Dzieje Apostoła Macieja (Mci)

 

Dzieje Apostoła Macieja

(określana też jako „Arabska Modlitwa Marii W Batros”)

 

62 APOKRYFY-Sw Bartłomiej sw.Maciej.pdf

 

  1. ARABSKA MODLITWA MARYI DZIEWICY W BATR’OS

ARABSKA MODLITWA MARYI DZIEWICY W BATR’OS

(1) W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego w jednym Bogu. Dzieje Apostoła Macieja i cudów Matki Bożej Dziewicy Marii, które objawił Cyrylowi, patriarsze Jerozolimy, a on je znalazł spisane w bibliotece z czasów apostolskich.

(2) Po zmartwychwstaniu Pana naszego Isusa Mesjasza spośród umarłych, objawił się On dwunastu Apostołom i polecił im pójść zwiastować świętą Ewangelię krajom [całego] świata.

(3) Matka Boża, Dziewica Maria znajdowała się w Jerozolimie z innymi dziewicami. Szatan zaś natchnął serca przywódców kapłanów i Żydów, aby wypędzono z tego miasta niepokalaną Dziewicę.

(4) A ona z sercem udręczonym mówiła do siebie: „Co mam uczynić? Gdzie pójść? Do kogo się oddalić? Bo przecież mój drogi Syn odszedł do nieba, a Apostołowie – aby głosić [Ewangelię] narodom.

(5) Pójdę może do Jana, do umiłowanego przez mojego Syna, do Efezu, albo do Batrios, do Apostoła Macieja”.

(6) Gdy ona tak rozmyślała objawił się jej Pan Isus i powiedział: „Bądź pozdrowiona, Matko! Dlaczego twoje serce jest udręczone? Nikt przecież nie może Ci zaszkodzić.

(7) Powstań, Matko moja, wstąp na tę chmurę świetlistą i udaj się do miasta Batr’os, aby wyrwać Macieja z więzienia, bo jest on przykuty żelaznymi łańcuchami i znajduje się w ostatecznym przygnębieniu nie mając koło siebie któregokolwiek z Apostołów, aby go pocieszył.

(8) Ty go więc wyzwolisz a z nim wszystkich ludzi w mieście dzięki modlitwie, której cię nauczyłem, gdy byłem na drzewie krzyża, aby oddać chwałę Ojcu i Duchowi Świętemu wraz ze Mną z powodu Ciebie, moja Matko.

(9) Ty jesteś jedyną, która może zbawić to miasto. Nie lękaj się, Matko moja, Ja będę z Tobą cały czas i nie opuszczę Cię”. Gdy Matka Boska usłyszała te słowa Zbawiciela bardzo się ucieszyła, a jej oblicze zajaśniało, Jezus zaś nakazał chmurze, aby ją zaniosła aż do bramy miejskiej.

(10) Kiedy Matka Boża znalazła się przy bramie miejskiej, spotkała tam starszą kobietę, która siedziała płacząc poza miastem. Ujrzawszy ją Dziewica rzekła do niej: „Kobieto, czemu płaczesz? Co ci się przydarzyło? Powiedz, co ci leży na sercu, a mój Syn Jezus Chrystus dopomoże ci”.

(11) Stara kobieta odpowiedziała jej: „Uważaj, by jakikolwiek mieszkaniec tego miasta nie usłyszał, że wspominasz to imię Isusa Mesjasza, bo uczynią ci krzywdę, tym bardziej, że jesteś cudzoziemką. Matka Boża zapytała ją: „Powiedz mi, co ci jest i dlaczego siedzisz tu płacząc?”

(12) Ona odpowiedziała: „Moja siostro, trzy dni temu pewien człowiek imieniem Maciej wszedł do tego miasta i czynił wielkie cuda mocą tego imienia Jezusa Mesjasza: wypędzał złe duchy, wskrzeszał umarłych, przywracał wzrok ślepym. Podążał za nim tłum łudzi, którzy mówili: «Nie ma innego Boga jak Bóg Macieja».

(13) Gdy zarządca miasta Macedoniusz to usłyszał, kazał go sprowadzić związanego, a kiedy on się przed nim pojawił, powiedział: «Czy to nie jest imię, pod którym zwiastujesz nowego Boga, Isusa Chrystusa, ty magu, który zaczarowałeś ludzi tego miasta tak, że opuścili Apollina

(14) Odpowiedział mu Maciej: «Macedoniuszu, ty mówisz o tym nieszczęsnym Apolłonie uczynionym ludzkimi rękoma?

(15) Jakież szaleństwo panuje w sercach ludzkich, że wzywają jako świętego Boga drzewo i kamienie?

(16) Jeżeli tylko chcesz nie pozostawię go w jego świątyni, ale nakażę ziemi, aby go pochłonęła i już nigdy nie zobaczy się jego śladu?

(17) Jakiż to bóg stworzył niebo, ziemię, morza drzewa, góry, człowieka i zwierzęta, jak nie Bóg najwyższy, który wszędzie się znajduje. On stworzył dwa wielkie światła, aby rozjaśniały niebo, On stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, aby on Go sławił i wychwalał.

(18) Powróćcie teraz do Boga, przestańcie grzeszyć, a Bóg
wam przebaczy*.

(19) Na to zarządca Macedoniusz rzekł do swoich sług: «Pochwyćcie go wraz z tymi wszystkimi, którzy są z nim, zaprowadźcie ich do więzienia i oddawajcie go codziennie mojemu synowi, aby on go pożerał*.

(20) Wtedy zaprowadzili go do więzienia i przebiegli przez całe miasto chwytając małych i dużych. Ale chmura pochwyciła Macieja z ich rąk, a oni nie wiedzieli, dokąd się on udał.

(21) Oni zaś zaprowadzili wszystkich do więzienia, a zarządca ogłosił w całym mieście, że jego gniew się uspokoił, i że nikt z tych, którzy się ukryli, nie dozna zła, jeśli tylko się objawi.

(22) Może Maciej usłyszawszy o tym powróci do miasta, ale wtedy zostanie pochwycony i zabity. Ja zaś słyszałam, że mówiono, iż ów człowiek Boży ma powrócić do Batros, by wspierać wiernych, którzy znajdują się w mieście.

(23) I dlatego ja tu usiadłam, abym, skoro on przyjdzie mogła go zaprowadzić do mojego syna, w którym jest szatan: od trzech dni nie pozwala mu ani jeść, ani pić, ani spać.

(24) Oto, opowiedziałam ci to, co wydarzyło się w tym mieście z powodu tego imienia Isusa, abyś przypadkiem nie doznała zła z Jego powodu”.

(25) Gdy Dziewica usłyszała te słowa, rzekła do kobiety: „Podnieś się i rozciągnij twoją chustę”. Ona się podniosła i rozciągnęła chustę.

(26) Dziewica ujęła za jeden koniec i dorzuciła: „Ujmij za drugi koniec, może uda nam się schwytać trochę światła słonecznego!” „Moja Pani, któż mógłby uchwycić światło słońca?” „Tak samo żaden z królów tej ziemi nie może uchwycić tego imienia Isusa Chrystusa, nawet Jego Apostołowie bez plamy.

(27) Ty jednak chodź, pokaż mi swoje dziecko, a mój Syn, Isus Chrystus leczy je ze względu na mnie”. Kobieta odrzekła: „Chodź, moja Pani, i mów do mnie swoimi słodkimi słowami, które ożywiają, bo ja nigdy nie usłyszałam nic słodszego, jak twoje słowa”. Podniosła się więc i poszła z Dziewicą, aż doszły do jej domu.

(28) Gdy Matka Boża stanęła przed bramą, szatan uciekł z dziecka. Ono zaś powstało i wybiegło wołając: „Niech będzie błogosławiona godzina przybycia Królowej, Matki naszego Pana Mesjasza, Króla niebios”.

(29) Dziewica zaś rzekła do kobiety: „Twoje serce zostało pocieszone z powodu uzdrowienia twojego syna. Podnieś się i chodź ze mną do więzienia, w którym zamknięto Macieja i mnóstwo [innych], aby miasto otrzymało odpocznienie dzięki mojemu przybyciu”.

(30) Kobieta postała i udała się do więzienia z Dziewicą Maryją. Ona zaś ujrzała mnóstwo
zasuw żelaznych, które zamykały bramy i wypowiedziała modlitwę, której ją nauczył jej Syn, kiedy wisiał na drzewie krzyża.

(31) I natychmiast wszystkie żelazne zasuwy, które zagradzały bramy rozpłynęły się i stały się jak woda. To samo stało się z łańcuchami, którymi byli skuci więźniowie.

