Księga Jakuba (Jba)

 

 

 

 


 

Drabina Jakuba

Rozdział 1 (Dr 1) 

(1) Jakub poszedł następnie do wuja Labana. Znalazł miejsce i kładąc głowę na kamieniu, spał tam, bo syn upadł. Miał sen.

(2) A oto drabina stała na ziemi, której szczyt sięgał nieba.

(3) A szczytem drabiny była twarz człowieka wyrzeźbionego z ognia.

(4) Na szczyt drabiny znajdowało się dwanaście stopni, a na każdym stopniu na szczycie znajdowały się dwie ludzkie twarze, po prawej i lewej stronie, dwadzieścia cztery twarze, w tym ich skrzynie.

(5) A twarz pośrodku była wyższa niż wszystko, co widziałem, twarz ognia, w tym ramiona i ramiona, niezwykle przerażające, ponad te dwadzieścia cztery twarze.

(6) A gdy jeszcze na to patrzyłem, oto aniołowie Boży wstąpili i zstąpili na nie.

(7) A Bóg stał nad jego najwyższym obliczem i stamtąd zawołał do mnie, mówiąc: „ Jakubie, Jakubie! ” I powiedziałem: „ Oto jestem Panie! ”

(8) I rzekł do mnie: „ Ziemię, na której śpisz, dam ją tobie , a potomstwu twemu po tobie.

(9) I rozmnożę twoje potomstwo niczym gwiazdy niebieskie i piasek morski.

(10) I przez wasze nasienie cała ziemia i żyjący na niej w ostatnich czasach pełnych lat będą błogosławieni, moje błogosławieństwo, którym was pobłogosławiłem, popłynie z was do ostatniego pokolenia, na wschód i na zachód wszystko będzie pełne twojego plemienia. ”

(11) A gdy to usłyszałem z wysoka, ogarnęły mnie przerażenie i drżenie.

(12) I powstałem ze snu, a głos wciąż był w moich uszach, powiedziałem: „ Jak straszne jest to miejsce! To nie jest nic innego jak dom Boży i to jest brama niebios. ”

(13) I postawiłem kamień, który był moją poduszką, jako filar, i wylałem na niego oliwę z oliwek, i nazwałem to miejsce Domem Bożym. I wstałem i zacząłem śpiewać, i powiedziałem:

(14) „ Panie Boże Adama, twego stworzenia, Pana Boga Abrahama i Izaaka, mych ojców, i wszystkich, którzy chodzili przed tobą sprawiedliwie!

(15) Wy, którzy mocno siedzicie na cherubinach i ognistym tronie chwały … i wielookich, tak jak widziałem we śnie, trzymając cztero twarzowych cherubinów, noszących także wielookich serafinów, niosąc cały świat pod ramię, jeszcze nie  bing  ponoszone przez nikogo;

(16) Wy, którzy ugruntowaliście niebo dla chwały waszego imienia, rozciągając na dwóch chmurach niebieskich niebo lśniące pod wami, abyście pod nim sprawili, że słońce zachodzi i ukrywa je w nocy, aby mogło nie wydawać się bogiem; wy, którzy stworzyliście im drogę do księżyca i gwiazd;

(17) Sprawiasz, że księżyc woskuje i słabnie, i przeznaczasz gwiazdy na przemijanie, aby i oni nie  widzieli  bogów.

(18) Sześciu skrzydlatych serafinów przed obliczem Twej chwały boi się i zakrywają nogi i twarze skrzydłami, lecąc innymi skrzydłami, i śpiewają nieustannie hymn: … którego ja teraz uświęcam nową pieśń … Ognisty dwunastu, dwunastu twarzach, wielu imionach! Błyszczący święty święty! Święty, Święty, Święty, Yao,  Yaova ,  Yaoil , Yao,  Kadosz ,  Chavod ,  Savaoth ,  Omlemlech  il  avir  amismi  varich , wieczny król, potężny, potężny, najbardziej wielki, cierpliwy, błogosławiony! ” wy, którzy napełniacie niebo i ziemię, morze, otchłań i wszystkie wieki waszą chwałą, słuchajcie mojej pieśni, którą wam zaśpiewałem, i spełnijcie prośbę, o którą was proszę, i opowiedzcie mi o interpretacji mego snu, bo jesteście bóg, który jest potężny, potężny i chwalebny, bóg, który jest święty; mój Pan i Pan moich ojców. ”

