Wpis Nr. 62 – Święta Religijne A Kwestia Stwórcy I Słowiaństwa

 

Halloween i Święto Zmarłych to wyjątkowy czas w którym całe rodziny spędzają dzień przy grobach swoich najbliższych.  Co mnie jednak martwi, że przypominamy sobie o swoich na początku Listopada, dlaczego nie można pamiętać przez cały rok ?

Po drugie jest to święto pogańskie przyswojone przez KRK:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziady_(zwyczaj)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lemuralia

Podczas tychże świąt cytuje się wówczas znaną wszystkim formułkę

Modlitwa za zmarłych: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju..

Niewielu jednak wie że jest to fragment z 2/4 Księgi Ezdrasza:

4/2 Księga Ezdrasza 2:  (35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność.

 

Sama Biblia mówi że duchy przodków, kosmici i tym podobne to demony ponieważ dogmat o piekle, czyśćcu i pójściu do nieba jest kłamstwem. Bóg obiecał nam odnowienie Nieba oraz Ziemi plus sąd z naszych uczynków a w nagrodę zmartwychwstanie i życie wieczne (nieśmiertelność) na ziemi. Dusza która grzeszy umrze i my nic możemy z tym zrobić..

Jak już ktoś musi się pomodlić to powinien się modlić o zmarłego a nie do zmarłego ponieważ Modlitwa do skierowana kogoś innego poza Stwórcę jest bałwochwalstwem czyli złamaniem prawa.

Dogmat czyśćca jest inna nauką – wędrówki dusz oraz straszenia rzekomo okrutnym Bogiem skazującym ludzi na karę tortur gdzieś na dole z szatanem.

Co do modlitwy do zmarłych w II Machabejskiej. Najpierw trzeba odrzucić doktryny Pawła apostoła… szatana, który uznał całą Biblię za słowo Boże. W tym fragmencie występują słowa i czyny nie Boga a Judy Młota, człowieka. Juda miał nadzieję że pomoże zmarłym w przypadku przyszłego sądu ostatecznego na pustyni, liczył na łaskawość stwórcy z nadzieją na zmartwychwstanie tych ludzi, a więc nie miał na myśli dogmatu czyśćca czy wędrówki dusz.

2 Księga Machabejska 12: Biblia Poznańska
(39) Następnego dnia poszli ludzie Judy, aby zebrać ciała poległych i pochować je obok ich rodzin w grobach przodków, albowiem był już najwyższy czas po temu.
(40) Pod szatami wszystkich zmarłych znaleźli pochodzące z Jamnii przedmioty poświęcone bóstwom, czego zabrania Judejczykom Prawo. Dla wszystkich było rzeczą oczywistą, że to przewinienie stało się przyczyną ich śmierci.
(41) Wszyscy więc chwalili Pana, sprawiedliwego sędziego, który ujawnia rzeczy ukryte.
(42) Potem zaczęli się modlić i prosili, aby nie pamiętał już o popełnionym grzechu.
Szlachetny Juda napomniał lud, by wystrzegali się grzechu, mając przed oczyma to, co nastąpiło z powodu grzechu poległych.
(43) Zarządził składkę wśród żołnierzy i posłał do Jerozolimy dwa tysiące srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Postąpił szlachetnie i godnie – z myślą o zmartwychwstaniu [poległych].
(44) Gdyby bowiem nie oczekiwał zmartwychwstania poległych, modlitwa za zmarłych byłaby rzeczą zbyteczną i niewłaściwą.
(45) Jeżeli jednak wierzył, że tym, którzy pobożnie zasnęli, przeznaczona jest przepiękna nagroda, (46) była to myśl święta i pobożna. Dlatego też zatroszczył się o przebłagalną ofiarę za zmarłych, aby byli od grzechów uwolnieni.

 

Nie jest to jednak słowo Boga a myśl ludzka (Judy Młota), wierzyć że modlitwa uwolni od grzechów. Sama modlitwa o zmarłego nie jest zła (o zmarłego ale nie do jak to robią do ”świętych”).

 


 

Halloween to nic innego jak przerobione przez kulturę Hamerykańską stare celtyckie pogańskie święto, wszystko co szkodliwe i zdegenerowane przyszło do nas ze stanów spierdzielonych.

Halloween, czy może Halo (Halios) wins czyli Helios (słońce = pogaństwo) wygrywa ?

Przerażający jest fakt że owe święto jest gorliwie propagowane i reklamowane przez ludzi nazywających siebie satanistami.

https://www.pch24.pl/byla-satanistka-o-halloween—swieto-czcicieli-szatana-,7118,i.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Halloween

Oczywiście chrześcijaństwo na czele z KRK odgrywa rolę tego dobrego policjanta który broni nas przez pogańskim świętem, halołyn.

Ale czy ”Wszystkich Świętych” to nie jest również pogańskie święto ?

Oba święto to praktycznie jedno w różnych kolorach..

 

Sam Stwórca natomiast nie chce abyśmy bezmyślnie świętowali jakieś Halloweeny, 25 Grudnia, Wielkanoce itd ponieważ liczy na nasze zrozumienie i dobre czyny a nie pobożność dla publiczności:

 

Księga Izajasza 1: (1) Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu w czasach królów judzkich: Uzjasza, Jotama, Achaza i Ezekiasza. (2) Słuchajcie, niebiosa, i uważnie przysłuchuj się, ziemio! Gdyż oto Pan mówi: Synów odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie. (3) Wół zna swego właściciela, a osioł żłób swego pana, lecz Izrael nie ma rozeznania, mój lud niczego nie rozumie.

(4) O narodzie grzeszny, ludu pełen grzechów; opuściliście Pana, i prowokowaliście Świętego Izraela(5) W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe. (6) Od stóp do głów nic na nim zdrowego: tylko guzy i sińce, i świeże rany; nie opatrzone ani nie przewiązane, ani nie zmiękczone oliwą.

(7) Wasz kraj pustynią, wasze miasta ogniem spalone, plony waszej ziemi obcy na waszych oczach pożerają; spustoszenie jak po zniszczeniu Sodomy. (8) I pozostała córka syjońska jak szałas w winnicy, jak budka w polu ogórkowym, jak miasto oblężone.

(9) Gdyby Pan Zastępów nie był nam pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory. (10) Słuchajcie Słowa Pana, książęta sodomscy, przysłuchuj się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory! (11) Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar – mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt, i kozłów nie pragnę.

(12) Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptali moje dziedzińce? (13) Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań – nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości(14) Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je.

(15) A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi.

(16) Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić! (17) Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową!

(18) Chodźcie więc, a będziemy się prawować – mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. (19) Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać, (20) Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały! (21) Jakąż nierządnicą stało się to miasto wierne, niegdyś pełne praworządności, sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz mordercy! (22) Twoje srebro obróciło się w żużel, twoje wino zmieszane z wodą. (23) Twoi przewodnicy są buntownikami i wspólnikami złodziei, wszyscy lubią łapówki i gonią za darami, nie wymierzają sprawiedliwości sierocie, a sprawa wdów nie dochodzi przed nich. (24) Dlatego tak mówi Pan Zastępów, Mocarz Izraela: Biada! Ulżę sobie na moich nieprzyjaciołach i pomszczę się na moich wrogach!

(25) I zwrócę swoją rękę przeciwko tobie, i wytopię w tyglu twój żużel, i usunę wszystkie twoje przymieszki. (26) I przywrócę ci twoich sędziów jak niegdyś, i twoich radców jak na początku. Potem nazywać cię będą grodem sprawiedliwości, miastem wiernym. (27) Syjon będzie odkupiony przez sąd, a ci, którzy się w nim nawrócą, przez sprawiedliwość. (28) Odstępców zaś oraz grzeszników spotka zagłada, a ci, którzy opuszczają Pana, zginą. (29) Bo wstydem się okryjecie z powodu dębów, w których macie upodobanie i rumieńcem zapłoniecie z powodu gajów, które lubicie, (30) Bo staniecie się jak dąb, którego liść zwiędnie, lub jak ogród bez wody. (31) I mocarz stanie się paździerzem, a jego dzieło iskrą, i spłoną obaj razem, i nie będzie komu gasić.

 

Księga Amosa 5: (21) Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi, i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. (22) Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. (23) Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni! I nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. (24) Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok nie wysychający! (25) Czy składaliście mi ofiary krwawe i ofiary z pokarmów na pustyni przez czterdzieści lat, domu Izraela? (26) Nie! A teraz poniesiecie Sikkuta, waszego króla, i Kewana, obrazy waszych bóstw, które sami sobie uczyniliście, (27) Ja zaś zaprowadzę was do niewoli poza Damaszek – mówi Pan, Bóg Zastępów, takie jest jego imię.

Księga Malachiasza 2:(3) Oto Ja odetnę wasze ramię i rzucę gnój na waszą twarz, gnój waszych świąt, i oddalę was od siebie.

Księga Jeremiasza14: (17) I powiesz im to słowo: Moje oczy zalewają się łzami dniem i nocą, bez przestanku, gdyż wielką klęską została dotknięta panna, córka mojego ludu, ciosem bardzo bolesnym. (18) Gdy wychodzę na pole, oto pomordowani mieczem, a gdy wejdę do miasta, oto męczarnie głodowe. Tak, zarówno prorok jak i kapłan, ciągną do ziemi, której nie znają.

Księga Jeremiasza 9: 

(1) Obym miał na pustyni schronisko podróżnych, abym mógł opuścić swój lud i odejść od nich, bo wszyscy są cudzołożnikami, zgrają oszustów! (2) Napinają swój język jak łuk, kłamstwo, a nie prawda panuje w kraju, od jednego złego do drugiego przechodzą, mnie zaś nie znają – mówi Pan. (3) Niech się każdy wystrzega swojego przyjaciela i niech nikt nie dowierza bratu, bo każdy brat knuje zdradę jak Jakub, a każdy przyjaciel szerzy oszczerstwo! (4) Jeden oszukuje drugiego, a prawdy nie mówią, przyzwyczaili swój język do mówienia kłamstwa, postępują przewrotnie, są niezdolni, aby się nawrócić. (5) Gwałt idzie za gwałtem, oszustwo za oszustwem. Nie chcą mnie znać – mówi Pan.

(6) Dlatego tak mówi Pan Zastępów: Oto Ja wytopię ich i wypróbuję ich, gdyż jak inaczej mam postąpić Wobec złości córki mojego ludu? (7) Ich język jest zabójczą strzałą, słowa ich ust to oszustwo: O pokoju rozmawiają ze swoim bliźnim, lecz w swoim wnętrzu gotują nań zasadzkę. (8) Czyż za to nie mam ich karać? – mówi Pan. Czy na narodzie takim jak ten nie mam szukać odpłaty?

 

Ewangelia Mateusza 6: (1) Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. (2) Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją. (3) Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. (4) Aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. (5) A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją. (6) Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. (7) A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. (8) Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. […]

(33) Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. (34) Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia.

