Księga Grzmotu Czyli Doskonałego Umysłu (Grz)

 

 

 

Grzmot Czyli Doskonały Umysł

(określana też jako „Grzmot”)

 

(1) Zostałam wysłana z mocy i przyszłam do tych, którzy się nad mną zastanawiają, i znalazłam się wśród tych, którzy mnie szukają.

(2) Spójrzcie na mnie, wy, którzy myślicie o mnie, a wy, słuchacze, słuchajcie mnie.

(3) Wy, którzy na mnie czekacie, weźcie mnie do siebie. I nie wypędzajcie mnie z oczu.

(4) I nie każcie mi nienawidzić głosu twego, ani słuchu twego.

(5) Nie bądźcie mi obojętni w dowolnym miejscu i czasie.

(6) Bądźcie czujny! Nie ignorujcie mnie.

(7) Bo jestem pierwszą i ostatnią.

(8) Jestem czczona i pogardzana. Jestem nierządnicą i świętą.

(9) Jestem żoną i dziewicą.

(10) Jestem matką i córką.

(11) Jestem członkami mojej matki.

(12) Jestem niepłodna, a wielu jej synów.

(13) Jestem tą, której ślub jest wielki i nie wziąłem męża.

(14) Jestem położną i tą, która nie rodzi.

(15) Jestem ukojeniem moich bólów porodowych.

(16) Jestem oblubienicą i oblubieńcem, a mój mąż mnie zrodził.

(17) Jestem matką mojego ojca i siostrą męża, a on jest moim potomstwem.

(18) Jestem niewolnikiem tego, który mnie przygotował.

(19) Jestem władcą mego potomstwa.

(20) Ale to on spłodził mnie przed czasem urodzin.

(21) I on jest moim potomstwem w odpowiednim czasie, a moja moc pochodzi od niego.

(22) Jestem młodzieńcem jego mocy w młodości i on jest laską mojej starości. I cokolwiek chce, stanie się ze mną.

(23) Jestem niezrozumiałą ciszą i ideą, o której często wspominam.

(24) Jestem głosem, którego dźwięk jest różnorodny, i słowem, którego wygląd jest wielokrotny. Jestem wypowiedzią mojego imienia. Dlaczego mnie nienawidzisz, kochasz mnie i nienawidzisz tych, którzy mnie kochają?

(25) Wy, którzy Mnie wyrzekacie się, wyznajecie Mnie, a wy, którzy Mnie wyznajecie, Mnie wyrzekacie.

(26) Wy, którzy mówicie o mnie prawdę, kłamcie o mnie, a wy, którzy kłamaliście o mnie, mówcie prawdę o mnie.

(27) Wy, którzy mnie znacie, bądźcie nieświadomi mnie, a tym, którzy mnie nie znali, niech mnie poznają. Bo jestem wiedzą i ignorancją.

(28) Jestem wstydem i śmiałością.

(29) Jestem bezwstydną; Jestem zawstydzoną.

(30) Jestem siłą i boję się.

(31) Jestem wojną i pokojem. Uważajcie na mnie.

(32) Jestem tym, który jest zhańbiony i tym wielkim.

(33) Uważajcie na moje ubóstwo i bogactwo. Nie bądźcie dla mnie aroganccy, gdy jestem wyrzucony na ziemię, a znajdziecie mnie w tych, którzy mają przyjść. I nie patrzcie na mnie na kupę gnoju, nie odchodźcie i nie zostawiajcie mnie wyrzuconym, a znajdziecie mnie w królestwach.

(34) I nie patrzcie na mnie, gdy jestem wyrzucony między tych, którzy są zhańbieni iw najmniejszych miejscach, ani nie śmiejcie się ze mnie.

(35) I nie wyrzucajcie mnie spośród tych, którzy zostali zabici przemocą. Ale ja jestem współczujący i jestem okrutny. Strzeż się!

