Wpis Nr. 36 – Konflikt Szatana Z Fosforem I

1 Księga Henocha 98: (10) A teraz wiedzcie, że jesteście przygotowani na dzień zniszczenia. Grzesznicy! Nie miejcie złudzeń, że przeżyjecie. Przeminiecie i pomrzecie, bo zostaliście przygotowani na dzień wielkiego sądu, na dzień ucisku i wielkiej hańby dla waszych duchów. (11) Biada wam opornego serca, którzy popełniacie zło i pijecie krew. Od kiedy to tak dobrze jecie i pijecie i jesteście nasyceni? Albowiem [sycicie się] dobrami, które nasz Pan, Najwyższy, dał w obfitości na ziemi. [Dlatego] nie zaznacie spokoju. (12) Biada wam, którzy lubicie popełniać nieprawość. Jakim prawem robicie sobie wielkie nadzieje dla siebie? Wiedzcie, że zostaniecie wydani w ręce sprawiedliwych, a oni poderżną wam gardła, zabiją was i nie będą mieć dla was litości. (13) Biada wam, którzy cieszycie się uciskiem sprawiedliwego, albowiem nie wykują wam grobu. (14) Biada wam, którzy nie liczycie się ze słowem sprawiedliwego, albowiem nie będziecie mieć nadziei na życie. (15) Biada wam, którzy rozpowszechniacie kłamstwo i niegodziwość! Są tacy, którzy piszą i sprowadzą na manowce wielu swoimi kłamstwami. Nie ma dla was ocalenia, ale szybko zginiecie.

1 Księga Henocha 99(1) Biada wam, którzy popełniacie niegodziwość, chwalicie i czcicie kłamliwe dzieła. Zostaniecie zniszczeni i nie zaznacie dobrego życia. (2) Biada wam, którzy zmieniacie słowa prawdy, zniekształcacie odwieczne prawo i uważacie się za bezgrzesznych. Zostaniecie pochłonięci przez ziemię. (3) Sprawiedliwi! Bądźcie gotowi w owych dniach, aby wznieść swe modlitwy w charakterze przypomnienia i postawić je jako Świadectwo przed aniołami, aby ci z kolei ukazali przed Najwyższym grzech grzeszników jako przypomnienie. (4) Wówczas w dniu, kiedy zostanie zniszczona niesprawiedliwość, nastanie zamieszanie i powstaną ludy. (5) W owych dniach matki wezmą i porzucą swoje niemowlęta, kobiety ciężarne poronią, karmiące opuszczą swe dzieci, nie powrócą do swoich niemowląt i nie będą miały dla nich litości. (6) Ponownie poprzysięgam wam, grzesznicy: Na dzień, kiedy krew nie będzie ustawać (płynąć), została przygotowana (okazja do) grzechu. (7) Ci, którzy czczą kamień, którzy rzeźbią obrazy ze złota, srebra drewna i gliny i którzy, bezwiednie, czczą nieczyste duchy, demony i wszelki [rodzaj błędu, nie otrzymają od nich żadnej pomocy. (8) Pobłądzą w głupocie swoich serc, a senne widzenia sprowadzą ich na manowce.

(9) Wy zaś sami i wasze dzieła, któreście zrobił i wyrzeźbili w kamieniu, razem zginiecie. (10) I w owych dniach błogosławieni są wszyscy ci, którzy przyjmują słowa mądrości i rozumieją je i postępują ścieżkami Najwyższego i kroczą ścieżką sprawiedliwości i nie działają niegodziwie razem z niegodziwca mi, albowiem zostaną zbawieni. (11) Biada wam, którzy przenosicie zło na waszych bliźnich, albowiem zostaniecie zabici w Szeolu. (12) Biada wam, którzy zakładacie fundamenty grzechu i oszustwa, i tym, którzy powodują gorycz na ziemi, albowiem z tego powodu nastanie dla nich koniec. (13) Biada wam, którzy budujecie wasze domy narzędziami innych. Wszelki ich materiał budowlany to cegły i kamienie grzechu. Mówię wam: „Nie zaznacie pokoju!” (14) Biada tym, którzy odrzucają miarę i odwieczne dziedzictwo swoich ojców i powodują, że ich dusze idą za błędem, albowiem nie zaznają spoczynku. (15) Biada tym, którzy popełniają niegodziwość i pomagają złemu i zabijają swoich bliźnich aż do dnia wielkiego sądu, (16) Albowiem zrzuci on waszą chwałę i da zło do waszych serc i obudzi ducha swego gniewu, aby zniszczył was wszystkich mieczem. A wszyscy sprawiedliwi i święci zapamiętają wasz grzech.

Księga Przypowieści 1(1) Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego: (2) Dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia mów roztropnych, (3) Dla przyjęcia pouczenia o rozważnym postępowaniu, o sprawiedliwości i prawie, i prawości, (4) Dla udzielenia prostaczkom roztropności, młodym poznania i rozwagi. (5) Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki, (6) Aby rozumieć przypowieść i przenośnię, słowa mędrców i ich zagadki. (7) Bojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością. (8) Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki, (9) Bo one są pięknym wieńcem na twojej głowie i naszyjnikiem na twojej szyi! (10) Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się! (11) Jeżeli mówią: Chodź z nami! Zaczajmy się, aby przelać krew, zaczatujmy bez przyczyny na niewinnego! (12) Pochłoniemy ich jak kraina umarłych, żywcem i cało jak tych którzy zstępują do otchłani, (13) Zdobędziemy różne kosztowne mienie, napełnimy nasze domy łupem. (14) Zwiąż swój los z naszym, wszyscy będziemy mieli jedną kiesę. (15) Synu mój, nie idź z nimi ich drogą, wstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki! (16) Gdyż ich nogi biegną do złego, śpieszą się, aby przelać krew. (17) Lecz na próżno zastawiona jest sieć na oczach wszelkiego ptactwa. (18) Bo oni czyhają raczej na własną krew, czatują na własne życie. (19) Taki jest los wszystkich, którzy polują na niegodziwy zysk: zgubi on tych, których pogoń za nim opanowała.(20) Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos, (21) Woła na rogu ulic pełnych wrzawy, wygłasza swoje mowy w bramach miasta: (22) Jak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie, a wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznania? (23) Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie! Oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa. (24) Ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, a nikt nie zważał, (25) Ponieważ nie poszliście za moją radą i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia, (26) Dlatego i ja śmiać się będę z waszej niedoli, szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach, (27) Gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher, gdy was ogarnie niedola i utrapienie. (28) Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham, szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą, (29) Bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana, (30) Nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem. (31) Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami, (32) Gdyż odstępstwo prostaków zabija ich, a niefrasobliwość głupców ich gubi. (33) Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem.

Ewangelia Mateusza (7): (15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi! (16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? (17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. (18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. (19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień

(24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. (25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na skale. (26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. (27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. (28) A gdy Isus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego. (29) Ponieważ uczył je jako mający władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

Ewangelia Mateusza 9: (1) Wszedł do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swego miasta. (2) I przynieśli mu chorego na paraliż, leżącego na łożu. A gdy Isus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: Ufaj synu,

[nie powiedział wierz we mnie, masz wierzyć]

odpuszczone są grzechy twoje. (3) Ale niektórzy z uczonych Piśmie pomyśleli sobie: Ten bluźni. (4) Ale Isus znając ich myśli, rzekł: Dlaczego myślicie źle w sercach swoich? (5) Co jest łatwiejsze, czy powiedzieć: Odpuszczone są grzechy twoje, czy powiedzieć: Wstań i chodź? (6) Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy – rzekł do sparaliżowanego: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego! (7) Powstał więc i odszedł do domu swego. (8) A kiedy tłumy to ujrzały, dziwiły się i wielbiły Boga, który dał ludziom taką moc. (9) Odchodząc stamtąd ujrzał Isus człowieka siedzącego przy cle, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. (10) A gdy Isus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło, i przysiedli się do Isusa i do uczni jego. (11) Widząc to faryzeusze mówili do jego uczniów: Dlaczego Nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? (12) A Isus to usłyszawszy rzekł: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. (13) Idźcie i nauczcie się, co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników.

Ewangelia Mateusza 18: (1) W owym czasie przystąpili uczniowie do Isusa, pytając: Kto też jest największy w Królestwie Niebios? (2) A On, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich (3) I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. (4) Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. (5) A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. (6) Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. (7) Biada światu z powodu zgorszeń! Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi.

(10) Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. (11) Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. (12) Jak się wam wydaje? Gdyby jakiś człowiek miał sto owiec i jedna z nich zabłąkałaby się czyż nie zostawi w górach dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie pójdzie szukać zbłąkanej? (13) A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu, które się nie zabłąkały.

Objawienie Jana 11:(18) I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.

Ewangelia Mateusza 16:
(26) Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiekowi w zamian za duszę swoją?


 

Przedmowa:

Wersja 0.93

Wpis ten będzie dla mnie najtrudniejszy do napisania ponieważ nie lubię poświęcać artykułu na temat drugiego człowieka, nawet jeśli nie jest dzieckiem Bożym. Jeśli kogoś zgorszę niezmiernie przepraszam.

Na temat Sanjayi miałem się wreszcie wypowiedzieć w innym temacie i zamknąć ten temat raz na zawsze a wtedy miałem jeszcze wątpliwości że jest to oszukany człowiek który nieświadomie miesza prawdy z kłamstwami.

Po ostatnim konflikcie Maga z Czarodziejką oraz po moim czytaniu kilku wypowiedzi różnych hasbarowców z blogu Breinbreakera nabrałem przekonania że nie to nie wygląda aż tak kolorowo. Artykuł ten nie jest z wyższej półki więc mogę sobie pozwolić na więcej luźnej szczerości.

 • Kwiecień 2018 – na ten czas, patrzę na wiele postaci znanych nam z Youtuba z innej perspektywy. Przy okazji wiele rzeczy z tego jest już nieaktualne

 

Część 1 Therion Z Otchłani

Część 2 Ośmieszenie

Część 3 Filmy

Część 4 Manipulacje

Część 5 Konflikt

Część 6 Człowiek Renesansu 

Część 7 Bogański Białodziej

Część 8 Zakończenie

 


 

Część 1 Behemoth

Pamiętajmy, to że ktoś wyjawia mnóstwo elementów prawdy, demaskuje wielu wygasłych ściemniaczy lub atakuje religie (które są zresztą fałszywe), to nie oznacza że dana osoba pochodzi od Boga i jest agentem Stwórcy.  Im bliżej czasów końca tym będą przybywać ”prorocy” lepiej przygotowani do swojej pracy a bezprawie się pomnoży.

Cóż, staram się przedstawić opinię co by było gdyby dany gość a konkretnie ten człowiek:

 1. a) był agentem dezinformacji Sarumanem – agent Jezuitów pozujący na wroga KRK albo agent Bestii
 2. b) był prostym człowiekie, oszukiwanym niczym ponad 95% społeczeństwa zainspirowany nauk pochodzących ze starożytnych religii czyli nauki drugiej fali, to spory temat do omawiania i nie każdy to może na początku zrozumieć.

Sam Sanjaża, którego omawiałem po trochu w mojej apologii nr 2 i zauważyłem już wtedy że powtarza głównie hasła znalezione na internecie.

Problemem jest to że nie podaje większych dowodów oraz przyczyn na wiele rzeczy przytoczonych. Pan Saruman prowadzi głównie działalność na kanale Youtube, a jak wszyscy wiemy Jutube jest znany ze swej drastycznej cenzury które nie oszczędziła nawet jednego z jego kanałów i podobno obecny został zablokowany, być może wkrótce niestety zostanie zablokowany jak większość videoblogów.

Wielka szkoda bo nie będzie można wtedy polemizować na podstawie przedstawionych filmów a jak można gadać o filmie  który został usunięty pod pozorem naruszenia jakiś tam praw (czytaj. donosik) ?!  Niech się inni cieszą że ich kanału jeszcze nie zamknęli bo w każdej chwili jakiś kapuś może się trafić i może nastąpić tragedia dla kogoś kto nie przechowuje filmów…

Saruman oczywiście nie jest agentem głównego nurtu Jezuitów ani syfonistą. W najgorszym wypadku jest to przedstawiciel Bestii z Agarthy czy jak kto woli z Tartaru albo Otchłani.

Prawdę mówiąc to wszyscy jesteśmy czyimiś agentami bo coś wspieramy, coś uwielbiamy, do czegoś zachęcamy. Nie ma na świecie osoby która byłaby w 100% bezstronna i zawsze będziemy bliżej jednej ze stron. Pytanie jaki mocodawca jest najlepszy ? Człowiek ? Diabeł ? Bóg ?

 

Jan, apostoł przekazał nam wiele informacji na temat tej Bestii (gr. Therion)

Objawienie Jana 13(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. (2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. (4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? (5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

(6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.

(7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. (8) I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity. (9) Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. (10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych.

 

(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. 

[Widziałem wiele interpretacji tego wersetu – USA i UK, Rosja (Jewria) i Chiny itd. 

(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. (13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.

(14) I sprowadza na manowce mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. (15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. (16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. (18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć. | Chi Ksi Stima, dopisek aut.

Objawienie Jana 18: (1) Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. (2) I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. (3) Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. (4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, (5) Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. (6) Odpłaćcie mu, jak i on odpłacił, i w dwójnasób oddajcie według uczynków jego; do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę.

[Babilon Wielki może nie tyle oznaczać konkretny kraj ale także Chrześcijaństwo czy raczej Pawłościaństwo. Zobaczmy, cały ten rozdział mówi że kontrola systemu Nju Łorld Order nad Słowianami zakończy się a w zamian nadejdą rządy….

Objawienie Jana 17: (7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów. (8) Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie. (9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów; (10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. (11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie. (12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. (13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. (14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. (16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. (17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. (18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

 

Generalizując odniosę się teraz ogólnie do tego ruchu New Age, Antyteistów, Fosforystów, Ofitów, Gnostyków, Hermetyków, Heliocentryków itd.

Większośc tych co atakuje Biblię, nie posługują się logicznymi argumentami wspartymi dowodami a starym oklepanym schematem. Prawie każdy powtarza te same kłamstwami:

 1. Propagowanie Kłamstwa Tetragramu jako imię własne, że niby Jahwe/Yhvh/Jehowah to imię Boga | Większość przypadków
 2. Propagowanie Kłamstwo Kodeksu Leningradzkiego jako oryginał ST połączone z jednoczesnym pomijaniem wzmianek dotyczących greckiej Septuaginty LXX.
 3. Wywyższanie Sumeryjskich czy Egipskich mitów ponad Stary Testament
 4. Wiara w UFO, Annunaki, Archontów, Szaraków, Bogów itp. Mówisz o NWO a negujesz Boga ? Lądujesz w ruchu New Age
 5. Nazywanie Idumejczyków Izraelitami a Izraelitów nazywa się żydami, czyli kolejne kłamstwo.
 6. Neguje się wszystko choć nie podaje się żadnych dowodów. Też mogę powiedzieć że Juliusz Cezar nie istniał ale został wymyślony przez Szekspira. Sam Sexpir był iluminatą a tak naprawdę to nie istniał 🙂
 7. Atakują Żydów a zażydzają Biblię. Wystarczy przeczytać kilka rozdziałów ksiąg prorockich (Pentateuch, Ks. Abdiasza/Malachiasza/Ezechiela) z których jasno wynika że to Edom jest ludem przeklęty ponieważ okupują dwunasto plemienny biały Izrael północny
 8. Listy Pawła cytują jako nauki Chrystusa
 9. Wykazują się całkowitym brakiem zrozumienia istoty Stwórcy – nic dziwnego skoro poznanie jest dla mądrych ludzi, a innym Najwyższy odbiera rozum
 10. Oskarża się wszystko Boga o co można i cytuje się wybiórczo wersety Biblijne wyrwane z kontekstu tak aby pasowały do ich koncepcji, które są im na rękę. Pokażesz pierdylion wersetów że się mylą, odwrócą kota ogonem..

Warto zauważyć że Isus posłał swych uczniów do zagubionych owiec z Domu Izraela. Nauczał głównie Greków i narody północne a żydów jakoś unikał. Isus tamtych żydów unikał ponieważ nie byli oni Izraelitami ani Judejczykami.

Pojęcie ”Nowy i Stary” Testament zostało stworzone przez niejakiego Melitona Z Sardes. Wcześniej Nowe Przymierze dotyczyło nie ”pogan” a Słowian. Poniżej zacytuje jeden z najważniejszych rozdziałów Biblijnych i najmmiej zrozumiałych.

Poniższy fragment mówi o tym że Nowe Przymierze zostanie zawarte przez Boga dopiero w czasach wypełnienia się proroctw. Za czasów Isusa wiele proroctw było doskonale znane lecz były rozumiane błędnie albo kompletnie niezrozumiałe dla ludzi.

 

Księga Jeremiasza 31: (1) W owym czasie – mówi Pan – będę Bogiem wszystkich plemion izraelskich, a one będą moim ludem. (2) Tak mówi Pan: Znalazł łaskę w pustyni naród, który uniknął miecza, Izrael, gdy wędrował do miejsca swojego odpoczynku. (3) Z daleka ukazał mu się Pan: Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. 

(4) Znowu cię odbudu i będziesz odbudowana, panno izraelska, znowu przyozdobisz się w swoje bębenki i wyjdziesz w korowodzie weselących się.

[Zauważmy że to sam Bóg ma odbudować Lahestan czyli Królestwo Boże. Ręka Boga, nie walki zbrojne ludzi o te ziemie]

(5) Znowu sadzić będziesz winnice na górach Samarii; ci, którzy je zasadzą, korzystać z nich będą. (6) Zaprawdę, idzie dzień, gdy stróże wołać będą na górach efraimskich; Wstańcie! Pielgrzymujmy na Syjon, do Pana, Boga naszego! (7) Gdyż tak mówi Pan: Wydajcie radosne okrzyki nad Jakubem, wykrzykujcie nad przewodnikiem narodów! Zwiastujcie, wysławiajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, resztkę Izraela! (8) Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem, powrócą tu w wielkiej gromadzie.

(9) Oto przyjdą z płaczem, a Ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym.

[Jeżeli Efraim to głównie Polacy Lehici Lahwici…..]

(10) Słuchajcie słowa Pana, narody, i zwiastujcie na wyspach dalekich, i mówcie: Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody. (11) Gdyż Pan wyzwolił Jakuba i odkupił go z ręki mocniejszego odeń.

(12) I przyjdą, i wykrzykiwać będą na wzgórzu Syjonu, i zbiegną się do łaskawych darów Pana, do zboża i moszczu, i oliwy, do owieczek i bydła; i będzie ich dusza jak ogród nawodniony, i już nie będzie pragnąć. (13) Wtedy panna radować się będzie z korowodu, także młodzi i starsi razem; ich żałobę obrócę w wesele, pocieszę ich i rozweselę po ich smutku. (14) I pokrzepię duszę kapłanów tłuszczem, a mój lud nasyci się moim dobrem – mówi Pan. (15) Tak mówi Pan: Słuchaj! W Ramie słychać narzekanie i gorzki płacz: Rachel opłakuje swoje dzieci, nie daje się pocieszyć po swoich dzieciach, bo ich nie ma. (16) Tak mówi Pan: Powstrzymuj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę za swój trud – mówi Pan – wrócą z ziemi wroga. (17) Jest jeszcze nadzieja dla twojego potomstwa – mówi Pan – i wrócą synowie do swoich siedzib.

(18) Wprawdzie słyszałem dobrze, jak Efraim narzekał: Ćwiczyłeś mnie i przyjmowałem ćwiczenie, jak cielę nie wyćwiczone. Pozwól mi się nawrócić, bo Ty jesteś Panem, moim Bogiem! (19) Bo gdy się odwróciłem, żałowałem tego, i gdy się opamiętałem, uderzyłem się po biodrze, wstydzę się i rumienię, bo ponoszę karę za hańbę mojej młodości. (20) Czy Efraim jest mi tak drogim synem lub dziecięciem rozkosznym, że ilekroć o nim mówię, muszę go wiernie wspominać? Dlatego moje wnętrze wzrusza się nad nim; zaiste muszę się nad nim zlitować – mówi Pan.

(21) Ustawiaj sobie drogowskazy, postaw sobie znaki ostrzegawcze i zwróć swoją uwagę na ścieżkę, na drogę, którą chodziłaś! Wróć, panno izraelska, wróć do tych swoich miast! (22) Jak długo będziesz się błąkać, córko odstępna? Gdyż Pan stwarza nową rzecz na ziemi: Kobieta zaleca się do mężczyzny. (23) Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Jeszcze będą mówić to słowo w ziemi judzkiej i w jej miastach, gdy odmienię ich los: Niech ci błogosławi Pan, niwo sprawiedliwości, góro święta!

(24) I zamieszka w niej Juda i wszystkie jego miasta razem, rolnicy i ci, którzy ciągną ze stadem, (25) Gdyż pokrzepię duszę umęczoną i nasycę każdą duszę zgłodniałą. (26) Wtem obudziłem się i spojrzałem, a mój sen był słodki. (27) Oto idą dni – mówi Pan – w których obsieję dom izraelski i dom judzki nasieniem ludzkim i nasieniem zwierzęcym. (28) I będzie tak, że jak pilnowałem ich, aby wykorzeniać i wypleniać, burzyć i niszczyć, i sprowadzać nieszczęście, tak będę ich pilnował, aby budować i sadzić – mówi Pan. (29) W owych dniach już nie będą mówili: Ojcowie jedli cierpkie grona, a zęby synów ścierpły, (30) Lecz każdy umrze za swoją winę. Ktokolwiek spożyje cierpkie grona, tego zęby ścierpną.

 

[A teraz jedno z najważniejszych wersetów w całej Biblii, absolutnie obowiązkowe:]

 

(31) Oto idą dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze.

(32) Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem – mówi Pan –

(33) Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.

(34) I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich – mówi Pan – Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę.

(35) Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan Zastępów jego imię:

(36) Jeżeliby te prawa miały się zachwiać przede mną – mówi Pan – to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni.

[Zobaczmy jak poważnie Bóg traktuje ten temat przysięgając na swoje imię wykładając kawa na ławę czego od nas oczekuje. Jeśliby Bóg nie dotrzymał obietnicy i 10 Plemion Izraela przestałoby istnieć, wtedy możemy oskarżać Boga o okrucieństwo, kłamstwo i jego Słowa nie miałyby żadnej wartości, czyje wtedy zdanie miałoby największą wartość ?]

(37) Tak mówi Pan: Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i Ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili – mówi Pan.

(38) Oto idą dni – mówi Pan – że miasto będzie odbudowane dla Pana od wieży Chananeela aż do Bramy Narożnej. (39) A dalej sznur mierniczy będzie biegł wprost ku wzgórzu Gareb i zwróci się ku Gos. (40) I cała Dolina Zwłok i Popiołu, i wszystkie zbocza w kierunku potoku Kidron aż do rogu Bramy Końskiej ku wschodowi będą poświęcone Panu; nie będzie już spustoszone ani zburzone na wieki.

 

Prawa Boże są niezwykle proste i nie polegają na wierze a na czynach.

Przeciwieństwem Prawa Boga jest Bezprawie:

Będziesz czcił cokolwiek i kogokolwiek, będziesz składam im ofiary i budował ołtarze dla nich, będziesz mordował kradł kłamał pożądał  zazdrośnie rzeczy swoich bliźnich. Nie będziesz miłował bliźnich miłując za to przemoc. Inaczej mówiąc będziesz złym człowiekiem wykorzystującym chociażby Biblię aby wywyższać siebie względem innym przedstawiając siebie jako pobożnego chrześcijanina pod publiczkę.

Demoralizacja Społeczeństwa to jeden z planów, pytanie czy te dokumenty jak Protokoły Mędrów Syjonu zostały wyjawione na wskutek interwencji Boga czy może ktoś chciał abyśmy te dokumenty znali (Diabeł) albo obie opcje są prawdziwe ?

Wiele z dokumentów zostało tak zmodyfikowane aby zrzucić całą winę tak ogólnie na Żydów. Ta obecna symbolika okultystyczna, dlaczego pokazuje nam się to wszystko jawnie skoro są to symbole tajemne ? Czy może za pomocą ukazania Żydów ogólnie jako tych złych inna grupa zyska duże poparcie ? A tą grupą może być prorocza Bestyja z Agarthy przekazująca wiele puzzli prawdy zmieszanej z bredniami.

 


Część 2 Ośmieszenie vel Foliarstwo 

Wracając do osoby pana swego ogródka. Na początek na rozluźnienie:

”Kto atakuje Sanjaya, atakuje mnie” Indira Gandhi

Hinduskie imię oznaczające według słowników „zwyciężny”, „zwycięski”, „zwycięstwo”, „podbój”. Imię Sandźaja oznacza kogoś, kto w pełni zapanował nad wszystkimi swoimi zmysłami.

Polak a nosi Hinduskie imię w dodatku promuje doktryny Buddyzmu czyli satanizm w wersji soft  ?

Nie najgorsze imiona, Hinduskie są ogólnie dobre na papierze, podobnie niektóre Arabskie,
Z imion hinduskich najbardziej podobają mnie się pewne dwa: 😃😄😆😍😍😍

O bardzo sprytnym wizardzie Sanjayi z tiarą przydziału na głowie już miałem się nie wypowiadać. Żebym nie zapomniał, każdy kto powie chociaż słowo o kapelutku jest już uznany za agenta…

Prawdę mówiąc to wszyscy jesteśmy czyimiś agentami, pytanie kto jest naszym mocodawcą… Bóg, człowiek, diabeł ?

A taki kapelutek ma dwie możliwości: albo człowiek jako ten jako ośmiesza prawdę jako oszołomstwo albo nie chce być brany na poważnie przez co może gadać co chce mając dobre intencje.

Atak na kapelutek maga jest oczywiście słabym ciosem, dla mnie nie ma znaczenia czy ktoś gada/pisze coś mądrego z piórem w zadzie czy z kondonem na czole bowiem liczy się efekt końcowy. Większość osób jest wzrokowcami i słowa to zaledwie 7% tego co komunikujemy.

Połączmy jednak mądre gadanie + płaska ziemia + NWO + wycinki z różnych religi + coś tam jeszcze + strój maga = … no właśnie czy uznajemy takiego człowieka za mędrca w czasach obecnych czy uciekiniera z Tworków ?

Tak pomyśli przeciętny człowiek i wyśmieje prawdziwe informację a na film o PZ zareaguje ”ooo, patrz Gienek kolejny popapraniec wmówił se że je  dyrektorem Hogwartu nawija o płaskiej ziemi, co za czubek lol ”.

Skuteczną metodą walki z prawdą jest jej ośmieszenie czy raczej skojarzenie jej z wariactwem. Ci lepiej wyszkoleni dezintegratorzy właśnie tak robili od wieków, niby mówili prawdę ale tak aby wyglądała ona na efekt zbiorowej schizy.

Niby ubiór nie jest aż tak ważny i każdy może ubierać jak się chce ale przeciętny gość zwraca uwagę na właśnie takie detale.
O PZ powinno się gadać w sposób poważny przedstawiając dowody najlepiej nie rozpraszając wtedy swoją osobą ponieważ PZ jest nie przyjęcia przez ogłupione społeczeństwo.

Tak na logikę, jakie można mieć wrażenie… Widzisz gościa który jest oryginalny, mówi ciekawe rzeczy zawierające mnóstwo prawdy, trochę pobredzi w jakich kwestiach już wykazałem wcześniej wyglądając komicznie jakby grał w RPG w realu Królehji lvl 50 klasa mag.

Jak jeszcze mówi o PZ i Watykanie to już w ogóle odlot i nie jest przez to brany na poważnie tam gdzie być powinien.
Podstawowa zasada, jeśli chcesz być wiarygodny to musisz wyglądać wiarygodnie czyli nie robić sobie obciachu. Kto będzie brał na poważnie starszego człowieka w białodziejskiej czapce mówiącego kontrowersyjne tematy. Do tego dochodzi Płaska Ziemia czyli rzecz absolutnie nie do przyjęcia przez społeczeństwo któremu wgrano program Kula + Okrąg –

Zobaczmy na Świadków Jehowy. Ta religia została stworzona aby te rzeczy prawdziwe które oni głoszą (o królestwie Boga na ziemi, o krwi, bez kapłaństwa) połączone z Bibliofilią (nadmierne cytowanie głównie listów Pawła) i wiele innych rzeczy daje efekt oszołomstwa przez co najważniejszy temat jaki kiedykolwiek istniał jest uważany za bajeczkę pewnych czubów i kilku heretyków. Oficjalnie ta nauka jest nazywana Chiliazmem (Chiliazm czyli Tysiąc).

Najważniejszy jest ton głosu i mowa ciała oraz charyzma. Charisma to grecku łaska. W większość przypadku talenty są wrodzone albo objawiają się później ale można się nauczyć swobodnego nawijania przed tłumem i wykręcania kota ogonem jak politycy.

 

Część 3 Filmy

Filmy niestety nieaktywne, nie jest to moja wina

Zazwyczaj szukam dowodów za i przeciw konkretnej osobie ze obu źródeł.
https://vimeo.com/246439747
[[https://www.youtube.com/watch?v=X9QkY_bktZU]]

[[https://www.youtube.com/watch?v=O_wGSQIUT4E]]

[[https://www.youtube.com/watch?v=cBF3HqAI1mM]] od 2:30 do 3:31 i tyle wystarczy, zwrócić uwagę na reakcje/komentarze wyświetlone na ekranie aby zrozumieć co mam na myśli.

O Pierwszym kanale nie wiele mogę napisać, oglądałem może za dwa-trzy filmy tego pana i niegłupio on gadał. Jako jedyny (nie licząc mnie) nie czepił się czapki maga i nie używał banalnych form ataku. Większość ludzi atakuje właśnie osobę a nie to co dana osoba wygłasza.

Warto obejrzeć oba filmy. Sanjaya znowu przekręcił przekaz audycji tego pana, co mnie nie dziwi. Najwyraźniej nie lubi krytyki a tak zachowują się małe dzieci w piaskownicy. Im bardziej pan czegoś nienawidzi tym mocniej atakuje  czyli żywi się nienawiścią jak większość tych Egzoteryków. Co ciekawe kiedyś nie miał żadnych problemów z przekazywaniem informacji na spokojnie.