 

 


 

Aktualizacja po 11.11.2017

Zamiast świętować jakieś pogańskie święto możemy błagać Boga o pomoc , przykładowo:

… My chcemy Boga i jego królestwa….

…Ojcze Nasz….

‚[fragment z wybranego Psalmu]….

 

Fake News Media są skrajnie podzielone w kwestii prośby Polaków. Jeszcze nigdy wcześniej naród nie prosił tylko i wyłącznie Boga o natychmiastową interwencję w dzieje świata. Zawsze towarzyszyły Słowianom Maryjki, Papieże, obrazy innych nieżyjących już osób albo patrioci którzy po latach okazywali się konfidentami.

Jak media syjonistyczne ogólnie nazwały Polaków ?

https://www.theguardian.com/world/2017/nov/12/white-europe-60000-nationalists-march-on-polands-independence-day

https://www.theguardian.com/world/2017/nov/13/polish-president-condemns-far-right-scenes-at-independence-day-march

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/nov/13/this-weekends-march-in-poland-proves-the-far-right-isnt-going-away-without-a-fight

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/nov/12/the-guardian-view-on-white-nationalism-a-rising-danger

 

Że jesteśmy ksenofobami, rasistami, antysemitami, islamofobami, prawicowcami, faszystami, hitlerowacami, itd.

Porównują nasze zachowania do Hitlera, że według nich może się powtórzyć sytuacja z II WŚ {dla nich tak ale nie ze strony człowieka a Boga za kłamstwa)

Partię Fidesz, PIS itp uważają za populistyczne… a co inne spełniały wszystkie obietnice wyborcze żydorcze czy również obiecywały góry złota ?  Jeszcze nazywa się PIS partią arcykonserwatywną, nacjonalistyczną, prawicową.. Ja tam nie widzę ani tradycji ani prawicy… druga strona medalu ale chodzi o to abyśmy myśleli że skoro jedna strona jest niedobra to ci drudzy będą naszymi wybawcami. Albo wybierasz dzumę albo cholerę, parafrazując jak to powiedział Morawiecki na temat wyborów w USA pomiędzy Clinton a Trumpem. Jeszcze twierdzą że Duda nie jest z partii PIS. Przecież każdy prezydent od 1990 roku kandydował z ramienia swojej partii czyli reprezentował interesy swojej grupy i nie jest to żadna ”teoria spiskowa” a fakty że swój swoim pomaga.

 

 

Z tego artykułu wynika że: tysiące ludzi demonstrowało w Warszawski Polski weekend w dzień niepodległości rzucając race i trzymając bannery z sloganami w stylu  ”Biała Europa” ”My chcemy Boga”

Oczywiście Polska jest nie jest niezależna ani PIS nie jest partią prawicową. I ‚preżydent” oczywiście Polskość potępia, mnie to nie dziwi jeśli ma całą rodzinę wypchaną syjonistami, zresztą sam mówi że mieszkamy w Polin, w kraju gdzie źli Polacy gnębili wspaniałych żydów. Tak naprawdę to najwięcej żydów wybili inni żydzi a dokładnie Syjoniści wybili Starozakonnych oraz Chasydów

Polacy broniący swego kraju to faszyści a Islamiści czy Syjoniści nazywający nie swoich bydłem są ok ? Albo krytykujemy wszystkich albo nikogo!

 

”Europa albo Biała albo w ogóle” Czy jest to kłamliwe zdanie ? Zobaczmy na Francję, Niemcy, Szwecję oraz Anglię gdzie imigranci stają się powoli większością spychając rdzennych mieszkańców na margines. Europa dla Europejczyków, Azja dla Azjatów, Afryka dla Afrykańczyków.. czy jest coś w tym złego ?

https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/11/europe-far-right-populist-nazi-poland/524559/

Nie mogą nic mam zrobić za hasło ”My Chcemy Boga” to oczerniają i pokazują uliczne drzymordy i pseudo-patriotów jako archetyp Polaka-cebulaka.

Przeszkadzają im grupy Polaków a Islamiści gwałcący co popadnie albo Isis (Izyda) ścinający głowy niewiernym już nie ? A Talmud głoszący śmierć wszystkim nieżydom to co ?

Dlaczego ?

Ponieważ Planem diabła jest usunięcie Boga z naszej świadomości. 

Protokoły Mędrców ”Syjonu”:

Protokół IV

ZNISZCZYMY BOGA!

”§ 3. Wolność i wiara: Wolność mogłaby być nieszkodliwą i istnieć w państwie bez uszczerbku dla pomyślności narodów, gdyby oparta była na zasadach wiary w Boga, na braterstwie ludzkości lecz poza obrębem myśli o równości, której przeczą podstawy tworzenia, jakie ustaliły podległość. Naród, posiadający wiarę podobną, byłby rządzony przez rady parafialne i kroczyłby naprzód spokojnie, kierowany dłonią swego pasterza duchowego, posłuszny Boskiemu podziałowi na ziemi. Oto przyczyna, dla której musimy podkopać wiarę, wyrwać z umysłu gojów zasady Bóstwa i ducha, zmieniwszy wszystko przez wyliczenia arytmetyczne i potrzeby materialne.”

”§ 13. Ślepy tłum

Aby opracować plan działań celowych, należy z jednej strony wziąć pod uwagę podłość, niestałość i chwiejność tłumu, jego niezdolność pojmowania, z drugiej zaś – szanować warunki życia własnego i pomyślności własnej. Należy zrozumieć, że potęga tłumu jest ślepa, nierozumna, niezdolna do rozważania, nasłuchująca na wszelkie strony. Ślepy nie może prowadzić ślepych i nie zawieść ich na brzeg przepaści, a więc jednostki spośród tłumu, parweniusze z ludu, nawet genialnie mądrzy, lecz nie znający się na polityce, nie mogą występować w charakterze kierowników tłumu bez prowadzenia do zguby całego narodu.”

Protokół V

§ 1. Drogi wiodące mędrców syjonu do władzy
W nowych czasach, kiedy ludy uważały panujących za przejaw woli Boskiej, wówczas ulegały bez szemrania samowładztwu królów, lecz począwszy od chwili, kiedy podsunęliśmy ludom myśl o prawach własnych, zaczęły one uważać panujących za zwykłych śmiertelników. Cechy uświęcania przez wybór Boski znikły z czoła królów w oczach ludów, kiedy zaś pozbawiliśmy je wiary w Boga, wówczas władza wyrzuconą była na ulicę wraz z własnością publiczną i zagarnięta przez nas.

Protokół XIV

§ 1. Religia przyszłości

Kiedy już zaczniemy królować, istnienie innej religii będzie dla nas niepożądane, poza naszym kultem jedynego Bóstwa, z którym losy nas łączą wskutek tego, że jesteśmy narodem wybranym i przez które losy nasze związane są z losami świata. Dlatego też powinniśmy zburzyć wszelkie wierzenia. Jeśli z tego powodu powstaną ateiści współcześni, to jako stopień przejściowy nie przeszkodzą naszym zamiarom, będą zaś przykładem dla tych pokoleń, które będą słuchały naszych kazań o religii mojżeszowej. Religia ta, będąca systemem trwałym i ściśle obmyślonym, doprowadziła do podboju przez nas wszystkich narodów. Podkreślać będziemy również jej prawdę mistyczną, na której jak to będziemy głosili, polega cała jej siła wychowawcza!

 

 

 

Plujące jadem media w kierunku Słowian pokazują że są bezradni w stosunku do nas. Im więcej i dłużej nas szkalują tym bardziej widać ich bezradność. Gułagi zamknięte, rzekome Polskie obozy śmierci także nieczynne czyli nie ma co z Polakami zrobić.

Ich głównym problemem nie są hasła typu ”Europa dla białych”’albo ”won z Islamem”. Największym dla nich koszmarem jest usłyszeć miliony Słowian wołających ”My chcemy Boga”. Oni tego się boją, nie boją się walki z nami a walki z Bogiem!

Z Bogiem nie da się wygrać i aniołowie zbuntowani o tym wiedzą ale się łudzą że jest jeszcze ten  1% szans na wygraną.

Im większy wrzask i oskarżanie nas o ksenofobię, rasizm i co tam jeszcze można wymyślić… tym większa ich porażka.

Ich szał = nasze zwycięstwo, co najlepsze bez przelewu krwi!!!

Pranie mózgu nie zdało egzaminu, jeśli chociaż jeden narodów Słowiańskich chce Boga, jego Prawa i Królestwa!

Mogę się sprzeczać z wieloma ludźmi w kwestiach doktrynalnych, mogę się z kimś pokłócić ale jeżeli widzę że ktoś pomimo mniejszej lub większej kontroli umysłu woła o Boga do Boga… Jestem z nim/nią i przesyłam swoje wsparcie w modlitwie!

Nie potrzebujemy żadnych kapłanów, Janów Pawłów, Maryjek, powstań, przelewów krwi, Partii, Kościołów, świętych obrazów czy czegokolwiek innego. Wystarczy szczera prośba do Boga i naśladowanie Isusa Mesjasza.

Szał syjonistów jest wielce wymowny bo oznacza ich całkowitą klęskę!

Uważałbym jeszcze na ludzi którzy udają naszych przyjaciół a w rzeczywistości ich celem jest skłócenie nas między sobą, unikajmy kwasu!

Oglądajmy fake news media i obserwujmy ich działania, im większy atak tym lepiej dla Słowian!

Poniżej rzeczywista relacja z tego wydarzenia:

Oj przeszkadza im ten Bóg ale nie mogą tego powiedzieć wprost więc plują nas w jadem, zarówno jedna druga jak i druga… A ludzie nadal myślą że wszelkie te walki międzypartyjne dzieją się na prawdę 🙂 🙂 🙂 🙂

 

 

Jeszcze jedno, niejaki ”pan” Jan Tomasz Gross szkalujący Polaków. Kolejny żyd syjonista i specjalista od zagłady żydów (chcą nam wmówić że Holokaust czyli zagłada/całopalenia to Holocaust przypisany wyłącznie żydom. Do tego dochodzą te KŁAMSTWA! Brednie! o RZEKOMYCH polskich obozach….

http://wtemacie24.pl/index.php/2017/11/18/marsz-niepodleglosci-okrzykniety-faszystowskim-i-antymuzulmanskim-przez-zagraniczne-media-ale-nie-wszystkie/
http://www.aljazeera.com/news/2017/11/thousands-fascists-march-warsaw-171111052813155.html
http://nczas.com/wiadomosci/polska/ruszyla-akcja-wymierzona-w-jana-tomasza-grossa-demaskuje-medialne-manipulacje-i-dwulicowosc/

Ten czuowiek nienawidzi prawdy i Boga dlatego promuje ”pogrom” w Jedwabne, w Kielcach i w Krakowie. Odwraca prawdę do góry nogami gdyż to Niemcy wybijali ”żydów” i polaków. W Auschwitz wybito głównie Słowian także jest to Holokaust Słowian i ortodoksyjnych Judejczyków oraz…. Chasydów.
Ale nie mówi się dlaczego nas tak szkalują i oczerniają. Nie chodzi o stosunek do imigrantów, nachodźców, siepaczy, rezunów, uchodźców itd. Boją się przyznać że Słowianie są trzonem Izraela a Polacy Polachy Lahwici to najwidoczniej naród Efrema/Efraima..

