Wpis Nr. 47 – Manicheizm Opis Opinia Porównanie Teksty

 

 

 

 

MANICHEIZM 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Manicheizm

Manicheizm – system religijny stworzony w III wieku przez Babilończyka Maniego (Manesa). Był syntezą wielu religii: staroirańskiego zoroastryzmubuddyzmu i chrześcijaństwa. Dwa podstawowe elementy systemu filozoficzno-religijnego manicheizmu to dualizm i podkreślanie poznania w procesie wyzwalania się spod wpływu zła. Początkującym adeptem (373382), a po przejściu na chrześcijaństwo zdecydowanym oponentem manicheizmu był Święty Augustyn. Manicheizm objął swoim zasięgiem znaczne obszary Azji, północnej Afryki i Europy.

Podobnie do staroirańskiego zoroastryzmu i irańskiej myśli religijnej podstawowym elementem manicheizmu jest dualizm. W świecie toczy się walka między dwoma przeciwstawnymi pierwiastkami: światłem (dobrem) i ciemnością (złem). Historia kosmosu dzieli się na trzy etapy: przeszłość – złoty wiek, gdy pierwiastki te współistniały odrębnie, teraźniejszość – gdy pierwiastki te są wymieszane i walczą o dominację w kosmosie oraz przyszłość, w której nastąpi oczyszczenie: rozdzielenie wyznawców światła i ciemności. Przejawem zła jest materia. Walka między dobrem i złem toczy się w każdym człowieku. Człowiek ma dwie dusze: jedną związaną z dobrem i drugą związaną ze złem. Odpowiedź manicheizmu na jeden z centralnych dylematów chrześcijaństwa jest radykalna: zło jest wszędzie i jest wieczne. Manicheizm dzieli w ten sposób z gnostycyzmem sporą część doktryny, także wspomniany pesymizm postrzegania świata. Doktrynę Maniego ilustruje bogata kosmogoniczna i antropogeniczna mitologia, której przykładem jest mit powstania świata, opisujący walkę między Dobrym Bogiem (wraz z pięcioma eonami, którymi emanował: rozumu, intelektu, postu, poznania i myśli) i Złym Bogiem, Demiurgiem, twórcą materialnych rzeczy, w wyniku której powstają Adam i Ewa. Mitologia manicheizmu czerpie z wielu tradycji, przemawiających do ludzi różnych kultur.

Dzieje świata według manichejczyków polegały na ciągłym uwalnianiu duszy z ciemności ku światłości (dusza przebywała w ciemności), natomiast grzechem był każdy kontakt z materią. Również prokreacja była uważana za złą, ponieważ w wyniku poczęcia dziecko, istniejące dotąd jako eon, musiałoby przyjąć powłokę cielesną, a materia była zła. Manichejczycy nie uznawali krzyża za symbol oddania i cierpienia Jezusa za zbawienie ludzi, lecz za symbol krzywdy i zepsucia ludzkiego, jako że jest to narzędzie, materia.

Drogą wyzwolenia spod wpływu zła jest poznanie. Zbawienie może być osiągnięte nie tylko dzięki wierze i moralności, ale przede wszystkim dzięki własnemu rozumowi. Dzięki zdobywaniu wiedzy o sobie i Bogu można zrozumieć naturę siebie, świata i przeznaczenia, to skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Ten aspekt manicheizmu zbliża go do gnostycyzmu, czyniąc go czymś więcej niż systemem religijnym: mieszaniną systemu religijnego i filozoficzno-naukowego.

To właśnie charakter racjonalny manicheizmu pociągnął młodego Augustyna, który szukał odpowiedzi na przyczynę zła w świecie, które rozumiał przede wszystkim jako pożądliwość w człowieku. Ostatecznie Augustyn rozczarował się odpowiedziami, jakie dawali naśladowcy Manesa. Opisał to w Księdze Dziewiątej Wyznań. Mówi tam o bólu, z jakim myślał w czasie katechumenatu, poprzez który w Mediolanie przygotowywał się do chrztu, o ich błędach, wśród których istotną była niechęć do sakramentów, z powodu tego, że zawierały element materialny:

Quote-alpha.png

Z jak gwałtownym i ostrym bólem to oburzałem się na manichejczyków, to znów litowałem się nad nimi – że owych sakramentów, owych lekarstw nie znają i jak niezdrowi na umyśle występują przeciw temu, co mogłoby uczynić ich zdrowymi![1]

Augustyn doszedł również do pewnych wniosków, dotyczących aspektów jego życia, które uznał za złe:

Quote-alpha.png

Czytałem: „Zadrżyjcie i już nie grzeszcie” (Ps 4,5). O, jakże mnie to poruszyło, Boże mój, gdy się wreszcie nauczyłem drżeć z lęku nad moją przeszłością, aby w przyszłości już nie grzeszyć. I nie bez powodu drżałem. Bo to przecież nie jakaś inna, obca natura, należąca do plemienia ciemności, we mnie grzeszyła – jak to sobie złudnie wyobrażają ci, którzy wprawdzie nad sobą nie drżą, lecz za to skarbią sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Twego (por. Rz 2,5)[2]

W odróżnieniu od innych nurtów gnostycyzmu manicheizm miał ambicję religii uniwersalnej, nie zarezerwowanej jedynie dla wtajemniczonych. Mani prowadził działalność misyjną. Po próbach zdobycia wyznawców wśród buddystów w południowo-wschodnim Iranie, Mani powrócił do Persji, gdzie pod przychylnym okiem Szapura I, władcy państwa perskiego, i jego urzędników zdobywał swoich wyznawców w Persji. Przewodzona przez Maniego religia manichejska zaczęła zdobywać wyznawców także poza granicami imperium. Po blisko ćwierćwieczu zmienił się stosunek władz do manicheizmu, głównie ze względu na konflikty z hierarchami oficjalnej religii – zoroastryzmu. Z ich inicjatywy około roku 276 r. Mani został stracony. Manichejczycy byli w Cesarstwie Rzymskim zwalczani zarówno przez władzę, jak i jeszcze silniej przez chrześcijańską ortodoksję. Również muzułmanie nie tolerowali ich, wyznaczając specjalne osoby do ich ścigania.

Manicheizm najbardziej trwale zakorzenił się we wschodnim Turkiestanie (w roku 1000 tam istniały najsilniejsze wspólnoty), był też w średniowieczu przez krótki okres oficjalną religią państwa Ujgurów, a w Chinach przetrwał do XIV wieku (wyznawców manicheizmu spotkał tam Marco Polo)[3].

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Manichaeism

Manicheizm ( ˌ ć ɪ kı ɪ əm / , [1], w Nowoczesne perski آیین مانی ayin-e MANI ; chińskim :  ; pinyin : Mó ní Jiao ) był znaczny ruch religijne, która powstała przez irański [2] prorok Mani (w perski : مانی , syryjskiego : ܡܐܢܝ / mɑni ,Łacina : Manichaeus or Manes from Koine Greek : Μάνης ; do. 216-276) w Imperium Sasan . [3] [4]

Manicheizm nauczał skomplikowanej dualistycznej kosmologii opisującej walkę pomiędzy dobrym , duchowym światem światła i złym , materialnym światem ciemności. [5] Poprzez trwający proces, który ma miejsce w historii ludzkości, światło stopniowo usuwa się ze świata materii i wraca do świata światła, skąd nadejdzie. Jego przekonania oparte były na lokalnych mezopotamskich ruchach religijnych i gnostycyzmie . [6]

Manicheizm szybko odniósł sukces i rozprzestrzenił się daleko po regionach aramejskich . [7] Rozkwitał między trzecim a siódmym wiekiem, a w swoim czasie był jedną z najbardziej rozpowszechnionych religii na świecie. Kościoły manichejskie i pisma święte istniały tak daleko na wschód, jak Chiny i tak daleko na zachód, jak Imperium Rzymskie . [8] Na krótko głównym rywalem chrześcijaństwa w rywalizacji było zastąpienie klasycznego pogaństwa . Manicheizm przetrwał dłużej na wschodzie niż na zachodzie i wydaje się, że w końcu ustąpił po XIV wieku w południowych Chinach , [9] współczesny do upadkuKościół Wschodu w Ming China . Podczas gdy większość oryginalnych pism manicheizmu została utracona, zachowały się liczne tłumaczenia i fragmentaryczne teksty.

Zwolennikiem manicheizmu nazywa się Manichaean lub Manichean lub Manichee , zwłaszcza w starszych źródeł. [10] [11]

Życie Mani edycja ]

Manichejscy kapłani, pisząc przy swoich biurkach. Rękopis z VIII lub IX wieku z Gaochang , dorzecze Tarim wChinach.

Yuan Chiński jedwab malujący Narodziny Mani .

Mani był Irańczykiem [12] [13] [14] urodzonym w 216 r. W lub w pobliżu Seleucji – Ktezyfon (obecnie al-Mada’in ) w imperium Partów . [15] Zgodnie z Kolonii Mani-Codex , [16] Rodzice mani byli członkowie judeochrześcijanie sekty gnostyckiej zwanej elkezaici . [17]

Mani napisał siedem pism, z których sześć zostało napisanych w języku syryjskim , późna odmiana aramejska. Siódmy The Shabuhragan , [18] został napisany przez Mani na Bliskim Perski i przedstawione przez niego do Sasanian cesarza , Szapur I . Chociaż nie ma dowodu, że Shapur byłem manichejczykiem, tolerował on rozprzestrzenianie się manicheizmu i powstrzymał się od prześladowania go w granicach jego imperium. [19]

Według jednej z tradycji to właśnie Mani wymyślił unikalną wersję syryjskiego alfabetu , znanego jako alfabet manichejski , który był używany we wszystkich manichejskich dziełach napisanych w imperium sasanskim, bez względu na to, czy były w syryjskim, czy środkowo-perskim , a także dla większości dzieł napisanych w Khagacie Ujgur . Podstawowym językiem Babilonu (oraz administracyjnego i kulturowego języka Cesarstwa Sasanidów) w tym czasie był Środkowo-Wschodni Aramejski , który obejmował trzy główne dialekty: żydowski babiloński aramejski (język babilońskiego Talmudu ), Manda (język Mandaeizmu).) i Syryjski, który był językiem Mani, a także syryjskich chrześcijan . potrzebne źródło ]

Podczas gdy manicheizm rozprzestrzeniał się, istniejące religie, takie jak zoroastrianizm , nadal były popularne, a chrześcijaństwo zyskiwało wpływy społeczne i polityczne. Chociaż posiadając mniej zwolenników, manicheizm zyskał poparcie wielu wysoko postawionych osobistości politycznych. Z pomocą imperium sasanskiego Mani rozpoczął wyprawy misyjne. Po nieudanej próbie zdobyć przychylność następnej generacji rodziny królewskiej perskiego i poniesienie dezaprobatę zaratusztriańskiej duchowieństwa, Mani jest zgłaszane do zmarł w więzieniu w oczekiwaniu na wykonanie przez perski cesarz Bahram I . Termin jego śmierci szacowany jest na 276-277. [15]

Wpływy edycja ]

Kazanie na temat nauczania Mani’ego o zbawieniu , chińskie malarstwo manichejskie z XIII wieku.

