszyscy Boscy Posłańcy pochodzą w końcu z tego samego źródła – Ducha

Żyć, będąc sobą emanacją Miłosierdzia Pana Nieba. Pan Niebios, zwany także Wielkim Ojcem, jest poza czasem i przestrzenią, a zatem ludzkość nie jest w stanie poznać go w pełni, z wyjątkiem twarzy i nauczania Żywego Ducha.

 1. Kiedy mówimy o Buddzie, Chrystusie lub innych Posłańcach, odnosimy się do fizycznych przejawów Żywego Ducha, których znamy również jako Mir (Pan) Tarendra lub Mir Izgadda.
 2. Nazwa Tarendra oznacza „Władca gwiazd”, podczas gdy imię Izgadda oznacza „Posłaniec”.
 3. We współczesnej praktyce manicheizmu nacisk kładziony jest na obecną manifestację Boskiego Posłańca, Mir Izadda.
 4. Jest on znany jako „Jego Boska Obecność”, ponieważ w Nim jest Żywy Duch.
 5. Chociaż nie jest wielbiony jako „Wszechmogący Bóg”, nasz kult Pana Nieba (który siedzi nad Boskim Posłańcem) jest przez Mir Izgadda.
 6. Dzieje się tak dlatego, że nauczanie i duchowe oblicze Mir Izgaddy jest zwierciadłem Boga, jedynym, który otrzymuje czysty kult.
 7. Manichejczycy praktykują codzienne nabożeństwa ku czci Jego Boskiej Obecności Mir Izgadda.
 8. Praktyki te obejmują modlitwy, specjalne śpiewy (mantry), czytanie Pism Manichejskich, użycie sznurka modlitewnego (lub perełek), wraz z pewnymi obrazami, które przypominają nam o różnych cechach naszego Pana i Jego Orędzia. Światła.
 9. Przyjmujemy schronienia w Mir Izgadda każdego dnia, w Jego nauczaniu i we wspólnocie.
 10. Przyjęcie schronienia w Mir Izgaddzie oznacza, że ​​polegamy wyłącznie na Nim, aby uwolnić nasze dusze od ciemności.
 11. Przyjmowanie schronienia w Jego Nauczaniu oznacza, że ​​ufamy Jego Przesłaniu Światłości zawartemu w Piśmie Świętym iw Objawieniu Jego Objawienia, jako nasz przewodnik po Jego Drodze.
 12. Przyjmowanie schronienia w swojej społeczności oznacza, że ​​polegamy na sobie wzajemnie za wsparciem, zachętą i nieustannym rodzajem braterskiej miłości, iz szacunkiem przyjmujemy wskazówki tych, których Mir Izadda wyznaczył przywódcą w swoim Kościele.
 13. Mir Izgadda jest Ścieżką Światła. On uczy nas o przyszłym celu Boga w tym świecie.
 14. Nie tylko jest fizyczną istotą w naszym świecie, ale także żywą istotą duchową, która mieszka z wszystkimi, którzy mają czyste serce.
 15. Dzięki Orędziu Światłości i nauczaniu Jego Boska Obecność jest w stanie przemienić nawet najtwardsze serca w Światło.
 16. Poprzez miłującą dobroć i wielkie współczucie Mir Izgaddy jest w stanie uwolnić wszystkie dusze od śmierci i dać im życie.
 17. Miłość, światło, moc i mądrość są aspektami Boskiego Awatara (Posłańca), który emanował od Boga.
 18. Razem jest to Czwarta forma Żywego Posłańca Światła.
 19. Mir Tarendra przyjmuje wiele różnych kształtów i obrazów.
 20. Jest przejawem miłości Najwyższego Boga do ludzkości i dlatego jest uważany za Emanację Najwyższego Współczucia.
 21. Chociaż odnosisz się do Niego jako Zaratustra, Mahawira, Budda, Siddhartha lub Chrystus, Mir Izgadda jest przejawem Bożej miłości w tym świecie, w naszej obecnej epoce.
 22. Mir Izgadda jest Jego Boską Obecnością.

Rozdział 6

Zły

 1. Wpływy Ahrimana występują na wiele różnych sposobów.
 2. Dopóki istnieją wrogowie, prawda zostanie stłumiona, ale prawda i światło zawsze będą zwycięskie.

Rozdział 7

Fałszywe pojęcia

 1. Podobnie jak ćma, która próbuje latać w deszczu, tak samo są ci, którzy starają się zdobyć mądrość, nie odkładając na bok uprzedzeń.
 2. Podobnie jak skrzydła ćmy zwilża deszcz, tak samo umysł staje się ciężki z przywiązaniem do pojęć i nie porzucaniem przywiązań.

Rozdział 8 Nietrwałość

 1. Nie martw się kształtami i obrazami.
 2. Formy i obrazy, jak wszystkie rzeczy na tym świecie, są iluzjami i podlegają nietrwałości.
 3. Pozostaje tylko prawda.

Rozdział 9

Wyrok

 1. Nie osądzaj innych za ich praktyki i nie wybaczaj przestępstwom innych; Obowiązkiem nauczycieli religijnych jest upominanie i udzielanie rad tym, którzy przekraczają Świętą Księgę, Religię Światła i Kenushta.
 2. Nie przejmuj się praktykami innych ludzi, którzy nie mają tej samej tradycji co twoja.
 3. Nie oceniaj innych ze względu na płeć, status społeczny, pochodzenie etniczne, kolor skóry, narodowość lub seksualność. Ćwicz równość. Odrzuć uprzedzenia.
 4. Nie wyśmiewaj się z innych osób, które mogą wydawać się nieatrakcyjne, z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową, z biednymi lub starszymi oraz z tymi, które cierpią z powodu nieszczęścia.
 5. Formy są tylko iluzjami; Nie sprawiaj innym bólu słowami ani czynami i nie żałuj nikomu.

