Wpis Nr. 10 – Therion Dnia Siódmego

 

 

Nie jest to materiał skierowany przeciwko profesorowi czy przeciwko samym Adwentystom – akurat w tym przypadku raczej skupiam się na Kościele ADS i doktrynologi a nie na ludziach. Pan Veith ujawnia sporo prawdy ale jego błędy w większości wynikają z wierności w doktryny ADS i te błędy są powielane w każdym z wykładów.

Indoktrynacja czy celowe manipulacje ? Hmmm….

 

 

1 Pan Prof. Walter J. Veith

https://www.youtube.com/user/OfficialADTVChannel/videos

Pan którego zna wielu poszukiwaczy prawdy i sam oglądem kilka jego wykładów a są one pożyteczne nawet dla zaawansowanych poszukiwaczy pradawnej wiedzy. Najbardziej przeszkadzał mi w tych wykładach typowy religijny chrześcijański slang.

Prof. Walter Veith atakuje KRK,  Islam i pogaństwo a w zamian wybiela Edom, Pawła, Protestantyzm – Bestyje
Trzeba także dodać że pan ten zna nieźle Biblię – lepiej niż ja w sensie że dłużej żyje i częściej czytał co nie oznacza że rozumie wszystko co jest tam napisane.

W Kwestii Islamu i Muzułmanizmu cytuje ex-hezuitę Alberto Riviera, myślałem że jeden i drugi kłamie dopóki nie przeczytałem ponownie Księgi nr 6 ”’Prorok”

Mahomet był dobrze trenowany na proroka i wtłoczano mu do łba dzieła Augustyna Z Hippony, tego samego co promował Pawła i zwalczał Królestwo Boga na ziemi. Zapomniałbym o doktrynie Iluminacji (oświecenia) w wykonaniu Augustyna. Buddyści nauczają także oświecenia. Pytania kto według nich oświeca, Bóg czy Fosfor ?

Ten pan zna dobrze Teonomię a jednak skupia się na takich tematach jak Sabat czy usprawiedliwienie z wiary. Uważa odpoczywanie w Piątek (dzień Wenus Lucyfera) czy w Niedziele (dzień Słońca Heliosa) za znamię Bestii i mamy obowiązek odpoczywania w Sobote.

Problem jest taki że nie ma czegoś takiego jak żydowski Sabat ponieważ jest to święto ustanowione w dniu stworzenia jako akt dobrych intencji Najwyższego względem człowieka.

Bóg chce abyśmy w ten jeden dzień w tygodniu poświęcili więcej czasu dla Stwórcy za pomocą odpoczywania, czytania, pisania itd. Nie ma nigdzie powiedziane w którym dniu jest dzień sabatu.

Siedmiodniowy plan tygodnia oraz poświęcenie tych dni bóstwom pochodzi od Rzymu, Chaldei itd. Tacy oczytani i tego nie wiedzą że Sobota jest dniem Saturna, Niedziela Heliosa itd. Że nie chodzi o konkretny dzień a sposób spędzania dnia. To są dziecinnie proste sprawy niewymagające wiele.

Sobotę czyli Saturna czczą wyznawcy Talmudu którzy według interpretacji pana W.J. Veitha są zwolnieni ze służby Bogu.

Pan profesor zamiast zajmować się rzeczami najważniejszymi nadal wierzy w boskie posłannictwo Ellen G. White oraz w jej nauki pochodzące od człowieka.

Jako ser ten pan podaje nam wiele informacji dotyczących KRK i Islamu w zamian podsuwa nam faryzeizm. To znaczy kult Mesjasza jako Boga, zbawienie z wiary, kanon Tanachu, doktryny Adwentystów itd. Zauważyliście że profesor skupia się na interpolacjach w Nowym Testamencie wywyższając Isusa ponad Boga jednocześnie na temat fałszowania Septuaginty milczy i o Bogu Izraela nie wspomina tak często jak o Chrystusie który powiedział ”mój ojciec większy ode mnie”

Ale czy profesurek może jako Adwentysta dobitnie demaskować KRK i NWO ? Przecież ADS jest od dawna kontrolowany przez panów o których mówi.