(32) Wszyscy więc wyszli z [więzienia] i jednogłośnie wołali: „To Bóg świętego, w którego wierzymy i który nas dziś uwolnił od śmierci: niech więc zarządca będzie zawstydzony!”

(33) Słysząc te słowa tłumu, zarządca miasta zawołał: „Co znaczą te krzyki, które słychać dziś w mieście?”

(34) Odpowiedziano mu: „To są więźniowie zamknięci z powodu Apostoła, świętego Macieja, którzy wyszli [z więzienia] i krzyczą wszyscy razem po placach handlowych i po ulicach: «To jest Bóg świętego Macieja!»”.

(35) Usłyszawszy te słowa zarządca miasta rozgniewał się bardzo, wezwał dozorców więziennych i kazał im natychmiast zabić wszystkich więźniów.

(36) Ale oni znaleźli swoje miecze roztopione wszystkie jak woda na ziemi. Na to zarządca miasta wpadł w straszną wściekłość i powiedział do nich: „Wy także otrzymaliście podarunki i wypuściliście Macieja i jego bandę z nim; wy więc ponosicie winę względem nas”.

(37) Gdy on tak mówił przyszedł przywódca dozorców więziennych i rzekł do niego: „Uspokój się panie tak, abym mógł z tobą rozmawiać. Dziś, wczesnym rankiem zgromadziliśmy się, moi towarzysze i ja, aby zjeść chleb, zamknąwszy jednak uprzednio bramy więzienia zasuwami żelaznymi.

(38) Był tam też mój mały niewolnik, który nam nalewał trochę wina do picia. Wtedy żelazne naczynie, który trzymał upadło i stało się jak woda na ziemi. Zdumieliśmy się, ja zaś podniosłem się, by uderzyć niewolnika
i zobaczyłem, że żelazny miecz, który trzymałem w ręku,
upadł na ziemię jak woda.

(39) Bardzo się zdumiałem. Gdy tak siedzieliśmy zupełnie ogłupiali, oto chmura światła ogarnęła więzienie i usłyszeliśmy głos mówiący do więźniów zamkniętych z powodu Isuusa: «Dotknęło was dobrodziejstwo
ze strony Matki Isusa Mesjasza, które do nas przybyła, aby nauczyć zarządcę miasta, że nie dozna żadnego zła ten, kto wierzy w Isusa Mesjasza i Jego czystych Apostołów*.

(40) Gdy usłyszeliśmy te słowa podnieśliśmy się, wpadliśmy do więzienia i chcieliśmy pochwycić więźniów, ale nie mogliśmy się poruszyć, bo staliśmy się ociężali, jakoby z kamienia.

(41) Jeśli zaś nie wierzysz moim słowom, to zobacz żelazne zasuwy, które rozpłynęły się na ziemi i stały się jakoby woda płynąca po ziemi.

(42) Jeśli zaś chodzi starca, którego wczoraj wtrąciłeś do więzienia zdarzyło się coś nadzwyczajnego: tortury i gwałtowne ciosy załamały go śmiertelnie i zostawiliśmy go jakoby umarłego.

(43) Ale my przyszliśmy, aby ci powiedzieć: panie, widzieliśmy na własne oczy całego w świetle i dotknęliśmy jego ciała.

(44) A on powiedział ludowi: «To [stało się] z powodu błogosławieństwa Marii, mojej Matki, która zeszła i przybyła do ludzi tego miasta i dzięki wypowiedzianej
przez nią modlitwie… gwoździe roztopiły się i stały się jak woda». [Na to] człowiek żyjący wyszedł z tłumu i powiedział: «Bóg świętego Macieja jest jedyny*.

(45) Oto co my mamy ci do powiedzenia na temat tego, co miało
miejsce, bo nie jest to moc człowieka, ale Boga mocnego”.

(46) Gdy Macedoniusz usłyszał te słowa, rzekł do nich: „Czy to, co mówisz nie jest żartem?”

(47) I nakazał strażom pochwycić dozorców więziennych, przywiązać w tłoczni
i zabić ciosami włóczni, aby nikt nie czynił tak, jak oni nie uwłaczał władzy.

(48) Gdy więc pochwycili ich słudzy, aby ich przykuć w tłoczni w której znajdowało się wiele żelaznych [łańcuchów] stwierdzili że stopiło się wszystko, co było z żelaza, i że lance i miecze stały się jak woda.

(49) Na ten widok zdumieli się słudzy i przestraszyli, i zawiadomili o tym zarządcę miasta, który nakazał, by mu przyprowadzono
konia, aby go dosiąść.

(50) Ale gdy chciano go osiodłać stwierdzili, że [części żelazne] uzdy, strzemiona i pierścienie uprzęży roztopiły się i stały się jak woda.

(51) Zdumieli się więc i mówili między sobą: „Cóż to dziś wyrabia się
w tym mieście?”

(52) Podczas gdy zarządca miasta stał tak zakłopotany, przyszedł człowiek z dziesięcioma robotnikami, którzy każdego dnia pracowali u niego aż do wieczora i otrzymywali zapłatę.

(53) Gdy nadchodził wieczór przynosili łopaty, ale tego dnia, jak opowiedział, rozpłynęły się one jak wda. Zarządca miasta zażądał wyjaśnień, a oni mu odpowiedzieli: „Pracowaliśmy mając w rękach łopaty, a one nagle się roztopiły
i stały się jak woda – taka przygoda, jaka nam się przydarzyła, nigdy jeszcze nie miała miejsca”.

(54) Gdy oni jeszcze tak rozmawiali, przybył do zarządcy miasta pewien człowiek z cyrulikiem i rzekł do zarządcy: „Patrz, co mi zrobił ten człowiek: uczynił ze mnie pośmiewisko i przyniósł mi wstyd wobec ludu.

(55) Ogolił mi połowę głowy a nie dokończył drugiej połowy, choć otrzymał za to swoją zapłatę”.

(56) Cyrulik odpowiedział: „Słuchaj mnie, panie zarządco, to co miało miejsce nie zdarzyło się jeszcze nikomu: podczas gdy ja goliłem głowę temu człowiekowi, nagle brzytwa, którą miałem w ręku, rozpłynęła się jak woda.

(57) Wyciągnąłem rękę do skrzynki, w której miałem swoje narzędzia, aby wziąć inną, ale stwierdziłem, że wszystkie rozpłynęły się jak woda: to jest wydarzenie, o jakim nikt nigdy nie słyszał!”

(58) Na to jacyś ludzie przyprowadzili związanych pasterzy stada i powiedzieli: „Panie zarządco miasta, wysłuchaj nas!

(59) Ci pasterze wypuścili na nas swoje psy, które pogryzły tego mężczyznę i tę kobietę, kiedy wchodzili do miasta i rozszarpały ich na kawałki.

(60) Pochwyciliśmy ich i przyprowadzili do ciebie, abyś ich osądził”. Na to odrzekli pasterze: „Panie, wysłuchaj nas: to nie my spuściliśmy psy, ale one same się odwiązały.

(61) Trzymamy je przeciw dzikim zwierzętom i złodziejom, którzy zbliżają się do naszych stad: wtedy je spuszczamy, aby nam pomogły, bo temu, przeciw komu je posyłamy, wyrywają wnętrzności. Łańcuchów, którymi są przywiązane, nawet najsilniejszy z nas nie zdołałby podnieść.

(62) Kiedy więc ujrzeliśmy, że psy są spuszczone, posprzeczaliśmy się między sobą, bo lękaliśmy się, że ktoś z nas z niedbalstwa nie przywiązał ich mocno.

(63) Udaliśmy się więc do miejsca, w którym były przywiązane i stwierdziliśmy,
że łańcuchy stały się jako woda.

(64) Wtedy przyszli nadzy robotnicy kanałów i rzekli: „Wysłuchaj nas, panie zarządco miasta: co nam się przydarzyło, nie wydarzyło się jeszcze nikomu. Dziś rano wstaliśmy, wyprowadziliśmy woły, daliśmy im jeść i napoiliśmy i wyprowadziliśmy do kanałów, ale wtedy stwierdziliśmy, że gwoździe i zasuwy żelazne, haki, czerpaki i wszystko co było żelazne przy obsłudze kanałów roztopiło się na ziemi jak woda.

(65) Przyszliśmy więc powiadomić cię o tym, abyś nas nie zabił, gdy miasto będzie cierpiało pragnienia z powodu braku wody”.

