Wpis Nr. 23 – Historia Północnego Izraela Pod Sztandarem Efraima

 

Ciekawe Linki zawierające prawdę i brednie zarazem:

https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2015/03/10/tajemnice-watykanu-imperium-slowian-i-zakazana-wymazana-historia-polski/

https://marucha.files.wordpress.com/2017/04/lubomir-czupkiewicz-pochodzenie-i-rasa-slowian.pdf

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2016/04/22/poczet-krolow-lechii-kosciol-w-polsce-od-1050-lat-ukrywa-przed-polakami-ze-jestesmy-starozytnym-antycznym-wielkim-imperium/

http://chrobacja.prohosts.org/?ckattempt=1chrobracja.pl&i=1

http://innemedium.pl/wiadomosc/prawdziwa-historia-cz-iii-co-jest-slowianin

https://pl.wikisource.org/wiki/Encyklopedia_staropolska/Dembo%C5%82%C4%99cki_Wojciech

http://www.worldhistoria.com/basques-catalans-are-the-true-hebrews-top-secret_topic128659.html

http://www.taraka.pl/zrodla_pisane_o_pochodzeniu

http://www.taraka.pl/krolowie_herulow_i_wandalow

http://www.taraka.pl/slowiansko_brzmiace_imiona_germanow&bgad=%EF%BB%BF

http://svasti.org/cd/Izwor/apo_plik/amas.htm

http://poselska.nazwa.pl/wieczorna2/historia-starozytna/alanowie-jako-protoplasci-slowian

http://krysztalowywszechswiat.blogspot.com/2015/04/jak-ze-sowian-zrobiono-germanow.html

https://wspanialarzeczpospolita.wordpress.com/2014/07/22/pierwsze-przykazanie-lingwistyki-zawsze-ignoruj-rdzen-slowianski/

https://wspanialarzeczpospolita.wordpress.com/2014/07/22/starozytni-polacy/

https://wspanialarzeczpospolita.wordpress.com/2014/07/22/niezmienna-wartosc-jezykow/

https://wspanialarzeczpospolita.wordpress.com/2014/07/28/niemcy-jacy-niemcy-historia-europy-600-1000-a-d/

 

http://www.israelite.ca/research/questionboxfiles.html/bohemians.html

https://stevenmcollins.com/are-slavic-people-descended-from-the-ten-tribes/

http://www.cps.org.rs/Knjige/the_hebrew_origin_of_serbs.pdf

Kronika Thomasa Nugenta

 

[[https://www.youtube.com/watch?v=N0N-nCjWfDM]]

[[https://youtu.be/5Y4RbnZEOr8]]

 

 

Poniżej znajduje się pierwsza część tego artykułu:

https://basileia785.wordpress.com/2016/10/23/dwanascie-plemion-izraela/

studystudystudystudystudystudystudystudystudystudystudystudystudystudystudystudystudystudystudystudystudystudystudystudystudystudystudystudystudystudystudystudystudystudy


 

Temat ten jest kontynuacją poprzedniego wątku Królestwa Izraela. Tym razem rozwinę temat w kontekście dziejów Północnego Izraela, którego to władzę pełnili potomkowie Efraima i Manassesa, synowie Jakuba zwanego również Izraelem.

Po pierwsze uznaję Biblię za księgę jak najbardziej historyczną a tablicę narodów  z 10 rozdziału Ks Rodzaju jako ludy z krwi i ciała żyjące po dziś dzień w odmiennych nazwach według swojego języka.

10 Narodów Izraela  a czasem wymieniano 9,5 Plemion gdyż wliczano połowę Lewitów itd.

W Palestynie oraz na północy mieszkali wówczas potomkowie Asera, Neftalego, Zabulona, Issachara zaś w Centrum Efraim, Beniamin, Danici którzy wyemigrowali na północ m.in. na Cypr, Manasses w części zachodniej wraz z Gadem. Na Południu mieszkali Judejczycy i Symeonici. Lewici czyli kapłani mieszkali wśród wszystkich plemion.

Izraelici na polecenie sprawiedliwego Boga walczyli dzielnie z Egipcjanami, Kananejczykami, Filistynami, Aramejczykami itd czyli z narodami upadłymi moralnie. Niestety ale z czasem stali się oni gorsi od swoich wrogów oddając pokłon Słońcu (Heliosowi) w Świątyni Bożej.

Z wyroku Bożego kraj pod sztandarem Efraima dopadli Asyryjczycy deportując mieszkańców na północ. Następnie Judejczycy zostali deportowani przez Chaldejczyków do Babilonii, skąd wrócili po około 70 latach za sprawą Boga i Cyrusa (być może Krak i Cyrus to ten sam jegomość) przywożąc ze sobą język Aramejski.

Judejczycy wkrótce wymienili język Aramejczyków na język Hellenów w dialekcie Koine czyli mową wspólną dla ówczesnego świata. Pomocne okazują się nam proroctwa Daniela, gdzie moim zdaniem należy je rozumieć jako wydarzenia z przeszłości i przyszłości. Np. Starożytna Grecja przypomina dzisiejszą Anglię pod względem popularności języka i podbojów.

Starożytny Rzym przekształcony w Kościół Rzymski przypomina dzisiejsze USA pod względem militarnym, prawnym i przede wszystkim USA powstały z Anglii tak samo Rzym z Grecji (legenda o Eneaszu, Troja itd).

Wracając do tematu głównego.

Według żydowskich tradycji 10 plemion zniknęło z kart Historii na zawsze, jednakże jest to jest to jedno z największych kłamstw w dziejach świata i historii, być może większym niż postać Pawła z Tarsu i Łukasza z Antiochii jako ”uczniów” Isusa Mesjasza, Wybranego przez Boga jako Króla Państwa Bożego obejmującego całą ziemię.

Istnieje jednak mnóstwo a nawet setki dowodów w postaci listów i kronik dotyczących losów zagubionych Izraelitów.

Według Biblii Juda i Izrael (Efraim) toczyły ze sobą wojny:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_syro-efraimska

 

Słowianie to strażnicy wiedzy tak więc wymyślono sposób aby wyniszczyć ich geny – Esusa. Tak jak Isus regeneruję DNA tak Esus degeneruje DNA. Ten Esus to New Age, Wielka pogańska Lehjah, kontakty z demonami

Porównanie wyglądu kobiet Słowiańskich z Perskimi: [[https://www.youtube.com/watch?v=sUcRe1luvwk]]

 

 

 

 

Domniemani Izraelici:

 • Za Izraelitów uważa się przede wszystkim ”Żydów” a więc potomków Edomitów którzy mieszali się genetycznie z Ismaelitami (Arabami) oraz Hetytami a więc Ż. Sefardyjscy. Druga grupa to Żydzi Aszkenazyjscy a Aschanaz był synem Gamera i Jafeta a nie Sema. Chazarowie oficjalnie lud Turecki ale nie innych Mongolski bądź Ugrofiński ale nie Izraelicki. Jedyne plemię wśród Żydów istniejące to Judejczycy i Lewici.
 • Obecnie istnieje nurt zwany ”British Israelism” a więc pochodzenie Anglosasów od Izraela. Oczywiście nie uwzględnia się Słowian.
 • Pasztuni – etniczna grupa z Afganistanu uważająca się za potomków Izraelitów, synów Józefa. Jest to lud zaliczany do rasy białej, koczowniczy, pasterski i nomadyczny.  Ogólnie wyznają sunnityzm jednakże Izraelici mieli zasymilować się z sąsiednimi narodami i zatracić swoją tożsamość aż do czasu….
 • Słowianie – o tym chciałbym opisać więcej. Polacy to nie tylko Lechici ale i Polachy, Lechowie, Lahowie, Lahwici. Historia Słowian jest pełna łuk i niewyjaśnionych nieścisłości. Co innego mówią starożytni a co innego współcześni jak np. z Plemieniem Wandalów gdzie kiedyś uważano ich za Germanów czyli Polaków bowiem Słowian uważano także za Germanów a dziś tylko za Germanów czyli Niemców.

 

 

 

 

SŁOWIANIE

 

Księga Zachariasza 2:
(10) Biada, biada! Uciekajcie z Kraju Północy – mówi Pan, gdyż rozproszyłem was na cztery strony świata – mówi Pan. (11) Biada! Chrońcie się na Syjonie, którzy jeszcze mieszkacie u córki babilońskiej,
(16) I weźmie Pan Judę w posiadłość dziedziczną, jako swój dział w ziemi świętej, i znowu obierze Jeruzalem.

 

slowianie12_tribes_of_israel_map-svg

Słowianie są niewątpliwie ludem twardego karku. Są zaradni i są przepełnieni bałwochwalstwem.

Co ciekawe jesteśmy hegemonami terytorialnymi, demograficznymi a nawet pod względem liczebności państw (Słowiańskich jest więcej niż Romańskich czy Celtycko-Germańskich)

Starożytne kroniki musiały o nas (Słowianach, Lechitach) wspominać ale nie używano nazwy ‘’Słowianie’’ tak samo nie mówiono Niemcy, Portugalia, Italia, itd. Używano innej nazwy np. Scytowie albo Sarmaci lub Wandalowie, Wenedzi (Wended) czy raczej między różnymi plemionami Jafeta rządzili Izraelici z plemienia Dana lub Efraima/Manassesa.

Co ciekawe Słowian podbił Rzym rękami Alemańczyków (Niemców z plemienia Dana) zaś Irlandczyków, Walijczyków i Szkotów Anglosasi z plemienia Dana. Przypominał że z czasów Chrobrego Słowianie również okupowali Brytanie razem. Irlandia były po potopie zamieszkana przez Nefilimów i plemię Magoga/Gomera. W latach (1213-1016 p.n.e.)

Dynastia Tuatha Dé Danann czyli z plemienia Dana dobiła się do władzy.

Emer Finn lub Eber Finn ( Emhear Fionn) – legendarny zwierzchni król Irlandii z bratem Eremonem w latach 1016-1015 p.n.e. Czwarty syn Mileda (Mila) i jego drugiej żony Scoty, córki Faraona, króla Egiptu.Urodził się na terenie Hiszpanii. Przydomek Finn oznacza Sprawiedliwy lub Biały. Zapewne używał przydomka w drugim znaczeniu, celem odróżnienia się od swego najstarszego brata przyrodniego, Emera (Ebera) Donna („Brązowego”). Według irlandzkich średniowiecznych legend i historycznej tradycji, był jednym z wodzów, którzy wzięli udział w najeździe Milezjan na Irlandię. Ci zdobyli wyspę z rąk Tuatha Dé Danann, zaś Emer został jednym z pierwszych milezjańskich zwierzchnich królów.’’

Polska nazywana jako jako Lechia przez Turków, Persów, Ormian. Mapy pokazują dwie oddalone od siebie społeczności Słowian: Pod względem zamieszkania jako północni i południowi.

Zaskakuje mnie wiele informacji twierdzących że Aryjczycy to Słowianie. Dlaczego nagle tego się dowiadujemy o Słowiańskiej Germanii, o tym jak sprzeczna jest dzisiejsza ”nałuka” z ówczesnymi kronikami (Długosz, Prokosz, Kronika Wielkopolska, Kadłubek itd). Co prawda te najlepsze teksty spalono/schowano a zostawiono te ocenzurowane, jednak nie usunięto wszelkich Polaków/Lechitów/Wandali/Wiślan/Wenedów/ Gotów.

Cała ta bajka wędrówek ludów gdzieś z Syberii jest strasznie naciągana i umyślna (ukrywa 10 narodów Izraela)

Wśród rodowitych Basków, Ormian, Greków, Anglików także mogą przebywać Izraelici.

Uważam że Ugrofinowie (Finowie, Estończycy, Lapończycy, Liwowie, Karelowie i inni) są spokrewnieni z dziesięcioma plemionami Bałtyckimi (Litwini, Łotycze + Prusowie, Jaćwingowie, Żmudzini, Łatgalowie, Zemgalowie, Zelowie, Kurowie, Galindowie)
Innymi słowy głównie naród Gamera syna Jafeta.

Węgrów nie uważałbym za lud fiński, te wymysły są oparte na fantazjach XIX, XX wiecznych naukowców czyli nieuków.  Madziarowie mieli w przeszłości wiele do czynienia ze Słowianami, Hunami i Prabułgarami/Onogurowie (oficjalnie ludy Tureckie).

Neurowie (gr.Νευρῶν/Neuroi) – starożytny lud wzmiankowany przez Herodota, który lokalizował ich siedziby na północny zachód od Morza Czarnego. Obecnie przyjmuje się, że zamieszkiwali dorzecze górnego Dniestru, Bohu i Prypeci. Najprawdopodobniej tożsami z ludnością kultury miłogradzkiejWedług Herodota Neurowie na pokolenie przed wyprawą króla perskiego Dariusza Wielkiego przeciw Scytom osiedlili się w kraju Budynów, zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny z powodu plagi węży. Grecki historyk przekazał także informację o szamańskich praktykach Neurów związanych z wilkołactwem, pisząc że raz do roku na kilka dni każdy z nich staje się wilkiem, a potem znowu przybiera dawną postać. Dawniejsi badacze skłonni byli dopatrywać się owych wspomnianych przez Herodota pierwotnych siedzib Neurów na obszarze położonym mniej więcej między Bugiem i Wielkopolską, na co wskazywać miałyby licznie występujące na tym terenie nazwy rzeczne o rdzeniu *nur / *nyr („mokry, wilgotny”)[3]: Nurzec, Ner, Narew. Neurowie byliby w tym przypadku ludnością kultury łużyckiej, która wywędrowała na wschódPrzez większość badaczy polskich identyfikowani ze Słowianami. Według Zbigniewa Gołąba Νευροί = psł*Nervi „ludzie” – populacja prasłowiańska (być może również Budynowie), która nawiązała łączność z powrotną falą irańskich koczowników, Scytów, którzy pojawili się na stepach pontyjskich. Świadczyć o tym może istnienie całego zestawu wyrazów charakterystycznych tylko dla Słowian i Irańczyków (nie występujących w językach bałtyckich, albo będących późną pożyczką z językówsłowiańskich), szczególnie w zakresie życia religijnego, obyczajów, moralności (np. para: bogъ : divъ), które prawdopodobnie pochodzą z pierwszych wieków pierwszego tysiąclecia p.n.e. Łączność ta, która pozostawiła trwały ślad w kulturze i słownictwie Słowian, trwała aż do przybycia Gotów na Ukrainę ok. 300n.e.[5] Inne hipotezy dopatrują się w Neurach związku plemiennego prasłowiańsko-bałtyjskiego lub nawet plemion czysto bałtyjskich. Jeszcze inni badacze skłonni są dopatrywać się w nich ludności fińskiej.  [Polska wikipedia]

Olof von Dalin  XVIII-wieczny szwedzki historyk Olof von Dalin napisał, że Neurowie byli mieszanką ras: Scytów , Greków i Hebrajczyków, którzy towarzyszyli Budinerowi lub „Pasterzowi Scythianowi”, na szwedzkie wyspy około 400 pne. Ten exodus był wynikiem nacisków ze strony Macedończyków . Wskazał również przekonanie, że neurowie były wspólnych przodków z Finów , Sami i Estończyków .

Neurowie wydają się być pozostałością  dziesięciu plemion Izraela, które Shalmaneser , król asyryjski , przywiózł jako jeńców z Kanaanu … [Kiedy się to zdaje] język starożytnych Finów, Lapończyków i Estończyków jest podobny do hebrajskiego, a nawet ludzie w czasach starożytnych uważali swój początek roku od pierwszego marca i sobotę za swój sabat , wtedy widzi się, że Neurowie z wszelkiego prawdopodobieństwa mieli takie pochodzenie .

Teoria Dalina jest uważana za osobliwą przez współczesnych uczonych lingwistycznych , którzy nie mogą znaleźć związku między językiem uralskim a językami semickimi .

A tłumacząc luźno według tego pana Neurowie byli mieszanką: Scytów, Greków i Hebrajczyków którzy towarzyszli Budynom lub Scytyjskim Pasterzom (B>V, hmm ciekawa hipoteza Wódynowie?]. Neurowie widocznie są potomkami 10 Plemion Izraela, a język starożytnych Finów, Lapończyków i Estończyków jest podobny do Hebrajczyków i nawet ci ludzie rozpoczynali swój rok kalendarzowy w marcu a ich dniem sabatu była na nasz obecny dzień tygodnia Sobota.  Oczywiście tej teorii nikt nie popiera bo bazuje na Biblii i 10 plemionach Izraela. Nie oczekujmy że ktoś z mainstreamu zacznie mówić że np. Biali ludzie są potomkami starożytnych Izraelitów. Świadomość istnienia ludu bożego łamie karki systemu zaprowadzając ludzi do Boga i Jego Prawa i Chrystusa.

Budynowie (gr.Βουδίνοι/Budinoi) – wzmiankowane przez Herodota plemiona koczownicze zamieszkujące lasy i step pomiędzy Dnieprem a Wołgą, żyjące na północ od Scytów, w sąsiedztwie Sauromatów. Pomimo prowadzenia wędrownego trybu życia budowali drewniane warownie[1]. Brali udział w wojnie Scytów z królem perskimDariuszem ok. 513 p.n.e. jako sprzymierzeńcy Scytów. Na ich terytorium istniało jedno duże miasto o nazwie Gelonos (dziś Bielsk nad rzeką Worsklą w okolicach Połtawy na Ukrainie), zbudowane w całości z drewna, zamieszkane w większości przez ludność pochodzenia helleńskiego.W opinii Zbigniewa Gołąba być może Prasłowianie (podobnie jak Neurowie), Βουδῖνοι mogło być greckim zapisem psł*Budyni „współplemieńcy”[2]. Boris Rybakow nie wykluczał powiązań Budynów ze Słowianami lub Bałtami, utożsamiał ich z kulturą juchnowską[3]. O bałtyjskim pochodzeniu Budynów przekonany był Aleksander Brückner[4]. Inne teorie dopatrują się w nich jakiegoś ludu fińskiego[5], bądź też przodków Mordwinów lub Permiaków[6].

Język Polski wbrew pozorem ma więcej wspólnego z j. greckim, hinduskim, perskim, sanskrytem niż z Łaciną,

Schafarik uważa, że ​​Neurowie byli przodkami ludów słowiańskich . Stanowisko przypisane do ich dzielnicy wydaje się być o czołowych wodach Dniestru i Bugu (Bugh) i centralnym biegu Dniepru, tylko regionu, który na ogólnych podstawach, nazwy miejscowe, zarejestrowane migracje i nowoczesna dystrybucja wydają się być pierwotna lokalizacja Słowian (qv). Opowieść o wilkach ponownie przypomina opowieści o wilkołakach tak powszechnych wśród ludów słowiańskich, a w przekonaniu Schafarika istnieje duże prawdopodobieństwo, że Neurowie są jedynie przodkami Słowian. [2]

 

A ten pan wierzył że Słowianie i Neurowie to ci sami ludzi. Herodot także wspominał coś o wilkach, wilkołakach w kontekście Neuri.

Tyshchenko[edit]

Leading Ukrainian linguist Kostiantyn Tyshchenko, who did a comprehensible research on the toponyms and placenames in Ukraine, claims that the Neuri were a Celtic tribe, as witnessed by numerous Celtic placenames (50 Celtic placenames, alone, in western Ukraine) with ending -chiv, – chy or prefix -treb from Celtic (found in Cornish) -chy house, building and -tref village) in Volyn (Vol(o)hyn, from Volohs (Walhaz) ancient Gothic-Slavic name for Celts). Tyshchenko mentions following Celtic placenames in Volyn (original Neurida, land of Neuri): Bakhiv, Borokhiv, Drukhiv, Radekhiv, Bykhiv, Rakhiv, Serkhiv, Cherniakhiv, Horokhiv, Velykhiv, Terekhiv, Zalukhiv, Darakhiv, Hlukhy. The movement of the Neuri westwards is likewise traceable by the presence of 20 Celtic placenames (as in Malyn from Celtic mael, prince or Chernihiv, originally Ternihiv, compare Welsh teyrn, king) in Ukrainian Polissya (Zhytomyr and Chernihiv regions).[3]

Czołowy ukraiński językoznawca Kostiantyn Tyschenko , który przeprowadził zrozumiałe badania nad toponimiami i nazwami miejsc na Ukrainie , twierdzi, że Neuri byli celtyckim plemieniem, o czym świadczyły liczne celtyckie nazwy miejscowe (50 celtyckich nazw miejscowych, sam w zachodniej Ukrainie) z zakończeniem -chiv , – chy lub przedrostek -treb z Celtic (znaleziono w Cornish-chy dom, budynek i -tref wieś) w Wołyniu ( Vol (o) Hyn z Volohs ( walhaz ) starożytny gotycko-słowiańska nazwa dla Celtów). Tyshchenko wymienia następujące celtyckie nazwy miejsc wWołyń (oryginalna Neurida, ziemia Neuri): Bachów, Borokhiw, Drukhiv, Radekhiv , Bychów, Rachów, Serhów, Czerniaków, Horochów , Wiłkhiw, Tereków, Zaluchów, Darachów, Hlukhy. Ruch neurowie zachód jest zdolny również w obecności 20 Celtyckich placenames (jak w Malyn z Celtic Mael Prince lub Czernihówa , pierwotnie Ternihiv porównaj Welsh teyrn , King) w ukraińskiego Polesia (regiony Żytomierz i czernowickiego). [3]

The Cambridge Ancient History[edit]

The Cambridge Ancient History associates the Neuri with the Milograd culture and presumes that they were a Baltic-speaking people.[4]

The Cambridge Historia starożytna kojarzy Nerów z kulturą Milogradu a także zakłada, że byli oni Bałtycko języcznym ludem [4]

Jedni uważają Neurów za Celtów a inni za Bałtów. Czyli Kim są w końcu Neurowie mieszkający na terenach dzisiejszej Ukrainy uważani za lud Scytów? Kim są więc Scytowie, Szczytowie? O tym żaden kronikarz nie powie prawdy wprost. Nawet poniższy…

Kronika Nestora z roku 1113.

Kronikarz w zasadzie potwierdza inne kroniki, lecz ukrywa (na polecenie cenzury) istnienie 9,5 plemion Izraela.  Poniżej cały piąty rozdział

(5) Obyczaje Różnych Plemion I Narodów

Polanie tedy, żyjąc z osobna, jakośmy rzekli, byli rodu słowiańskiego i nazwali się Polanami, i Drewlanie wywodzili się z tychże Słowian, i nazwali się Drewlanami; Radymicze zaś i Wiatycze — z Lachów. Było bowiem dwu braci u Lachów — Radym, a drugi — Wiatko; i przyszedłszy, siedli: Radym nad Sożą, i od niego przezwali się Radymicze, a Wiatko siadł z rodem swoim nad Oką i od niego przezwali się Wiatycze. I żyli w zgodzie Polanie i Drewlanie, i Siewierzanie, i Radymicze, i Wiatycze, i Chorwaci. Dulebowie zaś mieszkali nad Bugiem, gdzie dziś Wo-łynianie, a Ulicze i Tywercy siedzieli nad Dniestrem, sąsiadując z Dunajem. Było ich mnóstwo, siedzieli bowiem nad Dniestrem aż do morza, i są grody ich i do dnia dzisiejszego; dlatego Grecy nazywali ich Wielką Scytią.

[Wszystkie te plemiona] miały swoje obyczaje i prawo ojców swoich i podania, i każde — swój zwyczaj. Polanie więc mieli obyczaj ojców swoich łagodny i cichy, i wstydliwość przed swoimi synowymi i siostrami, przed matkami i ojcami swoimi; synowe zaś przed świekrami i dziewierzami wielką wstydliwość miały; mieli też ślubny obyczaj; nie chodził zięć po synową [tzn. narzeczony po narzeczoną], lecz przyprowadzano ją wieczorem, a nazajutrz przynosili, co za nią oddawali. A Drewlanie żyli na obraz zwierzęcy, po bydlęcemu, zabijali jeden drugiego, jedli wszystko nieczyste, i ślubów u nich nie bywało, lecz porywali dziewice nad wodą. I Radymicze, i Wiatycze, i Siewierzanie jednaki obyczaj mieli: żyli w lesie, jak wszelki zwierz, jedli wszystko nieczyste i mówili sprośności przed rodzicami i przed synowymi. I ślubów u nich nie bywało, jeno igrzyska między sioła mi; schodzili się na igrzyska, na pląsy i na wszelkie pieśni biesowskie, i tu porywali żony sobie, z którymi już wprzódy się umówili; mieli zaś po dwie i po trzy żony. I jeśli kto umierał, to czynili nad nim tryznę, a potem czynili stos wielki i wkładali na ten stos umarłego i spalali, a potem, zebrawszy kości, wkładali je w małe naczynie i stawiali na słupie przy drogach, jak czynią Wiatycze i dziś. Ten sam obyczaj uprawiali Krywicze i inni poganie, nie znający zakonu Bożego, jeno sami sobie tworzący zakon.

Powiada Georgios [Hamartolos] w latopisie: „Oto każdy naród ma albo prawo pisane, lub obyczaje, które u nie mających prawa pisanego uważane są za spuściznę ojców. Z nich zaś pierwsi są Syryjczycy, żyjący na końcu ziemi, jako prawo mający obyczaje ojców swoich: nie cudzołożyć, nie wszetecznić, nie kraść, nie obmawiać, nie zabijać, i zgoła nie czynić zła. Prawo zaś Baktrian, zwanych Brachmanami i Wyspiarzami, które im pradziadowie przekazali cnotliwie, jest takie, że mięsa nie jadają i wina nie piją, nie wszetecznią i żadnego zła nie czynią, dla wielkiej bojażni Bożej. Inaczej jest u sąsiadujących z nimi Indów. Ci są zabójcy, plugawcy i gniewliwi ponad wszelką miarę; a wewnątrz [tego] kraju mieszkający jedzą ludzi, zabijają podróżnych i jedzą gorzej niż psy. Swoje prawo jest u Chaldejczyków i u Babilończyków: matki pojmować, z dziećmi braci wszetecznić, i zabijać. I wszelki bezwstyd czynią, uważając go za cnotę, nawet będąc daleko od kraju swojego. Inne znów prawo mają Gelejowie: niewiasty u nich orzą i budują domy, i męskie roboty robią, lecz za to wszetecznią, ile chcą, nie powstrzymywane przez mężów i nie upominane. Są zaś wśród nich chrobre niewiasty, krzepkie do łowienia zwierza. Rządzą te niewiasty mężami swoimi i panują nad nimi. W Brytanii zaś wielu mężów śpi z jedną niewiastą, i wiele niewiast spółkuje z jednym mężem, i to bezprawie wykonywają jako prawo ojców, bez zazdrości i przeszkody. Amazonki zaś mężów nie mają, jeno jak bezmowne bydlęta raz do roku tuż przed dniami wiosennymi wychodzą ze swej ziemi i spółkują z mężczyznami z krajów sąsiednich, uważając tę porę poniekąd za uroczystość i wielkie święto. Gdy zaś poczną od nich w łonie — znowu rozbiegną się stamtąd wszystkie.

Gdy zaś przychodzi czas rodzić i jeżeli rodzi się chłopak, to zabijają go, jeśli zaś dziewczynka, to żywią i starannie wychowują”. Tak oto i za naszych czasów Połowcy zachowują teraz prawa ojców swoich: krew przelewają i chwalą się tym, jedzą padlinę i wszelką nieczystość — chomiki i susły, i pojmują swe macochy i jątrwie [bratowe], i inne obyczaje ojców swoich zachowują. My zaś, chrześcijanie wszystkich krajów, gdzie wierzą w Trójcę Świętą i w jeden chrzest, i jedną wiarę wyznają, mamy zakon jeden, jako że w Chrystusie ochrzciliśmy się i w Chrystusa przyoblekli (s. 217—220).

Nestor pod koniec cytuje nam ”świętszego od Chrystusa” Pawła. Dlaczego jednak ziemie Słowian zostały nazywane aż do 1113 roku Scytią, krajem Szczytów?

Wandalowie, ludzie z Wandaluzji (Wisły) czyli Wiślanie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy_a_Wandalowie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wenedowie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wendowie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wendland

http://www.taraka.pl/saqaliba_slowianie_maghrebie

Istnieje pełno plemion Germańskich przypisywanych do Niemców. Niestety dla nich dowodów jest dużo na słowiańskość Wandali, Swebów itd.

Wedy I Awesta

Słowianie wyznawali wcześniej Wedyzm Aryjski czyli oraz Zoroastryzm. Wedy (inne czyli te najbardziej skażone trafiły do Hindustanu zaś Awesta to święte księgi Perskie. Za czasów Piastów wiele z tych kronik zostało spalonych a resztę przepisali pod cenzurą rzymu na łacinę głównie księża jak Długosz czy Gal Anonim. Pod pozorem walki z pogaństwem wszczepiono Polakom łatkę dzikusów bez języka, pisma i bez wolności. Wcześniej słudzy szatana zniszczyli lub schowali/wynieśli z Aleksandryjskiej biblioteki Oryginalną Biblię w języku i alfabecie Mojżesza z pochodzenie Lewity.

 

Kronikarz Adam z Bremy tak oto zapisał o nas:

http://historum.com/european-history/90609-slavs-slaves-5.html

Kronika Adama Z Bremy

 

Sclavania igitur, amplissima Germaniae provintia, a Winulis incolitur, qui olim dicti sum Wandali; decies maior esse fertur nostra Saxonia, presertim si Boemiam et eos, qui trans Oddaram sunt, Polanos, quaia nec habitu nec lingua discrepant, in partem adiecreris Sclavaniae

Słowiańszczyzna, największy z krajów germańskich, jest zamieszkana przez Winnilów, których dawniej zwano Wandalami. Jest to kraj przypuszczalnie większy nawet od naszej Saksonii; szczególnie jeżeli uwzględnimy w nim Czechów i Polan zza Odry, jako że nie różnią się te ludy ani obyczajem, ani językiem).