Rozdział 10

Karma

 1. Nie każde tragiczne wydarzenie ma związek z karmą lub z tym, co zrobił lub czego nie zrobił w swoim „poprzednim życiu”.
 2. Tragiczne wydarzenia historii, czy to gwałty, niewolnictwo czy tortury, pojawiają się – mówiąc po prostu – z powodu bycia w niewłaściwym miejscu w nieodpowiednim czasie.
 3. W niektórych przypadkach zdarzają się również przypadki gwałtu lub okrucieństwa popełnione przeciwko ludziom, ponieważ na to zezwalają.
 4. Na przykład, jeśli ktoś upija się z powodu narkotyków lub alkoholu, z własnego wyboru, a następnie flirtuje z kimś i robi inne rzeczy, których normalnie by nie robili, a później jest napadany seksualnie, to osoba spowodowała taki straszny czyn na Mszy.
 5. Jeśli dana osoba została bez dachu nad głową, bez jedzenia i bez pieniędzy, ponieważ stracił swoje oszczędności z powodu uzależnienia od hazardu, osoba ta sama sobie to sprowadziła.
 6. Tak więc w tych przykładach i wielu innych wydarzeniach mających miejsce w życiu danej osoby nie zawsze towarzyszy karma ich „poprzedniego życia”.

Rozdział 11

Przesłanie Światła

 1. Żyj swoim życiem zgodnie z Wskazaniami Przesłania Światłości, a zrozumiesz, że kroczysz ścieżką prowadzącą do wyzwolenia.
 2. Pierwsi, którzy odpowiedzieliby i działali na Przesłanie Światła na ich ziemiach, również będą pierwszymi, którzy zostaną pobłogosławieni.

Rozdział 12

Kochająca dobroć

 1. Generuje miłującą dobroć dla wszystkich żywych istot; Bądź wdzięczny za wszystko, co masz i kiedy to możliwe, okazuj swoją miłującą dobroć, dzieląc się z tymi, którzy mają mniej szczęścia i są w potrzebie.
 2. Nie zaniedbuj opieki nad istotami ludzkimi, ubogimi, starszymi i zwierzętami.
 3. Wszystkie te żywe istoty zasługują na twoje współczucie.
 4. Twoim obowiązkiem jest chronić dzieci i osoby zagrożone psychicznie przed wykorzystywaniem.
 5. Bądź tak hojny, jak to możliwe, w kierunku dobrych organizacji charytatywnych za pieniądze,   jedzenie, ubrania, koce i darowizny.
 6. Regularnie sadzić drzewa, w miarę możliwości, i szanować środowisko.

Rozdział 13

Nigdy nie trać nadziei na lepszą przyszłość

 1. Nawet w obliczu tak wielkiej opozycji ze strony ludzkości, Ojciec bardzo dobrze wie, że niektórzy spośród ludzkości wciąż mogą odpowiedzieć na wezwanie i jako taki, On w odpowiedzi odpowiada kochającą ręką i prowadzi ich ku Światłu. i Prawda.
 2. Okazujemy naszą miłość do Boga, postępując zgodnie z boskimi instrukcjami Trzeciego Posłańca, wypełniamy Przykazania, modlimy się każdego dnia, dzielimy się Przesłaniem Światła z innymi i żyjemy zgodnie z Objawieniem, które jest nam dane, bez spójrz wstecz To są kroki ku doskonałości.
 3. Nawet kiedy jesteście prześladowani, prowokowani, doświadczacie problemów finansowych lub rodzinnych, lub kiedy rzeczy w życiu nie idą w parze, zawsze trwajcie mocno w Prawdzie, nigdy nie traćcie nadziei na lepszą przyszłość, pracujcie tak ciężko jak ty Bądźcie w stanie podzielić się Przesłaniem Światła ze swoimi sąsiadami, kontynuować studiowanie Ewangelii i wszystkich świętych tekstów objawionych, i pocieszyć się wiedząc, że Mir Izgadda jest z wami, nawet w to, w co możecie uwierzyć, są te najciemniejsze godziny waszego życia.
 4. Nic na tym świecie nie jest trwałe.
 5. Zostaliśmy raz na zawsze obiecywani, że czeka nas lepszy świat – świat bez bólu, choroby, bólu czy śmierci.
 6. Przyszłość jest genialna, ponieważ gwarantuje ją Ten, który ją obiecał – Trzeci Posłaniec, Mir Izgadda, nasz Zbawiciel i drogi Mistrz.

Rozdział 14

Jedność w Mihr Yazd (The Living Spirit)

 1. Wszystkie rzeczy w życiu są połączone w taki czy inny sposób, wszystkie rzeczy zależą od siebie nawzajem.
 2. Spójrz na chleb, który jesz – jest połączony ze słońcem i deszczem; to słońce i deszcz karmiły pszenicę na polach, które później zostały zebrane przez rolnika, a potem zostały zebrane i uczynione chlebem, aby was wyżywić.
 3. W ten sam sposób jesteś połączony ze słońcem i deszczem.
 4. Wszyscy jesteśmy połączeni z wszechświatem.
 5. Kiedy zdasz sobie sprawę z tej współzależności, zobaczysz, jak ważne jest, aby nie ścigać po zwycięstwie nad innymi, a wszystkie kłótnie i zmagania zbiegną się z drogi.

