Apokalipsa Gabriela (Gab)

 

 

 

 

 

 

 

The Revelation of Gabriel

Picture

Gabriel’s Revelation, also called Hazon Gabriel (the Vision of Gabriel) or the Jeselsohn Stone, is a stone tablet with 87 lines of Hebrew text written in ink, containing a collection of short prophecies written in the first person. It is dated to the late 1st century BC or early first century AD and is considered important for understanding Jewish messianic expectations in the Second Temple Period.

Column A

1.

2. . . . Lord

3.

4.  for thus says the Lord I have betrothed you to myself, . . . garden

5.

6. and I will talk . . .

7. . . . the sons of Israel . . .

8. . . . the son of David . . .

9. . . . the word of the Lord . . .

10. . . . you asked . . .

11. The Lord you have asked me, so says the Lord of Hosts:

12. . . . from my house Israel and I will tell about the greatness of Jerusalem.

13. Thus says the Lord God of Israel: Behold, all the nations are

14. encamped against Jerusalem and from it are exiled

15. one, two, three, forty prophets and the elders

16. and the Hasidim. My servant David asked of Ephraim

17. that he place the sign; and this I ask of you. For thus said

18. the Lord of Hosts the God of Israel: my gardens are ripe.

19. Sanctify, sanctify Israel! In three days you shall know, for thus said

20. the Lord of Hosts, the God of Israel, the evil has been broken

21. before justice. Ask me, and I shall tell you, what is this

22. bad branch, plastered white. You are standing, the angel

23. is supporting you. Do not fear. Blessed be the glory of the Lord God  from

24. his seat. In a little while, I will shake . . .

25. . . . the heavens and the earth. Here is the glory of the Lord

26. of Hosts, the God of Israel, These are the seven chariots

27. at the gate of Jerusalem and the gates of Judea they will rest for

28. my three angels, Michael and all the others, look for

29. your power. So said of the Lord of Hosts, the God

30. of Israel. One, two, three, four, five, six,

31. seven, these are His angels . . . what is this? He said, the frontlet

32. . . . and the second ruler

33. watches on . . . Jerusalem . . . three in the greatness of . . .

34.

35. . . . who saw a man . . . works and . . .

36. that he . . . that a sign from Jerusalem

37. I on . . . ashes and a sign of the exile . . .

38. sign of the exile of . . . Lord sin . . . and I shall see . . .

39.. . . Jerusalem says the Lord of Hosts . . .

40. . . . That his mist will fill most of the moon

41. . . . blood that the northerner would become maggoty

42. . . . abhorrence the diseased spot in all . . .

43. . . . God . . .

44.

Column B (Lines 45-50 are unintelligible)

​51. Your People with your nation . . .

52. . . . the angels . . . from . . . on . . .

53. . . . and tomorrow to . . . they will rest . . . big . . . (or, . . . against My people. And . . .)

54. In three days, this is that which I have said He . . .

55. . . . the Lord. These are . . .

56. . . . please see the northerner encamped about . . .

57. Close up the blood of the slaughtered of Jerusalem. For thus said the Lord of Hosts,

58. the God of Israel. So said the Lord of Hosts the God of

​59. Israel . . .

60. . . . He will have pity . . . His mercy is near me. The spirit . . .

61. . . . blessed . . .

62. . . . daughter . . .

63.

64. . . . loved . . .

65. Three saints of the world from . . .

66. . . . peace, he said, in you we trust . . .

67. Inform him of the blood: this is their chariot.

68. Many are those who love the Lord of Hosts, the God of Israel

69. Thus says the Lord of Hosts, the God of Israel . . .

70. I have sent prophets to my people, my three shepherds. I will say

71. that I have seen blessing . . . Go say . . .

72. The place for the sake of David the servant of the Lord . . .

73. The heaven and the earth, blessed be . . .

74. . . . men. Showing mercy to thousands . . . steadfast love.

75. Three shepherds went out ofr Israel . . .

76. If there is a priest; if there are sons of saints . . .

77. Who am I? I am Gabriel the angel . . .

78. You will save them . . . for two . . .

79. . . . from before you the three signs; three . . .

80. In three days, live, I Gabriel command you,

81. the prince of the princes, the dung of the narrow holes . . .

82. to the visions . . . their tongue . . . those who love me (or, . . . for . . . and the . . .)

83. . . . to me, out of three, the small one whom I took, I Gabriel.

84. The Lord of Hosts, God of Israel . . .

85. Then you will stand . . .

86.

​87. . . . of the world.

 

 

 


Nieznane Fragmenty Apokryficzne 


Te fragmenty (cytaty) znajdują się w różnych źródłach, ale oryginalne teksty są dla nas nieznane. 
1 Oto Pan bierze się za naród z pośrodku narodów, jako człowiek, który bierze pierwiastki z klepiska swego, a wynijdzie z tego narodu, świętego przybytków.2 Wejdźcie do komór przechowawczych na krótką chwilę, aż nadejdzie gniew i gniew, a ja zapamiętam ten dobry dzień i podniosę was z waszych trumien.

3 Ale ja jestem oparami z garnka.

4 I podniosę mię, a będę ci wdzięczny.

5 Położyłem mnie, spałem i powstałem, bo Ty jesteś ze mną.

6 Złączyć się ze świętymi, bo ci, którzy się do nich przyłączają, zostaną uświęceni.

7 Dzień sądu nadejdzie jak piec, a niebiosa się stopią, a cała ziemia rozpali się jak ołów na ogniu; a wtedy pojawią się tajemne i jawne uczynki ludzkie.