Kusmity oraz cały ten New Age im nie przeszkadza ale Bóg najwyraźniej tak czyli Polacy powoli się budzą i nie potrzebują wracać ani do instytucji religijnej ani do pogaństwa… Z Bogiem Kochani!!
Jak napisane jest na mieczu ”szczerbcu” w języku Starohebrajskim za pomocą alfabetu łacińskiego:
”Con citomon eeve Sedalai Ebrehel ”
”żarliwą wiarę wzbudzają imiona Boga Sedalai i Ebrehel

 

 

 

My Chcemy Boga. my poddani!

My chcemy Boga i Jego królestwa

My Chcemy Boga
http://www.bibliotekapiosenki.pl/utwory/My_chcemy_Boga/tekst
http://niepoprawni.pl/blog/cisza/my-chcemy-boga-geneza-hymnu

1. My chcemy Boga, Święty Panie!
O usłysz Twoich dzieci śpiew!
My Twoi słudzy ukochani
Za wiarę damy – życie, krew!

2. My chcemy Boga, Panie Święty,
O, usłysz naszych wołań głos! C
Miłości Bożej dźwigać pęta,
To nasza chluba, to nasz los.

Ref: Błogosław, słodki Panie, F C
Błogosław wszelki stan! C F
My chcemy Boga, my, poddani.
On naszym Królem, On nasz Pan!
My chcemy Boga, my poddani. F
On naszym Królem, On nasz Pan!

3. My chcemy Boga w rodzin kole,
W troskach rodziców, w dziatek snach.
My chcemy Boga w książce, w szkole,
W godzinach wytchnień w pracy dniach.

4. My chcemy Boga w naszym kraju,
Wśród starodawnych polskich strzech.
W polskim języku i zwyczaju,
Niech Boga wielbi Chrobry, Izrael, Juda, Lech

5. My chcemy Boga w wojsku, w sądzie
W rozkazach królów, w księgach praw
W służbie na morzu i na lądzie
Spraw to Panie Najwyższy, spraw o, spraw!

6. My chcemy Boga w każdej chwili,
I dziś i jutro – w szczęściu, w łzach;
Czy nam się pociech niebo schyli,
Czy w gruzach legnie szczęścia gmach.

7. My chcemy Boga i Jego Przykazań
Niech będą naszych czynów tchem!
Byśmy umieli chętnie, żwawo:
Obierać dobre i gardzić złem!
Błogosław słodki, Panie…[1], [2], [4]

8. My chcemy Boga i Jego Królestwa
Odnowionej ziemi i nieba
Uraduje się Jakub, rozweseli się twój lud Izrael                                                                      Niech twoja wola na wieki wieków trwa

Błogosław słodki, Panie…[1], [2], [4]

 

 

 

 

 

3 comments

 1. Sytuacja w USA to konflikt pomiędzy Syfonizmem/Syjonizmem/Srajonizmem A Chasydyzmem/Chabadyzmem.
  Do Tego dochodzi konflikt Jezuitów a Joannitów, to nie jest tak że wszystkie zakony KRK były ze sobą zgodne. Wieki temu Jezuici podbili Dominikanów a teraz dobierają się do Protestantów a głównie AD7.
  Adwentyści to ultra Pawłościanie wprowadzający zamęt w proroctwach biblijnych:

  – nie głoszą królestwa Boga na ziemi a w niebie, negują prawo Boga, wprowadzają w błąd odnośnie Sabatu (że konkretny dzień), utożsamiają Behemota z Objawienia jako KRK. Uzyskują wiarygodności poprzez atak na KRK. Jednym z Adwentystów jest prof. Walter Veith dlatego ten pan miesza w proroctwa Biblijnych – przynaleźność religijna i poleganie na 13 apostole, uznawanie Mesjasza za Boga, wywyższanie Protestantów ponad Katocholików, atak na biblijną dietę wysokotłuszczowoą, poleganie na Tanachu i wiele innych.
  Kościół… przepraszam oni nazywają siebie zbiorem czyli zbur(zenie) AS jest to kontrolowana opozycja. Biedni adwentyści nie zdają sobie z tego sprawy że ten KRK który atakują już dawno ich podbił w duchu ekumenizmu.

  Świadkowie Jehowi są także oszukiwani, podobnie chodzą po kolendzie co księża ale nie biorą koperty!
  Te religie są fałszywe i zniekształcają obraz Boga i Jego Słowa dlatego nie ma co krytykować ludzi. To system jest zły a nie ludzie podburzani przeciwko sobie. Bóg stworzył narody a Aniołowie stworzyli religie, i dlatego powinniśmy się łączyć nie jako Chrześcijanie a jako Słowianie.

  Nauki pochodzące od Pawła jak Porwanie, Zakładanie Zburów, Kościołów (jako budynków), Cerkwi itd.
  Porwanie jest bardzo niebezpieczną nauką ponieważ unieważnia wiele proroctw szczególnie o zjednoczeniu 12 plemion Izraela i o rządzach Boga na ziemii! Po drugie za porwanie jest kara śmierci według prawa, po trzecie człowiek nie na darmo jest istotą fizyczną (cielesną) a nie duchową jak aniołowie.
  Oczywiście wiem o co chodzi, częsciej się czepiam wyrazów jednakże religie nie mówią że 144 tys Izraelitów zostanie wybrana (opięczętowana, pieczęć dobra a znamię złe) jako jednostka administracyjna KB na ziemi. Uczą nas że liczy się dana grupa religijna i wybierze się do nieba a reszta pójdzie na wieczne potępienie.

  Przeciwnicy zamiast konfrontować te odkrycia o KB preferują ataki w stylu ”ten arcyheretyk, kubikowcy, sekta… itd”.
  Jeszcze nikt nie obalił proroctw o zjednoczeniu 12 plemion białego północno-europejskiego Izrael.
  Za to wszyscy cytują Pawła jak by był Bogiem i twórcą wszystkich form chrześcijaństwa z Syfonizmem włącznie.
  Podają za to fragment z Objawienia ale on mówi że nie wolno fałszować tylko tej księgi (Apokalipsy) a fragment z 2 Listu Piotra. Nawet nie wiadomo czy te wersy były w pierwotnej wersji czy jakiś obrońca Pawła np. Marek nie dopisał tego.. Skoro w niektórych wersjach 1 Listu Jana jest wzmianka o trójcy…

  NT wywodzi się z Hellenizmu a nie z Hebraizmu. Obyczaje żydowskie, kananejskie i asyryjskie to obyczaje wrogów Izraelitów. Chrześcijanie czytają ST w świetle albo tradycji rabinicznej albo w okularach 13 apostoła. Isus ani razu nie nazwał siebie Bogiem
  Cytuje się nam Jana 10:30
  (30) Ja i Ojciec jedno jesteśmy

  Czemu pomija się cały fragment ?
  (29) Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca.

  (32) Odrzekł im Isus: Ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego; za który z tych uczynków kamienujecie mnie?

  (33) Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem.

  (34) Odpowiedział im Isus: Czyż w zakonie waszym nie jest napisane: Ja rzekłem: Bogami jesteście?

  (35) Jeśli nazwał bogami tych, których doszło słowo Boże (a Pismo nie może być naruszone),

  (36) Do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, dlatego, że powiedziałem: Jestem Synem Bożym?

  (37) Jeśli nie wykonuję dzieła Ojca mojego, nie wierzycie mi; (38) Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a Ja w Ojcu.

  A jednak problem Pawłościan jest taki że najpierw uznają dany dogmat za pewnik a później dorabiają dowody.

  Tzw. Ponownie Narodzeni Chrześcijanie mocno krytykują KRK w zamian wychwalają Protestantyzm i Lutra jako wzór do naśladowania. Dzisiejsza sytuacja polityczna i społeczna daje do zrozumienia że Protestanci nie byli wcale świętsi od katocholików.
  Luter, Kalwin – wiadomo, stawiali na Pawła a mówili że na Jezusa.
  Protestanci również mieli inkwizycje i mordowali naśladowców Mesjasza na stosach, a przy okazji kilku czarowników.
  Dogmat o zbawieniu z łaski, Mesjasz=Bóg i odrzucenie ST – dogmaty protestanckie zamiast kultu idoli.
  Pawłościanie uwielbiają nazywać innych heretykami, tych którzy odrzucili Pawła. Dla nich odrzucenie Pawła i stawianie na Chrystusa = śmierć z ręki Boga

  Często częściej podniecają się kazaniami X pastora niż samym słowem Pańskim. Najprzyjemniejszy dla ucha dogmat to – zbawiony w czasie przeszłym raz na zawsze, wystarczy tylko uwierzyć i kochać.
  Ci nowonarodzeni są często jeszcze bardziej nawiedzeni od moherów wołających gdzie jest krzyż. Fanatyzm ale nie oparty na słowie Boga a…. człowieka ? W każdym razie samozwańczego pośrednika Pawła, Szawła, Saula, Szaula, A-pauL-O-NiOsa (Apollyon).

  Wracając do Trumpa, od początku wiedziałem że ten człowiek jest co najmniej podejrzany.
  Im bardziej Fake News Media go opluwają tym większe poparcie zdobywa przy okazji powie to co ludzie oglądający Alternatywne media wiedzą.
  Po drugie miał kontakty z Syfonistami i co najgorsze nienawidzi Islamu i Muzułmanów inaczej mówiąc zwala całą winę na niewinnych Muzułmanów i na niedorozwiniętych umysłowo zboków. Po trzecie prowadzi wojnę propagandową z Koreą Północną abyśmy bali się grubaska Kime i jego obozów. Obie strony jadą na jednym wózku.
  Postawny się na miejscu Muzułmanów zwłaszcza na Libijczyków, Syryjczyków, Irakijczyków, Palestyńczyków, Irańczyków. Pzecież oni mają prawo nienawidzieć białych chrześcijan. Obie strony są w identyczny sposób manipulowane. z proroctw wiadomo że jedno z najstarszych miast na świecie i stolica Aramu zostanie zniszczona. Wcześniejsza nazwa Syryjczyków to Aramejczycy, dzisiaj zbieranina Chrześcijan i Muzułmanów w tym Alawici.

  Dlatego jestem przeciwny krytyce nie tyle Islamu co Muzułmanów jako ludzi.
  Lewica jak wiadomo ma większe zaufanie do obcych niż do białych chrześcijan a Prawica… nalega abyśmy mordowali tych niewnnych ludzi oraz tamtych upośledzeńców. Tak samo podpuszcza nas się przeciwko żydom, że niby każdy żyd jest taki sam. Tymczasem są Syjoniści, Chadydzi, Torysci itd. Normalni ludzie zawsze dostają zbiorowe baty przez kilku durni. W Izraelstanie wystarczył jeden nakłaniający do kultu Baala aby wywołać nieszczęście.
  Óogólniam niestety.

