3 Księga Mekabiego (3 Mek)

 

III Księga Mekabiego

 

Rozdział 1 (3 Mek 1)

(1) Kristos będzie się radował z osób Gibtsa – ponieważ On przyjdzie do nich w późniejszym czasie, że zemści się na Deeyablosie, który skrzywdził tych, którzy byli uprzejmie niewinni, którzy wprowadzili w błąd osoby, którzy nienawidzą go, Irator Work.

2; Zemści się, że go zniszczy. Zwróci mu panstwo na nędzę, na którą spadł bein – bo był arogancki w swoim rozumowaniu.

3; On zwróci mu panstwo w kierunku beina na dole – np. Powiedział: „Jak mi wejdzie w morze – jak mi pójdzie w stronę Nieba – tak jak mi wejrzy w głębiny – jak mi uchwyci chwyt” Adam jak pisklęta – kto jest wyższy niż mi?

4; Becau mi stał przez nich powodem, że może mi zdystansować je z prostym PRAWO Jah – jak mi wzmocni osoby PON którzy mieszkają INA ten świat chyba im nie JAH Accord -. Istnieje żaden którzy będą zeznać mil od organu mi”mu powiedział

5 ; „Fe mi będzie powodem, dla którego powrócili do ścieżki, która była gładka, idąc w kierunku Gehannem z mi.

6; Osoby, które Go kochały i które trzymały JEGO PRAWDĘ, nienawidzą mi rzeczy becaudis – ale osoby, które odeszły od nich, Pan LAW i ci, którzy popełnili błąd, przyjdą w kierunku mi miłości, milcząc, bo jak im zamienię rozum w złem, zmienią ich myśli, aby ich nie powrócili. w ich kierunku Irator JAH – zrobią mi polecenie jak mi je rozkazał.

7; W tym czasie mi pokazał im te światowe pieniądze – mi wprowadzi ich w błąd z prostego PRAWA – w tym czasie mi pokazał im piękną atrakcyjną dawkę – mi zdąży ich oderwać od prostego PRAWA.

8; W tym czasie mi pokazało im shinin Hindekie jewels srebrno-złote – mi zdystansuje je przez to również z prostego PRAWA, że mogą powrócić w kierunku mi Work.

9; W tym czasie mi pokazywało im cienkie ubrania, czerwony jedwab i biały jedwab – bieliznę i biały jedwab – mi zdystansują je również z prostego LAWU – mi zwróci je w kierunku mi myśli za czasów mi pomnożyły pieniądze jak na piasku pokazał je – przez to również mi zwróci je w kierunku mi Pracy.

10; W tym czasie mi pokazało im, że zazdrość jest zrobiona z arogancją, ponieważ dawnaz i gniew wywołały kłótnie – przez to wszystko zwróci je w kierunku mi Pracy.

11; W tym czasie mi pokazał im znaki – mi wtrącił ich towarzyszy rozum – mi złoży znak, który był jednym z ras ras w ich rozum – mi pokazał im znaki słowne i wprowadził ich w błąd.

12; Osoby, które mi ułożyły, mi lodgin – mi, pokażą im znaki – czy to będzie w chodzie gwiazd – czy też będzie to ina chmura, czyli ina fiyah flickerin – czy też to w bestiach, które ptaki płaczą – jak one są mi lodgins – mi złożą znaki na ich podstawie.

13; Będą mówić i dawać znaki im towarzyszom – podobnym do tych, którym mówili naiwniacy – mi będzie poprzedzać znak im.

14; Mi zrobi im znaki słowne, np. – że osoby, które je zbadały, mogą zostać zwiedzione – mogą im dać pensję magów – którzy mogą powiedzieć im, że ich towarzysze mówią – „Nie ma uczonych podobnych do tak-tego tak, jak to się im mówi, kto zna proroctwo – ten, który oddziela dobro od zła – fe, którego wszyscy do nich podobni przemawiają – fe, któremu to się stało, jak im słowo.

15; Mi będzie Irie pon kiedy im to powie – że osoby, które zginą na całym świecie, mogą obfitować w to, że „Adam childran może zginąć – np. JAH spadł mi z mi rank, ponieważ oni są faada” Adam – pon mi sayin „Mi wygrał ‚t bow fe’ Adam, który jest na dole fe. ‚

16; Mi będzie dążyć do downstruction wszystkie jego childran, którzy żyją wzmocnione w moim polecenia mają przysięgę od JAH Who Irated mi – że wszystkie osoby, które mi wprowadzony w błąd może zstąpić ku Gehannem z mi.

17; Za jego czasów pomnożyło go gniew – pon i czas, w którym nakazał im, że mogą związać rzucone mi w kierunku Gehannem – w czasie, gdy mi Irator przykazał, mówiąc w ten sposób – mi wstawił się z lordem, który wstawiał się przed nim, podczas gdy ja powiedziałem – „Tak jak Ty się zmartwiłeś, tak jak Ty upomniałeś się przez Twego kłamcę – jak Ty skarciłeś mi przez Twój gniew – Panie mi Panie – odejdź mi, bo mi przemówi jedna rzecz przed Tobą – ja”.

18; Mój mi odpowiedział, fe mi sayin – Mów – I-man usłyszy cię ~ w tym czasie mi zaczęło mi się podobać do niego sayin – „Po tym jak mi zostali spocznieni z mi rank – mek osoby, które mi zostały zwodnicze być jak mi ina Gehannem gdzie mi ucichnie.

19; Mekka ich, gdyby nie twoja lordowska mość, która odmówiła mi – który nie popełnił błędu przez mi – który nie zachował mi dowództwa – aby ci mogli wykonać Twoje rozkaz, by spełniała Twoje Porozumienie, a może zachować Twoje Słowo – o ile nie zrobili tego „. błądzę przez mi, jak mi się mylą, że im odmawiają, jak mi ich nauczono – w tym czasie, gdy kochałeś, kochaj je, korę, którą dałeś, mi.

20; Dajcie im koronę władz zwanych Seytanami, którzy zostali posłani z mniam tronu Twego Prawa, który był pustynią od mi i mi gospodarzy.

21; Chwała im, chwalić Ciebie, kocham Cię, kochać, być podobna do mi, gospodarzy, jak mi się podobało. Nienawidziłeś kochanych tych, którzy byli Irated z popiołów Ziemi – jak minął autorytet – jako autorytet byli wzniosli – mek, oni wychwalają Ciebie – podoba mi się, że kochałeś „.

22; Mi Pan odpowiedział, że powiedziałeś – Jak ich wprowadziłeś w błąd, gdy ich widzą, gdy ich usłyszeli – jeśli ich wprowadziłeś w błąd, bez nich Ja, Porządek – niech ci się stanie podobnym do twego postanowienia, podobnego do twego słowa.

23; Gdyby porzucili Księgę Słowa i Dowództwo, przyszliby do ciebie – gdybyś ich wprowadził w błąd, podczas gdy ich zasadzki również zasmuciłyby im nagły ucisk w Gehannem jak tobie – powiedział mi.

24; Unu będzie miał ucisk na inwazję Gehannem aż do Wieczności – ale unu nie będzie miał żadnych wyjść z Gehannem aż do wieczności – do tych, których wprowadziłeś w błąd, a które nie.

Rozdział 2.

1; Ale ja-człowiek powinien przekazać twój tron ​​ina lojalnoś ci, których ci nie zawiedli – zwróćcie się do niewolnika „Iyob ~ JAH, którzy rządzą wszyscy powiedzieli – I-man da królestwu Niebieskiemu osoby, którym się nie powiodło, są błędne.

2; I sprowokować pon ‚Adama childran ina ~ jeśli byłoby to możliwe, by je wprowadzić w błąd – mi nie rzuci ich, że mogą się ukoić w dobrej pracy ~ fe sprowokować pon wszystkie’ Adam childran – mi osłodzić ten świat Irie To jest ich.

3; Czy to przez lovin, pić jedzenie, ubranie, lub poślubić, albo wstrzymać givin …

4; lub może to być lovin fe usłyszeć wzroku – lub to przez lovin fe pieszczoty iść – lub być to przez zwielokrotnienie arogancji rzeczy – lub być przez lovin snów drzemki …

5; czy to przez pomnożenie pijaństwa napój – czy to przez pomnożenie obraża gniew – czy to przez mówienie gier rzeczy bezużyteczne …

6; lub czy to przez kłótnie, czy przez odwrotność ich towarzysza – czy też przez oglądanie tego świata dawtazu, którzy byli atrakcyjni – czy to przez zapach zapachów perfum, które je zwodzą …

7; Nienawidzę ich przez to wszystko, aby nie byli w stanie ich uratować. Oddalcie ich od JAH LAW, aby mogli wejść z mi ku zejściu, w którym mi zostali pokonani z rangi mi.

8; Prorok powiedział mu: „Ty, który niszczysz ludzi – zginiesz, gdy odszedłeś od PRAWDY JAHWEJ, popełniłeś zbrodnię w swoim rozumu, stanowczo, swoją arogancję – przez zasmucenie twego Iratora, który nie oddaje czci twojemu Iratorowi z powodu swojej stanowczości – będziesz w ten sposób bądź arogancki pon JAH Iration

9, Pon w czasie, gdy twój Irator zmartwił cię ponoć – On opuścił cię z twego poziomu od twego złego Dzieła ~ dlaczego ty próbujesz „Adama w kierunku grzechu – tego, kogo on Irator Irated z Ziemi – którego On stworzył jak dla Niego ukochanego – kogo On postawił, niech Go uwielbia? ” powiedział mu.

10; „Pon w tym czasie ty, który jesteś subtelny, byli Irated from the wind i fiyah – byli aroganccy ina sayin ” Irator ” …

11; Poniedziałek chwalisz – jak JAH widzą twoje złe dzieło, ty zaprzeczysz JAH z twoimi gospodarzami – On Irated „Adam, który będzie chwalić becau thad – że on mógłby chwalić Jego Imię bez diminishin.

12; Jak ty uczyniłeś swój własny ród bardziej inteligentnym niż wszyscy wrogowie Aniołów, którzy są podobni do ciebie – ponieważ twoja arogancja JAH Irated „Adam z nim childran, że oni mogą chwalić JAH Imię becau chwała, którą chwalisz z twoimi gospodarzami, których Go pogardził.

13; Sprawa becaudis JAH zniszczyła cię od wszystkich przywódców aniołów podobnych do ciebie – twoja gospodarza Irated ina jedna rada z tobą – thou-unu przystąpił do błędu z chwały JAH, ponieważ twój bezużyteczny rozum w arogancję stał się powodem twojej stanowczości – unu był arogancki pon swój Irator – to nie są inne.

14; Rzecz Becaudisa, który On Irated „Adam z Ziemi, że może być chwalony przez osoby na dole – a dał mu polecenie i prawo mówiące nie jeść, aby nie jeść z owoców figi.

15; Jemu – wskazałem mu całą tę irytację, którą on irytował – oznajmił mu, mówiąc: – Nie jedzcie od jednego owocu figowego, który przynosi śmierć – abyś nie przyniósł śmierci swojej własnej rasie – ale spożywaj owoce ze wszystkich lasów w ogrodzie.