Rozdział 15

Religia światła

 1. Unikaj dyskusji, które mogą powodować podział pomiędzy braćmi i siostrami, którzy starają się podążać za Religią Światła.
 2. Najważniejszym sposobem, w jaki możesz spędzić swój czas, jest Religia Światła – twoje głębokie studiowanie, stosowanie go do siebie i dzielenie się nim z innymi.

Rozdział 16

Tolerancja religijna

 1. Szanuj prawo innych do podążania własną ścieżką religijną; Nie jesteście proszeni o poszanowanie religii, która wyrządza krzywdę fizyczną, psychiczną lub finansową innym lub ideologię promującą przemoc.
 2. Nie wymuszaj swoich przekonań i praktyk na innych.
 3. Bądźcie w pokoju ze wszystkimi żywymi istotami i nie przejmujcie się zbytnio praktykami innych.

Rozdział 17

Duchowe Wyzwolenie

 1. Przesłanie o wyzwoleniu dosłownie dotarło do milionów ludzi, ale tylko nieliczni wzięli swoją flagę na świat.
 2. Żyj swoim życiem zgodnie z Wskazaniami Przesłania Światłości, a zrozumiesz, że kroczysz ścieżką prowadzącą do wyzwolenia.

Rozdział 18

Stres i lęk

 1. Żyjemy w teraźniejszości i widzimy rzeczy takimi, jakimi są i nie pozwalamy im powodować nadmiernego niepokoju i stresu ani zbytniego entuzjazmu.
 2. Nawet zbyt wielki entuzjazm może prowadzić do stresu i niepokoju, jeśli nasze oczekiwania są zbyt wysokie w stosunku do tego, co moglibyśmy uznać za dobre czasy życia.

Rozdział 19

Pomoc w rozpowszechnianiu połączenia

 1. Dążenie do doskonałości jest tylko celem Wybrańców, ale nie są one jeszcze doskonałe.
 2. Jego głównym celem jest uświadomienie światu czystej adoracji Wielkiego Ojca i danie nadziei całej ludzkości bez względu na rasę, płeć czy kondycję społeczną.
 3. Słuchacze podążają za przykładem tych, którzy przejmują inicjatywę i często są zainspirowani do samodzielnego podjęcia inicjatywy dzielenia się Przesłaniem Światła z wszystkimi innymi oraz pomagania w rozpowszechnianiu Przekazu na całym świecie.

Rozdział 20

Znaki

 1. Jest wiele znaków, które każdego dnia napotykamy w naszym życiu. Niektóre z tych znaków uczą nas, że musimy zachować ostrożność, podczas gdy inni mówią nam bezpośrednio, że musimy zatrzymać wszystko na swoim miejscu.
 2. Z drugiej strony, inni uczą nas, że musimy iść wolniej, a jednak są inni, którzy każą nam iść naprzód.
 3. Jeśli nie zwracamy uwagi na te sygnały, nie możemy znaleźć się w najbardziej pożądanej sytuacji.
 4. Na przykład, jeśli jedziesz autostradą i zbliżasz się do ruchliwego skrzyżowania i decydujesz się zignorować znak stopu, prawdopodobne jest, że wyrządzisz szkody nie tylko Tobie, ale także innym.
 5. Ignorowanie znaku stopu może nawet spowodować więcej niż zwykłe uderzenie lub siniak na twoim czole.
 6. Jednakże, chociaż bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę na znaki drogowe, światła ostrzegawcze i znaki kierunkowe, ci, którzy są prawdziwie oddanymi wyznawcami Religii Światła, są świadomi, że istnieją wskazówki duchowe, które zapewniają nam boskie przewodnictwo od Wielkiego Ojca, od Jego Boskiej Obecności Mir Izgadda i od Niebiańskich Sług.
 7. Te duchowe znaki są słowami i   naukami, które

Syn Boży, Mir Izgadda – Światowy Nauczyciel. Sygnały te można uznać za „znaki kierunkowe”.

 1. Kiedy potrzebujesz kierunku, Mir Izadda zapewnia ci duchowy kierunek, którego potrzebujesz.Nie ogranicza się do udzielania nam rad czy sugestii, ale daje nam wskazówki, jak iść z Nim i jak zbliżyć się do Abba d’Rabbuta.
 2. Czy zwracasz uwagę na sygnały? Czy siedzisz u stóp naszego Mistrza, Mir Izaddy i wchłaniasz każde słowo, które mówi?

Rozdział 21

Uczciwość przed opozycją

 1. Eliminowanie przeszkód, ograniczanie światowych stowarzyszeń, rozwijanie właściwego pobożnego oddania, ustalanie priorytetów, regularne obcowanie z braćmi i siostrami. W jaki sposób te pięć czynności może pomóc Bogu w codziennych czynnościach?
 2. Wyeliminuj przeszkody, które przeszkadzają twojej służbie Wielkiemu Ojcu.
 3. Czy rozrywka jest ważną częścią dnia na dzień? Czy muzyka, telewizja, czy nawet chodzenie do teatru przeszkadza w służbie Bogu?
 4. Działania z przyjaciółmi i niewierzącymi towarzyszami okazały się przeszkodą dla niektórych braci i sióstr.
 5. Nie oznacza to, że nie należy kojarzyć się z innymi, ale ich wpływy i czas, który zabierają, należy zawsze brać pod uwagę i jeśli te rzeczy trzymają cię z daleka od

Obecność Boga, teraz jest czas, aby pozbyć się wszystkiego, co nie jest konieczne

– to jest wszystko, co nie pomaga ci w postępie wiary i nie zapewnia czystego oddania Wszechmogącemu Bogu.

