Księga Psalmów Manicheusza (Mn)

 

 

  • znalazłem ten tekst dawno temu aczkolwiek nie jestem w stanie wyszukać źródeł…

 

Psalmy Manichejskie

 

Źródło: ” http://neilixandria.com/index.php/Manichaean_Psalms_of_Thomas ”

14 listopada 2014  kingdomoflightchurch  Odes & Psalms

(Poniższy tekst pochodzi z Manichejskiej Świętej Księgi Światła, ponieważ kompilacja pochodzi zarówno ze źródeł Bliskiego Wschodu, jak i Dalekiego Wschodu, a psalmy odzwierciedlają te różne style.

 

Psalm 1 ( Mn 1)

(1) Przyjdź, mój Zbawicielu Isusie, nie opuszczaj mnie. Isusie, kochałeś, oddałem duszę, noszę świętą zbroję Światła, którą dostarczyłeś; Broniłem swojej duszy przed niegodziwością tego, co mnie otacza; Nie oddałem go raczej plugawym żądzom świata.

(2) Isusie, nie opuszczaj mnie.

(3) Oto chwalebna zbroja, w której przepasaliście swoich wiernych, i wasze święte przykazanie, nałożyłem je na moje kończyny, walczyłem z moimi wrogami.

(4) Isusie, nie opuszczaj mnie.

(5) Ja, wędrując po całym świecie, widziałem wszystko, co na nim jest, widziałem, że wszyscy ludzie na próżno biegają tam iz powrotem.

(6) Isusie, nie opuszczaj mnie.

(7) O, jak długo trwa zły geniusz i szaleństwo Ciemności, w której zostali związani; bo zapomnieli o Bogu, który przyszedł i wydał za nich śmierć.

(8) Isusie, nie opuszczaj mnie.

(9) Kiedy to ujrzałem, mój Panie, wziąłem twoją nadzieję i wzmocniłem się na niej. Wasze jarzmo, które mi powiedzieliście, nie odmówiłem, mój Panie.

(10) Isusie, nie opuszczaj mnie.

(11) Wasze doskonałe przykazania, które mi nakazaliście, wypełniłem je, mój Zbawicielu

(12) Wasze lampy Światła, nie cierpiałem moich wrogów, aby zgasili je.

(13) Isusie, nie opuszczaj mnie.

(14) Teraz wzywam was w udręce mej duszy, abyście mieli litość nade mną, ponieważ moce nieba i ziemi pragną mnie zanurzyć.

(15) Isusie, nie opuszczaj mnie.

(16) O, moje modlitwy i posty, i dziewictwo moje, które dopracowałem w twoim imieniu; bo to godzina grozy, w której cię potrzebuję.

(17) Ujrzałem mego sędziego, wcale nie byłem zamieszany w moje czyny, które uczyniłem. Zwycięsko oddał mnie w ręce aniołów, a oni eskortowali mnie do swego królestwa.

(18) Isusie, nie opuszczaj mnie.

(19) Bracia moi, nie wahajcie się czynić dobrze nocą i dniem; dla tego, co sadzi człowiek, ten będzie żąć.

(20) Isusie, nie opuszczaj mnie.

(21) Lekko uzbrojony w walce pochłonie się nawzajem dla girlandy, która przemija; i będą zdjęci z niebiańskiej zbroi i zapłacą karę za to, co uczynili.

(22) Isusie, nie opuszczaj mnie.

(23) Ten, który idzie za tobą, jest wielki; albowiem podbiliście niebo i ziemię, moce i zwierzchności, i spoczniecie w swoim nowym Eonie.

(24) Chwała i zwycięstwo naszemu Panu, naszemu światłu, Mani i jego świętym wybranym!

 

Psalm 2 ( Mn 2)

(1) Przyjdź do mnie, mój Zbawicielu , oaza mojej ufności.

(2) Obdarz się duszą, która czuwa w łańcuchach, które długo trwały, i pamiętaj o wznoszeniu się w powietrze radości; bo śmiertelna przynęta jest słodyczą tego ciała.

(3) Niech Prawda, która przemawia do twojej duszy, przekonaj swoje serce i niech walczysz o siebie, aby porzucić za sobą starość i stać się nowym.

(4) Isus, nowy Bóg, do którego nadziei się powiesiłem: umocniłem się po jego przyjściu: nie narodził się w łonie skorumpowanej: nawet potężni nie zostali uznani za godnych jego życia pod ich dachem że powinien być zamknięty w łonie kobiety niskiego wzrostu.

(5) Oto chwała mojej wiary, która pomoże mi do końca, że ​​was oczyściłem, mój Boże.

(6) Twoimi krewnymi są te pewne pieczęcie, które spoczywają na tobie, o duszo, dzięki której żaden demon nie może cię dotknąć, bo właściwie go wielbiłeś, który złamał powód błędu, złożyłeś swoje skarby w niebiosach.

 

Psalm 3 ( Mn 3)

(1) Przyjdź, mój Panie Isusie, Zbawicielu dusz, który ocalił mnie przed pijaństwem i błędem świata.

(2) Jesteście Parakletem, którego kochałem od młodości: wasze Światło świeci we mnie jak lampa światła: odepchnęliście ode mnie zapomnienie o Błędzie: nauczyliście mnie błogosławić Boga i Jego Światła. Rozróżniłem tę parę drzew tej pary królestw, jedną od drugiej; gorzka fontanna i święta esencja Boga.

(3) Światło, które odróżniłem od Ciemności, życie od śmierci, Namaszczony i Zgromadzenie, które odróżniłem od podstępu świata.

(4) Znałem swoją duszę i leżące na niej ciało, że są wrogami dla siebie nawzajem przed stworzeniami, pokoju boskości i wrogiej mocy, które są zawsze rozróżniane. Ciało śmierci rzeczywiście i dusza nigdy się nie zgadzają.

(5) Bóg tego Eonu zamknął serce niewierzących i zatopił ich w swoim Błędzie i oszustwie pijaństwa. Uczynił ich bluźnierczymi przeciwko Bogu Prawdy, jego mocy i mądrości.

(6) Jeśli to Bóg stworzył zło i dobro oraz Pomazańca i szatana , to kto posłał Isusa, aby obudził dusze, aby walczyły z ciemnością? któż więc posłał Isusa, aby niestrudzenie pracował wśród wiernych, dopóki go nie zabiją ?

(7) Kiedy Adam i Ewa zostali stworzeni i umieszczeni w raju, to kto ich nakazał: „Nie jedz z Drzewa”, aby nie odróżniali zła od dobra? Kolejny walczył przeciwko niemu i kazał im jeść z Drzewa.

(8) Woła w Prawie, mówiąc: „Ja jestem Bogiem, nie ma żadnej innej gromady spadającej z drzewa bez Pana Boga. On nie stworzył cię tylko po to, by wpaść w sidła, ani też zostać niewolnikiem niegodziwości Miasto; Jeśli nie wierzysz, że istnieje Demon, który doprowadził Adama na manowce i ukrzyżował Zbawiciela .

(9) Zbawiciel i jego apostołowie oraz ci, którzy należą do rodzaju ludzkiego, objawili Ciemność i esencję Wroga; płakali nad ciałem śmierci, synem wielkiego. Wszyscy święci wskazywali na istnienie tego smoka o twarzy lwa, a także jego matki, Materii.

(10) Światło zaświeciło dla was, wy, którzy śpicie w piekle, znajomość Pocieszyciela , promień Światła; pijcie wodę pamięci, odrzućcie zapomnienie. Kto jest ranny i pragnie uzdrowienia, niech idzie do lekarza.

(11) Porzuciłem świat i jego błąd, kochałem mojego Zbawiciela , modliłem się, pościłem, dawałem jałmużnę Świątyni, od wieku młodzieńczego z powodu godziny potrzeby, Przyjdź teraz, mój Panie Isusie, i pomóż mi. Cały grad, o zajętej duszy, która zakończyła swoją walkę i opanowała moc rządzącą, ciało i jego uczucia.

(12) Przyjmij girlandę z ręki Sędziego i dary Światła, i wstąp do swego królestwa i odpocznij.

(13) Chwała i cześć naszemu Ojcu, Bogu Prawdy.

(14) Zwycięstwo i błogosławieństwo dla jego umiłowanego syna Isusa i jego Ducha Świętego, naszego Pana Pocieszyciela i wszystkich jego świętych wybranych. Chwała błogosławionej duszy błogosławionej Maryi, Teonie .

 

Psalm 4 ( Mn 4)

(1) Isus , jednorodzony, uratuj mnie. Ciało ziemi odłożę na bok: Ścieżka dawnej, porzucę ją, ogień Mistrza Podstępu, obóz wrogów, poprzez zbroję Pocieszyciela , pokonam ich.

(2) Wyrzekłem się ciebie, diabeł; anioły ciemności, wyrzekłem się, o mistrzu demonów.

(3) Pozbieram się świata i podobieństwa tych pięciu gwiazd, i zniszczę podstęp Archonów, które noszę, i będę świecił ku pamięci Pocieszyciela .

(4) O, Umysłu, który panuje nad Materią, rozłóż miłosierdzie moje na mym duchu. Zakotwiczę się w waszym zgromadzeniu, ja, nowy człowiek, i otrzymam wszystkie dary, które mi obiecaliście, a mianowicie zwycięstwo w waszym wiecznym królestwie.

(5) Isus to pierwszy podarowany dar: Isus jest świętym kwiatem Ojca: Isus jest pierwszym, który zasiada w światłach: Isus jest Idealnym Człowiekiem w Słupie: Isus jest zmartwychwstaniem tych, którzy umarli w wiara.

(6) Jesteś tym, który na początku wydał mnie na walkę: jesteś tym drugim, który dał mi prawą rękę: ty także jesteś tym trzecim, który świecił dla mnie swoim Światłem. Ty także odniosłeś zwycięstwo w czwartej wojnie.

(7) Ocal mnie teraz, błagam cię, mój Panie.

(8) Wzywam was, zwycięzco na wieki, wysłuchaj mego wołania, współczujący, i pozwól mi oczyścić się członkom waszym, i obmyjcie mnie w wodach świętych, abyście byli bez skazy, jak i ja.

(9) Oto zbliża się czas i niech wrócę do swoich domów.

(10) Jesteście drogą, jesteście bramą życia wiecznego, prawdę mówiąc, Synem Bożym, moim Zbawicielem , który nauczył mnie nosić swoje święte przykazania.

(11) Broń wroga, sprowadzam ją na ziemię, a wasze słowa są dla mnie miejscem lądowania.

(12) W waszej obecności będę odpoczywał na zawsze; ty jesteś Panem, wszyscy aniołowie i święci pochylają się przed tobą; armie niebios cię szukają.

(13) Ty także jesteś tym, do którego wzywają wszystkie pokolenia; Wy też jesteście pieczęcią każdego cudu; Ty także jesteś tym, który da zwycięstwo duszy Maryam.

 

Psalm 5 ( Mn 5)

(1) Namaszczony, mój oblubieniec, zabrał mnie do swojej komnaty oblubienicy, spoczywałem z nim w krainie nieśmiertelnych. Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

(2) Widziałem moją ziemię, odnalazłem moich Ojców, pobożni weselili się nade mną, Moi Eony przyjęli mnie.

(3) Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

(4) Moi bracia, zyskują, nikt nie będzie mógł mi ich odebrać: niezniszczalny skarb, do którego złodzieje nie znajdą drogi. Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

(5) Jestem jak owca szukająca swego pastora; oto mój prawdziwy pasterz, którego znalazłem, przyprowadził mnie ponownie do mojej owczarni. Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

(6) Oto walka, którą ukończyłem; oto mój statek przywiodłem na brzeg, nie ogarnęła go żadna burza, nie pochwyciła go żadna fala, siedziałem zdumiony, jak biedni ludzie wzięci do niewoli: uwielbienie dla miłosierdzia Ojca. Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

(7) Kierowałem się do wraku statku, zanim znalazłem statek Prawdy, którego boskim przybiciem był Isus, który mi pomógł.

(8) Kto więc będzie mógł opowiedzieć o darze, który do mnie przyszedł?

(9) Ogarnęła mnie niewypowiedziana łaska.

(10) Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

(11) Weźcie do siebie słowo Prawdy, wy, którzy kochacie Boga, świat jest niczym, nie ma w nim żadnej korzyści. Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

(12) Mężczyźni myślą, że odpoczywają, ale nie wiedzą, że kłopoty się dla nich przygotowują. Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

(13) Uciekają i wybuchają, aż godzina ich wyprzedzi. Zostali powołani, oni nie zrozumieli oni poszły zbyt iz powrotem w próżności. Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

(14) Wzgardziłem światem, aby dać życie mojej duszy: rzeczy z ciała, które porzuciłem, rzeczy Ducha, z którymi się zgadzałem. Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

(15) Odkąd znalazłem Zbawiciela , kroczyłem jego śladami. Nie zawiesiłem tej girlandy, żeby ją otrzymać. Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

(16) O, jak wielka jest radość przygotowana dla Doskonałego Słuchacza, tych, którzy kroczą śladami wybranych. To jest raj dla was wszystkich, moi bracia, dziedziczymy to. Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

(17) Rzuć przeciwko temu podstępnemu przyjacielowi strzały sprawiedliwych, odrzucenie życia poświęconego Materii. W tym podbiliście ich. Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

 

Psalm 6 ( Mn 6)

(1) Uwolniłeś się od ciężkich więzów ciała: zostałeś girlandą usprawiedliwiony nad wszystkimi swoimi wrogami.

(2) Radosny Obraz Namaszczonego – wypełnisz go teraz: idź więc zwycięsko do swojego miasta Światła.

(3) Radujesz się, ponieważ zmieszałeś się ze świętymi aniołami; na ciebie nałożona jest pieczęć twojej chwalebnej czystości.

(4) Radujecie się, ponieważ widzieliście swoich boskich braci, z którymi będziecie mieszkać w Świetle na wieki .

(5) Władza ciała – szybko minęłaś ją: wstąpiłeś jak szybki ptak w powietrze Bogów.

(6) Rzuciliście sieci dusz, które są Hadesem umarłych; dlatego nie będą w stanie zmusić was do służenia upadłym.

(7) Zrzuciłeś na ziemię szatę choroby: podeptałeś pychę, która jest kłamliwa i okrutna.

(8) Gorzkie strzały pożądania mordercy dusz, nie próbowaliście, ty, święty synu, niepokalany.

(9) Zawstydziliście demony i diabły ognia: rzeki lęku dziwią się wam teraz.

(10) Wzywają was dzisiaj, abyście mieszkali z aniołami, ponieważ opuściliście ziemię niegodziwych mężów Hadesu.

(11) Zbawiciel Isus, oto on przyszedł, oby cię pocieszał, okazaliście miłosierdzie Słuchaczom. Patrzą na ciebie, tak jak armia patrzy na dowódcę.

(12) Dlatego jesteście pewni, święci Sprawiedliwi i wolni od doczesnych przywiązań, uczcie wiernych czytania książek, które przynoszą światło.

(13) Jesteś sędzią, który postrzega wszechświat jako Pierwotnego Człowieka.

(14) O Światło, dał wgląd i wiedzę, dlatego teraz otrzymałeś liść palmowy od Pomazańca, abyś mógł pomóc wiernym znaleźć bezpieczną przystań.

(15) Statki, które wznoszą się na Księżyc i Słońce, które wprowadziły dusze wiernych z tego świata na następny,

(16) O Mani, to wy jesteście promieniami Boskiego Światła Zbawiciela , które świeci światłem, aby odwieść wszystkie dusze od śmierci.

(17) O mój synu, zakończyłeś walkę, wstąpiłeś od nas wysoko, pozostawiłeś królestwo Materii. Dlatego ja osobiście pochwalę siłę proroka apostoła. Powstrzymam łzy z powodu doskonałości waszej pobożności.

(18) Szybko uciekłeś z przerażającej Krainy. Przez swoje prawe życie i przesłanie zasłużyliście na odpływ Statków Światła, abyście mogli odpocząć w Raju życia.

(19) Dotarliście do miejsca, w którym nie ma ani ciepła, ani zimna, gdzie nie ma głodu ani pragnienia, a ciało nie ogranicza już życia.

(20) Jesteście godni Raju Bogów. Demon ma teraz moc uniemożliwiającą ci radowanie się i śpiewanie Bogu.

(21) Zwyciężyłeś, Mani, dałeś zwycięstwo tym, którzy okazali gorliwość dla Boga, swoim wybranym i wiernym oraz duszy błogosławionej Maryi.

 

Psalm 7 ( Mn 7)

(1) Pozwólcie mi być godni waszych oblubienic, które są pełne Światła.

(2) Isus Namaszczony, przyjmij mnie do swoich komnat panny młodej, mój Zbawicielu .

(3) Ciało śmierci, które mnie otacza, zabiłem je, sprawiłem, że trzymało się z dala od moich członków, bo jego pragnienia rzeczywiście zawstydzają mnie. Jestem dziewicą niewidoczną i świętą.

(4) Pozwólcie mi zobaczyć wasz obraz, mój święty Ojcze, który widziałem przed stworzeniem świata, zanim Ciemność zaczęła wzbudzać zazdrość wobec waszych Eonów.

(5) Z tego powodu stałem się obcym dla mojego królestwa, odciąłem jego korzeń, zwyciężyłem zwycięsko na wysokości.

(6) Oczyść mnie, mój Oblubieńcze, Zbawicielu , swoimi wodami Życia. Wy, którzy jesteście pełni łaski.

 

Psalm 8 ( Mn 8)

(1) Isus Namaszczony, w którego wierzyłem, pokaż mi się szybko i ocal mnie.

(2) O miłosierny i dobry, pełen miłosierdzia dla cnotliwego, o Pierworodnego, Isusie, którego umiłowałem, nie opuszczaj mnie w moich udrękach i próbach.

(3) Ponieważ młodości mojej wam złożyłem podziękowania, porzuciłem wszechświat, wierzyłem w was, stałem w waszym imieniu, O, jednorodzony.

(4) Nie opuszczajcie mnie w moich udrękach.

(5) Jest to dla mnie ciężkie przedsięwzięcie, w którym stałem: wszyscy ludzie go nienawidzą i prześladują; ale tobie oddałem swoją duszę.

(6) Nie opuszczajcie mnie w moich udrękach.

(7) Oto oni na niebie stoją przeciwko mnie, a ci, którzy są poniżej, mnożą utrapienia moje, ci, którzy są ze mną, są napełnieni gniewem na moją duszę.

(8) Błagam was w prośbach, bo jesteście radością waszych dzieci.

(9) Wołałem do was: nie odwracajcie się ode Mnie, ale zbawcie mnie i nieście mnie szybko, aby miłosierdzie wasze przeważyło moją słabość.

(10) Słuchajcie mnie i dopuśćcie, aby wasza pomoc mnie ogarnęła, abym odpoczął od wszelkich udręk, a dusza moja niech się też raduje, bo wołała do was, a wy odpowiedzieliście.

(11) Chwała i zwycięstwo naszemu Panu Mani, Duchowi Prawdy, który pochodzi od Ojca, i jego świętych doskonałych wybranych oraz duszy błogosławionej (paKapia ) Marii, Teony , Pszai , Imnoute .

 

Psalm 9 ( Mn 9)

(1) Isus Namaszczony, w którego wierzyłem, stań ze mną w godzinie mojej potrzeby.

(2) Ja też jestem jednym z setki waszych owiec, które wasz Ojciec podał wam w ręce, abyście je karmili.

(3) Wygłodniały wilk, syn pustyni, usłyszał mój słodki płacz i wstał.

(4) Twój los spadł na mnie wśród wszystkich moich krewnych; Pobłogosławiłeś mnie odwagą i siłą, dopóki nie zakończyłem walki.

(5) Oddałem się na śmierć, ufając Światłu Słowa Bożego: „Kto umrze, będzie żył; kto się uniży, będzie wywyższony.

(6) Wysławiany w mądrości, którą mi dałeś, abym mógł przejrzeć słowo sekt; nigdy człowiek nie był w stanie walczyć przeciwko mnie.

(7) Oto wasze przykazania uczyniłem dla mnie zbroją, uzbroiłem się i poszedłem na świat, wezwałem Wiernych do waszej owczarni. Kiedy słyszę krzyk waszej świętej trąbki brzmiący latem i zimą, podążam za wami.

(8) Założyłem się daleko od świata, zostawiłem rodziców, przeszedłem do Pana, który jest większy niż niebo i ziemia.

(9) Nie ukryłem się przed tobą, mój Boże, nie spełniłem woli ciała, abyś nie opuścił mnie w godzinie mej potrzeby.

(10) Ponieważ rzeczy mniejszego życia przemijają, nie zadowalają duszy; wszystkie powstałe rzeczy, które powstają, są nietrwałe; życie również ludzi jest lampą, która gaśnie.

(11) Gdy mówiłem te rzeczy we łzach, Zbawiciel wezwał mnie: chodź, o zajęty mistrzu, i daj mi girlandę Światła.

(12) Któż może ujrzeć, moi bracia, powrócić na ziemię i powiedzieć wszystkim ludziom o chwale, którą dziś otrzymałem?

(13) Błagam was wszystkich, moi bracia, moi krewni, nie płaczcie za mną, bo znalazłem nagrodę za mój trud.

(14) Chwała i zwycięstwo naszemu Panu Mani i wszystkim jego wybranym. Zwycięstwo duszy Najświętszej Maryi Panny.

 

Psalm 10 ( Mn 10)

(1) Czcijmy Ducha Pocieszyciela .

(2) Błogosławmy naszego Pana Isusa, który posłał nam Ducha Prawdy.

(3) Przyszedł i oddzielił nas od Błędu świata,

(4) Przyniósł nam lustro, spojrzeliśmy, zobaczyliśmy w nim Wszechświat.

(5) Kiedy przyszła Rukha d’Kudsha (Duch Świętości), objawiła nam drogę Prawdy i nauczyła nas, że istnieją dwie natury, Światła i Ciemności, oddzielone od siebie od początku.

(6) Królestwo Światła, z jednej strony, składało się z pięciu wielkości , a są nimi Ojciec i jego dwanaście Eonów i Eony Eonów, Żywe Powietrze, Kraina Światła; wielki Duch tchnie w nich, karmiąc ich swoim Światłem.

(7) Ale Królestwo Ciemności składa się z pięciu magazynów, które są Dymem i Ogniem oraz Wiatrem i Wodą i Ciemnością, które wkradają się do nich, poruszając ich i zachęcając do wojny.

(8) Teraz, gdy toczyli ze sobą wojnę, odważyli się dokonać próby Krainy Światła, sądząc, że będą w stanie ją podbić.

(9) Ale nie wiedzą, co zamierzali zrobić, powalą na własne głowy.

(10) Ale w Krainie Światła istniało mnóstwo aniołów, posiadających moc, by iść, aby ujarzmić wroga Ojca, którego cieszyło, że swoim Słowem, które wyśle, powinien ujarzmić buntowników, którzy chcieli wywyższyć sami ponad to, co było bardziej wywyższone niż oni.

(11) Jak pasterz, który ujrzy lwa, który zniszczy owce swoje; bo używa podstępu, bierze baranka i ustawia go jako sidła, aby go przyłapał; bo jednym barankiem ratuje swoje owczarnia.

(12) Po tych wydarzeniach uzdrawia jagnię, które zostało zranione przez lwa: To też jest droga Ojca, który posłał swego silnego syna; i wyprodukował od siebie swoją Dziewicę wyposażoną w pięć mocy, aby mogła walczyć z pięcioma otchłaniami, gdyby Ciemność.

(13) Gdy Strażnik stanął w granicach światła, pokazał im swą Dziewicę, która jest jego duszą; oparli się w otchłani, pragnąc wywyższyć się nad nią, otworzyli usta, chcąc ją połknąć.

(14) Mocno trzymał jej moc, rozłożył ją na nich, jak sieci na ryby, sprawił, że spadła na nich jak oczyszczone chmury wody, a ona pchnęła się w nich jak przeszywająca błyskawica.

(15) Wkradła się w ich wewnętrzne części, związała ich wszystkich, nie wiedząc o tym. Kiedy Pierwszy Człowiek zakończył wojnę, Ojciec wysłał drugiego syna. Przyszedł i pomógł swemu bratu z otchłani; stworzył cały ten świat z mieszanki, która miała miejsce Światła i Ciemności.

(16) Rozłożył wszystkie moce otchłani na dziesięć niebios i osiem ziem, zamknął je raz na tym świecie, raz uczynił z niego więzienie dla wszystkich mocy Ciemności, jest to także miejsce oczyszczenia dla Dusza, która została w nich połknięta.

(17) Słońce i księżyc, które założył, postawił je wysoko, aby oczyścić Duszę. Codziennie wznoszą wyrafinowaną część na wysokość, ale osady wymazują jednak całą pamięć o nich wśród świętych.