16; Kiedy usłyszysz to Słowo – utwierdziłeś w nim swoją wiarę od tego, o czym mówiłeś w twoim języku, np. Hiewana, którego znaleziono z „bocznej kości Adamowej”.

17; Zmyliłeś „Adama, który był czysty – w niewzruszoną wiarę, abyś mógł go traktować jak zbroję Prawa podobną do ciebie.

18; Ponownie, kiedy wprowadziłeś w błąd Hiewana – który był Irinowany niczym niewinna gołębica, a która nie zna twojej złośliwości – sprawiłeś, że zdradziła cię twoja rzecz, która zastąpiła twoje przekręcone słowo – po tym, jak wprowadziłeś w błąd tego Hiewana, który był Irated wcześniej – ona też poszła w zwodniczy JAH Irationa, „Adama”, który wcześniej był Irated z Ziemi.

19; Sprawiłeś, że zdradził upadek, który nie jest spowodowany twoją arogancją – kazałeś mu zaprzeczyć, że mógłby odmówić mu Słowa Diabła – zrujnowałeś „Adama ina twoją arogancję.

20; Wskutek złej woli zdystansowałeś go od Niebiosowej Miłości – z twojego powodu wysłałeś go z Ogrodu, w którym przebywa Irie Ites – przez twoją przeszkodę zmusiłeś go do opuszczenia Ogrodowego jedzenia.

21; Fe Iginnin z czasów starożytnych pokłóciłeś się z niewinnym „Adamem Iration”, abyś go opuścił w stronę See’ol, gdzie będziesz miał trudności – co możesz wysłać mu z Miłości, która sprowadziła go z Nienawiści, aby nie żył w prawdziwym życiu. – przez twoją fałszywą rzecz sprawiłeś, że pragnął napoju z Ogrodu.

22; A kiedy on jest ziemski – On uczynił go subtelnym Aniołem, który całkowicie wychwalał go za Iratorę, a on był jego ciałem i rozumem.

23; Irytuje mu wiele myśli – jak harfy chwalą każdy z nich.

Rozdział 3.

1; Ale On sprzeniewierzył się jednej myśli, tobie – że możesz całkowicie wychwalać, gdy byłeś posłany w kierunku, do którego wysłał cię twój Irator.

2; Ale, na przykład, Adam otrzymał pięć myśli, które były złą, pięć myśli, które były dobre – dziesięć myśli.

3; Ponownie ma wiele myśli podobnych do fal morskich – podobne do wirowego wiatru, który rozprasza kurz z ziemi – podobne do morskich fal, które wstrząsają – arisin od niego nienumerowane myśli obfitości w sercu jak niepotrzebne krople deszczu – „Myśli Adamowe są do tego podobne.

4; Ale twoja myśl jest taka, że ​​nie jesteś cielesna – nie masz innej myśli.

5; Ale utkwiłeś w wężu rozumując w złą perfidię, zrujnowałeś „Adama, który był jedną kończyną – Hiewan usłyszał rzecz węża – havin usłyszał – ona podobała się jej rozkazała.

6; Po zjedzeniu owocu figowego – przyszła zmyliła JAH pierwszego Irationa „Adama” – przyniosła śmierć pon mu, bo ona, bo ona naruszyła jej polecenie Irator.

7; Oni wyruszyli z Ogrodu, JAH, przez niego prawdziwie Judgemant – On uspokoił ich w kraju, w którym zostali przez nich posłani, childran zrodził ich naturę i przez nich plony znalezione z Ziemi – jednak On nie oddalił ich od Kwarrelli w Ogrodzie.

8; W tym czasie wyrzuciłeś ich wprost z Ogrodu – aby zasadzili rośliny, aby je uspokoić i odnowić ich rozum w instrumencie ziemskim, który Ziemia przygotowała od swojej ziemskości – by ich uspokoić mógł ziemski owoc i ogród owoc, który JAH dał im …

9; JAH dal im lasy bardziej bujne niz Ogrodowe lasy – Hiewan i Adam – ktory poslales z Ogrodu, jedzcie je – byli calkowicie wyciszeni ze smutku.

10; Jak JAH wie, niech uspokoi On Iration – ich rozumni są uspokajani, ponieważ są dziećmi, bo plony znalezione z Ziemi.

11; Gdy posłano ich ku światu, który rodzi pokrzywy cierniom – uodporniają one swoje rozumy na wodę i ziarno.

Rozdział 4.

1; Pan ma, aby mógł odkupić „Adama – a będzie się wstydzić” – uratuje owcę przed wilczym pyskiem („Adam z Deeyablos).

2; Jednak ty pójdziesz do Gehannem seizin z tobą osobami, którymi rządziłeś.

3; Osobami, które trzymały je Irator JAH LAW, będzie Irie z nimi Irator JAH, Który ukrył ich przed złem Uczyń, aby mógł Mu jemu pokusić się na fortunę – aby ci mogli Go wielbić uhonorowanymi Aniołami, którzy nie naruszyli ich Irator JAH LAW tak jak tobie.

4; Ale JAH – Który wybrał, dał tobie więcej niż wszystkie anioły podobne do ciebie, abyś go chwalił aniołami Sługami – wstrzymał tobie wzniosły tron ​​w swojej arogancji.

5; Ale stałeś się sławny i nazywano kogoś, kto kocha boskość – twoi gospodarze nazywani są demonami.

6; Ale osoby, które kochały JAH, będą Jego rodzajami jak uhonorowanymi Aniołami – Surafiel i Keerubiel, którzy chwalą Go, wyciągają ku nim skrzydeł i chwalą bez zwłoki.

7; Ale w twoją arogancję, lenistwo twoje, zniszczyłeś twoją chwałę, abyś Go chwalił za każdym razem, gdy twój gospodarz, twoja rodzina, spoczęła na twoich rysach.

8; Aby pochwała JAH – Który Cię nie sprowadził do dziesiątego plemienia – była pomniejszona, gdy zapomniałeś o uwielbieniu JAH, Który Cię sprowokował – wydawało się, że nie jest możliwe, że On jest Irate, podobna do Tobie – aby nie uszczupliła chwale JAH – Który Cię sprowokował – w czasie, gdy byłeś oddzielony od twych bredrenów Inity – On Irated „Adam becau thyou.

9; Ale w twoim rozumowaniu aroganckim zaniedbałeś pochwałę JAH, Który Cię sprowadził – Nękał cię ponoć – On wyśmiewał cię – i związał wygnanego z Tobą w Gehannem z Twoimi gospodarzami.

10; On przyniósł Ziemię z Nim uwielbionymi Rękami – Addin fiyah a Water a wind – On Irated „Adam ina On Example an Him Features.

11; On – wskazał mu całą tę Irację, którą On wzbudził w Jego Nadziei – że Jego uwielbienie może być wypełnione przez chwałę, którą byś Go wychwalał – „Adama chwała stała się jednym z chwaleniem aniołów – ich chwała była równa.

12; Ale w twym kołnierzu rozumu stanowczość twoja arogancja spadła na twoją pozycję – a havin odszedł od Władcy JAH – Który Cię sprowokował – zniszczyłeś swoją rasową jaźń.

13; Wiedzcie, że Jego uwielbienie nie zmniejszyło się – np. JAH, irracjonowali „Adam, który wychwalał Go w Jego rozumu, doradzając mu, aby JAH-chwała nie została umniejszona.

14; Wiedzcie, że On wszystko wie, zanim to się stanie – On wiedział, że jesteś przed Nim zawstydzony, że zburzysz Jego Dowództwo – ponieważ przed Nim krąży Rada przed Nim obrażona światem – w tym czasie, w którym Go zaprzeczyłeś – Jego nienawidził Go niewolnikiem ” Adam ina Him Features a Him Przykład.

15; Tak jak mówił Selomon, mówiąc: „Zanim wzgórza zostały splugawione, zanim świat się powiódł, Irated – przedwczesne wiatry, które są ziemskimi grounations były Irated …

16; przed nim ujęły wzgórza góry i grounations – przed tym światem Praca się wzmocniła – przed księżycem świeciło słońce – przed erami znane były gwiazdy caretakin …

17; przed świtem przeplatała się noc – zanim morze zostało wytyczone przez piasek – zanim wszystkie Irated Iration były Irated …

18; przed tym wszystkim, co się dzisiaj pojawiło, były wzniesione – zanim wezwano wszystkie dzisiejsze imiona nazwane – On Irated I Selomon – Anioły podobne do unu, a ty go niewolnikiem „Adam był ina JAH Reasonin.

19; On Irated „Adam, że On jest uwielbiony. Imię może być chwalebne w czasie, gdy się zbuntowałeś – że On może być chwalony przez Niego z powodu niewolnika” Adama, który został sprowadzony z Ziemi w czasie, gdy byłeś arogancki.

20; Fe bein ina Heaven JAH słuchać biednych błagać – a On kochać pochwały osoby pochwały.

21; On kocha, ale nie ma w sobie ludzi, którzy się Go boją – a jednak jak On nie kocha mocy konia – tak jak On nie stawia kroku na podbicie konkubiny – JAH zignoruje aroganckie.

22; Oni będą płakać, a oni płakać będą z powodu grzechu, który oni działali.

23; Nie udało się błagać o pokutę.

24; Ale „Adam, który został sprowadzony z Ziemi, powrócił w skruchę, podczas gdy on całkowicie płakał przed JAH, ponieważ stało się to jego grzechem.

25; Ale w twoim kołnierzu rozumu, stanowczości, arogancji twego serca, nie znałeś Miłości, Pracuj, a nie poznałeś skruchy – nie udało ci się błagać, zanim twój Irator JAH w skruchy żałował smutku.

26; Ale ten „Adam, który jest popiołem, Ziemia powrócił do pokuty w smutku – powrócił do pokory w Dziele Miłości.

27; Ale nie umniejszałeś rozumu swego, jak siebie samego, JAH, Który cię sprowadził.

28; Jako fe „Adam – spadł na niego sam siebie i błagał go o niegodziwość, którą skrzywdził – nie był dumny.

29; Jako że dokonałeś całkowicie przestępstwa – znaleziono je od ciebie – ale to nie on spowodował ten błąd przez twoją arogancję, którą zabrałeś go ze sobą w kierunku twego upadku.

30; Przed nim Irated unu obu – jak On wiedział, unu, że unu byli grzesznikami – tak jak On znał twoje Dzieła – On wie, że to, co zostało zrobione, było w twojej arogancji serca.

31; Ale On powrócił, że „Adam – który był bez arogancji lub złości – w skrusze opłakuje smutek.

32; Jeśli ktoś, kto nie wyrządzi krzywdy i nie nawołuje się do pokuty, pomniejszył go bardziej niż wcześniejszy niegodziwca – ale w twej piersiowej arogancji nie powiodło się błaganie o pokutę – ale osoba, która błaga płaczącego, nawraca się przed Nim, Irator JAH. .

33; doszedł do skruchy, prawdę mówiąc – znalazł pracę, dzięki której zostanie uratowany, aby mógł się go bać, Panu Sercu – błagał go przed nim Irator – o ile błagał go przed Nim, pochlebiając się pokutująco – arysin z wcześniejszego ucisku, Pan rozjaśnią mu grzech, aby Go nie zmusił do niewolnictwa – On mu przebaczy poprzedni grzech.