Mani wierzył, że nauki Gautamy Buddy , Zoroastra i Jezusa były niekompletne i że jego objawienia były dla całego świata, nazywając jego nauki „religią światła”. [15]Manichejskie pisma wskazują, że Mani otrzymał objawienia, gdy miał 12 lat i ponownie, gdy miał 24 lata, i przez ten czas był niezadowolony z sekty Elcesaite, w której się urodził. [20] Mani zaczął nauczać w młodym wieku i prawdopodobnie był pod wpływem współczesnych ruchów babilońsko-aramejskich, takich jak Mandaeizm, oraz aramejskich tłumaczeń żydowskich pism apokaliptycznych podobnych do tych znalezionych w Qumran (takich jak Księga Henocha).literatura), a także przez syryjskiego, dualistyczno-gnostyckiego pisarza Bardaisana (który przeżył pokolenie przed Mani). Wraz z odkryciem Mani- Codeksu stało się jasne, że wychował się w żydowsko-chrześcijańskiej sekcie chrztu, Elcesaitach , i był pod wpływem ich pism. Według biografii zachowane przez Ibn al-Nadim i perskiego Polymath Biruni , otrzymał objawienie w młodości z duchem, którego on później nadasz Twin ( aramejski : תאומא tɑʔwmɑ , z którego pochodzi również nazwa Tomasza Apostoła , w „Twin”), jego Syzygos ( Koine greckiσύζυγος „małżonek, partner”, w Kolońskim Mani-Kodeksie ), jego Dwójka, jego Ochronny Anioł lub Boskie Ja. Nauczyło go prawdy, że rozwinął się w religię. Jego boska Bliźniaczka lub prawdziwa Jaźń doprowadziły Mani do samorealizacji . Twierdził, że jest Parakletem Prawdy , zgodnie z obietnicą Jezusa w Nowym Testamencie. [21]

Jezus Chrystus jako prorok manichejski , postać może zostać zidentyfikowana jako przedstawienie Jezusa Chrystusa za pomocą małego złotego krzyża, który znajduje się na piedestale czerwonego lotosu w Jego lewej ręce.

Poglądy manichejskie na temat Jezusa zostały opisane przez historyków:

Jezus w manicheizmu posiadał trzy oddzielne tożsamości: (1) Jezus Luminous, (2) Jezus, Mesjasz i (3) Jezus patibilis (cierpiący Jezus). (1) Jako Jezus Świetlisty … jego główną rolą była najwyższa objawicielka i przewodnik i to on obudził Adama ze snu i objawił mu boskie pochodzenie swojej duszy i jego bolesne zniewolenie przez ciało i mieszaninę z materią . Jezus Mesjasz był historyczną istotą, która była prorokiem Żydów i prekursorem Mani. Jednak manichejczycy wierzyli, że jest całkowicie boski. Nigdy nie doświadczył narodzin człowieka, ponieważ pojęcie fizycznego poczęcia i narodzin napełniło manichejczyków przerażeniem, a chrześcijańska doktryna dziewiczego narodzenia została uznana za równie nieprzyzwoitą. Ponieważ był światłością świata, gdzie było to światło, zapytali: kiedy był w łonie Dziewicy? (2) Jezus, Mesjasz, prawdziwie narodził się podczas chrztu, gdy przy tej okazji Ojciec otwarcie uznał swoje synostwo. Cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie tego Jezusa były widoczne tylko dlatego, że nie miały wartości zbawczej, ale stanowiły przykład cierpienia i ostatecznego uwolnienia duszy ludzkiej i prefiguracji męczeństwa Mani. (3) Ból odczuwany przez uwięzione cząstki światła w całym widzialnym wszechświecie, z drugiej strony, był prawdziwy i immanentny. To było symbolizowane przez śmierć i zmartwychwstanie tego Jezusa były widoczne tylko dlatego, że nie miały wartości zbawczej, ale były przykładem cierpienia i ostatecznego uwolnienia duszy ludzkiej i prefiguracji własnego męczeństwa Mani. (3) Ból odczuwany przez uwięzione cząstki światła w całym widzialnym wszechświecie, z drugiej strony, był prawdziwy i immanentny. To było symbolizowane przez śmierć i zmartwychwstanie tego Jezusa były widoczne tylko dlatego, że nie miały wartości zbawczej, ale były przykładem cierpienia i ostatecznego uwolnienia duszy ludzkiej i prefiguracji własnego męczeństwa Mani. (3) Ból odczuwany przez uwięzione cząstki światła w całym widzialnym wszechświecie, z drugiej strony, był prawdziwy i immanentny. To było symbolizowane przezmistyczne umieszczenie krzyża, przez które wyrastają rany namiętności naszych dusz . Na tym mistycznym Krzyżu Światła został zawieszony cierpiący Jezus (Jezus patibilis), który był życiem i zbawieniem człowieka . Ten mystica cruxificio był obecny w każdym drzewie, zielu, owocach, warzywach, a nawet kamieniach i glebie. To stałe i powszechne cierpienie uwięzionej duszy jest doskonale wyrażone w jednym z psalmów koptyjskich manichejczyków. [22]

Historycy zauważają również, że Mani ogłosił się „apostołem Jezusa Chrystusa”. [23] Tradycja manichejska jest również znana z twierdzenia, że ​​Mani był reinkarnacją różnych postaci religijnych, takich jak Budda, Kriszna , Zoroaster i Jezus. [24]

Oprócz włączenia symboli i doktryn dominujących tradycji religijnych, manicheizm włączał także symbole i bóstwa rdzennych tradycji, w szczególności hinduskie bóstwo Ganesha do swojej owczarni, czego dowodem jest obraz dostępny w artykule „Manichejska sztuka i kaligrafia” Hansa. – Joachim Klimkeit. Mani twierdził, że jest reinkarnacją Buddy, Pana Kryszny, Zoroastra i Jezusa, w zależności od kontekstu, w którym wykonywał swoje kazania. Takie strategiczne twierdzenia sprzyjały duchowi tolerancji wśród manichejczyków i innych wspólnot religijnych i ta szczególna cecha bardzo im pomogła w uzyskaniu aprobaty władz do praktykowania w różnych regionach wzdłuż Jedwabnego Szlaku . [24]

Naukowcy zauważają również, że ponieważ wiele z tego, co wiadomo o manichejskim pochodzeniu pochodzi z późniejszych muzułmańskich historyków X-XI i XI wieku, takich jak Al-Biruni, a zwłaszcza ibn al-Nadim (i jego Fihrist ), „autorzy muzułmańscy przypisywali Mani twierdzenie, że jest Pieczęć proroków. ” [25] W rzeczywistości dla Mani wyrażenie „pieczęć proroctwa” odnosi się do jego uczniów, którzy świadczą o prawdziwości jego przesłania, jak pieczęć ma. [26]

10. wieku Manichejski Electae w Gaochang (Khocho), Chiny.

Innym źródłem pism Mani było oryginalne aramejskie pisma odnoszące się do literatury z Księgi Enocha (patrz Księga Enocha i Drugiej Księgi Enocha ), jak również nieznana z innego punktu Księga Enocha zwana Księgą Gigantów . Ta książka została zacytowana bezpośrednio i rozszerzona przez Mani, stając się jednym z sześciu oryginalnych syryjskich pism Kościoła Manichejczyków. Oprócz krótkich odniesień niemanejanskich autorów przez wieki, żadne oryginalne źródła Księgi Gigantów (która faktycznie jest częścią szóstej Księgi Henocha) były dostępne aż do XX wieku. potrzebne źródło ]

Rozproszone fragmenty zarówno oryginalnej aramejskiej „Księgi gigantów” (przeanalizowanej i wydanej przez Józefa Milika w 1976 r.) [27], jak i wersji manichejskiej o tej samej nazwie (analizowane i publikowane przez Waltera Bruna Henninga w 1943 r.) [28] były z odkryciem w XX wieku znalezionego Morza Martwego w pustyni Judzkiej i Manichaean pism Uyghur królestwa Manichaean w Turpan . Henning napisał w swojej analizie:

Warto zauważyć, że Mani, który wychowywał się i spędził większość swojego życia w prowincji perskiego imperium, a którego matka należała do słynnej rodziny partyjskiej, nie wykorzystał irańskiej tradycji mitologicznej. Nie może być już więcej wątpliwości, że irańskie imiona: Sama , Naranana itp. , Którepojawiają się w perskich i sogdyjskich wersjach Księgi Gigantów, nie figurują w oryginalnym wydaniu, napisanym przez Mani w języku syryjskim. [28]

Porównując kosmologię z literatury Księgi Enocha i Księgi Gigantów, obok opisu manichejskiego mitu uczeni zauważyli, że kosmologia manichejska może być opisana jako oparta częściowo na opisie kosmologii opracowanej w szczegółach. w Księdze Enocha literatura. [29] W tej literaturze opisuje się istotę, którą widzieli prorocy podczas wznoszenia się do nieba, jako król zasiadający na tronie w najwyższym niebiosach. W opisie manichejskim ten byt, „Wielki Król Honoru”, staje się bóstwem, które strzeże wejścia do świata światła, umieszczonego na siódmym z dziesięciu niebios. [30] W Aramejskiej Księdze Enocha, w pismach Qumran w ogóle oraz w oryginalnej syryjskiej części pism manichejskich cytowanych przezTheodore bar Konai , [31] nazywał się „malka raba de-ikara” (Wielki Król Honoru). potrzebne źródło ]

Mani był także pod wpływem pism asyryjskiego gnostyckiego Bardaisana (154-222), który, podobnie jak Mani, napisał w Syriacu i przedstawił dualistyczną interpretację świata w kategoriach światła i ciemności, w połączeniu z elementami chrześcijaństwa. potrzebne źródło ]

Akszobhja w Abhirati z krzyża światło, symbol Manicheizm.