(66) W tej chwili stanęli niewolnicy komendanta [policji] miejskiej i mówili: „Panie zarządco miasta, nasz pan rozgniewał się na nas z powodu trzech zbrodniarzy, których uwięził w lochu uprzednio dobrze ich skuwszy żelaznymi kajdanami i nakazał nam nie dawać im jeść ani pić, aż umrą.

(67) A myśmy widzieli na własne oczy, że łańcuchy na ich nogach stały się jak woda i nie wiemy, co to znaczy”.

(68) Na to zarządca miasta powiedział do swoich współpracowników: „Pozostaje mi tylko jedna rzecz do zrobienia: pójdę do mojego syna opętanego przez szatana i zobaczę, czy łańcuchy, którymi jest skuty roztopiły się czy nie: jeśli się stopiły, uwierzę w Boga świętego Apostoła Macieja”.

(69) Kazał więc stajennemu przyprowadzić sobie muła, ale [części żelazne] uzdy i pierścienie uprzęży roztopiły się i stały się jak woda a ziemi.

(70) Zarządca miasta poszedł więc piechotą, gdy jego syn opętany przybiegł do środka miasta wołając tymi słowami: „Nie ma innego Boga jak Isus Mesjasz, Bóg świętego Macieja – to działanie Matki Bożej dziś nas dotknęło. Ojcze, co za zło uczynił Apostoł Maciej, że go pochwyciłeś, związałeś i chciałeś mi go wydać,
bym go pożarł?”… „Kto sprawił, że szatan ciebie opuścił? – zapytał zarządca miasta – i kto cię wyzwolił z [łańcuchów] żelaznych, którymi byłeś skuty?”… „Mój ojcze, to pewna kobieta, która przyszła i uwolniła mnie, kiedy dziś
dano mi człowieka na pożarcie.

(71) Gdy go jadłem, oto jakaś kobieta stanęła przede mną w wielkim blasku, jakoby słońce, a suknia jej była biała jak śnieg, i rzekła do mnie: «Pawle, synu Macedoniusza zarządcy tego miasta, wyjdź dziś z tego więzienia, wyjdź z tego miejsca ciemności, w którym pożerasz ludzkie ciała, abym cię dziś zaprowadziła
do twego ojca!»

(72) Skoro tylko ona stanęła koło mnie, oto szatan, który we mnie mieszkał, opuścił mnie ze słowami: «Moja Pani, Dziewico, Matko mojego Pana Isusa,
nie gub mnie.

(73) Czyż ty nie jesteś łaskawa?» Ale ona go wypędziła, sprawiła, że on wyszedł ze mnie i przyprowadziła mnie tu, na chmurze i wtedy mnie opuściła, i oto tu jestem przywrócony do rozumu jak inni ludzie obdarzeni rozumem”.

(74) Wtedy zarządca powrócił z wszystkimi mieszkańcami miasta wołając: „Nie ma innego Boga na niebie i na ziemi jak Pan Isus Chrystus, Mesjasz, Syn czystej Marii!”.

(75) Wtedy zarządca miasta napisał raport do króla, by go powiadomić o tym, co zaszło w mieście i jak oni zostali uwolnieni od błędów szatana.

(76) Oddał ten list dowódcy armii i wysłał z nim swojego syna, który było opętany, aby go poinformował, jak został uwolniony.

(77) Gdy królowi przeczytano raport, posypał on sobie głowę popiołem, wydał okrzyk i zapłakał nad błędem, który ogarnął miasto. Potem jednak odczuł wielką radość i zawołał: „Nie ma innego Boga jak Isus, syn Boga żywego: Jemu chwała na wieki. Niech tak się stnie”.

(78) Wtedy napisał list do zarządcy miasta o takiej treści: „Padam do stóp Matki Boga, prawdziwego Stwórcy wszelkiego stworzenia, bo Ona przybyła, aby wyciągnąć mnie ze zwodniczego błędu, który przed nią się rozwiał i jest dalej ode mnie i od wszystkich mieszkańców mego domu.

(79) Bowiem Bóg zlitował się nade mną i nie podniósł przeciw mnie narodów, bo wszystkie narzędzia wojenne stad i wszystkie przedmioty żelazne, które są w ich rękach i moich żołnierzy, roztopiły się jak woda”.

(80) Gdy zarządca miasta przeczytał ten list królewski powstał i udał się, aby dokonać przeglądu miasta i znaleźć miejsce, w którym przebywała Matka Życia.

(81) Znalazł Ją w domu kobiety, której syn został przez nią uwolniony od
szatana. Zapukał do jej drzwi, aby Ją prosić o wstawiennictwo: „Zmiłuj się nade mną, moja Pani, Dziewico niepokalana, Matko mojego Pana, Króla Isusa Mesjasza”.

(82) W tej chwili wyszła Maria, Dziewica bez zmazy a jej szaty jaśniały
jak błyskawice albo jak promienie słońca i nikt nie mógł spoglądać na jej oblicze.

(83) Na jej widok zarządca miasta i starsi miasta przelękli się i upadli na twarz jak umarli do jej stóp. Ale Dziewica ulitowała nad nimi i podniosła
ich, oni zaś wszyscy padli przed nią na twarz, potem zarządca miasta Ją poprosił, aby przybyła do jego domu, aby go pobłogosławić. Na to Ona mu odpowiedziała: „Idź, jutro z woli Boga powiem wam, co macie czynić”.

(84) Wtedy on posłał po pierwszych miasta i nakazał wyścielić
ulice pięknymi szatami – od swojego domu aż do miejsca, na którym znajdowała się Dziewica, a także postawić złoty tron, ustroić go rubinami, hiacyntami i innymi drogimi kamieniami, aby na nim zasiadła i aby ich po uczyła drogi prawdy.

(85) Zwołał także straż i nakazał im, aby nakazali ludziom miasta, by ozdobili place handlowe i ulice kolorowymi materiałami jedwabnymi, liśćmi palm,
gałęziami oliwki i wonnościami, aby Maria przechodząc przez rynki ujrzała je ustrojone: „Ona nas pobłogosławi – rzekł – pobłogosławi nasze miasto”. Obwoływacz więc głosił wszystkim: „Ktokolwiek nie ozdobi swojego dom, pójdzie na zgubę”.

(86) Sprawił także, że na rynkach zawieszono
lampy aby przez całą noc pozostawały zapalone. Tymczasem Matka Boża, Dziewica niepokalana powstała, pomodliła się, upokorzyła się przed swoim umiłowanym Synem i rzekła: „Mój Synu i Panie, Boże, Isusie Mesjaszu, to Ty mnie posłałeś do tego miasta ze względu na Apostoła Macieja, aby go uwolnić.

(87) Od mego przybycia nie widziałam go i nawet nie wiem, gdzie się on znajduje. Proszę Cię więc teraz, mój Panie, Isusie Mesjaszu, nakaż chmurze, aby go tutaj przywiodła z miejsca, w którym się on znajduje i przyprowadziła go tu, aby mi pomógł umocnić wiarę wszystkich ludzi tego miasta w Twoje
święte imię”.

(88) I w tej samej chwili chmura sprowadziła Macieja tam, gdzie znajdowała się Dziewica, jak Ona o to prosiła. Ona zaś odprawiała chwałę aniołów niebiańskich, którzy ją chwalili w niedzielę. Maciej objął stopy Dziewicy i otrzymał od niej swoje błogosławieństwo, i słyszano głos tłumu, który całą noc wołał: „Nie ma Boga, jak Isus Mesjasz!”.

(89) On zaś rzekł do czystej Dziewicy: „Co Ty zrobiłaś w tym mieście, że cały ten tłum wierzył w Pan Isusa, Mesjasza. Ja bowiem uczyniłem tu wielki cudy: uzdrawiałem ślepych i przywracałem im wzrok, wypędzałem szatany, sprawiłem, że głusi odzyskiwali słuch, wskrzeszałem umarłych, a mimo wszystko nie uwierzono mi, a nawet chciano mnie zabić, a wtedy Bóg najwyższy wybawił mnie z ich rąk”.

(90) Dziewica niepokalana mu odpowiedziała: „Mój Syn mnie tu posłał ze względu na ciebie. Gdy jednak dopytywałam się ciebie powiedziano mi, że wrzucono cię do więzienia, aby cię mógł pożreć syn zarządcy.

(91) Wtedy poprosiłam mojego umiłowanego Syna, aby posłał chmurę, która by cię tu sprowadziła, byś mi pomógł ze względu na tych wszystkich, którzy uwierzyli dzięki tobie w Isusa Pana i Mesjasza i których wrzucono do więzienia skutychżelaznymi łańcuchami.