34; Gdyby nie powrócił do niego wcześniejszy grzech i gdyby to zrobił – to jest doskonała skrucha ~ „Adam nie zapomniał o nim, pomyślmy o nim, Iratorze ani o błogosławieństwie Iratora JAH w skruchy.

35; Ty, skoro nawracasz się do swojego Iratora JAH – nie krzywdź ich, ponieważ oni byli ciałem krwi – jak JAH, Który ich obrażał, znają ich słabość – nie krzywdźcie osób, które On mu irytuje Itority.

36; Po nich dusza została oddzielona od nich ciała – ich ciało będzie prochowe aż do dnia, który JAH kocha.

Rozdział 5.

1; ZNAJDŹ JAH, Który sprowadził na ciebie – tak jak JAH, sprzeniewierzyłem się tobie – ja w Nim przedstawiam go Przykład, gdy jesteś ziemski – nie zapominaj, JAH Który cię uciszył – uratowałem cię – ja, którego kogo Isra’iel uwielbił ~ On umieścił cię w Ogrodzie, że możesz być Irie, która mogłaby kopać Ziemię.

2; Pon w tym czasie, gdy zburzyłeś Jego rozkaz – On zesłał cię z Ogrodu na ten świat, który On przeklął, ponieważ cię pokrzyżują ciernie.

3; Fe, ty jesteś Ziemia – a ona jest Ziemią – jesteś pyłem – bo ona jest prochem – jak ty jesteś Glebą – bo ona jest Glebą – możesz być karmiona zbożem znalezionym od niej – fe, powrócisz do niej – bądź glebą aż do miłości, którą On może wzbudzić – tak, jak On sprawi, że ty grzech popełniłeś całą nieprawość.

4; Wiedzcie, co mu odpowiecie w owym czasie – pomyślcie o złym, na jakie działacie w tym świecie – zbadajcie, czy zło będzie obfitować, czy dobro będzie obfitować – spróbujcie.

5; Jeśli dobrze wykonasz zadanie – to jest dobre, jak ty – mogę być Irie Pon w dniu, kiedy powstaną osoby, które umarły.

6; Ale jeśli ty pracujesz złego Praca – biada ci – jak ty będziesz tak wyniszczał twoją trudność jak na twoich rękach Działaj jak twój rozum w złem ~ fe gdybyś działał złej rzeczy na swojego towarzysza, gdybyś nie bał się JAH – ty będziesz twój trudny wyścig.

7; Jeśli zdradzisz swego towarzysza, jeśli nazwiesz JAH, i nazwiesz przysięgą ina kłamstwa – jak ty będziesz tak wyniszczał trudności jak twoja Praca – biada ci.

8; Opowiedz fałszywą rzecz twojemu towarzyszowi, Symulatynie Prawdzie – ale wiesz, że mówiłeś kłamstwo.

9; Przekonaj osoby z tobą, twoją fałszywą rzecz, Symulatynie Prawdzie – ty mnożysz fałszywe rzeczy, które nie były Prawdą – ty narazisz się na trudy podobne do grzechu twego – odmówisz swojemu towarzyszowi, gdy powiesz swojemu towarzyszowi, że mi da ciebie. czego mu nie dasz.

10; Ponownie, gdy powiedziałeś: „Mi da ci” w twoim czystym rozumowaniu – demony mekelują cię jak psy – o nich wszyscy zapomnieli – jeśli odmawiasz, lub jeśli kochasz, że możesz dać – oni nie wiedzą osoby, z którymi się zbierają – jednak tak jak On powiedział: – Będą tuczyć – ten światowy pieniądz pochwali cię, abyś mógł utuczyć pieniądze, które nie przyniosą ci korzyści, a ty nie będziesz jadł.

11; Znowu – jak On powiedział – „Adam kłamca, z dzieciństwa, z fałszywą równowagą ~ jak ​​im to – oni idą od rabunku w kierunku rabunku – te światowe pieniądze cię apetują.

12; O osoby – nie mam nadziei, że zniekształcają równowagę i równowagę – ina ukraść osobę pieniądze – ina rób osobę, którą zarabiasz – ina naruszają pieniądze twoich towarzyszy – ina kradną mu pole – ina wszystkie kłamstwa unu do fe zysk twój ras, które nie są twoimi towarzyszami.

13; Jeśli unu to zrobisz, unu zaspokoi twoje trudy jak w twoim Dziele.

14; O osoby – bądźcie karmieni własnymi rękami. Praca, która była prosta – ale nie pragnij rabunku – nie kochaj tego, że unu może całkowicie obrabować osobę, która nie ma sprawiedliwości, przez to, co nie jest należne.

15; Jeśli unu go zje – nie odsunie się od czasu, unu dead unu zrezygnuje z innego – ale nawet jeśli unu fatten – to nie przyniesie korzyści unu.

16; Jeśli twoje pieniądze są obfite – nie zniekształcajcie swoich rozumów ~ jako grzesznik osoby pieniądze są podobne do dymu, który pochodzi z patelni i wiatru – lepiej niż ludzie grzeszni pieniądze są podobnymi pieniędzmi zgromadzonymi w Prawdzie.

Rozdział 6.

1; Pomyśl o dniu, w którym unu umrze, gdy twoje dusze zostaną oddzielone od twego ciała – w tym samym czasie unu wyjdź z twoich pieniędzy, jeszcze jednego – w tym samym czasie, gdy unu poszedł ścieżką, której nie znasz – pomyśl o ucisku które przyjdą pon unu.

2; Demony, które będą wyścigowe unu są złe – ich cechy są brzydkie – one są przerażające w ich blasku – one nie usłyszą twoich słów – unu nie usłyszy ich słów.

3; Ponieważ becau unu nie zrobiliście waszej Irator JAH Accord – nie usłyszą waszego błagania o nic więcej, niż ich nie błagają – bo becaudis ich całkowicie przestraszy unu.

4; Ale osoby, które spełniły JAH Accord nie mają lęku – bo demony boją się ich. Ale demony będą ośmieszać grzeszników, dusze ludzi.

5; Ale miłymi duszami będą Irie pon Angels ina Irie Ites – niech im się to całkowicie spodoba, Irie, ponieważ oni pogardzili tym światem – ale aniołowie, którzy są źli, będą ścigać dusze grzeszników.

6; Pardon Anioły będą raceive osobom rodzaj e prawych dusz – fe im są wysyłane z JAH, które mogłyby je uspokoić prawych dusz ~ jak Anioły, które były złe są wysyłane z Deeyablos które mogłyby je ośmieszyć PON grzesznik Osoby dusze – demony będą raceive grzesznik Osoby dusze.

7; Grzesznicy – biadają, płaczcie nad waszymi rasami przed dniem, w którym unu martwi przybywają pon unu ~ un the unu unu reach w kierunku JAH …

8; wejdźcie do skruchy w waszej erze, która jest tam przed waszą erą – unu może żyć w Irieness a Ites bez ucisku ani choroby – ale jak po unu martwej wasza epoka nie wróci, że minęło – płaczą.

9; Aby nie było pon unu w kierunku próżnego porozumienia, że ​​odległość od JAH – ina twej stanowczej krytyki mek lovin fe być zasłużony żywności Irie Ites nie można znaleźć w unu ~ jako ciało, które są nasycone bez miary nie będą myśleć o JAH Name – Bogactwo Deeyablos będzie w nim ponosić – ale jak Duch Hola nie będzie w nim indziej – mek lovin Irie Ites nie można znaleźć ina unu.

10; Tak jak mówiła Mussie – Mussie havin powiedział – „Ya`iqob jadł, był nasycony, a był tuczony, wysoki i szeroki – JAH, który go irytował, był oddzielony od niego.”

11 Styl życia zdystansowany od JAH „- jako ciało syte bez miary ani umiaru nie pomyślą o JAH Imię – mek lovin Irie Ites nie znajdzie się obok unu ~ jak ​​sytość brzucha bez miary są jak u dzika jak u wędrownego konia – mek pije jedząc bez miary cudzołóstwo nie jest znaleziono ina unu.

12; Ale osoba, która je na wieki, będzie żyła uwięziona w poparciu JAH – żywi się nią jak na horyzoncie podobnym do wieży z kamiennym ogrodzeniem; osoba, która zapomniała PRAWDY JAH, ucieknie bez jednego livina, który go ściga.

13; Życzliwa osoba będzie żyła na miejscu, jak lwica.

14; Ale osoby, które nie kochają JAH, nie zachowają PRAWA – ich rozum nie jest prosty.

15; JAH przyniesie smutek alarm ich, gdy są one w tym świecie – pałasz złapany w tremblin strach – pereł pochwycony przez uciski bez numeru przez nich pieniądze bein porwany – bein związany przez nich ręce w łańcuchach od nich ręce mistrzów. ..

16; aby nie byli tymi, którzy odpoczęli od udręki – aby ich styl życia nie istniał w Irie Ites – aby nie spoczywali, gdy są w stanie niepokoju w cierpieniach, które ponoszą każdy z nich – przyniesie im smutek.

Rozdział 7.

1; Ale tak jak Daweet przemówił: „Ja-człowiek wierzył w JAH ~ I-człowiek nie będzie się bać, havin powiedział:” Co by to było, kto by ja? ”

2; Znów mu się podobało, mówiąc: „Jeśli wojownicy otaczają Ja – ja – człowiek wierzył w Niego ~ Ja-człowiek błagałem JAH jedną rzecz ~ Ja-mężczyzna tego szukam” – osoby, które w Niego wierzyły, nie mają strachu – osoby, która Wierzył, że On będzie żył w Życiu foriva – nie będzie się bał strachu przed złem.

3; Kim jest osoba, która zawstydziła się przed wierzącymi w JAH?a może kto zignorował Go, pragnienie?

4; Tak jak On powiedział: „Ja, człowiek, kocham tego, który mnie kochał – człowiek-człowiek będzie szanował tego, który chwałę. Ja, człowiek, zatrzymam tego, który powrócił do mnie w pokucie – kim jest osoba, która zawstydziła się przed Nim?

5; Judge Truth a uratuj ciało wdowy ~ uratuj ich, że JAH może uratować unu od wszystkiego, co sprzeciwia się unu ina evil thing ~ trzymaj je ~ jak ​​uprzejme osoby childran są honorowane – one są dawane robią zysk – a jednak On uratuje twój childran po unu – Na pewno im nie przeszkadza ziarno.

Rozdział 8.

1; „Iyob uwierzył w JAH ~, ponieważ on nie zaniedbał go, chwaląc go Irator JAH – JAH ocalił go od wszelkiego ucisku, że” Adam dziecinny wróg Deeyablos przyniósł pon mu ~ on powiedział – „JAH dał ~ JAH Wstrzymany ~ to stało się jak JAH kochany pon I – an mek JAH Imię chwalone przez wszystkich pon Ziemi ina Nieba „- jednak jak mu nie zasmuciło rozumu – JAH ocaliło go.

2; W tym czasie JAH patrzy „Iyobowi, że jego serce zostało oczyszczone z grzechu – On go wywyższył w wielkim zaszczyt.