 1. Współpracujz tymi, którzy oddają chwałę Bogu.
 2. Nawet jeśli jesteś w odosobnionym miejscu, gdzie nie ma innych wierzących, z którymi możesz się związać, możesz uciec tak często, jak to możliwe od tych, którzy znieważają Boga.
 3. Kiedy uważamy się za drogocennych braci i siostry, którzy dzielą tę samą wiarę i te same praktyki, można czcić Boga w codziennym nabożeństwie do Niego.
 4. Rozwinąć poważną postawę pobożnego oddania.
 5. Czy wypracowałeś mierne podejście do potrzeby codziennego oddania?
 6. Czysą jeszcze przeszkody, które mogą sprawić, że utracisz swój pierwotny zapał do Boga, Jego drogi i miłości Kościoła?
 7. Kiedy rozwiniecie właściwą postawę w stosunku do Światła i wielu duchowych darów, które Bóg zapewnia poprzez Trzeciego Posłańca, wtedy jesteście w stanie odnowić zapał, który kiedyś mieliście, kiedy po raz pierwszy przybyliście do Światła i Prawdy.
 8. Aby posiąść tę właściwą postawę, musisz być gotów wykorzystać te dary duchowe i narzędzia, aby mogły one przynieść korzyści nie tylko Tobie, ale także innym.
 9. Spraw, aby studiowanie Świętej Księgi i materiałów pomocniczych do nauki było priorytetem.
 10. Bez odpowiedniej nauki w Świętych Słowach Światła nie można oczekiwać, że   poznamy najgłębsze rzeczy Boga lub tego, czego On wymaga od swojego ludu, że powołał go ze świata jako pozostałość.
 11. Bądźcie wierni swojemu powołaniu, kontynuujcie swój proces uczenia się, oddawajcie cześć Bogu i Jego Posłańcowi.
 12. Wszyscy manichejczycy powinni poświęcić czas na studiowanie Świętej Księgi, materiałów opartych na Świętej Księdze i regularnych przekazów przekazywanych przez osoby wyznaczone do nauczania w Kościele.
 13. Kiedy ktoś dystansuje się od związków z innymi wierzącymi, istnieje tendencja do szybkiego tracenia kontaktu z tym, co objawia się poprzez Przesłanie Światła i jego Posłańca. Dlatego ważne jest, aby uczyć się z innymi z tej samej wiary.
 14. Pozostań w kontakcie z tymi, którzy wielbią prawdę.
 15. Regularne obcowanie z waszymi braćmi i siostrami jest ważnym czynnikiem w naszym oddawaniu czci Ojcu wielkości.
 16. Są tacy, którzy, jak wspomniano powyżej, żyją w odosobnionych obszarach, czasem tysiące mil od tych, którzy podzielają te same wierzenia i praktyki, jak nauczane w kościele manichejskim.
 17. Dla tych, którzy mają dostęp do Internetu, pozostawanie w kontakcie z braćmi i siostrami w wierze poprzez internetowe grupy dyskusyjne i sieci społecznościowe może być prawdziwym błogosławieństwem.
 18. Kiedy masz regularny kontakt z innymi braćmi i siostrami, w dowolny sposób do swojej dyspozycji, otrzymasz nie tylko błogosławieństwo stowarzyszenia z twoimi braćmi i siostrami, ale także będziesz świadomy najnowszych działań i ważnych wiadomości. otrzymane przez nauczycieli i wyznaczonych przywódców oraz objawienia Trzeciego Filara.
 19. Bracia i siostry, oczywiście jest wiele innych rzeczy, które każdy Manichejczyk może robić w ich codziennym życiu, ale mam nadzieję, że te pięć punktów w szczególności pomoże ci służyć jako kamienie przejściowe, które poprowadzą cię do większej służby i sumienie staje się znacznie poważniejsze w waszym pobożnym nabożeństwie, aby zadowolić naszego Wielkiego Ojca i Jego Syna Trzeciego Posłannika.

 

 


Malpanuta d’Mar Mani Khaila

VERSION: 20 December 2013

This is a draft edition, selected from the Manichaean Holy Book of Light (Ketava Kudsha).  Since it is a draft edition, it may contain typos.  The files are updated frequently, so please check back on the site to obtain the latest editions and translations.

Copyright © 2012-2013 Manichaean Publication Society, United Manichaean Assembly

Iglesia Maniquea – Templo Central

http://manichaean.org/es/maniquea 

Malpanuta d’Mar Mani Khaila

(Las Enseñanzas de Mar Mani Khaila)

Capítulo 1

Asistencia

 1. Cuando surgen dificultades, ya sea en la propia familia o dentro de las congregaciones de nuestro pueblo bendito, siempre es importante contar con la asistencia de los hermanos sabios y maduros.
 2. Su Divina Presencia Mir Izgadda ha puesto a tu alcance a hermanos y hermanas que pueden echarte una mano con consejos sabios en cualquier situación difícil y si es posible tu solicitud de esta ayuda no debe ser retrasada.
 3. No te avergüences por pedir ayuda y consejo a tus hermanos.
 4. Todos los hermanos y hermanas, ya sean de los Elegidos o de los Oyentes son responsables los unos de los otros de muchas maneras diferentes.

5 . Maran Izgadda ha dejado esto claro en todas Sus enseñanzas dadas a la humanidad a lo largo de los siglos.