(92) Kiedy więc przybyłam do miasta odmówiłam modlitwę, której mnie nauczył mój Syn umiłowany, gdy wisiał na drzewie krzyża, a wtedy żelazo stało się jak woda, jeńcy zostali ocaleni i zbiegli dzięki wielkiej mocy tej modlitwy”.

(93) Na to Maciej rozradował się, że miasto uwierzyło w Mesjasza
dzięki Marii, Matce Pana i rzekł do niej: „Bądź błogosławiona za dobrodziejstwo większe niż cały świat, bo dawniej, kiedy chodziłem z Apostołami, nie widziałem nic podobnego, jak ten wielki cud, którego dokonałaś.

(94) Błagam cię więc, o moja Pani, Matko Boga, która jesteś zbawieniem świata całego, wypowiedz mi tę modlitwę, abym i ja ją usłyszał, aby żelazo znowu, o raz drugi się roztopiło”.

(95) Kiedy zaś Ona ją wypowiedziała w języku aniołów Maciej zaniepokoił się słysząc tę mowę. I powiedział do Dziewicy: „Nie mogę jej zrozumieć”. Ona mu odpowiedziała: „Ani ty, ani aniołowie nie mogą usłyszeć tej modlitwy,
bo mój Syn umiłowany odmówił ją tylko dla mnie. O n mi ją powiedział, gdy znajdował się na drzewie krzyża.

(96) Przywołał mnie do siebie i powiedział: „Matko, podejdź blisko mnie, abym cię nauczył tej modlitwy dzięki której żaden z książąt tego świata nie będzie mógł cię zwyciężyć podczas Twojego życia. Żaden z bytów niebiańskich ani ziemskich nie zna tej modlitwy, jak tylko Ja, mój Ojciec i Duch Święty”.

(97) Gdy więc mój Syn, Isus Mesjasz ją odmówił poczułam się bardzo pokrzepiona i wiedziałam, że nic na tym świecie mnie nie zwycięży aż do dnia mojego odejścia”.

(98) Na to on powiedział: „Błagam cię, moja umiłowana matko, powtórz mi ją jeszcze raz, a wtedy może będę mógł ją usłyszeć”.

(99) Dziewica zaczęła więc ją odmawiać po raz trzeci, a Maciej słyszał głosy nieba, a Maria została całkowicie otoczona światłem, pomieszczenie w którym obydwoje się znajdowali zostało wstrząśnięte i w tej chwili Apostoł padł jakoby umarły u stóp Dziewicy niepokalanej.

(100) Sufit domu się otwarł i zstąpili aniołowie z śpiewami pochwalnymi i błogosławieństwami wypowiedzianymi jednak w ich języku: „Bądź pobłogosławiona, Królowo, Matko naszego Boga. O to nas Pan Isus Mesjasz przybywa a chmurze niebios”.

(101) Całe pomieszczenie zajaśniało jak słońce i księżyc. Zbawiciel podniósł Apostola i rzekł do niego: „Macieju, mój wybrany, poznajesz twojego Pana?”.

(102) Wtedy on podniósł się z radością, jakoby pijany: „Przebacz mi – powiedział – mój Panie i mój Boże, bo ja byłem tak zainteresowany tą modlitwą, której Ty nauczyłeś swoją Matkę Dziewicę niepokalana.

(103) Nie nauczyłeś jej jednak prócz niej: ani mnie, ani moich ojców Apostołów”. Isus mu odrzekł: „Macieju, zaprawdę tobie powiadam, jak cały świat nie jest gody cudów przygotowanych dla moich Apostołów, tak i nikt na ziemi nie jest podobny do mojej Matki”. „Panie mój i Boże — znowu powiedział Maciej — jestem przekonany, że pod niebem i ziemią nie ma żadnego stworzenia,
które miałoby moc czynienia cudów taką, jak ma Twoja Matka”.

(104) Rzekł doń Zbawiciel: „Macieju mój wybrany, w czasie tej krótkiej chwili, kiedy leżałeś rozciągnięty na ziemi, aniołowie zanieśli moją Matkę do nieba, ona zaś przez nie przeszła i znowu z niego zstąpiła”.

(105) To powiedziawszy Zbawiciel zwrócił się do Dziewicy
i rzekł do niej: „Mario, moja Matko, otrzymasz ode mnie wielką moc w tym mieście: nie lękaj się, ja jestem z Tobą i z Twoim wybrańcem, Maciejem.

(106) Wskrzeszajcie wszystkich tych, którzy umarli, pouczajcie ich, niech nie wracają do martwych bogów, których niegdyś czcili”.

(107) Gdy Isus wypowiedział te słowa pozdrowił ich i wstąpił do niebios w wielkiej chwale, podczas gdy Jego czyści aniołowie celebrowali Jej pochwały i świętość.

(108) Następnego dnia zarządca miasta kazał rozciągnąć na drodze pasma jedwabiu i ozdobić całe miasto: przygotował też powóz zaprzężony w cztery białe muły i włożył w ręce dwustu żołnierzy złote różdżki.

(209) Następnie wszyscy starsi miasta i zarządca miasta zgromadzili się przed domem, gdzie przebywała Maria i Apostoł Maciej.

(110) Rzucili się na ziemię, padli przed Nią i jej towarzyszem i rzekli:
„Bądź pozdrowiona Mario Dziewico niepokalana Matko Króla chwały, Isusa Mesjasza, Pana wielkich mocy – zstąp do naszego miasta.

(111) Prosimy cię abyś zasiadła w tym powozie i przybyła do nas, aby przejechać całe miasto
i pobłogosławić je i wszystkich jego mieszkańców, bo Ty jesteś Matką Króla chwały”.

(112) Dziewica niepokalana powiedziała do nich: „Nie chciałam do niego wchodzić, ale wejdę jednak, ze względu na zaklęcie. Jeśli zaś chodzi o te
wszystkie świetności…. nie chcę, aby nie wzburzać tłumu.”

(113) Było tam dziesięć trąb: pięć po prawej i pięć z lewej: te z prawej grały: „Ziemia i wszystko co na niej należy do Pana”, a te po lewej odpowiadały: „Niech tak się stanie”.

(114) Wtedy Dziewica weszła do powozu, który prowadziło kilku łudzi
z przodu, ci co nieśli pochodnie i złote narzędzia byli na przedzie.

(115) Zarządca miasta zaś szedł blisko powozu i spisywał wszystko co widział i słyszał, kiedy Dziewica nakazywała modlić się o zmartwychwstanie umarłych, którzy zginęli w tym dniu, kiedy żelazo się roztopiło i który do niej przyszli.

(116) Słudzy [zarządcy miasta] stanęli przed czystą Dziewicą i wołali: „Zmiłuj się nad nami, Matko Boża, Matko Króla!” Ona zaś kazała zatrzymać powóz i rzekła do nich: „Czego chcecie?” „Matko Boża, nasz pan, zarządca miasta nakazał nam wziąć wczoraj wszystkie rodzaje ptactwa i zwierzyny, aby przygotować doskonały posiłek, i dorzucił: «To z powodu Matki Życia, Dziewicy Marii, bo Ona jutro przyjdzie do nas, aby spożyć posiłek; Ona nas pobłogosławi
i udzieli nam zbawienia» Całą noc nie przestawaliśmy piec mięsa i my je wszystkie przygotowaliśmy.

(117) Ale gdy rozległ się głos trąb, każde ze zwierząt zawołało w swoim języku: «Niech będzie błogosławiona godzina, w której do nas przybyła Matka Życia i dała nam Zycie».

(118) Wtedy wszystkie ptaki i koguty, które były w garnkach uleciały i błogosławiły Pana. Powiadamiamy Cię wiec dziś, Matko Boża, bo lękamy się zarządcy miasta, aby się nie rozgniewał i nas nie zabił”. Na to Dziewica niepokalana podniosła oczy ku niebu i rzekła: „Chwała Tobie, Panie Isusie Mesjaszu”.

(119) Później zaś, odwróciwszy się do kucharzy, dorzuciła: „Nie bójcie się, wezwałam mojego umiłowanego Syna dla wskrzeszenia dusz zmarłych, i oni także zostali wskrzeszeni w owej chwili”.

(120) Następnie rzekła do stajennego: „Zatrzymasz powóz, gdy on dojedzie do miejsca, w którym znajduje się bóg, któremu tu oddaje się cześć” – a to miejsce nazywa się El-Akhit’as w języku ludności tego miasta.

(121) I natychmiast upadł ów [posąg], a z nim wszystkie posągi z brązu, które tam się znajdowały. Dziewica rzekła do nich: „Co wy czynicie, aby zaczarować to miasto w mnóstwie waszych błędów?”