3; On dał mu pieniądze, które obfitowały w niego więcej niż pieniądze, które poprzedziły go – zupełnie go uciszyły – Uzdrowił go od niego, tak że spowodował cały ucisk, jaki mu przyniósł.

4; A jeśli unu mu się podoba, będzie można podziwiać ucisk powstały z demonów wysłanych w kierunku unu – unu.

5; Uświadomić sobie ucisk, że JAH może być jednym z fortec Refuge od osób, które nienawidzą unu – że on może być fortecą Refuge, np. Twoją childran childran fe fe your childran po unu – nie zasmucaj swoich rozumu od cierpienia, które nadeszło pon unu ~ believe ina Him – on będzie fortecą Refuge fe unu.

6; Błagajcie Go – On usłyszy niezniszczoną nadzieję – On przebaczy, odsuń się od Niego – On będzie Faadą fe unu;

7; Pomyśl o Merdokyosie: Astier – Yodeet i Giediewon, Deebora i Bariq, Yoftahie i Somson …

8; inne osoby podobne do tych, które były zdyscyplinowane, wierzą w JAH, którego wrogowie ich nie pokonali.

9; Fe JAH są Prawdziwe – o ile nie sprzyjają temu widokowi twarzy havinów – ale ludzie pokonywali trudy, którzy kochają, że mogą działać grzesząc ich samych – wszystkie osoby, które boją się Go i przestrzegają, PRAWO zachowa ciała – On będzie Daj im bein kochał honor.

10; On im naśladuje Irie ina, a oni postępują w nich, wchodząc do nich – Życie i oni śmierć – ina one arisin sittin ~ Fe On save – a Him Seclude.

11; Fe Jego zasmucony – ułaskawienie Go.

12; Uważajcie Go za biednego – Jego zaszczyt – Jego mekkę – tak, jak mu zaszczyt – On ich nazwał Irie.

Rozdział 9.

1; Bez względu na to, czy jest to, co jest w Niebie – czy też jest to, co ponuje Ziemia – czy to subtelne, czy tęgie – wszystko, za co Mu pieniądze, żyje, jak w Jego Zakonie.

2; Nie ma nic, co odstąpiłoby od JAH LAW i od Zakonu – który obrażał cały świat ~ czy to ślad sępa, który lata w Niebie – Jego rozkaz skierował się ku temu miejscu, w którym On kochał.

3; On włada ziemską ścieżką węża, która mieszka w jaskini, w kierunku, w którym On kochał – ścieżką łódki, która płynie w morzu – oprócz tylko JAH, nikt nie zna tej ścieżki.

4; Oprócz samego JAH – nie ma nikogo, kto znałby ścieżkę, w której dusza odchodzi od czasu, w którym została oddzielona od niej – czy to dusza prawi czy grzeszna.

5; Kto wie, gdzie się obróci – że zamieni się w pustynię lub pon górę? albo że leci jak ptak – że będzie jak nieboskłon, która wysycha z góry …

6; albo, że to będzie jak na głęboki wiatr – albo, że będzie to jak lightnin, który wyprostuje ścieżkę …

7; albo, że będzie jak gwiazdy, które lśnią pośród głębin – albo, że będzie jak piasek na brzegu morza, który ułożony jest wśród głębin …

8; albo, że będzie podobny do kamienia horyzontu, który utkwił w głębokim morzu – lub jak drewno, które daje jej piękne owoce, które wyrosły za pomocą dziobka wody …

9; albo to, że przyrównałem do trzciny, że ogień Słońca spalił się – ten wiatr wzmógł się w kierunku innego miejsca, gdzie nie rosło – którego śladu nie znaleziono …

10; albo, że to będzie jak mglisty mocz, którego śladu nie znaleziono – kto zna JAH Praca? kim są Jego doradcy? A co z tym, kogo On doradzał?

11; Jak JAH Myśli są ukryte przed ludźmi – kto zbada, że ​​zna Go Dzieło?

12; Jak on ma Irated Ziemi pon Water – AS Nim nie umocniły się ona w górę bez stosów – istnieją żadne którzy rozpatrzenia wiedzę JAH rady lub mu madrosc – W Nim Irated Niebo INA Mu doskonałej mądrości umocniły go wiatry INA – W Nim streached naprzód wzniosły kosmos podobny do namiotu.

13; Jego rozkazywały obłokom, że mogą padać deszczem na ziemię – jak On rośnie na trawie – to, że On wzrasta bez liczby, są to ludzie żywności – że InI może uwierzyć w JAH i być Irie ina Inity.

14; JAH są, którzy dają „Adamowi potomstwu Irie Ites cały tłuszcz i całe nasycenie ~ JAH, którzy dają, że oni mogą zasłużyć na pochwałę JAH, który dał im owoce z Ziemi …

15; Który ubrał ich w piękne szaty – Który dał im wszystko, co kochałem – tę Niewiedzę i Ite, które otrzymują osoby, które spełniają JAH Accord.

16; On dał bein Uwielbiłem zaszczyt w domu, w którym On przygotował ina Królestwo Niebios, a oni są faadami, którzy przestrzegają PRAWDY JAH.

17; On daję bein Uwielbiam zaszczyt w miejscu, w którym On przygotował ina Królestwo Niebios, fe faadas, którzy żyli ukojeni w Nim Uwielbiają Jego PRAWO – który nie odstąpił od Niego PRAWA – którego On sławił wychowany, że oni Mógłby trzymać Go w zarządzeniu PRAWEM – wizją człowieka, co JAH, czynią Go przyjaciółmi na tym świecie, osłabiając wrogów i utrzymując ich ciała.

18; Widząc, że On dał im wszystkich, błagali Go, aby je spełnił, o ile nie odstąpią od JAH – spełnienia JAH Accorda.

19; Nie oddalajcie się od Niego Rozkazujcie mu PRAWEM – aby nie zmartwił się, aby Go nie zniszczył w tym samym czasie – aby nie sprawił mu bata unu w ucisku z miejsca, w którym unu żył poprzednio – aby unu nie odstąpił od waszych faadas Zakon gdzie unu były poprzednio – aby nie było w Gehannem, gdzie nie ma wyjścia aż do Wieczności.

20; Trzymajcie swoje PRAWO JAHUSZU JAH, kiedy wasza dusza jest oddzielona od waszego ciała, aby mógł dobrze czynić Praca od początku unu stała przed JAH.

21; Fe Ziemi i Niebios Królestwa są po Nim – królestwo fe zdolność jest fe Np – fe bein nice a pardonin są tylko jemu.

22; Jako że Mek bogaty jest Mu biednym – jak Mu mek nieszczęśliwym czci – zachowaj JAH LAW.

23; Daweet przemówił do Niego, gdy ten powiedział: „Człowiek wydaje się próżny – jego era przechodzi jak cień”.

24; On przemówił, ponieważ On powiedział: „Ale Panie, żyjesz forivą – Imię Twoje Inwokacja to dziecko dziecko.”

25; Ponownie powiedział: „Twoje królestwo jest całym światem królestwa, twoje władcze dziecko jest dziecinne”. Powróciłeś królestwa, np. Daweet przyniósł z Sa’ol.

26; Ale nie ma nikogo, kto by ja wskazywał Tobie – nie ma nikogo, kto mógłby odrzucić – wszystko możesz zobaczyć – ale nie ma nikogo, kto mógłby zobaczyć Ciebie – Ja.

27; Twoje królestwo nie zginie na próżno, na dziecko dziecko – nie ma nikogo, kto będzie nim rządził – ale On rządzi całym sobą – widząc wszystko – ale nie ma nikogo, kto by Go zobaczył.

28; Tak jak On nawrócił na Niego. Zawiera ina Jego przykład, że mogą Go wychwalać, a może poznać Go. Bez wątpienia oddaje cześć prostemu rozumowi – On bada, co nerki wypaliły, a co przekazał rozum.

29; A jednak ich łuk jest kamienny – fe drewno – a srebrno-złote, które dana osoba pracowała.

30; Ofiara ofiary składającej ofiarę, aż do poświęcenia dymu idą w kierunku Nieba – aby ich grzech mógł się umocnić przed JAH – lecz mimo to odmówili oni wielbienia JAH Who, który ich irytował ~ On spadnie na nich, ponieważ wszyscy oni grzeszą, że oni pracowali w głoszeniu ich idole.

31; Oni nauczyli się boskich idoli i wszystkich poplamionych Dzieł, które nie są należne – naysayin przez gwiazdy – czary – czcigodni idole – złowieszcze porozumienie – całe dzieło, którego JAH nie kochają – ale oni nie zachowali dowództwa JAH, którego się nauczyli.

32; Ponieważ oni nie kochali wielbienia JAH, że oni mogli zbawić im ciała od grzechu, niegodziwość przez Niego służy aniołom i pieniądzem, który oni chwalą przed JAH – oni pracują, wszystko to, co brak dobrej Pracy.

33; W tym czasie wszyscy razem powstali z grobów, w których zostali pochowani i gdzie ich ciała zginęły – ich dusze pozostaną puste zanim JAH – ich dusze żyły w Królestwie Niebios przygotowały miłe osoby.

34; Ale grzeszne dusze ludzkie będą żyć w Gehannem – w tym czasie groby zostały otwarte – ludzie, którzy umarli powstaną – dusze powrócą do ciała, które wcześniej były rozdzielone.

35; Podobnie jak oni zostali roztrzaskani na nich nagością z ich brzucha matki – oni staną przed nimi nago przed JAH – to ich grzechy, że oni pracowali od nich Iginnin dzieciństwa aż do tego czasu zostaną ujawnione.

36; Będą wytrącać ich z grzechów, cierpiących z powodu ich ciał – bez względu na to, czy będą oni podobni do grzechu, czy nie – wyradzą im cierpienia podobne do grzechu.

Rozdział 10.

1; Fe krew duszy znaleźć z JAH składa ina ich jak wam to złożony ina im dawniej – if UNU nie wierzy osoby martwy arisin – usłyszeć, że Irations powstaje ina pora deszczowa bez Bein zrodzona od nich matka, ani faada.

2; Jemu przykazał im dawniej przez Niego Słowo, że oni umarli.

3; Ich ciało zostanie zburzone na zepsute i odnowione – tak jak oni będą się podobać.

4; Ponownie deszcz czasu w tym samym czasie, w którym syci Ziemię – będą żyli tak jak dawniej Iraci arisin.

5; Jak oni, którzy są everlivin ina bloodly duszę, która żyje ina ten świat im którego produkcji wody zostały Irated – Him havin powiedział Mek im być Irated – AS JAH Itority loży pon Wodzie – ona dać im bloodly duszę przez niego Itority się przez Niego Słowo.

6; Jak im się Irated przez niego Itority An przez niego słowa bez faada ani matki – Ty niewidomych z reasonin którzy mówią „Osoby, które nie pojawiają się martwe” – jeśli ty masz wiedzy ani mądrości – jak ty powiedzieć osoby, które nie będzie martwy powstają przez nich Irator JAH Word?

7; Jako osoby, które umarły – który był popiołem, w głąb grobu – powstaną przez Słowo JAH – tak jak ty – wejdziesz do nawrócenia i powrotu do swojej religii.