8 Oto ja dokonuję tych drugich jako pierwszych.

9 Wejdźcie do ziemi płynącej mlekiem i miodem, i panuj nad nią.

10 I niech jedzą z kozła ofiarowanego po wszystkie grzechy. I niech kapłani sami wszyscy jedzą nieumyte jelito, z octu.Przeklęty jest drugim. I plujcie na was wszystkich, i przebijcie go, a szkarłatną wełnę wsadźcie na jego głowę, niech więc zostanie wrzucony na pustynię.

11 A ziemia Jakóbowa chwalona była nad całą ziemią. A z prawej płynęła rzeka, a z niej wyszły gęste drzewa, i każdy, kto ich zje, żyć będzie na wieki.

12 A kiedy się to stanie? Pan mówi: Kiedy drzewo i las położy się i powstanie, a krew spadnie z drzewa.

13 A gdy się wypełni tydzień, świątynia Boża zostanie zbudowana chwalebnie w imię Pańskie.

14 Słońce zawiedzie, a niebo zaćmi się, ale Wszechmogący będzie trwał wiecznie, a moce niebios zostaną wstrząśnięte, a niebiosa będą zwinięte jak zasłona, wyciągnięta i wciągnięta, a ziemia uciekną przed obliczem Pana.

15 Rzeczy na ziemi będą w złym stanie, kiedy ludzie uwierzą w posągi.

16 Bóg wylał trochę tego inteligentnego ognia na Sodomę.

17 Dobre uczynki są modlitwą do przyjęcia dla Pana.

18 Tyś żył w ogrodzeniu ludu, twoje dzieci były błogosławione w tabernakulach ojców. Ty odziedziczyłeś przymierze Izraela.

19 Twórcy wojenni, strajkujący z ogonem.

20 Kogoś, kogo biję, lituj się.

21 Przed poranną gwiazdą spłodziłam cię, a przed nim jest słońce.Błogosławiony, który był tam przed powstaniem człowieka.Błogosławiony, który był, zanim się urodził.

22 On zgromadzi całą swoją moc od wschodu słońca aż do jego zejścia, którego wezwał, a którego nie wezwał, pójdzie z nim: sprawi, że morze będzie białe z żaglami swoich okrętów i ziemi gładka czerń z tarczami i bronią; a każdy, kto go spotka w bitwie, padnie od miecza.

23 I rozkażę rybom morskim, aby wymiotowali kości, które są pochłonięte, a ja stawię się złączony i kość do kości.

 

24 Będzie nazwany Nazarejczykiem.

Unknown Apocryphal Fragments


​These fragments (quotations) are found in various sources but the original texts are unknown to us. 

​1 Behold, the Lord taketh to Himself a nation from the midst of the nations, as a man taketh the firstfruits of his threshing floor: and there shall come forth out of that nation the holy of holies.2 Enter ye into the store-chambers for a little moment, until my anger and wrath be overpast: and I will remember the good day and will raise you up out of your coffins.

3 But I am the vapour from a pot.

4 And Thou shalt raise me up and I will give thanks unto Thee.

5 I laid me down and slept and rose up, for Thou art with me.

6 Cleave unto the holy, for they that cleave to them shall be made holy.

7 The day of judgment cometh burning like a furnace, and certain of the heavens shall melt, and all the earth, melting like lead upon the fire; and then shall the secret and the manifest works of men appear.

8 Behold, I make the latter things as the first.

9 Enter ye into a land flowing with milk and honey, and have dominion over it.

10 And let them eat of the goat that is offered at the fast for all the sins. And let the priests alone all eat the intestine unwashed, with vinegar. Cursed is the other. And spit, all of you, upon it, and pierce it, and put the scarlet wool about its head, and so let it be cast into the wilderness.

11 And the land of Jacob was praised above all the earth. And there was a river flowing from the right, and there came up out of it goodly trees, and whosoever eateth of them shall live for ever.

12 And when shall these things be accomplished? The Lord saith: When a tree and wood shall lie down and arise, and when blood shall drop from a tree.

13 And it shall be, when the week is being accomplished, that the Temple of God shall be built gloriously in the name of the Lord.

14 The sun shall fail and the heaven shall be darkened, but the Almighty shall stand for ever: and the powers of the heaven shall be shaken, and the heavens shall be rolled up like a curtain, stretched out and pulled in, and the earth shall flee from the face of the Lord.

15 Things on earth will be in an ill plight when men put their faith in statues.

16 God poured out a little of that intelligent fire upon Sodom.

17 Good works are a prayer acceptable to the Lord.

18 Thou livedst in the enclosure of the people, thy children were blessed in the tabernacles of the fathers. Thou didst inherit the covenant of Israel.

19 Makers of war, strikers with their tails.

20 Whomsoever I smite, do thou pity.

21 Before the morning star I begat thee, and before the sun is his name. Blessed is he who was there before the coming of man into being. Blessed is he who was, before he was born.

22 He shall gather together all his power from the rising of the sun unto the going down thereof: whom he hath called and whom he hath not called shall go with him: he shall make the sea white with the sails of his ships and the land plain black with the shields and the weapons: and every one that shall meet him in battle shall fall by the sword.

23 And I will command the fishes of the sea, and they shall vomit up the bones that are devoured, and I will make joint come to joint and bone to bone.

24 He shall be called a Nazarene.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.