(18) Cały ten świat stoi niezmiennie przez pewien sezon, a poza nim powstaje wielki budynek. Gdy tylko budowniczy skończy, cały świat rozpuści się i podpali, aby ogień mógł go stamtąd odtłuścić.

(19) Całe życie, relikt Światła, gdziekolwiek będzie, zgromadzi się dla siebie, a jego obraz i obraz.

(20) I rada śmierci, cała Ciemność, zgromadzi się i uczyni podobieństwo do samego siebie, niej i Władcy.

(21) Za chwilę nadejdzie żywy Duch, On przyniesie Światłość. Lecz rada śmierci i ciemności zamknie się w mieszkaniu, które zostało dla niej ustanowione, aby można było ją związać na zawsze.

(23) Nie ma innych środków na związanie wroga, z wyjątkiem tych środków; albowiem nie będzie przyjęty do Światła, ponieważ jest mu obcy; nie może też zostać pozostawiony w swojej krainie Ciemności, aby nie mógł prowadzić wojny większej niż pierwsza.

(23) Nowy Eon zostanie zbudowany w miejscu świata, który się rozpuści, aby w nim panowały moce Światła, ponieważ wypełniając i wypełniając wolę Ojca, podbili znienawidzonego, odnieśli zwycięstwo nad nim na zawsze .

(24) To jest wiedza o Mani, oddajmy mu cześć i błogosławmy go.

(25) Błogosławiony każdy, kto będzie mu ufał, bo on będzie żył ze wszystkimi Sprawiedliwymi.

(26) Chwała i zwycięstwo naszemu Panu Mani, Duchowi Prawdy, który pochodzi od Ojca, który objawił nam Początek, Środek i Koniec.

Psalm 11 ( Mn 11)

(1) Namaścił go swoją mocą, uczynił go doskonałym przez Ducha swojej miłości. Błagaj go wszystkich.

(2) On wyznaczył go do trzech mocy, do ucisku, do prawej ręki, do szczęścia. Błagaj go wszystkich.

(3) Podał w swoje ręce lekarstwo życia, aby uleczyć rannych. Błagaj go wszystkich.

(4) Dał światło swoim światłem do naszych lamp. Wlej do nich olej swoją wiarą. Błagaj go wszystkich.

(5) Dał sternikowi statkom masło, które przyniósł do ciepłego mleka. Błagaj go wszystkich.

(6) Dał chleb życia głodnym ubraniom, które przyniósł nagim. Błagaj go wszystkich.

(7) Dał światło swojej miłości naszej Inteligencji, sprawił, że jego wiara lśni w naszym Rozumie. Błagaj go wszystkich.

(8) Doprowadził doskonałość do naszej Myśli, cierpiąc długo do naszej Rady. Błagaj go wszystkich.

(9) Obdarzył naszą mądrością naszą intencją, aby była dla nas jak masło. Błagaj go wszystkich.

(10) Zranił się trąbą na odległych światach, które są blisko, obudził ich wszystkich. Błagaj go wszystkich.

(11) Władca ziemi powstał przeciw niemu i prześladował go w jego miastach. Błagaj go wszystkich.

(12) Przyjął serce swoich sędziów, aby mogli go potępić jak bezbożnego. Błagaj go wszystkich.

(13) Zamknęli go w więzieniach i napełnili jego kończyny żelazem. Błagamy go.

(14) Odradzali mu w swoich złych radach, aby codziennie na niego rzucali obelgę. Błagaj go wszystkich.

(15) Mocą swego chwalebnego Ojca dał swego Ducha. Błagaj go wszystkich.

(16) Zawstydził się, sędzia bezprawia, sprowadził swój gniew na swoje ciało. Błagaj go wszystkich.

(17) Zawiesili głowę na bramie, nie wiedząc, co czynią. Błagaj go wszystkich.

(18) Także mądrzy, którzy są wśród ludzi, dawali świadectwo o jego wzniosłości. Błagaj go wszystkich.

(19) Pobłogosławmy go teraz, bracia moi, i śpiewajmy mu w jednym duchu. Błagaj go wszystkich.

(20) Modlimy się do was wszystkich razem, wybranych i wierzących. Błagaj go wszystkich.

(21) Nie liczcie się teraz z nami, nasz Panie, zgodnie z mnóstwem naszych grzechów. Błagaj go wszystkich.

(22) Chwała Ojcu, który was posłał po zbawienie waszych Świętych Kościołów. Błagaj go wszystkich.

(23) Chwała i zwycięstwo Pocieszycielowi , naszemu Światłu. Błagaj go wszystkich.

 

Psalm 12 ( Mn 12)

(1) Blask światła, Bema, przybyliście, wzywamy was, dzieci Pocieszyciela , Maran Mani.

(2) Dziś będę obchodził dla was święto: oczyściłem moje serce, O Bema, święte podobieństwo, które przytłacza tego, który się do niego zbliża.

(3) Błogosławię cię, o chwalebne miejsce, znaku Mądrości, czcimy znak twojej wielkości i tajemnice niewysłowione.

(4) Jesteś błogosławionym Korzeniem. Jesteś potwierdzeniem Luminarzy.

(5) Jesteś darem powietrza. Jesteście manifestacją zwycięstwa Światła. Widzimy cię teraz, błogosławiony, słowo, które jest w jednym sercu: patrzymy za tobą, święty, ten naprawdę nowy.

(6) Jesteś tym, który czeka na Namaszczonego, aby sądzić grzeszników przez ciebie: dzisiaj także przez ciebie Umysł zawstydza fragmenty Błędu.

(7) Dzięki tobie, pokój, girlanda i palma.

(8) Jesteś dniem radości nowego roku. Jesteś godziną radości.

(9) Jesteście lekarstwem na gojenie się naszych ran, które są liczne, i ran Wiernych, których nie można wyleczyć inaczej niż poprzez zbawienie i odpoczynek.

(10) Wy jesteście tymi, którzy miażdżą zło, kładąc girlandę na pobożności: jesteście tym, który oczyszcza Światło z Ciemności, który dajecie odpocznienie duszom ludzkim.

(11) Wy jesteście honorem, który jest czczony przed wszystkimi Apostołami; jesteście tronem sędziów pobożności, którzy dzielą dwie natury.

(12) To ty oszczędzasz; jesteście współczujący; jesteście Świętym Prorokiem Apostołem.

(13) Chwała Tobie, Mani: zwycięstwo także Twojej Bema.

 

Psalm 13 ( Mn 13)

(1) To jest pamiątka Żywego Ducha,

(2) To jest pamiątka Dwunastu Dziewic,

(3) To jest pomnik Sterników,

(4) To jest pamiątka Splenditenens ,

(5) To jest pomnik Króla Honoru,

(6) To jest pomnik Króla Chwały,

(7) To jest pamiątka wielkiego , tęgiego Omophorusa ,

(8) To jest czystość Apostoła Światła.

(9) Taka jest czystość Namaszczonego Zbawiciela ,

(10) To jest czystość Ducha Współczucia;

(11) Taka jest czystość Miłości Boga.

(12) Taka jest czystość Dobrej Wiary;

(13) To jest czystość doskonałości;

(14) To jest czystość cierpliwości;

(15) Taka jest czystość mądrości i pobożności.

(16) To jest honor Ducha Współczucia;

(17) Jest to zaszczyt postu, modlitwy i dawania jałmużny;

(18) To jest honor przykazania, że ​​nie kłamiemy;

(19) To jest honor przykazania, że ​​nie mordujemy;

(20) To jest honor przykazania, że ​​nie jemy mięsa;

(21) To jest honor przykazania, że ​​my się czyścimy;

(22) To jest honor przykazania błogosławionego ubóstwa;

(23) To jest honor pokory i życzliwości.

 

Psalm 14 ( Mn 14)

(1) Wszyscy śpiewajcie do chwalebnego, Mędrca, Pocieszyciela , Ducha Świtu i Bogów i Ojców-Bogów Światła, chwalebnych wodzów Królestwa niezniszczalnych, wszyscy modlą się radość i ich pięć wielkości .

(2) Oddają chwałę Dawcy Światła, Mędrcowi, Pocieszycielowi .

(3) Eony, chwalebne i nie ginące , święte Emanacje Ima d’Khaye , Pierwszego Człowieka, chwalebnych pierworodnych, pięciu Żywiołów, aktywnych i silnych – oddają świętą chwałę Mędrcowi, Pocieszycielowi .

(4) Umiłowani z Luminarzy, proste, oświecające Słowo i Wielki Budowniczy, który buduje Nowy Eon, silny, dający światło Ojciec Żywych – oddają chwałę Błogosławionemu, Mędrcowi, Parakletowi .

(5) Trzeci Ojciec, który zwycięża, Bogaty, Błogosławiony i Dwanaście Mądrych Dziewcząt Światła, Sternicy; jesteś wysłannikiem, inny wysłał cię do nas, o chwalebny, Mędrzec, Pocieszyciel .

(6) Kolumna chwały i moce Omophori , anioły i trzy koła, które są poniżej, wiatry, woda i ogień, ten sam, Mędrzec, Pocieszyciel .

(7) Świecące słońce i chwalebna Panna Światła, Sprawiedliwy Sędzia i Umysł Światła, oddają chwałę Mędrcowi, Pocieszycielowi .

(8) Niebiosa i zgromadzenie gwiazd śpiewają harfy i lutnie, wszyscy czczą go w radości i mądrych mocach; mędrzec, Pocieszyciel .

(9) Góry ziemi, rzeki, wody, cztery światy i kwitnące drzewa, ogrody zapachu i powiew wiatru – wszystkie oddają chwałę temu nieśmiertelnemu, Mędrcowi, Parakleta .

(10) Rasa Sprawiedliwych oraz duchy i dusze mądrych, zgromadzenia Apostołów, chwalebni, żyjący kupcy, duchowni Światła, oddają chwałę temu zdobywcy, Mędrcowi, Pocieszycielowi .

(11) Śpiewajcie z Aniołami i błogosławcie Umysł świecącego Światła Ojca, słońce i jego silną moc czynną oraz jego chwalebną Mądrość (Sophia), synowie radości, oddawajcie chwałę Mędrcowi, Pocieszycielowi .

(12) Wszyscy zaśpiewajmy wspólnie Mani, mężowi Bożemu, w idealny święty dzień, radujmy się i poznawaj tajemnice życia Zbawiciela, Isus Światła, świętujmy i oddawajmy chwałę Mędrzec, Pocieszyciel .

(13) Zapal swoje lampy i czuwaj w dniu Bema dla Oblubieńca radości, przyjmij święte promienie Światła Dobrego Ojca i oddaj chwałę Mędrcowi, Pocieszycielowi .

(14) Obyśmy wszyscy poszli drogą Błogosławionych, Mędrca, Pocieszyciela, który przebaczył wszystkim waszym członkom – Wybranym, Sprawiedliwym i Wiernym także razem, abyśmy mogli lśnić Świętym Bema

(15) Oddaj cześć chwalebnemu, wywyższonemu Żywemu Królowi i Luminarzom, które są czczone, oraz Mar Isus .

(16) Chwała Pocieszycielowi , naszemu mędrcowi Panu i wszystkim jego świętym wybranym.

 

Psalm 15 ( Mn 15)

(1) Oto rozgrzeszenie i odpuszczenie grzechów; to Isus , który daje skruchę temu, który żałuje.

(2) Stoi pośród nas, mruga do nas potajemnie, mówiąc: „Żałujcie, abym wam odpuścił wasze grzechy”. Nie jest daleko od nas, moi bracia, nawet jak powiedział w swoim zwiastowaniu: „Jestem blisko was, jak odzienie waszego ciała”.

(3) Kto jest zły, grzeszy: ten, kto wywołuje gniew, jest mordercą, a kto niszczy życie, od niego będzie żądane życie.

(4) Dobro ma przyjść: błogosławiony ten, przez którego przychodzi; zło też jest bliskie: biada jemu, z powodu którego przychodzi.

(5) Kiedy przychodzisz ze swoim darem (ofiarą, dawaniem jałmużny), aby postawić go na Bema, pogódź się ze swoim przeciwnikiem, aby twój dar mógł być od ciebie otrzymany.

(6) Uważajcie, moi bracia: nie bijcie się życiem tych, którzy was mijają na tym świecie. O, człowieku, pragniesz siebie uszanować, niech cię reprezentują twoje owoce.

(7) Albowiem owoce drzewa, które wydają dobre owoce, rosną tylko na ziemi cnotliwej.

(8) Człowieku, kochasz swoje życie: kochaj bliźniego jak siebie samego, bardziej niż własne życie; To, co promuje niegodziwość, zrób to nie, bo można dojść do orzeczenia dotyczące go.

(9) Jeśli chcesz dać lekcję, wykonaj ją najpierw, zanim dasz jej, że będziesz znakiem tej prawdziwości tej lekcji, dając przykład.

(10) Nie osądzaj swego brata na podstawie tego, czego pragniesz.

(11) Nie patrz na pszenicę, która jest w jego oku, abyś sam nie zwrócił uwagi na wiązkę.

(12) Słabości bliźniego są mniej ważne niż wasze.

(13) Potrzebuje lekarza, który idzie na świat i płonie lekarstwami, aby ujrzał światło.

(14) Lekarz dusz, on jest Umysłem Światła; to jest Nowy Człowiek: płonące leki to przykazania.

(15) Ale te fajne lekarstwa, to przebaczenie grzechów: ten, kto by się uzdrowił, oto dwa rodzaje lekarstw życia.

(16) Nie wstydź się, Wierny, idąc do swego przeznaczenia, w Królestwie Życia Wiecznego nie staraj się podobać człowiekowi i stać się wrogiem Boga .

(17) Wstydziliście się Go dzisiaj: On będzie się wstydził na końcu: nie uspokajajcie się w ciele i karcie duszą.

(18) Wszyscy bowiem biegają, pragnąc zyskać swoją duszę, bojąc się i wszyscy zdezorientowani, pragnąc ratować swoje życie.

(19) Życie i śmierć każdego człowieka jest w jego rękach, wiedząc, że jest to przypadkiem człowiek, który na wpół umrze.

(20) Wszyscy go mijali, nikt nie litował się nad nim tylko Wierni, którzy znali ich duszę.

(21) Ogień, który mieszka w ciele, jego romans to jedzenie i picie; ale dusza zawsze pragnie Słowa Boga .

(22) Błogosławiony człowiek, którego serce nie potępia go; wierny człowiek z Boga osądza się z własnej woli.

(23) Módlcie się za swoich wrogów, błogosławcie tym, którzy was oczerniają, abyście byli dobrzy jak Ojciec wasz, który jest w niebie.

(24) Ten, który świeci, czyni to na złych i na równi dobrzy, szerząc swoje Światło na każdego człowieka.

(25) Bądźmy sobie miłosierni, abyśmy sami mogli otrzymać miłosierdzie; wybaczajmy sobie nawzajem, abyśmy sami otrzymali przebaczenie.

(26) Chwała i cześć Isusowi, królowi świętych i jego świętym wybranym!

 

Psalm 16 ( Mn 16)

(1) Błogosławimy i śpiewamy wam, nasz ojciec Mani, nasz Zbawiciel, o chwalebny.

(2) Ty jesteś tym, którego nazywamy ojcem, królem, świętym, nieśmiertelnym; wysłuchaj modlitwy swojej owczarni, o chwalebna.

(3) Jesteś tym, którego zesłał Abba d ‚ Rabbuta z wysokości, aby uwolnił dusze, które mu się liczą, o chwalebna.

(4) Teraz sprawiamy, że święto wypełni się twoim świętym dniem, spędzając noc w wigilię w twojej radości, o chwalebny.

(5) Jesteś stworzeniem nieśmiertelnym w dniu tego trzeciego; jesteś wysłannikiem, inny wysłał cię do nas, o chwalebny.

(6) Obmyjcie nas teraz w kroplach rosy waszej radości, albowiem jesteśmy powołani do służby Świętej Bema, chwalebnej.

(7) Otwórz nam przejście sklepień niebios i idź przed nami ku radości królestwa twego, chwalebne.

(8) Naszą tradycją jest wielbienie przed znakiem waszej siedziby, gdy rozpościeracie ją w dniu Napełnienia Miary, który jest dziś ukryty, o chwalebny.

(9) Chwała Tobie, Mani, chwalebna; zwycięstwo twojego błogosławionego Bema, o chwalebny.

 

Psalm 17 ( Mn 17)

(1) Otwórz drzwi miłosierdzia; powstań, abyśmy mogli otrzymać teraźniejszość. Wielki Sędzia zasiada: gromadzimy go, wychwalamy i błogosławimy.

(2) Powiedz: „Witaj nowe słońce”, które wyszło ze swoim Światłem. Witajcie Rukha d’Kudsha , która przybyła dziś, aby nas ocalić.

(3) Nasz Pan Mani, prosi Ojca w naszym imieniu, który wybacza nam nasze grzechy. Błogosławieństwo dla Ojca, pokój dla królestwa na wysokości.

(4) Dzięki waszym boskim braciom, którzy uwierzyli w wasze przybycie do nas. Chwała Aeonom Światła, którzy upamiętnili rzeczy związane z obchodami waszych narodzin w materię.

(5) Czcimy Statki Światła, które przywiodły cię na miejsce.

(6) Cześć Doskonałemu Człowiekowi, droga pokoju, przez którą przybyliście.

(7) Błogosławimy waszego Światła-Bliźniaka, Namaszczonego (Isusa), autora naszego dobra.

(8) Czcij swoją mądrość, która pokonała Błąd podziałów.

(9) Błogosławimy anioły, które przywiodły cię od granicy do granicy.

(10) Czcimy wasze cierpienia, które znosiliście z powodu swoich dzieci.

(11) Albowiem opuściłeś wielką chwałę, przyszedłeś i oddałeś się za dusze.

(12) Przyjmujesz na siebie różne formy, dopóki nie odwiedzisz wszystkich ludzi.

(13) Ze względu na swoich bliskich, dopóki ich nie wybierzesz spośród nich.

(14) Szukajcie ukochanej, waszego Kościoła, dopóki go nie znajdziecie.

(15) Pojawiłeś się koronowanym, książęta przyjęli twoje słowo.

(16) Shapur uhonorował cię; Ahura Mazda również potwierdziła twoją prawdę. *

(17) Niegodny jest Bahram , bo nie wierzył w twoje nauczanie.

(18) Słuchał waszych wrogów, negujących waszą nadzieję.

(19) Biada im, dzieci ognia; bo zgrzeszyli przeciwko waszemu świętemu ciału.

(20) Mówiłem o Zaratustrianie, którzy patrzyli na twoją krew.

(21) Kochali złego geniusza prześladowców, morderców tego, co boskie.

(21) Napisali swoje kłamstwa, dali im naszą troskę.

(23) O, sądzie wszystkich ras, osądzili cię i osądzili.

(24) Od czasu, gdy pomyliliście ich Błąd, związali was i związali.

(25) Związali twoje ręce i nogi i nałożyli łańcuchy na twoje ciało.

(26) Wrzucili cię do swoich więzień, myśląc, że mogą cię zatrzymać.

(27) Spędziłeś ich dwadzieścia sześć dni i nocy w łańcuchach.

(28) Wyznaczono dwunastu nauczycieli i siedemdziesiąt dwóch biskupów.

(29) Uczyniłeś Mar Sisin przywódcą nad swoimi dziećmi.

(30) Gdy uporządkujesz swoje sprawy; błagałeś Ojca, On ci odpowiedział.

(31) Zostawiłeś im swoje ciało i wstąpiłeś do swojego królestwa.

(32) Ludzie niesprawiedliwi byli zdezorientowani, przynieśli gniew na twoje ciało.

(33) Przelali waszą krew pośrodku ulicy ich miasta.

(34) Uderzyli wam głowę i postawili ją wysoko na bramie.

(35) Radowali się twoim zabójstwem, nie wiedząc, że jest wyrok

(36) Gdyż żądany będzie rachunek twojej śmierci, a twoja krew zostanie pomszczona.

(37) Ich bezbożne miasto otrzyma zapłatę za oburzenie, którego się dopuściło.

(38) Błogosławieni wasi umiłowani, którzy wylewają za was łzy.

(39) Oto smutek waszego ciała, radość waszego ducha, który wstąpił.

(40) Błogosławiony, Ojcze nasz, zalicz nas dzisiaj także do waszych wybranych.

(41) Człowiek, który poniósł krzywdę – oto ochrona Sędziego niech mu spieszy:

(42) Kto zabił żal, ten, na który skoczył gniew:

(43) Ten, dla którego pożądliwość zabrudziła biel jego ubrań:

(44) Ten, od którego upór ukradł słodycz jego serca:

(45) Ten, który szaleństwo wyśmiewał i zabrał swoją mądrość:

(46) Ten, dla którego pożerający ogień sprzymierzył się z wrogami, wyrządzając mu krzywdę:

(47) Ten, który ponad dumą oszukał i upadł na ziemię:

(48) Oto sędzia usiadł, woła imię tego, który został skrzywdzony.

(49) Nie ma łaski w jego sądzie , nie ma odwrotu w jego sprawiedliwości.

(50) On umie przebaczyć temu, który odpokutuje za swoje grzechy.

(51) On się liczy z nikim, kto do niego przyjdzie i będzie go błagał.

(52) Ale człowiek podzielony – mu nie wybacza.

(53) Nie zaniedbujmy samych siebie i nie zawiedźmy naszych serc z własnej winy.

(54) Oto przybył wielki lekarz; wie, jak leczyć wszystkich ludzi.

(55) On rozprzestrzenił jego medycyny-pierś, on zawołał: – „Kto chce być wyleczony, chodź tu!”

(56) Spójrz na mnogość jego uzdrowień; nie ma w nim żadnego lekarstwa.

(57) Nie cofa się przed chorym, nie kpi z rany.

(58) Umiejętny jest w swoim dziele: jego usta też są słodkie w słowach.

(59) Wie, jak skaleczyć ranę, nałożyć na nią chłodny lek.

(60) On tnie i oczyszcza; kauteryzuje i koi w ciągu jednego dnia.

(61) Spójrz, jego lojalna życzliwość sprawiła, że ​​każdy z nas objawił naszą chorobę.

(62) Nie ukrywajmy przed nim naszej choroby i nie zostawiajmy raka wśród naszych członków, sprawiedliwego i potężnego obrazu Nowego Człowieka, aby go zniszczył.

(63) Ma antidotum, które jest dobre na każde uczucie: Jego Wielka Karuzuta , dobre wieści wszystkich, którzy są ze Światła.

(64) Jego dzbanem wody jest Thesaurus, skarb życia.

(65) Jest w nim gorąca woda: zmieszano z nią również trochę zimnej wody.

(66) Jego miękką gąbką, która ociera siniaki, jest Pragmateia .

(67) Jego nożem do cięcia jest Księga Tajemnic.

(68) Jego doskonałe wymazy to Księga Olbrzymów.

(69) Źródłem każdego lekarstwa jest Księga Listów.

(70) Oto próba naszego lekarza: bracia moi, błagajmy go.

(71) Niech nam da lekarstwo, które leczy nasze dusze.

(72) Przebaczenie naszych grzechów, aby obdarzył nas wszystkich.

(73) Niech otrze nasze winy, blizny na naszych duszach.

(74) Z roku na rok jest dzień: nie zapominajmy.

(75) Jesteśmy Jego świętymi, tymi, którzy uczą i tymi, którzy słyszą, wszyscy z nich.

(76) Kto śpiewa mazmorę, jest jak ten, który wyplata girlandę.

(77) Ci, którzy odpowiadają za nim, są jak ci, którzy wkładają róże w jego ręce.

(78) Zwycięstwo sędziego Sądu Prawdy i jego chwalebnej Bemy.

(79) Oby nam to dał także nam wszystkim, swoim wybranym i słuchaczom.

(80) Chwała i cześć tym, którzy obchodzą święto tego potężnego dnia.

 

Psalm 18 ( Mn 18)

(1) Włóżcie we mnie święte serce, mój Boże: niech duch nowy będzie we mnie nowy.

(2) Święte serce jest Namaszczonym, jeśli On powstanie w nas, my również powstaniemy w nim.

(3) Zmartwychwstanie powstanie, umarli powstaną razem z nim.

(4) Jeśli w Niego uwierzymy, przejdziemy poza śmierć i ożyjemy.

(5) Synowie wiary – ujrzą wiarę: oto, jeśli chcemy być wierni, przyjdź, wlejmy oliwę do naszych lamp.

(6) Zbierajmy się i stańmy ciepłym mlekiem to stworzenie i karmimy się nadzieją, która pochodzi z wysokości.

(7) Stworzeniem Ciemności jest to ciało, które nosimy: dusza, która jest w nim, jest Pierwszym Człowiekiem.