8; Podobnie jak do Niego, Słowo przemówiło poprzednio – powstać będą one z Pardon Dew znalezionego od JAH – tego Słowa obróci cały świat i wzbudzą osoby, które umarły tak, jak On kochał.

9; Wiem, że powstaniesz przed Nim – nie wydaje ci się, że jesteś w tępości swojej rozumu, że zostaniesz w grobie.

10; Tak więc nie powstaniecie tak, jak gdybyście wygraliście trudny trudy, jak na miarę Pracy, którą wykonaliście – bez względu na to, czy będzie to dobre, czy złe – ale nie wydaje się, że pozostaniecie – tym dniem jest ten dzień, w którym oni będą trudny wyścig.

11; W czasie zmartwychwstania będziesz wyniszczał trudności ze wszystkich swoich grzechów, które wykonywałeś – ukończysz swój trud grzechu, który został napisany Iginnin od twojego dzieciństwa aż do tego czasu – nie masz powodu, abyś miał pretekst do ponoszenia grzechu jak ten Świat Praca, abyś odmówił swego grzechu.

12; Tak jak ty, twoje fałszywe słowo, prawda przed tobą, podobne do kłamstwa, które powiedziałeś prawdę, nie masz powodu, abyś pretekstował jak do tego świata.

13; Becau to było, że ona wie, pon ci wszystkie twoje zła sprawa ty pracował – AN becau to było, że będzie ona ujawnić pon ciebie, zanim ona Irator JAH – jak JAH Słowo składa pon ciebie się mówić pon ciebie – ty nie mają powodu pon co masz pretekst .

14; Będziesz się wstydził z powodu swojego grzechu, który sprawiłeś, że możesz być wdzięczny osobom, które są wdzięczne za ich piękne Dzieło – ale abyś nie zawstydził przed człowiekiem Aniołów w dniu, w którym osądzono Judgemant – szybko wejdź do skruchy na tym świecie zanim przybędziesz tam.

15; Osoby, które chwalą JAH z aniołami, wygrywają z nimi nagrodę od nich Irator bez szumu – oni będą Irie ina w Królestwie Niebios – jakkolwiek nie pracowaliście dobrze, kiedy jesteś w ciele swoim w życiu – nie masz szczęścia z prawymi.

16; Jak nie byłeś przygotowany, kiedy masz wiedzę, a kiedy masz ten świat, w którym wkroczysz w pokutę – nie będzie bezużytecznej żałości – a fe nie dałeś głodu, gdy będziesz miał pieniądze.

17; Gdy nie nosisz nagich, gdy masz ubranie – nie zachowałeś skrzywdzonych, gdy masz Itoryta.

18; Nie nauczajcie grzesznika, gdy będziecie mieli wiedzę – aby on mógł powrócić do skruchy – aby JAH wybaczył mu grzech, który wcześniej działał w niewiedzy – nie walczcie z demonami, którzy kłócą się z tobą kiedy masz moc, którą możesz mieć.

19; Gdybyś nie pościł ani nie modlił się, gdy masz siłę, aby osłabić swoje niemowlęctwo Moc, która jest pon ciało – możesz poddać swojej rasie własność, która nie jest faworyzowaniem cielesności …

20; które nie są faworyzowane, Irie Ites, gdy są na tym świecie w pięknym napoju i słodkim jedzeniu – które nie są

21; tak jak ty nie pościłeś ani nie modliłeś się, gdy masz stanowczość, że możesz poddawać swojej rasie własność, która nie jest adorninem w uhonorowanych hinduskich klejnotach zwanych szmaragdami i fazyon – będzie bezużyteczny żal pontyfikalny ~ to nie jest osoba, która jest należna.

22; Jako, że człowiek jest ornamantą – to jest czystość – Mądrość – wiedza – kochają się nawzajem przez to, co należy się bez zazdrości, ani zazdrości, ani zwątpienia, ani kłótni – podczas gdy ty kochałeś swojego towarzysza, jak twoje własne rasowe ja …

23; bez twojego złego uczynku, za osobę, która zrobiła coś złego ponoć – ja – lojam się wzajemnie tym, co jest należne – że możesz wejść do Królestwa Niebios, które otrzymujesz od osoby, która zadawała ucisk – że On może dać ci zaszczytne Królestwo Nieba nagrodę za twoją nadzieję, że w królestwie niebieskim ina czas zmartwychwstania uhonorowanych osób w wiedzy Mądrości.

24; Nie mówcie „po tym, jak zmarli wi nie powstanie” – np. Deeyablos odciął nadzieję osobom, które mówią, że nie będą one zbawione w czasie Zmartwychwstania ~ będą wiedziały, że mają trudności w czasie, gdy przybył Adwent pon im Czas zmartwychwstania ludzie będą całkowicie smutni, którzy pracowali na grzechu nie wiedząc, że On mógłby pomyśleć o nich grzesząc je – gdyby nie uwierzyli w Niego, że oni powstaną w tym Dniu.

25; Becaudis, rzecz, będą im karane, jak oni, działając na złą miarę, że oni działali w tym świecie – oni ujrzą zmartwychwstanie, które im zaprzeczyli, kiedy oni powstaną razem w ciele.

26; Wówczas będą płakać, ponieważ nie działają zbyt dobrze. ~ Byłoby lepiej, gdyby oni płakali na tym świecie, jeśli to możliwe, gdyby nie byli tymi, którzy płaczą w Gehannem.

27; Gdyby InI nie płakał na tym świecie przez InI accord – demony będą płakać bez InI accord ina Gehannem ~ jeśli InI nie wejdzie do skruchy w tym świecie – InI przygotuję bezwartościowe, bezużyteczne wołanie żałobnego ina Gehannem.

28; Przygotujcie się na dobrą pracę – ta unu może przejść ze śmierci w kierunku Życia – która unu mogłaby przejść z tego skrytego świata do Królestwa Niebios – to unu może zobaczyć Królestwo Niebios Światło, które przewyższa światło w tym świecie.

29; Odmów Irie Ites, którzy są na tym świecie – abyś był Irie bez miary w Królestwie Nieba ina Irie Ites, które nie spełniają Iginnin od dzisiaj aż do Wieczności z osobami, które wierzą osobom, które umarły.

Mek Chwała i pochwała należna JAH foriva – trzecia książka, która mówi o rzeczach Meqabyansów, została spełniona.

 

 

 