  Trump jak wiadomo miał za zadanie zwerbować na swoją stronę antysystemowców, prawicowców i napuścić ich na Islam.
  Jeszcze powiedzą że Jehowi nienawidzą Jezusa, że Islamiści nienawidzą Jezusa, że Allah to szatan i wiele innych kłamstw. Islamski diabeł to Iblis a Bóg po Arabsku to Allah. Jak inaczej mają nazywać Boga ? Lepszy Pan Lachów albo Elah niż nic, zresztą SJ też nazywają Boga Jehową i ich modlitwy są również wysłuchiwane. Chodzi raczej o człowieka.
  Coś ciężko idzie Trumpowi ta walka z zakonem Loyoli, on jedynie jest pionkiem w grze. Nawet jeśli by uwięził wszystkich to i tak nie dlatego że chce dla nas jak najlepiej.
  Trump miał za zadanie skłócić Islam z Chrześcijaństwem i dobrze mu to wychodzi.
  Wiadomo że Plan 3 wojen jest jedynie planem czyli może się wykonać w całości a może nie… To zależy od Boga.

  Dopiero od kilku lat została zrozumiana prawdziwa Ewangelia. Wszelkiej maści pastorzy i duchowni nauczający o Porwaniu nas nieba wychodzą na niedouczonych i to jest dla nich ogromny ból, że tacy amatorzy lepiej rozumieją Biblię od fachowców. Nie oznacza to że ktoś został wybranym prorokiem. Ja na pewno nie zaliczam się do 144 tys wybranych, tak coś czuję.

  Wychodzi na to że nie zostaniemy zabici przez Boga, uprowadzeni i Porwani do nieba, nie będziemy także smażyć się w piekle albo odkurzać w czyść. Bóg zamierza przede wszystkim odnowić wszechświat aby stał się rajem a 12 narodowy Izrael przywrócić do Kanaanu i wykopać fałszywy Izrael, fałszywych (obłudnych) ludzi wykopać z ziemi.

  Życie człowieka jest na ziemi aby był płodny i się rozmnażał. Szanował ludzi i zwierzęta, a wielu chrześcijan udaje dobrych dla innych a krzywdzi zwierzęta. Nie można być naśladowcą Mesjasza i jednocześnie krzywdzić ludzi i zwierzęta.

  Teonomia, Królestwo Boga Na Ziemi, Zjednoczenie 12 Narodów Izraela to najważniejsze tematy Biblijne.
  Dogmaty O Trójcy, Porwaniu do Nieba, Ascetyzm, Nowe Przymierze są stworzone po to aby odciągnąć nas od prostej prawdy.

  Zbawienie to przede wszystkim uwolnienie, ale nie od świata jak to głoszą Pawłościanie ponieważ my należymy i będziemy należeć do tego świata. To Grigori czy jak kto woli diabły są okupantami i to bezbożnicy niereformowalni dostaną kopa z tego świata na wieczny ogień albo na wieczne pohańbienie.
  Proroctw do końca nie znamy i powinniśmy uważać na kolejnych nowych Chrabjew.
  Na lewiznę nie damy już się nabrać ale na tzw. Prawicę ?
  Zobaczmy na temat Pułaskiej Zje-mi i na fundację Dobrego Pasterza Pana Bednarza (niech mu Bóg wynagrodzi).
  Zobaczmy kto atakuje Pana Pawła, zazwyczaj bezpodstawnie jest oskarząny o bycie wariatem itd ostatnio przez niby prawicowców.
  O Hrabiu Potockim nie ma co gadać, wszystko dawno wyłożone na tacy

  Pan ex. ksiądz J. Międlar, jak dla mnie jest to jak Rydzyk i Natanek pozorna opozycja wobec KRK. Rydzyk niby atakuje żydów a tak naprawdę to zasłona dymna. Międlar jak dla mnie udaje takiego skłóconego z KRK.
  Mało który z prawicowców ostrzega nas przed:
  – Wzięciem znaku Bestii
  – Fałszywymi nauczycielami, prorokami, syjonistami
  – Zagrożeniem neobanderyzmu

  Mało co słychać o bałkańskich banderowcach – ustaszach Chorwackich
  Mało co słychać o tym co mówi Pan Bednarz,
  Dużo za to modlitw do Marii a mało do Boga a zbawienie pochodzi jedynie od Pana

  Najgorzej właśnie jeżeli taki prawicaMan podburza nas przeciwko Ruskim albo przeciw Muzułmanom. Rosjanie wymawiają imię Zbawiciela jako Isus, Izus, Isos. Izus to polska forma imienia czyli Henryk zyskuje duży kredyt zaufania za Isusa, ja tylko pokazuje kolejne argumenty przemawiające za używaniem imienia Isus albo Izus.

  PS. Isus był stanowczo przeciwny niewolnictwu
  Ewangelia Jana 15:
  (14) Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję.
  (15) Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.

  Na koniec, imię Isus jest powrzechnie używane w krajach prawosławnych:
  https://pl.wikisource.org/w/index.php?search=Isus&title=Special:Search&profile=default&fulltext=1&searchToken=ezah6seme3mtmvcs4zjt1d4tc

  https://en.wikisource.org/w/index.php?search=ISUS&title=Special:Search&go=Go&searchToken=ejmtb7syam3f7xwup7hfuy89o

  Jeden z synów Priama z Iliady miał na imię Isus, pytanie czy pierwotnie imię to było w formie Isus czy Isos z greką końcówką np. ApoloniOs/us, MarkOs/us itp ? Równie dobrze mógłbyć Isu bez s, ale co z tego…
  Dowody mówią jasno, Isus biblijny a ten Jezus obojniak z obrazów i pozujący Cezarre Borgia to dwie odmienne istoty. Jeden jest tworem Boga a drugi zniekształceniem diabła. Nie mogli wykreślić prawdy więc ją zmodyfikowali.
  Oprócz Prawosławnych imienia prawidłowego używali Ormianie (H-isus), Arabowie (Isa/Isu), Irlandczycy (Iosa
  Jeszcze u Flawiusza znalazłem imię Isoui, zaś w LXX jedno z imion to Iessua…

  Polubienie

 2. * Pierwszy wyznawca Judaizmu powstał kiedy Idumejczycy podbili sprytem Judejczyków ich własną bronią – obzezaniem i znajomośćią Biblii, oni zmieniali znaczenie doktryn. Oni nauczają że Sanhedryn stoi wyżej nawet od Boga. Muszą podpierać się Bogiem aby nie obudzić wiernych ze ‘’snu’’’. Niemalże wszystkie odmiany Judaizmu pochodzą od tzw. Faryzeizmu czyli religii która zabiła Izusa. Paweł pomimo ostrych ataków na tzw. Judaizantów (czyt. Apostołów) bronił synagogę szatana (Ap 2:9/3:9) twierdząc że i tak Bóg się nad nimi zlituje a wy jesteśmy goje i cicho mi tam! Na podstawie Pawła wysuwa się podwójnie kłamliwe zdanie że Boga zabił własny naród. Oczywisty absurd bowiem ówczesne władze w Judei to Edomici, a Boga nie da się zabić ale Syna Bożego już tak. Judaizm, Chrześcijaństwo, Islam pozornie wyznają tego samego Boga. Paweł i jego listy są niezwykle niebezpieczne bo odbierają tożsamość rzeczywistemu narodowi wybranemu, promują mistycyzm, sekciarstwo, iluminację, mag

  * Ostatnio ponownie zabrałem się za wyznania Alberta Rivery, wynika z tego że:
  Chrześcijaństwo (Pawłościaństwo) naucza że Jezus za ciebie cierpiał więc ty musisz cierpieć dla niego a najlepiej codziennie się biczować, klękać, czcić krzyż itd.
  Ewangelia Miłości Pawła czyli Ekumenizm to droga do śmierci, mówi się że już zostaśmy zbawieni a Bóg jest tak głupi że daje nabierać na nasze fałszywe wyrażena skruchy w postaci dania na tacę. Według katechizmów dajesz księdzu dychę i Bóg ci wybacza…

  Jeżeli apostołowie i ich uczniowie zostali zinfitrowani poprzez Judasza a później Pawła, Łukasza, Barnabę, Tymoteusza i Marka… to jak daleko sięgają macki anielskie po tylu wiekach ?!

  Najwięksi zwolennicy aborcji to ci którzy oficjalnie są największymi przeciwnikami.
  Nam się mówi że rządzą żydzi a tu Jezuici stoją powyżej. Watykan także nie rządzi ponieważ Jezuici stoją wyżej, a od 4 lat mają najwięcej władzy.
  Oficjalnie przedstawia się Rewolucję jako albo dzieło czystego przypadku (dla większego dobra) albo odwet Chazarów na Rosję za zniszczenie ich państwa wieki wcześniej. Jezuici także maczali tutaj palce. Planem 1 Wojny było:
  – Zniszczenie caratu Moskiewskiego
  – Wybicie ortodoksyjnych Ormian, Asyryjczyków, Pontyjczyków, Syryjczyków (Aramejczyków) itd.
  – Wstęp do 2 wojny

  * Trump jako protestant, wróg Islamu i przyjaciel żydków od początku mi podpadał. Zdemaskował się oficjalnie mydleniem oczu o Korei, atakiem na Syryjskich niewinnych obywateli i chęć przeniesienia stolicy Edomu do Jeruzalemu.
  Planem 3 Wojny jest wybicie Muzułmanów (Murzynów, Arabów itd) i przeniesienie ich do naszej kultury. Oni [Muzułmanie] nie są niczego winni, tak samo te buraki kozoKochliwe – takie wychowanie w strefie wojny.
  Nam Islamistów (nie-muzułmanów, opętańców) nie wciśnięto bowiem oni nic specjalnie do nas nie mają, widzą Polskę jako wieś. Zatem mamy ponad milion Ukraińców w tym Banderowców, czyli kolejna wersja Hitlerowców Niemieckich, Ustaszów Chorwackich itp.
  Bezpiecznie że nie ma za dużo Muzułmanów Polsce, nie dla nas ale dla nich ponieważ Polacy są ogłupieni przez Syjonistów że wolą nazywać takiego Palestyńczyka, Syryjczyka itd od brudasów niż kogokolwiek innego. Islamofobia dla Polaków, Polonofobia dla Ukraińców – kolejny etap to spotkanie jednych z drugimi. Sprytny plan!
  Dlatego z jednej strony lepiej wiedzieć o Banderyzmie a z drugiej strony kto walczy mieczem od miecza zginie.
  Trump i ludzie jego pokroju zmuszają nas do walki z Islamem czyli z tymi opętańcami oraz z normalnymi ludźmi żyjącymi podobnie jak my. Trump nie narzeka na Syjonizm czy na KRK, ani na Ateizm, Darwinizm itd. ponieważ wykonuje jedynie rozkazy o ile to prawdziwy Trump a nie klon czy sobowtór.
  Trump podważył wiarygodność Fake News Mediów aby wypromować Alternatywne Media, które pozornie są niezależne.
  Większość ludzi ma w dupie Boga, Chrystusa, i Biblię… ale do kościoła chodzi.
  O Boga nie chcą walczyć ale oddawać swój głos (czyli swoje decyzje powierza komuś) na ludzi…

  Widział ktoś filmy pana. J. Caleiba rozpracowującego stronnictwo wielce Prawicowców ?
  Dużo z tych panów to opłacana kontrolowana opozycja aby nabrać ludzi którzy chcą wyrwać się z tamtego świata i wrócić do tego świata (do Boga). Na nich zastawiane są różne sidła typu:
  – Wielka Lechia
  – Islam zły, Allah to szatan,
  – Żydzi to, żydzi tamto
  – New Age
  i wiele innych produkcji.