Najwyraźniej w zamian wybiela Bestię, Pawła wywyższając Mesjasza ponad Boga. Septuaginty temat pomija, promuje zbawienie z wiary, twierdzi że Bestia jest Rzymska i posługuje się językiem Babilońskim.

Adwentyści słyną jako kontrolowana opozycja wobec KRK. Celem stworzenia ADS było wprowadzenie bład odnoścnie proroctw, odwrócenie uwagi od przestrzegania Teonomi, Charagmy Chi Ksi Stigma.

Poprzez ataki na KRK wyjawiając wiele spisków ADS zyskuje wiarygodność tymczasem obie te organizacje wewnętrznie dążą do Ekumenii, i co profesorek o tym… nie wie ?

Prawda, facet dużo wie lecz wiele z tego powtarza od swojej prorokini Ellen G. White

 

Przeciętny kościelniak nigdy nie czytał Biblii na własną rękę czyli jest łatwym celem do zmanipulowania dla tych co Biblię lepiej znają, czytają i cytują łapostoła Pawulona z Marsu.

Oni także nie znają doskonale Słowa Bożego, ale potrafią obalić podstawowe doktrynalne błędy KRK. Kościelniacy natomiast nie potrafią ani obalić swoich wierzeń ani błędów doktrynalnych ADS czy TS (Towarzystwo Strażnica) dlatego proszą o pomoc starszych duchownych którzy rzadko odnoszą się do owych błędów traktując wyznawców innych chrześcijańskich wyznań jako odłączonych braci w wierze albo jako heretyków odszczepieńców płód szatana.

KRK łamie niemalże większość przykazań zakazujących bałwochwalstwo jednakże stawiają w większym stopniu na miłowanie bliżnich od pozostałych religii wielbiących faryzejskie podejście do Biblii.

Taki kościelniak pozbawiony fundamentalnej wiedzy Biblijnej szuka Boga w innych religiach z myślą ”skoro KRK się myli to oni musza znać prawdę będąć pod natchnieniem Ducha Bożego, przecież tyle wiedzą a ja tak niewiele”

Adwentyści posiadają swego rodzaju ”natchnioną prorokinię” Ellen G. White która twierdziła iż w swoich astralnych podróżach spotkała Henocha, widziała również odmienne rasy ludzie.

 

Zachęcała również do wegetarianizmu chociaż sama wegetą nie była. Zapomniała jednak że Isus oraz Izraelici narodem wegetarian nie byli, byli oni narodem rolników pasterzy.
Ta pani wierzyła w swoje boskie posłannictwo chociaż o planie zjednoczenia 12 plemion Izraela czy o planie utworzenia przez Boga swego państwa na ziemi ze stolicą na górze Syjon nie wspomniała…

Zarówno Profesor jak i wyżej wykształceni Adwentyści czy ŚJ doskonale wiedzą że przeciętny Rzymski bądź Grecki katolik nie rozumie o czym oni mówią i… albo mogą kręcić i mieszać ile chcą by zwerbować albo zostaną uznani za wariatów.

Charakterystyczną cechą Adwentystów oraz Jehowych jest wybiórcze cytowanie fragmentów Biblijnych, nadinterpretacja oraz żonglerka wersetami.

W eschatologii ADS Biblijna Bestia (Therion) to Kościół Rzymski kontrolowany przez Nierządnicę czyli Papieża, tymczasem według proroctw Bestia i Nierządnica to dwie odmienne organizacje.

Problem jest taki że Therion za czasów Jana praktycznie nie istniał a miał dopiero się odrodzić (zagoić ranę).

Do tego dochodzi kwestia 10 Królów którzy zniszczą Nierządnicę…. czyli co KRK zniszczy Watykan ? Za mało w tym logiki, za dużo wiary.

 

Oczywiście ten profesor twierdzi że Antychryst czyli KRK albo Papież zmienił Zakon poprzez zmianę dnia Sabatu z Soboty na Niedzielę, stara się również zrzucić winę śmierci Isusa na Piłata czyli na Rzym.

Inaczej mówiąc opiera swoją retorytę na rzekomo zmienionym zakonie i sabacie.