Book of Meqabyan III
Chapter 1.
1; Kristos shall rejoice Gibts persons – becau Him shall come toward them ina later era that Him will revenge an downstroy Deeyablos – who wronged them who were kindly an innocent – an who misled persons – an who hate him Irator Work.
2; Him shall revenge an downstroy him ~ Him shall return him lordship toward wretchedness an bein downbased – fe him have been arrogant ina him reasonin.
3; Him shall return him lordship toward bein downbased – fe him have said – „As mi will enter toward the sea midst – an as mi will proceed toward Heaven – an as mi will sight up depths – an as mi will grasp an seize ‚Adam childran like unto bird chicks – who are it who are loftier than mi?
4; Becau mi became by them reason that mi might distance them from the straight LAW of JAH – as mi will strengthen pon persons who live ina this world unless them did JAH Accord – there are none who will depose mi from mi authority” him said.
5; „Fe mi will be a reason fe return them toward a path that were smooth fe go toward Gehannem with mi.
6; Persons who loved Him an kept Him LAW hate mi becaudis thing – but persons who departed from them Lord LAW an who erred will come toward mi an love mi an keep mi oath ~ as mi will mek them reasonin evil an change them thoughts lest them return toward them Irator JAH – them will do mi command like unto mi commanded them.
7; An pon the time mi showed them this world money – mi will mislead them reasonin from straight LAW – an pon the time mi showed them beautiful an attractive dawtaz – mi will distance them by these from straight LAW.
8; An pon the time mi showed them shinin Hindekie jewels an silver an gold – mi will distance them by this also from straight LAW that them might return toward mi Work.
9; An pon the time mi showed them thin clothes an red silk an white silk – an linens an white silk – mi will distance them by this also from straight LAW – an mi will return them toward mi thoughts ~ pon the time mi multiplied money an livestocks like unto sand an showed them – by this also mi will return them toward mi Work.
10; An pon the time mi showed them jealousy done in arrogance becau dawtaz an becau anger an quarrels – by all this mi will return them toward mi Work.
11; An pon the time mi showed them signs – mi will lodge ina them companions reasonin – an mi will lodge a sign thing that were fe each of the ras selves ina them reasonin – an mi showed them words signs an misled them.
12; An fe persons ina whom mi lodged mi lodgin – mi will show them signs – an be it ina stars gait – or be it ina cloud proceedin or ina fiyah flickerin – or be it ina beasts an birds cries – as them are mi lodgins – mi will lodge signs ina them reasonin pon them by all this.
13; Them will speak an give signs fe them companions – an like unto those them naysayers told them – mi will precede an be a sign fe them.
14; Mi will do them words signs fe them – that persons who examined them might be misled – an that them might give a wage fe magicians – an that them might tell fe them companions sayin – ‚There are no savants like unto so-an-so an so-an-so fe whom it are done like unto them spoke – an who know prophecy – an who separate good an evil – an fe whom all are like unto them spoke – an fe whom it are done like unto them word.’
15; Mi will be Irie pon the time them spoke this – that persons who perish an err by mi might totally abound an that ‚Adam childran might perish – fe JAH have downbased mi from mi rank becau them faada ‚Adam – pon mi sayin ‚Mi won’t bow fe ‚Adam who are downbased fe mi.’
16; An mi will tek toward downstruction all him childran who live firmed up ina mi command ~ mi have a Oath from JAH Who Irated mi – that all persons whom mi misled might downscend toward Gehannem with mi.
17; An pon the time Him multiplied Him anger pon mi – an pon the time Him commanded that them might bind an cast mi toward Gehannem – pon the time mi Irator commanded sayin thus – mi interceded with mi Lord ~ mi interceded before Him while mi said – ‚As Thou have vexed pon mi – an as Thou have admonished mi by Thy chastisemant – an as Thou have chastised mi by Thy wrath – Lord mi Lord – adjourn mi that mi might speak one thing before Thee-I.’
18; An mi Lord answered fe mi sayin – Speak – I-man will hear thee ~ at that time mi began mi plea toward Him sayin – ‚After mi were downbased from mi rank – mek the persons whom mi misled be like unto mi ina Gehannem where mi will raceive tribulation.
19; An mek them be fe Thy Lordship who refused mi – who didn’t err by mi – who didn’t keep mi command – that them might do Thy Command an might fulfill Thy Accord an might keep Thy Word – pon the time them didn’t err by mi like unto mi misled them havin refused like unto mi taught them – an pon the time Thou loved mi – mek them tek the crown Thou gave fe mi.
20; Give them the crown of the authorities called Seythans who were sent with mi ~ seat them pon mi throne pon Thy Right that were a wilderness from mi an mi hosts.
21; An mek them praise Thee-I like unto Thou loved – an mek them be like unto mi hosts an like unto mi ~ becau Thou hated mi an loved them who were Irated from ashes an Earth – as mi authority have perished – an as them authority have been lofty – mek them praise Thee-I like unto Thou loved.’
22; Mi Lord answered fe mi sayin – As thou have misled them while them sight up an while them heard – if thou misled them without them lovin I Order – mek them be fe thee like unto thy accord an like unto thy word.
23; If them quit the Books Word an I Command an came toward thee – an if thou misled them while them downstruction also saddened mi – mek them raceive tribulation ina Gehannem like unto thee – Him told mi.
24; Unu will raceive tribulation ina Gehannem up til the Iternity – yet unu will have no exits from Gehannem up til the Iternity – fe them whom thou misled nor fe thee.
Chapter 2.
1; But I-man shall bequeath thy throne ina lordship fe them whom it failed thee fe mislead – like unto I slave ‚Iyob ~ JAH Who rule all said – I-man will give the Kingdom of Heaven fe persons whom it failed thee fe mislead.
2; An mi provoke pon ‚Adam childran ina all ~ if it were possible fe mi fe mislead them – mi won’t quit them that them might firm up ina goodly Work ~ fe mi provoke pon all ‚Adam childran – an mi sweeten this world Irie Ites fe them.
3; Be it by lovin drink an food an clothes – or by lovin things – or by withholdin an givin…
4; or be it by lovin fe hear an sight up – or be it by lovin fe caress an go – or be it by multiplyin arrogance an things – or be it by lovin dreams an slumber…
5; or be it by multiplyin drunkenness an drink – or be it by multiplyin insults an anger – be it by speakin games an useless things…
6; or be it by quarrels an by backbitin them companion – or be it by sightin up this world dawtaz who were attractive – be it by smellin perfumes fragrance that mislead them…
7; mi hate them by all this lest them able fe be saved ~ mi distance them from JAH LAW that them might enter with mi toward the downstruction whereby mi were downbased from mi rank.”
8; An the prophet told him – „Thou who downstroy persons – perish ~ pon the time thou departed from JAH LAW an committed crime ina thy reasonin firmness an thy arrogance – an by saddenin thy Irator an not worshippin thy Irator ina thy reasonin firmness – will thou thus be arrogant pon JAH Iration?
9; Pon the time thy Irator vexed pon thee – Him downbased thee from thy rank becau thy evil Work ~ why do thou tek ‚Adam toward sin – him whom him Irator Irated from Earth – whom Him made like unto Him loved – an whom Him placed fe Him praise?” him told him.
10; „Pon the time thou – who are subtle an were Irated from wind an fiyah – were arrogant ina sayin ‚Mi are the Irator’…
11; pon the time thou boasted – as JAH have sight up thy evil Work an thou have denied JAH with thy hosts – Him Irated ‚Adam who will praise becau thy stead – that him might praise Him Name without diminishin.
12; As thou have made thy ras self prouder than all Angels hosts who are like unto thee – becau thy arrogance JAH Irated ‚Adam with him childran that them might praise JAH Name becau the praise that thou praise with thy hosts whom Him scorned.
13; An becaudis thing JAH downstroyed thee separatin from all Angels chiefs like unto thee – an thy hosts Irated ina one counsel with thee – an thou – unu proceeded an erred from JAH praise becau your useless reasonin arrogance an becau your reasonin firmness – an unu were arrogant pon your Irator – that aren’t pon another.
14; Becaudis thing Him Irated ‚Adam from Earth that Him might be praised by downbased persons – an Him gave him a Command an Law sayin Don’t eat lest him eat from fig fruit.
15; An Him I-pointed him pon all the Iration Him Irated ~ Him notified him sayin – Don’t eat from one fig fruit that bring death – lest thou bring death pon thy ras self – yet eat fruit from all the woods amidst the Garden.
16; An pon the time thou heard this Word – thou lodged perfidy ina him arisin from the thing thou spoke ina thy tongue fe Hiewan who were found from ‚Adam side bone.
17; Thou misled ‚Adam who were clean – ina firm perfidy that thou might mek him a Law demolisher like unto thee.
18; Pon the time thou misled Hiewan – who were Irated bein like unto a innocent dove an who don’t know thy malice – thou made she betray by thy thing that succeeded an thy crooked word – an after thou misled that Hiewan who were Irated beforehand – she also went an misled JAH Iration ‚Adam who were Irated from Earth beforehand.
19; An thou made him betray a downsturbance that aren’t by thy arrogance – an thou made him fe deny that him might deny him Irator Word – an thou downstroyed ‚Adam ina thy arrogance.
20; An ina thy malice thou distanced him from him Irator Love – an by thy reason thou sent him way from the Garden where Irie Ites are – an by thy hindrance thou made him quit the Garden food.
21; Fe Iginnin from Antiquity thou have quarreled with the innocent Iration ‚Adam that thou might lower him toward See’ol where thou will raceive hardship – an that thou might send him way from the Love that brought him an Irated him from not livin toward true livin – an by thy false thing thou made him thirst a drink from the Garden.
22; An when him are Earthly – Him made him a subtle Angel who totally praise him Irator ina him flesh an him soul an him reasonin.
23; An Him Irated many thoughts fe him – like unto harps praise ina each of them styles.
Chapter 3.
1; But Him Irated one thought fe thee – that thou might totally praise while thou were sent toward where thy Irator sent thee.
2; But fe ‚Adam were given five thoughts that were evil an five thoughts that were goodly – ten thoughts.
3; An again him have many thoughts like unto sea waves – an like unto a whirl wind that scattar dust liftin up from Earth – an like unto the sea waves that shake – an arisin from him unnumbered thoughts abundance ina him heart like unto unnumbered rain drops – ‚Adam thoughts are like unto that.
4; But thy thought are one ~ as thou aren’t fleshly – thou have no other thought.
5; But thou lodged ina snake reasonin ~ ina evil perfidy thou downstroyed ‚Adam who were one limb – an Hiewan heard the snake thing – an havin heard – she did like unto she commanded she.
6; After she ate a fig fruit – she came an misled JAH first Iration ‚Adam – an she brought death pon him an pon she childran becau she infringed she Irator Command.
7; Them proceeded from the Garden fe JAH by Him true Judgemant ~ Him calmed them ina the land where them were sent by them childran birthed from them nature an by them crops found from Earth – yet Him didn’t distance them from the Garden quarrelin.
8; An pon the time thou expelled them straight from the Garden – that them might plant plants an childran fe be calmed an fe renew them reasonin ina the Earth fruit that Earth prepared from she Earthliness – an that them might be calmed by Earth fruit an the Garden fruit that JAH gave them…
9; JAH gave them woods more verdant than the Garden woods – an Hiewan an ‚Adam – whom thou sent way from the Garden pon them eatin it – were totally calmed from sadness.
10; As JAH know fe calm Him Iration – them reasonins are calmed becau them childran an becau the crops found from Earth.
11; As them have been sent toward this world that grow nettles an thorns – them firm up them reasonins ina Water an grain.
Chapter 4.
1; The Lord have that Him might ransom ‚Adam – an Him shall shame thee ~ Him will save a sheep from a wolf mouth (‚Adam from Deeyablos).
2; However thou will go toward Gehannem seizin with thee the persons whom thou ruled.
3; Persons who kept them Irator JAH LAW shall be Irie with them Irator JAH Who hid them from evil Work that Him might mek them Him fortune – an that them might praise Him with honoured Angels who didn’t infringe them Irator JAH LAW like unto thee.
4; But JAH – Who chose an gave thee more than all Angels like unto thee that thou might praise Him with Him servant Angels – withheld from thee a lofty throne ina thy arrogance.
5; But thou became famous an were called one who love godhood – an thy hosts were called demons.
6; But persons who loved JAH shall be Him kindreds like unto honoured Angels – an the Surafielan Keerubiel who praise Him streach forth them wings an praise without slackness.
7; But ina thy arrogance an thy laziness thou downstroyed thy praise that thou might praise Him everytime with thy host an thy kindreds Irated ina thy features.
8; Lest the praise of JAH – Who Irated thee makin a tenth tribe – be diminished pon the time thou forgot the praise of JAH Who Irated thee – it havin seemed fe thee that it aren’t posssible fe Him fe Irate a Iration like unto thee – an lest the praise of JAH – Who Irated thee – be diminished pon the time thou were separated from thy bredren Inity – Him Irated ‚Adam becau thy stead.