(36) Nie nienawidźcie mojego posłuszeństwa i nie kochajcie mojej samokontroli.

(37) W mojej słabości nie opuszczaj mnie i nie bój się mojej mocy. Bo dlaczego gardzisz moim strachem i przeklinasz moją dumę?

(38) Ale ja jestem tą, która istnieje we wszystkich lękach i siłą w drżeniu.

(39) Jestem tym, który jest słaby i mam się dobrze w przyjemnym miejscu.

(40) Jestem bezsensowny i mądry.

(41) Dlaczego mnie nienawidzisz w swoich radach? Bo będę milczeć wśród tych, którzy milczą, i pojawię się i będę mówić: Czemużeście mnie nienawidzili, wy, Grecy? Ponieważ jestem barbarzyńcą wśród barbarzyńców?

(42) Albowiem jestem mądrością Greków i wiedzą barbarzyńców.

(43) Jestem osądem Greków i barbarzyńców.

(44) Jestem tym, którego wizerunek jest wielki w Egipcie, i tym, który nie ma wizerunku wśród barbarzyńców.

(45) Jestem tym, którego wszędzie nienawidzono i który wszędzie był kochany.

(46) Jestem tym, którego nazywają Życiem, a wy nazywaliście Śmierć.

(47) Jestem tym, którego nazywają Prawem, a wy nazwaliście Prawem.

(48) Jestem tym, którego ścigaliście, i tym, którego złapaliście.

(49) Ja jestem tym, którego rozproszyliście, i zgromadziliście mnie.

(50) Jestem tym, przed którym się wstydziliście, a wy byliście dla mnie bezwstydni.

(51) Jestem tym, który nie obchodzi święta, i jestem tym, którego świąt jest wiele.

(52) Jestem bezbożny i jestem tym, którego Bóg jest wielki.

(53) Jestem tym, nad którym się zastanawiałeś, a mnie pogardzałeś.

(54) Jestem nieuczony i uczą się ode mnie.

(55) Ja jestem tym, którego wzgardziliście, a wy myślicie o mnie.

(56) Jestem tym, przed którym się ukryłeś, i wydajesz mi się. Ale ilekroć się ukryjecie, pojawię się ja.

(57) Bo ilekroć się pojawisz, ja będę się przed tobą ukrywał. Ci, którzy mają [ … ] do tego [ … ] bezsensownie [ … ]. Zabierz mnie [ … zrozumienie] ze smutku. i weź mnie do siebie ze zrozumienia i smutku.

(58) I zabierzcie mnie do siebie z miejsc, które są brzydkie i zrujnowane, i okradajcie te, które są dobre, choć brzydkie.

(59) Ze wstydu zabierzcie mnie bezwstydnie; a z bezwstydu i wstydu obłaskawcie w sobie członków moich. I przyjdźcie do mnie, wy, którzy mnie znacie, i wy, którzy znacie moich członków, i ustanówcie wielkich spośród małych pierwszych stworzeń.

(60) Przyjdźcie do dzieciństwa i nie gardzcie nim, ponieważ jest mały i mały. I nie odwracajcie wielkości od małych , ponieważ małe są znane od wielkości . Dlaczego mnie przeklinacie i czcicie? Raniliście się i litowaliście się. Nie oddzielaj mnie od pierwszych, których znasz. I nie wyrzucajcie nikogo, ani nie wypychajcie [ … ] odwróćcie się i [ … wiedzcie] go. [ … ]. Co jest moje [ … ]. Znam tych pierwszych, a ci po nich mnie znają. Ale jestem umysłem [ … ] i reszty [ … ].

(61) Jestem znajomością mego dociekania i znalezienia tych, którzy mnie szukają, i rozkazu tych, którzy mnie proszą, i mocy w mojej wiedzy o aniołach, którzy zostali posłani do mnie słowo i bogów w swoich porach roku według mojej rady, i duchów każdego mężczyzny, który ze mną istnieje, i kobiet, które mieszkają we mnie.