  Ostatnio trump chce stolicę Edomu w Jerozolimie. Jak dla mnie Trump atakuje Islam nie dlatego że jest to religia tak samo fałszywa jak inne ale ma za zadanie poróżnić Chrześcijan z Muzułmanami i Żydaistami. Chrześcijaństwo musi wybierać: Syjonizm czy Islam.
  Od kilku lat atakuje się systematycznie Syrię, nie dlatego że Syria. Jest to bardzo stary kraj a
  Izajasza 7:(8) Gdyż stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku jest Resyn; I jeszcze tylko sześćdziesiąt pięć lat, a rozbity Efraim przestanie być ludem.

  To wiele tłumaczy bo jeśli rdzenni Syryjczycy = Aramejczycy a więc twórcy j. Aramejskiego, mowy Asyryjczyków i obecnie język ”Hebrajski” to dialekt Aramejskiego. NT w sensie język Hebrajski ma na myśli Starohebrajski.

  Nihiliści i Ateiści w planach Fosfora mogą oznaczać pseudo-naukowców promujących ten cały Darwinizm, Big Bang… no wariaci.
  Nihilizm, wiadomo od F. Nietschego się wywodzi ale jego filozofia została kłamliwie przedstawiona przez Nazistów.

  Do tego Planu dochodzą jeszcze proroctwa Nostradamusa, Malachiasza (o papieżach), Projekt Blue Beam, Pawłościański dogmat Porwania do nieba.
  Nabierali, nabierają i będą nabierać na milion sposobów ale Bóg obiecał że zdejmie z nas te wszystkie blokady ale nie zabierze nas do nieba a pozostawi na ziemii. Niereformowali dostaną kopa z tego świata, a jeśli nie ma nic poza Wszechświatem (Niebo, Ziemia) to będzie oznaczało dla nich bezpowrotną utratę życia. Część bandziorków może dostanie życie a w zamian dostaną karę powiedzmy ciężkich robót…

  Planem Boga jest Nowy Wspaniały Świat czyli Lepsza Wersja Edenu i Państwa Dawida
  Planem Anielskim jest Nowy Porządek Świata czyli gorsza wersja tego co mamy dziś

  Żaden ze zbuntowanych aniołów nie poda prawdziwej przyczyny buntu przeciwko Bogu.
  Mogą powiedzieć że chodziło o seks, że chcieli pomóc, że Bóg jest satanistą, że Isusa nie ma itp

  Nie zastanawiał się ktoś dlaczego ujawniono Plan 3 Wojen, Tajemne Przymierze, Termin ”Iluminati”, Symbolika Okultystyczna jak Oko Horusa ?
  Dlaczego tak atakuje się Islam i powolutku obnaża KRK ?

  Semjaza i jego koledzy wiedzą że powoduje to u nas odczucie buntu bądź bezradności.
  Przy okazji zwalą całą winę na Boga który rzekomo nie istnieje bo my jesteśmy bogami a sami ukazać się mogą jako np. Agartha, bogowie olimpijscy, Anunnaki itp.

  * O Chrześcijaństwie KRK nie ma co gadać bo oni nawet nie chcą znać Biblii. Ich plusem jest nacisk na dekalog.
  Inne religie mówią że tora została wypełniona przez Jaszua…ciepłym moczem. Protestanci ultra Pawłościańscy są dlatego stawiają na wiarę a nie czyny.

  Po drugie, III Wojna Światowa trwa od lat. Nie wiadomo w jakim stopniu Bóg dopuści na wypełnienie się ”proroctw” Nostradamusa i Alberta Pike’a.
  Po trzecie, zwalczanie Bibli i Boga od momentu buntu Semjazy i przypisania całego zła Azazelowi.
  Po czwarte, Słowianie wielbili Swaroga czyli Słońce czyli Heliosa.
  PO szóste, dogmat Pawłościański o duchowości i cielesności jest półprawdą. Praw jeśli mamy na myśli nasze myśli i czyny albo inaczej kiedy co innego robiny a co inne chcemy zrobić. Cielesność to fizyczne ciało a Duchowość to nasz mózg… Obie rzeczy są niezbędne do życia, zarówno myślenie jak i dobre postępowanie. Ale Saweł zaatakował Cielesność czyli Fizyczność oraz Prawo Mojżesza i dobre czyny a wychwalał Duchowość jako Wiarę jako Iluminację poprzez Nowe Przymierze i pozbycie się swego ciała. Gorzej, kazał nienawidzić ciałą i tego świata czyli to co stworzył Bóg i uznał za dobre.
  Zwierzęta i przyrodę Bóg uznał za dobre, ciało i miłość również. A Saul nie tłumaczy czym jest miłość, on tylko rzucał ładne hasełka jakby miał startować do wyborów.
  Na podstawie jego listów wspiera się wszelkiej maści zboczenia a także atakuje. Celibat, Ascetyzm, nienawiść do ciała, bezprawie, Syfonizm to na podstawie Sawła.
  Po siódme, ostatnio czytałem nieco o naszym starym kumplu Mikim. Podobno jest to ten sam koleś co biskup Licyjski (miasto Myra) z IV wieku. Hagios Nikolaos, jest Nick czyli średniowieczne slangowe określenia diabła oraz Kola. Samo imię oznacza Zwycięstwo dla ludu, pytanie nawet jeśli taki biskup istniał to dlaczego właśnie z niego zrobiono Wielkiego Czerwonego ?
  Według hagiografi biskup Mikołaj był…. lucyferianistą, ponieważ ”dorastając wyrzekł się kobiet”, rozrywek, polityki, handlu a poświęcił pobożności a po śmierci swoich rodziców rozdał odziedziczony majątek po starszych… Albo imbecyl albo kolejny satanista.
  Wyrzekł się kobiet a więc walczył ze słowem Boga, wyrzekł się tego świata czyli wyrzekł się życia wiecznego jeśli nie głosił ewangelii o królestwie Boga na ziemi, poświęcił się pobożności a więc kolejny pasożyt, rozdał majątek a więc dał kasę tak za free na demoralizację.
  Jeden plus jego to taki (według źródeł) że pomagał biednych i pokrzywdzonych. Tak, tu im dawał na wóde a tu im niby pomagał, no dobra…
  Rzekomo dzięki interwencji Boga został biskupem i wspierał dogmat o Trójcy. Walczył rzekomo z pogaństwem…. a był biskupem.
  Podczas II Soboru Watykańskiego oficjalnie zakwestionowano istnienie Mikiego.
  To jedna postać a Santa (The Sun czyli Helios albo Satan czyli Saturn) to najwidoczniej mieszanka wielu mitów oraz nowsza wersja Thora. Thor był uznawany za głównego wroga Isusa.

  Po ósme, atak na Damaszek to dzieło Syfonistów którzy chcą nam wmówić że Syria (Aram) jest zła bo atakuje Izrahel + proroctwa Ezechiela o Gogu i Magoga. Jezekiel pisał o czym inny, co innego mówią Syfoniści. Akurat prorok cały czas pisze o 12 narodach Izraela w tym o Danitach. Ciężko powiedzieć kim jest ten Gog i Magog ponieważ mogą to być Chińczycy, Chazarowie, Idumejczycy itd. A może chodzi nie tyle co o konkretny naród a o zebranie wszystkich wojsk anielskich, i Niszczyciela i Fosfora, i Semjazy itd. Jakoś nie przekonuje mnie ta interpretacja że Putin z Ruskimi, Chinolami i Arabami mają zaatakować Żydów. Prędzej odwrotnie. Rosja, trzeba pamiętać że kto inny rządzi a kto inny tam mieszka (Słowianie), podobnie w Polsce która wspiera i Ukrainę i Chorwację i Kosowo i Kanaan…
  Katocholików nie nabiorą Syfoniarze jak Protestantów którzy częściej czytają Biblię i bardziej im zależy na proroctwach Biblijnych. Katolicy Rzymscy i Greccy w dupie mają proroctwa Biblijne z wielu powodów;
  – Boją się ”Apokalipsy”, Armageddonu itd. | Koniec Świata, 2012 okazało się wielką farsą poniewąż celem Boga nie jest zniszczenie a odbudowanie świata. Apokalipsa to odsłonięcie, Armageddon czyli Harmageddon to miejsce zebrania tłumów, piekło nie istnieje, ”Lucyfer” nie ma fizycznego dziecka tzw. czarnego mesjasza, to kolejny dogmat Pawłościański związany z ANtychrystem, karą śmierci od Boga za bycie uszukanym.

  Po dziewiąte, Jezuici według ex. Jezuitów, A. Rivery i Tondi Alighiero wspierali jak najbardziej Faszystów (Niemieckich, Włoskich, Austriackich), Hiszpańskich Frankistów, Beljijskich Reksistów (Christus Rex), Chorwackich Ustaszów, Słowackich Hlinkowców, faszystów Portugalskich, Węgierskich i Polskich (ONR, Ozon).

  Polubienie

 3. * Atakuje się Świadków Jehowitów szczególnie kiedy mówią prawdę, mam na myśli:
  Ewangelię o Królestwie Bożym, Krwi, Isus jako Mesjasz a nie Bóg Ojciec, Nie Wiara a Czyny.
  Większość atakujących te religie jak np. Walter Veith bronią Isusa jako Boga, zbawienie wiary na dodatek gmatwają w proroctwach i potępiają 1 Księgę Henocha…
  Mylą się oczywiście w kwestii Armageddonu itd
  Nazywając Isusa Bogiem odrzucamy prawdziwe Boga Izraela a Biblia wyraźnie rozdziela Stwórcę od Krzewiciela.