Opieram się przy okazji na dwóch wykładach:

Owszem warte wysłuchania, większość wykładów zawiera dużo prawdy ale profesur skupia się na detalach jak Sabat, ponadto…

Co mnie najbardziej kluję w uszy ?

Mam wrażenie że ten człowiek wyjawia konspiracje tylko w jedną stronę – Nierządnica i Babilon Wielki.

Jednocześnie ukrywa tożsamość rzeczywistej Bestii, gigantów, syjonistów, upadłych aniołów..

Nawet zrzuca winę za ukrzyżowanie Mesjasza na Rzym i Piłata, a na temat Sanhedrynu nie wspomina.

Być może większość tych błędów jest spowodowana poprzez intensywną kontrolę umysłu tego człowieka przez ADS, dziwne że ten pan ujawnia tyle o KRK a nie widzi że wszystkie większe religie w tym ADS są w szponach złego ?

 

 

 

Adwentyści niczym świadkowie Jehowy posiadają swój własny przekład biblijny – Clear Word Bible
https://carm.org/clear-word-bible

Oczywiście ten przekład ma na celu udowodnić słuszność doktryn kościoła ADS
Głowną doktryną ADS jest kwestia Sabatu który według nich powinien być czczony w Sobotę a ci co czczą w Niedzielę zostaną zabici przez Boga. KRK oczywiście nie używa słowa Sabat a ”Dzień święty”

 

Sam Bóg jednak co innego że liczy się

1 Księga Samuela 15:
(22) Samuel odpowiedział: Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani.

(23) Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem.
(24) I rzekł Saul do Samuela: Zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo twoje; lecz bałem się ludu, więc usłuchałem jego głosu. (25) Teraz jednak odpuść mi mój grzech i zawróć ze mną, a oddam pokłon Panu.

(26) Samuel odrzekł Saulowi: Nie zawrócę z tobą, gdyż wzgardziłeś rozkazem Pana, i Pan wzgardził tobą, abyś nie był królem nad Izraelem. (27) A gdy Samuel się odwrócił, aby odejść, Saul pochwycił kraj jego płaszcza, i ten rozdarł się. (28) Wtedy Samuel rzekł do niego: Dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem i nada je innemu, lepszemu od ciebie. (29) A doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować. (30) A on odrzekł: Zgrzeszyłem! Lecz teraz uczcij mnie przed starszymi mego ludu i przed Izraelem i zawróć ze mną, abym oddał pokłon Panu, Bogu twojemu.

(31) Zawrócił więc Samuel i szedł za Saulem, a Saul złożył pokłon Panu.

(32) I rzekł Samuel: Przywiedźcie do mnie Agaga, króla Amalekitów. A Agag szedł do niego odważnie. I rzekł Agag: Zaiste ustąpiła gorycz umierania.

(33) Samuel zaś rzekł: Jak miecz twój pozbawiał kobiety dzieci, Tak niech wśród kobiet i twoja matka będzie pozbawiona dzieci. I porąbał Samuel Agaga w kawałki przed Panem w Gilgal. (34) I poszedł Samuel do Ramy, Saul zaś podążył do swego domu do Gibei Saulowej. (35) A Samuel nie oglądał już Saula do dnia swojej śmierci i bolał Samuel nad Saulem. Pan zaś żałował, iż uczynił Saula królem nad Izraelem.

Księga Izajasza 1: (11) Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar – mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt, i kozłów nie pragnę. (12) Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptali moje dziedzińce? (13) Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań – nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości.

 

 

2 Fałszywa Prorokini Ellen G. White

http://www.zbawienie.com/Ellen-White.htm

Ta pseudo-prorokini Ellen G. White jak się okazuje nie przeczy aż tak Biblii jak przeczy… Pawłościaństwu.

Najbardziej razi mnie hipokryzja tej pani która zachęcała do Wegetarianizmu chociaż sama nie dawała przykładu, inaczej mówiąc wegetką nie była.