(122) I natychmiast rozległ się głos spośród szczątków posągów: „Matko Boża, nie traktuj nas wedle tego, co uczyniliśmy: to nie my zasługujemy na naganę ale ci, który nas wykonali.

(123) Skoro tylko weszłaś do miasta, szatan stanął przed nami płacząc i rzekł: «Biada mi, bo Maria, Matka Mesjasza weszła do tego miasta». Zapytaliśmy go:
«Czy ty nic nie możesz?» On nam odpowiedział: «Dziś moja moc jest przed wami skuta kajdanami, zginą moje bałwany, ale jeśli będę mógł opuścić miasto, nad którym sprawowałem władzę, uczynię to, ale powrócę, by innym
razem przywrócić bałwany»”.

(124) Dziewica niepokalana powiedziała do zarządcy i wszystkich mieszkańców: „Teraz widzicie, że on jest bezsilny: nie wzywajcie go, a nie będziecie
oszukani po raz drugi”.

(125) I natychmiast kazała wrzucić bałwany w przepaść aż do drugiego sądu, gdy one będą świadczyć przeciw tym, którzy je wykonali.

(126) Prowadzono dalej powóz z wielkimi honorami aż do pretorium – rozciągnięto tam drogocenne dywany dla Dziewicy niepokalanej i posadzono Ją na złotym tronie. Na to wszystkim bałwanom ze złota potrzaskały się głowy i upadły przed tronem mówiąc: „Uwielbiamy cię tronie, na którym zasiadła Dziewica niepokalana”.

(127) Ona zaś rzekła do zarządcy miasta: „Umieściłeś bogów ze złota, którzy są ponad tronem sprawiedliwości i wznoszą się ponad Króla królów, Boga nieba i ziemi, którym jest Ojciec, Syn i Duch Święty, Bóg jedyny i troisty, Stworzyciel”.

(128) Gdy Ona to powiedział, wzięła za rękę Macieja, zeszła z powozu i zasiadł na tronie, który dla Niej wzniesiono. Wtedy zadrżał ziemia, rozległy się liczne grzmoty, umarli zmartwychwstali i wyszli ze swoich grobów i przybyli do trybunału, czeluść się otworzyła, rzeki piekieł się okazały, a wraz z nimi aniołowie przychylni i przerażającego ognia.

(129) Ukazano miejsce pełne siarki i smoły. W tejże chwili przybyli
Michał i aniołowie niosący wieńce… i płaszcze… Dziewica rzekła do tych, którzy powstali z martwych: „Moje dzieci, to nie jest katastrofa (?) pochodząca od Boga, który jest Panem wszystkiego, Królem potężnym, boskim, sprawiedliwym – powracajcie do waszych grobów i spoczywajcie w nich, aż do dnia pojawienia się Isusa Mesjasza, mojego Syna. On przyjdzie w dniu zmartwychwstania i zasiądzie na tronie chwały, a przed Nim staną tysiące i miriady aniołów.

(130) On będzie sądził żywych i umarłych od czasów ojca naszego Adama, aż do tego straszliwego dnia, w którym każdy zda sprawę ze swoich czynów. O, moje dzieci, szczęśliwy ten, kto w Niego uwierzył i będzie czynił dobrze!

(131) Bo On mu wynagrodzi przez królestwo niebios, przez raj rozkoszy, przez wieczny pobyt w miejscu radości… w świetle świętych, gdzie zabłyśnie blaskiem takim, jak słońce.

(132) Oni zaś będą się radowali przed Panem i będą śpiewali pochwały razem z aniołami i ze wszystkimi świętymi.

(133) O moje dzieci, szczęśliwy ten, który uwierzy w Mesjasza i będzie starał się Mu podobać. On bowiem otrzyma życie wieczne w miejscu miłosierdzia i przebywanie wieczne na wieki wieków”.

(134) Gdy ona to powiedziała wszyscy, wielcy i mali, mężczyźni i kobiety, powiedzieli do niej: „Od dziś wierzymy, że nie ma na ziemi i na niebie innego Boga, jak Isus Mesjasz, Syn Boży: wierzymy w Jego Apostoła czystego Macieja:
to on nas zapozna z Jego nakazami, obronami i przykazaniami; wierzymy, ż Maria jest Dziewicą niepokalaną”.

(135) W tym momencie Ona ich pobłogosławiła i znikła sprzed ich oczu. Wyszła z miasta, a chmura światła ją poniosła do Jerozolimy i złożyła przy bramie jej domu.

(136) Tam znalazła wszystkie dziewice siedzące i udręczone na sercu z jej powodu. Ona zaś zmieniła swe oblicze, aby nie zostać przez nie rozpoznana i skierowała do nich te słowa: „Co was tak dręczy? Czy coś się wydarzyło?”

(137) Na to one jej odrzekły: „Jesteśmy smutne z powodu Matki Bożej, Dziewicy Marii, Matki naszego Pana Isusa, Mesjasza, bo oto już trzy dni jak znikła z naszych oczu i nie wiemy, gdzie poszła.

(138) To jakby została uniesiona do nieba, bo nauczyciele Prawa i książęta kapłanów chcieli jej zaszkodzić, ale Ona przecież nie ma się czego lękać: dzięki mocy modlitwie której nauczył ją Jej Syn i Zbawiciel”.

(139) Wtedy Dziewica pełna laski pojawiła się przed mi i rzekła: „Niech spocznie na was zbawienie, moi bracia.

(140) Oby Ten, którego chwalicie zachował was i umacniał, abyście przemogli
wszystkie zasadzki nieprzyjaciela, który atakuje każdego, kto wierzy w Mesjasza”.

(141) Gdy święta Dziewica tak do nich przemówiła, oni bardzo się ucieszyli i rozpoznali ją wszyscy. I mówili: „Matko nasza, Matko Boża, gdzie byłaś podczas
tych trzech dni? My bowiem byliśmy jak trzoda bez
pasterza”.

(142) Wtedy Dziewica pouczyła ich o objawieniach Zbawiciela: opowiedziała im co On jej powiedział z powodu prześladowania przez książąt i kapłanów i jak na chmurze przeniósł ją do miasta Batr’os by uwolnić jego mieszkańców od błędu szatana.

(143) Gdy dziewice tam zebrane usłyszały te słowa Marii, odczuły wielką radość, błogosławiły Pana, wychwalały Go i śpiewały Jego pochwały, ponieważ On ukazał swoją siłę i swoje cuda przez swoją Matkę, świętą Dziewicę.

(144) Jeśli zaś chodzi o Macieja Apostoła, to on przebywał w mieście, aby pouczać jego mieszkańców, chrzcić ich w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, jedynego Boga.

(145) On też zbudował im piękny kościół, który ozdobili i pokryli złotem, głosił im Ewangelię, wyświęcił im kapłanów i diakonów, ofiarował modlitwę i świętą ofiarę, udzielając im pośród Świętych tajemnic Ciało i Krew naszego Pana, naszego Boga i naszego Zbawiciela Isusa Mesjasza,

(146) Któremu niech będzie chwała, cześć i adoracja, tak samo jak i Jego Ojcu sprawiedliwemu i Duchowi żyjącemu i Stwórcy, od teraz i aż po wieki wieków. Niech tak się stanie


  1. ARAB PRAYER VIRGIN MARY The BATR’OS

 