 

Konto pierwszego filmu zostało usunięte, nie wiem z jakiego powodu. Tytuł filmu mówił o czym innym, odpowiedź o czym innym, znowu mnie to nie dziwi ani trochę.
Nie wiem, może Saruman nie lubi krytyki i każdy kto przekazuje swoją opinię jest agentem…

Cóż czekam kiedy sam Królu odkryje że jest/był agentem ciemnych sił bo promował kiedyś to czy tamto, spotykał się z agentami itd. Śmiechu warte, oczywiście żartuje…

 

Musimy pamiętać że nawet sami dezinformatorzy mogą demaskować nam starych (zużytych) ściemniaczy aby zyskać nasze zaufanie.

Mnie obchodzi przede wszystkim co ci panowie mówią o charyzmatycznym Sandziu. A talent do przemów ma, a nie każdy posiada talent do lekkiego i swobodnego wypowiadania się do publiczności. Albo tę umiejętność można posiadać w sposób naturalny albo zostać przeszkolonym bądź samemu się tego nauczyć poprzez np. pozowanie do lustra. Praktycznie każdy polityk jest szkolony w jaki sposób przemawiać przed publiką aby masy jadły ci z ręki. Aby w tak dobry sposób gadać, trzeba mnóstwo ćwiczyć 🙂
Geniusze pojawiają się niezwykle rzadko, no ale sam pan twierdzi że wiele rzeczy się nauczył.

Nie ma nic w tym złego o ile dana osoba wykorzystuje swoje talenty w pozytywny sposób a Isus zalecał abyśmy sprawdzali ludzi po ich czynach a nie wierze uwzględniając kontrolę umysłu. Większość osób nie zdaje sobie sprawę że jest w mniejszym lub większym stopniu kontrolowany przez fałszywe dogmaty tzw. robaki systemu.

W najgorszym wypadku jest to cel skojarzenia prawdziwych informacji z oszołomstwem, kiedy widzisz osobę która mądrze gada ale nie wygląda poważnie.

Cóż… Ja już jestem pewien na miliard procent że nie jest idiotą. Bardziej składaniem się do tego nie że czegoś tam niedoczytał i tak pozostało. Nie! Celowo ”myli” wiele rzeczy..

Według mnie jest to albo celowy uwodziciel umiejętnie żonglujący prawdą albo człowiek który coś tam doczytał, coś tam usłyszał a nie w którym kościele dzwoni.

Warto jest jednak posłuchać tego typu ludzi zagadek którzy muszą podawać mnóstwo prawdy aby zyskać na wiarygodności. Ciężko jest mi powiedzieć coś więcej o osobie której nie znam osobiście dlatego jedni wydają się dla mnie sympatyczni na pierwszy rzut oka a od innych mnie coś odtrąca.

Tak myślałem wcześniej, teraz wiem że pan Sanjaya nie tyle dokonuje słowo w słowo CTRL + C / CTRL + V od od Henryka, M. Szczytyńskiego, Brainbreakera, Opolczyka, Dubaya, BaldTV i wielu innych włącznie ze mną.

Zresztą to nie jest taki najważniejszy problem. Sam korzystam z wielu materiałów czasem nie podając linków. Jednak większość z tych osób nie kabluje na Sanjaye, nie zgłasza filmów do usunięcia a jest wręcz odwrotnie.

Przechodząc do rzeczy z czym się zgadzam a z czym się nie zgadzam ponieważ od tego pana można się wiele wiele nauczyć i widać że jest nieźle obeznany w kwestiach poruszany na blogach alternatywnych i wypowiada się swobodnie bez stresu. Ja sam jestem nieśmiałą osobą i wiem że charyzmę albo się ma od urodzenia albo trenuje przed lustrem. Nie każdy potrafi przemawiać przed szerszym gronem publiczności i wielu z powodu stresu zacina się i zapomina co miało powiedzieć.

Warto przyglądać się szczególnie osobą które mają swego rodzaju plan, jaki podają nam rodzaj sera i czy przypadkiem nie jest gdzieś zastawiona łapka na myszy 🙂

 

 

 

Poglądy tego człowieka pokrywają się dodatkowo z podstawowymi doktrynami New Age (co nie znaczy że musi promować stuprocentowy New Age):

Gdy ktoś obejrzy sobie wykłady afwentysty prof W. Veitha na temat New Age:

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/agenda-new-age-2014-11

Norman Geisler i jego 14 podstawowych „doktryn” religii New Age:

 1. Bóg jest nieosobowy 
 2. Wszechświat jest wieczny 
 3. Natura materii jest iluzją
 4. Życie jest cyklem 
 5. Reinkarnacja 
 6. Ewolucja człowieka w kierunku boskości 
 7. Ciągłość objawień od istot spoza tego świata 
 8. Identyfikacja człowieka z Bogiem 
 9. Potrzeba medytacji (lub innych technik zmiany świadomości) 
 10. Praktykowanie okultyzmu (astrologia, medium itd.) 
 11. Wegetarianizm i medycyna holistyczna 
 12. Pacyfizm 
 13. Jeden światowy porządek | zamiast tego wielka Lehjah
 14. Synkretyzm (zjednoczenie wszystkich religii) 

 


 

Część 4 Kłamstwa, Pominięcia, Manipulacje etc. 

Jaki jest ser w wykonaniu tego pana ? Jaka jest mina w wykonaniu ?

Z Czym pan ten miesza, może i mądrze mówi ale nie wspomina o wielu rzeczach z jakiegoś ”nieznanego” powodu ale przedstawia wiele rzeczy na opak:

Kilka moich uwag, z którymi albo się nie zgadzam, albo są pomijane etc. Nie oznacza to że wszystkie te punkt świadczą na niekorzyść czy coś w tym stylu, nie każdy musi mówić czy pisać o tym samym

W zasadzie większość jest jak najbardziej aktualna.

 

Obyczajowo, dla przeciętnego człowieka:

 1. Kreowanie się jako oszołom
 2. Kradnie cudze materiały jako własne
 3. Niszczy młodym ludziom życie, przyciąga do siebie ludzi młodych, naiwnych, zagubionych, chorych, złamanych itd.
 4. Organizuje nielegalne datki na rzeczy materialne
 5. Megalomania
 6. Agresja
 7. Brak zgodności miedzy słowem a czynem (porzucenie dzieci, rodziny, żony do tego obrażanie ich na wizji)
 8. Brak honoru i godności – działalność na żydowskiej platformie w celu rzekomej walki z żydami w ich domu.
 9. Łączenie ciekawych rzeczy z kompletnymi bzdurami a nawet gorzej z kłamstwami typu miss znaczy tracić czy Anglicy wymawiąjący God jako gad….
 10. Neutralizacja wszelkich możliwych tematów alternatywnych (szczepionki, płaska ziemia, handel dziećmi, ruchy antykościelne, małe grupy alternatywne) czy to śmiesznym rabadonem czy to agresywną ekspresją twarzową czy to zapraszanie ludzi a następnie ich gnojenie czy to zgłaszanie kanałów i tak dalej. Nie raz o tym daję znać wystarczy że taka osoba podejdzie do bardzo poważnej osoby z bardzo ważną informacją do przekazania np. szczepionki i już jest skończona jako kolejny oszołom.
 11. Zakłamanie zakłamanie i jeszcze raz zakłamanie. Problemem nie jest zakłamanie same w sobie ale oszczerstwa czy rozbijanie bardzo poważnych ruchów swoją osobą.
 12. W Kwestii etymologii to jest chyba mój ulubiony temat aby wykazać nie tylko brednie tego człowieka ale także krążące mity dotyczące języka i słownictwa w zasadzie wystarczy słownik i nieco zdrowego rozsądku, nieco pomyśleć i gotowe.
 13. Niszczenie młodym ludziom życia i uczynienie z nich obiekty kpin. Nie wolno mówić w szkole wśród półmózgów o przekrętach koncernów farmaceutycznych, naukowych czy religijnych. Nie chcesz zniszczyć sobie życia pozostaw to dla siebie i dla swoich przyjaciół a nie dla ludzi którzy nie myślą a potrafią być perfidni.
 14. Brak poukładanej przetrawionej wiedzy, wiedza płytka płytkie argumenty
 15. Stosowanie Clickbaitów, Spinów, NLP, Sofistyki typu

  ”Atak agentury na Jasną Stronę Mocy – Król Lehji Sanjaya VS Agent Cz. Białczyński”

  Już od razu ma mieć czytelnik zakodowane kto jest dobry a kto zły już pomijam to że człowiek ten nie jest żadnym królem Słowian a co najwyżej swojego otoczenia – i tak raz krulu mówi że LEHYah to własny ogródek a innym razem nie zaprzecza że chodzi o Słowian – wykorzystywanie wieloznaczności pojęć

  ”Agentura – Ciemne siły atakują JSM – Agenci to niedorozwojki i tylko straszą”
  A sam atakuje wszystkich i tylko straszy wszystkim i wszystkich – le to ma dać do myślenia że wszędzie każdy chce jednego człowieka zniszczyć, który kradnie od wszystkich materiały

 16. Liderem religijnym mógłby być dobrym gdyby miał większą publiczność to już większą sektą jest Projekt II RP – też utopia
  Nie tylko jeden przedstawia siebie jako ten dobry policjant – duża część tych alternatywnych gwiazd przedstawia siebie jako lek na wszystko

  Sandzia ma dość ciekawą strategię – atakuje głównie osoby z którymi albo miał kontakt albo którym udzielał wywiadów – najpierw był milutki wesolutki wychwalał aż tu nagle zaczyna obgadywać za plecami
  Albo facet źle ocenia ludzi alo celowo to robi żeby pewnych ludzi podejść – najpierw wybić się na ich plecach a później podzielić trzodę
  Tak zresztą działają wilki w owczej skórze – tworzą podziały w stadzie by każdy mógł dostać w łapy swoją część owiec a później i tak dzielą pomiędzy sobą łupy czyli owce.
  Im bardziej ludzie angażują się w konflikt tym nabierają większego zaufania do jednej ze stron a wtedy będzie większe prawdopodobieństwo że zrobią to co im liderzy każą

  Jak się tak człowiek zastanowi to Sandziu jest także nielogiczny bądź/i niekonsekwenty:
  Dla wielu argumentacja krula to pokaz bazujący na ignoracji i tylko ktoś nie sprawdza źródeł można dać się wciągnąć

  Z jednej strony krytykuje Mesjasza a z drugiej strony sam się uważa za kogoś w rodzaju Chrystusa raz to nawet powiedział że podczas głebokiej medytacji otrzymał informacje od kogoś że będzie Chrystusem XXI wieku…
  Niby promuje PZ ale doktrynalnie podsuwa Heliocentryzm i Hermetyzm czyli źródło heliocentryzmu i zapewnę PZ promowana jest tutaj dla ściemy albo dlatego że jest to znana ”teoria spiskowa”

  Może podam dwa dowody na fałszywą argumentację a podawałem ich trochę

  Nieraz nam mówił że słowniki kłamią i tam niedowiemy się co znaszy słowo Kościół (Kostnica)
  Tadaam
  https://pl.wikisource.org/wiki/S%C5%82ownik_etymologiczny_j%C4%99zyka_polskiego/ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82

  Mamy słownik etymologiczny
  kościół, kościelny, Kościelski, Kościelecki. Nazwa wyrugowała od 15. wieku dawniejszą cerkiew zupełnie; doszła nas od Czechów (kostel) w 11. i 12. wieku, jak przegłos dowodzi. Czeska nazwa z łac. castellum, ‘gródek’, zdrobniałe od castrum, ‘gród’, ‘obóz’, od castrare, ‘odcinać’, ‘określać (miejsce)’, gdyż pierwsze kościoły w warownych grodach stawiano, albo je nawet »inkastelowano«, t. j. obronnie zakładano. Niegdyś chowano zmarłych w kościele, lub na cmentarzu przy kościele, i stąd dawne twierdzenie, »że od kości ich wzięły kościoły przezwisko« (Potocki). Od castellum pochodzi i castellanus, nasz kasztelan; domowa jego nazwa była pan.”

  Mamy kilka wyjaśnień o dziwo jest także że te świątynie budowano nieopodal C-men-tarzy czyli Trupiarnia

Doktrynalnie:

 1. Nazywanie Izraelitów fałszywie żydami aby jeszcze mocniej mieszać i zabrać Bogu jego lud Sławnych Słowian Biblijnego Boga. Edomitów nazywa narodem wybranym jako żydów czyli słabo ich coś atakuje a Biblię zażydza i nie podaje dowodów a rzuca głównie hasłami przedstawiając głównie swoje opinie bez większych dowodów. 
 2. Pomija temat Edomitów ponieważ wskazuje to na Słowian jako lud Boży czyli legalizuje kradzież tożsamości narodowej 12 plemion Izraela, a to nieładnie.  Czyli my jesteśmy jakieś dzikusy a ciemiężyciele to ci lepsi i mogą nas gnoić. Bóg nienawidzi kłamstwa i tego typu ludzi zresztą także, nie posłał swego syna jak to się mówi dla wszystkich aby byli zbawieni. Na mocy ofiary Baranka zostanie wymazane wiele grzechów, ale jak ktoś nie chce skorzystać, nie chce miłować bliźnich przestrzegać Dekalogu … trudno ich strata, jego śmierć wieczna ze względu na uczynki, ich wybór i nam nic do tego. Nie chodzi o jakieś nawrócenie się i publiczne wychwalanie Boga i Jego Syna, a o zwyczajne bycie dobrym człowiekiem z czystym sumieniem.
 3. O Septuagincie Nie Wspomina i o fałszerstwie Tetragramu (tj. uznanie słowa Bóg w innych językach za imię własne).
 4. Wyrazy Greckie nazywa wyrazami łacińskimi. Mnie ciekawi w jakim języku według tego pana został napisany Nowy Testament ?
 5. Myli wiele wyrazów zazwyczaj pochodzenia Greckiego i Protohebrajskiego (Pra-Słowiańskiego) np. słowo Chrystus (Christos/Chrestos) Wybrany/Namaszczony ang. The Anointed One myli z greckim słowem Chrystus czyli Złoto ang. Gold. Chrystus a Chryzantema.. Podobnie brzmi a co innego znaczy. Niejaki Jordan Maxwell od tego syfu Zeitgeistu twierdził że Christos to znaczy olej.
 6. Nazywanie Boga fałszywym imieniem aby dać wrażenie że jest to jeden z wielu w tym powielanie syjonistycznego wytłumaczenia w  w sprawie Tetragramu [4 litery Boże] Tetragram to nie imię, Tetragram (Jewe) znaczy Bóg, a po grecku THeos (th jak T). No właśnie dlaczego wszyscy okultyści, sataniści, antybibliści prawie zawsze ostro żażydzają Biblię promując Tetragram jako imię własne skoro w NT nie ma razu imion Jahwe, Jehowa, Jhvh. W Septuagincie ani razu nie pojawiają się imiona Jahwe oraz końcówka -iah.
 7. Promowanie dogmatów New Age (jesteś bogiem czy jak to mowił Albert Pike aby być własnym Chrystusem) do tego okultyzm, Hermetyzm i gnostycyzm.
 8. Twierdził (czy też sugerował) że bluźnierczą Kabałę napisali Słowianie… W dodatku promuje kabalistyczny syf że Izraelici to Is Ra El czyli naród diabła. Izraelczycy tak, ale Izraelici nigdy nie utracili status Narodu Obietnicy.
 9. Chyba najważniejsze, skrywanie jednej z największych tajemnic na tym świecie czyli istnienie Biblijnych Nephilim Giants (tak zwanych olbrzymów). Przykładowo pan Roman Nacht zażydza Biblie, mówi o Gigantach i… promuje nam Kusmitów i New Age.  O Gigantach,Tytanach, Jotunach, Olbrzymach, Yeti, Cyklopach, Nefilimach cokolwiek powiedział ? Przecież to jedna z najbardziej skrywanych tajemnic… Osobiście widziałem więcej wątków ukrywających tę tajemnice poprzez ucięcie ostatniego zdania z Tajemniczego Przymierza, nie wspominanie na temat okultyzmu Egipskiego. Jeden z gigantów niejaki Nemrod próbował zbudować ziggurat (wierzę) obiecując powrót do nieba dla zbuntowanych aniołów. Brak wzmianek na temat Gigantów jest poważnym argumentem przemawiającym przeciwko, a przecież jest tyle filmów na ten temat….
 10. samozwańczym apostole Pawle  nie wspomina a a przecież nie da się rozmawiać poważnie o Biblii nie poruszając kwestii apostolstwa Pawła.  Kolejne bardzo ważne pominięcie ponieważ jedynie Paweł pisał o potrzebie powtarzania ostatniej wieczerzy a Mateusz i Jan mówili o modlitwie dziękczynnej… i nagle cały satanizm znika. 
 11. Promuje minę szatana o nazwie Zeitgeist. A ten śmieć (film) podsuwa nam ser czyli NWO, WTC i truciznę czyli zachętę do Okultyzmu i Pogaństwa podobnie jak ten pan. Trzeba być wysoce naiwny i wierzyć że Katocholicyzm i Lehicki satanizm diamentralnie się od siebie różnią. 
 12. ”Myli” wyrazy pochodzenia greckiego z łacińskimi,nawiązując do j. angielskiego wtedy kieruje swój przekaz do ludzi młodych. no i przeinacza cytaty z tamtych dwóch filmów wyraźnie to widać kto co mówił, kto na co odpowiadał.. Według tego pana wyraz patologia ma pochodzenie łacińskie, a jest to słowo greckie. Pathos czyli cierpienie i Logia czyli nauka, nauka o cierpieniu ?  Patriotyzm jest także pochodzenia greckiego od ”patriotes”, pater to ojciec (Pater Imon = Ojcze Nasz).
  Większość słów pochodzenia greckiego przedstawia jako łacińskie.  Istnieje fikcyjne przekonanie że łacina stworzyła grekę a w rzeczywistości gdyby nie Hellenowie to Rzymianie nie mieli by ani języka ani alfabetu.
 13. Twierdzi że Biblia jest pełna sprzeczności chociaż nie przedstawia na czym te sprzeczności polegają. Nie omawia różnic pomiędzy przekładami, interpolacji (wersety które zostały dodane/całkowicie zmienione w późniejszych wiekach) i nie omawia różnic pomiędzy pismami kanonicznymi a apokryfami gnostyckimi (Ew Judasza, Tomasza, Filipa) albo z pismami kanonicznymi w pozostałych chrześcijańskich grupach (Kanony Ortodoksyjne) O 1 Księdze Henocha nie wspomniał, wielu którzy się orientują po czasie o czym jest ta księga… albo ją oczernia albo widzi Boga całkowicie oczyszczonego z wszelkich zarzutów. Ta księga podaje wiele istotnych informacji dotyczących Gigantów tak więc nie jest to dzieło polecane przez ludzi którzy chcą nam ten temat wybić z głowy.
 14. Nie za bardzo wyjaśnia jak powstał człowiek, mowa, myśl, ludzie, Słowianie (Lud Obietnicy),
 15. Nie za bardzo mówi czym jest pogaństwo, mandale, kult solarny u Egipcjan, Sumerów, Kananejczyków, Azteków, Asyryjczyków, Słowian itd. Oraz jakie pochodzenie mają jak powstał świat, jakie pochodzenie mają narody np. Słowianie (jako Lehici Lahwici), Murzyni, Chińczycy, Indianie, Rzymianie itd
 16. Planu Alberta Pike’a nie zanalizował (wcześniej myślałem że ten pan o tym planie nie wie ale się myliłem, mój błąd] . – Plan 3 Wojen Światowych, być może dlatego że plan ten zakłada zniszczenie tych trzech religii i zastąpienie ich czystym bezprawiem a po drugie A. Pike pisał ”Bądź swoim własnym Chrystusem” To powiedzonko promują wszelkiego rodzaju gnostycy, nju ejdżowcy, hermetycy, okultyści ruchy ery wodnika itp. Ciekawe co ten Bóg New Age ? Rzucić hasłem każdy potrafi ale zanalizować już nie wielu chce.  Nie wyjaśnia dlaczego Słowianie są tak prześladowani i jak to jest z tym planem Alberta Pike’a. Przecież ten plan (już nawet nie chodzi czy prawdziwka czy fałszywka) przedstawia wprost kto jest kim…
 17. Promowanie zbawienia z wiary czy pójście do nieba jako nauk pochodzącej od Chrystusa, pomijam już to że nie widzi różnicy pomiędzy słowem Christos (Wybraniec) a Chrysos (Złoty) a Krystallos (Kryształ). Sama Biblia mówi że wiara jest nic nie warto jeżeli nie współgra z naszymi czynami. Przynajmniej wie pan że Isus a Bóg Ojciec to dwa odmienne byty. Dotarło do niektórych, gratulację. Nie powinno się jednak wierzyć słowom ludzkim (opiniom). Opinie niepoparte dowodami są niewiele warte niestety…  Jest jeszcze coś takiego jak Chrestomatia ”Chrestomatia – wydawnictwo zawierające wybrane teksty różnych twórców, opublikowane w całości lub we fragmentach. Najczęściej przeznaczone do użytku szkolnego. Słowo chrestomatia wywodzi się z języka greckiego – chrēstomátheia – wypisychrēstós – pożyteczny. | Wikipedia
 18. Atakowanie Biblii ale na podstawie tych katolickich dogmatów pogańskich, a więc to pogaństwo dostaje po mordzie a nie Biblia w której nigdzie nie ma napisane że Isus kiedy się urodził, ile miał lat itd. Ewangelia Łukasza była odpowiedzią na sprawozdanie Mateusza czyli te opowiastki o stajence, o pasterzach, o 12 letnim Isusie należy brać z przymrożeniem oka. Sławuś w wielu kwestiach ma rację i wypowiada się niczym profesjonalista jednakże w kwestii Biblii oraz słów greckich i angielskich już gada jak amator który coś tam doczytał ale nie do całość.
 19. Nie mówi jednak w jaki sposób programowanie na piekło czy inne dogmaty niszczą człowieka, a chociażby jak ascetyzm niszczy kontakty z kobietami.Co prawda mówi o rzeczach odległych i płytkich lecz omija to jak programowanie wpływa na nasze życie – o kontroli umysłów, kto co i dlaczego. Dlaczego tak Słowianie są nękani itd. Dlaczego powstał KRK i wiele innych.
  Do polemizujących argumentów odnosi się w sposób prymitywny, sceptyczny (jacyś tam z ciemnych sił atakujo), odnosi się do argumentów łatwych do obalenia.
 20. Wypowiedź gościa o dosłownie trzech królach przewidziałem miesiące temu że Sanjaya się ośmieszy no i się ośmieszył podstawowym brakiem wiedzy, a przynajmniej tak to wygląda na pierwszy rzut oka. Jeśli w Biblii nie ma ani słowa ani o królach ani o trzech, skąd to wziął ? Ortodoksyjne grupy uważały różnie że było 2,6, albo 12 mędrców tylko jeden satanista Orygenes wpadł na pomysł że było ich trzech. Sama postać Orygenesa mocno mi podpada ponieważ ten człowiek promował w wielu momentach czysty doktrynalny lucyferianizm. Pan Orygenes: – Promował egzegezę alegoryczną (symboliczną, gnostycką), Na polecenie Idumejskich rabinicznych ekspertów w sprawie walki z Prawdą pozwolił zmasakrować tekst Septuaginty. Promował chrzest niemowląt. Promował Panteizm, Ascetyzm, Cielesność, Duchowość. Wierzył w teorię pustego piekła (Apokastazę) inaczej mówiąc Królestwo Boże w naszych sercach i dogmat że Bóg i tak wszystkich zbawi pochodzi od niego. ”wg Niego świat się nigdy nie kończy, gdyż następują one kolejno po sobie (tradycja platońska), aby zapewnić możliwość powrotu do Boga upadłym duchom,”
 21. Twierdzi że Chrystus był Żydem. Dlaczego pokreśliłem właśnie to skoro nie przeszkadza mnie specjalnie to czy ktoś nazywa Isusa szatanem czy Bogiem, choć rzeczywistość jest inna ? Ponieważ osoba która twierdzi że Isus jest żydem albo nie czytała nigdy Biblii albo kłamie jak najęta. Wystarczy sięgnąć po Biblię, Księgi Machabejskie i Ewangelię Jana i od razu zauważymy że Isus nie miał nic wspólnego z Idumejczykami. Jest jeszcze gorzej, jeśli Słowianie rzeczywiście są trzonem ludu Bożego a Edom zgodnie z proroctwami podszywa się pod Izraelitów czyli głównie Słowian… oj nie wiem jak można tak zakłamywać. O Isusie tym Biblijnym nie Pawłowym opisałem w czwartej części apologii. Zachęcam zresztą do sprawdzenia wszystkiego na własną rękę. 
 22. Ten gostek kłamie że imię i tytuł Mesjasza jest pochodzenia łacińskiego i znaczy żółty. Początkowo myślałem że bredzi ale on czerpie garściami również od znanych mi źródeł które jasno obalają wiele tych tez.
 23. Powtarza typowo Biblijne zwroty: Synagoga szatana, plemię żmijowe, Logos, Apokalipsa Św. Jana, 666 (Chi Ksi Stigma), Lucyfer, satanizm a neguje źródło z którego te zwroty pochodzą . Po pierwsze takie imię jak Lucyfer czyli niosący światło zostało opracowane przez Hieronima, od Wulgaty zaczęło się wiele przekrętów. Dopiero pod koniec średniowiecza zaczęta nazywać Szatana Lucyferem. Lucipher na język grecki można przetłumaczyć na Fosfor, Phosphoros, a więc Fosfor=Lucyfer ale to nadal nie imię własne żadnego z aniołów, oni mają oryginalnie imiona Staro-Hebrajskie a nie łacińskie, greckie. W Septuagincie mamy w imionach np. Elias, Jeremias, końcówka – ias a talmudyści od Tannaitów do rabinów zrobili końcówkę – iah, aby dołożyć bóstwo Egipskie Lunarne o imieniu Jah, Iah, Aah… W j. greckim mamy słowa typu ‚Panhellenizm, Pangermanizm, Panturkim, Panteizm” związane ze słowem wszystko… ale bożek Pan nie jest Bogiem Ojcem!
 24. Typowo religijne mieszanie w kwestii Eucharystii i Sabatu..7 dzień jest dniem odpoczynku nie dla Stwórcy a dla nas. Nie nigdzie ma powiedziane który dzień tygodnia jest dniem sabatu, wiemy za to że siódmy dzień jest dniem odpoczynku nie dla Boga a dla człowieka. Widzita, Bóg daje ludziom dzień wolny od pracy aby go spędzić z rodziną. Isus wytłumaczył że celem Sabatu nie jest dzień a sposób spędzenia sabatu, a w przypadku krzywdy bliźniego mamy prawo złamać swój Sabat aby komuś pomóc. Jeszcze gorzej jest kiedy odpoczywamy a obok nas jest ktoś kto potrzebuje naszej pomocy i my o tym wiemy, możemy pomóc a nic nie zrobimy.
 25. ”Niepotwiedzone” Cytaty wzięte z grupy ”Niebocentryków”.  U JSM w jednym filmie kiedyś było napisane że Israel to znaczy Is-is Ra i El-ohim… [[https://www.youtube.com/watch?v=LDwfT69uc4c]] A to się bierze z tego: Nie zamierzam się do tych rzeczy odnosić, skoda nadwyrężać mózgownicę na temat Jerozolimy w Turcji, Jezus jako PanSzatan, Chronologii Fomienko, skoda gadac.”Niepotwiedzone”http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/hasbara-coz-to-jest-warto-to-wiedziec,1401-30.html<blockquote>Cyryl napisał:
  ”3. Oto najnowszy pomysł Mariusza:Cytat:<blockquote>
  (…)
  teraz bedziesz promował miasto diabła ? , jeszcze bedziesz udowadnial ze diabel byl na poczatku a nie Bog ? , bo to diabel ma swoje miasto i nazywa sie Jerozolima w palestynie ?
  a co ze slowem Israel ? Is Ra El , naród boga Ra ? , (el znaczy bog po aramejsku) , czyli co izraelici to naród diabła ?
  I co zaprzeczysz? Smile , to sobie napisz swoją biblię Smile
  Jak na razie zalapujesz się na werset z Daniela 12: 10 ale w czesci ……….b Smile ”</blockquote></blockquote>https://redoctobermsz.wordpress.com/2015/03/18/izrael-narod-wybrany-przez-diabla/  [[https://i1.wp.com/24.media.tumblr.com/tumblr_m82zd40KkX1ryvh6uo1_500.jpg?zoom=2]]    Pogląd że Isus to syn Lucyfera / Maria to Lucyfer a Isus to jej syn wynika z blogu BB na podstawie czego ? W którymś z komentarzy wyjasniałem: https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/11/16/co-szatan-zrobil-z-biblia-cz-36-jezus-chrystus-jest-synem-lucyfera/ https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/09/06/co-szatan-zrobil-z-biblia-cz-10-pawlowa-basn-o-jezusie-i-cudzoloznicy-w-ewangelii-jana/Oczywiście na to co ten pan podwędził… nie podał żadnych absolutnie żadnych większych dowodów. Apokalipsę zacytował ? List Jakuba zacytował ? Listy Pawła zacytował ? oczywiście że nie bo wyjdzie że większość tych różnic jest spowodowana listami Pawła. Przepraszam, według Sanjayi Lucyfer nie istnieje bo lucyfer to Vatikan 🙂
 26. Nie wspomina  i Sufizmie, Sufizm to Islamska wersja Ascetyzmu i okultyzmu. Ascetyzm podobnie jak Wegetarianizm od strony filozoficznej to satanizm. Nie potępiam wegetarian ani wegetarianizmu czyli jedzenia owoców i warzyw.
 27. Nie wspomina na temat Zoroastryzmu, Awesty i języka Perskiego.
 28. Apokalipsa 2:9 i 3:9 mówi o ludziach którzy podają się za żydów ale kłamią i są z synagogi szatana a Saruman podaje że to księża są z synagogi szatana… takich wpadek jest więcej
 29. O imieniu Isus zapewne wie, coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę że Mesjasz nosił grecką formę imienia, NT opiera się na greckim sposobie myślenia czyli Tanach i inne wymysły rabiniczne są dobre… ale wyłącznie do odczytywania skażonych tekstów. Oczywiście szacun dla Henryka, który te śmiemy odkręcił. Wiele rzeczy wyszło na jaw dopiero teraz, wcześniej niewielu wykazywało różnicę pomiędzy Biblijną Eucharystią czyli modlitwą dziękczynną przy spożywaniu posiłku (np. przed kolacją dziękujesz z rodziną za pomocą modlitwa typu Ojcze Nasz itp) a religijnych rytuałem już nie symbolicznym a rzekomo realnym wampiryzmem i picie krwi Zbawiciela uznanego jako Boga. Biblia mówi o celebrowaniu życia i przestrzeganiu nauk Bożych jak miłowanie bliźnich i przebaczenie im a religie czczą śmierć Isusa wystawiając Go na pośmiewisko na oczach całego świata. Tylko diabeł mógł na taki plan wpaść, poniżyć Mesjasza aby nikt się nie czepiał że jest to kpina z Isusa i bałwochwalstwo. Do ten człowiek upiera się że Krzewiciel był żydem czyli edomitą z imieniem łacińskim. Albo nie zna realiów tamtych czasów oraz źródeł albo ktoś celowo sieje dezinformacje.
 30. Dlaczego tak zwalcza myśl Bój Się Boga ? Księga Amosa 5:(15) Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewnijcie prawu miejsce w bramie! Może zmiłuje się Pan, Bóg Zastępów, nad resztką Józefa.Księga Przysłów 8:(13) Bać się Pana – znaczy nienawidzić zła; nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy.Ponieważ w przypadku śmierci z ręki diabła Bóg jako Stwórca może człowiek wskrzesić (przywrócić do życia) a negatorzy słów Boga mogą chronić nasze ciało przed upadkiem a uśmiercają dusze. Z pewnością takie postacie nigdy nie będą się odnosić ani do Septuaginty ani do Gigantów, dlaczego ? Ponieważ Bestia i Nierządnica za wszelką cenę skrywa te tajemnice: Septuaginta, błędne tłumaczenie Tetragramu, Nefilimowie, Anomię (atak na Prawo Boże) Pawłościańską.
  • Odkręcenie Tetragramu wywoła efekt sporego zamieszania wśród grup religijnych które promowały imiona Jahwe, Jehowa, Jhvh. W połączeniu z Septuaginty ci co tak uważają Tanach za oryginał wyglądają nieładnie
  •  Boga odrzucają a wierzą w jakieś UFO, Annunaki, Archontów, szaraków…  Taki Gnostycyzm-New Age-Lucyferyzm

  Niby według pana raz twierdzi że szatan istnieje a innym razem że to ”prawo taka wyższa inteligencja” żeby usprawiedliwić różne mordy. Niby nawija o Archontach a neguje upadłych aniołów i nie wyjaśnia że człowiek jest kontrolowany przez swoją podświadomość. Takie argumenty dla naiwnych nie odnoszą się ani do źródeł ani nie są wsparte głębszą analizą. Hasłami każdy potrafi rzucić ale niewielu wesprzeć je logiką. Wielu krętaczy dobierają wybiórczo fragmenty tak aby zrównać Boga z diabłem. Charakterystyczną cechą obłudników jest alergia na prostą prawdę a diabeł skutecznie miesza dobre z trucizną za pomocą swoich proroków.  Udają że nie umieją czytać ze zrozumieniem, jednych męczą a owcą robią wodę z mózgu. Naturalnie musi być 80-90% prawdziwych informacji a pozostałe 10% to idiotyczna fałszywa argumentacja  nie odnosząca się ani do zweryfikowanych źródeł ani do logiki. wspartej dogłębną analizą.