 

Ale wielu z tych co obnaża obecny system NWO… spiera nie tyle NWO co Bestię. I to jest Druga Fala zwalczająca Główny Nurt a nad tym wszystkim stoi Trzecia Siła złożona z Grigori na czele czy jak kto woli Diabeł. Co do Ellen, otóż wielu dezinformatorów podaje wiele elementów prawdy łącząc ją z czymś co jest absolutnie nie przyjęcia przez społeczeństwo aby tę prawdę wyśmiać.
Dlaczego wielu okultystów mówiło o zbawieniu z czynów ? Aby Chrześcijanie vel. Pawłościanie powiązali prawdę z kłamstwem i zaczęli bronić Pawła. Że Teonomia=Tora=Kabała=Przekleństwo | NT=Duchowość=Bóg-Człowiek=WiaraTa Ellen:

 

4. CZY LUDY SPRZED POTOPU SPÓŁKOWAŁY ZE ZWIERZĘTAMI I DAŁY ŻYCIE NOWYM GATUNKOM I RASOM POD-LUDZI?

EGW TAK: „Jeżeli był grzech, który górował nad innymi i który wołał o zniszczenie rodzaju ludzkiego, było to podstawowe wykroczenie łączenia się człowieka z dzikimi zwierzętami, co okryło hańbą Boże podobieństwo człowieka i zakłóciło ład.” (Spiritual Gifts [Dary Duchowe], Tom 3, str. 64)..

EGW TAK: „Każde zwierzę stworzone przez Boga zostało ocalone w Arce. Każdy zaś gatunek, który powstał nie z zamysłu Boga, a w wyniku połączenia z człowiekiem zgładzony został przez potop. Od czasów potopu człowiek nadal łączył się ze zwierzętami, czego dowodzi istnienie niemal niekończącej się liczby gatunków zwierząt oraz istnienie niektórych ras ludzi.” (Spiritual Gifts [Dary Duchowe], Tom 3, str. 75)..

Hmm..

1 Księga Henocha 19: (1) l Uriel powiedział do mnie: „Tutaj będą przebywać aniołowie, którzy połączyli się z kobietami, podczas gdy ich duchy przyjmując różnorakie kształty zepsuły ludzi, uwiodły ich doprowadzając ich do składania ofiar demonom jako bogom. Pozostaną tutaj aż do dnia wielkiego sądu, w którym zostaną skazani na całkowite unicestwienie.  (2) Ich żony, uwiódłszy aniołów nieba, staną się Syrenami”.
(3) Ja, Henoch, sam zobaczyłem to widzenie, kres wszystkiego. Żaden człowiek nie widział tego, co ja widziałem.

1 Księga Henocha 7: (1) l Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa.  (2) Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci.  (3) Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać.  (4) Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć.  (5) I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew. 6 Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych.

 

Ale łączyli się aniołowie a nie ludzie…

Kolejna rzecz

8. CZY JEZUS CHRYSTUS BYŁ PRAWDZIWYM BOGIEM?

EGW NIE: „Jezus Chrystus-człowiek nie był prawdziwym Panem, Bogiem Wszechmogącym.” (Letter 32 [List 32], 1999, cytowane w Bible Commentary [Komentarz Bibliny Adwentystów Dnia Siódmego], Tom 5, str. 1129)..

BIBLIA TAK: „Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. „ (Iz 9, 5)..

BIBLIA TAK: „Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. „ (Ap 1, 7-8)..

BIBLIA TAK: „Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię” (Flp 2, 9)..

UWAGIFakt, że Chrystus jest Bogiem to fundamentalna doktryna. Każdy inne przekonanie jest HEREZJĄ.

Tymczasem sam Isus nazywa siebie człowiekiem (J:840), cała Ewangelia Jana plus 1 Henocha wskazuje na wyższość Boga nad Mesjaszem

Znam ten problem, Izajasza 9:5 to klasyczny fałsz z Tanachu, Septuaginta na którą Isus się powoływał mówi nam tak:

(5) Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, imię jego: Posłaniec Wielkiej Rady, Sprowadzę bowiem na książąt pokój i zdrowie dla niego.