Zauważając, że Mani podróżuje do Imperium Kuszanów ( przypisuje się mu kilka religijnych obrazów w Bamianie ) na początku swojej prozelitycznej kariery Richard Foltzpostuluje wpływy buddyjskie w manichejskim:

Wpływy buddyjskie były znaczące w formowaniu myśli religijnej Mani. Przenikanie dusz stało się wiarą manichejską, a czterostronna struktura wspólnoty manichejskiej, podzielona między mnichów płci męskiej i żeńskiej („wybranych”) i zwolenników świeckich („słuchacze”), którzy je popierają, wydaje się być oparta na wierze buddyjska sangha . [32]

Kushan mnich Lokakṣema zaczął tłumaczenia Czystej Krainy buddyjskich tekstów na język chiński w wieku przed Mani przybywających tam, i chińskie teksty Manicheizm są pełne względem wyjątkowo buddyjskich pobranych bezpośrednio z tych chińskich Czystych pism Lądowych, w tym określenie „ Czystej Krainy ” (淨土 Jìngtǔ). [33] Jednak główny obiekt czci w Buddyzmie Czystej Krainy, Amitabha , Buddzie Nieskończonego Światła, nie pojawia się w chińskim manichejskim , i wydaje się, że został zastąpiony innym bóstwem. potrzebne źródło ]

Spread edycja ]

Rozprzestrzenianie się manicheizmu (300-500). Atlas historii światowej , Dorling Kindersly.

Manicheizm rozprzestrzeniał się z niezwykłą szybkością zarówno przez Wschód, jak i Zachód. Do Rzymu dotarł przez apostoła Psattiqa 280, który także był w Egipcie w 244 i 251 roku. Rozkwitał w Faiyum w 290 roku.

Manichejskie klasztory istniały w Rzymie w 312 roku w czasach papieża Miltiadesa . potrzebne źródło ]

W 291 w Imperium Sasanowskim doszło do prześladowania z zamordowaniem apostoła Sisina przez cesarza Bahrama II i rzezią wielu manichejczyków. W 296 r. Dioklecjan wydał dekret przeciwko manichejczykom: „Rozkazujemy, aby ich organizatorzy i przywódcy podlegali ostatecznym karom i skazani na ogień za pomocą ich obrzydliwych pism świętych”. Spowodowało to męczeństwo dla wielu w Egipcie i Afryce Północnej (patrz Prześladowanie Dioklecjana ). W 354 r. Hilary z Poitiers napisała, że ​​manicheizm był znaczącą siłą w rzymskim Galu . W 381 roku chrześcijanie zwrócili się do Teodozjusza Ipozbawić manichejczyków ich praw obywatelskich. Począwszy od 382 r. Cesarz wydał szereg dekretów mających na celu stłumienie manicheizmu i ukaranie jego wyznawców. [34]

Augustyn z Hippony był kiedyś manichejczykiem.

Augustyn z Hippony (354-430) przeszedł na chrześcijaństwo z manicheizmu w roku 387. Było to krótko po cesarzu rzymskim Teodozjuszu wydałem dekret śmierci dla wszystkich mnichów manichejskich w 382 i krótko przed ogłoszeniem chrześcijaństwa jako jedynego prawowitego religia dla Imperium Rzymskiego w 391. Ze względu na ciężkie prześladowania, religia prawie zniknęła z Europy Zachodniej w V wieku i ze wschodniej części imperium w VI wieku. [35] Według jego Wyznania , po dziewięciu czy dziesięciu latach przylgnięcia do wiary manichejskiej jako członka grupy „słuchaczy”, Augustyn stał się chrześcijaninem i potężnym przeciwnikiem manicheizmu (co wyraził na piśmie przeciw swojemu manichejskiemu przeciwnikowi;Faustus z Mileve ), widząc ich przekonanie, że wiedza była kluczem do zbawienia jako zbyt bierna i niezdolna do żadnych zmian w swoim życiu. [36]

Wciąż myślałem, że to nie my grzeszymy, ale inną naturą, która grzeszy w nas. Pochlebiło mi dumę, gdy pomyślałem, że nie poniosę żadnej winy, a kiedy popełniłem błąd, nie przyznawałem się do tego … Wolałem się usprawiedliwiać i obwiniać tę nieznaną rzecz, która była we mnie, ale nie była częścią mnie. Prawda była taka, że ​​to wszystko było moim własnym, a moja własna bezbożność podzieliła mnie przeciwko sobie. Mój grzech był tym bardziej nieuleczalny, ponieważ nie uważałem się za grzesznika. [37]

Niektórzy współcześni uczeni sugerowali, że sposób myślenia manichejczyka wpłynął na rozwój niektórych idei Augustyna, takich jak natura dobra i zła, idea piekła, rozdzielenie grup na wybranych, słuchaczy i grzeszników oraz wrogość wobec cielesność i aktywność seksualna oraz jego dualistyczna teologia. [38] Te wpływy manicheizmu w chrześcijańskim myśleniu Augustyna mogły być częścią konfliktu między Augustynem i Pelagiuszem , brytyjskim mnichem, którego teologia, pozostająca pod mniejszym wpływem Kościoła łacińskiego , była niedualistyczna i taka, która dostrzegła stworzony porządek. , aw szczególności ludzkość, jako rdzeń Boski, a nie „ciemność”. potrzebne źródło ]

Manuskrypt z XIII wieku z książki Augustyna VII Wyznanie krytykującej manicheizm.

Jak dalece manichejski wpływ wywarł na chrześcijaństwo, nadal dyskutuje się. Manicheizm mógł wpłynąć na Bogomiłów , Paulików i Katarzyny . Jednak grupy te pozostawiły niewiele zapisów, a związek między nimi a manichejczykami jest słaby. Bez względu na ich dokładność, zarzut manicheizmu został zrównany przez współczesnych ortodoksyjnych przeciwników, którzy często starali się dostosować współczesne herezje do tych zwalczanych przez ojców kościoła. Niezależnie od tego, czy dualizm Paulików, Bogomilów i Katarzynek jest dualizmem , a także przekonanie, że świat został stworzony przez demiurga satanistycznegomiały wpływ na manicheizm jest niemożliwe do określenia. Katarzy najwyraźniej przyjęli zasady manichejskie organizacji kościelnej. Priscillian i jego zwolennicy również mogli być pod wpływem manicheizmu. Manichejczycy zachowali wiele apokryficznych dzieł chrześcijańskich, takich jak Dzieje Tomasza , które w przeciwnym razie zostałyby utracone. [39]

Manicheizm utrzymywał sporadyczne i sporadyczne istnienie na zachodzie ( Mezopotamia , Afryka , Hiszpania , Francja , Północne Włochy , Bałkany ) przez tysiąc lat i rozwijał się przez pewien czas w Persji, a nawet dalej na wschodzie w północnych Indiach , zachodnich Chinach i Tybecie . Chociaż od dawna uważano, że manicheizm przybył do Chin dopiero pod koniec VII wieku, niedawne odkrycie archeologiczne wykazało, że było ono znane już w drugiej połowie VI wieku. [40]

Amitabha w swoim zachodnim rajuIndianami , Tybetańczykami i Centralnymi Azjatami , z dwoma symbolami manicheizmu: Słońcem i Krzyżem.

Niektórzy Sogdianie w Azji Centralnej wierzyli w religię. [41], [42] Uyghur Kagan Boku Tekin (759-780) w przeliczeniu na religijnych w 763 po 3 dniach dyskusji z jego kaznodziejów, [43] [44] babilońscy centrala wysyłane kleryków wysokiej rangę Uyghur i Manicheizm pozostała religia państwowa przez około sto lat przed upadkiem kahału w Uyghur w 840 r. Na wschodzie rozprzestrzeniła się wzdłuż szlaków handlowych aż do Chang’an , stolicy Tang China . [45] [46] Po dynastii Tang niektóre grupy manichejczyków uczestniczyły w ruchach chłopskich. Religia była używana przez wielu przywódców rebeliantów, aby mobilizować zwolenników. W dynastiach Song i Yuan w Chinach pozostałości manicheizmu pozostawiały dziedzictwo, które przyczyniło się do powstania sekt takich jak Red Turbans . Podczas dynastii Song, manichejczycy byli derogatorycznie określani przez Chińczyków jako chici simo (co oznacza, że ​​”powstrzymują się od jedzenia mięsa i oddawania czci demonom”). Konto w Fozu Tongji, ważna historiografia buddyzmu w Chinach opracowana przez buddyjskich uczonych w latach 1258-1269, mówi, że Manichaani czcili „białego Buddę”, a ich przywódca nosił fioletowe nakrycia głowy, a wyznawcy nosili białe kostiumy. Wielu manichejczyków wzięło udział w rebelii przeciwko rządowi Song i ostatecznie zostali powstrzymani. Później wszystkie rządy tłumiły manicheizm i jego zwolenników, a religia została zakazana przez dynastię Ming w 1370 roku. [47] [48] [49]

Manichejczycy próbowali zasymilować swoją religię wraz z islamem w muzułmańskich kalifatach . [50] Stosunkowo niewiele wiadomo na temat religii w pierwszym wieku panowania islamskiego. Podczas wczesnych kalifatów manicheizm przyciągał wielu zwolenników. Miał znaczący urok wśród społeczeństwa muzułmańskiego, zwłaszcza wśród elit. Ze względu na apel jego nauk, wielu muzułmanów przyjęło idee swojej teologii, a niektórzy nawet stali się dualistami. Apologia manicheizmu przypisana do ibn al-Muqaffa „ broniła fantasmonii fantasmagorycznej i atakowała fideizm islamu i innych religii monoteistycznych. Według niektórych relacji, nawet kalif Umayyad al-Walid IIbył zwolennikiem Mani. Manichejczycy mieli wystarczającą strukturę, aby mieć głowę swojej społeczności. [51] [52] [53]