(19) A gdy wciąż odmawiałem tę modlitwę, oto głos pojawił się przed moją twarzą, mówiąc: „ Sarielu , przywódco oszukanych, ty, który rządzisz snami, idź i pozwól Jakubowi zrozumieć sens snu, który ma miał i wyjaśnił mu wszystko, co widział ”, ale najpierw go pobłogosław. ”

(20) I przyszedł do mnie archanioł Sariel, widziałem jego oblicze a  był on niezwykle przystojny i niesamowity. Ale nie byłem zaskoczony jego pojawieniem się, ponieważ wizja, którą widziałem we śnie, była straszniejsza od niego. I nie bałam się wizji anioła.

(21) A anioł rzekł do mnie: „ Jak masz na imię? ” I powiedziałem: „ Jakub. ”

(22) Oznajmił: „ Twoje imię nie będzie już nazywane Jakubem, ale twoje imię będzie podobne do mojego imienia, Izraela. ”

(23) A gdy szedłem z Fandany z Syrii, aby spotkać Ezawa, mojego brata, przyszedł do mnie, pobłogosławił mnie i nazwał mnie Izraelem. I nie powiedziałby mi, jak się nazywa, dopóki go nie rzuciłem …

(24) Tak więc powiedział do mnie: „ Widziałeś drabinę z dwunastoma stopniami, z których każdy miał dwie ludzkie twarze, które zmieniały swój wygląd.

(25) Drabina jest w tym wieku, a dwanaście stopni to okresy tego wieku. Ale dwadzieścia cztery twarze to królowie bezbożnych narodów tego wieku.

(26) Za tych królów będą przesłuchiwane dzieci waszych dzieci i pokolenia waszych synów. Powstaną przeciwko niegodziwości waszych wnuków.

(27) I to miejsce zostanie spustoszone przez cztery wejścia … przez grzechy waszych wnuków.

(28) A wokół majątku waszych przodków powstanie pałac, świątynia w imię waszego Boga i Boga waszych ojców, a prowokacje waszych dzieci zostaną opuszczone przez cztery wejścia w tym wieku .

(29) Widziałeś bowiem pierwsze cztery popiersia, które uderzały o stopnie … anioły wstępujące i zstępujące oraz popiersia pośród stopni.

(30) Najwyższy wzbudzi królów z wnuków twego brata Ezawa i otrzyma wszystkich arystokratów z pokoleń ziemi, którzy wykorzystają twoje potomstwo.

(31) I zostaną wydani w jego ręce i będzie przez nich rozdrażniony.

(32) I będzie ich trzymał siłą i panował nad nimi, a oni nie będą mogli mu się przeciwstawić, aż do dnia, w którym jego myśl pójdzie przeciwko nim, aby służyć bożkom i składać ofiary za zmarłych …

(33) On będzie wyrządzał przemoc wszystkim tym w swoim plemieniu … Wiedz, Jakubie, że wasi potomkowie będą wygnani w obcym kraju, a oni dotkną ich niewolnictwem i zranią ich każdego dnia.

(34) Ale Pan będzie sądził lud, za którego niewolników się znajdują.

(35) „ A gdy powstanie król, sąd nadejdzie na to miejsce.

(36) Wtedy wasze potomstwo, Izrael, wyjdzie z niewoli narodom, które je trzymają siłą, i będą wolne od nagany waszych wrogów.

(37) Albowiem król ten jest głową wszelkiej zemsty i odwetu przeciwko tym, którzy wyrządzili wam zło, Izraelowi i końcowi wieku.

(38) Bowiem powstaną rozgoryczeni; będą krzyczeć, a Pan ich wysłucha i przyjmie ich prośbę.

(39) I Potężny będzie żałował za swoje cierpienia. Albowiem aniołowie i archaniołowie rzucą przed nimi swe błyskawice dla zbawienia waszego plemienia.

(40) I zyskasz litość Najwyższego. Wtedy ich żony urodzi wiele dzieci.

(41) A potem Pan będzie walczył o wasze plemię przez wielkie i straszne znaki przeciwko tym, którzy zostali ich niewolnikami.