  * Słowo angielskie God (tak jak piszemy tak powinno się wymawiać) przypomina inne słowo good czyli dobry. Godness (dobroć) przypomina nasz polski wyraz Godność. Czyli Bóg jest dobry zaś amerykanie wymawiają słowo God jako Gad, a Gad to jeden z synów Izraela i oznacza (imię) żołnierze albo szczęście. S
  Inne słowo Tora, oficjalnie jest to hebrajskie znaczące naukę. Pytanie czy Starohebrajski wyraz czy Idumeo-Aramejski. Historia czyli His-TORiA. Jest jeszcze lepiej ponieważ greckie słowo Tora czyli ”teraz ang. now”. Język Starohebrajski, Grecki i Słowiański to podstawa bez Greki nie można zrozumieć Biblii.
  Oficjalnie słowo Historia pochodzi od greckiego słowa istoria czyli badanie, dochodzenie do wiedzy (która w domyśle powinna być wiary-godna).
  Po staropolsku istoryja, czyli nasz język jest bliżej Greki niż Łaciny.

  * Jestem negatywnie nastawiony do gadania o ”Iluminati” ponieważ większość info o ”nich” to fikcja (ćwierć prawda) alternatywna. Bo Iluminati to kto ? Czy może chodzi o tych którzy uważają się za oświeconych, którzy poznali tajemną wiedzę itd. Wiele z tych rzeczy prezentowanych można obalić z łatwością.
  Przykład: że rządzi Watykan a Watykanem żydzi, ale nie kwestionuje się pochodzenie żydków. Akurat ”Watykan” nie rządzi sam z siebie a wielu dowiodło że Jezuici są powyżej szczególnie kiedy pacio jest z nich obozu. Przecież to oczywiste jeśli Franio to jezuita, to Jezuici trzymają rękę na pulsie.
  Trump, protestant jest raczej kumplem Joannitów i dziwię się że ktoś uwierzył że jest/on niewiadomo jakim wybawcą. Atakuje Islam, wspiera Judaizm. Atakuje MSM, wspiera PAM (Pseudo Alternatywne Media).
  Projekt Trump miał na celu wszystkich ze sobą skłócić, dać Chrześcijanom nadzieję że będzie koleś który nakopie lewakom i ciapakom do doopy.
  O naiwności i malutkim kłamstewku jeszcze wspomnę.

  * Piekło, prawie każdy kto udowadnia że piekła nie ma a jest śmierć wieczna z ręki Boga jest nazywany heretykiem… Dlaczego dogmat piekła jest tak gloryfikowany wręcz niemożliwy do zaprzeczenia. Przecież według tego dogmatu:
  – istnieje tylko jeden upadły anioł cherub (skąd oni wzięli cheruba skoro wszędzie jest że Serafin) o łacińskim imieniu plus demony, kosmici, duchy zmarłych, reinkarnacja itd. Piekło jako niesłuszna kara bo ktoś nie dał na tacę a co najgorsze. Według tego dogmatu Bóg jest gorszy od kokolwiek z tym łacińskim Lucyferem włącznie bo ten tylko pilnuje aby nikt z podziemi nie spierdzielił. Fajny ten Bóg który w ultra sadystyczny sposób kara ludzi za drobne przewienia, dlatego ten dogmat jest szeroko nauczany ponieważ zniekształca obraz Stwórcy.
  Bóg przede wszystkim ostrzegał zawsze przed nadchodzącym sądem i nikogo nie posłał do piekła ponieważ nie istnieje i istnieć nie może. Bo kto umarł wiecznie po raz drugi ten nie żyje, wyrok śmierci na sądzie ostecznym jest najgorszą karą. Tylko największy wróg Stwócy mógł wpaść na pomysł aby nazwać Boga satanistą.

  * Nelson Mandela, idealny przykład że czarnoskóry również może być rasistą ponieważ rasizm odnosi się tylko do koloru skóry a są biali, czarni, żółci, podobno czerwoni indianie, zieloni (Shrek) i podobno niebiescy (Shiva. Murzyn gnębiący białych jest rasistą, Chińczyk gnębiący murzynów jest rasistą itd. Nam narzucono że tylko biały może rasistą a to jest kłamstwo. O Mandeli mało się mówi o jego ciemnej stronie dzięki której zniszczył dobre prosperujący kraj RPA. Pokazuje to również że biali są esencją dobrobytu i cywilizacji, bez Europejczyka nie ma Imperium. Wyjątek stanowią: Chiny (starożytne), Indie, Mongolia (średniowieczna), średniowieczne Islamskie Kalifaty (uogólniam), Turcja Osmańska i Persja.

  * Polakom jeszcze narzuca się nienawiść do Ruskich… a Ruskim do Polaków.
  Sami Ruscy mówią na Mesjasza… Isus Christos. W Iliadzie Homera syn Priama miał na imię Isus a po naszemu Izus (JeSus > JeZus).
  Tylko Polacy, Czesi i Słowacy mówią o Jezusie a nie o Isusie ze Słowian

  * O rzekomym pochodzeniu Słowian od Filistynów czytałem dawno.
  A powinno być tak:
  Wiesz co Bóg zrobił z żydami (Filistynami) kiedy wprowadzał tam Izraelitów ?
  Żydom jest bliżej do Filistynów niż nam.
  Lechitofile oczywiście podjarani bo wtedy mogą zaatakować Syjonistów którzy sami te pomysły podsuwają i wywyższyć Słowian. No akurat pochodzenie od Kananejczyków nie jest chwalebne na dodatek ten pomysł nie mówi że żydzi to idumejczycy.
  Odwróćmy jednak rolę i wszystko stanie się jasne że to Izraelici (Słowianie) byli gnębieni przez Filistynów i edomitów) (Żydów)

  Nie są to nawet fakty wsparte dowodami a jednynie bajki kilku Syfonistów którzy zdają sobie sprawę kto jest kim, że Słowianie są dużą częścią Izraela.
  Chodzi oczywiście o atakowanie żydów jako złodziei tożsamości a Biblię którą to oni rzekomo napisali…
  Przez takie ”pomysły” przestałem zajmować się dziejami 10 Narodów Izraela na północy – za dużo bredni.

  * Trump doskonale wykonuje powierzone mu rozkazy, i Heliosa to znaczy się Apollyona lubi.
  Jakieś kilka miesięcy temu był w Polsce, aby zmotywować Polaków do walki. Z byle kim ale do walki!
  Mamy dwa główne nurty ”Judaizmu” czyli Syjonizm i Chasydyzm.
  Trump wiadomo od początku że jest kręcony przez wszystkich to oczywiste i lubi Niszczyciela.
  Pytanie co kryje się pod określeniami: lucyferianista, satanista itd.
  Lubawicze od wielu lat mówią o swoim Mesjaszu, to już nawet u Radtrapa można było odszukać w arcie krytykującym Ks Ezechiela (niestety nie zapisałem).
  Nie ważne w sumię kto komu służy (z nich) któremu skoro jadą na jednym wózku.
  Dlaczego wmawiają nam dogmat jedynego anioła z łacińskim imieniem ? Przecież NT był pisany po grecku a nie po łacinie czyli powinniśmy mówić ”niosący” światło albo ”pan” Fosforu. Fosfor. Ale 1 Henocha mówi o wielu aniołach i każdy z nich szkodził w innej dziedzinie.
  Kolejna fikcja to dogmat że ten Lucyfer ma dziecko tzw. Antychrysta, Czarnego Mesjasza. A Septuaginta nie mówi ani razu (Izajasza 14) że gwiazda poranna ma syna. Po drugie Apollyon Helios i jego grupa będą wrogo nastawieni do kumpli którzy ich zdradzili.
  Jeśli aniołowie to ojcowie kłamstwa to nie zmienia faktu że mogą się podawać za rodzinę itd a cała wina i tak pójdzie na Azazela.
  Planem jest demoralizacja moralna Chrześcijan, Muzułmanów i Torystów aby sami zaczęli zabijać agresywnych Islamistów, Syjonistów itd. Aby ludzie stali się tym co ich gnębi, tylko po to by Bogu zrobić przykrość.
  Dawno temu znalazłem książkę Alberta Pike’a ale nie mam zamiaru jej czytać…
  W Polsce Islam nie grozi aż tak jak Chrześcijaństwo, Judaizm i Banderyzm. Inaczej mówiąc według tego planu każdy z każdym ma się tłuc co jest zapowiedziane w Mateusza 24:
  Przy okazji pokazuje się prawdę o Darwinizmie (kłamliwie nazywana ewolucją), Ateizmie i wielu innych rzeczach. Czy nie ma nikt wrażenia że ktoś chce abyśmy widzieli ”wady” w Chrześcijaństwie, Islamie, filmy o pułaskiej ziemi oraz informacje o Wielkim Lahestanie plus nauki Buddyjskie, New Age ?
  Aby być uczciwym trzeba atakować fałszywego dogmaty Chrześcijaństwa ale nie ludzi za to że są oszukan. Trzeba przedstawić problem i jego rozwiązanie, metody które pomogą nam się zjednoczyć nie jako religie a narody.
  Zobaczmy na innych Słowian, Rosjanie, Ukraińcy, Serbowie itd to również Słowianie posługujący się podobnym językiem. Czesi mają więcej genów Celtyckich i Niemieckich a Ukraińcy Chazariańskich. To Nie Rosjanie zrobili sobie rewolucję a… Wartburg (podobno), Rotszyldowie i zakon Loyoli (według A. Rivery).
  PS. Nie żaden Rofczajld tylko Rotszyld a więc na nasz ”Czerwona Tarcza”. Edom=Czerwony czyli Tarcza (Szyld) Edomu.
  Trocki i inni to ludzie zdegenerowali i moralnie i genetycznie, niech Bóg się nimi zajmie a nie my.

  Hitler… wiadomo że ten narkoman kochający chłopców, dzieci i starsze damy nie rządził. Władzę sprawował Himmler i reszta czarowników ale potrzebny był gość z charyzmą który pociągnię za sobą wyborców. Bo jaki jest sukces fałszowania wyborów, nie lepiej zachęcić ludzi do wybrania takiego szkolonego przez Jezuitów Stalina ?
  Oficjalnie 3 Rzesza nienawidziła żydów… tymczasem z Syjonistami, Tarczą Edomu i Sowietami (pakt) dogadywali się świetnie.
  Chodziło o wybicie normalnych żydów i Słowian.
  Straszy się nas również wojną Zydów z Arabami i rzekomym końcem świata i bitwą Armageddonu
  Bitwa Armageddonu to kolejna fikcja ŚJ podobnie jak Tetragram jako imię własne. Ich plusem jest kwestionowanie piekła i życie na ziemi. Jan wysłannik Isusa pisze o Harmageddonie jako miejsce zebrania tłumów a nie o bitwie dobra ze złem.
  Plan Wielkiego Izraela to plan czysto biblijny tylko że zamiast Izraelitów wstawiono Idumejczyków.
  Uznanie Jerozolimy jako stolicy jest wziętę tylko i wyłącznie z Biblii bowiem tylko tam jest o Syjonie (Morii) jako stolicy świata. W przypadku Trumpa chodzi o podburzenie biednych Muzułmanów i tępych Islamistów przeciwko ogólnie wszystkim Żydom i dobrym i złym.