(8) Pierwszy człowiek, który zwyciężył w Krainie Ciemności, również dzisiaj zwycięży w ciele śmierci.

(9) Żywy Duch, który pomógł Pierwszemu człowiekowi, on także dzisiaj jest Duchem Pocieszającym.

(10) Jednym z nich jest Umysł, który ma nadejść, który objawia się, gromadząc się, wybierając swoją Świętą Wiarę.

(11) Oczyść mnie, mój Boże, oczyść mnie wewnątrz, bez: oczyść ciało, duszę i Ducha.

(12) Niech wspólnota wiernych będzie dla mnie świętym ciałem: znajomość Czystego Nauczania, niosącego Światło Boskiego Ducha i Umysłu dla mnie.

(13) Oczyść mnie, mój Boże, daj mi błogosławieństwo tych trzech klejnotów: bądź czysty w myśli, zawsze prawdomówny w moich ustach i czystość dziewictwa.

(14) Isus zmartwychwstał: zmartwychwstał w ciągu trzech dni, Krzyż Światła, który wznosi się w trzech mocach.

(15) Słońce, księżyc i doskonały człowiek – te trzy moce to Kościół Wielkiego Świata.

(16) Isus, Dziewica i Umysł, który jest pośród nich – te trzy moce są Świątynią Małego Świata.

(17) Królestwo niebieskie, oto jest w nas, oto jest poza nami, jeśli w to wierzymy, będziemy w nim żyć na wieki.

(18) Chwała, zwycięstwo każdemu, kto to usłyszał, uwierzył w nie i wypełnił je z radością. Zwycięstwo Duszy Błogosławionej Maryi.

 

Psalm 19 ( Mn 19)

(1) Zapalcie lampy wasze, bo oto Zbawiciel przyszedł, on ma święte imię, da objawienie.

(2) Szybko przełammy sieci ciała, uwalniając Światło w sobie. Spójrz na tego, który jest związany, bo nie dojdziemy do sądu

(3) Ciało jest tymczasowe; nasz Duch jest w nas szczęśliwy.

(4) Przyjdź do nas, błogosławiony Isus rozwesel nas.

(5) Nie cofa się lub stracić serce, człowiecze: trzeba ślepo akceptowane, co ludzie nauczyły beztrosko i zaakceptowane co oni mają zrobić.

(6) Nie chwalcie teraz, bo nie jest to miejsce chwały: miejscem chwały są Luminarze, miejscem radości jest Doskonały Człowiek.

(7) Wiele jest statków, które upadły po zbliżeniu się do cumowania na brzegu;

(8) Po dotarciu do gzymsu wiele domów upadło.

(9) Tak więc, moi bracia, istnieje dusza, która z początku będzie walczyć, a nad nią nadejdzie burza i pochwycą ją fale.

(10) Nie ma nikogo, kto mógłby walczyć, gdyby był zaangażowany po obu stronach.

(11) Podstępni i wścibscy nigdy nie znajdują Boga, ale ci, którzy zamknęli oczy, na dobro – dla nich, jak bardzo mi zależy, aby się nawrócili.

(12) Do kogo pójdę, abym uznał jego serce za dobrze ugruntowane, aby mógł on dźwigać ciężar, który spoczywa na mnie?

(13) On wie, że to nic innego jak słodycz.

(14) Ludzie byli przyzwyczajeni do ciemności i kochali ciężar grzechów; ale będziecie gorliwi dla Boga , mój Duchu, nie wzdrygajcie się w sobie.

(15) Nie starajcie się podobać ludziom i zatracajcie duszy w ukrytych rzeczach wstydu – przyprowadźcie ich do Światła, o synu Boży. Bo cóż w ogóle jest w oczach Boga oprócz świętego?

(16) Święci także, jeśli się spóźnią, będą cierpieć.

(17) Będziesz podobny do słońca, o wierny człowieku, bo on nie mówi: „Ja jestem piękny”, choć Światła są pięknem.

(18) Ale wy, jeśli chcecie być jak wasz Ojciec – sprawiedliwi są inni, którzy chwalą się w was i zachowują pokój, och, że Zbawiciel był nasz: o, że jesteśmy mu godni. Isus jest statkiem: jesteśmy błogosławieni, jeśli na nim popłyniemy.

(19) Wiara jest girlandą, dla której zbierają się w każdym kącie: tkacz girlandy, który ją tka, rzuca róże przed Lotosowe Stopy Zbawiciela .

(20) Ale są fałszywe róże, które są szanowane: kiedy je widzisz, są sprawiedliwe, a kiedy je wąchasz, wcale nie ma zapachu.

(21) Biada wam, fałszywa róży, bo zgubiliście girlandę Pańską, módlcie się, abyście się zmienili z czasem.

(22) Chwała i zwycięstwo Pocieszycielowi, naszemu radosnemu Światłu, naszemu słońcu, które za nas wstało, Zbawicielowi duchów, Pomocnikowi dusz i jego świętym wybranym.

(23) Victory duszy błogosławionego, Maryi, Apa Panai , Theona .

 

Psalm 20 ( Mn 20)

(1) Wiecznie będziemy chwalić was, nas i naszych krewnych, którzy zostali wybrani, oraz rodzinę, do której należymy, czyli tych, którzy są z was.

(2) Ojcze, wzywamy cię, podnosimy na ciebie oczy. Nasze dusze śpiewają przed tobą, abyś był dla nas miłosierny w swoim wielkim miłosierdziu, abyś mógł wysłać nam pomocnika.

(3) Święty, Święty, waszych dwunastu Światów Światła.

(4) Święty, Święty dla Światów Światła, które są wyznaczone jako klejnoty dla waszej wielkości.

(5) Święty dla Żywego Eteru, jasny magazyn cudownych światów, Święty, Święty, Święty dla chwalonej Ziemi, Święty dla jasnego wyglądu błogosławionych mieszkańców.

(6) Święty, święty waszej wielkości, najwyższy ze wszystkich objawień, i waszego jasnego piękna, które jest niezmierzone, święty, święty wam, Ojcze!

(7) Święty, Święty, Święty, Święty dla waszego chwalonego królestwa. Święty, Święty, Święty wam, Ojcze!

(8) Święty dla twojego wybranego imienia! Święty, Święty, Święty wam, Ojcze!

(9) Święty, Święty, Święty waszej wielkiej Myśli, z której zrodziła się każda pożyteczna i gorliwa myśl. Święty dla waszego wielkiego Zrozumienia, z którego zrodziło się każde dobroczynne i gorliwe zrozumienie. Święty, Święty, Święty wam, Ojcze!

(10) Święty wasz wielki i chwalony Eter, który jest ponad wszystkimi eterami na świecie.

Psalm 21 ( Mn 21)

Psalm Mar Mani

(1) Chwalebny, żywy, czujny i nieśmiertelny jesteś, o piękna, Panie Isus Ziwa , najbardziej umiłowany ze wszystkich królów Światła, Władcy, Zbawiciela !

(2) Daj nam, Panie, swoje dobre dary, bo jesteś początkiem wszystkich dobrych darów, jesteś lekarzem, jesteś, Panie, Odkupicielem, Zbawicielem ,

(3) Chwalony, żywy, czujny i nieśmiertelny, och, błogosławiony znak, Duchu i pięknej formie, Panie Isus Ziwa !

(4) Najszlachetniejsza ze światłości, jesteś najbardziej kochającą i dobroczynną, żarliwą, jasną i chwalebną!

(5) Jesteś [obrazem] naszego Boga, Naszego Władcy, Doskonałe Odbicie Boskiego Źródła, Abba d’Rabbuta : Dawca życia!

 

Psalm 22 ( Mn 22)

Hymn na cześć króla Isusa

(1) Z ustami pełnymi uwielbienia, błogosławimy was, wychwalajcie i czcijcie wielki Księżyc Światła, dawcę życia, drogi syn Pana Boga, miłosiernemu Panu całego świata!

(2) Wzywamy was głosem, niech wasze światło wejdzie do naszych umysłów, wasza moc zgromadzi się w naszych kończynach, przybyliście z Zbawieniem, przybyliście z Zbawieniem, przybyliście z Zbawieniem, Światłem całego świata !

(3) Przybyliście ze Zbawieniem, całą naszą Jaźnią, przybyliście ze Zbawieniem, Światłem w naszych umysłach, przybyliście ze Zbawieniem, dobroczynny Bóg, który jest milszy niż wszyscy inni bogowie.

(4) Przybyliście z Zbawieniem, wielkim dawcą życia wszystkich dawców życia.

(5) Przybyliście z Zbawieniem, Trzecim Wielkim, wy, którzy jesteście pośrednikami między nami a Ojcem.

(6) Przybyliście z Zbawieniem, odkupicielem naszych dusz spośród umarłych.

(7) Przybyliście ze Zbawieniem, naszym górnym okiem i naszym uchem, którym słyszymy.

(8) Przybyliście z Zbawieniem, naszą pierwotną prawą ręką i tchnieniem życia.

(9) Przybyliście z Zbawieniem, naszym zjednoczonym Światłem i naszym prawdziwym umysłem.

(10) Przybyliście z Zbawieniem, całą naszą inteligencją, naszą żarliwą myślą i naszym zrozumieniem wolnym od żalu.

(11) Przybyliście z Zbawieniem, naszymi wielkimi bramami i statkiem naszych dusz.

(12) Przybyliście z Zbawieniem, naszą nową władzą i naszą wywyższoną trzodą, umiłowany Synu.

(13) Przybyliście z Zbawieniem, naszym dobroczynnym Ojcem i naszą prawdziwą nadzieją.

(14) Przybyłeś jak ojciec, nasz dobroczynny lekarz.

(15) Powstałeś jak matka i jesteś pomocny jak brat.

(16) Wysłałeś nas jak syna.

(17) Służyłeś jak sługa.

(18) Przyjdź szybko, dobroczynny Ojcze, uporządkuj nasze dusze.

 

Psalm 23 ( Mn 23)

Chwała Isusowi, dawcy życia

(1) Gdybyśmy byli jednym razem, wszyscy w jednym umyśle.

(2) I wyciągamy ręce wzywając.

(3) I podnieślibyśmy oczy na twoją piękną postać.

(4) I otworzylibyśmy usta, aby cię wzywać.

(5) A my przygotowalibyśmy nasze języki, aby cię chwalić.

(6) Wzywamy cię, Isusie Ziwa , Nowa Dyspensacjo.

(7) Ty, nawet ty jesteś sprawiedliwym Bogiem, szlachetnym lekarzem, najdroższym synem, najbardziej błogosławioną duszą.

(8) Witaj, wyzwolony władco!

(9) Przyjdź, aby pomóc, dobry duchu, posłańcu pokoju, pomocniku potulnych i zwyciężaj agresorów!

(10) Witamy, odkupiciel uwięzionych i lekarz rannych!

(11) Witaj, który budzisz śpiących, który budzi tych, którzy śpią, i który powoduje powstanie umarłych!

(12) Witaj, potężny Boże i głos uświęcający!

(13) Witaj, prawdziwie Mihr Yazd, wspaniała lampa i obfite Światło!

(14) Witaj, nowy władco i nowy dzień!

(15) Witaj, fundacja światów i święty posiłek wielu!

(16) Powitanie, dar dobra, błogosławieństwo łagodnych, czczonych przez tych, którzy uświęcają!

(17) Witaj, kochający Ojcze, wspaniały dobroczyńca tych, którzy się w tobie schronili!

(18) Witaj, Ojcze nasz, który jesteś naszym potężnym schronieniem, w którym mocno ufamy!

(19) Zmiłuj się nad nami i okaż nam swoją miłość, och, dobrodzieju, którzy wszyscy są miłością!

(20) I nie zaliczaj nas do złoczyńców!

(21) Uratuj tych, którzy schronili się w tobie, i bądź nam miłosierny.

(22) Och, najukochańszy i kochający, widzieliśmy was, Nowe Danie, i tęskniliśmy za wami, którzy wszyscy jesteście miłością.

(23) Radośnie widzieliśmy was, kochających Pana, a wasze imię uznajemy, O Namaszczony.

(24) Oddziel nas od towarzystwa grzeszników i dystansuj nas od agresorów.

(25) Panie, jesteśmy twoi, zmiłuj się nad nami!

(26) Przyjdźcie szybko, spieszcie się, aby pokonać grzeszników, bo są wyniosli i powiedzieli: „Jesteśmy, kim jesteśmy i nikt nie jest taki jak my”.

(27) Bądź potężny i pokonaj agresorów!

(28) Chwalimy wasze imię, które jest naprawdę godne pochwały, i waszą szlachetną wielkość, która jest czystą radością. Chwalcie imię wasze, Ojcze, i czcijcie waszą wielkość!

(29) Niech tak będzie na wieki wieków!

 

Psalm 24 ( Mn 24)

(1) Witaj, mój wielki wzrost, witaj, moja jasna forma, witaj, mój lśniący wygląd!

(2) Witaj, moje potężne słowo, z którego pozwalam innym pić życie wieczne!

(3) Witaj, mój pożywny posiłek, którym zaspokajam głód moich przyjaciół!

(4) Witaj, mój kielich zbawienia, którym raduję bliskich!

(5) Witaj, moja silna tarcza i mój zaufany mieczu mowy i słuchu, i moja dobrze przygotowana zbroja, która jest w pełnej gotowości.

(6) Witajcie, koledzy żołnierze i towarzysz we wszystkich bitwach!

 

 

Psalm 25 ( Mn 25)

(1) Czcijmy ducha Pocieszyciela.

(2) Pobłogosławmy Marana Isus, który posłał nam Ducha Prawdy.

(3) Przyszedł i oddzielił nas od błędu świata.

(4) Przyniósł nam lustro. Przyjrzeliśmy się temu i zobaczyliśmy Wszechświat.

(5) Kiedy przyszedł Duch Świętości, objawił nam drogę prawdy i nauczył nas, że istnieją dwie natury, Światłość i Ciemność, oddzielone od samego początku.

(6) Królestwo Światła składało się z pięciu Wielkości , są to Ojciec i jego dwanaście Eonów, Eon Eonów, Żywe Powietrze i Kraina Światła, Wielki Duch w nich wieje i karmi ich Światłem.

(7) Królestwo ciemności składało się jednak z pięciu komór: dym, ogień, wiatr i woda i ciemność.

(8) Ich rozdzielczość pełza w nich, porusza ich i pobudza do wojny między sobą.

(9) Teraz, gdy walczyli ze sobą, odważnie zaatakowali Ziemię Światła, uważając się za zdolnych do jej podbicia. Jednak nie wiedzieli, że to, co ich zdaniem, odrzuci na ich głowy.

(10) Ale w Krainie Światła istniało mnóstwo aniołów, które posiadały moc wydania i pokonania wroga Ojca, który cieszył się, że poprzez Słowo, które ześle, ujarzmie buntowników, którzy chcieli wznoszą się ponad to, co było bardziej wywyższone niż oni.

(11) Jak pasterz, który widzi lwa zbliżającego się, by zniszczyć swą owczarnię, używa podstępu, bierze baranka i ustawia go jako sidła, aby go złapał, bo jednym barankiem ratuje owczarek. Następnie leczy baranka, który został ranny przez lwa.

(12) W ten sposób działał również Ojciec, który posłał swego mocnego Syna.

(13) Wyprodukował z siebie swoją Dziewicę wyposażoną w pięć Mocy, aby mogła walczyć z pięcioma Otchłanami Ciemności.

(14) Kiedy Strażnik stał mocno w granicach Światła, pokazał moce Ciemności swojej Dziewicy, która jest jego Duszą.

(15) Pobudzili się w Otchłani i chcieli ją posiąść, otworzyli usta i próbowali ją połknąć.

(16) Wziął moc Dziewicy i rozłożył ją na Moce Ciemności, jak sieci nad rybami, spadł na nią.

(17) Jak oczyszczone chmury wody, wniknęła w nie jak przeszywająca błyskawica.

(18) Wkradła się do ich wnętrzności i związała ich wszystkich bez ich wiedzy.

(19) Gdy Pierwszy Człowiek zakończył swoją walkę, Ojciec posłał Swego Drugiego Syna.

(20) Przyszedł i pomógł swemu bratu z Otchłani.

(21) Zbudował cały ten świat z mieszanki, która powstała z Światła i Ciemności.

(22) Wszystkie Moce Otchłani rozłożył na dziesięć Niebios i na osiem Ziem, zamknął je w tym Świecie i uczynił z niego loch dla wszystkich Mocy Ciemności.

(23) Ten świat jest jednak także miejscem oczyszczenia duszy, która została pochłonięta przez Moce Ciemności.

(24) Słońce i Księżyc zostały ustawione i ustawione na wysokościach, aby oczyścić Duszę.

(25) Codziennie wznoszą wyrafinowaną część na wyżyny, ale niszczą złoże. Przenoszą go w górę iw dół.

(26) Cały ten świat stoi niezmiennie przez pewien sezon, ponieważ poza nim powstaje wielki budynek.

(27) W godzinie, w której Architekt ją ukończy, cały świat zostanie rozwiązany. Zapali się ogień, aby ogień go stopił.

 

Psalm 26 ( Mn 26)

(1) Wszystkie żywe istoty i każda część Światła, która istnieje w każdym miejscu, zgromadzi dla siebie i uformuje z niej Statuę (obraz, podobieństwo).

(2) Nawet postanowienie śmierci, cała Ciemność, zgromadzi się i stworzy swój obraz wraz z Archontem.

(3) Za chwilę przyjdzie Żywy Duch.

(4) Pomoże Światłu, ale Rozdzielczość Śmierci i Ciemności zamyka się w komorze, która została dla niego zbudowana, aby mogła leżeć w łańcuchach na zawsze.

(5) Nie ma żadnych innych środków poza tymi, by związać wroga, ponieważ nie zostanie on przyjęty do Światła, ponieważ jest dla niego obcy, ale nie pozostanie również w swojej krainie ciemności, aby nie mógł zapłacić większa wojna niż pierwsza.

(6) Nowy Eon zostanie zbudowany w miejscu tego świata, który zostanie rozwiązany, aby w nim mogły panować Moce Światła, ponieważ wypełniły i wypełniły całą Wolę Ojca.

(7) Obalili nienawistnego, pokonali go na zawsze.

(8) To jest wiedza Mani, oddajmy mu cześć i błogosławmy go.

(9) Błogosławiony każdy, kto może mu zaufać, bo będzie żył z Sprawiedliwymi.

(10) Cześć i zwycięstwo naszemu Panu Mani, Duchowi Prawdy, który pochodzi od Ojca i objawił nam Początek, Środek i Koniec. Zwycięstwo duszy Najświętszej Marii Panny. Theona , Pshai , Jemnoute .

 

Psalm 27 ( Mn 27)

Song of Herakleides

(1) Zbierzcie się, synowie ziemi, i słuchajcie anioła, który został wysłany z przesłaniem niebios.

(2) Przybyliście i byliście zgromadzeniem, przyszliście i zgromadzili się w was.

(3) Powiedz nam wiadomość o niebie.

(4) Przybyliście, a eony miały rangę, przyszliście i zgromadzili się w was.

(5) Powiedz nam wiadomość o niebie.

(6) Obudźcie się, którzy śpicie. Obudź się, ty śpiąc. Śpij w jaskini, że możesz otrzymać wiadomość z nieba.

(7) Nosiciel wiadomości jest w drodze z przesłaniem z krainy światła, aby wypowiedzieć przesłanie niebios.

(8) Został wysłany. Śpieszył się do pierwszego człowieka, który przekazał mu wiadomość.

(9) Przyszedł i zapukał do bram i krzyknął: Otwórz się natychmiast.

(10) Mam przesłanie niebios!

(11) Powstań, pierwszy człowieku na ziemi, otwórz bramy, które są zamknięte, abym mógł przekazać ci przesłanie! Powstań, pierwszy człowieku na ziemi, niech zabrzmi trąba pokoju, abym mógł przekazać ci przesłanie!

(12) Powstań, pierwszy człowieku na ziemi, rozpowszechnij logotypy dobrej nowiny, abym mógł przekazać ci wiadomość! Powstań, pierwszy człowieku na ziemi, zbuduj cegły wieży, abym mógł przekazać ci wiadomość!

(13) Powstań, pierwszy człowieku na ziemi, i idź z wojskiem do swojego miasta, abym mógł przekazać ci wiadomość!

(14) Powstań, dobry pasterzu, weź jagnię od mściwego wilka, że ​​mogę ci przekazać przesłanie!

(15) Kim jesteś Moje drzwi są zamknięte, daj mi znak, bym otworzył się przed tobą i możesz mi przekazać wiadomość.

(16) Kim jesteś dla mnie, aby otworzyć, abyś mógł przekazać mi wiadomość? Jestem synem syna ojca. Syn ojca wysłał mnie do ciebie w sprawie wiadomości.

(17) Otwórz, otwórz od razu! Otwórz zamknięte bramy, aby otrzymać wiadomość! Gdy bramy miały się wkrótce otworzyć, był już w bramie, aby przekazać mu wiadomość o niebie.

(18) Nagle pierwszy człowiek znalazł go u swego boku. Był szczęśliwy i powiedział mu: Powiedz mi wiadomość!

(19) Co robi teraz mój ojciec? Ojciec świateł poza nim? Powiedz mi przesłanie mojego ojca. Co robią teraz dwanaście eonów, którzy byli wokół ojca, kiedy odszedłem?

(20) Powiedz mi wiadomość! Jak tam sprawy z żywym powietrzem, powiew życia wokół ojca?

(21) Powiedz mi wiadomość! Wielki duch krainy światłości, niosący kielich wszystkich eonów ? Powiedz mi wiadomość!

(22) Kraina światła, dom ojca, komnata weselna wszystkich eonów ?

(23) Powiedz mi wiadomość! Mury wykopane w ziemi, kiedy odeszłam, strażnicy na wieżach, którzy ich strzegą, powiedzcie mi wiadomość!

(24) Jaka jest matka żywych, których zostawiłem? Jak się mają jej krewni?

(25) Powiedz mi wiadomość! Pierwszy człowiek na ziemi jest szczęśliwy, ale pyta i mówi wysłannikowi:

(26) Powiedz mi wiadomość! Połączenie, połączenie, zostanie ponownie usłyszane. Przyszedłem i byli zebrani. Przybyłem i bogowie byli szczęśliwi. Przyszedłem i zgromadzili się wokół mnie.

(27) Posłuchaj, to jest wiadomość! Przyszedłem i ojciec został zebrany. W eony zebrali się wokół ojca.

(28) Posłuchaj, to jest wiadomość! Przybyłem i zebrano eony . Były girlandą wokół ojca.

(29) Posłuchaj, to jest przesłanie! Harfiści zostali zebrani, a rury były dźwięczne.

(30) Zostałem wysłany, a ojciec był szczęśliwy. Mieszkał w komnacie ślubnej Krainy Światła, abym mógł przekazać orędzie!

(31) I został wysłany, a eony tych eony zostały zebrane. Grali muzykę dla Ojca Świateł, abym mógł przekazać wiadomość!

(32) Zostałem wysłany, a harfiści zostali zebrani i śpiewali o ojcu, abym mógł przekazać orędzie!

(33) Zostałem wysłany, a powietrze było zachwycone, że wszyscy się zgromadzili i okrążyli ojca, abym mógł przekazać orędzie! Zostałem wysłany, a komnata ślubna była szczęśliwa, ziemia ze światłem, dom ojca.

(34) Posłuchaj, to przesłanie niebios! Zostałem wysłany, a ściany wykopano w ziemi, a strażnicy wież ich strzegli.

(35) Posłuchaj, to jest wiadomość! Zostałem wysłany, a matka patrzyła, a jej krewniacy gromadzili się wokół niej.

(36) Posłuchaj, to jest wiadomość! Wysłano mnie, a uczta była przygotowana, wystawna uczta wokół ojca.

(37) Posłuchaj, to jest wiadomość! Wysłano mnie, a ojciec był szczęśliwy, a przyjemność go otaczała.

(38) Posłuchaj, to jest wiadomość! Wysłano mnie, a ojca zebrano. Spał w swojej kwaterze w krainie światła.

(39) Posłuchaj, to jest wiadomość! Zostałem wysłany, a Ojciec był szczęśliwy, a dziewice otoczyły go.

(40) Posłuchaj, to jest wiadomość! Wysłano mnie, a harfy były w ich rękach, a oni grali dla ojca świateł.

(41) Posłuchaj, to jest wiadomość! Zostałem wysłany, a rury były dźwięczne w miejscach cumowania.

(42) Posłuchaj, to jest wiadomość! Wysłano mnie, morze było spokojne, a tratwa niebiańska została wyholowana.