9; But ina thy reasonin arrogance thou neglected the praise of JAH Who Irated thee – an Him vexed pon thee ~ Him ridiculed thee – an Him bound an banished thee ina Gehannem with thy hosts also.
10; Him brought Soil from Earth with Him glorified Hands – an addin fiyah an Water an wind – Him Irated ‚Adam ina Him Example an Him Features.
11; Him I-pointed him pon all the Iration Him Irated ina Him Itority – that Him praise might be filled by the praise thou would praise Him ~ ‚Adam praise became one with Angels praise – an them praise were level.
12; But ina thy collar of reasonin firmness an thy arrogance thou were downbased from thy rank – an havin departed from JAH Lordship – Who Irated thee – thou downstroyed thy ras self.
13; Know that Him praise weren’t diminished – fe JAH have Irated ‚Adam who praised Him ina him reasonin counsel lest Him JAH-ness praise be diminished.
14; Fe Him know all before it are done – an Him knew thee before Him Irated thee that thou will demolish Him Command ~ as there are a counsel hidden alongside Him before Him Irated the world – pon the time thou denied Him – Him Irated Him slave ‚Adam ina Him Features an Him Example.
15; Like unto Selomon spoke sayin – ‚Before hills were Irated an before the world succeeded bein Irated – an before winds that are Earth grounations were Irated…
16; an before Him firmed up hills an mountains grounations – an before this world Work firmed up – an before moon an Sun light shone – before eras an stars caretakin were known…
17; an before daylight an night alternated – an before the sea were delineated by sand – before all the Irated Iration were Irated…
18; an before all sight up today were sight up – before all the names called today were called – Him Irated I Selomon’ – Angels like unto unu an thou an Him slave ‚Adam were ina JAH Reasonin.
19; Him Irated ‚Adam that Him glorified Name might be praised pon the time thou mutinied – an that Him might be praised by Him downbased slave ‚Adam who were Irated from Earth pon the time thou were arrogant.
20; Fe bein ina Heaven JAH hear poor ones plea – an Him love downbased persons praise.
21; Him love fe save havin lodged ina persons who fear Him – yet as Him don’t love horse Power – an as Him don’t step meanin fe the lap of a concubine – JAH shall ignore arrogant ones thing.
22; An them shall weep while them cried becau them sin that them worked.
23; It failed thee fe plead ina repentance.
24; But ‚Adam who were Irated from Earth returned ina repentance while him totally wept before JAH becau him sin.
25; But ina thy collar of reasonin firmness an thy heart arrogance thou didn’t know Love Work an thou didn’t know repentance ~ it failed thee fe plead before thy Irator JAH ina repentance an mournin an sadness.
26; But that ‚Adam who are ashes an Earth returned toward repentance ina mournin an sadness – an him returned toward humbleness an Love Work.
27; But thou didn’t downbase thy reasonin an thy ras self fe JAH Who Irated thee.
28; As fe ‚Adam – him downbased him ras self an pleaded pon the iniquity him wronged ~ him weren’t proud.
29; As thou have totally produced crime – it were found from thee – yet it aren’t him who produced that error ~ ina thy arrogance thou took him with thee toward thy downstruction.
30; Before him Irated unu both – as Him have known unu that unu were sinners – an as Him have known your Works – Him know that this that were done were ina thy heart arrogance.
31; But Him returned that ‚Adam – who were without arrogance or malice – ina repentance mournin an sadness.
32; Fe a person who wrong an don’t plead ina repentance have multiplied him iniquity more than him earlier iniquity – but ina thy heart arrogance it failed thee fe plead ina repentance – but a person who plead an weep enterin repentance before Him Irator JAH…
33; him entered repentance fe true – an him found Work whereby him will be saved that him might fear him Lord Heart – an him pleaded before him Irator – fe him have pleaded before Him ina bowin an much repentance – an arisin from the earlier tribulation the Lord shall lighten him sin fe him lest Him vex pon Him slave – an Him will forgive him him former sin.
34; If him didn’t return toward him former sin an if him did this – this are perfect repentance ~ ‚Adam didn’t forget fe think of him Irator nor fe implore him Irator JAH ina repentance.
35; An thou – plea ina repentance toward thy Irator JAH – an don’t wrong them becau them were flesh an blood – fe JAH Who Irated them know them weakness – an don’t wrong the persons Him Irated by Him Itority.
36; An after them soul were separated from them flesh – them flesh shall be dust up til the day that JAH love.
Chapter 5.
1; Know JAH WHo Irated thee-I ~ as JAH have Irated thee-I ina Him Features an Him Example when thou are Earth – don’t forget JAH Who firmed thee-I up an saved thee-I an Whom ‚Isra’iel glorified ~ Him placed thee-I ina Garden that thou might be Irie an might dig Earth.
2; Pon the time thou demolished Him Command – Him sent thee way from the Garden toward this world that Him cursed becau thee – that grow nettles an thorns.
3; Fe thou are Earth – an fe she are Earth – fe thou are dust – an fe she are dust – fe thou are Soil – an fe she are Soil – fe thou are fed the grain found from she – an fe thou will return toward she – fe thou will be Soil up til Him love that Him might raise thee – an fe Him shall examine thee the sin thou worked an all the iniquity.
4; Know what thou will answer Him at that time ~ think of the good an evil thou worked ina this world ~ examine whether the evil would abound or whether the good would abound ~ try.
5; If thou work a goodly thing – it are a goodly thing fe thee-I that thou might be Irie pon the day when persons who dead will arise.
6; But if thou work evil Work – woe fe thee – fe thou will raceive thy hardship like unto thy hands Work an like unto thy reasonin evil ~ fe if thou work a evil thing pon thy companion an if thou didn’t fear JAH – thou will raceive thy hardship.
7; An if thou betray thy companion an if thou call JAH Name an swear ina lie – as thou will raceive thy hardship like unto thy Work – woe fe thee.
8; An thou tell thy false thing fe thy companion simulatin Truth – but thou know that thou spoke a lie.
9; An thou persuade the persons with thee thy false thing simulatin Truth – an thou multiply false things that weren’t Truth – an thou will raceive thy hardship like unto thy sin ~ thou deny thy companion while thou tell thy companion ‚mi will give thee’ what thou won’t give him.
10; An pon the time thou said ‚Mi will give’ ina thy pure reasonin – demons mek application fe thee like unto dogs – an them mek thee forget all – an if thou withhold or if thou love that thou might give – them don’t know the person fe whom them gather – yet as Him have said – Them shall fatten – this world money appetise thee that thou might fatten the money that won’t benefit thee an that thou won’t eat.
11; An again – as Him have said – ‚Adam liar childran mek a balance false ~ as fe them – them go from robbery toward robbery – this world money appetise thee.
12; O persons – don’t mek hope ina distortin scales an balances – an ina stealin a person money – an ina makin a person money one ina downgression – an ina infringin your companions money – an ina stealin him field – ina all the lies unu do fe your ras selves profit that aren’t fe your companions.
13; If unu do this unu will raceive your hardship like unto your Work.
14; O persons – be fed by your hands Work that were straight – yet don’t desire robbery ~ don’t love that unu might totally rob an eat a person money without justice by what aren’t due.
15; An if unu eat it – it won’t satta unu ~ pon the time unu dead unu will quit it fe another – yet even if unu fatten – it won’t benefit unu.
16; An if your money abound – don’t distort your reasonins ~ as sinner persons money are like unto the smoke that proceed from a griddle an the wind tek it – better than sinner persons money are the likkle money them accumulated ina Truth.
Chapter 6.
1; Think of the day when unu will dead ~ pon the time your souls were separated from your flesh – an pon the time unu quit your money fe another – an pon the time unu went pon the path unu don’t know – think of the tribulation that shall come pon unu.
2; An the demons that will raceive unu are evil – an them features are ugly – an them are frightenin ina them splendour – an them won’t hear your words – an unu won’t hear them words.
3; An becau unu didn’t do your Irator JAH Accord – them won’t hear unu ina your plea pon the time unu begged them ~ becaudis thing them will totally frighten unu.
4; But persons who fulfilled JAH Accord have no fear – fe demons fear them. But demons shall ridicule sinner persons souls pon them.
5; But kind persons souls shall be Irie pon Angels ina Irie Ites – fe them shall totally mek them Irie becau them scorned this world – but angels who are evil shall raceive sinner persons souls.
6; Pardon Angels shall raceive kind persons an righteous ones souls – fe them are sent from JAH that them might calm righteous ones souls ~ as Angels that were evil are sent from Deeyablos that them might ridicule pon sinner persons souls – demons shall raceive sinner persons souls.
7; Sinner persons – woe fe unu ~ weep fe your ras selves before the day when unu dead arrive pon unu ~ pon the time unu reach toward JAH…
8; enter repentance ina your era that are there before your era pass – that unu might live ina Irieness an Ites without tribulation nor disease – yet as after unu dead your era won’t return that passed – weep.
9; Lest it be pon unu toward a vain accord that distance from JAH – ina your firm criticism mek lovin fe be lavished an food an Irie Ites not be found ina unu ~ as a body that are sated without measure won’t think of JAH Name – Deeyablos wealth shall lodge pon it – yet as the Hola Spirit won’t lodge ina it – mek lovin the Irie Ites not be found ina unu.
10; Like unto Mussie spoke – Mussie havin said – „Ya`iqob ate an were sated an fattened an tall an wide – an JAH Who Irated him were separated from him.
11; An him lifestyle distanced from JAH” – as a body that were sated without measure nor moderation won’t think of JAH Name – mek lovin Irie Ites not be found alongside unu ~ as belly satiety without measure are bein like unto a boar an like unto a wanderin horse – mek drinkin an eatin without measure an adultery not be found ina unu.
12; But a person who eat ina measure shall live firmed up ina JAH Support – an him shall live firmed up like unto the horizon an like unto a tower that have a stone fence; a person who forgot JAH LAW shall flee without one livin who chase him.
13; A kind person shall live ina bein raspected like unto a lion.
14; But persons who don’t love JAH won’t keep Him LAW – an them reasonins aren’t straight.
15; An JAH shall bring sadness an alarm pon them when them are ina this world – an bein seized ina tremblin an fright – an bein seized ina the tribulations without number by them money bein snatched – bein bound by them hands ina chains from them masters hands…
16; lest them be who rested from the tribulation – an lest them lifestyle be ina Irie Ites – lest them rest when them are ina alarmin tribulations that are pon each of them ras selves – Him shall bring sadness an alarm pon them.
Chapter 7.
1; But like unto Daweet spoke sayin – „I-man believed ina JAH ~ I-man won’t fear havin said – ‚What would a person mek I?'” – there are no fright an alarm pon persons who believed ina JAH.
2; An again like unto him spoke sayin – „If warriors surround I – I-man believed ina Him ~ I-man begged JAH one thing ~ I-man seek that” – persons who believed ina Him have no fright pon them ~ a person who believed ina Him shall live ina Life foriva – an him won’t fear arisin from a evil thing.
3; Who are a person who shamed believin in JAH? how about who ignored Him fe a desire?
4; As Him have said – I-man love him who loved I – an I-man shall honour him who glorified I ~ I-man shall keep him who returned toward I ina repentance – who are a person who shamed believin ina Him?
5; Judge Truth an save the widow body ~ save them that JAH might save unu from all that oppose unu ina evil thing ~ keep them ~ as kind persons childran are honoured – them are given makin a profit – an yet Him shall save your childran after unu – fe them won’t be troubled fe grain.
Chapter 8.
1; ‚Iyob believed ina JAH ~ as him didn’t neglect fe praise him Irator JAH – JAH saved him from all the tribulation that ‚Adam childran enemy Deeyablos brought pon him ~ him said – „JAH gave ~ JAH withheld ~ it happened like unto JAH loved pon I – an mek JAH Name be praised by all pon Earth an ina Heaven” – yet as him didn’t sadden him reasonin – JAH saved him.
2; An pon the time JAH sight up ‚Iyob that him heart were cleansed from sin – Him raceived him ina much honour.
3; An Him gave him money that abounded more than him money that preceded ~ fe him have totally indured him tribulation – an Him cured him from him wounds becau him indurin all the tribulation that arrived pon him.
4; An if unu like unto him indure the tribulation arisin from demons sent toward unu – unu will be admired.
5; Indure the tribulation ~ that JAH might be fe unu a fortress Refuge from persons who hate unu – an that Him might be a fortress Refuge fe your childran childran an fe your childran after unu – don’t sadden your reasonins arisin from the tribulation that came pon unu ~ believe ina Him – an Him shall be a fortress Refuge fe unu.
6; Beg Him ~ Him will hear unu ~ mek hope – an Him will forgive unu ~ beg Him – an Him will be a Faada fe unu;