In the name of the Father and of the Son, and the Holy Spirit in one God.
Acts of the Apostle Matthias and miracles of Our Lady the Virgin
Mary, which revealed Cyril, patriarch of Jerusalem,
and he found it written in the library of the apostolic times.
REFLECTIONS OF MARY
After the resurrection of our Lord Jesus the Messiah
from the dead, He appeared to the twelve apostles
and told them to go preach the holy gospel countries
[whole] world. Our Lady, the Virgin Mary was
in Jerusalem with the other virgins. Satan inspired the
hearts of priests and leaders of the Jews, that were expelled
from this city Dziewicę81 immaculate. She heart
anguished said to himself: „What am I to do?
Where to go? Who get rejected? Because my dear
Son went to heaven, and the apostles – to preach [the Gospel]
nations. Maybe I’ll go to John, the beloved
by my Son, to Efezu82, or to Batrios, the Apostle
Matthias. ”
LORD COMMANDS
When she revealed that she thought her Lord and said,
„Hail, Mother! Why your cheese

which is haunted? No one can harm you.
Arise, my Mother, step into the luminous cloud and go
into the city Batr’os83 to break Matthias from prison because
he is shackled with iron chains and is
in the final dejection without any circle each other
of the apostles, to comfort him. So you will release it
with him all the people in the city thanks to the prayer
I taught you, when I was a tree krzyża84,
to give glory to the Father and the Holy Spirit with me
because of you, my Mother. You’re the only one who can
save the city. Do not be afraid, my Mother, I will be
with you all the time and never leave you. ” When Lady
He heard these words of the Savior was very pleased, and her face
shone, and Jesus commanded the cloud to her she brought
to the city gate.
MEETING WITH WOMAN
When Our Lady came up to the gate of the city,
she met an elderly woman who sat weeping outside
the city. Seeing the Virgin said to her, „Woman,
why are you crying? What happened to you? Say, what lies
at the heart, and my Son, Jesus Christ will help you. ” The old
woman said to her: „Be careful that any
resident of this city not heard you mention a
name of Jesus the Messiah, because I will make you hurt, the more
that you are a foreigner.” Our Lady asked her:
„Tell me what it is and why you are sitting here crying?”
STORY OF ACTIVITY
and imprisonment MACIEJ
She replied: „My sister, three days ago, a
man named Maciej came to this city
, and he did great wonders the power of the name of Jesus the Messiah:
cast out spirits, raised the dead, restored
sight to the blind. She followed him a crowd of people, who said:
„There is no God as God Maciej”. When the manager
of the city Macedoniusz85 heard this, he ordered him to bring the
bound, and when he appeared before him, he said:
„Is not it the name by which you announce a new God,
Jesus Christ, you magician who zaczarowałeś people
the city that had left Apollo? ”
He said to him, Maciej:” Macedoniuszu, are you talking
about this unfortunate Apollonia uczynionym human hands?
What a madness reigns in the hearts of men, that the
call of God as a holy tree and stones? If only
you did not leave him in his temple, but I command
the earth to swallow him, and he would never see his
trace? What a god created the heavens, ziemię86, sea trees,
mountains, humans and animals, and not the most high God,
which is everywhere. He created two great
światła87 to lit the sky, He created man in
His own image and podobieństwo88 that he praised and praised him.
Come back to God now, stop sinning and God
will forgive you. *
It Macedoniusz manager said to his servants, „Seize
it, together with all those who are with him, zaprowadźcie
them to prison and give unto him every day
for my son, so that he devoured it. * Then they took
him to jail and ran through the town grabbing
small and large. But Maciej cloud caught with their
hands, and they did not know where he udał89. And they brought
all to jail, and the manager announced throughout the
city, his anger subsided, and that none of those
who hid, suffers no evil, if only to be revealed. Maybe
Maciej heard of this return to the city, but then
You will be caught and killed. But I heard that it was said,
that the man of God is to return to Batr’os to
support the faithful, who are in the city. And so
I sat there, me, if he will be able to bring it
to my son, where is Satan: for
three days does not allow him to eat or drink, or sleep. Here,
I told you what happened in this city
because of the name of Jesus, you do not accidentally suffered
bad because of him. ”
SON WOMEN HEALING
When Virgin heard these words, said to the woman:
„Get up and stretch your scarf.” She raised
and extended scarf. Virgin took one end and she added:
„Grasp the other end, maybe we can catch
some sunlight!” „My Lady, who could
capture the light of the sun?” „Just as none of the kings of the
earth can capture the name of Jesus Christ,
even His apostles without spots. But you come on, show
me your child, and my Son, Jesus Christ heals them
because of me. ” The woman said: „Come, my lady,
and say to me with sweet words that bring,
because I never heard anything sweeter, like your
words.” She got up and went so with the Virgin, until they came
to her house. When the Mother of God stood before the gate, Satan
fled with the child. It was founded and ran out while crying:
„Blessed be the arrival time of the Queen
Mother of our Lord the Messiah, the King of heaven.”
MARY FREE PRISONERS
Virgin and said to the woman: „Your heart has been
comforted because of the healing of your son. Lift
up and come with me to the prison, where Maciej closed
and a lot of [other] to the city received the rest
thanks to my arrival. ” The woman stood and went
to the prison with the Virgin Mary. And she saw a lot of
valves iron, which closed the gate and terminates

It operates prayer that it taught her Son when he hung on the
wood of the cross. And immediately all the iron gate,
which barred the door melted and became like water.
The same thing happened with the chains, which were handcuffed prisoners.
So all came out of the [prison] and unanimously
cried out: „It is God the Holy, in whom we believe and who we
now freed from death: so let the manager will be ashamed!”
ANGER MANAGER CITY
Hearing these words, the crowd, the manager of the city cried, „What
mean these screams that can be heard in the city today? „They answered
him:” These are prisoners locked up because of
the Apostle of St. Matthias, who came out [of prison]
and shout all together after shopping plazas and the streets:
„This is the God of the holy Matthias'”.
On hearing these words, the city manager was angry
very, called prison guards and ordered them to immediately
kill all prisoners. But they found their
swords melted all the water on earth. It manager
of the city fell into a terrible rage and said to
them: „You have received gifts and also released a
Maciej and his band with him; So you bear the guilt you respect
us. ”
RELEASE OF PRISONERS
As he spoke as leader of the prison guards came
and said to him: „Calm down, sir, so that I
could talk to you. Today, we gathered early in the morning
, my companions and I, to eat bread, shut
but previously the prison gates bolts
iron. There was also my little slave who we
poured some wine to drink. Then the iron vessel,
which was holding fell and became like water on the ground. Zdumieliśmy
up, and I got up to hit the slave
and saw that the iron sword that I held in my hand,
fell to the ground like water. I was very amazed. When
we sat completely stupid, here’s a cloud of light
swept the prison and heard a voice saying to the prisoners
confined because of Jesus: „It touched you benefit
from the Mother of Jesus the Messiah, to which
we came to learn the city manager that you do not will suffer
no evil one who believes in Jesus the Messiah and His pure
Apostles *. When we heard these words raised
up, we came to the prison and we wanted to capture
prisoners, but we could not move, because we have become
feeble, supposedly stone. But if you do not believe my
words, you see an iron gate, which dissolved into
the earth and become supposedly pouring water on the ground.
And as the old man, which yesterday wtrąciłeś to
więzienia90 something extraordinary happened: the torture
and violent blows broke his death and left
his supposedly dead. But we came to tell you:
Sir, we have seen with their own eyes the whole in the light
and touched his body. And he said to the people: „This
[happened] because of the blessing of Mary, my Mother,
who went down and came to the people of this city and thanks uttered
by her prayer … nails melted
and became like water.” [For a] living man came out of the crowd
and said: „God is the only holy Maciej *. Here’s
what we have to say to you about what took
place, because it is not the power of man, but the mighty God. ”
ARREST caretakers PRISON
When Macedoniusz heard these words, he said to them:
„Is that what you say is not a joke?” I ordered guards
prison guards seize, attach the mill
and kill the blows of the spear, so that no one did as they were not
outraged authority. So when they seized the servants to keep their
catch in a compressor in which there were many iron
[chains] found that melted everything that
was made of iron, and that lances and swords have become like water. At the
sight amazed and frightened servants, and given notice
about the city manager, who ordered that he brought
the horse to ride him. But when they wanted him to saddle
found that [parts Hardware] bridles, stirrups and rings
harness melted and became like water. Amazed
so, saying among themselves: „What is today used for making
in this town? ”
MELTING BLADE
While the city manager was so embarrassed, came
a man with ten workers who each
day worked for him until the evening and received
payment. When it was evening they brought shovels, but that
day, as told, they vanished as enters. The manager
of the city demanded explanations, and they answered,
„We have worked with shovels in their hands, and they suddenly melted
and became like water – such an adventure, which we
happened to, I have never taken place.”
The Barber TROUBLE
When they still were talking, the manager came to
the city, a man with a barber and said to the manager:
„Look what he did to me this man: he made me a laughingstock
and shame brought me to the people. I shaved
half of his head and did not finish the second half, but
got his reward for it. ” Barber said:
„Listen to me, Mr. zarządco, what did not
happen to anyone else: while I shaved my head
to the man suddenly razor, which I had in my hand,
melted away like water. I reached out to the box,
where I had my tools to take another, but
found that all melted away like water: it is
an event about which no one has ever heard of ”
drained DOGS
For some people it brought related shepherds
herd and they said, „Lord zarządco city, hear us!
These shepherds released their dogs on us, which bitten by this
man and this woman when she went into the city and tore
them to pieces. We seized them and brought
to you, you judge them. ” It shepherds replied: „Lord,
hear us: we do not send down the dogs, but they themselves