 

Ponownie, dzielnica, gdy jest w broni, ludzie i stara kukurydza najbogatszych ze wszystkich, bez uszczerbku dla jednej lub więcej granic rzek, jest zamknięta po wszystkich stronach pola. Jego szerokość jest od południa na północ, czyli od białej rzeki do morza Scythicum. Długość Buta tego dnia, jak się wydaje, we wschodniej części rzeczy, która jest ofiarowana parafii i na początku Hammaburgensi, wywodzi się z naszej własnej, nieskończonej liczby powiększonej o znaczną odległość, o ile w także Beguariam, Ungriam i Grecja. Spośród ludów słowiańskich, z których wielu pochodzi z zachodu, granice, Transalbianis Waigri z pierwszej, wspólnota z nich Aldinburg Schol.16 nad morzem. Następnie idą w ślady Obodriti, którzy są teraz Reregi, i miasto ich Magnopolis. To także linia, którą Polabingi, której stan, od Razispurg. Poza nimi są fizycy i Warnabi. Niedługo potem zamieszkują Chizzini Schol.17 i Circipani, które oddzielają rzekę od Tholosantibus i retheo chleba, a miasto było O Panem. Nie ma żadnych limitów parafii w Anselm. Inni Sclavania, którzy żyją wśród białych i Oddaram jako Heveldi, którzy żyją w pobliżu rzeki i Habolam Doxan, Leubuzzi, Wilini i Stoderani i wielu innych. Pośród nich są pośrednie i najpotężniejsze ze wszystkich Retharów, miasto ich vulgatissima Reth jest siedzibą bałwochwalstwa. Świątynia została zbudowana, było wielkie, diabły, których był wysoką Redigast. Posąg z czystego złota, fioletu i łóżka został przygotowany dla. Ma samą dziewiątkę, bramy miasta, zamknięte z każdej strony, głębokie jezioro, drewniany most był przejściem do snu, przez który droga jedynego, który przyszedł poświęcić swoje odpowiedzi tym, którzy proszą o bycie Przyznał. Wierzę, że oznaczenie, przyczyna jego zniszczenia i dusze tych, którzy służą ydolis, są słusznie „dziewięciokrotnie przewyższające Styks, a zwodzeni przez niego”.

 

 

Ponownie, dzielnica, kiedy jest bronią, ludźmi, a stary kukurydza z najbardziej bogatych wszystkim, bez uszczerbku dla jednego lub więcej granic rzek, jest zamknięty ze wszystkich stron tej dziedzinie. Jej szerokość wynosi od południa do północy, czyli od białego rzeki do morza Scythicum. Długość Ale tego dnia, jak się wydaje, w wschodniej części rzeczy, które są oferowane do parafii i na początku Hammaburgensi nie pochodzą z naszych własnych, nieskończoną liczbę powiększoną o znacznej odległości, o ile w Beguariam, Ungriam i Grecji, jak również. Ludu Słowian, z których wiele jest od zachodu, granic, Transalbianis Waigri z pierwszych, społeczność z nich Aldinburg Schol.16wybrzeża. Dalej i postępuj zgodnie z Obodriti, którzy są teraz Reregi są nazywane, a miasto ich Magnopolis. Jest również linia my Polabingi, którego stan, z Razispurg. Za nimi są fizyczne i Warnabi. Wkrótce mieszkańcy Chizzini i Czrezpienianie, która oddziela rzekę od Tholosantibus i retheo chleba, a miasto było Panie. Nie ma limitu Anselm parafie. Inne Sclavaniae ludzi, którzy żyją wśród białych i Oddaram jak Heveldi którzy mieszkają w pobliżu rzeki i Habolam Doxan, Leubuzzi, Wilini i Stoderani i wielu innych. Wśród nich są pośrednim i najpotężniejszy ze wszystkich Retharii, miasto ich vulgatissima Reth jest siedziba bałwochwalstwa. Świątynia została zbudowana, było super, diabły, z których był wysoki Redigast. Posąg z czystego złota, fioletowy i łóżku był przygotowany. Ma sobie dziewięć, bramy miasta, zamknięte ze wszystkich stron, głębokiego jeziora, drewniany most było przejście do snu, dzięki któremu sposób jedyny, który przyszedł, aby poświęcić swoje odpowiedzi na tych, którzy proszą o przyjęcie. I sądzę, oznaczający, powodem jest zniszczenie i dusze tych, którzy mają ydolis podają, że jest słusznie „dziewięć razy przeplatanie Styx z zakłócony przez”.

 

 

 

”Saksonia została wybrana z rzeki Łaby, Sala Weser, która teraz jest Wissula Wirraha lub inna. Ma fontannę w lesie Turyngii, a także w Sala; Po przejściu przez środek Saksonii, które są rozprowadzane w okolicach ustawienia Fresons. Ale największe z Łaby, które teraz ma na imię Albi, świadectwo Rzymian też jest przewidziane, jest regulowane przez Słowian wkrótce po jego narodzinach, informuje się go z drugiej strony Sasów do Czech. Według Magdeburga lub jest odbierany na Morzu Balearów, Albi zostaje połknięty w oceanie i niedaleko od Hamburga. [Cztery wielkie rzeki Saksonii, Emisę, że Westphal z reszty tego regionu jest dostosowany przez ludzi. Urodził się w lesie Patherburnensi; Fresons biegnące przez środek oceanu kończą się na Wielkiej Brytanii].”

 

Według tego pana Longobardowie, Wandalowie, Winilowie, Czesi, Polachy to praktycznie  jeden i ten sam naród!

 

Szczerbiec:  jest największym chyba dowodem na Izraelskość Słowian a na dodatek wyjaśnia sprawe tetragramu (eeve znaczy bóg w języku staro-hebrajskim)

Na głowicy monogram Boga, tzw. tetragrammaton z literami Α i Ω (Alfa i Omega alfabetu greckiego) oraz napis w języku łacińskim Haec figura valet ad amorem regum et principum iras iudicum (ten znak umacnia miłość królów i książąt, a gniew sędziów). Na jelcu wygrawerowany jest tekst w języku hebrajskim, wyrażony literami alfabetu łacińskiego Con citomon eeve Sedalai Ebrehel (żarliwą wiarę wzbudzają imiona Boga Sedalai i Ebrehel – chodzi prawdopodobnie o imiona Boga w Starym Testamencie El Szaddai i El-Roeh) oraz tekst łaciński Quicumque hec nomina Dei secum tulerit nullum periculum ei omnino nocebit (ktokolwiek te imiona Boga ze sobą nosić będzie, temu żadne niebezpieczeństwo w ogóle nie zaszkodzi).

[Chodzi oczywiście o język Mojżesza – dopisek red]

 

 

 

 


 

Antowie (Entowie) Wandalowie Sklawinowie  Wenedowie 

Ciekawy link:

http://grzegorj.interiowo.pl/lingwpl/nazwy1.html

http://grzegorj.interiowo.pl/lingwpl/nazwy2.html

 

Według wielu historyków Antowie to plemię Słowiańskie bądź zeslawizowane plemię Sarmackie. Byli oni protoplastami Słowian południowych czasem identyfikowami z Aorsami/Alanami). O Antach i Alanach wspominają nawet kroniki Chińskie o ludzie Yancai.

Inna nazwa Antów to: Entowie (czyli ze staro-angielskiego, giganci)

pro-syjonistyczna Wikipedia czyli oficjalne informacje mówią nam tak:

Profesor Jan Otrębski etnonim Antowie uważał za twór sztuczny, utworzony przez pisarzy starożytnych z drugiego (przyrostkowego) członu nazwy *Slavąta (tj. *Slav-ąta, porównaj polskie imię osobowe Sławęta, ukraińską nazwę miejscową Sławuta)[4]. Tadeusz Lehr-Spławiński uważał zaś, że nazwa ta może być etymologicznie bliska nazwie Wenetów[5]. Według Pawła Józefa Szafarzyka określenie Antowie (Antes, Antae, czy u Pawła Diakona Anthaib) ukuli niemieccy[6] sąsiedzi Słowian, a od nich przeszło do greki i łaciny:

angs. Ent (gigas), l.mn. Entas, przymiotnik entisc (giganteus olbrzymi), strniem. Anzi, goc. zapewne Ants czyli Antus, skand. Atr i Tro […] Słówko Anta podług organicznych ustaw języka naszego musiałoby brzmieć po cyrylsku, czyli starosłowiańsku Ѫта to jest Onta, nbul. Ata, ross., serb. Uta, korut. Vota, pols. Wąta[7], starocz. Ùta, nczes. Auta itd.[8].

Historyk rosyjski Lew Gumilow tak tłumaczył ten etnonim:

Słowianie rozprzestrzenili się na północ, gdzie zwano ich Wenedami (słowo to do dziś zachowało się w języku estońskim) Na południu nazywano ich Sklawinami, na wschodzie – Antami. Historyk ukraiński M. Brajczewski[9] ustalił, że greckie słowo „Antowie” znaczy to samo co słowiańskie „Polanie”. Zachowało się słowo rodzaju żeńskiego „polanka” (поляница[10]) w znaczeniu „bohaterka”[11]. Ale słowa „polanie” w analogicznym znaczeniu dziś się nie używa, gdyż wyparło je z użycia tureckie słowo „bagadyr”[12]

Henryk Łowmiański zwrócił uwagę na niesłowiańską genezę nazwy Antów i na jej dawne występowanie na Kaukazie w przekazach Pomponiusza Meli („De Chorographia” I, 13: super Amazonas et Hyperboreos Cimmerii, Cissi, Anthiacae (lub: Cissianti, Achaei), Georgili, Moschi…) i Pliniusza („Naturalis historia” VI, 35: Ultra eos plane iam Scythae, Cimmerii, Cissi, Anthi, Georgi et Amazonum gens…), jednak odrzucał koncepcje łączenia ich z Czerkiesami-Adyge, Lezgińczykami[13], Alanami, czy też poglądy jak np. Vernadsky‚ego, jakoby ci Słowianie zostali podbici przez Antów-Alanów i otrzymali nazwę swych zdobywców, ponieważ sami Słowianie nigdy tej nazwy nie używali, a posługiwali się nią Goci, którzy przekazali ją źródłom bizantyńskim, zresztą na krótko, bo po Pseudo-Maurycym ulega ona zapomnieniu (z wyjatkiem Gotów, którzy mogli zapamiętać ją dłużej, jeżeli prawdą jest, że przeszła do Beowulfa i źródeł longobardzkich – jako określenie Słowian[14]). Według Łowmiańskiego Goci przenieśli na Słowian tę nazwę, gdyż pomiędzy tymi dwoma zespołami etnicznymi przebywał element trzeci, ściśle ze Słowianami związany, noszący nazwę Antów, którzy prawdopodobnie byli pochodzenia sarmackiego, na co może wskazywać duża liczba sarmackich kurhanów z I-II w. w dorzeczu Rosi oraz przenikanie elementów kultury sarmackiej do kultury czerniachowskiej. To przeniesienie nazwy miałoby podobną analogię jak wcześniejsze skojarzenie staroeuropejskich Wenetów ze Słowianami nadbałtyckimi, a następnie ze Słowianami w ogóle[15].

W nauce rosyjskiej i radzieckiej istniała tendencja do łączenia Antów z Rosomonami Jordanesa (Rosomonorum gens infida), a tychże ze względu na podobieństwo nazwy z Roksolanami (Roxolani) Strabona, prawdopodobne *ΡΟΣΟΜΑΝΟΙ mogło być błędnie odczytywane jako ΡΟΞΟΛΑΝΟΙ, za poglądem tym optowali Piotr Nikołajewicz Trietjakow (Петр Николаевич Третьяков) i Vernadsky[16] oraz Aleksander Dmitriewicz Udalcow (Александр Дмитриевич Удальцов)[17].

 

Antowie występują w Kronice Jordanesa z VI wieku, w tekstach Prokopiusza z Cezarei, Pseudo-Maurycego i Menandra Protectora. Wymienieni autorzy uważali Antów za Słowian. Istnieje hipoteza według której w tradycji wczesnosłowiańskiej przetrwały sarmackie wierzenia i tamgi, które dały początek m.in. znakom herbowym Rurykowiczów i polskiej szlachty[18]. Jordanes twierdził, że wszystkie znane mu ludy słowiańskie są ze sobą spokrewnione. Z nazwy wymienia w swojej Kronice trzy: Antów, Wenedów i Sklawinów:

Sed nihil valet multitudo in bello, praesertim ubi et multido armata advenerit: nam hi, ut initio expositionis , vel catalogo gentis dicere coepimus, ab una stirpe exorti, tria nunc nomina reddidere, id est, Veneti, Antes, Sclavi; qui quamvis nunc, ita facientibus peccatis nostris, ubique desaeviunt: tamen tunc omnes Ermanarici imperiis servire. (Wenetowie zaś, jak podałem w wykazie szczepów na początku mojego wykładu, pochodząc z jednego pnia, występują dzisiaj pod trzema nazwami: Wenetów, Antów i Sklawenów. I chociaż dzisiaj, w wyniku naszych grzechów wszędzie się srożą, wtedy wszyscy spełniali pokornie rozkazy Ermenryka)[19]

Jordanes zalicza Antów do plemion wschodniosłowiańskich zamieszkujących, od około IV wieku, dorzecze Dniepru. Wymienia też ich wodza Boza i siedemdziesięciu naczelników, którzy w roku 375 zostali pokonani przez króla Ostrogotów Winitara i ukrzyżowani[20]. Centrum ich osadnictwa w VI wieku występuje w rejonie Kaniowa. Na początku VII wieku walczyli z Awarami. Menander[21] opisuje ich niepowodzenia w tej walce oraz poselstwo wysłane przez Antów do kagana Awarów. Przywódca poselstwa, Medzamir, wyniosłym zachowaniem oburzył kagana, który polecił go zabić.

[Medzamir, medzamiros to imię ze słowiańską końcówką – dopis red.]

 

Kiedy władcom Antów niedobrze się wiodło i wbrew swym nadziejom znajdowali się na dnie upadku, zaraz Awarowie grabili ich ziemie i łupili kraj. Utrapieni najazdami nieprzyjaciół Antowie wysłali do nich poselstwo, wybrawszy w tym celu Medzamirosa, syna Idaridziosa a brata Kalagastosa i prosili, aby wykupił kilku wziętych do niewoli współplemieńców. Medzamiros tedy przybywszy w poselstwie do Awarów, a będąc człowiekiem wymownym i lubiącym górnolotne słowa, przemawiał do nich trochę dumnie i hardo. Wtedy ów Kotagir, sprzyjający Awarom, a knujący jak najgorsze zamysły przeciw Antom, skoro Medzamiros mówił zbyt wyzywająco jak na posła, powiedział do chagana: „ten człowiek posiada u Antów największe wpływy i potrafi w każdym wypadku stawić czoło swoim wrogom; trzeba go zatem zgładzić, aby na przyszłość bez przeszkód najeżdżać na ich ziemie”. Za jego namową Awarowie podeptali przywileje poselskie i za nic mając sprawiedliwość Zamordowali Medzamirosa. Od tego czasu jeszcze więcej niż przedtem spustoszyli ziemie Antów i nie przestali stamtąd uprowadzać ludzi i zdobyczy”

Pseudo-Maurycy tak opisuje Antów i ich bliskość Sklawinom:

Terytoria Sklawinów i Antów leżą jedne za drugim, wzdłuż rzek i łączą się między sobą tak, że nie ma między nimi żadnej znaczniejszej przerwy. Mieszkają w lasach, wśród rzek, bagien, moczarów i mając rozliczne wyjścia ze swoich siedzib ze względu na mogące ich spotkać niebezpieczeństwa, wszystko co im jest potrzebne, składają w ukryciu, nie trzymając nic zbytecznego na widoku[22] (Strategikon, VII w.)

Prokopiusz z Cezarei, w swojej Historii sekretnej, wymienia Antów kilkukrotnie, za każdym razem w niekorzystnym świetle i towarzystwie (tj. Medów, Saracenów, Sklawenów […] i innych barbarzyńców[23], oraz Hunów):

Odkąd zaś Justynian wstąpił na tron, Hunowie, Sklaweni i Antowie niemal co rok najeżdżali Illirię i całą Trację – wszystko od Zatoki Jońskiej aż do samych przedmieść Bizancjum, wraz z Grecją i Chersonezem – i w straszliwy sposób gnębili tamtejszą ludność. Przy każdym takim zagonie ponad dwieście tysięcy Rzymian musiało, jak sądzę, stracić życie lub pójść w niewolę, w wyniku czego cały ten kraj stał się istną „scytyjską pustynią„.[24]
Ponadto, chociaż Medowie i Saraceni spustoszyli znaczną część Azji, a Hunowie, Sklaweni i Antowie całą Europę, chociaż niektóre miasta zrównali z ziemią, a z innych ściągnęli ogromną kontrybucję, chociaż wreszcie całą niemal ludność wzięli w niewolę i zabrali jej wszystko, co posiadała – nawet wtedy Justynian nikomu nie umorzył podatku, z wyjątkiem jedynie miast, które zostały zdobyte, a i to tylko na jeden rok.[25]

W swoim dziele Bellum Gothorum podaje więcej szczegółów dotyczących Antów:

Zatoka Meotycka wpada do Pontu euxyńskiego. Mieszkańcy tameczni, przedtem Cymmerowie zwani, już teraz nazywają się Uturguri. Dalsze krainy na północ zajmują nieprzeliczone narody Antów (populi Antarum infiniti), a opisawszy charakter i obyczaje Słowian kończy: Przedtem i Słowianie [Sklaweni] i Antowie jedno mieli imię; albowiem obadwa narody za starodawnych czasów zwano Spory[26](Σπόρους) dotego, jak mniemam, że σποράδην t.j. rozproszenie po wioskach swoich mieszkali. Dla tej też przyczyny zajmują obszerne ziemie; większa bowiem część krain z tamtej strony Istru w ich jest dzierżeniu.[27]

 

 

 


Arabowie O Słowianach:

Al-Idrisi 

W roku 1138 król zlecił al-Idrisiemu stworzenie geograficznego opisu świata zawierającego całą wiedzę o położeniu krajów, rzek, gór, miast i dróg znanego świata oraz jego przedstawienie na mapie Ziemi w rzucie płaskim. Zadanie to ukończył po 15 latach, w 1154 roku, tworząc wielką mapę świata o orientacji południowej, zwaną Księgą Rogera (łac. Tabula Rogeriana lub Tabula Idrisiana). Geograf zamieścił w niej również informacje o Polsce, którą nazwał Buluniia (z łac. Polonia – Polska), wymieniając jej ważniejsze miasta, m.in. KrakówGnieznoWrocławSieradzŁęczycę oraz Santok:[1]

Quote-alpha.png

Co się tyczy ziemi B(u)luniia, która jest krajem wiedzy i mędrców rumijskich (ar-Rum)[a], wspomnieliśmy ją już poprzednio. Jest to kraj o pięknej ziemi, urodzajny, obfitujący w źródła i w rzeki, o ciągnących się bez przerwy prowincjach i dużych miastach, bogaty we wsie i domostwa… Posiada on winnice, oliwki i mnogie drzewa różnych gatunków owoców. Do miast jego należą: IkrakuG(i)nazna-r(a)t(i)-slabaS(i)rad(i)jaN(u)gradaS(i)tnu[b][2] Wszystkie one są sławnymi stolicami i silnymi centrami, w których zebrane są dostatki rozmaitych krajów. Prócz tego zażywają one szacunku, ponieważ przebywają w nich uczeni wykształceni w dziedzinach nauk i zaznajomieni ze swymi zawodami. Co się tyczy miasta (I)kraku, miasta G(i)nazna i reszty jej (Bulunji) wspomnianych miast, są to miejscowości o blisko siebie stojących budowlach… Ze wszystkich stron otaczają ją góry ciągnące się nieprzerwanie i oddzielające ją od kraju S(a)sun(i)ja (Saksonia), kraju B(u)amija (Bohemia – Czechy) i kraju ar-Rusija (Ruś)[3][4].

Dzieła Idrisiego, w szczególności Księgę Rogera, opisał po II wojnie światowej w swojej rozprawie habilitacyjnej profesor Tadeusz Lewicki[5].

 

 

 

Słowianie w Maghrebie

Tekst ze strony: http://www.taraka.pl/saqaliba_slowianie_maghrebie

Arabskojęzyczne źródło historyczne kronikarza al-Bakriego (przekazane nam dzięki monumentalnej pracy orientalisty McGuckin de Slane`a wykonanej jeszcze w połowie XIX w.) będące przede wszystkim opisem północnej Afryki w wieku XI wskazuje, iż we wczesnym średniowieczu (IX-X w.) w muzułmańskich krajach Maghrebu pojawiły się grupy ludności nazywane przez Arabów Saqaliba. Ludzie określani takim mianem, znani z innych średniowiecznych kronik, odegrali również znaczącą polityczna rolę na Półwyspie Iberyjskim. Pozwolę sobie na cytat z wydanej w 1997 roku Historii Hiszpanii: „W latach 1009 -1031 muzułmańska Hiszpania pogrążyła się w politycznym chaosie (…) W al-Andalus dochodziło w tym czasie do ostrych zatargów pomiędzy Słowianami (sic) i Berberami…” Kto o tym słyszał? Zapewniam, że nawet nie wszyscy orientaliści.

Powróćmy do kronikarza al-Bakriego. Wiemy o nim, że należał do wybitniejszych historyków i geografów świata arabskiego. Pochodził z podupadłego książęcego rodu. Zmarł w Kordobie w 1094 roku ery chrześcijańskiej. Do najwybitniejszych dzieł tego kronikarza należy m. in. Kitab al-masalik wa`l mamalik (Księga dróg i królestw). Znajduje się w niej wiele istotnych informacji o ludach słowiańskich w tym, o czym wie niewielu, słynna spisana w Pradze relacja kupca żydowskiego Ibrahima ibn Jakuba. A więc to nie słowa Ibrahima ibn Jakuba o państwie Mieszka zasługują na uwagę, ale przekazana przez al-Bakriego, a więc pośrednio (sic!), o nich relacja. Trzeba tutaj zaznaczyć, że dzieło al-Bakriego posiada w dużej mierze charakter przewodnika, w którym zamieszcza on obok opisu tras dla kupców i podróżników, również krótkie informacje dotyczące poszczególnych miast, a także dzieje rodzin lokalnych emirów.

Opisy geograficzne i kronikarskie wzbogaca on strofami wierszy i sentencjami, które na  średniowiecznym kronikarzu zrobiły wrażenie. Aby zrozumieć klimat tego dzieła trzeba nam wiedzieć, że dla autora ważne jest barwne przedstawienie sceny i dramatyzmu opisywanego wydarzenia (np. jak bardzo błyszczała zbroja wodza).

Podanie natomiast kiedy to opisane wcześniej wydarzenie miało miejsce, należy już do rzadkości. Niemniej jednak nieliczne daty pojawiające się w tekście wskazują na chronologiczny tok narracji.

Termin Saqaliba używany przez niego oraz innych kronikarzy średniowiecznych, jest najprawdopodobniej kalką językową łacińskich słów: sqlavus, sclavus, slaves. Odnosiłby się wówczas do Słowian lub niewolników.
Inna teoria głosi, że pochodzi od określenia Sclaveni, którym to w dziele Jordanesa określono jeden z wielkich odłamów Słowian. Drudzy nosili miano Antów.
Utożsamienie obu desygnatów terminu sqlavus, sclavus, slaves – Słowianin i niewolnik – wynikłoby z faktu, iż Słowianie docierali wówczas do Maghrebu i związanego z nim wówczas politycznie i kulturowo Półwyspu Iberyskiego głównie jako niewolnicy. Czy była to jednak tylko jedyna możliwość?
O skali i zasięgu arabsko-żydowskiego handlu niewolnikami świadczy zarówno znacząca ilość monet arabskich znajdywana w odpowiednich warstwach archeologicznych środkowej Europy, jak i łacińskojęzyczne źródła pisane, wskazujące Pragę jako regionalne centrum handlu niewolnikami. Powróćmy jednak do Maghrebu.

Analiza dostępnych źródeł wskazuje, iż – wbrew skojarzeniu zawartemu w nazwie (Słowianin=niewolnik) – w ujęciu średniowiecznych kronikarzy arabskich Saqaliba stanowili prężną i znaczącą politycznie grupę, która odcisnęła swe piętno nadziejach północnej Afryki. Regionem, w którym odegrali oni największą rolę jest masyw Rifu w północnym Maroku.

W IX i X w. istniało tam samodzielne (lepiej oddaje ten stan określenie częściowo niezależne) państwo (emirat Nekur /Nukur /Nakur /Nekor). Oddajmy głos jednemu z najwybitniejszych orientalistów polskich w XX wieku. Jak pisze T. Lewicki „(…) na dworze władcy małego, ale dość ważnego państewka arabsko-berberskiego zwanego Nukur (…) istniała gwardia słowiańska.

Z opisu pewnego zdarzenia zanotowanego przez al-Bekriego wiemy, że gwardia ta stanowiła podporę miejscowej dynastii i cieszyła się dużymi względami emirów. Sytuacja taka istniała aż do początku XI w., kiedy Saqaliba, korzystając z trudnej sytuacji politycznej państewka zażądali od ówczesnego sułtana Sa`ida ibn Saliha formalnego uwolnienia z pozornej niewoli, w jakiej się znajdowali.

Po otrzymaniu odmownej odpowiedzi, Saqaliba, popierani przez innych członków dynastii Nukur, wycofali się w góry położone w pobliżu miasta Nukur i założyli warowny obóz w pewnej miejscowości, którą od nich nazwano Qarjat as-Saqaliba („Wieś Słowian”).

Drobnym wkładem piszącego te słowa do całości zagadnienia jest uściślenie czasu wspomnianej w cytacie rewolty. Analiza tekstu arabskiego ujawniła, że wydarzenia związane z rewoltą as-Saqaliba nie mogły mieć miejsca później niż na początku X w. (na pewno przed rokiem 916 ne). Istnieje nawet możliwość, że działo się to pod sam koniec IX w.
Oczywiście wydarzenia opisane w cytacie kronikarz przedstawił bardzo barwnie. Słowianie stanowili w emiracie rodzaj policji, gwardii pałacowej. Do buntu skłonili ich członkowie rodziny obejmującego tron młodego emira. Przewrót pałacowy nie udał się. Pokonani musieli uchodzić. Gdzie? Ze źródła może wynikać, że dalsze utarczki trwały jeszcze jakiś czas.
Osobną sprawą jest lokalizacja warownej „Wsi Słowian”. W tym przypadku źródło jest dość enigmatyczne, przekazuje nam tylko ogólne stwierdzenie, że wieś założono nieopodal stolicy emiratu. Próżno dzisiaj poszukiwać na mapach Maroka miasta Nukur (Nekor, Nakur). Stolica emiratu stała się obecnie niewiele znaczącą niewielką miejscowością. Łatwo natomiast możemy zlokalizować rzekę, nad którą wzniesiono niegdyś interesujące nas miasto. Nosi ona nazwę wadi al-Nakur.
Warto dodać, że na starych mapach datowanych do XVIII w. madina al-Nakur/Nekor/Nukur występuje jako miasto wyraźnie zaznaczone. Mam tutaj na myśli mapy znajdujące się w zbiorach Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Podawanie sygnatur nie jest tutaj konieczne ponieważ miasto Nukur położone nad rzeką o tej samej nazwie można odnaleźć na prawie każdej mapie północnej Afryki starszej niż XIX wiek. Rozbieżności co do nazwy samego miasta powstają ze względu na różną wokalizację (czyli wstawienia samogłosek do spółgłoskowego zapisu) słowa arabskiego.

Trzeba przyznać, że tereny średniowiecznego emiratu budzą zainteresowanie środowisk naukowych. Wydają się ważne dla samych Marokańczyków, tym bardziej, że wiążą się one z początkami islamizacji terenów dzisiejszego Maroka. Zainteresowanie zaś tym zagadnieniem w Maroku odpowiada dokładnie naszym zainteresowaniom początkami chrystianizacji Polski.

Dlatego też już w latach pięćdziesiątych przeprowadzono rekonesans tych terenów, o czym donosi w krótkim komunikacie Ahmed Mekinasi. Na Uniwersytecie Paryskim powstało kilka prac doktorskich poświęconych powyższej tematyce (Prospection archeologique dans le Rif. Zone de l`ancien royaume de Nakur).

Przykładowo P. Cressier opracowała umocnienia obronne w górach Rif. Pod koniec lat 90 – tych pochodzący z Rifu badacz arabski w dziele pt. „Państwo (rodu) Salihów” po raz kolejny zestawił źródła oraz przedstawił hipotetyczne położenie qarjat as-Saqaliba – wsi Słowian.

W 1980 i 1981 roku amerykańsko-marokańska ekspedycja przeprowadziła sondaże w sześciu najstarszych miastach Maroka, w tym też w madina al-Nakur (wersja nazwy przekazana przez autorów komunikatu).
Nie odsłonięto opisanego przez średniowiecznego kronikarza miasta składającego się co najmniej z dwóch członów – właściwe miasto i położona powyżej cytadela. Nie odnaleziono śladów osadnictwa, które obejmowało Berberów, Arabów w tym, jeśli wierzyć kronikarzowi, w części potomków klanów południowo arabskich, Żydów, a także być może Słowian. Okazjonalnie można spodziewać się w warstwach kulturowych miasta śladów normańskiego najazdu. Dokładnie w czasach gdy Saqaliba – Słowianie próbowali przejąć kontrolę nad tym obszarem północne Maroko napadali Wikingowie. Samo miasto ucierpiało też od napaści tajemniczego ludu al-Baranis.