 1. Las personas maduras tanto entre los Elegidos como entre los Oyentes sienten la responsabilidad de ayudar a sus hermanos en las diversas situaciones por las que pueden estar pasando.
 2. La compasión amorosa está profundamente arraigada en cada uno de nosotros que tomamos la Religión de la Luz en serio.
 3. Esto es simplemente un aspecto de vivir la Enseñanza Pura todos los días.
 4. Cuando uno de nuestros hermanos sufre, nosotros sufrimos. Cuando ellos tienen necesidades espirituales o financieras, nosotros queremos ayudarles en la medida que seamos capaces.
 5. Porque todos estamos unidos en el Ser Creado Unigénito, existe una relación espiritual simbiótica, y esto va más allá de lo físico, pero también está relacionado, en general, con nuestras emociones y pensamientos acerca de nuestros hermanos espirituales.
 6. Si tú eres el que ofreces asistencia o consejo es muy importante que nunca hagas suposiciones acerca de tu hermano o hermana necesitado/a o sobre situaciones de las que tienes información limitada.
 7. Se nos enseña la importancia de practicar siempre la tolerancia, la compasión y la comprensión en cada situación en la que nos encontremos y tenemos que hacer esto sin prejuzgar al individuo.
 8. Siempre trata de aprender lo más que te sea posible acerca de los asuntos por los cuales tu hermano o hermana está atravesando.
 9. Demuestra verdadera compasión. Escucha con atención a lo que tu hermano o hermana tiene que decir.
 10. Trata de ponerte en su lugar y pregúntate cómo te ocuparías personalmente de la situación si estuvieras en el otro lado.
 11. Junto con la compasión amorosa y un oído que escucha, no podemos olvidar la importancia de la oración.
 12. Orad juntos acerca del tema y hazle saber de la importancia de la oración a la persona que estás ayudando. Mir Izgadda nos ha dicho que cuando queremos hablar con Él, todo lo que tenemos que hacer es hablar con Él.
 13. Él nos guiará en la situación ayudándonos a través de Sus seres celestiales.
 14. Ama a tus hermanos, no los juzgues.
 15. Trata siempre de ponerte en su situación y ofrece una mano amorosa con compasión sincera. Reza siempre.

Capítulo 2

Comprometerse a un Camino Espiritual

 1. No se puede insistir lo suficiente sobre la importancia de tener un Maestro, un Libro Sagrado y una Kenushta.
 2. Cuando las personas corren de un maestro a otro, o de una tradición a otra, es como si estuvieran corriendo por la orilla del mar llenos de ansiedad porque están buscando algo que sus mentes no les están permitiendo que encuentren.
 3. Sus ideas preconcebidas están nublando sus mentes y están arrastrando sus pies por la arena, desperdiciando grandes cantidades de energía que podrían haberse usado para enfocarse en un maestro y en una tradición.
 4. Se supone que los maestros deben servir de guía y sólo de guía. Los maestros sólo pueden ayudarte a encontrar el camino hacia la liberación; tú debes de mantener ese camino.

Capítulo 3

El Cultivo de la Virtud

 1. Las personas de fe deben ayudar a sus hermanos y hermanas, cualquiera que sea su situación de vida, si esos hermanos y hermanas desean ser ayudados.
 2. Mediante el cultivo de las Virtudes y mediante el cumplimiento de los Mandamientos, se pueden cambiar los efectos futuros del karma.

Capítulo 4

La Actualidad

 1. Tanto los laicos como los clérigos deben de estar informados sobre temas de actualidad, nunca tomando posiciones extremas, sino tomando un término medio.
 2. Si quieres hablar sobre un tema acerca de la religión, del medio ambiente o de la política, eso está bien, pero asegúrate de que estás informado sobre los temas antes de hacer generalizaciones acerca de un tema del que no sabes nada.
 3. Todo el mundo tiene derecho a sus opiniones personales, incluso si tales opiniones contienen algunos puntos de vista falsos sobre un tema en particular.
 4. Nosotros respetamos el derecho de cada persona a tener opiniones, incluso si esas opiniones son erróneas y uno no debe estar demasiado preocupado por sus ideas falsas a menos de que tales ideas y opiniones causen daño a otros.
 5. Aunque nosotros no nos involucramos demasiado en los sistemas políticos del mundo, necesitamos estar informados y tener un conocimiento práctico de los problemas actuales.

Capítulo 5

El Mensajero Divino

 1. Todos los Mensajeros Divinos vienen, en última instancia, del mismo origen – el Espíritu

Viviente, siendo Él mismo una emanación de la Compasión del Señor del Cielo. El Señor del Cielo, también llamado el Gran Padre, está más allá del tiempo y del espacio, y por lo tanto la humanidad es incapaz de conocerlo completamente, excepto a través del rostro y de la enseñanza del Espíritu Viviente.