7; Think of Merdokyos an ‚Astier – Yodeet an Giediewon an Deebora an Bariq an Yoftahie an Somson…
8; an other persons like unto them who were disciplined fe believe ina JAH an whose enemies didn’t defeat them.
9; Fe JAH are True – an fe Him don’t favour havin sight up a face – but persons raceived hardship who love that them might work sin pon them ras selves ~ all persons who fear Him an keep Him LAW shall keep bodies – an Him shall give them bein I-loved an honour.
10; Him shall mek them Irie ina them proceedin an them enterin – ina them Life an them death – an ina them arisin an sittin ~ Fe Him save – an Him seclude.
11; Fe Him sadden – an Him pardon.
12; Fe Him mek poor – an Him honour ~ Him mek wretched – an as Him honour – Him mek them Irie.
Chapter 9.
1; An whether it be what are ina Heaven – or whether it be what are pon Earth – an be it either subtle or stout – everything n all Him money live bein firmed up ina Him Order.
2; There are nothing that departed from JAH LAW an Him Order – Who Irated all the world ~ be it a vulture track that fly ina Heaven – Him command toward it destination where Him loved.
3; An Him command a Earth snake path that live ina cave toward where Him loved – an a boat path that go pon sea – apart from only JAH there are none who know it path.
4; An apart from only JAH – there are none who know the path where a soul go pon the time it were separated from it flesh – be it a righteous or a sinner soul.
5; Who know where it will turn – that it would turn ina wilderness or pon a mountain? or that it would fly like unto a bird – that it would be like unto Heaven dew that alight pon a mountain…
6; or that it would be like unto deep wind – or that it would be like unto lightnin that straighten up it path…
7; or that it would be like unto stars that shine amidst the deep – or that it would be like unto sand pon a sea shore that are piled amidst the deep…
8; or that it would be like unto a horizon stone that firmed up pon the sea deep edge – or like unto a wood that give she beautiful fruit that grew by a Water spout…
9; or that it would be that I likened unto the reed that heat of the Sun burnt – an that wind lift an tek toward another place where it didn’t grow – an whose trace aren’t found…
10; or that it would be like unto misty urine whose trace aren’t found – who know JAH Work? who are Him counsellors? how about with whom did Him counsel?
11; As JAH Thoughts are hidden from persons – who will examine an know Him Work?
12; As Him have Irated Earth pon Water – an as Him have firmed she up without stakes – there are none who examine an know JAH Counsel or Him Wisdom – an Him Irated Heaven ina Him perfect Wisdom an firmed it up ina winds – an Him streached forth a lofty cosmos like unto a tent.
13; Him commanded clouds that them might rain rain pon Earth – an Him grow grass – an Him grow fruits without number fe be food fe persons – that InI might believe ina JAH an be Irie ina Inity.
14; JAH are Who give ‚Adam childran the Irie Ites an all the fatness an all the satiety ~ JAH are Who give that them might satta an praise JAH Who gave them fruit from Earth…
15; an Who dressed them ina beautiful robes – Who gave them all the I-loved plenty – the Irieness an the Ites that are given fe persons who fulfill JAH Accord.
16; Him give bein I-loved an honour ina the house Him prepared an ina the Kingdom of Heaven fe them faadas who keep JAH LAW.
17; Him give bein I-loved an honour ina the place Him prepared an ina the Kingdom of Heaven fe them faadas who lived firmed up ina Him Worship an Him LAW – an who didn’t depart from Him LAW – whom Him famed an raised that them might keep Him Order an Him LAW – an I-man sight up what JAH do fe Him friends ina this world by weakenin them enemies an by keepin them bodies.
18; I-man sight up that Him give them all them begged Him an that Him fulfill them accord fe them ~ don’t depart from JAH – an fulfill JAH Accord.
19; Don’t depart from Him Command an Him LAW – lest Him vex pon unu an lest Him downstroy unu at one time – an lest Him vex an whip unu ina the tribulation from where unu lived formerly – lest unu depart from your faadas Order where unu were formerly – an lest uour lodgin be ina Gehannem where are no exits up til the Iternity.
20; Keep your Irator JAH LAW when your soul are separated from your flesh that Him might do goodly Work fe unu pon the time unu stood before JAH.
21; Fe Earth an Heaven Kingdoms are fe Him – an fe Kingdom an capability are fe Him – an fe bein nice an pardonin are only fe Him.
22; As Him mek rich an Him mek poor – as Him mek wretched an Him honour – keep JAH LAW.
23; An Daweet spoke becau Him while him said – „Man seem vain – an him era pass like unto a shadow.”
24; Him spoke becau Him sayin – „But Lord – Thou live foriva – an Thy Name Invocation are fe a child childran.”
25; An again him said – „Thy Kingdom are all the world Kingdom – an Thy Rulership are fe a child childran” ~ Thou returned a kingdom fe Daweet bringin from Sa’ol.
26; But there are none who will I-point Thee-I ~ there are none who can dismiss ~ Thou sight up all – yet there are none who can sight up Thee-I.
27; An Thy kingdom won’t perish foriva fe a child childran ~ there are none who will rule Him – but Him rule all ~ Him sight up all – but there are none who sight Him up.
28; As Him have Irated man ina Him Features an ina Him example that them might praise Him an might know Him Worship ina straight reasonin without doubt – Him examine an know what kidneys smoked up an what a reasonin transported.
29; Yet them bow fe stone – fe wood – an fe silver an gold that a person hand worked.
30; An them sacrifice sacrifice fe them up til them sacrifice smoke proceed toward Heaven – that them sin might live firmed up before JAH – but yet them refused fe worship JAH Who Irated them ~ Him shall downcuse them becau all them sin that them worked ina worshippin them idols.
31; Them learned bowin fe idols an all stained Work that aren’t due – naysayin by stars – sorcery – worshippin idols – evil accord – an all the Work that JAH don’t love – yet them didn’t keep JAH Command that them learned.
32; As them didn’t love fe worship JAH that them might save them bodies from sin an iniquity by Him servants the Angels an by money that them praise before JAH – them work all this ina lackin goodly Work.
33; An pon the time them all arose together from the graves where them were buried an where them bodies perished – them souls shall stand empty before JAH – an them souls lived ina the Kingdom of Heaven prepared fe kind persons.
34; But sinner persons souls shall live ina Gehannem – an pon the time graves were opened – persons who dead shall arise – an souls shall return toward the flesh that them were separated formerly.
35; Like unto them were bithed ina them nakedness from them mother belly – them shall stand ina them nakedness before JAH – an them sins that them worked Iginnin from them infancy up til that time shall be revealed.
36; Them shall raceive them sin hardship pon them bodies – an whether them likkle or much sin – them shall raceive them hardship like unto them sin.
Chapter 10.
1; Fe the blood of soul found from JAH shall lodge ina them like unto it lodged ina them formerly – an if unu didn’t believe persons who dead arisin – hear that Irations shall arise ina rainy season without bein birthed from them mother nor faada.
2; An Him command them formerly by Him Word that them dead.
3; An them flesh bein demolished an rotten an again renewed – them shall arise like unto Him loved.
4; An again pon the time rain alit an pon the time it sated Earth – them shall live havin arisin like unto them were Irated formerly.
5; As them who are everlivin ina bloodly soul an who live ina this world an them whom Water produce have been Irated – Him havin said Mek them be Irated – an as JAH Itority lodge pon the Water – she give them a bloodly soul by Him Itority an by Him Word.
6; As them are Irated by Him Itority an by Him Word without a faada nor mother – thou blind of reasonin who say „Persons who dead won’t arise” – if thou have knowledge or Wisdom – how will thou say persons who dead won’t arise by them Irator JAH Word?
7; As persons who dead – who were ashes an dust ina grave – shall arise by JAH Word – as fe thou – enter repentance an return toward thy religion.
8; Like unto Him Word spoke formerly – them shall arise by the Pardon Dew found from JAH – an that Word shall turn all the world an arouse the persons who dead like unto Him loved.
9; An know that thou will arise an stand before Him – an mek it not seem fe thee ina thy reasonin dullness that thou will remain ina grave.
10; It aren’t thus ~ thou will arise an raceive thy hardship like unto the Work measure that thou worked – whether it be goodly or evil – yet mek it not seem fe thee that thou will remain – fe this Day are the day when them will raceive hardship.
11; An ina Resurrection time thou will raceive thy hardship by all thy sin that thou worked ~ thou will finish thy sin hardship that were written Iginnin from thy infancy up til that time – an thou have no reason that thou will pretext pon thy sin like unto this world Work that thou might deny thy sin.
12; Like unto thou mek thy false word truth before thee – an like unto thou mek the lie thing that thou spoke truth – thou have no reason that thou will pretext like unto this world Work.
13; Becau it were that she know pon thee all thy evil Work thou worked – an becau it were that she will reveal pon thee before she Irator JAH – as JAH Word shall lodge pon thee an speak pon thee – thou have no reason pon what thou pretext.
14; Thou will shame there becau thy sin that thou worked ~ it are that thou might be thanked with persons who are thanke pon them beautiful Work – yet lest thou shame before man an Angels pon the day when Judgemant are judged – quickly enter repentance ina this world before thou arrive toward there.
15; Persons who praise JAH with Angels shall raceive them reward from them Irator without shamin – an them shall be Irie ina the Kingdom of Heaven – however unless thou worked goodly Work when thou are ina thy flesh ina Life – thou have no fortune with righteous ones.
16; As thou weren’t prepared when thou have knowledge an when thou have this world where thou enter repentance – there shall be a useless regret pon thee – an fe thou didn’t give a morsel fe the hungry when thou have money.
17; An fe thou didn’t clothe the naked when thou have clothes – an fe thou didn’t save the wronged when thou have Itority.
18; Fe thou didn’t teach the sinner person when thou have knowledge – that him might return an enter repentance – an that JAH might forgive him him sin that him formerly worked ina ignorance – an fe thou didn’t fight with demons who quarrel with thee when thou have Power that thou able fe prevail.
19; An fe thou didn’t fast nor pray when thou have firmness that thou might weaken thy infancy Power that are pon flesh – an that thou might subject thy ras self fe Rightness that aren’t favorin pon flesh…
20; that aren’t favorin Irie Ites when it are ina this world ina beautiful drink an sweet food – an that aren’t adornin ina thin clothes an silver an gold…
21; an as thou didn’t fast nor pray when thou have firmness that thou might subject thy ras self fe Rightness that aren’t adornin ina honoured Hindekie jewels called emerald an phazyon – there shall be a useless regret pon thee ~ this aren’t a person ornamant that are due.
22; As fe a person ornamant – it are purity – Wisdom – knowledge – lovin one another by what are due without envyin nor jealousy nor doubtin nor quarrels ~ while thou loved thy companion like unto thy ras self…
23; an without thy doin a evil thing pon a person who did a evil thing pon thee-I – it are lovin one another by what are due – that thou might enter toward the Kingdom of Heaven that are given fe person who indured the tribulation – that Him might give thee the honoured Kingdom of Heaven an thy reward pon makin hope ina the Kingdom of Heaven ina Resurrection time with honoured persons ina knowledge an Wisdom.
24; An don’t say „After wi dead wi won’t arise” – fe Deeyablos cut off hope of persons who speak an think this lest them be saved in Resurrection time ~ them will know that them have hardship pon them pon the time Advent arrived pon them ~ ina Resurrection time persons will be totally sad who worked sin ina not knowin that Him might think of them sin pon them – fe them didn’t believe ina Him that them will arise pon that Day.
25; Becaudis thing them shall be reproached like unto them Work evil measure that them worked ina this world – an them shall sight up the Resurrection that them denied whereby them will arise together ina flesh.
26; Them shall weep at that time becau them didn’t work goodly Work ~ it would have been better fe them if them wept ina this world if it are possible fe them lest them be who weep ina Gehannem.
27; If InI didn’t weep ina this world by InI accord – demons will mek InI weep without InI accord ina Gehannem ~ if InI didn’t enter repentance ina this world – InI prepare worthless an useless cries an mournin ina Gehannem.
28; Prepare goodly Work – that unu might cross from death toward Life – an that unu might go from this passin world toward the Kingdom of Heaven – an that unu might sight up the Kingdom of Heaven Light that surpass light ina this world.
29; Refuse Irie Ites that are ina this world – that thou might be Irie without measure ina the Kingdom of Heaven ina Irie Ites that aren’t fulfilled Iginnin from today up til the Iternity with persons who believe persons who dead arisin.
Mek Glory an praise due JAH foriva – an the third book that speak the Meqabyans thing were fulfilled.

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.