(43) Posłuchaj, to jest wiadomość! Wysłano mnie, a statki dotknęły lądu, a porty morskie zostały zabezpieczone.

(44) Posłuchaj, to jest wiadomość! Przyszedłem, a ściany ustawiono w fundamentach, a strażnicy na wieży ich strzegli.

(45) Posłuchaj, to jest wiadomość! Porzuciłem rozum, ponieważ strzegł ojca, przyjemności z krainy światła.

(46) Posłuchaj, to jest wiadomość! Porzuciłem myśl, ponieważ strzegła wiary i eonów otaczających ojca.

(47) Posłuchaj, to jest wiadomość! Porzuciłem wgląd, ponieważ strzegł ojca.

(48) Posłuchaj, to jest wiadomość! Porzuciłem pragnienie, ponieważ strzegło rozdzielczości i dawało życie eonom .

(49) Posłuchaj, to jest wiadomość! Porzuciłem refleksję na podłodze i fundamencie krainy światła.

(50) Posłuchaj, to jest wiadomość! Przybyłem z domu szczęścia. Przyniosłem wam radość poprzez moje przybycie. Spójrz, to jest wiadomość! Przybyłem z domu obfitości. Przyniosłem ci obfitość, przychodząc do ciebie.

(51) Posłuchaj, to jest wiadomość! Przybyłem, ponieważ matka szukała ciebie i jej krewni byli z nią.

(52) Posłuchaj, to jest wiadomość! Przybyłem, ponieważ matka cię szukała, a jej krewni byli z nią. Spójrz, to jest wiadomość!

(53) Są na granicy i czekają na ciebie.

(54) Posłuchaj, to jest wiadomość! Spójrz, Bóg przyszedł całkowicie. Zadzwoń, a on odbierze.

(55) Posłuchaj, to jest wiadomość! Są obciążone girlandami i dłońmi, prezentem dla ciebie, lidera.

(56) Posłuchaj, to jest wiadomość! Powiedz mi wiadomość, uzbrój swoich bliskich, swoje girlandy.

(57) Zaniosę wiadomość od wszystkich eonów . i z tymi słowami i wasz syn, wyjdźcie i nieście przesłanie!

(58) Jego wojska są mocno zakorzenione. Chwyta władcę krainy ciemności.

(59) Posłuchaj, to jest przesłanie!

(60) Powietrze jest ustalone nad dymem. Jego żołnierze są w łańcuchach, są przywiązani. Spójrz, to jest wiadomość!

(61) Wiatr strzeże króla burz. Jego wojska spętane są łańcuchami.

(62) Posłuchaj, to jest wiadomość! Spójrz, wody otoczyły króla powodzi śmierci. Noś wiadomość!

(63) Dziewica, żywy ogień, stała się panem krainy ciemności. Noś wiadomość!

(64) Spójrz, kraina ciemności, którą zmarnowaliśmy. Czekamy na ciebie z girlandą. Noś wiadomość!

(65) Kupiliśmy dziesiątki głodnych. Mamy ziemię dla pięciu bochenków chleba. Noś wiadomość!

(66) Daliśmy wodę. Pili. Byli pijani i marnowali swoje zarobki. Noś wiadomość!

(67) Na nich założono płaszcz świetlny. Dla nich była to więź, kajdany. Noś wiadomość!

(68) Pożądali wiatru tchnienia. To był łańcuch na szyi. Noś wiadomość!

(69) Czuli powiew powietrza. To była śmierć dla nich wszystkich. Noś wiadomość!

(70) Chodźmy. Oczekują cię. Światło otoczyło ciemność.

(71) Chodźmy. Oczekują cię. Mieszkają na granicy. Oni czekają. Spójrz, Bóg całkowicie przyszedł. Zawołaj go. On ci odpowie. Noś wiadomość!

(72) Przybywają dla ciebie ciężkie girlandy i dłonie, zwycięski kapitanie. Noś wiadomość!

(73) Wysłannik usłyszał dobrą nowinę. Zaniósł to temu, który go posłał. Noś wiadomość!

(74) Ojcowie światła przybyli, aby pomóc ukochanemu. Noś wiadomość!

(75) Pomogli pierwszemu człowiekowi, a on krzyknął radośnie: „Spójrz na mnie! Spójrz na mój towar!”

(76) Ogromna radość, pierwszy z nich, pokryty girlandami i palmami. To jest wiadomość!

(77) Oby to nam się przydarzyło, być zaliczonym do jego towarów i przyjemności z eonów . To jest wiadomość!

(78) Obyśmy zostali zaliczeni do tych po jego prawej stronie i odziedziczyli nasze królestwo. To jest wiadomość!

(79) Obyśmy mieszkali z naszymi rodzinami na zawsze. To jest wiadomość!

(80) Chwała pierwszemu człowiekowi, cześć żywemu duchowi i ich nieustannej pracy.

 

Psalm 28 (Mn 28)

Song of the Bema

(1) Czcijmy Ducha pocieszenia, błogosławmy Mar Isusa, który posłał nam Ducha Prawdy.

(2) Przyszedł i oddzielił nas od błędu świata.

(3) Przyszedł z lustrem, patrzyliśmy.

(4) W tym był kosmos. Kiedy przyszedł Duch Świętości, objawiła Drogę Prawdy. Nauczył nas dwóch natury, światła i ciemności, odrębnych od początku.

(5) Królestwo Światła ma pięć greatnesses : ojciec i jego dwanaście eonów , a eony z eonów , powietrze dzienny, krainy światła i ogromne Ducha dzięki któremu oddech i który odżywia je światłem.

(6) Ale królestwo ciemności ma pięć magazynów: dymu i ognia, wiatru i wody i ciemności.

(7) Ich adwokat wkrada się w nich, zachęcając ich do wojny. Podczas wojny ośmielili się zaatakować krainę światła. Podejrzewali, że mogą go pokonać i nie wiedzieli, że ich plany upadną na ich głowy.

(8) W Krainie Światła istniała armia aniołów, gotowa wylać i zniszczyć wrogów Ojca.

(9) Cieszyło ich słowo Ojca, aby rozgromić buntowników, którzy uważali się za wywyższonych.

(10) Aniołowie byli jak pasterz, który widzi lwa zbliżającego się, by zniszczyć fałd, który sprytnie bierze baranka i ustawia go jako sidła, aby złapać lwa. Jednym barankiem ratuje fałd, leczy baranka i rani lwa.

(11) Taki jest sposób Ojca, który posłał swego silnego syna i uczynił z siebie dziewicę uzbrojoną w pięć mocy do walki z pięcioma otchłaniami ciemności.

(12) Gdy obserwator stanął na granicy światła, pokazał je dziewicy, która jest jego duszą. W otchłani poruszyli się, pragnąc jej. Otworzyli usta, by ją połknąć.

(13) Trzymał jej moc szybko. Rozłożył ją na nich jak sieci na ryby. Sprowadził na nich jej deszcz jak oczyszczone chmury wody.

(14) Dźgnęła w nich jak przeszywająca błyskawica. Wkradła się do ich wewnętrznych części. Związała ich. Nic nie wiedzieli.

(15) Gdy pierwszy człowiek zakończył wojnę, ojciec wysłał drugiego syna. Przyszedł, podniósł brata z otchłani. Stworzył cały świat z mieszanki światła i ciemności.

(16) Rozłożył wszystkie swoje moce otchłani na dziesięć niebios i osiem ziem. Zamknął ich w tym kosmosie i uczynił z niego więzienie dla wszystkich mocy ciemności. Było to także miejsce oczyszczenia pochłoniętej w nich duszy.

(17) Ustanowił słońce i księżyc i postawił je wysoko, aby oczyścić duszę.

(18) Codziennie zabierali wyrafinowane części do ich wysokości, jednak mieszali resztki, ale nie mogli ich przenosić w górę lub w dół.

(19) Cały świat zatrzymuje się na pewien sezon.

(20) Wielki świat powstaje poza światem.

(21) Gdy tylko robotnicy skończą, kosmos rozpuści się, rozpali i rozpali go.

(22) Całe życie, relikt światła, gdziekolwiek jest, weźmie do siebie, a następnie wyświetli obraz.

(23) Rada śmierci – wszystko jest ciemnością – spotka się i stworzy podobieństwo do siebie i władcy, ale w mgnieniu oka Duch Żywy przychodzi, pomaga Światłu i zamknie radę śmierci i ciemności w jednym dom stworzony, by trzymać je tam na zawsze.

(24) Nie ma innego sposobu na zamrożenie wroga. Nie zostanie przyjęty do Światła, ponieważ jest obcym, ale nie można go pozostawić w jego krainie ciemności. Nie wolno mu angażować się w wojnę większą niż pierwsza.

(25) W miejsce kosmosu, który się rozpuści, powstanie nowy eon. W eonie moce Światła mogą panować, ponieważ wypełniły i wypełniły Wolę Ojca, na zawsze opanowały nienawiść do niego.

(26) To jest wiedza Mani. Czcijmy go i błogosławmy.

(27) Kto mu ufa, będzie błogosławiony i będzie żył sprawiedliwie.

(28) Chwała i zwycięstwo Maranowi Mani.

(29) Ten, który jest duchem prawdy od Ojca.

(30 Objawia nam początek, środek i koniec.

 

Psalm 29 ( Mn 29)

Piosenka do Mar Isho

(1) Weź mnie, pierworodny. Ścieżka światła rozprzestrzenia się przede mną z mojego pierwszego miasta.

(2) Szukam kogoś. Rozpływa się obraz Zbawiciela . O, pierwsza, światło dziewicy dotyka mnie, najjaśniejszy obraz prawdy z jej trzema aniołami, którzy udzielają łaski.

(3) Pierworodne portale nieba otwierają się przede mną w promieniach mojego Zbawiciela i jego portretu światła.

(4) Zostawiłem moją szatę na ziemi. Choroby starcze były moje. Ubieram się w nieśmiertelną szatę.

(5) Przewieź mnie na słońce i księżyc. Prom światła w pokoju na trzech ziemiach.

(6) Pierworodna jestem świętą oblubienicą w jej komnacie światła, odpoczywającą. Zachowuję prezent zwycięstwa. Pracowałem, to dobrze. Mój koniec to szczęśliwa wieczna posiadłość.

(7) O pierworodny, chwała i podbój dla Mar Mani, jego świętych wybranych i dla błogosławionej duszy Maryi.

 

Psalm 30 ( Mn 30)

Pieśń Wędrowca

(1) Jesteś wiosną, Isusie.

(2) Pochodzisz z eonów, królu.

(3) Jesteś źródłem żywej wody.

(4) Tajemnice Ojca, których znasz.

(5) Jesteście szatą eonów, która jest Szatą Kościoła.

(6) Jesteś trzciną królestwa. Opiera się na tobie.

(7) Jesteś bramą Krainy Światła. Imię Ojca jest waszą chwałą.

(8) Jesteście kwitnącym owocem niezniszczalnego drzewa.

(9) Jesteś świętą gołębicą unoszącą się nad chmurami, z trój rozgałęzionym oczyszczającym antidotum w ustach.

(10) Isusie, dziewico, umysł staje się doskonałym Kościołem. Drzewo, owoce są dobre i słodkie.

(11) Miłość nosi szaty sprawiedliwego przykazania i wiedzy.

(12) Grace krąży wokół imienia Isus. Ktokolwiek cię znajdzie, jest błogosławiony i szczęśliwy.

(13) Kto wie, nie smakuje śmierci, ale spoczywa w życiu na zawsze.

(14) Chwała i cześć Maranowi Isusowi, królowi i świętemu.

Psalm 31 ( Mn 31)

(1) O, dusza śpiąca. Ty, który śpisz, ty drzemiąc, obudź się. Słońce wschodzi nad tobą.

(2) Poranek jest prawdą Przykazań; umarli, zwłoki powstały.

(3) Oto siedlisko rabusiów, dom trosk i smutków .

(4) Są bezlitosnymi padlinożercami, nie słysząc żadnego wezwania.

(5) Nie mają serca dla skazanych.

(6) Schlebiają ci drzewo.

(7) Przyszedł dobry człowiek, girlanda klejnotów, ty.

(8) Wędrujące owce, wasz pasterz szuka was.

(9) Szlachetny i wzgardzony, twój król chce ciebie.

(10) Gdzie są wasze anielskie szaty, stroje, które się nie starzeją?

(11) Gdzie są wasze radosne wianki i korony, które nie spadają?

(12) Gliniana pleśń twoich krewnych, pieczęć twojego ojca? Zebrane, znajome, niezawodne dla ciebie.

(13) Pokorni, których kochaliście, i wielcy, których upokorzyliście. Nie wstydziłeś się jeszcze.

(14) Na zawsze i na zawsze błogosławiona dusza Marii.

 

Psalm 32 ( Mn 32)

(1) Jak dobrze, że znamy twoje nauczanie!

(2) Proszę, zmiłuj się nad nami, hojny władco.

(3) Wysłannik ojca uzdrawia dusze, raduje nas wszystkich i niesie smutek.

(4) Wzniosłe i nieograniczone, gdzie ciemność nigdy nie nadchodzi, wszystkie klasztory i miejsca zamieszkania mają wielką urodę, ponieważ są szczęśliwe w świetle i nie znają bólu.

(5) Ci, którzy wchodzą, pozostają na zawsze. Nigdy nie dociera do nich żaden cios ani tortury. Ubrania, które noszą, nie zostały wykonane ręcznie.

(6) Świecą światłem, a mrówki nie pełzają po nich.

(7) Zielone wianki na głowach nigdy nie tracą koloru

(8) Ich ciała nie znają ciężaru własnego i nie opadają. Ich kończyny nie są sparaliżowane

(9) Ciężki sen nigdy nie wyprzedza ich dusz, a zwodnicze sny i urojenia nie są wśród nich znane.

(10) W tej ziemi głód i udręka nie są znane. Nie ma pragnienia. Wody wszystkich jego jezior wszędzie wydzielają cudowny zapach. Nikt nie zna powodzi i utonięć.

(11) Ich spacer jest szybszy niż błyskawica. W ich ciałach nie ma choroby.

(12) Działania wszystkich ciemnych mocy pozostawiają ich całkowicie w spokoju. Strach i przerażenie nie żyją na tych ziemiach, podobnie jak zniszczenie.

(13) Drzewa nie potrząsają owocami. Rozpad jest obcy ich owocom.

(14) Wewnątrz i na zewnątrz jest pełen blasku, ogrody aromatyczne i bez zbłąkanych cegieł i cierni. Ci, którzy wstępują do tych miejsc i mają wiedzę, wychwalają jego manifestację.

(15) Nikt nie cierpi ciemnego cienia. Jego ziemia i twarz są promienne. Cenne formy są wolne od bólu.

(16) Ich kończyny nie słabną z wiekiem. Oni są szczęśliwi. Mówią dobrze. Czczą tego hojnego. We wspaniałych manistanach (klasztorach) rozkoszuje się słodka piosenka .

(17) Bez strachu, bez wyjących psów, bez skrzeczącego ptaka, bez zagmatwanego zła i okropnego pisku. Nic grubego w tej krainie.

(18) Ciemność i mgła nie oznaczały czystego raju.

(19) Jaźń żyje w świetle. Cnoty radości, miłości i piękna są wspólne. Żadna żywa istota nie umiera.

(20) Kto uwolni mnie od dołów i więzień zgromadzonych pożądliwości, których nienawidzę? Kto zabierze mnie nad zalewające morze, ujścia konfliktów, które nie dają spokoju?

(21) Kto mnie uratuje przed szczękami bezlitosnych bestii, które niszczą i przerażają? Kto poprowadzi mnie poza mury i nad fosami, które gotują się ze strachu i drżą od szalejących demonów?

(22) Kto zabierze mnie poza narodziny i uwolni od fal, które nie dają spokoju?

(23) Płaczę nad moją duszą, mówiąc: Niech będę od tego zbawiony od groteskowych bestii, które jedzą się nawzajem! Ciało ludzkie, ptaki powietrzne, ryby oceanu, czworonogi i owady, kto zabierze mnie poza nich?

(24) Kto mnie uratuje, abym nie zawrócił i nie pogrążył się w tych piekłach, abym nie żył w ich błocie i nie doznał odrodzenia pozbawionego żywych roślin?

(25) Kto mnie uratuje od wysokości połykania i pożerających głębin piekła i nieszczęścia?

(26) A kiedy płakałem na ziemi, usłyszałem głos Króla Miłosiernego.

(27) wybawię cię od mocy rewolucji, które przerażają. Uwolnię was od podstępu, pola turbulencji i męki śmierci.

(28) Skończę z siłami, które niszczą. Wykluczę chorobę, która was przeraża, i śmierć.

(29) Zabiorę cię z rąk strażników piekielnych, którzy bez litości traktują ducha i duszę.

(30) Zabiorę cię z niecierpliwością i szybujemy na skrzydłach wysoko nad ciemnymi mocami i niesubordynowanymi książętami.

(31) Zabiorę was do pierwotnego spokoju nowej ziemi, Nowego Raju, i pokażę wam plan istnienia Ojca.

(32) Poznacie radość i uwielbienie, wyjdziecie poza ból, a w świetlistym stroju przepasacie światło.

(33) Na twojej głowie jest twój diadem władzy.

(34) Duch przemówił i zbudował na tej strukturze ogromną fortecę szlachetnego cesarza. Pierwotny pierworodny zasługuje na pałac jako swoje zwierzchnictwo.

(35) Pierwsze ludzkie ubranie weseli się i przywiązuje do diademu suwerenności.

(36) Swoim przyjaciołom związuje diadem i przyoblecza ich ciała w szatę radości. A ci wierni wybrani, którzy ubierają na chwałę, przywiązują do nich diadem.

(37) Rządzą szczęśliwie, tak jak kiedyś byli w kajdanach tylko ze względu na swoje imię i byli straszliwie karani przez wrogów.

(38) Ich zwycięstwem był powrót z piekła. Ich wrogowie są stonowani, a przed nimi klify!

(39) W tym dniu, gdy Ojciec objawi swoją formę, troskliwego Ojca, Pana Eonów Światła, pokaże swój oświetlony kształt. Jest to chwalebna, jasna forma dla wszystkich bogów, którzy tam będą mieszkać.

 

Psalm 33 ( Mn 33)

(1) Głęboki towarzysz istot świetlnych!

(2) W miłosierdziu swoim daj mi siłę i pomóż mi własną ręką.

(3) Ubierz moją duszę, Panie, i mów do mnie.

(4) Pomóżcie mi, gdy zbliżą się wrogowie. Ich zwodnicze ciało spustoszy mnie i torturuje.

(5) Dobry przyjacielu, uwolnij mnie. Moja dusza płacze w moim ciele przy każdym uderzeniu i dźgnięciu sztyletem.

(6) Moja godzina życia i ta cielesna forma się skończyły, i wszystkie dni niepokoju.

(7) Moja godzina upadła jak na wzburzonej wodzie, ból po bólu pustoszył moje wewnętrzne miejsce.

(8) Szedłem w udręce, strzelałem w kostki, mgłę dymem w twarz. Otworzyły się źródła ciemności, a wielkie ryby przepełniły mnie strachem.

(9) Moja dusza zemdlała przed tymi okropnymi formami, ohydnie na nie patrzeć.

(10) Ich ciała nie mają ludzkiego kształtu. To są demony, wygnani książęta, przepełniając mnie przerażeniem.

(11) Ich furia zebrała się jak morskie ciała ognia.

(12) Powstali, aby mnie utopić. W każdej dzielnicy były wiatry sztormowe.

(13) Deszcz, mgła wszystkich mgieł, błyskawice i grzmoty, brzegi chmur, grad, rozpadające się morze.

(14) Skiff wzniósł się nad grzbietem fali i wślizgnął do ukrytego koryta. Wszystkie zaciski się poluzowały, wypadły żelazne nity.

(15) Po utonięciu żagle połykały wodę, a maszty zatrzęsły się w zamęcie.

(16) Stery spadły do ​​morza. Pozostali na pokładzie zamieniali się w kamień.

(17) Sternicy i jego piloci zawodzili gorzko na czubku płuc. Odkupienie stało się nawykiem.

(18) Z każdego źródła wiatr rozwiał zamek więzienny.

(19) Gwiazdy wirowały dziko, planety wypadły z orbity.

(20) Ziemia zadrżała, podobnie jak mój fundament.

(21) Wysokie niebiosa zatonęły. Moje żyły były rzekami, które wysychały w moim ciele.

(22) Moje kończyny nie były już połączone i złamały się, zastanawiając się, czy istnieją. Nie mogłem już liczyć moich dni i miesięcy.

(23) Koło zodiaku straciło swój kurs.

(24) Pieczęć moich stóp i stawów palców u nóg, każde ogniwo życia mojej duszy zostało rozluźnione.

(25) Każdy staw moich dłoni i palców został poluzowany, a jego pieczęć zdjęta.

(26) Ich mięsiste życie stało się słabe. Moje kończyny stały się zimne. Moje kolana zamarły ze strachu. W moich nogach siła została uderzona i wyczerpana.

(27) Kiedy zobaczyłem ciemność, siła w moich kończynach opadła, a dusza moja jęknęła na wszystkie jej przeciwne postacie.

(28) Kto mnie ocali?

(29) Kto mnie ocali; zrobić nowy sposób?

(30) Kto mnie tak wyprostuje?

(31) Kto wyrwie to ciało?

(32) Kto wyrwie to ciało i ubierze mnie w nowe?

(33) Po rozmowie z drżącą duszą zobaczyłem Zbawiciela .

(34) Po rozmowie z drżącą duszą zobaczyłem Zbawiciela i jego sterników, którzy zstąpili, by ubrać moją duszę.

(35) Podniosłem w ten sposób oczy i zobaczyłem śmierci ukryte przez wysłannika.

(36) Hurt był zdalny. Zbyt choroby i cierpienia.

(37) Ich wizja opuściła, ich ciemność uciekła.

(38) Wszystko było święte i niezrównane.

(39) Światło świeciło radośnie i uroczo, napełniając mój umysł radością.

(40) Mówił do mnie z radości, podnosząc moją duszę z piekła.

(41) Powiedział: Przyjdź duchu i nie bój się. Jestem twoim umysłem, twoją nadzieją.

(42) Jesteście szatą mego ciała, która przeraża moce ciemności.

(43) Jestem waszym pierwotnym światłem, waszym wielkim umysłem i całkowitą nadzieją.

(44) Jesteś moim słowem, moją zbroją wojenną, ratującą mnie przed walką z grzesznikami.

(45) Uwolnię cię z lochów, zaniosę daleko od twoich ran. Poprowadzę cię od męki fizycznej.

(46) Nie boisz się spotkania.

(47) Najpierw człowieku, będziesz miał bramy nieba.

(48) Umiłowani! piękno mojej jasnej natury!

(49) Oczyszczę cię od brudu i korozji poprzez doskonałe Światło.

(50) Jesteście moją umiłowaną, miłością w moich kończynach, a ja jestem światłem całej waszej struktury, waszej duszy i bazy bytu.

(51) Ze świętości moich kończyn zstąpiłeś na początku w ciemne miejsca i stałeś się ich światłem.

(52) Ze względu na was bogowie (niebiańskie istoty) zeszli na dół i stali się widoczni i zabili śmierć i ciemność.

(53) Najpierw człowieku, otworzę przed tobą bramy nieba.

(54) Strach i śmierć cię nie pociągną.

(55) Nie spustoszą cię bólem i nędzą.

(56) Nie, spoczniecie w wyniosłych dzielnicach zbawienia, tutaj z bogami i tymi, którzy żyją w spokojnej ciszy.

(57) Przyjdź, duchu. Śmierć upadła, a choroba uciekła.

(58) Niech nie będzie pożądania dom ucisku, którym jest całkowite zniszczenie i udręka śmierci.

(59) Zostałeś wyrzucony z domu. Cierpiałeś w piekle.

(60) Zbliżcie się z radości. Nie odwracaj się, by patrzeć na kształty ciał.

(61) Widzicie, oni wracają przez każde narodziny i przez każdą agonię i każde duszące więzienie, w którym płoną i wzdychają.

(62) Zbliż się. Nie lubisz ginącego piękna w żadnej z jego form. W słońcu pada i topnieje jak śnieg.

(63) Piękno nie trwa. Uschnie i zniknie jak złamana róża, która wysycha na słońcu, a jej łaska zniszczona.

(64) Książęta i martwe dusze leżą spętane w grobie, w którym wszystko jest pozbawione Światła.

(65) Moja dusza jest uratowana. Jestem ubrana w światło.

 

Psalm 34 ( Mn 34)

Wielka pieśń do Maniego

(1) O nauczycielu Pierwotnej Doktryny (czyste nauczanie) szlachetnego Isusa !

(2) Jesteśmy tutaj, aby cię czcić i czcić.