Pod koniec ósmego wieku kalifat Abbasydów arabski zindiq i przymiotnik zandaqa mogą oznaczać wiele różnych rzeczy, choć wydaje się, że pierwotnie (a przynajmniej początkowo) oznaczał on wyznawcę manicheizmu, jednak jego prawdziwe znaczenie nie jest znane. [54] W IX wieku doniesiono, że kalif al-Ma’mun tolerował wspólnotę manichejczyków. [55]

We wczesnym okresie Abbasydzkim manichejczycy przeszli prześladowania. Trzeci kalif Abbeid , al-Mahdi , prześladował manichejczyków, ustanawiając inkwizycję przeciwko dualistom, którzy, jeśli uznani za winnych herezji odmówili wyrzeczenia się swoich przekonań, zostali straceni. Ich prześladowania zostały ostatecznie zakończone w latach 80. XIX wieku przez Haruna al-Rashida . 57] Podczas panowania kalifa al-Muktadira wielu manichejczyków uciekło z Mezopotamii do Khorasan z obawy przed prześladowaniami, a podstawa religii została później przeniesiona do Samarkandy . [35] [58]

Manicheizm twierdził, że przedstawia kompletną wersję nauk, które zostały zepsute i błędnie zinterpretowane przez zwolenników jej poprzedników Adama, Zoroastra, Buddy i Jezusa. W związku z tym, w miarę jak się rozprzestrzeniał, dostosowywał nowe bóstwa z innych religii do form, z których mógłby skorzystać w swoich pismach świętych. Jego oryginalne aramejskie teksty zawierały już historie o Jezusie. Kiedy przeniosły się na wschód i zostały przetłumaczone na irańskie języki, nazwy manichejskich bóstw (lub aniołów) często przekształcano w imiona zoroastryjskich yazat . Tak więc Abbā dəRabbūṯā („Ojciec wielkości”, najwyższe manichejskie bóstwo Światła), w środkowych tekstach perskich można albo przetłumaczyć dosłownie jako pīd i wuzurgih , albo zastąpić imieniem bóstwaZurwan . Podobnie, manichejska pierwotna postać Naras Qaḏmaya „The Original Man” została stworzona jako Ohrmazd Bay , po zoroastryjskim bogu Ohrmazd . Ten proces kontynuowany w spotkaniu Manicheizm jest z chińskiego buddyzmu , gdzie, na przykład, oryginalny aramejski קריא qaryā ( „Wezwanie” ze Świata Światła do tych, którzy szukają ratunku od World of Darkness), zostaje zidentyfikowany w chińskich pismach z Guanyin (觀音 lub Awalokiteśwara w sanskrycie, dosłownie „oglądanie / postrzeganie dźwięków [świata]”,bodhisattwa Współczucia). potrzebne źródło]

Prześladowanie i wyginięcie edycja ]

Manicheizm był represjonowany przez imperium sasan . [50] W 291 roku w imperium perskim doszło do prześladowania z powodu zabójstwa apostoła Sisina przez Bahrama II i rzezi wielu manichejczyków. W 296 r. Rzymski cesarz Dioklecjan zarządził, aby wszyscy przywódcy manichejscy zostali spaleni żywcem wraz z pismami manichejskimi, a wielu manichejczyków w Europie i Afryce Północnej zostało zabitych. Po tej polityce prześladowań poszli również jego następcy. Teodozjusz wydałem dekret śmierci dla wszystkich manichejskich mnichów w 382 r. [59] Religia została energicznie zaatakowana i prześladowana zarówno przez Kościół chrześcijański, jak i przez państwo rzymskie. Augustyn z Hippony, jeden z wczesnych lekarzy Kościoła katolickiego był manichejczykiem, aż do przejścia na chrześcijaństwo w 386 roku. Nigdy nie był prześladowany za to i swobodnie nawrócił się. Ze względu na ciężkie prześladowania jego wyznawców w Cesarstwie Rzymskim, religia prawie zniknęła z Europy Zachodniej w V wieku i ze wschodniej części imperium w szóstym wieku. [35]

W 732 r. Cesarz Xuanzong z Tang zakazał każdemu Chińczykowi nawrócenia na religię, mówiąc, że jest to religia heretycka, która myliła ludzi, twierdząc, że jest buddyzmem. Jednak cudzoziemcy, którzy poszli za religią, mogli ją uprawiać bez kary. [60] Po upadku Ujgurskiego Khaganatu w 840 roku, który był głównym patronem manicheizmu (który był także religią państwową Khaganate) w Chinach, wszystkie świątynie manichejskie w Chinach, z wyjątkiem dwóch stolic i Taiyuan, zostały zamknięte i nigdy nie otwierają się ponownie, ponieważ świątynie te były postrzegane jako symbol cudzej arogancji przez Chińczyków (patrz Cao’an) Nawet te, które mogły pozostać otwarte, nie trwały długo. Manichejskie świątynie zostały zaatakowane przez Chińczyków, którzy spalili wizerunki i bożki tych świątyń. Manichejscy kapłani otrzymali polecenie noszenia hanfu zamiast tradycyjnego stroju, który był postrzegany jako nie-chiński. W 843 r. Cesarz Wuzong z Tang wydał rozkaz zabicia wszystkich manichejskich kleryków w ramach swoich Wielkich Anty-buddyjskich prześladowań , a ponad połowa zmarła. Zostali stworzeni, by wyglądali jak buddyści przez władze, ich głowy były ogolone, mieli być ubierani jak mnisi buddyjscy, a następnie zabijani. [46]Chociaż religia była w większości zabroniona, a jej wyznawcy prześladowani później w Chinach, przetrwał do XIV wieku w kraju. Pod dynastią Song , jej wyznawcy byli derogatoryjnie określani mianem ” czikuin ch 祀 魔 ( pinyin : chī cài sì mó )” wegetariańskich wyznawców demonów „.

Wielu manichejczyków wzięło udział w buncie przeciwko dynastii Song. Zostały one stłumione przez Song China i zostały stłumione i prześladowane przez wszystkie kolejne rządy przed dynastią mongolską . W 1370 r. Religia została zakazana przez edykt dynastii Ming , której cesarz Hongwu miał osobistą niechęć do religii. [46] [49] [61] Jego podstawowe nauczanie wpływa na wiele sekt religijnych w Chinach, w tym na ruchy Białego Lotosu . potrzebne źródło ]

Religia przetrwała w Qocho , ujgurskim i tocharskim królestwie (obecnie Hami w Xinjiang ), aż do zdobycia przez Chagatai Chanat w XIII wieku. [35]

Manichejczycy również cierpieli prześladowania przez jakiś czas pod Abbasydowym kalifatem Bagdadu. W 780 r. Trzeci kalif Abbasyd, al-Mahdi , rozpoczął kampanię inkwizycji przeciwko tym, którzy byli „dualistycznymi heretykami” lub „manichejczykami” zwanymi zindiq . On wyznaczył „mistrza heretyków” ( po arabsku : الزنادقة صاحب Sahib al-zanādiqa ), urzędnika, którego zadaniem było prowadzenie i podejrzanym dualistami, którzy zostali następnie badane przez kalifa. Osoby uznane za winne, które odmówiły zerwania swoich przekonań, zostały stracone. To prześladowanie trwało nadal u jego następcy, Kalifa al-Hadiego , i trwało przez jakiś czas za panowania Haruna al-Raszida, który ostatecznie ją zlikwidował i zakończył. [56] Podczas panowania 18-go arcybiskupa kalifa al-Muqtadira wielu manichejczyków uciekło z Mezopotamii do Chorasanu z obawy przed prześladowaniem przez niego i około 500 z nich zebrało się w Samarkandzie . Podstawa religii została później przeniesiona do tego miasta, które stało się ich nowym Patriarchatem. [35] [58]

Późniejsze ruchy oskarżone o „neo-manicheizm” edytuj ]

W średniowieczu pojawiło się kilka ruchów, które zostały wspólnie opisane przez Kościół katolicki jako „manichejskie” i prześladowane jako chrześcijańskie herezje poprzez ustanowienie w roku 1184 Inkwizycji[62] Obejmowały kościoły katarów z Europy Zachodniej. Inne grupy, określane niekiedy jako „neo-manichejskie”, były ruchem Paulickim , który powstał w Armenii [63] i Bogomiłów w Bułgarii. [39] Przykład tego użycia można znaleźć w opublikowanym wydaniu tekstu Latin Cathar, Liber de duobus principiis ( Księga dwóch zasad)), który został opisany przez wydawców jako „neo-manichejski”. [64] Ponieważ w pismach tych grup nie ma obecności mitologii manichejskiej ani terminologii kościelnej, niektórzy historycy spierali się o to, czy te grupy były potomkami manicheizmu. [65]

Dzisiejszy dzień edycja ]

Niektóre witryny są zachowane w Xinjiang i Fujian w Chinach . [66] [67] Cao’an świątynia jest jedynym w pełni nienaruszone Manichaean budynek, [22] : 256-257 choć później związał się z buddyzmu . [68] Kilka małych grup twierdzi, że nadal praktykuje tę wiarę. [69] [70] [71] [72]

Nauki i wierzenia edycja ]

Ogólne edycja ]

Nauka Maniego zajmowała się pochodzeniem zła [15] , odwołując się do teoretycznej części problemu zła , zaprzeczając wszechmocy Boga i postulując dwie przeciwne moce. Teologia manichejska nauczyła dualistycznego widzenia dobra i zła. Kluczową wiarą w manicheizm jest to, że potężna, choć nie wszechmocna dobra moc (Bóg), była przeciwstawiona przez pół-wieczną moc zła (Szatan). Ludzkość, świat i dusza są postrzegane jako produkt uboczny bitwy między Boskim proklamatorem, Pierwotnym Człowiekiem i Szatanem. Osoba ludzka postrzegana jest jako pole bitwy dla tych mocy: dusza określa osobę, ale jest pod wpływem zarówno światła, jak i ciemności. Ta rywalizacja rozgrywa się zarówno na całym świecie, jak i na ciele ludzkim – ani Ziemia, ani ciało nie były postrzegane jako wewnętrznie złe, ale raczej posiadały części zarówno światła, jak i ciemności . Naturalne zjawiska (takie jak deszcz) były postrzegane jako fizyczna manifestacja tego duchowego sporu. Dlatego światopogląd manichejski wyjaśnił istnienie zła błędnym stworzeniem, w którym Bóg nie odgrywał żadnej roli w tworzeniu, ale raczej był rezultatem szatana uderzającego przeciwko Bogu. [73]

Kosmogonia edycja ]

Kosmologia manichejska .