 

Mówiła prawdę w kwestii Prawa:

EGW TAK: „Chrystus umarł, abyś ty mógł przestać grzeszyć. Grzech jest wykroczeniem przeciw prawu.” (Review and Herald [Przegląd i Zapowiedzi], Tom 71, nr 35, str. 1, 28 sierpnia 1894)..

EGW TAK: „Być odkupionym znaczy zaprzestać grzeszyć.” (Review and Herald [Przegląd i Zapowiedzi], Tom 77, nr 39, str. 1, 25 września 1900)..

EGW TAK: „Tylko ci, którzy w swojej wierze w Chrystusa przestrzegają wszystkich przykazań Bożych osiągną stan czystości od grzechu, taki w jakim żył Adam zanim dopuścił się wykroczenia. Poprzez przestrzeganie wszystkichnakazów wyznają oni swoją miłość Chrystusowi.” (Manuscript 122 [Rękopis 122], 1901, cytowane w Bible Commentary [Komentarz Bibliny Adwentystów Dnia Siódmego], Tom 6, str. 1118)..

EGW TAK: „Każdy kto w pełni oddaje się Bogu otrzymuje przywilej życia bez grzechu, w posłuszeństwie prawom nieba. Bóg wymaga od nas całkowitej posłuszności. Mamy się oczyścić, tak bardzo jak on jest oczyszczony. Żyjąc w zgodzie z Jego przykazaniami mamy ujawniać swoją miłość do Najwyższego Władcy świata.” (Review and Herald [Przegląd i Zapowiedzi], 27 sierpnia, 1906, str. 8)..

16. CZY POPRZEZ PRZESTRZEGANIE PRZYKAZAŃ ZYSKAM PRZYCHYLNOŚĆ BOGA?

EGW TAK: „Przestrzeganie przykazań Bożych jest jedynym sposobem, aby uzyskać Jego przychylność.” (Testimonies [Świadectwa], Tom 4, str. 28)..

 

I dlatego ją zaatakowano ponieważ to godzi w listy Pawła

17. CZY NASZE POSŁUSZEŃSTWO I WIARA JEDNOCZY NAS Z BOGIEM?

EGW TAK: „Człowiek, który poprzez życie w zepsuciu okrył hańbą Boże podobieństwo swojej duszy, nie może sam odmienić swojego życia, w efekcie zmienić się samemu.. Musi przyjąć Ewangelię; musi zjednoczyć się z Bogiem poprzez przestrzeganie Jego prawa i wiarę w Jezusa Chrystusa.” (Testimonies [Świadectwa], Tom 4, str. 294)..

No właśnie… Odnowa Duszy, a to jest najważniejsza rzecz w całej Biblii wsparta wieloma wersetami jak ten:

Ewangelia Jana 15: 

(10) Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego. (11) To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. (12) Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. (13) Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. (14) Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. (15) Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. (16) Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. (17) To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali.

Ale to nie oznacza że ta pseudo-Prorokini mówiła całą prawdę

 

Czyli ta pseudo Prorokini przeczyła Biblii ale w innych aspektach jak ten:

21.CZY BĘDZIEMY ZNAĆ DOKŁADNY DZIEŃ I GODZINĘ PRZYJŚCIA CHRYSTUSA?

EGW TAK: „Objawił mi się w widzeniu Bóg, głos Jego jak głos wielu wód i ujawnił nam On dzień i godzinę przyjścia Jezusa.” (Early Writings [Wczesne Pisma], str. 15, 34, 285)..

 

1. CZY ADAM BYŁ PONAD TWA RAZY WYŻSZY OD WSPÓŁCZESNYCH LUDZI?

EGW TAK: „Kiedy Adam wyszedł spod ręki Stwórcy był on ponad dwa razy wyższy od ludzi żyjących obecnie na ziemi. Ewa nie miała wzrostu Adama. Głową sięgała nieco ponad jego ramiona.” (Spiritual Gifts [Dary Duchowe], Tom 3, str. 34)..

„Wzrost Adama był dużo większy niż wzrost tych, którzy obecnie zamieszkują ziemię. Ewa była nieco mniejszej postury.” (Patriarchs and Prophets [Patriarchowie i Prorocy], str. 45)..