(42) On napełnił ich magazyny, a one będą puste. Ich ziemia roiła się od gadów i wszelkiego rodzaju śmiertelnych rzeczy.

(43) Będą trzęsienia ziemi i wiele zniszczeń. I Pan wyleje swój gniew na Lewiatana, smoka morskiego; zabije mieczem bezprawia Sokoła, ponieważ wzbudzi gniew Boga bogów swoją dumą.

(44) I wtedy objawi się twoja sprawiedliwość, Jakubie, i twoich dzieci, które będą cię ścigać i które będą chodzić w twojej sprawiedliwości.

(45) I wtedy wasze nasienie zabrzmi róg i całe królestwo Edomu zginie wraz ze wszystkimi mężami Moabskimi.

(46) „ A co do aniołów, których widziałeś, schodzących i wchodzących po drabinie, w ostatnich latach będzie człowiek z Najwyższego, a on będzie chciał połączyć to, co wyższe, z tym, co niższe.

(47) A przed jego przyjściem synowie i córki opowiedzą o nim, a wasi młodzi ludzie będą mieli wizje o nim. Takie będą znaki w chwili jego przyjścia:

(48) Drzewo wycięte  toporem  będzie krwawić; trzymiesięczne niemowlęta będą mówić ze zrozumieniem; dziecko w łonie matki będzie mówić o swojej drodze; młodzież będzie jak starzec.

(49) I wtedy nadejdzie oczekiwany, którego ścieżki nikt nie zauważy.

(50) „ Wtedy ziemia będzie uwielbiona, otrzymując niebiańską chwałę. To, co było powyżej, będzie również poniżej.

(51) A z twojego potomstwa zakwitnie korzeń królów; wyłoni się i obali moc zła.

(52) I on sam będzie  Zbawicielem  dla każdej ziemi i odpoczynku dla tych, którzy pracują, i chmura osłaniająca cały świat przed palącym upałem, bo w przeciwnym razie niekontrolowany nie będzie kontrolowany.

(53) Jeśli nie przyjdzie, niższych rzeczy nie można połączyć z wyższymi.

(54) Gdy nadejdzie, bożki z mosiądzu, kamienia i wszelkiego rodzaju rzeźby dadzą głos na trzy dni.

(55) Przekażą mędrcom wieści o nim i poinformują ich, co będzie na ziemi.

(56) Przez gwiazdę ci, którzy chcą zobaczyć na ziemi tego, którego aniołowie nie widzą powyżej, znajdą drogę do niego. Wtedy Wszechmogący będzie na ziemi w ciele i, objęty cielesnymi ramionami, przywróci materię ludzką.

(57) I ożywi Ewę, która umarła z owocu drzewa. Wtedy ujawnione zostanie oszustwo bezbożnych, a wszystkie bożki upadną twarzą w dół. Albowiem oni będą zawstydzeni przez dostojnika.

(58) Ponieważ kłamali za pomocą omamów, odtąd nie będą mogli rządzić ani prorokować.

(59) Cześć  zostanie im odebrana i pozostaną bez chwały.

(60) Albowiem ten, kto przyjdzie, weźmie władzę i potęgę i da Abrahamowi prawdę, którą mu wcześniej powiedział.

(61) Wszystko, co ostre, uczyni matowym, a szorstki będzie gładki.

(62) I wrzuci wszystkich niesprawiedliwych do głębin morskich. Będzie czynił cuda w niebie i na ziemi.

(63) I zostanie ranny pośrodku swego ukochanego domu. A kiedy zostanie zraniony, zbawienie będzie gotowe i koniec wszelkiej zatracenia.

(64) Ci, którzy go zranili, sami otrzymają ranę, która nie będzie w nich uleczona na zawsze.

(65) I cały świat pokłoni się temu, który został zraniony, a wielu mu zaufa.

(66) I stanie się znany wszędzie na wszystkich ziemiach, a ci, którzy uznają jego imię, nie będą się wstydzić, jego panowanie i lata będą się kończyć na wieki. ”

 

Modlitwa Jakuba

(1) Albowiem czytam na tablicach niebieskich wszystko, co się stanie wam i waszym synom.