  Nie powiedzą dlaczego mamy napisane Przyjdź Królestwo Twoje.

  Nie powiedzą że Giganci to fizyczni synowie zbuntowanych aniołów

  Nie powiedzą że imię Krzewiciela jest pochodzenia greckiego

  Nie powiedzą o istnieniu Edomu, i wiele wiele innych nie z powodu niewiedzy. Niewiedzę można wybaczyć…

 

Serem podawanym według tego pana jest przekazywanie wiele ciekawych informacji dotyczących Syfonistów oraz Wielkiej Nierządnicy i Babilonu.

Haczykiem czy też łapką na myszy jest zachęcanie do wróżbiarstwa, uprawiania magii, okultyzmu czyli do…

Tak jak każdy medal ma dwie strony tak satanizm ma dwa aspekty: Jasna i Ciemną.

Aby promować satanizm od jasnej strony czyli Iluminację (oświecenie) tak trzeba zaatakować ciemny aspekt satanizmu..

Ciemny Satanizm to czynienie zła a Jasny Satanizm to wróżby, spirytyzm, magia i wiele innych.

Diabły są bardzo podstępne i mogą każdej chwili przyjść do człowieka w zupełnie nowych barwach. Bestia stara się za wszelką cenę przeciągnąć na swoją stronę Słowian którzy wyrwali się z pod sideł KRK. Nawet najwierniejsi słudzy kłamstwa nie zostaną oszczędzeni przez Diabła który w każdej chwili może wskazać ich jako źródło wszelkiego zła i pozować na wybawcę.

Czym jest jednak satanizm i jak definiować satanizm, lucyferianizm, okultyzm ?

Akurat ten człowiek wiele rzeczy nazywa NWO, Satanizmem ale nie za bardzo wyjaśnia co definiujemy jako NWO czy Satanizm, co nie jest NWO i co nie jest satanizmem.

Na wskutek Boskiej Interwencji Słowianie widzą coraz wyraźniej zakłamanie w religiach i w Mainstreaimie. Co zatem chce zrobić Diabeł vel. upadli aniołowie?

Chrześcijaństwo i wszystkie inne religie zostały powołane do życia aby zagłuszyć proste słowa Boga. Co szkodzi więc diabłu nagle stanąć z boku i pod postacią naszego przyjaciela zaatakować religie wierzące w jakieś nielogiczne dogmaty (które sam wymyślił np. piekło). Przy okazji wyjawią aniołowie wiele prawdy wystawiając na pierwszy plan jako kozły ofiarne Syfonistów jako ogólnie żydów i Rzym jako organizację od Isusa jako Boga. Oczywiście Chrześcijaństwo nie powtarza słowa Boga ani Isusa a… Pawła który nie był ani Bogiem ani zbawicielem i jego słowa życia nie dają.

Grigori (Diabły) w sprytny sposób zamiast Chrześcijańskiego pogaństwa podstawią stuprocentowe Pogaństwo czyli wielbienie wszystkiego co nie ma tytułu Stwórcy oraz odwrotność Prawa Bożego.

Apokaliptyczna Bestia zamknięta przez Boga w Tartarze wystawia na pośmiewisko Rzym jednocześnie ujawnia wiele kłamstw Lucyfera/Fosfora. Jest jeden haczyk. Otóż Behemoth/Therion/Bestia nadaje cechy lucyperyczne Bogu wybielając diabła czyli siebie oraz swojego kolegę tak zwanego Lucyfera.

Lucyfer owszem oznacza niosącego światło lecz w wykonaniu diabła owe światło to blef, ciemnota, fałszywe światło.

Wystarczy jednak sprawdzić kto ma jaką opinię na temat Edenu i wiemy co jest grane. Inaczej mówiąc kto według danej osoby skłamał w Edenie – Bóg czy anioł.

Jest jeszcze kolejne ważne pytanie. Czy człowiek sprowadzić śmierć na świat czy śmierć sprowadziła człowieka na świat – prościej się nie da wytłumaczyć. Druga opcja jest zdecydowanie przeciwko Bogu.

Pomijanie kwestii: Edomitów, Gigantów, Septuaginty, Pawał jest sporym dowodem na celowe mataczenia. Nie można mówić o Biblii na poważnie nie wspominając o Pawle czy o fałszowaniu ST.

W okultyzmie np. w Teozofii dobro nazywa się złem a zło dobrem. Tam Lucyfer jest przedstawiany jako jedna z dwóch mocy niesłusznie potępiana (niczym Prometeusz) a Bóg… musi mieć na imię Jahwe i jest Lucyferem.

Seria podwędzona przez tego pana z Blogu Brainbreakera (do którego nieraz zaglądam) nie interesuje mnie aż tak jak pogląd na temat:

A) Istoty Boga, Cech Boga, Eksodusu, Kto skłamał w Edenie.

JSM również mówi dużo o NWO, PZ, Inkwizycji, kłamstwach religijnych, ale! W zamian zachęca abyśmy wrócili do słowiańskiej religii praktykowanej przez większość ludów zmieszanej z New Age, Hinduizmem, Buddyzmem i Hermetyzmem.

Ten pan atakuje ostro Watykan ale tak abyśmy myśleli że to oni są głównym złem (i jedynym) na ziemi. Półprawda. Wymyślili oni Biblię [która nazywa ich Wielką Nierządnicą, rozdział 17 Apokalipsy], Boga i Mesjasza, przy okazji odciąga nas od Głównego Stwórcy.
W religiach okultystycznych (prawie lucyferiańskich) odrzuca się koncepcję zbawienia na rzecz samozbawienia, na polski język: Nie potrzebny nam Bóg gdyż mamy sami siebie zbawić czyli sami jesteśmy bogami. Ktoś już tego kiedyś nauczał, dawno temu… w Edenie!

1 Księga Mojżeszowa 1:4-5 (4) Na to rzekł !!! do kobiety: Na pewno nie umrzecie, (5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.
1 Księga Mojżeszowa 5: (5) Adam przeżył dziewięćset trzydzieści lat i umarł.

Wystarczy jedna prosta odpowiedź na pytanie: kto zgrzeszył w Edenie. Dwie opcje do wyboru a tak wiele mogą powiedzieć czy ktoś jest za Iluminacją Lucyferka czy za Mądrością Bożą.

Jeszcze twierdzi że Bóg w Edenie okazał się kłamcą… To jak Fosfora/Lucyfera nie ma, ale co szkodzi go wychwalać, a z Boga można zrobić gnój bo nie odpowie wyzwiskami ?

Pierwsze kłamstwo na świecie zostało użyte już w edenie gdzie upadły anioł w postaci zwierzątka obiecywał kłamliwie że Adam nie umrze:
Powiem tak:

Negujesz Biblie wierząc w spiski lądujesz w ruchu New Age czekając na przybyszów z kosmosu.
Negacja Biblii jako słowa Bożego =

Negacja stworzenia świata przez Boga = darwinizm, ateizm

 

1 Księga Mojżeszowa: 3 (1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta</strong>, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: <strong><em>Nie ze wszystkich</em> drzew ogrodu wolno wam jeść</strong>?
[tutaj upadły anioł wzbudza wątpliwości co do słowa i prawa Bożego]
(2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu,
(3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, <strong>abyście nie umarli..
(4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,
(5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło.
(6) A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.

(13) Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadłam

[Ten werset wskazuje że Ewa była całkowicie świadoma swojego czynu]

(14) Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego!

(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem</strong>; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

(16) Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, <strong>w bólach będziesz rodziła dzieci</strong>, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą.

(17) A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! (18) Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. (19) W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; <strong>bo prochem jesteś i w proch się obrócisz</strong>. (20) I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. (21) I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonieodzienie ze skór, i przyodział ich. (22) I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!(23) Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. (24) I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia.

I kto dotrzymał obietnicy ?
1 Księga Mojżeszowa 5:(5) Adam przeżył dziewięćset trzydzieści lat <strong>i umarł</strong>.

Pytanie dlaczego mamy wierzyć w jakieś Sumeryjskie, Akadyjskie mity zamiast w Biblię która pokazuje że Bóg jeszcze nigdy nas nie okłamał.

Ten człowiek jest wysoce jednak niebezpieczny, pracuje dla szatana i jego wybiera i najwyraźniej ma jakiś plan który nietrudno rozszyfrować jeżeli posiada się rzetelną wiedzę. Widać że jest to pan dobrze przygotowany, przekonująca mówi ale znowu nie podaje żadnych większych dowodów czy źródeł tylko opinie. Opinie każdy ma jednak najważniejsze jest to co możemy udowodnić.

Ciało może i uratuje ale duszę może uśmiercić poprzez kontakty z demonami oraz z Bestią.

Jeśli ten człowiek nienawidzi Krzewiciela Prawa Bożego a jest okultystą… to oznacza że nauki Mesjasza są jak najbardziej na czasie i aktualne. Jeśli ktoś przeczyta i nadal nie rozumie tych prostych nauk albo je zwalcza… albo ignorant albo pracuje dla szatana.

Czy Krzewiciel albo Apostołowie nie licząc samozwańca Pawła głosili zaproszenie Jezusa do swego serca, zbawienie z samej wiary ? Ciężko powiedzieć co w rzeczywistości nauczali skoro większość listów została ukryta. Mamy jednak coś takiego jak Septuaginta LXX, która spaja całą historię ukazując przy tym wrogów w złym świetle

Czy Chrystus był za płaceniem podatków dla cesarza ?

Oczywiście że nie: Mt 22:(21) Powiadają: Cesarza. Wtedy mówi do nich: Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego, Bogu. Cesarzowi należał się przysłowiowy guzik a Bogu wszystko. Tylko skończony oszust przedstawi ten werset inaczej.

Jeśli taki człowiek atakuje Biblię za satanizm co w ogóle wywołuje śmiech na sali i nie przedstawi mądrzejszej księgi oraz praw mądrzejszych niż Dekalog mogących zapewnić dobrobyt dla społeczeństwa….nie ma co konkurować z Bogiem ponieważ jest tylko małym ziemskim pyłkiem jak my wszyscy.

Sprawdzajmy kto nas nas chce odwieść od Boga i dlaczego. Szczególnie tych co nam przedstawiają wszystko na opak. Aby odwracać prawdę to trzeba ją znać!

 


Część 5 Konflikt Arcymaga Elminstera Z Czarownicą 

Od dłuższego czasu trwa konflikt pomiędzy Bestią a Nierządnicą, najpierw trzeba obejrzeć nr 6 gdyż pan z tych pierwszych 4 filmików lubi przekręcać czyjeś wypowiedzi aby coś na siłę dowieść. Kto chce ten niech poszuka te audycje.

Sanjaya … ewidentnie przeinacza czyjeś wypowiedzi wybiórczo wybierając fragment wyrwany z kontekstu aby pasowało do jego teorii. Tak to można każdego znoić, dlatego polecam oglądać całe filmy, czytać w całości artykuły itd. Odnosić się do całości a nie do czegoś tam.

 1. [[https://www.youtube.com/watch?v=Q0rGCzWN_Wc]]
 2. [[https://www.youtube.com/watch?v=nYRPpFg61P4]]
 3. [[https://www.youtube.com/watch?v=CQVCUxX2wDs]]
 4. [[https://www.youtube.com/watch?v=InJDKE6YZeA]]
 5. [[https://www.youtube.com/watch?v=hFeuhJNdbME]]
 6. [[https://www.youtube.com/watch?v=0IxnDrT2KKM
 7. [[https://youtu.be/xK1CyCVHoN4]]

Pojawia się tam (między wierszami)  kwestia finansowa, bo w jakimś celu była w końcu ta rozmowa.

Słucham i się uśmiecham bo dopiero po półrocznej przerwie jeden poznał się na drugiej osobie ze jest opętana ?

Wcześniej tak ze sobą zjednoczeni przytakując sobie wzajemnie w rozmowie, wręcz jedli sobie z ręki, a dopiero teraz czaruś poznał że to hochsztaplerka ?

A może to jest taki trik propagandowy (udawana awantura, wspólnie uzgodniona) aby przyciągnąć więcej widzów, hmm ? Albo czaruś poczuł że tamta pani odbiera wiarygodność, tylko dlaczego tak późno ?  Czas pokaże, jeżeli to kogoś interesuje….

Najgorsze jest to że Krul mądrze gadając ale traci na wiarygodności przez opóźniony zapłon z czarownicą oderwaną od rzeczywistości o jakieś 0,5 roku. Pewnie dlatego (tak stawiam) pokłócili się – z powodu oglądalności.  Na dodatek ten strój maga bez różdżki dla przeciętnego człowieka będzie miał większe znaczenie niż tekst.

Oczywiście nie stoję po żadnej ze stron ponieważ powinniśmy stać po stronie Boga a nie ludzi którzy uważają siebie za osobę wielce pier…   potężną  mającą kontakt z wyższymi wibracjami itd.

Wszystko to zebrane razem zusammen do kupy daje efekt (złudzenie) bycia zbiegiem z zakładu dla czubków i to jest przykre kiedy mądre idee zyskują miano fanatyzmu. Płaska Ziemia to bardzo wrażliwy temat więc trzeba w delikatny sposób przekazywać dowody

Rycerze Wielkiej Lechii… dużo z nich to mitomanii, oszuści, manipulatorzy, agenci, groszoroby itd. Jedni żyją z wciskania ludziom pierdół a inni mają cel nas wprowadzić w błąd.

Nie mam do końca wyrobionego zdania co do konfliktu Maga z Czarownicą, może jest ten bój ustawiony ? Albo jedno i drugie jest siebie warte. W ostatnich audycjach jedno i drugie nakłania swoich wyznawców do zgłaszania swoich kanałów.

Oczywiście SanJaja prowadził potyczki z innymi formami konkurencji – Ezoterycy, Dzieci Resortowe, Turbolehici, Księża, New Ageowcy.

 

Coś w tym jest że takie Sarumany wykorzystują fakt iż Izraelici złamali jednostronnie zakon przez co zostali wydani na pastwę ciemiężców którzy nawet miano do tytułu narodu wybranego sobie przywłaszczyli. Pani czarownica ostatnio nawet więcej prawdy nam podaje (o satanizmie w głównym ścieku) ale o konflikcie z Bestii z Rzymem nie mówiła ta pani dosłownie, w dodatku nadal mnie coś nie przekonuje ale to jest moja prywatna opinia.

O co chodzi z tą Bestią ? Otóż Bestia wykorzystuje niezadowolenie Słowian którzy zaczynają dostrzegać obłudę polityków, mediów i religii. Obiecują nam ogromną wiedzę, kosmiczną energię, boskość stając się naszym medium jednocześnie odciągają nas od Pana Najwyższego.

Strategia Grigori (zbuntowanych aniołów) jest niezwykle prosta: stworzyć narzędzia do niszczenia ciała (Inwyzycje itd) oraz kontrolowaną opozycję.

Ludziom którzy chcą uchronić swoje ciała (np. przed wojna) proponują szukanie pomocy u… Judasza czy jak kto woli u demonów. Kontakt z demonami niszczy duszę a człowiek ze zniszczoną duszą traci również ciało w Gehennie… Co za problem dla diabłów w pewnym momencie przestać promować jedną z ze swoich grup i wesprzeć kontrolowaną opozycję ? Żaden!

Wskazuje się więc na Rzym jako źródło zła a w zamian podsuwa się tę samą moc, tego samego lucyperka w innym opakowaniu.
Inaczej mówiąc: ”ten demon jest zły, idźcie do tego demona”ale to nadal jest demon.
Bestyja będzie jednak czasem cytować Biblię kiedy jest im na rękę czyli dobierają tak aby im pasowało.
Niebocentryzm czy PZ jest promowana przez Grigori aby przyciągnąć do siebie przez internet Słowian którzy wyrwali się cześćiowo z kontroli umysłów – na nich zastawiono sieć.

Coraz bardziej Rzym i Syjonizm jest obnażany a to nie przypadek – ingerencja Boga i wykorzystanie sytuacji przez Drugą Falę która chce od odciągnąć od wielbienia Stwórcy i wpuścić nas w maliny tudzież zachęca do zawierania znajomości z małymi Orbsami z innych wymiarów, czyli z demonami.

Aby przyciągnąć wyznawców muszą podawać wiele prawdy bądź ciekawych informacji: Płaska Ziemia, Syjonizm, NWO. Tamta pani czarownica czepia się raczej impotencji, hinduiskości i sekciarstwa ponieważ zajmuje się wahadełkami itp a nie Prawem Bożym .

Prawo zakłada jednak możliwość powrotu do Zakonu pod warunkiem zaprzestania zajmowania się czarami i magią. Dla mnie problem leży nie w podrzucaniu Prawdy a w podrzucaniu Kłamstw bo one świadczą o wiarygodności.

A Sanjaya sam przyznaje się że po pierwsze zajmował się czarami, a po drugie nadal zajmuje się czarami. Pytanie jaka sił daje Sandżejowi moc uzdrawiania, Boża czy demoniczna ? Jak Boża to znaczy że mamy pierwszego Bożego proroka od wieków i z pewnością ten pan powinien nam wyłożyć klarownie większość proroctw  albo źródło owej mocy pochodzi od demonów i w takim człowieku nie prawdy poza pojedynczymi puzzlami. Oczywiście Sanjaya argumentuje iż stosuje magię wyłącznie dla siebie i najbliższych w celu obrony przez… innymi czarownikami

W każdym razie to Saruman zyskuje a nie pani Czarownica. Saruman, cóż atakuje mnóstwo osób jako agentów często bezpodstawnie zazwyczaj na podstawie jednego wyrwanego z kontekstu zdania. Jaki może być tego cel ?

Aby coś zaatakować to musi być tego jakiś cel i powody. Ja staram się nie atakować ludzi bezpodstawnie ale też nie można wszystko i wszystkich wychwalać. Cel atakowania większość może mieć na celu maksymalne podzielenie ludzi w stylu ”oni kłamią, ja mam rację” Tak działają religie a taki Czaruman był podobno kiedyś liderem pewnej grupy religijnej z nurtu New Age (Era Wodnika) czyli talent do kontrolowania umysłów jest :).

Różne po internetach krążą wersję dlaczego krula otruto i kto chciał wysłać Sanżaję na drugi koniec tunelu, i z tego powodu nie będę snuł spekulacji.

 

Tacy ludzie szukają zazwyczaj zagubionych młodych buntowników którzy co ledwo co opuścili jedną sektę np. Watykańską i na nich zastawia się sidła. Tych co dobrze znają Biblię nie mogą zwerbować bo wiedzą co się kryje za tą wiedzą tajemną.  Niszczy autorytety przejmuje się ludzi zagubionych rozproszonych jednocześnie przedstawiając siebie jako lek na wszystko

No i plącze się maguś w zeznaniach bowiem raz twierdzi że Nowy i Stary testament napisali Lewici a innym razem że ktoś z Watykanu…

Jedyna rzecz z którą się zgodzę że takie Sanjahje mają ogromne odziaływanie na człowieka, i to jest albo wrodzony talent (zaprzeczony przez wspomnianego) albo wyuczony własną drogą lub przez kogoś (potwierdzona wersja).

Wielu nam utożsamia Izraelitów z żydami a sama Biblia mówi że Izraelici po złamaniu przymierza mieli żyć w okupacji i to tłumaczy dlaczego 12 Plemion zostało rozproszone ale większośc żyje w Lahestanie. Zostali wydani narodom mocniejszym, pozbawieni błogosławieństw. Taki stan będzie trwał dopóki nie przeczytamy pierwszego rozdziału księgi Nehemiasza (1:9-11) i nie zrozumiemy co jest tam napisane.
Wtedy przyjdzie Bóg, Krzewiciel Prawa i sam Stwórca zawrze nami Nowe Przymierze i usunie z nas efekt prania mózgu.
Jeśli mówią że żydzi rządzą światem ? To nie są więc ludem Bożym który miał być prześladowany bez możliwości obrony.

Ale jest coś gorszego od atakowania Isusa które te wszystkie religie ich przywódców potępił, nazwał ich obłudnikami … nazywa Stwórcę który chce uczynić raj (czyli Królestwo Boże) na ziemi, dać życie wieczne i wiele innych wspaniałych rzeczy a przysiągł to na swoje imię. Nazywa Boga satanistą, kłamcą, Lucyferem, złośnikiem, przeklinaczem, niedorajdą, krwiożerczym jaszczurem bo go zwyczajnie nienawidzi. Ale do bogów pogańskich typu Perun, Zeus, Swaróg, Helios, Quetzalcoatl nie ma…

Ten Sandzia fiknął fikołajka praktycznie trzema zdaniami: Bóg satanista a ty jesteś bogiem, brak alternatywnych rozwiązań, no i przekręca cytaty.

Pieniądze, kto słuchał ten pamięta jak Sandziaja krytykował wszystkich że biorą pieniądze, że kość-iół (pytanie co ze słowem Church ?) a sam zachęca do przekazaniu jemu naszych pieniędzy. Sam krytykuje że biorą kasę a sam prosi o zrzutkę, i nie ważne na co ale jak można się czepiać innych że biorą kasę a samemu prosić o piniądz. W sumię zgadzam się z tą panią że jest to zwykła obłuda, i co najgorsze ani razu Saruman  się do tego nie ustosunkował i wszelkie pytania (komentarze) na ten temat są usuwane! Ja rozumiem jeśli ktoś usuwa typowo bydlackie komentarze o treści ”ty ch, k, p” ale takie rzeczy są niezwykle ważne – Kwestie Finansowe. A czytelnicy/słuchacze mają prawo wiedzieć na co idą ich pieniądze dawane na tace, datki, zrzutki i inne takie.

Jeden z niewygodnych choć zwyczajnych komentarzy oczywiście usunięty ponieważ stawia Sarumana pod ścianą. Odpowiedzi brak za to jest cenzura świadcząca o nieuczciwych intencjach.

Mnie specjalnie to nie obchodzi ale jednak, taki mały dowodzik….

Podobnie Saruman się czepiał  kiedy jeden z ”agentów” (w tym przypadku może coś być w kwestii szczepień) że ten czytał z kartki, ale w innej audycji sam czytał z kartki. Nic w tym złego, sam wierzę bardziej w słowo pisane niż w mówione no ale to trochę jakby murzyn wyzywał swoich czarnoskórych kolegów od czarnuchów. [Nie mam nic przeciwko Murzynom żeby nie było]

Co najciekawsze:
Ostatniego czerwca i Czarownik i czarownica byli jakby przyjaciółmi co mnie już wtedy zdziwiło. Zapraszać do programu kogoś kto promuje Helioscentryzm i robi w konia ludzi ? Ale krul dopiero po pół roku zaczął kojarzyć że wahadełka to demoniczny kit ?! Jeszcze wziął z tyłka argument rzekomego wspierania Islamu bo nosi chustę. Dawno temu kobiety też nosiły chusty i jakoś nikt je nie oskarżał o Islam…
W pierwszej fazie konfliktu bliżej mi było do krula bo chociaż pokazywał jakieś tam argumenty a pani nie miała niczego do powiedzenia poza obroną swojej osoby.
Między wierszami to krul wyjawił o co się tak naprawdę pospierali – jak nie wiadomo o co chodzi to w grę wchodzą $$.

Kilka dni temu maguś zaczął czepiać się tych różnych egzoteryków. Cóż, ja już dawno wiedziałem że ezoteryka (mam na myśli wahadełka, hipnozy, spirytyzm) to kontakty z demonami są a nie poznanie prawdy.
Środowisko ezoteryków, narodowców i tak dalej zamiast się wspierać to tworzy między sobą podziały.
Jak podziały to i sekciarstwo
Jak wygłąda sekciarstwo ?
Pojawia się jakiś lider, który szuka osoby zdezorientowane. Jak je pozyska w Pawłościański sposób ? Ano musi atakować wszystkich wokół na zasadzie skoro oni kłamią to ja mówię prawdę. ”Nikt nie ma racji tylko ja mam rację”
Jest coś takiego jak matrix wewnętrzny, blokady umysłowe, nieśmiałość itd. a wielu nauczycieli o tym nie mówi.

Co dziwne, dlaczego dopiero teraz ta pani ruszyła dyńką ? Dopiero dziś się skapnęłą że ściemniacze walczą między sobą, że chodzi o pozyskanie rozproszonych ”zagubionych ludzi” ?
Dopiero teraz zajarzyła że programowanie (przypominanie) na słowa ”król, walka, agentura”nie jest przypadkowe ?
Dopiero teraz zajarzyła że tak działają sekciarze a Saruman akurat doświadczenie w sekciarstwie spore ma.
Dopiero teraz zajarzyła że Saruman nie znosi żadnej krytyki usuwająć wszystkie krytyczne wypowiedzi i atakując jak mocno nienawidzi krytyki pokazując jak dziecinnym człowiekiem jest ?.
Dopiero teraz zajarzyła że Saruman kreuje się ja jasnowidza, celebrytę, biznesmena który się powtarza ? [Sama podobnie czyni]
Dopiero teraz zajarzyła że Saruman buduje zaufanie stwierdzając jak to jest przez wszystkich atakowany ? Ludzie przecież YT czy FB nie są polskimi markami i tylko naiwny uwierzy że YT nie będzie usuwać kanałów na których nie może zarobić.
Dopiero teraz zajarzyła że Saruman nagminnie kłamie i manipuluje ?

Akurat stawia na impotencje i terroryzm… terroryzm to będzie w razie przyjęcia znamienia bestii.

Nie stoję po żadnej stron, obie mają spóźniony zapłon i jadą na jednym wóżku.
Obie strony mają trochę racji ale na tych wzajemnych atakach tracą ludzie: czas, pieniądze, dusze.

* Dopiero usłyszałem że pani Moskalik się przyznała że zakablowała na Krula za Jezus=Lucyfer
Pani Moskalik, ten pogląd akurat Krul podebrał z innego blogu ponieważ to było wygodnie a nie że sobie pan tak wykombinował. Kablowanie jest niestety złym rozwiązaniem którego nie popieram.

Zakłamańcy nie szukają Prawdy, oni z nią walczą na milion sposobów.
Do nich nie trafiają żadne argumenty i będą nadal klepać swoje bo liczą na owieczki które wpadną w ich sidła
Co innego troll dziecko a co innego dorosły chłop
Celem dezintegratorów nie są osoby które są w stanie obnażyć ich kłamstwa. Celem dezinformatora są ludzie którzy ledwo co wyrwali się z jednej religii bo przecież jeśli Watykan kłamie… to my musimy mieć rację!
Tak działają SJ, Adwentyści, Ateiści, Nowonarodzeni

Później biorą tak niezdecydowaną osobę najczęśniej po przejściach i przeciągają na swoją stronę
Tak werbują np. przyszłych księży pokazując im bogactwo i Kościół w samych superlatywach. Dopiero później dowiadują się że zakładali różowe okulary i rzeczywistość nie jest taka jak się wydało
Metanoja – inaczej nawrócenie w religiach tak naprawdę Pranie Mózgu

W Biblii Metanoja oznacza zmianę sposobu myślenia i postępowania a w religiach nawrócenie to cytowanie Pawła, całowanie krzyżyków i wielbienie mateczki z dzieciątkiem

Podobnie w religiach werbują, podobnie werbują nowonarodzeni itd.

 


Dopowiedzenia z komentarzy,

Gdybym nie zauważył że ten krul oskarża innych o branie kasy a sam prosi o wsparcie w dodatku ucina kwestię pani Pauliny czarownicy która nazwała właśnie to co przed chwilą napisałem nie miałbym żadnych pretensji&gt;
Czarownica (obejrzeć cały film a potem dyskutować tak gdzieś w 15 minusie) nazwała coś takiego gdy gnoisz innych za groszorobstwo a samemu podsuwać konto bankowe na swoje potrzeby skur**syństwem

A Mag gdzieś tak w 8 minusie swej audycji tak to przekręcił aby brzmiało że czarownica nazwało go brzydko za nic czyli znowu przeinacza tekst dlatego ukręcił ostatnie zdanie z Tajemnego Przymierza które mówiło jak pokonać ten cały NWO – nie walką a zmianą postępowania i nawróceniem się do Prawa które jest z uczynków. Nic trudnego w zrozumieniu, czy to tak trudno zapamiętać ?