(62) Jestem tą, który jest czczona, chwalona i pogardzana.

(63) Jestem pokojem, a wojna nadeszła przeze mnie. A ja jestem kosmitą i obywatelem.

(64) Jestem substancją i tą, która nie ma substancji. Ci, którzy nie są ze mną związani, nie wiedzą o mnie, a ci, którzy są w mojej istocie, są tymi, którzy mnie znają. Ci, którzy są blisko mnie, byli mi nieświadomi, a ci, którzy są daleko ode Mnie, znają mnie. W dniu, w którym jestem blisko ciebie, jesteś daleko ode mnie, a w dniu, w którym jestem daleko od ciebie, jestem blisko ciebie. [Jestem … ] w środku. [Jestem … ] z natury. Jestem [ … ] stworzenia duchów. [ … ] Prośba dusz. Jestem kontrolowana i niekontrolowana. Jestem związkiem i rozwiązaniem. Jestem trwaniem i rozwiązaniem. Jestem tym poniżej i podchodzą do mnie. Jestem wyrokiem i uniewinnieniem. Ja jestem bezgrzeszną, a korzeń grzechu pochodzi ode mnie. Mam pożądanie w (zewnętrznym) wyglądzie, i wewnętrzna samokontrola istnieje we mnie. Jestem przesłuchaniem, które jest osiągalne dla każdego i mowy, której nie można pojąć. Jestem niemym, który nie mówi, i wielka jest moja liczba słów. Słuchajcie mnie łagodnie i uczcie się mnie szorstko. Jestem tą, która krzyczy i jestem wyrzucony na oblicze ziemi. Przygotowuję chleb i umysł w sobie. Jestem znany z mojego imienia. Jestem tym, który krzyczy i słucham. Pojawiam się i [ … ] wchodzę w [ … ] pieczęć mojego [ … ]. Jestem [ … ] obroną [ … ]. To ja nazywam się Prawdą i nieprawość [ … ]. Czcisz mnie [ … ] i szepczesz przeciwko mnie. Wy, którzy zostaliście pokonani, osądzajcie ich (którzy was pokonują) zanim wydadzą wyrok przeciwko tobie, ponieważ sędzia i stronniczość istnieją w tobie. Jeśli zostaniesz przez to skazany, kto cię uniewinni? A jeśli zostaniesz przez niego uniewinniony, kto będzie mógł cię zatrzymać? Bo to, co jest w tobie, jest tym, co jest poza tobą, i ten, który kształtuje cię na zewnątrz to ten, który ukształtował twoje wnętrze. A to, co widzisz na zewnątrz, widzisz w sobie; jest widoczny i jest twoją szatą. Słuchajcie mnie, słuchacze i uczcie się moich słów, wy, którzy mnie znacie. Jestem przesłuchaniem, które jest osiągalne we wszystkim; Jestem mową, której nie można pojąć. Jestem nazwą dźwięku i dźwięk nazwy. Jestem znakiem listu i oznaczenie działu. I ja [ … ]. (Brak 3 linii) [ … ] Światło [ … ]. [ … ] Słuchacze [ … ] do ciebie [ … ] Wielka moc. I [ … ] nie przeniesie nazwy. [ … ] Do tego, który mnie stworzył. I wymówię jego imię. Spójrzcie więc na jego słowa i wszystkie pisma, które zostały ukończone. Słuchajcie więc, słuchacze i wy, aniołowie i ci, którzy zostali posłani, i wy, duchy, które powstałyście z martwych. Bo ja jestem jedynym, który istnieje i nie mam nikogo, kto by mnie osądził. Ponieważ wiele jest przyjemnych form, które istnieją w licznych grzechach, i nietrzymania moczu , i haniebne pasje, i ulotne przyjemności, które (mężczyźni) obejmują, aż staną się trzeźwi i idź do miejsca spoczynku. I znajdą mnie tam, i będą żyć i nie umrą ponownie.