  Mniej więcej nie da się ustalić proroctw. Prościej, nie jesteśmy w stanie odgadnąć 100% chronologii planu Bożego.
  Wiemy że będzie gdzieś kiedy 2 proroków (może Henoch i Heliasz) zamiast fałszywych proroków.
  Zamiast diabelskiego dogmatu por(Y)wania do nieba będzie wybranie (opieczętowanie) 144 tysięcy Izraelitów jako jednostka współrządząca.
  Zamiast również Pawłościaństwo porwania Kościoła (u protestantów zboru) do niega będzie powrót legalny 12 Narodów Izraela do Palestyny oczyszczonej z chwastów.
  Ciekawe co się stanie z obecnymi mieszkańcami Kanaanu…

  Planem 3 wojen jest maksymalne skłócenie wszystkich ze sobą.
  Mieszkańcom zachodu mówi się że fraza nie ma Boga poza Allahem jest kłamstwa. Nie ma nikogo innego po za Bogiem ale Koran i Talmud powielają bład tetragramu a drugie zniekształcają obraz Boga. Jednym podają takie bzdury że Allah (Al-Lah) to szatan (Iblis) a drugim że Septuaginta to dzieło żydów czczących jaszura Jahwe.
  Słowian chcę się wmanewrować w taki sposób aby wiedzieli o Lahestanie i jednocześnie odeszli od Boga.

  Jeszcze jedno mi się przypomniało, taka mała dygresja do Heńka. Trochę mnie zmarwiło to kłamstwo że niby jakiś film o powstaniu powstał właśnie na okres przyjazdu Trąbka do Polski. Trumpol oczywiście chce nas odciągnąc od hasła Bóg Honor Ojczyzna (Bóg, przestrzeganie dekalogu) na rzecz bitwy Polaków z byle kim a najlepiej z tamtymi wyznawcami Islamu.
  Muszę niestety zmartwić (z korygować)…. ten film który dawno temu oglądałem powstał w 2014 roku czyli jakieś 3 lata temu a wtedy nikt z nas nie myślał że ten człowiek zostanie naczelnym aktorem stanów spierdzielonych. Pudło.
  Ja rozumiem to nawet, bo wiele osób starszych zwyczajnie myli daty (przybliża do równej godziny).

  A Powstanie Warszawskie…

  Poza tym, gdyby ludzie widzieli jak naprawdę wygląda wojna, nie pchali by się tak szybko w kamasze. Jest dużo filmów pokazujących paskudną i diabelską naturę wojny. Mnie tam do wojaczki nie napędza…
  Czy powstanie warszawskie było słuszne ?… Ludzie nie mieli na to wpływu ale ci którzy posłuchali się Anglików… Zresztą 1 września i powstanie to były ustawki mające rozgromić Słowian. Powstanie Listopadowe, Styczniowe… ludzie chcieli dobrze ale organizowali je agenci…

  Lubię od czasu przeglądać stare posty, skupiając się na pojedynczym błędzie, dla mnie nawet jedno słowo może czasem przekreślić cały artykuł ale po krótkiej chwili złość przechodzi…
  Z tego powodu pracowałem nad Septuagintą wykopując masoreckie imiona typu: Habakkuk, Aggeusz, Hiskiasz,

  Muszę sprawdzić kiedyś 2 Księgę Henocha którą nikt nie cytuje.

  Przekłady Bibijne…
  Podczas sprawdzania różnych przekładów przekonałem się jak ważne jest poleganie na co najmniej 2 przekładach.
  Na przykład jeden katolicki drugi protestancki.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_przek%C5%82ady_Biblii

  Na wikipedii mamy zamieszczony ranking przeprowadzony przez katolickich księży więc nic dziwnego że wywyższyli swoje dzieła.
  A gdyby protestanci przeprowadzali taką ankietę ? Pewnie zażydzona Brytyjka nr 1.
  Kiedy poprawialem błędy na podstawie LXX większość błędów w Warszawskiej dotyczyło imion np. Jehoszafat, Joszua, Aszer | Pewnie dlatego że BW jest na podstawie KJV.
  Osobiście unikam przekładów stworzonych przez pojedyncze osoby za wyjątkiem
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Przek%C5%82ady_biblijne_Romana_Brandstaettera

  Unikam Biblii jezuity Wujka, Tysiąclecia, Warszawskiej (o ile mogę), Warszawsko-Praskiej
  Używam Septuaginty, B. Poznańskiej i UBG.
  Biblia Gdańska a Warszawska są oparte na dwóch różnych źródłach (NT).

  czasem inspiruję się Nową Biblią Gdańską ale tylko NT ponieważ Chrześcijaństwo odcina się od ST a żydzi oficjalnie preferują ST a konkretnie pierwsze 5 ksiąg. Dlatego nie ma w tych przekładach nic o zborach, wypełnianiu prawa w Pawłościańskim wykonaniu (by odfajkować).
  Tam słowo kościół jest tłumaczone prawidło jako eklezja czyli zgromadzenie, współnota mesjańska.
  Nawet posiadanie najlepszego przekładu Biblii nie spowoduje że staniemy się mądrzejsi.

  Ewangelizacja podobno przebiega znakomicie tylko czemu nadal nikt nie wie o czym jest ten dobry news.

  PS. Posty o Franiu przeniosę razem jako osobny pseudo-artykuł.

  W zamian:

  * Przeglądałem ostatnio 2 Księgę Henocha, i co mogę o niej powiedzieć.
  To dzieło poświęca więcej uwagi samemu prorokowi niż w Etiopskim dziele.
  Już pierwszy rozdział mówi o Królestwie Boga.
  Henoch został zabrany do nieba aby mógł opowiedzieć co widział swoim synom i całej ziemi czyli był w niebie dwa razy tyle za drugim razem już nie wrócił na ziemię.
  Jest tam piętnowane przez Henocha przedpotopowe bałwochwalstwo.
  Jest tam sugestia pierwszego nieba, drugiego, trzeciego itd. Czyli Niebo jest jakby siedmio stopniowe. Zamieńmy gnostycki kosmos na niebo i wszystko stanie się jasne, skoro nie wiemy jak działa słońce i księżyc to skąd mamy znać zasady funkcjonowania nieba i ziemi.
  Henocha (3 rozdział) zabrali (według tej księgi) aż do piewszego nieba i umieścili w chmurach i co ciekawe patrząc powyżej zobaczył eter oraz bardzo wielkie morze nawet większe niż ziemskie. Inaczej mówiąc ta księga jest przeciwna ziemi kulce.
  W rozdziale 7 i 10 jest jakby sugestia ognistego piekła i torturach, nie wiem czy chodzi o więzienie dla aniołów i chwilowe kary dla niereformowalnych bezbożników. Jest tam mowa o ciemności i rzece ognia, mrozie i lodzie.
  W 11 rozdziale Henocha zabierają anieli do czwartego nieba ukazując mechanikę Słońca i księżyca.
  W 18 rozdziale Henoch idzie do piątego nieba a tam zobaczył rzecze żołnierzy nazywanych Grigori ludzkiej postaci ale ich rozmiar był większy od Nefilimów. Henoch zaytał się dlaczego nie ma dla nich wsparcia w niebie. Księciem Grigori był Satanil i wraz z nim odrzucili Jasnego Pana. Ta księgi mówi ze Grigori zanieczyścili ziemię swym postepowaniem i podjęli ślubowanie na zboczach wzgórza Ermon (Hermon)
  Henoch zapytał: ”Mówiłem: dlaczego oczekujecie swych braci i nie służycie przed obliczem Pana i nie przedkładacie waszych usług przed obliczem Pana, aby nie rozgniewać całkowicie waszego Pana”
  Według następnego rozdziału Archaniołowie są przełożonymi aniołów i wymierzają całe życie w niebie i na ziemi. Jak widać aniołowie to nie tylko chodzące komunikatory Bóg-człowiek.
  Aniołowie opisują dusze ludzi oraz ich wszelkie czyny za życia przed Stwórcą.
  Bóg natomiast ma przebywać w dziewiątym niebie, a to wyjaśnia czym Dante inspirował się pisząc swój bestseller. Stwórca nazywany jest w języku hebrajskim (Staro-Hebrajskim, język Adama) Aravat czyli ojciec stworzenia.

  Aktualnie szukam listę 613 przykazań po polsku (znajduję głównie strony Chasydzkie). Nie zażydzam się tylko konwertuję myśl Judaistyczną na czysto Biblijną.

  Przy Pater Imon najlepsze (według mnie) wyjaśnienie co do intencji Frania czyli gmatwanie pojeć zostało wyjasnione w artykule żydorczej.
  O co kaman.
  Otóż ludzie typu Trump wbijają nam do głowy kolejną mantrę typu ”nie oglądaj TV, nie czytaj gazet, nie słuchaj radia ale włącz internet bo tam czysta prawda jest”
  Internet można mieć w TV, a po drugie co w ich rozumowaniu oznacza TV ?
  Ja rozrożniam mądre programy od typowych dez-informacji
  Podobnie w internecie mamy mądre programy oraz de-bilizacje.
  Chodzi oczywiście o wywyższenie roli rzekomo niezależnych mediów (głównie takich) a odrzucić wszystko inne.
  Jak można jednak poszerzać wiedzę wgłębiając się tylko w jedno źródło.
  Czasem trzeba posłuchać jednej i drugiej strony.
  Ale Trump reprezentuje grupę AntyMuzułmańską, AntyIslamską i Pawłościańską.