Scena „Niebiosa” z kosmicznego zwoju.

Uyghur Manichaean clergymen, malarstwo ścienne z ruin Khocho, XI / XI w. AD. Znajduje się w Muzeum für Indische Kunst, Berlin-Dahlem.

Manicheizm przedstawił szczegółowy opis konfliktu między duchowym światem światła a materialnym światem ciemności. Istoty świata ciemności i świata światła mają nazwy. Istnieje wiele źródeł dla szczegółów wiary manichejskiej. Istnieją dwie części pism manichejskich, które prawdopodobnie są najbardziej zbliżone do oryginalnych manichejskich pism w ich oryginalnych językach, które kiedykolwiek będą dostępne. Są to cytat Syryjski-aramejski przez nestorianinem Christian Theodore bar Konai w jego Syryjski „Book of Scholia ” ( Ketba de Skolion oo, 8. wiek), [31] i Bliskiego perskie odcinki Mani Shabuhragan odkryta w Turpan(podsumowanie nauk Mani przygotowanych dla Shapura I [18] ). Te dwie sekcje to prawdopodobnie oryginalny Syryjski i średni perski napisany przez Mani. potrzebne źródło ]

Z tych i innych źródeł można wywnioskować prawie pełny opis szczegółowej wizji manichejskiej [74] (pełna lista bóstw manichejskich jest przedstawiona poniżej). Według Mani, rozwój wszechświata odbywa się za pomocą trzech „tworów”: potrzebne źródło ]

Pierwsze stworzenie : Pierwotnie, dobro i zło istniały w dwóch całkowicie oddzielnych wymiarach, jednym Światem Światła , rządzonym przez Ojca Wielkości, wraz z jego pięcioma shekhinami (boskimi atrybutami światła), a drugim Światem Ciemności , rządzonym przez Król ciemności . W pewnym momencie Królestwo Ciemności zauważa Świat Światła , staje się chciwe i atakuje je. Ojciec Wielkości , w pierwszym z trzech „stworzeń” (lub „Połączenia”), zwraca się do Matki Życia , który wysyła syna Original Man ( NASA Qaḏmāyāw języku aramejskim), aby walczyć z atakującymi mocami Ciemności, w tym z Demonem Chciwości . The Original Man jest uzbrojony w pięć różnych tarcz światła (odbicia pięciu Shekhinów ), które przegrywa z siłami ciemności w późniejszej bitwie, określane jako rodzaj „przynęty”, aby oszukać siły ciemności, jako siły ciemności chciwie konsumują tyle światła, ile mogą. Kiedy przybywa Pierwotny Człowiek , zostaje uwięziony wśród sił ciemności.

Drugie stworzenie : Wtedy Ojciec Wielkości rozpoczyna Drugie Stworzenie , wzywając do Żywego Ducha , który wzywa swoich pięciu synów i wysyła wezwanie do Pierwotnego Człowieka ( Wezwanie następnie staje się bóstwem manichejskim). Odpowiedź ( Odpowiedź staje się kolejnym bóstwem manichejskim), a następnie powraca z Pierwotnego Człowieka do Świata Światła . Mother of Life , The Living Ducha i jego pięciu synów zaczynają tworzyć wszechświat z ciał złych istot świata ciemnościwraz ze światłem, które połknęli. Wytworzyło się dziesięć nieb i osiem ziemi, składających się z różnych mieszanek złych materialnych istot ze Świata Ciemności i połkniętego światła. Słońce, księżyc i gwiazdy są stworzone z światła odzyskanego ze Świata Ciemności . Woskowanie i zanikanie księżyca opisuje się jako księżyc wypełniający światłem, który przechodzi do Słońca, następnie przez Drogę Mleczną , a ostatecznie z powrotem do Świata Światła .

Analiza kosmologii Mani.

Trzeci utworzenia : Wielkie demony (zwane Archonci w rachunku Bar-Khonai’S) wiszą nad niebiosa, a następnie Ojciec Wielkości rozpoczyna się trzecia Creation . Światło wydobywa się z materialnych ciał męskich i żeńskich złych istot i demonów, powodując ich seksualne pobudzenie w chciwości, w kierunku pięknych obrazów istot światła, takich jak Trzeci Posłaniec i Dziewice Światła . Jednakże, gdy tylko światło zostanie wydalone z ich ciał i spadnie na ziemię (niektóre w formie aborcji – źródło upadłych aniołóww mitach manichejskich), złe istoty nadal pochłaniają tyle, ile tylko mogą, aby zachować światło w nich. To ostatecznie powoduje, że złe istoty połykają ogromne ilości światła, kopulują i produkują Adama i Ewę. Ojciec Wielkości następnie wysyła Radiant Jezus obudzić Adama i oświecić go do prawdziwego źródła światła, która jest uwięziona w swoim materialnym ciele. Adam i Ewa jednak w końcu kopulują i produkują więcej ludzkich istot, uwięzując światło w ciałach ludzkości w całej ludzkiej historii. Pojawienie się Proroka Mani było kolejną próbą przez Świat Światła, aby ukazać ludzkości prawdziwe źródło duchowego światła uwięzionego w ich materialnych ciałach.

Zarys istot i wydarzeń w mitach manichejskich edycja ]

Czczenie Drzewa Życia w Królestwie Światła.

Poczynając od czasu jego stworzenia przez Mani, religia manichejska miała szczegółowy opis bóstw i zdarzeń, które miały miejsce w ramach manichejskiego schematu wszechświata. W każdym języku i regionie, w którym rozprzestrzenia się manicheizm, te same bóstwa powracają, czy to w oryginalnym Syryjsku cytowanym przez Theodore’a bar Konai [31], czy w łacińskiej terminologii podanej przez św. Augustyna z Epistoli Fundamenti Mani.lub perskie i chińskie przekłady znalezione jako manicheizm rozprzestrzeniły się na wschód. Podczas gdy pierwotny Syriak zachował pierwotny opis, który stworzył Mani, transformacja bóstw przez inne języki i kultury stworzyła inkarnacje bóstw, które nie są zawarte w oryginalnych pismach syryjskich. Proces ten rozpoczął się w życiu Mani, z „Ojcem wielkości”, na przykład, przetłumaczony na środkowy perski jako Zurvan , najwyższa istota zoroastryjska. potrzebne źródło ]

The World of Light edycja ]

 • Ojciec wielkości (Syriac: ܐܒܐ ܕܪܒܘܬܐ Abbā dəRabbūṯā , Middle Persian: pīd i wuzurgih , lub Zoroastrian bóstwo Zurwan ; Parthian: Pidar wuzurgift, Pidar roshn )
 • Jego Pięć Shekhinas (Syryjski: ܚܡܫ ܫܟܝܢܬܗ khamesh shkhinatei ; chiń wǔ zhǒng DA , „pięć wielcy” ): [75]
Shekhina: Powód Umysł Inteligencja Myśl Zrozumienie
Syriac ܗܘܢܐ haunâ ܡܕܥܐ madde’â ܪܥܝܢܐ reyana ܡܚܫܒܬܐ mahšabtâ ܬܪܥܝܬܐ tar’îtâ
Parthian bâm manohmêd nas andêšišn parmânag
chiński xiāng , „phase” xīn , „serce” niàn , „idea”  , „myśl”  , „znaczenie”
Turkic qut ög köngül saqinç tuimaq
grecki νοῦς (Nous) εννοια (Ennoia) φρονησις (Phronēsis) ενθυμησις (Enthymisis) λογισμος (Logismos)
łacina mężczyzna sensus prudentia intellectus cogitatio
 • Wielki Duch (środkowy pers: Waxsh zindag, Waxsh yozdahr , łacina: Spiritus Potens )

Pierwsze stworzenie edycja ]

 • Matka życia ( Syriak : ܐܡܐ ܕܚܝܐ ima de-khaye )
 • Pierwszy człowiek (Syryjczyk: ܐܢܫܐ ܩܕܡܝܐ Nāšā Qaḏmāyā , środkowy pers: zatoka Ohrmazd , zorzaastryjski bóg światła i dobroci, łacina: Primus Homo )
 • Jego pięciu synów (pięć elementów świetlnych, środkowy pers: Amahrāspandan , Parthian: panj rošn )
  • Eter (środkowy perski: frâwahr , Parthian: ardâw )
  • Wiatr (środkowy perski i partyjski: wâd )
  • Światło (środkowy perski i partyjski: rôšn )
  • Woda (środkowy perski i partyjski: âb )
  • Ogień (środkowy perski i partyjski: âdur )
  • Jego szósty Syn, Odpowiedź-Bóg (Syryjski: ܥܢܝܐ ania , Środkowy Persian: Xroshtag , chiński: 勢 至Shì Zhì „Moc Mądrości”, chiński Bodhisattwa). Odpowiedź wysłana przez Pierwszego Człowieka na Wezwanie ze Świata Światła.
 • Żywa Jaźń (złożona z pięciu żywiołów, środkowego persu : Griw zindag, Griw roshn )

Drugie stworzenie edycja ]