The Thunder, Perfect Mind


Translated by George W. MacRae

(1) I was sent forth from the power, and I have come to those who reflect upon me, and I have been found among those who seek after me.

(2) Look upon me, you who reflect upon me, and you hearers, hear me.

(3) You who are waiting for me, take me to yourselves. And do not banish me from your sight.

(4) And do not make your voice hate me, nor your hearing. 

(5) Do not be ignorant of me anywhere or any time.

(6) Be on your guard! Do not be ignorant of me.

(7) For I am the first and the last.

(8) I am the honored one and the scorned one. I am the whore and the holy one.

(9) I am the wife and the virgin.

(10) I am <the mother> and the daughter.

(11) I am the members of my mother.

(12) I am the barren one and many are her sons.

(13) I am she whose wedding is great, and I have not taken a husband.

(14) I am the midwife and she who does not bear.

(15) I am the solace of my labor pains.

(16) I am the bride and the bridegroom, and it is my husband who begot me.

(17) I am the mother of my father and the sister of my husband and he is my offspring.

(18) I am the slave of him who prepared me.

(19) I am the ruler of my offspring.

(20) But he is the one who begot me before the time on a birthday.

(21) And he is my offspring in (due) time, and my power is from him.

(22) I am the staff of his power in his youth, and he is the rod of my old age. And whatever he wills happens to me.

(23) I am the silence that is incomprehensible and the idea whose remembrance is frequent.

(24) I am the voice whose sound is manifold and the word whose appearance is multiple. I am the utterance of my name. Why, you who hate me, do you love me, and hate those who love me?

(25) You who deny me, confess me, and you who confess me, deny me.

(26) You who tell the truth about me, lie about me, and you who have lied about me, tell the truth about me.

(27) You who know me, be ignorant of me, and those who have not known me, let them know me. For I am knowledge and ignorance.

(28) I am shame and boldness.

(29) I am shameless; I am ashamed.

(30) I am strength and I am fear.

(31) I am war and peace. Give heed to me.

(32) I am the one who is disgraced and the great one.

(33) Give heed to my poverty and my wealth. Do not be arrogant to me when I am cast out upon the earth, and you will find me in those that are to come. And do not look upon me on the dung-heap nor go and leave me cast out, and you will find me in the kingdoms.

(34) And do not look upon me when I am cast out among those who are disgraced and in the least places, nor laugh at me.

(35) And do not cast me out among those who are slain in violence. But I, I am compassionate and I am cruel. Be on your guard!

(36) Do not hate my obedience and do not love my self-control.

(37) In my weakness, do not forsake me, and do not be afraid of my power. For why do you despise my fear and curse my pride?

(38) But I am she who exists in all fears and strength in trembling.

(39) I am she who is weak, and I am well in a pleasant place.

(40) I am senseless and I am wise.

(41) Why have you hated me in your counsels? For I shall be silent among those who are silent, and I shall appear and speak, Why then have you hated me, you Greeks? Because I am a barbarian among the barbarians?

(42) For I am the wisdom of the Greeks and the knowledge of the barbarians.

(43) I am the judgement of the Greeks and of the barbarians.

(44) I am the one whose image is great in Egypt and the one who has no image among the barbarians.

(45) I am the one who has been hated everywhere and who has been loved everywhere.

(46) I am the one whom they call Life, and you have called Death.

(47) I am the one whom they call Law, and you have called Lawlessness.

(48) I am the one whom you have pursued, and I am the one whom you have seized.

(49) I am the one whom you have scattered, and you have gathered me together.

(50) I am the one before whom you have been ashamed, and you have been shameless to me.

(51) I am she who does not keep festival, and I am she whose festivals are many.

(52) I, I am godless, and I am the one whose God is great.

(53) I am the one whom you have reflected upon, and you have scorned me.

(54) I am unlearned, and they learn from me.

(55) I am the one that you have despised, and you reflect upon me.