Nie będziesz kradł, mordował, czarował, gwałcił, palił, parzył ze zwierzątkami itd ? A diabeł jak nie może pognębić lud Boży zbrojnie to go zachęca do… czarów, wróżbiarstwa, kontaktów z demonami i magii. Jeśli załatwia się wybiórczo inne rzeczy to nic tylko spać spokojnie….

Dopełnienie konfliktu Maga z Czarownicą, również wcześniej niepublikowane i w pewnych kwestiach nie zgadzam się z tym co jest tutaj napisane.

Nie jestem do końca przekonany że jest to rzeczywisty konflikt
Sam Merlin se hyba robi beke z naiwniaków którzy w to wjeżą, no wiesz ten struj arcymaga, korona, orkowie, łechtanie ego, wygrane potyczki. Druga strona to trzeźwość umysłu i celowość. Większość ludzi w tym wieku siedzi przed fotelem oglądając seriale, ale to dobrze ponieważ przeciętne społeczeństwo gnije przed fotelami.

Pani czarownica traci widzów ponieważ uczepiła się seksualności ”Króla” Plus zajmuje się czarami, używa wyzwisk. Z drugiej strony może krulowi nie wyszło z kobitami a nie chce się do tego przyznawać, jakiś uraz i dlatego jest za niedrażnieniem narządów płciowych ? Nie wiem, co mnie to obchodzi 🙂
O Seksie miałem nieco okazję wypowiedzieć w kwestii satanizmu Pawła… on nie znosił kobiet, miłości i seksu ale promował miłość uniwersalną. Niby ganiał rowerowych ale sam oficjalnie kobiety nie miał tylko nękał tych Galacjan, Filipian, Koryntian i groził wielkim apostołom śmiercią z reki Boga kimkolwiek oni są.

No właśnie, co do czarusi liczą się dowody a nie opinie czy bluzgi. Nie ufam tej pani (może celowo się podłożyła przy okazji podrzucając trochę prawdy o sekciarstwie ?) ale na temat znajomości jak działa człowiek zagubiony czy w tłumie krulu może mieć rację, że chodzi o ludzi którzy dopiero rozpoczęli poszukiwanie prawdy, zresztą sam krulu się przyznaję że interesuje się ludźmi którzy dopiero zaczynają.

Tutaj mamy audycję pani czarownicy o dziwo powiedziała więcej prawdy niż zwykle (pomijając oskarżenia o impotencje, terroryzm – nie wybielam tej pani, też potrafi gadać od rzeczy)

[szczególnie interesuje mnie 14-15 minuta kiedy ta pani wyjaśnia o co chodzi, nieświadomie wyjaśniła cel działania Bestii z otchłani
O co chodzi, taka Bestia musi wyjawiać wiele wiele prawdy na temat NWO, przekrętów, spisków konspiracji, z nieba natrysków i przy okazji ”zdemaskować kilku agentów”

Obecne działania polityczne prowadzą do zrzucenia winy najpierw na Syjonistów a później na Rzym a w końcu na Boga bo przecież te trzy religie czczą Boga a tak naprawdę tworzyły je boskie duchy (Faryzeusze, Paweł itd).

W odpowiedzi najpierw mieliśmy ex-adwokata krula pana Etera, trudno nie zajmujmy się adwokatami jak chcemy coś załatwić to idziemy do szefa
[[https://www.youtube.com/watch?v=k3a8BuJcyKQ]]

Bardziej mnie interesują kontrargumenty a znany nam pan może i słusznie obnaża ezoterykę czyli okultyzm w jasnych barwach chociaż sam promuje Buddyzm i Thelemę.
Sam Saruman jakoś unika pytań dotyczących finansów (jeden grzeszny komentarz usunął, cenzura jest znakiem że coś tam złego się dzieje).
Sami możemy sprawdzić że krul tak oskarża innych o branie pieniędzy i robienie biznesu ale sam na swojej stronie podał i numer konta i sprzedaje wodę plazmową (ok, może i leczy może i nie ale czy to nie jest aby hipokryzja ?)
I plątanie się w zeznaniach bo niby o kusmitach i Orbsach gadał ale o Gigantach nie wspomina.

W 8 minusie swojej audycji tak przekręcił słowa czarowiny aby nie brzmiało że nazwała zasadę ”złodziej krzyczy łapać złodzieja” skur… który nie działa charetatywnie a tak zostało zmontowane że wiedźmina tak sobie bluzga na merlina,

Czarownica niby ostatnio się rehabilituje (mam na myśli kolejny film, choć nadal nie mam do niej zaufania) bezpośrednio powiedziała że ta Druga Fala atakuje mainstream i oczernia autorytety (Bestia miała obnażać przekręty Rzymu) by zebrać zagubione owce pod swoją opiekę.

 

 

 

 

Część 6 Człowiek Renesansu 

13.03.2018 U pana Sanżayi jest kilka nielogicznych wątków:

 1. Chwali się że studiował filozofię chociaż od studiowania filozofii zniechęca chociaż stosuje nagminnie sofistykę, ciekawe..
 2. Wertuje wiele znanych blogów ale oficjalnie to wiedza sama z siebie
 3. Pozuje na czubka chociaż czubkiem nie jest. Najpierw udaje czubka aby później narzekać jak to wszyscy atakują bo przecież każdy atak na tak uduchowioną osobę to agentura, święty jakiś czy co ?
 4. Pozuje na Króla Mesjasza Słowian chociaż Królem Krzewicielem Prawa Bożego jest Isus (Isous) zwany Christosem z Nazaretu.
 5. Walczy z Nierządnicą ale nic nie powiada na temat Itcss {22 Lipca 2014} i pana Kevina Annett’a i o ”wyroku” na papieża którego tak ponoć nie lubi Gdyby nic nie było na rzeczy to pana Kevina już dawno by ośmieszono i pokazano wszędzie jako psychola i oszczerce.

   21.03.2018
  Post z 19.03.2018-21.03.2018

  Znalazłem sobie taki filmik pewnego Chrześcijanina (chyba). Osobiście za chrześcijanina czyli za Pawłościanina się nie uważam bo Chrześcijaństwo bazuje na listach pawła i typowych dla nich naukach – piekło, niebo, Mesjasz=Bóg itd.

  Autor wykazał jednak proste kłamstwa i manipulacje tego człowieka , łatwe do obalenia ponieważ sam je ukazywałem.
  Mój Komentarz do filmu:

  I) Że Logos to Mesjasz, to tak nam powiedziano i prawie każdym przekładzie jest to tłumaczone jako ”Słowo” Word
  Po za jednym NT Rakowski
  http://bibliepolskie.pl/zzteksty_ch.php?wid=12&book=43&chapter=1&e=
  [1] Na początku była ona mowa, i ona mowa była u onego Boga, i Bogiem była ona mowa.
  [2] Ta była na początku u onego Boga.
  [3] Wszytkie rzeczy się przez nię sstały; i bez niej nie sstało się ani jedno, co się sstało.
  [14] A ona mowa ciałem była; i mieszkała między nami, i przypatrowaliśmy się chwale jej, chwale jako jednorodzonego od Ojca, pełna łaski i prawdy.

  Logos ma mnóstwo znaczeń
  https://sjp.pl/logos
  1. w filozofii Heraklita z Efezu: siła kosmiczna, rozum kosmiczny, który rządzi człowiekiem i Wszechświatem;
  <strong>2. w filozofii Arystotelesa: zdanie, pojęcie, sąd;</strong>
  3. w filozofii stoików: istota rzeczy obejmująca ducha i materię;
  4. w filozofii Hegla: pojęcie, rozum absolutny;
  5. w języku biblijnym: objawienie Boga w twórczej roli Słowa;
  6. w poglądach Filona z Aleksandrii: ogniwo pośrednie pomiędzy Bogiem a światem materialnym;
  7. w poglądach Orygenesa z Aleksandrii: Chrystus jako stwórca i zbawca świata

  Sandzia wspomina co prawda że to zaczęło się od lucyferysty Ogenesa że Mesjasz=Logos=Bóg
  Zamieńmy Logos na obietnicę, myśl, powód, pierwszą przyczynę, Słowianie. I rzeczywiście ta myśl Boga, powód, plany stały się ciałem. Łatwe do zrozumienia choć trudno opisać to za pomocą pisma.

  II) Naturalnie Isus nie dał się przebić za oszustów, zboczeńców i tak dalej – dla tych którzy wielbią diabła w duchu i w kłamstwie. Nic nie ma za darmo i ta ofiara także nie była za darmo ale możemy z niej skorzystać. Musimy jednak na nią zapracować – dobrymi czynami.

  III) O tym że wielu chce nam łączyć Pomazańca Wymazańca Pawłościańskiego z Isusem było.. i każda religia opierająca się na Pawle ma przeróżne wyobrażenia

  IV) To że Sandzia akceptuje dużo nauk m.in. z New Age które krytykuje wiadomo. Filozofię krytykuje chociaż jest przeszkolony z tej dziedziny jak rozmawiać tak aby klienta zbałamucić pokręconą sofistyczną logiką. Taka taktyka zabezpieczająca żeby nie poznać technik manipulacji, niom a Sandzia też jakoś nie radzić jak rozmawiać z takimi niewierzącymi vel. agentami. Co z tego że wiem że ktoś taki jak troll jest jak nie wiem jak takich neutralizować ?

  V) Autor uznaje Pawła… szkoda no ale trudno

  VI) Oczywiście że Isus a Christos to dwie odmienne rzeczy tak jak imię i tytuł np. Car Mikołaj – i jest to tylko tytuł określający funkcję.
  Hmm. Owszem że jest to pierwsze imieniem własnym ale tu nam król wmawia że jest to imię łacińskie… Czyżby imię Mateusz (Mataios) to też łacińskie ? Nie wie Sanżaja że język był mocno modyfikowany i Rzymianie brali od greków którzy brali od Słowian i do nas doszło trochę takich przetworzonych rzeczy ?
  VII) O tym że Mesjasz był żydem czyli edomitą to kolejne kłamstwo tego człowieka celowe – ponieważ słuchacze nie widzą pomiędzy tym różnicy i można im wmawiać takie ściemy. Argument odwołujący się do niewiedzy i dostosowany do człowieka

  VIII) Fajnie że autor pokazał greckię imię Isus/Issos/Isos i co ciekawe nosił te imię jeden z synów Priama i kilka postaci Biblijnych jak BarAbbas, Jozue czy Elymas. Nie może być to imię łacińskie z prostego logicznego powodu, takie imię istniało jeszcze zanim panował Rzym.

  IX) Ze znaczeniem tytułu Chrystus też krulu robi wodę arbuzową z mózgów
  Gdyż po grecku:
  Słońce – Helios/ Ilios ήλιος
  Światło – Fos φως od tego mamy Phosphoros czyli Fosfor, Lucyfer. Samo imię ma znaczenie pozytywne ale ta osoba daje fałszywe światło. Żadne źródła nie łączą wyrazów Christos i Fos, nie ma Xrisfos a jest Xristos (X=Ch=K). Tak samo nie ma Iefus ale jest Iisous
  Pomazany – chrisménos
  Namaścić – χρίω chrío
  Złoty – chrysós χρυσός | No właśnie Christos a Chrysos to dwie odmienne rzeczy ale dla Sandzia to Helios jest bogiem i niech tak będzie.
  Żółty – kítrinos | Bo żółty a złoty to co innego ale z tym jest jeszcze lepiej, żadnych powiązań…

  Logika gramatyka niszczy takie bajeczki tak jak Niemcy I ZSRR Polskę w 1939 roku

  X) Sandzia oczywiście musi wskazać na Mesjasza katolickiego z uwypukleniem nie-życia i nauczania i męki i śmierci a Biblia mało opisuje właśnie ten moment. Antychryst to znaczy przeciwnik Chrystusa czyli osoby wybranej przez Boga, proste.

  XI) cóż, jakieś 70-80% musi prawdy dać tego co mówią jak większość których opisywałem i dlatego warto tego typu ludzi czasem posłuchać ale trzeba mieć zapisane w głowie że NIE są to wariaci a dobrze przyszykowani do pracy ludzie.
  Ludzie się zastanawiają skąd się wziął taki alternatywny człowiek – dla jednych jest bogiem, dla innych pomazańcem, dla innych gościem z przepowiedni, dla innych czubkiem, dla innych pacjentem kliniki psychiatrycznej,
  dla innych agentem:
  – Jezuitów – teoretycznie jest to możliwy przypadek że człowiek który najmocniej krytykuje Watykan służy Watykanu ale ja tutaj w to wątpie
  – Służb – teoretycznie możliwe ale nie postawiłbym na to
  – KGB – nie wierzę w to
  – Kogo tam się da – czyli kogo ? – demonów – i na to są większe dowody

 

 

 

Część 7 Bogobojny Białodziej

Wzięte ze starego postu

Dialektyka Heglowska (Teza i Antyteza) jest kolejną metodą diabła, to znaczy dziel twórz i rządź. U człowieka i diabła może być prawda po środku i kontrolowana opozycja natomiast Boga nie ma przekrętów a prawda stoi wyłącznie po słusznej stronie.

Słowa Stwórcy są niezwykle proste do zrozumienia tak więc dziwne że aż tylu upiera się przy wyłącznym zbawieniu z wiary. No tak bo Bóg jest tak naiwny i łatwowierny że przebacza za nic największym bandziorom za to że noszą krucyfiksy z całej siły wołając jak to kochają Chrystusa i zaprosili go do swojego serca., wystarczy że wierzą…

Z gościem sprawa jest bardzo prosta choć jest to człowiek z wyższej półki
Ateiscie można łatwo wykazać że jednak większość w Boga wierzą choć nie chcą się do tego przyznać, a krulu, w jakim celu demaskował tych wszystkich dezinformatorów ?
Niektórzy rzewiście celowo ściemniają a część pańcio zaatakował na podstawie zdania wyrwanego z konteksu (Czerniak).
No wiesz, jak atakujesz wszystkich wokół i odbierasz im wiarygodność to kto w takim razie zyskuje autorytet ?
No ten kto ”zdemaskował” resztę i nie ważne wtedy czy są to ściemniacze czy nie, wtedy ty jesteś tym guru i w każdej sprawie chcą wysłuchać twojej opinii.

Na tej zasadzie działają religie (jak świadkowie Jehowy, którzy wytykają błedy KRK a sami wrzucają do głowy posłuszeństwo oraz swoje doktryny np. Harmageddon jako zagłada ludzkości itd.)
Adwentyści jak prof. Veith również ukazują przekręty nie tyle Katolicyzmu co Rzymu a w zamian podrzucają Sabat jako konkretny dzień, fałszywą prorokinię (która twierdziła że Noe, Henoch, Abel itd. rozmawiali a nawet wielbili Isusa jako Boga).

Tak więc demaskowanie czegoś nie oznacza że ktoś jest w 100% uczciwy.
Zobaczmy na kwestię PZ. Załóżmy że ziemia jest okręgiem. No i co z tego ? Czy coś to zmieniło w twoim życiu czy nadal jesteś tą samą osobą jaką byłeś zanim dowiedziałeś się o PZ.
Mam na myśli to że, wielu płaskoziemców skupia się na Matrixie zewnętrznym (NWO) a nie na Matrixie wewnętrznym związanym z naszymi lękami, blokadami, pasjami.
Dlaczego jest aż tyle stron czy filmó na temat Illuminati ? hmmm. Ponieważ one wywołują odczucie strachu i paniki przed otoczeniem, powodując depresje i inne choroby. Nawet jeśli wiele z tego to prawda, nadal człowiek nie wie jak się temu przeciwstawić.
Wielu ezoteryków, czarodziei, szarlatanów promuje nam różne metody czarów i magii np. wahadełka, Channeling, Reiki, New Age, leczenie rękami, hipnoza, sprityzm, badanie aury i wiele innych.
Nawet kiedy zajmują się medycyną naturalną która leczy ciało to rozwijaniem duchowości powodują szkodę na naszym umyśle czy jak kto woli duchu.
Nie słyszałem żeby ktoś negował obecność sił demonicznych manifestujących podczas seansów wywoływania ”duchów” czy podczas wahadełkowania.

Taki krulu słusznie krytykuje ezoterykę chociaż z jego wypowiedzi jednoznacznie wynika że sam dał się wciągnąć w te demoniczne praktyki. Może i nie wahadełkuje ale pochwalił się że:
Nadal uzdrawia poprzez nakładanie rąk. skąd my to znamy 🙂
Nadal zajmuje się badaniem aury czy odnajdywaniem wcześniejszych reinkarnacyjnych wcieleń, mogłem coś przekręcić nie mniej jednak wiadomo o co chodzi.
Zdaje sobie sprawę z tego czym są w rzeczywistości te praktyki, a także zna opinię Boga na ten temat ale wyznaje Panteizm (bóg jest w nas i wszystko jest bogiem).

Zobaczmy że w NT jedyne przypadki Reikii czy Hipnozy znajdujemy wyłącznie w pismach Pawła i jego uczniów. Barnaby, Marka i Łukasza.

Marka 16:
(15) I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. (16) Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. (17) A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą. nowymi językami mówić będą,(18) Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.

Według Marka owa Ewangelia polega na tym że mamy uwierzyć w słowa mistrza a następnie wykonywać jego polecenia np. ochrzcić się itp. W zamian otrzymamy specjalne moce jak mówienie starożytnymi językami czy leczenie rękami.

Jak się okazuje Łukasz ewidentnie korygował Ewangelię Marka aby przypominała Ewangelię Mateusza. Łukasz jednak wrzucał trucizny między wierszami:

Łukasza 10:
(19) Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi.

Warto porównać sobie 10 rozdział Ewangelii Mateusza i Łukasza. Tych niepozornych błędów jest sporo.
https://basileia785.wordpress.com/2017/03/27/pawloscianstwo-nr-10-kronika-lukasza/

To wyjaśnia dlaczego tak niewiele osób podejmuje się analizy listów Pawła pod kątem reszty pism.

Ja nie zaprzeczam że są osoby które mają ”dar” uzdrawiania, pytanie czy jest to moc Boga czy demoniczna i czy jest to moc nabyta czy wrodzona.
Z leczeniem rękoma może być podobnie jak sam Sanjaya rozpracował wahadełko. Inaczej mówiąc część osób zostanie wyleczona ale kolejne otrzymać mogą efekt placebo a jeszcze inne otrzymają w gratisie słodkiego demonka.
Taki medium czyli pewien rodzaj komunikacji człowieka z demonem jest o wiele bardziej narażony na ataki szatana i demonów które to są według proroctw Henocha duszami Nefilimów pozbawione cielesnej powłoki.

Taki medium jak Popko, Sanjaya, Zięba i inni nawet jeśli krytykują niektóre z tych demonicznych praktyk a zajmują się Hipnozą czy Reiki są nieświadomie na smyczy demonów które rozmazują im kontakt z rzeczywistością oraz instalują na twardym dysku takiej osoby (móżg) swój program. Nie oznacza to całkowitej nieświadomości bo przecież wielu z tych ludzi ma własny rozum i wie co jest dobre a co jest złe.
Ci ludzie ostrzegają nas często przed uszczerbiek na ciele ale nie dają żadnych porad jak dokonać tzw. Samoegzorcyzmu czyli jak wyrzucić na stałe ze swojego umysłu demona którzy szepcze podświadomie różne rzeczy. Nie muszą słyszeć ”głosów” ale mogą nagle wpaść na jakiś pomysł że niby oni sami tak pomyśleli.
AutoEgzorcyzm porównałbym do rzucania palenia. W oby przypadkach w grę wschodzi chęć zaprzestania danej czynności oraz silna wolna. Tak wiele osób chce rzucić palenie jednak nie udaje im się, dlaczego ?
Podobnie jest z wypędzaniem demona. Nie potrzebny nam jest żaden uzdrowiciel do tego a zmiana swojego postępowania. O tym mówił przecież Isus:

Mt 5:
(29) Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie lepiej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do Gehenny.
(30) A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie lepiej dla ciebie, jeżeli zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w Gehennie.

O co chodzi ? Ano o to że człowiek opanowany przez takiego demona zachęcającego nas do nałogu (Seksocholizm, Alkoholizm, Masturbacja, Palenie, wahadełka itd) powinien usunąć ze swojego otoczenia wszystkie myśl i przedmioty które mogą mu się skojarzyć z owym demonkiem.
Prościej, aby zaprzestać myśleć o naszym nałogu to powinniśmy zając swój umysł czymś innym np. pracą.

A Sanjaya ?
Przedstawia siebie przedstawiciela jasnej strony na wzór Gwiezdnych Wojen gdzie aż roi się od filozofii New Age.

A co do tego Sarumana, nie wiem że można być bardziej rozpracowanym ale na to potrzeba wiedzy i znajomość źródeł. Przeciętny człowiek nie zna wielu źródeł i o Septuagincie nigdy nie słyszał tak więc można mu wcisnąć dosłownie wszystko.

Zrozumienie przychodzi z czasem, ja dopiero po pół roku odrzuciłem dogmat dwóch bogów ST że Bóg i Pan to dwa osobne byty.

Takie czarowniki celowo skupiają się na Foliarstwie (same ”teorie spiskowe”) żeby napędzać masy.
Ciekawość jest rzeczą ludzką a sama wiedza o PZ i NWO niewiele znaczy jeśli nie wiemy co z tą wiedzą zrobić..
Wiesz że ziemia nie jest kulą, co zmieniło to w twoim życiu ?

Liczy się nasze wnętrze oraz dobre uczynki a nie wierzenia w dogmaty.
Płaska Ziemia, bez argumentów dlaczego jest okręgiem a nie kulą ten temat nie ma sensu. Dla kilku grafik i kasy wypromować coś o czym mówili niektórzy antyczni zamiast PZ ?

Dubay’e, Sangandzie sugerują nam problem materialistyczny że im chodzi o kasę i wpływy i chcą kontrolować Lehię ? Pytanie dlaczego uczepiono się tak akurat słowian skoro minerały istnieją na całej ziemi ?

Kasę można wydrukować, w cesarza swojej kanapy każdy może się pobawić. Kontrolę także nie można pogodzić z obecnymi warunkami do życia (wojny).
Czy może chodzi o zrobienie Bogu na złość, jak diabeł nie może uderzyć Boga to poznęca się na człowiekiem i powiesi cyklicznie Krzewiciela Jego Prawa na symbolu solarnym.

Zopomniałbym dodać że Sanjaya aż tak do końca opętany nie jest.
Celowo Pominął ostatnie zdanie z Tajemnego Przymierza czyli podał problem a nie podał rozwiązania.

W filmie JSM dokonano pewnego niepotrzenia a manowicie wstęp
https://www.facebook.com/jasnastronamocyJSM/videos/1901027056792764/
http://www.zbawienie.com/przymierze.htm
http://davidicke.pl/forum/tajemnicze-przymierze-reptilian-pact-t998.html

”Ktoś w roku 2002, być może pobudzony wyrzutami sumienia opublikował na Internecie niezwykle cyniczne plany międzynarodowej elity wprowadzenia Lucyferiańskiego Nowego Porządku Świata. Cynizm, okrucieństwo i oraz brak jakichkolwiek ludzkich uczuć uderzają natychmiast każdego czytelnika.
Ale jest coś jeszcze, co szczególnie uderza w owym Tajemniczym Przymierzu.
Niezwykła zgodność z aktualnymi wydarzeniami!”

Nigdzie indziej nie ma tego typu wprowadzenia po za tym linkiem, reszta to po prostu kopiuj wklej od Henia.
Nic złego, ale jednak manipuje się informacjami

Ten Sanjaya to twierdzi nawet że jest pierwszą osobą która zdemaskowała D. Icke’a i R. Nachta. Kurde ja już ze dwa lata temu dowiedziałem się o ich manipulacjach pośrednio. Jeden szuka prawdy u demona a drugi cytuje Tanach jako oryginał.
* Tak, wiele osób pokroju pana Romana Nacht uważa Tanach za oryginał ST ale o Septuagincie nie wspomina. Coś odnoszę wrażenie wielu z nich wie o tych kłamstwach ale z powodu niewiedzy słuchachy ich trutki przechodzą niezauważalnie

Mimo wszystko warto czasem posłuchać tych ludziów nawet jeśli podkradają czyjeś materiały gdyż te demony ich kontrolujące muszą wyjawić choć odrobinę prawdy.

Z tymi uzdrowicielami jest taka sprawa że są w stanie usunąć danej osobie kilka chwastów fizycznych a wpuszczają chwasty demoniczne które wyhodują na nowo chwasty fizyczne.

05.02.2018
Niby ten Sandzia wie czym jest okultyzm że wahadełka to moc demoniczna chociaż sam nadal uzdrawia poprzez nakładanie rąk (niczym Paweł z Tarsu) dla swoich najbliższych.
I co nie połapał się że czerpie swoją moc od demonów do tego otwarcie przyznaje się do bycia (w przeszłości) wahadlarzem i spirytystą (wywoływał demony) ?
Dlaczego atakuje innych okultystów czarowników lucyferianistów chociaż sam promuje pewne formy czarów i magii chociaż zna doskonale opinię Boga na temat czarów ?
Kiedy atakuje innych czarowników to zyskuje zaufanie wśród społeczeństwa a wtedy może młodym bądź ”przebudzonym lechitom” wrzucić kilka cukierków.
Podważa autorytet Rzymu chociaż ukrywa największe ich tajemnice: Paweł, Giganci, Septuaginta, Tetragram, Edomici, Słowianie

Lud Obietnicy,
Przy okazji podważa autorytet Isusa jako Krzewiciela Prawa Bożego, Króla Królów i Baranka, a tak w ogóle to każdego oprócz siebie aby zyskać na wiarygodności
Ktoś oglądał bluzgi pani czarownicy którą Merlin zapraszał zeszłego lata do siebie ?
Nie? A warto ponieważ jedno i drugie musi powiedzieć coś prawdziwego o drugiej osobie

Zastanówmy się jednak skoro Sanjaya nadal posiada zdolności paranormalne czyli uzdrawia rencami i odczynia uroki (być może potrafi nawet rzucać uroki), <strong>jaka więc siła</strong> daje jemu te zdolności ?

Czy uzyskał je w sposób wrodzony czy nabył kiedyś tam. Sam zaprzecza jakoby urodził się ze zdolnościami paranormalnymi i podobnie sposób jaki przemawia nie jest naturalny tak więc musiał się sporo uczyć.

Zobaczmy, ten człowiek sam przyznaje się że zajmował się okultyzmmem i ezoteryką czyli czarami, wróżeniem, wahadełkiem, numerologią, egzorcyzmem. W dodatku twierdzi że istnieje jakiś wyższy stopień wtajemniczenia w numerologii i Teozofii dający konkretną wiedzę.

Czyli człowiek wie czym jest okultyzm chociaż sam nie porzucił niektórych z tych praktyk od wielu lat a to oznacza że jest w mniejszym stopniu bądź większym stopniu kontrolowany przez demony i zaprzecza że za tymi praktykami kryją się demony.
Skoro nadal uzdrawia i w dodatku zajmuje się magią to by wyjaśniało ”dziwne zachowanie” oraz ataki demoniczne płynące z częstego słuchania tego człowieka.
Jeszcze o tym napisze

Ten człowiek albo nieświadomie albo świadomie ma na celu wyniszczyć duchowo naiwnych Słowian którzy nie znają ani Boga ani Biblli ani życia. Nie wiem czy dobrym pomysłem byłoby wstawić moje bluzgi (komentarze) do niektórych filmów Merlina które mnie najbardziej zainteresowały – a konkretnie z 2-3 filmiki.

Taktyka jest prosta: zanegować Biblii i przyznać się że Biblia ma rację co do okultyzmu.
Wielu uzdrowicieli nie zdaje sobie z tego sprawy że za owymi ”Darami Ducha” stoi horda demonów a sami uzdrowiciele pełnią rolę pendrive’a. Wygonią jednego demona a wrzucą drugiego…
Jeśli taki człowiek od wielu lat używa mocy demonicznej, istnieje duże ryzyko utraty kontroli nad własnym ciałem.

Taki Sanjaya może i panuje nad ciałem, stara się kontrolować ataki demonów lecz dopóki używa czarów tak zdany jest na ich łaskę.
W dodatku często atakuje posiadając jedynie pojedyczne poszlaki wyrwane z kontekstu.
Wpływ demonów nie zmienia faktu że jest to kompletnie manipulatywny człowiek który jak mantra będzie powielać diabelskie kłamstwa:
Że Edomici to Izraelici. Nawet jak pokażesz takiemu typowi dowodowy… nie warto bo dalej będzie mielił swoje puszczając oczko w twoją stronę.,,,,,

—-
Kilka metod kontaktów z demonami:
sny, wizje, bezpośrednie kontakty, głosy (podszepty), seanse spirytystyczne,

Ruch New Age czy w ogóle wiele ruchów antysystemowych sąpozornie przeciwny NWO tymczasem wiele dowodów skazuje na jasne połączenie religii New Age z globalizmem, zakonem Jezuitów itd.

New Age jako ser wyjaśnia wiele planów oraz spisków diabła a neguje Biblię.
Zauważmy że ciągle kręcą się w tej paczce te same osoby: A. Jones, J. Maxwell, D. Icke i inni.
Co ciekawe ci co negują Biblię nie atakują dogmatu Porwania za nogę do nieba ponieważ sami promują życie w niebie po śmierci.
O Królestwie Bożym i innych detalach fałszowania ST jakoś nie wspominają…. Dlaczego ?

Podaje się różne rozwiązania jak np. przyjazd dobrych Kusmitów (Annunaki) którzy mają nas obronić przez jaszczczurami (Bóg).
Jeszcze inni mówią że przyjdą do nas goście z wnętrza ziemi (Agartha) dając nam przezajedbawiste technologie.
Chodzi o przedstawienie Grigori Nefilimów i Demomów w przyjaznym świetle

Zauważmy że sama Biblia przewiduje masowe okłamywanie ludu bożego:
Księga Daniela 8:(12) Na codziennej ofierze dopuszczono się przestępstwa; prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało.