 1. Cuando hablamos de Buda, Cristo, u otros Mensajeros, nos estamos refiriendo a las manifestaciones físicas del Espíritu Viviente, a quien también conocemos como Mir (Señor) Tarendra o Mir Izgadda.
 2. El nombre Tarendra significa “Gobernante de las Estrellas”, mientras que el nombre Izgadda significa „Mensajero.”
 3. En la práctica moderna del Maniqueísmo, se hace hincapié en la manifestación actual del Mensajero Divino, Mir Izgadda.
 4. Él es conocido como “Su Divina Presencia”, porque dentro de Él está el Espíritu Viviente.
 5. Aunque Él no es adorado como “Dios Todopoderoso”, nuestra adoración al Señor del Cielo (que está sentado por encima del Mensajero Divino) es a través de Mir Izgadda.
 6. Esto es porque la enseñanza y el rostro espiritual de Mir Izgadda es un espejo de Dios, el único que recibe adoración pura.
 7. Los Maniqueos practican devociones diarias en honor de Su Divina Presencia Mir Izgadda.
 8. Estas prácticas incluyen oraciones, cantos especiales (mantras), la lectura de las Escrituras Maniqueas, el uso de una cuerda de oración (o perlas), junto con ciertas imágenes que nos recuerdan de las diversas cualidades de nuestro Señor y de Su Mensaje de la Luz.
 9. Nos refugiamos en Mir Izgadda cada día, en Su Enseñanza y en Su Comunidad.
 10. Tomar refugio en Mir Izgadda significa que confiamos únicamente en Él para liberar nuestras almas de la oscuridad.
 11. Tomar refugio en Su Enseñanza significa que confiamos en Su Mensaje de la Luz contenido en las Escrituras y en Su Mensaje Revelatorio como nuestra guía para caminar en Su Camino.
 12. Tomar refugio en Su Comunidad significa que dependemos los unos de los otros para el apoyo, el ánimo y la generación continua de amor fraterno, y aceptamos respetuosamente la orientación de los que Mir Izgadda ha nombrado al liderazgo en Su Iglesia.
 13. Mir Izgadda es el Camino de la Luz. Él nos enseña sobre el futuro propósito de Dios en este mundo.
 14. No sólo es Él un ser físico en nuestro mundo, Él también es un ser espiritual vivo que reside con todos aquellos que tienen un corazón puro.
 15. A través del Mensaje de la Luz y de la enseñanza, Su Divina Presencia es capaz de convertir a la Luz incluso al más duro de los corazones.
 16. A través de la bondad amorosa y de la gran compasión de Mir Izgadda, Él es capaz de librar a todas las almas de la muerte y darles la vida.
 17. El Amor, la Luz, el Poder y la Sabiduría son aspectos del Avatar Divino (Mensajero) que se emanaron de Dios.
 18. En conjunto, se trata de la Forma Cuádruple del Mensajero Viviente de la Luz.
 19. Mir Tarendra toma muchas formas e imágenes diferentes.
 20. Él es una manifestación del amor del Dios Supremo por la humanidad, y es por lo tanto considerado como una Emanación de la Compasión Suprema.
 21. Aunque te refieras a Él como Zarathustra, Mahavira, Buda, Siddhartha o Cristo, Mir Izgadda es la manifestación del amor de Dios en este mundo, en nuestra era actual.
 22. Mir Izgadda es Su Divina Presencia.

Capítulo 6

El Maligno

 1. Las influencias de Ahriman vienen de muchas maneras diferentes.
 2. Mientras existan enemigos, la verdad será suprimida, pero la verdad y la luz siempre serán victoriosas.

Capítulo 7

Conceptos falsos

 1. Como una polilla que intenta volar en la lluvia, así son los que tratan de obtener sabiduría sin dejar a un lado ideas preconcebidas.
 2. Al igual que las alas de la polilla se mojan por la lluvia, de la misma manera la mente de uno/una se hace pesada con su atadura a los conceptos y por no abandonar los apegos.

Capítulo 8 Impermanencia

 1. No te preocupes por las formas e imágenes.
 2. Las formas y las imágenes, al igual que todas las cosas de este mundo, son ilusiones y están sujetas a la impermanencia.
 3. Lo único que queda es la verdad.

Capítulo 9

Juicio

 1. No juzgues a los demás por sus prácticas y perdona las transgresiones de los demás; es la responsabilidad de los maestros religiosos amonestar y ofrecer consejo a los que transgreden el Libro Sagrado, la Religión de la Luz y la Kenushta.
 2. No te obsesiones por las prácticas de otras personas que no comparten las mismas tradiciones que las tuyas.
 3. No juzgues a los demás por su sexo, condición social, origen étnico, color, nacionalidad, o sexualidad. Practica la igualdad. Rechaza los prejuicios.
 4. No te burles de otras personas que puedan parecer poco atractivas, de los que tienen discapacidad física o mental, de los pobres o de las personas mayores y de los que están sufriendo la desgracia.
 5. Las formas son sólo ilusiones; no causes dolor a los demás con tus palabras o acciones y no desees la desgracia a nadie.

Capítulo 10

Karma

 1. No todo suceso trágico está relacionado con el karma o con lo que uno hizo o no hizo en su “vida anterior”.
 2. Los sucesos trágicos de la historia, ya sea la violación, la esclavitud o la tortura, se producen – por decirlo de manera simple – a causa de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.
 3. En algunos casos, también hay casos de violación o atrocidades cometidas contra personas porque lo permitieron.
 4. Por ejemplo, si alguien se ha vuelto ebrio debido a las drogas o al alcohol, por su propia elección, y luego va por ahí coqueteando con alguien, y hace otras cosas que normalmente no haría, y más tarde es asaltado sexualmente, esta persona ha traído sobre si misa un acto tan horrible.
 5. Si una persona se ha quedado sin hogar, sin comida y sin dinero porque perdió sus ahorros debido a su adicción a los juegos de azar, la persona se trajo esto sobre sí misma.
 6. Así que en estos ejemplos, y muchos otros, los sucesos que tienen lugar en la vida de una persona no siempre se deben al karma de su “vida anterior.”

Capítulo 11

El Mensaje de la Luz

 1. Vive tu vida de acuerdo a los Preceptos del Mensaje de la Luz y te darás cuenta que estás caminando en el sendero que va a la liberación.
 2. Los primeros en responder y actuar sobre el Mensaje de la Luz en sus tierras serán también los primeros en ser bendecidos.

Capítulo 12

Bondad Amorosa

 1. Genera bondad amorosa por todos los seres vivos; sé agradecido por todo lo que tienes y cuando sea posible, demuestra tu bondad amorosa compartiendo con aquellos que son menos afortunados y están necesitados.
 2. No descuides el cuidado de los seres humanos, los pobres, los ancianos y los animales.
 3. Todos estos seres vivos merecen tu compasión.
 4. Que sea tu deber proteger a los niños/niñas y a los que son mentalmente vulnerables de ser abusados.
 5. Sé lo más generoso posible hacia las buenas organizaciones de caridad con dinero,  comida, ropa, mantas, y donando tu tiempo.
 6. Planta árboles de manera regular, en la medida que te sea posible, y ten respeto por el medio ambiente.