 • Przyjaciel świateł ( Syriak : ܚܒܝܒ ܢܗܝܖܐ khaviv nehirei ). Połączenia z:
 • Wielki budowniczy (Syryjczyk: ܒܢ ܖܒܐ ban raba ). Odpowiada za stworzenie nowego świata, który oddzieli ciemność od światła. Wzywa do:
 • Żywy Duch ( Syriak : ܪܘܚܐ ܚܝܐ rūḥā ḥayyā , środkowy perski: Mihryazd , chiński: 淨jing huo feng ; łacina: Spiritus Vivens ). Działa jako demiurg , tworząc strukturę materialnego świata.
 • Jego pięciu synów (Syriac: ܚܡܫܐ ܒܢܘܗܝ khamsha benauhi )
  • Strażnik Splendoru (Syryjczyk: ܨܦܬ ܙܝܘܐ tzefat ziwa , łacina: Splenditenens , chiński: 催 明). Podnosi dziesięć niebios z góry.
  • Król chwały ( Syriak : ܡܠܟ ܫܘܒܚܐ melekh shubkha , łacina: Rex Gloriosus , chiński: 地 藏Dì Zàng „Earth Treasury”, chiński Bodhisattwa).
  • Adamowie Światła (Syriac: ܐܕܡܘܣ ܢܘܗܪܐ adamus nuhra , łacina: Adamas , chiński: 降魔 使). Walczy i pokonuje zło będące na wizerunku Króla Ciemności.
  • Wielki Król Honoru (Syriac: ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܕܐܝܩܪܐ malka raba de-Ikara , Zwoje znad Morza Martwego aramejski: מלכא רבא דאיקרא malka raba de-ikara , łacina: Rex Honoris , chiński: 十天 王Shi Tian Wang„Ten-niebiański król”) . Istota, która odgrywa centralną rolę w Księdze Enocha (pierwotnie napisana w języku aramejskim), a także w wersji syryjskiej Mani, w Księdze Gigantów . Siedzi w siódmym niebie dziesięciu niebios (porównaj buddyjski podział dziesięciu duchowych królestw ) i strzeże wejścia do świata światła.
  • Atlas (Syriac: ܣܒܠܐ sabala , łacina: Atlas , chiński: 持 世 主). Obsługuje osiem światów od dołu.
  • Jego szósty Syn, Wezwanie-Bóg (Syryjski: ܩܪܝܐ karia , środkowy perski: padvaxtag , chiński: 觀音Guan Yin „obserwujący / postrzegający dźwięki [świata]”, chiński Bodhisattwa Współczucia). Posłany od Żywego Ducha, aby obudzić Pierwszego Mężczyznę z jego walki z siłami ciemności.

Trzecie stworzenie edycja ]

 • Trzeci Posłaniec (Syriac: ܐܝܙܓܕܐ īzgaddā ; Środkowy perski narēsahyazad , Parthian: hridīg frēštag ; Latin: tertius legatus )
 • Jezus w Splendorze (Syryjczyk: ܝܫܘܥ ܙܝܘܐ Yisho Ziwa ). Wysłany, aby obudzić Adama i Ewę źródłem duchowego światła uwięzionego w ich ciałach fizycznych.
 • Dziewica Światła
 • Dwunastu dziewic światłości (Syryjski: ܬܪܬܥܣܪܐ ܒܬܘܠܬܐ tratesra btultē ; środkowy perski kanīgān rōšnān ; chiński: 日 宮 十二 化 女ri gong shi er hua nyu ). Odzwierciedlone w dwunastu konstelacjach Zodiaka .
 • Kolumna chwały (Syryjski: ܐܣܛܘܢ ܫܘܒܚܐ esṭūn šubḥa ; środkowy perski: srōš-ahrāy , od Sraosha ; chiński: 蘇 露 沙羅夷, su lou sha luo yi i 盧舍那, lu she na , oba fonetyczne od środkowego perskiego srōš- ahrāy ). Ścieżka, którą dusze zabierają do Świata Światła ; odpowiada Drodze Mlecznej .
 • Wielki Nous
 • Jego pięć członów
  • Powód
  • Umysł
  • Inteligencja
  • Myśl
  • Zrozumienie
 • Sprawiedliwa sprawiedliwość
 • Ostatni Bóg

Świat ciemności edycja ]

 • The King of Darkness (Syriac: ܡܠܟ ܚܫܘܟܐ melech kheshokha ; Middle Persian: Ahriman , the Zoroastrian supreme evil being)
 • Jego pięć złych królestw Złe odpowiedniki pięciu elementów światła, a najniższe to Królestwo Ciemności.
 • Jego syn ( Syriak : ܐܫܩܠܘܢ Ashaklun , Middle Persian: Az , od demona zoroastrii, Azi Dahaka )
 • Jego syn (Syriac: ܢܒܪܘܐܠ Nebroel )
  • Ich potomstwo – Adam i Ewa (środkowy pers: Gehmurd i Murdiyanag )
 • Giants (upadłych aniołów, a także aborcji): (syryjski: ܝܚܛܐ yakhte , „aborcji” lub „te, które spadły”; także: ܐܪܟܘܢܬܐ arkhonata , gnostyckie Archonci ; greckich, koptyjskich: „Εγρήγοροι Egrēgoroi „gigantów”). Związane z historią tych upadłych aniołów w Księdze Henocha (który Mani szeroko stosowane w jego Księdze Giants ), a נפילים Nephilim opisanej w Księdze Rodzaju (6: 1-4).

The Manichaean Church edycja ]

Organizacja edycja ]

Kościół manichejski został podzielony na wybranych, którzy wzięli na siebie śluby manicheizmu i słuchaczy, tych, którzy nie mieli, ale nadal uczestniczyli w Kościele. Warunki tych podziałów były już powszechne od czasów wczesnego chrześcijaństwa . W chińskich pismach terminy środkowego perskiego i partyjskiego są transkrybowane fonetycznie (zamiast być tłumaczone na chiński). [76] Zostały one zarejestrowane przez Augustyna z Hippony . [77]

 • Leader (Syryjski: ܟܗܢܐ / kɑhnɑ / ; Partów: yamag ; chiński : 閻默 ; pinyin : yánmò ) Mani wyznaczony następca, osadzony jako patriarchy na czele Kościoła, pierwotnie w Ktezyfon , od IX wieku w Samarkandzie . Dwoma godnymi uwagi przywódcami byli Mār Sīsin (lub Sisinnios), pierwszy następca Mani i Abū Hilāl al-Dayhūri , przywódca ósmego wieku.
 • 12 Apostołów (łacina: magistrī , syryjski: ܫܠܝܚܐ / ʃ (ə) liħe / ; środkowy perski: možag , chiński : 慕 闍 ; pinyin : mùdū ). Trzem oryginalnymi apostołami Mani byli Mat Patti (Pattikios, ojciec Mani), Akouas i Mar Ammo .
 • 72 Biskupi (łacińska: biskupia , syryjska: ܐܦܣܩܘܦܐ / ʔappisqoppe / ; środkowy pers: aspasag , aftadan , chiński : 薩波塞 ; pinyin : sasbōsai lub chiński : 拂 多 誕 ; pinyin : fúduōdàn ; patrz także: siedemdziesięciu uczniów ). Jednym z oryginalnych uczniów Mani, którego konkretnie nazywano biskupem, był Mār Addā.
 • 360 prezbiterów (łacińska: presbyteri , syryjski: ܩܫܝܫܐ / qaʃʃiʃe / ; środkowy perski: mahistan ; chiński : 默 奚 悉 德 ; pinyin : mòxīxīdé )
 • Ogólne ciało wybranych (łac. Ēlēctī ; syriac : ܡܫܡܫܢܐ / m (ə) ʃamməʃɑne / ; środkowy perski: ardawan lub dēnāwar ; chiński : 阿羅 緩 ; pinyin : āluóhuǎn lub chiński : 電 那 勿 ; pinyin : diànnàwù )
 • słuchacze (łac Auditores ; Syryjski: ܫܡܘܥܐ / ʃɑmo’e / ; Bliski perski: niyoshagan ; chińskie : 耨沙喭 ; pinyin : nòushāyàn )

Praktyki religijne edycja ]

Najważniejszym religijnym przestrzeganiem manichejczyków był obchodzony co roku Bema Fest:

Bema był pierwotnie, w kościołach chrześcijańskich Syryjski, siedzenia umieszczone w środku nawy, na której będzie przewodniczyć biskup iz którego Ewangelia będzie czytać. W miejscach kultu manichejskiego tron ​​był pięciostopniowym ołtarzem, przykrytym drogocennymi materiałami, symbolizującymi pięć klas hierarchii. Wierzchołek Bema był zawsze pusty, ponieważ był siedzibą Mani. Bema obchodzona była w czasie wiosennego zrównania dnia z nocą , poprzedzona była postami i symbolizowała namiętność Mani, a więc była ściśle równoległa do chrześcijańskiej Wielkanocy . [78]

Chociaż często zakłada się, że siedzenie Bema było puste, istnieją pewne dowody z koptyjskich manichejskich Psalmów Bema , że miejsce Bema mogło rzeczywiście zawierać kopię książki z obrazkami Mani, Arzhang . [79]

Główne źródła edycja ]

Mani napisał siedem lub osiem książek, które zawierały nauki religii. Pozostają tylko rozproszone fragmenty i tłumaczenia oryginałów. potrzebne źródło ]

Oryginalne sześć pism syryjskich nie zachowało się, chociaż ich syryjskie nazwy były. Są też fragmenty i cytaty z nich. Długi cytat, zakonserwowane przez ósmym wieku Nestorian chrześcijańskiego autora Theodore Bar Konai , [31] wynika, że w oryginalnych pism Syryjski aramejski Mani nie było wpływy irańskie lub Zoroastrianwarunkach. Warunki dla manichejskich bóstw w oryginalnych pismach syryjskich są w języku aramejskim. Adaptacja Manicheizm do religii zaratusztriańskiej wydaje się zaczęły w życiu Mani jednak ze swoim piśmie Bliskiego Perskiej Shabuhragan , książce poświęconej Sasanian cesarza , Szapur I .[18] W nim znajdują się wzmianki o zoroastryjskich boskościach, takich jak Ahura Mazda , Angra Mainyu i Āz. Manicheizm jest często przedstawiany jako religia perska, głównie ze względu na ogromną liczbę tekstów perskich, partyjskich i sogdyjskich (a także tureckich) odkrytych przez niemieckich badaczy w pobliżu Turpan w dzisiejszym Xinjiang , w Chinach, na początku XX wieku. Jednak z punktu widzenia oryginalnych opisów syryjskich (cytowanych przez Theodore Bar Khonai i opisanych powyżej), manicheizm można lepiej opisać jako wyjątkowe zjawisko aramejskiej Babilonii, występujące w pobliżu dwóch innych nowych religijnych zjawisk aramejskich,judaizmu talmudycznego i Mandaizm, który pojawił się także w Babilonii mniej więcej w trzecim wieku. potrzebne źródło ]

Oryginalne, ale zagubione, sześć świętych ksiąg manicheizmu zostało skomponowanych w syryjskim aramejskim i przetłumaczone na inne języki, aby pomóc rozprzestrzenić religię. Gdy rozprzestrzeniały się na wschód, pisma manichejskie przeszły przez perskie , partyjskie , sogdyjskie , tocharyjskie i ostatecznie ujgurskiechińskie tłumaczenia. Gdy rozprzestrzeniały się na zachód, zostały przetłumaczone na grecki , koptyjski i łaciński . potrzebne źródło ]