Jednym z pierwszych przejawów Boskiej Interwencji będzie zniszczenie Babilonu Wielkiego vel. Imperium Rzymskiego i wielu z Ruchu New Age oraz Słowian dołoży swoją cegiełkę w walce z Rzymem.
Oszustwo będzie polegało na tym że Druga Fala oraz Trzecia Siła będzie mówić że oni są tymi dobrymi i ukarali bandziorów wierzących rzekomo w Boga… który (według nich) nie istnieje.

Owa Jasna Strona Mocy to nic innego jak Jing Jang czyli atak na ciemne aspekty Szatana by wypromować jego jasne aspekty – Buddyzm, Hinduizm, Panteizm, Wiedza, Medytacje itd.

A celem New Age oraz Jing Jangu nie jest walka z ciemnymi aspektami satanizmu ale muszą je atakować aby zyskać wiarygodność.
Najpierw przekazują ciekawe informacje (pierwsza faza) aby potem promować jakiś reptilian, demony itd.

Dlatego tego pokroju osoby nie będą atakować definitywnych manifestacji demonicznych jak Orbsy

Wracając do doktryn Sanjaya, człowiek ten promuje typowy dla uduchawiaczy Panteizm, czyli znowu szatanka w białych barwach.

Cel jest prosty:

Zaatakować zboczeńców za to że czczą wymyślonego przez siebie Boga…
Zniszczyć autorytet innych czarowników aby przeciągnąć młodych na swoją stronę.
Zaatakować religie pochodzące od diabła aby zareklamować swoją religię, przy okazji zaatakować Isusa klasycznymi argumentami. Bo przecież jak taki magister inżynier powie że według Biblii Isus jest Bogiem to człowiek nie znający głównego tematu Biblii uwierzy..
Wypromować idee innych światów (wymiarów): piekło, niebo, kosmos itd.

Ale jest też coś straszniejszego, otóż młodzi ludzie którzy zaczynają dostrzegać obłudę polityków, mass mendiów i religii nie radzą sobie z życiem i potrzebują prawdy. Moga powrócić do Wszechpotężnego i Jego Przykazań i tego się diabłocholicy panicznie boją.
Ale Bestia (coś pomiędzy Drugą Falą a Trzecią Siłą) wie że Babilon Wielki nie może trwać wiecznie dlatego ujawnia wiele elementów prawdy tylko dlatego aby zyskać zaufanie i dlatego wielu z Drugiej Fali atakuje bezkarnie autorytet Rzymu oraz wielu agentów dezinformacji.

Nie wyjaśnią dlaczego tak potwornie masakrowano Septuaginte. Jaki ma sens masakrowania pisma rzekomo napisane przez Masonerię ?
Dlaczego wyśmiewa się masowo Chrześcijan a nie np. Buddyzm czy Hinduizm ? hmm

Taki jest cel Bestii, zabić to coś, chęć powrotu do Boga i Jego Prawa.
Jakie prawo dają w zamian Dekalogu vel 10 Przykazań ?

Próbuje zamknąć rozdział z tym Sanjayą i co słyszę w trzech najważniejszych jego produkcjach według mnie:
[[https://www.youtube.com/watch?v=lAfVGr721fg]] Koniec 8 minuty

Ten człowiek nazywa Dekalog i Teonomię satanizmem czyli tak wychodzi że Sanjaya jest za mordowaniam, kłamaniem, kradzieżą, wielbieniem demonów, zemsty, gender itd.
No tak skoro zanegowaliśmy 10 Przykazań oraz Zakon (a przynajmniej aktualne przepisy) to nic dziwnego że ten człowiek ubliża innym czarownikom.
Ale sobie wymyślił że baranek to znaczy małe dziecko, nie szkodzi że kolejny argument z dupy ważne by naiwni uwierzyli i inni sekciarze podobnie czynią.
Ten człowiek tak jak większość okultystów odwraca wszystko do góry nogami:
– Że Edomici to Izraelici, że Bóg jest szatanem, że Kananejczycy i Nimrod to niewinni ludzie itd.

I to że nie wspomina o Gigantach świadczy bardzo wyraźnie o celach.

Coraz bardziej przeraża mnie logika tych ludzi i serio oni mają stanąć na podium kiedy zostanie zniszczony Babilon Wielki ?

Jeszcze coś ciekawego wyszukałem, otóż sam Sanyahjah przyznaje się do stosowania bioenergoterapi:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bioenergoterapia

A poniżej kilka losowo wybranych linków:
http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/stara_strona/numery/042011/05.html
https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2015/07/29/bioenergoterapia-unikaj-jej-jak-ognia-piekielnego/
adonai.pl/zagrozenia/?id=1

I pomyślmy czy człowiek praktykujący nadal satanizm może być Bogiem i wysłannikiem jasnych sił ?

W dodatku przyznaje się do kontaktów z istotami z wyższych sfer w różnych audycjach:

https://pl-pl.facebook.com/jasnastronamocyJSM/videos/2116559818572819/

I nie zaprzecza w tej audycji że istnieje… Ufo czyli upadłe anioły. Jak to jest ? Atakuje zakłamane elity pierwszej fali oraz Boga (przy okazji Isusa) a zachęca do kontaktów z UFO i ”istotami z wyższych wymiarów ” ?

Nie pomyślał że mogą to być demony w innych barwach ?  Czy jest to kolejna większa operacja demonów oraz Bestii ? Czy człowiek ten jest w stanie zapanować na hordą demonów ? Pytanie na które nie odpowiem 🙂

 

 

  

Część 8 Komentarze Do Komentarzy | Może się nie otworzyć  

Jako że preferuję cytowanie niż gadanie wstawię komentarzy krula (nazwy użytkowników celowo zakryłem) :

Nr 1

 

Hmm, ja już dawno napisałem że Isus nie jest Bogiem i Septuaginta ani razu nie nazywa Mesjasza Bogiem. Czy w ogóle którykolwiek satanista jest w stanie wyjaśnić dlaczego Bóg posłał swojego syna aby obwieścił narodom Prawo ? Czy kiedykolwiek w Ewangelii Mateusza i Jana występują frazesy typu uwierz a będziesz zbawiony ?

KRaK powstał nie po aby molestować (to tak przy okazji) a dlatego żeby jeszcze bardziej gnębić pokojowo nastawionych Chrześcijan i w celu odciągnięcia Ludu Obietnicy od rzeczy najważniejszych.

Nr 2

Do tej pory powiela bzdury New Age tzw. Kosmicznego Chrystusa. A mnie nie obchodzi jakie zdanie mają mistycy czy jakiś wielce nawiedzony gość w habicie. Prof. Walter Veith którego tak przeinaczasz wypowiedzi wymieniał wiele z tego. Poza tym czy ten gostek rozumie ”koncepcję” zmartwych powstania i śmiertelnej duszy ? Mam nadzieję że zajmiesz się nareszcie omawianiem innymi pismami NT, czekam na List Judy, Listy Piotra, Jana i przede wszystkim na coś związanego z działalnością ”apostoła” Pawła. Dopóki nie wspomnisz nic o Pawle, to nadal pozostaniesz dla mnie niewiarygodny. Jak można mówić o NT i nie wspomnieć o Pawle, nie udawaj że nie wiesz że większość grup Chrześcijańskich cytuje głównie listy Pawłowe.

Nr 3

Bliźniaczy stary kanał ale ten agresywny sposób wypowiedzi nie da się pomylić i te twoje pomieszane z poplątanym. Ta osoba cytuje akurat Pawła, którego dawno (nie tylko ja) obnażyłem… a ty ? Mielisz chłopie Pawła z resztą pism nazywając to żydowskim pismem. Trzeba być albo satanistą albo ciemniakiem żeby nie wiedzieć że Chrześcijańskie Pisma Grecka są najbardziej antyżydowską literaturą na świecie. Nie chodziło tam o rzekome odcięcie się Isusa od ”tradycji żydowskiej” ponieważ żydzi nie są ani Izraelitami ani nawet Judejczykami. Jeśli są Chazarami to w takim razie kto zasiadał w Palestynie jeśli nie Izraelici !? Coś tutaj nie gra

Nr 4

Tak więc Bóg jest w nas czyli znowu Panteizm Okultyzm New Age i Satanizm Pawłościaństwo w innej formie.  Czy ty w ogóle jesteś w stanie odpowiedź na proste pytania: jak powstał człowiek, jak powstała myśl, jak powstały skały (minerały, woda, ogień, drewno) czy tylko tak pieprzysz na wzór Egipsko-Helleńskich okultystów.  Z jakiegoś powodu człowiek jest wyjątkową istotą i dlatego jest jest tak truty nieustannie. bądź zachęcany do kontaktu z demonami… Taki satanizm w pigułce

Nr 5

Większość z was czarowników uwielbia się wywyższać nad innymi, nic dziwnego wszakże pozjadaliście wszystkie rozumy jak sprzeczne mogą być wasze poglądy. Owszem świadome wyznawanie kultu słońca jest związane z satanizmem oraz z…debilizmem. Czy jest jakiś sens modlić się do przyrody nieożywionej tj. słońca, trawy, kamieni, posągów, drewna ? To jest właśnie bałwochwalstwo potępione przez Boga, najwyraźniej ten człowiek woli swojego boga – Heliosa.

Nr 6

Już dawno rozgryzłem dlaczego pan tak atakuje normalnych ludzi i dezinformatorów. Ktoś przecież musi przejąć elektorat i przeznaczyć Słowian na rzeź duchową, dzielić owce przejmując resztę – dziel i rządź. I taki satanista jak ty myśli że jest bogiem ? Oczywiście nie powie że w Septuagincie ani razu Isus nie jest nazwany Bogiem, bo to zniszczyło by jego bazę argumentów. Bo jeśli Mesjasz nie jest Bogiem to oznacza że religie masowo okłamują nas doktrynalnie.

Nr 7

Jedna z dwóch esencji twojej dezinformacji panie Sanjaya. Duchowość, wachadełka i inne takie są linkami na uprawianie czarów i magii. W sprawie Isusa, chłopie ty nawet nie chcesz się przyznać że to brzmi nielogicznie. Pokaż mi czy innym jaki według ciebie na podstawie tylko i wyłącznie źródeł pisanych cel przyjścia Isusa na świat, jego śmierć, nauczanie itd. Gwarantuje ci że ani razu nie znajdziesz czegoś takiego że Isus dał nam wszystko za darmo. Na zbawienie trzeba sobie zapracować dobrymi uczynkami. Niestety pastorzy tego nie uczą, tylko powielają dogmaty fałszywe Pawła faryzeusza. Tak swoją drogą czy jest te zbawienie i od czego zbawienie, czy wszyscy zostaną zbawieni czy garstka itd ?

Nr 8

Tak dokładnie Antychryst to oznacza przeciwnika Chrystosa czyli Krzewiciela Prawa Bożego i każdy kto atakuje Prawo Boże, atakuje samego Boga. Bluźnierstwo jest wtedy kiedy Bóg ci się osobiście ukaże, ty wiesz że to jest Bóg na 100% i karze ci wykonać tak jak Onanowi i ty odmówisz to jest bluźnierstwo czyli bezpośredni bunt przeciwko Bogu i za to jest śmierci. Aha znowu cytowanie Pawła i dlatego Chrześcijanie nie mogą konkurować z takimi magikami, który wie więcej od nich.

Na twoje wypociny dotyczące Isusa powielone przez hordy pastorów i czarowników praktycznie mam zwis gdyby nie to co powyżej i to i tak jest drobiazg w porównaniu z tymi truciznami co poniżej zapodam. Ten człowiek zapodał niestety cytaty pochodzące od kolegi Pawła z Tarsu który przemycił okultyzm. Chrześcijaństwo takie złe ? Może chrześcijaństwo zwalcza Muzułmanów ale to Chrześcijanie posiadają największego poznanie dobra i zła pomimo pogańskich dogmatów jak Trójca (Ojciec Matka Dziecko) czy Patrypasjanizm (Syn=Ojciec) i nie ma wbrew pozorom prześladowań na tle religijnym.

Do tematu jeszcze wrócę bo mnie bardziej interesuje akurat Biblia. Ten człowiek musiał zaatakować rzeczy zabraniające czarów, magii i satanizmu, mordowania, kradzieży, bzykania krówek aby podrzucić inne formy czarów.

Nr 9

No panie, jak pan wierzysz  w jezuickie popłuczyny, Chronologię Fomienki która to bez większych dowodów wywraca wszystko do góry nogami. Ja rozumiem że to ktoś jest za Hipotezą Czasu Widmowego, bo w niej jest chociaż logika ale autor nie wyjaśnia dlaczego tak gmatwano w średniowiecznych pismach. Chodziło tam o Chazarów ? Ottona ? Czy może o Słowian i inne ludy wyznania Ariańskiego negujące Trójcę, które najpierw pokonały Rzym a później rozgromiły Chazarów na obszarze dzisiejszej wschodniej Ukrainy.

Zaraz zaraz, a skąd ty wiesz że Rzym stworzył Islam ? Skąd żeś to wytrzasnął skoro podstawowe źródła na to pochodzą od prof. Waltera Veitha i  Kenta Kovinda którzy cytują śp. Alberto Rivere. Aby poznać Islam to trzeba przede wszystkich przeczytać fragmenty Hadisów i Koran.

Nr 10

Tak dokładnie to zakony rycerskie typu Krzyżacy byli mistrzami w fałszowaniu dokumentów czyli Konrad Mazowiecki czy Mieszko niekoniecznie sprowadzili obcych na własne życzenie. Lehici tak krytykują Mieszka I a skąd ta pewność że był zdrajcą ? Może obce kroniki zakłamują i Sędzia Mietek zmienił ustrój z Cyrylo-Metodiańskiego na Łaciński albo chciał zostać Cesarzem ale musiał przejść na obrządek Rzymski ?

Nr 11

Gdy czytam tego typu komentarze to zastanawiam czy jest to jakiś nju ejdżowiec czy żyd czy jakiś kusmita. Normalny agent mistyk jak neguje NT to raczej unika cytowania, a większość j-elit nawet nie wyjaśnia dlaczego nie cierpi aż tak Isusa a jeszcze bardziej nie mogą ścierpieć Boga. Żaden nauczyciel nie zaginał aż tylu dezinformatorów no i żaden nie miał na celu iść do Słowian. Większość obiecuje powrót do nieba a tu  Mt 5:(5) Błogosławieni cisi, ponieważ oni posiądą ziemię. Tylko nieuk albo ściemniacz może twierdzić że Isus mówił że jest Bogiem.

N12

Ani jedno ani drugie nie wyjaśniła sensu napisania Ewangelii Mateusza i Jana… Szkoda tylko że znowu cytowanki Pawła.

Nr 13

Bueeeheee, żadnej nauki a cytuje te same nauki twierdząc że NT mówi o czym innym.

Nr 14

Biblie neguje która wyjaśnia dlaczego jesteśmy w niewoli a wywyższa Hermetyckie księgi napisane przez anonimowych lucyperystów.

Tak zapytam się, czy jest jakieś mądre prawo diabła według cb które zagwarantuje spokój i bezpieczeństwo ?

Po trzecie nie ma gnostyckiego Kosmosu, Wszechświatów, Planet i innych jezuickich bzdetów.

Nr 15

A no tak bo Bóg to wymysł żydów i dlatego tak Boga zwalczają…. Widać że dajesz pozory jakbyć nie wiedział czym jest New Age.. Przekręca wykłada W. Veitha a nie wie czym jest New Age ?

[[https://www.youtube.com/watch?v=JV_2fAtVl1I]]

Tutaj w siódmej minucie widać, słychać i czuć kiedy udajesz chłopie że nie wiesz kim są Lewici.
Akurat Lewici byli jednym z dwunastu synów Jakuba, z którego wyrosło 12 narodów.
Lewici to byli wychowywaniu kapłani z dziada pradziada zajmującymi się obowiązkami światynnymi jak modlitwa, przepisywanie ksiąg itd.
Ale z powodu wielbienia przez nich słońca, Baala, matkę boską zostali wygnani przez wojska Asyryjskie na północ. Na północy stworzyli państwo zwane Scytią, Kimerią, Lehistanem itd.
Pozostałe 2,5 Izraela pozostało w palestynie jako Judejczycy. Lewiego i Beniamina była zaledwie garstka także nie odgrywali oni większej roli w społeczeństwie kiedy ich ziemię podbił kolonizator – Rzymianim i Edomita.

 

N16

A Pentagramy i magia to nie ma nic w tym złego ? Z tego co słuchałem argumenty wiedźmy nie były tak chaotyczne jak maga… Zapomniał o tym że 90% społeczeństwa wierzy w Heliocentryzm i nawet nie jest w stanie temu potwierdzić albo zaprzeczyć, po prostu wierzy nieświadomie a nie że 90% społeczeństwa to agenci, akurat agentem jest raczej ten co sieje takiego raka na wzór religijnych chwastów.

Zapomniał także że największą karierę robią lewacy a nie prawicowcy. Po trzecie jak usuniemy symbole KRK to co z innymi symbolami jak Swarożyca (Krzyż), Mandala, Kwiat Życia ? Zapomniał także że większość symboli KRK znajdowały się u Lahwitów w innej formie. Co za różnica czy krzyż powieszony czy pusty skoro to symbol Heliosa ? A Tammuz, Bachus nic nie mówi ? Przecież także ich symbolem był Krzyż

Nr 17

Królestwo Boże na ziemi pełne szczęśliwości jako program NWO, w ogóle czym jest NWO a czym nie jest ? Wierzysz w płaską ziemię a sugerujesz obce formy życia ? Co za sprzeczności. Większość ludzi reprezentuje kłamstwa powtarzając różne medialne bzdury nieświadomie, gorzej jeśli powtarzasz te brednie i wiesz że są to brednie – kłamstwo świadome jest nieładne, a wielu ”agentów” sieje zapęd z pre-medytacją. Ale co ja widzę Illuminaci, Archonci, Reptilianie, Lewici czy kto co i jak ? Kim są ci ”’Illuminaci”

 

Nr 18

No to lecimy z grubej rury

Dlaczego ten człowiek tak gmatwa jak poniżej ?
Nie mówi że najważniejszym ostrzeżeniem jest wzięcie znaku Bestii na rękę czymkolwiek ten znak będzie i w jakiej postaci.
Za przyjęcie tegoż znaku będzie gwarantowany wyrok śmierci z ręki samego Boga jako akt bluźnierstwa (blasfemi) czyli jawnego buntu przeciwko Stwórcy.

* Objawienie Jana jednoznacznie zaprzecza dogmatowi Isus=Bóg, już pierwszy werset wyjaśnia nam jaka panuje hierarchia.
Następnie mamy list do siedmiu wspólnot chrześcijańskich, czemu tak wielu unika tego tematu i jedynie Adwentyści przeinaczyli ten fragment na swoje modły (że każda wspólnota symbolizuje okres historyczny).
Mnóstwo unika wersetów 2/9 i 3/9 ponieważ w połączeniu z proroctwami Ezechiela 36:5 obalają one roszczenia Edomu jako lud Boży. Ci co atakują Biblię nigdy nie użyją słowa Idumea albo Edom w stosunku do tych co udają Judejczyków z wiadomych względów.

Ten człowiek twierdzi że Apokalipsa i Harmageddon to koniec świata, doom gloom boom czyli albo nie wie co mówi albo sieje raka.

Kiedy czytam Objawienie to widzę że ten człowiek zupełnie nie wie o czym mówi, wystarczy przeczytać i od razu zauważymy że większość religie nie cytuje Objawienia Jana a Pawła..
O Liście do 7 wspólnot wspomniał ? Nie ponieważ to świadczy przeciwko KRK, o Wielkiej Nierząd
O wielkim tłumie narodów wspomniał ? Nie ponieważ celem tego typa jest uśmiercenie naszej duszy młodych ludzi a raczej zapewnienie demonom pożywki z sił witalnych z przebudzonych Lechitów.Owszem Objawienie Jana mówi pełno o Słowianach i dlatego chcą Słowian odciągnąć od Boga.

Jak widać ten typek potrafi głównie rzucać hasłami: Masoneria, Illuminati, Archonci itd. ale nie wytłumaczy czym są ci Illuminaci. Stara się połączyć Objawienie z Masonerią… tą powstałą w czasach Nowożytnych.

Teraz już wiem dlaczego ten pendraczek w ostatnich produkcjach (kiedy to było pisane) zaatakował Objawienie oraz Pater Imon
Ponieważ także (między innymi w moich artach nr 8 i 9 napisałem o Franiu i Sanjayi – po prostu facet lubi kopiować i wie gdzie jest prawda, wie gdzie uderzyć. Niestety nie w większości przypadkach przegrywają zwyczajni ludzie którzy nie wiedzą co jest prawdą a co jest ściemą.

Teraz krul zajarzył że w Objawieniu jest mnóstwo na temat jego i kolegów to… obwołał Isusa Antychrystem.
Jeśli Antychrysta pojęcie występuje wyłącznie w listach Pawła i 1 Liście Jana to oznacza że:
a) nie czytał żadnych ksiąg tylko tak se bredzi ponieważ wie że większość ludzi nie zna linków do których się odnosi i do których np. ja się odnoszę.
b) dobrze wie i wyczuł kolejne zagrożenie płynące z rozpoznania Pawła z Tarsu jako apostoła Bestii która ma zniszczyć Rzym i przedstawić nam się jako wybawców.

c) Może jest jakieś inne wyjście ?

 

 

A ja wiem dlaczego dlaczego nie cierpi Boga 🙂

Obj 20: (2) I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. (4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Isusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.

Obj 21: (1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. (3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. (5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. (6) I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. (7) Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.

Obj 22: (1) I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. (2) Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. (3) I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą

Obj 9: (20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom Oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, (21) I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Ta.. bo Illuminaci bardzo chcą żeby Bóg ich publicznie wychłostał za wszystkie zbrodnie. Czy może trzeba było zdyskredytować księgę zakazującą satanizmu i czarów ?

W Biblii nie ma Boga… to gdzie jest ? Aaa rozumiem czyli Bóg to szatan a Lucyfer to Bóg… twój z pewnością

Niestety ale Apokalipsa znaczy Objawienie, i ani razu nie występuje tam wyraz Antychryst, a po drugie jak wykazałem Bóg nie ma zamiaru zniszczyć ziemię a ją odbudować zaś tych co ją niszczą… publicznie ukarać. Niezwykle proste i logiczne ale czarownicy nie za bardzo chcą zaprzestać praktykowania czarów. Zapewniam że pomazaniec lehicki nigdy się nie weźnie za poważniejszą analizę Księgi  Objawienia, nie dlatego że nie rozumie a dlatego że ludzi nie wiedzą co tam jest napisane.

Sanjaya możliwe ze zajarzył że w Objawieniu jest mnóstwo na temat jego, Dubaya i Chabadu to… obwołał Isusa Antychrystem.
Jeśli Antychrysta koncepcja jako jednego człowieka występuje wyłącznie w listach Pawła i 1 Liście Jana to oznacza że:
a) nie czytał żadnych ksiąg tylko tak se bredzi
b) dobrze wie i wyczuł kolejne zagrożenie płynące z rozpoznania Pawła z Tarsu jako apostoła Bestii która ma zniszczyć Rzym i przedstawić nam się jako wybawców.

[Skopiowane ze starego postu

Ci różni krętacze twierdzą że Objawienie Jana zawiera wizje strasznych mordów, końca świata doom gloom boom itd.
Świadkowie Jehowy głoszą fałszywy dogmat Harmageddonu jako bitwę dobra ze złem tymczasem chodzi o miejsce Har-Mageddon. Ten Sanjaya twierdzi że Objawienie zawiera program NWO, no co ty nie powiesz…
Czemu nie wspomi co się stanie z organizacją która rzekomo tak nielubi, przecież powinienen pierwszy trąbić że Watykan to wielka nierządnica itd.
O Chragmie coś nie wspomina a już dawno pisałem że w oryginalnie zapisano zostało coś co mamy obliczyć liczbę imienia, Chi Ksi Stigma bądź Chi Ksi Iota to zagadka i pod nią kryje się twój szef 🙂
Problem jest taki że Biblia jako jedyna zabrania wzięcia znaku Bestii.
Tyle lat temu Henryk zakumał że nie koniecznie chodzi o chip w skórę a o tatuaż.

A to że ludziom wmówiono że greckie słowo Apokalypsis ma znaczenie negatywne… tak dla nich ma znaczenie negatywne ponieważ za swoje grabieże otrzymają sprawiedliwy wyrok..

Jedno co mnie dziwi, dlaczego powiela błędy z listu satanisty Pawła twierdząc że to Jan napisał o tzw.Antychryście
Akurat Jan napisał w swoim liście że każdy kto nienawidzi światła i boi się aby nie ujawniono jego kłamstw jest… Antychrystem. Antychryst to znaczy przeciwnik chrystusa, satanas także znaczy przeciwnik, oskarżyciel
OO teraz Christos znaczy wiedza, a nie pomidor ?
No tak mordowano… Chrześcijan

Dogmat o Antychryście to kolejne oszustwo niepoparte Biblią,
A tyś panie nawet nie powiedział że tytut grecki Christos vel Chrestos nosiło parę antycznych postaci…

Sandzia, ty od szatana może i nie jesteś ale od Apollyona tak tak.
Lucyfer vel. Lucyper to łacińska wersja greckiego imienia Phosphoros

A ja wiem dlaczego Sandzio zaatakował Objawienie Jana i Ojcze Nasz a nie przedstawił dowodów:
[[https://youtu.be/qjE4GeZiG3g]]

Podobnie wcześniej po pół roku skapnął się z ta czarownica Modlitwa Pańska, modlitwą do kusego ? A nie do Belfegora  albo do PanaSatyra ? To jest śmieszne…

 

 

Nr 23

I dlatego atakuje Boga który zabronił nam kontaktu z gościami z wyższych wymiarów – z demonami. Taki kabalizm

Nr 24

Stary Porządek Świata powiadasz, a ja pokaże jak wyglądał OWO:

1 Księga Henocha 6:(1) Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki.  (2) Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: „Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci”.

7: (l) Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa.  (2) Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci.  (3) Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać.  (4) Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć.  (5) I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew. 6 Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych.

8: (1) Azazel nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze i napierśniki. Pokazał im metale i sposób ich obróbki: bransolety i ozdoby, sztukę malowania oczu i upiększania powiek, bardzo cenne i wyszukane kamienie i wszelki [rodzaj] kolorowych barwników. I świat uległ zmianie.  (2) Nastała wielka niegodziwość i wielki nierząd. Pobłądzili, a wszystkie ich drogi stały się zepsute.  (3) Amezarak wyuczył zaklinaczy i nacinaczy korzeni, Armaros [nauczył] odklinania, Barakiel [ wychował] astrologów, Kokabiel złowieszczów, Tamiel wyuczył astrologów, Asradel nauczył dróg księżyca.  (4) Ludzie ginąc wołali, a głos ich doszedł do nieba.

Masz tu swój Old Łotr Order

 

Nr 25

Kapelusz maga czyli ten człowiek jest MAGIEM

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mag

Koronacja historyczne wydarzenie… ja nie wierzę ten człowiek rzeczywiście koronował siebie na pomazańca Lehjah która nie istnieje dzisiaj została wyprzedana. To nie wygląda na koronację króla własnego ogródka a na kabaret. Jaki numer wykręcić chyba sobie siary przez co przeciętny człowiek uznaje wiele tematów za oszołomstwo…

Mam więc dobrą radę dla czytelników, chcecie budzić strach na dzielnicy ? Wystarczy zmienić swój styl ubierania się na jakiś staromodny. Stary kapelusz z teatru, obsmarkana chusta, wór pokutny i w miasto.

Prawowity król.. zupełnie jak w sekcie zresztą Sanyahja ma wprawę w kontrolowaniu masami i sam się do tego przyznaje:

 W 1992 roku katoliccy aktywiści parafialnej sekty Radio maryja z Kazimierza dolnego wtargnęli do ośrodka Ruchu Era Wodnika w Kazimierzu Dolnym i otruli Przywódcę Ruchu Sanjaya Jaraszka zmuszając go przemocą do spożycia toksycznej dawki strychniny, którą w czasach zbrodniczej katolickiej inkwizycji watykańskiego mordowania wszelkich wspólnot religijnych i kościołów powszechnie truto miliony ludzi. Trucizna katolicka, strychnina jak widać ta sama co w średniowieczu, tylko czasy całkiem współczesne i rzekomo demokratyczne. W wyniku otrucia, Sanjaya Jaraszek jak orzekli lekarze cudownie przeżył z łaski Boga New Age, aczkolwiek stracił wzrok na zawsze, za co sekta katolickich morderców nie zapłaciła jeszcze ani odszkodowania ani renty.

 

Nr 27

Najwyraźniej ten pomazaniec nie ma ludzkich cech  dlatego zwalcza takie cechy jak Miłość (romantyczna do drugiej osoby), Litość (np. do dziecka. Dziecko – ”D” czyli energia w dół i wszystko jasne. Miłosierdzie, Współczucie, Żal, Sumienie. Litość, poczucie sprawiedliwości świadczą o wysoko rozwiniętym sumieniu:

A czym jest litość ‚czyli coś niskiego dla krula ?

Litość – współczucie dla czyjegoś bólu, nieszczęścia, chęć udzielenia pomocy.

 

A pokonuje dobro Illuminacją i egoizmem… ciekawe

 

A nie dla Apapu ? Bayer to bajer ale dobrze się sprawdzał w czasie wojny a Bayern to Bayern Monachium w B-Awarii.

Oo proszę i krulu nawet do piekła katolickie wysyła ludzi nie za czyny a wiarę….

Ps. te bany na Youtubie i Fejskubu to nic innego jak Pendulum Żywota – kara za lenistwo  i to ma na celu zmusić krula do zabrania się za uczciwą robotę 🙂

 

 

 

 

N29

Agent Chi Xi Stigma

* Jeszcze można było wspomnieć że kolor niebieski to Oko Shivy, jako nasz solarny Logos, Blue Logos.

Orange to w języku angielskim znanym przez miliard ludzi, ale w tym przypadku Sandzia podaje nam idiotyczne wytłumaczenie że tzw. iluminaci uwielbiają symbolikę i dlatego trują nas okiem horusa, piramidami. Akurat 33 jest odniesieniem do Góry Hermon z której wyszli zbuntowani aniołowie dla których ten pan najwidoczniej pracuje skoro ich tożsamość ukrywa.

1 Księga Henocha 6:(1) Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki.
(6) Był o ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami.

1 Henocha 7:(2) Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci.

Przy okazji wyjawił jednak tajemnicę najwyższych okultystów – owe symbole jak cyrkiel i węgielnica, koło i krzyż odnoszą się do aktu płciowego ale nie wyjawił kogo z kim. Jedna z audycji krula ma zresztą tytuł że seks to roz(g)rywka upadłych aniołów… Ewidentnie zaciemnia najważniejsze informacje.