Jak widać sama stolica czeka na przebadanie. Jeżeli zaś chodzi o „wieś Słowian – qarjat as-saqaliba” nie jest ona nazwą własną grodu założonego przez zbuntowanych Słowian. Kronikarz opisując to wydarzenie po ok. dwustu latach najprawdopodobniej nie znał nazwy własnej jaką nadali swojej wiosce uchodźcy. Całkiem możliwe, że gdzieś w górach Maroka, możliwie, że w masywie Rifu przetrwał toponim lub toponimy, które mogą być pochodzenia słowiańskiego. Przecież nikt nie przeprowadzał takowych badań, biorąc pod uwagę fantastyczną na pierwszy rzut oka tematykę – Słowianie w Maroku, pomijając oczywiście współczesnych turystów.

Zdawać sobie oczywiście musimy sprawę z tego, że sytuacja etniczna w Maroku przedstawia się nawet (a być może zwłaszcza) we współczesnych nam czasach niezwykle skomplikowanie. Problem mało znanego dotychczas królestwa Nekur, w kontekście osadnictwa Saqaliba, budzi od niedawna coraz większe zainteresowanie światowych i marokańskich środowisk naukowych. W tych okolicznościach celowe byłoby włączenie się do badań nad słowiańskimi elementami przeszłości północnej Afryki także badaczy polskich, mogących wnieść nowe spojrzenie i nowy zakres kompetencji (np. językowych). W tym duchu działa już od 2 lat nieformalny zespół badawczy grupujący specjalistów różnych dyscyplin (arabiści, etnolodzy, archeolodzy). Jego dotychczasowe prace pozwoliły zebrać i uporządkować wyniki badań nad Saqaliba oraz ustalić fakty niezauważone przez innych badaczy. Powodzenie tych badań zakreślić może zupełnie nowe horyzonty naszej wiedzy o kontaktach ludów słowiańskich z szerszym światem i ich roli w historii innych kontynentów.
Jak nie trudno zgadnąć powodzenie dalszych badań zależy od środków finansowych, którymi zespół w tej chwili nie dysponuje.

 

 

Jakim cudem Słowianie byli w Maroku, Hiszpanii, Portugalii, w czasach Średniowiecza???


Słowianie Pod względem wyznania jako :

Katolicy Rzymscy (Polacy, Czesi, Słowacy, Chorwaci, Słoweńcy),

Katolicy Greccy (Rosjanie, Ukraińcy, Serbowie, Bułgarzy, Macedończycy)

 • Bośniacy są Muzułmanami lub Islamistami 

Osobiście sądzę że Polacy należą głównie do plemienia Efraima, zaś Rosjanie i Ukraińcy (słowiańscy, nie neobanderowcy) do plemienia Manassesa.

 

Jako podsumowanie zamieszczam ciekawy film powtarzający wiele rzeczy dotyczących związku łączących Słowian Izraelitów Aryjczyków Scytów Sarmatów Wandalów Swebów Alanów i wielu innych. Jedyne z czym się można nie zgodzić to sposób datowania Haplogrup, ponieważ według Biblii ziemia nie ma więcej niż 10 tys lat (zazwyczaj datuje się iż od Stworzenia Świata przez Boga minęło 5500-7525 lat). Tak samo jest bajkami Darwina, które są jedynie hipotezami, które za odpowiednią sumę można udowodnić jak niemalże wszystko na świecie.

 

Stolica Bułgari (Sofia gr. Mądrość) była wcześniej tracką osadą Serdów (Serdowie) o nazwie Serdika. Plemię Serdów było podobno Celto-Trackie. Czyli mamy dwie grupy Izraelskie: Scytowie I Kimerowie. Katolicy Greccy I Rzymscy. Juda I Efraim. Wszędzie po dwa 

Sądzę że mapa może pokazywać odwrotnie. Inwazja Serdów działa się po ekspansji celtyckiej czyli po 3 w. p.n.e.

 

• Hinduski Srbinda to Sem. Rygweda mówi że Indra (Nimrod) zabił Sbrinde (Sem). W Rzeczywistości było vice versa gdyż Set (Sem) zabił Ozyrysa (Nimroda?) i zrobił porządek. Sem szybciej poszedł by zrobił porządek ze swoimi potomkami w Mezopotamii czyli u Nimroda na chacie niż w Egipcie.
• Staro Serbska tradycja zawiera wiele związków z nauką Pięcioksięgu jak np. monoteizm. Illyryjczycy i Trakowie są po części potomkami Serbów i Bułgarów a konkretnie wśród tych ludów było mnóstwo Izraela wśród proto-europejskich (Jafetyckich) ludów. Wedle map plemię Symeona mieszkało wewnątrz terenu Judy. Mamy więc 2 grupy Manassesa. Jedna razem z Gadem i Rubenem a druga blisko Efraima itd.
• Dzieci Efrema (Efrem to inna wersja imienia Ephraim) Szutelach (podobne do Skolotów/Scytów, cytuje jednak zagraniczne wersje imion), Bered, Tachat, Eleada, Tachat, Zabad, Szutelach, Ezer, Elead, Beria
• Wandalowie i Swebowie (Suebi to nawiązanie do Józefa podobno) to głównie Manasses i Efraim.

• Król Jehu wspomniany w 1 Ks. Królewskiej w łacinie miał na imię Iehu, a LXX Brentona Ju, zaś po grecku (Ιηού) Iioú albo Ιεχού (Iechou) a najczęściej (http://www.behindthename.com/name/iou)

Odsetek procent prawosławnych w krajach:
• Mołdawia (ok. 93%)
• Grecja (ok. 87%)
• Rumunia (ok. 86%)
<strong>• Serbia (ok. 84%)</strong>
• Ukraina (ok. 83%)
• Bułgaria (ok. 82%)
• Czarnogóra (ok. 74%)
• Białoruś (ok. 73%)
• Macedonia (ok. 68%)
• Etiopia (ok. 67%)
<strong>• Rosja (ok. 65%)</strong>

Mniejszy odsetek zamieszkuje kraje takie jak:
<strong>• Bośnia i Hercegowina (ok. 36%)</strong>
• Albania (ok. 20%)
<strong>• Liban (ok. 12%)</strong>
<strong>• Syria (ok. 11%)</strong>

Według tej fotki najbardziej podczas II Wojny ucierpieli Słowianie: Polacy, Rosjanie, Słowianie Południowi (Serbowie, Chorwaci, Bułgarzy) oraz Niemcy, Grecy, Rumunii, Wegrzy.
https://tajnearchiwumwatykanskie.files.wordpress.com/2016/09/straty-w-ii-wojnie-swiatowej.jpg?w=900&h=511
Genetyka oraz inne źródła wskazują na to że dużo Greków, Niemców i Węgrów to Słowianie.

 • Celtowie ci Jafetyccy to prawdopodobnie pochodza od Rifata stąd nazwa dla Karpat (Harpat) Góry Ryfejskie…
  Nic dziwnego że nie jesteśmy pojąć wiele rzeczy, wszakże Wszechpotężny jest Bogiem, niemy!

 • Słyszał ktoś o takim Lehickim bustwie ?
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Jesza
  Czyżby Iessa to zmodyfikowana wersja imienie Isus albo Iessusa ?

A Chors, Choros ? Choros = Horus (Oros) ? bo przecież grecy nie pisali litery H.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Rogera
Arabowie nazywali Polskę, Bolonią (Buluniia) tak samo jak K. Ptolomeusz użył nazwy Boulanei.
Oraz słowo ‚czech” podobno pierwotnie oznaczało człowieka, ziomka, członka rodu itp.

 

Więcej ciekawostek (nie wszystkie zgodne z prawdą)

 • Nazwa plemienia Neurów ma podobno słowiański rdzeń od neur czyli nurek, nurzać itd
 • Misja Cyryla i Metodego, pseudo chrzest Polski czy inwazja krzyżaków. Ciekawe w jakim języku Cyryl (Konstantyn) rozmawiał ze Słowianami i z Chazarami ? Nie chodziło im wyłącznie o kasę i nowe ziemie, jeżeli Słowianie to trzon narodu wybranego to uzyskamy natychmiastową odpowiedź – chodzi o lud boży Zresztą nie ma już spokojnych Słowian z czego okradać…
 •  Potomkami Gomera lub Magoga są najwidoczniej Bałtowie, Wikingowie, Finowie, Estończycy, Francuzi a być może i część Węgrów. Serbowie biali przyszli z Kaukazu do Łużyc a przepędzeni przez rzymian dotarli na Bałkany Nie wiem czy to prawda ale mówi się o znaleziskach i słowiańskich miastach w Maghrebie (Maroko). Pytanie skąd się w Maroku, Hiszpani i Portugalii wzięli Słowianie budujący miasta?!
 • – Jedno z miast starożytnych Nabatejczyków nosi nazwę Sobota (inne nazwy Sziwta, Sobata, Isbajta). Przecież to Polskie słowo  Wszędzie w innych językach promuje się żydowską nazwę Sziwta. Amoryci byli ponoć ludźmi długimi i przystojnymi z białą skóra i rudymi włosami. Wielu wierzy że Aramejczycy i Amoryci to ten sam lud.
  –  W Księdze Jezekiela 27:12 LXX zamiast Tarsis (Tartezyjskie/Tarszysz) używa nazwy ”Kartagińczycy”
 • Jak dla mnie należy powiązać podboje Kimmeryjskie w Liddi, kronikę Herodota w której pada stwiedzenie iż Etruskowie pochodzili z Lidii jako Tyrrenowie.  Jednakże Etruskowie a Lidijczycy to dwa osobne narody. Podobno Kimerowie są spotkrewnieni z Etruskami.
 • Podobno są kroniki Szkockie które opowiadają o okropnych bitwach pomiędzy Piktami a Danajami (Danitami) za panowania Donalda IV https://en.wikisource.org/wiki/Donald_IV_(DNB00) Jakub VI, ten od jednej z najlepszych Biblii (nie licząc Peszitty i Septuaginty) był szkotem. Cieżko jest stwierdzić jakie dokładnie ludy zasiedliły wyspy Brytyjskie (Albion) oraz Szkocję Mniejszą i Większą. Możliwe że dotartli tam Izraelici w tym Danici a później Sefardyjczycy itd Mamy dużo podobieństw pomiędzy domem Judy a Szkotami, Anglikami, Irlandczykami itd. Sami flegmatyczni Angole to najwyraźniej lekko skażeni genetycznie synowie Dana, Gamera i Ezawa. Na to wygląda że Izraelitów jest znacznie więcej niż sądzimy (oczywiście nie cała Europa ale głównie regiony północne – Polska, Rosja, Ruthenia (Białoruś), Bałkany z Grecją, USA, Wyspy Brytyjskie, Australia itd Australia i New Zelandia jest najbardziej wysunięta na północy. Zbyt wielu Izraelitów nie ma w Afryce i Ameryce Północnej ponieważ to południowe tereny Chamickie.Nadal jednak nie jestem w stanie określić który naród jest z jakiego plemienia Izraela. Padają jedynie domysły że Polachy to Efremici/Efraimici a Ruscy to także naród wybrany od Manassesa. Ale Słowian Południowych już trudniej określić. Wielce walecznym narodem Izraela byli Gadyci (imie oznacza szczęście, gadkę) Dałem (chyba) się nabrać iż Gad oznacza wojownika, i to był mój bład. Gadrael, czyli ”szczęscie Boże ?”” lub coś w ten deseń.
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Lehelhttps://pl.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9l
 • Głównym lecz nieoficjalnym celem wielkiej schizmy (schizy) wschodniej była walka o Słowian. Mówi się że chodziło o wyższość wschodu nad zachodem (greki nad łaciną) i inne spory ale jak widać Prawosławni wzięli się za jedną cześć Słowian zaś Lewosławni za drugą. Jedni używają imienia Isus zaś Czesi, Słowacy, ogólnie ci pod wpływem KRK (wyjątek Chorwaci) używają imienia Iesus/Jesus/Jezus jakby od galijskiego Esusa.  Niemal wszyscy Słowianie poza Czechami, Słowacją i Polską czyli Lahestanem nazywają Krzewiciela Isusem.
 • Księga Abdiasza w Wulgacie wspomina o Bosforze (nie mylić z Bosporem i Słowianami) a LXX O Sarepcie czy jakoś tak.
 • Podobno Słowianie Z Dacki przenieśli się na Ruś w czasach Najazdów Rzymskich, a Gotowie to być może są wymieszani z Bałtami.Słowianie podobno znali Samarytański Hebrajski.Według Kronik Długosza Odoaker germanin był przodkiem Rusa czyli Rusinem. W okresie renesansu przekształcono imię Ros na Roksonalus (Sarmackie plemię Roksolanów).Hunowie to być może mieszanka Słowian, Edomitów i innych ludów Jafeta.
 • Imię Syna Jakuba – Gada, przypomina nam także słowa typu: gadanie, gody, gadka” W języku pali słowo gad oznacza ”mówić, powiedzieć” Moim zdaniem pierwotne imiona Izraelitów były czysto staro-słowiańskie z domieszką Fenicką i Egipską. Później namieszał język Egipski, Asyryjski, Grecki, Perski, Sanskryt, Łacina, Francuski a obecnie Angielszczyzna.
 • Słowianie = Wenedowie, Antowie, Sklawinowie, Lechici, Wandalowie, Welegezyci (Welegoci), Chorwaci, Serbowie, Chrobaci, , Siewiercy, Drewlanie, Połabianie, Wieleci, Obodryci, Serbo-Łużyczanie, Kaszubi, Słowacy, Czesi, Słowianie Daccy (Rumunia), Słowianie Panońscy (Węgry), Chorwaci Śląscy, Chorwaci Czescy,
 • 1 Słowianie Bałkańscy (Serbia, Wołgaria, Makedonia, Bośnia, Kroacja, Słowenia,2 Słowianie Lechiccy (Lechia, Bohemia, Słowacja)3 Słowianie Rusińscy (Rosja, Ukraina, Ruthenia,4 Słowianie Połabscy (NRD,5 Słowianie Sascy (Słowianie rozproszeni w krajach Anglojęzyczny)
 • Lechici… hmmm Lewici Prawici Lahwici Lebici Ewici Jew(e)ici Jahwici Elehici Allahici ?Większość plemion Izraela różniło się wyłącznie nazwy ale byli opisywani albo jako bohaterowie albo jak okrutne dzikusy. Powiązania Kraka-Cyrusa mogą być spowodowane nałożeniem wielu postaci. Słowianie częśc legend skopiowali od Persów, Hindusów a resztę z pamięci.Hmm, Izraelici Izralehici ?
 • Sakowie podbili m.in. państwo Baktryjskich Greków
 • Około roku 354 Bułgarzy (Tureccy czyli nie nasi) zajmują Kaukaz
 • Jeden z założycieli kościoła twierdzi że ”Trakowie” pochodza od Ojca Abrahama – Tara (w Tanachu Terach)Czytałem ponownie Germanię Tacyta. Najwidoczniej jest to fałszerstwo czy raczej komplikacja innych pisarzy (Pliniusza Starszego). Sam autor wyraźnie ubóstwia mieszkańców Germanii więc możliwe że pisał także o Celtach i Słowianach. Napisałże Germanie jako pierwszi przekroczyli Ren (Rhinos) i wykopali Galów, dziś zwani Tungrami. Potem sami siebie nazywali Germaniami. Przebywał o nich ponoć Herkules oraz Odyseusz. Były to ludy czyste genetyczne, RUDE włosy, niebieskie oczy, silne chłopy. Ich ziemia była zróżnicowanana. Czcili Bóstwa Greckie w tym Merkurego co potwierdza nam związki Słowian, Scytów, Kimerów, Saków jako Izraelitow. Niektórzy Swebowie (Sławowie) składali ofiary Isis. ”Tacyt” wspominał o małym wówczas ludzie Cymbrów o wielkiej sławie któryc ”szeroko rozciągają się ślady dawnej ich chwały”. Cymbrowie to Kimerowie według ”Filogazarów” czy raczej okultystów to synowie Gamera (Aschanaza). Swebowie to ogólnie związek wielu plemion, więc równie dobrze i Słowian. Najstarsi Słewowie to Semnowie, mieli święte gaje oraz rytuały zupełnie jakby Słowianie. Niedaleko był lud Estiów którzy byli podobni do Swebów ale język bliski brytańskiego, czcili Magma Mater. Potomkowie Niemców czyli Teutonowie i Alemanowie (wszyscy mężowie) oraz Chattowie.
  Mamy więc mnóstwo prawdy podawanej pośrednio, trzeba tylko umieć odczytać między wierszami bo dosłownie łykając wszystko można się owymi informacjami zadusić.Co do Cypru: Kittim to syn Jafeta
  https://en.wikipedia.org/wiki/Kition
 •  Dakowie I Etruskowie wielbili wilki i totemy.
  Indra = Nebrod / Sem = Sarm / S’harm/Srbinda = Serb
 • Podobno Scytowie nazywali sie też od ‘’jakiegoś króla’’ Skolotami.
  Lech Czech Rus u Scytów to: Agatyrsus, Gelonus, Scytas
 • Lydus, Garus/Carus, Mysus to też jacyś bracia.
  Coś czuje że Scytowie i Keltowie byli blisko siebie a więc Izrael i Gamer.
 •  Słowianowiercy podają alternatywne ale ciekawe wersje: Sparty, Macedonii, Achajów jako: Machedonia, LAchajowie (Lahoi/Lachi), Lachedonia (Lacedemończycy).Wiele źródeł wskazuje Scytów jako w dużej mierze przodków Słowian, daty i miejscówki się zgadzają.
  Najwidoczniej Spartanie i Macedończycy jako Dorowie mają wspólne pochodzenie od Dana, przypominam Jończycy (Jowan) to Jafetycy więc tych plemion było mnóstwo. Oficjalnie Scytowie nie mieli systemu pisma czyli propaganda antysłowiańska na całego. Oficjalnie ten lud zniknął około 1 r.p.n.e. Moim zdaniem Scytami byli zarówno Słowianie jak i ludy które wchłonęliśmy.
 •  Jest takie dzieło z XVI wieku ks. Dębołęckiego ”Wywód jedynowłasnego państwa świata”.
  Autor ukazuje nam że Polacy pochodzą od Scytów oraz że język Słowiański wywodzi się od Syryjskiego którym mieli mówić Adam, Noe, Sem i Jafet. Jest tam kilka dezinformacji jak pochodzenia od Jafeta i język Aramejski (Syryjski) jako Biblijny itp.
  Należy to odczytywać między wierszami, jako ”Język Staro-Hebrajski to Staro-Słowiański który dał początek Łacinie, Grece i Sanskrytowi. Od języka staro-słowiańskiego pochodzi najstarszy język, Efraima czyli Polski z którego powstał m.in. Czeski, Słowacki, Kaszubski itd. Nie jest jasne dokładnie jak wyglądał język Polski ponad 1000 lat więc sporo słów się zmieniło a Słowianie to nie tylko Polacy czy Rosjanie,  łącząc to z Izraelem związanym z Awestą, Wedami, pogaństwem to oznacza że mamy 12 narodów a nie jeden jak to dezinformacje podają o ”wielkiej iskrze” plus diabelskie plany Nostradamusa, a jest możliwość ich wypełnienia z pomocą ludzką.   | http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=95333
 • Lechia to jest szczęka ale mamy także Lachów, Laha, Lecha itp.
  Z tego wychodzi że kiedy konfederacja plemion o nazwie Gazari rozpoczęła działalność, podbili oni tereny sąsiadów w tym Słowian. Po latach ekspansji dostali głównie od Słowian srogie lanie. Ojczyzną Słowian jak i Chazarów jest m.in. Ukraina. Być może H(Arsaret) odnosi się właśnie od Polski, Rosji i Ukrainy ? – Synów Józefa. Dlatego podaje się albo półprawdy albo brednie.
 • Wcześniej nie zdawałem sobie z prawy z Chazarii myślałem że jedynie Rusini ich pokonali tymczasem Persowie także dołożyli tam swoją cegiełkę. Upadek Chazarii wyjaśnia powrzechną nienawiść do Rosjan, Białorusinów i słowiańskich Ukraińców (nie mylić z Banderowskimi).
 • Pierwszym nauczającym Słowian nie był Cyryl z Metodym a Apostoł Andrzej, brat rodzony Piotra który szedł z misją do narodów pogańskich walcząc z Pawłem. Moim zdaniem wywyższenie Andrzeja przez PrawoSławnych było odpowiedzią na wywyższenie Piotra przez Katolików Rzymskich.Podobno Andrzejowi nie udało się więc w zamian nawracał w Azji Mniejszej i na Bałkana. Krzyż ”X” jest podobno jest znakiem, podobnie jak odwrócony krzyż przypisano jego bratu.
  Naprzemiennie używa się nazw Słowianie i Szczytowie co potwierdza nam wiele ksiąg ST że żyjemy na północy.
  https://rudaweb.pl/index.php/2017/04/15/pierwszy-apostol-w-scytii-przemyslenie-ewangeliczne/
 • Niektórzy twierdzą że pewien odłam Wandalów (Wiślan) Siilinów to takze słowianie od sieg czyli mokry, wilgotny
 • Parnowie (Partowie) byli najsilniejszym z trzech plemion tworzących Scytyjską (Izraelicką) konfederację Dahów. Dahowie (Szczytowie Dahajscy) byli sąsiadami Saków (Izraelitów od Izaaka).
  Scytowie byli kiedyś jednym wielkim plemieniem rządzanym przez Boga.
 • Kronikarz Marcin Bielski twierdził że Sarmaci pochodzą od Sarmota/Assarmota czyka Jektana/Joktana syna Arfaksada, zaś nazwa wzięła się od greckiego słowa ”sauros” czyli jaszczurka w kontekscie jaszczurzych oczu (azjatyckich).
 • Geny Izraelitów posiada część żydów (Judejczycy, Lewici), Kurdów, Armeńczyków (Ormian Z Armeni), Arabów Palestyńskich i mieszkańców Indii (w tym Bene Izrael). Według Długosza Lehici wywodzą się z Chorwacji (Harwaci).
 • W języku Aramejskim/Syryjskim góra to Tura.Mam nadzieję że inni załapali, Har > Hora > Gora > Góra (u Syryjczyków zmieniono H > T). Arabowie używają nazwy góry od syryjskiego Heliogabala (El(ah) GaBal czyli Pan Góry. Lekko pomieszana nazwa bowiem El to Bóg a Baal to Pan (dla ludów Kanaanu oczywiście). Kwestia tych gór jak dla mnie jest jednym z dowodów na tożsamość Izraelitów, Słowian i plemion ”Irańskich” i ”Germańskich”. Nie dajmy sobie wmówić że Wandalowie to Germanie czyli Niemcy. Że Scytowie, Sarmaci i Alanowie to ludy Irańskie (Perskie). Że Słowianie to tacy idioci co nie umieli pisać i czytać ani tworzyć państw. A Mieszko ? przecież miał ojca, władcę i matkę. Nie wziął się znikąd. Wanda także nie zabiła się z powodu jakiegoś niemca ale Lemańczyk Rytyrgier chciał ją posiąść aż sam popełnił samobójstwo. Takich ściem ówczesnej nauki negującej nawet kroniki starożytne jest pełno. Polacy przyjęli politykę zaborców a będzie to ciężko wytępić…. chyba że pozostawimy to Bogu. Aramaic: Syriac: ܛܘܪܐ m (Ṭūrā’) Hebrew: טורא m (Ṭūrā’) Arabic: جَبَل m (jabal), طَوْر (ar) m (ṭawr) Egyptian Arabic: جبل m (gabal) Moroccan Arabic: جْبل m (jbəl) Belarusian: гара́ f (hará) Czech: hora (cs) f Russian: гора́ (ru) f (gorá)
 • Dagome Mieszko co go tak Lechitomaniacy skatowali że rzekomy chrzest był nazywany przez
  Ibrahima Ibn Jakuba Meshekh (Meszek). Może coś to komuś przypomina ta wersja imienia ? Nie wiem z Melekiem czy coś w tym stylu ? Ano tak Meszek to zmanipulowana (Tanach) wersja imienia Mosocha – syn Jafeta…
 • Wszyscy znają tę legendę o Wandzie która nie chciała Niemca (czyt. zdyszanego Hitlerowca). Jest to oczywiste kłamstwo, gdyż kroniki mówią o królowej Wenedów i o aLemańskim tyranie o imieniu Rythogarz ~ Ridigerus (Rugianin) ~ Rothgar ~ Rugardz Rytygier. Ów tyran chciał zbrodnie podbić sąsiednie państwo (kiedy Wanda odmówiła zaślubim) , ale się przeliczył i to ON zginął. Wanda w podzięce pogańskim bóstwom za wygraną rzuciła się Wisły a nam się mówi że z powodu przegranej. http://svasti.org/cd/Izwor/apo_plik/rytygier.htmhttps://pl.wikisource.org/wiki/Wanda_(Kochanowski,_1829)http://poselska.nazwa.pl/wieczorna2/historia-starozytna/rytogar-i-jego-historyczny-pierwowzorWarto zauważyć że nazwa ”Wandalowie” i ”Wenedowie” są stosowane naprzemiennie w stosunku do Lechitów (Polaków), zaś Czesi są nazywani czasem albo Bohemitami (od Boga, naród wybrany) albo Markomanami.No jak można nas tak okłamywać i wmawiać jacy to Niemcy przy nas wielcy a my takie malutkie goje! Mają nas za debili a my nawet się nie bronimy!
 • * Persowie ponoć zmusili Fenicjan aby wyemigrowali do Kartaginy
  * Alexander Macedoński podpalił i zburzył miasto Tyr (według LXX Sor)
 • Sprawdziłem jeszcze raz Herodota
  Księga VII rozdział 64:
  ”The Bactrians in the army wore a headgear very similar to the Median, carrying their native reed bows and short spears. [2] The Sacae, who are Scythians, had on their heads tall caps, erect and stiff and tapering to a point; they wore trousers, and carried their native bows, and daggers, and also axes which they call “sagaris.” These were Amyrgian Scythians, but were called Sacae; that is the Persian name for all Scythians. The commander of the Bactrians and Sacae was Hystaspes, son of Darius and Cyrus
  ‚ daughter Atossa.”

  Nie chciało mnie się tego szukać w Polskiej wersji ponownie, jednakże mamy kolejne potwierdzenie że Persowie używali nas Sakami od Izaaka według Biblii, Grecy Scytami, Rzymianie Sarmatami lub Germanami, Asyryjczycy domem Omriego lub Gimirra (G>K/C). Problem jest w różnicach pomiędzy jezykami, bowiem każdym jezyku inaczej określano dany naród. Izraelici mieli żyć w diasporze między innymi ludami Jafeta, stąd kronikarze myśleli że Słowianie są potomkami Iwana (Jowana), Mosocha (używano nazwy Mazana, Mazaka, tak twierdzili m.in Arabowie), Aschanaza (syn Gamera) itd.

  Podobno ziemie słowian ciągnęły się od syryjskiego morza aż na północ. Jeden władca zjednoczył ich wszystkich (chyba Cyrus/Krak) a następnie porozdzielali się.

 • W X wieku było według arabów czterech władców: Al-Błgarin, Brisław (chyba od Krakowa i Pragi), Mieszko (Mszka) króla północy i Nakur na zachodzie (Bułgaria, Czechy, Polska i Meklenburg) – tak identyfikujem. Kraj Nakura graniczył z Saksonia i był to kraj mlekiem i miodem płynącym z bogactwem konii które wywozili obcy (niemcy przywieźli do Polski złodziejstwo i nadal to robią ale są cwani i zganiają na Polachów). Wojska Nakura były uzbrojone na full :)A Madziarów uważano chyba za lud Turecki bądź Huński (stąd mamy Hungarię ale sami Węgrzy mówią że są Madziarami).
  Kraje Słowiańskie były więc potęga i mowa o jakiejś dziczy bez pisma jest niedorzeczna. Tylko dlaczego tak wpiera się ten chrzest Polski i Rusi, skoro wcześniej działali Cyryli z Metodym ? A może rzeczywiście Chrobry z Mietkiem mieli zapędy Cesarskie i musieli przejść na Mitraizm (Katolicyzm Rzymski to wersja soft, light Mitraizmu, Gnostycyzmu i pogaństwa).
  Ani Rzymianie ani Hellenowie ani Persowie ani Kartagińczycy ani Frankowie nie byli w stanie wytępić walecznych i brutalnych Słowian, żyjących w chłodnych terenach północnych.Twierdzono że nazwa Moskwy pochodzi od Mosocha, Maska itp.
  Mnóstwo inskrypcji potwierdza pośrednio związek ”koczowniczych ludów irańskich” z Izraelitami/Izaakami. Ciągle pojawia się Iskuzai (Asguzai) i Gimira (Gamir). Nawet człowiek który odkrył Asyryjskie tabliczki (E.R. Capt) twierdził że Izraelici (Scytów, Kimerowie, Sakowie) rozeszli się w różne strony. Biblia mówi wprost że przebywali w Kraju, Górach Medów.
  Znalazłem także kronikę (synopsę) Jana Skylitzesa który uważał że Serbowie i Kroaci to potomkowie Scytów, nie czytałem jej gdyż wolę czytać takie rzeczy po Polski niż w obcym języku. Nie jestem ekspertem w języku angielskim, lecz potrafię zrozumieć co mniej więcej jest napisane.
 • Stolicą Alanów było Maghas (Maas, Mags, Maks). W jakiś sposób musieli się sprzymierzyć z Chazarami (chyba ich pobili i byli zmuszeni lub coś w ten deseń). Z tym pochodzeniem ludów Kaukaskich (w tym Izraelitów należy uważać bowiem jedni podszywali się pod drugich a jak jeszcze dodamy nowoczesne wymysły jak Panturkizm, Pangermanizm, Syjonizm itd to wychodzi niezła sieczka).
  Kim są Asyryjczycy, wiemy, tak samo jak z pochodzeniem Egipcjan, Kananejczyków, Filistynów i Hetytów. Ale czy mamy potwierdzenie co do pochodzenia innych narodów jak Rzymianie, Słowianie, Ormianie itd. Biblia mówi o tym że Izraelici mieszkali blisko innych narodów np. wśród Gamera, Jowana, Togarma itd. Tych trzech Jafetytów

  Rdz 10: (2) Synami Jafeta są: Gamer, Magog, Madoj, Jowan, Elisa, Tobel , Mosoch i Tiras.
  [Masonreci wymazali więc jednego syna – Elisę.