  * Ostatnio ponownie sprawdzałem dowody przeciwko Septuagincie, ci ludzie ze znanym prof Veithem chcą nam wmówić że Tekstus Receptus jest dobry a teksty Westcotta i Horta są złe ponieważ praktykowali satanizm i zastąpili tekst rzekomą Septuagintą. Akurat Septuaginta dotyczy wyłącznie ST i typowym zażydzaniem jest szydzenie z Septuaginty a wychwalanie Tanachu.
  Wcześniej niż w VII wieku takiej grupy jak Masoreci nie było, za czasów Isusa żyli Tannaici z Pawłrm na czele a później w Chaldei Amoraici przepisali Talmud.
  Żywcem przekopiowali i zmodyfikowali kilka StaroHebrajskich słów i imion a z Boga przerobiono cztero-literowego YHVH wielbionego przez czarowników.
  Co najgorsze dla wrogów Biblii (ooo, kolejna ciekawostka dlaczego używamy greckiego wyrazu oznaczającego książkę zamiast nazwy własnej hmm ?) Septuaginta jest potwierdzona w NT.
  Tanach oficjalnie powstał jakieś 1000 lat później.
  Mamy jeszcze Peszittę i Wulgata. Biblia Rzymska obecnie to łaciński Tanach, pierwotna wersja mogła mieć w sobie więcej LXX.
  Większość Polskich Biblii jest tłumaczeniem albo Wulgaty (łaciński Tanach) albo Tanachu na nasz język.
  Prawosławni w przeciwieństwie do Lewosławnych Katocholików posługują się Septuagintą wraz z kanonem Aleksandryjskim.
  Znalazłem trzy wersje Septuaginty po angielsku:
  oryginalną Brentona, nową angielską Brentona i ortodoksyjną wschodnią septuagintę (NT)

  Większośc chce nam wmówić że Isos mówił na codzień po Aramejsku a nawet po Hebrajsku (sic) ponieważ mamy słowa w języku Aramejskim w Ewangeliach. Gdyby Mateusz czy Jan pisali by po Aramejsku to zamiast słów aramejskich mielibyśmy te słowa po polsku zaś słowa greckie po grecku. A ponieważ w tekst Grecki zostały wtrącone pojedyncze idiomy, wyrazy itd Aramejskie to mamy jak mamy.
  Zauważyłem że wielu wróg Septuaginty niby zwalcza Rzym (oskarzą Piłata itd) i wybiela Talmudystów.
  Jeszcze jak nauczają że Gog i Magog jako Putin i my mają zaatakować żydów (Idumea) i zostać zgniecionym przez Boga. Nie każdy zna dobrze Biblie no ale jak się powie że to przewidział Nostradamus albo inny czarnowidz.
  Ta kłamliwa interpretacja Księgi Ezechiela szkaluje rzeczywisty naród wybrany a gloryfikuje fałszywy dlatego jest propagowana.
  Czy Isos chwalił Faryzeizm czy ich potępiał ? Jeśli potępiał to Talmud, Midrasze, Kabała i cała reszta nadaje się do kosza.
  Tradycją ustną Tory (czyli masakrowaniem pięcioksięgu) i Talmudem zajmowali się Tannaici za czasów Mesjasza.
  Głównym oszustem jest wmówienie nam że to Judejczycy byli mistrzami kabały chociaż wszystko wskazuje że jakieś 1000 lat później Idumejczycy na wygnaniu (przez Rzym) w Babilonii udoskonalili kabałę.
  Sami kabalarze kabaliści nauczają że to Mojżesz z pochodzenia Lewita przyniósł kabałę z Egiptu i ukrył ją w Pięcioksięgu (że kabała jest kluczem niby do Biblii).

  Najwięcej Sefardyjczyków było w Hiszpanii, Portugalii w Galii, w Turcji i Arabii Saudyjskiej.
  Po wygnaniu Edomitów z Hiszpanii w roku 1492 r. i Portugalii (1497) wielu z nich uciekło na Bałkany i na Bliski wschód. Jedni oficjalnie na pokaz przechodzili na Chrześcijaństwo (marranos=świnie) a inni na Islam (Sabatariarie, Domneh)
  Produktem Talmudu jest żyd, bez Talmudu nie ma Judaizmu.
  Ci sami rządzili w Turcji i w Arabii a udają Muzułmanów.

  I Henia widzę że wszyscy kochają… Taki arcyheretyk a jakoś nikt nie jest w stanie obalić Ewangelii O Królestwie Boga na ziemi czyli proroctwo o zjednoczeniu 12 Plemion Sławnych Słowian Biblijnego Izraela.

  Zarówno ci przy-wódc(e)y jak i alternatywne media ściemniają. Pytanie dlaczego nas karmi ezoteryką, symbolami (hand sings czyli jak masz tiki to jesteś satanistą itp)).
  CDN

  * Kosmos jest pojęciem gnostyckim, jakby nie patrzeć kosmos istnieje ale w pojęciu Biblijnym jako Niebo. Kosmos to polsku Wszechświat (Niebo, Ziemia, Agartha (Tartar) i wszystko staje się jasne.
  Adepti New Age (niektórzy) mówią że Kolos Heliosa Rodyjski i inne posągi to być może starożytne roboty.

  * A Septuaginta, jest mocno atakowana głównie przez zwolennictwo Pawła. Nie podają źródeł z jakich korzystali Tannaici za czasów Isusa oraz Amoraici którzy spisali Talmud i Masoreci którzy stworzyli swoją przeróbkę. Krytykują ci ludzie Arian za odrzucenie i Trójcy oraz LXX za nienazywanie Mesjasza Bogiem. To Talmudyści uznawali Isusa za Boga. Według nich Yahszuah jest Bogiem a w sumię nie istnieje. Biblia mówi jasno że jest tylko jeden Stwórca dlatego Mesjasz (Jana 8:40) nazwał siebie człowiekiem wybranym przez Boga i nawet się do Niego modlił. Żałosne kiedy twierdzą że w tamtych czasach używano na codzień języka Biblijnego Hebrajskie, tymczasem są dwa języki ”Hebrajskie”. Ten który oni nazywają Hebrajski jest dialektem Aramejskiego, języku Aramu, Asyrii, Chaldei.
  Ci ludzie umiejętnie operują terminem Apostołowie abyśmy nie domyślii się kiedy chodzi o 12 a kiedy o Pawła.
  w niszczenu Biblii brali udział: Paweł, Orygenes, Marcjon, Hieronim, Euzebiusz, Tischendorf, Westcott, Hort
  Z ksiąg NT najbardziej zwalczano: List Judy, 2 Piotra, 3 Jana, Judy Tadeusz i Objawienie.

  * Wracając do planu 3 Wojen, tam jest mowa o wzajemnym wyniszczeniu – synteza i antyteza. Trump jawi się jako wróg Islamu, przyjaciel żydów i Chrześcijan (protestant).
  Dużo prawicowców dało się nabrać na niego a przecież od początku było wiadome jak to się potoczy.
  Plan Większego Izraela jest czysto zerżnięty z Biblii ale planem Boga jest umieszczenie 12 plemion a nie jednego ateistycznego.
  Prawica, ruch patriotyczny, protestantyzm itd to kontrolowana opozycja. Tam też siedzą wiepsze.
  Aby stworzyć Faszyzm (Prawicę) potrzebny był Komunizm (Lewica).
  Dezintegratorzy będą nas zagrzewać do walki zbrojnej, do obrony przed czymś. Będą puszczać niczym zdarta płyta oklepane hasła chwytające za serduszka ”wolność, równość, braterstwo, konstytucja, tolerancja, demokracja, stop hejtom itp”.
  Jeśli ktoś nas zagrzewa do rewolucji niech poda opcje alternatywne. Trocki uwielbiał rewolucje i lejącą się krew strumieniami, na takich trzeba uważać.

  * O Hitlerze jako pacynce wiadomo od dawna. W starych artykułach znajdziemy potwierdzenie że jego treserzy (np. Himmler) współpracowali z Syfonistami. Trump bardzo przypomina Hitlera i Putina (a to sobowtór) który miał być największym wrogiem NWO, i wszystkiegoo co złe. Tymczasem Adolf działał przeciwko i Słowianom i Żydom ale tym biednym i Niemcom. Sami żydzi wykorzystują ”antysemityzm” w realizowaniu swoich celów. Potrzebny był ktoś na kogo zwali się całą winę i pokaże jako psychopatę, narkomana.
  Zauważmy że rzekomy największy wróg masonów współpracował z masonem 33 stopnia – Henry Ford. Na tym stopniu wykonał świadomie swoją robotę.
  Ani razu Hitlerowcy nie wspomnieli o Rotszyldach (Tarcza Edomu), Herzlu, Trockim, Wartburgach, Leninie. Czy raczej udawali że głupich… Adolf dostawał również kasę od Rotszyldów (Tarcza Edomu ale oni chcą być spostrzegani jako synowie Ruth).

  Adepci New Age niby dużo mówią o tym NWO ale są bezpieczni ponieważ ich haczykiem jest zachęcanie do okultyzmu.

  Konflikty na bliskim wschodzie mają również na ceu umiemożliwieniu w zjednoczeniu 12 narodów Izraela. Głównie Słowian, część Celtów i ludów które nawet byśmy nie podejrzewali że pochodzą od Ludu Bożego.
  Wiadomo z samej Biblii że nie będzie Porwania/Pochwycenia (pójścia do nieba, utraty ciała i przyjemności), Bitwy Armageddnu (wielokrotnie udowadniałem że Megiddo jako nazwa to ściema Tanachu).
  Nieprawidłowo tłumaczy się hasła Bóg Honor Ojczyzna jako walka zbrojna i bratanie się z religiami.
  Bóg – wiadomo, słuchaj się Pana
  Honor – przestrzegaj przykazań
  Ojczyzna – od Ojca, powiązana z Honorem. Patriotyzm jest słowem greckim a nie łacińskim jak większości się wydaje, zwyczajnie Rzymianie kopiowali greckie wyrazy do swojego słownika.

  Jeszcze jedno nawet pierwszy wers Listu Jakuba jest skażony w polskich tłumaczeniach, zaś reszta tłumaczeń nawet te greckie mówią nie o pokoleniach a plemionach (gr. fylais). Jedno pokolenie to przeciętnie 20-25 lat. Najwięcej o 12 plemionach Izraela wspominał Łukasz nawet w swojej przypowieści. Barnaba i Marek milczeli a Saweł kręcił na potęgę.
  Podważa się ogólnie wszystko w Chrześcijaństwie za pomocą dzieł co najmniej 4 ”znawców pisma”. Łukasz poganin a wiedział więcej od Mateusza i Pawła…. coś tutaj nie gra i najwidoczniej oficjalne ich biografie to fikcja przelana na papier.
  Objawienie także (u Ponownie nawiedzonych) interpretuje się w sposób dziwny, że zamiast ”kobiety i 12 gwiazd” jako 12 naród Izraela to większośc widzi Marię która urodziła Isusa oraz że to Maria ma walczyć z jednym tylko i wyłącznie Lucyferkiem (bo nie mówi się że było mnóstwo aniołów z Semjazą na czele) którzy rządzi światem. Także kłamstwo, bo świat stworzył Bóg i nadal ma nad wszystkim kontrolę a Obserwatorzy (Grigori) co najwyżej okupują ziemię – obiecują niebo a kradną ziemię.
  Jedni zaprzeczają sądowi na pustynii ludów a nie zaprzeczają dogmatu że Bóg ma na wszystkich zabić i porwać do nieba bez ciała.

  Sprawdzałem w przekładzie interlinearnym Objawienie 12:5, tam nie ma słowa o jakimś chłopaku a mężczyźnie. Chodzi raczej o to że Izrael jest symboliczną małżonką Boga która urodziła 12 synów itd. Z tych 12 narodów wyłonieni (opieczętowani/wybrani) ale nie pomazani zostaną Izraelici – po 12 tys z każdego narodu.
  Greckie słowo άρρενας może oznaczać mężczyzne albo chłopaka, cześciej stosuje się ten pierwszy termin poza syjonistyczną Warszwską. Biblię Warszawską dobrze się czyta ale zawiera mnóstwo zażydzeń, najwięcej błędów.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.