 

N30

Ciemna Strona Jasnej Strony

Rzeczywiście Hermetyzm, Kabała i Gnoza to nauki czysto okultystyczne. Hermes był znany jako posłaniec ”bogów” czy jak wolą Gnostycy Archontów. Oczywiście Saruman nie za bardzo lubi niewygodne pytania więc odpowiada agresją aby zmylić trop .

Merlina interesuje wyłącznie to: http://www.pistis.pl/siedem-praw-hermetycznych-kybalion

http://www.solaris-rozwojosobisty.pl/7-uniwersalnych-praw-wszechswiata/

https://www.magia.gildia.pl/artykuly/rozne/tabula_smaragdina

Owszem logiczne ale to ma taką samą wartość jak Prawo Powszechnego Ciążenia kabalisty Newtona – nadal nie wyjaśnia co możemy robić a co nie

I. Prawo mentalizmu (umysłowości): Wszystko jest umysłem; Wszechświat jest Mentalny; Wszechświat składa się z myśli

[Taka filozoficzna gadka]

II. Prawo powiązania: Jak na górze, tak i na dole; Jak na dole, tak i na górze

[Pozorne cytowania Modlitwy Ojcze Nasz- gr. Pater Imon]

III. Prawo wibracji: Nic nie spoczywa; Wszystko się porusza; Wszystko jest w ruchu; wszystko wibruje

[Wibrowanie to typowe dla Buddyzmu i New Age.. wibracja z ufiakami. A przepraszam a ziemia wiruje czy helios ?

IV. Prawo biegunowości (dwoistości): „Wszystko jest dwoiste (podwójne); wszystko ma swoje bieguny; wszystko ma swoje pary przeciwieństw; to i przeciwne do niego są tym samym (podobne i niepodobne są tym samym); przeciwieństwa mają identyczną naturę (są identyczne w swojej naturze), różnica leży w natężeniu; skrajności się spotykają; wszystkie prawdy są jedynie półprawdami; wszystkie paradoksy da się pogodzić

[I tak i nie, ponieważ zło jest zlem a dobro dobrem no chyba tacy wyznawcy uważają się zarówno za ludzi prawych jak i bydlaków tak dla równowagi]

V. Prawo rytmu: „Wszystko wpływa i wypływa; Wszystko płynie, na zewnątrz i do środka; wszystko ma swoje pływy (fale); wszystko wznosi się i opada (wszystkie rzeczy wznoszą się i upadają); ruch wahadła manifestuje (przejawia) się we wszystkim; odchylenie w lewo jest równe odchyleniu w prawo (miara wychylenia w prawo jest miarą wychylenia w lewo); rytm dąży do wyrównania (rytm się kompensuje)

 

VI. Prawo przyczyny i skutku: Każda przyczyna ma swój skutek, a każdy skutek ma swoją przyczynę; wszystko dzieje się według Prawa; przypadek nie jest niczym innym, jak inną nazwą Prawa, gdy ono nie jest rozpoznane (przypadek to jedynie nazwa dla nierozpoznanego Prawa); istnieje wiele poziomów, na których rozgrywają się przyczyny, lecz nic nie ucieknie przed Prawem (istnieje wiele płaszczyzn przyczynowości, lecz nic nie wymyka się Prawu)

 

VII. Prawo rodzaju (płci): Rodzaj (płeć) jest we wszystkim; wszystko ma swoje męskie i kobiece pierwiastki (aspekty); rodzaj (płeć) przejawia się (manifestuje) na wszystkich poziomach (płaszczyznach)

[Przedmioty nie mają płci, co najwyżej ze wzgłędów gramatycznych, takie NWO]

 

Ja znam lepsze lepsze rzeczywiste Prawa Życia bo dają życie

A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

I. Nie będziesz miał innych bogów poza mną.

II. Nie czyń  dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią.Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

III. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.

IV. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach.  Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

V. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

VI.  Nie zabijaj. / nie będziesz mordował

VII. Nie cudzołóż.

ViII. Nie kradnij.

IX. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

X. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

 

Nie znam lepszego fundamentu na którym można zbudować życie

 

Nr 32

Zastanawiam się czy umieścić ponownie to

Stare ale strasznie mnie ciekawi opinia króla na temat Mariusza, obaj promują podobne nauki pochodzące z Kabały bądź z Jezuickich popłuczyn.

 

Nr 35

Sanjaya Chrystusem Krulem Słońce!!

Sanjaya ogłasza się jako Zwycięstwo Słońca jak Syn Słońca czyli tego pana. Najwyraźniej ktoś tu chce nam przemycić satanizm

Znalezione obrazy dla zapytania helios

Nr 36

A sam zarabia na naiwniakach, co ciekawe atakuje nie podstawy ezoteryki a samych ezoteryków ludzi czy uważa że w lucyferyzmie istnieje jakaś większa wiedza. hmmm.

Hmm, to od kiedy Brytyjczycy czyli mistrzowie tępienia dzikusów ze śmiesznymi lecz śmiercionnonymi pałkami używali Sanskrytu, od kiedy Sanskryt starożytny pokrywa się ze współczesnym Angielskim ? Czy może to jakieś kolejne nagięcie językowe, pewnie tak

 

Nr 37

To pytanie z jakiego ? I czy przypadkiem ten gostek nie uważa się za nowego Chrystusa ? Komplekt Chrystusa czy co ?

Jana 18:(36) Odpowiedział Isus: Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby z tego świata było Królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom; bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd.

 

Nr 39

CSM, Illuminaci czyli kwa kto ? Owszem hinduizm czy Buddyzm to satanizm w delikatnej formie. Są tam również mądre nauki ale zakryte przez Iluminację..

Nr 40

I tu Sauaya robi  wodę z móżgu myląc Wielką Nierządnice z Synagogą Szatana – częścią Bestii.  Celowa dezinformacja.

Objawienie 2:9 / 3:9

(9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Księga Izajasza 34:

(4) i moce niebios się rozpłyną, a Niebo będzie zwinięte jak zwój księgi i wszystkie gwiazdy spadną, jak liście z krzewu winnego i jak spadają liście z drzewa figowego. (5) Gdyż mój miecz zwisa z nieba, oto spada na Edom i na lud obłożony przeze mnie klątwą. (6) Miecz Pana ocieka krwią, pokryty jest tłuszczem, krwią jagniąt i kozłów, tłuszczem nerek baranów, gdyż krwawą ofiarę urządza Pan w Bosra, wielką rzeź w ziemi edomskiej. (7) I padną wraz z nimi bawoły i cielce z tucznymi wołami; ich ziemia będzie przesiąknięta krwią, a ich proch przesycony tłuszczem. (8) Bo jest to dzień pomsty Pana, rok odwetu za spór z Syjonem. (9) Toteż potoki Edomu zamienią się w smołę, a jego glina w siarkę, a jego ziemia stanie się smołą gorejącą:

Nr 42

A podobno według krula aniołowie nie istnieją czyli znowu dobieramy argumenty tak aby nam pasowało.

Czyli te ”mylenie” greckich wyrazów z łacińskimi nie jest przypadkiem

Nr 43

Ascetyzm, Depopulacja, Pawłościaństwo, Satanizm

Enkratyści lub enkratyci (z gr. Ἐγκρατηταί [enkratetai], „wstrzemięźliwi”) – członkowie różnych sekt gnostyckich z połowy II wieku. Założycielem jednej z nich, jak podaje Euzebiusz, był Tacjan Syryjczyk[1], uczeń świętego Justyna, męczennika[2]. Innym przedstawicielem gnostyckiego enkratyzmu był Saturnin, który odrzucał małżeństwo i jedzenie mięsa[3]. Tacjan głosił, że Adam za grzech nieposłuszeństwa został potępiony przez Boga i że małżeństwo jest wymysłem szatana. Z tej przyczyny enkratyści wstrzymywali się (stąd nazwa) od zawierania związków małżeńskich, prokreacji[4], a także od picia wina i spożywania mięsa, bo uważali, że są one „dziełem szatana[5][6]. Nawet podczas sprawowania Wieczerzy Pańskiej nie pili wina, lecz wodę i dlatego zwano ich także hydropatami, hydroparastatami lub akwarianami[7]. Odrzucali prawie w całości Stary Testament. Człowiek, zgodnie z ich nauką, składa się z materii i duszy, przy czym dusza będzie nieśmiertelna tylko wtedy, gdy zostanie zaakceptowana przez Boga.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcjon

Marcjon głosił, że istnieje okrutny świat widzialny, w którym żyjemy, niebiosa, w których żyje demiurg Jahwe, stwórca naszego świata i gdzieś ponad tym Bóg prawdziwy, miłosierny i litościwy. Marcjon wskazywał na różnice między Starym Testamentem i Nowym Testamentem. Jego zdaniem ich nauki są całkowicie przeciwstawne, a Jezus Chrystus nie jest zapowiadanym w Starym Testamencie mścicielem-wojownikiem. Jest on wysłannikiem prawdziwego Boga i przybył, by mrocznym naukom demiurga przeciwstawić ewangelię miłości. Marcjon w całości odrzucał Stary Testament jako zbyt skażony religią żydowską, z Nowego zaś uznawał Ewangelię Łukasza i listy św. Pawła. Podobnie jak u gnostyków, według Marcjona przede wszystkim unikać należało małżeństwa i płodzenia dzieci, czyniąc to bowiem pomaga się demiurgowi w jego dziele[2]. Odrzucenie przez Marcjona hebrajskich ksiąg Pisma Świętego oraz negowanie natchnienia części pism apostolskich stało się przyczynkiem do powstawania prac omawiających chrześcijański kanon Pisma Świętego.

 

 

Nr 44

I to jest powód dlaczego na podstawie np. Zeitgeistu ten człowiek kwestionuje autorytet Króla Słowian i Krzewiciela Prawa Bożego… ponieważ chce samemu obwołać się Chrystusem, pomazańcem i królem Lechii o nazwie Lehja-h… której obecnie nie ma. Zapomniał jednak że krulową polski jest upadły anioł podszywający się pod matkę Syna Człowieczego – Miriam vel. Maria.

Taa zdetronizował a ja ja zdetronizowałem tego czarodzieja a w miejsce króla wstawiłem Boga, Pana Wszechmocnego Nieba i Ziemi.

Nr 45


Ale zobaczmy. Nie morderstwa, gwałty, kłamstwa, degrengolada, czarowanie czy kradzieże są charaktycznego dla ciemnych sił dla tego pana a… piwko, pecik, wiepszowinka i dziewczynka. Ciekawe w jaki sposób wyjaśni jaką siłą posługują się owi wróżbici (nawet jeżeli pewien procent przepowiedni u nich się sprawdza albo leczą rękami). Nie może powiedzieć wprost że większość z tych rzeczy to manifestacja sił demonicznych ponieważ sam owe siły reprezentuje czyli jest w pełni poczytalny. Opętanie nie oznacza utraty kontroli nad własnym życiem.

Nr 46

Są trzy prawdy: świento prawda, tys prawda i gówno prawda ks. Józef Tischner (z książki Historia filozofii po góralsku)

 Podwójna prawda i podwójna moralność to charakterystyczna cecha notorycznych kłamców. Domeną diabła jest tworzenie tezy i antytezy tymczasem u Boga prawda stoi po jednej słusznej stronie. Ludzie z powodu niedoskonałości posiadają różne wersje prawdy (nie mam tylko na myśli opinii)
 
Oczywiście te stare wzory to Old World Order, jak za Potopu. Kult faliczny, kult Baala vel Molocha Niech żyje kult upadłych oniołów, hej
Kosmos znaczy wszechświat, universum a więc to co istnieje (Niebo, Ziema). Niektórzy mogą wliczyć również Hades. Ale taki ogromny Kosmos Kabalistyczny to ściema.
A jak można brać człowieka w foliowym stroju maga czyli astronoma czyli satanisty ? Po drugie ta ”ciemna siła” nie jest głupia i ci dezinformatorzy świadomie zakłamani nie dają się tak łatwo zdemaskować. Ciężko jest być nieświadomym dezinfomatorem, aby kłamać to trzeba prawdę znać.

NWO w wersji demo istnieje praktycznie od Kaina czyli niewolnictwo pod pozorem wolności, równości, tolerancji, braterstwa. Ale też NWO niedługo się zakończy i kilku z niższych szczebli krętactwa oraz Rzym (jako zły policjant) zostanie poświecona aby wyższe szczeble vel. druga fala mogła zyskać na wiarygodności. Proroctwa przewidują krótkotrwały okres pokoju, wielką Lechjah itd. Ale to będzie oszustwo ponieważ  ta druga fala promuje także lucyferka w innych barwach.

 

Na wypadek gdyby karma wróciła i kanał JSM numero czwarto zostałby odesłany w niebyt

 

 

Helliocentryzm to nie tylko wirująca się ziemia, Heliocentryzm czyli Słońce Centryzm a symbole solarne w kulturach pogańskich symbolizowały kult płodności 🙂

Żeby było śmieszniej :0

666, a podobno to wymyśliła starożytna masoneria że sataniści zostaną zniszczeni 🙂

Wniosek:

krulu jako leniuszek ma sporo czasu i czerpie garściami z różnych stron. Potem te informacje mieli w taki sposób że 99% społeczeństwa nie może wytrzymać ze śmiechu, niestety.

Jak cytuje źródła i nie dodaje krulu od siebie, to wtedy brzmi logicznie 🙂

Ale ta audycja zawiera dużo logicznych elementów wziętych, jak nie inaczej ze ”zbawienia.pl” i to nie z artykułów a filmów 🙂  Krulowi się nawet wyrwało ze słowem Australia. Róznica taka że krulu sieje raka pokazując głównie przykrą stronę zwalając głównie na piniondz. Skoro wszyscy walczą o piniondz, a  banki są w prywatnych rękach. I teoretycznie można drukować co wiąże się z inflacją. Piniondz jest jednym z czynników, podobnie władza. Chodzi także o kontrolę i władzę.

Z oddawaniem organów, trochę krulu sieje raka bo zdarzają się przypadki ratowania życia. A krwi nie trzeba oddawać 🙂

Ps. Fenicjanie to właśnie w dużej mierze ci Nefilimowie 🙂

Nie chcę analizować tej audycji, ale mogę stwierdzić że na swój zawiera dużo prawdy i nawet krulu wspomina o audycji P. Szydłowskiego na temat długości życia [którą nawiasem przesłałem gdzieś tam]

 

 

 

Nr 47

Jest to swego rodzaju odpowiedź dlaczego krul pomazaniec Yodajaya promuje co innego kiedyś a co innego teraz ponieważ ludzie z automatu nie zaakceptowaliby z automatu demonów, numerologii, Buddyzmu, astrologii, gnozy i kabały.

Nr 48

Eterman

Hmm. Sugerować piekło tylko dlatego że człowiek nie chciał pokazać koronacji na Mesjasza, wybawiciela ? Oczywiście jeden i drugi mi podpada – jeden za obronę ciała ale szkodę na duszy (kontakt z Orbami), drugi za promowanie pozytywnych aspektów satanizmu – kontakt z demonami a także manipulacje oraz ślizganie się po najważniejszych tematach nie tłumacząc dlaczego tak to działa a nie inaczej z naszą psychiką. Oczywiście spór o przysłowiową pietruszkę, przecież na krula każdy może koronować, nawet dziecko resortowe. Większą szkodę mają wyznawcy jednej ze stron angażujący się w dany konflikt bluzgając na drugą stronę ? Tak jak wcześniej i później pisałem oficjalnie krul pomazaniec pokonał czarnownicę. Nie było w tym nic trudnego, wystarczyło zaprosić na swój rejon a po miesiącach sprowokować. Naturalnie Moskalikowa nie użyła za pierwszym razem argumentów nabijając pomazańcowi Sanjayowi punkty. Ludzie naturalnie stoją za krulem pokonującym złą wiedźmę i wszyscy są zadowoleni. Ale za drugim razem ta pani używa sensowniejsze argumenty niestety przykrywając je bluzgami oraz bezpodstawnymi oskarżeniami o gejostwo, w skutek czego punkty szły na stronę pomazańca. Pytanie czy nie chodziło o dwie rzeczy ?  [Nabijanie punktów jednej ze stron kosztem drugiej, zdobycie zaufania. Dzięki czemu taki wygraniec może w każdej chwili nasłać swoich wyznawców na daną osobę (niezależnie od tego czy satanista czy normalny człowiek wskazujący na błędy). W takiej walce ludzie tracą przede wszystkim czas i energię którą podbierają im czarownicy.

Nr 49

 • Czyli dla tego pana nie liczą się argumenty a licznik wejść czy wyjść i subów. Tylko że suby nie oznaczają poparcia, sam zasubowałem kiedyś stary kanał krula i co… jestem rycerzem Yody ? Wolę bronić imienia prawdziwego krula a nie… człowieka, który podobnie jak ja nie jest w stanie odpowiedzieć na wiele rzeczy dotyczących naszego świata. I nic dziwnego skoro żyjemy przeciętnie do 100 lat na dodatek Ofici czy jak kto woli Oświeceni z diabłem wgrali ludziom różne programy w podświadomości. Przecież wielu widzi absurdalność dogmatu piekła, czyśćca czy nieba (wędrówka dusz) albo kultu obrazów czy rzeźb. Owszem wielu czuje że dając na tacę dokarmiasz proboszcza lecz twoje wewnętrzne ja boi się panicznie tego piekła myśląc ”a co jeśli będzie piekło” Piekło jest jak na razie na ziemi  jako NWO.
 • Ten Sci-Fun to nawet zabawny gość chociaż promuje Heliocentryzm. Ja tam nie czepiam się kogoś że wierzy w HC czy NC czy PZ. Większość ludzi nie potrafi podać argumentów (nie licząc tych które im podano) dlaczego wierzy w HC czyli jest niedoinformowana. Wiedza czy wiara o kształcie naszej plane-ty nie zbawia, liczą się wyłącznie nasze uczynki i planuje stworzyć kiedyś krótki materiał dotyczący Ponownego Narodzenia, ale nie jako Chrześcijanin ponieważ my z Babilonu mamy wyjść 🙂
 • Pytanie dlaczego SciFun pokazał Sandzie jako przykład Płaskoziemca a nie kogoś innego np. Erica Dubaya albo kogoś innego ? Typowy zabieg psychologiczny, pokazać przeciętnego płaskoziemcę jako takiego samozwańczego krula i Pomazańca w szatach czaro-dzieja i koronie foliowej na głowie. I dla takiego lechickiego Janusza płaska ziemia będzie równać się z obłąkańcem. Po drugie to promocja bowiem jeden i drugi nie mówi czym jest Helioscentryzm w okultyzmie a także nie mówią o takich podstawowych technikach kontroli umysłów. Mówienie o dezinformatorach to jeszcze nie wszystko. Po trzecie nawet ludzie niezgadzający się z celami danej strony, bloga, kanału nabijają wejścia chociaż są przeciwni doktrynom prezentowanym. Inaczej mówiąc taki blog może mieć tysiące wejść a połowa z tego zawiera wejścia dla żartów.
 • Jeszcze jedno tych kilku juduperów… hmmm Ja widziałem z kilka osób mówiący w ogóle o Sandziadzi. Owszem też kładli sobie kłody ale nie było tego tak sporo czyli nie tak dużo ogląda. Krytyka nie do końca jest reklamą a zaprezentowaniem swojej wizji danego tematu a podanie linku jest oznaką uczciwości. Staram się podawać linki nawet do stron z którymi nie do końca się zgadzam, ba! Nie ma osoby z którą bym się w 100% zgadzał.
 • Zastanawia mnie to ostatnie zdanie krula. Jak wcześniej dawałem znaki, preferuje wypowiedź pisemną niż ustną ponieważ pisemnie znaczy krócej i zwięzlej. Możemy także polemizować w granicy rozsądku. No dobrze, także jacyć ”chrześćijanie” mówią o Sandziu. Ciekawe jacy ? Nie wiem, ja się chrześcijaninem czyli wyznawcą Pawła nie czuję. Trójcy nie uznaję, człowieka ponad Boga nie wysuwam, ojców kościoła nie wybielam, na Nowe Przymierze człowieka z Bogiem dopiero czekam, 12 Plemion nie neguje za to kwestionuje roszczenia Edomu… za pomocą Septuaginty. Usprawiedliwienia z samej wiary nie uznaję. Piekła nie uznaję i wędrówki do nieba po śmierci także. Pomimo młodego wieku jestem w stanie wyjaśnić krótko wiele mechanizmów tego świata nie z powodu jakiegoś natchnienia a główkowania oraz pomocy innych.
 • Zauważmy że ów krul niby mówi jak go wszyscy atakują ale odnosi się głównie do wygodnych argumentów niewygodne komenty zbywając. Cenzura cenzura lecz milczenie w pewnych sytuacjach nie jest złotem ani srebrem a siarką.

Nr 50

A teraz coś lepszego 🙂

Inaczej mówiąc Sanjaya chętnie przegląda wszystkie artykuły, gratulacje! Im więcej ludzi zaczyna rozumieć pewne mechanizmy wpływająca na każdą sekundę ludzkiej egzystencji, tym lepiej.

Cieszy mnie także że Sanjaya potwierdził to co przeczuwałem od dłuższego czasu, wertuje strony filmy czy blogi więcej osób niż myślimy. Jakieś 99% ludzi jedynie słucha i…
Jedni dostają szału a drudzy korzystają z tych materiałów.

https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2018/02/19/jasna-i-ciemna-strona-medalu/

Ale krul znowu zbywa temat i:

 1. Odnoszenie się do osób w liczbie mnogiej
 2. Zaprasza nareszcie do czytania, hmm czemu dopiero po tak dłuższym czasie kopiuj wklej ? No wielka mi łaska skoro nie ma wulgaryzmów ani czystej złościwości. Nie mógł krulu tego osunąć więc musiał zapozować że się nie boi tych od których kradnie materiały
 3. Twierdzi jak to wszyscy chcą jego zniszczyć, hmm gdyby ktoś by chciał zniszczył to używał by słów niecenzuralnych a nie pytań. Gdyby ktoś rzeczywiście chciał krula zniszczyć, to już by dawno tak było ale mamy przykład cudownego przeżycia na wzór JPII
 4. Twierdzi że ten artykuł jest mu na rękę ale nie odnosi się specjalnie do argumentów i ich nawet nie neguje. Ogólnie programuje (nie bezpośrednio) swoich wyznawców że każdy kto atakuje Sanjaye ten atakuje Jasną Stronę czyli wszelkie dobro i jest albo opętany albo  z tych najgorszych sił. Celowa sekciarska zagrywka w stylu ”tylko my mamy boskie posłannictwo”
 5. To tak nie działa i większość ludzi gdy atakuje bez dowodów zwyczajnie broni swoich poglądów (pranie mózgu) albo jest opłacana w celu walki z prawdą. Cóż ja staram się patrzeć na konkretny temat z jednej i z drugiej strony lecz 100% bezstronność jest niemożliwa. I tak kiedyś będzie że będziemy musieli podjąć wybór komu chcemy służyć – Bogu czy upadłym, walka toczy się o życie wieczne na ziemi.
 6. Jak wyżej każdy kto mnie krytykuje jest głupi ponieważ jestem wszechmocnym koronowanym królem Lehji!
 7. Piepszy dalej o Isusie ponieważ przedstawia nam Isusa Pawłościańskiego, kościelnego, Kosmicznego a nie Biblijnego i praktycznie każdy człowiek lepiej znający Biblię zrozumie co tutaj piszę. O Pawle nie za bardzo powie, ale o tym czym się różnią poszczególne księgi no i o tym kim są żydzi a kim Słowianie.
 8. Myli pojęcia że grecki tytuł Christos znaczy Słońce, w jakim języku skoro Słońce to Sol/Helios ? Christos znaczy dosłownie Namaszczony olejkiem, Wybrany. Napisałem to
 9. Potwierdza jednak iż swoje logo inspirowane jest Buddyzmem oraz słońcem – symbolem dla którego składano krwawe ofiary w Kanaanie czy w Ameryce.
 10. Odwraca sens i zmienia pojęcia, twierdząc że wszyscy lubimy słońce. No tak słońce i inne zjawiska atmosferyczne jak deszcz są potrzebne ale… co innego kiedy lubimy słońce a wielbimy słońce niczym boga. I w tym jest problem że ten człowiek podsuwa kult przyrody nieożywionej a także kult solarny w najczystszej postaci. A diabeł tylko zaciera rączki widząc ludzi wielbiących przemioty… i to jest bałwochwalstwo. Nie ważne czy wielbimy posągi, obrazy, rzeźby, zjawiska atmosferyczne – wszystkie te rzeczy nie są bogiem i z pewnością nam nie odpowiedzą…
 11. Bardzo pyszny człowieczek z wybujałym ego wrażliwym na krytykę więc nie warto z takimi sekciarzami bezpośrednio polemizować.Obowiązkiem uczciwego jest jednak ukazywać błędy czy manipulacje i naprowadzać na prawdziwą wersję.
 12. I praktycznie większość tego o czym mówi skopiował z cudzych stron. Niby nic złego ale pokazuje to co jest jemu wygodne a nie jak jest.  Tylko że jest gościu sprzeczny w swoich poglądach często zmienia definicznie siejąc zamieszanie. Znam dobrze ten problem ponieważ sam zmieniłem wiele definicji np. zbór jako zburzenie itd.
 13. Oczywiście Sanjaya nie odniósł się  do przedstawionych argumentów i się do nich nie odniesie (poza ogólnikami),
 14. Próbuje połączyć Mesjasza z Bogiem, przy okazji wmawia ludziom to czego nigdy nie powiedzieli. Typowa ohydna medialna manipulacja …

Część 8 Podsumowanie 

Napiszę wprost bez zbędnych ceregieli.

Warto jednak posłuchać czasem tego pana co mówi ponieważ w kwestii Babilonu Wielkiego i Wielkiej Nierządnicy przedstawia wiele elementów prawdy jednakże trzeba mieć gdzieś tam zapisane że jest to albo świadomie zakłamany manipulator podsuwający celowo okultyzm albo człowiek z prowokacyjnym sekciarskim charakterem nabytym w przeszłości który gdzieś się tam w życiu pogubił.

Próby polemiki z tego pokroju osobnikami to oczywista czysta strata czasu.
Im nie chodzi o osoby które prawdę znają i potrafią rozpoznać klasyczne manipulacje, im chodzi o owce które nie wiedzy nie posiadają.

Niestety trzeba uważać kiedy promuje okultyzm, taka jedna z koleżanek od Teozofii wychwalała diabła pod niebiosa:

Lucyfer jest naszym kusicielem i naszym zbawicielem . Naszym inteligentnym obrońcą od czystego animalizmu .

– Helena Petrowna Blavatsky , okultystka ” Isis Unfeilded ” tom 2 str. 513 

Lucyfer symbolizuje światło , idee , postęp , cywilizacje , wolność , niepodległość , Lucyfer to logos – wąż , zbawiciel 

– ‚ Helena Petrowna Blavatsky ” The Secret Doctrine ” strona 171 , 225 , 255

 

Jezuici praktykowali okultyzm w swojej najbardziej złowrogiej formie – czarną magie – więcej nisz jakie kolwiek inne stowarzyszenie . Jej właśnie zawdzięczają swoją potęge i wpływy ( … ) Mesmeryzm lub hipnoza jest niezwykle ważnym elemętem okultyzmu . Jezuici byli obeznani z hipnozą i praktykowali ją całe stulecia przed Antonem Mesmerem i Charcotem .

‚- Helena Petrowna Blavatsky , Paris , 12 Maja , 1888 , ” Theosophy or Jesuitism ? „‚


Tymczasem Rzeczywistość Jest Już Inna:

Ewangelia Mateusza 5: (16) Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. (17) Nie myślcie, że przyszedłem unieważnić prawo albo proroków; nie przyszedłem unieważnić, lecz wypełnić. (18) Bo zaprawdę mówię wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko to się stanie. (19) Ktokolwiek unieważnił by jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.

Ewangelia Mateusza 6: (1) Uważajcie, abyście pobożności swojej nie ukazywali przed ludźmi, aby was widziano; ponieważ nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. (14) Bo jeśli wybaczycie ludziom ich winy, wybaczy wam także Ojciec wasz, który jest w niebie. (15) A jeśli nie wybaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie wybaczy wam przestępstw waszych. (24) Nikt nie może służyć dwum panom, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim będzie pogardzał. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.

Księga Przypowieści 21:(1) Serce króla w ręku Pana jest jak strumienie wód; On je kieruje dokąd chce. (2) Każda droga człowieka wydaje mu się prawa, lecz tym, który bada serca, jest Pan.

Księga Przypowieści 3: (1) Synu mój! Nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, (2) Bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój. (3) Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca! (4) Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. (5) Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!

Księga Przypowieści 28:(26) Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi; kto mądrze postępuje, jest bezpieczny.

 

 

Dlaczego krulu zwalcza tak myśl bój się Boga ?

(28) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w Gehennie.

Ponieważ Bóg jest jedynym Stwórcą Nieba i Ziemi i daje człowiekowi szansę się wykazać i zbrodniarze także mają szansę się wykazać. Z tego popisu zostaną osądzeni

Dlatego krulu wyciął zdanie z ostatniego przymierza
To przymierze NIGDY, PRZENIGDY nie może być znane. NIGDY PRZENIGDY spisane lub omawiane, ponieważ świadomość się rozszerzy i spowoduje straszny gniew GŁÓWNEGO STWÓRCY na nas i zostaniemy wrzuceni do przepaści, z której wyszliśmy i pozostaniemy tam do końca na wieczność.