  Ludy które przebywały w Azji, w Europie, w obu Amerykach przed Izraelitami to właśnie Jafetyci. Cham żył na południu i tak najwidoczniej zostało nie licząc Fenicjan (Kananejczyków). Sami Grecy to prawdopodbnie synowie Jowana (mówią nam tak Hinduskie źródła, talmudyczne a nawet Biblia). Jednakże elita (Dorowie) to byli właśnie synowie Dana, a część z nich zasiedliła Rzym. Jowan, Jawan to Jończycy a jak wiadomo tych plemion greckich było mnóstwo

  Tam właśnie znajdowały się miasta takie jak Efez, Chios, Milet, Smyrna. W czasach Cesarskich była to prowincja o nazwie Azja.

  A Fenicjanie jeszcze istnieli w 2 poł II wieku n.e.

  Synowie Togarma to prawdopodobnie ludy Tureckie i Syberyjskie, zdominowane przez synów Ezawa i Heta.
  Mamy jeszcze Madaja/Madoja (Medów ?)
  Mamy Jeszcze kompanów Gamerytów i Magogitów. Mamy także plemię Tiras (być może Traków ale to za proste),
  J. Flawiusz i reszta podawali głównie tradycję rabiniczną która powiązała Tirasa z Trakami lub z Etruskami.
  Tiras miał być przodkiem mieszkańców wysp.
  Dośc ciekawie za to w temacie rodowodów i Prawa wygląda Etiopska Księga Jubileuszów, praktycznie nieznana księga.
  Co mnie zdziwiło

  Jub 9:8 And the first portion came forth for Gomer to the east from the north side to the river Tina; and in the north there came forth for Magog all the inner portions of the north until it reaches to the sea of Me’at.

  Rzeka Tina, może chodzi o tę rzekę: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tina_(rzeka)
  A z drugiej strony Słowianie zasiedlili ziemie niezamieszkałe kiedy Gameryci, no właśnie gdzie oni byli ?

  Mamy jeszcze Mosocha (dla talmudystów Meszek). Jedni twierdzili że są to Frygowie a inni że mieszkańcy Kapadocji. W renesansie próbowano wmówić że chodzi o Słowian (Rusinów poprzez błędną interpretację proroctw Ezechiela).
  Bardzo dziwne że każdy kronikarz twierdził inaczej, dlaczego nie uznawano Murzynów, Indian, Azjatów za ludzi ?
  Dlaczego nikt nie chciał łączyć rasę białą z Izraelitami ? a więc cenzura była i pranie umysłów.
  Ks Jubileuszów ma oczywiście większą wartość niż dzieła Historyków ale czy jest natchniona ?

  Według Encyklopedii Judaica możliwe że Chazarowie pochodzą od Huna Attylii
  Mapy z Chazarią
  http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_khazar03.htm

 

 

PS. Mamy blisko siebie plemię Rubena, Gada i połowę Manassesa 🙂
Asyryjczycy nazywali nas także jako Iskuza oraz Gimira lub Beth-Khumri.
Według Plutarcha itd lud Cymbrii był znany Grekom jako Kimmerowie. Tak jakby część Irlandczyków i Szkotów była rzeczywiście z domu Izraela. A co jeśli rzeczywiście Bóg zamierza wybawić większośc ludzkości a nie odesłać szatanom na zagładę jak głosi większość religii i samobójcom również Bóg wybaczy, zaś odpowiednią odpłatę otrzymają prześladowcy ?
Celtowie (Keltoi) = Galowie = Galatowie (Hellenogalowie) =

http://asis.com/users/stag/starchiv/transcriptions/Lost%20Tribes/LT07NamesMigrations.html
http://asis.com/users/stag/starchiv/transcriptions/Lost%20Tribes/LTseries.html

I dlatego wpiera się że Słowianie przybyli na te tereny w VII wieku aby ukryć fakt iż wcześniej już tam mieszkali jako Scytowie, Sarmaci, Kimerowie itd. Cały czas pojawiają się Sakowie jako lud typowo słowiański, głupi (pogański) jak zawsze lecz za to szlachetny i okrutny zarazem.

Tam gdzie wibijano całe miasta – tam byli Słowianie, i tak potwierdza nam Biblia (podbój Kaananu, również wybijano całe miasta), Kartaginy przez Wandalów i Rzymu. Więcej prawdy jest jednak w kronikach Bizantyjskich niż Rzymskich.
O Słowianach pisano jako o ludzie okrutnym, pysznym, niechętnie dającym się zniewolić. Wychodzi na to że mamy dwa odrębne narody w Szkocji – Piktowie (Kananejczycy+Danici) oraz Szkoci (Celtowie+Judejczycy).
Ten dokument Szkocji jest niezwykle z tego powodu ważny.

 

Nie trudno dostrzec że mamy dwie strony konfliktu:
jedna grupa to Słowianowiercy a druga to Antylechici – inaczej mówiąc ludzie są dymani z każdej strony.

Ci wrogowie Słowian posługują się kłamstwami łatwymi do obalenia. Zazwyczaj trollują wszystko i wszystkich, wszelkie kroniki i kronikarzy oznaczają jako oszołomów albo zwolenników teorii…
Czyli wszystko jest ładnie i pięknie, religie to pokój, katole to oszołomy, Bóg umarł, Lelewel bohater bo obnażył kronike Prokosza, wszystko z czasów oświecenia.
Ci ludzie zazwyczaj nie cierpią Biblii, Awestę ?

Lechici dla nich to fikcja, ruskie agenty bo atakują USA, żydów, Ukrańców, antyszczepionkowcy, płaskoziemcy, Ziębowcy, wszystko to teorie spiskowe etc.
Dla nich wszelkie wzmianki o Słowianach przed Vi wiekiem to pomyłka, fałsze gdyż oni wiedzą wszystko lepiej.

Inaczej mówiąć polegają na głównym ścieku. Powtarzają pro-zaborczą propagandę że Słowianie to niewolnicy którzy nie umieli pisać i wzięli wszystko od innych..
Nie mówią że Mieszko I nie walczył z Niemcami tylko z Wieletami (Słowianie). Ówczesne Niemcy były pełne Słowian i nazwy te pozostały do dzisiaj zmodyfikowane (Lipsk>Leipzig, Drezno> Dresden, Jarobród>Ertfurt, Bralin>Berlin… nawet Brandenburgia była założona przez Słowian lecz te plemiona zostały zniemczone….

 • Jeśli chodzi o Kronikę Prokosza, miała dwa rękopisy i jeden z nich miał znany fałszerz dokumentów – Lelewel a drugi jakiś tam koleś (Gen. Morawski). Imię Prokosz jest pochodzenia greckiego i był on biskupem podobnie jak znienawidzony przez wszystkich Długosz który opisał nam jako wyjątek bitwę pod Grunwaldem.

 

Zacni Słowianowiercy z dumną pokazują słynną przerobioną mapę mówiąc przy tym o Lechi opisanej w Biblii.

Ja tam widzę Lechię cały czas jeśli założymy że Słowianie są trzonem Izraela.
Przedstawiają wszystkie plotki jako prawdę, nie widzą że co kronika to inna opinia, nie mają nic przeciwko UFO, reptilianom, New Age, illuminatach gdyż promują pogaństwo i Gnostycyzm.

Atakują oni Watykan a żydów oskarżają niemal o wszystko. Prawdę mówiąc te ataki na żydów są nieskuteczne jeżeli nazywają Mesjasza Bogiem oraz żydem jednocześnie….

Absolutny brak zrozumienia podstawowych rzeczy ze Bóg nie ma żadnej narodowości, jest Stwórcą i tyle, a po drugie nie żydzi tylko 12 narodów Izraela było narodem wybranym. Oczywiście ”antylechici” ”podają że to wszystko kłamstwa bo przecież Naukowcy tak mówią i przecież to wszystko wiadome i nie będę z panem o tym dyskutował”.

 

SATURN SZATAN I APOLLYON NISZCZYCIEL CYWILIZACJI

 • Jesteśmy bombardowani bredniami ze wszystkich stron. Przykładowo Gnostyccy Archonci to nic innego jak Egregory (Grigory), Obserwatory (the watchers) czy jak kto woli zbuntowane anioły tzw. Rządzący. UFO pewnym sensie jest prawdą jeżeli uznamy ufoludków za bezcielesne demony i zbuntowane anioły, ciekawe który z aniołów podaje się ludziom za matkę Mesjasza ? Duchy wywoływane przez szamanów, spirytystów oraz Ufo to jest ta sama siła – Demony.

Jeśli chodzi o szatańską ściemę reptilian, chodzi tu z pewnością podobnie jak w przypadku Archontów odwrócić naszą uwagę od Biblii… Te teorie że są teraz pół-ludzie-pół-jaszczurki, pół ludzie pół małpy itd. to kolejne kłamstwo plus Darwinizm. Jak się okazało według Septuaginty… Lucyfer (Fosfor) nie ma fizycznego dziecka czyli Antychryst jako dziecko szatana to kolejna bajka. 1 Henocha oraz 1 Mojżesza mówi że to aniołowie mieli dzieci Gigantów. Jeśli chodzi o hebrajskie słowo Nefilim,

Tanach to mistrzowskie dzieło wrogów Boga – połączyli język Aramejski, Staro-Hebrajski, Fenicki itd twierdząc że jest to oryginał. Słowa typowo Biblijne jak Adonaj/Kyrios/Pan oraz Jewe/Theos/Bóg zostały przerobione w imione, chociaż sami używali imienia Baal jako Pan. Najwyraźniej te trzy grupy musiały mocno mieszać w językach, alfabetach itd.. Aramejski to wiadomo, język Asyrii czyli tych co wykopali Izraelitów na północ. Językowy przekręt wszechczasów to stworzenie j. Hebrajskiego czyli dialektu Aramejskiego z małym % Starohebrajskiego itd. Idumejczycy uwielbiali kraść obce słowe do swoich słowników.

Wracając do kłamstwa Gnostyków, jeżeli demony nie mają ciał ale mogą człowieka nękać, gnębić, atakować itd. zaś aniołowie są zmiennokształni czyli mogą nas oszukiwać np. jeden pokaże się jako Jezus hippis, drugi jako jakoś święty KRK… to wtedy ma wszystko sens że wiele z tego to efekt stałego opętania. Zresztą widział ktoś na oczy oczy osoby opętanej albo jak zachowuje się ta osoba.
Aniołowie – mogą pokazywać się jako np. Maria czy inny człowiek, jeden z nich mógł być raz Aleksandrem III a później jakimś innym politykiem, nie musiał stać 1 rzędzie
Giganci – potop i śmierć odebrały im ciała fizyczne, przez co stają się demonami. Jako demony mogą kogoś opętać, wejść w ciało danego człowieka i trudnić się pasożydnictwem.
Nie wiem czy aniołowie mogą opętać, z pewnością telekinezę i inne techniki mają w małym palcu.
Inne New-Age’owskie bajki nie trzymają się kupy….

Nie trzyma się również kupy to co nam się wpiera że w Edenie był jakiś gadający zwierzak, a co jeżeli to upadłe anioły potrafią rzeczywiście (nawet nowożytna Ks Jarzera o tym mówi że) opętać, ukazać się jako ktoś inny – wiadomo o co chodzi…
Nam się wpiera że aniołom pod banderą Semjazy czy Azazela chodziło o stosunek płciowy, oczywiste kłamstwo (wymówką), chcą nam obrzydzić seks jako taki, zakładanie rodziny, że seks jest niby czymś złym, coś co winniśmy się wstydzić bo cielesność jest zła a duchowość dobra, najważniejszy to pokarm duchowy – Pawłościański dogmat wspierany przez religie. Wielbiciel Saula, Marcjon wprost pokazał o co chodzi, nalegał aby nie mieć dzieci ze względu na złego demiurga (Boga).

Nie wiadomo dokładnie jak to jest z tymi aniołami, którzy siedzą w Tartarze (Agartha/Otchłań), którzy w Niebie, którzy na ziemi itd. Najważniejsi są tak jakby Semjaza i Azazel, podobnie w NT jest Lucyfer (Wenus albo Saturn) i Apollyon (Helios). Sprawa jest mocno nagmatwana ponieważ mity mówią że Saturn &gt; Jowisz &gt; Apollin | Wenus to kobieta czy kierują nas w bezpłciowość, gender itd. Kwestia szatana jako jedna osoba została już dawno obalona dzięki 1 Henocha oraz dzięki obnażeniu Saula teorii o Antychryście. AntyChryst to ktoś przeciwko Mesjaszowi, Wybranemu przez Boga. Satanas także oznacza przeciwnika i podobnie jest stosowane raz do jednej osoby raz do wielu. 1 Ks Henocha próbowałem wcześniej naprawić (występuje tam słowo piekło, pomieszane fragmenty itd.).

O Tym że aniołowie i demony są w stanie wejść w ludzkie ciało wiadomo od ponad 2000 lat, dlatego odwrócono prawdę do góry nogami i wypromowano kłamstwo reptilian aby ukazać ST jako mit, baśń…

 • Aniołowie po wykopie ze swojego ”(Gnostyckiego Kosmosu)” Nieba mogą ukazać różnie. Możliwe że będą chcieli zaatakować Izraelitów za pomocą swoich. Na Islamistów bym nie stawiał który mają <strong>nas </strong>gdzieś, szybciej na Ukraińców i Gazarów a być może nawet wszyscy naraz.
  Owszem wielu nadal wierzy w bajkę jednego wyłącznie szatana bo tak jest łatwiej uwierzyć, w czarta z rogami z ludowych bajek na dobranoc.

Bardzo podejrzana sprawa. Z wielu źródeł wynika że Kabałę przekazywali z Babilonu Tannaici ale wszyscy chcą nam ukryć Edomitów i ukazać nam że to Judejczycy zabili Mesjasza, utracili status Izraela, napisali Kabałe i wiele innych głupot. Owszem Judejczycy zafascynowali się pogaństwem, Kultem Heliosa, Astarte i Tammuza (Ks Jeremiasza i Jezekiela).

Dlaczego mamy niewiele dokumentów w języku Aramejskim z tamtego okresu a mamy ich więcej za czasów Isusa. Edomici jak wiadomo używali pierwotnie dialektu StaroHebrajskiego a później przeszli na Aramejski który przekształcili w Hebrajski czyli dialekt Aramejskiego.

Za czasów Isusa system rabiniczny dopiero się tworzył tak samo jak synagogi i tradycja usta (praktyka). Po śmierci apostołów i zniszczeniu Jeruzalemu ci co byli w Kanaanie udali się do Babilonu i tam napisali Talmud. Jedni wrócili do Palestyny by dostać kopa od Arabów a reszta ruszyła na północ/wschód. Trzeba pamiętać że Indianie i Azjaci to także ludzie a nie jak to kościelni z Saulem na czele głosili że nie są ludźmi obłudnicy. Zarówno Izraelici jak i Idumejczycy jechali na plecach Gamerytów. Togarma to syn Jafeta, Aschanaz także i Rifat też.

Trzeba połączyć wszystkie fakty, takie że Lechia/Scytia/Sarmacja/Germania powstała dopiero w VIII w. p.n.e. ale nas uznawali za podludzi, dzikusów i okrutnych wandali. Jak wiemy Polacy wcześniej odnosili się od Scytów bowiem Sarmaci to lud Scytyjski był a to że wmówiono nam że pochodzimy od Aschanaza syna Gamera, lub Mosocha możemy odczytywać jako ściemę.
To że byliśmy wcześniej Scytami, Wandalami, Kimerami, Sakami itd prowadzi ogromnie do Boga, który jak się okazuje Istnieje. Wiele map oczywiście jest oparta na kronikach albo są dziełami nowożytnymi, także czytać między wierszami!
Ale w starożytności pisano dużo prawdy w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów. Każda kultura posiadała legendę o potopie, wszędzie był Bóg, Noe zaś imiona zmieniono.

Ale to że wiele ludzi wyznawało politeizm, buddyzm, Pawłościaństwo, Islam nawet nie znając Boga, czy możemy ich nazywać satanistami jak to robią zwolennicy Saula ? Oczywiście że nie bo to obłuda, jeżeli nawet dzisiaj niewielu zna Boga, Biblię, Dobrą Nowinę o odnowie globalnego państwa Bożego pod banderą Mesjasza oraz ponowne zjednoczenie 12 Narodów Izraela w oczyszczonym Kanaanie.

 • Ściemniacze tacy jak Euzebiusz Z Cezarei wmawiali nam że Piłat popełnił samobójstwo… Biedny ten Piłat, najpierw zrzucono na niego winę a później zdegradowano i uciszono…

Taki Kronikarz Kadłubek przez wielu wyśmiewany daje nam pośrednio kolejne dowody że jesteśmy Białym (Kaukaskim) Izraelem ale nikt nie mówi tego dosłownie.
Bardzo ciekawe że Słowianie używali nazw Greckich, Perskich, Aryjskich, Hebrajskich.
Oczywiście że wierzę w ”Wielką Lechię” bo tylko to tłumaczy związek Izraelitów/Słowian wraz z Scytami (Sarmatami, ten cały Sarmatyzm, oraz Mieszko król Wandali).

Ale Słowianowiercy wierzą w fikcyjne datowanie owych dziejów, nie zaglądają do Biblii ani nie uznają najważniejszego tematu Biblijnego bowiem Państwo Boże i 12 Narodów Izraela łączy się w jedną całość plus Prawo Mojżesza.

Ale Słowianie według tego jak wspominałem pojawili się w Górze Sar-eth w czasie podbojów Asyryjskich i Medyjskich nie wcześniej. Stela Króla Meszy i inne dośc często mówią o królu Omrim, Omri, Gimri, Khumri ale to jedna frakcja a mamy plemion 10 plus nierozpoznani Judejczycy. Podejrzewam że mamy podobnie jak kiedyś to znaczy Królestwo Północne czyli 10 plemion w róznych terenach np. Ruscy to Manasses głównie, Polacy-Efrem itd.
Szkoda że wielu osób dało się nabrać Gnostykom na masoreckie ściemy bowiem Septuaginta mówi wprost o Górach Medyjskich, o górach czy Har.

Warto zauważyć że Polska w tym czasie była nazywana Scytią, Scytowie, Germanowie to są sąsiedzi, prawdziwi ludzie czy nasi. Kimerowie byli dla Gruzinów na Kaukazie bohaterami dlatego używają takiego słowa jako bohater.
Wiele wskazuje że Izraelici zadomowili się na północy Kaukazu, rzeka Tanais (Don), Królestwo Bosporańskie itd.
Według Herodota i innych Kimerowie czyli Scytowie oraz Scytowie czyli Sakowie pochodzili z dzisiejszej Ukrainy i Rosji w 4 Ezdrasza Arsareth (u talmudystów Arzareth).

Jak wcześniej wspominałem nie jesteśmy jedyni a Bóg nie jest okrutny i dlatego uważam że to że uwolnione zostanie 2/3 ludzkości jest dowodem na wielkość Boga oraz niskość obłudnika Saula oskarżającego wszystko i wszystkich po za sobą o satanizm.

Tylko skąd Polacy oraz Rosjanie (osobny temat) mieli info że pochodzą od Scytyjskiego ludu Sarmatów ? Jeszcze jak dołożymy Słowian Połabskich, wojowniczy charakter Słowian oraz ich głupotę i idolatrię, kult Swaroga, Mandale Buddyjskie…

Edit: Niektórzy mówią że Karpaty (Harpaty) to Arsareth, być może…
Musimy pamiętać że Izraelici mieli mnóstwo wrogów i część się pod nich podszywała dlatego mamy różne opisy tych samych plemion. Dodajmy jeszcze dezinformacje Saula który nazywał niektórych nie-ludźmi oraz Gnostyków którzy zmienili Aniołów na Archontów, Reptilian, Demonów i inne bzdety. Jeszcze inni nam wmawiąją że Allah to szatan, chociaż jak dla mnie Allah to Bóg z cechami diabła w zależności od człowieka. To znaczy normalny Muzułmanin nazywa Boga Allahem, tak jak Chrześcijanie Jahwe, Jehowa itd.

Ozeasza 3:
(4) Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów.
(5) Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci.

Podejrzewam że Sasi byli również Słowianami, a Niemcy się pod nich podszywali.

1 Kronik 5:26

<blockquote>(26) Bóg Izraela pobudził ducha Pula, króla asyryjskiego, ducha Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, i ten wziął ich do niewoli, to jest Rubenitów, Gadytów i połowę plemienia Manassesa, i zaprowadził ich do Chalach, do Chabor, do Hary, nad rzekę Gozan, i tam są do dnia dzisiejszego.</blockquote>

LXX:

<blockquote>26 And the God of Israel stirred up the spirit of Phaloch king of Assyria, and the spirit of Thagla-phallasar king of Assyria, and carried away Ruben and Gaddi, and the half-tribe of Manasse, and brought them to Chaach, and Chabor, and to the river Gozan, until this day.</blockquote>

Niektóre teksty mówią o Hara czyli jesteśmy znani jako Arianie, Aryjczycy, ludzie szlachetni.
Warto zauważyć w jaki sposób opisywano ludy z poza obozu Helleńskiego i Romańskiego. Kimerów uważano za kanibalów, Scytów i innych Izraelitów zresztą też a to Słowianie naśladowali obcych (czytaj Ks Ezechiela) lub sądzieli lecieli na nasze konto.
Ale mamy trzy okresy nauki, Starożyność półprawdziwa, nowożytność zakłamana, i współczesna genetyka dzisiaj która potwierdza wielkość Słowian. Wiele ludów z Hindustanu, Persji itd ma geny pokrewne Słowianom. Wielu myślało że Ossetyjczycy są potomkami Alanów i Scytów tymczasem Scytowie mieli geny Słowiańskie czyli Anglo-Israelism idzie do kosza po części bo dużo Słowian okupowało Brytanię np. za Chrobrego.
* Rusów nazywano Germanami Skandynawskimi, inaczej mówiąc obcy często podszywali się pod nas.

 

 

 


 

 

 

 • Żródla pozabiblijne jak Stela Moabickiego króla Meszy dość mocno wspominają o królu Omrim, nazywając Izraelitów połnocnych jako Dom Omriego, Bet-Khumri. Po śmierci króla Achaba Mesza zbuntował się zaś następca czyli Joram wraz królem Judejskim Jozafatem i władcą Edomu wyruszyli w kraj Edomitów i uderzyli na Meszę z południa. Asyryjczycy po raz ostatni wspominają o Omrydach za życia króla Sargona II. Oczywiście nie przestali mówić o Izraelitach tylko używali coraz to nowszych nazw.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Omri

Jedno co mnie zaciekawiło, otóż Izraelici nie zawsze walczyli z Idumejczykami, zdarzały się sojusze w ramach wspólnego wroga.
Talmudyści, Toryści, Tanaanici itd zmienili wiele nazw Biblijnych z Galaad zrobili Gilead, z Jeu, Jehu na przekór Greckiej Septuagincie.

Ostatnim królem Izraela Pólnocnego jest Ozeasz czyli Auses a ma to związek z imieniem Isus oraz Mojżesz (Mouses)

 

 • Zauważyć trzeba że to północne państwo było nazywane Izraelem, zaś Judejczycy i garstka Beniamina plus Symeona i Lewiego jako Juda, Judea. Królestwem Izraela władali Efraimici, nawiązując do współczesności tak jak Efrem władał 10 narodami tak dziś Polska mogła bronić 10 plemion ząs Manasses według tego pasuje główne do Rosji oraz obietnicy jeszcze lepiej niż USA według ruchu Anglo-Izraelityzmu

1 Księga Mojżeszowa 48:
(13) Potem wziął Józef obydwu i przyprowadził ich do niego: Efraima prawą ręką po lewej stronie Izraela, a Manassesa lewą ręką po prawej stronie Izraela. (14) Wtedy wyciągnął Izrael swoją prawą rękę i położył ją na głowie Efraima, chociaż on był młodszy, a swoją lewą rękę położył na głowie Manassesa. Skrzyżował swe ręce, bo Manasses był pierworodny.
(17) A gdy Józef zobaczył, że ojciec jego położył swą prawą rękę na głowie Efraima, a to mu się nie podobało, ujął rękę ojca swego, aby ją przełożyć z głowy Efraima na głowę Manassesa, (18) I rzekł Józef do ojca swego: Nie tak, ojcze mój, gdyż ten jest pierworodny, na jego głowę połóż prawicę swoją. (19) Ale ojciec jego wzbraniał się i rzekł: Wiem, synu mój, wiem; także on stanie się ludem i on będzie wielki, lecz młodszy brat jego będzie większy od niego, a z potomstwa jego wyjdzie mnóstwo ludów.

(20) Błogosławił im więc w owym dniu tymi słowy: Kto w Izraelu będzie błogosławił, niech mówi: Niech Bóg uczyni cię takim, jak Efraim i Manasses. Tak wyróżnił Efraima przed Manassesem. (21) Potem rzekł Izrael do Józefa: Oto ja umieram, lecz Bóg będzie z wami i pozwoli wam wrócić do ziemi ojców waszych. (22) Ja zaś daję ci o jedno zbocze górskie więcej niż braciom twoim; Odebrałem je z rąk Amorejczyków mieczem i łukiem swoim.

 

 

 

Jakie są kłamstwa ?

 • Internet jest aż przepełniony tematem Lechi, Lechitów, Ariów i ogólnie Pansłowianizmu. A w głównym ścieku cisza…

Niestety większość Słowianowierców atakuje Biblię, Boga, Mesjasza posługując się uproszczonymi schematami i ujawnianiem prawdy o systemie. Jak to działa ?

 • Wielu pokazuje przekręty religii niestety zwalając wszystko na żydów albo Kościół.
 • Wielu pokazuje filmy o ”płaskiej ziemi”, kontroli umysłów, obnaża innych mącicieli
 • Pokazuje się potęgę Słowian i ich dumną historię.

Trzeba jednak pamiętać że religią Słowian było czyste pogaństwo a do tego chcą wrócić/promują Słowianowierscy Neopoganie co wiąże się z Hinduizmem, New Age (stare kłamstwa), wegetarianizm, spirytyzm, czary, magia, wróżby z fusów i fallusów oraz atak na Biblię zresztą bezpodstawny.

Pierwszy atak na Biblię to atak na Jezusa, że jest niby zrzynom z kultu Horusa, Mitry, Attisa itp że niby Maria i Jezus to żydzi chodzący po wodzie… Podobno wymysł Kościoła

Drugi atak jest na Boga które nazywa się okrutnym Jahwe, wrogiem ludzkości, podobno Podobno wymysł Żydów.

 

Jak to się ma z Prawem danym przez Boga które nakazuje miłować bliźnich i bycie dobrym człowiekiem oraz Syn Boży który cały czas opierdzielał religijnych pastorów równo i wszystkie debaty wygrywał ?

 

 

Kronikarze myśleli że pochodzimy od Gamera lub Mosocha (w Tanachu Meszek) i dlatego ich rodowody (kronikarzy) trzeba czytać między wierszami.
Potrafili mieszać prawdę z bredniami. Polacy Wiślanie to Wandalowie (Wenedowie), ok ale te dalsze rodowody są niewiarygodne. Bardzo dużo ”dowodów” ma nam na siłę wcisnąć synów Togarma, Ezawa i Heta jako tych Izraelitów jednakże miecz szczerbiec z tetragramem Bożym jest dużym dowodem by stwierdzić że B. Chrobry był królem i sędzią Izraelitów a jeśli Polacy to głównie plemię Efraima (Ephraimici) to jest w tym logika. Biblia jest niezwykle logicznym dziełem, jedynie listy mordercy brata Pańskiego (Jakuba) są wykrętami.

 

Jak dla mnie prawda zawsze leży po środku, jak mawiają grabarze. Z jednej strony mamy dużo dowodów na łączenie ludów koczowniczych z tamtego okresu a Izraelitami oraz Słowanami, a z drugiej strony niewielu łączy ten temat. Albo mówi się że Scytowie są Izraelitami albo Słowianami ale nie nakładają tych trzech ludów (w tym Saków, Wandalów, Kimmerów, Alanów….) w jeden wątek – Efraim i Manasses. Słowianie stworzyli wiele potężnych Imperiów i prawdopodobne że walczyli z Persami, z Aleksandrem, i z Rzymianami.