the odwiązały. We keep them against wild animals
and thieves, who are close to our herds: if they
send down to help us, because ago, against whom they
are sending, tear the guts. Chains, which are
attached, even the strongest of us would not be able to raise.
So when we saw that the dogs are lowered, disagreement
among themselves, because they were afraid that someone
of us from the negligence did not give them much. We went
so to the place in which they were tied and found
that the chains become as water.
PROBLEMS In CHANNELS
Then came naked laborers channels and said: „Listen to
us, sir zarządco city: what happened to us,
It not happened yet anyone. This morning we got up,
we derived the oxen, and gave them to eat and bring forth napoiliśmy
channels, but then found that
nails and iron bolts, hooks, buckets and everything
was handling the iron channels melted on the ground
like water. So come to tell you about it,
you did not kill us, when the city will suffer thirst
due to lack of water. ”
Police SLAVES
At the moment, they stood slaves commanding [the police]
city and said: „Lord zarządco city, our lord was angry
at us because of three criminals who
imprisoned in the dungeon of their previously well skuwszy iron
shackles and ordered us not to give them to eat or drink until
they die. And we saw with their own eyes that the chains on
their legs became like water, and we do not know what it means. ”
RELEASE SON MANAGER CITY
For a manager of the city said to his colleagues:
„I can only one thing to do:
go to my son’s possessed by Satan, and see
if chains, which is bound with melted or not: if it
is melted, believe in God of St. Matthias the Apostle. ”
So he ordered a groom to bring a mule, but
[parts Hardware] bridles and harness rings melted
and became like water and land. The manager of the city went so
walk when his son possessed came running into the city center
shouting these words: „There is no God like Jesus
Christ, the God of St. Matthias – Our Lady of the action
today hit us. Father, what evil did the Apostle Matthias,
that it pochwyciłeś, tied and wanted to give it to me,
I would have devoured him? „…” Who made that Satan has left you?
– asked the city manager – and who delivered you from [chains of]
iron, which were handcuffed? „…” My father is
a woman who came and freed me today when
I was given a man to be devoured. When I had it, here’s some
woman stood me in great splendor, supposedly
the sun, and her dress was white as snow, and said to me:
„Paul, son Macedoniusza manager of the city, get out
today from the prison, get out from this place of darkness,
where devouring human bodies thee, today led
to your father!” As soon as she stood beside me,
behold, Satan, that in me lived , left me with the words:
„My Lady, Virgin, Mother of my Lord Jesus,
I Do not lose me. Are not you kind? „But she banished him,
meant that he came with me and brought
me here, on a cloud and then left me, and now I’m here
restored to reason as other men endowed
with reason.” The manager then came back with all the
residents of the city, crying: „There is no God
heaven and on earth as the Lord Jesus Christ, the Messiah, the Son of
the pure Virgin. ”
REPORT CITY MANAGER
Then the city manager wrote a report to the king to inform him
of what had happened in the city and how they were freed
from the errors of Satan. He gave this letter to the commander of the army
and sent him his son, who was possessed, said to him,
as he was released. When the king read to
the report, sprinkled ashes on his head, uttered a cry
, and wept over a mistake that has engulfed the city. Then he
felt a great joy and exclaimed: „There is no God like Jesus,
Son of the living God: to whom be glory for ever. Amen”. Then
he wrote a letter to the governor of the city to this effect:
„I fall at the feet of the Mother of God, the true Creator
of all creation, because she came to pull
me from the deceitful error which blew up in front of her
and is further from me and all the people of my
home. For God took pity on me and not raised
against me nations, because all the tools of war
herds and all iron objects, which are in their hands
, and my soldiers, melted like water. ”
U CITY MANAGER OF MARY
When the city manager read the letter the king arose
and went to review the city and find a
place where she stayed Mother of Life. He found her
in the house of a woman whose son was freed from its
Satan. He knocked on her door to ask for her intercession:
„Have mercy on me, my lady, immaculate Virgin,
Mother of my Lord, Jesus the Messiah King.” At the
moment she left Mary, Virgin without stain and her robes shone
like lightning or like the rays of the sun, and no one
could look at her face. At the sight of the city manager
and the elders of the city they were afraid and fell down as dead
to her feet. But Virgin took pity on them and raised
them, and they all fell in front of her face, then manager
of the city asked her to come to his house to
bless him. At this she said to him: „Go
tomorrow with God’s will I will tell you what to do.”
PREPARING FOR THE ARRIVAL OF MARY
Then he sent after the first of the city and ordered wyścielić
streets beautiful garments – from your home to
the place where there was a virgin, and put
a golden throne, trim it with rubies, hyacinths and other
precious stones make it, to sat and that their after

He taught the way of truth. He summoned the guards and ordered them
to have ordered the people of the city that decorated the place shopping
streets and colorful materials silk, leaves of palm trees,
the branches of olives and spices to Mary passing
through the markets saw them ustrojone „She bless us –
he said – bless our city” . Acclaimer so
she proclaimed to all: „Whoever does not decorate your house,
will go to ruin.” Also meant that the market was suspended
lamps all night to remain alight.
ARRIVAL MACIEJ
Meanwhile, Mother of God, immaculate Virgin was founded,
prayed, humiliated in front of his beloved
Son, and said: „My Son and Lord, God, Jesus
Messiah, You sent me to this city because of
the Apostle Matthias to rescue him. Since my arrival
I have not seen him and do not even know where he is.
So now I ask you, my Lord, Jesus the Messiah,
enjoin the cloud that brought him here from the place where
it is located and brought him here to help me
strengthen the faith of all the people of this city in your
holy name. ” And at the same time the cloud brought
Maciej where was the Virgin, as she is about
asking. She celebrated the glory of the heavenly angels,
who praised on Sunday. Maciej took the feet of the Virgin
and was given her his blessing, and heard
the voice of the crowd, who cried all night: „There is no God, Jesus
the Messiah.”
STORY OF MARY
He said to pure Virgin: „What you did
in this city that the whole crowd believed in the Lord Jesus, the Messiah.
For I have done here the great miracles: healed
the blind and restored their sight, cast out devils,
I made deaf regained hearing, raised the
umarłych91, and yet not believed me and even
wanted to kill me, and then the most high God rescued me
from their hands ” . Immaculate Virgin answered him: „My
Son has sent me here because of you. But when asked
of you told me that you were thrown into
prison that you can devour the son of the manager. Then I asked
my beloved Son, sent to the cloud,
which brought you here to you to help me because of
all those who believed in Jesus because of you
Lord and Messiah, and which was thrown into prison shackled
with iron chains. So when I came to the city
refused the prayer, taught me my beloved Son,
when hung on the wood of the cross, and then iron it became
like water, the prisoners fled and were saved thanks to the great
power of prayer. ”
It Maciej rejoiced that town believed in the Messiah
through Mary, the Mother of the Lord, and said to her: „Be blessed
for the benefit greater than the whole world, because
once, when I was with the apostles, I have not seen anything
like that, like this great miracle you made. I beg
you, O my Lady, Mother of God, who are the salvation
of the whole world, I say this prayer, that I heard her,
to iron again, a second time is melted. ”
POWER OF PRAYER OF MARY
But when she spoke in her angels Maciej
alarmed to hear this speech. And he said to
the Virgin: „I can not understand it.” She answered him:
„Neither you nor angels can not hear this prayer,
because my beloved son refused it just for me.
O n I told her when he was in the wood of the cross.
He called me over and said: „Mother, come
close to me, I taught you this prayer through
which none of the princes of this world you will not be able
to win during your life. None of the heavenly beings
or earthly prayer does not know this, but I,
my Father and the Holy Spirit. ” So when my Son, Jesus the Messiah
it refused felt very comforted, and I knew
that nothing in this world I will not win until the
day of my departure. ” To this he said: „I beg you,
my beloved mother, I repeat it again, and then
I might be able to hear it.”
ARRIVAL OF LORD
Virgin so she began to recite it for the third time, and Maciej
heard voices heaven, Mary was completely surrounded
light room in which both the
were was shaken and at the moment the Apostle fell
supposedly died at the feet of the Virgin immaculate. The ceiling house
is opened and the angels came down with songs of praise
and blessings, however, spoken in their language:
„Be blessed, Holy Queen, Mother of our
God. Here is our Lord Jesus the Messiah arrives and the cloud
of heaven. ” The whole room shone like the sun and the moon.
The Savior raised Apostle and said to him, „Mathias,
my chosen, get to know your Lord?”. Then he
rose to his joy, allegedly drunk, „Forgive me – he said
– my Lord and my God, because I was so interested
this prayer, which you learned your mother
the Virgin immaculate. But you not learned her but her,
me or my fathers Apostles. ” Jesus said to him,
„Mathias, verily, I say to you, the whole world is not
mating miracles prepared for my apostles so
, and no one on earth is not like my mother.” „O Lord
my God, and – said Maciej again – I am convinced
that under the heaven and the earth there is no creature
that would have the power to perform miracles such as is your
mother.” The Savior said to him: „Maciej my chosen
during this brief moment, when you lay sprawled on
the ground, the angels carried my mother to heaven, and she
they przeszła92 and again it came down. ”
That said Savior turned to the Virgin
and said to her: „Mary, my Mother, receive me
great power in this city: do not be afraid, I am with you
and your chosen one, Maciej. Raise all
those who have died, teach them, let them not go back
to dead gods they had once worshiped. ” when Jesus