(2) Ja, Jakub, który do was mówię, i Izraelu, jestem aniołem Bożym, duchem rządzącym, a Abraham i Izaak zostali stworzeni przed każdym dziełem Bożym;

(2) Jestem Jakub, zwany przez ludzi Jakubem, ale nazywam się Izrael, nazywany przez Boga Izraelem, człowiek widzący Boga, ponieważ jestem pierworodnym każdego stworzenia, które Bóg stworzył.

(3) Kiedy przybyłem z Mezopotamii Syryjskiej, Uriel , anioł Boży, wyszedł i powiedział: Zstąpiłem na ziemię i zamieszkałem wśród ludzi, i jestem nazwany Jakubem z imienia.

(4) Był na mnie zły, walczył ze mną i walczył ze mną, mówiąc, że jego imię i imię Tego, który jest przed każdym aniołem, powinny być przed moim imieniem.

(5) I powiedziałem mu, jak się nazywa i jak wielki był wśród synów Bożych;

(6) Czyż nie jesteś Urielem  moim ósmym, a ja jestem Izraelem i archaniołem mocy Pana, a także głównym kapitanem wśród synów Bożych?

(7) Nie jestem Izraelem, pierwszym ministrem przed Bogiem,

(8) I wzywałem mego Boga nieuchwytnym imieniem?

 

 

 

 

 


 

Ladder Of Jacob

Chapter one

(1) Jacob then went to Laban his uncle. He found a place and, laying his head on a stone, he slept there, for the son had gone down. He had a dream.

(2) And behold, a ladder was fixed on the earth, whose top reached to heaven.

(3) And the top of the ladder was the face as of a man, carved out of fire.

(4) There were twelve steps leading to the top of the ladder, and on each step to the top there were two human faces, on the right and on the left, twenty-four faces including their chests.

(5) And the face in the middle was higher than all that I saw, the one of fire, including the shoulders and arms, exceedingly terrifying, more than those twenty-four faces.

(6) And while I was still looking at it, behold, angels of God ascended and descended on it.

(7) And God was standing above its highest face, and he called to me from there, saying “Jacob, Jacob!” And I said, “Here I am Lord!”

(8) And he said to me, “The land on which you are sleeping, to you will I give it, and to your seed after you.

(9) And I will multiply your seed as the stars of heaven and the sand of the sea.

(10) And through your seed all the earth and those living on it in the last times of the years of completion shall be blessed, My blessing with which I have blessed you shall flow from you unto the last generation, the East and the west all shall be full of your tribe.”

(11) And when I heard this from on high, awe and trembling fell upon me.

(12) And I rose up from my dream and, the voice still being in my ears, I said, “How fearful is this place! This is none other than the house of God and this is the gate of heave.”

(13) And I set up the stone which had been my pillow as a pillar, and I poured olive oil on the top of it, and I called the name of that place the House of God. And I stood and began to sing, and I said,

(14)  “Lord God of Adam your creature and Lord God of Abraham and Isaac my fathers and of all who have walked before you in justice!

(15) You who sit firmly on the cherubim and the fiery throne of glory … and the many-eyed ones just as I saw in my dream, holding the four-faced cherubim, bearing also the many-eyed seraphim, carrying the whole world under your arm, yet not bing borne by anyone;

(16) You who have made the skies firm for the glory of your name, stretching out on two heavenly clouds the heaven which gleams under you, that beneath it you may cause the sun to course and conceal it during the night so that it might not seem a god; you who made on them a way for the moon and the stars;

(17) And you make the moon wax and wane, and destine the stars to pass on so that they too might not seen gods.

(18) Before the face of your glory the six winged seraphim are afraid, and they cover their feet and faces with their wings, while flying with their other wings, and they sing unceasingly a hymn: … whom I now in sanctifying a new song … Twelve-topped, twelve-faced, many-named, fiery one! Lightning-eyed holy one! Holy, Holy, Holy, Yao, Yaova, Yaoil, Yao, Kados, Chavod, Savaoth, Omlemlech il avir amismi varich, eternal king, mighty, powerful, most great, patient, blessed one!” you who fill heaven and earth, the sea and abysses and all the ages with your glory, hear my song which I have sung you and grant me the request I ask of you, and tell me the interpretation of my dream, for you are a god who is mighty, powerful and glorious, a god who is holy; my Lord and Lord of my fathers.”