(56) I am the one whom you have hidden from, and you appear to me. But whenever you hide yourselves, I myself will appear.

(57) For whenever you appear, I myself will hide from you. Those who have [] to it [] senselessly []. Take me [ understanding] from grief. and take me to yourselves from understanding and grief.

(58) And take me to yourselves from places that are ugly and in ruin, and rob from those which are good even though in ugliness.

(59) Out of shame, take me to yourselves shamelessly; and out of shamelessness and shame, upbraid my members in yourselves. And come forward to me, you who know me and you who know my members, and establish the great ones among the small first creatures.

(60) Come forward to childhood, and do not despise it because it is small and it is little. And do not turn away greatnesses in some parts from the smallnesses, for the smallnesses are known from the greatnesses. Why do you curse me and honor me? You have wounded and you have had mercy. Do not separate me from the first ones whom you have known. And do not cast anyone out nor turn anyone away [] turn you away and [ know] him not. []. What is mine []. I know the first ones and those after them know me. But I am the mind of [] and the rest of [].

(61) I am the knowledge of my inquiry, and the finding of those who seek after me, and the command of those who ask of me, and the power of the powers in my knowledge of the angels, who have been sent at my word, and of gods in their seasons by my counsel, and of spirits of every man who exists with me, and of women who dwell within me.

(62) I am the one who is honored, and who is praised, and who is despised scornfully.

(63) I am peace, and war has come because of me. And I am an alien and a citizen.

(64) I am the substance and the one who has no substance. Those who are without association with me are ignorant of me, and those who are in my substance are the ones who know me. Those who are close to me have been ignorant of me, and those who are far away from me are the ones who have known me. On the day when I am close to you, you are far away from me, and on the day when I am far away from you, I am close to you.

[I am ] within.

[I am ] of the natures.

I am [] of the creation of the spirits.

[] request of the souls.

I am control and the uncontrollable.

I am the union and the dissolution.

I am the abiding and I am the dissolution.

I am the one below,

and they come up to me.

I am the judgment and the acquittal.

I, I am sinless, and the root of sin derives from me.

I am lust in (outward) appearance,

and interior self-control exists within me.

I am the hearing which is attainable to everyone

and the speech which cannot be grasped.

I am a mute who does not speak,

and great is my multitude of words.

Hear me in gentleness, and learn of me in roughness.

I am she who cries out,

and I am cast forth upon the face of the earth.

I prepare the bread and my mind within.

I am the knowledge of my name.

I am the one who cries out,

and I listen.

I appear and [] walk in [] seal of my [].

I am [] the defense [].

I am the one who is called Truth

and iniquity [].

You honor me [] and you whisper against me.

You who are vanquished, judge them (who vanquish you)

before they give judgment against you,

because the judge and partiality exist in you.

If you are condemned by this one, who will acquit you?

Or, if you are acquitted by him, who will be able to detain you?

For what is inside of you is what is outside of you,

and the one who fashions you on the outside

is the one who shaped the inside of you.

And what you see outside of you, you see inside of you;

it is visible and it is your garment.

Hear me, you hearers

and learn of my words, you who know me.

I am the hearing that is attainable to everything;

I am the speech that cannot be grasped.

I am the name of the sound

and the sound of the name.

I am the sign of the letter

and the designation of the division.

And I [].

(3 lines missing)

[] light [].

[] hearers [] to you

[] the great power.

And [] will not move the name.

[] to the one who created me.

And I will speak his name.

Look then at his words

and all the writings which have been completed.

Give heed then, you hearers

and you also, the angels and those who have been sent,

and you spirits who have arisen from the dead.

For I am the one who alone exists,

and I have no one who will judge me.

For many are the pleasant forms which exist in numerous sins,

and incontinencies,

and disgraceful passions,

and fleeting pleasures,

which (men) embrace until they become sober

and go up to their resting place.

And they will find me there,

and they will live,

and they will not die again.

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.