Czemu je wyciął ? Przecież jest to element tekstu który:
– Wyjaśnia kto jest autorem i gdzie autor się znajduje
– Wyjaśnia co stanie się z autorem
– Wyjaśnia jaki jest cel Wielkiej Nierządnicy która kontroluje ową Bestię
– Jest Bóg, Główny Stwórca który może w każdej chwili posprzątać

Tak więc krulu chroni Grigori, Nefilimów i Demonów którym przemianował na: Archonci, Jasne Duchy, Orbsy, Replitony (moja nazwa) i tede.
Ale nie neguje ich istnienia i że te Orbsy/Jasne Duchy są demonami

Tylko zmienia nazwy, najpierw był Lucek, później Archonci, teraz Jaszczuroludki, co będzie następne ?
No i broni lucyferystów pokroju Crowley, Ellen White…

* Pod tym względem takie Sanżaje są niebezpiecznymi typkami gdyż:
promują nieufność wobec zakłamanej religii i polityki, promują ufność wobec… demonów i upadłych

Jak posłuchamy takich dłużej to powinno się rzucić w ucho że ci goście:
Są nieżle obeznani w konspiracjach typu Illuminati, NWO, Replitony, Diabeł, Jezuici itd.
A na to trzeba poświęcić trochę czasu i stopniowo to przetrawić. Nawet jeśli przetrawimy te informacje to jeszcze trzeba się nauczyć o nich opowiadać aby wyglądać na fachowca w tej dziedzinie.
Owszem, nawet najwięksi krętacze muszą podać nieco prawdziwych informacji aby zyskać na wiarygodności. Z tego powodu warto wiedzieć mniej więcej o czym biadolą nam takie Dawidy Icke’i

Naturalnie nie będą zachęcać nas abyśmy pobierali mądrość od Boga, ponieważ w religiach albo Bogiem jest twoja organizacja albo ty jesteś bogiem…

Ewangelia Mateusza 10:(28) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w Gehennie.

 

Nic dziwnego że niejeden człowiek tego pokroju nie znosi Krzewiciela który o dziwo demaskował takich ludzi już dawno dawno dawno temu.  Pierwszym zdemaskowanym został Paweł, potem Łukasz, Barnaba, Marek a następnie założyciele kościoła, władz i tak dalej

Chrystus XXI wieku sugeruje swoje mesjanistyczne posłannictwo dlatego zdyskredytował Isusa Krzewiciela Prawa Bożego, przedstawić się jako Chrystus, Wybraniec, Bóg i szatan w jednej osobie.

 

 

 

Z wzajemnością bowiem Bóg nienawidzi kłamstwa.

2 Księga Kronik 33: (1) Manasses miał dwanaście lat, gdy objął władzę królewską, a pięćdziesiąt pięć lat panował w Jeruzalemie. (2) Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. (3) Z powrotem pobudował świątynki na wyżynach, które zburzył Ezekiasz, jego ojciec, wznosił też ołtarze dla Baalów i sporządził aszery, oddawał pokłon całemu zastępowi niebiańskiemu i służył mu. (4) Zbudował także ołtarze w świątyni Pana, o której Pan powiedział: W Jeruzalemie będzie przebywać imię moje na wieki. (5) Nabudował też ołtarzy dla całego zastępu niebieskiego w obydwu dziedzińcach świątyni Pana. (6) On nawet swoich synów oddał na spalenie w Dolinie Syna Chinnomowego, oddawał się wróżbiarstwu, czarom i gusłom, ustanowił wywoływaczy duchów i wróżbitów, wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc go.

 

Dobrze powiedział pan raz że Chrystus go nie zna, i coś w tym jest:
Ewangelia Mateusza 7:
(22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?
(23) A wtedy im powiem: <strong>Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Starczy, w ten sposób można automatycznie ocenić daną twórczość – stosunek do Boga w Edenie, Pawła, Septuaginty i Słowian jako trzonu narodu wybranego.

 

 

 

Reklamy

One comment

 1. Chwilowo muszę przenieść resztę tzw. usuwanie starego contentu
  W miejsce miernoty wejdzie prawdopodobnie narkoman o imieniu Adolf 🙂

  Sandzia jest idealnym przykładem na wiele schematów psychologiczych wbrew pozorom, nawet nieuctwo i zewnętrzny brak podstawowej wiedzy ma swoje uzasadnienie
  Szkoda mi trochę dwójki dzieci tego wyrachowanego typka, bo to nie ich wina że tatuś bawił się w Rydzyka lecz co innego wyszło z mowy a co innego z czynów
  Ja traktuje tego typu przykłady jako motor do działania – np. kiedy człowiek krytykuje alkohizm to sam nie powinien być uzależniony ponieważ to niszczy cały przekaz
  Co innego kiedy oddajemy coś by innych nauczyć, ale kwestia dawania słowa to co innego
  Tu się wyjaśniło dlaczego typek tak potępia bRAterstwo czy rodzinę…. czlowiek bez godności bez honoru faryzeusz alimenciarz złodziej informacji żyd mason illuminata 🙂

  cóż to tak z ciśnieniem na żydowski YT po prostu ci ludzie nie mają honoru i to mowa do wszystkich którzy mają wpisane walkę z żydami a publikują na żydowskim YT 2 centy dla nich 3 dla żyda za produkt won z żydami 🙂
  Żeby było śmieszniej syn ”lubi” ssajfana i tym podobnych choć potępiać nie potępiam gdy człowiek troszke lepiej rozumie te mechanizmy,
  Moim celem jest przede wszystkim darmowe pokazywanie na tyle ile blog darmowy pozwala i czas jak ludzie są robieni w uja i jak pokonać system diabelski w sposób praktyczny bez manipulacji, z oszustw czy z oszustów można się uczyć szczególnie tych którzy albo albo znają te źródła, albo kradną dla swoich celów i tak dalej.
  Generalnie większość udaje że wszystko jest w porządku.

  Podobnie promowanie bluźnierczej Kabały, Astrologii, Numerologi, Horoskopy argumentująć iż ezoterycy przedstawiają niższy poziom ale na wyższy stopniu te dziedziny zawierają wartościową wiedzę ma swoje uzasadnienie.
  Podobnie manipulowanie treścią na przykład wmawia komuś coś czego ta osoba nie powiedziała, ale o tym gdzie indziej ma swoje uzasadnienie.
  Podobnie rzucanie jakiś ogólnikowych haseł bez wyjaśnień ma swoje uzasadnienie
  Podobnie brak odpowiedzi dlaczego pewne zjawiska tak działają dlaczego Babilon zniewolił Słowian ma swoje uzasadnienie.
  Podobnie straszenie ludzi pojęciami bez wyjaśnień nazywanie ludzi agentami ze względu na poglądy a nie uczynki a na wiare aby nikt się chlubił w typowo religijnym wymiarze ma swoje uzasadnienie
  Podobnie sianie raka ma swoje uzasadnienie
  Podobnie mieszanie prawd z kłamstwami swoje uzasadnienie
  Podobnie odnoszenie się do emocji i ignorancji ma swoje uzasadnienie
  Podobnie ośmieszanie ruchów płaskoziemskich czy antyszczepionkowych czy antykościelnych ma swoje uzasadnienie
  Podobnie wywołanie dysonansu poprzez skrajne przeciwieństwa ma swoje uzasadnienie
  Podobnie wygłaszanie opinii bez dowodów swoje uzasadnienie
  Podobnie porzucenie rodziny ma swoje uzasadnienie
  Podobnie odnoszenie się do emocji i ignorancji ma swoje uzasadnienie
  Podobnie opowiadanie bajek ma swoje uzasadnienie. https://www.wykop.pl/wpis/34357585/1-5-roczny-sanjaya-do-ksiedza-podczas-oszczyn-prze/

  Podobnie noszenie rabadonu ma swoje uzasadnienie. Po pierwsze pełni on rolę pancerza dziewictwa taka tonsura a po drugie owy rabadon przyciąga ludzi naiwnych,zagubionych zdecydowane 99,9% ludzi odciąga i dlatego o to omawiam w jaki sposób można przekazać coś prawdziwego następnie skierować na satanizm i jednocześnie całość ośmieszyć. A po trzecie rzeczywiście jest czarownikiem i owy rabadon na głowie chroni przed atakami (urokami) ze strony inny czarowników. Może i chroni to przed atakami człowieka… ale nie demona, a osoba czuje się jakby był poza siłami zła.

  Podobnie robienie z siebie miernotę łasą na kasę sławę straszenie piekłem ma swoje uzasadnienie

  Podobnie zapraszanie ludzi a następnie ich obgadywanie za plecami swoje uzasadnienie

  Podobnie kradzież wszystkiego co mamy dostępne na internecie jako swoje ma swoje uzasadnienie

  Podobnie dobieranie faktów do argumentów ma swoje uzasadnienie – Sofistyka. a dokładnie to dobieranie tez by pasowały pod argumentacje,
  Na przykład chce postraszyć o złodziejach że nas okradają,
  ooo..
  Robert, Roman, Robin, Robić
  Rob czyli okradać….

  No ale po co naciągać dwa niepasujące do siebie klocki żeby postraszyć, nie lepiej od razu mówić prawdę ? Chociaż, za mówienie pRawdy na YT jest BANicja… po prostu nie można mówić co się chce na YT bo może być taka sytuacją jak u Caleiba, idziesz wracasz i kanałów nie ma …

  Mam jeszcze inne ”szatańskie syllaby”’ to też jest wariactwo ponieważ patrzy się na wrostki przedrostki przydroski a nie na luźno stojące literki i naciąga pod własną wizję…
  Sz!
  Szatan, Szuja, Szczać, Szykan, Szyba, Szkoła, Szmród, Szał, Szaleta, Szajka, Szambo, Szary, Szczaw, Szabesgoj, Szah, Szikago 🙂

  Gościu po prostu strzela sobie już nie w stopę ale nawet wyżej, na potrzebę danej postawionej tezy szuka wszędzie argumentów na siłę i nieważne czy jest to rzeczywistością czy ma pozory logiki
  Kłamstwa też wydają się być logiczne dopóki ich nie zweryfikujemy…

  Podobnie kłamstwa typu miss znaczy tracić albo że anglicy wymawiają God jako gad uzasadnienie – niewiedza słuchaczy nieznających języka.
  Podobnie kreowanie się osoby która wszystko zna wybiórczo, płytko ma swoje uzasadnienie
  Podobnie wspieranie kłamstw New Age typu Zeitgeist ma swoje uzasadnienie.
  Podobnie kłamstwa typu Iso(u)s czy Miriam żydy ma swoje uzasadnienie, Drugie kłamstwo to ukazywanie rzekome podobieństwo Isusa do innych bóstw co jest zupełnym kłamstwem dziecinnie łatwym do udowodnienia.
  Taki mędrzec a nie wie że Horus czy Mitra nie zmartwychwstawali, nie mieli 12 uczniów którzy mieli sądzić 11/12 plemion Jakub ? Ale ludzie nie wiedzą że Zeitgeist, New Age to śmiema satanistyczną łatwa do obalenia 🙂

  Jak święta to zrobie se maraton,
  Nr 1 Starocie aczkolwiek ukazujące zakłamanie nie tylko tego typa ale i tzw alternatywnych
  [[https://www.youtube.com/watch?v=_rdXp80MFw0]]
  – Weganem
  – Kim ?
  – Weganem
  – Kim ?
  – Wegetarianinem
  XD
  Wikipedia to żydy akurat był fajny film od Balda
  I pierwsza minuta o Słowianach
  ”Taam oni ściemniają że Słowianie pochodzo od slave czyli niewolnik a Słowianie pochodzą od sława i słowa ”
  Czyżby ?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owianie#Etymologia_nazwy
  Nazwa jest bardzo stara i wywodzi się z języka prasłowiańskiego[3]. We wszystkich językach słowiańskich nazwa własna etnosu jest podobna i zawiera rdzeń slav- / slov-. Został on powielony do pozostałych języków europejskich i w dostosowanych formach występuje jako jedyna nazwa etnosu słowiańskiego. Tylko w języku niemieckim w średniowieczu Słowian określano również nazwą (die) Wenden, zwłaszcza w stosunkach lokalnych z Serbami łużyckimi oraz Słoweńcami mieszkającymi na terenie Łużyc oraz Karyntii (niemiecko-połabskich, niemiecko-słoweńskich; por. liczne nazwy miejscowe z członem Windisch / Wendisch).

  W źródłach pisanych nazwa Słowian pojawia się w VI wieku n.e. Prokopiusz z Cezarei w Historii wojen używa nazw Σκλάβοι – Sklaboi, Σκλαβηνοί – Sklabēnoi, Σκλαυηνοί – Sklauenoi, Σθλαβηνοί – Sthlabenoi i Σκλαβῖνοι – Sklabinoi. Jordanes w Getyce użył nazwy Sclaveni.

  Źródłosłów nazwy „Słowianie” nie jest jednoznacznie ustalony. Istnieje na ten temat kilka hipotez:

  Etnonim: słowo z praindoeuropejskiego *ḱlew- (słuch, sława)
  Roman Jakobson i wielu innych językoznawców nawiązuje do prasłowiańskiego rdzenia slovo (słowo), dopełniacz slovese, i powiązanego slava (sława), oraz sluxъ (słuch, czyli „sława, która się niesie”, porównaj „chodzą słuchy”), które pochodzą z praindoeuropejskiego *k’leu̯-os (być znanym, sława), pokrewnym starogreckiemu przyrostkowi -κλῆς (kles, słynny), który składa się na imię Peryklesa, łacińskiemu clueo (być nazwanym, słynnym), angielskiemu loud (głośny), awestyjskiemu sravah- („sława”), oraz sanskryckiemu श्रवस् – śrávas-[5].

  Słowianie byliby to zatem ludzie „znający słowa”, czyli potrafiący mówić (zrozumiale) – w odróżnieniu od innych ludów, z którymi Słowianie się zetknęli, a którzy posługiwali się językami dla nich niezrozumiałymi (por. Niemcy – „niemi, ludzie nie mówiący zrozumiałym językiem”)[a]. Potwierdza to tezę, że ukształtowanie się etnicznej świadomości i samookreślenie Słowian nastąpiło w momencie zetknięcia się ich z innymi ludami. Silnym argumentem za tą hipotezą jest fakt, iż wszystkie ludy słowiańskie używają tej nazwy do samookreślenia i nie istnieje żadne samookreślenie alternatywne.

  Osz ty kłamco….
  Dalej kopiuj wklej od Henia czyli mieszanie prawd z kłamstwami cudze prawdziwe ”swoje” kłamliwe jak widać bez podawania przyczyn dlaczego

  Kłamstwo z prawdą
  – Historia zakłamana ale JA znam jedyny prawdę….

  W przypadku języka nie uważam że język powstał od tak sam z siebie, jedynym sensownym wyjaśnieniem jest Bóg istoty rzekomo z wyższych wymiarów nie wchodzą w grę, kto je nauczył 🙂
  Po prostu najpierw jest wyznacznik i to niszczy całą naukę Ateizmu i New Age, dlatego nam takie durnoty wciskają do głowy.

  Dotrwałem do 3,40 minuty dla gościa warto dla króla nie,

  Nr o tym czytałem
  [[https://www.youtube.com/watch?v=UXlDupaoskc]]
  Nieźle, Chrztu nie było ale mieszko zły od mieszka xd
  Z moich wywodów wynika że od Mieczysława, Mieszko tak jak mesko, meszek lub coś co zapomniałem trzech lehitów naraz omawiam bardzo krótko
  Słuchałe kilka audycji w tym tonie, kłamczuszków znaczy się i…
  – Te Mapa Niebieska Lechina Empire jest przeróbką innej mapy przerobionej w fotoshopie czyli strzał w stopę co nie oznacza że Lahestanu nie było ale na pewno nie turbo-kosmiczny
  – Data 966 jest fałszywa i nawet nie wiadomo czy rzeczywiście odbył się chrzest
  – Jezuickie popłuczyny typu Chronologia Fomienko
  – Lehitomany tak plują na Mieszko że niby mieszko to od kasy. Cóż muszą pluś na Mietka chociaż nie omawiają ówczesnej sytuacji w kraju – na kogoś trzeba zgonić winę takie w stylu ja tam mówie i tak jest.
  – I czy rzeczywiście Mietek nie wiem, na przykład zmienił obrządek z Cyrylo-Metodiańskiego na Katolicki bo chciałbyś Cesarzem albo dlatego że państwo Słowian osłabło ? – wcześniejsze otrucie ówczesnej elity Lahwitów o tym mówią kroniki
  w przypadku króla bo księciem już nie jest, zapomina się że krzyżacy (Teutoni) byli mistrzami w fałszowaniu dokumentów i król Konrad Mazowiecki nie musiał ich do siebie zapraszać. To tylko pokazuje kto jest największym wrogiem Chrześcijan jako ludzi, i ta organizacja wybiła najwięcej Chrześcijan, którzy tylko zakwestionowali swoich rzekomych przyjaciół.

  I dalej przypominają mi się agenci od ”Australia nie istnieje”
  https://www.spidersweb.pl/2018/05/australia-nie-istnieje.html

  Australia nie istnieje. To przekręt, który miał na celu wybielić imperium brytyjskie i na wieki ukryć jedną z największych masowych zbrodni w historii ludzkości. Zapewne słyszeliście o tym, że dzisiejsi Australijczycy to potomkowie przestępców zesłanych na ten kontynent przez władze Wielkiej Brytanii?

  A typek:
  ”bo to jest zmowa, spisek, mordercy, sataniści”

  I podobnie Icke nie wiadomo dlaczego, wystarczy żeby zneutralizować
  Przewijam,
  człowiek pochodzi od członu
  1 Men…. lol
  Man pochodzi od mężczyzny a Men od mężów (liczba mnoga) nie ma czegoś takiego jak 1 men są ludzie a nie ludź.
  Drug od dragona wymowa i pisownia zupełnie inna ale co szkodzi powiązać jedno z drugim, drakula mylenie fikcji z rzeczywistością gościu zupełnie nie zna języka Greckiego, Angielskiego i zastanawiam się czy Polski zna
  Przewijam,
  Z moich wywodów rzeczywiście wynika że Słowianie tworzyli Egipt ale ta wiedza jest zawarta TYLKO i wyłącznie u mnie, nigdzie indziej nie ma i kluczem jest lud Hyksosów czy rzeka Sirbis, szkoda że gościu to totalnie ośmieszył bo imiona znane egipskie do Słowiańskich nie są podobne

  Dalej u suszeniu mięsa, owszem Słowianie to ludy pasterzy
  Mięsożerstwo prowadzi wojen i rozwiązłości seksualnej, nie wiem ale coś jest z tymi weganami, frutarianami i tak dalej że intelektualnie są bardzo nisko łatwowierni na to co mówią w mediach fanatyczni jak dla mnie pożywienie jest kwestią prywatną a nie religijną i dorabianie do tego chorej teorii jak to się robi jest nie na miejscu dlatego krytykuje nie tyle wegetarianizm a satanizm jaki został w to wypchany i przede wszystkim to że wegetarianie umierają szybko na raka ponieważ nie uzupełniają pierwiastków, o tym najpierw trzeba poczytać a następnie ułożyć sobie taki jadłospis by dostarczyć wszystkich niezbędnych witamin, nie ma żadnej filozofii
  Fikcja w tym przypadku mięsożercy źli a roślinożercy dobrzy, podobnie w dziejach Lukasza biedni dobry, zamożni źli rzeczywistość pokazuje że nie wszystko jest czarno-białe.
  Już pomijam Hinduizm oraz Islam czyli religię gwałcicieli….

  Dalej
  Wisła, owszem była nazwa Wandaluza czy Wandaluzja
  A wisła phi niemiecka… jak niemców nie było
  https://pl.wiktionary.org/wiki/Wis%C5%82a
  (1.1–2) rdzeń „veid” lub „veis” → wić się, kręcić[1]
  Wisła od wić się, jest Słowiańskie jest

  Odra i Warta
  Oder, cz. Odra, górnołuż. Wodra, łac. Viadrus, Oddera
  Odra od Wodra, modra, mokra itd. A pamiętam że była wcześniejsza nazwa

  Warta, War znaczy zysk po Słowiańsku ja stawiam że ma to związek z Wędrami, wędruj, Wandruj, Wandaluj

  Odeszłem od tematu i słusznie,

  A w ramach świat ze 4 produkcje obalę w ekspresowym tempie choć nie jest to trudne

  Króciutko bo przecież to samo kłamał Icke…
  Zeitgeist, tylko kłacy bądź ludzie niedouczeni popierają bzdury typu Zeitgeist czy Chronologia Fomienko, taki haczyk na parafian.
  Tylko jest jeden problem trzeba być obiektywnym http://antyzeitgeist.weebly.com/
  Na pewne rzeczy staram się patrzeć jako agnostyk czy empatycznie jak to widzi druga strona i jest,
  Wystarczy że ktoś porównuje Horusa czy Mitrę twierdzi że 25 mieli 12 uczniów itd, albo łatwowierny albo kłamie z dowodami albo z brakiem dowodów się nie dyskutuje
  [[https://www.youtube.com/watch?v=fZ_qOkJcg_g]]
  Hmm, słońce jest bogiem istny Heliocentryk
  oczywiście zresztą wszystkie religie wielbią boskiego potomka jako słońce i to nie jest mit tylko interpretacja rzeczywistości z 33 stopnia geograficznego (Hermon)

  Problem jest taki że kalendarz solarny przyszedł z Babilonu i Watykanu, wcześniej używano kalendarzu lunarnego opartego na fazach księżyca dlatego wcześniej rok rozpoczynał się na przełomie kwietnia i marca
  3:40
  Merry Christmas…. no idiota
  Merry + (Merrily, Merriness, Merriment) jest to radosny, wesoły czasownik
  A Christmas… wcześniej była mieszanka wyrazów Phos, Chrestos i Chrestos a teraz Christmas od kresKę… masz ?
  No pewnie, nawet masoni i inni wtajemniczeni wszyscy czczą światło w kościele
  https://i1.wp.com/www.zbawienie.com/images/CGmonstrance.jpg?zoom=2

  No to mamy plan tegoż człowieka, ponownie zniewolenie Słowian w kajdany bałwochwalstwa do kompletu kamyczki, posążki
  I co to za róźnica jak się nazwie w magii na wyższych poziomach nie ma róźnicy kogo czcisz jaki bóstwo ponieważ wszystkie są tym samym,

  I nazywanie Isusa żydem…. eh, dobranoc
  Po co 100 jak wystarczy 10

  No dobra poprzewijałem
  Polecam poprzewijać szczególnie 23/24/27 minuta, Mariusz też używał kabalistycznego Is Ra El kto to robi ? Agenci którym zależy na usprawiedliwieniu ludu przeklętego przez Boga
  A także sofistykę związaną z Mikołajem (imię Nike + Laos czyli zwycięstwo dla ludu)
  Dni tygodnia, wtóry to znaczy drugi po Staropolski, wystarczy nieco poczytać starych książek
  No dobra teraz ponownie pokaz idiotyzmu
  Środa powinna być czwarta….
  Przecież tydzień ma 7 dni podziel na pół i wychodzi 3/5
  Tylko kto powiedział że Niedziela, nie działaj ma być pierwsza ?
  Wtedy wychodzi czwartek albo wtorek o godzinach 12-24 jest połową tygodnia matematyka logika
  Poniedziałek Wtorek Środa
  Czwartek Piątek Sobota

  Nr 4
  [[https://www.youtube.com/watch?v=qoG8LVnTDkY]]
  Króciutko może spotkam jakiś nowy arcywielki argument a znając życie znowu kazuistyka mieszanie pojęć fałszywa argumentacja
  Już sam początek kompletne bzdury… jedna ”prostytutka” o imieniu Magdalena i
  Nie ma do czego się odnieść, o boże ta obleśna twarz…
  Krótko, gościu łączy prawdy z kłamstwami i człowiek dostaje dyzonansu bo z jednej strony prawdy które nie można zanegować przecież sam omawiam fałsz religii a z drugiej strony ”Jezus rewolucjonista”
  Debil albo zakłamany agent…

  Pięć minut a już naliczyłem kilka porządnych kłamstw które jawią się jako niedopatrzenia,
  Cytując Mariusza powiedziałbym ”nie ważne to co mówią, ważne czego nie mówią” i to jest kluczem np. typ mówi o starciach Żydów z Chrześcijanami ale nie wyjaśnia skąd to się bierze, kto zapoczątkował i dlaczego
  Ja wyjaśniam ale nie dlatego że pozjadałem wszystkie rozumy tylko

  Pierwsze przykazanie, ok
  Tylko że Isus nigdy nie ogłaszał się Bogiem tylko wybrańcem który wyjaśnił Prawo dla zagubionych owiec z domu Izraela, dlatego apostołowie poszli do Scytów, Traków, Greków a nie do Faryzeuszy.
  Matka Boska nie jest Biblijna a wymysłem z IV wieku więc pudło

  Gościu udaje że nie rozumie Prawa Bożego, śmierć była przede wszystkim za bluźnierstwo a jeśli Izraelici żyli pod panowaniem Boga znali te Prawa mieli 100% mózgi więc nie było wymówek że nie wiedziałem,
  Kiedy Izraelici poszli w niewolę i proroctwa doskonale to opisują złamane przymierze.

  Dalej dałem gdzie indziej, jak tak patrzeć to Isus a Paweł czy Mahomet czy Sandzia czy Ezoteryczne świdry, nie ma porównania ci nauczyciele wymagali uznawania swoich nauk jako pewników a ich poprzeczka jest czy była ustawiona nisko, nie ma udoskonalanie siebie a warto udoskonalać swoje talenty po to mamy przypowieść o talentach by rozwijać swe zainteresowania, umiejętności, pasje
  Już nawet oglądanie ludzi którym się powodzi by grać sobie archetyp człowiek sukcesu który trenuje, coś osiągnął w życiu

  Nauki Isusa a także proroctwa są banalnie proste jak drut jest wiedza teoretyczna jak i praktyczna
  Jest wiedza wewnętrzna, wewnętrzna i praktyka
  Praktyczna czyli jak mamy żyć,

  Koniec 20 minuty, i mówi to człowiek który sam porzucił rodzinę nie wspomniał że w czasie otrucia opisanego w artykule o sektach…
  Swoją drogą nie musiał tego mówić ale jeśli odgrywamy świętojebliwych to sami powinniśmy być w porządku a nie hipokrytami

  Dalej, hmm chodzący rak
  Problem jest taki że człowiek jest istotą ideową i nawet jeśli idea jest fałszywa lepiej by miał za co walczyć niż żył bez idei co proponuje krul ?
  Ateizm pomieszany z New Age, nie ma nic większego i sensowniejszego od siebie do zaoferowania i to się dotyczy większości tej paczki

  Zauważmy że Sandzia przedstawia swoją osobę nazywając ją Jezusem a Isusa przedstawiaja tak jak siebie w superlatywach
  Niby coś omawia ale dalej nie powiedział czym jest Królestwo Boże, nazywa z jakiegoś powodu niebieskie czyli poważny brak wiedzy
  Dlaczego to omawiam, ponieważ wychodzi gościu z pokrętną argumentacją i niby coś omawia a w sumie nic co by wychodziło ponad stare forum a zwłaszcza Mariusza
  Najlepsze jest to że w słowa Isusa wkłada cytaty z listów Pawła, i dlaczego to omawiam
  Ponieważ nie mamy tylko paru ex-członków jak Mariusz czy Rafał którzy niby coś wiedzą a jednak nie podważają tego co powinni,
  Ja się pytam retorycznie czemu nikt nie podważył na poważnie to co jest omawiane tylko dalej niejeden powtarza stare śmieci
  Jak to, wiem stare https://wolna-polska.pl/wiadomosci/pierwsze-zydowskie-klamstwo-fabrykacja-starego-testamentu-o-tym-ze-izraelici-byli-niewolnikami-w-egipcie-2015-03
  I w zasadzie tylko jedna grupa te wszystkie rzeczy koryguje tych którzy je tworzą nie stać na to

  20 minuta, kolejny przykład uczciwości tego człowieka godny nauki
  Co mnie obchodzi że religie obiecują wieżę Babel, sprawiedliwi posiądą ziemię dlatego wszystkie proroctwa mówią o tym samym
  Lecz nam się wpiera że Bóg dał tzw Judaizm, Chrześcijaństwo, piekło, usprawiedliwienie z wiary i tak dalej.

  Dalej pomijam hipokryta co innego trąbi a co innego czyni i po tym można rozpoznać zwodzicieli i dlatego chętnie to omawiam
  Człowiek który sam rozwalił i porzucił swoją rodzinę cytuje nam
  No tak nie uznaję Łukasza to cytuje nam Łukasza a nawet Łukasz mówił o czymś innym, też musiał dobrze podrobić oryginał
  Łk 14:
  (26) Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim.
  (27) Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim.

  Chodzi o ten fragment, który zanalizowałem i tylko człowiek podły poda nam ten fragment w nieuczciwy diabelski sposób
  Mt 10:
  (34) Nie myślcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz.

  Bierzta i uczta się
  http://www.proroctwa.com/rationalateist100.htm
  https://basileia785.wordpress.com/2018/08/17/nie-sadzcie-ze-przyszedlem-pokoj-przyniesc-na-ziemie/

  Kluczem akurat tego fragmentu jest cały rozdział do kogo są skierowane słowa oraz nasi ciemiężcy

  Dalej podaje nam wersety z Marka, ponieważ zanegowałem Marka
  Ciekawe,
  Popatrzmy na tekst 24:18 i na co ten oszust mówi, oszust ponieważ nawet ten fragment mówi co innego chociaż neguję Ewangelię Marka tak nie mogę zarzucić tutaj Markowi, uczniowi Pawła zakłamania tylko temu typkow

  Nie ma tam nic o wyparciu się rodziny, a po drugie przecież to wyklucza kult Maryjny czyli strzał w stopę i w głowę

  Chodzi o ten fragment

  Mt 12:
  (46) A gdy On jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim porozmawiać.
  (47) I rzekł mu ktoś: Oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą porozmawiać.
  (48) A On odrzekł temu, co mu to powiedział: Któż jest moją matką? Którzy to bracia moi?
  (49) I wyciągnąwszy rękę nad uczniami swoimi, rzekł: Oto matka moja i bracia moi!

  (50) Albowiem każdy, kto czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.

  Ostatni werset jest kluczem,
  do porównania J 15:
  (12) Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.
  (13) Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.
  (14) Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję.
  (15) Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.
  (16) Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.
  (17) To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali.
  (18) Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził.

  No i mamy dyzonans wersetu mówią co innego a co innego mówi Sandzia z Szydłowskim,

  Dalej 27 minuta, krytyka apostołów
  I ponowne kłamstwo nawet nie możliwe do zweryfikowania po odrzuceniu Pawła i Łukasza…

  Dalej Eucharystia, to samo Brejn czy Mariusz
  Co złego jest w zdaniu ”dzięki czy panie za ten posiłek”
  I satanizm znika

  Owszem Eucharystia w wykonaniu Pawła i Watykanu to czarna magia jawiąca się nam jako biała, zrobiłem o tym krótki materiał

  A to tylko druga a ile wyniosłem pośrednio nauki, cóż nawet ludzie totalnie zakłamani mogą nas czegoś nauczyć nie bezpośrednio bo bezpośrednio celem jest sprowadzenie nas na minę to oczywiste.