(3) O mój szanowany i sławny ojcze, mój Budda Mani!

(4) Jesteśmy tutaj sami, aby czcić cię z naszego serca pokory.

(5) Bądź naszą nadzieją i schronieniem, a otrzymaj cześć każdego z nas.

(6) Przed tobą kłaniamy się wewnętrzną wiarą.

(7) Niech każda nasza modlitwa będzie czysta.

(8) Opowiedziałeś nam o konsekwencjach zła i zablokowałeś drogę do piekła, nauczając dobrych praw.

(9) Uratowałeś osiem rodzajów cierpiących istot w jadowitych dzikich zwierzętach, które były wiecznie zanurzone w pyle zapomnianych narodzin, a w stanie jadowitych dzikich zwierząt zawsze były szalone.

(10) Kiedy namiętność chciwości zatruła ich i umierali, przygotowaliście dla nich lekarstwo z zioła do medytacji.

(11) Zachwycili się pasją gniewu, brakowało im rozsądku lub spójnej myśli, a ty zgromadziłeś ich myśli, więc zrozumieli ich pochodzenie w Królestwie Światła.

(12) Te żywe istoty w pięciu stanach egzystencji uwolniły się od ignorancji i dały im mądrość, prowadząc je do doskonałości.

(13) Wiele różnych namiętności – nienawiść i gorycz – niepokoiły te myślące istoty i rozproszyły ich myśli, ale święty ojcze, kiedy zstąpiłeś z nieba, rodziny wszystkich myślących istot osiągnęły spokój doskonałości.

(14) My, nieszczęśliwi i bez nadziei, pozostalibyśmy w torturach Samsary, nie znajdując końca twojej ścieżki. Ustanowiliście drabinę mądrości, pozwoliliście nam zastąpić pięć form bytu i wyzwoliliście nas.

(15) My, przykuci cierpieniem, uratowaliśmy się od narodzin, aby zobaczyć niebiańskiego podobnego do Buddy świecącego jak słońce, które jest jak ty.

(16) Dla tych, którzy są przywiązani do chwilowej przyjemności, nauczałeś Prawdziwego Prawa (Czystego Nauczania).

(17) Zaniosłeś ich przez morze cierpienia do dobrej nirwany.

(18) Dla tych, którzy są przywiązani do korzenia przywiązania do świata, odkryliście drogę do królestwa Buddów , wznieśliście górę cnoty Sumeru , pozwalacie im znaleźć nieskończone szczęście.

(19) Dla zanurzonych w wodzie dumy pokazałeś most Prawdziwego Prawa.

(20) Przyjęliście do serca dobre zrozumienie. Powierzyłeś je Świętemu Zgromadzeniu.

(21) Dla tych zdezorientowanych sześcioma organami percepcji pokazałeś wzrost i upadek stanów bytu. Ujawniłeś, jakie cierpienia mają ludzie z Avici , najgłębszego buddyjskiego piekła.

(22) Pozwalacie im odrodzić się w błogosławionym pięciokrotnym Niebie Światła.

(23) Aby ofiarować zbawienie, przemierzyliście ziemię, idąc na wszystkie strony.

(24) Kiedy znalazłeś ludzi potrzebujących zbawienia, uratowałeś wszystkich.

(25) Tym, którzy byli leniwi, głosiłeś szczegóły Klejnotu Karuzuty .

(26) Wchodzimy na drogę wolności i zbawienia, kiedy znamy je w Księdze.

(27) Gdybyście nie w pełni nauczali Czystego Nauczania, czyż świat i jego myślące istoty nie miałyby do tej pory końca?

(28) Po Czterech Buddach upadłeś i osiągnąłeś naprawdę niezrównany stan buddy .

(29) Uratowałeś tysiące i uratowałeś je z ciemnego piekła.

(30) Oczyściłeś ich z mistrzowskiej przebiegłości i podstępu i sprawiłeś, że pomogli innym.

(31) Byłeś przewodnikiem, który popełnił błąd.

(32) Uratowałeś ich przed szponami złej Mara. Uratowałeś wrogich, uzdrowiłeś niewidomych, spowodowałeś uczynki honoru, pokazałeś im właściwą ścieżkę do krainy niebiańskich istot.

(33) Urodziliście się jako nadzieja i schronienie świata.

(34) Nauczyłeś siedmiu cennych ksiąg i powstrzymałeś tych, którzy chcieliby dołączyć do zła.

(35) Idąc pieszo i wołając twoje imię, chwaląc cię swoimi językami, wszyscy kochaliby tak samo jak dzieci, które kochają swoje matki i ojców.

(36) Obejmując ich swoim litościwym sercem, przyniosłeś im wielką pomoc i dobrobyt.

(37) Nie rozróżniając krewnego od nieznajomego, zaadoptowałeś wszystkich z nich.

(38) Poradziłeś niezliczonej liczbie ludzi. Swoim sercem czynicie dobro wszystkim, a poprzez swoje dobro poszkodowani przezwyciężyli swój smutek.

(39) Zawsze przynosiliście im wielką pomoc i dobrobyt.

(40) Z powodu swojej cnoty osiągnęliście pełny stan buddy .

(41) Przez swój niezwyciężony język i hojność dałeś nam Klejnot Dobrego Prawa nam nieszczęśliwym.

(42) Rodziny żyjących oszalały z powodu ciemnych namiętności, ale odrodziły się.

(43) Swoim wielkim i współczującym sercem otoczysz wszystkich ramionami i uratowałeś je z cyklu ponownych narodzin, ratując je przed Samsarą.

(44) Błogosławieni czystego serca powoli doszli do wglądu, pokonali wrogość i podeszli do posągu arhatów .

(45) Ale przyjemność, przywiązując ich do świata, dała im opanowanie sprytu i podstępu.

(46) Przyniosłeś im pomoc i dobrobyt.

(47) Dla tych, którzy zapomnieli o swoim pochodzeniu, ujawniłeś, kim jesteś, zmieniając swoją formę.

(48) Kiedy wszystkie żywe istoty ujrzały wasze objawienie, były natchnione i pragnęły jedynie uciec od cierpienia cyklicznej Samsary.

(49) Przybyliście do dzieci w dobroczynnej formie i odwróciliście je od zła i miłości świata, którym ulegli.

(50) Przed niebieskim niebem całego królestwa urodziliście się jako Lśniący Budda nauczycieli.

(51) Widząc cię, żywi byli szczęśliwi i o silnych umysłach nie wątpili już, ponieważ byli posłuszni twoim przykazaniom.

(52) Ich dobre myśli rosły każdego dnia i świeciły jak jasne, świecące słońce. Wiedza o świetle świeciła.

(53) W ich sercach rosło współczucie.

(54) Przestrzegali przykazania, aby być bezgrzesznymi i uciekli przed niekończącymi się płonącymi ogniami piekielnymi.

(55) Starali się przestrzegać Prawdziwego Prawa, przestrzegać Prawdziwego Przykazania i nie popaść w nieczyste grzechy.

(56) Po poznaniu ulotności ciała opuścili swoje domy i domy.

(57) Zgodnie z Dobrym Prawem mieli czyste ciało.

(58) Dołożyli wszelkich starań, aby przestrzegać czystych praw i unikać niebezpiecznych miejsc.

(59) Aby odrodzić się w pałacu nieśmiertelności, przestrzegali przykazania jako czystego w ustach.

(60) Modlili się o błogosławieństwo i szli drogą błogosławieństwa i uciekali przed straszną Samsarą.

(61) Przestrzegali przykazania błogosławionego ubóstwa.

(62) W obawie przed postrzeganymi przejściowymi doktrynami i trzema złymi drogami podążyli za Trzem Pieczęciami, aby odrodzić się na najwyższym miejscu.

(63) Zgodziliście się rozkazywać im, wychwalać i śpiewać pieśni, usuwać zło, gromadzić i medytować.

(64) Żydzi byli zdezorientowani, ale kiedy usłyszeli wasze przykazanie, ich cnota była tętniącym strumieniem i rzeką i odrodzili się w krainie Buddów .

(65) Inni nieziemscy ludzie szli czystymi ścieżkami, medytowali i odradzali się w pałacu nieśmiertelności.

(66) Pochylamy głowy i czcimy przed tobą, naszą wysoce wywyższoną niebiańską istotę.

(67) Niech żyjący na ziemi odrodzą się na zawsze w doskonałości!

(68) Oddajemy cześć. Nasze serce jest spokojne.

(69) Niech wszyscy żyjący na ziemi unikną niebezpieczeństw.

(70) Niech odnajdą spokój doskonałości.

(71) Zatem dzięki cnocie naszego uwielbienia i czci niech wszystkie święte siły niebiańskich istot powyżej i poniżej oraz różnorodne duchy zostaną powiększone.

 

Psalm 35 ( Mn 35)

Hymn Pierwotnego Człowieka

(1) Dobry Bóg, najwyższy z bogów, diadem i wieczna chwała, błogi między światłami, był zadowolony i niezmiernie szczęśliwy, kiedy narodziłeś się w Jego królestwie.

(2) dwanaście Synowie i eony tych eony w ogromnej powietrza były również zadowolony.

(3) Wszystkie istoty niebieskie i mieszkańcy Jego królestwa – góry, drzewa, źródła, szerokie, silne pałace i korytarze, byli przez was szczęśliwi, Przyjacielu.

(4) Kiedy ujrzały cię urocze kobiety i dziewczęta zrodzone z Zmysłu, chwaliły cię, błogosławiły doskonałej młodości.

(5) Piosenki wypełniły powietrze. Tamburyn, harfa i flet eksplodowały. Wszystkie istoty niebieskie stały przed tobą, księciu, synu króla.

(6) Głosy rozbrzmiewają z rozległego powietrza, pieśni Światła-Ziemi, mówią Ojcu Światła.

(7) Urodzony jest tym, który zawarł pokój. Najwyższy z wszystkich niebiańskich istot ma trzy zadania: zniszczyć śmierć, uderzyć wrogów i objąć cały Raj Światła! Oddaliście hołd i wyruszyliście na bitwę i objęliście cały Raj Światła.

(8) Książę tyrana był związany na zawsze, a miejsce zamieszkania Ciemnych zostało zniszczone. Lekki Przyjaciel, Pierwotny Człowiek, pozostał, dopóki nie wypełnił woli swego ojca.

 

Psalm 36 ( Mn 36)

(1) Radość nadeszła nade mną i nikt nigdy nie będzie mógł o tym powiedzieć.

(2) Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

(3) Weźcie do was Słowo Prawdy, ludzie, którzy kochają Boga!

(4) Świat jest niczym. Nie ma w tym nic do zyskania.

(5) Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

(6) Ludzie wciąż myślą, że odpoczywają i nie wiedzą, że szykuje się im kłopot.

(7) Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

(8) Biegają i wybuchają, aż godzina ich dogoni.

(9) Zostali powołani i nie zrozumieli. Przyszły puste i zniknęły.

(10) Moi bracia, otrzymałem moją girlandę. Nienawidziłem świata, aby dać życie mojej duszy.

(11) Rzeczy cielesne, o których zapomniałem, rzeczami Ducha zawarłem pokój.

(12) Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

(13) Odkąd znalazłem Zbawiciela , kroczyłem jego śladami.

(14) Nic nie mogło mnie powstrzymać przed otrzymaniem tej girlandy.

(15) Moi bracia, otrzymałem moją girlandę.

(16) Jak wielka jest radość przygotowana na doskonałych!

(17) Wszyscy, moi bracia, dziedziczymy to.

(18) Bracia moi, otrzymałem girlandę.

 

Psalm 37 ( Mn 37)

Zbawienie Duszy

(1) Będę z tobą jak szary wilk, jak czarny kruk, pozostanę na ziemi.

(2) Jak węgiel drzewny do choroby, jak ślina do osełki, którą będę.

(3) Jesteś naszym potężnym i wielkim władcą. Jak zaokrąglone złoto, jak zaokrąglona kula, jesteś naszym chwalebnym mądrym panem.

(4) A twoja liczna ludność przy twojej szerokiej piersi, na twoim długim szwie, strzeżesz i chronisz, pielęgnujesz, opiekujesz się wybranymi i słuchaczami.

 

Psalm 38 ( Mn 38)

(1) Cały ten świat stoi niezmiennie przez pewien sezon, ponieważ poza nim powstaje wielki budynek, w godzinę, w której jego Architekt go dokończy, cały świat zostanie rozwiązany.

(2) Rozpali się, aby ogień mógł go stopić.

(3)) Całe Życie, Resztki Światła w każdym miejscu, które zgromadzi dla siebie i uformuje z niego Statuę.

(4) Nawet postanowienie śmierci, cała Ciemność, zgromadzi się i stworzy swój obraz wraz z Archontem.

(5) Za chwilę przyjdzie Żywy Duch.

(6) Pomoże Światłości, ale Rozdzielczość Śmierci i Ciemności zamknie ją w komorze, która została dla niej zbudowana, aby na zawsze mogła w niej tkwić w łańcuchach.

(7) Nie ma żadnych innych środków poza tymi, by związać wroga, ponieważ nie zostanie on przyjęty do Światła, ponieważ jest dla niego obcy, ale nie pozostanie również w swojej Krainie Ciemności, aby nie mógł zapłacić większa wojna niż pierwsza.

(8) Nowy Eon zostanie zbudowany w miejsce tego świata, który zostanie rozwiązany, aby w Mocach Światła mógł panować, ponieważ wykonali i wypełnili całą Wolę Ojca.

(9) Obalili nienawistnego, pokonali go na zawsze.

(10) To jest wiedza Mani, oddajmy mu cześć i błogosławmy go.

(11) Błogosławiony każdy, kto będzie mu ufał, bo będzie żył ze wszystkimi Sprawiedliwymi.

(12) Cześć i zwycięstwo Maranowi Mani, Duchowi Prawdy, który pochodzi od Ojca i objawił nam Początek, Środek i Koniec.

 

Psalm 39 ( Mn 39)

(1) Przyjdź do mnie, mój krewny, światło, mój Przewodnik.

(2) Odkąd wyszedłem w ciemność, dano mi wodę do picia.

(3) Ponoszę ciężar, który nie jest mój.

(4) Jestem pośród moich wrogów, bestie, które mnie otaczają, obciążają mnie moce i zwierzchności.

(5) Płonęli gniewem swoim, powstali przeciwko mnie. Materia i jej synowie podzielili mnie między siebie, spalili mnie w swoim ogniu, dali mi gorzkie podobieństwo.

(6) Nieznajomi, z którymi się mieszałem, nie wiedzieli, że smakują moją słodycz, chcieli mnie zatrzymać przy sobie.

(7) Byłem dla nich życiem, ale oni byli dla mnie śmiercią; Nudziłem się pod nimi, nosili mnie jak szatę.

(8) Jestem we wszystkim, dźwigam niebo, jestem fundamentem, wspieram ziemie, jestem Światłem, które świeci, daje radość duszom.

(9) Jestem życiem świata; Jestem mlekiem, które jest we wszystkich drzewach; Jestem słodką wodą pod synami materii.

(10) Nosiłem te rzeczy, dopóki nie wypełniłem woli mego Ojca; Pierwszy Człowiek jest moim ojcem, którego wolę wykonałem.

(11) Oto! Ciemność, którą stłumiłem. Ujrzeć! Ogień fontann, które ugasiłem, gdy kula obraca się w pośpiechu, gdy słońce otrzymuje wyrafinowaną część życia. O, duszo, podnieś oczy na wysokość i kontempluj swoją więź. Ujrzeć! Wzywają was ojcowie.

(12) Wejdźcie teraz na Statek Światła i weźcie swoją girlandę chwały, wróćcie do swego królestwa i radujcie się ze wszystkimi Eonami.

 

Psalm 40 ( Mn 40)

Modlitwa Duszy

(1) Ta widzialna Bema, Słowo, została wam postawiona, aby mogła siać w was poprzez to, co jest widoczne pamięć ukrytego Prawa, o którym zapomnieliście od dnia, w którym piliście wodę szaleństwa.

(2) O, Duszo, patrz: do ciebie przyszła łaska Dnia Radości, objawiaj bez strachu wszystkie swoje grzechy dzisiaj i pamiętaj o swoim końcu i przygotuj się w swoich dziełach, bo Bema Mądrości cię do nich przenosi.

(3) To jest Droga Prawdy, to schody, które prowadzą wysoko, które zabiorą nas na te święte kroki!

(4) Od samego początku jest On tą Drogą, a mianowicie Pierwszym Człowiekiem i Isusem Promiennym, i Duchowym Orędownikiem, wzywają was, Duszy!

 

 

 


 

Retrieved from „http://neilixandria.com/index.php/Manichaean_Psalms_of_Thomas

THE MANICHAEAN PSALMS

November 14, 2014 kingdomoflightchurch Odes & Psalms

(The following text is from the Manichaean Holy Book of Light. Because the compilation is from both Middle Eastern and Far Eastern sources, the psalms reflect these different styles .-Editor’s Note)

 

 

 

Psalm One 

Psalm 1 (Mn 1)

(1) Come, my Saviour Isho, do not forsake me. Isho, you have I loved, I have given my soul, I wear the holy armor of Light that you have provided; I have defended my soul from the wickedness of that which surrounds me; I have not given it rather to the foul lusts of the world.

(2) Isho, do not forsake me.

(3) Lo, the glorious armor wherein you have girded your faithful, and your holy commandment, I have put it upon my limbs, I have fought against my enemies.

(4) Isho, do not forsake me.

(5) I, wandered into the whole world, I witnessed all the things that are in it, I saw that all men run vainly to and fro.

(6) Isho, do not forsake me.

(7) O how long is the evil genius and madness of the Darkness wherein they have been bound; for they have forgotten God, who came and gave himself up to death for them.

(8) Isho, do not forsake me.

(9) When I saw these things, my Lord, I took your hope and made myself strong upon it. Your yoke which you did enjoin upon me, I did not refuse, my Lord.

(10) Isho, do not forsake me.

(11) Your excellent commandments, which you did enjoin upon me, I have fulfilled them, my Saviour

(12) Your lamps of Light, I have not suffered my enemies to put them out.

(13) Isho, do not forsake me.

(14) Now I call to you in the anguish of my soul that you may have compassion upon me for the powers of heaven and earth desire to submerge me.

(15) Isho, do not forsake me.

(16) O my prayers and my fasts and my virginity which I have perfected in your name; for this is the hour of dread, wherein I need you.

(17) I beheld my judge, I was not confounded at all in my deeds that I have done. He gave me victoriously into the hands of the angels and they escorted me to his kingdom.

(18) Isho, do not forsake me.

(19) My brethren, be not hesitant in doing good by night and by day; for that which a man plants the same shall he reap.

(20) Isho, do not forsake me.

(21) The light-armed in the fight will consume one another for a garland that passes away; and they shall be stripped of their heavenly armor and shall pay the penalty for that which they have done.

(22) Isho, do not forsake me.

(23) He that follows after you is a great one; for you have conquered heaven and earth, the powers and principalities, and you shall rest yourselves in your new Aeon.

(24) Glory and Victory to our Lord, our Light, Mani, and his holy Elect!

 

Psalm 2 (Mn 2)

(1) Come to me, my Saviour, the haven of my trust.

(2) Bestir yourself, O soul that watches in the chains that has long endured, and remember the ascent into the air of joy; for a deadly lure is the sweetness of this flesh.

(3) May the Truth that speaks to your soul, persuade your heart, and may you fight for yourself to put senility behind you and become new again.

(4) Isus, the new God, to whose hope I have hung: I have made myself strong upon his coming: He was not born in a womb corrupted: not even the mighty were counted worthy of him for him to dwell beneath their roof, that he should be confined in a womb of a woman of low stature.

(5) Lo, the glory of my faith that shall help me to the end, that I have purified you, my God.

(6) Your kin are these sure seals that are upon you, O soul, by reason of which no demon can touch you for you have properly worshiped him, who has broken the goad of Error, you have laid your treasures in the heavens.

 

Psalm 3 (Mn 3)

(1) Come, my Lord Isus, the Saviour of souls, who has saved me from the drunkenness and Error of the world.

(2) You are the Paraclete whom I have loved since my youth: your Light shines forth in me like the lamp of light: you have driven away from me the oblivion of Error: you have taught me to bless God and his Lights. I have distinguished this pair of trees of this pair of kingdoms one from the other; the bitter fountain and the holy essence of God.

(3) The Light I have distinguished from the Darkness, life from death, the Anointed One and the sangha I have distinguished from the deceit of the world.

(4) I have known my soul and this body that lies upon it, that they are enemies to each other before the creations, the peace of divinity and the hostile power that are distinguished always. The body of death indeed and the soul are never in accord.

(5) The God of this Aeon has shut the heart of the unbelieving and has sunk them in his Error and the deceit of drunkenness. He has made them blaspheme against the God of Truth and his power and his wisdom.

(6) If it was God who created the evil and the good and the Anointed One and satan, then who sent Isus, that he might awaken souls to fight against the darkness? then who sent Isus, to work tirelessly among the faithful until faithless slew him?

(7) When Adam and Eve were created and put in Paradise, who was it that ordered them: ‚Eat not of the Tree’, that they might not distinguish the evil from the good? Another fought against him and made them eat of the Tree.

(8) He cries out in the Law saying: ‚I am God, there is no other no cluster falls from a tree without the Lord God He did not create you merely to fall into a snare nor to become enslaved to the wickedness in a city; If you do not believe there is a Demon, who then led Adam astray and crucified the Saviour.

(9) The Saviour and his apostles and they that belong to the race of life revealed the Darkness and the essence of the Enemy; they wept for the body of death, the son of the great One. The saints have all pointed to the existence of this lion-faced dragon, and his mother also, Matter .

(10) The Light has shone forth for you, O you that sleep in Hell, the knowledge of the Paraclete, the ray of Light; drink of the water of memory, cast away oblivion. He that is wounded and desires healing, let him come to the physician.

(11) I have forsaken the world and its Error, I have loved my Saviour, prayed, fasted, given alms to the Temple, from my youth up, because of the hour of need, Come now, my Lord Isus, and help me. All hail, O busy soul that has finished her fight and subdued the ruling-power, the body and its affections.

(12) Receive the garland from the hand of the Judge and the gifts of Light, and ascend to your kingdom and have your rest.

(13) Glory and honor to our Father, the God of Truth.

(14) Victory and blessing to his beloved son, Isho, and his Holy Spirit, our Lord the Paraclete, and all his holy Elect. Glory to the blessed soul of the blessed Mary, Theona.

 

Psalm 4 (Mn 4)

(1) Isus, the only-begotten, save me. The body of the earth I will put off me: The path of old, I will forsake it, the fire of the Master of guile, the camp of the enemies, through the armor of the Paraclete, I will conquer them.

(2) I have renounced you, devil; the angels of the darkness, I have renounced, O master of demons.

(3) I will strip myself of the world and the likeness of these five stars, and I will destroy the guile of the Archons which I wear and I will shine in the remembrance of the Paraclete.

(4) O Mind that subdues the Matter, spread your mercy upon my spirit. I will anchor in your congregation, I, the new man, and receive all the gifts which you have promised me, which is the victory in your eternal kingdom.

(5) Isus is the first gift that was given: Isus is the holy flower of the Father: Isus is the first to sit upon the luminaries: Isus is the Perfect Man in the Pillar: Isus is the resurrection of them that have died in the Faith.

(6) You are he that delivered me to the fight in the beginning: You are the second who gave me your right hand: You too are the third who shined forth with your Light for me. You too received the victory in the fourth war.

(7) Save me now, I beseech you, my Lord.

(8) I call unto you, O victor eternal: hear my cry, O compassionate one, and let your members cleanse me, and do you wash me in your holy waters and make me spotless, even as I am.

(9) Lo, the time has drawn near, may I return to my habitations.

(10) You are the way, you are the door of life eternal, in truth the son of God, my Saviour, who has taught me to wear his holy commandments.

(11) The weapons of the enemy, I bring them to the ground, your words being to me a landing-place.

(12) In your presence I will rest for ever; you are the Lord, all angels and saints bend the knee to you; the armies of the skies are looking for you.

(13) You also are he unto whom all generations call; You also are the seal of every wonder; You also are he who shall give victory to the soul of Maryam.

 

Psalm 5 (Mn 5)

(1) The Anointed One, my bridegroom, has taken me to his bride-chamber, I have rested with him in the land of the immortal. My brethren, I have received my garland.

(2) My land I have beheld, my Fathers I have found, the godly have rejoiced over me, my Aeons have welcomed me.

(3) My brethren, I have received my garland.

(4) There is a gain, my brethren, none shall be able to take it from me: an imperishable treasure, to which thieves find not the way. My brethren, I have received my garland.

(5) I am like a sheep seeking for its pastor; lo, my true shepherd I have found, he has brought me to my fold again. My brethren, I have received my garland.