 

Henning opisuje, jak ten proces tłumaczenia ewoluował i wpłynął na manichejczyków Azji Środkowej:

Bez wątpienia Sogdian był narodowym językiem większości kleryków i propagandzów wiary manichejskiej w Azji Środkowej. Perski (Pārsīg), aw mniejszym stopniu Parthian (Pahlavānīg), zajmował pozycję utrzymywaną przez łacinę w średniowiecznym kościele. Założyciel manicheizmu użył Syriaca (własnego języka) jako swego medium, ale dogodnie napisał co najmniej jedną książkę w języku perskim i zapewne sam przygotował tłumaczenie niektórych lub wszystkich swoich licznych pism z Syryjczyk do środkowego persu. W ten sposób wschodni manichejczycy byli uprawnieni do rezygnacji z studiowania oryginalnych pism Mani i kontynuowania czytania środkowo-perskiej wersji; było dla nich małym trudem zdobycie dobrej znajomości języka perskiego, dzięki jego pokrewieństwu z Sogdianem. [82]

Oryginalnie napisane w syryjskim edytuj ]

Pierwotnie napisane w języku perskim edytuj ]

 • Shabuhragan poświęcony Szapur I: fragmenty Original Bliski perskie zostały odkryte w Turpan , cytaty zostały wniesione w języku arabskim przez Biruni .

Inne książki edycja ]

 • Ardahang , „Picture Book”. W tradycji irańskiej była to jedna z świętych ksiąg Mani, która została zapamiętana w późniejszej historii Persji, i była również nazywana Aržang, partyjskim słowem oznaczającym „Godny” i została upiększona malowidłami. Dlatego Irańczycy nadali mu tytuł „Malarza”.
 • Kephalaia Nauczyciela (Κεφαλαια), „Rozmowy”, znalezione w przekładzie koptyjskim.
 • O pochodzeniu Jego Ciała , tytule Kolońskiego Mani-Codeksu , greckiego tłumaczenia aramejskiej książki opisującej wczesne życie Mani. [16]

Niemanichańskie dzieła zachowane przez Kościół manichejski edytuj ]

 • Niektóre fragmenty literatury z Księgi Enocha, takie jak Księga Gigantów
 • Pewna literatura odnosząca się do apostoła Tomasza (który z tradycji udał się do Indii, a także był czczony w Syrii), takich jak fragmenty syryjskiego aktu Tomasza i Psalmów Tomasza . Ewangelia Tomaszazostała również nadana manichejczyków przez Cyryla Jerozolimskiego, czwartego wieku Ojciec Kościoła. [83]
 • Legenda o Barlaam i Jozafacie przeszła z indyjskiej opowieści o Buddzie, poprzez wersję manichejską, zanim przekształciła się w historię chrześcijańskiego świętego na zachodzie.

Późniejsze prace edycja ]

摩尼教 文獻 Kompendium chińskiego manichejczyka

W późniejszych wiekach, gdy manicheizm przemierzał wschodnie ziemie perskie i dotarł do Ujghur Khaganate (回鶻 帝國), a ostatecznie do królestwa Uyghur Turpan(zniszczonego około 1335 r.), Modlitwy w połowie Persji i Partów ( аfrīwan lub āfurišn ) i Partów hymn-cykle ( Huwidagman i Angad Rōšnan stworzony przez Mar Ammo) zostały dodane do pism manichejskich. [84] Tłumaczenie zbioru z nich wywołało manichejski chiński Hymnscroll ( chiński : 摩尼教 下部 讚 ; pinyin :Móní-jiào Xiàbù Zàn, które Lieu tłumaczy jako „Hymny dla niższych sekcji [tj. Słuchających] religii manichejskiej” [85] ). Oprócz zawierających hymny przypisywanych Mani, zawiera ona modlitwy przypisywane najmłodszym uczniom Mani, w tym Mār Zaku, Mār Ammo i Mār Sīsin. Innym chińskim dziełem jest pełne tłumaczenie Kazania Światła Nousa , przedstawione jako dyskusja między Mani i jego uczniem Addą. [86]

Źródła krytyczne i polemiczne edycja ]

Do czasu odkrycia w oryginalnych źródłach z XX wieku, jedynym źródłem manicheizmu były opisy i cytaty z niemanechańskich autorów, chrześcijańskich, muzułmańskich, buddyjskich lub zoroastrian. Często krytykując manicheizm, cytowali również bezpośrednio z pism manichejskich. To pozwoliło Isaacowi de Beausobre , piszącemu w XVIII wieku, stworzyć kompleksowe dzieło na temat manicheizmu, opierając się wyłącznie na źródłach antychańskich. [87] Tak więc, cytaty i opisy w języku greckim i arabskim od dawna są znane uczonym, podobnie jak długie cytaty łacińskie autorstwa św. Augustyna i niezwykle ważna cytat z Syriaka Theodore’a Bar Konai . potrzebne źródło ]

Patrystyczne przedstawienia Mani i Manichæeism edycja ]

Euzebiusz skomentował w następujący sposób:

Błąd Manichees, który rozpoczął się w tym czasie.

- W międzyczasie także ten szaleniec Manes (Mani jest pochodzenia perskiego lub semickiego), jak go nazywano, zgadzający się z jego imieniem, za swoją demoniczną herezję, uzbrojony w perwersję rozumu i na polecenie Szatan, do zguby wielu. W swoim życiu był barbarzyńcą, zarówno w mowie, jak i zachowaniu, ale w swojej naturze jako człowiek opętany i szalony. W związku z tym usiłował ukształtować się w Chrystusa, a następnie ogłosił się, że jest bardzo parakletą i Duchem Świętym, a wraz z tym wszystko było bardzo nadęte jego szaleństwem. Następnie, jak gdyby był Chrystusem, wybrał dwunastu uczniów, partnerów swojej nowej religii, a po załataniu razem fałszywych i bezbożnych doktryn, zebranych z tysiąca herezji dawno wymarłych, zmiotł ich jak śmiertelną truciznę, z Persji, w tej części świata. Stąd bezbożne imię manichejczyków szerzących się wśród wielu, aż po dzień dzisiejszy. Taka była wtedy okazja tej wiedzy, która została fałszywie nazwana, która wyrosła w tych czasach.[88]

Acta Archelai edycja ]

Przykładem tego, jak niedokładne mogą być niektóre z tych kont, jest relacja o pochodzeniu manicheizmu zawartym w Acta Archelai . Była to grecka anty-manichejska praca napisana przed 348 rokiem, najbardziej znana w wersji łacińskiej, którą uważano za dokładną relację z manicheizmu, aż do obalenia przez Izaaka de Beausobre w XVIII wieku:

W czasach apostołów żył człowiek o imieniu Scythianus , który opisywany jest jako pochodzący „od Scytii”, a także jako „Saracen z rasy” („ex genere Saracenorum”). Osiedlił się w Egipcie, gdzie zapoznał się z „mądrością Egipcjan” i wymyślił system religijny, który później był znany jako manicheizm. W końcu wyemigrował do Palestyny, a gdy zmarł, jego pisma przeszły w ręce jego jedynego ucznia, pewnego Terebintausa.. Ten ostatni udał się do Babilonii, przybrał imię Buddy i usiłował propagować nauki swojego mistrza. Ale on, podobnie jak Scythianus, zyskał tylko jednego ucznia, który był starą kobietą. Po pewnym czasie zmarł, w wyniku upadku z dachu domu, a książki, które odziedziczył po Scyntianie, stały się własnością starszej kobiety, która po jej śmierci przekazała je młodemu człowiekowi o imieniu Corbicius, który był jej niewolnikiem. Następnie Corbicius zmienił swoje imię na Manes, przestudiował pisma Scythianusa i zaczął nauczać zawartych w nich doktryn z wieloma dodatkami. Zdobył trzech uczniów o imionach Thomas, Addas i Hermas. Mniej więcej w tym czasie syn króla perskiego zachorował, a Manes podjął się go wyleczyć; książę jednak zmarł, po czym Manes został wtrącony do więzienia.

AA Bevan, który zacytował tę historię, zauważył, że „nie ma roszczenia do uznania za historyczne”. [89]

Widok judaizmu w Acta Archelai edycja ]

Według Hegemoniosowskiego portretu Mani, złym demiurgiem, który stworzył świat, był żydowski Jehowa . Hegemonius donosi, że Mani powiedział:

„To jest Książę Ciemności, który rozmawiał z Mojżeszem , Żydami i ich kapłanami, tak chrześcijanie , Żydzi i poganie są zaangażowani w ten sam błąd, kiedy oddają cześć temu Bogu, ponieważ on prowadzi ich na manowce w pożądliwościach, których nauczał im.” Dalej stwierdza: „A teraz, ten, kto rozmawiał z Mojżeszem, Żydami i kapłanami, o których mówi, jest archontemCiemności, a chrześcijanie, żydzi i poganie (etniczni) są jednym i tym samym, ponieważ czczą tego samego boga. W swoich aspiracjach uwodzi ich, bo nie jest bogiem prawdy. Dlatego też wszyscy, którzy pokładają nadzieję w bogu, który rozmawiał z Mojżeszem i prorokami, mają (to jest dla siebie, a mianowicie) związanie się z nim, ponieważ nie pokładali nadziei w bogu prawdy. Gdyż rozmawiał z nimi (tylko) zgodnie z ich własnymi aspiracjami. [90]

Główne źródła w Azji Środkowej i Iranu edycja ]

Na początku XX wieku oryginalne manichejskie pisma zaczęły wyłaniać się , gdy uczeni niemieccy kierowani przez Alberta Grünwedela , a następnie przez Alberta von Le Coq , rozpoczęli wykopaliska w Gaochang , starożytnym miejscu królestwa Manichaean Uyghur niedaleko Turpan, w chińskim Turkiestanie (zniszczone) około 1300 AD). Podczas gdy większość pism, które odkryli, była w bardzo złym stanie, wciąż istniały setki stron pism manichejskich, napisanych w trzech językach irańskich (środkowy perski, partyjski i sogdyjski) i starego ujgura. Pisma te zostały odesłane do Niemiec, a następnie przeanalizowane i opublikowane w Preußische Akademie der Wissenschaften w Berlinie przez Le Coqa i innych, takich jak Friedrich WK Müller iWalter Bruno Henning . Podczas gdy zdecydowana większość tych pism została napisana w wersji syryjskiego pisma znanego jako skrypt manichejski , niemieccy badacze, być może z powodu braku odpowiednich czcionek, opublikowali większość z nich za pomocą alfabetu hebrajskiego (który z łatwością mógłby zastąpić 22 syryjski listy). potrzebne źródło ]