(19) And while I was still saying this prayer, behold, a voice came before my face saying, “Sariel, leader of the beguiled, you who are in charge of dreams, go and make Jacob understand the meaning of the dream he has had and explain to him everything he saw’ but first bless him.”

(20) And Sariel the archangel came to me and I saw him, and his appearance was very beautiful and awesome. But I was not astonished by his appearance, for the vision which I had seen in my dream was more terrible than he. And I did not fear the vision of the angel.

(21) And the angel said to me, “What is your name?” And I said, “Jacob.”

(22) He announced, “Your name shall no longer be called Jacob, but your name shall be similar to my name, Israel.”

(23) And when I was going from Phandana of Syria to meet Esau my brother, he came to me and blessed me and called me Israel. And he would not tell me his name until I adjured him …

(24) Thus he said to me: “You have seen a ladder with twelve steps, each step having two human faces which kept changing their appearance.

(25) The ladder is this age, and the twelve steps are the periods of this age. But the twenty-four faces are the kings of the ungodly nations of this age.

(26) Under these kings the children of you children and the generations of your sons will be interrogated. These will rise up against the iniquity of you grandsons.

(27) And this place will be made desolate by the four ascents … through the sins of your grandsons.

(28) And around the property of your forefathers a palace will be built, a temple in the name of your God and of the God of your fathers, and in the provocations of your children it will becomes deserted by the four ascents of this age.

(29) For you saw the first four busts which were striking against the steps…angels ascending and descending, and the busts amid the steps.

(30) The Most High will raise up kings from the grandsons of your brother Esau, and they will receive all the nobles of the tribes of the earth who will have abused your seed.

(31) And they will be delivered into his hands and he will be vexed by them.

(32) And he will hold them by force and rule over them, and they will not be able to oppose him until the day when his thought will go out against them to serve idols and to offer sacrifices of the dead …

(33) He will do violence to all those in his tribe … Know, Jacob that your descendants shall be exiles in a strange land, and they will afflict them with slavery and inflict wounds on them every day.

(34) But the Lord will judge the people for whom they slave.

(35) “And when the king arises, judgment too will come upon that place.

(36) Then your seed, Israel, will go out of slavery to the nations who hold them by force and they will be free from any rebuke of your enemies.

(37) For this king is the head of all revenge and retaliation against those who have done evil to you, Israel, and the end of the age.

(38) For bitter ones will rise; they will cry out, and the Lord will hear them and accept their plea.

(39) And the Mighty One will repent because of their sufferings. For the angels and archangels will hurl their bolts of lightning before them for the sake of the salvation of your tribe.

(40) And you will gain the mercy of the Most High. Then their wives will bear many children.

(41) And afterward the Lord will fight for your tribe through great and terrible signs against those who made them slaves.

(42) He filled their storehouses, and they will be found empty. Their land swarmed with reptiles and all sorts of deadly things.

(43) There will be earthquakes and much destruction. And the Lord will pour out his wrath against Leviathan the sea-dragon; he will kill the lawless Falcon with the sword, because he will raise the wrath of the God of gods by his pride.

(44) And then your justice will be revealed, Jacob, and that of your children who are to be after you and who will walk in your justice.

(45) And then your seed will sound the horn and all the kingdom of Edom will perish together with all the peoples of Moab.

(46) “And as for the angels you saw descending and ascending the ladder, in the last years there will be a man from the Most High, and he will desire to join the upper things with the lower.

(47) And before his coming your sons and daughters will tell about him and your young men will have visions about his. Such will be the signs at the time of his coming:

(48) A tree cut with an ax will bleed; three-month-old babes will speak understanding; a baby in the womb of his mother will speak of his way; a youth will be like an old man.

(49) And then the expected one will come, whose path will not be noticed by anyone.

(50) “Then the earth will be glorified, receiving heavenly glory. What was above will be below also.

(51) And from your seed will bloom a root of kings; it will emerge and overthrow the power of evil.

(52) And he himself will be the Savior for every land and rest for those who toil, and a cloud shading the whole world from the burning heat, For otherwise the uncontrolled will not be controlled.

(53) If he does not come, the lower things cannot be joined with the upper.

(54) At his coming the idols of brass, stone, and any sort of carving will give voice for three days.