(6) Lo, the fight I have finished; lo, my ship I have brought to the shore, no storm has overwhelmed it, no wave has seized it, I was sitting marveling, like poor men that have been taken prisoner: adoration to the mercy of the Father. My brethren, I have received my garland.

(7) I was heading for shipwreck before I found the ship of Truth a divine tacking was Isus who helped me.

(8) Who then shall be able to tell of the gift that came to me?

(9) An unspeakable grace overtook me.

(10) My brethren, I have received my garland.

(11) Take unto you the word of Truth, you men that love God, the world is nothing, there is no gain in it at all. My brethren, I have received my garland.

(12) Men are thinking that they are at rest yet they know not that trouble is preparing for them. My brethren, I have received my garland.

(13) They run and burst forth until the hour overtakes them. They have been called, they have not understood they have gone too and fro in vanity. My brethren, I have received my garland.

(14) I have despised the world so as to give life unto my soul: the things of the flesh I have forsaken, the things of the Spirit I have been in accord with them. My brethren, I have received my garland.

(15) Since I found my Saviour I have walked in his steps. I have not hung back at all of this garland to receive it. My brethren, I have received my garland.

(16) O how great is the joy that is prepared for the Perfect Hearer, they who walk in the footsteps of the Elect. It is a Paradise for all of you, my brethren, we inherit it. My brethren, I have received my garland.

(17) Hurl against this deceitful friend the darts of the righteous, the rejection of a life devoted to Matter. In this, you have conquered them. My brethren, I have received my garland.

 

Psalm 6 (Mn 6)

(1) You have been released from the grievous bonds of the flesh: you have been garlanded in justification over all your enemies.

(2) The joyous Image of the Anointed One – you will have your fill of it now: go your way therefore victoriously to your city of Light.

(3) You are glad because you have mixed with the holy angels: upon you is set the seal of your glorious purity.

(4) You are joyful because you have seen your divine brethren with whom you will dwell in the Light for ever.

(5) The authority of the flesh – you have passed quickly beyond it: you have ascended like a swift bird into the air of the Gods.

(6) You have cast the nets of souls which is Hades of the dead: therefore shall they not be able to compel you to serve the fallen.

(7) You have thrown upon the earth the garment of sickness: You have trodden upon overweening pride which is deceitful and cruel.

(8) The bitter darts of lust the murderers of souls, you have not tasted, you, O, holy son undefiled.

(9) You have put to shame the demons and devils of fire: the rivers of dread marvel at you now.

(10) They summon you today to dwell with the angels, because you have left the land of the wicked men of Hades.

(11) The Saviour Isho, lo, he has come, may he give comfort to you, you have been merciful to the Hearers. They look to you, just as the army looks to the Commander.

(12) Therefore you being confident, O holy Righteous one, and free from the need of worldly attachments, teach the faithful to read books that bring illumination.

(13) You are the judge who sees the universe as the Primal Man.

(14) O Light, he has given insight and knowledge, therefore now, for you have received the palm leaf from the Anointed One, so that you help the faithful to find safe harbor.

(15) The ships which ascend to the Moon and the Sun, that have brought the souls of the faithful from this world into the next,

(16) O Mani, it is you with the rays of the Divine Light of the Saviour, that shines a light to lead all souls away from death.

(17) O my son, you have finished your fight you have ascended on high from us, you have left behind the realm of Matter. I myself therefore now will praise the strength of the Prophet Apostle. I will restrain my tears because of the perfection of your godliness.

(18) You have quickly escaped from the fearful Land. Through your righteous life and message, you have earned your passage on the Ships of Light, so that you may be at rest in the Paradise of life.

(19) You have reached the place wherein there is neither heat nor cold, where there is neither hunger nor thirst, and life is no longer limited by the body .

(20) You are worthy of the Paradise of the Gods. The Demon has now power to prevent you from rejoicing and singing unto God.

(21) You have been victorious, O Mani, you have given the victory to them that have shown zeal for God, to your Elect and your faithful and the soul of the blessed Mary.

 

Psalm 7 (Mn 7)

(1) Let me be worthy of your bride-chambers that are full of Light.

(2) Isho the Anointed One, receive me into your bride-chambers, my Saviour.

(3) The body of death which encases me, I have killed it, I have made it keep far from my members, for its desires indeed put me to shame. I am a maiden unspotted and holy.

(4) Let me see your image, my holy Father, which I saw before the world was created, before the Darkness presumed to stir up envy against your Aeons.

(5) Because of it I became a stranger to my kingdom, I severed its root, I went up victoriously on high.

(6) Purify me, my bridegroom, O Saviour, with your waters of Life. You who are full of grace.

 

Psalm 8 (Mn 8)

(1) Isho the Anointed One in whom I have believed, show yourself to me quickly and save me.

(2) O merciful and good , full of mercy upon the virtuous, O First-born, Isho, whom I have loved, do not forsake me in my tribulations and trials.

(3) Since my youth unto you have I given thanks I forsook the universe, I believed in you, I stood in your name, O only-begotten.

(4) Do not forsake me in my tribulations.

(5) It is heavy upon me, the venture wherein I stood: all men hating it and persecuting it; but you it is to whom I gave my soul.

(6) Do not forsake me in my tribulations.

(7) Lo, they of the sky stand against me and they that are below multiply my tribulations they that are with me also are filled with wrath against my soul.

(8) I beseech you in entreaties, for you are the bidden joy of your children.

(9) I called unto you: do not turn away from me, but save me and bear me quickly and make your mercy overtake my weakness.

(10) Hear me and make your succor overtake me, that I may rest from all afflictions and my soul too rejoice because it called unto you and you answered it.

(11) Glory and victory to our Lord Mani, the Spirit of Truth, who comes from the Father, and his holy perfect Elect, and the soul of the blessed (paKapia) Mary, Theona, Pshai, Jmnoute.

 

Psalm 9 (Mn 9)

(1) Isho the Anointed One, in whom I have believed, stand with me in the hour of my need.

(2) I also am one in the number of your hundred sheep which your Father gave into your hands that you might feed them.

(3) The ravenous wolf, the son of the desert, heard my sweet cry and came up raging.

(4) Your lot fell on me among all my kin; You blessed me with courage and strength until I had finished my fight.

(5) I gave myself up to death trusting in the Light of the divine word: ‚He that dies shall live, he that humbles himself shall be exalted.

(6) Glorified in the wisdom that you gave me so that I may see through the word of the sects; never was man able to contend against me.

(7) Lo, I made your commandments an armor for me, I armed myself and went into the world, I called the Faithful into your fold. When I hear the cry of your holy trumpet sounding summer and winter, I follow you.

(8) I betook myself far from the world, I left my parents, I passed unto the Lord who is greater than heaven and earth.

(9) I hid not from you, my God, I did not do the will of the body, that you might not leave me in the hour of my need.

(10) For the things of the smaller life pass away, they do not satisfy the soul; all the created things that come into being are impermanent; the lifetime also of men is a lamp that goes out.

(11) As I was saying these things in tears the Saviour called me: come, O busy champion, and give the garland of Light to me.

(12) Who can see, my brethren, and return to the earth again and tell all men of the glory which I have received today?

(13) I beseech you all, my brethren, my kinsmen, do not weep for me, for I have found the reward of my toil.

(14) Glory and victory to our Lord Mani and all his Elect. Victory to the soul of the blessed Mary.

 

Psalm 10 (Mn 10)

(1) Let us worship the Spirit of the Paraclete.

(2) Let us bless our Lord Isho who has sent us the Spirit of Truth.

(3) He came and separated us from the Error of the world,

(4) He brought us a mirror, we looked, we saw the Universe in it.

(5) When the Rukha d’Kudsha (Spirit of holiness) came she revealed to us the way of Truth and taught us that there are two Natures, that of Light and that of Darkness, separate one from the other from the beginning.

(6) The Kingdom of Light, on the one hand, consisted in five Greatnesses, and they are the Father and his twelve Aeons and the Aeons of the Aeons, the Living Air, the Land of Light; the great Spirit breathing in them, nourishing them with his Light.

(7) But the Kingdom of Darkness consists of five storehouses, which are Smoke and Fire and Wind and Water and Darkness their Counsel creeping in them, moving them and inciting them to make war with one another.

(8) Now as they were making war with one another they dared to make an attempt upon the Land of Light, thinking that they would be able to conquer it.

(9) But they know not that which they have thought to do they will bring down upon their own heads.

(10) But there was a multitude of angels in the Land of Light, having powers to go forth to subdue the enemy of the Father, whom it pleased that by his Word that he would send, he should subdue the rebels who desired to exalt themselves above that which was more exalted than they.

(11) Like unto a shepherd that shall see a lion coming to destroy his sheep-fold: for he uses guile and takes a lamb and sets it as a snare that he may catch him by it: for by a single lamb he saves his sheep-fold.

(12) After these things he heals the lamb that has been wounded by the lion: This too is the way of the Father, who sent his strong son; and he produced from himself his Maiden equipped with five powers, that she might fight against the five abysses if the Dark.

(13) When the Watcher stood in the boundaries of light, he showed to them his Maiden who is his soul; they bestirred themselves in their abyss, desiring to exalt themselves over her, they opened their mouth desiring to swallow her.

(14) He held her power fast, he spread her over them, like nets over fishes, he made her rain down upon them like purified clouds of water, she thrust herself within them like piercing lightning.

(15) She crept in their inward parts, she bound them all, they not knowing it. When the First Man had finished his war the Father sent his second son. He came and helped his brother out of the abyss; he established this whole world out of the mixture that took place of the Light and the Darkness.

(16) He spread out all the powers of the abyss to ten heavens and eight earths, he shut them up into this world once, he made it a prison too for all the powers of Darkness, it is also a place of purification for the Soul that was swallowed in them.

(17) The sun and moon he founded, he set them on high, to purify the Soul. Daily they take up the refined part to the height, but the dregs however they erase all memory of them among the saints.

(18) This whole world stands firm for a season, there being a great building which is being built outside this world. So soon as the builder shall finish, the whole world will dissolve and set on fire that the fire may smelt it away.

(19) All life, the relic of Light wheresoever it be, he will gather to himself and of it depict and image.

(20) And the counsel of death too, all the Darkness, he will gather together and make a likeness of its very self, it and the Ruler.

(21) In a moment the living Spirit will come, He will succor the Light. But the counsel of death and the darkness he will shut up in the dwelling that was established for it, that it might be bound in it for ever.

(23) There is no other means to bind the Enemy save this means; for he will not be received to the Light because he is a stranger to it: nor again can he be left in his land of Darkness, that he may not wage a war greater than the first.

(23) A new Aeon shall be built in the place of the world that shall dissolve, that in it the powers of the Light may reign, because they have performed and fulfilled the will of the Father entire, they have subdued the hated one, they have attained victory over him for ever.

(24) This is the Knowledge of Mani, let us worship him and bless him.

(25) Blessed is every man that shall have trust in him, for he it is shall live with all the Righteous.

(26) Glory and victory to our Lord Mani, the Spirit of Truth, that comes from the Father, who has revealed to us the Beginning, the Middle and the End.

Psalm 11 (Mn 11)

(1) He anointed him in his power, he made him perfect by the Spirit of his love. Implore him all.

(2) He appointed him to three powers, to tribulation, to the right hand, to bliss. Implore him all.

(3) He gave into his hands the medicine of life that he might heal the wounded. Implore him all.

(4) He gave light with his Light to our Lamps. Put oil into them by your faith. Implore him all.

(5) He gave the helmsman to the ships the butter he brought to the warm milk. Implore him all.

(6) He gave the bread of life to the hungry the clothing he brought to the naked. Implore him all.

(7) He gave light by his love to our Intelligence he made his faith shine in our Reason. Implore him all.

(8) He brought perfection to our Thought, long-suffering to our Counsel. Implore him all.

(9) He bestowed Wisdom on our Intention that it might be as butter for us. Implore him all.

(10) He wounded with his trumpet in the worlds that are far, that are near, he roused them all. Implore him all.

(11) The ruler of the earth rose up against him and persecuted him in his cities. Implore him all.

(12) He assumed the heart of his judges that they might condemn him like the impious. Implore him all.

(13) They shut him up in their prisons and loaded his limbs with iron. We implore him.

(14) They counseled against him in their evil counsels that they might cast a slur on him daily. Implore him all.

(15) In the power of his glorious Father he gave his Spirit. Implore him all.

(16) He was put to shame, the judge of lawlessness, he brought his wrath down upon his body. Implore him all.

(17) They hung his head upon the gate, knowing not what they were doing. Implore him all.

(18) The wise ones also that are among men bore witness concerning his eminence. Implore him all.

(19) Let us bless him now, my brethren, and sing to him in one spirit. Implore him all.

(20) We pray thee all of us together, the Elect and the Believers. Implore him all.

(21) Do not make reckoning with us now, our Lord, according to the multitude of our sins. Implore him all.

(22) Glory to the Father, who sent you for the salvation of you Holy Churches. Implore him all.

(23) Glory and victory to the Paraclete, our Light. Implore him all.

 

Psalm 12 (Mn 12)

(1) Light resplendent, the Bema, you have come, we call unto you, the children of the Paraclete, Maran Mani.

(2) I will keep festival for you today: I have purified my heart, O Bema, holy likeness, that overawes him that approaches it.

(3) I bless you, O glorious seat, the sign of the Wisdom we worship the sign of your greatness and the mysteries ineffable.

(4) You are the blessed Root. You are the confirmation of the Luminaries.

(5) You are the gift of the air. You are the manifestation of the victory of the Light. We see you now, blessed one, the word that is in singleness of heart: we gaze after you, the holy one, the one that is new indeed.

(6) You are he that waits for the Anointed One, that he may judge the sinners through you: today also through you the Mind puts to shame the portions of Error.

(7) Thanks to you and shlama, the garland and the palm.

(8) You are the new year’s day of joy. You are the hour of gladness.

(9) You are the medicine of the healing of our wounds, which are many and the wounds of the Faithful which cannot be healed except through salvation and rest.

(10) You are he that crushes the evil, setting a garland upon godliness: you are he that cleanses the Light from the Darkness you he that gives rest unto the souls of man.

(11) You are the honor that is honored before all the Apostles; you are the throne of the judges of godliness that separate the two natures.

(12) You are the one who is sparing; you are full of compassion; you are the Holy Prophet Apostle.

(13) Glory to you, Mani: victory also to your Bema.

 

Psalm 13 (Mn 13)

(1) This is the memorial of the Living Spirit,

(2) This is the memorial of the Twelve Maidens,

(3) This is the memorial of the Helmsmen,

(4) This is the memorial of the Splenditenens,

(5) This is the memorial of the King of Honor,

(6) This is the memorial of the King of Glory,

(7) This is the memorial of the great stout-hearted Omophorus,

(8) This is the purity of the Apostle of Light.

(9) This is the purity of the Anointed Saviour,

(10) This is the purity of the Compassionate Spirit;

(11) This is the purity of the Love of God.

(12) This is the purity of the Good Faith;

(13) This is the purity of the perfection;

(14) This is the purity of patience;

(15) This is the purity of wisdom and godliness.

(16) This is the honor of the Compassionate Spirit;

(17) This is the honor of fasting, prayer, and Alms-giving;

(18) This is the honor of the Commandment that we do not lie;

(19) This is the honor of the Commandment that we do not murder;

(20) This is the honor of the Commandment that we do not eat flesh;

(21) This is the honor of the Commandment that we make ourselves pure;

(22) This is the honor of the Commandment of blessed poverty;

(23) This is the honor of humility and kindliness.

 

Psalm 14 (Mn 14)

(1) Sing, all of you, unto the glorious one, the Sage, the Paraclete, the Spirit of the Dawn, and the Gods and the Father-Gods of the Light, the glorious chiefs of the Kingdom indestructible, they all praying in joy, and their Five Greatnesses.

(2) They render glory unto the Giver of Light, the Sage, the Paraclete.

(3) The Aeons, glorious and un-perishing, the holy Emanations of Ima d’Khaye, the First Man, the glorious first-born, the five Elements, active and strong – they render holy glory to the Sage, the Paraclete.

(4) The Beloved of the Luminaries, the straight resplendent Word, and the Great Builder that builds the New Aeon, the strong light-giving Father of the Living – they render glory unto the Blessed One, the Sage, the Paraclete.

(5) The third Father who is victorious, the Rich one, the Blessed and the Twelve Wise Maidens of the Light, the Helmsmen; you are an envoy, another has sent you to us, O glorious one, the Sage, the Paraclete.

(6) The Column of Glory and the powers of the Omophori, the Angels and the three wheels that are below, the winds, the water and the fire this one alone, the Sage, the Paraclete.

(7) The shining sun and the glorious Maiden of Light and the Righteous Judge and the Mind of Light, they render glory unto the Sage, the Paraclete.

(8) The Heavens and the congregation of the stars make song with harps and lutes, all worshiping him in joy, and the wise powers; the sage, the Paraclete.

(9) The mountains of the earth, the rivers, the waters, the four worlds and the blossoming trees, the gardens of fragrance, and the breath of the wind – they all render glory unto this un-perishing one, the Sage, the Paraclete.

(10) The race of the Righteous and the spirits and souls of the wise, the assemblies of the Apostles, the glorious, the living merchants, the ministers of Light, they render glory to this conqueror, the Sage, the Paraclete.

(11) Sing with the Angels and bless the Mind of the shining Light of the Father, the sun and his strong active power and his glorious Wisdom (Sophia), you sons of joy, render glory unto the Sage, the Paraclete.

(12) Let us all sing together unto Mani, the man of God, on the holy perfect day, and let us be glad and learn the mysteries of the life of the Saviour, the Isho of Light, and make festival and render glory to the Sage, the Paraclete.

(13) Light your lamps and keep watch on the day of the Bema for the Bridegroom of joy and receive the holy rays of Light of the Good Father, and render glory to the Sage, the Paraclete.

(14) May we, all of us, follow in the Way of the blessed ones, the Sage, the Paraclete who has forgiven all your members – the Elect, the Righteous, and the Faithful also together that we may be resplendent of the Holy Bema.

(15) Honor to the glorious one, the exalted Living King, and the Luminaries that are held in honor, and to Mar Isho.

(16) Glory to the Paraclete, our sage Lord and all his holy Elect.

 

Psalm 15 (Mn 15)

(1) Lo, the absolution and forgiveness of sins has come; it is Isho, who gives repentance unto him that repents.

(2) He stands in our midst, he winks unto us secretly, saying: „Repent, that I may forgive you your sins”. He is not far from us, my brethren, even as he said in his preaching , „I am near to you, like the clothing of your body”.

(3) He that is angry, sins: he that causes wrath is a murderer, he that destroys a life, of him shall that life be demanded.

(4) The Good is destined to come: blessed is he by whom it comes; the evil too is near to be: woe unto him because of whom it comes.

(5) When you come in with your gift (sacrifice, Alms-giving) to set it on the Bema, be reconciled with your adversary that your gift may be received from you.

(6) Look out, my brethren: do not strike at the life of those who pass you by in this world. O man, you desire to honor yourself, let your fruits represent you.

(7) For the fruits of the tree which bring forth good fruits, only grow in virtuous soil.

(8) Man, you love your life: love your neighbor as yourself, even more than your own life; That which promotes wickedness, do it not, lest you come to judgement concerning it.

(9) If you are to give a lesson, perform it first before you give it that you shall be a sign of that veracity of that lesson by leading by example.

(10) Do not judge your brother in the thing which you shall be found wanting.

(11) Do not look at the wheat which is in his eye lest, you shall draw attention to the beam in your own.

(12) The weaknesses of your neighbor are of lesser concern than your own.

(13) He has need of the physician who goes into the world and bears forth the burning of the medicines, that he may see the light.

(14) The physician of the souls, he is the Mind of Light; this is the New Man: the burning medicines are the Commandments.

(15) But the cool medicines, they are the forgiveness of sins: he that would be healed, lo, of two kinds are the medicines of life.

(16) Do not be ashamed, O Faithful one, as you go unto your destiny, in the Realm of Eternal Life do not seek to please man and become an enemy of Ilaha.

(17) You have been ashamed of Him today: He will be ashamed of you at the end: do not be at ease in your body and pay the penalty with your soul.

(18) For all men are running about, desiring to profit their soul, fearing and all confounded, desiring to save their lives.

(19) The life and death of each man is in his hands, he knowing that perchance this is the man who shall be half dead in the middle of the way.

(20) They all passed him by, none pitied him save only the Faithful who knew their soul.

(21) The fire that dwells in the body, its affair is eating and drinking; but the soul thirsts for the Word of Ilaha always.

(22) Blessed is the man whose heart does not condemn him; the faithful man of Ilaha judges himself of his own accord.

(23) Pray for your enemies, bless them that revile you, that you may be good like your Father who is in heaven.

(24) He that shines does so upon those that are evil and those that are good equally, spreading his Light upon every man.

(25) Let us be merciful to one another that we may ourselves receive mercy; let us forgive one another that we ourselves be forgiven.

(26) Glory and honor to Isho, the king of the holy ones and his holy Elect!

 

Psalm 16 (Mn 16)

(1) We bless and sing to you, our father Mani, our Saviour, O glorious one.

(2) You are he unto whom we call, father, king, saint, immortal; hear the prayer of your fold, O glorious one.

(3) You are he whom Abba d’Rabbuta sent forth from on high that he might release the souls that are counted to him, O glorious one.

(4) We now therefore make festival fulfilling your holy day, passing the night in vigil in your joy, O glorious one.

(5) You are a creature immortal on the day of this third; you are an envoy, another has sent you to us, O glorious one.

(6) Wash us now therefore in the dew-drops of your joy, for we are ordained to the service of the Holy Bema, O glorious one.

(7) Open to us the passage of the vaults of the skies and walk before us to the joy of your kingdom, O glorious one.

(8) It is our tradition to worship before the sign of your seat when you spread it out on the day of the Filling of the Measure which is hidden today, O glorious one.

(9) Glory to you, Mani, glorious one; victory to your blessed Bema, O glorious one.

 

Psalm 17 (Mn 17)

(1) Open the doors of mercy; arise that we may receive the present. The great Judge is seated: let us gather and glorify him and bless him.

(2) Say: Hail new sun, that has come forth with his Light. Hail the Rukha d’Kudsha, that has come today to save us.

(3) Our Lord Mani, petitions the Father on our behalf who forgives us our sins. Blessing to the Father, shlama to the kingdom on high.

(4) Thanks to your divine brethren who have believed in your coming to us. Glory to the Aeons of Light who commemorated the things pertaining to the celebration of your birth into matter.

(5) We honor the Ships of Light that ferried you across as you came.

(6) Honor to the Perfect Man, the way of peace whereby you did come.

(7) We bless your Light-Twin, the Anointed One (Isho), the author of our good.

(8) Honor to your wisdom that has defeated the Error of the divisions.

(9) We bless the Angels that brought you from bound to bound.

(10) We honor your sufferings which you did endure because of your children.

(11) For you left your great glory, you came and gave yourself for souls.

(12) You take upon yourself different forms until you have visited all peoples.

(13) For the sake of your loved ones, until you have chosen them out of their midst.

(14) You seek out your beloved, your Church, until you find her.

(15) You appeared unto the crowned ones, the princes received your word.

(16) Shapur honoured you; Ahura Mazda also confirmed your truth.*

(17) Unworthy is Bahram, for he did not believe in your teaching.

(18) He hearkened to your enemies, the deniers of your hope.

(19) Woe unto them, the children of the fire; for they sinned against your holy body.

(20) I was speaking of the Zarathrustrians who looked upon your blood.

(21) They loved the evil-genius of the persecutors, the murderers of that which was divine.

(21) They wrote their lying screeds, they gave them our concerning you.

(23) O Judge of all the races, they arraigned you and judged you.

(24) From the time that you did confound their Error they chained you and bound you.

(25) They bound your hands and feet and put chains upon your body.

(26) They cast you into their prisons, thinking that they could detain you.

(27) You spent twenty-six days and nights of them in chains.

(28) You appointed the twelve Teachers and the seventy-two Bishops.

(29) You made Mar Sisin leader over your children.

(30) When you set your affairs in order; you implored your Father, He answered you.

(31) You left them your body and ascended to your kingdom.

(32) The lawless men were confounded, they brought their wrath upon your body.

(33) They shed your blood in the midst of the street of their city.

(34) They struck off your head and set it on high upon their gate.

(35) They rejoiced in your murder, not knowing that there is a judgement

(36) For an account shall be demanded of your death and your blood shall be avenged.

(37) Their godless city shall receive the recompense for the outrage which it committed.

(38) Blessed are your loved ones that shed their tears for you.

(39) Lo, the grief of your body, the joy of your spirit that has ascended.

(40) Blessed one, our Father, number us also among your Elect today.