Przekręcono jedynie Słowiaństwo od strony religijnej bowiem nie byli oni poganami aż do X wieku. Mieli oni runy i swój obrządek a z czasem tracąc to co najważniejsze – Tożsamość. Przecież tożsamość jest najważniejszą kwestią poglądową człowieka – skąd przyszedł, gdzie idzie i dokąd pójdzie. A świadomość bycia Izraelitą niszczą potężne mury kontroli umysłu. A jest tego kilka etapów.
– Świadomość przynależności do plemienia Noego
– Świadomość hipokryzji mordercy Szczepana i Jakuba czyli Saula vel. Pawła/Hermesa z Tarsu w Cylicji i jego grupki opętańców w tym Łukasza, Tymoteusza, Apollosa i Barnaby. Po rozpoznaniu głównego mąciciela człowiek traci zaufanie do ludzi co powoduje mniejszą łatwowierność zmuszając do samodzielnego myślenia.
– Świadomość ludzkich zachowań jak technika fałszywej flagi itp ale bez trzymania się nauki o miłowaniu bliźnich człowiek nadal powtarza herezja Pawła z Tarsu.
– Świadomość ważności Prawa Mojżeszowego czyli powrót do Konstytucji Patriarchów Boga Izraelitów. Nazwy są praktycznie najmniej ważne.
– Świadomość fałszywości w religiach w tym Ateizmu, ukrywanie archeologicznych dowodów na działalność Hebrajczyków i języka Starohebrajskiego.

 


 

 

 • Średniowiecze to epoka fałszerstw jak wiadomo. A co jeżeli historia konwersji ludu Chazarów na Judaizm oraz Lahwitów (Polaków, Czechów, Słowaków, Morawian itd) jest także legendą. Legenda czyli pomieszanie własnych wymysłów z prawdą.
  Większość kronik to dzieła biskupów czyli pod cenzurą Rzymu.
  Istnieją jednak ciekawe kroniki z tego okresu (późnego średniowiecza) :
 • Kronika Długosza (zwalczana przez Jezuitów tylko dlatego że mówiła o wygranej Polaków, Litwinów, Rusinów z syjonistycznym zakonem Teutońskim (Krzyżacy)

– Kronika Prokosza (bardzo zwalczana przez Lelewela i innych polonofobów, chwalona przez słowianowierców którzy nie potrafią połączyć Biblii z historią Słowian, Wedami, Awestą itd)
– Kronika Adama Z Bremy (po Polsku niedostępna, wiadomo z niej że Słowian nazywano także Germanami)
– Kronika Helmolda (często pokazywana)
– Kronika Kadłubka (bardzo nielubiane dzieło, ale nie dlatego że cytuje Pawła. )
– Kronika Tomasza Nugenta, Historia Wandalii (Po polsku niedostępna, widać w niej jednak związek Wandalów (Wiślan) i Polan (Polachów), imiona władców Wandalskich, Swebskich (Sławskich) zawierają często słowiańskie końcówki jaki ”mir”, ”mer”, ”slaus/slaw’ itd.
– Kronika Marcina Bielskiego (z tego co pamiętam miała ciekawy początek)
– Latopis Popa Duklanina
– Kronika Wielkopolska/Lechitów i Polaków (jedna z najciekawszych kronik, dosłownie skarbnica wiedzy. Czytałem jedynie małe fragmenty dzięki którym upewniłem się z Słowianie to trzon narodu wybranego a obecnie przedstawiana historia Słowian jest całkiem odmiena od tej przedstawianej w kronikach)
– Kronika Kagnimira (porównywana do Prokosza)
– Kronika Nestora (cudo nie kronika, dzięki niej utwierdziłem się że byliśmy nazywani Scytami, Wandalami, Swebami, Kimerami, Sakami, Cheruskami itd)
– Kronika Dzierstwy (oczywiście ściema z Jafetem jest, ale pisze tam że jesteśmy potomkami Iwana (Jowana) i Alana (Alanami), który pierwszy wszedł do Europy. Alan miał syna Negnona a ten czterech synów w tym Wandalusa czyli przodka Polaków. Musiano napisać że w tym samym czasie syn Jakuba, Józef przebywał w Egipcie.

‚Wandalus ?y1 (podlug rachunku bliskiego prawdy) za czasu Jozef’a Syna Patriarchy Jakôba; ~i równo zJózefem hyl potomkiem ????? w trzynastym> stopniu, Iubo innym pokoleniem. Mial wielu Synów, których potomko wie rozkrzewiaiac sig w Ziemiaoh i
Królestwach, czwarta czçéc ?????? posiedli. Mianowicie’, na wschód calqi
.Rue, Polski; niezmierny ????, daley
Pomerania, SLweoyai, (1) Kassuby,
Sarnia, ( teraz Saxonial zwang) Boba-_
mia; , Morawç, Styl-ya, Karyntya, Kar-f
niolç, Sklawonia, (????? Dalmacya zwa
na Krawacya , Pannoniq, Bulgaßryat i
??? innnch które dla skróßenia prze”

 

 • Latopis Popa Duklanina identyfikował podobno Horwatów z Gotami, którzy pozostali kiedy król Ostrogotów Totila okupował Dalmację.
  Gotów jak już wiązać z Izraelem to jedynie plemię Gada (God/Gad)
  Poważna jest jest jednak teoria powiązania Chorwatów z ludami ”Irańskimi” typu Sarmaci.
  Sa wymieniane nazwy typu ‚Horouathon syn Horoathu, Horoathos syn Sandarz. A chodzi o Tablice z Bosporańskiego miasta Tanais delcie rzeki Don w dzisiejszej Rosji z II-III wieku. A więc mamy miliony dowodów na działalność Izraelitów w Egipcie, Kanaanie, Asyrii, Medii, północnym i południowym Kaukazie, itd
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Tanais_(miasto)

 

Kronika Anna Kommena Rozdział 3

” „. To siewne miasto, położone nad Istrem •, nie =lalo dawniej barbarzyńskiej nazwy, lecz nosi, greckie imię Megalopolis, gdyż istotnie było wielkim miastem, zgodnie ze swą nazwą. Lecz od czasu, gdy omam Bułgarów, Mokros., i jego następcy, a nawet Samuel., ostatni przedstawiciel dynastii bułgarskiej, jak Sedekias U Judejczyków, najeżdżali ziemie zachodnie, miasto to zyskało podwójną nazwę: do grecklego. przymiotnika Wielka dodam nazwę słowiańską i tak Słowianie narywają ją Wielką Perislawą 51. „Mając w tym mieście schronienie” — utrzymywali zwolennicy . Maurokatakalona — „jeśli codziennie będziemy z niego obrzucali strzałami Scytów, będziemy tym semym ciągle zadawali im straty i Me prawo-limyw ogóle opuścić obom ani po furaż, ani po inne niezbędne środki żywnościowe”.

 

 Ksenofont Z Aten, Cyropedia (Wychowanie Cyrusa) Księga 5:

[5,23] Kiedy Hyrkańczyk wykonał to i powrócił, Cyrus powiedział: ‒ Hyrkańczyku, raduję się, nie tylko widząc, że jesteś tu przy nas i okazujesz nam przyjaźń, ale że posiadasz również, jak mi się wydaje, mądrość.Obecnie jest oczywiste, że łączy nas wspólny interes. Moimi wrogami są Assyryjczycy, których ty teraz nawet bardziej nienawidzisz ode mnie.[5,24] Dlatego i my, i wy musimy się naradzić, żeby w tej chwili nie odpadł od nas żaden z obecnych sprzymierzeńców i byśmy w miarę możliwości zjednali też innych. Słyszałeś słowa Meda wzywające jeźdźców z powrotem. Jeśli oni odejdą, pozostaniemy sami ‒ piechota. [5,25] Ja i ty musimy więc sprawić, by ten, co wzywa do powrotu, sam zechciał przy nas wytrwać. Ty musisz znaleźć dla niego namiot, gdzie jak najwygodniej będzie dalej wiódł życie, mając wszystko, co niezbędne, ja z kolei spróbuję zlecić mu jakieś zajęcie, które wykona chętnie i nie odejdzie. Przekonaj go, jak wielkich dóbr mogą spodziewać się wszyscy nasi przyjaciele, jeśli nam się powiedzie. Kiedy to uczynisz, przyjedź do mnie z powrotem. [5,26] Hyrkańczyk, prowadząc Meda, udał się do namiotu. Natomiast pojawił się też [posłaniec] w ekwipunku, który miał jechać do kraju Persów. Cyrus zalecił mu, by przekazał Persom to, co już wcześniej przedstawił w mowie; miał też dostarczyć Kyaksaresowi pismo.

Marek Justyniusz Junianus – Zarys Dziejów Powszechnych Starożytności Na Podstawie Pompejusza Trogusa, Księga 1

(8) Cyrus, podbiwszy Azję i cały Wschód, wypowiedział wojnę Scytom. Królową Scytów w tym czasie była Tamyris. Nie prze- straszyła się ona, jak to zwykle bywa u kobiet, nadejścia wroga i chociaż mogła powstrzymać go od sforsowania rzeki Arakses, pozwoliła mu ją przejść. Uważała bowiem, że walka w granicach własnego królestwa będzie dla niej łatwiejsza, dla wroga zaś ucieczka przez rzekę będzie trudniejsza. Cyrus przeprawił wojska na drugi brzeg i po krótkim marszu w głąb Scytii rozbił obóz. Nazajutrz, niby ze strachu, upozorował ucieczkę i opuścił obóz, pozostawiając w nim duże zapasy wina i żywności potrzebnej do urządzenia uczty. Kiedy o tym doniesiono królowej, wysłała młodocianego syna z trzecią częścią wojska, aby ścigał wroga. Młodzieniec, nie obeznany jeszcze dobrze ze sztuką wojenną, dotarłszy do obozu Cyrusa, zapomniał o nieprzyjacielu i, jakby przybył na ucztę a nie na bój, pozwolił barbarzyńcom napić się wina do woli, mimo że nie byli do niego przyzwyczajeni. W ten sposób wpierw nim walką, Scytowie zostali pokonani pijaństwem. Skoro bowiem Cyrus rozpoznał sytuację, zawrócił nocą, zaskoczył pijanych i wymordował wszystkich Scytów razem z synem królowej. Po stracie tak wielkiego wojska i, co dla niej było boleśniejsze, jedynego syna, Tamyris nie utopiła matczynego bólu we łzach, ale szukała pociechy w zemście. Wciągnęła więc wroga, który cieszył się ze świeżo odniesionego zwycięstwa, w równie zdradliwą zasadzkę. Pozorując mianowicie, ze względu na poniesioną klęskę, brak zaufania we własne siły, rzuciła się do ucieczki i w ten sposób przywiodła Cyrusa do górskiej przełęczy. Tam w górach urządziła zasadzkę i wymordowała 200 tysięcy Persów wraz z ich królem. W tym zwycięstwie zasługiwało na pamięć także to, że nie pozostał przy życiu ani jeden świadek tak całkowitej klęski. Odciętą od ciała głowę Cyrusa kazała królowa włożyć do worka wypełnionego krwią ludzką i potępiła jego okrucieństwo tymi słowami: „Nasyć się krwią, której łaknąłeś i którą nigdy nie mogłeś się nasycić”. Cyrus królował 30 lat z godną podziwu wspaniałością nie tylko na początku, lecz i przez cały czas swego panowania.

Paweł Z Aleppo – Opis Ukrainy

[Mój Komentarz – uważam że kroniki Arabskie czy w ogóle niekatolickie mogą powiedzieć nam więcej prawdy ze względu na mniejszy wpływ Rzymskiej cenzury]

”WIADOMOŚCI O KOZAKACH I POLAKACH

Cały ten kraj nosi nazwę Małej Rusi23, a władzę w nim sprawowali od daw- nych czasów książęta ruscy 24. Jak podaje historia, przyjęli oni wiarę chrześci- jańską dzięki cesarzowi bizantyńskiemu Bazylemu z dynastii macedońskiej25. W tym czasie władcą kraju był Włodzimierz 26, a stolicą miasto Kijów 27 [Kijuf]. Nie każde królestwo mogło zachować swą niezależność, Stwórca bowiem nie- jednokrotnie dopuszczał do tego, że jeden naród doprowadzał drugi do zagłady.

Tak działo się z dawien dawna, aż po dzień dzisiejszy.

Opowiadają, że Polacy, którzy pochodzenie swe wywodzą od Franków, zdobyli ziemie tu leżące, a fakt ten tłumaczy sama ich nazwa — słowo Lah oznacza lwa. Nazwa ich kraju po łacinie brzmi Polonia [Burunja]. Pieczęć królewska, ich emblematy oraz godło państwowe zaopatrzone są w wizerunek lwa i orła. Moneta wybijana u nich z lwem nazywana jest „psim groszem” 28, a druga będąca u nich w obiegu z dwuskrzydłowym orłem nosi nazwę „złoty” 29. Polacy dumni są ze swego pochodzenia, mówiąc 30: „jesteśmy potomkami Aleksandra [Macedońskiego] i jego spadkobiercami” 31. Do dziś jeszcze przyozdabiają swoją zbroję i konie skrzydłami wielkich ptaków32. Wszystko to świadczy o ich żądzy sławy i pysze. Nie ma na świecie narodu, który dorównałby im wyniosłością, hardością i butą. Jeśli Bóg pozwoli, opowiemy o tym szczegółowo —przekazując ich dzieje.

Kiedy Mała Ruś dostała się w ręce Polaków33, powodowani zarozumiałością magnaci nie oddali jej pod zarząd jednego spośród nich, lecz każdy zagarnął część tej ziemi i stał się jej panem, przekazując ją potem swoim potomkom. I tak jest do dnia dzisiejszego. A co do państwa Polaków, to rządzi tam cudzoziemiec, nazywają go królem, tzn. wielkim bejem. Na utrzymanie przy- dzielają mu apanaże, on sam nie może decydować ani o sprawach ważnych, ani o błahych, musi słuchać rad i nakazów narodu. Kiedy chcą, pozbawiają go władzy i wybierają innego, ale nie Polaka, cudzoziemca, by nie dopuścić do umoc- nienia się rodu królewskiego 34. Tak wygląda sytuacja u nich od dawna do dziś 35.

Polacy zdobyli wiele ziem i poszerzyli swoje granice kosztem innych sąsia- dujących z nimi państw, a dokonali tego żądni sławy i udokumentowania swego niezwykłego męstwa. Zagarnęli pograniczne ziemie królestwa niemieckiego, którego zwierzchnikiem jest cesarz austriacki, zwany qajsar36. Mówi się też o piętnastu miastach i twierdzach zajętych przez nich, a które należały do kró- lestwa zwanego Szwecja [Safatsa], leżącego w pobliżu państwa francuskiego i niemieckiego 37. Polacy wtargnęli też na Węgry 38 i do Mołdawii39. Trzydzieści lat temu zagarnęli silne miasto Smoleńsk 40, należące do państwa moskiewskiego. Znane ono było ze swych fortyfikacji, ale zdobyli je podstępem, nie mieczem. A było to tak: dziadek obecnego cara [Aleksego] zwany Filaret 41, którego pa- triarcha jerozolimski Teofanes42 mianował patriarchą moskiewskim, jeszcze przed uzyskaniem tej godności udał się do Polaków z misją dyplomatyczną w sprawie swego syna — królewicza Michała. Ale Polacy, którzy zawsze byli wiarołomni i przysięgi nie dotrzymywali, przytrzymali go siłą jako zakładnika tak długo, dopóki nie uzyskali zgody na oddanie im Smoleńska. W ten sposób miasto to dostało się w ich ręce 43. Krótko mówiąc, Polacy byli wrogo nastawieni do wszystkich państw sąsiadujących z nimi, choć żadne z nich nie napadało na nich i nie prowadziło z nimi wojen.

 

Jerzy Samuel Badtkie Dzieje Królestwa Polskiego:

bydż wcale w inszey zneydowali się postaci, jak Grecy ich opisywali. Scytya zaś czyli to znaczy Naród Słowianów, czyli Fińczyków, po Słowiańska Czudów i Czuchońców czyli raczey przodków ich, czyli Litwę, czyli na reszcie doinysłowe nazwisko północnego ludu, trudno teraz wybadać. To pewna, ii Grecy to imię wymyślili[1] Żaden bowiem Naród północny 53rn siebie Scytami nie nazywał. (Hero* doi. ir. 99. //’. 85*)* Że Grecy pod nazwiskiem Scytyi Europeyskie i kraje wiekami późniejszego Królestwa Polskiego po większey części im niezna­jome rozumieć zwykli, nic ma wątpliwości, ale zie­mia i naród nie jedno; bo wiadomy jest rzeczy: i i pierwiastko ludy wszędzie siedlisk nie miały stałych, lecz z łowów i paszy bydła źyięc do koczowania były przymuszone. Zlęd łatwo można wytłumaczyć sobie rożne osad odmiany i inne okoliczności, o których pożniey będzie wzmianka.

Lubo niegdyś nazwisko Scytyi Europcyskiey i Azyatyckićy cali połnoc wschodnia zawierało, na koniec Scytya właściwa nad Czarnćm Morzem, Do­nem, Dnieprem i Dniestrem dostała swoje okresy, w których znaczne i handlowne osady Greckie sły­nęły. W nayznacznicyszey z nich, w mieście Olbia, czyli Olbiopolis •) nad Bogiem czyli Bobem (//y-panu)

 

Prawdę mówiąc nie mogę wyszukać źródła:

Croats

‚Croat9 meons ‚the one who possesses a grecit territory’

in Slavic language.

Probably nobody in the whole world knows in which ‚Slavic language’ the ‚Croat’ mean ‚the one who possesses a great territory’. This kind of etymology has never been confirmed by any linguistic researche. Then a very similar thing is written in the same passage about the location of Croats in Bałkan and their description as a nation:

The Great Croatia, called White, is still unhaptized, as their neighbours, the Serbs.

Never in the whole history was the existence of the so called ‚Great Croatia’ confirmed (because it did not exist), the same as Great Serbia never existed. Even the Frankish Empire, holding a half of Europę in those times, was never called Great Frankish Empire. But then, where did ‚Great Croatia’ come from in this document, we do not know. It only gives us information that the great Croats, holding a great and vast territory, and living in their Great Croatia, were next to the servile Serbia and servile tiny Serbs, who had their ‚servile sandals’. Another interesting example: (Croats were) blessed by the pope, who told them if any foreigner attacked Croats and started a war with them, then the mighty God would fight for Croats and

 

A po polsku

Chorwaci
„Croat9 meons” to ten, który posiada terytorium grecytów ”
w języku słowiańskim.
Prawdopodobnie nikt na całym świecie nie wie, w którym „języku słowiańskim” „chorwat” oznacza „ten, kto ma wielkie terytorium”. Ten rodzaj etymologii nigdy nie został potwierdzony przez żadne badania lingwistyczne. W podobny sposób napisano w tym samym fragmencie o lokalizacji Chorwatów w Bałkan i ich opisie jako kraju:
Wielka Chorwacja, zwana Białą, nadal nie jest ochrzczona, podobnie jak ich sąsiedzi, Serbowie.
Nigdy w całej historii nie potwierdzono istnienia tak zwanej „Wielkiej Chorwacji” (ponieważ ona nie istniała), tak jak Wielka Serbia nigdy nie istniała. Nawet Imperium Franków, które w owym czasie posiadało połowę Europy, nigdy nie było nazywane Wielkim Imperium Franków. Ale skąd się wziął „Wielka Chorwacja” w tym dokumencie, nie wiemy. Daje nam tylko informację, że wielcy Chorwaci, posiadający wielkie i rozległe tereny, i mieszkający w Wielkiej Chorwacji, byli obok serbskiej Serbii i służalczych małych Serbów, którzy mieli swoje „posłuszne sandały”. Inny ciekawy przykład: (Chorwaci) został pobłogosławiony przez papieża, który powiedział im, że jeśli jakiś cudzoziemiec zaatakował Chorwatów i rozpoczął z nimi wojnę, wtedy potężny Bóg miałby walczyć o Chorwatów i

Nie wiem czy chodzi o great czyli o ogromny obszar czy o tereny Greków,

 

 

 

 

Tak jakby chciano nam ukryć związki Polaków z Efremitami (Izraelitami)
Oglądałem trochę filmów P. Szydłowkiego. Filmy szkalujące Isusa pomijam bo są jedynie własną nadinterpretacją łagodnie mówiąc, ale jeśli chodzi o Słowian to może mieć dużo racji.

Kilka ciekawych.
https://www.youtube.com/watch?v=yOQDs1HUciU
tutaj także o Aweście:
https://www.youtube.com/watch?v=bJaiO09RltE
Z najfajniejszym początkiem, miód na uszy:
https://www.youtube.com/watch?v=erK0WdQE1Ls

[[https://youtu.be/SJ9ZMEb7qFw]]

 

Zaś ta znana mapa z Lechina Empire (kolor niebieski) jest ściemą.
http://seczytam.blogspot.com/2016/10/turbolechickie-zidiocenie-czyli-dojenie.html

https://tech.wp.pl/historyk-rozprawia-sie-z-mitami-turboslowian-drogi-do-wielkiej-lechii-prowadza-z-roznych-stron-6225832032175745a

 

Nie lubię cytować wrogów Lechitów (jest tam dużo niezrozumiałej nienawiści do polaków itd)
Tak wygląda prawdziwa mapa
https://basileia785.files.wordpress.com/2017/10/ed9f5-mapa2botyginal.jpg

Jakby jednak nie patrzeć to nadal Słowiaństwo zamieszkuje owe ziemię, to tylko kwestia koloru 🙂

Ostatnio mówi się także o pracy J. Bieszka – słowiańscy królowie lechii, także dużo ciekawostek
Nie twierdzę że wszystko to jest prawdą, prócz Biblii nie ma rzeczy zawierającej w 100% prawdę. Jednakże większość dowodów ”obalających” są niedorzeczne i bezpodstawne bazujące na niewiedzy czytelnika i obrzucaniu błotem

Gorzej w tym świetle wygląda znany oszust i Prusak Lelewel. Twierdził on że autorem tego Kroniki Prokosza i Kagnimira jest https://pl.wikipedia.org/wiki/Przybys%C5%82aw_Dyjamentowski
wikipedia oczywiście Lelewelowi przyklaskuje bo nie lubił Słowian, a Lelewel w swoich pismaużywał słowa ”Rosjanie” czyli był agentem bowiem każdy normalny wówczas używał zwrotu Moskale, Moskwicini itp.
Rzekomo napisał kronike Prokosza, Kagnimira, i kilku innych czyli musiałby żyć z ponad 100 lat 🙂
Oczywiście nikt wymysły Ledebillela nie potwierdził ani nie obalił, ale co szkodzi narzucać Polachom i Ruskim dzidz i pustynie…

 

Warto też pamiętać o pismach Kołłątaja, J. Samuela Bandtkie,

Oficjalne pokazuje się nam jedynie
– Geografa Bawarskiego, Gala Anonima, Thietmara, Długosza i Kadłubka (jako wariata), Dagome Iudex, Ks. Henrykowska,

O Słowianach dużo wspominają Kroniki Arabskie, Duńskie,
Mamy też dużo kronik które mówią o Słowianach, ale nie wprost:
– Kroniki Herodota, Jordanesa, Josephusa Flawiusza, Tacyta, Strabona, Pliniusza

 

Zazwyczaj skupiam się głównie na wstępie gdzie zazwyczaj kronikarz opisuje pochodzenie danego ludu (Słowian). Owszem większośc pisze że pochodzimy od jednego z synów Jafeta, co jest nieporozumieniem i odgórnym rozkazem ukrywania 12 Narodów Izraela a ukazywania innego jako synów Judy i Lewiego.

Antyczni kronikarze pisali o wielkiej Scytii sięgającej do Sudetów (Góry Ryfejskie). Tak więc ”Wielka Lechia” jest już faktem podobnym co istnienie 10 naród Izraela lecz Słowianowiercy nie wiążą tego tematu z Bogiem to znaczy nie wracają, nie nawracają ludzi do Boga. To że Słowianie byli wcześniej znani jako Scytowie, Sarmaci, Wandalowie nie trzeba już przekonywać lecz nie wszyscy z nich byli Słowianami.
Z Wielką Lechią jest identycznie jak Jedyną Słuszną Religią.

 

A co mówili Arabowie o Słowianach ?

Fragment jednej z kronik Arabskich do której nie mogę odszukać linku:

”Co Al-Bekri opowiedział o Sławianach i ich sąsiadach”

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ALANOWIE 

Alanowie także przypominają swoimi cechami Słowian.

Kronikarz z IV wieku Ammianus Marcellinus pisze że Alanów/Halanów zwano wcześniej Massagetami, a Massageci to najprawdopodbniej Scytowie czyli Izraelici z narodu Manassesa
Alanów podbili Hunowie. Alanowie towarzyli Wandalom (Wiślanom) w podboju Galii.Inaczej mówiąc kwestia pochodzenia ludów o nazwie : Awarowie, Hunowie, Swebowie (Kwadowie/Sławowie), Alanowie,Moja hipoteza: Sławowie to potomkowie CzechoSłowaków a w kwestii Wandalów ufam polskim kronikom.Samo pojęcie ”Germania” jest mocno zniekształcona.
Cechy wielu ludów Starożytnych uznawanych za Germanów czy Irańczyków przypominają dzisiejszych Słowian.* ”Zoroastryzm, religia czysto irańska, mógł rozwinąć się w Baktrii. Awesta, święte księgi zoroastryzmu, wspomina o Sughda, być może w odniesieniu do Sogdiany – choć bardzo trudno podać datę powstania tych tekstów. Uważa się, że Sogdyjczycy byli osiadłymi Scytami.”* A może Trakowie to Litwini ? Moja hipoteza….

 • Alanowie/Halanowie, jeżeli L > R np. Boreas > Poleas | To Halanowie = HarAranowie ? Hipoteza
 • Mówi się że te Wedy Aryjskie są dziełem półfałszym, być może oryginalne lecz podrasowane przez Chiniewicza i innych.
 • Cesarzami Bizantyjskimi byli przedstawiciele z rożnych ludów – Ormianie, Alanowie, Chazarowie.

http://poselska.nazwa.pl/wieczorna2/historia-starozytna/alanowie-jako-protoplasci-slowian”Pierwsza wzmianka o Alanach pochodzi z I wieku n.e. Byli ludem pasterskim zajmującym się hodowlą koni. Żyli na północ od Kaukazu, pomiędzy rzekami Don i Wołga, a Morzem Azowskim. Chińska Kronika Późniejszej Dynastii Han (26-211 r. n.e.) wspomina, że Yancai(Aorsów) przemianowano na Alanliao, co związane było prawdopodobnie z utratą przynajmniej części niezależności pierwszych na rzecz drugich. Jednocześnie w zachodnich źródłach przestano wymieniać Aorsów, a spotkać można nazwy Alanorsów (Alanorsi – Ptolemeusz i Strabon[4]) oraz „Zachodnich”/„Białych” (nazwą „biały” określano zachód, lub zachodni odłam jakiegoś plemienia, czarny oznaczał północ, czerwony południe) Alanów – być może Aorsów podporządkowanych już Alanom. W połowie I w. n.e. Alanowie objęli prymat wśród plemion wschodnio-sarmackich. W 68 r. czytamy o Alanach przebywających w pobliżu Morza Azowskiego, z początkiem II w. podbili całe dawne terytorium Aorsów i część ziem Syraków, spowodowało to też wybudowanie fortyfikacji przez miasto Tanais. ”

 

 

 

 

Podobno S(z)czytowie przybyli do Polski około 2300 lat temu (czyli 300 lat przed Mesjaszem, czasy się zgadzają)

Gdzie jednak udali się Judejczycy po zburzeniu Jerozolimy ?

Bałkany wcale nie były niezamieszkałe przed Izraelitami (mieszkali tam wcześniej Trakowie, Dakowie, Illyryjczycy itd) Moim zdaniem północ odnosi się do terenów odwiecznie Lechickich (Polska, Rosja, Ukraina, Ruthenia, Liwonia (Inflanty) i trochę Syberia (od nazwy plemienia Sabirów podobno nazwa wzięta) Te tereny były wcześniej puste ale nie Bałkany czy Daleki wschód.

Jugosławia powstała później (część Izraelitów ruszyła na północ a inni na południe, wszystko jest możliwe) Jedni ruszyli na zachód – Cymbrowie, a inni na wschód. Stąd mamy związki Persko-Aryjsko-Wedyjsko-Hindusko-Słowiańskie. Te kultury przebywały blisko siebie cały ten czas.

Wielce prawdopodobne że inne ludy jak np. Kananejczycy czy Czerwoni podszywali się ludy Słowiańskie (powiedzmy był jakiś napad na Rzym a tu pojawiają się dwie grupy Słowian o odmiennych charakterach) Izraelici nie są tak sprytni jak Edomici którzy mają świetny gen przetrwania i smykałkę do handlu. Słowianie są raczej prości, podatniejsi na manipulacje i synkretyzacje. Właśnie ludy Słowiańskie naśladowały ohydne praktyki swoich sąsiadów.

Jedno z miast Izraelickich nosi nazwę Jawne – bardzo słowiańskie słowo, takie jawne..

Nawet jeden z geograficznych regionów (teren dzisiejszego Beludżystanu w Pakistanie) nosił nazwę Sakastan – ziemie Saków. Sakowie byli plemieniem Scytyjskim który od II do I wieku p.n.e. wyemigrowali z Iranu do Indii. Stworzyli państwo Indo-Scytyjskie

Nie wiadomo dokładnie kiedy i w jaki sposób Słowianie wreszcie zostali na tych ziemiach (naszych). Moim zdaniem stali się ludem Koczowniczym i zdziczałym aż w końcu całkowicie zapomnieli o swym pochodzeniu. Z czasem ta wiedza malała aż przyszli okupanci – Czwarte zwierzątko z Ks Daniela czyli miasto na 7 Wzgórzach (Septimontium/Rzym).