He uttered these words greeted them and ascended to heaven
in great glory, while the angels of His pure celebrated
her praise and holiness.
MARY VISITS BATR’OS
next day the city manager had to stretch on
the road bands of silk and decorate the whole city: prepared
a carriage drawn by four white mules and put
in the hands of two hundred soldiers golden wand. Then all
the elders of the city manager and the city gathered in front of
the house, where she Maciej Mary and the Apostle. They threw
themselves on the ground, fell before her and her companion and said,
„Hail Mary Immaculate Virgin
Mother of the King of glory, Jesus the Messiah, the Lord of the great power
– Come down to our city. We ask you that you sat
in the carriage and came to us to cross the entire city
and to bless them and all of its inhabitants, because
you are the Mother of the King of Glory. ” Virgin immaculate said
to them, „I did not want him to come, but
I will come, however, because of the spell. As for the
all the splendor …. I do not want to agitate the crowd. ”
There were ten trumpets, five on the right and five on the left:
the right played:” The earth and everything on it belongs to
the Lord, „93, and those on the left correspond to the” Amen „. Then the Virgin
entered the carriage, which led a few people
in the front, those who were carrying torches and gold were the tools
front. The manager of the city and walked close to the carriage and wrote down
everything he saw and heard, when the Virgin ordered
to pray for the resurrection of the dead, who
were killed on that day, when the iron is melted and to which
it came.
MIRACLE With baked ZWIERZĘTAMI94
servants [governor of the city] stood before a pure virgin
and cried, „Have mercy on us, Mother of God, Mother of the King!”
And she told to stop the carriage and said to them: „What do
you want?” „Mother of God, our master , the city manager told
us yesterday to take all kinds of birds
and animals, to prepare an excellent meal, and added:
„It is because of the Mother of Life, the Virgin Mary, because she
Tomorrow will come to us, to dine; She will bless us
and give us salvation „All night oohing
bake meat and we have prepared them all.
But when I heard the sound of the trumpet, each of the animals cried out
in his own language: „Blessed be the hour
in which we came to the Mother of Life and gave us Life.”
Then all the birds and roosters that were in pots
flew away and bless the Lord. So today we notify you,
Mother of God, because we fear the governor of the city, not to be
angry, and do not kill us. ” It immaculate Virgin
raised his eyes to heaven and said, „Praise to you, Lord Jesus,
the Messiah.” And later, turning to chefs,
she added: „Do not be afraid, I called my beloved
Son to resurrect the souls of the dead, and they were also
raised at that moment.”
-.ar
DAMAGE POWER OF SATAN
Then she said to the groom: „You stop the carriage,
when he reaches the place where the god
who is worshiped here” – and this place is called
El-Akhit’as in the population of this city. And immediately
I fell s [image], and with it all the bronze statues that
there were. Virgin said to them, „What do you
do, that charm is a city in the multitude of your
mistakes?” And immediately there came a voice from the remains of
the statues: „Mother of God, do not treat us according to what
we did: we do not deserve blame but those that
we have done. As soon as you walked into the city, Satan
stood weeping in front of us and said, ‚Woe is me, because Mary, the
Mother of the Messiah came to this city. ” We asked him:
„Have you nothing you can?» About n we replied: „Today
my power is before you handcuffed chains, die my
idols, but if I could leave the city which
celebrated power, I will do it, but I will return to another
together to restore the idols. ‚ ” Immaculate Virgin said
to the manager and all the inhabitants, „Now
you see that he is powerless: do not call upon it, and you will not be
deceived a second time.” I immediately told
snowmen throw into the abyss until the second court, where they
will bear witness against those who made them.
Was continued carriage of great honor to
the praetorium – where precious carpets stretched for
Virgin immaculate and seated her on a golden throne. At
this all the idols of gold potrzaskały heads
and they fell before the throne, saying, „We love you a throne, on
which sat the Virgin immaculate.” And she said to the
governor of the city: „You have laid the gods of gold, who are
over the throne of righteousness and rise above the King
of kings, God of heaven and ziemi95, who is Father, Son
and Holy Spirit, one God and triple, the Creator.”
APOCALYPSE
When she said this, she took his hand Maciej, descended
from the carriage and sat on the throne, which for her was erected
then shook the earth, heard numerous thunder, the dead
are resurrected and went out of their graves and came to
the tribunal, the abyss is opened, the river of hell to They proved,
and with them the angels accommodating and terrifying fire.
It shows a place full of sulfur and tar. At that moment came
Michael and the angels carrying wreaths … and coats … Virgin
said to those who have risen from the dead: „My
children, this is not a disaster (?) Comes from God, who
is Lord of all, the King of powerful, divine,
just – Returning to your graves and rests
in them, until the appearance of the Messiah Jesus,
my Son. He will come on the day of resurrection
and will sit on the throne of glory, and before him will become thousands
and myriads of angels. He will judge the living and the dead from
the time of our father Adam, until that terrible day,
in which each will report their actions. Oh, my
children, happy those who believe in him and will do

NIL well! For he will reward him for the kingdom of heaven,
the paradise of bliss, the eternal stay in a place
of joy … in the light of the saints, where such brilliance shine,
like the sun. And they will rejoice before the Lord
and will sing praise with the angels and all
the saints. About my children, the happy, who believe
in the Messiah, and will try to please Him. Indeed, he
will receive eternal life in a place of mercy and being
eternal, forever and ever. ”
CONFESSION OF FAITH RESIDENTS BATR’OS
When she told everyone, great and small, men
and women, said to her: „From today, we believe
that there is on earth and in heaven other God, Jesus Christ,
The Son of God: we believe in His Apostle Matthias pure:
he acquainted us with His commandments, defenses
and commandments; we believe desired Virgin Mary is immaculate. ”
MARY BACK TO JERUSALEM
At this point, she blessed them and disappeared
before their eyes. She went out of the city, and it suffered a light cloud
to Jerusalem and deposited at the gate of her house. There
was all dziewice96 seats and racked at heart
because of her. And she changed her face, not to be
by not recognized and addressed these words to them:
„What bothers you so? Did something happen? „For they
the odrzekły:” We are sad because Our Lady,
the Virgin Mary, the Mother of our Lord Jesus, the Messiah, because
behold, now three days to disappear from our eyes and we do not know
where she went. It was as if raised to heaven, because teachers of
the Law and the princes of the priests wanted to harm her,
but she, after all there is nothing to fear: through the power of prayer
had taught her her Son and Savior. ” Then the Virgin
full of sticks appeared before me and said: „Let the rest
of you salvation, my bracia97. This May, which
boast preserved and strengthened you, so that you prevailed
all ambush the enemy that attacks anyone
who believes in the Messiah. ” When the holy Virgin so to them
spoke, they were very happy and we all recognize it.
And they said: „Our Mother, Mother of God, where were you when
those three days? For we were like sheep without a
shepherd. ” Then the Virgin instructed their revelations about
the Savior told them what he had told her because of
persecution by princes and priests and as the cloud
moved her to the city Batr’os to free its people
from the error of Satan. When the virgins gathered there heard
the words of Mary, they felt great joy, blessed
the Lord, glorified Him and singing His praises, because
O n showed his strength and his miracles by his Mother,
Holy Virgin.
ACTIVITIES MACIEJ In BATR’OS
As for Matthias the Apostle, he stayed
in the city to teach its people, to baptize them
in the name of the Father and of the Son, and the Holy Spirit, one God. He
also built them a beautiful church, which were decorated and covered the
gold, he preached the Gospel to them, ordain them priests and deacons,
offered a prayer and holy sacrifice, giving them
among the Saints mysteries of the Body and Blood of our Lord, our
God and our Savior, Jesus the Messiah, who
let It is glory, honor and adoration, as well as His
Father and the Spirit of the living righteous and the Creator,
from now and unto the ages of ages. Amen.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.