UWAGI:Informacja niebiblijna. Biblia nie mówi nam nic o wzroście Adama i Ewy. Ellen zaś nie pozostawia cienia wątpliwości co do ich wzrostu.

2. CZY W OGNIU PIEKIELNYM CI, KTÓRZY ZOSTALI POTĘPIENI ODCZUWAJĄ BÓL DOPÓKI ICH CIAŁO DOSZCZĘTNIE NIE SPŁONIE?

EGW TAK: „Widziałam jak niektórzy szybko zostali pochłonięci przez ogień. Inni cierpieli dłużej. Czasami ciągnęło się to całymi dniami i dopóki był na nich choćby mały kawałek ciała, którego nie strawił jeszcze ogień, nie opuszczało ich cierpienie.” (Spiritual Gifts [Dary Duchowe], Tom 1, str. 217..

 

Że CO! Adam Gigantem ? Piekło istnieje ? 

 

 

Jaka jest moja opinia ?

Możliwe że ta pani miała rzeczywiste demoniczne bądź anielskie wizje które przekazały trochę prawdy ale większość z tego to czyste bzdury, dlaczego ?

W celu dalszego podziału Chrześcijan na mniejsze grupki żeby się sprzeczali o fałszywe nauki czy błędne interpretacje – Sabat, Trójca,

Dla osób jednych ta pani miała być prorokinią a dla reszty wariatką… tak się robiło od wieków żeby zatajać prawdę.

Generalnie największe błędy w tym przypadku które powielają się w pismach Ellen White jak i w wykładach Waltera Veitha dotyczą:

  • Sabatu
  • Tożsamości Bestii
  • Tożsamości Boga i Mesjasza – pani nie uważa Mesjasza za Boga, a prof. czyni odwrotnie
  • Prawa Bożego – albo się anuluje albo umniejsza rolę
  • Królestwa Bożego – większość grup głosi kidnapping (porywanie) danej grupy religijnej do nieba lub wędrówkę dusz po śmierci

 

 

 

http://www.zbawienie.com/Ellen-White3.htm

  • Była przeciwko spożywaniu sera, jajek, mięsa, kawy, herbaty, ryb, masłu, ciastom… czyli całkowicie przeczy Biblii. W dodatku Izraelici oraz Słowianie byli ludem koczowniczym (później osiadłym) rolniczym, pasterskim i podstawą ich diety był ser, mleko, jaja, baranina, ryby. I jakoś Bóg tego nie skrytykował czyli to nie ser, jaja, mięso nas wykańcza a toksyczne substancje dodawane do pożywienia np. aspartan, cukier, cola. I to chce się przed nami ukryć że przyczyną chorób nie jest dieta Izraelita a toksyczne sztuczne dodatki + Glifosat, Cola itd. Owoce są także pryskane dziadostwem aby szybciej rosły i wyglądały na większe, dorodniejsze ale są sztuczne.

  • Twierdziła że choroba jest skutkiem grzechu… czyli biedni schorowani ludzie są gorszymi grzesznikami od morderców, hmmm a sama ch

  • Twierdziła że picie herbaty jest grzechem… czyli według tego jestem gorszym od gwałciciela. Typowo sekciarska doktryna
  • Uznawała onanizm jako główną przyczyną chorób itd, a Biblia (poza Pawłem i proboszczem) nie odnosi się bezpośrednio do onanizmu. Nie oznacza że jestem za onanizmem ale też nie jestem wielkim wrogiem ponieważ taką Pawłościańską retoryką wyniszczono setki ludzi straszać ich piekłem itd. To jest matrix wewnętrzny a jak ci Pawłościanie gadają o Illuminatach, NWO – człowiek nie ma wówczas mocnego fundamentu psychicznego i nie radzi sobie. Dlatego te bydlaki bo inaczej nie można nazwać tego, co uważają że samobójcy zbawienie nie otrzymają… niech się sami zastanowią czy nie popełniają gorszych rzeczy bo odbieranie komuś chęci do życia jest gorsze niż upadek psychiczny.