  Tak obiektywnie żadne ze źródeł które jest wyjaśnianie
  No dobra 1 część 22 od 22 minuty i znowu kłamstwa wielowarstwowe że Bóg dał nam tzw Judaizm

  A jakie tam rzeczy łojoj łojej łoj i dalej nic nie wiemy, dyskusja Szydłosia czy Sandzi jest na poziomie budki z piwem tam każdy ma jakąś opinię tylko brak weryfikacji o poglądy się nie spieram ale o nieuczciwą zwodniczą argumentację
  Tutaj sandziu cytuje nam Mt 5:17-20 akurat, pudło lecz fakt Prawo Boże jest niezmienne i nawet takich zakłamanych dosięgnie kara w Królestwie Bożym nie będzie oszustów będą za to 100% mózgi i nie jest jakaś utopia a realny plan działania. Ci ludzie nie mają żadnych większych planów działania w skali światowej co najwyżej dla małych grupek dających datki
  Mylenie Edomitów z Izraelitami, Mariusz tego nie powiedział ? Przecież obaj wierzyli w wklęsła ziemią, tylko większość odeszła z powodu braku sensownych argumentów
  Można tak powiedzieć ale lepiej Synagoga Szatana, synowie twych gnębicieli

  I 25 minuta i co z tego że Katolicy się modlą do Syna a nie do Ojca jeśli Stwórcą jest Ojciec a nie Syn, po to mamy proste definicje
  Nie mogę ale blefiarski argument tak jak Enki i Enlil – Bóg i Pan tak mamy Bóg i Ojciec, to pokazuje albo zupełny brak zrozumienia tego człowieka którzy czyta forum blog i dalej nic z tego nie rozumie, dlatego chętniej przypatruję się osobom bliższym niż dalszym znaczy się po tych od których więcej oczekuję np. nie oczekuję od Mariuszka cytowania tekstów masoreckich czy kosmitów
  A w Księdze Henocha jest Pan Duchów to pewnie wprowadzili kogoś nowego, w Tanachu mamy róźne formy nieprzetłumaczone Elyon, Saddaj, Adon to pewnie kolejne pogmatwania owszem masoretów lecz czysta logika Syn Boży nazywa swego Ojca, Boga – Ojciec.
  Już pomijam że Niebieski nie oznacza koloru a z Niebios, kolejne błedne tłumaczenie wyrazu ouranios, pamięta ktoś Uranosa z mitologii Uranos i Gaja czyli Niebo i Ziemia, Ge, stąd Geologia, Geocentryzm, Geopolityka itd. Uranos chodzi o niebo, czyli Bóg znajdujący się w Niebie, wszystko wraca na swoje miejsce
  Warto zwrócić uwagę dalej że ci ludzie wierzą że sami sobie wywalczą zbrojnie kraj, dlatego ucięto końcówkę z ostatniego przymierza by Słowianie nie wiedzieli jak walczyć z kim i w jaki sposób a tak mamy tezę że trujo mordujo grabio ale nie ma rozwiązania czy wizji zakończenia cierpień,
  Dalej sofistyka biedni, bogaci cóż mogę jeśli sam człowiek się zaorwał czepianie się że nie biednych tylko ubogich, czysta sofistyka i spychanie na sprawy najmniej ważne tak jak to czyni wielu zwodzicieli,

  Eh kolejne kłamstwo Mt 10:34
  31:36
  Ten sam werset cytował nam Icke jak widać róźnież zakłamany pokazywałem to w materiale

  (34) Zaprawdę, powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.

  Zauważmy że te ci dwaj powielają błędy Łukasza z interpretacją proroctw Joela, pamięta ktoś, że czasy ostateczne były wówczas
  I to samo robią ci dwaj ale dalsze wersety temu przeczą
  (36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.
  (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.

  Cały rozdział jest przez wielu znany i mówi on o czasach końcach z tego powodu dodano plan Łukasza o zniszczeniu Jerozolimy aby zepchnąć resztę na boczny tor i wystawić kolejne kłamstwa które powtarzają ci dwaj,
  Nie ważne czy się przypisuje czy nie jak cytujemy to musimy być obiektywni, mieć tej uczciwości godności i honoru mówić tak jak jest a nie tak co mają ludzie w głowach mieć. To jest ważniejsze niż czyjeś widzimisię, przedstawiać nawet niezrozumiałe kwestie nie bać się oszczerców zresztą pomioty wężowe bardziej się boją co widać,
  Zauważmy dalej że ten zakłamaniec (mówmy po imieniu ja się nie złoszczę ale jeśli odwala się taką szopkę na podstawie chociażby moich postów) zauważmy że gościu udaje że nie rozumie całej tej koncepcji i niby ją ośmiesza. Jak ośmiesza jak nic o niej o nie powiedział, ośmiesza inne tematy podobnie Szydłowski sfałszowaną mapką Lehina Empire czy wielu innych speców od negacji
  Także Sanjaya to oszust, nic nie dał tylko zabrał moje materiały co róż kiedy wspomnę o krulu odpowiada takimi kłamstwami żeby jeszcze zachować się jak mężczyzna ale nie daje mi możliwość zrozumienia kwestii których wcześniej słabo rozumiałem, i podobnie z wieloma innymi kłamcami.
  Nie wiem czy warto podsyłać te filmy na forum, znaczy się oficera politycznego, alimenciarza i jeszcze kilka które znalazłem łatwiej natrafiam na blogi. Mnie nie obchodzi tyle opinia co celową perfidię tych ludzi, oni tylko wyszukują pozorne błędy żeby tylko zanegować Boga czy Biblię i wprowadzić jakiś satanizm, a my się mamy ich bać ?
  Mam się bać pastorka który bije trzodę wersetami z Pawła, o Bogu niewiele wie zachowuje się dwulicowo i nic nie daje od siebie ?
  Ludzie, bać się oszust a nie człowiek oszukiwany a niech im się tam zagotuje chama uderzać po sakiewcę, kulturalnie zadawać proste pytania taka moją wstępna rada
  Zapytać się o 12 plemion i tak dalej, grzecznie niech odpowiadają ludzie mądrzeją i chcą potwierdzenia
  A to że ten czy taki dezinformator podaje coś prawdziwego, nie patrzmy fragmentycznie a holistycznie dla przykładu
  Czy poleciłbyś poznającemu prawdę taki Monitor Polski, II RP, Chrabję, CSM, Jones, Icke i dalej znajomej osobie z czystym sumieniem
  Ja nie spaliłbym się ze wstydu, jedynie co to mogę opowiedzieć że uznaję tych szkodników za ludzi którzy mają nas do czegoś przyzwyczaić może to być idea, wprowadzić truciznę zmieszać do kotła i ośmieszyć zrobić z siebie imbecyla celowo.
  Owszem z ludzkich źródeł nie ma jednego pewnego lecz Prawda nie jest jedna reszta to sofistyka albo jest albo nie ma co innego opinie,
  Tak to działa chcesz by 99% odrzuciło to co mówisz iść w ślady tych ludzi powiedz coś fajnego a następnie bredź jak potłuczony gadaj że Australia nie istnieje,

  Ekhm, człowiek po takich krulach czy chrabjach dostaje dyzonansu ponieważ w pewnych tematach jest powiedziane nieważne w jaki sposób 80-97& prawdy i słyszy pomiędzy tym albo megabrednie albo superkłamstwa zamierzone wynikające nie z braku wiedzy, tylko tak wygląda że osoba nie ma kontaktu z rzeczywistością nie wie co mówi itp.
  Mieszanie prawdy z kłamstwą i robienie z siebie miernoty, często to widać
  Oczywiste żeby sprzedać truciznę czy skierować na fałszywy trop trzeba dać coś interesującego na tym polega dezinformacja by ludzi przekonać do czegoś fałszywego a jednocześnie pokazać coś prawdziwego i ośmieszyć to.

  Ach co szkodzi wkleić starą pół-analizę zresztą nic nowego nie ma
  Gościu nawet wersety Biblijne a w zasadzie wszelkie możliwe źródła cytuje wybiórczo tak aby pasowały do koncepcji bez większego zrozumienia o czym mówi całość.
  Typowy przykład mitomanii tego człowieka a zasadzie Szydłosia jest teza wyssana z brudnego palca jakoby Baranek był alfonsem, miał nad sobą prostytutki oraz ciągłe kłopoty…
  Naturalnie nie podaje tych źródeł które mówią że Isus był rzemieślnikiem z zawodu, że nauczał po grecku za darmochę, że gnoił pasibrzuchów – trochę jak Sandziaja który na Isusie się wzoruje.
  W zasadzie nic nowego zupełnie jakby się ze sobą ścigali kto wymyśli większą głupotę
  No dobra sprawdzam sobie dziś na profil krula i co ja pacze co ja widze ?
  Jezus to reptylianin! Stworzyły go gady!

  A więc Isus jest jaszczurką zwinką zrodzoną przez jaszczurkę tatusia i jaszczurkę mamę 🙂

  Te zwierzęta nie są wężami a zresztą biologiem nie jestem

  Isus był postacią historyczną potwierdzoną nawet przez obcych, co z tego że pisali to co słyszeli skoro nie mieli żadnych wątpliwości

  Po drugie te gadanie o trupie na krzyżu jest typowym katolickim i Talmudycznym wymysłem aby zasiać taką myśl że życie nie ma sensu a jeśli Isus umarł i użył no to mamy sprawę wyjaśnioną – religie nas masowo okłamują

  Jak narazie bez oglądania widzę krulu ma spory problem – z pamięcią na przykład bo wcześniej był synem Lucyfera (pozdro BB), potem synem gnostyckich Archontów, później Watykanu który w tamtych czasach nie istniał bo nie mógł istnieć, później kogoś tam jeszcze a teraz krokodylki
  Na YT kanał krula nie ma za dużej oglądalności i nawet nie ma filmów na stronie głównej kiedy wpisujemy jasna….

  Pobieżnie zalatuje mi krulu ostro nie tyle jawnym Hermetyzmem czyli czczeniem Merkurego (Pawła ?) po trzykroć wielkiego ale i Gnozy oraz Kabały.
  Kabałę mamy słowną oraz pisemną (Zohar..). Ta oralna jest cenniejsza dla wtajemniczonych i tam poznają rózne brednie jak ta że naród wybrany (straznicy słowa i wiedzy) to hybrydy a Nefiliki to ci lepsi itd.

  O krula jest natomiast pomieszanie z poplątaniem modrych idei z czystą fantazją –

  Płaska Ziemią, szaty czarodzieja z pewexu, pasibrzuchy, Syfoniści, NWO, Hermetyzm, doktrynalny Heliocentryzm, ostrzeganie przed dezinformatorami, zapraszanie ”antysysemowców” aby ich później gnoić, atak na wszystkich, wybiórcze cytowanie kogoś, samouwielbienie, Buddyzm, Lechicki satanizm, Eter, Moskalikowa, Jaszczuroludzie

  Sandzia to ma dobry kontakt z Jaszczurkami, ciekawe czy z zna mowę węży jak Harry Potter ?

  Takich zabiegów, mam na myśli połączenia tego wszystkiego przeciętny człowiek może nie zrozumieć. Wyznawcy będą się cieszyć jak to krulu pocisnął a resztą padnie ze śmiechu. Ja jeszcze to rozumiem bo znam te źródła mniej więcej…. a przeciętny człowiek nie

  Osobniki tego pokroju odnoszą się do niewiedzy słuchacha a także jego upodobań to znaczy się jest ryba, wędka, przynęta i haczyk.

  W przypadku pomazańca targetem są młodzi ludzie szukający wzorców w przedziale wiekowym lat (14-30), a najlepiej tacy którzy wyszli z kościoła na przykład ateiści, są początkującymi poszukiwaczami pradawnej wiedzy ale są dopiero zaczynają swoje poszukiwania. Ważne że są jeszcze niezdecydowani i szukają oparcia, źródła mądrości i szczęścia…
  I dostają ćwierć produkty a dokładnie kociołek

  Ale to nic w porównaniu z tym co ten człowiek mówi około 7 minuty cały czas z tego nie mogę a z drugiej strony nie wierzę w ignorancję
  Do poczytania także, do ucznia królewskiego nic nie mam a nawet szanuję za całość i ogrom pracy, ogarnianie tego wszystkiego, główną wadą jest łatwowierność dużo cech z samca typu Beta i tak się zdarza są macho i są tatusiowie a i są nieregularni
  http://www.jasnastronamocy.info/artykul-jsm-nr-5-jezus-reptilianin-stworzyly-go-gady-dowody/

  Już pomijam argument tak jest bo ja tak mówię, lepsze są te brednie:
  Jezus jest repti i wszystko jest na swoim miejscu. Mówią, że Kościół Katolicki to jest mistyczne ciało Jezusa i dobrze mówią, w chrześcijaństwie najważniejszy jest Jezus i ta sala audiencji papieskiej ma kształt gada, a gady to są repti, dlaczego?
  Wniosek prosty, ponieważ Jezus był Repti.

  Już nie synem lucyfera, No właścnie cały krul, mówią mówią mówią ale nie jak jest nie licząc tak mówię i hu.
  O twórcy Chrześcijaństwa cichutko, co mnie nie dziwi praktycznie cały świat zgodnie w tym milczy

  A dokładnie to czyli czysta kazuistyka w wykonaniu JSM.
  Anglicy tutaj bardzo dużo złego robią na ziemi, są bardzo agresywni, mają bardzo destruktywne działanie i destruktywny język. Oni się modlą „Oh my gad” Modlą się do repti. A stopniowanie po angielsku jest good, better, the Best. Bestia jest najlepsza dla Anglików bo ten język jest językiem repti. Oh my Gad Oh mój gadzie, tak się Anglicy modlą albo ci co się po angielsku modlą, to łączą się z repti.

  Anglicy są niedobrzy ale jak ich kopnąć, ruszamy prawdę że kolonie i tak dalej i łączymy te brednie.
  Brednie ponieważ to amerykanie a dokładnie na filmach mówią oł maj gad.
  Anglicy mają zupełnie inną wymowę, i nie muszę się uczyć tego żeby wiedzieć że jest coś takiego jak British English i American English.
  Anglicy mówią oh my god czyli o Mój Boże, god od godnośc
  Wystarczy fonetyka, to jest tylko 5 sekund szukania wpisujesz i masz
  Nas uczy się w zasadzie miksu trochę tego i trochę tamtego, gościu powiela mity dotyczące języka obcego jak i Polskiego tylko ludzie pokroju Czykago mogą tego typu nieuctwo łyknąć i nie trzeba być jakimś omnibusem żeby tego nie wiedzieć.
  Mnie akurat nie ciągnie do Amerykanizmów dlatego nie mówie oł maj god tylko ou mai god

  Końcówka też dobra, czyli jak mówisz Ratunku to przybiega ten Rahu i zabiera duszę do Tartaru i tam jest Ar od Arjuów a powinno być Trarat…. żartuje po prostu śmieszy mje bazowanie na ludzkiej niewiedzy i podstawowych mitach.

  No dobrze oglądam ten film, albo dostanę ataku śmiechu albo coś jeszcze innego
  Hmm…. początek że Isus był Jaszczuroludem a w sumie to nie był ale to nie jest takie ważne… i on traktuje to na serio choć w wątpię w to albo rzeczywiście ich przeceniam. 
  Przedstawia nam tysiące koncepcji Isusa ale nie związanych z Biblią. To trochę jakby dwoje osób się sprzeczało na temat Hitler i jeden by mówił że Adolfik był nieślubnym RothSzyldem a drugi że był żydożercą…
  Co mnie czyjeś opinie, nawet recepty Kościelne dotyczące doktryn nie mają większego znaczenia z tym co Bóg powiedział prorokom…
  Koncepcja że Isus był Rzymianinem wzięła się z Talmudu (Toledod Jeszu, Jeszu czyli niech imię jego będzie zapomniane)… Hmm ale co mnie obchodzi opinia jakiś obłąkanych rabinów, sami Żydzi ci normalni dystansują się od tego.
  No właśnie krulu omawia nam tylko koncepcje, opinie a nie dowody i źródła. 
  Co ciekawe krulu tu już sam sobie przeczy bo wcześniej nawijał na temat Gnostyckich Archontów

  Wypadało by to jakoś wyjaśnić, bo w takim przypadku wygląda to na sianie zamętu
  Oczywiście wiem że chodzi nadal o zbuntowane anioły (Grigori) oraz ich dzieci – Tytani którzy pozbawieni cielesnej powłoki stają się demonami
  Ale reszta o tym nie słyszała
  Owszem religie zostały stworzone przez aniołów aby ludzie nie poznali Boga i narzekali na swój żywot…
  Ale to że religie są kłamliwe nie potrzeba nie wiadomo jakiej wiedzy, trzeba jeszcze wiedzieć jak to wpływa na codzienność

  Owszem jest pełno symboli węży, u Azteków mamy Quetzalcoatla
  I wiele religii uznaje to za coś dobrego… poza Biblią
  I Słowianie też mieli kult diabła oraz Peruna (Zeusa/Taranisa) którego symbolem było Czarne Słońce. Patron Jasnej Strony którego symbolem jest Czarne Słońce, dobre nie ?

  Ten człowiek ani razu nie mówi i nie wspomina o głównym filarze Chrześcijaństwa – Paweł Z Tarsu i jego ekipa
  Nie omawia też róznic Pawła z resztą albo na temat tego gnostyckiego dziadostwa..
  Gościu praktycznie wyrażą tylko swoją opinię nie mającą pokrycia w rzeczywistości.
  Hmmm ciekawe dlaczego mniej uwagi poświęca na Islam albo na Zoroastryzm albo Na Pawła
  O różnicy pomiędzy Eucharystią Pawła którą Sandzia omawia a Eucharystią Melchizedeka czyli dziękczynienie Bogu, tak zwana modlitwa przy posiłku. Nie mogą tego typu ludzie mówić ponieważ wówczas satanizm znika… Bo co jest złego w dziękowaniu Boga za dobry obiad ?

  Dalej krulu podaje znany cytat, no i mówiłem że będzie beka
  Oczywiście z Ewangelii Łukasza który był czarownikiem podobnie jak ten pan
  Zacytował nam jednak wybiórczo fragment
  Łk 14:(26) Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim.
  (27) Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim.

  Logika tego pana, jeśli chcesz być naśladowcą Isusa… zabij rodzine, zrób se wielki krzyż na plecy a końcu się zabij..

  Ale o nauczaniu Isusa żeby nie dawać się sprowokować…. cisza. No i o tym że będą konflikty w rodzinie.

  Mt 10:
  (21) A wyda na śmierć brat brata swego, i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i będą ich zabijać.

  (28) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w Gehennie.
  (36) Tak się staną wrogami człowieka jego domownicy.

  Inaczej mówiąc Isus został mianowanym przez Boga, Królem Królestwa Bożego na ziemi a także przyszłym sędzią który wykona wyrok na niereformowalnych zbrodniarzach, osądzą ich czyny a nie wiara.
  Baranek musiał jednak złożyć okup za owce, aby na mocy tej krwi móć wymazać wiele grzechów, oczywiście nic za darmo i musimy udowodnić Bogu że zasługujemy jednak na życie

  Jana 14:

  (10) Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje.
  (11) Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie; a jeśliby tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie.

  (12) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca.
  (13) I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu.
  (14) Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to.
  (15) Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.

  Zobaczmy, jeżeli nie wierzysz w Boga i jego wysłanników jak isus to chociaż bądź dobrym człowiekiem – dobry człowiek kiedy ujrzy wyrok Boga na zbrodniarzach nie pozostanie ateistą. A teraz skupiam się tylko na NT a są jeszcze księgi prorockie których krul… nie zna. A tam jest więcej o Bogu a o Mesjaszu niewiele (głównie Izajasz, Jeremiasz)

  Czy tylko ja widze że krulu zna tylko te wyrwane z kontektu fragentu + coś tam usłyszane ?
  http://www.proroctwa.com/rationalateist100.htm

  Taka analiza jest G warta….
  Czasem tam mam że jak coś mi wpadnie w myśl wieczorem to następnego dnia krulu o tym wspomina, dziwne…
  Dzisiaj krulu ponownie że Chrześcijaństwo to NWO, oczywiście nie wyjaśnia czym jest NWO.

  Ale krulu cytując Pawła naucza że Isus zmienił Zakon… tja
  Mt 5:(17) Nie myślcie, że przyszedłem unieważnić prawo albo proroków; nie przyszedłem unieważnić, lecz wypełnić.
  (18) Bo zaprawdę mówię wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko to się stanie.
  (19) Ktokolwiek unieważnił by jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
  (20) A mówię wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebios

  O tym że Kościół jest głową Isusa… znowu Paweł 🙂

  Ps.
  Naturalnie do wszelkiej maści świń w ludzkiej skórze nie odczuwam nienawiści aczkolwiek brzydzę się nie chcę mieć ze żmijami do czynienia.
  Niechętnie o żmijach się omawia, lecz czasami trzeba pokazać jakiś przykład choć nie jest najlepszy przykład człowieka który rozwalił rodzinę, nic w życiu nie osiągnął kradnie od wszystkich materiały i tylko dlatego że związany z Mariuszem dlatego mam pole do popisu chociaż wolałbym omawiać naprawdę doskonałe przykłady lepsze niż Bosostopy Sławuś czy
  Icke który również gada bzdury łatwe do obalenia.
  Co innego ludzie którzy rzeczywiście robią dobre wrażenie jak Nacht, o tym co mówią można na spokojnie bez obawy przed cenzurą (choć mogę się mylić). Jak do tej pory więcej jest osób od wszystkiego czyli do niczego, mistrzowie dram clickbaitów tanich chwytów i wynalazków za 2500 tysiąca… jak wszyscy to wszyscy.
  O opozycji na pierwszym planie zostało sporo opowiedziane lecz o kontrolowanej opozycji pełnej błaznów, chciwców, obłudników o wiele mniej.
  Owszem jak słyszę Bosostopego czy Chrabjego itd to chce mi się śmiać choć z drugiej strony jest kilka wątków które się połączy i wychodzi że wzrok nie myli zakłamanie i żerowanie na słabych ludziach wymalowane na facjatach a u niektórych szyderstwo, może przypadkowo a może nie nie wiem nie znam się lecz niektórzy od początku sprawiają negatywne wrażenie i tak pozostaje.

  https://rafzen.wordpress.com/2018/11/07/i-kto-tu-jest-agentem/
  Było ale jako przykład natrafiłem w nocy na stronę znanego pana, nie wygląda mi na osobę która jest zdolna do manipulowania czy kłamania w żywe oczy. Są ludzie oszukiwani a także oszukujący tych drugich łatwiej rozpoznać po owocach.
  Akurat ten przykład jest dobry jak rozpoznawać żmije, po dwulicowym zachowaniu
  Tak w tym przypadku miss znaczy tracić kobietom nie wolno się golić najpierw zaprosił człowieka a w następnym dniu ponownie zgnoił. A polecam wysłuchać obie audycje nie ze wszystkim trzeba się zgadzać wolę nawet z kimś się nie zgadzać niż kiedy obie strony sobie przytakują.
  Martwi mnie to że tak nagle każdy w każdym widzi agenta wahadełkowcy żrą się z czarownicami i tak dalej
  https://rafzen.wordpress.com/2018/10/17/czeslaw-bialczynski-kolaborantem-rezimowym-w-polsce/
  Nie wiedziałem że Kupis śpiewał na Majdanie w 2014 roku a teraz odwidziało się ? Coś mi tu śmierdzi flaszką

  https://kresy.pl/wydarzenia/kukiz-pomagalem-ukraincom-na-majdanie-oni-uznali-upa-za-bohaterow/

  Do drugiego też się zraziłem
  http://wyborcza.pl/7,156282,24323537,andruszkiewicz-wiceministrem-cyfryzacji-resort-traci-swoja.html
  A o G5 ani słowa

  Do krula, już któryś raz to robi najpierw zaprasza udaje kolegę a później bawi się w dramy obgaduje za plecami

  Polecam to pokazuje jak niską wiedzę mają alternatywni
  Krzyż jest satanistyczny… trójkąt też a piramidy jakie satanistyczne polecam wyrzucić z chałupy wszystko co ma jakikolwiek symbol i wyłupać oczy bo Illuminaci
  Akurat z krzyżem sprawa jest prosta Krzyż jako znak no co X albo + i co jest w tym diabelskiego, w literkach doczukiwać się satanizmu ? Co to kabała ?
  Sam krzyż jest także symbolem Niebocentryzmu a nawet Płaskiej Ziemi (da się) jest także symbolem solarnym. Oczywiście diabelstwem nie jest krzyż jako znak ale to co pod nim ukryto – dwie interpretacje
  Jedna to boski potomek czyli Nefilim, i pozornie jest to tylko symbol seksualny tak jak Jehowicki krzyż w koronie – akt płciowy, kogo z kim…
  A druga to narzędzie tortur i ten symbol wprowadził satanista z Tarsu, to jest oczywiste
  Kolosan 1:(20) I żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.

  Esencja pana szatana Pawła szarlatana
  Filipian 3:(17) Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie.
  (18) Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego;
  (19) Końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich.
  (20) Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Isusa Chrystusa,

  Tak, Paweł zaszczepił wiele negatywnych wzorcow w tym fałszywą poBożność

  1 Kor 1:
  (12) A mówię to dlatego, że każdy z was powiada: Ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy.

  (13) Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?

  (14) Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem prócz Kryspa i Gajusa,

  (15) Aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni.

  (16) Ochrzciłem też i dom Stefana; poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem.

  (17) Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy.

  (18) Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.

  Efezjan 2:
  (15) On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka
  (16) I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń;

  Galacjan 6:
  (12) Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego.
  (13) Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić.
  (14) Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Isusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata.

  Sam krul, cóż czasami niechętnie piszę z obawy by czegoś ode mnie nie podebrał a z drugiej strony uwiarygadnia Prawdę nieudolnie aczkolwiek działa jako podwójny agent, owszem dla reszty rzucanie hasełkami fragmentaryzm agresja mieszanie półprawd z kompletnymi bredniami i straszenie może da kogoś zadziała by odrzucił całość albo przyjął a niestety tak działają wilki muszą dać ser.

  Wbrew opinii wielu nie jest to psychol, ćwir, wariat który wierzy we wszystko na internecie i powtarza znane slogany, owszem to co mówi od siebie brzmi albo komicznie albo są to kompletne bzdury a że większość powtarza od innych te elementy są prawdziwe bądź półprawdziwe albo zmielone z bzdurami.
  Mnie ciekawi jednak gościu jak i wielu innych w praktyce jak działają różne chwasty, cwaniaczki i tak dalej. Sama teoria to za mało,
  Hmm, Jotesem, Popko, Pejsory Rydzyki i wiele innych to oczywiste sekty insekty czyli pomniejsze religie.
  Ciekawe skąd i gdzie oni wszyscy tak ogólem nauczyli się różnych technik manipulacji sam ostatnio czytam Sztukę Prowadzenia Sporów, aby uchronić się przed sofizmatami
  Taki Sandżony dobra skrzywdził wiele osób w tym rodzinę (np. dzieci) kradnie jak leci, zachowuje się jak dziecko któremu zabrano zabawkę i chce wszystkich bić… ale zwykły psychopata straszyć by nie straszył pokazywał by agresywną facjatę i coś tam bełkotał wystarczy pooglądać klasycznych wariatów, psychopatów, schizofremików którzy nie myślą a działają.
  W przypadku krula mamy wyjątkowe cwaniactwo i narcyzję, kurcze gościu potrafi wytknąć komuś każdy błąd natomiast swoje błędy obraca na swoją korzyść.
  Zresztą wystarczy posłuchać jeden z nowszych filmów mocno ogólnikowych nie dałem rady dłużej niż to kiedy ów padalec pluł jadem na własną rodzinę…. którą porzucił taki to Chrystus XXI wieku
  Cwaniaczek, i dlatego chętnie przyglądam się encyklopediom pewnych wzorców niekoniecznie pozytywnych (projektowanie stereotypów typu każdy ksiądz jest zły, każdy lekarz, każdy żyd, ten gruby, ten mason, ten opętany, tamtem X)

  Hmm cwaniaczek szkoda że nie odnosi się do konkretów… mnie też oskarżał o wierzenie w dogmat Chrystus=Bóg, cóż
  Oczywiście że chodzi w tym przypadku nie o osób które nieco wiedzą ale o takich którzy są uczciwi lecz dali się omotać klasyka, ludzie poszukują idoli i otrzymują takich Rydzyków….
  Konkretyzując punkt docelowy taki San dżaista (nie mogę z tego Son=Sun że Hindusi znali język Brytyjczyków przed erą kolonizacji… po za tym Son i Sun mają nieco inną wymowę ps. Son Of The Sun) może dostać notkę iż pan Helios jest hipokrytą co innego mówi co innego czyni do tego ciągotki do mitomanii popularne w ruchu New Age dlatego gnębię ten New Age za naiwność i mydlenie oczu, taka osoba dostaje dyzonansu (mętlik w bani)
  Jaki argument stosuje krulu ?
  To proste, on jest opętany nie słuchaj go agent!!!
  Pierwsza rzecz kiedy chcesz pozbyć się niewygodnych tematów atakuj personalnie oponenta albo link że to są bzdury albo oskarzaj o mowę nienawiści faszyzm i inne izmy.
  Dlaczego ludzi ciągnie do Popków, Jasnów Stronów, Ajków i innych
  To proste, dzięki tym przeróżnym ludziom poznają nieco prawdy a przynajmniej na początku czują się doceniani, dowartościowani, lepsi.
  ŚJ… to czego nie daje Watykan daje Strażnica a przynajmniej na początku

  Podsumowując ciekawe zjawiska możemy zaobserwować z od tego człowieka jednakże wszystko co mówi bezczelnie kradnie (czy to ode mnie i wielu innych osób) zawłaszczając jako swoje). Polecam wszystkich tych od których ten kłamca kradnie ponieważ oni wyjaśniają dokładnie to co pajac z ze złotą koroną owija po łebkach. Nie ma szans aby znaleźć perłę pobieżnie trzeba się schylić.

  Po prostu nigdy nie mogłem się odpędzić od takich ludzi jak ten wyżej dlatego znam nieco te mechanizmy które o dziwo się sprawdzają.
  Jest taka zasada, jeśli chcesz być szanowany sam musisz szanować innych

  Jeśli chodzi o manipulatorów w praktyce to polecam nie po to żeby się uczyć ale by poznać jak działają oszuści, cwaniaczki. Taki poradnik jak żałożyć religię, jak zrobić z młodych worki treningowe, jak okłamywać ludzi. Kopalnia bardzo złych wzorców, nie możesz dogadać się z rodziną ? Odejdź od nich powiedz że są opętani…

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.