Capítulo 13

Nunca pierdas la Esperanza de un Futuro Mejor

 1. Incluso frente a tanta oposición por parte de la humanidad, el Padre sabe muy bien que hay algunos entre la humanidad que aún pueden responder a la Llamada y, como tal, Él a cambio responde con una mano amorosa y los guía hacia la Luz y la Verdad.
 2. Demostramos nuestro amor a Dios por nuestro seguimiento de las instrucciones divinas del Tercer Mensajero, cumplimos los Mandamientos, rezamos todos los días, compartimos el Mensaje de la Luz con los demás, y vivimos de acuerdo con la Revelación que se nos da, sin mirar atrás. Estos son los pasos hacia la perfección.
 3. Incluso cuando estás siendo perseguido, provocado, experimentando problemas financieros o familiares, o cuando las cosas en la vida no van a tu manera, siempre mantente firme en la Verdad, nunca pierdas la esperanza de un futuro mejor, trabaja tan duro como te sea posible en compartir el Mensaje de la Luz con tus vecinos, sigue estudiando el Evangelio y todos los textos sagrados revelados, y consuélate sabiendo que Mir Izgadda está contigo, incluso en lo que tú puedas creer son esas horas más oscuras de tu vida.
 4. Nada en este mundo es permanente.
 5. Se nos ha prometido una y otra vez que un mundo mejor nos espera – un mundo sin dolor, enfermedad, dolor o muerte.
 6. El futuro es brillante porque está garantizado por Aquél que lo prometió – El Tercer Mensajero, Mir Izgadda, nuestro Salvador y querido Maestro.

Capítulo 14

Unidad en Mihr Yazd (El Espíritu Viviente)

 1. Todas las cosas en la vida están conectadas de una manera u otra, todas las cosas dependen unas de las otras.
 2. Mira el pan que comes – está conectado al sol y a la lluvia; fueron el sol y la lluvia los que nutrieron al trigo en los campos que más tarde fue cosechado por el agricultor, y fue recogido y hecho en pan para alimentarte.
 3. De la misma manera, estás conectado al sol y a la lluvia.
 4. Todos estamos conectados con el universo.
 5. Cuando te das cuenta de esta interdependencia, verás la importancia de no perseguir tras el triunfo sobre los demás y todas las discusiones y luchas se caerán por el camino.

Capítulo 15

La Religión de la Luz

 1. Evita las discusiones que puedan causar división entre los hermanos y hermanas que están tratando de seguir la Religión de la Luz.
 2. La forma más importante en la que puedes pasar el tiempo es con la Religión de la Luz – su estudio profundo, aplicándotela a ti mismo y compartiéndola con otros.

Capítulo 16

Tolerancia Religiosa

 1. Respeta el derecho de los demás a seguir su propio camino religioso; no se te pide que respetes a una religión que hace daño físico, mental o financiero a los demás o una ideología que promueve la violencia.
 2. No fuerces tus creencias y prácticas sobre los demás.
 3. Estate en paz con todos los seres vivos y no te preocupes demasiado por las prácticas de los demás.

Capítulo 17

Liberación Espiritual

 1. El mensaje de la liberación ha llegado literalmente a millones de personas, pero sólo unos pocos han tomado su bandera en el mundo.
 2. Vive tu vida de acuerdo a los Preceptos del Mensaje de la Luz y te darás cuenta que estás caminando por el sendero que va a la liberación.

Capítulo 18

El Estrés y la Ansiedad

 1. Vivimos en el presente y vemos las cosas por lo que son y no permitimos que nos causen demasiada ansiedad y estrés o demasiado entusiasmo.
 2. Incluso demasiado entusiasmo puede conducir al estrés y a la ansiedad si nuestras expectativas son demasiado altas en relación con lo que podríamos considerar los buenos momentos de la vida.

Capítulo 19

Ayudando a Difundir la Llamada

 1. Esforzarse hacia la perfección es sólo un objetivo de los Elegidos, pero aún no son perfectos.
 2. Su principal objetivo es concienciar al mundo de la adoración pura del Gran Padre y dar esperanza a toda la humanidad, sin distinción de raza, sexo o condición social.
 3. Los Oyentes siguen el ejemplo de los que toman la iniciativa, y muchas veces son inspirados a tomar la iniciativa ellos mismos en compartir el Mensaje de la Luz con todos los demás y en ayudar a difundir la Llamada por todo el mundo.