Być może najbardziej obszerną z tych publikacji był Manichaeische Dogmatik aus chinesischen und iranischen Texten ( Manichaean Dogma z tekstów chińskich i irańskich ) autorstwa Ernsta Waldschmidta i Wolfganga Lentza, opublikowane w Berlinie w 1933 r. [91]Bardziej niż jakiekolwiek inne prace badawcze opublikowane przed lub od tej pory, praca ta drukowała, a następnie omawiała oryginalne teksty manichejczyków w oryginalnych skryptach i składa się głównie z sekcji z tekstów chińskich oraz tekstów w języku perskim i partyjskim transkrypcji alfabetem hebrajskim. Po zdobyciu przez hitlerowską władzę władzy w Niemczech pisma manichejskie były nadal publikowane w latach 30. XX wieku, ale wydawcy nie używali już liter hebrajskich, zamiast transliteracji tekstów na łacińskie litery. potrzebne źródło ]

Podstawowe źródła koptyjskie edycja ]

Ponadto, w 1930 r. Niemieccy badacze w Egipcie odkryli w Koptyjskim duży zbiór dzieł manichejskich. Chociaż zostały one uszkodzone, przetrwały setki kompletnych stron, a począwszy od 1933 roku zostały przeanalizowane i opublikowane w Berlinie przed II wojną światową przez niemieckich uczonych, takich jak Hans Jakob Polocki . [92] Niektóre z tych koptyjskich manichejskich pism zostały utracone podczas wojny. potrzebne źródło ]

Chińskie źródła główne edycja ]

Po sukcesach niemieckich badaczy francuscy uczeni odwiedzili Chiny i odkryli, co jest prawdopodobnie najbardziej kompletnym zbiorem manichejskich pism napisanych po chińsku. Te trzy chińskie pisma, wszystkie znalezione w Jaskiniach Tysiąca Buddów wśród manuskryptów Dunhuang i wszystkie napisane przed IX stuleciem, są przechowywane w Londynie, Paryżu i Pekinie. Niektórymi uczonymi zaangażowanymi w ich wstępne odkrycie i publikację byli: Édouard Chavannes , Paul Pelliot i Aurel Stein. Oryginalne opracowania i analizy tych pism, wraz z ich tłumaczeniem, po raz pierwszy pojawiły się w języku francuskim, angielskim i niemieckim, przed i po II wojnie światowej. Kompletne chińskie teksty zostały po raz pierwszy opublikowane w Tokio, Japonia w 1927 r., W Taisho Tripitaka , tom 54. Podczas gdy w ciągu ostatnich trzydziestu lat zostały one ponownie opublikowane w obu Niemczech (z pełnym tłumaczeniem na język niemiecki, wraz z japońskimi z 1927 r. wydanie), [93] i Chinach, japońska publikacja pozostaje standardowym odniesieniem dla tekstów chińskich. potrzebne źródło ]

Greckie życie Mani, Kodeks Koloński edycja ]

W Egipcie znaleziono mały kodeks, który stał się znany dzięki antykwariuszom w Kairze . Został zakupiony przez Uniwersytet w Kolonii w 1969 roku. Dwóch z jego naukowców, Henrichs i Koenen, wyprodukowało pierwsze wydanie znane jako Koloński Mani-Codex , które zostało opublikowane w czterech artykułach w Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik . Starożytny manuskrypt papirusowy zawierał grecki tekst opisujący życie Mani. Dzięki temu odkryciu dużo więcej wiadomo o człowieku, który założył jedną z najbardziej wpływowych religii świata w przeszłości. [94]

Użytkowanie figuratywne edycja ]

Terminy „manichejski” i „manichejski” są czasem używane w przenośni jako synonim bardziej ogólnego określenia ” dualistyczny ” w odniesieniu do filozofii, światopoglądu lub światopoglądu. [95] Terminy te są często stosowane, aby zasugerować, że rozpatrywany świat w sposób uproszczony redukuje świat do walki między dobrem a złem. Na przykład Zbigniew Brzeziński użył zwrotu „manichejska paranoja” w odniesieniu do poglądu prezydenta USA George’a W. Busha (w The Daily Show z Jonem Stewartem , 14 marca 2007 r.); Brzeziński pisał, że ma na myśli „pogląd, że [Bush] prowadzi siły dobra przeciwko imperium zła”. Filozof Frantz Fanonczęsto powoływał się na koncepcję manicheizmu w swoich dyskusjach na temat przemocy między kolonizatorami a kolonizowanymi. [96] Święty Augustyn z Hippony był głęboko pod wpływem manicheizmu przed nawróceniem na chrześcijaństwo. [97]

Autor i dziennikarz Glenn Greenwald kontynuował temat opisywania Busha w swojej książce A Tragic Legacy (2007). potrzebne źródło ]

W ” The Man Who Shot Snapping Turtles ” ( Wspomnieniach hrabstwa Hecate ) narrator Edmunda Wilsona odwołuje się do argumentu Asa Stryker jako „herezji manichejskiej”. [98]

Postawy i politykę zagraniczną dzisiejszych Stanów Zjednoczonych i jej przywódców zostały opisane jako odzwierciedlające światopogląd manichejski, [99] [100] [101] [102] [103], chociaż jest to krytyka łatwo stosowana do każdego kraju lub kraju. kulturę, która propaguje ich własne dobro wewnętrzne i wewnętrzne zło wroga.

Zobacz także edytuj ]

 

 

https://www.naukaireligia.pl/przeciw-manicheizmowi-36030

http://www.katolik.pl/2785,416.druk?s=2

 

 

 

Komentarz:

Nie podobają mnie się te związki Manicheizm z Buddyzmem i Buddą

A sam Manicheusz, cóż… kolejny reformator religijny. Powiązał  on nauki Chrześcijaństwa, Zoroastryzmu i Buddyzmu. Perski Dualizm i Zoroastryzm brzmi świetnie ale Jing Jang nie kupuję

Krótki życiorys

”Mani, znany także jako Manes i Manicheusz (ur. 14 kwietnia 216 koło Seleucji nad Tygrysem, zm. ok. 276 r. w Gundiszapurze) – twórca manicheizmu.

Urodził się w zachodniej Persji. Wychowywał się we wspólnocie elkazaitów, ruchu gnostyckiego działającego w III i IV wieku, wywodzącego się z chrześcijaństwa. W dwunastym roku życia Mani miał pierwsze objawienie. Drugie objawienie, które miało miejsce 12 lat później dało początek manicheizmowi. Poglądy religijne Maniego łączyły wpływy różnych religii, z których najważniejszy jest związek z zaratusztrianizmem.

Od około trzydziestego roku życia Mani podróżował (m.in. do północno-zachodnich Indii), prowadząc działalność misyjną. Znalazł oparcie we władcach Persji, jednak ich przychylność skończyła się po dojściu do władzy Bahrama I, a przede wszystkim po krytyce kapłanów zoroastryjskich. Ok. 276 roku Mani został na polecenie króla uwięziony w Gundiszapurze w południowo-zachodniej Persji, gdzie zmarł śmiercią męczeńską.

Obok wielu relacji i komentarzy zwolenników oraz krytyków Maniego, zachowało się kilka dzieł i listów jego autorstwa. Część z nich odnaleziono dopiero na początku XX wieku na pustyni Gobi.”

 

 

English Wikipedia o Manim:

W połowie dwudziestu lat Mani zdecydował, że zbawienie jest możliwe dzięki edukacji, samozaparciu, postom i czystości. Mani twierdził, że jest Parakletem obiecanym w Nowym Testamencie i Ostatnim Proroku . [19] Chociaż jego religia nie była wyłącznie ruchem chrześcijańskiego gnostycyzmu we wcześniejszym trybie, Mani ogłosił się „apostołem Jezusa Chrystusa„, a zachowana poezja manichejska często wychwala Jezusa i jego matkę, Maryję , z najwyższym szacunkiem. Znana jest również tradycja manichejska, która twierdziła, że ​​Mani był reinkarnacją różnych postaci religijnych, w tym Zoroastra , historycznego Buddy , a także Jezusa. Obserwują Mani zostały zorganizowane w strukturze kościelnej, podzielone na klasy „wybrańców” ( electi ) i „audytorów” ( Auditores ). Tylko elektrycy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania prawa, podczas gdy audytorzy opiekują się nimi, mając nadzieję, że staną się elektryczni po swojej reinkarnacji .

No właśnie, kolejnemu zaczęło odbijać z tym tytułowaniem, dobrze że się nie ogłosił królem albo hrabią!

Co do Zbawienia, cokolwiek to znaczy a jest to temat na osobną dyskusje osiąga się dzięki przestrzeganiu Prawa Bożego.

Jeśli jest to edukacja czyli zgłębianie tych przykazań oraz ich stosowanie, to dobrze

Nie jest więc najgorzej, mam olbrzymią słabość co do tych klimatów i dlatego traktuję pewne BliskoWschodnie tematy jak Manicheizm czy Awesta z pobłażaniem

 

Największym krytykantem Manicheizmu był bez wątpienia zwolennik Pawła i twórca doktryny Illuminacji – Augustyn

Nie jest więc jasne czy nie pisał on tendencyjnie, a jak wiadomo pracował Augustyn dla tworzącej czy raczej przepoczwarzającego się Imperium Rzymskiego….

Generalnie nie jestem Manicheistą ale bardzo lubię czytać dzieła Manichejskie i patrzeć na nie przez swoje okulary.

Niestety pisma Manichejskie są niezwykle trudne do wyszukania ze względu na wygasłe linki w języku angielskim.

Zapomniałem wiele tekstów zachować i pozostały mi jedynie linki w języku Hiszpańskim który to znam słabo.

 

 

 

 


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.