Dużo z tych poszukiwaczy wiedzy omawia jedynie problem zewnętrzny (NWO, spiski itd) a nie porusza tematów które mogą nam zbudować swoją osobowość, dlatego przestałem zajmować się tematem Heliocentryzmu, Geocentryzmu i Uranocentryzmu.- nie ma czegoś takiego jak żydowski sabat, ponieważ sabat jest darem Boga dla ludzkości ustanowiony już w Edenie.
+ Ale nauczała że piekła nie ma i słusznie ponieważ Biblia naucza o Annihilacji całkowicie niereformalnych i zakłamanych ludzi. I co z tego że powiedziała tutaj prawdę skoro jest uznawana za wariata…

 

 

3 Kościół ADS

http://www.zbawienie.com/ads.htm

Najwyraźniej Kościół ADS jest także celem diabła,

Pierwszy atakiem była fałszywa prorokini Ellen White

Drugim atakiem było forsowanie własnych doktryn mającym na celu siać zamieszanie – Sabat, Bestia

Trzecim atakiem jest atakowaniu KRK które jest zasłoną dymną gdyż obie te religie jadą na jednym wózku wraz  z pozostałymi Chrześcijańskimi grupami.

 

Wiarygodność Adwentystów, Protestantów czy Jehowych opiera się na wykazywaniu błędów doktrynalnych KRK i to im daje pewien kredyt zaufania.

A skoro Watykan kłamie to my mówimy prawdę – tak to działa, i wtedy kontrolowana przez diabła grupa poprzez chwastów może rozpowszechniać zamęt i fałsz.

Podstawowym problemem nie są członkowie broniący do upadłego racji swojej grupy a liderzy posługujący się nagminnie fałszem oraz przeróżnymi technikami wpływania na podświadomość.

Klasyczne błędy w Kościele ADS dotyczą Eschatologii czyli nauki czasów końca, ponieważ rozmydlanie kwestii głównych tematów w Biblii jak Królestwa Bożego czy Prawa Bożego oraz tożsamości Bestii z otchłani

A w doktrynologii ADS Nierządnica czyli Papiestwo ujeżdża Katolicyzm czyli Abram kontroluje Abrahama 🙂

Nie bez powodu kościół ADS został powołany do życia jako przeciwwaga dla nauk KRK

Pod pozorem ataków na KRK, ADS wprowadza w błąd odnoście wielu nauk i dlatego działają, aby kąsać Katolików i atakować jawne błędy KRK by wprowadzać swoje błedy.

Przykładowo jeden z czołowych przedstawicieli uznaje świętowanie sabatu w niedzielę jako znak bestii za którego to  przyjęcie grozi gwarantowana śmierć z ręki Boga, tymczasem Katolicy półświadomie celebrują sabat w niedzielę od wieków.

Judaiści sabatują w sobotę i jakoś nie są gloryfikowani przez Boga (Objawienie 2:9 / 3:9)

Jakoś nie słyszałem krytyki syjonizmu ze strony ADS, raczej są przeciwni Septuagincie!

Do tego kościół ADS jest bardzo zafascynowany ruchem Ekumenicznym z KRK, czyli obaj jadą na jednym wózku natomiast ludziom się wydaje że mają jakąś religijną alternatywę

Tymczasem Boga nie warto szukać w religiach, tym bardziej w sobie!

Podobne techniki co w ADS są stosowane w pozostałych religiach i bazują one na braku znajomości Biblii przez Katolików, a KRK poprzez księży zachęca swoje owieczki do unikania owych ewangelizatorów i uznawania ich za wariatów… ponieważ nie mogą tłuc się na wersety niczym faryzeusze XXI wieku.

Tak wygląda ewangelizacja w tych grupach i podobnie czynią duchowni KRK – uderzanie wyrwanymi z kontekstu wersetami by dobić masy, jak te wersety:

Mk 9:

(43) A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do Gehenny, w ogień nieugaszony,

(44) Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.

Ga 3:

(1) O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Isusa Chrystusa ukrzyżowanego?

 

Generalnie większość cytatów będzie wzięta z listów Pawła…..

Niestety wszystkie religie w mniejszym lub większym stopniu diabeł trzyma za jaja.

 

 

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.