(55) They will give wise men news of him and let them know what will be on earth.

(56) By a star, those who wish to see on earth him whom the angels do not see above will find the way to him. Then the Almighty will be on earth in body, and, embraced by corporeal arms, he will restore human matter.

(57) And he will revive Eve, who died by the fruit of the tree. Then the deceit of the impious will be exposed and all the idols will fall face down. For they will be put to shame by a dignitary.

(58) For because they were lying by means of hallucinations, henceforth they will not be able to rule or to prophesy.

(59) Honor will be taken from them and they will remain without glory.

(60) For he who comes will take power and might and will give Abraham the truth which he previously told him.

(61) Everything sharp he will make dull, and the rough will be smooth.

(62) And he will cast all the iniquitous into the depths of the sea. He will work wonders in heaven and on earth.

(63) And he will be wounded in the midst of his beloved house. And when he is wounded, then salvation will be ready, and the end to all perdition.

(64) For those who have wounded him will themselves receive a wound which will not be cured in them forever.

(65) And all creation will bow to him who was wounded, and many will trust in him.

(66) And he will become known everywhere in all lands, and those who acknowledged his name will not be ashamed, His own dominion and years will be unending forever.”

 

Prayer Of Jacob

(1) For I read in the tablets of heaven all things that shall happen to you and to your sons.

(2) I, Jacob, who speak to you, and Israel, I am an angel of God, a ruling spirit, and Abraham and Isaac were created before every work of God; and

(2) I am Jacob, called Jacob by men, but my name is Israel, called Israel by God, a man seeing God, because I am the firstborn of every creature which God caused to live.

(3) When I was coming from Mesopotamia of Syria, Uriel, the angel of God, came forth, and said, I have come down to the earth and made my dwelling among men, and I am called Jacob by name.

(4) He was angry with me and fought with me and wrestled against me, saying that his name and the name of Him who is before every angel should be before my name.

(5) And I told him his name and how great he was among the sons of God;

(6) Are you not Uriel my eighth, and I am Israel and archangel of the power of the Lord and a chief captain among the sons of God?

(7) Am not I Israel, the first minister in the sight of God, and

(8) I invoked my God by the inextinguishable name?

 

 

 

 

 

 

2 comments

 1. Ciekawa jest wizja drabiny i jej objaśnienie. Mówi o ucisku Edomu nad Izraelem aż do czasów końca . Mowa o całym Izraelu a nie o Judzie tylko.

  Jedno „skazenie” wyłapałem mianowicie jest mowa ze Wszechmocny przyjdzie na ziemię w ciele ,oczywiście chodzi o Isusa wiec pewnie zamieniono znaczenie.

  Polubienie

  • To są dwa róźne dzieła

   Te drugie pismo Drabina Jakuba:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Ladder_of_Jacob

   Pełny tekst istnieje tylko w wersji Słowiańskiej i jest to czyste tłumaczenie z zaginionej wersji greckiej
   Lepsza wersja Słowiańska niż Łacińska,
   Pobieżnie sprawdzając jest to dopełnienie Biblijnych relacji z Księgi Rodzaju (warto byłoby wówczas je porównać)
   https://en.wikipedia.org/wiki/Ladder_of_Jacob

   Anioł zesłany przez Boga miał na imię SariEl
   Trochę jak Har-Sareth

   Ciekawe
   In Chapter 4 Sariel changes the name of Jacob to Israel in order to have it „to be similar to his own name”; in Hebrew, there would be one letter’s difference between Israel and Sariel.

   Że imię Israel i Sariel są podobne
   Hmm ale to trochę zalatuje anagramem a za pomocą anagramów okultyści okrywają prawdziwe znaczenie np. Satan-Santa

   Takie małe związki z ”tradycją judaistyczną”’ do tego słowa w modlitwie, używane są nieznane słowa

   A Sariel ?
   https://en.wikipedia.org/wiki/Sariel
   Znany z Kabały i z księgi Henocha
   1 Hen 6:
   Jako Araziel

   1 Hen 8:
   Jako Asradel który nauczył dróg księżyca

   Ale znowu coś śmierdzi z obu stron skoro Kabała może nawet ubóstwiać aniołów Boga