Możliwe że mieszaliśmy się w większość ówczesnych konfliktów i wojen jako najeźdźcy lub najemnicy (Napady na Rzym, Kartagine). Problem jest taki że Słowianie nie byli sami, często walczyli z innymi ludami (Trakowie itp)

Dlatego zalecam skupić się przede wszystkim na ludach które dobrze znamy, które mają typowo brutalne i czasem bezmyślne Słowiańskie cechy – Polak mądry po szkodzie. Scytowie, Sarmaci, Alanowie, Antowie, Wandalowie i Szwabowie (Swebowie/Sławowie)

Nie wszyscy Sarmaci musieli być nasi. Niektórzy twierdzą że nazwa ta pochodzi od słowa sauros czyli jaszczurka w sensie jaszczurzych oczu (Chińczycy ?) albo stale opętani Nefilimowie. Właśnie te dzieci gigantów mogły się także podawać ża Scytów, Wandalów, Bułgarów, Polaków itd i dokonywać potwornych rzeczy na nasze konto. Wszystko jest możliwe.

Jeśli chodzi o Sarmatów, tworzyli oni związek plemion (synów Jakuba) czyli Jazygowie, Roksolanowie, Syrakowie, Aorsowie i Alanowie.

Bałtyk był wcześniej znany jako Ocean/Morze Sarmackie, a na mapach starożytnych tereny Polskie znajdują się nazwami: Scytia, Sarmania, Germania czy jedno i to samo

Gdy przegrywali z Rzymem, Jazygowie poszli do Brytanii, Alanowie ruszyli z Wandalami (Wendami/Wiślanami) do Galii (Frankogalii) i Hiszpanii. Jazygowie walczyli z Mongołami i kiedy przegrali ruszyli wyemigrowali na Węgry znani jako Jasowie. Ci się zhungaryzowali. Zastanawiam się trochę nad pochodzeniem Wegrów, Hunów, Finów i Bałtów. A co jeśli Węgrzy mają po cześć także Izraelicką krew ?

Słowianie charakteryzowali się właśnie tym że tworzyli związek wielu różnych plemion pod dowództwem synów Józefa (Efrem i Manasse)

Kimerowie to na 90% Izraelici. Rzekomo pochodzący z Krymu (Arsaret). Przekroczyli w tym czasie Kaukaz wkraczając na Bliski Wschód (czyli nasi)

Walczyli z królestwem Urartu, całkowicie podbili Frygię (znowu nasze geny brutali. Złupili Lidie oraz jej stolicę – Sardes. Jako pierwsi wytapiali żelazo i wynaleźli piece o czym wcześniej wspominałem – znowu geny typu Tesla

Scytowie także byli na Krymie, to ciągle ten sam Izraelicki lud.

 

Nawet kroniki średniowieczne wzmiankowały że Polacy pochodzą z Partii. A tam była dynastia pochodzenia Scytyjskiego.

Nie mówią oni nam nic wprost, po prostu sami musimy poszukać.

Wpiera się nam że Osetyjczycy to Alanowie, a Kimerowie i Scytowie to potomkowie Gamera, Aschanaza bo Gimirra co jest celową dezinformacją.

Mieszali się z nami Trakowie. Nawet Homer pisał o ludziach – Kimmerior, daleko na krańcu świata jako wejścia do Hadesu (Tartaria). Te tereny były także nazywane Tartarią (Tar, Car)

Kroniki Frankońskie wspominają o plemieniu Sicambri.

Kimerowie, Cymbrowie oraz Kymrowie/Cymry (Walijczycy) mają podobną etymologie gdyż jest to prawdopodobnie ten sam lud.

Podobno Kimerowie mieli olbrzymi wpływ na rozwój Iberii Kaukaskiej (Gruzja). Gruzińskie słowo oznaczające bohatera to gmiri.

Jest więc bardzo dużo źródeł Rzymskich, Perskich, Gruzińskich, Celtyckich, Trackich,

Owszem źródła Starożytne są wiarygodniejsze od tych współczesnych (agenturalnych, kłamliwych itp). Żaden człowiek nie potrafi przewidzieć przyszłości o wieki wstecz a na pewno nie kronikarze czy władcy. Musimy się liczyć z tym że każda kronika (tak jak dzisiaj publikacje) były sprawdzane i ocenzurowane. Dlatego mamy w niektórych miejscach nielogiczne wstawki albo pochodzenia Izraelitów od Jafeta (Gamera). Jedni byli opłacani przez państwo (czyli ci najgorsi) a ci niezależni pisali tyle ile mogli. Czasem tam jeden napisał prawdę, ale musiał w Saulowy sposób podsunąć kłamstwo. Najgorsi byli zdecydowani ci opłacani przez Rzym, całkowicie posłuszni Cesarzom a nawet ich chwalili – Euzebiusz itd.

Z tego co widzę to aniołkom nie udało się uchować wszystkim informacji dotyczących Izraela Kaukaskiego znanego pod nazwami ‘’Ludy Irańskie’’ albo ‘’Ludy Germańskie’’. Widocznie sam Bóg pokrzyżował im plany! Chociaż nie wiadomo co dokładnie przeciwnicy Boga planują i czy zmienili plany. Nie zdziwiłbym jeśli niedługo zaczęto by oficjalnie popierać Biblijny kształt ziemi podsuwając nam temat Agarthy (kraina wewnątrz ziemi, ma to jakiś sens. Aniołowie uwięzieni w Tartarze czyli w Agarcie). Hitler szukał tych wejść w Tybecie i biegunie północnym (Arktyka) wraz z bandą Nefilimów a nie wiadomo jeszcze z kim. Podszywali się pod Arian czyli ludzi szlachetnych (Zło nazywa się dobrem, wrogowie Izraela podszywający się właśnie pod Izrael itd. Itp.).

 

Nawet ta Historia Polski aż do XI wieku jest mocno sfałszowana (zwłaszcza z panowania Mieczysława I). Prawie wszystkie kroniki podają że Mieszko był Waregiem albo Ksieciem Wandalów (Dux Vandalorum), Królem Wenedów, Dagomer (Dagomir, Dangomir ?) Był także Sędzią. Musiano jednak upokorzyć władcę wymyślając bajeczke o rzekomym Chrzcie. A co jeśli faktycznie Cyryl i Metody działali u nas o wiele wcześniej ? Coś czuję że kiedy złupiliśmy Rzym, od tego czasu Słowianie stracili już większość swoich złych cech (Brutalnośc itd) Musimy pamiętać że Łacińskie kroniki nie będą nas opisały jako dumnych, cywilizowanych i dobrych Scytów, Wandalów, Kimerów itd. Większość tych kronik nam ubliża.

Według map były co najmniej trzy kierunki trasy Izraelitów (nie wierze żeby wszyscy szli razem). Według Biblii (w tym Ks Tobiasza) dużo się mówi o Królestwie Medów – tam udali się Izraelici. Judejczycy i Galilejczycy (synowie Beniamina) z pewnością ruszyli w stronę Galacji (Grekogalia) do swoich a dalej na Bałkany, do Irlandii, Galii do Rzymu itd. – tam także przebywali synowie Ezawa). Wszystko trzyma się kupy jeśli uznamy Scytów, Słowian i Izraelitów za jedną całość – za ten sam okrutny i nieposłuszny lud. Tylko że nie wszyscy Izraelici poszli przez tereny obecnej Armenii i Gruzji. Część uprowadzona do Medii ruszyła na tereny dzisiejszego Afganistanu, Pakistanu, Indii, Chin itd. – ruszyli na wschód/północ jako Sakowie, Aryjczycy itd. – tylko to tłumaczy nam podobieństwo Sanskrytu i Słowiaństwa, chyba że Izraelici kontaktowali się już wcześniej z Hindustanem. Inni poszli w stronę terenów niezamieszkałych – Turkmenistan, Uzbekistan, Kazachstan. Następnie Rosja, Ukraina, Krym, Mołdawia. Wszystko brzmi logicznie i współgra ze sobą. Warto pamiętać że Izraelici mieli żyć w Diasporze o czym nawet wspomniał Jakub Apostoł.

 • W kontekście Izraelitów zauważyłem że wielu z nich wyznawało Zoroastryzm, oraz czyste pogaństwo, szamanizm.

Partowie (Parnowie) byli ponoć także plemieniem Scytów. A było dużo plemion Scytyjskich. Oficjalne (zakłamane) źródła mówią że o Scytach że żyli od XI wieku p.n.e.. Możliwe że istniały po prostu dwie odmiany Scytów – Szczytowie/Scythoi (nasi) oraz potomkowie Magoga/Gamera. Kimerów czyli także Scytów oraz na odwrót przypisuje się do potomków Gamera z powodu podobieństwa nazwy Gimirra/Khumri – specjalnie powiązano te nazwy.

Jak wcześniej pisałem Kronikarze zazwyczaj nie zachwalali Słowian, nazywali ich barbarzyńcami, bydłem, bandą debili itd.

Herodot zapisał że północy Scytii mieszkało plemię o nazwie ‘’Androfagowie’’ czyli kaniBale

z Żydkopedii:

‘’Mieszkali na północ od Scytów i na wschód od Neurów

[1]. Chociaż ubierali się podobnie do Scytów, różnili się od nich językiem[2]. Grecki historyk przypisuje im „najdziksze obyczaje”, w tym praktykowanie kanibalizmu. Siedziby Androfagów lokalizowane są na terenach stepowych rozciągających się na wschód od Dniepru[3].

Identyfikowani z ludnością pochodzenia fińskiego, przodkami Mordwinów[4] lub Lapończykami[5]. Według innych hipotez była to zugrofinizowana ludność pierwotna[6]. W tym wypadku próbowano greckie Ἀνδροφάγοι odczytać jako zniekształconą nazwę Samojedów, co wydaje się jednak mało prawdopodobne[7].’’

Jest to właśnie to o czym mówiłem, że wokół Izraelitów przebywały jeszcze większe dzikusy przepełnione Nefilimami, religijnymi Ofitami. Słowianie pod różnymi nazwami przechwycili różne ohydne praktyki sąsiadów. Z czasem Bóg usunął im gen świadomości swojej tożsamości – Że są narodem wybranym.

Często mówi się że Cymbrowie i Kimerowie to sen sam naród. Po pewnej przegranej bitwie z Rzymem zniknęli z kart historii.. Czy może zmieniono im nazwę ?

Po tej bitwie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Vercellae

Przez długi czas byłem myśli że Izraelici >>> Kimerowie / Scytowie / Gimirra + inni

Kimerowie > Cymbrowie > Germanie (Słowianie) > Celtowie (słowiańscy) > Walijczycy, Irlandczycy, Szkoci | Nie wszyscy ale ci rozproszeni. Tutaj jest sprawa o wiele trudniejsza.

Scytowie > Budynowie, Agatyrsowie, Neurowie, etc. > Sarmaci > Słowianie

Mamy także  Judejczyków. Jak byli oni określani po zburzeniu Jerozolimy podczas bitwy Idumejczyków z Rzymianami. Judeochrześcijanie to jedna z nazw. Gdy sprawdzałem wiele kronik dotyczących Scytów, odnosiłem wrażenie jakbym czytał o dwóch różnych ludach o tej samej nazwie. W jednym ze źródeł jest napisane że Scytowie np. byli niechętni obcym zwyczajom i kulturze Helleńskiej w innej są oskarżani o rytualnych ofiarach z koni i ludzi. Czy może to jest kolejne potwierdzenie mojej tezy. Słowianie mieszali się / żyli z innymi ludami. Mogli nazywać się tak samo, nawet mówić tak samo ale ich mentalność różniła się.

Tak samo jedne plemiona Słowiańskie jak Palacy byli łagodni i spokojni zaś inni jak Drewlanie (niedaleko Czarnobyla) żyli jak dzikusy.

Inna kwestia do podobieństwa nazw Scotia i Scythia. Szkoci separowali się od Anglików. Irlandia także była nazwana Szkocją. Irlandczycy są bardzo podobni w zachowaniu do innych Słowian z tego co pamiętam. Ich kultura strasznie wciąga, wydaję się być taka znajoma J

Na wyspy także docierali Nefilimowie i ich potomkowie oraz Edomici, Danici i inni.

Istnieją jednak niewytłumaczalne kataklizmy w mieście Glasgow objawiające się niską populacją i wysokim odsetkiem psychopatów itd. A jakoś tak bywa że tam gdzie bywają Izraelici tam zawsze przybywali ich zawzięci wrogowie i złodzieje tożsamości…

Ciekawe tylko z skąd jest tak duży (10%) odsetek pochodzenia Austriaków od Fenicjan taki sami jak u Francuzów.

 • Podobno Attyle uważano za przodka Nimroda, pierwszego postpotopowe Nefilima. Postać Nebroda figurowała często w wczesnej historii masonerii gdzie uważany był za twórce tego całego bajzlu.

Jeden demon z fińskiej powieści o tytule Kalevala, uważany jest przez niektórych za Nimroda.

Dość często w legendach powiajawią się razem Abraham i Nebrod

Nebrod uważał się za syna Kusa/Kusza – protoplastę Kuszytów czyli murzynów. Imperium Nebroda zaczęło się rozpadać kiedy Bóg pomieszał im kod genetyczny DNA. W tych czasach Izraelici jeszcze nie istnieli.

Asyryjczycy i Chaldejczycy przejęli więc całą spuścizne po Nemrodzie.

Dodajmy jeszcze do tego pisma Symeryjskie (Biblijna kraina Synear) oraz Akadyjskie czyli Anunnaki, Nibiru, Enki, Enlil i inne bajki

Owe ludy zajmowały się czarami i magią.

Niektórzy łączą Nimroda z legendarnym królem pasterzem – Etana, który poleciał rzekomo do niebios i zjednoczył wszystkie obce kraje. Rzekomo podróżował po niebie. Pamiętajmy że to wszystko to są mity, marne podróbki bazujące na Biblii. Część ludzi pamiętało przeszłośc a raczej to co opowiadał Noe i jego synowie swoim potomnym. Aniołowie zaczęli więc szybko i sprawnie rozwalać ziemię. Jako pierwsi padli Chamici a konkretnie Sumer i Egipt. Tam właśnie Giganci z anielskimi genami podbili zbrojnie te państwa. Technologie mieli wręcz nieziemską 🙂

Nazwa Etana oznacza ”ten który wstąpił z nieba” podobnie jak nazwa Annunaki o których kiedyś czytałem i oglądałem. Artykuły Henryka odwróciły mnie od tych antyBiblijnych agentór

Tak się zastanawiam czy Mahdiego (prowadzony przez Boga) to nie jest postać Isa Ibn Marian czyli nasz Mesjasz. Według Koranu i Hadisów postać ta przypomina Zbawiciela Pawła.

Podobno Mahdi ma pokonać wroga w Jerozolimie. Wszyscy w Arabii mają mu się poddać i ruszyć na Irak ustanawiająć w Kufie siedzibę światowego rządu (Królestwo Boże). Ma wyzwolić ziemię palestyńską i Jerozlimę z rąk syjonistów w Jerozolimie. Isus ma przyjśc jako rzekomy porucznik Mahiego. Ma pokonać Saulowego Antychrysta, resztę znamy z listów Saula.

Islam zawiera właśnie dużo nauk Kościelnych, talmudycznych legend i Listów Pawła.

 • Izraelici otrzymali obietnicę zamieszkana w ziemi mlekiem i miodem płynącą. A jak wiemy żydzi nie trawią laktozy w przeciwieństwie do Słowian którzy nawet piją zsiadłe mleko (Szkoci i Anglicy nie lubią tak jak ja ale to już inna sprawa, nie każdy może pić wyrób mlekopodobny).

 • Chazarowie nazywali prawdopobnie Polskę i Czechy Kanaanem dlatego jeden z ich alfabetów nazywali Knaan.

 • Rzeczywista Filistana jest obecnie pustkowiem tak samo jak Egipt czyli proroctwa wypełniły się.

 • Słowianie zazwyczaj tworzyli związki róznych plemion. Jedno z plemion – Antowie/Entowie (z mitologi angiejskiej itd Ent znaczy giganta, warto jest czasem sięgnąć do inspirującego Tolkiena bo to mądry człowiek był i wiedział co pisze). Plemię Entów było uważane za Słowian albo Sarmatów czyli jedno i to samo. Na pólnocy słowian nazywano Wenedami. Po polsko Anta to Wata po serbsku Uta.

Na północy słowianie to Wenedowie, na południu Sklawinowie, na wschodzie Antowie, na zachodzie to już nie wiem. Jeden rosysjki Historyk tak twierdził (Lew Gumilow), nawet uznawał że greckie słowo Antowie to nasze słowiańskie ”Polanie” Podobno słowo ”polanka” uznacza bohatera” My używamy turecko-mongolskiej nazwy (bagadyr lub mongolskie baghatur)

Pliniusz napisał nam takie coś po łacinie:(„Naturalis historia” VI, 35: Ultra eos plane iam Scythae, Cimmerii, Cissi, Anthi, Georgi et Amazonum gens…),

Większość źródeł to artykuły z żydopedii, czyli to co nam podają jako oficjalne info.

Mamy więc cztery nazwy Słowian: Antowie, Wenedowie, Sklawinowie i Wandalowie. Dożućmy do tego Scytów, Sarmatów i Kimerów 🙂

Kroniki Rzymsko-Bizantyjskie opisywało najedźców (związków plemiennych Słowian, Jafetytów, Danitów i innych) jako dzikusów zdolnych jedynie do gnębienia i niszczenia cywilizacji. Tak naprawdę to Słowianie dawali innym narodom światło a nie Rzym czy Konstantynopol albo Nicea.

Prokopiusz Z Cezarei:

”Odkąd zaś Justynian wstąpił na tron, Hunowie, Sklaweni i Antowie niemal co rok najeżdżali Illirię i całą Trację – wszystko od Zatoki Jońskiej aż do samych przedmieść Bizancjum, wraz z Grecją i Chersonezem – i w straszliwy sposób gnębili tamtejszą ludność. Przy każdym takim zagonie ponad dwieście tysięcy Rzymian musiało, jak sądzę, stracić życie lub pójść w niewolę, w wyniku czego cały ten kraj stał się istną „scytyjską pustynią”.[24]

Ponadto, chociaż Medowie i Saraceni spustoszyli znaczną część Azji, a Hunowie, Sklaweni i Antowie całą Europę, chociaż niektóre miasta zrównali z ziemią, a z innych ściągnęli ogromną kontrybucję, chociaż wreszcie całą niemal ludność wzięli w niewolę i zabrali jej wszystko, co posiadała – nawet wtedy Justynian nikomu nie umorzył podatku, z wyjątkiem jedynie miast, które zostały zdobyte, a i to tylko na jeden rok.[25]”

”W swoim dziele Bellum Gothorum podaje więcej szczegółów dotyczących Antów:

Zatoka Meotycka wpada do Pontu euxyńskiego. Mieszkańcy tameczni, przedtem Cymmerowie zwani, już teraz nazywają się Uturguri. Dalsze krainy na północ zajmują nieprzeliczone narody Antów (populi Antarum infiniti), a opisawszy charakter i obyczaje Słowian kończy: Przedtem i Słowianie [Sklaweni] i Antowie jedno mieli imię; albowiem obadwa narody za starodawnych czasów zwano Spory[26] (Σπόρους) dotego, jak mniemam, że σποράδην t.j. rozproszenie po wioskach swoich mieszkali. Dla tej też przyczyny zajmują obszerne ziemie; większa bowiem część krain z tamtej strony Istru w ich jest dzierżeniu.[27]

Imiona władców Entow są pochodzenia słowiańskiego (Ardagast, Pirogast, Kelagast, Mezamir, Boz).

Longobardowie (Długobrodzi) byli także wcześniej znani jako Winnilowie/Wannilowie. Rzekomo pochodzil ze Skandynawii.

Udali się oni do Gailadi/Goladii (stąd prawdopodobnie nazwa Golandia/Holandia/Olandia). Na siłę próbuje nam się wmówić historycznośc Niemców ale coś nie za bardzo im to wychodzi 🙂

Kolejne info od żydopedii:

Souobenoi, Słoweni (gr. ????ß????) – według Ptolemeusza (rok ok. 150 n.e.) plemię zamieszkujące nad Wołgą (łac. Rha). Zapis ou oznacza fonetycznie głoskę zbliżoną w wymowie do angielskiego w, zaś greckie ß może być czytane jako v. Stąd nazwę tę należy wymawiać jako Słovenoi (w zapisie fonetycznym [swov?no?]).

Istnieje hipoteza utożsamiająca to plemię ze Słowianami, poparta podobieństwem do najstarszej nazwy Słowian *Słoveni[1] . Dodatkową uwagę zwraca nietypowa dla nazw plemion słowiańskich końcówka eni.

A więc Ptolomeusz, Herodot, Pliniusz, Strabon i inni pisali cały czas o nas… O Izraelitach

Massageci – według niektórych utożsamiani z Getami którzy byli utożsamiani z Trakami.

Massageci byli plemieniem Scytyjskim. W języku Średnioperskim i Awestyjskim zwrot ”massa” ma oznaczać na angielski ”great” ”heavy” ”strong” czyli na nasze silny, cięzki, wielki. A dla mnie jest to słowiańskie słowo bo przecież to Słowianie na siłce robią masę 🙂 Masa, Masywny.

Kronikarz Ammianus Marcellinus rozpatrywał Masagetów jako potomków Alanów (Halanowie, Olani, Jasy)

Inni ”Chrześcijański Historyk” czyli ściemniacz napisał że Hunowi byli przodkami Massagetów.

Prokopiusz tak samo napisał…

Jeszcze inni twierdzą że Masageci (Manassesyci) są spokrewnieni z Sakami (Izaakami)

Najgorzej moim zdaniem wyglądają kronikarze średniowieczni, oni całkowicie ukrywali istnienie Izraelitów.

Z wiki:

”The key to the etymological significance of „Massagetae” is likely in Massagetae being a Greek rendition of Haumavarga – in which „hauma” appeared in the form of the first syllable „ma” and Saka was represented in „sagetae” or „saketae”. Therefore, Herodotus’ Massagetae was a corruption of the name „Hauma Saka.””

Na siłę przypisuje się Anglosasów jako potomków Józefa albo całkowicie pomija się dzieje 9,5, plemion Jakuba.

 • Nowa Kartagina (dzisiejsza Kartagena) – miasto starożytne w Hiszpanii w prowincji Hispania Carthaginensis.
 • MItaiści mieli podobny rytuał do naszego Chrztu,

Żydopedia nam podaje:

”Na podstawie egipskich papirusów magicznych badacz mitraizmu, Albrecht Dieterich, twierdzi, że misterium inicjacji przedstawiało podróż inicjowanego przez świat żywiołów do centrum Kosmosu, a jej uwieńczeniem było nawiedzenie przez wizję przedstawiającą samego Mitrę. Po drodze inicjowany spotykał boga solarnego, Heliosa, który „płodził go na nowo”. I wreszcie w finale „widział zstępującego boga, przemożnego, z pałającym blaskiem obliczem, młodego, z grzywą złocistych włosów, w białej szacie… w prawej dłoni bóg trzymał złoty kark byka, czyli Wielką Niedźwiedzicę, która porusza nieboskłonem”. Witając bóstwo, inicjowany uznawał w nim Władcę Kosmicznego, Pantokratora, mówił bowiem do niego: „Bądź pozdrowiony, Panie, Władco Wody, bądź pozdrowiony, Stworzycielu Ziemi, Władco Ducha. Panie, odrodzony być pragnę… a ponieważ zostałem wywyższony, umieram… idę drogą, którą Ty ustanowiłeś… i jak ustanowiłeś sakrament”.”

Stwierdziłbym że według tej religii Mitra/Helios był w centrum.

 1. * Syryjska Apokalipsa Pseudo-Efrema twierdzi że Prorok Jezekiel zapowiadał najazdy Hunów (Gog i Magog) = Moim zdaniem chodzi o Chazarów, Edom itp
 2. * Mówi że się Kimerowie byli potomkami Scytów a ci potomkami Izraela. Sprawdzałem to jeszcze istniały dwa warianty Scytów (Królewscy i Oracze). Ciekawe dlaczego Biblia nie mówi wprost jak nazywali się Izraelici Kaukascy, jedynie wiemy że nosili imię Izaaka (Sakowie). Na siłę jednak w tym temacie podrzuca się nam Gamera i Aschanaza – AntyIzraelicka śmiema
 3. Inna nazwa Szczytów to Skoloci. Dla zwykłego ludka nie będzie różnicy pomiędzy Gamer a Gimirra/Kimirra. Specjalnie tak zrobiono. Co ciekawe Aschanaz był najpierw zarezerwowany dla nas, a następnie dla Germanów (prawdpodobnie w dużej części Słowianom) a następnie dla Chazarów Aszkenazyjskich. Już sam nie wiem kim są rzeczywiści Gameryci (może Chińczycy albo jakiś inny liczny naród). Uznaję rodowody z 10 rozdziału 1 Mojżeszowej za jak najbardziej literalne, jeden problem to ciągłe migracje i zmiany nazw ludów (Mesraim > Egipt, Fud > Libia itd)
 4. Myrgetai – Scytyjski lud przedstawiony jedynie przez Hekateusza. Latyszew przypuszczał iż Hekateus (Hecataeus) pomyłkowo nazwał Mirgetai (Myrgetów) tymi samymi ludzmi którzy byli nazywani przez Tiragetes przez Pliniuasza. Tirangetes przez Ptolemeusza i Tirrgetes przez Strabona. Mir to po naszemu pokój (salom) a Getae ?
  Dakowie byli zwani także Getami. Getai, Getes, może to oznacza ”plemię” ?
  Oium/Oyum – kraina w Scytii w języku Gotów nazywanych przez Jordanesa Scytami. Jordanes użył nazwę dla etnicznego terytorium.
 5. Mamy Scytów oraczy, koczowników oraz rolników. Tak samo Słowianie. Jedni ruszyli na Rzym, chociaż wieki wcześniej włóczyli się po Euroazji naśladując obce narody. Ogółnie Nasi od wieków są ludem jedynym w swoim rodzaju. Kultura Słowiańska nigdy mnie nie wciągała, za nudna dla mnie była co innego kultura wschodna, celtycka, Perska a nawet Grecka czy Rzymska, a dlaczego ? Bo Po Słowianach niewiele zostało… Chociaż widać wyraźnie związki Słowiańsko-Aryjskie, Słowiańsko-Wedyjskie, Słowiańsko-Perskie, Słowiańsko-Hinduskie, Słowiańsko-Izraelickie, Słowiańsko-Celtyckie (Irlandzkie, Szkockie, Walijskie), Słowiańsko-Kimmero-Scytyjsko-Trackie 🙂
 6. Scytia leżała między Wisłą (Wandaluzją) a Donem (Tanais). Na terenach Kaukazu wspomina się często o tych trzech plemionach: Scytowie, Alanowie, Kimerowie. Dopiero później dotarli tam Hunowie, Chazarowie, i inne ludy tureckie.

Oficjalnie ludy tureckie:

 • Hunowie (część z nich, protoplaści Turków, niektórzy to podobno Słowianie także wszystko jest możliwe)
 • Chazarowie
 • Azerowie
 • Kazachowie (Kazachstan)
 • Kirgizowie/Kirgizi
 • Turkmeni
 • Uzbecy
 • Tatarowie
 • Krymczacy
 • Czeczeni (tego nie jestem pewien)

Jest to więc także liczebny lud, tak samo jak ludy Słowiańskie, Romańskie, Celtycko-Germańskie, Perskie (Pakistan, Iran, Tadżykistan)

Jak widać potężne państwa tworzyli albo Nefilimowie (Sumer, Egipt) albo potomkowie Sema (Asyria, Persja, Hellada, Rzym, Polska, Rosja itd.)

 • Goci żyli razem z Macedończykami

Według Kalendarza Bizancjum Bóg Stworzył Niebo I Ziemię 5509 roku p.n.e.

Istniała Także konfederacja 10 Plemion Proto-Tureckch – Onogurowie (Hunno-Gundurowie), plemię Bułgarskie (Edomici)

Krzyż był symbolem Dionizosa, Tammuza, Odyna, Bela

Persowie i Hindusi także używali krzyża (swastyki) symbolu ogna.

Buddyści, Hindusi, Aztekowie i Majowie także znali krzyże

Ponoć nawet Julek Cezar używał symbolu krzyża.

Jedynie świadkowie C.T. Russela odrzucają krzyż, twierdząc że Isus umarł na palu. Jest to mozliwe gdyż greckie słowo stauros oznacza także pal. To było by nawet lepiej gdyby okazała się że jednak to był pal a nie symbol Bela (Heliosa) prawdopodbnie Apollyona.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stauros

Podobno pierwowzorem Helleńskiego Apollyona jest Hetycki Apaliunas. Apeljon. Niszczyciel stanął po stronie Trojan i przegrał. Kojarzony także z Huryjskim Aplu (Akadyjskim synem Enlila) Enki to połączenie Prometeusza (Lucypera) i Poseidona – bóstwo wodne. Enlil to typowe oskarżanie Boga. Ten tytuł (syn Enlila, okrutnego boga) był nadany Nergalowi który był utożsamiany z Chaldejskim Szamaszem (szatanem). Na Mitologie powinniśmy patrzeć z przymrózeniem oka, głównie bajkopisarstwo.