(41) The Man who has suffered wrong – lo, the protection of the Judge let him hasten unto it:

(42) He whom grief has killed, he on whom anger has leapt:

(43) He for whom lust has soiled the whiteness of his clothes:

(44) He from whom obstinacy stole away the sweetness of his heart:

(45) He whom folly made mock of and took away his wisdom:

(46) He for whom the devouring fire allied with his enemies, doing him harm:

(47) He whom overweening pride deceived and tumbled to the ground:

(48) Lo, the judge has sat down, he calls out the name of him who has been wronged.

(49) There is no favoring in his judgement, no turning in his justice.

(50) He knows how to forgive him that shall make repentance of his sins.

(51) He makes reckoning with none that shall come to him and implore him.

(52) But the divided man – him he does not forgive.

(53) Let us not neglect ourselves and fail in our hearts through our own fault.

(54) Lo, the great physician has come; he knows how to heal all men.

(55) He has spread his medicine-chest, he has called out, –”He that wishes to be cured, come here!”

(56) Look at the multitude of his cures; there is no cure save in him.

(57) He does not recoil from him that is sick, he does not mock him that has a wound in him.

(58) A skilful one is he in his work: his mouth is also sweet in its words.

(59) He knows how to cut a wound, to put a cool medicament upon it.

(60) He cuts and cleanses; he cauterizes and soothes in a single day.

(61) Look, his loving-kindness has made each one of us reveal our sickness.

(62) Let us not hide our sickness from him and leave the cancer in our members, the fair and mighty image of the New Man, so that it destroys it.

(63) He has the antidote that is good for every affection: His Great Karuzuta, the good tidings of all them that are of the Light.

(64) His water-pot is the Thesaurus, the treasure of life.

(65) In it there is hot water: there is some cold water also mixed with it.

(66) His soft sponge that wipes away bruises is the Pragmateia.

(67) His knife for cutting is the Book of the Mysteries.

(68) His excellent swabs are the Book of the Giants.

(69) The origin of every cure is the Book of Letters.

(70) Lo, the test of our physician: my brethren, let us implore him.

(71) May he give us a cure that heals our souls.

(72) The forgiveness of our sins, that he may bestow it upon us all.

(73) May he wipe away our iniquities, the scars that are branded on our souls.

(74) Year by year there is the day: let us not forget.

(75) We are his holy ones, they that teach and they that hear, all of them.

(76) He that sings a mazmora is like one who weaves a garland.

(77) They that answer after him are like one who puts roses into his hands.

(78) Victory to the judge of Truth and his glorious Bema.

(79) May he give it to all of us also, his Elect and his Hearers.

(80) Glory and honor to those who observe the festival on this mighty day.

 

Psalm 18 (Mn 18)

(1) Put in me a holy heart, my God: let an upright Spirit be new within me.

(2) The holy heart is the Anointed One if he rises in us, we also shall rise in him.

(3) The Anointed One has risen, the dead shall rise with him.

(4) If we believe in him, we shall pass beyond death and come to life.

(5) The sons of faith – they shall see faith: lo, if we seek to be faithful, come, let us put oil in our lamps.

(6) Let us gather in and become warm milk this creature and be nourished by the hope which has come from on high.

(7) The creature of the Darkness is this body we wear: the soul which is in it is the First Man.

(8) The First Man who was victorious in the Land of Darkness, he also today will be victorious in the body of death.

(9) The Living Spirit that gave help to the First Man, he also today is the Comforting Spirit.

(10) One is the Mind that is to come, that reveals, gathering in, choosing his Holy Faith.

(11) Purify me, my God, purify me within, without: purify the body, the soul and the Spirit.

(12) Let the community of the faithful be a holy body for me: the knowledge of the Pure Teaching, bringing Light of the Divine Spirit and Mind for me.

(13) Purify me, my God, grant me the blessing of these three jewels: To be pure in thought, to always truthfulness with my mouth and the purity of my virginity.

(14) Isho has risen: he has risen in three days, the Cross of Light that rises in the three powers.

(15) The Sun and the Moon and the Perfect Man – these three powers are the Church of the Great World.

(16) Isho, the Maiden, and the Mind which is in their midst –these three powers are the Temple of the Little World.

(17) The Kingdom of the heavens, behold, it is within us, behold, it is outside us, if we believe in it we shall live in it for ever.

(18) Glory, victory to every man that has heard these things and believed in them and fulfilled them in joy. Victory to the Soul of the blessed Mary.

 

Psalm 19 (Mn 19)

(1) Light your lamps, for lo, the Saviour has come he of the holy name, he will give revelation.

(2) Let us quickly break the nets of the body free the Light within. Behold him that is bound, lest we come to a judgement

(3) The flesh is temporary; our Spirit is glad within us.

(4) Come to us, blessed Isho, and make us glad.

(5) Do not flinch or lose heart, O man: you have blindly accepted what men have taught heedlessly and accepted what they have have done.

(6) Do not glory now, for this is not a place of glorying: the place of glorying is the Luminaries, the place of rejoicing is the Perfect Man.

(7) Many are the ships that have gone down after they were near to mooring to the bank;

(8) A number of houses have fallen after the parapet had been reached.

(9) So it is also, my brethren, that there is a soul that shall fight at first and the storm arises upon it and the waves seize it.

(10) There is none that can fight if he is committed to both sides.

(11) The insidious and the meddlers never find Ilaha but they that have shut their eyes, to the good – for them how greatly I care that they should repent.

(12) Unto whom do I go that I may find his heart well-established, that he may support the burden that is upon me?

(13) He knows it, that it is nothing but sweet.

(14) Men have been accustomed to the Darkness and have loved the burden of the sins; but you shall be zealous for Ilaha, my Spirit, do not flinch within you.

(15) Do not seek to please men and lose your soul to the hidden things of shame – bring them to the Light, O son of Ilaha. For what is anything at all in the sight of Ilaha save the holy?

(16) The holy also, if they slack , shall suffer.

(17) You shall be like the sun, O faithful man, for he does not say: ‚Fair am I’, though the Lights are a thing of beauty.

(18) But you, if you would be like your Father – fair are others glorying in you and you holding your peace, oh that the Saviour were ours: oh that we were worthy of him. Isho is a ship: blessed are we if we sail upon it.

(19) The Faith is a garland for which they gather in every corner: the garland-weaver who weaves it casts roses before the Lotus Feet of the Saviour.

(20) But there are false roses that are esteemed: when you regard them they are fair, when you smell them there is no smell at all.

(21) Woe to you, O false rose, for you have lost the garland of the Lord, pray that you may change in time.

(22) Glory and victory to the Comforter, our joyous Luminary, our sun that has risen for us, the Saviour of spirits, the Helper of souls, and his holy Elect.

(23) Victory to the soul of the blessed, Mary, Apa Panai, Theona.

 

Psalm 20 (Mn 20)

(1) Eternally shall we praise you, we and our kin, who are chosen, and the family, to which we belong, that is those that are of you.

(2) Father, we would call upon you, we would lift up our eyes to you. Our souls sing before you, so that you may be merciful to us in your great mercy, so that you may send us the helper.

(3) Holy, Holy, to your twelve Worlds of Light.

(4) Holy, Holy to the Worlds of Light that are appointed as jewels to your greatness.

(5) Holy to the Living Ether, the bright storeroom of the wonderful worlds, Holy, Holy, Holy to the praised Earth, Holy to the bright appearance of the blessed inhabitants.

(6) Holy, Holy to your Greatness, you highest of all epiphanies, and to your bright beauty which is immeasurable, Holy, Holy to you, Father!

(7) Holy, Holy, Holy, Holy to your praised reign. Holy, Holy, Holy to you, Father!

(8) Holy to your chosen name! Holy, Holy, Holy to you, Father!

(9) Holy, Holy, Holy to your great Thought from which every beneficial and zealous thought has arisen. Holy to your great Understanding from which every beneficial and zealous understanding has arisen. Holy, Holy, Holy to you, Father!

(10) Holy to your great and praised Ether that is above all ethers in the world.

Psalm 21 (Mn 21)

A Psalm of Mar Mani

(1) Praised, living, vigilant and immortal are you, oh beautiful form, Lord Isho Ziwa, best loved of all the kings of Light, Ruler, Saviour!

(2) Give to us, Lord, of your good gifts, for you are the beginning of all good gifts, you are the physician, you are, Lord, the redeemer, the Saviour,

(3) Praised, living, vigilant and immortal are you, oh blessed sign, Spirit and beautiful form, Lord Isho Ziwa!

(4) Most noble of the beings of light, you are the Most loving and beneficent one, ardent, bright and glorious one!

(5) You are [the image of] our God, Our Ruler, Perfect Reflection of the Divine Source, Abba d’Rabbuta: The Life giver!

 

Psalm 22 (Mn 22)

Hymn in Praise of Isho, the King

(1) With mouths full of praise we bless you, praise and honor to the great Moon of Light, to the life-giver, the dear son of the God Il’Ya, to the merciful Lord of the whole world!

(2) You we do invoke with a loud voice, may your light enter our minds, your power is gathered in our limbs, you have come with Salvation, you have come with Salvation, you have come with Salvation, Light of the whole world!

(3) You have come with Salvation, our whole Self, You have come with Salvation, Light in our minds, You have come with Salvation, beneficent God Who are kindlier than all other gods.

(4) You have come with Salvation, great life-giver of all life givers.

(5) You have come with Salvation, Third Great One, you who are the mediator between us and the Father.

(6) You have come with Salvation, redeemer of our souls from the midst of the dead.

(7) You have come with Salvation, our upper eye, and our ear with which we hear.

(8) You have come with Salvation, our primeval right hand and our breath of life.

(9) You have come with Salvation, our unified Light and our true mind.

(10) You have come with Salvation, our whole intelligence, our ardent thought and our understanding free of grief.

(11) You have come with Salvation, our great door and ship of our souls.

(12) You have come with Salvation, our new dominion and our exalted flock, beloved Son.

(13) You have come with Salvation, our beneficent Father and our true hope.

(14) You have come like a father, our beneficent physician.

(15) You have arisen like a mother, and you are helpful like a brother.

(16) You have sent us like a son.

(17) You have served like a servant.

(18) Come quickly, beneficent Father, put our souls in order.

 

Psalm 23 (Mn 23)

Praise of Isho, the Life-giver

(1) If we were one together, all in one mind.

(2) And we would stretch out our hands in invocation.

(3) And we would lift up our eyes to your beautiful figure.

(4) And we would open our mouths to call upon you.

(5) And we would prepare our tongues to praise you.

(6) We would call upon you, Isho Ziwa, the New Dispensation.

(7) You, even you are the just God, the noble physician, the dearest son, the most blessed soul.

(8) Welcome, liberated sovereign!

(9) Come to help, good spirit, messenger of peace, helper of the meek and victor over the aggressors!

(10) Welcome, redeemer of the imprisoned and physician of the wounded!

(11) Welcome, you who awakens the sleepers, who do rouse those that slumber, who causes the dead to rise!

(12) Welcome, mighty God and sanctifying Voice!

(13) Welcome, true Mihr Yazd, great lamp and bountiful Light!

(14) Welcome, new ruler and new day!

(15) Welcome, foundation of the worlds and sacred meal of many!

(16) Welcome, gift of the good, blessing of the gentle, who is venerated by those that sanctify!

(17) Welcome, Loving Father, munificent benefactor of those that take refuge in you!

(18) Welcome, our Father, who are our mighty refuge, In whom we firmly trust!

(19) Have mercy upon us and show us your love, oh beneficent one who are all love!

(20) And do not reckon us among the evildoers!

(21) Save those that have taken refuge in you, and be merciful to us.

(22) Oh most beloved and loving one, we have seen you, the New Dispensation, and we have yearned for you who are all love.

(23) Joyfully have we seen you, loving Lord, and your name do we acknowledge, Oh Anointed One.

(24) Separate us from the company of sinners and distance us from the aggressors.

(25) Lord, we are your own, have mercy upon us!

(26) Come quickly, hasten to vanquish the sinners, for they are haughty and have said, „We are who we are, and no one is like us.”

(27) Be mighty and vanquish the aggressors!

(28) We praise your name which is truly praiseworthy, and your noble greatness which is pure joy. Praise be to your name, Father, and honor to your greatness!

(29) Be it so for ever and ever!

 

Psalm 24 (Mn 24)

(1) Welcome, my great stature, welcome, my bright form, welcome, my shining appearance!

(2) Welcome, my powerful word, from which I let others drink eternal life!

(3) Welcome, my nourishing meal, with which I satisfy the hunger of my friends!

(4) Welcome, my chalice of salvation, with which I delight the loved ones!

(5) Welcome, my strong shield and my trusty sword of speech and hearing, and my well-prepared armor, which is in all alertness.

(6) Welcome, fellow-soldiers and companion in all battles!

 

 

Psalm 25 (Mn 25)

(1) Let us worship the spirit of the Comforter.

(2) Let us bless Maran Isho who has sent us the Spirit of Truth.

(3) He came and separated us from the Error of the World.

(4) He brought us a mirror. We looked into it, and saw in it the Universe.

(5) When the Spirit of holiness came, he revealed to us the way of truth and taught us that there are two Natures, that of the Light and that of the Darkness, separated from each other since the beginning.

(6) The Kingdom of Light consisted of five Greatnesses, these are the Father and his twelve Aeons, the Aeon of Aeons, the Living Air, and the Land of Light, the Great Spirit blows in them and feeds them with its Light.

(7) The Kingdom of Darkness, however, consisted in five Chambers, these are Smoke, Fire, Wind and Water and Darkness.

(8) Their resolution crawls in them, moves them and spurs them on to make war with one another.

(9) Now as they were warring with each other, they made bold to attack the Land of Light, considering themselves capable of conquering it. Yet they did not know that what they thought will recoil upon their own heads.

(10) But there was a host of angels in the Land of Light which possessed the power to issue forth and overcome the enemy of the Father, whom it pleased that through the Word that he would send, he would subdue the rebels who desired to raise themselves above what was more exalted than they.

(11) Like a shepherd who sees a lion approaching to destroy his sheepfold, he uses guile, takes a lamb and sets it as a snare that he may catch it with it, for with a single lamb he saves his sheepfold. Afterwards he heals the lamb that has been wounded by the lion.

(12) In this way too the Father acted, who sent his stout Son.

(13) He produced out of himself his Maiden, furnished with the five Powers that she might fight against the five Abysses of the Dark.

(14) When the Watchman stood fast within the frontiers of Light he showed the powers of the Darkness his Maiden, who is his Soul.

(15) They became agitated in the Abyss and wanted to possess her, they opened their mouths and tried to swallow her.

(16) He took the Maiden’s power and spread it over the Powers of the Darkness, like nets over fish, he rained her down on them.

(17) Like purified clouds of water, she penetrated into them like a piercing lightning bolt.

(18) She crept inside their insides and bound them all without their ever knowing.

(19) When the First Man had ended his struggle the Father sent forth his Second Son.

(20) He came and helped his brother out of the Abyss.

(21) He built this whole world up out of the mixture that had come into existence out of Light and Darkness.

(22) All the Powers of the Abyss he spread out to the ten Heavens and to eight Earths, he shut them up into this World and made it a dungeon for all the Powers of Darkness.

(23) This world is also, however, a place of purification of the soul which had been swallowed up in the Powers of Darkness.

(24) The Sun and the Moon where set up and fixed in the heights, to purify the Soul.

(25) They take the refined part daily upward to the heights but they destroy the deposit. They convey it up and down.

(26) This whole World stands firm for a season, since there is a great Building being erected outside the world.

(27) At the hour when the Architect shall complete it, the entire world shall be dissolved. It shall be set afire, that the fire may melt it away.

 

Psalm 26 (Mn 26)

(1) All living beings and every portion of Light that exists in every place, he shall gather to himself and form of it a Statue (image, likeness).

(2) Even the Resolution of Death also, the whole of Darkness, he shall gather in and make an image of itself along with the Archon.

(3) In a moment the Living Spirit shall come.

(4) It will succor to the Light, but the Resolution of Death and the Darkness lock away in the chamber that was built for it that it may lie in chains forever.

(5) There is no other means save this means to bind the Enemy, for he shall not be received into the Light because he is a stranger to it, but he shall also not be left in his land of darkness, lest he may wage a greater war than the first.

(6) A New Aeon shall be built in the place of this world, which shall be dissolved, so that in it the Powers of Light may reign since they have performed and fulfilled the whole of the Will of the Father.

(7) They have overthrown the hateful one, they have defeated him forever.

(8) This is the knowledge of Mani, let us reverence him and bless him.

(9) Blessed is every man that may trust in him for he shall live with the Righteous.

(10) Honor and Victory to our Lord Mani, the Spirit of Truth, that comes from the Father and has revealed to us the Beginning, the Middle, and the End. Victory to the Soul of the Blessed Mary. Theona, Pshai, Jemnoute.

 

Psalm 27 (Mn 27)

Song of Herakleides

(1) Come together, O sons of the earth, and hear the angel who was sent out with the message of the skies.

(2) You came and were a gathering, you came and they gathered in you.

(3) Tell us the message of the skies.

(4) You came and the aeons were in rank, you came and they gathered in you.

(5) Tell us the message of the skies.

(6) Wake, you who sleep. Wake, you who sleep. Sleep in the cavern that you can receive the sky’s message.

(7) The carrier of the message is on his way with the message from the land of light to speak out the message of the skies.

(8) He was sent out. He raced laughing to the first man to tell him the message.

(9) He came and knocked on the gates and shouted, Open up at once.

(10) I have the message of the skies!

(11) Stand up, O first human on earth, open your gates that are shut so I can tell you the message! Stand up, O first human on earth, let the trumpet of peace resound so I can tell you the message!

(12) Stand up, O first human on earth, spread the logos of the good news so I can tell you the message! Stand up, O first human on earth, build up the bricks of the tower so I can tell you the message!

(13) Stand up, O first human on earth, and go with the troops to your city so I can tell you the message!

(14) Stand up, O good shepherd, grab the lamb from the vengeful wolf that I can tell you the message!

(15) Who are you? My doors are locked, give me a sign so I will open to you and you can tell me the message.

(16) Who are you for me to open so you can tell me the message? I am the son of the son of the father. The son of the father has sent me to you about the message.

(17) Open, open up at once! Open the closed gates so you can be given the message! As the gates were about to open he was already inside the gates to tell him the message of the skies.

(18) All of a sudden the first man found him at his side. He was happy and said to him, Tell me the message!

(19) What is my father doing now? Father of the Lights beyond him? Tell me my father’s message. What are the twelve aeons doing now who were round the father when I left?

(20) Tell me the message! How are things with the living air, the breath of life around the father?

(21) Tell me the message! The great spirit of the land of light, the cup-bearer of all the aeons? Tell me the message!

(22) The land of light, the house of the father, bridal chamber of all the aeons?

(23) Tell me the message! The walls that were dug in the earth when I went away, the sentinels on the towers who guard them, tell me the message!

(24) How is the mother of the living, whom I left behind? How are her kin?

(25) Tell me the message! The first man on earth is happy but is asking, and tells the envoy:

(26) Tell me the message! The call, the call, is once again heard. I came and they were gathered. I came and the gods were happy. I came and they were gathered round me.

(27) Look, this is the message! I came and the father was gathered. The aeons were gathered round the father.

(28) Look, this is the message! I came and the aeons were gathered. They were a garland around the father.

(29) Look, this is the message! The harpists were gathered and the pipes were sonorous.

(30) I was sent out, and the father was happy. He lived in the bridal chamber of the Land of Light so I might tell the message!

(31) I was sent out, and the aeons of the aeons were gathered. They played music for the Father of the Lights so I might tell the message!

(32) I was sent out, and harpists were gathered and sang of the father so I might tell the message!

(33) I was sent out, and the air was ecstatic to be all gathered and round the father so I might tell the message! I was sent out, and the bridal chamber was happy, the land with light, the house of the father.

(34) Look, this is the message of the skies! I was sent out, and the walls were dug in the earth, and the sentinels of the towers were guarding them.

(35) Look, this is the message! I was sent out, and the mother watched, and her kin were assembled round her.

(36) Look, this is the message! I was sent out, and the feast was prepared, the lavish feast around the father.

(37) Look, this is the message! I was sent out, and the father was happy, and pleasure was round him.

(38) Look, this is the message! I was sent out, and the father was gathered. He was sleeping in his quarters in the land of light.

(39) Look, this is the message! I was sent out, and the Father was happy and the virgins encircled him.

(40) Look, this is the message! I was sent out, and the harps were in their hands, and they played for the father of the lights.

(41) Look, this is the message! I was sent out, and the pipes were sonorous on the mooring places.

(42) Look, this is the message! I was sent out, and the sea was placid, and the raft of heaven was towed out.

(43) Look, this is the message! I was sent out, and ships touched land, and the seaports were secured.

(44) Look, this is the message! I came, and the walls were set in foundations, and the sentinels on the tower guarded them.

(45) Look, this is the message! I abandoned reason, since it guarded the father, pleasure of the land of light.

(46) Look, this is the message! I abandoned thought, since it guarded faith and the aeons who are round the father.

(47) Look, this is the message! I abandoned insight, since it guarded the father.

(48) Look, this is the message! I abandoned desire, since it guarded resolution and gave life to the aeons.

(49) Look, this is the message! I abandoned reflection at the floor and foundation of the land of light.

(50) Look, this is the message! I came from the house of happiness. I brought you joy by my coming. Look, this is the message! I came from the house of abundance. I brought you abundance by coming to you.

(51) Look, this is the message! I came, since the mother looked for you and her kin were with her.

(52) Look, this is the message! I came, since the mother was looking for you and her kin were with her. Look, this is the message!

(53) They are at the frontier, waiting for you.

(54) Look, this is the message! Look, god has come wholly. Call and he will answer.

(55) Look, this is the message! They are weighed down with garlands and palms, a gift for you, the leader.

(56) Look, this is the message! Tell me the message, arm your loved ones, your garlanded troops.

(57) I will carry the message from all the aeons. and with those words and your son, go out and carry the message!

(58) His troops are firmly entrenched. He seizes the ruler of the land of darkness.

(59) Look, this is the message!

(60) The air is fixed over the smoke. His troops are in chains, they are fettered. Look, this is the message!

(61) The wind guards the king of storms. His troops lie in chains, fettered.

(62) Look, this is the message! Look, the waters have surrounded the king of the flood of death. Carry the message!

(63) The virgin, the living fire has become master of the land of darkness. Carry the message!

(64) Look, the land of darkness we have wasted. We wait for you with a garland. Carry the message!

(65) We bought dens of the hungry. We got their land for five loaves of bread. Carry the message!

(66) We gave water. They drank. They were drunk and frittered away their wages. Carry the message!

(67) The robe of light was set on them. For them it was a bond, a shackle. Carry the message!

(68) They lusted over the breath of the wind. It was a chain on their neck. Carry the message!

(69) They smelt the breath of the air. It was death for all of them. Carry the message!

(70) Let us go. They are expecting you. The light has surrounded darkness.

(71) Let us go. They are expecting you. They live on the border. They are waiting. Look, God has wholly come. Call him. He will answer you. Carry the message!

(72) They come heavy with garlands and palms for you, victorious captain. Carry the message!

(73) The envoy heard the good news. He took it to him who sent him. Carry the message!

(74) The fathers of light have come to help their loved one. Carry the message!

(75) They helped the first human, and he shouted happily, „Look at me! Look at my merchandise!”

(76) There was enormous joy, the first man among them, covered with garlands and palms. This is the message!

(77) May it happen to us together, be counted in his merchandise and pleasure with the aeons. This is the message!

(78) May we be counted with those on his right hand and inherit our kingdom. This is the message!

(79) May we live with our families forever. This is the message!

(80) Glory to the first man, honor to the living spirit and their unceasing work.

 

Psalm 28 (Mn 28)

Song of the Bema

(1) Let us reverence the Spirit of comfort, bless Mar Isho who sent us the Spirit of Truth.

(2) He came and split us from the error of the world.

(3) He came with a mirror, we looked.

(4) In it was the cosmos. When the Spirit of holiness came she disclosed the Way of Truth. It taught us two natures, light and darkness, distinct from the beginning.

(5) The Kingdom of Light has five greatnesses: the Father and his twelve aeons, and the aeons of aeons, the living air, the land of light, and the enormous spirit through whom they breath and which nourishes them with light.

(6) But the kingdom of darkness has five storehouses: smoke and fire and wind and water and darkness.

(7) Their advocate creeps in them, inciting them to make war on each other. When making war they dared attack the land of light. They supposed they could vanquish it and did not know that their plans would crash down upon their own heads.

(8) There was an army of angels in the Land of Light, ready to pour out and break the enemies of the Father.