   Ja sądzę tak, my znamy Michała z Ks Daniela i Objawienia
   Tymczasem są jeszcze inni aniołowie jak
   Gabriel – Melchizedek, Maria + Łukasz i Mahomet dobrze poznali
   Rafael – Księga Tobiasza
   Uriel – 2 Ezdrasza
   Fanuel – 1 Henocha

   I Sariel jest znany
   W Księdze 2 Henocha jest wymieniony jako Samuil lub Sariel jako jeden z aniołów, który przywiózł Henocha do nieba. [ potrzebne źródło ]

   Księga Wojny synów światła przeciw synom ciemności , ze zwojów znad Morza Martwego , wymienia imię Sariel (שריאל, Ministry of God , alternatywna pisownia Sariela) wraz z Michaelem, Raphaelem i Gabrielem jako imionami napisz na tarczach żołnierzy w wieży podczas manewrów (1QM 9,15). Jest używany na tarczach trzeciej wieży (1QM 9,16). [5]

   Anioł Suriyel jest krótko wspomniany w konflikcie Adama i Ewy z Szatanem, który nosi Adama i Ewę ze szczytu wysokiej góry do Jaskini Skarbu. [6]

   „… przynieś to, co przyniósł, i daj Adamowi, a oni to zrobili, jeden po drugim. 6 I Bóg rozkazał Suriyelowi i Salathielowi, aby zanieśli Adama i Ewę i sprowadzili ich ze szczytu wysokiej góry, i …” – Biblia. OT Apokryficzne książki. Pierwsza Księga Adama i Ewy.
   W Drabinie Jakuba Sariel jest wysyłany przez Pana do Jakuba, aby wyjaśnić mu sens snu o drabinie.

   Powiązania tych dwóch zwyroli z aniołem Sarielem mogą być albo przypadkowe albo celowo powodują zamieszanie
   Do tego wyjaśniło się czym jest magia, czym jest kabała, czym jest alchemia, i kto to przyniósł
   Te źródła całkowicie bym pomijał z Metatronem czyli Kabalistycznego Demiurga na czele
   Aby zniechęcić ludzi od czytania ksiąg Henocha bądź wprowadzenie ludzi w błąd (czary) stworzono coś takiego:
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Magia_enochia%C5%84ska
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Satanistyczne_Klucze_Henochia%C5%84skie

   U Lucyfera I Szatana wszystko jest na odwrót i ludzie prawi jak Henoch czy Mojżesz są przedstawiani jako wtajemniczeni
   Oni mieszają aniołów Boga jak i zbuntowanych aniołów do jednego wora, a cel jest prosty
   Aby wyżywić demony i spowodować szkody na duszę poprzez skrajne bałwochwalstwo, czary, magię, satanizm itd.

   Wracając do Drabiny, tekst był znany we wczesnym średniowieczu i zawiera elementy wspólne z Ks Barucha, oni mówią to elementy żydowskie, ponieważ łączą ST=Tora=Tanach + Talmud, Kabała,
   Dlatego zwracałbym uwagę nie na komentarze a na zgodność z resztą pism

   Już wiem o co chodzi, ten tekst był kilkutrotnie przerabiany:
   Rozdział szósty dotyczy nadejścia Mesjasza , opisanego jako król, który walczy z wrogami Izraela i wygrywa; wrogowie następnie żałują, a Pan przyjmuje ich prośbę. W następnych wydarzeniach Pan działa bezpośrednio: będą trzęsienia ziemi i zniszczenia, po których nastąpi ostateczne zwycięstwo Lewiatana i Falkonu . Synowie Jakuba będą postępować według sprawiedliwości Pańskiej, a królestwa Edomu i Moab zostaną zniszczone.
   Rozdział 7 jest z pewnością chrześcijańskim dodatkiem; przewiduje Wcielenie Zbawiciela.

   Nie chodzi o samą postać Mesjasza, ale jeśli jest przedstawiana w typowo Pawłościańskim stylu

   Chyba podziele i zrobie osobno testament i drabinę…

   PS. W Księdze Jubileuszów czy Izajasza znajdziemy takiego anioła jak ”anioł obecności”
   Podobno chodzi o Garbiela
   https://en.wikipedia.org/wiki/Angel_of_the_Presence#Bible

   Podobno bo Łukasz nie jest wiarygodnym czarownikiem

   Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.