 

 

Persowie Słowianie Indusi Harianie 

1) Miasto na cześć imienia Cyrusa (Kraka)
http://www2.almamater.uj.edu.pl/109/35.pdf

http://bialczynski.pl/krolestwo-sis-i-jego-cuda/ludy-albo-plemiona-krolestwa-sis/krak-krakus-kirkus-i-cyrus-wielki-perski-oraz-wawel-i-wierza-wieza-babel-czyli-o-zmijowym-plemieniu-skolotow/

https://en.wikipedia.org/wiki/Kerak_Castle
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Karak

Krak, Kir, Kruk, Krok, Cyrus, Kyros, Kurusz, Kurkat, Kyra, Kir, Krakus, Krakos, Kraków, Karkaus, Kark, Krakaus, Kirkous, Kej Kawus,

Po ormiańsku słowo ”krak” znaczy ogień.
Mamy też potwierdzenie że Polacy, Czesi i Słowacy to ci sami ziomale, dlatego pochodzenie ich nazw jest z tego samego żródla. Słowacy bo od Słowa, Polacy bo od pola, nieba zaś Lah to także Pan. Czesi to ”ziomale” albo Bohemici od Boga.
Krak według kronik żył około w latach 500 n.e. a Cyrus ok. 590-529 p.n.e podobnie jest z powstawaniem Talmudu spisanego w Babilonie przez Edomitów (499 r. po Isusie) i niewolą Chaldejską Judejczyków
Nawet Polscy kronikarze (Dzierzwa, K. Wielkopolska) zwrócili uwagę na podobieństwo smoka Wawelskiego i Babelskiego. Daniel Dratewka, Wawilon itd.
Większość ludzi śmieje się z Kadłubka który pisał że Helios Macedoński III walczył z Lechitami. A co jeśli on rzeczywiście walczył z Lechitami (Szczytami m.in.) i to był główny powód jego nagłego ”zgonu” w Babilonie ?
Cyrus i Krak byli znani jako ustawodawcy prawa i likwidatorzy ustroju plemiennego, szerzenie demokracji w postaci wieców i rady 12 najlepszych obywateli (wojewodów).

2) Mam wrażenie że satrapia ‘’Arachozja’’ niesie ze sobą kilka wskazówek
‘’Arab geographers referred to the region (or parts of it) as ‚Arokhaj’, ‚Rokhaj’, ‚Rohkaj’ or simply ‚Roh’.’’

Persowie określali Tracje jako Skudra.

Z angielskiej Wikipedia: Pliny the Elder’s Natural History (AD 77–79) derives the name of the Caucasus from the Scythian kroy-khasis = ice-shining, white with snow (cf. Greek cryos = ice-cold).

3) Język Awesty jest spokrewniony z Sanskrytem a więc także z językami Słowian.  Awesta, bo obwieszczać od wieszcza ? a może od wieści ?Wciąż nie daje mi spokoju Awesta oraz Zorostryzm. Istnieją dwie możliwości, albo Biblia kopiuje od Awesty albo Awesta od Biblii i ja skłaniam się ku drugiej opcji ponieważ nie znamy oryginału który spalił Oluś Macedoński. Obecna wersja to zbiór różnych tekstów zebranych z dodatkami Biblijnymi. Ahriman to perski zły duch, książe zła, kłamstwa, zniszczenia, czarnej magii, sprowadził śmierć na ziemię, pan demonów, kusił Zaratustrę – innymi słowy Fosfor. Stwórcą jest Ormuzda/Ahura Mazda (Pan Mądrcy) jako stwórca, źródło prawa, moralności, sędzia itd.

4) Syfoniści za bardzo nie lubią Iranu i Persów, a Persowie nie gnębili aż tak Izraelitów jak Rzymianie czy Seleucydzi. Jedna jedyna księga Estery szerzy propagandę antyperską i nie mówi o Judejczykach a o Żydach którzy się podszywają pod Judę.

5) Mitra czyli Umowa (w ST jest Baal Berith=Pan Przymierza) był czczony w głównie w Persji. Miał zwalczać demony, być strażnikiem ładu, prawdy, jeździć w złotym rydwanie…

6) Według Legend Mędrcy ze wschodu przybyli z Perskiego miasta Sawa

7) Hmm Cyrus jak wiadomo wydał edykt który pozwolił Judejczykom na powrót już nie do Izraela (Efremistanu jak to określam bo Efraim) a do Judei. Chrystus Cyrus nazwał Wszechmocnego Bogiem Niebios według Ezdrasza. Tylko czy Cyrus nie miał wówczas na myśli Awestyjskiego Zoroastriańskiego Staroirańskiego Ahura Mazdę (Najmądrzejszy Pan).
Ktoś może powiedzieć że Judejczycy skopiowali Boga w Babilonie, a co jeśli to Persowie skopiowali wierzenia od 9,5 plemion ? I oni określali po swojemu Boga jako Ahura Mazda (Pan Mądrości) ? Przy okazji wierzenia jednych i drugich zbiegały się na pierwszy rzut oka. Mojżesz – Zoroaster, Isus – Saoszjant,
I być może Bóg dawał znaki narodom w taki sposób aby mogli zrozumieć np. wywyższenie węża na pustynii,
Nie daje to jednak przyzwolenia na idolatrię w każdej postaci, idolatria = kult idoli

8) Dariusz Wielki nazywany też królem królów z dynastii Achemenidów był oddanym czcicielem Ahuramazdy (Pan Wszystkowiedzący). Wielu sądzi że Biblia to zrzyna od Sumerów lub Persów. Biblia opisuje dokładnie sumeryjskich ”bogów” jako szatanów typu Azazel, Semjaza itd. A co jeśli Zorostryzm to religia współzałożona przez Izraelitów (Słowian) którzy wnieśli do pogaństwa skorumpowaną wersję Biblii ?
Zaratusztianizm także zawierał sąd ostateczny, wędrówkę dusz, szatanów, mesjasza itd.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaratusztrianizm#Akt_Stworzenia_i_Trzy_Epoki
Nie jest jasne w którym wieku spisywano te wszystkie księgi i możliwe że już wiek i wcześniej oczekiwano na Mesjasza z Nazaretu.
Zauważyłem że wiele wydarzeń z lat 500 przed Isusem i po było identyczne. Np. postać Kraka i Cyrusa, niewola Judejczyków i spisanie Talmudu. Tak jakby wiele wydarzeń z VI wieku zdublowano.
Postać Pawła jako 13 apostoła i rzekome współtworzenie Kabały i Talmudu przez Judejczyków w Babilonie jest jedną z największych mitów.
Ani Piotr nie był papieżem, ani Paweł nie miał na imię Paweł a raczej Saul lub jeszcze inaczej np. Apoloniusz, Hermes itd.

Jednakże pierwotna wersja Awesty jest nieznana podobnie jak Biblia Starohebrajska. Pisma Awesty zostały zniszczone przez Aleksandra III niewielkiego. W Latach 226-240 po Isusie tekst został zrekonstruowany i uzupełniony przez kapłana Tansara a w IV wieku ostatecznie zredagowano. I w tym jest problem. Cały czas próbuje się wmówić że ci imbecyle Judejczycy nie mieli nic ale w Babilonie wchłonęli wszystkie religie.

A Zoroaster był postacią historyczną a wiek jego życia jest kwestią wielu debat. Moim zdaniem żył w okresie działania królestwa Asyrii, Chaldei i Medii.
Ps. Zoroastryczny ”Mesjasz”: https://pl.wikipedia.org/wiki/Saoszjant

Czuć tam wątki Biblijne być może to zostało dopisane później kiedy obce ludy usłyszeli o Septuagincie i tak dołączali watki Biblijne do swoich mitów.

9) W 512 r. pn.e. Dariusz przekroczył ze swoją armię Bosfor (nie mylić z Bosporem i Izraelitami czy raczej Horwatami) Przez Bałkany, Dunaj na Ukrainę do Scytów bowiem dominowali oni na północy od Persów.
Scytowie jaki pierwsi zastosowali znaną tektykę spalonej ziemi. Scytów wspierali m.in Budynowie i Sauromaci.

10)Persowie Królestwo Lidii w Azji Mniejszej określali jako Sparda. J. Flawiusz uważał Lidyjczyków za synów Luda od Sema zaś Hipolit z Rzymu za synów Luda od Mesraima. Lidyjczycy byli słynnymi łucznikami. Rasa Biała jest nazywana Kaukaską nie bez powodu. Jak wcześniej wspominałem Chamici to głównie Murzyni z południa zaś Jafyci to narody pogańskie w tym Azjaci, Indianie, Grecy (z plemienia Jończyków). Izraelici z pewnością przebywali na północ od Kaukazu a wcześniej na południe od Kaukazu.

11)

 

 


 

 

 

UDZIAŁ IZRAELITÓW PODCZAS WYROKU NA CHALDEI

Ksiega Jeremiasza 27: Według Tanachu 50

(1) Słowo, które wypowiedział Pan przez proroka Jeremiasza o Babilonie, o kraju Chaldejczyków:

(2) Zwiastujcie między narodami i głoście, podnieście sztandar, głoście, nie ukrywajcie, mówcie: Babilon zdobyty, Bel zhańbiony, Marduk rozbity, zhańbione jego posągi, rozbite jego bałwany.
(3) Gdyż wyruszył przeciwko niemu naród z północy, i ten obróci jego ziemię w pustynię, tak że nie będzie w niej mieszkańca, zarówno człowiek jak i bydło ucieknie w popłochu.
(4) W owych dniach i w owym czasie – mówi Pan, przyjdą synowie izraelscy wraz z synami judzkimi, pójdą z płaczem i będą szukać Pana, swojego Boga.
(8) Uchodźcie ze środka Babilonu, z kraju Chaldejczyków, wychodźcie i bądźcie jak barany przed trzodą.
(9) Bo oto Ja pobudzę i sprowadzę przeciwko Babilonowi gromadę wielkich narodów z ziemi północnej; i staną do walki przeciwko niemu, stamtąd będzie zdobyty. Ich strzały są jak u wprawnego rycerza, żadna nie wraca bez skutku.
(10) Chaldea stanie się łupem, wszyscy, którzy ją złupią, nasycą się – mówi Pan.
(14) Stańcie do boju wokół Babilonu, wszyscy łucznicy, strzelajcie do niego, nie żałujcie strzał, gdyż zgrzeszył przeciwko Panu!
(15) Wznieście wokoło przeciwko niemu okrzyk bojowy! Poddał się, runęły jego narożniki, jego mury rozwalone! Gdyż taka jest zemsta Pana, Mścijcie się nad nim! Jak on czynił, tak wy czyńcie jemu!
(16) Wytępcie z Babilonu tego, kto sieje, i tego, kto chwyta sierp w czasie żniwa; przed mieczem okrutnym zwraca się każdy do swojego ludu i każdy ucieka do swojej ziemi!
(17) Jagnięciem spłoszonym był Izrael, lwy je spłoszyły. Najpierw pożarł je król asyryjski, a teraz, jako ostatni, obgryzł jego kości Nebukadnesar, król babiloński.
(18) Dlatego tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja nawiedzę króla babilońskiego i jego kraj, jak nawiedziłem króla asyryjskiego.
(19) I przywrócę Izraela na jego niwę, i będzie się pasł na Karmelu i w Baszanie, i nasycał się na górach Efraima i Gileadu.

(23) Jakże jest rozbity i strzaskany młot całej ziemi! Jakże stał się Babilon przedmiotem zgrozy wśród narodów!

(24) Zastawiłeś na siebie sidła i sam się złapałeś, Babilonie, a nie wiedziałeś o tym; zostałeś schwytany i pochwycony, gdyż wdałeś się w walkę z Panem.
(25) Pan otworzył swoją zbrojownię i wydostał narzędzia swojego gniewu, gdyż Wszechmocny, Pan Zastępów ma wykonać dzieło w kraju Chaldejczyków.

(35) Miecz niech się zwróci przeciwko Chaldejczykom – mówi Pan – i przeciwko mieszkańcom Babilonu, przeciwko jego książętom, i przeciwko jego mędrcom.
(40) Jak Bóg zburzył Sodomę i Gomorę, i sąsiednie miasta – mówi Pan – tak nikt tam nie osiądzie i żaden człowiek nie będzie tam przebywał.

(41) Oto lud nadciąga z północy i naród potężny z wieloma królami rusza z krańców ziemi.

 

DROGA IZRAELA DO HAR-MAGEDDONU 

 

Wracając do Armageddonu

 

Marek uczeń Oawłanie mógł podawać samych kłamstw!

Ewangelia Marka 1:
(1) Początek ewangelii o Isusie, Synu Bożym.
(2) Jak napisano u Izajasza proroka: Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją.
(3) Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską; Prostujcie ścieżki jego.
(4) Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów.

Księga Izajasza 40:
(1) Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg!
(2) Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy.
(3) Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego!

 

Tak więc podróż ludu Bożego do HarMageddonu jest pewna, jest o tym w każdej księdze, nawet u pomijanego Marka oraz nagminnie cytowanego przez religię Łukasza, lecz oni przekręcili Ewangelię Mateusza oraz cytaty z Septuaginty gdyż byli apostoła Saula z Tarsu..

W 1918 roku w Mageddonie odbyła się  nawet bitwa nie było nawet komu kibicować bowiem z jednej strony Niemcy oraz zażydzona wówczas Turcja a z drugiej Anglia, Francja,
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Megiddo_(1918)

 

Przerobienie Mageddo na Megiddo jest kolejnym majstersztykiem Tanachitów

W tłumaczeniu żydowskim NT żDawida H. Sterna w Objawieniu 16:16 pojawia się s
(Objawienie 16:16) I zgromadzili królów w miejscu, które po hebrajsku nazywa się Har Megiddo.

Po pierwsze Hebrajski w NT jest prawdopodobnie Staro-Hebrajskim, bo język dzisiejszy hebrajski nie istniał, był Aramejski z którego powstał Hebrajski (Edomicki), Arabski, Syryjski etc.
W NT wszystkie słowa w języku Aramejskim mamy przetłumaczone na Grecki, gdyby Mateusz pisał po Aramejsku mielibyśmy cytaty w j. greckim po grecku.
Co do Armageddon nie raz wkazywałem na całkowity brak znajomości tematu dzięki religiom w tym Syjonistycznym dogmacie opartym błędnie na proroctwach Jezechiela.
Har Mageddon przypomnę oznacza miejsce (Górę) spotkania tłumów:

 

Księga Joela 4: (6) Wy, którzyście synów Judy i synów Jeruzalem oddali synom Jowanu po to, by ich oddalić od kraju.
(7) Ja sprowadzę ich z miejsca, w któreście ich zaprzedali, a waszą zemstę obrócę wam na głowę.
(8) I oddam synów waszych i córki wasze w ręce synów judzkich, a oni zaprzedadzą ich Sabejczykom, narodowi dalekiemu„. Tak Pan powiedział.
(9) Rozgłoście to między narodami, ogłoście wojnę, wezwijcie bohaterów! Zbliżcie się i zaciągnijcie wszyscy wojownicy.
(10) Przekujcie lemiesze wasze na miecze, a sierpy wasze na oszczepy; kto słaby, niech powie: „Jestem mocny”.
(11) Zgromadźcie się, a przyjdźcie, wszystkie narody z okolicy, zbierzcie się tutaj, pozwólcie nieśmiałemu aby stał się wojownikiem.

(12) „Niech ockną się i przybędą narody te na Dolinie Jozafata, bo tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne.

(13) Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo; pójdźcie i zstąpcie, bo pełna jest tłocznia, przelewają się kadzie, bo złość ich jest wielka”.

(14) Tłumy i tłumy w Dolinie Wyroku [znajdować się będą], bo bliski jest dzień Pański w Dolinie Wyroku.

 

Dolina Jozafata w Jeruzalemie oraz Dolina Kidronu jest najwidoczniej tym samym miejscem.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cedron

Z Wikipedii:
”Cedron (Kidron; heb. נחל קדרון, Nahal Qidron, arab. Wadi an-Nar) – niewielki strumień płynący doliną o tej samej nazwie położoną między Wzgórzem Świątynnym a Górą Oliwną w Jerozolimie, wielokrotnie wymieniany w Biblii. Z Doliną Cedronu (hebr. Emek Kidron, arab. Wadi an-Nar) identyfikowana jest Dolina Jozafata,
w Biblii !symboliczne określenie miejsca przyszłego Sądu Ostatecznego.!

Wszystko staje się jasne!… prawie wszystko bowiem wiele proroctw jest nadal nie rozwiązana

 

 

 

Księga Ezechiela 12: (1) I doszło mnie słowo Pana tej treści: (2) Synu człowieczy! Mieszkasz pośród domu przekory, który ma oczy, aby widzieć, a jednak nie widzi, ma uszy, aby słyszeć, a jednak nie słyszy, gdyż to dom przekory. (3) Ty więc, synu człowieczy, przygotuj sobie toboły wygnańca, udaj się na wygnanie w dzień na ich oczach i przenieś się na ich oczach z miejsca swojego pobytu na inne miejsce – może spostrzegą, że są domem przekory. (4) I wynieś swoje toboły wygnańca w dzień na ich oczach, a sam wyjdź na ich oczach wieczorem – jak ci, których prowadzi się na wygnanie. (5) Na ich oczach wybij w murze otwór i tędy wyjdź! (6) Na ich oczach włóż toboły na ramiona, wyjdź w ciemności i zakryj swoją twarz, abyś nie widział kraju, gdyż wyznaczyłem cię na znak dla domu izraelskiego.

(7) I uczyniłem tak, jak mi kazano: W dzień wyniosłem swoje toboły jako toboły wygnańca, wieczorem wybiłem ręcznie otwór w murze i wyszedłem w ciemności, na ich oczach wyniosłem toboły na ramionach. (8) Następnego ranka doszło mnie słowo Pana tej treści: (9) Synu człowieczy! Czy dom izraelski, dom przekory, nie mówił do ciebie: Cóż to robisz?

(10) Powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ta wyrocznia dotyczy księcia w Jeruzalemie i całego domu izraelskiego, który w nim mieszka. (11) Mów: Ja jestem dla was znakiem, jak ja zrobiłem, tak im zrobią: Pójdą na wygnanie, do niewoli. (12) A książę, który jest wśród nich, weźmie toboły na ramiona i wyniesie w ciemności, wybije w murze otwór, aby nim się wydostać, zakryje swoją twarz, aby nie widzieć kraju na oczy.

(13) I rozciągnę nad nim swoją sieć, i będzie schwytany w moje sidła, i każę go zaprowadzić do Babilonu, do kraju Chaldejczyków, lecz go nie zobaczy i tam umrze. (14) I wszystkich, którzy są dokoła niego, rozproszę na wszystkie strony, jego pomocników i wszystkie jego hufce, i jeszcze miecza za nimi dobędę.

(15) I poznają, że Ja jestem Pan, gdy rozproszę ich między narodami i rozpędzę po wszystkich krajach. (16) I tylko niewielu z nich zachowam od miecza, głodu i zarazy, aby opowiadali wśród narodów, do których przyjdą, o wszystkich swoich obrzydliwościach – i poznają, że Ja jestem Pan.

 

1 Księga Kronik 16

(1) Gdy tedy sprowadzili Skrzynię Bożą i ustawili ją w środku namiotu, który Dawid kazał dla niej rozpiąć, złożyli ofiary całopalne i ofiary pojednania przed Bogiem. (2) Gdy zaś Dawid dokończył składania ofiar całopalnych i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana.

(3) I kazał rozdzielić między wszystkich Izraelitów, zarówno mężczyzn jak i kobiety, po bochenku chleba, po kawałku mięsa i po kołaczu z rodzynkami.

(4) Ustanowił też niektórych z Lewitów do posługi przed Skrzynią Pańską, ażeby wspominali, dziękowali i wychwalali Pana, Boga izraelskiego. (5) Asafa jako przodownika, jako jego zastępcę Zachariasza, potem Jeiela, Szemiramota, Jechiela, Mattitiasza, Eliaba, Benajasza, Obeda Edomczyka, Jeiela przy instrumentach takich jak harfy i cytry, Asafa zaś przy donośnych cymbałach. (6) Następnie kapłanów Benajasza i Jachaziela, aby ustawicznie trąbili przy Skrzyni Przymierza Bożego.

(7) Wtedy to, w tym dniu, polecił Dawid po raz pierwszy Asafowi i jego braciom zanucić na cześć Pana tę pieśń:

(8) Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, Ogłaszajcie wśród ludów dzieła jego! (9) Śpiewajcie mu i grajcie, Opowiadajcie o wszystkich cudach jego! (10) Chlubcie się świętym jego imieniem, Niechaj się raduje serce szukających Pana! (11) Szukajcie Pana i mocy jego, Rozpytujcie się ustawicznie o oblicze jego! (12) Wspominajcie cuda jego, których dokonał, Dziwne dzieła jego, wyroki ust jego, (13) Potomkowie Izraela, sługi jego, Synowie Jakuba, wybrani jego! (14) On, Pan, jest Bogiem naszym, Po całej ziemi są wyroki jego! (15) Wspominajcie po wieki przymierze jego, Słowo, które nakazał tysiącu pokoleń, (16) Przymierze, które zawarł z Abrahamem, I przysięgę, daną Izaakowi,

(17) Którą ustanowił dla Jakuba prawem, A dla Izraela przymierzem wieczystym,

(18) Powiadając: Tobie dam ziemię kanaanejską W dziedziczne posiadanie. (19) Gdy byli znikomi liczbą, Nieliczni i obcy przybysze w niej,

(20) I wędrowali od narodu do narodu, Od jednego królestwa do drugiego ludu, (21) Nie pozwolił nikomu wyrządzić im krzywdy I za nich karał królów, (22) Powiadając: Nie dotykajcie namaszczonych moich, Prorokom moim zła nie wyrządzajcie! (23) Śpiewaj Panu, cała ziemio, Głoście dzień w dzień dobrą wieść o jego zbawieniu! (24) Rozpowiadajcie wśród narodów o chwale jego, Wśród wszystkich ludów o cudach jego.

(25) Gdyż wielki jest Pan i wielkiej godzien chwały, Godniejszy zbożnej czci niż wszyscy bogowie. (26) Gdyż wszyscy bogowie ludów to nicości, Pan zaś stworzył niebiosa. (27) Chwała i zacność są przed nim, Moc i dostojeństwo są tam, gdzie On. (28) Przynieście Panu, rodziny ludów, Przynieście Panu chwałę i moc, (29) Przynieście Panu chwałę imienia jego, Przynieście ofiarę i wejdźcie przed oblicze jego! Oddajcie pokłon Panu w świętej ozdobie! (30) Zadrżyj przed obliczem jego, cała ziemio! Zaiste, gdy On utwierdzi okrąg ziemski, ten nie poruszy się. (31) Niech się radują niebiosa i weseli się ziemia, Niech się mówi wśród narodów: Pan jest królem!m (32) Niech szumi morze i to, co je wypełnia, Niech się weseli pole i wszystko, co jest na nim! (33) Wtedy radować się będą drzewa leśne Przed Panem, gdyż nadchodzi, Aby sądzić ziemię. (34) Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem na wieki łaska jego.

(35) Mówcie też: Wybaw nas, Boże zbawienia naszego, Zgromadź nas i wyrwij nas spośród narodów, Abyśmy sławili święte imię twoje I rozgłaszali chwałę twoją!

(36) Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, Od wieków aż na wieki! I powiedział cały lud: niech się stanie, i chwalił Pana.

(37) Pozostawił tam tedy przed Skrzynią Przymierza Pańskiego Asafa z jego braćmi, aby odbywali stale służbę przed Skrzynią zgodnie z codziennymi wymaganiami (38) Oraz Obeda Edomczyka wraz z jego braćmi w liczbie sześćdziesięciu ośmiu ludzi; Obeda Edomczyka, syna Jedutuna, i Chosę ustanowił odźwiernymi. (39) Kapłana Sadoka z jego braćmi kapłanami pozostawił przed przybytkiem Pana na podwyższeniu, które było w Gibeonie, (40) A by składali Panu ofiary całopalne na ołtarzu całopaleń stale rano i wieczorem, zgodnie z tym wszystkim, co jest zapisane w zakonie Pańskim, który nadał Izraelowi. (41) Byli zaś z nimi Heman i Jedutun oraz pozostali wybrani, którzy byli imiennie wyznaczeni do wysławiania Pana, albowiem na wieki łaska jego. (42) U nich to, u Hemana i Jedutuna, były trąby i cymbały dla grających i instrumenty do wtórowania pieśniom dla Boga, synowie Jedutuna zaś byli odźwiernymi. (43) Potem poszedł cały lud, każdy do swojego domu; również Dawid wrócił się, aby przywitać się ze swoją rodziną.

 

 

 

 

 

Na koniec kilka ciekawych map, owszem chcą nam pokazać że to Anglosasi są trzonem Izraela, nie zaś Słowianie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy

4 comments

 1. Rzeczy które uznałem za zbyt drobiazgowe aby uwzględnić je w artykule:

  • Jeszcze coś Joela 3: Synów Judy i synów Jeruzalemu sprzedaliście Jończykom, aby ich oddalić od ich ojczyzny.(12) Oto Ja znowu sprowadzę ich z miejsca, dokąd wy ich sprzedaliście, a należną wam za to odpłatę skieruję na waszą głowę. (13) I sprzedam waszych synów i wasze córki w ręce synów Judy, a ci sprzedadzą ich Sabejczykom, ludowi dalekiemu. Tak powiedział Pan.

  Sabejczycy to jedno z ludów przedmuzułmańskich, czciciele gwiazd…
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Sabeizm
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Sabejczycy
  Gdyby chodziło o tereny Libii, Maroka to już bym miał 1000% pewności że Wandalowie, Słowianie to rzekomo porzucony Izrael. A tymczasem tu chodzi o tereny Jemenu. Jończycy czyli Grecy (Hellenowie). Początkowo nie doczytałem całego fragmentu.

  Ze starych postów:

  Weźmy jako przykład Polskę. Jeżeli 12 narodów Izraela istnieje to oznacza że konkretne plemiona rozdzieliły się. Państwo Północnego Izraela (Efremia) to była konfederacja wielu narodów Izraela. Lewici byli wszędzie a Judejczycy mieli swój własny kąt. Symeon i Beniamin byli po części w Judzie a po części u Efraima/Efrema. Kiedy ”niewolnicy i barbarzyńcy” ruszyli na północ także stworzyli konfederacje wielu narodów tzw. Lechia, Lechistan, Lahestan, Scytia Europejska, Scytia Azjatycka, Sarmacja, Germania itd. Jednakże cały ten czas to synowie Józefa sprawowali władzę nad resztą, dlatego mieliśmy tak ogromne

  Państwo Polskie i Rosyjskie bowiem trzonem trzonu są Polacy i Rosjanie. Czesi także są ”Lechitami” bowiem byli niegdyś razem z Polakami, Słowacy i Morawianie razem z Czechami tak jak Ukraińcy (nasi) i Białorusini z Rosjanami itd.Polecam przeczytaj podręcznik wojenny Chińczyka Sun Tzu ”Sztuka Wojny” [sun tzu sztuka wojny] Słowianie to ludzie Słowa, ale przez wieki mieli blisko siebie pełno wrogów. Synowie Gamera (Aschanaz, Rifat, Togarma) oraz Jowana (któryś z nich) byli najbliżej Słowian. Nie można też zapomnieć o plemionach ludożerców, Kananejczyków i innych wokół Izraelitów.

  Mamy też problem z Celtami oraz z Gamerem. Synami Jowana (Jończyków) byli: Elisa (Elizejczycy), Kittim (Cypr), Rodanim (Rodos), Tarsis. Tarsis dla Izraelitów oznaczać mogło wiele np. Hiszpanię, Tars, Kartaginę itd. Moim zdaniem po Nimrodzie synowie Jowana wyspiarze ruszyli najpierw na Cypr i Rodos a następnie opanowali większe i większe tereny. A Gamer miał trzech synów: Aschanaz, Rifat, Togarma. Trzeci syn to plemiona jak mówiłem Tureckie, Syberyjskie i chyba Mongolskie, byli synami Gamera oraz zamieszkiwali blisko Izraelitów oraz Idumejczyków. Rifat to moim zdaniem Celtowie Jafetyccy (Galowie). Góry Ryfelskie itd. Byli sąsiadami Izraelitów a więc nadal wszystko logiczne.Jafetyckie pochodzenie Słowian to propaganda mająca wymazać dzieje 9,5 Narodów Izraela.Tylko czemu ci kronikarze ”chrześcijańscy” byli tak ze sobą sprzeczni. Jedni twierdzili że pochodzimy od Aschanaza, inni że od Rifata, inni że od Jowana, inni że od Mosocha. Ludzie!Synowie Jowana to wyspiarze. Mamy także problem z identyfikacją Aschanaza. Najpierw z Aschanazem identyfikowano Scytów, nastepnie Germanów (Słowianie Połabscy np.) a potem Słowian aby na końcu uwiarygodnić Chazarów. Ale Aschanaz to syn Jafeta a nie Sema.Ok, jesteśmy Wandalami wedle kronik ale pochodzenie może być różne, moim zdaniem od Wandy lub od Wisły (Wandaluzji). Asyryjczycy nazywali nas jako Iskuza (Izaak) lub Gimri (Dom Omriego).Moim zdaniem prawdziwi Aschanazyjczycy to ludy najbliższe Słowianom – Bałtowie, Madziarzy, być może Ormianie.