(9) They were pleased to have the word of the Father to rout those rebels who saw themselves exalted.

(10) The angels were like a shepherd who sees a lion padding near to destroy the fold, who cunningly takes a lamb and sets it as a snare to catch the lion. With a single lamb he saves his fold, heals the lamb, and wounds the lion.

(11) Such is the way of the Father who sent forth his strong son and made from himself his virgin armed with five powers to fight the five abysses of the darkness.

(12) When the watcher stood at the borders of light, he showed them to the virgin who is his soul. In their abysses they stirred, desiring her. They opened their mouth to swallow her.

(13) He held her power fast. He spread her over them like nets over fish. He had her rain down on them like purified clouds of water.

(14) She stabbed inside them like piercing lightning. She crept into their inner parts. She bound them. They knew nothing.

(15) When the first man finished his war, the father sent his second son. He came, lifted his brother out of the abyss. He made the whole world out of that mixture of the Light and darkness.

(16) He spread all his powers of the abyss to ten heavens and eight earths. He shut them up into this cosmos and made it a prison for all powers of darkness. It was also a place of purification for the soul swallowed in them.

(17) He established the sun and moon and set them high to purify the soul.

(18) Daily they took in refined parts up to their height, yet however they mixed the dregs they could not move them up or down.

(19) The whole world halts for a season.

(20) A great building is being built outside the world.

(21) As soon as the workers finish, the cosmos will dissolve, catch fire, and flame will melt it away.

(22) All life, the relic of light wherever it is, he will take to himself and then project an image.

(23) The counsel of death – it is all darkness – will meet and create a likeness of itself and the ruler, but in a flash the Living Spirit comes, succors the Light, and will lock up the counsel of death and darkness in a house made to hold them there forever.

(24) There is no other way to freeze the enemy. He will not be received to the Light, for he is a stranger, yet he cannot be left in his land of darkness. He must not engage in a war greater than the first one.

(25) A new aeon will be built in the place of the cosmos that will dissolve. In the aeon the powers of Light may reign, since they have performed and fulfilled the Will of the Father, subdued the hated over him forever.

(26) This is Mani’s knowledge. Let us reverence and bless him.

(27) Whoever trusts him will be blessed and live with justice.

(28) Glory and victory to Maran Mani.

(29) He who is a spirit of truth from the Father.

(30 He reveals to us the beginning, the middle, and the end.

 

Psalm 29 (Mn 29)

Song to Mar Isho

(1) Take me, first-born. The path of light spreads before me from my own first city.

(2) I look for someone. The dissolving image of the Saviour comes to me. O first one, the light of the virgin touches me, the brightest picture of truth with her three angels who give grace.

(3) First-born, the portals of the sky fly open before me in the rays of my Saviour and his portrait of light.

(4) I left my garment on the earth. Senile diseases were mine. I dress in the deathless robe.

(5) Ferry me to the sun and the moon. Ferry of light at peace over three earths.

(6) First-born, I am a holy bride in her chamber of light, resting. I keep my victory gift. I have worked it is good. My end is happy eternal possession.

(7) O first-born, glory and conquest for Mar Mani, his holy elect, and for blessed Mary’s soul.

 

Psalm 30 (Mn 30)

Wanderer Song

(1) You are a spring, Isho.

(2) You come from the aeons, king.

(3) You are a spring of living water.

(4) The mysteries of the Father you know.

(5) You are the clothing of the aeons, which is the Robe of the Church.

(6) You are the cane of the kingdom. It leans on you.

(7) You are the gate of the Land of Light. The Name of the Father is your glory.

(8) You are the blossoming fruit of the imperishable tree.

(9) You are the holy dove floating over clouds, with the three-branched purifying antidote in her mouth.

(10) Isho, the virgin, the mind become the perfect Church. The tree, the fruit are good and sweet.

(11) Love wears the garments of the fair commandment and knowledge.

(12) Grace circles around the name of Isho. Whoever finds you is blessed and fortunate.

(13) One who knows does not taste death but reposes in life forever.

(14) Glory and honor to Maran Isho, the king and the holy.

Psalm 31 (Mn 31)

(1) O soul, sleeping. You who sleep, you who doze, wake. The light of the sun rises on you.

(2) Morning is the truth of the Commandments; the dead, the corpses have risen.

(3) Here is the habitat of robbers, the house of cares and sadnesses.

(4) They are merciless scavengers, hearing no call.

(5) They have no heart for the condemned.

(6) They flatter you the tree.

(7) The good man has come, Jewel garland, you.

(8) Wandering sheep, your shepherd seeks you.

(9) Noble and despised, your king wants you.

(10) Where are your angelic cloths, robes that do not age?

(11) Where are your cheerful wreathes and crowns that do not fall?

(12) The clay mould of your kin, the seal of your father? Collected, familiar, unfailing to you.

(13) The humble you have loved and the great you have humbled. You were not yet ashamed.

(14) Forever and ever the blessed soul of Mary.

 

Psalm 32 (Mn 32)

(1) How good for us to have known your teaching!

(2) Please have mercy on us, generous ruler.

(3) The messenger of the father heals souls, draws joy in all of us, and carries away sorrow.

(4) Lofty and limitless, where darkness never comes, all the monasteries and the dwelling places are great in beauty, for they are happy in the light and know no pain.

(5) Those who enter remain forever. No blow or torture ever reaches them. The clothing they wear no one made by hand.

(6) They shine with light, and no ants crawl in them.

(7) The green wreathes on their heads never lose colour

(8) Their bodies are unfamiliar with dead weight and don’t droop. Their limbs are not paralyzed

(9) Heavy sleep never overtakes their souls, and deceptive dreams and delusions are unknown among them.

(10) In that land hunger and anguish are not known. There is no thirst. The waters of all its lakes give out a wondrous fragrance everywhere. No one knows floods and drowning.

(11) Their walk is quicker by far than lightning. In their bodies there is no sickness.

(12) The actions of all the dark powers leave them completely alone. Fear and horror do not live in those lands, nor does destruction.

(13) The trees do not shake down their fruit. Decay is foreign to their fruit.

(14) Within and outdoors it is replete with brilliance, the gardens aromatic and no stray bricks or thorns. Those who ascend to those precincts and have knowledge will extol his manifestation.

(15) No one suffers a dark shadow. Its earth and face are radiant. Precious forms are free from hurt.

(16) Their limbs do not become feeble with age. They are happy. They speak well. They revere the high generous one. There is glad sweet song in splendid manistans (monasteries).

(17) No fear, no dogs howling, no bird squawking, no confusing evil and dreadful screeching. Nothing coarse in that land.

(18) Darkness and fog have not marked pure paradise.

(19) The self lives in light. The virtues of joy, love, and beauty are shared. No living being dies.

(20) Who will release me from the pits and prisons of assembled lusts that I loathe? Who will take me over the flooding sea, the mouths of conflict that give no rest?

(21) Who will save me from the jaws of pitiless beasts who destroy and terrify? Who will lead me beyond the walls and over the moats that boil with fear and trembling from ravaging demons?

(22) Who will take me beyond rebirths, and free me from the waves which give no peace?

(23) I weep for my soul, saying, May I be saved from this, from grotesque beasts who eat each other! The human body, birds of the air, fish of the ocean, quadrupeds and insects, who will take me beyond them?

(24) Who will save me so I will not turn and plunge into those hells, so I will not live in their muck or suffer rebirth devoid of living plants?

(25) Who will save me from the swallowing height and the devouring deeps of hell and distress?

(26) And while I wept on the ground, I heard the voice of the Beneficent King.

(27) I shall save you from the powers of revolution who terrify. I will release you from deception, a field of turbulence, and the torment of death.

(28) I will end the forces that destroy. I will ban sickness, which has dismayed you, and death.

(29) I will take you from the hands of the guardians of hell, who treat the spirit and soul without mercy.

(30) I will take you eagerly, and we will soar on wings high over dark powers and insubordinate princes.

(31) I will take you into the primeval calm of new land, the New Paradise, and will show you the design of the being of the Father.

(32) You will know joy and praise, go beyond pain, and in luminous dress you will gird on light.

(33) On your head is your diadem of authority.

(34) The Spirit spoke and built on that structure the vast fortress of the noble emperor. The primeval first-born merits a palace as his dominion.

(35) The first human clothes himself in gladness and binds on the diadem of sovereignty.

(36) On his friends he binds the diadem and clothes their bodies in the garment of gladness. And those faithful elect he clothes in praise, binds the diadem on them.

(37) They reign happily as once they were in shackles just for their name and were horribly punished by enemies.

(38) Their victory was their return from hell. Their enemies are subdued, and before them cliffs!

(39) On that day when the Father reveals his form, the caring Father, Lord of the Aeons of Light, he will show his illuminated shape. It is a glorious bright form to all the gods who will live there.

 

Psalm 33 (Mn 33)

(1) Deep companion of the beings of light!

(2) In your mercy, give me your strength and help me with your own hand.

(3) Dress my soul, O Lord, and speak to me.

(4) Help me when enemies close in. Their deceitful body would ravage and torture me.

(5) Beneficent friend, free me. My soul is crying in my body at every blow and dagger stab.

(6) My hour of life and this form in flesh is over, and all its days of turbulence.

(7) My hour tumbled about as on troubled water, pain after pain ravaging my inner place.

(8) I walked in anguish, fire at my ankles, fog a smoke in my face. Springs of darkness opened, and the giant fishes transfixed me with fear.

(9) My soul fainted before those dreadful forms, hideous to look at.

(10) Their bodies lack a human shape. These are the demons, the banished princes, transfixing me with terror.

(11) Their fury assembled like sea bodies of fire.

(12) They rose to drown me. In every neighborhood there were storm winds.

(13) Rain, the mist of all fogs, lightning and drums of thunder, shores of clouds, hail, crashing sea.

(14) The skiff rose over the crest of a wave and glided into a hidden trough. All the clamps got loose, iron rivets fell out.

(15) With the drownings the sails swallowed water, and the masts shook together in the turmoil.

(16) The rudders dropped into the sea. Those left on board turned to stone.

(17) The helmsmen and his pilots wailed bitterly at the top of their lungs. Redemption became a habit.

(18) From every source the wind blew the prison locks loose.

(19) Stars whirled wildly about, planets fell out of orbit.

(20) The earth shuddered, as did my foundation.

(21) Lofty heavens sank. My veins were all the rivers that dried in my body.

(22) My limbs no longer were connected and broke, wondering if they existed. I could no longer count my days and months.

(23) The wheel of the zodiac lost its course.

(24) The seal of my feet and joints of my toes, every link of the life of my soul was loosened.

(25) Each joint of my hands and fingers was loosened and its seal taken off.

(26) Their meaty life grew feeble. My limbs fell cold. My knees froze together in fear. In my legs the strength was struck and drained away.

(27) When I saw the dark, the strength in my limbs collapsed, and my soul moaned at all its opposing forms.

(28) Who will save me?

(29) Who will save me; make a new way?

(30) Who will set me straight on that way?

(31) Who will rip off this body?

(32) Who will rip off this body and dress me in a new one?

(33) After I spoke with a trembling soul I saw the Saviour.

(34) After I spoke with trembling soul I saw the Saviour and saw his helmsmen, who came down to dress my soul.

(35) I raised my eyes that way and saw deaths hidden by the envoy.

(36) Hurt was remote. So too sickness and distress.

(37) Their vision left, their darkness fled.

(38) Everything was holy and unsurpassed.

(39) Light shone elating and lovely, swelling my mind with gladness.

(40) He spoke to me through joy, lifting my soul from hell.

(41) He said, Come, spirit, and do not fear. I am your mind, your hope.

(42) You are the garment of my body, which dismayed the powers of darkness.

(43) I am your primeval light, your great mind and total hope.

(44) You are my word, my armor of war, saving me from struggle with sinners.

(45) I will release you from dungeons, carry you far from your wounds. I will lead you from physical torment.

(46) You will not fear encounter.

(47) First human, you will have the portals of heaven.

(48) Beloved! beauty of my bright nature!

(49) From filth and corrosion I will cleanse you through perfect Light.

(50) You are my beloved, the love in my limbs, and I am the light of your whole structure, your soul and base of being.

(51) From the holiness of my limbs you descended in the beginning into dark places and became their light.

(52) For your sake the gods (celestial beings) went down and became apparent and slaughtered death and darkness.

(53) First human, I shall open before you the portals of heaven.

(54) Fear and death will not trail you.

(55) They will not ravage you with pain and wretchedness.

(56) No, you will rest in the lofty precincts of salvation, here with the gods and those who live in placid quiet.

(57) Come, spirit. Death has fallen, and sickness fled away.

(58) Let there be no desire for the house of affliction, which is wholly destruction and anguishing death.

(59) You were cast out from your native abode. You suffered in hell.

(60) Come nearer in gladness. Do not turn back to regard the shapes of the bodies.

(61) See, they return through every rebirth, and through every agony and every choking prison where they burn and sigh.

(62) Come nearer. Do not be fond of perishing beauty in any of its forms. It falls and melts like snow in sunshine.

(63) The beautiful does not abide. It will wither and fade like a broken rose that dries in the sun, its grace destroyed.

(64) Princes and dead souls lie shackled in the tomb where all is bereft of the Light.

(65) My soul is saved. I am dressed in light.

 

Psalm 34 (Mn 34)

The Great Song to Mani

(1) O teacher of the Original Doctrine (Pure Teaching) of the noble Isho!

(2) We are here to honor and reverence you.

(3) O my respected and famous father, my Buddha Mani!

(4) We are here alone to reverence you from our heart of humility.

(5) Be our hope and refuge and receive the reverence of each one of us.

(6) Before you we bow with internal faith.

(7) May each of our prayers be pure.

(8) You told us the consequences of evil and you blocked the road to hell, teaching the Good Laws.

(9) You rescued eight kinds of suffering beings in poisonous savage animals that were eternally submerged in the dust of forgetting rebirths and in a state of poisonous savage animals, they were always mad.

(10) When the passion of greed poisoned them and they were dying, you prepared a medicine for them from the herb of meditation.

(11) They raved in the passion of anger they lacked sense or coherent thought and you assembled their thoughts, and so they understood their origin in the Realm of Light.

(12) Those living beings in the five states of existence you freed from ignorance and gave them wisdom, leading them to perfection.

(13) Many differing passions – hatred and bitterness – troubled these thinking beings and scattered their thought, but holy father, when you descended from the sky, the families of all thinking beings reached the peace of perfection.

(14) We who are miserable and with no hope would have stayed in the torture of Samsara, not finding the end of your path. You set up the ladder of wisdom, you let us supersede the five forms of being, and you delivered us.

(15) We who were chained in suffering were rescued from rebirth to see the Buddha-like celestial being shining as the sun who is like you.

(16) For those tied to transitory pleasure, you taught the True Law (Pure Teaching).

(17) You carried them across the sea of suffering to the good nirvana.

(18) For those tied to the root of attachment to the world, you revealed the road to the realm of the Buddhas, you raised a Sumeru mountain of virtue, you let them find endless happiness.

(19) For those plunged in the water of pride, you showed the bridge of the True Law.

(20) You took understanding of the Good Law into their hearts. You entrusted them to the Holy Assembly.

(21) For those confused by the six organs of perception you showed the rising and falling states of being. You revealed what is the suffering of those in the Avici, the deepest Buddhist hell.

(22) You let them be reborn in the blessed fivefold Heaven of Light.

(23) To offer salvation, you crossed lands going to every side.

(24) When you found humans needing salvation, you rescued all.

(25) To those like us who were lazy, you preached details of the Jewel of the Karuzuta.

(26) We come on the ways of freedom and salvation when we know them in the Book.

(27) If you had not taught the Pure Teaching so fully, would not the world and its thinking beings have come to an end by now?

(28) After the Four Buddhas you went down and attained truly incomparable buddhahood.

(29) You saved thousands and saved them from the dark hell.

(30) You purged them of masterly cunning and deception and caused them to help others.

(31) You were a guide leading those in error.

(32) You saved them from the claws of evil Mara. You rescued the malevolent, you healed the blind, you caused them to do works of honor, you showed them the Right Path to the land of the celestial beings.

(33) You were born the hope and refuge of the world.

(34) You taught the seven precious books and held back those about to join evil.

(35) Walking on foot and calling your name, praising you with their tongues, they would all love the same as children who love their mothers and fathers.

(36) Hugging them with your compassionate heart, you brought them great help and prosperity.

(37) Not distinguishing between relative and stranger, you adopted all of them as your own.

(38) You counseled numberless people. With your heart you do good to all, and through your good the afflicted overcome their sorrow.

(39) You brought them great help and prosperity in this way always.

(40) Because of your virtue you come into full buddhahood.

(41) Through your unconquerable tongue and generosity you gave the Jewel of the Good Law to us the miserable.

(42) The families of the living lost their minds through their dark passions, yet they were reborn.

(43) Through your great and compassionate heart you put your arms around everyone and rescued them from the cycle of rebirth, saving them from Samsara.

(44) The blessed of pure heart slowly came upon insight, overcame malevolence, and came to the statue of the arhats.

(45) But pleasure, tying them to the world, gave them mastery of cunning and trickery.

(46) You brought them help and prosperity.

(47) For those who forgot their origin, you revealed who you are, changing your form.

(48) When all living beings saw your revelation, they were inspired and desired only to escape from the suffering of cyclical Samsara.

(49) To children you came in a benevolent form and turned them from evil and love of the world, to which they had succumbed.

(50) Before the blue sky of the whole kingdom you were born as the Bright Shining Buddha of teachers.

(51) On seeing you, the living were happy and with firm minds no longer doubted because they obeyed your Commandments.

(52) Their good thoughts increased every day and shone like the bright shining sun. The knowledge of light shone.

(53) In their hearts compassion grew.

(54) They obeyed the Commandment to be sinless and escaped the unending burning fires of hell.

(55) They tried to keep the True Law, observe the True Commandment, and not fall into impure sin.

(56) After knowing the transience of the body, they left their houses and homes.

(57) Following the Good Law, they were pure in body.

(58) They made every effort to follow pure laws and avoid the dangerous places.

(59) To be reborn in the palace of immortality, they observed the Commandment to be pure in mouth.

(60) They prayed for blessing and to walk along the road of blessing and escape terrible Samsara.

(61) They followed the Commandment of blessed poverty.

(62) In fear of the perceived transitory doctrines and of the three evil ways, they followed the Three Seals to be reborn in the highest place.

(63) You agreed to command them, to praise and sing songs, to repeal their evil, to gather and meditate.

(64) The living had been confused, but when they heard your command, their virtue was a teeming stream and river, and they were reborn in the land of the Buddhas.

(65) Other unworldly people walked in pure paths and meditated and were reborn in the palace of immortality.

(66) We bow our heads and we do reverence before you, our highly exalted celestial being.

(67) May the living on earth be forever reborn in perfection!

(68) We do reverence. Our heart is steady.

(69) May all the living on earth escape dangers.

(70) May they find the peace of perfection.

(71) So through the virtue of our praise and reverence may all holy forces of the celestial beings above and below and of the diverse spirits be magnified.

 

Psalm 35 (Mn 35)

The Hymn of the First Primal Man

(1) The good God, the highest of the gods, a diadem and eternal glory, blissful among the lights, was pleased and exceedingly happy when you were born in His realm.

(2) The twelve sons and the aeons of the aeons of the vast air were also happy.

(3) All celestial being and the inhabitants of His realm – the mountains, trees, springs, the broad strong palaces and halls, were happy through you, Friend.

(4) When the lovely women and girls born of the Sense saw you, they praised you, blessed you, perfect youth.

(5) Songs filled the air. Tambourine, harp, and flute exploded. All celestial beings stood before you, Prince, son of a king.

(6) Voices ring from the vast air, songs from the Light-Earth, tell the Father of Light.

(7) Born is the battler who make peace. The all-good highest of the celestial beings gives you three tasks: Destroy death, strike the enemies, and cover the whole Paradise of Light! You paid homage and went out for battle and covered the whole Paradise of Light.

(8) The tyrant prince was bound forever and the dwelling place of the Dark Ones was destroyed. The Light Friend, Primal Man, remained until he carried out the will of his father.

 

Psalm 36 (Mn 36)

(1) Joy came over me, and no one will ever be able to tell of it.

(2) My brethren, I have received my garland.

(3) Take unto you the Word of Truth, O men who love Ilaha!

(4) The world is nothing. There is nothing to be gained in it.

(5) My brethren, I have received my garland.

(6) Men go on thinking that they are at rest and they do not know that trouble is being prepared for them.

(7) My brethren, I have received my garland.

(8) They run and break forth till the hour catches up with them.

(9) They have been called and have not understood. They came empty and go empty.

(10) My brethren, I have received my garland. I have despised the world in order to give life to my soul.

(11) The things of the flesh I have forsaken, with the things of the Spirit I have made my peace.

(12) My brethren, I have received my garland.

(13) Since I have found my Saviour I have walked in his steps.

(14) Nothing could keep me from receiving this garland.

(15) My brethren, I have received my garland.

(16) How great is the joy prepared for the perfect!

(17) All of you, my brethren, we inherit it.

(18) My brethren, I have received my garland.

 

Psalm 37 (Mn 37)

Salvation of the Soul

(1) Like the gray wolf I will walk with you like the black raven I will stay on earth.

(2) Like charcoal to the disease, like the spittle to the whetstone I will be.

(3) You are our powerful and great ruler. Like gold rounded, like a ball rounded, you are our glorious wise lord.

(4) And your numerous people at your wide breast, at your long seam, you keep and protect, you nurse, take care of the Elect and the Hearers.

 

Psalm 38 (Mn 38)

(1) This whole world stands firm for a season, since there is a great Building being erected outside of the world, at the hour when its Architect shall complete it, the entire world shall be dissolved.

(2) It shall be set afire, that fire may melt it away.

(3)) All Life, the Remnants of Light in every place he shall gather to himself and form of it a Statue.

(4) Even the Resolution of Death also, the whole of the Darkness, he shall gather in and make an image of itself along with the Archon.

(5) In a moment the Living Spirit shall come.

(6) It will succor the Light, but the Resolution of Death and the Darkness it shall lock away in the chamber that was built for it that it may lie in chains in it forever.

(7) There is no other means save this means to bind the enemy, for he shall not be received into the Light because he is a stranger to it, but he shall also not be left in his Land of Darkness, lest he may wage a greater war than the first.

(8) A new Aeon shall be built in place of this world, which shall be dissolved, so that in the Powers of Light may reign since they have performed and fulfilled the whole of the Will of the Father.

(9) They have overthrown the hateful one, they have defeated him forever.

(10) This is the knowledge of Mani, let us reverence him and bless him.

(11) Blessed is every man that shall trust in him, for he shall live with all the Righteous.

(12) Honor and Victory to Maran Mani, the Spirit of Truth, that comes from the Father and has revealed to us the Beginning, the Middle and the End.

 

Psalm 39 (Mn 39)

(1) Come to me, my kinsman, the light, my Guide.

(2) Since I went forth into the darkness I was given water to drink.

(3) I bear up beneath a burden which is not my own.

(4) I am in the midst of my enemies, the beasts surrounding me the burden which I bear is of the powers and principalities.

(5) They burned in their wrath, they rose up against me. Matter and her sons divided me up amongst them, they burnt me in their fire, they gave me a bitter likeness.

(6) The strangers with whom I mixed, they did not know they tasted my sweetness, they desired to keep me with them.

(7) I was life to them, but they were death to me; I bore up beneath them, they wore me as a garment upon them.

(8) I am in everything, I bear the skies, I am the foundation, I support the earths I am the Light that shines forth, that gives joy to the souls.

(9) I am the life of the world; I am the milk that is in all trees; I am the sweet water that is beneath the sons of matter.

(10) I bore these things until I had fulfilled the will of my Father; the First Man is my father whose will I have carried out.

(11) Behold! The darkness I have subdued. Behold! The fire of the fountains I have extinguished, as the sphere turns hurrying round, as the sun receives the refined part of life. O soul, raise your eyes to the height and contemplate your bond. Behold! Your fathers are calling you.

(12) Now go aboard the Ship of Light and receive your garland of glory and return to your kingdom and rejoice with all the Aeons.

 

Psalm 40 (Mn 40)

Prayer of the Soul

(1) This visible Bema, the Word, has been set before you that it may sow in you through what is visible the memory of the hidden Law which you have forgotten since the day you drank the water of the madness.

(2) O Soul, see: to you has come the grace of the Day of Rejoicing, reveal without fear all your sins today and remember your end and prepare yourself in your works, for the Bema of Wisdom moves you thereto.

(3) This is the Way of Truth, this is the stairway that leads on high, which shall take us on these holy steps!

(4) From the beginning he is this Way, namely the First Man, and Isho the Radiant, and the Spiritual Advocate they have summoned you O Soul!

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.