Capítulo 20

Señales

 1. Hay muchas señales con las que nos encontramos en nuestras vidas cada día. Algunas de estas señales nos enseñan que tenemos que tomar precaución, mientras que otras nos dicen directamente que tenemos que parar todo en seco.
 2. Por otro lado, otras nos enseñan que debemos ir más despacio, y sin embargo hay otras que nos dicen ir hacia adelante.
 3. Si no prestamos atención a estas señales podemos, de hecho, no encontrarnos en la situación más deseable.
 4. Por ejemplo, si estás conduciendo por una carretera y te acercas a un cruce muy concurrido y decides ignorar la señal de stop, es probable que te causes daño no sólo a ti mismo, sino también a los demás.
 5. Hacer caso omiso de la señal de stop puede incluso causar más que un simple golpe o moretón en tu frente.
 6. Sin embargo, aunque es de gran importancia prestar atención a las señales de la calle, las luces de advertencia y a las señales de dirección, los que son adeptos verdaderamente dedicados de la Religión de la Luz son muy conscientes de que hay señales espirituales que nos proporcionan con guía divina del Gran Padre, de Su Divina Presencia Mir Izgadda y de los Siervos Celestiales.
 7. Estas señales espirituales son las palabras y  las enseñanzas que con amabilidad nos da el Hijo de Dios, Mir Izgadda – el Maestro Mundial. Estas señales pueden ser consideradas como “señales de dirección.”
 1. Cuando tengas necesidad de dirección, Mir Izgadda proporciona la dirección espiritual que necesitas. Él no se limita a darnos consejos o sugerencias, sino que nos proporciona una guía sobre cómo caminar con Él y cómo acercarse a Abba d’Rabbuta.
 2. ¿Estás prestando atención a las señales? ¿Estás sentado a los pies de nuestro Maestro, Mir Izgadda y absorbiendo cada palabra que habla?

Capítulo 21

Integridad Ante la Oposición

 1. Eliminando obstáculos, limitando las asociaciones mundanas, desarrollando la devoción piadosa adecuada, estableciendo prioridades, asociándote regularmente con tus hermanos y hermanas. ¿Cómo pueden ayudarte estas cinco actividades a agradar a Dios en tus actividades diarias?
 2. Elimina los obstáculos que impiden tu servicio al Gran Padre.
 3. ¿Es el entretenimiento una parte importante de tu día a día? ¿Están la música, la televisión o incluso ir a un teatro obstaculizando tu servicio a Dios?
 4. Las actividades con amigos y asociados no creyentes han demostrado ser obstáculos para algunos hermanos y hermanas.
 5. Esto no significa que uno no debe asociarse con otros, pero sus influencias y el tiempo que ellos te quitan siempre debe tenerse en cuenta y si estas cosas te están alejando de la Presencia de Dios, entonces ahora es el momento de deshacerse de todo lo que no es necesario es decir, cualquier cosa que no te está ayudando a avanzar en la Fe y a entregar la devoción pura a Dios Todopoderoso.
 1. Asóciate con los que dan gloria a Dios.
 2. Incluso si estás en una zona aislada, donde no hay otros creyentes con los que te puedas relacionar, te puedes alejar tan a menudo como sea posible de los que deshonran a Dios.
 3. Cuando consideramos como preciosos a hermanos y hermanas que comparten la misma fe y las mismas prácticas, uno es capaz de dar honor a Dios en la devoción diaria a Él.
 4. Desarrolla una actitud seria de devoción piadosa.
 5. ¿Has desarrollado una actitud mediocre sobre la necesidad de la devoción diaria?
 6. Una vez más, ¿hay obstáculos que siguen surgiendo que te puedan estar causando la pérdida de tu fervor original por Dios, Su camino y el amor de la Iglesia?
 7. Cuando desarrollas la actitud apropiada en relación a la Luz y a los muchos dones espirituales que Dios sigue proporcionando a través del Tercer Mensajero, entonces eres capaz de renovar el fervor que una vez tenías cuando llegaste por primera vez a la Luz y a la Verdad.
 8. Para poseer esta actitud adecuada debes de estar dispuesto a usar esos dones y herramientas espirituales para que puedan beneficiarte no sólo a ti sino a otros también.
 9. Haz del estudio del Libro Sagrado y de los materiales de apoyo al estudio una prioridad.
 10. Sin una educación adecuada en las Sagradas Palabras de la Luz, uno no puede esperar  conocer las cosas más profundas de Dios o lo que Él requiere de Su pueblo, que Él ha llamado a salir del mundo como un remanente.
 11. Se fiel a tu vocación, continuando en tu proceso de aprendizaje, dando honor a Dios y a Su Mensajero.
 12. Todo Maniqueo debe dedicar tiempo a estudiar el Libro Sagrado, los materiales basados en el Libro Sagrado y los mensajes regulares proporcionados por aquellos designados para enseñar en la Iglesia.
 13. Cuando uno se aleja a sí mismo de la asociación con otros creyentes, hay una tendencia a que uno pierda contacto rápidamente con lo que está siendo revelado a través del Mensaje de la Luz y de su Mensajero. Es por esto que es importante estudiar con otros de la misma fe.
 14. Permanece en contacto con los que adoran en la verdad.
 15. Asociación regular con tus hermanos y hermanas es un factor importante en nuestra adoración del Padre de la Grandeza.
 16. Hay quienes, como se mencionó anteriormente, viven en zonas aisladas, a veces a miles de kilómetros de los que comparten las mismas creencias y las mismas prácticas como son enseñadas en la Iglesia Maniquea.
 17. Para aquellos que tienen acceso a Internet, permanecer en contacto con hermanos y hermanas en la fe a través de grupos de discusión online y redes sociales puede ser una verdadera bendición.
 18. Cuando tienes un contacto regular con otros hermanos y hermanas, por cualquier medio a tu disponibilidad, recibirás no sólo la bendición de la asociación con tus hermanos y hermanas, sino que también estarás al tanto de las actividades más recientes y de los mensajes importantes recibidos a través de los maestros y de los líderes designados y de las revelaciones del Tercer Pilar.
 19. Hermanos y hermanas, obviamente hay muchas otras cosas que cada Maniqueo/a puede estar haciendo en su vida día a día, pero es mi esperanza que estos cinco puntos en particular te ayudarán a servir como escalones que te llevarán a un mayor servicio y conciencia para volverte mucho más serio en tu devoción piadosa, con el fin de agradar a nuestro Gran Padre y a Su Hijo el Tercer Mensajero.

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.