  Kananejczycy czyli Fenicjanie przenieśli się droga morską do Nubii (w Afryce), Kartaginy (Punici=Fenicjane) i do Hiszpani.Tereny dziejszego Maroka (miasto Tanger),

  W średniowieczu Talmudyści Bohemię (Czechy) uznawali jako Kanaan, rabiniczne źródła także uważali Scytów/Słowian za Aschanaza a później sami ten tytuł przejęli Tak więc jest pełno sprzeczności….

  Skandynawowie mogą pochodzić od Aschanaza oraz Dana. Tak więc Danici byli głównie Elitą.Wielu greckich histeryków pisało o barbarzyńskich ludach za Tygrysem i Eufratem, określali ich jedną nazwą – Scytowie. Rzymianie używa nazwy Sarmatów i Germanów a w średniowieczu Sklawinów, Wenedów, Wandalów, Antów.

  Strabon potwierdza nam że Scytowie, Massageci i Sakowie to ten sam lud. Także mówił o licznych ludach wokół nich (Izraelitów) ale nie podał ich nazwy. Świat Anglosaski może się na tę propagandę z Gogiem i Magogiem że Słowianie to lud szatanów nabrać.Podobno Słowianie (a to prawda) są potomkami koczowniczych plemion pochodzenia Mezopotamskiego. Pochodzenia Słowian należy więc szukać w ludach ”Irańskich”. Izraelici byli więc źródłem upadku Egipcjan, Asyryjczyków, Medów, Hetytów i Rzymian. Możliwe że Bóg da Słowianom odpłacić się Systemowi Rzymskiemu za wieki grabieży stąd mowa o wyjściu z Babilonu Wielkiego.

  Samo pojęcie Babilon jest lekko sfałszowane. Mamy Babilon Wielki kojarzony z Rzymem, moim zdaniem oś Rzym-Anglia-USA plus Niemcy, Hiszpania, Włochy czyli UE przecież UE to oficjalnie duchowy spadkobierca Rzymu.

  ”Mały” Babilon to państwo Chaldejczyków wraz z mistycyzmem który został przejęty przez Idumejczyków. Ani Ezdrasz ani Judejczycy nie przynieśli kabały do Izraela a Edomici. Dlaczego wszyscy tak nam mówią o niewoli Chaldejskiej ? Aby zataić wpływy Edomu na Judę. Nam się wmawia że Ezdrasz i Nehemiasz mieli jakieś wykłady od Talmudystów, i Rabinów którzy wówczas nie istnieli! Judejczycy przejęli język Aramejczyków, ok ale go szybko porzucili na rzecz Greczyzny koine.

  Prawda zazwyczaj leży po środku. Z jednej strony Biblia wspiera Scytię, Sarmację, Lechię a są na to ogromne dowody (tylko ta niebieska Lechina Empire to jawna ściema graficzna) że Słowianie byli potęgą ale wdawali się monoteizm i niestety pogaństwo.Termin Imperium Słowian jest jak najbardziej wiarygodny i wspiera to nawet fakt istnienia Rzeczpospolitej Obojga Naród i inne Imperia Słowiańskie. Moim zdaniem kara dla Izraelów zaczęła działać kiedy wypełniło się proroctwo o Manassesie i jego pierwszeństwie (Polska upada, Rosja wypełniona Niemcami jeszcze się trzyma aż do 1917 r.)

  Problem jest jeden, wszelkie Polskie kroniki itd trzeba dopasować do dziejów Izraelitów. Wtedy wszystko jest proste. Około 700 roku Izraelici opuszczają Chanaan. Wtedy pojawiają się Scytowie, Kimerowie, Sakowie, Massageci itd.W pewnym sensie promotorzy Lechitów są bardzo blisko Biblii ale oni tej Księgi nie uznają i to jest ich błąd.A Septuaginta została dopasowana do czasów im współczesnych (czasy Ptolemuszy i Seleucydów) w duchu Greckim ale dopuszczonym przez Boga.Słowo Lechia, Lech jest typowo Słowiańskie. Trzeba spróbować dopasować nazwy z LXX do nazw StaroSłowiańskich (nie tylko Polski który jest najbardziej udoskonalonym jeżeli Efraim to Polacy, wszystko ma wtedy sens. Sanskryt jest językiem bardzo podobnym do Polskiego i Ruskiego a być może i pozostałych Słowiańskich.

  —-

  * Mardocheusz z Ks. Estery był ”Judejczykiem z plemienia Beniamina”, tak samo Saul. Polaków i Ruskich jest najwięcej więc oni otrzymali błogosławieństw najwięcej. Niestety ale większość kronik nawet Polskich sieje dużo zamętu w temacie rodowodów więc nie można już na nich polegać w tym temacie. Imperium Słowiańskie przed IX wiekiem jest już faktem jednakże nie aż takie wielkie i nie aż tak jedno-plemienne. Termin wielkiej Lechi i Słowianofilstwo z tą fałszywą mapą ma na celu przekabacić Słowian (Polaków, Rosjan, Białorusinów, Ukraińców) na stronę pogaństwa czyli z deszczu pod rynnę. A tymczasem lepiej to wszystko połączyć w jedna całość i wyjdzie że Słowianie pochodzą od Boha (Boga) Izraela.
  * Antylechici mówią że Kronika Prokosza to dzieło jakiegoś fałszerza Dyamentowskiego bo mason Lelewel tak twierdził chociaż sam sfałszował Epitafium Chrobrego gdzie zamiast słowa ”Król Gotów czyli Polaków” wstawił Króla Jaćwingów i Polaków. Znany fałszerz oskarża innego fałszerza o fałszerstwo bez żadnych dowodów dobre nie…
  A Prokosz (Prochorius, Prochor) żył naprawdę
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Prochor_(diakon)
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Prochor
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Prohor
  Prokosz (Prohor) był biskupem KRAKOWSKIM obrządku Słowiańskiego
  Ten sam urząd piastował m.in. Wincenty Kadłubek. ten którego nauka nazywa szaleńcem i mitomanem bo napisał że Aleksander III walczył z Lechitami (Polakami) chociaż historia mówi o Scytach więc mógł Kadłubek mieć rację że Słowianie (Scytowie, Germanowie, Sarmaci jak ich tam nie nazwiemy) byli na północy już w czasach Achemenidów .
  Apogeum Ekspansji Imperium Lechitów (10 Plemion Izraela pod Banderą Efrema + Gameryci) przypada na V, VI, VII wiek czyli okres rozmontowania potęgi Rzymu. Była to potworna klęska dla świata zachodniego ale krótkotrwała. Większość wydarzeń z lat 600-900 została rozrzucona w czasie jedynie dzieje Ismaelitów, Togarmitów+Idumejczyków są dokładniejsze. Arabowie mieli własny kalendarz a konfederacji Khazarskiej schowano dokumenty, ich pismo i oraz opis dnia codziennego. Około 600 roku nagle wypełzli wraz z Huńskim plemieniem Sabirów (Sabirowie=Sabiria=Syberia ?)
  Początek ich wędrówki: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dagestan
  Mieli układy z Alanami, Gotami, Bułgarami, Madziarami (Wegrami), Onogurami (Togarma), Rusami (niekoniecznie sami Słowianie).
  Ale po latach dominacji zostali podbici w X przez Kniazia Kijowskiego Światosława czyli potomków Rosjan. A to ma ogromny sens i motyw dlaczego świat żywi taką wrogość do Rosjan, Białorusinów, Serbów (prawosławnych) w mniejszym stopniu do Polaków, Czehów i Słowaków. My mamy wielu ”przyjaciół” w postaci Niemców, Anglików, USA-ńczyków.
  Osobiście uważam że te rzekomo dodane 1000 lat to typowe ośmieszanie ale powiedzmy dodane lata w starożytności tak jak to robili Egipcjanie i Sumerowie, oni dodawali tysiąclecia!
  Około II i I wieku przed Isusem Idumejczycy przechytrzają Judę, ok. Około 70 roku uciekają z Filistyny, jedni ukrywają się na terenach Imperium jako Sefardyjczycy ale oni już tam są od dawna. Co z tymi co walczyli z Rzymem ? Moim zdaniem ruszyli drogą Izraelitów na północ albo na wschód. W Babilonie opracowali Talmud a z Imperium Sasanidów uciekli na ziemię Izraelitów. Na północy pobudzili do walki lokalnych Gamerytów (Togarma) i tak powstali Hunowie. Ci oczywiście przegrali przez Danitów/Celtów/Słowian. Nie mieli co szukać w Rzymie więc wrócili na przyszli do byłych terenów Izraelitów. Ludy Tureckie, pochodzące od Togarmy, syna Gamera, syna Jafeta rozmnożyły się wraz z Idumejczykami. Idumejczycy nie byli głupi i chętnie wykorzystywali sąsiednie narody.
  Po 2/3 wiekach zbudowali duże państwo zaś w okresie XI/X wieku podbili ich Ruscy. Podejrzewam że nazwa ”Rosjanie” została opracowana przez wrogów aby utożsamiać Słowian z Jafetem, Gamerem, Aschanazem, Gogiem i Magogiem chociaż to o Gazari mówiono jako o Hordach Goga i Magoga.
  Ta cała teoria wędrówki ludu nie została stworzono na próżno. Trzeba było jakoś wytłumaczyć transformację Rzymu w Kościół Rzymski oraz podboje tych dzikusów ze wschodu.

  * Odra rzeka nazywała się Visdrus i Guttalus podobno od Gittonów albo Gottonów niedaleko WIsły. Niemien to Chronon.

  * Wyczytałem fragment. Otóż starożytne ludy Helleńskie (według Rzymian Grecy) określali wszystkich na północ od dolnego Dunaju jako ”Scytowie” czyli Szczytowie, Skythoi, Sakowie od Izaaka.
  Tak samo Germanów nazywano wszystkich na danym obszarze czyli zarówno Izraelici jak i Gameryci byli nazywani tak samo. Potomkowie Ezawa mieszający się z Ismaelem, Togarmą i Hetem także byli nazywani jako Chazarowie.
  O Słowianach panowały negatywne opinie ze względu na brutalnośc ale podziwiano ich wytrwałośc i wolność. Słowianie słynęli z jeździectwa tak jak Scytowie i łupili wszystko co sie dało. Ich język był uważany za barbarzyńki oczywiscie.

  Więcej wiemy więc o Efremitach niż Danitach, którzy dołączyli do ludów Jafetyckich.
  Dan uczestniczył do podbojach Egiptu, w bitwie o Troje itd.
  Dużo Greków i Rzymian a zwłaszcza elita posiadała geny Dana.
  W języku średnio-dolno-niemieckim słowo ”gad” znaczyło bóg.
  W naszym języku Gad to bóstwo kananejskie, Izraelita, obelga (ty gadzie!), gadanie (podobne słowo do chodzenia bowiem CH>G/H>G a jak człowiek chodzi to i gada)

  Z jakiegoś powodu słowo gad oznacza jadowite zwierze. Możliwe że aniołowie upodobali sobie transformacje w węzę i wilkołaki, a częśc z ich dzieci (gigantów) odziedziczyło także tę zdolność niechwaląc się tym oczywiście. Po potopie ludzie dostali dary demona w postaci opętania i ”dziwnych oczu”. No właśnie czy ktoś widział na własne oczy oczy osoby opetanej albo jej zachowanie ?
  Coś czuję że świadomości istnienia 12 plemion Izraela zamiast jednego plemienia Żydaela dociera do coraz większej ilości osób. Jedni są zafascynowani nowymi odkryciami, a wystarczy połączyć ze sobą WSZYSTKIE informacje ze sobą. Niestety ale nie wszyscy są zadowoleni z tego że Słowianie powoli budzą się z millenijnego letargu.

  http://seczytam.blogspot.com/2016/07/turbolechickie-zidiocenie-czyli-dojenie.html
  Możliwe że te wszystkie rzeczy o Izraelitach wykorzystają sami aniołowie tworzący tzw. Behemota/Theriona/Bestię pod przewodnictwem Niszczyciela Apollyona (być może jako 666/616/665 czyli Xelios) aby zyskać na wiarygodności aby Bogu dopiec jeszcze bardziej.

  Jak można wierzyć w nauki zaborców (Niemcy, Jezuici, Austriacy itd) którzy mieli na celu zniewolić a nie podwyższać przyrost naturalny.
  Pod kątem Wed, Biblii, Kronik, Historii oficjalnej i nieoficjalnej można stwierdzić że Adam mógł faktycznie gadać w języku Słowiańskim (Staro-Hebrajskim), a także że Alexander (Słońce) Niezwyciężony walczył z Lechitami (Słowianami/Scytami).
  Jedni wgniatają w ziemię naszą wolę wpierajac rzekomy brak przeszłości Słowian, a inni promują nam rodzimowierstwo – Neopogaństwo czyli kolejna forma religii, obrzędów, kapłanów i świąt.

  * Zażydzony link o różnych plemionach Jakuba
  https://en.wikipedia.org/wiki/Eldad_ha-Dani

  * https://pl.wikipedia.org/wiki/Hariowie – oczywiście dla naukowców (nieuków) to Germanie. A zapominają o tym że te ziemie są praktycznie odwiecznie Słowiańskie (Polskie) i wiele dowodów nam potwierdza iż Słowianie są tutaj od 2,5 Tys lat. 2,7 Tys lat temu opuścili oni swoje ziemię Izraela.
  PS. Czasami Litera H jest niema i się jej po prostu nie czyta/nie zapisuje stąd mamy Aria/Haria = Ariowie/Hariowie, Enoch = Henoch, Esus = Hesus, Isus = Hisus (u Ormian) itd

  Jakieś tam moje hipotezy:

  Ariowie , oficjalnie to Persowie
  Ariowie / Arianie / Harianie czyi SzLac-het-ni, albo ludzie z gór

  Ariowie = Hariowie czyli Ludzie z Gór
  Góra = Hora = Hara = Har

  Chorwaci = Harvaci = Horwaci = Góry Waci

  Podejrzewam że Saksoni to w rzeczywistości byli Słowianie a inni się pod nich podszyli.
  Jakieś 30% Niemców to Słowianie a to wyjaśnia dlaczego Anglo-Amerykanie czyli mieszanina Jafeta (Celtów), Dańczyków (Anglowie) i Fenicjan (Kanaan) tępili Niemców szybciej i skuteczniej niż Niemcy Słowian. O wybitych Niemcach przez ”Aliantów”, Rosjan przez Bolszewików, Słowian w obozach się nie za bardzo wspomina.
  Wiadomo że większośc ofiar żydowskich to były masy a nie elty i nie 6 milionów a być może więcej być może mniej. o Rotszyldzie czy Trockim jakoś Hitlermany nic wie wiedziały co jest mocno podejdzane. Jeszcze ta nazwa Rothchild że niby dzieci Ruth a tak naprawdę to są Rotszyldzi, Rot to czerwony (Edom) a Szyld to tarcza. Czerwona Tarcza, Tarcza (Obrońca) Edomu i sprawa załatwiona.
  Są trzy najbardziej wojenne państwa po kolei – Rzym, Londyn, USA. Do tego dochodzą Niemcy ktorzy bili tych Indian.
  Nie spotkałem się jeszcze z ostrą krytyką Imperium Brytyjskiego które rządziło 1/4 świata i współ-stworzyło Nowy Kanaan.

  Z proroctw wynika że będziemy się coraz więcej dowiadywać i będzie jeszcze więcej zła, jeszcze więcej kłamstw. Kłamstw będzie mnóstwo ze źródeł alternatywnych które z jednej stronie poinformują nas o NWO od zaplecza a z drugiej strony będą uragali Boga i zwalali winę na Stwórcę jaki to jest satanistyczny żydowski jaszczur Jahwe a w sumię to nie istnieje i to są mity przetworzone wielokrotnie mielone. Taki psychiatryk anielski, nie mogą przeboleć klęski w Egipcie i w Fenicji to

  Wśród Izraelitów czy raczej wielu z nich było nazywanych: Scytami (Iskuza, to ogromny dowód bo Szczytowie i Harwaci to klucz do Izraela), Kimerami, Sakami (Izaakami), Alanowie itd.
  Józefus kronikarz nazywał Scytów również Alanami dlatego przeczuwam że on dużo naściemniał. Pytanie na ile % są to jego kłamstwa a na ile cenzura i późniejsze przeróbki.

  Nieźle, jeden ze Scytyjskich królów miał na Palak(os) a jeden z klanów nosił nazwę Palos, a forteca miała na imię Palakion.
  Orik, Ariapith, Panasagor – takie ich imiona
  Śmiesznie tu musiało brzeć, krulu Palaku tyś Palakiem a twoi poddani to Palaczki.
  Palakos > Polakos ?

  Albo
  Balak > Palak | Bal > Pal (drzewo)
  Jeden z władców Moabu miał na imię
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Balak

  Hmmmm, czy może tak być że
  * Markomanowie to Morawianie
  * Kwadrowie to Słowacy
  * Wenedowie > Veneti > Ouenedai
  Hari > Chori > Chór > Śpiewak ?
  Samaria to Sarmatia

  Bułgarzy, Bul Ghar
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ghor_Province
  A Ghar to znowu góra!
  Czyli coś w tym jest że Germanie to Górmanie, Mężowie Gór… Harnasie ? Harianie ? Szczytowie ? Harwaci ?

  Słowianie po podbiciu przez Apolla Persję upuścili owe tereny całkowicie.

  Etozyros (Apollyon)
  Scytowie wielbili Marsa I Herkulesa jako bogów

  Góry Agatyrsów (Siedmiogrodzkie)
  Don (Tanais)
  Scytowie : ‘’pierwsi nad Bohem mieli swoje siedliska (może aż do Kijowa), drudzy na wsród od pierwszych a ostatni nad Dnieprem.’’

  Resen (Irak/Syria/Iran) do Rasen (Italia)
  Hebrajczycy ponoć z Mezopotamii pojechali do Etrurii a następnie na Bałkany, do Grecji, lub na Kretę. Z Krety do Azji mniejszej i następnie na wschód.

  Polubienie

 2. Słowianie znowu.

  Do tej pory wielu negowało Syfonistów jako naród wybrany – Chazarowie. Teraz problem jest sporo większy – odsłonięte kulisy wojny pomiędzy Judejczykami a Idumejczykami za czasów Chrystusa. Obietnica Zjednoczenia 12 Plemion Izraela jest wręcz gwoździem do trumny dlatego nic dziwnego, ataki to reakcje. Drapanie bez pazurów, gdyż do tej pory nikt poważnie nie zakwestionował Proroctw pochodzących od Boga. Nie chcę osądzać nadal oszukanych członków wspólnot religijnych – oni nie są niczego winni. Winni są ci którzy okłamują ich z pełną premedytacją.
  Zarówno ludzie ostro broniący religie jak i Pawła oraz ludzie atakujący Boga i Biblię posiadają kilka cech ze sobą współnych (mam na myśli tych bardziej świadomych).
  Negują Obietnice Boga dotyczące Stworzenia raju tu na ziemi, a przecież w niemalże każdej księdze Biblijnej jest o tym wspominane.
  Nie słyszałem żeby ktokolwiek mówił o Idumejczykach tak jak było. Ich pierwotny język był podobny do Proto-Hebrajskiego, z czasem przeszli na język czysty Aramejski. Kolonizując Judę do swego języka dodali trochę pozostałości z języka Mojżesza który był znany w tamtych czasach przez hmmm 1% ludzi ? Kilka słów np. Sanhedryn przyszło od Hellenów. Uprościli alfabet Aramejski i tak powstał język współczesny Hebrajski. Według J. Flawiusza około 20 tysięcy Edomitów broniło Jerozolimy przed wojskami Rzymu, co stało się z resztą ?
  Na terenie cesarstwa nie byli mile widziani więc musieli pozować na Rzymian, kiedy Rzym stał się Pawłościański to ci ludzie udawali Chrześcijan. Byli znani jako Sefardyjczycy (Żydzi Hiszpańscy). Ci co mieszkali w Palestynie według źródeł udali się na terenie bliskiego wschodu i tak w Babilonie Amoraici spisali Talmud Babiloński. Istnieje jeszcze Talmud Jerozolimski (podejrzewam że palce maczali w nim Tannaici typu Paweł ale nie mam za wiele informacji w kwestii tego dzieła). Jerozolima wkońcu została odbudowana i wielu Idumejczyków do Palestyny wróciło a jeszcze inni udali się na północ by wraz z innymi ludami zaatakować Izraelitów. Esau jak wiadomo sam miał żony Hetytki (Kananejki) tak więc Idumejczycy mają w sobie geny Hetytów (Chamitów), Izraelitów, Ismaelitów (Semitów), Togarmitów (Jafet). I Chazarowie to najwyraźniej mieszanka ludów Turecko-Mongolskich (Jafet) z Czerwonym.
  Edit: Oba Talmudy zostały zapisane przez Amoraitów, oralna forma Talmudu istaniała wieki wcześniej a jak wiemy Talmud mówi mnóstwo o Prawie Bożym zinterpretowanym przez człowieka. O Sabacie itd… A za czasów Isusa teksty te spisywali Tannaici.
  http://poznan.jewish.org.pl/index.php/edukacja../Dwa-Talmudy.html
  Grup przekręcający Septuagintę było sporo – ludzie tej samej mentalności forsujący przykazania Ludzkie tylko nazwy się zmieniały

  Jeżeli dana osoba atakuje ostro cokolwiek lub kogokolwiek – sprawdz jego motywy, dowody a także alternatywne rozwiązania.
  Dziecinnie prosta zasada, kiedy zabieramy marchewkę to musimy dać rzodkiewkę. Inaczej mówiąc kiedy dana osoba przykładowo odrzuca Biblię, to niech przedstawi alternatywę. Kiedy atakują religie (Ateiści) nie dadzą coś w zamian…

  Oczywiście KAŻDY się myli w wielu kwestiach ale w dniu Boskiej Interwencji te kolosalne błędy zostaną poprawione przez samego Stwórcę. Nie ma więc sensu atakować kogoś za to że myśli inaczej niż my. Jeśli jest dobrym człowiekiem to z pewnością Prawdę wyjawi mu sam Krzewiciel Prawa Bożego także do tej pory jesteśmy zdani na błąkanie się we mgle z latarką o potężnej mocy czyli Biblią.
  Gorzej jeżeli dana osoba jest nieroformowalna, kłamie odpłatnie celowo…. Niech Wszechpotężnych wszystkich osądzi.
  Naśladowców Chrystusa rozpoznawano przede wszystkim po dobrych intencjach
  Psalm 119:
  (4) Tyś wydał rozkazy swoje, Aby ich pilnie strzeżono:
  (5) Oby drogi moje były nakierowane na przestrzeganie ustaw twoich!
  (6) Wtedy nie doznam wstydu, Gdy będę zważał na wszystkie przykazania twoje.

  Dobrze byłoby przeczytać cały ten Psalm…

  Według Araba Al-Bekri:
  U Słowian kwitnęło rolnictwo oraz sprawne wojsko było, Słowianie są bardzo mężni ale zaczepni. Zaczepni… stąd te okrucieństwo Słowian
  Z tego co zrozumiałem to Serbowie są… narodem wybranym i palili konie.
  Warto zwracać uwagi na podobieństwa wielu plemion.

  Polubienie

 3. Na terenach dzisiejszych północnych Niemiec istniał Związek Welecki .
  Kiedyś czytałem książkę Karola Bunscha Dzikowy Skarb (jeżeli chodzi o fabułę świetna historia) jest tam mowa o Wielkim Powstaniu Słowian Połabskich za czasów Mieszka które spustoszylo cesarstwo rzymskie niemieckie , złupiono Kolonie i Frankfurt …

  Oczywiście Mieszko nie poparł powstania bo już był rzymski , może jest w tym ziarno prawdy …
  A i powstanie upadło w końcu zakończone wielką rzeźią Słowian Połabskich i Związku Weleckiego .

  Polubione przez 1 osoba

  • O tym się nie mówi że Berlin i Brandenburgię założyły plemiona Słowiańskie, kiedyś mówiono że Słowianie pojawili się tutaj około VII wieku n.e. teraz cofają daty aż do IV w. p.n.e. nie mogli być tutaj przed rokiem 721 r.p.n.e.
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Krucjata_po%C5%82abska
   Połabianie…. Wendowie, ale jednak krucjaty przeciwko Słowianom były
   Aż dziwne że Żydopedia mówi więcej prawdy niż Polscy pseudo-patrioci którzy jedynie potrafią mówić kiedyś to były czasy kiedyś to była Lehia, Arianie ale wyjaśnić skąd się wzięli nie wliczając w to ”cywilizacji pozaziemskich”no to trudniej wychodzi, nie jestem fanem podawania tego typu ogólników a Historia polega niestety na datach i wydarzeniach gdyby omawiano przyczyny….
   Historia mówi nam o reformie Amenhotepa IV który przeszedł z kultu Amena na Atena z jakiegoś powodu a Biblia wyjaśnia nam że Egipt dostał ostre lanie od Hebrajczyków, Kananejczycy pisali nawet listy do Faraona w sprawie interwencji, no i dupa Kanaan został podbity przez niewolników, pasterzy
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_amarne%C5%84ski
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Reforma_amarne%C5%84ska

   Kult Aton pozornie jest oryginałem dla ”wierzeń Izraelitów” jak to pisal Freud, było na odwrót Egipcjanie przejęli część wierzeń od Izraelitów lecz kult Atona był kultem Solarnym i nie była to religia Monoteistyczna (jeden Bóga) a Henoteistyczna (wielu bogów, jeden ważniejszy) wielu oskarżycieli Septuaginty o fałszerstwo nie rozumie różnicy pomiędzy Monoteizmem a Henoteizmem, krytykują nawet werset nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną albo ”Bożą zazdrość” niestety ciężko prowadzić dyskusję z tymi ludźmi, oni bazują na pozornych błędach czy niedomówieniach lepiej unikać to towarzystwo pro-Syjonistyczne.

   Szukam jakiś informacji o antycznym weganizmie w Europie i….
   Nie było za dużo wegetariańskich kultur w Europie nie licząc Gladiatorów, Wegeterianizm doszedł poprzez Chrześcijaństwo a także poprzez ADS oraz religie wschodu
   https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_vegetarianism

   Tak zwana 5 Ewangelia, wiadomo że współczesna podróbka New Age autor połączył znane nam Ewangelie w jedno po za tym promował Chrystusa…. hippisa
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_%C5%9Awi%C4%99tych_Dwunastu

   Zdarzały się pojedyncze sekty Gnostyckie czy Watykańskie/Chrześcijańskie
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Enkraty%C5%9Bci

   Enkratyści lub enkratyci (z gr. Ἐγκρατηταί [enkratetai], „wstrzemięźliwi”) – członkowie różnych sekt gnostyckich z połowy II wieku. Założycielem jednej z nich, jak podaje Euzebiusz, był Tacjan Syryjczyk[1], uczeń świętego Justyna, męczennika[2]. Innym przedstawicielem gnostyckiego enkratyzmu był Saturnin, który odrzucał małżeństwo i jedzenie mięsa[3]. Tacjan głosił, że Adam za grzech nieposłuszeństwa został potępiony przez Boga i że małżeństwo jest wymysłem szatana. Z tej przyczyny enkratyści wstrzymywali się (stąd nazwa) od zawierania związków małżeńskich, prokreacji[4], a także od picia wina i spożywania mięsa, bo uważali, że są one „dziełem szatana„[5][6]. Nawet podczas sprawowania Wieczerzy Pańskiej nie pili wina, lecz wodę i dlatego zwano ich także hydropatami, hydroparastatami lub akwarianami[7]. Odrzucali prawie w całości Stary Testament. Człowiek, zgodnie z ich nauką, składa się z materii i duszy, przy czym dusza będzie nieśmiertelna tylko wtedy, gdy zostanie zaakceptowana przez Boga.

   Nie wiem może rzeczywiście nadmiar pewnej substancji w roślinkach powoduje wariacje mózgu 🙂
   Coś musi być że większość wegetarian zachowuje się jak kapryśne dzieci z bardzo niską samooceną, niestety dlatego są częstymi ofiarami religijnych insekt.
   Nic dziwnego że nie chcieli się żenić, wegetarianizm obniża popęd seksualny faceci stają się żeńscy a kobiety męskie. Gdyby łączyli rośliny z nabiałem, mnie najbardziej przeraża odrzucanie nabiału (sera, jajek).

   https://en.wikipedia.org/wiki/God_as_the_devil
   A to już jest czysty doktrynalny satanizm, Bóg satanistą a w sumie to nie istnieje.
   Nie licząc Pawła pierwszy który wprowadził ten wirus jest słynny Marcjon z Synopy, jemu między innymi zawdzięczamy listy Pawła w kanonie ponieważ ”Marcjon przekręcił treść Pisma i ojcowie kościoła postanowili bronić Pisma (Pawła) i w ten sposób dodano listy Pawła do NT….. typowe myślenie dialektyczne większość ojców kościoła rozumiała Biblię po swojemu kierowali ludzi na rzeczy nieważne zakrywając przy tym perły.
   Cóż, na tym polega siła Watykanu który pod pozorem miłości do Boga zajmuje się uśmiercaniem Stwórcy w ludzkich umysłach poprzez fanatyzm, krucjaty, Jezuityzm i tak dalej.
   A to że zwalczali ”Heretyków” w doktrynologii KRK każdy kto nie akceptuje nauk matki kościoła jest heretykiem, więc nawet inni diabliści niewygodni zostaną zlikwidowani

   A propos Goja
   Goj to takie określenie na innowiercę, Watykan używa określenia Poganie czyli wieśniacy,
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Goj
   W Tanachu może istnieć takie pogardliwe pojęcie a Septuaginta mówi o nacjach (narodach) dlatego staram się nie używać tych pojęć

   Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.